2021 Talement Oy:n asiakaslehti Admicom Oy kasvaa selkeiden menestystekijöiden varassa 06 Ohjeita kriisinhallintatehtäviin 10 Uusi kirja vahvuusajattelusta 18 Seitsemän asiaa strategiasta

Johtamista muuttuvissa olosuhteissa Poikkeustilanteissa johtamisen merkitys korostuu. Oli kyseessä sitten koronavirusepidemia, yritysoston aiheuttama iso organisaatiomuutos taikka kriisinhallinta konfliktialueella. Tarvitaan selkeää suuntaa ja sen jatkuvaa kommunikointia. Mitä muuttuvammat ja tuulisemmat olosuhteet, sitä tärkeämpää on, että päämäärä ja suunta on selvillä ja että siitä myös säännöllisesti viestitään työntekijöille. Organisaation eri tasoilla on huomattavasti helpompaa tehdä päätöksiä muutosten, kiireen ja paineenkin keskellä kun suunta ja toimintaperiaatteet ovat kirkkaat. Muuttuvissa olosuhteissa myös työntekijöiden yksilöllisten vahvuuksien huomioinen ja hyödyntäminen on entistä tärkeämpää. Kun kukin saa tehdä työtä mahdollisimman paljon omilla vahvuusalueillaan, voidaan toiminnassa ja tuloksissa päästä aivan uudelle tasolle. Kun motivaatio ja sitoutuminen on vahvaa, yksilö ja tiimi voivat jopa ylittää itsensä. Työskennellessäni Aasiassa kansainvälisessä monikulttuurisessa organisaatiossa sekä sittemmin suomalaisten yritysten kanssa on ollut silmiä avaavaa huomata, miten samanlaisia johtamisen haasteet ja toisaalta myös hyvän johtamisen kulmakivet ovat – toimialasta, kulttuurikontekstista, poliittisesta tilanteesta ja maanosasta riippumatta. Aina tarvitaan selkeää suuntaa, yhdessä sovittuja toimintamalleja sekä työntekijöiden osaamisen ja vahvuuksien vapauttamista käyttöön. Missä nämä toteutuvat, siellä yritykset ja organisaatiot ovat terveitä ja menestyvät – aikakaudesta ja koulutustasosta riippumatta. Vuonna 2021 me Talementissa haluamme auttaa yrityksiä sekä Suomessa että kansainvälisesti entisestään kirkastamaan suuntaa ja vapauttamaan ihmisten yksilölliset vahvuudet mahdollisimman laajasti koko organisaation hyödyksi. Heini Mäkilä toimitusjohtaja 2 TALEMENT 2021

4- 5 Kuka sopii esimieheksi? Mistä tiedämme tuleeko joku onnistumaan tuloksellisessa ihmisten johtamisessa? Tai myyntitiimin sparraamisessa? 6-9 Petteri kivimäki Tässä numerossa: Kriisinhallintatyön näkymätön ase Harri Lammi jakaa koulutuksessaan kriisinhallintatehtäviin lähteville sotilaille ”kulttuuritaidon karttamerkkejä” afgaanien kohtaamiseen. 10-11 Vahvuusajattelun käsikirja Luontaiset vahvuudet työelämässä – kohti onnistumisia ja motivaatiota -nimeä kantava kirja tarjoaa työkaluja siihen, kuinka vahvuudet voi valjastaa koko organisaation voimavaraksi. 12-17 Organisaation rakennusta Huuhkajien mallilla Jyväskylän omalla kasvuihmeellä Admicomilla on kolme selkeää menestystekijää. Neljänneksi on nyt nousemassa vahvuusajatteluun perustuva strateginen HR-työ. 18 Seitsemän asiaa strategiasta Monet yritykset ovat huomanneet, että yhdessä työstetyllä ja kirjatulla strategialla on taipumus toteutua. TALEMENT OY:N ASIAKASLEHTI 2021 Puhelin: 040 503 5971 • S-posti: talement@talement.fi Päätoimittaja: Heini Mäkilä Toimituskunta: Harri Lammi, Heini Mäkilä, Maria Rautavuori ja Antti Lehrbäck Tuotanto: TK mediatalo Oy Vahvuuskartoituksen avulla vahvuudet saavat nimet. Silloin ne pystytään laittamaan kartalle, ja siten yhteispelistä ja roolittamisesta tulee helpompaa. Antti Seppä Admicom Oy:n toimitusjohtaja Kannen kuva: Petteri Kivimäki Painopaikka: PunaMusta Oy • Painosmäärä 2 000 kpl Katso Talement-valmennukset sivulta 15. TALEMENT 2021 3

Suosittelemme! Antti Lehrbäck Yrityksen keskeisin menestystekijä PATRICK LENCIONI The Advantage: Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business. (Jossey-Bass, 2012) ”Yksittäinen suurin etu, jonka yritys voi saavuttaa, on hyvinvoiva organisaatio.” Tämä Patrick Lencionin ajatus summaa hänen kirjansa lisäksi myös hänen pitkän konsultin uransa keskeisimmän sanoman. Lencionin mukaan suurin osa johtajista jättää yrityksen hyvinvoinnin huomioimatta. Mutta miksi? Entä miten rakennetaan organisaatiosta hyvinvoiva? Muun muassa näihin kysymyksiin Lencioni vastaa kirjassaan oivaltavien esimerkkien avulla. Lencionin mukaan yrityksellä tulee olla kaksi menestyksen edellytystä: sen tulee olla älykäs ja hyvinvoiva. Älykkyys liittyy yritysmaailman perusteisiin kuten strategiaan, markkinointiin, talouteen sekä teknologiaan. Hyvinvoivan organisaation tunnusmerkkejä ovat puolestaan politikoinnin, epäselvyyden ja työntekijöiden vaihtuvuuden vähäisyys sekä korkea moraali ja tuottavuus. Näistä kahdesta tärkeämpää on hyvinvoivan organisaation rakentaminen – hyvinvoivasta organisaatiosta tulee ajan mittaan myös älykäs, mutta älykkäästä ei tule välttämättä hyvinvoivaa. Lencionin kirjasta on konkreettista apua organisaatioille, yrityksille ja johtajille, jotka tahtovat saada lisäedun tavoitellessaan menestystä pitkällä tähtäimellä. Hyvinvoivan organisaation tekijöitä käsitellessään se on myös ajankohtaisempi kuin koskaan. ■ 4 TALEMENT 2021 Vinkki! Kuka sopii esimieheksi? Moni empii esimieheksi ryhtymistä. Onko minusta sellaiseen rooliin ja vastuuseen? Toisaalta moni työvuosien ja kokemuksen karttuessa ikään kuin ajautuu esimiesroolin se enempää miettimättä sopiiko tehtävä itselle. Yrityksen johto puolestaan etsii kuumeisesti sopivia henkilöitä johtamaan tiimejä, osastoja, tai yksiköitä. Mistä tiedämme tuleeko joku onnistumaan tuloksellisessa ihmisten johtamisessa? Tai myyntitiimin sparraamisessa parempiin suorituksiin? Tai tuontantoyksikön vetämisessä? Tätä meiltä usein kysytään valmennuksissa tai tapaamisissa yritysten johdon kanssa. Varmaa tai yksioikoista vastausta tähän kysymykseen ei ole. Havaintomme kuitenkin on, että esimiestyössä voi onnistua hyvin monenlaisella vahvuusprofiililla, mutta mitä laajemmalle henkilön luontai- sen vahvuudet jakautuvat, sitä helpommin esimiestyö todennäköisesti sujuu hyvin. Henkilö, jonka luontaiset vahvuudet pääosin keskittyvät ajattelun vahvuuksiin, voi olla huippusuunnittelija, mutta ei ehkä ole parhaimmillaan esimiesroolissa. Tai joku, jonka kaikki päävahvuudet sijoittuvat tekemisen alueelle, on todennäköisesti parhaimmillaan tehtävässä, jossa saa itse kädet savessa paiskia töitä eikä niinkään muiden työn johtamisessa. Jos päävahvuuksia sen sijaan on sekä tekemisen, ajattelun, ihmissuhteiden että vaikuttamisen alueilla, on henkilöllä yleensä hyvät eväät kehittyä erinomaiseksi esimieheksi. Luontaisten vahvuuksien tunnistamisen avulla voimme löytää potentiaaliset esimiehenä onnistujat. ■ Lue lisää s. 10-11.

Kuvat: Istockphoto Talementin asiakkaat kertovat llman ohjattua osaamisen siirtämisen prosessia ja hyviä työvälineitä emme olisi mitenkään saaneet Johtoryhmässämme oli joidenkin jäsenien välillä osaamista huippusuunnittelijoilta toistuvasti väärinymmärryksiä ja kitkaa. Luontaisten nuoremmille suunnittelijoille Vahvuuksien tunnistaminen ja niiden yhteinen läpi- siirrettyä. En ole koskaan osallistunut näin positiivishenkiseen valmennukseen. Parhaita tai jopa paras koulutus, johon ole käynti suorastaan mullisti johtoryhmämme toimin- koskaan osallistunut. nan. Se auttoi meitä ymmärtämään toisiamme ja vahvisti merkittävästi keskinäistä luottamustamme. Eräs yrityksemme nuorista esimiehistä osalOsallistuin aikaisemmin konsernimme strategiaprosessiin, joka kesti viisi kuukautta. Talementin työvälineellä saimme nyt paljon enemmän aikai- listui ®EMV Esimiesvalmennukseen. Huomasin jo valmennuksen kuluessa, miten hän sai aivan uudenlaista itseluottamusta seksi kahdessa päivässä kuin konserni viidessä kuukaudessa. Saimme strategian yhdelle sivulle, tehtäväänsä. Hänellä ikään kuin syttyi lamppu siitä mikä esimies on ja mitä ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin. miten esimies toimii. Uutta ja innostavaa Onpa hienoa, että olet meidän tiimissä, työkaveri toteaa minulle hymyillen yhteisen työpäivän päätteeksi. Myönteinen palaute antaa saajalleen kokemuksen yhteenkuuluvuudesta ja kompetenssista. Minä tulen nähdyksi ja tuo toinen huomaa minun työpanokseni. Koen olevani tärkeä ja merkityksellinen jäsen työyhteisössäni, ja siksi haluan sitoutua tiimiini yhä tiukemmin. Kehujen lisäksi kaipaan myös palautetta, joka saa minut kehittymään ja oppimaan uutta. Tällainen palaute arvioi työsuoritusta suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin ja auttaa konkretisoimaan toimia, joita tavoitteen saavuttamiseksi täytyy vielä tehdä. Tuoreet kasvot Vuoden 2021 alusta Talementin ulkoinen ilme kirkastuu – saamme virkistetyn logon ja raikkaan graafisen ilmeen. Ne kuvaavat nyt paremmin sitä, mitä olemme – konkreettisia, asian­tuntevia ja helppoja lähestyä. Ei mitään niin pahaa ettei jotain hyvääkin. Koronaepidemian ansionsa opimme aikaisempaa tehokkaammin käyttämään etäkokouksia ja -tapaamisia. Hyppäsimme pienryhmien monimuotokoulutuksiin, joissa yhdistimme webinaarin ja lähijaksot. Kehitimme valmennuksiamme vastaamaan paremmin asiakkaiden tilannetta. Näistä hyötyvät kaikki osapuolet myös tulevaisuudessa. Heini Mäkilä Maria Rautavuori TALEMENT 2021 5

Betset-yhtiöt on kasvanut yhden miehen firmasta 700 henkeä työllistäväksi alan johtavaksi toimijaksi. 6 TALEMENT 2020 2021

Kuvat: Minna Lehrbäck Minna Lehrbäck Kriisinhallintatyön näkymätön ase Afganistanissa yksittäisen sotilaan taitamaton toiminta voi vaarantaa koko operaation. Tästä syystä Harri Lammi jakaa koulutuksessaan kriisinhallintatehtäviin lähteville sotilaille ”kulttuuritaidon karttamerkkejä” afgaanien kohtaamiseen. P orin Prikaatin koulutusrakennuksen luokkahuoneessa istuu nelisenkymmentä maastoasuista sotilasta. Alkamassa on Harri Lammin vetämä Talementin koulutuspäivä, joka on osa 4–5 viikkoa kestävää Kriisinhallintakeskuksen rotaatiokoulutusta. Tilaisuus on tärkeä, sillä jo muutamien viikkojen päästä sotilaiden on määrä laskeutua Afganistaniin kriisinhallintatyöhön. Huoneessa istuvista sotilaista nuorin on 23-vuotias. – Tähän operaatioon ei lähde ensikertalaisia, kapteeni Juha toteaa. – Tehtävässä on tietynlainen vaara, ei kentällä kokonaan ilman riskiä olla. Neuvonantajien suojaajat Talementin koulutus pidetään sotilaille heti alkuun, jotta he voivat orientoitua siihen, millaiselle alueelle ovat menossa ja mikä on alueen tilanne. – Tulossa on koulutus-, neuvonanto- ja tukioperaatio. Tavoitteena on tukea Afganistanin keskushallinnon toimintaa, edesauttaa rauhanprosessia ja yhteiskunnan jäl- leenrakentamista, kapteeni Juha kertoo. Suomalainen osasto Afganistanissa muodostuu neuvonantajista, suojausosastosta, esikuntaupseereista ja kansallisesta huolto- ja tukiosastosta. Nyt koulutettavien sotilaiden työ keskittyy Afganistanin turvallisuusviranomaisten neuvonantotoimintaan. Valtaosa heistä kuuluu monikansalliseen suojauskomppanjaan, jossa he vastaavat neuvonantajien suojaustehtävistä eli käytännössä mahdollistavat neuvonantajien toiminnan. – Esimerkiksi jos neuvonantajien pitää lähteä pääleiristä johonkin Afganistanin poliisin toimipisteeseen, suomalainen sotilas kuljettaa heidät omilla ajoneuvoillaan kohteeseen, tekee siellä turvallisuustarkastuksen ja suojaa neuvonantotoiminnan, eli pitää kohteen hallussa. Lähisuojamiehet ovat suojaamassa tapaamistilassa, neuvonantajien välittömässä läheisyydessä, kapteeni Juha kuvailee. on reserviläisarmeija. – Äkkiseltään voisi ajatella, että ammattiarmeija voisi suoriutua kentällä paremmin kuin reserviläisarmeija, mutta se ei itse asiassa pidä paikkaansa. Reserviläiset tuovat työhön sotilaallisen osaamisensa lisäksi oman siviilikokemuksensa. Se antaa laajemman näkökulman käsitellä asioita, kapteeni selittää. Kentällä on hyötyä monenlaisista taustoista. Kapteeni Juhan mukaan joka ryhmässä on esimerkiksi sairaanhoitajia ja ensihoitajia, ja yleensä pari poliisia. Esimerkiksi suojausjoukkueessa on ollut jääkärin tehtävissä sähköinsinöörejä. Suomalaisia arvostetaan ulkomailla myös rauhallisen luonteen vuoksi. – Suomalaiset kunnioittavat muita kulttuureja, eivätkä asetu muiden yläpuolelle. Kehuja on saatu ammattitaidosta ja kyvystä hoitaa hommat jämptisti. Sairaanhoitajia ja sähköinsinöörejä Suomalainen kriisinhallintatyö on maailmalla erittäin arvostettua. Tämä johtuu kapteeni Juhan mukaan siitä, että Suomella Häpeän ja kunnian kulttuuri Kriisinhallintatehtävä vaatii sotilaalta hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Varusteet painavat paljon ja olosuhteet ovat haastavat. – Sotilaan pitää pystyä sopeutumaan TALEMENT 2021 7

Betset Oy Talement on kouluttanut suomalaisia kriisinhallintatyöntekjjöitä vuodesta 2009 lähtien. Koulutuksessaan Harri Lammi avaa tilanteiden kautta Afganistanin toimintakulttuuria ja antaa osviittaa, kuinka välttyä pahimmilta käytösvirheiltä, ja miten korjata kuumentunut tilanne. 8 TALEMENT 2021

Afgaanien ajatus- ja kokemusmaailmassa kunnian ja häpeän kulttuuri on ylivoimaisesti suurin ja voimakkain asia. ”Koulutus auttaa ymmärtämään afgaaneja” Talementin valmennukset ovat saaneet Porin Prikaatin koulutettavilta erittäin positiivista palautetta. muutoksiin, sillä jotain yllättävää voi aina tapahtua. Työ vaatii hyviä sotilaallisia taitoja ja kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä, varsinkin suojaustehtävissä. Kun tilanne tulee, sotilaan täytyy itse tehdä päätös ja kantaa vastuu, kapteeni Juha summaa. Nopeiden tilanteiden lisäksi haastetta työhön tuo suomalaiselle aivan vieras käyttäymiskoodi. – Afganistanin kentällä tilanteet ovat sellaisia, että alimman tason virkamies voi tietämättömyydellään eskaloida tilanteen täysin, kapteeni Juha toteaa. Tämä onkin syy, miksi Harri Lammi on kutsuttu paikalle. Talementin koulutus antaa sotilaille eväitä väestön kohtaamiseen ja operaatioalueen kulttuuristen näkökulmien huomioimiseen. – Afgaanien ajatus- ja kokemusmaailmassa kunnian ja häpeän kulttuuri on ylivoimaisesti suurin ja voimakkain asia, Harri Lammi sanoo ja antaa esimerkin afgaanien ”kasvojen menettämisen pelosta”. – Afganistanista tiedetään lukuisia tapauksia, joissa ulkomaalainen sotilaskouluttaja on ammuttu. Tilanteet ovat aina lähteneet siitä, että kouluttaja on joukkojen edessä arvostellut afgaania, ja se on johtanut siihen, että afgaani on avannut tulen ja ampunut johtajan, joukkoja ja lopuksi itsensä. – Afgaania ei koskaan nolata muiden edessä. Jos kriisinhallintatehtäviin lähtevä saa tästä otteen, hän on saanut jo paljosta otteen, Lammi painottaa. Kysy aina kuulumiset Kouluksen myötä käy yhä selvemmäksi, että Afganistaniin lähtevä sotilas tarvitsee ”kulttuurin karttamerkkejä”, joiden perusteella voi oppia, miten toisesta kulttuurista tuleva ihminen ajattelee. Ilman niitä ei voi suunnistaa kartalla. – Afgaaneilla on hyvä huumorintaju, mutta kunnia-häpeä akselille ei huumorillakaan saa mennä. Taruilla ja uskomuksilla on myös voimakas merkitys afgaaneille, niitä ei pidä lähteä kyseenalaistamaan, Harri Lammi viitoittaa. Kulttuurin ymmärtäminen auttaa myös rakentamaan yhteyttä paikallisiin. Koulutuksen aikana Harri Lammi nostaa esiin darin kielen sanoja ja ilmaisuja, joilla tilanteita afgaanien kanssa voi silloittaa. Yksi tapa rakentaa luottamusta afgaanin kanssa on oppia kysymään aina tavatessa hänen kuulumisensa. Lammi neuvoo pysähtymään, ottamaan hetken ja kohtaamaan ihmisen. – Kiitosta saavat koulutuksen sisältö ja se tapa, jolla Harri opettaa. Harri tuo koulutukseen oman kokemuksensa antaman näkemyksen ja näkökulman, ja siksi se antaa paljon laaja-alaisemman kuvan tilanteesta kuin pelkän sotilaan näkökulmasta. Tuollaista ammattitaitoa ei löydy Puolustusvoimista, kapteeni Juha sanoo. Myös Afganistan-valmennukseen osallistunut pursimies Petri piti koulutusta erittäin hyvänä. – Harrin kertomukset kohtaamisista paikallisten kanssa antoivat todella paljon, koska ne auttoivat ymmärtämään, miten afgaanit käyttäytyvät, ja millä Sananlaskun maadoittava voima Toinen keino rakentaa yhteyttä löytyy yllättäen sananlaskuista – niillä on Afganistanissa uskomaton voima. – Kerran joku oli aiheuttanut ison konfliktin paikallisen afgaanisotilaan kanssa, ja sotilas oli sen seurauksena kieltäytynyt yhteistyöstä. Sitten paikalle lähetettiin suomalainen kriisinhallintahenkilö, joka meni suuttuneen afgaanin luo – ja aloitti keskustelun sananlaskulla. Tilanne laukesi, ja sitten oli juotu kuppi teetä. Kaikki oli jälleen kunnossa, ja yhteistyötä voitiin jatkaa, Harri Lammi kertoo. Erilaisesta kulttuuritaustasta johtuen yksinkertainen kysymyskin voi kantaa taustamerkitystä. – Jos afgaani kysyy suoraan ”Mistä sinä olet?”, tervehtimättä ensin, se on heidän kulttuurissaan aggressiivinen kysymys, Lammi opastaa. -–Myös silloin tilanteen voi purkaa vastaamalla sananlaskulla: ”Lumrai saloom, pase kaloom. Ensin rauhaa, sitten asiaa.” Tämä sananlasku ei ole koskaan loukannut afgaania. Siksi se on kuin näkymätön ase, joka vedetään esille. Se maadoittaa ukkosen. ■ tavalla kielellisten ilmaisujen avulla voi rakentaa luottamusta, hän kommentoi. – Jo muutaman darin kielen sanan ja sanonnan osaamisesta on apua paikallisten kanssa. Kohti neljättä operaatiota Pursimies Petrille tuleva Afganistanin aika on sotilasuran neljäs operaatio. – Innostuin tehtävästä erään henkilön kautta, joka oli ollut kentällä. Hän oli kiertänyt maailmaa ja kertoi kokemuksistaan, ja siitä sain kipinän. Haluan nähdä ja ymmärtää, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Tahdon olla auttamassa asioita eteenpäin, pursimies kuvaa. Toisensa vasta viikko sitten tavannut ryhmä suuntaa Afganistaniin pian, vajaan kahden kuukauden kuluttua. Kun aika koittaa, pursimies on valmis. – Ennen kuin tulin koulutukseen, vähän jännitti. Enää ei jännitä, kun tapasin tämän porukan, jolla lähdemme kentälle: tiedän, että tämä on sellaista väkeä, jotka tekee töitä hyvällä asenteella. Me kaikki olemme tässä vapaaehtoisesti. Lähden matkaan tosi hyvällä fiiliksellä: meillä on tosi hyvä porukka. TALEMENT 2021 9

Minna Lehrbäck Vahvuusajattelun käsikirja Luontaiset vahvuudet työelämässä – kohti onnistumisia ja motivaatiota -nimeä kantava kirja tarjoaa työkaluja siihen, kuinka vahvuudet voi valjastaa koko organisaation voimavaraksi. Kirjan kirjoittajan, Harri Lammin, toiveena on että vahvuusajattelu voisi läpäistä koko suomalaisen työelämän. H arri Lammi, miten ajatus kirjasta syntyi? Minulla on 15 vuoden kokemuksen kautta erityinen näkökulma vahvuusajattelun soveltamiseen organisaatioissa, ja vahvuusajattelu on ollut Talementilla alusta asti keskeinen, koko ajan kehittyvä työväline. Ajatus kirjasta syntyi, kun asiakkaamme tiedustelivat, onko vahvuusajattelusta kirjaa saatavilla, ja myös omat työntekijämme tarvitsivat perusteellisen, yhteisen lähtökohdan vahvuusajattelun hyödyntämiseen. Suomen kielellä teemaa ei ole laajalla tavalla kirjallisuudessa käsitelty. Viimeisen vuoden aikana asiakkaiden taholta on noussut myös tarve vahvuusvalmentaja-koulutuksille – he haluavat vahvuusajattelun omaksi sisäiseksi resurssikseen. Se vaati koko vahvuusajattelun laajempaa avausta, ja kirja palvelee tätäkin tarvetta. Millaista kirjan kirjoittaminen on ollut? Kirjan tekeminen on ollut pitkä prosessi; aloitin eri osioiden kirjoittamisen 4–5 vuotta sitten. Se on ollut myös haastava prosessi, koska luova työ vaatii aikaa, ja sitä on hankala löytää arjen työn keskellä. Tämän vuoden puolella prosessi tiivistyi, kun koronan takia työmatkoja oli vähemmän. Se ohjasi viimeistelemään kirjan. On suuri helpotus, 10 TALEMENT 2021 Minna Lehrbäck - Tuoreen kirjan sisältö on sisäänrakennettuna Talementin koulutuksiin, ja valmennuksiimme osallistuvat saavat kirjan osana koulutusta itselleen, Harri Lammi kertoo.

Kirja on tarkoitettu suomalaisen työelämän käyttöön. että kirja on nyt valmis. Odotan vähän jännittyneenä, miten se otetaan vastaan. Vahvuuksien nimet saavat selitykset makupaloja Luontaiset vahvuudet työelämässä -kirjasta ” Kuinka usein olet kuullut määritelmän ”perfektionisti”? Kansankielessä se tarkoittaa ihmistä, jolle vain paras kelpaa, Mitä toivot, että kirja antaa lukijalleen? Kirja on tarkoitettu suomalaisen työelämän käyttöön; organisaation johdolle, esimiehille ja työntekijöille. Työelämässä menee resursseja hukkaan, kun ihmisten potentiaalia ja luontaisia vahvuuksia ei hyödynnetä pitkällä aikavälillä. Kirjan esimerkit ja vahvuusajattelun avaaminen tähtäävät siihen, että vahvuusajattelu olisi sisäänrakennettu ja pysyvä voimavara suomalaisissa yrityksissä. Toiveeni on, että sitä opittaisiin käyttämään työntekijöiden ja organisaation omaksi hyödyksi. Myös Talementin visio on, että vahvuusajattelu voisi läpäistä suomalaisen työelämän. Se on meidän perustekemistämme, ja kirja on käytännöllinen työväline siihen. Millaista on tehdä työtä vahvuusajattelun parissa? Vahvuuksien kanssa työskentely on opettavaista. Kartoituksen kautta vahvuuksille löytyvät nimet, ja niiden avulla opimme huomaamaan, miten niitä voisi hyödyntää paremmin. Kartoituspalautteen antaminen herättää aina uteliaisuuden, että millaista tehtävää tämä ihminen tekisi parhaiten. Eri vahvuudet näyttäytyvät eri tavalla ja niistä tulee erilaisia yhdistelmiä, ja on mielenkiintoista työstää sitä ihmisten kanssa. Se on prosessi, jossa opimme uutta koko ajan. Jokainen vahvuuskartoitus on uniikki, ja siksi niiden kanssa työskenteleminen tekee nöyräksi. Ihmisiä pitää kuunnella, ja vahvuuksien tunnistamisen kautta myös arvostus ja ymmärrys ihmisiä kohtaan lisääntyvät. ■ ja joka on usein se ”pilkunviilaaja”. Itse asiassa kyseessä on luontainen vahvuus, jonka nimi on maksimointi. Ihmisellä, jolla maksimointi on päävahvuutena, on luontainen kyky, halu ja tarve tehdä hyvästä erinomainen. Oletko kuullut ”jahkaajasta”, joka ei tunnu osaavan tehdä päätöksiä vaan miettii ja pohtii asioita perusteellisesti aina uudelleen ja uudelleen? Kyse on luontaisesta vahvuudesta nimeltään harkitsija. Harkitsija on äärimmäisen hyvä pohtimaan ja työstämään asioita perusteellisesti, esimerkiksi valmistelemaan kaiken kattavaa dokumentointia. ” Voi myös olla, että joku ajattelee vahvuuksistaan negatiivisesti. Olen nähnyt tilanteita, joissa uutterat, esimiesasemassa olevat ihmiset ajattelevat olevansa työpaikkansa ongelmatapauksia. Useampi heistä on sitten, kun on nähnyt omat vahvuutensa vahvuuspalautekeskustelussa, todennut: ”Taitaa olla ensimmäinen kerta elämässäni, kun huomaan, että asiat, joiden ajattelin olevan minun suurimpia ongelmiani, ovatkin minun vahvuuksiani.” ” Vahvuusajattelussa ei luokitella vahvuuksia paremmuusjärjestykseen, sillä lähtökohtaisesti ne ovat kaikki hyviä ja hyödyllisiä, kun niitä käytetään rakentavasti ja yhteisön hyödyksi. Tämä on todella tärkeää huo- mata. Tarkoitan sitä, että empatia-vahvuus on yhtä tärkeä kuin on strateginen ajattelu, ja johdonmukaisuus on yhtä tärkeä kuin suuntaaja-vahvuus (päätösten tekeminen). Kaikkia vahvuuksia tarvitaan. ” Vain harva ihminen pystyy nimeämään omat vahvuutensa ilman vahvuuskartoitusta. Kun jokaiselle vahvuudelle löytyy ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoituksen avulla konkreettinen nimi, esimerkiksi positiivi- suus tai harmonia, ja henkilö näkee omat kuusi vahvuuttaan paperille kirjoitettuna edessään, on hienoa ja hämmentävääkin nähdä, kuinka ihminen tunnistaa elämästään tilanteita, joissa nämä vahvuudet ovat merkittävällä tavalla ohjanneet hänen ajatteluaan tai toimintaansa. Tilaa kirja "Luontaiset vahvuuden työelämässä" hintaan 75 € (sis. alv) w talement@talement.fi w P. 040 503 5971 w Talement Oy, Risto Rytin katu 31 B, 32700 Huittinen TALEMENT 2021 11

Petteri Kivimäki Minna Lehrbäck Organisaation rakennusta Huuhkajien mallilla Jyväskylän omalla kasvuihmeellä Admicomilla on kolme selkeää menestystekijää. Neljänneksi pöydänjalaksi on nyt nousemassa vahvuusajatteluun perustuva strateginen HR-työ. 12 TALEMENT 2021

– Meidän vahvuutemme on ollut todella sitoutunut ja yrittäjähenkinen organisaatio, Admicom Oy:n toimitusjohtaja Antti Seppä kertoo. TALEMENT 2021 2021 13 13 TALEMENT

Admicom Oy A dmicomin tarina alkaa Jyväskylästä, vuodesta 2004. – Ensimmäiset 6–8 vuotta oli startupmaista kehittämistä, sitten yritys lähti selkeään kasvun vaiheeseen. Vuosina 2010–2015 henkilöstö kasvoi 10–20 hengen porukasta yli 50 henkeen, alustaa Admicomin toimitusjohtaja Antti Seppä. Perustamisvuodesta laskien 16 vuotta myöhemmin Admicomin Jyväskylän toimisto sijaitsee aivan kaupungin keskustassa, mukulakivikadun varrella vanhan punatiilirakennuksen katetun sisäkadun sydämessä. Lisäksi yrityksellä on toimipisteet kolmessa muussa kaupungissa; Tampereella, Oulussa sekä Vantaalla ja tytäryhtiö Tocoman Helsingissä. Työntekijöitä konsernissa on yli 170. Vuonna 2018 Admicom Oyj listautui pörssiin, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, ja seuraavana vuonna yrityksen liikevaihto oli 15,6 miljoonaa. Kasvua tuli edelliseen vuoteen verrattuna + 37 prosenttia, mikä on ollutkin viimeisen 10 vuoden vuosittainen tahti. Kyseessä on huikea kasvutarina. Millaisilla menestystekijöillä se on saatu aikaan? Kärkenä huippusofta Admicomin erityisosaamista on pilvipohjaisesti toimiva Adminet toiminnanohjaus­ järjestelmä, joka toimii talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. SaaS-pohjainen toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään yhdistämällä ja automatisoimalla työmaan toiminnot ja taloushallinnon rutiinit. Järjestelmä kattaa kaiken tarjouslaskennasta kirjanpitoon ja tuotannosta toimistolle, jolloin yrittäjä on ajan tasalla sekä työmaastaan että yrityksen taloudesta koko ajan. Adminet on ehdottomasti yksi Admicomin kirkkaimmista menestystekijöistä, mutta Sepän mukaan hyvä, jopa ylivoimainen tuote ei yksin riitä. 14 TALEMENT 2021 – Huippusofta jää hyllylle pölyttymään, ellei sitä pystytä jalkauttamaan. Alleviivaan tätä; hyvä tuote vaatii organisaation, joka tuotetta lähtee levittämään. Menestys ei synny toinen ilman toista, Seppä korostaa. Sitoutumista ja kasvunnälkää Toinen Admicomin menestystekijöistä on siis organisaatio. Sepän mukaan sen avainsanoja ovat sitoutuminen, yrittäjähenkisyys ja kehittymishalu. Eräänlainen kasvunnälkä. – Meidän vahvuutemme on ollut todella sitoutunut ja yrittäjähenkinen organisaatio. Kasvunnälkäisyys liittyy siihen, että muutosvaiheessa oleva yhtiö imee tietynlaisia tyyppejä mukaansa. He ovat niitä tekijöitä, jotka kokevat muutoksen positiivisena, näkevät mahdollisuuksia. Sellaisella porukalla on hinku päästä eteenpäin, kehittää asioita, oppia, ja nähdä oman tekemisen vaikutukset, Seppä kuvaa. Sitoutuminen näkyy siinä, että Admicomin henkilöstöstä iso osa on myös omistajina yrityksessä. – Meillä on helposti tekemiseen lähtevä kulttuuri, ja tässä on sitten lopputulos. Kun hyvän kierre pääsee liikkeelle, se johtaa kasvuun; siihen, että kehitetään lisää, myydään lisää ja palvellaan asiakkaita taas hieman paremmin, toimitusjohtaja jatkaa. Hyvän kierrettä vahvistaa myös vahva työn imu. – Työn imu syntyy, kun homma menee koko ajan eteenpäin. Työntekijöille tulee siitä tunne, että saa itse vaikuttaa lopputulokseen ja syntyy halu tehdä lisää! Helpotusta yrittäjien arkeen Admicomin lippulaivalla Adminetillä on jo yli 22 000 suomalaista käyttäjää. Kolmanneksi Admicomin menestystekijäksi Antti Seppä mainitsee asiakkaiden ymmärtämisen. – Me tunnemme asiakkaamme ja ymmärrämme heitä. Lähtökohtaisesti meidän asiakaskäynnistä jää asiakkaalle sellainen olo, että nyt puhuttiin samaa kieltä. Kiitosta ja positiivista palautetta Admicomille sataa siitä, että heillä tiedetään, mitä asiakas tarvitsee. – Asiakkaiden kiitos tulee monesti myös siitä, että olemme helpottaneet aidosti heidän arkeaan. Asiakas on saattanut elää pitkään jonkin hankalan, manuaalisen prosessin kanssa, jonka me pystymme automatisoimaan, ja sanoo lopuksi, että ”Nyt pystyn irrottautumaan työstä viikonlopuksi.” Se on paras palaute, mitä voi tulla, että joku on saanut helpotuksen arkeensa ja pystyy elämään yrittäjänä tasapainoisemmin, Seppä kertoo. Toinen puoli kiitosta on tullut henkilöstön suunnalta; vuosittaisten mittausten mukaan asiat ovat talon sisällä olleet mallillaan. – Tämä on ollut minulle tärkeä asia, toimitusjohtaja sanoo. Kohti seuraavaa menestystekijää Viimeisimmän viiden vuoden aikana Admicom on kasvanut vauhdikkaasti, ja organisaation-toimintoja on lähdetty kehittämään, jotta ne vastaisivat henkilöstön tarpeita vielä paremmin. Sepän mukaan strateginen HRfunktio voi olla yksi yrityksen ydinmenestystekijöistä – sen myötä työt tulevat hyvin tehdyksi ja ihmiset nauttivat työstään. Admicomin väki aloitti tutustumisensa vahvuusajatteluun Talementin koulutuksen myötä vuonna 2017. – Ensimmäinen päätös lähteä yhteistyöhön Talementin kanssa syntyi siksi, että koulutus oli Jyväskylässä ja se saatiin pilkottua aamu- ja iltakoulutuksiksi niin, että se sopi hyvin aikatauluihimme, Antti Seppä kertoo. – Esimiesvalmennuksesta tuli hyvät palautteet, joten seuraava esimies lähetettiin koulutukseen, ja siitä tuli säännöllistä. Vuoden 2019 lopussa Admicomilla tehtiin esimiehiä koskeva 360-arviointi, jonka lopputulema oli, että esimiehet kaipaavat tukea omassa arjessaan ja tekemisessään. Antti Sepän mukaan tulos on ollut tärkeimpiä syitä siihen, että Admicomille lähdet-

– Tiimin vahvuudet tulevat hyödynnetyksi, kun ne on nostettu esiin ja otettu huomioon, henkilöstöpäällikkö Helena Marjokorpi sanoo. tiin rakentamaan strategista HR-funktiota. Tehtävään delegoitiin myös oma tekijä; henkilöstöpäällikkö Helena Marjokorpi, joka aloitti työt Admicomilla kesäkuun 2020 alussa. HR-toimintojen rakennuspohjana toimi hyväksi havaittu vahvuusajattelu. – Helena Marjokorven ei tarvinnut lähteä suunnittelemaan HR:ää aivan alusta, koska taustalla oli jo Talementin kanssa tehtyä työtä. Vahvuuskartoitukset olivat yksi asioista, jonka pohjalta Helena lähti työtä kehittämään, Antti Seppä kertoo. Huuhkajien jalanjäljissä Tähän mennessä vahvuusajattelua on sovellettu Admicomilla ensisijaisesti esimies- tasolla. Seuraavaksi tarkoitus on sukeltaa organisaatiotasolla syvemmälle ja jalkauttaa vahvuusajattelu myös tiimitasolle työarkeen. Tämän tehtävän edistämiseksi Talement on kouluttanut Helena Marjokorvesta Inhouse-vahvuusvalmentajan, joka pystyy tekemään työntekijöille vahvuuskartoituksia ja kehittämään esimerkiksi tiimien kokoonpanoja vahvuuksien kautta. Antti Seppä kokee, että Admicomin kokoisessa asiantuntijaorganisaatiossa pitää pystyä toimimaan siten, että ihmistä kuunnellaan ja heidän oma motivaationsa ja profiilinsa otetaan huomioon sen sijaan, että luodaan vakioituja tehtäviä. – Meillä pitää olla valmiudet muokata henkilön kehityspolkua siihen suuntaan, mikä Asiakkaiden kiitos tulee monesti myös siitä, että olemme helpottaneet aidosti heidän arkeaan. TALEMENT 2021 15

Petteri Kivimäki Admicom Oy:n tuotepäällikkö Leea Mäkelä palaverissa toimitusjohtaja Antti Sepän kanssa. Admicom Oy työllistää yli sata työntekijää. hänelle on luontaista. Nyt vahvuusajattelu on näkynyt ihan konkreettisesti meillä niin, että henkilöt, joille kartoitus on tehty, alkavat itse ajatella omia vahvuuksia ja suuntautumaan niiden mukaan. Se ikään kuin imaisee mukaansa; hei, tässä minä olenkin hyvä ja tähän suuntaan haluan mennä, Seppä sanoo ja poimii esimerkin urheilumaailmasta. – Suomen jalkapallomaajoukkue Huuhkajat ei olisi menestynyt, jos se olisi vain listannut, että tänne tarvitaan yksi hyvä kärki, yksi libero alas ja niin edelleen. Sen sijaan valmentaja lähti rakentamaan siitä, millaisia pelaajia hänellä oli. Minulla on ollut tämä sama idea, ja siksi olen tykännyt vahvuusajattelusta. Me katsomme mitä vahvuuksia tässä porukassa on, ja lähdemme rakentamaan niiden suunnasta. 16 TALEMENT 2021 Helposti tarttuva uusi kieli Aikaisemmin tiiminrakennustyötä ei ole voinut tehdä systemaattisesti, koska vahvuudet ovat olleet vain löyhästi tiedossa olevia asioita. – Vahvuuskartoituksen avulla vahvuudet saavat nimet. Silloin ne pystytään laittamaan kartalle, ja siten yhteispelistä ja roolittamisesta tulee helpompaa, Antti Seppä avaa. Vahvuusajattelun etu on Sepän mukaan siinä, että se jalkautuu hyvin yrityksen arkeen ja sen pystyy kommunikoimaan läpi organisaation. – Vahvuusajattelun avulla pystyy ohjaamaan tehtäviä ja tekemistä. Kun tiedetään, että tiimissä on joku, jolla on tietty vahvuus, se johtaa helpommin käytännön työnkuvan ja tehtävien delegointiin. Vahvuusajattelu myös auttaa työntekijöitä ymmärtämään toinen toistaan paremmin. Seppä itse on jo huomannut soveltavansa vahvuusajattelua arjen tilanteissa. – Jotkut henkilöt energisoituvat face to face -tilanteista. Silloin pitää muistaa, että näiden henkilöiden kanssa väylä ottaa yhteyttä on aina käydä heidän luonaan. Niitä työntekijöitä, joiden vahvuus on esimerkiksi aktivointi, ei kannata osallistaa palaveriin, jossa ei päästä vielä liikkeelle, ja futuristit ja muut pitkän aikavälin ajattelijat taas soveltuvat niihin palavereihin, joissa ei tarvitsekaan syntyä päätöksiä. Mitä enemmän vahvuusajattelutyötä saadaan istutettua arkeen, sitä enemmän se tulee myös organisaation kieleen. – Vahvuusajattelun kieli on loppujen lopuksi aika tarttuvaa ja intuitiivisesti ymmärrettävää, Seppä tiivistää. ■

Admicom saa oman vahvuusvalmentajan Admicomin henkilöstöpäällikön Helena kastuen tiimi ja seuraavaksi kartoitetaan Marjokorven työmaana on tällä hetkellä johtoryhmän vahvuudet. Admicomin hr-toiminnon rakentaminen. – Kun ymmärretään toisten tiimiläisten – Työhöni sisältyy toimintatapojen ke- vahvuudet, ymmärretään myös heidän hittämistä ja arjen työtä yhdessä esimies- käyttäytymistään ja ajureitaan. Se luo ten kanssa: tuen, ohjaan ja palvelen heitä. paremmat edellytykset yhdessä työsken- Lisäksi teen rekrytointeja ja työnantaja- telylle. Kun vahvuudet ovat tiedossa, näh- mielikuvan kehittämistä, Helena Marjokor- dään myös, jos tiimistä puuttuu jotain rat- pi kertoo. kaisevaa osaamista, Marjokorpi summaa. Tällä hetkellä noin 35 admicomilaiselle on tehty vahvuuskartoitus, ja iso osa Arkista ja positiivista työtä esimiehistä käynyt Talementin esimiesval- Helena Marjokorpi on vahvuusvalmentajan mennuksen. Seuraavaksi vahvuusajattelu tehtävänkuvasta innoissaan. halutaan tuoda entistä vahvemmin osaksi – Tuntuu mielekkäältä päästä luomaan yrityksen arkea, ja siksi Talement on kou- tiimeille parempia toimintaedellytyksiä. luttanut Marjokorvesta Suomen ensim- On myös kiva päästä sparrailemaan yh- mäisen vahvuusvalmentajan. dessä tiimin kanssa ja näkemään, kuinka – In-house-vahvuusvalmentajana pystyn aina tarpeen mukaan tekemään vahvuuskartoituksia, antamaan ryhmäpalautteita vahvuudet tulevat käyttöön arjessa, Marjokorpi kuvailee. Iloa työhön tuo myös se, että vahvuus- tiimeille ja miettimään, miten vahvuudet ajattelu on positiivinen asia ihmisten saisi paremmin käyttöön. Näin pystymme kanssa työstettäväksi. laajasti hyödyntämään vahvuusajattelua – Vahvuusajattelun kautta ihmisten piir- ja jalkauttamaan sitä talon sisällä, Marjo- teille löytyy arvo, merkitys ja tärkeys. On korpi kuvaa. myös hauska huomata, miten vahvuusajattelu hiipii omaan kielenkäyttöön ja kuinka Huuhkajien valmentaja lähti rakentamaan siitä, millaisia ­pelaajia hänellä oli. Jokaisen vahvuudet käyttöön omat vahvuudet tulevat esiin. Esimerkik- Marjokorven mukaan vahvuusajattelun pe- si kun tulevia tavoitteitani käytiin läpi, rusajatus ja isoin hyöty kiteytyy sloganiin huomasin kuvailevani itseäni vahvuuksin: ”Oikeat ihmiset oikeille paikoille”. ”Olen sellainen aktivoija: nautin, kun saan – Vahvuusajattelun myötä pystytään tun- käynnistää asioita”, Marjokorpi hymyilee. nistamaan, mistä työntekijä saa energiaa ja motivoituu. Sen kautta voi miettiä jokaisen työntekijän työnkuvaa: miten paljon hän pääsee käyttämään vahvuuksiaan, ja miten työ tuntuisi innostavalta. – Yksi isoista tavoitteistani on myös avain­osaamisen tunnistaminen ja sen mallintaminen, miten tieto siirtyisi organisaatiossa eteenpäin. Nyt voin yhdessä esimiesten kanssa lähteä miettimään roolituksia uusiksi ihmisten vahvuudet huomioiden, Marjokorpi iloitsee. Admicomilla vahvuusajattelua sovelletaan erityisesti tiimeihin. Syyskuussa vah- Nyt voin yhdessä esimiesten kanssa lähteä miettimään roolituksia uusiksi ihmisten vahvuudet huomioiden. vuuskartoituksen sai ensimmäinen, asia- TALEMENT 2021 17

Pientä & tärkeää Istockphoto Harri Lammi Seitsemän asiaa strategiasta Lähes jokaisella yrityksellä on strategia, vaikka aina se ei ole kirjattuna. Strategia on suurten kokonaisuuksien hahmottamista ja konkreettisten toteutustavoitteiden sopimista. Monet yritykset ovat huomanneet, että yhdessä työstetyllä ja kirjatulla strategialla on taipumus toteutua. 1 Miksi suomaiset pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat strategiaa? Pitkään strategiaksi riitti omistajan visio yrityksen suunnasta. Monestakin syystä 2000-luvulla yritysten kilpailutilanne on ratkaisevasti muuttunut. Tässä muutamia syitä, miksi strategiaa tarvitaan: • ”Yrityksemme työ on laajentunut, tarvitsemme selkeämpää suuntaa tulevaisuuteen.” • ”Olemme perinteikäs yritys, mutta nuoren polven ottaessa ohjat suuntaa täytyy täsmentää.” • ”Edellinen strategiamme on vuodelta 2015; nyt moni asia toimintaympäristössä on muuttunut merkittävästi.” • ”Ennen toimitusjohtaja teki strategian; nyt haluamme, että johtoryhmä tekee sen.” • ”Havahduimme, että teemme aika ajoin ristiriitaisia päätöksiä, haluamme yhden suunnan.” • ”Olemme ostaneet monta yritystä; tarvitsemme yhtenäisen strategian, johon sitoudutaan.” • ”Konsernin antama suunta on ylimalkainen, tarvitsemme oman konkreettisen strategian.” • ”COVID-19 laittoi koko liiketoimintamme veitsen terälle; pakko löytää uusi strategia.” • ”Tarve perinteiselle avainpalvelullemme on häviämässä markkinoilta; mitä tehdä?” • ”Strategiamme on vain periaatteita ja linjauksia – tarvitsemme selkeät tavoitteet.” 18 TALEMENT 2021 2 Rullaava strategia Strategiaa on vuosikymmenet tehty 3–5 vuodeksi kerrallaan. Tämä on vieläkin mahdollista, mutta vain siten, että strategian työstäminen on rullaavaa. Rullaava strategia tarkoittaa, että sitä seurataan ja päivitetään vähintään neljä kertaa vuodessa. Rullaavassa strategiassa tavoitteet asetetaan eri ajanjaksoille; osa voi olla toteutettavissa 6 kk sisällä, osa 9 kk ja osa 24 kk sisällä. 3 Konkreettiset strategiset tavoitteet Yksi ongelma strategiassa on tavoitteiden ylimalkaisuus. Toteuttamiskelpoisessa strategiassa tavoitteet ovat selkeitä, konkreettisia, mitattavia ja aikaan sidottuja. Tässä esimerkki: ”Vuoden 2022 loppuun mennessä luomme sellaisen uuden innovatiivisen tuoteryhmän Pohjoismaiden markkinoille, jonka pystymme tuottamaan nykyisellä konekannallamme ja korkeintaan 100 000€ lisäinvestoinnilla. Tuoteryhmän tulee tuoda ensimmäisenä vuonna (2023) 150 000 €, toisena vuotena (2024) 300 000 € ja kolmantena vuotena 500 000 € lisäliikevaihtoa. Vastuussa suunnittelupäällikkö. Seuraamme tämän strategian kehitystä huhtikuun ja lokakuun strategiapalaverissa.” 4 Strategia yhdessä johtoryhmän kanssa Hyvä käytäntö on, että johtoryhmä luo strategian, koska vain operatii- vinen johto tuntee arjen liiketoimintaympäristön riittävällä tarkkuudella. Osana strategiaa omistajan tulee kuvata omistajatahto, jonka pohjalta johtoryhmä tekee strategiset kysymyksenasettelunsa. 5 Strategiaa kysymysten kautta Strategiaa päivitettäessä strategisten kysymysten tunnistaminen on keskeistä. Talement Oy:n ®️SSL Systemaattisen Strategian työvälineessä on 95 kysymystä. 6 Strategia yhdellä sivulla Usein strategiat ovat 8–10 sivun mittaisia, jopa 30 sivun mittaisia. Monisivuinen vaikeuttaa näkemään sitä, mitä yhtiö todella tavoittelee. Strategia yhdellä sivulla auttaa selkeää kommunikointia. 7 Strategia ja luontaiset vahvuudet Strategiatyössä on syytä myös huomioida johtoryhmän luontaiset vahvuudet. Strateginen ajattelu on luontaisena vahvuutena ehkä noin yhdellä kymmenestä. Kuitenkin niilläkin, joilla strateginen ajattelu ei ole päävahvuutena, on annettavaa strategiaprosessiin. Siksi luontaisten vahvuuksien tunnistaminen onkin todella tärkeää osana strategiaprosessia. ■ Talement Oy on yllä mainittuja näkökulmia huomioiden kehittänyt työvälineen, jonka nimi on ®SSL Systemaattisen Strategian Luominen. Kysy lisätietoja Talementin työntekijöiltä.

Talement-valmennukset YJM Yritysjohdon mentorointi EMV Esimiesvalmennus Antaa erinomaisia lisävalmiuksia uuden sukupolven johdolle, Antaa tämän päivän lisävalmiuksia esimiehille, selkeillä on myös erittäin hyvä koulutus johtoryhmän jäsenille. työvälineillä ja innostavalla koulutusmetodilla. JRV Johtoryhmävalmennus OSM Osaamisen siirtäminen mentoroinnilla ® ® Auttaa kehittämään toimivan johtoryhmän, joka pitkällä aikavälillä on toimitusjohtajan keskeisin resurssi. ® ® Varmistaa vuosien mittaan kertyneen kokemuksen ja osaamisen siirtymisen uusille ja/tai nuoremmille työntekijöille. SSL Systemaattisen strategian luominen LVK Luontaisten vahvuuksien kartoitus Markkinoiden paras työväline syste-maattisen strategian Mahdollistaa vahvuuksien optimoinnin yrityksen tuottavuuden luomiseen ja kilpailuedun vahvistamiseen. ja työilmapiirin vahvistamiseksi. KULTA Kulttuuritaito Antaa työvälineitä kehittämään yrityksen toimivuutta kun TTV  Työyhteisö- ja Työntekijävalmennus työntekijöitä on monesta eri kulttuuritaustasta. Käytännöllinen valmennus työyhteisötaitojen, työilmapiirin ® ® ® © ja kommunikoinnin kehittymiseen, vahvuuksien kautta. KMV  Kärkimiesvalmennus © Räätälöidäänkö? Lähiesimiesten, kärki- ja nokkamiesten valmiuksien Talement toteuttaa vuosittain lukuisia räätälöityjä vahvistaminen käytännöllisen pienryhmävalmennuksen valmennuksia. Räätälöityjen valmennusten runkona on kautta, vahvuudet edellä. normaalisti tuotteistettujen valmennusten sisältö. TALEMENT 2021 19

Talementin osaajat ovat valmiina auttamaan yritystäsi. Yksilön vahvuudet yrityksen voimavaraksi Talement on vahvuuspohjaisen ja osallistavan esimies- ja johtamiskoulutuksen edelläkävijä. Palvelemme yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Toimialueemme on koko Suomi. Koulutuksemme ovat rekisteröityjä® tavaramerkkejä. Teemme mielellämme myös räätälöityjä koulutuksia. Talement Ltd. is the forerunner of strength-based leadership and managers training, strategy development and mentoring in how to transfer professional competencies. We offer tailor-made and open courses in small groups. Our mentoring and coaching programs are Registered® trade marks. We serve companies and public sector organizations. MISSIOMME Lisäämme yritysten kilpailuvoimaa kehittämällä vahvuuspohjaisia organisaatioita. VISIOMME Vahvuusajattelu on sisäänrakennettu ja pysyvä voimavara suomalaisissa yrityksissä. TAPAMME TOIMIA • Osallistava koulutus • Kohtaaminen • Asiakas yksilönä • Jalat maassa TALEMENT OY Osoite/Address: RISTO RYTIN KATU 31 B, 32700 HUITTINEN Puhelin/Phone: +358 40 503 5971 Sähköposti/Email: TALEMENT@TALEMENT.FI 20 TALEMENT 2021