lämmöllä ÖLJYLÄMMITYS ENERGIATEHOKKUUS LAMMOLLA.FI 1 / 2022 Öljylämmitys on Maurin ja Nuutin valinta Hybridilämmitys ja uusiutuva lämmitysöljy vihreän siirtymän toteuttajina Kesäkeittiön tuoksut tulevat taas Lämmitä loogisesti, huolla suunnitelmallisesti

Varmista mukavat kotiolot laadukkailla St1 lämmitysöljyillä Tilaa lämmitysöljyä numerosta 0800 131 031 tai osoitteessa www.st1.fi/tilaa Tilaa lämmitysöljyä osoitteessa st1.fi/tilaa alennuskoodilla LÄMMÖLLÄ2022, niin saat kaikki St1 lämmitysöljyt alennettuun hintaan. Näet tilauksen kokonaishinnan ennen tilaamista eikä sinulle tule yllätyskuluja. Voit myös jakaa maksut jopa viiteen erään. Tilaukset hoituvat myös maksuttomasta numerosta 0800 131 031 vuorokauden ympäri. Maksa 2 LÄMMÖLLÄ 2022 Tunnistaudu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Täytä omat tietosi Täytä osoitteet Anna säiliön tiedot St1 Teho Opti Premium vaikk a 5 erässä Valitse tuote ja laske hinta vähemmän nokeentumista + vähemmän huoltoa + pienempi polttoaineenkulutus = parantunut kattilan hyötysuhde

Suositaan kotimaista lämmitystä ilman velkarahoitusta SISÄLTÖ Helmikuun lopulla elinkeinoministeri Mika Lintilä vastasi halli­tukselle esitettyyn välikysymykseen energian ja poltto­ aineiden hinnasta muun muassa seuraavasti: ”Hallitus ohjaa EU:n elvytysrahasta merkittävän summan kotitalouksien öljylämmityksen vaihtamiseen. Se on järkevää, koska öljyn hinta tulee jatkossakin vaihtelemaan ja vaihtoehtoiset lämmitystavat ovat kotimaisia.” Itselleni öljyn hinnanvaihtelu ei ollut mikään uutinen, esi­ merkkejä on kahdenkymmenen vuoden lämmitysalaurani ajalta runsaasti. Sen sijaan “kotimaiset vaihtoehtoiset lämmitystavat” olivat ministeriltä mielenkiintoinen heitto. Tuetusta öljylämmityksestä luopumisesta kaksi kolmasosaa on toteutettu ilmavesilämpö­ pumpuin, mutta valmistajista en pysty mainitsemaan kuin osin yhden kotimaisen. Näin minulle jäi lopulta arvoitukseksi, mitä kotimaista vaihtoehtoista lämmitystapaa ministeri vastauksessaan mahtoi tarkoittaa. Pelletti- ja puulämmitystä, ei kai nyt sentään? Kun kerran poliitikot niin mielellään käyttävät tuota koti­ maisuuskorttia, niin jospa minäkin vilautan sitä: Lähes kaikki viime vuonna valmistetut ja asennetut öljykattilat ja -polttimet olivat kotimaisia. Samoin lähes kaikki lämmityksessä käytettävä kevyt polttoöljy ja uusiutuva lämmitys­ öljy olivat kotimaista jalostus­ toimintaa. Nämä kaikki antoivat työtä monille tuhansille suomalaisille. Suosikaamme siis koti­maista öljy­ lämmitystä, se on edelleen Oikein! Eero Otronen eero.otronen@ley.fi ju lk ai sija osoite pu helin Hyötytietoa Lämmöllä Öljylämmitys on yhä oikein pä ätoimit taja sähköposti toimitu s osoite tuot taja Ympäristömyönteisemmin hybridilämmityksellä pu helin Uusiutuvat lämmitysöljyt verkkosivut sähköposti facebook sähköposti Kesäkeittiön tuoksut tulevat taas Valtuutettu huoltoliike auttaa ja neuvoo lämmittäjää Terveisiä lukijoilta Lämmitä loogisesti, huolla suunnitelmallisesti Lukijakilpailu: ristikko Näkökulma paino www.lammolla.fi www.facebook.com/lammolla.fi lammolla@ley.fi Tomi Mäki PunaMusta Oy LÄMMÖLLÄ oljylammitys.fi Lämmöllä on energiatehokkuussopimus Höylä IV:n kuluttajatiedotuskanava. Lehden lähettää sinulle lämmitysöljykauppiaasi kaksi kertaa vuodessa. Osoitelähteenä seuraavat asiakasrekisterit Neste Oyj, St1 Energy Oy, St1 Lämpöpalvelu ja Oy Teboil Ab R PÄ M Maksuttoman Lämmöllä-lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset Postitse: Suomen Lämmitystieto Oy, Lämmöllä-lehti, Sitratori 5, 00420 Helsinki. Sähköpostitse: lammolla@ley.fi ISTÖME R I Uutiset k annen kuva Luova Työmaa Oy Rantakatu 3, 90100 Oulu Marko Sirviö 040 707 1491 lammolla@tyomaa.com KK 4 6 10 13 16 19 22 24 27 29 31 Suomen Lämmitystieto Oy Sitratori 5, 00420 Helsinki 010 617 7410 Eero Otronen eero.otronen@ley.fi YM Sota Ukrainassa on saanut Euroopan energiamarkkinat sekaisin. Kriisi näkyy kuluttajille myös lämmitysöljyn hinnoissa. Korkeimmat kevyen polttoöljyn hinnat ovat viime viikkoina olleet tuplasti vuoden 2021 keskihintaan verrattuna. Öljylämmittäjä on autoilijaan nähden hieman eri asemassa. Kun autoilija tankkailee viikoittain, täytättää öljylämmittäjä säiliönsä kerran vuodessa – hybridiöljylämmittäjät jopa har­ vemmin. Öljylämmittäjillä on keskimäärin vuodesta kahteen omaa energia­varastoa. Tämä on sitä huoltovarmuutta, ja täysin omatoimisesti. Korkean maailmanmarkkinahinnan lisäksi fossiilisten poltto­ nesteiden hintaa nostavat Suomessa valtiovallan energiayhtiöille asettamat jakeluvelvoitteet biokomponenttien käytössä. Liikenne­ polttonesteissä tämän vuoden 19,5 % jakeluvelvoitteen lasketaan nostavan hintaa 30–40 snt/litra. Myös kevyen poltto­öljyn neljän prosentin jakeluvelvoite nostaa hintaa 6–8 senttiä litralta. Öljylämmittäjä, nyt jäitä hattuun! Tällä hetkellä lämmitys­ energioiden hintoihin liittyy niin monta muuttuvaa tekijää, että lämmitystaparemonteissa tai -muutoksissa kannattaa ottaa pieni aikalisä! Öljylämmityksestä luopumista avustetaan velkavetoisella EU:n elvytysrahalla ja korotetuin kotitalousvähennyksin. Puolentoista vuoden aikana noin viisi prosenttia pientalojen öljylämmittäjistä on toteuttanut tukia hyödyntäen lämmitystapamuutoksensa. Urakkaa tulee riittämään vielä seuraavat kaksi–kolmekymmentä vuotta. Mutta tämähän riittää öljylämmittäjille, sillä Euroopan ilmastolain myötä EU tavoittelee olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Moni lämmittäjä olisi valmis liittämään ilmavesilämpö­ pumpun öljykattilan rinnalle, jos myös hybridiä tuettaisiin avustuksella, joka aidosti tähtäisi öljylämmityksen päästöjen vähentämiseen. Öljylämmityshybridissä lämmitysöljyn osuus jää vain 10–20 prosenttiin, ja senkin öljylämmittäjä voi toteut­ taa täysin uusiutuvalla lämmitysöljyllä. ILJ ÖMÄRK T Painotuotteet Painotuotteet 1234 5678 4041-0619 LÄMMÖLLÄ 2022 3

TEKSTI JA KUVAT HANNU R AUHAL A Hyötytietoa Lämmöllä Huoltovarmuus ja siihen liittyvät käytännön seikat ovat erityisesti viime aikoina olleet huomion kohteena, ja poikkeusolot ovat nostaneet mieleen monia kysymyksiä. Turvallisuuden ammattilaiset ovat jo vuosi­ kymmeniä muistuttaneet, että kotiin tulisi varata vettä ja hyvin säilyviä ruokatarvikkeita – paristoradiota ja -lamppuja unohtamatta. Tarpeellisia asioita kaikki, mutta olennaista on myös lämpö ja lämmin vesi kotona. K un koti lämpiää öljyllä, on talossa mainio huoltovar­ muus: lämpöä on omassa tallessa pitkiksi ajoiksi. Lämmitysenergiaa on vaivattomasti käytettävän ja varastoitavan neste­ mäisen polttoaineen muodossa. Mikä parasta, se voi olla täysin uusiutuvista raaka-aineista jalostettua täysin kotimaista HVO-lämmitysöljyä. Jos vielä talon lämmitys toimii hybridi­ periaatteella, saattaa säiliössä olla lämpöä normaaliaikana useamman vuoden kulutushuippujen tarpeisiin. Hyvästä syystä voi sanoa, että omassa kammarissaan tai pihanurmen alla majaileva öljysäiliö on yksi talon tärkeimmistä laitteista, johon kuuluvat säiliön lisäksi putkistot ja varusteet. Kuten muutkin talon laitteet, säiliö varusteineen tarvitsee huolenpitoa pysyäkseen turvallisessa ja luotetta­ vasti palvelevassa käyttökunnossa. Mitä huolen­pito säiliön tapauksessa tarkoittaa? Paikkakuntien pohjavesialueilla sijaitsevia maanalaisia säiliöitä on jo vuosikymmenien ajan koskenut velvoite säiliöiden määräaikaistarkas­ tuksista. Nykyään tarkastamisvelvoite koskee kaikkia polttoainesäiliöitä niiden sijainnista riippumatta. Maanpäälliset muoviset säiliöt soveltuvat hyvin myös pientaloa suuremman kulutuksen kohteisiin. 4 LÄMMÖLLÄ 2022 Tarkastuksia tekevät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymät liikkeet, jotka antavat tekemästään tar­ kastuksesta työn teettäjälle todistuksen. Tämä asiakirja on tärkeä pitää tallessa, ja se on myös osoitus säiliön asianmukai­ sesta huolenpidosta. Määräajoin tehtyjä, dokumentoituja tarkastuksia edellyttää yleensä myös talon vakuutusturva. Tarkastuksessa säiliön vaippa­ pinta tutkitaan ja mahdolliset tiiviyttä heikentävät seikat pyritään löytämään. Ennen tarkastusta säiliö tyhjennetään ja puhdistetaan. Varsinkin iäkkäämpiin maanalaisiin säiliöihin on saattanut käyttövuosien mittaan kertyä lämmi­ tyksen toimintaa haittaavia epäpuh­ tauksia, jotka saadaan tarkastuksen lisähyötynä poistetuiksi. Tarkastusten toimintaperiaatteet ja menettelyt on ohjeistettu ammattilaisille tarkoitetussa teknillisessä suosituksessa TS-7, jonka pohjana ovat tarkastuksia ohjaavat viranomaisnormit. Rakennuksissa olevat maan­päälliset muovisäiliöt poikkeavat teknisil­ tä ominai­suuksiltaan maanalaisista säiliöistä. Säiliön tiiviyden lisäksi niissä on tarpeen kiinnittää huomiota put­ kistojen ja varusteiden kuntoon sekä toiminnan turvallisuuteen. Esimerkiksi muovisten sisäsäiliöiden täyttöputkisto on oma toiminnallinen kokonaisuutensa. Putkisto on suunniteltu toimimaan niin, että useamman yhteen liitetyn säiliön tapauksessa niiden yhtäaikainen täytty­ minen varmistetaan. Näin yksittäinen säiliö ei ylitäyty. Täyttöputkessa on oltava painetta säiliöitä täytettäessä. Asentamisohjeen mukaisesti rakennetuille putkistoille säiliöautojen käyttämät paineet eivät ole lujuuden kannalta ongelma. Liian alhai­ nen täyttöpaine taas saattaa vaarantaa säiliöiden yhtäaikaisen täyttymisen ja tuottaa vahingon vaaran. Öljypoltin ottaa polttoaineen säiliöistä imuputkiston välityksellä. Muovisäiliöissä myös imuputkiston oikealla toiminnalla on tärkeä mer­ kitys. Imuputkiston ikääntyessä sen toiminta voi häiriintyä putkistoon kertyneiden epäpuhtauksien tai materi­aalin ominaisuuksien heikenty­ misen seurauksena. Sekä täyttöputkisto että imuputkiston ongelmista saattaa seurata ylitäyttymisvahinko.

Jos talossa on kahden tai useamman säiliön ryhmä, voi pinnantasauksen toimintaa seurata omatoimisesti. Öljyn säiliöidenvälisen pinnankorkeuden on oltava samalla tasolla. Helppo muisti­ sääntö kuuluu näin: pinnankorkeudet samalla tasolla kolmessa tilanteessa – ennen säiliön täyttöä, käytön aikana ja säiliön täytön jälkeen. Öljynpinnat näkyvät muovisäiliöissä yleensä hyvin, kun tehokas valaisin painetaan säiliön ulkopintaa vasten. Jos pinnankorkeu­ dessa havaitaan eroja, on syytä kutsua hyväksytyn öljylämmitysalan liikkeen asiantuntija paikallistamaan ja tarvittaes­ sa korjaamaan tilanteen aiheuttaja. Äskettäin on saatu ammattilaisten käyttöön ohjeistus maanpäällisten muovisäiliöiden turvallisuuskatselmuk­ sista. Maanpäällisten rakennehyväksyttyjen muovisäiliöiden turvallisuuskatselmukset -ohje täydentää aiemmin julkaistua öljysäiliöiden tarkastuksia käsittelevää teknillistä suositusta TS-7 Säiliöiden tarkastus ja huolto – nestemäiset polttoaineet lämmityskäytössä. Turvallisuuskatselmukseen sisältyy säiliöiden yleiskunnon, sijoituksen, putkistojen ja varusteiden asianmukai­ suuden selvittäminen sekä mahdollis­ ten varustelu- tai rakennepuutteiden toteaminen. Myös toiminnallisia seikkoja pyritään selvittämään. Hyväksytyllä liikkeellä on tarvit­ taessa – asiakkaan toimeksiannosta riippuen – oikeudet todettujen riski­ tekijöiden tai puutteiden korjaami­ seen. Jos esimerkiksi täyttöputkiston alkuperäisessä asennuksessa on ollut virhe, monen käyttövuoden jälkeen sen seurauksena on ollut öljy­vuoto, kun jonkin liitoksen tiiviys on menetetty. Tällaisissa tapauksissa turvallisuus­katselmointi voi olla oiva ennakoiva apu. Hyväksytty asennusliike antaa tekemästään turvallisuuskatselmuk­ sesta ja mahdollisesti tekemistään korjauksista todistuksen, joka säiliön­ tarkastuspöytäkirjan ohella on myös talon tallessa pidettävä tärkeä asiakirja. Toisin kuin viranomaisvelvoitteisiin perustuvat säiliöntarkastukset, turval­ lisuuskatselmukset ovat laitehuoltojen tapaisia, luotettavaa toimintaa edistä­ viä toimenpiteitä. Turvallisuuskatselmuksiin oikeu­ tettuja liikkeitä on listattu Lämmitys­ energia Yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa ley.fi. Öljylämmityslait­ teistojen asennuksia ja korjauksia saa tehdä vain hyväksytty liike, jolla on oltava vähintään A-, C- tai P-päte­ vyys. Sivuilla on luettavissa myös edellä mainittu katselmointiohje. Erityisen suuria vaaratekijöitä on käytössä olleiden säiliöiden uusio­ asennuksissa toisiin kohteisiin. Tur­ vallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja öljylämmitystoimiala varoittavat uusioasennuksista ja niihin liittyvistä huomattavista öljyvahinkoriskeistä. Vanhat, käytöstä poistetut muoviset öljysäiliöt tuleekin viedä puhdistettui­ na jäteasemille loppukäsittelyyn. Kodin lämmityksen turva, öljysäiliö, on lämmityksen huoltovarmuuden pe­ rusta, ja on huolenpitonsa ansainnut. Shell Premium-lämmitysöljyt Laadukasta lämpöä kotiisi Lämmitä puhtaammin ja laadukkaammin Lämpöpuiston Shell Premium -öljylämmitystuotteilla. Ne vähentävät kulutusta ja säästävät laitteistoa. Tilaa osoitteesta: LÄMPÖPUISTO.FI LÄMPÖPU ISTO.FI 0800 192 9 SHELL THERMO PREMIUM Asiakaspalvelu: 0800 19292 (ark. 7-18, la 9-15) SHELL THERMO ECO ULTRA 2 Luota Lämpöpuiston laatulämpöön. LÄMMÖLLÄ 2022 5

ASUMINEN Öljylämmitys on yhä oikein TEKSTI MARKO SIRVIÖ KUVAT TOMI MÄKI Oulun pohjoisosassa Haukiputaalla maailmanmenoa tarkkailee viimeiset työvuotensa palotarkastajana toiminut Mauri Raappana. Sanansa rauhallisesti, mutta jämerästi asettelevasta miehestä tuntuu, että Suomessa ei enää saa sanoa mielipidettään. Hän on kuitenkin päättänyt yrittää. 6 LÄMMÖLLÄ 2021

M auri Raappanan tiluksilla metsäisessä maalaismaisessa seisoo kaksi taloa, joista toinen lämpiää luotettavasti öljyllä, toinen suoralla sähkölämmityksellä. Varsin yksipuolinen julkinen keskustelu ja paatos ovat saaneet Raappanan pohtimaan, että tekeekö hän öljylämmittäjänä jotain väärin. Tässäkin lehdessä kysytty ”Läm­ mitän öljyllä – olenko rikollinen?” sopii myös Mauri Raappanan suuhun. – Maan poliittisen johdon ja virka­miesten pitäisi tajuta, ettei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Jo maan huoltovarmuuden kannalta pitäisi olla monta mahdol­ lisuutta energian- ja lämmön­ lähteissä, sanoo pitkän uran paloja pelastusalalla tehnyt mies. Haastatteluhetkellä Raappana odottelee lämmitysöljytoimitusta ja on varmistellut pihallaan, että purkupaikka on varmasti raken­ teiden puolesta sekä suolauksen ja hiekoituksen ansiosta turvallinen kuljettajalle. Öljyä Raappana tilaa pari kertaa vuodessa, 1 000–1 500 litraa kerrallaan. – Toimitukset tulevat hyvin ja nytkin tilatessa sain puhelimessa hyvää palvelua. Toimituksesta soite­ taan ja ajankohta varmistetaan vielä erikseen, hän kiittää. VARMAA JA MIELLYTTÄVÄÄ LÄMPÖÄ Vuonna 1975 valmistunut öljyläm­ mitteinen talo koki viime syksynä reilua kunnonkohennusta, kun iso osa julkisivua laudoitettiin uudelleen ja samalla parannettiin eristystä. Hieman aiemmin taloon uusittiin ikkunat, katto ja keittiö – ja siinä samalla kattilahuone ja öljykattila. Piippu pellitettiin uudelleen ja sinne laitettiin ruostumaton sisäputki. Öljylämmitysjärjestelmän remon­ tissa vanha Jämä-kaksoispesä­kattila vaihtui uuteen ja tehokkaaseen Jäspiin. Samalla öljynkulutus väheni puolella noin 2 000 litraan vuodessa. Mauri Raappana on viestittänyt näkemyksiään öljylämmityksestä ja maan huoltovarmuudesta eri puolueiden johtajille ja ministereille. Moni vastasi, mutta eivät kaikki. – Ehkä kalikka kolahti heihin, jotka olivat hiljaa. Öljylämmityksen huolettomuudesta ja käyttövarmuudesta nauttivalle Raappanalle öljylämmittäjänä jatka­ minen oli selviö. – Lämpö on miellyttävämpää kuin tuossa vieressä sähkölämmit­ teisessä talossa. Öljylämmityksellä ei ole kovallakaan pakkasella viileyden tunnetta, vaikka talo jo vanha onkin. Pidän kattilan varmasti loppuun asti, sitten joskus voin laittaa ilmavesi­ lämpöpumpun öljykattilan rinnalle. Talo on Mauri Raappanalle läheinen siksikin, että hänen vete­ raani-isänsä asui siinä 95-vuotiaaksi saakka. – Hän oli vanhan kansan mies, joka lämmitti talon ja veden kesäisin puulla ja halusi siten säästää öljyä, Raappana muistelee. Veteraanit ja heidän jälkeinen sukupolvensa ovat rakentanut tätä maata ja työllään mahdollistaneet paljon. Välillä tuntuu, että kai­ killa näillä säädöksillä nuorempi sukupolvi on hieman meitä vastaan, pohtii Raappana. Mauri Raappana kiteytti äskettäin ajatuksiaan sanomalehti Kalevaan mielipidekirjoitukseksi, jossa hän kommentoi öljylämmityksen lisäksi energia-asioita laajemminkin. Kun vihreää siirtymää ajetaan kuin käär­ mettä pyssyyn ja toimivia lämmitys­ järjestelmiä kannustetaan – ja jopa painostetaan – poistamaan, ei hom­ massa ole järkeä. – Rinnakkaisina laitteina ilmavesi­ lämpöpumppu ja öljylämmitys olisi toimiva ratkaisu. Ihmettelen, miksi öl­ jylämmitys on rinnalta purettava, tämä on sitä paniikkia, kyseli Raappana ja sai huomata, ettei ollut yksin ajatustensa kanssa. Lukijakommentteja, viestejä ja puhelinsoittoja on tullut kymmenittäin. – Ja kaikki positiivisia. Ihmiset olivat samaa mieltä, tuli kommentteja, että älä lannistu ja pidä pääsi! Asioita monelta kantilta puntaroiva Mauri Raappana ei löydä järjen hi­ ventä siitä, että öljylämmittäjän pitäisi nakata pihalle toimiva kattila, joilla on jäljellä paljon käyttöikää ja turvallisia lämmitysvuosia. LÄMMÖLLÄ 2022 7

– Sehän on suoranaista hulluutta ja kansantaloudellista tuhlausta. Kovilla pakkasilla täällä pohjoisessa ei pelkkä ilmavesilämpöpumppu riitä. Ja miten esimerkiksi maa­ kunnassa asuva leskirouva sen 15 tuhannen euron remon­ tin tekee etenkään nyt, kun sähkö, ruoka ja polttonesteet ovat kallistuneet. Öljylämmitysasiat ovat Raappanalle monipuolisesti tuttuja myös työvuosilta, jolloin hän teki yhdessä kunnan rakennustarkastajan kanssa rakennusten käyttöönottoja ja yleisiä palotarkastuksia, jolloin kohteissa tarkasteltiin myös öljylämmitysasioita. "Kovilla pakkasilla täällä pohjoisessa ei pelkkä ilmavesilämpöpumppu riitä." Pohjanpystykorvat Peetu, Nuuti ja Winka ovat Mauri Raappanan uskollisia ystäviä kalastus- ja metsästysreissuilla. Turvallisuus ja huoltovarmuus ovat asioita, jotka put­ kahtavat esiin eläköityneen ammattilaisen puheessa. Nuohous on tärkeä hoitaa vähintään kerran vuodessa, hän muistuttaa. Samalla näkee, kertyykö nokea paljon vai vähän, eli millainen on kattilan hyötysuhde ja missä kunnossa poltin on. Ja kun saavumme sisätilassa ole­ van säiliön luo, Mauri Raappana tähdentää tuloputken kunnollista kiinnitystä ja liitoksien huolellista tekemistä. Niiden pettäessä voi edessä olla suuri vahinko. Väestönsuojelupäällikön koulutuksen saanut Raap­ pana on hieman huolissaan useimpien yhteiskunnalle kriittisten toimintojen nopeasta sähköistymisestä. Missä on huoltovarmuus, hän kysyy ja viittaa myös öljy­ lämmitykseen. – Kun turvetuotanto on ajettu alas ja öljylämmityksestä halutaan eroon, yhteiskunta on aika haavoittuva, jos sähköä ei saadakaan. Öljylämmityksestä luopumisen avustuksille olisi parempaakin käyttöä rapistuvien teiden kunnossa­ pidossa ja vanhusten hoidossa. Uusittu kattila, huolella asennettu sisäsäiliö ja turvallinen purkupaikka ovat valmiina uuteen öljytoimitukseen. 8 LÄMMÖLLÄ 2022

Öljyn kaveriksi uutta tekniikkaa Kokenut kotimainen kotien lämmittäjä tysjärjestelmä käyttökunnossa. Nuohoamatta hormi menee tukkoon ennemmin tai myöhemmin, Leino sanoo. Nuohoojalta voi tilata myös öljykattilan puhdistuksen. Lämmityskulut alas! poistutaan. Sähköverkkoon liitettyjen varoittimien huolto kuuluu sähköasentajalle. Paristokäyttöiset varoittimet huoltaa asukas itse. Lauri Lehto muistuttaa, että varoittimien toimintaikä on 5–10 vuotta, PALOVAROITTIMIEN MINIMI ja niiden herkkyys heikkenee vuosien EI OLE TARPEEKSI myötä, vaikka ne toimivuuden tarkasPalovaroittimia pitää olla riittävästi. tuksen yhteydessä vilkuttaisivat olevansa Minimiksi on määrätty yksi varoitin edelleen toimintakunnossa. 60:tä neliötä ja kerrosta kohti. Palotilanteessa pelastuslaitokset – Se määräys on perälauta, mutta se ohjeistavat pelastamaan ja varoittamaan ei ole riittävästi silloin, kun lämmönvaarassa olevia, tekemään hätäilmoituklähteitä ja sähkölaitteita on joka huosen hätänumeroon 112, sammuttamaan Kun lämpölasku alkoi keventää lompakkoa liikaa, mies teki mitä neessa. Kuka tietää, mistä huoneesta paloa alkusammutusvälineillä itseään miehen pitää tehdä. Kuunnella järjen ääntä. Vanha mutta toimiva palo alkaa, Ilpo Leinomutta kysyy. sai nyt kaverikseen vaarantamatta ja rajoittamaan paloa öljykattila jäi taloon, uutta tekniikkaa. Jäspisuositus Basic -ilma-vesilämpöpumpun ansiosta Simo SPEK:n on, että varoitin sulkemalla ovet ja ikkunat, kun tilasta käytännössä puolitti lämmityslaskunsa – ja huomattavasti on kaikkialla, missä nukutaan, sekä edullisemmin. poistutaan. Lopuksi opastetaan pelastusmaalämpöpumppua reitillä, jota pitkin rakennuksesta henkilöstö paikalle. Simo on järjen mies Tutustu valikoimaamme ja etsi lähin jälleenmyyjäsi: jaspi.fi/lammitys Jäspi Basic Asuinrakennuksien Ilma-vesilämpöpumppu tulisijojen ja savu­ asennetaan olemassa hormien nuohous on olevan järjestelmän rinnalle. tehtävä vuosittain ja vapaa­ajan asunnoissa vähintään kolmen Kolme ulkoyksikkömallia vuoden välein. Basic Split 6-12 kW Basic Nordic 8-12 kW Basic Mono 6-12 kW L Ä MLMÄÖMLML Ö Ä L2L0Ä2 02 0 2 2 9 29

ASUMINEN Hybridilämmitys ja uusiutuva lämmitysöljy vihreän siirtymän toteuttajina TEKSTI TIMO MANSIKK A-AHO KUVAT KIMMO BR ANDT Kun toisessa vaakakupissa painaa halu kantaa vastuuta ympäristöstä ja toisessa närästys hallituksen mustavalkoista energiapolitiikkaa kohtaan, moni saattaa jämähtää väistämättömältä tuntuvaan pattitilanteeseen. Vantaalainen Päivi Ahola löysi ratkaisun öljylämmityksen ja ilmavesilämpöpumpun hybridimallista. P äivi Ahola on asunut vuonna 1979 valmistunees­ sa tiiliverhoillussa omakoti­ talossa vuodesta 2005. Taloa on aina lämmitetty öljyllä – perinteiseen tyyliin aina viime vuodenvaihteen tienoille. Silloin Päivi Ahola ryhtyi pohtimaan vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja. Pääasiallisena tavoitteena oli oman hiilijalanjäljen pienentäminen. Ensimmäisenä vaihtoehtona esiin nousi öljykattilasta luopumi­ nen, niin voimallisesti tätä nykyhal­ lituksen vahvasti ajamaa hanketta on rummutettu ja rahallisestikin tuettu. Se tuntuikin ensi alkuun 10 LÄMMÖLLÄ 2022 hyvältä ajatukselta, mutta tarkempi perehtyminen asiaan muutti mielen. – Olin jo tilannut öljykattilan poiston kattilaa pitkään huoltaneel­ ta Timo Knaapilta vaihtaakseni lämmitysmuodoksi ilmavesilämpö­ pumpun, Päivi Ahola kertoo. – Sitten käsiini osui vanha Lämmöllä-lehti, josta kävi ilmi, että tilanteeseen on myös muun­ laisia ratkaisuja. HARKINTAA JA VERTAILUA AALLONHARJALLA RATSASTAMISEN SIJAAN Huolellisen asiaan perehtymisen tuloksena tilaus muuttui hybridi­ malliksi; vanha öljykattila säilytet­ tiin, öljypoltin vaihdettiin uusiutu­ vaan lämmitysöljyyn soveltuvaksi ja ilmavesilämpöpumppu asennettiin sen rinnalle. Päivi Ahola laski sen olevan merkittävä hiilijalan­ jäljen keventäjä, joka toisi myös kustannus­säästöjä. Pienenä pontena asiassa oli myös hienoinen kapinahenki hallituksen politiikkaa kohtaan, jossa faktat tuntuvat silloin tällöin jäävän hypetyksen jalkoihin. Toimeen siis tartuttiin, ja öljykattila jäi paikoilleen. – Halusin muuttaa järjestelmän ympäristömyönteisemmäksi,

mutta toisaalta hallituksen linjaukset, joissa yksipuolisesti asetutaan öljylämmitystä vastaan, eivät miellyttäneet. Kokemus on opettanut, että asiassa kuin asiassa musta­valkoinen suhtautuminen on harvoin viisasta; nykypolitiikka tuntuu unohtavan esimerkiksi kylmät talvet ja sen, että Suomi on pitkä maa. Sähkön hinta nousi hurjasti loppuvuodesta, minkä olisi luullut omalta osaltaan he­ rättäneen päättäjät tiedostamaan öljylämmityksen tarpeellisuuden ainakin kovimmilla pakkasilla. Päivi Aholan mielestä halli­ tuksella pitäisikin olla tavoitteena hiilijalanjäljen keventäminen, ei poliittisesti houkuttelevien lämmitysmuotojen suosiminen ja kuluttajan asettaminen tikun nokkaan. Jokainen toimenpide kohti ympäristömyönteisempää energiankulutusta ansaitsisi päät­ täjien tuen – vieläpä siltä pohjalta, että "ympäristömyönteisyys" mää­ riteltäisiin trendin aallonharjalla ratsastamisen sijaan todennettujen tosiasioiden pohjalta. Omaa vihreää siirtymäänsä Päivi Ahola toteuttaa hybridi­ lämmityksen lisäksi uusiutuvalla lämmitysöljyllä. – Uskon maltillisten muutosten olevan pitkässä juoksussa radi­ kaaleja parempia, ja kaipaisinkin hallitukselta tukea vaikkapa uu­ siutuvaan lämmitysöljyyn vaih­ taville öljylämmittäjille. Samalla tuettaisiin suomalaista yhtiötä ja sen tekemää innovaatiotyötä. TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN AVAISI OVIA HYBRIDILÄMMITYKSELLE Päivi Aholan mielestä yleistä tietoisuutta hybridilämmityksestä ja sen tuomista hyödyistä olisi hyvä kasvattaa; tuntuu siltä, että joko asia on lämmittäjille täysin vieras tai vaihtaminen koetaan kalliiksi ja vaivalloiseksi. Naapuri vaihtoi öljylämmityksestä tyystin ilma­ vesilämpöpumppuun, ja Päivi itsekin sai tarvittavat tiedot Lämmöllä-lehdestä vain vähän ennen kuin vaihto oli suunnitel­ tu tehtäväksi. Urakoitsija Timo Knaapi on samaa mieltä. Kokenut lämmi­ tysalan ammattilainen toteaa, että valtaosa keskusteluista Hybridimallissa öljyn kulutus vähenee selvästi, joten hinta­ piikkienkään vaikutus kokonais­ kustannuksiin ei ole niin suuri. alkaa näinä aikoina siitä, että toimiva öljykattila pitäisi heittää pois. Kun käydään läpi kaikki vaihto­ehdot ja pohditaan ai­ dosti parasta kokonaisratkaisua, hybridi nousee varteenotettava­ na vaihtoehtona esiin. Hybridimallissa lämmitys­ öljyn kulutus vähenee selväs­ ti, joten hintapiikkienkään vaikutus kokonaiskustannuksiin ei ole niin suuri. Kun ottaa vielä huomioon, että vaihto saadaan tehtyä päivän työllä, voidaan sanoa hybridilämmityksen olevan investointi, joka maksaa itsensä korkojen kera takaisin milteipä saman tien. Toinen asia, josta ihmisillä tuntuu olevan aivan liian vähän tietoa, on uusiutuva lämmitys­ öljy. Timo Knaapi pohtii, että se on jäänyt vaatimattoman markkinoinnin vuoksi lähin­ nä innovaattorien ja Päivin kaltaisten aktiivisten asioiden selvittäjien jutuksi. Päivi Ahola tilasi Timo Knaapilta hybridi­­järjestelmän avaimet käteen -pakettina. Tuntuma on, että hybridimallilla lämmitysöljyn kulutus on selvästi pienentynyt. Urakoitsija Timo Knaapin mukaan Jäspin hybridipaketti öljyn rinnalle on täydellinen siinä mielessä, että lämpöpumppu osallistuu sekä lämmitykseen että käyttöveden tuotantoon. Lisäksi öljypoltin lähtee täysin automaattisesti mukaan auttamaan, kun lämpöpumpun teho ei riitä. LÄMMÖLLÄ 2022 11

KAIKKI VALMIINA MAHDOLLISUUKSIEN KOTIUTTAMISEEN Päivi Aholan uusi hybridilämmitys on ollut käytössä pari kuukautta, joten varsinaisia laskelmia koitu­ neista säästöistä ei vielä ole tehty. Näppituntuma on kuitenkin se, että öljyn kulutus on selvästi pienentynyt. – Kun ennen kuulin öljy­ polttimen menevän päälle talvi­ kuukausina miltei joka tunti, nyt olen kuullut käynnistymisäänen vain muutaman kerran. Hybridilämmityksen ansiosta öljyä kuluu huomattavasti vähem­ män kuin ennen, ja se on kaiken lisäksi uusiutuvaa. Tämän lisäksi toimivaa öljykattilaa ei ole tarvin­ nut hävittää – tuokin toimenpide olisi rahaa maksava investointi, joka olisi tehtävä, mikäli haluaisi päästä osalliseksi hallituksen "öljyntappo­ rahasta". Päivi Aholan toiminta on hyvä esimerkki siitä, kuinka asioita selvittämällä ja huolellisesti isoa ku­ vaa katsomalla päästään ratkaisuun, josta kiittää niin lompakko kuin ympäristökin. Pitkässä juoksussa myös kiinteistön arvo säilyy, sillä vaihtoehtoiset lämmitysmuodot ovat toki tulleet jäädäkseen, vaikka hallitus ja sen politiikka säännöllisin väliajoin vaihtuvatkin. Kuortaneella syntynyt Päivi Ahola itse pohtii, mahtaako etelä­ pohjalaisilla juurilla olla kovinkin suuri merkitys päätökseen, joka monen mielestä saattaa vaikuttaa hieman asenteelliseltakin. Ainakin se kumpuaa omasta elämäntilan­ teesta ja ajattelusta. – Minulla on nähtävästi menossa eräänlainen hybridivaihe. Syksyllä vaihtui auto hybridiin, ja nyt läm­ mitysjärjestelmä seurasi perässä. ILMALÄMPÖPUMPUT ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT Ilmalämpöpumput Ilma-vesilämpöpumput Uima-allaslämpöpumput Ilmalämpöpumpun etäohjaimet mppu le pöpu m ä l i innal sen r a-ves k m y l t i i u m Fujits jyläm ös öl y m i sopi Vedenjäähdytyslaitteet Jäähdytyslaitteet VRF -järjestelmät Asennustarvikkeet MAAHANTUOJA: Etäohjain ilmalämpöpumpulle + liiketunnistin kamera + 12 LÄMMÖLLÄ 2022 = 299,- € Klima-Therm Oy Huurrekuja 1 04360 TUUSULA Puh: 020 741 2222 Klima-Therm Oy Piilipuunkatu 11 21 200 RAISIO Klima-Therm Oy Autokeskuksentie 8 33960 PIRKKALA myynti@klima-therm.com www.fgfinland.fi

AJAN HERMOLLA Uusiutuvalla lämmitysöljyllä pienennät nopeasti hiilijalanjälkeä TEKSTI MARKO SIRVIÖ KUVA SHUTTERSTOCK Öljylämmitys jatkuu Suomessa vuoden 2030 jälkeenkin, sanoo Nesteen asiantuntija Kari Jaanila. Uusiutuvat tuotteet ovat loistava valmis vaihtoehto öljyllä lämmittämisen nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Ensin uusiutuvan polttoöljyn löysivät yritykset. Nyt lämmityskäytön myötä vähäpäästöisempään tulevaisuuteen halutaan entistä laajemmin mukaan myös kotitaloudet. M itä on uusiutuva lämmitysöljy, Nesteen asiantuntija ja tuote­ päällikkö Kari Jaanila? – Se on uusiutuvista raakaaineista, jätteistä ja tähteistä, val­ mistettu polttoöljy, joka sopii sekä lämmitys- että moottorikäyttöön. Neste MY Uusiutuvaa Poltto­ öljyä voidaan käyttää 100 % uusiutuvana tuotteena tai kaikissa sekoitus­suhteissa fossiilisen polttoöljyn kanssa. Näin lämmittäjä voi täytättää öljysäiliönsä huoletta 100 % uusiutuvalla tuotteella, vaikka säiliö olisi esimerkiksi vielä puolillaan tavallista polttoöljyä. Öljylämmittäjälle uusiutuvaan ratkaisuun siirtyminen voi tarkoittaa lämmityslaitteiston tarkistuksia ja pieniä teknisiä muutoksia, jotka on järkevää ja kustannustehokasta tehdä huollon yhteydessä. Liekintunnis­ tin on vaihdettava, kun käytetään sataprosenttista tuotetta. – Mitään suuria investointeja ei yleensä tarvitse tehdä. Öljylämmit­ täjä voi hyödyntää vanhaa laitteis­ toaan. Tarpeen mukaan on myös mahdollista uusia lämmitys­laitteisto, sillä useimmat järjestelmät on suun­ niteltu soveltuviksi myös uusiutuville polttoaineille, Jaanila tarkentaa. Nesteen vuonna 2021 Suomen markkinoille tuoma uusiutuva polttoöljy työkoneisiin ja lämmitys­ käyttöön tuntee nimen Neste MY Uusiutuva Polttoöljy. Suomessa käytettävä tuote on tehty sata­ prosenttisesti vastuullisesti tuote­ tuista jätteistä ja tähteistä. St1:n markkinoille tuoma uusiutuva, työkoneisiin ja lämmitykseen so­ piva polttoöljy on nimeltään HVO Uusiutuva Polttoöljy. Kotilämmittäjä voi tilata uusiu­ tuvaa tuotetta turvallisin mielin, kun vain lämmityslaitteiston sopivuudesta on varmistuttu. – Uusiutuva vastaa koostu­ mukseltaan tavallista polttoöljyä ja toimii samalla tavalla – se on vain tehty eri prosessilla ja, kuten nimikin sanoo, uusiutuvista raakaaineista. Uusiutuva palaa puhtaasti ja säilyy samalla tavalla kuin nor­ maali polttoöljy, Jaanila sanoo. Neste on keskittynyt jäte- ja tähderaaka-aineisiin jo yli vuosi­ kymmenen ajan. LÄMMÖLLÄ 2022 13

AJAN HERMOLLA – Jätteiden ja tähteiden tehokas hyö­ dyntäminen on yksi kierto­talouden kulmakivistä. Se on resurssien teho­ kasta hyödyntämistä, kun korkealaa­ tuisia tuotteita valmistetaan jäte- ja tähderaaka-aineista, Jaanila sanoo. Kun puhutaan ilmastonmuu­ toksesta ja Suomen kunnianhimoi­ sesta tavoitteesta saavuttaa hiili­ neutraalius vuoteen 2035 mennessä, osansa kokonaisuudessa on myös öljylämmittäjillä. – Haaste on suuri, eikä meistä kukaan ratkaise sitä yksin. Tarvitaan kaikkia ratkaisuja, uskoo Kari Jaanila. Kotilämmittäjälle monia etuja tarjoava lämmitysöljy on toimiva vaihtoehto jatkossakin. Yksi vastaus pienempien päästöjen vaatimukseen on öljylämmityksen kehittäminen hybridijärjestelmäksi esimer­ kiksi ilmavesilämpöpumpun tai aurinko­energian avulla. Öljylämmityskattilassa uusiutuvan polttoöljyn käyttämi­ nen on erittäin nopea ja tehokas keino pienentää lämmityksen hiilijalanjälkeä. – Neste MY Uusiutuva Poltto­ öljy pienentää käyttäjän omaa hiilijalanjälkeä keskimäärin 90 %* koko tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna verrattuna fossiiliseen polttoöljyyn, Jaanila kertoo. – Lisäksi niin hybridiratkaisut kuin uusiutuva polttoöljy vähen­ tävät riippuvuutta fossiilisesta öljystä ja tuontienergiasta, ja si­ ten parantavat energia­varmuutta, hän lisää. Nesteen ohje asiakkaalle on, että kun halutaan käyttää uusiutuvaa tuotetta lämmityksessä, sen so­ veltuvuus on aina varmistettava lämmityslaite­urakoitsijan kanssa sekä koti­lämmityspolttimissa että suuremmissa laitoksissa. Jaanilan mukaan Neste ja sen kumppanit ovat testanneet uusiu­ tuvaa tuotetta paljon. Kun perus­ polttoöljy palaa lämmityskäytössä kellertävällä liekillä, uusiutuvan liekissä on kirkkaampaa, sinertävää sävyä. – Siksi perinteiset liekin­ tunnistimet eivät tunnista uusiu­ tuvaa tuotetta aina riittävän hyvin. Korjaavana toimenpiteenä on liekin­ tunnistimen vaihto lämpötilaan perustuvaan IR-tunnistimeen. * Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähennysten laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan RED II -direktiivin (EU) 2018/2001 mukainen. Uusiutuvia polttoöljyjä Suomen markkinoilla Neste MY St1 HVO • Saatavana lämmityskäyttöön koko Suomessa • Tehty 100 % vastuullisesti tuotetuista jätteistä ja tähteistä • Keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt verrattuna fossiiliseen polttoöljyyn • Kylmäominaisuudet: talvilaatu –32 °C, kesälaatu –10 °C • Voidaan käyttää 100 % uusiutuvana tuotteena tai kaikissa sekoitussuhteissa fossiilisen polttoöljyn kanssa. • Vastuullinen ja laadukas valinta öljylämmitykseen ja työkoneiden moottoreille • Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista • Uusiutuvaa HVO-polttoöljyä voi käyttää sekaisin tavallisen polttoöljyn kanssa • Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiilisen polttoöljyn käyttöön verrattuna. Saatavuus- ja hintatiedustelut sekä tilaukset Nesteen asiakaspalvelusta, puh. 0200 80100. Saatavuus- ja hintatiedustelut sekä tilaukset St1:n asiakaspalvelusta, puh. 0800 131 031. Uusiutuva Polttoöljy 14 LÄMMÖLLÄ 2021 Uusiutuva Polttoöljy

Sisus eristää, pinta koristaa

AJANKOHTAISTA TEKSTI HILKK A HA AGA KUVAT SHUTTERSTOCK JA KESKO Kesäkeittiön tuoksut tulevat taas Ulkona ruoan valmistaminen on suomalaisilla verissä. Tapoja on tusina, trendejä seurataan ja jokaisella valmistusmenetelmällä on omat kannattajansa. Kokkailu ja ruokailu pihalla sujuu mukavammin, kun ottaa huomioon muutaman seikan. Vinkkejä grillailuun ja pizzaresepti, olkaa hyvä! P 16 ärjääkö pallogrillillä, kuumottaako kesäkeittiö? Kun suunnittelee kesäkok­ kailua omalla pihalla, kannattaa summata, mitä haluaa kokata, missä seurassa ja milloin. Nämä toiveet vaikuttavat kesä­ keittiön sijoitteluun, toimintoihin ja varustukseen. Kevyimmillään pihakeittiö voi olla yksittäinen, LÄMMÖLLÄ 2021 tarvittaessa esiin nostettava tai rullattava grilli. Toisessa ääripäässä on ympärivuotinen grillikatos tai piharakennus, joka voi edellyttää maansiirtotöitä, pohjavalua ja rakennusluvan. Vähän vaativampi projekti on tee-se-itse-ihmiselle mukava kesäpuhde, ja grillin antimet palkitsevat talkoolaiset urakan päätteeksi. Pienelläkin budjetilla voi rakentaa hienon kokonaisuuden, jos jaksottaa keittiön varustelun useammalle kesälle. Kevyemmän pergolan, pation tai katoksen voi suunnitella ja toteuttaa pienellä vaivalla itse, mutta useat talotehtaat tarjoavat valmiita, eri kokoisille pihoille suunniteltuja piharakennusmalleja, joissa toiminnot on jo huomioitu.

KAIKKI PAIKOILLEEN Työtasojen tai -tilojen tarve korostuu, jos ruoka halutaan valmistaa alusta loppuun ulkona. Tällöin on hyvä miettiä, tarvitaanko myös juoksevaa vettä tai sähköä. Kesäkeittiöstä riippumatta hyvät ja oikeat välineet ovat onnistumisen edellytys. Niin grillauksen valmistelu kuin jokainen ruoanlaittokerta on nautinto, kun panostaa grillin lisäksi siihen, että välineet ovat kunnossa ja helposti saatavilla. Huomionsa vaativat siis myös säilytystilat ruoka-aineille, tarvikkeille, välineille ja polttoaineille – hiilet, briketit, pelletit ja nestekaasu on hyvä saada vaivattomasti käyttöpaikan lähelle, mutta turvalliseen paikkaan ja suojaan myös kosteudelta. Ruoanvalmistuksen jälkeen ruokapöytään siirtyminen on oma operaationsa, joten on hyvä pohtia, missä ruokailu tapahtuu vaivattomasti säältä suojassa ja millä väkimäärällä. Yhdistä lämpömittari puhelimeesi ja seuraa ruoan valmistumista tai paistolämpöä kantta avaamatta. RITILÄN KUUMIMMAT TRENDIT “Low & slow BBQ” eli pitkään matalassa lämpötilassa kypsentäminen on rantautunut Suomeenkin. Vuosikymmenien kesto­ suosikki, savustus ei myöskään näytä hiipuvan. Ruokapuolella sisäkeittiöstä tutut trendit näkyvät myös ulkona: lähiruoka, kasvikset ja kasvipohjaiset tuotteet sekä lihassa erikoisemmat leikkaukset ovat nyt pinnalla. Grillin tai grillien valinnassa tärkeää on tiedostaa pääasiallinen käyttö­ tarve. Jonkun ikisuosikki on kalat ja savustus­pönttö, toinen on Useat talotehtaat tarjoavat valmiita, eri kokoisille pihoille suunniteltuja piharakennusmalleja, joissa toiminnot on jo huomioitu. Kuvassa Kontiotuote Oy:n piharakennus Juolukka. kiintynyt kaasugrilliin ja kanaan. Avotulen arvostajista löytyy vielä muurikkapannu- ja makkara­ heimot sekä vartaan nimeen vannovat. Sellaista ruokaa ei ole olemassakaan, jota grillissä ei voisi valmistaa: kannattaa kokeilla grillien monipuolisia ominaisuuksia ja lisätarvikkeita eri raaka-aineille. AVOTULI, GRILLI VAI ...KAMADO? Avotulisija on perinteinen valinta, joka luo tunnelmaa ja soveltuu pienellä vaivalla ruoanvalmistukseen. Kokonaisten aterioiden valmistusta varten kannellinen grilli on helpompi ratkaisu. Aktiiviharrastajalla grillejä on monesti useampi eri käyttötarpeisiin, mutta hyvällä suunnittelulla yksi laite voi riittää. Kun innostus mukavasta ja herkullisesta harrastuksesta vie mukanaan, grillejä ja lisätarvikkeita tulee hankittua tyypillisesti lisää – ja kohta onkin aika laajentaa kesäkeittiötä! Tällä hetkellä laitteiden puolella kiinnostus kohdistuu pizzauunien lisäksi pellettigrilleihin, joiden etu on tasainen lämmöntuotto yhdistettynä savustukseen. Kamado Kamado on Japanista meillekin tutuksi tullut keraaminen “munagrilli”, joka pysyy pitkään lämpimänä yhdellä lämmityksellä. Umpinaisessa kamadossa voi valmistaa lähes mitä vain joko suoralla tai epäsuoralla lämmöllä; pizzaa, piirakkaa, pulled porkia, muita pitkän haudutuksen lihoja ja paistaa jopa leipää tai savustaa. Monikäyttöisestä kamadosta povataan seuraavien kesien grillihittiä Suomessa. Cello kamadogrillit 329–1195 euroa, K-rauta.fi LÄMMÖLLÄ 2022 17

AJANKOHTAISTA Kärsivällisen klassikkoherkku KUKAPA EI PIZZASTA PITÄISI Pizzauunien suosituin kategoria on edulliset ja siirreltävät laitteet, joita löytyy niin kaasu-, pelletti-, puukuin hiilikäyttöisinä. Paikalleen muurattavat pizzauunit ovat hieman harvinaisempia, mutta netistä löy­ tyy tee-se-itse-ihmisille runsaasti ohjeita ja vinkkejä. Näiden kah­ den kategorian väliin jää hieman tukevampien ja isompien uunien mallisto. Niissä lämpötila jakautuu usein tasaisemmin, ja pizzaa ei ehkä tarvitse kääntää niin usein. Koon lisäksi lämmön tasaisuuteen vaikut­ tavat uunin muotoilu ja materiaalit. Ohuemmat uunit jäähtyvät no­ peammin, kun taas isompi eristetty varaa lämpöä ja paistokivikin pysyy kuumana pidempään Kolmen kukkaron pizzauuni: – napolilainen pizza – Vain vähän, mutta laadukkaita täytteitä: Maistuva tomaattikastike, mozzarella ja basilika riittävät makuelämykseen. 00-jauhot: Tuplanolla viittaa jauhojen karkeuteen. Tomumainen, hieno jauho ja huolellinen vaivaus saavat aikaan juurevan sitkon, joka kohoaa meheväksi ja paistuu rapeaksi. Kylmäkohotus: Sekä pohja että tomaattikastike saavat odottaa jääkaapissa, taikinapohja 8–12 tuntia ja kastike ainakin neljä. Kuinka klassikko tehdään? Ooni Koda 16 Isompi kaasutoiminen Ooni Koda 16 -pizzauuni lämpenee käyttövalmiiksi noin 20 minuutissa. Se saavuttaa jopa 500 °C:n paistolämpötilan. Ooni Koda 16 paistaa pizzan 60 sekunnissa. Valmista aito kiviuunipizza helposti kotioloissa. 599 euroa, K-rauta.fi Alfa Forni One Tämän kompaktin pizzauunin kasaamiseen menee vain 5 minuuttia ja olet valmis aloittamaan pizzajuhlat! Alfa Forni One -puu-uunin lämmöissä paistuvat myös aidot napolilaiset pizzat. 1295 euroa, K-rauta.fi Grillaustrendit ja -vinkit tarjosi K-Rauta Lanternan ostopäällikkö ja itsekin intohimoinen ulkokokki Tomi Toivonen. 18 LÄMMÖLLÄ 2022 Valmista pizzataikina tavalliseen tapaan: murenna tuorehiiva kädenlämpöiseen veteen, lisää suola ja sokeri, sitten jauhot ja sekoita tasaiseksi. Ainesten mitta­ suhteet sopivan kokoiselle taikinalle löydät jauho­pakkauksesta tai netistä. Peitä taikina hyvin ja nosta jääkaappiin kohoamaan ainakin 8 tunniksi. Tomaattikastike: lisää laadukkaaseen tomaattimurskaan yrttejä, valkosipulia, punaviinietikkaa, öljyä, sokeria ja suolaa. Jätä maustumaan muutamaksi tunniksi. Älä murskaa valkosipulia ja yrttejä liian pieneksi, vaan nosta ne pois kastikkeesta ennen pizzalle levittämistä. Pizzataikinan kohottua lisää joukkoon öljy ja pyörittele tasaiseksi palloksi. Lisää tarvittaessa jauhoa ja kauli ohueksi pohjaksi. Nosta leivinpaperilla päällystetylle uuni­ pellille tai paistokivelle. Levitä tomaattikastike. Valuta mozzarellapallerot ja revi juusto kastikkeen päälle. Cello Piccolo 12 Kaasutoiminen Cello Piccolo 12 -pizzauuni lämpenee paisto­ valmiiksi noin 30–40 minuutissa. Pizzauuni saavuttaa jopa 500 °C:n paistolämpötilat. Tällä uunilla pystyy paistamaan 12" eli halkaisijaltaan noin 30 cm kokoisia pizzoja. 289 euroa, K-rauta.fi Pizzauunin paistolämpötila on korkea: 250­ astetta. Paistoaika vaihtelee uunista riippuen noin 12–15 minuutin välillä. Aistin­varainen tarkastelu on tarpeen; pizza on valmis, kun pohja on keskeltäkin kypsä ja reunoilta rapea. Opit tuntemaan uunisi muutaman paistokerran jälkeen. Paiston jälkeen lisää tuore basilika ja nauti.

ASIANTUNTIJA Valtuutettu huoltoliike auttaa ja neuvoo lämmittäjää TEKSTI HILKK A HA AGA JA MARKO SIRVIÖ KUVA SHUTTERSTOCK E ri puolilla Suomea toimivien valtuutettujen huoltoliikkei­ den arkeen mahtuu öljyläm­ mityksen huoltoja ja korjauk­ sia laidasta laitaan. Niin omakoti­ asujia, taloyhtiöitä kuin yrityksiä palvelevien ammattilaisten kom­ menteissa kuuluu joitakin alueellisia vivahde-eroja asiakkaiden tarpeissa, mutta paljon löytyy yhteistä Hangosta Nuorgamiin. Valtuutetun huoltoliikkeen ja sen ammattilaiset tunnistaa osaa­ misesta ja laadukkaasta asiakas­ palvelusta, sanovat yrittäjät ja yritysten edustajat. Ammattimai­ selta huoltoliikkeeltä apua saa aina: kiireiset ongelmatilanteet hoide­ taan ensin ja määräaikaishuoltoja tehdään sovitusti liikkuvammalla aikataululla. Omakotikäynnellä osaava tekijä voi tarvittaessa neu­ voa ja opastaa asiakkaita kunnossa­ pidon ja laitteiston kunnon tarkkailun suhteen. Rovaniemeltä tavoitettu Öljypol­ tinhuolto Ilkka Lahtinen operoi pohjoisessa hyvin laajalla alueella. Koronapandemian alettua määrä­ aikaishuoltoja jäi tekemättä, mikä myöhemmin aiheutti kysyntä­ piikin, joka on nyt saatu tasattua. Pohjoisen selkosilla asiakkaita puhuttaa erityisesti öljylämmi­ tyksen asema tulevaisuuden lämmitys­muotona. – Moni kysyy, että pitääkö öljystä luopua, vaikka öljyläm­ mitykseen ollaan tyytyväisiä sen vaivattomuuden, lämpötehon riittävyyden ja tasaisuuden vuoksi, kertoo Lahtinen. Kaikkien jututettujen yrittäjien samansuuntainen kokemus oli, että asiakkaat tarvitsevat vielä lisää tietoa uusiutuvasta lämmitysöljys­ tä. Poltinmuutoksia uusiutuvalle lämmitysöljylle sopivaksi tehdään kyllä, mutta ei vielä suuria määriä. Uusiutuvan lämmitysöljyn ja polt­ timien muutostöiden lähettilääksi tunnustautuva Jani Peltonen, eli Poltinhuolto J. Peltonen Akaal­ ta huomauttaa, että juuri nyt on kotimaisella uusiutuvalla lämmi­ tysöljyllä tuhannen taalan paikka yleistyä, kun hintaero on pienenty­ nyt fossiiliseen öljyyn verrattuna. – Myös huoltovarmuustekijän myötä vaihto uusiutuvaan voi tulla kuluttajalle kiinnostavaksi, ja polttimen muutostyö on edulli­ nen etenkin huollon yhteydessä tehtynä. Peltonen hoksauttaa öljyläm­ mittäjiä, että tilaa sitten öljyä tai huoltoliikkeen palvelua, niin kannattaa ennakoida ja toimia ajoissa! Esimerkiksi Pirkanmaan– Kanta-Hämeen alueella huoltoa voi joutua odottamaan: jonoa aiheuttaa osaltaan huoltopalveluja tarjoavien toimijoiden sukupolven­ vaihdokset ja väheneminen. – Huoltokäynnit kannattaa nyt tilata kesälle alkusyksyn sijasta. Näin voi itse tasoittaa kysyntä­ piikkiä. Ei poltin itse tiedä tai välitä, mihin vuodenaikaan se huolletaan, Peltonen sanoo. Ari Hiltunen Itä-Suomen säiliöja poltinhuollosta Kontiolahdelta kertoo, että kevättalven yleisimpiä huoltotehtäviä ovat käyntihäiriöt. LÄMMÖLLÄ 2022 19

Useimmat asiakkaat Itä-Suomessa huollat­ tavat polttimensa säännöllisesti, mutta on heitäkin, jotka jättävät säännöllisen huollon väliin ja lykkäävät asiaa “vasta kun on pakko” -vaiheeseen. – Lämmitysjärjestelmät ovat Itä-Suo­ messa melko iäkkäitä, mutta on joukossa uudehkojakin ja hyvällä huollolla ne pysyvät kunnossa vuosikymmeniä. TANKKAA HANKKIJALTA! Tilaa lämmitysöljysi edullisesti osoitteesta hankkija.fi tai soittamalla asiakaspalveluun puh. 010 402 2020. Avaa laskutustili Hankkijalle helposti verkossa ja tilaa lämmitysöljyt 24/7. Voit maksaa toimituksen myös erissä! 20 LÄMMÖLLÄ 2022 Laajalti Keski-Suomessa toimivaa vaajakoske­ laista Lämpöhuolto-Valkama Oy:tä työllistävät kohteet laidasta laitaan: omakotitalot, rivitalot, kerrostalot ja teollisuus. Yrityksellä on pitkä historia myös todella isojen säiliöiden huoltoja tarkastustöistä. Lämpöhuolto-Valkama Oy:n Ritva Valkaman kokemuksen mukaan omakotiasukkaiden ikä on tekijä, joka selvästi jakaa suhtautumista öljylämmitykseen. – läkkäämmillä henkilöillä on usein enem­ män kokemusta öljylämmityksen helppoudesta ja luotettavuudesta. Osa nuoremmasta polvesta harkitsee useampaa lämmitys­vaihtoehtoa. Poltinhuoltojen ja säiliötarkastusten lisäksi Lämpöhuolto-Valkama saa tehtäväkseen myös säiliöiden käytöstä poistoja, mutta edelleen uusiakin säiliöitä vaihdetaan vanhojen tilalle. – Vanhemman öljylämmitteisen omako­ titalon hankkineita neuvomme usein kädestä pitäen, miten laitteet toimivat parhaiten, Ritva Valkama kertoo yrityksen palveluasenteesta. ! Osoitteesta Ley.fi löydät valtuutetut ammattilaiset muun muassa kattilan­ vaihtoihin, poltin­­huoltoihin sekä öljy-­ säiliöiden tarkastukseen ja puhdistukseen. Sivuston urakoitsija­hausta löydät tekijät alueittain.

LÄMMÖLLÄ 2022 21

LUKIJOILTA Toiveita ja terveisiä lukijoilta L ämmöllä-lehden edellisessä numerossa luotiin silmäys lehden 36-vuotiseen historiaan ja takavuosien juttuaiheisiin. Saimme huomata maailman muuttuneen – ja toisaalta pysyneen hyvinkin samana. Mutta mitä mieltä tämän päivän lukijamme ovat aktiivista keski-ikää lähestyvästä lehdestä ja sen sisällöstä? Siitä kertoo osaltaan saamamme lukija­ palaute, jota meille kertyy niin postikorteilla, sähköi­ sissä kanavissa, viesteinä kuin soittoina. ”Kiitos hyvästä ja tietoa antavasta lehdestä”, sanoo lukijamme Koillismaalta. Satakunnasta tulevat ter­ veiset, joissa kiitellään lukijalle tärkeästä lehdestä ja todetaan: ”Meillä on öljylämmitys emmekä haluaisi luopua siitä.” Useimmiten ”hyvä lehti” -tyyliset kommentit liittyvät juuri lukijoiden tärkeäksi kokemaan tietoon öljylämmityksestä. Siihen liittyen on myös toiveita. Palautteen perusteella uusiutuvasta lämmitysöljystä halutaan lukea lisää – niin itse tuotteesta kuin siihen liittyvästä laitetiedosta. Näihin toiveisiin vastaamme 22 LÄMMÖLLÄ 2022 tässä lehdessä, ja varmasti myös tulevissa numeroissa. Myös hybridilämmityksen eri vaihtoehdot ja toteutus­ tavat kiinnostavat viestien perusteella lukijoitamme. Usein teot puhuvat enemmän kuin sanat. Nopeasti lehden ilmestyttyä meille alkaa virrata kymmenittäin ja sadoittain ratkaisuja lukijakilpailuna olleeseen ristik­ koon. ”Kiitos ristikosta ja kaunista syksyä”, toivotteli lukijamme Hämeestä. Samankaltaisia kommentteja saamme runsaasti ristikoista pitäviltä lukijoiltamme. Myös yksittäiset artikkelit innostavat kommentoi­ maan. Edellisen numeron artikkeli viranomaisyhteis­ työstä sai kiitosta tilaisuudessa olleelta ammattilaiselta, samoin nakkilalaisen öljylämmittäjän painavat kom­ mentit on moni kokenut osuviksi. Edellisessä numerossa kerroimme, kuinka onnis­ tunut täyttö tehdään yhteistyössä. Juttu poiki kehuja lämmitysöljyä toimittaville yhtiöille ajallaan ja sopi­ muksen mukaisesti tehdyistä toimituksista. Voimmekin todeta, että usein kuultu väite siitä, että suomalaiset olisivat kovia valittamaan, ei päde Lämmöllä-lehden lukijoihin!

ASIANTUNTIJA 24 K iinteistön pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman laatiminen saattaa kuulos­ taa äkkiseltään isolta urakalta, mutta sitä se ei lopulta ole. Suunnitelma säästää sinut monelta päänsäryltä ja ikävältä yllätykseltä, ja huolletussa kodissa korjausvelka ei pääse kasvamaan huolestuttavaksi. Energiatehokkaat ja ympäristömyönteiset ratkaisut voivat samalla myös vähentää käyttö­kustannuksia. – Paras hetki järeämpien ener­ giatehokkuustoimien pohtimiseen on aina remonttien tai laitteiden uusimisen yhteydessä. Kun vaikka­ pa ikkunat vaihdetaan uusiin, me­ nee jopa vuosikymmeniä, kun tämä valinta tehdään seuraavan kerran. Riskienhallinnan näkökulmasta energiatehokkuuteen panostaminen on aina hyvä valinta ja vastuullista toimintaa, toteaa Motivan asian­ tuntija, asuinrakennusten energia­ tehokkuuteen ja aurinkoenergiaan erikoistunut Teemu Kettunen. Vanhojen talojen alkuperäi­ nen eristystaso on usein melko heikko, eivätkä falskaavat ovet tai nurkat juuri asumismukavuutta paranna. Ajan kuluessa ja vähi­ tellen rakennusta remontoidessa vanhastakin talosta voi tulla varsin energiatehokas. Korjaustoimien ohella myös erilaiset säännölliset tarkastukset parantavat talosi energiatehokkuutta. Esimerkiksi öljykattilan puhdistuk­ sista, tulisijojen nuohouksista ja rän­ nien siistimisestä ei tule laistaa, eikä unohtamisen vaaraakaan ole, kun ajankohdat on merkattu valmiiksi oman talon kunnossapidon vuosi­ suunnitelmaan. Myös asunnon lämpötila ja kodin eri osien lämpötilojen säätely vaikut­ tavat suuresti talon energiatehokkuu­ teen. Esimerkiksi vierashuoneessa lämpötilan ei tarvitse olla välttämättä koko ajan yhtä korkea kuin muissa huoneissa. Puolilämmintä autotallia­ kin on turha pitää yhtä lämpimänä kuin muuta rakennusta. LÄMMÖLLÄ 2022 Lämmitä huolla suunn TEKSTI SAMIR A FAHIM – Lämpötilatasot on järkevää säätää tarpeenmukaisiksi. Toki henkilö­ kohtaiset mieltymykset vaikuttavat paljon, ja moni tykkää muutenkin nukkua hieman viileämmässä. Toiset säätävät makuuhuoneen lämpötilan 18 asteeseen ja kokevat saavansa siinä lämpötilassa parem­ mat unet. Pienikin muutos sisäläm­ pötilassa vaikuttaa energiankulu­ tukseen paljon. Esimerkiksi yhden lämpöasteen alennus säästää noin 5 % lämmönkulutusta, Kettunen kertoo. Kostean koleana syyspäivänä sama sisälämpötila tuntuu viileäm­ mältä kuin -20 asteen rutikuivassa pakkassäässä. Kylmällä ilmalla sisäil­ man suhteellinen kosteus vähenee, mikä voi aiheuttaa haasteita esimer­ kiksi astmaatikoille. Korkea sisäläm­ pötila alentaa suhteellista kosteutta entisestään. Myös lämmön­kulutus on suurimmillaan kovilla pakkasilla, ja kulutushuiput etenkin sähkö­ lämmitteisessä rakennuksessa voivat nousta suuriksi. Tämä tuntuu nopeasti myös kukkarossa. Vastuullinen ja ympäristön huomioiva asuminen on lopulta kiinni aika pienistä asioista. Kun huollat kotiasi säännöllisesti, pidät energia­ tehokkaat ratkaisut mielessäsi remontteja suunnitellessasi ja laadit itsellesi vuosikellon erilaisista kodin toistuvista tarkastuksista ja huolloista, säästät rahaa ja olet melkein huomaamattasi jo pitkällä myös ympäristöstä huolehtimisessa. UUSIUTUVA LÄMMITYSÖLJY JA HYBRIDIRATKAISUT TEKEVÄT LÄMMITYKSESTÄ VASTUULLI­SEMPAA Kodin energiankulutuksesta jopa puolet tulee lämmityksestä. Öljylämmitys­ kattiloiden energiatehokkuus ja hyöty­ suhde ovat parantuneet jatkuvasti, ja ne pystyvät käyttämään nykyään hyväksi noin 95 % lämmitysöljyn energiasta. Tämä tarkoittaa myös pienempiä pääs­ töjä. Vuosikymmenessä öljykattiloiden hyötysuhde on kehittynyt jopa 10 %.

jota käytettäessä hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 90 % fossiiliseen verrattuna. Myös vanha öljypoltin voidaan päivittää hyödyntämään uusiutuvaa lämmitysöljyä. Mikäli epäröit, sopiiko uusiutuva tuote omille laitteillesi, voit tiedustella asiaa omalta valtuutetulta huolto­ liikkeeltäsi tai öljypoltinvalmista­ jalta. Neuvoja saat myös Lämmitys­ energia Yhdistykseltä sekä Motivan energianeuvonnasta. loogisesti, nitelmallisesti KUVA SHUTTERSTOCK Uusiutuva lämmitysöljy ja rinnak­ kaisten energiamuotojen hyödyn­ täminen öljylämmityksen ohella tuovat mukaan vielä lisää ilmastoa huomioivia vaihtoehtoja. Öljykattiloiden tekniikka toimii luotettavasti, ja säännöllinen poltin­ huolto ylläpitää niiden tehokkuutta. Hyväkuntoinen öljykattila, jolla on edessään vielä pitkä käyttöikä, on säilyttämisen arvoinen. Sen rinnalle voi halutessaan asentaa esimerkiksi ilmavesilämpöpumpun. Öljykattila säilyttää hyötysuhteensa kovallakin pakkasella, ja muulloin lämmi­ tyksen ja lämpimän käyttöveden tuottaminen voi hoitua ainakin osittain esimerkiksi uusiutuvia energiamuotoja käyttäen. Hybridi­ lämmitys eli kahden tai useamman energiamuodon käyttö rinnakkain voi siis vähentää lämmitysöljyn kulutusta merkittävästi. – Varsinkin Pohjois-Suomessa, missä pakkasta on pitkiä jaksoja yli 15 astetta, pelkkä ilmavesi­ lämpöpumppu ei jaksa lämmittää riittävästi ilman sähkövastusten apua. Silloin öljylämmitys uusiutu­ valla lämmitysöljyllä on järkevää. Talvipakkasia lukuunottamatta öljylämmitystä ei välttämättä tarvita lainkaan, jos käytössä on näitä rinnakkaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi ilmavesilämpöpumppu ja aurinkoenergiaratkaisu, Teemu Kettunen toteaa. Yksi varteenotettava vaihtoehto voi Kettusen mukaan olla myös puulämmityksen hyödyntäminen öljylämmityksen ohella. Jos puut saadaan esimerkiksi kodin vierestä omasta metsästä, ikään kuin ilmai­ seksi, vaihtoehto voi olla taloudelli­ sesti kannattava. Monelle puiden hakeminen on myös mukavaa harrastustoimintaa ja tapa kuntoilla luonnossa. – Pelkkä puulämmitys vaatii kuitenkin läsnäoloa, sillä klapikat­ tilaan on lisättävä puita säännölli­ sesti varaajan koosta riippuen. Kun ollaan poissa kotoa tai klapisavotta ei huvita, lämmitys hoituu öljyllä. Öljy-yhtiöt ovat tuoneet mark­ kinoille uusiutuvan lämmitysöljyn, ENERGIATEHOKKUUS NOUSEE JATKOSSA ENTISTÄ KIRKKAAMPAAN VALOKEILAAN Mitkä sitten ovat meidän suoma­ laisten perisynnit energian tuhlaa­ miseen liittyen, millaisia syöppöjä kodeistamme löytyy? – Ainakin liian korkeat sisäläm­ pötilat taitavat olla yksi tällainen asia. Käsitykseni mukaan meillä Suomessa pidetään yllä korkeam­ pia sisälämpötiloja kuin vaikkapa Keski-Euroopassa. Näppituntuma­ ni on, että ehkä meillä on vähän unohdettu villapaidat sisätiloissa ja ajatellaan, että kovillakin pakkasilla sisällä pitäisi viihtyä t-paidassa, Kettunen sanoo. Myös talojen ylläpidossa voi olla parantamisen varaa, vaikka pääsään­ töisesti Suomessa huolehditaankin rakennuksista hyvin. Taloudellisesti järkeviä huolto­toimenpiteitä on kuitenkin voinut jäädä rästiin, jos ei tiedetä tai tulla ajatelleeksi, että niistä voisi olla paljonkin hyötyä. – Usein syynä tähän voi olla, ettei kulutusta ole mielletty niin kovin suureksi eikä se ole tuntunut vielä riittävästi lompakossa. Esimerkik­ si vanhemmissa taloissa on usein vain ohut kerros villaa yläpohjassa. Monessa tapauksessa eristystä on helppo lisätä ja vähentää näin tuntu­ vasti lämmitystarvetta. Tulevaisuuden kasvavana trendinä Kettunen näkee energia­ tehokkuuden parantamisen entistä laajemmalla skaalalla. Ilmaston­ muutoksen näkökulmastakin tähän on jatkuvasti yhä suurempi paine. LÄMMÖLLÄ 2022 25

ASIANTUNTIJA – Uskon, että tulevaisuudessa tullaan yhä enemmän panostamaan vanhempien raken­ nusten energiatehokkuuden parantamiseen etenkin korjausten yhteydessä, mikä on paitsi ekologista, usein myös taloudellisesti kannattavaa ja samalla hyvää riskienhallintaa energian hintakehitystä ajatellen. Myös kulutusjoustot sähkönkulutuksessa näyttelevät Kettusen mukaan jatkossa yhä suurempaa roolia. Sääriippuvaisesti tuote­ tun sähkön määrä kasvaa, ja vaihteleva sää aiheuttaa omalta osaltaan hintaheilahteluja. – Säästäminen on mahdollista, jos sähkön­ kulutuksessa voi joustaa ja suosia edullisempia käyttötunteja. Esimerkiksi energiavaraajaan ja lattialämmitykseen voi varastoida lämpöä edullisten sähkön tuntihintojen aikaan. Suunnitelmallisuus sekä erilaisten vaihto­ ehtojen ja niiden vaikutusten huomioiminen siis kannattavat. Energiatehokkaiden vaihto­ ehtojen selvittämiseen voi mennä aikaa, mutta se on lopulta jokaisen käytetyn hetken väärti. Pienten korjausten, kohennusten ja kulutustapojen tarkastelun seurauksena voi kasvaa vähitellen suuri säästö, josta kiittää myös luonto. Oilonilta saat polttimet myös uusiutuville lämmitysöljyille Hyväksytyn poltinasennusliikkeen on tarkistettava etukäteen polttimen soveltuvuus kyseiselle uusiutuvalle lämmitysöljylle. www.oilon.com LÄMMÖLLÄ 2022 26 www.oilonlampoassa.fi Muista ainakin nämä: Laadi kotisi pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma. Millaisia korjauksia on syytä tehdä seuraavan 20–30 vuoden aikana? Voidaanko jotain lykätä myöhemmäksi, ja mitä on syytä toteuttaa lähiaikoina? Tulevan 10 vuoden varalle kannattaa kirjata tarvittavat toimet hieman tarkemmin. Huomioi suunnitelmassa energiatehokkuus ja korjausten keskinäiset vaikutukset. Esimerkiksi katon uusimisen yhteydessä kannattaa parantaa yläpohjan eristystä. Julkisivun tuleva lisäeristäminen kannattaa huomioida räystäspituudessa. Ikkunoita uusiessasi tutustu vaihtoehtojen energiamerkintöihin. Pidä huolta talosi kunnosta. Huolla esimerkiksi vuotavat vesihanat ja wc-istuimet, puhdista viemärit, vaihda suodattimet, kevennä talvella lumikuorma katolta ja seuraa kulutustasoja. Teetä perushuollot tarpeen mukaan ammattilaisilla. Talonomistajan vuosikello helpottaa muistamaan oman talon toistuvat tarkastukset. Säädä sisälämpötila tarpeenmukaiseksi ja käytä lämmintä käyttövettä järkevästi. Vaihda suihkupäät ja hanojen suuttimet vettä säästäviin ja pese täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita. Sammuta valot ja laitteet, joita et juuri nyt tarvitse. Kun hankit esimerkiksi uuden keittiölaitteen tai viihdeelektroniikkaa, valitse energiatehokasta teknologiaa. Vinkkejä löydät esimerkiksi ympäristöministeriön julkaisemasta pientalon huoltokirjasta: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/rakentaminen/korjaustieto/ pientalot/suunnitelmallinen_talonpito/pientalon_huoltokirja Säästöä ja huolettomuutta maalämmöllä Maalämpöpumppu on käyttökustannuksiltaan edullinen lämmitysvaihtoehto. Se tuottaa käyttäjälleen huoletonta, turvallista ja edullista lämpöä.

Kuntien välillä asumismenot kovassa nousussa Asumismenoissa tapahtuneet poikkeuksellisen kovat korotukset ovat jyrkentäneet myös kuntien välisiä asumiskustannuseroja. Nousun takana on suurimmaksi osaksi sähkön hintojen raju nousu. Sähkön hinnoissa tapahtuneen repeämän vuoksi myös kuntien väliset erot syvenivät voimakkaasti. Tämä käy ilmi Omakoti­ liiton tutkimuksesta, jossa vertailtiin asumiskustan­ nuksia sadan kunnan alueella. Vertailussa käytettiin esimerkkinä 120 neliön omakotitaloa. Asumiskustannuksiltaan kalleimmat kunnat löytyvät pohjoisesta ja eteläisestä Savosta. Vertailun kalleimmassa kunnassa Leppävirralla asumiskustan­ nuksiin menee vuodessa 6 964 €. Vertailun halvin kunta oli jo neljännen kerran Oulun kupeessa sijait­ seva Kempele, jossa asumismenoihin kuluu 3 603 €. Nyt kalleimman ja halvimman kunnan asumis­ kustannuksissa on eroa 3 361 euroa vuodessa, kun viime vuonna eroa oli 1 763 euroa. Sähkön ohella muutkin asumismenot kallistuivat: jätemaksuissa korotusta oli 4,9 %, vesimaksuissa 2 % ja rakennuksen kiinteistöverossa 4,8 % viime vuodesta. – Asumiskustannukset ovat kuntalaisen suurin menoerä. Kuntapäättäjien tulisi ottaa asia vakavasti ja pyrkiä määrätietoisesti asumiskustannusten alenta­ miseen, painottaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander. UUTISET Odotettavissa tavanomaisia kevättulvia Vaikka päättynyt talvi on ollut paikoin poikkeuk­ sellisen runsasluminen, kevättulvia voidaan odottaa suhteellisen rauhallisin mielin. Koko maahan on ennustettu melko tavanomaisia kevättulvia, tiedot­ taa SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus. Pohjanmaan rannikolla ensimmäinen tulva­ huippu saavutettiin ennusteen mukaan maalis­ kuussa, minkä jälkeen sää viileni, ja toinen huippu on edessä huhtikuussa. Etelä- ja Lounais-Suomessa tulvahuippu ajoittuu todennäköisesti huhtikuun alkupuolelle, Pohjois-Pohjanmaalla huhtikuun lopulle ja Lapissa todennäköisesti toukokuulle. ­– Tulvan lopullinen suuruus riippuu aina sulamisajan säästä. Pitkä lämmin ja sateinen kausi nostaa tulvan herkemmin vahinkorajalle. Toisaalta lyhyehköt lämpenemisjaksot yöpakkasineen saavat lumen sulamaan verkkaisemmin, jolloin tulvariski pienenee, huomauttaa tutkija Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta. Muista ränni- ja sadevesikaivojen keväthuolto Omakotitalon ja mökin keväthuolto on hyvä aloittaa huolta­ malla ränni- ja sadevesikaivot, jotka puiden lehdet ja jää voivat olla tukkineet, vinkkaa TM Rakennusmaailma. Kaivojen säännöllinen puhdistaminen auttaa pitämään talon rakenteet kunnossa. Lehdet ja muu roska on hyvä siivota rännikaivoista. Ne voivat myös yhä osassa Suomea olla jään ja lumen peitossa, samoin kuin pihan sadevesikaivot. Kaivojen tehtävänä on ohjata sulamis- ja sadevedet viemäröintijärjestelmään ja saattaa ne pois talon rakenteiden läheltä. Jos kaivossa on vielä jäätä ja lunta, on ne hyvä avata sulattamalla, neuvoo TM Rakennusmaailma. Jäisten rän­ nien sulamisvedet voivat valua pitkin kiinteistön rakenteita aiheuttaen vaurioita. Katolta tuleviin rännien syöksyputkiin voi asennuttaa sulanapito­kaapelit, jos ne jäätyvät usein talvisin. LÄMMÖLLÄ 2022 27

UUTISET Vaihto öljylämmityksestä kaukolämpöön ei saa tukea Avustusten myöntäminen öljylämmityksen vaihtajille jatkuu ELY-keskuksessa nyt EU:n elpymisvälineestä (Next Generation EU). Öljylämmityksen vaihtajille on varattu EU-rahaa 65 miljoonaa euroa. Avustus­ hakemusten käsittelyaika on suuresta hakemus­ määrästä ja määrärahojen ajoittaisesta loppumisesta johtuen tällä hetkellä noin 12 kuukautta. EU:n määrärahoja ei voida myöntää kauko­ lämpöön siirtymiseen, joten öljylämmityksestä kaukolämpöön vaihtavien avustushakemuksia ei voida ottaa vastaan helmikuun jälkeen, tiedottavat ympäristöministeriö ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kaukolämpöhankkeet eivät täytä elpymisvälineen ehtoja, koska kaukolämmön tuotannossa voidaan ainakin ajoittain käyttää fossiilisia polttoaineita. – Tähän mennessä tulleissa hakemuksissa noin 10 prosenttia avustuksen hakijoista on vaihtamassa kaukolämpöön, kertoo ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö­keskuksesta. Parempaa hyvinvointia pölyttäjille Suomen ensimmäinen pölyttäjästrategia on valmis­ tunut, kertoo ympäristöministeriö. Kansallisen pölyt­ täjästrategian tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä pysäyttää pölyttäjien määrän ja monimuotoisuuden väheneminen ja varmistaa pölyttäjäkan­tojen vakiintu­ minen ja kehittyminen myönteiseen suuntaan. Luonnon- ja viljelykasvien pölytys turvataan luonnon­varaisia pölyttäjiä suojelemalla ja käyttämällä tarhattuja pölyttäjiä kestävästi. Strategia vastaa osaltaan tavoitteeseen pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Yli kolme neljäsosaa maailman tärkeimmistä ruokakasveista on riippuvaisia pölyttäjien työstä. Suomessa pölyttäjien merkitys voi olla paikallisesti suuri esimerkiksi hedelmän­viljelyyn erikoistuneilla maatiloilla. Pölyttäjillä on esimerkiksi marja­ kasvien pölytyksen kautta keskeinen rooli metsien ravinto­verkoissa ja monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Metsä­marjoja myös hyödynnetään Suomessa poikkeuksellisen laajasti. VAIN PARASTA KATOLLESI Haluamme tarjota asiakkaillemme huolettomimman kattoremontin. Siksi käytämmekin vain laadukkaimpia materiaaleja ja omia ammattitaitoisia asentajiamme. Laadukkaat tuotteet Käytämme ainoastaan kotimaisten markkinajohtajien Ruukin ja Ormaxin katemateriaaleja, joilla on 30-50v takuu Taitava asennus Kaikki asentajamme ovat vakituisessa työsuhteessa, emmekä käytä alihankintaa. Luotamme suomalaiseen ammattitaitoon Tehokas konsepti Nosturiavusteisuus nopeuttaa kattoremonttia huomattavasti ja samalla myös työturvallisuus paranee Jätä kattohuolesi meille ja varaa nyt maksuton katon kuntokartoitus www.kattokeskus.fi 28 LÄMMÖLLÄ 2022 010 2290 190 UUSIMAA - PIRKANMAA - VARSINAIS-SUOMI KESKI-SUOMI - POHJOIS-SAVO

TAHRAT IHOKIN OVI VÄYLÄ LAIMEA P U H U J I L L A KAHVI 5 KESÄ ÖLJYSÄILIÖN OSANA LÄMMITYS- AII!! J A L K O I H I N UITOISSA PUTSASIN ÖLJYKATTILAN JA VAIHDOIN UUDEN ÖLJYSUUTTIMEN! PERÄÄNTYÄ POJAT LOMA 3/4 SEIS 3 S Ä I L I Ö I S T Ä x2 LAITELLA 1 ÖLJYPOLTTIMELLA KUUMIN TASOITUKSEEN JUOMIN ISIÄ ÖLJYVALTIO KARTOIN LUO- 4 VILTA EPÄVARMOJA POIKIA M O N E T KÄDET YLÖS! ILMAN APUA 7 KASVAA PÄIVÄNSANKAREILLE KOTIRANTA- RUUVAILLA KUISSA EROSIISTIT HALLITSI LAIVOILLE LUOSTARISSA SÄÄ2 8 -KOIRA SAANKO YHDEN ÖLJYPOLTTIMEN SUUTTIMEN, KIITOS! EN ANNA! TURHAAN KOKELAITA E S T Ä Ä X2 KATO YLLE 6 SYVIN SYYHY MYYTTI UKIT sisaltopalvelu.kokko@elisanet.fi Lämmöllä-lehden suosittu ristikko on täällä taas! Voit osallistua palkintojen arvontaan seuraavasti: Täytä ristikko ja selvitä, mikä sana muodostuu numeroiduista ruuduista 1–8. Vieraile sen jälkeen www.lammolla.fi/kilpailu, seuraa annettuja ohjeita ja naputtele kirjaimet niille varattuun kenttään. Muista myös jättää yhteystietosi. © SISÄLTÖPALVELU TIMO KOKKO Voit halutessasi myös toimittaa vastauksesi meille postilla osoitteeseen: Lämmöllä, Luova Työmaa Oy, Rantakatu 3, 90100 Oulu. Lähetä vastauksesi viimeistään ma 25.4.2022. Oikein vastanneiden kesken arvomme 6 kpl KOLO-linnunpönttöjä (arvo 30 euroa).

NIBE S -sarja on fiksu valinta Öljylämmityksen rinnalle asennetulla NIBE PLUS ilmavesilämpöpumppupaketilla saat säästöä lämmityskuluihin heti. NIBE S-sarjan ohjaus mahdollistaa myös aurinkosähkön ja viilennyksen liittämisen järjestelmään, ja helppokäyttöisen myUplink -etäpalvelun avulla valvot kotisi lämmitysjärjestelmää missä ja milloin vain. Mitoittaessasi järjestelmän koko talon energiatarvetta vastaavaksi varaudut myös tulevaisuuteen. Tutustu NIBE S -sarjaan: www.nibe.fi 30 LÄMMÖLLÄ 2022

KATRI TASKINEN SUOMEN ASEMAVERKOSTOSTA VASTAAVA JOHTAJA MARKETING & SERVICES -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ, NESTE OYJ Liikkumisen murros koskettaa kaikkia S uuri murros liikkumisessa ja siihen tarvittavissa käyttö­ voimissa on parhaillaan käynnissä. Puhtaampi liikkuminen ja päästöjen vähentä­ minen ovat asioita, joiden takana kaikki varmasti seisovat. Tiedämme, että käyttövoi­ mien määrä tulee lisääntymään ja liikenteen sähköistyminen etenee, etenkin henkilöautojen osalta. Uu­ siutuvat polttoaineet, sähkö, kaasu, vety – kaikkia ratkaisuja tarvitaan tieliikenteen päästöjen vähentä­ miseksi. Tarvitaan heti toimivia ratkaisuja sekä niitä, jotka kehitty­ vät hyödynnettäviksi pidemmällä aikavälillä. Kun alalla haetaan ja saavute­ taan positiivisia tuloksia, taustalla on usein vuosikymmenten tuo­ tekehitystyö. Sataprosenttisesti uusiutuvan Neste MY Uusiutuvan Dieselin menestys on tehnyt meistä maailman suurimman uusiutuvien polttoaineiden tuottajan. Uusiutuvat polttoaineet saadaan käyttöön heti, ja ne toimivat nykyisellä kalus­ tolla ja infrastruktuurilla. Sähköä käytettäessä raskailla ajoneuvoilla ja pitkillä ajomatkoilla on yhä omat haasteensa. Samoin biokaasu on yksi ratkaisu – jakelu vain toimii vielä pullonkaulana. Muutoksen onnistumisessa tär­ keää on yhteispeli autonvalmistajien ja energiayhtiöiden välillä. Asioiden nopeuttamiseksi poliitikoilla on käytössään erilaisia tuki- ja kannus­ tinmalleja. Kuluttajina mietimme, mikä ratkaisu sopii omaan liikku­ miseen ja mikä on paras vaihtoehto toimivuuden kannalta. Kustannus­ ten nousu voi olla hankala ja iso asia hyväksyttäväksi esimerkiksi työmatkaliikenteessä. Siksi muu­ toksen pitää olla kustannustehokas sekä kuluttajille että yrityksille. Nesteelle on aina ollut tärkeää tuoda laadukkaat ja vähäpäästöiset polttonesteet lähelle kuluttajia. Olemme panostaneet Neste MY Uusiutuvan Dieselin jakeluun, jotta uusiutuva tuote olisi helppo valinta LÄMMÖLLÄ 2022 NÄKÖKULMA liikkujille. Viime vuosina olemme pystyneet kasvattamaan Neste MY:n saatavuutta merkittävästi niin kevyen kuin raskaan liikenteenkin verkostossamme ympäri Suomen. Teemme pitkäjänteistä strategista yhteistyötä useiden logistiikka-alan yritysten kanssa. Kumppanuudessa osapuolet täydentävät toisiaan ja voivat kehittää liiketoimintaansa. Yhteistä on vahva halu mennä eteen­ päin hiilineutraaliudessa virallisia tavoitteita nopeammin ja laajemmin. Kun kumppanimme haluavat auttaa omia asiakkaitaan saavuttamaan päästötavoitteita, Neste MY on helppo ja tehokas tapa. Siksi Suomen laajimman asemaverkoston tarjoama maankattava saatavuus on tärkeää. Suomen isoimpien kaupunkien asemilla on kymmeniä Neste Easy Fill -lasinpesunesteautomaatteja, jotka ovat vastuullisempi vaihtoehto autoilijoille muovijätteen vähentämi­ sen näkökulmasta. Sen lisäksi AdBlue-urealiuos on ollut jo pidempään mittarimyynnissä myös kevyessä verkostossa. Yhdessä tämä merkitsee 150 000 muovipakkauk­ sen säästöä vuositasolla. Samalla nämä innovatiiviset ratkaisut ovat asiakkaalle helppoja ja mukavia. Tuusulan Rykmentinpuistoon avatun tulevaisuuden liikenne­ aseman suunnittelussa yksi kantava idea oli, että kun keskitämme pal­ velut yhteen paikkaan, se vähentää päästöjä ja liikkumista. Kehittyvän alueen asukkaat ovat löytäneet asemalle hyvin, ja automaattipalvelut ovat saaneet vakiasiakaskunnan. Halusimme tuoda Rykmentin­ puistoon kaikki energiamuodot, myös biokaasun ja sähkölatauksen, sekä Postin pakettiautomaatin ja Fizza-pizza-automaatin. Toinen tuore esimerkki liikenne­ asemasta osana vastuullisuutta on Neste K Linnatuuli, kierto­talouden pilottiasema. Siellä jätteiden kierrätys on tehty asiakkaille mahdollisimman helpoksi. Lisäksi asemalla käytetty paistorasva päätyy autoilijoiden tankkiin uusiutuvaksi dieseliksi! 31

TEBOIL ACTIV L MMITYSÖLJY TOIMITUSMAKS U 0 €* PIDÄ KOTISI LÄMPIMÄNÄ YMPÄRI VUODEN Valitse Teboil Activ -lämmitysöljy! Teboilin lämmitysöljyt tuottavat tasaisen lämmön, minkä ansiosta kodin sisäilma on sekä terveellinen että miellyttävä. Tuotteiden lämpöarvot ovat korkeat, joten jokaisesta öljylitrasta irtoaa enemmän energiaa sekä lämmitykseen että lämpimän käyttöveden tuotantoon. Teboilin kevytpolttoöljyt myös palavat puhtaasti, mikä vähentää lämmityslaitteiston huollon tarvetta. Laske päivän hinta ja tilaa helposti netistä teboil.fi tai asiakaspalvelusta 0800 183 300 (ark. klo 7–18) PA L A A T E H O K K A A S T I • P I E N E N TÄ Ä Ö L J Y N K U L U T U S TA • N O K E A A VÄ H E M M Ä N * Teboil ei veloita erillistä toimitusmaksua, mikäli toimitusmäärä on vähintään 1000 litraa.