Korjaushankkeet onnistuneesti maaliin RAKENNUSTIEDON palveluiden avulla 3 1/2023 AKO WALL Muuntautuva väliseinärakenne, jolla on hyvät äänieristysominaisuudet 4 RAKENTAMINEN JA INFRASTRUKTUURI PURKUPIHA 11 000 m² rakennus alle puoleen hintaan 14 RUUKKI CONSTRUCTION Rakennusten akustiikka tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa 6 KERA GROUP Valoa ja hyvinvointia Keraplastin päivänvaloratkaisuilla 10 Rakennusinsinöörien liitto ETS NORDIN ilmankäsittelykoneiden ja ammattikeittiöhuuvien aSAP-ratkaisuilla JANNE TÄHTIKUNNAS: 20 Energiatehokas vuosikymmen merkittäviä parannuksia energia- ja kustannustehokkuuteen 8 GREEN BUILDING COUNCIL LAPWALL LEKO®Suurimpia päästöjä suunnitellaan vasta ja siksi ne tulee laskea yhtä huolellisesti elementointijärjestelmä kuin kustannuslaskelmatkin 21 säästää aikaa ja rahaa 9 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 1

TÄSSÄ LEHDESSÄ Rakennustieto: Korjaushankkeet onnistuneesti maaliin Rakennustiedon palveluiden avulla.............................................................................. 3 Admicom: Näillä eväillä yhdistät laadukkaan lopputuloksen erinomaiseen kannattavuuteen!.................................................................................. 16 Rakennusbetoni- ja Elementti: Muuntautuva väliseinärakenne, jolla on hyvät äänieristysominaisuudet.............................................................. 4 Geotrim: Rakennusmittauksen uusi aika – Trimble Ri.......................................... 17 Ruukki Construction: Rakennusten akustiikka tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa............................................................................................. 6 ETS NORDin ilmankäsittelykoneiden ja ammattikeittiöhuuvien aSAP-ratkaisuilla merkittäviä parannuksia energia- ja kustannustehokkuuteen........................................................................................... 8 LAPWALL LEKO®- elementointijärjestelmä säästää aikaa ja rahaa....... 9 Kera Group: Valoa ja hyvinvointia Keraplastin päivänvaloratkaisuilla............................................................................................... 10 Wago Finland: Kaukolämpöverkon automaatio tukee Turku Energian matkaa kohti hiilineutraaliutta........................................................ 18 Wago Finland: Yksinkertainen ratkaisu toi selkeyttä suunnitteluun................ 19 Rakennusinsinöörien liitto, Janne Tähtikunnas: Energiatehokas vuosikymmen.............................................................................. 20 Green Building Council: Suurimpia päästöjä suunnitellaan vasta ja siksi ne tulee laskea yhtä huolellisesti kuin kustannuslaskelmatkin............................................................................................ 21 Leca on matkalla kohti kestävää tulevaisuutta........................................................ 22 VaBe: Mikä tahansa julkisivumateriaali betonirunkoon........................................ 12 Retermia: Ilmanvaihdon energiansäästöratkaisut haastaviin olosuhteisiin... 13 Purkupiha: 11 000 m2 rakennus alle puoleen hintaan............................... 14 Rakennusteollisuudella avaimet varmistaa Suomen kestävä kasvu I lmastonmuutos, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen. Nämä globaalit megatrendit ravistelevat rajusti myös Suomea. Samalla meitä haastaa Venäjän hyökkäyssodan luoma geopoliittinen epävarmuus. Muutospaine ja epävarmuus aiheuttavat rakennetulle ympäristölle valtavia haasteita lähivuosina. Tarvitsemme vuosittain 35 000 uutta asuntoa kasvukeskuksiin, korjausrakentaminen tulisi vähintään tuplata sekä varmistaa infrastruktuurin toimivuus ja huoltovarmuus. Samalla tulisi pienentää merkittävästi päästöjään. Tällä hetkellä kiinteistö- ja rakentamisala tuottaa noin kolmanneksen Suomen päästöistä. Niistä 76 % syntyy nykyisen rakennuskannan kulutuksesta ja loput rakentamisesta. Hiilineutraaliustavoitteisiin pääseminen vaatii vaikuttamista ennen kaikkea nykyisen rakennuskannan mutta myös rakentamisen aikaisiin päästöihin. Tulevina vuosina pitää rakentaa entistä enemmän mutta vähähiilisemmin. ASIANTUNTIJA taan sama lopputulos nopeammin ja vähemmillä resursseilla (materiaali, työvoima, konetunnit, energia). Samalla päästöt sekä rahoitustarve pienenevät. Tärkeimmät keinot tuotavuuden parantamiseen ovat suunnitelmallisempi tekeminen sekä toimintojen vakiointi koko rakentamisen elinkaaren ajalta. Seuraava askel on harmonisoida tietosisällöt, jotta voimme automatisoida toimintoja. Käytännössä meidän tulee suunnitella entistä tarkemmin ja vakioida tekemistämme, oli kyse sitten kaavoittajasta tai työmaamestarista. Olemme kiinteistö- ja rakennusalalla tarttuneet haasteeseen mm. perustamalla innovaatiokeskus KIRAHubin ja lanseeraamalla KIRA-Kasvuohjelman, joiden toiminnan ytimessä nämä teemat ovat. Tarvitsemme kaikki rakennetun ympäristön osapuolet mukaan tähän murrokseen, josta hyötyy koko Oy Suomi Ab. n KUINKA TEMPPU TEHDÄÄN? Suurin vaikuttavuus on parantaa tuottavuutta koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tämä tarkoittaa, että tuote- 2 Antti Aaltonen Johtaja, rakentamisen kehittäminen Rakennusteollisuus RT ry GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

Kuva: Purkupiha Korjaushankkeet onnistuneesti maaliin Rakennustiedon palveluiden avulla Johda laatua ja ympäristösuorituskykyä Rakennustieto Oy tuo kasvavaan korjausrakentamisen markkinaan systemaattisesti tietoa ja konkreettisia työkaluja, jotka auttavat viemään hankkeet laadukkaasti ja kestävästi maaliin. K iinteistö- ja rakentamisalan laadun ja tuottavuuden parantaminen sekä kestävän kasvun tukeminen ovat Rakennustiedon toiminnan keskiössä. Rakennustieto tarjoaa tietoa ja palveluita kiinteistö- ja rakentamisalan eri toimijoille niin talo- kuin infrahankkeisiin. ”Korjausrakentamisen määrän ja tarpeiden kasvaessa Rakennustieto on systemaattisesti kehittänyt korjausrakentamisen tietotuotteita ja työkaluja”, vuoden 2023 alusta Rakennustiedon ratkaisumyyntiä kehittänyt asiakkuuspäällikkö Kimmo Kaukanen kertoo. RTS-ympäristöluokitus soveltuu sekä uudis- että korjaushankkeiden ympäristösuorituskyvyn ohjaamiseen. Sen käytöllä saavutetaan monia etuja: rakennushankkeen kosteudenhallinta on tehokasta, energiatehokkuus parempi ja hiilijalanjälki pienempi kuin keskimäärin. Tilaaja, suunnittelija, urakoitsija ja valvoja voivat minimoida riskejä, riitatilanteita ja turhia kustannuksia käyttämällä RTGSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU sopimusasiakirjapohjia sekä liittämällä Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset RYLit osaksi hankkeen teknisiä asiakirjoja. ”Tilaamista ja sopimista palvelevat esimerkiksi Sopimuslomake Netistä löytyvät täytettävät RT-sopimuslomakkeet asiakirjamalleineen ja tehtäväluetteloineen.” ”KorjausRYListä hankkeen osapuolet löytävät ajantasaiset ja alan yhteisesti hyväksymät laatuvaatimukset ja ohjeet kiertotaloutta edistäviin purkutöihin ja esiselvityksiin sekä laatuvaatimukset julkisivukorjausten yleisimmille korjausmenetelmille ja korjaustyön lopputulokselle.” RT-kortisto tarjoaa kattavasti tietoa hankkeen eri osapuolille, esimerkiksi juuri kokonaan uudistetut haitallisia aineita rakennuksissa käsittelevät tilaajan ja tutkijan RT-ohjekortit. ”Tuotetiedon hallinnan tarpeisiin kehitetty RT-urakoitsijan tuotetieto poistaa työmaalla monta päänsärkyä: työmaan kemikaaliluettelo on aina ajan tasalla, tuo- tekelpoisuuden todentaminen on helppoa ja asukkaille luovutettavat käyttö- ja huolto-ohjeet syntyvät käden käänteessä. RT-tuotetieto palvelee tänä päivänä käyttäjiään myös hiilijalanjäljen laskennassa ja ympäristöraportoinnissa”, Kimmo Kaukanen tuo esille digitaalisten palveluiden konkreettisia hyötyjä hankkeissa. Pitkän uran Senaatti-kiinteistöissä johtajana tehnyt Juha Lemström pitää suomalaisen rakennusalan yhdessä kehittämää RTSympäristöluokitusta erinomaisena työkaluna ympäristön, sisäympäristön ja energiatehokkuuden näkökulmasta kestävään rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. ”Senaatti-kiinteistöt on jo vuosia käyttänyt sitä kaikissa yli miljoonan euron uudisja korjausrakentamisen investoinneissa hankkeiden johtamiseen ja suunnittelun ohjaukseen. RTSympäristöluokituksen avulla rakennuttaja voi asettaa eri osaalueille selkeät tavoitetasot ja varmistua niiden toteutumisesta yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden sekä hankkeen muiden osapuolten kanssa. Käyttämällä RTSympäristöluokitusta päästään varmasti keskimääräistä parempaan tasoon energiatehokkuudessa ja kaikilla muillakin keskeisillä kestävän rakentamisen osa-alueilla”, Juha Lemström sanoo. Rakli palkitsi Juha Lemströmin tammikuussa 2023 historian ensimmäisellä Rakennuttamisen kehittäjä -tunnuksella. Ympäristöasioiden roolin korostuessa RTS-ympäristöluokituksen tähtiluokitus ja rakennusten luokitus on alkanut yhä enemmän kiinnostaa Senaatin asiakkaita – ja heidän asiakkaitaan. ”Esimerkiksi poliisilaitos on kertonut arvostavansa rakennusten ympäristöluokitusta. He näkevät ulkopuolisen laadunvarmistuksen ja pisteytyksen laadun takeena niille toimenpiteille, joita olemme tehneet ympäristöasioiden eteen kiinteistöissämme. Nykyisin rakennusten päästöt kiinnostavat kaikkia rakennusten käyttäjiä ja niiden tiloissa vierailevia”, Juha Lemström sanoo. n 3

