MAINOSLIITE MAINOSLIITE ABB:N TERRA 360 on markkinoiden nopein latausasema sähköajoneuvoille 4 VAASAN YLIOPISTO "Kokoaan suurempi yliopisto" 6 CT INDUSTRIAL tarjoaa kannattavat kiertotalousratkaisut vihreään murrokseen 8 PALO ALTO NETWORKS Teollisuusympäristöjen tietoturva kannattaa toteuttaa keskitetyllä platform-mallilla 12 SMC AUTOMATION Suunnittele pneumaattinen turvapiiri vain kolmessa minuutissa 19 DIGITAN 5G-PRIVAATTIVERKKO – luotettava alusta Teollisuus 4.0:lle GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 14 1

MAINOSLIITE TÄSSÄ LEHDESSÄ Digitan 5G-privaattiverkko – luotettava alusta Teollisuus 4.0:lle....................... 14 Parker Hannifin Koneen sähköistäminen kannattaa aloittaa puhtaalta pöydältä........................................................................................... 16 Proventia tasoittaa tietä myös vedylle..................................................................... 17 Sustainable Industry X Työkonetoimiala murroksessa - tulevaisuus luodaan yhdessä toimien........................................................................ 2 ABB:n Terra 360 on markkinoiden nopein latausasema sähköajoneuvoille............................................................................. 4 Hevtec Oy:n avulla työkoneiden sähköistykseen saadaan nopeutta............... 18 SMC Automation Suunnittele pneumaattinen turvapiiri vain kolmessa minuutissa............................................................................................. 19 Pemamekilla nähdään, että hitsausautomaatio ratkaisee Vaasan yliopisto kiihdyttää energia-alan murrosta............................................... 6 teknologiateollisuuden tekijäpulaa............................................................................. 20 CT Industrial räätälöi vihreää siirtymää............................................................. 8 Wago Finland Kaukolämpöverkon automaatio tukee Abloy Lukkoja päivitetään nyt mobiiliohjattaviksi................................................... 10 Turku Energian matkaa kohti hiilineutraaliutta........................................................ 21 PwC Suomi Teollisuuden kyberturvallisuutta parannetaan TIVIA Ei aina uutta teknologiaa................................................................................... 22 hyvällä kokonaisuuden hallinnalla............................................................................... 11 Promaint Helsingin putkirikot kertovat kunnostusvelasta.................................. 22 Palo Alto Networks Teollisuusympäristöjen tietoturva Rittal Datakeskuksesi lämmönsäätelyn paras ystävä kannattaa toteuttaa keskitetyllä platform-mallilla................................................... 12 - suunnittelusta ylläpitoon............................................................................................. 23 ASIANTUNTIJA Työkonetoimiala murroksessa - tulevaisuus luodaan yhdessä toimien SIX Mobile Machines on teollisuusvetoinen liikkuvien työkoneiden valmistajien ja heidän avainteknologiakumppaneidensa muodostama klusteri. Visio on kunnianhimoinen ja liittyy toimintaympäristöön: 2025 Suomi on maailman paras paikka liikkuvien työkoneiden sekä niihin liittyvien avainteknologioiden ja palvelujen kehittämiseen. viejistämme. “Toimialalla on digivihreän siirtymän myötä merkittävä muutospaine ja kasvupotentiaali, suuri mahdollisuus Suomelle. SIX Mobile Machines -klusterissa tämä hyödynnetään kokoamalla toimijoiden voimat“, kertoo yhteiskehityspäällikkö Harri Nieminen VTT:ltä. Sähköistyminen, automaatio ja digitalisaatio tuovat mukanaan laajalti muutoksia ja nivovat klusterin toimijat yhteen. Tekemisen ohjaavana lankana toimii yhteinen tiekartta. “Kilpailukyvyn turvaaminen teknologiamurroksessa vaatii investointeja yrityksiltä, tutkimuslaitoksilta ja julkiselta sektorilta. SIX Mobile Machines auttaa kohdentamaan panostuksia käytännön tasolla”, teknologiajohtaja Jani Vilenius Sandvik Mining and Construction Oy:stä linjaa. Innovaatiokehitystyö ei yksin riitä vision saavuttamiseksi, rinnalla on turvattava myös osaajien saatavuus. Tähän kaikkeen tarvitaan toteuttajia. “Osapuolten aktiivinen osallistuminen on avainasemassa, sillä keskiössä on käytännön toiminta. On ollut mukava nähdä konkreettisia avauksia eri jäsenyritysten suunnasta”, tuotekehityspäällikkö Kalle Einola Ponsse Oyj:stä toteaa. n ■ Teollisuusvetoinen, työkonetoimialaan fokusoitunut yhteenliittymä ■ Toiminta on tavoitelähtöistä ja monikanavarahoitettua ■ Jäsenistö koostuu työkonevalmistajista ja heidän avainteknologiakumppaneistaan. Mukana nyt: Ponsse Oyj, Epec Oy, Sandvik Mining and Construction Oy, Cargotec Finland Oy, Valtra Oy Ab, Valmet Automotive Oy, Normet Oy, Tana Oy, Danfoss Editron Oy, Nokia Oyj, Junttan Oy, Hevtec Oy, VTT ja Tulevaisuuden maailmaa rakennetaan liikkuvilla työkoneilla ja Suomi on ratkaisujen tuottamisessa vahva. Maassamme toimii lukuisia toimialan yrityksiä, jotka ovat johtavia toimijoita sekä suunnannäyttäjiä omilla sovellusalueillaan. Toimiala muodostaa myös yhden hyvinvointimme kulmakivistä, ollen yksi merkittävimmistä 2 Tampereen yliopisto Kuva: Opa Latvala GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE AIKUISKOULUTUSTA TAITOTALON TAPAAN! Meillä opiskellaan käytännönläheisesti, joustavasti, rohkeasti ja ennen kaikkea yhdessä – se on aikuiskoulutusta Taitotalon tapaan. TEOLLISUUDEN SEMINAARIT TAAS TARJONNASSA Taitotalo jatkaa AEL:n ja Amiedun pitkiä perinteitä teollisuuden ammatillisena aikuiskouluttajana. Kaiken kaikkiaan tarjolla on yli 600 lyhytkoulutusta, joilla täydennät omaa osaamistasi joustavasti. Meiltä saat myös yrityskohtaiset koulutukset, joko Taitotalon tai yrityksesi tiloihin. World Class Maintenance (WCM) – kunnossapidon koulutusohjelma • seminaarisarja päälliköille, suunnittelijoille ja työnjohtajille • Eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön osaamiselle ja pätevöinnille • neljä 1–2 päivän seminaaria 15.2.–25.5.2023 Teollisuusputkistot 2023 – suunnittelu ja valmistus 25.–26.1.2023 • Suomen suosituin putkistosuunnittelijoiden täydennyskoulutustilaisuus • lyhyt mutta kattava klassikko erityisesti nuorten suunnittelijoiden uralla Painelaitteiden käyttö ja käytönvalvonta 15.–16.3.2023 • Käytönvalvojilla on oltava painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva riittävä asiantuntemus. • Tällä tarkoitetaan aiempaa työkokemusta, työnantajan antamaa laiteperehdytystä ja säädösosaamisen hankkimista painelaitealan kurssilla. Toimitusvalvonta - teräsrakenteet, putkistot, säiliöt, pyörivät laitteet 30.3.2023 • Seminaarissa käydään läpi toimitusvalvontaprosessi ja mitä asioita missäkin vaiheessa on otettava huomioon. • Paino on erilaisten teräsrakenteiden ja komponenttien toimituksissa (teräsrakenteet, putkistot, säiliöt, jne.). Painelaitteet – perustietoa 10.–11.5.2023 • kattava perusannos painelaitteiden säädöstietoutta Ruuviliitosten suunnittelu ja toteutus – koneet, laitteet, teräsrakenteet 7.–8.6.2023 • ruuviliitosten suunnittelun perusteet • painelaitteiden, teräsrakentamisen ja koneenrakennuksen suunnittelussa sovellettavat standardit Energy Manager -koulutusohjelma ja Energiatehokkuutta julkiselle sektorille 6.6.2023–10.4.2024 • suunnittele asiantuntijoiden kanssa oma energiankäytön tehostamisen kehityshanke • Taitotalossa toteutettujen projektitöiden avulla yritykset ovat saavuttaneet yli 11 M€ säästöt energiakuluissa • julkiselle sektorille on oma toteutus Katso laadukas seminaaritarjontamme ja ilmoittaudu mukaan! taitotalo.fi/seminaarit TAITOTALO – INNOSTUKSESTA OSAAMISEEN! asiakaspalvelu 010 80 80 90 • asiakaspalvelu@taitotalo.fi Valimotie 8, Helsinki • taitotalo.fi GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 3

MAINOSLIITE ABB:n Terra 360 on markkinoiden nopein latausasema sähköajoneuvoille Terra 360 on tällä hetkellä saatavilla olevista sähköajoneuvojen latausasemista tehokkain. Se tuottaa jopa 360 kilowatin enimmäistehon ja akun voi ladata täyteen alle vartissa. 4 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Terra 360 on kaikille sähköä käyttövoimana hyödyntäville ajoneuvoille sopiva latausasema. Sitä voivat siis käyttää yhtä lailla henkilöautot kuin raskas liikenne. "Latausasema säätää jännitteen adaptiivisesti, eli se mukautuu ajoneuvon omaan jännitejärjestelmään", kertoo ABB:n tuotemarkkinointijohtaja Henri Kapp. Suuritehoisena järjestelmänä Terra 360 on omimmillaan erityisesti valtateiden varsilla, tyypillisesti asemilla, joissa viivytään lyhyitä aikoja kerrallaan. Kapp näkee, että latauspaikkoja voisi lisäksi olla esimerkiksi kaupunkien sisääntuloväylillä, jotta raskas- ja jakeluliikenne pystyisi käyttämään niitä kätevästi. Kaikille sähköautoille sopiva ja erittäin nopea lataus on Kappin mielestä sähköautoilun haluttavuutta lisäävä tekijä. "Latausnopeus varmasti lisää houkuttelevuutta ihmisten mielissä. Tällä hetkellä eri ajoneuvojen mahdollisuudet hyödyntää täyttä 360 kW:n tehoa vaihtelevat. On kuitenkin tärkeää, että tarvittava infrastruktuuri on jo olemassa, kun itse autot kehittyvät", hän toteaa. omista itse latausinfraa. Lisäksi uskon, että maksumenetelmät muuttuvat, joten ABB seuraa ja tarjoaa ratkaisuja muutokseen", Kapp kertoo. Latausasemaverkostoa rakennettaessa esille nousee myös laitteen elinkaaren aikaisen toiminnan varmistaminen. Tähän ABB:lla panostetaan erityisesti. "Suurena valmistajana olemme hyvässä asemassa komponenttien saatavuuden suhteen. Elinkaarenhallinnan neliportainen malli takaa pitkän huollettavuuden sekä osaamisen saatavuuden." Olennainen osa tuotteen pitkää elinkaarta on ohjelmistojen jatkuva kehittyminen. Vanhempiinkin laitteisiin saadaan uusia, markkinoiden vaatimuksia vastaavia ominaisuuksia ohjelmistokehityksen avulla. Latausaseman joustavuus ja mukautuvuus ovat osa hyvää elinkaaren hallintaa. Kehityksen alla olevan dynaamisen lataustehon jaon jälkeen vuorossa on lähiaikoina kahden yhtäaikaisen latauspaikan nostaminen neljään samasta latausasemasta. LATAUSKAPASITEETIN LISÄÄMINEN FOKUKSESSA TURVALLISUUS KUNNOSSA Ladattavia autoja on Suomen liikenteessä tällä hetkellä noin 150 000, mutta määrän odotetaan kasvavan tulevina vuosina merkittävästi. Latauskapasiteetin lisääminen maanteiden varsille onkin nyt ehdottoman tärkeää. Infrastruktuurin rakentamista ohjaa myös EU-lainsäädäntö. "Latausverkoston rakentamisessa erilaisia vaihtoehtoja on varmasti useita, joista yksi voi olla esimerkiksi Charging as a Service -tyyppinen ratkaisu, jossa kaupalliset toimijat eivät välttämättä GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Paljon puhuttavan tietoturvallisuuden takaaminen on myös ABB:lla paljon esillä. Yksittäisiä ajoneuvoja ei esimerkiksi voida seurata järjestelmän kautta ja tietoturvaa tuetaan palvelutuottajia hajauttamalla. Korkean käyttöturvallisuuden lisäksi myös käyttäjäkokemukseen panostetaan. "Tietty määrä tehoa ei riitä, vaan kaiken tulee toimia parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjän näkökulmasta. Meidän latausasemamme ovat kaikkien käyttäjäryhmien saavutettavissa. Näyttöpaneelin ja latauspistoolin korkeudet on suunniteltu niin, että niitä voidaan käyttää myös pyörätuolista", Kapp kuvailee. Kapp näkee ABB:n vahvuuksien järjestelmien suunnittelussa liittyvän pitkään kokemukseen sekä erinomaiseen käyttäjäymmärrykseen. "Markkinajohtajuuden pitämiseksi hintakilpailukyky on totta kai tärkeää, mutta uskon myynnin jälkeisen elinkaaripalveluiden merkityksen kasvavan. ABB:n rooli on varmistaa jatkuva tulovirta latauspalvelusta latausaseman omistajalle", Kapp summaa. n ABB TERRA 360 ■ Maailman nopein latausratkaisu, jolla 100 kilometrin lataus alle kolmessa minuutissa ■ Lataa neljää ajoneuvoa samanaikaisesti ■ Kustomoitava design ja pieni hiilijalanjälki, joka sopii myös tiiviiseen kaupunkiympäristöön ■ Tukee kaikkia latausstandardeja ■ Laadukas, saavutettava ja intuitiivinen käyttökokemus ■ Toimii plug & charge -periaatteella 5

MAINOSLIITE ”Kampuksen virtuaalivoimala toteutettiin julkisena hankintana.” Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tavoitteen mukaan kampuksien tulee olla hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. ”Virtuaalivoimalaitoksella Vaasan yliopisto pyrkii siihen. Lähtökohtana on puhdas energia”, dekaani Raine Hermans sanoo. Vaasan yliopisto kiihdyttää energiaalan murrosta 6 Vaasan yliopiston tekniikan ala vahvistaa osaamispohjaansa huippurekrytoinneilla ja yhteistyöllä muiden korkeakoulujen kanssa. Yliopisto haluaa olla aktiivinen toimija energia-alan murroksessa. Tämä näkyy myös meneillään olevassa kampusuudistuksessa: Vaasan yliopisto saa oman virtuaalivoimalan. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE MYÖS LIIKETOIMINTAMALLIT MUUTTUVAT Vaasan yliopiston kampuksen virtuaalivoimala toteutettiin julkisena hankintana. Kilpailutuksessa ilmoitettiin, että yliopisto haluaa hankkia puhdasta energiaa 15 vuoden ajan. ”Haastoimme energia-alan toimijoita miettimään, miten toimia niin, että ne tarjoavat meille operaattorin palvelun ja me maksamme palvelumaksuja. Kilpailutimme siis uudenlaisen virtuaali- ja lämpövoimalaoperaattorin, joka suunnittelee ja toteuttaa tarvittavat investoinnit ja huolehtii käytöstä ja ylläpidosta sopimusaikana”, Hermans sanoo. Teknistä toteutusta mielenkiintoisempaa onkin hänen mielestään seurata, miten virtuaalivoimalat muuttavat liiketoimintamalleja. Kilpailun voitti Fortum. Uuden järjestelmän on tarkoitus olla toiminnassa ensi vuoden alussa. Kampuksen virtuaalivoimalan kilpailutus oli ensimmäinen tämän tyyppinen julkinen kilpailutus. ”Halusimme olla suunnannäyttäjänä, miten hankintalain puitteissa voidaan ylipäätään tämmöinen täysin uusi toimintatapa kilpailuttaa”, dekaani Hermans kertoo. Vaasan yliopiston kampuksen virtuaalivoimalassa tiivistyy opinahjon strategia. Yliopisto haluaa kiihdyttää energia-alan muutosta ja investoinneillaan nopeuttaa uusien markkinoiden syntymistä ja alan tutkimusta. ”Energiaa tuotetaan yhä enemmän hajautetusti uusiutuvista energialähteistä. Kohdistamme voimavarat tämän valtavan muutoksen haltuunottoon”, tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön dekaani Raine Hermans kertoo. Tutkimuksellisen näkökulma oli voimakkaasti mukana virtuaalivoimalaa suunnitellessa ja tilatessa. VEBIC-tutkimusalustan johtaja Suvi Karirinne korostaakin, että oli tärkeää saada pääsy ja käyttöoikeus hyödynnettävään dataan materiaaliksi tieteellistä tutkimusta varten. ”Haluamme tehdä digitaalisen kaksosen järjestelmästä voidaksemme simuloida rinnakkaisia optimoituja toimintamalleja. Virtuaalisesti akkuja ja energialähteitä lisäämällä näemme, voisiko joku toisenlainen järjestelmä olla tehokkaampi tai skaalautuvampi. Tätä tutkimusympäristöä on kehitetty vaiheittain vuosia Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustalla.” GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU OSANA KANSAINVÄLISTÄ ENERGIAKLUSTERIA Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden suurin energiateknologioiden klusteri, Energy Vaasa. Kyse on keskittymästä, jonka 160 yrityksestä monet ovat kansainvälisiä, itsekin tutkimus- ja kehitystyötä tekeviä tahoja. ”Meidän tehtävämme on olla kiinnostava, kansainvälinen yhteistyökumppani. Liki kaikissa tutkimushankkeissa on ulkomaisia yliopistoja kumppaneina. Olemmekin rekrytoineet paljon myös ulkomailta”, Hermans kertoo. Vaasan yliopisto tekee aktiivisesti Vaasan alueen lisäksi yhteistyötä koko länsirannikolla Kokkolassa, Seinäjoella, Oulussa ja kohta myös Porissa, missä se on tehnyt Satakunnan AMK:n kanssa aiesopimuksen energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamisesta. ”Tämä kaikki tukee Vaasan yliopiston ajatusta, että meidän tulee palvella kansainvälistyvän liiketoiminnan tuomia elinkeinoelämän osaamistarpeita. Tekemällä yhteistyötä länsirannikon muiden korkeakoulujen kanssa me olemme kokoamme suurempi”, Vaasan yliopiston vuoden alussa toimensa aloittanut rehtori Minna Martikainen kuvailee. Stanfordin yliopiston äskettäin tekemässä oman alansa huippututkijoiden listauksessa Vaasan yliopisto sijoittui upeasti: 14 sen tutkijaa – joista kymmenen oli tekniseltä alalta – sijoittui kahden prosentin kärkiosaajien listalle. MUKANA EKOSYSTEEMEISSÄ Ensi syksynä alkaa ensimmäinen toisen yliopiston kanssa yhdessä järjestettävä tekniikan alan koulutusohjelma. Oulun yliopiston kanssa toteutettavassa Sustainable and Autonomous Systems -maisteriohjelmassa haetaan tehokkuutta. ”Yhteistyö eri tahojen kanssa auttaa meitä löytämään oman osamme kussakin nousevassa alassa. Kaikkea ei kannata alkaa tehdä tyhjästä Vaasassa”, Martikainen sanoo. Raine Hermans puhuu liiketoiminnan ekosysteemeistä. Vaasan yliopiston tekninen ala haluaa mahdollistaa ja olla osa uusia ekosysteemejä. Niin sillä on suurempi vaikuttavuus koko energiatoimialan murrokseen. ”Yritykset ovat ymmärtäneet, että murros on liian iso yksin haltuun otettavaksi. Me olemme oivaltaneet saman; emme pysty yksin yliopistona tätä asiaa ratkaisemaan.” DATA-ARKKITEHTUURIA TARVITAAN Viime syksynä Vaasan yliopisto aloitti data-arkkitehtuurin opintosuunnan. Se vastaa dekaani Raine Hermansin mukaan haasteisiin saada koottua yhteen monista eri suunnista tulevaa dataa. ”Yrityshaastatteluissa nousi esille kokonaisuutta hallitsevien ammattilaisten puute. Yksityisellä ja julkisella sektorilla tarvitaan johtamisen tueksi data-arkkitehtuurin suunnittelijoita nivomaan yhteen tiedon tulvaa.” On mielenkiintoista, että Hermans puhuu samaan aikaan energia-alan murroksesta ja uudesta data-arkkitehtuurin koulutusohjelmasta. ”Se kuvastaa sitä, että perinteiset toimialat alkavat linkittyä yhteen ja mennä päällekkäin.” n 7

MAINOSLIITE 8 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE CT Industrial räätälöi vihreää siirtymää Yhtiön teknologiaa hyödyntämällä voidaan polttolaitoksissa käyttää monia rinnakkaisia polttoaineita. HUKKALÄMPÖ ENERGIAKSI Kiertotalouden huippuosaaja CT Industrial Oy auttaa teollisuutta korvaamaan fossiiliset energialähteet. Tuoreen yrityskaupan jälkeen myös lämmönsiirto ja hukkalämmön talteenotto kuuluvat energiatekniikan palveluja tuottavan yrityksen keinovalikoimiin matkalla päästöttömään tulevaisuuteen. RETROFITTAUKSET TUOVAT KETTERYYTTÄ Vanhojen energiajärjestelmien uudistaminen on CT Industrial Oy:n (CTI) ydinosaamista: se auttaa siirtymään fossiilisista poltVanhojen fossiilisia polttoaineita käyttävien kattiloiden retrofittoaineista biopohjaisiin. Teollisuuden lisäksi se toimii myös kautauksissa olemassa oleva kattila päivitetään uusiutuvalle poltkolämpö- ja infrastruktuurikohteissa. toaineelle, kuten pellettien pölypolttoon. CTI toteuttaa tällä het”Meidän tarjoamalla teknologialla voidaan vaihtaa esimerkellä vastaavaa hanketta Lappeenrannan Lämpövoima Oy:lle, kiksi hiili, öljy tai kaasu biopolttoaineeksi. Se on se mitä me tehjossa kaukolämpövoimalaitos muutetaan maakaasun käytöstä dään”, CTI:n toimitusjohtaja Mikko Lehtonen tiivistää. kotimaisten puupellettien käyttöön. Hän kuvailee keskeisen toiminta-ajaMikko Lehtonen kuvailee Ihalaisen tuksen olevan yhdistää markkinoiden lämpölaitoksen retrofittauksen hillitsevän ”Asiakas saa vihreän johtavaa osaamista ja yrityksen teknoympäristön saastumista ja hiilidioksidilogian sekä projektiosaamisen asiakkaisiirtymän lisäksi myös päästöjä sekä ylläpitävän kaukolämmön den tueksi vihreässä siirtymässä. Keinoja kilpailukykyä. kustannussäästöä.” ovat vanhojen kattiloiden retrofittauksien ”Muutosprojektissa hyödynnetään lisäksi prosessien sivuvirtojen hyödyntävanhoja kattiloita, jotka modernilla paminen sekä uutena lämmönsiirto. lamistekniikalla soveltuvat käyttämään kolmea erityyppistä polt”Laadukkaimpien laitetoimittajien kumppaneina toimitamme toainetta. Polttojärjestelmän ketteryys vahvistaa kaukolämpövertäyden palvelun projekteja teollisuuteen. Meitä yhdistää tahto kon käytettävyyttä ja luotettavuutta.” tehdä maailmasta puhtaampi.” Lehtonen korostaa, että asiakas saa vihreän siirtymän lisäksi SIVUVIRRATKIN HYÖDYNNETÄÄN myös etua kustannussäästöinä lähtiessään käyttämään korvausteknologiaa tai lämmönsiirtoa, jotka käytännössä usein liittyvät Valmistavassa teollisuudesta syntyy paljon sivuvirtoja, jotka ovat toisiinsa ja toimivat rintarinnan. asiakkaalle usein jätettä. CTI mahdollistaa niiden hyödyntämisen energiakäyttöön, jolloin sivuvirroista voidaan tuottaa lämpöä, höyryä tai sähköä. ”Avullamme tuotannon sivuvirtoja pystyy muuttamaan polttoaineeksi. Me olemme ammattilaisia niiden polttamisessa ja toimitamme asiakkaille siihen sopivat ratkaisut”, Lehtonen kertoo. ”Asiakkaamme saavat meiltä Sivuvirrat voivat hänen mukaansa olla esimerkiksi tervoja, tarvitsemansa palvelun hankkeensa puu- tai biopohjaisia, ne voivat olla myös energiapitoisia neskaikkiin elinkaaren vaiheisiin”, CTI:n teitä tai kaasuja. toimitusjohtaja Mikko Lehtonen lupaa. Retrofittausprojekteissa otetaan käyttöön usein myös sivuvirrat. Yhdistämällä nämä kaksi parannetaan suoraan energiantuottamisen kustannustehokkuutta, koska silloin joutuu ostamaan vähemmän biopolttoainetta. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Monessa teollisuuden kohteessa retrofittaukseen ja sivuvirtojen käyttöön kytkeytyy lisäksi lämmöntalteenotto. ”Asiakkaalla voi olla vanhan teknologian kattila, jota voidaan parantaa savukaasujen lämmön talteenotolla ja lisätä energiantuotantojärjestelmän hyötysuhdetta sitäkin kautta”, Mikko Lehtonen listaa. CT Industrial erikoistui lämmön talteenottoon hankkimalla viime kesänä omistukseensa lämmönsiirron asiantuntijan SouthWest Supply Oy Ltd:n. Lämmöntalteenotto on lämmönsiirtoa. Hyödynnettävä energialähde voi olla kylmää tai kuumaa selvittää yrityksen lämmöntalteenoton ja lämmönsiirron teknologiajohtaja Juha Mäntynen. ”Meidän tuoteportfoliosta löytyy erilaisia lämmönsiirtimiä, jotta voimme löytää kohteisiin sopivat oikeanlaiset lämmönsiirtimet.” CT Industrial oli mukana, kun Terrafamen kaivoksella siirryttiin ottamaan vetylaitosten savukaasujen lämpö talteen. ”Siellä meni kuumia savukaasuja harakoille. Ne otetaan nyt talteen ja lämmönsiirtimellä kaasujen lämmöstä tehdään höyryä Terrafamen höyryverkkoon.” Juha Mäntynen muistuttaa, että lämmönsiirtäminen on mahdollista myös pienemmille yrityksille. ”Laitteet voi hankkia myös leasingilla. Me olemme integroija, joka tuo hankkeeseen teknologian lisäksi rahoittajan auttamaan investoinnin läpimenoa.” n CT INDUSTRIAL OY ■ perustettu vuonna 2008 ■ liikevaihto 9,2 milj. e (2022) ■ työntekijöitä yli 40 ■ pääkonttori ja tuotantotilat Haapavedellä ■ toimistot Turussa ja Oulussa ■ toimii ensisijaisesti Pohjoismaiden markkinoilla ■ asiakkaita yli kymmenessä maassa 9

MAINOSLIITE Lukkoja päivitetään nyt mobiiliohjattaviksi Yrityksistä jopa 39 % aikoo vaihtaa perinteiset kulkutunnisteet mobiiliavaimiin. Abloy Oy vastasi kysyntään avaimettomalla kulunhallintaratkaisulla. Yritysten pääsynhallinnassa puhaltaa muutoksen tuulia. Turvallisuusalaa seuraava mediayhtiö IFSEC Globalin maailmanlaajuisessa Wireless Access Control Report 2021 -kyselyssä 39 % päättäjistä kertoi, että heidän yrityksissään on aikomus korvata perinteiset kulkutunnisteet – kuten kortit ja avaimet – mobiilitunnisteilla tai älypuhelimeen tallennetuilla virtuaalisilla avaimilla kahden vuoden sisällä. ”Haastatelluista neljännes sanoi jo tuolloin tarjoavansa mobiilitunnisteita. Noin puolet koki, että mobiilitunnisteet ovat joustavampia kuin fyysiset tunnisteet. Reilu kolmannes uskoi, että mobiilitunnisteet helpottavat työntekijöiden kulkuoikeuksien päivittämistä milloin tahansa”, Abloyn mobiiliratkaisujen asiantuntija Saku Sulander luettelee. Tähän mobiiliohjattavien lukitusjärjestelmien kasvavaan kysyntään kotimainen Abloy julkisti viime syksynä avaimettoman ABLOY CUMULUS -kulunhallintaratkaisun. Tuoteperhe sisältää digitaalisia mobiiliavaimia, riippulukkoja ja laiteohjaimia. Valikoima täydentyy tuonnempana myös ovilukoilla, kaappilukoilla ja avainsäilöillä. KULKUA SUJUVOITTAMALLA TEHOSTETAAN LIIKETOIMINTAA CUMULUS on suunniteltu varmistamaan turvallisen kulkemisen toimitiloihin, julkisiin kohteisiin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiin tiloihin. ”Se on suunnattu esimerkiksi logistiikassa, arvokuljetuksissa, pakettitoimituksissa, rakennustyömailla, tietoliikenteessä, energia- ja vesihuollossa, toimistoissa sekä itsepalvelu- ja vuokraustoiminnassa toimiville yrityksille”, Sulander listaa. Uuden teknologian avulla Abloy pyrkii osaltaan mahdollistamaan sujuvamman, turvallisemman ja yhteensopivamman toimintaympäristön. ”Uskomme, että tulevaisuudessa yritykset voivat avata, lukita ja valvoa mitä tahansa kohteitaan mistä tahansa, reaaliajassa. CUMULUS on seuraava askeleemme kehityksessä, jossa mekaaniset avaimet muuttuvat digitaalisiksi ja lukot avaimettomiksi”, Sulander visioi. Uuden tuoteperheen laitteita ja kulkuoikeuksia voi hallita lähes millä tahansa hallintaohjelmistolla. ”Ohjelmointirajapinnat mahdollistavat alustan yhdistämisen myös kolmannen osapuolen järjestelmiin. Ohjelmistokehityspaketin ansiosta CUMULUS-toimintoja voi lisätä yrityksen omiin mobiilisovelluksiin”, Sulander avaa modernin ratkaisun hyötyjä. MOBIILIAVAUKSELLA VOI PIENENTÄÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA JOPA 85 % Kulunhallinnan sujuvoittamisen lisäksi avaimeton kulunhallinta voi tehostaa yritysten liiketoimintaa, alentaa esimerkiksi avainjakelun kustannuksia ja vähentää logistiikkaa, pienentäen ympäristövaikutuksia riippumatta toteutetusta CUMULUS-ratkaisusta. ”Konsulttitoimisto Gaia Consulting Oy:n meille toteuttamassa arvioinnissa CUMULUS-ovilukon ympäristövaikutus oli jopa yli 85 % pienempi kuin perinteisen järjestelmän. Selvisi, että esimerkiksi 102-ovisen helsinkiläisen toimitilan CUMULUS-tuotteisiin pohjautuvan käytön hiilijalanjälki on 2 400 kg. Perinteisen ratkaisun vastaava luku on 16 400 kg. Siinä lienee jo varsin hyvät perustelut monelle yritykselle modernisoida pääsynhallintansa”, Saku Sulander toteaa. n Katso miten CUMULUS toimii: www.abloy.fi/cumulus 10 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Teollisuuden kyberturvallisuutta parannetaan hyvällä kokonaisuuden hallinnalla Teollisuuden tietoturvariskejä kasvattavat pitkään käytössä olleet järjestelmät, toimintojen ulkoistaminen sekä järjestelmien uudenlainen yhdistyminen toisiinsa. PwC Suomen kyberturvallisuuden ja tietosuojan asiantuntija Mika Johansson näkee, että uhkien minimoimisessa tärkeää on kokonaiskuvan ymmärtäminen. Perusteollisuuden kyberturvatilanteeseen vaikuttavat erityisesti vanhat järjestelmät, joista puuttuu sisäänrakennettu tietoturva, sekä toimintojen lisääntynyt ulkoistaminen. Riskejä lisää myös aiemmin erillään toimineiden tehdasjärjestelmien ja ITjärjestelmien yhdistyminen moderneissa tehdasympäristöissä. "Tehtaiden tiloissa on yhä enemmän kävijöitä, järjestelmiä käytetään myös etänä ja niiden omistajuus on moninaisempaa. Tämä luo tietoturvaan aukkoja", Johansson kuvailee. Yritysten on erittäin haastavaa varmistaa etänä töitä tekevän kolmannen osapuolen tietoturvatasoa. Tällöin riskinä on paitsi se, että yrityksen verkkoon pääsee jotain haitallista, myös että yrityksen omistamaa dataa katoaa tai varastetaan. TIEDON AVULLA PARHAASEEN LOPPUTULOKSEEN Johanssonin mukaan tärkeintä tilanteen ratkaisemisessa on tietoisuuden kasvattaminen ja kokonaisuuden hyvä hallinta. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU "Perinteisesti valmistavassa teollisuudessa järjestelmien hallinta jakaantuu tietoturvapäällikön ja tuotantopäällikön välille. Jatkossa parempaan tulokseen päästään, jos omistajuus on yhdellä henkilöllä, joka vastaa esimerkiksi kaikista ostoista ja ylläpidosta." Seuraavat tärkeät konkreettiset askeleet kohti parempaa tietoturvaa ovat tämänhetkisten laitteiden ja järjestelmien kartoittaminen sekä suunnitelmallisuus jatkon suhteen. TULEVAISUUDEN HAASTEET VAIHTELEVAT ALA- JA YRITYSKOHTAISESTI Erikokoiset yritykset painivat erilaisten tietoturvahaasteiden kanssa. Suurilla yrityksillä tietoisuuden taso saattaa olla korkealla, mutta tehtävää työtä paljon omiin resursseihin nähden. Pienemmissä yrityksissä tietoisuuden kasvattaminenkin voi vaatia panostuksia ja lisäksi esimerkiksi tietoturva-ammattilaisten rekrytoiminen on vaikeampaa. "PwC:llä autamme tietoisuuden lisäämisessä tekemällä yrityksille uhka- ja riskianalyysejä, joissa määritellään haasteet ja niiden ratkaisemisen hinta. Tämä antaa mahdollisuuden harkita, onko riskien pienentäminen kannattava investointi." Tulevaisuuteen katsoessa Johansson uskoo, että teollisuustoimijoiden tulee ensisijaisesti taklata jo mainittu IT:n ja tuotannon järjestelmien saattaminen saman sateenvarjon alle. Lisäksi hän näkee, että monessa yrityksessä tullaan lähivuosina siirtymään Security Operations Center -malliin, eli keskitettyyn tietoturvavalvontaan. Myös ostotoiminta kehittynee vastaamaan paremmin tietoturvavaatimuksiin. Kriittisille aloille merkittäviä tietoturvaan liittyviä muutoksia tulee ohjaamaan EU:n NIS2-direktiivi, joka asettaa uusia pakollisia vaatimuksia esimerkiksi infrastruktuurin, sähköntuotannon, kemiantuotteiden ja lääkkeiden valmistuksen aloille. Johansson haluaa muistuttaa, että vaikka tietoturvakeskustelussa korostuu tällä hetkellä vahvasti ransomware-hyökkäyksiä vastaan suojautuminen, on tulevaisuuden turvan kannalta tärkeintä pitää mielessä kokonaiskuva. "Omistajuuden, hallinnan ja ostotoiminnan selkeys pienentävät paitsi ransomware-riskiä, myös muita riskejä. Tietoturvan suhteen on hyvä aloittaa ylätasolta", hän kiteyttää. n 11

MAINOSLIITE Teollisuusympäristöjen tietoturva kannattaa toteuttaa keskitetyllä platform-mallilla 12 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE "Paine muutokseen teollisuudessa on suuri, digitalisaation mahdollistaminen tietoturvallisesti on kaikkien yhteinen tavoite. Kentällä aiheuttaa haasteita, että ongelmia ratkaistaan yksittäin, erillisinä osina. Tämä ei ole tehokasta osaamisen, kustannusten tai läpinäkyvyyden kannalta", Lehtonen jatkaa. Jatkon tavoitteena tulisikin olla se, että kehitystoimenpiteitä synkronoidaan kattamaan niin yrityksen OT, ICS että IT. Jääskeläisen mukaan tämä onnistuu helpoimmin uusissa tuotantoympäristöissä, mutta tietoturvan tasoa voidaan nostaa merkittävästi myös vanhemmissa ympäristöissä useilla eri keinoilla. "Monessa tuotantolaitoksessa ollaan kuitenkin herkässä tilanteessa, jossa tuotantoa ei voida keskeyttää. Samalla painitaan esimerkiksi resurssipulan kanssa", hän toteaa. Lisähaastetta tuo toimitusketjujen hallinta, eli 3. osapuolien turvallisuuden ja turvallisen pääsyn varmistaminen ja esimerkiksi pilvipalvelujen yhä laajempi hyödyntäminen. "Siksi puhummekin usein Zero Trust -mallista, jossa pystytään rajaamaan eri tahojen pääsyä tarkasti ja tarkastamaan tietoturvan osalta kaikki liikenne", Jääskeläinen jatkaa. PALO ALTO NETWORKSIN TOIMINTAMALLILLA KIRKASTETAAN KOKONAISKUVAA Palo Alto Networksin ratkaisuna on yhtenäisen platform-mallin hyödyntäminen. Liikenteen näkyvyyden parantaminen, suojaus sekä tietoturvapolitiikkojen toimeenpano ja valvonta tapahtuvat yhdessä platformissa, kun normaalisti näiden toteuttamiseen vaadittaisiin useita erillisiä ratkaisuja. "Platformin avulla voidaan ratkaista integroidusti useita ICS- ja OT-ympäristöjen suojaamiseen liittyviä käyttötapauksia, kuten kumppanien ja kolmansien osapuolien turvallista ja rajattua pääsyä, tehtaan tuotantojärjestelmien suojausta, pilvipalveluiden ja pilveä hyödyntävien sovellusten suojausta sekä turvallista segmentointia tai verkottamista", Lehtonen mainitsee. Yhden platformin käyttäminen on erillisiä järjestelmiä kustannustehokkaampaa, teknisesti yksinkertaisempaa ja käyttöönoton kannalta helpompaa. Samalla IT- ja OT-organisaatioiden keskusteluyhteyden ja yhteistyön kehittäminen mahdollistuu. Platformin etuna on myös sen hyvä jatkokehitettävyys tulevaisuuden tarpeiden mukaan. "Platformista saadaan jatkuvasti enemmän irti uusien innovaatioiden kautta. Uusia uhkia voidaan tunnistaa reaaliajassa esimerkiksi koneoppimisen avulla. Tavoitteena on luoda toimiva ympäristö parin vuoden sijaan kymmeneksi vuodeksi, jonka aikana myös käytetyn tietoturvateknologian on kyettävä kehittymään", Jääskeläinen kuvaa. PAIKALLINEN KOULUTUSKUMPPANI APUNA Maailman johtava tietoturvateknologiayhtiö Palo Alto Networks tarjoaa asiakkailleen laajaa ja jatkuvasti kehittyvää osaamista sekä innovatiivista teknologiaa. Yrityksessä nähdään, että teollisuusympäristöissä on tärkeää pyrkiä yhtenäistämään tietoturvakäytäntöjä ja varautumaan ajoissa myös tulevaisuuden haasteisiin. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Suomessa vuodesta 2011 saakka toiminut Palo Alto Networks tunnetaan tuhansien yritysten luotettavana tietoturvakumppanina. Yritys keskittyy ainoastaan tietoturvaan ja sen tuotevalikoima kattaa sekä perinteisiä tietoturvaratkaisuja, kuten palomuurausta, reunasuojausta ja päätelaitesuojausta, mutta myös täysin uusia automaatioon tai tekoälyyn perustuvia, tai pilviavusteisia ja pilvipalveluja suojaavia ratkaisuja. Palo Alto Networksin Suomen teknisenä johtajana työskentelevä Antti Lehtonen ja tekninen asiantuntija Antti Jääskeläinen näkevät, että teollisuusyrityksillä on nyt kasvavaa kiinnostusta parantaa tietoturvakyvykkyyttään. "Viime aikojen valitettavat tapahtumat ovat vahvistaneet kriisi- ja tietoturvatietoisuutta. Yritysten johto pienemmissäkin yrityksissä ymmärtää, että tuotantoympäristöt ovat potentiaalisia uhreja kyberhyökkäyksille, mikä uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta", Lehtonen aloittaa. Palo Alto Networksilla koetaan, että yritysten tietoturvataso vaihtelee vielä paljon. Monessa yrityksessä ollaan nyt sen kynnyksellä, että kasvaneesta tietoisuudesta pitäisi siirtyä konkreettiseen tekemiseen. Asiantuntijat haluavat lisäksi nostaa esille platformin hyödyntämisen vaikutukset resurssi- ja osaajapulaan. Kokonaisuudessa, jossa on paljon erilaisia ratkaisuja, tarvitaan myös paljon tekijöitä. "Oikealla platform-valinnalla voidaan helpottaa rekrytointi- ja koulutustarpeitakin, kun sama osaaminen on hyödynnettävissä laajemmin", Lehtonen pointtaa. Palo Alto Networksin maahantuojana toimiva Exclusive Networks Finland toimii myös paikallisena koulutuskumppanina ja toteuttaa laadukkaita kursseja suomen kielellä yli 12 vuoden kokemuksella. Palo Alto Networksissa halutaan muistuttaa, että tietoturva ei ole muusta digitalisaatiosta irrallaan. Tietoturvateknologian kehittämisessä hyödynnetään yhä laajemmin muualta tuttuja keinoja, kuten pilvipalveluja ja automaatiota. Tämä tuo osaltaan myös konkreettista ymmärrystä digitalisaation haasteista. Jääskeläisen mukaan tietoturva on muun digitalisaation tavoin myös OT/ICS-ympäristöissä mahdollistaja, ei pelkästään välttämättömyys. "Kun tietoturvaymmärrystä ja -valmiutta on riittävästi, on myös tehokkuutta tuovien palvelujen sujuva käyttöönotto mahdollista. Tietoturvan avulla varmistetaan, että yrityksen ei tarvitse jäädä saarekkeeksi, uusien mahdollisuuksien ulkopuolelle", Jääskeläinen vetää yhteen. n Kouluttautuminen kannattaa aina! Globaali luotettava digitaalisen infrastruktuurin kyberturvallisuus-asiantuntija Exclusive Networks on Palo Alton autorisoitu koulutuskumppani ja järjestää ohjattuja koulutuksia Palo Alton asiakkaille ja kumppaneille. 13

MAINOSLIITE 14 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Digitan 5G-privaattiverkko – luotettava alusta Teollisuus 4.0:lle Digitaalisen infrastruktuurin asiantuntija Digita tarjoaa asiakkailleen konsultoivia ja räätälöityjä privaattiverkkopalveluja. Privaattiverkon avulla voidaan ratkaisevasti esimerkiksi tehostaa tuotantoa, lisätä turvallisuutta ja parantaa päätöksentekoa. Lisäksi yrityksiä puhuttava tietoturva voidaan varmistaa entistä paremmin, kun verkko toimii omien SIM-korttien kautta, ja on eristettävissä muusta internetistä sekä fyysisesti muusta verkkoinfrastruktuurista. RÄÄTÄLÖITY RATKAISU YRITYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA KÄYTTÖTAPAUKSIIN Viljasjärven mukaan Digitan vahvuudet privaattiverkkojen tarjoajana perustuvat pitkään kokemukseen sekä konsultoivaan toimintatapaan. Digitan Liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärven mukaan "Nämä ovat asiakaskohtaisesti räätälöitäviä kokonaisuuksia. Uskommekin, 5G-privaattiverkot ovat vielä toistaiseksi asiakkaille melko tuntematon että meillä täytyy olla hyvä työkalupakki valmiina, mutta itse suunnittelu ja vaihtoehto. toteutus täytyy tehdä asiakkaan ehdoilla." "Digitalisaatio on edennyt toimialoilla eri tahtiin. Nyt digitalisaatiosta Digitan tämänhetkisissä asiakkuuksissa näkyy, että yritykseen luohakevat hyötyjä myös fyysisiä tuotteita valtetaan hyvin kriittisissäkin käyttötapauksismistavat yritykset esimerkiksi teollisuudessa. sa. Digita toimittaa yhdessä Telian ja Nokian ”Tärkeimmät hyödyt Privaattiverkko toimii näille toimialoille aluskanssa 5G-privaattiverkon esimerkiksi Posiva tana, jonka avulla digitalisaatiota päästään Oy:n Eurajoelle valmistuvan ydinpolttoaineen näkyvät euroina, kun edistämään tehokkaasti", hän kertoo. loppusijoitusprosessin tarpeisiin sekä Kittilän esimerkiksi tuotantoajat Käytännössä privaattiverkko on julkisista kultakaivokselle. nopeutuvat, päätöksenteko matkapuhelinverkoista tutuilla mobiiliteknoViljasjärvi näkee, että privaattiverkkojen marklogioilla, kuten 5G, toteutettu paikallinen kina on vasta alkuvaiheessa ja tulee kasvamaan tehostuu ja vaikkapa verkkoratkaisu, jolla mahdollistetaan langatulevina vuosina. varastomäärät voidaan ton tiedonsiirto. "Privaattiverkkoa otetaan harvoin käyttöön ykoptimoida helpommin.” "Privaattiverkko tuotetaan kuukausimaksittäisen tarpeen takia, kynnys ylittyy, kun käytsullisena palveluna, jossa me sekä rakentötapauksia on useita. Nyt kun koneet ja laitteet namme verkon että operoimme sitä. Asiakkaan tiloihin tuodaan tukiasemat muuttuvat yhä enemmän etäohjattaviksi tai autonomisiksi on ajureita muutokja verkon keskitetyt ydintoiminnot sisältävä core-laitteisto, joka integroituu seen jatkossa yhä enemmän." asiakkaan omaan sisäverkkoon", Viljasjärvi mainitsee. Hän näkee myös, että nopea toiminta on nyt paikallaan. Digitan teknologiakumppanina toteutuksissa toimii Nokia, jonka pri"Privaattiverkkojen osalta kaikki on valmista. Se joka on askeleen edellä vaattiverkkoratkaisut ovat maailman johtavia. niiden käytössä, hyötyy eniten", hän kiteyttää. n LUOTETTAVA LANGATON TIEDONSIIRTO HAASTAVIIN TEOLLISUUSYMPÄRISTÖIHIN Privaattiverkon avulla voidaan taklata monia wifi- ja julkisten verkkojen haasteita. Privaattiverkon peittoalue räätälöidään aina asiakaskohtaisesti ja suorituskyky optimoidaan käyttötarjoitukseen. Kun verkko on ainoastaan yrityksen omassa käytössä, suorituskyvyn ennustettavuus lisääntyy ja häiriötekijät vähenevät. Tärkeä tekijä monelle digitalisaation tuomalle muutokselle on myös privaattiverkon mahdollisuus hallita liikkuvia päätelaitteita ja esimerkiksi muokata tuotantolinjoja tarpeen mukaan. Aikakriittisissä sovelluskohteissa myös viiveen minimointi on avaintekijä. Kokonaisuutena verkko tekee digitalisaatiokehityksestä ja siihen tehtävistä investoinneista entistä kannattavampia. "Ajatuksena on, että verkko voi tukea parhaalla tavalla kriittistä ydinliiketoimintaa. Tärkeimmät hyödyt näkyvät euroina, kun esimerkiksi tuotantoajat nopeutuvat, päätöksenteko tehostuu ja vaikkapa varastomäärät voidaan optimoida helpommin", Viljasjärvi kuvailee. DIGITA LYHYESTI ■ Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ■ Maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja sekä merkittävä digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja ■ Yrityksen tavoitteena on kehittää digitaalista infrastruktuuria mahdollistamaan tulevaisuuden digitaaliset palvelut ■ Digitan privaattiverkko on yrityksen tarpeisiin suunniteltu ja rakennettu, luotettava, tietoturvallinen mobiiliverkko (4G/LTE tai 5G), jolla on tarpeita vastaava suorituskyky. Se luodaan operatiivisten ja liiketoimintakriittisten käyttötapausten tarpeisiin. Henri Viljasjärven taustalla näkyy Digitan privaattiverkkoauto, joka sisältää siirrettävän täysimittaisen 5G-privaattiverkon. Siirrettävä privaattiverkko tarjoaa asiakkaillemme helpon ja nopean tavan testata privaattiverkkoa ketterästi heidän omissa ympäristöissään. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 15

MAINOSLIITE Koneen sähköistäminen kannattaa aloittaa puhtaalta pöydältä Työkoneiden sähköistämisessä tarvitaan kokonaisymmärrystä, jotta lopputulos on tehokas, hyödyllinen ja taloudellisesti kannattava. Jo 50 vuoden ajan Suomessa toiminut Parker Hannifin on edelläkävijä liikkeenohjausteknologiassa. Globaali yhtiö toimii niin Suomessa toimivien kuin maailman suurimpienkin konevalmistajien kanssa. Yritys pyrkii kehittämään ja valmistamaan ratkaisuja muun muassa jätteen käsittelyn, energiatuotannon, meriteollisuudessa, infrastruktuurin, rakentamisen ja elintarvikealan haasteisiin. ”Suomen ja koko pohjoismaiden toimintojen strateginen painopiste on jo vuodesta 2018 alkaen ollut sähköistys, jonka osaaminen on meillä vahvaa ja globaalienkin markkinoiden näkökulmasta hyvin olennaista”, kertoo myyntijohtaja Ari Vuorinen. Parker Hannifin on suoraan tai välillisesti mukana suomalaisten päivittäisessä elämässä. Käytännössä ratkaisut liittyvät eristykseen, lämmönjohtoon, sähköratkaisuihin, liikkeenhallintaan sekä materiaaleihin. Suuren yhtiön vahvuus on laaja-alainen näkemys pelikentästä sekä yhteydet alojen valmistajiin. ”Toimimme myös globaalisti avaruus- ja lentokonebisneksessä. Näissä käytettävissä innovaatioista ammennamme 16 teknologiaa maalla liikkuvaan kalustoon”, Vuorinen mainitsee. Vetyteknologiasta odotetaan esimerkiksi vaihtoehtoisia ratkaisuja merelle ja lentokoneisiin. ”Sähköistämisessä moni asia voi mennä pieleen, joten kannattaa valita kumppani, joka osaa välttää sudenkuopat ja tuoda sen sijaan mielenrauhan siitä, että projekti saadaan kunnialla maaliin.” SÄHKÖISTYKSESSÄ OLENNAISTA ON OPTIMOIDA KOKONAISUUS Parker Hannifin on etunenässä edistämässä alojensa kestävää kehitystä ja matkaa kohti hiilineutraaliutta. Erityisen kovan luokan osaamista yrityksessä on järjestelmäkehityksessä, kuten sähköistyksen suunnittelussa. Samassa paketissa optimoidaan myös energiatehokkuus. ”Sähköistystä ei kannata toteuttaa vain vaihtamalla dieselmoottoria akkuun ja sähkömoottoriin, vaikka tätäkin versiota on tullut vastaan”, pohtii suunnittelupäällikkö Ari Puranen. Vasemmalla suunnittelupäällikkö Ari Puranen ja oikealla myyntijohtaja Ari Vuorinen. Laitteiden uuden layoutin suunnittelu alkaa maltillisesti puhtaalta pöydältä, jotta hyötysuhde voidaan varmistaa ja esimerkiksi ylläpitokustannuksista tulee järkevät. Akun, moottorin ja ohjelmiston valintojen lisäksi koneen kokonaishyötysuhdetta tuetaan panostamalla myös esimerkiksi venttiilien ja liittimien optimointiin. Purasen mukaan sähköistys jää puolitiehen, jos kokonaisuuden komponentteja ei mietitä alusta asti: ”Suunnitteluvaihe ja vuoropuhelu asiakkaan kanssa ovat olennainen osa prosessia, ja jossain tilanteissa täyssähkön sijaan päädytään hybridiin. Kone ei ole tuottava ellei suunnittelun lähtökohtana ole työsykli ja energian käyttö ole optimoitu sen mukaan.” Toisaalta kokonaissuunnittelussa otetaan Parker Hannifinillä huomioon myös koneen käyttötarkoitus. Sähköistäminen poistaa moottorin äänen, mutta jäljelle voi jäädä hydrauliikan aiheuttama melu – on siis olennaista optimoida hydrauliikka myös tästä näkökulmasta. ”Kokonaisuuden hallinta on olennainen osa suunnittelua ja usein hyvä tulos saavutetaan käyttämällä olemassa olevia, ehkä jopa aiempaa yksinkertaisempia komponentteja”, Vuorinen huomauttaa. Hän tiivistää: ”Sähköistämisessä moni asia voi mennä pieleen, joten kannattaa valita kumppani, joka osaa välttää sudenkuopat ja tuoda sen sijaan mielenrauhan siitä, että projekti saadaan kunnialla maaliin.” n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Proventia tasoittaa tietä myös vedylle Teknologiayhtiö Proventia on mukana mahdollistamassa uuden vetypolttokennoteknologian tulemista työkonemaailmaan. Yritys haluaa lisäksi tukea kaikkia muita keinoja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Proventian toimitusjohtaja Jari Lotvonen sanoo nollapäästöisen tulevaisuuden toteutumisen vaativan paljon tietoa ja uutta teknologiaa. ”Ajoneuvojen ja työkoneiden voimanlähteitä koskeva päätöksenteko on muuttuvassa maailmassa yhä vaikeampaa. Teemme sen helpommaksi tarjoamalla ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat parantaa omien tuotteidensa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä.” Toimitusjohtaja Jari Lotvonen ja tuotepäällikkö Jari Granath kertovat Proventian akkuratkaisujen soveltuvan hybridi-, sähkö- ja vetypolttokennotyökoneisiin. Uutena tuotteena valikoimaan on tullut vetypolttokennojen testausjärjestelmät. Ensimmäinen järjestelmä toimitetaan englantilaisasiakkaalle ensi kesänä. SÄHKÖISTYMISTÄ JA VETYÄ TUKEVAT AKKURATKAISUT Proventia tekee akkuja työkoneiden sähköistämiseen ja edistää myös vetyhankkeita akkuratkaisuillaan. Jari Lotvonen painottaa, että polttokennot tarvitsevat rinnalleen yleensä myös akun. Kun työkoneissa aletaan käyttää vetyä, yrityksen sähkö- ja hybridityökoneisiin kehittämät suuritehoiset akut ovat edelleen soveliaita. ”Akkujen osalta on jo useampi asiakasprojekti käynnissä, ja toivottavasti akkumme nähdään tulevaisuudessa myös vetypolttokennojen rinnalla.” Proventia valmistaa tuotekehitys- ja testausympäristöjä ajoneuvojen ja työkoneiden valmistajille sekä niiden komponenttien toimittajille. ”Testausratkaisuillamme asiakkaamme pystyvät tuomaan uudet teknologiat nopeammin markkinoille”, Jari Lotvonen lupaa. Yritys on toimittanut kokonaisia testauskeskuksia muun muassa akkujen ja sähköisten voimalinjojen tuotekehitykseen ja tehnyt esimerkiksi Jaguar Land Roverille sähköautojen testauskeskuksen. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU PROVENTIA OY ■ perustettu vuonna 1994 ■ liikevaihto n. 47 milj. euroa, 2021 ■ työntekijöitä n. 190 (v. 2017 n. 50) ■ Suomessa teknologiakeskus & 2 tuotantolaitosta (Oulu, Tre) ■ tehdas Tšekissä, myynti ja asiakastukiyhtiö Englannissa ■ pääomistajat Head Invest ja Evli ■ asiakkaina mm. Agco Group, Kohler, Sandvik TYÖTÄ PÄÄSTÖJEN PIENENTÄMISEKSI TESTAUSRATKAISUJA UUSILLE TEKNOLOGIOILLE ”Avullamme työkoneista tulee puhtaampia ja energiatehokkaampia.” Proventia on työkonemarkkinalla yksi maailman johtavista päästöjen puhdistusjärjestelmien kehittäjistä ja toimittajista. ”Siitä meillä on neljännesvuosisadan kokemus. Olemme tehneet ja teemme edelleen työtä työkoneiden päästöjen pienentämiseksi.” Lotvonen muistuttaa, että myös työkoneita koskevat päästömääräykset tiukkenevat yhä: moottorista ei saa tulla käytännössä enää mitään haitallisia päästöjä. ja Komatsu Forest Vaikka henkilöautopuolella sähköautot ovat jo tätä päivää, työkonemaailmaan sähkö ja vety ovat vasta tulossa. Vedyn käyttö työkoneissa on esillä yhä enemmän, mutta Proventia ei kuitenkaan halua olla sidoksissa pelkästään siihen. ”Olemme kaikkiruokaisia teknologioiden suhteen. Haluamme vain, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja koneiden päästöjä vähennetään”, toimitusjohtaja Jari Lotvonen painottaa. n 17

MAINOSLIITE Hevtec Oy:n avulla työkoneiden sähköistykseen saadaan nopeutta Kotimainen Hevtec Oy perustettiin 2017 tilanteeseen, jossa sähköistämiseen vaadittavia komponentteja oli saatavilla, mutta laitteita yhdistävälle toimijalle oli selvä tarve. Tällä hetkellä Hevtec auttaa asiakkaitaan nopeuttamaan sähköistämisprosessia konsultoivalla otteella. Hevtecin perustajat Ville Eskelinen ja Heikki Hakala starttasivat yrityksen saadakseen oman pitkän kokemuksensa sähköistyksestä parhaaseen hyötykäyttöön. Yritys pohjaa syvälliseen ymmärrykseen sähköisistä ja hybridivoimalinjoista kokonaisuutena ja siitä, miten niitä kannattaa ohjata mahdollisimman tehokkaasti. Hevtec auttaa työkonevalmistajia ja työkoneiden maahantuojia sähköistämään työkoneitaan sekä muita sidosryhmiä sähköistämiseen liittyvissä kysymyksissä. "Meillä keskiössä on jatkuvan lisäarvon tuottaminen asiakkaille. Olemme ainutlaatuisessa asemassa, jossa etsimme parhaita yhdistelmiä asiakkaan sähköistämistarpeeseen. Tämän mahdollistaa se, että tunnemme kentän ja komponenttivalmistajat hyvin", Eskelinen kuvailee. Hevtecin palvelumalli mukautuu asiakkaan toiveiden mukaan. Osalle asiakkaista Hevtec toimii tiiviisti integroituneena osana sisäistä tiimiä, osalle toimitetaan valmiimpia ratkaisuja. Tärkeä osa Hevtecin tarjoomaa on sen oma ohjausjärjestelmä, jota on kehitetty yrityksen perustamisesta lähtien. Ohjausjärjestelmällä 18 on kriittinen rooli siinä, että sähköistämisessä voidaan edetä nopeasti. "Ohjausjärjestelmää voidaan käyttää jo nyt useissa eri sovelluksissa ja sen jatkokehittäminen tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia uusille sovelluksille sekä luo kilpailuetua Hevtecin asiakkaille omalla markkinalla", Hakala mainitsee. EDELLYTYS TYÖMAIDEN KEHITYKSELLE Hyvänä esimerkkinä Hevtecin asiakkaille tuomasta lisäarvosta on Junttanin paalutuskoneeseen suunniteltu sähköinen voimalinja. Hevtec simuloi koneen toimintaa lähtötietojen ja annettujen raja-arvojen pohjalta, jonka perusteella määriteltiin voimalinja, valittiin komponentit sekä akuston latausratkaisu. "Päädyimme asiakkaan kanssa vaihdettavaan akustoon, jotta koneella voidaan työskennellä tehokkaasti pitkiä työpäiviä. Lisäksi pystyimme simulointidatan perusteella määrittelemään odotettavissa olevan elinkaaren akustolle", Eskelinen kertoo. Hevtecin perustajat Heikki Hakala ja Ville Eskelinen. Komponenttivalintojen jälkeen Hevtec toimi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan suunnittelutiimin kanssa. Sähköisen voimalinjan komponentteja ohjaa Hevtecin älykäs ohjausjärjestelmä. Projekti eteni vauhdikkaasti ja työkone oli testauksessa kahdeksan ja toimitettuna asiakkaalle kymmenen kuukautta projektin aloituksesta. Sillä on nyt tehty töitä ongelmitta jo yli vuoden ajan. Eskelinen ja Hakala näkevät, että Suomessa sähköistäminen etenee hieman kiivaimpia markkinoita hitaammin. Jatkossa kuitenkin erityisesti kaupunkialueilla sähköisten työmaiden osuus tulee väistämättä kasvamaan. Hevtec on tässä markkinassa erityisessä asemassa, koska yrityksen osaaminen kattaa raon, joka jää eri komponenttivalmistajien osaamisen väliin. Yrittäjien mukaan tätä hyödyntämällä asiakkaat voivat helposti nopeuttaa omaa sähköistämisprosessiaan merkittävästi. "Asiakkailla on usein omaa näkemystä haluamistaan ratkaisusta. Me pystymme kuitenkin tuomaan lisäymmärrystä siihen mitkä ovat parhaiten mitoitettuja, taloudellisesti ja kaupallisesti mielekkäitä ratkaisuja", Hakala kiteyttää. n www.hevtec.fi GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Suunnittele pneumaattinen turvapiiri vain kolmessa minuutissa Kaikki koneenrakentajat tietävät tarpeen suunnitella turvallisuuteen liittyviä piirejä. Tehtävän ei kuitenkaan tarvitse olla enää työläs. SMC:n kehittämän uniikin verkkotyökalun avulla pneumaattisen turvapiirin suunnittelu tapahtuu muutamassa minuutissa. PneuSAFE koneturvasovelluksesta löytyy nopeasti ja helposti turvatoimintoja ja turvasovelluksia, joiden piirit TÜV Rheinland on vahvistanut ISO 13849 kategorioiden ja suoritustasojen mukaisiksi. – Työskentelyn helpottamiseksi PneuSAFE tarjoaa tuote-ehdotuksia ja piiriin liittyvää tietoa, kertoo SMC Automation Oy:n tuotepäällikkö Eeva Korkolainen. VAKIINTUNEITA PIIREJÄ Koneenrakentajilla on uuden sovelluksen avulla vihdoin mahdollisuus yksinkertaistaa ja nopeuttaa turvajärjestelmän suunnittelua, mikä on käytännöllistä, kun huomioidaan piirien sisältämien komponenttien suuri määrä. Kaikki sovelluksen piirit perustuvat vakiintuneisiin käytäntöihin, jotka on käytännössä testattu. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kysyttäessä sovelluksen toiminnasta Eeva Korkolainen kertoo käyttöliittymän olevan erittäin käyttäjäystävällinen ja tarjoavan vaihtoehtoja, jotka kattavat suurimman osan tyypillisistä koneiden turvatoiminnoista. – Jos sinulla on jo koneturvallisuuteen liittyvää teknistä osaamista, voit valita helppokäyttöisestä turvatoimintojen luettelosta. Näihin toimintoihin kuuluvat turvallinen tyhjennys, turvallinen pysäytys ja sulkeminen, turvallisesti rajoitettu nopeus, odottamattoman käynnistymisen estäminen, turvalliseksi alennettu paine, turvallinen jarruohjaus, turvallinen liikesuunta, kahden käden ohjaus, turvallinen loppuasento, turvallinen paineen seuranta, jäännöspaineen vapautus ja turvallinen voimatasapaino, Korkolainen luettelee. Valitsemalla minkä tahansa mainituista käyttäjä pääsee suoraan joko yhden tai kahden kanavan arkkitehtuurin valintaan ja sitten käytettävissä oleviin piireihin. VÄLITTÖMÄT TULOKSET Kun sovelluksessa on valittu turvallisuusvaihtoehto ja sovelluksen koko, PneuSAFE antaa piirin kuvauksen, osaluettelon (tuoteviitteineen), piiriä koskevan TÜV-raportin sekä ohjeet oikeaa toteutusta varten. SMC:n tarjoamat avut koneturvaan eivät lopu PneuSAFE sovellukseen vaan tarjolla on myös SISTEMA-kirjasto, joka sisältää B10D:n kaltaisia turvallisuuteen liittyviä tietoja. SISTEMA on saksalaisen IFA-työsuojeluinstituutin konesovellusten arviointiin tarjoama ohjelmatyökalu turvallisuuden varmistamista varten. Kyseinen maksuton ohjelma auttaa analysoimaan turvajärjestelmän ja tarjoaa yhteenvedon teknistä dokumentointia varten. – PneuSAFE-verkkotyökalumme on ennen kaikkea vaivaton tapa päästä hyödyntämään laajaa tietämystämme turvallisuudesta ja se voi auttaa sinua suunnittelemaan tarvittavat piirit muutamassa minuutissa, tiivistää Eeva Korkolainen. n Lue lisää ja kokeile sovellusta osoitteessa https://etools.smc.at/pneusafe/ 19

MAINOSLIITE Pemamekilla nähdään, että hitsausautomaatio ratkaisee teknologiateollisuuden tekijäpulaa Automatisoitujen hitsaus- ja tuotantoratkaisujen valmistaja Pemamek tukee asiakkaitaan tilanteessa, jossa työskentelyn tavat muuttuvat nopeasti. Automaation ja robotiikan lisääntyessä myös vaatimukset työntekijöiden ammattitaidolle muuttuvat. Pemamekin myyntipäällikkö Samuel Karjalainen kuvailee, että keskeinen kotimaan markkinaan vaikuttava haaste on se, että asiakkaiden tilauskirjat ovat täynnä, mutta tekijöiden löytäminen yhä vaikeampaa. "Tämän taklaamiseksi pyrimme madaltamaan kynnystä siirtää tuotantoa hitsausautomaatioon. Aiemmin tätä ei nähty järkeväksi piensarjatuotannossa, mutta etäohjelmoinnin kehittymisen myötä siitä on tullut vaihtoehto." Pemamekin rooli kokonaisvaltaisena ja kokeneena hitsausautomaatiotalona antaa yritykselle edellytykset tukea asiakkaita muutoksissa. "Asiakas saa meiltä kaiken yhden luukun periaatteella, heidän ei tarvitse operoida usean toimittajan välissä." Pemamekin toiminnassa korostuukin asiakaskohtainen räätälöinti. Asiakkaiden toiveet ohjaavat myös yrityksen innovointityötä. Uusin innovaatioista on esimerkiksi kompakti robottiasema, jonka avulla hitsausautomaatioon voidaan siirtyä pienessäkin konepajassa. VAATIMUKSET OSAAJIEN SUHTEEN KEHITTYVÄT Automaation lisääntyminen vaikuttaa myös työntekijöiden ammattitaitoon liittyviin vaatimuksiin. Pemamekilla nähdään, että muutos voi lisätä alan houkuttelevuutta ja pitovoimaa. 20 "Monessa talossa esimerkiksi pitkän linjan levyseppähitsaaja voikin siirtyä uuteen työtehtävään vaikkapa ohjelmoimaan robottia. Tämä voi olla tekijä, jolla vältetään ennenaikaista eläköitymistä", Karjalainen mainitsee. Myös uusien tulijoiden saaminen alalle on kriittistä. Pemamekin HR-päällikkö Niina Nurmen mukaan yritys tukee tätä esimerkiksi oppilaitosyhteistyöllä, jo alakouluista saakka. "Yrityksillä on tärkeä rooli tuoda esille alan työtehtäviä ja -ympäristöä, jotta teknologiateollisuudesta saadaan houkuttelevampi valinta, erityisesti nuorille", hän toteaa. osalta. Sen takia pyrimme tarjoamaan talon sisäisiä urapolkuja mielenkiinnon kohteiden kehittyessä." Työn sisällössä korostuvat ongelmanratkaisu ja innovointi. Työpäivät eivät ole samanlaisia ja kiinnostava, kansainvälinen ja korkeaa teknologiaa hyödyntävä työympäristö lisää vaihtelevuutta entisestään. "Uusilta työntekijöiltä toivommekin halua oppia uutta", Nurmi summaa. n ■ Pemamek Oy on vuonna 1970 perustettu perheyritys, joka suunnittelee sekä valmistaa hitsaus- ja tuotantoautomaatiota raskaalle metalliteollisuudelle. ■ Pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Loimaalla, TIIMITYÖ JA ONGELMANRATKAISUKYKY KOROSTUVAT suunnittelutoimistot Tampereella ja Turussa. Pemamekilla halutaan huolehtia myös oman yrityksen vetovoimasta. Rekrytoinneissa onnistumisen ydinasiana Nurmi pitää nykyisten työntekijöiden viihtyvyyttä. "Puskaradio toimii tehokkaasti. Henkilöstötutkimuksissa saamme eniten kiitosta hyvästä tiimihengestä ja auttamisen kulttuurista. Moni sanoo myös, että oman kädenjäljen näkeminen tuo merkityksellisyyttä." Myös perheyrityksen uniikki henki vaikuttaa työyhteisöön. Avoimuus, ketteryys ja uuden kokeilu korostuvat. "Emme vain sopeudu muutokseen vaan otamme isoja harppauksia etukäteen. Samaa ajattelua tuemme työntekijöiden Italiassa, Saksassa, Puolassa ja Brasiliassa. Toimipisteet myös Yhdysvalloissa, Espanjassa, ■ Yritys on kasvanut vientiyrityksestä merkittäväksi globaaliksi teknologiayritykseksi, joka työllistää 300 teknologiateollisuuden ammattilaista. ■ Kysynnän kasvun myötä yritys on investoinut vastavalmistuneeseen 7000m2 tehdaslaajennukseen. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Kaukolämpöverkon automaatio tukee Turku Energian matkaa kohti hiilineutraaliutta Turku Energian kaukolämpö- ja jäähdytysverkkoja pitkin kulkee lämmitys ja jäähdytys Turun, Naantalin, Raision ja Kaarinan alueella noin 5000 kohteeseen, kuten kerrostaloihin, uimahalleihin ja vanhainkoteihin. Kaukolämpöverkon toiminta varmistetaan ja optimoidaan mahdollisimman energiatehokkaaksi datan avulla. Aiemmin tietoa kerättiin perinteisellä menetelmällä: tekstiviesti kerran puolessa tunnissa. Nykyään tietoa halutaan jatkuvasti. Tähän tarpeeseen Turku Energia on löytänyt luotettavaksi ratkaisuksi WAGOn. Turku Energian sähkö- ja automaatiotiimin työnjohtaja Kari Mononen sekä automaatioinsinööri Tero Laakso lähtivät vuonna 2018 etsimään uutta yhteistyökumppania kaukolämpöverkon automaatioon. Heillä oli ennestään käytössä muita vastaavia ratkaisuja, mutta nyt etsittiin kustannustehokkaampaa ratkaisua tiedon keräämiseen. WAGOn ratkaisut eivät olleet ennestään tuttuja, joten talossa oltiin tyytyväisiä, kun WAGOn Jarno Luomanpää saapui vierailulle kertomaan mahdollisuuksista. Turku Energia valitsi kumppaniksi WAGOn. RIITTÄVÄ TUOTE NYKYHETKEEN – POTENTIAALIA TULEVAISUUTEEN WAGOlta löytyi Turku Energian tarpeisiin sopiva ratkaisu: modulaarinen 750-sarjan I/O-kortein varustettu kyberturvallinen ohjain. Tämä vakuutti molemmat. Yksinkertainen, mutta modulaarinen ratkaisu täytti kaikki sen hetkiset tarpeet ollen sopiva sekä pienten että isompien kohteiden edellytyksiin. Mononen ja Laakso vakuuttuivat siitä, että WAGOn tuotevalikoima sisälsi paljon erilaisia laajentamismahdollisuuksia tulevaisuuden varalle. Tiedon keräämisen tärkeys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän, sillä hiilineutraaliuteen pääseminen on Turku Energialle tärkeää. Kaukolämpö tuotetaan jo nyt 75 % uusiutuvilla energialähteillä, hukkalämmöllä ja biopolttoaineella. Täyden hiilineutraaliuden saavuttamiseen pyritään muun muassa kaukolämpöverkon optimoinnilla, jolloin mahdollisimman tarkka mittaus on oleellista. Kiitosta sai lisäksi laitteen pienikokoisuus, sillä Turku Energia ei halua viedä jättimäisiä ohjauskeskuksia asiakkaiden kiinteistöihin. Kompaktiin laitteeseen sisältyi kaikki tarpeellinen, mistä syntyi selkeitä säästöjä. Laakso oli tyytyväinen siihen, ettei ollut tarvetta ostaa lisäksi modeemia ja automaatiolaitteistoa. WAGOn ratkaisussa kaikki tarpeellinen löytyi samasta paketista. JOPA YLLÄTTÄVÄN TURVALLINEN JA LUOTETTAVA RATKAISU Mononen ja Laakso ovat olleet yllättyneitä siitä, miten luotettava verkkoyhteys WAGOn laitteessa on ollut. Tietoliikenneverkkojen kanssa ei ole ollut ongelmia — WAGOn tuotteet ovat pysyneet poikkeuksellisen vakaasti verkossa. Energiayhtiön toimitusvarmuus on 99,9 %, joten varaa virheille ei ole. WAGOn laitteet ovat Turku Energian asiakkaiden kiinteistöissä, joissa Turku Energia ei voi laitteita itse valvoa. Siksi tietoturvan on oltava kunnossa. WAGOlla tieto suojataan suoraan ohjaimessa, ja sisäänrakennettu palomuuri suojaa mahdollisilta kyberhyökkäyksiltä. TURKU ENERGIA SUOSITTELEE WAGOA Turku Energian Kari Mononen (kesk.) ja Tero Laakso ovat olleet tyytyväisiä WAGOn ja Jarno Luomanpään (vas.) kanssa tehtyyn yhteistyöhön. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Mononen ja Laakso ovat tyytyväisiä WAGOn ratkaisuihin. He suosittelevat WAGOa myös muille samantyyppisille toimijoille, kuten vesilaitoksille. Monipuolinen ja räätälöitävä valikoima taipuu monenlaisiin projekteihin. Turku Energialla nähdään jatkossakin WAGOn ratkaisuja. Tarve vain kasvaa, kun tällä hetkellä jo yli 600 kilometrin mittainen energian jakeluverkko laajenee ja monipuolistuu koko ajan. Prosesseista myös halutaan yhä enemmän ja enemmän dataa, sillä tavoitteet ovat tärkeät: vaikka Turku Energian asiakkaiden on jo nyt mahdollista ostaa 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa, on energiayhtiö sitoutunut saavuttamaan kaukolämmityksessä täydellisen hiilineutraaliuden vuoteen 2029 mennessä. n 21

