Många firade 50 år sid. 4-5 Nytt projekt färdigställdes sid. 3 Kund- och personaltidning 2022 Allt mera utbildning sid. 12, 14-15

I denna tidning: • Nytt ultralätt bulkekipage 3 • Efterlängtat jubileum 4-5 • En global jätte med nordiska värderingar 6-7 • Miljöpris och ny milstolpe 8 • Snabb takt i miljöarbetet 9 • Nytt stipendium 9 • Utökad ledningsgrupp 9 • Pionjären som blev världsledande 10-11 Mot framtiden Företagets första 50 år är bakom oss och nu kör vi vidare mot följande 50 år. Så kan man kanske summera Powder-Trans historia så långt, när vi år 2022 kunnat fira företagets 50-årsjubileum, inte minst med ett trevligt och av besökarna uppskattat jubileumsevenemang på våren. Och för att låna titeln från vår historik kan vi konstatera att vi kör ”med full tank mot framtiden”. Idag är bolaget mycket väl förberett för kommande utmaningar med en toppmodern fordonspark, kunniga och utbildade anställda och mycket bra och trogna kunder och samarbetspartners. • Mycket mer än körning 12 • Nya krafter 13 • Skräddarsydd skolning 14-15 • Framgångsrika mässor 16 • Carl-Johan Blomqvists livsverk uppmärksammades 17 • Kunniga händer 18 • LNG blev LBG 19 • Ny lastningsutrustning i bruk 19 • Långsiktighet är nyckeln Under år 2022 kunde vi även lansera en helt ny bulkkombination på den nordiska marknaden, när vi presenterade det ultralätta ekipaget som vi utvecklat tillsammans med Nordic Tank. Det underlossande ekipaget har byggts nästan uteslutande i aluminium och har därför en rekordstor volym. Det har också utvecklats med fokus på hanteringen av lasten. Ett ekipage som är lätt att hantera i det dagliga arbetet för chaufförerna betyder snabbhet som vidare märks som kostnadsbesparingar. Projektet talar sitt tydliga språk om vart vi är på väg. Chaufförsbristen i transportbranschen börjar få stora konsekvenser för hela transportnäringen. Powder-Trans har sedan lång tid tillbaka satsat på utbildning av chaufförerna, intressanta arbetsuppgifter och moderna fordon, som nu gynnar oss också i denna situation. Vi har inte någon märkbar chaufförsbrist och våra chaufförers medelålder har sjunkit under senare år. Och nu satsar vi ännu mera på utbildning med en utbildare på heltid. Bränslepriserna är förstås det som överskuggar hela transportbranschen idag och som företagen är rätt maktlösa inför. En modern fordonspark, där alla fordon är av högsta miljöklass Euro 6, är förstås en betydande faktor för att kunna motverka den svåra situationen. En allt större andel HVO-miljödiesel bidrar därtill till en mera miljövänlig verksamhet, vilket ligger i framkanten i vår utveckling. Eftersom vårt jubileumsår i skrivande stund närmar sig sitt slut vill jag än en gång tacka alla som bidragit till att vår fars enmansföretag blivit en av Nordens största aktörer i bulkbranschen under sina 50 år. Tack till kunder och leverantörer samt andra samarbetspartners, tack till personalen och ett tack till familjen! Vi har gjort det tillsammans, så gör vi också följande 50 år! Fredrik Blomqvist 2 till framgång 20-21 • Lyckad omorganisering 22 • Mångårigt samarbete utökas 23 • Mer resurser för uppföljning 24 • Stor hjälp på en lång resa 25 • Vi på PT 26-27 • Alltid bra stämning 28

Nytt ultralätt bulkekipage i trafik Resultatet av Powder-Trans och tanktillverkaren Nordic Tanks samprojekt rullar nu på de nordiska landsvägarna. Den nya kombinationen premiärvisades på mässan Elmia Lastbil i Sverige i augusti. Kort därefter gjordes den första provturen med last i Finland. Den första transporten i egentlig trafik utfördes av Powder-Trans vd Fredrik Blomqvist och Nordic Tanks tekniska direktör Henri Mattila. Det nya ekipaget är resultatet av ett intensivt samarbete de två bolagen emellan. - Det underlossande bulkekipaget är utvecklat för att motsvara kundernas önskemål och särskilt för nordiska förhållanden. Projektet har inneburit ett år av planerings- och tillverkningsarbete, men nu är vi i mål, säger Fredrik Blomqvist. Från Powder-Trans sida har även fordonschef Tero Viitanen arbetat intensivt med projektet. Hos Nordic Tank har Henri Mattila lett ett projektteam. Lättast på marknaden Fredrik Blomqvist berömmer projektet eftersom man konstruerat det för tillfället lättaste ekipaget på marknaden. Förutom släpets framvagn, som är i rostfritt stål, utgörs det huvudsakliga materialet av aluminium. Det minskar bränsleförbrukningen och ökar lastkapaciteten. - Kombinationen är också smidig eftersom all manöverutrustning för tankarna är lättillgängligt placerad med tanke på chaufförens arbete. Lätt användning betyder effektivitet, vilket i sin tur ger kostnadsbesparingar, säger Blomqvist. ”Lätt användning betyder effektivitet.” Enligt Nordic Tanks vd Satu Heikkilä har Nordic Tank som målsättning att skapa ett betydande produktsegment av torrbulkkombinationerna, varav den första nu finns utvecklad via projektet med Powder-Trans. - Målsättningen för vår femårstrategi är att utöka produktionen med nya pro- duktsortiment som stöder den tidigare verksamheten, säger Heikkilä. Tror på tillväxt Hittills har Nordic Tank, med fabrik i Uleåborg i norra Finland, tillverkat främst vätsketankkombinationer för kemikalie- och mjölktransporter. Bolaget grundades år 2016 och har idag en omsättning på närmare 7 miljoner euro. Bolaget är ledande i Finland och siktar nu på tillväxt även utanför huvudmarknaderna Norden och Baltikum. - Nordic Tank har en hög nordisk kvalitet på sina produkter och en kundorienterad produktion. Dessutom kan vi leverera produkterna med kortare leveranstider än branschen i medeltal, säger Satu Heikkilä. De två företagens samarbete är ett exempel på hur branschen kan utvecklas tillsammans. Både Satu Heikkilä och Fredrik Blomqvist är mycket positiva till sådana former av partnerskap. Nya ekipaget: • • • • • • Den nya produkten är en typgodkänd kombination med en dragbilstank på 28 och en släpvagn på 45 kubikmeter. Ekipagets egenvikt är 20 920 kilogram. Vikten är låg tack vare lätta material, såsom aluminium. Kombinationens chassi utgörs av en Volvo FH500 TC 8x4 tridem på 500 hästkrafter. Ekipaget uppfyller även de svenska kraven, och kan trafikera i Sverige med 74 tons totalvikt. I väntan på att transport- och kommunikationsverket Traficom godkänner Volvos 500 TC för 76 ton, är totalvikten för ekipaget i Finland 75 ton. Ekipagets tekniska vikt är 76 ton. 3

Efterlängtat jubileum Powder-Trans 50-årsjubileum lockade personal, kunder, allmänheten och övriga intressegrupper till Lundo i början av maj. De tre dagarna av festligheter bjöd på digert program, intressanta diskussioner och många leenden. Att fira 50 år av verksamhet är ingen självklarhet för ett företag. Därför var det en stor händelse då Powder-Trans i början av maj bjöd in till 50-årsfest vid den finländska terminalen och huvudkontoret i Lundo. Dagarna inleddes med hälsningsord av vd Fredrik Blomqvist, som även avslöjade några överraskningar under sitt tal. Bland annat hade musikerna Jussi och Peter Lindberg skrivit en egen Powder-Trans sång till evenemanget. Därtill presenterade Fredrik Blomqvist det nya årliga branschstipendium som inrättats av företaget och som bär grundaren Carl-Johan Blomqvists namn. Stipendiet kan du läsa mer om på s. 9. På programmet stod också mat och dryck, guidade rundturer, en utställning om företagets historia, mer musik, samt en utställning av både moderna fordonsekipage och renoverade veteranlastbilar. Dagarna samlade både gamla vänner 4 och nya bekantskaper inom och utanför branschen. Dessutom förde festligheterna samman nuvarande och tidigare personal som varit med om att föra Powder-Trans från ett enmansföretag till det nordiska storbolag det är idag. Tre dagar av festligheter avslutades med personalfest som gav företagets grundare Carl-Johan Blomqvist anledning bjuda upp sin fru Sonja till dans. En av de tre jubileumsdagarna var reserverad för pe chaufförerna Petri Teräs, Markku Soini och Juha Vuo ovan till höger ses Sture Holm guida och berätta om ställda i Sverige. På nedre stora bilden är personale till ära hade förvandlats till en stor festsal.

samlade hundratals Genom att skapa en bassäng och fylla ut havet med muddringsmassor utvidgas terminalområdet. ersonalen. På bilden ovan till vänster ses fr.v. orinen samt lageranställda Antti Korpela. På bilden m företagets historia för chaufförer och andra anen samlad till festen i verkstadshallen, som dagarna 50-årshistorik berättar historien I samband med 50-årsjubileet i maj lanserade Powder-Trans även en historik över bolagets fem decennier av verksamhet. Historiken med titeln Med full tank mot framtiden följer berättelsen om Powder-Trans tillkomst, tillväxt, framgångar och motgångar under åren 1972–2022. Historiken berättar även om avgörande skeden och brytningspunkter inom transportbranschen, samhällsekonomin och det omgivande samhället. I fokus står också människorna som tillsammans skapat Powder-Trans och sett till att viktiga transporter nått sina destinationer under hela 50 år. Boken är skriven av historikern och frilansskribenten Christoffer Holm och omfattar 192 sidor med ett rikligt bildmaterial. - Powder-Trans historia handlar om mycket mer än ett bolag. Det är människorna bakom det hela som gjort bolaget till vad det är idag. Dessutom har företaget genomlevt otroligt intressanta skeenden i samhällsutvecklingen. Att få sammanfatta dessa historier mellan två pärmar har varit en glädje, säger Holm. Boken finns till försäljning i bokhandlar och nätbokhandeln i Finland och Sverige samt förlaget Litorale. Histori- ken har recenserats i branschtidningar och lyfts upp som en bok som berättar om både branschen och samhället, såväl för det insatta logistikproffset som för intresserade utanför branschen. Bokens författare Christoffer Holm (i mitten) med (t.v.) Fredrik och Christian Blomqvist. 5

En global jätte med Verksamhet i över 120 länder och kring 7 000 anställda. Petrokemikoncernen Borealis, med rötterna i Norden, är utan tvekan en global gigant. Idag satsar företaget stort på den cirkulära ekonomin. År 1994, samma år som Borealis bildades genom en fusion av finländska Nestes och norska dåvarande Statoils petrokemiska verksamheter, inleddes också Powder-Trans första körningar för koncernen. Idag har de två bolagen ett nästan 30 år långt samarbete bakom sig. Borealis har genom åren vuxit från ett bolag med fokus på Norden till ett internationellt bolag med en omsättning på runt 7 miljarder euro. Huvudkontoret ligger sedan 2006 i Wien och majoritetsägarna har blivit österrikiska, men arvet från Norden är ännu synligt. - Borealis strävar efter att vara en fö- 6 Det latinska ordet Borealis betyder ”från Norden”, ett arv som Borealis ännu står för. På stora bilden Borealis fabrik i Borgå, Finland. regångare inom utvecklingen av den cirkulära ekonomin, och har hållit kunden i centrum även då vi vuxit till en global aktör. Själv bor och jobbar jag i Österrike, men märker ännu starkt den nordiska kulturen i vårt företag, en kultur där arbetstagarens välbefinnande är viktigt. Det säger Jukka Saario, avtalschef för distribution på Borealis. ”Jag tror att PT:s styrka är tillförlitlighet och kvalitet.” Saario påpekar att det krävs mycket av ett bolag för att på riktigt kunna förbättra den cirkulära ekonomin och vara miljövänligt. Kvalitet och innovation är också avgörande, men utvecklingen måste alltid utgå från ett miljö- och säkerhetsperspektiv. - Det är fint att jobba i ett företag där de gemensamma värderingarna syns i allt vi gör, säger Saario. Unik marknad Av dessa orsaker valde Borealis redan tidigt att börja samarbeta med Powder-Trans. Idag är Powder-Trans en av Borealis tre huvudleverantörer i Norden, för jättekoncernen Borealis en relativt liten marknad, men också en marknad med unika förhållanden och förväntningar hos kunderna. Dessutom ligger en av Borealis största fabriker med närmare 1 000 anställda i Borgå, Finland, samt ytterligare en mindre fabrik i Stenungsund, Sverige. - Av dessa orsaker har Powder-Trans värde varit ovärderligt för oss. Då jag började jobba hos Borealis år 2019 stod det snabbt klart att Powder-Trans har en

nordiska värderingar servicenivå som gör bolaget till en vägvisare för andra, säger Saario. På sydligare breddgrader är samarbetet mellan de två parterna mycket mindre, eller såsom Saario påpekar med glimten i ögat: åtminstone än så länge. Robin Rosenberg, försäljningschef på Powder-Trans antyder detsamma. - Världen och Borealis är betydligt större än bara vår lilla knut i Norden, så möjligheter att utveckla och utvidga finns med säkerhet. Vi följer med intresse Borealis innovationer i en ständigt växande och föränderlig bransch, särskilt inom den cirkulära ekonomin. Saario är övertygad om att hans efterträdare kommer att fortsätta och utveckla samarbetet med Powder-Trans i framtiden. Långvariga relationer och miljövänlighet är viktigt för Borealis. - Jag tror att PT:s styrka är tillförlitlighet och kvalitet i allt de gör. Vi har varit mycket nöjda med samarbetet. Därför tror jag inte heller att tillväxten kommer att avta. Syd- och Nordamerika samt Asien. - Även i framtiden kommer Borealis vara en internationellt synlig aktör i olika världsdelar. Därtill strävar vi efter att vara en föregångare inom alternativa lösningar för både nuvarande och blivande kunder, säger Jukka Saario. Ett positivt exempel Hos Powder-Trans är Robin Rosenberg glad över att Powder-Trans får vara en del av den utvecklingen. - Borealis lägger ribban för hur det ska se ut då utvecklingen och verksamheten är på toppnivå, och inom transporterna vill vi vara den som kan användas som exempel för hur det ser ut i praktiken, säger Robin Rosenberg. Samarbetet är professionellt på alla nivåer i kedjan och trots att Borealis är ett stort multinationellt företag finns en noggrann kvalitetskontroll och uppföljning samt en rak och öppen dialog oberoende av utmaning. Fokus på återvinning Borealis tillverkar idag olika plaster för bland annat infrastruktursektorn, bilindustrin och vårdsektorn. Dessutom tillverkas plast för livsmedelsförpackningar, energi- och kommunikationskablar liksom vattenrör. Många av användningsändamålen är livsviktiga för samhället, vilket ofta glöms bort då plast kritiseras. Att Borealis hör till dem som satsar stort på en cirkulär ekonomi kring plastindustrin uppskattas av Powder-Trans. - Plasten har ett dåligt rykte eftersom den ännu inte återvinns på rätt sätt, men plastens nytta är verkligt stor. Plastindustrin, och speciellt Borealis, jobbar hursomhelst väldigt hårt med att få återvinningen på rätt nivå, säger Fredrik Blomqvist, vd på Powder-Trans. Borealis har utan tvekan en stor roll i utvecklingen. Koncernen är idag den näst största tillverkaren av polyeten och polypropen i Europa, och bland de tio största globalt. Fabrikerna ligger förutom i Norden och Mellaneuropa även i Powder-Trans och Borealis har de senaste åren arbetat hårt för att säkra att ingen plast kommer ut i naturen under transporten. Borealis producerar råvaror för plast till många olika användningsändamål. Borealis fabrik i Stenugnsund, Sverige. 7

Miljö Miljöpris och ny milstolpe Under 2022 har PowderTrans ställt upp en ny miljömålsättning, att 100 procent av fordonsflottan ska vara av högsta miljöklass, Euro 6. Dessutom har bolagets chaufförer rott hem första pris i en europeisk tävling för miljövänlig körning. Att hela fordonsflottan ska ha den högsta standarden är enligt vd Fredrik Blomqvist viktigt för både kvalitets- och miljöarbetet hos Powder-Trans. - Miljöstandarderna är en viktig faktor, men därtill arbetar vi för en minskad miljöpåverkan på många andra sätt, genom egna tekniska lösningar och framför allt körbeteende, säger Blomqvist. ”Miljöstandarderna är en viktig faktor.” Nu ser Powder-Trans också fram emot EU:s introduktion av följande miljöstandard, Euro 7. Powder-Trans mål är nämligen fortsättningsvis att ha en så modern och miljövänlig fordonsflotta 8 som möjligt. - Då den nya standarden introduceras börjar vi givetvis stegvis modernisera vår flotta i enlighet med den, säger Blomqvist. Vinst i europeisk tävling Att miljövänligheten står högt i kurs hos bolaget har under 2022 också bevisats utåt. Under året tog Powder-Trans chaufförer nämligen hem vinsten i en klass i den europeiska tävlingen AddSecure Eco-Driving Challenge. Enligt siffrorna från 2021 var PowderTrans bäst i den mest prestigefyllda klassen, bästa Eco Momentum. Det innebar att Powder-Trans var det transportbolag som uppnådde den största minskningen av koldioxidutsläpp under år 2021, totalt 162 ton. Klassen baserar sig på antalet förare multiplicerat med indexförbättringen för varje företag. Indexet baserar sig i sin tur på sex olika parametrar: överhastighet, tomgång, utrullning, noll-gas, kraftiga inbromsningar och bortbromsad energi. Från Powder-Trans deltog alla dåvarande 184 chaufförer i tävlingen. - Tävlingen ger minskade utsläpp och sporrar till ännu miljövänligare transporter. Det har i årtionden varit en målsättning och utveckling också inom Powder-Trans, säger Fredrik Blomqvist. Blomqvist påpekar att mycket är chaufförernas förtjänst. Vinsten visar att de tillsammans med bolaget kommit långt i utvecklingen av ett ekonomiskt och förutseende körbeteende. I tävlingen och dess klasser deltog totalt runt 11 000 chaufförer från 75 transportbolag i 6 europeiska länder.

Snabb takt i miljöarbetet De senaste åren har den gröna omställningen tagit fart även inom transportbranschen. Hos PowderTrans blickar man nu mot bland annat elfordon och en utökad användning av HVO-bränsle. Så gott som samtliga lastbilstillverkare tar just nu stora steg framåt i utvecklingen av elfordon. Flera tillverkare har det senaste året lanserat nya modeller, men än så länge räcker batterikapaciteten inte till för de tyngsta transporterna. - Vi följer hela tiden med utvecklingen och är mycket intresserade av nya lösningar. Just nu hoppas vi dock på ett ökat intresse för HVO-bränsle och gasdrivna transporter bland kunderna. De är än så länge mest fördelaktiga och miljövänliga för vår typ av transporter, säger vd Fredrik Blomqvist. I väntan på effektiv eldrift i tyngre fordonskombinationer har Powder-Trans under året fortsatt att elektrifiera sina gaffeltruckar i terminalerna. Sedan tidigare är truckarna som används vid lagret i Landskrona i Sverige eldrivna. Under 2022 levererades en ny eldriven gaffeltruck även till terminalen i Lundo, Finland. Målet är att inom kort ha hela truckparken eldriven för att uppnå de mest ambitiösa miljömålen i alla logistiska led. Den nya eldrivna gaffeltrucken i en av lagerhallarna i Lundo. Nytt stipendium för transportbranschen Under 2022 har Powder-Trans inrättat ett nytt stipendium för studier inom eller befrämjande av transportbranschen. Stipendiet bär bolagets styrelseordförande och grundare Carl-Johan Blomqvists namn. Den första ansökningstiden gick ut i mitten av november, men nästa höst väntar en ny ansökningsrunda. Stipendiet på 2 000 euro kommer nämligen att delas ut av Powder-Trans årligen. Stipendiet delas ut till en person eller grupp som studerar inom eller i övrigt befrämjar transportbranschen i Finland. - Det kan handla om att studera till ett yrke inom branschen eller på annat sätt arbeta för att främja förutsättningarna inom eller öka kännedomen om transportsektorn i Finland, säger vd Fredrik Blomqvist. Ansökningar jämte motiveringar ska lämnas in i enlighet med föreskrifterna som finns på Powder-Trans hemsida. Där finns även en ansökningsblankett. Valet av stipendiemottagaren eller -mottagarna görs av en stipendiekommitté bestående av personer som representerar utbildningsinstitutioner inom transportbranschen, polismyndigheterna, andra funktioner och medier med anknytning till transportbranschen, samt representanter för företaget Powder-Trans och familjen Blomqvist. Mottagaren av stipendiet kommer i framtiden att utses årligen på basen av inkomna ansökningar eller enligt stipendiekommitténs eget val av mottagare även utan ansökan. Upprättandet av stipendiet offentliggjordes i samband med Powder-Trans 50-årsjubileum i våras. Utökad ledningsgrupp lotsar Powder-Trans Under 2022 har Powder-Trans förstärkt sin ledningsgrupp med nya medlemmar från verksamheten i Sverige. Sedan årsskiftet ingår (på bilden fr.v.) försäljningschef Michael Stertman och platschef Rickard Haglund i koncernens ledningsgrupp. I september samlades hela ledningsgruppen i Finland för det första fysiska strategimötet efter pandemin. Förutom av Michael Stertman och Rickard Haglund består ledningsgruppen nu av (som tredje fr.v.) operativ direktör Christian Blomqvist, vd Fredrik Blomqvist, ekonomidirektör Oscar Strang, kvalitets- och lagerchef Juha Hietakari, försäljningschef Robin Rosenberg samt fordonschef Tero Viitanen. Ledningsgruppen har en medelålder på för branschen låga 43 år. 9

Pionjären som blev världsle Då branschen för aktivt kol tog sina första expansiva steg på 1960-talet var Jacobi-gruppen redan med. Idag har bolaget världens bredaste utbud av aktivt kol. År 1916 grundade den tyska emigranten Ferdinand Jacobi ett litet kemiföretag i Sverige. Redan då togs de första stegen mot vad som under 1900-talet skulle växa till ett världsomspännande branschledande företag. På 60talet växte företaget inom tillverkningen av aktivt kol efter att ha blivit distributör för det tyska läkemedelsföretaget Bayer. Då var Jacobi ännu nästan helt koncentrerat till Skandinavien. - Idag är vi ett internationellt och stort företag, men också ett företag som behandlar även de små kunderna lika som de stora. De uppdrag vi får, de löser vi. Så sammanfattar Linda Magnusson, försäljningschef för Jacobi Carbons nordiska verksamhet, en del av det tankesätt som gjort företaget till vad det är idag. Mycket hände under tidigt 2000-tal då Anders Skeini tog vid som vd. Innan Linda Magnusson betonar att alla i en produktions- och logistikkedja är viktiga för att uppfylla kundens önskemål. det hade bolaget haft enbart ett kontor. Idag är kontoren drygt 40 och produktionsanläggningarna närmare 20. Bolaget har idag det bredaste utbudet av aktivt kol i branschen, inkluderande kol baserat på kokosnötskal, stenkol, lignit och trä. Dessutom är Jacobi världens överlägset största producent av aktivt kol baserat på kokosnötskal. - Det har vi satsat stort på. Vi vill vara den mest hållbara aktören i den här Powder-Trans hanterar Jacobis produkter i sina lager i både Sverige och Finland. 10 branschen och där har kol som bygger på kokosnötskal en viktig roll, säger Magnusson. Siktar ännu högre Kokosnötskal är den mest hållbara kommersiella råvaran för tillverkning av aktivt kol, men Jacobi vill bli ännu hållbarare. - Ett av våra mål är att försöka få fler kunder att övergå från stenkols- till kokosnötsbaserat kol. Just nu arbetar vi dessutom mycket för att finna flera alternativ till råvarukällorna, också sådana som finns närmare våra kunder, säger Magnusson. Jacobis produktionsanläggningar är spridda över Asien där råvaran finns, samt i Europa där man reaktiverar kolet. Att reaktivera kol närmare kunderna är ett alternativ som för in återvinning i kedjan och förkortar transporterna. Behovet av aktivt kol kommer nämligen knappast att minska. Det behövs i rening av vatten och luft och i många mediciner. - Vi säljer alltså främst aktivt kol men även jonbytarresin och filtertjänstlösningar som behövs i exempelvis reningsverk av olika slag. Det är våra tre

edande Jacobi är idag världens största producent av aktivt kol baserat på kokosnötskal. ben, säger Magnusson. Kunderna finns över hela jorden och sedan 2014 ägs Jacobi-gruppen av japanska Osaka Gas Chemicals. Huvudkontoret ligger trots det fortfarande i Sverige. Där jobbar cirka 30 personer medan hela koncernen sysselsätter över 2 000. - Det är fint att vi fortfarande har kvar den här familjekänslan. Där ser jag likheter med Powder-Trans, som också börjar bli ett riktigt stort bolag men har kvar den här känslan, säger Magnusson. Helhetsansvar i Norden Den känslan, liksom en öppen och lyhörd kommunikation, är några av hemligheterna bakom Jacobis och PowderTrans goda samarbete. PowderTrans sköter idag Jacobis lager och bulktransporter över hela Norden, ett helhetsansvar som Jacobi uppskattar. Även hos Powder-Trans är man mycket nöjda. Både Juha Hietakari, lagerchef i Finland, och Rickard Haglund, platschef i Sverige, uppskattar den goda kommunikationen. - Vi bollar olika idéer och lösningar för transporterna, och det känns verkligen som vi är en del av Jacobi, säger Haglund. Hietakari tillägger att man även besiktar olika lossningsplatser och planerar olika projekt tillsammans. I både Sverige och Finland är Jacobi en betydande kund särskilt på lagersidan, i Sverige till och med den enskilt största. steg i logistikkedjan, något som Linda Magnusson påtalar. - Vi jobbar ju direkt med kunden, och Powder-Trans är ett viktigt led i den kedjan. Alla som jobbar i vårt företag och hos Powder-Trans, ända från produktion via lager till leverans, är viktiga i det arbetet. Jacobis samarbete med PowderTrans började med transporter i Finland redan på 90-talet. Senare kom även lagerverksamheten in och på 2010-talet har man inlett samarbetet i Sverige. Även där sköter Powder-Trans både bulktransporter och lager. ”Vi bollar olika idéer och lösningar.” - Vi har ju samarbetat med PowderTrans väldigt länge. Jag har nu jobbat enbart ett och ett halvt år hos Jacobi, men också under den tiden har det hänt mycket, säger Magnusson. Hon syftar bland annat på att Powder-Trans i Sverige flyttat till Landskrona, vilket har gett samarbetet potential att både växa och utvecklas. - I april 2022 skrev vi även om avtalen. Idag har vi ett heltäckande avtal för både transport och lager i både Finland och Sverige, säger Magnusson. Alla är viktiga Imponerande miljösatsningar De två parterna har dessutom samma tankesätt kring betydelsen av olika Linda Magnusson uppskattar samarbetet med Powder-Trans på flera punk- ter: säkerhet, miljöaspekter, kvalitet och snabbhet. Kunderna är många och både små och stora, vilket ställer extra krav på transporterna. - Ibland kan det hända att en kund plötsligt behöver 18 ton kol om tre dagar. En annan gång kan det handla om tre ton. Tillsammans löser vi stort som smått på ett effektivt sätt. Miljöaspekterna är mycket viktiga för Jacobi, som förutom på miljö även satsar på sina anställdas välbefinnande, och samhällena runt dem. Samtliga transportörer ska också uppfylla vissa krav, bland dem höga miljöklasser på fordonen. - Där är ju Powder-Trans en föregångare. Det är en fördel för oss vid upphandlingar, säger Magnusson. Nyligen vann Jacobi en upphandling där kunden var mycket fascinerad av Powder-Trans framåtblickande miljöarbete, bland annat målsättningen att ha hela fordonsflottan av högsta miljöklass. Därtill är Powder-Trans satsningar på solpaneler och eldrivna gaffeltruckar i lagren ett stort plus, liksom viljan att växa. Bland annat därför tror Magnusson på en utökning av samarbetet. - Vi pratar kontinuerligt om framtiden och har en tät dialog om behovet av transporter och lagervolymer. 11

Mycket mer än körning I början av året började Karl-Anton Karlsson den nya tjänsten som chaufförsutbildare hos Powder-Trans. Hans jobb handlar om att lära upp och vidareutbilda, både nya och erfarna chaufförer. På checklistan finns alltifrån lastning och kördatorer till kundservice och miljövänlig körning. - Det har verkligen varit ögonöppnande att börja som utbildare på kontoret. Som chaufför talade man om transportledningen och undrade varför de gjorde på ett visst sätt. Nu ser man hela bilden. Det finns så mycket att beakta. Det säger Karl-Anton Karlsson, sedan 2018 chaufför hos Powder-Trans och sedan våren 2022 utbildningsansvarig för bolagets långt över 100 chaufförer. Innan Powder-Trans jobbade Karlsson på en bondgård, men som utbildad skogsbrukare och intresserad av stora maskiner lockade transportbranschen. - Eftersom både pappa och brorsan jobbade hos Powder-Trans var det ett lätt val att komma hit. Jag har inte ångrat det en enda dag. Tävlingen driver Under sin tid som chaufför körde Karlsson både inrikes och utrikes, och fick dessutom chansen att ratta en av Powder-Trans största kombinationer på 76 ton. Att det därefter skulle bli kontorsarbete hade Karlsson inte förväntat sig. - Först började jag hoppa in på transportledningen, sen blev jag tillfrågad 12 om det här. Med ett litet barn hemma kändes det bra och jag blev mer och mer intresserad. Då gillade jag att bo i bilen, med nu passar det här bättre. Dessutom har jag samma frihet och får vara kreativ. ”Jag gillar att tävla mot mig själv.” En annan faktor som lockade var Karlssons intresse för ekonomisk körning från tiden som chaufför. - Jag gillar att tävla mot mig själv. Då vi varje måndag fick statistiken till kördatorn om hur ekonomiskt och miljövänligt vi kört triggade det mig. Jag ville hela tiden bli bättre. Spelöga hjälper Nu jobbar Karlsson med att lära ut en del av de lärdomarna till andra, men arbetsuppgifterna täcker mycket mer än det. På listan finns både skolning av nya chaufförer och uppföljning samt vidareutbildning av chaufförer som kan ha jobbat tiotals år i bolaget. - Att ge råd åt sådana som kört hela livet är kanske det svåraste. Det är inte alltid så enkelt att ringa upp dem i det ärendet, säger Karlsson med ett skratt. Att få det som redan fungerar bra att fungera ännu bättre är vad som driver Karlsson. - Man vill alltid göra jobbet så bra som möjligt, men inte heller bränna broar på vägen. Med det syftar Karlsson på att jobbet ibland kräver en del diplomati. - Du ska vara på god fot med chaufförerna, det är de som gör en stor del av jobbet. Och i praktiken är allt inte alltid så lätt som på pappret. Den vetskapen har Karlsson tagit med sig från tiden som chaufför. - Jag har själv haft problemsituationer som chaufför, exempelvis då jag lastat och lossat. Nu kan jag ta dem som exempel. Dessutom vet jag hur livet är på vägen, hur det är när du bor ensam i bilen en vecka. Om någon ringer och klagar på dig då kan det kännas rysligt personligt. Men ur kontorets synpunkt handlar det om att försöka koordinera ett stort gäng chaufförer och en massa transporter. Man måste alltid komma ihåg båda sidorna.

Sedan mars har PowderTrans en ny ekonomidirektör i Oscar Strang, och i Sverige har ekonomiavdelningen stärkts av Sadia Lone. Båda ser positivt på framtiden och gläder sig över att få jobba i ett företag med en positiv företagsanda och fortsatt tillväxtpotential. Det första halvåret som ny ekonomidirektör för Powder-Trans har för Oscar Strang inneburit en hel del nya impulser samt en stor dos information. - Jag har bekantat mig med företaget och lyssnat på kollegor. Särskilt de första två månaderna fanns det mycket att ta in. Det handlade om att sålla och klura ut vad som är viktigt för min uppgift. Nu efter ett drygt halvt år på posten är det tydligt att Strang är varm i kläderna. Han har redan hunnit vara med om att välja ut och implementera ett nytt bokföringssystem, sköta finansieringsfrågor och inleda budgetarbetet. Som ekonom och tidigare business controller med erfarenhet från nordiska och multinationella företag, men även ett nordiskt bussbolag, såg Strang PowderTrans som ett mycket attraktivt bolag att jobba för. - Stora fordon har alltid intresserat. Dessutom tänkte jag att Powder-Trans är ett liknande bolag som de jag tidigare jobbat för. Därmed kände jag att jag kan bidra med något, men samtidigt var det nytt och utmanande. Strang listar bland annat hur verk- Nya krafter på ekonomiavdelningen samheten är friare och bygger på mycket fler faktorer än till exempel busstrafik. Det är inte bara priset som avgör. - Businessmodellen och kunderna är helt annorlunda. Jämfört med bussbranschen kör man långa vägar, det händer mycket mer, rutterna är mindre statiska och verksamheten kan mätas med en helt annan exakthet. Framåtblickande arbete Att mäta och följa upp verksamhetens siffror är precis det Strang jobbar med, och också det han enligt sig själv kan bäst. Det ser han också fram emot att utveckla hos Powder-Trans. - Mitt jobb är att ansvara för att räkenskaperna stämmer, hålla koll på finansiering, ha kontakt med banker och revisorer och se till att vi har rätt resurser. Budgetarbetet är givetvis också en stor grej. Att tänka framåt, bygga nytt och ta fram ekonomiska underlag för beslut är det mest intressanta. Vid sin sida har Strang en kunnig ekonomiavdelning som han berömmer stort. - Vi har kunniga och erfarna personer på många poster. Dessutom har Powder-Trans en imponerande resultatnivå. Den sticker ut jämfört med konkurrenterna. Den ger möjlighet att driva bolaget framåt och växa organiskt. Det är starkt. Förstärkning i Sverige Sadia Lone har förstärkt ekonomiavdelningen i Sverige. Oscar Strang ser tillväxtpotential hos Powder-Trans men uppskattar också företagets anda och historia. Vid sidan av Oscar Strang i Finland har Powder-Trans under 2022 också anställt Sadia Lone som ekonomiansvarig i Sverige. Hon valde Powder-Trans i och med den positiva andan i företaget. Även hon ser fram emot utvecklingsarbetet som just nu pågår hos Powder-Trans. - Mest givande är utmaningen i att effektivera och strukturera upp ekonomiarbetet, och med det nya bokföringssystemet kommer ekonomiarbetet att effektiveras. Lone har närmare 20 års erfarenhet som ekonomiansvarig hos både stora och små företag. Dessutom har hon arbetat med att bygga upp rutiner och implementera system för ett danskt koncernföretag som grundade ett nytt dotterbolag i Sverige. ”Stora fordon har alltid intresserat.” - Genom åren har jag haft ansvar för kund- och leverantörsreskontra, löner, anläggningsregister, moms och skattedeklaration, budget, bokslut, årsredovisning och mycket mer. Lones erfarenhet är därför en stor tillgång för Powder-Trans, något som även Oscar Strang gläder sig över. Lone är likaså nöjd med och tacksam för samarbetet med huvudkontoret i Finland. - Jag har fått en mycket bra upplärning och stöd från ekonomikontoret i Finland. Att Powder-Trans ser sina anställda som en tillgång och inte en kostnad var en av anledningarna till att jag valde det här jobbet. 13

Skräddarsydd skolning – en sj Ett av Powder-Trans främsta trumfkort är en egen, omfattande och skräddarsydd skolning av både nya och erfarna chaufförer. Arbetssäkerhet prioriteras, men även miljö, kvalitet och kundservice beaktas. Att ha en egen skolningsavdelning har redan länge varit en självklarhet för Powder-Trans. Efter att under 2022 ha anställt en ny utbildare i Karl-Anton Karlsson, har skolningen tagit ytterligare steg framåt. - Att utbilda förare och övervaka deras körvanor är tidskrävande. Därför är det bra att företaget har anställt en person för att göra det här på heltid, säger Juha Hietakari som ansvarar för bland annat kvalitets- och skolningsfrågor hos Powder-Trans. Hietakari har tidigare skött en del av skolningen själv, och kommer även i fortsättningen sköta vissa moment. Tack vare anställningen av Karlsson kan Hietakari nu ändå fokusera mer på sina andra ansvarsområden, samtidigt som skolningen stärks. Säkerhet prioriteras Arbetssäkerhet är alltid första prioritet i Powder-Trans skolningsarbete. Målsättningen är att minimera riskerna för olyckor både i trafiken och vid lastning och lossning. Bland annat därför har Powder-Trans en egen skräddar- sydd utbildning, godkänd av transportoch kommunikationsverket Traficom. - Vid skolningarna för arbetssäkerhetskort kan vi använda exempel från det verkliga livet. Då är det lättare att ta informationen till sig och skolningen blir mer givande. Samtidigt kan vi dra lärdom av eventuella incidenter och nära ögat-situationer, säger Hietakari. ”Säkerheten är på en mycket hög nivå.” Skolningarna för arbetssäkerhetskort är en obligatorisk skolning för Powder-Trans chaufförer. Största delen av chaufförerna går också förstahjälpkursen. För nya chaufförer står säkerhet och korrekta arbetsmetoder i fokus. - När en ny chaufför anställs får chauffören åka på transportuppdrag med en annan några dagar. Därefter blir det teoriskolning samt olika praktiska frågor, såsom arbetskläder och datorprogram. Till slut görs en ny utvärdering. Allt är flexibelt enligt hur snabbt chauffören lär sig, och alla lär sig i olika takt, säger Karl-Anton Karlsson. Förutom de första veckorna av inlärning följer man upp och skolar chaufförerna längs med hela karriären. Hur det görs beror på chauffören. - Det görs oftast individuellt. Ibland görs det per telefon, ibland åker jag med på ett transportuppdrag. En del vill att går igenom något tillsammans, säger Karlsson. Mer komplext inom bulk Vid sidan av själva skolningstillfällena handlar arbetet på skolningsavdelningen om både planering och uppföljning. Karlsson sammanställer skolningsmaterial, följer upp statistik och gör upp rapporter. - Dagligen följer jag också upp chaufförernas ekonomiska och miljövänliga körning. Veckorapporten är ett väldigt viktigt redskap och visar tydligt vad man kan förbättra. Om man är intresserad är ekonomisk körning inte svårt. Det är en attitydfråga, säger Karlsson som själv hade ett stort intresse för hållbar körning då han jobbade som chaufför. Powder-Trans har tidigare ordnat övningar på halkbana för att förbereda chaufförerna för svåra höst- och vinterförhållanden på de nordiska landsvägarna. 14

jälvklarhet hos Powder-Trans Juha Hietakari ansvarar för Powder-Trans omfattande skolningar. Därefter skulle man kunna följa upp samma parametrar igen efter en månad eller två för att analysera förbättringen. Karl-Anton Karlsson håller med. - Säkerheten är på en mycket hög nivå. Men inom ekonomisk körning kan man alltid förbättra. Särskilt nu med dessa energipriser och den pågående krisen vill man ju optimera ännu mer. Det vinner både miljön och ekonomin på, och i förlängningen därmed också samhället och kunden. Powder-Trans skolningsavdelning finns där just för att motivera. - Skolningsarbetet bygger mer på tanken om morot än piska. Jag är här för att hjälpa, säger Karlsson. Överlag handlar skolningsarbetet om att arbeta fram rätt attityd gentemot säkerhet men även kundservice, körstil och det unika i pulvertransporter. - Det är helt annat än vanligt gods. Misstag vid lossningen kan leda till stora problem. Jag brukar säga att chauffören ska ta fem minuter extra och tänka igenom att allt görs rätt. Renlighet är en annan grej, liksom säkerhet. Dessutom kan det innebära stora ekonomiska förluster och hundratals ton avfall om något lossas och blandas fel, säger Karlsson. Därför arbetar skolningsavdelningen hårt med att förbättra samtliga dessa aspekter. Kvalitet är ett ledord, och tack vare att Powder-Trans redan har en så kunnig personal kan man sikta ännu högre. Det gläder Karlsson. - Vi har verkligt yrkeskunniga människor på jobb. Att Powder-Trans blivit ett så här välfungerande företag skulle inte ha vara möjligt utan bra chaufförer. Morot framom piska Trots att man kommit långt kan man alltid förbättra. Juha Hietakari lyfter upp att uppföljningen skulle kunna göras alltmer i realtid, längs dagen just då chauffören kör, lastar och lossar. - Sådan uppföljning har redan gjorts men borde göras i ännu större utsträckning. Säkerhet och renlighet är viktiga aspekter vid lastning och lossning. 15

Powder-Trans och Nordic Tanks gemensamma projekt på mässan Elmia lastbil i Sverige. Framgångsrika mässor I augusti deltog Powder-Trans i både finländska Power Truck Show och svenska Elmia Lastbil. Båda mässorna gav Powder-Trans stärkta partnerskap, nya kontakter samt visioner för framtiden. Framtidens utmaningar men också redan välfungerande samarbeten stod i fokus då Nordens största lastbilsmässa Elmia Lastbil ordnades i Jönköping i slutet av augusti. Powder-Trans deltog tillsammans med tanktillverkaren Nordic Tank. Vid den gemensamma montern presenterade de två företagen sitt gemensamma och unika pilotprojekt, den helt nya bulkkombination som presenteras närmare på s. 3 i denna tidning. För Powder-Trans var det en glädje att åter få presentera sin verksamhet och knyta kontakter på mässor efter uppehållet under coronapandemin. Under de fyra mässdagarna på det 75 000 kvadratmeter stora området bjöds det på utställningar, tävlingar, seminarier och debatter. Under mässan fick utställarna och besökarna också veta mer om den gröna omställningen inom branschen och ta del av andra nyheter, ny teknik och nya fordon, såsom Powder-Trans och Nordic Tanks nya kombination. Under mässan poängterades också behovet av att stärka samarbetet inom branschen för att möta morgondagens utmaning- 16 ar, inom alltifrån miljö- till personalfrågor. Mässan som 2022 ordnades för tjugonde gången samlade förutom företagare och chaufförer även politiker, skolungdomar och andra intressenter. Totalt deltog 321 utställare och över 30 000 besökare. Tillsammans representerade de 17 olika länder. Storpublik även i Finland Även Powder-Trans andra mässdeltagande under sommaren blev framgångsrikt. I början av augusti samlade det finländska storevenemanget Power Truck Show i Alahärmä hela 32 000 be- sökare och 150 utställningsavdelningar. Fordonsutställningen slog rekord med hela 502 fordon. På Power Truck Show visade även Powder-Trans och styrelseordförande Carl-Johan Blomqvist upp sina renoverade veteranlastbilar, en Scania LBS 76 från 1960-talet och en Volvo F12 från 1970-talet. På evenemanget tilldelades Carl-Johan Blomqvist också Elämäntyö-priset som presenteras närmare på nästa sida. Power Truck Show ordnades år 2022 för artonde gången och ordnas igen år 2023, medan Elmia Lastbil återkommer 2024. Under 2022 besökte Powder-Trans också transportmässan IAA i Hannover, Tyskland, för att hålla sig på topp i branschutvecklingen.

Carl-Johan Blomqvists livsverk uppmärksammades Powder-Trans grundare och styrelseordförande, Carl-Johan Blomqvist, har under 2022 tilldelats Elämäntyö-priset för sitt livsverk inom transportbranschen. Dessutom har Finlands företagare tilldelat honom Diamantkorset för 50 år av företagande. Powder-Trans synligt vid rekrytering Elämäntyö-priset delas ut årligen för livsverk inom transportbranschen. Under 2022 tillföll priset Powder-Trans grundare Carl-Johan Blomqvist. De två priserna uppmärksammar den bedrift Carl-Johan stått för genom att dels ha varit verksam inom transportbranschen i fem decennier, dels ha lett det företag han grundade år 1972 till vad det blivit på 50 år. Det första priset, Elämäntyö-priset som årligen delas ut på storevenemanget för lastbilsbranschen, Power Truck Show i Alahärmä i Finland, fick CarlJohan i augusti. - Det var nog en stor överraskning. Det är ett fint pris och jag värderar det väldigt högt, säger Carl-Johan själv. Priset fick han för sina insatser under tiotals år av verksamhet inom transportbranschen. Samma bedrift låg bakom följande utmärkelse som Carl-Johan fick i början av oktober. Då tilldelades han Finlands företagares förtjänsttecken för 50 år av företagande, diamantkorset. - Att få dessa priser för att ha drivit ett transportföretag och lyckats få det att växa med jämn takt värmer verkligen. Att andra vill uppmärksamma det man jobbat med är verkligen fint. I början av hösten deltog PowderTrans i rekryteringsdagen Avantirekry 2022. Evenemanget ordnades av ett flertal utbildningsanstalter samt Lundo stad där Powder-Trans har sin finländska terminal samt bolagets huvudkontor. I evenemanget deltog totalt elva företag med verksamhet på företagsområdet Avanti i kommunen. Deltagarna fick möjlighet att bekanta sig med företagen, och företagen kunde marknadsföra olika arbetsmöjligheter och sin verksamhet. Powder-Trans besöktes av ett trettiotal personer som studerar speciellt logistik. Från Powder-Trans sida stod operativa direktören Christian Blomqvist värd tillsammans med kvalitets- och lagerchef Juha Hietakari, försäljningschef Robin Rosenberg, HR-koordinator Mari Nurminen samt Sture Holm som bistår företaget i diverse kommunikationsoch företagsärenden. Förutom de rekryteringsmöjligheter som olika nationella mässor och evenemang i Finland, Tyskland och Sverige erbjöd under året, deltog Powder-Trans under våren också i en rekryteringsmässa i Lundo. Även Carl-Johans renoverade Scania LBS 76-bulkbil från 1960-talet fick pris på Power Truck Show. 17

Kunniga händer bakom varje fordon Allt mellan planering av metalldelar till ombyggnader av bulktankar ingår i Jussi Palos arbete. En fjärdedel av arbetstiden spenderas framför datorskärmen. En modern fordonsflotta är ett av Powder-Trans trumfkort. Men i en så nischad bransch som torrbulktransporter krävs mycket mer för att fordonen ska fungera så effektivt och smidigt som möjligt. Det ser Jussi Palo till, tillsammans med sina kollegor på Powder-Trans egen verkstad vid terminalen i Lundo. ”Sällan blir det tråkiga stunder.” - Vanligtvis börjar arbetsdagen med färdigställandet av olika delar som därefter under dagen monteras på aktuella projekt tillsammans med arbetskamraterna. Till branschen hör givetvis att dagen kantas av överraskningar. De försöker man sedan åtgärda vid sidan av andra projekt, säger Palo. Palo är en av de kreativa och kunniga mekanikerna och montörerna som dagligen utför bland annat grundreparationer på släp, ombyggnadsarbeten på bulktankar, planerar nya projekt och 18 Jussi Palo gillar verkstadsuppdragens mångsidighet. delar, samt installerar en mängd utrustning i Powder-Trans verkstad. - Det finns lämpligt med variation i arbetet, sällan blir det tråkiga stunder. Det ser också alla roliga arbetskamrater till, säger Palo. Viktig planering De första uppdragen för PowderTrans gjorde Palo år 2013. Sedan dess har projekten blivit många och på listan finns metallarbeten av alla sorter, men också mycket planering och design av delar och utrustning. - Arbetsdagen slutar ofta med att planera delarna till följande dags projekt. Runt en fjärdedel av arbetstiden går till att sitta framför datorskärmen, säger Palo. Palo uppskattar att arbetet är krävande. Projekten som kräver problemlösning är de mest intressanta, men utmaningarna ska heller inte bli för många. - Det bästa med jobbet är förstås då något projekt som vi jobbat länge på är klart och rullar ut från hallen. Under hösten har verkstadsteamet bland annat jobbat med att renovera en bulktank och montera den på ett nytt chassi. Sådana arbeten är vanliga eftersom bulktankar har en mycket längre livslängd än chassier och dragbilar. Jussi Palo och resten av teamet arbetar då med att optimera alltifrån utrustning till fordonets egenskaper, med tanke på effektivitet, miljö och kvalitet. Att lyckas tillsammans De senaste åren har Powder-Trans satsat stort på verkstaden i Lundo. År 2020 stod nya utrymmen klara och efter det har nya system och arbetsmetoder tagits i bruk. - Här har satsats verkligt mycket de senaste åren, men visst finns det mer att utveckla. Det finns alltid något att förbättra, säger Palo. Tillsammans med arbetskamraterna gläder sig Palo i alla fall åt varje liten förbättring, någon ny lösning och givetvis färdiga projekt. Att lyckas både själv och tillsammans med teamet motiverar. - Det är alltid trevligt när man själv eller någon av arbetskamraterna lyckas med någon specifik arbetsuppgift som tidigare har orsakat problem.

LNG blev LBG Under 2022 har Powder-Trans övergått från flytande naturgas, LNG, till flytande biogas, LBG, i sin gasdrivna bulkbil. Flytande biogas (liquefied biogas) är ett både miljövänligare och mer närproducerat alternativ. LBG tillverkas av bland annat biologiskt nedbrytbart avfall och biprodukter från hushåll, affärssektorn, industrier, reningsverk och jordbruk. LBG är ett till 100 procent förnybart bränsle som genom sin livstid kan minska utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med traditionellt bränsle. LBG minimerar utsläppen av kväve- och svaveloxider till nästintill inget. Priset på LBG varierar i olika länder i och med den stora efterfrågan och höga produktionskostnader. LBG har ändå flera fördelar då det oftast produceras nära konsumenterna och släpper ut enbart samma mängd koldioxid som även annars skulle frigöras i biomassans naturliga förmultningsprocess. I framtiden hoppas Powder-Trans att kundernas intresse för LBG ökar ytterligare. Det LBG-bränsle som Powder-Trans använder tillverkas lokalt i Norden. Ny lastningsutrustning i bruk Den nya anläggningen i Lundo gör lastningen miljövänligare och förbättrar arbetsförhållandena för lagerpersonalen. Nu är lastningsutrustningen moderniserad i både Finland och Sverige. En ny lastningsanläggning har under 2022 tagits i bruk i terminalen i Lundo. Den nya anläggningen motsvarar den som hösten 2021 togs i bruk i terminalen i Landskrona i Sverige. Lundoanläggningen är dock utvecklad och konstruerad av Powder-Trans egen lager- och verkstadspersonal. Med den nya anläggningen kan man i skyddade lagerförhållanden inomhus tömma innehållet från storsäckar i en matningsanläggning. Genom den förs materialet i en skruvformad matare via en lastningstub, och går genom lagerväggen direkt in genom luckorna till bulktankarna på fordonet som står utanför lagerbyggnaden. Enligt lager- och kvalitetschef Juha Hietakari är systemet mycket mer miljövänligt än tidigare metoder som använts, och ger bättre arbetsförhållanden för lagerpersonalen. Powder-Trans har under de senaste åren gjort betydande satsningar på utökade lagringsmöjligheter och moderniserad utrustning i både Lundo och Landskrona. I Lundo har lagerutrymmena byggts ut och i Sverige flyttade verksamheten år 2021 från Dalby nära Lund till Landskrona, med större och mer ändamålsenliga utrymmen i närheten av hamnen. Storsäckarna flyttas med truck från lagret till anläggningen inomhus. Därifrån förs materialet vidare och går via mataren direkt in i fordonens bulktankar utomhus. 19

Långsiktighet är nyckel Med målet att nå en så effektiv transportverksamhet som möjligt, har samarbetet mellan de finländska företagen BPW Kraatz och Powder-Trans utvecklats framgångsrikt genom åren. För att dagliga transporter ska fortgå utan avbrott, skador och förseningar är tekniken avgörande. På den punkten har företaget BPW Kraatz en viktig roll för Powder-Trans och transportbranschen. - Vi strävar efter att i all vår verksamhet beakta framtidens krav och kostnadseffektiviteten hos kundens transportutrustning under hela dess drifttid. Därför erbjuder vi endast väl övervägda lösningar som baserar sig på expertis och lång erfarenhet. Det säger Henrik Danielsson, vd på BPW Kraatz som år 2022 har firat 100 år av verksamhet. Företaget är marknadsledande inom branschen för fordonsteknik, har en omsättning på över 50 miljoner euro och erbjuder sina kunder alltifrån fjädringssystem och vändkransar till stödben och dragstänger, samt en heltäckande reservdelsservice. Via nyckelleverantörer förmedlas även elektronik, påbyggnader, fleet management-system och mycket mer. Totalt handlar det om tusentals produkter och servicelösningar. - Anskaffningen av transportutrustning är en långsiktig investering. Dess produktivitet och lönsamhet ska övervägas noga varje gång. Allt vi gör är inriktat på långsiktighet och trovärdighet vilket ska hålla igång vår verksamhet även de följande 100 åren, säger Danielsson. Ett vakande öga Henrik Danielsson, vd på BPW Kraatz, påtalar behovet av långsiktighet för att nå framgång. Henrik Danielsson påpekar att BPW Kraatz hållit fast vid sina värderingar ända från starten 1922, även om verksamheten vuxit och branschen förändrats. - Vi är fortsättningsvis ett finländskt företag, med en kunnig och engagerad personal som arbetar intensivt för att ge ett mervärde till både den tillverkande fordonsindustrin, verkstäder och våra slutkunder. Vid sidan av långsiktighet kräver den dynamiska transportbranschen och föränderlig lagstiftning, både i Finland och på EU-nivå, ett ständigt vakande öga. Det kan handla om säkerhet och maxvikter, eller hållbarhet och miljöaspekter. Olika lagar och direktiv kan ändra snabbt. Enligt Danielsson har BPW Kraatz lyckats möta detta mycket bra, främst tack vare sina goda kontakter och sin kunniga personal. ”Allt vi gör är inriktat på långsiktighet.” - Deras uppgift är att vara up-to-date med de olika marknadsbehoven och aktivt kommunicera med leverantörer och tillverkare, men också förmedla avgörande information tillbaka till vår Finländska BPW Kraatz ingår i det internationella återförsäljarnätverket BPW Aftermarket Group som består av drygt 170 återförsäljare i cirka 20 länder. Här en bild från BPW Kraatz huvudlager och kontor i Esbo, Finland. 20

ln till framgång marknad. Vi har också direkta kontakter till både myndigheter och branschorganisationer. Fungerande samspel Förtroende är en viktig faktor som Danielsson vill framhålla även i företagets kundförhållanden. Det gäller inte minst samarbetet med Powder-Trans. - Ett gott samarbete kräver tillit av alla parter och en personlig kontakt. Samarbetet med våra slutkunder är ytterst viktigt och vårt samspel med Powder-Trans är ett bra exempel på hur man tillsammans i god ton kan finna lösningar på både svåra och kritiska utmaningar, men också kunna beakta framtiden. Enligt Danielsson är Powder-Trans en viktig kund på många olika plan och inom olika produkt- och servicekategorier. - Jag hoppas att vi kan fortsätta i samma anda och att båda parterna har en möjlighet att utveckla sin egen nyckelverksamhet som pionjärer inom branschen. Det lär gynna båda parterna liksom transportindustrin i stort. Långvarigt samarbete Hos Powder-Trans tänker man lika. Fordonschef Tero Viitanen påpekar att samarbetet med BPW Kraatz har fungerat mycket bra. - Vi har mycket kontakt i olika frågor, till exempel kring hur vi tillsammans kan utveckla trafik- och arbetssäkerhet. Samarbetet inleddes redan på 1990-talet men har utökats i samband med ett flertal gemensamma projekt under 2000-talet. Enligt Viitanen är samarbetet mycket viktigt för att Powder-Trans fordonsflotta ska vara så modern, effektiv, säker och miljövänlig som möjligt. Att båda parterna år 2022 har firat jämna år av verksamhet, Powder-Trans 50 och BPW Kraatz 100 år, är extra glädjande. Ingen brist på chaufförer hos Powder-Trans Branschen kämpar med en brist på chaufförer men Powder-Trans har lyckats rekrytera nya. Moderna fordon, intressanta arbetsuppgifter och hög trivsel är viktiga orsaker. Chaufförsbristen har varit ett problem över hela Europa under många år. Som mest har vissa rapporter visat att närmare en halv miljon yrkeschaufförer saknas. I Norden har problemet varit mindre akut, men även här har frågan debatterats. Hos Powder-Trans har man lyckats värva nya chaufförer, trots allt sämre förutsättningar i branschen. - Chaufförsbristen är ännu inte ett så stort problem för oss. Via goda kontakter och annan rekrytering har vi arbetat hårt för att finna chaufförer, och också lyckats, säger Christian Blomqvist, operativ direktör hos Powder-Trans med ansvar för personalfrågor. Utmaningar i Europa Tero Viitanen uppskattar att BPW Kraatz och Powder-Trans samarbete kan stärkas genom olika gemensamma utvecklingsprojekt. Internationellt har pandemin, Brexit, olika strukturella förändringar och till och med kriget i Ukraina förvärrat chaufförsbristen i Europa. Powder-Trans arbetar därför proaktivt för att vara ett fortsättningsvis attraktivt alternativ för nya chaufförer. - Våra bästa visitkort är de moderna fordonen men också chaufförerna själva, säger Blomqvist. Långvariga arbetsförhållanden visar att Powder-Trans har lyckats. Kvalitet, ett mångsidigt arbete och hög trivsel är avgörande. Internationellt lyfts även svårigheterna att locka unga och kvinnor till branschen. Andelen kvinnor och unga minskar på de flesta håll. Även på den punkten har Powder-Trans dock lyckats, med flera kvinnor och unga chaufförer i personalstyrkan. 21

Lyckad omorganisering slutförd i Sverige För ett drygt år sedan flyttade Powder-Trans svenska verksamhet till nya utrymmen i Landskrona. Sedan dess har även personalen omorganiserats med gott resultat. Framtiden är ljus. Förutom själva flytten är en av de största förändringarna att Rickard Haglund tagit över som platschef. Efter snart tio år hos Powder-Trans, totalt 15 år som transportledare och innan det som bulkbilschaufför, har Haglund en diger erfarenhet. ”Jag trivs med utmaningar och varierande arbetsuppgifter.” - Det underlättar mycket att ha den erfarenheten och kunskapen med mig, både i arbetet med våra kunder och inom företaget. Jag trivs med utmaningar och varierande arbetsuppgifter vilket jag får i min nya roll. Haglund inledde arbetet som platschef i januari 2022. Förutom ansvaret för verksamheten i Landskrona är han även personalansvarig i Sverige. Tillsammans med Michael Stertman, som i den nya organisationen har ansvar för försäljningen i Sverige, arbetar Haglund även med marknadsföring. - Med Michael har jag också byggt upp en bredare chaufförsgrupp i Sverige vilket vi är väldigt stolta över, men ännu inte helt i mål med, säger Haglund. Trivsel och kunnande I och med att Haglund tagit över som platschef har Powder-Trans även nyanställt Burim Hykolli som ny transportledare i Sverige. Även han har över 15 års erfarenhet av transportbranschen och Burim Hykolli är ny transportledare i Sverige. Tillsam sju år hos Powder-Trans, ser han till att de svenska som möjligt. ser ljust på Powder-Trans framtid även i Sverige. - Vi är ett gott gäng här i Sverige och har mycket duktiga och flexibla chaufförer som hjälper oss i vårt dagliga arbete. I sin roll ansvarar Hykolli för det dagliga operativa logistikarbetet genom att fördela resurser så att det blir så effektivt, hållbart och ekonomiskt lönsamt som möjligt. Det handlar om en helhet men också problemlösning och rapportering. I allt detta jobbar han nära Philip Linderberg som är inne på sitt sjunde år som transportledare hos Powder-Trans Sweden. Omorganiseringen och flytten till Landskrona är enligt Linderberg en förbättring. - Arbetet i sig har inte ändrat, men vi har kommit närmare vår lagerverksamhet och personal. Det är positivt, och jag trivs väldigt bra med allt och alla. Satsningar på lagret Operativ chef Michael Stertman (sittande) och platschef Rickard Haglund lotsar Powder-Trans verksamhet i Sverige. 22 Även Linderberg ser positivt på framtiden i Landskrona och hoppas att verksamheten kan utökas. Det är något teamet i Sverige och Rickard Haglund arbetar för. - Vi har varit i Landskrona i drygt ett

Mångårigt samarbete med Saint-Gobain utökas Powder-Trans har under 2022 förnyat sitt avtal om transporter i Sverige för den globala byggnadsmaterialkoncernen Saint-Gobain och dess varumärke Weber. Avtalet är mer omfattande än tidigare, omfattar tusentals laster årligen, och sträcker sig till 2025. mmans med Philip Linderberg, som redan jobbat transporterna når sina destinationer så effektivt år nu. Tiden har gått fort och det har hänt mycket, men det finns också mycket kvar att jobba med. Vi ser stor potential i ett modernare lager och större kontor som har gjort trivseln bättre. Vi har också kommit närmare motorvägarna och trafiken vi jobbar med. Det underlättar både kontakter och besök, säger Haglund. ”Vi är ett gott gäng här i Sverige och har mycket duktiga och flexibla chaufförer.” I och med de pågående omvälvningarna i både ekonomin och världsläget är det svårt att sia om framtiden, men även Haglund är hoppfull. - Företaget har arbetat hårt med att anpassa prissättningarna till de höga drivmedelspriserna och fordonsservicen. En del av våra kunder har också blivit hårt drabbade vilket påverkar transporterna. Men vi granskar hela tiden läget och erbjuder olika lösningar. Tillsammans med personalen kommer jag att fortsätta sikta högt och hoppas på ett framgångsrikt 2023. Avtalet omfattar både in- och utleveranser från Saint-Gobains Webers spackelindustrier i Sverige. Weber blir nu en av Powder-Trans största kunder i Sverige. Michael Stertman, försäljningschef för Powder-Trans Sweden är mycket nöjd. - Det känns riktigt roligt att vi har fått förtroende för dessa uppdrag tre år framöver. Vi har en lång vana av att utföra transporter av färdig spackelprodukt till Webers egna depåer runt om i landet, men också direkt till deras pumpbilar som finns ute på arbetsplatserna. Körningarna till pumpbilar kräver omfattande planering från chaufförerna då lossningen är avancerad och dessutom görs under tidspress och ofta i områden där man normalt inte kör lastbil. Där kommer Powder-Trans specialkunnande väl till pass. Effektiva lösningar Den största enskilda volymen som Powder-Trans transporterar för SaintGobain Weber i Sverige, runt 1 000 fulla leveranser årligen, består av råmaterial till Webers produktion i Vingåker. - Där har vi exempelvis tillsatt två skift på en bil som aldrig kör något annat material. På detta sätt behöver vi inte städa ekipagets behållare mellan lasterna, allt för att öka effektiviteten, säger Stertman. Effektivitet och kvalitet är två av aspekterna som Powder-Trans satsar mycket på. Framgången på dessa punkter bevisas enligt Stertman av det nya avtalet. - Samarbetet med Saint-Gobain i Sverige har pågått sedan 2020. Starten innebar en hel del arbete. Vi fick till exempel omorganisera personal, utse särskilda fordon för särskilda material, samt göra skräddarsydda lösningar i bilarnas konstruktion för att underlätta för både oss och kunden. Jag tycker att det fortsatta förtroendet talar för att vi har lyckats med detta. Det nya avtalet har en option om ytterligare förlängning. Stertman hoppas utan tvekan på en fortsättning, särskilt eftersom de två företagen har många liknande värderingar. - Vi ser ljust på det framtida miljöarbete som Saint-Gobain kommer att genomföra och hoppas att vi kan bli en del av detta. Arbetsro för samtliga För Powder-Trans innebär det nya avtalet trygghet och möjlighet till utveckling, bland annat eftersom PowderTrans i avtalet börjat tillämpa sitt nya drivmedelstillägg, vilket mer eller mindre blivit en branschstandard i och med det förändrade världsläget under 2022. - Våra kunder och inte minst SaintGobain förstår värdet och tryggheten i detta. Det ger samtidigt arbetsro för bägge parter, säger Stertman. Med det nya avtalet förstärker Powder-Trans sin närvaro på den svenska marknaden, som redan sedan tidigare utgjort över en tredjedel av hela koncernens transportuppdrag. Det nya avtalet omfattar sammanlagt tusentals laster årligen i Sverige. Utöver det har Powder-Trans och Saint-Gobain Weber ett omfattande samarbete också i Finland. 23

Rekordantal nya fordon Den årliga förnyelsen av fordon har under de senaste åren inneburit närmare 20 nya bilar årligen. Under 2022 har PowderTrans fordonsflotta förnyats och utökats med rekordantalet 24 fordon. Leveranssvårigheter för fordonstillverkarna medförde att alla beställningar år 2021 inte kunde levereras. År 2022 har därför ett rekordantal nya fordon satts i trafik för Powder-Trans. Nyanskaffningarna under 2022 har levererats och tagits i trafik rätt jämnt under året. Powder-Trans gör bytena av bulktankarna i egen verkstad i Lundo. I verkstaden konstruerar man även egna hjälpramar och gör förbättringar på ramar och påbyggnader. Enligt fordonschef Tero Viitanen har året varit rätt arbetsdrygt. - På grund av komponentbristen har vi haft en del mindre förseningar och utmaningar, men tack vare att vi anställt flera nya montörer har vi lyckats hålla tidtabellen, säger Viitanen. Powder-Trans fordonspark består av totalt runt 120 fordonskombinationer. Fordonen är nästan uteslutande av de tre marknadsledande märkena för tunga lastbilar: Scania, Mercedes-Benz och Volvo. Årets nya fordon är av märkena Scania, Mercedes-Benz och Volvo, varav Scania och Mercedes är lika många till antalet och Volvo några fordon färre än de övriga märkena. 24 Mer resurser för uppföljning Under hösten har Powder-Trans implementerat ett nytt bokföringsprogram. Med det minskar det manuella arbetet, info sammanförs på ett och samma ställe, och uppföljning och analys får mer resurser. Ett nytt program har planerats redan en längre tid, men arbetet tog fart under våren 2022. - En av mina första större uppgifter i det nya jobbet var att finna rätt verktyg för oss. Det har inneburit mycket arbete, att fundera på vad som är viktigt för oss och vad som passar vår verksamhet och personal, säger Oscar Strang som tog över som ekonomidirektör i mars 2022. Snart hittade Powder-Trans ett välfungerande program som underlättar mycket. Att samma program fungerar över hela Norden är ett stort plus, och något som enligt Strang är ganska sällsynt. - Det här är ett modernt ekonomiprogram som följer dagens logik. Vårt förra var ganska gammalt, informationen var mer utspridd och programmet mer komplicerat. Nu sammanförs det mesta i ett program. Genom det nya programmet får Powder-Trans ett bättre flöde i hanteringen av fakturor och betalningar. Mer av det manuella arbetet automatiseras, olika steg faller bort och risken för misstag minskar. - Särskilt för vår svenska verksamhet är det här ett stort steg. Där har mycket skötts manuellt, Kontrollen blir nu bättre och arbetsmomenten färre. Det ger mer tid till analys och uppföljning, säger Strang. Trots stora förändringar på gång ser Powder-Trans och Strang därför redan fram emot följande skede. - Efter det här väntar rapporteringssystemet och Business Intelligence. Sen kan vi göra budgeterings- och planeringsprocessen ännu bättre. Det blir ett stort arbete under 2023. Men först måste grunden läggas. Den första 6-axlade släpvagnen i trafik Våren 2022 togs Powder-Trans första 6-axlade släpvagn i trafik. Vagnen har tillverkats för att få erfarenhet av hur olika axelkonstruktioner i Powder-Trans fordonsflotta inverkar på bränsleförbrukning och hållbarhet.

Stor hjälp på en lång resa Otaliga personer har varit avgörande för PowderTrans utveckling, ända sedan starten 1972. I samband med bolagets 50-årsjubileum år 2022 fick många av dem träffas och minnas. Vänskapen och tacksamheten mellan Keijo Kujanpää och Carl-Johan Blomqvist består. Många personer ligger bakom den framgång Powder-Trans haft under drygt 50 år av verksamhet. Utanför bolaget sticker en handfull ut, samtliga av dem på sitt sätt ”transportprofiler” i den finländska lastbils- och transportbranschen. - De här personerna var verkligt viktiga, både de som var våra kunder och gav oss transporter och de som var våra leverantörer. Dessutom lärde jag mig mycket av dem och fick viktig hjälp då företaget växte. På många sätt var de avgörande under olika skeden av bolagets utveckling, säger Carl-Johan Blomqvist, Powder-Trans grundare och nuvarande styrelseordförande. Bland dessa personer finns Keijo Kujanpää som jobbade på Raisio Chemicals. Kujanpää tog en risk då han gav det ännu ganska lilla Powder-Trans ett stort transportavtal på 90-talet. Risktagningen lyckades och tog Powder-Trans till en ny nivå i sin utveckling. En annan viktig transportchef var Mauri Vikeväinen på koncernen A. Ahlström som blev en av Powder-Trans första och viktigaste kunder. Den erfarne Vikeväinen var till stor hjälp då den unga Carl-Johan skulle få olika trafiklov. Bror Nyström från Nordkalk var likaså en viktig kund och samarbetspart. - Utan dessa skulle Powder-Trans utveckling säkerligen ha sett annorlunda ut, säger Carl-Johan Blomqvist. Markku Nenonen var försäljare på Volvo. Raimo Mäkinen drev verkstad och släpvagnstillverkning. Viktiga leverantörer Detsamma gäller samarbetet med ett flertal olika lastbilsförsäljare, bland dem Markku Nenonen och Reima Heino, försäljare på Volvo, samt Bror-Torsten Roos, försäljare på ScanAuto. Andra viktiga personer var Raimo Mäkinen som drev verkstad med reservdelslager och tillverkade släpvagnar i södra Finland, samt Pekka Peräsalo som jobbade på Aspo (och efter flera namnbyten slutligen Neste) och ansvarade för bränsleförsäljning till transportbolag. Carl-Johan Blomqvist har många goda minnen av samtliga personer. I samband med Powder-Trans 50-årsjubileum och festligheterna i maj 2022 möttes Mauri, Bror-Torsten, Raimo, Pekka, Reima, Keijo och Carl-Johan. Att återse de tidigare samarbetsparterna och vännerna gladde Carl-Johan stort. - Att de kunde komma var verkligen trevligt, och att få berätta om hur Powder-Trans fungerar idag och få visa hur viktiga de varit för företagets historia, och på det sättet tacka dem, kändes bra. ”Utan dessa skulle PowderTrans utveckling säkerligen ha sett annorlunda ut.” Om de flesta av dessa ”transportprofiler” kan du läsa mer i Powder-Trans historik som utkom i samband med 50-årsjubileet 2022. Deras berättelser visar betydelsen av de partnerskap Powder-Trans ännu i dag arbetar för i sin dagliga verksamhet. Reima Heino sålde lastbilar för Volvo. 25

Michael Stertman Andreas Lindstrand Familj: Bor i Knivsta Familj: Tre barn, fem med fru, två barn barnbarn (snart sex ) samt en hund som Arbete: Chaufför, brukar göra sällskap Landskrona, Sverige. till kontoret då hon När började du på inte är på hunddagis. Powder-Trans? April Arbete: Försäljnings- 2017. chef, Landskrona, Din bästa upple- Sverige. velse i arbetslivet? När började du på Det bästa med mitt Powder-Trans? Okto- arbete är friheten, att ber 2020, tiden går fort. kunna planera sina dagar själv så att leveranserna kommer Din bästa upplevelse i arbetslivet? När man når ett resultat. i rätt tid, med rätt material och till rätt kund. Variationen i Känslan av att ha utfört något från början till slut är något arbetet och kundkontakterna uppskattar jag stort. jag saknar från tiden då jag själv körde bulkbil. Den känslan Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna? Jag upp- infinner sig inte på samma sätt i tjänsteyrket. skattar framför allt det kunnande som mina arbetskamra- Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna? Det som ter har. Är det något man är osäker på är det alltid någon sägs mellan raderna! Humor är superviktigt på en arbets- som kan hjälpa till. Tycker nog att alla alltid ställer upp för plats och hos PT tycker jag att vi alla kan vara oss själva, varandra. oavsett om det är i Sverige eller Finland. Vad gör dig glad? När allt går som man planerat blir jag glad. Vad gör dig glad? En genomförd löprunda, musik på hög Att träffa mina barnbarn gör mig väldigt glad, men också volym samt starkt kaffe (men inte för starkt). trött, haha. Att åka motorcykel är också enbart glädje. Vad gör dig arg? Dammsugaren – den är min nemesis och vi Vad gör dig arg? Blir mest arg på oansvariga människor som är nästan aldrig sams. inte vill sköta sina arbetsuppgifter på bästa sätt utan utnytt- Vad vill du göra på nästa semester? Vi funderar på att hyra jar andra för att kunna smita undan själva. Det gäller alltså ett hus någonstans för att bara kunna ta dagarna som de helt i allmänhet, inte på PT. kommer. Jag tycker det är viktigt att bara hinna vara sig själv Vad vill du göra på nästa semester? Skulle vilja åka med samt att umgås med familj utan att hela tiden ha en agenda. motorcykeln till Italien, se mig omkring lite och äta god mat. Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? Jag tror att vi ser en helt Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? Svårt att spå, nu ser annan nivå på verksamheten i Sverige och jag tror fördel- det ut som om vi går in i en lågkonjunktur och världsläget ningen mellan bolagen blir mycket jämnare. Det händer är lite nervöst. Men jag hoppas att PT kan vara ett fortsatt mycket i bulkbranschen just nu med många nya flöden och konkurrenskraftigt företag och ligga i framkant med kunnig stora volymer som väntar runt hörnet. personal och en modern och ännu grönare fordonspark. Vill du ha ett eget exemplar av Powder-Trans 50-årshistorik? Powder-Tra ns 50 år Holm Om skribenten: Christoffer Holm är doktorand i historia, frilansa historien bakom nde skribent olika företag och manusförfatta och andra samhäl re. Hans intress journalist samt lsaktörer komme e för att berätta ett långvarigt r bland annat historie- och från hans tidigar samhällsintres se. e arbete som Christoffer Powder-Trans grundare Carl-J ohan Blomq har vuxit upp vist med sönern med familjeföretag a Christian till vänster och et sedan barnsb Fredrik till höger. en. År 2018 tog de över ägarsk Sönerna apet av pappa Carl-Johan. Med full ta nk mot fram tiden Powder-Tra ns 1972−2022 Christoffer Holm 3. 34 etstid följts ufförernas arb Hur har cha ter Nya möjlighe inleds n ke afi tr Utrikes 1980–1989 26 öppnat upp sig nya möjligheter are mål. åkare hade helt ett allt rimlig ha varit enbils bilar var nu , rån att från början också inletts et. Tre egna i slutet av 70-tal everantörer hade för Carl-Johan ända till idag. kunder och underl till och med beten med både år framåt, vissa get Auto Flera nya samar na hos företa i sig ännu tiotals tioner hålla repara var vari dem skulle et växte stort och flera av Mäkinen hade som under 80-tal om Kimito. Auto lade betena öster utveck samar betet Ett av Mäkinen i Bjärnå 1972 och samar oc ägaren Raimo sedan starten i verkstaden Mäkinen och a verkstad ända fler underreden huvudsaklig reparera allt Carl-Johans e Carl-Johan 80-talet börjad n. hela tiden. På derreden därifrå släpvagnsun h köpte även några fortsätta ännu delar skulle köp av reserv ohans fra och Carl-J aden för även ten med verkst h var avgörande t. Företaget Den nära kontak samarbeten företaget framå och fungerande snabb ontakter gick 90-talet. Goda blev nu allt goda kundk på bilinköpen var dem och gjo takten Tack r. och Köpet gånga personal, l, Scania T112. s anställa kunnig med en helt ny model också lyckat som jobbat företaget, igen orsten Roos nästa bil till ån ljaren Bror-T År 1980 kom och som framg lastbilsförsä 1964, kända sedan då Scan-Auto are som bran med den redan sförsäljning var en försälj Scanias lastbil 1974. Roos han så uppgifter vid i Lojo sedan rde alla fordon den nya affären m noggrant bokfö försäljare på rnummer på innebar att han arnas registe bland annat sålda lastbil god v sitt jobb, vilket ller och de Scania och en fordonsmode sförsäljare hos även lade både omtyckt lastbil Roos bli en lastbilsköp. s skulle åren r-Tran Med av Powde motpart i många respekterad F iden Boken fås också via följande affärers näthandel och kan i Finland i flera fall beställas till även de fysiska butikerna: Akateeminen, Kansallinen Kirjakauppa, Prisma & Suomalainen Kirjakauppa. Med full tan k mot framt Boken Med full tank mot framtiden kan köpas på åtminstone följande platser (hos de flesta av dem på samtliga tre språk: svenska, finska, engelska): Förlagets hemsida: www.litorale.fi Nätbokhandeln: www.adlibris.com www.booky.fi cdon.com Idag är Powd er-Trans ett av Nordens som för bara ledande bulkl 50 år sedan ogistikföretag. började som finländska lands Men hur har ett enmansför bolaget bygden landa etag med en t där? Orsak begagnad lastbi erna är mång l på den a. Denna histor ik följer berät telsen om Powd motgångar er-Trans tillko åren 1972–2022. mst, tillväxt, På vägen möter inom trans framg portbranschen, vi avgörande ångar och skeden och samhällsekonom resan träffa brytningspunkte r vi också männ in och det r omgivande iskorna som att viktiga samhället. tillsammans transporter Under skapat Powd nått sina destin viktig, för utan er-Trans och ationer under sett till transporter hela fem decen stannar samh nier. Historien ället. är Kapitel 1 upp? det ing första steg fanns er. Lång nschen tog sina arbets- och vilotid dska transportbra Då den finlän a inom de att tala om kring eller ens praxis 14 timmar vanlig uppföljning tider styr på till och med arbetsdagar n började arbets ortbransche efter 1900-talet var och transp kraft i tivavtalet Finland. Inom branscher i e det första kollek förernas arbetsvillkor. A År 1945 trädd a chauf på 40-talet. då det bl för att bevak först år 1978 ivare arbete are i praktiken jade ett intens räcka blev dock vanlig Det skulle ändå i nya fordon. med upp arbetstider och I rivare er. lera färdsk och vilotid lag om körtoriskt att instal en allt no nd fick en egen och uppföljning 1990 innan Finla blev lagarna kort därefter EU-medlemskap

Sonja Blomqvist Vladimir Lanko Familj: Carl-Johan Familj: Fru och tre barn. och sönerna Christian Arbete: Lastbilsmontör, och Fredrik med sina Lundo, Finland. fruar och våra fina När började du på barnbarn. Powder-Trans? För tre år Arbete: Fakturering sedan. på deltid, Lundo, Din bästa upplevelse Finland. i arbetslivet? Allt är När började du intressant på olika sätt, på Powder-Trans? jag gillar variationen och Började arbeta hos många olika arbetsupp- Transport C-J Blomqvist i början på 80-talet efter att Carl- gifter. Johan skaffat flera bilar. Jag lämnade mitt arbete som hjälp- Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna? Vänlighet. skötare för att börja på kontoret, men före det behövdes en Vad gör dig glad? När man lyckas i arbetet, särskilt då man del kurser då datorerna gjorde ankomst i privatföretagen stött på någon utmaning som ska lösas. och dessutom var faktureringen främmande. Det var bara Vad gör dig arg? Oärliga människor. att ta i med nya krafter. Vad vill du göra på nästa semester? Resa någonstans med Din bästa upplevelse i arbetslivet? Att vi grundade ett bolag familjen. i Sverige var rätt så spännande. Men det finns många andra Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? En arbetsplats där både fina upplevelser. Svårt att lägga fingret på en. de anställda och själva företaget mår ännu bättre än idag. Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna? Ärlighet och flitighet och att alla är överens. Vad gör dig glad? När allt går bra, till exempel när bolaget får nya fraktuppdrag eller när nya fordon skaffas, men det Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? Det är inte så enkelt att bästa är när våra söner fortsätter med företaget. Det vär- svara på, men min förhoppning är att företaget fortfarande mer en mors hjärta. mår bra och kanske utvidgas en del, men inte för mycket. Vad gör dig arg? Opålitliga och besvärliga samt slarviga Jag tycker att det redan nu är så stort att det är fullt upp att människor. hålla igång det. Men med pojkarnas arbete och bra personal Vad vill du göra på nästa semester? På sommaren, våren går de säkert. Jag önskar företaget allt gott i framtiden och och hösten gäller stuglivet. Där trivs vi bra. På vintern åker att det finns arbete för all personal och alla fordon samt att jag gärna till varmare breddgrader, gillar Spanien. läget i världen lugnar sig. Å , . o it es ch hela amhade bare. ordes olika ngsrik nn för ålt och minnet. erfarenhet för d blev en unik från Tysklan Powder-Trans av cement annat av hur a tilläggsbehov bevarade, bland projektets plötslig några bilder Nord Streambrådskan finns chaufförer. Trots Powder-Trans på färjan. del av däcket stor unika en fordon fyllde s satsa på sitt r-Tran han d fortsatte Powde projekt som n hemma i Finlan branschen unikt ra verksamhete ohan ett för hade länge varit I den ordinä inledde Carl-J st. Kvalitet a te. År 2010 grund av tidsbri detta och erbjud kvalitetsarbe blivit av på gare bevis på men som inte ge ett ytterli planerat länge, nu ville man r-Trans och viktigt för Powde vän och gen gt in på flesta ras först detta börAtt följa lev obligaända till d Finlands oggrannare. Genom åren har Powder -Trans fordon flera gånger fotats i olika markna dsföringssyften, både internt och externt. Här bilder från professionell en fotografering av lastbilstillverkaren Scania. har ofta varit givande och roliga avbrott 11. i vardagen. 129 Lastning av 98 35 levenemang persona gsingar och andra e besöka lastnin r-Trans börjad metoder om att Powde et och arbets Idén handlade a allt från säkerh till kunderna. utrustning. nya tjänster rna för att gransk t på fabrikernas tser hos kunde s. De ören samt skicke Powder-Tran och lossningspla service för chauff ing, kunderna och belysn glädje. nyttiga för både till skyltning, örslag med givande och ella förbättringsf ningarna var försöeventu alltid och artlägg Riskk t och även granskningen rna tog emot att leverera kvalite flesta kunde enligt sitt motto s arbetade vidare Powder-Tran rna något extra. ka ge kunde Chaufförsskoln Kapitel 7 128 al 2008, Esa aska i Nådend Salminen i mitten. Kapitel 9 r 2014 skulle samarbetet med den svenska en ny vändn lastbilscentr ing. Samarbetet alen Akkafrakt hade inletts etablering i ta sig i liten skala Sverige år 2005, kort efter Powde tidsutsikter lades men efter att r-Trans helt nya planer man år 2013 börjat diskut på bordet. Disku avdelning som era framssionerna inledd ville växa och es av Akkafrakts sökte nya samar flertal samar betsmöjligheter betsformer. bulkAkkafrakt hade med andra företa ner hade fallit då utrett ett g, men samtli på att parterna ga alternativ inte kunnat lägga lösning som och diskus alla kort på bordet skulle funger sioa för båda bolage och öppet diskut n. era en Diskussione rna med Powde r-Trans inledd frakt åkte över es i Åbo då från Sverige Lars-Åke Bücha för att inledn Powder-Tran u från Akkaingsvis föreslå s var man inte ett köp av Powde redo att sälja, Akkafrakt var r-Trans. Hos men däremot Powder-Tran nog finna en s en naturlig annan lösnin etablerade kontak samarbetspa g. För ten. Efter att rt tack var den olika alterna redan från tidigar Fredrik från tiv utretts av Powder-Tran e Lars-Åke från s kom man slutlig Även om vision Akkafrakt och en fram till att en var tydlig grunda ett gemen behövde Lars-Å Efter ett möte samt bolag. ke sälja in idén med de åkerie r som Akkaf för Akkafrakt de flesta av dem rakts bulkav i Sverige. såg potential delning bestod i ett av, nytt bolag och Med de små stod det klart privata åkerie tyckte att samar att rnas stöd gick betsidén var till bolagets Lars-Å intress styrelse. Styrel ke och Akkaf ant. rakts ledning sen var inte viss diskussion med förslaget lika säker på gick förslaget idén, men efter igenom. några försök och Satsning i Sv erige Samarbetet ökar 2014–2017 142 Kapitel 11 Från och med 2014 har verksam heten i Sverige teams och flera tagit många underleverantö steg framåt rers tillväxt. genom både Lars-Åke Büchau dotterbolaget Bulkhar varit central i utvecklingen. 143 99 27

Alltid bra stämning Varje år ordnar veteranlastbilsförbundet Vetku en sommarkörning som låter entusiasterna bakom förbundet och deras restaurerade lastbilar lufta på sig. År 2022 gick sommarkörningen till Jyväskylä. Efter två år av inhiberade körningar var längtan bland entusiasterna stor då det nationella veteranlastbilsförbundet Vetku igen ordnade sina olika utflykter. Vetku ordnar årligen tre körningar, en på våren och en på hösten, samt den populära sommarkörningen. - Det viktigaste är att få träffa och prata med likasinnade. För det andra ser du alltid nya restaurerade bilar, och för det tredje besöker man oftast platser som man annars aldrig skulle besöka, säger Vetkus ordförande Juha Helin. Årets mycket lyckade sommarkörning började i Jämsänkoski och gick via Petäjävesi till Jyväskylä, från fredag till söndag 17-19 juni. Körningarna har ordnats sedan 1989 och hör på många sätt sommaren och förbundet till. Helin är nöjd och listar med glimten i ögat ytterligare en positiv sak med körningarna. - För det fjärde får du köra gamla fordon, det är alltid roligt när du inte behöver göra det för att försörja dig utan som en hobby. Med på årets sommarkörning var även Carl-Johan Blomqvist, PowderTrans grundare och styrelseordförande, med sin restaurerade Scania-Vabis LBS 76. Vid sin sida hade han också frun Sonja. De startade från Åbo tillsammans med andra deltagare på torsdagen. - Vi ville inte köra på stora vägar så vi planerade en rutt med mindre vägar och vackra landskap, stannade och drack kaffe här och där på mer intressanta platser, säger Blomqvist. Digert program I Jämsänkoski slöt de sedan upp med övriga deltagare, totalt 102 veteranlastbilar som delades in i ett par grupper. I Jämsänkoksi besökte deltagarna utbildningscentret Gradia där man kan studera logistik och transport. Huvudmålet för resan var den gamla spikfabriken Koskensaaren naulatehdas i Petäjävesi, centrala Finlands oavbrutet längst verksamma fabrik, byggd 1850. Dessutom besöktes två transportföretag och Finlands hantverksmuseum. På söndag bar det hemåt igen. - Den fina stämningen bland alla oss entusiaster är det absolut bästa med sommarkörningarna. Det är också trevligt att se hur folk följer med kolonnen av gamla lastbilar, säger Blomqvist. Dessutom utbyter förbundets medlemmar kontakter, minnen och kan även hjälpa varandra att hitta reservdelar till olika restaureringsprojekt. Att få visa upp de restaurerade lastbilarna och sprida en gnutta nostalgi till publiken, både längs vägarna och vid de olika utställningar som ordnas längs rutten, är enligt Blomqvist ytterligare ett plus. - Många berättar att de minns bilarna från då de var unga eller då de hade börjat i branschen. Det är härligt. Utgivare: Powder-Trans Foto: Juuso Savolainen, Sture Holm och Produktion: Oy HolmMediaData Ab Powder-Trans bildarkiv Planering & layout: Sture Holm Ombrytning: Ab Pixaton Oy Text: Christoffer Holm Tryck: Paino-Kaarina Oy