Akowall on Suomessa kehitetty elementti. Vuodesta 1992 asti markkinoilla ollut tuotetta on asennettu nyt yli 5 miljoonaa neliömetriä. Muuntautuva väliseinärakenne, jolla on hyvät äänieristysominaisuudet AKOwall on ontelomainen, kivirakenteinen väliseinäelementti. Se eristää hyvin ääntä ja sen käyttö onkin lisääntynyt kouluissa, sairaaloissa, palvelutaloissa ja päiväkodeissa. AKOwall on palamaton ja kosteudenkestävä seinämateriaali, jonka asiakas saa aina valmiiksi asennettuna. A KOwall on kotimainen, kosteudenkestävä ja akustisilta ominaisuuksilta loistava väliseinäelementti. Se valmistetaan kevytsorabetonista. "Elementit toimitetaan työmaalle huonetilan korkuisina ja niiden pystysaumassa on pontti, joka varmistaa, että seinistä tulee heti vesieristys- ja tasoitevalmiit suorat pinnat", kertoo Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n myyntipäällikkö Jari Salo. Yrityksen AKOwall -tuote luotiin 1990-luvulla ja ensimmäiset vuosikymmenet sitä toimitettiin 4 kosteisiin- ja teknisiin tiloihin. Siihen materiaali onkin kosteuden- ja palonkestävänä sekä nopeasti kuivuvana erittäin sopiva. Tämä on merkittävä etu myös rakennusvaiheessa, sillä mahdollinen kosteus haihtuu AKOwall -elementeistä nopeasti neljässä viikossa, eikä jää muhimaan rakenteiden sisään. Tarvittaessa elementteihin voidaan asentaa pysyvät kosteusanturit. "Rakentajat ovat arvostaneet myös sitä, että ei kantavia väliseinärakenteitamme voidaan asentaa heti runkoseinäelementtien asen- nuksen jälkeen. Koska seinät ovat ontelomaisia, niihin päästään asentamaan LVIS-putkia hyvin aikaisessa vaiheessa. Lisäksi seiniin ei tarvitse tehdä tekniikalle roiloja ja rakentamisajan pölymäärät saadaan minimoitua", kertoo Salo. Asiakkailta on saatu positiivista palautetta nopean asennusajan lisäksi juuri siisteydestä. Rakennusbetoni- ja Elementti Oy suunnittelee ja tuottaa väliseinämateriaalin ja hoitaa asennuksen yhteistyössä koulutetun aliurakoitsijaverkoston kanssa. Asennuslaitteet te- kevät työstä turvallista sekä nopeaa ja yhden työvuoron aikana saadaan valmiiksi noin 50 neliömetriä valmista väliseinää. LOISTAVAT AKUSTISET OMINAISUUDET AKOwall elementtien hyvät akustiset ominaisuudet mahdollistavat , että elementtejä voidaan käyttää kaikkien rakennusten kaikissa väliseinissä. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

Kevyestä rakenteestaan huolimatta AKO Wall -elementit tarjoavat kiviseinän edut. Kevytsorapintaa on helppo työstää ja onteloiden sisällä voi kuljettaa LVIS-putkitukset. "AKOwall -elementeille on tehty yhdessä Helimäki-Akustikkojen kanssa akustiset suunnitteluohjeet, joista löytyy eri rakennuksille ja eri tiloille vaadittava äänitasoeroluku ja ehdotelma siihen, millä AKOwall -rakenteella sekä -liittymäratkaisulla vaadittava arvo täyttyy", Salo kertoo. Suunnitteluohjeet ovat vuonna 2018 tulleiden vaatimusten mukaisia ja ne perustuvat paikan päällä tehtyihin mittauksiin. AKOwall -rakenne täyttää akustiset vaatimukset niin koulujen kuin myös sairaaloiden, palvelutalojen, päiväkotien ja hotellien kaikissa väliseinissä. Näissä kohteissa AKOwall -seinien käyttö onkin kasvanut viime vuosina merkittävästi. JOUTSEN-MERKKI Vuonna 1966 perustettu Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on perheyritys, jolla on laatu-, ympäristö- ja työturvallisuussertifikaatit. AKO Wall -rakenteet ovat hyväksyttyjä käyttää Joutsenmerkillä GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU luokitelluissa rakennuksissa. Nämä kriteerit varmistavat, että rakennus on terveellinen ja ympäristöystävällinen koko sen elinkaaren ajan. "Elinkaarimallin mukainen rakennuttamistapa suunnitteluvastuineen on yhä yleisempää. Tässä mallissa huoltovapaa AKOwall on rakennuttajalle hyvä vaihtoehto", Jari Salo muistuttaa. Yritys myy tällä hetkellä elementtejä niin uudis- kuin saneerauskohteisiin Pohjoismaihin ja Viroon. Salo on tyytyväinen siihen, miten muuntautumiskykyiseksi väliseinäelementit ovat osoittautuneet. "Seinien paikkoja ja pituuksia voidaan muuttaa vielä rakentamisen aikana ja LVIS putkituksia voidaan tehdä elementin onteloihin vaivattomasti koko rakentamisen ajan sekä vielä valmiissa rakennuksessa." n AKOwall on palamaton ja kosteudenkestävä seinämateriaali, jonka asiakas saa aina valmiiksi asennettuna. Ako Wall on riskitön väliseinäelementti y Elementti valmistetaan kevytsorabetonista ja siinä on ontelorakenne. y Materiaali on kosteudenkestävä, palamaton, päästötön (M1) ja huoltovapaa. y Se täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit. y Elementtien käyttö nopeuttaa rakennushankkeen kokonaisaikaa. y Elementti eristää hyvin ääntä ja suunnitteluohjeiden avulla voidaan varmistua kokonaisäänitasosta. Lue lisää: www.rakennusbetoni.fi y Seinät pystyttää aina koulutettu asentajaryhmä. 5

Rakennusten akustiikka tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa Noin 40 prosentissa uusista kiinteistöistä ääniympäristöä ja akustiikkaa lähdetään parantamaan jälkikäteen käyttöä häiritsevien äänien, jälkikaiunnan ja melun vuoksi. Remontti on usein edessä jo ensimmäisten vuosien aikana. Kun tämä seikka otetaan huomioon jo suunnittelussa, voidaan säästää merkittävästi kustannuksia ja välttää kiinteistön vajaakäyttö tai sulkeminen remontin ajaksi. R uukki Construction toi loppuvuodesta markkinoille rakenteisiin integroitavat akustoratkaisut, jotka soveltuvat erityisen hyvin suuriin rakennuksiin, kuten liikuntahalleihin, areenoihin, logistiikkakeskuksiin, liike- ja teollisuusrakennuksiin sekä toimistorakennuksiin. Innovatiiviset ääniratkaisut ovat valmiiksi sisällytetty seinä- ja kattorakenteisiin eli raken- 6 nuksen vaippaan. Ne on suunniteltu asiakkaiden toiveiden pohjalta. ”On harmillista, jos rakennukseen joudutaan jo ensimmäisten vuosien aikana tekemään suuri remontti, koska akustiikan merkitystä ei ole huomioitu. Sen lisäksi, että jälkikäteen tehty remontti on merkittävästi kalliimpi kuin rakennusvaiheen akustiikkaratkaisut, rakennus on remontin ajan myös pois- sa käytöstä”, pohtii Ruukin hankekehityspäällikkö Jukka Joensuu. Jos pohditaan esimerkiksi kiinteistösijoittajan näkökulmasta, on kannattavaa miettiä rakennukselle monipuoliset käyttötarkoitusmahdollisuudet etukäteen, vuokrausmahdollisuuksiltaan skaala on tällöin mahdollisimman laaja. Joensuun painottaa, että rakennusurakan ohessa toteutetut akusto- ratkaisut ja niiden tuoma energiatehokkuus tulee myös edullisemmaksi tulevaisuutta silmällä pitäen: ”Viidessä tai kymmenessä vuodessa vuokralainen vaihtuu ja toiminta muuttuu, vaikka konepajasta fitness-keskukseksi. Kun rakennus on suunniteltu monipuoliseen käyttöön, vuokralaisen vaihto onnistuu mahdollisimman saumattomasti.” GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

Rakennusten sisäisten äänten lisäksi myös ulkoa kantautuva melu, kuten lento- tai liikennemelu, saadaan vaimennettua. HYVÄ AKUSTIIKKA PARANTAA TYÖHYVINVOINTIA Akustiikalla on merkittävä rooli työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta. Huono akustiikka nostaa verenpainetta, tekee kuulemisen vaikeaksi ja rasittaa ääntä. Hyvän akustiikan hyödyt taas ovat turvallinen työympäristö, alhaisempi stressitaso ja parantunut tuottavuus. ”Jos esimerkiksi kaksi jääkiekkojoukkuetta harjoittelee samassa harjoitushallissa ja jälkikaiunta-aika on pitkä niin joukkuekavereiden tai valmentajan viestit eivät mene perille. Joukkue pitää kerätä kasaan keskustelujen ajaksi ja ääni on kovilla silloinkin”, Joensuu mainitsee esimerkin. Jos akustiikkaa ei ole otettu tarpeeksi huoGSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU mioon, tuloksena on pitkä jälkikaiunta-aika, lisääntynyt taustamelu, kohinan leviäminen ja huono puheenymmärrettävyys. Hyvillä akustoratkaisuilla samassa tuotantohallissa voidaan toisessa päässä käyttää hiomakonetta ja asianmukaisia kuulosuojaimia, toisessa päässä hallia melutaso on niin matala, ettei suojaimia tarvita ja normaali puhe onnistuu. Ruukin ratkaisut ovat käytännöllisiä, mutta myös tyylikkäitä. ”Portfolio antaa arkkitehdille mahdollisuuden sisustaa kolkkoa tilaa tyylikkäillä perforoiduilla profiileilla. Akustiikkaa voidaan testata kehittämällämme Ruukki Akustiikkaestimaattorilla, tuote voidaan optimoida Poimu-suunnitteluohjelmalla ja suunnittelun tueksi meiltä löytyy myös BIM-objektit.” SISÄISEN JA ULKOISEN MELUN VAIMENNUS Käytännössä Ruukin seinä- ja kattorakenteet auttavat poistamaan taustaäänet, ja kaikua sekä jälkikaiuntaa vähennetään: lopputuloksena voi olla merkittävä, kymmenenkin desibeliä matalampi äänitaso. Äänen absorptioluokka on tarvittaessa jopa A, αw 1,00 – eli äärimmäisen vaimennettu luokka. Vaimennuksen taso on tilannekohtainen, yleensä pieni kaiunta on hyvästä. ”Hyvä äänen jälkikaiunta-aika riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta. Jos puhuttu viestintä on tärkeää, sopiva jälkikaiunta-aika on noin 1–2 sekuntia. Suunnitteluvaiheessa käydään läpi, minkälainen on optimaalinen ääniratkaisu juuri kyseiseen rakennukseen.” Ruukilta löytyy omasta takaa akustiikkaan erikoistuneita osaajia, joiden kokemusta voi hyödyntää erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisessa. Valikoimaan kuuluu kantavia profiililevyjä sekä verhousratkaisuja – ratkaisut integroidaan rakennuksen vaippaan. Ääntä absorboiva pinta vähentää heijastuksia, seiniin asennettu akustoverhous parantaa seinän äänieristysarvoa. Rakennusten sisäisten äänten lisäksi myös ulkoa kantautuva melu, kuten lento- tai liikennemelu, saadaan vaimennettua. ”Kaikista melunlähteistä ei ole mahdollista päästä eroon, mutta niiden vaikutusta eli melutasoa, melun leviämistä ja kerääntynyttä taustamelua voi vaimentaa tehokkaasti”, Joensuu tiivistää. n 7

