www.ampumaurheiluliitto.fi Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenlehti 1/2023 Jarkko Mylly haluaa toisiin paralympialaisiinsa PARA-AMPUJIEN TÄHTÄIN PARIISISSA Vuoden 2022 SM-tulokset → 26–41 TSUA:ssa kymmenen ampumaurheilijaa → 10–12 SSG voitti taas Pohjolan maljan UA_1_2023.indd 1 → 22 24.2.2023 8.46

LAPUA® PIENOISKIVÄÄRINPATRUUNAT KAIKKEEN URHEILUAMMUNTAAN! Uutuudet vuodelle 2023: * • Lapua Long Range • Lapua Super Long Range PIENOISKIVÄÄRIN TESTAUSPALVELUT SUOMESSA LAPUA KONNEVESI Tmi: Olli Punkari Vanhan Paukun tie 1 62100 LAPUA 040 737 4955 info@lapuatestcenter.fi Best-Tester Oy / Veijo Sivula Voipiovuorentie 50 44300 KONNEVESI 045 677 0599 vsivula@gmail.com * tutustu koko .22 LR patruunavalikoimaamme osoitteessa lapua.com URHEILUAMPUJA 2 Juhlimme tänä1/2023 vuonna Lapuan patruunatehtaan 100-vuotista taivalta! UA_1_2023.indd 2 Rimfire A4 2023.indd 1 Lapua Urheiluampuja 24.2.2023 8.46 7.2.2023 8.54.25

4.25 Yleisavustus pieneni taas PERUSTETTU 1927 95. vuosikerta. Viisi numeroa/vuosi. ISSN 0789-516X JULKAISIJA Suomen Ampumaurheiluliitto ry PÄÄTOIMITTAJA Lassi Palo, puh. 050 339 0644 lassi.palo@ampumaurheiluliitto.fi OSOITTEENMUUTOKSET Olli Törni, puh. 0400 930 527 olli.torni@ampumaurheiluliitto.fi Tilaushinta 50 euroa/kalenterivuosi. MAINOSTILAN MYYNTI Juha Halminen, puh. 050 592 2722 juha.halminen@kolumbus.fi ULKOASU Rauno Hietanen, Sanatakomo Oy PAINOPAIKKA PunaMusta, Forssa ARTIKKELIVASTUU Jutut edustavat kirjoittajansa henkilö­ kohtaista mielipidettä lukuunottamatta SAL:n virallisia tiedotuksia. TEKSTIN LAINAAMINEN Sallittu julkaisijan luvalla, julkaisija mainiten. Teksti LASSI PALO A mpumaurheiluliitolle myönnet­ tiin täksi vuodeksi yleisavustusta 683 500 euroa. – Avustuspäätös oli pienoinen petty­ mys, vaikka ministeriöstä onkin osoitettu avustuksellemme laskeva suunta käytän­ nössä harrastajamääriemme, erityisesti lisenssimäärien takia, Ampumaurheilu­ liiton toiminnanjohtaja Anne Laurila kommentoi OKM:n päätöstä. Tiede- ja kulttuuriministeri myön­ si Petri Honkonen (kesk) helmikuun puolivälissä yleisavustukset valtakunnal­ lisille ja alueellisille liikuntaa edistäville järjestöille. Avustuksia myönnettiin yhteensä hieman yli 40 miljoonaa euroa 114 järjestölle. Valtakunnalliset ja alueelliset liikuntaa edistävät järjestöt on ryhmitelty valta­ kunnallisiin liikunnan palvelujärjestöihin, lajiliittoihin, muihin valtakunnallisiin liikuntaa edistäviin järjestöihin sekä liikun­ nan aluejärjestöihin. LAJILIITTOJEN OSUUS järjestöjen avus­ tuksista on 23 560 000 euroa. Ampumaur­ heiluliitolle myönnettiin nyt tuo alussa mainittu 683 500 euroa, kun se viime vuonna sai 700 000 euroa ja kaksi vuotta sitten 714 000 euroa. Vuosina 2019 ja 2020 summa oli 728 000 euroa. Vuonna 2018 liitto sai 702 00 euroa. Lajiliitoista suurimmat avustukset sai­ vat Palloliitto (2 135 000 euroa), Jääkiekko­ liitto (1 607 000 euroa), Voimisteluliitto (1 545 000 euroa), Salibandyliitto (1 230 000 euroa), Urheiluliitto (1 082 000 euroa) ja Hiihtoliitto & Ski Sport (1 030 000 euroa). MUIDEN LIIKUNTAA edistävien järjestö­ jen osuus avustuksista on 5 716 000 euroa. Suurimmat avustukset saivat Työväen Ur­ heiluliitto TUL (1 273 000 euroa), Finlands Svenska Idrott (940 000 euroa) ja Suomen Latu (810 000 euroa). Liikunnan aluejärjestöille myönnettiin yhteensä 3 973 000 euroa. Liikunnan palvelujärjestöistä Olympia­ komitealle myönnettiin 6 790 000 euroa. Paralympiakomitean hakemus saapui myöhässä, eikä avustusta voitu myöntää. Olympiakomitean avustussummasta 400 000 euroa ohjataan vammaisurheilun tukemiseen. Lähde: OKM:n tiedote 16.2. SUORAMARKKINOINTI Lehden osoitteistoa voidaan käyttää suoramarkkinointiin. SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki Puhelin: 0400 930 527 Faksi: (09) 147 764 Sähköposti: etunimi.sukunimi@ ampumaurheiluliitto.fi SAL:N HENKILÖKUNTA Toiminnanjohtaja Anne Laurila Taloussihteeri Sanna Hellgren Palvelusihteeri Olli Törni Viestintäpäällikkö Lassi Palo Nuoriso- ja koulutuspäällikkö Kustaa Ylitalo Valmennuksen johtaja Ville Häyrinen Ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Laitinen Seurakehittäjä Marko Keskitalo K A N N E N K U VA : J U H A S O R R I SISÄLTÖ LEHDESSÄ 1/2023 4 Pääkirjoitus: Yleiskuva hyvä – entä se toinen urheilija? 5 EM-Tallinnassa ei ammuta liikkuvaa maalia. 6 kiperää: G-P Björkqivst. 6 Kim Leppäsen harjoitusme­ todit. 8 Eszter Juhász haluaa myös kivääriammunnan huipulle. 10 Pariisi para-ampujien tavoitteena. 12 Urheiluampuja tutustui TSUA:n toimintaan. 15 Nuori pistooliampuja Lumi Saikkonen. 16 Mika Kinisjärvi liikkuvan maalin lajivalmentajaksi. 17 Koukkin korneri. 18 Seuraesittely: 100-vuotias HAS. 20 Vuoden 2022 palkittuja. 22 Pohjolan malja taas SSG:lle. 24 ”Viestintä on yhteinen asia.” 26 SM-tulokset 2022. 42 OKM:n urheilija-apurahat. 43 Satunurkka. 44 Tiestikö että…? 46 Ase-esittely: Walther GSP 500. 50 Nuorisoaukeama. 52 Mitä nyt kuuluu, Jani Suoranta? 54 In memoriam. 56 Ohjaajakoulutuksen uudis­ taminen. 58 Tiedotuksia ja tapahtumia. 63 60 Svenska sidor. 62 Sarjakuva ja 10 napak­ kaa: Teijo Kimpimäki. 63 Finaali: Erkki Matilainen. uku hakuammuntaa l 4041 0428 PEFC/02-31-162 3000 POLIISIEN AMPUMASEURAN kivääri­ ampuja Eszter Juhász harjoittelee ammun­ taa jopa parikymmentä tuntia viikossa ja ampuu keskimäärin kolme tuhatta laukausta kuukaudessa. i Sivut 8–9 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 3 3 24.2.2023 8.46

PÄÄKIRJOITUS • LEDARE • 9.3.2023 Yleiskuva hyvä – entä se toinen urheilija? A Bra helhetsbild – men den andra idrottaren då? O mpumaurheilussakin koetaan ja havaitaan epäasiallista kohtelua, ckså inom sportskytte upplevs och observeras osakligt be­ mutta yleiskuva on hyvä, sillä epäasiallista kohtelua on selvästi mötande, men helhetsbilden är ändå bra då det förekommer vähemmän kuin lajeissa yleensä. Tämä kävi ilmi, kun SUEK (Suo­ klart mindre än inom andra grenar. Det här kom fram när FCEI (Finlands centrum för etik inom idrotten) publicerade sin resultatrap­ men urheilun eettinen keskus) julkisti helmikuussa ampumaurheilun lajikohtaisen tulosraportin. port för sportskyttes del i februari. SUEK korostaa, että kyseessä ovat ”kuvailevat tulokset myönteisten ja Enligt FCEI beskriver resultaten hur allmänna de positiva och kielteisten kokemusten yleisyydestä”. Tulosraportti liittyy marraskuussa negativa erfarenheterna är. Rapporten anknyter till FCEI:s mer omfat­ julkaistuun SUEKin laajempaan tutkimukseen, jonka tande undersökning som publicerades i november. mukaan suomalaiset kilpaurheilijat kokevat urheilussa Enligt den undersökningen har finska tävlingsidrot­ etupäässä myönteisiä kokemuksia, mutta myös vas­ tare främst positiva erfarenheter inom idrotten, men även oansvarigt och osakligt beteende förekommer. tuutonta ja epäasiallista käytöstä ilmenee. Idrottarna har som väntat många positiva upple­ Urheilijoilla on odotetusti paljon myönteisiä kokemuksia. Lähes 90 prosenttia vastaajista kertoi me­ velser. Nästan 90 % av respondenterna uppgav att de gärna går på träningar. Merparten av responden­ nevänsä mielellään harjoituksiin. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin kokenut myös epäasiallista käyttäytymis­ terna hade ändå upplevt också osakligt beteende, diskriminering eller trakasseri. Det allmännaste var tä, syrjintää tai häirintää. Yleisintä oli oman tekemisen orättvis och hånande kritik mot vad man gjorde. epäoikeudenmukainen ja pilkkaava arvostelu. Vähiten Minst förekom fysiskt våld. koettiin fyysistä väkivaltaa. Undersökningen genomfördes i samarbete med Tutkimus toteutettiin yhteistyössä 45 urheilujärjes­ 45 idrottsorganisationer. Enkäten besvarades av 188 tön kanssa. Kyselyyn vastasi 188 ampumaurheilijaa, LASSI PALO sportskyttar, vilket var 5,3 procent av alla skyttar joka oli 5,3 prosenttia kaikista kyselyn vastaanottaneis­ SAL:n viestintäpäällikkö / som mottagit enkäten. De flesta av respondenter­ ta ampujista. Vastanneista suurin osa oli miehiä (85,6 SAL:s kommunikationschef %) ja yli 41-vuotiaita (83 %). Ampumaurheilu oli yksi na var män (85,6 %) och över 41 år gamla (83 %). niistä neljästätoista lajista, jotka saivat lajikohtaisen Sportskytte var en av de 14 idrottsgrenar som fick raportin. Se edellytti riittävää määrää vastaajia. en egen rapport. Förutsättningen för att få en egen Kuten SUEKin tutkijat totesivat, ampumaurheiluun vastanneet olivat rapport var att enkäten besvarades av tillräckligt många personer. ”aikuisia ihmisiä”. Monessa lajissa suurin ikäryhmä olivat 16–20-vuotiaat. Som FCEI:s forskare konstaterade var sportskyttarna som besvarade Yleisenä käsityksenä todettiin, että ampumaurheilu on ”ympäristö, enkäten ”vuxna människor”. Inom många grenar var den största ålders­ johon kaikki ovat tervetulleita”. Tällä viitattiin siihen, että harrastajat me­ gruppen 16–20-åringar. En av forskarnas allmänna uppfattningar var att sportskytte var ”en miljö dit alla är välkomna” då idrottsutövarna uppgett nevät mielellään harjoituksiin ja todennäköisesti urheilevat vielä parin att de gärna deltar i träningarna och sannolikt idrottar ännu om ett par vuoden päästä (91 ja 93 % vastanneista). Myönteistä oli sekin, että lähes år (91 och 93 % av respondenterna). Positivt var också det att nästan lika yhtä moni sanoo ”todennäköisesti” urheilevansa vielä parin vuoden ku­ många sade sig sannolikt idrotta i samma förening ännu om ett par år. Ett luttua samassa seurassa. ”Hirmu hyvänä” tuloksena pidettiin sitäkin, että ”jättebra” resultat var också det att 43 procent ansåg att påståendet att väite, jonka mukaan ”urheilukaverini välittävät minusta harjoituksissa”, deras idrottskompisar brydde sig om dem på träningarna stämde helt. piti 43 prosentin mielestä täysin paikkansa. Det som var dåligt var att det i vartannat fall var en annan idrot­ Huonoa sen sijaan on se, että ”vastuuttomaan toimintaan” syyllistyi joka toisessa tapauksessa toinen urheilija. Syrjivään ja epätasa-arvoiseen tare som gjorde sig skyldig till ”oansvarig verksamhet”. Också när det toimintaan sekä kiusaamiseen syyllistyi useimmiten myös toinen urheili­ gällde diskriminerande och ojämlikt beteende samt mobbning var förövaren oftast en annan idrottare (60 %). Två respondenter hade ja (60 %). Kaksi vastaajaa oli kokenut seksuaalista häirintää. upplevt sexuella trakasserier. Lajista riippumatta ”toinen urheilija” on useimmiten se syyllinen. Oberoende av grenen var förövaren oftast ”en annan idrottare”. Nyc­ Avainkysymyksiä ovatkin: kerrottiinko asioista eteenpäin ja selvitettiinkö ne? Valitettavasti pullonkaula on se, että vaikka kielteisiä kokemuksia on, kelfrågorna är: rapporterades de här incidenterna och utreddes de? Tyvärr vain pieni osa niistä selvitetään. är det ofta så att endast en liten del av negativa erfarenheter utreds. Vastuuttoman ja epäasiallisen kohtelun vaikutukset urheilijoihin Oansvarigt och osakligt bemötande kan påverka idrottare på voivat olla moninaiset. Osa oli harkinnut urheilun, oman lajin, kilpailun många sätt. En del hade övervägt att sluta idrotta eller tävla, lämna tai valmennussuhteen lopettamista. sin idrottsgren eller avsluta sin träningsrelation. Lieveilmiöiden poistaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista Att röja undan negativa fenomen kräver långsiktigt arbete och koko urheiluyhteisöltä. Tilanne helpottaisi olennaisesti, jos se toinen engagemang av hela idrottsgemenskapen. Det skulle underlätta urheilija katsoisi tiukasti peiliin. arbetet om den andra idrottaren tittade sig ordentligt i spegeln. YHTEISTYÖSSÄ: 4 URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 4 24.2.2023 8.46

AJANKOHTAISTA Tallinna ilman liikkuvaa maalia Tallinnan EM-kilpailuissa ei kilpailla liikkuvan maalin mitaleista. Teksti & kuva LASSI PALO L iikkuvan maalin ampujat ovat olleet hivenen ihmeissään, sillä Tallinnan EM-kilpailuissa ei ammuta maanosan mestaruuksista. Syy on se, ettei laji ole kisa­ ohjelmassa. Näin on käynyt edellisen kerran ”joskus 1970-luvulla”, muistelee Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Ville Häyrinen, joka on entinen liikkuvan maalin pitkäaikainen lajivalmentaja. – Luulen, että paljon on kiinni järjestä­ jämaasta. Unkari järjestää liikkuvan maalin vuonna 2024, koska se on heidänkin "oma" lajinsa. Jos Unkarin EM-kisoihin ei saada am­ pujia, sitten ei mihinkään, Häyrinen sanoo. Ampumaurheiluliitto nimesi kymmenen urheilijaa ilmakiväärin ja -pistoolin EM-kil­ pailuihin, jotka järjestetään Viron Tallinnassa 5.–13. maaliskuuta. Kisat ammutaan Saku Suurhallissa. ILMA-ASEIDEN EM-kilpailut järjestettiin vuosi sitten Norjan Hamarissa. Liikkuvan maalin osanottajamäärät jäivät pieniksi. Vaikuttivatko EM-Hamarin kokemukset Tallinnan päätökseen? – Syy lienee juuri tuo: ei ole väkeä, mikä olisi johtanut perumisiin. Meillä oli suunni­ telma rakentaa Saku Suurhallin eteen teltta, jossa olisi ammuttu, mutta sitä ei nyt tarvin­ Aino Vaittinen kilpailemassa Hamarin EM-kilpailuissa vuosi sitten. nut tehdä, Tallinnan EM-kilpailujen kilpailun johtaja Marko Leppä kertoi. VUOSI SITTEN liikkuvan maalin EM-arvoa pohdittiin juuri ennen Hamarin EM-kilpailu­ jen alkua, koska Venäjä ja Valko-Venäjä eivät osallistuneet kisoihin Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan. Osallistujamäärän sanottiin jäävän niin pieneksi, että laji perutaan Hamarista. Liikkuva maali kuitenkin lopulta järjestet­ tiin, mutta yhdessä sarjassa oli vain kolme osanottajaa. 6 kiperää  Vastaajana on GEORG-PETER BJÖRKQVIST, 78, joka on luopunut Svenska Finlands Skytteförbundin (SFS) puheenjohtajuudesta. Hän toimi SFS:n puheenjohtajana yhdeksän ja sen hallituksessa yhtäjaksoisesti peräti 41 vuoden ajan. L A S S I PA LO Lajiväen keskuudessa onkin todettu, ettei Tallinnassa voinut järjestää samanlaisia kisoja kuin vuosi sitten Hamarissa. Liikkuvan maalin ampujien katseet on alkutalven EM-pettymyksen jälkeen suun­ nattu Azerbaidzhanin Bakussa elokuussa järjestettäviin ISSF:n kaikkien lajien MM-kil­ pailuihin. Ilmakiväärin ja -pistoolin EM-kilpailut Tallinnassa 5.–13. maaliskuuta  Et enää halunnut jatkaa SFS:n puheenjohtajana. Miksi et? Se on niin, että kun tuntee ettei ole enää mitään uutta annettavaa, on lopetettava itse. Jos ei pysty uudistu­ maan, sitä jatkaisi vain samaa rataa. Olit SFS:n edustaja SAL:n liitto-  Miten luonnehdit aikaasi SFS:ssä? Mitä teet nyt ”yli jäävällä”va- Se on pitkä historia, jonka aikana olen nähnyt kentän laidasta laitaan – niin hyvät kuin ikävätkin puolet. Positiivi­ sia asioita on toki ollut paljon! paa-ajallasi? Vietän aikaani saaristossa kalastaen ja puita tehden. Jos ei ole muuta tekemistä, alan maalata.  Mitä teet vielä ampumaurheilun parissa? Olen mukana vielä huhtikuussa Kisakalliossa järjestettävissä Kultahip­ pufinaaleissa. Niiden jälkeen alan olla enää vain hengessä mukana. Mikä olisi suomalaisessa ampumaurheilussa tämän vuoden napakymppi? Kyllä se on nämä huipulle nousseet nuoret! Jälkikasvua löytyy. valtuustossa. Millainen SAL juuri nyt on? Etätöiden takia tuntuu siltä, ettei toimiston kanssa pääse enää kon­ taktiin. LASSI PALO 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 5 5 24.2.2023 8.46

”Harjoitella voi missä tahansa, jos on tahtoa!” ”Jos on tahtoa harjoitella, siihen löytyy aina keinot.” Näin sanoo kansainvälisesti erittäin menestynyt practical-ampuja Kim Leppänen. Teksti LASSI PALO Kuva EMIL JÄRVINEN S ibbo Skyttegilleä (SSG) edustava practical-ampuja Kim Leppänen on erittäin tyytyväinen elämäänsä, vaikka kiirettä vielä pitääkin. Leppänen, 33, on toimitusjohtaja King Competition -nimisessä yrityksessä, ja perheessä on kaksi pientä lasta. Talon rakennusprojekti on muutamaa virallista dokumenttia vaille päätöksessään. Sen piti kestää pari vuotta, mutta se veikin runsaat neljä vuotta. Harjoitellakin hän on ehtinyt ja ehtii – nyt enemmän, paremmin ja monipuolisemmin kuin koskaan, joka on maailmanmestarilta paljon sanottu. Mutta totta se on. Leppänen kiittää tästä valmentajaansa Jari Roposta, jonka kanssa hän on tehnyt yhteistyötä nyt viiden vuoden ajan. Leppänen kertoo etsineensä kyvykästä valmentajaa, jonka kanssa hän voisi kehittyä maailman parhaaksi practical-ampujaksi. Leppäsen mukaan suurin haaste oli valmentajien näkemyksen suppeus ja liika lajinomaisuus. – Roponen on toiminut useiden lajien kanssa, ja hän on poikkitieteellinen ja monipuolinen. Aloimme kehittää yksilöllistä lajinomaista valmennusta ja universaalia mentaalista kyvykkyyttä, joka hyödyttää sekä urheilua että yritystoimintaani. LEPPÄSEN INNOSTUNEESTA puheesta kuulee, että hän on erittäin tyytyväinen valmentajaansa. Treeni maistuu, ja ”nälkä” on valtava, hän sanoo. Leppäsen suorituskyky nousi pienemmästä ampumis- ja kilpailumäärästä huolimatta. Roponen on esimerkiksi osannut ”innovatiivisesti sisällyttää ampumiskykyä kehittäviä osa- ja tukiharjoitteita” osaksi työpäivää ja kehittänyt arjessa tehtäviä henkisiä harjoitteita, Leppänen kertoo Roposen yrityksen verkkosivuilla. Leppänen jatkaa: ”Kehoni ja mieleni yhteistoiminta on parantunut, mikä näkyy kilpailutilanteessa.” 6 ”Hyvä fiilis!” Kim Leppänen on harjoitellut nyt enemmän ja paremmin kuin koskaan. – Tulostasoni ei ole pudonnut. Ei, vaikka olen ampunut kisalaukauksia enemmän kuin harjoituslaukauksia. – Olen kuitenkin voittanut kaikki kansainväliset kilpailut, joissa olen ollut mukana. Roposen ja minun mottoni on: ”Se on totta, mikä toimii.” Leppänen ei malta olla kehumatta valmentajansa ansioita lisää: – Jarilla on loistava kyky henkilökohtaisesti räätälöityyn valmennukseen, ja hän osaa haastaa suorituskyvyn äärirajoille. Hän URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 6 24.2.2023 8.46

Urheiluampuja-lehden postitusjärjestelmä vaihtuu osaa olla myös jarruttavassa roolissa pitäen kuormituksen sopivassa balanssissa. LEPPÄNEN ON kansainvälisesti arvostet- tu practical-ampuja. Esimerkkinä tästä voi mainita sen, että hänet nimettiin toukokuussa 2019 italialaisen asevalmistajan Benellin kansainväliseen tiimiin ja vieläpä sen kapteeniksi. Benelli julkisti tuolloin kotikaupungissaan Urbinossa ensimmäisen kansainvälisen tehdastiiminsä. Siihen nimettiin Leppäsen lisäksi toinenkin suomalainen practicalin haulikkoampuja Jaakko Viitala. Leppäsen vuonna 2016 alkanut yhteistyö Benellin kanssa jatkuu edelleen. Se on merkittävä tuki Leppäselle, joka on asettanut tavoitteekseen voittaa kultaa niin haulikkopracticalin MM-kilpailuissa Thaimaassa tänä vuonna kuin ensi vuonna järjestettävissä kivääripracticalin MM-kilpailuissa. – Kyllä, haluan voittaa ne molemmat. Ne ovat molemmat sopivia välietappeja ja paikkoja lunastaa sopivia titteleitä. Treenaan kuitenkin pohjimmiltani itseäni varten ja omaa tarvettani olla paras ampuja. Eli jos nuo kisat peruttaisiin, niin se ei vaikuttaisi treeneihini tai suunnitelmiini. Aina löytyy kisoja, joissa pääsee näkemään sen hetkisen tason. OMAN ”TREENIPOLKUNSA” löytänyt Leppänen suhtautuu kriittisesti moniin harjoitteluun liittyviin asioihin, näkemyksiin ja väitteisiin. Hän pudottaa haastattelun aikana useita one-linereita, jotka puhuttelevat kaikessa yksinkertaisuudessaan. ”Kukaan ei treenaa puolestasi.” ”Jos ei usko itseensä, ei voi voittaakaan mitään.” ”Meillä kaikilla on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Kyse on siitä, miten sen haluaa jakaa.” ”Ei ole huonoja harjoitusolosuhteita, on vain huonoja treenitapoja.” Ehkä puhuttelevin oli kuitenkin se, että Leppäsen mukaan pelkkä ammunta on tehoton, hidas ja kallis tapa kehittää ammuntaa. – Ainakaan minulla ei ole sellaiseen varaa, eikä minun kroppani kestä puskea läpi harmaan kiven samalla tavalla vuodesta toiseen. Halusin löytää toisenlaisia ja koko ajan muuttuvia treenitapoja tavoitellessani ykköspaikkaa kansainvälisellä tasolla. Leppänen on nyt oppinut harjoittelemaan vaikeissakin olosuhteissa, ja jos hänellä on vain viisi minuuttia aikaa treenata jotain asiaa, hän käyttää senkin ajan hyväkseen. Lopuksi yksi one-liner lisää: jos on tahtoa, on myös keinot. Seuraava lehti postitetaan uudella järjestel­ mällä. Varmista, että saat lehden jatkossakin. Y li vuoden kestänyt siirtymäaika Urheiluampuja-lehden postitusjär­ jestelmämuutokseen on päättymässä, ja seuraava lehti postitetaan jäsenseurojen jäsenille uuden järjestelmän kautta. Postitukseen hyödynnetään jatkossa Suomisportia. Syinä muutokseen on, että uusi postitusjärjestelmä parantaa henki­ lötietojen käsittelyn tietoturvaa ja helpottaa lehden perillemenoa, sillä osoitteenmuutokset päivittyvät järjestelmään automaattisesti, jos muuttaja on muuttoilmoituksessaan tämän sallinut. MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA SINULLE? Jos tämän Urheiluampuja-lehden välissä ei ollut sinun kappaleessasi erillistä kirjettä, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Lehden tulo sinulle jatkuu normaalisti, jos jäsenyytesi seurassa jatkuu. Seura tilaa lehdet jäsenilleen Suomisportin kautta. Jos sait tämän lehden välissä erillisen kirjeen, toimi siinä annettujen ohjeiden mukaisesti 31.3.2023 mennessä varmistaaksesi lehden postituk­ sen jatkumisen. Sinun tulee siis 1) rekisteröityä Suomisportiin ja 2) ilmoittaa Suomisportista saamasi Sportti-ID-numero seurasi jäsensihteerille. MUUTOKSET SEURALLE. Seuran näkökulmasta muutos tarkoittaa sitä, että liittoon vuosittain 15.2. mennessä täytettävän seuran vuosi-ilmoi­ tuksen lisäksi tehdäänkin nyt lehden tilaus Suomisportissa. Enää ei siis toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse seuran jäsenluetteloa. Lehden tilausta varten tarvitaan jäseniltä sukunimi ja Sportti-ID. Lehden tilaaminen ei edellytä seuralta Suomisportin käyttöä seuran jäsenrekisterinä. Muuta jä­ senrekisteriä käytettäessä jäsenten Sportti-ID-numerot kannattaa kuitenkin tallentaa seuran jäsenrekisteriin, jotta lehden tilaus käy näppärästi. Vuotuisen määräajan 15.2. merkitys korostuu jatkossa, sillä vanhoja, edellisvuotisia tietoja ei enää käytetä postitukseen. Lehden tilauksen unoh­ taminen tai siitä myöhästyminen tarkoittaa siis sitä, että lehden tulo lakkaa seuran jäseniltä, kunnes tilaus on tehty. Uusia jäseniä voi lisätä tilaukseen vuoden mittaan, kun heitä seuraan liittyy. Näin he saavat lehden postitettu­ na kotiin seuraavasta nume­ rosta alkaen. Ilmoita seurasta eroavat jäsenet liittoon, niin poistamme heidät lehden tilaukselta. ww w. am pu ma ur he ilu liit to.fi Su om en VIELÄ EHDIT. Jos asia on mennyt aiemmin niin sanotusti ohi, nyt kan­ nattaa toimia. Jotta seu­ raavan lehden postitus sujuu, tulee harrastajan ilmoittaa mahdollisesti puuttuva Sport­ ti-ID-numeronsa 31.3.2023 mennessä seuran jäsensihtee­ rille. Jäsensihteerin puolestaan tulee tehdä lehtitilaus seuransa jäsenille Suomisportin ta­ pahtuman kautta 16.4.2023 mennessä. Am pu ma ur he ilu liit on jäs en leh ti Jarkko Mylly halu paralymaa toisiin pialaisii nsa PARA-A MP TÄHTÄ UJIEN PARIISIS IN SA Vuoden 2022 SM TSUA:ssa -tulokse kymmen t → 26 en ampu –41 maurhei SSG voitt lijaa → 10–12 i taas Po hjolan m aljan → 22 MISTÄ APUA? Seuroja ja harrastajia asiassa auttavat liitosta Sanna Hellgrén 040 563 3554, sanna.hellgren@ampumaurheiluliitto.fi ja Olli Törni 0400 930 527, olli.torni@ampumaurheiluliitto.fi 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 7 1/ 20 23 7 24.2.2023 8.46

Curlingin huippuosaaja h korkealle myös ampumau Juhászilla on työpaikallaan oma ilma-aserata, mikä helpottaa harjoittelua. Teksti & kuvat LASSI PALO H elsinkiläisen Poliisien Ampumaseuran (PAS) ilma-aseradalla ollaan innoissaan seuran uudesta kivääriampujasta. Väinö Ylitalo oli auttanut tämän uuden ampujan alkuun seuran ampumaurheilukoulussa ja opastanut tätä vielä jonkin aikaa tämän jälkeen. Eikä Ylitalo ollut Maunulan radalla suinkaan ainoa, joka kehui tätä uutta ampujaa ja mietti, milloin tämä nousee Suomen naisten kiväärimaajoukkueeseen. – Kaikesta näkee, että hän on todellinen huippu-urheilija. Hän treenaa paljon, ja asenne on kova, kuuluivat erään toisen ”passilaisen” kehut. UUSI AMPUJA on Eszter Juhász, joka muutama päivä myöhemmin oli työpaikallaan Helsingin Oulunkylässä sijaitsevassa curling-hallissa. Tämä on hänelle huomattavasti tutumpi ympäristö kuin ilma-aserata, sillä hän on harrastanut ampumaurheilua vasta noin puolentoista vuoden ajan. Curlingissa hän sen sijaan on edustanut Suomea MM-kilpailuissa kaksi kertaa ja EM-kilpailuissa neljä kertaa muun muassa Markku Uusipaavalniemen kanssa. Juhász pelasi curlingia tosissaan viidentoista vuoden ajan. Hän oli pohtinut ampumaurheilun aloittamista jo kauan ennen kuin hän meni PAS:n ampumaurheilukouluun, koska hänelle oli tullut niin sanotusti mitta täyteen curlingissa. Kohtelu ei ollut kaikilta osin reilua liiton toimesta, hän hivenen avasi syitä lopettamiseensa toisen olympialajin huipputasolla. – Kun olin kesällä 2021 käymässä Unkarissa, pelasin eräänä päivänä curlingia. Vastustajajoukkueessa pelasi Unkarin ampumaurheiluliiton puheenjohtaja, jonka olin tuntenut jo aiemmin. Kysyin häneltä ammunnasta, ja pian olinkin ampumassa Istvan Peni vanhemman kanssa. Menin heti PAS:n ampumaurheilukouluun, kun palasin Suomeen. Juhász on syntynyt Unkarissa, mutta muuttanut kaksivuotiaana Suomeen vanhempiensa kanssa. Hän on käynyt kaikki koulunsa Suomessa ja valmistunut leipuri-kondiittoriksi ja ravintolakokiksi. – Jos tekisin leipuri-kondiittorin töitä, 8 Eszter Juhász osallistui tammikuussa ilmakiväärin EM-näyttökilpailuun Kisakalliossa. varmasti kilpailisin myös siinä, hän nauroi – ja myönsi olevansa äärimmäisen kilpailuhenkinen: – Haluan aina voittaa, enkä anna helpolla periksi. JUHÁSZ, 35, on edistynyt ampumaurheilijana kovaa vauhtia. Eikä ihme, sillä hän harjoittelee pelkkää ammuntaa 15–20 tuntia viikossa. Tämän lisäksi tulevat kaikki muut treenit ja oheisharjoitteet. Haastattelua edeltävällä viikolla hän oli ampunut 950 laukausta. Kuukausikeskiarvo on noin 3000 laukausta, mikä äkkiä laskettuna tarkoittaa reilusti yli 30000 laukausta vuodessa. – Niin… Kun jotain teen, teen sen tosissani. Aivan kuin curlingissa aiemmin, hän hymyili ja vilkaisi ikkunoiden takana olevia kuutta curling-rataa. Juhászilla on työpaikallaan oma il- ma-aserata, mikä helpottaa harjoittelua. Hänellä on radallaan Inbandin elektroniset taululaitteet. – Voin yhdistää hyvin työn ja harjoittelun. Henkilökohtaista valmentajaa minulla ei ole, mutta olen saanut neuvoja ja vinkkejä muun muassa Ari Mäkelältä ja Sami Airolta. Voin myös olla yhteydessä Peniin milloin tahansa. Hän on ollut minulle iso tuki. Juhász oli viime kesänä kuukauden Budapestissa ja harjoitteli Penin kanssa viisi kertaa viikossa – neljä tuntia kerrallaan. Juhászin kilpailuennätys ilmakiväärissä on 614,4 pistettä, mutta harjoituksissa hän on tähdännyt jo yli 623 pistettä. – Koska ammunta on minulle uusi laji, olen miettinyt, että määrien on oltava tosi korkealla. Eli on parempi aluksi ampua paljon kuin vähän. Painotan kuitenkin koko ajan myös laatua. Tässä saa tulostaululta URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 8 24.2.2023 8.46

a haluaa aurheilussa Juhász on edustanut Suomea useita kertoja curlingin kansainvälisissä arvokisoissa. "Minulla on sen verran huippu-urheilutaustaa, että tiedän, että jos jotain haluaa, on pakko treenata." Eszter Juhász Tästä kaikki alkoi: ensimmäiset laukaukset pystyasennosta syksyllä 2021. välittömän palautteen, johon olen jäänyt koukkuun. JUHÁSZ KILPAILI ensimmäisen kerran Turun SM-kilpailuissa vuosi sitten. Hän tähtäsi 567 pistettä ja jäi viimeiseksi. Joulukuussa Espoossa tuli jo tulos 608. Juhászin haaveena on päästä ampumaurheilijana edustamaan Suomea kansainvälisiin arvokisoihin. Hän tietää toisen lajin huippu-urheilijana, mitä se vaatii: äärimmäisen kovaa työntekoa. – Arvokisoihin on vielä pitkä matka, ja olen vasta sen matkan alussa. Juhász kiittää ampumaurheiluväkeä saamastaan lämpimästä tuesta: – Minut on otettu todella hyvin vastaan, ja olen kokenut olevani erittäin tervetullut ampumaurheilun pariin. Kun ilmakiväärini oli rikki, sain ensin Aleksi Lepän ja sitten Jenna Kuisman vara-aseen lainaksi. – Minulla on sen verran huippu-urheilutaustaa, että tiedän, että jos jotain haluaa, on pakko treenata. Jos näin ei tee, haaveet jäävät varmasti haaveiksi. Kun pelasin curlingia, analysoin suorituksiani paljon ja yritin miettiä asioita. Ampumaurheilussa yritän tehdä nyt samaa, mutta laji on vaikea ja opittavia asioita on paljon. Yksi isoimmista kehitettävistä asioista on kisajännittäminen, ja toinen on aseen säätäminen. Juhászin syke saattaa nousta, jos hän aloittaa hyvin. Onpa hän ”sössinyt” viimeisen sarjansa 97,5:n tuloksella, kun hän oli ampumassa itselleen kovaa tulosta. – Olen huono matikassa, mutta ampumaurheilussa huomaan nyt alkaneeni laskea liikaa tulostani. Kun menee hyvin, minun pitäisi vain pystyä nauttimaan ja olla tyytyväinen. Olen kuitenkin tähdännyt jo 10,9 pisteen tuloksia, ja paras yksittäinen sarjani on 105,7 pistettä. Tiedän, että on monta tapaa pilata kisa, hän naurahti ja viittasi Loviisassa ammuttuun kilpailuun, jossa hän ei osannut säätää asettaan ”yhtään” olosuhteisiin sopivaksi. JUHÁSZ EI OLE kuitenkaan lainkaan huolissaan, vaikka kaikki ampumaurheilun salat eivät ole vielä hänelle auenneet. Eikä ikäkään ole este. Juhászilla oli curlingissa vaikeuksia oppia poistoheitto, joka oli aluksi ”katastrofi”. Vähitellen hän sen kuitenkin oppi eivätkä suoritukset enää ”sahanneet”. – Uskon näin tapahtuvan myös ampumaurheilussa: sahaaminen vähenee, kunnes se loppuu. Kuten aiemmin totesin, on treenattava tosi paljon, jotta menestyksestä voi edes haaveilla. 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 9 9 24.2.2023 8.46

Kohti Pariisia uuden valme Kiväärin para-ampujilla on selkeä tavoite: Pariisissa vuonna 2024 järjestettävät seuraavat paralympialaiset. Teksti LASSI PALO Kuva JUHA SORRI K iväärin para-ampujat Jarkko Mylly (Haapajärven Ampumaseura), Niina Seppälä (Mäntsälän Urheilijat) ja Sari Posio (Turun Seudun Ampujat) kokoontuivat tammikuussa vuoden ensimmäiselle leirilleen Jyväskylään. Paikalla olivat myös Timo Vaitiniemi ja Erkki Matilainen – eli Ampumaurheiluliiton vanha ja uusi luotilajien paravalmentaja. – Kävimme haistelemassa uusia tuulia. Ihan hyvältä tuntui, Mylly luonnehti leiriä, jossa Matilainen oli ensimmäistä kertaa valmentajana paikalla. – Erkistä tuli hyvä fiilis ja syntyi myönteinen mielikuva. Hän on jämäkkä ja ottaa asioista selvää, jos ei jotain tiedä. Kaikkia mielipiteitä ei voi tietenkään heti muodostaa, koska olemme vasta alussa. Olen tällä hetkellä tyytyväinen. Posio oli leirin jälkeen myös ”positiivisin fiiliksin”: – Leiri oli hyvä! Tuollaisia juttuja ei pääse normaaliharjoituksissa kokemaan, hän viittasi muun muassa leirikisoihin. MYLLY PÄÄTTI hienosti Al Ainissa marraskuussa järjestetyt para-ampumaurheilun MM-kilpailut, sillä hän teki R6-luokan 50m pienoiskiväärin makuun peruskilpailussa uuden Suomen ennätyksen 621,6 ja sijoittui finaalissa kahdeksanneksi. Entinen SE 618,3 oli myös hänen nimissään ja tehty viime kesänä. Mylly oli peruskisan neljänneksi paras. Myllyn henkilökohtainen valmentaja Timo Vaitiniemi kuvaili kisapäivää tunteiden vuoristoradaksi. – Hieno peruskisa, mutta tällä kerralla jännitys vei voiton finaalissa, hän sanoi. – Eka sarja oli hieman hakemista, mutta sitten löytyi hyvä rytmi, kunnes toiseksi viimeisessä sarjassa tuli neljä ysiä. Uusi Suomen ennätys MM-kisoissa ja finaalipaikka on mahtava suoritus. Finaali olikin sitten jännitys vastaan Jarkko. Myllyn mukaan peruskisa oli rentoa tekemistä paitsi toiseksi viimeinen sarja, joka ”meinasi hajota”: – Tulihan se SE sieltä! Finaalissa en vain voinut jännitykselle mitään. Pitäisi jatkossa päästä finaaleihin useammin, jotta homma tulisi tutummaksi. Kaiken kaikkiaan onnistuneet kisat ja hyvillä mielin (Pariisin) paralympiapaikkaa tavoittelemaan. Mylly kilpaili Al Ainissa myös R3-luokan 10m ilmakiväärin makuun kilpailussa, missä hän sijoittui 16:nneksi (631,5). 10 Niina Seppälä (vas.), Erkki Matilainen, Sari Posio, Timo Vaitiniemi ja Jarkko Mylly Jyväskylässä MYLLY EDUSTI Suomea vuonna 2021 Tokiossa järjestetyissä paralympialaisissa. Hän ei arastele ilmoittaa tavoitteekseen saavuttaa maapaikka Pariisin kisoihin, jotka häämöttävät jo puolentoista vuoden päässä. – On se hyvä sanoa julkisestikin, koska sen ympärillä tässä ollaan ja paikkaa tavoitellaan. Myllyllä on juuri nyt ”kaikki ookoo”: – Olen pysynyt terveenä ja voinut harjoitella suunnitelmien mukaisesti. Kisakausi alkaa pikkuhiljaa, ja menen sinne, minne minut määrätään ja yritän sitten tehdä parhaani, hän nauroi. Mylly viittasi muun muassa Etelä-Korean maailmancupiin ja myöhemmin syksyllä järjestettäviin Perun MM-kilpailuihin, joissa Pariisin-paikkoja on jaossa. – Al Ainin jälkeen tiesin, että oikealla tiellä ollaan. ”Piekkari” kulkee hyvin, eikä ilmakiväärissäkään huipputulos kaukana enää ole. MYLLYLLÄ ON hyvät muistot tulevien paralympialaisten kisapaikasta. Pariisin olympialaisten ja paralympialaisten ampumaurheilu järjestetään Pariisista noin 300 kilometrin päässä sijaitsevassa Chaterauroux'ssa. Mylly ampui paikan Tokioon samalla radalla vuonna 2018. Myllyn mukaan se on ”ihan viimeisen päälle rata”: URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 10 24.2.2023 8.46 para

mentajan johdolla ässä vaativat eniten. Tulostasoni treeneissä on ollut nousujohteinen. Jos nyt heti ei tärppää (Pariisi), alan tavoitella paikkaa seuraaviin paralympialaisiin, Posio viittasi Los Angelesin kisoihin 2028. Puhelinhaastattelun jälkeen hän keskittyi taas tilinpäätöksen tekemiseen, sillä hän työskentelee talouspäällikkönä Lihastautiliitossa, jonka päätoimipaikka sijaitsee Turussa. LEIRIN KOLMANNEN ampujan eli Niina Seppälän vuosi on alkanut uusia välineitä testatessa. Hän sai loppuvuodesta uuden ampumatakin, joka oli haastatteluhetkellä jo toista kertaa korjattavana. – Sain myös juuri uuden pyörätuolin ja ampumapöydän, hän kertoi ystävänpäivänä. Seppälän viime vuoden alkupuolisko meni olkapääleikkauksissa ja niistä toipumisessa. Hän pääsi vasta heinäkuussa ampumaan ensimmäisiä kertoja. – Elokuussa kävin Liettuassa, jossa saavutin tulosrajan, jotta pääsin mukaan MM-kisoihin. Al Ainin MM-kisat eivät menneet kovin hyvin, kertoi Seppälä, joka oli 38:s tuloksellaan 625,5. – En ole viime vuoteen tyytyväinen. Seppälän ennätys 634,1 on vuodelta 2021. Hän teki sen Mikkelissä. parakivääriampujien leirillä. – Varmasti Euroopan nykyaikaisin rata. Sen ympärillä ei ole kuitenkaan mitään, sillä se sijaitsee keskellä peltoja. Sari Posio haluaa myös samaan paikkaan kilpailemaan paralympialaisiin. Hän suhtautuu kuitenkin maltillisesti tavoitteeseensa, sillä hänen vammaluokituksensa varmistui vasta vuosi sitten Norjan Hamarissa järjestetyissä EM-kilpailuissa. Hän teki siellä R5-sarjan kisaennätyksensä 633,3 pistettä ja sijoittui ilmakiväärin finaalissa arvokisojen ensikertalaisena hienosti kahdeksanneksi. Vaikka Posio on harrastanut ampumaurheilua vain noin neljän vuoden ajan, ilmoitti hän vuosi sitten, että ”tavoitteiden pitää olla mahdollisimman korkealla tasolla”. Muuta- ma piste lisää täytyy vielä ennätykseeni saada ja Pariisi alkaa olla jo aika lähellä, Posio sanoi vuosi sitten. Samaa hän sanoo nytkin: – Olen toiveikas ja optimistinen, ja tiedän, että taitoni riittävät. Itseluottamukseni on hyvä. Tiedän toki, että urani on vasta alussa, sillä aloin kilpailla kansainvälisellä tasolla vasta vuosi sitten ja olen kuulunut paramaajoukkueeseen tämän vuoden alusta lähtien, lietolainen Posio sanoo. POSIOLLA ON samanlaiset kisasuunnitelmat kuin Myllylläkin. – Ei se maapaikka Pariisiin kaukana ole, mutta ne viimeiset pisteet ja kymmenykset SEPPÄLÄN TÄMÄN vuoden kilpailukalenteri on vielä auki, koska tämän hetken tulokset eivät ole niin hyviä, että kannattaisi lähteä ulkomaille. – Kotimaassa käyn kaikki mahdolliset kisat mitä Etelä-Suomessa on. Tavoitteenani on päästä takaisin entiselle ennätystasolleni. Ovatko Pariisin paralympialaiset tavoitteenasi? – Totta kai ovat. Kun Seppälä tavoitteli paikkaa Tokion paralympialaisiin, hän kävi vain yhdet kisat Perussa. Seppälän mukaan ne eivät menneet hyvin ja tulos jäi kauas tavoitteesta ja maapaikasta. Nyt hän on voinut harjoitella ”pääosin” suunnitelmien mukaan, mutta varusteiden vaihtuminen on aiheuttanut pieniä taukoja. SEPPÄLÄN KOMMENTIT Timo Vaitiniemen seuraajasta Erkki Matilaisesta ovat samanhenkiset kuin Myllyn ja Posion: ”Mukavan oloinen niin kuin oli edeltäjänsäkin.” – Hän on hyvin kiinnostunut meistä ampujista sekä para-ammunnasta ja sen kehittämisestä. Hänellä on selkeästi halu tutustua ampujiin myös yksilöinä. Jyväskylän-leiri oli mukava, antoisa ja mielenkiintoinen. Olivathan paikalla ensimmäistä kertaa myös valmennuksen johtaja ja tietenkin uusi valmentajamme. Seppälä luonnehtii paratiimiä osuvasti: pieni ja tehokas. Siinäpä ainekset paralympialaisiin! 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 11 11 24.2.2023 8.46

TSUA tukee laaja-alaisesti ”Ampujien määrä voisi tuplaantua.” Turun Seudun Urheiluakatemiassa on tällä hetkellä kymmenen ampujaa. Teksti HEIDI LEHIKOINEN Kuvat ANSSI MÄKINEN T urku on kivääriammunnan kansallisen harjoituskeskus, ja suuri osa Suomen kärkiampujista valmentautuu Turussa. Turun Seudun Urheiluakatemiassa on tällä hetkellä yhdeksän kivääriampujaa ja yksi pistooliampuja (Ella Hakala). – Määrä on ollut siinä kymmenen paikkeilla parin kolmen vuoden ajan. Ampujista kuusi on maajoukkueurheilijoita, kiväärivalmentaja Joni Stenström sanoo. Kun Urheiluampuja-lehti vieraili Turussa, ampujien iltapäiväohjelmassa oli Jani Heinon vetämä fysiikkaharjoitus, jossa liikkeet olivat monipuolisia. Heino toimii urheiluakatemiassa valmennuspäällikkönä, ja hänen osaamisensa hyödyntäminen on ampumaurheilijoille erittäin arvokas lisä harjoitteluun. – Ampujilla on kolmesti viikossa mahdollisuus Janin vetämään fysiikkatreeniin. Olemme yrittäneet koko ajan kehittää harjoitusta ammuntaan paremmin soveltuvaksi, että se auttaisi lajissa. Niillä urheilijoilla, jotka ovat käyneet noissa ohjatuissa fysiikkatreeneissä säännöllisesti, on näkynyt hyötyä myös lajiharjoittelussa. Enimmäkseen siinä, miten paljon jaksaa harjoitella. LISÄKSI AKATEMIASSA on lukiolaisille fysiikkatreenejä aamuisin ja korkean asteen opiskelijoille maanantaiaamuisin keskivartaloharjoituksena pallojumppaa. Nämä harjoitukset ovat avoimia kaikille akatemian lajeille. – Fysiikkaharjoitukset kuuluvat akatemian tarjontaan. Et Suomessa ampujana saa missään muualla maksutta sellaista, että valmentaja on paikalla ohjatussa fysiikkatreenissä kolmesti viikossa. Kaiken lisäksi siinä on oikeasti ammattilainen vetämässä treeniä, joka on räätälöity ampujille. Sitä ei välttämättä edes tajuta, millainen mahdollisuus tuo on. Muista asiantuntijapalveluista ampujat ovat hyödyntäneet akatemiassa psyykkisenä valmentajana toimivan William Lemoisen osaamista. – Myös fysio- ja ravintopuolen osaajia on hyödynnetty, lisäksi Paavo Nurmi -keskuksen lääkäripalveluita on osa hyödyntänyt. STENSTRÖM NÄKEE ampumaurheilun kannalta akatemiatoiminnassa kasvun mahdollisuuksia. 12 Minea Terkola harjoittelemassa Kupittaan ampumaradalla Turussa. Valmentaja Joni Stenström seuraa Tuulevi Suomuksen ja Minea Terkolan harjoittelua. URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 12 24.2.2023 8.46

sti ampujien harjoittelua vaikuttaneet paljon hänen kehittymiseensä. – Ennen tänne tuloa olin joskus tehnyt fysiikkaa ja lenkkeilin, mutta nyt siitä on tullut säännöllistä. Peruskuntoa ollaan nyt tämän syksyn aikana kehitetty. Se myös mahdollistaa sen, että voi treenata enemmän, kun jaksaa enemmän. Hän sanoo harjoittelun lisääntyneen akatemiassa aloittamisen jälkeen. Akatemiasta ja akatemiavalmentajilta on myös tullut varmuutta siihen, miten ja mitä treenata. – Kun iskä (Terkolan vastuuvalmentaja Janne Terkola) sanoo, että pitojen pitäminen on tosi tärkeää, on sitäkin helpompi uskoa, kun samasta asiasta kuulee muualta. Tällä tavoin tulee varmuutta, että treenataan ja valmentaudutaan oikein ja hyvin. – Ampujien määrä voisi lähemmäs tuplaantua verrattuna tämän hetken tilanteeseen. Olisi kiva, jos saisimme erillisen toisen asteen ryhmän. Unelmanani olisi, että meillä olisi joskus täällä niin paljon ampumaurheilijoita, että Turun kaupunkikin näkisi hyötyä osa-aikaisen akatemiavalmentajan palkkaamiseen. Nyt akatemiavalmentajia on isoissa lajeissa, Stenström sanoo. Mitä kasvu vaatisi? – Meidän pitää näyttää, että toiminta on sellaista, että urheilija näkee tästä hyötyä itselleen. Urheilijat haluavat tulla, jos he näkevät, että voivat kehittyä tässä akatemiaympäristössä. Siihen suuntaan olemme kehittymässä koko ajan. SALON SEUDUN AMPUJIA edustava kivääriampuja Minea Terkola on akatemiaryhmän ainoa lukiolainen ja yksi niistä, jotka ovat jo kehittyneet akatemiaympäristössä. Somerolta kotoisin oleva Terkola on viihtynyt Turussa ja akatemiassa. – Parasta akatemiatoiminnassa on, kun pääsee treenaamaan muiden kanssa. Lisäksi minulle on tosi tärkeää se, että tänne tullessa ei tarvinnut luopua omasta vastuuvalmentajasta, eikä vaihtaa valmentajaa. Oman valmentajani lisäksi porukkaan tuli lisää ihmisiä ja kaikki tekevät hyvin yhteistyötä keskenään, Terkola sanoo iloisena. Lajiharjoitusten lisäksi Terkola on tykännyt akatemian tarjoamista fysiikkatreeneistä. – Ne ovat tosi hyviä. On paljon just ampujille suunnattuja treenejä ja oma laji otetaan tosi hyvin huomioon. Joissakin treeneissä kehitetään yleiskuntoa, joissain on joku muu kehittämiskohta, esimerkiksi kivääriampujilla lantion liikkuvuus. Terkola uskoo, että fysiikkatreenit ovat OLOSUHTEET KIVÄÄRILAJIEN harjoitteluun sekä fysiikkaharjoitteluun ja valmentajien läsnäolo päivittäisharjoittelussa miellyttävät myös maajoukkueampujia. Aleksi Lepän (Haminan Ampumaseura) urheilijan arjessa Turku mahdollisuuksineen on tärkeä palanen. – Akatemia ja yhteistyö TSA:n kanssa käytännössä mahdollistaa suurimman osan harjoittelustani. Koko syksyn, talven ja kevään pystyn harjoitella sekä pienoiskivääriä että ilmakivääriä Turussa hyvissä olosuhteissa, Leppä sanoo. Hän arvostaa myös päivittäisharjoittelussa läsnä olevaa valmennusta. – Se, että Turussa on muita huippuja harjoittelemassa ja Joni valmentamassa, lisää myös motivaatiota ja harjoitusten laatua. Lisäksi Jani Heinon fysiikkaharjoittelu on todella hyvä lisä omaan harjoitteluun. Samaa sanoo Henna Viljanen (Kyrkslätt Skytterförening). – Urheiluakatemian toiminnassa mukana oleminen on auttanut minua paljon. Yhdistän urheilun ja työn, ja täällä se on helppoa, kun kaikki palvelut ovat lähellä, Viljanen sanoo. Hän käyttää lajivalmennuksen lisäksi akatemian palveluista viikoittain Heinon fysiikkavalmennusta. – Kuukausittain käyn hieronnassa Lindalla sekä tapaan Williamin kanssa. Akatemian tukitiimi tuo varmuutta omaan harjoitteluun, kun tietää, että ympärillä on omien vastuualueidensa ammattilaiset. Lue lisää: Turun Seudun Urheiluakatemia Seuraavalla sivulla: Akatemian valmennuspäällikkö Jani Heino auttaa ampujia ­fysiikkaharjoituksilla. jatkuu 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 13 13 24.2.2023 8.46

Akatemian valmennus­ päällikkö Jani Heino auttaa ampujia fysiikka­ harjoituksilla "Harjoittelu on mennyt paljon eteenpäin.” Teksti HEIDI LEHIKOINEN Kuva ANSSI MÄKINEN Jani Heino ohjaa Luukas Kootaa. Riku Koskela tasapainoilee vieressä. F ysiikkatreenejä vetävä Turun Seudun Ur­ heiluakatemian valmennuspäällikkö Jani Heino on nähnyt viime vuosina läheltä ampujien kehitystä. Treenejä on kehitetty vähitellen tilanteen mukaan. – Lähdettiin siitä, että opetettiin ensin harjoittelemaan ja ymmärtämään, että eri harjoituksilla on tietty tavoite. Eli esimerkiksi kun harjoitellaan peruskestävyyttä, mitä se tarkoittaa. Kestävyysharjoittelu oli perus­ kestävyysharjoittelun sijaan aika rankkaa tekemistä, joka ei kehitä sitä peruskestä­ vyysaluetta, joka ampujilla on oleellisin. Heinon mukaan lähdettiin siitä, että opeteltiin tekemään asioita oikealla inten­ siteetillä ja keskityttiin parantamaan ke­ hon liikehallintaa. – Kun niissä kehitytään, voidaan tehdä enemmän, Heino sanoi. Kun perusominaisuudet kehittyvät, voidaan asioita tehdä kovemmin ja enem­ män. Vähitellen päästiin siihen, että perus­ EUROPEAN MASTERS GAMES 2023 TAMPERE AMMUNTA |27.6.-1.7.2023 Olet jo ikäluokkasi huipulla tai haet kansainvälistä kilpailukokemusta, ota tavoitteeksi kesä 2023! Järjestävä seura: pohjois-Hämeen Ampujat ry TRAP | Haulikkokerho : haulikkokerho@gmail.com Ilma-aseet | PK-kerho: Emg@p-ha.fi www.emg2023.fi kestävyysharjoittelua tehdään omatoimisesti ja yhteisharjoituksissa keskitytään ammuntaa tukeviin ominaisuuksiin kuten esimerkiksi pi­ toihin. – Harjoittelu on mennyt paljon eteenpäin, Heino kehuu maajoukkueampujia. HARJOITUKSIA ON kolme kertaa viikossa. On harjoitus, jossa keskitytään pääsääntöisesti kes­ kivartalolihaksiin ja lantion seudun hallintaan. Yksi keskittyy perusliikkuvuuteen ja liikehal­ lintaan, ja tasapainossa on iso huomio. Lisäksi on voimaharjoitus ja omatoimisena yhdestä kahteen kertaa kestävyysharjoittelua. – Aina mennään päävalmentajien ajatusten mukaan, yhdessä keskustellaan asioista, Heino sanoo. Kun puhutaan staattisesta lajista, fysiikka­ harjoituksissa pyritään tuomaan sekä toimin­ nallisuutta että tekemistä molemmille puolille, koska laji itsessään on hyvin toispuoleinen. – Kivääriampujilla lapoihin ja lantionseu­ dulle pitää saada voimaa ja liikkuvuutta, jotta lajisuorituksessa pystytään saavuttamaan ren­ nompi asento. Jos esimerkiksi jaloissa on paljon voimaa, painopiste siirtyy alemmas ja asen­ nosta tulee tukevampi. Tarkoituksena on saada kroppa tasapainoon, Heino kertoo esimerkkiä voimaharjoittelusta, jossa kehonhallinta on vahvasti mukana joka liikkeessä. Fysiikkavalmennus on esimerkki siitä, että kun urheilija sitoutuu harjoitteluunsa ja toimin­ taan, akatemia antaa paljon tukea siihen. – Meillä on resursseja auttaa hyvin. "Kivääriampujilla lapoihin ja lantionseudulle pitää saada voimaa ja liikkuvuutta, jotta lajisuorituksessa pystytään saavuttamaan rennompi asento." Jani Heino 14 URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 14 24.2.2023 8.46

Telinetaiturista pistooli­ ammunnan osaajaksi Teksti & kuva LASSI PALO K un ruutiaseiden Kultahippufinaalit järjestettiin noin puolitoista vuotta sitten Isossakyrossä, yksi osanottajista oli espoolainen Lumi Saikkonen. Hän voitti 25m pistoolin 14VT-sarjan tuloksellaan 249. Saikkonen osallistui Kultahippufinaaleihin kolmannen kerran. – Tämä on ollut kivaa, ja ampumaharrastus jatkuu, hän hymyili palkintojenjaon jälkeen. Oli helmikuinen harmaa torstai-ilta, kun Saikkonen tuli isänsä Panun kanssa harjoittelemaan Maunulan ilma-aseradalle Helsingissä. Harrastus on jatkunut, ja se on kaksikon ilmeistä päätelleen edelleen mukavaa. – Kyllä on! Tykkään, kun tämä on niin erilainen laji, Lumi hymyili. Saikkonen harrasti ampumaurheilun lisäksi joukkuevoimistelua Espoon Telinetaitureissa. Voimistelutreenejä oli neljä kertaa viikossa, ja yksi harjoitus saattoi kestää kolme tuntia. Hän lopetti voimistelun viime kesänä, koska koululle ei jäänyt enää riittävästi aikaa. Saikkonen on nyt ysiluokalla. Hän on ykkösvaihtoehtonaan hakenut espoolaisen Haukilahden lukion urheilulinjalle. Valinnoista tiedotetaan kesän alussa. – Yritän nyt nostaa keskiarvoani, jotta varmasti pääsen urheilulinjalle. Saikkonen on aktiivinen 15-vuotias tyttö, sillä hän on käynyt kolmosluokalta lähtien Espoon kuvataidekoulussa kerran viikossa. Hänen viikko-ohjelmaansa kuuluu taiteen ja ampumaurheilun lisäksi pari kuntosalitreeniä siskonsa kanssa. – Lisäksi teen iskän kanssa pitoharjoituksia kotona, ja tykkäämme käydä uimassa. ISONKYRÖN Kultahippufinaaleissa Panu Saikkonen kertoi, että Lumilla on vähän samanikäisiä pistoolikavereita. Hän uskoi tilanteen korjautuvan, kun Lumi oli samana syksynä menossa tutustumaan Ampumaurheiluliiton pistoolin tehoryhmän toimintaan. Näin onkin tapahtunut, sillä tehoryhmän leireillä ja kisamatkoilla on löytynyt monia uusia kavereita, kuten Vilja-Alina Ahokangas, Minka-Maria Puumala ja Emmi Pitkänen. – Tehoryhmän leirit ovat olleet monipuolisia, ja olen saanut niistä uusien kavereiden lisäksi lisää motivaatiota. Saikkonen on kuulunut nyt puolentoista vuoden ajan pistoolin tehoryhmään. Panu-isä vastaa hänen päivittäisvalmennuksestaan, ja tehoryhmän leireillä kaksikko saa Lumi Saikkonen tammikuussa Kisakalliossa järjestetyssä EM-näyttökilpailussa. Onnenapila. arvokkaita vinkkejä niin Juhani Forsmanilta kuin Petri Eteläniemeltäkin. Helsingin Varuskunnan Ampujia (HVA) aiemmin edustanut Saikkonen edustaa nykyään Raseborgs Skyttar -seuraa (RS). Saikkosten mukaan RS:llä on aktiivinen pistoolijaos ja paljon yhteistä toimintaa. Yhtenä syynä seuranvaihdokseen olivat myös harjoitusmahdollisuudet. SAIKKONEN ON saavuttanut Kultahippumenestyksen lisäksi tähän mennessä viisi pistoolilajien SM-mitalia. Hänen ilmapistooliennätyksensä on tämän vuoden aluemestaruuskilpailujen N20-sarjassa tehty 553 pistettä. – Ei uusi kymmenluku enää hirveän kaukana ole, hän hymyili. Valmentajaisän mukaan he eivät kuitenkaan ryhdy ahnehtimaan, vaan etenevät maltillisesti. Laukausten määrä ylittänee tänä vuonna ensimmäisen kerran 10 000:n rajan. – Nopeat hypyt voivat olla vaarallisia. Olemme pyrkineet kehittymään tasaisesti, pala palalta, Panu Saikkonen sanoi. Lumi Saikkosesta huomaa heti, että hän on urheilullinen tyttö ja harrastanut liikuntaa monipuolisesti. Onpa hän on suorittanut practical-ammunnan turvallisen ampujan kurssinkin ja on käynyt ampumassa myös practicalia isänsä kanssa. – Voimistelutaustasta on ollut hyötyä paitsi kehonhallinnan myös keskittymisen ja kisakokemusten ansiosta. Myönnän kyllä, ettei siirtyminen joukkuelajista yksilölajiin ollut ihan helppoa. On minulla tiivistä voimisteluporukkaa välillä ikäväkin. Ikävää onneksi helpottaa se, että Saikkonen on menossa kolmen viikon ajaksi apuohjaajaksi Espoon Telinetaitureiden kesäleirille. Katse on myös tiukasti ampumaurheilussa, sillä tavoitteena on jossain vaiheessa päästä edustamaan Suomea kansainvälisiin arvokisoihin. ”Eväät” siihen ovat isän mukaan olemassa: – Lumi on hyvä ottamaan palautetta vastaan. Hän kuuntelee ohjeita ja yrittää aina parhaansa. Kun lähdemme radalle, hänestä näkee, että ampumaurheilu kiinnostaa ja on mielekästä – ja mikä tärkeintä, kivaa. 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 15 15 24.2.2023 8.46

Kinisjärvi hankkii omat sa Mika Kinisjärvi on aloittanut Ampumaurheiluliiton liikkuvan maalin lajivalmentajan työt. Teksti & kuva LASSI PALO A mpumaurheiluliiton hallitus nimesi tammikuun kokouksessaan Mika Kinisjärven liikkuvan maalin lajivalmentajaksi. Hän seuraa tehtävässään Ville Häyristä, joka aloitti syksyllä Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtajana. Kinisjärvi, 27, on menestynyt urheilija, joka lopetti ampumaurheilun seitsemän vuotta sitten. Hän oli edellisenä vuonna kahminut kaikki henkilökohtaiset kultamitalit kaksissa EM-kilpailuissa. Lapin Ampujia edustanut Kinisjärvi pitää näitä neljää EM-kultamitalia edelleen kovimpina saavutuksinaan. Kovia tuloksia ja kaikenvärisiä mitaleja tuli paljon muitakin. Kun Kinisjärveltä kysyttiin viime syksynä, onko hän kiinnostunut hakemaan liikkuvan maalin lajivalmentajan paikkaa, hän vastasi ensin ei, mutta pohtikin asiaa yön yli ja päätti seuraavana päivänä hakea Häyriseltä avoimeksi jäänyttä paikkaa. – Mietin, että minulla on lajille jotain annettavaa. En ole astumassa Villen isoihin saappaisiin, vaan aion hankkia omat saappaat, ”Kinis” sanoi valintaansa seuraavana päivänä kotikaupungissaan Tampereella. URHEILUAMPUJA-LEHTI teki Kinisjärvestä viime kesänä Mitäs nyt kuuluu -jutun. Kukapa olisi arvannut, että hänestä tehdään näin pian uusi juttu ja vieläpä lajivalmentajan roolissa? Tässä kuitenkin nyt ollaan, koska uusi liikkuvan maalin lajivalmentaja tarvittiin ja nimettiin. Kerrataan vielä Kinisjärven historia lyhyesti lajin parissa: hänellä oli melko lyhyt mutta erittäin intensiivinen ja menestyksekäs ampumaurheilijan ura. Hän ehti siis olla nuoresta iästään huolimatta ampumaurheilusta ”eläkkeellä” useiden vuosien ajan. Kinisjärven ampumaharrastus alkoi vuoden 2008 marraskuussa. Liikkuvan maalin pariin hän siirtyi kesällä 2010 ja nappasi hopeaa heti ensimmäisissä SM-kilpailuissaan. Vuosi oli 2016, kun ”Kinis” teki kovan päätöksen: hän päätti lopettaa, vaikka oli edellisenä vuonna kahminut kaikki henkilökohtaiset kultamitalit niin Arnhemin kuin Mariborinkin EM-kilpailuissa. Kuten Urheiluampujassa aiemmin kirjoitettiin, lopettamispäätös perustui armottomaan faktaan: ”Huippu-urheilu on raakaa 16 Mika Kinisjärvi viihtyy uudessa kotikaupungissaan Tampereella. touhua, jos haluaa olla paras. Raha puhuu, eikä takapuoli kestä sitä panostusta, jota se vaatii. En kehdannut tehdä ’vasurilla’ näitä hommia, koska silloin se olisi harrastamista.” Kinisjärvi kokeili jonkin ajan kuluttua pistooliammuntaa, mutta se alkoi kiehtoa liikaa ja ”meinasi lähteä laukalle”. Lopulta hän teki taloudellisten syiden takia päätöksen, jonka mukaan hän ei kilpaile enää missään ampumaurheilun lajissa. KINISJÄRVI ON asunut Tampereella nyt parin vuoden ajan. Hän muutti etelämmäksi Rovaniemeltä. Hän tekee kolmivuorotyötä Securitaksen palvelukeskuksessa. Kinisjärvi on koulutukseltaan metsäinsinööri, mutta koska niitä töitä ei kotiseudulta löytynyt, hän halusi vaihtaa maisemaa. Kinisjärvi on innostunut voimanostos- ta. Hän on hankkinut siihen lajiin kilpailulisenssin, joten miehen armoton kilpailuvietti päässee pian irti raa'assa maksimivoimalajissa. Kilpaileminen ampumaurheilussa ei kuitenkaan enää kiinnosta: – Se on nyt mitä se on. Annetaan muillekin mahdollisuus, hän naurahti tuttuun tyyliinsä. Liikkuvan maalin maajoukkueen vetäminen sen sijaan kiehtoo: – Helppoa sen ottaminen haltuun ei välttämättä ole, mutta tykkään porukasta ja lajista. Onhan siinä persoonia… Olen kuitenkin positiivisin mielin, ja hyvä siitä tulee. Ei maajoukkueen vetämiseen päiväkodin johtajan pätevyyttä toivottavasti vaadita, hän jatkoi nasevia kommenttejaan viitaten Häyrisen edelliseen työhön. – Työnantajani on näyttänyt valmentajan töilleni vihreää valoa. Aikani riittää, kun kaiken suunnittelee hyvin ja tekee kaiken URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 16 24.2.2023 8.46

saappaat KOUKKIN KORNERI Harjoittelemme(ko) S vähän tehokkaammin. Sopimukseeni on kirjattu 40 valmennuspäivää vuodessa. Kinisjärven mukaan tärkeintä on, että liikkuvan maalin ampujat onnistuisivat kauden tärkeimmissä kilpailuissaan ja heidän tasonsa nousisi ”pykälällä ylemmäksi” sekä kehittyisivät joka osa-alueella. EDELLISESSÄ Urheiluampujan jutussa Kinisjärvi muisteli omaa huippu-urheilijan uraansa lämmöllä. Kilpailu oli kovaa ja kisat tasokkaita: ”Se oli makeeta aikaa! Oli ihan parasta, kun pääsi tekemään työkseen juuri sitä, mistä eniten tykkäsi. Parempaa fiilistä ei voi olla. Reissut olivat hyviä, ja niistä riittää keskusteltavaa vielä pitkiksi ajoiksi.” Nyt hän pääsee taas hyvän porukan kanssa leireille ja kisamatkoille. Ikimuistoisia juttuja ja tapahtumia on varmasti tiedossa lisää. uomalainen ampu­ sia, joissa tehdään hieman enemmän toistoja. Kuitenkin maurheilija harjoit­ avain määrän lisäämiseen telee liian vähän. tulee mieluimmin löytää Aloitin kovalla lauseella, harjoituskertojen kuin niiden ja huomaa, ettei se ole keston lisäämisen kautta. kysymys. Kävin itse Erkki Joten avainkysymykseksi Rintakosken ”urheilija­ jää, miten voimme muuttaa koulua” vuosituhannen arkeamme, jotta saamme alussa. Teesin ”mitä laatu sinne 1–3 viikkoharjoitusta on” kuuli usein ja perään lisää. vastauksen: ”Määrää.” Hyvin pian joudutaan Kaikessa brutaaliudes­ VILLE HÄYRINEN tarkastelemaan kahden saan siinä on vinha perä. Ampumaurheiluliiton päiväharjoituksen ottamis­ Ampumaurheilu on valmennuksen johtaja viimeksi kuluneen vuosi­ ta ohjelmaan, jotta meillä jää myös lajiharjoittelusta kymmenen aikana astunut vapaita päiviä. Aamuhar­ yhä kovenevan kilpailun maailmaan, ja tänään se on oikeasti globaali joitus on monesti käyttämätön potentiaali. laji. Ymmärretäänkö meillä mitä on harjoittelu Sen kestonkaan ei tarvitse olla valtava, sillä tämän päivän huippuammunnassa? Entä jo kahden 90 minuutin aamuharjoituksen millaista harjoittelun tulee olla, jotta voimme lisäämisellä viikkoon saadaan 156 tuntia realistisesti kuvitella saavuttavamme ääneen lisää harjoitusaikaa vuoteen. Laukauksina se sanomiamme tavoitteita? tarkoittaa helposti 10 000 lisäsuoritusta. Esimerkiksi olympiapaikka on jo sellainen Verrokkina: jos jokaiseen harjoitukseen tavoite, että arjen harjoittelun on oltava lisää vain 20 laukausta, on kokonaisvaikutus todella mietittyä, rakenteellista, tehokasta 150 vuosiharjoituksella vain 3000. Luon­ ja määrällisesti suurta, jotta sille antaa edes nollisesti isoin vaikutus saadaan tekemällä mahdollisuuden toteutua. Silloin ei puhuta molemmat. kahdesta tai kolmesta viikkoharjoituksesta, Harjoituspakettiin kuuluu myös fyysinen vaan mieluimmin kymmenestä. harjoittelu. Sen rakentaminen kovan lajihar­ Lisäksi me Suomessa annamme jo ison joittelun sekaan ei ole aivan ongelmaton olosuhde-edun useille kilpailijamaillemme. yhtälö. Mutta sitä helpottaa, jos pitää fysiikka­ Yhtään enempää meillä ei olisi varaa antaa. harjoittelun mukanaan arjessa jatkuvasti. Täl­ Syitä liian vähäiseen harjoiteluun voi olla löin siitä palautuminen ja lihasten kipeytymi­ monia. Osa niistä on sellaisia, että niiden nen eivät muodostu niin suureksi ongelmaksi korjaaminen voi olla vaikeaa tai jopa mah­ kuin satunnaisemmassa toteutuksessa. Henkistä palautumista edesauttaa myös dotonta. Näitä ovat esimerkiksi taloudelliset se, mikäli löytää mieluisan tavan liikkua, ja aikaresurssista johtuvat syyt sekä olosuh­ jolloin pää lepää liikunnan aikana. desyyt. Niitä syitä, joihin taas voimme vaikut­ taa, voivat olla esimerkiksi valmennuksesta johtuvat syyt, tietämättömyys ja vaatimusta­ KYSY ITSELTÄSI onko mahdollista herätä kaksi tuntia aiemmin kahdesti viikossa? Tällä son ymmärryksen puute. Myös urheilijan oma saavutetaan myös se etu, että osa harjoituksis­ halu vaikuttaa eikä sitä kukaan ulkopuolinen pysty toiseen kaatamaan. ta siirtyy aamuun, jolloin myös kilpailut enim­ Jos kuitenkin päädymme lisäämään har­ mäkseen ovat. Lisäksi pystytään rakentamaan isompaa vaihteluväliä viikkojen harjoitusmää­ joittelua, miten sen voi toteuttaa ja mitä etuja sillä saavuttaa? Harjoitusmäärien lisääminen rien kesken. Harjoittelemalla keskimäärin 2–3 tuo myös mukanaan isompia vaihtelumah­ kertaa viikossa on vaihtelun mahdollisuus melko pieni, mutta jos tiheydeksi muutetaan dollisuuksia, ja se pakottaa urheilijan miet­ 1–12 kertaa, saadaan eri viikkojen harjoitus­ timään harjoituksen sisältöjä ja painotuksia pelkän ampumisen sijaan. määriin riittävää porrastusta. Nämä kaikki lisäävät myös harjoitte­ Kovaa viikkoa seuraa kevyempi, ja tosi­ lun laatua. Laadukkaita suorituksia kertyy kovan jakson jälkeen voidaan myös levätä enemmän, ja mikä vielä tärkeämpää, urheilija täysillä – asia, jota muun muassa Juha Hirvi oppii tekemään hyviä osumia myös hieman muistaa painottaa. heikommalla suorituksella, joka on ensiarvoi­ Luennoin samasta aiheesta SAL-valmen­ sen tärkeää. Kilpailutilanne tuo sen kuitenkin tajille tammikuun valmentajaseminaarissa. varmasti eteen. Vähäinen määrä ei siis ole Siitä virinnyt keskustelu on ollut innostunutta laadun tae, vaan pikemminkin päinvastoin. ja mukaansatempaavaa. Tervetuloa mukaan seuraavaan seminaariin tai nykäisemään radalla hihasta, jos kiinnostuit. MITEN MÄÄRÄHARJOITELLA ja kuinka Tässä kaikessa on kuitenkin lopulta kyse lisätä omaa harjoitteluaan? On aivan selvää, urheilijan omasta halusta, tahto siis ratkaisee. että ilman muutoksia ja jopa uhrauksia se ei Sinä päätät. onnistu. Lisääntynyt määrä vaatii lisää harjoituk­ 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 17 17 24.2.2023 8.46

SEURAESITTELY HAS juhlii satavuotista taivaltaan Haminan Ampumaseuralla on meneillään 100-vuotisjuhlavuosi. Teksti & kuvat LASSI PALO H aminan Ampumaseura (HAS) järjesti 100-vuotisjuhlakisat tammikuussa, kun Lohjalla sijaitsevassa Kisakallion urheiluopistossa ammuttiin ilmakiväärin ja -pistoolin EM-näyttökilpailut sekä Leppä GP -kilpailu. Aleksi Leppä tähtäsi näyttökisassa miesten ilmakiväärin uuden Suomen ennätyksen 630,7 pistettä. – Seurani täyttää vain kerran sata vuotta. Sen kunniaksi piti ampua juhlakisassa Suomen ennätys, Leppä naurahti Kisakalliossa. Leppä on HAS:n tämän hetken menestynein ampuja, joka tähtää ensi vuonna järjestettäviin Pariisin olympialaisiin. – Aleksi on menestyksellään ja esimerkillään tuonut meille seurana ja ampumaurheilulle lajina todella paljon hyvää mainosta ja uusia harrastajia, HAS:n puheenjohtaja Ville Puhakka sanoo. – HAS on ylpeä ja kiitollinen saadessaan olla huippuluokan urheilijan edustusseura. Seura yrittää omalta pieneltä osaltaan mahdollistaa menestyksen myös jatkossa. Aleksi ja hänen taustatiiminsä ovat loistava esimerkki siitä, mitä pitkäjänteisellä harjoittelulla ja työllä voi saavuttaa. Sen avulla on mahdollisuus menestyä maailman huipulla. HAMINAN AMPUMASEURA on perus- tettu 7.4.1923. Puhakka luonnehtii seuraa vanhaksi ja perinteikkääksi seuraksi, jonka jäseniä on totuttu näkemään maailman ampumaurheilun huipulla vuodesta toiseen. Seuran perinteitä on tärkeä vaalia, hän painottaa. – Takana ovat arvokkaat ja monipuoliset sata vuotta. Menestystä ja arvokisaedustuksia on ollut useassa lajissa olympia- ja MM-tasolla asti. Puhakan mukaan HAS:n vahvuutena voi pitää seuran menestyneiden edustajien tuomaa tietoa ja taitoa sekä esimerkkiä, joka 18 HAS antaa intoa uusille harrastajille ja tuleville kilpailijoille. – Sieltä saatu kokemus ja tieto ovat tärkeitä varsinkin nuorille. Lisäksi nykyaikaistetut radat elektronisin taululaittein mahdollistavat tehokkaan harjoittelun. HAS:ssa vedetään juuri nyt henkeä suurten rataremonttien jälkeen. Seura tarjoilee kuitenkin koko ajan ampumaurheilua nuorisolle ja muille lajista kiinnostuneille. HAS:n käytössä on Kokkokallion 10m ilma-aserata ja 25m rata, joissa molemmissa on elektroniset taululaitteet. Myös liikkuvan maalin kalusto on elektroninen. Lisäksi Lupinmäen radoilta (Haminan varuskunta) löytyvät pistooli- ja kivääriradat. – Vallinmontun 50m pienoiskiväärirata on saanut purkutuomion, joten siellä ei voi enää ampua. HAS:ssa on noin 160 jäsentä. Määrä vaihtelee Puhakan mukaan ”jonkin verran” koko ajan ylös- ja alaspäin pysyen kuitenkin melko vakaana keskiarvoltaan. Historian suurin jäsenmäärä oli 1980-luvulla, jolloin jäseniä oli noin 500. Puhakka sanoo, että HAS kaipaa lisää aktiivisia toimihenkilöitä – kuten lähes kaikki muutkin seurat lajista riippumatta. PUHAKAN MUKAAN ampumaurheilu on Haminassa, maineikkaassa varuskuntakaupungissa, arvostettu ja paljon harrastettu laji. – Nykyaika on kuitenkin ajanut ampumaurheilun arvostusta alaspäin. Menestys onneksi pitää lajin esillä, ja uskoisin, että lajin arvostus on taas kasvamassa. HAS on varmasti suurelle osalle kaupunkilaisia tuttu ja arvostettu urheiluseura, neljän vuoden ajan puheenjohtajana toiminut Puhakka sanoo. Millainen yhteys HAS:lla on kaupunkiin ja sen päättäjiin? – Se on ollut ja on hyvä. Olemme vieneet esimerkiksi ratahankkeet hienosti yhdessä loppuun. Toivomme tietysti hyvän yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa. Puhakka ei koe Haminassa olevan suoranaista kilpailua lajien, sillä kaikille on tilaa. – Joukkuelajit tietysti ajavat varsinkin nuorilla helposti yksilölajien ohi, mutta kaikille löytyy varmasti harrastajansa. HAS:n puheenjohtaja Ville Puhakka (vas.) sekä Perustettu vuonna 1923 ´ Haminan Ampumaseura (HAS) on perustettu 7.4.1923. ´ Seurassa on noin 160 jäsentä. ´ HAS:ssa voi harrastaa useita ampumalajeja monipuolisilla harjoitusalueilla Haminan alueella. ´ Ilma-aserata ja sisäruutirata sijaitsevat Kokkokallion väestönsuojassa. ´ Lupinmäen ampumarata-alue sijaitsee Lupinmäen–Kettuvuoren maastossa. Lupinmäellä ovat radat pistoolille, kiväärille, liikkuvalle maalille ja haulikolle (haulikkoradat eivät tällä hetkellä käytössä). URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 18 24.2.2023 8.46 jäse

ekä jäsenasioista vastaava sihteeri Janne Pousi seuran juhlakilpailussa Kisakalliossa tammikuussa. HAS:N JUHLAVUOSI jatkuu huhtikuussa järjestettävällä juhlatilaisuudella, jonka aika ja paikka julkistetaan myöhemmin. Miten HAS jatkaa tästä eteenpäin? – Jatkamme töitä entiseen malliin. Pyrimme järjestämään ampumaurheilukoulun vuosittain, pidämme ohjattuja harjoitusiltoja ja viemme ampumaurheilua eteenpäin, Puhakka sanoo. HAS:n tavoitteena on saada lisää harrastajia ampumaurheilun pariin ja innokkaita toimitsijoita lisää. Jotta työnteko ei tähän loppuisi, juhlavuoden toimintasuunnitelmaan on kirjattu myös maininnat ampumaratojen säilyttämisestä ja kehittämisestä sekä kilpailujen järjestämisestä. Juhlavaatteiden lisäksi haminalaisella ampumaurheiluväellä on siis myös perinteiset ”työhaalarit” päällä juhlavuoden aikana. HAS:n MM-mitalistit ja olympiaedustajat ´ OLYMPIALAISET ´ Tokio 1964: Antti Rissanen, vapaakivääri ´ Mexico 1968: Johan Laakso, vapaakivääri ´ MM-KILPAILUT ´ Etelä-Korea 2018: Aleksi Leppä: 2 kultaa (300m kivääri) ´ Egypti 2022: Aleksi Leppä, 2 hopeaa (300m kivääri) ´ Etelä-Korea 1978: Johan Laakso, hopea (vapaakivääri), pronssi (vapaakivääri polvi) ´ Egypti 1962: Antti Rissanen (joukkuepronssi, sotilaskivääri) Aleksi Leppä tuulettaa ilmakiväärin Suomen ennätykstään Kisakalliossa. ´ Etelä-Korea 1978: Teemu Anttila, joukkuekulta (ilmapistooli) ´ Venezuela 1954: Lauri Toikka, joukkuekulta ja -pronssi (olympiapistooli ja isopistooli) ´ Norja 1952: Lauri Toikka, joukkuehopea ´ Ruotsi 1947: Mauri Kuokka, hopea ja joukkuekulta (isopistooli) 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 19 19 24.2.2023 8.46

Noora Antikainen esittelee Bakun maailmancupin mitalejaan. Vuoden 2022 palkittuja Tekstit LASSI PALO Kuvat LASSI PALO, ANNE LAURILA P alautetaan vielä mieliin viime vuoden palkittuja: trap-ampuja Noora Antikainen, liiton ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Laitinen ja kivääriampuja Aleksi Leppä. l Urheilutoimittajat valitsivat Noora Antikaisen vuoden parhaaksi URHEILUTOIMITTAJAIN LIITTO (UL) va- litsi tammikuussa trap-ampuja Noora Antikaisen viime vuoden parhaaksi ampumaurheilijaksi. Orimattilan Seudun Urheiluampujia (OSU) edustava Antikainen, 41, voitti toukokuussa Bakun maailmancupin sekä saavutti lisäksi joukkuekilpailuissa EM- ja MM-hopeaa. Bakussa tuli myös joukkuepronssia. – Mahtavaa! Tässähän nyt menin ihan sanattomaksi, Antikainen kommentoi valinnasta kuultuaan. – Olen todella kiitollinen tästä kunniasta, joka minulle on osoitettu. Työn merkeissä 20 otan tämän iloisen uutisen vastaan ja suuret kiitokset kaikesta tuesta menee perheelle, yhteistyökumppaneille, valmentajille, seuralle, liitolle, Olympiakomitealle ja täällä työpaikalla mahtaville työtovereille. Ilman näitä kaikkia komponentteja tämä ei olisi ollut mahdollista! Urheilutoimittajain liitto valitsee vuosittain lajien parhaat urheilijat. Perinne on jatkunut jo vuodesta 1946 lähtien. Ensin lajeja oli mukana vain muutama, mutta lajivalikoima on vuosien mittaan jatkuvasti laajentunut. Viime vuoden lajinsa paras nimettiin 81 lajissa. ANTIKAINEN OLI ehdolla myös Vuoden urheilijaksi. Hän sijoittui äänestyksessä 28:nneksi. Maastohiihdon olympiavoittaja Iivo Niskanen valittiin Vuoden urheilijaksi Helsingissä tammikuussa järjestetyssä Urheilugaalassa. Antikainen sai urheilutoimittajien äänestyksessä 11 pistettä (0 ykkössijaa) ja sijoittui 28:nneksi. Ääniä sai kaikkiaan 38 urheilija tai paria. Tänä vuonna palkittiin järjestyksessään 76. Vuoden urheilija. Niskanen sai ensimmäistä kertaa palkinnokseen täysin uuden Vuoden urheilija -palkinnon. Niskanen sai äänestyksessä 2563 pistettä ja 166 ykkössijaa. l Lotta Laitinen palkittiin ampumaurheilun Taustavoimana AMPUMAURHEILULIITON ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Laitinen palkittiin tammikuussa järjestetyssä Urheilugaalassa ampumaurheilun Taustavoimana. Taustavoima-palkintoluokassa palkittiin tänä vuonna poikkeuksellisesti jokaisesta lajista yksi lajin keskeinen taustahenkilö Urheilugaalan kunniakirjalla. Taustavoima voi olla tänä vuonna lajin pitkäaikainen toimija, jonka panos on ollut poikkeuksellisen merkittävä lajissa ja on suurella lajisydämellään ollut mukana lajin pitkäaikaisessa kehittämisessä. Taustavoima voi siis olla seuratoimija tai hän on voinut toimia vuosien aikana monessa eri roolissa lajin parissa. Lajiliitot itse päättivät ja perustelivat, kenet ne halusivat palkita Taustavoimanaan. LIITTO PERUSTELI valintaansa seuraavasti: ”Ampumaradat ovat ampumaurheilijoiden lisäksi välttämättömiä myös ampumahiihtäjille, metsästäjille, viranomaisille ja reserviläisille. Laitisen työ ratojen säilyttämiseksi Suomessa on ollut korvaamattoman arvokasta. Hän on tehnyt vuosien URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 20 24.2.2023 8.46

Aleksi Leppä Säätytalossa järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa. Lotta Laitinen juhlavassa Urheilugaalassa. "Mahtavaa! Tässähän nyt menin ihan sanattomaksi." Noora Antikainen ajan töitä ampumaratojen ympäristölupien parissa.” Laitinen johtaa pian kolme vuotta sitten käynnistämäänsä hanketta, jossa seuroja ja muita ampumaratojen toiminnasta vastaavia tahoja autetaan hoitamalla niiden puolesta ympäristölupaprosessi. Hankkeessa työskentelee kahdeksan päätoimista ympäristöasiantuntijaa. Perustelujen mukaan Laitisen rooli on ollut erityisen suuri ”eri tahojen tietämyksen lisäämisessä ampumaratojen todellisista ympäristövaikutuksista ja parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden mukaisista riskinhallinnan menetelmistä”. – Työllään Laitinen on vaikuttanut myönteisesti yli puolen miljoonan suomalaisen edellytyksiin harrastaa ja harjoitella turvallisesti omaa lajiaan, liitto perusteli valintaansa. l Aleksi Leppä vuoden paras sotilasurheilija ALEKSI LEPPÄ PALKITTIIN tammikuussa Puolustusvoimien vuoden 2022 sotilasurheilijana. ”Tämä on hieno kunnia”, Leppä hymyili Säätytalossa järjestetyssä tilaisuudessa. Puolustusvoimien sotilasurheilijoiden palkitsemistilaisuudessa palkittiin viime vuoden aikana menestyneitä sotilasurheilijoita ja joukko-osastoja. Vastaava tilaisuus järjestettiin edellisen kerran vuoden 2020 tammikuussa eli juuri ennen koronapandemian alkamista. Ampumaurheilu oli tilaisuudessa näyttävästi esillä, sillä vuoden parhaana sotilasurheilijana palkittiin kivääriampuja Aleksi Leppä. Hän työskentelee liikunta-aliupseerina Puolustusvoimien Urheilukoulussa Helsingissä. Leppä, 28, saavutti Egyptin MM-kilpailuissa lokakuussa kaksi hopeamitalia: 300m kiväärissä ja 300m kiväärin parikilpailussa Henna Viljasen kanssa. Hän sijoittui kolmanneksi 50m pienoiskiväärin asentokilpailussa Bakun maailmancupissa kesäkuussa. Leppä kuului Suomen joukkueisiin, jotka sijoittuivat neljänneksi MM-Egyptissä ja ilma-aseiden EM-kilpailuissa Norjan Hamarissa. Wroclawin EM-kisojen pienoiskiväärin makuun kisassa Leppä oli 12:s. – Listaa voisi jatkaa pidempäänkin, mutta todetaan lopuksi, että Aleksi ampui kaiken muun lisäksi useita Suomen ennätyksiä, Urheilukoulun valmennuspäällikkö Jari Karinkanta sanoi. LEPPÄ OLI silminnähden tyytyväinen valintaansa: – On hienoa tulla valituksi vuoden sotilasurheilijaksi. Se oli hieno kausi, mutta ei niitä saavutuksia oikein ajattele. Kun ne kuulee tuolla tavalla lueteltuina, niin onhan sitä ihan hyvin menestystä tullut, hän sanoi. Tilaisuuden juontajana toiminut Karinkanta kysyi Lepältä myös Pariisin olympialaisista, jotka järjestetään jo puolentoista vuoden kuluttua. – Pariisi on tavoitteeni. Se on jo saavutus päästä olympialaisiin. On sanottu, että on helpompaa olla olympialaisten finaalissa kuin päästä itse kisoihin, Leppä vastasi. – Olympialaiset ovat tavoite, joita lähden nyt tavoittelemaan ja teen töitä niiden eteen. Kauden päätavoitteeni ovat niissä kisoissa, joissa olympiamaapaikkoja jaetaan. Kauteni rakentuu niiden kisojen ympärille, Leppä sanoi tilaisuuden päätyttyä. Seuraava mahdollisuus saavuttaa paikkoja Pariisin olympialaisiin on ilma-aseiden EM-kilpailuissa, jotka järjestetään Tallinnassa 5.–15. maaliskuuta. Kansainvälisen sotilasurheiluliiton (CISM) arvomerkit myönnettiin Jorma Jäntille ja Kari Pennaselle. 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 21 21 24.2.2023 8.46

L A S S I PA LO SSG Pohjolan maljan voittaja S ibbo Skyttegille voitti vuoden 2022 Poh­ jolan maljan 15. kerran peräkkäin. Pohjolan malja luovutetaan Ampu­ maurheiluliiton seuralle, joka on kerännyt eniten pisteitä vuoden SM-kilpailuista. SSG keräsi 1208 pistettä. Toiseksi eniten pisteitä sai viime vuoden kolmonen Raseborgs Skyt­ tar (RS), jonka pistemäärä oli 707. RS ohitti viime vuoden kakkosen Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuran (KAMS), joka keräsi 694 pistettä. LASSI PALO SSG:n skeet-ampuja Heidi Hämäläinen. POHJOLAN MALJA -PISTEET 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 47 48 49 49 51 52 52 54 54 56 57 58 59 60 60 60 60 64 65 65 67 68 69 70 71 71 73 74 74 76 77 77 79 79 81 81 83 22 Sibbo Skyttegille Raseborgs Skyttar Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura Satakunnan Ampujat Etelä-Saimaan Ampujat Salon Seudun Ampujat Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura Säkylän Seudun Ampujat Kuusankosken Ampujat Pohjois-Hämeen Ampujat Oulun Metsästys- ja Ampumaseura Kymppi 64 Heinolan Ampujat Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura Poliisien Ampumaseura Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseura Esbo Skytteförening Asikkalan Ampumaseura Keski-Suomen Ampujat Nokian Seudun Ampujat Turun Seudun Ampujat Vasa Skyttegille-Vaasan Ampujat Jalasjärven Ampujat Orimattilan Seudun Urheiluampujat Simpeleen Hahlo Rauman Seudun Urheiluampujat Myllykosken Ampujat Mikkelin Ampujat Hyvinkään Metsästysampujat Saarijärven Ampujat Karttulan Ampujat Lapin Ampujat Porkkalan Ampujat Lempäälän Ampujat Ruotsalon Metsästysyhdistys Kaustisen Pohjan-Veikot Lappeenrannan Siluettiampujat Jurvan Metsästysseura Keiteleen Ampumaseura Suomen Metsästysyhdistys Haapajärven Ampumaseura Hämeenlinnan Ampumaseura Vammalan Seudun Ampujat Kankaanpään Ampumaurheilijat Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat Suomussalmen Urheiluampujat Ålands Sportskytteförening Pieksämäen Seudun Ampujat Kotkan Ampumaseura Pohjanmaa Practical Valkeakosken Rihla Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura Euran Seudun Ampujat Ala-Hämeen Ampujat Härmän Seudun Ampujat Lapuan Seudun Ampujat Tampereen Seudun Haulikkoampujat Porin Haulikko Club Loimaan Laukojat Keski-Uusimaan Ampumaseura Turku IPSC Isojoen Urheilijat Sysmän Sisu Lahden Ampumaseura Haminan Ampumaseura Kiikalan Metsästysyhdistys Range Masters Suomen Kasa-Ampujat Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura Kuopion Urheiluampumaseura Tampereen Urheiluampujat Nurmeksen Ampumaseura Vihdin Ampumaseura Riihimäen Ampumaseura Oriveden Ampujat Kontiolahden Urheilijat Nivalan Urheilijat Suonenjoen Urheilu ja Metsästysampujat ATC-Shooters Varkauden Ampujat Virtain Ampujat Jakobstads Skytteförening Pohjois-Karjalan IPSC- ja Silhuett Yhteensä 165 seuraa SSG RS KAMS SA ESA SaSA IMAS SäSA KuusA P-HA OMAS K-64 HeiA SMAS PAS KokMAS ESF AsAs KSA NoSA TSA VS-VA JjA OSU Hahlo RSA MyA MA HyMa SaarA KarttA LA PorkkA LeA RMY KP-V LaSa JMS KeAms SMY HaaAs HlAS VamSA KaA BS-PA SUA ÅSSF PiekSA KAS PoP Rihla HyMAS EuSA A-HA HSA LSA TSHA PHC LL K-UAS TIPSC IU SySi LAS HAS KMY RM SKA MKMS KUAS TaU NAS VihAs RASSI OrivA KontU NU SUMA ATCS VarkA VirtA JSF P-K IPSC 1208 707 694 477 470 454 391 372 350 335 333 315 312 286 285 271 266 265 264 259 247 222 216 213 207 207 193 178 173 168 165 162 157 149 146 146 143 137 136 134 133 130 125 121 119 119 106 105 103 103 98 92 92 88 88 87 85 83 81 79 79 79 79 76 73 73 68 66 65 63 59 59 58 57 57 56 55 55 52 52 51 51 50 83 83 86 87 88 89 89 91 92 93 94 94 94 97 98 98 98 101 101 103 103 103 106 107 108 108 110 110 112 113 114 114 116 117 117 119 119 121 121 121 121 125 126 126 126 126 130 131 131 131 134 135 135 135 138 138 138 138 138 138 144 144 144 144 144 149 149 149 149 149 149 149 149 157 157 157 160 160 162 162 162 162 Helsingin Varuskunnan Ampujat Raahen Ampujat Kaakkois-Suomen Haulikkoampujat Kokkolan Urheiluampujat Tikkakosken Ampujat Ylistaron Metsästysseura Lappajärven Ampujat Lehtimäen Ampujat Lahden Silhouette & Practical Kerho Kyrkslätt Skytteförening Lounais-Hämeen Ampujat Mäntän Seudun Ampujat Tampereen Silhuettiampujat Varpaisjärven Vire Iisalmen Ampujat Viitasaaren Ampujat Jokelan Eränkävijät Ylivieskan Kuula Juvan Ampujat Järvenpään Urheiluampujat Tornionseudun Ampujat Toijalan Urheiluampujat Peräseinäjoen Metsästysseura Mäntsälän Urheilijat Lohjan Ampujat Himangan Metsästysseura Haminan Practical Ampujat Keski-Suomen Haulikkoampujat Ilomantsin Erämiehet Kuortaneen Kunto Alavuden Ampujat Joensuun Ampujat Kurikan Ampujat Muuramen Yritys Kainuun Practical Ampujat Pielisen Ampujat Lohtajan Metsästysseura Äänekosken Ampujat Raahen Haulikkoampujat Outokummun Ampumaseura Haapaveden Ampumaseura Parikkalan Seudun Ampujat Kalajoen Metsästysyhdistys Oulun Seudun Haulikkoampujat Ylä-Vuoksen Ampujat Vakka-Suomen Ampujat Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura Merikarvian Seudun Ampujat Kiuruveden Erä- ja Urheiluampujat Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot Kuusamon Ampujat Haukilahden Urheiluampujat Siilinjärven Urheiluampujat Nilsiän Urheilu ja Metsästysampujat Lakeuden Somottajat Orimattilan Jymy Porvoon Metsästysyhdistys Juuan Ampujat Omega Team Ähtärin Seudun Ampujat Luhangan Ampujat Honkajoen Seudun Ampujat Keski-Savon Ampujat Oulaisten Ampujat Pääkaupunkiseudun Practical-ampujat Petalax Skytteförening Pargas Skyttar Längelmäen Seudun Ampujat Nurmijärven Ampuma- ja Metsästysseura Liedon Riistamiehet Flyktskytteklubben Turku Practical Team Keuruun Seudun Ampujat Kannuksen Ampujat Kellokosken Metsästysseura Someron Ampumaseura Luumäen Ampujat Kärkölän Kisa-Veikot Pielaveden Ampuma- ja Metsästysseura Pihtiputaan Ampujat Ilmajoen Metsästysseura Skatila Jakt-och Skytteförening HVA RaaA K-SHa KOUA TiA YMS LappjA LehA LS&PK KSF L-HA MSA TaSA VarVi IA ViitA JEK YK JuvA JuRy TorSA TUA PMS MU LoA HiMS HaPA KSHA IEM KuKu AlavA JA KurA MuurY KaPrA PA LMS ÄäA RaHa OAS HaAS PSA KalMY OSH YVA V-SA KouMAS MeSA KEUA RAM KuuA HAUR SiUra NUMA LaSo OrJy PMY JuuA OmegaT ÄSA LuhA HoSA KeSA OulA PkPA PSF PSPA LäSA NAME-88 LRM FSK TPT KeuSA KannA KellMS SomAS LuuA KK-V PAMS PihtA IMS Skatila 50 50 49 48 47 45 45 43 41 40 38 38 38 36 35 35 35 34 34 33 33 33 28 27 26 26 24 24 23 22 22 22 21 20 20 17 17 16 16 16 16 14 13 13 13 13 12 11 11 11 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 2 2 2 2 URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 22 24.2.2023 8.46

1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 23 23 24.2.2023 8.46

”Viestintä on kaikkien yht Ampumaurheiluliitonkin viestinnässä yhteistyö yhteisten asioiden hyväksi tuo paremman lopputuloksen. Teksti LASSI PALO Kuva JESSE VÄÄNÄNEN L ajiparlamentit ja Grande Finale -tapahtuma järjestettiin Kisakallion urheiluopistossa viime lokakuun lopussa. Viikonlopun aikana opistolla liikkui aiempien vuosien tavoin – pois lukien koronavuodet – runsaat sata ampumaurheilusta innostunutta henkilöä. Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Anne Laurila kävi avauspuheenvuorossaan lyhyesti läpi liiton vuoteen 2024 ulottuvaa strategiaa ja sen painopistealueita: elinvoimainen ja kasvava seura sekä mahdollistavat olosuhteet. – Jotta koko homma voisi onnistua, strategiassa on neljä onnistumisen edellytystä. Ne ovat tiivis vuorovaikutus ja yhteistyö liiton ja seurojen välillä, menestyvä huippu-urheilu, tehokas ja monipuolinen viestintä sekä nykyteknologian ja digitalisaation hyödyntäminen, Laurila selvitti. Laurila nosti esiin myös jo alkaneen vuoden poimintoja. Panostus seurojen tukemiseen oman toiminnan kehittämisessä jatkuu. Myös ympäristölupahanke jatkuu, ja jatkohankkeen rahoitushaku on käynnissä. Laurila mainitsi myös ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen ja valmennuskulttuurin kehittämishankkeen. Hallituksen ensi vuoden kehityshankkeita ovat valmennusosaamisen hanke, johtamisen kehittämisen hanke ja tiedolla johtamisen hanke. Ensi vuonna painopistettä siirretään myös kilpailutoiminnan kehittämiseen. – Kaikkea ei voida kuitenkaan tehdä kerralla, vaan tiettyjä asioita kerrallaan. Tavoitteena on laadukas kilpailutoiminta, mutta myös se, että kynnys tulla kilpailutoimintaan mukaan olisi nykyistä matalampi, Laurila sanoi. LAURILA KOROSTI puheenvuorossaan myös yhteistyön merkitystä – niin SM-kisojen viestinnässä kuin seurojen ja lajien välisessä yhteistyössäkin. – Me kaikki olemme liitto, ja vain yhteistyöllä voimme onnistua. Jokainen meistä, jokainen yksittäinen harrastaja on liitto. Yhteistyö on korvaamattoman tärkeää, jotta saamme vietyä tavoitteita eteenpäin entistä positiivisemmassa hengessä, hän painotti. Ampumaurheiluliiton vakituinen avus24 Skeet-ampuja Lari Pesonen suomalaisen median edessä Tokion olympialaisissa 2021. taja, toimittaja Heidi Lehikoinen on samaa mieltä Laurilan kanssa: – Lajin viestintä ja lajimielikuva eivät kuitenkaan ole pelkästään SAL:n asia, vaan se on jokaisen lajin parissa toimivan asia, hän painottaa. – Yhteispeliä tarvitaan eri toimijoiden kesken viestinnän nykymaailmassa entistä enemmän, jotta pärjäämme kanavien aallokossa. Viestintä on paljon muukin kuin tiedotteet, jutut, kuvat, lehti, somet ja muu liiton tekemä. Esimerkiksi jokainen keskustelu ampumaurheilua tuntemattoman ihmisen kanssa on meille mahdollisuus saada lajeillemme uusia ystäviä. Ne kannattaa käyttää hyödyksi. Ei siis pidä ajatella niin, että ”kyllä liiton pitäisi”. Eikä pidä aina kysyä, miksei liitto tee mitään. Ammattitiedottajat tietävät, että viestintä on alue, jossa eri puolelta tuleva toiveiden tynnyri on pohjaton, viestijät superihmisiä ja liitto kovin usein se joku, joka tuntuu hoitavan viestinnässäkin paljon tai jonka ainakin pitäisi hoitaa. LEHIKOINEN TIETÄÄ, että lajeissamme järjestetään ahkerasti monenlaisia kilpailuja. Kovin usein tapahtumista on kuitenkin yllättävän hankalaa löytää aikataulua, ilmoittautuneita ja yhteyshenkilöä. – Ne olisi helppo päivittää nettisivuille. Ampumaurheiluliitonkin viestinnässä kisajutun tekeminen alkaa tuloksista, jotka tulevat joko sähköpostiin tai löytyvät nettisivuilta vaihtelevalla aikataululla kilpailun päättymisestä tai sitten Kilpailu- ja tilastopalvelu Kitistä, joka on ollut Ampumaurheiluliitossa käytössä nyt kolmen vuoden ajan. Kilpailun järjestäjän tulisi viedä tulokset kilpailun jälkeen Kitiin. Tulosten jälkeen metsästetään monissa tapauksissa urheilijoiden kommentteja. Osa vastaa heti, osa vastaa viiveellä, osa vastaa lyhyesti, osa vastaa pitkästi. On sanottu, että urheilija on oman suorituksensa paras asiantuntija. Urheilijaa auttaa urheilussa muutenkin, jos hän pystyy kertomaan suorituksestaan jotain muutakin kuin ”ihan ookoo”. URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 24 24.2.2023 8.46

hteinen asia” Ampumaurheiluliitto sparraa viestinnässä ja markkinoinnissa eri lajien urheilijoita ja valmentajia M iten median kanssa kannattaa toimia? Mitä kilpailuista pitäisi kommentoida? Mitä voin tarjota yhteistyökumppaneille? Jos vedän vaikka ampumaurheiluun tutustumispäiviä, mihin hintaan voisin sitä tehdä? Mitä voisin päivittää urheilustani sosiaalisen median kanaviini? Viestintä, media ja urheilijamarkkinointi ovat asioita, joiden äärellä monella riittää mietittävää ja toisaalta myös valtavasti mahdollisuuksia. Nykyaikana viestintäkanavia on lukuisia, mikä avaa mahdollisuuksia tehdä juuri omannäköistä viestintää ja markkinointia. Viestintää on edelleen sosiaalisen median ulkopuolellakin, joten jokainen tilaisuus jutella vaikkapa lajista kannattaa käyttää hyödyksi. AMPUMAURHEILULIITTO haluaa osaltaan auttaa lajiensa urheilijoita kehittämään viestintää ja markkinointia, joten liitto tarjoaa lajeille sparraustilaisuuksia esimerkiksi leirien yhteydessä. Käytännönläheisissä koulutuksissa käydään caseina muutamien urheilijoiden viestintää ja markkinointia sekä niihin liittyviä kokemuksia käytännössä sekä tehdään käytännön harjoituksia viestintään ja mediaan liittyen. – Ampumaurheiluliitto haluaa auttaa lajeja kehittämään viestintäänsä. Tällaisista koulutuksista on tullut toiveita, ja iloksemme voimme toteuttaa ensimmäisiä lajien toiveiden mukaisesti räätälöityjä koulutuksia jo kevään aikana, viestintäpäällikkö Lassi Palo ja viestintäkoulutusten toteutusta koordinoiva Heidi Lehikoinen sanovat. Ensimmäinen koulutustilaisuus on tarkoitus järjestää Turussa maaliskuun loppupuolella kivääriampujille. Esimerkkimediaohje YKSI SUURI ongelma ampumaurheilun kisojen viestimisessä ovat kuvat. Ampumaurheiluliitollakin on sosiaalisen median kanavia, joissa kuvilla on valtava merkitys. Nykyisillä puhelimilla saa etenkin kesäisissä kilpailuolosuhteissa varsinkin nettikäyttöön erinomaisesti toimivia kuvia, kun kuvaa vaakana ja tarpeeksi läheltä. – Vaikka palkintojenjaosta kärkikolmikon tai voittajan iloinen poseeraus kelpaa vallan mainiosti kaikkiin SAL:nkin viestintäkanaviin. Sellaisen ottaminen ei ole myöskään ajasta kiinni, Lehikoinen toteaa. YKSI VINKKI ON se, että jos lajitoimijalla tulee mieleen, että miksi ei siitä tai tästä ole juttua SAL:n kanavissa tai mediassa, on hyvä miettiä ensin, voisiko itse tehdä jotain asian edistämiseksi. – Virheistä tai ”virheistä” huomauttaminen on helppoa, mutta viestinnässäkin yhteistyö yhteisten asioiden hyväksi tuo paremman lopputuloksen, Lehikoinen sanoo. K im Leppänen laati keväällä 2019 prac­ ticaliin oheisen mediaohjeistuksen. Se on edelleen käyttökelpoinen kaikille. JOKAINEN KISAAJA voi lähettää Ampu­ maurheiluliittoon tiedot kisoista. Näin ollen olemme kaikki vastuussa siitä, miten prac­ ticalin kisoista liiton eri kanavilla kerrotaan. Olemme tässä asiassa täysin samalla viivalla muiden lajien kanssa. Erityisesti ulkomailla kisaajat olette itse vastuussa näkyvyydestä. Tässä mallilista tiedoista liitolle.” 1) Kilpailupaikka (kaupunki/maa). 2) Kilpailun ajankohta. 3) Vähintään 1 kpl kuvia kisasta. Muista ilmoittaa kuvaajan nimi. Kun kuvan lähet­ tää, antaa liitolle kuvaan käyttöoikeudet. Kuva voi olla kännykällä otettu. Kun kuva tulee esimerkiksi Facebookiin, niin sen pitäisi edustaa kisaa edes jollain tavalla. 4) Vähintään muutama lause tapahtu­ masta / fiiliksistä. Ihmisiä kiinnostaa kuulla jotain muutakin kuin pelkkä kilpailun nimi ja paikka. Esimerkiksi: ”Oli mahtava kisa ja järjestelyt toimivat loistavasti. Kisassa ammuttiin normaalista poiketen jopa 10 stagea, mikä oli kilpailijoista loistavaa.” 5) Parhaat suomalaissuoritukset, esimer­ kiksi Top 3. Ampujien nimi ja seura. 6) Linkki tuloksiin tai sitten pdf-liitteenä. Äärimmäisessä hädässä tuloksista hyvälaa­ tuinen kuva, josta saa selvää suurentamalla. 7) Tiedon lähettäneen yhteystiedot. JOS KISOISSA on tehty jotain erikoista, kuten esimerkiksi rikottu ennätyksiä, niistä on myös hyvä mainita. Isoista kisoista ja tapahtumista olisi hyvä olla liittoon etu­ käteen yhteydessä, koska silloin liitto voi varata aikaa isomman jutun tekemiseen ja lopputulos on tietysti parempi. KAIKKI TIEDOT voi lähettää Lassi Palolle: lassi.palo@ampumaurheiluliitto.fi tai What­ sappilla numeroon 050 339 0644. 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 25 25 24.2.2023 8.46

SM 2022 KIVÄÄRI JA PISTOOLI ILMAKIVÄÄRIN JA -PISTOOLIN SM-JOUKKUEKILPAILUT 26.–27.2. Mikkeli 10m ilmakivääri, Sarja YJ: 1) KuusA 1826, 2) K-UAS 1807,8, 3) IMAS 1790,1 10m ilmakivääri, Sarja NJ: 1) Hahlo 2 1854,6 DSJE, 2) Hahlo 1 1839,4, 3) SaSA 1796,7 10m ilmakivääri, Sarja Y20J: 1) K-UAS 1737,1 10m ilmakivääri, Sarja N20J: 1) SaSA 1810,8 10m ilmakivääri, Sarja Y18J: 1) KaA 1777,6, 2) IMAS 1761,5, 3) KuusA 1746,7 10m ilmakivääri, Sarja N18J: 1) Hahlo 1812,2 DSJE, 2) SäSA 1729,3 10m ilmakivääri, Sarja Y16J: 1) IMAS 1142,6, 2) SäSA 1136 10m ilmakivääri, Sarja Y50J: 1) SäSA 1148,4, 2) SaSA 1147,4, 3) ÄSA 1124,1, 4) KuusA 1110,6 10m ilmapistooli, Sarja YJ: 1) PAS 1643, 2) OMAS 1635, 3) KAMS 1635, 4) SySi 1606 10m ilmapistooli, Sarja NJ: 1) MA 1539 10m ilmapistooli, Sarja Y50J: 1) SySi 1090, 2) AsAs 1074, 3) KAMS 1 1064, 4) PorkkA 1053, 5) KAS 1044, 6) KAMS 2 1024 ILMAKIVÄÄRIN JA -PISTOOLIN SM-KILPAILUT, PARIKILPAILU 5.–6.3. Härmä Y-sarja 10m ilmakivääri Alkukilpailu 1: 1) KaA 610,9, 2) KuusA 1 608,9, 3) SaSA 606,5, 4) NoSA 605,9, 5) HSA 1 605,6, 6) IMAS 2 595,9, 7) SäSA 579,3, 8) KuusA 2 577,2, 9) IMAS 3 573,2, 10) HSA 2 556,7. Alkukilpailu 2: 1) NoSA 405,2, 2) HSA 1 402,0, 3) KuusA 1 401,4, 4) IMAS 2 399,0, 5) KaA 398,1, 6) KuusA 2 391,0, 7) SaSA 390,1, 8) SäSA 381,9. Pronssimitaliottelu: KuusA 1 – IMAS 2 16–10 Kultamitaliottelu: NoSA – HSA 1 16–8 Y20-sarja 10m ilmapistooli Alkukilpailu 1: 1) KokMAS 538, 2) RS 528, 3) KP-V 497. Alkukilpailu 2: 1) KokMAS 351, 2) RS 345, 3) KP-V 336. Kultamitaliottelu: RS – KokMAS 17–13 Y50-sarja 10m ilmapistooli Alkukilpailu 1: 1) KokMAS 557 (SE), 2) LSA 529, 3) HSA 504. Alkukilpailu 2: 1) KokMAS 360, 2) LSA 352, 3) HSA 338. Kultamitaliottelu: KokMAS – LSA 16–4 Y-sarja 10m ilmapistooli Alkukilpailu 1: 1) PAS 552, 2) KokMAS 540/9x, 3) HSA 1 540/7x, 4) IU 537, 5) OMAS 533, 6) HSA 2 511. Alkukilpailu 2: 1) IU 364, 2) KokMAS 361, 3) OMAS 360, 4) HSA 1 358, 5) PAS 357, 6) HSA 2 331. Pronssimitaliottelu: OMAS – HSA 1 16-10 Kultamitaliottelu: IU – KokMAS 16-14 Y20-sarja 10m ilmakivääri Alkukilpailu 1: 1) IMAS 1 604,8, 2) IMAS 2 592,0, 3) KuusA 575,6. Alkukilpailu 2: 1) IMAS 1 404,5, 2) IMAS 2 383,0, 3) KuusA 383,2. Kultamitaliottelu: IMAS 1 – IMAS 2 16-6 26 Ampumaurheilun SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 26 Kivääri ja pistooli 31 Haulikko 34 Liikkuva maali 36 Kasa-ammunta 37 Siluetti 38 Mustaruuti 38 Practical 40 Kultahiput Y50-sarja 10m ilmakivääri Alkukilpailu 1: 1) KokMAS 583,4, 2) YK 557,7, 3) KuusA 557,7, 4) NoSA 551,2. Alkukilpailu 2: 1) KokMAS 383,1, 2) KuusA 378,2, 3) YK 372,7, 4) NoSA 370,3. Pronssimitaliottelu: YK – NoSA 16-6 Kultamitaliottelu: KokMAS – KuusA 16-6 ILMAOLYMPIAPISTOOLIN SM-KILPAILUT 26.3. Ikaalinen Sarja M: 1) Teemu Lahti SUA 23 (559), 2) Teijo Kimpimäki JjA 18 (562), 3) Simo Saarenmaa HyMAS 13 (552), 4) Marko Talvitie LehA 11 (563), 5) Ali Tommola AsAs 7 (558), 6) Ari Meinander SySi 3 (554), 7) Oskari Tuominen SA 552, 8) Leevi Intonen VamSA 551, 9) Timo Paalanen AsAs 549, 10) Olli Söderlund RSA 546, 11) Jussi Saari SA 546, 12) Hannu Räsänen KSA 544, 13) Jan Par­ hiala SUA 542, 14) Jussi Laukkanen AsAs 537, 15) Konsta Intonen VamSA 537, 16) Henri Hynninen SA 533, 17) Raimo Laine RS 532, 18) Matti Kunttu KSA 531, 19) Vesa Kemppi KSA 527, 20) Jyrki Kronqvist KSA 513 Sarja M20: 1) Leevi Intonen VamSA 19 (544) FSE, 2) Aapeli Rinta-Koski IMAS 18 (530), 3) Iivari Kelhä RSA 13 (538), 4) Konsta Intonen VamSA 9 (521) Sarja M18: 1) Aapeli Rinta-Koski IMAS 535 SE Sarja M50: 1) Ali Tommola AsAs 556, 2) Olli Sö­ derlund RSA 533, 3) Markku Pitkäranta IU 532, 4) Veli-Pekka Nevala JjA 529, 5) Timo Paalanen AsAs 529, 6) Vesa Kemppi KSA 521, 7) Ari Meinander SySi 516, 8) Jyrki Kronqvist KSA 514, 9) Ari Kivimä­ ki JjA 512 Sarja M60: 1) Veli-Pekka Nevala JjA 544, 2) Hannu Räsänen KSA 534, 3) Seppo Nevansuu KuKu 532, 4) Raimo Laine RS 531, 5) Simo Saarenmaa HyMAS 528, 6) Jussi Laukkanen AsAs 518, 7) Torsti Annala PorkkA 516, 8) Arvo Harmaajärvi SA 515, 9) Hannu Vienola KaA 512, 10) Matti Kunttu KSA 504, 11) Ari Kivimäki JjA 502, 12) Matti Hellsten KouMAS 491, 13) Juha Kallio LievA 480, 14) Esa Peltonen SA 435, Juha Lamberg TaU DNS, Pekka Marttinen LievA DNS Sarja Y70: 1) Hannu Seppä KAS 526, 2) Mikko Yläjoki P-HA 492, 3) Juhani Öhman TiA 487, 4) Pekka Ranua LA 485, 5) Jorma Åsbacka MA 473, 6) Tuomo Valtonen RSA 449 Sarja Y75: 1) Hannu Seppä KAS 505, 2) Paavo Pitkänen BS-PA 504, 3) Jorma Åsbacka MA 494, 4) Juhani Öhman TiA 485, 5) Seppo Virtanen MSA 468, 6) Markku Ihantola PAS 462 Sarja Y80: 1) Matti Tulimäki JjA 415, 2) Juhani Tammela JjA 402, 3) Bernt Lindholm RS 390, 4) Matti Nikula IMAS 310 Sarja N: 1) Minna Ylinen SA 523, 2) Heli Fa­ gerström IU 497, 3) Saara Laiho SA 495, 4) Leila Linnainmaa SA 494, Tarja Sorri NoSA DSQ Sarja N50: 1) Leila Linnainmaa SA 502, 2) Tarja Sorri NoSA 496 Sarja YJ: 1) Asikkalan Ampumaseura 1644, 2) Satakunnan Ampujat 1631, 3) Jalasjärven Ampujat 1603, 4) Keski-Suomen Ampujat 1584 Sarja NJ: 1) Satakunnan Ampujat 1512 SJE Sarja Y50J: 1) Asikkalan Ampumaseura 1603, 2) Keski-Suomen Ampujat 1559, 3) Satakunnan Ampujat 1452, 4) Jalasjärven Ampujat 1448 SM-tulosten lähteet: Kilpailu- ja tulos­ palvelu Kiti. ILMAKIVÄÄRIN JA -PISTOOLIN SM-KILPAILUT 1.–3.4. 10m ilmakivääri, Sarja M: 1) Riku Koskela P-HA 244,7 (618,7), 2) Luukas Koota ESF 243,6 (609), 3) Lauri Syrjä AsAs 222,6 (621,6), 4) Roni Airo K-UAS 199,9 (618,4), 5) Juha Rutonen HAS 180,6 (607,9), 6) Ville Ketolainen IMAS 160,2 (607,4), 7) Mika Piipponen KuusA 139,5 (600,9), 8) Aleksi Kasi IMAS 118,3 (620,5), 9) Jyry Laaksonen SaSA 595,9, 10) Vertti Jauhiainen ESA 593,8, 11) Aleksi Välimäki KaA 592,5, 12) Eemeli Rinta-Koski IMAS 586,8, 13) Kaapo Jäppinen KuusA 584,3, 14) Kimmo Rytkö­ nen KAMS 572,9 10m ilmakivääri, Sarja N: 1) Alexandra Rosenlew ESF 247,2 (627,3), 2) Emmi Hyrkäs Hahlo 246,9 (630,5) DSE, 3) Saana Peltonen KeuSA 226,3 (617,2), 4) Marianne Palo IMAS 204,3 (625,2), 5) Essi Heiskanen PiekSA 183,6 (621,5), 6) Tuulevi Suomus VihAs 162,6 (617,9), 7) Inka Havukainen Hahlo 141,8 (617,5), 8) Sonja Myllys Hahlo 120,5 (616,9), 9) Pauliina Frilander Hahlo 616,4, 10) Mira Mäkelä LappjA 613,4, 11) Henna Viljanen KSF 613,3, 12) Maarit Nurmi KaA 613,2, 13) Jonna Puk­ kila HSA 612,7, 14) Jenni Leppänen V-SA 611,2, 15) Pinja Tapio KuusA 609,7, 16) Sonja Siitonen Hahlo 609,5, 17) Jenna Kuisma KSF 608,6, 18) Johanna Uusitalo LA 608,5, 19) Emma Malinen KSF 606,9, 20) Essi Laitinen TSA 606 SE, 21) Minea Terkola SaSA 605,5, 22) Aino Nenonen Hahlo 604,5, 23) Sonja Nenonen Hahlo 602,7, 24) Jonna Mauno KuusA 600,3, 25) Mira Terkola SaSA 600, 26) Suvi Petäjäsaari MyA 595,3, 27) Helmi Pietinalho SaSA 594,2, 28) Sari Nivala YK 593,1, 29) Anni Suominen SaSA 592,9, 30) Jenni Niskala PAS 588,5, 31) Minna Asikainen K-UAS 583,7, 32) Elisabeth Mattsson TSA 582,7, 33) Mia Seppälä HlAS 579,4, 34) Sari Paananen ÃSA 572,2, 35) Susanna Nylander HlAS 568,6, 36) Eszter Juhasz PAS 567,9 10m ilmakivääri, Sarja M20: 1) Aleksi Kasi IMAS 242,0 (612,6), 2) Lauri Syrjä AsAs 241,5 (619,4), 3) Santeri Kenola KaA 221,2 (615,5), 4) Niko Antila HSA 201 (602,3), 5) Luukas Koota ESF 179,2 (609,5), 6) Niko Elonen KaA 158,3 (601,4), 7) Eino Kurki KuusA 136,3 (573,6), 8) Vertti Jauhiainen ESA 113,6 (587,9) 10m ilmakivääri, Sarja N20: 1) Viivi Kemppi MyA 249,1 (624,1), 2) Alexandra Rosenlew ESF 248,7 (623,6), 3) Essi Heiskanen PiekSA 226,7 (620,9), 4) Neea Vuorela NoSA 204,5 (602), 5) Tuulevi Suomus VihAs 183,4 (615,4), 6) Pinja Tapio KuusA 160,4 (609,8), 7) Johanna Uusitalo LA 137,7 (608,5), 8) Minea Terkola SaSA 117,0 (610,4), 9) Mira Terkola SaSA 601,6, 10) Olga Lähteenmäki SäSA 596,4, 11) Anni Suominen SaSA 588, 12) Santra Mauno KuusA 581, 13) Elisabeth Mattsson TSA 579,7 10m ilmakivääri, Sarja M18: 1) Niko Elonen KaA 599,4, 2) Eetu Rissanen HAS 593, 3) Vertti Jauhiai­ nen ESA 589,3, 4) Eino Kurki KuusA 579,9 10m ilmakivääri, Sarja N18: 1) Alexandra Rosen­ lew ESF 615,4, 2) Sonja Myllys Hahlo 614,9, 3) Pinja Tapio KuusA 602,8, 4) Aino Nenonen Hahlo 602,4, 6) Neea Vuorela NoSA 601,9, 7) Emma Malinen KSF 597,9, 8) Niki Kamila RS 584,3, 9) Vilma Lähteen­ mäki SäSA 581,1, 10) Esma helena Viitanen LovAS 575,4 10m ilmakivääri, Sarja M16: 1) Santeri Kenola KaA 407,3, 2) Niko Antila HSA 399,6, 3) Kaapo Jäp­ pinen KuusA 397,6, 4) Elias Ruusunen AsAs 395, 5) Martti Saraniemi PA 392,8, 6) Kasper Kemppainen KSA 389,1, 7) Lauri Salminen VihAs 382,7, 8) Jesse URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 26 24.2.2023 8.46

Riihimäki IMAS 382,6, 9) Henrico Wiberg LovAS 381,4, 10) Veeti Korkeakoski SäSA 351,3 10m ilmakivääri, Sarja N16: 1) Nanna Uuttu IMAS 405,9, 2) Olga Lähteenmäki SäSA 396,2, 3) Sonja Nenonen Hahlo 395,3, 4) Helmi Pietinalho SaSA 389,1, 5) Laura Linnamäki MU 386,8, 6) Jade Ala-Marttila AsAs 373,6, 7) Pinja Korkeakoski SäSA 370,8 10m ilmakivääri, Sarja M50: 1) Kari Kortelainen PAS 408,9 DSE, 2) Tero Hovila SaSA 390,7, 3) Arto Rinne HlAS 389,4, 4) Mikko Taussi SäSA 383,8, 5) Matti Viljakainen SäSA 382,8, 6) Arto Sillanpää LeA 377,6, 7) Kimmo Rytkönen KAMS 376,8, 8) Janne Helenius NoSA 367,6, 9) Juha Haavisto KuusA 364, 10) Marko Mäkelä LappjA 355,6, Ulf Friberg RS DNS 10m ilmakivääri, Sarja N50: 1) Sari Nivala YK 387,6, 2) Minna Nygård KokMAS 376,9, 3) Tiina Ylä-Outinen KuusA 375,3, 4) Ursula Helenius NoSA 360,3 10m ilmakivääri, Sarja M60: 1) Lauri Lauste KokMAS 403,6 DSE, 2) Ilkka Ratamo SaSA 391 SE, 3) Martti Luhtajärvi SäSA 387,1, 4) Kurt Thune SaSA 382,7, 5) Rune Tikander ESA 382,7, 6) Matti Viljakainen SäSA 382,5, 7) Markku Niemi ÄSA 381,6, 8) Markku Haklin SaSA 380,5, 9) Erkki Kaut­ to PAS 378,3, 10) Esko Ranta PAS 377,6, 11) Heikki Tarkkanen IMAS 376,9, 12) Juha-Pekka Hulkkonen ESA 365,1, 13) Jari Lahdenvesi RS 364,4 10m ilmakivääri, Sarja N60: 1) Eeva Kyrönlahti SaSA 373,6 10m ilmakivääri, Sarja Y70: 1) Heikki Saarinen MeSA 374,3, 2) Tapio Lehto LeA 370,6, 3) Ismo Kärmeniemi ESA 369,2, 4) Heikki Mäkinen VirtA 368,5, 5) Heikki Ranne SäSA 361,1, 6) Toivo Lukka­ rinen SMY 358,6, 7) Väinö Ylitalo PAS 354,4, 8) Esko Törölä PAS 349,3 10m ilmakivääri, Sarja Y75: 1) Matti Rinnola V-SA 371,3, 2) Alpo Veijalainen HyMAS 348,1, 3) Esko Vuorinen PAS 343,8, 4) Pekka Lindfors SMY 323,5 10m ilmakivääri, Sarja Y80: 1) Kauko Kaartinen RS 351,3, 2) Sergei Tretjakov PAS 348,2, 3) Paavo Pyykkönen SMY 348,2, 4) Osmo Paavola V-SA 325,5, 5) Tauno Törnudd P-HA 324,2 10m ilmapistooli, Sarja M: 1) Joonas Kallio SUA 237,6 (571), 2) Karri Turunen NAS 235,9 (572), 3) Oskari Tuominen SA 213,9 (565), 4) Arttu Laulainen KeAms 192,9 (566), 5) Esa Savola LappjA 171,2 (559), 6) Markku Pitkäranta IU 152,5 (559), 7) Jarmo Salo LSA 132,4 (556), 8) Marko Talvitie LehA 113,1 (557), 9) Joni Virkkula OMAS 556, 10) Joonas Knuuti P-HA 555, 11) Rauno Hartikainen PAS 553, 12) Jani Tuulaniemi LA 552, 13) Juha Valjus KAS 552, 14) Jyrki Turja LSA 550, 15) Lars-Christian Schauman P-HA 549, 16) Jyrki Pitkäranta IU 548, 17) Risto Kilpeläinen KAMS 548, 18) Jaakko Riiali ESF 544, 19) Ari Meinander SySi 542, 20) Teemu Lahti SUA 541, 21) Artjom Frojan PAS 539, 22) Teemu Kumpulainen OMAS 537, 23) Henri Hynni­ nen SA 521, 24) Otto Suuronen SySi 517, 25) Timo Tulokas KAS 516 10m ilmapistooli, Sarja M20: 1) Arttu Laulainen KeAms 231 (557) SE, 2) Leevi Intonen VamSA 228,1 (545), 3) Lasse Kurkela RS 208,6 (541), 4) Iivari Kelhä RSA 187,0 (527), 5) Roope Eskola AsAs 166,6 (451), 6) Peetu Puumala KP-V 134,5 (500), Joona Krivetz MA DSQ 10m ilmapistooli, Sarja M18: 1) Aapeli Rin­ ta-Koski IMAS 506 10m ilmapistooli, Sarja M16: 1) Otso-Aadolf Ahokangas KokMAS 351 SE, 2) Joona Krivetz MA 338, 3) Peetu Puumala KP-V 322 10m ilmapistooli, Sarja M50: 1) Jyrki Pitkäranta IU 368, 2) Rauno Hartikainen PAS 368, 3) Juha Valjus KAS 367, 4) Jarmo Salo LSA 367, 5) Jyrki Turja LSA 367, 6) Ari Meinander SySi 363, 7) Petri Ahokangas KokMAS 361, 8) Mika Irla PorkkA 359, 9) Markku Pitkäranta IU 359, 10) Jaakko Riiali ESF 355, 11) Jyrki Kronqvist KSA 354, 12) Jouko Flemming TSA 351, 13) Timo Tulokas KAS 347, 14) Kimmo Paananen ÄSA 344, 15) Heikki Kurkela RS 335, 16) Ismo Minkkinen HyMAS 327, 17) Jari Nieminen SäSA 319 10m ilmapistooli, Sarja M60: 1) Lauri Lauste KokMAS 367, 2) Matti Anttonen SaSA 363, 3) Antti Pesonen SySi 362, 4) Hannes FrigÃ¥rd SA 360, 5) Simo Saarenmaa HyMAS 359, 6) Raimo Laine RS 358, 7) Torsti Annala PorkkA 357, 8) Markku Ranta­ la SäSA 356, 9) Seppo Nevansuu KuKu 355, 10) Ris­ to Kilpeläinen KAMS 353, 11) Arvo Harmaajärvi SA 352, 12) Jouko Lehikoinen ESA 352, 13) Kenneth Mariani-Cerati RS 351, 14) Jukka Myllykylä SaSA 351, 15) Matti Kaipiainen PAS 347, 16) Jari pekka Savojoki SaSA 335, 17) Ari Aittamäki SA 326, 18) Matti Venho TSA 320, 19) Esa Peltonen SA 320 10m ilmapistooli, Sarja Y70: 1) Vesa Savolainen PorkkA 359, 2) Kalevi Toivonen TSA 358, 3) Antti Tervola K-UAS 340, 4) Veijo Piironen P-HA 338, 5) Seppo Junttila TSA 333, 6) Pekka Kähkönen TSA 305 10m ilmapistooli, Sarja Y75: 1) Raimo Lusenius LA 358, 2) Rauno Hotti PAS 356, 3) Jorma Åsbacka MA 349, 4) Juhani Öhman TiA 347, 5) Pentti Järvi­ nen HVA 345, 6) Hannu Seppä KAS 343, 7) Seppo Virtanen K-64 337, 8) Timo Laurila K-UAS 333, 9) Tuomo Valtonen RSA 333, 10) Erkki Kivinen P-HA 331, 11) Jorma Laakso K-64 318, 12) Pertti Toikka SaSA 286 10m ilmapistooli, Sarja Y80: 1) Usko Mettiäinen HVA 298, 2) Matti Nurminen PAS 294, Matti Arvela TSA DSQ 10m ilmapistooli, Sarja N: 1) Maija Pärri RSA 234,1 (559), 2) Elina Silver TSA 232,4 (562), 3) Susanna Saksa HSA 211,8 (550), 4) Sonja Aaltonen TSA 192,4 (556), 5) Ritva Karri KokMAS 171,6 (549), 6) Ella Hakala IMAS 152,8 (558), 7) Paula Viitasaari PAS 130,0 (549), 8) Essi Gregori OMAS 108,1 (544), 9) Jenni Rytkönen ESA 533, 10) Marja-Liisa Tahva­ nainen SaSA 530, 11) Kirsi Ala-Marttila AsAs 530, 12) Oksana Frojan PAS 529, 13) Riitta Mäkelä PAS 524, 14) Riikka Kilpeläinen KAMS 520, 15) Lumi Saikkonen RS 519, 16) Satu Luoto ESA 514, 17) Saara Laiho SA 512, 18) Liisa Alanko NoSA 511, 19) Katja Makkonen MA 507, 20) Marja-Liisa Liminka RASSI 498, 21) Johanna Gustafsson K-UAS 471, 22) Elisa Lähdesmäki HVA 465, 23) Johanna Rajaviita AsAs 461, 24) Sanna Enbäck-Nieminen AsAs 449 10m ilmapistooli, Sarja N20: 1) Ella Hakala IMAS 234,3 (560) FSE, 2) Vilja-Alina Ahokangas KokMAS 223,2 (545), 3) Minka Puumala KP-V 195,8 (491) 10m ilmapistooli, Sarja N18: 1) Johanna Rantalai­ nen MA 523, 2) Emmi Pitkänen SA 488 10m ilmapistooli, Sarja N16: 1) Minka Puumala KP-V 351 10m ilmapistooli, Sarja N50: 1) Ritva Karri Kok­ MAS 362, 2) Satu Luoto ESA 351, 3) Paula Viitasaari PAS 349, 4) Mervi Kelhä RS 339, 5) Tarja Sorri NoSA 337, 6) Johanna Gustafsson K-UAS 330, 7) Liisa Alanko NoSA 329 10m ilmapistooli, Sarja N60: 1) Päivi Mariani-Ce­ rati ESF 330, 2) Johanna Gustafsson K-UAS 308, 3) Ritva Mykrä SA 298 R2, 10m ilmakivääri pysty, Sarja Y75: 1) Sirk­ ka-Liisa Collin Rihla 360,1 DSE, 2) Touko Koivisto MU 356,7 R3, 10m ilmakivääri makuu, Sarja Y70: 1) Erkki Pekkala HaAS 597,3 R3, 10m ilmakivääri makuu, Sarja Y75: 1) Touko Koivisto MU 614,1 DSE, 2) Sirkka-Liisa Collin Rihla 590,9 P1, 10m ilmapistooli, Sarja M: 1) Ari Äijö KP-V 325 SE P2, 10m ilmapistooli, Sarja M50: 1) Ari Äijö KP-V 205 SE P2, 10m ilmapistooli, Sarja Y70: 1) Erkki Pekkala HaAS 316 50M KIVÄÄRIN SM-KILPAILUT, NUORET 23.–24.7. Mikkeli 50m kivääri asentokilpailu, Sarja M20: 1) Luu­ kas Koota ESF 17 (575), 2) Lauri Syrjä AsAs 9 (578), 3) Aleksi Kasi IMAS 573, 4) Niko Antila HSA 556, 5) Santeri Kenola KaA 559, 6) Henrik Karlsson K-UAS 528, 7) Niko Elonen KaA 528, 9) Vertti Jauhiainen ESA 522 50m kivääri asentokilpailu, Sarja N20: 1) Essi Heiskanen PiekSA 16 (576), 2) Viivi Kemppi MyA 0 (572), 3) Alexandra Rosenlew ESF 573, 4) Tuulevi Suomus VihAs 578, 5) Aino Nenonen Hahlo 570, 6) Johanna Uusitalo LA 554, 7) Elisabeth Mattsson TSA 513, 8) Santra Mauno KuusA 525 50m kivääri asentokilpailu, Sarja M18: 1) Kasper Kemppainen KSA 545, 2) Niko Elonen KaA 544, 3) Kaapo Jäppinen KuusA 543, 4) Vertti Jauhiainen ESA 529, 5) Aatu Suo MyA 525, 6) Eino Kurki KuusA 521 50m kivääri asentokilpailu, Sarja N18: 2) Aino Nenonen Hahlo 573, 3) Sonja Nenonen Hahlo 564, 4) Pinja Tapio KuusA 553, 5) Minea Terkola SaSA 553, 6) Emma Malinen KSF 543, 7) Nanna Uuttu IMAS 528, 8) Helmi Pietinalho SaSA 528 50m kivääri asentokilpailu, Sarja M16: 1) Niko Antila HSA 555 SE, 2) Santeri Kenola KaA 552, 3) Kasper Kemppainen KSA 540, 4) Kaapo Jäppinen KuusA 537, 5) Elias Ruusunen AsAs 519 50m kivääri asentokilpailu, Sarja N16: 2) Sonja Nenonen Hahlo 551, 3) Nanna Uuttu IMAS 548, 4) Helmi Pietinalho SaSA 536, 5) Anna Pekonen ESA 511, 6) Inka Raskila ESA 486 50m kivääri asentokilpailu, Sarja Y18J: 1) KuusA 1617 50m kivääri makuu, Sarja M20: 1) Aleksi Kasi IMAS 624,4 DSE, 2) Lauri Syrjä AsAs 615,7, 3) Luukas Koota ESF 615,4, 5) Niko Antila HSA 603,5, 6) Henrik Karlsson K-UAS 603,3, 7) Santeri Kenola KaA 600,2, 8) Vertti Jauhiainen ESA 595,3, 9) Niko Elonen KaA 590,2, 10) Aatu Suo MyA 579,1 50m kivääri makuu, Sarja N20: 1) Essi Heiskanen PiekSA 613,3, 2) Aino Nenonen Hahlo 610,4, 3) Viivi Kemppi MyA 609,4, 4) Santra Mauno KuusA 606,1, 5) Tuulevi Suomus VihAs 603,2, 6) Johanna Uusitalo LA 598,4, 7) Hilkka Rinta-Koski IMAS 592,2, 8) Elisabeth Mattsson TSA 569,3 50m kivääri makuu, Sarja M18: 1) Vertti Jauhiai­ nen ESA 602,7, 2) Aapeli Rinta-Koski IMAS 600,0, 3) Niko Elonen KaA 598,7, 4) Aatu Suo MyA 595,7, 5) Jesse Riihimäki IMAS 590,2, 6) Eino Kurki KuusA 575,5, 7) Eemi Ilomäki P-HA 554,7, 8) Aleksi Närhi MA 537,9 50m kivääri makuu, Sarja N18: 1) Alexandra Ro­ senlew ESF 611,9, 2) Sonja Nenonen Hahlo 608,6, 3) Aada Heikkilä P-HA 606,2, 4) Aino Nenonen Hahlo 604,9, 5) Emma Malinen KSF 602,9, 6) Pinja Tapio KuusA 602,5, 7) Nanna Uuttu IMAS 601,2, 8) Minea Terkola SaSA 597,1, 9) Ella Ilomäki P-HA 579,9 50m kivääri makuu, Sarja M16: 1) Elias Ruusu­ nen AsAs 396,9, 2) Jesse Riihimäki IMAS 396,3, 3) Santeri Kenola KaA 395,8, 4) Niko Antila HSA 395,7, 5) Kaapo Jäppinen KuusA 392,9, 6) Kasper Kemppainen KSA 391,3 50m kivääri makuu, Sarja N16: 2) Sonja Neno­ nen Hahlo 399,8, 3) Helmi Pietinalho SaSA 399,4, 4) Anna Pekonen ESA 397,6, 5) Nanna Uuttu IMAS 397,2, 7) Inka Raskila ESA 387,5, 8) Hertta Pekonen ESA 384,1, 9) Tuuli Riihimäki IMAS 380,9, 10) Jade Ala-Marttila AsAs 376,0 50m kivääri makuu, Sarja Y20J: 2) KuusA 1784,1 50m kivääri makuu, Sarja Y18J: 1) IMAS 1791,4, 2) P-HA 1740,8 50m kivääri makuu, Sarja N16J: 1) ESA 1169,2 50M KIVÄÄRIN SM-KILPAILUT, M JA N 30.–31.7. 50m kivääri asentokilpailu, Sarja M: 1) Aleksi Leppä HAS 583, 2) Riku Koskela P-HA 583, 3) Roni Airo K-UAS 581, 4) Aleksi Kasi IMAS 580, 5) Sebas­ tian Långström KSF 577, 6) Joni Stenström RS 576, 7) Lauri Syrjä AsAs 576, 8) Juha Rutonen HAS 575, 9) Antti Puhakka HAS 574, 10) Mika Piipponen KuusA 564, 11) Matti Konttinen OMAS 563, 12) Jyry Laaksonen SaSA 552, 13) Hannu Yläoutinen KuusA 548, 14) Vertti Jauhiainen ESA 542, 15) Eino Kurki KuusA 535 50m kivääri asentokilpailu, Sarja N: 1) Viivi Kemppi MyA 584, 2) Henna Viljanen KSF 579, 3) Essi Heiskanen PiekSA 578, 4) Alexandra Rosenlew ESF 578, 5) Marianne Palo IMAS 577, 6) Aino Ne­ nonen Hahlo 577, 7) Tuulevi Suomus VihAs 576, 8) Mira Mäkelä LappjA 574, 9) Marjo Yli-Kiikka IMAS 572, 10) Pauliina Frilander Hahlo 571, 11) Inka Havukainen Hahlo 561, 12) Sonja Nenonen Hahlo 559, 13) Maarit Nurmi KaA 559, 14) Sonja Siitonen Hahlo 557, 15) Minea Terkola SaSA 548, 16) Nanna Uuttu IMAS 545, 17) Jonna Pukkila HSA 545, 18) Helmi Pietinalho SaSA 525, 19) Santra Mauno KuusA 522, 20) Elisabeth Mattsson TSA 513 50m kivääri asentokilpailu, Sarja YJ: 1) HAS SJE, 2) SaSA 1625, 3) KuusA 1621 50m kivääri asentokilpailu, Sarja NJ: 1) IMAS SJE SJE, 2) Hahlo 1689 50m kivääri makuu, Sarja M: 1) Riku Koskela P-HA 623,1 DSE, 2) Sebastian Långström KSF 620,3, 3) Juha Rutonen HAS 619,7, 4) Tero Hovila SaSA 617,4, 5) Björn Friman ESF 616,5, 6) Cristian Friman ESF 616,3, 7) Aleksi Kasi IMAS 616,3, 8) Joni Stenström RS 616,3, 9) Lauri Syrjä AsAs 615,4, 10) Antti Puhakka HAS 612,8, 11) Mika Tikkanen LA 611,5, 12) Mika Piipponen KuusA 609,9, 13) Luukas Koota ESF 609,0, 14) Jouni Jokinen MyA 609,0, 15) Jyry Laaksonen SaSA 608,6, 16) Roni Airo K-UAS 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 27 27 24.2.2023 8.46

SM 2022 607,2, 17) Eemeli Rinta-Koski IMAS 605,8, 18) Aatu Suo MyA 601,5, 19) Hannu Yläoutinen KuusA 601, 20) Kaapo Jäppinen KuusA 597,4, 21) Aapeli Rinta-Koski IMAS 593,7, 22) Vertti Jauhiainen ESA 592, 23) Eino Kurki KuusA 585,2, 24) Juha-Matti Hyttinen PAS 519,6 50m kivääri makuu, Sarja N: 1) Marianne Palo IMAS 623,1, 2) Mira Mäkelä LappjA 620,4, 3) Pauliina Frilander Hahlo 618,4, 4) Alexandra Rosenlew ESF 616,8, 5) Marjo Yli-Kiikka IMAS 616,6, 6) Aino Nenonen Hahlo 614,8, 7) Tuulevi Suomus VihAs 614,0, 8) Maarit Nurmi KaA 613,6, 9) Essi Heiskanen PiekSA 612,9, 10) Inka Havukainen Hahlo 612,6, 11) Sonja Nenonen Hahlo 612,4, 12) Viivi Kemppi MyA 611,2, 13) Sonja Siitonen Hahlo 610,5, 14) Aada Heikkilä P-HA 609,3, 15) Emma Malinen KSF 608,3, 16) Santra Mauno KuusA 602,9, 17) Helmi Pietinalho SaSA 597,8, 18) Jonna Pukkila HSA 595,3, 19) Nanna Uuttu IMAS 593,3, 20) Tiina Ylä-Outinen KuusA 586,4, 21) Elisabeth Mattsson TSA 584,5 50m kivääri makuu, Sarja YJ: 1) ESF 1841,8, 2) SaSA 1823,8, 3) KSF 1821,7, 4) IMAS 1815,8, 5) KuusA 1813,8, 6) KuusA II 1769,0 50m kivääri makuu, Sarja NJ: 1) Hahlo 1841,5, 2) IMAS 1833,0 R6, 50m kivääri makuu, Sarja Y: 1) Jarkko Mylly HaaAs 618,3 DSE PISTOOLILAJIEN SM-KILPAILUT 12.–14.8. Pori 25m olympiapistooli, Sarja M: 1) Marko Talvitie LehA 20 (576) SE, 2) Jarmo Salo LSA 15 (540), 3) Teijo Kimpimäki JjA 11 (532), 4) Ari Meinander SySi 10 (533), 5) Lasse Kurkela RS 7 (552), 6) Iivari Kelhä RSA 5 (526), 7) Jussi Saari SA 524, 8) Juha-Matti Lähteenmäki SA 486, 9) Heikki Kurkela RS 485, 10) Henri Hynninen SA 463 25m olympiapistooli, Sarja N: 1) Olga Wolkoff ESA 523, 2) Susanna Saksa HSA 505, 3) Satu Luoto ESA 499, 4) Saara Laiho SA 402 25m olympiapistooli, Sarja YJ: 1) Satakunnan Ampujat 1473 25m vakiopistooli, Sarja M: 1) Joonas Kallio SUA 563, 2) Marko Talvitie LehA 563, 3) Karri Turunen NAS 561, 4) Klaus Tupi TSA 559, 5) Esa Savola LappjA 556, 6) Teemu Lahti SUA 555, 7) Jarmo Salo LSA 553, 8) Ari Meinander SySi 549, 9) Lasse Kurkela RS 548, 10) Niko Joutsensalo HlAS 546, 11) Markku Pitkäranta IU 544, 12) Teijo Kimpimäki JjA 538, 13) Rauno Hartikainen PAS 538, 14) Jyrki Pitkäranta IU 536, 15) Jouko Flemming TSA 535, 16) Lauri Lauste KokMAS 534, 17) Petri Eteläniemi P-HA 533, 18) Joni Virkkula OMAS 533, 19) Jan Parhiala SUA 533, 20) Joonas Knuuti P-HA 529, 21) Antti Jokinen OMAS 529, 22) Harri Hiipakka Kok­ MAS 526, 23) Timo Paalanen AsAs 523, 24) Antti Pesonen SySi 521, 25) Juha Gylling K-64 519, 26) Asser Vuola HeiA 518, 27) Risto Kilpeläinen KAMS 517, 28) Ville Leskinen LAS 517, 29) Jari Nissi NoSA 515, 30) Konsta Intonen VamSA 514, 31) Leevi Intonen VamSA 508, 32) Toni Liimatainen KAMS 508, 33) Juha-Matti Lähteenmäki SA 505, 34) Jyrki Kronqvist KSA 502, 35) Risto Korhonen KAMS 502, 36) Heikki Kurkela RS 494, 37) Tero Hakala SA 486, 38) Teemu Kumpulainen OMAS 483, 39) Iivari Kel­ hä RSA 483, 40) Antti Siponen RASSI 482, 41) Otto Suuronen SySi 481, 42) Henri Hynninen SA 481 25m vakiopistooli, Sarja N: 1) Sonja Aaltonen TSA 535, 2) Ritva Karri KokMAS 533, 3) Susanna Saksa HSA 530, 4) Ella Hakala IMAS 528, 5) Olga Wolkoff ESA 528, 6) Paula Viitasaari PAS 526, 7) Maija Pärri RSA 525, 8) Leena Talvitie LAS 503, 9) Satu Luoto ESA 496, 10) Maija Saarto TSA 495, 11) Riikka Kilpeläinen KAMS 485, 12) Saara Laiho SA 475 25m vakiopistooli, Sarja YJ: 1) Suomussalmen Urheiluampujat 1651, 2) Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseura 1593, 3) Sysmän Sisu 1551, 4) Ou­ lun Metsästys- ja Ampumaseura 1545, 5) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1527, 6) Satakunnan Ampujat 1472 25m pistooli, Sarja M: 1) Marko Talvitie LehA 575 SE, 2) Esa Savola LappjA 572, 3) Ari Meinander SySi 570, 4) Joonas Kallio SUA 570, 5) Jan Parhiala SUA 566, 6) Lasse Kurkela RS 564, 7) Teijo Kimpimäki JjA 561, 8) Markku Pitkäranta IU 558, 9) Jouko Flemming TSA 557, 10) Antti Jokinen OMAS 557, 11) Joni petteri Virkkula OMAS 556, 12) Klaus Tupi TSA 555, 13) Jari Nissi NoSA 555, 14) Ville Leskinen 28 LAS 552, 15) Rauno Hartikainen PAS 551, 16) Teemu Lahti SUA 551, 17) Risto Korhonen KAMS 550, 18) Antti Pesonen SySi 548, 19) Lauri Lauste KokMAS 548, 20) Jyrki Pitkäranta IU 546, 21) Leevi Intonen VamSA 543, 22) Timo Paalanen AsAs 541, 23) Niko Joutsensalo HlAS 537, 24) Heikki Kurkela RS 534, 25) Konsta Intonen VamSA 533, 26) Asser Vuola HeiA 531, 27) Henri Hynninen SA 530, 28) Harri Hiipakka KokMAS 529, 29) Panu Saikkonen HVA 526, 30) Teemu Kumpulainen OMAS 520, 31) Mika Welling KAMS 517, 32) Risto Kilpeläinen KAMS 514, 33) Toni Liimatainen KAMS 509, 34) Otto Suuronen SySi 508, 35) Jyrki Kronqvist KSA 502, 36) Antti Siponen RASSI 497, 37) Iivari Kelhä RSA 474 25m pistooli, Sarja N: 1) Ritva Karri KokMAS 20 (566), 2) Olga Wolkoff ESA 18 (542), 3) Susanna Saksa HSA 14 (261), 4) Elina Silver TSA 11 (551), 5) Lumi Saikkonen RS 9 (534), 6) Paula Viitasaari PAS 6 (266), 7) Maija Pärri RSA 5 (558), 8) Maija Saarto TSA 2 (534), 9) Oksana Frojan PAS 533, 10) Ella Hakala IMAS 531, 11) Kristina Baumgartner KAS 525, 12) Sonja Aaltonen TSA 517, 13) Satu Luoto ESA 515, 14) Leena Talvitie LAS 514, 15) Riikka Kilpeläinen KAMS 510, 16) Emmi Pitkänen SA 491, 17) Saara Laiho SA 478, 18) Minna Ylinen SA 466 25m pistooli, Sarja YJ: 1) Suomussalmen Urheiluampujat 1685, 2) Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseura 1643, 3) Oulun Metsästys- ja Am­ pumaseura 1633, 4) Sysmän Sisu 1626, 5) Poliisien Ampumaseura 1621, 6) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1573 25m pistooli, Sarja NJ: 1) Turun Seudun Ampujat 1602, 2) Satakunnan Ampujat 1435 50m pistooli, Sarja M: 1) Karri Turunen NAS 545, 2) Esa Savola LappjA 533, 3) Jarmo Salo LSA 532, 4) Jyrki Pitkäranta IU 523, 5) Lars-Christian Schauman P-HA 514, 6) Lauri Lauste KokMAS 514, 7) Klaus Tupi TSA 512, 8) Markku Pitkäranta IU 512, 9) Rauno Hartikainen PAS 509, 10) Jari Nissi NoSA 505, 11) Ismo Haapala KokMAS 497, 12) Jussi Saari SA 497, 13) Juha-Matti Lähteenmäki SA 495, 14) Olli Söderlund RSA 494, 15) Antti Pesonen SySi 490, 16) Hannes Frigård SA 483, 17) Risto Kilpeläi­ nen KAMS 474, 18) Risto Korhonen KAMS 472, 19) Toni Liimatainen KAMS 467, 20) Henri Hynninen SA 452, 21) Mika Welling KAMS 450 50m pistooli, Sarja N: 1) Ritva Karri KokMAS 521, 2) Elina Silver TSA 520, 3) Susanna Saksa HSA 502, 4) Olga Wolkoff ESA 497, 5) Heli Fagerström IU 488, 6) Satu Luoto ESA 466, 7) Saara Laiho SA 437 50m pistooli, Sarja YJ: 1) Kokkolan Metsästys - ja Ampumaseura 1532, 2) Isojoen Urheilijat 1523, 3) Satakunnan Ampujat 1475, 4) Kuopion Ampumaja Metsästysseura 1389 25m isopistooli, Sarja M: 1) Petri Eteläniemi P-HA 572, 2) Marko Talvitie LehA 571, 3) Joonas Kallio SUA 569, 4) Jan Parhiala SUA 568, 5) Esa Savola LappjA 567, 6) Ari Meinander SySi 563, 7) Markku Pitkäranta IU 562, 8) Teemu Lahti SUA 560, 9) Antti Jokinen OMAS 559, 10) Joonas Knuuti P-HA 558, 11) Jouko Flemming TSA 557, 12) Jari Nissi NoSA 551, 13) Niko Joutsensalo HlAS 548, 14) Jyrki Pitkä­ ranta IU 546, 15) Mika Welling KAMS 534, 16) Asser Vuola HeiA 532, 17) Juha-Matti Lähteenmäki SA 521, 18) Otto Suuronen SySi 521, 19) Risto Korho­ nen KAMS 516, 20) Kari Niemelä HlAS 511, 21) Toni Liimatainen KAMS 509, 22) Risto Kilpeläinen KAMS 507, 23) Jussi Saari SA 471, 24) Klaus Tupi TSA DNF 25m isopistooli, Sarja YJ: 1) Suomussalmen Urheiluampujat 1697, 2) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1559 P6, 25m vakiopistooli, Sarja M: 1) Markku Karja­ lainen LA 472 SE P3, 25m pistooli, Sarja M: 1) Markku Karjalainen LA 526 SE P4, 50m pistooli, Sarja M: 1) Markku Karjalainen LA 443 SE 50m kivääri asentokilpailu, Sarja M60: 1) Pentti Meri MA 555 SE, 2) Lauri Lauste KokMAS 552, 4) Markku Haklin SaSA 543, 6) Rune Tikander ESA 541, 7) Jarmo Järvelä KuusA 539, 8) Mikko Mattila MyA 539, 9) Jari Lehtinen KSA 536, 10) Jouko Valtonen KuusA 534, 12) Jari Lahdenvesi RS 532, 13) Veikko Laine SaSA 523, 15) Esko Ranta PAS 520, 17) Jorma Kuivanen LuuA 518, 18) Pertti Sinkko MyA 501, 19) Hannu Majalahti KaA 491, 20) Juha-Pekka Hulkkonen ESA 474, 21) Ulf Friberg RS 473 50m kivääri asentokilpailu, Sarja N60: 1) Eila Väisänen MyA 545, 2) Eeva Kyrönlahti SaSA 493 50m kivääri asentokilpailu, Sarja Y70: 1) Olli Lehtimäki MyA 565 SE, 2) Heikki Ranne SäSA 558, 3) Jukka Salila KSA 554, 4) Tapio Lehto LeA 549, 5) Esko Törölä PAS 543, 6) Ismo Kärmeniemi ESA 539 50m kivääri asentokilpailu, Sarja Y75: 1) Mauri Heino KAS 545, 2) Sirkka-Liisa Collin Rihla 538, 3) Martti Syrjäoja ESA 531, 4) Pekka Lindfors SMY 527, 5) Esko Vuorinen PAS 516 50m kivääri asentokilpailu, Sarja Y80: 1) Sergei Tretjakov PAS 561 SE, 2) Kauko Kaartinen RS 545, 3) Taisto Koskenlaakso NAME-88 540, 4) Paavo Pyykkönen SMY 529, 5) Tauno Lindström AsAs 494, 6) Pentti Ihalainen SaSA DNF 50m kivääri makuu, Sarja M50: 1) Tero Hovila SaSA 616,7, 2) Erkki Kallio RS 613,0, 3) Kimmo Rytkönen KAMS 605,9, 4) Hannu Yläoutinen KuusA 604,0, 5) Lasse Voutilainen RS 601,2, 6) Janne Helenius NoSA 597,5, 7) Mikko Taussi SäSA 595,5, 8) Arto Sillanpää LeA 595, 9) Tim Partanen HyMAS 588,5, 10) Seppo Laakso LeA 586,5, 11) Juha Laak­ sonen SaSA 574,8 50m kivääri makuu, Sarja N50: 1) Tiina Ylä-Outi­ nen KuusA 600,9, 2) Minna Nygård KokMAS 600,6, 3) Sari Nivala YK 597,2, 4) Hanna-Kaija Nieminen LeA 596,6, 5) Ursula Helenius NoSA 573,8 50m kivääri makuu, Sarja M60: 1) Jukka Jokinen Rihla 609,9, 2) Jari Lehtinen KSA 606,7, 3) Markku Haklin SaSA 606,5, 4) Pentti Meri MA 605,3, 5) Ta­ pio Kajan SäSA 603,5, 6) Pertti Sinkko MyA 603,1, 7) Matti Viljakainen SäSA 598,1, 8) Jari Lahdenvesi RS 598, 9) Rune Tikander ESA 597,4, 10) Kari Helin Rihla 597,2, 11) Veijo Lämsä TSA 597,1, 12) Mikko Mattila MyA 594,8, 13) Esko Pentikäinen TSA 593,4, 14) Jarmo Järvelä KuusA 592,4, 15) Veikko Laine SaSA 591,9, 16) Harri Björkbacka ÄSA 589,6, 17) Hannu Majalahti KaA 584,9, 18) Juha-Pekka Hulkkonen ESA 584, 19) Esko Ranta PAS 582,3, 20) Jorma Kuivanen LuuA 580,5, 21) Ulf Friberg RS 578,8, 22) Jouko Valtonen KuusA 578, 23) Jorma Tiilikainen ÅSA 575,6, 24) Markku Niemi ÄSA 572,7 50m kivääri makuu, Sarja N60: 1) Eila Väisänen MyA 599,8, 2) Eeva Kyrönlahti SaSA 574,8 50m kivääri makuu, Sarja Y70: 1) Olli Lehtimäki MyA 609,8, 2) Ismo Kärmeniemi ESA 605,1, 3) Jukka Salila KSA 603 SE, 4) Ensio Miikkulainen BS-PA 597,9, 5) Tapio Lehto LeA 596,5, 6) Heikki Ranne SäSA 594,1, 7) Torolf Nieminen BS-PA 578,4, 8) Esko Törölä PAS 577,4 50m kivääri makuu, Sarja Y75: 1) Jouko Forsten SA 602,7, 2) Ralf Westerlund RS 601,1, 3) Torsti Hellman Rihla 600,9, 4) Jarmo Engblom TSA 596 SE, 5) Matti Koivusalo TSA 586,4, 6) Mauri Heino KAS 585,6, 7) Martti Syrjäoja ESA 579,4, 8) Pekka Lindfors SMY 575,9 50m kivääri makuu, Sarja Y80: 1) Sergei Tretjakov PAS 600,1, 2) Juhani Ahola KSA 590,8, 3) Kauko Kaartinen RS 584,3, 4) Paavo Pyykkönen SMY 579,1, 5) Tauno Lindström AsAs 560,6, 6) Pentti Ihalainen SaSA 504,9 R6, 50m kivääri makuu, Sarja Y75: 1) Touko Koivisto MU 580,7 DSE 50M KIVÄÄRIN IKÄSARJOJEN SM-KILPAILUT 50m pistooli, Sarja M50: 1) Rauno Hartikainen PAS 534, 2) Markku Pitkäranta IU 517, 3) Heikki Oikari TiA 507, 4) Jarkko Rannisto LappjA 502, 5) Olli Söderlund RSA 499, 6) Juha Valjus KAS 493, 7) Kai Jahnsson PAS 492, 8) Ismo Minkkinen HyMAS 483, 9) Jaakko Riiali ESF 479, 10) Mika Welling KAMS 478, 11) Jyrki Kronqvist KSA 475, 12) Vesa Kemppi KSA 456 50m pistooli, Sarja M60: 1) Lauri Lauste KokMAS 520, 2) Torsti Annala PorkkA 501, 3) Arvo Harmaa­ järvi SA 498, 4) Antti Pesonen SySi 493, 5) Risto Korhonen KAMS 491, 6) Raimo Laine RS 490, 7) 13.–14.8. Salo 50m kivääri asentokilpailu, Sarja M50: 1) Erkki Kallio RS 558 SE, 2) Tero Hovila SaSA 556, 3) Lasse Voutilainen RS 549, 4) Hannu Yläoutinen KuusA 534, 5) Mikko Taussi SäSA 532, 6) Arto Sillanpää LeA 530, 7) Kimmo Rytkönen KAMS 524, 8) Seppo Laakso LeA 515, 9) Janne Helenius NoSA 491 50m kivääri asentokilpailu, Sarja N50: 1) Tiina Ylä-Outinen KuusA 531, 2) Minna Nygård KokMAS 528, 3) Ursula Helenius NoSA 490 25M JA 50M PISTOOLIN SM-KILPAILUT, IKÄSARJAT 19.–20.8. Laukaa URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 28 24.2.2023 8.46

SM 2022 Matti Kaipiainen PAS 489, 8) Matti Kunttu KSA 484, 9) Hannu Palomäki TiA 483, 10) Matti Takala KAS 480, 11) Harri Hiipakka KokMAS 470, 12) Jorma Mecklin JuvA 466, 13) Simo Saarenmaa HyMAS 463, 14) Risto Kilpeläinen KAMS 462, 15) Kari Rei­ nola RSA 458, 16) Veikko Alanko HyMAS 456, 17) Markku Koskivirta KAS 455, 18) Pekka Nenonen KAMS 449, 19) Markku Munne RASSI 444, 20) Pekka Ratilainen KSA 405 50m pistooli, Sarja Y70: 1) Heikki Lipsanen JuvA 474, 2) Vesa Savolainen PorkkA 416 50m pistooli, Sarja Y75: 1) Juhani Öhman TiA 461, 2) Tuomo Valtonen RSA 454, 3) Jorma Åsbac­ ka MA 441, 4) Markku Ihantola PAS 438, 5) Jarmo Hoikkala SaSA 407, 6) Pentti Järvinen HVA 331 50m pistooli, Sarja Y80: 1) Alpo Tuikka ÅSA 442, 2) Antti Weijo LuhA 438 50m pistooli, Sarja N50: 1) Ritva Karri KokMAS 505, 2) Satu Luoto ESA 494, 3) Olga Wolkoff ESA 474, 4) Minna Tolvanen ESA 417, 5) Tarja Sorri NoSA 396 50m pistooli, Sarja N60: 1) Sirkka Ylistö MuurY 359 50m pistooli, Sarja Y50J: 1) Poliisien Ampuma­ seura 1515, 2) Kokkolan Metsästys ja Ampuma­ seura 1495, 3) Tikkakosken Ampujat 1451, 4) Kuo­ pion Ampuma- ja Metsästysseura 1431, 5) Kotkan Ampumaseura 1428, 6) Keski-Suomen Ampujat 1415, 7) Rauman Seudun Urheiluampujat 1411, 8) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1402 50m pistooli, Sarja N50J: 1) Etelä-Saimaan Ampujat 1385 25m pistooli, Sarja M20: 1) Lasse Kurkela RS 567 SE, 2) Iivari Kelhä RSA 551, 3) Leevi Intonen VamSA 547, 4) Konsta Intonen VamSA 543, 5) Roope Eskola AsAs 530 25m pistooli, Sarja M16: 1) Lauri Kivistö KuKu 332 SE, 2) Leevi Tanskanen AsAs 290 25m pistooli, Sarja N20: 1) Vilja-Alina Ahokangas KokMAS 537, 2) Lumi Saikkonen RS 529 25m pistooli, Sarja N16: 1) Lumi Saikkonen RS 338 25m pistooli, Sarja N50: 1) Ritva Karri KokMAS 565, 2) Olga Wolkoff ESA 550, 3) Paula Viitasaari PAS 548, 4) Satu Luoto ESA 530, 5) Mervi Kelhä RS 514, 6) Tarja Sorri NoSA 500, 7) Minna Tolvanen ESA 488 25m pistooli, Sarja N60: 1) Päivi Mariani-Cerati ESF 541 SE, 2) Jaani Mäkelä KouMAS 537, 3) Irma Mykrä SA 515, 4) Sirkka Ylistö MuurY 506 25m pistooli, Sarja N50J: 1) Etelä-Saimaan Ampujat 1568 25m pienoispistooli, Sarja M50: 1) Kai Jahnsson PAS 563 SE, 2) Petri Eteläniemi P-HA 563 SE, 3) Ali Tommola AsAs 560, 4) Ari Meinander SySi 559, 5) Jouko Flemming TSA 558, 6) Olli Paren KuusA 558, 7) Timo Paalanen AsAs 552, 8) Rauno Hartikainen PAS 551, 9) Arvo Koskinen AsAs 550, 10) Markku Pitkäranta IU 549, 11) Jarkko Rannisto LappjA 548, 12) Heikki Oikari TiA 548, 13) Olli Söderlund RSA 542, 14) Markku Kukkola OMAS 526, 15) Heikki Kurkela RS 516, 16) Jyrki Kronqvist KSA 514, 17) Vesa Kemppi KSA 514, 18) Ismo Minkkinen HyMAS 513, 19) Pauli Pyykkö LA 494, 20) Jaakko Riiali ESF 480, 21) Timo Tulokas KAS DNF 25m pienoispistooli, Sarja M60: 1) Matti Ant­ tonen SaSA 560 SE, 2) Jyrki Leppälä AlavA 556, 3) Harri Hiipakka KokMAS 553, 4) Lauri Lauste KokMAS 552, 5) Raimo Laine RS 548, 6) Pekka Ne­ nonen KAMS 546, 7) Risto Korhonen KAMS 544, 8) Torsti Annala PorkkA 542, 9) Hannu Räsänen KSA 542, 10) Pasi Törmälä HyMAS 542, 11) Veli-Pekka Nevala JjA 539, 12) Kenneth Mariani-Cerati RS 537, 13) Simo Saarenmaa HyMAS 536, 14) Kari Reinola RSA 535, 15) Jukka Myllykylä SaSA 535, 16) Matti Kunttu KSA 534, 17) Risto Kilpeläinen KAMS 534, 18) Kari Salo LehA 532, 19) Matti Kaipiainen PAS 532, 20) Antti Pesonen SySi 528, 21) Jorma Mecklin JuvA 518, 22) Petri Cajan VeMAS 514, 23) Arvo Harmaajärvi SA 512, 24) Pekka Ratilainen KSA 481, 25) Hannu Kantola LA 473, 26) Hannu Jauhiainen SySi 455 25m pienoispistooli, Sarja Y70: 1) Kalevi Toivonen TSA 555, 2) Heikki Lipsanen JuvA 527, 3) Lawrence Mariani-Cerati RS 523, 4) Pekka Ranua LA 515, 5) Vesa Savolainen PorkkA 493, 6) Reijo Martin LA 490 25m pienoispistooli, Sarja Y75: 1) Raimo Luse­ nius LA 540, 2) Reino Jauhiainen KontU 539, 3) Jorma Åsbacka MA 537, 4) Hannu Seppä KAS 520, 5) Erkki Kivinen P-HA 516, 6) Tuomo Valtonen RSA 511, 7) Juhani Öhman TiA 508, 8) Markku Ihantola PAS 484, 9) Pentti Järvinen HVA 461, 10) Raimo Ranta TiA 459 25m pienoispistooli, Sarja Y80: 1) Alpo Tuikka ÄäA 499, 2) Seppo Mäkinen TSA 481, 3) Jyrki Varis JA 461, 4) Risto Marjanen KSA 456, 5) Matti Arvela TSA 439 25m pienoispistooli, Sarja Y50J: 1) Kokkolan Metsästys ja Ampumaseura 1670, 2) Poliisien Ampumaseura 1662, 3) Asikkalan Ampumaseura 1662, 4) Kuopion Ampuma ja Metsästysseura 1624, 5) Raseborgs Skyttar 1601, 6) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1591, 7) Keski-Suo­ men Ampujat 1590, 8) Rauman Seudun Urhei­ luampujat 1588, 9) Turun Seudun Ampujat 1574, 10) Sysmän Sisu 1542, 11) Lapin Ampujat 1528, 12) Tikkakosken Ampujat 1515 25m olympiapistooli, Sarja M20: 1) Lasse Kurke­ la RS 549/12 SE, 2) Iivari Kelhä RSA 502/10 25m olympiapistooli, Sarja M18: 1) Iivari Kelhä RSA 541 25m olympiapistooli, Sarja M50: 1) Olli Paren KuusA 537 SE, 2) Petri Eteläniemi P-HA 537 SE, 3) Ali Tommola AsAs 535, 4) Ari Meinander SySi 532, 5) Timo Paalanen AsAs 532, 6) Olli Söderlund RSA 509, 7) Vesa Kemppi KSA 485, 8) Heikki Kurkela RS 463, 9) Jyrki Kronqvist KSA 439, 10) Pauli Pyykkö LA 392 25m olympiapistooli, Sarja M60: Matti Hellsten KouMAS DNS, 1) Jussi Laukkanen AsAs 540 SE, 2) Hannu Räsänen KSA 533, 3) Simo Saarenmaa HyMAS 525, 4) Ari Kivimäki JjA 519, 5) Raimo Laine RS 515, 6) Pasi Törmälä HyMAS 511, 7) Kenneth Mariani-Cerati RS 487, 8) Veli-Pekka Nevala JjA 485, 9) Pekka Marttinen LievA 481, 10) Antti Pe­ sonen SySi 476, 11) Juha Kallio LievA 471, 12) Kari Reinola RSA 470, 13) Esa Lehtovirta KSA 454, 14) Kari Salo LehA DNF 25m olympiapistooli, Sarja Y70: 1) Hannu Seppä KAS 511, 2) Jorma Åsbacka MA 496, 3) Timo Lau­ rila K-UAS 492, 4) Pekka Ranua LA 477, 5) Tauno Soutua MSA 458 25m olympiapistooli, Sarja Y75: 1) Jorma Ås­ backa MA 502, 2) Hannu Seppä KAS 491, 3) Tuomo Valtonen RSA 486, 4) Pentti Järvinen HVA 470, 5) Juhani Öhman TiA 347 25m olympiapistooli, Sarja Y80: 1) Risto Marja­ nen KSA 441, 2) Aimo Ahonen KSA 353 25m olympiapistooli, Sarja N50: 1) Olga Wolkoff ESA 538, 2) Satu Luoto ESA 495, 3) Tarja Sorri NoSA 470 25m olympiapistooli, Sarja Y50J: 1) Asikkalan Ampumaseura 1607, 2) Raseborgs Skyttar 1465, 3) Rauman Seudun Urheiluampujat 1465, 4) Kes­ ki-Suomen Ampujat 1457 25m vakiopistooli, Sarja M20: 1) Lasse Kurkela RS 543 SE, 2) Konsta Intonen VamSA 521, 3) Iivari Kelhä RSA 509, 4) Leevi Intonen VamSA 507 25m vakiopistooli, Sarja M18: 1) Lauri Kivistö KuKu 441 SE 25m vakiopistooli, Sarja M50: 1) Jouko Flem­ ming TSA 547, 2) Petri Eteläniemi P-HA 546, 3) Markku Pitkäranta IU 544, 4) Ali Tommola AsAs 543, 5) Jyrki Kronqvist KSA 531, 6) Ari Meinander SySi 529, 7) Jarkko Rannisto LappjA 527, 8) Kai Jahnsson PAS 527, 9) Eero Laitila NU 519, 10) Timo Paalanen AsAs 518, 11) Arvo Koskinen AsAs 516, 12) Olli Söderlund RSA 515, 13) Heikki Oikari TiA 514, 14) Vesa Kemppi KSA 484, 15) Markku Kukkola KAS 465, 15) Timo Tulokas KAS 465. Ismo Minkkinen HyMAS DSQ 25m vakiopistooli, Sarja M60: 1) Jyrki Leppälä AlavA 551 SE, 2) Lauri Lauste KokMAS 541, 3) Hannu Räsänen KSA 530, 4) Raimo Laine RS 525, 5) Matti Kunttu KSA 523, 6) Veli-Pekka Nevala JjA 522, 7) Torsti Annala PorkkA 521, 8) Matti Antto­ nen SaSA 518, 9) Antti Pesonen SySi 516, 10) Harri Hiipakka KokMAS 513, 11) Jukka Myllykylä SaSA 510, 12) Risto Kilpeläinen KAMS 510, 13) Arvo Ha­ kula NU 509, 14) Ari Hyvönen KuusA 502, 15) Harri Liimatainen KSA 499, 16) Kenneth Mariani-Cerati RS 496, 17) Matti Kaipiainen PAS 496, 18) Pasi Tör­ mälä HyMAS 491, 19) Kari Salo LehA 483, 20) Arvo Harmaajärvi SA 481, 21) Esa Lehtovirta KSA 463, 22) Petri Cajan VeMAS 461, 23) Hannu Jauhiainen SySi 425, 24) Hannu Kantola LA 412 25m vakiopistooli, Sarja Y70: 1) Lawrence Mariani-Cerati RS 492, 2) Rauli Häkkilä NU 468, 3) Vesa Savolainen PorkkA 453, 4) Pekka Ranua LA 450, 5) Reijo Martin LA 431 25m vakiopistooli, Sarja Y75: 1) Raimo Lusenius LA 522, 2) Reino Jauhiainen KontU 517, 3) Jorma Åsbacka MA 509, 4) Hannu Seppä KAS 490, 5) Tuo­ mo Valtonen RSA 489, 6) Pentti Järvinen HVA 473, 7) Juhani Öhman TiA 468, 8) Veijo Kärki KAMS 455, 9) Raimo Ranta TiA 432. Erkki Kivinen P-HA DSQ 25m vakiopistooli, Sarja Y80: 1) Jyrki Varis JA 458, 2) Risto Marjanen KSA 367 25m vakiopistooli, Sarja N20: 1) Vilja-Alina Ahokangas KokMAS 465 25m vakiopistooli, Sarja N18: 1) Lumi Saikkonen RS 513 25m vakiopistooli, Sarja N50: 1) Paula Viita­ saari PAS 549, 2) Ritva Karri KokMAS 541, 3) Olga Wolkoff ESA 525, 4) Satu Luoto ESA 522, 5) Minna Tolvanen ESA 476, 6) Mervi Kelhä RS 473, 7) Tarja Sorri NoSA 452 25m vakiopistooli, Sarja N60: 1) Päivi Maria­ ni-Cerati ESF 489, 2) Sirkka Ylistö MuurY 471, 3) Irma Mykrä SA 463, 4) Jaani Mäkelä KouMAS 447 25m vakiopistooli, Sarja Y50J: 1) Kokkolan Met­ sästys ja Ampumaseura 1595, 2) Keski-Suomen Ampujat 1584, 3) Asikkalan Ampumaseura 1577, 4) Poliisien Ampumaseura 1572, 5) Raseborgs Skyttar 1513, 6) Nivalan Urheilijat 1496, 7) Sysmän Sisu 1470, 8) Tikkakosken Ampujat 1414 25m vakiopistooli, Sarja N50J: 1) Etelä-Saimaan Ampujat 1523 SJE 25m isopistooli, Sarja M50: 1) Petri Eteläniemi P-HA 573 SE, 2) Jouko Flemming TSA 565, 3) Kai Jahnsson PAS 564, 4) Ali Tommola AsAs 558, 5) Markku Pitkäranta IU 555, 6) Ari Meinander SySi 547, 7) Timo Paalanen AsAs 546, 8) Eero Laitila NU 546, 9) Jarkko Rannisto LappjA 545, 10) Mika Welling KAMS 545, 11) Arvo Koskinen AsAs 541, 12) Jyrki Kronqvist KSA 532, 13) Olli Söderlund RSA 527, 14) Markku Karjalainen LA 519, 15) Pauli Pyykkö LA 464, 16) Ismo Minkkinen HyMAS 430 25m isopistooli, Sarja M60: 1) Raimo Laine RS 556 SE, 2) Jyrki Leppälä AlavA 551, 3) Arvo Hakula NU 545, 4) Matti Anttonen SaSA 542, 5) Jukka Myllykylä SaSA 540, 6) Torsti Annala PorkkA 534, 7) Pekka Nenonen KAMS 534, 8) Matti Kunttu KSA 532, 9) Kenneth Mariani-Cerati RS 528, 10) Petri Cajan VeMAS 518, 11) Risto Korhonen KAMS 516, 12) Veli-Pekka Nevala JjA 507, 13) Risto Kilpeläinen KAMS 506, 14) Juha Kallio LievA 493, 15) Pekka Ratilainen KSA 487, 16) Hannu Kantola LA 460, 17) Arvo Harmaajärvi SA DNF 25m isopistooli, Sarja Y70: 1) Lawrence Maria­ ni-Cerati RS 522, 2) Pekka Ranua LA 514, 3) Rauli Häkkilä NU 514, 4) Vesa Savolainen PorkkA 504, 5) Reijo Martin LA 437 25m isopistooli, Sarja Y75: 1) Raimo Lusenius LA 540, 2) Hannu Seppä KAS 535, 3) Reino Jauhiainen KontU 530, 4) Jorma Åsbacka MA 513, 5) Veijo Kärki KAMS 509, 6) Tuomo Valtonen RSA 503, 7) Juhani Öhman TiA 498, 8) Markku Ihantola PAS 451, 9) Raimo Ranta TiA 445 25m isopistooli, Sarja Y80: 1) Seppo Mäkinen TSA 502, 2) Jyrki Varis JA 466, 3) Matti Arvela TSA 464 25m isopistooli, Sarja Y50J: 1) Asikkalan Am­ pumaseura 1645, 2) Raseborgs Skyttar 1606, 3) Nivalan Urheilijat 1605, 4) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1595, 5) Keski-Suomen Ampujat 1551, 6) Lapin Ampujat 1491 P3, 25m pistooli, Sarja Y60: 1) Markku Mettänen LA 420 P3, 25m pistooli, Sarja Y50: 1) Markku Karjalai­ nen LA 530 P4, 50m pistooli, Sarja Y60: 1) Markku Mettänen LA 355 P4, 50m pistooli, Sarja Y50: 1) Markku Karjalai­ nen LA 457 P6, 25m vakiopistooli, Sarja Y60: 1) Markku Mettänen LA 446 P6, 25m vakiopistooli, Sarja Y50: 1) Markku Karjalainen LA 482 IKÄKAUSIEN 300M SM-KILPAILUT 20.–21.8. Hollola 300m kivääri asentokilpailu, Sarja M50: 1) Tauno Lindström RS 558 SE, 2) Hannu Yläoutinen KuusA 543, 3) Mikko Taussi SäSA 524, 4) Arto Sillanpää LeA 503, 5) Hannu Teitto KuusA 502, 6) Seppo Laakso LeA 498 300m kivääri asentokilpailu, Sarja M60: 1) Tapio Kajan SäSA 553, 2) Markku Haklin SaSA 551, 3) Mikko Mattila MyA 550, 4) Jari Lehtinen KSA 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 29 29 24.2.2023 8.46

SM 2022 548, 5) Matti Viljakainen SäSA 543, 6) Pentti Meri MA 542 300m kivääri asentokilpailu, Sarja Y70: 1) Jorma Röppänen SäSA 568 SE, 2) Jukka Salila KSA 563, 3) Ismo Kärmeniemi ESA 554, 4) Tapio Lehto LeA 552, 5) Kalle Leskinen KontU 538 300m kivääri asentokilpailu, Sarja Y75: 1) Saka­ ri Ahola KuusA 534, 2) Martti Syrjäoja ESA 520, 3) Matti Perttilä OSU 502, 4) Esko Vuorinen PAS 492 300m kivääri asentokilpailu, Sarja Y80: 1) Kau­ ko Kaartinen RS 533, 2) Tauno Lindström AsAs 506 300m kivääri asentokilpailu, Sarja Y50J: 1) SäSA 1620 300m kivääri makuu, Sarja M50: 1) Hannu Ylä­ outinen KuusA 388, 2) Erkki Kallio RS 387, 3) Tero Lahti MyA 385, 4) Tero Hovila SaSA 383, 5) Mikko Taussi SäSA 382, 6) Arto Sillanpää LeA 378, 7) Han­ nu Teitto KuusA 376, 8) Seppo Laakso LeA 355 300m kivääri makuu, Sarja N50: 1) Hanna-Kaija Nieminen LeA 356 300m kivääri makuu, Sarja M60: 1) Pentti Meri MA 393, 2) Tapio Kajan SäSA 389, 3) Matti Viljakai­ nen SäSA 389, 4) Jari Lehtinen KSA 387, 5) Markku Haklin SaSA 386, 6) Mikko Mattila MyA 385, 7) Jorma Kuivanen LuuA 379, 8) Jukka Jokinen Rihla 373, 9) Veikko Laine SaSA 372, 10) Kari Helin Rihla 372, 11) Juha-Pekka Hulkkonen ESA 367 300m kivääri makuu, Sarja N60: 1) Eila Väisänen MyA 369 SE 300m kivääri makuu, Sarja Y70: 1) Jukka Salila KSA 389 SE, 2) Jorma Röppänen SäSA 387, 3) Ismo Kärmeniemi ESA 383, 4) Kalle Leskinen KontU 375, 5) Tapio Lehto LeA 366 300m kivääri makuu, Sarja Y75: 1) Torsti Hellman Rihla 393 SE, 2) Jouko Forsten SA 379, 3) Sakari Ahola KuusA 371, 4) Martti Syrjäoja ESA 357, 5) Matti Perttilä OSU 353, 6) Esko Vuorinen PAS 346 300m kivääri makuu, Sarja Y80: 1) Kauko Kaarti­ nen RS 368, 2) Tauno Lindström AsAs 347 300m kivääri makuu, Sarja Y50J: 1) SäSA 1160, 2) SaSA 1141, 3) MyA 1139, 4) KuusA 1135, 5) LeA 1077 300m vakiokivääri asentokilpailu, Sarja M50: 1) Hannu Yläoutinen KuusA 541 SE, 2) Erkki Kallio RS 528, 3) Mikko Taussi SäSA 528, 4) Hannu Teitto KuusA 488, 5) Arto Sillanpää LeA 484 300m vakiokivääri asentokilpailu, Sarja M60: 1) Pentti Meri MA 560, 2) Matti Viljakainen SäSA 551, 3) Tapio Kajan SäSA 548, 4) Jari Lehtinen KSA 540, 5) Markku Haklin SaSA 535 300m vakiokivääri asentokilpailu, Sarja Y70: 1) Tapio Lehto LeA 555 SE, 2) Jorma Röppänen SäSA 551, 3) Jukka Salila KSA 542, 4) Kalle Leskinen KontU 541, 5) Ismo Kärmeniemi ESA 516 300m vakiokivääri asentokilpailu, Sarja Y75: 1) Pekka Lindfors SMY 518, 2) Sakari Ahola KuusA 513, Matti Perttilä OSU DSQ 300m vakiokivääri asentokilpailu, Sarja Y80: 1) Tauno Lindström AsAs 491 300m vakiokivääri asentokilpailu, Sarja Y50J: 1) SäSA 1627 300m vakiokivääri makuu, Sarja M50: 1) Tero Lahti MyA 385, 2) Hannu Yläoutinen KuusA 382, 3) Mikko Taussi SäSA 382, 4) Seppo Laakso LeA 382, 5) Erkki Kallio RS 378, 6) Hannu Teitto KuusA 378, 7) Arto Sillanpää LeA 356 300m vakiokivääri makuu, Sarja M60: 1) Tapio Kajan SäSA 385, 2) Mikko Mattila MyA 384, 3) Markku Haklin SaSA 383, 4) Matti Viljakainen SäSA 383, 5) Jari Lehtinen KSA 383, 6) Pentti Meri MA 380, 7) Jorma Kuivanen LuuA 380, 8) Kari Helin Rihla 372 300m vakiokivääri makuu, Sarja Y70: 1) Jorma Röppänen SäSA 378, 2) Kalle Leskinen KontU 377, 3) Ismo Kärmeniemi ESA 371, 4) Jukka Salila KSA 363, 5) Tapio Lehto LeA 362 300m vakiokivääri makuu, Sarja Y75: 1) Torsti Hellman Rihla 372, 2) Pekka Lindfors SMY 372, 3) Sakari Ahola KuusA 359, 4) Matti Perttilä OSU 334 300m vakiokivääri makuu, Sarja Y80: 1) Tauno Lindström AsAs 350 300m vakiokivääri makuu, Sarja Y50J: 1) SäSA 1146, 2) KuusA 1119, 3) LeA 1100 300M SM-KILPAILUT 16.–18.9. Hollola 300m kivääri asentokilpailu, Sarja M: 1) Antti Puhakka HAS 575, 2) Juho Autio OMAS 574, 3) Björn Friman ESF 574, 4) Juha Rutonen HAS 574, 30 5) Jere-Juhani Salo NoSA 571, 6) Antti Kajan SäSA 568, 7) Tapio Kajan SäSA 563, 8) Aleksi Kasi IMAS 559, 9) Riku Halttu OMAS 556, 10) Matti Viljakai­ nen SäSA 547, 11) Nate Guernsey USA OOC, 12) Jan Liljeberg KSF 523, 13) Matti Konttinen OMAS 483 300m kivääri asentokilpailu, Sarja N: 1) Laura Määttänen KontU 550, 2) Petra Liljeberg KSF 523 300m kivääri asentokilpailu, Sarja MJ: 1) SäSA SJE, 2) OMAS 1613 300m kivääri makuu, Sarja M: 1) Björn Friman ESF 596, 2) Juha Rutonen HAS 596, 3) Antti Kajan SäSA 591, 4) Tapio Kajan SäSA 591, 5) Antti Puhakka HAS 590, 6) Matti Viljakainen SäSA 588, 7) Aleksi Kasi IMAS 588, 8) Riku Halttu OMAS 585, 9) Juho Autio OMAS 583, 10) Jere-Juhani Salo NoSA 580, 11) Jukka Jokinen Rihla 577, 12) Jukka Salila KSA 576, 13) Kalle Leskinen KontU 575, 14) Nate Guernsey USA 569, 15) Juha Korpi IMAS 566, 16) Matti Konttinen OMAS 562, 17) Jan Liljeberg KSF 555, 18) Ville Leskelä IMAS 554, 19) Ulf Friberg RS 549, 20) Juha-Matti Hyttinen PAS 441 300m kivääri makuu, Sarja N: 1) Hanna-Kaija Nieminen LeA 581, 2) Laura Määttänen KontU 574, 3) Petra Liljeberg KSF 565 300m kivääri makuu, Sarja Y20: 1) Lauri Syrjä AsAs 581 SE, 2) Elias Ruusunen AsAs 547 300m kivääri makuu, Sarja MJ: 1) SäSA 1770, 2) OMAS 1730, 3) IMAS 1708 300m vakiokivääri asentokilpailu, Sarja M: Antti Puhakka HAS 573, Juha Rutonen HAS 563, Matti Viljakainen SäSA 523, Juho Autio OMAS 573, Riku Halttu OMAS 556, Matti Konttinen OMAS 523, Björn Friman ESF 571, Tapio Kajan SäSA 546, Jere-Juhani Salo NoSA 502, Antti Kajan SäSA 567, Aleksi Kasi IMAS 540 300m vakiokivääri asentokilpailu, Sarja MJ: 1) OMAS 1652, 2) SäSA 1636 300m vakiokivääri makuu, Sarja Y20: 1) Lauri Syrjä AsAs 381 SE, 2) Elias Ruusunen AsAs 377 ILMAKIVÄÄRIN SM-KILPAILUT, ASENNOT JA MAKUU 5.–6. 11. Turku 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja M: 1) Cristian Friman ESF 598 (SE), 2) Juha Rutonen HAS 590, 3) Jyry Laaksonen SaSA 579, 4) Ville Ketolai­ nen IMAS 578. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja N: 1) Emmi Hyrkäs Hahlo 599, 2) Pauliina Frilander Hahlo 593, 3) Tuulevi Suomus VihAs 592, 4) Marjo Yli-Kiikka IMAS 590, 5) Sonja Siitonen Hahlo 589, 6) Maarit Nurmi KaA 585. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja M20: 1) Lauri Syrjä AsAs 589, 2) Aleksi Kasi IMAS 588, 3) Vil­ le Ketolainen IMAS 584, 4) Henrik Karlsson K-UAS 583, 5) Antti Turunen K-UAS 574. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja N20: 1) Pinja Tapio KuusA 591, 2) Minea Terkola SaSA 587, 3) Mira Terkola SaSA 580, 4) Santra Mauno KuusA 555. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja M18: 1) Santeri Kenola KaA 593, 2) Niko Elonen KaA 584, 3) Kasper Kemppainen KSA 583, 4) Aapeli Rinta-Kos­ ki IMAS 566. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja N18: 1) Aino Nenonen Hahlo 590, 2) Pinja Tapio KuusA 589, 3) Vilma Lähteenmäki SäSA 585, 4) Mira Ter­ kola SaSA 584, 5) Minea Terkola SaSA 583. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja M16: 1) Kasper Kemppainen KSA 589, 2) Kaapo Jäppinen KuusA 564, 3) Elias Ruusunen AsAs 558, 4) Veeti Korkeakoski SäSA 547. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja N16: 1) Nanna Uuttu IMAS 591, 2) Olga Lähteenmäki SäSA 577, 3) Sonja Nenonen Hahlo 576, 4) Helmi Pietinalho SaSA 573, 5) Inka Raskila ESA 568, 6) Pinja Korkeakoski SäSA 547. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja M50: 1) Tero Hovila SaSA 584, 2) Erkki Kallio RS 564, 3) Kimmo Rytkönen KAMS 556. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja N50: 1) Tiina Ylä-Outinen KuusA 571, 2) Ursula Helenius NoSA 539 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja M60: 1) Lauri Lauste KokMAS 590 (SE), 2) Markku Haklin SaSA 579, 3) Ilkka Ratamo SaSA 576, 4) Mikko Mattila MyA 564, 5) Esko Ranta PAS 561. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja N60: 1) Eila Väisänen MyA 576 (SE), 2) Eeva Kyrönlahti SaSA 557 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja Y70: 1) Olli Lehtimäki MyA 589 (SE), 2) Heikki Ranne SäSA 584, 3) Ilmo Kinnunen RS 583, 4) Ismo Kärmeniemi ESA 579, 5) Esko Törölä PAS 567, 6) Heikki Saarinen MeSA 565. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja Y75: 1) Mauri Heino KAS 578 (SE), 2) Pekka Lindfors SMY 573, 3) Martti Syrjäoja ESA 567, 4) Matti Koivusalo TSA 565. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja Y80: 1) Paavo Pyykkönen SMY 575 (SE). 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja YJ: 1) KaA 1762, 2) IMAS 1756, 3) SaSA 1746. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja NJ: 1) Hahlo 1781 SJE. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja Y20J: 1) IMAS 1741, 2) SaSA 1740, 3) KuusA 1708. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja Y16J: 1) SäSA 1671. 10m ilmakivääri asentokilpailu, Sarja Y50J: 1) SaSA SE SJE. 10m ilmakivääri makuu, Sarja M: 1) Juha Rutonen HAS 634,2, 2) Cristian Friman ESF 633,3, 3) Lauri Lauste KokMAS 632,4, 4) Aleksi Kasi IMAS 629,1, 5) Marko Tanskanen KSA 628,7, 6) Sami Kos­ kela SA 628,6, 7) Eemeli Rinta-Koski IMAS 626,1, 8) Jesse Forsten SA 625,6, 9) Kimmo Rytkönen KAMS 625,4, 10) Jyry Laaksonen SaSA 622,7, 11) Jani Kemppainen KSA 620,7. 10m ilmakivääri makuu, Sarja N: 1) Emmi Hyrkäs Hahlo 633,9, 2) Pauliina Frilander Hahlo 631,3, 3) Sari Nivala YK 630,3, 4) Marjo Yli-Kiikka IMAS 629,8, 5) Maarit Nurmi KaA 625,2, 6) Sonja Siitonen Hahlo 622,5. 10m ilmakivääri makuu, Sarja M20: 1) Henrik Karlsson K-UAS 625,4, 2) Antti Turunen K-UAS 624,8, 3) Lauri Syrjä AsAs 624,1, 4) Aleksi Kasi IMAS 623,2, 5) Ville Ketolainen IMAS 618,3, 6) Ville Koistila KokMAS 618,1. 10m ilmakivääri makuu, Sarja N20: 1) Tuulevi Suomus VihAs 625,1, 2) Santra Mauno KuusA 622,1, 3) Hilkka Rinta-Koski IMAS 620,6, 4) Vilma Lähteenmäki SäSA 619,4. 10m ilmakivääri makuu, Sarja M18: 1) Aapeli Rinta-Koski IMAS 627,5, 2) Kaapo Jäppinen KuusA 621,7, 3) Jesse Riihimäki IMAS 606,4. 10m ilmakivääri makuu, Sarja N18: 1) Helmi Pie­ tinalho SaSA 630,1, 2) Nanna Uuttu IMAS 627,0 (SE N18), 3) Vilma Lähteenmäki SäSA 625,4, 4) Pinja Tapio KuusA 625, 5) Minea Terkola SaSA 622,7, 6) Olga Lähteenmäki SäSA 616,6, 7) Mira Terkola SaSA 614,2, 8) Venla Nummela SäSA 596,2, 9) Pinja Korkeakoski SäSA 596,1. 10m ilmakivääri makuu, Sarja M16: 1) Santeri Kenola KaA 422,3 DSE, 2) Kaapo Jäppinen KuusA 413,9, 3) Valtteri Vanhatalo SäSA 413,7, 4) Elias Ruusunen AsAs 405,3, 5) Jesse Riihimäki IMAS 405,2, 6) Jussi Ketolainen IMAS 403,2, 7) Veeti Korkeakoski SäSA 401,6. 10m ilmakivääri makuu, Sarja N16: 1) Nanna Uuttu IMAS 418,1, 2) Niki Kamila RS 416,3, 3) Helmi Pietinalho SaSA 415,2, 4) Olga Lähteenmäki SäSA 413,4, 5) Sonja Nenonen Hahlo 412,7, 6) Tuu­ li Riihimäki IMAS 410,8, 7) Inka Riskilä ESA 406,4, 8) Milja Rantanen KaA 404,1, 9) Pinja Korkeakoski SÄSA 390,9 10m ilmakivääri makuu, Sarja M50: 1) Kimmo Rytkönen KAMS 625,4, 2) Tero Hovila SaSA 622,7, 3) Kari Nevala LA 620,9, 4) Pertti Sinkko MyA 618,7, 5) Janne Helenius NoSA 618,7, 6) Erkki Kallio RS 618,6, 7) Tim Partanen HyMAS 597,5. 10m ilmakivääri makuu, Sarja N50: 1) Sari Niva­ la YK 628,8 DSE, 2) Tiina Ylä-Outinen KuusA 623,4, 3) Hanna-Kaija Nieminen LeA 620,1, 4) Ursula Helenius NoSA 601,6. 10m ilmakivääri makuu, Sarja M60: 1) Lauri Lauste KokMAS 634,5 DSE, 2) Mikko Mattila MyA 626,4, 3) Jari Lehtinen KSA 626,1, 4) Ilkka Ratamo SaSA 623,6, 5) Pertti Sinkko MyA 623,5, 6) Kari Nevala LA 620,9, 7) Markku Haklin SaSA 620,8, 8) Esko Ranta PAS 607 SE, 9) Esko Pentikäinen TSA 604,5, 10) Veijo Lämsä TSA 592,4. 10m ilmakivääri makuu, Sarja N60: 1) Eila Väisä­ nen MyA 624,2 DSE, 2) Eeva Kyrönlahti SaSA 615,9 10m ilmakivääri makuu, Sarja Y70: 1) Olli Lehti­ mäki MyA 620,4, 2) Jorma Röppänen SäSA 619,4, 3) Heikki Ranne SäSA 613,9, 4) Ilmo Kinnunen RS 613,5, 5) Esko Törölä PAS 611,5, 6) Ismo Kärmenie­ mi ESA 608,6. 10m ilmakivääri makuu, Sarja Y75: 1) Jarmo Engblom TSA 618,7, 2) Jouko Forsten SA 617 SE, URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 30 24.2.2023 8.46

