Sortguide 2023 s. 5 Vanille trivdes på lerjorden i Loimaa s. 4 Grymt odlingssäkert korn för kusttraktens förhållanden s. 15 Vårvetesorten Leijona imponerade i Säkylä s. 31 Sakkunnig service i Mjölk-Finland T131473ruotsi_kannet.indd 1 2.2.2023 7:21:47

Så verkar Peltosiemen inom utsädeshandeln Peltosiemen-packerierna fungerar i vår kedja också som försäljare. Har du frågor som gäller utsäde kan du med förtroende vända dig direkt till våra sakkunniga packerier, där du blir väl mottagen. Du hittar kontaktuppgifter till packerierna i slutet av denna sortguide. Nyttig information på vår webbplats www.peltosiemen.fi • Mer detaljerad information om sorterna, bl.a. de nyaste försöksresultaten och packerier som säljer sorterna • Aktuell info om bl.a. kommande evenemang • Packeriernas kontaktuppgifter och de olika packeriernas öppettider • Utsädesräknare och D-värdesräknare • Blankett för offertbegäran Följ oss på sociala medier! Känn din åker och välj den sort som passar bäst De viktigaste faktorerna vid valet av sort är: • • • • Att känna till jordarten och bördigheten och platsens odlingszon Skördens planerade användning och marknadssituationen Avtalspartnerns kvalitetskrav Målsättningen gällande skördetiden Sorternas förädlare/representanter i Finland: Betjänande inhemsk! Plantanova T131473ruotsi_kannet.indd 2 2.2.2023 7:21:48

FÖRORD B etydelsen av högklassigt utsäde och moderna sorter är helt avgörande med tanke på att odlingen skall lyckas och vara lönsam. Frågan är ytterst viktig också för försörjningsberedskapen och hela livsmedelskedjan. Moderna sorter och certifierat utsäde utgör grunden för bästa möjliga skörd i fråga om både kvalitet och mängd, och det har hela livsmedelskedjan nytta av, allt från jordbrukaren till konsumenten. Och när du inte tummar på utsädets kvalitet säkerställer du också att de andra produktionsinsatserna utnyttjas maximalt. Helheten hjälper dig att lyckas med både skördens mängd och kvalitet, liksom också med odlingens ekonomi. Peltosiemen är en finländsk aktör i utsädeshandeln som alltid är på jordbrukarens sida. Våra packerier sköter tillsammans med våra yrkesskickliga kontraktsodlare om en betydande del av Finlands utsädesförsörjning genom att, som vår slogan säger, leverera utsäde från jordbrukare till jordbrukare. Hos oss hittar du marknadens bästa sorter för alla odlingsändamål och vi kommer varje år med nyheter på marknaden. Inför sådden 2023 är vårt sortiment större än någonsin och innehåller både nyheter och andra sorter som redan blivit klassiker. Vi saluför till exempel marknadens avkastningsrikaste och tidigaste bryggerimaltsort Vanille, som just nu gör sitt slutliga genombrott som en av Finlands största kornsorter. Vanille är en synnerligen odlingssäker sort som anpassar sig väl till olika förhållanden, och som både jordbrukarna och industrin tror på. Bland de flerradiga sorterna har nya Huima övertygat med sin utmärkta kombination av skörd och växttid, stråstyvhet och fin handelskvalitet. Vår nya vårvetesort Leijona är ett ytterst balanserat och avkastningsrikt kvarnvete, som vann Käytännön Maamies provrutetävling i Hahkiala år 2021. I vårt sortiment av havre finns ypperliga nyheter i alla växttidsklasser: Luukas, Vahva och Scotty. Ha en givande lässtund med vår sortguide och välkommen på utsädesköp till våra packerier! Timo Uusi-Rauva Verkställande direktör Peltosiemen Oy 1 T131473ruotsi_001-012.indd 1 2.2.2023 7:23:22

INNEHÅLL Korn......................................................... Vertti .............................................................. OnervaBOR.......................................................... Huima................................................................ AlvariBOR............................................................. Grymt odlingssäkert korn för kusttraktens förhållanden........................ Vanille trivdes på lerjorden i Loimaa.. TurkkaBOR........................................................... Toria.................................................................... Försöksresultat av korn........................ Fandaga............................................................ Vanille................................................................ Wish.................................................................... BOR Havre...................................................... 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 8 8 8 9 NiklasBOR............................................................ PerttuBOR............................................................. LuukasBOR.......................................................... Benny.................................................................. Försöksresultat av havre..................... Superspannmål modifieras för torra växtperioder genom förädling................ Vahva................................................................. Scotty.................................................................. 9 9 9 9 10 Vårvete................................................................ 13 IisakkiBOR............................................................ HelmiBOR............................................................. QuarnaBOR......................................................... JaarliBOR ............................................................. Leijona................................................................ Iceman............................................................... Försöksresultat av vårvete.................. Vårvetesorten Leijona imponerade i Säkylä.............................................................. Höstsäd................................................. Ibarra -höstvete............................................. Igloo -höstvete............................................... KWS Emerick -höstvete............................. SW Magnifik -höstvete............................... Skagen -höstvete.......................................... Dankowskie Granat -höstråg.................. Försöksresultat av höstvete .............. 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 16 16 16 17 18 18 18 18 KWS Jethro -höstråg................................... KWS Kosmos -höstkorn............................. Försöksresultat av höstråg ................ 19 19 19 Ärt och bondböna............................ 20 Eso -ärt.............................................................. MatildaBOR -ärt............................................... Försöksresultat av ärt och bondböna .................................................. Ingrid -ärt.......................................................... VireBOR -bondböna....................................... SampoBOR -bondböna................................ LouhiBOR -bondböna.................................... Ärter tryggar försörjningsberedskapen och minskar gödselräkningen.................. 20 20 20 21 21 21 22 23 Oljeväxter............................................ 24 Vallväxter............................................ 26 Vallfröblandningar.......................... 32 SynthiaBOR -vårrybs...................................... Cebra CL -vårraps........................................ Lakritz -vårraps............................................. Drago -vårraps.............................................. LG Architect -höstraps................................ Försöksresultat av oljeväxter............ DorothyBOR -timotej...................................... HerttaBOR -timotej......................................... NuuttiBOR -timotej.......................................... SanttuBOR -ängssvingel............................... Försöksresultat av vallväxter............ EevertBOR -ängssvingel................................ InkeriBOR -ängssvingel.................................. KarolinaBOR -rörsvingel............................... RiikkaBOR -engelskt rajgräs........................ SaijaBOR -rödklöver....................................... SelmaBOR -rödklöver..................................... SW Yngve -rödklöver................................... Sakkunnig service i Mjölk-Finland......... Standardblandningar................................. HiiSi® -kolbindande vallblandningar............................................. Packerier............................................... 24 24 24 24 24 25 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 30 30 31 32 33 35 Layout: PunaMusta, Sisältö- ja suunnittelupalvelut / Marja Tuusa Tryckeri: 2023 2 T131473ruotsi_001-012.indd 2 2.2.2023 7:23:23

KORN Korn odlas till malt-, stärkelse- och foderkorn, men används annars rätt litet som livsmedel. Sortvalet bör göras med beaktande av kornets användning och med kännedom om åkerns bördighet och de övriga odlingsförhållandena. De tvåradiga sorterna är i regel senare än de flerradiga, och mer krävande med avseende på växtplatsen. Korn är en gröda som är särskilt känslig för väta, därför måste markstrukturen och vattenhushållningen vara i skick på de skiften där man tänker så korn. Flerradiga ÄVEN VerttiBOR EKOLOGISKT - En flerradig, avkastningsrik tidig kornsort, lika avkastningsrik som många senare sorter - Växttid 82,7 dagar - Strået är mycket starkt och för ett flerradigt korn mycket kort, i officiella sortförsök har förekommit 0 % liggsädsprocent. - I fråga om sjukdomshärdighet hör Vertti till de bästa tidiga konsorterna, den är mycket härdig mot alla de viktigaste sjukdomarna hos korn - Kärnstorleken är stor och (44,6 g) och även hektolitervikten är hög (64,9 kg). - Proteinhalten är 12,9 %. - Passar för odling av foderkorn på hela kornodlingsområdet, klarar sig skäligen bra också på sura åkerskiften - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab NYHET OnervaBOR - En av de tidigaste flerradiga kornsorterna, växttid 84,9 dagar och kravet på värmesumma i samma klass som hos Aukusti. - Hör till de bästa i sin växttidsklass i alla odlingszoner och på alla jordarter. - Strået är kort (67 cm) och mycket starkt, observerad liggsädsprocent 2,9 %. - Kvalitetsmässigt kan Onerva jämföras med de tvåradiga kornsorterna: kärnan är stor (47,4 g) och hektolitervikten (65,3 kg) och helkornsprocenten (97,0 %) är synnerligen höga. - En mycket högklassig sort som passar bra för produktion av både foder- och stärkelsekorn. - Synnerligen god resistens både mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka, tydlig skillnad jämfört med t.ex. Aukusti. - Passar för odling i zonerna I-IV - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab 3 T131473ruotsi_001-012.indd 3 NYHET ÄVEN Huima Plantanova EKOLOGISKT - Huima är en synnerligen rikt avkastande flerradig sort, vars växttid är 87,8 dagar - Skördenivån är på samma nivå som 2-3 dagar senare sorter - Strået är rätt kort och mycket starkt, liggsädsförekomsten har varit bara 1,9 % - Huimas kärna är tämligen stor och rund till formen, vilket höjer hektolitervikten och förbättrar sorteringsgraden - Har för flerradiga kornsorter hög helkornsprocent (89,3 %) - Huiman passar tack vare de ovan nämnda egenskaperna förutom till foder också utmärkt för stärkelseproduktion - Inga särskilda svagheter har märkts i fråga om sjukdomskänslighet - Huima trivs på alla jordarter och framträder till sin fördel på lerjordar, sorten tål också sur jord tämligen bra - Erfarenheterna från praktisk odling visar att Huima tål torka ytterst bra och trivs bra också på torkkänsliga jordar - Förädlare: Juha Uusitalo, sorträttigheter i Finland Plantanova Oy ÄVEN AlvariBOR EKOLOGISKT - En medelsen och mycket rikt avkastande flerradig foderkornsort, växttid 90,4 dagar - Strået är mycket starkt, ingen liggsäd har noterats i försöken 2015-2022, strålängden är från medellång till något längre (81,7 cm), vilket är en fördel vid odling på torkkänsliga skiften - Inga särskilda svagheter har noterats när det gäller växtsjukdomar, sköldfläcksjuka har inte förekommit alls, och härdigheten mot bladfläcksjukdomar är mycket god, bara förekomsten av stråknäckare och kornets bladfläcksjuka är medelhög 3 2.2.2023 7:23:24

Grymt odlingssäkert korn för kusttraktens förhållanden Text: Riikka Susi Foto: Henrik Holm H enrik Holm i Hirvlax, Nykarleby, är mycket nöjd med kornsorten Huima, ett flerradigt korn som i år var första gången med i försöken. - Beståndet såg så bra ut att jag inte ens hade velat tröska bort det, skrattar Holm med glimten i ögat. - Det fanns ingen liggsäd alls och både axen och kärnorna var superfina. Det var verkligen något att titta på, beskriver Holm. Holm berömmer framför allt att beståndet var så jämnt och skördens kvalitet var så god. Trots den torra försommaren förekom ingen efterbestockning. Huimas kärnor är runda och trinda till formen, vilket höjer hektolitervikten. - Kärnkvaliteten verkar vara perfekt med tanke på vår användning. Kornskörden används som svinfoder, och det är viktigt att kornet är tungt och rent, berättar Holm. Torkkänsliga jordarter en utmaning Gården som Holm brukar omfattar 140 hektar, av vilket 100 hektar med spannmål. Huvudgrödorna är korn och vårvete. Jordarterna på skiftena i området varierar från sandkullar till mer mullrika områden. Särskilt under torra somrar innebär detta utmaningar bland annat för växtskyddet. - En tiondedel av arealen är sandjord och upp till hälften av arealen är torkkänslig. Dessutom gör närheten till havet att det ofta är torrt på våren. Inga lätta förhållanden alltså. En torkhärdig sort som Huima, som har långt strå och stora kärnor, är ett riktigt fynd för oss, berömmer Holm. Holm föredrar tidiga eller tämliga tidiga sorter eftersom spannmål som ska användas till foder för enmagade djur måste vara av god kvalitet. Av samma orsak ska sorterna ha god stråstyrka. - De sorter som har under 90 dagars växttid är lättare att kontrollera. Jag väljer hellre en litet tidigare toppsort och går in för att odla den ”med gasen i botten”. Några åskskurar efter midsommaren gjorde att kornet lade sig på några dubbelrutor, men i övrigt hölls Huima-bestånden stående, berättar Holm. Huima övertygar med sina egenskaper Huima gjorde intryck på Holm eftersom sorten verkar ha allt som behövs. Medelskörden blev 5,6 ton/ ha, trots att sommaren var tämlligen torr och medelskörden sänktes på grund av de torraste fläckarna. - Det anmärkningsvärda är att kärnorna var tämligen stora till och med på de sandiga områdena, trots att beståndet var glest och axen ganska korta. Huima verkar ha verkligt bra torkhärdighet. Den bildar inga onödiga, små kärnor. Det är bra, om de heta somrarna kommit för att stanna, säger Holm. Sommaren 2022 odlade Holm Huima på försök på ett mullrikare skifte på sex hektar. Utsädet köpte han av Bostrand Ab, som han redan länge anlitat i utsädesfrågor. - När man handlar med Torolf Bonäs på Bostrand Ab får man vad man ska ha och servicen är alltid förstklassig. Jag såg en annons om Huima i tidningen och ringde upp Torolf för att fråga om man kunde få utsäde redan till den här vären, ler Holm. Skiftet såddes den 14 maj med en såtäthet på 500 st/m2. Kvävegivan vid kombisådden var måttlig, 70 kg, eftersom man föregående år hade spritt ut svämgödsel av svin på skiftet. Skiftet besprutades mot ogräs den 12 juni, och efter midsommar utfördes svampbekämpning. I samband med ogräsbesprutningen fick beståndet en liten dos stråstärkare. De ställen som led av torka lämnades obesprutade. Holm kunde tröska Huima-skiftena den 14 augusti i synnerligen fint väder. Tröskningsfuktigheten var 16 %. Hektolitervikten var 72 kg enligt snabbmätaren. - Jag kan varmt rekommendera Huima på basis av sommarens odlingserfarenheter. Jag har bara gott att säga om sorten, säger Holm belåtet. 4 T131473ruotsi_001-012.indd 4 2.2.2023 7:23:27

Vanille trivdes på lerjorden i Loimaa Text och foto: Riikka Susi P etri Taimi odlade Vanille-maltkorn i Alastaro i Egentliga Finland första gången sommaren 2022. Har har många års erfarenhet av maltkornsodling, och har prövat på många olika sorter. Att han valde Vanille som maltkornsort berodde på att en samarbetspartner rekommenderade sorten. Han berättade att Vanille är en stråstyv sort, som bra tål att gödslas med hönsgödsel, som används som gödsling på båda gårdarna. - När man har möjlighet att använda stallgödsel och odlar intensivt ska sorterna ha god stråsyrka. Annars blir det problem, konstaterar Taimi. Utmärkta förutsättningar för en stor skörd Taimi odlade Vanille på 50 hektar på en lerjord som är i riktigt gott skick, bland annat tack vare att han återställt täckdikenas kondition, kalkat och använt stallgödsel. I växtföljden ingår också höstråg som luckrar upp lerjorden med sina rötter. Taimi sådde Vanille den 11-16. maj på sex skiften, och använde certifierat utsäde som levererats av Junttilan Tila Oy. De insatser som gjordes tillsammans med ca 140 mm nederrbörd som kom i lagom tid gav honom anledning att förvänta sig en skörd på över sju ton. - Förhållandena var mycket gynnsamma, också beträffande nederbörden. Efter sådden regnade det inte på en tid, men då var det ännu så tidigt i maj att fukten i jorden räckte bra till. Värmeböljan kring midsommar avspeglades som ett glapp i nederbördskurvan. Man får ändå vara riktigt nöjd med det vi fick, det finns ju orter där man fick alltför litet regn, säger Taimi. På de mer mullrika skiftena hade markbearbetningen gjorts med höstplöjning och harvning med fjäderharv på våren. De styvare lerjordarna hade kultiverats på hösten och harvats på våren. I samband med sådden gödslades Vanille med så mycket kväve som är tillåtet enligt miljöstödet. Växtodlingsåtgärderna bestod av ogräs- och svampbesprutning och två behandlingar med stråstärkare. Dessutom fick beståndet ett mangantillskott. - Maltkornsodling och gödsling med hönsgödsel är en svår ekvation. Gödseln avger kväve i lämpliga fuktförhållanden och proteinet stiget lätt, också fast skördenivån är hög. Vanilles proteinhalt borde enligt förädlarens utsägo vara låg och lätt att kontrollera, säger Taimi. Till malt hos Viking Malt Tröskningen av Vanille inleddes 23 augusti. Taimi har ett direktkontrakt med Viking Malt, som har en proteingräns på 11,5 %. Värdena av de preliminära proven av Vanille-partiernas proteinhalt var 11,611,9 %. I början av september meddelade Viking Malt att Vanille godkändes som malt, trots att proteingränserna överskreds en aning. Taimi och hans odlarkolleger har förut gjort liknande observationer om proteinhalterna varit en aning för höga. - Också andra odlare som odlat andra maltkornsorter i det här området har haft rätt höga proteinhalter. På de gårdar som använder hönsgödsel har det sannolikt gått så, att kväve har lagrats i marken de två tidigare, torra åren, och nu upplösts och blivit tillgängligt för växterna tack vare regnen, funderar Taimi. Liggsäd förekom, som förväntat, inte alls. Till Vanilles största fördelar hör förutom stråstyrkan dess förmåga att producera jämstora, präktiga kärnor. - Mängden fjärdesortering i proven var noll och helkornsprocenterna var över 96 %. I ett prov låg över 98,5 % av kärnorna över 2,5 mm i sortering och det är ett verkligt fint tal! På basis av den här sommarens resultat är jag synnerligen nöjd med sorten, summerar Taimi. 5 T131473ruotsi_001-012.indd 5 2.2.2023 7:23:30

- Kärnan är stor: tusenkornsvikten är 44,8 g - Hektolitervikten är god med tanke på att sorten är flerradig: 64,2 kg - Proteinhalten är normal (12,5 %) - Rekommenderas för odling i alla odlingszoner, skördenivån har i förhållande till andra sorter varit särskilt bra i zon II och IV. - Lämpar sig för alla jordarter, är inte heller särskilt känslig för surhet, särskilt rikt avkastande på organogena och grövre jordarter - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab TurkkaBOR - En av de avkastningsrikaste flerradika kornsorterna - Växttid 91,1 dygn - Till Turkkas bästa egenskaper hör det synnerligen starka strået och den anmärkningsvärt stora kärnan - Liggsädsprocenten har varit 0 % i de officiella sortförsöken, och Turkkas tusenkornsvikt (47,1 g) hör till de största hos flerradika kornsorter - Turkka tål bra surhet och har klarat sig bra under olika år på olika jordarter - Turkkas sjukdomshärdighet är som helhet god, härdigheten hos kornets bladfläcksjuka är god, i fråga om stråknäckare och mjöldagg är resistensen av medelnivå - Turkka lämpar sig som foder- och stärkelsekorn, rekommenderas för zonerna I-IV - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab ÄVEN Toria EKOLOGISKT - En högklassig, rikt avkastande och odlingssäker flerradig kornsort, passar bra också för produktion av foderkorn - Ger jämn stor skörd särskilt i odlingszonerna II-IV - Växttiden är ca 91 dagar (Toria har de senaste åren inte längre varit med i de officiella sortförsöken) - Stråegenskaperna är goda, strålängden är ca 76 cm - Enligt förädlaren är Toria en av de flerradiga sorter som exceptionellt bra motstår stråvissning, vilket också har observerats i praktisk odling - Resistensen mot mjöldagg, bladfläcksjukdomar och skäldfläcksjuka är mycket god, strimsjuka och bladfläcksjuka kan förekomma sparsamt - Med tanke på att Toria är ett flerradigt korn är kärnstorleken är verkligen stor, De viktigaste foder- och maltkornsorterna Officiella sortförsök 2015-2022 (LUKE), mätarsort Aukusti. Sorterna i Peltosiemens sortiment är utmärkta med orange. Sorternas bästa eg G Radantal Växttid VärmeSkörd, min (dgr) summa rel.tal re AUKUSTIBOR flr 85,0 865 Mätarsort, skörd kg/ha LENE flr 80,9 823 VERTTIBOR flr 82,7 857 MAINIO flr 84,6 864 ONERVABOR flr 84,9 867 HERMANNIBOR flr 85,0 864 VILDE flr 86,9 891 BRAGE flr 87,1 885 HUIMA flr 87,8 896 ARMAS flr 88,3 894 BIRK flr 88,7 906 ULJAS flr 88,8 902 SANTERIBOR flr 88,8 909 JALO flr 89,6 920 ANNELI 2r 89,7 908 ARILD 2r 89,8 924 ALVARIBOR flr 90,4 918 KAARLEBOR flr 90,5 924 ANNASTINA flr 91,1 938 TURKKABOR flr 91,1 921 RÖDHETTE flr 91,2 940 SYLVESTERBOR flr 91,2 924 BREDO flr 91,6 927 RAGNA flr 92,0 922 SW MITJA 2r 92,1 951 EVERSTIBOR flr 92,2 933 HILLEVIBOR flr 92,6 951 REPEKKABOR 2r 92,8 957 LUHKAS 2r 93,2 960 CONAN 2r 93,8 969 FANDAGA 2r 94,1 969 FEEDWAY 2r 95,1 979 VANILLE 2r 95,2 977 TREKKERBOR 2r 95,7 983 RGT PLANET 2r 95,9 985 EASTWAY 2r 96,0 990 UTA 2r 96,1 984 HARBINGERBOR 2r 96,3 1000 AVALON 2r 96,5 989 NFC TIPPLE 2r 96,8 991 KWS FANTEX 2r 96,9 992 WISH 2r 97,1 1003 ELLINOR 2r 97,2 1000 CRESCENDO 2r 97,2 993 VIPEKKABOR 2r 97,4 997 FENNICABOR 2r 97,7 997 KWS IRINA 2r 97,8 1007 LAUREATE 2r 98,9 1011 100 1 5782 5 100 99 106 1 103 104 1 88 1 103 107 1 103 1 106 1 107 1 109 1 109 1 114 1 106 105 106 1 110 1 107 1 109 1 112 1 111 1 94 105 108 1 114 97 112 120 114 119 116 112 113 123 110 116 113 99 1 119 126 119 115 99 113 108 120 1 6 T131473ruotsi_001-012.indd 6 2.2.2023 7:23:31

ernas bästa egenskapet är utmärkta med grönt. Grova Lågt rd, min. jordar Lerjordal, Gyttjelera, pH, al rel.tal rel.tal rel.tal rel.tal 0 100 82 5894 0 97 9 6 104 3 98 4 100 8 102 3 101 7 104 3 104 6 106 7 105 9 105 9 108 4 107 6 112 5 6 105 0 107 7 102 9 103 2 109 105 4 99 5 8 109 4 110 7 2 112 0 124 4 114 9 119 6 123 2 115 3 118 3 124 0 6 121 3 9 106 9 121 6 131 9 125 5 115 9 3 122 8 115 0 128 Ligsädd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hlv (kg) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Helkorn % (>2.5mm) 100 100 100 10,5 74,5 42,4 64,2 12,6 711 82,7 5640 6595 5375 102 97 4,0 67,3 39,2 63,6 13,8 782 73,8 94 107 0,0 63,8 44,6 64,9 12,9 733 85,7 104 107 97 13,5 69,8 41,4 65,0 12,5 752 75,6 103 114 87 2,9 67,0 47,4 65,3 12,8 754 97,0 104 108 98 0,0 69,0 43,4 65,9 13,0 766 85,5 85 83 95 5,6 69,8 40,1 62,9 13,3 686 74,9 109 96 10,0 71,0 39,0 65,2 12,4 721 78,8 108 110 103 1,9 67,9 44,6 66,5 12,1 732 89,3 102 102 86 9,6 74,3 41,2 65,5 12,5 740 79,9 104 107 86 8,7 72,8 48,3 65,5 11,6 704 89,2 102 112 90 3,5 69,0 46,4 66,2 12,5 759 93,5 111 114 107 72,7 46,9 66,7 12,0 743 95,7 110 101 91 70,3 42,1 65,1 11,5 711 78,7 123 109 30,5 78,9 48,6 66,4 12,9 855 89,5 104 12,9 76,7 49,0 69,7 12,7 772 91,4 101 113 0,0 81,7 44,8 64,2 12,5 747 86,2 106 107 107 0,8 71,6 45,2 63,9 12,0 717 85,5 110 122 111 73,2 45,2 65,6 12,0 753 79,7 106 110 97 0,0 69,7 47,1 65,4 12,2 743 89,7 113 118 114 73,4 41,9 63,2 11,4 698 83,7 114 106 121 0,0 73,0 44,4 63,6 11,3 718 87,8 115 109 102 0,0 71,9 39,3 65,0 11,7 740 81,9 61 101 0,0 72,4 41,0 64,2 12,5 666 85,8 106 20,3 72,1 46,4 68,5 12,7 754 87,2 106 108 99 0,0 74,0 46,1 63,2 12,3 762 91,6 121 94 4,8 72,2 43,9 63,8 11,4 741 85,7 99 7,3 67,3 44,7 68,9 12,8 740 89,1 115 11,2 65,5 49,7 68,7 12,0 762 90,7 120 11,6 72,3 49,3 68,1 11,9 816 91,3 117 106 72 9,6 66,3 51,7 66,9 11,6 752 94,3 122 110 102 7,1 65,3 48,2 67,3 11,3 770 90,7 117 99 5,9 70,9 53,9 66,6 11,6 755 94,2 115 98 80 12,4 66,4 49,3 66,8 11,5 739 89,2 114 104 93 15,7 70,2 50,3 66,5 11,3 730 93,5 126 111 92 3,5 65,5 48,9 67,1 11,0 781 92,4 111 93 10,7 71,0 54,9 66,2 11,5 714 92,9 116 69,1 48,4 68,4 11,6 773 93,0 115 7,3 70,0 52,6 66,1 11,6 741 94,6 102 82 83 4,9 66,2 49,9 66,3 11,4 640 92,2 120 90 9,7 65,0 48,9 65,7 11,2 748 93,3 126 115 19,6 72,6 53,2 65,4 10,7 786 95,5 119 104 87 24,7 71,4 49,2 65,2 11,2 761 93,1 118 25,0 76,3 51,3 65,0 11,3 733 95,3 100 6,7 67,0 49,0 67,7 12,5 719 94,0 113 9,5 66,1 47,8 66,3 11,4 719 91,3 108 0,0 64,6 49,2 64,5 11,4 705 92,8 121 91 30,5 68,4 51,0 64,2 11,2 759 93,6 Stärkelse (%) 59,6 58,2 59,3 59,5 59,0 58,8 58,7 59,6 59,9 59,1 60,6 59,8 60,1 60,6 59,5 60,1 59,7 60,1 59,5 60,0 60,6 60,3 60,1 59,5 59,8 59,6 60,1 60,1 60,7 60,8 61,0 61,1 61,0 61,1 61,2 61,6 60,8 60,7 60,9 61,1 61,5 61,5 61,4 61,0 60,3 61,2 60,8 61,0 7 T131473ruotsi_001-012.indd 7 2.2.2023 7:23:31

över 45 gram, och hektolitervikten är mycket hög, nästan i klass med de tvåradiga sorterna - Proteinhalten något lägre än medeltalet, men eftersom sorten har en hög skärdenivå blir proteinskörden per hektar stor - Rekommenderas för odling på alla jordarter särskilt i zon I-III, men har en- ligt de officiella sortförsöken gett toppskördar så långt norrut som i zon IV, också på sura odlingsplatser har man uppnått skördenivåer över 5000 kg/ha - Förädlare: Graminor, sorträttigheter i Finland: Lantmännen Agro Oy Tvåradiga Fandaga Plantanova - Utmärkt skördenivå i sin växttidsklass - Är i fråga om alla egenskaper en ytterst balanserad sort för foder- och stärkelseproduktion - Växttiden är 94,1 dygn, två dagar tidigare än RGT Planet - Stråstark (liggsäd 9,6 %) och storkärnig sort, tusenkornsvikten är 51,7 gram - Sorteringsgraden är hög, liksom också stärkelsehalten - I fråga om sjukdomsresistens en av de bästa sorterna - Förädlare: Nordsaat Saatzucht, sorträttigheter i Finland: Plantanova Ab Vanille - Marknadens avkastningsrikaste och tidigaste (95,2 dygn) byggerimaltkornssort - Synnerligen stråstyv: liggsäd endast 5,9 % - Vanille godkändes i Finland som maltkorn i januari 2021 - Vanille är en på alla sätt högklassig och odlingssäker sort, handelskvaliteten är utmärkt tack vare den ytterst stora kärnan (53,9 g), höga hektolitervikten (66,6 kg) och höga helkornsprocenten (94,2 %) - Vanille passar perfekt också till stärkelseoch foderkorn - Vanille har synnerligen god sjukdomshärdighet - Trivs för att vara en tvåradig sort tämligen bra även på sur jord - Förädlare: Saatzucht Josef Breun, sorträttigheter i Finland: S.G. Nieminen Oy NYHET Wish - De officiella sortförsökens mest avkastningsrika sort som redan finns i handeln - Tämligen sen i fråga om växttid (97,1 dygn) - Trivs också på sur jord: i resultaten från sur jord var Wish den avkastningsrikaste tvåradiga kornsorten - Bestockar sig rikligt, långt strå - I de officiella sortförsöken har förekomsten av liggsäd varit större än genomsnittet (19,6 %), så användning av tillväxtreglerare rekommenderas särskilt på frodiga bestånd och på näringsrika jordarter - Synnerligen storkärnig sort (tkv 53,2 g) med hög sorteringsgrad (95,5 %) - Hektolitervikten och proteinhalten har i försöken varit lägre än medeltalen, men tack vare den höga skördenivån har proteinhalten blivit högre än medeltalet - Wish är tack vare sin stora förmåga att producera biomassa och skörd ett bra val också för produktion av helsädsensilage - Wish har god sjukdomsresistens; den är resistent mot mjöldagg - Passar för odling till foder och stärkelsekorn - Förädlare: Sejet Plant Breeding, sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab 8 T131473ruotsi_001-012.indd 8 2.2.2023 7:23:32

HAVRE Havre odlas främst till foder, men andelen havre som används till livsmedel har ökat kraftigt i flera år. För havrens del spelar också exporten en viktig roll. Sortvalet sker enligt samma kriterier som för andra sädesslag. Havre trivs på betydligt surare växtplatser än de andra sädesslagen, men ökad surhet kan förlänga växttiden betydligt ÄVEN NiklasBOR EKOLOGISKT - Den mest odlade havresorten i sortimentet - Mycket odlingssäker, synnerligen rikt avkastande havresort - Trivs i olika odlingsförhållanden, har god sjukdomsresistens - Strået är ganska långt men ändå starkt - Skördens kvalitet är god för alla användningsändamål för havre, hektolitervikten är god, protein- och fetthalterna höga och kärnstorleken särskilt stor för tidiga havresorter (39,9 g) - En bra havresort särskilt som kvarnhavre för användning till livsmedel, passar bra också till foder och för export - Rekommenderas för odling i hela odlingsområdet för havre ända upp till zon IV - Ger jämn skörd på alla jordarter, har klarat sig särskilt bra på ler- och mulljordar i havrens huvudsakliga produktionsområde - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab ÄVEN PerttuBOR EKOLOGISKT - Perttu är något avkastningsrikare än Niklas och en mycket tidig sort (91,6 dygn) - Perttus specialegenskap är dess höga halt av betaglukan - Perttu är kortstråig och stråstyv - Kvalitetsegenskaperna är särskilt goda: kärnan är rätt stor, hektolitervikten tämligen hög och skalet är tunnt - Perttu är inte särskilt känslig för havrens bladfläcksjuka - Perttu lämpar sig för odling på alla jordarter, särskilt bra har Pertti klarat sig på lerjord - Perttu passar bra för alla användningsändamål för havre, men på grund av beta-glukanhalten är Perttu framför allt ett bra kvarnhavre - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab NYHET LuukasBOR - Ligger i fråga om avkastning i topp bland de tidiga havresorterna och är 6 % avkastningsrikare än Niklas. - Växttiden (91.9 dygn) i samma klass som för Niklas. - Passar tack vare sin tidighet för odling i alla odlingsområden för havre, särskilt goda skördar har Luukas gett i huvudproduktionsområdena för tidig havre i zon III och IV. - Stråstyrkan i topp bland alla havresorter, observerad liggsädsprocent 13.3 % - Kvalitetsmässigt utmärkt tunnskalig havre: tusenkornsvikten är 39,1 g och andelen små kärnor i skörden är liten - God härdighet mot havrens bladfläcksjuka - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab ÄVEN Benny EKOLOGISKT - Havresort med mycket balansera de egenskaper för sydliga Finland, inga svagheter gällande någon egenskap - Avkastning av toppklass särskilt på lerjord och organiska jordar - Bennys tusenkornsvikt är ca 40 gram, proteinhalten är på havresorternas medelnivå (12,3 %) och hektolitervikten är på mycket god nivå - Stråstyv kvalitetshavre för alla bruksändamål, minsta liggsädsprocenten bland de sena sorterna (14,9 %) - I de officiella sortförsöken har förekomsten av havrens bladfläcksjuka hos Benny varit endast 1,7 % så den är synnerligen härdig mot havrens bladfläcksjuka - Benny lämpar sig för odling i zon I-III, dess avkastning har varit särskilt bra i zon I och II - Jämfört med andra sorter har Benny klarat sig utmärkt på lerjordar och organogena jordarter. - Förädlare: Nordsaat Saatzucht, sorträttigheter i Finland: S.G. Nieminen Oy 9 T131473ruotsi_001-012.indd 9 9 2.2.2023 7:23:32

