CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE KAUPAN ALAN 6 Trevian Tampereen Tullintori uudistuu asiakkaan ehdoilla 3 Kaupanliiton toimitusjohtaja MARI KIVINIEMI Kaupan tulevaisuutta rakentamassa 10 K-KAUPPIASLIITTO 14 17 ITAB sujuvoittaa 18 MAINOSLIITE | Kuva: BST Arkkitehdit Asiakkaan toiveen toteuttaminen ilostuttaa vähittäiskaupan muutosta SKJ SYSTEMS Helpoin tapa aloittaa kansainvälinen liiketoiminta HL DISPLAY luo parempia ostokokemuksia

MAINOSLIITE Mercuria CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Opiskelijakunta on vahvasti mukana Mercurian kehittämisessä. – kaupan kouluna jo yli 100 vuotta Mercuria on yksityinen kauppaoppilaitos, joka on kouluttanut liiketalouden ammattilaisia jo 113 vuotta. Mercurian juuret ovat kaupassa, kun Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry. perusti oppilaitoksen omaa myyjäkoulutustaan varten vuonna 1908. Mercuria on keskittynyt nimenomaan liike-elämän osaamisen kehittämiseen, niin nuoriso- kuin aikuispuolellakin. Nuorille Mercuria tarjoaa liiketoiminnan perustutkinnon, ja aikuisille on tarjolla useita eri koulutuksia aina perustutkinnoista ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. M ercurian visiona on tuottaa opiskelijoille heidän odotuksensa ylittävä asiakaskokemus. Hyvää asiakaskokemusta ei voi saavuttaa ilman hyvää työntekijäkokemusta. Syyskuussa Mercuria saavutti Great Place to Work -sertifikaatin, joka on kansallisesti ja maailmanlaajuisesti tunnettu tunnustus yri- 2 KAUPAN ALAN tysten hyvästä työntekijäkokemuksesta. Tunnustus perustuu puhtaasti työntekijöiden vastauksiin. Mercuria haluaa yhdessä kumppaniensa kanssa edistää vastuullisesti kaupan alan osaamista ja vetovoimaa. Alan monipuolisten uramahdollisuuksien esille saaminen on tärkeä osa kaupan alan uudistamista. Tämä edellyttää tiivistä vuorovaikutusta työelämän kanssa. Mercuria on toiminut jo 15 vuot- SYYS 2021-SYYS 2022 SUOMI ta Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen pääoperaattorina. Verkosto muodostuu kaupan alan toimijoista ja liiketoiminnan alan koulutuksen järjestäjistä. Kehittämiskeskuksen näkyvin tapahtuma on Vuoden työpaikkaohjaajakilpailu, jossa vuosittain palkitaan yksi kaupan alan esimerkillinen työpaikkaohjaaja. Työelämäyhteistyö koetaankin Mercuriassa erittäin tärkeäksi. Yhdessä paikallisten yritysten kanssa on kehitelty erilaisia tutkinnon osia, jotka tukevat tiettyjen alojen osaamista ja joita opiskelija voi liittää osaksi Liiketoiminnan perustutkintoa. Mercuriassa voit siis opiskella joustavasti – Sinulle sopivasti. w

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU SISÄLTÖ 2 4 5 6 8 9 10 12 13 13 14 16 17 18 20 Mercuria – kaupan kouluna jo yli 100 vuotta Jyväskylän kaupunki: Jyväskylä ideoi Suomen ensimmäistä kierrätyskauppakeskusta Minimani yhtiöt Oy: Jyväskylässä toivotaan viisautta ja tasapuolisuutta päättäjiltä - kilpailu pitää hinnat kurissa Trevian: Tulevaisuuden kauppakeskus on yhteisöllinen kohtaamisten alusta Tuote ja palvelukaupan yhdistys ETU: Lupa kuluttaa ja katsoa taas myönteisesti tulevaisuuteen Kespro oy: Ravintolatukkurin tulevaisuus K-kauppiasliitto: Asiakkaan toiveen toteuttaminen ilostuttaa Tomra oy: Pullonpalautus on tärkeä osa hyvää kaupassakäyntikokemusta AJK-Jatkokoulutus: Elämysosaajat oppaina saumattomissa asiakaskokemuksissa Teknisen Kaupan Liitto – vastuullisuutta ja tuottavuutta teknologiaa hyödyntämällä ITAB Finland oy: Toimiva myymälä, parempi tulos EWQ Zone: Vastuullisuus on kantava voima SKJ Systems: Helpoin tapa aloittaa kansainvälinen liiketoiminta HL Display: Kohti entistä parempaa ja vastuullisempaa ostokokemusta Lindström Oy: Työvaatteella on suuri merkitys työntekijäkokemukselle Kaupan tulevaisuutta rakentamassa K aupan alasta on kasvanut Suomessa yhä merkittävämpi talouskasvun vauhdittaja. Sen osuus bruttokansantuotteesta on noin 10 %, ja muodostuva bruttoarvonlisäys – siis käytännössä taloudellinen hyvinvointi – kasvaa keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Yrityssektorin suurin työllistäjä myy tuotteita ja palveluita niin kuluttajille, julkiselle sektorille, muille palvelualoille kuin teollisuuteen. Alan ympärille rakentuva ekosysteemi luo vireyttä ja elinvoimaa koko yhteiskuntaan. Maan hallitus laatii parhaillaan kaupan alan tulevaisuusselontekoa toimialan strategiseksi ja pitkäjänteiseksi kehittämiseksi, yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Vaikka kauppa on perinteisesti toiminut hyvinkin itsenäisesti, rakennemuutoksessa valtiovallan tukea tarvitaan. Valtiovallalla on suuri merkitys kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa, työmarkkinoiden joustavoittamisessa ja kansainvälisyyden vauhdittamisessa, samoin palvelujen saavutettavuuden ja jakeluverkoston turvaamisessa erityisesti harvaan asutuilla seuduilla. Parhaiten tulevaisuuden haasteisiin vastataan, kun koko elinkeinoelämän kilpailukyky pidetään kunnossa ja kuluttajien ostovoima vahvana, eikä verotusta kiristetä. Pikaisia toimia työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi tarvitaan, samoin tukea erikoiskaupan digitalisaation ja kansainvälistymisen edistämiseen. Suuret ajurit kaupan rakennemuutokselle ovat digitalisaatio, yritysvastuu, osaamisen- ja koulutuksen muutokset ja työvoiman saatavuus. Kilpailu sekä kuluttajakäyttäytymisen ja asiakaslähtöisyyden muutokset siivittävät muutosta. Näiden haasteiden ja mahdollisuuksien äärellä yrityksissä ja verkostoissa ponnistellaan joka päivä. Osaamiseen satsataan yhteistyöllä – uusimpana uutena Kaupan liiton ja viiden yliopiston yhteinen Digitaalinen kauppa -opintokokonaisuus. Digitalisaation tuomiin huikeisiin kansainvälistymismahdollisuuksiin kannattaa tarttua. w Mari Kiviniemi toimitusjohtaja Kaupan liitto KAUPAN ALAN 3

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Jyväskylä ideoi Suomen ensimmäistä kierrätyskauppakeskusta Jos Jyväskylän kaupungin ja yliopisto-opiskelijoiden suunnitelmat toteutuvat, keskustaan voisi nousta Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen kauppakeskus. J yväskylän yliopiston neljä opiskelijaa sai poikkeuksellisen tehtävänannon keväällä 2021. Pirita Katajamäki, Jonna Mujunen, Hannele Oikari ja Miia Perälä osallistuivat työelämäkurssille, jonka myötä Jyväskylän kaupunki pyysi heitä ideoimaan jotain aivan uutta. ”Meitä pyydettiin luomaan ydinkeskustaan second hand -kauppakeskus”, yhteiskuntapolitiikkaa opiskeleva Katajamäki kertoo. Nelikko aloitti benchmarkkauksella: selvitti, millaisia vastuullisia kauppakeskuksia maailmalla on. ”Tärkein esimerkki löytyi Ruotsin Eskilstunasta ReTuna-kierrätyskauppakeskuksesta. Mallia voisi soveltaa Jyväskylään”, viestinnän opiskelija Mujunen pohtii. ReTunassa myydään kierrätettyjä tavaroita, joista osa on jatkojalostettu. Keskukseen voi tuoda tuunattavaa tai korjattavaa ja siellä järjestetään kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia, työpajoja ja koulutusta. ”Toisin kuin Eskilstunassa Jyväskylässä kauppakeskus tulisi keskustaan. Kestävän kuluttamisen tulee olla ihmisille mahdollisimman helppoa”, biologiaa opiskeleva Perälä sanoo. Nelikko löysi Jyväskylästä yllättävän monia yrityksiä, joiden toimintaan kestävä kehitys kuuluu. Seuraava vaihe olisi luoda kontaktit heihin. ”Suunnitelmassamme on useita vaihtoehtoja, joista kaupunki voi ottaa mieleisensä roolin. Julkinen taho voisi toimia alussa tukena ja olla liikkeelle paneva voi- Jyväskylän yliopistossa opiskelevat Pirita Katajamäki, Miia Perälä, Jonna Mujunen ja Hannele Oikari kiinnostuivat second hand -kauppakeskusideasta niin, että voisivat jatkaa töitä sen parissa. 4 KAUPAN ALAN ma. Sen jälkeen keskus jatkaisi itsenäisesti”, rakennusinsinööri ja toimintaterapiaa opiskeleva Oikari toteaa. Kauppakeskuksen idea sisältyy Jyväskylän kaupungin vetämään valtakunnalliseen ydinkeskustojen kehittämisprojektiin. ”Jyväskylän lisäksi verkostoon kuuluvat Oulu, Lahti, Kuopio, Lappeenranta ja Kouvola”, kertoo projektipäällikkö Janne Viitamies. Kaupungit kehittävät ydinkeskustaansa käytännön toimin yhdessä. ”Kaupunkien keskustoissa on kaikkialla samat ongelmat – ja samat vahvuudet. Ydinkeskustan investoinneilla edistämme digivihreää siirtymää, yrittäjyyttä ja osallisuutta”, Viitamies sanoo. w Tiedustelut janne.viitamies@jyvaskyla.fi ja 050 477 1511

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Jyväskylässä toivotaan viisautta ja tasapuolisuutta päättäjiltä - kilpailu pitää hinnat kurissa Kotimainen Minimani on aito vaihtoehto hypermarkettien joukossa. Jyväskylän myymälän kehitykseen on intoa, mutta suunnitellun kaavoituksen toteutuminen voi häätää suomalaisketjun paikkakunnalta. S uomalainen, 1980-luvulla perustettu, perheyhtiövetoinen ja palveluun panostava hypermarketketju Minimani menestyy hyvin kivijalkakaupassa. Myymälöillä on hyvät sijainnit ja valikoimat - ilman keskusvarastoa toimiva ketju on ainutlaatuinen ilmiö pohjoismaalaisittainkin. Toimintamalli mahdollistaa suorat hankinnat toimittajilta. ”Asiakas arvostaa sitä, että voi vaikuttaa valikoimaan saaden esittää toiveensa tutuille myyjille ja kauppias pystyy reagoimaan valikoimalisäyksiin ketterästi. Merkkituotteet minihintaan on osoittautunut hyväksi kilpailuvaltiksi”, kertoo Minimanin toimitusjohtaja Jussi Nummelin. JYVÄSKYLÄSSÄ HALUTAAN KEHITTÄÄ TOIMINTAA Jyväskylän Minimanissa on jo pitkään odotettu sormet syyhyten, että asiakaskokemusta ja tilojen ominaisuuksia päästään kunnolla kehittämään. Kattava, mutta kompakti hypermarketti työllistää sata henkeä ja valtaosalla työsuhteet ovat pitkiä, 90-luvulta saakka kestäneitä. Jyväskylässä odotetaan oikeaa päätöksentekoa, jotta historialliseen keksitehtaaseen päästään investoimaan ja asiakaskokemusta kehittämään. Rovaniemellä toimintaa on huoletta saatu kehittää eteenpäin huippu-hypermarketiksi. Samaa tavoitellaan Jyväskylässä. “Meillä on nopea asioita ja kuitenkin valikoima ja käyttötavaroiden määrä on kattava. Tahtoa on pitää paikallista kilpailua yllä ja hintataso asiakkaille edukkaana”, Jyväskylän tavaratalon johtaja Ville Joensuu pohtii. Muiden paikallisten yritysten ohella myös Minimanissa ihmetellään suunniteltuja tiekaavoituksia - ne eivät mahdollista esimerkiksi Minimanin jatkoa. Joensuu toivoo päättäjien kuuntelevan yrittäjiä sekä tekevän reiluja ja viisaita ratkaisuja: “Vuorovaikutusta on, mutta aihetta on pyöritelty useita vuosia ja siihen liittyy paljon epätietoisuutta. Suunnitelma on mahdollista vetää vielä takaisin ja tuoda tilalle vaihtoehtoinen, kaikkien kannalta toimivampi ratkaisu.” Tiejärjestelyiden toteuttaminen suunnitellulla kaavoituksella ohjaisi liikennevirran valtateiltä pienemmille kaduille ja palvelut kauemmaksi asiakkaista. Kilpailun supistuminen näkyisi asiakkaille hinnoissa. “Nyt vain rohkeasti suunnitelma uuteen harkintaan!” Joensuu kannustaa. w SUUNNITELMA ON MAHDOLLISTA VETÄÄ VIELÄ TAKAISIN JA TUODA TILALLE VAIHTOEHTOINEN, KAIKKIEN KANNALTA TOIMIVAMPI RATKAISU. Paikallisesti puhuttava kauppa Minimanit palvelevat hyvien liikenneyhteyksien varrella kaupunkien keskusta-alueilla Jyväskylässä, Kokkolassa, Ideaparkissa Lempäälässä, Seinäjoella, Vaasassa ja Rovaniemellä sekä verkossa. Minimanissa vaalitaan perheyhtiöarvoja ja toimitaan perustaja Juhani Metsärannan alkuperäisen ajatuksen mukaan: “Minimanissa kuuntelemme asiakasta herkällä korvalla ja palvelemme hänet hymyillen ulko-ovelta ulko-ovelle”. KAUPAN ALAN 5

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Merikukka Salmi on Tullintorin kauppakeskuksen johtaja. Tulevaisuuden kauppakeskus on yhteisöllinen kohtaamisten alusta Moni kauppakeskus nojaa vielä mennyttä maailmaa olevaan keskitettyyn markkinointiin ja ketjumaiseen konseptointiin, joka ei tuota hyötyä vuokralaisille. ”U seimpien kauppakeskusten toimintamalli on vanhentunut. Niillä on vaikeuksia saada vuokralaisia sitoutumaan, eikä pakottaminen keskitettyihin aukioloaikoihin ainakaan helpota asiaa”, Trevianin osin omistaman Agore Kiinteistöjen Head of Marketing Merikukka Salmi tietää. ”Kauppakeskusten yhteinen mark- 6 KAUPAN ALAN kinointikaan ei tuota juuri mitään yksittäiselle vuokralaiselle.” Kauppakeskusten omistajajohtoinen ja ketjumainen konseptointi tekee keskuksista samankaltaista harmaata massaa, joka ei herätä kiinnostusta kuluttajissa. ”Eri kaupungeissa ja ympäristöissä olevia keskuksia ei pitäisi niputtaa yhteen ja samaan malliin vaan kunkin keskuksen on ymmärrettävä sekä vuokralaistensa liiketoimintaa että loppuasiakkaiden ostopolkuja ja tarpeita.” Millainen on sitten kauppakeskusten rooli tulevaisuudessa? ”Ne voivat edelleen toimia keskeisinä ympäristöinä ihmisten erilaisille kohtaamisille”, Salmi visioi. Päälle liimatut markkinointi- ja kampanjatapahtumat ovat kuitenkin Salmen mukaan väljähtänyt toimintamalli asiakkaiden houkuttelemiseen: ”On mieluummin integroiduttava erilaisten paikallisten toimijoiden kanssa yhteen. Kauppakeskukset voivat siten toimia alustana yhteisöjen tapahtumille, jolloin ihmisille syntyy aito tarve vierailla kauppakeskuksessa”, Salmi näkee.

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Jussi Raitaniemi vastaa Trevianin varainhoidon hallinnassa olevista liikekiinteistöistä. TULLINTORI ESIMERKKINÄ ASIAKASLÄHTÖISESTÄ AJATTELUTAVASTA Agoren markkinointiroolinsa lisäksi Salmi johtaa myös Tampereen Tullintorin kauppakeskusta, jonka uudistustyöt ovat pian valmistumassa. ”Tullintori on monenlaisia asiakkaita palveleva läpikulkupaikka Tampereen rautatieaseman itäpuolella”, Salmi viittaa sijaintiin joukkoliikenteen solmukohdassa ja isojen tapahtuma-areenoiden tuntumassa. ”Ajatuksenamme on tuoda kaupunkikulttuuria Tullintoriin ympäröivien yhteisöjen kanssa. Ettei olla olemassa vain ostamisen kautta. Uskon kulttuurin tuovan mukanaan kaupallisuutta.” Tullintori on hybridikiinteistö, jossa on sekä toimistotilaa että liikkeitä. Uudistuksessa liiketiloja vähennettiin niin, että yksi kerros muutettiin toimistoksi. ”Perusteluina vuokralaisten valintaan on ollut se, että Tullintoriin muodostuu vetovoimainen retailmix. Työpäiviin voi suoraan yhdistää liikunnan, after workit, ystävien tapaamisen, apteekki- ja lääkärikäynnit sekä kulttuurielämykset ja erilaisissa liikkeissä tehtävät ostokset.” Tullintori on hyvä esimerkki Trevianin aktiivisesta tavasta kehittää kohteitaan ja asiakaslähtöisestä ajattelutavasta. ”Me autetaan vuokralaisiamme ymmärtämään omaa bisnestään paremmin ja olemme heidän neuvonantajansa tietyissä asioissa. Toisaalta olemme yhtä halukkaita oppimaan vuokralaisiltam- Tullintorista rakentuu tapahtuma-alusta koko ympäröivän yhteisön tarpeisiin. Kuva: BST Arkkitehdit MEIDÄN KAUPPAKESKUKSET OVAT PAIKALLISMARKKINAAN SOPIVIA KOHTEITA, JOISSA SEKÄ VUOKRALAISET ETTÄ HEIDÄN ASIAKKAAT VIIHTYVÄT. me heidän toiminnastaan ja asiakkaidensa tarpeista”, Trevianin liikekiinteistöistä vastaava Jussi Raitaniemi valottaa. ”Vaikka me olemme valtakunnallinen toimija alallamme, personoimme kiinteistöt omillaan. Emme halua kohteiden olevan tunnistettavia omistajansa kautta vaan meidän kauppakeskukset ovat paikallismarkkinaan sopivia kohteita, joissa sekä vuokralaiset että heidän asiakkaansa viihtyvät”, Raitaniemi summailee Trevianin menestyksekästä toimintatapaa. w Trevian on Suomen johtava ja kaupallisten kiinteistöjen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö, joka hallinnoi noin miljardin arvoista kiinteistöomaisuutta. Yritys tarjoaa monipuolisesti vuokrattavia ja myytäviä tiloja ympäri Suomen. Toiminnan ytimessä on luottamukselliset ja läheiset asiakassuhteet vuokralaisiin. Lisätietoja: https://trevian.fi. Agore Kiinteistöt on Trevianin sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Elon ja Ruotsin kansallisen eläkesäätiön Första APfondenin yhteisomistuksessa oleva yritys, jonka kiinteistökehityksestä Trevian vastaa. Lisätietoja: https://agore.fi. KAUPAN ALAN 7

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Sami Sykkö vastaa erikoiskaupan asiaa edistävän Etu ry:n media- ja yhteiskuntasuhteista. ”Yksityinen kulutus on lähdössä pandemian hiipuessa kovaan kasvuun, ja erikoiskaupat ovat valmiina palvelemaan asiakkaita”, Sykkö sanoo. Lupa kuluttaa ja katsoa taas myönteisesti tulevaisuuteen Erikoiskaupan Suhdanteet 2022 -seminaarin viesti on selkeä: valon määrä kaupassa on lisääntynyt ja kasvuvauhti on kova. Suomalaisten kuluttajien tileillä makaa sata miljardia euroa. E TU ry on erikoiskaupan etua ajava yhdistys, ja se järjestää vuosittain Suhdanteet -tapahtuman. Seminaari on erikoiskaupan tärkeimpiä kohtaamisia vuoden aikana, ja siellä Etuun kuuluville toimialayhdistyksille ja heidän jäsenyrityksilleen välitetään uusin tieto kaupan kehityksestä ja kuluttajien käytöksen muutoksista. Suhdanteet 2022 -seminaarissa lokakuussa Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus toi kuulijoille kirkasta valoa: koronapandemia on hiipumassa sitkeäksi epidemiaksi, ja sitä seuraava kuluttajien ostovoiman ja talouden kehittyminen on erittäin voimakasta. ”Ensi vuonna yksityinen kulutus kasvaa kovimpaan kasvuun yli kymmeneen vuoteen”, Brotherus ennustaa. Pandemian aikana sisustimme, remontoimme ja luimme. Yhteiskunnan jälleen avauduttua ostovoimaa 8 KAUPAN ALAN on Brotheruksen mukaan valtavasti: ”Yksityisten kuluttajien tileillä makaa odottamassa kulutusta sata miljardia euroa. Kun ulos liikkeelle on taas lähdetty, halutaan uusia vaatteita ja asusteita. Rakentamisbuumin myötä muutetaan uusiin asuntoihin, jolloin tarvitaan uusia sisustustuotteita, huonekaluja ja elektroniikkaa. ” Tulevaisuustutkija Ilkka Halava päätyi puheenvuorossaan siihen, että erikoiskaupan vetovoima säilyy, kun kaupan väki toimii muutoksen arkkitehteina. ”Yhdysvallat on näyttänyt mallia, kuinka yksilöllisiä digitaalisia signaaleja hyödynnetään erikoistavarakaupassa entistä tarkemmin ja nopeammin.” Halavan mukaan yhä useammin ensimmäinen kontakti tuotteeseen tai palveluun on digitaalinen, mutta kaupassa tapahtuvissa kohtaamisissa on erinomainen tilaisuus tuottaa kuluttajalle lisäarvoa. EDUN MERKITTÄVÄ ROOLI ERIKOISKAUPAN KEHITYKSESSÄ ETU:n riveissä juuri aloittanut media- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Sami Sykkö nappaa kiinni ajatuksesta, että kauppa toimii muutoksen arkkitehtina. Hänen mukaansa erikoiskaupan on kyettävä ennakoimaan, mitä ja miten asiakkaat haluavat ostaa – ja luotava kohtaamisia ja sisältöä ihmisten elämään. Siinä työssä ETU on mukana. ”Me pyrimme auttamaan erikoistavarakauppaa olemaan nyt ja tulevaisuudessa mahdollisimman vetovoimainen sekä yrityksille, yrittäjille että työntekijöille.” Kivijalkakauppa on aina ollut tärkeä asiakkaille ja kaupunkilaisille, ja jatkossa se on sitä jopa aiempaa enemmän. ”Kaupoissa toteutetaan asiakkaiden unelmia. Erikoiskaupoilta halutaan uudenlaisia palveluita, elämyksiä ja kokemuksia. Yhä useammin esimerkiksi vaateostosten yhteydessä nautitaan kahvia tai lounasta”, Sykkö konkretisoi. ETU on keskittynyt ajamaan nimenomaan erikoiskaupan etua. ”Pyrimme edistämään erikoiskaupan kaipaamia innovaatioita, ajamaan kaupan kannalta tasapuolista verotusta ja osaltamme varmistamaan, jotta jatkossakin erikoistavarakaupoissa on osaavaa työvoimaa”, Sykkö muistuttaa. w

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Ravintolatukkurin tulevaisuus Transformaatio perinteisestä tukkurista ravintoloiden strategiseksi kumppaniksi syvenee, kun Kesprossa vastataan foodservice-markkinan pandemian jälkeisen ajan haasteisiin. hakemiseen. Tiiviimpi yhteistyö asiakkaidemme kanssa strategisen kumppanuuden keinoin parantaa sekä asiakkaidemme että Kespron menestystä”, sanoo Tiittala.

 avintolamarkkinan palautuminen tarkoittaa ravintoloille kiristyvää kilpailua, sillä kuluttajien odotukset ulkona syömistä kohtaan kasvavat vaihtoehtojen lisääntyessä”, kertoo K-ryhmän foodservice-tukkuri Kespron kaupallinen johtaja Jerry Tiittala.

 Markkinaa jaetaan nyt uudelleen, jonka keskiössä on edelleen ruoan laadulla tapahtuva kilpailu. Moni ravintola kamppailee myös kannattavuuden ja henkilöstöpulan kanssa.

 ”Tilanne kirittää koko alaa entistä laadukkaampien, mutta kustannustehokkaampien ratkaisujen Palveluvalikoiman kehittämisen ansiosta ravintola saa nykyään lähes kaiken tarvitsemansa Kesprosta; tuotteet, logistiikkaratkaisut, erikoistukkuvalikoiman, pientuottajien tuotteet sekä monia muita palveluja. Kaikki yhdellä toimituksella ja tarvittaessa asiakkaan tarpeisiin räätälöiden.

 ”Asiakkaamme eivät välttämättä edes tarvitse muita kumppanuuksia. Tämä helpottaa ravintolayrittäjän arkea ja tuo hänelle kustannussäästöjä”, kertoo Tiittala.

 ”Vuoden alussa lanseerasimme pääkaupunkiseudulle tukkutoimitusten räätälöinnin mahdollistavan ja ainutlaatuisen Ravintolatukku-palvelun, jonka kohderyhmää ovat täydellistä toimitusvarmuutta ar- ”R KAIKKI KESPROSTA 

 vostavat ravintolat. Suosittu palvelu laajeni tänä syksynä myös Turkuun, Lahteen ja Tampereelle”, kertoo Tiittala.

 PIKKUJOULUKAUSI TUO RAVINTOLOILLE KIIRETTÄ

 Pandemia-aikana kasautunut kulutuspaine purkautuu ja kuluttajat haluavat syödä yhä enemmän ulkona. Se näkyy myös odotuksissa pikkujoulukautta kohtaan.

 ”Kuluttajatutkimuksemme* mukaan suomalaisista 71 prosenttia haluaa osallistua pikkujouluihin, jos sellaiset paikan päällä järjestetään. Valtaosa suomalaisista toivoi juhlien pitopaikaksi erillistä tapahtumatilaa tai ruokaravintolaa”, kertoo Tiittala.

 ”Nyt jos koskaan on oikea aika ruokailla ravintoloissa.” w * Suomalaisten odotukset pikkujouluilta -tutkimus, 6.10.2021, n. 1092, Kespro.com KAUPAN ALAN 9

MAINOSLIITE 10 KAUPAN ALAN CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ”Asiakkailta meille tulevat toiveet ovat arvokkainta palautetta”, toteaa K-Citymarket Ison Omenan kauppiasyrittäjä Toni Pokela. Asiakkaan toiveen toteuttaminen ilostuttaa Henkilökunnalle uskotut toiveet ovat K-kauppias Toni Pokelan mielestä arvokkainta mahdollista palautetta. Valikoiman pitää istua alueen ihmisille. T oni Pokela ryhtyi K-kauppiasyrittäjäksi 1997. Nyt hän on K-kauppiasliiton puheenjohtaja ja K-Citymarketkauppias Espoon Iso Omena -kauppakeskuksessa. - Aloitin pienestä kaupasta ja vuosien mittaan kokoluokka on kasvanut. Periaate työssäni on kuitenkin aina sama: saada asiakas tyytyväiseksi. Pokela on ymmärtänyt kokonaisuuden merkityksen, esimerkiksi sen, että moni asia on hyvin, kun sekä henkilökunta että asiakkaat hymyilevät. Olennaisinta on, että kaupan tarjooma vastaa asiakkaiden tarpeita. Jokainen K-kauppias työskentelee omalla ainutlaatuisella alueellaan. Asiakastarpeet vaihtelevat ja tuotevalikoiman tulee vastata siihen. - Sekä itselleni että henkilökunnalle tulleet toiveet ovat arvokkainta palautetta. Itsenäisenä kauppiaana voin tilata ehdotetun tuotteen hyllyyn vaikka samalla sekunnilla. Toiveiden toteutus tuntuu mahtavalta. Eivätkö kaikki pidä mukavien palvelusten tekemisestä! Tämän päivän kaupan murroksessa digitaalisuus on yksi tekijä. Se tuo teknisiä ratkaisuja ja työkaluja kivijalkamyymälään, mutta näkyy esimerkiksi verkkokaupan laajenemisena. Tällöin tuotteet tilataan verkosta, ne kerätään kaupasta ja toimitetaan suoraan asiakkaalle. Asiakasta pitää huomioida tarkalla otteella, sillä laajassa päivittäistavaramyynnissä käy joskus niin, että haluttua tuotetta ei ole ja silloin pitää miettiä miten tilanteessa toimitaan; voiko ostoksen korvata esimerkiksi toisen brändin tuotteella? - Silloin testataan keräilijän ammattitaitoa. Voisimme toki rajata verkkovalikoiKuvaaja: Mikko Käkelä maa, mutta haluamme palvella asiakkaita koko valikoimallamme. TONI POKELA: ”USKON, ETTÄ KAUPAN TULEVAISUUDEN TOIMINTAMALLI TULEE OLEMAAN KIVIJALAN JA VERKKOKAUPAN YHDISTELMÄ, JOLLOIN ASIAKAS SAA TUOTTEET JOKO KOTIINKULJETUKSINA, NOUTOPISTEISTÄ TAI KIVIJALASTA.” Toni Pokelan mielestä tulevaisuuden päivittäistavarakaupassa edetään monikanavaisuuden suuntaan, jolloin asiakas saa tuotteet joko kotiinkuljetuksina, noutopisteistä tai kivijalasta. Halut voivat vaihdella viikonpäivienkin mukaan. Kaikkeen tähän Toni Pokela sekä muut 1107 Suomessa toimivaa kauppiaskollegaa haluavat vastata mahdollisimman hyvin. - Tähtäämme vaivattomuuteen. Me tavallaan ostamme asiakkaan aikaa. Sen lisäksi, että meiltä haetaan tuotteita, meiltä toivotaan myös ideoita ja elämyksiä. w Suomessa on 1 107 K-kauppiasyrittäjää • K-kauppiasyrittäjät työllistävät 21 000 kaupan alan ammattilaista. • Vuonna 2020 aloitti 46 uutta K-kauppiasyrittäjää. Suuri osa K-kaupoista on perheyrityksiä. • Ruokakauppiaita on 909, rautakauppiaita on 121 ja erikoiskauppiaita on 77. • Kauppiaiden keski-ikä on 48 vuotta, nuorin heistä on 24 vuotta ja vanhin 83. Lähde: K-kauppiasliiton jäsenrekisteri KAUPAN ALAN 11

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU PULLONPALAUTUS ON TÄRKEÄ OSA HYVÄÄ KAUPASSAKÄYNTIKOKEMUSTA TOMRAn missio on johtaa kiertotalouden resurssivallankumousta. M uovijätteen määrä on havahduttanut maailman miettimään keinoja maapallon pelastamiseksi ja jätteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. TOMRA, maailman johtava palautusjärjestelmien valmistaja, on ongelman ratkaisun ytimessä: sen laitteiden kautta otetaan vastaan yli 40 miljardia juomapakkausta vuodessa yli 60 maassa eri puolilla maailmaa. Clean Loop-kierrätyksen kautta palautetuista juomapakkauksista saatu materiaali on puhdasta ja voidaan käyttää uusien, vastaavien tölkkien ja muovipullojen valmistukseen. ”Kaupalla on merkittävä rooli juomien myynnissä ja tyhjien juomapakkausten kierrätyksessä. Kiertotaloudessa on kuitenkin kyse arvo- ja toimintaketjusta, jossa jokaisen lenkin, lainsäädännön, tuotannon, kaupan ja loppukäyttäjän,on ymmärrettävä käytetyn tuotteen arvo”, Tomran Suomen toimitusjohtaja ja Pohjois-Euroopan toiminnoista vastaava johtaja Lauri Kangaslahti sanoo. Hän toteaa, että suomalaiset eivät suinkaan tule tässä takamatkal- 12 KAUPAN ALAN ta: Suomi ja muut pohjoismaat ovat edelläkävijöitä pantillisissa kierrätysjärjestelmissä; kierrätysaste on yli 90 prosenttia. ”Näin korkeiden lukujen saavuttaminen on mahdollista vain, kun kierrätys tehdään kuluttajalle helpoksi ja vaivattomaksi.” TOMRA R1 MULLISTI PULLONPALAUTUKSEN Ensimmäinen esimerkki helppoudesta ja vaivattomuudesta on nyt vuoden verran Vantaan K-Citymarket Tammistossa palautuspulloja ahminut TOMRA R1-automaatti. ”R1 on pullonpalautuksen suurin mullistus 20 vuoteen”, Kangaslahti sanoo ja toteaa järjestelmän nousseen nopeasti kansansuosikiksi ja eräänlaiseksi kaupan asiakasmagneetiksi. R1-automaatteja on jo kolmisenkymmentä eri puolilla Suomea ja ne kaikki ovat heti käyttöön tullessaan nostattaneet kaupan asiakkaiden kierrätysintoa. Vuoden 2020 aikana Suomessa palautettiin noin kaksi miljardia juomapakkausta ja tänä vuonna palautusten määrä jatkaa tasaista kasvuaan. ”Jo yhden prosentin kasvu tarkoittaa huimaa kasvua palautusten kappalemäärissä”, Kangaslahti sanoo. Hän muistuttaa, että muovi on toimiva ja tarpeellinen pakkausmateriaali myös tulevaisuudessa. Keskeistä on, että muovi kierrätettäisiin yhä tehokkaammin ja arvokas materiaali saataisiin uusiokäyttöön. ”Tomran missio on johtaa kiertotalouden resurssivallankumousta.” SATSAUS KIERRÄTYKSEEN ON SATSAUS KAUPAN ALAN TULEVAISUUTEEN TOMRA R1 ”multi-feed” -automaatti on helppokäyttöinen ja nopea.Tyhjien juomapakkausten palauttaminen on vaivatonta: R1 nielaisee kerralla yhteensä yli sata muovipulloa ja tölkkiä. Palautustapahtuma on monin verroin aikaisempaa nopeampi, sillä asiakas voi sananmukaisesti kaataa koko kassillisen R1:n kitaan kerralla; siististi, käsiään likaamatta. Tilastojen mukaan kierrätettävää on keskimäärin joka neljännellä asiointikerralla. ”Mitä sujuvampaa, vaivattomampaa ja siistimpää palauttaminen on, sitä useampi palauttaa tyhjät juomapakkaukset muun kaupassakäynnin yhteydessä”, Kangaslahti sanoo. Hän toteaa, että satsaus kierrätykseen on satsaus koko kaupan alan tulevaisuuteen: ”Päivittäistavarakauppa on kiertotalouden solmukohta. Helpot ja toimivat kierrätysjärjestelmät ovat paitsi konkreettinen vastuullisuusteko, myös tärkeä osa hyvää asiakaspalvelua.” w

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Elämysosaajat oppaina saumattomissa asiakaskokemuksissa Kaupan alan murros ja digitalisoituminen ovat muuttaneet kuluttajien käyttäytymistä. Saumattomasti toimivien digiratkaisujen lisäksi asiakas arvostaa elämyksiä herättäviä tiloja ja tapahtumia. H elsingissä sijaitseva ammatillinen kouluttaja AJKJatkokoulutus kouluttaa sisustus- ja tilasuunnittelijoita, visualisteja ja tapahtumatuottajia. Mikä näitä ammatteja yhdistää? Me uskomme sen olevan elämysten tuottaminen asiakaslähtöisesti. Kaupan alan tulevaisuudessa pärjäävät ne, jotka osaavat hyödyntää monipuolisesti eri aisteja. Tilan värit, materiaaliyhdistelmät, valaistus ja akustiikka vaikuttavat merkittävästi tunnelmaan ja asiakaskokemukseen. Digitalisaatio ei poista ihmisen uteliaisuutta ja tarvetta tunnustella tuotteita, materiaaleja ja tekstuureja sekä vaihtaa tietoa kasvotusten. Koronapandemia on osaltaan tuonut näkyvämmäksi tarpeemme kohtaamisille. Myös toive kokea erilaisia tiloja on merkityksellinen – nyt ja tulevaisuudessa. Silti ydinkysymykseksi muodostuu asiakkaan huomioiminen saumattomasti eri kanavien välillä, olivatpa ne fyysisiä tiloja tai online-alustoja. AJK-Jatkokoulutus kouluttaa asiakaselämysten osaajia. Elämykset voivat olla pieniä tai suuria. Parhaimmillaan ne jättävät asiakkaaseen positiivisen muistijäljen. Asiakkaiden ymmärtäminen on avain wow-kokemuksiin. w Koulutusohjelmiimme voit tutustua osoitteessa ajk-jatkokoulutus.fi. AJK-Jatkokoulutus Helsingissä sijaitseva ammatillinen kouluttaja AJK-Jatkokoulutus kouluttaa asiakaselämysten osaajia – sisustussuunnittelijoita, visualisteja ja tapahtumatuottajia. KUVA: AJK-Jatkokoulutus / Vasemmalta oikealle: Johanna Salonen, Tuia Palonen ja Aino Sarajärvi. Teknisen Kaupan Liitto – vastuullisuutta ja tuottavuutta teknologiaa hyödyntämällä Teknisen kaupan ympäristövastuullisuustoiminnalla on iso merkitys ilmastonmuutoksen hidastamisessa. P andemia ei kurittanut teknistä kauppaa: kasvuvauhti on hyvä ja tilanne valoisa. ”Teknisen kaupan merkitys teollisuuden ja rakentamisen kilpailukyvylle on aivan keskeinen. Liittomme jäsenyritykset ylläpitävät välttämättömien tuotteiden saatavuutta ja varmistavat laatua, toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta sekä työskentelevät ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi”, tiivistää Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. Tekninen kauppa on yritysten välistä kauppaa ja se palvelee teollisuutta, rakentamista, julkista sektoria ja teknisten laitteiden ja koneiden vähittäiskauppaa. Jäsenyritykset edistävät teollisuuden energiatehokkuutta, kiertotaloutta, kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja yleensä kestävää kehitystä. ”Toimitamme mm. sähköauton latausasemia, aurinkovoimaloita, sähkö- ja hybridikäyttöisiä työkoneita sekä robotiikkaa ja automaatiota. Olemme mukana kolmessa green deal -sopimuksessa, jotka koskevat työkoneita, rakentamisen muoveja sekä julkisia hankintoja.” Green deal -sopimuksilla yritykset sitoutuvat vähentämään toimintansa CO2-päästöjä nopeammin ja enemmän kuin lainsäädäntö edellyttää. Työkonealan green deal -sopimuksella lisätään mm. täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa ja vähäpäästöisemmän käytön koulutusta”, Uitto kertoo. ”Uusi teknologia on avain kestävään kehitykseen. Haluamme parhaat tulevaisuuden osaajat tälle mielenkiintoiselle alalle.” w Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto KAUPAN ALAN 13

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Myymälän ja ravintolamaailman yhdistyminen 14 KAUPAN ALAN

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ITAB Finlandin toimitusjohtaja Peter Nordgren ja liiketoimintajohtaja Jarmo Kallioniemi. Toimiva myymälä, parempi tulos ITAB toimii vähittäiskaupan muutoksen draiverina tarjoamalla räätälöityä, brändipohjaista ja kokonaisvaltaista myymäläkonseptin suunnittelua ja valmistusta. Lopputuloksena on kustannustehokas ja viihtyisä toteutus, joka tuo loppuasiakkaan varmemmin uusintaostoksille ja edistää kaupan henkilöstön työhyvinvointia. I TABilla on 70 vuotta historiaa Suomessa myymäläkalustevalmistajana ja palveluntarjoajana. Edelleen suurin osa kalusteista valmistetaan Vaajakoskella kotimaista työtä vaalien mutta tänä päivänä yritys on paljon muutakin kuin kalustetoimittaja. ITAB on merkittävä kotimainen työllistäjä, jonka kokeneilla ammattilaisilla on erittäin laaja, kokonaisvaltainen näkemys ja kokemus eri vähittäiskaupan alojen sekä HoReCa-puolen konsepteista. Asiakaslistalta löytyy iso joukko maassamme toimivia suurimpia kauppaketjuja niin päivittäiskuin erikoistavarapuolelta. ”Tarjoamme ratkaisulähtöisesti ja asiakasbrändeihin pohjautuen kaluste-, kassa- ja valaistusratkaisujamme, joissa pystymme hyödyntämään koko ITAB-konsernin asiakaskunnassa toimivaksi osoittautuneita toteutuksia ja auttamaan tältä pohjalta asiakkaitamme muuttuvan kaupan alan haasteiden kampittamiseksi”, pohjustaa ITAB Finlandin toimitusjohtaja Peter Nordgren. LISÄÄ ASIAKASVIRTOJA JA SUOSITTELEVIA ASIAKKAITA Itsepalvelukassa-alue Saksassa ITABilla on konsernissa käytössään yli sata ammattitaitoista suunnittelijaa ja laaja kumppaniverkosto, joiden avulla autetaan kauppaa toteuttamaan kuluttajien brändikokemus fyysiseksi todellisuudeksi. ”Meillä on ideoita ja osaamista, joiden avulla pystymme auttamaan kaupan ketjuja niin tehokkuudessa kuin palvelun sujuvuudessakin”, täydentää liiketoimintajohtaja Jarmo Kallioniemi. Kustannukset alas ja asiakastyytyväisyys ylös – toimiva myymäläympäristö on työkalu, jonka avulla saavutetaan positiivinen, mieleenpainuva kuluttajakokemus ja huomioidaan kaupan henkilöstön työn sujuvuus. ”Räätälöidyt kalustekonseptit ja tehokkaat kassa-alueratkaisut ovat tätä päivää”, Kallioniemi tiivistää. Vastatakseen kaupan muuttuvaan tarpeeseen ITAB tulee tekemään miljoonaluokan investoinnin keväällä 2022 erikoistuotteiden valmistukseen Suomessa. ITABIN MONIOSAAJUUS SUJUVOITTAA KAUPAN MUUTOSTA ITAB on toteuttanut monipuolisia ratkaisuja mm. pt- ja erikoiskaupan myymälöihin, rautakauppoihin, huoltamoihin, apteekkeihin ja kahviloihin. ”Hyödynnämme tarvittaessa kansainvälisen konsernin erikoisosaamista mutta tuotamme kaiken kansallisella, paikallisella twistillä”, kiteyttää puolestaan Nordgren. Kun aikaisemmin toimitetiin rekkalasteittain hyllyrautaa, hiotaan nyt paljon enemmän erikoisratkaisuja. Ennen kuluttaja haki kaupasta tavaraa tarpeeseen, nyt ostosmatkalla halutaan viihtyä ja yhdistellä erilaisia kokemuksia. ”Kuluttaja haluaa asioidessaan tuntea jouhevasti uusia elämyksiä”, Nordgren vahvistaa. ”Olemme Suomessakin jo lähellä globaalia trendiä, jossa ruokakaupassa asioidessaan voi välillä istahtaa viihtyisään ravintolaan tai bistroon syömään”, Kallioniemi lisää. Vähittäiskaupan muutoksessa ITAB kykenee toimimaan draiverina. ”Erityisesti paikallinen, ketterä tuotanto ja vahva kansainvälinen osaamisemme on ollut viime aikoina kysyttyä”, Nordgren vahvistaa. w KAUPAN ALAN 15

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU VASTUULLISUUS ON KANTAVA VOIMA EWQ Zone on digitaaliseen myymäläviestintään ja asiakasvirtojen hallintaan erikoistunut yritys, jonka arvoketjussa korostuvat ympäristövastuu, suomalaisuus ja kotimaisen työn tukeminen. ”V uoronumeropalvelut asiakasvirtojen hallintaan, elektroniset hintalaput ja digitaaliset infonäytöt.” Toimitusjohtaja Sampo Brisk nimeää EWQ:n kolme tukipilaria ja saa asiat kuulostamaan yhtä helpolta kuin toimintojen taustalla olevan mikroarkkitehtuurin hallinta EWQ:n asiakkaan näkökulmasta käytännössä on. ”Data liikkuu pilvessä; riittää, että integroidumme kerran asiakkaamme tietojärjestelmiin. Sen jälkeen kaikki kolme palvelua ovat käytettävissä EWQ Zonessa.” VASTUULLISUUTTA EI VOI OSTAA EWQ Jonottomat palvelut -järjestelmien ykköspaikka ja digitaalisten vuoronumeropalvelujen selkeä markkinajohtajuus perustuvat 25 vuotta kestäneeseen kehitystyöhön. Brisk toteaa suureksi kasvami- sen olevan mahdollista vain, kun jokainen aidosti ottaa vastuullisuuden vakavasti. Vastuullisuus on myös menestyksekkään kaupankäynnin taustalla oleva kantava voima. ”Sitä ei voi ostaa, eikä kauppa saa kannattaa vastuullisuuden kustannuksella”, Brisk sanoo. ”Vastuullisuutta on ohjata asiakas ostamaan ympäristöystävällisesti tuotettuja, sertifioituja tuotteita. On myös varmistettava oman tuotantoketjun, alihankkijoiden ja edustettavia tuotteita valmistavien tehtaiden vastuullisuus.” KAUPAN ALAN Brisk muistuttaa, että kaupan alalla alalla on syytä varautua pandemian jälkeiseen ostoryntäykseen, pitkiin toimitusaikoihin sekä hintojen korotuspaineisiin. ”EWQ erottuu joukosta”, Brisk sanoo. ”Vastuullisuus on meillä konkreettisia tekoja ja osa jokapäiväistä työtämme. Kotimaisuus on nousemassa taas arvostetuksi kriteeriksi kumppaneita valittaessa. EWQ:n näkökulmasta se on erittäin positiivinen asia.” w ESL TAKAA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN EWQ Digital Signage-näytöt ovat ratkaisu ajantasaisen informaation jakamiseen kaupoissa ja liiketiloissa. Liikkuvan kuvan tarjoama tieto kiinnittää huomion staattista kuvaa paremmin; taidolla toteutettu mainosvideo voi ohjata asiakasta tekemään oikeita, ekologisesti kestäviä ostopäätöksiä. Mobiilisti toimiva vuoropalvelu on yhtä lailla osa modernia ja hyvää asiakaspalvelua; EWQ Jonottomat Palvelut -järjestelmä mahdollistaa myös etäjonotuksen. Elektroniset ESL -hintanäytöt varmistavat hyvän ostokokemuksen. Tuotteen hintatieto on aina oikein sekä hyllyssä että kassalla. Järjestelmä tehostaa myös verkkokaupan keräilyä sekä hyllytystä. EWQ -Scan to Pair on osa ESL -palveluamme ja tehostaa myymälänhoitoa. Se nostaa myymälän ilmeen aivan uudelle tasolle erityisesti HEVI osastoilla. 16 EWQ EROTTUU JOUKOSTA EWQ:LLE KANSAINVÄLINEN ECOVADIS -TUNNUSTUS VASTUULLISUUDESTA Ympäristövastuita arvioiva Ecovadis on myöntänyt EWQ:lle hopeatason sertifikaatin: yhtiö on hiilineutraali ja toimialansa kategoriassa parhaan viiden prosentin joukossa. Yhteistyö Suomen 4H-liiton kanssa jatkuu. ”Taimiteko-hankkeessa istutamme uusia hiilinieluja ja tuemme samalla haja-asutusalueilla asuvien nuorten työllistymistä”, Sampo Brisk sanoo. Lue lisää: https://ewq.zone

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Helpoin tapa aloittaa kansainvälinen liiketoiminta Confirma Software on pohjoismainen ohjelmistotalo, joka tarjoaa yrityksille järjestelmäalustan ja maakohtaisen tietotaitonsa toiminnan laajentamiseen kaikkiin myyntikanaviin. K aupan alalla on menossa tällä hetkellä rakennemuutos, jota Covid19pandemia vain kiihdytti. Sen lisäksi että kauppa digitalisoituu, se myös kansainvälistyy nopeasti. - Myyntivuoto esimerkiksi kotimaisesta kivijalkamyymälästä maailmanlaajuiseen verkkokauppaan on estettävissä, kertoo SKJ Systemsin toimitusjohtaja Aarno Hartikainen. SKJ on suomalainen ohjelmistotalo, jonka Jeemly-kassajärjestelmä on tuttu monille yrittäjille. SKJ on myös yksi 12:sta Pohjoismaissa toimivasta ohjelmistoyrityksestä, joi- den palvelut saa nyt kootusti ja toisiinsa sulautetusti Confirma Softwarelta. Monipuolinen apu on tarpeen, kun kansainvälistyvä PK-yritys hakee ohjelmistoja, maakohtaisia palveluverkostoja ja tietoa kansallisista yritystoiminnan määräyksistä. Confirma Software antaa kaiken avun sekä työkalut PK-yritysten toiminnalle oli kyseessä sitten myynnin järjestelmät, verkkonäkyvyyden luonti, laadunhallinta, palkanlaskenta, perintä tai vaikkapa juridiset palvelut. - Jokainen asiakas valitsee ne osa-alueet, jotka kokee järkeväksi yhdistää omaan toimintaansa, muistuttaa Confirma Softwaren kehitysjohtaja Niclas Lundell. Vaikka kyseessä on monia erilaisia palvelujärjestelmiä monissa maissa, asiakas hoitaa yhteydenpidon ”yhdeltä luukulta”, oman yhteyshenkilönsä kautta. Yhteydenpidossa on myös panostettu sujuviin verkkotoimintoihin. CONFIRMASOFTWARE.COMVERKKOSIVUILTA LÖYDÄT KATTAVAN PALVELUVALIKOIMAN. - Nykypäivänä on kauaskantoista perustaa liike, jolla on valmiudet monikanavaiseen ulkomaan myyntiin. Meidän kauttamme voidaan luoda verkkokauppa, digitaalisen näkyvyyden kanavat ja muut maakohtaiset väylät, jotka voivat pehmentää esimerkiksi ensimmäisen kivijalkamyymään perustamista, Lundell kertoo. Digitalisoituvassa maailmassa Lundell näkee myös kivijalkamyymälöillä paikkansa, sillä ne toimivat myynnin lisäksi tuotteiden esittelytiloina ja verkkoliiketoiminnan nouto- ja toimitusvarastoina. - Meidän tehtävämme Confirma Softwarella on auttaa asiakasta tekemään katetta kansainvälisillä markkinoilla. Hän saa keskittyä ydinosaamiseensa, ei järjestelmiin, Hartikainen tiivistää. Kuvateksti: Confirma Softwaren panostus asiakkaidensa kansainvälisissä liiketoiminnoissa näkyy esimerkiksi erinomaisesti toimivissa kassajärjestelmissä, toteaa kehitysjohtaja Niclas Lundell. w KAUPAN ALAN 17

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kohti entistä parempaa ja vastuullisempaa ostokokemusta HL Display Oy auttaa kauppoja luomaan houkuttelevia ja kannattavia myymäläympäristöjä, jotka vahvistavat kuluttajien ostoskokemusta ja tukevat kestävää kehitystä. K 18 orona-aika totutti kuluttaja-asiakkaat verkkokaupan selkeyteen ja valikoiman helppoon hahmottamiseen. Hyllyautomaatio mahdollistaa näiden toteutumisen myös ki- KAUPAN ALAN vijalkakaupassa. Esimerkiksi jousen avulla toimivat työntäjät tai painovoimaan perustuvat ratkaisut pitävät tuotteet siistissä järjestyksessä, asiakkaaseen päin ja viimeistä pakkausta myöten hyllyn etureunassa helposti otettavissa. ”Mitä helpommin asiakkaat hahmottavat valikoimaa, sitä herkemmin he kokeilevat uutuuksia, muuttavat tottumuksiaan ja usein kasvattavat ostoskoriaan”, sanoo avainasiakaspäällikkö Jaakko Leppänen. ”Automaatio myös tehostaa kaupan toimintaa vähentämällä hyllyjen työlästä ylläpitoa jopa puolella. Henkilökunnan työ muuttuu mielekkäämmäksi, kun asiakaspalveluun voi käyttää enemmän aikaa.”

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Moottoriöljyt on yksi Motonetin monista hyllyautomaation käyttökohteista. TRENDEINÄ KIERRÄTYSMATERIAALIT JA IRTOMYYNTI Kuivien luomuelintarvikkeiden irtomyynnin toteutus Carrefourin myymälässä Ranskassa. Asiakas valitsee haluamansa määrät tuotteita annostelijoista. Hyllyautomaatio usein vähentää hävikkiä, sillä hyllyjen täyttäminen tuotteiden päiväysjärjestyksessä helpottuu. Tilankäyttö tehostuu, kun sama määrä tuotteita mahtuu pienempään tilaan. Esimerkiksi Motonet asentaa osana uutta ketjukonseptiaan kaikkiin tavarataloihinsa HL Displayn painovoimaiset rullalevyt. Motonetin mukaan niistä on jo hyviä kokemuksia useissa tuoteryhmissä ja uusia käyttömahdollisuuksia tutkitaan. Motonetille suurimmat hyödyt hyllyautomaatiosta syntyvät houkuttelevien esillepanojen ja niiden vähentyneen ylläpidon kautta. ”Hyllyautomaatio soveltuu kaupan esillepanojen lisäksi vaikkapa verkkokaupan noutopisteisiin”, lisää avainasiakaspäällikkö Marko Lipponen. Vastuullisuus ja kestävä kehitys korostuvat kaikessa HL Displayn tekemisessä. Yhtiö on mukana muun muassa Science Based Targets -hankkeessa, jossa toiminnalle asetetaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita. ”Lisäksi iso osa tuotteistamme on jo tehty kierrätysmuovista ja biomateriaaleista. Esimerkiksi mustat hyllyjakajat ovat 100-prosenttisesti kierrätysmuovia. Yhteistyössä K-ryhmän kanssa, samalla kun toimitamme uusiin elektronisiin hinnannäyttöihin pidikkeet ja hintalistat, kierrätämme tarpeettomaksi jääneet hintalistat ja paperietikettien pidikkeet uusien muovisten myymälätarvikkeiden raaka-aineeksi”, Lipponen kertoo. Vastuullisuutta tukee myös muovipakkausten vähentäminen lisäämällä irtomyyntiä. Monissa Euroopan maissa irtomyynti annostelijoista on jo levinnyt paljon Suomea laajemmalle eri tuoteryhmiin. Ulkomailla irtomyynnistä voi usein ostaa lähes kaikkia kuivaelintarvikkeita ja koko ajan enemmän myös nestemäisiä elintarvikkeita. ”Yhä useammalle asiakkaalle on tärkeää vaikuttaa ympäristöön omilla valinnoillaan ja kuluttamisellaan. Irtomyynnistä ostamalla voi vähentää ruokahävikkiä ja pakkausmateriaalin käyttöä. Lisäksi kaikkialla länsimaissa pienten talouksien osuuden kasvu tukee kehitystä. Kaupalle irtomyyntikonseptin käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden valinnan vapauden lisäämiseen, jätteen vähentämiseen ja erottautumiseen”, Leppänen selvittää. ”Meillä on markkinajohtajana runsaasti kokemusta annostelijoista ja irtomyyntikonseptien kehittämisestä ja toteuttamisesta asiakkaidemme kanssa Euroopassa. Haluamme auttaa näiden ratkaisujen yleistymisessä Suomeenkin.” w HL Display Suomi Oy Puh: +358 09 562 9180 | E-mail: info.fi@hl-display.com KAUPAN ALAN 19

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Työvaatteella on suuri merkitys työntekijäkokemukselle Tulevaisuudessa kilpailu hyvistä työntekijöistä kovenee, myös kaupan alalla. Työvaatteella on yhä merkityksellisempi rooli yrityksen työntekijäkokemukselle ja henkilöstön sitouttamiselle. ”H enkilöstöstä välittäminen ja vastuullisuus ovat osa yhä useamman kaupan alan yrityksen arvoja. Siksi myös kestävän ja vastuullisen työvaatteen rooli korostuu ja se nähdään yhä tärkeämpänä osana henkilöstövastuuta ja työntekijäkokemusta”, sanoo Lindströmin maajohtaja Pasi Saarinen. Perheyritys Lindström on ollut vaatettamassa suomalaisia jo yli 170 vuotta. Tänä päivänä Lindström vaatettaa miljoonia kaupan alan ammattilaisia päivittäin ympäri maailman. ”Työhön sopivassa työvaatteessa työntekijä voi kokea itsensä mukavaksi, itsevarmaksi ja arvostetuksi, mikä taas vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen alalla, jossa työ saattaa välillä olla hyvinkin fyysistä”, jatkaa Saarinen. TYÖVAATEKÄYTTÄJÄT MUKANA TYÖVAATESUUNNITTELUSSA Lähtökohtaisesti työvaatteen tulee aina olla sopiva työtehtävään, mukava päällä ja turvallinen käyttää. Siksi työvaatekäyttäjät otetaankin yhä useammin mukaan työvaatteiden suunnitteluun. ”Kaupan alaa koskien on havaittavissa selkeä suunnan muutos siinä, että työnantajat haluavat kuunnella entistä enemmän työntekijöiden palautteita ja toiveita työvaatteista. Työvaatekäyttäjät kuitenkin tuntevat oman työnsä ja sen vaatimukset parhaiten. Kuuntelu on myös arvostuksen näyttämistä ja työntekijäkokemuksen rakentamista”, sanoo Saarinen. Suunnitteluvaiheessa työntekijät voivat esittää toiveitaan esimerkiksi vaatteiden materiaaleista, väreistä tai kuoseista. Joskus voi syntyä jopa uusi idea työvaatteeksi. Lopuksi työvaatteet koekäytetään aina oikeassa työympäristössä. 20 KAUPAN ALAN Työhön sopivassa työvaatteessa työntekijä voi kokea itsensä mukavaksi, itsevarmaksi ja arvostetuksi. Kuva: Jukka Salminen / Tiikerikuva TYÖVAATEVUOKRAUS ON HUOLETON RATKAISU Lindströmin vuokratyövaatepalvelu kattaa kaiken työvaatteisiin liittyen: suunnittelun, pesun, korjaamisen ja työvaatteen vastuullisen kierrättämisen, kun sen elinkaari on tullut matkansa päähän. Työntekijälle ja asiakasyritykselle palvelu on huoleton ratkaisu. ”Iloksemme olemme saaneet monilta työvaatekäyttäjiltämme palautetta, että työvaatepalvelumme on todella pidetty. Palvelumme ansiosta työntekijällä on aina puhtaat, hygieeniset ja turvalliset työvaatteet saatavilla, kun hän tulee työvuoroon, eikä työvaatteita tarvitse itse kuljettaa kotiin pestäväksi”, kertoo Saarinen. Jokainen Lindströmin työvaate sisältää älysirun, jonka avulla työvaatteista vastaavan henkilön on helppoa seurata työvaatteiden käyttöä, korjauksia ja pesuja sekä hallinnoida kokonaiskuvaa. ”Älykkyyden tärkeys korostuu erityisesti monipisteasiakkuuksissa kuten esimerkiksi ruokakaupoissa, joissa työvaatteita on kierrossa paljon ja työntekijöiden liikkuvuus ja vaihtuvuus on suurempaa. Kaupan alan näkökulmasta palvelumme hyviä puolia on myös sen joustavuus: jos työntekijä vaihtuu, asiakas voi palauttaa ylimääräisen vaatteen meille ilman kustannuksia”, sanoo Saarinen. KIERTOTALOUTTA JA KIERRÄTYSMATERIAALEJA Lindströmin koko yritystoiminta perustuu kiertotalouteen ja yrityksen tavoitteena on maailmanlaajuinen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. ”Kiertotalous ja vastuullisuus näkyy meillä muun muassa asiakkaillemme tehtävinä kestävinä materiaalivalintoina, työvaatteiden pitkinä elinkaarina, vastuullisena veden- ja energiankulutuksena ja tekstiilien kierrättämisenä”, kertoo Saarinen. Lindströmin kanssa asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa vaatteiden materiaaleihin, jos toiveena on esimerkiksi ympäristöystävällisiä tai kierrätysmateriaaleja. ”Käytämme jo nyt kierrätyskuituja ja pyrimme käyttämään niitä jatkossa vieläkin enemmän, varoen kuitenkin vaarantamasta tuotteen kestävyyttä käytössä. Yhdessä asiakkaan kanssa voimme löytää heille parhaan materiaalivaihtoehdon”, sanoo Saarinen. w