Nytt lager ger nya tjänster sid. 12-13 Gasbil för renare miljö sid. 4-5 Kund- och personaltidning 2020 Marknadsetta väljer Powder-Trans sid. 6-7 Bror-Torsten Roos känner alla sid. 20

I denna tidning: • • • • • • • Kunden - vår kompanjon Bästa läsare, framför dig har du nu det första numret av Powder-Trans koncernens nya tidning. Tidningen är riktad till alla våra samarbetspartners. På Powder-Trans vill vi även på detta sätt leva upp till de målsättningar vi arbetat enligt redan från företagets start för snart 50 år sedan. För oss är förhållandet till våra kunder en hederssak. Vi talar om kunden som vår kompanjon. Det gäller också övriga intressegrupper som tillsammans med oss dagligen tar våra transporter och logistiktjänster mot nya höjder. Nu tar vi nästa steg för att skapa en kontinuerlig kommunikation med er alla, för att skapa förutsättningar för en ännu bättre verksamhet för allas vår nytta och framgång. Tidningens namn TEAM kommer från vår slogan Together Everyone Achieves More (Tillsammans uppnår alla mer). Det sammanfattar och förklarar hur vi jobbar och når framgång tillsammans, för allas bästa. Exemplen är många. Under 2020 togs våra nya utvidgade lager- och verkstadsutrymmen i Lundo i bruk. De möjliggör betydande tilläggstjänster för våra kunder. I allt större omfattning kan vi nu erbjuda helhetslösningar inom bulklogistiken. Helhetslösningar är nyckelordet också för våra ofta omfattande och krävande projektuppdrag. Där har vi genom åren lyckats ro iland betydande uppdrag tillsammans, och nya är redan i startgroparna. För att hela vår verksamhet kvalitets- och kvantitetsmässigt ska uppnå sina målsättningar krävs förutom en kunnig och motiverad personal också en fordonspark och utrustning som uppfyller dagens krav och står i framkanten av utvecklingen. Därför har vi förutom fortsatta omfattande investeringar i nya fordon även satsat på bland annat fordon som drivs med LNGgas, spegellösa fordon och utveckling av däck med miljötänk. Vårt miljöarbete fortsätter och nya lösningar representeras också av våra solpaneler på det nya lagret och en mer omfattande återvinning av förpackningsmaterial, för att inte tala om utvecklingen av chaufförernas körsätt och effektivitet i transporterna. • • • • • • • • • • • Kunden - vår kompanjon Ny logo stegvis i bruk Ny gasbil ger renare transporter En marknadsledare med säkerhet som prioritet Nya åtgärder för miljön Från projekt till projekt Fossilfri värme för en bättre framtid Fördubblad kapacitet i nytt lager Sommarjobbet blev ett jobb för livet Bättre däck tack vare nytt projekt Spegellösa fordon testas Full koll på hela Norden Bra auditering Organisationen förstärks Tysk kvalitet möter global flexibilitet 2 3 4-5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15 15 16-17 17 17 18 Bättre kommunikation med nytt intranät 19 Ett liv av lastbilar 20 Transporter även i tider av distans 21 Om allt detta och mer kan du läsa i denna tidning. Kom gärna med respons på tidningen så kan vi utvecklas även här. För i allt vi gör kan alla uppnå mera tillsammans. Trevliga lässtunder! 2 Fredrik Blomqvist • • Vi på PT Här får historien nytt liv 22-23 24

Ny logo stegvis i bruk Den nya logon kommer att användas parallellt med den nuvarande logon som i dagens utförande varit i användning i tio år. Den nuvarande företagslogon härstammar ursprungligen från mitten av 1980-talet och innehåller hela företagsnamnet Powder-Trans. Den nya symbollogon, som nu tas i bruk, omfattar enbart bokstäverna PT omgivna av en linje som är formad som en tank för att symbolisera bulktransporter liksom kompanjonskap och sammanhållning. - Målet med den nya logon är att införa en modernare design. Dessutom vill vi att bolaget och dess tjänster ska kunna kännas igen utan att alltid behöva använda den nuvarande längre och större logon, säger Sture Holm från bolaget HolmMediaData, som tillsammans med det grafiska designbolaget Pixaton planerat den nya logon. Avsikten är inte att ersätta den nuvarande logon med en ny. Istället kompletterar de varandra. Samtidigt har den nuvarande logon fram- De närmaste åren kommer en ny logo börja synas i koncernen Powder-Trans verksamhet. Den nya logon är en modern symbollogo där bokstäverna PT symboliserar företagsnamnet. till uppe på fordonshytten fått ett enhetligt utförande med vitt botten och logon och texten i Powder-Trans färger oberoende av fordonets mär- ke. Tidigare har färgsättningen kunnat variera beroende på fordonets märke och dess bottenfärg på övre delen av hytten. Dessa förnyelser kommer att ske på alla nya fordon, men även på andra fordon som be- höver nya tejpningar. De första fordonen har redan fått den nya logon. - Förnyelsen är en del av projektet för att öka företagets synlighet och marknadsföring som vi inledde i början av 2020, säger vd Fredrik Blomqvist. Projektet omfattar också ett flertal andra åtgärder, såsom en tryckt årsberättelse samt den nya personal- och intressegruppstidningen TEAM. En ny grafisk manual som bygger på att den nya och nuvarande logon används parallellt har utarbetats även med tanke på PowderTrans 50-årsjubileum år 2022. 3

Ny gasbil ger renare transporter Chauffören Per Råstedt tankar naturgas. Powder-Trans nya gasdrivna lastbil är en av de första inom bulktransporter i Norden. Transporter med naturgas (LNG) och biogas (LBG) som bränsle intresserar även kunderna. I mitten av augusti 2020 rullade Powder-Trans första LNG-drivna lastbil in på terminalområdet i Lundo. Lastbilen av märket Scania är än så länge en så ny företeelse i branschen att transportföretagen testar sig fram. Hos Powder-Trans är försöket ett svar på det ökade intresset för alternativa bränslen, även hos kunderna. - Just nu sker det en stor omställning i transportbranschen. Allt fler 4 fokuserar på miljötänkandet, och alternativa bränslen efterfrågas dessutom av kunderna, säger vd Fredrik Blomqvist. ”Allt fler fokuserar på miljötänkandet, och alternativa bränslen efterfrågas.” Powder-Trans nya gasbil ska köra bulktransporter till storindustrierna i södra Finland. Fordonet kommer att avgå från terminalen i Lundo, eller köra transporter från Åbo hamn. Förbättrade förutsättningar En av orsakerna till att PowderTrans varit redo att satsa på en gasbil är att det finns goda tankningsmöjligheter i närregionen. - Vi har en station på bara några 100 meters avstånd från terminalen

och en i Åbo hamn, runt tio kilometer härifrån, säger Blomqvist. Fordonet har två tankar på tillsammans 758 liter. - Med dem fulla köra man upptill 800-1200 kilometer, säger Blomqvist. För de transporter Powder-Trans utför med sin nya gasbil räcker en räckvidd på 800 kilometer. Därför är det än så länge något glesa nätet av tankstationer inget problem. Hästkrafterna i gasbilen är också tillräckliga för att dra upptill 60 ton tunga ekipage, vilket motsvarar Powder-Trans behov. Powder-Trans nya Scania har den för tillfället största motorn för gasbilar på marknaden. Prestandan är densamma som på en dieseldriven lastbil. - Däremot är den faktiskt betydligt tystare. Det uppskattar jag. Ju mindre buller desto bekvämare, säger chauffören Per Råstedt. Miljövänlighet, bekvämlighet och prestanda går därmed ihop utan problem. Nytt och intressant Per Råstedt är en av chaufförerna som kommer att köra den nya gasbilen. Då han i våras fick höra att han skulle få chansen att köra den nya gasbilen var han direkt positivt inställd. - Allt nytt tekniskt som händer är intressant, så visst var jag positivt inställd till det här. ”Man måste fundera mer på var och när man tankar.” Hösten 2020 firar Råstedt 20 år som chaufför hos Powder-Trans. Att få byta till en ny och dessutom unik bil passar därför perfekt. Råstedt var med redan från början då fordonet började testas av Powder-Trans. Under testningsskedet satt han runt 1 000 kilometer bakom ratten. Under hösten har de sista finjusteringarna gjorts i Powder-Trans egen verkstad. - Visst funderade jag till en början på vissa tekniska detaljer, men allt Fredrik Blomqvist tror på natur- och biogas som framtida drivmedel. har lyckats bra hittills. Det som sticker ut mest med fordonet är egentligen tankningen. - Man måste fundera mer på var och när man tankar. Stationerna finns ju ännu inte på så många platser, säger Råstedt Gas i vätskeform Själva tankningen är också speciell. Naturgasen som används i fordonet kyls till -162 grader och övergår därmed till vätskeform, vilket gör att den tar hela 600 gånger mindre plats än gas i normaltillstånd. Tanken på fordonen håller kylan såsom en termosflaska. Om fordonet står stilla länge kan gasen värmas upp och kommer då att expandera. I ett sådant fall finns ett rör varifrån gasen kan komma ut ur tanken. Om tanken hålls full då fordonet stannar för en längre tid håller ändå kylan bättre och man undviker att gas förloras. Lastbilar som drivs med gas är ännu en ganska ovanlig företeelse i Finland, såsom även i övriga Norden. Per Råstedt tror att lastbilarna som drivs med gas på sikt kommer att bli fler i branschen, särskilt om motorerna blir större då även längderna och vikterna på fordonen ökar. - Jag tror att fordonen blir fler, men det handlar om stora investeringar. Dessutom är de ännu så nya att många företag säkert inte riktigt vågar satsa. Vd Fredrik Blomqvist intygar att intresset för flera fordon finns hos Powder-Trans. - Vi utvärderar i detta nu ännu användningen. I framtiden kan det bli aktuellt att skaffa gasdrivna fordon för trafiken också i övriga Norden. Tankstationerna för gas är ännu få, men nätet utvecklas konstant. 5