De viktigaste havresorterna Officiella sortförsök 2015-2022 (LUKE), mätarsort Niklas. Sorterna i Peltosiemens sortiment är utmärkta med orange. Sorternas bästa egenskapet är utmärkta med grönt. Grova Växttid VärmeSkörd, min. jordar, Lerjordal, Gyttjelera, (dgr) summa rel.tal rel.tal rel.tal rel.tal NIKLASBOR 91,5 927 Mätarsort, skörd kg/ha Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hlv (kg) Skal (%) Prot (% 15,1 91,8 39,9 53,2 22,1 13 100 100 100 100 5904 5654 5989 6673 NELLABOR 91,1 945 103 104 108 94 18,3 92,1 38,1 52,7 20,8 13 PERTTUBOR 91,6 950 105 103 116 95 13,2 90,9 38,1 54,4 21,4 13 LUUKASBOR 91,9 935 106 107 108 13,3 91,7 39,1 53,2 21,8 13 MEERI 92,5 930 94 98 90 93,5 39,3 53,1 13 MARIKA 94,6 963 99 99 99 88,8 38,1 53,5 22,3 13 AVETRON 94,8 965 105 112 99 94,1 34,6 54,4 22,1 13 KONTIO 96,3 973 101 101 103 23,8 96,4 39,4 52,3 21,6 13 RINGSAKER 96,5 981 107 107 110 105 19,8 93,6 34,2 54,8 21,7 12 TAIKABOR 97,2 1000 107 114 108 87 11,1 100,1 39,7 54,9 21,5 13 95 12 BOR 14,0 92 OIVA 97,5 995 106 110 105 13,9 90,6 37,9 54,5 21,2 VAHVA 97,8 1001 116 116 116 0,0 98,3 38,5 54,2 21,3 12 HURJA 97,8 998 117 122 114 2,7 85,5 38,6 55,9 22,6 12, CANARY 99,6 1014 114 113 113 21,1 90,3 42,5 54,1 21,3 11, AVAUS 99,8 1021 119 127 116 25,0 94,3 38,9 54,5 21,3 12 18,1 92,8 46,4 53,9 21,9 12 28,7 96,4 39,9 54,0 21,9 11, BOR 97 HARMONY 100,0 1019 110 117 107 SCOTTY 100,2 1025 124 127 123 INKABOR 100,3 1028 117 123 116 100,7 39,9 54,2 21,3 11, MATTY 100,9 1022 113 111 106 30,0 93,1 40,5 53,2 21,5 12, 100,9 1024 116 118 115 14,9 90,9 39,9 54,7 23,0 12 DONNA 101,0 1033 115 118 115 96 10,7 96,3 37,7 53,3 21,7 11, AVENUE 101,0 1023 121 128 120 105 13,1 93,4 44,2 52,1 22,6 12 PROXY 101,1 1034 119 125 115 10,4 99,3 44,4 54,9 21,1 12, BETTINA 101,4 1037 BELINDA 101,5 1026 108 SANDY 102,2 1032 112 BENNY BOR 110 111 112 94 110 91,6 38,3 51,9 22,9 12 109 95 15,4 89,5 37,9 52,7 23,2 12 112 99 22,3 97,2 41,3 54,7 22,5 12 10 T131473ruotsi_001-012.indd 10 2.2.2023 7:23:32

Superspannmål modifieras för torra växtperioder genom förädling Skal (%) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Kärnskör (kg/ha) 22,1 13,9 696 4731 20,8 13,3 683 4964 21,4 13,4 702 5007 21,8 13,5 729 5100 13,9 634 22,3 13,5 659 4763 22,1 13,5 705 5004 21,6 13,4 680 4855 21,7 12,5 674 5107 21,5 13,1 698 5097 21,2 12,8 670 5068 21,3 12,2 712 5609 22,6 12,0 702 5489 21,3 11,8 655 5428 21,3 12,3 736 5692 21,9 12,1 667 5243 21,9 11,5 709 5853 21,3 11,4 663 5574 21,5 12,0 669 5405 23,0 12,3 698 5397 5479 21,7 11,8 679 22,6 12,1 715 5651 21,1 12,0 713 5729 22,9 12,4 679 5183 23,2 12,2 654 5046 22,5 12,2 669 5240 Text: Boreal Växtförädling Ab V Foto: Pia Mäkinen, Salmelan Tila äxtförädling av havre är ett långsiktigt arbete. Ändå kan målsättningarna förändras på vägen. Boreal Växtförädlings nya havreförädlare Hanna Haikka menar, att just det gör förädlingsarbetet särskilt intressant. - Forskningen om havre, och om spannmål överlag, ger oss hela tiden ny kunskap som ska beaktas vid förädlingen. Man måste följa med i utvecklingen, och det passar mig, säger hon. En av de frågor som diskuterats mycket de senaste åren är havrens torktålighet. Havre har ansetts vara mer krävande än korn gällande sitt behov av vatten, men i ljuset av den nyaste forskningen är den här ”gamla sanningen” inte sann. - Enligt en undersökning som Naturresurscentralen gjort finns det ingen skillnad i fråga om arternas vattenbehov. Däremot märkte man att havre är känsligare än korn för hetta under blomningstiden, säger Haikka. Inom växtförädlingen letar man redan febrilt efter metoder för att förbättra havrens förmåga att tåla hetta och torka. Torra år ändrar på naturlig väg förädlingsmaterialet i riktning mot större torkhärdighet. - Havresorterna testas årligen på åkern och jämförs med mätarsorterna. De nya sortkandidater som utväljs under torra år är ohjälpligen sådana som tål torka bättre än mätarsorterna, säger Haikka. I Finland har det varit torra växtperioder bl.a. år 2010, 2018, 2020 och 2021. Men inte heller de torra åren är lika varandra, eftersom perioderna av torka och hetta infaller under olika tillväxtskeden. - Havre och andra sädesslag har vissa kritiska tillväxtfaser, såsom groningen, tre-fyrabladstadiet, blomningen och kärnmatningen, som är de faser som är känsligast för inverkan av torka och hetta. Tidig sådd av havre, god markbördighet och god vattenhushållning är viktiga åtgärder för att skydda grödan mot torka, tipsar Haikka, och tillägger att åtgärdarna är särskilt viktiga då man odlar tidiga havresorter. - Hos tidiga sorter är tiden för kärnmatningen mycket kort. Om beståndet lider av torka just då kan kärnorna bli riktigt magra. Det här är något man kunnat minska med hjälp av förädlingen. Det är den nya havresorten LuukasBOR ett gott exempel på, säger Haikka. Skördens och kvalitetens stabilitet kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det kanske inte längre räcker med att en sort ger bästa skörden under goda växtperioder, utan den måste klara sig också under dåliga växtperioder. Det är en svår ekvation att lösa, men förädlingen har gjort framsteg. Hos de tidiga havresorterna syns utvecklingen bra. - Då den gamla sorten Akseli ännu reagerade kraftigt på torka är den nuvarande dominerande sorten Niklas, den stråstyva kvalitetshavresorten Perttu och marknadens nyaste havresort Luukas redan mycket jämnare när det gäller att ge skörd, säger Haikka. 11 T131473ruotsi_001-012.indd 11 2.2.2023 7:23:36

NYHET Vahva Plantanova - En av sortimentets avkastningsrikaste havresorter, och 2-3 dagar tidigare än sorterna i skördetoppen (97,8 dygn) - Hör till de bästa bland sorterna med medellång växttid i fråga om skörd, kvalitet och stråstyrka - Är som namnet säger synnerligen stråstyv: hittills har det i de officiella sortförsöken förekommit 0 % liggsäd trots att sorten har tämligen långt strå (98,3 cm) - Kärnegenskaperna på god nivå: tkv 38,5 g, hlv 54,2 g, protein 12,2 % - Tunnskalig, liten andel små kärnor - Förädlare: Saatzucht Bauer, sorträttigheter i Finland: Plantanova Ab NYHET Scotty - Sortförsökens avkastningsrikaste handelssort, 24 % avkastningsrikare än Niklas - Sen sort (100,2 dygn), lämpar sig för odling i zon I-III - Trivs på alla jordarter - Strået är långt, och i de officiella sortförsöken har förekomsten av liggsäd varit något större än genomsnittet (28,7 %), så användning av tillväxtreglerare rekommenderas särskilt på frodiga bestånd och på näringsrika jordarter - Skördens kvalitet håller utmärkt nivå: tusenkornsvikten 39,9 g, hektolitervikten 54,0 kg och skalhalten 21,9 % - Mycket god resistens mot havrens bladfläcksjuka - Förädlare: Nordsaat Saatzucht, sorträttigheter i Finland: S.G. Nieminen Oy - De viktigaste havresorterna - Officiella sortförsök 2015-2022 (LUKE), mätarsort Niklas. - Sorterna i Peltosiemens sortiment är utmärkta med orange. Sorternas bästa egenskapet är utmärkta med grönt. 12 T131473ruotsi_001-012.indd 12 2.2.2023 7:23:38

VÅRVETE Vårvete är en relativt krävande odlingsväxt, men trivs ändå på alla jordarter. Även de tåligaste sorterna förutsätter att växtplatsens pH-värde är minst 5,5, men det rekommenderade pH-värdet är 6,5-7. På en surare jord kan vetets växttid blir betydligt längre än tabellvärdet. IisakkiBOR - Synnerligen tidigt (97,0 dygn) och avkastningsrikt vårvete för produktion av fodervete. - Den stora kärnstorleken och höga proteinhalten gör Iisakki till ett riktigt bra fodervete. - Kärnstorleken (41,0 g) har i de officiella försöken varit klart större än hos de andra tidiga sorterna och på samma nivå som hos de bästa sorterna av huvudtypen. - Hektolitervikten håller god nivå. - Beträffande proteinhalten (14,5 %) kan Iisakki klassificeras som en proteinrik sort - Passar tack vare den förträffliga foderkvaliteten utmärkt till foder - Ganska långt strå och god stråstyrka - Iisakki rekommenderas för zon I, II, III och IVe - Passar bättre för södra Finland än andra tidiga sorter - Sjukdomshärdigheten på god nivå - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab ÄVEN HelmiBOR EKOLOGISKT - Förstklassigt, tidigt kvarnvete - Växttid 98,1 dagar, av samma tidighetsklass som Anniina, men klart mer avkastnigsrik - Strået är medellångt och starkt - God sjukdomsresistens - Kvaliteten på Helmis skörd är synnerligen god - Falltalets stabilitet är inte optimalt, men bakningskvaliteten är utmärkt och Helmi är därför ett kvarnvete av premiumklass - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab ÄVEN Quarna EKOLOGISKT - En medeltidig sort, endast 2-3 dagar senare än de tidigaste sorterna - Skördenivån högre än hos de tidiga sorterna - Strået är rätt kort och relativt starkt - Bakningskvaliteten är utmärkt, bästa möjliga till kvarnvete: proteinhalten är hög och proteinets kvalitet utmärkt, falltalsegenskaperna hör till de bästa i sortimentet. - Kärnstorleken är medelstor och hektolitervikten hög - Sortens härdighet begränsar inte odlingen, förekomsten av mjöldagg har varit synnerligen liten, brunfläcksjuka som hos sorterna i snitt - Trivs på alla jordarter som lämpar sig för vårveteodling, särskilt bra på lerjordar och gyttjelera, på torkkänsliga skiftet bara efter övervägande - För odlingszon I-II, de bästa resultaten från zon II, trivs också på gynnsamma växtplatser i zon III - Förädlare: Delley Seed and Plants Ltd, sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab ÄVEN JaarliBOR EKOLOGISKT - Vårvete av äkta huvudtyp - God kombination av växttid (102,8 dygn) och skörd: Jaarli är något senare än Quarna, men tidigare än t.ex. KWS Mistral eller Lennox - Jaarli trivs särskilt bra på gyttjelera och grova mineraljordar - Jaarlis förstklassiga kärnegenskaper, goda sjukdomshärdighet och falltal garanterar att sorten är intressant för spanmålshandeln, dess tusenkornsvikt ät 42,6 g, hektolitervikt 80,5 kg och falltalet 246 enligt de officiella sortförsöken - Har utmärkt handelskvalitet, Jaarlis bakningskvalitet är av premiumklass - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab 13 T131473ruotsi_013-023.indd 13 2.2.2023 7:24:34

Iceman Plantanova - Synnerligen stråstyv, i de officiella sortförsöken är Icemans liggsädsprocent 1,2 % och stråets längd 78,7 cm - Utmärkta odlingsegenskaper och utmärkt härdighet mot växtsjukdomar - Skördenivån är ganska hög - Iceman har i försöken klarat sig särskilt bra på gyttjelera, men trivs bra också på grova mineraljordar och lerjord - Iceman har förstklassig handelskvalitet, kärnan är stor, hektoliterviken hög och proteinhalten är på hög nivå för den här växttidskatergorin, 13,4 % - Särskilt omnämnande får falltalet 275: falltal nära 300 är sällsynta hos sena vårvetesorter - Tämligen sen sort (växttid 105,7 dygn) - Förädlare: Secobra Saatzucht, sorträttigheter i Finland: Plantanova Ab NYHET Leijona Plantanova - Vinnare av Käytännön Maamies´ ruttävling år 2021 - Mycket avkastningsrikt och högklassigt kvarnvete av huvudtypen - Ytterst stråstyv, i de officiella sortförsöken endast 7,2 % liggsäd - Växttiden 103,2 dygn, lämpar sig för odling i zon I-III - Tusenkornsvikten är 42,3 g och hektolitervikten 77,6 kg - Är i fråga om bakningskvalitet en av de bästa tidiga sorterna: protein 13,1 % och falltal 244 - Lämplig för odling på alla jordarter - Förädlare: Selgen a.s., sorträttigheter i Finland: Plantanova Ab De viktigaste vårvetesorterna Officiella sortförsök 2015-2022 (LUKE), mätarsort Demonstrant. Sorterna i Peltosiemens sortiment är utmärkta med orange. Sorternas bästa egenskaper är utmärkta med grönt. Grova Växttid VärmeSkörd, min. jordar, (dgr) summa rel.tal rel.tal DEMONSTRANT 104,4 1073 Mätarsort, skörd kg/ha IISAKKIBOR 97,0 1026 HILKKABOR 97,5 1014 HELMIBOR 98,1 1030 WAPPUBOR 101,2 1053 BJARNE 101,7 1059 ALLI 102,2 1058 KRABAT 102,3 1058 LINNEA 102,7 1062 JAARLIBOR 102,8 1062 BROLIN 103,0 1066 SELINA 103,1 1062 LEIJONA 103,2 1064 KWS MISTRAL 103,3 1069 CALISPERO 104,2 1077 ANABEL 104,6 1077 DISKETT 105,1 1084 AMARETTO 105,4 1088 LICAMERO 105,4 1087 ICEMAN 105,7 1091 KWS PENSUM 105,8 1096 SIBELIUS 105,8 1090 KWS SOLANUS 106,2 1091 WPB TROY 106,4 1100 CALIXO 107,4 1097 CORNETTO 108,6 1113 WICKI 109,0 1113 100 100 5977 6234 93 94 93 94 94 94 84 73 94 98 101 99 96 98 109 112 97 104 99 103 111 115 105 107 104 107 111 110 106 97 99 103 105 105 111 101 101 107 109 106 102 104 104 110 108 108 111 100 109 98 115 Lerjordal, rel.tal Gyttjelera, rel.tal Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hlv (kg) Protein (%) 100 100 2,7 81,1 36,6 78,4 13,1 7 5950 5867 92 95 1,4 80,8 41,0 77,7 14,5 7 94 76,4 35,5 78,2 13,5 7 97 78 5,6 79,0 36,9 76,3 14,1 7 87 5,0 79,6 37,2 76,8 14,8 7 90 1,7 72,8 33,3 77,6 13,7 7 101 106 1,8 80,8 40,0 76,6 13,0 7 95 1,4 76,4 36,3 77,7 14,0 8 106 111 1,5 76,9 41,6 78,4 13,5 8 95 101 5,5 80,0 42,6 80,5 13,8 7 98 95 4,8 82,0 41,6 79,5 12,8 7 109 112 7,7 86,6 41,6 80,6 12,3 8 104 107 7,2 78,6 42,3 77,6 13,1 8 103 102 6,3 79,0 41,8 79,9 13,1 8 111 115 10,5 84,7 38,6 77,6 13,2 8 106 23,5 73,2 36,5 77,9 12,8 7 95 102 2,2 82,4 38,2 78,3 13,0 7 103 99 5,6 85,2 38,9 78,5 12,5 7 104 100 5,1 80,1 44,7 78,6 13,0 8 99 108 1,2 78,7 42,7 79,7 13,4 7 106 104 5,5 83,2 42,2 76,5 13,0 8 107 113 9,0 77,8 42,5 78,7 13,4 8 104 103 18,3 84,1 43,6 79,5 13,8 8 105 129 4,7 76,7 43,6 80,5 13,6 8 107 107 17,8 84,1 43,8 78,0 12,8 8 95 30,1 79,9 39,6 74,4 12,3 7 89 20,1 76,6 41,7 76,7 12,2 6 14 T131473ruotsi_013-023.indd 14 Prote (kg 2.2.2023 7:24:34

tein %) Vårvetesorten Leijona imponerade i Säkylä Text och foto: Riikka Susi S eppo och Tuula Vätti odlade den avkastningsrika vårvetesorten Leijona på sin gård Vätti i Säkylä sommaren 2022. Seppo hade sett ett växande bestånd av Leijona år 2021 i samband med tidningen Käytännön Maamies skördetävling i Hauho, blev intresserad av vad kan såg och berättade det för Simo Tukkikoski. Tukkikoski berättade att han låtit odla Leijona, och nu sökte efter rena bestånd där man hade haft t.ex. sockerbeta som förfrukt för att kunna föröka upp utsäde av en hög utsädesklass. Eftersom den ena ville ha det den andra erbjöd ingicks ett avtal om utsädesproduktion för ett skifte där man de två föregående åren odlat sockerbetor. - På vår gård har man inte producerat utsäde sedan 1980-talet, men eftersom jag som en av de första fick en intressant, avkastningsrik sort att odla var affären lockande. Resten av kornet och vetet vi odlar på gården går till största delen otorkad till en stor broilergård i närheten. Dessutom odlar vi specialgrödor, berättar Seppo. Proteinskörd (kg/ha) 3,1 779 4,5 798 ,5 742 4,1 788 ,8 754 3,7 773 ,0 776 ,0 800 ,5 872 ,8 793 ,8 747 ,3 828 3,1 819 3,1 800 ,2 875 ,8 795 ,0 742 ,5 761 ,0 812 ,4 797 ,0 831 ,4 840 ,8 839 ,6 888 ,8 809 ,3 713 ,2 693 Fallltal 1 273,2 236,8 303,3 230,5 288,3 270,9 239,0 280,8 210,9 246,0 228,9 225,1 243,5 220,4 268,2 192,8 238,9 251,3 190,0 274,8 252,6 259,4 186,2 224,5 187,5 194,4 225,1 Skärtyp för lätta jordarter År 2022 odlades Leijona förutom på hemåkern också på ett knappt tre hektar intilliggande arrendeskifte, tillsammans 12 hektar. Skiftena hade plöjts på hösten och fjäderharvades två gånger på våren, och de vältades efter sådden. Hälften av gårdens åkrar skulle med tanke på jordarten passa också för vårplöjning, men betskiftena hade plöjts på hösten för att man ville mylla ner blasten. Vid kombisådden fick Leijona 500 kg/ha Yara Mila Y20 och senare gödslades åkern med spårämnen i samband med besprutningarna. - Skärtypen på min såmaskin är ett så kallat gåsfotsskär, som sprider fröna bredvid varandra vilket gör beståndet tätare. Det har den fördelen under växtperioden att ytan med kal jord som avdunstar mycket vatten blir mindre. Det märks särskilt när man odlar vete med mindre bestockning. Metoden passar för den här typen av lätta jordar, och också de lätta jordarterna ska vara väl bearbetade. På hårdare jordar blir det problem eftersom gåsfotsskäret inte riktigt klarar av styv lera. Den här typen av skär är inte särskilt vanlig, men vi får se om inte metoden blir vanligare när man börjar söka olika sätt att minska avdunstningen, funderar Seppo. 15 T131473ruotsi_013-023.indd 15 Gediget kunnande och också litet tur När Seppo och Simo Tukkikoski synade Leijona-beståndet den 20 juni i fjol somras, såg brodden fin och jämn ut, även om odlaren ansåg att den var litet gles. På våren hade det bara funnits 3,6 ton utsäde av hög utsädesklass att köpa, och för den areal som odlades innebar det ca 292 kg per hektar. Utsädet räckte då till knappt 630 kärnor per kvadratmeter. - Men det räddade situationen den här gången och skördenivån blev bättre än vi väntat. Om det hade funnits mycket utsäde och jag hade kunnat så 350 kg skulle Leijona-vetet sannolikt lagt sig. Också nu var det nära att bli liggsäd. Efter midsommaren kom det ju en värmebölja som tog den vassaste udden av skörden. Något om jordens bördighet berättar också det, att Iceman-vetet som vi sått i skiftets nedre del bildat ca 3 % liggsäd, fast sorten enligt tabellvärdet är synnerligen stråstyv med en liggsädsbildning på omkring en procent. Utsädesmängden jag använde för Iceman 15 2.2.2023 7:24:36

var 350 kg, dvs. beståndet var tätare. Av Iceman som är senare än Leijona fick jag en något större skörd, berättar Seppo. - Också det var en orsak till att Leijona inte bildade liggsäd att jag inte tilläggsgödslade skiftet på grund av de höga gödselpriserna. På vete brukar jag allmänhet ge mera kväve och jag behandlar vete med stråstärkare två gånger. Den här sommaren fick Leijona en behandling med stråstärkare, och också i övrigt gjorde jag bara två besprutningsomgångar mot normalt tre. Orsaken var högsommarens värmebölja och förväntade skörd, som sist och slutligen inte helt stämde utan i stället överraskande positivt, berättar Seppo. Seppo har ett gediget kunnande om växtskydd eftersom han under sin karriär bland annat arbetat vid Odlarens AvenaBerner och K-Lantbruk. Han har haft möjlighet att använda och pröva på de nyaste växtskyddsmedlen och spårämnesgödselmedlen på sin gård. Också biostimulanter har enligt vad Seppo erfar i praktiken konstaterats stärka beståndet. Förstklassigt utsäde Seppo tröskade Leijona med en medelskörd på ca sju ton 21-24. augusti. Skördenivån var en positiv överraskning, eftersom Seppo trott att sommarens värmebölja hade minskat framför allt grödan på skiftets övre delar mera, och härigenom påverkat medelskörden. Tack vare att förfrukten var sockerbeta innehöll Leijona-råpartiet inga frön av andra spannmålsslag. När intervjun gjordes i mitten av januari pågick sorteringen av Leijona på Simo Tukkikoskis packeri i Lappi, Rauma. Sorteringsgraden var 4 %, vilket berättar något som skördens jämna kvalitet. Förhandsgrobarheten av partiet var 95 %. - Det blev uppskattningsvis 80-84 ton råutsäde, och det var vackert att se: jämnt och med stora kärnor. När också förhandsgrobarheten var 95 % betyder det att många jordbrukare får förstklassigt utsäde av det här - också jag själv! Jag tänker igen köpa utsäde av Simo och odla Leijona också inkommande period, planerar Seppo. Växtskydd 1. behandling 6.6.2022 2.käsittely 4.7.2022 Premium Classic SX 13 g Starane 333 HL 0,25 L Sito-Plus 0,15 L Ascra Xpro 0,35 L Stabilan 750 SL 0,6 L BF-Viljanhiven 8 L ZM-Grow 1 L Ascra Xpro 0,35 L Delaro 0,3 L Decis Mega 0,15 L BF-Viljanhiven 8 L ZM-Grow 1 L 16 T131473ruotsi_013-023.indd 16 2.2.2023 7:24:38

HÖSTSÄD Vid valet av höstsädessorter bör man fästa vikt vid samma faktorer som i fråga om vårsäd, men dessutom ska också vinterhärdigheten beaktas. Höstsäd växer bäst på mineraljord som är i gott skick. Man ska i synnerhet undvika kompakta och vattensjuka växtplatser. Markstrukturen ska vara i skick. De höstsädesslag som odlas hos oss är höstvete, råg och rågvete. På senare tid har man också prövat på att odla höstkorn i Finland. Vinterhärdigheten har hittills varit den största riskfaktor som begränsat odlingen av höstkorn. De närmaste vintrarna kommer att visa om växtförädlarna lyckats få fram tillräckligt vinterhärdiga sorter för finländska förhållanden. Vid odling av höstkorn ska man alltid vara medveten om den stora risken för utvintring. NYHET Ibarra -höstvete Plantanova - Mycket rikt avkastande höstÄVEN EKOLOGISKT vete,v i zon II en av de avkastningsrikaste handelssorterna efter Igloo. - Ibarra är på basis av preliminära försöksresultat en relativt tidig sort i förhållande till de andra höstvetesorter som odlas (bl.a. Ceylon, SW Magnifik), Ibarras axgång sker tämligen tidigt, så de stora kärnorna har tid att bli fullmatade och skördnivån blir hög - Kärnstorleken är stor, t.o.m. över 50 g, hektolitervikten håller god nivå - Strået är tämligen långt, men sorten har starkt strå i förhållande till stråets längd, det långa strået garanterar för sin del att höstsädessorter uppnår en stor skördenivå även i torra förhållanden - Ibarra var i de officiella sortförsöken vintern 2020-2021 på största delen av försöksplatserna nästan lika vinterhärdig som Ceylon och Urho, i praktisk odling har inte observerats några särskilda utvintringsskador under de normala vintrarna 2019-2020 och 2020-2021 - Har enligt förädlarens egna försök god motståndskraft mot mjöldagg, brunfläcksjuka och brunrost, förekomsten av gulrost bör följas med, i praktisk odling har inte observerats någon särskild förekomst av sjukdomar - Passar både som kvarn- och fodervete, utmärkt bakningskvalitet - Ibarra är enligt den tjeckiska kvalitetsklassificeringen en sort som hör till den bästa E-klassen - Förädlare: Selgen a.s., sorträttigheter i Finland: Plantanova Ab NYHET Igloo -höstvete - Mycket rikt avkastande svensk höstvetesort - Hör enligt resultaten från de officiella försöken till de tre avkastningsrikaste och är den avkastningsrikaste handelssorten - I försöken i zon II har Igloo varit den avkastningsrikaste höstvetesorten - Vinterhärdigheten har förädlats med tanke på nordiska förhållanden: endast 16 % utvintring har observerats - Kortstråig (63,0 cm) sort, där liggsäd inte tillsvidare observerats i de officiella sortförsöken - Motståndskraften mot sjukdomar är på god nivå: endast litet mjöldagg har förekommit, och mindre bladfläcksjukdomar än i medeltal i de officiella sortförsöken, men förekomsten av brunrost bör observeras - Igloos hektolitervikt är i praktisk odling på tillräcklig nivå, försöksresultatet är något lägre än medeltalet - Kärnan är medelstor och proteinhalten på grund av den höga skörden något lägre än medeltalet - även om detta kan påverkas med lämplig odlingsteknik, som till exempel kvävegivans storlek och eventuell delning av givan, falltalet vid normal skördetid är högt - Passar både till kvarn- och fodervete - Förädlare: Lantmännen ek för, sorträttigheter i Finland: Lantmännen Agro Oy NYHET KWS Emerick -höstvete - Ytterst rikt avkastande höstvetesort - Kvarnkvaliteten synnerligen god, bästa E-klass enligt europeisk klassificering - Vinterhärdigheten på god nivå, 9,6 utvintring har observerats - Strået är långt (78,9 cm) och starkt - Tusenkornsvikten är 47,4 g och hektolitervikten 81,7 kg - Har inte observerats känslighet för snömögel, sjukdomshärdigheten på normal nivå - Rekommenderas för odling i zon I-II, trivs särskilt bra på grova mineraljordar och lerjordar 17 T131473ruotsi_013-023.indd 17 2.2.2023 7:24:39

- Förädlare: KWS Lochow GmbH, sorträttigheter i Finland: S.G. Nieminen Oy SW Magnifik -höstvete ÄVEN EKOLOGISKT - Hör till eliten i fråga om avkastning i praktisk odling - Vinterhärdigheten är ytterst god - den absolut härdigaste handelssorten enligt de officiella försöksresultaten (utvintring 0,2 %) - Ytterst stråstyv, strålängden av medelklass för höstvete, ingen stor risk för torkkänslighet - I de officiella sortförsöken har inte förekommit mjöldagg, medelgod resistens mot bladfläcksjukomar - Hektolitervikten är ytterst hög (80,5 kg), medelhög proteinhalt, kärnan är inte särskilt stor - Falltalet håller vid normal skördetid god nivå, men sjunker om skörden fördröjs - Passar till kvarnvete, men är på grund av den höga avkastningsförmågan och övriga odlingsegenskaper också lämplig för odling till fodervete - En utmärkt sort för hela odlingsområdet för höstvete, passar för alla jordarter - Var år 2022 den tredje mest odlade höstvetesorten med en 11 procents andel av höstvetearealen - Förädlare: Lantmännen SW Seed, sorträttigheter i Finland: Lantmännen Agro Oy ÄVEN Skagen -höstvete EKOLOGISKT - Höstvete med avkastningsnivå som fortfarande är konkurrenskraftig - Vinterhärdig, rätt kort och styvt strå, ytterst storkärnig - Proteinhalten är för höstvete på en god nivå, särskilt med beaktande av skördenivån - Stabilt falltal - Skagen har god härdighet mot snömögel enligt de officiella sortförsöken, är inte heller särskilt mottaglig för bladfläcksjukdomar - Passar bra som kvarnvete, men passar tack vare sin skördenivå och proteinhalt också bra som fodervete - Rekommenderas för odling i zonerna I och II, passar liksom andra höstvetesorter bäst för odling på mineraljordar - Var år 2022 den näst mest odlade höstvetesorten med nästan 22 procents odlingsandel - Förädlare: Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, sorträttigheter i Finland: Hankkija Oy NYHET Dankowskie Granat -höstråg ÄVEN - Den avkastningsrikaste populaEKOLOGISKT tionssort, i de officiella försöken den enda populationssorter med skörd över 7000 kg/ha - Har för att vara en populationsrågsort kort och starkt strå - Vinterhärdigheten är på god nivå, utvintringsprocenten 14,0 % - Synnerligen god härdighet mot mjöldagg De viktigaste höstvetesorterna Officiella sortförsök 2015-2025 (LUKE), mätarsort Ceylon. Sorterna i Peltosiemens sortiment är utmärkta med orange. Sorternas bästa egenskaper är utmärkta med grönt. CEYLON Växttid (dgr) Värmesumma 331,4 916 Mätarsort, skörd kg/ha Skörd, rel.tal Utvintring (%) Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hlv (kg) Protein (%) Falltal 1 100 7,7 2,7 69,8 43,0 79,9 11,6 332 7287 URHOBOR 329 888 85 7,5 11,4 100,4 42,7 79,4 12,8 362 EMILIO 329,1 884 86 14,9 6,0 85,9 44,4 81,8 13,2 275 TURANUS 329,7 897 101 4,5 93,5 50,5 80,8 12,5 323 IBARRA 329,9 899 105 16,5 94,0 47,1 81,3 11,9 335 330 898 97 9,6 78,9 47,4 81,7 12,1 360 ETANA 330,4 906 99 13,5 76,0 47,0 79,7 11,9 321 KWS SPENCER 330,5 905 99 12,0 76,9 49,4 76,8 11,7 339 IGLOO 330,9 908 102 10,5 64,0 44,2 77,4 11,0 338 BOTNICABOR 331,2 914 84 20,0 89,7 43,0 80,8 12,3 294 RGT KILIMANJARO 331,8 930 101 12,6 70,3 49,6 80,7 11,9 351 LG NIDA 331,8 925 102 13,6 74,8 51,3 81,3 12,0 280 332 922 89 0,2 83,1 40,8 80,5 11,9 287 KWS EMERICK SW MAGNIFIK 5,4 5,6 18 T131473ruotsi_013-023.indd 18 2.2.2023 7:24:39

och brunrost, synnerligen härdig mot snömögel - En storkärnig populationssort med goda falltalsegenskaper, också god proteinhalt - Passar bra för odling till kvarnråg i zon I-III på olika jordarter, särskilt på lerjord - Förädlare: Danko Hodowla Roslin, sorträttigheter i Finland: S.G. Nieminen Oy KWS Jethro -höstråg NYHET (hybridi) ÄVEN - Hybridråg och är väldigt mycket EKOLOGISKT avkastningsrikare än sina föregångare - KWS Jethros goda skörd baserar sig på hybridsorternas vitalitet: KWS:s nya hybrider kännetecknas av en merskörd som orsakas av fullständig heteros, eftersom sorterna inte längre tillförs någon populationssort, tack vare genen PollenPlus®, som ökar pollenbildningen - KWS Jethros vinterhärdighet (utvintring 13,5 %) är god både enligt de officiella försöken och enligt Boreals vinterhärdighetsförsök på nordliga försöksplatser - KWS Jethro har god härdighet mot den viktigaste sjukdomen hos råg nämligen brunrost, och medelgod härdighet mot sköldfläcksjuka, härdigheten mot snömögel har i de försök som hittills gjorts varit bra - Eftersom KWS Jethro är en PollenplusTMsort är pollenproduktionen större än hos vanliga hybridsorter, vilket motverkar mjölldryga - KWS Jethro är en utmärt kvarnrågsort: särskilt hög är tusenkornsvikten (36,1 g) men också hektolitervikten (74,8 g) och falltalet (253) är höga - Förädlare: KWS Lochow GmbH, sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab KWS Kosmos -syyshöstkorn - Synnerligen rikt avkastande och vinterhärdig 6-radig populationssort - God övervintringsförmåga, utvintringsprocenten i Ingå i S.G. Nieminens förädlarförsök i medeltal 16,5 % - Strået är medellångt och starkt, god liggsädstålighet, liggsädsprocenten 13 % i Sverige - Synnerligen god härdighet mot mjöldagg och brunrost - Rekommenderas för odling i zon I-II - Trivs särskilt bra på lerjord - Förädlare: KWS Lochow GmbH, sorträttigheter i Finland: S.G. Nieminen Oy De viktigaste höstrågsorterna Officiella sortförsök 2015-2022 (LUKE), mätarsort Dankowskie Agat. Sorterna i Peltosiemens sortiment är utmärkta med orange. Sorternas bästa egenskaper är utmärkta med grönt. Växttid VärmeSkörd, p/h (dgr) summa rel.tal DANKOWSKIE AGAT p 336,6 914 Mätarsort, skörd kg/ha Grova min. jordar, Lerjordal, Utvingtring Liggsäd Längd Tkv rel.tal rel.tal (%) (%) (cm) (g) 13,8 29,7 129,5 35,1 Hlv (kg) Protein (%) Falltal 1 74,3 10,2 178 100 100 100 6891 6695 6439 REFLEKTOR p 336,1 906 101 93 103 14,2 30,1 132,5 34,0 75,6 10,1 175 DANKOWSKIE TURKUS p 336,6 913 101 99 102 11,9 10,7 129,1 36,5 75,4 10,5 207 DANKOWSKIE GRANAT p 336,7 917 105 103 108 13,6 13,6 129,0 35,3 75,5 10,3 212 REETTABOR p 336,8 918 99 102 97 8,4 30,4 141,6 30,6 75,3 10,4 185 SU COSSANI h 336,8 918 115 115 115 8,4 6,7 119,3 36,2 75,6 9,4 219 SU PLURALIS h 337,3 921 122 119 123 13,9 23,5 121,9 35,0 74,9 9,1 178 SU PERFORMER h 337,7 927 119 119 119 13,0 21,8 120,3 36,3 75,8 9,1 243 KWS TREBIANO h 337,9 928 129 132 128 9,2 19,7 126,8 37,6 75,7 9,2 217 EVOLO h 338,0 930 111 110 111 10,6 29,3 120,2 37,6 75,3 9,6 218 KWS BINNTTO h 338,0 928 120 108 129 12,9 16,2 114,3 36,0 73,1 9,5 219 KWS JETHRO h 338,0 930 137 140 135 13,5 21,3 123,6 36,1 74,8 9,4 253 KWS TAYO h 338,2 933 133 140 130 10,7 21,1 120,7 36,0 74,4 9,3 244 KWS SERAFINO h 338,3 932 127 129 123 12,2 32,6 123,2 35,1 75,0 9,3 250 KWS BERADO h 338,4 935 139 144 138 5,7 21,6 122,8 35,1 75,7 9,1 259 KWS DETEKTOR h 338,6 946 130 123 131 11,4 30,8 121,5 34,2 75,2 8,9 253 KWS LIVADO h 338,6 938 120 115 121 13,0 27,4 121,5 34,4 75,2 9,8 211 KWS RECEPTOR h 338,7 940 128 134 127 10,9 38,8 120,7 32,9 75,1 9,3 235 KWS VINETTO h 338,7 939 127 128 125 12,9 18,4 120,1 36,1 75,2 9,6 241 19 T131473ruotsi_013-023.indd 19 2.2.2023 7:24:39

ÄRT OCH BONDBÖNA Baljväxter eller trindsäd, dvs. ärt och bondböna, är goda protein- och energikällor både för människor och djur. Självförsörjningsgraden av protein har varit avsevärt låg i vårt land, och det skulle vara klokt att odla mera baljväxter. På husdjursgårdarna har intresset för odling av ärt och bondböna till proteinfoder ökat. Också användningen som livsmedel har ökat. Odlingsarealen av ärt ökade från ca 23 000 hektar år 2021 till 34 000 hektar år 2022. Odlingsarealen av bondböna har minskar något, vilket torde bero på de växerförhållanden vi haft de senaste åren. De bästa skördarna av ärt och bondböna uppnås genom tidig sådd. Skiftena ska vara i gott skick, också i fråga om markstrukturen. Särskilt bondböna passar bra för ekoodling då bönan är en god kvävebindare. Ekologisk odling av bondböna gynnas också av dess relativt lilla behov av växtskydd. Bondböna trivs bäst på mineraljord Vid odling på styva ler- och mjälajordar rekommenderas 30-40 kg startkväve I övrigt behövs ingen kvävegödsling, eftersom växtens biologiska kvävefixering är stark. Den har liknande behov av kalium- och fosforgödsling som fodersäd. ÄVEN NYHET Eso -ärt EKOLOGISKT - Synnerligen rikt avkastande foderärt med gula ärtor - En av de avkastningsrikaste ärtsorterna, också proteinskörden en av de största - Tusenkornsvikten är 281,4 g - På medelnivå i fråga om växttid (100,6 dygn) - Rätt lång stjälk, till exempel något längre än mätarsorten Astronaute - Stjälken är robust och liggsädsprocenten har i försöken varit måttlig (29,3 %) - Förädlare: Selgen a.s., sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab NYHET MatildaBOR -ärt ÄVEN - I fråga om kokningsegenskaper EKOLOGISKT utmärkt sort med gröna ärtor - Andelen felfria ärtor hör till de bästa bland de försöksodlade sorterna - Synnerligen rikt avkastande och passar både för användning till livsmedel som för produktion av proteinfoder - På medelnivå vad gäller proteinhalt och fröstorlek - Något senare än sorterna i medeltal (102,0 dygn) - Rekommenderas för odling i zon I- III - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab De viktigaste ärtsorterna Officiella sortförsök 2015–2022 (LUKE), mätarsort Astronaute. Sorterna i Peltosiemens sortiment är utmärkta med orange. Sorternas bästa egenskaper är utmärkta med grönt. Grova Fröets Växttid VärmeSkörd, min. jordar, färg (dgr) summa rel. tal rel. tal ASTRONAUTE Gul 100,8 1102 Mätarsort, skörd kg/ha 100 100 4419 4237 Lerjordar, rel. tal Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) 100 30,2 70,2 295 4480 ROKKA Grön 97,2 1066 73 70 72 18,5 56,4 KARITA Grön 98,0 1076 79 81 81 25,3 60,6 301 JYMYBOR Grön 100,2 1105 90 82 94 25,2 88,9 273 INGRID Gul 100,4 1101 93 89 96 22,2 77,8 323 263 HULDA Grön 100,5 1098 79 77 79 40,9 72,3 ESO Gul 100,6 1102 103 87 107 29,3 82,7 281 LOVIISA Gul 101,0 1101 90 82 100 33,9 77,8 255 BOR GREENWAY Grön 101,1 1111 103 97 108 46,9 80,4 315 MATILDABOR Grön 102,0 1108 96 86 106 41,6 80,8 255 Gul 102,4 1125 105 93 110 42,8 93,7 270 Grön 103,7 1117 89 72 97 31,7 81,0 287 BAGOO SISU BOR 20 T131473ruotsi_013-023.indd 20 295 2.2.2023 7:24:40

ÄVEN Ingrid -ärt EKOLOGISKT - Foderärt med gula ärtor, hör till toppen bland ärtsorterna gällande avkastning - Stora ärtor och hög proteinhalt - Stjälken blir lång, men sorten är ändå den stjälkstarkaste av våra ärtsorter - Förutom att sorten ger hög skörd har den också hög proteinhalt vilket ökar dess värde för foderproduktion - Växttiden är 100,4 dagar - Var enligt odlingsstatistiken för foderärter den näst mest odlade sorten år 2022 med över 30 % andel - Förädlare: Lantmännen SW Seed, sorträttigheter i Finland: Lantmännen Agro Oy NYHET Vire BOR -bondböna - Den första inhemska bondÄVEN EKOLOGISKT bönsorten med låg visinkonvisinhalt - Rikt givande sort, som i medeltal producerar en skörd som är en femtedel större än Kontus - Tusenkornsvikten är 337 g - Vires proteinhalt (28,7 %) är något lägre än hos de andra inhemska bondbönsorterna, men tack vare den stora skörden blir dess proteinskörd större än hos de andra sorterna - Vires stjälk är stark, värre liggsäd förekommer sällan - Vire lämpar sig för alla mineraljordar, men rekommenderas ändå inte för svårt torkkänsliga jortarter - Rekommenderas för odling i zon I-IIIe - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab De viktigaste bondbönsorterna Officiella sortförsök 2015–2022 (LUKE), mätarsort Sampo. Sorterna i Peltosiemens sortiment är utmärkta med orange. Sorternas bästa egenskaper är utmärkta med grönt. Grova Växttid VärmeSkörd, min. jordar, Lerjordal, Liggsäd (dgr) summa rel.tal rel.tal rel.tal (%) SAMPOBOR 105,5 1097 Tkv (g) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) 75,7 308 33,1 770 100 100 100 Mätarsort, skörd kg/ha 2731 3287 2448 VIREBOR 109,2 1128 139 136 132 10,7 76,9 337 28,7 KONTUBOR 109,5 1132 110 94 106 28,4 78,2 337 31,3 801 LOUHIBOR 111,3 1141 107 107 21,4 77,3 380 32,1 802 ALLISON 123,2 1225 155 140 174 36,7 94,5 559 28,9 1064 TIFFANY 127,2 1254 140 137 140 40,8 98,0 574 30,0 1000 ngd cm) Tkv (g) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Blomningens längd (d) Kokning 60 min Felfri ärter (%) 0,2 295 24,6 922 12,2 Foderärt 73,9 6,4 295 24,3 655 12,0 98,2 83,8 0,6 301 23,4 685 11,3 98,5 85,6 8,9 273 24,2 810 7,8 323 24,5 855 2,3 263 25,5 2,7 281 24,2 7,8 255 23,8 795 98,6 79,1 Foderärt 81,0 747 98,8 84,8 926 Foderärt 79,2 Foderärt 84,5 12,4 0,4 315 24,2 937 0,8 255 23,8 843 11,9 3,7 270 23,4 899 1,0 287 22,7 732 14,7 96,1 77,4 96,7 86,3 Foderärt 82,9 Foderärt 90,1 20,4 Längd (cm) 923 SampoBOR -bondböna - Den tidigaste bondbönan, i de officiella sortförsöken har den genomsnittliga växttiden varit 105,5 dagar - Stjälken är ganska kort och liggsäd förekommer tämligen sällan - Småfröig (308 g) bondböna - Den lilla fröstorleken underlättar sådden samt tröskningen och torkningen och säkerställer härigenom skördens grobarhet, dessutom tål små frön bättra hantering utan att spricka - Proteinhalten är tämligen hög (33 %) och proteinskörden per hektar på medelnivå i sortimentet - Passar till foder för nötkreatur och svin samt för användning som livsmedel - Rekommenderas för odlingszon I-III, har i praktisk odling verkat trivas bäst i zon II-III - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab 21 T131473ruotsi_013-023.indd 21 2.2.2023 7:24:40

ÄVEN LouhiBOR -bondböna EKOLOGISKT - Rikt avkastande bondbönsort, har varit klart avkastningsrikare än Kontu i de officiella sortförsöken - Var år 2022 den näst mest odlade bondbönsorten i Finland (18 %) - I fråga om växttid av samma klass som Kontu - Louhi har lika lång stjälk som Kontu, men har haft mindre liggsäd - Louhis tusenkornsvikt har varit 380 g i försöken, vilket är drygt 40 g mera än hos Kontu, fröstorleken är mindra än hos de utländska sorter som testats i Finland - Proteinhalten i Louhis skörd är något lägre än hod Kontu, men proteinskörden är 5 % högre tack vare Louhis stora avkastningsförmåga - Louhi passar bra till foder för svin och idisslare också passar även till livsmedel - Rekommenderas för zonerna I-III, ett utmärkt alternativ för proteinproduktion i södra Finland, tidig sådd är nödvändigt för att säkerställa att skörden mognar - Louhis härdighet mot gråmögel och bladfläcksjuka är något bättre än Kontus - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab Ärt och bondböna till grönfoder - Sortimentet i packerierna varierar. Vår vanligaste grönfoderärt är Arvika och som grönfoderbondböna är Fuego vanligast i sortimentet. 22 T131473ruotsi_013-023.indd 22 2.2.2023 7:24:42

Ärter tryggar försörjningsberedskapen och minskar gödselräkningen Text: Riikka Susi Foto: A-Foder Ab År 2022 var ett rekordår i fråga om ärtodllingsarealen. Mat- och foderårter odlades på sammanlagt drygt 340 000 hektar, av vilket andelen foderärter var 28 000 hektar. Det innebär en ökning av foderärtsarealen med över 10 000 hektar jämfört med föregående år. Odlingens populatitet torde till stor del bero på att ärten inte är beroende av kvävegödselmedel, vars prisnivå ökade våldsamt i och med kriget i Ukraina. Ärten behöver tack vare att den binder gratis kväve från luften på vissa jordarter inte alls någon kvävegiva vid sådden. Däremot binder ärten under växtperioden flera tiotal kilo kväve i marken, som följande odlingsväxt har nytta av. En som är glad över det ökade intresset för ärtodling är Taneli Marttila, anskaffningschef på A-Foder och en ivrig talesman för ärtodlingen. A-Foder är ett dotterbolag till Atria som tillverkar foder, och som år 2016 satte som mål att öka andelen inhemskt protein i sina foder. Strategiarbetet har lett till resultat: man har ersatt importerad soja med inhemskt protein, och målet är att helt slippa använda soja. Produktionen av soja är ett internationellt hot mot klimatet och naturens mångfald, eftersom efterfrågan på soja bland annat leder till ökad avverkning av tropisk regnskog. Coronakrisen och kriget har gjort att försörjningsberedskapen blivit ett allmänt diskussionsämne. En del av försörjningsberedskapen är också en tillräcklig egen produktion av proteingrödor. Med tanke på självförsörjningen med protein borde odlingsarealen av baljväxter ökas betydligt från de nuvarande toppsiffrorna. Startknuff för användning av ärter i foder - År 2016 tog några jordbrukare i området kontakt med mig och frågade om vi köper ärter. A-Foders nya foderfabrik hade blivit färdig år 2014 och det fanns möjligheter att utveckla processerna i en riktning som gynnade både foderfabriken och de finländska odlarna. Det gav oss startknuffen till att öka användningen av ärter, berättar Marttila. - Ärten är på alla sätt en utmärkt växt. Ärtens proteinhalt är över 20 procent och genom att odla ärter kan vi ersätta soja. Genom att gynna inhemska proteingrödor slipper vi mycket onödig logistik, vilket både minskar klimatavtrycket och gör att miljoner euro stannar kvar i hemlandet. A-Foder är Finlands största användare av ärter i Finland, och största delen av ärterna används till broilerfoder, berättar Marttila. Ärterna köps in till A-Foders fabrik i Koskenkorva direk av gårdar som ingått odlingskontrakt. Alla ärtsorter passar till råvara för foder, men A-foder rekommenderar att man odlar så proteinrika sorter som möjligt. Också odlingssäkerheten, dvs. bland annat stjälkstyrkan, är viktig för att vi varje år ska få tillräcklig mängd högklassig skörd. - Ärtodlingen har förändrats väldigt mycket, det ser man om man bläddrar i gamla odlingsanvisningar. Rekommendationerna för såningstäthet och kvävegödsling har minskat, samtidigt som sorterna förädlats för att ge större skörd. På de senaste åren har det forskats om ärtodling och man har fått fram ny information till stöd för odlingen. A-Foder genomförde år 2021-2022 projektet VAPE, dvs. Protein från åkern, där man bland annat undersökte hur olika gödslingsbehandlingar påverkade ärternas skördenivå, berättar Marttila. Ärter binder kväve och förbättrar markstrukturen Martti uppmuntrar jordbrukarna att pröva på att odla ärter, särskilt för dess förfruktsvärde. Ärter fixerar kväve från luften med hjälp av sina rotknölar och omvandlar kvävet till nitratkväve som växterna kan använda. När växtföljden är i skick är ärten fri från växtsjukdomar, oeh kräver att ogräsbekämpningen utförs vid rätt tidpunkt för att ogräsen inte ska över under början av växtperioden och ta växtkraft från ärrterna. Man ska också komma ihåg bekämpningen av skadeinsekter, eftersom risken för skadeinsekter ökar när odlingsarealen ökar. - Av egen erfarenhet kan jag säga, att spannmålens medelskörd har ökat med 1000-1500 kilo efter att jag införde ärter i växtöljden på min gård efter generationsväxlingen år 2014. Ärter har också många andra fördelar. Dess fina rotsystem förbättrar markstrukturen. Dessutom är det lättare att till exempel bekämpa kvickrot i ett ärtbestånd, och även stödnivån för ärter är högre. Ärten verkar också tåla torka. Till råga på allt är ärten en av de odlingsväxter som har den bästa lönsamheten tillägger Marttila. 23 T131473ruotsi_013-023.indd 23 2.2.2023 7:24:43

OLJEVÄXTER I Peltosiemen-packeriernas sortiment hittar du utsäde av både vårrybs och -raps. Sortimentet i packerierna varierar, och omfattar ett stort antal sorter. Vår mest sålda rybssort är Synthia -vårrybs. Av vårrapssorterna säljer vi bl.a. Drago, Cebra CL och nyheten Lakritz. Av höstoljeväxter ingår i sortimentet Europas mest odlade hybridhöstraps LG Architect. Vårt sortiment kompletteras längs säsongen, så det lönar sig att fråga om urvalet hos våra packerier när säsongen framskrider. ÄVEN SynthiaBOR -vårrybs EKOLOGISKT - Inhemsk Plus-rybs av den nya generationen - Plus-rybssorterna kombinerar hög skördenivå, tidighet och själkstyrka - Skörden är ca 10 % större jämfört med tidigare allmänt odlade sorter - Den mycket starka stjälken möjliggör också en större kvävegiva än vanligt - Hög oljehalt och stor oljeskörd - Klorofyllhalten sortimentets lägsta - Rekommenderas för odling på alla jordarter i hela rybsodlingsområdet, på torkkännsliga jordar med övervägande - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab Cebra CL -vårraps - Ytterst stråstyv och avkastningsrik clearfield-raps - Clearfield-metoden innebär att en sort har förädlats för att vara resistent mot ett visst ogräsbekämpningsmedel - Cebra CL har hög oljehalt, som i kombination med den stora skörden garanterar en utmärkt oljeskörd för sorten - Den allra liggsädeståligaste allmänt odlade Clearfield-sorten enligt de officiella sortförsöken - Hör i fråga om växttid till medelnivån för raps, rekommenderas för odlingszon I-II. - Förädlare: NPZ Lembke, sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab NYHET Lakritz -vårraps - Ytterst rikt avkastande hybridsort, sen i fråga om växttid - Den avkastningsrikaste sorterna i de officiella sortförsöken, vinner även senare sorter i jämförelse - Hög oljehalt (44 %), vilket tillsammans med den höga skördenivån garanterar en stor oljeskörd, bra att kontrollera frönas klorofyllhalt före tröskningen - Lakritz har tämligen lång stjälk, men den har utmärkt liggsädstålighet, i de officiella sortförsöken har Lakritz hört till de liggsädeståligaste vårrapssorterna - Lämpar sig för zon I och II - Förädlare: NPZ Lembke, sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab Drago -vårraps - I fråga om växttid en tämligen tidig hybridsort, växttiden är i samma klass som vårrapssorterna Campino och Trapper - Den relativt tidiga växttiden bidrar till uppkomsten av en låg klorofyllhalt - En av de avkastningsrikaste sorterna i de officiella sortförsöken - Liggsädeståligheten är utmärkt, i de officiella sortförsöken en av de liggsädeståligaste vårrapssorterna - Dragos oljehalt är tämligen hög, vilket tillsammans med den stora skörden garanterar en utmärkt oljeskörd - Drago lämpar sig för zon I och II - Förädlare: NPZ Lembke, sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab LG Architect -höstraps - Europas mest odlade hybridhöstraps - Synnerligen avkastningsrik raps med hög oljehalt - Den första hybridrapssorten som har resistens mot TuYV-virus (Turnip Yellow Virus) - Håller bra drösning - Tämligen tidig i fråga om växttid - I förädlarens försök och i demonstrationsodlingar har LG Architect visat sig ha utmärkt övervintring - Stjälken är stark och härigenom liggsädstålig - Rekommenderas för zon I-II - LG Architect växer på hösten snabbare än många andra sorter som odlas i Finland, vilket gör att den också kan sås något senare, detta är en egenskap som är till fördel särskilt om sådden försenas eller då värmesumman blir liten på hösten - Förädlare: Limagrain, sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab 24 T131473ruotsi_024-034.indd 24 2.2.2023 7:25:40

De viktigaste höstrybs- och höstrapssorterna Officiella sortförsök 2015-2022 (LUKE), mätarsort Legato-rybs. Växttid (dgr) Värmesumma ARRIVEE (RYBS) 740 LEGATO (RYBS) 348 760 LARGO (RYBS) 349 795 VECTRA 361 943 ALABASTER 361 950 PR44D06 (HD RABS) 361 961 BRENTANO 362 THURE (HD RABS) 363 982 Skörd (kg/ha) Skörd, rel.tal Utvintring (%) Längd (cm) Tkv (g) Protein (%) Oljehalt (%) Klorofyll (ppm) 2340 2342 2365 2230 2247 2838 2229 2733 100 100 101 95 96 121 95 117 18,1 17,6 20,7 34,4 43,4 30,0 34,2 29,8 127 133 130 122 119 110 127 117 3,1 3,3 3,3 6,6 5,9 5,7 6,2 6,5 24,2 24,4 24,5 22,9 21,7 21,4 21,6 21,9 41,6 41,1 40,1 41,2 42,6 43,8 44,2 42,1 5,0 7,8 10,9 11,0 13,5 8,0 10,1 11,6 De viktigaste vårrapssorterna Officiella sortförsök 2015-2022 (LUKE), mätarsort Proximo. h = hybrid 7130 CL (h) CHIP CL (h) CLEOPATRA DRAGO (h) LAIMA TRAPPER (h) CAMPINO LUCIUS (h) SOLAR CL (h) PROXIMO CEBRA CL (h) SELMA MOSAIK RASMA BRANDER (h) GRETA (h) MAJONG (h) PERFORMER (h) DARJA CL (h) LAKRITZ (h) SUNDER (h) WHIDER CL (h) BUILDER (h) Växttid (dgr) Värmesumma Skörd (kg/ha) Skörd, rel.tal Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Protein (%) Oljehalt (%) Klorofyll (ppm) 115,8 116,6 117,2 117,4 117,5 117,6 118,0 118,0 118,8 118,9 119,2 119,3 119,4 119,9 119,9 120,2 120,3 120,7 120,8 121,6 121,6 122,0 122,5 1221 1222 1233 1236 1235 1234 1238 1238 1242 1244 1245 1247 1246 1249 1250 1251 1253 1259 1255 1264 1265 1266 1267 2090 2299 2121 2387 2386 2250 2190 2416 2189 2126 2373 2640 2349 2103 2464 2636 2383 2472 2093 2656 2440 2192 2303 98 108 100 112 112 106 103 114 103 100 112 124 110 99 116 124 112 116 98 125 115 103 108 28,6 21,8 6,8 14,8 17,4 23,3 24,3 16,3 24,8 23,6 16,6 14,4 22,0 20,4 21,5 2,2 18,0 22,6 19,3 10,2 20,4 22,7 18,2 103,9 107,3 99,5 104,5 106,8 101,0 102,6 100,7 111,0 104,0 112,3 108,5 100,0 106,5 110,1 109,2 111,7 113,6 110,5 111,7 109,8 113,6 112,9 3,4 3,8 4,4 4,0 3,9 4,0 4,1 3,7 3,8 4,1 3,8 4,0 4,1 3,9 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 3,9 4,2 23,3 22,9 22,5 22,3 22,6 23,1 21,8 21,8 23,1 22,1 22,4 21,7 21,6 22,0 22,5 21,8 22,6 22,5 24,1 21,3 22,1 23,9 23,0 42,9 43,7 42,6 42,5 44,3 42,3 43,4 42,9 42,8 42,8 43,0 45,0 44,4 46,0 43,9 44,0 43,7 45,2 42,2 43,6 45,0 44,0 44,2 29,8 38,4 36,6 33,9 17,0 31,5 33,6 31,3 39,1 40,2 34,7 46,0 36,5 30,3 42,3 51,5 35,7 45,1 54,6 43,0 47,2 61,5 56,6 De viktigaste vårrybssorterna Officiella sortförsök 2013-2022 (LUKE), mätarsort Synthia. Sorterna i Peltosiemens sortiment är utmärkta med orange. Sorternas bästa egenskapet är utmärkta med grönt. Grova Växttid VärmeSkörd Skörd, min. jordar, (dgr) summa (kg/ha) rel.tal rel.tal AUREA CL SYNNEVA SYNTHIABOR CORDELIA SW PETITA BIRTA 107,6 108,2 108,2 108,5 109,4 109,9 1093 1097 1099 1100 1105 1109 1608 1963 2002 1870 1792 1880 80 98 100 93 90 94 84 106 100 103 93 111 Lerjordal, rel.tal Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Protein (%) Oljehalt (%) Klorofyll (ppm) 79 95 100 90 88 87 28,4 15,4 8,9 30,3 22,3 29,1 101,4 110,1 107,7 110,7 108,4 112,2 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,7 23,4 22,7 22,6 22,8 21,7 22,3 39,6 42,0 42,2 42,4 43,9 42,4 14,9 9,2 8,9 13,9 14,2 14,2 25 T131473ruotsi_024-034.indd 25 2.2.2023 7:25:40

VALLVÄXTER Valet av växtslag och sort i vallfoderproduktionen har stor betydelse både för skördens storlek och för dess kvalitet. Vallskördens storlek påverkas i första hand av vallens återväxtförmåga, likaså har vallens vinterhärdighet och torktålighet mycket stor betydelse. De sorter som odlas, särskilt de inhemska sorterna, har i regel god vinterhärdighet. Förutom valet av växtslag och sort inverkar också åkerns avkastningsförmåga, dess jordart, bördighet och odlingsmetoden samt förhållandena under växtperioden. Vallväxtfrö kan köpas som färdiga blandningar eller som enskilda sorter. Vi blandar också till skräddarsydda blandningar för gårdarna. Vallväxtsorterna Timotej är det viktigaste vallgräset i Finlands förhållanden. Timotej har god smaklighet och är mycket vinterhärdigt. De nya typerna av kvalitetssorter, t.ex. Nuutti, har en utfodringskvalitet av toppklass och deras återväxtförmåga är bättre än hos de sorter som representerar den traditionella nordliga växttypen. Ängssvingel är den vallväxtart som odlas näst mest. Ängssvingelns fördel jämfört med timotej är dess bättre återväxtförmåga. Särskild hos de ängssvingelsorter som förädlats i Finland (t.ex. Inkeri) är skördens foderkvalitet, vinterhärdighet och skördenivå goda. I Finland har också odlats ganska mycket rörsvingel, vars fördelar i förhållande till andra vallgräsarter är dess höga skördenivå, utmärkta återväxtförmåga och goda torkhärdighet. Det finns många rörsvingelsorter på marknaden, men alla har inte tillräcklig vinterhärdighet. De inhemska rörsvingelsorterna (t.ex. Karolina) har god vinterhärdighet. Rörsvingel lämpar sig inte för betesvallar. Rasjsvingel är en korsning mellan rajgräs och ängs- eller rörsvingel. Den har god bestockning och tillväxt. Eftersom arten har djupa rötter tål den både torka och väta. För rajsvingel är det extra viktigt att skörden görs vid rätt tid för att säkerställa foderskördens kvalitet. Användningen av engelskt rajgräs har den senaste åren ökat inom vallproduktionen. Rajgräs är en utmärkt vallväxtart, eftersom den har både god smaklighet och god smältbarhet. Skördenivån är hög särskilt det första året. Det tredje året kan skördenivån sjunka betydligt, vilket kan motverkas genom kompletteringssådd. Vinterhärdigheten hos engelskt rajgräs är inte lika god som hos timotej eller ängssvingel, så det är skäl att hålla andelen rajgräs i blandningen måttlig. Den inhemska sorten Riikkas vinterhärdighet är på god nivå. Engelskt rajgräs är en tämligen snabbväxande gräsart, men växer ändå inte lika aggressivt som italienskt rajgräs. Engelskt rajgräs passar bra i blandningar med andra vallväxter och passar bra för användning både för två och tre skördar, särskilt i odlingszonerna I-III. Den viktigaste vallbaljväxten, rödklöver, passar bra som inslag i ensilagevallar. Man får då mer flexibilitet i skördetiden utan större kvalitetsförluster. Rödklöver rekommenderas för mineraljordar med god vattenhushållning där pH är minst 6. Det viktiga D-värdet Du kan påverka fodrets kvalitet genom ditt val av vallväxtart och -sort. Delvis kan kvalitetsskillnaderna förklaras med sorternas olika tillväxtrytm, men också med skillnader som beror på sorternas arvsanlag. Med tanke på utfodringen av nötkreatur är fodrets D-värde den viktigaste egenskapen, den visar nämligen hur mycket energi djuren får från fodret och anger dess snältbarhet. Om vallfodrets D-värde sjunker med en procent minskar mjölkproduktionen också med en procent, om inte minskningen av D-värdet kompenseras med en ökad kraftfodergiva. Timotejsorten Nuuttis D-värdesegenskaper är optimala - Nuutti är alltså ett utmärkt exempel på hur man kan påverka ensilagets D-värde betydligt genom sortvalet. Två eller tre vallskördar? I Finlands skördas ensilage med antingen två eller tre skördar. Metoden med tre skördar passar, då den lyckas, åtminstone för gårdar i odlingszon I-III. Man ska ändå vara medveten om de risker som en relativt sen tredje skörd innebär. Största delen av se sorter som Peltosiemen säljer passar också för en odlingsmotod med tre skördar. Vår viktigaste timotejsort, Nuutti, passar i fråga om kvalitet mycket bra för produktionsmetoder med både två och tre skördar. Nuutti är mycket avkastningsrik både vid första slåttern och i fråga om återväxten. Tack vare den goda återväxten kan Nuutti ge en hög avkastning också vid produktion med tre ensilageskördar. Den nya timotejsorten Dorothy passar endast för produktion med tre skördar. 26 T131473ruotsi_024-034.indd 26 2.2.2023 7:25:40

NYHET DorothyBOR -timotej - Dorothy är en inhemsk och utmärkt timotejsort för tre skördar. - Hör tack vare sin avkastninsnivå och vinterhärdighet till den absoluta toppen bland timotejsorter för 3 skördar - Dorothy är den allra avkastningsrikaste av Boreals timotejsorter, också enligt de officiella försöken i Sverige - Dorothy är också den allra vinterhärdigaste av sorterna i sin kategori, vilket ger odlingssäkerhet särskilt i zon III-V - Lämpar sig bra för alla jordarter - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab NYHET HerttaBOR -timotej - Kvalitetstimotej med synnerÄVEN EKOLOGISKT ligen högt D-värde, passar både för två och tre skördar - God smaklighet, skördenivå och vinterhärdighet - Ger speciallt god skörd vid första skörden - En relativt sen sort vars smältbarhet sjunker långsamt till 1. skörden, skörden från andra skörden är mycket bladrik och kvalitetsmässigt överlägsen andra timotejsorter - Sortens kombination av högt D-värde och hög halt av smältbar växttråd säkerställer en hög avkastning för både mjölkkor och köttboskap - Hertta tål köld och utvintringssvampar riktigt bra, dessutom är dess härdighet mot isbränna i toppklass - Hertta lämpar sig bäst för användning som ensilage, men är bra också för betesvallar och höproduktion - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab ÄVEN NuuttiBOR -timotej EKOLOGISKT - En mycket avkastningsrik och högklassig inhemsk timotejsort - Totalskörden när inte riktigt upp till samma nivå som för de sorter som ska skördas tre gånger, men skördens kvalitet är klart bättre än hos dessa sorter - Behåller sin avkastningsförmåga mycket bra under hela den treåriga produktionscykeln - Skördens kvalitet är av toppklass, D-värdet, som är ett mått på smältbarheten, är hög och sjunker långsamt, så foderkvaliteten försämras inte drastiskt fast skörden fördröjs - Särskilt på stora gårdar är de läglighetskostnader som orsakas av besvärliga väderförhållanden eller maskinhaverier en stor riskfaktor med tanke på kvaliteten, Nuuttis långsamt sjunkande D-värde hjälper till att kontrollera läglighetskostnadsrisken. - Vinterhärdigheten är god, Nuutti är lämplig för odling till foder i hela timotejodlingsområdet - Nuutti är vår mest sålda timotejsort och grunden för ensilageproduktionen på moderna kreatursgårdar - Rekommenderas för zonerna I-V - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab NUUTTIBOR -timotejsortens avkastning Kalkylens utgångsdata Antal kor: 120 kor Mjölkens genomsnittliga producentpris, november 2022, LUKE 0,564 € / liter 230 € / 1000 kg 470 € / 1000 kg 430 € / 1000 kg 275 dygn Kornets pris, VYR prisuppföljning, januari 2023 Allfodrets pris, uppskattat genomsnittligt pris i januari 2023 Priset på rybskross, uppskattning januari 2023 Stallutfodringsperiodens längd D-värden g/kg NuuttiBOR (D-värde/1, skörden: LUKE, Officiella sortförsök 2015–2022) Sort med lägre D-värde 687,3 g/kg 676,3 g/kg Värde på merproduktion som åstadskommits med Nuutti 10 233 € Om ensilaget gjorts av en sort vars D-värde är 2,13 %-enheter lägre än Nuuttis, uppnås samma mjölkproduktion genom att öka kraftfodergivan > merkostnad Merkostnad / spannmål + rybskross 11 783 € Merkostnad / allfoder + rybskross 17 061 € D-värdets inverkan på mjölkproduktionen bygger på utfodringsförsök vid LUKEs husdjursforskning I den teoretiska exempelkalkylen har ensilaget gjorts av ren timotejvall Summorna är kalkylerade och riktgivande 27 T131473ruotsi_024-034.indd 27 2.2.2023 7:25:40

