paras KOKONAISUUS KOK PARKANON KOKOOMUS RY:N VAALILEHTI 2021 SEURAA MEITÄ MYÖS: PARKANO UUTEEN NOUSUUN OLET LUKEMASSA Parkanon Kokoomuksen kuntavaalilehteä 2021. Kuntavaaliehdokkaamme ovat kirjoittaneet kiinnostavia artikkeleita joista saa hyvän kuvan Parkanon nykytilasta, haasteista ja tulevaisuudesta. Tavoitteemme on saada Parkano uuteen nousuun ja tehdä kotikunnastamme entistä kodikkaampi, monipuolisempi ja vahvempi tulevina vuosina. Tehdään se yhdessä. luo uuden suunnan Parkanon kehitykselle seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Puolueiden voimasuhteet muuttuvat, uusia luottamushenkilöitä nousee kokeneiden rinnalle. Uusia ajatuksia ja ideoita nousee keskusteluun. Tämä kaikki on hyväksi kaupunkimme päätöksenteolle, ei pidä jäädä löhöilemään sohvannurkkaan ja tottua liiaksi olemassa olevaan tilaan. Luottamushenkilöille on keskeistä pysyä hereillä muuttuvassa maailmassa ja seurata Parkanoa koskevia teemoja. Parkanon Kokoomuksen joukkue on valmiina tähän työhön! KUNTAVAALIEN TULOS ja asioihin perehtyminen on Parkanolle erittäin tärkeää edunvalvonnallisesta näkökulmasta. Meidän täytyy itse tunnistaa mitkä seikat ovat Parkanon vetovoimatekijöitä ja mitkä lisäävät hyvinvointiamme. Edunvalvonta pitää kohdistaa näihin teemoihin ja kehittää niitä hyvässä yhteistyössä eri poliittisten ryhmien, virkamieskunnan sekä maakunnallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Kokoomuksen luottamushenkilöille yhteistyöllä tehtävä edunvalvontayö on lähellä sydäntä. VALVEUTUNEISUUS PARKANON MENESTYMISTÄ edistävät hyvät liikenneyhteydet kuten VT3 ja VT23 sekä päärata. Toivottavasti edunvalvontatyö kantaa pian hedelmää myös PPH-radan uudelleen avaamisen muodossa. Nyt on korkea aika realisoida hyvien liikenneyhteyksien potentiaali. Kun kokonaisuuteen yhdistetään koko kunnan kattava valokuituverkko, tulee tavoitettavuudesta yksi Parkanon keskeinen menestystekijä. Edunvalvonnassa pitää toki muistaa myös koulutuksen, elinkeinoelämän ja peruspalveluiden vaatimukset. KAIKEN KESKIÖSSÄ ovat parkanolaiset. Ilman teitä ei olisi Parkanoa, ainutlaatuista seutukaupunkia kolmen maakunnan risteyksessä. Kulttuuriltaan erilaiset perimät ovat luoneet meistä aikaansaavia ja toisistaan huolta pitäviä parkanolaisia. Pirkanmaan luoteiskulmasta osaamme katsoa asioita laajalla perspektiivillä. Ymmärrämme suurten kasvukeskusten haasteita ja osaamme kunnioittaa jouheaa parkanolaista elämäntapaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on voitto Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta –kilpailussa 2021. paikka asua, elää ja yrittää! Voidaksemme kehittää parkanolaisten elinoloja tarvitsemme juuri SINUN tukeasi. Parkano tarvitsee positiivista katsetta tulevaisuuteen ja sitä Kokoomuksesta löytyy. Katsomme ylös ja eteenpäin! Emme jää vain Parkanon rajojen sisäpuolelle kyhjöttämään vaan olemme mukana valvomassa Parkanon etua sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti. Valitse päättäjäksi kokoomuslainen. Me kuuntelemme ja kehitämme! PARKANO ON PARAS Pasi Viitasalo Parkanon Kokoomus ry., puheenjohtaja SIKSI SYDÄN ON OIKEALLA KOKOOMUKSEN VIESTI kuntavaaleissa on, että sydän on oikealla. Mitä sillä tarkoitamme? Kaikki puolueet pyrkivät hyvään. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvinvoinnin pahoinvoinnilla korvaisi. Useimmat meistä pitävät nykyisen kaltaista hyvinvointia itsestään selvänä jatkumona. Monet eivät koe, että se olisi millään tavalla uhattuna. eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja. Se taas tarkoittaa Ilmarille päiväkotipaikkaa, Lauri-vaarille kuuntelevia korvia, Irmelille sytostaattihoitoa, toimivaa ojarumpua, kuorolle harjoittelutiloja, Ossille mielenterveyspalveluja ja naapurin Lissulle työttömyysturvaa sekä koulutusta uuteen työhön. ILMAN TOIMIVAA TALOUTTA ei olisi hyvin- ME EMME AINOASTAAN vointia, ei koulutusta, ei terveydenhoitoa, ei ikäihmisten palveluja, ei sosiaaliturvaa – eikä juuri mitään muutakaan inhimillistä, humaania, lämmintä ja vastuullista. Kaikki ne maailman parhaat julkiset palvelut, mitkä vasemmisto on yrittänyt itselleen omia, on rakennettu oikeistolaisen politiikan ja ideologian helmillä. Siksi sydän on oikealla. YHTÄLÖ ON OIKEASTAAN yksinkertainen: kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän Parkanon Kokoomus kuuntelee ja vastaa! puhu kauniita ja pyri hyvään, vaan ryhdymme toimeen ja teemme hyvää. Siksi sydän on oikealla. Satoi tai paistoi. VAALEISSA MITATAAN LUOTTAMUSTA . Luottamusta ehdokkaisiin, puolueisiin sekä kunnissa ja kaupungeissa tehtyihin päätöksiin. Uskallan väittää, että kokoomus on menestynyt aiemmissa kuntavaaleissa siksi, että me otamme kuntapolitiikan tosissamme. Lähetä meille kysymyksesi tekstiviestillä tai WhatsAppilla numeroon 040 964 4958. Kysymys- ja vastauspalstaa voit seurata myös nettisivuillamme. parkanonkokoomus.com NÄMÄ EIVÄT OLE meille välivaalit valtakunnanpolitiikasta, vaan vaalit, joissa valitaan päättäjät, jotka haluavat kantaa vastuuta paikallisista asioista ja kehittää omaa asuinympäristöään paremmaksi. Epävarmuuksista huolimatta me kokoomuslaiset näemme mahdollisuudet kunnissamme. Tule mukaan tekemään omasta kunnastasi parasta mahdollista! Petteri Orpo Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaja www.parkanonkokoomus.com

ELINKEINOT LUOVAT PITOVOIMAA sektorin, kuten yrittäjäyhdistyksen välistä yhteistyötä yrityspalveluiden tuottamisessa tulee uudistaa. Ostamalla yrityspalveluita osittain yksityiseltä sektorilta, mahdollistamme erityisosaamisen saamista paikkakunnallemme yritysten yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Ei tehdä vastakkainasettelua kunnan ja yksityisen sektorin välille, vaan toimitaan yhteistyössä, jolloin varmistamme yrityksille parhaat palvelut. ”Kaupungin tehtävänä ei ole toimia palveluntarjoajana markkinoilla, vaan palveluiden järjestäjänä, valvojana ja hankkijana.” yritykset ovat kuntamme tärkeimpiä voimavaroja. Yritykset luovat työpaikkoja asukkaille ja mahdollistavat kaupunkimme toimintaedellytyksiä. KANNATTAVAT JA KEHITTYVÄT KAUPUNGIN TULEE hankintastrategiallaan edesauttaa paikallisten yritysten osallistumista hankintakilpailuihin. Hankintojen kilpailuttamisen tulee olla tasapuolista ja niistä tulee ilmoittaa avoimesti esimerkiksi kaupungin nettisivuilla ja paikallislehdessä. Kaikilla täytyy olla yhtäläiset mahdollisuudet tarjota tuotteitaan ja palveluitaan. Avoimuudella pienhankinnoissa edistetään erityisesti yksinyrittäjien ja pienten yritysten kehittymistä. YRITTÄJIEN AVOIN OSALLISTAMINEN aktiiviseen vuoropuheluun hankintoja suunniteltaessa edesauttaa hankintojen onnistumista. Huolellinen hankintojen etukäteinen suunnittelu, tavoitteiden määrittely ja niistä tiedottaminen ovat osa toimivaa hankintastrategiaa ja parantavat yritysten mahdollisuutta valmistautua kilpailutuksiin. Esimerkiksi koulun lähiruokahankinnoilla on brändiarvoa myös asukasmarkkinoinnissa ja sillä edistetään paikallisten ja lähialueen tuottajien elinkeinoja. KOLMOSTIEN VARREN kaavoittamista yrityskäyttöön tulee jatkaa. Lisäksi tulee miettiä olemassa olevien yritysalueiden vetovoimatekijöitä ja brändätä alueet houkutteleviksi. Näin uutta sijoittumispaikkaa etsivät tai laajentumista suunnittelevat yritykset löytävät helposti tiedon, mille yritysalueelle sijoittuminen tukee omaa liiketoimintaa parhaiten. Edulliset toimitilakustannukset ovat Parkanon kilpailuetu suurempiin kaupunkeihin nähden, joten kiinteistövero on pidettävä nykyisellä tasolla, eikä sitä tule nostaa. OSAAVAN TYÖVOIMAN nopea saatavuus on yritysten kriittisimpiä menestystekijöitä. Työllisyyden hoitoa, mukaan lukien koulutuspalveluiden järjestäminen, tulee ylläpitää ja kehittää. Parkanon toisen asteen koulutusmahdollisuuksista tulee pitää kiinni ja yhteistyötä eri tahojen, kuten Saskyn kanssa tulee lisätä. Yrittäjyyskasvatus tulee ottaa osaksi arkea aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen saakka ja tukea esimerkiksi osuuskuntamuotoisen tai kevytyrittäjyyden sekä yrityshautomoiden syntymistä. Nuorilla on paljon erilaista osaamista ja yrittäjämäinen työskentely on tulevaisuudessa arvokas lisä nuorten ansioluetteloissa. KAUPUNGIN TEHTÄVÄNÄ EI OLE toimia palveluntarjoajana markkinoilla, vaan palveluiden järjestäjänä, valvojana ja hankkijana. Mahdollistamalla yksityiselle sektorille palveluiden tuottamisen, edesautetaan uusien asiantuntijapalveluiden saamista ja syntymistä Parkanoon. Näin kaupungin olemassa olevia resursseja voidaan kohdentaa tehokkaammin muun muassa kasvavaan alue- ja verkostoyhteistyöhön, infran suunnitteluun, edunvalvontaan ja kaupunkimme markkinointiin yritysten sijoittumispaikkana. ON PIDETTÄVÄ HUOLTA , että olemassa olevat yrityspalvelut kaupungissamme säilyvät ja niitä kehitetään entisestään. Näin huolehdimme kaupunkimme yritysten hyvinvoinnista ja kehittymisestä. Parkanon mutkattomuus yhdistettynä moderneihin yrityspalveluihin, jossa kaupunki, yksityinen- ja kolmas sektori toimivat hyvässä yhteistyössä, vahvistavat alueellista asemaamme ja luovat meille kilpailuetua tulevaisuuteen. Anniina Leppihalme Janne Holma JULKISTEN ELINKEINOPALVELUIDEN, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen KUNTATALOUS EI OLE HÖLMÖLÄISTEN HOMMAA kasvaa merkittävästi vasemmistohallituksen soteuudistuksen pulpahtaessa kantosäkistä. ”Veroprosenttia ei voi nostaa - pikemminkin pitkän ajan tavoitteeksi tulisi asettaa sen laskeminen.” MONI VARMAAN MUISTAA hölmöläistarinan, jossa keskellä pimeyttä saatiin idea, joka kuului suurin piirtein näin: ”Onhan maailma valoa pullollaan! Meillä on tyhjiä säkkejä. Kannetaan pimeys pirtistä säkeillä pihalle ja valoa pihalta pirttiin”. Kaikkien mielestä hauska tarina. Tarina ei ole enää lainkaan yhtä hauska, kun siirtää toimintamallin nykyaikaan ja korvaa sanan ”valo” sanalla ”raha”. Työvälineet löytyvät, verotus toimii kantosäkkinä ja rahaa kaivetaan ihmisten ja yritysten taskuista. vaan on sama kuin hölmöläisilläkin. Valon määrä ei lisäänny ja lopulta sitä kantavatkin väsyvät, eikä kukaan hyödy mitään. Pahimmillaan valon kantajatkin häipyvät sinne missä on osattu rakentaa ikkuna. ONGELMA KUNNAN TEHTÄVÄT ovat monet. Päätarkoitus on kuitenkin tiivistettynä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen, joka tarkoittaa myös huolen- VOISI AJATELLA , että nythän ei ole mitään hätää: valtio vastaa pääosin kunnan asioista, koska sote-uudistuksen myötä 2/3 kunnan budjetista siirtyy leveimmille harteille. Valitettavasti nämä hartiat otetaan kuntien verokirstusta. Kakku ei kasva, vaan sitä kannetaan säkeillä kunnista hyvinvointialueiden piilopirtteihin. Kuntiin jäävät velat ja vastuut mm. sotekiinteistöistä. Kovimmin realismi tulee osumaan syrjäseuduille, vaikka muuta väitettäisiin. tuleekin kiinnittää erityishuomiota siihen, miten kunnan varat riittävät jäljelle jääviin tehtäviin, kuten koulutukseen ja sivistykseen, päivähoitoon, elinvoiman ja yritystoiminnan edellytysten kehittämiseen, infrastruktuurin ylläpitämiseen sekä laadukkaan vapaa-ajan mahdollistamiseen eri ikäryhmissä. Tämä kaikki tulee tehdä vähenevillä tuloilla, eikä ratkaisu ole viedä kunnan käsiä entistä syvemmälle kuntalaisten taskuihin. Veroprosenttia ei voi nostaa - pikemminkin pitkän ajan tavoitteeksi tulisi asettaa sen laskeminen. Huomio tulee kiinnittää yhä tarkemmin pienimpienkin kustannusten vaikuttavuuteen eli siihen mitä kuntalaiset verovaroilla saavat. Kunnan talous ei ole vain lukuja, se on ennen muuta tekoja. UUDEN VALTUUSTON pitoa heikommassa asemassa olevista. Siitä tuskin on kukaan eri mieltä. Mielipide-erot syntyvät siitä, miten tätä hyvinvointia luodaan ja millä se kustannetaan. HYVINVOINTI ei lisäänny ottamalla enemmän heiltä joiden hyvinvoinnin piti lisääntyä, eli verotusta kiristämällä ja määräämällä ihmiset hyvinvoiviksi. Saattoi ehkä toimia Neuvostoliitossa. Kyse ei ole siitäkään, miten hienosti rahaa siirrellään paikasta toiseen, vaan siitä miten sitä kakkua kasvatetaan, josta rahaa ja sen kautta hyvinvointia riittäisi enemmän kaikille. Pitää löytää uusia ratkaisuja tuottaa kunnan palveluita ja kehittää yritystoiminnan edellytyksiä – tai jopa yhdistää edellä mainittuja. KUNNAN TALOUS jakaantuu karkeasti kahteen laajempaan kokonaisuuteen: 1) asioihin, joihin kunta voi itse vaikuttaa ja 2) asioihin, joihin kunta ei pääsääntöisesti voi vaikuttaa. On valitettavan todennäköistä, että jälkimmäisen osuus kuntataloudessa Juha Tuominen

HYVINVOINTI ON KOKO ELÄMÄNKAAREN ASIA ”Parkanossa on kehitetty myös asumisolosuhteita uuden senioritalon myötä.” vapaapäivien aikainen tilapäishoito 11 976 euroa. Puhumattakaan siitä, että omainen on läheiselleen usein paras mahdollinen hoitaja. Omaishoitajista on pidettävä huolta! IKÄÄNTYVÄ VÄESTÖ on Parkanolle voima- vara eikä ikä saa olla este laadukkaalle elämälle. Tarvitaan toimintakykyä ja kotona pärjäämistä ylläpitävää fyysistä ja sosiaalista toimintaa, jotta elämä olisi omatoimista mahdollisimman pitkään. Seniorit ovat aktiivisia vapaaehtoistoiminnassa ja harrastuksissa. Kolmannen sektorin toiminta on erittäin arvokasta monelle ikääntyvälle. Tätä yhteistyötä pitää kehittää edelleen. valmistetaan varhain. Pikkulapsivaiheessa perheiden hyvät palvelut ja tukitoimet kannattavat, sillä useimpien aikuisiän mielenterveysongelmien taustalla on lapsuudessa koettu vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma. Lastensuojelussa tavatut lapset valitettavan usein tavataan uudelleen nuorina aikuisina erilaisten tukitoimien äärellä, ja työelämään suuntautuminen on vaikeaa. HYVÄN ELÄMÄN EVÄÄT nousee työn, perhe-elämän ja opiskelun yhdistäminen. Tukiverkostot saattavat olla kaukana tai isovanhemmat vielä työssä. Laadukas neuvolatyö ja varhaiskasvatus tukevat lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistävät hyvinvointia. Haasteen muodostaa koulutettujen lastentarhanopettajien saaminen varhaiskasvatukseen. Kokonaisvaltainen perheiden oikein kohdennettu tuki, ehkä vanhemmuusvalmennuksen kokeilu tai kodinhoitajien palkkaaminen, maksavat itsensä helposti takaisin kaaren myöhemmissä vaiheissa. TIETYSSÄ ELÄMÄNKAAREN VAIHEESSA tarvitaan enemmän apua arkeen. Kuntouttavan työotteen myötä voidaan lykätä ikäihmisten laitoshoidon tarvetta. Parkanossa on kehitetty myös asumisolosuhteita uuden senioritalon myötä. Uudenlainen asumisyhteisö tarjoaa enemmän sosiaalisia kontakteja sekä monipuolisia palveluita ja parantaa näin senioreiden elämänlaatua. MONEN PERHEEN haasteeksi KOULUISSA TUKITOIMIEN TARVE on kasvanut hurjasti. Korona-aika on lisännyt opiskelijoiden syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia. Voitaisiinko näitä tukitoimia vähentää, jos annetaan oikein kohdennettua ja tuloksellista tukea aikaisemmin? Lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta kasvattamalla kasvatamme heitä yhteiskunnan täysipainoisiksi jäseniksi – valmiiksi opintoihin ja työelämään. Tiesitkö, että Parkanon Kokoomus teki valtuustoaloitteen senioritalosta? Nyt se on toteutettu. TOIMIVAT SOTEPALVELUT ovat selkäranka, joilla pidetään parkanolaiset mahdollisimman toimintakykyisinä. Meillä Parkanossa toimivan soten kokonaisulkoistuksen myötä on pystytty turvaamaan erinomaiset palvelut ja samalla leikkaamaan sote-kustannusten kasvua usealla miljoonalla. Hallituksen suunnittelema sote-uudistus uhkaa parkanolaisten toimivia palveluja – muun muassa lääkärin ilta- ja yöpäivystystä. Huolestuttavaa on myös meitä lähellä olevien erikoissairaanhoidon huippuyksiköiden Tays:n Sydänsairaalan ja tekonivelsairaala Coxan mahdolliset alasajot. Purematta ei voi näitä palasia niellä. voi osua monenlaisia haasteita. Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten yhdenvertaisuus ja oikeus osallisuuteen omassa elämässä kuuluvat ihmisyyteen, ja se tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Näiden henkilöiden hyväksi korvaamattoman arvokasta työtä tekevät omaishoitajat. Esimerkiksi vaikeavammaisen palveluasuminen maksaa kunnalle 45 625 euroa vuodessa, kun taas omaishoitajan palkkiot sekä ELÄMÄNKAARELLE OPTIMIKAARELLA hyvinvoivasta vauvasta kasvaa hyvinvoiva lapsi ja nuori, joka elää turvatun lapsuuden ja saa hyvät eväät elämään. Hän kasvattaa hyvinvoivia jälkeläisiä ja tekee pitkän työuran, eläen laadukkaan elämän ja kantaen kortensa myös yhteiskunnalliseen kekoon. Vielä vanhuksenakin elämässä on laatua ja iloa. Elämänkaarella tarvittavat tukitoimet tulee suunnata tehokkaasti ja ennaltaehkäisevästi oikeisiin asioihin, turhaa byrokratiaa välttäen. Johanna Kaunismäki Saila Pajuniemi Saara Viitaharju Pasi Viitasalo SYDÄMEN SIVISTYSTÄ: VALINNAISUUS PARKANON YHTENÄISKOULUSSA ”Kokoomus haluaa Suomen takaisin oppimistulosten ykkössijalle.” KOKOOMUKSEN TAVOITEOHJELMAN mu- kaan laaja-alainen sivistys ja korkeatasoinen osaaminen muodostavat perustan sille, että Suomi voi tulevaisuudessakin olla kestävä, hyvinvoiva ja uudistuva maa. Vapauden ja vastuun yhteiskunta on mahdollinen vain yhdistyessään kattavaan yleissivistykseen. Peruskoulussa yksi osa tuota yleissivistystä ovat valinnaiset aineet. VALINNAISTEN AINEIDEN tehtävä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia aineita tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. PARKANOSSA ALALUOKILLA valinnaisaineita ollaan uudistamassa. Valinnaisuuden piiriin olisi tulossa isompi määrä eri aihepiirejä, jotka ovat oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia. Suunnitelman mukaan oppilaat saisivat valita kaksi kurssia, toisen syys- ja toisen kevätlukukaudelle. Uudistus koskisi aluksi 4.–6.-luokkia. Tähän mennessä valintansa tehneet luokat jatkavat syksyllä entiseen tapaan. Tarkempaa tietoa asiasta saadaan, kun suunnitelma on valmis ja hyväksytty. On hienoa, että koulu pyrkii uudistumaan ja kehittämään toimintaansa! YLÄLUOKKIEN OPPILAAT suorittavat valin- tansa 7. luokalla ja opiskelevat aineita 8. ja 9. luokalla. Koreja on kaksi (taito- ja taideaineet ja kaikki valinnaiset aineet), joista molemmista valitaan yksi opiskeltava aine. Lisäksi yläluokilla on mahdollisuus valita osan lukuvuotta kestäviä lyhytkursseja. Parkanon lukio painottaa esittäviä taiteita ja urheilua. Lukioon on perustettu myös osuuskunta, jonka tarkoituksena on antaa nuorille työelämätietoutta ja yrittäjyyskasvatusta. Suomen takaisin oppimistulosten ykkössijalle. Se tarkoittaa, että heikoimmin pärjäävät pysyvät mukana ja että kaikkien nuorten yksilöllinen lahjakkuus huomioidaan. Tekisimme esiopetuksesta kaksivuotista, jotta lapsillamme olisi yhtenevät taidot jo koulun alkaessa. Koulun tulee huolehtia keskeisten perusasioiden, KOKOOMUS HALUAA kuten äidinkielen, matematiikan tai liikunnan tuntimääristä valinnaisaineita unohtamatta, ja annettava tukea oppimiseen niille, jotka sitä tarvitsevat. Kun oppivelvollisuutta ollaan pidentämässä toiselle asteelle, Kokoomus haluaa varmistaa, että peruskoulun jälkeen jokainen nuori hallitsee perustaidot, kuten lukemisen, laskemisen ja sosiaaliset taidot. Koulutusuudistuksen vaarana on, että oppivelvollisuuden pidentäminen leikkaisi varoja koulutuksen sisällöistä ja oppilaiden yksilöllisestä tuesta. ohjaavat valveutuneet päättäjät, ammattitaitoiset opettajat ja opinhaluiset oppilaat. Siksi koulun pitää olla paikka, jossa koulutilat ovat terveet ja turvalliset oppia. Kaikkeen tähän on hyvät edellytykset uudessa koulutuskeskuksessamme Kaarnassa. Ammatillisen koulutuksen, aikuislukio-opetuksen, kansalaisopiston ja musiikkiopiston piirissä on hedelmällistä ollut myös yhteistyö kuntayhtymän (SASKY) kanssa, joka tuottaa yrityksille osaavia ammattilaisia ja kuntalaisille harrastusmahdollisuuksia. ME USKOMME, että Parkanossa koulun toiminta johtaa sydämensivistykseen, johon Pertti Kohtala Juhani Leppänen

Lastentarhanopettaja JOHANNA KAUNISMÄKI HT-tilintarkastaja HEIKKI METTOMÄKI Järkevää politiikkaa sydämellä Taloustaitoa päätöksentekoon Yrittäjä JANIKA KIHO Yrittäjä JARKKO PIILOLA, sit. Tuetaan kaiken ikäisten jaksamista ja mielenterveyttä Ei tuulivoimaloita Parkanon Geopark-maisemaan Rehtori, eläkkeellä PERTTI KOHTALA Yrittäjä JONI SEILO Elämänkokemuksen tukemana, uudistusinnolla kohti uusia haasteita Nuorta näkökulmaa päätöksentekoon Yrittäjä REIJO LEMPINEN Yrittäjä VILLE SYNGELMÄ Teräksenlujaa ammattitaitoa, kivenkovaa kokemusta ja hyvää tahtoa Matkailulla työpaikkoja Parkanoon Hallintopäällikkö ANNIINA LEPPIHALME Yrittäjä JUHA TUOMINEN Kohti hyvinvoivaa Parkanoa sukupolvelta toiselle Kuntatalouden musta vyö Luokanopettaja JUHANI LEPPÄNEN Yhteen hiileen puhaltamalla onnistumme Liikuntaneuvoja ANTTI LUUSALO, sit. Kohti nykyaikaista maaseutuasumista - parasta elämää PARKANON KOKOOMUKSEN EHDOKKAAT

Toimitusjohtaja JANNE HOLMA Asiakkuuspäällikkö EEMELI LEIKKOLA, sit. Ei veronkorotuksia Parkanolaistunut Parkanoonmuuttaja päättämään maalaisjärjellä Vanhempi rikoskonstaapeli evp. HANNU JORE Koneyrittäjä PERTTI MAJANMAA, sit. Rehellisesti, yhteistyöllä Pidetään jengi turvassa Rengastyöntekijä JOUNI KIRJONEN Yrittämällä Parkano nousuun Apteekkityöntekijä MINNA KYLÄ-UTSURI Pidetään huolta toisistamme Viestintä- ja asiakkuuspäällikkö SAILA PAJUNIEMI Sydän paikallaan, järki kohdallaan Yrittäjä JUHANI PERÄLÄ Tiimipelaamisella voittoon Tutkija, eläkkeellä, yrittäjä EIRA-MAIJA SAVONEN Kestävää kehitystä ja arkiliikuntaa Yrittäjä, hoitaja, eläkkeellä SAARA VIITAHARJU Pitkäaikaista kokemusta ja näkemystä yhteisten asioiden hoidossa Yrittäjä, RI PASI VIITASALO Periksi ei anneta Ennakkoäänestys 26.5.-8.6. Vaalipäivä 13.6.

PARKANON HARRASTUSMAHDOLLISUUDET – ”LÖYTYY KU VÄHÄN ISOMMASTAKI KYLÄSTÄ” PARKANO ON KOKOISEKSEEN oikein viih- tyisä ja eloisa kaupunki jo nykyisellään. Niin sitä kuitenkin monessa yhteydessä sanotaan, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Ei siis jäädä liiaksi ihailemaan sitä mitä meillä jo on, vaan pyritään siihen, että nämä vahvuudet tulevat entisestään kehittymään. OMIIN HARRASTUKSIINI kuuluvat tärkeimpinä jääkiekko ja kuntosaliharjoittelu. Parkanon Kiekon edustusjoukkueen maalilla olen heilunut vuodesta 2015 lähtien ja lisää vuosia on tulossa. PK:n toiminta on esimerkillistä näin pieneksi seuraksi. Vuosien saatossa täältä on ponnistanut useita eri ikäluokkien SM-sarjapelaajia ja jopa yksi miesten maailmanmestari! Kunniaa on saatu Olympiakomiteasta asti, kun Parkanon Kiekko ry:lle myönnettiin virallinen Tähtiseura-tunnustus viime kesänä. Kuntosalejakin löytyy peräti kolme kappaletta: Parkanon Puntti ry tarjoaa painon -ja voimanoston puolella puitteet jopa valtakunnalliseen menestykseen. PARKANOSTA LÖYTYY iso joukko muitakin harrastusmahdollisuuksia. Urheilutalon ja Kaarnan tiloissa voi harrastaa useita eri sisälajeja joko omaehtoisesti tai ohjatusti urheiluseuran, esimerkiksi Parkanon Pontevan, jäsenenä. Supersuosittuja frisbeegolf-ratoja on useampia eri vaativuusasteisia. Tällekin lajille meiltä Parkanosta löytyy oma seura, Parkanon Kiekonnakkelijat. On tenniskenttiä sekä hiljattain avattu huippuhieno padel-kentän ja golf-simulaattorinkin sisältävä PG-areena. Parkanossa on mahdollista harrastaa ohjatusti jopa tikkaurheilua. MYÖS OMAEHTOISEEN LIIKUNTA AN innostavia lähiliikuntapaikkoja riittää. Käenkoskella on kesäaikaan hienot lenkkeilymahdollisuudet ja talvella jalkaan voi ainakin toisinaan laittaa sukset. Koulujen pihoissa voi välituntien lisäksi pelata ja leikkiä myös vapaa-ajalla. Uimarannoilla on mukava viettää kesäpäivää ja seuraavana etappina voikin siirtyä pelaamaan minigolfia viime kesänä avattuun kahvila-ravintola Kosken Helmeen. Lähiaikojen uutuuksia ovat ainakin kuntoportaat sekä ulkokuntosali. Eikä pidä urheilukenttääkään unohtaa. Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaa vahvasti myös kirjaston liikuntavälinelainaamo. Parkanossa on loistavat harrastusmahdollisuudet ja se mitä meiltä ei löydy, löytyy todennäköisesti jostain lähialueeltamme. Parkanon kaupungin kotisivut kertovat kattavasti kaupungin liikuntatarjottimesta. Pakkohan tästä onkin lähteä vielä urheilemaan näin sunnuntai-illan ratoksi! SUMMA SUMMARUM: Eemeli Leikkola ”Parkanossa on loistavat harrastusmahdollisuudet.” LUONTOLIIKUNNASTA HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ yhä useamman työ on muuttunut paikallaan pysyväksi sisätyöksi. Koko työ- tai koulupäivä saattaa kulua samalla tuolilla, tietokoneen ääressä istuen. Virtuaalimaailma voi huomaamatta viedä suuren osan vapaa-ajasta. Liikkumattomuus on lisääntynyt ja sen pelätään johtavan kansanterveyden rapautumiseen sekä terveydenhoitokulujen merkittävään kasvuun. sairaudet ovat lisääntyneet teollistuneessa maailmassa. Nykyään arvellaan, että terveys edellyttää kontaktia monimuotoiseen luontoon ja sen hyviin mikrobeihin. Mitä monimuotoisemmassa ympäristössä elämme, sitä monimuotoisemmaksi muodostuu elimistömme mikrobisto. Kaupunkiympäristöstä puuttuu tekijöitä, joita immuunijärjestelmä tarvitsee pysyäkseen tasapainossa. Tilannetta voi korjata luontoliikunnan avulla, jolla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia immuunipuolustukseen. VIIME VUOSIKYMMENINÄ KROONISET TULEHDUSPERÄISET USEISSA TUTKIMUKSISSA on havaittu lähiluonnon merkitys liikkumisen aktivoijana: mitä lähempänä ja mitä laajempi viheralue on, sitä enemmän asukkaat liikkuvat. Päivittäinen ulkoilu on erityisen tärkeää lapsille, iäkkäiden toimintakyvylle ja jopa aivoterveydelle. LAPSUUDESSA IMMUUNIPUOLUSTUS on saanut kansalaiset liikkeelle; kansallispuistot täyttyvät kaupunkilaisista. Meidän parkanolaisten ei ole pakko lähteä Seitsemiseen jonottamaan luontoon pääsyä – täällä luonto alkaa melkein jokaisen takapihalta. Luonnossa oleskelulla ja liikkumisella on monia positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Moni kokee viherympäristön rauhoittavan ja vähentävän stressiä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kyseessä ei ole pelkkä oma tuntemus, vaan luontoliikunta alentaa mitattavasti verenpainetta ja stressihormonien määrää elimistössä. KORONAVIRUS on vasta kehitysvaiheessa, joten myös kaupunkilaislasten luontokosketus olisi elintärkeää. Monien koulujen ja päiväkotien pihamaille onkin alettu siirtää metsästä kunttaa ja tehdä multalaatikoita kasveineen. Lapset kannattaa ottaa mukaan metsäretkille pienestä pitäen. PARKANOSSA LUONTO ON LÄHELLÄ vaik- kapa Kallion luontopolun monimuotoisessa metsässä, Paronin taipaleella, Rantareitillä. Satakunnankadulta kohti Vaasantietä menevän kävelytien varren alppiruusut tai keskustan monet puistot omenapuineen ja istutuksineen houkuttelevat liikkumaan – vaikka joka päivä. Eira-Maija Savonen

JAKAMINEN ON KAUNISTA, JAETTAVAN TEKEMINEN KAUNIIMPAA ”On ollut ilo olla myötävaikuttamassa Parkanolle tärkeiden hankkeiden edistämisessä.” kuntavaalikampanjassaan kuntien elinvoiman kehittämistä. On elintärkeää, että kotikunnassa on laadukkaat sosiaali- ja terveydenhoito-, koulutus-, päivähoito- ym. palvelut. Nämä kaikki toteutuvat kuitenkin vain, jos kunnassa on riittävästi elinvoimaa ja vetovoimaisuutta veronmaksajien ja yritysten silmissä. KOKOOMUS KOROSTAA kaikki puolueet puhuvat kansalaisten palveluiden kehittämisestä ja turvaamisesta. Niin pitääkin – tärkeää on, miten kakku jaetaan. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, miten sitä kasvatetaan. Juuri siitä puhuu Kokoomus. Me haluamme, että jokainen suomalainen kunta hyödyntää omia vahvuuksiaan ja tarjoaa edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle. Kakkua osaavat jakaa kaikki, tärkeintä on se kuka sitä osaa kasvattaa. KUNTAVAALIEN ALLA kaupan, teollisuuden ja vireän maaseudun kaupunki. Parkanon läpi kulkee valtakunnallisesti merkittävä valtatie 3 ja Suomen päärata. Raideyhteys Tampereelle ja Seinäjoelle mahdollistaa päivittäisen työssäkäynnin Parkanosta, kunhan vuoroja on riittävästi. Parkanolle liikenneyhteyksien edelleen kehittäminen on hyvin tärkeää. PARKANO ON MONIPUOLINEN PARKANON SUURIMMAT teollisuusyritykset ovat alallaan johtavia toimijoita Suomessa ja monet myös merkittäviä vientiyrityksiä. Näiden toimintaedellytykset on jatkossakin taattava mm. kehittämällä ammatillista koulutusta yhdessä yritysten kanssa ja tarvittaessa edistämällä työperäistä maahanmuuttoa. Kunnallis- ja kiinteistöverojen tulee olla kilpailukykyisiä, jotta Parkano houkuttelee sekä yrityksiä että työntekijöitä. katsovat nyt Parkanoon koulutuksen edelläkävijänä. Erinomaiset tilat ja nykyaikainen toimintapa ovat omiaan houkuttelemaan oppilaita yli kuntarajojen. Välttämätöntä on myös, että Parkanossa on lapsille ja nuorille tarjolla monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Arjen sujuvuus on lapsiperheille tärkeää. MONET KUNNAT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA tulee erityises- ti huomioida ikäihmisten palvelut. Omaisja kotihoitoon on panostettava samalla kun laitoshoidon resursseja vahvistetaan. Kokoomus haluaa antaa ikäihmisille mahdollisuuden asua kotona mahdollisimman pitkään ja siksi olemme esittäneet kotitalousvähennyksen korottamista ja erityistä supervähennystä yli 75-vuotiaille. On paljon viisaampaa tukea kotiin tuotavia palveluita, kuin ajaa ihmisiä liian aikaisin laitoshoitoon. Parkanon Kokoomuksen aktiivit puheenjohtaja Pasi Viitasalon johdolla poikkeuksellisen aktiivisina oman kotikuntansa asioiden OLEN OPPINUT TUNTEMA AN ajajina suhteessa maakunnallisiin ja valtakunnallisiin päättäjiin. On ollut ilo olla myötävaikuttamassa Parkanolle tärkeiden hankkeiden edistämisessä. Mielelläni teen jatkossakin yhteistyötä parkanolaisten ja Parkanon kokoomusväen kanssa. On hienoa, että Parkanon Kokoomuksessa on konkarien rinnalla myös uusia osaavia ehdokkaita. HALUAN TOIVOTTAA onnistuneita kuntavaaleja Parkanoon ja onnistumisia valtuustotyössä parkanolaisten hyväksi! Arto Satonen kansanedustaja LUONNON MONIMUOTOISUUS – MITÄ VÄLIÄ? ja mehiläisten menestyminen edellyttää, että talvehtimisen jälkeen löytyy tarpeeksi ravintoa. Kukkivat pajut ovat tässä avainasemassa. Kuivuneet perennan varret ja lehtikasat ovat hyviä talvehtimispaikkoja kimalaiskuningattarelle. Kotipuutarhassa voit siis huoletta harkita syyssiivouksen vähentämistä. Viikoittain ajettavasta, lajistollisesti köyhästä nurmikkoaavikosta voi osan korvata tuoksuvalla apilaniityllä. ELINVOIMAI NE N, MONI MU OTOI N E N LUONTO ja sen tuottamat palvelut, kuten puhdas vesi, ilma ja ravinto ovat hyvinvointimme elintärkeä perusta. OLEMME VIIME VUOSIEN aikana kuulleet huolestuttavia uutisia luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä ja jopa lajien kuudennesta sukupuutosta. Saatat ajatella ”Mitä väliä? Ainahan lajeja on kuollut sukupuuttoon.” Pitää paikkansa. Nyt ihmisten vaikutus luonnon ekosysteemeihin on voimakkaampaa ja nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Moni elinympäristö tuhoutuu laajenevan asutuksen, teiden ja muun rakentamisen vuoksi. Puhumattakaan maa- ja metsätalouden aikaansaamista muutoksista. KYMMENEN VUOTTA SITTEN tehdyn arvion mukaan Suomen eliölajeista joka kymmenes oli uhanalainen. Me ihmiset olemme vain yksi laji monien joukossa - osa luontoa ja riippuvaisia sen toimivuudesta. Koko systeemin toiminta voi kärsiä vain muutamien lajien katoamisesta. On esimerkiksi turha odottaa omenoita ja marjasatoa kotipuutarhasta, jos lähistöllä ei ole pölyttäviä hyönteisiä. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KATO on maailmanlaajuinen ilmiö. Ratkaisuja sen torjumiseksi voidaan tehdä myös paikallisesti. Hoidettujen puisto- ja piha-alueiden lisäksi kaupunkiluonnossa pitäisi olla myös sellaisia joutomaita, joilla luonnon ruovikoiden niitto ja pajupusikoiden hävittäminen vie suojapaikan monelta lintulajilta ja muuttaa järven ravinnetilannetta. Tällöin ympäristöstä pääsee valumaan enemmän ravinteita järveen. Useat vesilinnut hakeutuvat metsästyskauden alettua suojaisille ruokailupaikoille, jotta eivät joutuisi häiriön takia ennenaikaiselle syysmuutolle. Parkanon Kirkkojärvikin on ollut riistavesilintujen suosima syyslevähdys- ja ruokailupaikka. Jää nähtäväksi, miten viime vuosina tehdyt rantojen rajut raivaukset ja niitot tulevat siihen vaikuttamaan. JÄRVEN RANTOJEN monimuotoisuus saa kukoistaa. Näitä elinympäristöjä luonnehtii pienipiirteinen vaihtelevuus ja harkittu hoitamattomuus. VANHAT, RÄNSISTYNEET PUUTARHAT , järven rannan ruovikot ja pajupusikot tai rehevät vadelma-, nokkos-, horsma- ja mesiangervoryteiköt eivät välttämättä ihmissilmää miellytä. Monille hyönteis-, kasvi- ja eläinlajille ne kuitenkin ovat lajin säilymisen elinehto. Esimerkiksi tuhansien kilometrien päästä tänne muuttavat, lintumaailman parhaimmat laulajat pesivät tällaisissa ryteiköissä. Talvella puolestaan rikkaruohokentillä pujojen, nokkosten ja ohdakkeiden siemenet ovat tiklien, hemppojen ja urpiaisten ehkä ainoaa saatavilla olevaa ravintoa. MITEN VOIMME itse olla ehkäisemässä kuu- detta sukupuuttoa ja luontokatoa? ESIMERKIKSI PÖLYTTÄJÄKATOA voi pienentää myös kaupunkien kotipuutarhoissa. Kaikkien eliölajien elossa säilymisen edellytyksenä on ravinnon löytyminen, suojan saaminen ja lähellä oleva lajikumppani lisääntymistä varten. Kimalaisten EMME VÄLTTÄMÄTTÄ TARKOITA pahaa tekemisillämme, mutta emme myöskään aina ymmärrä tekojemme kaikkia vaikutuksia elinympäristömme toimintakykyyn. Annetaan luonnolle mahdollisuus ja siedetään kaupunkiympäristössä myös monimuotoisia, edes pienialaisia, vähemmän hoidettuja elinympäristöjä. Eira-Maija Savonen

MAAILMAN NOPEIMMAT PARKANOLAISET ON JÄÄKIEKKOILIJOITA, jalkapalloilijoita ja muita urheilijoita. Sitten ovat ne, joiden korvien välissä ei ole mitään ja samaan aikaan siellä on hirvittävästi kaikkea: moottoriurheilun harrastajat. Parkano tunnetaan monista kuljettajista eri luokissa ja lajeissa. Menestykseen on syynsä: Parkanon Urheiluautoilijat ry yhdistää kaupunkimme harrastajat, järjestää tapahtumia ja auttaa mahdollisuuksien mukaan kuljettajia urallaan. Lisäksi kaupunki on täynnä yrityksiä, jotka tukevat kuljettajia. OMA PÄÄLAJINI ON RALLI. Polte lajiin tuli isältäni, joka jo ennen kävelyn opettamista vei katsomaan muun muassa Jyväskylän Suurajoja. Kävelemäänkin lopulta opittiin, vuodet vierivät ja ensimmäinen askel kohti rallikuljettajan uraa oli selvä: liittyä Parkanon Urheiluautoilijoihin. Nopeasti istuttiin kartturin penkille, eikä aikaakaan niin tuli tunne, että oma auto on saatava. Laji oli heti selvä: ralli. OMA URA ON EDENNYT aina Suomen kovatasoisimpaan moottoriurheilusarjaan, rallin SM-sarjaan, jossa samalla lähtöviivalla ovat olleet muun muassa Valtteri Bottas ja Kalle Rovanperä. Parhaimmillaan on tehty päivät kahta työtä ja yöt huollettu autoa mutta yksin ei ole tarvinnut jäädä. Korvaamatonta apua on saatu lähipiiristä, kotiseurasta ja kaupunkimme sekä lähiseudun yrityksistä. Matkan varrella on kyselty edustamaan muitakin seuroja, mutta itselle ja tiimille on ollut selvää että tahdomme edustaa Parkanon Urheiluautoilijoita. on ollut iso, mutta myös pienemmällä on mahdollisuus päästä mu- OMA PANOSTUS kaan. Kannustan kaikkia vähänkin moottoriurheilusta kiinnostuneita nuoria ja vanhoja liittymään lajin pariin, olemaan yhteydessä paikalliseen seuraan tai vaikka allekirjoittaneeseen harrastuksen aloittamiseksi. Parkanolaiset pitävät yhtä ja uskon että siinä on salaisuus menestykseemme! Joni Seilo PÄÄTTÄJÄ, TUNNE VASTUUSI on Luoteis-Pirkanmaan kaupallinen keskus. Voinee olettaa, että hyvä liikenteellinen sijaintimme tukee kaupallisten palveluidemme runsautta. Palvelujen parissa työskentelevien osuus oli 57,6 % kaikista työpaikoista vuonna 2018. Samoin jalostuksen osuus on meillä työpaikoista selvästi suurempi kuin esim. Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa. Parkanossa jalostuselinkeino edusti 33,6 %:a kaikista työpaikoista (2018). Hämeenkyrössä vastaava luku oli 25 % ja Ikaalisissa 16,4 %. PARKANO on, että työpaikkojen kokonaismäärä on Parkanossakin vähentynyt merkittävästi. Meillä oli noin 3650 työpaikkaa vuonna 1990 ja 2462 vuonna 2018, eli vähennystä tapahtui kolmannes. Työpaikkaomavaraisuutemme on perinteisesti ollut yli sata; 104,2 % (2018). Vastaava luku Hämeenkyrössä on 67,5 %. VALITETTAVAA KUITENKIN MEKES OY SYNNYTTI lähtölaukauksen Parkanon teollistumiselle 1960-luvun alussa. Se oli tärkeä jakso Parkanon teollistumiselle. Tämän päivän laaja metalliteollisuus on saanut eri tavoinKAIKKEEN alkunsa Mekeksen ja KIVIKORIT senPIHARAKENTAMISEEN tilalle tulleiden metalliteollisuusyritystenAidat, pohjalta. Parkanon runsas ja vireä yripengerrykset, tilanjakajat,maisemoinnit, pöydät, penkit, postilaatikkotelineet... tysjoukko tuo merkittävän määrän meille Vain mielikuvitus rajana. Katso vinkit ikitaito.fi verotuloja paitsi työntekijöiden palkoista Myös toimitettuna ja asennettuna myös yhteisverotuloina. Parkanon saamat yhteisöverot olivat yli 1,9 miljoonaa euroa vuodelta 2020. Ikaalisten yhteisvero-osuus oli runsaat 1,6 miljoonaa euroa ja Hämeenkyrön noin 1,5 miljoonaa euroa. puhuvat valtion työpaikkojen luomisesta/ siirtämisestä maakuntiin. Puheet ovat täysin tyhjiä ja katteettomia. Edullisin tapa olisi pysyttää valtion ja sen laitosten maaseudulle sopivat työpaikat täällä. KOKOOMUS KANTAA VASTUUTA siitä, miten kunnan palvelut rahoitetaan. Keskeinen ratkaisu on hankkia riittävästi verotuloja ja edistää sitä, että kunnan alueella toimivat yritykset menestyvät. Tärkeimmäksi menestystekijäksi nousee paikkakunnalla jo toimivien yritysten menestymisen sekä kasvun tukeminen ja edistäminen. Parkanon kohdalla verotulojen hankinta avoimelta sektorilta on erityisen tärkeä, koska mm. valtion ja aluehallinnon työpaikat on meiltä vuosien varrella viety kutakuinkin kokonaan. VALTIONHALLINNOSSA on noussut näkyvästi esille valtiontalouden tarkastusviraston johdon vastuuton rahankäyttö kyseenalaisiin tarkoituksiin. Voi vain arvailla, kuinka paljon vastaavan suuntaista veronmaksajien rahan holtitonta käyttöä meillä on. Muotiin on tullut myös, että viritellään tarpeettomia kehittämistehtäviä, joista tuotetaan raportteja, joita kukaan ei edes lue puhumattakaan, että ne johtaisivat mihinkään uudistukseen. TUOREIMPIIN HÄVYTTÖMIIN työpaikkojen riistämiseen lukeutuu Luonnonvarakeskuksen Parkanon yksikön alasajo ja kymmenien työpaikkojen menetys. Tutkittavat suot ja metsät ovat täällä, samoin kuin nykyaikainen laboratorio, mutta mikään ei estänyt alasajoa. SAMOIN KÄVI AIEMMIN Materiaalilaitoksen pääpaikan valinnassa. Puolustusministeri Seppo Kääriäinen (kesk.) hylkäsi Par- kanon tarjouksen laitoksen pääpaikaksi, vaikka täällä oli rautatieaseman kupeessa harjoitusaluetta kaksituhatta hehtaaria ja valmiit toimitilat Pioneerivarikolla. Lisäksi Parkanon kaupunki tarjosi hyvin edullisesti toimitilaa kaupungintalolta. Parkanossa, mutta ovet ovat tukevasti säpissä. Poliitikot PARKANON LUOTTAMUSTEHTÄVIIN valittavien tulee sitoutua siihen, että kaupunkia johdetaan tehokkaasti, tuloksellisesti ja taloudellisesti. Veronmaksajan varoja käytetään vastuullisesti ja kunnan asukkaiden palvelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Ensisijalla ovat kaupungin perustehtävät. Kokoomuslaiset ehdokkaat ovat valmiita tähän tehtävään. Heikki Mettomäki KELA OMISTAA TOIMITILAT KIITOS TUKIJOILLE! Suositut nuotiokorit alkaen 180e Pyydä tarjous haluamallasi grillausvarustelulla Rautaista palvelua ja kivenkovaa ammattitaitoa jo vuodesta 1992 Porinkatu 1 - 39700 Parkano @ikitaitoOy 050 300 3150 - info@ikitaito.fi - www.ikitaito.fi METSÄ KASVAA EDELLEEN JA PUUKAUPPA KÄY! Metsäparooni Oy Puukauppa valtakirjalla Kaikki metsänhoitotyöt taimikonraivaamisesta metsän uudistamiseen Metsätila-arviot Puutavaran välitys, myös männyn ja koivun laatutyvet Jatkuvan kasvatuksen hakkuut korjuupalvelulla Energiapuun välitys ja korjuupalvelu Saarelan Teräsrakenne Oy OTA YHTEYTTÄ JA KARTOITETAAN METSIESI HOITOJA HAKKUUTARPEET Jarkko Piilola Metsäasiantuntija 045 1234 265 jarkko@metsaparooni.fi Maanrakennus Kalevi Viitaharju Oy Mika Autio Metsäasiantuntija 045 2070 377 TOIMITUSKUNTA: PARKANON KOKOOMUKSEN KUNTAVAALIEHDOKKAAT. KUSTANTAJA: PARKANON KOKOOMUS RY.