En marknadsledare med säk Material för byggnadsindustrin, sjukhusutrustning och skogsindustrin hör till europeiska Inovyns produkter. Då bolaget väljer transportör går säkerhet och miljö först. Inovyn är marknadsledande på det mesta man tillverkar. Bland de främsta produkterna finns vinylplast, klor och lut. Samtliga av dessa produceras på flera ställen i Europa, även i Norden. Också här är man branschledande. - Vi är den största lut-, och enda PVC-tillverkaren i Norden, och har därmed en stor marknadsandel, säger Leif Axelsson, logistikansvarig hos Inovyn. Axelsson ansvarar för Inovyns transporter av PVC-plast i hela Europa samt lut i Norden. Hos Inovyn, och innan det de nordiska fabrikernas tidigare ägare Norsk Hydro, har Axelsson jobbat i över 30 år. Sedan runt 2005 har han jobbat med logistik. I den uppgiften samarbetar han idag tätt med Powder-Trans. annat PVC-fabriken i Porsgrunn, på andra sidan Frierfjorden, med råvara, säger Axelsson. Den vinylkloridmonomer som behövs i tillverkningen transporteras genom en pipeline under fjorden. I fabriken i Porsgrunn blir slutprodukten sedan polyvinylklorid, eller PVC-plast, världens tredje mest använda plast. I Porsgrunn tillverkas PVC-plast sedan över 70 år tillbaka. Fabriken har drygt 100 anställda och tillverkar 200 000 ton plast per år. - Den färdiga plasten uppkommer alltså till drygt hälften av salt. Resten är petroleumbaserat. PVC är därför en ganska resurssnål polymer, och har ganska oförtjänt fått ett dåligt rykte, säger Axelsson. Viktiga fabriker Från Porsgrunn åker PVC-plasten ut till kunder inom framförallt byggindustrin. - Plasten används inom profiltillverkning, exempelvis fönsterprofiler och rör, samt golv. På transporterna till dessa fabriker är Powder-Trans stora. Men plasten används också i medicinsk industri, exempelvis till blodpåsar, säger Axelsson. Inovyns svenska fabrik, Stenungssund, är något yngre än fabriken i Porsgrunn, men också där har man haft verksamhet i drygt 50 år. Även där tillverkas bland annat PVC-plast, men också råvaran VCM. Produktionen omfattar 400 000 ton per år och personalen uppgår till drygt 300 personer. I Norden driver Inovyn en fabrik i svenska Stenungssund och två fabriker i norska Grenlanddistriktet. - En relativt stor andel av produktionen vid fabrikerna är specialprodukter med hög kvalitet. Även om basprodukterna vi tillverkar främst säljs i Norden innebär specialprodukterna att vi också har en relativt stor försäljning på kontinenten, säger Axelsson. Allt börjar i klorfabriken där huvudråvarorna salt, el och vatten blir till natronlut och klorgas. Lut är en mycket viktig råvara för många industrier, i Norden framförallt pappers- och massaindustrin. Klor blir tillsammans med eten förädlat till vinylklorid som polymeriseras till PVC. I Grenlanddistriktet tillverkas råvaran vinylkloridmonomer, VCM, vid Inovyns fabrik intill Rafnes hamn. - Fabriken är stor och förser bland 6 Många kunder Långvarigt samarbete Samtliga fabriker har ett flertal certifieringar för kvalitet, miljö, säkerhet och administration. Dessa

kerhet som prioritet aspekter är mycket viktiga för bolaget, och därför kräver man detsamma även av sina transportörer. - Säkerheten går utan tvekan först. Det gäller oavsett produkt. Hälsa, säkerhet och miljö är något som Inovyn och vår ägare Ineos inte är redo att kompromissa med. Vi har ett ytterst starkt fokus på det, säger Axelsson. Samtliga transporter ska göras med säker utrustning och välutbildad personal. Inget spill i miljön accepteras och kvalitetscertifieringar krävs. - Därför är vi mycket nöjda med Powder-Trans. De har satsat mycket på detta, säger Axelsson. ”Säkerheten går utan tvekan först.” Powder-Trans fick nyligen sina certifieringar uppdaterade, med ännu bättre resultat än tidigare. Det uppskattas hos Inovyn. Kundrelationen mellan Inovyns nordiska fabriker och Powder-Trans har redan fortgått i närmare 30 år. Axelsson har samarbetat med både nuvarande och tidigare vd:n hos PowderTrans. - Fredrik har jag träffat första gången någon gång på 90-talet, men innan det samarbetade jag redan med Carl-Johan. - Vi är stolta över att ha en kund som Inovyn. Det är verkligt givande att arbeta med ett företag som har samma mål och värderingar som Powder-Trans, säger vd Fredrik Blomqvist. Leif Axelsson ser ljust också på framtiden. Inovyn och dess ägare Ineos är stora koncerner med resurser. - Vi satsar hårt på de nordiska fabrikerna, vi har gjort stora investeringar i båda relativt nyligen, och flera investeringar kommer att göras. Det ger oss mera kapacitet. På frågan om hur samarbetet med Powder-Trans kan utvecklas i framtiden slänger Axelsson bollen till Powder-Trans. - En utökning av transporterna är möjlig, men just nu är transporterna i Norden ungefär så stora som de kan vara. Erfarenheterna av samarbetet ger nämligen inga skäl till att ändra på konceptet. - Jag har svårt att se att PowderTrans inte skulle vara vår transportör även om fem år, säger Axelsson. Leif Axelsson är nöjd med samarbetet. Inovyn är grundat 2015 och är bland de tre främsta producenterna av vinylplast i världen. Omsättningen uppgår till 3,5 miljarder euro per år, produktionen till 40 miljoner ton och antalet anställda till 4300 personer. Verksamheten finns i 8 europeiska länder. Ägaren Ineos är världsledande inom den petrokemiska branschen och det största privata företaget i Storbritannien. Koncernen är ett av världens 40 största tillverkningsföretag och har en omsättning på över 60 miljarder dollar. Bland produkterna finns alltifrån biobränslen och isoleringsmaterial till klor för att rena vatten samt plast till matförpackningar. Verksamheten omfattar 183 enheter i 26 länder, och personalen överstiger 23 000 personer. Gemensamma värderingar Idag har de två företagen kontakt dagligen, och Powder-Trans sköter en stor del av transporterna från de nordiska fabrikerna i Stenungssund och Porsgrunn, främst från Norge till Sverige och inom Sverige. Leif Axelsson uppskattar samarbetet. - Personalen hos Powder-Trans är väldigt hängiven. Vi använder Powder till riktigt stora transporter. Vi behöver någon med muskler. Hos Powder-Trans är man tacksamma för förtroendet. Rafnes, Norge Stenungssund, Sverige 7

