MAINOSLIITE MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE MENESTYKSEN TEKIJÄT 2 NORDIC OFFSET On aika laittaa ilmastovastuuraportointi kuntoon 6 SOLin ydin on ihmiseltä ihmiselle -ajattelumalli 11 AIDON OY on energianmittauksen ja jakeluverkon hallinnan älyratkaisujen vahva suunnannäyttäjä 16 SMC AUTOMATION Vähemmän painetta– enemmän tulosta 32 HÄMEEN ELY-KESKUS 18 Yhteistyöllä muutosturvaa: Asiakaslähtöisyys on palvelun toteuttamisen ydin BMW Täysin uusi BMW 5-sarjan Sedan 35 CEMIS Tekoälyn potentiaalia ei voi enää aliarvioida 20 43 FERROMETAL IoT vauhdittaa prosesseja 26 RAAHEN SEUDUN KEHITYS Kiikarissa kansainväliset investoinnit MAINOSLIITE SÄTERINPORTTI FM MATTSSON GROUPIN 4 Yhteisöllisyyden tunnetta kokevat pärjäävät elämässään ja työssään paremmin menestystekijöinä ovat luotettavuus, huipputasoinen asiakaspalvelu sekä kokonaisvaltainen tuoteportfolio CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 1

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE On aika laittaa ilmastovastuuraportointi kuntoon T ämän vuoden alussa astui voimaan EU:n kestävyysraportointidirektiivi, joka vaatii yrityksiltä raportointia kaikista ESG:n (ympäristö- ja sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa) osa-alueista. Ympäristövastuun alla yhtenä tärkeänä osa-alueena on ilmastovastuu. Oleellisena tukena asiantunteva kumppani ”Direktiivin velvoite koskee vuonna 2024 vain pörssiyhtiöitä, mutta isot yritykset tarvitsevat kuitenkin jo hiilijalanjälkitietoa alihankintaketjujen yrityksiltä niiden kokoluokasta riippumatta. Asiantunteva kumppani on oleellinen tuki tässä työssä”, Nordic Offset Oy:n asiantuntija Heini Koutonen toteaa. Ilmastovastuullisuudesta on tulossa markkinoilla pysymisen perusedellytys yrityksille. Yrityksen ja tuotteiden hiilijalanjälki on keskeinen ympäristövastuun mittari, joka vaikuttaa myös rahoituspäätöksiin. Nordic Offset Oy on vuonna 2008 perustettu asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja ilmastonmuutoksen haasteisiin ja ilmastovastuullisen toiminnan kehittämiseen. Hiilijalanjäljen laskenta on ensimmäinen konkreettinen askel ilmastovastuutyössä. Hiilijalanjälkilaskentaan tulee sisällyttää pakolliset scope 1 ja 2 -päästöt, joita syntyy muun muassa polttoaineen käytöstä ja ostoenergian tuotannosta. Nykyisin suositellaan tarkastelemaan myös epäsuoria scope 3 -päästöjä, jotka voivat kattaa jopa yli 80 prosenttia päästökokonaisuudesta. Perinteisten ESG-elementtien lisäksi kestävyysraportoinnissa tulee huomioida kahdensuuntaiset vaikutukset: sekä yrityksen vaikutukset ympäristöön että ympäristömuutosten vaikutukset itse yritykseen. Selkeät suuntaviivat ilmastotyön suunnitteluun Nordic Offset toteuttaa koko selvityksen laskennan rajaamisesta tulosten analyysiin ja kehityssuosituksiin. Tuloksen selvittyä on olennaista suunnitella ja tehdä päästöjä pienentävät toimenpiteet oikeisiin kohteisiin. Nordic Offsetin asiantuntijat ovat suunnitelleet muun muassa digitaalisia ratkaisuja ja kyberturvapalveluja tarjoavalle Cinialle lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet kansainväliseen Science-based targets -aloitteeseen (SBTi) perustuen. ”Työn avulla Cinia sai selkeät suuntaviivat oman ilmastotyön suunnitteluun sekä konkreettisia esimerkkejä päästövähennystoimenpiteiden optimointiin”, Nordic Offset Oy:n ilmastorahoituksen johtava asiantuntija Maija Saijonmaa kertoo. ■ https://nordicoffset.fi Nordic Offset Oy:n palvelut: ƒ Hiilijalanjäljen laskenta ƒ Elinkaariarviointi (LCA) ja ympäristötuoteselosteet (EPD) ƒ Päästölaskennan verifiointi ƒ Päästövähennystavoitteiden ja -toimenpiteiden suunnittelu (Science Based Targets Initiative) ƒ Päästöjen kompensoinnit ja hiilinieluprojektit ƒ Ilmastovastuullisuuden viestintä ”Kun halutaan saavuttaa organisaatiotason tai tuotetason hiilineutraalius, eivät aina pelkät omat päästövähennystoimenpiteet riitä. Lähes aina tarvitaan lisäksi päästöjen kompensointia eli kumoamista vapaaehtoisen hiilimarkkinan hankkeiden kautta. Päästöjen kumoaminen on ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriön tunnustama mekanismi ilmastonmuutoksen hillinnässä”, Nordic Offset Oy:n asiantuntijat Maija Saijonmaa ja Heini Koutonen toteavat. 2 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ƒ Ilmastorahoituksen ESG due diligence ƒ Hiilikädenjäljen ja päästövähennyspotentiaalin laskenta ƒ Luontovaikutusten arvioinnit

MAINOSLIITE MAINOSLIITE MENESTYKSEN TEKIJÄT Hiilineutraali rakentaminen on kannattavaa S uomelle rakentaminen on talouskasvun moottori, mutta Suomen ilmastolle iso päästölähde ja raakaaineiden kuluttaja. Green Building Council Finland esittelee ratkaisuja tähän yhtälöön kesäkuussa SuomiAreenassa. Kiinteistö- ja rakennusala on sitoutunut vihreään siirtymään: esimerkiksi uusia vähähiilisyyteen tähtääviä ratkaisuja syntyy koko ajan ja niiden arvioitu vientipotentiaali on merkittävä. Moni kiinteistösijoittaja, rakennuttaja ja kaupunki on ryhtynyt rohkeasti arvioimaan rakentamisen vaikutuksia niiden koko elinkaaren ajalta. Rohkeutta ja tukea kaivataan myös päättäjiltä. Olemassa olevien rakennusten hyödyntäminen on vaikutuksiltaan purkavaa uudisrakentamista vähähiilisempää. Siksi jo olemassa olevien rakennusten tehokasta hyödyntämistä ja korjaamista tulee edistää. Tulevien vuosien aikana rakennettu pinta-ala myös kasvaa, joten uudisrakentamistakin on kehitettävä. Ratkaisuja tukee rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ohjaaminen sekä hankkeiden vähimmäistason määrittäminen raja-arvojen asettamisella. Samalla kunnianhimoisten yritysten kilpailukyky paranee. Parasta ilmastopolitiikkaa on tukea yritysten hiilineutraaliustavoitteita, sillä innovaatiot syntyvät muutosta tukevassa yhteiskunnassa. Tervetuloa SuomiAreenalle 28.6. ■ Miisa Tähkänen Johtava asiantuntija Green Building Council Finland ASIANTUNTIJA Muodonmuutosten aika Transformaatio siellä, transformaatio täällä – oli kyseessä muodonmuutos tai ei, mittavien muutosten läpivienti on kyvykkyys, jonka painoarvo on kasvanut monissa yrityksissä jopa strategiseksi. T ransformaatio on sana, jonka moni meistä kohtaa nykyään työssään päivittäin. Jokaisessa ”transformaatiossa” ei välttämättä ole kyse täydellisestä muodonmuutoksesta, mutta muutoskyvystä on kiistatta tullut monen yrityksen menestystekijä. Muutoksen liikkeellepaneva voima voi olla perustava muutos toimintaympäristössä, uusien kasvubisnesten tavoittelu tai asiakaskäyttäytymisen muutos – yleensä useampi samanaikaisesti, johtaen käytännössä jatkuvaan muutostarpeeseen. Johtaminen jatkuvassa muutoksessa edellyttää monisyistä kyvykkyyttä, joka ei synny vahingossa. Se vaatii määrätietoisuutta, sitkeyttä ja kykyä johtaa sekä tätä päivää että matkaa kohti uutta. Yrityksen strategian, tavoitellun muutoksen ja johtamisen prioriteettien välille on luotava kirkas yhteys. Nykytila on ymmärrettävä, sillä uuden muutoksen ja jo käynnissä olevien muutosten summa määrittää vauhdin - muutos harvoin käynnistyy puhtaalta pöydältä. Hankesalkkua on johdettava aktiivisesti: on aloitettava uutta, ohjattava suuntaa ja lopetettava – tarvittaessa myös kesken. Muutoksen johtaminen on systemaattista ihmisten ja asioiden johtamista, ei vain viestintää. Muutosvauhtia on usein säädettävä yrityksen kulttuuri huomioiden ja onnistumisen mittarit on linjattava, sillä ristiriitatilanteessa uusi jää liki aina olemassa olevan jalkoihin. Muutoskyvykkyys on peruskuntoa, joka on syytä rakentaa omaan ytimeen. Vauhtia voi kasvattaa ulkoisella avulla, mutta vain riittävä oma peruskunto mahdollistaa irtiotot. ■ Teemu Saikkonen Partner Brave Alliance CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 3

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE FM Mattsson Groupin menestystekijöinä ovat luotettavuus, huipputasoinen asiakaspalvelu sekä kokonaisvaltainen tuoteportfolio ”Olemme nyt kokonaisvaltainen palvelutuottaja ja haluamme, että asiakkaamme saavat kaiken tarvitsemansa yhdestä ovesta.” 4 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE FM Mattsson on jo vuodesta 1865 asti toiminut vesihanojen asiantuntijana. Tänä päivänä yhtiö on laajan tuoteportfolion palveluyritys, jonka tavoitteena on tuoda elämyksellisyyttä kylpyhuoneiden sisustamiseen. F M Mattsson Finlandin toimitusjohtaja Aki Helminen korostaa, että yritys on siirtynyt uuteen aikakauteen viimeisten vuosien aikana. Tuoteportfolio on kasvanut hanoista ja suihkuista laajaan kattaukseen kylpyhuoneen kalusteita, peilejä ja tarvikkeita. ”Olemme nyt kokonaisvaltainen palvelutuottaja ja haluamme, että asiakkaamme saavat kaiken tarvitsemansa yhdestä ovesta.” Isoimman sysäyksen tuotevalikoiman laajenemiselle antoi Tukholman pörssiin listautuminen vuonna 2017. ”Ajatuksena on ollut, että meidän kannattaa hyödyntää tietotaitomme, laajat asiakaspintamme sekä pitkäaikaiset luottamussuhteet asiakkaisiimme. Paras tapa tähän on lisätä tuoteryhmiä ja tehdä palvelustamme kattavampaa”, Helminen kuvailee. Työntekijät avainasemassa Peilit, altaat ja ammeet ovat osa Mora X Collectionia. Hanat ja suihkut ovat Damixan tanskalaista huippumuotoilua ja Moran laadukkaita ruotsalaistuotteita. Yrityksessä nähdään, että asiakkaiden luottamus on tärkein lähtökohta menestymiseen. Helmisen mukaan periaatteena on, että asiakkaille tehdyt lupaukset pidetään ja asiakaspalvelua hoidetaan kunnianhimolla. ”Voin aidosti sanoa, että meillä on alan paras asiakaspalvelu ja jälkimarkkinointi. Siitä saamme jatkuvasti kiitosta.” Helmisen mukaan palveluliiketoimintaan siirtyminen ei olisi onnistunut ilman että jokainen työntekijä hoitaa omaa rooliaan. ”Asiakastyytyväisyyden tekemiseen vaaditaan meistä jokaista ja mikään työtehtävä ei ole toista arvokkaampi. Teemme töitä ennen kaikkea yhdessä”, hän kuvailee. Suuntana elämyksellisyys, ekologisuus ja digitaalisuus Kylpyhuonerakentamisessa on nähty viime vuosina suuri muutos, kun käytännöllisistä ratkaisuista on siirrytty elämykselliseen ja värikkääseen sisustamiseen. FM Mattsson Group vastaa trendiin muun muassa lanseeraamalla jatkuvasti uusia tuotevaihtoehtoja. Esimerkiksi tämän ja ensi vuoden aikana markkinoille on tulossa useita uusia Moran ja Damixan hana- ja suihkumallistoja. ”Kuluttajat ovat alkaneet nähdä kylpyhuonetuotteet sisustuselementteinä, joilta vaaditaan harkittua muotokieltä. Myös värit ovat tulleet jäädäkseen. Värivalikoima onkin asia, johon panostamme paljon”, Helminen kertoo. Damixan ja Moran hanoista onkin nyt tarjolla yhteensä yhdeksän eri värivaihtoehtoa, joista kiinnostusta asiakkaissa herättävät esimerkiksi mattamusta ja täysin uusi grafiitinharmaa. Altaisiin ja ammeisiin tilattavana on jopa yli 2000 erilaista värivaihtoehtoa, joista mieleistä voi etsiä yrityksen kotisivujen konfiguraattorilla. Megatrendeistä ekologisuus ja digitaalisuus nousevat myös rakennusalalla ja kylpyhuoneen sisustuksessa. Tuotteissa ratkotaan yhä enemmän esimerkiksi energian- ja vedensäästöön liittyviä tekijöitä. ”Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan vaikkapa seurata hanan vedenkulutusta ja ongelmatilanteita”, Helminen kuvailee. Alan tulevaisuuteen Helminen suhtautuu kiinnostuneena, mutta uskoo, että yrityksen perustehtävä ja sielu säilyvät ennallaan. ”Haluamme olla sama luotettava kumppani, on asiakkaana sitten unelmien omakotitaloa rakentava perhe tai 700 huoneen hotellihanke. Toivon, että pysymme jatkossakin asiakkaiden ykkösvalintana”, hän kiteyttää. ■ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 5

MAINOSLIITE MAINOSLIITE MENESTYKSEN TEKIJÄT SOLin ydin on ihmiseltä ihmiselle -ajattelumalli Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa SOL Palveluille liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka perustuu yrityksen arvoihin ja tavoitteisiin. P erheyritys SOL Palveluiden toiminta on perustunut alusta saakka vastuullisuudelle. Perheyritys kunnioittaa toiminnassaan ympäristöä sekä panostaa vahvasti sosiaaliseen vastuullisuuteen. ”Kaikki lähtee ihmiseltä ihmiselle -ajattelusta, huolenpidosta sekä jatkuvan välittämisen johtamisesta”, kertoo HR- ja lakiasiain johtaja Timo Sairanen. SOL investoi vuosittain 3 prosenttia liikevaihdostaan koulutukseen. Useille SOL on ensimmäinen työpaikka, sen listoilla on 2000 alle 30-vuotiasta ja kesätyöntekijöitä otetaan vuosittain tuhat. HR asiantuntija Aino Suuniitty aloitti SOLilla opintojen ohella 18-vuotiaana. Hän pohtii: ”Perehdytys on kattava ja kesätyöhön tullessa työn ohella jatkuu tutorin tuki. Jatkuvana oppimiseen ja jatkokoulutukseen on hyvät mahdollisuudet.” SOLissa noudatetaan vastuullisen työnantajan periaatteita. 10 vuotta sitten perustettu SOL Life -hyvinvointiohjelma kantaa työuran päättymiseen saakka, mikä ei tarkoita automaattisesti eläkeikää. SOLilaista 200 on Keltaisia panttereita eli työntekijöitä, jotka ovat halunneet jatkaa työskentelyä eläkkeellä. 6 Ulkomaalaistaustaisten työllistämisen asiantuntija Nuorten työllistämisen ohella SOLilla on merkittävää rooli ulkomaalaisten kotouttamisessa ja työllistämisessä. SOLissa työskentelee 3500 ulkomaalaistaustaista, yli 80 kansallisuudesta. ”Ukrainalaisille teimme erityiskampanjan työllistämisessä, meille on rekrytty yli 500 pakolaisstatuksella”, kertoo 20 vuotta SOLilla työskennellyt palvelupäällikkö Sari Crnobreg. SOLin leivissä työskentelee paljon maahanmuuttajia, ja se on saattanut yhteen myös satoja perheitä: ”Haastattelemme perheenjäseniä ja autamme työviisumiprosessissa, mikä toki voi viedä vuoden päivät. Työmotivaatio ja sitoutuminen kuitenkin nousevat, kun tietää, että koko perhe on pian täällä.” SOLissa työurat ovat pitkiä ja urakehitykseen kannustetaan. Toimihenkilöpuolella keskimäärin viihdytään 20 vuotta, työntekijäpuolella täysipäiväisissä hommissa viihdytään lähemmäs 4 vuotta ja työviisumilla viitisen vuotta. Adil Khan aloitti SOLissa 15 vuotta sitten osa-aikaisena työntekijänä. Nykyään hän toimii palveluesimiehenä sekä international tutorina: ”Nautin tasa-arvoisesta, avoimesta kulttuurista ja CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ”SOLilla nähdään, että Suomeen tullaan tarvitsemaan entistä enemmän työperäistä maahanmuuttoa. SOLin kansainvälinen ryhmä on edelläkävijä, jolla on koulutusmateriaalit ja prosessit valmiina toimivaan monikulttuuriseen ympäristöön.” kommunikaatiosta sekä mahdollisuudesta tuoda omia ideoita esiin. Tutorina perehdytän maahanmuuttajia. On oma pulmansa sopeutua matalaan hierarkiaan ja suomalaiseen työkulttuuriin.” Khanin mukaan yksi haasteista on kommunikointi: ”Lähtökohtaisesti jokainen haluaa tehdä työnsä hyvin. Riskit väärinymmärryksiin on olemassa, ja haastetta voidaan taklata hyvällä perehdytyksellä sekä kielen opetuksella.”

MAINOSLIITE MAINOSLIITE SOLin kansainvälinen ryhmä on edelläkävijä, jolla on koulutusmateriaalit ja prosessit valmiina toimivaan monikulttuuriseen ympäristöön. Sairanen korostaa: ”Kansantaloutemme tarvitsee ulkomaista työvoimaa. Suomen on panostettava ulkomaisten opiskelijoiden sitouttamiseen, toimintatapojen opastamiseen ja kulttuurilliseen kouluttamiseen. Jokaisessa työssä ei tarvita täydellistä suomen kielen taitoa, vaan sen voi opetella työn ohessa, siivousala on tästä hyvä esimerkki.” Yhteiskunta ja muut yritykset voivat ottaa mallia SOLista, ja yritys mielellään tekee yhteistyötä valtion kanssa. Sairanen herättelee päättäjiä: ”On kohtuutonta, että työlupaprosesseissa kestää vuosi, sen pitäisi olla tilapäisen suojelun statuksen tavoin alle kuukausi. Ylipitkien prosessien vuoksi menetämme hyviä työntekijöitä. SOLissa kaikki siivoojat, myös ulkomailta tulijat, ovat tärkeän työn erityisasiantuntijoita, ja hekin ansaitsevat ”pikakaistan ”työhön.” ■ MENESTYKSEN MENESTYKSEN TEKIJÄT TEKIJÄT SOL Palveluiden vastuullisuussuunnitelma SOL-konserniin kuuluu 7 osa-aluetta: Henkilöstö-, kiinteistö-, pesula-, siivous-, toimitila-, turvallisuus ja IT-palvelut. Konsernisssa työskentelee yhteensä yli 14 000 henkilöä. Yrityksen vastuullisuusohjelmaan kuuluu neljä pääkohtaa: Mahdollisuuksien mahdollistaja eli työpaikkojen tarjoaminen matalalla kynnyksellä Henkilöstön osaamisen, kehitys- ja urapolkuihin panostaminen Yhdenvertaisuus Ympäristövastuullisuus CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 7

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Crayon tarjoaa syvällistä osaamista ohjelmistoomaisuuden hallintaan Crayon on kansainvälinen asiantuntijayritys, joka auttaa asiakkaitaan ohjelmistojen ja pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon, hallintaan ja optimointiin liittyvissä kysymyksissä. Ohjelmistojen tehokkaalla hallinnalla saadaan kustannussäästöjä, vältetään turhia riskejä sekä varmistetaan tietoturva. Y rityksillä on tyypillisesti käytössään laajasti erilaisia teknologioita, joiden käyttö- ja hankintatavat vaihtelevat. Lopputuloksena on usein monimutkainen kokonaisuus, jossa eri käyttöskenaarioiden tilanne ei ole tiedossa, ohjelmistoissa on päällekkäisyyksiä ja hallintamallit puuttuvat. ”Ohjelmisto-omaisuuden hallinta ei ole välttämättä kenenkään vastuulla sen jälkeen, kun hankinta on neuvoteltu ja tuotteet otettu käyttöön. Tyypillisesti asiakkaamme kaipaavatkin ulkopuolista apua, jolla varmistetaan, että tehdään asioita kustannustehokkaasti, tietoturvallisesti ja vaatimusten mukaisesti myös käyttöönoton jälkeen”, aloittaa Crayonin toimitusjohtaja Christa Weckman. Ohjelmistojen hallintaan ei ole yhtä, kaikille sopivaa ratkaisua. Osa Crayonin asiakkaista hakee esimerkiksi ensisijaisesti säästöjä, osalle tärkeää on saada käyttöönsä viimeisimmät teknologiat. Osa taas ottaa yhteyttä saatuaan valmistajalta auditointikirjeen - valmistajien auditoinnit voivatkin tulla yrityksille kalliiksi, kun ohjelmistojen suunnittelemattomasta käytöstä joudutaan maksamaan. ”Edustamme suurta joukkoa eri valmistajia ja toimintamme perustana onkin asiakaslähtöisyys ja se, että suosittelemme kullekin asiakkaalle juuri heille parasta ratkaisua.” Henkilöstön asiantuntijuus avainasemassa ”Kaikilla työntekijöillämme on oman aiheensa syväosaamista ja siitä Crayon saakin 8 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU systemaattisesti kiitosta asiakkailta. Tärkeää asiakkaille on myös se, että olemme aina ajan hermolla, tiedotamme muutoksista ja etsimme jatkuvasti parempia vaihtoehtoja.” Weckman näkee, että tekoäly on jo muuttanut Crayonin liiketoimintaa ja data on keskeisemmässä roolissa kuin koskaan aikaisemmin. ”Tietoturvan varmistaminen ja prosessien dokumentointi on erityisen tärkeää, ennen kuin tekoäly otetaan laajasti käyttöön. Tarjoamamme tietosuojakatsaukset antavatkin hyvän yleiskuvan organisaation tie- tosuojan tilasta parannusehdotuksineen ja hallintamalleineen. Ihmisten roolia ei tule tässä unohtaa.” Crayonissa koetaan myös, että nopeasti kehittyvällä alalla on syytä edelleen pitää kiinni hyvästä pohjatyöstä. ”Perusongelmat tulee edelleen ratkaista, ennen kuin rakennetaan mitään uutta. Sekä oma että asiakkaidemme menestys syntyy siitä, että pysymme trendeissä kiinni, mutta emme lähde hypetykseen, jos siitä ei ole hyötyä asiakkaillemme”, Weckman kiteyttää. ■

MAINOSLIITE MAINOSLIITE MENESTYKSEN MENESTYKSEN TEKIJÄT TEKIJÄT Teollisuuden osaava kunnossapitokumppani varmistaa asiakkaan menestyksen Moderni kunnossapito on tuotantolaitoksen menestyksen yksi avaintekijöistä. Teollisen kunnossapidon asiantuntija Quant on kunnossapitoon erikoistunut, pitkän historian omaava yritys, jonka kokenut ja hyvin koulutettu henkilöstö takaa kunnossapitopalvelun korkean laadun asiakkaille – tarpeen mukaan joko kokonaan ulkoistettuna tai yksittäisinä kunnossapitopalveluina. Q uant on teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja, joka on toiminut kunnossapitokumppanina laajasti eri teollisuuden aloilla jo yli 30 vuoden ajan. Yrityksen pitkän historian aikana ala on kokenut suuria muutoksia, joihin Quant on onnistunut mukautumaan vuosien aikana kehittämällä omaa toimintamalliaan. Räätälöity palvelu asiakkaan tarpeiden mukaan Nykyisin yhä useammat teollisuusyritykset mieltävät kunnossapidon strategisesti tärkeäksi toiminnoksi, jolla on iso merkitys tuottavuudelle – suunnittelematon seisokkitunti tulee yleensä hyvin kalliiksi. ”Toimialan muutos on tehnyt yhteistyöstä asiakkaiden kanssa tiiviimpää, ja nykyään kunnossapidon asiantuntijayritys nähdään ennemmin kumppanina, kuin alihankkijana – mahdollistaen näin yhteisen menestyksen”, kertoo Quant Finland Oy:n toimitusjohtaja Sebastian Storbacka. ”Jopa yli 10 prosentin nousu tuottavuudessa jo kolmen vuoden sopimuskauden aikana” ”Avainosaamisemme ja prosessimme on luotu ylläpitämään ja kehittämään kunnossapitotoiminnon kokonaisuutta. Viimeisin keräämämme data yhdestä merkittävästä avainasiakkuudesta kertookin, että olemme onnistuneet nostamaan tuottavuutta yli 10 prosenttia kolmen vuoden sopimuskauden ajalla.” Jokainen kohde on ainutlaatuinen, ja tarpeet sekä vaatimukset tulee määrittää ja priorisoida sen mukaisesti. ”Räätälöimme palvelut aina asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Uuden palvelumallimme myötä tarjoamme myös projektiluonteisia kunnossapitopalveluita sekä erikoisosaamista uusien Service Center -yksiköidemme kautta.” Osaava henkilökunta takaa laadukkaan toimituksen Quantilla on 32 yksikköä Suomessa ja koko organisaation osaamista hyödynnetään tehokkaasti. ”On tärkeää ymmärtää minkälaista osaamista missäkin kohteessa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, koska osaava henkilöstö sekä tiedon ja resurssien jakaminen ovat meille laadukkaan toiminnan perusedellytys. Tuemme henkilöstömme kehittymistä kokonaisvaltaisesti, emme pelkästään kunnossapidon tekniset kompetenssit huomioiden, vaan myös esimies-, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot ovat erinomaisen tärkeitä menestyksen tekijöitä.” ”Panostamme työhyvinvointiin ja haluamme rakentaa henkilöstölle mielenkiintoisia urapolkuja yrityksemme sisällä. Työtyytyväisyys lisää henkilöstömme pysyvyyttä, jonka osalta olemme nähneet jo tuloksia vaihtuvuusasteen laskuna sekä henkilöstötyytyväisyyden nousuna. Hyvinvoivan henkilöstömme avulla pystymme toimittamaan asiakkaillemme laadukasta palvelua”, Storbacka kertoo. ■ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 9

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Tietoturvalla luodaan edellytykset liiketoiminnan jatkuvuudelle IT-palveluja ja erityisesti kyberturvallisuuden ratkaisuja tarjoava Netox näkee, että tietoturvalla on suurta vaikuttavuutta yritysten, yksilöiden ja koko yhteiskunnan tasolla. Asiakkaitaan Netox auttaa luomaan tietoturvaolosuhteet, joissa perusteet ovat kunnossa ja tulevaisuuden haasteisiin valmistauduttu. N etoxin Senior Manager, Cybersecurity, Marita Harju aloittaa toteamalla, että jokainen yritys osaa kysyä kyberturvasta. ”Osa yrityksistä tietää tarkalleen, mitä heidän pitäisi tehdä, osalla on vain käsitys siitä, että asia tulisi huomioida. Maailmanlaajuisesti aihe on tärkeä, koska turvalliset yritykset kasvattavat yhteiskunnan kokonaisturvaa.” Netoxilla nähdään, että tietoturva on nyt kriittinen liiketoiminnan mahdollistaja ja jokaisessa yrityksessä tulee aloittaa perusasioiden ratkaisemisesta. ”Selvitämme missä yritys on tietoturvatilanteen osalta tänä päivänä, minne se haluaa mennä ja miten sinne päästään, joko yhdessä meidän kanssamme tai itsenäisesti”, sanoo Vice President, Cybersecurity, Sakari Pihlhjerta. Lisäksi tärkeää on pitää asiakkaat ajan tasalla tulevaisuudesta ja muuttuvista vaatimuksista, joita yrityksiin kohdistuu niin liiketoiminnan osalta kuin esimerkiksi EU-lainsäädännön myötä. Tiedon lisäämistä ja fiksua työkalujen käyttöä Netoxin periaatteena on käyttää kyberturvan rakentamisessa asiakkaalla käytössä olevia työkaluja, joita ei ilman asiantuntija-apua osata hyödyntää tässä kontekstissa. ”Asiakkaille tulee positiivisena yllätyksenä, että kustannuksia säästyy ja hyöty palautuu takaisin monin verroin”, Harju toteaa. Joissain asioissa turvallisuutta voidaan parantaa pelkästään tietämystä lisäämällä. Esimerkiksi tekoälyn käytön lisääntyessä Netox pitää asiakkaansa ajan tasalla sen mahdollisuuksista ja uhkista. ”Tehtävämme on tuoda uutta tietoa asiakkaillemme muodossa, jossa he voivat omaksua sen helposti”, Harju summaa. ■ Netox Oy tarjoaa uniikin yhdistelmän skaalautuvia IT- ja kyberturvapalveluita, jotka tukevat ja turvaavat liiketoiminnan jatkuvuutta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Monipuolinen asiantuntijatiimi ”Nykyisyyttä ja tulevaa yhdistävä lähestyminen asettaa vaatimuksia myös asiantuntijoillemme. Meillä onkin sekä senioritason tietoturvaosaajia, että monipuolisia oppimispolkuja kulkevia nuoria tiimijäseniä”, Pihlhjerta kuvailee. Hänen mukaansa Netoxilla panostetaankin sekä strategisiin rekrytointeihin, että annetaan runsaasti kehittymismahdollisuuksia kaikille tiimiläisille. ”Kyberturvallisuus on luovaa työtä. Haluammekin tarjota työntekijöille mielenkiintoisen hiekkalaatikon, jossa kehittää ratkaisuja oman näkemyksen mukaisesti.” 10 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Aidon Oy on energianmittauksen ja jakeluverkon hallinnan älyratkaisujen vahva suunnannäyttäjä Jo pitkään sähkönjakelun mittarointiratkaisuja tarjonnut Aidon on nykypäivänä laaja-alainen uusimpia älykkäitä ratkaisuja hyödyntävä ja tarjoava teknologiaosaaja. Yritys panostaa kokonaisvaltaiseen ja asiakaskeskeiseen palveluun. A idonin asiakkaita ovat sähkön jakeluverkkoyhtiöt, mutta sen älykkäät laitteet näkyvät myös kotitalouksille. ”Olemme tuoneet langattomasti toimivan älylaitteen 4,5 miljoonaan pohjoismaiseen kotiin. Tällaista volyymia on vain harvassa teknologiayrityksessä. Mielenkiintoista on myös se, että hallinnoimme kokonaista teknologiaportfoliota aina sähköverkon johtimen rajapinnasta pilvipalveluun, ja asiakkaan omiin sovelluksiin saakka”, aloittaa Aidon Oy:n CTO Tomi Kyllönen. Kokonaisuutta tuotetaan asiakkaille palveluna, jossa esimerkiksi mitattu tieto saadaan hyödynnettäväksi helposti ja hyvin nopeasti. ”Enenevissä määrin tieto saadaan reaaliaikaisesti verkkoyhtiöiden käyttöön, ja heillä on mahdollisuus rakentaa loppukäyttäjilleen uusia palveluja. Yksi esimerkki tästä on Elenia- verkkoyhtiön AinaLab-sovellus, jossa kotitalous näkee sähkönkulutuksensa viiden minuutin tarkkuudella.” Relevanttina pysyminen vaatii nopeutta Aidonin periaatteena on hakea kunnianhimoisia ratkaisuja, jotka toteuttavat asiakkaiden tarpeita tehokkaammin, suuremmalla lisäarvolla ja ajankohtaisesti. ”Tämä on myös onnistunut, koska olemme kyenneet tiiviissä kilpailussa voittamaan asiakkaidemme luottamuksen”, Kyllönen kertoo. Tällä hetkellä asiakkaita mietityttävä haaste on esimerkiksi kysyntäjousto ja sen mahdollistamiseen vaadittava reaaliaikainen tieto. Energiakriisin myötä esille ovat nousseet myös keinot, joilla sähkönkulutusta voitaisiin ohjata fiksummin kuin sähkökatkoilla. ”Laitteet voivat esimer- kiksi tunnistaa liiallista kuormaa sähköverkossa, minkä perusteella asiakkaille voisi lähteä viesti, jossa kulutusta kehotetaan vähentämään. Tällaiset pehmeämmät tasapainottamiskeinot voivat olla osa tulevaisuutta.” Kyllösen mukaan Aidonissa tehtävästä työstä tekee kiinnostavaa jatkuva uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä pitkä ajallinen horisontti. ”Järjestelmät ovat asiakkaidemme käytössä noin 15 vuotta, joten meidän täytyy aina valita tuoreita ja kestäviä teknologioita. Meillä työskennellessä saa näköalapaikan paitsi valtavaan määrään teknologioita myös koko elinkaareen, aina laitteiden komponenttien hankkimisesta asiakkaan lisäpalvelujen mahdollistamiseen”, Kyllönen summaa. ■ Aidon on Pohjoismaiden johtava älykkään sähköverkon mittausratkaisujen, sovellusten ja palveluiden toimittaja. Älykkäät järjestelmämme mahdollistavat asiakkaillemme luotettavan energianmittauksen ja -jakelun ja tehokkaat jakeluverkon ylläpitoprosessit. Aidonin toimittamaa teknologiaa on käytössä yli 4 miljoonassa energianmittauspisteessä Pohjoismaissa. Päätoimipaikkamme on Jyväskylässä. Ruotsin toimistomme sijaitsee Tukholmassa, Norjan toimistomme Askerissa ja Tanskan toimistomme Kööpenhaminassa. Tuotantokeskuksemme sijaitsee Vantaalla. www.aidon.com CALCUS.COM OY:NOY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU CALCUS.COM TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU11 11

