2020

VUOSIKERTOMUS • 2020 SISÄLLYS 1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS..................................... 5 2. TILASTOTIETOA............................................................................. 7 2.1 Öljypoltinten myynti.................................................................... 7 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti........................................... 7 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt...................................................... 8 2.4 Polttoöljyn myynti......................................................................... 8 2.5 Nestekaasun ja maakaasun myynti.................................... 8 3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS............................................... 9 3.1 Hallitus.................................................................................................. 9 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta.................................................. 9 3.3 Arviointilaitos.................................................................................10 3.4 Tilintarkastajat................................................................................11 3.5 Julkaisut.............................................................................................11 3.6 Yhdistyksen kunniajäsenet....................................................11 4. TASE JA TULOS.............................................................................13

4 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2020

1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS V 2020 uosi 2020 oli, kuten monille muillekin, mielenkiintoinen vuosi COVID-19 pandemian vuoksi. Kevään koulutukset ehdittiin pitämään normaalisti, mutta hallituksen sulkutoimien ja kokoontumiskieltojen vuoksi vastuupätevyyskokeet jouduttiin siirtämään keväästä syksyyn. Syksyllä pandemia oli vielä voimissaan, mutta koulutukset voitiin järjestää osittain hybridimallin avulla eli osa kurssilaisista oli paikan päällä, sopivin etäisyyksin ja käyttäen kasvomaskeja ja osa seurasi koulutusta Teamsin välityksellä etänä. Vastuupätevyyskokeeseen syksyllä osallistujia oli kaikkien aikojen ennätys, mutta saatiin riittävän suuri sali kokeen pitämistä varten, joten sen suhteen meni kaikki lopulta hyvin. Samalla päätettiin aloittaa verkkokurssien suunnittelu, mikä sitten kaasukurssin osalta saatiin valmiiksi vuoden lopussa. Muussa toiminnassa erityisesti messuja peruttiin ja siirrettiin vuodelle 2021. Muut kokoukset opeteltiin pitämään etäkokouksina Teamsin välityksellä. Samoin Eurofuelin kokoukset pidettiin etäkokouksina. Valtiovallan taholta hallitus pyrkii ideologisten syiden avulla saamaan ihmisiä luopumaan öljylämmityksestä ja siirtymään muihin lämmitysmuotoihin. Todellisuudessa tällä ei ole mitään tekemistä päästöjen kanssa sillä vuoden 2021 alusta alkaa jakelu­ velvoite, jolloin uusiutuvat lämmitysöljyt tulevat markkinoille. LEY teki tiekartan fossiilisesta öljystä luopumisen aikataulusta ja siinä pyritään nimenomaan säilyttämään öljylämmityksen teknologia, koska siten voidaan pienin kustannuksin saada lämmitysjärjestelmät laskennallisesti lähes päästöttömiksi. Tiekartta ja laskelmat päästöistä ja kustannuksista on luettavissa LEY:n nettisivuilta. Vuotta 2021 odotamme monin tavoin sekä innostuksella että epävarmuudella, miten poliittiset päätökset tulevat vaikuttamaan. Arto Hannula LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2020 5

6 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2020

2. TILASTOTIETOA 2020 Tilastot perustuvat valvontaviranomaisilta sekä yhdistyksen jäseniltä ja laitetoimittajilta kerättyihin tietoihin.. 2.1 Öljypoltinten myynti Valmistajien ja maahantuojien Suomen markkinoille myymien öljypoltinten määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Enint. 60 kW 10 800 11 700 13 600 14 200 11 500 9 500 8 500 5 000 5 400 7 000 5 744 3 867 4 570 4 200 4 285 4 038 4 033 4 455 3 226 2 155 Yli 60 kW 2 300 2 400 2 700 2 600 2 500 2 600 2 400 2 100 1 200 1 600 1 741 1 390 1 118 950 1 070 3 476 1 204 1 316 1 082 692 Yhteensä 13 100 14 100 16 300 16 800 14 000 12 100 10 900 7 100 6 600 8 600 7 485 5 257 5 688 5 150 5 355 7 514 5 237 5 771 4 308 2 847 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti Maassamme valmistajilta Suomen markkinoille myytyjen öljy- ja öljy-yhdistelmä­ kattiloiden määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 8 700 8 100 11 400 12 400 10 600 7 600 6 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3 600 4 100 4 000 3 400 2 600 2 112 1 990 LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 208 2 475 2 370 2 285 1 870 1 028 7

TILASTOTIETOA 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt Kiinteistökohtaisella öljylämmityksellä varustettuja pientaloja oli vuonna 2020 n. 130  000, joista n.40  000 oli jo varustettu hybridijärjestelmällä, jolloin öljykattila toimii vain kovien pakkasten huippujen aikaan ja osassa tuottaa myös lämpimän käyttöveden. 2.4 Polttoöljyn myynti 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kevyt 2 285 2 181 1 914 1 878 1 835 1 681 1 696 1 596 1 488 1 513 1 516 1 581 1 606 1 586 (x 1000 tonnia) Raskas 1 239 1 154 1 071 846 782 643 599 466 440 404 440 338 285 - Yhteensä 3 524 3 335 2 985 2 724 2 617 2 326 2 295 2 062 1 928 1 917 1 956 1 919 1 891 1 586 2.5 Nestekaasun ja maakaasun myynti 8 2002 Nestekaasua (tonnia) 238 461 Maakaasua (milj. m³) 4 292 2004 268 166 4 605 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 294 269 285 720 239 088 277 432 274 648 252 989 267 780 264 309 267 142 4 523 4 501 4 060 3 899 3 510 3 307 — 2 606 — LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2020

3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 2020 3.1 Hallitus Hallituksen kokoonpano vuonna 2020: Reijo Ström pj Oy Motoral Ab, Motoplast Oiva Hammar LVI-Palvelu Hammar Oy Hannu Helminen Lämpösäätö Oy Pasi Hirvijärvi Viessmann Finland OY Jari Holopainen LVI Holopainen Oy Mikko Hummelin Kaukora Oy Jari Kivistö Termocal Oy Timo Knaapi Öljy- ja Sähkölämpö / T & V Knaapi Oy Marko Lehtonen Putki ja poltin Oy Tapio Murtonen Oilon Oy Petri Nikkanen Viafin Gas Oy Timo Seppälä EST Systems Oy (erosi hallituksesta vuoden 2020 lopussa) Asko Sikiö Oy Teboil Ab Jaana Ståhlberg Oiltek -Pekka Kivekäs Oy Petri Tiainen Neste Oyj Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta Koulutustoimintaa vuoden 2020 aikana järjestettiin seuraavasti: perinteinen öljyalan vastuuhenkilökokeeseen valmentava kaksipäiväinen kurssi, kaksi kertaa vuoden aikana. Kaasuasennusalan vastuuhenkilön toimintaan perehdyttävä kaksipäiväinen kurssi järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Yrityskohtaisia kursseja oli tarjottu, mutta korona pandemian vuoksi kurssit peruttiin. LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2020 9

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS Yhdistys toimii Höylä IV-energiatehokkuussopimuksen vetovastuussa, josta on tehty sopimus Ympäristöministeriön kanssa ja sopimus on voimassa vuoteen 2025 asti. Höylän EPBD raportoinnista tehdään jatkosopimus YM:n kanssa kevään 2021 aikana. 3.3 Arviointilaitos Arviointilaitostoiminta jatkui normaalilla tavalla arvioimalla vastuuhenkilöiden pätevyyksiä ja kirjoittamalla niistä todistuksia. Arviointilaitoksen vastuuhenkilöiden pätevyyslautakunnan kokoonpanossa oli Hannu Rauhala ja Arto Hannula. Tutkintolautakunnan kokoonpano: Timo Iholin Turvallisuus ja kemikaalivirasto, Tukes Petri Nikkanen Viafingas Oy Markku Olenius Oilon Oy Jari Pitkänen Neste Oyj Jyrki Pohjolainen Työ ja elinkeinoministeriö, TEM Timo Seppälä EST Systems Oy (erosi lautakunnasta) Veijo Sääksjärvi HeaTop Oy (tuli Timo Seppälän tilalle) Arto Hannula LEY ry, sihteeri Tutkintolautakunta järjesti vastuuhenkilöiden kokeita öljy-lämmitysalan, kaasuasennusalan ja säiliöntarkastus toimintaan. Pandemian vuoksi voitiin järjestää vain yksi pätevyyskoe syksyllä. Tentteihin ilmoittautuneita oli 95 henkilöä, joista Öljylämmitysalan vastuuhenkilön pätevyys tentissä mukana oli 26 henkilöä, joista hyväksytysti tentin suoritti 18. Säiliöntarkastusalan kokeeseen osallistui 6, joista hyväksyttyjä oli 4. Kaasualan vastuuhenkilön kokeisiin ilmoittautuneita oli 63 joista hyväksytysti tentin suoritti 35. Rajoitetut sähköasennusoikeudet S3/r suoritti yksi henkilö. 10 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2020

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 2020 3.4 Tilintarkastajat Tilintarkastuksen suoritti tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy. 3.5 Julkaisut Vuoden 2020 aikana tehtiin Teknillisiä suosituksia seuraavasti: • TS-1 Kondenssiperiaatteisen öljylämmityslaitteiston rakentaminen. Sillä korvattiin aiempi TS-1 öljylämmityslaitteiston rakentaminen. • Vuoden 2020 lopulla käynnistettiin TS-14 Uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden käyttö öljylämmitysjärjestelmissä. TS-14 valmistuu vuoden 2021 keväällä. 3.6 Yhdistyksen kunniajäsenet Kunniapuheenjohtaja Ossi Leiwo (nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi vuosikokouksessa) Kunniajäsenet Aulis Helminen Kari T. Punakivi Pekka Kivekäs Hannu Rauhala Veikko Koskinen Heikki Rihti Eero Kourula Tapani Valanto Pauli Lindén Veli Viitala Erkki Mäkelä Jorma Åhman Martti Mäkinen LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2020 11

12 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2020

4. TASE JA TULOS 2020 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat Vastaavat Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 31.12.2020 31.12.2019 1 446,66 2 893,33 1 446,66 2 893,33 3 855,01 5 140,01 3 855,01 5 140,01 20 000,00 20 000,00 21 311,22 21 311,22 41 311,22 41 311,22 46 612,89 49 344,56 3 315,00 9 122,90 164,86 0,00 3 176,90 1 364,00 6 656,76 10 486,90 6 656,76 10 486,90 129 955,30 118 146,20 136 612,06 128 633,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ 183 224,95 177 977,66 VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019 Oma pääoma Arvonkorotusrahasto 1 076,07 1 076,07 Muut rahastot 220 691,65 220 691,65 Muut rahastot 220 691,65 220 691,65 Edellisten tilikausien voitto (tappio) −72 615,95 −97 757,69 Tilikauden tulos 8 894,06 25 141,74 Oma pääoma yhteensä 158 045,83 149 151,77 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 4 164,74 6 747,29 Velat omistusyhteysyrityksille 93,00 93,00 Muut velat 4 122,19 3 783,60 Siirtovelat 16 799,19 18 202,00 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 25 179,12 28 825,89 Vieras pääoma yhteensä 25 179,12 28 825,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 183 224,95 177 977,66 LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2020 13

TASE JA TULOS Tuloslaskelma 01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019 Varsinainen toiminta −120 155,11 −118 547,09 Varsinaisen toiminnan tuotot 99 944,04 105 119,45 Varsinaisen toiminnan kulut −220 099,15 −223 666,54 Henkilöstökulut −114 048,93 −133 299,51 Poistot −2 731,67 −3 160,01 Muut kulut −103 318,55 −87 207,02 Tuotto-/Kulujäämä −120 155,11 −118547,09 Varainhankinta Varainhankinnan tuotot Tuotto-/Kulujäämä 127 775,00 134 100,00 127 775,00 134 100,00 7 619,89 15 552,91 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1 274,17 9 588,83 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 1 274,17 9 588,83 14 Tuotto-/Kulujäämä 8 894,06 25 141,74 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 894,06 25 141,74 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2020

Yhteistyökumppanit Aurinkolämmitys Pellettilämmitys aurinkoteknillinenyhdistys.fi Kaasu polttoaineena pellettienergia.fi Säilöitoimittajat gasum.fi kaasuyhdistys.fi viafingas.fi motoplast.fi Viranomaiset motiva.fi tukes.fi tem.fi ym.fi LVI-alan koulutus- ja yhdistystoiminta sulvi.fi vvsfinland.fi Öljy- ja biopolttoainekattilat ja polttimet Lämpöpumput sulpu.fi Nestemäiset polttoaineet neste.fi st1.fi teboil.fi costella.fi geboshop.fi jaspi.fi (Kaukora) laatukattila.fi oilon.com termax.fi viessmann.fi LEY on myös jäsenenä Eurofuelissa www.eurofuel.eu

Lämmitysenergia Yhdistys ry Sitratori 5, 00420 Helsinki toimisto@ley.fi | www.ley.fi Puh: 010 617 7410 Lämmitysenergia Yhdistys ry Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistys perustettiin edistämään öljylämmityksen asennuksia lähinnä järjestämällä koulutusta ja tekemällä asennuskentälle suosituksia. Tämä mahdollisti öljylämmityksen suosion kasvamisen ja maineen luotettavana ja turvallisena lämmitysmuotona. Nykyään yhdistyksen kulmakivenä on sama päämäärä eli lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosassa urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistyksen tärkein voimavara on urakoitsijajäsenet, jotka omalla kokemuksellaan luovat osaamista ja paikallisten olojen tuntemista järjestön toimintaan. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhdistys on myös Tukes:in valtuuttama pätevyyskokeiden järjestäjä ja pätevyystodistukset myöntävä taho. Lämmitysalan suosituksia ja koulutusta: www.ley.fi Tekninen neuvontapalvelu: 010 617 7414