ENERGIA MAINOSLIITE JA YMPÄRISTÖ HUAWEI TECHNOLOGIES & MELTRON AB Maailman älykkäin valaisin SÄHKÖTEKNISEN KAUPAN LIITTO RY 11 Ratkaisuja on – onko rohkeutta muuttua? LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS RY 2 Uusiutuva polttoöljy, hybridiratkaisut ja kehittyvä teknologia tekevät öljylämmityksestä ilmastotavoitteisiin vastaavan vaihtoehdon TALOTOHTORI 2.0 6 Talotohtori optimoi kiinteistöjen olosuhteita ja energiankulutusta tehokkaasti mutta vastuullisesti DMG MORI 14 CAVERION 9 haluaa olla keihäänkärkeä sekä omalla liiketoiminta-alueellaan Kuka voittaa, kun lämmöntuotanto hajautetaan? LANDIS+GYR 4 Energiamittausalan edelläkävijä tarjoaa tulevaisuuskestävyyttä kumppaneilleen 16

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Uusiutuva polttoöljy, hybridiratkaisut ja kehittyvä teknologia tekevät öljylämmityksestä ilmastotavoitteisiin vastaavan vaihtoehdon Hallituksen ohjelma ohjaa luopumaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä vuoteen 2035 mennessä. Lämmitysenergia Yhdistys ry muistuttaa kuitenkin, että öljylämmityksestä ei tarvitse luopua kokonaan, vaan se voi toimia yhtenä osana ilmastoystävällistä lämmitystapaa myös jatkossa. L ämmitysenergia Yhdistys ry:ssä nähdään, että hiilineutraalius on mahdollista saavuttaa, vaikka öljylämmityksestä ei luovuttaisi. Ydinasemassa muutoksessa ovat uusiutuvan polttoöljyn käyttäminen, eri lämmitysmuotojen yhdistäminen ja tehokkaammat teknologiat. "Neste on jo tuonut markkinoille täysin uusiutuvan polttoöljyn, jonka jakelu on nyt aloitettu yhtä kattavasti kuin normaalin kevytpolttoöljyn. Uusiutuvaan öljyyn vaihtaminen ei vaadi kalliita järjestelmäuudistuksia, ainoastaan komponenttien vaihtamisen ja säätöjen tarkistamisen", esittelee Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula. Hannula näkee, että paras kustannus- ja käyttötehokkuuden yhdistelmä saavutetaan hybridijärjestelmillä. "Esimerkiksi lämpöpumpulla voidaan tuottaa 70–80 prosenttia lämmöntarpeesta ja loput uusiutuvalla öljyllä. Öljy otetaan käyttöön kovemmilla pakkasilla. Näin ei kuormiteta Suomen sähköverkkoa, juuri 2 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU kun huipputehon tarve on suurimmillaan. Samalla molempia lämmönlähteitä käytetään, kun hyötysuhde on niissä paras", hän toteaa. Olemassa oleva infrastruktuuri ja kiinteistöille kustannussäästöjä Hannula korostaa, että lämmitysenergiamuutoksessa on hyvä huomioida se, että öljylämmitystä varten infrastruktuuri on jo olemassa. Jakeluverkosto, säiliöautot ja kiinteistöjen olemassa olevat säilöt kannattaa hyödyntää. Hän muistuttaa, että toistaiseksi esimerkiksi kaukolämpö ei myöskään ole fossiiliton vaihtoehto. Uusiutuvalla öljyllä toimivan järjestelmän hybridikäyttöä puoltaa myös hinta. Sähköön verrattuna säästöt voivat olla merkittäviä ja samalla myös investointikustannukset uusissa kiinteistöissä pienempiä. Hannula nostaa esille myös huoltovarmuuden. "Haja-asutusalueella, talvimyrskyjen iskiessä, täysin sähkön varassa oleminen on iso riski. Öljylämmitys sen sijaan vaatii hy- vin pienen määrän sähköä, jonka voi tuottaa aggregaatilla", hän toteaa. Lämmitysenergia Yhdistys ry:n luoma tiekartta osoittaa, että ilmastotavoitteisiin pääseminen lähivuosina on täysin mahdollista. "Öljylämmityksen tuottamat päästöt ovat tippuneet jo miljoona tonnia 2000-luvun aikana. Tämä kehitys jatkuu ja vuonna 2035 ennustamme, että päästöt ovat lähellä nollaa", Hannula mainitsee. w

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Parhaat innovaatiot ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi Tässä lehdessä Lämmitysenergia Yhdistys ry:: Uusiutuva polttoöljy, hybridiratkaisut ja kehittyvä teknologia tekevät öljylämmityksestä ilmastotavoitteisiin vastaavan vaihtoehdon............................................................. 2 Landis+Gyr: Energiamittausalan edelläkävijä tarjoaa tulevaisuuskestävyyttä kumppaneilleen...................................................................... 4 Talotohtori 2.0:: Talotohtori optimoi kiinteistöjen olosuhteita ja energiankulutusta tehokkaasti mutta vastuullisesti........................................... 6 LUKE Luonnonvarakeskus: Biokaasu osana kestävää energiamurrosta............................................................................................................................ 8 Caverion: Kuka voittaa, kun lämmöntuotanto hajautetaan?........................ 9 STEK lisää ymmärrystä sähkön yhä kasvavasta roolista energiamurroksessa................................................................................................................... 10 Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:: Ratkaisuja on – onko rohkeutta muuttua?............................................................................................................................................. 11 Emma Kari: Kannettavanamme on ennennäkemätön ilmasto- ja luontovelka ja sen selättämisessä voimme onnistua vain yhdessä....... 11 CLC:: Kotimainen ilmastoverkosto Euroopan suurimmaksi............................ 12 Kingspan Insulation Oy: Kingspanin ympäristövastuu kattaa sekä konkreettisen energiansäästön että globaalin kestävyyden......................... 13 DMG MORI haluaa olla keihäänkärkeä sekä omalla liiketoimintaalueellaan että vastuullisuudessa................................................................................... 14 Tärkeimpiä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi on säästää energiaa ja materiaaleja, sillä niiden käyttöön liittyy aina päästöjä ja luontokatoa. Ihmiskunta yksinkertaisesti kuluttaa liikaa. Toiseksi fossiilinen energia on korvattava uusiutuvalla energialla. V iime aikoina on paljon puhuttu siirtymisestä vetytalouteen uusiutuvan energian myötä. Mutta samanaikaiset investoinnit vetytalouteen ja uusiutuvaan energiaan kohtaavat materiaalien riittävyyden ja investointikapasiteetin pullonkaulan. Jo nykytilanteessa puhutaan ”greenflationista”. Siksi vihreässä siirtymässä on käytettävä olemassaolevaa infrastruktuuria mahdollisimman paljon. Siirtymä vetytalouteen on siten aloitettava sähköpolttoaineilla, joista metaanin valmistuksessa on paras hyötysuhde. Uusiutuvaa metaania voidaan tuottaa tehokkaimmin mikrobien avulla - luonnon oma tuotekehitys on miljardien vuosien aikana jalostunut kustannustehokkaaksi! Uusiutuvaa e-metaania voidaan varastoida olemassaolevaan infraan. Sillä voidaan ratkaista raskaan liikenteen päästöongelma, johon ei muuta vaihtoehtoa ole vielä olemassa. Voimme sillä myös vähentää merenkulun päästöjä, sekä varastoida uusiutuvaa sähköä ja tuottaa sähköä ja lämpöä jo nykyisessä maakaasujärjestelmässä. Tärkeintä on, että emme kapeakatseisesti vain torju ilmastonmuutosta, ja vahingossa pahenna luontokatoa tai vesistöongelmia. Nämä kolme kriisiä täytyy ratkaista samanaikaisesti. Saara Kankaanrinta KPA Unicon uskoo, että energiantuotanto muuttuu vastuullisemmaksi hajautetuilla energiaratkaisuilla ja tehokkuuden lisäämisellä................... 15 Huawei Technologies & Meltron Ab: Maailman älykkäin valaisin........... 16 Linde: Kaasulla konkreettisia ympäristötekoja....................................................... 18 Energia Myynti Suomi Oy: Joko yrityksesi on liisannut oman tuulivoimalan?................................................................................................................................ 20 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 3

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Landis+Gyr Oy:n pohjoismaiden ja Baltian toimitusjohtaja Sami Kurunsaari ja myyntijohtaja Tommi Österberg. Energiamittausalan edelläkävijä tarjoaa tulevaisuuskestävyyttä kumppaneilleen Tulevaisuuden energiaverkko rakentuu aiempaa hajautuneemmasta ja vaihtelevammasta energiantuotannosta, kun uusiutuvan energian määrä verkossa kasvaa. Kun samalla digitalisoituvassa maailmassa energiantarve kasvaa, vaaditaan verkoilta yhä parempaa tehokkuutta sekä kykyä kulutuksen optimointiin ja kysynnän joustoon. ”S uomi oli edelläkävijä edellisen sukupolven etäluettavissa energiajärjestelmissä – jokaiselta esimerkiksi löytyy kotoa etäluettava sähkömittari. Nyt olemme siirtymässä seuraavan sukupolven ratkaisuihin, joilla tuotetaan lisäarvoa 4 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU niin verkon omistajille kuin loppuasiakkaille erilaisina palveluina”, Landis+Gyr Oy:n toimitusjohtaja Sami Kurunsaari valottaa. 125 vuoden ikään ehtinyt ja Sveitsissä pääkonttoriaan pitävä Landis+Gyr on rakentanut kivijalkansa mittausteknologian osaamiselle, jonka päälle yhtiö on tuonut asiakkaiden liiketoimintaa helpottavia järjestelmiä ja kokonaispalveluita. Niiden avulla Landis+Gyrin ensisijaiset asiakkaat, verkkoyhtiöt, voivat keskittyä olennaiseen eli toimintansa sisältöön ja loppuasiakkaiden palveluiden kehittämiseen. Myyntijohtaja Tommi Österberg lisää, että heidän tavoitteenaan on tuoda asiakkailleen ennen kaikkea näkemystä tulevaisuu- desta: millaiselta yhteiskunta tulee näyttämään ja mitä se tarkoittaa energiayhtiöiden näkökulmasta. ”Me keskustelemme asiakkaidemme kanssa jatkuvasti ja pyrimme ymmärtämään sitä kautta, mihin energia-ala ja heidän liiketoimintansa kehittyy. Suuria T&Kpanostuksiamme ja yritysostoja suunnataan siihen, että laitteemme, järjestelmämme ja palvelumme ovat parasta a-luokkaa myös tulevaisuudessa”, Österberg painottaa. Landis+Gyr konserni huolehtii alansa edelläkävijän asemastaan investoimalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen peräti 9–10 prosenttia globaalista liikevaihdostaan vuosittain ja vahvistamalla osaamistaan

Infrastructure. MAINOSLIITE Vesi –12 % countries across five continents, Landis+Gyr unleashes the true potential of change to transform the world of energy for the better. Landis+Gyr a leading global p ENERGIA JAis YMPÄRISTÖ Landis+Gyr is a leading global provider of integrat- Landis+Gyr combines know-how, cl ed energy management solutio ed energy management solutions for the utility sec- and cutting-edge technology to help tor. Offering one of the broau tor. Offering one of the broadest portfolios, the ize onCompany decentralization generation deliversofinnovative an Company delivers innovative and flexible solutions tion oftoeconomies, digitalization of com uti help utilities solve their to help utilities solve their complex challenges in and better theirGrid customers. Smart serve Metering, Edge Inte Smart Metering, Grid Edge Intelligence and Smart USD 1.7 billion in FY 2019, and 5,800 Infrastructure. Infrastructure. countries across five continents, La CO2epotential of change Jäte kemikaalit leashes the true the world of energy –27 % –26 % –47 % for the better. Jäte –27 % Vesi –12 % CO2e –47 % kemikaalit –26 % 8 500 000 8 500 000 Vesi Ve 8 5 8 500–12000 % –12 T T Jäte Landis+Gyrin kemikaalit tonnia suoriaVesi CO2-päästöjä vähennetty –27 % –26 % –12 % 2 of direct CO emissions reduced älykkäillä etäluettavilla energiamittareilla Vesi –12 % CO2e –47 % through the installed Smart Meter base of direct CO2 emissions reduced through the installed Smart Meter base strategisilla yritysostoilla, joita ovat olleet äskettäin muun muassa sähköautojen latausinfraan ja siihen liittyviin palveluihin sekä kyberturvaan erikoistuneiden yritysten hankinnat. ti. Meillä konsernitason tavoitteena on olla täysin hiilineutraali jo vuonna 2030. Tekemistämme ohjaa esimerkiksi se, että jokaisen Landis+Gyriläisen palkitseminen on sidottu vastuullisuustavoitteiden täyttymiseen”, Kurunsaari kertoo. Landis+Gyrin asemasta toimialansa globaalina johtotähtenä kertoo lukuisat palkinnot, tunnustukset ja sertifioinnit ympäri maailmaa. Näihin lukeutuvat vastuullisuuden EcoVadis-sertifioinnin kultataso, viidesti peräkkäin voitettu Frost & Sullivanin Global AMI Company of the Year -palkinto johtavasta asemasta etäluennassa. Innovatiivisuudesta yritys on saanut Greentech Median Grid Edge -palkinnon ja yhtiö sijoittui Connect Worldin rankkauksessa sadan maailman innovatiivisimman yrityksen joukkoon. At a glance ”Asiakkaillemme tämä tarkoittaa sitä, että he pääsevät osaksi meidän globaalilla tasolla validoituja ja todistetusti edistyksellisiä At a glance käytäntöjä ja johtavien kumppaneiden kanssa tehtävää innovaatioyhteistyötä. Vahva taloudellinen selkärankamme varmistaa sen, että meidän kanssa on turvallista rakentaa pitkäjänteistä, turvallista ja luotettavaa kumppanuutta. Käytännön tasolla tämä nä- kyy myös niin, että globaalista komponenttipulasta huolimatta meidän toimitusprojektimme eivät ole takkuilleet tai pysähtyneet. ”, Kurunsaari ja Österberg summaavat Landis+Gyrin arvolupausta yhteistuumin. In 2019/20, Landis+Gyr w T • Signed up to the UN Global Compact In 2019/20, Landis+Gyr of dire of direct CO reduced 2 emissions • Adopted the Global Reporting Initiative Standards (Core option) through • Signed up to the UN Global Compact Vaikuttavaa vastuullisuutta nopealla aikataululla LANDIS+GYR through the installed Smart Meter base • Made significant headway in the Company’s comprehensive ESG program Landis+Gyr on edelläkävijä myös vastuullisuudessa. Vastuullisuustavoitteet on otettu koko konsernissa tosissaan ja tulokset puhuvat puolestaan. Viimeksi päättyneen tilikauden aikana yritys on sitoutunut mm. YK:n Global Compact -vastuullisuusperiaatteisiin sekä otti käyttöön GRI-viitekehyksen mukaisen yhteiskuntavastuun raportoinnin, joilla yritys tekee läpinäkyväksi sosiaaliseen, ympäristölliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen liittyvää tekemistään. Konkreettisista tuloksista voidaan kertoa esimerkiksi se, että Landis+Gyrin toimittamilla älykkäillä energianmittausjärjestelmillä kyettiin vähentämään peräti kahdeksan miljoonaa tonnia suoria hiilidioksidipäästöjä vuodessa edellisellä tilikaudella. ”Vastuullisuus on merkittävä osa energia-alan murrosta, eikä yksikään alan toimija pääse kiemurtelemaan siitä ir- on 125 vuoden ikään yltänyt energiamittausten • Adopted the Global Reporting Initiative Standards globaali (Core option)johtava teknologia- ja palveluyritys, joka työllistää yli 5000 ihmistä liki 30 maassa. Konsernin liikevaihto oli viimeisimmällä tilikaudella noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiö käyttää vuosittain noin 10 prosenttia liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jonka tuloksena Landis+Gyr on kasvanut korkealuokkaisten mittauslaitteiden ja -järjestelmien valmistajasta asiakkaan tarpeet täyttävien järjestelmien ja kokonaispalveluiden toimittajaksi. • Made significant headway in the Company’s comprehensive ESG program In 2019/20, Landis+Gyr In 2019/20, Land • Signed up to the UN Global Compact 02 • Signed up to the UN G • Adopted the Global R • Adopted the Global Reporting Initiative Standards (Core option 02 • Made significant hea Suomessa yritys on toiminut paikallisesti • Made significant headway in the Company’s comprehensive ESG jo vuodesta 1948 saakka ja työllistää täällä 250 huippuasiantuntijaa. Yhtiön Euroopan tasolla merkittävä tuotekehitysyksikkö sijaitsee Suomessa ja täältä johdetaan yrityksen koko Pohjoismaiden ja Baltian toimintoja. 02 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU At a glance 5

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Talotohtori optimoi kiinteistöjen olosuhteita ja energiankulutusta tehokkaasti mutta vastuullisesti Talotohtori 2.0 -kiinteistöhallintaohjelmiston avulla ylläpidetään kiinteistöjen hyvinvointia ja päästään energiankulutuksen säästötavoitteisiin. M arkkinat tavoittelevat hiilineutraaliutta ja kestävää rakentamista, johon nopeasti kehittyvä tekniikka pyrkii vastaamaan. Enää ei tarvitse lähteä paikan päälle katsomaan olosuhteita, vaan ne pystytään tarkistamaan etänä ja reaaliaikaisesti. Talotohtorin avulla myös vanhempiin järjestelmiin saadaan älykkäitä ja nykyaikaisempia ominaisuuksia. Talotohtori-alustan avulla optimoidaan suurienkin kiinteistömäärien energiankulutusta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Alustalla pystytään vaikuttamaan koko kiinteistöalan vastuullisuuteen, kun kiinteistöjä johdetaan tiedolla. Talotohtorin muokattavissa oleva käyttöliittymä tarjoaa helppokäyttöisen ja informatiivisen näkymän talotekniseen dataan, joka kannustaa tehokkuuteen ja säästämiseen. Yhteen järjestelmään voidaan jakaa käyttöoikeuksia eri tarpeiden mukaan esimerkiksi kiinteistönomistajalle, huoltoyhtiölle ja vuokralaiselle. Kiinteistöjen talotekniikan palveluita voidaan seurata, ohjata ja raportoida reaaliajassa. Talotohtori 2.0 on mahdollistanut muun muassa ongelmaratkaisun kuntaorganisaatioille energiatehokkuuteen ja talotekniikan hallintaan liittyen. Paikalliset energiayhtiöt yhdessä kuntien tilapalvelujen kanssa ovat hyötyneet älykkäämmin ohjatun kaukolämmön tuloksista. Enermix Oy:n toimitusjohtaja Sami Vatanen. 6 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ”Kun dataa on saatavilla koko kiinteistökannan eri kiinteistöistä, voidaan helposti vertailla saman tyyppisiä kiinteistöjä keskenään ja nähdä, mitkä kiinteistöt voivat hyvin ja missä on parannuskohteita”, Talotohtori-palvelun takana olevan Enermix Oy:n toimitusjohtaja Sami Vatanen kertoo. ”Käyttöliittymä osoittaa eri indeksilukuja, joita ihminen ei muutoin kykenisi reaaliajassa muodostamaan. Kun olosuhdeindeksiä käytetään yhtenä kiinteistöhallinnan mittareista ja sille asetetaan raja-arvot, niin vähemmänkin tekninen henkilö voi arvioida kiinteistön kuntoa. Indeksilukua voidaan painottaa tilan käyttötarpeen mukaan, esimerkiksi varastohallikohteessa kannattaa painottaa eri suureita, kuin päiväkodeissa tai hoivatiloissa.” ”Talotohtori 2.0 -palvelun avulla asiakas ei pelkästään saa parempia olosuhteita ja energiasäästöjä, vaan myös ylläpito- ja huoltokustannuksiin voidaan ohjelmiston avulla vaikuttaa. Kun järjestelmä osaa varoittaa etukäteen poikkeamista, niin huoltotöitä voidaan ennakoida, ja näin asiakasta laskutetaan vain tarpeenmukaisista huoltokäynneistä. Läpinäkyvyys kiinteistöihin tarjoaa kiinteistöhuollolle ja isännöitsijälle työkalun tehokkaampaan huoltoresurssien hallintaan. Käyttöliittymän avulla pystytään suorittamaan etänä suuri osa vianselvityksistä ja säätötoiminnoista.”

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Energiansäästöraportista nähdään esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen väheneminen. Sisäilmajohtamiseen hankitut palvelut tuovat energiatehokkuuteen välillisiä hyötyjä, kun talotekniikan häiriötilanteet ratkeavat. Talotohtori 2.0 -palvelu edistää dataohjautuvaa työskentelyä kiinteistöalalla. Seuraamalla kulutusta ja olosuhteita jatkuvasti kiinteistöissä voidaan tehdä tarvittavia muutoksia. Muutokset on mahdollista tehdä halutuille kiinteistöille iästä ja laitemerkistä riippumatta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vähäisessä käytössä olevia rakennuksia ei lämmitetä turhaan vaan ainoastaan käytön mukaan älykkäästi huomioiden olosuhdedata ja sääennuste. Resursseja energiankulutuksessa saadaan näin käytettyä tehokkaammin ja säästöistä hyötyvät niin palveluntarjoajat kuin loppukäyttäjätkin. Kiinteistöalalla tiedolla johtamisen investoinnit ovat valtavassa kasvussa. Kerättyä dataa seuraamalla on mahdollista reagoida nopeammin ja suorittaa vain tarpeelliset huoltotyöt. Lisäksi voidaan ennaltaehkäistä suurempia ongelmia, ja käyttöasteen perusteella voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä tai tilamuutoksia. Loppukäyttäjälle toiminta on läpinäkyvämpää. w Esimerkki mobiilisovelluksen käyttöliittymästä. Johda kiinteistöjäsi tiedolla – vastuullisesti ja tehokkaasti. Me autamme, ota yhteyttä! Raimo Kivinen, myyntipäällikkö +358 44 776 4078 | raimo.kivinen@enermix.fi www.talotohtori.fi ”Hyödyntäen kiinteistöissä olevat nykyiset mittaukset ja täydentämällä niitä, nykyaikaisilla IoTsensoreilla saadaan olosuhteista ja talotekniikan toiminnasta kattava kuva. Sensoreiden tekniikan kehittyessä myös hinta on pudonnut todella alhaiselle tasolle. Ne tarjoavat mahdollisuuden mitata myös uusia suureita, kuten sisäilman haitta-aineita, läsnäoloa ja valaistusta. Aiemmin kiinteistöjä on ajettu puutteellisen tiedon perusteella eli tuuliajolla”, tarkentaa Enermixin myyntipäällikkö Raimo Kivinen. ”Riittävästi mittauksia laajentamalla voidaan päätellä jopa aiemmin vaikeasti mitattavissa olevia ongelmia, esimerkiksi ilmanvaihdossa. Ilmanvaihdon määrä vaikuttaa oleellisesti ongelmien syntymiseen. Se on taustalla lähes aina, kun tutkitaan sisäilmaongelmia ja poikkeuksellista energiankulutusta”, Kivinen jatkaa. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 7

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Suomen Sokerin tuotantolaitoksella Kirkkonummella on lopetettu kivihiilen käyttö ja siirrytty käyttämään maakaasua. Samalla myös kivihiilen laivakuljetukset satamaan loppuvat, kun maakaasu kulkee tehtaalle putkea pitkin. Jatkossa kaasuinfra mahdollistaisi myös biokaasun käytön. hitetään kaasuinfraa, luodaan liiketoimintaedellytyksiä myös biokaasulle.” Winquist seuraa tätä kehitystä tyytyväisenä. ”Jo Sipilän hallituksen aikaan asetettiin tavoitteeksi saada 50 % lannasta kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. Ehkä vihdoin tähän tavoitteeseen pääseminen on realistista. Maataloudessa lantojen käsittely keskitetyissä laitoksissa mahdollistaisi myös kierrätysravinnetuotteiden valmistuksen ja sitä kautta ravinteiden kuljettamisen pois alueellisista lantakeskittymistä. Näin myös Itämeri kiittäisi.” w Biokaasu osana kestävää energiamurrosta R Kestävä ruokaketju edellyttää luotettavaa tietoa ympäristövaikutuksista ja hiilijalanjäljestä Fossiilisista polttoaineista ollaan luopumassa vauhdilla, mutta maakaasu on toistaiseksi saamassa vihreän statuksen siirtymäkauden polttoaineena. Samalla myös kiinnostus uusiutuvaa biokaasua kohtaan lisääntyy. Biokaasusta jalostetulla biometaanilla voidaan suoraan korvata maakaasua sekä liikenteen polttoaineena että teollisuudessa. B iokaasun tuotanto yhdistää monta asiaa. ”Biokaasuprosessilla voidaan tuottaa resurssitehokkaasti energiaa monista jäte- ja sivuvirroista, saada ravinteet talteen ja vähentää ilmastopäästöjä. Lopputuote sekin on monikäyttöinen. Biokaasusta voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä sekä jalostaa biometaania, jota puolestaan voidaan käyttää liikenteen polttoaineena ja teollisuudessa korvaamassa maakaasua”, kertoo Luonnonvarakeskus Luken tutkimuspäällikkö Erika Winquist. Toistaiseksi biokaasun tuotanto on ollut koko 2010-luvun vain maltillisessa kasvussa jääden edelleen alle yhteen TWh:iin vuodessa, vaikka yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti Suomessa olisi yli 10 TWh. ”Syinä ovat 8 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU varmasti olleet toisaalta biokaasulaitosten korkeat investointihinnat ja toisaalta verrattain matala sähkön hinta. Ajat ovat kuitenkin muuttumassa. Alkutalvesta on nähty sekä ennätyksellisen korkeita sähkön että bensan hintoja. Moni maanviljelijä miettii nyt biokaasulaitosinvestointia, ja olemassa olevat biokaasulaitokset puolestaan biokaasun jalostamista biometaaniksi ja myyntiä liikenteen polttoaineena”, Winquist jatkaa. Biokaasun tuotantoa tukee myös maakaasun käyttö. EU:n tavoitteena on vähentää 55 prosenttia kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. ”Tätä tavoitetta kohti mennessä on hyvä olla välivaiheen ratkaisuja, jollaiseksi maakaasu on nousemassa. Samalla, kun ke- uokaketjun elinkaariarviointia ja hii- lijalanjälkiä käytetään toimitusketjujen päästövähennyskohteiden arviointiin, SBT-tavoitteiden (Science Based Targets) seurantaan, elintarvike- ja ympäristöpoliittisessa päätöksenteossa sekä kuluttajaviestinnässä. Hiilijalanjälkilaskennan on oltava luotettavaa ja tulosten vertailukelpoisia, jotta ruokaketjun toiminta ohjautuu ilmastokestävään suuntaan ja aidot ilmastovalinnat ovat mahdollisia. Luonnonvarakeskuksessa kehitämme ja yhdenmukaistamme ruokatuotteiden tiedepohjaista ympäristöjalanjälkilaskentaa. Laskemme asiakkaillemme ruokatuotteiden, -annosten ja –pakkausten arvoketjujen hiili- ja vesijalanjälkiä sekä rehevöitymisvaikutuksia ja GHGprotokollan mukaisia hiilijalanjälkiä. Tutustu palveluihimme: www.luke.fi/asiantuntijapalvelut/lca/ Lisätietoja: Juha-Matti Katajajuuri, asiakaspäällikkö, erikoistutkija, puh. +358295326219 juha-matti.katajajuuri@luke.fi

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Kuka voittaa, kun lämmöntuotanto hajautetaan? Perinteisesti kaukolämpöä on tuotettu isoissa laitoksissa fossiilisia polttoaineita polttamalla. Uudet ratkaisut mahdollistavat hiilineutraalin lämmöntuotannon pienemmissä yksiköissä – esimerkiksi ruokakaupoissa. K aupat, varastot, jäähallit… monissa kiinteistöissä tarvitaan paljon jäähdytystä. Aina kun jäähdytetään, syntyy myös lämpöä. 

Useimmissa kiinteistöissä tämä lauhdelämpö karkaa taivaille. Se voidaan kuitenkin ottaa talteen. Uusilla ratkaisuilla lauhdelämpöä voidaan hyödyntää paitsi kiinteistön omien lämmitystarpeiden täyttämiseen myös luovuttaa kaukolämpöverkkoon. Oululainen yhteistyö osoittaa ratkaisun toimivuuden Oulun Ritaharjuun valmistuvassa S-marketissa on Osuuskauppa Arinan, Oulun Energian ja Caverionin yhteistyönä kehittämä innovatiivinen energiajärjestelmä, joka tuottaa päästötöntä energiaa Oulun Energian kaukolämpöverkkoon. S-Marketin energiajärjestelmä perustuu kiinteistön CO2-kylmäjärjestelmään sekä korkealämpöpumppuihin, jotka hyödyntävät energialähteenään kaupan hukkaenergiaa ja kaukolämmön paluuvirtausta. Kaupassa sijaitseva lämpöpumppu madaltaa kaukolämpöverkon paluulämpötilaa, mikä kasvattaa voimalaitoksen savukaasupesureista saatavaa päästöttömän ilmaisenergian määrää. Järjestelmää ohjaa Caverionin älykäs automaatiojärjestelmä, joka on integroitu sekä rakennuksen että kaukolämpötuotannon ohjausjärjestelmiin. Laskelmien mukaan Ritaharjun S-marketin energiajärjestelmä vähentää päästöjä yli 500 tonnilla, mikä vastaa noin 170 omakotitalon lämmityksessä syntyviä päästöjä. Suomessa on Ritaharjun S-marketia vastaavan tai suuremman kokoluokan kauppoja noin 1000, joten potentiaali on valtava.

 × 170 Yhdestä kaupasta päästötön lämmitys 170 omakotitalolle. Yhteiskunnallisesti merkittävä uudistus

 Innovatiivinen energiaratkaisu, joissa energiavirtoja ohjataan tarkoituksenmukaisesti kiinteistön sisällä ja kiinteistöjen kesken, edistää päästöttömän energian tuotantoa ja energiajärjestelmän tehokkuutta. Kokonaisenergiankulutus laskee, kun kiertotalouteen perustuvat toimintamallit auttavat tehostamaan energiajärjestelmiä ja vähentämään päästöjä. Kauppojen jäähdytysjärjestelmien lauhdelämpö voidaan nyt valjastaa kaukolämpöverkkoon päästöttömän energian lähteeksi. Innovaatiolla on iso yhteiskunnallinen merkitys hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. ”Ratkaisun avulla kaupan toimiala voi kompensoida päästöjään paikallisella puhtaan energian tuotannolla. Innovatiivinen energiaratkaisu hyödyttää koko suomalaista yhteiskuntaa. Kaikki voittavat: kustannustehokas ja hiilineutraali hajautettu lämmöntuotanto palvelee niin kiinteistönomistajia kuin kaukolämpöyhtiötäkin”, tiivistää Caverionin energiaja jäähdytysasiantuntija Antti Hänninen. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 9

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE STEK lisää ymmärrystä sähkön yhä kasvavasta roolista energiamurroksessa STEK on yleishyödyllinen ja yksityinen yhdistys, jonka tehtävänä on perinteisesti ollut edistää sähkön turvallista ja luotettavaa käyttöä. Nykypäivänä STEK toimii yhä enemmän energiatehokkuuden lisäämisen ja päästöttömän energian puolestapuhujana. S TEKin perustehtävänä on toimia sähkön turvallisen ja luotettavan käytön, energiatehokkuuden sekä älykkään sähkön hyödyntämisen edistäjänä. Viime aikoina yhdistyksen tehtävät liittyvät yhä enemmän energiamurrokseen ja kestävään kehitykseen. - Pyrimme lisäämään tietoisuutta sähkön roolista energiamurroksessa, tuomaan esille faktoja ja tekemään tietoa ymmärrettäväksi. Haluamme tuoda keskusteluun positiivista näkökulmaa ja nostaa esille sen, miten jokainen voi omassa elämässään tai yhteisönsä jäsenenä tehdä hyviä päätöksiä, kertoo toimitusjohtaja Timo Kekkonen. 10 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU STEK tavoittaa eri-ikäisiä yleisöjä aina esikouluasteelta lähtien. Tärkeässä osassa toimintaa on yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö. Taloudellisista resursseista merkittävä osa käytetään alan tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen. Yhdistys haluaa myös saada nuoret kiinnostumaan työmahdollisuuksista ja varmistaa että, alalla on jatkossa asiantuntevia osaajia. - Esimerkiksi Näkymätön Voima -kampanjamme kertoo nuorille koululaisille mitä sähkö- ja energia-ala tarjoavat tulevaisuuden työpaikkana, Kekkonen mainitsee Sähköllä ratkaiseva rooli meneillään olevassa muutoksessa Kekkonen muistuttaa, että ilman sähköä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ei ole mahdollista. Päästöttömiin energianlähteisiin siirtyminen tuo mukanaan laajasti erilaisia muutoksia. - Uusiutuvissa energianlähteissä esimerkiksi sääolosuhteet vaikuttavat suo- raan energian tuotantoon. Myös kuluttajien on hyvä olla tietoisia siitä, mitä on luvassa, Kekkonen toteaa. Tänä vuonna STEK saa valmiiksi hankkeen, joka valottaa päästötöntä sähköntuotantoa helposti sisäistettävässä ja kiinnostavassa muodossa. - YouTubessa julkaistava viihteellinen dokumenttisarja Linnanahteen Energiamurros esittelee Akin johdolla sähköntuotantotapoja kiinnostavalla ja positiivisella tavalla, Kekkonen kertoo. STEK toimii etupäässä yhteistyössä kumppaniensa kanssa ja hyödyntää heidän osaamista ja verkostoja. Kekkonen uskoo, että jatkossa yhteistyötä vahvistetaan entisestään. - Oma organisaatiomme on kevyt, ja haluammekin vahvistaa asemaamme yhteistyötahojen kanssa sekä etsiä uusia. Yhdistyksenä meillä on vähän rajoituksia, joten mielellämme kokeilemme rohkeitakin ideoita, hän summaa. w STEK • jäsenkunta muodostuu muista yhdistyksistä • toiminta rahoitetaan varallisuuden tuotolla • vuosittainen budjetti noin 2,5 miljoonaa • tavoittaa yleisöjä esikoululaisista opiskelijoiden kautta laajaan kuluttajakuntaan

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Kannettavanamme on ennennäkemätön ilmastoja luontovelka ja sen selättämisessä voimme onnistua vain yhdessä Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen Kuva: EUEW Ratkaisuja on – onko rohkeutta muuttua? Energia- ja ympäristöhaasteiden ratkaisun avain on sähkö. Samalla se on veturi uudelle, kestävämpien ratkaisujen taloudelle. I rtautuminen fossiilisista ja päästöttömämmin tuotettu sähkö siirtää energiankäyttöä reilusti ympäristömyötäisemmäksi. Sähkön säästö ei merkitse paluuta pimeään ja palelemiseen. Päinvastoin: valittavissa on energian käyttöä ohjaava kiinteistöautomaatio, joka tuo hyötyjä toimintaan ja turvaa ja mukavuutta elämään. Näin rakennusten valon, lämmön ja sähkön käytön tehostaminen vähentää hukkaa ja tuhlausta, mistä hyötyvät teollisuus, kunnat ja koditkin. ”Kiinteistöautomaation avulla sähkön säästö ei merkitse paluuta pimeään ja paleluun.” Hiilinegatiivisen ja luontopositiivisen Suomen rakentaminen viitoittaa suomalaisten yritysten tulevaisuuden mahdollisuuksien ja menestyksen suunnan. Globaalit puhtaiden ratkaisujen markkinat kasvavat huimaa vauhtia ja niille meillä suomalaisilla on paljon annettavaa. O lemme tällä hallituskaudella halunneet luoda kestävän Suomen rakentamiselle selkeät suuntaviivat, jotka auttavat myös yrityksiä suunnittelemaan pitkän aikavälin toimintaansa. Tällaisia ovat esimerkiksi tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja ennennäkemättömät panostukset suomalaisen luonnon suojeluun, ennallistamiseen ja kunnostamiseen. Saimme juuri OECD:ltä kiitosta näistä tavoitteista. Suunta ilmasto- ja ympäristöpolitiikassamme on ollut oikea. Tavoitteet eivät kuitenkaan vielä riitä, vaan meidän on myös tehtävä niistä totta. Tarvitsemme konkreettisia ja tehokkaita toimia, jotka varmistavat, että pysymme oikealla uralla kohti hiilinegatiivista ja luontopositiivista Suomea. Käynnissä onkin tärkeitä, vielä tänä vuonna valmistuvia uudistuksia kuten ilmastolaki, luonnonsuojelulaki, kaivoslaki ja kaavoitus- ja rakentamislaki. Emma Kari Ympäristö- ja ilmastoministeri ”Panostukset latausverkostoon ja puhtaampiin ajoneuvoihin hyödyttävät pitkävaikutteisesti koko yhteiskuntaa.” Liikenteen sähköistyminen yhdistää energia- ja ympäristöhyödyt globaalisti kasvaviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Panostukset latausverkostoon ja puhtaampiin ajoneuvoihin hyödyttävät pitkävaikutteisesti koko yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen torjunta jää vajaaksi ilman kuljetusten ja liikenteen uutta energiavaihdetta. Ratkaisuja on. Kysy 96 jäsenyritykseltämme www.stkliitto.fi ja ryhdytään töihin! Sallamaari Muhonen toimitusjohtaja Sähköteknisen kaupan liitto ry CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 11

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE KONEen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen olivat perustamassa CLC:tä Munkkiniemen kartanossa keväällä 2014. Fortumin ja Espoon kaupungin syvämaalämpöhanke sai alkunsa CLC:n kokouksessa. Teemaryhmiä on 15: energiasta kiertotalouteen ja maataloudesta finanssiin. CLC on jäseniensä VTT:n, LUT-yliopiston ja useiden yritysten kanssa kehittänyt myös hiilikädenjälkikonseptin. Hiilikädenjälki Kotimainen ilmastoverkosto Euroopan suurimmaksi Ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalitionin päätavoitteena on nopeuttaa ilmastonmuutosta torjuvien investointien, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä C limate Leadership Coalition eli CLC tekee politiikkaehdotuksia julkiselle sektorille: EU:lle, Suomen hallitukselle, kaupungeille ja kunnille. Ehdotusten tavoitteena on saada aikaan pitkäjänteisiä päätöksiä, joilla luodaan edellytyksiä taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle. Yhdistyksen perustivat vuonna 2014 Caverion, Fortum, KONE, Neste, Outotec, Sitra ja St1. Perustamiseen johtaneen kokouksen kutsui koolle KONEen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin. Seitsemässä vuodessa Climate Leadership Coalition on kasvanut jäsenmäärältään Euroopan suurimmaksi ilmasto-businessverkostoksi. CLC:llä on nyt 89 organisaatiojäsentä: yrityksiä, yliopistoja, 12 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU etujärjestöjä, kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia. CLC:n jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 530 000 ihmistä ja CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo on noin 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:llä on myös 54 vaikutusvaltaista henkilöjäsentä. ”CLC on menestystarina. Kun perustimme yhdistyksen kukaan ei aavistanut, kuinka suuren suosion yhdistys saa ja miten merkittäviä tuloksia saamme aikaan jo alkuvuosina. Tämä osoittaa kuinka tärkeänä yritysten johto ilmastonmuutosta pitää. Vuosi vuodelta ymmärretään paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja myös ilmastotransformaation luomat valtavat liiketoimintamahdollisuudet”, toteaa Antti Herlin. CLC pyörittää jäsenilleen säännöllisiä teemaryhmäkokouksia. Ryhmät päättävät itse vuosittain mihin aiheisiin haluavat keskittyä ja pohtivat muun muassa uusia liiketoimintaratkaisuja sekä parhaita käytäntöjä. Ryhmissä on myös ideoitu ja suunniteltu käytännön projekteja. Esimerkiksi ST1:n, kertoo tuotteen positiiviseen ilmastovaikutukseen, kun vähäpäästöisellä ratkaisulla korvataan suuripäästöisempi ratkaisu. CLC:n ilmastopolitiikkaehdotukset kohdistuvat pääosin EU:lle. CLC teki yhteistyössä pohjoismaisten kumppaniensa kanssa aloitteen EU:n ilmastotavoitteiden selkeyttämisestä. CLC laati myös oman ehdotuksensa ilmastoratkaisujen systemaattisemmasta mallista, jonka keskeisiä elementtejä olivat tavoitteiden selkeyttäminen hiilibudjetin avulla, laajennettu ja tehostettu päästökauppa sekä sitä tukevat mekanismit. ”EU:n politiikkaehdotukset sisältävät useita edistämiämme asioita ja keinoja. Hiilibudjetti on nyt osa EU:n ilmastolakia ja Euroopan komission Fit for 55 -paketin merkittävin osio on ehdotus päästökaupan laajentamisesta. On hienoa, että tärkeinä pitämämme seikat etenevät EU:ssa ja olemme saaneet niille liike-elämän laajan kannatuksen”, sanoo CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen. CLC oli aloitteentekijänä myös laajassa kansainvälisessä Call on Carbon -hankkeessa, jonka tavoitteena on osoittaa globaalin yritysmaailman tuki vaikuttavalle hiilen hinnoittelulle. Puhtaisiin ratkaisuihin pitäisi investoida globaalisti 3-5 kertaa nykyistä enemmän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jos yritykset eivät voi ennakoida hiilidioksidin hintaa, se vaikeuttaa ja hidastaa investointeja. ”Kannustan kaikkia hiiilijalanjälkeään pienentäviä tai ilmastoratkaisuja kehittäviä yrityksiä ja organisaatiota perehtymään toimintaamme. Yhdessä voimme tehdä enemmän”, sanoo Antti Herlin. w

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Kingspanin ympäristövastuu kattaa sekä konkreettisen energiansäästön että globaalin kestävyyden Eristevalmistaja Kingspan lähestyy vastuullisuutta laajasti, sekä tuotevalikoiman että koko konsernin kattavien ympäristötavoitteiden kautta. Yrityksen kestävyysohjelma Planet Passionate aloitettiin vuonna 2019, seuraavan kymmenen vuoden aikana on tarkoitus luoda merkittäviä muutoksia. R akennusmateriaalien valmistuksen päästöt sekä käytönaikainen energiankulutus ovat avainasemassa rakentamisen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Keskustelu näiden aihealueiden ympärillä on tällä hetkellä erityisen aktiivista Suomen markkinassa, jossa lämmöneristysmääräykset ovat tiukat, ilmasto-olosuhteet haastavia ja kansalliset hiilitavoitteet kunnianhimoisia. Eristeratkaisujen edelläkävijänä tunnettu Kingspan toimiikin yhdistelmällä, jossa toisaalta tuotteet tuovat konkreettista energiatehokkuutta asiakkaille, mutta myös oma tuotanto on mahdollisimman ympäristöystävällistä. Yritys sitoutui jo vuonna 2011 korvaamaan 100 % toiminnallisesta energiankäytöstä uusiutuvalla energialla niin, että kaikki 140 tehdasta ovat täysin hiilineutraaleja. Tämä tarkoittaa, että eristyslevyt valmistetaan hiilineutraalisti ja siten Kingspan-eristeet ovat kestävän kehityksen mukainen valinta. Vuonna 2019 konserni aloitti laajan, kymmenvuotisen kestävyysohjelman Planet Passionaten, joka pyrkii muun muassa hiilineutraaliusstatuksen ylläpitämiseen, hiilineutraaliuden kehittämiseen alihankkijoiden osalta, kaatopaikkajätteen vähentämiseen sekä sadevesikeräyksen hyödyntämiseen. Kestävyysohjelma ohjaa myös Suomen toimintaa Planet Passionaten määrittelemät toimintatavat ohjaavat myös yrityksen Suomen organisaatiota. Kingspanin vuonna 2015 hankkima Kankaanpään tehdas valmistaa polyuretaanieristettä hyödyntäen hiilineutraalia vesisähköä. Tuotantolaitos lämpenee kaukolämmöllä ja tulevaisuudessa tarkoituksena on tuottaa myös aurinkosähköä. Konsernin kansainvälisen kestävyysohjelman yhtenä tavoitteena on hyödyntää vuoteen 2025 mennessä miljardi PETpulloa polyolin, eli polyuretaanin raakaaineen valmistukseen. Myös Kankaanpään tuotantolaitoksella panostetaankin kierrätystavoitteiden saavuttamiseen. w Lue lisää QR-koodilla: LIFECYCLE ON KINGSPANIN UUSI KIERTOTALOUSKEHYSOHJELMA • Ohjelma aloitettiin tänä vuonna ja se tukee Planet Passionate -ohjelman tavoitteita • Pyrkii ratkaisemaan rakennetun ympäristön merkittävää luonnonvarojen kulutusta • Edistää kiertotaloutta kaikissa prosessin vaiheissa: suunnittelussa, materiaalien käytössä, tehdasprosesseissa, elinkaaren hallinnassa ja kierrätyksessä CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 13

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE asettamisen takana olivat erityisesti halu toimia esimerkkinä toimialalle sekä asiakkaiden tavoitteiden tukeminen. - Asia on voimakkaasti esillä asiakkaillamme. Heiltä pyydetään tietoa valmistuksen CO2-päästöistä ja avullamme he voivat osoittaa, että prosesseissa käytetyt koneet ovat hiilineutraaleja, Erkkola kertoo. Hiilineutraaliuden saavuttaminen on vaatinut toiminnan arvioimista monella osa-alueella. Kaikissa yrityksen tehtaissa käytetty energia saadaan nyt uusiutuvista DMG MORI haluaa olla keihäänkärkeä sekä omalla liiketoiminta-alueellaan että vastuullisuudessa DMG Mori on saksalaisjapanilainen konepajateollisuudelle työstökoneita ja muita teknologisia ratkaisuja sekä ohjelmistoja tarjoava yritys. DMG MORIn halu toimia etujoukoissa näkyy esimerkiksi vuoden 2021 alussa tehdyssä merkittävässä muutoksessa, jossa koko tuotanto saatettiin hiilineutraaliksi. D MG MORI on syntynyt kahden, hyvin pitkään toimineen laitevalmistajan yhdistymisestä. Yrityksen historia on konepajateollisuuden työstökoneissa, mutta tämä päivänä tarjoomaan kuuluu myös muita teknologisia ratkaisuja ja ohjelmistoja, joilla voidaan tehostaa ja seurata tuotantoa entistä paremmin. - Pyrimme olemaan uusien teknisten ratkaisujen luomisessa etujoukoissa, kuvailee DMG MORI Finlandin toimitusjohtaja Lauri Erkkola. Yritys on esimerkiksi ollut ensimmäisten joukossa luomassa hybridikoneita, joilla voidaan sekä poistaa materiaalia, että tulostaa sitä. Myös industry 4.0 -digitalisaatioon vastaavaa CELOS-ohjelmistoalustaa DMG Mori on ollut luomassa ensimmäisenä. 14 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Yritys toimii hiilineutraaliuden esimerkkinä DMG MORIn koko tuotanto muuttui hiilineutraaliksi tammikuussa 2021. Tavoitteen lähteistä, myös materiaalin kierrätykseen ja tehokkaaseen käyttöön panostetaan. Koko toimitusketjulta edellytetään panostusta päästöjen minimoimiseen. - Meillä on markkinoiden laajin portfolio laitteita, mutta laitteemme pyritään suunnittelemaan käytettäväksi energiatehokkailla komponenteilla sekä modulaarisiksi niin, että ne voidaan valmistaa samoja komponentteja käyttämällä. Tämä laskee sekä logistiikkakustannuksia että päästöjä, Erkkola esittelee. Erkkola uskoo, että ympäristötietoisuuden jatkaessa kasvuaan yrityksen tekemä muutos osoittautuu yhä tärkeämmäksi. - Se, että olemme huomioineet hiilipäästöt jo nyt, toimii vahvasti mielikuvaamme rakentavana asiana. Samalla varmistamme, että rakennamme asiakkaillemme kestävää ratkaisua tulevaisuutta varten, hän summaa. w

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE KPA Unicon uskoo, että energiantuotanto muuttuu vastuullisemmaksi hajautetuilla energiaratkaisuilla ja tehokkuuden lisäämisellä Kuluttajakentän muutos näkyy teollisuudessa Puhtaan energian ratkaisuihin keskittyvä KPA Unicon pyrkii etsimään parhaita vaihtoehtoja, joilla taataan sekä puhtaampi energiantuotanto että toimitusvarmuus. K PA Unicon kehittää ratkaisuja, joilla energiantuotantoa muutetaan kestävämpään suuntaan. Tällä hetkellä yritys keskittyy erityisesti kierrätyspolttoaineiden tehokkaan käytön sekä hajautetun energiantuotannon aihealueisiin. - Keskiössä on se, miten voimme käyttää polttoon tehokkaasti niitä jakeita, joita ei voida kohtuullisella hinnalla jalostaa muuhun. Toisena suurena muutoksena on siirtymä keskitetyistä energiaratkaisuista hajautettuihin, lähemmäksi loppukäyttäjiä. Tällä voidaan lyhentää polttoaineen siirtomatkoja ja tehdä energiasta myös edullisempaa, kertoo KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen. KPA Uniconilla nähdään, että energiantuotannon koko ketjun tulee olla vastuullinen aina raaka-aineen hankinnasta loppukäyttäjään saakka. Tärkeä osa tätä on toimitusvarmuuden ja hintojen ennustettavuuden varmistaminen. Tämä on korostunut erityisesti nyt, kun sähkön hinta on noussut nopeasti. - Enää ei voida hakea ainoastaan yhtä energiaratkaisua. Tulevaisuudessa tarvitaan useita keinoja tuottaa energiaa, jotta tuotanto on toimintavarmaa ja ennustettavaa kustannusten puolesta. Tällä varmistetaan myös se, että energiaan liittyvät investoinnit ovat mahdollisia ja tapahtuvat ajoissa, Kovanen kuvailee. Hajautetuilla ratkaisuilla voidaan myös hyödyntää tehokkaammin paikallisia elinkeinoja, työllistää ja tuoda sen kautta hyvinvointia. Sekin nähdään KPA Uniconilla osaksi kestävää kehitystä. Kuluttajien vaatimukset ympäristövastuun osalta ohjaavat voimakkaasti myös teollisuuden muuntumistarvetta. - Ne teollisuudenalat, joilla on suurimmat päästöt ja toisaalta iso paine vastata asiakkaiden toiveisiin, kuten vaikkapa elintarvike- tai terästeollisuus, ovat nyt muutoksen edessä, Kovanen esittelee. Tällä hetkellä yritys toimittaa esimerkiksi Danonelle Uuteen-Seelantiin energiantuotantolaitosta, joka toimii yhtenä tekijänä heidän omille asiakkailleen antamissaan hiilitavoitteissa. KPA Unicon haluaa vaikuttaa pitkällä tähtäimellä fossiilisten päästöjen laskemiseen. Kovanen haluaa kuitenkin muistuttaa, että muutoksia saadaan aikaan myös tässä hetkessä hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa. - Hiukkaspäästöjen pieneneminen parantaa ilmanlaatua ja elinajanodotetta. Näemmekin, että vaikutamme kolmella tasolla, joista ensimmäinen on ilmastonmuutoksen torjunta, toinen kestävän kehityksen luominen, ja kolmas konkreettisesti elämänlaatua parantava, hän summaa. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 15

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ 16 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Maailman älykkäin valaisin Jos suomalaisen valaisinosaamisen yhdistäisi viimeisimpään teknologiaan, tuloksena voisi olla maailman älykkäin katuvalaisin. Sellaista koekäytetään parhaillaan Meltronin ja Huawein yhteistyönä Suomessa. ”K atu- ja pihavalojen suhteen on ihan hirveästi kehitettävää”, Meltron Oy:n senior adviser Ville Sistonen puuskahtaa haastattelun aluksi. Suomessa on yhä käytössä satoja tuhansia vanhoja katuvaloja, jotka imevät energiaa kuin Kukkolankoski vettä. ”Valot voitaisiin vaihtaa ledeiksi ja suunnata paremmin. Näin katuvalojen väliin ei jää vaarallisia mustia alueita”, Sistonen sanoo. Meltronilla tämä tajuttiin jo kymmenkunta vuotta sitten. Alettiin kehittää aivan uudenlaista valaisinta, joka sopisi myös teollisuuskiinteistöjen pihoille. Poikkeuksellinen investointi Meltronin optinen suunnittelu oli korkealaatuista koko maailmankin tasolla. Meltronin avainhenkilöiden kehittämä optinen teknologia sopi puhelimiin ja tabletteihin niin hyvin, että Amazon. com osti sen. Nykyään tätä keksintöä käytetään maailman myydyimpien ekirjojen lukupäätteissä. ”Yrityskaupasta saaduilla tuloilla pystyttiin satsaamaan katuvalaisimien tuotekehitykseen harvinaisen paljon. Suomessa tehtiin vuosien ja miljoonien eurojen kehitystyö”, Sistonen kertoo. Tuloksena syntyi Meltron RS. Yhden perinteisen spotin sijaan siinä on siivekkeet, kaksi valonlähdettä kummal- lakin puolella ja neljä ohjattavaa kanavaa. RS valaisi tehokkaammin juuri sinne, minne piti. Kunkin kanavan valon määrää voi säätää erikseen. Energiaa säästyi. Keskelle valaisinta suunnittelijat jättivät tyhjän tilan. Se ei ollut sattumaa. Se oli paikka, joka voisi tuoda älyn valoon. Kansainvälistä huippua Huawei Technologies on yksi maailman suurimmista informaatio- ja viestintäteknologian yrityksistä. Pelkästään älykaupunkien osalta se on mukana yli 160 projektissa ympäri maailmaa. ”Panostamme älykaupunkeihin hyvin paljon keinoinamme digitalisaatio ja kestävä kehitys. OECD arvioi kaupunkien energiankulutuksen kasvavan vuoteen 2030 mennessä jopa 60 prosenttia. Kehittyneimmissä kaupungeissa infrastruktuurin ja rakennuksien valaistus ja lämmitys ovat isoimpia energiankuluttajia. Energiaa on yksinkertaisesti opittava hyödyntämään paremmin”, Huawein yritysliiketoiminnasta vastaava maajohtaja Ira Keskitalo kertoo. Huaweilla älykaupunkiekosysteemeineen oli ratkaisu Meltronin valaisimen tyhjään kohtaan – itse asiassa lukuisia ratkaisuja. Siihen voisi asentaa erilaisia sensoreita tai kameroita. Valaisin voisi niiden avulla tuottaa reaaliaikaista tietoa esimerkiksi säästä ja liikenteen määrästä. Valon voi- makkuutta voisi säätää sen mukaan, kuinka hämärää tai sumuista on. ”Urheilukenttiä ei tarvitsisi valaista turhaan, vaan valaistusta voitaisiin säätää käyttäjistä ja ympäristöstä saatavan ajantasaisen tiedon mukaan. Tämä voi säästää jopa 85 prosenttia perinteisiin valaisimiin verrattuna”, Keskitalo toteaa. Tärkeää oli myös Huawein osaaminen ison mittakaavan tietojenkäsittelyn ja langattomien sekä langallisten verkkojen suhteen. Niiden avulla valaisinpylväiden keräämä tieto pystytään lähettämään analysoitavaksi eteenpäin ja hyödyntämään päätöksenteossa. Koekäyttö ja rahoitusmalli Syyskuussa 2020 Huawei ja Meltron allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistyöstä. Sen jälkeen Meltron RS -valaisimen ja Huawein älyteknologian todettiin toimivan yhdessä. Tammikuussa testattiin käytännössä. ”Olemme innoissamme tuloksista ja yhteistyöstä Huawein kanssa. Tämä on meille ja suomalaiselle osaamiselle läpimurto”, Sistonen sanoo. Myös uutta rahoitusmallia on ideoitu. ”LaaS eli Lightning as a Service säästäisi kaupungin isoilta alkuinvestoinneilta. Me toimittaisimme älykkään valaistuksen. Kaupunki pääsee heti kiinni säästöihin hankkimalla kuukausi- tai vuosilisenssin ohjelmistoon”, Sistonen pohtii. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 17

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Kaasulla konkreettisia ympäristötekoja Linde Gas auttaa konkreettisesti yrityksiä näiden ympäristötavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla edelläkävijän kilpailukykyisiä ratkaisuja mm. hiilidioksidin talteenoton ja vetyteknologian avulla. O lemme päivittäin tekemisissä kaasujen kanssa, olipa sitten kyseessä hengitysilma, hiilihapotetut juomat tai vaikkapa terästuotteet. Yhteiskunnallisesti kaasut ovat avainasemassa monien huoltovarmuuskriittisten toimintojen osalta. Teollisuudessa kaasujen merkitys järkevien ja toimivien hiilineutraaliratkaisuiden löytämiseksi on korostunut entisestään. Linde – jonka moni muistaa AGAn nimellä – on maailman johtava yli 100 maassa toimiva teollisuuskaasu- ja teknologiayritys. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli 24 miljardia euroa, ja merkitys alan edelläkävijänä erittäin suuri. ”Missiomme on tehdä maailmasta kestävästi tuottavampi. Tätä tehtävää toteutamme päivittäin toimittamalla asiakkaillemme korkealaatuisia tuoteratkaisuja, teknologioita ja palveluja, jotka tekevät asiakkaistamme menestyneempiä ja samalla auttavat ylläpitämään ja suojelemaan luontoamme”, toteaa Linden Suomen ja Baltian liiketoimintayksikön vetäjä Pauli Toiviainen. Hän on työskennellyt yhtiössä koko työuransa juuri työn merkityksellisyyden ja vaikuttavuuden vuoksi. 18 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Elintärkeää happea ja päästöjen minimointia Sairaalat tarvitsevat elintärkeää happea, elektroniikkaa valmistetaan erikoispuhtailla kaasuilla, paperia valkaistaan kloorin sijaan hapella ja vetyä tarvitaan puhtaisiin polttoaineisiin. Kaasuja tarvitaan kaikkialla ympäri vuorokauden, turvallisesti ja katkeamattomasti toimitettuna. Ilmailu-, kemian-, elintarvike-, panimo-, elektroniikka-, konepajaja metalliteollisuus ovat riippuvaisia kaasusta – mutta yhä enemmän myös siitä, miten tuotannossa syntyvää hiilidioksidia otetaan talteen ja siitä, kuinka prosesseja voi toteuttaa pienemmillä polttoaine- ja kemikaalimäärillä vähentäen päästöjä ja hukkaa. ”Olemme tuoneet nestemäisiä kaasuja käyttäville asiakkaillemme hiilineutraalin Linde Green -tuotelinjan, joka käsittää nesteytetyn hapen, typen, argonin ja hiilidioksidin. Lisäksi meillä on Porvoon Kilpilahdessa Pohjoismaiden suurin hiilidioksidin talteenottolaitos”, Toiviainen kertoo. Sustainability-raportti osoittaa, miten Linden sovelluksia käyttämällä asiakkaat pienensivät v. 2020 globaalisti hiilijalanjälkeään 85 miljoonaa tonnia ja Linden oma hiilituottavuus oli 2,3. ”Omat globaalit kestävän kehityksen ja energiatehokkuusasteen tavoitteemme ovat tiukat ja ohjaavat kaikkea toimintaamme”, Toiviainen vahvistaa. Edistyksellisiä vetykehityshankkeita Globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vedyn merkitys kasvaa, ja se on myös Lindellä yksi tärkeimmistä painopiste- ja kehitysalueista. ”On tärkeää, että koko arvoketju aina sähkön tuotannosta vedyn toimittamiseen asiakkaille on ympäristön kannalta kestävä. Vihreyteen vaaditaan kokonaisketjun hallintaa ja tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, Toiviainen painottaa. Linde-konserni satsaa tänä vuonna kolmanneksen tutkimus- ja kehitysbudjetistaan eli lähes miljardi euroa vetykehityshankkeisiin. ”Meillä on teknologia, osaaminen ja halu investoida vetyhankkeisiin myös Suomessa. Pohjoismaissa Lindellä on pitkällä jo useita yhteistyökuvioita: Norjassa Linde toimittaa maailman ensimmäisen vetykäyttöisen autolautan, ja Ruotsissa vedyn avulla vähennetään terästeollisuuden päästöjä. Maailman johtavana asiantuntijana olemme käytettävissä asiakkaan liiketoiminnan, turvallisuuden ja ympäristön parantamiseksi”, Pauli Toiviainen kiteyttää. w

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Linde-konserni satsaa tänä vuonna "kolmanneksen tutkimus- ja kehitysbudjetistaan eli lähes miljardi euroa vetykehityshankkeisiin. Linden Suomen ja Baltian liiketoimintayksikön vetäjän Pauli Toiviaisen mukaan Lindellä on sekä teknologia, osaaminen että halu investoida vetyhankkeisiin myös Suomessa. " CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 19

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ MAINOSLIITE Joko yrityksesi on liisannut oman tuulivoimalan? Sähkönhinnan jyrkät hintaheilahtelut ovat herättäneet laajempaa kiinnostusta PPA- eli pitkäaikaista sähkösopimusta kohtaan. Samalla yritykset pääsevät tekemään selkeän ja konkreettisen ilmastotalkootoimenpiteen: sopimus määrittää, että sähkö todistetusti tuotetaan ilmastoystävällisesti joko tuuli- tai aurinkovoimalla. E nergia Myynti Suomi tarjoaa yritysasiakkaille pitkäaikaista, lähtökohtaisesti kymmenvuotista, PPAsähkösopimusta, jossa sähkö tuotetaan todistetusti uusiutuvalla energialla, pääsääntöisesti tuulivoimalla. Suojattu hinta puolestaan varmistaa, että yrityksen ei tarvitse huolehtia sähkön hinnanheilahtelujen vaikutuksista, ja laskutus hoituu vaivattomasti Energia Myynti Suomen kautta. ”Viimeaikaisten sähköhintapiikkien myötä kiinnostus pitkäaikaiseen kiinteähintaiseen sopimukseen on kasvanut selvästi”, Energia Myynti Suomen toimitusjohtaja Kimmo Kuusinen on huomannut. ”PPAsopimukset ovat oivallinen lisä kattavaan salkunhallintapalveluumme, jotta asiakkaamme saavat sähköä mahdollisimman hyvään hintaan. Lisäksi uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy lähivuosina tun20 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU tuvasti, sillä kapasiteetti liki tuplaantuu nopeasti.” Energia Myynti Suomi on osa kansainvälistä Energi Danmark -konsernia, joka on Pohjoismaiden suurimpia sähkönmyyjiä yrityspuolen sähkömarkkinoilla. ”Iso kansainvälinen taustaorganisaatio antaa vankempaa äänenpainoa ja mahdollistaa kilpailukyisen hinnoittelun. Myyntiosuutemme Suomen yrityssähkömarkkinoista onkin erittäin merkittävä”, Kuusinen kertoo. PPA sopii myös pk-yrityksille PPA-sopimus eli pitkäaikainen sähkösopimus tarjoaa päästötöntä sähköä suojatulla hinnalla ja auttaa saavuttamaan ilmastotavoitteet, yrityksen koosta riippumatta. ”Meidän tavoitteemme on, että asiakkaamme konkreettisesti tietävät, missä heidän kuluttamansa sähkö tuotetaan. Pystymme osoittamaan tietyn tuulivoimalan, josta sähkö heille tuotetaan ja käytännössä viedä heidät paikan päälle sitä katsomaan”, Kuusinen kertoo. ”Jotta yritykset, koosta riippumatta, pääsevät hyötymään tästä ekoteosta, olemme muodostaneet pienistä yrityksistä koostuvia PPA-pooleja. PPA-poolien kautta yrityksen ovi uusiutuvaan energiaan avautuu pienemmällekin yritykselle.” Sähkön hinnan arvioidaan nousevan siitä tasosta, joka menneinä vuosina nähtiin. Merkittävänä tekijänä tässä on sähkönsiirron lisääntyminen muille markkina-alueille sekä sähkönkulutuksen kasvu mm. sähköistyvän liikenteen, datakeskusten ja teollisuuden kulutuksen kasvu myötä. Sähkösopimusten merkitys kasvaa siis lisää. ”Arvioimme, että Suomen tuontiriippuvuus sähköstä vähenee, ja suomalaista ylijäämäsähköä viedään jatkossa naapurimaihin.”, Kuusinen muistuttaa. Energia Myynti Suomen PPA-sopimus on erinomainen vaihtoehto, mutta ei ainoa. ”Muun tyyppistäkin sähkön hintasuojauspalvelua kauttamme edelleen luonnollisesti saa”, Kuusinen summaa. w