TOIMINTAKERTOMUS 2022

SISÄLLYS Lämmitysenergia Yhdistys ry Toimintakertomus 2022 1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS......................4 2. TILASTOTIETOA.....................................................6 2.1. Öljypoltinten myynti.......................................... 6 2.2. Öljylämmityskattiloiden myynti....................... 6 2.3. Öljylämmitteiset kiinteistöt.............................. 7 2.4. Polttoöljyn myynti.............................................. 7 3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS..............................8 3.1. Hallitus................................................................. 8 3.2. Koulutus- ja projektitoiminta........................... 9 3.3. Arviointilaitos.................................................... 10 3.4. Tilintarkastajat.................................................. 10 3.5. Julkaisut............................................................. 11 3.6. Yhdistyksen kunniajäsenet............................. 11 4. TASE JA TULOS.....................................................12

1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS V uosi 2022 oli edelleen haastava. Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan vaikutti energianhintoihin sekä öljyalalla raaka­ öljyn ja maakaasun tuonnin loppumiseen Venäjältä. Venäjän vastaiset pakotteet vaikuttivat koko EU:n tasolla lämmitysenergian osalta uudelleen ajatteluun. Jatkossa niin hybridilämmitys kuin uusiutuvat nestemäiset polttoaineet tulevat olemaan merkittävässä roolissa. Lämmitystekniikkapäivät pidettiin Viking Glorylla, jossa käsiteltiin uusiutuvan lämmitysöljyn hyödyntämistä olemassa olevissa laitteissa sekä maanpäällisten rakennehyväksyttyjen öljysäiliöiden turvallisuuskatselmuksen tekemistä. Lämmitystekniikkapäivään osallistuikin noin 55 henkilöä. Vastuupätevyyskokeissa oli kaasupuolella 56 ilmoittautunutta ja öljylämmitys- ja säiliöntarkastusalan kokeessa 21 osallistujaa. Kokeet järjestettiin perinteisesti yksi keväällä ja yksi syksyllä. Messuilla öljylämmittäjän palvelutori esittäytyi Turussa, Tampereella, Lahdessa ja Helsingissä. Kokouskäytännöissä palattiin vähitellen läsnäolokokouksiin, joista esimerkiksi Eurofuelin kokous tammikuussa järjestettiin Saariselällä ja muita kokouksia Brysselissä, Venetsiassa ja Dijonissa. EU:n tasolla käsiteltiin vuoden aikana rakennusten energiatehok­kuus­ direktiivin EPBD revisiota. Energiatehokkuus­direktiivillä sää­de­tään EU-tason ja kansallisen tason energiatehokkuustavoitteista, kansallisista energiansäästövelvoitteesta ja energiatehokkuuden edistämisen toimenpiteistä. Direktiivin käsittely jatkuu vuonna 2023. Suomessa hallituksen esityksiä, jotka liittyivät lämmitykseen, olivat esitykset Maanrakennuslain muuttamisesta, Fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpidesuunnitelma sekä bio­öljyn jakeluvelvoitteen nostamisesta. LEY antoi lausunnon kuhunkin esitykseen ja kutsuttiin myös eduskunnan talousvaliokuntaan asiantuntija lausunnon antamiseen. 4 L E Y TO I M I N TA K E R TO M U S 2 02 2

2022 Syksyllä ja loppuvuodesta sähkönhinta nousi suomessa kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin, kun pahimmillaan hinta oli jopa 0,50 €/kWh, perinteinen POK oli 0,18 €/kWh ja uusiutuva lämmitys­ öljy 0,20 €/kWh. Loppuvuodesta aktivoitiin runsaasti tiedotteita ja advertoriaaleja, joissa korostettiin öljylämmityksen hyviä puolia, edullisuutta sähköön verrattuna ja uusiutuvan öljyn tuomia mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseksi. Tiedottamista jatketaan vuoden 2023 alussa. Arto Hannula L E Y TO I M I N TA K E R TO M U S 2 02 2 5