Nya åtgärder för miljön Solenergi, miljödiesel samt effektivare transporter och lagerhantering har under 2020 haft stor inverkan på Powder-Trans miljövänlighet. Till näst ska miljörapporteringen förnyas. Powder-Trans har redan länge arbetat långsiktigt för att minska sin miljöpåverkan. Under 2020 har arbetet tagit flera steg framåt. För fastigheternas del har PowderTrans bland annat satsat på modern LED-belysning samt luft- och luft-vatten-värmepumpar. Över 40 procent av elkonsumtionen produceras nu dessutom med egen solenergi. De nya lager- och verkstadsutrymmena i Lundo ger också andra fördelar för miljön. Sortering och återvinning sköts nu mycket effektivare än tidigare. - De nya miljöåtgärderna, men också kontinuitet, är viktiga för oss. Företagets värderingar omfattar ett miljötänkande. Vi funderar kontinuerligt på hur vi kan förbättra och utveckla det, säger Pontus Eggert, projekt- och marknadsföringschef hos Powder-Trans. Miljövänligare fordon Tre viktiga och kontinuerliga åtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan handlar om vilka bränslen fordonen använder, hur modern fordonsflottan är och hur skickliga chaufförerna är på att köra 8 miljövänligt. - Under hösten 2020 har vi ännu noggrannare börjat följa upp våra chaufförers körprofiler och körsätt. Under 2021 är målet att ännu aktivare- sporra chaufförer som förbättrar och bibehåller sin ekonomiska körstil, säger Eggert. Investeringarna i nya fordon fortsätter också. Redan vid utgången av 2019 bestod Powder-Trans fordonsflotta till 95 procent av fordon med de två högsta Euro-klasserna, som klassificerar fordonens miljövänlighet. Hela två tredjedelar av flottan består av den högsta klassen. Under 2020 har flera nyanskaffningar höjt dessa siffror ytterligare. - Vi fortsätter också arbetet med alternative bränslen, och följer just nu upp nyttan med den nya gasbilen och hur användningen av gas fungerar i praktiken, säger Eggert. Förutom den nya gasdrivna lastbilen har Powder-Trans under 2020 ökat användningen av andra alternativa bränslen. Powder-Trans använder idag miljödieseln HVO i allt flera fordon. Miljödieseln är baserad på bland annat återvunna matfetter och ger 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser än traditionellt die- selbränsle. Även den miljövänliga GTL-dieseln, som delvis baseras på gas, används i flera fordon. Vid kontoret i Lundo har man också möjliggjort laddning för kundernas el-bilar. Miljörapport nästa Under 2020 har Powder-Trans också blivit medlem i Operation Clean Sweep, ett internationellt program för att minimera plasttransporters påverkan på miljön. Programmets mål är att inte ett enda korn plastgranulat ska hamna i miljön och förorena. I och med de många åtgärderna och projekten för miljöns bästa ska Powder-Trans till näst utveckla sitt sätt att följa upp och rapportera sina framsteg. - Målet är att koppla ihop våra planeringssystem med fordonsdatorer och miljörapporterna, säger vd Fredrik Blomqvist. Utifrån det ska en standard för miljörapporteringen byggas upp. Därefter blir det lättare att följa upp miljömålen och resultatet exempelvis per kund.

Från projekt till projekt Gasrörsprojektet Nord Stream 2 är ett av Powder-Trans många projekt de senaste åren. Projekttransporter har under en lång tid varit ett starkt ben i Powder-Trans verksamhet. År 2019 avslutades ett av de största projekten i Powder-Trans historia. Nya väntar redan. Vid sidan av regelbundna transporter har kortvariga men arbetsdryga projekttransporter länge varit en viktig del av koncernen Powder-Trans verksamhet. De senaste åren har ett flertal både små och stora projekt blivit av. - Projekttransporter är självklart viktiga för oss, särskilt under i övrigt lugnare perioder, säger försäljningschef Esa Salminen. Salminen påpekar att de dessutom ger variation i arbetet och erbjuder utmaningar för personalen. - De kräver dessutom en viss mängd både personal- och fordonskapacitet. Vid behov ska man kunna sköta stora volymer på kort tid. Det har Powder-Trans och det svenska dotterbolaget BulkTEAM lyckats med många gånger, på kort varsel, med sträng tidtabell och då transportvolymerna varit stora. land år 2009–2011, liksom vid bygget av Nord Stream 2 år 2018–2020, en fortsättning på det första gasrörsbygget tio år tidigare. Nord Stream 2 var ett av de större projekten under de senaste åren. - Det sysselsatte effektivt flera fordonskombinationer för oss under ett par års tid, säger Salminen. För Finlands och Powder-Trans del blev projektet klart under 2019. Nytt projekt i Sverige Powder-Trans har också en lång historia av att sköta extra transporter vid plötsliga störningar och avbrott i olika kunders produktion, exempelvis inom pappersindustrin. - Sådana störningar kommer oförberett och kräver en mångfaldig kapacitet jämfört med de vanliga regelbundna transporterna. Detta kan innebära en extra volym på upptill 500 ton per dygn och körsträckor på upptill 800 km per riktning, säger Esa Salminen Sådana uppdrag sker både utöver andra projekt och regelbundna transporter. För tillfället sköter Powder-Trans även ett projektuppdrag för finländska vattenreningsverk. Det sysselsätter förutom chaufförer och fordon även lageroch lastningspersonal. På hösten har dessutom ett nytt stort projekt dragit igång i Sverige. Fram till 2021 sköter Powder-Trans och BulkTEAM nämligen en omfattande projekttransport för ett stort infrastrukturprojekt. Projektet omfattar transporter av bindemedel. - Dessa projekt har vi blivit valda till just eftersom vi kan sköta helheten och har både kapaciteten och kunskapen till att utföra dem, säger Esa Salminen. Omfattande byggprojekt I Powder-Trans historia får ett flertal större projekt plats. PowderTrans har bland annat levererat all cement för bygget av Sveriges längsta betongväg utanför Uppsala år 2006. På tre månader körde PowderTrans cement till 84 000 kubikmeter betong, för 22 kilometer väg. I Finland har Powder-Trans kört cement för gasrörsprojektet Nord Stream mellan Ryssland och Tysk- Esa Salminen ser projektuppdragen som krävande och intressanta. 9

Fossilfri värme för en bättre framtid Branschledande Scandbio är ett företag med höga värderingar. Produkterna rullar ut till alltifrån små privathushåll till stora industrier, alltid så miljövänligt som möjligt. Med fem fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland är Scandbio ett av Skandinaviens största företag inom fasta förädlade trädbränslen. Dessutom håller bolaget fanan högt vad gäller både miljön och kunden. De främsta produkterna är värmepellets och träpulver. - Ur miljösynpunkt är trädbränsle enligt Naturvårdsverket det bästa bränslet som finns i Sverige. Trädbränsle är hållbart och bra för miljön, och såväl ekonomiskt som tillförlitligt för användaren, säger Tone Johnsen, marknadsförings- och kommunikationschef hos Scandbio. Bolaget har idag totalt runt 140 anställda på de sex verksamhetsorterna. - Vi finns nära skogarna, där vår råvara hämtas, och nära våra kunder. Det ger korta transporter och 10 hög flexibilitet för såväl samarbetspartners som kunder, säger Johnsen. Tone Johnsen och Scandbio arbetar för miljöns bästa. Råvaran kommer från hållbart skogsbruk och består av restmaterial som blir över då träd sågas till virke, pappersmassa och byggmaterial. - Allt grundar sig på en 100 procent förnybar energikälla. Vi tar tillvara naturens tillgångar på ett resurseffektivt sätt och bidrar till en cirkulär hållbar lösning. Så har vi arbetat ända sedan starten 1982, säger Johnsen. Samtliga fabriker följer samma linje och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Tillsammans producerar och säljer Scandbios verksamhetsställen årligen runt 550 000 ton biobränslen med en omsättning på cirka 100 miljoner euro. Marknaden sträcker sig över Sverige, Lettland och Danmark. Del av det globala För Scandbio är det självklart att ett stort företag ska ta ansvar för både samhälle och miljö. - Vi vill vara en del av det globala samarbetet för att se till att vi har en planet även för kommande genera-

