En varierande dag sid. 18-19 Unik bil föddes på nytt sid. 28 Optimala däck sid. 20-21 Kund- och personaltidning 2021 Redo för halka sid. 3

I denna tidning: Uppgång efter pandemin Efter en svår pandemitid med osäkerhet om situationen och framtiden ser det nu ut som om coronapandemins värsta tid är över. Vi ser även en kraftig uppgång i marknadsläget för våra transporter. Trots en stundtals rådande kapacitetsbrist har vi för Powder-Trans del kunnat uppnå rekord i transporterade volymer och körda kilometer. Tyvärr har den kraftiga uppstarten av samhället också lett till en komponentbrist som påverkat både underhållet av fordonen och leveranserna av nya fordon. För Powder-Trans del har vi klarat denna situation rätt bra tack vare en effektiv egen verkstadsfunktion och en modern fordonspark. Även för våra nysatsningar på lagerverksamheten har vi noterat en rekordutveckling. Våra kunder har alltmer börjat anlita våra utvidgade tjänster i Lundo. Och lagom i denna uppgång kunde vi i Sverige under hösten börja köra i gång verksamheten i de nya moderna och centralt belägna utrymmena i Landskrona. Inkörningsperioden kräver dock sin tid, men även här ser vi framtida möjligheter till motsvarande utveckling som i Finland. Och för att stärka den svenska verksamheten ytterligare har vi även öppnat kontor i Stockholmsregionen. Våra satsningar på utbildning av personalen har fortsatt i oförminskad omfattning, även på nya sätt. Således kunde vi under hösten, lämpligt inför vinterns ibland besvärliga vägförhållanden, på halkbana ordna en övning och utbildning i körning på halt väglag. Detta var en satsning som vi fått uppskattning för både av chaufförerna och våra kunder. Chaufförsutbildningen har även i övrigt fortgått, nu även med nya utbildningsutrymmen och -system. Vårt nya intranät har visat sig vara mycket viktigt under pandemitiden då kommunikationen med chaufförerna kunnat fortgå som vanligt och utvidgas. Dessutom har vi utvecklat vår organisation med en arbetsfördelning enligt vår kundkrets. Det mycket viktiga miljöarbetet har också fortskridit på många fronter. Allt fler kunder intresserar sig för transporter med miljövänliga drivmedel och här kör vi idag en allt större andel transporter exempelvis på miljödiesel. Miljörapporteringen utvecklas vidare så att vi snart kan erbjuda kunderna ett antal både standardiserade och kund- och lastspecifikt skräddarsydda rapporter. För att synliggöra vårt miljöarbete har vi infört sloganen ”Think Green – we do it” (Tänk grönt – vi gör det). Vi vill ännu tacka kunder och övriga intressegrupper för den goda respons vi fått. Det känns bra att veta att vi har ert intresse och stöd för våra satsningar. Tack till er och personalen för ett gott samarbete! År 2022 kommer företaget dessutom att uppnå den aktningsvärda åldern av 50 år – tack vare er! Fredrik Blomqvist 2 • • • • • • • • • • • • • • • Uppgång efter pandemin 2 Unik förarutbildning... 3 Gott samarbete... 4-5 Innovativa lösningar... 6-7 Ny rapport viktig... 8 Alternativa drivmedel... 9 Framgång genom passion 10-11 Powder-Trans nu namnet... 12 Nya logon och slogan... 12 Ökad synlighet inför jubileet 13 Flera satsningar... 13 Med erfarenhet... 14-15 Nytt centralt läge i Sverige 16 Lagerrekord i Finland 16 Flera nya fordon... 17 • • • • Full koll på rapporteringen 18 Fortsatt effektivisering... 19 Lösningar som får världen... 20-21 Förstärkning i operativa... 21 • • • Generationsskifte... Nytt verktyg stor hjälp... Att jobba på fältet... 22 23 23 • • • • En resa genom... Återupptaget samarbete... Vi på PT Unikt projekt 24-25 25 26-27 28

Unik förarutbildning på hala vägar I början av hösten arrangerade Powder-Trans som ett av de första transportföretagen i Finland en utbildningsdag där chaufförerna fick öva på riktigt halt och vått väglag. Utbildningen gav många lärdomar. Utbildningsdagen gick av stapeln på halkbanan i Pemar en bit från Åbo. Kursen som ordnades av Powder-Trans tillsammans med CAP Group lockade fullt hus med hela 30 deltagande chaufförer. - Det var en mycket lyckad kurs som lärde ut det mesta om körning med tunga fordonsekipage på vått vägunderlag, säger kvalitetschef Juha Hietakari som även är utbildningsansvarig hos Powder-Trans. Eftersom Powder-Trans innehar ISO 39001-certifieringen för vägtrafiksäkerhet är det viktigt för bolaget att fortsätta förbättra trafiksäkerheten och kunnandet hos chaufförerna. Tidigare har Powder-Trans haft flera samarbeten med exempelvis skolor och daghem, men övningar på halkbana är något nytt. - Vi söker hela tiden nya sätt att förbättra trafiksäkerheten, säger Hietakari. Idén till körningar med tunga fordonskombinationer på halkbana var helt ny även för arrangören CAP Group, men då Hietakari och Juha Kleimola från CAP Group besökte Pemar började de skissa på idén. - Att få vara ute på fältet är helt annat än att sitta i ett klassrum. Såhär fick chaufförerna se hur ekipagen beter sig i verkligheten då däcken tappar greppet och hur långa bromssträckorna kan vara, säger Hietakari. Hietakari påpekar också att man som chaufför kan invaggas i en falsk trygghetskänsla då moderna fordon idag har så många tekniska hjälpmedel. Men då däcken tappar greppet måste man veta vad man ska göra. - Därför var det mycket bra att öva på hösten innan vägarna blir hala. Viktiga lärdomar Under utbildningen koncentrerade man sig även på lastningens, hastighetens och säkerhetsavståndets betydelse för trafiksäkerheten och hur man kan agera i farliga situationer. - Det var en mycket bra utbildning och verkligt viktigt för chaufförerna, särskilt inför vintern och halt väglag, säger chauffören Jouko Toivonen. Toivonen har tidigare i karriären kört lastbil och nu tunga kombinationer sedan tre år tillbaka hos Powder-Trans. Även om han ibland överraskades av hur snabbt fordonet kunde stanna, var det också en ögonöppnare att se hur släpet lätt kunde tappa greppet i hala kurvor även vid låga hastigheter. - Situationshastigheten lönar sig verkligen att hålla koll på, särskilt i kurvorna. Under utbildningen fick chaufförerna bland annat uppleva hur det på halt underlag krävs 40 meter utrymme för att bromsa från 35 kilometer i timmen till noll, medan det på torrt underlag behövs under 10 meter. - Man lärde sig verkligen hur bilen beter sig i sämre väglag. Även om det här gjordes under kontrollerade förhållanden lärde man sig mycket, säger Toivonen. 3

Gott samarbete i u År 2025 kommer Nordens största hamn vara ännu större. Tillsammans med ett flertal entreprenörer har Powder-Trans varit en viktig part i det omfattande utbyggnadsprojektet av Göteborgs hamn. För Powder-Trans har projektet inneburit en av största projekttransporterna någonsin och en viktig vägvisare för framtiden. Mellan september 2020 och februari 2021 körde Powder-Trans närmare 33 000 ton slagg och cement till utbyggnaden av Göteborgs hamn i Foto: Privat Arendal. Tidtabellen var stram och transporterna rullade på sju dagar i veckan. - Det här var ett riktigt intensivt projekt, men allt fungerade också verkligt bra. Tack vare gott samarbete och tät kontakt mellan samarbetsparterna lyckades vi. Det säger Michael Stertman, operativ chef för Powder-Trans verksamhet i Sverige. Som relativt ny i företaget hann Stertman inte vara med i projektet helt från start, men har därefter kunnat följa med det imponerande arbete som alla parter involverade i bygget har uträttat. - Det mest intensiva var takten. Men tack vare att även de övriga parterna beaktade oss som en lagspelare, mer än som en transportör, kunde vi hela tiden utbyta synpunkter och komma fram till de bästa lösningarna, säger Stertman. Flera utmaningar Flera svenska byggföretag har varit verksamma i projektet i Arendal. En av Powder-Trans närmaste sam- Henrik Palmkvist, logistikchef på Swecem 4 Lasterna till Arendal levererades natt och dag. arbetsparter var företaget Swecem som är ett dotterbolag till Swerock inom Peab-koncernen. ”Det mest intensiva var takten.” - Det här var Swecems största projekt gällande leveranser av bindemedel. Totalt levererade vi 14 000 ton slagg och 18 500 ton cement på drygt fyra månader. Den största utmaningen var att i ett så tidigt skede som möjligt få uppdateringar från projektet gällande ökad eller minskad produktionstakt, säger logistikchef Henrik Palmkvist på Swecem. 800 laster på 4 månader Swecem samarbetade närmast med Powder-Trans och det svenska byggföretaget Peab. Palmkvist är mycket nöjd med både projektet och samarbetet med de övriga parterna. - Vi är väldigt nöjda och stolta över att ha fått vara en del av pro-

unikt hamnbygge Genom att skapa en bassäng och fylla ut havet med muddringsmassor utvidgas terminalområdet. jektet. Det fungerade mycket bra. Både transportplanerare och chaufförer ska ha en stor eloge för sitt engagemang och sin flexibilitet under projektets gång. Hos Powder-Trans skötte transportplanerarna Rickard Haglund och Philip Linderberg en betydande del av koordineringen. - Det blev många tidiga morgnar och sena kvällar både vardag och helg, men våra chaufförers flexibilitet gjorde att vi kunde lösa leveranserna smidigt och med bra kvalitet, säger Rickard Haglund. Med totalt närmare 800 laster för Powder-Trans del var koordinering- en utan tvekan avgörande. - Det ojämna behovet av leveranser var den största utmaningen, men tack vare den täta dialogen med kunden löste det sig, säger Haglund. Unikt projekt Att projektet i Arendal var så unikt gav också motivation och mersmak för dylika projekt i framtiden. - Det var ett verkligt spännande projekt som använde en intressant metod som dessutom var effektiv och hållbar för både kunden och miljön, säger Michael Stertman. Projektet: • • • • • Utvidgningen i Arendal behövs för framtida godsvolymer. Redan nu sker 30 % av Sveriges utrikeshandel genom Göteborgs hamn. För hamnen innebär alla nu pågående utvidgningsprojekt en miljardinvestering i svenska kronor mätt. Efter utbyggnaden och muddringen kommer världens största containerfartyg på cirka 400 meter kunna gå in i hamnen även fullastade med runt 20 000 containrar. Kapaciteten i hela hamnen växer och servicen moderniseras. Den nya terminalen omfattar 220 000 kvadratmeter. Enbart den nya kajen och terminalen kommer att kunna hantera 200 000 RoRo- och containerenheter per år. Förutom att projektet var en viktig del i Göteborgs hamns pågående utvecklingsprojekt, det största i hamnens historia någonsin, användes nämligen en ny teknik i utvidgningen. En stor del av massorna som användes för bygget av kajen utgörs av muddringsmassor. Under projektet har totalt cirka 350 000 kubikmeter muddringsmassor återanvänts, en stor del av dem förorenade massor hämtade från muddringen av befintliga farleder till Göteborgs hamn. Men tack vare ny teknik har massorna kunnat processas, stabiliseras och solidifieras. Föroreningarna har kapslats in med bindemedlen granulerad slagg och cement, som Powder-Trans levererat till området tillsammans med Swecem. Metoden har höjt hållfastheten så att massorna kan användas som byggmaterial i utvidgningen. Både Haglund och Stertman hoppas att Powder-Trans får chansen att utföra fler liknande projekt i framtiden. Ett något mindre men motsvarande projekt är redan på gång i en annan svensk hamn. Fler lär komma. - Det tror jag säkert då vi har bra kompetens, kunskap och erfarenheter, säger Haglund. 5

Innovativa lösningar på stabil grund Betong är en av de viktigaste grundpelarna inom byggindustrin, men också något som kräver ständig utveckling. Därför blickar branschledande Lujabetoni alltid framåt. Betong med litet koldioxidavtryck, betongmoduler för badrum och snabbtorkande betong. Det är enbart några av de nya produkter det finländska betongföretaget Lujabetoni lanserat de senaste åren. De flesta innovationerna har dessutom uppkommit i samarbete med kunderna. Så har Lujabetoni arbetat redan länge. - Under vår nästan 70 år långa historia har motsvarande nya produkter lanserats på marknaden i jämn takt. De senaste åren har vi arbetat hårt för att skapa nya lösningar som möjliggör vår fortsat- ta framgång, säger Pekka Tiihonen, inköps- och logistikchef på Lujabetoni. Det tankesättet liksom att lära sig av sina misstag är något som gjort både Lujabetoni och de andra företagen i den stora familjeägda Luja-koncernen framgångsrika. Personalen uppmuntras till att testa nya saker och inte vara rädda för motgångar. - Man lär sig av sina misstag, och att lära sig något nytt uppmuntras alltid, säger Tiihonen. Riskkartläggning viktig start Idag är Lujabetoni ledande inom den finländska betongbranschen. Fabrikerna finns utspridda över största delen av landet och produkterna används i bostads- och fabriksbyggen liksom offentliga byggnader, infrastruktur och jordbrukskonstruktioner. - Genom åren har vi också expanderat till Sverige och Ryssland, men huvudmarknaden är fortsättningsvis Finland, säger Tiihonen. På den finländska marknaden har Lujabetoni redan länge haft ett omfattande samarbete med Powder-Trans. De första körningarna inleddes på några destinationer i Finland i början av 2000-talet. Sedan dess har samarbetet vuxit rejält. - Verksamheten har vuxit i takt med både Lujabetonis tillväxt och goda erfarenheter. Ett bra exempel på utvecklingen är den riskkartläggning som vi gjorde tillsammans med flera parter, säger Tiihonen. ”Det var ett konkret bevis på vårt goda samarbete.” Då Powder-Trans kom in på Lujabetonis transporter hade det nämligen funnits en del problem som måste lösas. Efter den gemensamma kartläggningen minimerades dessa. - Det var ett konkret bevis på vårt goda samarbete. Även efter detta har samarbetet varit öppet och bra. Pekka Tiihonen, inköpsoch logistikchef på Lujabetoni. Lujabetonis huvudkontor och fabrik i Siilinjärvi. Foton: Lujabetoni 6

Lujabetoni satsar stort på produktutveckling och nya innovationer, ofta i samarbete med kunderna. Foton: Lujabetoni Då problem uppstått har vi diskuterat och hittat lösningar, säger Fredrik Blomqvist, vd på Powder-Trans. Viktiga värderingar Totalt driver Lujabetoni idag drygt 30 fabriker i Finland, Sverige och Ryssland. I Sverige har man flera fabriker och bolag, och i Ryssland är Lujabetoni det enda utländska betongföretaget på Sankt Petersburgs marknad för fabriksbetong, med sex fabriker i staden. Lujabetoni står för ungefär en fjärdedel av den totala årliga omsättningen på 800 miljoner euro i Luja-koncernen och sysselsätter över 800 personer. Samtidigt som bolaget blickar framåt och växer glömmer man inte sina rötter. - De värderingar som företagets grundare Feliks Isotalo skapade år 1953 är vägledande även idag, säger Pekka Tiihonen. Det innebär förutom förnyelse och innovation bland annat ett starkt fokus på kunden och personalen. Men i en så hektisk och omfattande bransch som byggbranschen krävs ännu mer. Tidtabeller, säkerhet och kostnadseffektivitet är avgörande. Dessutom måste leveranserna av råmaterial fungera. Störningar kan rubba mycket. - På dessa punkter är PowderTrans en mycket elementär part i vår professionella leveranskedja, säger Tiihonen. Tiihonen har själv arbetat tillsammans med Powder-Trans enbart några år. Innan det skötte Tiihonens föregångare, numera pensionerade Tapio Voutilainen, kontakten. Fredrik Blomqvist minns honom som en tuff inköpare och bra samarbetspart. Att samarbetet med Pekka Tiihonen fortsatt lika bra är därför glädjande. - Jag hoppas att samarbetet kommer fortsätta vara bra. Varje dag måste vi göra vårt bästa för vår gemensamma framtid, och hittills har det gått riktigt bra, säger Tiihonen. 7

Ny rapport viktig för framtiden Powder-Trans omfattande miljöarbete får snart ett nytt verktyg. För att optimera transporterna ytterligare och ge kunden exakta uppgifter skräddarsys nu ett helt nytt system för miljörapporteringen. Arbetet med bolagets nya miljörapport inleddes 2020 och har sedan dess planerats för att ge kunden och miljön bästa möjliga nytta. - Rapporteringen kommer att standardisera våra data, göra dem transparenta och aktuella. Insamlingen kommer att ske automatiskt och rapporterna sammanställs helt enligt kundens önskemål, säger Pontus Eggert som ansvarar för arbetet med miljörapporteringen hos Powder-Trans. Arbetet med rapporteringen har varit omfattande. Eggert jämför arbetet med ett husbygge. Hur fungerande och hållbart huset blir avgörs av både god planering och mycket 8 arbete med grunden, vilket i slutändan är osynligt. - Eftersom vi har en stor mängd data som kommer från flera olika system, och som därefter bör analyseras, splittras och bearbetas, krävs det rätta strukturer och en stabil plattform där all information lagras i rätt format. Arbetet med miljörapporteringen har därför tyvärr fördröjts en del, men är nu på slutrakan. både standardiserade och skräddarsydda rapporter. - Vi kommer kunna rapportera miljöpåverkan för samtliga transporter för en specifik kund, för alla Noggranna och specifika data Då samtliga system och procedurer är klara kommer Powder-Trans kunna erbjuda sina kunder ett antal Fredrik Blomqvist (t.v) och Pontus Eggert tar del av miljörapporteringen.

Alternativa drivmedel intresserar alltmer Varje transports data kan avläsas i fordonen. eller specifika destinationer. Dessutom kan informationen ges exempelvis per ton eller visa den förnybara energins andel, säger Eggert. Att rapporterna handlar om den exakta totala miljöpåverkan och varken uppskattningar eller enbart delmoment är avgörande. Det kan också nyttjas internt för att förbättra Powder-Trans verksamhet. - En aktiv miljörapportering hjälper också oss att hitta nya effektivare ruttalternativ och bränslen samt mer skonsamma sätt att transportera på, säger Eggert. Ett bygge för framtiden Enligt Eggert är det här mycket viktigt i det skede transportbranschen just nu befinner sig. Allt fler kunder börjar önska exaktare siffror. För att de ska kunna beakta en produkts totala miljöpåverkan behövs uppgifter även om transporten. - De här uppgifterna kommer att behövas även i realtid, inte enbart i en rapport en gång om året. Det är viktigt att vi kan ge kunderna statistik så att de kan fatta beslut som baserar sig på verkliga siffror. ”Det är en grund som vi ska stå på under de kommande åren.” Informationen är värdefull för kunden både idag och imorgon, för det vardagliga arbetet och för framtida utveckling. - Så har även vi på Powder-Trans tänkt när vi byggt upp basstrukturen för miljörapporteringen. Det är en grund som vi ska stå på under de kommande åren, säger Eggert. År 2020 skaffade Powder-Trans sitt första gasdrivna fordon. Under 2021 har allt fler kunder börjat intressera sig för miljöbränslen. LNG, LBG, GTL, eldrift och HVO. De alternativa bränslena för landsvägstransporter blir även i Norden allt fler och vanligare. Under de senaste åren har också Powder-Trans satsat mer på miljövänligare drivmedel och kör idag en allt större andel transporter på exempelvis biodieseln HVO. - Vårt intresse är stort, men för att lyckas måste alla parter hjälpas åt. Just nu pågår förhandlingar med flera kunder inom speciellt byggbranschen vilket är mycket glädjande. Tillsammans kan vi ta ett större ansvar, säger Powder-Trans vd Fredrik Blomqvist. Powder-Trans har redan länge kört på HVO, Hydrotreated vegetable oil, i en betydande del av företagets fordonsflotta. Det är fortsättningsvis det främsta miljövänliga drivmedlet hos Powder-Trans. - Gasfordonet är en nyare satsning som kräver en större investering vid inköpet. Hittills är våra erfarenheter mycket positiva, men nya och ännu mer miljövänliga alternativ utvecklas hela tiden. Fredrik Blomqvist intygar att alternativa bränslen just nu är ett stort diskussionsämne inom transportbranschen. Vilka drivmedel som är de mest miljövänliga, och vilka som inte är så miljövänliga som många trott och påstått, diskuteras konstant. - Därför följer vi med läget konstant. Det här är något av ett brytningsskede med stora möjligheter och snabb utveckling, säger Blomqvist. Samarbete krävs Förutom HVO och naturgasen LNG, eller liquefied natural gas, har Powder-Trans också testat den för dieselmotorer avsedda och från gas till flytande drivmedel omvandlade GTL, eller gas to liquids. - Mycket handlar om vad kunderna vill satsa på, och vi svarar gärna på efterfrågan, diskuterar och utvecklar olika lösningar tillsammans, säger Blomqvist. I och med de högre priserna på exempelvis LNG-fordonen och överlag för de olika bränslena, såsom HVO, måste båda parterna mötas för att transporterna ska kunna köras med de alternativa drivmedlen. - Än så länge är det tyvärr ekonomisk ohållbart att köra en vanlig och så förmånlig transport som möjligt med alternativa drivmedel. Kunden och transportören måste mötas halvvägs, säger Blomqvist. Just nu diskuteras det i alla fall mycket inom industrin och hos kunderna. Och initiativen kommer ofta från kunderna. Det gläder Blomqvist. - Anskaffningen av vårt första gasdrivna fordon var också ett svar på efterfrågan av allt miljövänligare logistik inom storindustrin. Alternativa bränslen efterfrågas av kunderna. Många vill satsa på detta i sitt miljöarbete. Det bådar verkligen gott för framtiden. 9

Framgång genom passion Med över 130 års erfarenhet av först alkoholproduktion och därefter maltförädling har marknadsledande Viking Malt mycket att grunda sin fortsatta framgång på. Samma passion och vilja att utveckla ser koncernen även hos sin transportör, Powder-Trans. Viking Malt är idag en av de största internationella aktörerna inom maltindustrin, specialiserad på högkvalitativ specialmalt. Koncernen säljer sina produkter över hela världen och är ledande på sin hemmamarknad i Nordeuropa. - Vi har en stark marknadsandel särskilt i Norden och är fortsätt- 10 ningsvis tillväxtinriktade. Vi strävar ständigt efter utveckling och vill svara på en ökad efterfrågan. Det säger Timo Huttunen, direktör för avdelningen Special Malts. Just nu satsar Viking Malt stort på att svara på den ökande efterfrågan inom särskilt ölbranschen. Där siktar man på utveckling och öns- kar därför detsamma av sina samarbetsparter. På den punkten har samarbetet med Powder-Trans enligt Huttunen redan länge visat sig vara det rätta. - Powder-Trans sätt att arbeta har varit avgörande för oss och fordonen och utrustningen passar för våra behov. Utvecklingsdiskussio-

nerna har alltid förts väldigt öppet och innovativt och alla nya idéer har uppkommit och framskridit på ett konstruktivt och positivt sätt. Skiss: Viking Malt Så här kommer Viking Malts nya fabrik i Lahtis att se ut. Stor men människonära Viking Malt tillverkar idag produkter för främst livsmedels- och bryggeriindustrin. År 2016 fusionerades gamla Viking Malt med Danish Malting Group och blev därmed den största malttillverkaren i Norden och nionde störst globalt. Produktpaletten är omfattande med specialmalt för otaliga ölsorter i utbudet. Kvalitet och ett öga för detaljer är viktiga ingredienser för framgången. - Så når man hållbara lösningar, något jag också ser hos PowderTrans. Kvalitet är avgörande för kunden och inte något man ska pruta på, säger Huttunen. Samtidigt som Viking Malt är en jätte inom sin bransch har företaget inte glömt bort det personliga och nära. Företaget erbjuder laboratorietjänster, upprätthåller ett bibliotek av recept och guider för ölbryggare, och har en egen bryggmästare som kan hjälpa kunderna att komma i gång med sin verksamhet. Att företaget dessutom är majoritetsägt och drivs som ett familjeföretag i femte generation är ytterligare ett trumfkort. Koncernens produktion är idag koncentrerad till fem europeiska länder, främst i Norden. Kunderna utgörs av alltifrån mikrobryggerier till stora bryggerijättar och den årliga produktionen är cirka 600 000 ton. Omsättningen uppgår till 250 miljoner euro. Dessutom fortsätter tillväxten. Under 2021 har koncernen inlett bygget av en helt ny fabrik i Lahtis, Finland. Den ska stå klar 2023. - Den ökar vår kapacitet något och stärker försäljningen, särskilt mot utlandet, säger Huttunen. porterna i Finland, säger Huttunen. Förutom inom Finland kör Powder-Trans också laster till Sverige och Baltikum enligt behov. Eftersom lasterna går från Viking Malts fabriker till deras kunder inom bryggeribranschen är även kundernas åsikt avgörande. - De har förhållit sig mycket positivt. Enligt mig fungerar allt utmärkt. Vi har alltid varit nöjda med samarbetet, och dessutom är Powder-Trans ett trevligt gäng att arbeta med. Att Powder-Trans klarar av att uppfylla de höga krav Viking Malt ställer på sina transporter är a och o. Dessa omfattar alltifrån produktsäkerhetsbestämmelser och renlighet till att lasterna anländer i tid och att fordonen är moderna och välunderhållna. - Förseglingar, granskningar och Foton: Viking Malt Flexibel samarbetspart Viking Malt ser därmed ljust på framtiden, och hoppas få fortsätta utvecklas som bolag jämsides med goda samarbetsparter. - Det tror vi starkt på. PowderTrans hör utan tvekan till våra viktigaste samarbetsparter inom trans- Timo Huttunen påpekar att hållbarhet och kvalitet är avgörande för Viking Malt. renlighet är visserligen självklarheter i den här branschen men de bör ändå poängteras. Därtill är det viktigt att kunderna får sina leveranser i rätt tid för att produktionen inte ska avbrytas, säger Huttunen. Miljöfrågor i fokus Samarbetet mellan de två bolagen har idag pågått i flera årtionden. Powder-Trans började köra malt för det som idag är Viking Malt redan på 1990-talet. Då utfördes transporterna för Raisio Malt som senare köptes upp av Viking Malt. - Allt började med transporter från Finland utrikes, samt transporter från ett malteri i Sverige. Sedan dess har det sakta men säkert vuxit, och vi är mycket nöjda, säger Robin Rosenberg, Key Account Manager på Powder-Trans. Utvecklingen stannar dessutom inte här. - Just nu diskuterar vi bland annat en ökad användning av alternativa miljövänliga drivmedel. Miljöfrågorna är något som vi lägger alltmer fokus på, och även där är det trevligt att Powder-Trans har färdiga lösningar att erbjuda. På den punkten måste vi alla ta ansvar. Då är det viktigt att man har samma agenda, säger Huttunen. Det tankesättet finns mycket riktigt även hos Powder-Trans. - Sedan sommaren 2021 har vi faktiskt kommit överens om att börja köra transporterna till en av Viking Malts kunder med 100 procent HVO-bränsle. Det är en mycket positiv utveckling, säger Robin Rosenberg. De två parterna tänker helt klart lika. Passionen är utan tvekan en avgörande ingrediens. 11

Powder-Trans nu namnet i hela Norden Powder-Trans nya miljöslogan och -logo uppmuntrar alla till att tänka grönt. Från och med sommaren 2021 går även PowderTrans svenska verksamhet under namnet Powder-Trans. Namnändringen innebär att företagsbrandet Powder-Trans blir heltäckande också i Sverige. Det svenska dotterbolaget Bulkteam AB går numer under namnet PowderTrans Sweden AB. - Det här är en naturlig utveckling. Namnbytet kommer att förstärka vår närvaro som ett nordiskt bolag liksom våra framtida satsningar i Sverige, säger vd Fredrik Blomqvist. Även Lars-Åke Büchau, platschef för verksamheten i Sverige, intygar att namnbytet innebär många fördelar - Helt klart. Nu kan vi lägga allt krut på ett och samma brand. Och Powder-Trans är ett väletablerat namn särskilt i de större kundsegmenten. Namnändringen har skett successivt sedan sommaren. Namnet ändras på skyltar, fastigheter och fordon. - Namnändringen inverkar inte på verksamheten. Kontakten till och arbetet för kunderna, personalen och andra samarbetsparter fortsätter på samma sätt som inom Bulkteam, tillägger Fredrik Blomqvist. Powder-Trans har redan i tiotals år haft omfattande verksamhet i Sverige. Utrikestrafiken till Sverige från Finland inleddes 1982 och 2009 grundades ett första dotterbolag. År 2014 blev Powder-Trans delägare i Bulkteam, för att 2019 köpa även den resterande delen av företaget. Under de senaste åren har verksamheten expanderat ytterligare. Idag svarar inrikestrafiken i Sverige för en tredjedel av hela koncernens transport- och logistikuppdrag. 12 Nya logon och slogan i bruk En ny logo och slogan som uppmärksammar Powder-Trans miljöarbete och en logo som uppmärksammar bolagets 50-årsjubileum. Det är de senaste resultaten av Powder-Trans fortsatta satsning på utökad kommunikation och synlighet. De två logona har utvecklats av Oy HolmMediaData Ab och Pixaton Oy och kommer synas på både fordon och i olika sammanhang kopplade till Powder-Trans under 2022. Genom den nya miljölogon vill Powder-Trans kommunicera sitt eget miljötänkande till omvärlden, men också uppmuntra kunder, samarbetsparter och allmänheten till att tänka grönt. Alla kan nämligen bidra på sitt eget sätt. Hos Powder-Trans betyder miljötänkande en mängd konkreta åtgärder. I verksamheten tar det sig uttryck i alltifrån användning av solenergi, återvinning och alternativa miljövänligare bränslen till optime- rade arbetssätt, maximerade lastvikter och minimerad tomkörning. Bland annat dessa åtgärder motiverar den nya sloganen ”Think Green - we do it”. Tydligt budskap För kunderna vill Powder-Trans också kommunicera att PowderTrans gärna ställer upp med konkreta lösningar för att minska transporternas miljöpåverkan. Detta görs bland annat genom en modern och bränslesnål fordonspark liksom miljövänligare drivmedel såsom HVO, GTL och LNG. Även detaljer såsom spegellösa fordon, miljöoptimerade däck och vindavvisare på fordonens sidor inverkar, för att inte tala om ett starkt fokus på digital uppföljning och utbildning i miljöekonomiskt körsätt för chaufförerna. Jubileumslogons syfte är i sin tur att i första hand fira att bolaget år 2022 når den aktningsvärda åldern av 50 år. Den erfarenhet och det kunnande historien gett Powder-Trans är mycket viktigt för bolaget. Powder-Trans har även tidigare uppmärksammat olika jubileer med egna jubileumslogon. Den nya jubileumslogon är stilren och kommer att synas både vid olika evenemang och i den dagliga verksamheten.

Ökad synlighet inför jubileet År 2022 fyller Powder-Trans 50 år. Det firas bland annat med fest och historik. 50 år av verksamhet är en lång tid, särskilt i en så turbulent och viktig bransch som transportbranschen. Den tekniska utvecklingen har varit snabb och samhällsekonomin med alla sina fluktuationer har bidragit till en händelserik historia. - Powder-Trans har haft en minst sagt färggrann historia. Motgångarna har varit många, men framgångarna mångfalt fler. Bolaget har upplevt avgörande skeden i finländsk och internationell företagshistoria, intressanta episoder i transportnäringens tillväxt, och stora brytningspunkter i samhällets utveckling, säger Christoffer Holm som skrivit his- toriken. Historiken ges ut under jubileumsåret och omfattar företagets hela historia från enmansföretaget som grundades år 1972 av CarlJohan Blomqvist, fram till dagens nordiska branschledare. - Historien handlar om hur ett litet företag hittade sin nisch, hur en person tog steget mot något större, och hur otaliga människor därefter gjort bolaget till vad det är idag, säger Holm. Historiken baserar sig till stor del på intervjuer men även en mängd arkivmaterial, dokument, tidningsartiklar, branschhistoriker Sonja Blomqvist och sönerna Fredrik och Christian på 90-talet. och bildmaterial från Powder-Trans 50-åriga historia. Historiken blickar dessutom både bakåt från grundandet 1972, och framåt från jubileumsåret 2022. Flera satsningar på informationen Inför jubileet har Powder-Trans också fortsatt stärka sin profil och öka synligheten på andra sätt. Under 2021 har koncernen förnyat sina webbsidor, med mer fakta, nytt bildmaterial samt en animerad presentation om företaget samt den nya personal- och kundtidningen som e-tidning. Layouten på sidorna är också mer överskådlig. - Vi vill ge våra kunder, samarbetsparter, anställda och allmänheten mer omfattande och alltid tillgänglig information om företaget. Dessutom vill vi dela med oss av aktuella nyheter och händelser i koncernen. Därför har vi satsat alltmer på detta, säger vd Fredrik Blomqvist. Senare under året publicerade Powder-Trans också en presentationsfilm som finns tillgänglig på såväl företagets hemsida som på sociala medier. Filmen berättar om både vardagen inom bulktransporter och företaget Powder-Trans, liksom företagets serviceutbud. Därtill ger den en inblick i chaufförernas och de övriga anställdas arbetsupp- Powder-Trans presentationsfilm berättar om alltifrån fordon till personal. gifter. - Inför 50-årsjubileet vill vi kunna ge kunder och andra samarbetsparter en så heltäckande insikt i företaget som möjligt. Öppenhet och information är viktigt, säger Fredrik Blomqvist. De huvudsakliga festligheterna går av stapeln 5–7 maj. Då bjuds kun- der, leverantörer och andra samarbetsparter, liksom personal och allmänheten till terminalen och kontoret i Lundo. På programmet står guidade rundvandringar, tilltugg, utställning av moderna fordon liksom veteranfordon samt annan underhållning. Mer information publiceras närmare jubileet. 13

En arbetsdag för en chaufför är mycket varierande, med alltifrån kontroll och tvätt av ekipaget till lastning och incheckning för r Med erfarenhet som tru Bolagets visitkort utåt och ett jobb med höga kvalitetskrav. Som bulkbilschaufför krävs ett stort kunnande. Powder-Trans chaufförer kör dagligen hundratals laster och tiotusentals kilometrar på de nordiska, baltiska och nordeuropeiska landsvägarna. Men själva körandet utgör i slutändan enbart en liten del av arbetet. För att lasterna ska komma fram säkert, i rätt tid, med bibehållen kvalitet och dessutom så miljövänligt som möjligt, krävs mycket. - Att köra är faktiskt bara en bråkdel. Att lasta rätt, att tvätta tankarna, att beakta miljön och se till att allt görs säkert samtidigt som tidtabeller måste beaktas, det kräver en hel del, påpekar Christian Blomqvist, operativ direktör på Powder-Trans. Därför har Powder-Trans också höga krav på sina chaufförer, och de höga kraven har också gett bolaget kunniga arbetstagare. Nya chaufförer lockas av en intressant bransch, medan många erfarna stannat tiotals år. - Det är ett intressant och varierande arbete. Om jag jobbat 32 år i bulkbranschen är det ganska tydligt att jag gillar det, säger chauffören Juha Vuorinen. Som bulkchaufför hos Powder- 14 Trans har Vuorinen jobbat närmare 20 år. Kollegan Johan Backlund har liknande bakgrund. Precis som Vuorinen har han kört lastbil och tunga fordonskombinationer hela sitt liv. Hos Powder-Trans har han stannat över 21 år. - Då man varit länge i branschen känner man ju till arbetssätten, men För Juha Vuorinen det finns alltid är chaufförsjobbet något nytt att lära sig. en självklarhet. Livsstil och variation Det är tidig morgon när Johan Backlund startar från terminalen i Lundo med en last talk till Sverige. Innan start granskar han däcken och smörjer kardanaxeln. Kvällen innan har han kopplat släpet liksom el- och hydraulslangarna, och tvättat hela ekipaget i tvätthallen ett stenkast från terminalen. - En dagen kan du vara i Sverige, den andra i Norge. Visst är det variationen som lockar. Många platser är bekanta, men även om jag varit med såhär länge så dyker det alltid upp nya ställen. ”Att köra är faktiskt bara en bråkdel.” Enligt Backlund handlar yrket mycket om en livsstil. - Om man hållit på en tid så går det inte att sluta med det här. Det handlar mycket om friheten. Du planerar det mesta själv men ansvarar förstås också för mycket. Du behöver inte vänta på lastning och lossning flera timmar på en terminal. Det är nog helt annat än vanlig godstrafik. För både Johan Backlund och Juha Vuorinen har transportbranschen därför alltid varit en självklarhet. - Egentligen nog. Jag är utbildad kock, men sen halkade jag in på transportbranschen. Som ung drömde jag om det här, stora bilar och att sitta på vägen, säger Backlund.

resor och leveranser. Chauffören Johan Backlund i arbete. umfkort - Det är en intressant bransch. Allt har börjat från intresset för att köra långtradare, säger Vuorinen. En vanlig dag för Vuorinen börjar tidigt på morgonen, ibland redan runt fem. Under dagen brukar det bli ett par lastningar och lossningar. - Långa dagar blir det alltid då och då, men inte ser jag det som extra tungt. Vuorinen trivs därför på alla sätt både bakom ratten och hos Powder-Trans. - Jag ser positivt på framtiden. Visst finns det utmaningar men jag är verkligen nöjd. på hatten för våra chaufförer, säger operativa direktören Christian Blomqvist. ”Som ung drömde jag om det här.” Att många chaufförer dessutom känner sina bilar, och till och med kan göra små reparationer, det är ytterligare ett plus. Branschen har många utmaningar men hos Powder-Trans ser det positivt ut. Bland utmaningarna lyfter chaufförerna själva upp trafikkulturen. - Det är det första jag tänker på. Tidigare var det sämre i Sverige men nu har det blivit värre också i Finland, säger Johan Backlund och får medhåll av Juha Vuorinen. - Ibland är det riktigt utmanande, precis såsom föret under vintern. Andra utmaningar är exempelvis färjetidtabeller och trånga lastnings- och lossningsplatser. Men de två chaufförerna är också överens om att utmaningar finns till för att lösas. - Jag försöker alltid utveckla och förbättra något. Så ska det vara, säger Backlund. Ansiktet utåt Backlund och Vuorinen är två av de drygt 120 chaufförer som idag hör till Powder-Trans egna anställda. Utöver det sysselsätter bolaget ytterligare ett stort antal chaufförer via avtalstransportörer. - De är vårt ansikte utåt hos kunderna och på vägarna. De utgör väldigt viktiga delar i transportkedjan, och sköter dessutom arbetet med stor kompetens. Jag lyfter verkligen En ny resa börjar. 15

Nytt centralt läge i Sverige Under sommaren och hösten 2021 har Powder-Trans flyttat sin svenska verksamhet från Dalby till Landskrona. - Flera orsaker var avgörande, men en satsning på att effektivisera vår lagerkapacitet var ett tungt vägande skäl. Så förklarar platschef Lars-Åke Büchau orsakerna till den länge efterlängtade flytten till nya utrymmen i Sverige. Att valet föll på Landskrona handlar om närheten till både kunder och hamn-, landsvägs- och järnvägsförbindelser. - Vår lagerverksamhet är till stor del inriktad på material i storsäckar samt gods från utlandet, för det behövde vi en mer central plats, tillägger Büchau. Tack vare kontakter i Sverige hittade Powder-Trans det nya läget och har under sommaren och hösten flyttat och ställt i ordning. - Vi är ju en ganska liten organi- sation här i Sverige, men alla har på något sätt bidragit till både planeringen och flytten, säger Büchau. Stora förbättringar Trots flytten fortsätter verksamheten och kundarbetet som förut. Att kombinera en stor flytt med den dagliga verksamheten har ändå varit krävande. Hos Powder-Trans är man tacksamma för personalens, kundernas och samarbetsparternas tålamod och förståelse. På sikt kommer flytten gynna samtliga parter. - Lagerlokaler och kontor är betydligt modernare, dessutom med potential att kunna vidareutvecklas. Lagerkapaciteten är mer anpassad för vår verksamhet och vi har fått en modern maskinutrustning. Närheten till ett flertal kunder är nu betydligt bättre, säger Büchau. Slutresultaten är bättre kundservice, något som även vd Fredrik Blomqvist är mycket nöjd över. - Flytten gynnar kontors- och lagerpersonalen likaväl som chaufförerna och inte minst kunderna i vår svenska verksamhet. Utrymmena i närheten av Landskrona hamn omfattar närmare 3 000 kvadratmeter, vilket innebär ett viktigt tillskott. Därtill har Powder-Trans under hösten öppnat ett kontor i Stockholmsregionen. På kontoret i Knivsta kommer den operativa chefen Michael Stertman vara stationerad. De nya satsningarna innebär att den svenska verksamheten tar ett stort steg framåt. Lagerrekord i Finland Även i Finland fick Powder-Trans nya lager- och verkstadsutrymmen år 2020. Under 2021 har investeringen visat sig vara mycket lyckad. De nya utrymmena intill kontoret och terminalen i Lundo stod klara våren 2020. Förutom ökad kapacitet optimerades varuhanteringen. - Då vi byggde ut investerade vi även för framtiden, bland annat för att vi skulle ha extra kapacitet jämfört med tidigare nivåer. Särskilt under 2021 har det visat sig vara helt rätt investering. Det säger vd Fredrik Blomqvist efter ett rekordår för Powder-Trans lagerverksamhet bakom sig. - Med det nya lagret har vi nu i 16 över ett års tid kunnat erbjuda kunderna både nya helhetstjänster och framför allt ett helhetsansvar för transporterna. Efterfrågan har varit stor och till och med nått över förväntningarna. Det nya lagret gav bolaget 3 000 kvadratmeter nya utrymmen, majoriteten av det för lager- och omlastningsverksamheten. Dessutom har hanteringen blivit mer miljövänlig då förpackningsmaterial nu lättare kan återvinnas och dammolägenheter har minimerats. Lagret tar emot material på pallar eller i säck och container. Ut från lagret kan produkterna levereras i säck eller direkt i transportfordonens tankar beroende på kundens önskemål. - Med större lager kan vi erbjuda även säkerhetslagring för produkter med osäker tillgång eller långsam import. Varje vecka kommer intressanta förfrågningar, och vi hoppas givetvis att intresset fortsätter, säger Fredrik Blomqvist.

Flera nya fordon på väntelistan Material- och komponentbrist har under 2021 skjutit upp flera leveranser av nya fordon. Därmed fördröjs även den önskade moderniseringen. Under de senaste åren har Powder-Trans haft en ambitiös målsättning i att årligen förnya 15 procent av fordonsflottan. På det sättet har flottan ständigt den senaste tekniken och är dessutom så miljövänlig som möjligt. Under 2020 infriades Powder-Trans målsättning och bolaget fick runt 20 nya lastbilar. Dessutom investerade bolaget i ett flertal nya släp. - Vi strävar hela tiden efter att optimera vår verksamhet för att uppnå den minsta möjliga miljöpåverkan av transporterna. Ett viktigt steg i detta arbete är att årligen förnya en betydande del av fordonsflottan, Fordonsflottan förnyas årligen med ett tjugotal fordon. Under 2021 innebar tillverkarnas materialbrist att alla beställda fordon inte kunde levereras. säger vd Fredrik Blomqvist. Under 2021 har det målet ändå stött på patrull då komponent- och materialbrist hos lastbilstillverkarna skjutit upp ett flertal leveranser. Leveransen av vissa fordon som förväntats under 2021 sköts redan under sommaren upp till 2022. - För oss innebär det givetvis ingen förlust av kapacitet, men skjuter däremot upp planerade investeringar som är viktiga för oss, säger Blomqvist. Med över tio beställda men försenade ekipage på listan kan Powder-Trans heller inte infria sin målsättning för 2021. Trots det är koncernens samtliga runt 120 fordon i regelbunden trafik idag av de högsta miljöklasserna Euro 6 och Euro 5. Hela 90 procent av fordonen utgörs av Euro 6. Leveranserna av släp och tankar, både från tyska Feldbinder och finländska Site, har däremot fungerat bättre. Hos Powder-Trans hoppas man nu att läget förbättras under 2022. Moderniseringen av transportbranschen är överlag viktig även för att EU:s klimatmål för transporterna ska uppnås framtill år 2030. I den utvecklingen har Powder-Trans som målsättning att vara bland de främsta i sin bransch i Norden. Den utökade lagerhanteringen har ett rekordår bakom sig. 17

Full koll på rapporteringen Då hon började hos Powder-Trans var branschen helt främmande. Idag ser Annmari Katajainen till att både kunderna och Powder-Trans får behövliga rapporter till och med innan de efterfrågas. Med över tio års erfarenhet av det mesta på kontoret är Annmari Katajainen en viktig kugge för att både transporterna och ekonomin följs upp i bolaget. Som försäljningscontroller för den finländska verksamheten ansvarar hon bland annat för att varje transport faktureras enligt avtal och att alla data i datorsystemen stämmer överens med uppgifterna i fraktsedlarna. - Mitt arbete är ganska varierande. Jag får själv bestämma rytmen mellan olika arbetsuppgifter, även om det finns vissa vecko- eller månadsvisa tidtabeller som går först. Då Annmari började arbeta hos Powder-Trans skötte hon enbart fakturering. Med åren har ansvaret vuxit rejält. - Under årens lopp har jag vid sidan av faktureringen arbetat med mindre uppgifter, från beställning av kontorsmaterial till utveckling av det nuvarande ERP-systemet. Nuförtiden är jag helhetsansvarig för försäljningsredovisningen och -rapporteringen samt för vissa interna uppgifter inom koncernen. Dessutom sköter Annmari uppdateringen av prislistor och kundregister. Sammantaget har hon därför 18 koll på det mesta som handlar om försäljning och kundavtal. - Ibland är det utmanande att hålla tidtabellerna. Samtidigt är det mycket givande att lyckas även med de mest utmanande uppgifterna inom utsatt tidtabell. Lyckat beslut Då Annmari började arbeta för Powder-Trans hade hon nyligen fattat ett flertal stora beslut i livet. Efter att ha varit hemmafru i två och ett halvt år hade hon återvänt till servicesektorn och ett treskiftsarbete. Snart visade det sig att arbetet inte gick ihop med familjelivet och därför valde hon att skaffa en ny utbildning men även söka arbete via ett bemanningsföretag. ”Jag gillar vår sammanhållning, och jag vet att jag får hjälp om jag behöver det.” - Jag hade bara gått i skolan ett par veckor när jag blev kontaktad om min ansökan. Efter det gick allt snabbt. Bemanningsföretaget ansåg att Annmari skulle passa för det Powder-Trans behövde och snart hade hon ett nytt jobb. - Jag fick jobbet och blev fastanställd då kontraktstiden gick ut. Det beslutet har jag inte ångrat en enda dag! Ambitionerna fortsätter Idag trivs Annmari med både sina egna arbetsuppgifter, kontakten till kunderna och samarbetet internt. - Jag gillar vår sammanhållning, och jag vet att jag får hjälp om jag behöver det. Samarbetet med kunderna är enligt mig bra. Vissa återkommande åtgärder eller rapporter försöker jag för egen del åtgärda även innan kunden specifikt begär dem. Annmari ser därför med glädje framemot fortsättningen, både för egen och Powder-Trans del. - I tio år har jag fått följa med hur ambitiösa planer Powder-Trans har, liksom hur de har utvecklats steg för steg. Den riktningen tror jag kommer fortsätta.

Fortsatt effektivisering i nya verkstaden För Powder-Trans verkstad i Lundo har 2021 varit ett år av stora förändringar. Nya system och ett mer förutseende arbete leder till en allt snabbare takt på fordonsprojekten. Under 2021 har flera nya arbetsmetoder och digitala system tagits i bruk i verkstaden, bland dem elektronisk arbetstidsuppföljning och elektroniska arbetsorder. Via en applikation i telefonen kan montörerna nu checka in på jobbet, anteckna arbetstimmar per projekt och samtidigt enkelt ha en översikt över både vilka projekt och arbetsuppgifter som ska utföras. Dessutom kan man lätt följa upp vilka reservdelar och vilken utrustning som används för ett visst projekt. - Det systemet gör det möjligt att med QR-koder läsa av delar som används till en viss arbetsorder. Systemet fungerar i realtid och ger i sin tur automatiska larm om när antalet av en viss del i lagret går under en bestämd gräns, säger fordonschef Tero Viitanen. På det sättet kan verkstaden lätt Allt fler fordonsarbeten görs i den egna verkstaden. följa upp när nya delar ska beställas. - Det har effektiverat en hel del, och så undviker vi även att någon del plötsligt tar slut. Det är särskilt viktigt i tider då det är svårt att få vissa komponenter från fabrikerna, vilket varit fallet under 2021. - Dessutom underlättar det bokföringen då systemet automatiskt skapar en rapport över vem som arbetat hur mycket med ett visst projekt och hur många delar som gått åt, tillägger Viitanen. Samma system används även i lagret i Finland och har också tagits i bruk i de nya lagerutrymmena i Landskrona. Förutseende arbete Under året har verkstaden också effektiverat reparationen och mo- Tero Viitanen är nöjd med verkstadens nya uppföljningssystem. difieringen av släp liksom bytet av tankar till nya underreden genom att redan innan projekten ska utföras tillverka vissa behövliga delar. - Genom färdiga ritningar monterar vi vissa delar till större helheter redan innan. Tack vare serienummer kan även de bokföras i lagret och så är de redo att monteras hela på släpen då de kommer in, säger Viitanen. Enligt Viitanen börjar mycket av det man planerade att införa i framtiden då det nya lagret i Lundo blev klart 2020 nu att vara på plats. - Nu fungerar saker som de ska, och hela tiden effektiviserar vi något. Under 2021 har personalen också utökats och Viitanen ser att man på sikt kommer att anställa ytterligare några personer. Målet är nämligen att göra allt fler reparationer och byten av tankar till nya underreden i egen regi. Så undviks väntetider på andra verkstäder. - Idag gör vi redan över 80 procent av tankbytena själva. Egna tankar kommer vi inte att bygga, men allt annat är det meningen att vi ska kunna göra själva. På årsnivå gör verkstaden redan runt tio större reparationer och ombyggnader samt ett tjugotal byten av tankar. Utöver det görs otaliga mindre reparationer, modifieringar och förbättringar på fordon och släp. 19

Lösningar som får världen att rulla Globalt har däcktillverkaren Michelin redan länge varit en jätte, men också en symbol för resande och rörlighet. I det dagliga arbetet står kvalitet alltid framom kvantitet. Med rötterna i centrala Frankrike och bröderna Édouard och André Michelins gummifabrik år 1889, har multinationella Michelin en intressant historia. Allt började med cykeldäck, men genom åren har otaliga innovationer avlöst varandra, och bolaget har även blivit känt för annat än däck. Både Michelins karttjänster och restaurangguider, för att inte tala om den symboliska Michelin-mannen, gör att bolaget idag är världskänt på flera sätt. Men för att vara globala måste man också vara lokala, och där kommer Michelins otaliga nationella och regionala verksamhetspunkter världen över in. - Michelin är världens ledande däcktillverkare. Det är ett globalt företag med mer än 120 000 anställda. Koncernen har 71 fabriker för däcktillverkning, 9 forsknings- och utvecklingscenter och en kommersiell närvaro i 170 länder. Michelin Nordic är en del av koncernen, säger Jari Havelin, Key Account Manager från Michelin Services & Solutions i Finland. Michelin Services & Solutions är ett av Michelins och Michelin Nordics verksamhetsområden. Michelin Nordic sysselsätter idag runt 200 personer; på huvudkontoret och -lagret i Sverige, och ute på fältet över hela Norden. Idag är en av huvudprioriteringarna i både den nationella och globala verksamheten att göra däcktillverkningen så hållbar som möjligt. - Att samarbeta med oss idag innebär faktiskt att delta i utvecklingen av framtidens rena rörlighet, säger Havelin. Vid sidan av däcktillverkningen satsar Michelin nuförtiden nämligen även på nya digitala lösningar, vätecellsteknologi och utveckling av nya material. År 2050 ska bolaget vara koldioxidneutralt inom hela sin tillverknings- och leveranskedja. - Vi är en annorlunda däcktillverkare, en som inte försöker sälja fler däck till dig, utan snarare öka vår marknadsandel genom att sälja till fler kunder genom att tillverka produkter som ger slutanvändaren högsta möjliga kvalitet, säkerhet, komfort och miljövänligare kilometrar, säger Havelin. Jari Havelin och Michelin satsar på kvalitet. I det arbetet räcker det ändå inte med enbart bra däck, där behövs kunnande och rätt lösning för rätt kund. I det arbetet kommer exempelvis Joni Isorinne, från Michelin Services & Solutions i Finland, in. - När det gäller däckbyten är allting baserat på förutseende. Genom att dra nytta av vår erfarenhet av däckslitage och regelbundna däckinspektioner kan vi förbereda däckbyten i god tid innan de faktiska behoven uppstår, säger Isorinne. Gynnsamt samarbete Michelins erfarenhet och service innebär ett effektivt och bekvämt helhetspaket för kunden, och minskar samtidigt däckslitage och miljöpåverkan. Därför lockade Michelins lösningar också nyligen Foton: Michelin Michelin är en global jätte men också ett företag som tänker lokalt och på detaljer. 20

Förstärkning i den operativa ledningen Joni Isorinne sköter uppföljningen av däcken på Powder-Trans fordon. Powder-Trans till ett nytt flerårigt avtal. Det omfattar alla behövliga däckbyten, uppföljning, rapportering och framför allt optimering av användningen och slitaget. - Tillsammans utvärderar vi olika lösningar för att till exempel uppnå bättre bränsleekonomi, transportkapacitet och hållbarhet på däcken. Vi är mycket stolta över detta samarbete med Powder-Trans, säger Jari Havelin och får medhåll av Joni Isorinne. - Jag tycker att samarbetet är utmärkt. Vi har många gemensamma värderingar och mål. Michelins företagsidé och målsättning har alltid varit att hjälpa människor, varor och tjänster att röra sig fritt, och därmed även stöda samhällets utveckling. Det tankesättet syns även i de tjänster Michelin idag levererar till transportföretag såsom Powder-Trans. - De viktigaste faktorerna som kunderna poängterar är att de får sinnesfrid vad gäller däcken och möjlighet att fokusera på transportverksamheten, säger Havelin. För att nå en tydligare arbetsfördelning och bredda bolagets operativa ledning har Powder-Trans under 2021 inrättat en ny befattning som operativ direktör för koncernen. På den nya posten verkar nu bolagets tidigare transport- och personalchef Christian Blomqvist. I den nya befattningen ansvarar Christian såsom tidigare för transportplaneringen, personalen samt avtalstransportörerna för hela koncernen, men nu även en del andra Hjulen rullar vidare För Michelin innebär samarbetet dessutom att man får viktiga data från de nordiska landsvägarna och väderförhållandena, data som i sin tur används för forskning och produktutveckling av framtida gröna sätt att förflytta sig. Havelin poängterar därför att alla parter i en transportkedja är viktiga parter i utvecklingen, bland dem också en transportörs, såsom Powder-Trans, kunder. Hjulet har många gånger kallats den viktigaste uppfinningen i historien, men det betyder inte att det är färdigutvecklat. Hos Michelin fortsätter utvecklingen alltid mot det bättre, och såsom Havelin påpekar: genom samarbete. - Tillsammans uppnår vi alltid mer. Varje dag rullar över 3 000 däck i Powder-Trans trafik. operativa uppgifter inom koncernen. Tack vare den utökade befattningen kommer bolagets verkställande direktör Fredrik Blomqvist i större utsträckning kunna ägna sig åt den strategiska utvecklingen av koncernen. 21

Robin Rosenberg trivs i den nya arbetsuppgiften. Nytt verkty Hösten 2020 lanserade Powder-Trans sitt nya intranät. Under coronapandemin har verktyget visat sig vara ännu viktigare än tänkt. Generationsskifte på försäljningen Med bakgrund i transportplaneringen ser Robin Rosenberg stor potential i framtiden. Efter drygt 15 år hos PowderTrans har försäljningschefen Esa Salminen gått i pension. Efterföljaren Robin Rosenberg kommer in med bred erfarenhet men också stora skor att fylla. - Att komma in i detta har inte varit något litet projekt. Med hundratals kunder och diverse kontaktpersoner innebär det att lära känna många. Tack vare föregångaren Esa Salminens långa erfarenhet på närmare 40 år i branschen har Rosenberg dock fått mycket nyttig vägkost. - Han har försökt dela med sig av så mycket som möjligt, det är verkligen viktigt för mig. de att ta itu med nya uppgifter i en bransch där varje dag för med sig något nytt. - Jag har liksom hoppat från den ena änden av kedjan till den andra. Att ha jobbat som transportplanerare hjälper mycket. Jag vet vad som är möjligt i praktiken exempelvis på lossningsplatsen, kunderna är bekanta, och dessutom vet jag vad många kunder uppskattar. Med ytterligare en bakgrund som chaufför skulle Rosenberg enligt sig själv ha haft ännu bättre insyn. Hos Powder-Trans finns många som börjat som chaufförer för att därefter fortsätta i andra uppgifter. Nya sammanhang På den nya posten kan Rosenberg oberoende blicka framåt. Med en heltäckande bild av Powder-Trans ser han stor potential hos företaget, och fortsatt tillväxt. - Vi kommer att fortsätta stärka den nuvarande verksamheten och satsa ännu mer på gröna värden. Den utvecklingen vill jag vara en del av, tillsammans med kunderna. Det är det bästa med kundarbetet i Powder-Trans. Kunden är inte enbart kund, utan även samarbetspartner. Där har vi en styrka. Det är vår vision och något jag vill arbeta för. Som Key Account Manager kommer Rosenberg fokusera på kundarbete men har samtidigt rollen som försäljningschef. Det mest intressanta i det nya arbetet är både det framåtblickande arbetet med kunderna och att kunna se branschen och transportuppdragen ur ett nytt perspektiv. - Tidigare hade jag ett eget mer avgränsat ansvarsområde, nu får jag en mer heltäckande bild. Rosenberg har tidigare jobbat inom transportplaneringen. Efter sex givande år där är det spännan- 22 Samarbete leder längst - Med tanke på all kommunikation som behövs har intranätet varit ett jätteviktigt verktyg under pandemin. Kontoret har fått ut viktig och brådskande information till chaufförer och avtalstrafikanter samt kunnat använda bilder, videomaterial, text och externa länkar på ett sätt vi inte kunde tidigare. Det säger projektchef Pontus Eggert som ansvarar för upprätthållandet av Powder-Trans intranät. Både han och kvalitetschef Juha Hietakari som byggt upp intranätet har mycket positivt att säga om det nya verktyg som Powder-Trans nu använt under ett drygt år. - Till stor del har vi fått enbart positiv respons. Chaufförerna och ”Att jobba på fält Efter ett år som operativ chef i Sverige ser Michael Stertman stor potential i Powder-Trans svenska verksamhet. Förutom förändringarna i den finländska organisationen har PowderTrans under det senaste året kört i gång den ökade satsningen på det operativa i Sverige. År 2020 tog Michael Stertman vid som operativ chef. Trots coronapandemin har han lyckats väl i det nya arbetet. - Under omständigheterna har arbetet börjat riktigt bra. Som operativ chef vill jag träffa kunder och

yg stor hjälp under pandemin Kommunikationen har gynnats stort av det nya intranätet. transportplanerarna har redan kort efter lanseringen märkt dess fördelar, säger Hietakari. Snabb informationsgång Hietakari påpekar att nyttan med intranätet har varit extra stor under pandemin då fysiska kontakter hos kunderna har undvikits, men att intranätet även annars är mycket viktigt då en stor del av Powder-Trans personal befinner sig utspridd över Norden, Baltikum och övriga Nordeuropa. - I och med hurdant arbete vi gör tet ger massor” samarbetsparter, prata med chaufförerna och få en överblick över hela verksamheten. Med en massa stängda dörrar har det varit lite svårare än vanligt, men ändå lyckats bra. Stertman har under 2021 arbetat mer internt, bland annat med transportplanerarna och chaufförerna, och ofta på fältet. - Att få åka med chaufförerna och sätta in sig i deras rutiner är både roligt och givande. Eftersom jag själv började karriären som är det extra viktigt att ha rätt informationskanal till chaufförerna. Då coronapandemin slog till visade det här sig vara extra viktigt, då informationen ofta var både brådskande och omfattande. Bland annat behövdes ofta nya anvisningar för hur lastningar, lossningar och kundkontakter skulle utföras. ”Till stor del har vi fått enbart positiv respons.” - Via intranätet gick det relativt lätt att dela den här informationen, bulkbilschaufför är det extra roligt. Ibland lär jag mig något nytt, ibland kan jag komma med ett tips. Om jag bara kan hjälpa så försöker jag, men i slutändan ska alla hitta sin egen metod. Kundarbetet som Stertman sett fram emot har däremot legat lite mer på is. ”Ingen dag är den andra lik, det gör det här jobbet intressant.” - Jag ser fram emot att det kommer igång på riktigt och jag hoppas att jag med mina tidigare kundrelationer kan bygga nya möjligheter i den här rollen. Givetvis har jag även ett stort fokus på våra existerande kunder och att stärka pågående säger Hietakari. Förutom den stora nyttan under pandemin har Powder-Trans under året även märkt andra extra positiva fördelar. Det gäller exempelvis skadeanmälningar som nu kan skötas mycket lättare, även utanför organisationen. - I praktiken betyder det här att skadeanmälningar kan skickas direkt till verkstaden som därefter kan kvittera att skadan reparerats, säger Hietakari. - Dessutom har chaufförerna uppskattat hur enkelt det är att använda modulerna för skadeanmälningar och avvikelser. Transportplaneringen har också uppskattat att allt nu sköts via en kanal. Förut användes papper, sms, e-post samt Whatsapp-meddelanden, tillägger Pontus Eggert. Både Hietakari och Eggert påpekar dessutom att intranätet hela tiden förbättras. - Positivt är också att vi har fått en mängd goda idéer och tips vad man kunde förbättra. Vissa av dem har vi kunnat implementera nästan direkt, säger Eggert. samarbeten. Under pandemin har det varit lite frustrerande att inte få träffa alla olika parter. Stertman tror att Powder-Trans svenska verksamhet har mycket positivt framför sig. Efterfrågan finns. Efter pandemin finns det många nya samarbeten att bygga upp. - Då behövs fler fysiska möten för att effektivare kunna skapa personliga kontakter. Visst har pandemin gjort arbetet effektivare, vilket vi alla har lärt oss av, men de fysiska mötena behövs fortfarande. Under hösten har Powder-Trans inrättat ett kontor i Knivsta utanför Stockholm. Därifrån kommer Stertman arbeta alltmer med de svenska kunderna. - Ingen dag är den andra lik, det gör det här jobbet intressant. Läget förändras hela tiden. 23

En resa genom logis Som långvarig transportchef på industrikoncernen A. Ahlström och senare Rautaruukki har Mauri Vikeväinen upplevt mycket. Redan tidigt under karriären var han också en viktig kugge för att hjälpa det som senare skulle bli Powder-Trans framåt. Under en stor del av 1900-talet var företaget A. Ahlström en verklig jätte inom den finländska industrin. I det här bolaget fick knappt 30 år gamla Mauri Vikeväinen ansvaret som transportchef under tidigt 70tal. - Det var intressanta tider. Då jag började koncentrerades skötseln av företagets alla inköp till huvudkontoret i Karhula, och jag fick ansvaret för alla transporter. A. Ahlström hade då ett flertal olika fabriker på flera orter i Finland. Karhula var ett imponerande komplex med flera fabriker, bland annat den största glasullsfabriken i bolaget. - Med finländska mått mätt var företaget verkligen stort. Varorna såldes ju över hela världen. Viktig historia och stort ansvar Vikeväinen fick därmed på nära håll bevittna utvecklingen av en betydande del finländsk industrihistoria, liksom en snabb utveckling inom transportbranschen. - Det hände något överallt. Fordonens totalvikter ökade hela tiden och tekniken förbättrades. Även inom hans eget ansvarsområde hos A. Ahlström rörde det på sig. Tidigare hade huvudarbetet handlat om att förhandla om priserna. Nu började man planera varuflödena allt mer. - Tidigare hade fabrikerna fungerat ganska självständigt, så nu be- 24 hövdes förändring för att nå effektivare transporter. I Karhula lyckades vi börja planera tur- och returlasterna mycket bättre, till och med tillsammans med andra företag i trakten. Och det blev det min uppgift att koordinera. Att ensam ha helhetsansvaret för en så omfattande verksamhet utan moderna hjälpmedel såsom datorer och ruttplaneringssystem är idag svårt att sätta sig in i. - Det var nog ett ganska brett verksamhetsområde och många fabriker att sköta, alltifrån glas- och glasullsfabrikerna till papperstillverkningen och verkstadsindustrin. Glasull började A. Ahlström satsa på i Forssa under 70-talet. Inledningsvis kördes lasterna på öppna flak, men snart märkte man att transporterna sköttes effektivare med bulkfordon, och på det kom Carl-Johan Blomqvists lilla transportföretag från Kimito in. Härefter blev Mauri Vikeväinen en viktig sam- arbetspart i utvecklingen. - Jag har många gånger funderat på hur mycket Mauri hjälpte mig med trafikloven. Det var så svårt att få dem på den tiden. Mauris kontakter till myndigheterna och trafikministeriet hjälpte massor, säger Carl-Johan. ”Jag fick ju trafikströmmarna i skick och råvarorna fram.” - Jo det var verkligen svårt. Men visst gynnade det ju mig också, jag fick ju trafikströmmarna i skick och råvarorna fram, säger Mauri med ett skratt. Samarbetet mellan transportchefen och den unga transportföretagaren hade ändå börjat med en viss skrämselhicka. År 1977 hade Carl-Johan blivit kallad till Mauris kontor och trodde det handlade om A. Ahlström var en av Carl-Johan Blomqvists och blivande Powder-Trans första och viktigaste kunder.

stikens utveckling Samtalet av Mauri Vikeväinen år 1977 mottog Carl-Johan Blomqvist på en likadan ARPbiltelefon och i en likadan bil som han idag restaurerat. att hans transportavtal förhandlats fram med fel person inom bolaget. - Jag var faktiskt ganska rädd, men snart lugnade Mauri mig och sade att avtalet var ok, säger Carl-Johan. Bulktransporter slår igenom Orsaken till mötet var i stället att Carl-Johan körde bolagets transporter med en ensam bil. Det var för riskabelt då glasugnen inte fick bli utan råvara. Fabrikerna hade nämligen små egna råvarulager, så för att säkra råvaruflödet behövde han en bil till, och så blev det också. - Helt tydligt förhöll vi oss ganska positivt till varandra eftersom vi beslöt oss för att fortsätta och utvidga vårt samarbete, säger Mauri med ett leende. Dessutom fortsatte den snabba utvecklingen i branschen, bland annat när bulkfordon blev vanligare. Orsaken till att Carl-Johan började köra sådana var just A. Ahlströms transporter. - Tryckbehållare var ju faktiskt en ganska ny uppfinning då, säger Mauri. Men fördelarna var många. Kapaciteten ökade, dammet minskade och lastning och lossning effektive- rades. Efter 13 år på A. Ahlström arbetade Vikeväinen ännu som konsult för bolaget, och därefter som transportchef på Rautaruukki i närmare 20 års tid fram till sin pensionering. - VR:s tidigare godschef blev vd på Rautaruukkis nya egna transportföretag JIT-Trans och värvade mig till bolaget. De internationella kontakterna ökade och Vikeväinen minns bland annat intressanta samarbeten med Ryssland, förhandlingar med internationella transportbolag såsom Schenker och DFDS, samt de järnvägstransporter han var med om att starta med en av Rautaruukki delägd Finnlink-järnvägsfärja från Nystad till Sverige. - Det är nog alla kontakter och intressanta möten jag haft som är de bästa minnena. För Rautaruukki handlade transporterna årligen om miljontals ton och stora pengar. Idag kan han se tillbaka på en mycket intressant karriär, där man gått från att förflytta varor till att planera logistik. - Visst funderar man på transporter på ett helt annat sätt idag. Logistik har en helt annan uppskattning. Mycket har hänt. Återupptaget samarbete med Volvo Som en del av moderniseringen av fordonsflottan har Powder-Trans under 2021 valt att köpa in sin första bil av märket Volvo på några år. Fordonet är av den splitternya modellen Volvo FH 6x4 och utrustad med en mängd ny teknik som framför allt förbättrar förarens komfort och fordonets miljövänlighet. I och med de många nya tekniska lösningarna ordnades även en förarskolning i samband med överlåtelsen. Den fokuserade bland annat på de hjälpmedel föraren har för att minimera miljöpåverkan. Då de tekniska hjälpmedlen och funktionerna blir allt fler måste förarna även ständigt följa med utvecklingen. Hos Powder-Trans uppskattades skolningen som arrangerades av Volvo Trucks stort. Överlåtelsen som skedde under slutet av sommaren syntes även i media och Powder-Trans och Volvo Trucks representanter intervjuades för tidningen Ammattilehtis onlinesändning. Hos Powder-Trans har man stora förväntningar på Volvos nya modell och den teknik fordonet har. Branschmedia Ammattilehti.fi uppmärksammade överlåtelsen med ett videoinslag på sociala medier. 25

Cenneth Vesalainen Familj: Min sambo Janita och våra två döttrar Wilma och Towe. Arbete: Transportplanerare, Lundo, Finland. När började du på Powder-Trans: 2010 Din bästa upplevelse i arbetslivet: Ingen speciell, men under mina 25 år inom transport har jag sett en massa fina platser. Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna: Ärlighet Vad gör dig glad: Min familj Vad gör dig arg: Oärliga personer Petri Teräs Familj: Två hundar Arbete: Chaufför, Lundo, Finland När började du på Powder-Trans: 2016 Din bästa upplevelse i arbetslivet: Det är svårt att välja en enda erfarenhet, men varje framgång på jobbet är det bästa. 26 Vad vill du göra på nästa semester: Arbeta på gården. Umgås med familjen. Kanske göra någon liten resa. Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? Powder-Trans har stärkt sin position som det företag som erbjuder sina kunder flexibla och skräddarsydda tjänster. Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna: Jag uppskattar professionalismen hos mina kollegor. Vad gör dig glad: Hälsa, god mat och långa skogspromenader med hundarna gör mig lycklig. Vad gör dig arg: Jag är lugn av min natur. Det enda som gör mig arg är trafikkulturen i Finland, den har blivit för aggressiv! Vad vill du göra på nästa semester: Nästa semester till Turkiet och alla varma köttgrytor. Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? Om 10 år är Powder-Trans ett stort internationellt branschledande bulktransportföretag.

Ramona Johansson Familj: Mor, far och tre systrar. Arbete: Chaufför, Landskrona, Sverige När började du på Powder-Trans: 2019 Din bästa upplevelse i arbetslivet: När man gjort ett bra jobb så att kunderna är nöjda. Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna: Humor, ärlighet, tips och goda råd. Vad gör dig glad: Att få träffa mina tre hundar när jag kommer hem efter en arbetsvecka. Pia Hellgren Familj: Min man Mika, vår son Joonas och taxen Nelli Arbete: Bokförare, Lundo, Finland. När började du på Powder-Trans: 2012 Din bästa upplevelse i arbetslivet: Det finns ingen enskild bästa erfarenhet i Vad gör dig arg: Är väldigt sällan arg. Är glad och positiv för de mesta. Vad vill du göra på nästa semester: Blir nog en liten tur med husvagnen. Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? Jag tror på en ljus framtid för Powder-Trans. arbetslivet. Det viktigaste och bästa är att jag vet att jag gör mitt jobb bra. Jag lägger också stor vikt vid arbetsdisciplin och välbefinnande. Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna: Samhörigheten och att alla är beredda att hjälpa till även när det är bråttom. Vad gör dig glad: Familj, vänner och hobbyn Vad gör dig arg: Själviska människor Vad vill du göra på nästa semester: Jag hoppas att vi kan resa utomlands Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? Om tio år kommer Powder-Trans att vara ett ännu mer framgångsrikt, miljövänligt företag med ett mycket gott rykte som arbetsplats. 27

Unikt projekt med nära vänner Åren 1960–1964 tillverkades en unik lastbil hos det finländska Wihuri-bolaget. År 2016 startade motorn på en av dem igen. Att restaurera ett gammalt fordon och finna lösningar på alla utmaningar som kan komma emot då reservdelar inte längre finns, rosten har tagit över och inredningen har skadats av väder och vind är inget lätt projekt. Då projektet dessutom handlar om en unik lastbil som tillverkades i enbart runt 100 exemplar för över 50 år sedan, då är utmaningen ännu större. - I början var hytten inte mycket mer än en konservburk. Det fanns en massa att fixa: underredet, motorn, hytten, fönster, el och andra detaljer. Därför var det en stor hjälp att vi fixade den tillsammans. Det säger Carl-Johan Blomqvist, grundare av och nuvarande styrelseordförande för Powder-Trans, men också en inbiten veteranfordonsfantast. Hjälpen han fick då projektet började kom från vännerna Tarmo Friberg och Eero Virta. - Sådana här projekt brukar för många bli halvfärdiga. Och om de blir det är det svårt att fortsätta, säger Tarmo. Vännerna övertalade Wilken har restaurerats in i minsta detalj. att restaurera just Wilken. - Jag hade faktiskt tänkt börja med en annan, men Tarmo och Eero tyckte den här var så unik att vi måste börja med den, säger Carl-Johan. De två vännerna hade Carl-Johan träffat i veteranbilskretsar några år tidigare, medan Tarmo och Eero känt varandra och restaurerat gamla fordon ända sedan 80-talet. Komplicerat projekt Då arbetet med Wilken började delade de upp arbetet så att Eero tog hand om hytten. En gammal sådan hade de hittat via en annons. - Ägaren menade först att den vara i ganska bra skick. Sen hörde han av sig och sade att det inte riktigt var fallet, säger Carl-Johan. Hytten hade stått utomhus i en skog, hade hål i taket och inredningen hade därför förstörts. Dessutom var det snö på marken och eländigt före då den hämtades. Eero hade ett stort jobb att sandblästra, spackla, inreda och göra el- och plåtarbetet på hytten, medan Tarmo jobbade Men för de tre vännerna som med sina olika kompetenser inom bilvärlden tog tag i projektet att restaurera den unika Wilken, tillverkad av Wihuri-bolaget på fabriken i Teijo utanför Salo på 60-talet enligt egen design men med teknik från svenska Volvo, blev pauserna få. - Visst var det en massa jobb, men i slutändan tog det faktiskt bara 11 månader. Det skulle nog inte många slå, säger Tarmo. Faktum är att det var de två vännerna som uppmanade Carl-Johan Utgivare: Powder-Trans Produktion: Oy HolmMediaData Ab Planering & layout: Sture Holm Text: Christoffer Holm med chassit och andra delar av fordonet och Carl-Johan kämpade för att hitta reservdelar, hjälpte till med chassit, lackerade en mängd delar och byggde flaket på egen hand. - Svårast var det med motordelarna. De hittade man inte i Finland, säger Eero. - Därför blev det fem resor till Sverige och Danmark, och mycket arbete. Men trots allt hade vi roligt hela projektet, säger Carl-Johan. - Det stämmer, vi bråkade inte en enda gång. Roligt var det och långa dagar blev det, tillägger Tarmo. Tillsammans gjorde de en kulturgärning, och restaurerade ett fordon som mycket möjligt är det enda i sitt slag i hela världen. Våren 2016 brummade dieselmotorn i gång i den 12 ton tunga lastbilen. - Det roligaste var förstås då vi startade motorn och körde ut den från garaget. Allt fungerade, det var vackert, säger Tarmo. Hur många timmar arbete det blev, vet de tre vännerna inte. - Haha, vi beslöt oss tidigt för att inte räkna, säger Carl-Johan. De tre vännerna Eero, Carl-Johan och Tarmo har stått för en kulturgärning. Foto: Pontus Eggert, Christoffer Holm och Powder-Trans bildarkiv Ombrytning: Ab Pixaton Oy Tryck: Paino-Kaarina Oy