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Suomalaisen Bioretecin lääketieteellinen innovaatio sai myyntiluvan USA:ssa ensimmäisenä maailmassa Pitkään biohajoavien polymeerien kanssa työskennellyt kotimainen Bioretec on kehittänyt biohajoavan metallin, jonka ensimmäisenä RemeOs™-tuotenimellä markkinoitavana sovelluksena ortopedian markkinoille tuodaan traumaruuvit. Innovaatio tuo merkittäviä hyötyjä potilaiden hoitoon sekä kustannusten hallintaan, sillä nähdään olevan myös suurta taloudellista potentiaalia. B ioretecin kehittämä magnesiumiin, kalsiumiin ja sinkkiin perustuva biohajoava metalli saa ensimmäisen sovelluksensa ruuvina, jota käytetään ortopedisten traumojen, kuten nilkkamurtumien hoitoon. ”Metallisessa tuotteessa lujuusominaisuudet ovat korkealla tasolla. Biohajoava metalli häviää kehosta täysin kahden–kolmen vuoden kuluessa, jolloin implantinpoistoleikkausta ei tarvita. Lisäksi tuotteemme koostumus auttaa luuta kasvamaan ja on täysin turvallinen”, aloittaa Bioretec Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtonen. Merkittävää on myös se, että biohajoavan metalliruuvin käyttäminen ei vaadi lääkäreiltä toimintatapojen muuttamista, vaan asennus voidaan toteuttaa samoin, kuin perinteisten ei-biohajoavien implanttien yhteydessä. . Suurin muutos on se, että jatkossa voidaan keskittyä primäärileikkauksiin, poistoleikkauksien sijaan. Ruuvien osalta tehty kliininen tutkimus kattaa koko implantin elinkaaren siihen pisteeseen, että ruuvin tilalla on täysin tervettä luuta. Varsinaisesta materiaalin alkututkimuksesta lähtien kehitysprosessi on kestänyt noin kymmenen vuotta. Kotimaisella vientituotteella valtava kaupallinen potentiaali Biohajoavaan metalliin perustuva ruuvi on saanut myyntiluvan USA:ssa FDA:n (eli paikallisen ruoka- ja lääkealan turvallisuutta valvovan viranomaisen) ns. Breakthrough 12 Device Designation -ohjelman kautta ensimmäisenä alan toimijana maailmassa. Viranomainen on asettanut ohjelman mukaan kriteerit, jossa uuden innovaation täytyy olla tämänhetkisiä vaihtoehtoja paremmin tarpeeseensa sopiva, kustannustehokas sekä potilasystävällinen. ”Ohjelman kautta pääsimme keskustelemaan suoraan viranomaisen kanssa ja esittelemään tutkimustulokset”, Lehtonen kertoo. Myyntilupahakemus on tehty myös Euroopan markkinoille ja Lehtonen uskoo luvan saantiin tämän vuoden puolella. Useille muille markkinoille innovaation voi viedä myös FDA:n luvan perusteella. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Lehtonen uskoo, että tuotteen kaupallinen potentiaali tulee herättämään kiinnostusta myös sijoittajakentässä. ”Ortopediamarkkina on todella suuri ja kiinnostus tuotteeseen kovaa. Tämä on myös vasta ensimmäinen RemeOs ™ -tuotelinjamme tuote, josta laajennamme eri käyttöalueisiin.” Tärkeää on myös se, että Bioretecillä on jo vahva historia ja tunnettavuus markkinassaan. Valmiit myynti- ja jakelukanavat ovat olemassa noin neljässäkymmenessä maassa. ”Haluamme nyt kasvaa aidosti globaaliksi tekijäksi ja viedä innovaatioita Suomesta laajasti hyödynnettäväksi”, Lehtonen summaa. ■

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE YKSINKERTAISESTI Paras viesti on selkeä ja yksinkertainen. Tämä pätee erityisesti monimutkaisen B2B-maailman markkinoinnissa. Kysy lisää asiantuntijoilta. brandkind.fi ”Tavoitellessa kasvua, kansainvälistymistä ja brändin korkeampaa tunnettuutta, on Brandkind ollut minulle oikea partneri jo monen vuoden ajan. Tai voihan se toki olla, että kaikki saavutetut huipputulokset johtuvatkin vain minusta.” JONI LAMPINEN General Manager, USA iLOQ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 13

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Globaali muutoskyvykkyys uudelle tasolle H uhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka toimii laajasti kasvavalla ja muuttuvalla toimialalla. Yrityksellä on äskettäin päivitetty hyvin kunnianhimoinen globaali strategia, jonka toteuttaminen vaatii, että yhtiön kyvykkyyden ja muutoksen johtamisen täytyy olla eri tasolla kuin aiemmin. ”Pakkaustoimiala on muuttunut viime vuosina voimakkaasti. Maailman väestö kasvaa voimakkaasti, ja yhä uudet kuluttajat tarvitsevat vastuullisesti pakattua hygieenistä ja turvallisesti saatavilla olevaa ruokaa. Samalla kun kuluttajien toiveet ja sääntely omalta osaltaan vaikuttavat pakkausten vastuullisuuteen, on pakkauksista tullut osa ruokailukokemusta, Huhtamäen toimintamallin kehityksestä vastaava johtaja Antti Valtokari toteaa haasteista. Muutos on jatkumo, jota pitää johtaa ”Olemme tehneet konkreettisesti toimintatapaan, prosesseihin ja tietojärjestelmiin liittyviä muutoshankkeita, joiden isona osana on ollut muutoskyvykkyyden kehittäminen”, Valtokari kertoo. Muutoksen johtaminen on hänen mukaansa hyvin pitkälle vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Onnistunut muutoshanke muuttaa pysyvästi ihmisten käyttäytymistä organisaatiossa. ”Autamme johtajiamme kehittämään omaa muutosjohtamistaan, jotta hekin ovat valmiimpia siihen tulevaisuuteen, jonne olemme yhtiönä menossa. Kaikki lähtee siitä, että muutosta vetäneet johtajat ovat itse ostaneet oman omistajuutensa ja itse omin sanoin sanoittavat organisaatiolleen, miten muutos viedään eteenpäin senkin jälkeen, kun itse muutoshanke on päättynyt. Näin muutos vie samalla eteenpäin johtajan omaakin muutoskyvykkyyttä jatkossa”, Valtokari painottaa. ”Muutoksen eteenpäin viemiseen tarvitaan hankkeen ketterää käytännön juoksutusta ja kriittisen polun hallintaa, mutta jos hankkeesta puuttuu vahva johtaminen, parhaimmatkaan projektinhallinta perusteet ja työkalut eivät hanketta pelasta”, Raussi kommentoi. ■ ”Jokainen kohtaaminen organisaation kanssa on muutoksen johtamista” Huhtamäki on valinnut yhdeksi toimintamallien implementoinnin partneriksi kokeneiden tekijöiden konsultointiyritys Brave Alliancen, jonka kanssa yhteistyössä toimintamalleja skaalataan globaaliin mittakaavaan. Toimintamallien muutosta ei voi pakottaa ulkopuolelta. Siksi Brave Alliancen konsultti Sirkku Raussi vetääkin Huhtamäellä toimintamallien muutoshankkeita hankepäällikkönä organisaation keskellä. ”Muutoshanke ei voi olla muusta toiminnasta irrallaan, vaan sen pitää olla sisäänrakennettu päivittäiseen tekemiseen”, Raussi toteaa. 14 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ”Ihmisen käyttäytymisen muutos ei tule käskemällä eikä pakottamalla, vaan tarvitaan muutoksen johtamista. Olemme selkeitä siinä, miksi me teemme muutosta ja mitä hyötyä tästä on yksilöille ja yritykselle. Koulutamme ja autamme organisaatiota elämään uutta tulevaisuutta”, Huhtamäen toimintamallin kehityksestä vastaava Antti Valtokari ja Brave Alliancen muutoskonsultti Sirkku Raussi kertovat.

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Aava & Bangin Kestävän kasvumarkkinoinnin nykytilatutkimus antaa näkymän B2B-yritysten puheenaiheisiin Markkinointi- ja viestintätoimisto Aava & Bang aloitti tänä keväänä uuden aikakauden, kun se yhdistyi markkinointitoimisto Bermudan kanssa. Yritys on nyt yhä vahvemmin kiinni B2B-kohderyhmän tarpeissa, yhtenä työkaluna toimii Kestävän kasvumarkkinoinnin nykytilatutkimus 2023. A ava & Bangin toimitusjohtaja Vilja Laaksonen uskoo, että asiakkaiden menestyksen tukemiseen vaaditaan hyvää asiakasymmärrystä ja näkymää tulevaisuuteen. ”Tutkimuksemme vastaajista valtaosa on B2B-yrityksiä, joten tiedämme mitkä aiheet niiden päättäjiä ja asiantuntijoita puhuttavat”, hän aloittaa. Ensimmäisenä tutkimuksesta nousevana teemana Laaksonen näkee sen, että kestävä kasvu rakentuu sisältä vahvan brändin varaan. Yrityksistä pärjäävät ne, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat kiinnittyä. ”Tyypillisenä kehityskohtana yrityksissä nähdään, että työntekijä- ja asiakaskokemuksen kehittämistä varten tarvitaan tavoitteiden määrittelyä. Lisäksi tavoitteiden tulee toteutua johdonmukaisina brändin kohtaamispisteissä sekä organisaation sisällä.” Toimitusjohtaja Vilja Laaksonen, myynti- ja markkinointijohtaja Katja Asikainen (takana, keskellä) sekä brändi- ja viestintästrategi ja partner, Mika Kihlakaski. Strategian juurruttaminen avainroolissa Toisena keskeisenä haasteena tutkimuksesta on tunnistettu, että myynnin ja markkinoinnin yhteyden tulee olla kunnossa. Yritysten täytyy varmistaa, että näistä molemmat tekevät päätöksiä saman datan äärellä ja tukien toistensa tavoitteita. ”Kolmantena tärkeänä teemana tunnistimme, että B2B-yritykset kokevat tärkeäksi kehittämiskohteeksi strategian juurruttamisen. Kannattavuus ja vahva kasvu syntyvät, kun suunta on kirkas ja jokainen tekee töitä samaan suuntaan”, Laaksonen mainitsee. Syvempää asiakasymmärrystä Aava & Bangilla nähdään, että liiketoiminnan haasteiden ratkaiseminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin vaatii monipuolista tapaa kerätä ja hyödyntää tietoa. Tärkeää on, että asiakkaiden lisäksi ymmärrystä kartutetaan myös esimerkiksi heidän laajoista, jopa globaaleista, verkostoistaan sekä loppuasiakkailta. ”Meillä täytyy olla todenmukainen käsitys esimerkiksi asiakkaamme kilpailutilanteesta ja markkinasta, kasvuvaiheesta sekä yrityksen omista resursseista. Tämä edellyttää oikeiden kysymysten asettamista”, toteaa brändi- ja viestintästrategi ja partner Mika Kihlakaski. Kihlakasken mukaan käytännön keinojen lisäksi onnistumiseen vaaditaan innostusta. ”Osa ammattitaitoamme on se, että haluamme päästä asiakkaan pään sisälle ja innostumme heidän haasteistaan”, Kihlakaski summaa. ■ Aava & Bang ƒ B2B-markkinointiin ja työyhteisöviestintään erikoistunut markkinointi- ja viestintätoimisto ƒ Liikevaihto n. 5.5 milj ƒ eNps 81 & NPS 83 ƒ Toimistot Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä Kuva: Mikko Joona ƒ Asiakkaisiin kuuluvat mm. Agco Power, Kreate, Nokian Raskaat Renkaat, Metso, Admicom, Finla ja 3D Formtech CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 15

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Vähemmän painetta– enemmän tulosta Teollisuuslaitoksissa käytetään tyypillisesti tarpeettoman korkeita käyttöpaineita. Ilma ei sinänsä maksa mitään, mutta sen paineistaminen on energiaa kuluttavaa ja kallista. Ongelma voidaan helposti ratkaista laskemalla paine tarpeenmukaiseksi ja korjata muita ongelmia yksinkertaisilla parannuksilla. P neumatiikkalaitteiden osuus keskimääräisen tehtaan koko energiankulutuksesta on noin 20 prosenttia. Ilman käyttöpaineen alentaminen on helpoin ja halvin tapa lähteä pudottamaan tätä energiankulutusta. Käyttöpaineen alentaminen kahdella baarilla voi vähentää energiankulutusta jopa 15 prosentilla. Kysyttäessä energiansäästökohteista maailman suurimmalta pneumatiikkatuotteiden valmistaja SMC:ltä, yrityksen energiatehokkuusasiantuntija Jukka Muhonen kertoo, ettei koneen suorituskyvyssä todennäköisesti tapahdu muutosta, vaikka painetta alennetaan. ”Voi kuitenkin olla, että jokin koneen 16 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU osa tai laite vaatii korkeampaa painetta. Tällöin kannattaa käyttää kyseisessä osassa paineenkohotinta, jolla saadaan vain tämän vaiheen paine kohotettua. Toinen säästötapa on sulkea turhat syötöt kohteisiin, jotka eivät tarvitse ilmaa jatkuvasti ja kytkeä syöttö päälle vasta kun ilmaa tarvitaan”, Muhonen jatkaa. Erilaiset puhallukset ovat yksi pahimpia ilmarosvoja: puhdistuspuhallukset, jäähdytykset ja vastaavat vievät valtavasti ilmaa, jopa yli 40 % kokonaispaineilmankulutuksesta. ”Kun puhallukseen vaihdetaan oikeanlaiset suuttimet, päästään helposti lähes kymmenen prosentin energiasäästöihin. Puhallusteho säilyy yhtä hyvänä tai jopa paranee”, Muhonen sanoo. ”Laitteiden tehokkuutta voidaan parantaa ja ongelmatilanteisiin puuttua ajoissa jatkuvalla seurannalla esimerkiksi tehdasautomaation, kuten SMC:n Air Management Systemin avulla. Kulutuksen kasvun syynä on useimmiten vuoto, joka voi olla jopa 20 prosenttia. Yleensä ongelma löytyy putkistosta tai liittimistä ja niiden korjaaminen on yksikertaista ja edullista”, Muhonen tiivistää. ■ Lue lisää: www.smc.fi

MAINOSLIITE MAINOSLIITE MENESTYKSEN TEKIJÄT RUOHOLAHTI - KAMPPI - KLUUVI TAPAHTUMAT SEMINAARIT JOPA 1.000 HENKILÖÄ JOPA 600 HENKILÖÄ MESSUT KOULUTUKSET 6.100 M2 45 MUUNNELTAVAA TILAA JUHLAT KOKOUKSET MONIPUOLISET TARJOILUT 80.000 KOKOUKSEN ASIANTUNTEMUKSELLA Soita: 010 5011 501 helsinki@meetingpark.fi CALCUS.COM www.meetingpark.fi OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 17

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Täysin uusi BMW 5-sarjan Sedan Uuden sukupolven BMW 5 -sarjan Sedan on nyt digitaalisempi ja dynaamisempi kuin koskaan. Mukana on nyt ensimmäistä kertaa myös täysin sähköinen BMW i5 -malli. U usien BMW 5-sarjan Sedanien tuotanto alkaa heinäkuussa 2023. Sähköautojen lisäksi sarjassa on myös lataushybridi-, bensiini- ja dieselmalleja. Suomeen ensimmäisinä tulevat täysin sähköiset BMW i5 M60 xDrive ja BMW i5 eDrive40 sekä dieselkäyttöinen BMW 520d xDrive Sedan. Pelkistettyä designia Uusi pelkistetty muotokieli, korkea olkalinja ja vahvat pinnat korostavat uuden 5-sarjan Sedanin urheilullisuutta ja tyylikkyyttä. Väljät sisätilat, modernit toiminnallisuudet, miellyttävä akustinen kokemus, korkealaatuiset materiaalit ja edistyneet digipalvelut – nämä kaikki vahvistavat kahdeksannen sukupolven 5-sarjan asemaa premium-segmentissä. Etuvalot on saaneet uuden tulkinnan: keulan miltei pystyyn käännetyt led-valot toimivat suuntavilkkuina ja päiväajovaloina. Eteen työnnetyllä jäähdytinsäleiköllä on leveä reunus, ja siihen saa halutessaan Iconic Glow -valaistuksen. 18 CALCUS.COM CALCUS.COM OY:N OY:N TUOTTAMA TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ASIANTUNTIJAJULKAISU Edeltäjäänsä kookkaampi Edeltäjiinsä verrattuna uutuudet ovat selvästi kookkaampia: 97 millimetriä pidempiä, 32 millimetriä leveämpiä ja 36 millimetriä korkeampia. Uudet ulkomitat ovat 5 060 x 1 900 x 1 515 millimetriä. Myös akseliväli on pidentynyt 20 millimetriä 2 995 millimetriin. Pidentynyt akseliväli ja pyörien väli, tasapainotettu akselipainon jakauma, auton kevyt rakenne ja korin ja alustan liitoksen jäykkyys parantavat ajamisen urheilullisuutta ja mukavuutta.

