MAINOSLIITE MAINOSLIITE ENERGIA VAMKISSA nähdään, että ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli vihreän siirtymän mahdollistajina 12 ENICON energiavarastoinnin ratkaisut tukevat uusiutuvan energian hyödyntämistä ja huoltovarmuutta 14 WÄRTSILÄN joustavat ratkaisut mahdollistavat optimaalisen uusiutuvan energian käytön NEVEL muuttaa teollisuuden sivuvirrat energiaksi 15 6 VAASAN YLIOPISTO – vahvaa tekniikan tutkimusta, vahvaa yritysyhteistyötä 16 QHEAT Seuraavan sukupolven lämpökaivot 18 LABKOTECIN jääntunnistusratkaisu parantaa tuulivoimaloiden tuotantotehokkuutta, käyttöikää ja turvallisuutta 4 TIBNORIN hiljattain käyttöön ottama sahaporalinja tuo asiakkaille merkittävää lisäarvoa STEK RY Tutkimuskohteena sähkö energiamurroksen keskiössä CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 9 11 1

MAINOSLIITE Kuva: Kalajoen satama Oy Kalajoen satama – tilaa ja nostokapasiteettia tuulivoimala toimituksiin T Laajoilla kenttätiloilla merkittävä rooli uulivoimaliiketoiminnan logistiikka asettaa Kalajoen Satama Myös operaattorin ammattitaitoinen henkilökunOy:n toimitusjohtajan Petri ta ja laajat kenttätilat näyttelevät tuulivoimalatoiNikupeterin mukaan kauttamituksissa tärkeää roolia. Kevään ja syksyn aikana kulkusatamalleen tarkkoja nostokapasiKalajoen satama-alueelle on saatu yhteensä yli 15 teettivaatimuksia sekä ammattitaitoisen hehtaaria uutta kenttätilaa palvelemaan erilaisten operaattorin ja muut tuulivoima- ja projektikuljetustoimijat, kun valtavia ten tarpeita. komponentteja siirre"Tämä tarkoittaa, että meillä tään laivoista loppusion nyt hyvät valmiudet ja tilaa TÄMÄN VUODEN joituspaikkaan vieviin ottaa enemmänkin laivoja ja lasAIKANA KALAJOEN kuljetusajoneuvoihin. teja vastaan. Samalla voimme SATAMAN KAUTTA "Meillä on satamassa palvella jo olemassa olevia asiON KULKENUT tällä hetkellä kaksi sataakkaitamme tehokkaammin", YHTEENSÄ PERÄTI manosturia, jotka mahNikupeteri sanoo. 70 TUULIVOIMALAA. dollistavat muun muassa Satamasta on lisäksi erinomaisuurten, yli 100 tonnia set ja suorat yhteydet valtateille 8 painavien taakkojen nostot. Viime vuoden sekä 4, joiden kautta liikkuu paljon muun muassa aikana Kalajoen sataman kautta on kulkejuuri tuulivoimakuljetuksia. Nikupeteri kertoo, että nut yhteensä peräti 70 tuulivoimalaa." myös sataman sisäistä infraa on parannettu. 2 AIGRENE Kalajoen satama ja operaattoreiden ammattitaitoinen henkilökunta arjoaa koko toimitusketjun kattavaa ja kustannustehokasta palvelua tuulivoimatuotteiden yrityksille ja toimijoille. "Satamasta poistuminen on nyt entistä helpompaa. Käännöksiä ei alueella tarvitse montaakaan tehdä, vaan kuljetukset ohjataan kätevästi suoraan poistumisteille." MIKSI KALAJOEN SATAMA? › Laajat varastoalueet ja -kenttätilat, joita voidaan edelleen laajentaa. › Nopeat ja sujuvat logistiset yhteydet Suomen päätieverkostoon. › Toiminnan laadukkuus – tuulivoimalakuljetuksia on hoitanut Oy Blomberg Stevedoring Ab:n ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE TÄSSÄ LEHDESSÄ 2 Kalajoen satama – tilaa ja nostokapasiteettia tuulivoimala toimituksiin 4 Labkotecin jääntunnistusratkaisu parantaa tuulivoimaloiden tuotantotehokkuutta, käyttöikää ja turvallisuutta 6 Wärtsilän joustavat ratkaisut mahdollistavat optimaalisen uusiutuvan energian käytön 8 Lämmitysenergia Yhdistys ry: Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee keskittyä aitoihin päästövähennyksiin 9 Tibnorin hiljattain käyttöön ottama sahaporalinja tuo asiakkaille merkittävää lisäarvoa 10 Sähköliitto: Huoltovarmuus kaipaa lisää energiaosaajia 11 STEK ry: Tutkimuskohteena sähkö energiamurroksen keskiössä 12 VAMKissa nähdään, että ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli vihreän siirtymän mahdollistajina 14 Enicon energiavarastoinnin ratkaisut tukevat uusiutuvan energian hyödyntämistä ja huoltovarmuutta 15 Nevel muuttaa teollisuuden sivuvirrat energiaksi 16 Vaasan yliopisto – vahvaa tekniikan tutkimusta, vahvaa yritysyhteistyötä 18 QHeat: Päästötön, tehokas ja kompakti 19 Loimua tarjoaa kokonaisvaltaisia teollisia energiapalveluja valtakunnallisesti 20 Ranua on lunastamassa lupaukset arktisesta vihreästä kullasta 22 Metallinjalostajat ry: Teräksen ja metallien päästötön valmistus on edellytys vihreälle siirtymälle PÄÄTOIMITTAJA Ville Leppäaho TOIMITTAJAT Aurinna Weisman Laura Sulkava Sari Järvinen KANSIKUVA Markku Pajunen KUVAAJAT Harri Nurminen Markku Pajunen Sami Pulkkinen Wille Nyyssönen JULKAISIJA Calcus.com Oy Pohjoinen Rautatiekatu 15 B 12 00100 Helsinki ASIANTUNTIJA ENERGIA ENERGIA Suomi energiakriisistä ulos voittajana E nergiamaailma on hurjassa muutoksessa. Puhtaaseen sähköntuotantoon investoidaan kiihtyvällä tahdilla. Olkiluoto 3 valmistuu viimein ja samaan aikaan rakennetaan valtavasti tuulivoimaa. Aurinkosähkön teollisen mittakaavan tuotanto harppaa kunnolla käyntiin. Liikkeelle lähtenyt vetytalous on synnyttämässä teollisten investointien hyökyaallon: päästötöntä terästä, uusiutuvia lannoitteita, akkuteollisuus, puhtaat polttoaineet. Luvassa on kymmenien miljardien teolliset investoinnit. Ylivoimaisesti suurimmat kuin koskaan Suomen historiassa. Samaan aikaan tapahtuu arvoketjun toisessa päässä: kotitaloudet hankkivat lämpöpumppuja, sähköautoja ja aurinkopaneeleja. Oman energiankäytön tehokkuus ja ohjaus ovat nousseet arvoonsa. Kallis sähkö opetti, että fiksulla sähkön käytöllä voi vaikuttaa sähkölaskuun todella paljon. Kaikki tämä tarvitsee lisää verkkoja, varastoja, infraa. Odotin rauhallista 2020-lukua, jossa nämä kaikki asiat kyllä etenevät, mutta tasaisen rauhallisesti. Olin väärässä. Saimme koronapandemian, energian hintakriisin, Venäjän sodan ja energianiukkuuden, inflaation. Lisäksi elämme kroonisessa ilmasto- ja monimuotoisuuskriisissä. Nämä kaikki kiihdyttävät muutosta. Irrottautuminen venäläisestä ja fossiilisesta energiasta on kaiken keskiössä. Teknologinen osaaminen on ottanut harppauksen eteenpäin ja investoinnit vain kiihdyttävät sen kehitystä. Suomi ja Ruotsi irtautuvat korkeista sähkön hinnoista ennen muuta Eurooppaa. Samalla meillä on ensimmäisenä ilmastoneutraali sähkö ja lähes rajaton mahdollisuus kasvattaa sen tuotantoa. Vedämme investointeja kuin lanta kärpäsiä. Osaammeko ottaa tämän vastaan? Saavatko hankkeet riittävän nopeasti kaavoja ja lupia? Ymmärrämmekö tehdä aktiivista työvoimapolitiikkaa ja houkutella riittävästi tekijöitä? Emmehän sääntele ja mikromanageeraa tätä mahdollisuutta pilalle? Seuraavan hallituksen on tähän vastattava. Suomen talous on hurjan nousun edessä, jos pelaamme kädessämme olevat valttikortit oikein. Jukka Leskelä, Toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 3

