Toppsorter 2021 Vanille – NYTT MALTLKORN T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 1 på sida 3 10.2.2021 7:59:54

2 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 2 10.2.2021 7:59:57

KORN Vanille – VerttiBOR -korn NYTT MALTKORN S.G. Nieminen Oy Boreal Växtförädling Ab • Vanille godkändes i Finland som maltkorn i slutet av januari 2021 • Marknadens avkastningsrikaste maltkornsort • Marknadens tidigaste bryggerimaltkornssort • Finns i begränsad omfattning till sådden år 2021 Vanille har förädlats av den berömda tyska firman Saatzucht Josef Breun, som också förädlat legendariska Alexis, Scarlett och Barke. Vanille är den avkastningsrikaste maltkonsorten och den tidigaste bryggerimaltsorten i Finland. Sorten är synnerligen stråstyv och högklassig, den goda hektolitervikten, extra stora kärnan och höga helkornsprocenten garanterar en utmärkt handelskvalitet. Vanille passar ypperligt också som stärkelsekorn. Vanille har synnerligen god sjukdomshärdighet och klarar sig för att vara en tvåradig sort tämligen bra också på mycket sur jord. Vanille är en utmärkt väl balanserad sort och har alla förutsättninghar för att till och med bli det mest odlade maltkornet i Finland. Fandaga -korn NYHET! Plantanova Ab Plantanova • Tämligen tidig och balanserad 2-radig sort • Avkastningsrik, särskilt med beaktande av växttiden • Utmärkta kärnegenskaper • Tidig, stråstyv, flerradig • Rikt avkastande med hög kvalitet • Det mest odlade foderkornet i Finland Vertti är en flerradig, tidig kornsort, dess växttid är ca 85 dagar. Verttis strå är mycket starkt och för ett flerradigt korn är det kort. Liggsädsförekomsten hos Vertti har i de officiella sortförsöken varit endast ca 4 %, I fråga om sjukdomshärdighet hör Vertti till toppen bland de tidigaste kornen. Kärnstorleken är stor och hektolitervikten hög. Vertti passar för odling av foderkorn i hela kornodlingsområdet, klarar sig skäligen bra också på sura åkerskiften Alvari BOR -korn Boreal Växtförädling Ab • Stråstyv medelsen flerradig • Storkärnig och avkastningsrik Alvari är en medelsen och mycket rikt avkastningsrik flerradig foderkornsort som passar bra också för produktion av stärkelsekorn. Strået är starkt och medellångt eller något längre, vilket är den fördel på torkkänsliga skiften. Inga särskilda svagheter har märkts hos Alvari i fråga om sjukdomsresistensen Kärnstorleken är stor och hektolitervikten på god nivå. Alvari lämpar sig för alla jordarter, är och inte heller särskilt känslig för surhet. Särskilt avkastningsrik är Alvari på organogena jordar och på grova mineraljordar. Fandaga är ett 2-radigt korn som är klart tidigare än genomsnittet. Avkastningsnivån är synnerliigen god särskilt med beaktande av växttiden, och strået är starkt. Kärnan är stor och sorteringsgraden hög. Fandanga har förädlats till maltkorn, men i Finland är maltkornsförsöken med sorten ännu på hälft. Tillsvidare är Fandango alltså ett foderkorn, och sorten passar bra också som stärkelsekorn. Det finns begränsad tillgång till utsäde. 3 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 3 10.2.2021 7:59:58