ETS NORDin ilmankäsittelykoneiden ja ammattikeittiöhuuvien aSAP-ratkaisuilla merkittäviä parannuksia energia- ja kustannustehokkuuteen ETS NORDin uniikki aSAP-ratkaisu tarjoaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia haastaviin ja tiloiltaan rajattuihin saneerauskohteisiin. Ratkaisun avulla isokokoiset ilmankäsittelykoneet ja ammattikeittiöhuuvat voidaan kuljettaa lohkoina ja koota suoraan asennuskohteessa. T yypillisesti sekä ilmankäsittelykoneiden että ammattikeittiöhuuvien päivittäminen uuteen teknologiaan on kallista ja vaatii usein merkittäviä rakenteellisia muutoksia. ETS NORDin aSAP-ratkaisu mahdollistaa räätälöitävät, paikalleen asennettavat ja muunneltavat ratkaisut, jotka mahtuvat lohkoina ahtaisiinkin paikkoihin. "Ilmankäsittelykoneissa kiinteistön omistajat voisivat säästää huomattavia määriä energiaa panostamalla nykypäivän tekniikkaan. Haasteeksi nousevat kuitenkin muutostöiden kustannukset. aSAP-ratkaisun etu on, että tuotteet voidaan toimittaa ahtaistakin haalausaukoista, ja purkamistyövaiheita voidaan välttää", kertoo Recair-ilmankäsittelykoneiden tuoteryhmäpäällikkö Jarkko Salo. Ratkaisu helpottaa kiinteistöjen käyttötarkoituksenmuutoksia sekä auttaa vastaamaan tiukentuneisiin olosuhdevaatimuksiin. 8 MUUNNELTAVUUS MERKITTÄVÄSSÄ ROOLISSA AMMATTIKEITTIÖISSÄ Ammattikeittiöiden käyttö muuttuu tyypillisesti säännöllisin välein ja esimerkiksi ruoan valmistustavat, laitteet tai kiinteistö vaihtuvat. aSAP-ratkaisulla saatava räätälöitävyyshyöty on merkittävä. "Voimme esimerkiksi toimittaa olemassa olevaan huuvaan lisäpalan kokonaan uuden huuvan sijaan. Tämä on sekä hiilijalanjäljen että kustannustehokkuuden kannalta parempi ratkaisu. Jos keittiö muuttaa toiseen kiinteistöön, huuvat voidaan purkaa lavoihin ja ottaa mukaan", kertoo NORDcanopyammattikeittiöhuuvien tuoteryhmäpäällikkö Saku Ruusunen. ETS NORDin huuvavalikoiman ratkaisut taklaavat myös keittiöille spesifejä vaatimuksia, kuten korkeiden lämpötilojen energiantalteenottoa sekä rasvan pilkkomista. Kuten ilmakäsittelykoneissa myös huuvissa tärkeänä etuna on, että kiinteistössä voidaan asennusvaiheessa välttää rakenteiden purkamista tai niiden muutostöitä. "Parhaimmillaan ratkaisu on nopeuttanut työmaan aikataulua useita viikkoja", Ruusunen toteaa. SUUNNITTELIJASEMINAARI AVAA ASAP-RATKAISUN MAHDOLLISUUKSIA ETS NORDin suunnittelijaseminaari – road show pureutuu saneerauskohteiden energiatehokkuusinvestointeihin. Keskiössä ovat energiakustannusten kasvun, olosuhdevaatimusten tiukentumisen ja tilatarpeiden muutoksien luomat haasteet. Seminaareissa esitellään uusia energiatehokkuutta buustaavia ratkaisuja suunnittelijoiden tarpeisiin. Paikan päällä esittelyssä on nerokkaat koottavat Recair-ilmankäsittelykoneet ja NORDcanopy-huuvat. n Lue lisää ETS NORDin suunnittelijaseminaari – road showsta osoitteessa etsnord.fi GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

LAPWALL LEKO® -kattoelementtijärjestelmä helsinkiläisessä kerrostalossa. LAPWALL LEKO®elementointijärjestelmä säästää aikaa ja rahaa LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmä sisältää yli 50 konfiguroitavaa vakiotuotetta. Menestys puurakennusalalla on vaatinut edistyksellisten toiminnanohjausmenetelmien lisäksi ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa. Kuvassa LapWallin Pälkäneen kattoelementtitehdas. LapWall Oyj on noussut puurakentamisen suunnannäyttäjäksi. Yrityksen kehittämän LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmän rakenteista ja detaljiikasta on muodostunut toimialan strandardi. L aatu, kustannustehokkuus, nopeus, toimitusvarmuus. Näin listaa LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmän etuja LapWallin liiketoimintajohtaja Kari Viljamaa. ”Se on todella laaja ja kattava kokonaisuus, joka helpottaa rakentamista.” Elementointijärjestelmä mahdollistaa asuntorakentamisen omakotitaloista kerrostaloihin, hallimaisten rakennusten sekä julkisten kohteiden, kuten koulujen ja hoivakotien toteuttamisen. ALAN LAAJIN TUOTEVALIKOIMA Yrityksen tuotteet jakautuvat viiteen pääryhmään: LAPWALL LEKO® -yksikerros- ja monikerrosseinäelementit, -julkisivu- ja -kattoelementit sekä -kattoelementtijärjestelmän. Ne pitävät sisällään yli 50 konfiguroitavissa olevaa vakiotuotetta. ”Alalla ei ole toista toimijaa, jolla on näin laaja tuotevalikoima. Sellainen rakennus, jota ei meidän elementointijärjestelmällä pystyisi tekemään, tulee harvoin vastaan”, Viljamaa kehaisee. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Toimitukseen kuuluu elementtisuunnittelu. Lisäksi yhtiö tarjoaa puurakennesuunnitteluja asennuspalveluita. ”Toimimme B2B-markkinassa ja tuotteitamme käyttävätkin suuri osa Suomen rakennusliikkeistä.” Viljamaa korostaa LapWallin tuotteiden säästävän aikaa ja rahaa: esimerkiksi kattoelementtijärjestelmän ansiosta rakennus ei yleensä tarvitse erillistä sääsuojaa, koska sen avulla saa kattoa umpeen 500–1000 neliötä päivässä. ”Elementointimme tekee kuivaketjusta katkeamattoman. Tuotannon raaka-aineet ja lopputuotteet säilytetään katetuissa varastoissa. Tuotteet valmistetaan tehdashalleissa ja toimitetaan umpikapelliautoilla. Perillä tuotteet asennetaan heti.” MEGATRENDIT TUKEVAT KASVUA LapWallilla on yli 70 prosentin markkinaosuus lämpimissä kattoelementeissä, ja se kasvattaa koko ajan osuuttaan muissa tuoteryhmissä. Kasvua tukevat vallitsevat megatrendit kuten ympäristövastuullisuus. ”Tuotteemme ovat hiilinegatiivisia. Alan ensimmäisenä toimijana tuotteillamme on kolmannen osapuolen verifioimat EPD-selosteet”, Kari Viljamaa kertoo. Suomen kansallisena tavoitteena puurakentamisen markkinaosuudeksi kaikesta julkisesta rakentamisesta on 45 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. ”Sen toteutuminen tarkoittaa puurakentamisen volyymin kaksinkertaistamista nykyiseltä tasoltaan.” Tieto LapWallin tuotteiden rakenteista ja detaljiikasta on kaikkien rakentajien vapaasti käytettävissä ja haettavissa netistä ProdLib-palvelusta. Yrityksen ratkaisuista onkin tullut toimialan standardi. ”Ennen jokainen teki omalla tavalla. Me haluamme auttaa koko toimialaa saamaan laadukkuutta ja tasalaatuisuutta tekemiseen. Se hyödyttää kaikkia”, Viljamaa painottaa. n LapWall Oyj y vuonna 2011 perustettu tuoteteollisuusyhtiö y liikevaihto 52,5 M € (2022) kasvua 48 % y henkilöstöä 125 y toimipisteet Oulussa ja Vantaalla y tuotantolaitokset Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä y kapasiteetti 700k m² y Euroopan suurin puuelementtien valmistaja 9