SM 2022 3) Ralf Westerlund RS 616,3, 4) Mauri Heino KAS 610,9, 5) Pekka Lindfors SMY 607, 6) Martti Syrjä­ oja ESA 601,1, 7) Matti Koivusalo TSA 596,5. 10m ilmakivääri makuu, Sarja Y80: 1) Sergei Tretjakov PAS DSE DSE, 2) Paavo Pyykkönen SMY 600,1. 10m ilmakivääri makuu, Sarja YJ: 1) IMAS 1885 SJE, 2) KSA 1875,5, 3) SA 1871,2. 10m ilmakivääri makuu, Sarja NJ: 1) Hahlo 1887,7 DSJE. 10m ilmakivääri makuu, Sarja Y20J: 1) KuusA 1868,8, 2) IMAS 1862,1. 10m ilmakivääri makuu, Sarja Y18J: 1) IMAS 1860,9 DSJE. 10m ilmakivääri makuu, Sarja N18J: 1) SaSA 1867,0 SJE, 2) SäSA 1838,2. 10m ilmakivääri makuu, Sarja Y16J: 1) IMAS 1234,1, 2) SäSA 1206,2. 10m ilmakivääri makuu, Sarja Y50J: 1) MyA 1871 SJE, 2) SaSA 1867,1, 3) RS 1848,4, 4) PAS 1835,8, 5) TSA 1807,6. HAULIKKO SKEET KANSALLISEN SKEETIN SM-KILPAILUIT 6.8. Pori Sarja Y16: 1) Kaarlo Salonen EuSA 81 SE, 2) Onni Salo SA 71 Sarja M: 1) Vesa Pietarila L-HA 93/2, 2) Jouni Uutela OMAS 93/0, 3) Jarno Jaakkola TSHA 92, 4) Ville Salonen EuSA 90, 5) Joona Juvonen SA 87, 6) Marko Lehto SA 84 Sarja M50: 1) Juha Luojus TSHA 93, 2) Antero Ruuhikorpi SA 92, 3) Erkki Ritoniemi PMS 91, 4) Jouni Leijo TSHA 89, 5) Marko Kaura PMS 88, 6) Juha Huhtaniemi SA 87, 7) Jari Uotila HyMa 86, 8) Matti Tuppi JMS 86, 9) Jan Hirvonen SA 85, 10) Pasi Korhonen HyMa 82, 11) Juha Koivisto PMS 80, 12) Harri Lehtimäki HoSA 80, 13) Kimmo Silmunmaa HoSA 77, 14) Kari Tuulensuu PuKu 76 Sarja N50: 1) Jaana Grahn L-HA 81 SE Sarja Y60: 1) Vesa Lamminmäki TSHA 95, 2) Keith Torttila HyMa 90, 3) Jorma Pikkumäki PMS 88, 4) Pauli Pietarila TSHA 87, 5) Pekka Lemponen YMS 86, 6) Aki Mattila NoSA 84, 7) Jukka-Pekka Heikkilä TSHA 83, 8) Hartte Ojanen TorSA 83, 9) Urho Rossi VamSA 82, 10) Arto Kivelä KeuSA 80, 11) Timo Hiltunen LäSA 79, 12) Jukka Matikainen NoSA 79, 13) Olli-Ilari Kielo TorSA 79, 14) Tuomo Hautala JMS 73, 15) Veikko Hietamäki NoSA 70 Sarja Y70: 1) Lauri Jaakkola NoSA 76/1, 2) Seppo Juutilainen KeSA 76/0, 3) Arto Mäkelä KurA 69, 4) Heikki Nieminen VamSA 67, 5) Pauli Hollo LL 65, 6) Erkki Lähde L-HA 65 Sarja Y75: 1) Jorma Hacklin LL 87, 2) Jorma Aaltonen HyMa 82, 3) Rainer Kouvonen MSA 78, 4) Martti Perho LL 65, 5) Reino Jussilainen LL 58 Sarja Y80: 1) Martti Nieminen EuSA 72 SE, 2) Matti Halme HyMa 63, 3) Tauno Lappeteläinen HyMa 46 Sarja LV1: 1) Pekka Sjöman VihAs 82, 2) Jouni Hyypiä K-SHa 77 Sarja YJ: 1) TSHA 268, 2) PMS 259, 3) EuSA 243, 4) L-HA 239 Sarja Y50J: 1) TSHA 271, 2) SA 264, 3) HyMa 258, 4) NoSA 233 Sarja Y70J: 1) LL 210, 2) HyMa 191 SKEETIN SM-KILPAILUT 13.–14.8. Loppi Sarja M: 1) Tommi Takanen LAS 38 (120), 2) Sami Aaltonen RSA 32 (120), 3) Timo Laitinen SSG 27 (122), 4) Eetu Kallioinen A-HA 15 (122), 5) Oskari Kössi SSG 119, 6) Timi Vallioniemi A-HA 123, 7) Otto-Ilmari Kutila A-HA 122, 8) Janne Himanka L-HA 120, 9) Santeri Syrjätie HoSA 119, 10) Markus Kurki A-HA 119, 11) Oskari Lehtimäki HoSA 119, 12) Ukko-Pekka Mäkinen TorSA 118, 13) Eino Peltomäki A-HA 117, 14) Janne Vallioniemi A-HA 117, 15) Lassi Kauppinen HyMa 117, 16) Samuli Ahokas A-HA 116, 17) Lari Pesonen IEM 116, 18) Ville Salonen EuSA 116, 19) Vesa Pietarila L-HA 115, 20) Vesa Lamminmäki TSHA 115, 21) Pasi Vähäniemi HoSA 114, 22) Keith Torttila HyMa 114, 23) Eemi Tanskanen IEM 114, 24) Tuomo Valkea­ pää SMY 113, 25) Timo Poteri HyMa 113, 26) Henri Räty SaSA 113, 27) Toivo Lyly A-HA 113, 28) Juhani Sahlström ViitA 112, 29) Artturi Ervasti OSH 112, 30) Tomi Aspholm L-HA 112, 31) Niko Sulkonen A-HA 112, 32) Jukka Matikainen NoSA 111, 33) Aki Loikala K-SHa 111, 34) Tommi Kaipia K-SHa 111, 35) Mika Kyyhkynen HyMa 111, 36) Saku Pentti­ nen JuvA 111, 37) Marko Määttä SMY 110, 38) Ma­ tias Vyyryläinen PSPA 110, 39) Jukka Passila A-HA 110, 40) Petri Virtanen YMS 110, 41) Lassi Pasanen K-SHa 110, 42) Janne Saastamoinen HyMa 109, 43) Arto Röppänen PA 109, 44) Jouni Leijo TSHA 109, 45) Jukka Turtiainen SMY 109, 46) Pauli Pietarila TSHA 109, 47) Hartte Ojanen TorSA 108, 48) Timo Kinnula SSG 107, 49) Tommi Seppänen A-HA 107, 50) Marko Rouhelmaa HyMa 106, 51) Kari Auvinen PAMS 106, 52) Juha Vyyryläinen PSPA 106, 53) Jussi Räty KEUA 105, 54) Kardo Tönn A-HA 105, 55) Janne Mäkilä L-HA 104, 56) Tero Kallioinen A-HA 104, 57) Jarmo Ruuskanen HyMa 104, 58) Olli-Ilari Kielo TorSA 103, 59) Juha Kaipia K-SHa 103, 60) Markku Kääriäinen LAS 101, 61) Jani Murtonen MA 10), 62) Jari Liukkonen KeSA 101, 63) Kaarlo Salonen EuSA 100, 64) Janne Tanskanen IEM 100, 65) Janne Vilen TSHA 98, 66) Sakari Wihanto A-HA 95, 67) Jukka Taskinen NUMA 93, 68) Ari Hyypiä K-SHa 89 Sarja N: 1) Marjut Heinonen OSH 33 (116), 2) Nea Vallioniemi A-HA 28 (114), 3) Heidi Hämäläinen SSG 20 (119), 4) Niina Aaltonen RSA 11 (110), 5) Julia Ylimäinen TorSA 106, 6) Kaisa Kurki A-HA 103, 7) Marja Mäkelä A-HA 100, 8) Jenna Kössi SSG 98, 9) Jaana Grahn L-HA 97 Skeet, Sarja YJ: 1) A-HA4 361, 2) HoSA 352, 3) A-HA2 349, 4) SSG 348, 5) L-HA 347, 6) A-HA3 340, 7) HyMa1 335, 8) K-SHa 332, 9) SMY 332, 10) HyMa2 328, 11) A-HA1 324 Sarja NJ: 1) A-HA 317 SJE SKEETIN SM-KILPAILUT, IKÄKAUSISARJAT 27.–28.8. Loppi Sarja Y16: 1) Lassi Kauppinen HyMa 116 SE, 2) Aapo Ylimäki YMS 106, 3) Matias Vyyryläinen PSPA 105, 4) Kaarlo Salonen EuSA 104, 5) Anton Pulkki­ nen KeAms 82, 6) Tuomas Takalo TorSA 80 Sarja M20: 1) Niko Sulkonen A-HA 112, 2) Ju­ ha-Pekka Vähätalo KaA 112, 3) Roope Kanninen IA 112, 4) Artturi Ervasti OSH 110 Sarja N20: 1) Julia Ylimäinen TorSA 103 SE Sarja M50: 1) Timo Laitinen SSG 24 (124) SE, 2) Tero Kallioinen A-HA 25 (119), 3) Tuomo Valkeapää SMY 24 (117), 4) Anssi Hemmo TSHA 21 (116), 5) Jarmo Ruuskanen HyMa 22 (113), 6) Jukka Passila A-HA 24 (113), 7) Jouni Leijo TSHA 113, 8) Matti Tuppi JMS 112, 9) Juha Kaipia K-SHa 111, 10) Juha Luojus TSHA 111, 11) Timo Kinnula SSG 111, 12) Antero Ruuhikorpi SA 110, 13) Jyrki Karhu­ nen SMY 110, 14) Ari Eklund OSH 110, 15) Juha Westman SMY 110, 16) Sakari Takkunen IA 110, 17) Jari Liukkonen KeSA 109, 18) Marko Rouhel­ maa HyMa 109, 19) Jarmo Kukila YMS 107, 20) Jari Uotila HyMa 107, 21) Eero Penttinen JuvA 107, 22) Juha Huhtaniemi SA 107, 23) Jussi Räty KEUA 106, 24) Mika Visuri VamSA 105, 25) Marko Kaura PMS 104, 26) Kimmo Silmunmaa HoSA 104, 27) Janne Tanskanen IEM 103, 28) Pasi Korhonen HyMa 102, 29) Anssi Puutio OSH 101, 30) Petri Virtanen YMS 98, 31) Jukka Taskinen NUMA 98, 32) Jan Hirvonen SA 93, 33) Harri Lehtimäki HoSA 92, 34) Olli Ylönen SaSA 89, 35) Kari Tuulensuu PuKu 89, 36) Erkki Ritoniemi PMS DNF Sarja Y60: 1) Vesa Lamminmäki TSHA 24 (119), 2) Toivo Lyly A-HA 24 (118), 3) Hartte Ojanen TorSA 23 (118), 4) Keith Torttila HyMa 25 (114), 5) Arto Röppänen PA 24 (114), 6) Pauli Pietarila TSHA 20 (114), 7) Kari Auvinen PAMS 112, 8) Jukka Turtiainen SMY 111, 9) Kari Selinummi HyMa 110, 10) Pekka Lemponen YMS 109, 11) Eero Ahlgren PA 107, 12) Jukka Matikainen NoSA 104, 13) Kari Mikkonen KeSA 104, 14) Arto Pentti K-SHa 104, 15) Pentti Pekkala PA 103, 16) Jorma Väisänen SSG 101, 17) Urho Rossi VamSA 101, 18) Kyösti Huttunen IA 100, 19) Olli-Ilari Kielo TorSA 100, 20) Markku Kääriäinen LAS 99, 21) Risto Rantanen PA 98, 22) Sakari Wihanto A-HA 98, 23) Aki Mattila NoSA 95, 24) Arto Laakso A-HA 95, 25) Tuomo Hautala JMS 88, 26) Risto Väyrynen NoSA 88, 27) Jukka-Pekka Heikkilä TSHA 87, 28) Kari Torvinen K-SHa 84, 29) Veijo Ãikäs IA 77, 30) Ilmo Hepovaa­ ra NoSA DNF Sarja Y70: 1) Rauno Kortelainen IEM 22 (111) SE, 2) Lauri Jaakkola NoSA 19 (101), 3) Antero Rautiainen IA 19 (99), 4) Tapani Korpi PMS 18 (93), 5) Tarmo Leinonen KSA 18 (92), 6) Rafael Frans PSF 14 (95), 7) Mikko Aaltonen HyMa 91, 8) Pauli Hollo LL 91, 9) Matti Torvinen K-SHa 89, 10) Olavi Haa­ ranen IEM 88, 11) Arto Mäkelä KurA 87, 12) Seppo Juutilainen KeSA 83, 13) Ossi Vänninen KeSA 64 Sarja Y75: 1) Seppo Virta L-HA 19 (92), 2) Pentti Särkkä IEM 18 (90), 3) Martti Perho LL 19 (89), 4) Jorma Hacklin LL 15 (92), 5) Rainer Kouvonen MSA 20 (83), 6) Reino Jussilainen LL 11 (64), 7) Aulis Passila A-HA 60, 8) Jorma Larpi L-HA 55 Sarja Y80: 1) Martti Nieminen EuSA 15 (68) SE, 2) Matti Halme HyMa 18 (61), 3) Martti Martikainen PA 11 (66), 4) Tauno Lappeteläinen HyMa 11 (63) Sarja LV1: 1) Pekka Sjöman VihAs 101 SE, 2) Kari Sankala HyMa 74 Sarja LV2: 1) Hannu Laine HyMa 60 SE Sarja Y50J: 1) A-HA2 350 SJE, 2) TSHA1 348, 3) SMY 338, 4) HyMa 336, 5) SSG 336, 6) PA 324, 7) YMS 314, 8) TSHA2 312, 9) SA 310, 10) NoSA 287, 11) A-HA1 253 Sarja Y70J: 1) IEM 289 SJE, 2) LL 272, 3) HyMa 215 Sarja JUN: 1) Lassi Kauppinen HyMa 35, 2) Ju­ ha-Pekka Vähätalo KaA 30, 3) Niko Sulkonen A-HA 22, 4) Roope Kanninen IA 13 TRAP KANSALLISEN TRAPIN SM-KILPAILUT 27.–29.5. Kokkovuori Sarja M: 1) Timo Nissilä RMY 93, 2) Pasi Saarinen KMY 85, 3) Pekka Boren RMY 81, 4) Joonas Pyhälä P-HA 81, 5) Jukka Ropilo KK-V 80, 6) Jari Pohjo­ lainen P-HA 79, 7) Jussi Järvinen SA 79, 8) Jari Rämö PHC 79, 9) Ari Heikkiniemi RMY 79, 10) Tomi Ojaranta KMY 78, 11) Mika Ruotsalainen SA 78, 12) Matti Honkaharju RMY 77, 13) Sami Ritsilä OSU 77, 14) Marko Teerioja OSU 76, 15) Mauri Saarikko PMY 76, 16) Harri Pesonen P-HA 76, 17) Janne Kovanen MA 76, 18) Timo Viteli P-HA 76, 19) Severi Honkonen KP-V 75, 20) Raimo Sulkava PMAS 75, 21) Petri Pietikäinen KAMS 75, 22) Kimmo Kuusisto SA 75, 23) Jari Vuorinen KMY 72, 24) Harri Pirilä IMS 72, 25) Marko Honkonen KP-V 71, 26) Janne Hokkanen P-HA 71, 27) Jari Gröndahl JuuA 70, 28) Reijo Luomala KP-V 70, 29) Mika Bister K-64 69, 30) Joonas Borén RMY 69, 31) Matti Mannonen SSG 69, 32) Janne Pihlman KMY 68, 33) Pasi Savioja SA 68, 34) Ville Terho SA 67, 35) Tuomas Tähti­ nen SSG 65, 36) Arto Moisio P-HA 62, 37) Sauli Hänninen MA 61, 38) Jarkko Kuusisto SA 61, 39) Matti Parikka KRM 60, 40) Erkki Hara SiUra 58, 41) Jukka-Pekka Tuhkanen OSU 57, 42) Teemu Viteli P-HA 54, 43) Ville Lahtinen P-HA 53, 44) Christian Roslund SSG 40 Sarja N: 1) Satu Pusila LAS 76, 2) Lotta Seppinen KP-V 75, 3) Maija Vehanen KMY 74, 4) Päivi Kontti­ nen P-HA 74, 5) Marjo Uusitalo KurA 73, 6) Merja Korhonen KurA 72, 7) Jaana Rantasalo PHC 67, 8) Satu Pylkkänen OSU 67, 9) Sari Valtari YMS 55, 10) Jaana Ahlroos SaSA 54, 11) Sirke Lehtilä V-SA 54, 12) Piia Rieppola PHC 53, 13) Mirka Anttila KurA 52, 14) Heidi Wiss-Leino NoSA 48, 15) Katri Hyytiäinen A-HA 36 Sarja MJ: 1) RMY 253, 2) KMY 231, 3) P-HA 228, 4) SA2 221, 5) P-HA2 217, 6) PP-V 216, 7) OSU 210 Sarja NJ: 1) KurA 197. Sarja Y16: 1) Samuel Ruusunen OSU 72 SE, 2) Joonas Boren RMY 68, 3) Joonas Heikkiniemi RMY 66, 4) Saku Tallgren KMY 64, 5) Aaro Peltoniemi KP-V 56, 6) Elias Ruusunen OSU 56 Sarja M20: 1) Ville Lahtinen P-HA 71, 2) Niklas Huhtala P-HA 47, 3) Atte Aimolahti P-HA 44 Sarja N20: 1) Pihla Pulliainen KP-V 68 SE, 2) Ellen Teerioja OSU 53, 3) Nea Tastula KP-V 29 Sarja M50: 1) Timo Nissilä RMY 91, 2) Marcus Bäckman RS 88, 3) Pasi Saarinen KMY 85, 4) Jussi Järvinen SA 83, 5) Jukka Takala SSG 82, 6) Kimmo Kuusisto SA 80, 7) Janne Pihlman KMY 79, 8) Samuli Pohjalainen HyMa 79, 9) Anssi Talasoja OSU 79, 10) Juha Vilenius K-64 77, 11) Ari Arvonen K-64 77, 12) Marko Teerioja OSU 76, 13) Timo Viteli P-HA 75, 14) Marko Honkonen KP-V 74, 15) Niko Sundberg HyMa 72, 16) Jari Vuorinen KMY 72, 17) Jörgen Lill-Smeds SSG 72, 18) Janne Hokkanen P-HA 71, 19) Arto Moisio P-HA 66, 20) Petri Pieti­ käinen KAMS 65, 21) Juha Pulliainen KP-V 46 Sarja N50: 1) Ann-Helen From KP-V 78, 2) Päivi Konttinen P-HA 69, 3) Satu Pusila LAS 67, 4) Jaana 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 31 31 24.2.2023 8.46

SM 2022 Ahlroos SaSA 63, 5) Sari Valtari YMS 62, 6) Piia Rieppola PHC 62, 7) Ritva Savolainen K-SHa 49, 8) Tuija Pulkkinen MKMS 49 Sarja Y60: 1) Matti Tupola LoA 84, 2) Juha Seppä K-SHa 83, 3) Jari Rämö PHC 83, 4) Kalle Norri EuSA 80, 5) Jari Pohjolainen P-HA 79, 6) Ari Heikkiniemi RMY 78, 7) Jukka Nikkari TSA 78, 8) Eero Tyrkkö TSHA 78, 9) Ari Nieminen TSHA 77, 10) Ismo Ruha PHC 77, 11) Harri Bister K-64 76, 12) Ari Ojala IMS 75, 13) Jouni Paavola TSHA 75, 14) Jarmo Murro SA 74, 15) Matti Parikka KRM 74, 16) Mauri Saarikko PMY 71, 17) Jukka Lehtonen LAS 71, 18) Reijo Luomala KP-V 68, 19) Vesa Laahanen ViitA 68, 20) Jukka-Pekka Tuhkanen OSU 66, 21) Risto Rantanen PA 64, 22) Rauno Heikkiniemi RMY 61, 23) Kari Kautto ViitA 60, 24) Vesa Leivo K-SHa 58, 25) Veikko Konttinen P-HA 55, 26) Matti Qvick KEUA 48, 27) Hannu Virtanen K-SHa 47, 28) Veikko Hietamäki NoSA 44 Sarja Y70: 1) Raimo Jokiniemi LoA 80, 2) Juhani Manninen SaSA 78, 3) Timo Valtonen MKMS 77, 4) Matti Honkaharju RMY 75, 5) Reijo Argillan­ der ViitA 75, 6) Magnus Backman RS 74, 7) Pauli Eerola EuSA 72, 8) Erkki Hara SiUra 69, 9) Markku Vikström MKMS 67, 10) Veli Ala-Honkola JMS 67, 11) Jari Gröndahl JuuA 64, 12) Tapio Valkas MKMS 64, 13) Erkki Liius P-HA 62, 14) Erkki Kaustinen KP-V 61, 15) Erkki Leino OMAS 60, 16) Erkki Lähde L-HA 56, 17) Heikki Räsänen NUMA 54, 18) Timo Kaira EuSA 50, 19) Risto Paavola KP-V 40 Sarja Y75: 1) Jorma Aaltonen HyMa 69, 2) Olavi Soini EuSA 67, 3) Rolf Hellgren RS 67, 4) Tapio Uronen KMY 67, 5) Markku Hietaranta KMY 66, 6) Pekka Juhola P-HA 66, 7) Aimo Varis ViitA 64, 8) Jarl Åsterman RS 63, 9) Muisto Peräntie EuSA 61, 10) Guy Finnberg RS 45. Kansallinen trap, Sarja Y80: 1) Heikki Parantai­ nen SSG 71, 2) Taisto Mäkinen YMS 68, 3) Tauno Lappeteläinen HyMa 63, 4) Reino Kriikkula JMS 61, 5) Martti Nieminen EuSA 61, 6) Jorma Kallio EuSA 58, 7) Martti Teini ESF 37 Sarja LV1: 1) Jouni Hyypiä KSHA 77, 2) Markus Roos KMY 76, 3) Juha Salo RMY DNS Sarja Y20J: 1) OSU 181, 2) PH-A3 162, 3) KP-V 153 Sarja Y50J: 1) RMY 244, 2) SA 237, 3) KMY 236, 4) K-64 230, 5) TSHA 230, 6) P-HA1 212, 7) ViitA 199, 8) P-HA2 190, 9) KP-V 188, 10) K-Sha 188 Sarja Y70J: 1) MKMS 208, 2) RS 204, 3) EuSA 200, 4) EuSA2 169 AUTOMAATTITRAPIN SM-KILPAILUT 29.–31.7. Kaustinen Sarja Y16: 1) Samuel Ruusunen OSU 85 SE, 2) Joonas Borén RMY 82, 3) Saku Tallgren KMY 79, 4) Elias Ruusunen OSU 77, 5) Aaro Peltoniemi KP-V 70 Sarja M20: 1) Juho Montonen IA 91 SE Sarja N20: 1) Pihla Pulliainen KP-V 63, 2) Nea Tastula KP-V 58 Sarja M: Jari Helminen LAS 72, Tony Enlund KP-V 57, Timo Nissilä RMY 92, Frank Stenman JSF 89, Pekka Hautamäki OMAS 89, Pasi Tanhuanpää LAS 89, Ari Heikkiniemi RMY 86, Pasi Saarinen KMY 87, Saku Tallgren KMY 82, Petri Pietikäinen KAMS 84, Jari Gröndahl JuuA 80, Pekka Boren RMY 77, Reijo Luomala KP-V 74, Erkki Hara SiUra 73, Juha Pulliainen KP-V 66, Toni Varila KP-V 85, Petri Haklin KMY 92, Antti Pirttisalo RMY 91, Joonas Pyhälä P-HA 88, Ari Simola PHC 89, Risto Rämö LAS 87, Esa Oinonen PHC 84, Mauno Ylikangas KannA 85, Janne Kovanen MA 80, Ari Ojala IMS 81, Petri Heikkiniemi RMY 77, Pasi Saarinen SA 75, Sami Hirsikangas KannA 78, Jari Pohjolainen P-HA 73, Veikko Konttinen P-HA 67, Harri Pirilä IMS 84, Kimmo Kuusisto SA 89, Mika Myllylä P-HA 90, Tero Rantonen OMAS 88, Marko Vähäpesola PoP 86, Panu Männistö SA 87, Marko Ojala IMS 85, Kenneth Asplund JSF 82, Jukka Ropilo KK-V 80, Marko Teerioja OSU 78, Matti Honkaharju RMY 80, Jussi Järvinen SA 79, Rauno Heikkiniemi RMY 73, Jani Pennanen NU 55, Viktor Kronqvist JSF 31, Timo Niemelä KuKu 96 SE, Juhani Moilanen OMAS 90, Jari Rämö PHC 91, Roger Sundström JSF 89, Matti Arentti YMS 89, Osmo Setälä P-HA 84, Mikko Vehnämaa OSU 82, Tomi martti Hämäläinen KMY 84, Jukka Tölli NU 79, Juha Tuominen K-SHa 78, Hans Sundström JSF 77, Joonas Borén RMY 74 Sarja N: Satu Pylkkänen OSU 84, Jaana Rantasalo PHC 76, Laura Peltokangas JSF 66, Nea Tastula 32 KP-V 65, Marja Maunula OSU 80, Merja Korhonen KurA 66, Marjo Uusitalo KurA 68, Mirka Antti­ la KurA 46, Päivi Konttinen P-HA 80, Johanna Vähäpesola PoP 65, Ann-Helen From KP-V 62, Pinja Tolonen PiekSA 73, Lotta Seppinen KP-V 73, Piia Rieppola SA 61 Sarja M50: 1) Ari Simola PHC 95 SE, 2) Janne Kirvesmäki PHC 91, 3) Pasi Tanhuanpää LAS 88, 4) Timo Nissilä RMY 89, 5) Antti Pirttisalo RMY 84, 6) Marko Vähäpesola PoP 83, 7) Jari Helminen LAS 83, 8) Mauno Ylikangas KannA 81, 9) Pasi Saarinen SA 85, 10) Marko Teerioja OSU 78, 11) Jukka Ropilo KK-V 81, 12) Roger Sundström JSF 79, 13) Kimmo Kuusisto SA 76, 14) Petri Pietikäinen KAMS 78, 15) Marko Honkonen KP-V 79, 16) Pasi Saarinen KMY 82, 17) Toni Varila KP-V 80, 18) Hans Sundström JSF 75, 19) Sami Hirsikangas KannA 74, 20) Jussi Järvinen SA 75, 21) Arto Lahti KP-V 73, 22) Anssi Talasoja OSU 65, 23) Jukka Tölli NU 66, 24) Juha Pulliainen KP-V 61 Sarja N50: 1) Marja Maunula OSU 82, 2) Satu Pylkkänen OSU 78, 3) Päivi Konttinen P-HA 74, 4) Anne Tölli NU 63, 5) Piia Rieppola SA 55, 6) Virpi Hagström RMY 52 Sarja Y60: 1) Jari Rämö PHC 88, 2) Risto Rämö LAS 86, 3) Esa Oinonen PHC 85, 4) Erkki Hara SiUra 83, 5) Ari Heikkiniemi RMY 83, 6) Matti Honkaharju RMY 83, 7) Ari Ojala IMS 83, 8) Jouni Paavola TSHA 81, 9) Juha Tuominen K-SHa 81, 10) Kari Kautto ViitA 79, 11) Ari Nieminen TSHA 79, 12) Jouko Let­ tojärvi OrJy 77, 13) Hannu Takala PHC 76, 14) Vesa Laahanen ViitA 75, 15) Rauno Heikkiniemi RMY 74, 16) Jari Pohjolainen P-HA 73, 17) Reijo Luomala KP-V 72, 18) Ismo Ruha PHC 72, 19) Guy Finnberg JSF 68, 20) Kalle antero Norri EuSA 68, 21) Veikko Konttinen P-HA 59 Sarja Y70: 1) Jari Gröndahl JuuA 81, 2) Matti Honkaharju RMY 79, 3) Timo Valtonen MKMS 77, 4) Reijo Argillander ViitA 74, 5) Magnus Backman RS 73, 6) Erkki Hara SiUra 70, 7) Harri Sirenius LäSA 69, 8) Risto Paavola KP-V 67, 9) Erkki Leino OMAS 67, 10) Erkki Kaustinen KP-V 62, 11) Veli Ala-Hon­ kola JMS 48, 12) Kari Polvi LMS 42 Sarja Y75: 1) Rolf Hellgren RS 70, 2) Jarl Öster­ man RS 70, 3) Aimo Varis ViitA 67, 4) Guy Finnberg RS 58, 5) Olavi Soini EuSA 57 Sarja Y80: 1) Heikki Parantainen SSG 75 SE, 2) Jorma Kallio EuSA 72, 3) Taisto Mäkinen YMS 61, 4) Tauno Lappeteläinen HyMa 59, 5) Reino Kriikkula JMS 56, 6) Martti Teini ESF 53, 7) Martti Nieminen EuSA 44 Sarja LV2: 1) Juha Myllymäki KP-V 77, 2) Kimmo Junttila YMS 52 Sarja YJ: KMY 263, OSU 242, RMY 2 243, PHC 264, JSF 255, KP-V 216, OMAS 267 SJE, RMY 1 260, LAS 248, P-HA 2 220, P-HA 1 262, SA 255, IMS 250 Sarja NJ: KurA 180, KP-V 200 Sarja Y20J: KP-V 191 SJE Sarja Y50J: RMY 256, KP-V 221, PHC 1 248, P-HA 206, PHC 2 259, SA 236, LAS 257, OSU 231 Sarja Y70J: RS 211, EuSa 136 TRAPIN SM-KILPAILUT, M JA N 20.–21.8. Orimattila Sarja M: 1) Jukka Laakso OSU 27 (118), 2) Ve­ li-Matti Matikainen SSG 26 (117), 3) Ari Simola PHC 17 (115), 4) Mika Myllylä P-HA 9 (113), 5) Teemu Ruutana LäSA 117, 6) Juho Mäkelä OSU 112, 7) Eemil Pirttisalo RMY 114, 8) Simo Ruusunen OSU 113, 9) Ari Hyypiä K-SHa 112, 10) Vili Kopra OSU 112, 11) Vesa Järvinen SSG 111, 12) Mauno Yli­ kangas KannA 110, 13) Jukka Takala SSG 110, 14) Joonas Pyhälä P-HA 109, 15) Kaarlo Hoppu P-HA 108, 16) Samuel Ruusunen OSU 107, 17) Esa Oino­ nen PHC 107, 18) Timo Nissilä RMY 107, 19) Matias Koivu OSU 107, 20) Juhani Ripatti OSU 107, 21) Jouko Lettojärvi OrJy 106, 22) Osmo Setälä P-HA 105, 23) Marko Teerioja OSU 104, 24) Tomi Hämä­ läinen KMY 104, 25) Heikki Svahn SSG 103, 26) Tero Rantonen OMA 102, 27) Simo Köylinen OSU 102, 28) Petri Lahdenpää OSU 102, 29) Sami Ritsilä OSU 102, 30) Jouni Hyypiä K-SHa 101, 31) Juha Myllymäki KP-V 100, 32) Mika Bister K-64 99, 33) Antti Hiltunen LAS 98, 34) Marko Vähäpesola PoP 98, 35) Tuomas Tähtinen SSG 97, 36) Jukka-Pekka Tuhkanen OSU 94, 37) Heikki Keskitalo LAS 92, 38) Aleksi Pirttisalo RMY 91, 39) Saku Tallgren KMY 91, 40) Christian Roslund SSG 90, 41) Sami Aarrevuo K-SHa 90, 42) Sami Hirsikangas KannA 90, 43) Jouko Rauma KP-V 87, 44) Anssi Talasoja OSU 86, 45) Pasi Saarinen OSU 85, 46) Mikko Vehnämaa OSU 84, 47) Joonas Heikkiniemi RMY 82, 48) Teuvo Forsström MKMS 82, 49) Guy Finnberg RS 67, 50) Timo Liukkonen OSU DNF Sarja N: 1) Noora Antikainen OSU 27 (115), 2) Satu Pusila LAS 26 (112), 3) Mopsi Veromaa SSG 17 (106), 4) Marja Maunula OSU 7 (105), 5) Satu Mäke­ lä-Nummela OSU 115, 6) Silja Nieminen MKMS 94, 7) Päivi Konttinen P-HA 98, 8) Satu Pylkkänen OSU 100, 9) Anu Salomaa OrJy 87, 10) Tuuli Lahtinen OSU 86, 11) Pihla Pulliainen KP-V 86, 12) Pinja Tolonen PiekSA 81, 13) Johanna Vähäpesola PoP 55, 14) Mira Maunula OSU 46 Sarja YJ: 1) OSU 1 342, 2) SSG 338, 3) P-HA 327, 4) OSU 2 322, 5) OSU 3 316, 6) RMY 312, 7) K-Sha 303, 8) OSU 5 281, 9) OSU 4 274 Sarja NJ: 1) OSU 1 330 SJE, 2) OSU 2 237 TRAPIN SM-KILPAILUT, IKÄKAUSI 27.–28.8. Mäntsälä Sarja Y16: 1) Samuel Ruusunen OSU 109 SE, 2) Elias Ruusunen OSU 103, 3) Aaro Peltoniemi KP-V 92, 4) Saku Tallgren KMY 89, 5) Joonas Boren RMY 87 Sarja M20: 1) Juho Montonen IA 117, 2) Kaarlo Hoppu P-HA 107, 3) Viljami Kovanen MA 86, 4) Joonas Heikkiniemi RMY 80 Sarja N20: 1) Silja Nieminen MKMS 106, 2) Tuuli Lahtinen OSU 91, 3) Pihla Pulliainen KP-V 91, 4) Jenna Riitala OSU 85, 5) Nea Tastula KP-V 80 Sarja M50: 1) Timo Nissilä RMY 22 (118), 2) Janne Kirvesmäki PHC 19 (117), 3) Ari Simola PHC 20 (114), 4) Pasi Tanhuanpää LAS 19 (114), 5) Mauno Ylikangas KannA 19 (113), 6) Petri Pietikäinen KAMS 20 (111), 7) Ari Hyypiä K-SHa 110, 8) Marko Vähäpesola PoP 107, 9) Jukka Ropilo KK-V 105, 10) Antti Pirttisalo RMY 102, 11) Ari Stigell LoA 101, 12) Jari Helminen LAS 100, 13) Näkry Tulokas OSU 99, 14) Christian Roslund SSG 99, 15) Ari Arvonen K-64 97, 16) Marko Teerioja OSU 96, 17) Toni Varila KP-V 0 96, 18) Niko Sundberg HyMa 74, 19) Juha Pulliainen KP-V 63 Sarja N50: 1) Satu Pusila LAS 18 (108) SE, 2) Marja Maunula OSU 19 (104), 3) Päivi Konttinen P-HA 18 (99), 4) Satu Pylkkänen OSU 9 (99), 5) Tuija Pulkkinen MKMS 42 Sarja Y60: 1) Matti Nummela OrJy 16 (113), 2) Jari Rämö PHC 15 (112), 3) Pasi Oksa VihAs 14 (112), 4) Esa Oinonen PHC 17 (108), 5) Heikki Svahn SSG 13 (111), 6) Ari Nieminen TSHA 16 (107), 7) Vesa Laahanen ViitA 101, 8) Risto Rämö LAS 101, 9) Ari Määttä SSG 101, 10) Juhani Kallio P-HA 101, 11) Juha Seppä K-SHa 100, 12) Matti Tupola LoA 99, 13) Reijo Luomala KP-V 97, 14) Harri Bister K-64 97, 15) Kari Vilen SSG 96, 16) Hannu Takala PHC 96, 17) Rainer Majanen MKMS 96, 18) Juha Tuomi­ nen K-SHa 95, 19) Ismo Ruha PHC 92, 20) Rauno Heikkiniemi RMY 91, 21) Vesa Leivo K-SHa 89, 22) Jukka-Pekka Tuhkanen OSU 89, 23) Jari Pohjolai­ nen P-HA 89, 24) Jouko Rauma KP-V 89, 25) Jukka Salin L-HA 87, 26) Matti Qvick KEUA 80, 27) Juha Hämäläinen MKMS 79, 28) Jukka Sikiö VihAs 73 Sarja Y70: 1) Matti Honkaharju RMY 16 (98), 2) Risto Kaukinen KMY 16 (98), 3) Raimo Jokiniemi LoA 14 (99), 4) Veijo Koskinen MKMS 15 (96), 5) Reijo Argillander ViitA 11 (100), 6) Heikki Keskitalo LAS 11 (99), 7) Matti Mannonen SSG 95, 8) Timo Valtonen MKMS 95, 9) Juhani Manninen SaSA 91, 10) Tapio Ukkonen MKMS 86, 11) Markku Vikström MKMS 85, 12) Erkki Leino OMAS 83, 13) Teuvo Forsström MKMS 74 Sarja Y75: 1) Aimo Varis ViitA 16 (93), 2) Jarl Österman RS 16 (92), 3) Guy Finnberg RS 19 (84), 4) Rolf Hellgren RS 11 (92), 5) Joni Sarenius MKMS 13 (89), 6) Börje Brännbacka PSF 12 (83), 7) Erkki Allisto SSG DNF Sarja Y80: 1) Taisto Mäkinen YMS 17 (95), 2) Jorma Kallio EuSA 17 (84), 3) Heikki Parantainen SSG 12 (81), 4) Martti Kaltto KellMS 7 (76), 5) Martti Teini ESF 12 (64) Sarja LV1: 1) Jouni Hyypiä K-SHa 95, 2) Juha Rantakaulio K-SHa 81 Sarja LV3: 1) Pasi Saarinen OSU 75 SE Sarja Y20J: 1) OSU 303, 2) KP-V 263 Sarja Y50J: 1) PHC 1 343, 2) LAS 323, 3) RMY 318, 4) K-SHa 305, 5) LoA 299, 6) PHC 2 296, 7) ViitA 294, 8) P-HA 289, 9) KP-V 282, 10) MKMS 217 Sarja Y70J: 1) RS 268, 2) MKMS 1 266, 3) MKMS 2 URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 32 24.2.2023 8.46

SM 2022 259 Sarja JUN: 1) Samuel Ruusunen OSU 29, 2) Aaro Peltoniemi KP-V 26, 3) Elias Ruusunen OSU 17, 4) Kaarlo Hoppu P-HA 9, 5) Silja Nieminen MKMS 15, 6) Tuuli Lahtinen OSU 15, 7) Juho Montonen IA 9, 8) Pihla Pulliainen KP-V 9 7) Pertti Piela PMY 107 Kansainvälinen sporting, Sarja Y73: 1) Pertti Laine KSA 147, 2) Martti Paananen SSG 120, 3) Markku Aaltonen Rihla 118, 4) Tor-Björn Ekholm RS 89 TRAPIN SM-KILPAILUT, PARIKILPAILU 23.–24.7. Sipoo 10.9. Lappeenranta Peruskilpailu: 1) K-SHa 103, 2) OSU 1 102, 3) PoP 100, 4) OSU 2 95. Semifinaali: 1) OSU 1 31, 2) K-SHa 29, 3) OSU 2 21, 4) PoP 16. Finaali: 1) K-SHa 1 7, 2) OSU 1 1. SPORTING SPORTINGIN SM-KILPAILUT 2.–3.7. Pori Kansainvälinen sporting, Sarja Y17: 1) Roope Ojansuu HyMa 161, 2) Erno Heiska NU 149, 3) Onni Salo SA 130, 4) Atte Selen SSG 112 Kansainvälinen sporting, Sarja Y: 1) Juhani Moi­ lanen OMAS 181, 2) Harri Heinonen SMY 178, 3) Mattias Blomster SSG 176, 4) Tero Rantonen OMAS 173, 5) Roope Tapper SSG 172, 5) Rainer Pruik­ konen TorSA 172, 7) Mikko Kiviniemi SSG 170, 7) Ville Korkea-Aho JSF 170, 9) Tero Heikkinen SSG 169, 10) Jussi Mäki-Hokkonen SA 168, 11) Miko Raassina SSG 167, 12) Marko Aalto NoSA 163, 12) Petri Peltoniemi NoSA 163, 12) Pekka Hanni OMAS 163, 15) Jaakko Tolonen NoSA 162, 16) Harri Seilo SSG 159, 17) Jarkko Rissanen TorSA 158, 17) Jarkko Salomaa MSA 158, 17) Rauno Mähönen KEUA 158, 17) Kai Hämäläinen SA 158, 21) Ville Peltomäki SA 157, 22) Andreas Strand JSF 156, 23) Frank Stenman JSF 155, 23) Pauli Romppanen MKMS 155, 23) Marko Kotajärvi JSF 155, 26) Jari Uusitalo OMAS 154, 26) Roger Sundström JSF 154, 26) Vik­ tor Fri RS 154, 29) Henry Tukia SSG 153, 29) Lauri Ohvo MSA 153, 31) Martin Björkqvist JSF 152, 32) Kenneth Asplund JSF 151, 32) Tuomas Uusitalo LL 151, 32) Erno Härkönen KSHA 151, 32) Mika-Matti Laarimo V-SA 151, 36) Ville Mäkelä LRM 150, 36) Jukka Alajoutsijärvi RAM 150, 36) Tuomo Riikonen SA 150, 39) Kyösti Konttavaara SSG 149, 40) Juha Kumpuvaara OMAS 148, 40) Arto Tossavainen KEUA 148, 40) Hannu Mäkäräinen SoA 148, 43) Panu Valjakka MA 147, 44) Janne Mykkänen KEUA 146, 44) Lasse Ylivainio OMAS 146, 46) Teemu Lenkola RaHa 145, 46) Robert Liljestrand RS 145, 48) Heikki Pulkkinen KMAS 144, 48) Kimmo Pietilä RaHa 144, 50) Juha Toivonen NoSA 143, 51) Panu Männistö SA 141, 52) Juho Kuuminainen SA 139, 53) Toni-Ville Lanne HoSA 137, 54) Jari Heinonen TorSA 136, 55) Jani Pennanen NU 135, 56) Sami Pitkäaho OMAS 134, 57) Marko Saarikoski RS 131, 57) Mika Arvela SA 131, 59) Juha Sotaniemi RAM 130, 60) Janne Rantanen KajA 128, 61) Juha Soltin NoSA 127, 62) Mikko Huuskonen RAM 126, 63) Jani Ossberg NoSA 117, 64) Henri Toivonen NoSA 107, 65) Mikko Airaksinen SA 105, 66) Mikko Sini­ puro MSA 98, 67) Henri Arponen TorSA 95 Kansainvälinen sporting, Sarja N: 1) Johanna Huotari OMAS 130, 2) Anja Pekkala-Mähönen KEUA 127, 3) Laura Peltokangas JSF 125, 4) Sirpa Laurikainen KSHA 117, 5) Paula-Maria Pälsynaho OMAS 115, 6) Leena Korhonen RaaA 110, 7) Saara Sangi OMAS 84, 8) Tarja Korkeala OMAS 74 Kansainvälinen sporting, Sarja Y20: 1) Rasmus Kumpuvaara OMAS 164, 2) Anton Selen SSG 160, 3) Roope Hanni OMAS 152, 4) Casper Friman RS 135 Kansainvälinen sporting, Sarja Y56: 1) Pauli Moilanen OMAS 166, 2) Ilpo Mattila RaHa 159, 3) Petri Kokkonen SSG 158, 4) Hans Sundström JSF 155, 5) Juho Markkula SA 149, 6) Raimo Koivunen Rihla 147, 7) Urpo Kinnunen Rihla 145, 8) Vesa Kujansivu SSG 143, 9) Kari Moilanen RS 138, 10) Markku Viljanen SA 135, 11) Eero Pelkonen RaaA 134, 12) Jorma Lehmonen NoSA 133, 12) Timo Ollila SA 133, 14) Petri Enges SA 128, 15) Juhani Lindblad PMY 126, 16) Ari Rämö SA 114, 16) Erkki Puttonen KSA 114, 18) Petteri Syrjälä SA 111 Kansainvälinen sporting, Sarja Y66: 1) Kalle Suominen SSG 143, 2) Rune Lindström RS 138, 3) Arto Blom SA 135, 4) Timo Riikonen HyMa 134, 5) Kari Rauhala SMY 125, 6) Ilpo Mäläskä OMAS 111, SM-KILPAILUT ENGLISH SPORTING Englantilainen sporting Sarja Y17: 1) Roope Ojansuu HyMa 154, 2) Aatos Äijälä OulA 140, 3) Erno Heiska NU 138, 4) Onni Salo SA 130, 5) Atte Selén SSG 123. Sarja Y: 1) Mikko Kiviniemi SSG 184, 2) Juhani Moilanen OMAS 182, 3) Oliver Lindh SSG 180, 3) Harri Heinonen SMY 180, 5) Tuomo Valkeapää SMY 177, 6) Roope Tapper SSG 174, 7) Lauri Ohvo MSA 171, 7) Ville Korkea-Aho JSF 171, 9) Kai Hämä­ läinen SA 169, 9) Tero Heikkinen SSG 169, 11) Tero Rantonen OMAS 168, 11) Hannu Mäkäräinen SoA 168, 13) Teemu Lenkola RaHa 167, 14) Harri Seilo SSG 166, 14) Kenneth Asplund JSF 166, 14) Pasi Siikaluoma SMY 166, 14) Marko Kotajärvi JSF 166, 14) Roger Sundström JSF 166, 19) Jari Kielenni­ va SSG 165, 19) Mattias Blomster SSG 165, 19) Andreas Strand JSF 165, 19) Juho Kuuminainen SA 165, 23) Juha Kumpuvaara OMAS 164, 23) Miko Raassina SSG 164, 23) Marko Aalto NoSA 164, 26) Jarkko Salomaa MSA 162, 26) Mika-Matti Laarimo V-SA 162, 28) Frank Stenman JSF 161, 28) Robert Liljestrand RS 161, 28) Pauli Romppanen MKMS 161, 28) Martin Björkqvist JSF 161, 32) Marko Laine SaSA 160, 32) Juha Toivonen NoSA 160, 34) Jaakko Tolonen NoSA 159, 34) Marko Sivonen OMAS 159, 34) Juha-Matti Koskinen LRM 159, 37) Erno Härkönen KSHA 158, 38) Petri Peltoniemi NoSA 157, 38) Konsta Köykkä MSA 157, 40) Tommi Lönnqvist Trapp-73 156, 41) Viktor Fri RS 155, 41) Markku Ojansuu HyMa 155, 41) Rainer Pruikkonen TorSA 155, 41) Tuomas Uusitalo LL 155, 45) Jani Korhonen SSG 154, 45) Mika Arvela SA 154, 47) Tomas Piippola SSG 153, 48) Jussi Mäki-Hokkonen SA 152, 48) Pasi Sauvolainen SSG 152, 50) Ville Pel­ tomäki SA 151, 50) Janne Mykkänen KEUA 151, 50) Mika Pöllänen KajA 151, 53) Pekka Romppanen MKMS 150, 53) Rauno Mähönen KEUA 150, 55) Antti Poutiainen TorSA 149, 56) Jere Kokko HyMa 148, 57) Jani Pennanen NU 147, 58) Panu Valjakka MA 146, 59) Ville Mäkelä LRM 145, 60) Henry Tukia SSG 144, 61) Kyösti Konttavaara SSG 143, 61) Juho Saastamoinen KEUA 143, 63) Jani Valtanen HyMa 141, 64) Jukka Alajoutsijärvi RAM 140, 65) Jere Vuori HyMa 138, 66) Jani Ossberg NoSA 135, 67) Petri Marjamaa RS 134, 68) Kimmo Hyvärinen SMY 133, 69) Christoph Schrödl SSG 132, 71) Jussi Mielonen KSA 128, 72) Mika Ahmajärvi MKMS 126, 73) Juha Vyyryläinen PSPA 125, 74) Juha Sotanie­ mi RAM 122, 75) Henri Toivonen NoSA 120, 76) Mikko Sinipuro MSA 112, 77) Joni Sipari SMY 111, 79) Timo Laitinen SSG 87. Sarja N: 1) Wilhelmina Wadstein SSG 170, 2) Liina Laine SaSA 150, 3) Anna Lillqvist SSG 133, 4) Laura Peltokangas JSF 132, 4) Johanna Huotari OMAS 132, 6) Sirpa Laurikainen KSHA 128, 7) Satu Himanka OMAS 126, 8) Anja Pekkala-Mähönen KEUA 119, 9) Paula-Maria Pälsynaho OMAS 118, 10) Anna-Kristiina Ruuskanen KEUA 108, 11) Tarja Korkeala OMAS 77. Sarja Y20: 1) Anton Selen SSG 172, 2) Rasmus Kumpuvaara OMAS 166, 3) Ville Koskinen LRM 151, 4) Casper Friman RS 148, 5) Tuukka Lupsakko KSHA 140. Sarja Y56: 1) Pauli Moilanen OMAS 174, 2) Timo Kyntäjä SSG 171, 3) Vesa Kujansivu SSG 166, 4) Hans Sundström JSF 165, 5) Pekka Keinänen Rihla 164, 6) Juha Kytömaa SSG 163, 7) Ilpo Mattila RaHa 162, 8) Petri Kokkonen SSG 161, 9) Markku Poutiainen SSG 159, 10) Juho Markkula SA 158, 11) Veikko Sohlman HyMa 149, 12) Jouni Lehto­ ranta SMY 148, 13) Juhani Lindblad PMY 147, 14) Timo Ollila SA 140, 14) Kari Moilanen RS 140, 14) Markku Viljanen SA 140, 17) Jorma Lehmonen NoSA 135, 17) Arto Hamonen MA 135, 19) Raimo Koivunen Rihla 130, 20) Erkki Puttonen KSA 129, 21) Ari Rämö SA 121. Sarja Y66: 1) Matti Nurmi SSG 163, 2) Kalle Suomi­ nen SSG 160, 3) Rune Sundqvist JSF 153, 4) Timo Riikonen HyMa 149, 5) Rune Lindström RS 146, 6) Jarmo Kivikoski SSG 143, 6) Matti Mattsson SSG 143, 8) Kari Rauhala SMY 134, 9) Pertti Piela PMY 132, 10) Arto Blom SA 125. Sarja Y73: 1) Pertti Laine KSA 141, 2) Markku Aaltonen Rihla 137, 3) Raine Moliis FSK 104 Sarja YJ: 1) SSG2 527, 2) OMAS2 524, 3) SMY1 523, 4) SSG1 509, 5) JSF1 503, 6) JSF2 491, 7) MSA1 490, 8) OMAS3 489, 9) NOSA1 480, 10) SA1 468, 11) SSG5 460, 12) JSF3 459, 13) SSG4 451, 14) KEUA1 444, 15) SSG3 423, 16) NOSA2 415, 16) SMY2 415. Sarja NJ: 1) OMAS1 376. Sarja Y20J: 1) SSG9 428. Sarja Y56J: 1) SSG6 487, 2) SSG7 477, 3) SA2 438, 4) RIHLA1 431. SM COMPAK SPORTING 200 KIEKKOA / OPEN COMPAK 6.–7.8. Hyvinkää Sarja Y17: 1) Erno Heiska NU 174, 2) Roope Ojan­ suu HyMa 168, 4) Atte Selén SSG 143 Sarja Y: 1) Mikko Kiviniemi SSG 195, 2) Mattias Blomster SSG 194, 3) Oliver Lindh SSG 193, 3) Roope Tapper SSG 193, 5) Harri Heinonen SMY 192, 6) Jussi Mäki-Hokkonen SA 191, 6) Tero Heikkinen SSG 191, 8) Tero Rantonen OMAS 190, 9) Ville Määttänen SaSA 189, 9) Antti Poutiainen TorSA 189, 11) Jarkko Rissanen TorSA 188, 11) Juho Kuuminainen SA 188, 11) Juhani Moilanen OMAS 188, 14) Juha Toivonen NoSA 187, 15) And­ reas Strand JSF 186, 15) Pasi Siikaluoma SMY 186, 15) Jani Korhonen SSG 186, 18) Markku Ojansuu HyMa 185, 18) Petri Peltoniemi NoSA 185, 21) Ville Korkea-Aho JSF 184, 22) Frank Stenman JSF 183, 25) Marko Aalto NoSA 182, 25) Pauli Romppanen MKMS 182, 25) Juha Kumpuvaara OMAS 182, 28) Martin Björkqvist JSF 181, 28) Miko Raassina SSG 181, 28) Pekka Hanni OMAS 181, 31) Tomi Niemi SaSA 180, 31) Pekka Romppanen MKMS 180, 31) Lauri Ohvo MSA 180, 34) Antti Perämäki OMAS 179, 34) Antti Luttinen SSG 179, 34) Tuomas Mat­ tila RaHa 179, 34) Sami Pitkäaho OMAS 179, 38) Ville Mäkelä LRM 177, 38) Marko Laine SaSA 177, 38) Rauno Mähönen KEUA 177, 38) Mikko Koski OulA 177, 42) Kai Hämäläinen SA 176, 42) Teemu Lenkola RaHa 176, 44) Harri Seilo SSG 175, 44) Kimmo Pietilä RaHa 175, 44) Kyösti Konttavaara SSG 175, 44) Robert Liljestrand RS 175, 44) Juha Soltin NoSA 175, 50) Jarkko Salomaa MSA 174, 51) Marko Saarikoski RS 173, 54) Hannu Mäkäräinen SoA 171, 55) Seppo Põldsepp SSG 170, 58) Juho Saastamoinen KEUA 169, 58) Kenneth Asplund JSF 169, 58) Joni Heikkinen SoA 169, 58) Roger Sundström JSF 169, 62) Janne Rantanen KajA 168, 62) Marko Sivonen OMAS 168, 62) Janne Mykkä­ nen KEUA 168, 62) Mikko Demander HyMa 168, 66) Jere Kokko HyMa 167, 66) Marko Kotajärvi JSF 167, 68) Teemu Hyypiö HyMa 166, 70) Tommi Lön­ nqvist Trapp-73 164, 71) Petri Hänninen Rihla 163, 72) Jari Heinonen TorSA 162, 72) Heikki Pulkkinen KMAS 162, 72) James Bull NoSA 162, 75) Mika Ahmajärvi MKMS 160, 76) Jani Pennanen NU 159, 77) Petri Marjamaa RS 158, 79) Jani Ossberg NoSA 156, 79) Mika Arvela SA 156, 79) Hannu Mustonen IEM 156, 83) Saku Ruohonen LRM 155, 83) Ville Hyypiö HyMa 155, 85) Kimmo Hyvärinen SMY 154, 86) Vesa Mattila VamSA 148, 86) Mikko Sinipuro MSA 148, 89) Christoph Schrödl SSG 145, 90) Jari Kielenniva PMY 140, 91) Henri Arponen TorSA 136, 92) Henri Toivonen NoSA 134, 93) Viktor Kronqvist JSF 130, 94) Juha-Matti Räty RS 78 Sarja N: 1) Liina Laine SaSA 180, 3) Johanna Huotari OMAS 172, 4) Laura Peltokangas JSF 167, 5) Sirpa Laurikainen KSHA 156, 6) Anja Pekka­ la-Mähönen KEUA 152, 7) Leena Korhonen RaaA 150, 8) Paula-Maria Pälsynaho OMAS 145, 9) Satu Himanka OMAS 140, 10) Anna-Kristiina Ruuskanen KEUA 137, 11) Saara Sangi OMAS 135, 12) Peppi Päivärinne OMAS 124, 13) Tarja Korkeala OMAS 80 Sarja Y20: 1) Oliver Ojansuu HyMa 192, 2) Roope Hanni OMAS 191, 3) Rasmus Kumpuvaara OMAS 184, 4) Anton Selen SSG 181, 5) Casper Friman RS 171 Sarja Y56: 1) Hans Sundström JSF 185, 2) Ilpo Mattila RaHa 181, 3) Juha Kytömaa SSG 180, 4) Petri Palo SSG 177, 5) Petri Kokkonen SSG 176, 5) Pekka Keinänen Rihla 176, 5) Vesa Kujansivu SSG 176, 8) Juho Markkula SA 173, 9) Timo Haataja OMAS 172, 10) Markku Poutiainen SSG 170, 11) Jouni Lehtoranta SMY 169, 12) Pauli Moilanen OMAS 166, 12) Veikko Sohlman HyMa 166, 15) Rauno Huutoniemi PMS 165, 15) Kari Moilanen RS 165, 17) Erkki Puttonen KSA 163, 18) Urpo Kin­ nunen Rihla 162, 19) Raimo Koivunen Rihla 160, 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 33 33 24.2.2023 8.46

SM 2022 20) Arto Hamonen MA 158, 21) Ari Rämö SA 157, 22) Eero Pelkonen RaaA 156, 23) Timo Ollila SA 154, 23) Jorma Lehmonen NoSA 154, 25) Juhani Lindblad PMY 150 Sarja Y66: 1) Kalle Suominen SSG 172, 2) Matti Nurmi SSG 167, 3) Matti Mattsson SSG 165, 3) Pertti Piela PMY 165, 5) Jarmo Kivikoski SSG 162, 5) Kari Rauhala SMY 162, 7) Timo Riikonen HyMa 160, 8) Ilpo Mäläskä OMAS 159, 9) Rune Lindström RS 158, 10) Arto Blom SA 153 Sarja Y73: 1) Pertti Laine KSA 172, 2) Markku Aaltonen Rihla 157, 3) Martti Paananen SSG 153, 4) Peter Borotinskij VS-VA 130 Sarja YJ: 1) SSG1 579, 2) SSG2 568, 3) SMY1 563, 4) OMAS7 560, 5) SA1 555, 6) NOSA1 554, 7) SASA 546, 8) HYMA1 545, 9) JSF3 542, 10) JSF2 538, 11) RAHA 530, 13) OMAS5 526, 14) OMAS6 523, 15) SSG3 523, 16) JSF1 519, 17) KEUA 514, 18) NOSA2 499, 19) HYMA2 496, 20) HYMA3 491, 21) SMY2 485, 22) NOSA3 465 Sarja NJ: 1) OMAS3 457, 2) OMAS2 319 Sarja Y20J: 1) OMAS1 499 Sarja Y56J: 1) SSG7 529, 2) SSG8 504, 3) RIHLA 498, 4) OMAS4 497, 5) SA2 480. LIIKKUVA MAALI SM-KILPAILUT 10M 5.–6.3. Turku 10m sekajuoksut Sarja M16: 1) Frans Laukka SaSA 311, 2) William Wilkman RS 308, 3) Vili Vilen HlAS 263. 10m Sarja M20: 1) Aaro Vuorimaa LSA 384 SE, 2) Matias Pasanen VarVi 363, 3) Toni Annala JjA 354. Sarja M: 1) Heikki Lähdekorpi SA 384, 2) Tomi-Pek­ ka Heikkilä K-64 380, 3) Niklas Hyvärinen RS 379, 4) Topi Hulkkonen ESA 377, 5) Krister Holmberg RS 370, 6) Markus Kastepohja HlAS 366, 7) Roni Tenhunen BSPA 358, 8) Daniel Torsell SSG 350, 9) Henrik Holmberg RS 344, 10) Antti Knuuti HlAS 331/6, 11) Mika Heikkilä K-64 331/4, 12) Tomi Teränen BSPA 327. Sarja M50: 1) Juha-Pekka Tissarinen SSG 359, 2) Markku Jetsonen KAMS 351, 3) Jukka-Pekka Jokela P-HA 342, 4) Matti Hokkanen KAMS 340, 5) Juha Ristimäki JMS 320, 6) Mikko Kirjavainen PiekSA 318/5, 7) Jarkko Peltola JMS 318/3, 8) Jussi Suoknuuti ESA 311, 9) Vesa-Matti Sallinen P-HA 292, 10) Marko Hepo-oja A-SA 263, 11) Kristian Torsell SSG 232. Sarja M60: 1) Matti Suoranta K-64 350, 2) Kari-Matti Reijola ESA 348, 3) Tapani Koskela BSPA 346, 4) Seppo Kastepohja K-64 336, 5) Juha Hacklin TUA 335, 6) Tapio Kortesoja JjA 329, 7) Pekka Nenonen KAMS 326/3, 8) Asko Alatalo JjA 326/2, 9) Jari Laaksonen TSA 325, 10) Pekka Karhu­ nen JjA 325, 11) Hannu Niemelä K-64 308, 12) Tom Sved SSG 306, 13) Jukka Hakamäki TUA 302, 14) Timo Mäkelä K-64 300/2, 15) Ossi Kohijoki P-HA 300/2, 16) Erkki Elkelä K-64 298, 17) Markku Vuoto JMS 293, 18) Jarmo Pöndelin SMY 291, 19) Pekka Toukola K-64 276, 20) Jukka Nironen SSG 267, 21) Tapani Pöysti SA 261. Sarja Y70: 1) Seppo Martin SA 305/16, 2) Seppo Vasara ESA 305/8, 3) Hannu Järvinen HlAS 294, 4) Hannu Viljakainen KAMS 291, 5) Bertel Holmström RS 274, 6) Terho Ritvanen PiekSA 271, 7) Mauri Kauppinen SaarA 265, 8) Pentti Hämäläinen SaarA 230, 9) Tryggve Henriksson RS 228. Sarja Y75: 1) Jouko Mutka RS 321, 2) Veikko Haka­ la SaarA 315, 3) Anders Holmberg RS 287, 4) Ensio Tapaninaho P-HA 276, 5) Pertti Kohvakka PiekSA 246, 6) Matti Puustinen KAMS 226. Sarja Y80: 1) Lasse Nummi SA 193. Sarja Y85: 1) Seppo Dahlqvist KAMS 234. Sarja N20: 1) Ida Heikkilä K-64 369, 2) Aino Vaitti­ nen HlAS 345. Sarja N: 1) Marika Karisjoki TSA 347, 2) Nadezhda Palokangas SSG 340, 3) Linda Mattsson BSPA 244. Sarja N50: 1) Päivi Jetsonen KAMS 209. Sarja N60: 1) Tiina Aalto ESF 274 SE, 2) Arja Hakala SaarA 239. Joukkue, sarja Y: 1) Raseborgs Skyttar 1093, 2) Kymppi-64 1080, 3) Hämeenlinnan Ampumaseura 1042. Joukkue, sarja Y50: 1) Kuopion Ampuma- ja Met­ sästysseura 982, 2) Etelä-Saimaan Ampujat 964, 3) Sibbo Skyttegille 932, 4) Jurvan Metsästysseura 931, 5) Pohjois-Hämeen Ampujat 910. Joukkue, sarja Y60: 1) Kymppi-64 994, 2) Jalas­ 34 järven Ampujat 980, 3) Raseborgs Skyttar 882, 4) Kymppi-64 874, 5) Saarijärven Ampujat 810, 6) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 786. 10m normaalijuoksut Sarja M16: 1) William Wilkman RS 501, 2) Frans Laukka SaSA 445, 3) Vili Vilen HlAS 409. Sarja M20: 1) Aaro Vuorimaa LSA 579, 2) Toni Annala JjA 540, 3) Matias Pasanen VarVi 529. Sarja M: 1) Tomi-Pekka Heikkilä K-64 579, 2) Niklas Hyvärinen RS 572, 3) Heikki Lähdekorpi SA 571, 4) Roni Tenhunen BSPA 565, 5) Topi Hulkkonen ESA 563, 6) Krister Holmberg RS 550, 7) Henrik Holmberg RS 532, 8) Markus Kastepohja HlAS 531, 9) Antti Knuuti HlAS 515/8, 10) Mika Heikkilä K-64 515/4, 11) Tomi Teränen BSPA 512, 12) Daniel Torsell SSG 489. Semifinaalit: Tenhunen – Heikkilä 6-3, Lähdekor­ pi – Hyvärinen 6-0 Pronssiottelu: Heikkilä – Hyvärinen 6-4 Kultaottelu: Lähdekorpi – Tenhunen 6-3 Sarja M50: 1) Jukka-Pekka Jokela P-HA 364, 2) Markku Jetsonen KAMS 357, 3) Juha-Pekka Tissarinen SSG 347, 4) Matti Hokkanen KAMS 342, 5) Jarkko Peltola JMS 331, 6) Mikko Kirjavainen PiekSA 329, 7) Vesa-Matti Sallinen P-HA 318, 8) Juha Ristimäki JMS 313, 9) Marko Hepo-oja A-SA 297, 10) Jussi Suoknuuti ESA 287, 11) Kristian Torsell SSG 277. Sarja M60: 1) Matti Suoranta K-64 356, 2) Juha Hacklin TUA 348, 3) Kari-Matti Reijola ESA 341, 4) Tapani Koskela BSPA 339, 5) Hannu Niemelä K-64 334, 6) Tom Sved SSG 330, 7) Pekka Karhunen JjA 328, 8) Seppo Kastepohja K-64 320/4, 9) Tapio Kor­ tesoja JjA 320/3, 10) Markku Vuoto JMS 318, 11) Asko Alatalo JjA 308, 12) Pekka Nenonen KAMS 306/3, 13) Jari Laaksonen TSA 306/0, 14) Jukka Hakamäki TUA 302, 15) Timo Mäkelä K-64 289, 16) Erkki Elkelä K-64 288, 17) Ossi Kohijoki P-HA 287, 18) Jukka Nironen SSG 286, 19) Jarmo Pöndelin SMY 281, 20) Pekka Toukola K-64 261, 21) Tapani Pöysti SA 259. Sarja Y70: 1) Seppo Martin SA 307, 2) Hannu Viljakainen KAMS 304, 3) Terho Ritvanen PiekSA 294, 4) Seppo Vasara ESA 292, 5) Mauri Kauppinen SaarA 286, 6) Bertel Holmström RS 284, 7) Hannu Järvinen HlAS 278, 8) Tryggve Henriksson RS 269, 9) Pentti Hämäläinen SaarA 244, 10) Kari Hannula KoE 213. Sarja Y75: 1) Jouko Mutka RS 310, 2) Ensio Tapa­ ninaho P-HA 309, 3) Veikko Hakala SaarA 308, 4) Pertti Kohvakka PiekSA 306, 5) Anders Holmberg RS 276, 6) Matti Puustinen KAMS 252. Sarja Y80: 1) Lasse Nummi SA 222. Sarja Y85: 1) Seppo Dahlqvist KAMS 246. Sarja N20: 1) Ida Heikkilä K-64 559, 2) Aino Vaitti­ nen HlAS 550. Sarja N: 1) Marika Karisjoki TSA 535, 2) Nadezhda Palokangas SSG 504, 3) Linda Mattsson BSPA 378. Sarja N50: 1) Päivi Jetsonen KAMS 229. Sarja N60: 1) Tiina Aalto ESF 244, 2) Arja Hakala SaarA 192. Joukkue, sarja Y: 1) Raseborgs Skyttar 1654, 2) Kymppi-64 1653, 3) Hämeenlinnan Ampumaseura 1596. Joukkue, sarja Y50: 1) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1003, 2) Pohjois-Hämeen Ampujat 969, 3) Sibbo Skyttegille 963, 4) Jurvan Metsästys­ seura 962, 5) Etelä-Saimaan Ampujat 920. Joukkue, sarja Y60: 1) Kymppi-64 1010, 2) Jalas­ järven Ampujat 956, 3) Raseborgs Skyttar 870, 4) Kymppi-64 838 (222), 5) Saarijärven Ampujat 838 (193), 6) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 804. 10M PUTOAVAN TAULUN SM-KILPAILUT 15.–17.4. Jurva Sarja M: 1) Aaro Vuorimaa LSA 26, 2) Markku Jet­ sonen KAMS 28, 3) Timo Ristimäki SSG 22, 3) Toni Annala JjA 23, 5) Matias Pasanen VarVi 21, 5) Da­ niel Torsell SSG 28, 5) Juha-Pekka Tissarinen SSG 28, 5) Jukka Parkkamäki JMS 21, 9) Juha Ristimäki JMS 24, 9) Juuso Väätäinen KAMS 10, 9) Markus Kastepohja HlAS 22, 9) Markku Vuoto JMS 19, 9) Matti Hokkanen KAMS 25, 9) Antti Knuuti HlAS 18, 9) Jarkko Peltola JMS 25, 9) Sami Jetsonen KAMS 15, 17) Juha Väätäinen KAMS 8 Sarja M16: 1) Frans Laukka SaSA 20, 2) Vili Vilen HlAS 9 Sarja M50: 1) Markku Jetsonen KAMS 28, 2) Juk­ ka-Pekka Jokela P-HA 23, 3) Jarkko Peltola JMS 17, 3) Jukka Parkkamäki JMS 18, 5) Matti Hokkanen KAMS 21, 5) Heikki Kinnunen KAMS 18, 5) Juha Ristimäki JMS 16, 5) Jukka Kiimalainen NUMA 15, 9) Harri Hyvönen NUMA 13, 10) Jari Taskinen NUMA 6 Sarja M60: 1) Matti Suoranta K-64 24, 2) Pekka Karhunen JjA 23, 3) Hannu Niemelä K-64 19, 3) Matti Niemelä JMS 14, 5) Jari Laaksonen TSA 14, 5) Jarmo Smura KSA 11, 5) Pekka Nenonen KAMS 18, 5) Asko Alatalo JjA 17, 9) Juha Väätäinen KAMS 18, 9) Tapani Pöysti SA 11, 9) Juha Hacklin TUA 17, 9) Jarmo Pöndelin SMY 10, 9) Veikko Hakala SaarA 21, 9) Timo Mäkelä K-64 13, 9) Markku Vuoto JMS 18, 9) Tapio Kortesoja JjA 13, 17) Jukka Hakamäki TUA 9, 18) Ossi Kohijoki P-HA 8, 19) Seppo Kaste­ pohja K-64 7, 20) Jari Lehtonen TSA 6 Sarja Y70: 1) Seppo Martin SA 21, 2) Matti Niemelä JMS 19, 3) Hannu Viljakainen KAMS 17, 3) Hannu Järvinen HlAS 13, 5) Pentti Hämäläinen SaarA 16, 5) Bertel Holmström RS 13, 5) Tryggve Henriksson RS 12, 5) Mauri Kauppinen SaarA 10, 9) Terho Ritvanen PiekSA 6 Sarja Y75: 1) Veikko Hakala SaarA 18, 2) Jouko Mutka RS 16, 3) Pertti Kohvakka PiekSA 13, 3) En­ sio Tapaninaho P-HA 16, 5) Matti Puustinen KAMS 11, 6) Simo Parkkamäki JMS 8, 7) Tapio Silander MKMS 7 Sarja Y80: 1) Seppo Reinikainen SMY 6, 2) Otto Kuosmanen KAMS 9 Sarja Y85: 1) Seppo Dahlqvist KAMS 6 Sarja N: 1) Mira Sivula JjA 22, 2) Marika Karisjoki TSA 22, 3) Ida Heikkilä K-64 32, 3) Aino Vaittinen HlAS 23, 5) Anni Huttunen KAMS 17, 6) Tiina Aalto ESF 14, 7) Päivi Jetsonen KAMS 11 Sarja N50: 1) Tiina Aalto ESF 15, 2) Päivi Jetsonen KAMS 6 Sarja N60: 1) Tiina Aalto ESF 18 Sarja YJ: 1) SSG 78, 2) JMS 70, 3) KAMS 68, 4) HlAS 63, 5) KAMS2 35 Sarja Y50J: 1) KAMS 67, 2) JMS 51, 3) PHA 47, 4) NUMA 34 Sarja Y60J: 1) JjA 53, 2) KAMS 53, 3) K-64 50, 4) JMS 45, 5) SaarA 44, 6) RS 41, 7) KAMS2 26. SM-KILPAILUT 50M JA 100M 22.–24.7. Sipoo 50m sekajuoksut, Sarja M: 1) Heikki Lähdekorpi SA 388, 2) Niklas Hyvärinen RS 388, 3) Krister Holmberg RS 386, 4) Topi Hulkkonen ESA 385, 5) Roni Tenhunen BS-PA 383, 6) Sami Heikkilä K-64 380, 7) Markku Jetsonen KAMS 379, 8) Henrik Holmberg RS 372, 9) Vesa-Matti Sallinen P-HA 371, 10) Daniel Torsell SSG 369, 11) Timo Ristimäki SSG 368, 12) Antti Knuuti HlAS 365, 13) Heikki Jetsonen KAMS 364, 14) Jari Leväniemi JA 362, 15) Juha-Pekka Tissarinen SSG 358, 16) Tomi Teränen BS-PA 356, 17) Ville Ruoppa ESA 352, 18) Timo Pylsy ESA 350, 19) Sami Jetsonen KAMS 347, 20) Juhana Niku-Paavola SSG 344 50m sekajuoksut, Sarja M20: 1) Aaro Vuorimaa LSA 392, 2) Toni Annala JjA 363, 3) Matias Pasanen VarVi 344 50m sekajuoksut, Sarja M18: 1) Henri Karlsson K-64 344 50m sekajuoksut, Sarja M16: 1) William Wilkman RS 346, 2) Frans Laukka SaSA 345, 3) Vili Vilen HlAS 323 50m sekajuoksut, Sarja N: 1) Marika Karisjoki TSA 361, 2) Elli Räsänen KAMS 354, 3) Henna Heikkilä K-64 351, 4) Oona Tenhunen BS-PA 338, 5) Linda Mattsson BS-PA 335, 6) Anni Huttunen KAMS 319, 7) Mira Sivula JjA 318 50m sekajuoksut, Sarja N20: 1) Aino Vaittinen HlAS 376, 2) Ida Heikkilä K-64 374 50m sekajuoksut, Sarja YJ: 1) RS 1146, 2) K-64 1105, 3) SSG 1095, 4) KAMS 1090, 5) ESA 1087, 6) HlAS 1064. 50m normaalijuoksut, Sarja M: 1) Heikki Lähdekorpi SA 587, 2) Topi Hulkkonen ESA 585, 3) Niklas Hyvärinen RS 585, 4) Krister Holmberg RS 584, 5) Roni Tenhunen BS-PA 583, 6) Sami Heikkilä K-64 578, 7) Markku Jetsonen KAMS 573, 8) Timo Ristimäki SSG 564, 9) Henrik Holmberg RS 562, 10) Antti Knuuti HlAS 558, 11) Daniel Torsell SSG 557, 12) Sami Jetsonen KAMS 557, 13) Juha-Pekka Tissarinen SSG 552, 14) Ville Ruoppa ESA 546, 15) Heikki Jetsonen KAMS 542, 16) Vesa-Matti Sallinen P-HA 535, 17) Juhana Niku-Paavola SSG 530, 18) Tomi Teränen BS-PA 530, 19) Timo Pylsy ESA 526, 20) Mauri Isorinne SMY 522, 21) Jari Leväniemi JA 516 URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 34 24.2.2023 8.46

SM 2022 50m normaalijuoksut, Sarja M20: 1) Aaro Vuo­ rimaa LSA 589, 2) Toni Annala JjA 550, 3) Matias Pasanen VarVi 547 50m normaalijuoksut, Sarja M18: 1) Henri Karlsson K-64 520 50m normaalijuoksut, Sarja M16: 1) William Wilkman RS 544, 2) Vili Vilen HlAS 507, 3) Frans Laukka SaSA 505 50m normaalijuoksut, Sarja N: 1) Elli Räsänen KAMS 542, 2) Marika Karisjoki TSA 540, 3) Henna Heikkilä K-64 538, 4) Oona Tenhunen BS-PA 520, 5) Linda Mattsson BS-PA 504, 6) Anni Huttunen KAMS 484, 7) Mira Sivula JjA 467 50m normaalijuoksut, Sarja N20: 1) Ida Heikkilä K-64 561, 2) Aino Vaittinen HlAS 556 50m normaalijuoksut, Sarja YJ: 1) RS 1731, 2) K-64 1677, 3) SSG 1673, 4) KAMS 1672, 5) ESA 1657, 6) HlAS 1621. 100m hirvi parilaukaukset, Sarja Y: 1) Topi Hulkkonen ESA 376, 2) Niklas Hyvärinen RS 374, 3) Aaro Vuorimaa LSA 372, 4) Roni Tenhunen BS-PA 365, 5) Krister Holmberg RS 365, 6) Markku Jetso­ nen KAMS 364, 7) Daniel Torsell SSG 358, 8) Sami Heikkilä K-64 357, 9) Ville Ruoppa ESA 356, 10) Timo Pylsy ESA 350, 11) Timo Ristimäki SSG 343, 12) Juha-Pekka Tissarinen SSG 342, 13) Oona Ten­ hunen BS-PA 340, 14) Sami Jetsonen KAMS 330, 15) Jari Leväniemi JA 167, 16) Antti Knuuti HlAS 166, 17) Juhana Niku-Paavola SSG 163, 18) Henrik Holmberg RS 161, 19) Heikki Jetsonen KAMS 159, 20) Linda Mattsson BS-PA 156, 21) Tomi Teränen BS-PA 146, 22) William Wilkman RS 141 100m hirvi parilaukaukset, Sarja YJ: 1) ESA 543, 2) RS 531, 3) SSG 508, 4) KAMS 506. 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja M: 1) Heikki Lähdekorpi SA 384, 2) Topi Hulkkonen ESA 384, 3) Niklas Hyvärinen RS 379, 4) Sami Heikkilä K-64 378, 5) Roni Tenhunen BS-PA 376, 6) Henrik Holm­ berg RS 375, 7) Ville Ruoppa ESA 371, 8) Krister Holmberg RS 371, 9) Timo Ristimäki SSG 364, 10) Markku Jetsonen KAMS 358, 11) Daniel Torsell SSG 175, 12) Juhana Niku-Paavola SSG 175, 13) Ju­ ha-Pekka Tissarinen SSG 174, 14) Jari Leväniemi JA 173, 15) Timo Pylsy ESA 172, 16) Heikki Jetsonen KAMS 171, 17) Antti Knuuti HlAS 170, 18) Mauri Isorinne SMY 170, 19) Sami Jetsonen KAMS 166, 20) Tomi Teränen BS-PA 164 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja M20: 1) Aaro Vuorimaa LSA 380, 2) Matias Pasanen VarVi 339 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja M18: 1) Henri Karlsson K-64 314 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja M16: 1) Frans Laukka SaSA 328, 2) William Wilkman RS 313, 3) Vili Vilen HlAS 308 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja N: 1) Anni Huttunen KAMS 361, 2) Marika Karisjoki TSA 360, 3) Mira Sivula JjA 352, 4) Oona Tenhunen BS-PA 346, 5) Henna Heikkilä K-64 344, 6) Elli Räsänen KAMS 340, 7) Linda Mattsson BS-PA 334, 8) Marika Leväniemi JA 162, 9) Päivi Jetsonen KAMS 145 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja N20: 1) Ida Heikkilä K-64 364 SE, 2) Aino Vaittinen HlAS 333 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja YJ: 1) RS 564, 2) ESA 541, 3) SSG 529, 4) K-64 522, 5) KAMS 518, 6) HlAS 469 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja NJ: 1) KAMS 496. IKÄMIESTEN JA -NAISTEN SM-KILPAILU 13.–14.8. Kuopio 50m sekajuoksut, Sarja M50: 1) Markku Jetso­ nen KAMS 386, 2) Tatu Prykäri OMAS 369, 3) Timo Pylsy ESA 368, 4) Jukka-Pekka Jokela P-HA 368, 5) Mikko Kirjavainen PiekSA 365, 6) Jari-Pekka Vuoti OMAS 364, 7) Vesa-Matti Sallinen P-HA 360, 8) Kari Koskinen K-64 359, 9) Taneli Hanni OMAS 357, 10) Matti Hokkanen KAMS 351, 11) Juha Ristimäki JMS 350, 12) Jarkko Peltola JMS 349, 13) Petri Matikai­ nen KAMS 348, 14) Jukka Kiimalainen NUMA 344, 15) Jarkko Heiskanen K-64 338, 16) Jukka Parkka­ mäki JMS 336, 17) Jussi Suoknuuti ESA 335, 18) Mika Koivuluoma OMAS 324, 19) Heikki Kinnunen KAMS 321, 20) Juhani Logren PihtA 309, 21) Matti Tommiska K-64 290 50m sekajuoksut, Sarja M60: 1) Kari-Matti ilmari Reijola ESA 371, 2) Tapani Koskela BS-PA 366, 3) Juha Hacklin TUA 364, 4) Hannu Niemelä K-64 351, 5) Tapio Kortesoja JjA 349, 6) Seppo Kastepohja K-64 348, 7) Matti Suoranta K-64 347, 8) Pekka Toukola K-64 345, 9) Asko Alatalo JjA 342, 10) Pek­ ka Karhunen JjA 340, 11) Juha Salminen VirtA 338, 12) Pekka Nenonen KAMS 337, 13) Jarmo Smura KSA 333, 14) Jukka Hakamäki TUA 320, 15) Kimmo Kangasniemi SA 319, 16) Tapani Lyytinen KAMS 319, 17) Matti Räsänen KAMS 316, 18) Tom Sved SSG 316, 19) Timo Mäkelä K-64 314, 20) Seppo Martin SA 310, 21) Tapani Pöysti SA 299, 22) Jarmo Pöndelin SMY 296 50m sekajuoksut, Sarja Y70: 1) Matti Niemelä JMS 335, 2) Bertel Holmström RS 323, 3) Seppo Vasara ESA 323, 4) Heikki Mäkinen VirtA 318, 5) Onni Joenkaari KuuA 316, 6) Pentti Hämäläinen SaarA 313, 7) Terho Ritvanen PiekSA 312, 8) Hannu Viljakainen KAMS 310, 9) Tryggve Henriksson RS 302, 10) Jarkko Tani MSA 301, 11) Sven Holmberg RS 292, 12) Mauri Kauppinen SaarA 290 50m sekajuoksut, Sarja Y75: 1) Veikko Hakala SaarA 331, 2) Jouko Mutka RS 326, 3) Ensio Tapani­ naho P-HA 325, 4) Jorma Åsbacka MA 320, 5) Simo Parkkamäki JMS 317, 6) Pertti Kohvakka PiekSA 316, 7) Kai Savolainen PiekSA 313, 8) Antero Ran­ tala OMAS 308, 9) Matti Puustinen KAMS 300, 10) Anders Holmberg RS 298, 11) Eero Kekäläinen KSA 290, 12) Pauli Konttinen KAMS 221 50m sekajuoksut, Sarja Y80: 1) Otto Kuosma­ nen KAMS 301, 2) Lasse Nummi SA 282, 3) Jouni Kröger KAMS 278 50m sekajuoksut, Sarja Y85: 1) Seppo Dahlqvist KAMS 309 SE, 2) Olavi Mäkäräinen SUA 263, 3) Taisto Nikku ESA 162 50m sekajuoksut, Sarja N50: 1) Päivi Hattinen MSA 310, 2) Päivi Jetsonen KAMS 262 50m sekajuoksut, Sarja N60: 1) Tuula Räty KAMS 288, 2) Arja Hakala SaarA 236, 3) Kaija Häyrinen KAMS 215 50m sekajuoksut, Sarja Y50J: 1) OMAS 1090, 2) KAMS 1085, 3) ESA 1062, 4) P-HA 1053, 5) JMS 1035, 6) K-64 987 50m sekajuoksut, Sarja N50J: 1) KAMS 765 SJE 50m sekajuoksut, Sarja Y60J: 1) K-64 1046, 2) JjA 1031, 3) KAMS 963, 4) RS 951, 5) SaarA 934, 6) KAMS2 910, 7) KAMS3 818. 50m normaalijuoksut, Sarja M50: 1) Markku Jetsonen KAMS 381, 2) Vesa-Matti Sallinen P-HA 370, 3) Jukka-Pekka Jokela P-HA 370, 4) Mikko Kirjavainen PiekSA 369, 5) Tatu Prykäri OMAS 369, 6) Timo Pylsy ESA 368, 7) Taneli Hanni OMAS 364, 8) Matti Hokkanen KAMS 359, 9) Kari Koskinen K-64 356, 10) Jarkko Peltola JMS 353, 11) Petri Matikainen KAMS 352, 11) Pekka Nenonen KAMS 352, 12) Juha Ristimäki JMS 348, 13) Jari-Pekka Vuoti OMAS 348, 14) Jarkko Heiskanen K-64 345, 15) Jukka Kiimalainen NUMA 334, 16) Jukka Park­ kamäki JMS 333, 17) Heikki Kinnunen KAMS 323, 18) Jussi Suoknuuti ESA 322, 19) Matti Tommiska K-64 314, 20) Mika Koivuluoma OMAS 312, 21) Juhani Logren PihtA 293 50m normaalijuoksut, Sarja M60: 1) Tapani Kos­ kela BS-PA 376, 2) Juha Hacklin TUA 372, 3) Matti Suoranta K-64 358, 4) Kari-Matti Reijola ESA 356, 5) Tapio Kortesoja JjA 356, 6) Hannu Niemelä K-64 353, 7) Seppo Kastepohja K-64 352, 8) Asko Alatalo JjA 350, 9) Matti Räsänen KAMS 342, 10) Pekka Nenonen KAMS 342, 11) Juha Salminen VirtA 341, 12) Tom Sved SSG 335, 13) Timo Mäkelä K-64 333, 14) Pekka Karhunen JjA 325, 15) Jarmo Pöndelin SMY 322, 16) Kimmo Kangasniemi SA 316, 17) Pekka Toukola K-64 315, 18) Tapani Pöysti SA 313, 19) Jukka Hakamäki TUA 313, 20) Tapani Lyytinen KAMS 302, 21) Jarmo Smura KSA 301, 22) Juha Hiltunen KAMS 271 50m normaalijuoksut, Sarja Y70: 1) Hannu Vilja­ kainen KAMS 342, 2) Heikki Mäkinen VirtA 331, 3) Terho Ritvanen PiekSA 325, 4) Bertel Holmström RS 325, 5) Seppo Vasara ESA 322, 6) Tryggve Henriksson RS 318, 7) Matti Niemelä JMS 317, 8) Seppo Martin SA 317, 9) Mauri Kauppinen SaarA 316, 10) Onni Joenkaari KuuA 316, 11) Pentti Hämäläinen SaarA 310, 12) Sven Holmberg RS 304, 13) Jarkko Tani MSA 289, 14) Seppo Teränen BS-PA 240 50m normaalijuoksut, Sarja Y75: 1) Veikko Ha­ kala SaarA 340, 2) Jorma Åsbacka MA 325, 3) Jou­ ko Mutka RS 323, 4) Pertti Kohvakka PiekSA 319, 5) Ensio Tapaninaho P-HA 313, 6) Anders Holmberg RS 310, 7) Matti Puustinen KAMS 307, 8) Simo Parkkamäki JMS 305, 9) Kai Savolainen PiekSA 293, 10) Antero Rantala OMAS 280, 11) Eero Kekäläinen KSA 266, 12) Pauli Konttinen KAMS 213 50m normaalijuoksut, Sarja Y80: 1) Otto Kuos­ manen KAMS 318, 2) Jouni Kröger KAMS 310, 3) Lasse Nummi SA 304 50m normaalijuoksut, Sarja Y85: 1) Seppo Dahl­ qvist KAMS 271, 2) Olavi Mäkäräiinen SUA 256, 3) Taisto Nikku ESA 239 50m normaalijuoksut, Sarja N50: 1) Päivi Hatti­ nen MSA 337, 2) Päivi Jetsonen KAMS 258 50m normaalijuoksut, Sarja N60: 1) Tuula Räty KAMS 254, 2) Kaija Häyrinen KAMS 240, 3) Arja Hakala SaarA 238 50m normaalijuoksut, Sarja Y50J: 1) KAMS 1092, 2) OMAS 1081, 3) P-HA 1053, 4) ESA 1046, 5) JMS 1034, 6) K-64 1015 50m normaalijuoksut, Sarja N50J: 1) KAMS 752 SJE 50m normaalijuoksut, Sarja Y60J: 1) JjA 1031 SJE, 2) KAMS 1026, 3) K-64 1020, 4) SaarA 966, 5) RS 937, 6) KAMS3 899, 7) KAMS2 880 100m hirvi parilaukaukset, Sarja Y70: 1) Hannu Viljakainen KAMS 331, 2) Heikki Mäkinen VirtA 321, 3) Bertel Holmström RS 293, 4) Seppo Vasara ESA 290, 5) Seppo Martin SA 263, 6) Terho Ritvanen PiekSA 258, 7) Onni Joenkaari KuuA 131, 8) Pentti Hämäläinen SaarA 130, 9) Matti Niemelä JMS 113, 10) Mauri Kauppinen SaarA 111, 11) Tryggve Henriksson RS 101 100m hirvi parilaukaukset, Sarja Y75: 1) Veikko Hakala SaarA 341, 2) Jorma Åsbacka MA 324, 3) Jouko Mutka RS 314, 4) Simo Parkkamäki JMS 275, 5) Ensio Tapaninaho P-HA 136, 6) Pertti Kohvakka PiekSA 133, 7) Eero Kekäläinen KSA 121, 8) Matti Puustinen KAMS 115, 9) Kai Savolainen PiekSA 115 100m hirvi parilaukaukset, Sarja Y80: 1) Lasse Nummi SA 252, 2) Otto Kuosmanen KAMS 247, 3) Jouni Kröger KAMS 224 100m hirvi parilaukaukset, Sarja Y85: 1) Seppo Dahlqvist KAMS 257, 2) Olavi Mäkäräinen SUA 200, 3) Taisto Nikku ESA 79 100m hirvi parilaukaukset, Sarja Y50: 1) Markku Jetsonen KAMS 380 SE, 2) Jukka-Pekka Jokela P-HA 356, 3) Timo Pylsy ESA 339, 4) Matti Hokkanen KAMS 335, 5) Kari Koskinen K-64 332, 6) Petri Matikainen KAMS 323, 7) Juhani Logren PihtA 321, 8) Jarkko Heiskanen K-64 317, 9) Taneli Hanni OMAS 300, 10) Heikki Kinnunen KAMS 295, 11) Jukka Kiimalainen NUMA 151, 12) Juha Risti­ mäki JMS 150, 13) Jussi Suoknuuti ESA 149, 14) Jukka Parkkamäki JMS 142, 15) Mikko Kirjavainen PiekSA 142, 16) Jarkko Peltola JMS 131, 17) Matti Tommiska K-64 121 100m hirvi parilaukaukset, Sarja Y60: 1) Tapani Koskela BS-PA 375 SE, 2) Tapio Kortesoja JjA 356, 3) Kari-Matti ilmari Reijola ESA 352, 4) Matti Suoranta K-64 346, 5) Pekka Karhunen JjA 340, 6) Pekka Nenonen KAMS 318, 7) Juha Hacklin TUA 317, 8) Hannu Niemelä K-64 317, 9) Asko Alatalo JjA 302, 10) Seppo Kastepohja K-64 151, 11) Jarmo Pöndelin SMY 149, 12) Timo Mäkelä K-64 147, 13) Jukka Hakamäki TUA 147, 14) Tom Sved SSG 144, 15) Matti Räsänen KAMS 141, 16) Kimmo Kangas­ niemi SA 134, 17) Tapani Pöysti SA 132, 18) Tapani Lyytinen KAMS 127 100m hirvi parilaukaukset, Sarja Y50J: 1) KAMS 504, 2) ESA 493, 3) K-64 434, 4) JMS 423, 5) KAMS2 409 100m hirvi parilaukaukset, Sarja Y60J: 1) JjA 498, 2) K-64 490, 3) KAMS 469, 4) RS 423, 5) SaarA 405, 6) KAMS3 379. 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja M50: 1) Markku Jetsonen KAMS 378, 2) Jari-Pekka Vuoti OMAS 369, 3) Petri Matikainen KAMS 365, 4) Tatu Prykäri OMAS 364, 5) Taneli Hanni OMAS 363, 6) Matti Hokkanen KAMS 361, 7) Mikko Kirjavainen PiekSA 355, 8) Jukka-Pekka Jokela P-HA 352, 9) Juhani Logren PihtA 347, 10) Heikki Kinnunen KAMS 342, 11) Jarkko Peltola JMS 170, 12) Jukka Parkkamäki JMS 170, 13) Timo Pylsy ESA 168, 14) Kari Koskinen K-64 165, 15) Jarkko Heiskanen K-64 162, 16) Juha Ristimäki JMS 161, 17) Matti Tommiska K-64 156, 18) Jussi Suoknuuti ESA 155, 19) Mika Koivuluoma OMAS 150, 20) Jukka Kiima­ lainen NUMA 145 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja M60: 1) Tapani Koskela BS-PA 379, 2) Juha Hacklin TUA 367, 3) Tapio Kortesoja JjA 366, 4) Pekka Karhunen JjA 365, 5) Matti Suoranta K-64 358, 6) Hannu Niemelä K-64 354, 7) Kari-Matti ilmari Reijola ESA 347, 8) Asko Alatalo JjA 344, 9) Pekka Nenonen KAMS 343, 10) Juha Salminen VirtA 340, 11) Seppo Kastepohja K-64 167, 12) Kimmo Kangasniemi SA 165, 13) Tom Sved SSG 159, 14) Timo Mäkelä K-64 159, 15) Pekka Toukola K-64 155, 16) Matti Räsänen KAMS 154, 17) Jukka Hakamäki TUA 150, 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 35 35 24.2.2023 8.46

SM 2022 18) Jarmo Pöndelin SMY 142, 19) Juha Hiltunen KAMS 139, 20) Tapani Pöysti SA 125, 21) Tapani Lyytinen KAMS 124 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja Y70: 1) Sep­ po Vasara ESA 340, 2) Bertel Holmström RS 340, 3) Hannu Viljakainen KAMS 334, 4) Matti Niemelä JMS 324, 5) Onni Joenkaari KuuA 320, 6) Heikki Mäkinen VirtA 313, 7) Terho Ritvanen PiekSA 302, 8) Pentti Hämäläinen SaarA 298, 9) Jarkko Tani MSA 152, 10) Sven Holmberg RS 149, 11) Seppo Martin SA 147, 12) Seppo Teränen BS-PA 145, 13) Mauri Kauppinen SaarA 129, 14) Tryggve Henriks­ son RS 115 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja Y75: 1) Veikko Hakala SaarA 356 SE, 2) Jouko Mutka RS 351, 3) Simo Parkkamäki JMS 323, 4) Pertti Koh­ vakka PiekSA 308, 5) Ensio Tapaninaho P-HA 297, 6) Anders Holmberg RS 289, 7) Jorma Åsbacka MA 146, 8) Kai Savolainen PiekSA 144, 9) Antero Rantala OMAS 130, 10) Matti Puustinen KAMS 128, 11) Pauli anselm Konttinen KAMS 128, 12) Eero Kekäläinen KSA 107 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja Y80: 1) Otto Kuosmanen KAMS 298, 2) Lasse Nummi SA 289, 3) Jouni Kröger KAMS 261 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja Y85: 1) Sep­ po Dahlqvist KAMS 271, 2) Taisto Nikku ESA 252, 3) Olavi Mäkäräinen SUA 247 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja N50: 1) Päivi Jetsonen KAMS 309, 2) Minna Rahkola OMAS 184 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja N60: 1) Tuula Räty KAMS 313 SE, 2) Arja Hakala SaarA 305, 3) Kaija Häyrinen KAMS 264 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja Y50J: 1) KAMS 562, 2) OMAS 545, 3) JMS 501, 4) ESA 497, 5) K-64 483 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja N50J: 1) KAMS 465 SJE 100m hirvi kertalaukaukset, Sarja Y60J: 1) JjA 535 SJE, 2) K-64 510, 3) KAMS 496, 4) SaarA 464, 5) RS 461, 6) KAMS2 405, 7) KAMS3 381. KASA-AMMUNTA SISÄRADAN SM-KILPAILUT 25M 19.–20.2. Maaninka ERABSF:n raskaan luokan pienoiskivääri 25, sarja Y: 1) Tapani Nousiainen KarttA 750, 2) Timo-Heikki Varis KeAms 750, 3) Lauri Antikainen KarttA 750, 4) Pertti Vänskä OAS 750, 5) Anssi Nou­ siainen KarttA 750, 6) Tomi Korpi ESF 750, 7) Ulla Murisoja HaaAs 750, 8) Eija Murisoja HaaAs 750, 9) Toimi Karhunen KarttA 750, 10) Risto Murisoja HaaAs 749, 11) Jyrki Muotio VS-VA 749, 12) Jyrki Viitanen KarttA 749, 13) Juha Liukkonen SaarA 749, 14) Aappo Korpi ESF 746, 15) Kari Matilainen KarttA 739. ERABSF:n kansainvälinen Sporter 25, sarja Y: 1) Anssi Nousiainen KarttA 749, 2) Tomi Korpi ESF 749, 3) Toimi Karhunen KarttA 748, 4) Ulla Mu­ risoja HaaAs 748, 5) Juha Liukkonen SaarA 747, 6) Kari Matilainen KarttA 747, 7) Tapani Nousiainen KarttA 746, 8) Aappo Korpi ESF 746, 9) Timo-Heik­ ki Varis KeAms 746, 10) Jyrki Muotio VS-VA 744, 11) Eija Murisoja HaaAs 744, 12) Antti Ikäheimo KeAms 741, 13) Risto Murisoja HaaAs 740, 14) Jyrki Viitanen KarttA 737, 15) Lauri Antikainen KarttA 728. ERABSF:n raskaan luokan ilmakivääri 25, sarja Y: 1) Risto Murisoja HaaAs 746, 2) Ulla Murisoja HaaAs 741, 3) Antti Ikäheimo KeAms 739, 4) Aappo Korpi ESF 737, 5) Jyrki Muotio VS-VA 737, 6) Toimi Karhunen KarttA 733, 7) Timo-Heikki Varis KeAms 732, 8) Tomi Korpi ESF 732, 9) Eija Murisoja HaaAs 732, 10) Lauri Antikainen KarttA 720, 11) Jyrki Viitanen KarttA 711. ERABSF:n kevyen luokan ilmakivääri 25, sarja Y: 1) Aappo Korpi ESF 740, 2) Tomi Korpi ESF 739, 3) Risto Murisoja HaaAs 739, 4) Toimi Karhunen KarttA 737, 5) Timo-Heikki Varis KeAms 732, 6) Eija Murisoja HaaAs 730, 7) Jyrki Muotio VS-VA 728, 8) Ulla Murisoja HaaAs 721, 9) Lauri Antikainen KarttA 716, 10) Jyrki Viitanen KarttA 712. SISÄRADAN SM-KILPAILUT 50M 26.–27.3. Lappeenranta 36 ERABSF:n kansainvälinen Sporter 50, sarja Y: 1) Tapani Nousiainen KarttA 744, 2) Anssi Nousiainen KarttA 742, 3) Tomi Korpi ESF 738, 4) Aappo Korpi ESF 736, 5) Timo-Heikki Varis KeAms 736, 6) Risto Murisoja HaaAs 734, 7) Toimi Karhunen KarttA 730, 8) Eija Murisoja HaaAs 710, 9) Antti Ikäheimo KeAms 709 ERABSF:n kevyen luokan pienoiskivääri 50, sarja Y: 1) Eija Murisoja HaaAs 747, 2) Aappo Korpi ESF 747, 3) Tapani Nousiainen KarttA 745, 4) Risto Murisoja HaaAs 744, 5) Tomi Korpi ESF 743, 6) Timo-Heikki Varis KeAms 740, 7) Anssi Nousiainen KarttA 740, 8) Pertti Vänskä OAS 739, 9) Antti Ikäheimo KeAms 734, 10) Toimi Karhunen KarttA DNF. ERABSF:n raskaan luokan pienoiskivääri 50, sarja Y: 1) Aappo Korpi ESF 750, 2) Eija Murisoja HaaAs 748, 3) Tapani Nousiainen KarttA 748, 4) Tomi Korpi ESF 748, 5) Anssi Nousiainen KarttA 747, 6) Pertti Vänskä OAS 744, 7) Risto Murisoja HaaAs 741, 8) Timo-Heikki Varis KeAms 740, 9) Tapio Kajan KAMS 712. SM-KILPAILUT LV JA HV 100M 11.–12.6. Ahvenanmaa Light Varmint (LV) 100, Sarja Y: 1) Julanda Engman ÅSSF 36,73, 2) Kalevi Rajala SKA 37,45, 3) Tuomo Nissilä LMS 40,88, 4) Bo Lindström ÅSSF 42,01, 5) Pekka Nousiainen KeAms 43,93, 6) Jonas Pettersson ÅSSF 46,05, 7) Ilkka Korremäki LAS 47,03, 8) Rune Fagerström ÅSSF 47,58, 9) Jari Lau­ lumaa SKA 47,76, 10) Timo Juntunen VS-VA 47,9, 11) Emma Forsman ÅSSF 48,3, 12) Jari Raudas­ koski VamSA 48,54, 13) Marko-Tapio Tanskanen NAS 49,76, 14) Timo-Heikki Varis KeAms 50,13, 15) Markku Ahlava SKA 50,42, 16) Leif Forsman ÅSSF 55,77, 17) Janne Juntunen VS-VA 60,45, 18) Peter Hjerpe Skatila 67,35, 19) Christoffer Andersson ÅSSF 68,58, 20) Kalevi Ylisirniö MKMS 71,15 Heavy Varmint (HV) 100, Sarja Y: 1) Rune Fagerström ÅSSF 34,88, 2) Jonas Pettersson ÅSSF 42,19, 3) Marko-Tapio Tanskanen NAS 42,57, 4) Timo-Heikki Varis KeAms 43,14, 5) Kalevi Rajala SKA 43,38, 6) Emma Forsman ÅSSF 43,73, 7) Ilkka Korremäki LAS 45,67, 8) Bo Lindström ÅSSF 46,02, 9) Janne Juntunen VS-VA 46,9, 10) Markku Ahlava SKA 48,91, 11) Tuomo Nissilä LMS 55,33, 12) Jari Laulumaa SKA 55,67, 13) Julanda Engman ÅSSF 56,31, 14) Peter Hjerpe Skatila 56,75, 15) Leif Fors­ man ÅSSF 58,7, 16) Jari Raudaskoski VamSA 60,85, 17) Timo Juntunen VS-VA 61,02, 18) Christoffer Andersson ÅSSF 67,94, 19) Kalevi Ylisirniö MKMS 72,53. PISTELAJIEN 25M SM-KILPAILUT PK/HV JA PK/LV 18.6. Keitele ERABSF:n raskaan luokan pienoiskivääri 25, sarja Y: 1) Tapani Nousiainen KarttA 750, 2) Taru Liukkonen KeAms 749, 3) Pertti Vänskä OAS 749, 4) Risto Murisoja HaaAs 749, 5) Ulla Murisoja HaaAs 748, 6) Jarkko Nousiainen KeAms 748, 7) Eija Murisoja HaaAs 747, 8) Juha Liukkonen SaarA 747, 9) Jyrki Muotio VS-VA 746, 10) Jyrki Viitanen KarttA 746, 11) Anssi Nousiainen KarttA 745, 12) Timo-Heikki Varis KeAms 745, 13) Pekka Nousiai­ nen KeAms 744, 14) Kalle-Antti Varis KeAms 743, 15) Toimi Karhunen KarttA 742, 16) Antti Ikäheimo KeAms 742. ERABSF:n kevyen luokan pienoiskivääri 25, sarja Y: 1) Tapani Nousiainen KarttA 750, 2) Anssi Nousiainen KarttA 750, 3) Jyrki Muotio VS-VA 750, 4) Eija Murisoja HaaAs 749, 5) Jyrki Viitanen KarttA 749, 6) Juha Liukkonen SaarA 749, 7) Pekka Nousiainen KeAms 748, 8) Pertti Vänskä OAS 747, 9) Timo-Heikki Varis KeAms 747, 10) Risto Murisoja HaaAs 747, 11) Ulla Murisoja HaaAs 746, 12) Taru Liukkonen KeAms 743, 13) Kalle-Antti Varis KeAms 742, 14) Antti Ikäheimo KeAms 741, 15) Toimi Karhunen KarttA 741. SM-KILPAILUT LV/HV 200M 9.–10.7. Keitele Heavy Varmint (HV) 200, Sarja Y: 1) Kalevi Rajala SKA 57,95, 2) Bo Lindström ÅSSF 65,75, 3) Jonas Pettersson ÅSSF 70,25, 4) Marko-Tapio Tanskanen NAS 74,06, 5) Marko Kallio HiMS 74,38, 6) Tuomo Nissilä LMS 85,55, 7) Peter Hjerpe Skatila 86,05, 8) Juha Söderholm KAS 86,09, 9) Jarkko Taka-Aho RAM 86,98, 10) Marko Palonen P-HA 87,9, 11) Mika Essel RMY 89,07, 12) Rune Fagerström ÅSSF 91,71, 13) Jari Raudaskoski VamSA 92,12, 14) Toimi Kar­ hunen KarttA 93,26, 15) Markku Ahlava SKA 94,83, 16) Leif Forsman ÅSSF 95,47, 17) Antti Ikäheimo KeAms 97,75, 18) Julanda Engman ÅSSF 99,44, 19) Kalevi Ylisirniö MKMS 100,6, 20) Timo Juntunen VS-VA 101,21, 21) Jari Laulumaa SKA 101,6, 22) Timo-Heikki armas Varis KeAms 104,63, 23) Janne Juntunen VS-VA 107,93, 24) Jaakko Mattila RaaA 111,7, 25) Veikko Kaarta KalMY 117,99, 26) Seppo Nuutinen KeAms 122,46, 27) Esa Silomaa RM 124,73, 28) Veli-Markku Laine HiMS 133,26, 29) Jarmo Jäppinen SSG 185,66 Light Varmint (LV) 200, Sarja Y: 1) Kalevi Rajala SKA 65,76, 2) Mika Essel RMY 73,24, 3) Marko Palonen P-HA 74,13, 4) Marko Kallio HiMS 76,67, 5) Jarkko Taka-Aho RAM 80,87, 6) Marko-Tapio Tans­ kanen NAS 83,92, 7) Jonas Pettersson ÅSSF 88,75, 8) Jari Laulumaa SKA 100,13, 9) Julanda Engman ÅSSF 100,2, 10) Timo-Heikki Varis KeAms 101,78, 11) Tuomo Nissilä LMS 105,17, 12) Peter Hjerpe Skatila 105,34, 13) Veikko Kaarta KalMY 105,5, 14) Bo Lindström ÅSSF 106,56, 15) Seppo Nuutinen KeAms 106,96, 16) Markku Ahlava SKA 110,08, 17) Juha Söderholm KAS 110,14, 18) Jari Raudaskoski VamSA 110,16, 19) Timo Juntunen VS-VA 113,16, 20) Janne Juntunen VS-VA 117, 21) Rune Fa­ gerström ÅSSF 117,46, 22) Esa Silomaa RM 128,26, 23) Antti Ikäheimo KeAms 136,84, 24) Veli-Markku Laine HiMS 137,3, 25) Jarmo Jäppinen SSG 142,36, 26) Leif Forsman ÅSSF 147,94, 27) Jaakko Mattila RaaA 181,04, 28) Toimi Karhunen KarttA 200,02, 29) Kalevi Ylisirniö MKMS 234,63 Heavy Varmint aggregate 100 + 200, Sarja Y: 1) Kalevi Rajala SKA 0,249, 2) Jonas Pettersson ÅSSF 0,266, 3) Bo Lindström ÅSSF 0,271, 4) Marko-Tapio Tanskanen NAS 0,274, 5) Rune Fagerström ÅSSF 0,278, 6) Timo-Heikki Varis KeAms 0,328, 7) Mark­ ku Ahlava SKA 0,331, 8) Tuomo Nissilä LMS 0,337, 9) Peter Hjerpe Skatila 0,343, 10) Janne Juntunen VS-VA 0,347, 11) Julanda Engman ÅSSF 0,365, 12) Leif Forsman ÅSSF 0,366, 13) Jari Laulumaa SKA 0,366, 14) Jari Raudaskoski VamSA 0,368, 15) Timo Juntunen VS-VA 0,384, 16) Kalevi Ylisirniö MKMS 0,422 Light Varmint aggregate 100 + 200, Sarja Y: 1) Kalevi Rajala SKA 0,242, 2) Julanda Engman ÅSSF 0,299, 3) Jonas Pettersson ÅSSF 0,311, 4) Mar­ ko-Tapio Tanskanen NAS 0,315, 5) Tuomo Nissilä LMS 0,321, 6) Bo Lindström ÅSSF 0,328, 7) Jari Laulumaa SKA 0,336, 8) Timo-Heikki armas Varis KeAms 0,347, 9) Jari Raudaskoski VamSA 0,356, 10) Timo Juntunen VS-VA 0,359, 11) Markku Ahlava SKA 0,363, 12) Rune Fagerström ÅSSF 0,365, 13) Janne Juntunen VS-VA 0,409, 14) Peter Hjerpe Ska­ tila 0,413, 15) Leif Forsman ÅSSF 0,446, 16) Kalevi Ylisirniö MKMS 0,648 Heavy & Light Varmint aggregate 100+200+100+200, Sarja Y: 1) Kalevi Rajala SKA 0,245, 2) Jonas Pettersson ÅSSF 0,288, 3) Mar­ ko-Tapio Tanskanen NAS 0,294, 4) Bo Lindström ÅSSF 0,299, 5) Rune Fagerström ÅSSF 0,322, 6) Tuomo Nissilä LMS 0,329, 7) Julanda Engman ÅSSF 0,332, 8) Timo-Heikki Varis KeAms 0,338, 9) Mark­ ku Ahlava SKA 0,347, 10) Jari Laulumaa SKA 0,351, 11) Jari Raudaskoski VamSA 0,362, 12) Timo Jun­ tunen VS-VA 0,371, 13) Peter Hjerpe Skatila 0,378, 14) Janne Juntunen VS-VA 0,378, 15) Leif Forsman ÅSSF 0,406, 16) Kalevi Ylisirniö MKMS 0,535 PISTELAJIEN 25M SM-KILPAILUT IK/HV, IK/LV JA PK/SP 23.–24.7. Keitele ERABSF:n kansainvälinen Sporter 25, sarja Y: 1) Taru Liukkonen KeAms 749, 2) Anssi Nousiainen KarttA 748, 3) Timo-Heikki Varis KeAms 748, 4) Tapani Nousiainen KarttA 746, 5) Juha Liukkonen SaarA 746, 6) Toimi Karhunen KarttA 745, 7) Ulla Murisoja HaaAs 743, 8) Risto Murisoja HaaAs 742, 9) Eija Murisoja HaaAs 740, 10) Kalle-Antti Varis KeAms 737, 11) Jyrki Muotio VS-VA 720, 12) Pekka Nousiainen KeAms 711. ERABSF:n kevyen luokan ilmakivääri 25, sarja Y: 1) Risto Murisoja HaaAs 720, 2) Antti Ikäheimo KeAms 719, 3) Eija Murisoja HaaAs 718, 4) Ulla Murisoja HaaAs 716, 5) Jyrki Muotio VS-VA 711, 6) URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 36 24.2.2023 8.46

SM 2022 Toimi Karhunen KarttA 707. ERABSF:n raskaan luokan ilmakivääri 25, sarja Y: 1) Risto Murisoja HaaAs 737, 2) Timo-Heikki armas Varis KeAms 737, 3) Ulla Murisoja HaaAs 724, 4) Eija Murisoja HaaAs 724, 5) Juha sakari Liukkonen SaarA 722, 6) Toimi Karhunen KarttA 711, 7) Antti Ikäheimo KeAms 708, 8) Jyrki Muotio VS-VA 696 PISTELAJIEN 50M SM-KILPAILUT PK/HV, PK/ LV JA PK/SP 6.–7.8. Karttula ERABSF:n kansainvälinen Sporter 50, Sarja Y: 1) Tapani Nousiainen KarttA 740, 2) Anssi Nousiainen KarttA 735, 3) Taru Liukkonen KeAms 734, 4) Toimi Karhunen KarttA 733, 5) Juha Liukkonen SaarA 733, 6) Jyrki Muotio VS-VA 731, 7) Risto Murisoja HaaAs 724, 8) Timo-Heikki Varis KeAms 714, 9) Ulla Murisoja HaaAs 712, 10) Eija Murisoja HaaAs 709, 11) Lauri Antikainen KarttA 603 ERABSF:n raskaan luokan pienoiskivääri 50, Sarja Y: 1) Jyrki Muotio VS-VA 746, 2) Timo-Heikki Varis KeAms 744, 3) Aappo Korpi ESF 744, 4) Taru Liukkonen KeAms 742, 5) Tapani Nousiainen KarttA 741, 6) Juha sakari Liukkonen SaarA 741, 7) Ulla Murisoja HaaAs 741, 8) Risto Murisoja HaaAs 740, 9) Jyrki Viitanen KarttA 738, 10) Tomi Korpi ESF 738, 11) Anssi Nousiainen KarttA 736, 12) Pekka Nousiainen KeAms 735, 13) Toimi Karhunen KarttA 734, 14) Eija Murisoja HaaAs 732, 15) Pertti Vänskä OAS 731, 16) Lauri Antikainen KarttA 717, 17) Antti Ikäheimo KeAms 704 ERABSF:n kevyen luokan pienoiskivääri 50, Sarja Y: 1) Anssi Nousiainen KarttA 748, 2) Aappo Korpi ESF 746, 3) Jyrki Muotio VS-VA 746, 4) Timo-Heikki Varis KeAms 744, 5) Ulla Murisoja HaaAs 744, 6) Pekka Nousiainen KeAms 744, 7) Tomi Korpi ESF 743, 8) Toimi Karhunen KarttA 743, 9) Tapani Nousiainen KarttA 742, 10) Juha Liukko­ nen SaarA 740, 11) Pertti Vänskä OAS 740, 12) Eija Murisoja HaaAs 740, 13) Risto Murisoja HaaAs 738, 14) Taru Liukkonen KeAms 737, 15) Jyrki Viitanen KarttA 737, 16) Antti Ikäheimo KeAms 729, 17) Lauri Antikainen KarttA 707 HaaAs 724, 8) Timo-Heikki Varis KeAms 714, 9) Ulla Murisoja HaaAs 712, 10) Eija Murisoja HaaAs 709, 11) Lauri Antikainen KarttA 603. ERABSF:n raskaan luokan pienoiskivääri 50, sarja Y: 1) Jyrki Muotio VS-VA 746, 2) Timo-Heikki Varis KeAms 744, 3) Aappo Korpi ESF 744, 4) Taru Liukkonen KeAms 742, 5) Tapani Nousiainen KarttA 741, 6) Juha Liukkonen SaarA 741, 7) Ulla Murisoja HaaAs 741, 8) Risto Murisoja HaaAs 740, 9) Jyrki Viitanen KarttA 738, 10) Tomi Korpi ESF 738, 11) Anssi Nousiainen KarttA 736, 12) Pekka Nousiainen KeAms 735, 13) Toimi Karhunen KarttA 734, 14) Eija Murisoja HaaAs 732, 15) Pertti Vänskä OAS 731, 16) Lauri Antikainen KarttA 717, 17) Antti Ikäheimo KeAms 704. ERABSF:n kevyen luokan pienoiskivääri 50, sarja Y: 1) Anssi Nousiainen KarttA 748, 2) Aappo Korpi ESF 746, 3) Jyrki Muotio VS-VA 746, 4) Timo-Heikki Varis KeAms 744, 5) Ulla Murisoja HaaAs 744, 6) Pekka Nousiainen KeAms 744, 7) Tomi Korpi ESF 743, 8) Toimi Karhunen KarttA 743, 9) Tapani Nousiainen KarttA 742, 10) Juha Liukko­ nen SaarA 740, 11) Pertti Vänskä OAS 740, 12) Eija Murisoja HaaAs 740, 13) Risto Murisoja HaaAs 738, 14) Taru Liukkonen KeAms 737, 15) Jyrki Viitanen KarttA 737, 16) Antti Ikäheimo KeAms 729, 17) Lauri Antikainen KarttA 707. SM-KILPAILUT 100M PK UL 5X10 LKS 24.9. Keitele Small Bore Rifle (.22RF) 100, sarja Y: 1) Juha Liukkonen SaarA 111,27, 2) Mika Kaarta KalMY 112,02, 3) Veikko Kaarta KalMY 119,72, 4) Ti­ mo-Heikki Varis KeAms 125,32, 5) Tapani Nousiai­ nen KarttA 130,6, 6) Jorma Tikkanen HiMS 134,92, 7) Taru Liukkonen KeAms 136,19, 8) Kalle-Antti Varis KeAms 139,68, 9) Tuomo Nissilä LMS 152,53, 10) Pekka Nousiainen KeAms 154,31, 11) Marko Kallio HiMS 154,74, 12) Toimi Karhunen KarttA 167,61, 13) Antti Ikäheimo KeAms 180,75. SILUETTI SM-KILPAILUT 22/FP SM-KILPAILUT 300M HV/UL 27.–29.5.Heinola Heavy Varmint (HV) 300, Sarja Y: 1) Jari Laulumaa SKA 24,594, 2) Jari Raudaskoski VamSA 26,788, 3) Marko Kallio HiMS 27,558, 4) Henri Raudaskoski VamSA 32,77, 5) Marko-Tapio Tanskanen NAS 34, 6) Mika Essel RMY 35,298, 7) Timo Juntunen VS-VA 37,498, 8) Antti Ikäheimo KeAms 39,898, 9) Ilkka Korremäki LAS 39,956, 10) Timo-Heikki Varis KeAms 41,078, 11) Markku Ah­ lava SKA 43,632, 12) Veli-Matti Orjala SKA 45,212, 13) Kalevi Rajala SKA 45,558, 14) Vitaly Elagin MA 46,818, 15) Leif Forsman ÅSSF 50,974, 16) Pekka Nousiainen KeAms 51,008, 17) Jouko Turunen RaaA 53,002, 18) Janne Juntunen VS-VA 53,324, 19) Jarmo Jäppinen SSG 55,098, 20) Janne Koskela LMS 56,604, 21) Matti Lukkarila LMS 56,72, 22) Jorma Tikkanen HiMS 57,002, 23) Jaakko Mattila RaaA 58,88, 24) Peter Hjerpe Skatila 59,204, 25) Toimi Karhunen KarttA 60,77, 26) Jarkko Taka-Aho RAM 61,38, 27) Tuomo Nissilä LMS 65,758, 28) Veikko Kaarta KalMY 65,824, 29) Bo Lindström ÅSSF 68,082 Unlimited (UL) 300 5x5, Sarja Y: 1) Marko Kallio HiMS 19,268, 2) Jarkko Taka-Aho RAM 21,568, 3) Henri Raudaskoski VamSA 24,104, 4) 19 Jari Raudaskoski VamSA 28,654, 5) Marko Tanskanen NAS 28,774, 6) Ilkka Korremäki LAS 28,860, 7) Jari Laulumaa SKA 29,058, 8) Jaakko Mattila RaaA 30,604, 9) Timo-Heikki Varis KeAms 31,768, 10) Kalevi Rajala SKA 33,804, 11) Markku Ahlava SKA 37,418, 12) Pekka Nousiainen KeAms 40,874, 13) Jouko Turunen RaaA 42,034, 14) Mika Essel RMY 42,884, 15) Bo Lindström ÅSSF 46,376, 16) Leif Forsman ÅSSF 47,614, 17) Tuomo Nissilä LMS 50,456, 18) Jarmo Jäppinen SSG 51,498, 19) Peter Hjerpe Skatila 59,980, 20) Jorma Tikkanen HiMS 67,886, 21) Matti Lukkarila LMS 88,894. ERABSF:n kansainvälinen Sporter 50, sarja Y: 1) Tapani Nousiainen KarttA 740, 2) Anssi Nousiainen KarttA 735, 3) Taru Liukkonen KeAms 734, 4) Toimi Karhunen KarttA 733, 5) Juha Liukkonen SaarA 733, 6) Jyrki Muotio VS-VA 731, 7) Risto Murisoja Small Bore Pistol Revolver, sarja Y: 1) Sami Mäkelä SSG 39, 2) Rauno Ärväs SMAS 38, 3) Timo Jokiranta SA 38. Int 1) Allan Granlund PSA 37, 2) Aki-Simo Tanni­ nen SSG 36, 3) Unto Järvinen HeiA 35, 4) Jorma Juntunen LS&PK 34, 5) Pekka Liimatta SMAS 34, 6) Timo Turunen SSG 33, 7) Toni Kelo LS&PK 33, 8) Juha Piiroinen HeiA 33, 9) Pekka Lintula TaSA 32, 10) Veikko Huotari RaaA 27, 11) Tapani Sikiö SMAS 24. A 1) Jussi Airas LaSa 35, 2) Emil Järvinen HeiA 34, 3) Hanna Lempola SSG 33, 4) Terho Sikanen SUMA 32, 5) Valto Lehtonen RaaA 29, 6) Antero Nuuttila HyMAS 22, B 1) Jarkko Laaksonen HeiA 26, 2) Jouni Siikamäki SSG 25, 3) Emma Laaksonen HeiA 14. Small Bore Pistol Production, sarja Y: 1) Aki-Si­ mo Tanninen SSG 40, 2) Toni Kelo LS&PK 40, 3) Unto Järvinen HeiA 40 Int 1) Jorma Juntunen LS&PK 39, 2) Juha Piiroinen HeiA 39, 3) Sami Mäkelä SSG 39, 4) Rauno Ärväs SMAS 38, 5) Allan Granlund PSA 38, 6) Pekka Lintula TaSA 37, 7) Timo Turunen SSG 36, 8) Janne Mäntynen HeiA 35, 9) Veikko Huotari RaaA 32, 10) Pekka Liimatta SMAS 31, 11) Tapani Sikiö SMAS 30, 12) Valto Lehtonen RaaA 26 A 1) Jussi Airas LaSa 37, 2) Terho Sikanen SUMA 36, 3) Emil Järvinen HeiA 35, 4) Hanna Lempola SSG 35, 5) Jouni Siikamäki SSG 33 B 1) Jarkko Laaksonen HeiA 31, 2) Emma Laakso­ nen HeiA 15, 3) Antero Nuuttila HyMAS 10, Small Bore Pistol Standing, sarja Y: 1) Jyrki Viitakoski SA 32, 2) Tapani Sikiö SMAS 27, 3) Pekka Liimatta SMAS 27 Int 1) Esko Lempola TaSA 26, 2) Antti Peltola SA 26, 3) Antti Sikiö SMAS 25, 4) Sami Mäkelä SSG 20, 5) Unto Järvinen HeiA 20, 6) Juha Piiroinen HeiA 20, 7) Alpo Seppälä HeiA 19, 8) Aki-Simo Tanninen SSG 18, 9) Rauno Ärväs SMAS 17, 10) Simo Kuusis­ to HeiA 14 A 1) Timo Turunen SSG 25, 2) Hanna Lempola SSG 25, 3) Pekka Lintula TaSA 22, 4) Jussi Airas LaSa 22, 3.–4.9.Lohtaja 5) Timo Jokiranta SA 21, 6) Kari Toiviainen HeiA 18, 6) Teija Jokiranta SA 18, 8) Allan Granlund PSA 10 B 1) Emil Järvinen HeiA 22, 2) Jarkko Laaksonen HeiA 16, 3) Jouni Siikamäki SSG 13, 4) Kauko Alkila HyMAS 9, 5) Ari Virolainen HeiA 8, 6) Emma Laaksonen HeiA 6. Small Bore Pistol Unlimited, sarja Y: 1) Jussi Airas LaSa 36, 2) Juha Piiroinen HeiA 35, 3) Rauno Ärväs SMAS 33 Int 1) Sami Mäkelä SSG 32, 2) Pekka Liimatta SMAS 32, 3) Tapani Sikiö SMAS 31, 4) Aki-Simo Tanninen SSG 27, 5) Veikko Huotari RaaA 25 A 1) Pekka Lintula TaSA 31, 2) Unto Järvinen HeiA 29, 3) Timo Turunen SSG 28, 4) Emil Järvinen HeiA 27, 5) Terho Sikanen SUMA 26, 6) Hanna Lempola SSG 26, 7) Janne Mäntynen HeiA 24, 8) Allan Granlund PSA 23 B 1) Jouni Siikamäki SSG 22, 2) Jarkko Laaksonen HeiA 18. Small Bore Pistol yhteistulos, sarja Y: 1) Sami Mäkelä SSG 130, 2) Jussi Airas LaSa 130, 3) Juha Piiroinen HeiA 127, 4) Rauno Ärväs SMAS 126, 5) Unto Järvinen HeiA 124, 6) Pekka Liimatta SMAS 124, 7) Timo Turunen SSG 122, 8) Pekka Lintula TaSA 122, 9) Aki-Simo Tanninen SSG 121, 10) Han­ na Lempola SSG 119, 11) Emil Järvinen HeiA 118, 12) Tapani Sikiö SMAS 112, 13) Allan Granlund PSA 108, 14) Jouni Siikamäki SSG 93, 15) Jarkko Laaksonen HeiA 91. Sarja YJ: 1) SSG 373, 2) HeiA 369, 3) SMAS 362. Field Pistol Production, sarja Y: 1) Jyrki Viitakoski SA 34, 2) Tapani Sikiö SMAS 31, 3) Pekka Liimatta SMAS 28, Int 1) Antti Sikiö SMAS 27, 2) Aki-Simo Tanninen SSG 26, 3) Rauno Ärväs SMAS 24, 4) Unto Järvinen HeiA 24, 5) Esko Lempola TaSA 22, 6) Antti Peltola SA 19, 7) Hanna Lempola SSG 18, 8) Kauko Alkila HyMAS 18, A 1) Terho Sikanen SUMA 24, 2) Jussi Airas LaSa 22, 3) Jouni Siikamäki SSG 17, 4) Kari Toiviainen HeiA 17, B 1) Jari Vesala LaSa 13, 2) Jarkko Laaksonen HeiA 11, 3) Ari Virolainen HeiA 10. Field Pistol Production Any Sights, sarja Y: 1) Jyrki Viitakoski SA 38, 2) Antti Peltola SA 30, 3) Tapani Sikiö SMAS 29 Int 1) Pekka Liimatta SMAS 29, 2) Jussi Airas LaSa 29, 3) Aki-Simo Tanninen SSG 29, 4) Antti Sikiö SMAS 27, 5) Rauno Ärväs SMAS 25, 6) Terho Sika­ nen SUMA 25, 7) Hanna Lempola SSG 25, 8) Unto Järvinen HeiA 21, 9) Pekka Lintula TaSA 20, 10) Esko Lempola TaSA 20 A 1) Esa Pyykkö YVA 22, 2) Jouni Siikamäki SSG 18, 3) Kari Toiviainen HeiA 15 B 1) Ari Liimatainen SUMA 17, 2) Ari Virolainen HeiA 14, 3) Jarkko Laaksonen HeiA 12, 4) Emil Järvinen HeiA 7. Field Pistol yhteistulos, sarja Y: 1) Jyrki Viitakoski SA 72, 2) Tapani Sikiö SMAS 60, 3) Pekka Liimatta SMAS 57, 4) Aki-Simo Tanninen SSG 55, 5) Antti Sikiö SMAS 54, 6) Jussi Airas LaSa 51, 7) Rauno Ärväs SMAS 49, 8) Antti Peltola SA 49, 9) Terho Sikanen SUMA 49, 10) Unto Järvinen HeiA 45, 11) Hanna Lempola SSG 43, 12) Esko Lempola TaSA 42, 13) Jouni Siikamäki SSG 35, 14) Kari Toiviainen HeiA 32, 15) Ari Virolainen HeiA 24, 16) Jarkko Laaksonen HeiA 23. Sarja YJ: 1) SMAS 171, 2) SSG 133, 3) HeiA 101 SM-KILPAILUT BIG BORE PISTOL 11.–12.6. Sipoo Big Bore Pistol Revolver, sarja Y: 1) Aki-Simo Tanninen SSG 40, 2) Sami Mäkelä SSG 40, 3) Petri Savinainen SSG 39 Int 1) Pekka Liimatta SMAS 36, 2) Veikko Huotari RaaA 36, 3) Juha Piiroinen HeiA 35, 4) Rauno Ärväs SMAS 34, 5) Timo Jokiranta SA 31, 6) Unto Järvinen HeiA 30 A 1) Jussi Airas LaSa 35, 2) Terho Sikanen SUMA 31, 3) Jarno Grönlund SSG 29, 4) Jarkko Tuovinen SMAS 29, 5) Antero Nuuttila HyMAS 10 B 1) Jouni Siikamäki SSG 16, 2) Tony Svensson SSG 14, 3) Niko Niukkanen SSG 7, 4) Jarkko Laaksonen HeiA 5. Big Bore Pistol Production, sarja Y: 1) Juha Piiroinen HeiA 40, 2) Aki-Simo Tanninen SSG 40, 3) Sami Mäkelä SSG 40 Int 1) Veikko Huotari RaaA 39, 2) Pekka Liimatta SMAS 38, 3) Rauno Ärväs SMAS 38, 3) Jorma Juntunen LS&PK 38, 3) Jarkko Tuovinen SMAS 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 37 37 24.2.2023 8.46

SM 2022 38, 6) Petri Savinainen SSG 37, 7) Valto Lehtonen RaaA 28 A 1) Terho Sikanen SUMA 39, 1) Jussi Airas LaSa 39, 3) Jouni Siikamäki SSG 36, 4) Jarno Grönlund SSG 34, 5) Janne Mäntynen HeiA 15, 6) Antero Nuuttila HyMAS 6 B 1) Juha-Pekka Repo SSG 29, 2) Tony Svensson SSG 27, 3) Gunnar Jänesniemi SSG 25, 4) Jarkko Laaksonen HeiA 23, 5) Niko Niukkanen SSG 16. Big Bore Pistol Standing, sarja Y: 1) Jyrki Viitakoski SA 35, 2) Tapani Sikiö SMAS 32, 3) Pekka Liimatta SMAS 27 Int 1) Antti Peltola SA 27, 2) Petri Savinainen SSG 24, 3) Jarkko Tuovinen SMAS 23, 4) Juha Piiroinen HeiA 21, 5) Unto Järvinen HeiA 21, 6) Aki-Simo Tanninen SSG 19, 7) Esko Lempola TaSA 18, 8) Jus­ si Airas LaSa 16, 9) Rauno Ärväs SMAS 14, 10) Sami Mäkelä SSG 7, 11) Kari Toiviainen HeiA 2 A 1) Antti Sikiö SMAS 23, 2) Hanna Lempola SSG 18, 3) Jouni Siikamäki SSG 17, 4) Esa Pyykkö YVA 16, 5) Veikko Huotari RaaA 15, 6) Timo Jokiranta SA 14, 7) Kauko Alkila HyMAS 14 B 1) Jari Vesala LaSa 21, 2) Jarno Grönlund SSG 16, 3) Petri Viitala RSA 11, 4) Teija Jokiranta SA 8, 5) Tony Svensson SSG 6, 6) Jarkko Laaksonen HeiA 2. Big Bore Pistol Unlimited, sarja Y: 1) Rauno Ärväs SMAS 38, 2) Veikko Huotari RaaA 38, 3) Sami Mäkelä SSG 37 Int 1) Aki-Simo Tanninen SSG 36, 2) Pekka Liimatta SMAS 35, 3) Juha Piiroinen HeiA 35, 4) Jorma Juntunen LS&PK 32 A 1) Jussi Airas LaSa 32, 2) Jarkko Tuovinen SMAS 32, 3) Petri Savinainen SSG 29, 4) Terho Sikanen SUMA 29, 5) Valto Lehtonen RaaA 16, 6) Janne Mäntynen HeiA 1 B 1) Tony Svensson SSG 19, 2) Juha-Pekka Repo SSG 17, 3) Jouni Siikamäki SSG 15, 4) Jarkko Laak­ sonen HeiA 14 Big Bore Pistol yhteistulos, sarja Y: 1) Pekka Liimatta SMAS 136, 2) Aki-Simo Tanninen SSG 135, 3) Juha Piiroinen HeiA 131, 4) Petri Savinainen SSG 129, 5) Veikko Huotari RaaA 128, 6) Sami Mäkelä SSG 124, 7) Rauno Ärväs SMAS 124, 8) Jussi Airas LaSa 122, 9) Jarkko Tuovinen SMAS 122, 10) Jouni Siikamäki SSG 84, 11) Tony Svensson SSG 66, 12) Jarkko Laaksonen HeiA 44. Sarja YJ: 1) SSG 388, 2) SMAS 382. Standing yhteistulos, sarja Y: 1) Jyrki Viitakos­ ki SA 139, 2) Tapani Sikiö SMAS 119, 3) Pekka Liimatta SMAS 111, 4) Antti Sikiö SMAS 102, 5) Antti Peltola SA 102, 6) Aki-Simo Tanninen SSG 92, 7) Jussi Airas LaSa 89, 8) Esko Lempola TaSA 86, 9) Hanna Lempola SSG 86, 10) Unto Järvinen HeiA 86, 11) Rauno Ärväs SMAS 80, 12) Jouni Siikamäki SSG 65, 13) Kari Toiviainen HeiA 52, 14) Jarkko Laaksonen HeiA 41. Sarja YJ: 1) SMAS 332, 2) SSG 243, 3) HeiA 179. MUSTARUUTI XLIV SM-KILPAILUT 17.–19..6. Sipoo MIQUELET Sarja Y: 1) Sakari Viertola SSG 92, 2) Antero Mustamäki SSG 84, 3) Reijo Näätänen SSG 83, 4) Ari Salin SSG 82, 5) Pasi Anias NoSA 61, 6) Jarmo Wilkman JEK 45. MAXIMILIAN Sarja Y: 1) Ari Salin SSG 87, 2) Antero Mustamä­ ki SSG 81, 3) Rauno Peippo VarkA 72, 4) Jarmo Wilkman JEK 6. MINIE Sarja Y: 1) Antero Mustamäki SSG 82, 2) Kyösti Pienmäki OrivA 72, 3) Erkki Seppälä SSG 72, 4) Ilpo Sivula OrivA 63, 5) Jarmo Wilkman JEK 16. WHITWORTH Sarja Y: 1) Sakari Viertola SSG 96, 2) Matti Kes­ kinen LeA 93, 3) Reijo Näätänen SSG 92, 4) Erkki Seppälä SSG 90, 5) Antero Mustamäki SSG 88, 6) Heikki Heikkilä LeA 87, 7) Niklas Anckar KAS 86, 8) Jenni Hautakangas OrivA 82, 9) Ilpo Sivula OrivA 64, 10) Jarmo Wilkman JEK 61, 11) Tapani Hauta­ kangas OrivA 59, 12) Juha Niemi OrivA 22. COMINAZZO Sarja Y: 1) Rauno Peippo VarkA 87, 2) Matti Kuonanoja OMAS 82, 3) Hannu Jyrä SaSA 80, 4) Jukka Päärnilä SSG 80, 5) Jiri Kuukasjärvi TSA 80, 6) Pekka Paatinen SSG 78, 7) Heikki Heikkilä LeA 77, 8) Ari Salin SSG 75, 9) Pasi Anias NoSA 74, 10) Jari 38 Janhunen VamSA 73, 11) Matti Keskinen LeA 68, 12) Tapani Julkunen RSA 67, 13) Jari Nissi NoSA 64, 14) Erkki Lehtonen TSA 50. KUCHENREUTER Sarja Y: 1) Matti Kuonanoja OMAS 94, 2) Jari Nissi NoSA 93, 3) Anssi Hakkarainen VamSA 92, 4) Matti Keskinen LeA 92, 5) Jari Janhunen VamSA 91, 6) Jukka Päärnilä SSG 91, 7) Pekka Paatinen SSG 90, 8) Jiri Kuukasjärvi TSA 89, 9) Heikki Heikkilä LeA 88, 10) Kari Haapalehto LeA 78, 11) Pasi Anias NoSA 78, 12) Rami Niiranen OMAS 77, 13) Janita Halonen SSG 72. Sarja Y60: 1) Rauno Peippo VarkA 88, 2) Tapani Julkunen RSA 88, 3) Hannu Jyrä SaSA 86, 4) Erkki Lehtonen TSA 79, 5) Simo Järvi KAS 77, 6) Markku Ilvonen NoSA 76. COLT Sarja Y: 1) Jari Janhunen VamSA 88, 2) Pekka Paatinen SSG 83, 3) Hannu Jyrä SaSA 81, 4) Veikko Ratsula TSA 76, 5) Heikki Heikkilä LeA 74. MARIETTE Sarja Y: 1) Matti Kuonanoja OMAS 92, 2) Jari Janhunen VamSA 90, 3) Rami Niiranen OMAS 89, 4) Jari Nissi NoSA 87, 5) Heikki Heikkilä LeA 86, 6) Jukka Päärnilä SSG 86, 7) Pasi Anias NoSA 85, 8) Matti Keskinen LeA 84, 9) Pekka Paatinen SSG 82, 10) Kristian Värri KaHa 76, 11) Veli-Matti Jaakkonen NoSA 75, 12) Kari Haapalehto LeA 54, 13) Aleksi Haukioja SaSA 53. Sarja Y60: 1) Rauno Peippo VarkA 84, 2) Hannu Jyrä SaSA 83, 3) Tapani Julkunen RSA 83, 4) Veikko Ratsula TSA 82, 5) Simo Järvi KAS 78, 6) Erkki Lehtonen TSA 74. TANEGASHIMA Sarja Y: 1) Ari Salin SSG 89, 2) Antero Mustamäki SSG 88, 3) Jarmo Wilkman JEK 79, 4) Reijo Näätä­ nen SSG 71. VETTERLI Sarja Y: 1) Pekka Paatinen SSG 93, 2) Sakari Viertola SSG 91, 3) Heikki Heikkilä LeA 88, 4) Kyösti Pienmäki OrivA 87, 5) Pasi Anias NoSA 84, 6) Antero Mustamäki SSG 84, 7) Jiri Kuukasjärvi TSA 83, 8) Jarmo Wilkman JEK 82, 9) Anssi Hakkarainen VamSA 78, 10) Tapani Hautakangas OrivA 62, 11) Henri Vierikko OrivA 60. Sarja Y60: 1) Markku Rantala SSG 87 SE, 2) Mark­ ku Ilvonen NoSA 80, 3) Ilpo Sivula OrivA 80, 4) Rauno Peippo VarkA 76, 5) Yrjö Vierikko OrivA 39, 6) Ralf Olan NoSA 33. Sarja N: 1) Jenni Hautakangas OrivA 77, 2) Janita Halonen SSG 71, 3) Pinja Lassinharju SSG 63. HIZADAI Sarja Y: 1) Antero Mustamäki SSG 87, 2) Ari Salin SSG 85, 3) Reijo Näätänen SSG 78, 4) Jarmo Wilk­ man JEK 73. DONALD MALSON Sarja Y: 1) Jukka Päärnilä SSG 85, 2) Jari Janhunen VamSA 71, 3) Matti Kuonanoja OMAS 70, 4) Rauno Peippo VarkA 67, 5) Matti Keskinen LeA 64, 6) Pasi Anias NoSA 62, 7) Heikki Heikkilä LeA 60, 8) Rami Niiranen OMAS 57, 9) Jari Nissi NoSA 57, 10) Simo Järvi KAS 55, 11) Tapani Julkunen RSA 49, 12) Kari Haapalehto LeA 32, 13) Pekka Paatinen SSG 22, 14) Veli-Matti Jaakkonen NoSA 19. PENNSYLVANIA Sarja Y: 1) Jari Janhunen VamSA 85, 2) Rauno Peippo VarkA 83, 3) Pasi Anias NoSA 82, 4) Ari Salin SSG 76, 5) Tapani Julkunen RSA 71, 6) Jarmo Wilkman JEK 67. LAMARMORA Sarja Y: 1) Sakari Viertola SSG 93, 2) Antero Musta­ mäki SSG 85, 3) Kyösti Pienmäki OrivA 85, 4) Erkki Seppälä SSG 79, 5) Ilpo Sivula OrivA 75, 6) Jarmo Wilkman JEK 74, 7) Tapani Julkunen RSA 53. REMINGTON Sarja Y: 1) Jukka Päärnilä SSG 171, 2) Matti Kuonanoja OMAS 162, 3) Jari Janhunen VamSA 161, 4) Rauno Peippo VarkA 151, 5) Matti Keskinen LeA 148, 6) Pasi Anias NoSA 147, 7) Heikki Heikkilä LeA 146, 8) Rami Niiranen OMAS 146, 9) Jari Nissi NoSA 144, 10) Tapani Julkunen RSA 132, 11) Pekka Paatinen SSG 105, 12) Veli-Matti Jaakkonen NoSA 94, 13) Kari Haapalehto LeA 86. REMINGTON MATCH Sarja Y: 1) Erkki Seppälä SSG 85, 2) Jari Janhunen VamSA 79 SE, 3) Antero Mustamäki SSG 72, 4) Pasi Anias NoSA 71, 5) Antti Otsamo RASSI 53. SMITH & WESSON Sarja Y: 1) Pasi Anias NoSA 86, 2) Antti Otsamo RASSI 86, 3) Matti Kuonanoja OMAS 86, 4) Hannu Jyrä SaSA 79, 5) Tapani Julkunen RSA 77, 6) Pekka Paatinen SSG 74. LORENZONI Sarja Y: 1) Antti Otsamo RASSI 17, 2) Yrjö Vierikko OrivA 13, 3) Jari Nissi NoSA 7, 4) Jarmo Wilkman JEK 3, 5) Päivi Hautakangas OrivA. PRACTICAL ACTION AIRIN SM-KILPAILUT 30.6.–3.7. Salo Open: 1) 100.00 Sievänen, Jari J RSA 2) 92.69 Vuolle, Mika T TaU 3) 90.97 Jantunen, Lauri H PkPA 4) 90.00 Hakulinen, Joona RASSI 5) 81.21 Mattila, Sampo RM 6) 80.88 Sivula, Eero A TaU 7) 80.34 Makkonen, Matti JuRy 8) 80.19 Sivula, Oskari M TaU 9) 73.80 Kilpiö, Jukka SSG 10) 68.35 Lindström, Tomy LL 11) 66.28 Leinonen, Pirjo A TaU 12) 61.80 Hakulinen, Meira W RASSI 13) 52.41 Muilu, Timo J JuRy 14) 43.83 Jaatinen, Anni-Maria T RASSI. Open Lady: 1) 100.00 Leinonen, Pirjo A TaU 2) 93.24 Hakulinen, Meira W RASSI 3) 66.13 Jaatinen, Anni-Maria T RASSI. Open Senior: 1) 100.00 Vuolle, Mika T TaU 2) 87.61 Mattila, Sampo RM 3) 86.68 Makkonen, Matti JuRy 4) 79.62 Kilpiö, Jukka SSG. Open S. Senior: 1) 100.00 Muilu, Timo J JuRy. Standard: 1) 100.00 Leppänen, Kim NoSA 2) 89.67 Välimäki, Miro m TaU 3) 86.94 Tapio, Tino T PAS 4) 81.47 Bragge, Verneri E RSA 5) 70.58 Järvinen, Janne PAS 6) 69.01 Nordberg, Mona E RSA 7) 68.93 Syrjä, Antti S TaU 8) 64.52 Bragge, Olli-Pekka RSA 9) 62.39 Miikkulainen, Niklas S RSA 10) 60.46 Hyvätti, Jaakko J HAUR 11) 60.45 Sievänen, Leo A RSA 12) 58.12 Leppänen, Tarmo T HeiA 13) 57.08 Kilpinen, Eeli V RASSI 14) 52.76 Bolotovs, Alans B TaU 15) 52.66 Jaatinen, Kari P RASSI 16) 51.99 Kunnas, Heli E TaU 17) 51.82 Hammarberg, Herman K RSA 18) 45.70 Kilpinen, Timo J RASSI 19) 42.98 Hammarberg, Mikael M RSA 20) 40.83 Bucki, Konrad M RSA 21) 32.23 Voronov, Alexey V PAS 22) 31.06 Bucki, Karol RSA 23) 24.54 Jaatinen, Markus E RASSI. Standard Lady: 1) 100.00 Nordberg, Mona E RSA 2) 75.34 Kunnas, Heli E TaU. Standard Junior: 1) 100.00 Tapio, Tino T PAS 2) 71.76 Miikkulainen, Niklas S RSA 3) 35.73 Bucki, Karol RSA. Standard Senior: 1) 100.00 Hyvätti, Jaakko J HAUR 2) 87.10 Jaatinen, Kari P RASSI. Standard S. Senior: 1) 100.00 Leppänen, Tarmo T HeiA. Standard S. Junior: 1) 100.00 Bragge, Verneri E RSA 2) 74.20 Sievänen, Leo A RSA 3) 70.06 Kilpinen, Eeli V RASSI 4) 64.76 Bolotovs, Alans B TaU 5) 52.76 Hammarberg, Mikael M RSA 6) 30.12 Jaatinen, Markus E RASSI. Production: 1) 100.00 Nio, Jesse O NoSA 2) 84.24 Nevalainen, Alex T NoSA 3) 81.83 Haapsaari, Henri PAS 4) 78.01 Rintala, Mikko S NoSA 5) 76.64 Wang, Zhe JuRy 6) 74.66 Nikki, Sami PAS 7) 72.93 Haavis­ to, Joona TaU 8) 69.09 Kalinen, Riku J PAS 9) 68.36 Keskinen, Toni P PAS 10) 67.15 Haaranen, Sami H PAS 11) 66.10 Pöhö, Jarno T NoSA 12) 57.95 Nikki, Ukko PAS 13) 57.95 Hynninen, Jouni PAS 14) 49.50 Piirainen, Kalle A PAS 15) 49.26 Komulainen, Ville K PAS 16) 40.66 Heikka, Olli PAS 17) 38.60 Komulai­ nen, Riku O PAS. Production Senior: 1) 100.00 Kalinen, Riku J PAS 2) 83.88 Hynninen, Jouni PAS 3) 58.85 Heikka, Olli PAS. Production S. Junior: 1) 100.00 Nikki, Ukko PAS 2) 66.61 Komulainen, Riku O PAS. Classic: 1) 100.00 Makkonen, Teemu J HVA 2) 95.34 Juurijoki, Roy LL 3) 84.09 Matilainen, Markku T TorSA 4) 70.09 Myllyniemi, Kari A NoSA 5) 65.71 Pesonen, Harri T NoSA. Classic Senior: 1) 100.00 Makkonen, Teemu J HVA. LL IPSC Handgun Finnish Championship 2022, 7.-10.7.2022, Loimaa. Open: 1) 100.00 Peltokoski, Raine J VS-VA 2) 98.11 Piironen, Perttu P LaSa 3) 95.81 Ruohonen, Tony R SäSA 4) 83.77 Nikkilä, Reima TPT 5) 74.44 Toivonen, Mikael SSG 6) 73.40 Piili, Petri NoSA 7) 67.12 Dahl, Mikael PorkkA 8) 64.00 Tahvanainen, Eero HaPA 9) 63.24 Hakulinen, Joona RASSI 10) 59.37 Makkonen, Matti JuRy 11) 59.24 Laitinen, Petri T ATCS 12) 57.98 Kosola, Vesa VS-VA 13) 57.65 Lahdenranta, Aki T SSG 14) 54.83 Kauma, Timo T TorSA 15) 54.04 Partanen, Pekka T HaPA 16) 50.12 URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 38 24.2.2023 8.46

SM 2022 Uimonen, Jimi P PkPA 17) 49.20 Partanen, Tarja A HaPA 18) 49.09 Ristolainen, Hannu PAS 19) 42.34 Hakulinen, Meira W RASSI 20) 41.59 Haimila, Jarno J OmegaT 21) 27.97 Aaltonen, Jouni K LL. Open Lady: 1) 100.00 Partanen, Tarja A HaPA 2) 86.06 Hakulinen, Meira W RASSI. Open Senior: 1) 100.00 Peltokoski, Raine J VS-VA 2) 64.00 Tahvanainen, Eero HaPA 3) 59.37 Makko­ nen, Matti JuRy 4) 49.09 Ristolainen, Hannu PAS. Open S. Senior: 1) 100.00 Nikkilä, Reima TPT 2) 80.12 Dahl, Mikael PorkkA 3) 69.21 Kosola, Vesa VS-VA 4) 64.51 Partanen, Pekka T HaPA 5) 33.39 Aaltonen, Jouni K LL. Standard: 1) 100.00 Pennanen, Pasi P LaSa 2) 99.06 Kontulainen, Mika TIPSC 3) 98.60 Kinnala, Jani TIPSC 4) 98.27 Kuisma, Mikko P LaSa 5) 97.22 Mäkelä, Arttu S NoSA 6) 92.99 Urmas, Antti J PoP 7) 92.09 Koski, Kaisa VS-VA 8) 91.43 Huttunen, Mikko J LaSa 9) 90.43 Pakka, Aki J VS-VA 10) 89.18 Aro, Petteri RM 11) 81.83 Eskelinen, Ville-Veikko KUAS 12) 78.97 Asikainen, Kari TIPSC 13) 78.50 Koski, Mikko VS-VA 14) 78.48 Rönnqvist, Mikael VS-VA 15) 77.86 Mäkelä, Hannu E KOUA 16) 73.99 Vainio, Juho TIPSC 17) 72.68 Kouhia, Sami I SSG 18) 68.02 Muttonen, Janne P-K IPSC 19) 67.67 Ta­ pio, Eero S NoSA 20) 67.14 Lokasaari, Jari A KOUA 21) 66.23 Hinkkanen, Mikko I NoSA 22) 65.91 Tiili, Niilo PorkkA 23) 65.37 Paavola, Reetta KOUA 24) 65.27 Ekberg, Mikael PorkkA 25) 65.11 Lehtonen, Pekka O NoSA 26) 64.43 Lönnroth, Lauri J JuRy 27) 63.06 Uusitalo, Mikko LL 28) 62.16 Silvennoinen, Marko J OmegaT 29) 57.93 Reinikainen, Marko PorkkA 30) 57.09 Yläjärvi, Jouni A VirtA 31) 56.80 Yli-Hemmo, Timo S NoSA 32) 54.57 Koistinen, Markku HaPA 33) 54.04 Pessa, Jari A KouMAS 34) 52.50 Rilla, Marko T LaSa 35) 49.23 Koistinen, Lauri P-K IPSC 36) 46.67 Vuorinen, Juha-Pekka TIPSC 37) 45.78 Manninen, Nico V KOUA 38) 45.75 Mörn, Tomas K ÅSSF 39) 44.14 Aronoja, Esa LL 40) 43.67 Niemi, Anssi P LMS 41) 43.24 Tiuttu, Kalle LL 42) 41.58 Mikkola, Jussi T KOUA 43) 40.61 Nikkanen, Teppo LL 44) 39.15 Nordberg, Mona E RSA 45) 36.99 Halmi, Kari SSG 46) 35.13 Kuosmanen, Jari LL 47) 33.32 Waden, Johan HeiA 48) 31.73 Korpela, Jani TIPSC 49) 30.99 Kirotar, Heikki HaPA 50) 23.84 Ritolehto, Pertti TIPSC 51) 20.82 Raitanen, Tero JuRy 52) 12.64 Merilehto, Riina P LL. Standard Lady: 1) 100.00 Koski, Kaisa VS-VA 2) 70.98 Paavola, Reetta KOUA 3) 42.51 Nordberg, Mona E RSA 4) 13.73 Merilehto, Riina P LL. Standard Senior: 1) 100.00 Kuisma, Mikko P LaSa 2) 90.75 Aro, Petteri RM 3) 80.36 Asikainen, Kari TIPSC 4) 79.86 Rönnqvist, Mikael VS-VA 5) 79.23 Mäkelä, Hannu E KOUA 6) 73.96 Kouhia, Sami I SSG 7) 66.42 Ekberg, Mikael PorkkA 8) 66.26 Lehtonen, Pekka O NoSA 9) 58.95 Reinikainen, Marko PorkkA 10) 58.10 Yläjärvi, Jouni A VirtA 11) 47.49 Vuorinen, Juha-Pekka TIPSC 12) 46.56 Mörn, Tomas K ÅSSF 13) 44.92 Aronoja, Esa LL 14) 35.75 Kuosmanen, Jari LL 15) 32.29 Korpela, Jani TIPSC 16) 24.26 Ritolehto, Pertti TIPSC 17) 21.19 Raitanen, Tero JuRy. Standard S. Senior: 1) 100.00 Tiili, Niilo PorkkA 2) 82.79 Koistinen, Markku HaPA 3) 74.69 Koistinen, Lauri P-K IPSC 4) 50.55 Waden, Johan HeiA. Production: 1) 100.00 Uronen, Hannu HyMAS 2) 98.66 Kaunisto, Vesa KaPrA 3) 88.09 Laurin, Niklas HVA 4) 85.78 Blom, Esa VS-VA 5) 82.50 Björklöf, Robert J PAS 6) 81.32 Mannila, Aleksi S SSG 7) 80.00 Piri, Antti PoP 8) 77.98 Turunen, Henri 1 SSG 9) 75.20 Rautiainen, Panu J KaPrA 10) 73.99 Ojan­ pää, Olli S JuRy 11) 70.50 Åberg, Jonas B VS-VA 12) 70.37 Blom, Emily H VS-VA 13) 69.57 Vuorela, Janne M VS-VA 14) 69.43 Tornikoski, Jani P VS-VA 15) 68.20 Auhtola, Timo J KSA 16) 66.20 Maunu­ la, Hannu VS-VA 17) 66.10 Yli-Kankahila, Jarno O LESS 18) 65.67 Bonn, Tobias J ÅSSF 19) 65.27 Karjalainen, Joni H KuuA 20) 62.92 Murtomäki, Tuomo K VS-VA 21) 61.88 Konttinen, Timo PAS 22) 61.02 Lehtikevari, Pasi P VS-VA 23) 60.77 Kalinen, Riku J PAS 24) 59.83 Halkio, Jarkko LL 25) 59.44 Kaunisto, Esa KaPrA 26) 56.64 Haaranen, Sami H PAS 27) 56.01 Kivimäki, Markus O HVA 28) 53.95 Koskinen, Aki PorkkA 29) 51.74 Hyttinen, Anni K PAS 30) 51.45 Schrödl, Christoph SSG 31) 51.23 Miettinen, Mikko KouMAS 32) 49.97 Pohjanpaju, Marko KUAS 33) 49.96 Kinnunen, Petri HyMAS 34) 48.93 Mäki, Kari PoP 35) 48.55 Nikki, Sami PAS 36) 48.10 Papponen, Petri R KSA 37) 46.75 Hellgren, Harri K SSG 38) 44.94 Lehtikevari, Timo M HVA 39) 44.19 Hellgren, Teresa M SSG 40) 41.57 Virtanen, Tommi J LL 41) 40.79 Pätsi, Markku H VS-VA 42) 39.63 Uusikartano, Juho A LL 43) 37.77 Keskinen, Toni P PAS 44) 36.71 Vähä-Salo, Tom H HVA 45) 30.36 Viitala, Risto T VS-VA 46) 29.71 Hammarberg, Herman K RSA 47) 26.65 Kärenlampi, Petri P P-K IPSC 48) 26.38 Stråhlman, Frida H PAS. Production Lady: 1) 100.00 Blom, Emily H VS-VA 2) 73.53 Hyttinen, Anni K PAS 3) 62.80 Hellgren, Teresa M SSG 4) 37.49 Stråhlman, Frida H PAS. Production Senior: 1) 100.00 Blom, Esa VS-VA 2) 70.84 Kalinen, Riku J PAS 3) 69.75 Halkio, Jarkko LL 4) 69.29 Kaunisto, Esa KaPrA 5) 62.89 Koskinen, Aki PorkkA 6) 58.25 Pohjanpaju, Marko KUAS 7) 47.55 Pätsi, Markku H VS-VA. Production S. Senior: 1) 100.00 Maunula, Hannu VS-VA 2) 93.47 Konttinen, Timo PAS 3) 45.86 Viita­ la, Risto T VS-VA. Revolver: 1) 100.00 Vilén, Timo J PorkkA 2) 98.38 Niskanen, Jussi VS-VA 3) 77.13 Kärkkäinen, Pekka TIPSC 4) 76.30 Pikkuvirta, Antti TIPSC 5) 75.37 Laine, Jouko J TIPSC 6) 70.48 Nummelin, Thomas VS-VA 7) 70.23 Zweygberg, Rafael SaSA 8) 67.45 Välivainio, Kimmo VS-VA 9) 65.27 Vainio, Juha KSA 10) 63.16 Viljasaari, Jari J HyMAS 11) 22.95 Toivanen, Elina M TIPSC 12) 10.65 Niskala, Marko HyMAS. Revolver Lady: 1) 100.00 Toivanen, Elina M TIPSC. Revolver Senior: 1) 100.00 Vilén, Timo J PorkkA 2) 76.30 Pikkuvirta, Antti TIPSC 3) 75.37 Laine, Jouko J TIPSC 4) 70.48 Nummelin, Thomas VS-VA 5) 63.16 Viljasaari, Jari J HyMAS. Classic: 1) 100.00 Marjoniemi, Esa KSA 2) 91.85 Lento, Mika P-K IPSC 3) 91.52 Salin, Hannu S HVA 4) 87.87 Turunen, Timo RM 5) 83.44 Pietikäinen, Pekka SSG 6) 79.51 Mattila, Sampo RM 7) 75.93 Vuola, Asser HeiA 8) 74.29 Kemppainen, Markku J RM 9) 73.44 Relander, Patrik TIPSC 10) 69.90 Järvinen, Emil V HeiA 11) 68.24 Vaahtovuo, Mikko P TIPSC 12) 64.46 Lujan, Reino TIPSC 13) 63.12 Lep­ pänen, Tarmo T HeiA 14) 61.89 Appelsiin, Hannu TIPSC 15) 54.64 Lehto, Mikko TIPSC 16) 47.13 Malmborg, Kimmo G HAUR 17) 46.46 Männistö, Petri K TIPSC 18) 40.41 Myllyniemi, Kari A NoSA 19) 39.27 Jaatinen, Kari P RASSI. Classic Senior: 1) 100.00 Lento, Mika P-K IPSC 2) 90.84 Pietikäinen, Pekka SSG 3) 86.57 Mattila, Sampo RM 4) 70.18 Lujan, Reino TIPSC 5) 50.58 Männistö, Petri K TIPSC 6) 42.75 Jaatinen, Kari P RASSI. Classic S. Senior: 1) 100.00 Leppänen, Tarmo T HeiA 2) 98.05 Appelsiin, Hannu TIPSC 3) 74.67 Malmborg, Kimmo G HAUR. Production Optics: 1) 100.00 Tiili, Samuel J P-K IPSC 2) 99.08 Kössi, Jani P TIPSC 3) 91.34 Seppä­ nen, Niko J LL 4) 87.74 Jetsonen, Timo A LaSa 5) 87.61 Laine, Esa K VS-VA 6) 81.12 Mustonen, Nastja A PorkkA 7) 80.15 Parviainen, Pasi T P-K IPSC 8) 80.10 Nordfors, Jonas M HVA 9) 78.78 Salovaara, Jussi PoP 10) 77.58 Pesonen, Sami A LaSa 11) 75.90 Filla, Jari VS-VA 12) 73.93 Phancharoen, Sa­ nyalak HAUR 13) 73.47 Markozov, Sergei SSG 14) 71.37 Kämäräinen, Heikki T LaSa 15) 68.68 Kuisma, Eetu T SäSA 16) 66.85 Pettersson, Emil P ÅSSF 17) 66.12 Tengström, Turkka SäSA 18) 63.89 Laakso­ nen, Sami E TIPSC 19) 62.21 Viitanen, Tomi KSA 20) 59.74 Lehtonen, Vesa J TIPSC 21) 59.56 Palkeinen, Jaakko J NoSA 22) 57.84 Honkonen, Mika A RM 23) 57.08 Forss, Kaj PorkkA 24) 57.07 Tengström, Roope T SäSA 25) 56.44 Hynninen, Jouni PAS 26) 54.52 Honkala, Ari J PorkkA 27) 49.16 Valonen, Petri J OmegaT 28) 46.86 Saarijoki, Jussi J NoSA 29) 46.49 Iikkola, Jarkko SSG 30) 46.23 Aaltonen, Esa TIPSC 31) 44.78 Pätsi, Sanni J VS-VA 32) 43.77 Nieminen, Sami J SäSA 33) 36.75 Niskanen, Jani M SSG 34) 34.86 Heikkinen, Lasse P HAUR. Production Optics Lady: 1) 100.00 Mustonen, Nastja A PorkkA 2) 55.20 Pätsi, Sanni J VS-VA. Production Optics Junior: 1) 100.00 Seppänen, Niko J LL. Production Optics Senior: 1) 100.00 Laine, Esa K VS-VA 2) 75.47 Tengström, Turkka SäSA 3) 72.93 Laaksonen, Sami E TIPSC 4) 68.19 Lehtonen, Vesa J TIPSC 5) 65.15 Forss, Kaj PorkkA 6) 64.42 Hynni­ nen, Jouni PAS 7) 56.11 Valonen, Petri J OmegaT 8) 53.06 Iikkola, Jarkko SSG 9) 52.77 Aaltonen, Esa TIPSC. Production Optics S. Senior: 1) 100.00 Salovaara, Jussi PoP 2) 69.21 Honkala, Ari J PorkkA. Production Optics Light: 1) 100.00 Rantanen, Veli KUAS 2) 99.17 Lahtinen, Matti J PAS 3) 95.50 Nousiainen, Lauri P-K IPSC 4) 91.35 Granberg, Rau­ li J RSA 5) 86.49 Lindholm, John H ÅSSF 6) 80.87 Pöllänen, Aki HaPA 7) 79.89 Villikka, Tomi P HVA 8) 79.73 Sievänen, Jari J RSA 9) 79.60 Leppänen, Kim SSG 10) 79.12 Kuukkanen, Pekka I P-K IPSC 11) 74.83 Syrjänen, Janne T HaPA 12) 73.35 Niskanen, Jusa X KaPrA 13) 71.54 Woivalin, Ari-juhani NoSA 14) 70.91 Aapro, Antti SSG 15) 70.38 Salo, Jani J LL 16) 63.75 Halinen, Kalle A ATCS 17) 63.36 Nio, Jes­ se O NoSA 18) 60.67 Mäkinen, Vesa-Matti VirtA 19) 55.64 Pentinmäki, Jari J LL 20) 50.95 Nybonn, Mar­ kus K JuRy 21) 48.55 Silvennoinen, Jari J OmegaT 22) 47.21 Hietala, Mikko LL 23) 43.73 Hongisto, Jussi LL 24) 43.52 Salovaara, Olli T HVA 25) 42.89 Turunen, Kai SSG 26) 33.53 Muilu, Timo J JuRy. Production Optics Light Senior: 1) 100.00 Woivalin, Ari-juhani NoSA 2) 84.81 Mäkinen, Ve­ sa-Matti VirtA 3) 67.86 Silvennoinen, Jari J OmegaT 4) 59.95 Turunen, Kai SSG. Production Optics Light S. Senior: 1) 100.00 Salovaara, Olli T HVA 2) 77.05 Muilu, Timo J JuRy FINLAND MINI-RIFLE NATIONALS 5.–7.8. Suomussalmi Mini Rifle Open: 1) 100.00 Laukia, Jarkko ATCS 2) 85.51 Vääriskoski, Anssi J ATCS 3) 82.97 Miettinen, Tomi P JuvA 4) 82.12 Nousiainen, Lauri P-K IPSC 5) 81.12 Jokinen, Tuukka P-K IPSC 6) 77.50 Rissanen, Jorma E KUAS 7) 77.02 Leinonen, Mika K KUAS 8) 75.81 Granqvist, Jani P KUAS 9) 75.48 Petäjäjärvi, Pasi I RM 10) 75.23 Seppänen, Antti KUAS 11) 70.01 Anttonen, Pekka JuvA 12) 67.84 Kaunisto, Vesa KaPrA 13) 66.74 Hietala, Arto P-K IPSC 14) 66.56 Tiihonen, Heikki MA 15) 65.88 Koivikko, Hannu T KUAS 16) 65.73 Tarvonen, Juha K JuvA 17) 65.35 Tengström, Roope T SäSA 18) 64.83 Kuisma, Eetu T SäSA 19) 64.82 Rantonen, Timo KUAS 20) 64.58 Woivalin, Ari-juhani NoSA 21) 64.14 Mäkijouppila, Jani PorkkA 22) 62.93 Sievänen, Jari J RSA 23) 61.73 Iso-Tuisku, Kimmo K MA 24) 60.76 Lappalainen, Jarkko K KUAS 25) 59.62 Pohjanpaju, Marko KUAS 26) 58.44 Palorinne, Tero H KUAS 27) 54.96 Hautamäki, Anne PoP 28) 53.33 Sutinen, Matti PuolA 29) 52.96 Peltokoski, Eero RM 30) 51.98 Telanne, Lilian A TaU 31) 50.79 Seikola, Juho A SäSA 32) 49.15 Kettunen, Ville V KaPrA 33) 47.57 Kaunisto, Esa KaPrA 34) 47.14 Korhonen, Veli J KaPrA 35) 43.27 Iso-Tuisku, Aleksi A MA 36) 39.78 Luostarinen, Keijo J KUAS 37) 31.64 Sievänen, Leo A RSA 38) 24.50 Niininen, Kristian KaPrA 39) 20.81 Salminen, Susanna KaPrA Mini Rifle Open Lady: 1) 100.00 Hautamäki, Anne PoP 2) 94.58 Telanne, Lilian A TaU 3) 37.86 Salmi­ nen, Susanna KaPrA Mini Rifle Open Senior: 1) 100.00 Laukia, Jarkko ATCS 2) 75.23 Seppänen, Antti KUAS 3) 70.01 Ant­ tonen, Pekka JuvA 4) 64.82 Rantonen, Timo KUAS 5) 61.73 Iso-Tuisku, Kimmo K MA 6) 59.62 Pohjan­ paju, Marko KUAS 7) 50.79 Seikola, Juho A SäSA 8) 47.57 Kaunisto, Esa KaPrA 9) 39.78 Luostarinen, Keijo J KUAS 10) 24.50 Niininen, Kristian KaPrA Mini Rifle Open S. Junior: 1) 100.00 Iso-Tuisku, Aleksi A MA 2) 73.12 Sievänen, Leo A RSA Mini Rifle Standard: 1) 100.00 Hautamäki, Sami PoP 2) 86.35 Tikkanen, Heikki O PorkkA 3) 78.31 Ruohonen, Tony R SäSA 4) 75.56 Välivainio, Kimmo VS-VA 5) 73.79 Piri, Antti PoP 6) 73.55 Ekberg, Mikael PorkkA 7) 65.29 Tapio, Eero S NoSA 8) 64.52 De Swert, Philippe C NoSA 9) 63.40 Eskelinen, Ville-Veikko KUAS 10) 28.75 Ekberg, Camilla Pork­ kA 11) 23.98 Väisänen, Heikki T KaPrA 12) 13.43 Ikäheimo, Mika KaPrA Mini Rifle Standard Lady: 1) 100.00 Ekberg, Camilla PorkkA Mini Rifle Standard Senior: 1) 100.00 Ekberg, Mikael PorkkA WASA MEGA EPIC FALL GODZILLA SHOT BATTLE 10.–11.9. Vaasa SG Open: 1) 100.00 Ylikangas, Heikki LaSo 2) 92.37 Rastas, Jari MA 3) 91.81 Nummelin, Thomas VS-VA 4) 91.66 Ylinen, Mika E VS-VA 5) 89.38 Kasu­ rinen, Matti VS-VA 6) 88.11 Eskelinen, Ville-Veikko KUAS 7) 88.05 Rissanen, Jorma E KUAS 8) 87.74 Mäkeläinen, Marko M HaPA 9) 84.28 Holappa, Ilkka M RM 10) 84.27 Nurminen, Casimir E VS-VA 11) 84.19 Riste, Mika J SSG 12) 82.16 Kuisma, Eetu T SäSA 13) 81.48 Saar, Antti TIPSC 14) 81.34 Koivikko, Hannu T KUAS 15) 79.03 Rantonen, Timo KUAS 16) 76.54 Seppänen, Antti KUAS 17) 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 39 39 24.2.2023 8.46

SM 2022 75.40 Vinkanharju, Mikko-Matti KOUA 18) 74.47 Riihimäki, Juha E RMY 19) 69.56 Lappalainen, Jarkko K KUAS 20) 68.77 Nykänen, Mikko T JuvA 21) 66.46 Nieminen, Sami J SäSA 22) 61.76 Tiainen, Ari-pekka MA 23) 60.86 Tarvainen, Sampo O KUAS 24) 59.01 Turunen, Kai SSG 25) 58.10 Palorinne, Tero H KUAS 26) 55.89 Syrjänen, Janne T HaPA 27) 33.29 Paalijärvi, Harri VS-VA SG Open Senior: 1) 100.00 Nummelin, Thomas VS-VA 2) 97.35 Kasurinen, Matti VS-VA 3) 95.57 Mä­ keläinen, Marko M HaPA 4) 91.80 Holappa, Ilkka M RM 5) 91.70 Riste, Mika J SSG 6) 83.37 Seppänen, Antti KUAS 7) 81.11 Riihimäki, Juha E RMY 8) 67.27 Tiainen, Ari-pekka MA 9) 64.27 Turunen, Kai SSG SG Open S. Senior: 1) 100.00 Rantonen, Timo KUAS SG Standard: 1) 100.00 Leppänen, Kim SSG 2) 92.57 Laukia, Jarkko ATCS 3) 80.87 Lehto, Jussi SSG 4) 80.47 Fabritius, Taneli A HeiA 5) 79.98 Hietala, Juho M KOUA 6) 76.62 Piri, Antti PoP 7) 76.37 Vää­ riskoski, Anssi J ATCS 8) 73.77 Hautamäki, Anne PoP 9) 73.37 Ojanpää, Olli S JuRy 10) 73.11 Ekberg, Mikael PorkkA 11) 71.84 Pasila, Ville M HeiA 12) 70.72 Lindholm, Jesse E PoP 13) 70.46 Mäkelä, Hannu E KOUA 14) 70.06 Niskanen, Jani M SSG 15) 69.08 Klinga, Joni P HeiA 16) 68.52 Käär, Max C SSG 17) 67.97 Lehtonen, Mika T RM 18) 66.05 Pätsi, Sanni J VS-VA 19) 63.89 Ruohonen, Tony R SäSA 20) 62.57 Miettinen, Sami J HVA 21) 60.88 Telanne, Lilian A TaU 22) 60.06 Woivalin, Ari-juhani NoSA 23) 58.99 Reinikainen, Marko PorkkA 24) 58.51 Jaakkola, Jani T PihtA 25) 55.37 Honkala, Ari J PorkkA 26) 54.55 Pätsi, Jaska U VS-VA 27) 52.69 Tii­ honen, Heikki MA 28) 50.27 Keränen, Ari A KOUA 29) 46.13 Turunen, Henri 1 SSG 30) 45.60 Yläjärvi, Jouni A VirtA 31) 40.48 Pihlajaniemi, Salla V JuRy SG Standard Lady: 1) 100.00 Hautamäki, Anne PoP 2) 89.54 Pätsi, Sanni J VS-VA 3) 82.53 Telanne, Lilian A TaU 4) 54.87 Pihlajaniemi, Salla V JuRy SG Standard Junior: 1) 100.00 Pätsi, Jaska U VS-VA SG Standard Senior: 1) 100.00 Laukia, Jarkko ATCS 2) 78.98 Ekberg, Mikael PorkkA 3) 76.12 Mä­ kelä, Hannu E KOUA 4) 63.72 Reinikainen, Marko PorkkA 5) 49.26 Yläjärvi, Jouni A VirtA SG Standard S. Senior: 1) 100.00 Honkala, Ari J PorkkA SG Standard Manual: 1) 100.00 Viitala, Jaakko M NoSA 2) 90.91 Välivainio, Kimmo VS-VA 3) 90.39 Lukkarila, Juha M KOUA 4) 74.31 Granqvist, Jani P KUAS 5) 70.90 Viitala, Pasi J KOUA 6) 70.64 Mik­ kola, Matti VS-VA 7) 64.35 Kivisaari, Tomi VS-VA 8) 57.78 Mäki, Kari PoP 9) 53.77 Sandström, Kaj-Erik VS-VA 10) 47.33 Nordberg, Mona E RSA 11) 45.14 Oksanen, Niklas VS-VA 12) 44.44 Tornikoski, Jani P VS-VA 13) 42.78 Kinnunen, Tapio A KOUA 14) 42.08 Hautero, Olli J VS-VA 15) 36.89 Pätsi, Markku H VS-VA SG Standard Manual Lady: 1) 100.00 Nordberg, Mona E RSA SG Standard Manual Senior: 1) 100.00 Pätsi, Markku H VS-VA SG Standard Manual S. Senior: 1) 100.00 Mikko­ la, Matti VS-VA SG Modified: 1) 100.00 Peltokoski, Raine J VS-VA 2) 95.99 Laine, Esa K VS-VA 3) 85.81 Hautamäki, Sami PoP 4) 81.20 Urmas, Antti J PoP 5) 75.76 Nis­ kanen, Jussi VS-VA 6) 66.24 Markozov, Sergei SSG 7) 62.33 Ritoniemi, Erkki PoP 8) 62.13 Mattila, Sam­ po RM 9) 59.28 Filla, Jari VS-VA 10) 55.29 Mäkinen, Vesa-Matti VirtA 11) 53.74 Annala, Jari P PoP 12) 50.54 Filla, Emil O VS-VA 13) 39.57 Bucki, Konrad M RSA 14) 34.13 Bergström, Nina L VS-VA SG Modified Lady: 1) 100.00 Bergström, Nina L VS-VA SG Modified Junior: 1) 100.00 Filla, Emil O VS-VA SG Modified Senior: 1) 100.00 Peltokoski, Raine J VS-VA 2) 95.99 Laine, Esa K VS-VA 3) 66.24 Markozov, Sergei SSG 4) 62.33 Ritoniemi, Erkki PoP 5) 62.13 Mattila, Sampo RM 6) 55.29 Mäkinen, Vesa-Matti VirtA HEINOLA PRACTICAL RIFLE 2.10. Heinola Semi Auto Open: 1) 100.00 Laukia, Jarkko ATCS 2) 99.19 Uronen, Hannu HyMAS 3) 94.63 Leppänen, Kim SSG 4) 89.38 Nousiainen, Lauri P-K IPSC 5) 84.47 Vääriskoski, Anssi J ATCS 6) 84.40 Miettinen, Tomi P JuvA 7) 82.90 Runtti, Petri H RM 8) 80.05 40 Virkki, Riku J HeiA 9) 79.22 Kallinen, Sami M Pork­ kA 10) 78.03 Rissanen, Jorma E KUAS 11) 77.13 Urmas, Antti J PoP 12) 76.95 Iso-Tuisku, Kimmo K MA 13) 76.40 Maununiemi, Ville-Valtteri RAM 14) 75.55 Karhunen, Pertti MA 15) 75.21 Järvinen, Kalle-Antti J HeiA 16) 74.24 Granroth, Henri J PorkkA 17) 73.89 Ojanpää, Olli S JuRy 18) 68.67 Woivalin, Ari-juhani NoSA 19) 68.03 Kauppila, Matti E PoP 20) 67.99 Pietarinen, Mikko KarkkA 21) 67.40 Jääskeläinen, Juha-Matti KouMAS 22) 67.03 Pennanen, Vesa-Matti KarkkA 23) 66.27 Rantonen, Timo KUAS 24) 65.07 Miinalainen, Petri T ATCS 25) 64.83 Fabritius, Taneli A HeiA 26) 64.77 Paavola, Reetta KOUA 27) 64.22 Salovaara, Jussi PoP 28) 64.15 Kuisma, Eetu T SäSA 29) 63.76 Taavitsainen, Topi E SSG 30) 63.42 Karhunen, Elina I MA 31) 63.27 Sagulin, Benjamin HeiA 32) 62.85 Mäki­ nen, Vesa-Matti VirtA 33) 62.63 Koivikko, Hannu T KUAS 34) 62.51 Mattila, Sampo RM 35) 62.49 Vartiainen, Petri T KarkkA 36) 62.40 Mustonen, Nastja A PorkkA 37) 61.72 Holappa, Ilkka M RM 38) 61.04 Hautamäki, Anne PoP 39) 60.36 Tarvonen, Juha K JuvA 40) 59.29 Vääriskoski, Aleksi ATCS 41) 59.01 Kervinen, Ilkka PorkkA 42) 58.56 Tengström, Turkka SäSA 43) 58.43 Turunen, Henri 1 SSG 44) 58.21 Järvinen, Emil V HeiA 45) 57.78 Tengström, Roope T SäSA 46) 57.70 Pesonen, Sami A LaSa 47) 56.81 Pasila, Ville M HeiA 48) 56.71 Forss, Kaj PorkkA 49) 56.64 Väliahdet, Janne A HeiA 50) 55.57 Reinikainen, Marko PorkkA 51) 54.91 Mörn, Tomas K ÅSSF 52) 54.01 Anttonen, Pekka JuvA 53) 53.54 Kinnunen, Ville SSG 54) 53.10 Honkala, Ari J PorkkA 55) 52.98 Lindholm, John H ÅSSF 56) 52.59 Klinga, Joni P HeiA 57) 52.39 Petäjäjärvi, Pasi I RM 58) 52.00 Bonn, Tobias J ÅSSF 59) 51.99 Pihlaja­ niemi, Salla V JuRy 60) 51.98 De Swert, Philippe C NoSA 61) 51.88 Yläjärvi, Jouni A VirtA 62) 51.84 Huovila, Arttu KouMAS 63) 51.78 Mäkeläinen, Marko M HaPA 64) 51.47 Uski, Simo L KouMAS 65) 51.25 Dahlman, Juha I KSA 66) 51.16 Käär, Max C SSG 67) 50.70 Kellokoski, Timo 1 KUAS 68) 50.64 Luostarinen, Keijo J KUAS 69) 50.58 Nieminen, Sami J SäSA 70) 50.54 Miettinen, Sami J HVA 71) 49.76 Flinkman, Asko PoP 72) 49.73 Salovaara, Olli T HVA 73) 49.40 Pettersson, Emil P ÅSSF 74) 49.03 Lehtonen, Mika T RM 75) 48.00 Oinasmaa, Juuso J KouMAS 76) 47.24 Immonen, Juha HAUR 77) 46.78 Ylönen, Sami RASSI 78) 46.14 Saha, Miika T HeiA 79) 45.64 Syrjänen, Janne T HaPA 80) 45.17 Bucki, Konrad M RSA 81) 43.57 Lemström, Timo KarkkA 82) 43.36 Turunen, Kai SSG 83) 43.07 Alatalo, Marko O PorkkA 84) 43.00 Vuollevirta, Vili V HeiA 85) 42.47 Kalinen, Riku J PAS 86) 42.02 Lahden­ ranta, Aki T SSG 87) 41.97 Koistinen, Markku HaPA 88) 40.42 Juhola, Heikki HVA 89) 40.00 Koskinen, Aki PorkkA 90) 39.65 Miinalainen, Akseli J HeiA 91) 38.45 Tiili, Niilo PorkkA 92) 38.44 Partanen, Pekka T HaPA 93) 38.35 Virtanen, Pekka O LAS 94) 37.70 Nikki, Sami PAS 95) 36.96 Rantanen, Jarno hapa HaPA 96) 36.34 Hyrynkangas, Jarmo C HeiA 97) 33.45 Hynninen, Jouni PAS 98) 31.26 Pekkala, Saku A HVA 99) 30.22 Keskinen, Aki K ATCS 100) 28.43 Pakkala, Jari J HeiA 101) 27.17 Alanko, Eetu KouMAS 102) 23.39 Kirotar, Heikki HaPA 103) 23.27 Kupari, Ari X SSG 104) 19.45 Mäyrälä, Ville V HeiA 105) 19.41 Nikki, Ukko PAS 106) 14.37 Nurmi, Eriikka S HeiA 107) 13.20 Pakarinen, Tommi ATCS Semi Auto Open Lady: 1) 100.00 Paavola, Reetta KOUA 2) 97.92 Karhunen, Elina I MA 3) 96.34 Mus­ tonen, Nastja A PorkkA 4) 94.24 Hautamäki, Anne PoP 5) 80.27 Pihlajaniemi, Salla V JuRy 6) 22.19 Nurmi, Eriikka S HeiA Semi Auto Open Senior: 1) 100.00 Laukia, Jarkko ATCS 2) 82.90 Runtti, Petri H RM 3) 76.95 Iso-Tuisku, Kimmo K MA 4) 62.85 Mäkinen, Ve­ sa-Matti VirtA 5) 62.51 Mattila, Sampo RM 6) 61.72 Holappa, Ilkka M RM 7) 58.56 Tengström, Turkka SäSA 8) 56.71 Forss, Kaj PorkkA 9) 55.57 Reinikai­ nen, Marko PorkkA 10) 54.91 Mörn, Tomas K ÅSSF 11) 54.01 Anttonen, Pekka JuvA 12) 51.88 Yläjärvi, Jouni A VirtA 13) 51.78 Mäkeläinen, Marko M HaPA 14) 51.16 Käär, Max C SSG 15) 50.64 Luostarinen, Keijo J KUAS 16) 49.76 Flinkman, Asko PoP 17) 47.24 Immonen, Juha HAUR 18) 43.36 Turunen, Kai SSG 19) 42.47 Kalinen, Riku J PAS 20) 40.42 Juhola, Heikki HVA 21) 40.00 Koskinen, Aki PorkkA 22) 33.45 Hynninen, Jouni PAS Semi Auto Open S. Senior: 1) 100.00 Karhunen, Pertti MA 2) 87.72 Rantonen, Timo KUAS 3) 85.00 Salovaara, Jussi PoP 4) 78.11 Kervinen, Ilkka PorkkA 5) 70.28 Honkala, Ari J PorkkA 6) 65.82 Salovaara, Olli T HVA 7) 55.55 Koistinen, Markku HaPA 8) 50.89 Tiili, Niilo PorkkA 9) 50.88 Partanen, Pekka T HaPA Semi Auto Open S. Junior: 1) 100.00 Nikki, Ukko PAS Semi Auto Standard: 1) 100.00 Hautamäki, Sami PoP 2) 85.12 Viitala, Jaakko M NoSA 3) 80.10 Lepis­ tö, Oskari J HeiA 4) 78.75 Rantanen, Veli KUAS 5) 76.09 Elg, Tommi V HeiA 6) 75.06 Tikkanen, Heikki O PorkkA 7) 73.11 Tapio, Eero S NoSA 8) 71.73 Kuisma, Mikko P LaSa 9) 71.08 Piri, Antti PoP 10) 70.70 Vainionpää, Atte PoP 11) 70.68 Eskelinen, Ville-Veikko KUAS 12) 69.54 Pennanen, Pasi P LaSa 13) 63.44 Kahelin, Antti K KUAS 14) 59.89 Ekberg, Mikael PorkkA 15) 57.12 Helatie, Marko HeiA 16) 56.03 Sankala, Henri E RAM 17) 52.75 Takkumäki, Taisto HeiA 18) 51.10 Poikonen, Kristian KUAS 19) 42.89 Vilén, Jarno H KK-V 20) 42.84 Vaittiniemi, Timo LaSa 21) 41.32 Patrakka, Marko A HeiA 22) 38.58 Hokkanen, Tero HAUR 23) 35.88 Jauhanen, Seppo S AsAs 24) 34.03 Vuola, Asser HeiA 25) 25.38 Piirainen, Kalle A PAS 26) 24.89 Ekberg, Ca­ milla PorkkA 27) 15.63 Yli-Seppänen, Jukka AsAs Semi Auto Standard Lady: 1) 100.00 Ekberg, Camilla PorkkA Semi Auto Standard Senior: 1) 100.00 Kuisma, Mikko P LaSa 2) 98.56 Vainionpää, Atte PoP 3) 83.49 Ekberg, Mikael PorkkA 4) 73.54 Takkumäki, Taisto HeiA 5) 71.24 Poikonen, Kristian KUAS 6) 59.72 Vaittiniemi, Timo LaSa 7) 57.60 Patrakka, Marko A HeiA 8) 53.79 Hokkanen, Tero HAUR. KULTAHIPUT KULTAHIPPUFINAALI (ILMA-ASEET) 30.4. Härmä 10m ilmakivääri 8IT: 1) Taika Blomster AsAs 201,8, 2) Miro Uusihonko KaA 199,0, 3) Eeli Uu­ si-Rajasalo KaA 198,1, 4) Tilda Blomster AsAs 196,8, 5) Eetu Railo AsAs 193,2, 6) Veeti Kortesoja KA 191,4, 7) Jasper Passi KA 189,8, 8) Enni Pitkäjärvi KA 189,0, 9) Teemu Vaismaa IMAS 185,6, 10) Hugo Laaksonen KaA 181,6, 11) Niilo Kankaanpää HSA 171,3, 12) Elli Mattila KA 170,6, 13) Matti Ojanperä HSA 168,9, 14) Into Huhtala IU 168,1, 15) Enna Kruuti KA 131,8. 10m ilmakivääri 10IT: 1) Viola Pitkäranta KA 201,6, 2) Mirko Ahopelto ÄSA 200,7, 3) Tuuli Blomster AsAs 198,6, 4) Minttu Tuomainen AsAs 197,4, 5) Lilja Salminen AsAs 195,2, 6) Emma Virtanen KhjA 193,9, 7) Artem Nechepurenko SäSa 193,8, 8) Miika Jolkka IMAS 189,3, 9) Antti Kova­ nen HSA 187,3, 10) Niilo Nikkanen SaSA 185,8, 11) Aino Kontturi AsAs 180,8, 12) Aatu Mattila KA 180,3, 13) Marleena Mäki IU 176,4, 14) Niko Huhta­ la HSA 176,3, 15) Matias Hauta KA 175,3, 16) Aino Mäki IMAS 175,1, 17) Alex Mullola IMAS 174,3, 18) Veikko Kallio HSA 172,5, 19) Erno Kontiainen KA 172,3, 20) Luka Laaksonen Luka KaA 171,9, 21) Luka Bogdanoff KSA 161,7, 22) Iikka Pitkäjärvi KA 146,0, 23) Eetu Huhtaluhta HSA 140,1, 24) Teemu Vaismaa IMAS 139,0, 25) Pauli Forsby IU 118,5. 10m ilmakivääri 11-14A: 1) Peppi Hietanen ÄSA 199,2, 2) Ilja Renko KA 195,2, 3) Lauri Mölsä HSA 194,2, 3) Juho Niemi ÄSA 192,0, 5) Rasmus Salo KhjA 188,3, 6) Lauri Vainionpää AlavA 174,4, 7) Miska Renko KA 172,9, 8) Olavi Sinkkonen AlavA 172,0, 9) Fanni Väliaho AlavA 164,0, 10) Fiia Väliaho AlavA 159,8, 11) Joona Tarasoff KA 149,9. 10m ilmakivääri 12HT: 1) Jaakko Keränen AsAs 206,0, 2) Voitto Salminen AsAs 205,7, 3) Matias Kaukola AsAs 205,2, 4) Veeti Korkeakoski SäSA 203,4, 5) Tytti Vaismaa IMAS 198,8, 6) Tuukka Mou­ rujärvi IMAS 193,5, 7) Alissa Mullola IMAS 162,6. 10m ilmakivääri 12VT: 1) Arttu Räisänen KeAms 189,8, 2) Sara Uitto KA 184,3, 3) Pyry Tuisku KhjA 181,6, 4) Veeti Korkeakoski SäSA 173,6, 5) Arttu Majaranta MA 171,5, 6) Peetu Turpeinen KSA 167,4, 7) Milla Löytynoja HSA 165,7, 8) Daniel Lind­ qvist KA 163,4, 9) Joona Rantanen KaA 162,7, 10) Milja Kuisma HlAS 161,5, 11) Martti Mäki IU 159,6, 12) Siiri Lindqvist KA 154,2, 13) Akseli Kallio HSA 122,4, 14) Toni Sahi HSA 111,7. 10m ilmakivääri 14HT: 1) Peetu Turpeinen KSA 312,0, 2) Eetu Peltola KuusA 311,7, 3) Jussi Ahopelto KA 310,8, 4) Saana Uitto KA 309,8, 5) Jade Ala-Marttila AsAs 307,8, 6) Mila Pehkonen YK URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 40 24.2.2023 8.46

SM 2022 306,9, 7) Manu Nieminen AsAs 305,9, 8) Valtteri Vanhatalo SäSA 305,6, 9) Oliver Vartiainen AsAs 305,0, 10) Arttu Särkijärvi KA 301,6, 11) Oliver Poutanen KA 301,4, 12) Tuomas Pihlaja KA 296,3, 13) Joona Holm KSA 289,7, 14) Veeti Iso-Koivisto IMAS 288,1. 10m ilmakivääri 14VT: 1) Helmi Pietinalho SaSA 292,2, 2) Milja Rantanen KaA 291,8, 3) Jade Ala-Marttila AsAs 283,0, 4) Mila Pehkonen YK 282,8, 5) Lauri Salminen VihAs 282,3, 6) Iisakki Viinamäki YA 280,6, 7) Emmi Pöntinen HlAS 279,3, 8) Tuuli Riihimäki IMAS 277,8, 9) Neea Niemi HSA 277,5, 10) Siiri Kaukonen MA 267,8, 11) Tytti Saas­ tamoinen MA 267,7, 12) Arvi Mantere IMAS 266,2, 13) Frida Alaranta VS-VA 264,5, 14) Anton Pulkki­ nen KeAms 263.1, 15) Jussi Ketolainen IMAS 259,9, 16) Oskar Heino VihAs 255,5, 17) Niklas Anttila KK-A 248,8, 18) Valtteri Vanhatalo SäSA 246,8, 19) Veera Mäkelä LappjA 224,1, 20) Lotta Nykänen MA 214,5, 21) Miro Nummela SäSA 191,6, 22) Paavo Sahi HSA 184,1, 23) Elmo Ikonen MA 171,9. 10m ilmapistooli 8IT: 1) Veeti Kortesoja KA 170, 2) Maija Mäki IU 157, 3) Into Huhtala IU 155, 4) Elli Mattila KA 152, 5) Jasper Passi KA 149. 10m ilmapistooli 10IT: 1) Minttu Tuomainen AsAs 173, 2) Viola Pitkäranta KA 169, 3) Marleena Mäki IU 167, 4) Lilja Salminen AsAs 165, 5) Miika Jolkka IMAS 159, 6) Jenna Teirikangas KP-V 157/2x, 7) Aino Kontturi AsAs 157/0x, 8) Erno Kontiainen KA 156, 9) Anne Zadunenko IU 152, 10) Aino Mäki IMAS 148, 11) Tuuli Blomster AsAs 147, 12) Alex Mullola IMAS 142, 13) Aatu Mattila KA 121, 14) Luka Laaksonen KaA 118, 15) Matias Hauta KA 81, 16) Pauli Forsby IU 71, 17) Iikka Pitkäjärvi KA 66. 10m ilmapistooli 11-14A: 1) Ilja Renko KA 169, 2) Miska Renko KA 141. 10m ilmapistooli 12VT: 1) Arttu Majaranta MA 184, 2) Tytti Vaismaa IMAS 183, 3) Lauri Järvelä KP-V 180. 4) Otso Kangasniemi MA 177, 5) Joose Puumala KP-V 173, 6) Arttu Räisänen KeAms 164/1x, 7) Daniel Lindqvist KA 164/1x, 8) Frans Järvelä KP-V 163, 9) Viljami Pääkkönen KaA 161, 10) Emmi Lundqvist TSA 160, 11) Siiri Lindqvist KA 158, 12) Sara Uitto KA 151, 13) Martti Mäki IU 123, 14) Tuukka Mourujärvi IMAS 105, 15) Alissa Mullola IMAS 100. 10m ilmapistooli 14VT: 1) Minka-Maria Puumala KP-V 284, 2) Saana Uitto KA 272, 3) Panu Lappi VetU 262/5x, 4) Lauri Kivistö KuKu 262/3x, 5) Arvi Mantere IMAS 260, 6) Ville Paukku MA 259, 7) Jade Murtonen MA 251, 8) Siiri Kaukonen MA 243, 9) Vilho Reiskanen MA 241, 10) Jussi Ketolainen IMAS 240, 11) Lotta Nykänen MA 239/1x, 12) Veera Mä­ kelä LappjA 239/1x, 13) Arttu Särkijärvi KA 237/1x, 14) Veeti Iso-Koivisto IMAS 237/1x, 15) Jussi Aho­ pelto KA 217, 16) Tytti Saastamoinen MA 211. 10m ilmakivääri 14VT: 1) Isonkyrön Metsästysja Ampumaseura (Tuuli Riihimäki, Arvi Mantere, Jussi Ketolainen) 803,9, 2) Mikkelin Ampujat (Siiri Kaukonen, Tytti Saastamoinen, Lotta Nykänen) 750,0. 10m ilmapistooli 8IT: 1) Kauhavan Ampujat (Vee­ ti Kortesoja, Elli Mattila, Jasper Passi) 471. 10m ilmapistooli 10IT: 1) Asikkalan Ampuma­ seura (Minttu Tuomainen, Lilja Salminen, Aino Kontturi) 495, 2) Isonkyrön Metsästys- ja Ampu­ maseura (Miika Jolkka, Aino Mäki, Alex Mullola) 449, 3) Kauhavan Ampujat (Vieno Pitkäranta, Erno Kontiainen, Aatu Mattila) 446, 4) Isojoen Urheilijat (Marleena Mäki, Anne Zadunenko, Pauli Forsby) 390. 10m ilmapistooli 12VT: 1) Kaustisen Pohjan-Vei­ kot (Lauri Järvelä, Joose Puumala, Frans Järvelä) 516, 2) Kauhavan Ampujat (Daniel Lindqvist, Siiri Lindqvist, Sara Uitto) 473, 3) Isonkyrön Metsästysja Ampumaseura (Tytti Vaismaa, Tuukka Mourujär­ vi, Alissa Mullola) 388. 10m ilmapistooli 14VT: 1) Mikkelin Ampujat 1 (Ville Paukku, Jade Murtonen, Siiri Kaukonen) 753, 2) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura (Arvi Mantere, Jussi Ketolainen, Veeti Iso-Koivisto) 737, 3) Kauhavan Ampujat (Saana Uitto, Arttu Särki­ järvi, Jussi Ahopelto) 726, 4) Mikkelin Ampujat 2 (Vilho Reiskanen, Lotta Nykänen, Tytti Saastamoi­ nen) 691. KULTAHIPPUFINAALI (RUUTILAJIT) 6.8. Nokia 50m kivääri, T10: 1) Minttu Tuomainen Asas 195,9, 2) Tuuli Blomster Asas 195,2, 3) Emma Virtanen Khja 191,5, 4) Lilja Salminen Asas 191,0, 5) Aino Kontturi Asas 188,.4, 6) Peetu Rantanen KaA 188,3, 7) Eemil Riihilahti AsAs 186,3, 8) Taika Blomster AsAs 178,9, 9) Tilda Blomster AsAs 176,0, 10) Luka Bogdanoff KSA 174,2, 11) Eetu Railo AsAs 174,0, 12) Ilmari Ekosaari AsAs 169,1. 50m kivääri, T12: 1) Voitto Salminen AsAs 202,2, 2) Peetu Turpeinen KSA 201,0, 3) Tytti Vaismaa IMAS 198,0, 4) Matias Kaukola AsAs 195,0, 5) Jaakko Keränen AsAs 194,4, 6) Joona Rantanen KaA 193,7, 7) Veeti Korkeakoski SäSA 188,8, 8) Pyry Tuisku KhjA 188,7, 9) Otso Kangasniemi MA 184,8, 10) Arttu Majaranta MA 183,8, 11) Paulus Kätkä­ naho IMAS 182,3, 12) Niko Mäkelälammi NoSA 176,1, 13) Akseli Kätkänaho IMAS 169,4. 50m kivääri, T14: 1) Tytti Vaismaa IMAS 299,1, 2) Jussi Ahopelto KA 296,4, 3) Helmi Pietinalho SaSA 294,8, 4) Arvi Mantere IMAS 293,5, 5) Ville Paukku MA 291,5, 6) Noel Nissinen KSA 291,2, 7) Veera Mä­ kelä LappjA 290,5, 8) Peetu Turpeinen KSA 290,4, 9) Tuuli Riihimäki IMAS 289,4, 10) Oliver Vartiainen AsAs 287,3, 11) Manu Nieminen AsAs 287,3, 12) Neea Niemi HSA 286,7, 13) Jade Murtonen MA 286,5, 14) Veeti Iso‐Koivisto IMAS 283,0, 15) Vilho Reiskanen MA 279,3, 16) Siiri Kaukonen MA 279,1, 17) Jussi Ketolainen IMAS 271,7, 18) Jade Ala‐ Marttila AsAs 265,0. 25m pistooli, T12: 1) Voitto Salminen Asas 189, 2) Otso Kangasniemi MA 188, 3) Tytti Vaismaa IMAS 187, 4) Arttu Majaranta MA 179, 5) Tuuli Blomster AsAs 158, 6) Minttu Tuomainen AsAs 153, 7) Aino Kontturi AsAs 148, 9) Lilja Salminen AsAs 142, 9) Akseli Kätkäaho IMAS 135, 10) Ilmari Ekosaari AsAs 129, 11) Paulus Kätkäaho IMAS 105. 25m pistooli, VT14: 1) Lauri Kivistö KuKu 241, 2) Vilho Reiskanen MA 235, 3) Arvi Mantere IMAS 210, 4) Jussi Ketolainen IMAS 209, 5) Iivari Nevan­ suu KuKu 178, 6) Siiri Kaukonen MA 169, 7) Veeti Iso‐Koivisto IMAS 169. 50m kivääri, joukkue T10: 1) Asikkalan Ampu­ maseura 582,1 (Tuuli Blomster, Lilja Salminen, Minttu Tuomainen), 2) Asikkalan Ampumaseu­ ra 543,8 (Ilmari Ekosaari, Aino Kontturi, Eemil Riihilahti), 3) Asikkalan Ampumaseura 528,9 (Tilda Blomster, Eetu Railo, Taika Blomster). 50m kivääri, joukkue T12: 1) Asikkalan Ampu­ maseura 591,6 (Voitto Salminen, Matias Kaukola, Jaakko Keränen), 2) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 549,7 (Tytti Vaismaa, Paulus Kätkä­ naho, Akseli Kätkänaho). 50m kivääri, joukkue T14: 1) Isonkyrön Metsäs­ tys- ja Ampumaseura 882,0 (Tytti Vaismaa, Arvi Mantere, Tuuli Riihimäki), 2) Mikkelin Ampujat 857,1 (Ville Paukku, Jade Murtonen, Siiri Kauko­ nen), 3) Asikkalan Ampumaseura 839,6 (Oliver Vartiainen, Manu Nieminen, Jade Ala‐Marttila). 25m pistooli, joukkue T12: 1) Asikkalan Ampu­ maseura 495 (Voitto Salminen, Aino Kontturi, Tuuli Blomster), 2) Isonkyrön Metsästys- ja Ampuma­ seura 427 (Tytti Vaismaa, Paulus Kätkäaho, Akseli Kätkäaho), 3) Asikkalan Ampumaseura 424 (Lilja Salminen, Minttu Tuomainen, Ilmari Ekosaari). 25m pistooli, joukkue VT14: 1) Isonkyrön Met­ sästys- ja Ampumaseura 588 (Arvi Mantere, Veeti Iso‐Koivisto, Jussi Ketolainen). T I M O R AU T I O JOUKKUEKILPAILUT 10m ilmakivääri 8IT: 1) Asikkalan Ampumaseura (Taika Blomster, Tilda Blomster, Eetu Railo) 591,8, 2) Kankaanpään Ampumaurheilijat (Miro Uusihon­ ko, Eeli Uusi-Rajasalo, Hugo Laaksonen) 578,7, 3) Kauhavan Ampujat (Veeti Kortesoja, Jasper Passi, Enni Pitkäjärvi) 570,2. 10m ilmakivääri 10IT: 1) Asikkalan Ampuma­ seura (Tuuli Blomster, Minttu Tuomainen, Lilja Salminen) 591,2, 2) Kauhavan Ampujat (Viola Pitkäranta, Aatu Mattila, Matias Hauta) 557,2, 3) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura (Miika Jolkka, Aino Mäki, Alex Mullola) 538,7, 4) Härmän Seudun Ampujat (Antti Kovanen, Niko Huhtala, Veikko Kallio) 536,1. 10m ilmakivääri 11-14A: 1) Kauhavan Ampujat (Ilja Renko, Miska Renko, Joona Tarasoff ) 518,0, 2) Alavuden Ampujat (Lauri Vainionpää, Olavi Sinkkonen, Fanni Väliaho) 510,4. 10m ilmakivääri 12HT: 1) Asikkalan Ampuma­ seura (Jaakko Keränen, Voitto Salminen, Matias Kaukola) 616,9, 2) Isonkyrön Metsästys- ja Ampu­ maseura (Tytti Vaismaa, Tuukka Mourujärvi, Alissa Mullola) 554,9. 10m ilmakivääri 12VT: 1) Kauhavan Ampujat (Sara Uitto, Daniel Lindqvist, Siiri Lindqvist) 501,9, 2) Härmän Seudun Ampujat (Milla Löytynoja, Akseli Kallio, Toni Sahi) 399,8. 10m ilmakivääri 14HT: 1) Kauhavan Ampujat (Jussi Ahopelto, Saana Uitto, Arttu Särkijärvi) 922,2, 2) Asikkalan Ampumaseura (Jade Ala-Mart­ tila, Manu Nieminen, Oliver Vartiainen) 918,7. Ilma-aseiden Kultahippufinaalit järjestettiin vappuaattona Kauhavalla. 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 41 41 24.2.2023 8.46

OKM:n apuraha yhdelletoista amp Teksti & kuva LASSI PALO Ampumaurheilijoiden apurahat 2023 ´ Satu Mäkelä-Nummela, Orimattilan 20 000 euroa Seudun Urheiluampujat (trap) K esälajien valmennus- ja harjoitteluapurahat on myönnetty 157 urheilijalle. Apurahan saajien joukossa on yksitoista ampumaurheilijaa. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) myönsi helmikuun 15. päivänä avustuksia yhteensä 1 476 000 euroa. Suurimman, 20 000 euron apurahan sai 21 urheilijaa. Lisäksi 60 urheilijaa sai 10 000 euron ja 76 urheilijaa 6 000 euron suuruisen apurahan. Skeet-ampuja Eetu Kallioinen (Ala-Hämeen Ampujat) oli yksi 20 000 euron apurahan saaneista. Hänen lisäkseen apuraha myönnettiin kymmenelle muulle ampumaurheilijalle. Muut saivat joko 10 000 euron tai 6000 euron apurahan. Apurahan sai neljä skeet-ampujaa, neljä trap-ampujaa ja kolme kivääriampujaa. Vuonna 2021 apuraha myönnettiin kymmenelle ja viime vuonna kahdeksalle ampumaurheilijalle. ´ Eetu Kallioinen, Ala-Hämeen Erämiehet (skeet) 10 000 euroa ´ Tommi Takanen, Lahden 6 000 euroa Seudun Urheiluampujat (trap) ´ Marjut Heinonen, Oulun Seudun ´ Juho Mäkelä, Orimattilan Haulikkoampujat (skeet) ´ Aleksi Leppä, Haminan Ampumaseura (kivääri) ´ Jarkko Mylly, Haapajärven Ampumaseura (kivääri) Seudun Urheiluampujat (trap) ´ Alexandra Rosenlew, Esbo Skytteförening (kivääri) ´ Teemu Ruutana, Längelmäen Seudun Ampujat (trap) APURAHAA EI myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot tai selkeästi osoitettavissa olevat kilpailupalkkiot viimeisimmässä vahvistetussa verotuksessa (2021) ylittävät 80 000 euroa. pe–la 21.–22.7.2023 OSU ry:n Salolan ampumarata, Olympiavoittajantie 121, 16300 Orimattila – Erittäin menestyksekäs urheiluvuosi 2022 toi taas ansaitun ja tarpeellisen valtion apurahan monelle huippu-urheilijalle ja tulevaisuuden lupaukselle. Jotta apuraha jatkossakin kohdentuu sitä eniten tarvitseville, Ladies Weekend la–su 22.-23.4.2023 Mikä? Naisille suunnattu trap-leiri Lajit? O-trap Missä? OSU ry:n Salolan ampumarata, osoite Olympiavoittajantie 121,16300 Orimattila 22.–23.4.2023 Lajit: 1-Trap(kansallinen) ja Trap (olympia) Kenelle: Nuorille ampujille, taitotasosta riippumatta. Koska? Järjestäjä: SAL, trap-valmentajat Kuka järjestää? SAL trap valmentajat ja joukko ihania talkoolaisia eri ampumaseuroista Leirin pääpainona on trap-ammunnan alkeet ja perusteknii­ kan opetus. Nuoret saavat tietoa myös turvallisuusasioista sekä esim. aseen päivittäishuollosta. Ennen kaikkea leirillä on tarkoitus harjoitella trapin ammuntaa valmentajien opastuksessa. Lisätietoja leiristä Maija Hoppu 040-6597262 tai Pekka Maunula 040-5866061. Leirille ilmoittautuminen: 16.7.2023 mennessä, sähköpostitse: maija.hoppu@gmail.com tai puhelimitse Maija Hoppu: 040 569 7262 42 Ampumaseura (skeet) ´ Noora Antikainen, Orimattilan Nuorten avoin valtakunnallinen trap-leiri Orimattilassa Paikka: ´ Lari Pesonen, Ilomantsin Ampujat (skeet) Mikä juttu? Kilpailemista aloitteleville ja jo kilpaileville naisampujille suunnattu o-trap leiri. Leirillä valmentajina Lesley Goddard, Satu Pusila ja Maija Hoppu. Ilmoittautuminen: viimeistään 16.4.2023 sähköpostilla maija.hoppu@gmail.com Lisätietoja: Maija Hoppu, puh. 040-5697262 email maija.hoppu@gmail.com URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 42 24.2.2023 8.46

SATU mpujalle NURKKA Voiko vapinaan vaikuttaa? Satu Luoto on ammuntaa harrastava fysiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, joka on perehtynyt ihmiskehon liikkeiden säätelyyn liittyvään tutkimukseen 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Teksti SATU LUOTO Kuva LASSI PALO Eetu Kallioinen sai suurimman eli 20 000 euron apurahan. ministeriö huomioi tästä vuodesta alkaen aiempaa laaja-alaisemmin apurahahakijan käytettävissä olevia tuloja, Honkonen sanoi OKM:n tiedotteessa. Esitykset apurahojen saajista tekee Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö. Verottomia urheilija-apurahoja on myönnetty vuodesta 1995 lähtien. Tukiammunnan ikämäärittelyyn muutoksia A mpumaurheiluliiton nuorisovaliokunta on päättänyt muuttaa tukiammunnan sääntöjen ja kultahippukilpailujen ikämäärittelyä. Tukiammunnassa ja kultahippukilpai­ luissa siirrytään noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa nuorten sarjojen ikämääri­ tystä. 1.3.2023 alkaen tukiammunnan sarja määräytyy ampujan syntymäpäivän mukaan. Aiemmin sarja määräytyi syntymävuoden mukaan. Sääntömuutoksella pyritään tasoittamaan eri aikana kalenterivuotta syntyneiden välisiä kehityseroja sekä tuomaan tukiammun­ nan sarjojen ikämäärittely samaan linjaan KY-sääntöjen ja nuorten sarjojen kanssa. Vuoden 2023 Kultahippufinaaleissa noudatetaan sarjojen uutta ikämäärittelyä. Sääntökirjan uudistaminen on viivästynyt teknisten ongelmien takia. 1.3.2023 alkaen tytöt ja pojat ampuvat ikäkausittain samassa sarjassa seuraavasti: 14-sarjoissa tyttö tai poika, joka on alle 15 vuotta kilpailun ensimmäisenä päivänä. 12-sarjoissa tyttö tai poika, joka on alle 13 vuotta kilpailun ensimmäisenä päivänä. 10-sarjoissa tyttö tai poika, joka on alle 11 vuotta kilpailun ensimmäisenä päivänä. 8-sarjoissa tyttö tai poika, joka on alle 9 vuotta kilpailun ensimmäisenä päivänä. O n itsestäänselvyys, että käden vapi­ nasta ei ole ampujalle kuin haittaa. Mutta mitä sille on tehtävissä? Vapina on lihasten tahdosta riippumaton­ ta sähköistä toimintaa, joka ilmenee edes­ takaisena rytmikkäänä liikkeenä. Vapina voi liittyä sairauteen, mutta fysiologisena ilmiönä sitä esiintyy joissakin tilanteissa kaikilla. Vapinalla on tietty taajuus ja laajuus. Taajuus vaikuttaisi olevan yksilöllinen pysyvä ominai­ suus. Vapinan laajuus vaihtelee samallakin henkilöllä runsaasti. Mitä laajempaa vapina on, sitä silminnähtävämpää se myös on. Kokeneella ampujalla kyynärvarren lihasten fysiologisen vapinan laajuus on niin pientä, ettei sitä silmällä edes erota. Tällöin on ehkä selkeämpää puhua lihaksen värähte­ lystä kuin vapinasta. FYSIOLOGISTA vapinaa lisäävät muun muassa stressi, ahdistuneisuus, jännittynei­ syys, väsyneisyys, suuttuneisuus, fyysinen rasittuneisuus, kylmettyminen, kehon huono nestetasapaino (kuivuneisuus lisää vapinaa), ja heikko ravitsemustila (matala verensokeri lisää vapinaa); jossain määrin myös yleiskunto. Kaikkiin edellä mainittuihin on konstinsa vaikuttaa, mutta en tässä jutussa syvenny näihin sen tarkemmin. Lääkkeistä löytyy sekä vapinaa lisääviä että vähentäviä aineita. Vapinaa vähentävät löytyvät luonnollisesti­ kin kilpa-ammunnassa kiellettyjen aineiden luettelosta. Mutta voiko kilpaurheilussa sallituin menetelmin vaikuttaa itse lihakseen, jotta se värähtelisi mieluummin vähemmän kuin enemmän? Näyttäisi siltä, että voi. KYLMÄ VÄHENTÄÄ lihaksen värähtelyä. Tämä kuulostaa erikoiselta, kun itselle ainakin tulee heti mieleen, että kylmässähän sitä tärisee koko keho. Oleellista onkin, että kylmäkäsittely kohdennetaan ainoastaan kyynärvarren lihaksiin. Pitää myös olla tarkkana, etteivät käsi ja liipaisinsormi mene kohmeeseen. Mutta on siis todettu, että kyynärvarren lihasten paikallinen kylmäkäsittely ennen ampumasuoritusta vähentää lihasten värähtelyä, ja seurauksena on toistettujen laukausten alhaisempi hajonta, pienempi kasa, maalitaulussa. Vaikutus kestää ainakin 30 minuuttia, mutta ei enää 90 minuuttia, mikä voi rajoittaa kylmäkäsittelyn hyödyntä­ mistä kilpailussa. Fysiatrian erikoislääkäri Satu Luoto. Kylmän vaikutusmekanismi on epäsel­ vä, mutta ainakin osittain sen arvellaan selittyvän sillä, että verenkierto lihaksissa vähenee kylmävaikutuksesta. On nimittäin myös havaittu, että iskemia eli hapenpuute vähentää lihaksen värähtelyä. Vastavuoroisesti verenkierron lisääntymi­ nen lisää värähtelyä. Lihasten lämpökäsitte­ lyn on todettu näkyvän ampumasuorituk­ sessa osumien suurempana hajontana. TÄMÄ JOHTAA jänniin johtopäätelmiin. Nythän yleisesti ottaen kannustetaan ”läm­ mittelemään” ennen suoritusta. Tämä on varmasti jatkossakin ihan hyvä rutiini, mutta verenkiertoa vilkastuttavaa jumppaamista ei kannattaisi ehkä tehdä aivan suoritusta edeltävästi, vaan jo aiemmin. Lihasten verenkiertoa voi toisaalta hidastaa tekemällä isometrisiä lihasvoima­ harjoitteita. Ne ovat siis sellaisia, joissa lihas voimakkaasti jännittyy, mutta nivelissä ei tapahdu liikettä eikä lihaksen pituus muutu. Esimerkiksi pistoolin kahvaa puristaessa lihakset tekevät isometristä työtä. Pitokäden kyynärvarren lihakset kannattaisi tämän teo­ rian perusteella laittaa tekemään isometristä työtä vähän ennen ampumasuoritusta. Jos tähän pystyy yhdistämään lihasten kylmäkäsittelyn, aina parempi. Kunhan ei hommasta tule stressiä, koska todennäköi­ sesti sillä on lihasten värähtelyyn ja käden vapinaan vielä lämpötilaa ja verenkiertoakin suurempi vaikutus. L Ä H D E : L A K I E M . T H E I N F LU E N C E O F M U S C L E T R E M O R O N S H O OT I N G P E R F O R M A N C E . E X P P H Y S I O L . 9 5 ( 3 ) :4 4 1 - 5 0 , 2 0 1 0 . D O I : 1 0 : 1 1 1 3 / E X P P H Y S I O L .2 0 0 9 .0 4 7 5 5 5 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 43 43 24.2.2023 8.46

TIESITKÖ ETTÄ... Ajankohtaista ampumaradoilta Teksti & kuva LOTTA LAITINEN S uomen ja koko Euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt merkittävästi Venäjän aloitettua hyök­käyssodan Ukrainaa vastaan. Tämän seurauksena suhtautuminen ampumaratoihin on maassamme muuttunut positiiviseen suuntaan muutaman vuosikymmenen kestäneen ja paikoitellen jopa varsin voimakkaan vastatuulen jälkeen. Konkreettinen esitys muuttuneesta suhtautumisesta oli viime vuoden kesäkuussa eduskunnan puolustusvaliokunnan asettama tavoite saada maahamme 1000 ulkona sijaitsevaa ampumarataa. Tämä tarkoittaa olemassa olevien nykyisten ampumaratojen toiminnan turvaamisen lisäksi 330 ampumaradan lisäystä ottamalla käyttöön aiemmin suljettuja ratoja ja rakentamalla uusia. Puolustusvaliokunnan asettaman tavoitteen jälkeen eduskunta antoi valtioneuvostolle tehtäväksi laatia selvitys maamme ampumaratatilanteesta ja siitä, miten ampumaratojen määrää saataisiin lisättyä nykyisestä vuoden loppuun mennessä. Ampumarataselvityksen laatimisvastuu tuli puolustusministeriölle, joka valmisteli selvitystä muiden ministeriöiden, Puolustusvoimien sekä Suomen Ampumaurheiluliiton ympäristölupahankkeen kanssa. Myös Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä pyydettiin selvityksiä ja tietoja. Ei vain kannustavia sanoja vaan konkreettisia toimenpiteitä AMPUMARATASELVITYS on ensimmäinen laatuaan, jossa on tarkasteltu ampumaratojen laajaa yhteiskunnallista merkitystä ja rataverkoston toiminnan turvaamisen ja ratojen määrän lisäämisen positiivisia vaikutuksia. Myös suurimmat haasteet tai ongelmat 1000 ampumaradan tavoitteen saavuttamiseksi on ansiokkaasti tuotu selvityksessä esille ja niitä on käsitelty monipuolisesti selvitystä laadittaessa. Ympäristölupiin liittyvät ongelmat ja ratkaisut AMPUMARATOJEN MÄÄRÄN lisäämisen ja toiminnan turvaamisen kannalta yksi 44 ongelmallisimmista on nykyinen ympäristönsuojelulaki (527/2014), jota on täydennetty useilla asetuksilla ja oppailla. Nykyisen lainsäädännön ongelmallisuutta kuvaa hyvin muun muassa se, että mikäli nykyistä haitta-aineisiin liittyvää lainsäädäntöä tulkitaan tiukimman mukaan, yksikään olemassa olevista ampumaradoista ei tulevaisuudessa saisi ympäristölupaa ja toiminta loppuisi. Erityisen hankalia ovat pykälät, jotka kieltävät maaperän ja pohjaveden pilaamisriskin aiheuttamisen, kun riski ei koskaan ole nolla. Myös ampumaratatoiminnan melun arviointia ohjaava lainsäädäntö on vanhentunutta, eikä perustu tieteelliseen näyttöön, ja sen osalta on todettu olevan päivitystarpeita jo ympäristöministeriön vuosina 2012 ja 2014 julkaisemissa oppaissa. Tästä huolimatta lainsäädäntöä ei ole ehditty ympäristöministeriössä tähän mennessä muuttamaan. Vuonna 2014 ympäristöministeriön julkaisemaan oppaaseen Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta on koottu ampumaratojen ympäristönsuojelun teknisiä ja menetelmällisiä ratkaisuja, jotka pohjautuvat kohdekohtaiseen riskinarviointiin. Oppaan tarkoitus on ollut parantaa ympäristönsuojelun tasoa ja kustannustehokkuutta, yhtenäistää ympäristölupien vaatimustasoa sekä vähentää turhia tai virheellisiä investointeja ja näin ollen mahdollistaa kestävä ampumaratatoiminta. Tässä yhteydessä kestävyydellä tarkoitetaan niin sosiaalista, taloudellista kuin ekologista kestävyyttä. Käytännössä on kuitenkin käynyt niin, että vaikka ampumaradan ympäristölupahakemuksessa on esitetty esimerkiksi BAT-periaatteita noudattavat pohjaveden suojausrakenteet, ne on jätetty täysin huomioon ottamatta viranomaiskäsittelyssä. Lainsäädännöllisten muutostarpeiden lisäksi huomiota on kiinnitettävä lupaprosessin käsittelyssä objektiivisuuteen, lupahakemusten laatijoiden ja lupapäätösten tekijöiden riittävään asiantuntemukseen ja käsittelijöiden määrään. Tähän saakka merkittävinä ongelmina on ollut, että todistustaakka on ollut yksinomaan toiminnanharjoittajalla ja toisaalta, että vaadittavien selvitysten kuin lupapäätösten osalta on esiintynyt ennalta-arvaamattomuutta eikä viranomaistoiminta ole ollut ennakoitavaa. Myös luvittavia viranomaisia on määräl- Helsingissä sijaitseva Puolustusministeriö on tuttu paikk lisesti paljon ja tulkinta sen mukaista. Yhtenä vaihtoehtona rataverkoston toiminnan turvaamiseksi on esitetty, että ampumaradat määritettäisiin kriittiseksi infrastruktuuriksi. Tämä aiheuttaisi tietyn sietämisvelvollisuuden. Kokonaisuudessaan saattaa olla tarpeen tarkastella myös ampumaratoihin liittyvän ympäristölainsäädännön toimialaa. Vuosi- URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 44 24.2.2023 8.46

ECH:An laatiman rajoituksen merkittävimmät vaikutukset. systemaattisesti ja pitkäjänteisesti, olisi tärkeää luoda ampumaratastrategia, jossa asetettaisiin tavoitteet ja määritettäisiin keinot tavoitteisiin pääsemiskesi. Toimenpiteiden koordinoimiseksi tarvitaan taho, joka laatii ampumaratastrategian, varmistaa kokonaiskuvan säilyttämisen ja varmistaa muutosten etenemisen. Toisaalta pitkäkestoisemman taloudellisen tuen varmistaminen ampumaratojen ympäristölupahankkeelle, mistä löytyy paras asiantuntemus ampumaratoihin liittyen, on tärkeää. Tämän lisäksi ampumaratoja ylläpitäville ja rakentaville tahoille on varmistettava taloudellista tukea sekä valtion/kuntien omistamien kiinteistöjen helpomman saatavuutta ampumaradoille. Lyijyrajoitusesityksistä on saatava ampumaradat pois tuttu paikka myös Ampumaurheiluliiton väelle. kymmenet ympäristöministeriön toimialalla eivät ole olleet helppoja. Koordinointia, resursseja ja maa-alueita SEN VARMISTAMISEKSI, että ampumaratatoimintoja tarkasteltaisiin ja kehitettäisiin EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTO (European Chemicals Agency, ECHA) on komission toimeksiannosta valmistellut lyijyammusrajoitusta (ns. lyijy II), joka kattaa luodit, lyijyhaulit muissa kuin kosteikkoympäristöissä sekä kalastusvälineet. Metsästykseen kohdistuvat ammuslyijyrajoitukset ovat monilta osin perusteltuja ja niiden vaikutukset ovat suurimmalta osin hallittavissa. Ampumaratojen osalta nykyisellään rajoitusesityksessä suunnatut vaatimukset ovat kohtuuttomia ja uhkaavat kaikkea ampumaradoilla harjoitettavaa harrastamista ja viranomaistoimintaa sekä koko ETA-alueen puolustuskykyä ja huoltovarmuutta. Lyijyammusten käytön jatkaminen luotiaseradoilla tarkoittaisi ECHAn esityksen mukaan pelkästään Suomessa noin 600 miljoonan euron kustannuksia ja suojarakenteiden rakentaminen veisi vuosikymmeniä, kun nykyisellään siirtymäajaksi on annettu viisi vuotta. Rajoitusesitys ei näennäisesti koske sotilas- ja viranomaiskäyttöä, mutta käytännössä rajoitus heikentäisi merkittävästi koko Euroopan talousalueen huoltovarmuutta ja sotilaallista puolustuskykyä. Lyijylliset luodit siviilikäyttöön valmistetaan samoilla tuotantolinjoilla kuin sotilastuotteet, mutta lyijyttömät tuotteet valmistetaan täysin erilaisilla koneilla ja tekniikoilla. Nykyiset lyijyluotien valmistuslinjat toimivat reservinä, josta kriisitilanteessa saadaan moninkertaistettua sotilastuotteiden valmistuskapasiteetti. Mikäli näiden tuotteiden siviilikäyttö ampumaradoilla päättyy, ei teollisuuden kannata ylläpitää näitä tarpeettomaksi käyviä linjoja, eikä niille jatkossa löydy myöskään osaavaa työvoimaa toiminnan muuttuessa. Täten rajoitus heikentää myös sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettujen luotien saatavuutta. Rajoitusesityksissä jäsenvaltiolle on säädetty EU-asetuksissa (REACH, art.2(4), CLP, art.1(4)) mahdollisuus poiketa säädöksien sisältämistä vaatimuksista, jos se on tarpeen maanpuolustuksen vuoksi. Kuten ampumarataselvityksessäkin on todettu, maanpuolustuspoikkeus ei ratkaise rajoitusesityksen ongelmia etenkään Suomen kaltaisessa maassa, jossa kaikki ampumaharrastajaryhmät ja osa viranomaisista harjoittelevat samoilla radoilla. Poikkeukset eivät myöskään turvaa ammustuotannon jatkumista sotilas- ja viranomaiskäyttöön. Lyijyammusten käyttöä on voitava jatkaa ampumaradoilla, joilla haitta-aineista aiheutuvaa mahdollista riskiä voidaan tarkkailla ja hallita BAT-periaatteita noudattaen, eikä rajoitukselle näin ollen ole ympäristönsuojelullisia perusteita. Ottaen huomioon Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen kaavailluista ammuslyijyrajoituksista tulee tässä vaiheessa jättää ampumaradat kokonaan pois. Vaihtoehtoisesti esitys on palautettava uudelleen tarkasteltavaksi. Tässä ei yksin riitä Suomen toimet tai poikkeusten hakeminen. Kirjoittaja on Ampumaurheiluliiton ympäristö- ja olosuhdepäällikkö. 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 45 45 24.2.2023 8.46

ASEESITTELY Walther GSP 500 – .22 LR ja .32 S&W Long Wadcutter ensiesittelyssä Suomessa – Teksti & kuvat PETRI ETELÄNIEMI Carl Walther esitteli kevään IWA 2022 messuilla klassikon täysin uudistetun mallin ISSF:n lajeihin. G GSP 500 on odotettu uutuus, jota on kehitetty pitkään Waltherin Ulmin tehtaan ja useiden huippuampujien toimesta. Aseen tekniikka perustuu legendaariseen Walther GSP pistooliin ja sen jälkeisiin malleihin GSP Expert sekä SSP. Walther GSP jälkeläisineen onkin yksi myydyimmistä kilpailukäyttöön tarkoitetuista urheiluaseista, joita maailmassa on valmistettu. Tästä syystä uuden mallin lanseeraukseen syystäkin kohdistuu suuria odotuksia. Tehtaan mukaan GSP 500 on kokonaan uudelleen suunniteltu ja siinä on pyritty yhdistämään kaikki aiemmat kokemukset ja parannuskohteet kilpailijoiden tuotteet huomioiden. On sanomattakin selvää, että tehtävä on ollut haastava, jos tavoitteena on ollut markkinoiden paras ISSF-lajien kilpailukäyttöön suunniteltu pistooli. Alun perin maahan piti tulla kyseistä mallia jo keväällä 2022, mutta globaalien materiaali- ja tuotantovaikeuksien ja mm. koronan vuoksi toimitukset siirtyivät useilla kuukausilla. Hyvää kannatti kuitenkin odottaa – sillä ensivaikutelma on vakuuttava. GSP 500 on hienostuneen näköinen ja saksalaiseen tyyliin laatu ei jätä toivomisen varaa. Ase on kädessä tasapainoisen oloinen ja yksityiskohtien viimeistely on ihailtavaa. GSP 500 .22 LR toimitetaan muovisalkussa, jossa on mukana tarvittavat työkalut aseen purkamiseen, säätämiseen ja huoltamiseen. GSP 500 .32 S&W Long WC vaihtosarja toimitetaan erillisessä pienemmässä muovisalkussa. Se sisältää Pardini SP/HP:n (Allin-one) tapaan piipun, luistin sekä lippaat. Pehmustetusta muovilaukusta löytyvät puhdistuspuikko, pronssiharja, tasapäinen lyhyt ruuvimeisseli, monitoimityökalu, kaksi lipasta, lipastamisen avustin, koeammuntataulu, muovipala kuivalaukaisuja varten ja monipuolinen ohjekirja (DE, EN, ES, FR). 46 Walther GSP 500 toimitetaan kuvan mukaisessa salkussa. 32 S&W Long vaihtosarja. Moniväriseen ohjekirjaan on panostettu, sillä aseen säätäminen (kahva, tähtäimet, laukaisu), huolto, ja varoitukset ovat selkeästi kerrottu ja myös visualisoitu kuvien kera. Ase on toimintatavaltaan (lippaallinen) itselataava kertatuli, kuten ammuttavien ISSF-lajien luonnekin vaatii. Tähtäimet ovat nykyaikaisen täsmälliset ja normaalien säätöjen lisäksi hahlon leveyttä ja korkeutta voidaan säätää omien mieltymysten mukaiseksi. Valmistaja ilmoittaa yhden pykälän vaikutukseksi 25 m matkalla 5 mm. Takatähtäin on irrotettavissa sivussa olevan ruuvin avulla esimerkiksi huoltoa var- Walther GSP 500 .22 LR ja .32 S&W Long vaihtosarja yhteiskuvassa. ten, mutta takatähtäimen vaihto kaliberia vaihdettaessa ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Joidenkin ampujien mielestä tähtäinten perussäätö tulisi olla mahdollista ilman työkaluja, mutta itselleni ruuvimeisseli on ollut harjoituksissa ja kilpailuissa vakiovaruste, joten en ole nähnyt tätä ongelmaksi. Aseen varsinainen runko on yksiosainen, josta piippu, luisti, kahva, laukaisukoneisto ja takatähtäimet irrotettavia. URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 46 24.2.2023 8.46

Takatähtäimissä on normaalien säätöjen lisäksi kiinnitysruuvi (oikealla ylhäällä), jonka avaamalla tähtäimen saa kätevästi irti huoltoa tai vaihtoa varten. Piipun päässä olevan etulevyn takana sijaitsevat rekyylin vaimennustangot jousineen. Piippu–luisti-mekanismi ja aputyökalu. Huomioitava yksityiskohta oli, että otteen jälkeen jyvä nousi kerta toisensa jälkeen keskelle hahloa ilman että rannetta olisi tarvinnut kääntää sivu- tai korkeussuunnassa. Saman huomion teki useampikin ampujakollega, jotka ”kuivatyyppejä” kokeilivat radalla ollessani. Aseen kahvakulma on varsin hyvä niille, joille vanhan GSP:n kahva oli liian pysty ja esim. Pardini SP:n kahvakulma liian eteenpäin kääntynyt. Tämä on kuitenkin makuasia ja riippuu ampujan käden anatomiasta. GSP 500:n ampumatuntuma on kerrassaan miellyttävä. Piippulinja on alhaalla ja rekyyli on nopea ja terävä. Jykevästä ulkonäöstä huolimatta .22 LR on kevyen tuntuinen eikä ollenkaan nokkapainoisen oloinen. Rungossa luistin takana sijaitsee rekyyliä pienentävä ”buffer” eli ”pneumatic damping system” kuten valmistaja asian ilmaisee. Buffer pehmentää ammuttaessa luistin iskua takaosassa ja toimii ikään kuin iskunvaimentimena. Bufferin toiminta tulisi tarkistaa noin 2000 laukauksen välein ja ikääntyessään vaihdettava uuteen. Varsinaista käyttöikää tai laukausmäärää ohjekirjassa ei erikseen mainita. Lippaat ovat materiaaliltaan muovia (.22) ja metallia (.32) ja periytyneet Hämmerlin SP20 mallista. GSP 500 ON SAATAVILLA valmistajan mukaan ergonomisella S/M/L-koon oikeakätisellä ja M-koon vasenkätisellä kahvalla. Kahva on elementti, joka jakaa useimpien ampujien mielipiteet ja se joko sopii käteen hyvin tai sitä on alettava muokkaamaan tai kenties vaihdettava kokonaan sopivampaan malliin/kahvakulmaan. Esimerkiksi Rinkin valikoimassa näyttäisi jo olevan kahva tilattavissa, jos vakiokahva ei jostain syystä miellytä. Waltherin leimalla varustettu sininen laminoitu L-koon oikeakätinen kahva sopi kuitenkin omaan käteeni oikein hyvin. Alussa oli tunne, että teräviä särmiä on hiukan viilattava sieltä täältä, mutta muutaman viikon käytön jälkeen karhennettu kahva tuntui jo suorastaan erinomaiselta sellaisenaan. PIIPUN LISÄPAINOJA jousineen on vakiona 2 kpl 20 g molemmissa kalibereissa, ja niitä saa asennettua maksimissaan 8 kpl (.22 LR) ja 6 kpl (.32 S&W). Toimitetussa kokoonpanossa olivat vain vakiopainot ja lisäpainojen vaikutusta rekyyliin ja ammuttavuuteen ei testattu. Painojen määrää pystyy muuttamaan ampujan tarpeen mukaan piipun päässä olevan ruuvikiinnitteisen laipan irrottamalla. Lisäpainoja ei kuitenkaan varsinaisesti kaivannut, sillä jo vakiona GSP 500 .22/.32 on kerrassaan miellyttävä ja helposti hallittava. Rekyylijousien ja painojen tekniikka on samanlainen kuin Pardinissa ja esimerkiksi Walther SSP:n piipun alla olevasta vipuvarsitoimisesta rekyylinvaimennusjärjestelmästä on luovuttu. Annetuilla mitoilla ja itselataavalla tekniikalla varustettua kilpailuasetta ei voi tänä päivänä tietenkään keksiä enää kokonaan uudelleen, vaan lippaan sijainti ja sitä kautta piipun & kahvan maksijatkuu mimitat sekä luisti-laukai1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 47 47 24.2.2023 8.46

sukoneistoyhdistelmä määrittelevät tietyt raamit suunnittelutyölle. Onkin selvää, että esimerkiksi Pardinin SP/HP, Hämmerli SP20 ja Walther GSP 500 muistuttavat ulkonäöllisesti melkoisesti toisiaan. Aseen mukana toimitettiin myös .32 S&W isopistoolin vaihtosarja .22 LR runkoon. Vaihtosarja toimitetaan pienemmässä muovisalkussa. Toinen vaihtoehto on hankkia kokonaan toinen ase omalle kaliberilleen, ja tämä on ostajalle tietenkin makuasia. Kahden erillisen aseen yhdistelmä säilyy omana kokonaisuutenaan, eikä piippu-luisti-lipas-kombinaation vaihdosta tai tähtäimien säädöistä tarvitse huolehtia lajien vaihdon yhteydessä. Tämä kasvattaa kuitenkin hankintahintaa merkittävästi, joten jää ampujan itsensä punnittavaksi kumpi on järkevämpi vaihtoehto. Piipun irrottamiseen monitoimityökalun sijaan kannattaa ehdottomasti hankkia erillinen T-kuusiokoloavain, jolla työ sujuu huomattavasti helpommin ja ruuvin kannat säilyvät paremmassa kunnossa. MIELENKIINTOA AIHEUTTI itselleni ja ampumakollegoille erityisesti kaliberin vaihtoon liittyvät asiat: kuinka kätevästi se käy ja pysyvätkö esimerkiksi tähtäimet kohdallaan vai joutuuko korkeus- tai sivusäätöä merkittävästi huomioimaan? Piippu on rungossa kiinni neljällä kuusioruuvilla ja ne saa pienellä vaivalla auki; piippu irti ja uusi tilalle (muutaman minuutin juttu). Piipun vaihdon jälkeen yllätys oli melkoinen, kun osumat olivatkin samalla osuma-alueella siitä huolimatta, että patruunoiden välillä saattaa olla käynnin suhteen usein suuriakin eroja. Tämä on siis selkeästi otettu suunnittelussa huomioon, ja usean pykälän siirron muistisääntö on kutakuinkin tarpeeton ja koesarjallahan voi korjata sen viimeisen ”naksun”. Eräs huomio liittyy uusittuun luistimekanismiin. Piipun alla on luistin liikettä säätelevä jousikuormitettu tappi, jonka kanta on kiinni luistissa olevassa olassa/korvakkeessa. Konstruktio on helppo purkaa aseen puhdistusta varten mukana tulevan aputyökalun avulla. Tämä on kuitenkin ehkä kohta, joka on kovalla rasituksella ja saattaa tarvita huoltotoimenpiteitä, kun aseella on ammuttu useita kymmeniätuhansia laukauksia. Muuten GSP 500 on rakenteeltaan vahvan näköinen ja enteilee pitkää ja luotettavaa ikää kunhan työkalu huolletaan ja puhdistetaan säännöllisesti. Aseen mukana toimitettava ja piipun alla olevaan reikään työnnetty T-mallinen ”aputyökalu” helpottaa purkamista. GSP 500:N LAUKAISUTAPAHTUMA hipoo täydellisyyttä – tästä on vaikea enää löytää parannettavaa. ISSF-lajeissa ensiarvoisen tärkeää on liipaisimen perussäätöjen lisäksi etuvedon laukaisuvastuksen säädettävyys, kokonais48 noin 500ls sekä Lapuan 6,35g että 5,35g tehdaspatruunalla sekä Fiocchin ja Gecon vastaavilla sekä myös joitain rasiallisia itseladattuna patruunoita H&N 6,35g luodeilla ilman häiriöitä. Molempien kaliberien lipastaminen on täsmällistä ja patruuna asettuu suoraan oikeaan asentoon ilman ylimääräistä lippaan ”kopistelua”. Lipastamisen helpottamista varten mukana olevaa työkalua ei käytännössä tarvita. Ratakuva. Luistin palautusmekanismina toimii jousikuormitettu tappi. vastus (1000 g) sekä erityisesti venymätön (englanniksi usein käännettynä crisp) laukaisutapahtuma. Tässä suunnittelu on onnistunut erinomaisesti, sillä etuvedon (first stage) kynnyksen jälkeen laukaus lähtee ilman pienintäkään venymistä. Mukana tulevien kahden eri levyisen liipaisimen paikkaa voidaan säätää syvyyssuunnassa portaattomasti ja korkeussuunnassa on tarjolla kolme eri korkeudella olevaa asetusta. Laukaisukoneisto näyttäisi olevan edelleen parannettu versio aiemmista malleista. Ohjekirjan kuvassa on mainittu yksityiskohtaisesti eri säätöjen vaikutukset, sekä myös asetusten ”nollaus” tehdasasetuksiin jos sellaiselle on joskus tarvetta. Laukaisuvastuksen useimmissa säädöissä kahva pitää erikseen irrottaa, mutta kahva on yhden kuusiokoloruuvin kiinnittämä, joten se irtoaa helposti. Laukaisukoneisto on kiinni rungossa ja sen irrottaminen onnistuu rungossa olevia muutamia lukitusruuveja avaamalla. TOIMINTAHÄIRIÖITÄ ei testikäytössä havaittu n. 1000ls (.22) aikana sisältäen seuraavia patruunoita: Lapua Pistol King/OSP, SK Magazine/Pistol Match Spezial, RWS Pistol Match, USA Norma TAC, Top Shot Competition, CCI Standard ja Aquila Super Extra. Isopistoolilla eli .32 S&W:llä ammuttiin WALTHER GSP 500 on eittämättä yksi suurimpia ISSF:n pistoolilajien lanseerauksia viime vuosilta, ja tehdas on tehnyt mittavan kehitystyön edelliset mallit sekä myös kilpailijoiden aseiden hyvät ja parannettavat kohdat huomioiden. Aseessa on paljon samankaltaisia piirteitä kuin esimerkiksi Pardini SP:ssä, lipas on tekniikaltaan kutakuinkin 1:1 Hämmerlin SP20 tekniikkaan. Viimeistely on erittäin kaunis, ase tasapainoinen kokonaisuus ja monipuolisesti säädettävissä. Testiaseessa ei ilmennyt reilun muutaman kuukauden aktiivisen koekäytön aikana yhtään toimintahäiriötä. Laukaisu on suorastaan erinomainen ja kynnykselle tultaessa ei veny yhtään vaan laukaus lähtee mekaanisesta koneistosta täsmällisesti kerta toisensa jälkeen. Suomen pistoolimaajoukkueen päävalmentaja John Leighton-Dyson pääsi myös testaamaan uutuutta syksyn 2022 maajoukkueleirillä molemmilla kalibereilla (.22 ja .32 S&W) ja kysyin hänen kokemuksiaan uutuudesta. Kommentit lyhyesti summattuna: ylitti odotukset, positiivinen ja tasapainoisen laadukas kokonaisuus, erinomainen laukaisu, terävä ja täsmällinen rekyyli. Ase on lisäksi helppo hallittava sekä yksittäislaukausten että viiden laukauksen sarjan aikana. Johnin tehtaalta saatujen tietojen mukaan mallisarjan .22 LR olympiapistooliversion kehitystyö on käynnissä, mutta ko. mallin saatavuudesta tai ominaisuuksista ei tässä vaiheessa ole vielä tarkempaa tietoa. Testatulle aseelle on helppo ennustaa erinomaista tulevaisuutta kilpa-ampujien ja vaativien harrastajien keskuudessa. Maahantuojan (Oy HW-Company Ltd) mukaan saatavuus on nyt parantunut - Tulevalle kesäkaudelle aseen hankkimista tai vanhan päivittämistä suunnittelevalle GSP 500 on oivallinen valinta. Ase on toki melko hinnakas, mutta tässä tapauksessa sijoitukselle saa täyden vastineen. GSP 500 on pitkän kehitystyön läpikäynyt erinomainen kilpailuase ISSF-lajeihin, ja se tekee mieli ottaa käteen aina uudestaan ja uudestaan seuraavaa ampumaharjoitusta varten. Suositushinnat: Walther GSP 500 .22 Long Rifle 2900 euroa. .32 S&W Long Wadcutter (vaihtosarja) 1675 euroa. Maahantuoja: Oy HW-Company Ltd URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 48 24.2.2023 8.46

Kultahippufinaalit Kisakallion Urheiluopistolla 15.-16.4.2023 Kisakallion Urheiluopistolla järjestetään Kultahippufinaalit 2023 seurojen Kyrkslätt Skytteföreningen ja Simpeleen Hahlon pitämänä. Ilmoittautuminen UA_1_2023.indd 49 Majoitus 24.2.2023 8.46

NUORISO Nuorten ampumaurheilijo Jyväskylässä pohdittiin, miten nuoret voisivat osallistua ampumaurheilun kehittämiseen paremmin. Teksti & kuvat MARKO KESKITALO N eljä nuorta ampumaurheilijaa ja Ampumaurheiluliiton edustajat kokoontuivat Jyväskylään tammikuisena lauantaina keskustelemaan siitä, miten nuoret voisivat osallistua paremmin ampumaurheilun kehittämiseen. Samalla nuorilta saatiin hyviä vinkkejä siitä, miten seurat voisivat ottaa nuoret paremmin mukaan toimintaansa, miten seuroihin saadaan uusia harrastajia ja miten lajien välistä yhteistyötä voisi kehittää. Vaikka nuoret harrastavat kaikki ampumaurheilua, vaikuttivat erilaiset lajitaustat siihen, etteivät he entuudestaan tunteneet toisiaan hyvin. Tuntemattomat ihmiset ympärillä ja varmasti hiukan erikoinen tilanne loivat jännitystä, jota alettiin purkaa mielikuvaharjoituksen voimin ja keskittymällä samalla syvään hengitykseen. Jokainen sai siirtyä mielikuvissaan sinne, missä viihtyi parhaiten, ja sen tekemisen pariin, jossa on hyvä olla. Monet siirtyivätkin mielikuvissaan ampumaradalle, mutta myös lämpimiä rantoja ”nähtiin”. TÄMÄN JÄLKEEN nuorilta kysyttiin, miten he aikoinaan päätyivät lajin pariin. Yhtä ja samaa vastausta ei ollut. Yksi tie oli perheen yhteinen harrastus eli metsästys, joka oli ohjannut kehittämään ampumataitoa joko paikallisen seuran ampumakouluun, riistapolun tai naisten illan kautta ampumaradalle. Myös lajia harrastavat vanhemmat sisarukset tai serkut sekä isovanhemman ostama ilmakivääri olivat syitä, miksi nuori aikoinaan aloitti harrastuksen. Eräs syy oli se, ettei muita harrastusmahdollisuuksia ollut. Syyt siihen, miksi harrastus jatkui, vaihtelivat myös treeneissä käyneen kaveriporukan mukavan ilmapiirin vuoksi sekä kannustuksen ja rohkaisun kautta oman osaamisen kehittyminen. NUORET NAISET ampumaurheilun harrastajina saattavat olla jossakin vielä harvassa, joten mitä voisimme tehdä, jotta uusia harrastajia tulisi lajiemme pariin lisää? Haluammehan, että lajimme ottaa kaikki uudet harrastajat hyvin vastaan ja ilmapiiri on toiminnassa avointa ja mukaansatempaavaa. Olisi suotavaa, että aloittelijoita osattaisiin 50 Nea Vallioniemi (vas.), Ella Hakala, Aino Vaittinen ja Henna Viljanen ovat pohtineet ampumaurheiluto opastaa seuroissa lajin pariin hyvin. Ei epämääräisiä huuteluita kaikilta radalla kävijöiltä vaan asiallisia, johdonmukaisia ja yksilöä kehittäviä ohjeistuksia. Kaikenlaisen häirinnän ja epäasiallisen käytöksen pitää pysyä jatkossakin poissa radoilta. Vastuu tästä on meillä kaikilla, ja mahdollisuuksia puuttua havaittuihin epäasiallisuuksiin on monia. Nuorten mielestä olisi erittäin hyvä, jos seurassa olisi nimettynä joku henkilö, jolle kertoa palautetta – toiminnasta yleisestikin. NUORTEN MIELESTÄ seuroissa pitäisi kysyä nuoria ja heidän vanhempiaan paremmin mukaan seuran toimintaan. Samalla uusille toimijoille voitaisiin kertoa seuratoiminnasta. Yhteisöllisyys on voima, jota seurojen tulee hyödyntää entistä paremmin. Joskus sen kehittäminen vaatii muutakin kuin ammuntaa. Nuoret muistelivat, että joskus hekin olivat käyneet tekemässä leireillä jotain muutakin hauskaa yhdessä kuten keilaamassa. Tämän tyyppinen toiminta eli nuorten yhteinen toiminta esimerkiksi alueleirien tai kaikkien tehoryhmien kesken kiinnosti nuoria kovasti. Nuoret myös arvostaisivat, jos heidän mielipidettään kysyttäisiin ja heidän toiveitaan toimintaan liittyen kuultaisiin. Jotta nuo kaikki voitaisiin saavuttaa, tulee hyödyntää monia erilaisia keinoja ja kokeiluja, jotta parhaat löytyvät. Varmaa on vain se, että toistamalla samalaisia menetelmiä päädytään luultavasti samalaisiin lopputuloksiin. Eli nuorten mielestä kaivataan monipuolisia kokeiluja. URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 50 24.2.2023 8.46

ijoiden ääni kuuluviin Nuorten mielestä muun muassa yhteistyö seurojen ja eri ampumaurheilulajien kesken koettiin tärkeäksi. seurojen ja koulujen kanssa. Alueen yhteisöllisyyttä harrastajien välillä voidaan kehittää leireihin ja kisatapahtumiin panostamalla ja niissä nuoria kuulemalla. Liittotasolla toimintaa voitaisiin kehittää tekemällä yhteistyötä ampumaurheilun lajien kesken. Nuoret voisivat osallistua myös viestintään kertomalla omasta harrastuksestaan. Tietoa valiokunnista ja niiden tehtävistä tarvitaan, jotta nuoret pystyisivät niihin osallistumaan. Myös nuorisokyselyt toisivat tietoa ja nostaisivat esiin nuorten toiveita. Kultahippujen joukkuekisat nähtiin erittäin tärkeinä kisoina, joita ei saisi missään nimessä lopettaa. Myös ne muut lajit, joissa kultahippukisoja ei ole, voisivat ottaa jotain mallia lasten ja nuorten matalan kynnyksen kisoista. maurheilutoiminnan kehittämistä. YHTEISTYÖTÄ TULEE lisätä yleisesti eri ampumaurheilulajien kesken. Tulijoita ampumaurheilukouluihin on, mutta miten saamme uudet harrastajat pysymään lajin parissa? Toistamalla sama kurssi uudestaan seuraavana vuonna? Se ei välttämättä motivoi jo kokeneempia harrastajia, vaan ehkä tässä voisi hiukan rikkoa vanhoja kaavoja. Nuorten ehdotus tähän oli jatkokurssi, joka syventää lajia ja antaa uusia harjoituksia ja haasteita, jotta harrastaja kehittyy entisestään. Viestintä lajistamme tulisi olla nuorten näköistä – esimerkiksi tehoryhmien ja nuorten maajoukkueiden esiintuominen voisi auttaa. Infoa tarvitaan myös vanhemmille, jotta hekin sitoutuisivat lajiin ja kokisivat yhteisöllisyyttä. Nuorille ampujille voisi tarjota myös moni- puolista urheilullista tekemistä, vaikkapa alueellisena fysiikkaleirinä. Kaveripäivänä voisi tuoda kaverin tai kaksi mukaan harjoituksiin. Nuorten mielestä seura kehittyisi paikallisesti, kun siellä on aktiivista toimintaa, siellä tarjotaan pieniä askareita radalla ja kilpailuissa, ja nuoret saavat vaikuttaa ja tuoda omat mielipiteensä esille muun muassa annettuina palautteina. Seura kehittyy, jos nuoret voivat kokoontua yhdessä ”nuorisokokouksen” merkeissä. Seuralta saa siis selkeitä tapoja osallistua ja vaikuttaa sekä samalla jaetaan tietoa seuran yleisestä toiminnasta. ALUEELLISESTI ampumaurheilua voi kehittää tiedottamalla ja tuomalla harrastusta esille paremmin muun muassa yhteistyössä YHTEENVETONA voi sanoa, että nuorissa on tulevaisuus. Lajiemme nuoret ovat fiksuja, ja he osaavat kertoa hyvin harrastuksestaan. Heillä on myös mielipiteitä siitä, miten ampumaurheilua voisi kehittää. Nuoret tuleekin ottaa entistä paremmin mukaan tekemään heidän näköistänsä seuratoimintaa ja eri lajien tulevaisuutta. Muutokset aiempaan eivät varmasti tapahdu aivan silmänräpäyksessä tai helposti, mutta ne ovat välttämättömiä. Lopuksi voit pohtia ja luoda mielikuvan siitä, millaista sinun seurassasi on kymmenen vuoden kuluttua. Osanottajat: Marko Keskitalo (SAL:n seurakehittäjä), Henna Viljanen (kivääri), Ella Hakala (pistooli), Aino Vaittinen (liikkuva maali), Nea Vallioniemi (haulikko/skeet), Satu Sarmala (haulikko, Teamsin kautta) ja Johanna Björkroth (SAL:n hallituksen edustaja). 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 51 51 24.2.2023 8.46

MITÄ NYT KUULUU? Saako esitellä: rap-artisti J Jani Suoranta lopetti ampumaurheilun vuonna 2018. Nyt tavoitteena on tehdä musiikista itselle ammatti. Teksti & kuvat LASSI PALO P ” ari uutta biisii.” ”Mitä sieltä jäniksenkolosta löytyy.” ”Suomirap.” ”Keikka.” ”Tampere.” Näitä hashtageja oli nousevan rap-artistin Jäniksen somepäivityksessä tammikuun viimeisenä päivänä, kun hän markkinoi ensimmäistä keikkaansa tamperelaisessa Cafe & Bar Rainassa. Jänis nousi lavalle helmikuun 3. päivänä. Ampumaurheilusta kiinnostuneet tuntevat Jäniksen paremmin Jani Suorantana – ainakin toistaiseksi? – Tavoitteeni ovat korkealla. Haluan musiikista ammatin ja leipätyön. Sitä kohti tässä mennään, Suoranta kertoi Tampereella pari viikkoa ennen ensiesiintymistään. – Kaverini omistavat Rainan, ja he kysyivät minua keikalle. En olisi itse vielä keikkaa laittanut, hän hymyili selvästikin vähän jännittynein fiiliksin. Oli nimittäin aistittavissa, että ensimmäinen keikka oli Suorannalle iso asia. Sitä ei ollut vaikea havaita, sillä hän on aina ollut – voisiko sanoa – erittäin cool. Mikään ei ole tuntunut häntä hätkähdyttävän paitsi nyt ensiesiintyminen Jäniksenä. JANI SUORANTA, 28, lopetti ampumaurheilun keväällä 2018. Hänen viimeiseksi kilpailukseen jäi Tšekin Pilsenissä järjestetty kisa. Kuppiin ei enää tullut positiivista palautetta, hän kuvaili silloisia fiiliksiään. – Treenaaminen ja kilpaileminen eivät tuntuneet hyvältä. Lopettamispäätökseen vaikutti paljon myös Suorannan terveydentila. Hän sairastaa Hashimoton tautia, joka on kilpirauhasen autoimmuunitulehdus. Suoranta sanoo, että lopettamispäätös oli helppo tehdä, koska hänen kehonsa ”ei enää tuntunut omalta”. – Ammunta vaatii koko ajan kehollista läsnäoloa, ja se on iso osa suoritusta. Jos siinä on heikkoutta, se vaikuttaa myös henkisesti. Eli jos keho ei toimi, pää alkaa reistailla. Nyt kroppani toimii melko normaalisti. Jani Suorannan haaveena on elättää itsensä muusikkona. sekajuoksujen kultamitalin (378). Urheiluampuja-lehdessä 6/2013 kerrottiin: ”Oli sitä odotettukin, ja sen eteen tein paljon töitä. Kun lähdin EM-kisoihin, tiesin, että minulla on mahdollisuuksia vaikka mihin. Henkinen valmistautuminen meni nappiin, ja ’kasetti’ pysyi koossa hyvin loppuun asti. Se oli hyvä suoritus, jossa kaikki meni niin kuin ajattelin. Missään vaiheessa ei ollut epäselvää, onnistunko vai en. Hyvä tulee, jos ammunta sujuu useamminkin yhtä hyvin.” Suoranta voitti EM-Odensen lisäksi uransa aikana muitakin arvokisamitaleja ja SM-mitaleja tukuittain. SUORANTA MENESTYI liikkuvassa maa- lissa erinomaisesti. Ampumaurheiluliitto valitsi hänet vuoden 2013 nuoreksi ampujaksi, kun hän voitti Tanskan Odensessa järjestetyissä EM-kilpailuissa poikien 10m 52 Jani Suoranta voitti poikien sekajuoksujen EM-kultaa Odensessa kymmenen vuotta sitten. SUORANTA ON suorittanut Jyväskylässä tietotekniikan kandin opinnot, joiden jälkeen hän siirtyi suoraan työelämään. Hän on osa-aikatyössä Roima-nimisessä yrityksessä, jonka ”missio on antaa yrityksille mahdollisuus saavuttaa kestäviä tuloksia URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 52 24.2.2023 8.46

ti Jänis! Vieressä istunut Kinisjärvi nauroi vieressä: – Olin huomannut viereisen oven nimen Suoranta. Ehdin miettiä, voisiko se olla Jani. Pian tämän jälkeen istuimme iltaa ja muistelimme menneitä, ”Kinis” kertoi. Suoranta ja Kinisjärvi olivat naapureita noin vuoden ajan ja ovat sittemmin käyneet yhdessä kuntosalilla. – Oliko rauta painavaa, Suoranta kysyi Kinisjärveltä, joka on innostunut voimanostosta. – Ei ollut, kuului vastaus. – Minkäs sille mahtaa, kun on voimaa, Suoranta kuittasi. Tätä rataa haastattelu eteni tamperelaisessa kahvilassa. Jutut eivät ole kymmenessä vuodessa muuttuneet lainkaan; samanlaista kuittailua kuin aina ennenkin! digitalisaation avulla”, kuten yrityksen verkkosivuilla kerrotaan. Suorannan työt Roimassa liittyvät muun muassa yrityksen tarjoamien web-sovellusten ulkoasuun ja designiin. Tampereelle Suoranta muutti vuonna 2019, ja muusikon uran hän aloitti seuraavana vuonna. Vuonna 2021 Suoranta koki hauskan sattuman. Hän oli lähdössä kaupungille, kun hän huomasi unohtaneensa kotiin jotain. Hän lähti takaisin sisään, kun pihalla käveli vastaan tutunnäköinen mies. Voiko se olla hän, Suoranta mietti. Olihan se: Mika Kinisjärvi! – Emme olleet tavanneet neljään vuoteen. Pian kävi ilmi, että asumme samassa talossa, samassa rapussa ja samassa kerroksessa. Ovemme olivat vain kahden metrin päässä toisistaan. ”Kinis” oli juuri muuttanut taloon eikä hänen ovessaan ollut vielä tuolloin nimeä, Suoranta kertoi. NYT KAKSIKON tiet kohtaavat uudestaan myös ampumaurheilun parissa. Ampumaurheiluliitto on valinnut Kinisjärven liikkuvan maalin lajivalmentajaksi, ja Suoranta on aloittanut nuoren ja menestyneen maajoukkueampujan Aaro Vuorimaan valmennustiimissä. – Ampumaurheilun yhteisö on aina ollut minulle tärkeä. Tyyppejä on siistiä nähdä. Urani jälkeen olen yhdistellyt piuhoja, ja haluan jakaa tietoja eteenpäin. Suoranta ja Kinisjärvi puhuivat paljon ampumaurheilijoiden yleisliikkuvuuden kehittämisestä sekä rentouden ja henkisen vahvuuden merkityksestä. Suoranta vastaa nimenomaan Vuorimaan henkisestä valmennuksesta. – Pitäisi varmaan laittaa Aaro tanssimaan, jota itse suosin, Suoranta sanoi ja viittasi muusikon rooliinsa. – Sen haluaisin nähdä, Kinisjärvi naurahti. Vakavasti puhuen: Kinisjärvi pitää Vuorimaata maailman parhaana liikkuvan maalin ampujana. ENTÄ MISTÄ Suorannan taiteilijanimi Jänis tulee? Se on ollut Suorannan lempinimi pitkään, eikä hän halunnut mitään muuta nimeä, koska ne eivät olisi tuntuneet omilta. – Olisin kysynyt itseltäni kuka tää on, jos nimi olisi jokin muu. Aloitin rapin kolmisen vuotta sitten, ja tein sitä aluksi fiilispohjalta. Nyt olen pilkkonut sitä osa-alueisiin ja alkanut systemaattisesti lähestyä ja kehittää niitä, kuten esimerkiksi ulosantiani. Laulujen kirjoittaminen on sitten oma juttunsa, luova prosessi. Musahommat ovat nyt ykkösjuttuni, Suoranta sanoi. Haastattelun jälkeiset pari viikkoa Jänis käytti välispiikkien hiomiseen ja biisien kertaamiseen. Lavalla esiintyi Jäniksen lisäksi neljä ”fiittaavaa” artistia. MIKA KINISJÄRVI Jäniksen ensimmäinen keikka oli Tampereen Rainassa helmikuun alussa. – Ekasta esiintymisestä pitää saada koherentti kokonaisuus, mutta hetken inspiraatioillekin pitää jättää tilaa. MITEN SITTEN Jäniksen eka keikka meni? – Huhhei, olipa siistiä vetäistä biisejä täydessä ravintolassa! Instagramissa pyöri myös livestriimi, jota oli käynyt katsomassa noin 50 henkilöä. Eli noin satapäiselle yleisölle pääsin vetään. Kinisjärvi sanoi, että keikan alkuspiikissä vaikutti siltä, että jäädyin, Suoranta kertoi keikkaa seuraavana päivänä. – Hetken inspiraatioillekin sain annettua tilaa ja heitin siinä jotain jerryä mitä mieleen juolahti. Esiintymistäni kehuttiin luontevaksi ja ääntä miellyttäväksi kuunnella. – Moni antoi hyvää palautetta, ja jengi tykkäsi. Hyvää kun tällä haluaa maailmaan luoda, niin siinä jo onnistuttiin. Tietty sen olen itsekin tiennyt, että tässä ollaan oikealla tiellä, mutta on tärkeää saada tällaisia ”reality checkejä”. Pitkä matka viä ees mut näin sitä taitetaan. "Emme olleet tavanneet neljään vuoteen. Pian kävi ilmi, että asumme samassa talossa, samassa rapussa ja samassa kerroksessa." Jani Suoranta 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 53 53 24.2.2023 8.46

IN MEMORIAM ja kotimaisten kisojen järjestäjiä ja teknisiä asiantuntijoita (TA). Pääkkösen ura ampumaur­ heilun parissa alkoi vuonna 1976, Heiskasen kaksitoista vuotta sitten. Kaverukset ehtivät tutustua Hamarin EM-kisajärjestelyihin ja seurata kisoja neljän päivän ajan. Nämä EM-muistot palasivat ensimmäisenä mieleeni, kun sain tiedon Pääkkösen kuole­ masta tammikuisena lauantaina. HEIKKI PÄÄKKÖNEN 2.6.1962 – 20.1.2023 S uomalaisessa ampumaurheilussa merkit­ tävässä roolissa ollut Heikki Pääkkönen on poissa. Hän menehtyi tammikuun 20. päivänä kuopiolaisessa sairaalassa nopeasti edenneen ja raskaan sairauden uuvuttamana. Maaninkalainen Pääkkönen oli syntynyt 2. kesäkuuta 1962. Pääkkönen oli erittäin pidetty ampumaur­ heiluväen keskuudessa. Hän oli todellinen asiantuntija, tarkka ja aina auttavainen – ja huumorintajuinen. PUHELIMENI SOI VUOSI SITTEN eräänä perjantai-iltana. Vaikka kello oli jo paljon, vas­ tasin, koska näin kuka soitti. En osannut arvata mitä asia koskee. – Olet kuulemma lähdössä aamulla ilma-aseiden EM-kisoihin Norjaan, Pääkkönen sanoi. – Joo, olen… – Me lähdemme mukaan! Olen lento­ kenttähotellissa Pekan (Heiskanen) kanssa. Lähdemme Hamariin kisaturisteiksi. Teimme lähtöpäätöksen ihan ex tempore, Pääkkönen nauroi. Lensimme yhdessä Osloon, josta matka jatkui pikkubussilla kisapaikkakunnalle ja edelleen samaan hotelliin. Keskustelut olivat vilkkaita ja antoisia niin radalla, aamupalalla kuin illallisellakin. Hiljaisia hetkiä ei ollut. YSTÄVYSTEN matkapäätöksentekoa helpotti se, että matkustaminen oli vaivatonta, koska EM-kisat järjestettiin lähellä Suomea. Pääk­ MATTI LEHTO 14.5.1945 – 26.11.2022 T unnettu mustaruutiampuja, asekeräilijä, historioitsija ja metsästäjä Matti Lehto kuoli viime vuoden marraskuun 26. päivänä vakavan sairauden murtamana 77 vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt 14.5.1945 Lemussa, Varsinais-Suomen lounaiskulmassa. Siellä hän myös kuoli, ja hänet haudattiin Lemun hautausmaahan perhehautaan. Lehto teki elämäntyönsä autoalalla. Met­ sästys ja aseet kiinnostivat häntä poikavuosis­ taan alkaen. Isä opasti ja poika painoi neuvot muistiinsa. Noin 10-vuotiaana hän pääsi jo ajomiehek­ si hirvimetsälle. Lehto oli vielä viime vuonna mukana hirvijahdissa. Peuran hän kaatoi syksyllä vähän ennen poismenoaan. LEHTO OSALLISTUI mustaruudin SM-kil­ pailuihin peräkkäisinä vuosina 43 kertaa. Sinä aikana hän saavutti 19 Pohjoismaiden 54 könen oli ollut aiemmin EM-kisoissa paikan päällä, kun kisat järjestettiin Vierumäellä vuonna 2012. Pääkkösen matkapäätökseen vaikutti olen­ naisesti myös se, että hän oli ollut silmäleik­ kauksessa vajaat kolme viikkoa aikaisemmin. Lääkäri kielsi fyysisen rasituksen, joksi lasket­ tiin myös reiän kairaaminen jäähän, pilkkimistä harrastava Pääkkönen kertoi. – Vaimoni lopulta piilotti kairani autonsa takakonttiin ja vei sen joka aamu mukanaan töihin. Koska en voinut treenata enkä pilkkiä, päätin lähteä Hamariin, Pääkkönen kertoi vakavalla naamalla. Eivät he oikeasti mitään kisaturisteja ollut, vaan kokeneita ampumaurheilun aktiiveja PÄÄKKÖNEN OLI todellakin monessa muka­ na suomalaisessa ampumaurheilussa. Hän oli Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuran (KAMS) jäsen vuodesta 1977 lähtien. Lisäksi hän oli jäsenenä Maaningan Metsästys- ja Ampuma­ seurassa vuodesta 2009 lähtien sekä Siilinjär­ ven Luotiampujissa vuodesta 2005. Pääkkönen oli ampumaurheilun ohjaus­ toiminnassa lähes 40 vuoden ajan. Hän toimi ampumaurheilukoulujen ohjaajana KAMS:n ensimmäisestä ampumakoulusta marraskuus­ ta 1985 lähtien ja teki usean vuoden ajan pyy­ teettömästi ampumaurheilukoulutoimintaa. Hän oli myös useina vuosina Pohjois-Savon Liikunnan järjestämillä Sporttileireillä ampu­ maurheilun vastuuohjaajana. Pääkkönen ohjasi myös useita menesty­ neitä nuoria kivääriampujia ja toimi monelle henkilökohtaisena valmentajana lähes heidän uriensa alkuajoista lähtien maajoukkueurheili­ joiksi asti. Lesken, Helena Pääkkösen mukaan ”tämä tiedon jakaminen, varsinkin nuorille, oli Heikille erittäin tärkeää ja piti hänet toiminnas­ sa mukana aivan viime hetkiin saakka”. Pääkkönen toimi myös aikaisemmin usean vuoden ajan vammaisurheilun puolella niin liikuntavammaisten kuin myös näkövam­ maistenkin ampumaurheilijoiden joukkueen­ mestaruutta, lähes 40 PM-mitalia, 15 Suomen mestaruutta ja 55 SM-mitalia! Lehto kilpaili koko uransa vain alkuperäisten aseiden (kivää­ ri, pistooli ja haulikko) lajeissa. Lehto kiinnostui mustaruutiammunnasta muutaman asemessuilta hankkimansa aseen myötä. Lajeina olivat pääosin pistoolit Colt, Co­ minazzo ja Kuchenreuter, mutta myös pitkät aseet, kuten esimerkiksi haulikko, Minié ja musketti. Turun Seudun Ampujat oli hänen seuransa. – Matin menestyksen perustana olivat kilpailuissa rauhallisuus ja keskittymisen taito, ei niinkään harjoittelun määrä, Veikko Ratsula muistelee. Kaksikko teki lukuisat kisamatkat majoituk­ sineen yhdessä. – Hän oli olemukseltaan ja kilpailuissa juuri Metsästys taisi olla menestyksekkäälle Matti Lehdolle ampumaurheiluakin mielekkäämpi harrastus. URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 54 24.2.2023 8.46

johtajana, apuvalmentajana, huoltajana ja avustajana. PÄÄKKÖNEN TOIMI ampumaurheilukoulun ohjaajien kouluttajana Ampumaurheilulii­ tossa vuodesta 2014 lähtien. Hän oli mukana työryhmässä, jonka tehtävänä oli kehittää Ampumaurheiluliiton ohjaajakoulutuksen materiaalia ja toimintatapoja. Aikaisemmin mainittujen tehtävien lisäksi Pääkkönen oli Ampumaurheiluliiton Itä-Suo­ men kiväärin tehoryhmän vastuuvalmenta­ jana vuosina 2014–2019. Hän kuului liiton nuorisovaliokuntaan vuodesta 2014 alkaen. Touhukkaaksikin luonnehdittu Pääkkönen suoritti kiväärilajeissa kansallisen ylituomarin pätevyyden. Hänellä oli myös pistoolilajeissa 1. tason sekä kasa-ammunnassa 2. tason kilpai­ lutuomaripätevyys. Valmentajakoulutuksesta hänellä oli 2. tason kiväärin valmentajakoulu­ tus vuodelta 2010. Pääkkönen oli Ampumaurheiluliiton liitto­ valtuuston varsinainen jäsen. Lisäksi hän toimi liiton Itä-Suomen aluejaoston nuorisopäällik­ könä, kilpailupäällikkönä, alueen valmentajana kiväärilajeissa sekä alueen kilpailutuomarei­ den kouluttajana. Nuorten ampumaurheilun harrastamisen edistämisessä Pääkkönen oli merkittävässä roolissa kehittämässä ja päivittämässä voi­ massa olevia lasten ja nuorten tukiammunnan sääntöjä nykyiseen muotoonsa. ”Liian aikaisin Heikki lähti. Meidän piti mennä maaliskuussa Tallinnaan toimitsijoiksi ilma-aseiden EM kilpailuihin, mutta nyt Heikki ei sinne lähde”, Heiskanen sanoi. LASSI PALO RADOILTA KERÄTTYÄ 12 VUOTTA SITTEN... Seuraamme historiasarjassa Urheiluampujan vaiheita eri vuosikymmeniltä. sellainen kuin minusta menestyvän mustaruu­ tilajin harrastajan tulee olla – lajinsa mannekii­ ni. Valmentaja hän ei ollut, mutta suuri pr-mies lajilleen. – Kaverina hän oli seurallinen, yhteistyö­ kykyinen ja reilu, joskus vähän itsepäinen, Ratsula hymähtää läheisestä kaveristaan. LEHTO PITI monilla Suomen asemessuilla myyntipöytää yhdessä Irmeli-puolisonsa kans­ sa. Usein kotimatkalla havaittiin, että tuotteita oli autossa enemmän kuin mentäessä! Irmeli Lehto jatkaa heidän perinnettään pitämällä myyntipöytää monilla Suomen asemessuilla myös tänä vuonna. Näin hän muistelee rakasta puolisoaan: ”Mihin tahansa Matti ryhtyi, niin hän teki sen koko sydämellään!” Rehtiä Matti Lehtoa jäivät kaipaamaan puoliso, lapset, sukulaiset ja suuri ystävien joukko. Teksti MATTI ERKKILÄ Kuva JANNE SALORANTA U rheiluampujan numerossa 1/2011 julkaistiin silloisen urheiluministerin Stefan Wallinin (r) haastattelu. Hän oli sitä mieltä, että suomalaisessa ampumaurheilussa on osaava valmenta­ jakaarti ja sangen nuori maajoukkue. ”Eli kokonaisuus näyttää hyvältä”, hän sanoi, mutta painotti, että työtä tulevaisuuden eteen on kuitenkin tehtävä, koska ”kilpailu on varmasti vuosi vuodelta kovempaa”. Wallin oli lupautunut Turussa järjes­ tettyjen Kultahippufinaalien suojelijaksi. Hän perusteli suostumustaan sillä, että Kultahippufinaalit ovat liiton käyntikortti nuorisourheilussa. – Lajiliiton toiminnan kehittyminen yleensä näkyy parhaiten nuorisokilpailui­ den osallistujamäärissä, eikä ampumaur­ heilu tee tästä mitään poikkeusta. Kun minua pyydettiin Kultahippujen ilma-ase­ finaalien suojelijaksi, myönteinen vastaus tässä valossa oli helppo antaa. Millaisena pidätte nuorten ampuma­ harrastuksen tilannetta Suomessa? – Urheiluammunta on varsin haastava harrastus. Lajissa on otettava huomioon turvallisuus aivan toisella tavalla kuin muissa lajeissa. Lisäksi lajin vaatimat harrastusolosuhteet vaativat erityisjärjes­ telyitä. Kolmas haaste on ampuma-aselain­ säädäntö, joka asettaa erittäin tiukat rajat harrastamiselle. Wallinin näkemyksen mukaan SAL oli osaltaan pyrkinyt purkamaan määrätie­ toisesti harrastukselta esteitä ja käynyt jatkuvaa vuoropuhelua eri tahojen kanssa. KUN WALLINILTA kysyi, mitkä ovat ampumaurheilun parhaimmat ”valttikor­ tit”, kun nuoria houkutellaan lajin pariin, hän vastasi, että laadukas toiminta kerää suurimmat harrastajamäärät. ‒ Se on fakta. Ampumaurheilu, toisin kuin kuvitellaan, vaatii yllättävän paljon fyysistä kuntoa, kestävyyttä sekä äärim­ mäisen hyvää keskittymiskykyä ja kurina­ laisuutta. Näitä on hyvä painottaa. Ampumaurheilun heikkouksista ja ke­ hittämiskohteista puhuttaessa Wallin nosti ensimmäisenä esiin olosuhteet, jotka ”ovat varmasti keskeinen kysymys”. Eli niiden saatavuus sekä osaavan ja ammattitaitoi­ sen ohjauksen lisääminen ovat ne asiat, joita kehittämällä harrastusta voi kehittää. LASSI PALO 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 55 55 24.2.2023 8.46

Vaikuttaako purenta, hyödyttävätkö kiskot? Ohjaajakoulutuksen uudistaminen ja monilajinen ampumaurheilukoulu Teksti SANNA ERDOĞAN S uomen Ampumaurheiluliitto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen hankkeeseen, jossa kehitetään ohjaaja- ja valmentajakoulutusta, ampumaurheilukoulujen toimintamalleja ja aktivoidaan liiton valmentajaverkosto. Hanke on alkanut viime syyskuussa, ja se kestää tämän vuoden loppuun. Hankkeen päätavoitteena on saada uusia harrastajia ampumaurheilun lajien pariin sekä taata nykyisille harrastajille monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa. OHJAAJAKSI VOI tulla erilaisista taustoista, kuten oman harrastuksen kautta, oman lapsen harrastuksen innoittamana tai aktiiviuran jälkeen tai rinnalla. Oma tausta ja aikaisempi kokemus vaikuttavat siihen, mitä eri osaamista ohjaajaksi ryhtyminen vaatii. Lajiosaaminen on keskeisessä roolissa ampumaurheilussa. Se tarkoittaa tietämystä lajin vaatimuksista, tekniikasta, taktiikasta sekä taitoja opettaa ja ohjata näitä asioita harrastajille. Tunne- ja vuorovaikutustaidot, organisointitaidot ja ihmistuntemus ovat merkittävässä roolissa ohjaajan toiminnassa. Lajiosaaminen vaatii rinnalleen ihmissuhdeosaamista, jotta harjoitukset sujuvat innostavasti ja sujuvasti erilaiset yksilöt huomioon ottaen. Ohjaamisen näkökulmasta on tärkeää muistaa, että on eri asia itse tehdä lajisuoritusta kuin opettaa sitä muille. Tämän vuoksi Ampumaurheiluliiton vuonna 2023 päivitettävässä ohjaajakoulutuksessa keskitytään hyvin paljon oppimiseen ja opettamiseen. Edellisen kerran ohjaajakoulutusta uudistettiin vuonna 2019, jolloin osa sisällöstä muutettiin verkko-opetukseksi. NYT UUDISTUSTYÖTÄ tehdään osana ampumaurheilukoulujen konseptointia. Tavoitteena on, että ampumaurheilukoulutoiminta olisi jatkossa säännöllistä ja ympärivuotista, jotta harrastajilla pysyisi motivaatio olla mukana lajissa. Yleisten osioiden osalta uudistustyössä on huomioitu käynnissä oleva Meidän urheilun kehittämisprosessi, jossa luodaan yhteistä määritelmää ”suomalaiselle hyvälle valmennukselle”. Kehittämisprosessin keskiössä on urheilijalähtöisyys, jossa tuetaan 56 Ilmoittaudu monilajisen ampuma­urheilu­ koulun järjestäjäksi! ´ Monilajisen ampumaurheilukoulun voi toteuttaa yhden seuran sisällä tai seurojen välisenä yhteistyönä. ´ Ampumaurheiluliitto kutsuukin nyt seuroja ilmoittautumaan mukaan järjestämään pilotteja ensi syksynä. ´ Mikäli seuranne on kiinnostunut toteuttamaan monilajisen ampumaurheilukoulun, lähettäkää sähköpostia hankekoordinaattori Jaana Joutsenkorvelle, jaana.joutsenkorpi@ ampumaurheiluliitto.fi 28. helmikuuta mennessä. ´ Kertokaa viestissänne, toteutatteko pilotin omassa seurassanne vai yhteistyössä jonkun muun seuran kanssa. ´ Pilotteihin otetaan mukaan 5–6 seuraa/seurayhtymää. Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään ohjaajakoulutus kevään aikana. harrastajan motivaation ja itsetuntemuksen kehittymistä. Ammunnan eri lajit sopivat hyvin urheilijalähtöiseen harjoitteluun, sillä jokaisen tehdessä omaa suoritusta on helppo huomioida yksilöllisiä eroja ja kannustaa harjoitteluun onnistumisten ja kehittymisen kautta. Ohjaajien innostuneisuus ja osaaminen ovat merkittävässä roolissa seuratoiminnassa. Ohjaajakoulutuksessa käydään ampumaurheilukoulun ohjaamiseen liittyviä asioita konkreettisella tasolla. Koulutus antaa tukea aloitteleville ohjaajille, ja valmiit tuntimallit helpottavat toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Selkeät toimintatavat ja ohjeet madaltavat kynnystä ampumaurheilukoulun toteuttamiseen seuroissa. Ohjaajakoulutus sisältää verkko-opiskelun lisäksi käytännön lajiharjoittelua. OHJAAJAKOULUTUKSEN yleisten osioiden suunnittelusta vastaa pitkään tarkkuuslajien yhteisiä koulutuksia koordinoinut Sanna Erdoğan, tämän jutun kirjoittaja. Olen käynyt tutustumassa muutaman ampumaurheiluseuran toimintaan, jotta voin yleisosien suunnittelussa huomioida lajin opettamiseen liittyviä seikkoja. Luomme käytännönläheisen ja konkreettisen toimintamallin ohjaamisen perusteisiin yhteistyössä muiden hanketyöntekijöiden kanssa. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN hankerahoituksella on hankittu ampumasimulaattoreita niin koulutuksiin hyödynnettäviksi kuin myöhemmin alueelliseenkin käyttöön. Teknologiaa voi käyttää apuvälineenä, joka tehostaa ammuntaharjoittelua ja tähtäyksen opettelua esimerkiksi kertomalla harrastajalle tähtäyksen aikaisen asennon vaikutuksesta suoritukseen ja siten lopputulokseen. Konkreettisen palautteen kautta harrastaja ymmärtää paremmin ammuntasuorituksen kokonaisuutta ja voi asettaa itselleen tavoitteita UUDISTETUN OHJAAJAKOULUTUKSEN ja sen tarjoamien tukimateriaalien kautta on mahdollista jatkossa järjestää ympärivuotista lasten ja nuorten toimintaa. Monessa ampumaurheilukouluissa tarjotaan tällä hetkellä mahdollisuus kiväärin ja pistoolin harjoitteluun. Käynnissä olevan kehittämishankkeen kautta luodaan monilajinen ampumaurheilukoulu, jossa kiväärin ja pistoolin lisäksi on haulikkoharjoittelua, ensisijaisesti SimWay Huntin avulla. Monilajisen ampumaurheilukoulun ideana on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus monipuoliseen harrastukseen, jossa pääsee kokeilemaan mahdollisimman montaa ampumaurheiluperheen lajia. Useamman lajin kokeileminen tuo vaihtelevuutta ja pitää kiinnostusta yllä vaihtelevien harjoitusten myötä. Harrastuksen edetessä kukin voi löytää itseä eniten kiinnostavin tai kiinnostavimmat lajit monipuolisesta valikoimasta. Monilajinen ampumaurheilukoulu tarjoaa seuroille mahdollisuuden yhdistää voimiaan lasten ja nuorten ohjatun toiminnan järjestämisessä, jotta aiempaa useampi seura voisi tarjota säännöllistä ohjattua toimintaa junioreille. Jos useampi seura osallistuu ampumaurheilukoulun järjestämiseen, jakautuu ohjaajatarve useammalle seuralle, ja lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan myös niitä lajeja, joita omasta seurasta ei ehkä löydy. URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 56 24.2.2023 8.46

1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 57 57 24.2.2023 8.46

TIEDOTUKSIA, TAPAHTUMIA JA KILPAILUKUTSUJA Jäsenpalvelut VALMENTAJAKOULUTUSTUET. Tukea valmentajakoulutuksen suo­ rittamiseen, SAL subventoi: I-taso 100€, II-taso 200€ ja III-taso 300€ S KULTAHIPPUFINAALITUKI.SAL maksaa tukea kultahippufinaalien järjestäjille 1000€ (ilma-aseet) tai 500 € (ruutiaseet) ja kustantaa lisäksi palkinnot, diplomit ja teknisen asiantuntijan kulut uomen Ampumaurheiluliittoon kuuluu noin 300 jäsenseuraa, joita varten liitto on olemassa. Seuroille tarjotaan kattavia jäsenpalve­ luita ja -etuja, joista osaa seura voi tarjota suoraan myös omille jäsenilleen etuna. Henkilöjäseniä liitolla ei ole. Tähän on koottu suosi­ tuimmat jäsenpalvelut ja -edut: YMPÄRISTÖLUPAPALVELU. Ampumaradan ympäristölupahakemus ammattilaistemme tekemänä voimakkaasti tuettuun jäsenhintaan. ASELUPANEUVONTA. Aselupaneuvonta on Ampumaurheiluliiton jäsenseuroille ja niiden jäsenille suunnattu palvelu, jota tarjottiin jäse­ netuna ilman veloitusta määräajan aselain muuttumisen aikaan. Jäse­ net saattoivat soittaa palveluneuvojalle puhelinaikoina ja tiedustella aselain muutosten vaikutusta omiin nykyisiin aselupiin sekä pyytää neuvoa aselupien hakemiseen liittyen. Aselupaneuvonta palveluna on päättynyt, mutta olemme koonneet vastaukset yleisimpiin kysymyk­ siin. TUPLATURVA-VAKUUTUS. Ilmainen vakuutus, joka kattaa seuran vapaaehtoisten tapaturmavakuutuksen ja seuran vastuuvakuutuksen. URHEILUAMPUJA-LEHTI. Ilmainen, viisi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti kaikille seuran jäsenille (norm. 50 €/vuosikerta) KEHITTÄMISAPURAHAT. Jäsenseura voi hakea liitolta apurahaa kehi­ tysprojektin mahdollistamiseksi. Hakuaika alkaa vuosittain toukokuussa ja päättyy elokuussa. PALVELUHAKEMISTO Vakio- ja irtovuoroja Pienoispistoolirata 25 m: ampumapaikkoja 5 kpl, maksimikaliperi 22 50 m rata: ampumapaikkoja 3 kpl, ampua voi 9 mm aseella, kohdistuspöytä Ampumaratoja voi käyttää vain, jos on oma ase ja siihen hallussapitolupa. Helsingin Urheilutalo Helsinginkatu 25, puh. 09 3488 6419 urheiluhallit.fi/kallio VIRKISTÄVÄN MUKAVA. ASEET JA AMPUMATARVIKKEET Liikkeemme avoinna ma-pe 9.00-17.00 la sopimuksen mukaan Maahantuonti-, tukku- ja vähittäismyyntiliike Keskustie 5, 34800 VIRRAT Puh. 03-4755371 Kotisivumme: www.asetalo.com Sähköposti: asetalo@asetalo.fi Kotisivut: www.asetalo.com Sähköposti: asetalo@asetalo.fi 58 www.ampumaurheiluliitto.fi Vuoden 2023 toinen Urheiluampuja ilmestyy 12.5. TEOSTO- JA GRAMEX-SOPIMUKSET. Ilmainen musiikin julkinen esittäminen: sopimukset antavat seuroille oikeuden käyttää mu­ siikkia järjestämässään liikunta- ja urheilutoiminnassa (esimerkiksi kilpailuissa, harjoituksissa, kilpailu- ja harjoitusalueella sekä liikuntaja urheilutapahtumissa) sekä pienimuotoisissa oheistapahtumissa (esimerkiksi myyjäisissä, juhlissa ja illanvietoissa, näytöksissä sekä leiritilaisuuksissa) ALENNUKSET JA EDUT YHTEISTYÖKUMPPANEILTA. Liitolla on useita yhteistyökumppaneita, joilta seurat ja niiden jäsenet saavat rahanarvoisia etuja ja alennuksia: Corrosafe, Holiday Club, Polar, Avis, Viking Line, SimWay Hunt, Rantalainen. Katso yhteistyökumppaneiden edut osoitteesta www. ampumaurheiluliitto.fi/liitto/jasenpalvelut/edut-yhteistyokumppaneilta/ MUITA LIITON NYKYISIÄ PALVELUITA o Tähtiseuratoiminta ja seurakehityksen tuki o Jäsenrekisteripalvelu seurakäyttöön o Tapahtumahallintapalvelu seurakäyttöön o Edunvalvonta, lausunnot, kehitystyö ja neuvonta ympäristö- ja rata-asioissa sekä lakiasioissa o Lajin näkyvyyden edistäminen o Viestintä: yli 180 mediatiedotetta/vuosi o Kilpailu- ja tilastopalvelu Kiti o SAL netti: uutiset, ennätykset, kilpailukalenteri, kilpailutiedottaminen, urheilijaprofiilit, mediaseuranta, ostetaan/myydään… o Facebook, Instagram, YouTube o Uutiskirjeet o Messut: SAL:n osastot mm. Erämessut, GoExpo o Simulaattori- ja Noptel-lainaukset o Kouluvierailuohjeistukset ja mallit o Ampumaurheilukoulut ja kultahipputoiminta, mallit ja materiaalit o Kultahippupäälliköt 9 kpl o Maajoukkuetoiminta o Kansainvälinen kilpailutoiminta o Tehoryhmätoiminta o Alue- ja jaostotuet o Yläkoululeiritykset o Oppilaitos- ja urheiluopistoyhteistyö, urheiluakatemiat o Tutkimustoiminta KIHU o Materiaalit (mm. sääntökirjat, oppaat, esittelymateriaalit, ansiomerkit, viirit) o Koulutukset (mm. tuomarikoulutus, ohjaaja- ja valmentajakoulutukset, seuratoiminnan koulutukset) o Käytettyjen välineiden myyntipalvelu o Kilpailukalenteri, mm. SM-kilpailut o SE:t, TA-toiminta o Lisenssit ja lisenssivakuutukset o Kokeilijavakuutus o Urheilijoiden matkavakuutus o Urheilijoiden yhteistyösopimukset (Valmennusrahasto) URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 58 24.2.2023 8.46

TAVARAPÖRSSI ONNITTELUT MYYDÄÄN PIENOISKIVÄÄRI 22LR Feinwerkbau 2700, hyvä kuntoinen, alkuperäiset tähtäimet, kaksi oikeankätistä kahvaa , kova laukku, penkissä testattuja patruunoita center x vajaa 1000kpl,sekä tyttöjen kurt thune ampujanpuku. Yhdessä tai erikseen. Jos kiinnostuit ota yhteyttä. Ilmoittaja: Jorma Tolonen, tolonenjormatapani@gmail.com, 0400195016 Ilmoitus jätetty: 07.02.2023 90 VUOTTA MYYDÄÄN WALTER LG 300 XT CARBONTECH Kilpakäyttöön tarkoitettu Lasse Lehtonen Pavel Gradistanac ilmakivääri. Calberi 4.5 mm. Mukana kaupassa kantolaukku ja kaksi ilma tankkia. Ase on erinomaisessa kunnossa. Kyseisellä aseella ammuttu aika­ naan myös SM-kultaa. Hintapyyntö 1400€. Ilmoittaja: Miikka Koskivaara, miikka.koskivaara@gmail.com, 0403504130. Ilmoitus jätetty: 26.12.2022 MYYDÄÄN VALMET -59 KOLMIASENTO PIENOISKIVÄÄRI Kotimainen Valmet 59 kolmiasentokivaari 22lr oikeankätinen.+ ma­ kuualusta+käsine+ ampujaintakki koko 52-54 ..useita eri dioptereita.. RITE-OYN-kuljetuslaukku..laatua..patruunoita sop.muk.100-1000 Voi ostaa ilman takkia tai pelkän takin..saa tulla sovittaan...Lisätietoja ja kuvia.kysy­ mällä...kun tänne ri mahru. Hinnasta voi neuvotella Ilmoittaja: Harry Väntönen, hartsava@gmail.com, 0449991848 Ilmoitus jätetty: 24.12.2022 MYYDÄÄN STYER LP50 5-SHOT Muutama tuhat laukausta ammuttu Styer LP50 + 12l pullo + 2500 4.5mm tarkkuusluotia. Pullossa päiväystä marraskuulle -23. Pullo lähes täysi. HUOM! Ase myyty. Pullo edelleen saatavilla: 175€+rahti. Ilmoittaja: Jouko Ojala, jouko.ojala@pp2.inet.fi, 0400687572. Ilmoitus jätetty: 10.11.2022 MYYDÄÄN STEYER LG110 KILPA ILMAKIVÄÄRI JA TARVIKKEET. Vähällä käytöllä ollut STEYER LG110 kilpa ilmakivääri diopteritähtäimellä. Mukaan tarvikeet Mukana myös jalkapumppu painesäiliön täyttöön sekä n.20 000 luotia jotka valittu penkistä koeammuntojen perusteella 2200€ Ilmoittaja: Sampsa Rautio, sampsa.rautio@gmail.com, 0503804979 Ilmoitus jätetty: 01.11.2022 OSTETAAN ILMAPISTOOLI Ostetaan vähän vanhempi ilmapistooli(kilpa) es steyer ko10. Paineilma. Ilmoittaja: Tor Nygren, tor.nygren@scansel.fi, 0400533359. Ilmoitus jätetty: 18.02.2023 OSTETAAN HÄMMERLI SP20 OIKEAKÄTINEN L TAI XL KOON KAHVA, muokkaamaton alkuperäinen Hämmerli SP20:n oikeakätinen L tai XL koon kahva. Ilmoittaja: Aki Sillanpää, akisillanpaa@hotmail.com, 0407299089 Ilmoitus jätetty: 18.02.2023 OSTETAAN STEYER LP10, saa olla vähän vanhempikin jos on hyvässä kunnossa. Ilmoittaja: Tor Nygren, tor.nygren@scansel.fi, 0400533359 Ilmoitus jätetty: 16.02.2023 OSTETAAN FWB 700 hyväkuntoinen FWB 700/800 Ilmoittaja: Riku Ilvesmäki, riku.ilvesmaki@gmail.com, 0405001047 Ilmoitus jätetty: 10.01.2023 Usko Mettiäinen 80 VUOTTA Jorma Mäntylä Reino Jussilainen 75 VUOTTA 70 VUOTTA Rauno Ketolainen Matti Palonen Seppo Juvonen 60 VUOTTA Taneli Peltonen HVA 7.5. LL LL 5.2. 8.3. HVA TSA 30.3. 9.5. TaSA 3.2. LL 16.2. HVA 2.3. HVA 15.2. Jaakko Myllymäki Kalle Kivi Kimmo Honkanen Jouni Demasör Tapio Vihtaniemi Tapio Lehtonen 50 VUOTTA Kalle Tiuttu Heikki Mäkitalo Sami Hakanen Jari Cederberg Jyri Hämäläinen Kimmo Veijalainen Sami Miettinen Juha Kokkonen Marko Männikkö HVA TSA TSA TSA TSA TSA 19.3. 24.3. 27.3. 1.4. 18.4. 2.5. LL TSA LL HVA HVA HVA HVA TSA HVA 19.2. 11.3. 24.3. 27.3. 27.3. 27.3. 4.4. 14.4. 18.4. Urheiluampuja-lehti julkaisee vain ne syntymäpäiväonnittelut, jotka seurat toimittavat Ampumaurheiluliittoon LEHDEN AINEISTOPÄIVÄÄN MENNESSÄ. Seurojen pitää varmistaa, että syntymäpäiväsankarit suostuvat merkkipäivätietojensa julkaisemiseen. Merkkipäivätiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi tai postitse osoitteeseen Ampumaurheiluliitto, Lassi Palo, SAL, Valimotie 10, 00380 Helsinki. –”YLEISURHEILIJOIDEN (512 000 EUROA) jälkeen suurim­ mat tukirahat (108 000 euroa) keräsivät ampujat, joista taivas­ paikan sai 11 urheilijaa. Näillä kahdella lajilla on vahva edustus huippu-urheiluyksi­ kössä. Sen varajohtaja Leena Paavolainen on entinen Ampu­ maurheiluliiton valmennuksen johtaja ja yksikön data-asiantun­ tijalla Ilkka Palomäellä on yleisurheilutaustaa. Vaikuttiko tämä tuen kohdistumiseen? – Tavoitteena on viedä prosessi läpi yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi. Minun tehtäväni johtajana on varmistaa, ettei ihmisten mielipiteet, lajitaustat tai subjektiiviset näkemykset ole päätösten takana, Heikkinen sanoo. Kyseinen kaksikko ei siis vedättänyt untuvikko Heikkistä. – Yhteistyöllä nämä päätökset tehdään. Heikkisen mukaan päätökset ovat isomman asiantuntijajou­ kon näkemyksen tulos.” i Ilta-Sanomat haastatteli Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajaa Matti Heikkistä 20.2. urheilijoille myönnetyistä apurahoista. Urheiluampuja 2023 Tavarapörssi on tarkoitettu yksityishenkilöille ja ampumaseuroille. Hinta 10 euroa. Voit täyttää sähköisen ilmoituspohjan osoitteessa: www.ampumaurheiluliitto.fi/myy-ja-osta/ilmoitukset/lisaa-ilmoitus Ilmoituksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi tai postitse osoitteeseen Ampumaurheiluliitto, Lassi Palo, SAL, Valimotie 10, 00380 Helsinki. Lehden numero Varauspäivä Aineistopäivä Ilmestymispäivä 2/2023 3.4. 14.4. 12.5. 3/2023 7.6. 21.6. 14.7. 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 59 59 24.2.2023 8.46

SVENSKA SIDOR Alexandra Rosenlew ungdomspristagare A lexandra Rosenlew från Esbo Skytteförening var nominerad till ungdomspriset av Finlands Svenska Idrott. Alexandra fick ett stipendium på 1000€, huvudprismottagaren var spjutkastaren Malin Karell som fick ett stipendium på 2000€. Alexandra hade ett bra år och det ledde till att hon var en av tre ungdomsprismottagare, den tredje var Alva Thors, som utövar nordisk kombination. Det har redan tidigare nämnts allt som Alexandra uppnådde ifjol, men meritlistan är så prydlig att den kan nämnas igen. På 3x20 i damjuniorklassen tog Alexandra ett VM-silver, i lagtävlingen för damjuniorer på luftgevär knep Alexandra ett VM-brons tillsammans med Viivi Kemppi och Essi Heiskanen. I EM tog hon ett guld tillsammans med Lauri Syrjä i par tävlingen på 3x20 skott. Detta bara för att nämna toppen av isberget. Det var roligt att se att vår gren fick en pristagare och att framgången uppmärksammades. L A S S I PA LO Finlands Svenska Idrott uppmärksammade Alexandra Rosenlews fina år. L A S S I PA LO Tävlingsåret är i gång ÅRET 2023 ÄR ÄNNU UNGT, men SFS-skyttarna har redan hunnit tävla en hel del utomlands. Bland annat har skyttarna deltagit i tävlingar i Sverige, Estland, Tyskland och Marocko. Tredagars tävlingen, Swedish Cup i Sävsjö öppnade året, för första gången sedan 2020. På plats fanns skyttar från Kyrkslätt Skytteförening, Esbo Skytteförening och Raseborgs Skyttar. Raseborgs Skyttars pistolskyttar: Lumi Saikkonen och Lasse Kurkela hade lyckade tävlingar och uppnådde båda varsin seger. Kurkelas seger kom under den andra dagen i herrjuniorernas luftpistol. Kurkela kom med till finalen efter 556 poäng i grundserien. I finalen gick han alltså enda till slut och tog en rätt så komfortabel seger i guldmatchen, 17-11. Kurkela var också de andra dagarna i finalen då kom han in på en femte och sjätte plats. Kurkelas resultat i grundserierna var då: 562 respektive 560 poäng. Saikkonen segrade i den sista tävlingen i damjuniorernas luftpistol. Hon sköt den dagen 540 poäng i grundserien och 60 sjätte. Sebastian Långström från KSF var två gånger i finalen och båda gånger placerade han sig på en åttonde plats. Långström sköt 626 respektive 623,9 poäng de dagarna han vari finalen. Första dagen sköt han 621,6 poäng. KSF:s Henna Viljanen och Emma Malinen deltog också i tävlingarna, likaså Esbo Skytteförenings Luukas Koota, Cristian Friman och Björn Friman. Elva Open Air Lasse Kurkela har utvecklats och visade upp sitt kunnande i Sävsjö. kämpade inte i toppen i grundserien, men i finalen sköt hon alltså bra och lyckades vinna hela tävlingen. De andra dagarna sköt hon 551 poäng och 544 poäng. Hon kom båda dagarna till final och var fjärde respektive femte. Alexandra Rosenlew från Esbo Skytteförening knep ett brons under tävlingarna. Första dagen kom Rosenlew in på en tredje plats i finalen. I grundserien sköt Rosenlew 625,3 poäng. De andra två dagarna var hon också i finalen då sköt hon 623,7 respektive 622,9 poäng. I finalerna var hon sjunde och EN DEL SKYTTAR FRÅN SFS deltog också i Elva Open Air tävlingen i Estland. På plats var: Sebastian Långström, Henna Viljanen, Alexandra Rosenlew och Lasse Kurkela. I Elva sköt man två individuella tävlingar. Första dagen kom Rosenlew och Långström båda in på en andra plats. Rosenlew var andra i damjuniorernas luftgevär, hon sköt 627 poäng i grundserien. Långström var andra i herrarnas luftgevär, i grundserien sköt han 624,8 poäng. Henna Viljanen var femte i damernas luftgevär första dagen, i grundserien sköt hon 622. Andra dagen tävlade alla i samma klass. Viljanen och Långström tog sig till final efter att de skjutit 623,5 respektive 623 poäng. Rosenlew var tionde med 621 poäng. URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 60 24.2.2023 8.46

Anders Holmberg ny ordförande S I finalen var Viljanen fjärde och Långström femte. Kurkela deltog nu i luftpistolstävlingen var han sköt 558 poäng och var 11:e. H&N Cup I H&N CUP I MÜNCHEN i slutet av januari deltog samma tre gevärsskyttar som deltog i Elva. I första tävlingen sköt Långström 625,7 i herrarnas luftgevär, med det var han 23:e. I andra tävlingen var Långström 43:e med 620,5 poäng. I första tävlingen i damernas luftgevär var Viljanen 43:e med 622,9 poäng. Andra dagen sköt Viljanen 619,5 poäng det berättigade henne till en 56:e plats. Rosenlew var 16:e i damjuniorernas luftgevärs första tävling när hon sköt 624,4 poäng. Andra dagen var hon 41:a med 619,8 poäng. Världscupen i Marocko FÖRST VÄRLDSCUPSTÄVLINGARNA för året har också ordnats. På hagel ordnades första världscupen i Rabat, Marocko. Där deltog Mopsi Veromaa från Sibbo Skyttegille. Mopsi tävlade i damernas trap. I tävlingen sköt Mopsi 106 av 125 träffar och det gav henne en 20:e plats. EM representation EM PÅ LUFTVAPEN ordnas i Tallinn, Estland i början av mars. I tävlingarna kommer det att delta en idrottare från SFS-föreningarna. Alexandra Rosenlew valdes att representera Finland i damjuniorernas luftgevär. Rosenlew kommer att skjuta både individuella tävlingen, partävlingen och lagtävlingen. Hela finländska laget är 10 idrottare starkt. Vanligtvis brukar SFS-föreningarna vara bättre representerade, men det ordnas inte till exempel rörligt mål i Tallinn. I nästa nummer kan ni läsa hur det gick för Alexandra och ni kan också läsa på SFS-hemsida. S F S FS medlemsföreningars höstmöte val­ de Anders Holmberg till ny ordföran­ de för ett år framåt och Rolf Nilsson till vice ordförande. Nuvarande ordförande Georg-Peter Björkqvist avtackades med blommor, han ville själv avgå redan för ett år sedan, men gick med på att fortsätta ett år till för att förbundets 100 års jubileums år med fest och historik, skulle ordnas på bästa möjliga sätt. Hedersordförande G-P Björkqvist var styrelsemedlem sedan 1981 och ordförande sedan 2013. Höstmötet valde Anders Holmberg från Ingå till ny ordförande för ett år framåt och Rolf Nilsson från Jakobstad till vice ordförande. Den nya styrelsen valdes enligt valberedningsutskottets förslag, enligt de nya stadgarna. DEN NYA STYRELSEN: Anders Holmberg ordförande Rolf Nilsson vice ordförande, Hans-Erik Kilponen personlig suppleant (ny) Julia Sundkvist styrelsemedlem, Jim Åkerholm personlig suppleant Jan Malmberg styrelsemedlem, Tomas Mörn personlig suppleant (ny) Christer Lassus styrelsemedlem, Joni Stenström personlig suppleant (ny) Tom Sved SSG styrelsemedlem, Kristian Torsell personlig suppleant (ny) Jan Liljeberg KSF styrelsemedlem, Wen­ dy Jansson personlig suppleant (ny) Holmberg ivrig ny ordförande Det att Holmberg valdes till ordförande för endast ett år var Anders egna val. – Jag sade själv att jag ställer upp nu endast för ett år. Eftersom det inte hade hittats någon som var villig att ta över efter G-P. Jag är ändå ivrig och ser fram emot mitt år som ordförande. Jag hoppas ändå att vi kan hitta någon yngre till ordförande i framtiden, berättar Holmberg. Anders har mycket som han vill jobba för under sitt år och han anser att förbun­ det är på väg mot intressanta tider, på ett positivt sätt. – Vi har en verksamhetsledare som jobbar frenetiskt för att utveckla förenings­ verksamheten och det att vi har varit länge KRISTER HOLMBERG Anders Holmberg är SFS nya ordförande. utan verksamhetsledare har nog märkts nu är ordförandens börda lättare och man hinner uträtta mera, konstaterar Holmberg. Anders Holmberg som också är ord­ förande för Raseborgs Skyttar har många saker han vill jobba för under sitt år som ordförande för SFS. - Just nu har vi många bra skyttar i flera grenar, men återväxten är lite dåligt, så som det är i hela landet. Vi måste jobba för att få föreningarna aktiva och mera aktiva instruktörer med i före­ ningarna. Jag ser också att vi i framtiden kunde ha träningsläger alla grenar tillsam­ mans, vi är ändå all i första hand skyttar, ingen skillnad om du skjuter pistol eller rörligt mål. Sen vill jag också se att vi så snart som möjligt får fungerande tävlings och träningskommitéer som koordinerar vår tävlings- och lägerverksamhet. Året 2023 är Svenska Finlands Sports­ kytteförbundets 102 verksamhetsår. Mötet godkände förbundets verksamhetsberät­ telse och budget. Årsavgiften beslöts bli samma som tidigare år. Skyttestiftelsens stöd av verksamheten är av avgörande betydelse för att hålla verksamheten på en bra nivå. Förbundets viktigaste mål för det kommande året är att utbilda nya ledare, tränare och domare i föreningarna. Ett pilotprojekt med sportskytte i skolorna tillsammans med skolidrottsförbundet fick stort understöd. Träningsverksamheten med förbundets egna träningsgrupper inleds i gevär och pistolgrenarna. TEXT: PER-OLE LINDELL INTERVJU: JONI STENSTRÖM SVENSKA FINLANDS SPORTSKYTTEFÖRBUND.R.F (SFS) Per-Ole Lindell Verksamhetsledare per-ole.lindell@idrott.fi Joni Stenström, Svenska sidor skribent 050 405 5573 joni.stenstrom@gmail.com SFS:s hemsida www.sfs.idrott.fi 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 61 61 24.2.2023 8.46

SARJAKUVA L A S S I PA LO 10 napakkaa Jalasjärven Ampujien Teijo Kimpimäki, 38, on Seinäjoella asuva pistooliampuja, joka on toiminut seuransa sihteerinä vuodesta 2007 lähtien. 62  EKA ENNAKOIVA: Mikä ampumaurheilussa viehättää? Se on haastava laji, joka vaikuttaa yksinkertaisel­ ta, mutta sitä se ei kuitenkaan ole.  TOKA TUNKEILEVA: Kuinka paljon aikaa käytät lajin parissa? Olen yleensä kolmena iltana radalla. Lisäksi olen toimitsijatehtävissä esimerkiksi aluemestaruuski­ soissa ja joissakin SM-kilpailuissa.  KOLMAS KOVISTELU: Luonnehdi seuraasi kolmella adjektiivilla? Tuota noin, en tiedä mitä tähän sanoisin… Toiminnallinen.  NELJÄS NALLITUS: Entä sama Ampumaurheiluliitosta? Olen saanut aina vastauksen, kun olen jotain kysynyt.  VIIDES VARMISTAVA: Entä oma ampumaurheilusi – kuinka paljon ehdit ampuja? Varmasti kerkiäisin ampua, mutta ei ole vain tullut harjoiteltua viimeksi kuluneen vuoden aikana. Se on ollut enemmänkin sosiaalista toimintaa.  KUUDES KUJEILEVA: Minkä nostat parhaaksi saavutuksesi pistooliammunnassasi? Kyllä se varmasti on Pilsenin EM-kulta vuodelta 2003. Lisäksi on nelisenkymmentä SM-mitalia.  SEITSEMÄS SIHTAUS: Mitä muuta teet elämässäsi? Teen töitä liikku­ vien työkoneiden ohjausjärjestelmien parissa.  KAHDEKSAS KULTAHIPPU: Nähdäänkö Pariisin olympialaisissa (2024) suomalaista pistooliampujaa? Hienoa olisi, jos nähtäisiin. Se voi kuitenkin olla aika suuren työn takana.  YHDEKSÄS YRITYS: Viihdyt toimitsijatehtävien parissa ja kierrät paljon kisoja. Mistä tämä juontaa? Kiinnostuksestani lajia kohtaan ja varmaan myös teknisestä osaamisestani. Teen töitä huolto-oh­ jelmien ja ohjelmistojärjestelmien parissa.  NAPAKYMPPI: Mikä voisi olla tämän vuoden napakymppi? Jos suomalainen saavuttaisi luotilajeissa maapai­ kan Pariisin olympialaisiin. LASSI PALO URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 62 24.2.2023 8.46

FINAALI Paraluotilajien uusi valmentaja Teksti LASSI PALO Kuva JUHA SORRI "E NSIMMÄINEN LEIRI JYVÄSKYLÄSSÄ oli tammikuun lopussa. Pääsin tutustu­ maan ampujiin ja tukijoukkoihin sekä myös valmennuksen johtajaan. Mukavaa po­ rukkaa! Valmennusryhmä näyttäytyi minulle tiiviinä ja hyvähenkisenä, mihin oli helppo tulla. On tehty hyvää ja analyyttistä työtä tähän mennessä. KAKSI KUUKAUTTA näissä tehtävissä tulee kohta täyteen. Ehkä eniten on yllättänyt parasarjojen vähäväkisyys – markkinointi on välttämätöntä kilpailun lisäämiseksi, ja siitä tiimillämme onkin jo ollut suunnitelmia. MINULLA ON NYT SELLAINEN FIILIS, että hyvä tästä tulee ennemmin tai hieman myöhemmin. Ampujamme ovat nousukäy­ rällä, osa jo meritoituneita, osa vasta vähän aikaa ampuneita. Pienessä tiimissämme on kokemusta ja syvää asiantuntijuutta menes­ tyksen takeeksi. PARASTA TÄSSÄ TYÖSSÄ ON päästä työskentelemään jatkuvaan kehittymi­ seen sitoutuneiden ampujien ja tukihenki­ löiden kanssa. Nähdä se kehittyminen ja sen kautta tuleva palkit­ seva menestys. Paljon siinä opin itsekin. NAUTIN ERITYISESTI vanhan tutun lajiympäristön ilmapiiristä ja mieltä lämmittävistä jälleen­ näkemisistä tuttujen laji­ tovereiden kanssa." PARA-AMPUJAT OVAT hienoja ihmisiä ja urheilijoita. Motivaatio on kohdallaan eivätkä he valita mistään, vaikka aihetta joskus olisi­ kin. Töitä kehityksen eteen tehdään nöyrästi ja matalalla profiililla. Arvostan! OLEN VALMENTAJANA kuunteleva ja kannustava, haen hyvää ilmapiiriä ja yhdessä tekemisen meininkiä. Pyrin aktiiviseen vuorovaikutukseen ajatusten ja tuntemusten kuulemi­ seksi ja sitä kautta kohdennettuun kehittämiseen. Odotan tätä myös tiimiltä. Olen huomannut, että oikea paikkani voi olla vain ampumalinjan taustalla val­ mennuspuolella, koska oman aktiiviaikani huipputuloksia käytetään nykyään lähinnä valintojen minimirajoina. TAVOITTEENI ON tukea kaikin tavoin ampujien tavoitteellista ja suun­ nitelmallista kehitty­ mistä ammattimaisella otteella. Olosuhteiden, resurssien ja ampujan tulee olla kunnossa. Kokeneiden ampu­ jien kokemukset jaetaan. Erkki Matilainen ´ Ampumaurheiluliitto nimesi paraluotilajien lajivalmentajaksi Erkki Matilaisen, 59. Matilaisen sopimus kattaa tämän vuoden. ´ Matilainen on kilpaillut ilma- ja pienoiskiväärissä sekä 300m kiväärilajeissa vuosina 1985–98. Hän saavutti muun muassa vakiokiväärin MM-joukkuepronssia ja henkilökohtaisen neljännen sijan Espanjassa 1998. Saavutuksiin kuuluvat myös vakiokiväärin sotilaiden PM- ja SM-kulta 1997. Pienoiskiväärillä hän saavutti kaksi SM-mitalia. ´ – Oma ”sadonkorjuuaikani” urheilijana jäi melko lyhyeksi, koska olin polunhaarassa, missä minun piti valita aina vain vaativammaksi muuttuneen työurani ja ampumaurheilun välillä, sanoi Joensuun lähellä asuva Matilainen heti valintansa jälkeen. ´ Matilainen on suorittanut ampumaurheilun valmentajatutkinnon. Hän on neljä vuotta sitten reserviin siirtynyt rajaupseeri. Hän toimi ennen reserviin siirtymistään Rajavartiolaitoksen esikunnassa yksikön päällikkönä ja sisäministeriössä erityistehtävissä. 1/2023 URHEILUAMPUJA UA_1_2023.indd 63 63 24.2.2023 8.46

64 URHEILUAMPUJA 1/2023 UA_1_2023.indd 64 24.2.2023 8.46