tioner, säger Magnus Kyhlberg, varuflödeschef hos Scandbio. För att lyckas med det påpekar Kyhlberg att hela kedjan måste samarbeta utifrån samma ambitiösa målsättningar. - I och med att vi jobbar med biobränsle och hållbarhet är hållbara transporter givetvis en viktig faktor. Både Euroklasser på fordonen och biobränsle i tankarna är viktigt. Hos transportörerna söker man förutom miljötänkande givetvis också kvalitet. Kyhlberg påpekar att mötet mellan kund och chaufför alltid är lika viktigt. - Vi levererar ju till alltifrån industrier till skolor, där möter kunden chauffören. Chaufförerna är alltså även vårt ansikte utåt. Flexibilitet och utveckling Samarbetet mellan Scandbio och Powder-Trans svenska dotterbolag BulkTEAM har existerat ända sedan BulkTEAM grundades år 2014. Innan det skötte BulkTEAMs tidigare delägare Akkafrakt transporterna. Då samarbetet med BulkTEAM inleddes hette dagens Scandbio ännu Neovapellets, men slogs samma år samman med Lantmännen Agroenergi. År 2016 uppkom Scandbio. - Scandbio är ett av de mest framträdande företagen i Sverige när det kommer till miljöutveckling. Det ställer självklart stora krav på oss som transportörer i form av redovisning, men även vidareutveckling av befintlig teknik och system, säger LarsÅke Büchau, platschef för PowderTrans och BulkTEAMS svenska enhet i Dalby. Eftersom Scandbio dessutom har Trädbränsle är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. störst behov av transporter då kylan slår till behövs stor flexibilitet i samarbetet. - Samarbetet är till stor del inriktat på vinterhalvåret och kan variera från år till år beroende på vädersituationen. Detta ställer stora krav på ett tätt samarbete, säger Büchau. Idag har de två bolagen ett femårigt avtal om transporterna. - Vi har byggt upp jättebra relationer och skapat fungerande lösningar, vilket också avtalet är ett bevis på, säger Niclas Svedberg, logistikkoordinator hos Scandbio. Höga ambitioner Svedberg sköter det operativa arbetet kring Scandbios transporter. Han intygar att det under de senaste åren lagts ett stort fokus på mil- jöfrågor. - Vi har ställt allt högre krav, men det finns ännu potential att utveckla. Exempelvis finns det möjlighet att införa mer miljöbränsle. För det måste ändå nätet av tankstationer för miljöbränslen förbättras. I Sydsverige är läget bättre men norrut behövs förbättring. Utöver det kan även servicen till kunderna utvecklas. Nya tekniska möjligheter ger hela tiden ny potential för exempelvis uppföljning av transporterna. BulkTEAM handhar idag Scandbios transporter över en stor del av Sverige, från den sydligaste udden upp till Mellansverige. Transporterna sköts som ett fyrpartssamarbete tillsammans med två andra svenska transportföretag. - Så kan vi se till att alla kör med så fulla bilar som möjligt, och så korta sträckor som möjligt. Vi jobbar aktivt för att minska koldioxidutsläppen, säger Magnus Kyhlberg. Scandbios miljöpåverkan är redan idag liten, men trots det vill man nå längre. Målet är att bli ett 100 procent hållbart företag. Enligt Kyhlberg avgör motivationen allt. - Vi tror att bioenergi är en viktig del i energiomställningen. Scandbio vill definitivt vara en part i att utveckla framtidens energilösningar och hållbara alternativ. 11

Fördubblad kapacitet i nytt lager Förstorad verkstad och mer än dubbelt så stora lagerutrymmen. Powder-Trans nybygge i Lundo förbättrar kundservicen och effektiverar verksamheten. Ända sedan etableringen på det nuvarande verksamhetsstället i Lundo år 2010 har Powder-Trans satsat på lager och materialhantering. Genom åren har både volymerna och efterfrågan på olika sorters lager- och hanteringstjänster ökat, och utrymmena har blivit otillräckliga. Därför inledde Powder-Trans år 2019 en stor investering i utvidgade utrymmen. Våren 2020 stod utrymmena klara. - Att kunden inte behöver anlita flera bolag för sina transporter har alltid varit ett trumfkort för oss, och nu har vi både bättre kapacitet och ökad effektivitet, säger PowderTrans vd Fredrik Blomqvist. De nya närmare 3 000 kvadratmeter stora lager- och verkstadsutrymmena möjliggör nya serviceformer för kunderna. - Om kunden inte har egna silos eller lagringsutrymmen kan vi nu sköta den delen i mycket större omfattning än tidigare, säger Blomqvist. Terminalen, verkstaden och kontoret i Lundo utgör nu en ännu mer optimerad helhet. Verksamheterna Med truckar görs en del av omlastningarna. i Lundo gynnar varandra och effektiverar transporterna och hanteringen av godset. - Tack vare den nya hallen har vi dessutom möjlighet att ha ytterligare en utlastningsstation, säger Blomqvist. Bra respons Godset kan mottas både på pallar och i storsäckar. Från lagret går produkterna ut både på pallar och direkt i transportfordonets tankar beroende på kundens önskemål. Enligt Blomqvist har verksamheten kommit igång till och med bättre än tänkt. - Vi har redan fått bra respons från kunderna. Bland annat har utrymmena gett nya möjligheter för kunderna att ta in tilläggsprodukter som de annars inte kan hantera. Juha Hietakari är lagerchef vid terminalen i Lundo. Han ser många fördelar med det nya lagret för både kund och personal. - Vi har nu ännu bättre kapacitet än tidigare att ta emot varor enligt kundens tidtabell och övriga önskemål. En annan fördel är att inkommande produkter kan tas emot i större enhetslaster, såsom i container. ”Vi har redan fått bra respons från kunderna.” För personalen innebär utvidgningen moderna och rymliga arbetsutrymmen. Arbetet sköts dessutom effektivare och säkrare då alla utrymmen ligger på samma tomt. Snabbare åtgärder Det nya lagret förbättrar och effektiverar. Juha Hietakari vill erbjuda kunderna nya lösningar. 12 För Powder-Trans är utbyggnaden något av en milstolpe för verksamheten i Lundo. Bygget har krävt en grundlig planering, men ger nu också resultat. - Projektet har varit ganska krävande eftersom vår verksamhet rullat på under hela byggtiden. Gårdsplanen har behövts mer eller mindre konstant för den dagliga verksamheten. Det har krävt ganska mycket extra planerande för att allt ska löpa så smidigt som möjligt, säger Pontus Eggert, projektansvarig för bygget hos Powder-Trans. Enligt Eggert har många utrym-

Tero Viitanen (t.v.) och Petri Manelius är nöjda med en större verkstad som ger nya möjligheter. men de senaste åren blivit för små. Nu är de större, moderna och mycket mer ändamålsenliga. Powder-Trans har nu totalt 4 800 kvadratmeter lager- och verkstadsutrymmen i Lundo. Förutom utvidgade lagerutrymmen på 2 200 kvadratmeter, ett nytt biltak för personalens bilar och olika personalutrymmen, har även företagets egen verkstad på området byggts till med runt 600 kvadratmeter. - Påbyggnadsarbetena och reparationerna på bilarna och släpen snabbas upp avsevärt. Dessutom kan alla arbeten nu göras inomhus, säger Tero Viitanen, fordonsansvarig hos Powder-Trans. Verkstaden har hög takhöjd för att tankarna ska kunna höjas upp. Med rejäla utrymmen kan mycket större påbyggnadsarbeten nu göras. Dessutom är reservdelslagret större än tidigare. Enligt Fredrik Blomqvist är fördelarna många. - Det höjer kvaliteten och säkerheten. Genom att sköta servicen på exempelvis slangar och tankar i egen regi vet vi att rätt material används, och utrustningen kan anpas- sas enligt vad vi själva ser på fältet. Även på verkstadssidan har personalutrymmena förbättrats avsevärt. Samtliga är förnyade. både oregelbundna leveranser och eventuella avbrott i råvaruproduktionen. - Med större lager kan vi erbjuda säkerhetslagring för produkter med osäker tillgång eller långsam import, säger Fredrik Blomqvist. Juha Hietakari tillägger att lagret dessutom är mer miljövänligt än någonsin. ”Med det nya lagret erbjuder vi ett helhetspaket.” Mycket görs i egen verkstad. Vladimir Lanko i arbete. - I samband med utvidgningen installerades också ny ventilation. Dessutom investerade vi i en ny traverskran så att det blir säkrare att lyfta tankarna, säger Tero Viitanen. Ökad miljövänlighet Precis som i verkstaden kan man även på lagret nu arbeta mer förebyggande. Det nya lagret ger kunderna möjlighet att förbereda sig på - Effektiv sortering, återvinning samt packning och retur av storsäckar, om kunden så vill, har beaktats i planeringen av den nya hallen. Det nya lagret har också en effektiv specialbyggd utrustning för avlägsnande av damm och för att förhindra kontamination av olika produkter. Enligt Fredrik Blomqvist gör många detaljer att den nya hallen sticker ut. Kvaliteten ska garanteras genom hela kedjan. - Med det nya lagret erbjuder vi både ett helhetspaket och ett helhetsansvar. 13