LUKE, Korn 2013-2020, officiella sortförsök Skörd (kg/ha) Skörd rel.tal Växttid (dgr) Värmesumma Liggsäd (%) Längd (cm) VERTTIBOR (flr) 5956 100 85,1 AUKUSTIBOR (flr) 5999 101 86,4 846 3,7 68,4 860 12,7 77,9 MAINIO (flr) 6294 106 86,1 855 16,5 HERMANNIBOR (flr) 6182 104 86,4 861 0,9 72,1 71,3 WOLMARIBOR (flr) 6005 101 86,5 863 .. 68,7 JALMARIBOR (flr) 5748 97 86,8 868 .. Tkv (g) Hlv (kg) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Helkorn (% >2.5mm) Stärkelse % 43,1 65,3 12,3 627 84,2 60,1 42,4 64,6 12,3 623 80,6 60,1 41,3 65,3 12,2 653 74,0 59,9 43,2 66,1 12,7 665 83,9 59,2 39,2 63,3 12,3 626 80,2 59,7 72,7 40,3 64,0 12,6 619 85,1 59,9 TRYM (flr) 5625 94 87,3 873 3,9 75,9 39,9 63,2 12,2 582 74,4 59,7 BRAGE (flr) 6094 102 88,5 878 12,2 73,0 38,7 65,3 12,0 623 77,2 60,0 ARMAS (flr) 6186 104 89,7 888 12,0 76,6 41,1 65,8 12,2 645 78,6 59,6 BIRK (flr) 6331 106 90,2 901 11,7 75,2 48,1 65,7 11,3 612 87,5 61,0 ULJAS (flr) 6366 107 90,2 901 5,9 71,3 46,4 66,4 12,1 660 92,0 60,2 SEVERIBOR (flr) 6096 102 90,8 912 9,9 74,8 39,9 63,8 11,4 595 73,6 60,7 JALO (flr) 6481 109 91,0 916 3,1 72,3 41,8 65,2 11,2 614 76,9 61,0 ARILD (2r) 6445 108 91,2 913 9,4 79,5 48,8 69,8 12,3 677 91,3 60,7 ALVARIBOR (flr) 6385 107 91,3 917 5,8 83,1 45,0 64,8 12,2 664 86,1 60,3 JUSTUSBOR (flr) 5893 99 91,4 926 4,9 78,5 41,5 64,2 11,8 588 91,5 60,3 KAARLEBOR (flr) 6268 105 91,6 919 1,3 73,9 45,0 64,0 11,6 618 84,1 60,5 TURKKABOR (flr) 6403 108 92,5 921 0,0 72,0 47,1 65,7 11,8 648 88,4 60,4 RÖDHETTE (flr) 6441 108 92,6 943 3,1 75,3 41,7 63,3 11,0 603 81,9 61,0 BREDO (flr) 6589 111 93,1 929 0,0 74,3 39,1 65,2 11,4 643 80,2 60,5 SW MITJA (2r) 6053 102 93,3 941 17,9 75,5 46,6 68,3 12,2 629 83,3 60,7 RAGNA (flr) 5721 96 93,4 918 0,0 75,0 41,0 64,6 12,1 590 84,6 60,0 EVERSTI BOR (flr) 6519 109 93,7 930 0,2 76,3 46,0 63,4 11,9 666 90,5 60,2 REPEKKA (2r) 5847 98 94,2 954 0,9 67,6 44,2 68,2 12,6 639 84,1 60,4 LUHKAS (2r) 6497 109 94,3 949 6,7 67,0 48,4 68,3 11,6 640 89,8 61,2 NOUSU (2r) 6379 107 94,5 957 16,5 73,6 50,1 66,9 11,7 636 94,1 60,8 RUSALKA (2r) 6688 112 94,8 956 11,2 65,6 48,1 66,5 10,9 619 90,3 61,8 FANDANGA (2r) 6815 114 95,3 965 8,1 67,5 51,1 66,8 11,2 650 93,3 61,5 EIFEL (2r) 6670 112 95,4 965 15,2 72,3 51,5 66,1 11,6 656 94,1 61,3 VANILLE (2r) 6931 116 96,3 976 3,5 71,6 53,2 66,6 11,2 652 93,1 61,6 FEEDWAY (2r) 7073 119 96,4 978 5,9 66,5 47,5 67,2 10,9 663 89,2 61,6 MELIUS (2r) 6664 112 96,4 980 6,9 66,8 51,5 67,4 11,2 635 90,5 61,3 FABIOLA (2r) 6266 105 96,4 973 8,8 67,4 48,9 67,6 11,8 629 93,4 61,1 UTA (2r) 6609 111 96,5 978 7,1 70,4 53,6 66,2 11,0 617 93,7 61,5 TREKKERBOR (2r) 6613 111 97,1 981 15,3 67,7 48,8 66,8 11,2 634 88,1 61,5 EASTWAY (2r) 7309 123 97,3 989 2,3 66,7 48,2 66,9 10,6 672 90,9 62,2 RGT PLANET (2r) 6775 114 97,4 985 11,8 70,8 49,3 66,3 10,9 629 92,1 61,8 KWS FANTEX (2r) 7075 119 98,0 991 7,6 65,8 48,2 65,7 10,8 646 92,2 62,0 VIPEKKABOR (2r) 5920 99 98,1 997 4,6 66,4 47,3 67,6 12,2 623 94,3 60,7 NFC TIPPLE (2r) 5975 100 98,1 995 4,3 66,8 49,8 66,7 11,1 563 92,5 61,5 CRESCENDO (2r) 6923 116 98,2 995 21,4 76,9 50,6 65,0 10,9 636 95,4 61,5 FENNICABOR (2r) 6723 113 98,4 1001 5,1 66,8 47,2 66,2 11,1 632 89,6 61,5 ELLINOR (2r) 7085 119 98,5 999 23,5 72,6 48,5 65,1 10,8 656 91,5 61,9 KWS IRINA (2r) 6385 107 98,7 1004 0,0 65,1 48,7 64,7 11,1 601 91,1 61,3 LAUREATE (2r) 7164 120 100,1 1009 28,5 69,2 50,3 64,2 10,8 656 92,4 61,6 4 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 4 10.2.2021 7:59:59

TurkkaBOR -korn Toria-korn NYHET! Boreal Växtförädling Ab Lantmännen Agro Oy • Nästan liggsädsfri sen flerradig sort • En mycket högklassig sort • Begränsad tillgång Turkka är en sen och avkastningsrik flerradig foderkornsort som passar bra också för produktion av stärkelsekorn. Strået är extremt starkt, i de officiella sortförsöken har ingen liggsäd förekommit hos Turkka. Strået är ändå inte kort. Turkka ha i likhet med de nutida sorterna inga svagheter beträffande sjukdomsresistensen. Av de flerradiga korn som för närvarande finns att få har Turkka den allra största kärnan. Också hektolitervikten är hög. Turkka trivs på alla jordarter och tål också väl surhet. Våra övriga kornsorter: Eifel (2-radigt foderkorn, FennicaBOR (maltkorn, begränsad tillgång) • Odlingssäker medelsen flerradig • Högklassig och rikt avkastande • Trivs på alla jordarter, också på sura skiften Toria, som förädlats av norska Graminor, har odlats redan länge men är ännu en mycket omtyckt sort, som odlarna varit mycket nöjda med. Toria är en högklassig, toppavkastande och odlingssäker flerradig foderkornsort och passar ypperligt också som stärkelsekorn. Enligt de officiella sortförsöken har Toria varit en av de avkastningsrikaste flerradiga kornsorterna (Toria var inte längre med i försöksserierna i de officiella sortförsöken, som avslutades år 2019-2020). Toria ger jämn stor skörd särskilt i odlingszonerna II-IV. Enligt förädlaren är Toria en av de flerradiga sorter som exceptionellt bra motstår stråvissning. Detta har tydligt märkts också vid praktisk odling. Med tanke på att det är ett flerradigt korn är sjukdomsresistensen god, kärnstorleken verkligen stor, och hektolitervikten mycket hög - nästan i klass med de tvåradiga sorternas vikt. Toria rekommenderas för odling på alla jordarter, även på sura försöksplatser har en skördenivå över 5000 kg/ha uppnåtts. 5 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 5 10.2.2021 8:00:00

6 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 6 10.2.2021 8:00:03

HAVRE PerttuBOR-havre Benny-havre • Tidigt och särskilt avkastningsrik • Högklassig och stråstyv • Specialegenskap hög halt av beta-glukan • Avkastningsrik sen havresort • Högklassig och stråstyv Boreal Växtförädling Ab S.G. Nieminen Oy Perttu är en tidig och stråstyv havresort, något avkastningsrikare än Niklas. Den har mycket goda kvalitetsegenskaper, tämligen stor kärnstorlek och tämligen hög HLV. Perttu är inte särskilt känslig för havrens bladfläcksjuka. Däremot har Perttu en specialegenskap, det vill säga hög halt av beta-glukan. Perttu passar bra för alla användningsändamål för havre, men på grund av beta-glukanhalten är Perttu i synnerhet ett bra kvarnhavre. Hör till havresorternas absoluta avkastningstopp! Benny är i fråga om alla sina egenskaper en synnerligen balanserad havresort för södra Finland och zon I-III. Benny passar i synnerhet för ler- och organiska jordar och dess skörd lämpar sig väl för alla användningsändamål. Benny har inga svagheter i fråga om någon enda egenskap! Niklas BOR-havre Boreal Växtförädling Ab • Tidig • Avkastningsrik och storkärnig • Stråstyv, har god kvalitet Niklas är en av de bästa tidiga havresorterna, den trivs bra i olika odlingsförhållanden och har god sjukdomsresistens. Skördens kvalitet är god för alla användningsändamål för havre, hektolitervikten är god, protein- och fetthalterna höga och kärnstorleken stor. Finlands överlägset mest odlade spannmålssort. Våra övriga havresorter: Harmony, Sandy, TaikaBOR, Harald, Canary 7 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 7 10.2.2021 8:00:03

LUKE, Havre 2013-2020, officiella sortförsök Skörd (kg/ha) Skörd rel.tal Växttid (dgr) Värmesumma Liggsäd (%) NIKLASBOR (Mätare) 6032 100 93,4 934 RIINABOR 6062 101 93,1 935 MEERIBOR 5973 99 93,1 NELLA 6112 101 PERTTU 6206 AVETRON 6074 BOR BOR Längd (cm) Tkv (g) Hlv (kg) Protein (%) 14,8 93,6 40,4 53,8 13,7 22,5 0,0 85,0 35,7 54,5 13,5 23,5 935 15,0 92,0 38,9 54,1 13,6 22,8 93,1 955 20,5 93,9 38,1 53,0 13,0 21,2 103 93,6 960 15,4 92,7 38,2 54,7 13,2 21,9 101 95,1 958 21,5 95,1 35,5 55,1 13,4 21,9 AKSELI 5843 97 95,2 961 15,8 89,2 32,9 54,9 13,7 22,5 ALKUBOR 6305 105 96,4 976 10,0 90,1 35,1 53,7 12,7 22,4 MARIKA 6052 100 96,5 972 14,0 91,1 38,5 54,5 13,1 22,4 KONTIO 6088 101 98,2 976 23,5 98,6 39,8 52,9 13,1 21,8 RINGSAKER 6432 107 98,3 987 21,1 95,4 34,4 55,4 12,3 22,1 MAGNI 6574 109 98,9 998 27,7 97,3 33,3 55,3 12,6 22,6 TAIKABOR 6371 106 99,0 1012 15,2 102,3 40,1 55,3 12,9 21,8 OIVABOR 6329 105 99,3 1001 16,4 92,7 38,3 55,0 12,5 21,6 OBELIX 6255 104 101,2 1018 20,0 89,0 43,9 54,7 12,2 19,6 CANARY 6790 113 101,4 1021 23,3 92,3 42,9 54,6 11,5 21,8 BOR MATTY 6718 111 101,9 1024 25,3 94,8 41,2 54,5 11,8 21,6 HARALD 6374 106 102,1 1025 23,1 94,2 46,2 53,8 12,4 21,9 HARMONY 6559 109 102,2 1027 23,3 95,0 46,7 54,3 11,8 22,1 SYMPHONY 6730 112 102,5 1025 29,4 102,1 44,7 54,5 11,7 23,2 BENNY 6916 115 102,7 1032 17,1 93,0 40,3 55,2 12,0 23,4 AVENUE 7198 119 102,7 1028 15,4 95,5 44,5 52,6 11,8 23,1 DONNA 6848 114 102,8 1038 7,6 98,5 38,0 53,8 11,6 21,9 BELINDA 6449 107 102,8 1032 21,1 91,4 38,3 53,0 12,0 23,9 BETTINA 6648 110 103,0 1044 .. 94,0 38,8 52,4 12,1 23,3 ROCKY 6467 107 103,1 1035 32,4 89,9 39,2 53,2 12,0 22,0 SANDY 6832 113 103,3 1041 22,0 99,2 41,4 55,3 11,9 23,2 BOR 8 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 8 Ska (%) 10.2.2021 8:00:04

ein ) Skal (%) Proteinskörd (kg/ha) Kärnskörd (kg/ha) Sortering (% > 2,5 mm) Sortering (% >2,0 mm) 7 22,5 707 4726 52,0 3,5 5 23,5 691 4859 .. .. 6 22,8 690 4789 .. .. 0 21,2 678 4877 55,0 1,5 2 21,9 698 4924 43,0 2,9 4 21,9 693 4788 .. .. 7 22,5 684 4596 23,0 6,7 7 22,4 689 4947 .. .. 1 22,4 681 4752 57,0 3,4 1 21,8 684 4825 72,0 1,9 3 22,1 676 5093 37,0 3,8 6 22,6 702 5167 40,0 2,6 9 21,8 696 5050 59,0 0,9 5 21,6 671 5034 58,0 1,1 2 19,6 655 5075 .. .. 5 21,8 654 5382 74,0 0,9 8 21,6 673 5331 .. .. 4 21,9 671 5014 .. .. 8 22,1 660 5185 78,0 1,1 23,2 665 5247 82,0 0,7 0 23,4 698 5358 59,0 3,1 8 23,1 716 5611 .. .. 6 21,9 678 5435 55,0 2,6 0 23,9 658 4967 45,0 3,3 23,3 679 5161 .. .. 0 22,0 656 5145 62,0 2,8 9 23,2 686 5309 .. .. 9 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 9 10.2.2021 8:00:05

Foto: Pia Mäkinen 10 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 10 10.2.2021 8:00:09

VETE HelmiBOR-vårvete Iceman-vårvete • Högklassigt, tidigt kvarnvete • Ca 10 % avkastningsrikare än Anniina • Utmärkt bakningskvalitet • • • • Boreal Växtförädling Ab Plantanova Ab Plantanova Helmis skördenivå är synnerligen hög med tanke på att den är ett tidigt vårvete. Dess strå är medellångt och starkt. Helmi har god sjukdomsresistens och dess skördekvalitet är också därför på en god nivå. Helmi har utmärkt bakningskvalitet. Helmi är alltså ett kvarnvete av premiumklass. Helmi odlas på grund av sin tidighet mycket som foder - särskilt för egen användning på husdjursgårdar. Vid odling till brödvete är det bra att hålla i minnet att Helmis falltalsstabilitet är på sin höjd medelmåttig. IisakkiBOR -vårvete NYHET! Boreal Växtförädling Ab • Ett mycket tidigt vårvete för husdjursgårdar • Stråstyv • Storkärnig Iisakki är ett nytt synnerligen tidigt foder vete särskilt för husdjursgårdar. Iisakki har synnerligen starkt strå och tål därför riklig kvävegödsling. Proteinhalten är hög och fodervärdet är därför bra. Iisakki är den klart storkärnigaste av de tidiga sorterna. Iisakki rekommenderas inte som brödvete. Det finns begränsad tillgång till utsäde. Förhållandevis sen sort Ytterst stråstyv Har utmärkt handelskvalitet Tvåa i Käytännön Maamies’ skördetävling! Iceman är ett förhållandevis sent, stråstyvt vårvete av toppkvalitet, som också har utmärkta odlingsegenskaper och utmärkt härdighet mot växtsjukdomar. Skördenivån har i praktisk odling varit klart högre än vad resultaten av sortförsöken ger anledning att tro. Iceman har förstklassig handelskvalitet, kärnan är stor, HLV är synnerligen hög och proteinhalten är på hög nivå för den här växttidskatergorin. Falltalet, som är högt och mycket stabilt, bör nämnas särskilt. Iceman är alltså en mycket odlingssäker sort tack vare sina odlingsegenskaper. Icemans skörd var i Käytännön Maamies skördetävling högst i kategorin vetesorter som odlades utan konstbevattning. JaarliBOR-vårvete Boreal Växtförädling Ab • Äkta vårvete av huvudtypen • God kombination av växttid och skörd • Har utmärkt handelskvalitet Jaarli är ett äkta inhemskt stråstyvt vårvete av huvudtypen. Vetesorterna av den äkta huvudtypen definieras i första hand enligt deras växttid. Jaarli är något senare än Quarna, men tidigare än t.ex. KWS Mistral eller Sibelius. Jaarlis förstklassiga kärnegenskaper, goda sjukdomshärdighet och falltal garanterar att sorten är intressant för spanmålshandeln. Jaarlis bakningskvalitet är av premium-nivå. Våra övriga vårvetesorter: QuarnaBOR, AnniinaBOR, Cornetto 11 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 11 10.2.2021 8:00:10

LUKE, Vårvete 2013-2020, officiella sortförsök Skörd (kg/ha) Skörd rel.tal Växttid (dgr) Värmesumma HELMIBOR (Mätarsort) 5812 IISAKKIBOR 5721 WAPPUBOR 100 99,9 1028 6,9 98 99,0 1026 0,5 5251 90 102,5 1035 8,2 BJARNE 5732 99 103,5 1055 ALLI 6168 106 104,2 5900 102 KRABAT Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hlv (kg) Protein (%) 82,1 36,8 76,5 14,1 8 84,0 40,8 77,9 14,5 8 81,9 37,0 76,6 14,6 7 4,1 75,6 33,6 77,5 13,7 7 1059 0,0 83,7 39,7 76,8 13,0 7 104,4 1060 2,2 79,2 36,0 77,8 13,8 8 HERTTUA 5459 94 104,5 1057 1,9 85,7 38,0 77,4 14,2 7 JAARLIBOR 5988 103 104,6 1061 4,8 83,1 42,5 80,7 13,7 8 KREIVIBOR 5742 99 105,3 1066 5,3 82,0 36,1 77,8 13,3 7 KWS MISTRAL 6562 113 105,8 1073 6,0 83,1 42,2 80,4 12,9 8 CALISPERO 6715 116 106,1 1078 8,8 86,7 38,2 77,6 13,3 8 DEMONSTRANT 6115 105 106,4 1075 2,0 84,4 36,4 78,6 13,1 7 ANABEL 6512 112 106,8 1079 17,4 75,7 36,3 78,3 12,5 8 DISKETT 5951 102 107,1 1084 0,1 85,7 38,1 78,5 12,9 7 LENNOX 5698 98 107,1 1087 14,2 79,5 41,4 78,6 13,7 7 LICAMERO 6375 110 107,3 1087 5,7 83,2 44,2 78,7 13,1 8 AMARETTO 6278 108 107,4 1088 6,7 88,4 38,8 78,5 12,4 7 DAFNE 6237 107 107,6 1091 13,3 83,5 38,4 77,7 12,5 7 SIBELIUS 6532 112 107,7 1089 8,8 81,0 42,5 79,0 13,3 8 ICEMAN 6186 106 107,8 1092 0,0 81,8 42,5 79,9 13,3 8 KWS SOLANUS 6369 110 108,0 1091 16,3 87,7 43,7 79,6 13,8 8 CALIXO 6393 110 108,6 1094 19,6 86,5 42,4 77,9 12,8 8 DRACO 6189 106 108,8 1103 9,1 90,5 42,9 77,4 12,7 7 WICKI 6328 109 109,2 1101 11,0 78,5 42,9 78,5 12,5 7 CORNETTO 6623 114 110,0 1107 19,1 82,2 43,7 76,5 12,6 8 BOR 12 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 12 Prot (k 10.2.2021 8:00:10

tein %) Proteinskörd (kg/ha) Falltal 1 4,1 812,7 230,6 4,5 823,1 238,3 4,6 770,0 254,9 3,7 783,6 280,8 ,0 797,5 244,3 ,8 812,5 282,1 4,2 766,5 254,1 3,7 817,5 248,0 3,3 763,1 303,1 2,9 840,2 216,9 3,3 893,7 275,6 3,1 798,4 276,0 2,5 802,6 199,7 2,9 766,3 240,6 3,7 771,0 235,5 3,1 830,9 196,4 ,4 774,4 249,5 2,5 772,7 181,9 3,3 863,3 259,1 3,3 819,6 279,0 ,8 867,7 183,5 ,8 810,5 201,4 2,7 784,0 231,9 2,5 781,2 272,9 2,6 822,2 224,2 13 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 13 10.2.2021 8:00:12

HÖGKLASSIGT UTSÄDE FÅR DU FR ÅN Landskap Södra Karelen Ort Villmanstrand Företag Taurun Siemen Oy Namn Järvenpää Juha Näradress Suikintie 261 Po 54 Syd-Österbotten Syd-Österbotten Syd-Österbotten Jalasjärvi Kauhava Kauhava Porrassalmi Järvinen Kujala Olavi Kari ja Vesa Jari Soukka-Viinamäentie 263 Alankotie 21 Alankotie 5 61 62 62 Syd-Österbotten Syd-Österbotten Syd-Österbotten Syd-Österbotten Syd-Österbotten Södra Savolax Södra Savolax Södra Savolax Södra Savolax Egentliga Tavastland Mellersta Finland Kymmenedalen Birkaland Birkaland Kauhava Kauhava Kauhava Kurikka Lappo Jorois Jorois Jorois StMichel Tavastehus Jyväskylä Iitti Nokia Vammala Lagerstedt Topparin Tila Oy Ylikantola Korpi-Tassi Kortesoja Hämäläinen Rytkönen Semenat Oy Ehrnrooth Kultajyvä Oy Karjalainen Mäkinen Lintukangas Mattila Junttilan Tila Oy Jari Toppari Reijo Minna Jussi Jari Aimo Juha Teittinen Matti Yrjö Heikki Tuomas Petri Risto Junttila Taisto Saarimaantie 285 Uunimaantie 11 Kalliokoskentie 343 Piirrontie 247 Poutuntie 224 Kerisalonsaarentie 838 Sysmänrannantie 141 Karjalanniementie 63 Pellosniemenkuja 5 Hakkotie 80 Salmelantie 163 Massintie 17 Taivalkunnantie 238 Rudolf Koivun tie 20 62 62 62 61 62 79 77 79 50 14 41 47 37 38 Österbotten Österbotten Korsholm Närpes Wik Oy H. Norrholm As Jens Norrholm John Larvvägen, Larvintie 292 Åsvägen 30 66 64 Österbotten Österbotten Norra Karelen Norra Österbotten Norra Savolax Pedersöre Nykarleby Polvijärvi Limingo Iisalmi J. Käldman Kb Bostrand Ab Hietala Mutkala Oy Kainulainen Käldman Jan Bonäs Torolf Juha Rinkinen Antti Tapio Bredarholmsvägen 61 Bonäsintie 106 Parvilantie 5 A Mutkalankaari 10 Ameriikantie 652 68 66 83 91 74 Norra Savolax Norra Savolax Norra Savolax Norra Savolax Norra Savolax Norra Savolax Norra Savolax Norra Savolax Norra Savolax Päijänne-Tavastland Satakunta Iisalmi Iisalmi Kiuruvesi Kuopio Lapinlahti Maaninka Siilinjärvi Siilinjärvi Vesanto Heinola Vittis Kiiskinen Paananen Pohjolan Jyväjemmari Oy Tomperin pakkamo Lappalainen Kröger Miettinen Seppälä Väätäinen Orasmaa Oy Peräniitty Antero Pasi Lappalainen Matti Nyyssönen Timo Kari Jussi Juha Tuomo Esa Orasmaa Tuomo Heikki ja Tapio Syvänniementie 69 Porovedentie 527 Rapakkojoentie 70 Tomperinniementie 58 Kirjomäentie 152 Kankkulantie 5 Taulumäentie 10 Hussolantie 111 Hallasuontie 100 Kirkkotie 23 Korvenkyläntie 420 74 74 74 71 71 71 71 71 72 18 32 Satakunta Satakunta Egentliga Finland Egentliga Finland Lappi Lappi Alastaro Loimaa Anttila Tukkikoski Jääskeläinen Sollan Pakkaamo Oy Aarne Simo Jari Suvila Samuli Hinnerjoentie 774 Mäentaantie 45 as 2 Vänniläntie 145 Niinijoentie 187 27 27 32 32 14 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 14 10.2.2021 8:00:12

FR ÅN FÖLJANDE PELTOSIEMEN-PACKERIER e 263 38 292 8 Postnr 54230 Postanstalt Nuijamaa 61630 62220 62220 Hirvijärvi Kauhava Kauhava 62220 62200 62200 61360 62100 79600 77460 79600 50100 14300 41120 47440 37120 38250 Kauhava Kauhava Kauhava Mieto Lapua Joroinen Maavesi Joroinen StMichel Renko Puuppola Sääskjärvi Nokia Sastamala 66580 64220 Kuni Yttermark 68870 66900 83700 91900 74200 Edsevö Uusikaarlepyy Polvijärvi Limingo Iisalmi 74150 74160 74630 71160 71920 71720 71800 71800 72380 18300 32700 Iisalmi Iisalmi Heinäkylä Riistavesi Pajujärvi Käärmelahti Siilinjärvi Siilinjärvi Horontaipale Heinola Huittinen 27230 27250 32440 32300 Lappi Lappi Alastaro Mellilä Telefon 2949 05 414 Juha 050 466 6549 Aleksi 040 510 7319 050 561 6686 050 564 9738 Pekka 050 594 6812 Jari 0400 604 666 040 544 4801 050 354 5672 050 371 4389 050 544 5352 050 533 0546 0400 178 711 050 560 3559 0400 824 731 050 320 8270 040 533 1096 050 435 7400 040 513 8988 0400 777 192 044 513 0009 040 417 7292 050 529 8874 040 961 3391 John 050 368 8256 Hans 0500 448 231 050 554 2510 040 731 7627 040 595 4155 0400 346 035 045 1379 740 Janne 0440 815 621 050 544 1720 0500 541 491 040 582 9350 0400 543 772 040 547 2362 0400 579 167 050 567 7943 0400 281 503 040 524 6505 0500 333 666 Tapio 0400 333 666 Heikki 0400 650 938 0400 815 417 0500 821 261 0500 535 325 E-post juha.jarvenpaa@taurunsiemen.fi www.sida olavi.porrassalmi@nic.fi vesa.jarvinen@netikka.fi pekkakujala@netikka.fi jkujala91@gmail.com jarilagerstedt@gmail.com reijo.toppari@gmail.com minna.ylikantola@netikka.fi jussi.korpi-tassi@metsagroup.com jari.kortesoja@netikka.fi www.saunalahti.fi/luomu2/ juha.rytkonen@pp.inet.fi matti.teittinen@semenat.fi yrjo.ehrnrooth@surffi.fi info@kultajyva.com tuomas.makinen@salmelantila.fi petri@lintukangas.fi risto.mattila@kotikone.fi taisto.junttila@junttilantila.fi www.semenat.fi www.pellosniemi.fi www.kultajyva.fi www.salmelantila.fi www.lintukangas.fi www.junttilantila.fi jens@netikka.fi j_norr@hotmail.com kaldman@agrolink.fi torolf.bonas@multi.fi esa.hietala@hotmail.com rinkinen80@gmail.com kainulainen.tapio@gmail.com antero.kiiskinen@halkoniementila.fi pasi@keledesign.fi matti.lappalainen@jyvajemmari.fi timo.nyy@pp.inet.fi karil2@luukku.com kroger.jussi@gmail.com juha.miettinen@prokantri.fi tuomo.seppala@hussola.fi esa.vaatainen@gmail.com orasmaa@orasmaa.fi peraniityntila@gmail.com anttilaska@hotmail.com simo.tukkikoski@dnainternet.net jari.jaaskelainen@pp7.inet.fi sollanpakkaamo@seutuposti.fi www.farmikauppa.fi www.jyvajemmari.fi www.tomperinpakkaamo.com www.miettilantila.fi www.hussola.fi www.orasmaa.fi www.sollanpakkaamo.fi 15 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 15 10.2.2021 8:00:12

Peltosiemengårdspackerier erbjuder Dig ett stort sortiment utöver vårsädesslag. Från oss får du: • • • • Ärt och bondböna Oljeväxtutsäde Höstsäd Vallfrö och -blandningar: • Standardblandningar • Utsäde av enskilda sorter • Skräddarsydda blandningar med gårdens egen sammansättning • NYHET: Hiisi® -Vallblandningar för kolinlagring Läs mera om våra sorter och kontakta våra packerier www.peltosiemen.fi Är du intresserad av att kontraktsodling av utsäde? Ta kontakt med våra packerier eller med Peltosiemens kontor. Vi söker nya kontraktsodlare för t.ex. utsädesproduktion av det nya maltkornet Vanille. Finländsk Utsädeshandel Alltid för jordbrukarens bästa! Layout: PunaMusta, Sisältö- ja suunnittelupalvelut / Marja Tuusa Tryckeri: Tammerfors 2021 T111746peltosiemenesiteRUOTSI_001-016.indd 16 10.2.2021 8:00:12