MAINOSLIITE Labkotecin jääntunnistusratkaisu parantaa tuulivoimaloiden tuotantotehokkuutta, käyttöikää ja turvallisuutta Labkotec on tuulivoimaloiden jääntunnistusratkaisujen markkinajohtaja, jonka tuotteita on käytössä maailmanlaajuisesti. Pitkälti Suomessa valmistettavan ratkaisun avulla saadaan aikaan merkittäviä taloudellisia ja ympäristöhyötyjä. J o 60 vuotta toiminut Labkotec tunnetaan laadukkaiden mittausratkaisujen ja -palvelujen asiantuntijana. Yrityksen tuotteita tukee oma LabkoNetpilvipalvelu, jonka avulla mittausdataa voidaan käsitellä ja hyödyntää etänä. Yrityksen kehittämä tuulivoimaloiden jääntunnistusratkaisu on saanut alkunsa 90-luvulla, kun jääntunnistusta kehitettiin McDonnell-Douglasin kanssa yhteistyössä MD-11 laajarunkokoneisiin, jollaisilla myös Finnair operoi tuolloin. Tuulivoima-alan kovan kasvun ja McDonnell-Douglasin fuusioituminen Boeingiin ja lentoalan sertifioinnin haastavuuden myötä ratkaisu löysi uuden paikkansa. "Olemme ensimmäinen tuulivoimaloi- den jääntunnistusratkaisujen kehittäjä ja markkinajohtaja alusta asti", kertoo toimitusjohtaja Janne Uusinoka. Labkotecin ratkaisu eroaa muista tarjolla olevista vaihtoehdoista niin, että se sijoitetaan lapojen sijaan voimalan katolle. Anturi mittaa jäätäviä olosuhteita ja sen ultraäänisignaalin amplitudin vaihtelu lähettää määriteltyjen parametrien mukaan jäähälytyksen. Tällöin voimala voidaan sulkea tai ottaa käyttöön lapojen lämmitys. "Tuulivoimaloiden lapapituudet ovat merkittäviä ja lavasta on haastavaa löytää hyvää mittauskohtaa. Olosuhteiden mittaaminen katolta epäsuorasti antaakin edustavampaa dataa. Katolle asetettava laite on myös helposti plug and play -käyttöönotettava, kestävä ja sen huoltotarve on hyvin pieni. Se ei myöskään kulu toisin kuin tarroilla lapoihin asennettavat anturit", myyntijohtaja Kari Kananen mainitsee. Ratkaisu mahdollistaa tuottavuuden optimoinnin Lapoihin kertyvä jää pilaa aerodynamiikkaa, mikä laskee tuulivoimalan tuottavuutta jopa kymmenkunta prosenttia. Jääntunnistusratkaisun avulla voidaankin arvioida koska voimaloiden käyttö on kannattavaa. 4 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE "Sähkönhinnan vaihtelun myötä tuotannon ennustaminen on entistä tärkeämpi tekijä. Sähkön pörssihinta ohjaa sitä, kannattaako voimala sulkea jään takia", Kananen toteaa. Jää lisää myös lapojen sekä voimalan muiden komponenttien kulumista. Taloudellista etua jääntunnistusratkaisusta saadaankin myös kunnossapitokustannusten osalta. "Valmistajat lupaavat tuulivoimaloille nykyisin jopa 30 vuoden elinkaarta, kun vielä muutama vuosi sitten 20 vuotta oli vakio ja 25 vuotta maksimi. Elinkaaren pidentäminen helpottuu ja kalliit huollot vähenevät. ENERGIA Huoltokäyntien väheneminen kaukomonitorointimahdollisuuksien ansiosta lisää myös ympäristöystävällisyyttä esimerkiksi polttoaineen säästönä", Uusinoka esittelee. LabkoNet-monitorintijärjestelmä tukeekin käyttäjien saamia hyötyjä merkittävästi. Voimalan statusta voidaan tarkkailla omalta päätteeltä etänä ja dataa hyödyntää huoltojen ja logistiikan suunnittelussa. Erittäin tärkeä hyöty ratkaisussa on turvallisuus, koska lavasta kovalla voimalla irtoava jää on suuri riski. Turvallisuutta lisäämään Labkotec tarjoaa myös varoitusvalojärjestelmää, jolla tuulivoimalan alueella liikkuvia voidaan varoittaa olosuhteista. Labkotecillä nähdään, että tuulivoimamarkkina antaa tulevaisuuteen hyvin kirkkaita näkymiä. Etäkäytettävyyden ja datan hyödyntämismahdollisuuksien uskotaan tuovan lisätukea kasvulle. "Tämä markkina ei katoa alta. Tuulivoimaloiden jääntunnistuksessa olemme käytännössä koko toimialan olemassaolon ajan olleet globaali ykkönen ja suunnannäyttäjä. Työskentelemme jatkuvasti jääntunnistuksen parissa edelleen kehittääksemme tuotteita ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä tehokkaamman tuulivoimaloiden käytön", Uusinoka kiteyttää. Työskentelemme jatkuvasti jääntunnistuksen parissa edelleen kehittääksemme tuotteita ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä tehokkaamman tuulivoimaloiden käytön. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 5

MAINOSLIITE Wärtsilän joustavat ratkaisut mahdollistavat optimaalisen uusiutuvan energian käytön Wärtsilä Energyn Chief Operating Officer (COO), Anja Fradan mukaan tulevaisuuden energiajärjestelmät ovat uusiutuvia, joustavia ja vaihtuviin olosuhteisiin nopeasti reagoivia. Tarvittava teknologia on olemassa, mutta kannustimia ja investointeja kaivataan vauhdittamaan siirtymää. J oustavuus on sana, joka kuvaa teknologiayhtiö Wärtsilän ajatusta tulevaisuuden kestävästä energiatuotannosta. Uusiutuvien energialähteiden maksimointi voidaan toteuttaa integroimalla joustavia energiatuotantoratkaisuja vaihtelevasti saatavilla olevaan uusiutuvaan energiaan. ”Uusiutuvat energialähteet ovat tutkitusti halvin tapa tuottaa sähköä. Mutta varmistaaksemme, että energiajärjestelmä toimii luotettavasti, tarvitaan joustavia ratkaisuja, jotka toimivat sääoloista huolimatta. Näin voidaan taata jatkuvaa ja keskeytyksetöntä saatavuutta sekä vahvistaa energiaomavaraisuutta”, toteaa Anja Frada. Wärtsilä Energy auttaa asiakkaitaan irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varas- 6 Investoimalla uusiutuvaan energiaan voidaan alentaa päästöjä nopeasti, ja se on myös halvin tapa tuottaa sähköä: sillä säästetään paljon rahaa. tointi- ja optimointiteknologia, mukaan lukien GEMSenergianhallintajärjestelmä. Energiajärjestelemien joustavuus on Wärtsilän fokus. Millisekunneissa käynnistyvät varastointijärjestelmät mahdollistavat uusiutuvan energian hyödyntämisen vielä tuntien ajan, vaikka sääolosuhteet olisivat muuttuneet. ”Myös voimalaitostemme toiminnalliset ominaisuudet ovat optimaaliset joustavuuden kannalta. Laitokset voidaan käynnistää tai sulkea minuuteissa”, Frada selittää ja jatkaa: ”Jos aurinko paistaa, voimalaitos ei ole päällä, auringon mennessä pilveen voimalaitos käynnistetään. Vastaavaa joustoa ei saavuteta ydinvoima-, hiili- tai kaasuturbiinilaitoksista, sillä ne eivät pysty alentamaan tuotantoaan yhtä nopeasti tai joustavasti.” CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE ENERGIA Viisi askelta kohti hiilineutraaliutta 1. Ensimmäinen askel on investoida uusiutuvaan energiaan. Wärtsilä on mallintanut sähköjärjestelmiä yli 150 maalle, joissa on selvitetty kustannusoptimaalisen polun kohti 100 % uusiutuvaa energiajärjestelmää. Fradan mukaan mallien tuloksena on havaittu 5 askelta, jonka eri maat tai alueet käyvät läpi saavuttaakseen hiilineutraaliuden: ”Askeleet ovat kaikille samat, mutta se vaihtelee, missä vaiheessa energiatransitiota maa on tällä hetkellä ja millä aikataululla se aikoo saavuttaa hiilineutraaliuuden.” 2. Seuraavassa investoidaan joustavaan kapasiteettiin eli voimalaitoksiin ja akkuvarastointiin. 3. Kolmannessa käytöstä poistetaan epäjoustavia laitoksia, kuten hiilivoimalat. 4. Neljännessä valjastetaan olemassa olevat laitokset käyttämään synteettisiä polttoaineita, kuten vetyä, ammoniakkia tai metanolia. 5. Lopulta poistetaan mahdolliset viimeiset fossiiliset polttoaineet käytöstä ja saavutetaan 100-prosenttinen uusiutuvan energian tuotanto. Teknologia olemassa, kannustimet kuntoon Energiamarkkinoiden muutos kohti uusiutuvia energianlähteitä on esimerkiksi USA:ssa täydessä vauhdissa. Maa on luonut toimivat kannustimet erilaisille tuotantomuodoille ja se investoi vahvasti niin voimalaitoksiin kuin energiavarastoihin. Frada kokee matkan kohti nollapäästöjä olevan inspiroiva, esimerkkiä voidaan ottaa rapakon takaa. Hän alleviivaa: ”Transitio vaatii kannustimia sekä nopeutta luvitusprosesseihin. Investoimalla uusiutuvaan energiaan voidaan alentaa päästöjä nopeasti, ja se on myös halvin tapa tuottaa sähköä: sillä säästetään paljon rahaa.” CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA CALCUS.COM ASIANTUNTIJAJULKAISU OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 7

MAINOSLIITE Tällä hetkellä ilmastopäästöihin ja energiaan liittyvä keskustelu Suomessa on hyvin yksipuolista ja keskittyy pitkälti sähköistämiseen. Huomion pitäisi sen sijaan olla siinä, millä saadaan aikaiseksi aitoja päästövähennyksiä, mitkä ovat parhaiten toimivia ja kustannustehokkaimpia keinoja", aloittaa Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula. Hyviä päästövähennyksiä saataisiin Hannulan mukaan aikaiseksi muun muassa öljylämmitystä ja lämpöpumppuja yhdistävillä hybridijärjestelmillä, uusiutuvaan öljyyn siirtymällä sekä olemassa olevien lämmitysjärjestelmien tehokkuutta parantamalla. "Suomessa olemme loistavassa asemassa, koska uusiutuvaa polttoainetta on saatavilla laajasti. Sen hinta ei ole merkittävästi fossiilista polttoöljyä kalliimpaa ja se voidaan ottaa käyttöön helposti hyödyntäen nykyisiä järjestelmiä. Myös riittävyys vastaa kysyntää", Hannula kuvailee. Uusiutuvan öljyn käytössä erityisen hyviin kustannus- ja päästövähennystuloksiin päästään hybridijärjestelmissä, joissa öljyä käytetään lämpöpumpun sijaan kovimpien pakkasten aikana. Kuitenkin jo ilman lämpöpumppuakin uusiutuva öljy pärjää hinta- ja päästövertailussa hyvin. "Uusiutuva öljy myös palaa puhtaammin, joten kulutuksen vähentäminen pienentää fossiilisen ja uusiutuvan polttoaineen välistä hintaeroa." Sähköistäminen ei ole yksiselitteisesti paras ratkaisu Sähköistämiseen ohjaavat toimenpiteet aiheuttavat myös merkittäviä haasteita. Kovimman sähköntarpeen aikana sähkö tuottaa myös eniten päästöjä. 8 Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee keskittyä aitoihin päästövähennyksiin EU:n ympäristöohjelma ja Suomen hallituksen ohjelma ohjaavat nyt luopumaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä ja samalla energiakeskustelun fokus on voimakkaasti sähköistämisessä. Lämmitysenergia Yhdistys ry:ssä nähdään, että muut kustannustehokkaat ja päästöjä laskevat toimenpiteet, kuten hybridilämmitysjärjestelmät tai uusiutuvan polttoaineen käyttö, jäävät liian vähälle huomiolle. "Kovilla pakkasilla lämpöpumput eivät kykene tuottamaan riittävää tehoa pelkästään kompressorilla vaan käyttävät sähkövastuksia, jolloin kiinteistö on suorasähkölämmitteinen", Hannula huomauttaa. Hänen mukaansa öljylämmityksestä sähköistämiseen ohjaavissa toimissa tulisi myös huomioida öljylämmitetyissä kiinteistöissä asuvien tilanne. Tyypillisesti sekä kiinteistöt että niiden asukkaat ovat vanhempia, eikä mahdollisuuksia kalliiseen, pitkän tähtäimen energiaremonttiin ole. "Öljylämmityksestä luopumisen ohella valtion tukea voitaisiin antaa esimerkiksi hybridijärjestelmille. Kokonaisuudessaan tulee varmistaa, että kuluttajilla on jatkossakin erilaisia, omaan kiinteistöön parhaiten sopivia teknologisia vaihtoehtoja saatavilla", Hannula summaa. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Tibnorin hiljattain ENERGIA käyttöön ottama sahaporalinja tuo asiakkaille merkittävää lisäarvoa Terästeollisuuden suunnannäyttäjä SSAB:seen kuuluva teräsjakelija Tibnor vastaa nyt asiakkaiden tarpeisiin tuoreella palvelukonseptilla, sahaporalinjalla. Sen avulla valmistettuja esikäsiteltyjä teräsprofiileja hyödyntää myös suomalainen konepajayritys Ukko Works. T ibnor palvelee konepaja-asiakkaita Suomessa kolmesta teräspalvelukeskuksestaan. Yrityksen etuihin kuuluvat laajaan varastovalikoimaan yhdistetty kattava esikäsittelytarjonta. Valmistusasteeltaan pidemmälle vietyjen tuotteiden avulla asiakkaat voivat välttää työvaiheita, jotka eivät ole heidän ydintekemistään. "Olemme nähneet asiakkaidemme tarpeen fokusoitua työvaiheissaan. Teräspalkkien poraaminen on ollut manuaalinen ja aikaa vievä työvaihe, jonka asiakkaamme ovat tunnistaneet kannattavaksi ulkoistaa. Tämä uusi investointi Hyvinkään teräspalvelukeskuksen uuteen sahaporalinjaan tukeekin tavoitettamme tuottaa asiakkaille lisäarvoa", kertoo Tibnorin liiketoimintapäällikkö Mika Laatikainen. Uuden tuotantolinjan avulla voidaan sahauksen yhteydessä porata, jyrsiä, kierteyttää ja merkitä automaattisesti. Tyypillisesti tämä työ tehtäisiin asiakkaan tiloissa manuaalisesti. Sen pois jääminen on asiakkaille merkittävä kilpailuetu. "Lisäksi työvaiheiden väheneminen supistaa myös materiaalin siirtoon liittyvää logistiikkaa, mikä tukee myös vihreitä arvoja", lisää Tibnorin vastuumyyjä Rolf Krook. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Ukko Worksille tärkeää kotimaisuus ja palvelutaso Konepajayritys Ukko Works keskittyy erityisesti infrarakentamisen teräsrakenteiden valmistukseen. Lisäksi yritys valmistaa miehittämättömien Stonepower kallioporavaunujen runkorakenteet konepajassaan Sastamalan Kiikoisissa. Ukko Worksin toimitusjohtaja Tommi Kivisen mukaan yrityksellä oli monta syytä valita Tibnorin uudella linjalla valmistetut tuotteet käyttöönsä. "Tämä vapauttaa resurssejamme oikeille asioille ja tukee kasvua. Samalla aiemmin käyttämäämme tekniikkaan verrattuna odotamme myös, että laatu paranee ja tuotteiden valmistuksen läpimenoaika nopeutuu", Kivinen kuvailee. Käytännön hyötyjen lisäksi Ukko Worksille tärkeitä tekijöitä ovat vastuullisuus ja kotimaisuus. Kivisen mukaan Tibnorin päämiehen SSAB:n korkeat vastuullisuustavoitteet tukevat Ukko Worksin arvoja. "Myös yhteistyö välillämme toimii hyvin, huutoomme vastataan ja meitä autetaan tarpeen mukaan. Myös toimitusvarmuus on ollut sataprosenttista." Sekä Tibnor että Ukko Works näkevät, että sahaporalinjan käyttö tukee jatkossakin molempien tavoitteita. "Meille tämä tuo mahdollisuudet parempaan asiakaspalveluun ja helpommin, nopeammin sekä laadukkaasti tehdyt työvaiheet ovat kaikkien yhteinen etu", Krook summaa. Simon VT4:n meluesteiden teräspilarit valmistuivat Tibnorin sahaporalinjalla Hyvinkäällä. 9

MAINOSLIITE Arto Mäkinen (etualalla) kuuluu Pasi Ylösen (takana) luotsaamaan Sähköliiton energia-, ict- ja verkostoalan johtokuntaan. Liiton puheenjohtaja Sauli Väntti (keskellä) siirtyi energia-alan töistä liiton palvelukseen lähes 30 vuotta sitten mutta seuraa alan kehitystä ja ottaa mielellään kantaa alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Pasi Ylönen aloitti 12-tuntisen työpäivän Aapelimyrskyn noustessa uudenvuodenpäivänä kolme vuotta sitten. Alan ammattilaiset turvaavat energian saantia kaikissa tilanteissa, ja heitä tarvitaan lisää. A apelin ja muiden myrskyjen tuhoja estänyt ja korjannut jakeluverkkoasentaja Pasi Ylönen valitsi alansa sen erähenkisyyden takia. Sähköalan opiskelijana hän pääsi työssäoppimisjaksolle Savon Voimaan, ja se oli menoa. Sittemmin rautalampilainen on suorittanut sähköverkkomestarin erikoisammattitutkinnon, ja nykyinen työnantaja on Voimatel Oy. Mekaanisessa kunnossapidossa työskentelevä Arto Mäkinen on niin ikään kouliintunut energia-ammattilaiseksi työssään. Hänen työporukkansa tekee korjaus- ja ennakkohuoltotöitä Fortum Power and Heatin Loviisan ydinvoimalaitoksessa. ”Ydinvoimala on sellainen työympäristö, jossa uudet työntekijät perehdytetään aina huolellisesti ja osaaminen karttuu kokemuksen myötä. Jopa pitkän työuran muualla tehnyt ammattilainen käy saman perusteellisen koulutuksen läpi”, kuusankoskelainen kertoo. Näiden sähköliittolaisten työ on taata, että sähkön ja lämmön tuotanto ja jakelu toimii mahdollisimman häiriöttömästi. Myös Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti työskenteli alalla Suur-Savon Sähkön sähkö- ja 10 viestilaiteasentajana ennen kuin siirtyi liiton palvelukseen. Osaavat työntekijät ovat osa energiahuoltovarmuuttamme. Sähköliitto toimii sen puolesta, että ala houkuttelee tuleviakin ammattilaisia. Koulutuskysymykset ja työehdot ovat avainasemassa. ”Ansiotaso on verrattain hyvä, toimiala kasvava ja työ vaihtelevaa”, kolmikko luettelee alan etuja. Pasi Ylönen soisi, ettei ammatillisesta koulutuksesta enää vähennettäisi tunteja eikä opettajia. Työpaikkaohjaajien tulisi pystyä kehittämään osaamistaan. Innostava ohjaaja voi sytyttää opiskelijassa kipinän alalle. Sauli Väntti peräänkuuluttaa alalle erilaisia oppimispolkuja sekä ensimmäistä ammattiaan opiskeleville että ammatinvaihtajille. Miten työnantaja voi lisätä vetovoimaansa? ”Palkkaus, työehdot ja arvostetuksi tuleminen vetävät osaajia puoleensa”, Arto Mäkinen arvioi. ”Satsaamalla työhyvinvointiin ja ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen”, Sauli Väntti lisää. ”Ylenpalttisen kilpailuttamisen takia halvimman tarjouksen tehneen firman työtekijät saattavat ajaa satoja kilometrejä toisaalle AIG AR IG ER NEENE Huoltovarmuus kaipaa lisää energiaosaajia Suomeen reissutöihin”, Pasi Ylönen harmittelee ja korostaa, että myös kuluttaja-asiakkaat arvostavat paikallisuutta. SÄHKÖLIITTO, ALAN ASIANTUNTIJA › Noin 34 000 jäsenen ammattikuntaliitto, johon kuuluu sähköisillä aloilla työskenteleviä, alalle opiskelevia ja alalta eläköityneitä. › Neuvottelee muun muassa valtakunnallisen energia-ictverkostoalan työehtosopimuksen Energiateollisuus ry:n sekä Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluu noin 4 500 sähköliittolaista. › Liiton energia-, ict- ja verkostoalan johtokunta seuraa alaa ja ohjaa sen kehittämistä, käsittelee työehtosopimukseen liittyviä asioita ja tekee liiton hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvissa asioissa. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

AIGRENE MAINOSLIITE MAINOSLIITE Professori Pertti Järventausta (TAU) ja yliopettaja Pirkko Harsia (TAMK) sekä hankkeen koordinaattori, lehtori Kari Kallioharju (TAMK). ENERGIA ENERGIA STEK RY › rahoittaa mm. korkeakouluopetuksen kehittämistä ja tutkimusta › tukee lasten ja nuorten tutustumista sähkön ja energian mahdollisuuksiin › vuosibudjetti noin 2,7 miljoonaa euroa Tutkimuskohteena sähkö energiamurroksen keskiössä Mitä vihreä siirtymä edellyttää sähköjärjestelmältämme? Miten se vaikuttaa sähkön käyttöön? Vastauksia haetaan Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Tampereen yliopiston (TAU) yhteistyöhankkeessa Sector Integration and Electric Decade. V iisivuotinen hanke sai 750 000 € rahoituksen Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:ltä, joka rahoitti myös edeltänyttä energiaratkaisuihin keskittynyttä hanketta. "Nyt alkava hanke edistää yhteistyötä oppilaitosten kesken niin tutkimuksessa ja koulutuksessa kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessakin", sanoo professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta. Osapuolilta löytyy osaamista sähköenergiajärjestelmästä ja -markkinoista sekä talotekniikasta ja paikallista energiaratkaisuista. Yhdistyessään ne luovat uutta näkemystä sektori-integraatiosta. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Oppimisympäristön kehittämistä uusille osaajille "Varmistamme tulosten hyödyntämisen aktiivisella yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa", Järventausta kertoo. "Nostamme uutta tietoa esiin eri foorumeilla ja mediassa sekä tarjoamme sitä tueksi päätöksentekoon ja säädösten uudistamiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään tutkinto- ja täydennyskoulutusta." STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen näkee, että energiajärjestelmän sähköistyminen ja sektori-integraatio muuttavat rakennettua ympäristöämme jopa ennakoitua nopeammin. Tämä avaa uusia mah- dollisuuksia, joihin tarttuminen vaatii monipuolista osaamispohjaa ja huippuluokan tekijöitä. "Tuemme jatkuvasti korkeakoulujen opetuksen kehittämistä ja tutkimustoimintaa. Näin haluamme osaltamme uudistaa sitä oppimisympäristöä, jossa kasvaa uusia osaajia", hän sanoo. STEK ry:n merkittävin tuki kohdentuu energia- ja sähköalan korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen. Monivuotisia hankkeita on käynnissä Tampereen lisäksi LUTyliopiston, Aalto-yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. 11

MAINOSLIITE VAMKissa nähdään, että ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli vihreän siirtymän mahdollistajina Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimushankkeissa ja koulutuksessa korostuvat tällä hetkellä voimakkaasti uusien energiamuotojen kehitykseen ja vihreään siirtymään liittyvät asiat. Keskiössä ovat esimerkiksi tuulivoimaan, vetyyn, kysyntäjoustoon sekä energiavarastointiin liittyvät kysymykset, joilla on paljon sekä alueellista että kansallista merkitystä. V AMKin Tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen aloittaa korostamalla sitä, että korkeakoulun rooli määräytyy erityisesti teknologiateollisuuden tarpeiden mukaisesti. "Meidän tulee varmistaa, että vihreään siirtymään liittyvä osaaminen on ajanmukaista niin valmistuvien kuin työelämässä olevien ammattilaisten osalta." VAMKissa koetaankin, että oman toiminnan tulee asettua hyvin linjaan energiamurroksen tuomien muutosten kanssa. Ammattikorkeakoulujen vahvuus nähdään erityisesti soveltavassa tutkimuksessa ja koulutuksessa, sekä tiiviissä yhteistyössä muiden oppilaitosten, yritysten ja viranomaisten kanssa. "Tutkimustoiminnan aikahorisontissa olemme pidemmälle tulevaisuuteen katsovien yliopistojen ja nykyhetken teollisuuden välimaastossa, ja pyrimme ennakoimaan energiasektorin kehitystä vähintään muutamia vuosia eteenpäin", kuvailee Smart Industry TKI-alustan vetäjä ja yliopettaja Ossi Koskinen. 12 Uusiutuvat energialähteet muuttavat koko järjestelmää Monet VAMKin tämänhetkisistä hankkeista käsittelevät uusiutuviin energialähteisiin liittyviä haasteita. Yksi hankkeista FESIO pyrkii tukemaan energia-alan muutosta vastaamalla uusiutuvaan sään mukaan vaihtelevaan tuotantoon energiavarastointi- ja kysyntäjoustoratkaisuilla "Uusien tuotantomuotojen sääriippuvuus tarkoittaa, että sähkönkulutusta täytyy säätää tuotannon mukaan. FESIO-hankkeessa tähän etsitään esimerkiksi kysyntäjoustoon perustuvia ratkaisuja", Jukka Hautala, sähkötekniikan lehtori, kertoo. Myös energiavarastointi ja akut ovat nousevia aiheita, joihin liittyvä osaaminen tulee jatkossa olemaan kriittistä. "Tämän osalta kaksi tärkeää hanketta ovat Akkupaketti, jolla kehitetään ammatillisten oppilaitosten akkuteknologiaan liittyvää osaamista, sekä Pohjanmaan alueella uusiokäytettyjen akkujen liiketoimintapotentiaalia kartoittava hanke", kertoo Energiatekniikan yliopettaja ja Smart City-tutkimusalustan vetäjä Juho Heiska. Meidän tulee varmistaa, että vihreään siirtymään liittyvä osaaminen on ajanmukaista niin valmistuvien kuin työelämässä olevien ammattilaisten osalta. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Merituulivoimalla ja vedyllä saadaan aikaan suuria ilmastovaikutuksia Merituulivoimaloita perustetaan tällä hetkellä kiivaaseen tahtiin. Energia- ja ympäristötekniikan lehtori Toni Lustila kuvailee, että merituulivoimasta puhutaan jopa uutena perusvoimana. "Merituulivoimalla voivaan tasata uusiutuvien energialähteiden tyypillistä vaihtelua. Mietinnässä on kuitenkin esimerkiksi se, miten energia siirretään mereltä käyttöön, jossa yksi vaihtoehto on energian siirtäminen vetykaasuna. Nämä ovat isoja kysymyksiä, joita tutkimme esimerkiksi vihreän vedyn H2-hankkeessa." Harmaasta vedystä vihreään vetyyn siirtymisellä on myös suuria ilmastovaikutuksia monille teollisuuden sektoreille, joiden on muuten vaikea saavuttaa hiilineutraalisuus. Myös uusia käyttökohteita valmistellaan jatkuvasti esim. terästeollisuudessa. Esimerkiksi Raahen terästehtaalla vihreään CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU vetyyn siirtyminen leikkaisi paikallisista hiilidioksidipäästöistä merkittävän osan Vihreään siirtymään liittyvät kysymykset ovat VAMKissa esillä myös uusissa koulutuskokonaisuuksissa. Tulevaisuuden vetytalouteen panostetaan esimerkiksi tuottamalla yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa Jatkuvan Oppimisen ja Työllisyyden Palvelukeskukselle (JOTPA) laaja 30 opintopisteen vetykoulutus. Valtakunnallinen, verkkopohjainen koulutus on suunnattu työelämässä oleville ja käynnistyy syyskuussa 2023. Myös akkuteknologiaan liittyen on suunnitteilla kaksi uutta JOTPAN rahoittamaa koulutusta, joista toinen keskittyy erityisesti liiketalouden näkökulmaan ja toinen on VAMKin koordinoima, yhdessä LABin, Centrian ja EduVamian kanssa suunniteltu laaja akkukoulutuskokonaisuus. VAMKin fokusaiheisiin pääsee tutustumaan myös maaliskuussa Vaasassa järjestettävällä EnergyWeekillä, jonne oppilaitos toteuttaa yhden seminaareista. AIGREAN AIG E IGRREENNEE ENERGIA VAASA ENERGYWEEK 20.-24.3.2023 Kaupungintalo, Senaatinkatu 1, Vaasa Vaasassa vuosittain järjestettävä EnergyWeek kokoaa yhteen osallistujia ja puhujia kaikkialta maailmasta jakamaan tietoa, kuulemaan viimeisimmistä uutisista ja laajentamaan verkostojaan. VAMK on yksi EnergyWeekin pääkumppaneista. Tapahtuma keskittyy uusiutuviin energioihin, älykkääseen energiaan, kaasuenergiaan ja energian varastointiin. Esillä on ajankohtaisia teemoja kuten digitalisaatio, akut ja varastointi, kiertotalous, tulevaisuuden älykkäät kaupungit, energian sääntely, liiketoiminta ja innovaatiot. VAMK järjestää tapahtuman yhteydessä seminaarin tuulivoimasta, jossa pureudutaan tuulivoiman haasteisiin ja mahdollisuuksiin Suomen vihreässä siirtymässä. 22.3. 13:00-14:30 Wind Seminar 4: Coping with Intermittent Wind Power https://www.energyweek.fi/seminar/ wind-seminar-4/ 13

MAINOSLIITE E nergiavarastoinnin liiketoiminta-alueet jakautuvat tyypillisesti kahteen, joista ensimmäinen asettuu energiantuotantoon ja sähköinfrastruktuuriin, toinen kulutuksen puolelle sijoittuviin sovelluksiin. Enicon ratkaisut kattavat erityisesti jälkimmäistä ja soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi kiinteistöissä, teollisuudessa tai autonlatausinfrastruktuurissa. "Olemme Suomessa hyvin harvalukuisessa joukossa. Meidät erottaa kilpailijoista myös keskittymisemme pitkälle vietyyn tuotteistamiseen. Laitteistomme ovat all inclusive -periaatteella toimivia ja voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja helposti. Erityistä on myös se, että valmistamme liikuteltavia varastoja", kertoo Enico Oy:n toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki. Enicon laitteistoille on kattavasti sovelluskohteita. Ne voivat toimia esimerkiksi varavoimalähteinä, ilman emissioita. "Energiavarastolla voidaan varmistaa katkoton sähkönjakelu, mikä on merkittävä osa nyt paljon keskusteluissa esillä olevaa huoltovarmuutta ja resilienssiä. Yhtä lailla sen avulla voidaan luoda vaikkapa autonlatausasema kausiluontoiseen käyttöön", Lähteenmäki kuvailee. Enicon energiavarastoinnin ratkaisut tukevat uusiutuvan energian hyödyntämistä ja huoltovarmuutta Energiamurroksessa ja kiivaasti etenevässä vihreässä siirtymässä energiavarastot näyttelevät yhä tärkeämpää roolia. Erityisesti kulutuksen puolelle suunniteltujen energiavarastojen valmistaja, vuonna 2019 perustettu kotimainen Enico Oy erottuu markkinassa pitkälle tuotteistetuilla ja monipuolista hyötyä tuottavilla vaihtoehdoilla. Energiaa palveluna ja ansaintapotentiaalin maksimointia Enico panostaa tällä hetkellä palvelutuotantomalliin EaaS, eli energy as a service, -periaatteella, jossa energiavarastoa ei tarvitse hankkia pysyvästi omaan käyttöön. Tämän avulla esimerkiksi teollisuuden toimijat voivat poikkeuksellisessa geopoliittisessa tilanteessa varautua sähkökatkoihin, ilman mittavaa investointia. 14 "Voimme tarjota palvelua lähes ilmaiseksi, koska hyödynnämme energiavarastoja kahdessa käyttökohteessa rinnakkain. Kun sähkönjakelu on normaalia, toimii energiavarasto taajuusreservimarkkinalla. Sähkönjakelun estyessä siirtyy energiavarasto varavoimaksi asiakkaalle." Lähteenmäki kuvaileekin, että Enicon tavoitteena on hyödyntää energiavarastoja monitoimityökaluina, joilla on rinnakkaisia ansaintamalleja. "Esimerkiksi aurinkovoimaloissa energian tuotanto ei kata koko vuotta, mutta kiinteät kustannukset juoksevat vuoden ympäri. Voimalan liittymä on mahdollinen piste energiavarastolle, mikä luo voimalalle ansaintapotentiaalia reservimarkkinalla." Investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat ennennäkemättömällä tasolla ja se tarkoittaa lisääntynyttä varastoinnin tarvetta. Lähteenmäen mukaan energiavarastoilla on paikkansa jokaisessa vaiheessa energiantuotantoa ja -kulutusta. "Energiavarastoja tarvitaan aurinko- tai tuulivoimaloissa, vetylaitosten tasaista energiaa turvaamaan ja lopuksi kulutuksen päässä teollisuudessa, liike-elämässä ja kriittisessä infrastruktuurissa. Energiavarastot ovat voimavaroja, joilla kokonaisuus pysyy tasapainossa", hän vetää yhteen. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Nevel muuttaa ENERGIA teollisuuden TOIMITUSVARMUUDEN sivuvirrat energiaksi Energiakriisi vauhdittaa siirtymää kohti kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa. Siirtymä pois fossiilisista polttoaineista vaatii yrityksiltä investointeja ja resurssitehokkaita ratkaisuja. Nevelin toimitusjohtaja Thomas Luther kannustaa yrityksiä tarttumaan ajoissa vihreän siirtymän mahdollisuuksiin. ja kustannustehokkuuden lisäksi päästövaatimukset ohjaavat yrityksiä etsimään kestäviä energia- ja kiertotalousratkaisuja, jotka mahdollistavat resurssien tehokkaan hyödyntämisen sekä siirtymän uusiutuvaan energiaan. Yritykset, jotka ovat reagoineet ajoissa rakentamalla ympäristömyönteisiä energiaratkaisuja, pystyvät nyt kasvattamaan tuotantoaan ja liiketulostaan. ”Vastuullisuus ja ilmasto ovat nyt asiakkaidemme agendalla vahvemmin kuin koskaan. Vihreän siirtymän vauhdittaminen on mahdollisuus, johon monet yritykset ovat tarttuneet. Nyt on aika toimia, sillä muutoksesta on tulossa elinehto yrityksien kilpailukyvylle”, sanoo Nevelin toimitusjohtaja Thomas Luther. Nevel tarjoaa teollisuuden kestäviä energia- ja kiertotalousratkaisuja. Olipa kyseessä lämmitys, vesi, sähkö tai kiertotalous, Nevel kehittää asiakkailleen heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivat teknologiset ratkaisut. Antamalla vastuun energiantuotannosta osaavalle infrastruktuurikumppanille, yritykset voivat vapauttaa pääomaa ja keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. ”Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme luottokumppani vihreässä siirtymässä. Autamme yrityksiä luomaan muutoskarttoja kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja saavuttamaan päästövähennyksiä”, Thomas Luther kertoo. Teollisuuden sivuvirroissa piilee merkittävä potentiaali rakentaa paikallisia kiertotalouksia, joissa yrityksen omista prosesseista syntyviä jäte- ja materiaalivirtoja hyödynnetään energiantuotannossa. Nevel rakentaa parhaillaan mm. biokaasulaitosta, jossa kaikki asiakkaan tehtaalla syntyvä orgaaninen jäte muutetaan biokaasuksi. Hanke on malliesimerkki kiertotalousratkaisusta, joka mahdollistaa teollisuudesta syntyvän hukan lähes täyden hyödyntämisen. Lue lisää: www.nevel.fi CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 15

MAINOSLIITE Vaasan yliopisto – vahvaa tekniikan tutkimusta, vahvaa yritysyhteistyötä Vaasan yliopiston vahva tekniikan alojen, kuten energiatekniikan, tutkimus on kasvattanut tunnettuuttaan maailmalla. Apulaisprofessori Miadresa Shafiekhah on esimerkiksi tuottanut yli 500 julkaisua ja hänet on valittu maailman vaikutusvaltaisimpien tutkijoiden listalle. Vaasassa maailman vaikuttavimpia tutkijoita 12 Vaasan yliopiston tutkijaa, 10 tekniikan alalta, valittiin Stanfordin yliopiston ja Elsevierin julkaisemalle listalle, joka käsittää kaksi prosenttia maailman vaikuttavimmista tutkijoista. Yksi listan huipuista on neljä vuotta Vaasassa viihtynyt, kestäviin ja joustaviin energiajärjestelmiin erikoistunut sähkötekniikan apulaisprofessori Miadreza Shafie-khah: ”Sain useita tarjouksia eri yliopistoista, mutta Vaasa osoittautui sopivimmaksi vaihtoehdoksi. Täällä oli selkeä ajatus siitä, minkälaista lisäarvoa tuon yliopistolle, ei ole kateutta ja toiminta on joustavaa. Vastaanotto oli lämmin ja ilmapiiri on hyvä.” V aasan yliopisto on tunnettu kauppatieteiden perinteestään, mutta monelle tulee yllätyksenä vahva tekniikan alan opetus ja huippututkimus. Koulutusohjelmista löytyy esimerkiksi sähkö- ja energiatekniikkaa, tietotekniikkaa ja automaatiota sekä tuotantotaloutta. ”Saimme 134 hakemusta hakiessamme dataarkkitehtuurin professoria - yksi oli Suomesta. Kotimaassa on vielä työnsarkaa”, pohtii Vaasan yliopiston dekaani, tuotantotalouden dosentti Raine Hermans. Hermans on tehnyt uransa innovaatiotoiminnassa työskennellen elinkeinoelämässä julkisella sektorilla ja tutkimuslaitoksissa. Vaasan yliopistossa hänen agendallaan on mahdollistaa energia-alan markkinamurros ja konkretisoida, mitä tulee tapahtua, jotta markkina muuttuu. Hän toimii niin kuin opettaa: ”Teimme esimerkiksi uudenlaisen kilpailutuksen hiilineutraalille energiajärjestelmälle. Sen sijaan, että akut, paneelit ja energiavarastot hankittaisiin erikseen, ne ostetaan palveluna – tämä laittoi paineen energiayhtiöille tuottaa kyseisenlainen palvelu.” 16 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE ENERGIA 12 Vaasan yliopiston tutkijaa valittiin Stanfordin yliopiston ja Elsevierin julkaisemalle listalle, joka käsittää kaksi prosenttia maailman vaikuttavimmista tutkijoista. Iranilaissyntyistä Shafie-khahia ei valittu ainoastaan arvostetulle listalle, vaan hän sai myös tunnustuksen alan nousevana tähtenä: kahden tohtoritutkinnon ohella hän on tuottanut yli 500 julkaisua. Muun muassa Portugalin ja Italian kautta Suomeen päätyneen Shafie-khahin tavoitteena on kannustaa sekä opiskelijoita että kollegoita luovuuteen, innovointiin ja aikaisempaa useampiin julkaisuihin. ”Toiminta on ketterää, projektien määrä on suurempi kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, tutkimusprojektit ovat relevantteja alan kehityksen kannalta ja mahdollisuudet laadukkaisiin julkaisuihin ovat hyvät.” Työhön valmistava yliopisto Yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä Vaasan ammattikorkeakoulun sekä paikallisten yritysten kanssa. Alueella toimii Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, joka tarjoaa työpaikkoja kymmenille tuhansille. Yliopiston teknillisten tieteiden ainejärjestö Tutti ry:n puheenjohtaja sekä automaatio- ja tietotekniikan 4. vuoden opiskelija Honn Lam muutti Vaasaan Tampereelta: ”Onnekas sattuma toi minut tänne! Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka työelämään valmistava yliopistomme on.” Kesätyömahdollisuudet alueella ovat hyvät, sillä yritykset palkkaavat kesäisin satoja opiskelijoita. Tosin kysyttäessä, onko Lam tehnyt kesätyötä Vaasassa, vastauksesta kumpuaa, että kannustus innovatiiviseen ajatteluun on mennyt perille: ”Työskentelen itse asiassa opiskelijakavereideni kanssa perustamassa ohjelmistoalan startupissa.” CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 17