Keraplastin tuotepäällikkö Jari Leppänen ja liiketoimintajohtaja Lauri Halme. Valoa ja hyvinvointia Keraplastin päivänvaloratkaisuilla Erilaiset kattoikkunaratkaisut, kuten jatkuvat kattoikkunat ja suurkuvut, tuovat rakennukseen näyttävyyttä ja valoisuutta. Ikkunoiden lämpöhäviö saadaan kohtuulliseksi, ne kestävät lumikuorman ja laajalle leviävä luonnonvalo parantaa rakennuksen käyttäjien hyvinvointia. L uonnonvalo lisää merkittävästi viihtyvyyttä sekä parantaa mielialaa ja keskittymiskykyä. Se parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta niin kouluissa kuin työpaikoillakin. Katon kautta tilaan saadaan kolminkertainen luonnonvalonmäärä verrattuna samankokoisiin seinäikkunoihin. ”Kattoikkunaan kohdistuu koko taivaankannen valoisuus, kun taas seinäikkunaan vain osa siitä. Seinäikkunan kautta tuleva valonmäärä myös vaihtelee merkittävästi päivän edetessä, mutta kattoikkunan kautta valo saadaan usein tehokkaasti sisään lähes koko valoisan ajan”, valistaa päivänvaloratkaisuihin 10 erikoistuneen Keraplastin liiketoimintajohtaja Lauri Halme. Pystysuorasta ikkunasta saadaan valoa tehokkaasti vain noin kuusi metriä seinälinjasta sisäänpäin ja suuremmissa rakennuksissa suurin osa pinta-alasta jää vaille päivänvaloa, jos ei käytetä kattoikkunoita. Kattoikkunoilla saadaan kuitenkin päivänvalo tuotua kaikkialle sisätilaan, juuri sinne missä sitä tarvitaan. Myös lämpösäteilyä saadaan tehokkaasti tuotua sisään rakennukseen ja toisaalta tuuletuskin on tehokasta kattoikkunan kautta. Halme jatkaa: ”Ikkunamateriaaleja on erilaisia. Kirkkaasta lasista valo saadaan suoraan sellai- senaan sisään, mutta valoa hajottavilla materiaaleilla, opaalilla eli maitolasilla, valo saadaan pehmeäksi. Valo ei tällöin häikäise eikä tarkkoja valon rajoja näy. Valitsemalla materiaaliksi iskunkestävä PC-levy, saadaan myös haitallinen UV-säteily estettyä lähes kokonaan.” Urheilutilat ovat yksi oiva esimerkki, missä kaivataan paljon valoa. Ratsastusareenoilla taas on esimerkiksi tärkeää, että valo jakautuu tasaisesti, sillä hevosten suoritus voi häiriintyä epätasaisesta valosta. Halmeen mukaan materiaalit valitaan aina käyttötarkoitukseen sopiviksi – heidän asiantuntijansa auttavat räätälöinnissä. JATKUVAT KATTOIKKUNAT SUUREEN RAKENNUKSEEN Jatkuvat kattoikkunat toimivat parhaiten suurissa rakennuksissa, kuten kouluissa, teollisuuskiinteistöissä, kaupoissa, viherpihoissa, kauppakeskuksissa tai maatalousrakennuksissa. Jo yli 50 vuotta valoratkaisujen parissa toimineen Keraplastin kattoikkunoihin voidaan yhdistää tuuletus- ja savunpoistomoduulit. Suomessa myös lumikuorma on otettava huomioon – Keraplastin ikkunoiden kanssa tämä ei ole ongelma. ”Ikkunan leveys saadaan uudella mallil- GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

Katon kautta tilaan saadaan kolminkertainen luonnonvalonmäärä verrattuna samankokoisiin seinäikkunoihin. lamme 10 metriin asti, pituudelle ei ole rajoitusta eli koko voidaan suunnitella yksilöllisen tarpeen mukaan. Kattoikkuna voi olla pitkä ja suora, mutta se voi myös olla kaarevan mallinen tai kaksi ikkunaa voi ristetä”, mainitsee Keraplastin tuotepäällikkö Jari Leppänen. Lämpöhäviöstä ei tarvitse olla huolissaan, vaikka merkittävä osa kattopinnasta muutettaisiin jatkuvilla kattoikkunoilla ikkunapintaalaksi. Moderneilla kerroslevyrakenteilla jatkuvan kattoikkunan U-arvo saadaan jopa arvoon 0,7W/m²K. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ARKKITEHTONISESTI NÄYTTÄVÄT SUURKUVUT Suurkuvut eli kupumalliset kattoikkunat ovat arkkitehtonisia elementtejä, joilla saadaan hyvin näyttävästi luonnonvaloa tuotua esimerkiksi suuriin aulatiloihin, julkisiin rakennuksiin, uimahalleihin tai muihin vastaaviin kohteisiin. Kupuja on mahdollista saada kirkkaina, opaalisina kuin värillisinäkin. Materiaalia toimii lasi, massiivi- tai kennolevy. Näyttävän valoisuuden lisäksi kattoikkunoita voi hyödyntää maisemien ihasteluun. ”Tapiolan uimahallissa ja Loisteyhtiöiden pääkonttorin pääaulassa on valmistamamme suurkuvut, Laitilan vesitornin kattona toimivan suurkuvun uusimme viimevuonna. Suurkupuja on käytetty myös Lapin revontulimajojen kattoina”, Leppänen listaa erilaisia esimerkkejä. Materiaalitoimitusten lisäksi Keraplast pystyy hoitamaan myös kokonaisurakat asennuksineen. Lisää tietoa päivänvaloa tukevista ikkunaratkaisuista löytyy osoitteessa keraplast.fi. n Kera Group on päivänvaloratkaisuihin sekä paloturvallisuutta edistäviin savunpoistojärjestelmiin erikoistunut yritys. Sen päätuotteita ovat savunpoistoluukut, kattovalokuvut sekä erilaiset kodin ja asumisen ratkaisut, kuten valokatteet, terassit ja terassilasit. Päivänvaloratkaisuihin erikoistunut Keraplast on osa Kera Groupia. 11

