Ylä-Satakunnan Sosialidemokraatit ry:n vaalilehti 2021 PIDETÄÄN HUOLTA PARKANOSTA – PARKANO PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ! MUUTOS ON MAHDOLLINEN, TEHDÄÄN SE YHDESSÄ Vaaleja odotellessa eri puolueilla on aikaa pohtia kulunutta vaalikautta asettaen uusia entistä parempia tavoitteita tulevaan kauteen. Hämmästyksekseen kuitenkin osa nykyisistä valtuutetuista saattaa jopa huomata ajattelevansa, että olisiko pitänyt tehdä vielä enemmän, olla entistä tehokkaampi tai saavuttaa jotain enemmän meneillään olevalla kaudella. Entä miten pidämme kannattajamme edelleen ”uskollisina” omalle puolueelle. Aika on muuttunut ja uskaltaudun jopa väittämään, että puolueet eivät kykene sitomaan kannattajiaan yksinomaan perinteisillä arvoilla. Ajalle tyypillistä on ailahtelevaisuus ja tulevien voittajien ajatellaan suurella todennäköisyydellä olevan ne, jotka pärjäävät parhaiten mediajulkisuudessa. Ehdokkaat miettivät siten ”kuumeisesti” kannattaako esittää tavoitteita, jotka olisi mahdollista toteuttaa vai vaan luvata kaikille kymmentä hyvää eri informaatiokanavia käyttäen. Media-näkyvyydestä on siten syntymässä, ja on jo suurelta osin syntynyt, eräänlainen uusi poliittinen kilpailulaji. Kysymys kuuluukin, pärjäävätkö tässä uudessa kilpailulajissa vain ne henkilöt, jotka ovat eniten esillä? Entä ovatko häviäjiä sitten ne jotka aidosti haluaisivat, että politiikkaan tulee saada enemmän avointa osallistavaa keskustelua päämääristä, ja hakea yhteisesti keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Maaseutumaisuus on sittenkin parkanolaisille valttikortti! Usein tällaisissa maaseutumaisissa kaupungeissa, kuten Parkano, kurkotetaan suurempien kaupunkien valoja kohti ja halutaan nähdä laajeneva kaupungistuminen tulevaisuuden tavoitetilana. Parkanolaisilla on kuitenkin ollut onni, että meille ei ole käynyt tai ole käymässä niin. Maaseutumaisessa kaupungissamme asuvien ihmisten ja eri yritystemme toimijoiden näkemykset hyvästä elämästä ovat olleet realistiset. Yrityksemme ja muut eri toimijamme ovat osanneet innovoida, hyödyntää ja pitää yllä maaseudun monimuotoisia voimavaroja laaja-alaisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä on kaupungillemme, siis meille kaikille, hiljattain osoitettu Pirkanmaan yrittäjä- ja elinvoimapalkinto 2021. Toisaalta kuten niin monessa muussakin maaseutumaisessa kaupungissa on alueellemme tuttua väestökato, ikääntyminen sekä aaltoileva talouskehitys. Nämä asiat yhteisesti, ja etenkin esimerkiksi heikkenevä talouskehitys saattaisi joissakin kunnissa luoda kuntalaiselle mielikuvan, muutan pois. Parkanossa emme ole kuitenkaan jääneet ”suremaan” menneitä vaan yrityksemme, kaupunki ja muut eri toimijat ovat etsineet ja löytäneet uusia tapoja monenlaisten alueellisten mahdollisuuksiemme jalostamiseen. Yhteisenä tavoitteenamme on parkanolaisten arjen sujuvuus ja onnellisuus! Jokaisen lapsemme ja nuoremme on saatava laadukasta koulutusta ja jokaisen ikäihmisen turvaa ja hoivaa. Tärkeimpinä tavoitteinamme tulee olla, että Parkano on jokaiselle hyvä paikka asua, elää, opiskella ja tehdä työtä. Jotta tavoitteet toteutuvat tulee meidän edelleen kehittää päätöksenteon avoimuutta ja lisätä kuntalaisten osallistamista. voitteista jatkaa hyvin aloitettua kehitystyötä kohti laajempaa osallistavaa päätöksenteon kulttuuria. Vain siten onnistumme ja kannamme vastuuta toinen toisistamme ja yhteisestä elinvoimaisesta tulevaisuudesta. Tarvitsemme Sinua, muista äänestää! Toivon, - että herätin mielenkiintosi ja haastoin Sinut ajattelemaan omia osallistumismahdollisuuksiasi. - että näet alueemme vahvuudet ja suot itsellesi mahdollisuuden miettiä elinympäristömme kehitysmahdollisuuksia joiden avulla laajennamme ja kehitämme alueemme elinvoimaa entisestään. - että tulet mukaan vaikuttamaan, keskustelemaan ja etsimään keinoja, joiden avulla yhdessä parannamme kuntalaistemme hyvinvointia. Jaana Männikkö Puheenjohtaja Ylä-Satakunnan Sosialidemokraatit ry Meneillään olevalla valtuustokaudella olemme jo saaneet käännettyä ”kurssia” tasavertaisempaan ja avoimempaan ”politikointiin”. Puolueiden välisestä ajoittaisesta ”politikoinnista” huolimatta on ollut palkitsevaa huomata, että olemme toimineet kuitenkin yhteisesti yli puoluerajojen saavuttaen ison osan valtuustokaudelle asetetuista tavoitteista. Totuuden nimissä on tunnustettava, että kaikkia lupauksia ei ole ihan vielä saatu maaliin, ja jatkamme työtä lunastaaksemme lupauksemme. Uudelle valtuustolle asettaisin yhdeksi tärkeimmistä ta- ”Puolueet eivät kykene sitomaan kannattajiaan yksinomaan perinteisillä arvoilla.”

PIDETÄÄN HUOLTA KUNNASTA. KUNTA PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ. Politiikassa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Vaikeina aikoina on erityistä merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista päättävät. Meille tärkeintä on huolehtia toimivasta arjesta: niin että lapset saavat hyvät eväät elämään, ikäihmiset tarvitsemaansa huolenpitoa ja meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen. Haluamme rakentaa Suomea, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain. Laadukas varhaiskasvatus, tasa-arvoinen peruskoulutus ja osaamista tukeva toinen aste ovat tae sille, että lapsemme ja nuoremme pärjäävät myös tulevaisuudessa. Toisen asteen muuttuminen aidosti maksuttomaksi helpottaa monen perheen arkea. Haluamme tukea perheitä ja varmistaa, että elämän isompien tai pienempien murheiden kohdatessa kukaan ei jää yksin. Jokaisella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus on nyt vihdoin säädetty lakiin. Jatkamme määrätietoisesti töitä jokaisessa kunnassa ja kaupungissa sen eteen, että vanhustenhoiva laitetaan kuntoon. Jokaisen tulee saada tarvitsemaansa apua oikea-aikaisesti, olipa kyse sitten lääkäriin pääsemisestä tai kotihoidon antamasta avusta arkeen. Meille on tärkeää, että jokainen ihminen voi ikääntyä ihmisarvoisella tavalla. Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Koronaepidemia on entisestään korostanut kuntien roolia. Niissä pidetään huolta ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä alueen elinvoimasta. Turvallisen arjen edellytyksenä on, että peruspalvelut toimivat. Korjataan se, mikä on rikki ja kehitetään sitä, mistä kannattaa pitää kiinni. Rakennetaan yhdessä yhteiskuntaa, jossa jokaisesta ihmisestä pidetään huolta. Tämä työ lähtee kunnista. Valitaan niihin arkemme arvoiset päättäjät, jotka ovat valmiina tekemään työtä kuntalaisten parhaaksi. Nyt on aika äänestää! Sanna Marin SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Lähellä tuotetut terveys- ja sosiaalipalvelut takaavat hyvän elämän lapsuudesta vanhuuteen Parkano on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelunsa Kolmostien Terveys Oy:lle. Ulkoistamalla terveydenhuollon palvelut on uskottu palvelujen saatavuuden ja laadun parantuvan. Tammikuussa 2021 THL:n Avohilmo-rekisterin mukaan kiireettömän hoidon jonotilanne lääkärin vastaanotolle toteutui Parkanossa heikosti vain 35 % asiakkaista pääsi viikossa lääkärin vastaanotolle. Tuloksessa kiinnittää huomiota suuri ero hoitoon pääsyssä Kihniön lääkärin vastaanotolle. Kihniössä viikon sisään 56 % aikaa varanneista asiakkaista pääsi lääkärin vastaanotolle. Lisäksi Parkanossa lääkärin vastaanotolle odotti 9 % asiakkaista 30-90 päivää, kun taas Kihniössä kaikki aikaa varanneet saivat ajan kuukauden sisään. Suurimmat ongelmat terveyspalveluissa liittyvät edelleen kiireettömän hoidon, kotihoidon ja lääkärien saatavuuteen. Omaishoitajat elävät arkea hoidettavansa kanssa rakastaen ja välittäen, kantaen huolta ja vastuuta, ohjaten ja tukien. Omaishoitajia ovat muun muassa vammaisen lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtivat lapset. ta-alueella yhdenvertaista, asiakaslähtöistä ja laadukasta. Erityisen haavoittuvina ryhminä voidaan tunnistaa esimerkiksi ikääntyneet. Esimerkiksi koronan aikana mm. ikääntyneiden henkilöiden eristäytyminen heidän suojaamisekseen on ollut tärkeää, mutta samalla se on vaikuttanut heidän arjen pärjäämiseensä ja esimerkiksi omaishoitajien jaksamiseen. Muistisairaat ovat yksi erityisryhmä, jonka sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudesta ja käytöstä on tärkeä huolehtia. Vaadimme terveyspalvelujemme laadun seurantaa ja arviointia vuosittain säännöllisesti yhdessä kuntalaisraatien kanssa. Haluamme turvata lähellä tuotetut terveyspalvelut jatkossa jokaiselle parkanolaiselle Terveyspalvelujemme saatavuus ja hoitoon pääsy tulee olla yhteistoimin- Hyvin toimivilla peruspalveluilla ennaltaehkäisemme kalliiden erityispalveluiden tarvetta ja vähennämme inhimillistä kärsimystä. Haluamme turvata lähellä tuotetut sosiaalipalvelut jatkossa jokaiselle parkanolaiselle Vaadimme omaishoidon resurssien turvaamista tarkoituksen vaatimalle tasolle. Omaishoidon tuki on käsiteltävä koko- naisuutena, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Sopimusomaishoitajille myönnettävän omaishoidon tuen sisällön voisi moninkertaistaa, ja silti omaishoito olisi edullisempaa hoitoa kuin vaihtoehtoinen hoito kunnan järjestämänä. Omaishoitajille tulee järjestää omahoitovalmennusta säännöllisesti koulutettujen ohjaajien tukemana. Vanhusten palveluasumispaikkoihin lisää valvontaa. Valvontaan saisi osallistua myös omaiset. Tehohoitopaikkoihin lisää virikkeitä ja asukkaille mielekästä hyvää elämää. Hyvin toimivilla peruspalveluilla ennaltaehkäisemme kalliiden erityispalveluiden tarvetta ja vähennämme inhimillistä kärsimystä.

Lapsiperheiden huomiointi kaikessa päätöksenteossa takaa Parkanon vetovoiman turvallisena asuinpaikkana Parkanon elinvoiman yksi keskeinen tekijä nyt ja tulevaisuudessa ovat lapsiperheemme. Etenkin nuorten perheiden tukeminen on tärkeää. Parkano on turvallinen ja hyvä paikka asua, joka on tunnettu riittävistä päivähoitopaikoista, laadukkaasta kouluopetuksesta ja monipuolisista harrastusmahdollisuuksista. Kaikki vanhemmat kohtaavat lapsia kasvattaessaan joskus vaikeitakin hetkiä. Usein ongelmat ratkeavat perheen ja muiden läheisten tuella, mutta aika-ajoin tarvitaan myös yhteiskunnan tarjoamaa apua. Avun pyytäminen on rohkeutta, ja yksin ei tarvitse selvitä. Lastenneuvolatoiminnan sujuvuus on tärkeää nuorille perheille. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa tuen saantia perheiden pulmiin ja ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista sekä perheen omien voimavarojen vahvistamista. Elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen luovat työpaikkoja Parkano on oma vahva pientalousalueensa. Yritysten sijoittumiselle Parkanoon on hyvät edellytykset. Liikenne yhteydet ovat poikkeuksellisen suotuisat 3-tien, 23-valtatien ja rautatien ansiosta. Pori-Parkano-Haapamäki radan rakentaminen uudelleen olisi merkittävä lisäys asemanseudun kehittymiseen. Lisäksi asemantien jatko Kuruntielle on saatava takaisin maakuntakaavaan. Haluamme olla jatkossakin turvaamassa nykyisten ja uusien yritysten toimintaedellytykset aktiivisella yhteistyöllä kaupungin kanssa. Parkanon tonttitarjonta on runsasta niin yrityksille kuin asuntorakentamiselle. Yrityksille on löydettävissä ammattitaitoista työvoimaa mm. oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tarjonnan avulla. Yrityksille on tarjolla asiantuntevaa neuvontapalvelua KehitysParkki Oy:n avulla. Pienyritykset ovat merkittävä työllistäjä ja elinvoiman ylläpitäjä Parkanossa. Haluamme turvata riittävät tonttivarannot etenkin 3-tien varrella. Eräs yritysten ongelma on erilaiset materiaalin ylijäämät. Ratkaisu tähän olisi erityinen materiaalipörssi, josta eri yritykset voisivat löytää helposti omiin tarpeisiinsa materiaalia. Haluamme tehostaa oppisopimuskoulutusta yhdessä työnantajien kanssa. Haluamme kehittää asemanseutua tehtyjen suunnitelmien toteuttamiseksi. Kannatamme erilaisten ideoiden jatkokehittelyä rautatieasemalle suuntautuvan lähiliikenteen osalta. Haluamme kaupungin johdon ja edustajien jalkautuvan lobbaamaan Parkanoa niin yritysmaailman kuin valtionhallinnon pariin. Haluamme luoda uusia mahdollisuuksia etätyön tekemiseen Parkanossa. Haluamme pienyrittäjien näkyvyyden lisäämistä. Nuorison liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien sekä kesätyön turvaaminen Nuorison hyvinvointi on panostus tulevaisuuteen. Parkano on tunnettu laajasta liikunta- ja harrastustoiminnastaan. Urheiluseurat tekevät pyyteetöntä työtä nuorison parissa. Kulttuuritarjontaa on saatavilla musiikkiopiston ja Petäjä-opiston kautta. 4-H tukee nuorisoa monilla tavoilla. Nuorisovaltuusto on kanava nuorten ja päättäjien välillä. Parkano on mahdollistanut useita vuosia nuorten kesätyöpaikkojen saannin. Nuor- ten pääsy kokemaan työelämää on heidän tulevaisuuden kannalta tärkeää. Haluamme turvata jatkossakin monipuoliset ja edulliset harrastusmahdollisuudet riittävillä resursseilla. Haluamme kehittää nuorisovaltuuston toimintaa todelliseksi nuorten ääneksi päättäjille. Haluamme säilyttää nykyiset kesätyöhön osoitetut resurssit ja myös kehittää nuorten kesätyöpaikkojen saantia. Katso kuntavaaliehdokkaat sivulta 4! Haluamme kuunnella lapsiperheiden toiveita Rakentaen lapsiperhepalveluista sellaisia, mitkä vastaavat perheiden tuen ja avun tarvetta. Tarjoten tehokkaan ja saavutettavan neuvontajärjestelmän lapsiperheiden eri elämäntilanteisiin. Opastamalla perheitä lasten- ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. Tarjoten perheille käytännön tukea kotiin kriisitilanteissa ehkäisevällä työllä ja avohuollon tukitoimilla mahdollisimman varhaisessa tuen tarpeen vaiheessa. Taaten turvallisen koulunkäynnin kaikille lapsille.

43 44 45 SUSANNA HUUSKONEN koneistaja KAUKO KALLIONIEMI radiotoimittaja, sit. 48 49 50 ANNE-MARI KUUSISALO toimistovirkailija, sit. KARI LAHTINEN myyjä, omaishoitaja PERTTI HEINO opettaja (yamk.), luottamusmies TUOMO LYSTILÄ mittamies, eläkeläinen 46 JUHANI KOIVISTO herastuomari, eläkeläinen 51 JAANA MÄNNIKKÖ kuntayhtymäjohtaja 47 Ylä-Satakunnan Sosialidemokraatit ry MARKUS KUIVANEN opiskelija, sit. 52 ERKKI PIILOLA luontovalvoja, luottamusmies Kuntalaisten mahdollisuus 53 JARI RINNEHEIMO sovellussuunnittelija 58 54 ANNI RISTAMÄKI rengasasentaja, kotiäiti, sit. 59 SARI SILOMÄKI JYRKI UOTILA hoiva-avustaja, opinto-ohjaaja, eläkeläinen vapaaehtoistoimija, sit. 55 56 TAPIO RISTAMÄKI pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu SOILE SALMINEN kokki, kouluemäntä ANNE SANTOO koulunkäynninohjaaja 60 61 62 MATTI INKINEN sähköasentaja HARRI LAAKSO vahtimestari 57 IDA TOIVONEN metsätalousinsinööri, yo-merkonomi VAIKUTTAA on Parkanon elinvoiman TAKUU Ennakkoäänestys 26.5.-8.6. Varsinainen vaalipäivä 13.6. Äänestä ja vaikuta! PIDETÄÄN HUOLTA PARKANOSTA – PARKANO PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ! Kuntalaisten tiedonsaanti päätöksistä on oltava avointa demokratian toteutumisessa Kuntalaki edellyttää kunnan päätöksiltä avoimuutta. Tiedottamisvelvollisuus koskee kuntaa jo asioiden valmisteluvaiheessa. Parkanon päätöksenteossa on liian usein törmätty salailuun. Ulkoistamiset vievät päätöksenteon avoimuuden. Parkano on ulkoistanut jo nyt merkittävän osan toiminnoistaan. Samalla on ilmennyt suuria vaikeuksia tiedonsaannissa yhtiöistä. Tulevat vaalit ratkaisevat, jatketaanko toimintojen ulkoistamista vai ei. Vaarana on, että pian vain sivistystoimi eli koulut ja varhaiskasvatus ovat kaupungin oman päätösvallan alaista toimintaa. Isona esteenä on myös osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten eturistiriidat yleisen päätöksenteon kanssa. Vaadimme avoimuutta kaikkeen päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa. Haluamme lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Ajamme osallistavan budjetoinnin käyttöönottoa. Mahdollisten ulkoistamisten pitää perustua riittävään vaikutusten arviointiin. Erityisesti talouden sopeuttaminen vaatii avoimuutta. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä teki useita valtuustoaloitteita nykyisen valtuustokauden aikana Ympäristö uimarantojen kunto- ja käyttökartoituksista ympäristön viihtyvyyden lisäämisestä kierrätysmuovin keräyspisteiden lisäämisestä kaupungin alueelle Kulttuuri aloite Parkanon lukion kiinnostavuudesta Elinkeinot aloite tuulivoimaloiden rakentamisesta aurinkopaneelien hankinta kaupungin kiinteistöihin aloite pienyrittäjien näkyvyyden lisäämiseksi Terveys- ja sosiaalipalvelut sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun varmistaminen Kansalaisvaikuttaminen avoimuutta päätöksentekoon aloite osallistavasta budjetoinnista Vaalilehden kustantaja: Ylä-Satakunnan Sosialidemokraatit ry