MAINOSLIITE Päästötön, tehokas ja kompakti QHeatin seuraavan sukupolven lämpökaivot tuovat puhtaan energian tiiviisti rakennettuun ympäristöön. L ämpökaivot ovat päästötön ja omavarainen tapa tuottaa lämmitysenergiaa. Ilmastotavoitteiden edetessä ja energian hinnan noustessa kaivojen kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Maalämpökaivoja on pitkään käytetty ensisijaisesti pienkiinteistöissä johtuen kaivojen tehorajoituksista: Suurempien kohteiden lämmittäminen edellyttää kymmenien lämpökaivojen rakentamista. ”Tehokkaasti kaavoitetuilla tonteilla kymmenien kaivojen toteuttaminen ei yleensä ole mahdollista, ja tämän vuoksi tiiviisti rakennettuun ympäristöön ja suurineliöisiin kohteisiin ei ole aiemmin ollut tarjolla aidosti päästöttömiä energiaratkaisuita”, sanoo keskisyviin geotermisiin lämpökaivoihin keskittyvän QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara. Mitä syvemmältä lämpöenergiaa ammennetaan, sitä tehokkaammiksi kai- 18 vot muuttuvat. QHeatin kehittämällä teknologialla lämpökaivoista tehdään jopa yli kilometrin syviä. ”QHeatin seuraavan sukupolven lämpökaivot tuottavat lämmitysenergiaa monikymmenkertaisesti perinteisiin lämpökaivoihin verrattuna. Yhdellä kaivollamme lämpenee kokonainen kerrostalo, ja tuottamamme lämpöenergia on myös ehtymätöntä.” Lämpökaivoilla useampia käyttötarkoituksia QHeatin kaivoja käytetään sekä asunto- että teollisissa kohteissa. ”Toteuttamillamme energiaratkaisuilla kaivojamme käytetään paitsi lämmitykseen, myös lämpöenergian varastointiin ja kiinteistöjen viilentämiseen.” Kiinteistökehittäjille keskisyvät lämpökaivot tarjoavat mahdollisuuden ottaa huomioon lähitulevaisuuden ilmastotavoitteet ja hyötyä niistä. Tänään tehdyissä päätöksissä rakennetaan tulevaisuuden kiinteistöportfolio ja tarjonta loppukäyttäjälle. ”Asiakkaiden tietoisuuden lisääntyessä myös regulaatio tiukentuu. Esimerkiksi EU-taksonomia tulee ohjaamaan yhä enemmän rahoituksen hinnoittelua: mitä vähäpäästöisempi rahoitettava kohde, sitä helpompaa on saada edulliset ehdot rahoitukselle. Puhtaiden energiaratkaisuiden valinnassa on pohjimmiltaan kysymys siitä, haluavatko omistajat myydä kiinteistönsä kehityskohteina vai arvokohteina”, Salmenvaara sanoo. PIENEEN TILAAN. SYVÄLLE. QHeatin lämpökaivojen halkaisija on noin perhepizzan kokoinen. Lisäksi lämpökaivoon kuuluu muutaman neliömetrin kokoinen lämpöpumppuyksikkö. QHeatin keskisyvät lämpökaivot ulottuvat jopa yli kilometrin syvyyteen. Yksi QHeatin kaivo vastaa energiantuotannoltaan 30–40 perinteistä maalämpökaivoa, joiden tilantarve olisi 75 000 m2. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE L oimuan juuret ovat syvällä suomalaisessa energiamarkkinassa ja yritys on tuttu esimerkiksi kaukolämpökumppanina. Tällä hetkellä yritys kasvaa erityisesti teollisuuden energiapalvelujen tarjoajana. "Osaamisemme ja toimintamallimme vastaavat hyvin tähän toimialueeseen, ja meillä on sekä kykyä että resursseja laajentua nyt suurempiinkin asiakkuuksiin", Loimuan tekninen johtaja Juha Puolakka kertoo. Yritys panostaa kokonaisvaltaiseen lähestymiseen, jossa asiakas saa yhdestä paikasta koko energiapalveluketjun investoinnista toteutuksen kautta kunnossapitoon ja polttoainehankintaan. Loimua järjestää myös rahoituksen investoinneille ja huolehtii viranomaisvelvoitteista. "Vahvuutemme on myös markkinaympäristön tiivis seuraaminen, kun taas asiakkaiden itsensä voi olla haastavaa seurata esimerkiksi kiristyviä ympäristönormeja", esittää asiakkuus- ja kehitysjohtaja Miikka Veikkola. Energiatehokkuus korostuu jatkossa ENERGIA Loimua tarjoaa kokonaisvaltaisia teollisia energiapalveluja valtakunnallisesti Pitkän linjan kaukolämpöasiantuntijana tunnettu Loimua profiloituu nyt myös teollisten energiapalvelujen kumppaniksi. Vahva toimialaosaaminen, hyvä markkinaymmärrys sekä kokonaisuudenhallintataidot tekevät Loimuasta luotettavan valinnan asiakkaille. Loimuan asiakaskohderyhmässä korostuvat energiaintensiivisen prosessiteollisuuden toimijat esimerkiksi puunjalostusteollisuudesta. Tyypillisesti asiakkaat tekevät energiainvestointeja harvoin, kymmenien vuosien välein. "Meille tämä sen sijaan on jokapäiväistä. Tunnemme markkinan rakenteen, toimittajat ja hinnat. Lisäksi asiakkaat hyötyvät ammattimaisesta projektinhallinnasta", Puolakka mainitsee. Loimuan operatiivisen johtajan Maija Henellin mukaan tärkeitä asiakkaille ovat myös yhteisesti jaetut vastuullisuusarvot. "Pyrimme rakentamaan hiilineutraalia tulevaisuutta niin omassa kuin asiakkaidemme toiminnassa", hän toteaa. Yrityksessä nähdäänkin, että tulevaisuudessa hiilineutraalius ja sen myötä energiatehokkuus korostuvat entisestään. Tämä näkyy palvelutarjoomassa esimerkiksi hukkalämmön hyödyntämisenä. Loimuan asiantuntijat uskovat myös, että energiantuotannon erilaisten vaihtoehtojen hyödyntäminen sekä lämmöntuotannon sähköistäminen nousevat jatkossa yhä enemmän pinnalle. Loimuan oman kasvun osalta tulevaisuus näyttää positiiviselta. Merkittäväksi kilpailueduksi koetaan luotettava ja suoraselkäinen palveluasenne. "Teemme, mitä lupaamme", Henell kiteyttää. "Ja vähän enemmänkin", Veikkola jatkaa. www.loimua.fi/energiantuotanto/ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 19

MAINOSLIITE Ranua on lunastamassa lupaukset arktisesta vihreästä kullasta Ranua on noussut yhdeksi Suomen mielenkiintoisimmista kunnista talouselämän tähtitaivaalla. Suhanko Arctic Platinumin kaivoshanke tarjoaa toteutuessaan liiketoiminmahdollisuuksia monille yrittäjille, samoin ET Fuelsin vihreä metanolitehdas. K ylmä tuuli taivuttaa Suhangon Konttijärven reunamilla kuustenlatvoja. Maisema näyttää tavalliselta etelälappilaiselta erämaalta, mutta sen kallioperä kätkee kerroksiinsa rikkauksia. Palladiumia, platinaa, kuparia, nikkeliä ja kultaa. Esiintymässä on aineksia nostaa Suomi EU:n suurimmaksi palladiumin ja platinan tuottajaksi. Hopeanväristä palladiumia tarvitaan erityisesti bensiini- ja hybridikäyttöisten autojen katalysaattorien valmistamisessa, jotta liikenne kulkee ympäristöystävällisemmin. Platinan ohella palladium lukeutuu tulevaisuuden pelastajametalleihin toisestakin syystä. Niiden avulla edistetään suunnitelmia vihreän vedyn tuottamiseksi. 20 Ranuasta maanalaiset aarteet ovat tehneet hyvin houkuttelevan paikan yrittäjille. Päätoimijana on kaivoshankkeen kehittäjä Suhanko Arctic Platinum Oy (SAP), jossa viimeistellään parhaillaan ympäristö- ja vesitalousluvan päivitystä. ”Olemme panostaneet todella paljon ympäristöasioihin ja siksi selvityksiä on tehty pitkään. Odotamme ympäristölupapäätöstä vuoden 2024 puoliväliin mennessä, minkä jälkeen on mahdollista tehdä investointipäätös kaivoksen rakentamisen käynnistämiseksi”, SAPin projektipäällikkö Juha Rissanen kertoo. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE ENERGIA Hankkeet lisääntyvät Tämän kaltaiset hankkeet lisäävät menestystarinoita ympärillään Toimiessaan täydellä kapasiteetilla kaivos toisi suoria työpaikkoja arviolta 400 ihmiselle. ”Lisäksi muille yrityksille avautuu todella isoja mahdollisuuksia kasvattaa omaa toimintaansa. Tämän kaltaiset hankkeet luovat ihan uutta liiketoimintaa ympärilleen”, Business Ranuan kehittämispäällikkö Mikko Pöykkö sanoo. Vihreiden metallien esiintymä sijaitsee logistisesti loistavalla paikalla, noin 145 kilometriä Kemin satamasta ja noin 45 kilometriä Ranuan kuntakeskuksen palveluista. Ensimmäisenä liikkeellä Ranualla kartoitetaan tämän vuoden aikana, minkä alan yrityksiä ja työntekijöitä tarvitaan ja kuinka paljon. ”Kaivoksen rakentamiseen tarvitaan erikoisosaajia ja rakentamista tukevia palveluja logistiikkaa myöden. Tämän vaiheen jälkeen iso tuotantolaitos vaatii huoltamista, siivoamista ja materiaaleja, henkilökunta asuntoja ja palveluita”, Pöykkö luettelee. Rissanen nyökkää. Yhteistyö Ranuan kunnan ja SAPin välillä on sujunut molempien mielestä hyvin. ”Kaivoksen rakentaminen kestää vähintään kaksi vuotta. Kaivokselle johtavan tien tekoon saatetaan päästä jo tänä keväänä”, Rissanen arvioi. Ranua on nousemassa muutenkin Suomen vihreän energian kärkitekijöihin. ET Fuels aikoo hyödyntää paikkakunnan kylmät puhurit, logistisesti loistavan sijainnin, veden ja perustaa biometanolitehtaan. Tuulivoimalla tuotettaisiin vihreää metanolia meriliikenteelle. Lisäksi joukko pudasjärveläisiä ja ranualaisia maatiloja selvittävät biokaasulaitoksen perustamista. ”Vihreästä siirtymästä ja pohjoisesta painoarvosta on puhuttu todella pitkään, mutta nyt ne alkavat vihdoin realisoitua. Kun Suhanko Arctic Platinum tekee investointipäätöksen, Ranualle on tunkua. Yrittäjien kannattaa olla varhain liikkeellä”, Pöykkö vinkkaa. Suhangon erämaa on vaatinut kärsivällisyyttä, sillä asia on ollut vireillä jo 2000-luvun alusta asti. ”Suomessa lupaprosessit vievät aikaa. Olemme myös halunneet sitoutua siihen, että yhtiö tekee parhaat mahdolliset ratkaisut ympäristön ja sosiaalisten vaikutusten suhteen. Nyt ollaan jo viimeisessä vaiheessa”, Rissanen sanoo. Kuva: SAP CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 21

MAINOSLIITE Teräksen ja metallien päästötön valmistus on edellytys vihreälle siirtymälle Suomalaisessa metallinjalostusteollisuudessa nähdään, että EU:n teollisuuspolitiikassa kaivattaisiin vahvempaa kokonaisvisiota. Tämän pohjana tulisi olla EU:n jäsenmaiden tasavertaisen kilpailukyvyn tukeminen ja puhtaiden investointien houkuttelevuuden varmistaminen. U SA:n Inflation Reduction Act (IRA) muuttaa teollisuuden toimintaympäristöä merkittävästi ohjaamalla investointeja kotimarkkinalle. Vastauksena tähän myös EU pyrkii kehittämään teollisuuspolitiikkaansa. Yhtenä toimenpiteenä nähtiin vastikään julkaistu Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age -suunnitelma, jonka tavoitteena on lisätä teknologian kehittämistä ja valmistusta, nollanettopäästötuotteiden investointeja sekä energiatuotantoa. 22 S uomalaisessa metallinjalostusteollisuudessa nähdään kuitenkin, että suunnitelma ei tarjoa mahdollisuuksia riittäville, rakenteellisille muutoksille. "Valtioiden tukipolitiikan voimakas lisääminen ja sääntöjen vapauttaminen toimii laastarina, mutta teräksen ja metallien valmistuksessa vaaditaan pitkän tähtäimen säätelykehyksen parantamista, toteaa Kimmo Järvinen", Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja. SSAB:lla toivotaan aidosti hiilipäästöjen vähennystä tukevaa politiikkaa Fossiilivapaan teräksen valmistuksen edelläkävijän SSAB:n ympäristöjohtaja Harri Leppänen toivoo, että EU:n tukipolitiikka tukisi Suomen mahdollisuuksia tarvittaviin investointeihin. "Suomessa ja Ruotsissa on erittäin hyvät luontaiset olosuhteet fossiilivapaan teräksen tuotannolle. Saatavilla on hiilidioksidivapaata sähköä ja uusiutuvan energian määrä kasvaa nopeasti. Meillä on myös osaamista ja innovaatioita, sekä käytettävissä kenties maailman parasta rautamalmia Ruotsista. Fossiilivapaalla teräksellä saadaan aikaan merkittäviä hiilidioksidipäästövähennyksiä", hän kertoo. Lähtökohtaisesti Suomessa onkin houkutteleva pohja investoinneille. EU:n valtiontukipolitiikkaa höllentävä ote on kuitenkin riski Suomen kaltaisille pienemmille maille, joilla on vähemmän taloudellisia mahdollisuuksia tukea vihreän siirtymän mukaista teollisuutta. "Pahimmillaan EU:n sisämarkkinoiden kilpailu vääristyy, kun tietyissä maissa teollisuus saa suurta valtiontukea. Fakta on, että investorien hakiessa oikeaa kohdetta, raha näyttelee suurta roolia, eivätkä muut valttimme olekaan yhtä vahvoja", Leppänen toteaa. Sekä Järvinen että Leppänen toivovat nyt Suomen edustajilta aktiivista otetta EU:ssa, jotta jäsenmaihin saataisiin rakennettua toimivaa tukipolitiikkaa. Jos tämä ei onnistu, riskinä on investointien valuminen muualle ja tämänhetkisen positiivisen momentumin hukkaaminen. "Paras skenaario olisi se, että voisimme hyödyntää omat vahvuutemme. Toiveena olisi luoda vihreän teollisuuden ekosysteemi, jossa roolinsa on fossiilivapaalla energialla, vetyteollisuudella ja valmistavalla teollisuudella, ja joka houkuttelisi ulkomaalaisia investoijia", Leppänen summaa. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE ENERGIA Taloyhtiöille suuret säästöt poistoilman lämmöntalteenotolla ja maalämmöllä Kokonaistoimitus ja tuottotakuu Pyydä taloyhtiöllenne maksuton energiakartoitus ja investointilaskelmat: myynti@smartheating.fi | 044 2990 710 | smartheating.fi 23 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

Tarvitsetko lisää johtamis- tai liiketoimintaosaamista? MAINOSLIITE MAINOSLIITE · Oletko edennyt tai etenemässä johtotehtäviin? · Tarvitsetko lisää ymmärrystä kauppatieteiden eri osa-alueista kuten markkinoinnista, rahoituksesta, laskennasta, strategiatyöstä tai vaikkapa yrittäjyydestä? · Haluatko lisää itseluottamusta ja arvostusta asiakkaisen ja kollegojen silmissä? · Tarvitsetko tutkinnon uralla etenemiseen? Olisitko kiinnostunut suorittamaan englantilaisen yliopiston University of Northamptonin MBA-tutkinnon työn ohessa kokonaan Suomessa opiskellen? Aloittamalla opinnot toukokuussa voit suorittaa tutkinnon vielä vanhalla 17 900 euron kokonaishinnalla ja säästät 5 500 €. Hakuaika päättyy 31.3.2023. Katso lisätiedot: www.helbus.fi/kauppatieteiden-maisteri Hakeeko lähipiirissäsi oleva nuori nyt opiskelupaikkaa? Tiesitkö, että: · maksullinen yliopistotutkinto tulee edullisemmaksi kuin yksikin välivuosi · yhteishaussa vain noin joka kolmas hakija saa opiskelupaikan · Helsingin seudun kauppakamarin omistamaan yksityiseen kauppakorkeakouluun HELBUSiin ei ole pääsykoetta tai tiukkaa todistusvalintaa vaan voit näyttää kykysi itse opinnoissa · HELBUSista saat englantilaisen yliopiston University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon 24 Kysy lisää soittamalla tai lähettämällä sähköpostia: Kari Jääskeläinen, puh. 040 501 7627 kari.jaaskelainen@helbus.fi www.helbus.fi CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU