MAINOSLIITE MAINOSLIITE Vastuullinen SUOMI VE H O haluaa olla autoalan vastuullisuuden suunnannäyttäjä MIRKA Matka kohti ympäristöystävällistä 12 pintakäsittelyä ELISA Laadukkaampien sosiaalija terveyspalveluiden tuottaminen pienemmillä kustannuksilla on osa Elisan yhteiskunnallista vastuullisuutta 8 4 STR TECOILIN tavoitteena on olla Suomen ensimmäinen hiilineutraali jalostamo 14 MAINOSLIITE GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 1

MAINOSLIITE Vesitalouden ymmärtäminen ohjaa kiinteistönomistajaa oikeisiin toimenpiteisiin nergiatalous on ollut tämän vuoden ajankohtaisimpia keskustelunaiheita. Epävarma maailmantilanne, energian hintavaihtelut, sekä Euroopan Unionin taksonomia-asetukset ovat aiheuttaneet kiinteistönomistajien arkeen lukuisia uusia muuttujia. Kiinteistön vesitalous ja erityisesti veden lämmittäminen kuluttavat energiaa, ja havaitsemattomat vuodot putkistossa saattavat aiheuttaa satojentuhansien eurojen vesivahingot. Kiinteistöalalla on merkittävä potentiaali vähentää vedenkulutusta ja sitä kautta säästää sekä energiaa, luontoa, että rahaa. "Kiinteistön kokonaisvaltainen vesitehokkuus ei tarkoita vain vedenkulutuksen mittausta, vaan se tarkoittaa ymmärrystä ja toimenpiteitä kerätyn datan perusteella", kertoo Jussi Niiniaho, Smartvattenin VP - Operational Excellence and Leadership Development. 2 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Älykkyydellä helppoutta vesitalouteen Erilaiset energianmittaus-järjestelmät alkavat olla arkipäivää moderneissa kiinteistöissä, mutta vedenmittauksen älykkyys on kiinteistönomistajille usein harmaa alue. Älykkään vedenmittauksen avulla syyt veden kulutuspiikeille löytyvät nopeasti ja mahdollisiin vuotoihin pystytään reagoimaan välittömästi. Automaattinen tiedonsiirto ja helppokäyttöinen data-alusta automaattihälytyksineen ja raportointimahdollisuuksineen auttavat kiinteistön vesitalouden tehostamisessa. Nykyaikaiset järjestelmät mahdollistavat koko kiinteistön vesitalouden analysoinnin, aina koko rakennuksen kulutuksesta tilakohtaiseen mittaukseen asti. "Mittausdatan jalostaminen ymmärrettävään muotoon on veden- ja energiansäästötoimenpiteiden löytämiseksi tärkeää. Siksi oikeat teknologiat ja päätöksiin ohjaava kumppani ovat kiinteistönomistajalle tärkeässä roolissa. Dataan perustuvat toimenpiteet vapauttavat aikaa kiinteistönomistamisen ydintoimintoihin", Niiniaho sanoo. Kiinteistöjen vesitehokkuus näkyy entistä enemmän uusina lakeina ja säädöksinä. Kiinteistönomistajien ESG-vaatimukset ovat kasvussa, ja EU-taksonomia tulee edellyttämään entistä tehokkaampaa energiataloutta. Älykkäät vesitalouden ratkaisut eivät ole kuitenkaan vain tapa vastata lainsäädännön vaatimuksiin, vaan mahdollisuus saada aikaan merkittäviä säästöjä ja nostaa oman kiinteistösijoitussalkun arvoa. "Vesitalouden ymmärrys ohjaa oikeisiin, vastuullisiin päätöksiin ja toimenpiteisiin vedenkäytön optimoinnissa", kiteyttää Niiniaho. Lue lisää: smartvatten.com/fi

MAINOSLIITE SISÄLTÖ 2 Smartvatten: Vesitalouden ymmärtäminen ohjaa kiinteistönomistajaa oikeisiin toimenpiteisiin 3 Bureau Veritas: Uusi EU-lainsäädäntö tekee kestävyysraportoinnista pakollista 4 Veho haluaa olla autoalan vastuullisuuden suunnannäyttäjä 6 Vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtämme EWQ:ssa 8 Elisa: Tavoitteena Terveydenhuoltovarmuus: Laadukkaampien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen pienemmillä kustannuksilla on osa Elisan yhteiskunnallista vastuullisuutta 10 Tampereen kaupunki: Uusi 3000 asukkaan kaupunginosa laajentaa Tampereen keskustaa etelään 12 Mirka: Matka kohti ympäristöystävällistä pintakäsittelyä 13 Walki: Kuluttajat suosivat helppokäyttöisiä ja vastuullisia ruokapakkauksia 14 STR Tecoilin tavoitteena on olla Suomen ensimmäinen hiilineutraali jalostamo PÄÄTOIMITTAJA Olli Maila olli.maila@gsdnordic.com 040 7761 742 TOIMITTAJAT Aurinna Weisman Laura Sulkava Maria Vakkanen KUVAAJAT Wille Nyyssönen Julia Rahikka JULKAISIJA GSD Nordic Oy Hallikatu 14, 70110 KUOPIO www.gsdnordic.com Uusi EUlainsäädäntö tekee kestävyysraportoinnista pakollista he Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) on vuonna 2024 voimaan astuva EUlainsäädäntö, joka edellyttää yritysten julkistavan kestävyystietonsa vuosittain tarkkoja vaatimuksia noudattaen. Lakiuudistus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, ja sillä tähdätään kestävämpään liiketoimintaan ja investointeihin lisäämällä yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja kestävyystietojen saatavuutta. Uusi kestävyysraportointidirektiivi tulee ensimmäisenä velvoittamaan EU:ssa toimivia pörssiyhtiöitä (poislukien mikroyritykset) jotka ovat aiemmin raportoineet NFR-direktiivin mukaisesti, sekä sen jälkeen kaikkia niitä suuria yrityksiä, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavasta kolmesta kriteeristä; nettoliikevaihto 40 meur, taseen loppusumma 20 meur tai henkilöstömäärä yli 250. Raportointivelvollisuus tulee myöhemmin laajentumaan porrastetusti myös pienempiin yrityksiin. Kiristyneet velvoitteet aiheuttavat haasteita sekä raportoiville yrityksille että heidän arvoketjunsa toimijoille, joiden tulee tarvittaessa tarjota kestävyystietoja yhteistyökumppaneilleen. Bureau Veritasin koulutus-, verifiointi-, ja vaatimustenmukaisuuspalvelut tukevat valmistautumistasi uusiin velvoitteisiin. Palveluihin kuuluu muunmuassa kestävyysraportoinnin avoimia ja yrityskohtaisia koulutuksia sekä CSRD Gap- eli kuiluanalyysi, jossa tarkastellaan raportointivalmiutta suhteessa uuden raportointilainsäädännön vaatimuksiin. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 3

MAINOSLIITE Veho haluaa olla autoalan vastuullisuuden suunnannäyttäjä Veho ja sen edustama Mercedes-Benz tunnetaan vahvasti sähköautoiluun panostavina toimijoina. Vastuullisuus on Veholle kuitenkin myös paljon enemmän kuin vihreää liikkuvuutta ja kattaa esimerkiksi työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden sekä energiansäästön. eholla on kunnianhimoinen vastuullisuusstrategia, joka sisältää niin ympäristöön, henkilöstöön kuin yritysvastuuseen liittyviä teemoja. Yritys julkaisi viime vuonna ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa ohjaamaan toimintaa. "Raportti antaa raamit myös monille asioille, joita olemme tehneet jo pidempään", aloittaa Vehon Head of Sustainability Lia Samuelsson. Merkittävimpänä yksittäisenä tavoitteena Veho pyrkii olemaan hiilineutraali Suomen omien toimintojen osalta vuonna 2023 ja koko konsernin osalta vuonna 2025. "Koemme, että ympäristöön liittyvät asiat ovat niitä, joilla on eniten kiire. Asia on tärkeä myös omistajillemme, asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme, joista monien tulee itse raportoida eteenpäin omasta vastuullisuustoiminnastaan", Samuelsson jatkaa. 4 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Hiilineutraaliustavoitetta varten Veho on luonut hiilijalanjälkianalyysiin pohjautuvan tiekartan vähennystavoitteineen. Yhtenä osa-alueena hiilenvähentämistalkoita ovat kiinteistöt, joissa kaikkialla käytetään vihreää sähköä, Suomessa myös kaukolämpöä. Myös aurinkopaneeli-investointeja tehdään jatkuvasti. "Saamme enenevissä määrin pidettyä yllä toimintoja aurinkoenergialla ja esimerkiksi sähköautoja lataamalla varmistamme, että energia ei mene hukkaan", mainitsee Vehon Suomen liiketoimintojen johtaja Kari Halonen. Henkilöstön ideat hyötykäyttöön Veholla koetaan tärkeäksi, että työntekijät pääsevät ideoimaan ja ottamaan osaa vastuullisuuden kehittämiseen. Viime vuonna toimipisteiden kesken kilpailtiin energian kulutuksen vähentämiseen tähtäävillä ideoilla. Ajatuksia "Uskomme, että teknologisen kehityksen myötä ympäristöystävällisyys ja hyvinvointi eivät ole keskenään ristiriidassa." jalkautettiin toimipisteiden välillä ja niistä parhaat palkittiin työhyvinvointirahalla. Henkilökunnalle näkyvät myös konsernin panostukset työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen. Työhyvinvointia mitataan Great Place to Work -tutkimuksen avulla ja konserni on saanut sen myöntämän sertifikaatin kaikilla markkina-alueillaan. "Suomen osalta olemme jo vuosia tutustuneet kyselytuloksiin ja sopineet kehityskohteet yhdessä henkilöstön kanssa.

MAINOSLIITE #liikuttaakestävästi Työhyvinvoinnin parantamisessa ei ole oikotietä onneen, vaan se vaatii yhteistyötä ja asioiden muuttamista", Halonen toteaa. Sähköautoilun edelläkävijä Vehon päämies Mercedes-Benz investoi rohkeasti sähköautoiluun ja hiilineutraaliin toimintaan. Eurooppalaisten henkilöautotehtaiden osalta yritys on hiilineutraali vuodesta 2022 lähtien. Vehon myymistä henkilöautoista 85 prosenttia on jo ladattavia. Työsuhdeautot vaihdetaan vahvasti ladattaviin autoihin kuluvan vuoden aikana. Veho kannustaa omaa henkilöstöä siirtymään sähköautoihin tukemalla kotilatauspisteiden asennusta ja lataustuella. "Yhä useamman kuluttajan ja yhtiön vastuullisuustietoisuus lisääntyy ja tulemme myös näkemään paljon uusia innovaatioita. Uskomme, että teknologisen kehityksen myötä ympäristöystävällisyys ja hyvinvointi eivät ole keskenään ristiriidassa", Halonen kiteyttää. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 5

MAINOSLIITE Vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtämme EWQ:ssa 6 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Vastuullisuus näkyy ja tuntuu meillä kaikkialla EWQ: ssa vastuullisuus tarkoittaa konkreettisia tekoja, joita ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti. Edistämme avoimuutta kaikissa toimissamme ja vaadimme sitä myös kumppaneiltamme. Olemme laatineet ensimmäisen vastuullisuusraportin (Engangement Report), jota päivitämme jatkossa vuosittain ja raportoimme vastuullisuudesta osana tilinpäätöstämme. Raportista on helppo tarkastella meidän vastuullisuusperiaatteemme, konkretia ja keskeiset asiat vuoden varrelta. Koko raportti löytyy osoitteesta https://www.esitteemme. fi/ewq_zone/WebView/ Huolehdimme ympäristöstämme ja kannamme huolta myös alihankkijoistamme EWQ on ollut viimeiset kolme vuotta aidosti hiilineutraali yritys. Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Laitteemme ovat kestäviä ja niiden

MAINOSLIITE energiankulutus on alhainen. Kannustamme myös asiakkaitamme kierrättämään tai palauttamaan laitteet meille kierrätettäväksi ja varmistamme, että kierrätys järjestetään aina asianmukaisella tavalla. Kompensoimme konkreettisesti tuotantomme aiheuttamat päästöt istuttamalla metsiä yhteistyössä 4H-organisaation kanssa. 4H:n Taimiteko-projektissa nuoret istuttavat uusia hiilinieluja Suomen loppuunkäytettyihin turvesoihin. Vastuu kollegasta näkyy ja tuntuu hyvänä työilmapiirinä Yhteiskuntavastuu ja työntekijöiden tarpeisiin vastaaminen näkyy ja tuntuu yrityksessämme hyvänä ja luottamuksellisena työilmapiirinä. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja otamme heidät tasapuolisesti mukaan toimintatapojemme kehittämiseen. Tarjoamme henkilöstöllemme myös mahdollisuuden uraohjaukseen ja koulutukseen sekä kannamme aidosti huolta kollegasta. Tietoturva on tärkeä osa vastuullisuusperiaatteitamme Käsittelemme valtavasti dataa päivittäin, emmekä ota riskejä tietoturvan suhteen. Yrityksessämme tietojen käsittely on aina luotettavaa, läpinäkyvää ja tietosuoja on osa strategiaamme. Kaikki työntekijämme ovat allekirjoittaneet tietoturvakäytännön. Olemme aloittaneet tietoturvan auditoinnin ulkopuolisen kumppanin kanssa. Tavoitteenamme on saada auditointi valmiiksi vuonna 2023 ja olemme aloittaneet myös ISO 27001 serifiointiin liittyvät valmistelut. Vastuullisesti koko toimitusketjussa Sitoutamme kumppanimme kestävän kehityksen periaatteisiimme. Jos havaitsemme kestävän kehityksen periaatteiden vastaista toimintaa, aloitamme vaikuttamisprosessin. Annamme yritykselle mahdollisuuden korjata prosessinsa EWQ CSR Code of Conductin mukaisesti. Edistämme toiminnassamme korkeaa kotimaisuutta ja suosimme kotimaisia kumppaneita. Jos tämä ei ole mahdollista, teemme aina riskinarvioinnin ja vaadimme alkuperämaan tehtaan kestävyysauditoinnin. Kotimainen suunnittelu ja tuotanto takaavat läpinäkyvän ja kestävän toimitusketjun ja luovat myös uusia työpaikkoja Suomeen. Case: SOLUM 2022 EWQ on digitaaliseen myymäläviestintään ja asiakasvirtojen hallintaan erikoistunut moderni ja uudistuva kasvuyritys. Kehitystämme tukee yli 20 vuoden vankka kokemus ja asiakaskunta, johon kuuluvat Pohjoismaiden suurimmat retailketjut. Arvoketjussamme ja innovaatioissamme korostuvat ympäristövastuu, suomalaisuus ja kotimaisen työn tukeminen. https://ewq.zone/ Toimittajamme SOLUM:n Vietnamin tehtaan vastuullisuusauditointi oli edellytys yhteistyölle kanssamme. Aloitimme prosessin, jossa annoimme yritykselle mahdollisuuden parantaa prosessejaan EWQ CSR Code of Conductin mukaisesti. Kolmannen osapuolen suorittamassa tarkastuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota työoloihin ja ihmisoikeuksiin. Prosessi johti muun muassa työajan luotettavaan seurantaan, korkeampaan minimipalkkaan, työntekijöiden oikeuteen kuulua ammattiliittoihin ja lasten turvalliseen päivähoitoon tehtaalla vanhempien työvuorojen ajaksi. Tehtaalle myönnetty SA8000-sertifikaatti takaa läpinäkyvän toimitusketjun ja vastuullisuusperiaatteiden noudattamisen ESL -toimittajallamme. EWQ:lla Ecovadis Gold sertifikaatti 2022 alkaen Vastuullisuustason kansainvälinen analyysitalo, Ecovadis, on myöntänyt kultaisen sertifikaatin liiketoimintamme kokonaisvastuusta. Vain 5% maailmanlaajuisesti arvioiduista yli 90,000:sta yrityksestä on saanut ko. sertifikaatin, joten olemme hyvässä seurassa. Kotimaisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme. EWQ Vuoropalvelujärjestelmälle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista ja Suomessa työllistävästä toiminnasta. Yrityksellämme on nollatoleranssi häirinnän, rasismin ja syrjinnän suhteen. Whistleblowing-kanavan kautta kuka tahansa voi ilmoittaa yritykseemme tai kumppaneihimme liittyvästä epäeettisestä tai laittomasta toiminnasta matalalla kynnyksellä ja nimettömästi. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 7

MAINOSLIITE "Meillä on tulevaisuudessa mahdollisuus saada sote-palvelut optimoitua niin, että asiakas pystyy hoitamaan asioitaan vuorokauden ajasta riippumatta. Viiveet vaihtuvat nykyisistä viikkojen odotteluista tai tuntien takaisinsoittopalveluista minuuteiksi." Tavoitteena Terveydenhuoltovarmuus: Laadukkaampien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen pienemmillä kustannuksilla on osa Elisan yhteiskunnallista vastuullisuutta Elisa on toimitusjohtajansa Veli-Matti Mattilan johdolla haastanut toimintaansa vuosien ajan. Bisneskenttää tarkastellaan ulkopuolelta sisään päin, keskiössä on asiakkaan tarve ja se, mitä maailma odottaa ja tarvitsee. Ajattelua ohjaa vahvasti myös yhteiskunnallinen vastuullisuus, halu tuottaa palveluita, joiden avulla pystytään säästämään yhteisiä resursseja ja tuottamaan kaikille suomalaisille yhä parempia palveluita. 8 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE siakkaiden odotukset vaativat sotepalveluihin muutoksia: nopeutta, tehokkuutta ja laadukkuutta. Terveyskeskusjärjestelmä oli 60-luvulla tehokas, mutta sairaan ihmisen jonotuttamisella terveyskeskuksen aulassa ei ole enää perustetta. ”Pioneeriasemassa lanseerasimme etävastaanoton ja -asioinnin, nykyään se on yleisesti hyväksytty tapa toimia”, mainitsee Mikko Pitkänen, Business Lead, CX for Health. Elisan tuottamia sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja käytetään 18 hyvinvointialueella, käyttäjiä on kymmeniä tuhansia. Yrityksellä on pitkät juuret teknisen mastertiedon hallinnassa, mitä hyödynnetään vahvasti terveydenhuollon ratkaisuissa, esimerkiksi potilaan eli asiakkaan tilannekuvan havainnollistamisessa sekä analytiikan tuottamisessa. Suuri tietomäärä ja koneoppiminen avaavat tulevaisuuteen uusia mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa korostuu digivastuu, johon lukeutuu sensitiitivisen tiedonsiirron tietosuoja, turvallisuus sekä kyberriskien hallinta – näissä seikoissa Elisa on ollut pitkään jo edelläkävijä. Myös ympäristövastuulla on roolinsa: ”Videoyhteydellä toimiva terveydenhuolto vähentää fyysistä liikkumista. Jos 20 asiakasta käyttää etäyhteyttä auton sijaan, voidaan keskimäärin säästää 800 kilometrin liikkuminen, mikä vastaa 124 kilogramman hiilidioksidipäästöjä”, Pitkänen selittää. Hän korostaa, että fyysisille kohtaamisille on edelleen oma paikkansa, mutta digipalvelut helpottavat sosiaali- ja terveydenhuollon tilannetta: ”Resurssit ovat tiukilla. On oleellista saada ammattilaiset mukaan toiminnanmuutokseen, jotta se voidaan toteuttaa positiivisessa hengessä.” Vapauttamalla ammattilaisten aikaa asiantuntijuutta vaativaan työhön voidaan saavuttaa taloudellisesti kannattavampi, laadukkaampi ja tehokkaampi palvelu. Pitkänen painottaa, että digitalisaation myötä tulee aina tehdä päätös, minkä asian tekeminen lopetetaan. ”Jos palvelun tai asian alasajamista ei suoriteta kunnolla, rahankäyttö lisääntyy. Meillä on tulevaisuudessa mahdollisuus saada sote-palvelut optimoitua niin, että asiakas pystyy hoitamaan asioitaan vuorokauden ajasta riippumatta. Viiveet vaihtuvat nykyisistä viikkojen odotteluista tai tuntien takaisinsoittopalveluista minuuteiksi.” Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus Vastuullisuus on sisäänrakennettuna Elisan Missiossa: Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Elisan vastuullisuuden peruspilarit ovat digitaalinen, sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu. Konkreettisina toimenpiteinä se tarkoittaa mm. nopeiden yhteyksien kattavuuden kasvattamista, yhdenvertaisuuden edistämistä, kyberturvallisuuden vahvistamista, energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian käyttämistä ja digitalisaation haittapuolien ehkäisemistä. Terveydenhuoltovarmuus luodaan vastuullisesti X Elisa tukee terveyden, hyvinvoinnin ja julkisen sektorin asiointiratkaisujen digitaalista muutosta data- ja asiakaslähtöisesti X Elisan modernit terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelu ratkaisut mahdollistavat ammattilaisille aikaa keskittyä asiakkaisiin X Edistämme digitaalista palvelukokemusta kodinhoidon asiakkaille, esimerkkinä Elisa Digihoiva -palvelu X Viitetietoaineiston hallinta ja potilaan tilannekuva sertifioidulla Elisa Navitas -palvelulla X Autamme automatisoimalla vähentämään manuaalista työtä Elisa CodeServer -palvelulla X Edistämme ammattilaisen, potilaan ja omaisten välistä viestintää Elisa Monipalvelujärjestelmällä X Ammattilaisten väliseen digitaaliseen konsultaatioon on kehitetty Elisa eKonsultaatio -palvelu Digitaalisuus apuna kotisairaanhoidossa Etävastaanotot kannattaa ottaa osaksi kotihoitoa ja -sairaanhoitoa. Toistuvia kustannuksia voidaan vähentää, kun esimerkiksi lääkerobotti avustaa lääkkeiden kanssa, laitteisto tarkistaa EKG:n ja etämittari mittaa verenohennuslääkkeiden tason sekä verenpaineen - hoitaja on mukana etäyhteydellä. ”Vuosittain tehdään kotihoidossa 40 miljoonaa kotihoitokäyntiä, joista jokainen maksaa 29,90 euroa, loppusumma on 1,2 miljardia. Kun kotihoidon asiakasmäärä nousee 200 000:sta 300 000:aan, voidaan tilanne ratkaista samoilla kustannuksilla sekä henkilöstömäärällä, jos osa käynneistä toteutetaan etänä”, Pitkänen valistaa. Hän ehdottaa myös käsinkirjaamisesta luopumista ja kannustaa näkemään uhkien sijaan digitalisaatioon mahdollisuudet: ”Puhuttu tieto saadaan muutettua kirjalliseen muotoon, mikä säästää aikaa ja vähentää kirjausvirheitä. Systeemi on monikielinen eli lennosta voi vaihtaa eri kielten välillä.” GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 9

MAINOSLIITE Uusi 3000 asukkaan kaupunginosa laajentaa Tampereen keskustaa etelään ampereen kaupunki näyttää suuntaa suomalaiselle kaupunkiasumiselle ja keskustakehittämiselle, kun keskustan kupeessa sijaitseva Viinikanlahti muutetaan uudeksi laadukkaaksi kaupunginosaksi. Tampereen tavoitteena on toteuttaa keskustaan monipuolisia asumisen mahdollisuuksia ja kasvattaa asukkaiden määrää. Täydennysrakentamisen lisäksi uusia asuinalueita rakennetaan muun muassa järvien rannoille ja ratikkareittien varrelle. "Pyhäjärven eteläisellä rannalla sijaitseva Viinikanlahti tulee täydentämään keskustan asuinalueiden tarjontaa, ja tuhannet uudet asukkaat puolestaan tuovat keskustaan lisää elämää ja elinvoimaa", kertoo hankekehityspäällikkö Minna Seppänen Tampereen kaupungilta. Alueelle rakentuu kerrostalokoteja noin 3 300 asukkaalle. Lisäksi alueelle tulee koulu, päiväkoti, nuoriso- ja liikuntatiloja sekä muita asumisen palveluja. Asemaakaavassa on myös varaus hotellille sekä liiketiloille. Järvenrannasta tehdään vehreä, kaikille 10 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU avoin virkistyksen- ja vapaa-ajan toimintojen vyöhyke, joka ulottuu Hatanpäänniemeltä Viinikanlahden pohjukkaan. ”Kyse on keskustan laajentumisesta etelään ja viimeisestä isosta sen kylkeen rakennettavasta alueesta. Siksi tavoitteena on toteuttaa se olemukseltaan kaupunkimaiseksi. Hyvä arkkitehtuuri ja julkisten alueiden viihtyisyys merkitsevät paljon myös asumisen laadulle ja alueen kiinnostavuudelle”, lisää Seppänen. Viinikanlahden alueen asemakaavoitus on ehdotuksen laatimisvaiheessa ja sen on tavoite valmistua vuoden 2023 lopulla. Rakentamaan aluetta päästään aikaisintaan vuonna 2025. Asumisen helppoutta ja viihtyisyyttä parhaimmillaan Alueen suunnitelmassa on 12 asuinkorttelia, joiden keskellä sijaitsevat asukkaiden yhteiset viihtyisät pihat istutuksineen. Tavoitteena on tarjota monimuotoisia ratkaisuja erilaisiin asumisen tarpeisiin omistus- ja vuokra-asumisesta sekä lyhytaikaisesta asumisesta aina ikäihmisten yhteisölliseen asumiseen saakka. Rantakorttelien asukasterassit aukeavat rantapuiston suuntaan. Istutukset, muurit ja korotettu maantasokerros erottavat yksityisiä terasseja julkisesta rantapuistosta ja sen kevyen liikenteen väylistä. Asemakaavaluonnoksen vaihe 2022.

MAINOSLIITE Asumisen monimuotoisuus tulee näkymään muun muassa kattopihoina, asuntoihin liittyvinä terasseina, korttelipuistojen yhteistiloina ja erilaisina korttelin rakennustyyppeinä. Myös puurakentamista on tulossa alueelle. Tulevaisuuden asumiseen kuuluu tilojen muuntojoustavuus mm. yleistyvän etätyön tarpeisiin. Osa kaupunginosan viihtyisyyttä on rauhoitettu autoliikenne. Lyhytaikaista pysäköintiä lukuun ottamatta asukkaat jättävät autonsa kahteen alueen reunalla sijaitsevaan ja helposti saavutettavaan pysäköintitaloon. Nämä mahdollistavat yhteiskäyttöautoja, erilaisten sähköisten ajoneuvojen vuokraus- ja huoltopalveluja sekä alueen yhteistä energian tuotantoa ja varastointia. Joukkoliikennepysäkit sijaitsevat keskeisellä paikalla, ja rantareitit kutsuvat liikkumaan jalan tai pyörällä. Suunnitelmassa on mukana Hatanpään valtatielle todennäköisesti rakennettava ratikkalinja Tampereen keskustasta kohti Pirkkalaa. Alue kytketään veden yli keskustaan uusilla kävely- ja pyöräilysilloilla, jotka lyhentävät ja sujuvoittava kulkua keskustan ja Hatanpään välillä. Avoin rantavyöhyke palvelee asukkaita, matkailijoita ja uutta yritystoimintaa Ainutlaatuinen sijainti Pyhäjärven rannalla antaa alueen asukkaille, kaikille tamperelaisille ja matkailijoille hyvät mahdollisuudet nauttia veden läheisyydestä ja harrastaa siihen liittyviä asioita. Vehreään rantapuistoon on tulossa oleskelualueita ja reittejä jalankulkijoille. Rantaan rakentuu pienvenesatama kaikkine palveluineen. Myös uimaranta ja yleinen sauna ovat mukana suunnitelmissa. Harrastajakalastajatkin on pidetty mielessä. Soutu- ja melontakeskus jatkaa toimintaansa uudella paikalla. ”Tavoittelemme alueesta myös vesillä liikkumisen, rantaan liittyvien virkistyspalveluiden ja näitä hyödyntävien matkailupalveluiden keskittymää”, valottaa projektiarkkitehti Milla Hilli-Lukkarinen. ”Alueelle on asemakaavaluonnoksessa mahdollistettu muun muassa hotelli, liiketilaa katutasoon sekä toimisto- tai matkailupalveluja ja päivittäistavarakauppa Hatanpään valtatien varrelle. Uusi liike- ja toimitilarakentaminen ja parantuvat yhteydet vahvistavat myös Hatanpään alueen nykyistä työpaikkakeskittymää.” Kestävää kaupunkisuunnittelua Viinikanlahden asemakaavoituksen pohjana oleva yleissuunnitelma noudattaa kestävän kaupunki- ja infra- ympäristösuunnittelun periaatteita. Jo esirakentamisen hiilijalanjälkeä pienennetään hyödyntämällä olemassa olevia tai läheltä kuljetettavia maa- ja purkumassoja, myös hulevesien hallinta ja lumien sijoitus Näkymä kattojen yli Pyhäjärvelle ja Pyynikille. Asemakaavaluonnoksen vaihe 2022. suunnitellaan huolellisesti. Liikkuminen tukeutuu jalankulun ja pyöräilyn reitteihin ja joukkoliikenteeseen. Energiaratkaisuissa mahdollistetaan uusiutuvan energian järjestelmät, kuten maalämpö, aurinkoenergia sekä muut kortteli- ja aluekohtaiset tulevaisuuden ratkaisut. ”Suunnittelu-, rakennus- ja energia-alan teknologiakehittäjille ja -toteuttajille Viinikanlahti tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden saada esiin uusia innovaatioitaan”, Seppänen vinkkaa. Viinikanlahden alueen alustava aikataulu 2023 2024 202420252035 Asemakaavaehdotus Lainvoimainen asemakaava Toteutussuunnittelu Esirakentaminen ja aluerakentaminen vaiheittain Tutustu suunnitelmiin ja seuraa etenemistä tampere.fi/viinikanlahti Keskusaukiolle avautuu liiketiloja, ja sen läpi kulkee pyöräilyn alueellinen pääreitti. Asemakaavaluonnoksen vaihe 2022. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 11

MAINOSLIITE Matka kohti ympäristöystävällistä pintakäsittelyä Mirkan SHAPE-hankkeen tavoitteena on edistää valmistavan teollisuuden vihreää siirtymää. Hankkeen ympärille kootun ekosysteemin yritykset työskentelevät yhdessä saman tavoitteen eteen. astuullisuus ja kestävä kehitys ovat aina ohjanneet pintakäsittelyn hiomaratkaisuihin ja tarkkuushiontaan erikoistuneen Mirkan toimintaa. Mirkan panostus kestävään kehitykseen jatkuu entistä vahvempana SHAPE-hankkeen myötä, joka on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Mirkan kehitysjohtaja Mats Sundellin mukaan pintakäsittelyprosesseilla on yllättävän suuri vaikutus valmistavan teollisuuden päästöjen määrään. Tuotantoon liittyvien päästöjen lisäksi pintakäsittelyllä on kauaskantoisempia vaikutuksia: heikkolaatuinen pintakäsittely voi aiheuttaa sekä turhia päästöjä että SHAPE-hankkeen keskeisiä teemoja ovat: 12 X Vastuulliset materiaaliratkaisut valmistuksessa X Korjaus-, kunnostus- ja jälleenvalmistusratkaisut X Kiertotalouden vauhdittaminen X Älykkäät arvoketjut digiratkaisuilla: mittausja analytiikkaratkaisujen kehittäminen tuotteen elinkaaren hallintaan GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU tuotteiden ennenaikaista rikkoutumista. Mirkan tavoitteena on tehdä pintakäsittelyteollisuuden ympäristövaikutuksista jopa nettohiilinegatiivisia, säästäen samalla asiakasyritysten resursseja. “Valmistavan teollisuuden osalta olisi paljon tehtävissä, ja juuri siihen kiteytyy Mirkan missio tarjota asiakkailleen laadukkaita ja ympäristöystävällisiä pintakäsittelyratkaisuja. Suunnittelemme näitä ratkaisuja räätälöidysti myös suoraan asiakkaiden tarpeisiin”, Sundell sanoo. SHAPE muokkaa tulevaisuuden teollisuutta Mirka voitti äskettäin Business Finlandin haastekilpailussa SHAPE-hankkeelleen 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen ja on nyt veturiyrityksenä rakentamassa tähän liittyvää uutta monialaista yhteistyöverkostoa. Tavoitteena on rakentaa Suomeen yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen ekosysteemi, joka tähtää varsinkin rakentavan ja valmistavan teollisuuden päästövähennyksiin pidentämällä tuotteiden elinkaarta pintakäsittelyratkaisujen avulla. “SHAPE projektin ja sen ympärille luotavan ekosysteemin puitteissa ollaan panostamassa yli 200 miljoonaa euroa, ja sen tuomat innovaatiot voivat tulevaisuudessa luoda suomalaiselle teollisuudelle merkittävää kilpailuetua Euroopan markkinoilla. Kutsumme ilomielin visiomme jakavia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita mukaan SHAPE-hankkeeseen”, SHAPE-projektia johtava Charlotta Risku sanoo. Tutustu hankkeeseen osoitteessa www.shape-ecosystem.com mirka.fi

MAINOSLIITE Kuluttajat suosivat helppokäyttöisiä ja vastuullisia ruokapakkauksia Kuluttajat ovat jo kauan vaatineet vastuullisesti tuotettuja ruokapakkauksia. Nyt myös vaatimukset helppokäyttöisyydestä kasvavat. Walki vastaa kysyntään lanseeraamalla useita uusia elintarvikepakkausinnovaatioita. nvestointien ja strategisten yritysostojen ansiosta Walki tarjoaa nyt brändeille täyden valikoiman joustopakkausratkaisujen palveluita. Walki pystyy myös tarjoamaan painopalveluita. "Haluamme päästä askeleen lähemmäs loppukuluttajaa. Viime vuosina olemme keskittyneet kehittämään kattavaa kestävien materiaalien valikoimaa. Nyt satsaamme lisäksi yhä enemmän helppokäyttöisyyteen vastataksemme kuluttajien mieltymyksiin. Pakkausten on oltava helppokäyttöisiä ja täysin kierrätettäviä", sanoo Annika Sundell, joka vastaa Walki Groupin innovaatioista ja liiHelposti avattava ketoiminnan kehittämisestä. välipalapussi "Tehtävämme "Tehtävämme on kehittää on kehittää Toinen innovaatio on kiertulevaisuuden materiaaleja, tulevaisuuden rätettävä ja helposti avattava jotka edistävät kiertotaloutta. materiaaleja, välipalapussi. Monet markJotta onnistuisimme luomaan jotka edistävät kinoilla olevat pussit menehyvin toimivan kiertotaloukiertotaloutta.” vät helposti rikki, koska niitä den pakkauksille, meidän on avataan liian suurella voiuudistettava myös nykyisten malla, jolloin pussi saattaa tuotteiden suunnittelua." revetä kokonaan. Walkin helposti avattavassa Yksi tällainen muotoiluinnovaatio on uusi pussikonseptissa on laserreikä pussin keskelmakeispussi, jossa on vahvistetut euroreiät. lä, ja pussin rakenne vahvoilla päätysaumoilla Tyypillisesti nämä pussit ovat olleet muovipohvarmistaa, että pussi pysyy muodossaan. jaisia, jotta euroreiät eivät repeäisi, kun pussit Walki tuo markkinoille myös seuraavan suripustetaan koukkuihin kaupan hyllyille. Walki kupolven kuitupohjaisen hampurilaislaatikon on nyt kehittänyt kierrätettävän kuija pikaruokalautasen. Rasva ja kosteussuoja tupohjaisen pussin, jonka mateon valmistettu kokonaan luonnonpolymeeriaali on vahvistettu euroreireistä. Materiaali on EU:n kertakäyttömuovikien kohdalla, jotta se olisi riittävän vahva kestämään direktiivin vaatimusten mukainen. pussin painon. Pussi so”Ei ole olemassa yhtä ainoaa pakkausratkaisua, joka täyttäisi kaikki vaatimukset. On pii elintarvikkeiden tärkeää tarkastella kestäviä pakkauksia kokolisäksi myös muille naisvaltaisesti ja valita paras vaihtoehto kukauppojen seinillä hunkin käyttötarkoitukseen", toteaa Annika roikkuville tuotteille, Sundell. kuten nauloille, ruuveille ja leluille. Walki kehittää kiertotaloutta edistäviä materiaaleja, jotka käytetään niin ruokapakkauksissa kuin teollisissa tuotteissa. Walkin kehittämät pakkaukset ovat helppokäyttöisiä ja kierrätettäviä. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli yli MEUR 700 miljoona euron. Konserni työllistää noin 1700 henkilöä kahdessatoista maassa. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 13

MAINOSLIITE STR Tecoilin tavoitteena on olla Suomen ensimmäinen hiilineutraali jalostamo Haminassa toimiva suomalaisyritys STR Tecoil kerää käytetyt voiteluöljyt, regeneroi ne takasin käyttöön ja takaa näin öljyn pitkäikäisen ja ekologisen käytön. 14 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU orkean ympäristöteknologian yritys STR Tecoil regeneroi käytetyn voiteluöljyn eli jäteöljyn perusöljyksi. Prosessi pystytään toteuttamaan uudestaan lukemattomia kertoja, mikä käytännössä tarkoittaa, ettei tuotannossa tarvita raakaöljyä, vaan käytössä olevaa öljyä hyödynnetään pitkälle tulevaisuuteen. Yrityksen kantavana ajatuksena on, että rajalliset luonnonresurssit saadaan kestämään rajattomasti. "Laitos käyttää jo nyt itsetuotettua vihreää vetyä eikä raakaöljyä käytetä tuotannossa lainkaan.” ”Kyseessä on ekologisesti kestävä, taloudellisesti kannattava korkealuokkainen raaka-aine voiteluöljyteollisuudelle. Asiakkaamme ovat eurooppalaisia voiteluöljyvalmistajia, joiden tuotteita hyödynnetään niin kevyessä kuin raskaassakin liikenteessä sekä teollisuuden sovelluksissa”, kertoo STR Tecoilin myyntipäällikkö Kari Suomela. STR Tecoilin tavoitteena on olla Suomen ensimmäinen hiilineutraali jalostamo, tähtäin on

MAINOSLIITE Jokaisesta kerätystä öljyerästä otetaan näyte, jotka analysoidaan Tecoilin laboratoriolla. Täten varmistumme meille toimitettujen erien soveltumisesta regeneroitavaksi. vuoteen 2025 mennessä. Suomelan mukaan laitos käyttää jo nyt itsetuotettua vihreää vetyä eikä raakaöljyä käytetä tuotannossa lainkaan: ”Pyrimme ennakoimaan tulevia ympäristösäännöksiä ja olemme sitoutuneet käyttämään parasta käytettävissä olevaa teknologiaa eli BAT-teknologiaa.” Kymmenen vuotta toiminut yritys kehittää siis jatkuvasti tekniikkaansa sekä tekee liiketoiminnallisesti reipasta kasvua – vuonna 2022 yritys sai kotimaisen avainlippumerkin. Kotimaisuuden lisäksi nykyinen tehokas tuotantomalli on vähäpäästöinen, -energinen sekä pienikuluinen. Avainasemassa öljyn uusiokäytössä on voiteluöljyn sujuva, maksuton keräyspalvelu, joka toteutetaan yhteistyössä kotimaisen kuljetusyrityksen kanssa – STR Tecoil haluaa kerätä uusiokäyttöön jokaisen pisaran. ”Haluamme kannustaa kaikkia öljyn uusiokäyttöön ja noudamme kaikki vähintään 800 litran voiteluöljyjätteet veloituksetta. Sähkökriisi on lisännyt laittomien keräilijöiden määrää markkinoilla sekä lisännyt öljyn laitonta polttamista, joka ymmärrettävästi on hyvin epäekologista”, harmittelee Suomela. Hän suosittaa käytettäväksi 200-litraisia tynnyreitä tai puhdistettuja IBC-kontteja. Yritys antaa mielellään lisätietoa niin keräilystä kuin öljyn väliaikaisesta varastoinnistakin. Suomela vinkkaa ajoneuvon haltijoille: ”Vaivaton ympäristöteko on valita sellainen huoltopaikka, joka toimittaa öljynsä meille uusiokäytettäväksi.” www.tecoil.fi GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 15

MAINOSLIITE ALEKSANTERINKATU 17 HELSINKI 16 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 020 7000 620 A.TILLANDER ALEXANDERTILLANDER.FI