2. TILASTOTIETOA Tilastot perustuvat valvontaviranomaisilta sekä yhdistyksen jäseniltä ja laitetoimittajilta kerättyihin tietoihin. 2.1. Öljypoltinten myynti Valmistajien ja maahantuojien Suomen markkinoille myymien öljypoltinten määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: Enint. 60 kW Yli 60 kW Yht. Enint. 60 kW Yli 60 kW Yht. 2001 10 800 2 300 13 100 2012 3 867 1 390 5 257 2002 11 700 2 400 14 100 2013 4 570 1 118 5 688 2003 13 600 2 700 16 300 2014 4 200 950 5 150 2004 14 200 2 600 16 800 2015 4 285 1 070 5 355 2005 11 500 2 500 14 000 2016 4 038 3 476 7 514 2006 9 500 2 600 12 100 2017 4 033 1 204 5 237 2007 8 500 2 400 10 900 2018 4 455 1 316 5 771 2008 5 000 2 100 7 100 2019 3 226 1 082 4 308 2009 5 400 1 200 6 600 2020 2 155 692 2 847 2010 7 000 1 600 8 600 2021 2 265 1 112 3 377 2011 5 744 1 741 7 485 2022 1 686 1 170 2 856 2.2. Öljylämmityskattiloiden myynti 6 2001 8 700 2009 4 100 2017 2 370 2002 8 100 2010 4 000 2018 2 285 2003 11 400 2011 3 400 2019 1 870 2004 12 400 2012 2 600 2020 1 028 2005 10 600 2013 2 112 2021 835 2006 7 600 2014 1 990 2022 765 2007 6 100 2015 2 208 2008 3 600 2016 2 475 L E Y TO I M I N TA K E R TO M U S 2 02 2

TILASTOTIETOA 2022 2.3. Öljylämmitteiset kiinteistöt Kiinteistökohtaisella öljylämmityksellä varustettuja pientaloja oli vuonna 2022 n. 130 000, joista n.40 000 oli jo varustettu hybridijärjestelmällä, jolloin öljykattila toimii vain kovien pakkasten huippujen aikaan ja osassa tuottaa myös lämpimän käyttöveden. 2.4. Polttoöljyn myynti Kevyt Raskas Yht. 2002 2 285 1 239 3 524 2004 2 181 1 154 3 335 2006 1 914 1 071 2008 1 878 846 2010 1 835 2011 1 681 2012 2013 (x 1000 tonnia) Kevyt Raskas Yht. 2014 1 488 440 1 928 2015 1 513 404 1 917 2 985 2016 1 516 440 1 956 2 724 2017 1 581 338 1 919 782 2 617 2018 1 606 285 1 891 643 2 326 2019 1 586 – 1 586 1 696 599 2 295 2020 – – – 1 596 466 2 062 L E Y TO I M I N TA K E R TO M U S 2 02 2 7

3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 3.1. Hallitus Hallituksen kokoonpano vuonna 2022: Reijo Ström, pj Oy Motoral Ab, Motoplast Jaana Ståhlberg, vpj Oiltek-Pekka Kivekäs Oy Oiva Hammar LVI-Palvelu Hammar Oy Hannu Helminen Lämpösäätö Oy Pasi Hirvijärvi* Viessmann Finland Oy Jari Holopainen LVI Holopainen Oy Mikko Hummelin Kaukora Oy Jari Kivistö Termocal Oy Timo Knaapi Öljy- ja Sähkölämpö / T & V Knaapi Oy Marko Lehtonen Putki ja poltin Oy Tapio Murtonen Oilon Oy Anna Mäkelä** Oy Teboil Ab Petri Nikkanen Viafin Gas Oy Petri Tiainen Neste Oyj Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. * ** 8 Pasi Hirvijärvi erosi hallituksesta vuoden 2022 lopussa Anna Mäkelä jäi pois TB:n palveluksesta kesällä 2022 L E Y TO I M I N TA K E R TO M U S 2 02 2

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 2022 3.2. Koulutus- ja projektitoiminta Koulutustoimintaa vuoden 2022 aikana järjestettiin seuraavasti: ·· Perinteinen öljyalan vastuuhenkilökokeeseen valmentava kaksipäiväinen kurssi järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Kurssille osallistui 11 henkilöä. ·· Kaasuasennusalan vastuuhenkilön toimintaan perehdyttävä kaksipäiväinen kurssi järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Kurssille osallistui 30 henkilöä. ·· Lämmitystekniikkapäivä järjestettiin 20.05.2022 aiheena uusiutuva lämmitysöljy. Yhdistys toimii Höylä IV-energiatehokkuussopimuksen vetovastuussa, josta on tehty sopimus Ympäristöministeriön kanssa ja sopimus on voimassa vuoteen 2025 asti. Höylän EPBD raportoinnista tehtiin jatkosopimus kaudelle 2021-2025. L E Y TO I M I N TA K E R TO M U S 2 02 2 9

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 3.3. Arviointilaitos Arviointilaitostoiminta jatkui normaalilla tavalla arvioimalla vastuuhenkilöiden pätevyyksiä ja kirjoittamalla niistä todistuksia. Arviointilaitoksen vastuuhenkilöiden pätevyyslautakunnan kokoonpanossa oli Hannu Rauhala ja Arto Hannula. Tutkintolautakunnan kokoonpano: Markku Olenius Oilon Oy Timo Iholin Turvallisuus ja kemikaalivirasto, Tukes Petri Nikkanen Viafingas Oy Jyrki Pohjolainen Työ ja elinkeinoministeriö, TEM Jari Pitkänen Neste Oyj Veijo Sääksjärvi HeaTop Oy Arto Hannula LEY ry, sihteeri Tutkintolautakunta järjesti vastuuhenkilöiden kokeita öljylämmitysalan, kaasuasennusalan ja säiliöntarkastus toimintaan. Tenttiin ilmoittautuneita oli 77 henkilöä, joista Öljylämmitysalan vastuuhenkilön pätevyyden hyväksytysti suoritti 11. Säiliöntarkastusalan hyväksyttyjä oli 9. Kaasualan vastuuhenkilön tentin hyväksytysti suoritti 24. Rajoitetut sähköasennusoikeudet S3/r tentit päätettiin lopettaa, koska osallistujia ei viimevuosina ole ollut. Asiasta tehtiin lopettamisilmoitus Tukesille. 3.4. Tilintarkastajat Tilintarkastuksen suoritti tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy. 10 L E Y TO I M I N TA K E R TO M U S 2 02 2

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 2022 3.5. Julkaisut Vuoden 2022 aikana tehtiin Teknillisiä suosituksia seuraavasti: TS-7 liite: Maanpäällisten rakennehyväksyttyjen muovisäiliöiden turvallisuuskatselmukset. Turvallisuuskatselmuksien voidaan katsoa korvaavan maanpäällisille muovisäiliöille tehtävän määräaikaistarkastuksen. Turvallisuuskatselmuksen tekee maanalaisiin säiliöihin verrattuna poikkeuksellisesti poltinhuoltajan vastuupätevyyden omaava henkilö eikä säiliöntarkastaja. 3.6. Yhdistyksen kunniajäsenet Kunniapuheenjohtaja Ossi Leiwo Kunniajäsenet Aulis Helminen Kari T. Punakivi Pekka Kivekäs Hannu Rauhala Veikko Koskinen Heikki Rihti Eero Kourula Tapani Valanto Pauli Lindén Veli Viitala Erkki Mäkelä Jorma Åhman Martti Mäkinen Ensimmäinen elämäntyöstä myönnetty kultainen arvomerkki annettiin Lämmitystekniikkapäivillä 20.05.2022 Aulis Liljeströmille. L E Y TO I M I N TA K E R TO M U S 2 02 2 11

4. TASE JA TULOS TASE 12 L E Y TO I M I N TA K E R TO M U S 2 02 2

TASE JA TULOS 2022 TASE L E Y TO I M I N TA K E R TO M U S 2 02 2 13

TASE JA TULOS Tuloslaskelma 14 L E Y TO I M I N TA K E R TO M U S 2 02 2

YHTEISTYÖKUMPPANIT Aurinkolämmitys Säiliötoimittajat aurinkoteknillinenyhdistys.fi motoplast.fi Kaasu polttoaineena Viranomaiset gasum.fi kaasuyhdistys.fi viafingas.fi motiva.fi tukes.fi Öljy- ja biopolttoainekattilat ja polttimet LVI-alan koulutus- ja yhdistystoiminta sulvi.fi vvsfinland.fi Lämpöpumput sulpu.fi Nestemäiset polttoaineet neste.fi st1.fi teboil.fi costella.fi estsystems.fi geboshop.fi jaspi.fi (Kaukora) laatukattila.fi oilon.com termax.fi Teknillinen neuvonta Pellettilämmitys Suomen Lämmitystieto Oy www.ley.fi pellettienergia.fi LEY on myös jäsenenä Eurofuelissa www.eurofuel.eu

Lämmitysenergia Yhdistys ry Sitratori 5, 00420 Helsinki toimisto@ley.fi | www.ley.fi Puh: 010 617 7410 Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistys perustettiin edistämään öljylämmityksen asennuksia lähinnä järjestämällä koulutusta ja tekemällä asennuskentälle suosituksia. Tämä mahdollisti öljylämmityksen suosion kasvamisen ja maineen luotettavana ja turvallisena lämmitysmuotona. Nykyään yhdistyksen kulmakivenä on sama päämäärä eli lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosassa urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistyksen tärkein voimavara on urakoitsijajäsenet, jotka omalla kokemuksellaan luovat osaamista ja paikallisten olojen tuntemista järjestön toimintaan. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhdistys on myös Tukesin valtuuttama pätevyyskokeiden järjestäjä ja pätevyystodistukset myöntävä taho. Lämmitysalan suosituksia ja koulutusta: www.ley.fi Tekninen neuvontapalvelu: 010 617 7414