Mikä tahansa julkisivumateriaali betonirunkoon VaBe-rankajärjestelmä mahdollistaa betonirunkoisen talon verhoilun puulla, levyrappausjärjestelmällä sekä metallisäleillä. Patentoitu julkisivujärjestelmä sisältää myös tehtaalla elementteihin asennetut eristeet. V aBe on pirkanmaalainen betonielementtejä ja niiden suunnittelua sekä asennusta tarjoava perheomisteinen yritys. "Olemme valmistaneet erityyppisiä betonielementtejä jo yli 25 vuotta ja toimintamme on sertifioitua. VaBe työllistää tänä päivänä yli sata alan ammattilaista", kertoo toimitusjohtaja Markus Lehtinen. VaBe:n kehitystyöstä on yhdessä rakennusliikkeiden, materiaalivalmistajien ja teknillisen yliopiston kanssa syntynyt patentoitu VaBe-rankajärjestelmä. "Kyse on Recticelin kosteusteknisesti turvallisilla PIR-eristeillä eristetystä alumiinirankaisesta elementistä, johon kiinnitetään esimerkiksi puuverhoilu, Weberin tuulettuva levyrappausjärjestelmä tai Purson Napsu-sälejärjestelmä." Valittu julkisivumateriaali, tai niiden yhdistelmä, kiinnitetään elementtien rankoihin työmaalla, jotta julkisivusta tulee saumaton. Järjestelmä mahdollistaa sen, että perinteinen elementtitalo voidaan sovittaa kaavan määräämään ulkonäköön kustannustehokkaammin. Samalla annetaan arkkitehdeille vapaammat kädet. Julkisivun alle jää tuuletusrako eristeen ja verhoilumateriaalien väliin. Järjestelmällä on myös elinkaaren kautta saatavia etuja: se on erittäin huoltovapaa ja tuulettuva rakenne luo käyttöturvallisuutta, vaikka julkisivun alle pääsisi kosteutta elinkaarensa aikana. n Kysy lisää: www.vabe.fi Järjestelmä mahdollistaa sen, että betonielementtitalo voidaan istuttaa erilaisiin kaavavaatimuksiin vaivatta. VaBen rankajärjestelmällä toteutetut julkisivut pystytään istuttamaan nykyajan rakennustrendeihin kustannustehokkaasti. Teräslevyt Ohutlevyt Palkit Pontit Tankoteräkset 12 Putket GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Ponsse Oyj:n Vieremän tehtaan Retermialämmöntalteenottojärjestelmän neulalämmönsiirtimiä. Kuvan edessä Ponsse Oyj:n Vieremän tehtaan Retermiatuloilman esilämmityspatterit ja lämmöntalteenottojärjestelmän taaempana poistoilmanKuvan LTO-laitteet. neulalämmönsiirtimiä. edessä Retermia Oy:n neulalämmönsiirtimet ja toimitusjohtaja Markus Castrén Kuopion yliopistollisen keskussairaalan raitisilmakammiossa. Neulalämmönsiirtimet toimivat tuloilman karkeasuodattimina Retermia Oy:n neulalämmönsiirtimet ja toimitusjohtaja Markus Castrén Kuopion esilämmittäen tuloilmaa talvella ja jäähdyttäen sitä kesällä. yliopistollisen keskussairaalan raitisilmakammiossa. Neulalämmönsiirtimet toimivat tuloilman karkeasuodattimina esilämmittäen tuloilmaa talvella ja jäähdyttäen sitä kesällä. McDonald´s-ravintolan keittiön poistoilman LTO-laitteen neulapintaa puhdistetaan. tuloilman esilämmityspatterit ja taaempana poistoilman LTO-laitteet. McDonald´s-ravintolan keittiön poistoilman LTO-laitteen neulapintaa puhdistetaan. Ilmanvaihdon Ilmanvaihdon energiansäästöratkaisut energiansäästöratkaisut haastaviin olosuhteisiin haastaviin olosuhteisiin Likaa sietävät ja helposti puhdistettavat Retermian neulalämmönsiirtimet mahdollistavat energian säästön Likaa sietävät ja helposti puhdistettavat Retermian luotettavasti ja hygieenisesti myös haastavissa olosuhteissa. neulalämmönsiirtimet mahdollistavat energian säästön luotettavasti ja hygieenisesti myös haastavissa olosuhteissa. PP oistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä on erittäin matalan riskin oistoilman lämmöntalteenottoinvestointi, joka maksaa itsensä parjärjestelmä on erittäin matalan haassa tapauksessa takaisin moninriskin investointi, joka maksaa kertaisesti jo itsensä vuosikymmenessä. Tuloilman parhaassa tapauksessa vuotuisesta lämmitysenergian tarpeesta takaisin moninkertaisesti jo vuosikymmesaadaan prosenttia katenessä.tyypillisesti Tuloilman60-80 vuotuisesta lämmitystuksi poistoilman lämpöenergialla. Vastoin energian tarpeesta saadaan tyypillisesti yleistä harhaluuloa, likainenpoistoilman poistoilma lämei 60-80 prosenttia katetuksi ole pöenergialla. este tehokkaalle lämmöntalteenotolle ja Vastoin yleistä harhaluuloa, ilmanvaihdolle. likainen poistoilma ei ole este tehokkaalle “Tänäkin päivänä pölyinen ilma puhallelämmöntalteenotolle ja ilmanvaihdolle. “Tänäkin päivänä pölyinenlämmönilma putaan usein harakoille, sillä tavalliset halletaan usein harakoille, sillä tavalliset talteenottoratkaisut eivät kestä öljysumun, lämmöntalteenottoratkaisut eivät kestä ölrautaoksidipölyn tai maalihuurujen kaltaisia jysumun, rautaoksidipölyn tai maalihuuruepäpuhtauksia. Juuri tällaisissa kohteissa meikaltaisia epäpuhtauksia. Juuri dänjen neulalämmönsiirtimemme ovat tällaisissa oikeaskohteissa meidän neulalämmönsiirtimemtaan ainut toimiva vaihtoehto”, Retermia Oy:n me ovat oikeastaan ainut toimiva toimitusjohtaja Markus Castrén kertoo.vaihtoehto” , Retermia Oy:n toimitusjohtaja Markus Neulalämmönsiirtimet ovat erinomainen Castrén kertoo. vaihtoehto myös sairaaloiden kaltaisissa vaaNeulalämmönsiirtimet ovat erinomaitivissa ympäristöissä, sillä niiden avulla ilnen vaihtoehto myös sairaaloiden kaltaimanvaihdon suodattimet pysyvät kuivina eikä sissa vaativissa ympäristöissä, sillä niiden avulla ilmanvaihdon suodattimet pysyvät GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU esimerkiksi lumi voi tukkia ilmanottoaukkoja. Neulalämmönsiirtimien avulla voidaan lisäkkuivina eikä esimerkiksi lumi voi tukkia ilsi varmistaa, että tuloilman suodattimet eivät manottoaukkoja. Neulalämmönsiirtimien kostu, jäädy tai tukkeudu lumesta. avulla voidaan lisäksi varmistaa, että tuloilman suodattimet eivät kostu, jäädy tai tukkeudu lumesta. VASTUULLINEN JA TALOUDELLINEN VALINTA VASTUULLINEN JA Neulalämmönsiirtimiä TALOUDELLINEN käytetään VALINTA pääsään- töisesti koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon nestekiertoisissa lämmöntalteenotto Neulalämmönsiirtimiä käytetään pääsääntöisesti koneellisen ja poistoil(LTO) järjestelmissä. Niissätulopoistoilmasta manvaihdon nestekiertoisissa lämmöntalteen otettua lämpöenergiaa hyödynnetalteenotto (LTO) järjestelmissä. Niissä tään tuloilman esilämmityksessä neste-ilma poistoilmasta talteen otettua lämpöener-lämmönsiirtimien, liuosputkiston ja pumgiaa hyödynnetään tuloilman esilämmitykpun avulla. Poistoilmasta tuloilmaan siirresessä neste-ilma -lämmönsiirtimien, liuostään pelkästään lämpöä – ei hajuja, bakteeputkiston ja pumpun avulla. Poistoilmasta reja tai muita epäpuhtauksia. Ratkaisu on tuloilmaan siirretään pelkästään teknisesti yksinkertainen ja toimiva, eilämpöä mitään – ei hajuja, bakteereja tai muita epäpuhtaukpilottitekniikkaa. sia. Ratkaisu on teknisesti yksinkertainen ja Lämmöntalteenottojärjestelmät saavat aitoimiva, ei mitään pilottitekniikkaa. kaan yrityksille huomattavaa säästöä lämmi- Lämmöntalteenottojärjestelmät saavat aikaan yrityksille huomattavaa säästöä tyskustannuksissa, minkä lisäksi ne ovat luonteva osa yrityksen vastuullisuutta. lämmityskustannuksissa, minkä lisäksi ne “Esimerkiksi verrattuna aurinkosähovat luonteva osa yrityksen vastuullisuutta. köön, nestekiertoisten lämmöntalteenotto“Esimerkiksi verrattuna aurinkosähköön, ratkaisujen takaisinmaksuaika on huomatnestekiertoisten lämmöntalteenottoratkaitavasti lyhyempi ja tuottavuus parempi. Jos sujen takaisinmaksuaika on huomattavasti taas verrataan lämpöpumppuratkaisuihin, lyhyempi ja tuottavuus parempi. Jos taas nestekiertoisten LTO-ratkaisujen vuotuiverrataan lämpöpumppuratkaisuihin, nen lämpökerroin on kymmenkertainen”, nestekiertoisten LTO-ratkaisujen vuotuiCastrén sanoo. nen lämpökerroin on kymmenkertainen”, Säännölliset pitävät Castrén sanoo. vuosihuollot LTOjärjestelmät hyvässä kunnossa Säännölliset vuosihuollot pitävätpitLTOkään; Suomessahyvässä hyrrää tälläkin hetkellä 30 järjestelmät kunnossa pitkään; vuotta vanhoja Retermian Suomessa hyrrää tälläkinjärjestelmiä. hetkellä 30 vuotta vanhoja Retermian järjestelmiä. ASIAKKAAN TARPEISIIN ASIAKKAAN TARPEISIIN MUUNTAUTUVA RATKAISU MUUNTAUTUVA RATKAISU Retermian LTO-järjestelmän voi asentaa Retermian LTO-järjestelmän voiuudisasentaa sekä vanhoihin rakennuksiin että sekä vanhoihin rakennuksiin että uudiskohteisiin. Neulalämmönsiirtimet voidaan kohteisiin. Neulalämmönsiirtimet voidaan tarvittaessa myös sijoittaa rakennuksen ultarvittaessa myös sijoittaa rakennuksen kopuolelle, jos kohteessa ei ole teknisiä tiloulkopuolelle, jos kohteessa ei ole teknija. Kovakaan pakkanen ei hetkauta pohjoisiä tiloja. Kovakaan pakkanen ei hetkausiin olosuhteisiin suunniteltuja Retermian ta pohjoisiin olosuhteisiin suunniteltuja järjestelmiä, vaan niiden tehon peittoaste Retermian järjestelmiä, vaan niiden tehon pysyy hyvällä tasolla ympäri vuoden. n peittoaste pysyy hyvällä tasolla ympäri vuoden. n Tutustu Retermian tarinaan Tutustu Retermian tarinaan Retermia Retermia Haastavien olosuhteiden ilmanvaihtoja lämmöntalteenottoratkaisuihin Haastavien Retermia olosuhteiden ilmanvaihtoerikoistunut on toimittanut ja lämmöntalteenottoratkaisuihin lämmöntalteenottoratkaisuja mm. erikoistunut Retermia on toimittanut Wärtsilälle, Ponsselle, ABB:lle, Kuopion lämmöntalteenottoratkaisuja mm. yliopistolliselle sairaalalle ja Valiolle. Wärtsilälle, Ponsselle, ABB:lle, kun Kuopion Retermian puoleen käännytään, yliopistolliselle sairaalalle ja Valiolle. tavanomaiset ilmanvaihtoratkaisut eivät Retermian puoleen yksinkertaisesti riitä käännytään, kun tavanomaiset ilmanvaihtoratkaisut Yhtiö on kehittänyt ja patentoinut eivät yksinkertaisesti riitä. ainutlaatuisen neulalämmönsiirtimen ja Yhtiöliittyvän on kehittänyt ja patentoinut siihen valmistusmenetelmän. ainutlaatuisen neulalämmönsiirtimen ja Retermia on perheyritys jo toisessa siihen liittyvän valmistusmenetelmän. sukupolvessa. Retermia on perheyritys jo toisessa sukupolvessa. 13 13

11 000 m2 RAKENNUS ALLE PUOLEEN HINTAAN Espoonlahteen viisi vuotta sitten rakennettu kauppakeskus Pikkulaiva on purettu ja rakennus odottaa uutta käyttökohdetta. Suomen ensimmäisen pop-up-kauppakeskuksen pinta-ala on noin 11 000 neliömetriä ja purettu rakennus on mahdollista hyödyntää monin eri tavoin. U udelleenkäytettävän rakennuksen hinta on reilusti alle puolet alkuperäishinnasta. Pikkulaiva sopii rakennuksena monenlaiseen käyttöön. Sen jänneväli on suuri, yli 20 metriä. Rakenteissa on käytetty liimapuupalkkeja, julkisivussa Paroc-seinäelementtejä ja ikkunalasit ovat murronkestävät. Rakenteensa ja materiaaliensa osalta rakennus sopii erinomaisen hyvin esimerkiksi kaupaksi, toimistorakennukseksi, teollisuushalliksi tai vaikka maneesiksi. “Ensisijaisena tavoitteenamme on löytää rakennukselle yksi tai kaksi ostajaa”, toteaa Purkupihan toimitusjohtaja, Kari Kärkkäinen. 14 Puretun Pikkulaivan uudelleenkäyttö tuo ostajalle selviä säästöjä: rakennuksen hinnaksi tulee reilusti alle puolet sen alkuperäisestä hinnasta.” Rakennus voidaan myös viipaloida pienempiin kokonaisuuksiin, sen voi toteuttaa 11 x 1 000 neliömetrin osina. Rakennusten purkuun ja rakennusmateriaalien kierrättämiseen erikoistunut Purkupiha on syksyn aikana purkanut hieman yli hehtaarin suuruisen kauppakeskus Pikkulaivan Espoossa. “Pikkulaiva on alun perinkin rakennettu uudelleenkäyttöä varten”, kertoo Kärkkäinen. Vastuullisesti toteutettu rakennus voidaan siirtää jopa yhtenä kokonaisuutena uudelle omistajalle. Käytetty rakennustekniikka mahdollisti sen, että purkaminen onnistui ehjänä. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

Purkupiha voi myydä Pikkulaivan rakennusmateriaalit myös ilman asennusta, mikäli ostajalla on rakentaja jo hankkeeseen tiedossa. Purkupihan oma pystytysporukka voi tarvittaessa avustaa ostajan rakentajaa kuoren pystytyksessä.” RAKENNUKSEN KULJETUKSET JA UUDELLEEN KASAAMISET HOITUVAT TARVITTAESSA AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA Purkupiha vastaa purkamisen lisäksi kierrätettävän rakennuksen kuljetuksista ja siirroista. Kokenut yhteistyökumppani, rakennusliike Tekson on käytettävissä kaikissa rakennuksen uudelleen pystyttämiseen liittyvissä töissä, asiakkaan valinnan mukaan joko osittain tai kokonaan avaimet käteen -periaatteella. n MYYTÄVÄNÄ MYÖS Puistomuuntaja sekä 2 kpl LVIS tekniikkakontteja, joista tullut tekniikka koko ostoskeskukseen. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 15

Näillä eväillä yhdistät laadukkaan lopputuloksen erinomaiseen kannattavuuteen! Joni Haapamäen Admicom, Janne Lehtovaaran Tocoman ja Samuli Suomalan Kotopro tarjoavat yhdeltä luukulta rakennusalan kokonaisvaltaisinta ja toimivinta digipalveluiden kokonaisuutta. Admicomilla on tarjota rakennusalan kattavimmat digitaaliset palvelut hankittuaan määrä- ja kustannuslaskentaan sekä aikatauluhallintaan erikoistuneen Tocomanin sekä dokumentointiin erikoistuneen Kotopron saman konsernin siipien suojaan. K olmen edellä mainitun yrityksen ohjelmistot eroavat toisistaan, mutta täydentävät toisiaan tässä kokonaisuudessa. ”Palveluidemme avulla tekeminen on läpinäkyvää ja laadukasta koko hankkeen ajan, mikä näkyy lopulta positiivisena tuloksena asiakkaidemme viivan alla”, Admicom Finland Oy:n myyntijohtaja Joni Haapamäki kertoo. 16 ” Me ollaan mahdollistamassa asiakkaidemme onnistuminen ja kasvu” Hankkeiden elinkaari etenee hankesuunnittelusta varsinaiseen suunnitteluun ja mallintamiseen, josta se siirtyy rakennusliikkeen pöydälle laskettavaksi ja aikataulutettavaksi. Tämä on Tocomanin vahvaa osaamista. ”Jo laskentavaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat siihen onko projekti kannattava vai ei. Jälkimmäisen välttämiseksi me tarjoamme määrä- ja kustannuslaskentaa sekä aikataulutusta tukevia työkalujamme”, myyntijohtaja Janne Lehtovaara Tocomanilta kertoo. Hanke etenee tästä varsinaiseen projektinhallintaan talouslaskelmineen ja laskutuksineen, missä Admicomin Adminettoiminnanohjausjärjestelmän tai samaan konserniin kuuluvan Hillavan ohjelmiston avulla pidetään langat käsissä. Taustalla töiden eteneminen, laadun varmistaminen ja muu dokumentointi tapahtuu Kotopron ratkaisuilla. ”Laadun tekeminen ja varmistaminen ovat keskeisiä juttuja. Jokaisesta työvaiheesta dokumentoituu, mikä suunnitelma on käytössä, mitä on tehty ja kuka työn on hyväksynyt jne. Lopputuloksena on laadukas kohteen luovuttaminen”, talonrakennusinsinööri Samuli Suomala Kotoprolta kertoo. Haapamäki painottaa, että Admicomin sateenvarjon alta löytyy nyt osa-alueillaan markkinoiden parhaimmat tuotteet jokaisen rakennusalan asiakkaan tarpeeseen pienistä suurimpiin toimijoihin. ”Me ollaan mahdollistamassa asiakkaidemme onnistuminen ja kasvu”, Haapamäki summailee viittaamalla samalla siihen, että tilastojen mukaan Admicomin asiakkaat ovat menestyneet taloudellisesti verrokkiryhmiään kannattavammin. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

BuildingPoint Finlandin myyntipäällikkö Tuomas Anttila. Rakennusmittauksen uusi aika – Trimble Ri Perinteiset takymetrit ovat muuttaneet rakentamisen mittausta merkittävästi tuomalla tarkkuutta ja automaatiota virheherkkään, hitaaseen ja työvoimaa vaativaan mittaukseen. Seuraavan sukupolven robottitakymetri tuo mittauksen muidenkin kuin maanmittareiden ulottuville. Yksi henkilö voi ohjata tabletilla Ri-mittalaitetta ja suorittaa helposti rakentamisen merkintämittaukset kuten muotit, ankkuripisteet tai väliseinät. Ri:n automaattinen kalibrointi ja itsetasaus tuovat mittaamiseen luotettavuutta ja parempaa tuottavuutta. T rimblen uusi robottitakymetri on ainoa mittalaite, joka sisältää itsekalibrointiteknologian ja tämän avulla voidaan varmistaa, että ensimmäisellä ja ainoalla kerralla tehdyt mittaukset ovat tarkkoja. Käyttäjä voi oikeasti luottaa laitteeseen ja välttää kalliit virheet. Trimblen tavoitteena on siirtyä yksittäisistä tuotteista integroituun ekosysteemiin, missä käyttäjä yhden alustan kautta käyttää eri tuotteita ja ohjelmistoja: alustalla voidaan esimerkiksi yhdistää digitaalisia ja fyysisiä tuotteita kuten takymetri yhdistetyn todellisuuden ratkaisuun ja saadaan tieto kulkemaan sujuvasti suunnitteluohjelmista työmaalle ja takaisin. Rimittalaite on Trimblen ensimmäinen laite tähän ympäristöön. Tarvittava mittausaineisto ja suunnitelmat kulkevat sujuvasti Trimble Connect -pilvipalvelun kautta. Rimittalaitteella mittaaminen onnistuu niin 2D- kuin 3D-suunnitelmilla. Takymetri suorittaa automaattisen kalibroinnin käynnistyksen yhteydessä ja näin säästät aikaa ja voit olla varma, että mittaukset ovat varmasti tarkkoja. Yhdessä rakentamisen tarpeisiin kehitetyn FieldLink-ohjelmiston GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Aineiston valmistelu: FieldLink Office Trimble Ri:n valmistelu Luo uusi projekti • Lataa malli projektille (2D tai 3D) • Tiedostomuodot: .dxf, dwg, .skp, .nwd, .ifc, .pdf tai .xml • Luo pistetiedosto • Valitse kontrolli-/referenssipisteet Ri:n asemointia varten • Luo halutut mittauspisteet • Kontrolli- ja mittauspisteiden pitää olla samassa mittaustiedostossa • Aseta Ri kolmijalan päälle • Käynnistä Ri • Odota noin 3 minuuttia, että laite käynnistyy, suorittaa kalibroinnin ja tarkistaa suoruuskulman kanssa Trimble Ri toimii suunnannäyttäjänä rakentamisen tiedonkeruussa ja laadunvalvonnassa. Uusi Ri on täydellinen mittalaite kaikkiin merkintä- ja rakennusmittaustehtäviin. Laite on helppokäyttöinen, helppo ymmärtää ja varustettu parhaalla tekniikalla. Lisäksi BuildingPointin tuki- ja huoltopalvelu auttaa ongelmatilanteissa ja kouluttaa käyttäjät laitteen käyttöön. Trimble VISION -teknologian ja integroitujen digitaalikameroiden ansiosta instrumenttia voidaan ohjata työmaalla mistä tahansa, ja teknologia myös mahdollistaa nopean ja tarkan kohteen havaitsemisen ja lukituksen. Fokusoituva EDM tarjoaa tarkan laserosoittimen valittujen pisteiden asettelua varten ja varmistaa tarkat mittaukset erilaisilta pinnoilta. Teräväpiirtoisen kameran ja kohdistetun zoomauksen ansiosta kohteet on helppo merkitä. Trimblen rakentamisen tuotteissa käytetään kaikille yhteistä FieldLinkohjelmistoa. Samalla ohjelmistolla voidaan ohjata useita Trimblen tiedonkeruulaitteita kuten laserkeilainta, takymetrejä sekä Spot-robottikoiraa. Yhdessä Trimble Connect-pilvipalvelun Mittaustöiden valmistelut • Yhdistä Ri ja FieldLink tabletilla • Valitse ja mittaa kontrollipisteet (vähintään 3 tunnettua pistettä) • Käytä aiemmin luotuja kontrollipisteitä tai luo uudet • Vahvista asetukset hyväksymällä mitatut kontrollipisteet ja Trimblen ohjelmistojen kuten Tekla Structures tai Trimble RealWorksin kanssa Trimble pystyy ainoana valmistajana tarjoamaan ratkaisuja rakennusprojektin kaikkiin vaiheisiin suunnittelusta ylläpitoon. Rakennusprojektien yleisenä haasteena on ajantasaisen datan saaminen työmaalta kaikkien projektin osapuolien käyttöön nopeasti ja helposti. Trimble kehittää ja tarjoaa tähän haasteeseen ratkaisuja yhdistämällä rakentamisen tuotteita ja ohjelmistoja. Seuraavan sukupolven mittauksissa yhdistetty todellisuus tuodaan päivittäisiin mittaustöihin, mikä on hyvä esimerkki Trimblen ajatuksesta yhdistää fyysinen ja digitaalinen maailma parantamaan samalla nykyisiä rakentamisen prosesseja. FieldLink Mixed Reality -ohjelmistomoduulin avulla Ri-mittalaite yhdistetään Trimblen XR10-kypärään. XR10-kypärässä on Microsoftin HoloLens 2-lasit, joiden näytöltä katsomalla voidaan etsiä tarvittavat mittapisteet ja perinteisen mittaprisman avulla suorittaa mittaukset. Ri-mittalaite seuraa prismaa ja HoloLenslasit näyttävät suunnan, mihin mittaajan tu- Mittaus • Valitse FieldLinkissä Mittausmoduuli ja merkintä • Valitse mittauspisteet ja mittaa + merkitse pisteet lee liikkua. Merkinnät voidaan hyväksyä katsetta kohdistamalla täysin ilman käsiä tai ylimääräistä laitetta. n FINLAND Tuotelinkit: https://buildingpointfinland.fi/trimble-ri/ https://buildingpointfinland.fi/ trimblefieldlink/trimble-fieldlink-mr/ https://buildingpointfinland.fi/ trimblexr10-with-hololens-2/ Lisätietoa: tuomas.anttila@buildingpointfinland.fi puh. 0207 510 608 www.buildingpointfinland.fi BuildingPoint Finland toimii Trimblen rakentamisen tuotteiden valtuutettuna jälleenmyyjänä ja edustajana Suomessa ja tarjoaa Trimblen laite- ja ohjelmistoratkaisuja rakentamisen tiedonkeruuseen ja käsittelyyn. Myyntipalveluiden lisäksi BuildingPoint Finland tarjoaa asiakkaiden tarpeiden mukaan tuki-, koulutus- ja huoltopalvelut. 17

