24 h

7

10

TUNNUSLUKUJA 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Henkilöstö hlöä 11 11 11 11 12 10 12 12 Kaukolämmön myynti GWh 165,4 140,8 153,0 157,0 158,9 155,2 136,2 140,3 Maakaasun jakelu GWh 26,7 27,7 33,3 35,5 39,0 40,9 46,3 52,7 Maakaasun myynti GWh 25,3 27,0 33,3 35,5 39,0 40,9 46,3 52,7 Myynti (energia) yhteensä Lämmön osto Imatran Energia Oy:ltä Liikevaihto kaukolämpö, energia GWh 190,7 167,8 186,3 192,5 197,9 196,1 182,5 193,0 GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6 78,0 milj.€ 10,5 9,1 9,7 9,9 10,1 9,8 11,1 11,2 Liikevaihto maakaasu, energia+jakelu milj.€ 2,6 1,9 2,5 2,6 2,7 2,7 3,1 3,6 Liikevaihto yhteensä, energia milj.€ 13,1 11,0 12,8 13,0 12,8 12,6 14,2 14,8 Keskihinta, kaukolämpö (alv 0 %) €/MWh 63,4 64,5 63,6 63,1 63,2 63,4 81,7 79,8 Keskihinta, maakaasu e&j (alv 0 %) €/MWh 100,7 68,5 73,9 74,3 69,6 65,3 67,1 68,3 Asiakkaat, kaukolämpö kpl 749 735 724 713 684 678 675 670 Asiakkaat, maakaasu Lämmitetty rakennustilavuus kaukolämpö Lämmitetty rakennustilavuus maakaasu Kaukolämpöverkosto kpl 228 230 239 260 260 269 271 275 1000m3 4896 4895 4875 4757 4637 4594 4445 4181 1000m3 1248 1260 1273 1283 1290 1276 1276 1368 km 90,0 88,7 87,3 85,4 82,6 80,1 79,2 70,2 Maakaasuverkosto Verkostovauriot kaukolämpö/maakaasu Kaukoluenta, kaukolämpö km 63,4 63,6 63,7 63,3 63,2 63,2 63,2 63,2 kpl 4/0 4/0 3/0 3/0 3/0 2/0 2/0 2/0 kpl 749 735 724 713 684 678 675 659 Kaukoluenta, maakaasu kpl 228 230 239 260 260 190 70 47 % 8,3 7,2 7,4 6,8 6,5 4,3 2,7 1,8 Liikevoitto 1000 € 2811 2518 2753 2646 2588 1730 931 350 Liikevoitto % 20,6 21,8 21,6 20,3 20,2 13,8 6,5 2,4 Tulos ennen tp. siirtoja ja veroja 1000 € 2238 1923 2106 1939 1833 1071 704 248 Tulos ennen tp. siirtoja ja veroja % 16,4 16,7 16,5 14,9 14,3 8,5 4,9 1,7 Nettotulos 1000 € 1868 1537 1686 1544 1473 857 704 248 Nettotulos % 13,7 13,3 13,2 11,8 11,5 6,8 4,9 1,7 1000 € 1475 1537 1684 1544 1456 857 0 0 Oman pääoman tuotto % 12,2 10,6 11,5 11,1 11,9 7,7 6,7 2,5 Omavaraisuusaste % 38,1 35,1 33,6 31,7 28,2 24,6 22,2 28,3 Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden voitto (tappio) 740 730 280 720 710 270 700 260 690 680 250 670 240 660 230 650 640 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 220 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11

LÄMMITYSTARVELUVUT JA KESKILÄMPÖTILAT Keskiarvo (28 v.) Lämmöntarveluku Keskilämpötila v. 2021 Lämmöntarveluku v. 2020 Keskilämpötila Lämmöntarveluku Keskilämpötila Tammikuu 743 -6,6 °C 709 -5,9 526 0,0°C Helmikuu 658 -6,8 °C 764 -10,3 520 -1,2 °C Maaliskuu 596 -2,5 °C 606 -2,6 510 0,6 °C Huhtikuu 368 4,0 °C 397 3,8 422 3,0 °C Toukokuu 136 10,9 C 158 10,1 211 9,1 °C Kesäkuu 11 15,9 C 0 19,8 0 17,7 °C Heinäkuu 3 19,0 C 0 21,2 0 16,0 °C 18 16,2 C 20 14,9 5 15,0 °C Syyskuu 154 10,6 C 244 8,5 98 12,0 °C Lokakuu 365 5,1 °C 314 6,9 293 7,1 °C Marraskuu 523 -0,5 °C 492 0,6 433 2,6 °C Joulukuu 663 -3,7 °C 813 -9,2 573 -1,5 °C YHT. Ero 4238 Elokuu 4517 279 6,6 %

14

17

24

27

58% Imatralaisista kuuluu Imatran Lämpö Oy:n asiakaskuntaan 90% Julkis- ja liikekiinteistöistä on joko kaukolämmön tai maakaasun piirissä

8% Imatralaisista on maakaasun jakelun piirissä. 50% Imatralaisista asuu kaukolämmitetyssä talossa.

32

Vesa-Pekka Vainikka toimitusjohtaja vesa-pekka.vainikka@imatra.fi P. 020 617 4800 Turo Valkama käyttöpäällikkö turo.valkama@imatra.fi P. 020 617 4805 Pauli Akkila kaukolämpöinsinööri pauli.akkila@imatra.fi P. 020 617 4812 Marjo Liukko palvelusihteeri marjo.liukko@imatra.fi P. 020 617 4801 Pentti Niemeläinen projekti-insinööri pentti.niemelainen@imatra.fi P. 040 688 7441 Pasi Komulainen kaukolämpöyliasentaja pasi.komulainen@imatra.fi P. 020 617 4806 Mikko Varjonen kaukolämpöyliasentaja mikko.varjonen@imatra.fi P. 020 617 4817 Janne Luostarinen kaukolämpöyliasentaja janne.luostarinen@imatra.fi P. 020 617 4818 Janne Hämäläinen kaukolämpöasentaja janne.hamalainen@imatra.fi P. 020 617 7310 Sami Nurmi kaukolämpöasentaja sami.nurmi@imatra.fi P. 020 617 4811 Tuomas Litmanen alikonemestari tuomas.litmanen@imatra.fi P. 020 617 4813 Imatran Lämpö Oy, Kuusirinne 30, 55800 IMATRA, lampolaitos@imatra.fi, www.imatranlampo.fi 33

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TASE VASTAAVAA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 6 117,65 7 340,33 12 523,09 14 326,45 18 640,74 21 666,78 53 446,74 53 446,74 Rakennukset ja rakennelmat 6 559 664,79 6 890 732,19 Kiinteät rakenteet/verkostot 14 079 902,61 14 374 539,09 Koneet ja kalusto 15 025 123,24 15 064 002,02 121 560,03 137 120,79 382 073,02 408 441,69 36 221 770,43 36 928 282,52 173 760,00 167 775,00 173 760,00 167 775,00 36 414 171,17 37 117 724,30 547 268,60 397 422,73 547 268,60 397 422,73 26 240,21 0,00 26 240,21 0,00 Myyntisaamiset 2 265 633,71 1 490 806,79 Saamiset emolta 3 291 877,64 2 032 876,31 121 121,28 142 093,93 8 953,14 8 935,80 5 687 585,77 3 674 712,83 194,28 171,49 6 261 288,86 4 072 307,05 42 675 460,03 41 190 031,35 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Liittymismaksusaamiset Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 Osakepääoma 1 002 500,00 1 002 500,00 Muut rahastot 9 000 000,00 9 000 000,00 Ed. tilikausien voitto (tappio) 3 677 830,93 2 140 771,67 Tilikauden voitto (tappio) 1 474 924,50 1 537 059,26 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 15 155 255,43 13 680 330,93 1 359 876,00 967 276,00 1 359 876,00 967 276,00 Lainat emolta 6 200 000,00 6 200 000,00 Lainat rahoituslaitoksilta 9 480 000,00 10 665 000,00 Muut velat 5 494 474,24 5 453 454,00 21 174 474,24 22 318 454,22 Lainat rahoituslaitoksilta 2 370 000,00 2 370 000,00 Ostovelat 1 616 605,79 900 683,86 Velat saman konsernin yrityksille 282 551,37 290 036,23 Muut velat 458 705,60 413 565,71 Siirtovelat 257 991,60 249 684,40 4 985 854,36 4 223 970,20 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 26 160 328,60 26 542 424,42 TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 42 675 460,03 41 190 031,35 OMA PÄÄOMA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieraspääoma Lyhytaikainen vieraspääoma

TULOSLASKELMA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 13 647 896,06 11 536 689,44 3 168,40 1 569,20 -6 769 820,21 -4 816 312,57 Varastojen muutos 149 845,87 -130 561,41 Ulkopuoliset palvelut -779 174,27 -685 342,02 -7 399 148,61 -5 632 216,00 Palkat ja palkkiot -806 117,00 -792 938,52 Eläkekulut -173 864,76 -169 390,87 -32 450,76 -29 491,23 Henkilöstökulut yhteensä -1 012 432,52 -991 820,62 Poistot ja arvonalentumiset -1 871 004,49 -1 843 996,99 -557 928,87 -551 757,18 2 810 549,97 2 518 467,85 6 289,86 7 536,93 Muut korko- ja rahoituskulut -579 332,75 -602 799,56 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -573 042,89 -595 262,63 2 237 507,08 1 923 205,22 -392 600,00 0,00 Tilinpäätössiirrot yhteensä -392 600,00 0,00 Tuloverot -369 982,58 -386 145,96 1 474 924,50 1 537 059,26 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Muut henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

RAHOITUSLASKELMA 2021 2020 2 237 507,08 1 923 205,22 1 871 004,49 1 843 996,99 573 042,89 595 262,59 4 681 554,46 4 362 464,80 -2 039 113,15 1 898 951,79 -149 845,87 130 561,41 878 886,55 255 545,45 -1 310 072,47 2 285 058,65 -579 322,71 -602 799,56 6 279,82 7 536,97 2 798 439,10 6 052 260,86 -1 221 672,19 -1 749 655,96 0,00 184 535,53 0,00 0,00 -1 221 672,19 -1 565 120,43 0,00 0,00 -1 185 000,00 -2 370 000,00 0,00 -1 700 000,00 -391 744,12 -417 039,09 -1 576 744,12 -4 487 039,09 22,79 101,34 Rahavarat tilikauden alussa 171,49 70,15 Rahavarat tilikauden lopussa 194,28 171,49 22,79 101,34 EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointiavustukset Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Maksetut välittömät verot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+)/ vähennys (-) Rahavarojen muutos Konsernitilin muutos on esitetty käyttöpääoman muutoksessa

MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 1 374 412,13 691 786,85 -1 243 424,65 -614 675,12 -10,77 -40,88 -1 243 435,42 -614 716,00 -14 126,90 -13 689,81 -6 847,38 -6 484,58 -507,94 -646,53 -21 482,22 -20 820,92 Suunnitelman mukaiset poistot -1 696,56 -1 721,86 Poistot ja arv.alentumiset yhteeensä -1 696,56 -1 721,86 -265,49 -198,03 -69,36 -75,90 Irtaimistokulut -1 863,49 -4 707,02 Ajoneuvokulut -1 795,88 -4 461,85 -7,31 -80,36 -797,33 -996,05 -6 124,05 -7 569,64 -10 922,91 -18 088,85 96 875,02 36 439,22 Muut rahoitustuotot muilta 0,00 649,60 Rahoitustuotot 0,00 649,60 Korko- ja rahoituskulut muille -0,75 0,00 Rahoituskulut -0,75 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -0,75 649,60 96 874,27 37 088,82 -19 374,85 -7 417,76 -19 374,85 -7 417,76 77 499,42 29 671,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut Matka- ja kuljetuskulut Mainos- ja markkinointikulut Muut liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Tilikauden verot Tuloverot yhteensä TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 1 261 071,57 1 210 834,49 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana -639 615,88 -575 571,56 -6 724,89 -12 722,68 -646 340,77 -588 294,24 -183 628,20 -180 959,37 -36 258,89 -35 424,08 -7 499,62 -6 597,63 -227 386,71 -222 981,08 Suunnitelman mukaiset poistot -218 595,28 -216 208,50 Poistot ja arv.alentumiset yhteensä -218 595,28 -216 208,50 -2 783,79 -5 789,00 -624,28 -683,12 Irtaimistokulut -15 171,73 -15 910,30 Ajoneuvokulut -5 664,30 -3 797,75 -138,69 -574,55 -7 545,44 -4 488,58 Muut liiketoiminnan kulut -30 899,24 -32 836,78 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -62 827,47 -64 080,08 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 105 921,34 119 270,59 26,73 0,00 Korko- ja rahoituskulut emolle -37 200,00 -37 200,00 Korko- ja rahoituskulut muille -1 011,04 -1 092,94 Rahoituskulut -38 211,04 -38 292,94 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -38 184,31 -38 292,94 67 737,03 80 977,65 -28 895,36 0,00 -28 895,36 0,00 Tilikauden verot -7 768,33 -16 195,53 Tuloverot yhteensä -7 768,33 -16 195,53 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 31 073,34 64 782,12 Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut Matka- ja kuljetuskulut Mainos- ja markkinointikulut Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAT 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 11 012 412,36 9 634 068,10 3 168,40 1 569,20 -4 886 779,68 149 845,87 -772 438,61 -5 509 372,42 -3 626 065,89 -130 561,41 -672 578,46 -4 429 205,76 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut -608 361,90 -130 758,49 -24 443,20 -598 289,34 -127 482,21 -22 247,07 Henkilöstökulut yhteensä -763 563,59 -748 018,62 Suunnitelman mukaiset poistot -1 650 712,65 -1 626 066,63 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 650 712,65 -1 626 066,63 -31 017,21 -164 740,74 -50 554,97 -47 425,37 -9 941,10 -29 568,37 -1 981,13 -148 949,60 -484 178,49 -32 801,90 -162 921,12 -51 955,78 -30 003,03 -4 603,26 -24 178,08 -1 110,46 -162 014,62 -469 588,25 2 607 753,61 2 362 758,04 151,44 6 111,69 6 263,13 -210 800,00 -330 320,96 -541 120,96 -534 857,83 0,00 6 887,33 6 887,33 -210 800,00 -353 706,62 -564 506,62 -557 619,29 2 072 895,78 1 805 138,75 -363 704,64 -363 704,64 0,00 0,00 -342 856,74 17,34 -342 839,40 1 366 351,74 -339 819,79 -22 712,88 -362 532,67 1 442 606,08 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut Irtaimistokulut Ajoneuvokulut Matka- ja kuljetuskulut Mainos- ja markkinointikulut Edustuskulut Muut liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot emolta Muut rahoitustuotot muilta Rahoitustuotot Korko- ja rahoituskulut emolle Korko- ja rahoituskulut muille Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot Tilikauden verot Laskennalliset verot Tuloverot yhteensä TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 919,80 3 503,84 2 919,80 3 503,84 185,34 1 297,86 185,34 1 297,86 3 105,14 4 801,70 316 804,12 65 029,44 850 840,14 638 013,42 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset konserniyhteisöt Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 6,79 0,00 1 167 651,05 703 042,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 167 651,05 703 042,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 170 756,19 707 844,56 MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Ed. tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 598 249,83 568 578,77 77 499,42 29 671,06 675 749,25 598 249,83 455 475,65 76 222,26 10 418,83 6 017,19 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 29 112,46 27 355,28 495 006,94 109 594,73 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 495 006,94 109 594,73 1 170 756,19 707 844,56 VASTATTAVAA YHTEENSÄ

MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA TASE 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 278,05 2 721,09 332,65 3 110,61 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet/verkostot Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 999,14 3 443,26 1 959 479,36 241 356,24 535,00 2 201 370,60 2 143 342,16 275 644,60 1 608,63 2 420 595,39 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 204 369,74 2 424 038,65 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 190 774,02 63 548,17 121,32 8 935,80 263 379,31 271 379,31 2 475 749,05 113 451,33 53 729,91 0,00 8 935,80 176 117,04 184 117,04 2 608 155,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Ed. tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 151 250,00 1 350 000,00 -982 813,73 31 073,34 151 250,00 1 350 000,00 -1 047 595,85 64 782,12 549 509,61 518 436,27 121 551,15 92 655,79 121 551,15 92 655,79 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat emolta Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 930 000,00 437 753,24 1 367 753,24 930 000,00 461 699,91 1 391 699,91 Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 153 311,59 216 233,73 37 900,15 29 489,58 436 935,05 125 248,21 420 737,04 35 186,49 24 191,98 605 363,72 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 804 688,29 1 997,063,63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 475 749,05 2 608 155,69 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ

KAUKOLÄMPÖTOIMINNOT TASE VASTAAVAA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2 919,80 3 503,84 Muut pitkävaikutteiset menot 9 802,00 11 215,84 12 721,80 14 719,68 53 446,74 53 446,74 Rakennukset ja rakennelmat 6 559 664,79 6 890 732,19 Kiinteät rakenteet/verkostot 12 120 423,25 12 231 196,93 Koneet ja kalusto 14 783 581,66 14 787 059,56 Muut aineelliset hyödykkeet 121 560,03 137 120,79 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 381 538,02 406 833,06 34 020 214,49 34 506 389,27 173 760,00 167 775,00 34 206 696,29 34 688 883,95 539 268,60 389 422,73 539 268,60 389 422,73 26 240,21 0,00 26 240,21 0,00 Myyntisaamiset 1 758 055,57 1 312 326,02 Saamiset emolta 19 600 782,80 18 153 311,87 120 993,17 142 093,93 17,34 0,00 21 479 848,88 19 607 731,82 194,28 171,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 22 045 551,97 19 997 326,04 VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 252 248,26 54 686 209,99 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Liittymismaksusaamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset

KAUKOLÄMPÖTOIMINNOT TASE VASTATTAVAA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 851 250,00 851 250,00 Muut rahastot 7 650 000,00 7 650 000,00 Ed. tilikauden voitto (tappio) 4 062 394,83 2 619 788,75 Tilikauden voitto (tappio) 1 366 351,74 1 442 606,08 13 929 996,57 12 563 644,83 1 238 324,85 874 620,21 1 238 324,85 874 620,21 Lainat emolta 5 270 000,00 5 270 000,00 Lainat rahoituslaitoksilta 9 480 000,00 10 665 000,00 Muut velat 5 056 721,00 4 991 754,31 19 806 721,00 20 926 754,31 Lainat rahoituslaitoksilta 2 370 000,00 2 370 000,00 Ostovelat 1 007 818,55 699 213,39 17 289 611,11 16 681 478,08 Muut velat 410 386,62 372 362,03 Siirtovelat 199 389,56 198 137,14 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 21 277 205,84 20 321 190,64 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 41 083 926,84 41 247 944,95 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56 252 248,26 54 686 209,99 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille

Kuusirinne 30, 55800 Imatra P. 020 617 4801 lampolaitos@imatra.fi www.imatranlampo.fi Kuusirinne 30, 55800 Imatra Puh. 020 617 4801 lampolaitos@imatra.fi www.imatranlampo.fi Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8-11 ja 12-15