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Lisätila parantaa entisestään matkustusmukavuutta arkiajossa ja pitkilläkin matkoilla. Kuljettajia ajatellen painikkeiden ja säätimien määrää on vähennetty selvästi. Sisätilojen akustiikkaan ja laadukkaisiin materiaaleihin on myös kiinnitetty erityishuomiota. Sisustus on ensimmäistä kertaa täysin vegaaninen. Uusia varusteita Ajamista helpottavat uuden malliston pitkälle kehitetyt ajo- ja pysäköintiavustimet. Autoihin on myös saatavana Driving Assistant Professional, johon sisältyy ensimmäistä kertaa Active Lane Change Assistant. Sen avulla kuljettaja voi vahvistaa auton eh- dottaman kaistanvaihdon katseellaan. BMW 5 -sarjan Sedaneissa on ensimmäistä kertaa myös AirConsole-pelialusta, jolla kuljettaja ja matkustajat voivat pelata yhdessä esimerkiksi odottaessaan auton latautumista. Yksi BMW:n tehokkaimmista sähköisistä voimalinjoista BMW i5 M60 xDriven etu- ja taka-akselimoottoreiden teho on 192 kW/261 hv ja 250 kW/340 hv, jolloin kokonaisteho on 380 kW/517 hv ja vääntömomentti 795 Nm normaalissa ajossa. Urheiluajotilassa tai M Sport Boost- tai M Launch Control -toimintoja käytettäessä suorituskyky nousee 601 hv:aan. Silloin auto kiihtyy sataan kilometriin tunnissa 3,8 sekunnissa. Huippunopeus on rajoitettu 230 km/h:iin. UUDEN 5-SARJAN KOHOKOHTIA Takavetoisen BMW i5 eDrive40:n takaakselin sähkömoottori tuottaa 250 kW/340 hv. Suurin vääntömomentti on 430 Nm, kun Sport Boost- tai Launch-ohjaustoiminto on käytössä. Pienikokoisen akun kapasiteetti on 81,2 KWh. Tehokkaan akun lisäksi ajomatkaa pidentävät tehokkaat sähkömoottorit, uusin versio jarrutusenergian talteenotosta ja lämpöpumppu sisätilojen lämpötilan säätelyyn. BMW i5 M60:n sähköinen toimintamatka on jopa 515 kilometriä ja i5 eDrive50:n 581 kilometriä. Uusissa bensiini- ja diesel-malleissa on nyt kaikissa 48 voltin kevythybriditeknologia. Jarrutusenergian käyttöönotossa voidaan hyödyntää navigointidataa ja ajoavustinten antureista tulevaa tietoa ja säätää talteen otettavan energian määrää liikennetilanteen mukaan. Uusin latausohjelmisto sovittaa lataustehon akun latauksen mukaan, mikä lyhentää latausaikaa. Sähkömoottorien tuottamaa hukkalämpöä käytetään korkeajänniteakun lämpötilan säätämiseen. Näin vähennetään akun esilämmittämiseen tarvittavaa energiaa matkalla pikalatauspisteelle. ■ Uusia varusteita: Mm. Driving Assistant Professional, jossa Active Lane Change Assistant, Airconsole-pelialusta sekä uudistuneet ajo- ja pysäköintiavustimet Kasvaneet mitat: Pituus +97 mm, leveys +32 mm, Sähköinen toimintamatka: korkeus +36 mm ja akseliväli +20 mm i5 M60 sähköllä jopa 516 km ja i5 eDrive40 582 km Ulkomitat: Uutta designia: Pituus 5 060, leveys 1 900, korkeus Mm. keulassa pystyyn käännetyt led-valot, jotka toimivat suuntavilkkuina 1 515 ja akseliväli 2 995 mm ja päiväajovaloina, lisäksi Iconic Glow -valaistus jäähdytinsäleikössä CALCUS.COM CALCUS.COM OY:N OY:N TUOTTAMA TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ASIANTUNTIJAJULKAISU 19

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE IoT vauhdittaa prosesseja K ilpailu kovenee, laatuvaatimukset kiristyvät ja toimitusajat lyhenevät. Myös nykyinen maailmantilanne kirittää teollisuutta ja palveluntuottajia toimimaan tehokkaammin, nopeammin ja tarkemmin. IoT eli tavaroiden internet auttaa tekemään työt fiksummin. Ferrometal on aina ollut ensimmäisenä tuomassa toimialalle uusia palvelumalleja, ja kehityskaari on ollut huikea. Nyt pientarvikkeiden tilaus-toimitusketju voidaan hoitaa täysin automatisoidusti. Sensorit ja muut älykkäät mittalaitteet on yhä useammin upotettu teollisiin prosesseihin, mikä mahdollistaa uusien, vallankumouksellisten toimintojen kehittämisen. Koronan myötä monet yritykset ovat heränneet IoT:n mahdollisuuksiin, kun fyysisiä kontakteja ja matkustamista on ollut pakko rajoittaa. Ferrometal on hyödyntänyt esineiden internetin mahdollisuuksia jo aiemmin: se on valjastanut sensorit mittaamaan tavaramääriä ja tekemään täydennystilaukset automaattisesti. CleverSystem, sisä- ja tulologistiikan tilausjärjestelmä, vaikuttaa positiivisesti niin tuotannon tehokkuuteen ja läpimenoaikaan kuin liiketoiminnan kannattavuuteen ja kustannustehokkuuteenkin. Kehitystyötä kohti täysautomaatiota Ferrometal panostaa vahvasti älykkäiden teknologioiden kehittämiseen kyetäkseen palvelemaan asiakkaitaan paremmin ja luomaan heille lisäarvoa tuottavia palveluja. OVT eli organisaatioiden välinen tiedonsiirto on ollut tärkeitä askeleita tässä kehitystyössä, ja Ferrometal otti sen käyttöönsä ensimmäisten joukossa. Nyt jopa 70 % tilausriveistä tulee taloon automaattisesti, mikä nopeuttaa molempien osapuolten toimintaa huimasti. Tilausmäärät ovat kasvaneet sellaista vauhtia ja toimitussykli tilauksesta toimitukseen on nopeutunut niin paljon, että ihmiskädet eivät enää riittäisikään niiden naputteluun. Vuonna 2007 Ferrometal toi viivakoodiluennan kahden laatikon Kanban -järjestelmiin. Tämä tarkoitti sitä, että tilauksista vastaava kävi lukemassa loppuneen tavaran viivakoodin ja teki täydennystilauksen. Sinänsä hieno ja toimiva järjestelmä vaati kuitenkin manuaalista työtä. Ferrometal otti tästä askeleen eteenpäin ja korvasi viivakoodiluennan RFIDjärjestelmällä. Hyllyttäjän ei enää tarvitse käydä tekemässä asiakkaan luona tarviketi- lauslukuja, vaan tyhjä laatikko laitetaan tilausaseman päälle, ja siitä muodostuu täydennystilaus ERP-järjestelmään. Voidaan puhua puoliautomaattisesta järjestelmästä. Kanban RFID oli toimialan ensimmäinen ratkaisu, ja se on patentoitu Euroopan-laajuisesti. Ferrometalin systemaattisen ja pitkäjänteisen järjestelmäkehityksen ansiosta vihdoin vuonna 2020 voitiin siirtyä täysin automatisoituun ja IoT-pohjaiseen tulo- ja sisälogistiikan palveluratkaisuun, CleverSystemiin. Sensori valvoo tavaramääriä ja generoi täydennystilauksen ERPjärjestelmään automaattisesti tilauspisteen alittuessa. Järjestelmä toimii myös paikkariippumattomasti – vaikka työpisteellä, asennusautoissa tai projektikonteissa. Optisen sensorin ympärille rakennetun Clever -palveluratkaisun kehittäminen alkoi alun perin teollisten asiakkaiden tarpeista. Halutaan vähentää hukkaa, kuten odottelua, viivästyksiä ja haeskelua. Ennakoiva ja automatisoitu CleverSystem hoitaa tilausrutiinin lean -periaatteiden mukaan niin, että ihminen voi keskittyä omaan työhönsä. Järjestelmän avulla on helppo ottaa tavoitteeksi esimerkiksi pientarvikevaraston arvon puolittaminen. Vapautuvat resurssit voidaan IoT, Internet of Thing, esineiden internet Esineiden internetillä tarkoitetaan järjestelmiä, jotka perustuvat teknisten laitteiden suorittamaan automaattiseen tiedonsiirtoon sekä kyseisten laitteiden etäseurantaan ja -ohjaukseen internetverkon kautta. Teollisen internetin tuottama lisäarvo perustuu sen avulla kerättyyn ja tuotettuun tietoon. Oikeanlaisten prosessien avulla teollisen internetin tuottama tieto saadaan jalostettua helposti hyödynnettävään muotoon. Tietoverkon avulla saadaan automaattinen, reaaliaikainen analytiikka järjestämään valtavaa tietomassaa käyttökelpoisiksi tunnusluvuiksi ja tilanne katsauksiksi. 20 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE ottaa vaikka tuotantokäyttöön, kun kenenkään ei tarvitse tarkkailla hyllyjä, ja myös tilaa säästyy. Rajattomasti sovellusmahdollisuuksia Ferrometal on huomannut samanlaisia tarpeita muillakin toimialoilla, ja esimerkiksi CleverStore-sovellus toimii myymälöissä. Siellä on todella tärkeää, että tavara ei pääse loppumaan; asiakkaat tarvitsevat tavaran heti eivätkä palaa, jos hyllypaikka on tyhjänä. Tähän voidaan varautua isojen varastojen avulla, mutta se ei ole optimaalista resurssien käyttöä. Jos täydennystilausten tekemistä ei ole annettu teknologian avulla automaattisesti hoidettavaksi, myymälähenkilökunta ei pääse keskittymään asiakaspalveluun ja myyntityöhön, sillä aikaa menee hyllyjen inventointiin ja tilausrutiineihin. IoT-infrastruktuurin päälle rakennettu CleverSystem -järjestelmä tuo monia etuja. Nopeus ja ennakointi ovat niistä tärkeimpiä. Uuden teknologian avulla myös tarkkuus paranee, sillä järjestelmä toimii kellontarkasti. Varastojen arvot pienenevät eivätkä sido niin paljon pääomia. Inhimilliset virheet ja viiveet ovat historiaa, kun manuaaliset työvaiheet jäävät pois. Järjestelmä skaalautuu kustannustehokkaasti isoihin tai pieniin tarpeisiin. IoT:n tunnuspiirteisiin kuuluu läpinäkyvyys, ja data on luettavissa reaaliajassa missä päin vain. CleverContainer projektityömailla on oiva esimerkki tästä. Kun työntekijä hakee kontista tavaroita, oikea-aikainen tilaus siirtyy automaattisesti Ferrometalille. Esimerkiksi työnjohto voi halutessaan seurata saldotilannetta mobiilisti tai tietokoneelta. Ihminen vain valvoo ja tarvittaessa säätää tilauspisteitä. Tulevaisuus Data virtaa antureilla varustettujen laitteiden sekä yrityksen ja asiakkaiden tietojärjestelmien välillä helpottaen päivittäistä työtä. Ferrometal jatkaa kehitystyötään laadun ja tuottavuuden uuden aikakauden nimissä ja on sitoutunut pitämään asiakkaansa kansainvälisen tuottavuuskilpailun eturivissä. ■ Ferrometal Oy ƒ Kotipaikka Nurmijärvi ƒ Perustettu 1976 ƒ 120 työntekijää ƒ Liikevaihto 40,7 miljoonaa euroa ferrometal.fi CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 21

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Työtä paremman tieverkoston puolesta West Coast Road Masters Oy on tiestöalan pieni ja ketterä ammattilainen. Se tarjoaa mittaus- ja konsultointipalveluja apunaan alan edistyksellisin teknologia. Työsuhde-etuna kestävää ja älykästä latausta sähköautoille T yösuhdesähköautoilla ja ylipäätään latausmahdollisuudella työpaikoilla voi olla merkittävä vaikutus työnantajamielikuvan rakentamisessa ja työntekijöiden houkuttelussa. Latauspaikkojen hankintaprojekti kannattaa aloittaa tarvekartoituksella, jossa käydään läpi mahdollinen nykyinen järjestelmä, sähkökeskuksen kapasiteetti sekä käyttäjien lataustarpeet. Saatavilla on paljon eritehoisia latureita erilaisiin tarpeisiin. “Tunnin lataus 22 kilowatin teholla antaa akkuun 100 kilometrin kantaman, hidaslaturillakin saa tunnissa 10–20 kilometriä”, myyntipäällikkö Pasi Taskinen vertailee. P orilaisessa tiestöalan yrityksessä eletään vuoden kiireisintä aikaa. Vuodesta 2012 toimineen West Coast Road Mastersin päätuote on kantavuusmittaukset, joita päästään tekemään heti roudan sulamisen jälkeen. ”Mittaamme metsäteitä ja yksityisteitä asiakkaina tienhoitokunnat. Mittauksia on tänä vuonna paljon, sillä yksityisteiden perusparannuksiin saa ELY-keskukselta avustusta 70 %”, toimitusjohtaja Juha-Matti Vainio kertoo. Porilaisyritys tekee lisäksi muun muassa rakennekerrosten kairauksia ja päällysteiden porauksia sekä tarjoaa liikenteenohjausta. Rakennekerroskairalla selvitetään tien rakennekerrokset ja saadaan otettua näytteet nopeasti ja edullisesti. Asiakkaina ovat myös teollisuus ja energia-ala. Tuulivoimaa rakennettaessa toimenkuvaa ovat tuulimyllyjen pohjien mittaukset sekä tuulimyllyjen tarvitsemien erikoiskuljetusten reittien kantavuusmittaukset. ”Pienenä yrityksenä tarjoamme nopeaa ja joustavaa palvelua. Toimimme koko maassa ja olemme käytettävissä 24/7”, Juha-Matti Vainio lupaa. West Coast Road Mastersin toimipisteet löytyvät Porista, Kouvolasta, Tampereelta ja Helsingistä. Suomen lisäksi yritys toimii Ruotsissa ja Virossa. ■ Sopiva latureiden kombinaatio minimoi kustannukset ja maksimoi hyödyt Uusi Fibox bluEV sopii enemmän ajaville tai esimerkiksi yrityksen vieraspaikoille, kun taas Heat’n’Charge -hidaslatauslaitteet sopivat lyhyempiä matkoja ajaville. Eritehoisia latureita yhdistelemällä saavutetaan usein paras lopputulos. “Samalle parkkipaikalle voi tehdä kustannustehokkaan yhdistelmän esimerkiksi Fibox bluEV ja Heat’n’Charge Smart -laitteista. Tällä tavalla ei tule tehtyä yli-investointeja, mutta latausteho ei lopu kesken”, Taskinen jatkaa. Fiboxin älykkäisiin tuotteisiin on saatavilla latausoperaattorin palveluita huolehtimaan laskutuksesta ja käyttäjien tunnistuksesta. ■ 22 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kuvan rakennekerroskairalla varmistutaan nopeasti ja edullisesti tien rakennekerroksista. Kantavuusmittauksia tehdään pudotuspainolaitteella, levykuormituslaitteella ja Loadmanilla.

MENESTYKSEN MENESTYKSEN TEKIJÄT TEKIJÄT MAINOSLIITE MAINOSLIITE Henki-Fennian myyntijohtajat Juha-Pekka Kurttila ja Tuomo Yli-Erkkilä sekä henkivakuutusasiakkuuksista vastaava johtaja Kari Wilen. Vastuullinen työnantaja turvaa myös työntekijänsä eläkepäivät Rahabonus on monelle työntekijälle mieluinen palkitsemismuoto, mutta se ei pelkästään riitä sitouttamaan avainhenkilöitä yritykseen vuosiksi eteenpäin. L isääntyneen etätyön takia asiantuntijatehtävissä on käynnissä ennennäkemätön murros, ja työpaikkaa vaihdetaan aiempaa helpommin. Siksi työnantajilta kysytäänkin nyt luovuutta siinä, miten avainhenkilöitä saadaan sitoutettua yritykseen pidemmällä tähtäimellä. Vaikka rahabonusten tarjoaminen on pk-yrityksissä ylivoimaisesti suosituin palkitsemismalli, se ei kilpailun koventues- sa enää yksinään riitä. Joka neljännessä yrityksessä onkin jo otettu eläkeratkaisut osaksi avainhenkilöiden palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmää. ”Monelle ruuhkavuosissa elävälle työntekijälle rahabonukset ovat mieluisia, ja eläkeratkaisut voivat tuntua kaukaisilta. Mutta yhä useampi ymmärtää, että lakisääteistä eläketurvaa ja sosiaaliturvaa kannattaa vahvistaa myös vapaaehtoisilla ratkaisuilla”, Fennian henkivakuutusasiakkuuksista vastaava johtaja Kari Wilen toteaa. Katse koko strategiakauteen Keskeistä avainhenkilöiden palkitsemisessa on pitkäjänteisyys, ja toimiva kokonaisuus voidaan rakentaa yhdistämällä esi- merkiksi rahabonukset ja vapaaehtoiset eläkeratkaisut. ”Kun rahabonuksilla palkitaan vuoden tekemisistä, eläkemuotoisilla ratkaisuilla voidaan sitouttaa tekijöitä parhaimmillaan 3–5 vuotta eteenpäin, jolloin tarkastellaankin koko strategiakauden tekemistä.” Wilen muistuttaa, että eläkeratkaisut ovat yksi vastuullisen henkilöstöpolitiikan ilmentymismuoto. ”Meillä jokaisella on aiempaa suurempi vastuu vanhuudenpäiviemme toimeentulosta. Avainhenkilöille tarjoamillaan eläkeratkaisulla yritys voi turvata pitkäaikaisten työntekijöidensä toimeentulon ja hyvän elintason myös eläkepäivinä.” ■ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 23

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Lankapaja-konserni on metalliteollisuuden joustava sopimusvalmistaja M etallialan sopimusvalmistajien edelläkävijä Lankapaja Oy sekä Lankapajan konserniin kuuluvat kangasniemeläinen Reifer Oy sekä Varsinais-Suomessa toimiva Kiikala Steel Works Oy ovat viime vuosina kehittäneet toimintaansa entistä vaativampien tuotteiden ja kokonaisvaltaisempien asiakkuuksien suuntaan. Kehittämisen punaisena lankana on kyvykkyys palvella asiakkaita. ”Käytännössä se on tarkoittanut prosessien hiomista ja monimutkaisempien tuotteiden valmistamista. Todistaaksemme osaamistamme olemme hankkineet tarvittavia hitsaussertifikaatteja – uskomme, että aina vain haastavampia töitä tekemällä olemme pystyneet erottautumaan kilpailijoistamme. Voimmekin todeta, että olemme siirtyneet uudelle tasolle vaativien osien tekemisessä”, kertoo Lankapaja Oy:n toimitusjohtaja Kari Timgren. Osana tätä ajatusmallia Lankapaja Oy osti Reifer Oy:n toiminnot kaksi vuotta sitten. Vuoden 2023 alussa konserniin liittyi Kiikala Steel Works. Kumpikin tytäryhtiöitä tulee ostosta huolimatta säilymään itsenäisinä yhtiöinä. Keskinäistä yhteistyötä Lankapajan sarjatuotantoresurssit sekä tytäryhtiöiden kyvykkyys omilla osaamisalueillaan täydentävät toisiaan. ”Jo nyt on löytynyt selkeitä synergiapolkuja, joilla yhtiöt ovat pystyneet tukemaan toisiaan ratkaisevalla tavalla”, Timgren sanoo. Levytöihin, hitsaukseen, pintakäsittelyyn ja kokoonpanoon panostavan Reifer Oy:n toimitusjohtaja Santtu Keto kertoo kehityk- 24 CALCUS.COM CALCUS.COM OY:N OY:N TUOTTAMA TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ASIANTUNTIJAJULKAISU sen näkyvän erityisesti palveluiden laajuudessa ja asiakasymmärryksessä. ”Kokonaistoimitukset helpottavat ostajien työtä, mutta vaikutus näkyy myös toimitusvarmuudessa, laadussa ja yhteydenpidon helppoudessa. Asiakasyrityksemme kykenee suunnittelemaan toimintaansa paremmin ja tästä saimmekin hyvää palautetta asiakaskyselyssämme”, Keto kertoo. Lankapaja Oy tunnetaan tehokkaana, joustavana ja luotettavana valmistajana, jonka tuoteskaala yltää pienistä komponenteista isoihin kokonaisuuksiin. Ostaessaan Reifer Oy:n Lankapaja lisäsi hallittavuutta levypohjaisten piensarjojen sekä sai vaikutuspiiriin myös raskaiden kappaleiden koneistusta sekä pintakäsittelyä. KSW:n hankinnan taustalla oli erinomainen osaaminen keskiraskaiden tuotteiden valmistuksessa, mielenkiintoinen asiakaspohja sekä läheinen sijainti. Nyt jo varsin lyhyen yhteiselon aikana on löytynyt selviä synergioita missä tehtaat ovat tukeneet toisiaan. Suuria investointeja turvaamaan palvelut Lankapaja Oy investoi vuosittain 2–4 miljoonaa euroa tuotannon modernisointiin ja tehokkuuden parantamiseen. Investoinnit ovat olennaisen tärkeitä yrityksen kilpailukyvyn kannalta. ”Maailma muuttuu vinhaa vauhtia ympärillämme eikä se ole kenenkään vika. Meidän on pysyttävä kehityksen kärjessä”, Timgren sanoo. Lankapajan palvelukonseptina on tarjota asiakkaalle kaikki tarvittava helposti yhdestä ja samasta paikasta. Toimintamalli kiteytyy käsitteeseen ”one-stop-shop”. Lisäpalveluina Lankapaja Oy voi huolehtia asiakkaan tuotteen tuotekehityksestä, kokoonpanosta, puskurivarastoinnista sekä logistisista palveluista. Myös vakavarainen, 12,5 M€ liikevaihdoltaan oleva Reifer Oy panostaa konekantansa kehittämiseen. Viimeisin miljoonaluokan investointi, uusi Fermat WFT13CNC -avarruskone, lisää edelleen laaja-alaisen yrityksen koneistuksen mahdollisuuksia. Aiemman, jo 16-vuotiaan, koneen kumppaniksi tullut Fermat lisää kapasiteettia, tehokkuutta ja turvaa toiminnoille. Syvää kumppanuutta Kari Timgren kuvailee Lankapajaa sekä tytäryhtiöitä Reiferiä ja KSW:tä menestyviksi yritykseksi, jotka uivat vikkelästi vastavirtaan, jotka menestyvät yhdessä asiakkaidensa kanssa. ”Olemme erittäin kiinnostuneita asiakkaidemme menestymisestä ja heidän kilpailukyvystään. Moni konsernimme avainasiakkaista on kansainvälistynyt, ja monesti tässä tapahtumaketjussa on mukana uusi kansainvälinen emokonserni. Näemme, että meidän on kuljettava mukana ennakoimalla ja tukemalla tätä kansainvälistymisprosessia.” Reifer Oy panostaa tuotannon kapasiteetin kehittämisen lisäksi erityisesti asiakassuhteiden vaalintaan ja uusien asiakkuuksien vakiinnuttamiseen. ”Meillä on luottamukselliset ja pitkäaikaiset suhteet moniin asiakkaisiimme. Yhteydenpito on helppoa ja kommunikointi on ennakoivaa”, Keto toteaa. ■

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Energia-alan ratkaisutoteuttaja ja palvelukumppani One1 on onnistunut siinä, mistä monet yritykset vain haaveilevat: ankkuroimaan asemansa asiakkaittensa pitkäaikaisena kumppanina. O ne1:n vahva kasvu perustuu puolueettomaan ratkaisuhakuisuuteen, joka on asiakkaille kullanarvoista niin kiinteistöenergiatoteutuksissa kuin biokaasuhankkeissakin, kertoo toimitusjohtaja Tero Holappa. Yrityksen onnistuneista toimintatavoista voi kuitenkin ammentaa alaan kuin alaan. 1. Palvelut vastaamaan aitoja tarpeita One1 on yhdistänyt ja kehittänyt palvelumallejaan kokonaisuudeksi, joka palvelee asiakkaiden energiatarpeita kattavasti. Energiakonsultoinnin ja energian tuotannon yhdistelmään ei ollut alalla aiemmin totuttu. Kaiken suunnittelusta toteutukseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen saa saman katon alta, eikä energiahankkeisiin tarvita useampaa yhteistyökumppania. ”Ratkaisukeskeinen asiantuntija tuo tasapainoa.” Energia-asiakkuuksista kumppanuuksiksi – miten turvataan asiakassuhteiden jatkuminen 2. Kumppani tuo turvaa epävarmoina aikoina 3. Kokonaisvaltaisuudella paras lopputulos kaikille Lämmitystavan muutokset ja erilaiset energiatehokkuustoimet ovat monissa kiinteistöissä ja yrityksissä ajankohtaisia. Myös vaatimukset energiatehokkuuden ja omavaraisuuden lisäämisestä sekä päästöjen vähentämisestä lisäävät painetta. ”Energia-alan muutokset huolestuttavat, joten ratkaisukeskeinen asiantuntija tuo tasapainoa”, Tero Holappa sanoo. Kumppani osaa varautua haasteisiin esimerkiksi varaamalla kapasiteettia ja käymällä urakoitsijaneuvotteluita jatkuvasti. Aikainen energiaratkaisumääritys auttaa aikataulupaineissa. ”On ymmärretty, että energiatoimenpiteitä kannattaa suunnitella tulevaisuuteen orientoituen sen sijaan, että vain reagoisi kriisitilanteisiin”, Holappa kuvailee. Kokonaisvaltainen kumppanuus tarkoittaa sitä, että lopputulos rakennetaan aina asiakkaan tilanteeseen ja kohteeseen parhaiten soveltuvaksi. Kun tarvekartoitus on tehty, teknologiat, ihmiset ja osaaminen tuodaan yhteen kohteen energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Sama ajattelu pätee niin koulun tai liikekiinteistön lämmitysratkaisussa kuin vaikkapa kokonaisen biokaasuekosysteemin rakentamisessa. ”Ratkaisumuotoilua pitää tehdä tiedolla johtaen sekä energian tuotannon ja käyttäjän näkökulmat yhtäläisesti huomioiden”, Holappa luettelee. ”Jos tehdään pelkästään laitelähtöisesti, kokonaisvaltaisuus kärsii.” Oikotietä pitkäaikaisiin asiakkuuksiin ei ole, mutta luottamuksen päälle on helppo rakentaa. ”Jos tarjoaa 10 vuoden kumppanuutta, pitää asiakkaan toiminnan kehittämiseen aidosti sitoutua”, Holappa summaa. ■ One1 Perustettu: 2010 Mitä tarjoaa: Kokonaisvaltaisia uusiutuvan energian ratkaisuja sekä energiatehokkuuden kehittämisen pitkäjänteistä kumppanuutta ja palvelua kiinteistöyhtiöille, kiinteistökokonaisuuksille ja B2B-yrityksille. Lisäksi biokaasuekosysteemien investointia, rakennuttamista ja ylläpitoa. Toimipisteet: Hämeenlinna, Lahti Työntekijöitä: 21 Liikevaihto: 9 miljoonaa € (2022) CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 25

MENESTYKSEN TEKIJÄT Kiikarissa kansainväliset investoinnit Oulun eteläisellä alueella meneillään olevat suuret vihreän siirtymän hankkeet, hyvin toimiva yhteistyö ja logistisesti erinomainen sijainti tekevät alueesta vetovoimaisen ja houkuttelevan investointikohteen. O ulun eteläinen alue PohjoisPohjanmaalla koostuu Raahen, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnista, joihin kuuluu yhteensä 17 kuntaa. Alueen näkyvyyttä yhteistyössä kehittämällä kunnat haluavat tavoittaa myös kansainvälisiä sijoittajia entistä paremmin. ”Ajattelu taustalla on, että olemme yhdessä paljon enemmän kuin kukin kunta yksinään”, mainitsee Raahen seudun kehityksen johtaja Pasi Pitkänen. Kiinnostavia kohteita investointimielessä riittää. Vahvasti edustettuina ovat erityisesti vihreään siirtymään liittyvät hankkeet esimerkiksi tuulivoiman, aurinkovoiman, vedyn ja biotuotteiden sekä kaivannaisteollisuuden osalta. Lisäksi alueelle rakentuu SSAB:n fossiilivapaata terästä valmistava tehdas. ”Meillä on laajaa perinteisen teknologiateollisuuden osaamista, jonka myötä on luontevaa, että tänne on syntynyt vihreän siirtymän arvoketjuun liittyvää toimintaa. On myös hyvä muistaa, että seutukaupungeissa on erinomaista tuotannollisen teollisuuden kyvykkyyttä ja vielä suurelle yleisölle tuntemattomia matkailuhelmiä”, Pitkänen jatkaa. Logistisesti toimiva sijainti ja panostuksia aluekehitykseen Investointihalukkuutta alueelle lisäävät myös sen erinomainen logistinen sijainti ja hyvät raide-, tie-, lento-, ja meritieyhteydet. Raahen Satama on Suomen julkisista satamista tällä hetkellä kolmanneksi suurin. 26 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE ”Olemme käytännössä Suomen keskipisteessä, niin vihreän energian ja akkumineraalien osalta, mutta myös logistisesti”, toteaa Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen seutujohtaja Tarja Bäckman. Alueen sijainti on tämänhetkisen erikoisen maailmanpoliittisen tilanteen myötä muuttunut vielä kriittisemmäksi. ”Itämeren riskit ovat saaneet aikaan sen, että Suomen todellinen henkireikä on nyt pohjoisen kautta. Sen takia pohjoisen yhteyksistä tuleekin huolehtia ja Suomen maantieteellinen painopiste ajatella uudestaan”, Bäckman muistuttaa. Pohjoinen sijainti ja alueen maaseutumaisuus vaikuttavat myös aluekehittämispolitiikkaan. Resursseja esi- merkiksi EU-rahoituksen myötä on käytettäväksi enemmän kuin eteläisissä kasvukeskuksissa. Kuntien asenteena tukea tulijoita Tärkeäksi Bäckman näkee se, että uusiin yrityksiin, työntekijöihin ja maahanmuuttajiin suhtaudutaan vastaanottavaisesti ja asettumista seudulle tuetaan monipuolisesti. Periaatteena on hoitaa asioita yhden luukun mallilla, jossa tukea saa helposti. ”Työvoimapulasta kärsitään tälläkin hetkellä, mutta alueen kunnat ovat hyvin joustavasti ja ripeästi kyenneet vastaanottamaan esimerkiksi ulkomaista työvoimaa”, hän mainitsee. Työvoiman saatavuuteen auttavat myös koulutuksen joustavuuteen tehtävät panostukset. Erilaisilla oppilaitosyhteistöillä ja uusilla toimintamalleilla tuetaan osaamisen kehittymistä. Yhtenä esimerkkinä tästä on Koulutuskeskus Brahen monikampusmalli, jossa alueelle tärkeitä AMK-koulutuksia tuodaan olemassa oleviin oppimisympäristöihin. Sekä Pitkänen että Bäckman korostavat, että tärkeää on myös alueen viihtyvyys ja elämänlaatu, hyvät harrastusmahdollisuudet, edulliset asumisvaihtoehdot ja luonnonläheisyys. ”Ihmiset ovat kuitenkin niitä, jotka tekevät töitä ja perustavat yrityksiä”, Pitkänen kiteyttää. ■ Raahen seudun kehityksen hallinnoima ja NivalaHaapajärven seutu NIHAK ry:n osatoteuttama Oulu South Goes Global -hanke on kerännyt kiinnostavaa tietoa alueen mahdollisuuksista sijoittajia varten. Tietopakettiin voi tutustua osoitteessa: nihak.fi/en/invest-in EAKR-hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 27