NYHET SanttuBOR -ängssvingel - Sortförsökens högsta skördenivå - Torrsubstansskörden i vallar av olika ålder och i olika odlingszonen är synnerligen bra jämfört med andra ängssvingelsorter - Skörden vid första slåttern är hög och återväxtförmågan av toppklass både vid andra och tredje slåttern - God foderkvalitet: skördens energivärde uppmätt med D-värdet har varit god vid alla skördar i de officiella sortförsöken - Vippgången avviker inte avsevärt från andra sorter, passar för odling i zon I-V - Vinterhärdigheten är i toppklass, utvintringen varit bland de lägsta av ängssvingelsorterna - Passar bra i vallblandningar samt för ensilagevallar och betesvall - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab De viktigaste timotejsorterna Officiella sortförsök 2015-2022 (LUKE), mätarsort Grindstad. Sorterna i Peltosiemens sortiment är utmärkta med orange. Sorternas bästa egenskaper är utmärkta med grönt. Sorttyp Totalskörd Totalskörd, (kg/ha) rel.tal TENHOBOR TRYGGVE NUUTTIBOR RUBINIABOR TUUREBBOR RHONIABOR UULABBOR HERTTABOR DIANDRABOR DOROTHYBOR RAKEL LILJEROS GRINDSTAD 2 skördar nordlig kvalitet av 2. slåttern 3 skördar kvalitet av 2. slåttern 3 skördar nordlig kvalitet av 2. slåttern 3 skördar 3 skördar 3 skördar 3 skördar 3 skördar Skörd av 1. slåttern, rel.tal Skörd av 2. slåttern, rel.tal Skörd av 3. slåttern, rel.tal Skörd 1. året, rel.tal Skörd 2. året, rel.tal Sk 3. re 10055 10288 89 91 95 104 78 79 100 92 90 89 91 9 9 10588 10614 94 94 101 100 86 86 95 98 94 92 94 96 9 9 10614 10678 10770 94 95 96 106 100 105 77 89 81 102 95 92 105 95 95 95 95 9 9 9 10845 10990 11142 11165 11209 11272 96 97 99 99 99 100 103 94 102 104 99 100 86 100 98 99 98 100 102 93 101 96 94 98 88 99 97 100 100 95 97 101 100 99 100 1 9 9 9 1 10 Skörd 3. året, rel.tal D1. s (g De viktigaste ängs- och rödsvingelsorterna Officiella sortförsök 2015-2022 (LUKE), mätarsort Kasper- ängssvingel. Sorterna i Peltosiemens sortiment är utmärkta med orange. Sorternas bästa egenskaper är utmärkta med grönt. Totalskörd Totalskörd, rs = rörsvingel (kg/ha) rel.tal SW MINTO INKERIBOR ILMARIBOR KLAARABOR COSMOPOLITAN KASPER EEVERTBOR VIDVIN VALTTERIBOR VESTAR TORED GUNVOR SANTTUBOR SWAJ (rs) RETU (rs) KAROLINABOR (rs) 10066 10122 10161 10225 10237 10237 10250 10275 10326 10538 10552 10569 10815 10881 11387 11974 98 99 99 100 100 100 100 100 101 103 103 103 106 106 111 117 Skörd av 1. slåttern, rel.tal Skörd av 2. slåttern, rel.tal 93 99 101 107 98 100 101 101 101 96 96 95 105 91 92 94 102 97 99 96 100 100 96 100 102 104 105 105 104 121 128 138 Skörd av 3. slåttern, rel.tal Skörd 1. året, rel.tal Skörd 2. året, rel.tal 103 101 96 95 102 103 99 100 100 105 101 98 99 100 104 114 101 113 114 104 109 111 112 92 119 102 124 107 98 98 99 99 99 100 100 103 100 104 101 104 105 116 119 127 102 104 103 99 101 100 100 100 100 104 110 102 108 113 115 119 28 T131473ruotsi_024-034.indd 28 2.2.2023 7:25:40

NYHET EevertBOR -ängssvingel - Rikt avkastande och vinterÄVEN EKOLOGISKT härdig ängssvingelsort med hög foderkvalitet - Särskilt på zon I och II har Everts skörd varit högre än skörden av andra ängssvingelsorter - Återväxtförmågan har varit bättre än hos mätarsorten Kasper särskilt vid tredje slåttern - Fodervärdet på hög nivå, D-värdet har varit högt i alla skördar - Sorten passar för odling i zoa I- V - Mycket bra i fråga om vinterhärdighet, utvintringsprocenten under 6 % - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab örd ret, tal Skörd 3. året, rel.tal D-värde, 1. skörden (g/kg ts) D-värde, 2. skörden (g/kg ts) D-värde, 3. skörden (g/kg ts) Användbar skörd 1. slåttern (kg/ha) Användbar skörd 2. slåttern (kg/ha) Användbar skörd 3. slåttern (kg/ha) Utvintring (%) 9 1 92 98 676 679 693 686 705 721 3206 3446 2318 2319 1679 1719 3 6 4 6 94 94 687 684 679 675 713 707 3475 3405 2512 2532 1776 1793 2 3 5 5 5 94 97 97 684 680 691 684 673 683 709 707 715 3783 3356 3679 2200 2583 2370 1841 1735 1912 1 3 2 5 7 01 0 9 0 102 99 97 99 102 100 689 681 678 674 673 676 683 665 661 668 666 664 714 704 709 709 704 704 3539 3173 3496 3437 3364 3368 2508 2855 2784 2934 2823 2849 1872 1800 1742 1600 1753 1826 3 6 3 3 4 4 d et, al 2 4 3 0 0 0 0 4 2 8 D-värde, 1. skörden (g/kg ts) D-värde, 2. skörden (g/kg ts) D-värde, 3. skörden (g/kg ts) Användbar skörd 1. slåttern (kg/ha) Användbar skörd 2. slåttern (kg/ha) Användbar skörd 3. slåttern (kg/ha) Utvintring (%) 701 700 700 690 686 697 693 705 699 694 702 693 693 687 690 689 699 691 692 689 687 693 694 697 698 692 697 689 692 690 679 680 705 697 697 696 693 702 698 703 703 697 695 695 696 695 692 690 2804 2959 3031 3201 2988 3064 3074 3148 3072 2923 2767 2909 3114 2736 2823 2911 2526 2449 2469 2411 2447 2478 2409 2520 2582 2571 2603 2600 2621 2956 3123 3387 2138 1927 1879 1977 2114 2096 2188 2074 2114 2372 2292 2370 2272 2297 2459 2538 7,5 7 2,4 3,1 5,7 5,6 5,7 6,2 3,9 6,6 5,8 5,3 4,1 13 7,1 9,4 29 T131473ruotsi_024-034.indd 29 2.2.2023 7:25:40

PRESE ÄVEN InkeriBOR -ängssvingel EKOLOGISKT - Sort med alla egenskaper som förväntas av ängssvingel, avkastningsförmåga och vinterhärdighet i kombination med en utmärkt skördekvalitet - Inkeri har i de officiella sortförsöken varit synnerligen avkastningsrik, den ger jämn skörd i olika odlingszoner och på olika jordarter - Skördens kvalitet är av toppklass i fråga om både smältbarhet och proteinhalt, Inkeri går i vippa litet senare än andra ängssvingelssorter och följaktligen sjunker också smältbarheten långsammare - Inkeri är en av Finlands mest odlade ängssvingelsorter - Rekommenderas för zon I-V, god vinterhärdighet också i Lappland - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab KarolinaBOR -rörsvingel - Inhemsk, avkastningsrik rörsÄVEN EKOLOGISKT vingelsort - Klart avkastningsrikare än ängssvingel, god återväxtförmåga - Ger jämfört med ängssvingel goda skördar särskilt i torra förhållanden - D-värdet vid den första slåttern har varit minst lika bra som hos ängssvingel, men vid den andra och tredje slåttern har D-värdet blivit litet lägre än hos de bästa ängssvingelsorterna - Det rekommenderas att första slåttern görs när svingeln börjar gå i vippa - Mycket vinterhärdig, trivs bra också i Lappland - Karolina har gett bäst skörd från andra och tredje årets vallar - Trivs bra i odlingszon I-V - Passar bra i blandningar för ensilagevallar, men har sämre smaklighet än ängssvingel i betesvallar - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab RiikkaBOR-engelskt rajgräs - Snabbväxande engelskt rajgräs ÄVEN EKOLOGISKT för ensilagevallar i södra och mellersta Finland - Vinterhärdig, avkastningsrik och högklassig - Utmärkt återväxt, foderskördens smältbarhet och smaklighet synnerligen goda - Rekommenderas för odling i zon I-III, har inte tillräckligt god vinterhärdighet för nordligaste Finland - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab ÄVEN SaijaBOR -rödklöver EKOLOGISKT - Rikt avkastande och vinterhärdig inhemsk rödklöversort - Avkastningsrik vid både första och andra slåttern, beståndets återväxtförmåga är god - Har i sortförsöken gett bra skörd också av andra och tredje årets vall - Rödklöversort som i vallblandningar betydligt förbättrar vallfodrets kvalitet och höjer dess proteinhalt - Rekommenderas för zon I-IV - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab NYHET SelmaBOR -rödklöver - Avkastningsrik och synnerligen ÄVEN vinterhärdig diploid rödklöver- EKOLOGISKT sort med god återväxtförmåga - Högsta skörden av alla diploida rödklöversorter, i de officiella sortförsöken har dess skörd varit högre än den tetraploida mätarsortens skörd - Selmas skörd har i den första skörden varit av samma nivå som mätarsortens skörd och den andra skörden klart högre - I fråga om vinterhärdighet är Selma i särsklass jämfört med alla andra rödklöversorter på marknaden - Tack vare som exceptionellt goda vinterhärdighet är Selma en synnerligen stabil skördegröda - I de officiella sortförsöken har Selmas relativa skörd i förhållande till mätarsorten stigit i takt med vallarnas ålder, i de officiella försöken var Selmas skörderelationstal i förhållande till mätarskörden 107 det tredje året - Selma förbättrar, liksom rödklöver överlag, klart vallfodrets kvalitet i vallblandningar och höjer proteinhalten - Selma lämpar sig för odling i odlingszon I-V - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab ÄVEN SW Yngve -rödklöver EKOLOGISKT - Rödklöver av nordisk växttyp, har mycket god vinterhärdighet - Skörden bäst vid första skörden - Ger foder med utmärkt foderkvalitet - Lämpar sig för fleråriga ensilagevallar i odlingszon I-V som vallbaljväxt som borgar för en god proteinhalt - Förädlare: Lantmännen SW Seed, sorträttigheter i Finland: Lantmännen Agro Oy 30 T131473ruotsi_024-034.indd 30 2.2.2023 7:25:43

PRESENTATION • PACKERIPRESENTATION • PACKERIPRESENTATION • PACKERIPRESENTATION • PACKERIPRESENTATION • PACKERIPRESENTATIO Sakkunnig service i Mjölk-Finland PACKERIETS KONTAKTUPPGIFTER www.tomperinpakkaamo.fi toimisto@tomperinpakkaamo.fi Juuso tfn 040 582 9350 Kuopio, Riistavesi verkar packeriet Tomperin pakkaamo, som stått till tjänst för områdets utsädeskunder redan i nästan 40 år. Den nuvarande företagaren, Juuso Voutilainen, övertog Tomperin pakkaamo år 2018, när veteranen Timo Nyyssönen bestämde sig för att gå i välförtjänt pension. Förutom att Juuso Voutilainen sköter driften i packeriet driver han också en mjölkgård tre kilometer därifrån. Lohiranta gård är Juusos hemgård där släkten bott sedan 40-talet. Juuso övertog hemgården genom generationsväxling år 2014 och har efter det investerat i en ladugård med en robot. Besättningen består av totalt ca 200 djur. Den areal han disponerar över för utsädesproduktion och djurproduktion uppgår till sammanlagt nästan 350 hektar. År 2023 utvidgas driften på Lohiranta, när ladugården byggs till med en lika stor del som den nuvarande inklusive robot. Flerbranschföretagandet med mjölk- och utsädesproduktion kräver planerad tidsanvändning och flexibilitet. På mjölksidan infaller arbetstopparna på morgonen och eftermiddagen, utsäde packas på dagen mellan ladugårdsarbetena. Driften och arbetena på gården sköts av Juuso och hustrun Laura och dessutom har gården en ordinarie anställd och en säsonganställd. Under högsäsongerna anlitas också entreprenadtjänster. Växtföljd med vall en stor fördel på gårdar som producerar utsäde På omkring 80 hektar av åkerarealen odlas ensilagevall, på 16 hektar odlas timotejutsäde, på ca 60 hektar odlas spannmålsutsäde, på 70 hektar odlas vår- och höstrybs, fodersäd odlas på 90 hektar och 10 ha består av betesvall. De skiften som har den sämsta bördigheten används som grönträda och naturvårdsåkrar. Dessutom samarbetar gården med Forststyrelsen om skötsel av vårdbiotoper. Ett brett sortiment av odlingsväxter är en stor fördel vid produktionen av utsädesråpartier: partierna är rena från frön av andra växtslag och växtsjukdomarna hålls bättre under kontroll på naturlig väg. Också de djuprotade vallarnas förmåga att bibehålla en god markbördighet är till fördel vid utsädesproduktion. Vatten- och näringshushållningen är i skick och man har goda förutsättningar att få stora och högklassiga skördar. Användningen av kreatursgödsel minskar gödslingskostnaderna vid produktionen av fodersäd, gör också att stråstyrkan är viktig: för kreatursgårdar passar stråstyva sorter som tål kväve bäst. Spannmålsutsädet odlas på de bästa skiftena Tomperin pakkaamo har i sitt sortiment de spannmåls-, baljväxt- och vallväxtsorter och vallfröblandningar som passar bäst för åkerodling i området. Packeriet ligger i det nordsavolaxiska insjöområdet, där förhållandena på de bästa strandskiftena kan jämföras med förhållandena i odlingszon II. Det gör att man kan odla och saluföra jämförelsevis sena och avkastningsrika sorter, vid sidan av tidiga och odlingssäkra sorter. Förutom DorothyBOR -timotej ingår i packeriets egen produktion också Vanille-maltkorn, det odlingssäkra och torktåliga flerradiga kornet Huima, det högklassiga flerradiga korner AlvariBOR Bild: MTK/ Henri Uotila I På bilden till vänster Timo Nyyssönen, i mitten Juuso och Laura med familj och till höger landslagsskidaren Perttu Hyvärinen, som packeriet sponsrar. samt den stråstyva kvarnvetesorten PerttuBOR. Dessutom förmedlar packeriet andra sorter som ingår i Peltosiemen-kedjans sortiment, allt enligt kundernas behov. Utsädesspannmålen sås på våren på de skiften som är bäst och som tidigast blir varma inför sådden. Efter utsädesspannmålen sås fodersäden och de andra växterna. Det gäller att vara påpasslig med bearbetnings- och såningstiden eftersom jordarten på de flesta åkrarna består av mo och mjäla. En bra växtföljd som förbättrar jordstrukturen gör ändå mjälajorden lättare att bemästra. På mjölkgårdens ensilagevallskiften sås utsädesspannmål efter vallåren, vilket ger goda förutsättningar för grödornas tillväxt. Kunskap om kundernas behov packeriets styrka Tomperin pakkaamo-packeriets absoluta styrka är kunnandet om mjölk- och köttproduktion som man kan tillämpa vid marknadsföringen av vall- och spannmålsutsäde till områdets boskaps- och spannmålsgårdar. Juuso Voutilainen är en aktiv yrkesman, som utvecklar packeriets sort- och produkturval enligt kundernas behov. Ett av hans specialområden är produktion av vallfoder, och han lär sig hela tiden mera bland annat i en mentorgrupp för mjölkgårdar. Efter ladugårdsinvesteringen och anställningen av extra arbetskraft som den medför kommer Juuso att få mera tid för att utveckla utsädespackeriet och göra verksamheten ännu mångsidigare och förbättra servicen. Lohiranta gård och Tomperin pakkaamo finns också på sociala medier. Kom och följ med livet på gårdarna! @lohirannantila @tomperin_pakkaamo Tomperin pakkaamo 31 T131473ruotsi_024-034.indd 31 2.2.2023 7:25:45

VALLFRÖBLANDNINGAR Från Peltosiemen-packerierna får du många slags vallfröblandningar. Du kan välja en av de allmänna fröblandningar som hela kedjan saluför eller fråga efter det lokala packeriets egna blandningar. Du kan dessutom be om offert på en egen vallfröblandning skräddarsydd för just din gård. Våra packerier är experter på att sätta ihop utsädesblandningar. Standardblandningar Peltosiemen Basic Peltosiemen Tripla Universalvallblandning för två och tre vallskördar Universalvallblandning för tre vallskördar 75 % Timotej 25 % Ängssvingel 45 % Timotej 30 % Timotej 25 % Ängssvingel Förmånlig universalvallblandning. Sorterna i blandningen varierar från packeri till packeri. Sorterna kan påverka blandningens lämplighet för olika skördetekniker, men i princip passar blandningen både för två och tre ensilageskördar. Fråga mera om blandningens sammansättning på våra packerier. Blandning för tre skördar. Kombinationen av timotejsorterna Dorothy och Nuutti ger maximal skördemängd. Skördens kvalitet är medelgod, eftersom huvudsyftet är att få en stor skörd. Passar särskilt för gårdar som har en aning för liten vallareal. Peltosiemen Priima Peltosiemen Extreme Universalvallblandning för två och tre vallskördar Rörsvingelblandning 75 % Timotej 25 % Ängssvingel 70 % Timotej 20 % Rörsvingel 10 % Ängssvingel Nuutti Inkeri Vår populäraste blandning, där timotejsorten Nuuttis utmärkta smältbarhet kommer till sin rätt. Denna blandning - och Nuutti-timotej - är det ultimata valet för stora mjölkgårdar som vill maximera sin ensilagekvalitet och minimera läglighetskostnaden. Peltosiemen Extra Universalvallblandning för två och tre vallskördar 75 % Timotej 15 % Ängssvingel 10 % Engelskt rajgräs Nuutti Inkeri Riikka Också den här blandningen har Nuutti-timotejens utmärkta smältbarhetsegenskaper. Smakligheten förbättras genom kombinationen av ängssvingel och engelskt rajgräs. Passar för två och tre vallskördar Nuutti Dorothy Inkeri Nuutti Karolina Inkeri En högklassig rörsvingelblandning. Nurmi-timotejens kvalitet står för blandningens bas. Inhemska rörsvingeln Karolina står för blandningens utmärkta vinterhärdighet och ängssvingeln tillför ytterligare smältbarhet och bladrikhet. Peltosiemen Maxi Klövervallblandning 60 % Timotej 30 % Ängssvingel 10 % Rödklöver Peltosiemen Multi Klövervallblandning 55 % 25 % 15 % 5% Timotej Ängssvingel Rödklöver Alsikeklöver Sorterna i klöverblandningen varierar. De vanligaste sorterna är Nuutti-timotej, ängssvingelsorten Inkeri och Saija och SW Yngve rödklöver. Den vanligaste alsikeklöversorten är Frida. 32 T131473ruotsi_024-034.indd 32 2.2.2023 7:25:47

Hiisi® -Vallblandningar för kolinlagring Peltosiemens HiiSi® -kolinlagringsvallar är planerade för att användas mångsidigt för olika ändamål. Den gemensamma faktorn är att man vill åstadkomma en möjligast stor ovanjordisk växtmassa och ett lika stort och djupt rotsystem. Blandningarna har god återväxtförmåga och kolinlagringen sätter snabbt igång på nytt efter skörden. Det gör att maximal mängd av luftens koldioxid inlagras i växtmassan tack vare effektiv assimilation. Vid valet av växtslag och sorter för blandningen har man förutom kolinlagringen också fäst vikt vid att skördens mängd och framför allt dess kvalitet är på möjligast god nivå. Vid planeringen av blandningarna har man anlitat Naturrresurscentralens expertis. Peltosiemen HiiSi® 2 Peltosiemen HiiSi® T Kolinlagringsblandning för två och tre skördar Kolinlagringsblandning för kompletteringssådd 60 % Timotej 10 % Timotej 10 % Ängssvingel 15 % Rörsvingel 5 % Rödklöver 35 % Timotej 10 % Timotej 10 % Ängssvingel 20 % Engelskt rajgräs 10 % Engelskt rajgräs 10 % Rödklöver 5 % Vitklöver Nuutti Tenho, Hertta (eller motsvarande) Inkeri (eller motsvarande) Karolina SW Yngve eller Saija HiiSi® 2 är en blandning som kombinerar god kolinlagring och möjligast hög smältbarhet. HiiSi® 2 passar bäst för vallodling för två skördar, men fungerar också i skördesystem med tre skördar. Peltosiemen HiiSi 3 ® Kolinlagringsblandning för tre skördar 20 % Timotej 35 % Timotej 15 % Rörsvingel 10 % Ängssvingel 10 % Engelskt rajgräs 5 % Rödklöver 3 % Alsikeklöver 2 % Vitklöver Dorothy (eller motsvarande) Nuutti Karolina Inkeri (eller motsvarande) Riikka (eller motsvarande) SW Yngve eller Saija Frida (eller motsvarande) SW Hebe (eller motsvarande) HiiSi® 3 fungerar bäst i odlingssystem med tre skördar. Blandningen har utmärkt kolinlagringsförmåga och är mycket mångsidig. Det engelska rajgräset ökar blandningens skördpotential. Nuutti Dorothy (eller motsvarande) Inkeri (eller motsvarande) Riikka (eller motsvarande) Mathilde (eller motsvarande) SW Yngve eller Saija SW Hebe (eller motsvarande) HiiSi® T -blandningen innehåller måttlig andel timotej, eftersom det är rätt besvärligt att få timotej, som har små frön, att sätta plantor vid kompletteringssådd. Av den orsaken innehåller blandningen mest växtslag med stora frön, t.ex. är den huvudsakliga klöverarten rödklöver. Av samma orsak innehåller blandningen också ängssvingel. Peltosiemen LaidunHiiSi® Kolinlagringsblandning för betesvallar 30 % Timotej 15 % Timotej 35 % Ängssvingel 10 % Engelskt rajgräs 5 % Ängssvingel 5 % Vitklöver Nuutti Dorothy (eller motsvarande) Inkeri (eller motsvarande) Riikka (eller motsvarande) Balin (eller motsvarande) SW Hebe (eller motsvarande) LaidunHiiSi® innehåller ganska mycket ängssvingel för att blandningens åkerväxtförmåga och bladrikhet ska vara optimal. Den innehåller inte rörsvingel, som lämpar sig illa för betesvallar. Engelskt rajgräs ökar smakligheten och ängssvingeln ger blandningen en gnutta slitstyrka. 33 T131473ruotsi_024-034.indd 33 2.2.2023 7:25:48

Skräddarsydda blandingar och packeriernas egna blandningar Vi tillverkar också vallfröblandningar enligt våra kundgårdars egna önskemål. Med en skräddarsydd blandning går det att finjustera blandningen enligt växtförhållandena på gårdens åkrar. Den största nyttan av egna blandningar är ändå att man kan påverka vallskördens storlek, och i synnerhet skördens kvalitet, på gårdsnivå. Vi är mycket flexibla när det gäller de skräddarsydda blandningar vi levererar. Vi har ett stort urval av blandningskomponenter, även med mer speciella växtslag, och och vi kan ocksä leverera relativt små partier av utsädesblandningar. Vi levererar också fröblandningar av baljväxter och stråsäd för odling av grönfoder. Många av våra packerier har i samråd med sina kunder också utvecklat egna standardblandningar, som är finjusterade för att passa kundkretsens särskilda önskemål och odlingsförhållandena i just det packeriets område. Det lönar sig att fråga mera i våra packerier! Vårt sortiment innehåller också: Italienskt rajgräs Westerwoldiskt rajgräs Hundäxing Ängsgröe Rödsvingel Rajsvingel Foderlosta Vitklöver Persisk klöver Blålucern Sötväppling Kärringtand Getärt Fodervicker och rågvicker Foderkål Foderraps Cikoria 34 T131473ruotsi_024-034.indd 34 2.2.2023 7:25:49

Telefon 040 757 2949 Juha 050 466 6549 Aleksi 040 510 7319 050 561 6686 050 594 6812 Jari 050 564 9738 Pekka 0400 604 666 040 544 4801 050 354 5672 050 371 4389 050 544 5352 0400 824 731 050 320 8270 040 533 1096 050 435 7400 040 513 8988 0400 777 192 044 513 0009 040 417 7292 050 529 8874 040 961 3391 John 050 368 8256 Hans 0500 448 231 050 554 2510 040 503 2125 040 595 4155 0400 346 035 Tapio 045 1379 740 Janne 0440 815 621 050 544 1720 0400 178 711 050 560 3559 0500 541 491 040 582 9350 0400 543 772 040 547 2362 0400 579 167 050 567 7943 0400 281 503 040 721 4848 040 524 6505 0500 333 666 Tapio 0400 333 666 Heikki 0400 650 938 0400 815 417 0500 535 325 E-post juha.jarvenpaa@taurunsiemen.fi aleksi.jarvenpaa@taurunsiemen.fi olavi.porrassalmi@nic.fi vesa.jarvinen@netikka.fi jkujala91@gmail.com pekkakujala@netikka.fi jarilagerstedt@gmail.com reijo.toppari@gmail.com minna.ylikantola@netikka.fi jussi.korpi-tassi@netikka.fi jari.kortesoja@netikka.fi yrjo.ehrnrooth@surffi.fi info@kultajyva.com tuomas.makinen@salmelantila.fi petri@lintukangas.fi risto.mattila@kotikone.fi taisto.junttila@junttilantila.fi teemu.junttila@junttilantila.fi jens@netikka.fi j_norr@hotmail.com kaldman@agrolink.fi torolf.bonas@multi.fi juhahietala72@gmail.com rinkinen80@gmail.com kainulainen.tapio@gmail.com jannekainulainen1@gmail.com antero.kiiskinen@halkoniementila.fi pasi@keledesign.fi juha.rytkonen@pp.inet.fi matti.teittinen@semenat.fi matti.lappalainen@jyvajemmari.fi toimisto@tomperinpakkaamo.fi kari3.lappalainen@gmail.com kroger.jussi@gmail.com juha.miettinen@prokantri.fi tuomo.seppala@hussola.fi vaatainen.esa@gmail.com esa.vaatainen@netti.fi orasmaa@orasmaa.fi peraniityntila@gmail.com anttilaska@outlook.com simo.tukkikoski@dnainternet.net sollanpakkaamo@seutuposti.fi Hemsida www.saunalahti.fi/luomu2/ www.korpi-tassi.fi www.pellosniemi.fi www.kultajyva.com www.salmelantila.fi www.lintukangas.fi www.junttilantila.fi www.farmikauppa.fi www.semenat.fi www.jyvajemmari.fi www.tomperinpakkaamo.fi www.miettilantila.fi www.hussola.fi www.hallasuo.mbnet.fi/ www.orasmaa.fi www.sollanpakkaamo.fi Se hela vårt sortiment www.peltosiemen.fi 2.2.2023 7:26:44 T131473ruotsi_035-036.indd 35 HÖGKLASSIGT UTSÄDE FRÅN PELTOSIEMEN-PACKERIERNA Landskap Namn Näradress Postnr Postanstalt Södra-Karelen Taurun Siemen Oy, Juha Järvenpää Suikintie 261 54230 Nuijamaa Syd-Österbotten Olavi Porrassalmi Soukka-Viinamäentie 263 61630 Hirvijärvi Syd-Österbotten Kari ja Vesa Järvinen Alankotie 21 62220 Kauhava Syd-Österbotten Jari Kujala Alankotie 5 62220 Kauhava Syd-Österbotten Vanhalan pakkaamo, Jari Lagerstedt Saarimaantie 285 62220 Kauhava Syd-Österbotten Topparin Tila Oy, Reijo Toppari Uunimaantie 11 62200 Kauhava Syd-Österbotten Minna Ylikantola Kalliokoskentie 343 62200 Kauhava Syd-Österbotten Jussi Korpi-Tassi Piirrontie 247 61360 Mieto Syd-Österbotten Jari Kortesoja Poutuntie 224 62100 Lapua Södra-Savolax Pellosniemen pakkaamo, Yrjö Ehrnrooth Pellosniemenkuja 5 50700 Mikkeli Egentliga Tavastland Kultajyvä Oy, Heikki Karjalainen Hakkotie 80 14300 Renko Mellersta Finland Salmelan tila, Tuomas Mäkinen Salmelantie 163 41120 Puuppola Kymendalen Petri Lintukangas Massintie 17 47440 Sääskjärvi Birkaland Risto Mattila Taivalkunnantie 238 37120 Nokia Birkaland Junttilan Tila Oy, Taisto Junttila Rudolf Koivun tie 20 38250 Sastamala Österbotten Jens Wik Larvvägen, Larvintie 292 66580 Kuni Österbotten Oy H. Norrholm Ab, John Norrholm Åsvägen 30 64220 Yttermark Österbotten J. Käldman Kb, Jan Käldman Bredarholmsvägen 61 68870 Edsevö Österbotten Bostrand Ab, Torolf Bonäs Bonäsvägen 106 66900 Nykarleby Norra Karelen Juha Hietala Parvilantie 5 A 83700 Polvijärvi Norra Österbotten Mutkala Oy, Antti Rinkinen Mutkalankaari 10 91900 Liminka Norra Savolax Tapio Kainulainen Ameriikantie 652 74200 Vieremä Norra Savolax Antero Kiiskinen Syvänniementie 69 74150 Iisalmi Norra Savolax Pasi Paananen Porovedentie 527 74160 Iisalmi Norra Savolax Juha Rytkönen Sysmänrannantie 141 77460 Maavesi Norra Savolax Semenat Oy, Matti Teittinen Karjalanniementie 63 79600 Joroinen Norra Savolax Pohjolan Jyväjemmari Oy, Matti Lappalainen Rapakkojoentie 70 74630 Heinäkylä Norra Savolax Tomperin pakkaamo, Juuso Voutilainen Tomperinniementie 58 71160 Riistavesi Norra Savolax Kari Lappalainen Kirjomäentie 152 71920 Pajujärvi Norra Savolax Jussi Kröger Kankkulantie 5 71720 Käärmelahti Norra Savolax Juha Miettinen Taulumäentie 10 71800 Siilinjärvi Norra Savolax Hussolan tila, Tuomo Seppälä Hussolantie 111 71800 Siilinjärvi Norra Savolax Hallasuon pakkaamo, Esa Väätäinen Hallasuontie 100 72380 Horontaipale Päijänne-Tavastland Orasmaa Oy, Tuomo Orasmaa Kirkkotie 23 18300 Heinola Satakunta Heikki ja Tapio Peräniitty Korvenkyläntie 420 32700 Huittinen Satakunta Aarne Anttila Hinnerjoentie 774 27230 Lappi Satakunta Simo Tukkikoski Kodiksamintie 333 27250 Lappi Egentliga Finland Sollan Pakkaamo Oy, Samuli Suvila Niinijoentie 187 32300 Mellilä Från odlare till odlare! 35

Ingrid Ett pålitligt och säkert val för ärtodling! T131473ruotsi_035-036.indd 36 2.2.2023 7:26:45

Lönsamma inhemska sorter Vi förädlar våra högklassiga och avkastningsrika åkerväxtsorter för finländska förhållandena och användarnas behov. Du känner igen våra testade sorter på BOR-märket. I Peltosiemens sortiment ingår också dessa lönsamma, inhemska sorter från Boreal: VerttiBOR NiklasBOR HelmiBOR AlvariBOR PerttuBOR IisakkiBOR De tidiga kornens elit Vägande skörd T131473ruotsi_kannet.indd 3 Tidig kvarnhavre Tidig fiberhavre Synnerligen tidigt vete Utmärkt fodervete 2.2.2023 7:22:26

LÖNSAM FINANSIERING FRÅN 0,99 % + 3 MÅNADERS EURIBOR NEW HOLLAND FÖR ALLA DINA BEHOV AGRITEK TILLÄGGSSKYDD 1+2 ÅR GRATIS T4S - BEHÄNDIG OCH KOMPETENT T6 - FAVORIT OCH MED ANLEDNING • 2,9 -liters motor, 75 hk • 12x12 - växellåda, 40 km/h • Hydraulisk riktväljare • Luftkonditionering och luftfjädrad säte • Effekter 145 - 175 hk • Ekonomisk - ingen avgasåterföring • Utrustning på toppnivå som standard • Smidig och stabil att köra • Hydraulik och VOA i toppen av sitt område NH T4.75S MED FRONTLASTARE 47moms 500 € 0% T5.100 UTILITY DCPS MÅNGSIDIG • 3,6 -liters Stage V -motor, 101 hk • Dual Command-växellåda, eldriven snabbväxel • Justerbar, elhydraulisk riktväljare • Luftkonditionering och luftfjädrad säte • 3 mekaniska hydrauliska block NH T6.180 EC FRÅN 85moms 900 € 0% T7 OCH T7 HD PLM STARKT UTRUSTAD T5.100 UTILITY DCPS FRÅN 59moms 500 € 0% • 6-cylindrig motor med mäktigt vridmoment • 175 - 313 hk, två olika hjulbaser • Ingen avgasåterföring • 3 olika alternativ för transmission GRATIS FÖR ETT BEGRÄNSAT PARTI: • AUTOMATSTYNING • TELEMATIK • 5 ÅRS DATAÖVERFÖRING TILL NY T6 DCT OCH AC MODELL, EZ-PILOT PRO AUTOMATISK STYRING FÖR 5 990 € (MOMS 0 %, T.O.M. 28.2.) H I T TA D I N N Ä R M A S T E ÅT E R F Ö R S Ä L J A R E O C H B E S TÄ L L T I D : W W W. N E W H O L L A N D . F I AGRITEK TILLÄGGSSKYDD SKYDDAR DIN TRAKTOR 2 ÅR EFTER GARANTIN! Finansieringslösningar som stöd för din affärsverksamhet FINLANDS AVKASTNINGSRIKASTE OCH TIDIGASTE MALTKORN S.G. Nieminen samarbetar med ledande europeiska växtförädlare och ger jordbrukarna tillgång till deras nyaste och bästa sorter. Vanille fick maltkornsstatus våren 2021. Vanille är ett synnerligen rikt avkastande 2-radigt korn, medelskörden 3 % större än hos RGT Planet och samma som hos Harbinger. Synnerligen stråstyv sort, liggsäd endast 5,9 % Vanille har god sjukdomsresistens. Trivs också på sura jordar. Är en omtyckt sort också på fabriken i Koskenkorva. Officiella sortförsök 2015-2022 KWS KOSMOS-HÖSTKORN Synnerligen rikt avkastande och vinterhärdig 6-radig populationssort. Utvintringsprocenten i SGN:s förädlarförsök i Ingå i medeltal 16,5 %. Strået är medellångt och starkt. Synnerligen god liggsädstålighet. Ytterst god härdighet mot mjöldagg och brunrost. Rekommenderas för odling i zon I-II. Trivs särskilt bra på lerjord. Förädlare tyska KWS Lochow GmbH. SCOTTY-HAVRE Den avkastningsrikaste sortnyheten, trivs synnerligen bra på alla jordarter. Scotty är 24 % avkastningsrikare än Niklas. Liggsädsprocenten är något högre än medeltalet. Ger stora och tunga kärnor. Hektolitervikten på 54,0 kg och 1000-kornsvikten på 39,8 g hör till de bästa bland havresorterna. I fråga om växttid är Scotty sen, 100,6 dgr, och passar därför för odling i zon I-III. Godkänd för Finlands sortförteckning 2022. Förädlare tyska Nordsaat Saatzucht GmbH. T131473ruotsi_kannet.indd 4 Mera uppgifter: mikko.koski@sgn.fi | 050-328 7900 2.2.2023 7:22:27