MAINOSLIITE SKAL RY Suomen on oltava hereillä – Maantieliikenteen tulevaisuutta määritellään parhaillaan 2 LOGY RY Toimitusjohtaja vastaa toimituskyvystä 4 VALIO OY Valion maitotilat vahvasti mukana ilmastotalkoissa 6 LADEC OY Uutta bisnestä sähköisestä liikenteestä 16 ST1 OY Uusi raskaan liikenteen tankkauslippulaiva Shell TS Sipoo Bastukärr 12

MAINOSLIITE SUOMEN ON OLTAVA HEREILLÄ – Maantieliikenteen tulevaisuutta määritellään parhaillaan EU:n ilmastopaketti vaikuttaa maantieliikenteen ja koko Suomen kilpailukykyyn ratkaisevasti. Meidän on saatava siihen vahva kädenjälki. ”Se on onnistunut Suomelta ennenkin ja onnistuu nytkin, kunhan saadaan kansalliset intressit yhdistettyä”, kirjoittaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala. E uroopan komissio julkaisi Fit For 55 -ilmastopaketin heinäkuussa. Se on päästövähennyksiä tavoittelevien lakiehdotuksien kokoelma, joka koskee koko EU:ta. Sen tavoitteena on alentaa päästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Komission vaikutusarvioinneissa paketin esitysten seurauksia elinkeinoelämälle on käsitelty vain pintapuolisesti, puhumattakaan siitä, mitä muutokset aiheuttaisivat Suomen kaltaisten sijainniltaan haastavien alueiden kilpailukyvylle. Suomen on itse kyettävä tuottamaan vaikutusarviointia. Me SKALissa olemme laskeneet, että pelkästään ehdotus energiaverodirektiivin muutokseksi nostaisi Suomessa fossiilisen diesellitran polttoaineveroa noin 26 sentillä. Muutos lisäisi maanteiden tavaraliikenteen vuosikustannuksia jopa yli 300 miljoonaa euroa. Tämä olisi kestämätöntä. Suomessa on käytössä Euroopan suurimmat ajoneuvoyhdistelmät. Raaka-aineita tulee ja tavaraa lähtee 2 KULJETUS – LOGISTIIKKA tuotantolaitoksilta edelleen jalostettavaksi, kauppaan ja vientiin. Kuljetamme yhdessä 76 tonnin painoisessa, jopa 34-metrisessä ajoneuvoyhdistelmässä enemmän raakapuuta, haketta tai soraa yhdellä kuljetuskerralla kuin mikään muu EU-maa. Suuret yhdistelmät ovat ympäristön kannalta merkittävä etu, sillä päästöt kuljetettua tonnia kohden ovat pienet. Raskaimpiin kuljetuksiin ei ole vielä näköpiirissä muuta käyttövoimamahdollisuutta kuin diesel. Käyttövoimamuutos raskaassa liikenteessä ottaa enemmän aikaa kuin mitä poliittisessa päätöksenteossa halutaan myöntää. Näistä syistä korostan kahta asiaa: dieselin polttoainevero ja tiestön kunto. Jos korotamme toistuvasti polttoaineveroa, rankaisemme vain itseämme emmekä pelasta ympäristöä. Dieselin kohdalla ei tule ajatella takavuosien käryyttäjiä, vaan Euro VI-luokituksen puhtaasti polttavia moottoreita ja nykyaikaisia polttoainelaatuja. Tiestön kunto on tärkeä päästövähennyskeino, koska laadukkaan tienpinnan avulla voidaan saavuttaa jopa 5 prosentin päästövähennys. Hyväkuntoinen tiestö luo myös liikenneturvallisuutta. Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Me emme kiistä sitä, päästövähennyksiä on tehtävä ja otamme asian tosissamme. Nyt on tärkeää, että vaikutamme koko Suomen voimin EU:n päästövähennysten keinovalikoimaan, jotta meillä parinkymmenen vuoden kuluttua on kilpailukykyistä vientiteollisuutta ja logistiikkaa. Tieliikenteen tavarakuljetuksissa ja logistiikassa riittää puolustettavaa sekä kotimaassa että EU:ssa. Anssi Kujala toimitusjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Pitkään Suomen Yrittäjissä ja politiikassa toiminut Anssi Kujala, 49, aloitti SKALin toimitusjohtajana 1.11.2021. Tutustu SKALin jäsenyritysten päästövähennystoimiin: skal.fi/kuljetansuomelle GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE TÄSSÄ LEHDESSÄ: Skal Ry: Suomen on oltava hereillä – Maantieliikenteen tulevaisuutta määritellään parhaillaan............................................. ››2 Port Of Kokkola Ltd.: Tuulivoimaloiden komponenttien kuljetukset Kokkolan satamasta käynnistyivät parannetulla erikoiskuljetusreitillä....................................................................... ››3 Logy Ry: Toimitusjohtaja vastaa toimituskyvystä............................ ››4 Tuulivoimaloiden komponentit saapuivat Kokkolan satamaan viime kesänä. Kuva: Tommi Hietaharju/Hiutale Films Valio Oy: Valion maitotilat vahvasti mukana ilmastotalkoissa.......... ››6 SOL Logistiikkapalvelut Oy: SOL:n palveluilla tehoa materiaalivirtojen hallintaan........................................................... ››8 Freja Transport & Logistics Oy: Kuljetusmarkkinoilla puretaan koronan aiheuttamaa painetta........................................................ ››9 Turun Satama Oy / Port Of Turku Oy: Ferry Terminal Turku on poikkeuksellisen laaja satamahanke ja suuri investointi................. ››10 TUULIVOIMALOIDEN KOMPONENTTIEN KULJETUKSET KOKKOLAN SATAMASTA KÄYNNISTYIVÄT PARANNETULLA ERIKOISKULJETUSREITILLÄ Turun Vapaavarasto Oy: Digitaalisuudella ketteryyttä varastointiin..................................................................................››11 Koska monet Pohjanlahden satamat on buukattu aika täyteen tuulivoimaloiden kuljetuksia, Kokkolan Satama päätti tehdä oman osuutensa edistääkseen uusiutuvan energian rakentamista. ST1 OY: Uusi raskaan liikenteen tankkauslippulaiva Shell TS Sipoo Bastukärr................................................................››12 Oulun Yliopisto: Uniikkia rengastutkimusta Oulussa................... ››14 Liikenneturva: REAK®-koulutus tuo tärkeitä hyötyjä sekä kuljettajalle että kuljetusyritykselle............................................... ››15 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy: Uutta bisnestä sähköisestä liikenteestä.................................................................................. ››16 Lindström Oy: Uusi työvaatemallisto kuljetus- ja logistiikka-alalle Mukava työvaate tukee työergonomiaa ja työturvallisuutta........... ››18 Samat Nordic Oy: Panostaminen henkilöstöön, kouluttamiseen, nykyaikaiseen kalustoon ja sen jatkuvaan huoltoon takaavat turvallisuuden sekä luotettavan kumppanin.................................. ››19 Lumme Energia laatii tiekartan kohti hiilineutraaliutta................... ››20 Abax Finland Oy: ABAX Smart Connect – koko yrityksen kalusto yhdessä käyttöliittymässä............................................................ ››21 Automäkinen Oy: Asiakaslähtöistä päällirakentamista.................. ››22 Traficom Oy: HCT-rekat tuovat päästövähennyksiä ja kustannussäästöjä....................................................................... ››23 I lmastonmuutoksen hillitseminen lisää merkittävästi tuulivoiman rakentamista. Koska monet Pohjanlahden satamat on buukattu aika täyteen tuulivoimaloiden kuljetuksia, Kokkolan Satama päätti tehdä oman osuutensa edistääkseen uusiutuvan energian rakentamista. Erikoisreitin valmisteluun ja toteuttamiseen kaksi vuotta Kokkolan Satama palvelee tulevinakin vuosina tuulivoimaloiden erikoiskuljetuksia. Pari vuotta kestänyt hanke erikoiskuljetusreitin toteuttamiseksi satamasta eteenpäin huipentui kesäkuussa toteutettuun testikuljetukseen. Samalla on uudistettu virallista erikoiskuljetusreittiä kaupungin tuntumassa, jotta sekin mahdollistaa kooltaan entistä isompien tuulivoimaloiden kuljettamisen Kokkolasta eteenpäin. - Meillä on satamassa Perämeren vahvimmat satamanosturit, jonka nostokapasiteetti on peräti 140 tonnia ja 150 tonnia (käyttöönotto 12/2021) sekä laajat kenttäalueet. Sen takia Kokkolan Satama ryhtyi selvittämään, miten niitä voitaisiin hyödyntää myös tuulivoimaloiden kuljettamisessa, kertoo Kokkolan Sataman toimitusjohtaja Torbjörn Witting. Hänen mukaansa selvitystyö käytännön toteutuksineen sujui mainiosti, ja kaupalliset kuljetukset alkoivat viime kesänä askel kerrallaan. - ELY:n ja Kokkolan kaupungin sekä suurteollisuusalueen edustajien kanssa olemme hakeneet ratkaisuja ongelmakohtiin hyvässä yhteistyössä. Erityiskiitoksen haluan osoittaa Väyläviraston Pekka Petäjäniemelle, jonka johdolla Kokkolaan saatiin todella nopeasti vetureiden ajolankojen nostolaitteet Asevarikon tasoristeykseen, Witting jatkaa. Samalla kun tuulivoimalakuljetuksille on toteutettu oma reitti, satamassa on hänen mukaansa huolehdittu siitä, etteivät olemassa olevien pitkäaikaisten asiakkaiden kuljetukset ja tavarankäsittely häiriinny. n Seuraava kampanjamme tässä kanavassa: Teknologia ja Teollisuusratkaisut 18.2.2022 Yhteistyö ja kumppanuudet: Arto Parppei, Projektipäälliikkö | p. 050 477 9926 Voimaloiden komponentit lastataan erikoiskuljetusajoneuvoon. Kuva: Tommi Hietaharju/Hiutale Films GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU KULJETUS – LOGISTIIKKA 3

MAINOSLIITE K u va : A k i R a s k /A k i f o t o TOIMITUSJOHTAJA VASTAA TOIMITUSKYVYSTÄ Ammattitaitoisesti johdettu hankinta ja logistiikka kasvattaa yrityksen lisäarvoa ja pitää asiakkaat ja omistajat tyytyväisinä. P andemia on osoittanut yritysten toimituskyvyn haavoittuvuuden. Autotehtaat sulkevat tuotantolinjoja. Hankinnan ja logistiikan ammattilaiset tuskailevat materiaalien ja komponenttien saatavuuden kanssa. Konttirahtien hinnat ovat moninkertaistuneet. Miten tässä näin kävi? Yritysjohdon on syytä katsoa peiliin. Mikä on yrityksessä hankintajohdon keskeisin tehtävä ja miten hankintatoimi on organisoitu? Onko toimitusketjun ja logistiikan hallintaan varattu tarpeeksi osaavia henkilöitä? Onko panostettu riittävästi hankinnan ja logistiikan älykkäisiin järjestelmiin? Valitettavan monessa suomalaisessa yrityksessä hankinta edelleen raportoi talousjohdolle, jolloin fokus väistämättä kohdistuu hankintakustannusten minimointiin. Valistuneimmat 4 KULJETUS – LOGISTIIKKA yritykset ymmärtävät hankintatoimen ja edistyneen toimittajayhteistyön strategisen merkityksen. Parhaat toimittajat on kytketty osaksi yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Start-up-yrityksiä otetaan mukaan tuomaan raikkaita ideoita, innovointia ja uudistumista. 

Hankinnan paikka on yrityksen johtoryhmässä ja hankintajohdon tulee raportoida toimitusjohtajalle. “ HANKINNAN PAIKKA ON YRITYKSEN JOHTORYHMÄSSÄ Hankinnan ja logistiikan johdon rooli liiketoimintariskien hallinnassa on korostunut nyt pandemia-aikana. Mitkä ovat vaihtoehtoiset toimittajat ja kuljetusreitit toimitusaikoineen, jos Brexitin jälkeen ei saada tavaraa maasta ulos ja omaa tehdasta uhkaa sulkeminen? Toimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin on osattava varautua ennakoivalla suunnittelulla. 

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää kaikilta yrityksiltä toimenpiteitä. Enää ei riitä kosmeettisen taitava markkinointi, vaan ilmastotekojen on oltava todellisia ja todennettavia. Yrityksellä tulee olla kyky raportoida tuotteiden elinkaaren aikainen hiilijalanjälki raaka-aineista läpi toimitusketjun sisältäen kierrätyksen uusiokäyttöön. “ HAASTEITA EI KUITENKAAN RATKAISE TEKNOLOGIA VAAN IHMISET Teknologia on tuonut käyttöön yhä kehittyneempiä laitteita ja järjestelmiä. Haasteita ei kuitenkaan ratkaise teknologia vaan ihmiset. Varman ja läpinäkyvän toimittajayhteistyön kehittäminen vaatii määrätietoista johtamista ja uusimpien menetelmien hallitsemista. Ihmisten osaaminen ei synny itsestään ilman koulutusta ja hyviä verkostoja, joiden avulla tuorein tieto muuntuu osaamispääomaksi. Nostetaan yhdessä suomalainen hankinnan ja logistiikan osaaminen maailman huipputasolle. n Markku Henttinen Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toimitusjohtaja sekä kansainvälisen, hankinta- ja logistiikkayhdistysten katto-organisaation, International Federation of Purchasing and Supply Management IFPSM:n toimitusjohtaja. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE UPDATE YOUR BUSINESS -How to succeed in the New Normal LOGY Conference 2022: Update Your Business – How to succeed in the New Normal Clarion Hotel Helsinki 3.2.2022 | Risteily M/S Viking Grace 3.-4.2.2022 LOGY Conference tulee taas – nyt myös turvallisesti hybridikonferenssina! Hankinnan ja logistiikan ammattilaiset sekä yritysjohto kokoontuvat vuosittaiseen huipputapahtumaan verkostoitumaan ja kuulemaan alan uusimmista ilmiöistä ja caseista logistiikan, hankinnan, toimitusketjun hallinnan ja sisälogistiikan saralla. Innostavien asiantuntijapuheenvuorojen avulla lisäät ymmärrystäsi monista liiketoimintakriittisistä osa-alueista. Virtuaalikonferenssi ja sen mahdollisuudet - mitä kaikkea on tarjolla? Virtuaalikonferenssin alustalle voit liittyä jo viikkoa ennen tapahtuman alkua. Siellä voit luoda itsellesi profiilin ja muistilistan sekä synkronoida tapaamisia. Tapahtuman aikana näet Live Stream -esityksen sekä tallenteita eri teemoista. Kommentoimaan pääset chatissä. HINNAT – HUOMAA EARLY BIRD 30.11. SAAKKA! CLARION HOTEL HELSINKI • Early Bird 690 € + alv (norm. 790 € + alv) • Early Bird -jäsenhinta 590 € + alv (norm. 690 € + alv) • Young Professionals -jäsenhinta 290 € + alv VIRTUAALIKONFERENSSI • Early Bird 450 € + alv (norm. 490 € + alv) • Early Bird -jäsenhinta 350 € + alv (norm. 390 € + alv) • Young Professionals -jäsenhinta 190 € + alv Koko tapahtuman ohjelma on katsottavissa alustalta 3.3.2022 saakka. Lue lisää logy.fi. Puhujina mm. Katri Vataja Johtaja, strategia ja ennakointi Sitra GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Turkka Kuusisto Toimitusjohtaja Posti Group Toni Laaksonen Liiketoimintajohtaja Metso Outotec Janne Jakola Toimitusjohtaja Matkahuolto KULJETUS – LOGISTIIKKA 5

MAINOSLIITE VALION MAITOTILAT VAHVASTI MUKANA ILMASTOTALKOISSA Valio tavoittelee koko arvoketjunsa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja samalla myös logistiikkaketjusta tehdään hiilineutraali. Maitotilojen lehmänlannasta valmistettava biokaasu voisi pienentää maidon hiilijalanjälkeä parhaimmillaan peräti 25 %, kun huomioidaan sekä maatalouden että liikenteen päästövähennykset. 6 KULJETUS – LOGISTIIKKA GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Kiertotaloutta, biokaasutuotantoa ja lannan käsittelymenetelmiä tutkiva Robert Harmoinen, kehityspäällikkö Petteri Tahvanainen ja logistiikkapäällikkö Petteri Laine. V alio kerää Suomessa tänä vuonna arviolta hieman yli 1 700 miljoonaa litraa maitoa, mikä on 78 % koko Suomessa tuotetusta maidosta. Tämä tarkoittaa vuosittain noin 21,5 miljoonaa ajokilometriä ja polttoaineen kulutuksena 7,3 miljoonaa litraa. Valio ilmoittaa tavoitteekseen olla kuljetuksissaan hiilineutraali vuonna 2035. Lähivuosina nykyisen neljän biokaasulla käyvän Valion maitoauton lisäksi maassamme yhä useampi maidonkeräysauto, sekä muu raskaan liikenteen kuljetusajoneuvo, kulkee lannasta valmistetulla nesteytetyllä biokaasulla. Valiolla on tavoite kehittää omasta logistiikastaan fossiilivapaa ja biokaasu on yksi tärkeimmistä keinoista. Yleisesti Euroopassa nesteytettyä biokaasua käyttäviä raskaan liikenteen ajoneuvoja on jo merkittävissä määrin, ja Virossakin asiassa ollaan meitä edellä. Valiolla otetaan kerralla kunnon kehitysloikka asiassa: käytännön kokemusta haettiin alkuun Virosta. Biokaasu sopii paremmin liikenteeseen kuin teollisuuteen Raskaan liikenteen polttoaine ei ehkä tule ensimmäisenä mieleen puhuttaessa lehmän lannasta – toisin kuin Valiolla kumipyöräkaluston teknisestä puolesta vastaavalla kehityspäällikkö Petteri Tahvanaisella: GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ”Valion maitotiloilta löytyy hyvin lantaa eli raaka-ainetta, josta biokaasua voidaan valmistaa. Toimiva menetelmä tähän on jo olemassa ja käytäntökin on saatu toimimaan hyvin. Myös kaasun laatu on saatu korkeatasoiksesi. Maataloussyötteet ovat hajallaan ja vetisiä, ja tavoitteena on yleisesti kehittää kustannustehokas ns. biokaasun tuotannon hybridimalli, jolla voidaan optimoida sekä talous- että ympäristövaikutukset.” Lantabiokaasu sopii nesteytettynä hyvin raskaan liikenteen kaluston käyttöön, mutta vaatii merkittäviä kalusto- ja tankkausinfrainvestointeja. ”Biokaasukäyttöinen kuljetuskalusto vaatii myös osaavaa huoltoa ja kuljettajien turvallisuuskoulutusta. Tähän Valiolla on panostettu vahvasti”, kertoo säiliöautoliikenteen logistiikasta eli maidonkeräilystä ja siirtokuljetuksista vastaava logistiikkapäällikkö Petteri Laine. Osaavaksi yhteistyökumppaniksi biokaasutuotantoon on valittu energiayhtiö ST1. ”Perustettava Valion ja St1:n yhteisyritys aikoo kasvattaa raskaan liikenteen käyttöön tulevan biokaasun tuotantoa Suomessa merkittävästi. Tavoitteena on yhden terawattitunnin tuotanto vuoteen 2030 mennessä, mikä on kolmasosa Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutarpeesta. Tämä vähentää merkittävästi myös maitotilojen päästöjä ja lisää maitotilojen tuottavuutta”, kiteyttää Valiolla kiertotaloutta, Vuorenmaan maitotilan 180 lehmää tuottaa maitoa Valion Haapaveden meijeriin, jossa siitä valmistetaan Valio Oltermanni® juustoa. Lehmien lannasta valmistetaan lantabiokaasua. Valion ensimmäinen lantabiokaasulla kulkeva maitoauto tankkaa Vuorenmaan maitotilan tankkausasemalla samalla, kun hakee tilalta maitoa. biokaasutuotantoa ja lannan käsittelymenetelmiä tutkiva Robert Harmoinen. Kuljetusyrittäjät tyytyväisiä lantabiokaasuautoihin Kuljettajien kokemukset siirtymisestä dieselautoista lantabiokaasuautoihin ovat ennakkoluulojen selätysten jälkeen olleet positiivisia. ”Käytännössä kuljettajat eivät ajaessa huomaa eroa ajoneuvojen välillä, ainoastaan tankkaus on erilaista ja siihenkin tottuu koulutuksen avulla nopeasti”, Tahvanainen kertoo.Infran kehittyessä ja tuotannon lisääntyessä lehmänlannasta valmistettavaa biokaasua voivat tankata muutkin merkittävät kuljetusalan toimijat, kuten pakettikuljetuksia hoitavat yritykset ja vähittäiskauppaketjut. Lehmän lannasta valmistettu liikennebiokaasu on kustannustehokas ja ilmastoystävällinen polttoaine, joka soveltuu raskaan liikenteen tarpeisiin erinomaisesti. Lehmästä on moneksi. n KULJETUS – LOGISTIIKKA 7

MAINOSLIITE SOL:N PALVELUILLA TEHOA MATERIAALIVIRTOJEN HALLINTAAN Sisälogistiikan hankkiminen ostopalveluna voi olla kustannustehokas ratkaisu. S isälogistiikalla tarkoitetaan käytännössä tehtaan, terminaalin tai varaston sisällä tapahtuvaa materiaalivirtojen hallintaa. ”Jos toiminnassa on suuria kysyntäpiikkejä, reagointi omalla henkilöstöllä rekrytointi- tai vähennystarpeeseen on työlästä ja kustannustehotonta. Tilapäinen kysyntäjousto kannattaa mahdollistaa vuokratyöllä”, sanoo SOL Logistiikkapalvelujen toimitusjohtaja Juhana Olkkola. Yritysten kannattaa tarkastella oman sisälogistiikan tasoa. Vastaako se markkinan vaatimuksia: tehdäänkö asioita fiksusti ja ovatko kalusto ja henkilöstö oikeassa suhteessa tarpeeseen? SOL:n palvelun ansiosta yllättäviin tilanteisiin ei tarvitse olla varmuusvaraa. ”Meidän pooleistamme löytyy tuhansia ammattilaisia, joilla on osaamista sisälogistiikkaan, työturvallisuutta myöten. Heidän ansiostaan yritys voi keskittyä omaan ydintekemiseensä. Voimme reagoida nopeasti, sillä asiakaspalvelu on auki 8 KULJETUS – LOGISTIIKKA ympäri vuorokauden. Asiakasyrityksemme saa henkilöstöä akuutteihinkin tarpeisiin jopa muutamassa tunnissa.” Kalusto tarpeen mukaan SOL:n palveluvalikoimaan kuuluu myös sisälogistiikan kalusto, muun muassa monipuolinen trukkivalikoima. ”Käyttöasteella on merkitystä. Jos yrityksen sesonki kestää alle puoli vuotta, yli puolta vuodesta ei kannata makuuttaa omaa kalustoa tyhjän panttina. Yritys voi myös pohtia, onko kalusto oikeanlaista, vai kannattaisiko käyttää konetta, jolla voi tehdä monipuolisempia tehtäviä?” Olkkola kysyy. SOL:lta voi vuokrata myös kone ja kuljettaja -pakettia kustannustehokkaaseen tuntihintaan. Kaikki SOL:n tarjoamat keinot keventävät yrityksen omaa tasetta, kun siellä ei seiso joutilaita koneita. SOL:n ratkaisut sopivat monille aloille – myös hyvinkin perinteisille. ”Esimerkiksi monet sahat elävät nyt kukoistuskauttaan. Niiden ydinbisnestä on raaka-aineen tehokas ja oikea-aikainen ostaminen sekä puun sahaaminen. Mutta onko ydinbisnestä lautojen pyöritteleminen varastossa?” n SOL tarjoaa uusia ratkaisuja materiaalivirtojen optimointiin tarjoamalla mm. perehdytetyn kuljettaja - kone-paketin. SOL Logistiikkapalvelut Oy • Logistiikan henkilöstö- ja kalustovuokraus sekä ulkoistuspalvelut. • Yksi nopeimmin kasvavista logistiikka-alan palveluntarjoajista. • Valtakunnallinen 24/7 palvelu. • NPS-indeksi (Net Promoter Score) 67 %. • Osa kansainvälistä perheomisteista SOL-konsernia, jonka liikevaihto 291,3 milj€ (2020). GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE FREJA Transport & Logistics on tehokas kansainvälinen kuljetuskumppani, joka on osoittanut, että henkilökohtainen palvelu ja tavoitettavuus näkyvät yrityksen kasvunumeroissa. KULJETUSMARKKINOILLA PURETAAN KORONAN AIHEUTTAMAA PAINETTA Suomalaisen teollisuuden menestys ja metallipajojen ulkomaankaupan toimivuus rakennetaan myös toimivilla kuljetuksilla. Kokenut kansainvälinen kuljetuskumppani on avainasemassa, kun halutaan menestyä ulkomaankaupassa. P ainesäiliöitä Kiinaan, generaattoreita Saudi-Arabiaan, työveneitä Australiaan, ympäristöteknologiaa Persianlahdelle. FREJA Transport & Logisticsin Commercial Director Jorma Kivistö tuntee suomalaisen teollisuuden tavara- ja tuotantohyödykkeiden vientimaailman. Kokemusta on myös kaivosteollisuuden, metsätyökoneiden ja nostureiden kansainvälisistä kuljetuksista. ”Nyt kuljetusmarkkinassa puretaan paineella tavaraa maailmalle. Varsinkin ympäristöteknologiaratkaisuja viedään nyt eri puolille maailmaa.” Kivistön mukaan FREJAn vahvuus kuljetus- ja huolintayrityksenä on yksiselitteisesti asiantuntijuudessa ja henkilökohtaisessa palvelussa. ”Frejalaisilla on pitkä kokemus suomalaisen teollisuuden palvelemisesta ja ymmärrys eri teollisuuden kuljetustarpeista sekä erilaisten tuotteiden, laitteiden ja koneiden erityisvaatimuksista.” GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU KANSAINVÄLINEN KULJETUSKUMPPANI Moderni ja innovatiivinen kuljetuskalusto Suomessa FREJA on kuljetusmuototarjoamaltaan ja kapasiteetiltaan suuri toimija kansainvälisissä kuljetuksissa, mutta yrityskulttuuriltaan FREJA on läheinen ja ketterä palveluyritys. Moderni ja innovatiivinen kalusto yhdistettynä koko Euroopan kattavaan partneriverkostoon tekee kuljettamisesta kustannustehokasta ja reagoinnista nopeaa. ”Trailereissa on kattava valikoima kaappitrailereista pressutrailereihin, joissa koko pressusivu saadaan auki ja näin lastaus ja purku nopeutuu”, Kivistö antaa esimerkin. Merikuljetuksissa läheiset suhteet varustamoihin auttavat löytämään oikeat ratkaisut haastavampiin kuljetuksiin ja toimeksiantoihin. Myös mahdollisuus joustavaan raportointiin ja seurantaan on FREJAn vahvuuksia. ”Meillä on vahva operatiivinen osaaminen ja toimintamalli. Samat, kokeneet kuljetusammattilaiset hoitavat samojen asiakkaiden kuljetuksia ja toiminnot tehostuvat myös tämän kautta.” n Maantiekuljetukset • Noin 850 pressutraileria ja noin 80 traileria lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin • Kappaletavara • Täys- ja osakuormat Meri- ja lentorahti Projektikuljetukset vaativiin kuljetuksiin ”Kuljetuskapasiteettimme ja -kalustomme ovat suuren yrityksen, mutta toimintatapamme ovat kuin pienellä yrityksellä: ihmisiä ei ole piilotettu puhelinvaihteen taakse vaan kaikkien puhelinnumerot löytyvät suoraan verkkosivuilta.” Turku (pääkonttori), Kruunupyy, Vaasa, Vantaa, Linnankatu 90 D FI-20100 Turku @frejafinland | www.freja.fi Commercial Director, Jorma Kivistö KULJETUS – LOGISTIIKKA 9

MAINOSLIITE FERRY TERMINAL TURKU ON POIKKEUKSELLISEN LAAJA SATAMAHANKE JA SUURI INVESTOINTI Turun sataman todella mittava satamahanke uudistaa Turusta Tukholmaan suuntautuvien laivojen terminaalialueen. Samalla voidaan kehittää myös esimerkiksi sataman digitaalisia ja teknisiä toimintoja. T urkuun rakentuu seuraavien vuosien aikana uusi Tallink Siljan ja Viking Linen käyttämä yhteisterminaali. Myös koko terminaalialuetta kehitetään laajalti; alueelle rakennetaan uusi laituri, olemassa olevaa laituria korjataan ja esimerkiksi alueen liikennejärjestelyt muuttuvat. Hankkeen taustalla on osittain myös Turun kaupungin visio kehittää Linnaniemen aluetta merelliseksi kaupunginosaksi. - Tavoitteenamme on, että uusi terminaali olisi valmis joulukuussa 2025. Seuraavaksi käynnistymässä on arkkitehtikilpailu, ensi kesänä on tarkoitus edetä laiturien rakentamisen ja korjaamisen osalta, kertoo Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm. 10 KULJETUS – LOGISTIIKKA Hanke on investointina poikkeuksellisen suuri, 172 miljoonaa euroa, josta osa katetaan Turun kaupungin myöntämänä lainana. Söderholmin mukaan hanke on Turulle tärkeä. - Laivaliikenne Tukholmaan on historiallisesti merkittävä ja kiinteä osa kaupunkia, Söderholm toteaa. Kehitysmahdollisuuksia on paljon Uuden terminaalin myötä tarkoitus on kehittää myös digitaalisuutta, turvallisuutta ja sujuvuutta. - Satama digitalisoidaan niin henkilö- kuin tavaraliikenteen osalta ja esimerkiksi autoliikennetehokkuutta lisätään. Jatkossa meidän täytyy miettiä myös lentokenttämäisempää toimintatapaa satamiin turvallisuuden takaamiseksi – kuitenkin niin, että tuhannet matkustajat pääsevät liikkumaan sujuvasti, Söderholm kuvailee. Hän näkee, että meneillään on myös muita terminaalihanketta tukevia uudistuksia, jotka herättävät kiinnostusta ja voivat lisätä matkustajamääriä. - Esimerkiksi uusi Viking Glory tuo varmasti intoa laivamatkustukseen. Myös junayhteys suoraan terminaaliin on jo nyt merkittävä etu, ja tunnin juna -hankkeella on toteutuessaan potentiaalia tuoda uusia matkustajaryhmiä Turkuun. Söderholm muistuttaa myös, että yhteisterminaalin ohella Turun Satama Oy aikoo kehittää myös Länsisataman rahtiliikennettä. - Ruotsin liikenne on totta kai erittäin tärkeä asia ja terminaali herättää huomiota kertainvestointina. Aiomme kuitenkin investoida myös rahtisatamatoimintaan, hän summaa. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE ”Ekologisuus on yksi yrityksemme tärkeistä arvoista. Uutta rakennuskantaa on liitetty maalämpöön, ja yrityksellä on oma aurinkopaneelipuisto”, toimitusjohtaja Stefan Lindström kertoo. DIGITAALISUUDELLA KETTERYYTTÄ VARASTOINTIIN Perinteikäs Turun Vapaavarasto on luotettava ja moderni varastointi- ja logistiikkaketjun kumppani. Digitalisaation myötä sen asiakkaat voivat hoitaa varastointiprosessia itse tai ulkoistaa koko ketjun. T urun Vapaavarasto tarjoaa asiak”Jos varastointi ei kuulu yrityksesi ydinkailleen entistä uudemmat ja tuotliiketoimintaan, sen ulkoistamisen hyötavammat tavat sekä järjestelmät dyt kannattaa ehdottomasti selvittää”, varastointipalveluihin ja logistiikLindström sanoo.

 kaan. Digitaalisen transformaation myötä varastoinnin fyysiset rajat poistuivat. Mottona asiakaslähtöisyys

 ”Asiakkaidemme käytössä on ilmainen exTurun Vapaavaraston palveluita ja järjestranet, jolla voi ilmoittaa saapuvat sekä lähtelmiä kehitetään ja räätälöidään koko tevät kuljetukset ja tarkastaa oman tilin varasajan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

 tosaldon ja -tapahtumat ”Pystymme järjeshelposti vaikka älypuhetämään äkilliset muuHALUAMME OLLA limella”, toimitusjohtaja tokset helposti ja raSUOMEN INNOVATIIVISIN Stefan Lindström kentamaan nopealla LOGISTIIKKAKUMPPANI. kuvailee. aikataululla suuriakin konsepteja järkevään Hyötyä ulkoistamisesta hintaan. Haluamme olla Suomen innovaYrityksen toiminnanohjaus- ja varastojärjesteltiivisin logistiikkakumppani.” mä on integroitavissa asiakkaan järjestelmiin Osana Turun Satama Oy:n konsernia aina verkkokauppaa myöten. Joustava 3PLvapaavaraston aidattu ja ympärivuorokonsepti mahdollistaa koko logistiikkaketjun kautisesti vartioitu kenttäalue tarjoaa turja varastoinnin ulkoistamisen. 

 vallista varastointia hyvien kulkuyhteyksiTurun Vapaavarasto pystyy hallinnoimaan en päässä. asiakkaan verkkokauppaa siitä hetkestä, kun ”Meillä ei ole pääkaupunkiseudun ruuhtieto ostoksesta tulee. Se kerää, pakkaa, vakia, joten tavaran kuljettamisessa meille rastoi ja hoitaa tuotteet perille. 

 ja meiltä eteenpäin säästää aikaa.” n “ GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Turun Vapaavarasto • Kokonaispinta-ala 28 hehtaaria www.turunvapaavarasto.fi • Katettua varastotilaa 30 000 m2 • Perustettu 1964 • Veroton alkoholivarasto • Työntekijöitä 17, asiakkaita yli 100 • Valviran ja tullin hyväksymä varastoija KULJETUS – LOGISTIIKKA 11

MAINOSLIITE Vasemmalla St1 Yrityskorttiosastosta vastaava Janne Rauhanen, sekä oikealla ammattiliikenteen myyntipäällikkö Tuomas Tenkanen. 12 KULJETUS – LOGISTIIKKA GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE UUSI RASKAAN LIIKENTEEN TANKKAUSLIPPULAIVA SHELL TS SIPOO BASTUKÄRR St1 on tuonut jo lähes 30 St1- ja Shell -asemalle myyntiin 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun HVO-dieselin. Sipoon Bastukärrin uusi tankkauspiste huomioi raskaan liikenteen tuotevalikoiman kaikki tarpeet, saatavilla myös elokuussa lanseerattu uusiutuva HVO-diesel. S t1 & Shell tarjoavat laajasti yhteisiä ketjuetuja ja molempien maksukortit pelaavat ristiin. Periaatteena on tankata niin autot kuin kuskitkin mahdollistaen parhaan asiakaskokemuksen tien päällä. Raskaan liikenteen uusin tankkauspiste Shell TS Sipoo Bastukärr sijaitsee Inex Partnersin logistiikkakeskuksen vieressä liikenteen solmukohdassa. Tankkauspiste palvelee yli tuhatta päivittäin alueella liikennöivää rekkaa. ”Suunnittelussa on huomioitu tehokkaat uudet tankkauslaitteet, kattava polttoainevalikoima sekä tankattavaksi tulevat yli 30 metriä pitkät ajoneuvoyhdistelmät. HCTyhdistelmien (High Capacity Transport) määrä runkoliikenteessä on kasvanut ja pitkiä, yli 30 metrin yhdistelmiä tulee jatkuvasti lisää liikenteeseen. Pitkät rekkayhdistelmät vaativat tilaa ympärilleen, kun alamme puhumaan ajoneuvon kääntösäteistä ja ajoliittymien toimivuudesta. Olemme GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU huomioineet erityisesti tämän seikan”, tarkentaa energiayhtiö St1 Oy:n ammattiliikenteen myyntipäällikkö Tuomas Tenkanen. Lähes 500 aseman St1 & Shell -tankkausverkosto palvelee ristiin St1 ja Shell ovat tehneet merkittäviä satsauksia ammattiliikenteen verkostoparannuksiin. ”Tulemme tekemään niitä lisää kuuntelemalla asiakkaittemme toiveita ja tarpeita”, kertoo yrityskorttipuolesta vastaava Janne Rauhanen ja lisää: ”Arvostamme kuljettajien hyvinvoinnin erittäin korkealle, jonka vuoksi meille on tärkeää pitää taukopaikkojen palvelut laadukkaalla tasolla. Kattava palveluverkostomme ja edut mm. HelmiSimpukka-ketjussa on otettu tyytyväisinä vastaan. Tarjoamme ammattikuljettajalle yhtenä esimerkkinä rahan arvoisia etuja isompien tankkauksien yhteydessä.” Sipoon Bastukärristä myös HVO-dieseliä Uusiutuvan dieselin kysyntä on voimakkaassa kasvussa raskaan liikenteen puolella. St1 on tuonut jo lähes 30 St1ja Shell-asemille myyntiin 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun HVO-dieselin. Se on vetykäsiteltyä kasviöljyä, joka soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin. HVO:n käyttö vähentää lähipäästöjä huomattavasti ja kasvihuonekaasupäästöjä jopa yli 90 % polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiiliseen dieselin käyttöön verrattuna. ”Asiakkaillamme on selkeä ja näkyvä Puhtaan energian tekijän rooli matkalla kohti parempaa huomista, yhdessä kanssamme”, Tenkanen kiteyttää. St1 kehittää energiatransformaation aallon harjalla yhteistyökumppaneidensa kanssa myös biopolttoaineita mm. lannasta ja mäntyöljystä. ”Me kuitenkin ymmärrämme, että asiakkaan liiketoiminnan kilpailukyvyn säilyttämiseksi meidän on kyettävä tarjoamaan sekä nykyisiä että uusia polttoainevaihtoehtoja vielä vuosia rinnakkain. Asiakkaamme voivat kuitenkin olla luottavaisia sen suhteen, että olemme ajan hermolla siinä, mihin maailma kehittyy ja mikä parhaiten heitä palvelee”, Tenkanen summaa. n Liity sinäkin Puhtaan energian tekijöiden joukkoon: www.st1.fi/tarjouspyynto KULJETUS – LOGISTIIKKA 13

MAINOSLIITE UNIIKKIA RENGASTUTKIMUSTA OULUSSA Vähähiilisyyden edistämiseen painottuva auto- ja työkonetekniikan opetus sekä uraauurtava rengastutkimus ovat esimerkkejä ajan hermolla olevasta opetus- ja tutkimustoiminnasta Oulun yliopistossa. A joneuvosektorilla ei ole haasteita koskaan puuttunut. Vähähiilisyyden merkittävä painoarvon lisääntyminen haastaa uudella tavalla työkoneet ja raskaan kaluston. Tämä on huomioitu myös Oulun yliopiston opintotarjonnassa. ”Koulutamme Diplomi-insinöörejä teollisuuden palvelukseen. Auto- ja työkonetekniikan opetus koostuu ajoneuvotekniikan opinnoista ja yritysten kanssa tehtävistä harjoitustöistä, sillä valmistuneet työllistyvät pääasiassa teollisuuden suunnittelutehtäviin. Uusimpana opetussisältönä olemme kehittäneet sähkö- ja hybridiajoneuvotekniikan koulutussisältöjä, koska uudet energiaratkaisut ovat voimakkaasti tulossa myös työkoneisiin ja raskaan kaluston ajoneuvoihin”, kertoo Oulun yliopiston auto- ja työkonetekniikan professorina vuoden alusta toiminut Juho Könnö. Koulutustoimintaa kehitetään myös hankkeiden kautta. ”Oulun yliopiston, OAMK:n ja OSAO:n yhteishanke eMobiili on yksi tällä hetkellä käynnissä oleva ESR-rahoitteinen hanke. Siinä kehitetään eri oppilaitosten yhteistyötä ja ajoneuvoalan koulutustoimintaa Oulun seudulla”, Könnö lisää. ajodynamiikkaan ja rengastutkimukseen, tierasitukseen ja routakantavuuteen, ajoneuvotekniikkaan sekä vähähiilisyyteen. ”Täyssähkö- tai hybrididikoneen ja komponenttien elinkaari on pystyttävä optimoimaan”, Könnö kiteyttää. Rengastutkimuksen keskeisenä osana on Oulun yliopistolla kehitetty ja valmistettu eurooppalaisittainkin harvinainen rengasmittausperävaunu. Rengastutkimuksessa pyritään ymmärtämään ajoneuvon renkaan ja tienpinnan välistä vuorovaikutusta, erityisesti talviolosuhteissa. ”Eroja aiheuttaa mm. huomattavasti erilainen pintapaine ja hyvin laajat kuormitusalueet, jolloin pehmeillä ajoalustoilla myös ajoalustan muodonmuutokset ovat huomattavan erilaisia”, Könnö kertoo. AutoOsaLiike -hankkeen tarkoituksena puolestaan on selvittää Tornio-Oulu-Raahe -akselilla esiintyvä ns. jakohihnaongelma. Hanke toteutetaan yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE), Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Lapin AMK:n kanssa. ” Jakopäiden ennenaikaiseen vaurioitumiseen johtavan mekanismin ja perimmäisen syyn tai syiden kombinaation selvittäminen vaatii monialaista ja systemaattista tutkimusta”, Könnö selventää. n Uniikkia rengastutkimusta, merkittävää jakohihnaongelmaratkaisua Myös tutkimus on vahvassa roolissa Oulun yliopistolla. Auto- ja työkonetekniikan tutkimusryhmä on keskittynyt tutkimuspuolella useampiin aihealueisiin kuten raskaan kaluston 14 KULJETUS – LOGISTIIKKA GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE REAK®-KOULUTUS TUO TÄRKEITÄ HYÖTYJÄ SEKÄ KULJETTAJALLE ETTÄ KULJETUSYRITYKSELLE Liikenneturva on Raskaan kaluston ennakoivan ajon (REAK®) -koulutuksen kehittäjä ja kouluttaa myös henkilöitä viemään tätä osaamista kuljettajille. Liikenneturvalta valmistuvat kouluttajat kouluttavat raskaan liikenteen kuljettajia ympäri Suomen, esimerkiksi autokouluissa, ammattikouluissa sekä kuljetusalan yrityksissä. K uorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Jotta ammattipätevyys pysyy voimassa, on kuljettajien suoritettava 35 tunnin direktiivikoulutus viiden vuoden aikana. Yksi viidestä direktiivikoulutukseen kuuluvista päivistä tulee olla turvallista, taloudellista ja ympäristöystävällistä ajotapaa vahvistavaa koulutusta. REAK® on tällainen Traficomin hyväksymä virallinen koulutus. Liikenneturvassa korostetaan, että koulutus ei ole ainoastaan pakollinen osa pätevyyden ylläpitämistä, vaan laajoja hyötyjä ja lisäarvoa tuova kokonaisuus. Koulutuksen avulla varmistetaan, että kuljettajat toimivat turvallisesti, vastuullisesti ja taloudellisesti. - Kuljettajalle koulutus tuo mukanaan oman työn arvostusta, uusia toimintamalleja, tietoa ja vertaistukea, toteaa Pentti Tervo, Liikenneturvan koulutusohjaaja, kuljettajakoulutus/raskas kalusto. Monipuolisuutta korostaa myös Jari Pellikka, kuljetusja laatupäällikkö, joka kouluttaa sisäisesti kaikki kuljetusliike Ilmari Lehtosen kuljettajat. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU - Ennakoivaan ajoon kuuluvat niin taloudellinen ajaminen, kuorman purkaminen ja lastaaminen kuin ajolähtötarkastukset. Tärkeänä osana on myös kuljettajan oma jaksaminen sekä siviili- ja työelämän yhdistäminen. Muu liikenneturvallisuus ei voi toteutua, jos kuljettaja ei ole levännyt, Pellikka mainitsee. Kuljetusyrittäjän kannattaa panostaa laadukkaaseen koulutukseen Liikenneturvassa nähdään, että REAK®-koulutukseen panostaminen maksaa itsensä yrityksille takaisin matalampina polttoainekustannuksina sekä onnettomuuksien vähenemisenä. Samalla myös esimerkiksi kalliin kuljetuskaluston korjauskustannukset pysyvät kurissa. - Koulutukset ja koulutusmateriaalit ovat lisäksi hyvin räätälöitävissä, yrityksen tai jopa yksittäisen kuljettajan tarpeiden mukaan, Tervo mainitsee. Koulutukseen sisältyy teoriaa, mutta sekä Tervo että Pellikka korostavat, että käytännön harjoittelulla on aina suuri rooli. Pellikan mukaan pitkäjänteisen kouluttamisen tulokset ovat selvästi nähtävissä. Liikenteessä oikein toimivat kuljettajat ovat yrityksen tärkeä käyntikortti ja Ilmari Lehtosella liikennekäyttäytymisestä saatu huono palaute on minimissään. - Meillä nähdään, että kun työntekijät saavat parhaan mahdollisen koulutuksen, hyötyvät siitä suoraan myös yritys ja sen asiakkaat. Iso kiitos kuuluu totta kai kuljettajille, jotka ottavat tietoa vastaan ja vievät oikeat toimintatavat teille, hän summaa. n REAK® on Liikenneturvan kehittämä ennakoivan ajon koulutus, joka on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. Koulutus on Traficomin hyväksymä virallinen ammattipätevyyskoulutus. • REAK®-koulutusta järjestävät Liikenneturvan koulutuksen saaneet kouluttajat. • Jos olet kiinnostunut REAK-koulutuksesta, ota yhteyttä alueellasi toimiviin koulutusyrityksiin, oppilaitoksiin tai autokouluihin ja kysy REAKkoulutuksen suorittaneita kouluttajia. • Jos olet kiinnostunut kouluttautumaan REAKkouluttajaksi, ota yhteyttä Liikenneturvaan. Yhteyshenkilönä toimii Pentti Tervo. Lisää tietoa löydät osoitteesta liikenneturva.fi/koulutus/reak/ KULJETUS – LOGISTIIKKA 15

MAINOSLIITE Lahden seudun yritykset, julkiset toimijat, korkeakoulut ja kaupunki ovat tiiviisti mukana liikenteen sähköistymisen globaalissa murroksessa. Niiden yhdessä perustama Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri jatkaa Euroopan Ympäristöpääkaupunki-vuoden tarinaa, joka on jo poikinut LUT-yliopistoon Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin. Teksti: Taru Schroderus / Kuva: Jani Wallenius / Taitto: Anna Aalto L iikenneinfran päästöjen vähentäminen on iso kokonaisuus. Sähköisen liikenteen murros on vasta alkamassa. Lahteen perustettu sähköisen liikenteen klusteri toimii murroksen etujoukoissa. – Klusterin toimijoiden yhteisenä tavoitteena on kehittää uusia tuotteita ja palveluita kotimaahan ja vientiin, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöllä, LUT-yliopiston energiajärjestelmien tiedekunnan dekaani Olli Pyrhönen toteaa. Liikennejärjestelmien muutos edellyttää Pyrhösen mukaan jakeluinfraa, mutta myös monenlaista muuta osaamista. – Jakeluinfran integroiminen älykkääseen sähköverkkoon sekä palvelukonseptien ja informaatiopalveluiden rakentaminen ovat vasta alkutekijöissä. Aihe on myös ajoneuvoteknisesti kiinnostavaa: kun puhutaan tehotiheistä sähkömoottoreista, nestejäähdytteisestä tehoelektroniikasta ja niiden ohjaustekniikasta, alan yrityksille on luvassa runsaasti mielenkiintoisia teknologiahaasteita. LUT-yliopistolla on pitkä historia liikenteen sähköteknisistä ratkaisuista, johon Lahden kampuksen uusi professuurikin tulee nojaamaan vahvasti, Pyrhönen arvioi. LIIKENNEJÄRJESTELMIEN MUUTOS EDELLYTTÄÄ JAKELUINFRAA, MUTTA MYÖS MONENLAISTA MUUTA OSAAMISTA. Olli Pyrhönen, LUT-yliopisto 16 KULJETUS – LOGISTIIKKA GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE LAHTI ON SUOMEN LOGISTINEN KESKUS JA LIIKENTEEN SOLMUKOHTA. Tomi Ristimäki, Kempower Huoli ilmastosta generoi muutosta Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin perustaminen Lahteen viideksi vuodeksi vaati noin miljoonan euron rahoituksen. LUT-yliopiston professuurin sekä perustettavan tutkimusryhmän rahoittajina on joukko päijäthämäläisiä yrityksiä ja säätiöitä. Lahden kaupungin lisäksi mukana ovat sähköautojen latauslaitteita valmistava Kempower, teollisuusja talotekniikan asiantuntijayritys LSK Group, Lahti Energia, Lahden teollisuusseuran säätiö, Kestävä Lahti-säätiö ja PHP-säätiö. – On ollut hienoa nähdä, että Euroopan Ympäristöpääkaupunkivuoden teemat eivät ole jäämässä ilmaan, vaan ne toimivat lähtölaukauksena uudelle yhteistyöfoorumille, joka mahdollistaa osaltaan myös alan koulutuksen kehittymisen, LSK Groupin toimitusjohtaja ja Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin puheenjohtaja Perttu Ryynänen iloitsee. Hän luonnehtii sähköisen liikenteen klusteria alan yritysten, oppilaitosten sekä viranomaisten yhteistyöalustaksi ja foorumiksi, joka on Lahden Seudun Kehitysyhtiö LADECin fasilitoimana synnyttänyt lyhyessä ajassa hedelmällisen vuoropuhelun klusterin toimijoiden välille. Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin tavoitteena on toimia kiinteässä yhteistyössä myös kansallisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa. – Käynnissä on ennen näkemättömän nopea teknologinen murros. Tiukentuva regulaatio sekä kuluttajien huoli ilmastonmuutoksesta ovat generoimassa nopean muutoksen liikenteeseen. Sähköautojen suosio kasvaa, mutta monikaan ei tiedosta, että sähköinfraa eli sitä, miten sähköä jaetaan, ei ole suunniteltu tällaista käyttöä varten. – Sähkösaunan voi napsauttaa päälle missä päin Suomea koska tahansa, mutta sähkönjakelun kapasiteetti ei läheskään kaikkialla riitä täyssähköautojen jatkuvasti kasvaviin lataustarpeisiin. LSK on parhaillaan kehittämässä ratkaisua, jossa sähköautojen latauspisteissä hyödynnetään paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkosähköä, sähkövarastoja sekä järjestelmän älykästä ohjausta automaation avulla, Ryynänen kertoo. Huutava pula tekijöistä LSK:n ohella myös lahtelainen Kemppi Group -konserniin kuuluva Kempower on kehittänyt sähköisestä liikenteestä uutta liiketoimintaa. Hitsauslaitevalmistaja Kempin sähköautojen latureita ja -latausasemia valmistavan sisaryhtiön liikevaihto on kasvanut 2018 vuoden 20 000 eurosta kuluvan vuoden yli 20 miljoonaan euroon. Kempower on tällä hetkellä yksi Suomen lupaavimmista kasvuyrityksistä. – Lähdimme mukaan sähköisen liikenteen klusteriin ja samalla tukemaan LUT:n professuuria, koska niin meillä kuin muillakin alueen yrityksillä valtava tarve osaavalle työvoimalle. Ilman yliopiston läsnäoloa teknolo- giakeskittymät eivät voi kasvaa. Tarvitsemme lisää korkeatasoista tutkimusta ja kehitystä sekä sähkö- ja ohjelmistotekniikan insinööriosaamista, Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kertoo. Kempowerilla on tällä hetkellä 120 työntekijää, joista noin 90 on palkattu kuluvan vuoden aikana. Ensi vuonna yrityksen henkilöstömäärä tulee tuplaantumaan nykyisestä. – Laturiemme tuotekehityksestä yli puolet on ohjelmistokehitystä. LAB-ammattikorkeakoulu hakee parhaillaan lupaa kouluttaa sähkö- ja ohjelmistoinsinöörejä, joita tarvitaan seudulle kipeästi lisää, Ristimäki jatkaa. Pontta yhteistyöstä Työvoiman saatavuuden parantamisen lisäksi Tomi Ristimäki näkee yli 30 yrityksen muodostamassa sähköisen liikenteen klusterissa monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia. Kempower ja LSK huolehtivat jo nyt yhteistyöllä muun muassa Postin sähköautojen latauspisteiden toimivuudesta Lahdessa, mutta Ristimäki sanoo, että mahdollisuuksia on myös laajempaan yhteistyöhön. – Lahti on Suomen logistinen keskus ja liikenteen solmukohta. Klusterin kautta meiltä löytyvät jo nyt kaikki toimijat, jotka voisivat yhteistyössä mahdollistaa esimerkiksi raskaan liikenteen logistiikkakeskuksen, joka tarjoaisi kaikki bussien ja logistiikka-ajoneuvojen tarvitsemat sähköiset lataus- ja huoltopalvelut. – Tiuhaan kansoitetuissa sähköisten ajoneuvojen edelläkävijämaissa maissa, kuten Kiinassa, raskas liikenne on jo siirtynyt bussien vanavedessä sähköön. Sähköisen liikenteen logistiikkakeskuksen tarpeen konkretisoituminen Lahden seudulle on vain ajan kysymys, Ristimäki arvioi. Kempowerin ja LSK Groupin toimitusjohtajat Tomi Ristimäki ja Perttu Ryynänen todistavat, että yhteistyössä on paitsi voimaa myös mahdollisuuksia. Kempower ja LSK ovat yhteistyössä rakentaneet latausaseman, joka vastaa Postin sähköautojen latauksesta Lahdessa. LAHTI GEM - GREEN ELECTRIFICATION OF MOBILITY CLUSTER Kiinnostuitko Lahden seudusta ja sähköisen liikenteen klusterin toiminnasta? Ota yhteyttä: tiina.jauhiainen@ladec.fi pekka.komu@ladec.fi www.lahtibusinessregion.fi GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU KULJETUS – LOGISTIIKKA 17

MAINOSLIITE Työvaatemallisto tulee sisältämään vaatteita kaikkiin vuodenaikoihin ja sääoloihin sekä miehille että naisille. Uusi työvaatemallisto kuljetus- ja logistiikka-alalle MUKAVA TYÖVAATE TUKEE TYÖERGONOMIAA JA TYÖTURVALLISUUTTA Työtehtävät monipuolistuvat eri toimialoilla, myös kuljetusja logistiikka-alalla. Lindströmin uusi logistiikka-alan HighVistyövaatemallisto vastaa alan muuttuviin työvaatetarpeisiin ja on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. ”T änä päivänä kuljetus- ja logistiikka-alan ammattilaisella tulee olla valmius suorittaa hyvinkin monipuolisia ja vaativia työtehtäviä hyvin erilaisissa olosuhteissa. Tämä asettaa vaatimuksia myös työvaatteelle, jolta odotetaan yhä parempaa mukautuvuutta erilaisiin työasentoihin sekä työskentelyolosuhteisiin,” sanoo työvaatemalliston kehitystyöryhmää Lindströmillä vetävä projektipäällikkö Noora Alarauhio. Perheyritys Lindström on ollut vaatettamassa suomalaisia jo yli 170 vuotta. Tänä päivänä Lindström vaatettaa 18 KULJETUS – LOGISTIIKKA miljoonia kuljetus- ja logistiikka alan ammattilaisia ympäri maailman. Lindström lanseeraa uuden ja modernin työvaatemalliston logistiikka-alalle ensi vuoden alussa. ”Lähtökohtana uuden malliston suunnittelussa on ollut työntekijöiden työturvallisuus, työergonomia ja työhyvinvointi,” kertoo Alarauhio. Malliston työvaatteet on valmistettu entistä joustavimmista materiaaleista, jotka myötäilevät vartalon liikettä ja sitä kautta parantavat työntekijän työergonomiaa ja työturvallisuutta. Esimerkiksi vaatteiden mallit on nykypäiväistetty niin, että mallistosta ei enää löydy leveälahkeisia housuja, jotka saattaisivat tarttua johonkin. Työvaatemallisto tulee sisältämään vaatteita kaikkiin vuodenaikoihin ja sääoloihin sekä miehille että naisille. Suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa Uusi työvaatemallisto on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Lindströmin kuljetus- ja logistiikka-alan asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on ollut saada ensikäden tietoa siitä, miten vaatteet toimivat arjessa. ”Meille on ollut erittäin tärkeää kuunnella asiakkaidemme toiveita ja palautteita työvaatteista jo heti ensi metreiltä. “ MALLISTON SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA ON OLLUT TYÖTURVALLISUUS, TYÖERGONOMIA JA TYÖHYVINVOINTI. Vaatteita on koekäytetty oikeissa työympäristöissä, jolloin olemme voineet tunnistaa kehityskohtia ja vaatimuksia vaatteillemme, ja parantaa niitä käyttäjien palautteen mukaan,” sanoo Alarauhio. Vaivattomuutta ja turvallisuutta työvaatevuokrauksella Lindströmin vuokrapalvelu kattaa kaiken työvaatteeseen liittyen: suunnittelun, valmistuksen ja huollon sekä vaatteen laadun ylläpidon. Vaatteiden työturvallisuus varmistetaan standardien vaatimilla huoltomenetelmillä. Palvelu vapauttaa asiakkaiden aikaa heille tärkeisiin ydintehtäviin. Lindströmin palvelu on myös vastuullinen vaihtoehto: kaikki työvaatteet suunnitellaan laadukkaista ja kestävistä materiaaleista, vaatteita huolletaan vettä ja energiaa säästäen, ja ne kierrätetään vastuullisesti, kun niiden elinkaari on tullut matkansa päähän. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Samatilla tiedetään, että kalustoon ja kuljettajien turvallisuuskoulutukseen investoiminen kantaa pitkälle tulevaisuuteen. PANOSTAMINEN HENKILÖSTÖÖN, KOULUTTAMISEEN, NYKYAIKAISEEN KALUSTOON JA SEN JATKUVAAN HUOLTOON TAKAAVAT TURVALLISUUDEN SEKÄ LUOTETTAVAN KUMPPANIN Entinen Haanpaa Oy, nykyinen SAMAT – pitkän kokemuksen omaava oululaisyritys on maamme johtava nestemäisten aineiden logistiikkatoimija. Kuuluminen ranskalaiseen SAMAT-konserniin mahdollistaa toiminnan jatkumisen perheyrityksen arvojen pohjalta, mikä heijastuu korkean tason turvallisuutena ja kokonaisvaltaisena logistiikkapalveluna. L uotettavuus, täsmällisyys, turvallisuus ovat arvoja, jotka ovat nostaneet ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluvan Samat Nordic Oy:n johtavaksi nestemäisten kemikaalien kokonaislogistiikkapalveluja tarjoavaksi yritykseksi Suomen, Skandinavian, Baltian ja Venäjän alueella. ”Toimimme perheyhtiömäisesti kuten Haanpaan aikoinakin. Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on kaiken a ja o. Huolehdimme systemaattisesti koko henkilöstöstämme sekä kalustostamme, kertoo Samat Nordicilla maantieliikenteestä sekä turvallisuudesta vastaava Toni Stenberg. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kokonaisvaltaista logistiikkapalvelua, merkittäviä investointeja Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen HaminaKotkan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu. “Terminaali tulee vastaamaan Fintoilin biojalostamon tarpeisiin ja huolehdimme jalostamon raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastoinnista ja kuljetuksesta itsenäisesti, ihan päivittäisestä materiaalin liikuttelusta lähtien”, Samat Nordic Oy:n toimitusjohtaja Juha Penttilä kertoo. Haminan hanke on hyvä esimerkki Samatin tarjoamasta kokonaisvaltaisesta logistiikkapalvelusta. ”Terminaalihanke on suurin yksittäinen investointi toimintahistoriassamme. Lisäksi investoimme edelleen voimakkaasti myös uuteen kuljetuskalustoon pienemmän hiilijalanjäljen saavuttamiseksi”, Penttilä lisää. Yhtiön pääasiallisina asiakkaina ovat kemianteollisuuden ja sekä välillisesti että suoraan metsäteollisuuden sekä muun kemiallisia tuotteita käyttävän teollisuuden yritykset toiminta-alueella. Alalla, jossa turvallisuus on erittäin tärkeässä roolissa, Samatilla on vahva markkinajohtajan asema. ”Katsomme valoisasti tulevaisuuteen hyödyntäen pitkää kokemustamme, ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöämme sekä turvallisuuden maksimointiin pohjautuvaa toimintatapaamme”, Penttilä summaa. n KULJETUS – LOGISTIIKKA 19

MAINOSLIITE LUMME ENERGIA LAATII TIEKARTAN KOHTI HIILINEUTRAALIUTTA Lumme Energian uusi Energiajohtaja-palvelu auttaa yrityksiä laatimaan tiekartan kohti hiilineutraalimpaa ja kustannustehokkaampaa liiketoimintaa yhden luukun periaatteella. E nergia-alan murros laittaa yritykset sekä niiden hajautetut energianhallintaresurssit ja -järjestelmät koville. Lumme Energia on kehittänyt yhdessä tytäryhtiönsä Solarigon kanssa Energiajohtajapalvelun, jonka avulla yritys voi askel kerrallaan pienentää päästöjä, saavuttaa hiilineutraaliuden, lisätä energia- ja kustannustehokkuutta sekä parantaa kannattavuutta. ”Ensimmäinen askel voi olla sähkösopimus, jolla alkaa käyttää uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Joku toinen yritys voi taas haluta mitata hiilijalanjälkensä ja sen tiedon pohjalta viedä ilmastovastuullisuutta eteenpäin. Meiltä saa myös muun muassa toimitilojen energiatehokkuuskartoituksia, aurinkosähköjärjestelmiä ja sähköautoille latausratkaisuja. Energiajohtaja on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa tarjoamme asiakkaalle palveluita, kumppanuutta ja energia-alan osaamista yhdeltä luukulta”, kertoo Lumme Energian myyntijohtaja Jani Pääkkönen. 20 KULJETUS – LOGISTIIKKA PS. Lumme Energian verkkosivuilta on ladattavissa hiilineutraaliusopas, joka tarjoaa yrityksille konkreettisia työkaluja ilmastokuorman pienentämiseen. lumme-energia.fi | solarigo.fi Nykytilanteen kartoitus tärkeää Jotta yritys voi muuttaa toimintaansa vähäpäästöisemmäksi ja kustannustehokkaammaksi, on ensin kartoitettava nykytilanne. ”Energiajohtaja-palvelussa olevan Energianavigaattorin avulla asiakas pystyy ymmärtämään nykytilansa, eli missä energiaa kuluu ja missä päästöjä syntyy. Ennen kaikkea asiakas saa tietää, mistä löytyy säästöpotentiaalia. Tiedolla johtamalla pystyy tekemään oikeita päätöksiä ja investointeja”, jatkaa Pääkkönen. Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva Lumme Energia on Suomen neljänneksi suurin energiayhtiö, jonka juuret löytyvät Järvi-Suomesta ja Kainuusta. Yhtiöllä on reilusti yli 300 000 sähkösopimusta, joista yli 33 000 on yritysasiakkaita. ”Olemme kokonaisvaltainen energia-alan kumppani, joka tuottaa asiantuntijapalveluita ihmiseltä ihmiselle. Aiomme olla Suomen asiakaskeskeisin, luotettavin ja nopeimmin kasvava palveluyhtiö vuoteen 2025 mennessä”, Pääkkönen kiteyttää. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE Kaluston hallintajärjestelmän avulla voidaan luoda geofence-alueen työmaiden ympärille, jolloin tietää kaluston tarkan sijainnin työkohteessa. ABAX SMART CONNECT – KOKO YRITYKSEN KALUSTO YHDESSÄ KÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ ABAX Finland on tuonut markkinoille uutuuden, joka mullistaa kalustovastaavien ja koneista, ajoneuvoista ja työkaluista koostuvien kalustojen omistajien arkipäivän. ABAX Smart Connect on kalustonhallintajärjestelmä, jota käytetään valmistajan asentamaa telematiikkaa sisältävän kaluston hallintaan. ”A BAX on ensimmäinen yritys, joka tarjoaa yrityksen koko kaluston paikannuksen ja seurannan mahdollistavan ratkaisun yhdellä sisäänkirjautumisella. ABAX Smart Connect on uusi ominaisuus kaluston hallintajärjestelmäämme, jolla pyritään helpottamaan yritysten arkea. Kyseessä on uniikki, laitevapaa ratkaisu, joka yhdistää kaikki koneet yhdelle alustalle”, ABAX Finlandin Commercial Director Olli Oivanen kertoo ja jatkaa: ”ABAX Smart Connect selkeyttää kaluston hallinnointia. Avoimien ohjelmointirajapintojen avulla voidaan hakea saatavilla olevia tietoja kaikenlaisista työkoneista valmistajasta riippumatta eikä uusia laitteita tarvitse asentaa.” Täydellinen yleiskatsaus koko kalustoon reaaliaikaisella karttapohjalla Oivanen sanoo, että yrityksillä on usein käytössään monien eri konevalmistajien paikannusjärjestelmiä, sekä luonnollisesti useita eri kirjautumistunnuksia. - Kun yrittäjä joutuu kirjautuminen päivittäin useisiin eri kalustonhallinnan järjestelmiin, niin kerättyjen tietojen GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ABAX Smart Connectissa yhdistyy konevalmistajasta riippumatta kaikki oleellisimmat datapisteet vertailukelpoisiksi raporteiksi. Tämän avulla on helppo seurata kaikkia projekteja riippumatta siitä, minkä konevalmistajan kalustolla yrittäjä niitä toteuttaa. yhdistäminen vie paljon aikaa ja vaatii manuaalista työtä. Tämä vaikeuttaa todellisen polttoaineenkulutuksen, käyttötuntien ja käyttöasteiden seuraamista. Yhdistämällä kaikki koneet ABAX Smart Connectiin, käyttäjällä on aina täydellinen yleiskatsaus koko kalustoon reaaliaikaisella karttapohjalla. Yhdellä kirjautumistunnuksella, yhdellä reaaliaikaisella kartalla ja yhdellä raporttikokoelmalla asiakas voi käyttää kaikkia koneiden ISO-standardisoituja tietoja helposti ja nopeasti myös mobiililaitteilla. Kaikki ISO 15143-3 AEMPstandardisoidut tiedot sulautuvat yhteen käyttöliittymään, ja se on heti käyttövalmis, ilman paikantimen asennuksen aiheuttamaa seisonta-aikaa. n Abax Finland Oy • ABAXilla työskentelee 350 työntekijää myynnissä, asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, teknisessä tuessa, hallinnossa, laadunvalvonnassa ja tuotekehityksessä. • Päätoimipisteemme sijaitsevat Norjassa, muut toimipisteemme Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Englannissa. Lisätietoja: www.abax.com/fi KULJETUS – LOGISTIIKKA 21

MAINOSLIITE Toimitusjohtaja Hannu Peltomaa kertoo päällirakenneteollisuuden elävän nousukautta. Team Limetecin tavoitteena on nostaa yhtiön liikevaihto ensi vuonna 12 miljoonaan euroon. ASIAKASLÄHTÖISTÄ PÄÄLLIRAKENTAMISTA Päällirakenneteollisuuden sisaryhtiöt Team Limetec ja AM Automäkinen räätälöivät tuotteita asiakkailleen. Entistä kevyemmät ja suuremmat perävaunut vähentävät niin päästöjä kuin polttoaineen kulutusta. K Luontoa säästävää kehitystyötä

 okkolalaisen Team Limetecin ja perniöläisen Juuri markkinoille tuodussa uuden sukupolven Limetec Next AM Automäkisen toiminnan ytimessä on asi-tuotteissa on uutta muotoilua erityisesti perävaunuihin. 

 akkaiden tarpeisiin tehty päällirakentaminen. ”Painoa on pudotettu ilman, että kestävyys on heikenToimitusjohtaja Hannu Peltomaa luotsaa motynyt. Autot kulkevat usein tyhjänä toiseen suuntaan. Kun lempia sisaryhtiöitä, joiden emoyhtiö Kuorma-autokorjaamo tyhjäpaino on pienempi, poltMäkelä on Huittisista.

 toaineen kulutus laskee. Myös AM Automäkinen toimii valPOLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT renkaat kuluvat vähemmän”, taosin kotimaan markkinoilla. OVAT VÄHENTYNEET MERKITTÄVÄSTI Peltomaa kuvailee.

 Se räätälöi erityisesti viljanajon KULJETETTUA TONNIA KOHDEN. Tuotteissa on vähennetty ilkuljetusratkaisuja. Tuotteita ovat manvastusta muun muassa ovien pystysaumoja pienentämm. erilaiset kapelli,- umpikaappi-, kippi-, ja lavettiperämällä. Samaan aikaan autojen mitat ovat kasvaneet, joten vaunut sekä tasonosto-, vaijeri- ja koukkulaitteet.

 polttoaineen kulutus ja päästöt ovat vähentyneet merkittäTeam Limetec valmistaa päällirakenteita mm. kaukokuljevästi kuljetettua tonnia kohden. 

 tuksiin ja viileä- ja kylmäkuljetuksiin. 80 prosenttia tuotan”Kuljetusala elää koko ajan uusien vaatimusten edessä. nosta menee vientiin. 

 Esimerkiksi luontoa tulee säästää ja hiilidioksidipäästöjä ”Toimimme Norjassa ja Ruotsissa. Joka maassa on omat vähentää entisestään. Teemme kehitystyötä sitä silmällä pisääntönsä ja vaatimuksensa. Ne tuovat yhdessä ilmaston täen”, toimitusjohtaja Hannu Peltomaa kertoo. n kanssa haasteita, joihin tarvitaan räätälöityjä tuotteita.”

 22 “ KULJETUS – LOGISTIIKKA AM Automäkinen Oy • perustettu v. 1955 • 30 työntekijää • pääkonttori ja tuotanto Salon Perniössä • liikevaihto 2021 n. 5 milj. euroa Oy Limetec Ab • AM Automäkisen sisaryhtiö vuodesta 2020 • n. 35 työntekijää • tehdas Kokkolassa • myyntikonttorit Ruotsissa ja Norjassa • liikevaihto 2021 n. 9,1 milj. euroa GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE ”Kolme reilu 30-metristä pitkää rekkaa korvaa neljä perinteistä 25 metrin rekkaa. Kun automäärä liikenteessä tippuu, myös turvallisuus teillä paranee”, Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti kertoo. HCT-REKAT TUOVAT PÄÄSTÖVÄHENNYKSIÄ JA KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ Pitkät HCT-rekat tulivat osaksi yleistä liikennettä vuonna 2019. Ne tuovat tehostamismahdollisuuksia tiukasti kilpaillulle kuljetusalalle. Lisäksi niillä on tärkeä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä. E ntistä pidemmät HCT-rekat (High Capacity Transport) tulivat kokeilujen jälkeen osaksi yleistä liikennettä vuonna 2019. Ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu pituus kasvoi silloin 25,25 metristä 34,5 metriin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti sanoo, ettei pitkien rekkojen määrää voi tarkkaan tietää. 

 ”Lukumäärä elää, koska samat ajoneuvot voivat operoida pidempinä ja lyhyempinä yhdistelminä. Arvelisin, että selkeästi yli tuhat rekkaa hyödyntää uusia yli 25,25 metrin pituuksia päivittäin. Pituus ratkaistaan aina kulloisenkin tarpeen mukaan.” GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kotimaista osaamista Otto Lahti muistuttaa, että keskeisessä roolissa uudistuksessa ovat olleet kotimaiset yritykset. Rekkojen päällirakentaminen ja perävaunut räätälöidään pääsääntöisesti suomalaisin “ KULJETTAJILLE ON KUNNIA-ASIA OSATA HALLITA HCT-REKKAA KAIKISSA OLOSUHTEISSA. voimin. Kuljetusalan pienet yritykset ovat puolestaan tehneet töitä turvallisuuden hyväksi myös pitkillä ajoneuvoyhdistelmillä ajaessa.

 ”Suomessa kuljetusyritykset ovat tyypillisesti perheyrityksiä, joiden henkilökunta on sitoutunut työhön ammattiylpeydellä. Heille on kunnia-asia hallita HCT-rekkaa kaikissa olosuhteissa.” 

 Keskiössä koulutus

 Kun pitkät rekat tulivat sallituiksi, kuljetusyritykset alkoivat kouluttaa vanhaa henkilökuntaa. Yrityskohtainen täsmäkoulutus onkin mahdollistanut nopeaa ja hallittua siirtymistä merkittävästi pidempiin rekkoihin. ”Esimerkiksi Pohjois-Suomen isoimmat rahdin ajajat Ilmari Lehtonen ja Vähälä toimivat nopeasti ja kouluttivat sata kuljettajaa. Useassa yrityksessä palkattiin täysipäiväinen kouluttaja. Täydennyskoulutuksesta tuli osa ydintoimintaa”, Lahti kuvailee. 

 Maanteiden tavaraliikenteen suuri haaste on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä energiankulutuksen pienentäminen. Yksi keskeinen keino on rekkojen koon kasvattaminen. Silloin polttoaineen kulutus rahtiin nähden laskee. n KULJETUS – LOGISTIIKKA 23

WÜCON | COMPACT 2.0 MAINOSLIITE ÄLYKÄS TYÖPISTEVARASTO ONE FOR ALL KAIKKIEN ERILAISTEN AUTOMAATTIEN EDUT YHDESSÄ JOUSTAVA Soveltuu lähes kaikille tuotteille, myös isokokoisille ja raskaille ISO LASIOVI Lasioven ansiosta tuotteet näkyvillä SELKEÄ Nopea käyttää, selkeä ylläpitää HELPPO, VARMA, YKSINKERTAINEN Vaivaton käyttöönotto ja ylläpito LAAJENNUSOMINAISUUDET Lainaus, Mittavälineet RFID-TUNNISTUS Tuotteet, otot ja henkilöt A T S I A M I O V I YL UUTTA TOIMIV • WüCON Compactin ovi aukeaa käyttäjätunnisteellasi. • Kerää kaapista tarvitsemasi tarvikkeet ja työkalut. • Sulje ovet, kun olet valmis. • Tekniikka/automaatio sekä Würthin henkilökohtainen palvelu hoitaa kaiken muun. HELPPOA• KÄYTÄNNÖLLISTÄ• TEHOKASTA »» LUE LISÄÄ 24 KULJETUS – LOGISTIIKKA GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU