MAINOSLIITE MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU SUOMEN SANDVIK– KIINNOSTAVIMMAT TYÖNANTAJAT 4 CARUNA 6 SOFIGATE Energiamurros tuo työhön tunteen, että olet mukana merkittävässä, voit vaikuttaa Rohkea asiantuntija, joka rakentaa yhteiskunnan ja liike-elämän bisnesteknologiamuutosta monipuolisia korkean teknologian uramahdollisuuksia ESPOON KAUPUNKI – suurin, mutta ripeäliikkeinen työnantaja Monipuolinen FISKARS uudistuu 10 13 LOWELL 14 TALENOM– 20 Ihmiset toiminnan keskiössä yksi Euroopan parhaista työpaikoista PATRIA Turvallisen maailman puolesta myös seuraavan vuosisadan ajan MAINOSLIITE 9 2 1

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Turvallisen maailman puolesta myös seuraavan vuosisadan ajan Satavuotisjuhliaan tänä vuonna viettävä Patria tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä, joilla on myös yhteiskunnallista merkitystä. P atrian historian katsotaan alkaneen vuodesta 1921, kun Suomenlinnassa perustettiin Ilmailuvoimien Lentokonetehdas. Patriana yritys on tunnettu vuodesta 1997, jolloin Suomen valtio kokosi puolustusvälineteollisuutensa yhden nimen alle. Ensimmäisen sadan vuotensa aikana Patriasta on kasvanut vahvasti Suomessa juurensa pitävä, mutta samalla kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan tuotteita, järjestelmiä ja palveluita tuottava yritys. Patria voikin tarjota näille ja muille osaajille työtä, jossa mielenkiintoiset ja monipuoliset työtehtävät yhdistyvät yhteiskunnalliseen tarkoitukseen. ”Toimialamme on uniikki. Meillä ihmiset tekevät tärkeää työtä Suomen ja kansainvälisen turvallisuuden eteen vakaassa yrityksessä, jota taloussuhdanteet eivät helposti heiluta”, Puustelli summailee Patrian erityisyyttä työpaikkana. • ” Meillä ihmiset tekevät tärkeää työtä Suomen ja kansainvälisen turvallisuuden eteen.” Työn merkitys monille yhä tärkeämpää Työ Patrialla tarjoaa merkitystä, kehittymisen mahdollisuuksia sekä tekemisen meininkiä. Henkilöstöjohtajana Patrian Systems-liiketoiminnassa työskentelevä Krista Puustelli kertoo, että juuri merkityksellisyys on noussut jopa tärkeimmäksi työn kriteeriksi: ”Ihmiset kaipaavat yhä enemmän tarkoitusta työlleen. Toisaalta päivittäin arvostetaan myös hyvää yhteishenkeä, mahdollisuuksia haastaa itseään ja kehittyä omassa asiantuntijuudessaan. Ylläpitääkseen merkitystään myös seuraavan vuosisadan ajan, on Patrian elettävä ympäröivän maailman mukana. Sen vuoksi Patrialla on käynnissä strateginen suunnanmuutos, jossa aiemmin hajautetut liiketoiminnot tuodaan lähemmäksi toisiaan. ”Muutoksen taustalla on halumme hyödyntää eri puolella yritystä olevaa huippuosaamista kattavammin, jotta voimme olla jatkossa entistäkin kilpailukykyisempiä”, elinkaaripalveluista vastaavan Patria ISP:n strategisesta kehityksestä ja innovaatioista vastaava Mats Warstedt kertoo. Data-analytiikan ja AI-osaajien tarve kasvaa entisestään Moni yhdistää Patrian nimen esimerkiksi mediassa eniten näkyvien panssariajoneuvojen tuotantoon, mutta valtaosa liiketoiminnasta ja tulevaisuuden kasvusta syntyy kuitenkin ohjelmistointensiivisistä tuotteista ja järjestelmistä sekä korkean teknologian ylläpitopalveluista. ”Rekrytoimmekin yhä enemmän ohjelmisto- ja dataanalytiikan ammattilaisia sekä kyberturvan osaajia, joita monet muutkin yritykset tavoittelevat”, Warstedt jatkaa. 2 Kasvustrategian toteuttamisen myötä sadoille patrialaisille tarjoutuu henkilökohtaisia kasvumahdollisuuksia uusissa rooleissa. Krista Puustelli ja Mats Warstedt ovat molemmat ottamassa rohkeasti uusia haasteita vastaan kansainvälisen myynnin ja tuote- ja palvelukehityksen saralla.

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE SISÄLTÖ 2 4 6 Patria: Turvallisen maailman puolesta myös seuraavan vuosisadan ajan Caruna: Energiamurros tuo työhön tunteen, että olet mukana merkittävässä, voit vaikuttaa Sofigate: Rohkea asiantuntija, joka rakentaa yhteiskunnan ja liike-elämän bisnesteknologiamuutosta 7 HKScan kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi 8 Turun yliopisto tarjoaa monipuolisia asiantuntijatehtäviä ja työn, jolla on merkitystä 9 Sandvik: Maailmanlaajuisesti monipuolisia uramahdollisuuksia 10 Espoon kaupunki – suuri, mutta ripeäliikkeinen työnantaja 12 Ponsse: Yhdessä tekemällä metsäkonealan kehityksen kärjessä 13 Monipuolinen Fiskars uudistuu 14 Lowell: Ihmiset toiminnan keskiössä 15 Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri: Työpaikka tarjoaa tilaisuuden, tekijät ottavat kopin 16 Knowit rakentaa kestävää ja inhimillistä yhteiskuntaa digitalisaation avulla panostusta ratainfraan 17 Merkityksellistä työtä Danske Bankissa 18 Ylivieskan kasvun ihme 19 HELBUS Onko opiskelupaikan hakeminen vielä ajankohtaista? 20 Talenom nousi Euroopan parhaiden työpaikkojen joukkoon 3

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Energiamurros tuo työhön tunteen, että OLET MUKANA MERKITTÄVÄSSÄ, VOIT VAIKUTTAA Carunan kautta työllistyy tänä vuonna välillisesti ja välittömästi noin 2000 henkeä. Jakeluverkon investointien projektipäällikkötiimin esimies Reetta Peltola pitää heitä onnekkaina: Caruna on vakaa, turvallinen, monimuotoinen ja motivoiva työnantaja. ”Pinnan alla on paljon mahdollisuuksia ja tekevälle on tarjolla mielenkiintoinen työura.” P eltola tunnustautuu carunalaiseksi; vuodet yrityksen palveluksessa antavat näkökulmaa energia-alan huimaan kehitykseen. Pohjan tuntemuksille luo myös kokemus perinteisen, liikkeiltään ehkä jähmeän monopoliyrityksen kasvu energiamurroksen kärkijoukoissa kulkevaksi, uutta yrityskuvaa edustavaksi nykypäivän Carunaksi. ”Caruna edustaa vakautta, mutta moni voi yllättyä, kuinka paljon kehitys- ja innovaatioliiketoimintaa ydinliiketoiminnan lisäksi kokonaisuus pitää sisällään.” Peltola korostaa, että tekniset ratkaisut tehdään aina asiakkaan etua silmällä pitäen. ”Lainsäädäntö asettaa hiekkalaatikolle reunat, mutta entistä vahvemmin ja vaikuttavammin esiin on noussut Carunan tavoite ja tahtotila yrityksenä kehittää yhteiskuntaa.” 4 Peltola toteaa Carunan olevan tarkkailun alla. ”Toiminta on siten hyvin läpinäkyvää, ja viestintä avointa. On muistettava, että monopoliyrityksenä Carunalla on sähköverkon toimitusvelvollisuus joka puolelle Suomea omalla verkkoalueellaan. Se, ” Carunan rikkaus ovat eri alojen asiantuntijat” mikä välttämättä ei aina näy loppukäyttäjälle, on varautuminen yhteiskunnan sähköistymisen laajentumiseen”, Peltola sanoo ja korostaa Carunan vastuullisuutta; esimerkiksi ympäristöarvot painottuvat yritystoiminnassa. ”Caruna on työpaikkana muuttunut kehityksen myötä, ja tarjoaa tekevälle mahdollisuuden kehittää itseään ja edetä urallaan.” Peltolan mukaan Caruna on kaukana mielikuvasta, johon piirtyvät hieman tylsä, harmaa insinööritalo ja sen hiljainen, vähitellen harmaantuva henkilökunta. ”Perinteisesti ajatellen ala on hyvin miesvoittoinen, mutta nykypäivän Carunassa sukupuolijakauma on yllättävän tasainen. Keski-ikä on neljäkymmentä”, hän sanoo, mutta korostaa kokemuksen merkitystä. ”Kaiken ikäisiä on meillä töissä, eivätkä likimainkaan kaikki ole insinöörejä”, Peltola jatkaa. ”Henkilöstömme on työkokemus- ja koulutustaustaltaan hyvin laaja-alainen ja mielenkiintoinen. Carunan rikkaus ovat eri alojen asiantuntijat. Yhtä lailla arvostan myös sitä, että

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ” MAINOSLIITE Kukaan ei jää yksin” Kuvassa Reetta Peltola, Kaapo Lindholm ja Tiia Turunen. talon sisällä kannustetaan ja annetaan tilaisuus uuden oppimiseen. Halutessaan työntekijällä on mahdollisuus mennä jopa tutun mukavuusalueen ulkopuolelle.” Rikkautena Peltola pitää myös Carunan vakautta ja luotettavuutta työnantajana. ”Varmuus luo turvaa myös oman elämän suunnitteluun”, hän sanoo. Rohkeasti ja yhdessä Kaapo Lindholm sanoo Carunan tarjoavan halukkaalle työntekijälle mielenkiintoisia haasteita, ”Meillä on kova tahto vastata energiamurrokseen, ja on mielenkiintoista tehdä siihen liittyvää kehitystyötä”, kehityshankepäällikkönä toimiva Lindholm sanoo. Hän kokee olevansa paljon muutakin kuin verkko-osaaja. ”Työssäni on mahdollisuus pureutua monenlaisiin ongelmiin. Digitalisaatio luo uusia haasteita; on kyettävä hallitsemaan ja hyödyntämään alati lisääntyviä tietomassoja”, hän sanoo. Lindholm korostaa meneillään olevan energiamurroksen tuovan työhön tunteen, että on mukana jossakin merkittävässä. ”On mahdollisuus kehittää, on mahdollisuus vaikuttaa asioihin”, Lindholm sanoo ja uskoo, että verkkoyhtiön merkitys kasvaa tulevaisuudessa. ”On entistä enemmän tultava ulos poterosta. Asiakkaalle ei enää riitä, että sähkö tulee seinästä. Kaikki nivoutuu tulevaisuudessa siihen, miten sähköä tuotetaan ja kulutetaan. Tähän tarvitaan älyä ja digitalisaatiota.” Verkkopalveluasiantuntija Tiia Turunen aloitti silloisen Fortumin palveluksessa vuonna 2012. ”Olen aina tykännyt työstäni; koko asiakaspalvelun kirjo on tullut opeteltua”, teknisen puolen puhelinja somepalveluissa työskennellyt Turunen sanoo. Vuoden alussa alkanut pesti sähköurakoitsijapalvelut-yksikössä tuntuu mieluisalta, mutta myös haasteelliselta. ”Minulla ei ole sähköalan tutkintoa eikä teknistä koulutusta, mutta työn myötä olen oppinut alasta paljon. Halu oppia lisää on kasvanut sitä mukaa, kun tietoa on tullut”, hän sanoo ja kiittää Carunaa saamistaan mahdollisuuksista. ”Oppimiskykyiselle tarjotaan ennakkoluulottomasti mahdollisuus edetä työssään. Yksi työn ehdottomista plussista on, että et koskaan ole valmis. Ala tarjoaa tehtävää, katsotpa kuinka kauas tulevaisuuteen tahansa. Ja, mikä parasta, työilmapiiri, tiimi ja työkaverit ovat ykkösluokkaa”, Turunen sanoo. ”Rohkeasti ja yhdessä on slogan, jonka mukaan toimimme. Kukaan ei jää yksin. ” • 5

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Rohkea asiantuntija, joka rakentaa yhteiskunnan ja liike-elämän bisnesteknologiamuutosta Bisnesteknologian johtamisen pioneeriyritys Sofigatessa Delivery Managerina työskentelevä Siiri Sipilä auttaa sekä yksityisiä että julkisia toimijoita yhdistämään parhaat teknologiat ja toimintatavat. Ystävän suosituksesta yritykseen päätynyt asiantuntija motivoituu juuri tästä: mahdollisuudesta tehdä aitoa muutosta. S ipilän laajaan työnkuvaan kuuluu projektien johtamista, jatkuvien palvelujen kehittämistä ja tiiminvetovastuuta. "Arvostan sitä, että Sofigate hyödyntää aina koko tiimin osaamista ratkaisujen rakentamiseen. Minua kiehtoivat myös mahdollisuudet vaikuttaa omien vahvuuksien ja kiinnostuksenkohteiden pohjalta siihen, millaiseksi oma rooli muodostuu", hän kuvailee. Töitä paremman yhteiskunnan ja liike-elämän eteen Teknologian ja liiketoiminnan muutos mullistaa lähivuosina niin julkiset palvelut kuin liikeelämän. Sipilä on päässyt auttamaan muutoksessa esimerkiksi Verohallintoa ja toimitilayritys Technopolista. "Kaikkien asiakkaiden kanssa puhutaan 6 pohjimmiltaan kilpailukyvystä, joten haasteet ovat molemmilla sektoreilla nykyään melko samankaltaisia. Yrityspuolella keinovalikoima voi kuitenkin olla laajempi", Sipilä mainitsee. Sofigaten asiantuntijat tekevät töitä laajasti vaikuttavien muutosten parissa. Kun tehty kehitystyö palvelee hyvin loppukäyttäjiä, Sipilä on erityisen ylpeä työstään. "Tämä nousee esille esimerkiksi, kun saamme rakennettua julkiselle sektorilla parempia palveluja ja sitä kautta toimivampaa yhteiskuntaa", Sipilä kuvailee. Jokaisen muutoksen sydämessä on lopulta ihminen Sipilä tekee töitä teknologiamuutoksen parissa. Hän tietää kuitenkin, että onnistuneen muutoksen sydämessä on aina lopulta ihminen. "Kaikki lähtee jaetusta ja ymmärretystä kirkkaasta päämäärästä. Täytyy tietää, miten muutos heijastuu työntekijöiden tai asiakkaiden arkeen. Selkeä tavoite auttaa priorisoimaan, motivoimaan ja tukee myös viestintää niiden suuntaan, joihin muutos tulee vaikuttamaan", Sipilä kuvailee. Sipilä uskoo tavoitteellisuuteen myös omassa työssään. Onnistumiset tekevät työstä mielekkään, vaikka matkalla olisi haasteita. Osaamisen jakaminen ja haasteiden kohtaaminen yhdessä ovatkin tärkeä osa Sofigaten arkea. Työyhteisö rohkealle asiantuntijalle Sipilä uskoo, että Sofigate sopii osaajalle, joka on valmis vastaamaan haasteisiin ja kehittymään jatkuvasti. Alan nopeassa muutostahdissa tarvitaan intoa ottaa uutta vastaan. Ammatillisen kehittymisen lisäksi merkittävää työssä viihtymiselle on kuitenkin myös ilo. "Työ on niin iso osa elämää, että täytyy voida myös nauttia ja pitää hauskaa. Siitä meillä pidetään hyvin kiinni", Sipilä summaa. • Tutustu uramahdollisuuksiin Sofigatella: www.sofigate.com/careers

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU HKScan kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi HKScan on lähellä kuluttajia ja tekee maistuvaa ruokaa kuluttajien moninaisiin ruokahetkiin. Yhtiö toimii Itämeren alueella ja sen tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Uudistuminen avaa myös uusia mielenkiintoisia urapolkuja. H KScanin tuotteet ovat jokaiselle suomalaiselle tuttuja. Yhtiön brändejä Suomessa ovat HK®, Kariniemen® ja Via®. Esimerkiksi perinteinen HK Sininen Lenkki® on ollut suursuosikki jo vuodesta 1963. Tänä päivänä HKScan työllistää yhteensä 7000 henkilöä, joista Suomessa työskentelee 2700. Tulevina vuosina yhtiö uudistaa toimintaansa, sillä sille on tärkeää elää ajassa. Jo yhtiön 100 vuotinen historia velvoittaa siihen. Uudistuminen tarkoittaa muun muassa digitaalisia ratkaisuja, kaupallisia konsepteja, laajenemista uusiin tuotekategorioihin sekä uudenlaisia työtehtäviä. Viime vuosina HKScanin kumppanuusverkostoon ovat liittyneet muun muassa kaura-siemenpyöryköistä tunnettu Boltsi Oy ja annossalaatteja valmistava Mäkitalon Maistuvat Oy. ” HKScan haluaa tulevaisuudessakin olla läsnä ruoan kulutuksen trendeissä sekä myyntikanavien ja -kategorioiden kehityksessä. "Tämä luo uusia tehtävänkuvia ja työntekijälle mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan. päällikkönä. HKScanille vastuullinen tapa toimia on liiketoiminnan perusta ja yhtiö haluaa olla vastuullisen ruoantuotannon suunnannäyttäjä. Arvostettu talousmedia Financial Times huomioi viime keväänä työn ilmastopäästöjen vähentämiseksi nostamalla HKScanin ainoana Itämeren alueen elintarvikeyhtiönä Europe’s Climate Leaders -listalle. "Toiminnan kehittäminen ja aloitteet työntekijöiltämme ovat erittäin tärkeitä. Hyvä idea palkitaan aina. Vastuullisuus kulkee läpi koko toimintamme lähtien siitä, kuinka teemme yhteistyötä maatilojen kanssa siihen, miten toimimme työnantajana tai millaisiin pakkauksiin tuotteemme pakataan. Teemme kehitystyötä koko ajan", kertoo valmisteliiketoiminnan johtaja Terhi Hakkarainen. • Toiminnan kehittäminen ja aloitteet työntekijöiltämme ovat tärkeitä. Hyvä idea palkitaan aina.” Valmisteliiketoiminnan johtaja Terhi Hakkarainen, HKScan Suomi Talon sisäisten koulutusten lisäksi me tuemme halukkaita esimerkiksi ammattitutkintojen suorittamisessa", kertoo Sami Nikander. Hän on ollut HKScanin palveluksessa jo vuodesta 2006 ja työskentelee tällä hetkellä Paimion yksikön 7

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Turun yliopisto tarjoaa monipuolisia asiantuntijatehtäviä ja työn, jolla on merkitystä Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Yliopistossa rakennetaan kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä. T 8 urun yliopistossa on noin 3 500 työntekijää, joista noin kaksi tuhatta tutkii ja opettaa. Reilu tuhat työntekijää mahdollistaa näiden perustehtävien laadukkaan hoitamisen erilaisissa asiantuntijatehtävissä. "Turun yliopisto on todella monipuolinen työnantaja. Itsekin yllätyn usein siitä, miten upea kirjo erilaisia työtehtäviä tähän yliopisto-organisaatioomme mahtuu. Meillä tehdään vastuullista, merkityksellistä ja inspiroivaa työtä, ja se tekee meistä kiinnostavan työnantajan. Viime vuonna meille haki yhteensä 7 414 henkilöä eri työtehtäviin", kertoo Turun yliopiston henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso. Yliopistossa on innostava ilmapiiri ja toimintaympäristönä yliopisto on ainutlaatuinen. Yhteiset arvot ohjaavat toimintaa vahvasti, yliopistoyhteisö on avoin ja yhdenvertainen. Tärkeää on myös se, että jokaisella on mahdollisuus kehittää ja kehittyä. Kehittymismahdollisuuksia ja näköalapaikkoja asiantuntijoille Yliopiston koulutuksen tuessa kehittämispäällikkönä työskentelevä Satu Hakanurmi (kuvassa keskellä) on tehnyt Turun yliopistossa monipuolista uraa asiantuntijana. "Minulla on ollut täällä itse asiassa jo monta uraa. Aloitin lehtorin sijaisena, siirryin kehittämään verkko-opintoja avoimeen yliopistoon, siitä EUhankkeisiin, sitten verkko-oppimisen asiantuntijaksi ja edelleen kehittämispäälliköksi." Hakanurmelle yliopisto on mahdollistanut näköalapaikan verkko-opetuksen asiantuntijana. "Minulla on ollut useita mielenkiintoisia työnkuvia ja olen saanut kokea uusia haasteita samassakin työtehtävässä. Yliopistossa työskentely vastaa arvojani – haluan olla rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Arvostan sitä, että yliopistossa asioissa edetään tutkimusperustaisesti, asioita kriittisesti arvioiden ja erilaista osaamista yhdistäen." • Tutustu Turun yliopistoon työnantajana: www.utu.fi/meille-töihin

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Maailmanlaajuisesti monipuolisia uramahdollisuuksia Markkinajohtaja, mielenkiintoiset työtehtävät ja erittäin mukavat työkaverit. Sandvik on kansainvälinen korkean teknologian teollisuuskonserni, jossa urapolku voi olla monimuotoinen, jos niin haluaa. K aivosteollisuus sähköistyy ja digitalisoituu. Kaivokset ovat hyödyntäneet automaattisia laitteita jo yli 20 vuotta. Nykyään myös tekoäly, monipuoliset digitaaliset järjestelmät ja IoT-teknologia ovat käytössä. Kyberturvallisuus on tärkeää. Sandvik on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ilmasto, kierrätettävyys, CO2-päästöjen puolittaminen, ihmisten turvallisuus, kestävä tuotanto, mikä saavutetaan muun muassa tehokkaalla kierrätyksellä, ympäristöystävällisillä tuotantotiloilla, kierrätysmateriaalien käytön lisäämisellä ja energiatehokkailla ratkaisuilla ovat painopistealueina. Sandvikilla tehdään merkityksellistä ja mielenkiintoista työtä, kuten kolme sandvikilaista kertoo: heistä yksi on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran, toinen on erittäin mielenkiintoisella johtajapaikalla ja kolmannella ura on alussa, mutta ottanut jo alleen siivet. Juha Herckman, Liiketoimintalinjajohtaja Pohjois-Euroopan markkina-alueella, Tampere Samalla vahvistamme alan edelläkävijän asemaamme”, kiteyttää Jani Vilenius, joka valittiin vuoden teknologiajohtajaksi Suomessa vuonna 2020. Juha Herckman on työntekijöitä, joilla tehtäviä Sandvikilla vuosikymmenten aikana on kertynyt niin paljon, että ne on hänen itsensäkin tarkistettava CV:stä. ”Aloitin vuonna 2002. Olen päässyt siirtymään halutessani eri tehtäviin toimitusketjujen johtamisen osalta sekä Suomessa että Floridan ulkomaankomennuksella ERP-järjestelmän implementointiprojektin vetäjänä sekä myynnin ja toimintojen suunnittelun johdossa”. Parisen vuotta sitten Suomeen takaisin asemoitunut Herckman vastaa tällä hetkellä pintaporauslaitteiden liiketoiminnasta avainmarkkina-alueella. ”Parasta on urakehitys markkinajohtajan leivissä.” Sanni Kumpulainen, Production Controller, Turku Jani Vilenius, Tutkimus- ja teknologiajohtaja Sandvikilla ei seurata trendejä vaan niitä luodaan, olipa sitten kyseessä kyberturvallisuus tai autonominen, sähköistetty kaivostoiminta. ”Parasta on työskennellä teknologian ja digitalisaation kärkipaikalla, Business Finlandin veturiyrityksenä ja uraa uurtavana pioneerina vaikuttaa koko alan merkittävään kehitykseen yhdessä kumppaniverkoston kanssa. ”Mukavat työkaverit ja monipuoliset kehitysmahdollisuudet”, summaa Sanni Kumpulainen. ”Tein kolmisen vuotta sitten DI-lopputyön täällä Production Planner Traineena ja sain heti vakityöpaikan. Olen tehnyt paljon erilaisia tuotannon suunnittelu- ja controller-tehtäviä. Parasta on ollut mahdollisuus osallistua isoon projektiin, joka ei suoraan liity omaan työnkuvaani, ja jonka loppuraporttia pääsin esittelemään johtoryhmäläisille”, itsellään pitkän uran Sandvikilla näkevä Kumpulainen kertoo. • Sandvik Mining and Construction Oy on Sandvik- konserniin kuuluva yhtiö, joka on maailman johtava kaivos- ja urakointiteollisuuden louhinta- ja porauslaitteiden, porakaluston ja niihin liittyvien palveluiden tuottaja. Vuonna 2020 Sandvik työllisti Suomessa 1 844 henkilöä ja sen liikevaihto oli 917,9 milj. euroa. Kansainvälisesti konserni työllistää 37 000 henkilöä, ja liikevaihto on noin 90 miljardia Ruotsin kruunua. 9

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Sinun Työsi Puolella. Kuvassa vasemmalta lukien yritysyhteistyökoordinaattori Jari Engström, uravalmentaja Iita Turkka ja työllisyyspalvelupäällikkö Hilla-Maaria Sipilä. ESPOON KAUPUNKI – suuri, mutta ripeäliikkeinen työnantaja Espoon kaupunki on oiva esimerkki suuresta toimijasta ja työnantajasta, jossa hierarkia halutaan pitää matalana ja ideoista kehittää nopeasti käytäntöjä. 10

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU S ” Luottamus on Espoossa periaatepäätös ja se auttaa kehittymään uralla eteenpäin. Yhteisöllisyys kumpuaa siitä, että jokainen on tärkeä, jokaista kuunnellaan ja arvostetaan.” uomen kunnissa ollaan uuden edessä, kun hallitus on päättänyt TE-palvelujen siirrosta kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 aikana. Työllisyys Espoossa rooli on otettu innolla vastaan, sillä se tuo työllisyyspalvelut, koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut lähemmäs toisiaan. Tavoitteena on työllistymisen vauhdittaminen ja yrityksille osaavan työvoiman saaminen. “Pääsemme kehittämään uudenlaista, laadukasta palvelua ja itse asiassa tämä on tuonut uuden, mielenkiintoisen kulman myös työntekoomme”, Espoon työllisyyspalveluiden päällikkö Hilla-Maaria Sipilä kertoo. Yksilön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää päästä kiinni työelämään ja osaksi työyhteisöä, samassa kaupungille kertyy tuloja verojen muodossa – tilanne on win-win. Espoon tavoitteena on kasvattaa työnhakijoiden osaamista työmarkkinat huomioiden ja löytää heille heidän osaamistaan vastaavaa työtä. Keskiössä on, että oikeat ihmiset löytävät oikeat työnantajat. “On hienoa nähdä työn tuloksia. Teemme entistä tiiviimpää yhteistyötä yrityskumppanien kanssa, sillä työpaikkoja ja tekijöitä kyllä on. Työllistymisen tarkoitus on johtaa laadukkaaseen, pitkäaikaiseen työsuhteeseen”, kertoo yritysyhteistyökoordinaattori Jari Engström, joka on jo 10 vuoden ajan viihtynyt Espoon kaupungilla erilaisissa työtehtävissä. Muutos haastaa kuntaa, mutta tuo laatua palveluihin. Kun Engström suunnittelee ja toteuttaa erilaisia toimintoja sekä palveluita yrityksille, omavalmentaja Iita Turkka toimii työnhakijoiden omavalmentajana etsien työntekijöitä. “Koen työskenteleväni muutosaallon harjalla ja työni on mielenkiintoista. Autan työnhakijoita esimerkiksi työvoimapoliittisissa asioissa ja kouluttautumisessa sekä tarjoan heille erilaisia palveluita tarpeen mukaan. Olen yhteydessä työnhakijoihin ja toimin apuna asioiden selvittelyssä ja sparraan heitä, jotta he voivat keskittyä olennaiseen eli työnhakuunsa tai osaamisensa päivittämiseen.” Kannustetaan testaamaan Ensimmäistä kertaa julkisella sektorilla työskentelevä, maaliskuusta asti Espoon kaupungilla toiminut Turkka yllättyi työnantajansa ketteryydestä, mutta myös matalasta hierarkiasta. “Koen, että luottamus on Espoossa periaatepäätös ja se auttaa kehittymään uralla eteenpäin. Yhteisöllisyys kumpuaa siitä, että jokainen on tärkeä, jokaista kuunnellaan ja arvostetaan. Asemasta riippumatta aina voi laittaa viestiä ja kysyä neuvoa.” Innokkuus, halu oppia ja omaksua uutta ovat yhdistäviä tekijöitä. Työllisyys Espoossa uskotaan aktiiviseen työkaveruuteen, jossa jaetaan tietoa ja autetaan kollegaa sekä iloitaan yhteisistä onnistumisista. Omaa osaamista kehitetään myös kannustamalla testaamaan uusia ideoita matalalla kynnyksellä. “Kun oman idean esittelee tiimipalaverissa, kannustetaan kokeilemaan, jotta näkee, toimiiko idea. Joustavuus sekä kannustus kehittää omaa tapaansa toimia tuovat merkityksellisyyttä työntekoon.” Parhaat työkaverit Työn monipuolisuus, mielekkyys ja työyhteisö saavat kiitosta niin Sipilältä ja Engströmiltä kuin Turkaltakin. Engström mainitsee, että työhön perehdytys sekä koulutukset ovat loistavalla tasolla. Kaupungin sisällä on oma koulutusorganisaationsa. “Puheet ovat osoittautuneet teoiksi ja meillä panostetaan jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Äärettömän hyvät työkaverit ja rennot pullakahvit pitävät fiiliksen hyvänä kiireisinäkin hetkinä.” • ESPOON KAUPUNKI • Suomen toiseksi suurin kaupunki • Lähes 15 000 työntekijää • Tuottaa palveluita noin 300 000 asukkaalle • Työllisyys Espoo on Espoon Kaupungin yksikkö, joka tarjoaa TE-palveluja ja kunnan palveluja ”yhdeltä luukulta”. 11

MAINOSLIITE YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ METSÄKONEALAN KEHITYKSEN KÄRJESSÄ Ponsse Oyj on koneellisen puunkorjuun edelläkävijä ja kehittäjä, jonka tekemisen keskiössä on asiakas. Kasvaessaankin yritys on säilyttänyt hienon Ponsse-hengen: siellä on hyvä tehdä töitä ja sen tuottamaan laatuun voi luottaa. Ponsse on tutkitusti neljättä vuotta peräkkäin Suomen maineikkain yritys¹. Kuvassa (vasemmalta) Esa Penttinen, Katja Paananen ja Panu Johansson sekä yksi maailman parhaista metsäkoneista, PONSSE ElephantKing. 12 T CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU änä päivänä 50-vuotias Ponsse on globaali yhtiö – silti edelleen arvopohjainen, matalahierarkinen perheyritys. Asiakaslähtöisyys on kaiken tekemisen ydin. Läpi vuosien Ponssella on lisäksi pysynyt poikkeuksellisen vahvana erityisesti yksi asia: työntekijän arvostus. ”Meillä elää edelleen ylä-savolainen, innovatiivinen autotalliyrityshenki”, kiteyttää teleteknologian alalta Ponssen palvelukseen siirtynyt kokenut teollinen muotoilija Panu Johansson lisäten: ”Litteä organisaatio mahdollistaa sen, että tekemisen rentous on aitoa ja joustoa löytyy. Ponssen koneiden käyttäjäkokemuksen hiominen on osoittautunut todella mielenkiintoiseksi. Tämä on hieno yritys kehittyä ja kehittää!” ”Ponssen työkulttuuri on ainutlaatuinen. Se saa edelleen voimaa yrityksen perustajan Einari Vidgrénin ajatuksista: Henkilöstön arvostus on ykkösasia. Yrityksen menestyksestä kannetaan vastuuta yhdessä kaikkina aikoina”, summaa yrityksen vastuullisuuspäällikkö Katja Paananen lisäten: ”Olen ollut Ponssella vuodesta 1999 lähtien ja iloinnut siitä, miten vastuullisuus ohjaa päivittäistä tekemistämme. Oma tehtäväni on tukea eri toimintojen ja koko yrityksen onnistumista yhteisissä vastuullisuustavoitteissa.” ”Töitä tehdään tavoitteellisesti ja tosissaan, mutta rennosti”, sanoo tuotantopäällikkö Esa Penttinen. Hän on ollut Ponssella opiskeluaikojen loppusuoralta, vuodesta 1996. Nykyisin Penttisen johdettavana on noin 420 työntekijää. ”Urheilin aikanaan SM-tasolla lentopallossa. Joukkuepelaamisen oppeja hyödynnän edelleen.” Penttinen viihtyy Ponssen leivissä ja asuu Kuopion seudulla: ”Olen saanut vaihdella hommia. Nykyinen toimenkuvani on seitsemäs ja käsittää valmistuksen kaikki toiminnot, joita ovat valmistus, tuotannonkehitys, tuoterakenne, laatu ja tulevaisuudessa myös tuotantolaitteiden kunnossapito.” Pienestä konepajasta alkanut Ponssen yritystoiminta toimii nyt 40 eri maassa. Ponsse-konsernissa on lähes pari tuhatta työntekijää ja laaja kirjo työmahdollisuuksia. Ponsse on yksi maailman suurimmista metsäkonevalmistajista: se on panostanut pitkäjänteiseen kehitykseen, henkilöstöön ja asiakasyhteistyöhön. Kuopiosta 100 kilometriä pohjoiseen sijaitsevalla Vieremällä sijaitsevan emoyhtiön lisäksi konserniin kuuluu 11 tytäryhtiötä Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa, Venäjällä, IsossaBritanniassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Uruguayssa ja Brasiliassa sekä Epec Oy Seinäjoella. Ponsse-henki elää vahvana, asemapaikasta tai työtehtävästä riippumatta. Ponssen ensimmäisen metsäkoneen Einari Vidgrén valmisti Vieremällä aikanaan kierrätysosista. Nykyiset modernit metsäkoneet perustuvat ympäristöystävälliseen tavaralajimenetelmän puunkorjuuseen, jossa puu kaadetaan, karsitaan ja katkotaan määrämittaansa jo metsässä. • Lähde: Luottamus&Maine –tutkimus (9/2021)

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Monipuolinen Fiskars uudistuu Fiskars Group panostaa digitaalisuuteen ja kuluttajakokemukseen. Näihin ja kasvuun tarvitaan uutta osaamista. L okakuun alussa Fiskars Groupilla työskentelevät Anni Kravi ja Anni Rasinen kokosivat molemmat uutta tiimiä, Rasinen data-analytiikan saralle ja Kravi kuluttajakokemuksen muotoiluun keskittyviin tehtäviin. Perinteisenä teollisuusyrityksenä tunnettu Fiskars investoi voimakkaasti edistyneeseen analytiikkaan ja dataan perustuvaan päätöksentekoon. Niiden avulla parannetaan entisestään muun muassa asiakaspalvelua ja rakennetaan saumatonta asiakaskokemusta yli kanavien. ”Olen todella innostunut. Fiskarsilla on konkreettisia tuotteita ja jo olemassa erittäin monipuolisesti dataa, jota pääsemme analysoimaan. Lähiaikoina palkataan vielä lisää väkeä”, Rasinen toteaa. Kravi tuli taloon töihin kaksi vuotta sitten ja yllättyi Fiskars Groupin monipuolisuudesta. Klassikkotyökalujen, Iittalan ja legendaarisen Arabian lisäksi oli useita muita brändejä, kuten Royal Copenhagen, Gerber, Waterford ja Wedgwood. ”On supermielenkiintoista päästä työskentelemään useiden ainutlaatuisten brändien parissa, eri kollegoiden kanssa globaalissa organisaatiossa”, Kravi sanoo. Fiskarsilla onkin tarjolla monenlaista uramahdollisuutta: tuotannosta ja logistiikasta aina myyntiin, markkinointiin ja designiin asti. Yrityksessä kannustetaan kouluttautumaan, mikä on etenkin digimaailman jatkuvasti uudistuessa Kuvassa Anni Rasinen sekä Anni Kravi. välttämätöntä. Kravin ja Rasisen mielestä Fiskarsin monipuolisuus, panostus digitaalisuuteen ja kuluttajakokemuksen jatkuvaan kehittämiseen tekevät siitä mielenkiintoisen työpaikan. ”Yrityksen tavoitteena on kasvu, mutta siten, että työntekijöistä pidetään huolta. Pidän tästä yhdistelmästä”, Rasinen pohtii. ”Olen samaa mieltä. Meillä on täällä tosi hauskaa ja huippukollegat. Teemme yhteistyötä eri osa-alueiden välillä: emme yksin vaan yhdessä keskustellen”, Kravi kertoo. • FISKARS GROUP • Toimii 30 maassa. Tuotteita saatavilla yli sadassa maassa. • Työllistää noin 7 000 henkilöä. • Brändejä yhdistää kestävä muotoilu, korkea käsityötaito ja ymmärrys arkipäivästä. • Vuonna 1649 perustetuttu Fiskars on vanhin yhä toimiva suomalainen yritys. 13

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU IHMISET TOIMINNAN KESKIÖSSÄ Nykyajan luotonhallinta nojaa pitkälti moderniin teknologiaan, mutta parhaimmillaan se toimii silloin, kun yritys osaa yhdistää ratkaisuissaan taitavasti sekä dataa että tunneälyä. L owell on yksi Euroopan suurimmista luotonhallinnan palveluyhtiöistä, jolla on Suomessa noin 400 työntekijää. Kansainvälisessä yrityksessä panostetaan hyvään asiakasymmärrykseen ja palveluun. Ihmiset ovat kaikella tavalla Lowellin toiminnan keskiössä. Luotonhallinnassa kohdataan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jolloin korostuu kyky kohdata asiakkaat inhimillisesti. Lähtökohta on, että voidakseen osoittaa myötätuntoa ja kohdata asiakkaan haastavatkin tilanteet, myös Lowellin omien asiantuntijoiden on koettava olevansa arvostettuja sellaisina, kuin he ovat. "Arvopohjamme näkyy työympäristössämme hyvin", kertoo Lowellin Head of Workforce Management Nordics Jesse Huovinen. Hän on pohjoismaisen tiimin esihenkilö, jonka vastuualueisiin kuuluu muun muassa datatilastojen seuranta, töiden aikataulutus ja asiakaspalvelun resursointi tarpeiden mukaan. Työn painopiste on toimintojen kehittämisessä. Huovinen on ollut Lowellin palveluksessa nyt kuusi vuotta. Jatkuvaa kehittymistä työssään kaipaavana hän on ollut 14 tyytyväinen voidessaan edetä yrityksessä uusiin tehtäviin muutaman vuoden välein. "Ympäristömme heijastelee nykypäivän työelämää. Työvälineemme ovat moderneja ja meillä oli mahdollisuus esimerkiksi etätöihin jo paljon ennen Covid19-poikkeusaikaakin." Myös perintäasiantuntija Marikki Berglund kertoo, että työntekijöiden hyvinvointia tuetaan. Lowell haluaa olla alan vastuullisin toimija ja Berglundin mielestä yksi osatekijä tässä on juuri se, että työntekijöistä pidetään hyvää huolta. "Ala on siinä mielessä helppo, että sen toiminta on säädeltyä. Se kertoo, missä puitteissa toimitaan, mutta se ei ohjaa siihen, miten asiat tehdään. Tähän me olemme tarttuneet. Ohjelmamme ovat selkeitä käyttää sekä asiakkaan että työntekijän näkökannasta." Ystävällinen ja iloinen Berglund on ollut asiakaspalvelutehtävissä 40 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta Lowellilla. "Joskus huomaan, että asiakkaalla on ollut kynnys lähestymiseen, vaikka monesti tilanne on ollut helpostikin hallittavissa. Ratkaisun löytäminen tekee työstäni erittäin palkitsevaa." • ” Lowell haluaa työntekijöidensä tuntevan olevansa arvostettuja. Henkilöstön hyvinvointiin ja urapolkuihin kiinnitetään erityistä huomiota. Se, miten yritys voi sisäisesti näkyy myös asiakkaille.”

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU TYÖPAIKKA tarjoaa tilaisuuden, tekijät ottavat kopin ” Katse on vahvasti tulevaisuudessa”, Tampereen yliopistollisen sairaalan kehittämisylilääkäri Niina Ruopsa vastaa kysymykseen, millainen työpaikka tämän päivän Tays on. ”Työntekijälle on iso asia tietää, että työpaikka tarjoaa mahdollisuuden kehittymiseen, oman ammattiosaamisen ja toimenkuvan laajentamiseen.” Ruopsa itse on mainio esimerkki maailmankuvaansa työelämässä laajentaneesta lääkäristä: plastiikka- ja käsikirurgian erikoislääkäristä tuli sähköisten terveyspalvelujen kehittäjä ja yksi digitalisaation vastuuvetäjistä Pirkanmaalla. ”Sisäinen palo uuden etsimiseen pitää tietysti olla”, Ruopsa kuvaa hyppyä turvallisen ja tutun ulkopuolelle ja kertoo, kuinka yläasteella hankki oman tietokoneen ja opetteli käytön itse. ”Opettajan mielestä tytöt eivät voineet opetella atk:ta”, hän hymyilee ja toteaa ajautuneensa digimaailmaan ja kehittämisylilääkärin tehtävään, kun työpaikka tarjosi tilaisuuden. Digitalisaation murrosta sairaalamaailmassa Ruopsa vertaa pankkimaailman viime vuosikymmenten tapahtumiin. ”Ei kai kukaan enää kaipaa aikaa, jolloin kaikki raha-asiat piti hoitaa pankin tiskillä?” Saman tyyppisestä kehityksestä on kyse terveydenhoidossa. Asiakkaan osallistuminen on tätä Tuskin kukaan kaipaa aikaa, jolloin kaikki raha-asiat piti hoitaa pankin tiskillä. Saman tyyppisestä kehityksestä on kyse terveydenhoidossa. Asiakkaan osallistuminen on tätä päivää. päivää. Digitalisaatio säästää kaikkien osapuolten aikaa, hermoja ja vaivaa. Pirkanmaalla sähköinen OmaTaysasiointipalvelu otettiin käyttöön vuonna 2017. Ajanvaraukset, hoitoon liittyvät kyselyt ja keskustelut sekä etävastaanoton sisältävää palvelua on laajennettu vaiheittain, ja sillä on tällä hetkellä jo noin 100 000 käyttäjää. Ruopsa kumoaa usein esitetyn olettaman ikääntyneiden jäämisestä ”osaamattomina” sähköisten palvelujen ulkopuolelle. ”Monet iäkkäistäkin ovat nykyään sinut tietokoneiden kanssa, mutta mitään palvelua ei kuitenkaan voida suunnitella niin, että kaikki sitä käyttäisivät. Jos 80 prosenttia asiakkaistamme käyttäisi sähköisiä palveluja, jäisi hoitohenkilökunnalla aikaa heille, jotka todella tarvitsevat henkilökohtaista vuoropuhelua.” Viime keväänä käyttöön otettu TaysPolku on henkilökohtainen ja yksilöllinen palvelu. ”Se tekee hoitopolun näkyväksi ja selkeäksi. Ohjeita on rikastettu videoanimaatioilla; visualisointien avulla asiakkaan on helppo hahmottaa ja ymmärtää edessä oleva toimenpide”, Ruopsa sanoo. Hän myöntää, että kiirettä ei koskaan voida kitkeä kokonaan pois sairaalamaailmasta. ”Mutta, mitä enemmän pystymme varautumaan tuleviin tapahtumiin, sitä paremmin pystymme vaikuttamaan edessä olevaan hetkeen.” Digihoitaja on tulkki hoitotyön ammattilaisten ja koodarien välillä ”Vaimo luuli menneensä naimisiin sairaanhoitajan kanssa, mutta nyt hän sanoo, että kotona asuu insinööri”, digihoitaja Olli Tasso nauraa. Tasso ei tunnustaudu digitalisaation pioneeriksi, mutta myöntää, että sähköisten palvelujen kehitystyön kärkijoukoissa on mielenkiintoista olla ja kulkea. ”Tykkään työstäni. Koko ajan on tarjolla uutta ja mielenkiintoista”, hän sanoo ja kokee digihoitajien olevan Pirkanmaalla arvostettu ammattikunta. ”Toimimme tulkkeina hoitotyön ammattilaisten ja koodarien välillä.” Saumattoman yhteistyön myötä sairaalayksiköiden ja sähköisiä palveluja suunnittelevan, teknistä osaamista edustavan ammattikunnan maailmat ovat lähentyneet. ”Meillä on yhteinen kieli”, Tasso sanoo ja korostaa, että digitalisoinnin tarkoitus on palvella asiakkaita ja keventää hoitoalan ammattilaisten työtaakkaa. Digihoitajan työn myötä Tasso sanoo oppineensa, että insinöörimaailmassa asioilla on vain yksi määre: täsmällisyys. ”Sama täsmällisyys tuodaan digitalisoinnin ja sähköisten palvelujen myötä myös sairaalan eri yksiköihin. Inhimillisyyttä unohtamatta.” • 15

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU rakentaa kestävää ja inhimillistä yhteiskuntaa digitalisaation avulla Kahden menestyvän konsultointiyrityksen, Knowitin ja Cybercomin, fuusiossa syntyi vahva pohjoismainen toimija, joka tarjoaa digitaalisia ratkaisuja yhteiskunnan kestävän kehityksen haasteisiin. F uusio teki Knowitista entistä houkuttelevamman kumppanin asiakkaille ja työpaikan työntekijöille, joita on nyt yhteensä noin 3800 Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Puolassa ja Saksassa. Suomessa Knowit kasvoi noin 150 työntekijästä noin 400 työntekijään. Yhtiö ymmärtää ohjelmistokehittäjien, pilvi- ja data-asiantuntijoiden, muotoilijoiden sekä johdon konsulttien arvon, joten se panostaa työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen. 16 ”Meillä vallitsee rento ja reilu tekemisen kulttuuri. Jokainen saa olla oma itsensä ja tehdä sitä, mitä osaa parhaiten. Ketään ei jätetä yksin. Teemme asiantuntijoina työt viimeisen päälle kunnolla, mutta muuten heitämme vitsiä keskenämme. Täällä kannustetaan ja tuetaan osaamisen kehittämistä, lisäopintoja ja erikoistumista vielä pidemmälle”, kertoo muotoilija Otto Kauhanen. Korona-ajan jälkeen Knowit tarjoaa jokaiselle työntekijälle itselle sopivimman työskentelymallin. Tämä voi palata takaisin toimistolle tai jatkaa täysin etänä kotitoimistolla. Vaihtoehtona on myös hybridimalli, jossa työntekijä työskentelee muutaman päivän viikossa toimistolla ja loput etäyhteyden päässä. ”Haluamme jättää jälkeemme paremman maailman” Makers of a sustainable future -sloganin takana seisoo koko henkilöstö; kaikki haluavat rakentaa kestävää tulevaisuutta digitaalisten ratkaisujen avulla. ”Monista muista IT-alan toimijoista poiketen meillä on jo pitkään ollut kantavana ajatuksena se, että haluamme tehdä arjesta fiksumpaa, jättää jälkeemme paremman maailman ja inhimillisemmän yhteiskunnan tuleville sukupolville. Se on tärkeää myös minulle henkilökohtaisesti”, valottaa yrityksen vuosien 2019-2020 kestävän kehityksen lähettilääksi valittu Kauhanen. Jokainen työntekijä voi edistää tavoitteiden toteutumista laittamalla oman vankan asiantuntemuksensa erilaisiin asiakasprojekteihin. Kädenjälki näkyy jo monen julkishallinnon, kaupan alan ja teollisen toimijan arjessa positiivisena kehityksenä kohti kestävyyttä. ”Digitaalisaation avulla asiakkaat ovat parantaneet muun muassa energia- ja resurssitehokkuuttaan ja vähentäneet ympäristövaikutuksiaan”, Kauhanen lisää. • www.knowit.fi

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Merkityksellistä työtä Danske Bankissa Tiesitkö, että Danske Bankissa työskennellään tehtävissä, joita ei vielä vuosikymmen sitten olisi osattu yhdistää finanssialaan? Miltä kuulostaa työ robottien esihenkilönä tai hybridityön kehittäjänä? Digitaalisuus ja kestävä kehitys luovat uudenlaisia tehtäviä sekä osaamista. Aikaa asiakaspalveluun robottitiimin tuella Liiketoiminnan tuen konsultti Dmitriy Shmidt aloitti Danske Bankissa kesätöissä laina-asiantuntijakeskuksessa, minkä jälkeen hän sai vuonna 2018 vakituisen työn laina-asiantuntijana. Nyt hän voi leikillään todeta olevansa robottitiimin esihenkilö. ”Mielenkiintoisinta on ollut saada osallistua luovuutta edellyttäviin kehitysprojekteihin ja kokeiluihin, jotka ovat liittyneet uusiin työkaluihin tai asiakastapaamisiin. Pääsin mukaan robotiikkaprojektiin, jonka tavoitteena on vähentää ihmisten rutiinitehtäviä sekä tuplatyövaiheita ja siirtää niitä roboteille. Tiimikehitystyön tuloksena lainaasiantuntijoille jää enemmän aikaa varsinaiseen asiakaspalveluun ja palvelu nopeutuu”, hän kertoo. yhteispohjoismaista tiimiä. ”Koen voivani aidosti vaikuttaa vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa ja olla edesauttamassa sitä, että danskelaiset voivat tehdä paremmin merkityksellistä työtään nopeasti muuttuvassa maailmassa”, hän lisää. Vaikuttavaa vastuullisuustyötä Liiketoiminnan ja hybridityön kehittämistä ”Pankin tehtävä on rahoituksen avulla auttaa ihmisiä ja yrityksiä hyödyntämään mahdollisuutensa ja rakentamaan kestävää yhteiskuntaa meille ja tuleville sukupolville”, kuvailee vastuullisuuspäällikkö Nina Sohlberg. Hän on työskennellyt jo 16 vuotta Danske Bankissa: nykyisin hän koordinoi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseen liittyviä hankkeita Suomessa, mutta osana Senior konsultti Anu Ylitalo vetää strategisia kehitysprojekteja, jotka ovat liittyneet esimerkiksi asiakasviestintään, hinnoitteluun, laina- ja sijoituspuoleen, toimintamallien ja työkalujen uudistamiseen, organisaatiokulttuuriin ja viimeisimpänä hybridityöhön. ”Työtapojen jatkuvalla kehittämisellä vaikutamme työntekijä- ja asiakaskokemukseen”, Anu summaa. Agile kehitys eli ketterä kehitysmalli projekteissa on Anulle tuttua. ”Saamme nopeasti parannuksia aikaan muutamien päivien sprinteillä. Nyt kehitämme hybridityöskentelyä, jossa yhdistämme lähi- ja etätyön parhaat puolet. Etätyöpisteen rakentamistahan työnantaja on tukenut 970 euron korvauksella, mutta esimerkiksi palaverikäytännöt, ajanhallinta ja johtaminen täytyy miettiä uudelleen”. Anu on itse hyvä esimerkki hybridityön soveltamisesta: ”Kuljen Hämeenlinnasta Pasilaan töihin, joten hybridityö sopii minulle loistavasti.” • Katso lisää uratarinoita ja kiinnostavia mahdollisuuksia: danskebank.com/fi/ura 17

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU YLIVIESKAN KASVUN IHME Ylivieskassa päivän voi käynnistää Liikuntapuiston kodassa ohjatulla jumpalla ja nokipannukahvilla. ”Pienisuuri” kaupunki on leppoisa ja turvallinen paikka kasvaa, tehdä työtä ja yrittää. Y livieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto on itse kotoisin Ylivieskasta. Lapsuuden lenkkimaisemat ovat muuttuneet kaupungin kasvuihmeen myötä. ”Meille on tullut uusien työpaikkojen myötä pari tuhatta uutta asukasta viime vuosina, mikä on 15 000 asukkaan kokoiselle kaupungille merkittävä lisäys”, Sorvisto kertoo. Ylivieska on onnistunut monessa asiassa – niin yritystoiminnan kuin asukasviihtyvyyden osalta. ”Yrityksille on myönteinen toimintaympäristö: tontit, maankäyttö- ja rakennusluvat järjestyvät joustavasti, osaavaa työvoimaa on saatavilla, liikenneyhteydet junaradan ja valtateiden avulla toimivat ja Recion-R-parkki-yrityskylähanke etenee aikataulussa”, Sorvisto jatkaa. Sopivasti väljyyttä ja tekemisen tohinaa ”Mitä taas tulee asukkaisiin, uusia asuinalueita ja uutta asuntokantaa on noussut paljon, ja olemme satsanneet erityisesti palvelui- 18 hin. Toimivan päivähoidon lisäksi olemme juuri avanneet kaksi uutta elinkaarimallilla toteutettua koulua lähiliikunta-alueineen. Akustiikka-kulttuurikeskuksemme tunnetaan valtakunnallisesti”, kaupunginjohtaja lisää. Muuttovoittoinen Ylivieska on Suomen mittakaavassa monelle sopivan kokoinen kaupunki, jossa on riittävän laaja-alainen yrityspohja työllisyyden kannalta, ja toisaalta sopivasti väljyyttä viettää vapaa- ja perheaikaa. ”Helsinkiin junayhteys ilman vaihtoja vie vain neljä tuntia ja Ouluun meiltä suhahtaa tunnissa”, itsekin mielellään junaa käyttävä Sorvisto kertoo. Valtatien 27 ja kantatien 86 läheisyydessä sijaitseva Ylivieska panostaa myös kevyen liikenteen turvallisuuteen mm. uuden väylän ja alikulun rakentamisella. Ylivieskan kaupungin kehitystä alueen kasvukeskuksena jatketaan määrätietoisesti. ”Kasvua toteutetaan myönteisesti, yhdessä ylivieskalaisten kanssa. Näin meillä on mahdollisuus säilyttää juuri sopivan kokoisen kaupungin turvallinen ja viihtyisä ympäristö myös tulevaisuudessa. Olemme mielellämme ”pienisuuri” kaupunki”, Sorvisto kiteyttää. • ” Ylivieska on onnistunut monessa asiassa – niin yritystoiminnan kuin asukasviihtyvyyden osalta.”

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Onko opiskelupaikan hakeminen vielä ajankohtaista? Opiskele englantilainen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Suomessa Helsinki School of Businessissa! HELBUS Helsinki School of Businessissa Helsingissä suoritettava kauppatieteiden kandidaatin tutkinto on viralliselta nimeltään Bachelor of Arts (Hons) in Business and Management, ja tutkinnon myöntää englantilainen yliopisto University of Northampton. Maksullinen tutkinto tulee edullisemmaksi kuin yksikin välivuosi Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, paljonko välivuoden pitäminen maksaa menetettynä palkkana? Vastavalmistuneen ekonomin mediaanipalkka on 3 200 € / kk, joka vuositasolla on 38 400 €. Tästä yksin elävälle nuorelle jää käteen nettopalkkana noin 31 400 €. Uran alun aikaistuminen jo yhden välivuoden verran voi tuottaa enemmän nettopalkkaa kuin koko kandidaatin tutkinnon yhteenlasketut lukukausimaksut. Investointi tutkintoon on kannattava sijoitus ja tuo sinulle monia etuja • • • Pääset aloittamaan opinnot heti Työurasi alkaa monta vuotta aikaisemmin Suorittamalla kandidaatin tutkinnon HELBUSissa tienaat lukukausimaksuihin tekemäsi investoinnin takaisin todennäköisesti jo ensimmäisenä työssäolo vuotena “Tulen yrittäjäperheestä ja en nähnyt järkeä käyttää vuosia päästäkseni sisään kauppatieteelliseen, tästä syystä valitsin opiskelijalähtöisen HELBUSin. Olen nyt 23 vuotias melkein kauppatieteiden maisteri ja oikeustieteiden kandi, joka on päässyt mukaan moniin kansainvälisiin tehtäviin ja startup yrittäjäksi. Uskon, että HELBUSin suoritusnopeus ja inspiroivat luennoitsijat ovat olleet avainasemassa nykytilanteeseeni ja antaneet avaimet menestykseen.” - Katariina Komulainen Voit hakea nyt ja saada päätöksen kahdessa viikossa HELBUS ei järjestä erillistä pääsykoetta, vaan opiskelijat valitaan hakulomakkeen opiskelumotivaatiota kartoittavien kysymysten sekä puhelinhaastattelun perusteella. Hyväksytyksi tuleminen ei vie paikkaasi yhteishaun ensikertalaiskiintiössä. Hakuaika tammikuun aloitukseen päättyy 30.11.2021. • Lue lisää www.helbus.fi Kysy lisää! Kari Jääskeläinen +358 40 501 7627 kari.jaaskelainen@helbus.fi 19

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Talenom nousi Euroopan parhaiden työpaikkojen joukkoon H Suomen suurimpiin tilitoimistoihin kuuluva Talenom Oyj tarjoaa työntekijöilleen mielenkiintoisen matkan kirjanpitäjästä asiakasta neuvovaksi konsultiksi. eti aluksi henkilöstöpäällikkö Iida Luukkonen heittää pinttyneet käsitykset tilitoimistoalan tylsyydestä romukoppaan – ainakin Talenomilla. ”Olemme alan edelläkävijä, joka alkoi digitalisoida toimintaa jo noin 20 vuotta sitten. Meitä voi tilitoimiston lisäksi pitää isona digitalona, sillä omassa ohjelmistokehityksessä työskentelee noin sata ihmistä”, hän kertoo. Kun automaatio hoitaa rutiinityöt, eri toimialoihin erikoistuneet taloushallinnon asiantuntijat voivat käyttää vapautuneen ajan asiakkaiden proaktiiviseen konsultointiin. ”Työ on entistä haastavampaa ja myös yhteiskunnallisesti merkittävää, koska tuemme asiantuntijoina 20 yrittäjiä menestymään.” Talenom toimii Suomessa ja kansainvälistymisen myötä myös Ruotsissa ja Espanjassa. Kotimaassa omia toimistoja on lähes 40 ja franchising-yrittäjiä lähes 20. Yhteensä yrityksessä työskentelee reilut tuhat henkilöä. Arvot ja luottamuksen kulttuuri näkyvät arjessa Työntekijöiden tyytyväisyydestä kertoo se, että Talenom sijoittui Great Place to Work -instituutin Euroopan Parhaat Työpaikat 2021 -tutkimuksessa suurten yritysten parhaimmiston joukkoon. Suomen vastaavassa tutkimuksessa Talenom on ollut jo neljättä vuotta peräkkäin yksi palkituista yrityksistä. ”Haluamme olla Suomen paras työpaikka ja teemme aktiivisesti töitä sen eteen. Arvojamme ovat rohkeus, tahto ja välittäminen, jotka aidosti näkyvät arjessa. Tuoreessa henkilöstökyselyssä nousi esiin, miten hyvin kaikki pystyvät olemaan omia itsejään töissä. Olemme onnistuneet rakentamaan tänne luottamuksen kulttuurin”, Luukkonen lisää. Talenom tukee työntekijöiden kouluttautumista ja henkilökohtaista kehittymistä omilla laadukkailla koulutusohjelmillaan. Iso talo myös tarjoaa mahdollisuuksia työkiertoon. Monipuoliset työsuhdeedut, kuten laaja työterveyshuolto ja uusimpana mahdollisuus työsuhdepyörään, tukevat terveyttä, hyvinvointia ja viihtymistä. •