24 h

7

TUNNUSLUKUJA 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Henkilöstö hlöä 11 11 11 12 10 12 12 Kaukolämmön myynti GWh 140,8 153,0 157,0 158,9 155,2 136,2 140,3 Maakaasun jakelu GWh 27,7 33,3 35,5 39,0 40,9 46,3 52,7 Maakaasun myynti GWh 27,0 33,3 35,5 39,0 40,9 46,3 52,7 Myynti (energia) yhteensä Lämmön osto Imatran Energia Oy:ltä Liikevaihto kaukolämpö, energia GWh 167,8 186,3 192,5 197,9 196,1 182,5 193,0 GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6 78,0 milj.€ 9,1 9,7 9,9 10,1 9,8 11,1 11,2 Liikevaihto maakaasu, energia+jakelu milj.€ 1,9 2,5 2,6 2,7 2,7 3,1 3,6 Liikevaihto yhteensä, energia milj.€ 11,0 12,8 13,0 12,8 12,6 14,2 14,8 Keskihinta, kaukolämpö (alv 0 %) €/MWh 64,5 63,6 63,1 63,2 63,4 81,7 79,8 Keskihinta, maakaasu e&j (alv 0 %) €/MWh 68,5 73,9 74,3 69,6 65,3 67,1 68,3 Asiakkaat, kaukolämpö kpl 735 724 713 684 678 675 670 Asiakkaat, maakaasu Lämmitetty rakennustilavuus kaukolämpö Lämmitetty rakennustilavuus maakaasu Kaukolämpöverkosto kpl 230 239 260 260 269 271 275 1000m3 4895 4875 4757 4637 4594 4445 4181 1000m3 1260 1273 1283 1290 1276 1276 1368 km 88,7 87,3 85,4 82,6 80,1 79,2 70,2 Maakaasuverkosto Verkostovauriot kaukolämpö/maakaasu Kaukoluenta, kaukolämpö km 63,6 63,7 63,3 63,2 63,2 63,2 63,2 kpl 4/0 3/0 3/0 3/0 2/0 2/0 2/0 kpl 735 724 713 684 678 675 659 Kaukoluenta, maakaasu kpl 230 239 260 260 190 70 47 % 7,2 7,4 6,8 6,5 4,3 2,7 1,8 Liikevoitto 1000 € 2518 2753 2646 2588 1730 931 350 Liikevoitto % 21,8 21,6 20,3 20,2 13,8 6,5 2,4 Tulos ennen tp. siirtoja ja veroja 1000 € 1923 2106 1939 1833 1071 704 248 Tulos ennen tp. siirtoja ja veroja % 16,7 16,5 14,9 14,3 8,5 4,9 1,7 Nettotulos 1000 € 1537 1686 1544 1473 857 704 248 Nettotulos % 13,3 13,2 11,8 11,5 6,8 4,9 1,7 1000 € 1537 1684 1544 1456 857 0 0 Oman pääoman tuotto % 10,6 11,5 11,1 11,9 7,7 6,7 2,5 Omavaraisuusaste % 35,1 33,6 31,7 28,2 24,6 22,2 28,3 Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden voitto (tappio)

LÄMMITYSTARVELUVUT JA KESKILÄMPÖTILAT Keskiarvo (28 v.) Lämmöntarveluku Keskilämpötila v. 2020 Lämmöntarveluku v. 2019 Keskilämpötila Lämmöntarveluku Keskilämpötila Tammikuu 743 -6,6 °C 526 0,0 791 -8,5 °C Helmikuu 658 -6,8 °C 528 -1,2 532 -2,0 °C Maaliskuu 596 -2,5 °C 510 0,6 576 -1,6 °C Huhtikuu 368 4,0 °C 422 3,0 325 5,5 °C Toukokuu 136 10,9 C 211 9,1 174 9,8 °C 11 15,9 C 0 17,7 0 17,4 °C Kesäkuu 3 19,0 C 0 16 23 15,8 °C 18 16,2 C 5 15,8 11 15,5 °C Syyskuu 154 10,6 C 98 12 176 10,3 °C Lokakuu 365 5,1 °C 293 7,1 411 3,7 °C Marraskuu 523 -0,5 °C 433 2,6 502 0,3 °C Joulukuu YHT . Ero 663 4238 -3,7 °C -1,5 530 -0,1 °C Heinäkuu Elokuu 573 3599 -639 -15,1 %

Talous Lämmin vuosi pienensi energiamyynnin volyymiä

1600 1400 140 1200 250 120 1000 200 100 800 80 150 600 60 100 400 40 200 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30000 5000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 0 5 2500 2500 2000 10000 4 3000 3000 15000 3 3500 3500 20000 2 4000 4000 25000 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 5 6 7 8 9 10 11 12 27

Asiakkaat 28

Omakoti- ja pientalot 3% Sairaalat 1 % Teollisuusrakennukset 4% Rivitalot 6 % Liikerakennukset 25 % Asuinkerrostalot 44 % Julkiset rakennukset 16 % Asuinliikerakennukset 1% Puutarhat 3 % Omakoti- ja pientalot 9% Lämpöyhtiöt 3 % Teollisuusrakennukset 10 % Rivitalot 10 % Liikerakennukset 19 % Asuinkerrostalot 19 % Julkiset rakennukset 28 % 29

Vesa-Pekka Vainikka toimitusjohtaja vesa-pekka.vainikka@imatra.fi P. 020 617 4800 Turo Valkama käyttöpäällikkö turo.valkama@imatra.fi P. 020 617 4805 Pauli Akkila kaukolämpöinsinööri pauli.akkila@imatra.fi P. 020 617 4812 Marjo Liukko palvelusihteeri marjo.liukko@imatra.fi P. 020 617 4801 Pentti Niemeläinen projekti-insinööri pentti.niemelainen@imatra.fi P. 040 688 7441 Pasi Komulainen kaukolämpöyliasentaja pasi.komulainen@imatra.fi P. 020 617 4806 Mikko Varjonen kaukolämpöyliasentaja mikko.varjonen@imatra.fi P. 020 617 4817 Janne Luostarinen kaukolämpöyliasentaja janne.luostarinen@imatra.fi P. 020 617 4818 Janne Hämäläinen kaukolämpöasentaja janne.hamalainen@imatra.fi P. 020 617 7310 Sami Nurmi kaukolämpöasentaja sami.nurmi@imatra.fi P. 020 617 4811 Tuomas Litmanen alikonemestari tuomas.litmanen@imatra.fi P. 020 617 4813 PÄIVYSTYSNRO (24H) 0400 653 086 Imatran Lämpö Oy, Kuusirinne 30, 55800 IMATRA, lampolaitos@imatra.fi, www.imatranlampo.fi 32

Piikadun energiapuuvarasto

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TASE VASTAAVAA 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 7 340,33 8 563,01 14 326,45 12 018,66 21 666,78 20 581,67 53 446,74 53 446,74 Rakennukset ja rakennelmat 6 890 732,19 7 042 332,88 Kiinteät rakenteet/verkostot 14 374 539,09 13 865 471,72 Koneet ja kalusto 15 064 002,02 15 748 392,66 137 120,79 70 199,01 408 441,69 439 735,96 36 928 282,52 37 219 578,97 167 775,00 167 775,00 167 775,00 167 775,00 37 117 724,30 37 407 935,64 397 422,73 527 984,14 397 422,73 527 984,14 Myyntisaamiset 1 490 806,79 1 481 564,67 Saamiset emolta 2 032 876,31 3 955 942,12 142 093,93 127 219,17 8 935,80 8 938,66 3 674 712,83 5 573 664,62 171,49 70,15 4 072 307,05 6 101 718,91 41 190 031,35 43 509 654,55 Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Liittymismaksusaamiset Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 Osakepääoma 1 002 500,00 1 002 500,00 Muut rahastot 9 000 000,00 9 000 000,00 Ed. tilikausien voitto (tappio) 2 140 771,67 2 156 856,77 Tilikauden voitto (tappio) 1 537 059,26 1 683 914,90 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 680 330,93 13 843 271,67 967 276,00 967 276,00 967 276,00 967 276,00 6 200 000,00 6 200 000,00 10 665 000,00 13 035 000,00 5 453 454,00 5 467 797,61 22 318 454,22 24 702 797,61 2 370 000,00 2 370 000,00 Ostovelat 900 683,86 911 219,66 Velat saman konsernin yrityksille 290 036,23 28 403,52 Muut velat 413 565,71 407 926,04 Siirtovelat 249 684,40 278 760,05 4 223 970,20 3 996 309,27 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 26 542 424,42 28 699 106,88 TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 41 190 031,35 43 509 654,55 OMA PÄÄOMA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat emolta Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen vieraspääoma

TULOSLASKELMA 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 11 536 689,44 12 752 240,83 1 569,20 3 712,35 -4 816 312,57 -5 842 113,97 Varastojen muutos -130 561,41 -42 384,17 Ulkopuoliset palvelut -685 342,02 -641 155,94 - 5 632 216,00 -6 525 654,08 Palkat ja palkkiot -792 938,52 -791 361,54 Eläkekulut -169 390,87 -171 568,26 -29 491,23 -27 419,70 -991 820,62 -990 349,50 -1 843 996,99 -1 895 751,26 -551 757,18 -590 852,52 2 518 467,85 2 753 345,82 7 536,93 9 765,48 Muut korko- ja rahoituskulut -602 799,56 -656 648,78 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -595 262,63 -646 883,30 1 923 205,22 2 106 462,52 0,00 -2 419,35 0,00 -2 419,35 -386 145,96 -420 128,27 1 537 059,26 1 683 914,90 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

RAHOITUSLASKELMA 2020 2019 1 923 205,22 2 106 462,52 1 843 996,99 1 895 751,26 595 262,59 647 223,83 4 362 464,80 4 649 437,61 1 898 951,79 1 895 441,61 130 561,41 42 384,17 255 545,45 -305 364,43 2 285 058,65 1 632 461,35 -602 799,56 -656 615,62 7 536,97 9 391,79 6 052 260,86 5 634 675,13 -1 749 655,96 -1 165 605,65 184 535,53 20 967,74 -1 565 120,43 -1 144 637,91 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 370 000,00 -2 370 000,00 Maksetut osingot -1 700 000,00 -1 700 000,00 -417 039,09 -420 134,42 -4 487 039,09 -4 490 134,42 101,34 -97,20 70,15 167,35 Rahavarat tilikauden lopussa 171,49 70,15 Rahavarojen muutos 101,34 -97,20 EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointiavustukset Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Maksetut välittömät verot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+)/ vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Konsernitilin muutos on esitetty käyttöpääoman muutoksessa

MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 691 786,85 1 721 343,35 -614 675,12 -1 501 032,36 -40,88 -351,38 -614 716,00 -1 501 383,74 -13 689,81 -92 967,49 -6 484,58 -20 418,93 -646,53 -3 253,91 -20 820,92 -116 640,33 Suunnitelman mukaiset poistot -1 721,86 -2 002,20 Poistot ja arv.alentumiset yhteeensä -1 721,86 -2 002,20 -198,03 -1 476,53 -75,90 -1 010,26 Irtaimistokulut -4 707,02 -6 020,04 Ajoneuvokulut -4 461,85 -8 728,37 -80,36 -607,79 -996,05 -4 455,00 0,00 -471,00 -7 569,64 -22 704,90 -18 088,85 -45 473,89 36 439,22 55 843,19 Muut rahoitustuotot muilta 649,60 875,47 Rahoitustuotot 649,60 875,47 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 649,60 875,47 37 088,82 56 718,66 -7 417,76 -11 390,83 Tuloverot yhteensä -7 417,76 -11 390,83 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 29 671,06 45 327,83 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut Matka- ja kuljetuskulut Mainos- ja markkinointikulut Edustuskulut Muut liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Tilikauden verot

MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 1 210 834,49 747 845,48 -575 571,56 -340 454,08 -12 722,68 -5 070,75 -588 294,24 -345 524,83 -180 959,37 -103 660,00 -35 424,08 -22 071,87 -6 597,63 -3 534,08 -222 981,08 -129 265,95 Suunnitelman mukaiset poistot -216 208,50 -214 440,51 Poistot ja arv.alentumiset yhteensä -216 208,50 -214 440,51 -5 789,00 -1 253,47 -683 12 -2 981,38 Irtaimistokulut -15 910,30 -7 622,21 Ajoneuvokulut -3 797,75 -5 241,71 -574,55 -1 007,02 -4 488,58 -4 327,75 0,00 -493,53 Muut liiketoiminnan kulut -32 836,78 -21 185,85 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -64 080,08 -44 112,92 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 119 270,59 14 501,27 Korko- ja rahoituskulut emolle -37 200,00 -37 200,00 Korko- ja rahoituskulut muille -1 092,94 -175,54 Rahoituskulut -38 292,94 -37 375,54 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -38 292,94 -37 375,54 80 977,65 -22 874,27 Tilikauden verot -16 195,53 4 525,50 Tuloverot yhteensä -16 195,53 4 525,50 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 64 782,12 -18 348,77 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut Matka- ja kuljetuskulut Mainos- ja markkinointikulut Edustuskulut Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAT 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 9 634 068,10 10 283 052,00 1 569,20 3 712,35 -3 626 065,89 -130 561,41 -672 578,46 -4 429 205,76 -4 000 627,53 -42 384,17 -635 733,81 -4 678 745,51 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut -598 289,34 -127 482,21 -22 247,07 -594 734,05 -129 077,46 -20 631,71 Henkilöstökulut yhteensä -748 018,62 -744 443,22 Suunnitelman mukaiset poistot -1 626 066,63 -1 679 308,55 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 626 066,63 -1 679 308,55 -32 801,90 -162 921,12 -51 955,78 -30 003,03 -4 603,26 -24 178,08 -1 110,46 -162 014,62 -469 588,25 -45 915,70 -156 399,88 -63 110,54 -34 762,84 -23 968,90 -35 205,44 -4 938,05 -136 964,36 -501 265,71 2 362 758,04 2 683 001,36 6 887,33 6 887,33 -210 800,00 -353 706,62 -564 506,62 -557 619,29 8 890,01 8 890,01 -210 800,00 -408 473,24 -619 273,24 -610 383,23 1 805 138,75 2 072 618,13 0,00 0,00 -2 419,35 -2 419,35 -339 819,79 -22 712,88 -362 532,67 1 442 606,08 -360 608,27 -52 654,67 -413 262,94 1 656 935, 84 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut Irtaimistokulut Ajoneuvokulut Matka- ja kuljetuskulut Mainos- ja markkinointikulut Edustuskulut Muut liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot muilta Rahoitustuotot Korko- ja rahoituskulut emolle Korko- ja rahoituskulut muille Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot Tilikauden verot Laskennalliset verot Tuloverot yhteensä TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä 3 503,84 4 087,88 3 503,84 4 087,88 1 297,86 2 435,68 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,00 6 927,00 1 297,86 9 362,68 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 801,70 13 450,56 65 029,44 188 631,76 638 013,42 1 225 044,02 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset 0,00 8 692,20 703 042,86 1 422 367,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 703 042,86 1 422 367,98 VASTAAVAA YHTEENSÄ 707 844,56 1 435 818,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset konserniyhteisöt Muut saamiset Muut siirtosaamiset MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Ed. tilikauden voitto (tappio) 568 578,77 1 154 414,53 29 671,06 45 327,83 598 249,83 1 199 742,36 76 222,26 197 732,53 6 017,19 11 225,12 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 27 355,28 27 118,53 109 594,73 236 076,18 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 109 594,73 236 076,18 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 707 844,56 1 435 818,54 Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat

MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA TASE 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 332,65 3 110,61 387,25 2 129,75 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet/verkostot Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3 443,26 2 517,00 2 143 342,16 275 644,60 1 608,63 2 420 595,39 2 266 494,04 304 124,12 29 815,50 2 600 433,66 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 424 038,65 2 602 950,66 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 113 451,33 53 729,91 0,00 8 935,80 176 117,04 184 117,04 2 608 155,69 75 301,96 32 111,64 2 174,51 246,46 109 834,57 117 834,57 2 720 785,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Ed. tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 151 250,00 1 350 000,00 -1 047 595,85 64 782,12 151 250,00 1 350 000,00 -1 029 247,08 -18 348,77 518 436,27 453 654,15 92 655,79 92 655,79 92 655,79 92 655,79 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat emolta Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 930 000,00 461 699,91 1 391 699,91 930 000,00 480 320,54 1 410 320,54 Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 125 248,21 420 737,04 35 186,49 24 191,98 605 363,72 65 690,93 663 030,69 10 307,80 25 125,33 764 154,75 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 997,063,63 2 174 475,29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 608 155,69 2 720 785,23 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ

KAUKOLÄMPÖTOIMINNOT TASE VASTAAVAA 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3 503,84 4 087,88 11 215,84 9 888,91 14 719,68 13 976,79 53 446,74 53 446,74 Rakennukset ja rakennelmat 6 890 732,19 7 042 332,88 Kiinteät rakenteet/verkostot 12 231 196,93 11 598 977,68 Koneet ja kalusto 14 787 059,56 15 441 832,86 Muut aineelliset hyödykkeet 137 120,79 70 199,01 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 406 833,06 402 993,46 34 506 389,27 34 609 782,63 167 775,00 167 775,00 34 688 883,95 34 791 534,42 389 422,73 519 984,14 389 422,73 519 984,14 Myyntisaamiset 1 312 326,02 1 217 630,95 Saamiset emolta 18 153 311,87 17 526 786,28 142 093,93 125 044,66 19 607 731,82 18 869 461,89 171,49 70,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 19 997 326,04 19 389 516,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ 54 686 209,99 54 181 050,60 Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Liittymismaksusaamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset

KAUKOLÄMPÖTOIMINNOT TASE VASTATTAVAA 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 851 250,00 851 250,00 Muut rahastot 7 650 000,00 7 650 000,00 Ed. tilikauden voitto (tappio) 2 619 788,75 2 031 689,32 Tilikauden voitto (tappio) 1 442 606,08 1 656 935,84 12 563 644,83 12 189 875,16 874 620,21 874 620,21 874 620,21 874 620,21 5 270 000,00 5 270 000,00 10 665 000,00 13 035 000,00 4 991 754,31 4 987 477,07 20 926 754,31 23 292 477,07 2 370 000,00 2 370 000,00 699 213,39 647 796,20 16 681 478,08 14 193 372,65 Muut velat 372 362,03 386 393,12 Siirtovelat 198 137,14 226 516,19 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 20 321 190,64 17 824 078,16 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 41 247 944,95 41 116 555,23 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 54 686 209,99 54 181 050,60 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat emolta Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille

20 SPECIALIST TOPIC #DHCITIES Figure 1. Aerial photo of Imatra, Finland Source: Imatra.kuvat.fi Functional District Heating System – Platform to Decarbonisation Imatran Lämpö Ltd needed a cost efficient and an environmental heat source to replace the natural gas used as primary energy source of Imatra’s district heating. The use of renewable energy sources has increased to 98% of total fuel mix in only five years. And the number of customers rises. Imatra is a city in the South-Eastern part of Finland close to the Russian border (figure 1). The population of 27,000 lives in a cold Nordic artic climate. In Imatra a large-scale pulp and paper industry, specialised steel industry and hydro power plants live in harmony with the beautiful nature of lake Saimaa and the Vuoksi river. Consequently, the city’s economy relies on industry, logistic, trade and tourism. Imatran Lämpö Oy – Heating Company Imatran Lämpö Oy (Ltd) is a limited company owned by Imatra city since January 1st, 2014. Prior to the incorporation Imatran Lämpö functioned 50 years as a department in the city administration. Imatran Lämpö Oy maintains, designs and constructs district heating (DH) generation plants and DH networks as well as gas distribution network. About 50% of the citizens in Imatra are clients of the DH services and respectively 8% gas supply services. Excluding large industrial premises almost 90% of public and commercial buildings are connected to the DH system. Imatran Lämpö Oy’s district heating sales was €9.7 million (153 GWh) and the total turnover €12.8 million in the year 2019. The peak load of the entire DH system equals to 60 MW(th). The company is a middle-size Finnish DH company. www.ehp-magazine.com III/2020

21 From 100% natural gas to 98% RES in five years Virasoja HOB-plant 2 x 15 MW III/2020 www.ehp-magazine.com + Heat recovery and flue gas cleaning Immola HOB-plant 1,5 MW Separate system. Located 4 km from the main network Rajapatsas HOB-plant 4 MW Figure 2. DH network map and heating plants Results of decarbonisation project The outcome of the project was excellent and the commercial objective was achieved. District heating consumer prices were reduced more than 20% by the beginning of the year 2016. The climate target was also achieved. Nominal CO2-emissions of the district heating supply were reduced from 200 g CO2/kWh to less than 10 g CO2/kWh. The exact figure of the year 2019 was 3.6 g CO2/ kWh (figure 3). Hence, district heating is practically carbon free. Mainly due to this project, the carbon emissions of Imatra city were decreased more than 34% compared to the level of 2005, while the average reduction among the municipalities in Finland was 15%. 250 g CO2/ kWh CO2-emissions Imatran Lämpö needed a cost efficient and an environmental heat source to replace the natural gas used as primary energy source of Imatra’s district heating. The objective of the city administration and the heating company was to decrease consumer prices and carbon emissions. The project fully supported the strategy and objectives of the energy and environmental policies of Finland and the European Union. Before the investment decision comprehensive feasibility analysis (feasibility studies and business plans) on the alternatives of the DH base load production were carried out. Three new biofuel boiler plants (Virasaoja 2 ? 15 MW with flue gas cleaning and heat recovery, Rajapatsas 4 MW, Immola 1.5 MW) and district heating transmission lines were built (figure 2). The boiler plants are in commision since the end of the year 2015. The fuels of the DH plants are side products from the forest industry and forestry. The fuel consists of bark, wood chips and forest residues. Heat boilers are remotely operated and unmanned. Solid fuel monitoring and reporting system is applied at the plants. Reports are delivered to each fuel supplier as basis of fuel invoicing. Fuels are priced according to energy content (MWh). Effective fuel monitoring assists to manage operative fuel handling and accounting. The total cost of the project was €24 million. Existing natural gas fired boilers were preserved for peak and reserve operation. The significant change of fuel took place in December 2015. The former primary fuel, natural gas, for DH generation was replaced by renewable energy sources (RES) increasing of the share of RES in the total mix as follows: 88% in 2016, 95% in 2017, 96% in 2018 and 98% in 2019. 150 100 50 0 2014 2015 2016 2017 2018 Figure 3. CO2 emissions of DH generation from 2014 to 2019 2019

22 SPECIALIST TOPIC #DHCITIES The heating company is an important element in the circular economy in the entire Imatra district. The significant cut in consumer prices was warmly welcomed by the residential and commercial customers. Competitive heat prices attract new businesses and residents to the city. This is exactly in line with the strategy set by the city’s administration. The heating company, operates on fully commercial bases on the competitive non-regulated heating markets. Imatran Lämpö strengthened its position on the market due to the outcome of the decarbonisation investment. The number of DH customers (buildings) has increased from 670 in 2014 to 724 by the end of 2019. Additionally, in spite of the investment cost and the decreased prices, the company still makes profit and generates earnings for its owner, the city. appeared. Heating must be functional in all conditions including long periods with arctic weather. This is a responsibility of the heating company. Biofuels are purchased in Finland. Generation and distribution have been ensured with backup power machines also in the event of disturbances and exceptional situations in power supply. In order to ensure the generation of district heating, natural gas is used as peak and backup fuel and light fuel oil is used as secondary backup fuel. Consequently, the DH system provides flexibility for fuel changes and to optimise fuel mixes. Typical district heating consumer installations are long-lasting, simple, reliable and can fit in small space. If necessary, delivery times for spare parts are short and they are well available. The customer‘s district heating equipment does not pose an environmental risk because the circulating medium is water. Electricity demand of the pumps and valves of consumer installations is low and can thus be replaced even with small backup power in the event of a power failure. Finnish DH companies know their clients and are able to take Part of national safety system District Heating is an important element of the national safety system. Security of supply and preparedness became even more important issue, when Covid-19 virus Heat generation, base load (External or heating company) For example:  CHP  Bioenergy  Wind and solar energy  Biogas  Geothermal heat  Small scale nuclear heat (in the future) Heat transmission and distribution 120/70 °C Heat generation, peak load (operated and owned by heating company) Building Building Building Building Building Building Building Building Building Building Building Substations Typically owned and operated by the client Heat generation, peak load Heat metering and building level substations care of customers’ equipment including security of supply aspects. Consumer installations – core of the Finnish DH system Very energy efficient and “easy-tooperate-and-maintain” consumer installations are one of the key-factors for the success of DH in Imatra and generally in Finland. The current Finnish district heating concept (figure 4) itself is the core of the system and admired worldwide. When technical, commercial and institutional characteristics of the consumer end are known and transparent, heat generation and distribution can be built, operated and maintained cost efficiently and ecologically. With the same concept, the energy source can be changed, and the energy services developed, to meet environmental and client requirements varying with time and local circumstances. Imatran Lämpö Oy did the conversion from fossil fuels once and can do a conversion again when an even more economical and ecological heat energy source becomes available. The company continuously follows options of applicable and feasible new heat generation methods such as excess process heat, biogas, geothermal heat, small scale nuclear heat, wind and solar energy and various applications of utilising heat storages. Vesa-Pekka Vainikka CEO of Imatran Lämpö vesa-pekka.vainikka@ imatra.fi www.imatranlampo.fi Kaisa Heino Debuty Mayor of Imatra kaisa.heino@imatra.fi www.imatra.fi Figure 4. Basic layout of a Finnish District Heating System www.ehp-magazine.com III/2020