Sommarjobbet blev ett jobb för livet År 1995 fick Seppo Juhola ett två månader långt sommarvikariat hos Powder-Trans. 25 år senare är han ännu kvar i företaget. - Om jag varit kvar hos PowderTrans i ett kvarts århundrade så kan jag väl inte säga att det är en dålig arbetsplats. Jag har utan tvekan trivts här. Det säger Seppo Juhola som jobbat hela 25 år som chaufför hos Powder-Trans. Även om PowderTrans visade sig vara rätt för Juhola stod valet i mitten av 90-talet mellan Powder-Trans och en helt annan del av transportbranschen. - Det är länge sedan, men jag kommer ihåg att jag hade två val. Det andra var busstrafik. Unikt fordon Genom åren har han kört transporter genom hela Norden och Baltikum, men även avstickare till Tyskland och Belgien. - Min nuvarande uppgift hos Powder-Trans har jag skött i tre och ett halvt år, så största delen av tiden har jag kört utomlands. Just nu kör Juhola ett av PowderTrans mer unika fordon, en pumpbil för flytspackel. Med den går leveranserna till byggarbetsplatser speciellt i och kring Helsingfors, men även på annat håll i Finland. - Mycket av tiden går till att sköta och övervaka utrustningen då jag lossar. Eftersom materialet börjar reagera på 20 minuter gäller det att reagera snabbt om något går fel. Själv är Juhola anspråkslös då det 14 Seppo Juhola kör ett udda men viktigt fordon hos Powder-Trans. Bland kunderna finns både småhus på landet och höghus i storstäderna. kommer till arbetsuppgifterna, men i praktiken handlar det om en hel del, från att hålla koll på att vattennivåer är justerade till att slangar fungerar som de ska. Intressant helhet Jämfört med då Juhola inledde sin karriär har mycket, men inte allt, ändrat. Fordonen och tekniken har utvecklats stort, medan chaufförens arbetsbild i det stora hela är densamma. ”Det här jobbet handlar om en attitydfråga.” - Särskilt om man jobbar med utrikestrafik kan man vara en längre period borta hemifrån. Det tror Juhola också att är en orsak till att unga i dag inte lockas till branschen. - Det här jobbet handlar om en attitydfråga. Själv ser han att det mest intressanta är variationen. För honom handlar det inte enbart om att lasta, köra och lossa. - Filter ska putsas och ventiler ska granskas. Man får själv se till att allt fungerar. Det som motiverar mest är då uppdragen lyckas och kunden är nöjd. Att lossa inne i storstäder och på trånga byggarbetsplatser innebär också en extra utmaning. - I Helsingfors kan det hända att tre byggfirmor samtidigt jobbar i samma kvarter. Då är det trångt, men ändå gäller det att komma fram med hela ekipaget. Kundservice är a och o Juhola pratar förutom finska även engelska och svenska så att han, såsom han själv utrycker det, klarar av att lasta, lossa och beställa mat på de andra språken. - Jag har någon gång sagt att om jag inte skulle kunna leverera en last på grund av kommunikationsproblem, då kan jag lika bra sluta. För Juhola är nämligen kundservicen en viktig del av jobbet. - Man kan inte alltid dra på att man har en stor bil och är landsvägens kung. Det gäller också att kunna bete sig.

Bättre däck tack vare nytt projekt Under hösten 2020 har Powder-Trans inlett ett samarbete med däcktillverkaren Michelin och axeltillverkaren BPW för att nå optimal inbesparing i bränsle och däckslitage. Powder-Trans mål är både lägre bränsleförbrukning och mindre däckslitage. Tero Viitanen, fordonsansvarig hos Powder-Trans har höga förväntningar på det nya projektet. - Axlarna på släpen får ett system som övervakar och automatiskt fyller på däcktrycket, samt meddelar om däcket går sönder. Projektet är ett samarbete mellan däcktillverkaren Michelin och axeltillverkaren BPW. Projektet inleddes i september och utförs under hösten 2020. - Målet är bättre hållbarhet och lägre bränsleförbrukning. Att minska punkteringarna längs vägarna är ytterligare en förhoppning, säger Viitanen. Testet utförs genom att systemet installeras på ett släp vars resultat sedan jämförs med ett likadant släp utan det nya systemet. I samarbetet mellan PowderTrans och Michelin ingår även en kontinuerlig uppföljning av rätt val av råmaterial och möjligheter att bättre optimera däckets livslängd. Samarbetet är viktigt för PowderTrans eftersom fler miljöaspekter beaktas, i allt från tillverkning till återvinning av däcken. Spegellösa fordon testas I takt med att fordonsflottan moderniseras testar Powder-Trans även nya tekniker från tillverkarna. Under hösten har tre nya fordon av märket Mercedes-Benz levererats och börjat testas i trafik. Fordonen använder sig av kameror istället för traditionella speglar. Resultatet är avsevärt ökad trafiksäkerhet. Kamerorna är monterade ovanför sidodörrarna medan bilden visas på två monitorer vid vardera a-stolpe inne i hytten. Kamerorna kan ställas på med knappar inne i hytten, även med motorn avstängd. Sikten snett framåt förbättras då monitorerna skymmer mycket mindre än traditionella backspeglar. Dessutom förbättras aerodynamiken, vilket innebär lägre bränsleförbrukning. Bilden i monitorerna följer släpet i svängarna och förbättrar därmed sikten. Utöver detta finns det en funktion som målar upp både avstånds- och stödlinjer i monitorn, vilket hjälper vid omkörningar eller exempelvis när man backar. Hos Powder-Trans kommer samma fordon sköta testerna av det nya däckövervakningssystemet som Powder-Trans testar tillsammans med däcktillverkaren Michelin och axeltillverkaren BPW. De nya fordonen blir därmed testfordon på flera sätt. - På det sättet får vi noggranna resultat och jämförelser, säger Tero Viitanen, fordonsansvarig hos Powder-Trans. 15

Full koll på hela Norden Rätt last, rätt rutt, i rätt tid. Hos Powder-Trans jobbar ett sammansvetsat gäng transportplanerare med att göra samtliga transporter så effektiva som möjligt. Tack vare digitaliseringen har deras arbete förändrats på flera sätt. Att jobba som transportplanerare innebär ett varierande arbete med lika mycket behov av rutiner som anpassnings- och reaktionsförmåga. För Powder-Trans fyra transportplanerare i Finland och två i Sverige är varje arbetsdag olik den andra. - Det är nog det mest intressanta. Varje dag stöter man på olika utmaningar, som vi transportplanerare sedan löser tillsammans. Till all lycka har vi ett team som är som gjort för det här, säger Jani Laaksonen, transportplanerare för Finland vid Powder-Trans enhet i Lundo. Han får medhåll av kollegan Rickard Haglund vid Powder-Trans och dotterbolaget BulkTEAMs enhet i Dalby, Sverige. - Uppdragen planeras alltid för att skapa en så bra logistik som möjligt, men ingen dag är den andra lik då förutsättningarna kan ändras och befintlig planering kastas om. Transportplaneringen vid de båda enheterna har ett både ansvarsfullt och krävande arbete. Samtidigt är enheterna både effektiva och serviceinriktade. Transportplanerna har dagligen hand om runt 120 fordon på olika rutter över hela Norden och delvis Baltikum, samt kontakt med både kunder och chaufförer. - Det mest krävande är att få lasterna till kunderna inom de önskade tidtabellerna, men samtidigt så att det är så ekonomiskt och effektivt som möjligt. Det här är det som gör arbetet intressant, säger Laaksonen. Allt från arbetstider till miljöaspekter, och för den internationella trafiken även färjetidtabeller, måste beaktas. Utan de rätta hjälpmedlen skulle det vara en omöjlig uppgift. - Det nuvarande antalet fordon skulle vara omöjligt att styra effektivt utan elektronisk och digital uppföljning, säger Laaksonen. Tack vare Powder-Trans höga grad av digitalisering sköts idag varje transportorder helt elektroniskt. Transporter, fordon och tidtabeller följs i realtid. - Dessutom kan vi i princip arbeta varsomhelst där det finns tillgång Powder-Trans transportplanering sköter idag samtliga transporter elektroniskt. Jani Laaksonen (lilla bilden). 16 till internet. Om jag behöver lägga in eller ändra en order under kvällar och helger så kan jag komma åt vårt planeringssystem direkt, säger Rickard Haglund. Omfattande digitalisering Den omfattande digitaliseringen inleddes för Powder-Trans del redan under tidigt 2000-tal. År 2002 införde bolaget GPS-styrd transportledning och övervakning av fordonen. Dessutom införde man elektronisk arbetstidsuppföljning, även det då ännu ganska ovanligt i branschen. Följande stora förändring kom ungefär tio år senare, då PowderTrans gjorde om ERP-systemet och uppdaterade fordonsdatorerna. Hos Powder-Trans skötte kvalitetschef Juha Hietakari projektet. - Projektet inleddes i början av 2011 med att söka en leverantör av ett nytt system, men ganska snabbt märkte vi att det inte fanns något färdigt lämpligt system för torra bulktransporter på marknaden. Till slut fann Powder-Trans två leverantörer som tillsammans erbjöd

Rickard Haglund kan följa med samtliga fordon i realtid, även hemifrån. en lösning som dessutom kunde skräddarsys. År 2012 kunde systemet tas i bruk. Det nya programmet erbjöd en helintegrerad lösning. Sedan 2012 omfattar systemet alltifrån orderhantering och fakturering till uppföljning av körningar, lastning, lossning och bränsleförbrukning. Tack vare det når man optimerade, miljövänligare och lönsammare transporter. ”Digitaliseringen hjälper väldigt mycket.” - Systemet är också mer användarvänligt och anpassat för våra behov. Vi har bland annat kunnat integrera kundernas beställningssystem i det, säger Hietakari. Erfarenheterna är positiva. Jani Laaksonen sköter kontakten till flera kunder som valt att integrera sitt system. - Det har både underlättat arbetet och försnabbat kommunikationen. De manuella arbetsskedena har fallit bort och risken för mänskliga misstag har minimerats. Hjälp och flexibilitet Både Jani Laaksonen och Rickard Haglund är mycket nöjda med systemet. - Digitaliseringen hjälper väldigt mycket, säger Haglund. Haglund har jobbat som transportplanerare hos BulkTEAM sedan bolaget grundades 2014, men har erfarenhet av både jobbet och branschen redan från tiden innan det. På den tiden och i andra bolag var de digitala möjligheterna ändå färre. Jani Laaksonen har å sin sida varit med genom hela den senaste digitaliseringsprocessen hos PowderTrans. Han jobbade först som chaufför, för att 2011 blir transportplanerare. Både Haglund och Laaksonen nyttjar i dag de digitala möjligheterna på flera sätt. Båda börjar arbetsdagen med en lägeskoll, för att sedan se till att allt flyter på och samtidigt planera morgondagens transporter. - Vi tar löpande emot ordrar från våra kunder. Sedan ska uppdragen planeras på våra bilar, säger Haglund. Jani Laaksonen inleder ofta arbetsdagen redan hemma, där han går igenom mejl och fjärrgranskar kundernas silon. Därefter åker han till kontoret. - Först granskar jag bland annat att alla fordon håller tidtabellerna och att lasterna har rätt vikt. Under arbetsdagen planeras dagens och morgondagens transporter, förarnas körtimmar granskas, och fordonens kommande underhåll och granskningar planeras. De sista beställningarna kommer vanligtvis på eftermiddagen, så att morgondagens körschema kan slås fast runt klockan 16. Även om digitaliseringen kommit långt fortsätter utvecklingen. Sedan den stora uppdateringen 2011–2012 har små förbättringar gjorts med jämna mellanrum. Bland annat har de digitala färdskrivarna uppdaterats så att all info laddas upp direkt i ERP-systemet. Även under 2020 har nya steg tagits, bland annat genom introduceringen av det nya intranätet. Utvecklingen fortsätter. Bra auditering Powder-Trans har i augusti genomgått en omfattande SQAS-auditering (Safety & Quality Assessment for Sustainability). Auditeringen som genomförs med tre års mellanrum resulterade år 2020 i ett ännu bättre resultat än den föregående år 2017. Powder-Trans säkerhet, kvalitet, miljö och sociala ansvar fick därmed bättre resultat än någonsin. Det innebär också att företaget nu klart överträffar medeltalet bland företag i Europa. - Det är fint att konstatera att det effektiva och målmedvetna arbete som vi gör på Powder-Trans ger resultat som syns såväl i det dagliga arbetet som i rapporten från auditeringen, säger Juha Hietakari, kvalitetsansvarig på Powder-Trans. Organisationen förstärks Powder-Trans förstärker organisationen i Sverige genom en ny tjänst för den operativa ledningen. Michael Stertman blir operativ chef med ansvar för en del kundkontakter, personal, skolning och teknik inom företaget. Stertman kommer att arbeta för Powder-Trans svenska dotterbolag BulkTEAM. BulkTEAMs platschef, Lars-Åke Büchau, fortsätter i sin nuvarande roll som platsansvarig för enheten i Dalby samt ansvarar som tidigare för försäljning, tjänster och kundkontakter. Stertman har varit verksam i transportbranschen sedan år 2003, bland annat som bulkbilschaufför, logistikansvarig för projektbulktransporter, och som platschef för Swerock AB:s bulktransporter. - Nyanställningen kommer att ge oss möjlighet att öka arbetssäkerheten och kvaliteten i vår verksamhet till en ännu högre nivå, säger vd Fredrik Blomqvist. 17

Tysk kvalitet möter global flexibilitet Som tillverkare av bulkoch tanktrailers, tågvagnar och containers är det tyska företaget Feldbinder en uppskattad global jätte. Under 45 år av verksamhet har företaget tillverkat över 60 000 fordon. Historien om Feldbinder började år 1975 då två vänner slog ihop sina krafter och filosofier. Företaget inledde tillverkningen av bulkfordon med enbart tre anställda, men grundarna Otto Feldbinder och Jan-Dirk Beckmann hade större visioner. Företaget började växa nästan omedelbart. Några år senare hade den ursprungliga fabriken nära Hamburg flyttat till en annan del av staden och producerade nu 120 fordon per år. Även den fabriken blev snabbt för liten och flyttade snart till Winsen söder om Hamburg. Tio år senare skaffades följande fabrik i Wittenberg söder om Berlin. - Det gav oss möjlighet att utöka produktionen med tanktrailers av rostfritt stål liksom tågvagnar. Mer kapacitet skapades också för att producera bulktankar av aluminium för att betjäna nya kunder i Europa och till och med Asien och Mellanöstern, säger Volker Hedden, Sales Manager hos Feldbinder. 40 år senare är företaget fortfarande baserat i Winsen, och förlitar sig på Tyskland som en central punkt i Europa för produktion, försäljning och kundservice. ’Made in Germany’ är en betydelsefull kvalitetsstämpel, välkänd över hela världen, och kvalitet, flexibilitet och pålitlighet är just det som driver familjeägda Feldbinder framåt. ‘Made in Germany’ Powder-Trans har varit en kund hos Feldbinder ända sedan det sena 18 90-talet. Idag används Feldbinders bulkfordon för transporter av alltifrån livsmedel till plast, och ’Made in Germany’ har visat sig vara exakt det som det står för. - I slutet av 90-talet hade Feldbinder glädjen att välkomna Powder-Trans på en internationell mässa, och den första ordern på tippbara släpvagnar blev av. Samarbetet fungerade bra och idag utgörs en stor andel av Powder-Trans flotta av Feldbinders vagnar, säger Hedden. ”Det gav oss möjlighet att utöka produktionen med tanktrailers av rostfritt stål.” Idag tillverkar koncernen Feldbinder en mängd olika bulk- och tanktrailers, -containers och -tågvagnar. Tillverkningen är koncentrerad till två fabriker: moderfabriken utanför Hamburg och fabriken i Wittenberg. Företaget har en årlig omsättning på runt 200 miljoner euro, cirka 1 000 anställda, och en tillverkning på runt 2 000 enheter per år. En påfallande del av företagsfilosofin bygger på kontinuerlig utveckling och skräddarsydda kundlösningar. Alltifrån volymer och längder, till axlar och lossningssystem, kan bestämmas av kunden. Ett exempel på det fortsatta fokuset på innovation är lanseringen av tankvagnar gjorda av titan under 2019. Det lätta titanet ökar nämligen transportvolymen med 30 procent, tack vare en viktminskning på 40 procent. Dessutom har Feldbinder börjat erbjuda fordon med inbyggda datorer, vilket digitaliserar vagnarna och förenklar hanteringen ytterligare. Viktiga milstolpar Under Feldbinders historia har nya innovationer kontinuerligt kompletterat produktutbudet. Sedan 90-talet har Feldbinder expanderat både sin europeiska verksamhet och sitt internationella försäljningsoch servicenätverk. - Tillsammans med våra kunder förutspår vår teknik och produktion med högkvalificerad personal och moderna produktionsanläggningar en positiv framtid för Feldbinder. Investeringar är också på gång, säger Hedden. De senaste åren har företaget upplevt milstolpar både inom produktionen och administrationen. År 2019 levererade företaget sitt 60 000:e fordon genom tiderna. Året innan gav grundarna Otto Feldbinder och Jan-Dirk Beckmann över företagets ledning till en yngre generation. Familjeföretaget har därmed fortsatt vara ett familjeföretag, både inom ägarskap och ledning. Feldbinder fortsätter därmed sin mission, och upprätthåller företagsvärderingarna kring kvalitet och hållbarhet, liksom samarbetet med Powder-Trans.

Bättre kommunikation med nytt intranät Högklassigt skolningsmaterial, elektronisk rapportering, samt en bättre kommunikation både internt och externt är målet med Powder-Trans nya intranät. Arbetet med ett nytt och heltäckande intranät inleddes hösten 2019. Under ett knappt års tid har leverantörens plattform skräddarsytts för att passa specifikt Powder-Trans behov. - Leverantören hade en stabil plattform där största delen av det vi behövde redan fanns. Dessutom kunde de bygga ut sitt system med tilläggsdelarna vi var ute efter, säger Pontus Eggert som ansvarat för projektet hos Powder-Trans. Eggert listar ett flertal viktiga egenskaper i det nya nätet. Intranätet omfattar alltifrån olika manualer och checklistor till interna nyheter och chaufförernas egna kursintyg. - Därtill har vi byggt in en skolningsplattform, samt riktlinjer och direktiv, både externa och interna. Verktyget ska fungera som vårt centrala verktyg för distribution av skolnings- och annat infomaterial till våra chaufförer, säger Eggert. Smidigare kommunikation Tack vare det nya intranätet kan chaufförerna också göra anmälningar om avvikelser och skador elektroniskt. - Resultatet är snabbare kommunikation mellan kunden, chaufförerna, kontoret och underleverantörerna, förbättrad transparens och överlag bättre kommunikation inom bolaget, säger Eggert. Med intranätet är det möjligt att skicka ut eventuell brådskande information i olika format såsom text, bild och video, till exempelvis till Pontus Eggert har lagt stort fokus på att förbättra skolning och säkerhet. chaufförerna. Personalchef Christian Blomqvist är mycket nöjd över möjligheterna. Under hösten och vintern 2020 ska samtliga chaufförer ha tagit i bruk nätet. - Med intranätet går informationsflödet till chaufförer och personal mycket smidigare jämfört med tidigare. Bilder och videor gör att allt blir mycket tydligare och lättare att kommunicera och förstå. Att intranätet förbättrar kommunikationen inom bolaget är viktigt för Christian Blomqvist (t.v.) här i samtal med Juho Lähteenmäki. 19

Ett liv av lastbilar Lastbilar har utgjort en stor del av hans liv i över 60 år. Än idag minns Bror-Torsten Roos både modeller och registernummer på fordon han sålt och sett under livet. Förutom en trotjänare inom den finländska lastbilshandeln är Bror-Torsten Roos också en evig lastbilsentusiast. - Jag var i skolåldern när jag satt på lastbilsflaket vid gengasbehållaren och brände hål på min nya blus. Lastbilar har funnits i tankarna ända från ungdomen. Efter pensionen har han fortsatt följa branschen, analyserar statistik över sålda lastbilar, och har koll på vilka fordon han sålt, hurdan utrustning de hade, till och med vilket registernummer de fick. Under karriären kunde han med liten felmarginal till och med förutse hur många kilometer fordonen kunde tänkas ha på mätartavlan efter ett visst antal år. - Efter att ha jobbat länge på samma område visste jag ungefär hur mycket bilarna gått, beroende på var och vad de körde, och hur många chaufförer de hade. Det handlar nog bara om intresse och minne, säger Bror-Torsten anspråkslöst. För en utomstående är det ändå självklart att Bror-Torsten har satt både själ och hjärta i sin karriär. ”På den tiden körde ju de flesta trafikanterna själva, så man rättade arbetstiden efter dem.” Allt började hemma i Virkby utanför Lojo, Finland, i slutet av 50-talet, där han kom i kontakt med kalkverkets cementbilar. Då han efter värnplikten jobbade på Trafikverket i Helsingfors kunde han hoppa på i huvudstaden och åka hem till Lojo med någon kompis som körde cementbil. Snart började han själv köra cementbil, men inledde inom kort fortsatta studier. - Efter studierna fick jag jobb på Volvo Autos tekniska avdelning. Men det var ett lite besvärligt ar- Carl-Johan Blomqvist (t.v.) och Bror-Torsten Roos, eller BT och Roosen som han också kallas, har haft en lång vänskap. 20 betsområde som sträckte sig från Joensuu till norra Finland. Bror-Torsten var därför lite missnöjd, men skulle snart få en ny chans. År 1964 råkade Scan-Auto söka personal. - Där blev jag sen nästan 37 år. I början jobbade han på verkstaden, men började snart sälja byteslastbilar. År 1974 byggde ScanAuto en ny affär i Lojo. Där skulle Bror-Torsten göra sitt verkliga livsverk, i nästan 30 års tid. Tack vare goda kontakter, samt sin tvåspråkighet och stora entusiasm för jobbet, blev Bror-Torsten snabbt en framgångsrik försäljare. - På den tiden körde ju de flesta trafikanterna själva, så man rättade arbetstiden efter dem. Arbetsdagarna började ofta åtta på morgonen.

Hemma var man vid nio på kvällen. Dessutom blev Bror-Torsten märkestrogen karriären ut. Scan-Autos, och Bror-Torstens, märke var och förblev Scania. - Så blev det, men visst var jag till och med två gånger på väg till Volvo. Volvo ville gärna locka över Bror -Torsten, och en gång var han också själv intresserad. Trots det blev det Scania hela karriären ut. Tuffa tider Under decennierna har BrorTorsten upplevt tuff konkurrens, förändrade myndighetsregler och en otrolig teknisk utveckling. - Det var nog utveckling nästan två gånger om året, men vi hade bra skolning så att man hängde med. Den ekonomiska recessionen på 90-talet är också en anmärkningsvärd period. - År 1990 levererade jag hela femton bilar enbart under tre månader i början av året, men sen blev det stopp. År 1993 fakturerade jag bara tre nya bilar under hela året, men 1994 blev det redan bättre då åkarna fick börja dra av mervärdesskatten. 30 affärer Berättelserna och minnena är utan tvekan många. Bland dem får även samarbetet med PowderTrans och grundaren Carl-Johan Blomqvist plats. - Jag glömmer aldrig när jag sålde den första T 112:an till Carl-Johan. Det blev kväll då vi slutligen skakade hand. Året var 1980 och köpet var det första steget i ett omfattande affärsförhållande mellan BrorTorsten och Carl-Johan. Även om förhandlingarna ofta varit tuffa har de två parterna blivit vänner, och är det än idag. Mellan 1980 och 2000 sålde Bror-Torsten hela 30 bilar till Powder-Trans, ett tydligt tecken på att Bror-Torsten valde rätt karriär. - Det var nog alltid självklart att jag ville vara lastbilsförsäljare. Inte kan man klaga, man måste nog vara lycklig och glad. Transporter även i tider av distans Amanda Juhola i arbete. År 2020 blev året då fysisk distans och noggrann hygien blev avgörande även i de flesta företags verksamhet. Hos Powder-Trans vidtog man tidigt åtgärder. Då coronaepidemin bröt ut tidigt under året stod det klart för Powder-Trans att man snabbt skulle vidta åtgärder för att trygga hälsan för personal, kunder och omgivningen. Samtidigt var det viktigt att trygga fortsatta transporter. Att börja begränsa viktiga transporter som på många håll nu behövdes mer än någonsin var inget alternativ. - Den absolut viktigaste åtgärden blev givetvis att tvätta händerna så ofta som möjligt och att hålla 1–2 meters avstånd från varandra, men vi rekommenderade också chaufförerna att handla färdiga matportioner från vägrestauranger för att sedan äta i bilen, säger personalchef Christian Blomqvist. Powder-Trans vidtog därmed från och med mars åtgärder både enligt myndigheternas direktiv och en egen handlingsplan. - Mycket handlade om att använda sunt förnuft. Chaufförer och personal informerades om myndigheternas åtgärder, samt om restriktioner som utfärdades av en del av våra kunder, säger Blomqvist. På kontoret infördes distansarbe- te och på fältet minimerades kontakten mellan kunder och chaufförer. Tack vare Powder-Trans långt hunna digitalisering gick arbetet smidigt trots att exempelvis fysiska kundkontakter avbröts. För chauffören Amanda Juhola var epidemins påverkan minimal. - All info om lastning, lossning och destinationer förmedlas främst elektroniskt och per telefon, så fysisk kontakt kan undvikas ganska långt. Som chaufför var det därför enkelt att anpassa sig. Arbetet har därmed rullat på, självständigt och utan större bekymmer. Att Finland i mars införde en gräns mellan landskapet Nyland och det övriga landet, för att stävja spridningen av viruset, påverkade inte heller då transportfordon fick röra sig fritt. - Det mest komplicerade blev nog att hämta kaffe från bränslestationer, och undvika folkmassor. Det viktigaste i jobbet, precis som på fritiden, har varit att använda sunt förnuft, hålla säkerhetsavstånd och hålla händer och ytor rena, säger Juhola. 21

Robin Rosenberg Familj: Gift med Annika, pappa till Lina, betjänt till katten Sulo Arbete: Transportledare för internationella transporter, Lundo, Finland När började du på Powder-Trans: April 2015 Din bästa upplevelse i arbetslivet: Svårt att lyfta fram någon enstaka upplevelse. I det dagliga arbetet är det mest givande då transporterna förverkligas planenligt och kunder, egna chefer och chaufförer alla är nöjda med resultatet. Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna: Hos mina kollegor uppskattar jag samarbetet och stämningen runt transportledarbordet. Stundvis kan det vara hektiskt och även högljutt, men alla strävar mot samma mål. Hos chaufförerna uppskattar jag deras yrkeskunnighet och anpassningsförmåga i situationer som förändras snabbt. Vad gör dig glad: Vardagliga saker med familjen, god mat, uteliv. Den Åsa Algotsson Familj: Bor i Genarp med min man Christofer och våra barn, Emma och Julia samt vår katt Siri. Arbete: Redovisningsekonom för BulkTEAM, Dalby, Sverige. När började du på Powder-Trans: Januari 2018 Din bästa upplevelse i arbetslivet: En av dom bästa upplevelserna var när jag vågade 22 lokala svartvita sportklubbens framgångar både på gräs och is. Vad gör dig arg: Folk som inte tar ansvar för sina handlingar. Vad vill du göra på nästa semester: Hyser ett hopp om att världsläget återgår till det normala, så att jag kan åka till fotbolls-EM och se Finlands slutspelsdebut nästa sommar. Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? Fortsättningsvis framåtsträvande och innovativt. Uppskattad arbetsgivare och samarbetspartner. pausa mitt arbetliv för att plugga ekonomi så jag idag kan jobba med det jag gör. Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna: Det jag uppskattar mest är att de är hjälpsamma, pålitliga och prestigelösa men bäst av allt är att jag kan vara mig själv på min arbetsplats. Vad gör dig glad: Min familj, solen, vänner. Känslan man får när man kan hjälpa en vän eller när man får beröm av en kollega. Vad gör dig arg: Det är inte mycket som gör mig arg, men en trasig kaffemaskin kan ju förstöra en hel dag. Vad vill du göra på nästa semester: Just nu går vi i husvagnstankar så en tur med familjen ner i Europa skulle vara trevligt. Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? Med nya lokaler i sikte är min förhoppning att vi växer både i omsättning och personalstyrka. Fler digitala och molnbaserade lösningar och ökad digital närvaro.

Margus Akkerman Familj: Två barn Arbete: Chaufför, Lundo, Finland När började du på Powder-Trans: 2009 Din bästa upplevelse i arbetslivet: Det är svårt att lyfta fram något enskilt, men att köra bulkbil är i sig den bästa upplevelsen. Särskilt givande är det när man har något specialuppdrag och allt man kommit överens om i transporten fungerar precis som det ska. Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna: I första hand ärlighet. Vad gör dig glad: Jag blir glad av att kunna göra det jag tycker om. Hos Powder-Trans har jag fått möjligheten att bevisa vad jag kan, och i och med det har jag också fått förtroende att använda nya och rejäla verktyg för det arbetet. Jag trivs jättebra hos Powder-Trans. Kristian Rantala Familj: Frun Olivia och katten Tomppa Arbete: Ekonomidirektör, Lundo, Finland När började du på Powder-Trans: Januari 2018 Din bästa upplevelse i arbetslivet: Rekreationsdag i San Francisco med tidigare arbets- Vad gör dig arg: Jag är en lugn man, så det finns inget behov av att vara arg =) Vad vill du göra på nästa semester: På nästa semester vill jag utan tvekan göra något roligt med familjen. Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? Det är en bra fråga. Under tio års tid har jag nu sett Powder-Trans stiga uppåt. Men hur högt kan vi ännu gå? Såsom man skulle säga på engelska så tror jag att ”the sky is the limit”. givare där vi seglade med katamaran under Golden Gate. Vad uppskattar du mest hos arbetskamraterna: Powder-Trans är ett lämpligt stort företag med en bra företagskultur där arbetskamraterna är villiga att ta i och hjälpa varandra när det behövs. I större företag ser man ofta att de anställda alltför strängt håller sig till sina egna arbetsuppgifter och inte vågar gå utanför den egna arbetsbeskrivningen. Vad gör dig glad: Positiva människor, familjen, semester, sommarstugan i Pargas. Vad gör dig arg: Negativa människor, mobilappar, trafiken på Skärgårdsvägen, snålsoppa. Vad vill du göra på nästa semester: Definitivt resa utomlands. Det blev ju inte så mycket av det den här sommaren... Hur ser Powder-Trans ut om 10 år? Om 10 år är Powder-Trans Nordens ledande företag inom pulvertransporter, det primära alternativet för kunder och anställda i branschen, med en betydligt högre omsättning och ännu bättre resultat än idag. 23

Här får historien nytt liv Att känna till och bevara sin historia är idag allt viktigare. Hos det nationella veteranlastbilsförbundet ser man till att historien bakom transportbranschen bevaras. Veteranlastbilsförbundet Vetku har idag över 1 000 medlemmar. Av dem är drygt 100 understödande företag. Det säger en hel del om förbundets betydelse, både inom transportbranschen och hos allmänheten. - Att värna om traditioner är en betydelsefull del av ett fungerande samhälle, och en viktig del av veteranlastbilsförbundets verksamhet, säger Juha Helin som varit ordförande för förbundet sedan 2017. Vetku har vuxit kraftigt särskilt under 2000-talet, och fungerar idag som arrangör av olika evenemang och som en samlingsplats för kunniga och ivriga entusiaster. - I de här kretsarna har man fått många nya bekantskaper runtomkring i Finland, säger Helin. Bevarar kunnandet Medlemmarna hjälper också varandra i otaliga renoveringsprojekt. Många är de fordon som räddats från skroten och fått nytt liv. Idag berättar de om en viktig del av Finlands historia, transporter genom olika årtionden, industrialisering och fordonsutveckling. - Vi bevarar traditionskunskap och uppmuntrar våra medlemmar att restaurera gamla fordon så att de kan leva kvar för kommande ge- Carl-Johan Blomqvist (vänster) och Juha Helin vill uppmuntra medlemmarna att renovera gamla fordon. nerationer, säger Helin. Veteranlastbilsförbundet, och veteranlastbilar överlag, har en självklar plats även i Powder-Trans historia och verksamhet. Powder-Trans grundare Carl-Johan Blomqvist har nämligen redan länge haft ett intresse för de fordon han och företaget vuxit upp med. ”Vi bevarar traditionskunskap och uppmuntrar våra medlemmar att restaurera gamla fordon så att de kan leva kvar för kommande generationer” - Då jag kom med i förbundet år 2012 var Calle den första att välkomna mig, det har bevarats i minnet, säger Helin. Ökande intresse Veteranlastbilar är idag ett synligt inslag på alltifrån nationella mässor till lokala jippon. Då Vetku grundades år 1987 var läget ett annat. Den första nationella veteranlastbilsutställningen hade ordnats året innan, och hobbyn började sakta vakna till liv. Vetkus 14 grundare har utö- Utgivare: Powder-Trans Ab Oy, FI 21420 Lieto Produktion: Oy HolmMediaData Ab Planering & layout: Sture Holm Text: Christoffer Holm kats till en stor samling entusiaster. Dessutom finns det otaliga lokala och regionala föreningar med samma intresse. - Idag finns det runt 1 600 museibesiktade lastbilar i Finland, och utöver det en del både restaurerade och icke-restaurerade veteranfordon fortfarande i trafik, säger Helin. En lastbil kan enligt lagen bli museibesiktad om den är över 30 år gammal och i befintligt skick eller välrestaurerad. Efter besiktningen får man ett intyg som befriar fordonet från både dieselskatt och bruksavgift, men också begränsar användningen till 30 dagar per år. En stor del av den tiden deltar fordonen i olika träffar och parader. - Veteranlastbilshobbyn är kultur även om man inte först skulle tro det. Som ett tecken på detta fick förbundet faktiskt kulturpriset på Biloch trafikgalan år 2019, säger Helin. Hos Vetku ordnar man vid sidan av olika möten och kurser varje år tre mycket populära utflykter till olika delar av Finland. - De granna karavanerna och utställningarna som ordnas på vägen har gillats av publiken. Vi försöker nämligen uttryckligen köra med veteranlastbilarna, inte bara hålla dem i utställningsskick, säger Helin. Foto: Pontus Eggert, Christoffer Holm och Powder-Trans bildarkiv Ombrytning: Ab Pixaton Oy Tryck: Paino-Kaarina Oy