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Vastuullisempia maitotuotteita Savosta S uonenjoella toimiva Osuuskunta Maitomaa on Suomen kolmanneksi suurin meijeri, joka tekee savolaisesta ja karjalaisesta maidosta sekä kaurasta kaeken mualiman hyvvee, myös vientiin ja sopimusvalmistuksena. Vastuullisuus on Maitomaan arvomaailmassa tärkeä arvo, jonka puolesta on tehty systemaattisesti työtä askel askeleelta. ”Olemme tehneet pitkään työtä vastuullisemman maidontuotannon puolesta ja eläinten hyvinvoinnin osalta olemme olleet tiennäyttäjinä Suomessa”, Osuuskunta Maitomaan markkinointipäällikkö Laura Äimälä-Heiskanen toteaa. siinä lehmien hyvinvointia tarkkaillaan kansainvälisen mittausmenetelmän mukaisesti lehmien näkökulmasta eikä resurssipohjaisesti”, Äimälä-Heiskanen kertoo. Maitomaa on mukana myös uuden ELVIhyvinvointimerkin käyttöönotossa. ELVI on ensimmäinen täysin suomalainen riippumaton tuotantoeläinten hyvinvointimerkki. Maitomaa toimittaa tiukat eläinten hyvinvointivaatimukset täyttävät maidot ja jogurtit Lidlille. ELVI-ohjelmaa valvoo Finwelfareyhtiö, jonka hallitus koostuu eläinten hyvinvointitieteen asiantuntijoista. Puolueettomat hyvinvointisertifikaatit takeena ”Meillä on tärkeänä tavoitteena saada päästöjämme pudotettua 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Olemme edistäneet maidontuotannon hiilijalanjälkitietojen tuomista kuluttajien ulottuville, kun painoimme ensimmäisenä tuotekohtaiset lukumme kaiken kansan nähtäville maitotölkkeihimme viime kesänä”, Äimälä-Heiskanen sanoo. Maitomaa selvitti koko maidontuotan- Maitomaa on toinen meijeri Euroopassa, jolle on myönnetty eläinten hyvinvoinnin säännöllisestä valvonnasta kertova Welfare Quality -sertifikaatti. Se on käytössä kaikilla Maitomaan tuottajatiloilla. ”Sertifikaatilla on tieteellinen tausta, ja Hiilijalanjälki näkyvissä maitotölkeissä tonsa hiilijalanjäljen rehupellolta maitotölkkiin saakka mukaan lukien turvepeltojen ja maankäytön muutosten vaikutukset. Hiilijalanjäljen laskentaan osallistuivat kaikki yrityksen reilut sata maitotilaa. ”Päästölukumme ei siis kerro vain valikoidun joukon tai yksittäisten tuottajien hiilijalanjälkeä vaan sisältää tuotantomme kasvihuonekaasupäästöt kokonaisuudessaan”, Äimälä-Heiskanen kertoo. Maitomaalle vastuullisuus tarkoittaa myös huolenpitoa ihmisistä –maatilayrittäjistä ja työntekijöistä. ”On ensisijaisen tärkeää, että tilat säilyvät elinvoimaisina ja olosuhteet ovat sellaiset, että maatilayrittäjät pystyvät harjoittamaan ammattiaan myös tulevaisuudessa. Lisäksi haluamme panostaa henkilöstön työhyvinvointiin”, Äimälä-Heiskanen painottaa. ■ https://maitomaa.fi/ ”Askel askeleelta kohti kestävämpää maitoketjua.” 28 CALCUS.COM CALCUS.COM OY:N OY:N TUOTTAMA TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ASIANTUNTIJAJULKAISU ”Suurin osa päästöistä syntyy luontaisesti alkutuotannossa, minkä vuoksi pyrimme tukemaan tiloja ja kulkemaan yhdessä kohti päästötavoitettamme”, Osuuskunta Maitomaan markkinointipäällikkö Laura Äimälä-Heiskanen toteaa vierailullaan yhdellä Maitomaan tiloista. Puolueettomat hyvinvointisertifikaatit ovat varmistamassa kuvan Darling ja Teevi-lehmän hyvinvointia.

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Hyvä valaistus säästää energiaa ja lisää tuottavuutta Yrityskiinteistöjen valaisemisen osalta eletään kiinnostavaa murroskautta, kun aikaisemmat vaihtoehdot poistuvat vähitellen markkinoilta ja siirtymä led-valaisimiin nopeutuu. Valoremontti Oy:n tavoitteena on tehdä muutoksesta asiakkailleen mahdollisimman sujuva. O ikealla valaistuksella voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä energiankulutukseen. ”Ledien valaistusteho suhteessa kulutukseen on todella paljon alhaisempi verrattuna esimerkiksi loisteputkiin. Tämä alkaa olla myös hyvin tiedossa”, toteaa Valoremontti Oy:n toimitusjohtaja Petri Rapeli. Vähemmän tunnettuja hyötyjä ledeillä saadaan hyvinvointiin, tuottavuuteen ja työturvallisuuteen. Hyvässä, valkoisessa valossa jaksaminen paranee ja esimerkiksi tarkkuutta vaativissa töissä ei tarvitse ponnistella. ”Uudistimme entisen Roclan, nykyinen Logisnext Finlandin trukkitehtaan sisävalaistuksen. Yritys toteutti muutoksen osalta tutkimuksen, jossa nähtiin, että tuottavuus nousi tämän myötä seitsemän prosenttia.” Valaistusaneerauksiin ohjaa myös EU-lainsäädäntö, jonka myötä loisteputkilamput poistuvat markkinoilta. Laajasti käytettyjä T5- ja T8-putkia ei saa enää tuoda markkinoille vuoden 2023 elokuun jälkeen. Pistokanta- ja pienoisloistelamput sekä rengasmuotoiset loisteputket poistuivat markkinoilta jo helmikuussa. Syynä on lamppujen sisältämä elohopea. ”Hyväkuntoisia loisteputkivalaisimia ei kuitenkaan kannata poistaa, koska niissä voi ottaa käyttöön led-putken”, Rapeli mainitsee. Avaimet käteen -palvelu helpottaa asiakkaiden työtä Valoremontti tarjoaa valaistussaneerauksia yritysasiakkailleen kokonaispalveluna, johon kuuluvat kartoitus, asiakkaan ja henkilökunnan toiveiden mukaan rakentuva valaistussuunnitelma, ja sovittuna aikana, mahdollisimman pienellä häiriöllä tehtävä toteutus. ”Koko prosessin aikana asiakkaan henkilökunnan kanssa käydään dialogia parhaasta toteutustavasta. Lisäksi meillä on kaksi tärkeää periaatetta, siivoamme aina jälkemme ja sovitussa projektissa pysyessä meiltä ei tule lisälaskutusta”, Rapeli toteaa. Asiakkaille tärkeää on myös se, että Valoremontin päämies on Phillips, valaistuksen markkinajohtaja LED-teknologiassa, sen kehittämisessä, valmistuksessa ja innovatiivisissa valaistusratkaisuissa. Rapeli näkee, että Phillipsin kanssa työskentely on vahva tuki myös tulevaisuuteen suunnatessa. ”Elämme mielenkiintoista murrosta. Tekniikan osalta järjestelmät kehittyvät nopeasti ja esimerkiksi tekoäly voi hyvin tulla osaksi niitä. Ledeille tuskin kuitenkaan saadaan haastajaa vielä pitkään aikaan. Kiihtyvissä muutoksissa meille on eduksi, että päämiehemme tekee vuosittain valtavia panostuksia kehitystyöhön”, hän summaa. ■ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 29 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 29

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE ”AutoVex on seuraavan sukupolven markkinapaikka, jossa kuluttajat voivat myydä käytetyn autonsa autoliikkeelle”, AutoVexin toimitusjohtaja Sebastian Frick sanoo. Digitaalinen markkinapaikka tuo lisää tehoa autoliikkeiden ostotoimintaan Autokauppa on murroksessa ja tarvitsee digitaalisia työkaluja toimintansa tehostamiseen ja kannattavuutensa parantamiseen. Viisi vuotta sitten perustettu AutoVex on edelläkävijä, joka tuo autoliikkeille vaivattoman ja tuottavuutta parantavan tavan hankkia korkealaatuisia käytettyjä autoja digitaalista markkinapaikkaa hyödyntämällä. A utoVex tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden kilpailuttaa autoliikkeet digitaalisesti ja myydä autonsa eniten tarjoavalle. Samalla palvelu toimii autoliikkeille tehokkaana ostokanavana, jonka avulla he pääsivät käsiksi tuhansiin myytäviin autoihin sekä työkaluihin kauppojen saattamiseksi onnistuneesti maaliin. ”AutoVex on Suomen ensimmäinen ja johtava autoliikkeiden kilpailutuspalvelu ja myös transaktionaalisten markkinapaikkojen uranuurtaja. Kehittämällä uudenlaisen tavan ostaa ja myydä autoja digitaalisesti, olemme luoneet tulevaisuuden markkinapaikan, jonka uskomme nousevan johtavaan asemaan autoalalla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin”, AutoVexin toimitusjohtaja Sebastian Frick sanoo. AutoVexin palvelua käyttävät kaikki suurimmat autoliikeketjut, sekä sadat keskisuu30 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ret ja pienet autoliikkeet ympäri Suomen. ”Meidän kauttamme pienemmätkin autoliikkeet ympäri Suomen pääsevät käsiksi samoihin autoihin kuin isommat toimijat”, Frick sanoo. tävän kasvun perinteisiin ostokanaviin verrattuna”, Frick sanoo. ”Järjestelmämme avulla ostaja pystyy tekemään työtään hallitusti ja älykkäästi.” AutoVexin markkinajohtajuus vahvistui viime vuoden lopulla, kun pohjoismaiden johtava verkkomarkkinayritys Schibsted, joka omistaa Suomessa muun muassa Oikotien ja Torin, osti enemmistöosuuden AutoVexistä. ”Schibstedillä ja AutoVexillä on yhteinen visio seuraavan sukupolven markkinapaikoista, ja yhdistämällä voimamme pystymme kiihdyttämään kasvuamme ja kasvattamaan kilpailukykyämme Suomessa entisestään. Valmistelemme myös kansainvälistymistä, koska palvelullemme on jo suurta kysyntää Suomen ulkopuolella”, Frick sanoo. ■ Moninkertainen tuottavuus Parhaimmillaan yksi ostaja ostaa AutoVexin kilpailutuspalvelun kautta kaksin- tai kolminkertaisen määrän autoja aikaisempaan verrattuna. “Digitaalinen huutokauppamalli ja varta vasten autojen ostamista varten kehitetty käyttöjärjestelmä mahdollistaa autoliikkeille työn tuottavuuden ja mielekkyyden merkit- Kasvua Suomessa ja katse kansainvälisille markkinoille https://autovex.fi/

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Kuvassa elinkeinoyhtiö Cursor Oy:n Senior Advisor Harri Eela. kuva : Jukka Koskinen Sähköautoakkujen Power Coast -arvoketju kiihdyttää Etelä-Kymenlaaksossa Kotka-Haminan seudun ketterät toimijat haluavat ottaa akkujen arvoketjun totaalisesti haltuun. Power Coast -yhteistyöalustalta ponnistavilla toimijoilla on miljardiluokan pelipaikka, uskoo elinkeinoyhtiö Cursor Oy:n Senior Advisor Harri Eela. ”KOTKA-HAMINA-SEUDULLA on kaikki edellytykset iskukykyisen ekosysteemin luomiseen”, toteaa Eela. Kotkan ja Haminan kaupungit ovat jo tukeneet Power Coast -alustaa miljoonien panostuksilla ja toimijoille – nykyisille ja uusille – on tarjolla tontteja, logistiikkaratkaisuja ja osaavia partnereita niin bisnes- kuin tiedemaailmastakin. ”Kotka ja Hamina ovat tehneet isoja päätöksiä ja investointeja, jotka mahdollistavat akkuklusterille vahvan startin”, uskoo Eela. Paikallisen elinkeinoyhtiön roolissa Cursor on mukana ’matchaamassa’ toimijoita yhden luukun periaatteella. Arvoketjuun ratkaisevaa lisäarvoa Kuvassa CNGR Finland Oy:n toimitusjohtaja Thorsten Lahrs. Kriittinen osa akkujen arvoketjua on Cathode Active Material (CAM) –jauhemainen lopputuote, jota käytetään akkukennon arvokkaimman osan, katodien, valmistukseen kennotehtaissa. Tällä hetkellä kiinalainen CNGR Advanced Material, maailman suurin prekursorikatodiaktiivisten materiaalien (pCAM) valmistaja, ja valtionyhtiö Suomen Malmijalostus Oy ovat vahvasti tuomassa pCAM-tehdasta Etelä-Kymenlaaksoon. Toukokuussa 2022 nämä yhtiöt perustivat yhteisyrityksen edistämään prekursorimateriaalia tuottavan pCAM-tehtaan rakentamista Haminaan. Yhteisyrityksen omistajapohjasta 60 % omistaa CNGR Advanced Material ja 40 % Suomen Malmijalostus. Uuden yrityksen nimi on CNGR Finland Oy ja sen toimitusjohtajana on aloittanut alan konkari, saksalainen Thorsten Lahrs. Loviisa Ykkösluokan bisnesmahdollisuus Lahrs pitää yrityksen – ja koko muodostuvan ekosysteemin – saumoja poikkeuksellisen hyvinä: ”Koko Euroopassa ei käytännössä ole prekursorin valmistusta lainkaan, vaikka se on välttämätön materiaali litiumioniakkujen tuotantoketjussa.” Lahrsin mukaan Haminan logistinen sijainti on ”täydellinen”, mahdollistaen raakamateriaalien sekä valmiin tuotteen helpot toimitukset sekä laitokselle että sieltä pois. ”Meillä on hallussa logistiikka, kompetenssit sekä raaka-aineet – ja tähtäämme C02-vapaaseen tuotantoon”, hän toteaa ja lisää, että tehdas tuo tullessaan myös paljon houkuttelevia työpaikkoja seudulle. Toinen tehdas suunnitteilla Kotkaan Power Coast -rintamalla tapahtuu muutakin: Kotkaan suunnitellaan katodiaktiivimateriaalitehdasta, jossa Suomen Malmijalostus Oy:n kumppaniksi tulee kiinalainen Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. ”Tämäkin hanke etenee suunnitelmien mukaan ja tulee toteutuessaan entisestään vahvistamaan Kotkan-Haminan seudun asemaa Suomen ja Euroopan akkuklusterissa”, summaa Harri Eela Cursorista. • Lappeenranta Kouvola Hamina Kotka Porvoo E18 Helsinki businesskotkahamina.fi CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 31

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Yhteistyöllä muutosturvaa: Asiakaslähtöisyys on palvelun toteuttamisen ydin Yhteistyöllä muutosturvaa -kehittämishankkeessa on etsitty ja kehitetty parempia toimintatapoja muutosturvatilanteisiin kahdeksan vuoden ajan. M uutosturvapalvelun roolina on parantaa irtisanottujen henkilöiden asemaa ja työllistymistä. Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen toiminnan keskiössä on ollut TE-toimistojen, työnantajien ja työntekijöiden sekä sidosryhmien yhteistyö. ”Suomessa on kattava TE-toimistojen muutosturva-asiantuntijoiden verkosto, jonka kanssa palvelua kehitettiin. Palvelumuotoilutyömme tulokset toimivat punaisena lankana; siitä johdetut neljä teemaa olivat asiakaslähtöisyyden vahvistaminen, ennakointi, digipalveluiden hyödyntäminen sekä kokeilukulttuuri”, selittää hankkeen projektipäällikkö Eleni Mizaras. Hankkeen julkaisussa muutosturvaa on kuvattu henkilö- ja työnantaja-asiakasta muutostilanteessa suojaaviksi muutosturvan pelastusrenkaiksi, joita voi hyödyntää palvelumallien suunnittelussa ja organisoinnissa. Eri alueilla on jo toteutettu näistä kummunneita kokeiluja, kuten digitaalisia osaamiskartoituksia vähentämistilantees- 32 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU sa, Kainuussa ennakoivaa muutosturvaa ja Pohjois-Pohjanmaalla lomautettujen palveluita. ”Suomen 15 TE-toimistoa ovat tarjonneet samankaltaista palvelua, mutta materiaalit ja tavat ovat olleet erilaisia. Toiminta on nyt systemaattisempaa, ja työnantajilta saatu palaute on ollut erinomaista”, pohtii hankkeen asiantuntija Topi Pekkanen. ”Työvoimapalvelut siirtyvät valtiovetoisesta mallista kuntien järjestettäviksi. Kuntarajat ylittävää asiantuntijaverkostoa kannattaa hyödyntää tulevaisuudessakin, sillä niin työnantajien toimipaikat kuin irtisanottujen työpaikatkin voivat sijaita usean eri kunnan alueella.” Verkostotoiminnan kehittymisen ansiosta tieto kulkee tehokkaammin; myös materiaalit ovat yhtenäisemmät ja hankalia tilanteita voidaan ratkoa yhdessä. Soittamisen tai viestittelyn lisäksi keskustelua käydään nyt digifoorumilla. ”Asiantuntijaosaamisen paraneminen tarkoittaa laadukkaampaa palvelua asiakkaille. Asiakaskokemusta on kerätyn palautteen perusteella mitattu, dokumentoitu ja kehitetty. Työnantajille on tuotettu oma digitaalinen palvelu, Muutosturvabotti, joka on käytössä Työmarkkinatori-sivustolla”, Mizaras tähdentää ja jatkaa: ”Edessä on suuri muutos, kun työvoimapalvelut siirtyvät valtiovetoisesta mallista kuntien järjestettäviksi. Kuntarajat ylittävää asiantuntijaverkostoa kannattaa hyödyntää tulevaisuudessakin, sillä niin työnantajien toimipaikat kuin irtisanottujen työpaikatkin voivat sijaita usean eri kunnan alueella.” Mizaras ja Pekkanen kannustavat kuntia ja työnantajia käyttämään hankkeessa tehtyä julkaisua osana muutosturvapalvelun toteuttamisen suunnittelua, jotta joustava tiedonkulku sekä yhden luukun periaate olisivat asiakkaille mahdollisia myös jatkossa. ■ Yhteistyöllä Muutosturvaa -hanke Yhteistyöllä Muutosturvaa -ESR-hanke on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama. Se on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima ja sen ohjausryhmässä on keskeisiä työntekijäja työnantajajärjestöjä, ministeriöitä ja virastoja. Hankkeen pohjalta tuotettiin julkaisu: Muutostilanteita luotsaamassa: Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen opit ja onnistumiset 2015–2023. Lisää Doria tietokannasta https://www.doria.fi/handle/10024/186866

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE AUMA:n sähkötoimilaitteet – vankalla kokemuksella ja valmiina tulevaisuuteen Toimilaite venttiiliä avaamassa ja sulkemassa on erittäin tärkeä kapistus kaikissa prosesseissa, jossa tarvitaan virtauksen hallintaa. Sen on syytä toimia niin ydinvoimalan jäähdytysvesiyksikössä kuin patoluukkua sulkemassa. Perinteistä pneumatiikkaa korvataan nyt sähköllä sekä ekologisista että huoltovarmuussyistä. AUMA on panostanut pelkästään sähköisiin ratkaisuihin yli 50 vuoden ajan. A UMA Finland Oy:n maajohtaja Antti Savola siirtyi talon sisältä myyntijohtajan paikalta vetämään AUMA:n Suomen toimintoja reilu vuosi sitten. Siirtymä ei ole ollut ihan kevyimmästä päästä, sillä pandemia ja Venäjän sodan sanktioseuraukset ovat tuoneet mukanaan haasteita, mutta ne eivät ole Savolaa säikäyttäneet. ”Vastuualue on kasvanut kattamaan myös hallinnolliset ja liikkeenjohdolliset asiat, mutta se tekee päivistäni monipuolisempia.” Pitkä kokemus ja ketterä reagointikyky ”Meillä on vankka, lähes 50 vuoden osaamispohja AUMA:lla, ja olemme tänä päivänä maailman johtavia, sähkökäyttöisten toimilaitteiden valmistajia”, Savola kuvailee nykytilannetta. AUMA:n emoyhtiö toimii Saksassa. ”Suomessa palvelemme asiakkaitamme kuitenkin hyvin itsenäisesti”, hän lisää. AUMA:n menestyksen taustalla ovat laadukkaat tuotteet sekä nopea sopeutumiskyky toimintaympäristön muutoksiin ja samalla linjalla aiotaan menestyä jatkossa- kin. ”Nopea ja ketterä reagointikyky on sopivankokoisen, perheyritysmäisesti toimivan, matalan organisaatiomme vahvuuksia”, Savola painottaa. Helposti lähestyttävyys ja jalat maassa -toiminta istuvat miehelle hyvin. ”Toimilaitteemme ovat erittäin varmatoimisia, ja niin on porukkammekin”, hän kiteyttää. Savolalla on vankka automaatioinsinöörin tausta. ”IOt, pilvipalveluja ja big dataa hyväksikäyttävä diagnostiikka, digikäyttöiset sovellukset ja IP-pohjaiset kenttäväylät ovat jo tätä päivää”, hän vahvistaa lisäten samaan hengenvetoon, että perinteinen varmatoiminen toimilaite on se perusta, jolla palvellaan edelleen pitkäaikaisia asiakkaita. Monet laitokset, joissa on AUMA:nkin valmistamia teknisesti korkealaatuisia toimilaitteita, ovat edelleen toiminnassa. ”Vuosikymmeniä toimineessa laitoksessa on oltava ennakoiva ja toimiva huolto. Myös tähän puoleen panostamme vahvasti. Toimilaitteidemme ohjaamia venttiilejä on monissa kriittisissä laitoksissa, ja niiden rooli on tärkeä myös yhteiskunnallisesti”, Savola sanoo. Jokainen voi itse laskeskella, mitä ison prosessiteollisuuden tuotantolaitoksen parin päivän seisokki maksaa tai mitä ydinvoimalan jäähdytyskatko saattaa merkitä. Mukaan vetyklusteriin Käyttökohteita AUMA:n tuotteilla on lukemattomia. Jo nyt AUMA on osana ohjaamassa esimerkiksi palosammutusjärjestelmiä, lentokoneiden jäänpoistoa ja perinteisemmin takaamassa vesilaitosten ja energiantuotannon katkeamatonta toimintaa. AUMA on vahvasti mukana energiasektorin murroksessa. ”Saimme hiljattain vahvistuksen liittymisestämme vetyklusteriin”, Savola vahvistaa. ■ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 33

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Lahdessa on tilaa kasvaa Aidosti palveleva Spatium tarjoaa toimitiloja kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin. Lahden Kauppakadulle on nyt tekeillä aivan ainutlaatuinen kiinteistö. S opivat toimitilat ovat yksi menestyvän yritystoiminnan kulmakivistä. Lahden suunnalla katse kannattaa toimitilahaussa suunnata Spatiumiin. Spatium tunnetaan dynaamisena ja innovatiivisena kiinteistöalan toimijana, joka Spatiumin Asset Manager Miika Laakson mukaan saa kiitosta hyvästä palvelusta sekä aidosti ketterästä toiminnasta. “Haluamme palvella asiakasta siten, että he löytävät juuri heille oikeanlaiset tilat. Ja jos sellaisia ei valmiina ole, me remontoimme tai tarvittaessa jopa rakennamme asiakkaalle sellaiset”, Spatiumin toimitusjohtaja Jouni Kanervo kertoo. Vastuullisuus on tulevaisuuden suunta kohteeseen juuri itselleen sopivia toimitiloja. Asuinkiinteistöt puolestaan etsivät vielä sijoituskumppaneita”, Laakso kertoo. ■ Seuraa kohteen valmistumista ja tutustu toimitilaesimerkkeihin osoitteessa www.sammon8.fi Spatium on onnistunut pudottamaan hiilijalanjälkeään häkellyttävät 66 prosenttia kahdessa vuodessa. Huikeaan tulokseen on päästy siirtymällä Lahden vihreään kaukolämpöön sekä vähentämällä Spatiumin kiinteistöjen jätteiden kokonaismäärää merkittävästi. Lisäksi kierrätysastetta on kasvatettu liki kymmenen prosenttia. Sammon8 luo uutta historiaa Spatium luo parhaillaan uutta henkeä historialliseen Sammon8-kiinteistökohteeseen. Tilaratkaisuja ja mahdollisia toimijoita on ideoitu yhdessä Lahden Muotoiluinstituutin arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. Sammon8työmaalla käytetään taidokkaasti uusinta teknologiaa, alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Keskeisellä paikalla sijaitseva kiinteistökohde tulee sisältämään sekä asuinrakennuksia että liiketiloja. “Meihin voi olla jo nyt yhteydessä, mikäli Sammon8 voisi olla sinun yrityksesi uusi toimintapaikka. Aikaisin liikkeellä olevat asiakkaat voivat kustannustehokkaasti räätälöidä 34 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Sammon8-kiinteistöllä on rikas historia. Kiinteistön tarina alkoi jo vuonna 1925, kun Kauppakadulle rakennettiin Huonekalutehdas Häkli. Suomen toiseksi suurimmaksi noussut Häkli sulki lopulta ovensa vuonna 1967, ja tiloihin asettui Huonekalutehdas Peem. Vuonna 1980 kiinteistöön rakennettiin Lahden nuorisotoimelle tiloja, joiden Kasisalilla ensimmäisen Lahden keikkansa on soittanut Apulanta. Myös Tehosekoitin ja Karkkiautomaatti ovat esiintyneet jopa Cheekin lyriikoissa mainitulla Kasisalilla.

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Tekoälyn potentiaalia ei voi enää aliarvioida - “Jokaisella yrityksellä tulisi olla tekoälyn ja digitalisaation strategia” Kajaanissa toimiva AIKAekosysteemi tarjoaa yrityksille tukea liiketoiminnan digitalisaatioon ja tekoälyn käytön kehittämiseen. T ekoälyn potentiaali on tänä päivänä liki jokaisen yrityspäättäjän mielessä. Tekoälyn hyödyntäminen oman yrityksen toiminnan kasvattamisessa ja kehittämisessä voi kuitenkin tuntua kaukaiselta ajatukselta. “Todellisuudessa on todella vaikea nimetä yrityksiä, jotka eivät hyötyisi tekoälyn ja digitalisaation käytöstä kiinteänä osana yritystoimintaa. Käyttökohteet voivat vaihdella yrityksen laskutuksesta vaativaan data-analytiikkaan supertietokoneen laskentatehoa hyödyntäen”, Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) Chief Business Technology Advisor Anas Al Natsheh toteaa. Pohjoista asiantuntemusta Tekoälyn ja digitalisaation käyttöönottoon on onneksi saatavilla apua. Kainuussa toimiva AIKA-ekosysteemi tarjoaa yrityksille tukea digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämiseen, sekä Kajaanissa sijaitsevan LUMIsupertietokoneen käyttöön. LUMI on maailman kolmanneksi tehokkain supertietokone. AIKA-ekosysteemi voi esimerkiksi testata ideaasi tekoälyn hyödyntämisestä pilottiprojektissa AIKA-ekosysteemin kumppaneiden ja asiantuntijoiden kanssa. AIKA-ekosysteemi avaa yrityksille yhteyksiä useisiin muihin ekosysteemeihin ja kokonaisuuksiin kuten HealthHub Finlandiin, joka kuuluu European Digital Innovation Hubs verkostoon. “Kehotan yrityspäättäjiä pohtimaan, kuinka omaa liiketoimintaa voisi parantaa digitalisaation ja tekoälyn avulla. Käyttökohteita usein löytyykin yllättävän paljon”, Al Natsheh sanoo. ■ AIKA-ekosysteemi auttaa sinua löytämään oikeat asiantuntijat sekä mahdolliset rahoituslähteet. AIKA-ekosysteemi tarjoaa lisäksi maksuttoman lähtötilanne​​ ja kypsyystasoarvioinnin datan käytössä. aikaecosystem.com KAMK:in toteuttama AI BOOST -hanke valaisi liiketoiminnan kenttää tekoälyn teknologialiiketoimintaympäristöön liittämisen vaikutuksista yritysten strategiaan ja toimintoihin. AI BOOST on yksi Centre of Measurement and Information Systems -tutkimus- ja koulutuskeskuksen projekteista. CEMIS | www.cemis.fi CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 35

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Kehittyvissä maissa pilkottaa uudenlainen arvoketju ympäristölle V esiemme muovisaaste on jättimäinen maailmanlaajuinen ongelma. Tämän kriisin vaikutukset näkyvät ympäristössä, heijastuvat paikallistalouksiin ja kansanterveyden heikkenemiseen. Ongelmaa on yritetty ratkaista useaan otteeseen - tuloksetta. Riverrecycle Oy on kehittänyt ratkaisun, joka puuttuu ongelman juurisyyhyn eli riittämättömään jätehuoltoinfrastruktuuriin. RiverRecylen perustaja Anssi Mikola uskoo, että länsimaiset valtiot ja yhtiöt yrittävät viedä järjestelmää, joka ei toimi kehittyvissä talouksissa. ”Suomessa maksamme veroja, joita suunnattaan jätehuoltoon ja kierrätyksen. Kehittyvissä talouksissa paljon alhaisempi bruttokansantuote tuottaa vähemmän veroja, jotka eivät usein kata edes peruspalveluja, saati sitten muita menoja.” Kehittyvien talouksien jätehuoltoinfrastruktuuri on usein vielä alkutekijöissään, 36 mikä tekee muovijätteen keräys- ja kierrätysprosessista haastavaa. ”Jopa yleinen ja tervetullut PET-muovien kierrätys voi lisätä saastumista, kun vaikeasti kierrätettävät muovit jäävät ympäristöön siksi ettei niissä nähdä mitään arvoa”, Mikola jatkaa. Riverrecyclen toiminta perustuu kykyyn kierrättää kaiken tyyppisiä muoveja ja saada asukkaat mukaan toimintaan. Yritys kouluttaa asukkaita kumppanien tuella kotitalouksien jätehuoltoon ja tarjoaa rakenteet jätteiden keräämiseen. Kierrätyksen taloudellinen hyöty palautuu yhteisölle, mikä ylläpitää järjestelmää ja tarjoaa sosiaalis-taloudellisia etuja osallistujille. Yritys on saanut rahoitusta mm. CocaCola Foundationilta ja UKAidilta, ja sillä on viisi laitosta Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa. ”Projektimme ovat skaalautuvia ja niitä on helppo toistaa eri maissa. Käynnissä olevien projektien myönteisten vaikutusten ansiosta CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU RiverRecylen perustaja Anssi Mikola. olemme saaneet 19 uutta hanketta”, Mikola sanoo. Visionäärisen järjestelmän toteuttaminen on vaatinut kovaa työtä. Järjestelmän edut - paikallistalouden vahvistaminen, työmahdollisuuksien luominen, ympäristön puhdistaminen - eivät ole jääneet huomaamatta. ”Kun esitin tätä ideaa alun perin, kukaan ei halunnut ostaa jokiputsaria; kukaan ei halunnut sitä rannoilleen edes ilmaiseksi. Nykyään samat kaupungit pyytävät asentamaan ratkaisumme kuntiinsa. Tavoitteemme on toimia globaalisti 500 kaupungissa vuoteen 2030 mennessä. Se ei enää tunnu lainkaan mahdottomalta”, Mikola sanoo. ■

MAINOSLIITE Yhdessä parempaa työelämää Työhyvinvoinnin tukeminen ei nykypäivänä ole vain sairauksien hoitoa vaan kokonaisvaltaista työelämän kehittämistä. Sen vuoksi Pohjanmaalta ponnistava terveysalan yritys TT Botnia panostaa erityisesti työperäisen sairastumisen ennaltaehkäisyyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Palveluita tuotetaan valtakunnallisesti sekä yksittäisille työntekijöille että työyhteisöille moniammatillisen tiimin voimin. T T Botnia satsaa vahvasti palveluiden laatuun ja saatavuuteen. Työnantajat voivat tehdä sopimuksen joko puhtaasti lakisääteisistä työterveyspalveluista tai sitä laajemmasta palvelukokonaisuudesta, johon sisältyy myös sairaanhoidon palveluja. ”Meillä on vähän pidemmät vastaanottoajat potilaille kuin alalla yleensä, minkä ansiosta työ ei ole niin nopeatahtista kuin muualla. Näin potilaat saavat parempaa palvelua ja työntekijämme voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin”, TT Botnia Oy:n toimitusjohtaja Timo Ylilauri toteaa. ”Olemme paikallinen toimija, joten palvelut ovat lähellä ja tunnemme hyvin alueen työnantajat. Se on ehdottomasti vahvuutemme.” TT Botnialla on noin 2600 kunta- ja yritysasiakasta, joissa työskentelee hieman alle 30 000 henkeä. Laaja ja kattava paikallinen työterveyspalveluverkosto TT Botnia on muodostunut omistajiensa eli Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kuntien ja silloisten kuntayhtymien liikkeidenluovutuksesta. ”Työterveystoiminta on luovutettu liikkeenluovutuksena tähän osakeyhtiöön, kun palvelut on pitänyt yhtiöittää kunnissa ja kuntayhtymissä lainsäädännön muuttumisen vuoksi”, Ylilauri kertoo. Tältä taustalta TT Botnia on halunnut säilyttää palvelut myös toimialueensa pienillä paikkakunnilla. MENESTYKSEN TEKIJÄT ”Työterveyspalveluverkostomme Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on varmaan tihein koko Suomessa. Olemme ottaneet etälääkäripalvelut käyttöön pienissä kunnissa. Muutenkin toimimme hybridimallilla eli käytämme lähipalveluita ja etäpalveluita rinnakkain”, Ylilauri sanoo. Osaava henkilöstö luo kasvua TT Botnia ei tavoittele suoranaisesti voittoa, mutta toiminnan tulee olla kannattavaa, jotta palveluita voidaan kehittää ja tehdä tarvittavat investoinnit. Yrityksen toiminta onkin ollut varsin kannattavaa ja sen talous on hyvässä kunnossa, joten palvelukehitykseen on voitu satsata. ”Omaa henkilökuntaa meillä on hieman alle 90 henkeä, minkä lisäksi tarvittaessa käytämme ostopalvelulääkäreitä, eli kaikkiaan organisaatiossa on noin sata henkilöä käytettävissä”, Ylilauri kertoo. TT Botnian henkilökunta on kokenutta ja ammattitaitoista, mutta pienen ja vielä suhteellisen tuntemattoman toimijan haasteena on erityisesti lääkäreiden rekrytointi oman vaikutusalueensa ulkopuolelta – vaikka töitä voisikin tehdä etänä toiselta puolen Suomea. Yritysasiakkaille myös sairaanhoitopalveluita Viime vuonna hankintalaki rajasi kuntien ja kuntaomisteisten organisaatioiden palvelujen ulosmyyntiä. ”Siksi päätimme viime vuonna perustaa tytäryhtiön, eli YritysBotnian, jonne voimme siirtää yritysasiakkuudet. Näin meidän ei tarvinnut lähteä irtisanomaan pienissä kunnissa yrityssopimuksia, vaan pääsemme edelleen tarjoamaan yrityksille palveluja niin, että niiden ei tarvitse hakeutua toisaalle ja kauemmas kasvukeskuksiin. Toimialueellamme teemme yhteistyötä laajan yhteistyöverkostomme kanssa”, Ylilauri kertoo. ”YritysBotnia voi tarjota myös sairaanhoitopalveluja yrityksille lakisääteisen työterveyshuollon ohella.” ■ https://ttbotnia.fi Teksti: Jari Peltoranta CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 37

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE ”Decensin konesali- ja kapasiteettipalvelut tarjoavat yritykselle konesalin, joka kattaa tarvittavan kapasiteetin kilpailukykyiseen hintaan” Decensin palvelujohtaja Markku Aaltonen. 38 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 38 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Hybridi tulevaisuus yhdistää pilven ja konesalien parhaat puolet Pilvipalveluiden suosio kasvaa ja monelle yritykselle se onkin paras ratkaisu. Konesali voi kuitenkin olla tietyissä tapauksissa edullisempi ja turvallisempi ratkaisu kuin pilvipalvelu. IT-palveluja tarjoavan suomalaisen Decensin hybridimalli yhdistää pilven ja konesalien parhaat puolet. D ecensin pilvipalvelut tarjoavat yrityksille joustavuutta ja kustannustehokkuutta ilman suuria kertaluonteisia investointeja. Decens toimittaa asiakkaalle konesalikapasiteetin sekä erinomaisen tietoturvan takaavat räätälöidyt Private Cloud-pilviympäristöt. Kaikki palvelut ovat yhdistettävissä kaikkiin julkipilviin. Tiedot turvassa kotimaisessa konesalissa Pilvikapasiteettia ostettaessa konesali sijaitsee usein määrittelemättömässä paikassa ulkomailla. Häiriötilanteessa yhteyden saanti palveluntuottajaan on vaikeaa ja sitä rajoittaa kellonaika sekä vieraan kielen käyttö. Ukrainan sota on nostanut tietoturvauhkien rinnalle pilvipalvelujen fyysisen turvallisuuden takaamisen. Suomi on tietoliikenneyhteyksien osalta tavallaan saari, joka voidaan eristää katkaisemalla esimerkiksi meren pohjassa kulkeva tietoliikennekaapeli. ”Yritysten pitää entistä vahvemmin varmistaa kriittisen datan saatavuus ja operoitavuus myös poikkeustilanteissa. Tämä asettaa tietojen fyysiselle sijainnille uudet vaatimukset. Mitä lähempänä data on loppukäyttäjää, sitä helpompi yrityksen on vaatimuksiin vastata”, Decensin tuotantopäällikkö Jyrki Kilpinen toteaa. Decensin kapasiteettipalvelussa asiakkaiden kriittinen data pysyy turvallisesti Suomen rajojen sisällä. Sijainti takaa vakaat olosuhteet niin ilmastollisesti, maantieteellisesti kuin poliittisestikin. Yhteydenpito on palvelussa henkilökohtaista. Decensin asiakkaat saavat tuekseen joukon asiantun- tijoita, joiden kanssa voi keskustella kaikista teknisistä asioista maanläheisesti ja ymmärrettävästi. Hybridimalli on monelle paras malli Ydinkysymys on, kuinka aidosti yrityksen ulkoistamispalveluita tarjoavat IT-palveluntarjoajat ymmärtävät asiakkaan tarpeita. On aina tapauskohtaista, minkälainen ratkaisu kullekin organisaatiolle toimii. Yhä useampi yritys menestyy juuri hybridimallien, eli pilvipalveluiden ja konesalipalveluiden parhaita puolia yhdistävien kokonaisuuksien kautta. Decens Private Cloud toteuttaa yrityksille ja organisaatioille mukautuvan, tarpeiden mukaan räätälöidyn virtuaalisen konesalin, joka toteutetaan asiakkaan haluamaan paikkaan. Palvelu on suunniteltu erityisesti yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää pilviteknologiaa, mutta samalla pitää hallinnan tärkeistä liiketoiminta- ja asiakastiedoistaan. Asiakkaalle palvelu näyttäytyy pilvenä, jonka sijainnin, turvatason, varmistukset ja ylläpidon he voivat itse määrittää. Pilvipalvelu voidaan kahdentaa useamman konesalin väliseksi, korkean käytettävyyden ratkaisuksi. ”Joku IT-palvelujen tuottaja voisi kammoksua sitä, että toimittaisi laitteet ja käsipareja asiakkaan tiloihin palveluna. Meillä löytyy siihenkin asiakkaita varten hiottu palvelumalli. Tarvittaessa viemme koko konesalin asiakkaalle. Silloin palvelu tuotetaan samalla tavalla kuin se tulisi omasta konesalistamme”, Decensin palvelujohtaja Markku Aaltonen toteaa. ■ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 39

MENESTYKSEN TEKIJÄT MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE MAINOSLIITE PayiQ toi hiiliseurannan lippuihinsa Ensin pandemia pysäytti PayiQ:n myynnin, sitten se vauhditti yhtiön vahvaan kasvuun. Nyt yhtiö lanseeraa sovellukseensa toiminnon, jonka avulla liikkumisen hiilijalanjälkeä voi seurata ja vähentää. Digisiirtymän vauhdittama PayiQ tarjoaa hiiliseurantaa lippuihinsa T änä vuonna kymmenen vuotta täyttävälle turkulaiselle PayiQ:lle pandemia oli ensin katastrofi, sitten kasvun katalyytti. PayiQ rakentaa, räätälöi ja toimittaa digitaalisia liputusjärjestelmiä, joita käyttää jo puoli miljoonaa suomalaista, ennen kaikkea joukkoliikenteessä, mutta myös tapahtumissa. Aluksi pandemia hyydytti joukkoliikenteen käytön, mutta sitten kuluttajat ottivat digiloikan monissa palveluissa, myös joukkoliikenteen lippujen ostossa. Nyt kun pandemia on ohi, PayiQ:n järjestelmien kautta tapahtuva lippujen myynti on huimassa kasvussa. Seuraavaksi yhtiö aikoo vakuuttaa sidosryhmänsä siitä, että digitaalinen liputusjärjestelmä voi olla työkalu ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Liikenteen hiilijalanjälki on kaikista päästöistä vaikeimmin hillittävä. Yksi syy tähän on reaaliaikaisen luotettavan tiedon puuttuminen. Nyt tähän saadaan odotettu muutos. PayiQ on juuri lanseerannut järjestelmäänsä GreenImpact-toiminnallisuuden, 40 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU jonka avulla hiilijalanjälkeä on mahdollista seurata ja analysoida reaaliaikaisesti sekä kulkumuotokohtaisesti. Seuranta voidaan myös pelillistää. Vähäpäästöisellä liikkumisella kuluttaja voi tienata ilmastokolikoita ja yritykset tai alueet voivat kilpailla keskenään siitä, missä liikutaan fiksuimmin. Juuri nyt PayiQ:n ponnistelut kohdistuvat yrityksiin, jotka voivat hyötyä ensimmäisinä palvelun mahdollisuuksista. Paikallisen yhteistyön avulla yritys voi tarjota asiakkailleen vaikkapa alennuksia ilmastokolikoita vastaan ja samalla kerätä tietoa siitä, mistä ja miten asiakkaat löytävät tiensä liikkeeseen. Toinen suuri potentiaali yritysmaailmassa ovat työsuhdeliput ja niihin yhdistettävä päästöjen pudotuskilpailu. Seuraamalla henkilökohtaista hiilijalanjälkeään työntekijät voivat kisata leikkimielisesti keskenään tai vaikkapa saman yrityksen eri toimipisteet toisiaan vastaan. Kun yritykset on saatu mukaan, on aika levittää GreenImpactkisahenkeä myös kaupunkien ja alueiden välille. ■ PayiQ Tickets on mobiilisovellus, jolla voi ostaa bussilippuja 34 eri kaupungissa sekä kaukoliikenteen matkalippuja. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi App Store ja Google Play -kaupoista. Useilla kaupungeilla, kuten esimerkiksi Turun Fölillä on sovelluksesta oma paikallinen versionsa. GreenImpact on PayiQ Ticketsin lisätoiminto, jonka avulla matkustaja voi seurata, kuinka paljon hiilidioksidia omat liikkumisvalinnat säästävät ja samalla hankkia rahanarvoisia palkintoja. Se mahdollistaa myös kilpailun kaupunkien tai yritysten kesken siitä, ketkä säästävät eniten hiilidioksidia.

MAINOSLIITE MAINOSLIITE MENESTYKSEN TEKIJÄT Vuokrata vai omistaa – miksei molempia? Tarjoamme joustavuutta ja vakautta sekä mahdollisuuden strategisten kiinteistöjen takaisinostoon. Nordisk Renting tarjoaa räätälöityjä, pitkäaikaisia asiakasratkaisuja isoille yrityksille ja yhteiskunnallisille toimijoille. Meillä on yli 35 vuoden kokemus kiinteistöjen leasing- ja rahoitusratkaisuista Pohjoismaiden alueella. www.nordiskrenting.fi Tarvitsetko lisää johtamis- tai liiketoimintaosaamista? • Oletko edennyt tai etenemässä johtotehtäviin? • Tarvitsetko lisää ymmärrystä kauppatieteiden eri osa-alueista kuten markkinoinnista, rahoituksesta, laskentatoimesta, strategiatyöstä tai vaikkapa yrittäjyydestä? • Haluatko lisää itseluottamusta ja arvostusta asiakkaiden ja kollegojen silmissä? • Tarvitsetko tutkinnon uralla etenemiseen? Olisitko kiinnostunut suorittamaan englantilaisen yliopiston University of Northamptonin MBA-tutkinnon työn ohessa kokonaan Suomessa opiskellen? Hae syksyn opintoihin 31.7. mennessä. Koko tutkinnon hinta on 23 500 €. Haku syksyn opintoihin on käynnissä 31.7. asti! Katso lisätiedot: www.helbus.fi/kauppatieteiden-maisteri Hakeeko lähipiirissäsi oleva nuori nyt opiskelupaikkaa? Tiesitkö, että: • maksullinen yliopistotutkinto tulee edullisemmaksi kuin yksikin välivuosi • yhteishaussa vain noin joka kolmas hakija saa opiskelupaikan • Helsingin seudun kauppakamarin omistamaan yksityiseen kauppakorkeakouluun HELBUSiin ei ole pääsykoetta tai tiukkaa todistusvalintaa vaan voit näyttää kykysi itse opinnoissa • HELBUSista saat englantilaisen yliopiston University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Katso lisätiedot: www.helbus.fi/kauppatieteiden-kandidaatti Kysy lisää soittamalla tai lähettämällä sähköpostia: CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kari Jääskeläinen, puh. 040 501 7627, kari.jaaskelainen@helbus.fi, www.helbus.fi 41

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Kasvata ja uudista vastuullisuusosaamistasi JYU avoimessa Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opinnot ƒ Laaja ja monitieteinen kokonaisuus joustavia verkko-opintoja ƒ Valitse sinua kiinnostava yhdistelmä ja aloita opiskelu koska tahansa ƒ Hinta: 15 € / opintopiste ƒ Maksuton orientaatiojakso: Johdanto vastuulliseen työelämään (2 op) avoin.jyu.fi/vastuullisuus-opinnot Kuva: Petteri Kivimäki Ilman kuuntelua on turha rakentaa yritysvastuuta Vastuullisuuspuhetta riittää, mutta miten yritykset saavat aikaan vaikuttavia muutoksia? Entä miten tasapainotella eri sidosryhmien kasvavien vastuullisuusodotusten keskellä? K aikki lähtee johtamisesta, sanovat viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-aho ja johtamisen apulaisprofessori Monika von Bonsdorff Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Läpinäkyvä ja vastuullinen johtaminen, joka pyrkii rakentamaan pitkällä tähtäimellä kestäviä toimintatapoja, on vankka perusta ja myös suojakilpi, jos organisaatioon kohdistuu kritiikkiä. Viestintä ja kulttuuri vaatii johtamista Viestinnän johtaminen on muuttunut viime vuosina valtavasti, ja yrityksissä tarvitaan koulutusta ja ymmärrystä sille, Luoma-aho sanoo. ”Vastuullisuus näkyy viestinnän johta42 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU misessa pyrkimyksenä niin sanottuun särkymättömään viestintään, joka ei rakennu yrityksen oman edun näkökulmaan, vaan sidosryhmien tarpeiden laajaan ja syvälliseen ymmärrykseen.” Osaajakilpailussa vastuulliset voittavat Osaajista käydään yhä kovempaa kilpailua ja työnantajamaineen merkitys on sen myötä kasvanut. Ihmisille ei ole enää “ihan sama”, millaisessa paikassa he työskentelevät, vaan organisaation arvojen tulee sopia omiin henkilökohtaisiin arvoihin. Kestävää ja vetovoimainen työnantajamielikuva rakentuu uudessa maailmassa aidoille kokemuksille. ”Kokemus voittaa aina viestin. Vaikka yritys kuinka kertoisi toimintansa vastuul- lisuudesta, yksikin julkisuuteen nouseva negatiivinen henkilöstökokemus voi kaataa monivuotisen brändityön. Ihmiset uskovat yleensä aina yksilöä organisaation sijaan”, Luoma-aho muistuttaa. Johtaja – kuuntele ja kunnioita Kun pohditaan, mitä nykyjohtajilta Suomessa vielä puuttuu Luoma-aho ja von Bonsdorff tuovat esiin erityisesti kaksi seikkaa. ”Sanoisin, että kuuntelemisen taito. Liian usein keskitytään vain oman viestin läpivientiin eikä muisteta kuunnella ympäristöä”, Luoma-aho sanoo. “Vielä olisi parantamisen varaa myös siinä, miten viestitään vaikeissa tilanteissa selkeästi, korrektisti ja toisia kunnioittaen. Kun kyseessä on herkkä aihe, empaattisuuden merkitys korostuu. Sillä miten sanomme, on väliä ja myös sillä mikä jätetään sanomatta”, von Bonsdorff sanoo. ■ Teksti: Susanna Mäkinen

MAINOSLIITE MAINOSLIITE MENESTYKSEN TEKIJÄT MENESTYKSEN TEKIJÄT CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 43 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 43

MENESTYKSEN TEKIJÄT MAINOSLIITE Helpoin tapa vuokrata mökkisi. Avaa loma-asuntosi ovi maksaville vuokralaisille. Yllätyt, miten vaivattomasti se onnistuu. Lomarengas auttaa ja neuvoo sinua kaikissa tilanteissa. Palvelumme sisältää mm. • kohteen ammattimaisen valokuvaamisen • kattavan markkinoinnin valmiille asiakaskunnalle • Laajan kumppanuusverkoston, mm. Booking.com ja Interhome • If Peruutusturvavakuutuksen • mökin omistajan maksuttoman asiakaspalvelun Lue lisää vuokrauspalvelustamme: lomarengas.fi 44 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU