Tutu tarjou stu ksii s. 13 n 1/2022 Multitaskaus kuormittaa aivoja Kestävyys kuntoon: valitse lajisi! Mies, saatko tarpeeksi vitamiineja? apte e kk Si n nu i si: Tiede auttaa ymmärtämään OULUN III HANSA APTEEKKI LIMINGANTULLIN PRISMA Avoinna: ma–la 7–23 su 10–21 1

APTEEKISTA. Carbalan, Carbalan Plus ja Ceralan pesuöljy 200 g Kaikki, mitä suomalainen iho kaipaa. -15% 11/2021 Carbalan perusvoiteet ja Ceralan pesuöljy kosteuttavat ja hoitavat suomalaista ihoa. Tuotteet sopivat normaalille, kuivalle ja atooppiselle iholle. Tarjous voimassa kuukauden ajan tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää. Lue kaikki perusvoidevinkit: perusvoide.fi | itsehoitoapteekki.fi itsehoitoapteekki.fi Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22 APTEEKISTA. BELLAVITA- & BELLA-VOITEET Tarjous voimassa tammikuun ajan tai niin kauan kuin tuotteita riittää. 11/2021 -15 % T U T K I T T U A T E H OA A-V I TA M I I N I S TA Iho ihanana & 2 Suosituissa Bellavita- & Bella-voiteissa on uudet tehokkaammat aineosat! TUOTTEET SISÄLTÄVÄT RETINOLIA, KÄYTTÖ ALOITETTAVA ASTEITTAIN. itsehoitoapteekki.fi Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22

Apteekki palvelee Apteekin toiminta luo säästöjä yhteisiin menoihin Teksti: TIMO KIVIOJA vuodessa. Apteekeissa annettu neuvonta Kuva: JENNIINA NUMMELA säästää vuositasolla muualla terveyden­ huollossa liki miljardi euroa. Apteekkien APTEEKKI ON terveydenhuollon ammat­ antama itsehoidon neuvonta myös vähen­ tilaisista koostuva asiantuntijaorganisaa­ tää turhia lääkärikäyntejä sekä säästää tio, jonka tehtävänä on lääkelain hengen hoitohenkilökunnan resursseja. mukaisesti vastata tarkoituksenmukai­ Vakaviakin sairauksia on havaittu apteekin neuvontatilanteissa. Jos itsehoito ei apteekin ammattilaisen sesta lääkehoidosta ja huolehtia asianmu­ mielestä riitä, ohjaa hän asiakkaan lääkä­ kokevat saavansa parasta palvelua. Miksi kaisesta lääkeneuvonnasta ja lääkkeiden rin vastaanotolle. Ei ole tavatonta, että va­ näin on, johtunee pitkälti varmasti siitä, saatavuudesta toimialueellaan. Apteekin kaviakin sairauksia on havaittu apteekin että apteekki ei ole normaali kauppa, vaan farmaseutit ja proviisorit ovat korkeakou­ neuvontatilanteissa ja sen myötä asiakas ennen muuta terveydenhuollon yksikkö. lutettuja lääkehoidon asiantuntijoita, joi­ on saanut nopeasti tarvitsemansa lääkä­ den puheille pääsee helposti ja luontevasti. rin avun. Heidän antamansa neuvonta on kulutta­ jalle maksutonta. Apteekin antama neuvontatyö siis sääs­ Apteekin henkilökunta ei ole koulu­ tettu myyjiksi, vaan heidät on koulutettu farmasian asiantuntijoiksi. Heidän tehtä­ tää paitsi yhteiskunnan varoja, myös re­ vänään on huolehtia siitä, että asiakkaat sursseja. Tämän lisäksi apteekit tilittävät osaavat käyttää lääkkeitään oikein ja tur­ Suomen käytetyin terveyspalvelu valtiolle pelkästään apteekkiveroa mel­ vallisesti ja ovat motivoituneita lääkärin Tilastojen valossa voidaan todeta apteekin kein 200 miljoonaa euroa vuodessa kaik­ määräämiin lääkehoitoihin. olevan Suomen käytetyin terveyspalvelu ja kien muiden verojen lisäksi. paikka, jossa suomalaiset yleisimmin koh­ Lääkehoidon neuvonnan lisäksi itse­ hoidon neuvonta on apteekkien yksi mer­ Terveydenhoito edellä kittävimmistä tehtävistä. Myös tämä neu­ Apteekit ovat vuosi vuoden perään kärki­ vontatyö tähtää asiakkaan hyvinvoinnin tettä ja lähes 9 000 lääkealan ammatti­ sijoilla tutkittaessa palveluita, joihin suo­ ja terveyden kohentamiseen, ei tuotteiden laista palvelemassa 60 miljoonaa asiakasta malaiset luottavat ja mistä suomalaiset myyntiin. ■ taavat terveydenhuollon ammattilaisen. Suomessa on yli 800 apteekkitoimipis­ 3

Terveydeksi Uudet hyvinvointi­ alueet tulevat SUOMALAINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO on uuden edessä, kun eduskunnan viime kesänä hyväksymä sote-uudistus alkaa konkretisoitua. Uudistuksen myötä maahamme perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden OULUN III HANSA APTEEKKI järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet, joiden aluevaltuustot valitaan Limingantullin Prisma nyt tammikuussa pidettävissä aluevaaleissa. Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu p. (08) 311 2019 APTEEKIT HALUAVAT olla keskeisiä yhteistyötahoja uusien hyvinvointi- oulunhansaapteekki@apteekit.net alueiden palvelustrategiaa rakennettaessa. On hyvä muistaa, että apteekki on Avoinna entistä pidempään: ylivoimaisesti käytetyin ja useimmille myös lähin terveyspalvelu. Apteekkeja ma–la 7–23, su 10–21 on hyvä jatkossakin hyödyntää nykyistä tehokkaammin niin yhteiskunnan kustannuksia säästävässä ja hoidon laatua parantavassa lääkeneuvonnassa, kuin laajemminkin terveydenhuollon palvelupisteenä. Apteekit jatkavat matalan kynnyksen palvelua tarjoamalla neuvoja ja ohjaavat asiakkaita valitsemaan terveydenhuollon palveluista oikean. Apteekit voivat myös auttaa esimerkiksi diabeetikkojen ja astmaatikkojen hoitotasapainon seurannassa erityisesti seuduilla, joilla terveyskeskuksiin on pitkä matka. VAIKKA ELÄMME JATKUVASSA MUUTOKSESSA, näin myös vuonna 2022, apteekit pysyvät ja palvelevat sinua lähelläsi. Toivon, että tämä lehti on tulevana vuonna sinulle hyödyksi. Voit poimia tämän lehden sivuilta ammattilaisten vinkit terveemmän elämän vaalimiseen. Haluamme kannustaa sinua pitämään huolta niin ravinnostasi, liikkumisestasi ja hyvästä unesta, sillä näistä elementeistä rakentuu niin mielen kuin kehonkin hyvinvointi.TULOA PALVELTAVAKSI! Janne Leino Apteekkari, FaT, eMBA APTEEKKI KUSTANTAJA: Pharma Fellows Oy PÄÄTOIMITTAJA: Janne Leino TOIMITUSKUNTA: Timo Kivioja, Vesa Kujala, Anna Schoultz ILMOITUSMYYNTI: Petri Kumlin puh. 040 7089 112 TOIMITUS: TK mediatalo Oy Hämeenkatu 40-42, 11100 Riihimäki www.tkmediatalo.fi KANNEN KUVA: Istockphoto PAINOPAIKKA: PunaMusta Oy PAINOSMÄÄRÄ: 470.000 kpl 44 Tässä numerossa: 3 Apteekkien toiminta säästää yhteisiä menoja 6 Ajankohtaista 8–11 Esko Valtaoja: "Maailma pelastuu tiedolla, ei luulolla" 13 Apteekkisi tarjoaa 14–17 Perinteiset liikuntalajit kohottavat kestävyyskuntoa tehokkaasti 18–20 Aivot kuormittuvat katkonaisesta monitekemisestä 22 Tutustu tuoteuutuuksiin 24–27 Tarkkaan harkittu päätös vei apteekkiin 28–29 Vitamiinit miehelle 30 Historiaa: Kliininen lääketutkimus alkaa mereltä

tevafinland.fi UUTUUS! Kun tekevälle sattuuu... Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli  Tulehduskipugeeli kivun hoitoon nyrjähdyksissä ja venähdyksissä  Annostelu vain 2 kertaa päivässä  Miellyttävä levittää ja helppo käyttää Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli. Kivun paikalliseen, oireenmukaiseen hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä, venähdyksissä tai tylpissä ruhjevammoissa. Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Vaikuttava aine diklofenaakki. Aikuisille ja vähintään 14-vuotiaille nuorille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet raskaana tai imetät. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin valmisteen ainesosille. Pakkauskoot 50, 100 ja 150 g tuubi. Itsehoitolääke. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 10.6.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.fi, infofinland@ tevapharm.com. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00209-1-21 Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm Laatu Hinta 5

Hyvä käsihygienia auttaa Korona-aika onkin vähentänyt antibioottien kulutusta. Kuva: ISTOCK Lähde: APTEEKKARI.FI Ajankohtaista estämään infektioita. Antibioottien kulutus laskee Suomessa Suomessa kulutetaan antibiootteja vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin. ­suolistoinfektioiden esiintymistä. netään mahdollista antibioottihoidon tar­ Bakteerilääkkeiden kulutus Suomessa vetta ja sitä kautta antibioottiresistenssiä, on ollut vähäisempää kuin EU:n alueella sanoo THL:n erikoistutkija Kati Räisänen. keskimäärin, mutta kuitenkin runsaampaa ANTIBIOOTTIEN KOKONAISKULUTUS on kuin muissa Pohjoismaissa. Ero Suomen Antibioottien käyttö eläimille laskenut lähes 20 prosenttia vuosina 2019– ja muiden Pohjoismaiden välillä on kaven­ vähentynyt Suomessa 2020. Kulutusta on vähentänyt erityisesti tunut. Eläinten antibiootteja myytiin Suomessa koronapandemia. vuonna 2020 vähemmän kuin koskaan ai­ Antibioottiresistenssin kaisemmin, selviää tuoreesta Ruokaviras­ bioottien kulutuksen vähenemiseen ovat tilanne pysynyt vakaana ton, Fimean ja Helsingin yliopiston yhtei­ vaikuttaneet muun muassa hankaluudet Antibioottiresistenssin tilanne on pysynyt sestä FINRES-Vet 2020 -raportista. perusterveydenhuollon palveluiden saa­ THL:n mukaan melko vakaana sekä Suo­ tavuudessa, ei-kiireellisten leikkausten messa että Euroopassa, mutta tilanne vaih­ antibioottien myynti väheni selvästi ­peruuntumiset sekä pitkäaikaissairauk­ telee edelleen suuresti eri maiden välillä. vuonna 2020. Myös seuraeläinten anti­ sia sairastavien potilaiden sairaalahoito­ Vuosia jatkunut monille eri antibioo­ bioottien myynnin lasku jatkui ja erityi­ jaksojen väheneminen, kertoo Terveyden teille vastustuskykyisten bakteereiden sesti väheni antibioottien käyttö turkis­ ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Katja lisääntyminen Euroopassa on THL:n mu­ eläinten lääkerehussa. Koukkari. kaan huolestuttavaa. – Korona-aikana sairaaloiden anti­ Avoterveydenhuollossa antibioottien – Antibioottiresistenssi on edelleen va­ Tuotantoeläinten määrään s­ uhteutettu Pitkäjänteinen työ eläinten sairauksien ehkäisemisessä ja antibioottien maltillinen kulutuksen laskua selittävät sosiaalisten kavasti otettava ongelma ja suuri uhka käyttö heijastuvat Ruokaviraston mukaan kontaktien välttäminen, käsihygienian kansanterveydelle sekä Euroopassa että myös bakteerien antibioottiresistenssi­ edistäminen, yskimisetiketti ja matkus­ maailmanlaajuisesti. Monet infektiot ovat tilanteeseen. Eläimistä eristettyjen baktee­ tusrajoitukset, sillä toimet ovat vähentä­ ehkäistävissä muun muassa hyvällä käsi­ rien vastustuskyky antibiooteille on pysy­ neet kaikkien hengitystieinfektioiden ja hygienialla ja rokotuksilla. Samalla vähen­ nyt Suomessa pääasiassa vähäisenä. ■ 6

Lääkkeiden käyttö aiheuttaa päästöjä Väitös: Parempi tiedonkulku ratkaisu lääkitysongelmiin SUOMALAISET TOIVOVAT lääkealalta ympäristöystä­ vällisyyttä. Pakkausmateriaalien kierrätettävyys koe­ taan tärkeäksi, mutta harva tietää lääkkeiden käytön APTEEKKIEN TOIMINTAA tulisi Kallion väitöskirjatyön tavoit­ aiheuttavan päästöjä. kehittää järjestelmälähtöisesti teena oli tutkia apteekkien osal­ Asia käy ilmi Itä-Suomen yliopiston julkaisemasta osana terveydenhuoltoa. Lisäksi listumista iäkkäiden lääkitysten kyselytutkimuksesta. Lääkeainejäämät koetaan ympä­ apteekissa työskentelevien farma­ ennakoivaan riskienhallintaan ristöriskiksi, ja niiden vaikutukset ympäristölle ja ih­ seuttien ja proviisorien osaamista yhdessä muun terveydenhuollon misten terveydelle huolettavat monia vastaajia. tulisi kehittää, jotta etenkin iäk­ kanssa. ■ Yhdeksän kymmenestä vastaajasta tiedostaa, että käiden lääkityksiin liittyviä hoi­ lääkeaineita päätyy vesistöihin myös Suomessa. Syitä dollisia riskejä voitaisiin tunnistaa lääkkeiden ympäristöön päätymiseen ei kuitenkaan nykyistä tehokkaammin. tunneta täysin. Merkittävimmäksi ympäristöpäästö­ lähteeksi arvioidaan lääketeollisuuden jätevedet. Lääkitysongelmien ratkaise­ Todellisuudessa merkittävin päästölähde ovat miseksi tiedonkulkua terveyden­ huollon toimijoiden välillä tulisi ­ihmisten lääkkeiden käytön seurauksena virtsan helpottaa tietoteknisillä ratkai­ ­mukana erittyvät lääkeainejäämät. Kyselyssä ne suilla sekä tehtävien ja vastuiden ­arvioitiin merkityksiltään vähäisiksi. Tämä ero väestön käsitysten ja todellisen tilanteen selkeämmällä määrittelyllä. Näin toteaa proviisori Sonja välillä osoittaa tutkijoiden mukaan, että tietoisuutta Kallio tuoreen väitöskirjansa lääkkeisiin liittyvistä ympäristöasioista on tarvetta ­t iivistelmässä. lisätä. ■ Fossiiliton pakkaus! A I N O A S TA A N O L E N N A I N E N HYVINVOINTIA ILMAN TURHIA LISÄAINEITA LEMPEÄ LUONNOLLE PUHDASTA LAATUA LÄHELTÄSI Lisäaineettoman Ainoa-sarjan vitamiini- ja ravintolisäkapselit sopivat niin allergisille ja vegaaneille kuin erikoisruokavalioita noudattaville sekä lisäaineita karttaville. Ainoa-sarjan pakkaukset ovat öljytöntä kasvipohjaista muovia, jonka hiilijalanjälki on negatiivinen eli pakkauksiin on sitoutuneena hiilidioksidia ilmakehästä. Ainoa-sarjan tuotteet on kehitetty ja valmistettu Suomessa, sekä ne ovat saatavilla vain apteekeista. Ainoa by Apteq / www.apteekinainoa.fi 7

”Tiede voi joskus tuntua olevan toivottoman kaukana arkimaailmasta, mutta molemmissa pätee yleensä sama kriteeri: no, toimiiko homma?” Esko Valtaojan kirjasta Tiedonjano, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, 2021 ”Maailma pelastuu Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaojan mukaan tiede tekee maailmasta meille kaikille paremman paikan elää. Teksti: MARJAANA LEHTINEN Kuvat: ISTOCK, LEHTIKUVA / KALLE PARKKINEN omasta tutkimustyöstäni opiskelijoitani TAAS YKSI VIESTI kilahtaa Esko Valtaojan lukuun ottamatta, eikä kukaan ole lukenut sähköpostiin. Niitä tulee vuosittain sa­ alan kansainvälisiin ammattilehtiin eng­ toja miehelle, joka on toistuvasti nimetty lanniksi kirjoittamiani tiedeartikkeleita. Tiedebarometri-tutkimuksessa Suomen Julkaisin juuri 14:nnen kirjani, ja suurin tunnetuimmaksi elossa olevaksi tiedemie­ osa niistä ovat muuta kuin tähtitiedettä. heksi. Pitkään Turun yliopiston avaruus­ Minulla on laaja yleistietämys, ja otan pal­ tähtitieteen professorina toiminut Valtaoja jon selvää itseäni kiinnostavista asioista, jäi eläkkeelle vuonna 2015, mutta kysyntää hän kertoo. riittää edelleen luennoitsijana, kolumnis­ tina ja tietokirjailijana. 8 – Ihmiset kyselevät asioista, jotka eivät mitenkään liity alaani. Minua ei tunneta Valtaoja on paljastanut eräässä lehtiju­ tussa, että hänen pinnansa palaa, jos joku

tiedolla eikä luulolla” vaikka väittää, että Kuussa ei ole koskaan eikä luulolla. On paljon hauskempaa tietää Yritämme tarjota tieteen viimeisintä sa­ käyty tai että koronavirus perustuu sala­ kuin vain luulla tietävänsä. naa mahdollisimman ymmärrettävässä liittoon. muodossa eli sitä, mitä asiasta tiedetään ja Yksi ’tieto’ netistä ei kumoa mitä ei tiedetä. On myös tärkeää, ettei lii­ hes mihin tahansa. Heille kelpaa tiedoksi tiedeyhteisön tuloksia oitella varman tietämyksen määrää, Valta­ kaikki, mikä sopii omaan ajatustapaan Vaikka maailma on täynnä tieteellisesti oja vastaa. tai omiin luuloihin. Jos joku väittää, että todistettua tietoa ja määrä kasvaa koko Kaikilla kirjoillaan ja puheillaan Valta­ koronarokotteen mukana laitetaan mik­ ajan, tulokset eivät vakuuta kaikkia. Mi­ oja yrittää muistuttaa ihmisiä oikeasta tie­ rosiru, jossa on pedon merkki tai jotain ten tiedeyhteisö pystyy taklaamaan huu­ dosta ja tutkituista asioista. muuta, tuntuu, ettei siinä täysjärkinen haata? – Yksi kuudesosa ihmisistä uskoo lä­ puhu. Sitäkin hämmästyttävämpää on, – Eihän se ole sen varsinainen tehtävä, – Ei yksi netistä löytynyt video, kotisivu tai keskustelu kumoa satojen tai jopa mil­ että ihan täysjärkiset ihmiset levittävät vaan tutkijat koettavat tuottaa tutkit­ joonien tutkijoiden muodostaman tiedeyh­ tällaista tietoa. Maailma pelastuu tiedolla tua ja mahdollisimman luotettavaa tietoa. teisön yhteisesti selville saamia asioita. 9

Tutkimus muuttuu tieteeksi kaikki on tehty oikein sääntöjen mukaan sesti käytettyjen mittaustapojen ja -tulos­ tarkan prosessin kautta ja havainnoista todella voi tehdä kyseisen ten pitää olla toisten tutkijoiden saatavilla, Valtaojan mukaan tieteelle ei ole mitään johtopäätöksen. jotta he voivat toistaa tutkimuksen ja kat­ yhtä määritelmää, ja asiaa on pohdittu tie­ teenfilosofiassa vuosituhansia. – Viimeisin kirjani Tiedonjano kertoo tie­ Emeritusprofessorin omatkaan tekstit eivät muutu tieteeksi ilman, että ne käyvät soa, ovatko johtopäätöksestä samaa mieltä. – Luotettavatkaan tutkimustulokset ja läpi hyvin tarkan ja säädellyn prosessin. päätelmät eivät vielä tarkoita, että ne ovat teen tekemisestä, ja olen siinä käyttänyt Aiemmin saatu arvostus ja kansainvälinen totta. Ensimmäisellä kerralla ei aina osuta hyvin konkreettista määritelmää. Tutki­ tunnettuus eivät auta asiaa. lopulliseen ja varmaan totuuteen missään mus muuttuu osaksi tiedettä, kun se on jul­ Tieteellinen tutkimus ei koskaan pe­ asiassa. Tiede on erehtyväistä ja itseään kaistu ammattimaisessa tiedejulkaisussa rustu kenenkään mielipiteisiin tai mutu- korjaavaa. Aina tulee uusia tutkimuksia, ja sitä ennen kaksi riippumatonta ver­ tuntumaan, vaan on aina tarkkaan jotka kumoavat vanhoja tietoja. Lisäksi taisasiantuntijaa on arvioinut tutkimuk­ selvitettävä ja kuvattava, mihin saatu joh­ aina tulee joku poikkeava tulos, usein ihan sen sisältävän uutta ja luotettavaa tietoa, topäätös perustuu. Esimerkiksi mahdolli­ sattumalta. Kun vaikkapa koronan epäi­ 10

Suomalaiset luottavat tieteeseen SEITSEMÄN VASTAAJAA kymmenestä ”Tiede ei ole pelkästään eriskummallisten, hyvin suurten, pienten tai kaukaisten kummajaisten löytämistä ja tutkimista, vaan ennen kaikkea meidän arkeamme ja arkemme parempaa ymmärtämistä.” Esko Valtaojan kirjasta Tiedonjano, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, 2021 Suomalaisten menestys perustuu seuraa kiinnostuksella tiedettä, tutki- tutkimukseen ja siihen nojaavaan musta ja teknologiaa koskevia asioita, koulutukseen. Asian ymmärtäminen ja kertoo Tiedebarometri 2019-tutkimus. vaaliminen on ollut suomalaisten vau- Tiedekiinnostus liittyy myös kiinteästi rauden kasvun ja hyvinvoinnin perusta varsinkin luontoa, yhteiskuntaa ja talo- jo vuosikymmenten ajan. Suomalaiset utta koskevien asioiden seuraamiseen. luottavat tieteeseen ja koulutukseen. syystä tai toi­ sesta saattaa seen Esko Valtaojalla riittää edelleen. – Muutenkin otan selvää uusista itsel­ tieteen epäilyt­ leni tuntemattomista asioista ihan itseäni tävään valoon. viihdyttääkseni, uteliaisuuttani ja rakkau­ Se on hassu desta maailmaa kohtaan. Jotkut harrasta­ haukkumasana, vat golfia tai jotain muuta, minä harrastan koska tiede on tiedettä. Haluan tietää maailmasta aina yritys kerätä to­ vaan enemmän ja enemmän. siasioita, eli tie­ deusko on usko­ Sovellutuksilla torjutaan mista tosiasioihin. Tiede on uskoa siihen, ilmastonmuutos että on olemassa todellinen maailma, jota Oman alansa eli avaruustähtitieteen suu­ voidaan tutkia ja josta voidaan saada luo­ rimmaksi saavutukseksi Valtaoja nimeää tettavaa tietoa, eikä maailma ole vain ih­ maailman iän selvittämisen. misen omaa mielikuvitusta. – Vielä kun aloitin opiskelun ei oltu ihan varmoja, onko maailma ollut aina ole­ Maailma pyörii massa vai onko se jollakin tavalla saanut tiedon varassa alkunsa. Nyt tiedämme, että se on vähän Tutkijat ahertavat vuosikausia tai jopa alle 14 miljardia vuotta vanha. Mutta mi­ vuosikymmeniä tutkimuskohteensa kim­ ten se on syntynyt ja miksi se on olemassa, pussa. Työtä ei tehdä hyvän rahapalkan on sitten eri kysymys. Sen tiedämme, et­ toivossa, sillä yleensä tutkimusmäärära­ tei maapallo ole tässä muodossa ollut ikui­ hat ovat niukkoja. sesti olemassa. – Tutkijoita ajaa halu ottaa selvää asi­ Valtaoja on hyvin aktiivinen ilmaston­ oista ja luomisen pakko, sillä tiede on luo­ muutoksen vastaisissa toimissa. Hän on vaa toimintaa aivan kuten taide. Tutkijan vaikuttunut sen torjuntaan liittyvän tek­ lijät löytävät jonkun tutkimuksen, joka täytyy olla utelias, ja moni uskoo pysty­ nologian, kuten sähköautojen, akkujen ja näyttää tukevan heidän mielipiteitään, vänsä luomaan parempaa maailmaa. Se aurinkopaneelien nopeasta kehittymi­ he tarttuvat siihen. Ei auta, vaikka tuhat ei ehkä tähtitieteessä ole niin välitöntä sestä. muuta tutkimusta osoittaa, ettei tieto pidä kuin esimerkiksi rokotetutkimuksessa. paikkaansa, Valtaoja jatkaa. Tiede on tapa yrittää tehdä vähän parem­ muksesta. Tieteen sovellutukset tulevat – Kaikki lähtee liikkeelle perustutki­ Itsensä korjaavuus erottaa tieteen us­ paa maailmaa, koska tiedon varassa maa­ arkeemme pelastamaan maailman ja mei­ konnosta. Jälkimmäisessä vallitsee ikuisia ilma loppujen lopuksi pyörii, vaikka luulo dät ilmaston lämpiämiseltä. Tiede on an­ totuuksia, joita voidaan tulkita mutta ei kuinka nostaa omaa päätään, Valtaoja to­ tanut meille viimeisten vuosikymmenien korjata eikä niistä luovuta. teaa. aikana aivan uskomatonta vauhtia keinoja Joskus kuulee puhuttavan tiedeuskosta. Mitä se on? – Tiedeusko on puhdas haukkumasana, jota käyttävät ihmiset, jotka haluavat Emeritusprofessori innostui omasta torjua ilmastonmuutos ja pelastaa ympä­ alastaan pikkupoikana jo ennen kouluikää ristö. Mutta saadaanko niitä käytettyä? ja päätti jo silloin opiskelevansa isona täh­ Mela on, mutta melotaanko tarpeeksi no­ titiedettä Turussa. Intoa alan seuraami­ peasti? hän heittää kysymyksen. ■ 11

tevafinland.fi www.septanazal.fi Nenä tukossa? Naso-ratiopharm avaa tukkoisen nenän.  Säilöntäaineeton  Oma vahvuus lapsille Naso-ratiopharm on nenän tukkoisuuden lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettu säilytysaineeton nenäsumute. Vaikuttava aine on ksylometatsoliini. Vahvempi (1 mg/ml) vahvuus on tarkoitettu aikuisille ja yli 10-vuotiaille ja miedompi (0,5 mg/ml) 2-10–vuotiaille lapsille. Alle 10-vuotiaille yhtäjaksoisesti enintään 5 vuorokauden ja yli 10-vuotiaille enintään 7 vuorokauden ajan. Käyttö raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00143-11-2 Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm Laatu 12 Hinta Nenäsi on arvokas instrumentti. Yhdistelmävalmiste tukkoisen nenän lyhytaikaiseen hoitoon. YÖS ÄÄ M LIA T L Ä SIS ANTENO P DEKS MAINOS 10/2021 FI-2021-161  Nopeasti tehoava Septanazal (1 mg/ml + 50 mg/ml ksylometatsoliinihydrokloridi/dekspantenoli) nenäsumute nenän limakalvojen turvotuksen lyhytaikaiseen paikallishoitoon aikuisille ja vähintään 10-vuotiaille lapsille. Annostus: 1 suihke kumpaankin sieraimeen enintään 3 kertaa päivässä tarpeen mukaan enintään 7 päivän ajan. Ei alle 10-vuotiaille. Ei raskaana oleville tai imettäville. Tutustu pakkausselosteeseen ennen käyttöä. Markkinoija: KRKA Finland Oy, www.krka.fi, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo, puh. 020 754 5330, info.fi@krka.biz.

m m u k i oukset j r a t un 2 . 20 2 1 . 1 3 1. – a s as im o v at n in sh u rjo a T Ta Minisun Monivitamiini Vahva ja Extra Vahva, 90 / 120 tabl. 19,90 Minisun Monivitamiini Junior, 120 / 200 tabl. 19,90 13,50 Aktiivisen ihmisen monivitamiini. Norm. 24,09 € (0,20/0,27 €/tabl. tarj. 0,17/0,22 €/tabl.) Monivitamiini- ja hivenainevalmisteet lapsille. Norm. 24,90 € (0,12/0,21 €/tabl. tarj. 0,10/0,17 €/tabl.) Tehostettuun vastustuskykyyn aikuisille. Sisältää C- ja D3-vitamiineja sekä sinkkiä ja auringonhattu-uutetta. Norm. 16,40 € (0,27 €/tabl. tarj. 0,23 €/tabl.) - 10 % Minisun Super Defence, 60 tabl. Devisol, 200 tabl. + 30 tabl. Berocca Energy Orange, 60 poretabl. 27,50 28,90 Sisältävät hyvin imeytyvää D3-vitamiinia. Makuina sitrus ja salmiakki. Kampanjapakkauksissa 30 tablettia kaupan päälle. Virkistävällä vitamiinijuomalla saat kattavan koostumuksen vitamiineja ja kivennäisaineita. Norm. 30,47 € (0,51 €/tabl. tarj. 0,46 €/tabl.) Bethover tuotteet muistin tueksi päivittäin. Norm. 32,89 € (0,22/0,27 €/tabl. tarj. 0,19/0,24 €/tabl.) 14,90 21,90 FluAcute Zinc, 20 ml Flunssa tulossa? Ota heti ensioireisiin FluAcute Zinc+ suusuihke. Useita makuja. Norm. 19,95 € (997,50 €/l., tarj. 745,00 €/l.) Melatoniini Orion 1,9 mg, 90 / 100 tabl. Nukahtamisaikaa lyhentävät ja aikaeron vaikutuksia lievittävät tabletit. Norm. 28,05 € (0,28/0,31 €/tabl. tarj. 0,22/0,24 €/tabl.) Bethover B12 Strong, 120 tabl. Bethover B12+foolihappo, 150 tabl. - 15 % Iiris silmätipat, 10 ml pullo tai 20 pipettiä x 0,5 ml Tippojen uudenlainen muokattu hyaluronaatti kosteuttaa, korjaa ja voitelee silmää pitkäkestoisesti. 17,90 12,90 15,90 A-Derma Exomega control voiteet Lotion, Cream ja Balm, 200 ml Apteq Biotiini Extra, 60 kaps. Oxyal Triple Action, 10 ml Vahva ja monipuolinen biotiinivalmiste hiusten, kynsien ja ihon hyvinvointiin. Norm. 17,38 € (0,29 €/kaps. tarj. 0,22 €/kaps.) Voitelevat ja kosteuttavat silmätipat, jotka vahvistavat kyynelkalvon kaikkia kolmea kerrosta. Norm. 19,58 € (1958,00 €/l. tarj. 1590,00 €/l.) Koko perheelle sopivat steriilit ja hajusteettomat voiteet atooppiselle, kuivalle ja kutisevalle iholle. Norm. 22,11 € (110,55 €/l. tarj. 89,50 €/l.) Magnex, 100–180 tabl. - 20 % Naso seesamiöljy ja Fresh ratiopharm, 10 ml 7,90 19,90 Kotimaiset Magnex-magnesiumit liikkuville lihaksille, sydämelle ja hermostolle. Kampanja koskee 100–180 tabletin pakkauskokoja. Kosteuttaa ja voitelee nenän kuivia limakalvoja. Fresh sisältää seesamiöljyn lisäksi eukalyptusöljyä. Norm. 10,34 € (1034,00 €/l. tarj. 790,00 €/l.) Kuusi maitohappobakteerikantaa ja kuusi B-vitamiinia tukemaan vastustuskykyäsi. Norm. 27,49 € (0,27 €/kaps. tarj. 0,20 €/kaps.) Maitohappobakteeri +B ratiopharm, 100 kaps. 13

JUOKSU n ä kerrallaa k t ä p n u u lk a Spurtteja ja juoksupätkiä voi lisätä kävelylenkkiin pikkuhiljaa. kehitt ää ko kehoa ja ä. ormitt aa ko ku su toelimistö ok er Ju ja verenki sty gi en ah p ti sydäntä , tehokkaas ly vahvist aa nen ­lenkkei n lli ö n n sokeriainee ja ää S sekä rasvaa to er a ki si n vist aa lihak rantaa vere ustoa, vah myös a, lujitt aa lu ta n du ih va a. Se autt aa vaihdunta n ee n ai ää ja kiihdytt . juoksuallinnassa voi aloitt aa stressin h rve ihminen ki- ja te sa an m h em än tu Kuka ta kävelyä en aa tt si ra , n. Juoksu sovi selkältt ämätt ä harjoittelu vä ei se n aa istöä, jote us kannatt liikuntaelim ille. Harrast is va ai iv lv a- tai po ott aa munivel-, lonkk pikkuhiljaa yn kävelyllä ja lla aa p uverr yttel ip lk aloitt aa re hotessa. A ko on n ä n st supätkiä ku tuntuu it se kaan juok htiin, joka ta a st o ju kävellen ja voi tehdä a. tarpeen. mukavalt ngät ovat lla ät juoksuke yv h a ss lven liukkai Juoksu pystyssä ta ät äv it p t sukengä Nastajuok keleillä. 14

Ylös, ulos ja LIIKKEELLE! Jos haluat liikkua enemmän, pidä mielessä perinteiset lajit. Kävely, juoksu, uinti, pyöräily ja hiihto – mikä sopii sinulle parhaiten kohottamaan kestävyyskuntoa? Teksti: MARJAANA LEHTINEN Kuvat: ISTOCK SÄÄNNÖLLINEN LIIKUNTA pienentää muun kykyä voidaan arvioida epäsuorilla kuntotes­ muassa riskiä sairastua sydän- ja verisuonisai­ teillä, joita muun muassa ovat Cooperin testi rauksiin ja tyypin 2 diabetekseen sekä auttaa sekä UKK-instituutin kahden kilometrin ja pitämään painon kurissa. kuuden minuutin kävelytestit. – Jokaisesta askeleesta on hyötyä, ja liikunta­ – Kun hapenottokyky paranee, sama rasi­ suosituksesta on jopa poistunut suositus vähin­ tus ei enää kuormita sydäntä niin paljon kuin tään kymmenen minuutin yhtäjaksoisesta suo­ aiemmin. Silloin jaksaa esimerkiksi juosta sa­ rituksesta. Jo muutaman minuutin kävelystä man kilometrimäärän nopeammin tai samassa tai juoksusta on hyötyä, painottaa liikunta­ ajassa, mutta matalammalla sykkeellä. Iän suunnittelija Katriina Ojala UKK-instituutista. myötä hapenottokyky laskee kaikilla, vaikka Sydämen sykettä kohottavaa eli reipasta kuinka liikkuisi, Ojala kertoo. liikkumista tulisi harrastaa kaksi tuntia 30 minuuttia viikossa. Samat terveyshyödyt saa Älykello kertoo lisäämällä liikkumisen tehoa rasittavaksi, jol­ muutakin kuin ajan loin liikkumisen määrä on tunti 15 minuuttia Yhä useammassa – myös Ojalan – ranteessa viikossa. näkyy äly- tai urheilukello. Merkistä riippuen Kun liikunta-annoksen jakaa usealle päi­ kellot muun muassa mittaavat sykettä ja aktii­ välle, saa aikaan enemmän terveysvaikutuksia. visuutta, arvioivat unta, kehottavat venyttele­ Jotta liikuntaharrastus jatkuu, sen pitää olla it­ mään, lähtemään liikkeelle tai vahvistamaan selle motivoivaa. Pitää itse oivaltaa, että laji on lihaksia. kivaa tai siitä on hyötyä. – Toisille älykello ja sen antamat tiedot ja ke­ hotukset antavat potkua, mutta toiset stres­ Paranna hapenottokykyä, saantuvat niistä. Kellosta voi jokainen seurata jaksa enemmän omaa tasoaan ja sen kehitystä. Esimerkiksi syk­ Säännöllinen kestävyysliikunta lisää elimistön keen mittauksessa rintakehälle laitettava lähe­ hapenottokykyä eli edistää hengitys- ja veren­ tinvyö antaa luotettavamman tiedon sykkeestä kiertoelimistön aerobista kuntoa. Hapenotto­ kuin ranteesta mitattu lukema. 15

HIIHTO sopii kaikenikäisille ja -tasoisille Murtomaahiihto on poikkeuksellisen tehokas liikuntamuoto. Etelä-Suomen usein lumettomat talvet ovat tehneet hiihdosta harvinaista herkkua. Murtomaahiihto on yksi tehokkaimmista liikuntamuodoista ja samalla myös tekniikaltaan vaativin. Oikein suoritettuna se kehittää kestävyyskuntoa, lihasvoimaa ja liikehallintakykyä. Hiihtoa voivat harrastaa kaikenikäiset ja -tasoiset liikkujat. Jokainen voi säädellä, miten tehokkaasti itseään rasittaa. Kevyt kuntoilu tasaisessa maastossa tai jäällä sopii erityisesti alaraajaongelmaisille ja iäkkäämmille. Terveet ja hyväkuntoiset saavat enemmän tehoa hiihtoon valitsemalla vaihtelevan maaston, jossa on ylä- ja alamäkiä. Hiihto soveltuu myös nivelvaivoista ja kulumista kärsiville. Esimerkiksi kävelyssä tai juoksussa niveliin kohdistuu iskuja tai paineita enemmän kuin perinteisen tyylin hiihdossa. Sivakointi ladulla pienentää riskiä sairastua sydänja verisuonitauteihin. Lisäksi ulkona raikkaassa ilmassa liikkuminen virkistää mieltä ja rentouttaa. PYÖRÄILY tekee hyvää itselle ja ympäristölle Pyöräily on tehokasta terveys- ja kuntoliikuntaa, joka sopii monelle. Se kuormittaa niveliä vain vähän, joten myös ylipainoiset ja esimerkiksi polvivaivaiset voivat nousta pyörän selkään. Pyöräily on erinomainen laji liikuntaa vasta aloitteleville, koska rasitusta voi säätää oman kunnon mukaan. Liikkuminen pyörällä pitää yllä ja kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä sekä alaraajojen lihaskuntoa ja nivelten liikkuvuutta. Se haastaa myös tasapainoa ja koordinaatiota. Polkeminen laittaa kehon suurimmat lihakset eli reisilihakset töihin, mikä nostaa nopeasti sykettä, tehostaa hengitystä ja kuluttaa runsaasti energiaa. Sähköavusteiset pyörät mahdollistavat pidempien matkojen tekemisen, mutta laittavat silti lihakset töihin. Esimerkiksi työmatkaa ei tarvitse taittaa hikisenä vaan voi nauttia pyöräilyn tuomista hyödyistä itselle ja ympäristölle. Rahaa Pyöräily kehittää kestävyyskunnon ohella tasapainoa ja koordinaatiota. 16 säästyy liikunta-, polttoaine- ja matkakustannuksissa sekä ympäristö kiittää, kun autoilu vähenee. Pyöräillä voi ympäri vuoden. Ajopelin lisäksi tarvitsee kypärän, valot sekä talvella nastarenkaat ja tuulelta suojaavan vaatetuksen.

Jokaisesta askeleesta on hyötyä. Kävelyyn saa lisätehoa kävelysauvoilla. KÄVELY helppoa ja turvallista perusliikuntaa Kävely sopii kaikille, joilla ei ole polvi- tai lonkkavaivoja. Välineeksi riittävät hyvät kengät, ja kävelemään voi lähteä ympäri vuoden usein suoraan kotiovelta. Luonnossa käveleminen laskee verenpainetta ja sykettä, lieventää stressiä, rauhoittaa mieltä ja parantaa mielialaa. Kävelyyn saa lisätehoa nappaamalla mukaan kävelysauvat ja opettelemalla oikean tekniikan niiden käyttöön. Sauvat tuovat ylävartaloon liikettä, mikä nostaa sykettä ja parantaa sydänja verenkiertoelimistön kuntoa eli kestävyyskuntoa. Jo puolen tunnin päivittäinen kävely voi parantaa kestävyyskuntoa 10–15 prosenttia muutamassa kuukaudessa. Mitä huonompi kunto on, sitä nopeammin se kohenee säännöllisen kävelyn vaikutuksesta. UINTI kehittää lihaksia monipuolisesti Uinti sopii kuntoilumuotona kaikille uimataitoisille, ja sitä voi harrastaa uimahallissa ympäri vuoden. Se parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihaskestävyyttä, kehittää vartalon, käsien ja jalkojen lihaksia ja laittaa koko kropan liikkeelle. Uidessa tuki- ja liikuntaelimistöön ei kohdistu iskuja eikä kuormitusta, joten se soveltuu erinomaisesti selkä-, lonkka- ja nivelvaivaisille. Vesijuoksu tarjoaa hyvän vaihtoehdon niille, joiden uintitekniikka on puutteellinen. Sen voi yhdistää uintiin: vesijuoksee vähän aikaa ja ui sen jälkeen oman jaksamisensa mukaan tai toisin päin. Vesijuoksuun voi ottaa kaverin mukaan ja vaihtaa kuulumisia liikunnan ohessa. ■ Uimahallissa voi kuntoilla kelillä kuin kelillä ympäri vuoden. Liiku reippaasti 2,5 tuntia viikossa. Asiantuntijana liikuntasuunnittelija Katriina Ojala UKK-instituutista 17

Liian monta rautaa Monitekeminen – multitasking tai multitaskaus – kuormittaa aivoja ja voi kääntää tietotyöläisen tavoitteleman tehokkuuden nurinperin. Usein multitasking altistaa virheille, tekemiseen samaan aikaan. Multitas­ kun mitään ei tule tehtyä kunnolla ja kaus haastaa pitkän päälle tietotyöläi­ keskittyneesti. Tästä puhutaan kuvaa­ sen työkykyä ja heikentää hyvinvointia, vasti termillä multipasking. mikä voi ilmetä uupumuksena ja stres­ Osaltaan ihminen itse aiheuttaa sioireina. pomppimisen asiasta toiseen. Teksti: MARJAANA LEHTINEN – Jos on tottunut työskentelemään mo­ Kuvitus: ISTOCK Fyysisen työn tekemisessä on jo pit­ kään panostettu työturvallisuuteen, nikanavaisesti ja seuraamaan vaikkapa mutta tietotyöläisten kognitiivinen ergo­ TUNNISTATKO ITSESI? Keskityt johon­ sähköposteja muiden tehtävien ohessa, nomia on vielä lapsenkengissä. Melkein kin tehtävään, kunnes huomiosi vie pu­ altistuu helposti monitekemiselle. kaikki työtehtävät painottuvat kuiten­ helimeen tai sähköpostiin tuleva viesti. Monitekemisestä voi Heusalan mu­ kin nykyään tiedolla työskentelyyn. Vastaat välittömästi, vaikkei asia ehkä kaan myös olla hyötyä keskittymis­ ole kiireellinen. Tai keskeytät työsi, kun kyvylle, mutta yleensä vain, jos toinen vasta heräämässä sen parantamiseen ja jotain unohtunutta ja pikaisesti hoidetta­ tehtävistä on rutiininomaista. hyvien käytäntöjen kehittämiseen. Viit­ vaa muistuu mieleen. – Jos esimerkiksi seuraa jotain luentoa Heusala kertoo, että työpaikolla ollaan teet tiedolla työskentelyn kuormittavuu­ – Monitekeminen on kahden toisistaan tai webinaaria tietokoneella ja kutoo sa­ desta nousevat usein esiin työpaikkojen riippumattoman asian tekemistä saman­ malla sukkaa, esitystä kuuntelee ja kuu­ hyvinvointikyselyissä. aikaisesti. Se on tyypillistä pirstaleisissa lemaansa muistaa paremmin. Tämä to­ työnkuvissa, joissa tehtävään liittyy pal­ sin edellyttää, että on hyvä kutomaan. on tärkeää keskustella työyhteisössä jon pieniä kokonaisuuksia. Sillä yleensä Myös kävely ja puhuminen tukevat toisi­ eikä jättää niitä yksilöiden harteille. On yritetään lisätä tehokkuutta, säästää ai­ aan. Kävely on automaattista toimintaa, hyvä miettiä yhteisiä toimintatapoja, ku­ kaa tai reagoida nopeasti johonkin. Suo­ joka aktivoi aivoja. Siksi kävelykokoukset ten vastaamisaikaa viesteihin tai ajan malaiset työntekijät ovat tunnollisia ja ovat hyviä, hän antaa esimerkkejä. varaamista ennakoimattomiin tehtäviin, haluavat tehdä työnsä hyvin. Jos on vai­ – Monitekemiseen johtavista asioista Heusala muistuttaa. kea sanoa ei, työkuorma kasvaa, mikä voi Aivot väsyvät Yhteisten pelisääntöjen, suunnittelun johtaa monitekemiseen, sanoo kehittä­ pitkän päälle ja aikataulutuksen kautta on mahdollista mispäällikkö Tiina Heusala Työterveys­ Pääkoppa joutuu koetukselle, kun aivo­ vähentää jatkuvaa pomppimista usean laitokselta. kapasiteetti jakautuu kahden eri asian eri tehtävän välillä. ■ Vähennä monitekemistä näin: tekniikan avulla. Ajasta kän- to do -listalle kertyneet työt kerrallaan. Stressi ja virheet Keskity vain yhteen asiaan nykkään tai munakelloon 25 johonkin tiettyyn aikaan. vähenevät. minuuttia ja keskity sinä aikana Kirjaa tehtävät ylös pape- viikkotasolla kalenteriin. vain yhteen tehtävään. Pidä visuaaliset ilmoitukset ja äänet rille tai sähköisesti äläkä pidä muutaman minuutin tauko pois, ellet työskentele tehtä- Ei ole tarpeen olla aina niitä vain mielessä. ennen seuraavaa rupeamaa. vässä, jossa täytyy päivystää. ­tavoitettavissa eikä mui- Rytmitä työpäiväsi. Katso Tee jokin tehtävä valmiiksi tehtävästä toiseen ja kehitä esimerkiksi sähköpostit vain päivän aikana sen sijaan, että ­tavoitettavissasi. Sopikaa keskittymiskykyäsi Pomodoro- kolme kertaa päivässä. Hoida edistät kaikkia tehtäviä vähän. työyhteisössä pelisäännöt. Vältä pomppimista 18 Laita viesti­palveluista kaikki Priorisoi ja aikatauluta tehtäviä etukäteen päivä- ja Tarkista oma asenteesi. den tarvitse aina olla sinun

tulessa Hyödynnä Pomodorotekniikkaa: Ajasta kännykkään tai munakelloon 25 minuuttia ja keskity tuo aika vain yhteen tehtävään. 19

KIPEÄ KURKKU? OTA ZYX! ZYX-2021-0035_10/2021 Uusi maku! Zyx 3 mg Minttu/Sitruuna/Eukalyptus/Appelsiini-hunaja -imeskelytabletit on tarkoitettu suun ja nielun kivun ja ärsytyksen lievittämiseen. Vaikuttava aine bentsydamiini. Annos yksi imeskelytabletti 3 kertaa vuorokaudessa. Hoito saa kestää enintään 7 vuorokautta. Oireiden jatkuessa otettava yhteys lääkäriin. Ei alle 6-vuotiaille, raskaana oleville tai imettäville. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Saatavana vain apteekista. Markkinoija Viatris Oy. (30.10.2020) 20

Kokeneille Pehmeämmälle iholle Bepanthen edesauttaa pienehköjen iho- ja limakalvovaurioiden paranemista. Vaikuttava aine dekspantenoli. Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle aineelle. Lue pakkausseloste. *) IQVIA, Dry skin MAT 09/2021. LMR-CH-20210927-55 Pysy hyvässä vireessä joka päivä 11 VITAMIINIA JA KIVENNÄISAINETTA SOKERITON RAVINTOLISÄ. Ravintolisiä ei pidä käyttää monipuolisen ruokavalion ja terveellisten elämäntapojen korvikkeena. Bayer Oy. *B2, B3, B5, B12, C, Mg auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta. LMR-CH-20210427-02 21

Tuoteuutuuksia Kuva: ISTOCK Parodontax Complete protection Whitening 75ml hammastahna VALKAISEVA PARODONTAX Complete Protection Whitening -hammastahna edistää ien­ terveyttä ja vahvistaa hampaita kahdeksalla eri tavalla. Se auttaa pysäyttämään ja estä­ mään ienten verenvuodon* ja poistaa plakkia 4 kertaa tehokkaammin.** parodontax on hammaslääkäreiden eniten suosittelema hammastahna ienongelmiin.*** * kahdesti päivässä yhtäjaksoisesti käytettynä ** ienten verenvuodon pääsyy valmistetta verrattu tavalliseen hammastahnaan *** ©Ipsos | Claim Test in Benelux & The Nordics | October 2020 Uutuust uo t te e t ! ap t e e k i s t a Harmonia KSM66®, 120 kaps. BioGaia Gastrus – lisää hyviä bakteereita! UUSI BIOGAIA GASTRUS on vahva, kahden Lacto­bacillus reuteri -maitohappobakteerikannan (L. reuteri DSM HARMONIA KSM66® -VALMISTEELLA helpotat stressin oireita ja 17938 ja L. reuteri ATCC PTA 6475*) yhdistelmä. Molem­ ­rauhoitat elimistöä. mat kannat esiintyvät luontaisesti ihmiselimistössä ja Tilapäinen stressi on positiivista mutta pitkittyneenä stressin säilyvät tutkitusti elävänä läpi ruuansulatuskanavan. tunne voi kääntyä hallitsemattomaksi ja häiritseväksi. Harmonia *L. reuteri ATCC PTA 6475 -kanta on eristetty suomalai­ KSM66® -valmisteen sisältämä ashwagandhan juuriuute vaikuttaa sesta äidinmaidosta. kehon toimintoja rauhoittavasti, edistämällä stressinsietokykyä Annostus 1–2 purutablettia päivässä tarvittaessa tai sekä emotionaalista tasapainoa. KSM66® ashwagandhauute auttaa kuurina vähintään 2 viikon ajan. Gluteeniton, maidoton, helpottamaan stressin tyypillisimpiä oireita, kuten univaikeuksia, laktoositon ja hiivaton, miedosti mandariininmakuinen levottomuutta ja ärtyneisyyttä. purutabletti. Ei sisällä eläinperäisiä aineita. Ravintolisä. 22

Tu va pla in pa ap kk te au ek k eis set ta Valitse makusi! Helpottaa tupakanhimoa jo 30 sekunnissa marjanmakuinen mintunmakuinen (2 x 1 mg -annos) NICORETTE® on lääke avuksi vieroitusoireisiin kun lopetat tupakoinnin. Sisältää nikotiinia. Lue pakkausseloste. Ei lasten ulottuville. Kun aloitat hoidon, lopeta tupakointi kokonaan. Jos sinulla on krooninen ihosairaus (koskee vain laastareita), sydän- tai verisuonitauti, olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkärisi kanssa. Ei alle 18-vuotiaille. Markkinoija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy FI-NI-2000040 06/2020 © McNeil 2020 Voi ei kipeänä – kurkku Kurkkukipuun 3-tehoinen Bafucin! desinfioi puuduttaa lievittää kurkun ärsytystä sokeriton yli 5-vuotiaille Bafucin® ja Bafucin® Mint. Suun ja nielun desinfiointiin. Yli 5-vuotiaille. Makeutusaine sorbitoli, jolla on lievästi laksatiivinen vaikutus. Jos kurkkukipuun liittyy korkea kuume, päänsärkyä, pahoinvointia tai kurkkukipu pitkittyy, ota yhteys lääkäriin, koska kyseessä voi olla streptokokkibakteerin aiheuttama 23 angiina. Tutustu pakkausselosteeseen. Apteekista. FI-BAF-2000032 10 /2020 ©McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Apteekari Kirsi Myllynpää on kehittänyt Apteekki Tavastilan annosjakelupalvelua myös yksityisille asiakkaille. Tarkkaan harkittu päätös vei apteekkiin Apteekki etsii aina asiakkaille heidän vaivaansa ja tarpeisiinsa sopivan lääkkeen tai hoitomuodon eikä myy mitä vain, jotta myyntiä saataisiin aikaiseksi, apteekkari Kirsi Myllynpää sanoo. Teksti: MARJAANA LEHTINEN viimeksi silmälääkkeitä valmistavalla Kuvat: JENNIINA NUMMELA Santenilla Tampereella tutkijana ja osasto­ päällikkönä tuotekehityksessä sekä pak­ OLISIKOHAN NYT vihdoin aika tehdä pää­ kaamossa osastopäällikkönä. tös? Kysymyksen heitti Kirsi Myllynpään veli joskus 2000-luvun puolivälin jälkeen. Luopioisista Sisko oli ainakin kymmenen vuotta ap­ Hämeenlinnaan rikoinut, pitäisikö siirtyä lääketeollisuu­ Kun päätös uran uudesta suunnasta oli desta apteekkiin ja tähdätä jonain päivänä tehty, Myllynpää siirtyi vuonna 2008 apteekkariksi. ­apteekkiin proviisoriksi ensin Hattu­ verkostoja kollegojen kanssa ja pystyn kes­ Keski-Suomessa Laukaassa syntynyt laan ja sitten Valkeakoskelle. Ensimmäi­ kustelemaan asioista heidän kanssaan. ja lapsuudenperheineen 13-vuotiaana Pir­ sen a ­ pteekkilupansa hän sai vuonna 2011 Vuoden 2017 alussa maisemat vaihtui­ kanmaalle Orivedelle muuttanut Myllyn­ Luopioisten apteekkiin Pälkäneellä, jossa vat maaseudulta kaupunkiin, kun Myllyn­ pää valmistui Helsingin yliopistosta far­ toimi pienen kylän apteekkarina viitisen pää otti vastaan silloisen Reskan Aptee­ maseutiksi vuonna 1985 ja proviisoriksi vuotta. kin Hämeenlinnassa. Pari vuotta sitten vuonna 1990. – Lukioaikana harkitsin lääkäriopintoja, – Yrittäjyys kiinnosti ja halusin olla hän muutti apteekin sen nykyisiin tiloihin oman itseni herra. Muutos oli kuitenkin ai­ Kauppakeskus Tavastilaan ja nimesi sen mutta totesin, ettei lääketiede ole minulle kamoinen kulttuurishokki. Olin toki aiem­ uudelleen Apteekki Tavastilaksi. Työnte­ sopiva ala. Päädyin lukemaan farmasiaa, min toiminut esimiehenä teollisuudessa, kijöitä on 11. joka vähän sivuaa sitä, hän kertoo. mutta siellä oli aina oma esimies, joka tar­ Suurimman osan työurastaan Myllyn­ pää on työskennellyt lääketeollisuudessa, 24 – Omassa apteekissa saa tehdä asioita josi selkänojan omaan työhön. Apteek­ juuri niin kuin haluaa ja kehittää siitä karin työ on aika yksinäistä. Onneksi on omannäköisensä. Olen apteekkarina teh­

Välillä työ on yksinäistä. Siksi verkostot kollegojen kanssa ovat tärkeitä. nyt ehkä enemmän töitä kuin koskaan. invamopon kanssa. Kaivattua lisätilaa tuli Tässä on oma vapautensa, vaikkei se ehkä myös annosjakelupalvelulle. ole ihan sellaista kuin joskus k ­ uvittelin. – Meillä on paljon kotihoitoasiakkaita ja Päivät venyvät, kun asiakaspalvelun hoivakoteja, joille toimitamme lääkkeitä ­l isäksi henkilöstöhallinto ja toiminnan annosjakelupalveluna. Myös yksityisten ­kehittäminen vievät aikaa. asiakkaiden kiinnostus siihen on kasva­ nut, Myllynpää kertoo. Annosjakelupalvelua Annosjakelupalvelussa apteekki toi­ myös yksityisille asiakkaille mittaa asiakkaalle koneellisesti jaetut Valoisat ja esteettömät tilat Eteläkadulla lääkkeet kahden viikon välein valmiiksi on remontoitu apteekin tarpeisiin. Asiak­ pussitettuina sekä varustettuna tiedolla kaiden on helppo liikkua siellä lastenvau­ ottoajasta ja lääkkeistä. Palvelu varmistaa nujen, pyörätuolien, rollaattoreiden ja jopa lääkkeiden luotettavan jakelun. 25

Esimerkiksi ikäihmisillä, paljon lääk­ keitä käyttävillä tai muistisairauden al­ kuvaiheessa olevilla voi olla haasteita lääkkeiden jakamisessa ja ottamisessa. Annosjakelupalvelussa ongelmia ei tule, kun lääkkeet on valmiiksi jaettu pieniin pusseihin. Lisäksi jos lääkitykseen tulee muutoksia, lääkkeitä ei mene purkeittain hukkaan, koska apteekki toimittaa lääk­ keet vain kahdeksi viikoksi kerrallaan. – Yksityisten asiakkaiden pitää muis­ taa itse ilmoittaa meille lääkemuutoksista, jottei annosjakelussa tule virheitä. Lääkä­ rit eivät ilmoita niistä suoraan apteekkiin, vaan se on yksityisen asiakkaan vastuulla, Myllynpää muistuttaa. Kaupungin ainoa videoapteekki Apteekki Tavastila tarjoaa ainoana ap­ teekkina Hämeenlinnassa Remomedi-­ videoapteekkipalvelua. Kun asiakas lataa älypuhelimeensa tai tablettiinsa Remo­ Kirsi Myllynpäälle on tärkeää, että apteekista saa kehittää omannäköisensä. Ihon hyvinvointiin! Locobase on tutkitusti varma valinta niille, joiden iho kaipaa tavallista perusvoidetta enemmän pysyäkseen pehmeänä, sileänä ja ehjänä. Locobase-voideperhettä on käytetty jo sukupolvien ajan kuivan ja halkeilevan ihon hoitoon. Nopeasti imeytyvä VARTALOVOIDE Uutuutena sarjaan tulevat nykyisten erikoisvoiteiden lisäksi: Everyday Special Shower Oil -suihkuöljy sekä Everyday Special Body Lotion –vartalovoide. 20 % 12 h APTEEKISTA. kosteuttava SUIHKUÖLJY 26 Jokaisen ihon täydellisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. FI-LOC-2021-11-40 Rasvapitoisuus

medi-sovelluksen, hän voi soittaa apteek­ keet ovat samanhintaisia tasapuolisesti kiin videopuhelun ja keskustella farma­ kaikille niin syrjäseuduilla kuin kaupun­ seutin kanssa kasvokkain etänä aivan geissa. kuten apteekin tiskillä. Myös äänipuhelut onnistuvat. – Normaaliin puheluun verrattuna asia­ saa eri hintaa esimerkiksi syöpälääkkeistä, kas pystyy sovelluksella tunnistautumaan insuliineista tai muista kalliista lääk­ vahvasti. Korona-ajan poikkeusolosuhteet keistä. Nykyinen järjestelmä toimii myös apteekissa päättyivät lokakuun lopussa, hyvin eettisesti. Uskallan väittää, että eivätkä asiakkaat voi enää puhelimitse apteekki aina etsii asiakkaille heidän vai­ asioida apteekin kanssa. Kun pystymme vaansa ja tarpeisiinsa sopivan lääkkeen varmistamaan henkilöllisyyden, voimme tai hoitomuodon eikä vain myy mitä vaan, toimittaa asiakkaalle lääkkeitä joko nouto­ jotta saadaan myyntiä aikaiseksi. lokeroon apteekin ulkopuolelle tai kotiin­ Asiakas voi Remomedisovelluksella soittaa apteekkiin videopuhelun ja keskustella farmaseutin kanssa kasvokkain – aivan kuten apteekin tiskillä, mutta etänä. – Ei kuulosta hyvältä, jos ihmisten pi­ täisi asuinpaikkakunnasta riippuen mak­ Kela-korvausjärjestelmään Myllynpää kuljetuksena. Myös maksaminen onnistuu toivoo yksinkertaistamista. Se alkaa hä­ sovelluksella, Myllynpää valottaa. nen mukaansa olla niin monimutkainen, että jopa ammattilaisen on vaikea pysyä Paljon hyvää, kärryillä erikoislääkkeiden korvattavuu­ jotain kehitettävää den ehdoista. Apteekkari näkee asiakkaan kannalta – Lisäksi nyt, kun puhutaan kaikenlai­ paljon hyvää nykyisessä apteekkijärjes­ sista leikkauksista, biologiset lääkkeet telmässä. Se turvaa koko maan kattavan voisi ottaa lääkevaihdon piiriin ja saada apteekkiverkoston ja varmistaa, että lääk­ sitä kautta aikaan säästöjä lääkekuluissa. ■ Tasapaino on alapääasia Tukee vaginan luontaista palautumista ilman lääkkeitä. Vegaaninen, hormoniton, luonnollinen. FI-MG-2021-11-28 Vaginan hiivavaivojen, ulkoisen ihoärsytyksen, kuivuuden tai bakteerivaginoosin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Multi -Gyn® HYVINVOIVAN VAGINAN PUOLESTA Apteekista ilman reseptiä. Lue lisää 27 multi-gyn.fi

Lihastyö kuluttaa elimistön magnesium­ varastoja. 28

Mies, saatko tarpeeksi vitamiineja? Ihmisen tärkein vitamiinien lähde löytyy monipuolisesta ja terveellisestä ravinnosta omalta lautaselta. Etenkin miesten voi olla tarpeen täydentää ruokavaliota apteekista saatavilla, turvallisilla valmisteilla. Teksti: MARJAANA LEHTINEN Kuva: ISTOCK dessa vuoden pimeimpään aikaan loka­ mistön nestevarannot hupenevat. Urhei­ kuun alusta maaliskuun loppuun. lusuorituksen kannattaa käyttää jotain Jos ei syö lihaa, maitovalmisteita eikä nesteytysvalmistetta, joka auttaa palaut­ SUOSITUSTEN MUKAAN kasviksia, hedel­ kalaa, myös B12-vitamiini-, jodi- ja kal­ miä ja marjoja – niitä tutkitusti erinomai­ siumlisät ovat tarpeen. Erityisesti kalsium sia vitamiinien lähteitä – pitäisi syödä vä­ lujittaa luustoa ja hampaita. Aikuisen luus­ Ikä heikentää hintään puoli kiloa päivässä. FinRavinto tossa kalsiumia on noin kilon verran, ja ravintoaineiden hyväksikäyttöä 2017 -tutkimuksen mukaan siihen yltää sitä tarvitaan ruokavaliosta päivittäin. Joidenkin tutkimusten mukaan folaatilla vain 14 prosenttia miehistä ja 22 prosent­ tia naisista. B12 tunnetaan myös vitamiinina, joka tamaan kehon suola- ja nestetasapainon. saattaa olla vaikutusta miehen sperman tukee muistitoimintoja etenkin varttu­ laatuun. Folaatin synteettistä muotoa foo­ neemmilla. Muutenkin B-ryhmän vita­ lihappoa suositellaan raskautta suunnit­ ­m iehillä on enemmän sydänsairauksia miinivalmisteita voi käyttää nostamaan televille naisille ja alkuraskauden ajalle, kuin naisilla, eli miesten terveyteen liit­ vireystasoa pimeänä vuodenaikana. Jos mutta siitä saattaa olla hyötyä myös mie­ tyy omanlaisia haasteita. Niitä ei pysty tuntuu, että ruokavalio jää yksipuoliseksi, helle raskautumisen edistämiseksi. vitamiinivalmisteilla korjaamaan, mutta monivitamiinit ovat helppo ja turvallinen ­ravintoaineet ja niiden vaikutus tervey­ tapa täydentää sitä. Kasvisten vähäisen syönnin lisäksi Entä vitamiinien vaikutus mieskun­ toon? teen on hyvä huomioida omalla lautasella. B-ryhmän vitamiinien tai C-vitamiinin FinRavinto 2017 -tutkimus kertoo myös, puutos voi tyypillisesti näkyä vetämättö­ suoniterveyteen kuin vaikkapa sydänter­ että miehet saavat ruokavaliostaan nai­ myytenä ja väsymyksenä. D-vitamiinin veys. On tärkeää noudattaa terveellistä sia vähemmän kuitua, A-, E-, ja C-vitamii­ puutosta on sen sijaan hyvin vaikea huo­ kasvispainotteista ruokavaliota, välttää nia, folaattia, kaliumia ja magnesiumia. mata. Se on yhdistetty infektioihin, diabe­ stressiä, pitää paino kurissa sekä huoleh­ Vähintään viidesosa väestöstä saa A- tekseen, syöpään, verenkiertotauteihin ja tia riittävästä unesta ja levosta. Mitään ja D-vitamiineja, folaattia ja tiamiinia hermoston rappeumatauteihin. vitamiinivalmistetta ei mieskunnon yllä­ ­( B1-vitamiinia) keskimääräiseen tarpee­ seen verrattuna liian vähän. Mieskunto liittyy samalla tavalla veri­ pitoon löydy. Sporttimiehelle Toisin kuin naisilla, miehillä ei ikään­ magnesiumia ja suoloja tymisen myötä ilmene isoja hormonita­ Muista etenkin Magnesiumlisä saattaa olla tarpeen kun­ son vaihteluita, vaikkakin testosteronin D-vitamiini tosalilla kovasti treenaavalle ja hikoile­ määrä vähitellen laskee. Kehon toiminta Kaikille suomalaisille iästä ja sukupuo­ valle miehelle, sillä lihastyö kuluttaa eli­ kuitenkin hidastuu iän myötä, ruoka­ lesta riippumatta suositellaan D-vitamii­ mistön magnesiumvarastoja. Saamme halu yleensä vähenee ja ravintoaineiden nilisää, elleivät D-vitaminoidut maidot, magnesiumia ruuasta eniten viljavalmis­ hyväksi­käyttö hiljalleen heikkenee. ■ maitovalmisteet tai kasvijuomat, rasva­ teista, perunasta, hedelmistä, marjoista, levitteet ja kalaruoat 2–3 kertaa viikossa kahvista, mineraalivedestä ja maitoval­ Juttuun on haastateltu asiantuntijana kuulu ruokavalioon. Aikuisen D-vitamiini­ misteista. ­kehittämispäällikkö Maria Hankelaa lisää saantisuositus on 10 mikrogrammaa (μg) ja yli 75-vuotiaiden 20 μg vuorokau­ Rankalla hiihtolenkillä ja juoksulenkillä etenkin kesäkuumalla hiki virtaa ja eli­ ­Orionilta. Lähteinä myös Terveyskirjasto ja Ruokavirasto. 29

Historian havinaa Kliininen lääketutkimus alkaa mereltä kokeilla. Ennen kliinisiin kokeisiin pääsemistä uusi Kuvitus: ISTOCK Teksti: SAARA KIVIOJA NYKYISIN LÄÄKKEET ja uudet hoitomuodot tutkitaan ihmisissä etukäteen tarkasti suunniteluilla kliinisillä lääkeaine tulee olla perusteellisesti tutkittu niin te­ hon kuin turvallisuuden osalta. Koe suunnitellaan Vielä pari vuosisataa sitten merimiehet saattoivat tarkasti. Yleistäen voidaan sanoa hyvän kliinisen ko­ pitkillä merimatkoillaan sairastua ikenet mädättävään keen olevan satunnaistettu, sokkoutettu sekä kont­ keripukkiin, joka pahimmillaan johti kuolemaan. rolloitu. Kokeisiin osallistuminen pohjaa aina tietoon perustuvaan osallistujan suostumukseen. Vuonna 1747 Salisbury-nimisellä laivalla Lind valitsi miehistöstä 12 keripukkipotilasta mahdollisimman Vanha testamentti sisältää samanlaisilla oireilla: mädäntyneet ikenet, väsymystä kliinisen kokeen ja polvien heikkoutta. Potilailla oli myös samanlai­ Kliinisten kokeiden tulokset ohjaavat hoitosuositus­ nen ruokavalio ja asumisolosuhteet. Lind jakoi mie­ ten lisäksi muitakin elämänaloja. Ensimmäinen ra­ het kahden potilaan ryhmiin – kutakin paria hoidet­ vitsemussuositusten muutokseen johtanut koe on tiin eri tavoin. Tutkittavat hoitomuodot olivat siideri, kirjattu Raamatun Vanhaan testamenttiin Danielin rikkihappoliuos, etikka, merivesi, appelsiini sekä sit­ kirjaan. Se on myös maailman ensimmäinen ylös kir­ ruuna ja viimeisenä maustetahna. jattu kliininen koe. Kokeessa Babylonian kuningas Äkillisimmät ja näkyvimmät vaikutukset ilmeni­ Nebukadressar määräsi alaisiaan syömään ainoas­ vät appelsiinia ja sitruunaa saavien hoidettavien ryh­ taan lihaa ja juomaan vain viiniä, sillä uskoi sen pitä­ mässä, sillä yksi näistä potilaista oli jo kuuden hoito­ vän heidät hyvässä fyysisessä kunnossa. Kuitenkin päivän jälkeen kunnossa hoitamaan työtehtäviään ja muutamat nuoret miehet, jotka söivät mieluummin toinen niin terve, että nimettiin hoitamaan muita po­ kasviksia, vastustivat ideaa ja saivat luvan jatkaa tilaita. Sitrushedelmien jälkeen Lind arveli siiderillä omilla ruokailutottumuksillaan kymmenen päivän olleen parhain hoitovaikutus. ajan. Kun tutkimus loppui, kuningas huomasi palko­ Vaikka tulokset olivat selkeät, Lind epäröi sitrushe­ kasveja ja vettä syöneiden joukon olevan paremmassa delmien suosittelemista niiden korkean hinnan takia. kunnossa. Hyvien tulosten ansiosta kasvissyöjät sai­ Vasta miltei 50 vuoden jälkeen Britannian laivasto vat jatkaa omaa ravitsemustapaansa. teki appelsiinimehusta pakollisen osan merimiesten ruokavaliota. Ensimmäinen kontrolloitu Nykyään tiedetään keripukin (scorbutus) olevan kliininen koe pelastaa merimiesten henget C-vitamiinin puutostauti, jolle ominaista ovat ihon ja Vielä pari vuosisataa sitten pitkälle merimatkalle läh­ limakalvojen verenvuodot, anemia sekä yleinen heik­ tijä tiesi voivansa altistua kohtalokkaalle sairaudelle, koustila. Hoitamattomana se johtaa kuolemaan muu­ joka sai ikenet mädäntymään, aiheutti iholle haavoja, tamassa viikossa. Hoitomuotona on C-vitamiini, jota vei kaiken voiman elimistöstä ja lopulta johti kuole­ saa esimerkiksi appelsiineista ja sitruunoista. ■ maan. Tautia ei tuolloin voinut mitenkään välttää, 30 sillä sen todellista syytä ei tiedetty. Niinä aikoina lai­ Lähteet: valla kirurgina työskennellyt James Lind järkyttyi Meinert C L: Clinical trials. Design, conduct, and analysis. Oxford merimiesten korkeasta keripukkikuolleisuudesta, ja University Press, Oxford 1986 sekä Bhatt A: Evolution of clinical suunnitteli vertailevan kokeen lupaavimmilla keri­ research: a history before and beyond James Lind. Perspectives in pukkilääkkeillä. clinical research, 1(1), 6–10. 2010.

Älä anna kurkkukivun pilata pelejä Muista -Nielutulehduksen oireita lievittävä -Antibakteerinen ja viruksia torjuva Helpottaa kurkkukipua nopeasti* RB-M-83349 Amyylimetakresoli ja 2,4-diklooribentsyylialkoholi Strepsils Appelsiini, Strepsils Hunaja & Sitruuna, Strepsils Inkivääri, Strepsils Mansikka, Strepsils Menthol, Strepsils Mint ja Strepsils Sitrus ovat antiseptisiä imeskelytabletteja, jotka lievittävät suuja nielutulehdusten oireita. Vaikuttavat aineet: amyylimetakresoli ja 2,4-diklooribentsyylialkoholi. Strepsils Mentholissa lisäksi levomentoli. Annostus: 1 tabl. joka 2. tai 3. tunti. Suositeltua annostusta ei saa ylittää. Strepsils Mint: Ei alle 12-vuotiaille lapsille ja yli 12 v. lapsille korkeintaan 8 tabl./vrk. Muut Strepsils-maut: Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Strepsils Appelsiini, Strepsils Hunaja & Sitruuna, Strepsils Inkivääri, Strepsils Menthol ja Strepsils Mint sisältävät sakkaroosia, mikä on huomioitava henkilöillä, joilla on diabetes. Strepsils Mansikka ja Strepsils Sitrus makeutetaan sakkariininatriumilla, isomaltilla (1,83 g/tabl) ja nestemäisellä maltitolilla (458 mg/tabl) ja ne sopivat diabeetikoille, joskin makeutusaineiden määrät on huomioitava. Makeutusaineiden liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen minkään Strepsils-valmisteen ottamista. Jos olet yliherkkä jollekin valitsemasi Strepsils-valmisteen sisältämälle aineosalle, älä käytä kyseistä valmistetta. Strepsils Mint -valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, muiden osalta käytössä raskaus- ja imetysaikana tulee noudattaa varovaisuutta. Haittavaikutuksina on ilmoitettu yliherkkyysreaktioita, vatsakipua, pahoinvointia, epämukavaa tunnetta suussa ja ihottumaa (yleisyys: tuntematon). Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriisi. Reseptivapaa itsehoitolääke. Lisätietoja: RB Health Nordic A/S, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo. Puh. 029000 9200. PVM: 8/2021 Finrexin on tehokas apu flunssan oireisiin, kuten särkyyn ja kuumeeseen. Lisäksi Finrexin piristää flunssaista oloa. FINREXIN®- ja FINREXIN® NEO -jauheet kuumeen ja erilaisten särkytilojen hoitoon. Aikuisille 1 annospussi 3–4 kertaa vuorokaudessa. Ei suositella raskaana oleville, alle 16-vuotiaille eikä henkilöille, jotka ovat yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille. Käytöstä yhdessä veren hyytymistä estävien lääkkeiden kanssa on neuvoteltava lääkärin kanssa. Tutustu käyttöohjeeseen. 31al. Caffeine as Lisätietoja: Orifarm Healthcare Oy, www.orifarm.com. *P. Schachtel et an Analgesic Adjuvant. Arch Intern Med. 1991 Apr;151(4):733-7. FI-FINRFI-2100001 09/2021

HELPOTUSTA FLUNSSAAN Panadol ja Otrivin UUSI PAKKAUS vaihtuu vähitellen alkuvuodesta 2022 Kipuun ja kuumeeseen Avaa tukkoisen nenän jo muutamassa minuutissa PANADOL FORTE 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PANADOL HOT 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten Sisältää parasetamolia. Aikuisten särky- ja kuumetilojen oireen- Sisältää parasetamolia. Kuume ja särkytilat vilustumissaimukaiseen hoitoon. Annostus aikuisille on 1/2–1 tablettia 4–6 rauksien yhteydessä, influenssa, päänsärky ja lihassärky. Aitunnin välein korkeintaan 3 kertaa päivässä. Ei lapsille ja alle kuisille (yli 18 v.) 1–2 annospussia 4–6 tunnin välein korkeintaan 18-vuotiaille nuorille. Ilman lääkärin määräystä jatkuvaan 3 kertaa päivässä. Annosvälin tulee olla vähintään 4 tuntia. käyttöön korkeintaan 3 päivän ajan. Suositeltuja annoksia ei Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Annosteluohsaa ylittää. Tabletteja ei saa ottaa useammin kuin 4 tunnin jetta ei saa ylittää. Annospussin sisältö liuotetaan kuumaan välein. Älä käytä Panadol Forte -valmistetta, jos olet allerginen veteen ja juodaan lämpimänä. Älä käytä Panadol Hotia, jos parasetamolille tai muulle tabletin aineelle. Käytä varoen, sinulla on fenyyliketonuria, tai jos olet allerginen parasetasillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. Muita para- molille tai valmisteen apuaineille. Käytä varoen, sillä liiallinen setamolia sisältäviä valmisteita tai muita särkylääkkeitä ei käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. Muita parasetamolia saa käyttää samanaikaisesti. Panadol Fortea voi käyttää sisältäviä valmisteita tai muita särkylääkkeitä ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mah- samanaikaisesti. Valmistetta voi käyttää raskauden ja imedollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja/tai tyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa ja annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää mahdollisimman harvoin. Hyvin harvoin on ilmennyt vakavia sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. Lue pakihoreaktioita. Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste. Pakkauskoko kausseloste. Pakkauskoko 12 ja 30 annospussia. Valmiste15 kpl. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 17.2.2021. Perustuu yhteenvetolyhennelmä 28.9.2020. Perustuu 25.8.2020 päivät19.4.2021 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. tyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com. Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2021 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 32 OTRIVIN (kaikki muodot) aikuiset ja lapset Otrivin nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nuhassa ja poskiontelotulehduksessa. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 10 päivän ajan. 1–11-vuotiaille aikuisen valvonnassa 0,5 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa iästä riippuen 1–2, korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 5 päivän ajan. Jos olet yliherkkä jollekin valmisteen sisältämistä aineista, jos sinulla on karstanuhaa, atrofinen nuha tai ahdaskulmaglaukooma tai jos sinulle on äskettäin tehty jokin nenä-nielualueen leikkaus, älä käytä Otrivinia. Keskustele valmisteen käytöstä lääkärin kanssa tai kysy neuvoa apteekista, jos käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla on jokin pitkäaikaissairaus. Ei tule käyttää raskauden aikana. Imetysaikana lääkärin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, nenän kuivumista, poltteluntunnetta nenässä tai pahoinvointia voi esiintyä haittavaikutuksina. Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Lue huolella pakkausseloste. Itsehoitolääke. Valmisteyhteenvetojen lyhennelmä 17.11.2020. Perustuu 04/2020 – 06/2020 päivättyihin valmisteyhteenvetoihin. 10/2021, PM-FI-OTRI-21-00129