MAINOSLIITE ASIANTUNTIJA TIVIA ry: Ei aina uutta teknologiaa Teknologiainnovaatioista tulee helposti mieleen mainoksissa viimeisimpänä nähty tekninen lyhenne, kuten internetyhteyksien osalta jo melko laajassa käytössä oleva 5G. Mielikuva ei ole väärä, koska 5G mahdollistaa aiempaa nopeammat ja viiveettömämmät yhteydet. Mutta tämä on vain pieni osa siitä, mitä 5G tai tulevaisuuden 6G voi tarjota. Teknologiana 5G avaa uusia käyttöalueita ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen digitaalisen transformaation. Tästä on jo esimerkkejä älyliikenteen tai -kaupunkien muodossa. Teollisuudessa koneiden väliset langattomat, nopeat ja tietoturvalliset yhteydet tukevat joustavien tuotantoympäristöjen kehittämistä ja robotiikan laajentamista. INNOVAATIOITA SOFTALLA Teknologinen innovaatio on sellainen uusi tai parannettu tuote tai menetelmä, jonka teknologiset ominaisuudet eroavat selvästi aikaisemmasta. Innovaatio on siis pohjimmiltaan sitä, että tehdään asioita paremmin kuin aiemmin. Ohjelmistojen hyödyntäminen osana innovointia mahdollistaa tuotannon tai prosessin tehostamisen sekä kustannusten alentamisen. Ohjelmistojen avulla voidaan tuoda koneisiin etädiagnostiikkaa ja -hallintaa, mutta myös uudenlaista säädettävyyttä ja esimerkiksi hahmontunnistuksen kautta uusia toiminnallisuuksia vaikkapa laadun parantamiseksi. Teknologian hyödyntämisen avulla perinteiseen teollisuuteen voi syntyä uutta palveluliiketoimintaa sekä kykyä vastata nopeammin muutokseen. Esimerkiksi teollisuusyhtiö voi toteuttaa osan toimitettujen tuotteiden diagnostiikka- ja huoltotoiminnoista etänä ja tarjota näin uudenlaista palvelua. Ohjelmistojen kautta avautuu myös mahdollisuudet tarjota asiakkaille uusia ominaisuuksia itse laitetta muuttamatta. Autoteollisuus on jo mahdollistanut uusien ominaisuuksien saamisen autoon ohjelmistopäivityksin ilman huollossa käyntiä. n Teksti: Juha Lappi ja Reino Myllymäki. ASIANTUNTIJA Helsingin putkirikot kertovat kunnostusvelasta (HS 15.11.2022) Helsingin keskustassa tapahtui marraskuun puolivälissä vesijohtoverkon putkivaurio. Ketjureaktion aiheuttanut vaurioitunut putki oli suunniteltu korjattavaksi vuoden 2024 aikana, raportoi HSY. Kunnostusvelka on aihe, jota olemme yhdistyksenä nostaneet esille jo usean vuoden ajan. Kuvitelmani oli, että isoissa taajamissa velka olisi vesijohtoverkkojen osalta hallinnassa ja ennakoinnilla vältettäisiin hallitsemattomat tapahtumat. 2017 tehdyn arvion mukaan Suomen infrastruktuurin kunnostusvelan suuruus on 35–55 mrd. €. Velan määrä on niin suuri, ettemme varmaan kykene investoimalla korjaamaan tilannetta. Meidän kaikkien elämässä kunnostusvelkavelka näkyy esim. rapautuvassa tieverkostossa. Ilmiö ei ole pelkästään suomalainen, Italiassa 2018 tapahtuneessa sillan sortumisessa kuoli 43 ihmistä, tutkimukset osoittivat pääongelmaksi sillan puutteellisen kunnossapidon. Teollisuudessa kunnostusvelka on myös käsitteenä tuttu, vaikka siitä ei juuri puhuta. Varsinkin 2008 jälkeen, kun teolliset investoinnit hiipuivat, monen kunnossapitopäällikön suurin huoli on ollut laitteiden toimivuus kysynnän elpyessä. Viime aikoina investointi 22 kuoppaa on päästy paikkaamaan, mutta uskoisin, että vanhenevien laitteiden ylläpito aiheuttaa edelleen haasteita. Mikä neuvoksi? Tieverkon osalta on väläytelty ratkaisuja, jossa osa teistä muutettaisiin sorapohjaisiksi, jolloin ylläpito olisi halvempaa. Osin tämä voi olla järkeväkin ratkaisu ja sopii ajatuksen tasolla muihinkin kohteisiin. Paras ratkaisu olisi kuitenkin panostaminen kunnossapidon koulutukseen ja tutkimukseen, sekä kunnossapidon huomiointi kaikessa päätöksenteossa. Valitettavasti tätä ei kaikin osin ymmärretä. Niin ja se HSY, oli huonoa tuuria, että putki sattui laukeamaan 1–2 vuotta ennen suunniteltua korjausajankohtaa. n Jaakko Tennilä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Datakeskuksesi lämmönsäätelyn paras ystävä - suunnittelusta ylläpitoon Energiatehokkaisiin konesaliratkaisuihin erikoistunut Rittal mahdollistaa edullisemman ja ekologisemman elinkaaren datakeskuksellesi. Modernien konesalien käyttöikä on ideaalitilanteessa kymmeniä vuosia, joka voidaan saavuttaa ammattitaidolla ja huolellisella suunnittelulla. Yksi konesalien elinkaaren kustannusrakenteen merkittävimpiä tekijöitä on niiden lämmönsäätely. Kustannustehokasta lämmönsäätelyä voi vaikeuttaa esimerkiksi ajan saatossa tehdyt palvelinvaihdokset tai niiden muuttunut käyttöaste. Suurempi käyttöaste kasvattaa laitteiston tuottamaa lämpökuormaa. “IT-laitteiden jälkeen suurin energiakulutus datakeskuksissa tulee jäähdytyksestä, ja siksi jäähdytysjärjestelmää suunnitellessa sekä päivittäessä kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen. Ihan aluksi kannattaa kuitenkin arvioida kriittisesti omia prosesseja - jos ITkuormaa saadaan pienennettyä, jäähdytystä tarvitaan vähemmän”, Rittalin tuotepäällikkö Vesa Tarvainen sanoo. TILASUUNNITTELULLA ON MERKITYSTÄ ENNEN Uusien datakeskusten suunnittelu tehdään lähes poikkeuksetta huolellisesti ja tilat toteutetaan energiatehokkaiksi. Erityisesti pidempään käytössä olleiden konesalien tyypillinen ongelma on pirstaleisesti päivitetty laitteisto. “Jos datakeskukseen on lisätty tai vaihdettu laitteistoja, tilan jäähdytys ei toimi enää kuten on alun perin suunniteltu. Lopputulos on usein sellainen, että salin sisällä on kuumia ja viileitä alueita aivan väärissä paikoissa. Tällöin tehdään turhaa jäähdytystyötä”, Tarvainen selventää. OIKEIN VALITTU JÄÄHDYTYSTEKNOLOGIA KESTÄÄ AIKAA Konesaleja suunnitellessa tähdätään siihen, että hukkalämpöä syntyisi mahdollisimman vähän. Pienellekin määrälle hukkalämpöä tulee kuitenkin suunnitella sijoituspaikka, ja sitä silmällä pitäen Tarvainen nostaa datakeskuksen yhdistämisen kaukolämpöverkostoon nousevaksi trendiksi. “Kaukolämpöön yhdistämisen kautta voidaan tuoda datakeskukselle kylmää vettä, ja kaukolämpöverkostoon lämmintä vettä. Ratkaisuna se on koko yhteiskunnan kannalta relevantti, mutta se näkyy toki myös rahallisena etuna datakeskukselle. Elinkaarikustannusten näkökulmasta hukkalämpöä hyötykäyttävät ratkaisut ovat usein lopulta edullisimpia”, Tarvainen kuvailee. Jos lämpöä ei hyödynnä missään, hukkalämmön voi puhaltaa ympäröivään ilmaan. Se ei kuitenkaan Tarvaisen mukaan todennäköisesti ole koko elinkaaren kannalta järkevin ratkaisu. “Hukkalämmön sijoitusta valitessa tulee huomioida myös mainetekijät: haluaako yritys sitoutua pyörittämään energiaa syövää datakeskusta, josta lämpö puhalletaan taivaalle vuosien ajan?”, Tarvainen sanoo. “Hukkalämmön sijoituskohde on teknisesti mahdollista muuttaa jälkikäteen, mutta vain jos kaukolämpöverkko tai muu lämmityskohde on riittävän lähellä. Ulkomailla on jo nähty myös ratkaisuja, joilla datakeskukset lämmittävät kasvihuoneita.” n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU JÄLKEEN RITTAL on konesalien kustannustehokkaan, modernin ja ekologisen toteutuksen ammattitaitoinen kumppani koko konesalin elinkaaren ajan - suunnittelusta VERTAA KUVIA ENNEN-JÄLKEEN. ILMAN LÄMPÖTILA KUVATTU ERI VÄREILLÄ. Simuloinnin avulla selvitettiin parannusmahdollisuuksia olemassa olevaan laitetilaan. Paremman kanavoinnin, laitekaappien peitepaneelien sekä jäähdytinlaitteen optimoinnin avulla saavutettiin huomattavasti parempi energiatehokkuus. Parannustoimenpiteet suunniteltiin ja todennettiin simuloinnin avulla. ylläpitoon. Rittalin Competence Centerit tarjoavat asiakkailleen alan parasta 1 – Jäähdytinlaite (vakioilmastointikone) kansainvälistä huippuosaamista. Rittalin simulaatioteknologioilla voidaan laskea esimerkiksi datakeskuksen 2 – Korotettu lattia, jonka kautta viileä ilma puhalletaan IT-laitteille ilmavirtoja ainutlaatuisen tarkasti. 3 – Alaslaskettu katto, jonka kautta kuuma ilma ohjataan jäähdytinlaitteelle 23

MAINOSLIITE 2023 A M M A T T I M E S S U T ENERGIA- JA TIETOVERKKOALAN TA M PE REEN M E SSU - JA UR HEI LUK ESKUS 25.–26.1.2023 verkostomessut.fi | #Verkosto TULEVAISUUDEN SUOMI. Voimme varautua monenlaisiin muutoksiin, mutta pahinta myrkkyä toimintavarmuudelle on äkkinäisten tapahtumien yllätyksellisyys. Nyt rakennetaan tulevaisuuden verkkoja. Kun se tehdään kestävästi ja vastuullisesti, luodaan turvaa odottamattomiakin mullistuksia vastaan. ENERGIAVERKOT 2035 25.1. klo 13–16 Vahvat ja toimitusvarmat energiaverkot ovat puhtaan ja älykkään energiajärjestelmän mahdollistajia. Yhteiskunnan ja erityisesti teollisuuden voimakas sähköistyminen edellyttää koko sähköjärjestelmän vahvistamista. Yhteiskunnan riippuvuus luotettavasta sähkön saannista korostuu tulevaisuudessa. Muun muassa näistä aiheista puhutaan Energiateollisuus ry:n järjestämässä seminaarissa. Tutustu koko ohjelmatarjontaan verkostomessut.fi V E R K O S T O - M E S S U T POWERED BY: KUMPPANINAAN YHTEISTYÖSSÄ