WAGOLTA Kaukolämpöverkon automaatio tukee Turku Energian matkaa kohti hiilineutraaliutta Turku Energian kaukolämpö- ja jäähdytysverkkoja pitkin kulkee lämmitys ja jäähdytys Turun, Naantalin, Raision ja Kaarinan alueella noin 5000 kohteeseen, kuten kerrostaloihin, uimahalleihin ja vanhainkoteihin. Kaukolämpöverkon toiminta varmistetaan ja optimoidaan mahdollisimman energiatehokkaaksi datan avulla. Aiemmin tietoa kerättiin perinteisellä menetelmällä: tekstiviesti kerran puolessa tunnissa. Nykyään tietoa halutaan jatkuvasti. Tähän tarpeeseen Turku Energia on löytänyt luotettavaksi ratkaisuksi WAGOn. T urku Energian sähkö- ja automaatiotiimin työnjohtaja Kari Mononen sekä automaatioinsinööri Tero Laakso lähtivät vuonna 2018 etsimään uutta yhteistyökumppania kaukolämpöverkon automaatioon. Heillä oli ennestään käytössä muita vastaavia ratkaisuja, mutta nyt etsittiin kustannustehokkaampaa ratkaisua tiedon keräämiseen. WAGOn ratkaisut eivät olleet ennestään tuttuja, joten talossa oltiin tyytyväisiä, kun WAGOn Jarno Luomanpää saapui vierailulle kertomaan mahdollisuuksista. Turku Energia valitsi kumppaniksi WAGOn. RIITTÄVÄ TUOTE NYKYHETKEEN – POTENTIAALIA TULEVAISUUTEEN WAGOlta löytyi Turku Energian tarpeisiin sopiva ratkaisu: modulaarinen 750-sarjan I/O-kortein varustettu kyberturvallinen ohjain. Tämä vakuutti molemmat. Yksinkertainen, mut- 18 ta modulaarinen ratkaisu täytti kaikki sen hetkiset tarpeet ollen sopiva sekä pienten että isompien kohteiden edellytyksiin. Mononen ja Laakso vakuuttuivat siitä, että WAGOn tuotevalikoima sisälsi paljon erilaisia laajentamismahdollisuuksia tulevaisuuden varalle. Tiedon keräämisen tärkeys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän, sillä hiilineutraaliuteen pääseminen on Turku Energialle tärkeää. Kaukolämpö tuotetaan jo nyt 75 % uusiutuvilla energialähteillä, hukkalämmöllä ja biopolttoaineella. Täyden hiilineutraaliuden saavuttamiseen pyritään muun muassa kaukolämpöverkon optimoinnilla, jolloin mahdollisimman tarkka mittaus on oleellista. Kiitosta sai lisäksi laitteen pienikokoisuus, sillä Turku Energia ei halua viedä jättimäisiä ohjauskeskuksia asiakkaiden kiinteistöihin. Kompaktiin laitteeseen sisältyi kaikki tarpeellinen, mistä syntyi selkeitä säästöjä. Laakso oli tyytyväinen siihen, ettei ollut tarvetta ostaa lisäksi modeemia ja automaatiolaitteistoa. WAGOn ratkaisussa kaikki tarpeellinen löytyi samasta paketista. Turku Energian Kari Mononen (kesk.) ja Tero Laakso ovat olleet tyytyväisiä WAGOn ja Jarno Luomanpään (vas.) kanssa tehtyyn yhteistyöhön. JOPA YLLÄTTÄVÄN TURVALLINEN JA LUOTETTAVA RATKAISU Mononen ja Laakso ovat olleet yllättyneitä siitä, miten luotettava verkkoyhteys WAGOn laitteessa on ollut. Tietoliikenneverkkojen kanssa ei ole ollut ongelmia — WAGOn tuotteet ovat pysyneet poikkeuksellisen vakaasti verkossa. Energiayhtiön toimitusvarmuus on 99,9 %, joten varaa virheille ei ole. WAGOn laitteet ovat Turku Energian asiakkaiden kiinteistöissä, joissa Turku Energia ei voi laitteita itse valvoa. Siksi tietoturvan on oltava kunnossa. WAGOlla tieto suojataan suoraan ohjaimessa, ja sisäänrakennettu palomuuri suojaa mahdollisilta kyberhyökkäyksiltä. TURKU ENERGIA SUOSITTELEE WAGOA Mononen ja Laakso ovat tyytyväisiä WAGOn ratkaisuihin. He suosittelevat WAGOa myös muille samantyyppisille toimijoille, kuten vesilaitoksille. Monipuolinen ja räätälöitävä valikoima taipuu monenlaisiin projekteihin. Turku Energialla nähdään jatkossakin WAGOn ratkaisuja. Tarve vain kasvaa, kun tällä hetkellä jo yli 600 kilometrin mittainen energian jakeluverkko laajenee ja monipuolistuu koko ajan. Prosesseista myös halutaan yhä enemmän ja enemmän dataa, sillä tavoitteet ovat tärkeät: vaikka Turku Energian asiakkaiden on jo nyt mahdollista ostaa 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa, on energiayhtiö sitoutunut saavuttamaan kaukolämmityksessä täydellisen hiilineutraaliuden vuoteen 2029 mennessä. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

AJANKOHTAISIA RATKAISUJA Lattakaapelointi mahdollistaa latauslaitteiden jälkiasennuksen tarpeen tullen. Yksinkertainen ratkaisu toi selkeyttä suunnitteluun Sähköautojen yleistyessä lisääntyy taloyhtiöiden tarve latauspisteiden järjestämiseen asukkaille. Järjestelmä olisi hyvä tehdä mahdollisimman helposti muokattavaksi. Näin taloyhtiö varmistaa osaltaan asukkaiden arjen toimivuuden nyt ja tulevaisuudessa. S ähköautojen latauspisteet olivat mukana myös As Oy Porin Karhunpesän suunnittelussa. Porissa valmistuneen uuden asuinkerrostalon toiminnot tukevat mahdollisimman sujuvaa arkea asukkailleen. Kiinteistön autopaikat sijaitsevat parkkihallissa, jossa sähkö tuodaan latauspisteille joustavasti Wagon lattakaapelijärjestelmällä. Asennustavaltaan taipuisa lattakaapelointi toteutetaan suorin linjavedoin, joka on yksinkertainen ratkaisu ja tuo selkeyttä suunnitteluun. Wagon lattakaapelointi valikoitui parhaaksi vaihtoehdoksi As Oy Porin Karhunpesässä. Pasi Lammi Etteplan Oy:ltä toimi kohteen sähkösuunnittelijana ja kohtasi Wagon järjestelmän nyt ensimmäistä kertaa. "Ensivaikutelma oli varsin positiivinen. Teknisen toteutuksen suunnittelu oli helppoa, kun mitoitusperiaatteet saatiin tilaajan kanssa sovittua. Kaapeloinnin osalta ei tarvinnut erikseen suunnitella kiertoreittejä, kannatinsiltoja tai katkaisuja." ETUNA LATAUSLAITTEIDEN HELPPO JÄLKIASENNUS Wagon lattakaapelointijärjestelmä mahdollisti kohteessa latauspisteiden vapaan liittämisen juuri haluttuun kohtaan. Järjestelmän keskeisenä etuna on se, että jatkossa latauslaitteita voidaan helposti lisätä aina tarpeen mukaan. Lisäksi Wagon lattakaapelijärjestelmä on yhteensopiva eri valmistajien latauslaitteiden kanssa. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU SUUNNITTELUN JA ASENNUKSEN EDUT y Sähkösuunnittelu on selkeää y Latausvalmiuden asentaminen on helppoa ja kustannustehokasta sekä taloyhtiölle että osakkaalle y Latauspisteiden lisääminen jälkikäteen on vaivatonta y Syöttötehoja helppo lisätä myöhemmin (koskematta ensikaapelointiin) TALOYHTIÖN JA OSAKKAAN EDUT y Selkeä kustannusten jako taloyhtiön, osakkaan tai asukkaan välillä SUORAT ASENNUSREITIT AHTAISTAKIN PAIKOISTA Kohteen sähköurakoinnista vastannut Arto Hakola Insinööritoimisto Unto Rantanen Oy:stä oli myös erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Wagon kanssa. "Saatiin erinomaista palvelua sekä tukea projektiin Wagolta. Lähetyksen mukana saapuneiden selkeiden ohjeiden myötä päästiin nopeasti asentamaan. Kiinnikkeille propattiin alustaan paikat sopivin etäisyyksin ja näihin lattakaapeli asennettiin kiinni. Asennuskohdat saatiin valittua paikan päällä siten, että putkilinjoja, tolppia tai muitakaan kulmia ei tarvinnut kiertää. Asennuksen valmistuttua työmaalla oltiin tyytyväisiä Wagon järjestelmään. Työ sujui helposti ja valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti”, kertoo Hakola. n WAGO Lattakaapelijärjestelmä on helppo, vaivaton ja joustava ratkaisu sähköauton latausvalmiuden järjestämiseen taloyhtiössä – oli kyseessä sitten sähköauton lataus kerrostalossa tai rivitalossa. y Kun valmius tehdään kaikille parkkipaikoille, jokainen saa pitää oman ruutunsa y Osakas saa kotitalousvähennystä latauslaitteen asennustyöstä y Taloyhtiö voi hakea ARA:n tukea hankkeelle WAGO Finland Oy • www.wago.com/fi myynti@wago.com • 09-7744 060 19

ASIANTUNTIJA Energiatehokas vuosikymmen R akennettu ympäristö on 83% kansallisesta varallisuudestamme, ja energiankulutuksesta noin kolmannes menee rakentamiseen ja rakennuksien ylläpitoon. Energian kohonnut hinta on nostanut asumisen energiankulutuksen keskustelun pääaiheeksi. Talven aikana kulutusta on pudotettu yksinomaan tottumuksia muuttamalla. Tämä on erinomainen kehitysaskel. EU-komission ehdotus energiatehokkuusdirektiiviksi asettaa tavoitetason vielä huomattavasti korkeammalle. Neuvottelut direktiivin tarkemmasta sisällöstä ovat kesken, mutta suunta on selvä. Ehdotuksessa kaikkien uusien rakennusten täytyisi olla vuonna 2030 nollaenergiarakennuksia - julkisten rakennusten jo kolme vuotta tätä määräaikaa aiemmin. Myös nykyisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ehdotetulle tasolle vaatii nopeita toimia. Muutokset koskisivat varovaisen arvion mukaan viidesosaa Suomen rakennuskannasta. Jotta vaatimuksiin päästäisiin, täytyy rakennusten remonteissa keskittyä energiatehokkuuden parantamiseen. Tehokkaat ratkaisut vaativat kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa on huomioitava etenkin rakennus- ten käyttäjät. Tänä talvena on todistettu käyttäjien sitoutumisen merkitys energiankulutukseen. Tehokkuuden parantaminen nykyisestä vaatii kuitenkin lisää suunnittelua ja enemmän suunnittelijoita. Suunnitelmat toteutetaan käytettävissä olevin resurssein, oli sitten kyseessä raha, materiaalit tai tekijät. Onko resursseja saatavilla riittävästi, jos puoli Eurooppaa aloittaa remontit samanaikaisesti? Materiaalien lisäksi tarvitsemme osaavia, energiatehokkuuteen keskittyneitä tekijöitä. Nykyisinkin ammattilaisia on usein haastavaa löytää. Varmaa siis on, että osaajia tarvitaan lisää. On reagoitava ajoissa, eikä vasta viimeisten joukossa vuonna 2032. Tuleva vuosikymmen on energiatehokkuuden vuosikymmen. n Janne Tähtikunnas DI, Toimitusjohtaja RIL SSAB:n valmistamat Tibnor RD-suojaputket vaativaan energia-ja vesikaivoporaukseen. RDc kierrejatkossuojaputket RD viisteellinen hitsausjatkettava suojaputki Tibnorin kautta ostetut kotimaiset SSAB:n suojaputket takaavat turvallisen ja tehokkaan poraustyön. Putkimitat: RDc 140 / 5 / 3025 mm RD RDc RD 140 / 5 / 3000 mm 170 / 5 / 3025 mm 170 / 5 / 3000 mm RD Teräslaatu 170 / 5 / 6000 mm S420MH / S355J2H Ota yhteyttä! suojaputket@tibnor.com 050 3144060 tai 050 64358 tibnor.fi 20 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

Ella Lahtinen ja Elina Samila. Kuva: Annika Miettinen Suurimpia päästöjä suunnitellaan vasta ja siksi ne tulee laskea yhtä huolellisesti kuin kustannuslaskelmatkin A suinalueiden kehittämiseen ja infrastruktuuriimme investoidaan runsaasti verovaroja ja käytetään merkittävästi luonnonvaroja. Lähtökohtaisesti oletamme, että infrahankkeet, kuten kadut, radat tai moottoritiet rakennetaan pitkäikäisiksi. Niiden kustannukset lasketaan siksi erittäin huolellisesti. Pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavien, suurien hankkeiden päästöt syntyvät myös vasta tulevaisuudessa, jopa tulevien sukupolvien aikana. Siksi, kuten kustannuslaskelmat, myös päästölaskelmat tulee tehdä harkiten ja parhaita mahdollisia työkaluja käyttäen. CO2data.fi-palvelu tarjoaa talonrakennustuotteiden ja -palvelujen ilmastovaikutusten GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU lisäksi nyt myös dataa infrarakentamisen hiilijalanjäljen laskentaan. Alueiden suunnittelussa nämä kaksi komponenttia - infra ja rakennukset – yhdistyvät. Yhteisiä pelisääntöjä ja laskentametodeja kaivataan seuraavaksi aluesuunnittelun ilmastovaikutusten arviointiin. Green Building Council Finland kartoitti 2021 yleisimmin käytettyjä erilaisia aluesuunnittelun hiilijalanjäljen laskentatyökaluja. Selvisi, että yhtenäisiä käytäntöjä on sangen vähän, eivätkä laskelmat olleet toisiinsa vertailtavissa. Kuitenkin aluesuunnittelun ilmastovaikutusten arviointi yhteisellä, vertailukelpoisella ja läpinäkyvällä tavalla olisi erittäin tärkeää, sillä vertailukelpoinen laskentadata auttaa esimerkiksi kaupunkeja todentamaan ja ohjaamaan omia ilmastotavoitteitaan. Lisäksi laskelmat avaavat millä keinoilla on merkitystä, kun asetettua hiilibudjetin tasoa tavoitellaan. Aluesuunnittelussa luodaan puitteet vähähiiliselle elämälle, liikennejärjestelmälle ja alueellisille energiajärjestelmille, joten niillä on lopulta itseään suurempi rooli päästöjen vähentämisessä. Ilmastokriisiin vastaaminen edellyttää suurien kokonaisuuksien hallintaa, ja tavoitetasot on uskallettava asettaa haastaviksi. Green Building Council Finland pilotoi parhaillaan hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää erilaisissa kaavoitus- ja aluekehityshankkeissa Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa. Määritelmän tarkoitus on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia sekä toimia viitekehyksenä hiilineutraaliusväitteen tekemiselle. Pilottialueiden palautteiden perusteella määritelmää tullaan tarkentamaan ja lopullinen määritelmä julkaistaan myöhemmin 2023. n Ella Lahtinen ja Elina Samila toimivat kestävän kehityksen asiantuntijoina Green Building Council Finlandilla. FIGBC on voittoa tavoittelematon järjestö ja World Green Building Councilin jäsen. Tavoitteemme on kestävä rakennettu ympäristö. Kokoamme eri puolilta arvoketjua parhaita käytäntöjä ja luomme yhteisen ymmärryksen parhaista ratkaisuista edistää toimialan ympäristökestävyyttä. 21

Leca on matkalla kohti kestävää tulevaisuutta L eca®-kevytsora valmistetaan kotimaisesta savesta, jota esikäsitellään ja poltetaan korkeassa lämpötilassa. 1 m³:sta tuoretta savea saadaan 5 m³ kestävää ja huokoista Leca-soraa. Leca-soraa voidaan käyttää lähes kaikkialla: maarakentamisen kevyenä täyttömateriaalina, katoilla eristeenä tai vaikkapa kevytsorabetonin runkoaineena. Leca-sorasta valmistetaan myös kestäviä kevytsoraharkkoja. Lecan yli 70-vuotinen historia on kasvanut ympäristöystävällisen ja kestävän materiaalin, kevytsoran, kannattamana. Raaka-ainesaatavuudesta ei ole huolta, sillä luonnosta saatavaa savea riittää Suomessa vuosituhansiksi. Savesta valmistettava kevytsora on luonnollinen ja kestävä tuote. Se kestää kemikaaleja, vaihtelevia lämpötiloja ja kovaa kulutusta. Kevytsora on myös helposti kierrätettävissä ja uudelleenkäytettävissä oltuaan jopa kymmeniä vuosia rakenteissa. 22 Leca®-soran voi helposti kaivaa ylös tai imuroida kattotyömaalta uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Kierrätettyä soraa voidaan käyttää esimerkiksi teiden korjauksissa, maarakentamisen täytöissä tai viherrakentamisessa. KONKREETTISTA VASTUULLISUUTTA BIOPOLTTOAINEISTA, VIHREÄSTÄ SÄHKÖSTÄ SEKÄ LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TUKEMISESTA Aiomme olla hiilineutraali viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Jotta pääsemme tavoitteeseemme, seuraamme kunnianhimoista CO2-päästövähennysuunnitelmaamme. Korvasimme kivihiilen puupellettipölyllä marraskuussa 2022, kun otimme käyttöön puupellettien jauhatus- ja syöttölaitoksen Kuusankosken kevytsoratehtaallamme. Tällä toimenpiteellä pienensimme Leca-soran CO2 päästöjä jo n. 50 %. Tähänkin asti noin puolet käyttämästämme energiasta on tullut bio- ja kierrätyspolttoaineista. Viime vuoden investoinin ja puupellettien käyttöönoton jälkeen fosiillisten polttoaineinen rooli tehtaan energiantuotannossa jäi jo hyvin pieneksi. Tulevien vuosien aikana tarkoituksemme on luopua lopuistakin fossiilisista poltto- ja raaka-aineista Leca-soran tuotannossa. Pohjoismaissa toimivat Saint-Gobain -konsernin yksiköt siirtyivät lisäksi vuonna 2018 käyttämään vihreää sähköä, joka vähentää hiilidioksidipäästöjämme Pohjoismaissa arviolta 40 000 tonnilla vuosittain. Kestävän energiankäytön lisäksi tuemme luonnon monimuotoisuutta maisemoimalla savenottoaltaat virkistysalueiksi savenkaivun lopettamisen jälkeen. Luonto on ottanut omakseen entiset savenottoalueet Kuusankoskella ja lammen rannoilla viihtyy lukuisia eläinlajeja. Alueesta kaavaillaan virkistysaluetta paikallisille asukkaille. n Viime vuonna Leca otti Kuusakosken kevysoratehtaalleen käyttöön kotimaisella pelletillä toimivan energialaitoksen. Lue lisää: Leca.fi GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

PRO Ammattilaisen valinta Kuuluuko? PihlaPRO Antennilasi Tutkitusti toimiva ratkaisu sisätilojen kuuluvuusongelmiin. Matkapuhelimen kuuluvuus sisätiloissa on kasvava ongelma, sillä energiatehokkaiden rakennusten ulkoseinät, nykyaikaiset ikkunat ja tiivis kaupunkirakentaminen vaimentavat mobiilisignaalia. Asuinrakennusten sisätilakuuluvuus onkin varmistettava rakennusliikkeen toimesta jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. PihlaPRO Antennilasi mahdollistaa rakennusvaipan signaalinläpäisyn ja varmistaa sisätilojen mobiilikuuluvuuden huoltovapaalla ja edullisella tavalla. KUULUU KAIKKIALLA Antennilasi siirtää mobiilisignaalin keilamaisesti sisälle ja jakaa sen laajasti koko huoneeseen, jolloin kuuluvuus on hyvä koko tilassa. HUOMAAMATON Antenni on hiuksen hieno kuvio lasissa, jota on vaikea erottaa paljaalla silmällä. Pystysuora kuvio peittää vain pienen osan lasipinnasta. TUTKITUSTI TOIMIVA 3G, 4G ja 5G-verkossa tehdyissä kenttäkokeissa mobiiliverkon toimivuus on noussut täysin uudelle tasolle operaattorista riippumatta. LISÄÄ TYÖMAAN TURVALLISUUTTA Antennilasi parantaa jo rakennusaikaista kuuluvuutta, joka on usein iso ongelma työmailla. Se huolehtii siitä, että liittymän nopeudesta saadaan maksimaalinen hyöty rakennuksen ikkunan läpi. PihlaPRO valmistaa hinta-laatusuhteiltaan parhaita kotimaisia ikkunoita ja ovia ainoastaan rakennusliikkeiden ja alan ammattilaisten käyttöön. YHTEISTYÖSSÄ: Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: 0800 550 880 | www.pihlapro.fi GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 23 23

MARKKINOIDEN VIHREIN PIR ENERGIATEHOKKUUDELTAAN LYÖMÄTÖN, KOTIMAINEN LÄMMÖNERISTE KIERRÄTYSMATERIAALEISTA FF-PIR on ratkaisu energiatehokkaaseen, taloudelliseen ja kestävään rakentamiseen. Hyvä lämmöneristys on ekologisesti kestävän rakentamisen perusta. Turvalliset ja luotettavat FF-PIR-eristeet mahdollistavat tehokkaamman eristyksen vähemmillä materiaaleilla. Tehokkuudesta ei silti tarvitse tinkiä senttiäkään, sillä huoltovapaa FF-PIR on itseoikeutetusti markkinoiden parhaimpia lämmöneristeitä – nyt ja 50 vuoden päästä. ENERGIATEHOKAS JA KUSTANNUSTEHOKAS JÄRKEVÄ RAKENNEPAKSUUS KOSTEUSTEKNISESTI TURVALLINEN – EI HOMEHDU PALOTEKNISESTI TURVALLINEN – KIERTOTALOUDEN TAIDONNÄYTE Markkinoiden vihrein PIR ei viittaa pelkkään väriin, sillä kiertotalous on meille keskeinen arvo. FF-PIR-lämmöneristeessä tämä arvo konkretisoituu. FF-PIR-eristeiden toinen pääraaka-aine on tehty kokonaan kierrätysmateriaalista. Keräämme FF-PIR-levyjen työstöjätteen talteen työmailta ja rautakaupoista. Kierrätämme sen ja tuotannon hukan FF-FRAME-apukarmiprofiilien raaka-aineeksi. 24 ERISTYKSEN KOTIMAINEN EDELLÄKÄVIJÄ GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU