CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE LOKAKUU / 2020 1

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Osaamisen kehittäminen on työkykyjohtamisen laiminlyöty osa-alue Terveys on ollut työkyvyn merkittävin osaalue syystäkin, mutta fokusta pitäisi siirtää työkyvyttömyyden ehkäisystä yksilöiden voimavarojen lisäämiseen esimerkiksi osaamiseen panostamalla. “T yökyvyssä oleellisinta on työn sujuvuuden ja merkityksen varmistaminen. Henkilöstö kannattaa osallistaa omien taitojen ja vahvuuksien tunnistamisen kautta osaamisensa kehittämiseen”, Työterveyslaitoksen Työkyky- ja työurat -yksikön johtaja Salla Toppinen-Tanner kertoo. ”Aiemmin osaamisen kehittämisen fokus on ollut nuorissa ja lapsissa, mutta nyt on huolehdittava, että kaikkien osaaminen säilyy relevanttina työelämän vaatimuksiin peilaten koko työuran”, Toppinen-Tanner valottaa. ”Kukin työntekijä kantaa työnsä onnistumisesta suurempaa vastuuta, jos hän on ollut aktiivisesti mukana tavoitteiden määrittelyssä ja hänellä on vaikutusmahdollisuuksia työhönsä”, vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen täydentää. Koronaviruspandemia on kiihdyttänyt työelämän murrosta entisestään, kun organisaatiot ovat digitalisoineet työtään vauhdilla. Se ja muut työelämän taustalla vaikuttavat megatrendit ovat lisänneet yksilöiden uudistumispaineita entisestään, mikä toisaalta voi olla voimavaratekijä, mutta myös lisätä työn kuormittavuutta. Sen vuoksi tarvitaan jatkuvasti päivittyvää tietopohjaa siitä, miten työkykyä tuetaan ja kuormitusta hallitaan muuttuvissa tilanteissa. Etätyöntekoon siirtyminen sujui Suomessa teknisesti ajatellen hyvin, mutta pitkittyessään taustalla voi piillä Työterveyslaitoksen pääjohtajan Antti Koivulan mukaan yllätyksiä: ”Tiedetäänkö yrityksissä aidosti, kuinka kuukausia etätöissä olleet työntekijät voivat? Esimerkiksi yksinäisyyden ja työn monotonisuuden kokemukset ovat saattaneet lisääntyä. Yrityksissä olisi nyt hyvä aika varmistaa työntekijöiden työkyvyn tila tulevaisuutta silmällä pitäen.” TYÖKYVYSSÄ OLEELLISINTA ON TYÖN SUJUVUUDEN JA MERKITYKSEN VARMISTAMINEN. 2 Työterveyslaitoksen palvelut perustuvat tutkimukseen Työterveyslaitoksen roolina on tuoda tarjolle luotettavaa tutkimustietoa ja siihen pohjautuvia ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi. Kun tutkittu tieto yhdistetään yritysten tai muiden organisaatioiden yksilöllisiin tarpeisiin, luodaan edellytykset tulokselliselle työkyvyn johtamiselle. Onnistumisen edellytyksenä on tavoitteiden määrittäminen, laadukkaiden toimenpiteiden valitseminen, valittujen toimenpiteiden seuranta ja saatujen tulosten perusteella toiminnan jatkuva kehittäminen. ”Pystymme tutkimustiedon ja asiakkaan toimintaan tutustumisen kautta selvittämään millaisia kuormitustekijöitä poistamalla ja voimavaroja vahvistamalla ihmisten työkyky työpaikoilla paranee”, Pehkonen kertoo esimerkin, mitä Työterveyslaitoksen palveluilla voidaan saavuttaa. Lisäksi tarjolla on mm. verkkovalmennuksia, kuormituksen arviointia ja kaikkien vapaasti hyödynnettäviä oppimateriaaleja. ”Työkykyjohtamisessa kyse ei ole yksittäisistä tempuista vaan koko ajan työn mukana kulkevasta ja jatkuvasta toiminnasta”, Toppinen-Tanner ja Pehkonen summaavat. w ”Me Työterveyslaitoksessa autamme työpaikkoja löytämään yksilöllisesti sopivia ja vaikuttavia keinoja työkyvyn johtamiseen”, Salla Toppinen-Tanner ja Irmeli Pehkonen kertovat.

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE SISÄLTÖ 2 Työterveyslaitos: Osaamisen kehittäminen on työkykyjohtamisen laiminlyöty osa-alue 3 Antti Koivula: Tulevaisuus tehdään yhdessä 4 Keuda: Uniikkia tulevaisuutta rakentamassa 6 SOK: Nuoret esimiehet johtamisen kasvupolulla 8 Puolustusvoimat: Tähtitieteilijä löysi kodin Puolustusvoimien palveluksesta 9 Skanska: Vastuullisuus innostaa osaajia 10 Valtori Akatemia kouluttaa ICT-huippuosaajia valtionhallintoon 11 Bitfactorin yrityskulttuuri rakentuu yksilöiden huomioimiselle 12 Suomen Pankki: Vahva asiantuntemus on vakauden valuuttaa 13 Länsi-Kymen Osuuspankki: Pätevien naisten pankki 14 Redeve: Yhteishyötykäytön uusi aika syntyy Myllykoskelle 15 Suomen Autokierrätys tekee tärkeää työtä kiertotalouden eteen 16 Škoda Transtech: Raitiovaunujen eliittiä 17 Tarasten Kiertotalous alueella on tilaa kasvulle 18 Calefa: Teollisuuden käyttämässä lämpöenergiassa piilee valtava uusiokäytön potentiaali 19 Nivos: Energia- ja monialayhtiö Nivoksen rohkeat askeleet näkyvät hiilijalanjäljessä 20 H&H Tuonti: Virukset kuriin ja ilmanpuhdistus kuntoon 22 Mehiläinen: Oma Lääkärisi Espoontori – terveysasema espoolaisille 24 Sarastia Rekry: Keikkatyö luo positiivista kilpailua sote-alalle ja antaa vapautta työntekijöille 25 Adapteo: Maailma voi muuttua yllättäen – voivatko rakennuksetkin? 26 Tampere-talo ei odota mitään, vaan antaa paljon 27 Visit Savonlinna: Saimaa Konttori Savonlinnasta – uudenlainen normipäivä officella 28 Etelä-Pohjanmaalla on hyvä asua ja yrittää 29 Kannus tarjoaa turvallista arkea 30 Päijät-Häme: Ruispääkaupunki, koronankestävä museo ja ketteriä kauppoja 31 Lapin liitto: Veto- ja pitovoimaa Lapin malliin 32 Business Tornio: Torniosta luontevasti myös Ruotsin markkinoille 33 Raahen kaupunki: Teollisuus ja idylli samassa kaupungissa 34 Salon teknologiaklusteri nousukiidossa 36 Business Kangasala: Kangasalan uudet kaupunginosat kiinnostavat Tulevaisuus tehdään yhdessä COVID-19 -EPÄVARMUUDESSA VOI KYSYÄ, kuinka selkeä näkemyksemme tulevaisuudesta on. Voi myös pohtia, mitä hyötyä tulevaisuuden kartoittamisesta on koska niin usein on näkemyksensä kanssa joko myöhässä tai väärässä. Uskon silti, että tulevaisuuden luotaaminen tänään on tärkeämpää kuin aikoihin. Lähestymistavan tulee olla avarakatseinen ja luova. Pitää olla valmiutta katsoa useita vaihtoehtoja ja oltava joustava siinä, miten tulevaisuutta muokkaavat mega-trendit kietoutuvat toisiinsa. Ehkä on niin, että tulevaisuuden vaikeus on kombinaatioiden määrässä. Ja siinä, että yllätyksellisyys syntyy yhteisvaikutuksesta. Elämme ajassa, jossa meillä ei ole mahdollista valita selvien vaihtoehtojen välillä. Kohtaamme ongelmia, joita meidän on vaikeaa uskoa ajoissa. Kuuntelemme, mutta emme kuule. Samalla globaalisuus haastaa meitä tilanteilla, jotka venyttävät osaamisemme ja nykytoimintamallejamme. Emme aina edes ymmärrä, mitä on tapahtuva tai on jo tapahtunut. Strategian laatimisen organisaatiolle ei ole, eikä voi olla, helppoa. Koska strategia on tuntemattoman kohtaamista ja voittamista, on tärkeää muistaa, että tuntematon on aina suhteellista. Jos olemme tehneet ennakkotyömme perusteellisesti, olemme samalla valmistautuneet toimintaan ja oikeaan aikaan fokusoida resurssit. Nykyisessä hyper-kilpailuympäristössä keskinkertainen ei riitä. On panostettava reilusti, mutta oikea-aikaisesti - ja usein myös sitkeästi. Vain näin reitti voittamiseen avautuu. Antti Koivula Työterveyslaitoksen pääjohtaja yrityksiä ja asukkaita 37 TAMK: Kestävä koulutus havahduttaa opettajan ja opiskelijan 38 Forssan Yrityskehitys: Idyllinen Forssa työllistää ja kehittyy kestävästi 40 Biohit: Suomalainen GastroPanel®-innovaatio 42 Tripoint osaa verkkokaupan varasto- ja keräilyjärjestelmät 44 Saaren Taika Ylellisyyttä, tyylikkyyttä ja korkealaatuista kauneudenhoitoa YRITYSYHTEISTYÖT Ville Leppäaho KIRJOITTAJAT Jarmo Seppälä Juha Pälve Kai Lintinen Laura Sulkava Marjaana Lehtinen Päivi Remes Sari Järvinen Virpi Adamsson KUVAAJAT Aleksi Friman Kirsi Todd Markku Pajunen Petra Viitamäki Wille Nyyssönen JULKAISIJA Calcus.com Oy Fredrikinkatu 47 00100 Helsinki 3

MAINOSLIITE Uniikkia tulevaisuutta rakentamassa Tulevaisuusajattelu näkyy vahvasti Keudan toiminnassa, jossa tähdätään siihen, että valmistuttuaan Keudan opiskelijat työskentelevät vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti digitaalisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvasti hyödyntäen omilla aloillaan. Heillä on hyviä valmiuksia kehittää tulevaisuuden yhteiskuntaa toiminnallisesti, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään suuntaan. Vastuullinen ja kestävä Keuda Vastuullisuus näkyy käytännön toimintoina oppimisympäristöissä, esim. ruokapalvelujen jätteiden määrän vähentämisessä ja lähituotannon laajemmassa hyödyntämisessä, erilaisten teemaviikkojen muodossa. Syyskuussa tietoisuutta lähituotannon merkityksestä lisättiin ruokahävikki-, leipä- ja omenaviikkojen muodossa. Teknologiaa hyödynnetään Keudan robottitiimin jäsenen, Uteliaan Pippurin avulla lanseeratun ruokahävikkisovelluksen kautta. Robottia ja tekoälyä hyödyntävä sovellus kysyy mm. ruokailukokemuksia, hakee kotisivuilta ruokalistatietoja ja Utelias Pippuri haastattelee ruokailijoita ravintolassa esittäen kysymyksen, mitä näistä söisit loppuviikosta. ”Saatujen vastausten pohjalta voidaan tilata oikeampi määrä ruoka-aineita ruoan valmistukseen tai vaihtaa tarjottava tuote kokonaan, jolloin ruokahävikin määrä laskee”, kiteyttää ruokapalvelupäällikkö Iiris Kauneela. Keudan oma toiminta, hankinnat sekä kiertotalouden edistäminen ovat jatkuvan parantamisen kohteena. Hankintaprosesseja ja ohjeistuksia tehostetaan, jotta pystytään keskittämään ja vähentämään yksittäisiin hankintoihin liittyviä negatiivisia ympäristövaikutuksia. Elinkaariajatteluun on Keudassa panostettu mm. Tuusulan asuntomessuille rakennetussa, opiskelijoiden rakentamassa Keuda-Talossa päästiin hyödyntämään roskalavalta jämälistoja ja laudan pätkiä, joista rakennettiin niin koristeseiniä, kuin katseenvangitsijoita ja sängynpäätyjä. 4 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Digitaalinen Keuda – Oppiminen muutoksessa Oppimisessa korostuu niin yhdessä tekeminen, kuin henkilökohtaiset, räätälöidyt osaamisen kehittämispolut. Miten vastata paremmin muutokseen, kuin hyödyntämällä digitaalisia toimintoja vahvistavaa pedagogiikkaa? Oppimista tapahtuu kaikkialla, eikä se ole enää fyysiseen luokkatilaan sidottua. Keudassa hyödynnetään virtuaalisia tiloja mm. Suomen ainoaan, Tuusulanjärven rannalla sijaitsevan opetuspesulan toimintoihin tutustuessa. Opiskelijoiden kanssa tutustutaan ennalta koneisiin, laitteisiin ja käydään läpi turvallisuuteen liittyviä toiminnallisuuksia. ”Kun opiskelijat siirtyvät virtuaalitilasta oikeaan fyysiseen ympäristöön, vastassa onkin jo tutut työskentelytilat”, toteaa verkkopedagogiikan kehittäjä Kari Honkonen. ”Menemällä rohkeasti luovempiin, kokeilevampiin suuntiin, oppimisesta tulee leikkisämpää, merkityksellisempää ja opiskelijoillekin jää aidompi muistijälki”, iloitsee Honkonen. Yhteisöllinen Keuda ”Yhteisöllisyyden kasvattaminen etenee Keudassa toiminnallisuuden kautta”, kuvaa kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila. Opiskelijoille luodaan innostava, arvostava ja kannustava ilmapiiri ja paikka, jossa opiskellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämispolun kautta kohti tulevaisuuden ammattia. ”Olemme ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita ja tuotamme ketterästi osaamisen kehittämiseen liittyviä koulutuspalveluja yhdessä työelämän ja sidosryhmien kanssa”, toteaa Laurila. Työhyvinvointi on Keudan toiminnan peruspilareita ja henkilöstölle mahdollistetaan hyvät edellytykset toimia asiantuntijoina tehtävissään, avoimen ja keskustelevan työkulttuurin myötä. Panostukset oman osaamiseen vahvistamiseen ja tiimityöskentelyn kehittämiseen sekä johtamiseen ovat näkyneet koko henkilöstölle suunnatussa osaamisen kehittämisohjelmassa. Tällä tuetaan strategian, asiakaslupausten ja toimintakulttuurin siirtämistä arjen toiminnaksi. Koko vuoden kestävään osaamisen kehittämisohjelmaan osallistuu jokainen #keudalainen, jotta henkilöstö pääsee kehittämään osaamistaan ja työyhteisöä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Työyhteisössä näkyy hyvä yhteishenki, aito välittäminen ja tekemisen meininki. ”Teemme asioita yhdessä, toisiamme arvostaen ja toimintaa uudistaen, rakentaen uniikkia Keudaa vastuulliseksi ja kestäväksi”, kertoo Laurila. w Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda lukuina • Toimipisteitä 11 • Henkilöstöä 650 • 80 eri tutkintoa • 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta vuosittain • Opiskelijapalaute 4/5 5

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Nuoret esimiehet johtamisen kasvupolulla S-ryhmä kannustaa henkilöstöään tarttumaan uuteen ja kehittymään. Motivoituneille tekijöille tarjotaan mahdollisuuksia edetä esimieheksi nopeasti. Nuorena esimieheksi päässeet arvostavat saamiaan haasteita ja haluavat jakaa oppejaan työntekijöilleen. S -ryhmässä työntekijöiden aktiivisuus palkitaan, haasteita kaipaava voi päästä esimiestehtäviin aikaisessa vaiheessa työuraa. S-Trainee-ohjelma antaa mahdollisuudet kehittyä tulevaisuuden johtajiksi tai asiantuntijoiksi. S-market Ruoholahden Marketpäällikkö, vuonna 2018 S-Trainee-ohjelmaan valittu Henri Jalonen kokee, että oma aloitteellisuus on poikinut tuloksia. ”Tavoitteeni oli, että voin edetä työssä, joka on minulle S-market Ruoholahden Marketpäällikkö Henri Jalonen. 6

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Potkua uralle S-ryhmän valmennusohjelmista S-ryhmä tarjoaa S-Trainee-valmennusohjelmia ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tai pian valmistuville. Sen kautta valmennetaan uusia kykyjä S-ryhmän johtopaikoille ja vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. Seuraava S-Trainee-haku käynnistyy keväällä 2021.Lisäksi S-ryhmä tarjoaa ammattikorkeakoulu- tai muun ammatillisen tutkinnon suorittaneille tai pian valmistuville S-Päällikkö-valmennusohjelmaa, jossa koulutetaan rohkeita ja haasteita pelkäämättömiä esimiehiä vaativimpiin tehtäviin. Ohjelman toteutukset ovat alueellisia. Lue lisää valmennuksista osoitteessa www.s-ryhma.fi/tyopaikat/korkeakouluopiskelijat. Nuoret työntekijät odottavat esimieheltä läsnäoloa Ison Omenan Prisman palvelupäällikkö Maija Elo. mielekästä ja jossa voin haastaa itseäni. Oma aktiivisuuteni mahdollisti ensikosketukset esimiestehtäviin hyvissä ajoin ennen Trainee-valmennuksen päättymistä.” Ison Omenan Prismassa palvelupäällikkönä toimivalla Maija Elolla on vastaava kokemus. Hän on ehtinyt työskennellä kolmetoista vuotta osuuskauppalaisena ensin Keulassa ja nyt HOK-Elannossa, seitsemässä toimipaikassa. Hän on suorittanut useita S-ryhmän tarjoamista valmennuksista, mm. esimiesten perusvalmennuksen 2012–13. ”Minua on aina innostanut uuden oppiminen, olen halunnut ja hakenut vastuuta. Uralleni on ollut ratkaisevaa, että tämä on työnantajan puolelta tunnistettu.” Molemmat kokevat, että esimiestehtävät ovat tuoneet asiaosaamisen lisäksi nykyisessä työelämässä välttämättömiä kykyjä, kokonaisuuksien hallintaa, vuorovaikutustaitoja, sekä tavoitteiden asettamista ja seuraamista. ”Yritän innostaa koko työyhteisöä toimimaan yhteisten tavoitteiden hyväksi. On tärkeää, että kaikki tietävät mitä heiltä odotetaan”, Jalonen kertoo. Kaupan alalla monet työntekijät ovat uransa alkuvaiheessa ja heidän elämäntilanteensa vaihtelevat. Tämä edellyttää esimiehiltä joustavuutta ja yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä. ”Omien työntekijöiden tunteminen on tärkeää. Jos joku haluaa eteenpäin urallaan, kannustan siihen. Mutta esimerkiksi opiskelijalla tämä työpaikka voi olla välivaihe ja sekin täytyy ymmärtää”, Jalonen kuvailee. Elon mukaan läsnäolo ja kuunteleminen korostuvat. Myös oikeiden työkalujen ja aikataulujen kautta luodaan puitteet työn tekemiselle. ”Varsinkin nuorille täytyy luoda raamit tekemiseen, mutta luottaa ja antaa vapautta tehdä asiat omalla tavalla. Nuorten kohdalla esimies on mielestäni korostetusti mahdollistaja. Niin perehdytyksen kuin työvuorojen täytyy olla kohdillaan, jotta onnistumiselle on edellytykset.” Sekä Elo että Jalonen kokevat saaneensa henkilökohtaista tukea työssä kehittymiseen ja haluavat jatkaa perinnettä. ”Omat esimieheni ovat alusta saakka ottaneet minut mukaan perehtymään. Minua on kohdeltu yhdenvertaisena ja varmistettu, että asiat eivät tule eteen ensimmäistä kertaa, kun itse siirryn esimieheksi”, Elo toteaa. ”Edestä johtaminen on ehkä liikaakin käytetty termi, mutta itse haluan aidosti olla tavoitettavissa ja antaa arvostusta työntekijöilleni tekemällä töitä rinnakkain”, Jalonen mainitsee. Molemmat esimiehet kartuttavat monipuolista työkokemusta. Jalonen kuvailee panostavansa pohjatyöhön, jotta voi tavoitella yhä vastuullisempia johtotehtäviä. Elo tekee tällä hetkellä ylemmän AMK:n opinnäytetyötä SOK:n HRketjuohjauksen kanssa yhteistyössä. ”Mitä enemmän opin, sitä useammat asiat alkavat kiinnostamaan. On ymmärrettävä, että maailma muuttuu jatkuvasti, joten itsekään ei tule koskaan valmiiksi”, Elo summaa. w 7

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Tähtitieteilijä löysi kodin Puolustusvoimien palveluksesta TKK:lla (nyk. Aalto yliopisto) avaruustekniikkaa opiskellut ja radioastronominakin työskennellyt tekniikan tohtori Ilona Torniainen viihtyy merkityksellisissä työtehtävissään. T orniainen piti jo opiskeluaikoinaan Puolustusvoimia mielenkiintoisena työnantajana, mutta silloin vielä tähtitiede veti puoleensa: ”Tähtitieteilijän ammatti oli ollut unelmani. DItutkinnon jälkeen työskentelin radioastronomina ja tein väitöskirjan kvasaaritutkimuksesta. Väiteltyäni tohtoriksi vuonna 2008 koin saavuttaneeni unelmani ja pystyin tyytyväisenä kääntämään katseeni muihin haasteisiin”, Torniainen taustoittaa uraansa. Torniainen päätyi Puolustusvoimille vuonna 2012, ja viimeiset vuodet hän on työskennellyt Pääesikunnan logistiikkaosastolla, viimeisimpänä tehtävänimikkeenään digitalisaation kehittämisen erikoissuunnittelija. ”Logistiikka yhdistyy monien mielessä rekkaralliin, mutta Puolustusvoimissa siihen luetaan paljon muitakin asioita kuten ympäristönsuojelu, lääkintähuolto sekä esimerkiksi hankinta-ala. Toimiva logistiikka on iso ja elintärkeä osa Suomen puolustuskykyä ja sen kehittäminen digitalisaation avulla on pöydälläni”, Torniainen kertoo. TOIMIVA LOGISTIIKKA ON ISO JA ELINTÄRKEÄ OSA SUOMEN PUOLUSTUSKYKYÄ JA SEN KEHITTÄMINEN DIGITALISAATION AVULLA ON PÖYDÄLLÄNI. 8 Ilona Torniainen on yksi noin 4 000 siviilistä Puolustusvoimien palveluksessa. Työntekijöitä Puolustusvoimilla on reilut 12 000. Kuten muillakin yhteiskunnan alueilla, myös Puolustusvoimissa tarvitaan uusimpien teknologioiden osaajia: ”Esimerkiksi data science- sekä kyber- ja tekoälyosaajia rekrytoidaan meille jatkuvasti.” Ilmapiiri ja joustavuus ilahduttavat Torniaisen mukaan työilmapiiri koko hänen Puolustusvoimien urallaan on ollut erinomainen eikä esimerkiksi siviilien ja sotilaiden välillä ole kitkaa: ”Sekä töitä tehdessä että kahvipöytäkeskusteluissa ollaan kaikki samaa porukkaa. Ilman katsomista ei puheenaiheista erota onko jollakin univormu päällä vai ei.” Torniainen, jolla on pieniä lapsia, on iloinen Puolustusvoimien joustavista työskentelymahdollisuuksista. Normaalioloissa jopa kymmenen päivää kuukaudesta voi tehdä etänä kotoa tai hajatyönä kotia lähinnä olevassa Puolustusvoimien kohteessa. Poikkeusoloihin varautuneessa organisaatiossa oli nopeasti valmius siirtyä rajoittamattomaan etätyömahdollisuuteen korona-tilanteen edetessä. Torniainen asuu Heinolassa, joten työn joustavuus säästää häneltä merkittävästi aikaa. ”Vastaan omasta kalenteristani ja voin pääasiassa valita haluamani etäpäivät. Organisaatio ja esimiehet ymmärtävät muutenkin hyvin ihmisen elämänpiirin kokonaisuuden. Esimerkiksi lapsen lääkäriaika keskellä päivää ei ole koskaan ollut ongelma.” ”Koen työni merkityksellisenä. Vaikka moni esimerkiksi kauhistelee tulevan hävittäjähankinnan hintaa, niin investoinnit maanpuolustukseen ovat tärkeä vakuutus siitä, että rauha säilyy jatkossakin”, Torniainen summaa. w puolustusvoimat.fi/rekry

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE VASTUULLISUUS INNOSTAA OSAAJIA Työn merkityksellisyys, mahdollisuudet kehittyä sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino ovat yhä tärkeämpiä asioita työelämässä ja osana työnantajalupausta. P yrkimys monimuotoiseen, hyväksyvään ja psykologisesti turvalliseen työyhteisöön on Skanskalla keskeinen osa vastuullisuustyötä. Se näkyy vahvasti esimerkiksi johtamisessa ja tiimien monimuotoisuuteen kannustamisessa. Aidosti vastuullinen toiminta rakentaa vahvaa työnantajakuvaa ja on työmarkkinoilla tärkeä kilpailutekijä. ”Skanska on arvopohjainen yritys ja meille hakeutuu selvästi ammattilaisia, joille arvomme ovat tärkeitä. Tämä ja henkilöstömme sitoutuneisuus näkyy myös henkilöstötutkimuksemme tuloksissa. Meillä ei olla vain töissä, vaan skanskalaiset ovat aidosti sitoutuneita rakentamaan yhdessä parempaa yhteiskuntaa”, kertoo Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär. ”Skanskan kulttuuria rakentavia elementtejä ovat tavoitteemme tehdä voittoa vastuullisesti, eettinen ohjeistomme, arvomme ja työkaverista välittäminen”, jatkaa Jankola-Väntär. Skanska on keskittynyt vastuullisuuden osa-alueisiin, joissa sillä on parhaat vaikutusmahdollisuudet. Työturvallisuuteen, eettisyyteen, ympäristöön, yhteiskuntatyöhön sekä monimuotoiseen ja hyväksyvään työyhteisöön panostaminen on tuottanut tuloksia, jotka muun muassa talouslehti Fortune huomioi valitessaan Skanskan jo toista vuotta peräkkäin yhdeksi maailmaa muuttavista 53 yrityksestä. ”Haluamme osaltamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa työ ja tasapaino perheen ja yksityiselämän kanssa toimii hyvin ja lisää hyvinvointia. Siksi otamme erilaiset elämäntilanteet huomioon osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä”, sanoo Jankola-Väntär. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen ratkaisuja on kehitetty muun muassa Väestöliiton kanssa. Skanskalla on käytössä työajan joustot, joista on jo hyviä kokemuksia myös työmailta. Viime vuonna Skanska nousi myös Academic Workin Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimuksessa 50 halutuimman työnantajan joukkoon. Tekniikan alalla työskentelevien vastauksissa korostuivat erityisesti työtehtävien mielenkiintoisuus ja monipuolisuus. “On hienoa, että Skanska nähdään houkuttelevana työnantajana. Pidämme erityisen tärkeänä henkilöstön kehittämistä ja työn merkityksellisyyden kokemusta”, sanoo Jankola-Väntär. w MEILLÄ EI OLLA VAIN TÖISSÄ, VAAN SKANSKALAISET OVAT AIDOSTI SITOUTUNEITA RAKENTAMAAN YHDESSÄ PAREMPAA YHTEISKUNTAA. Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär 9

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Valtori Akatemia kouluttaa ICT-huippuosaajia valtionhallintoon Valtori Akatemia perustettiin alun perin täydentämään tietoliikenne- ja pilvipalveluiden osaajien määrää valtionhallinnon ICT-palveluista vastaavan Valtorin tarpeisiin. Akatemian kautta koulutettavien asiantuntijoiden osaamisalueiden painopiste vaihtelee vuosittain tarpeen mukaan. V altori Akatemian ensimmäisellä vuosikurssilla vuonna 2018 mukana olleet Maija Apunen ja Mikko Neva ovat työllistyneet Valtoriin vakituisesti. Apunen on jo nopeasti edennyt vastuullisempiin tuotantopäällikön tehtäviin ja vastaa työssään muun muassa Verohallinnon pilvipalveluista. Neva puolestaan työskentelee toimipisteverkkojen parissa, joka tuottaa tietoliikenneyhteydet kaikille valtionhallinnon virastoille. Apunen oli viimeistelemässä tieto- ja viestintätekniikan insinöörin AMK-tutkintoa hänen hakiessaan Valtori Akatemiaan: ”Sain jo silloin Valtorista vaikutelman dynaamisena työympäristönä. Moni ehkä kokee valtionhallinnon byrokraattisena, jota se osin onkin laissa säädettyjen tehtäviensä vuoksi, mutta hierarkia on täällä matala ja ihmisiä kohdellaan vertaisina”. ”Näin Valtorin paikkana rakentaa urapolkuani haluamallani tavalla. Nyt olen edennyt parissa vuodessa tuotantopäälliköksi, joten odotukset ovat muuttuneet todellisuudeksi”, Apunen iloitsee. Myös Nevalla oli Akatemiaan tullessa AMK-tausta. Vaikka hän oli jo työllistynyt ICT-alalle, näki hän Valtorin tarjoavan mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen: ”Täällä saa haluamallaan tavalla vastuita ja voin vaikuttaa siihen millaista työtä teen. Vaihtoehtoina on joko eteneminen urapolulla esimiestehtäviin tai syventää asiantuntijuutta jollain tietyllä alueella, ihan kumpi tapa vain on itselle sopivampi”, Neva valottaa. ”Useimmille täällä työn merkityksellisyys on tärkeä asia. Meidän tekemisemme vaikuttaa koko yhteiskunnan kykyyn toimia tehokkaasti”, Apunen summailee Valtorilla työskentelyn merkityksellisyyttä. Valtori hakee Akatemiaansa vuosittain nuoria ICT-asiantuntijoita vaihtuviin osaamisalueisiin.w TÄÄLLÄ SAA HALUAMALLAAN TAVALLA VASTUITA JA VOIN VAIKUTTAA SIIHEN MILLAISTA TYÖTÄ TEEN. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja. Maija Apunen ja Mikko Neva ovat työllistyneet Valtoriin vakituisesti Valtori Akatemian kautta. 10 Valtori Akatemia on vuosittain järjestettävä noin kuuden kuukauden trainee-ohjelma uransa alkuvaiheessa oleville ICTalan ammattilaisille, joka tarjoaa yhteiskunnallisesti merkittäviä ja sopivasti haasteellisia työtehtäviä, mukavat työkaverit ja mentorit, jotka opastavat ja perehdyttävät tehtäviin. Akatemian hyödyllisyyttä kuvaa hyvin se, että kahden edellisvuoden traineeohjelmaan osallistuneista lähes kaikki työllistyivät Valtoriin ohjelman päätyttyä.

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Olivia Kumpulainen Bitfactorin Lasse Lakela yrityskulttuuri rakentuu yksilöiden huomioimiselle Digitaalisten palvelujen asiantuntijayritys Bitfactor haluaa tehdä töitä ihmiset edellä. Palkitsevien työtehtävien ja hyvän keskustelukulttuurin yhdistelmällä houkutellaan alan parhaita tekijöitä. V uonna 2013 perustettu 170 hengen Bitfactor lähti liikkeelle ajatuksesta luoda työpaikka, jonne olisi mukavaa tulla töihin. Yritys on alusta asti viljellyt yrityskulttuuria, jossa ihmisten yksilöllinen huomioiminen on keskiössä. “Lähdemme siitä, että jokaiselle tulee tarjota riittävän haastavia työtehtäviä, jotta työ palkitsee ja tuntuu merkitykselliseltä”, kertoo yrityksen Design Director Lasse Lakela. Yksilöllisyys näkyy myös työntekijöiden kokonaistilanteen ymmärryksenä. “Keskustelemme paljon vapaa-ajan ja työn balanssista ja huomioimme esimerkiksi sen, että osalla on perheessä pieniä lapsia”, Lakela jatkaa. Keskusteluyhteyden ylläpitäminen on tärkeää, jotta jokaisen työntekijän tarpeet tiedetään. “Kun keskusteluyhteys on molemmin puolin avoin ja luottamuksellinen, pysymme kärryillä työntekijöiden tarpeista ja pystymme reagoimaan niihin tarvittaessa nopeasti”, mainitsee Olivia Kumpulainen, Bitfactorin People and Culture Specialist. Joustavuutta ja vapautta vaikuttaa Lakelan mukaan Bitfactorin ideologiana on vastuun ja vapauden yhdistelmä. Tämä näkyy esimerkiksi mahdollisuutena tehdä töitä aika- ja paikkariippumattomasti sekä laajoina vaikutusmahdollisuuksina. “Kasvavana yrityksenä meillä pääsee vaikuttamaan myös sisäisiin prosesseihin ja monet aloitteet lähtevät suoraan työntekijöiltämme. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselymme on toteutettu työntekijälähtöisesti.” Työyhteisön merkitys yrityksessä on suuri. Kukaan ei jää töiden kanssa yksin, vaan saa tiimin tuen taakseen. Yhteishenki nousee arvostettavaksi asiaksi myös vuosittain toteutettavassa työntekijäkyselyssä. “Olemme hyvin ammattitaitoinen yhteisö, joka tarjoaa haasteita ja onnistumisia. Meille on tärkeää tukea jokaista”, Kumpulainen toteaa. Bitfactor kasvaa ja aloittaa jatkuvasti uusia projekteja, siksi myös uusien asiantuntijoiden haku on käynnissä koko ajan. “Haemme tekijöitä kaikkiin kolmeen pääliiketoiminta-alueeseemme; dataan, designiin ja teknologiaan. Toivomme avoimin mielin asioihin suhtautuvia ihmisiä, jotka kysyvät ja kyseenalaistavat rutiineja, mutta ovat myös valmiita oppimaan kollegoilta”, Lakela päättää. w 11

MAINOSLIITE Vahva asiantuntemus on vakauden valuuttaa Suomen Pankki on vakaa, vastuullinen ja arvostettu työnantaja. Kansainvälinen eurojärjestelmän yhteistyö tarjoaa erittäin mielenkiintoisia työtehtäviä. Arvostava työilmapiiri ja ammatilliseen kehittämiseen panostaminen edesauttavat jaksamisessa ja urakehityksessä. S uomen Pankin toiminta-ajatus on rakentaa taloudellista vakautta ja edistää kestävää talouskasvua. Työ on merkityksellistä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Tämä tiedostetaan vahvasti työyhteisössä, jossa omaa ja työkavereiden ammatillista osaamista arvostetaan korkealle. ”Henkilöstötutkimuksessa työntekijämme antavat kiitosta erityisesti siitä, kuinka paljon heidän ammattitaitonsa kehittämiseen panostetaan”, sanoo Suomen Pankin henkilöstöpäällikkö Antti Vuorinen. 12 Alan merkittävä työllistäjä nuorten keskuudessa Suomen Pankki on vahva asiantuntijaorganisaatio-instituutio, mutta moderni sellainen. ”Meillä vallitseva arvostava mutta rento työilmapiiri usein yllättää uudet tulijat. Työtä tehdään vastuullisesti, vakaan työnantajan leivissä mutta ei vakavasti otsa rypyssä”, Vuorinen naurahtaa ja lisää: ”Parhaiten tästä saa kuvan meillä työskentelevien asiantuntijoiden ja kesätyöntekijöiden blogikirjoituksista ja videoista Urasivustoltamme ja LinkedIn-sivultamme.” Rahapolitiikan konehuoneeksikin kutsuttu kansallinen keskuspankkimme on merkittävä nuorten työllistäjä. ”Olemme maamme suurin ekonomistien työllistäjä mutta kyllä meillä tänäkin vuonna oli kymmenien kesätyöntekijöidemme joukossa mm. oikeustieteen, assistenttityön ja tietohallinnon opiskelijoita. Nuoret kiittelevät sitä, että heille tarjotaan heti riittävän vastuullisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä.” Viimeisimmän nuorille suunnatun Young Professionals – harjoitteluohjelman osallistujista iso osa rekrytoitiin. ”Kaikki avoimet CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU SUOMEN PANKKI ON ARVOSTETTU KANSAINVÄLINEN TOIMIJA työpaikkamme ovat kuitenkin avoimessa haussa. Haluamme myös tätä kautta toimia yhdenvertaisesti”, Vuorinen kertoo. Kiinnostavia kansainvälisiä työtehtäviä Eurojärjestelmän myötä Suomen Pankki on arvostettu kansainvälinen toimija. ”Meillä on runsaasti erilaisia kansainvälisiä työtehtäviä. Monimuotoisuus organisaatiossamme on tärkeää, jotta pystymme vastuullisesti kehittämään ja kehittymään eli vastaamaan myös tuleviin haasteisiin. Panostamme voimakkaasti valmentavaan johtamiseen”, Vuorinen kiteyttää. ”Konehuoneessa rattaita öljyämään tarvitaan jatkossakin ammattilaisia, jotka tekevät yhteiskuntamme kannalta merkityksellistä työtä hintavakauden ja taloudellisen vakauden rakentamiseksi. Henkilöstötutkimuksen yksi ilahduttavimmista tuloksista oli, että työntekijämme suosittelevat Suomen Pankkia työpaikkana ja näkevät itsensä täällä töissä pitkään”, Vuorinen summaa. w

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Pätevien naisten pankki Länsi-Kymen Osuuspankissa tehtiin nelisen vuotta sitten finanssialalle epätavallinen ratkaisu. Pankkiin muodostettiin johtoryhmä, jossa ei ole yhtään miestä. Toimitusjohtaja Saila Rosas kertoo ennakkoluulottomien henkilövalintojen taustalla olevan kodin perintönä saatu malli tasa-arvosta. Pöydän ääressä OP Länsi-Kymin johtoryhmäläiset Moona Salo (vas.), Maiju Ylä-Outinen, toimitusjohtaja Saila Rosas, Mette Mikkola ja Ina Lassas. MAINOSLIITE T oimitusjohtaja Saila Rosas ei ajatellut kiintiöitä valitessaan pankkiinsa johtoryhmää. Lähtökohtana oli saada johtamisen tueksi motivoituneita ja päteviä ihmisiä. ”Lähdin siitä, että ei ollut merkitystä, onko mies vai nainen. Oli sattumaa, että johtoryhmän jäsenet löytyivät oman pankin sisältä ja olivat kaikki naisia.” Ratkaisu on ollut onnistunut. LänsiKymen Osuuspankki on tehnyt tulosta ja vahvistanut koko ajan asemiaan. ”Jokaisella meistä on omat vahvuusalueemme, yhdessä olemme paljon enemmän kuin osiemme summa”, Rosas arvioi. ”Emme me silti mikään amatsonilauma ole. Meidän naisten tunneälystä, empaattisuudesta ja muiden huomioon ottamisesta on etua. Emme ole parempia mutta erilaisia. Se näkyy asiakaspalvelutyössä.” Rosaksen valintaa Länsi-Kymen Osuuspankin historian ensimmäiseksi naistoimitusjohtajaksi edelsi työn ohessa suoritetut kauppatieteiden tohtorin opinnot. Hän pitää rohkeutta haastaa itsensä tärkeänä työelämässä. ”Nuorille naisille sanon, että hakekaa avoimia paikkoja ja viekää omaa asiaa eteenpäin. Uskokaa omiin kykyihin ja kehittäkää määrätietoisesti itseänne. Omaan koulutukseen kannattaa satsata.” ”Johtoryhmän naiset ovat korkeakoulutettuja. Olen kannustanut opiskelemaan työn ohessa ja sitäkin kautta tullut avanneeksi ovia tulevaisuuteen. Aktiivisesta itsensä kehittämisestä hyötyy yksilön lisäksi koko työyhteisö.” Länsi-Kymen Osuuspankin 36 toimihenkilöstä miehiä on seitsemän. Heidän määränsä on lähtenyt kasvuun. Saila Rosas uskoo sukupuolierojen pankkialalla pikkuhiljaa hälvenevän. Silti edelleen törmää myös siihen, että siinä missä mies mielletään jämäkäksi johtajaksi, samoin toimiva nainen määritellään yhteistyökyvyttömäksi. ”Kulttuurinmuutos on lähtenyt liikkeelle. Pyrimme monimuotoiseen tasaarvoon. Se on hyvän työnantajan merkki. Päteviä miehiä ja naisia tarvitaan niin asiakaspalvelu- kuin johtotehtävissä. Kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet.” w 13 13

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Yhteishyötykäytön uusi aika syntyy Myllykoskelle Myllykosken yritysalue on täynnä mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen yhteistyöllä on ekologista ja taloudellista. H istoriallisesti ainutlaatuisten perinteiden pohjalle ja loistavalle sijainnille on hyvä rakentaa uutta menestystä nykyaikaisten vaatimusten pohjalta. ”Tämä oli meillä lähtökohtana hankkiessamme Myllykosken, jonne ajaa pkseudulta reilussa tunnissa”, sanoo kiinteistön omistavan Redeven toimitusjohtaja Jari Lahtinen. Uuden käyttötarkoituksen antaminen hyväkuntoisille rakennuksille ja valmiiksi rakennetun, poikkeuksellisen hyvän infrastruktuurin hyödyntäminen vähentää tilojen tuottamaa hiilikuormaa. Puistojen ympäröimällä, Kymijoen varrella sijaitsevalla Myllykoskella on paljon helposti muunneltavaa teollisuus- ja toimitilaa, mutta myös valmis asemakaava ja runsaasti rakennusoikeutta jäljellä. ”Teemme tätä valtavasti kehityspotentiaalia omaavaa aluetta erityishoukuttelevaksi biotalouden alan toimijoille mm. käynnistämällä hankkeen, joka tähtää bioetanolin valmistamisen aloittamiseen huomioimalla erityisesti paikan ja toimintojen synergiaedut esim. materiaalivirroissa sekä hukkalämmön hyödyntäminen”, Lahtinen kertoo. 14 MYLLYKOSKI TARJOAA SYNERGIAETUJA BIOKLUSTERILLE JA MEKAANISELLE PUUTEOLLISUUDELLE. VALMIS INFRA, TOIMIVA ALIHANKKIJAVERKOSTO JA KALUSTO VÄHENTÄVÄT KUSTANNUKSIA. TILOJEN UUSIOKÄYTTÖ JA HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN SOPIVAT YRITYSTEN VASTUULLISUUSTAVOITTEISIIN. Ihanteellinen tilaisuus kehittää uutta biotalouteen liittyvää toimintaa Myllykosken tehdasalueen infrastruktuurin vuoksi alue on ihanteellinen ympäristö biotalouden keskittymälle. ”Erilaiset biotalouteen ja mekaaniseen puuteollisuuteen liittyvät materiaalivirrat liikkuvat jo ketterästi täällä Kymenlaaksossa”, Lahtinen painottaa ja lisää: ”Esimerkiksi bioetanolin valmistuksessa syntyy sivutuotteita, joiden hyödyntäminen ja jalostaminen antavat mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja kiertotaloudelle.” w Reilun tunnin ajomatkan päässä pk-seudulta www.redeve.fi Kymenlaaksossa sijaitsee Myllykosken 100 ha:n tehdasalue, jossa on mm. biologinen jätevedenpuhdistamo ja kattilalaitos valmiina tuottamaan uusiutuvaa energiaa.

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE SUOMEN AUTOKIERRÄTYS TEKEE TÄRKEÄÄ TYÖTÄ KIERTOTALOUDEN ETEEN Kahdesta tuottajayhteisöstä muodostuva Suomen Autokierrätys Oy mahdollistaa ajoneuvojen tehokkaan kierrätyksen. Sen avulla helppo ja ilmainen romutus onnistuu kaikkialla Suomessa. Tuottajayhteisöt hoitavat kierrätystä jäsenien puolesta, jäseninä meillä ovat kaikki Suomen uusien autojen maahantuojat sekä paljon myös käytettyjen autojen maahantuojia”, kertoo toimitusjohtaja Arto Silvennoinen. Suomen Autokierrätyksen osalta yksi tuottajayhteisö vastaa ajoneuvokierrätyksestä ja toinen ajoneuvojen ajovoima-akkujen kierrätyksestä. “Meillä on autojen osalta 4 operaattoria, mutta ajovoima-akkujen osalta nykyisin 3, jotka hoitavat käytännön kierrätyksen.” Ajoneuvon omistajalle romuttamisesta on tehty mahdollisimman helppoa. “Romuautojen vastaanottopaikkoja on 285 ja osa näistä tarjoaa myös noutopalvelua. Auton vastaanotto on aina ilmaista ja osalla paikoista on esimerkiksi nettipalvelu, jossa romutuksen voi tilata helposti pankkitunnuksien avulla”, Silvennoinen kuvailee. Romuttaminen on kannattavaa myös siksi, että sen avulla ajoneuvo varmasti poistuu rekisteristä ja tieto kulkee suoraan vakuutusyhtiölle. Suuri merkitys raaka-aineena Silvennoisen mukaan tärkeää on totta kai se, että romuautot eivät jää rumentamaan pihoja tai saastuttamaan luontoa. Todella merkittävää on kuitenkin se, miten paljon metalliraaka-aineita romutettavista autoista saadaan kiertoon. “Kaikki auton metalli menee hyötykäyttöön, yhdestä autosta saadaan materiaalia esimerkiksi 600 teräskattilaan.” Viime vuonna autoja romutettiin 78  000, kierrätysvolyymi on siis todella valtavaa. “Autojen osalta tätä metallikierrätystä on tehty jo kymmeniä vuosia, tämä ei ole kiertotaloushypeä, vaan arkista, teollisen mittakaavan työtä.” Myös osien kierrätys on tärkeässä osassa. “Varsinkin nyt korona-aikana purkuosien kysyntä on lisääntynyt, kun osien saanti muualta on vaikeampaa. Purkuosien käyttö on järkevää, koska ne ovat autonvalmistajan alkuperäisiä, laadukkaita osia.” w Kuva: Kimmo Saira 15

MAINOSLIITE Raitiovaunujen eliittiä Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välinen pikaraitiotie Raide-Jokeri aloittaa liikennöinnin vuonna 2024, mutta kiskokaluston osalta ollaan jo kohta koevaiheessa. R aide-Jokerin suosion ei pitäisi jäädä ainakaan vaunuista kiinni, koska ne tarjoavat matkustajille paljon uusia ratkaisuja ja perustuvat samaan innovatiiviseen perusteknologiaan mitä käytetään Helsingin kantakaupungin nykyisissä Artic-matalalattiaraitiovaunuissa. ”Molemmassa on sama metrin raideleveys, mikä mahdollistaa samojen varikkojen ja saman kunnossapitolaitteiston käytön. Lisäksi pääsemme ensi vuoden puolella testaamaan uutta vaunua myös käytännössä kantakaupungin liikenteessä”, Škoda Transtechin tuotepäällikkö Ollipekka Heikkilä sanoo. Raide-Jokerin Artic XL-vaunut ovat pituudeltaan 34 metriä verrattuna Articin 28 metriin. Jokeri-tyyppiset vaunut ovat lisäksi kahteen suuntaan ajettavia eli niissä on ovet kummallakin puolella ja ohjaamot molemmissa päissä, eivätkä ne tarvitse kääntöpaikkaa. ”Kääntyvät telit ja kolminkertainen jousitus 16 suodattavat pois miltei kaikki alustan äänet ja tekevät kulusta erittäin pehmeän. Vaunut lämpenevät energiatehokkaasti jarrutusenergian avulla ja materiaalivalintojen ansiosta vaunujen pinnat ovat hygieenisiä ja helposti puhdistettavia”, Heikkilä sanoo. Hän kertoo, että Articin ominaisuuksien ansiosta myös Keski-Euroopan markkinat ovat auenneet. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Škoda Transtech on erikoistunut kaksikerroksisten junamatkustajavaunujen ja matalalattiaraitiovaunujen valmistamiseen sekä konepajatuotteiden sopimusvalmistukseen. Yrityksen asema kiskokaluston vientimarkkinoilla vahvistui, kun siitä tuli Škoda Transportationille tytäryhtiö vuonna 2015. Yli viiden hehtaarin kokoinen tuotantolaitos sijaitsee Otanmäellä. Yrityksessä työskenteli viime vuonna keskimäärin 600 ihmistä ja liikevaihto oli runsaat 114 miljoonaa euroa. ”Jotain tästä kovia sääolosuhteita kestävän vaunutyypin laadusta kertoo se, että olemme toimittamassa 80 raitiovaunua yhteistyössä emoyhtiön kanssa Rhein-Neckarin alueelle Saksaan. Tuntuu hyvältä, että suomalaisten insinöörien kehittämä raitiovaunu voittaa tarjouskilpailun Saksassa, jossa vaikuttaa useita tunnettuja raitiovaunuvalmistajia”, Heikkilä sanoo.w Vaunuissa on iso esteetön monitoimitila esim. pyörätuoleja ja lastenvaunuja varten Kuva: HSL / IDIS DESIGN Oy Raide-Jokeri Käskynhaltijantiellä. Kuva: HSL / IDIS DESIGN Oy

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Tarasten Kiertotalous­alueella on tilaa kasvulle Yksi Suomen suurimmista kiertotalouden ja ympäristö­liiketoiminnan yritysalueista alkaa hahmottumaan Tampereen kupeeseen. “P aljon on tapahtunut viimeisen vuoden aikana hankealueellamme, maisema on muuttanut muotoaan” toteaa Tarasten Kiertotalous Oy:n toimitusjohtaja Petri Järvensivu ja jatkaa; ”Viime talvi oli verrattain otollinen maanrakentamistöiden suorittamisen suhteen*. Alueelle onkin rakentunut noin neljän kilometrin verran katuja sekä vaaka-asema, myös tonttien täyttötyö on alueella edennyt. Kiertotalousnäkökulma on alueen rakentamisessa keskiössä, tämä näkyy esimerkiksi alueen katuverkon rakenneratkaisuissa, joissa kiertotalousmateriaaleja on kyetty hyödyntämään mielekkäällä tavalla rakentamalla jakava kerros tuhkasta ja kantava kerros mara-betonista. Tarasten Kiertotalous on hankealueena poikkeuksellisen laaja, noin 155 hehtaaria erilaisiin toimintoihin kaavoitettua aluetta. Tarasten Kiertotalous Oy:lle koko hankealueen hallinnointi tekee suunnittelun mielekkäämmäksi kuin se KESKEINEN SIJAINTI, KIERTOTALOUDEN MUKAINEN LIIKETOIMINTA, MAA-AINESTEN VASTAANOTTO, TONTTIEN AUKEAMINEN RAKENTAMISELLE. että käsiteltäisiin yksittäistä korttelialuetta tai tonttia – hyödyt näkyvät jo alueen rakentamisen massataloudessa. Katujen valmistuminen alueelle tarkoittaa, että yritysten sijoittuminen alueelle on mahdollista jo lyhyellä aikavälillä ja tontteja on alettu valmistelemaan rakentamista silmällä pitäen. Tonttien kysyntä onkin katujen rakentumisen myötä vilkastunut, eikä ihme kun alueen sijainti talousalueella on keskeinen. Tarasten Kiertotalousalue pyrkii löytämään toimijoita, jotka pystyvät liiketoiminnassaan hyödyntämään muita alueen yrityksiä ja niiden sivuvirtoja tai palveluita. Liiketoiminta voi olla esimerkiksi kiertotaloutta, teollisuutta, rakentamisen palveluita, raskasta kunnossapitoa tai logistiikkaa. Kantavana ajatuksena on, että toimijat linkittyvät toisiinsa, mikä synnyttää synergioita ja hyödyttää heidän omia arvoketjujaan. Tarasten Kiertotalousalueelle yksi keskeinen alueen rakentamisen aikainen toiminto on maaainesten vastaanotto ja käsittely edelleen rakentamisessa hyödynnettäväksi. Alueelle rakennettu ja otettu käyttöön oma vaaka-asema, joka palvelee myös alueelle sijoittuvia yrityksiä; vaakauksessa hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, käytössä on paperiton punnitus. Matalan hiilijalanjäljen tontteja Lähivuosina on ollut selkeästi havaittavissa, että erilaisilla organisaatioilla – niin julkisilla kuin yksityisillä - kestävä kehitys on kirjoitettu vahvasti mukaan strategiaan ja että se nähdään myös arvoa tuottavana tekijänä. Kierrätyksellä on mahdollista vaikuttaa rakentamishankkeen hiilijalanjälkeen merkittävällä tavalla. Tarasten Kiertotalousalueella hyödynnetään merkittäviä määriä erilaisia kiertotalousmateriaaleja, millä on selkeä vaikutus yksittäisen tontin rakentamishankkeen hiilijalanjälkeen. Erilaiset uudet avaukset kierrättämisen suhteen ovat Tarasten Kiertotalousalueen mielenkiinnon kohteena ja yhteistyömahdollisuuksia näissä merkissä etsitäänkin aktiivisesti. w 17

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE ”Teknologia ja osaaminen hukkalämmön laajamittaiseen uudelleenkäyttöön on jo olemassa. Nyt on alettava töihin”, toimitusjohtaja Petri Vuori sanoo. Calefan rakentamat hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmät ovat tuottaneet aivan merkittävät päästövähenemät ja säästöt teollisuudelle. Teollisuuden käyttämässä lämpöenergiassa piilee valtava uusiokäytön potentiaali Prosesseissa vapautuva hukkalämpö voidaan tehokkaasti hyödyntää uudelleen. Calefan ratkaisut tuovat laitoksen omistajalle nopealla aikavälillä ja olemattomalla vaivalla huomattavia taloudellisia etuja. Parhaimmillaan ne näkyvät jopa tavallisen kuluttajan lompakossa. K arkeasti puolet suomalaisesta energiankulutuksesta tulee teollisuuden tarpeista, josta iso osa on lämpöenergiaa. Sekä lämmitys että jäähdytys ovat keskinen osa tuotteiden valmistamista. Näihin prosesseihin sitoutunutta energiaa on perinteisesti hyödynnetty vain kertaalleen. Calefa Oy on rakentanut teollisuuslaitoksille kokonaisjärjestelmiä jo vuodesta 2013 alkaen, joissa hukkalämpöä hyödynnetään uusiokäytössä. Energiankierrätys kannattaa Teollisuuden kokonaisenergiankulutus on Suomessa vuositasolla noin 170 tuhatta terawattituntia. Calefan toimitusjohtaja Petri Vuoren mukaan uusiokäytön potentiaali on 20–30 TWh, eli yhteensä noin 15 % koko teollisuuden ja 7,5 % koko Suomen energiankulutuksesta. ”Energiataloudessa keskeistä olisi lähteä liikkeelle kulutuksen optimoinnista”, Petri Vuori sanoo. ”Jokainen uusiokäytetty kilowattitunti on 18 päästötöntä ja hiilidioksidivapaata käyttöenergiaa. Näin ei myöskään tarvitse jatkuvasti rakentaa uusia energialaitoksia tuottamaan lisää energiaa, kun kulutuksesta syntyvä hukka hyödynnetään uudelleen.” Loistava sijoituskohde Investoinnin takaisinmaksuaika kokonaisjärjestelmissä vaihtelee tyypillisesti kahdesta viiteen vuoteen. Kertainvestoinnin kokoluokka vaihtelee sadasta tuhannesta eurosta miljooniin. Järjestelmän elinkaari yltää jopa viiteenkymmeneen vuoteen asti. ”Uusiokäyttöjärjestelmän myötä teollisuuslaitoksen ostoenergiantarve voi tipahtaa vain kolmannekseen entisestä”, Petri Vuori sanoo. Hän mainitsee asiakasesimerkin, jossa vuotuinen säästö energialaskussa on 360 000 euroa. Tuotto 20 vuoden ajalla on yli 6 miljoonaa euroa omistajilleen. ”Pääoma voidaan hyödyntää investointeihin tai jakaa osakkeenomistajille. Samalla leikataan aivan merkittävästi CO2-päästöjä”, Vuori toteaa. Vastuullinen tapa tehdä asiat Hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmä sisältää jäähdytyksen ja lämmityksen. Se usein pidentää laitoksen olemassa olevan laitekannan elinkaarta kuten myös tehostaa tuotannon läpimenoaikaa. Hukkalämpöä voidaan myös hyödyntää lähienergiana alueen kiinteistöjen lämmitystarpeissa. Näin tuotantolaitoksesta voi tulla jopa alueellaan energianmyyjä. ”Suomalaisessa teollisuudessa on valtavat resurssit lämpöenergian uudelleenkäytölle, jos se osattaisiin laajamittaisesti tiedostaa”, Vuori toteaa. Malliesimerkkinä tästä on hakukoneoperaattori Yandexin datakeskuksen hukkalämmön uusiokäyttö Mäntsälässä energiayhtiö Nivoksen kautta. Tällä hukkalämmöllä tuotetaan 75 % mäntsäläläisten kuluttamasta kaukolämmöstä. Se on näkynyt myös energiahinnan laskuna paikallisille asukkaille. w

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kimmo Rintamäki, toimitusjohtaja Nivos Vesi ja Lämpö Oy näkee merkittävää potentiaalia energiaalan ekosysteemeissä. MAINOSLIITE Nivoksen markkinointijohtaja Paula Korkeamäki kertoo datakeskushankkeen lähtökohdista. Nivos-konsernin palveluja ovat energiaverkot, energiaja lämmitysratkaisut, netti sekä vesihuolto. Nivos Oy:n tytäryhtiöitä ovat Nivos Energia Oy, Nivos Palvelut Oy, Nivos Verkot Oy ja Nivos Vesi ja Lämpö Oy. Mäntsälän kunnan omistaman konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 33,5M€. Nivoksen lämpöpäällikkö Juha Pero on iloinen kaukolämmön pienentyneestä hiilijalanjäljestä. Energia- ja monialayhtiö Nivoksen rohkeat askeleet näkyvät hiilijalanjäljessä Kuva Yandexin datakeskuksen lämmöntalteenottojärjestelmästä, josta hukkalämpö siirtyy Nivoksen kaukolämpölaitokselle. Samalla kun energia-alan murros sekä maakaasun kiristynyt verotus ajavat energiayhtiöitä vaihtoehtoisiin energianlähteisiin ja -tuotantomuotoihin, on mäntsäläläinen monialayhtiö Nivos ollut maamme eturintamassa kehittämässä uusia – myös taloudellisesti vastuullisia – tapoja tuottaa ja jaella energiaa. Esimerkkeinä tästä ovat muun muassa Vuoden ilmastoteko -palkinnon 2016 pokannut Yandexin datakeskuksen lämmönkierrätysjärjestelmä, Hyvinkään palopuron biokaasulaitos sekä maan älykkäin sähköverkko. N ivoksen strategiana on vastuullisen ja ympäristöä kunnioittavan liiketoiminnan edelläkävijyys. Lisäksi yhteistyö- ja ekosysteemiajattelu muiden toimijoiden kanssa ovat nivoslaisuuden keskiössä. ”Haemme uusia toimintatapoja ja -malleja eri toimijoiden yhteenliittymillä sekä symbiooseilla. Tämä vaatii sitä, että olemme samalla alamme erikoisosaajia että myös poikkeuksellisen avarakatseisia uuden kokeilemisen ja tulevaisuuteen tähtäävien investointien suhteen. Näin voimme olla muodostamassa kiertotalouden sekä materiaalikierrätyksen menetelmin uusia energia-alan toimintatapoja’’, Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Rintamäki avaa Nivoksen roolia markkinassa. Hakukoneoperaattori Yandexin vuonna 2015 Mäntsälään avaama datakeskus ja sen hukkalämmön kierrätysjärjestelmä toteutuivat muun muassa Yandexin, Nivoksen, Mäntsälän kunnan sekä lämmöntalteenottojärjestelmiä suunnittelevan ja rakentavan Calefan yhteistyöllä. ”Tunnistimme, että datakeskukset usein hakeutuvat laajojen vesistöjen läheisyyteen. Aloimme konseptoimaan yhteistyömallia, jossa datakeskus ja energiayhtiö voisivat tehdä molempia hyödyttävää yhteistyötä jäähdytyksen ja lämmönkierrättämisen suhteen. Iloksemme Yandex kiinnostui ajatuksesta ja pääsimme yhdessä kehittämään lämmönkierrätystä”, Nivoksen markkinointijohtaja Paula Korkeamäki kertoo. Hanke palkittiin Vuoden ilmastoteko -palkinnolla vuonna 2016. Datakeskuksesta saatavalla ylijäämälämmöllä voidaan kattaa kaukolämpöverkon peruskulutusta. ”Datakeskuksesta saatava hukkalämpö muodostaa kaukolämpöverkossamme noin 65 % pienemmän hiilijalanjäljen maakaasuun verrattuna. Siitä saatavan hukkalämmön määrä riittää kattamaan koko Mäntsälän keskustan lämmitystarpeet kylmimpien talvikuukausien ulkopuolella. Lisäksi olemme siirtymässä lämmöntuotannossa maakaasusta biokaasuun, mikä edelleen pienentää hiilijalanjälkeämme’’, kaukolämmöstä vastaava lämpöpäällikkö Juha Pero kertoo. Nivokselta löytyy myös muita esimerkkejä energian kierrättämisestä, sillä yhtiö on mukana esimerkiksi maatilojen sivuvirroista tuotettavan biokaasun tuotannossa Hyvinkään Palopurolla. Lisäksi yhteistyötä on myös paikallisen Mäntsälän Biovoiman kanssa, joka tuottaa biojätteestä uusiutuvaa kotimaista bioenergiaa, jota voidaan lämmöntuotantoon lisäksi hyödyntää teollisuuden tarpeisiin sekä liikenteen polttoaineena. ”Pidämme jatkuvasti silmiä ja korvia auki uusien yhteenliittymien ja yhteistyömallien löytämiseksi. Meihin otetaan ja myös saa ottaa yhteyttä’’, Paula Korkeamäki sanoo. w 19

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Virukset kuriin ja ilmanpuhdistus kuntoon Miten varmistaa julkisten tilojen terveellinen, COVID-19viruspartikkeleista puhdistettu hengitysilma? Suomalaisella H&H Tuonti Oy:llä on tähän kysymykseen tehokas ratkaisu, joka on syntynyt pitkästä kokemuksesta rakennusalan ilmanvaihdon parissa. R akennustyömaalla ja erityisesti korjaus-ja perusparannustyömaalla työntekijöillä pitää olla kohdepoisto-ominaisuudella varustetut työkoneet, jotka on liitetty automaattiimuriin. Kaikkein vaarallisinta hienoa pölyä karkaa kuitenkin aina ohi kohdepoiston ja tämä pöly leviää paine-erojen vuoksi muihinkin tiloihin. Rakennusten asbestipurku on tehtävä vielä tavanomaista tarkemmin: Työmaa on osastoitava, alipaineesta on pidettävä logia ja alipainetta on seurattava jollain laitteella. ”Kun käytetään HEPA-suodattimella varustettua ilmanpuhdistinta, joka toimii samalla alipaineistajana, suodatin kaappaa kaikkein vaarallisimman hienon pölyn”, H & H Tuonti Oy:n toimitusjohtaja Martti Laaksonen esittelee. 20

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE HEPA 14 sieppaa myös virukset H&H Tuonti Oy on perinteisesti tarjonnut ratkaisuja rakennustyömaalla syntyvän hienon, terveydelle haitallisen pölyn poistamiseen. Koronavirustilanteen uudelleen pahentuessa ilmanpuhdistimille on syntynyt aivan uusi, yhteiskunnan tärkeitä toimintoja varmistava käyttökohde. ”Saksalaisen tutkimuksen mukaan myös COVID-19-aerosolia sisältävä ilma voidaan puhdistaa viruspartikkeleista ilmanpuhdistimella, jossa on HEPA 14 -suodatin ja jonka ilman siirtokyky tunnissa on riittävän suuri eli vähintään kuusi kertaa, mutta mieluummin 15 kertaa tunnissa”, Laaksonen kertoo. H&H Tuonti Oy suunnittelee ja tuottaa rakennustyömaiden ilmanpoistolaitteiden lisäksi näitä ilmanpuhdistimia, jotka sieppaavat myös koronaviruspartikkelit. Nämä laitteet parantavat ja varmistavat hengitysilman puhtautta oleellisesti ja osaltaan varmistavat yhteiskunnan toimintojen jatkuvuuden myös vakavan virustilanteen aikana. Tärkeitä tiloja, joiden ilmanpuhdistuksen on syytä erityisesti korona-aikana olla kunnossa, ovat esimerkiksi koulut, sairaalat, vastaanottotilat, myymälät, toimistot ja päiväkodit. Myös ravintolat, palvelutilanteissa syntyvät jonot ja julkiset tilat, joissa kokoontuu ihmisiä, ovat tiloja, joiden ilma on tärkeää pitää puhtaana. Suomalaista laatutyötä H&H Tuonti Oy:n ilmanpuhdistimet on suomalaisten insinöörien suunnittelemia ja ne valmistetaan Suomessa käyttäen parhaita saatavilla olevia komponentteja. Asiakaspalaute koneiden ominaisuuksista saadaan nopeasti suoraan tuotekehitykseen. ”Teknologiamme on vankkaa ja testattua. Hyvin toimivaan tuotanto- ja kehitystiimiimme kuuluvat kokoonpanotehdas, suodattimien valmistaja, ohjausyksikön valmistaja ja saksalainen moottorivalmistaja. H&H Tuonti Oy vastaa projektinjohdosta ja myynnistä”, Laaksonen selvittää. Tuotevalikoiman kärkenä on maailman ensimmäinen automaattinen alipaineistaja H&H 5000S1, joka ylläpitää alipaineen vaihtelevissakin oloissa sekä ilmoittaa työnjohdon matkapuhelimeen häiriöistä alipaineessa, suodattimien vaihtotarpeesta ja virtakatkoksista. Laite lähettää lain vaatimat logiraportit haluttuihin yhteystietoihin, ja sähkökatkosten varalta koko toiminta varmistetaan akuilla. Tällä hetkellä H&H-ilmanpuhdistintuotannosta noin puolet viedään Saksaan ja osa Ruotsiin. Laitteet ovat läpäisseet Saksassa työntekijöiden olosuhteiden parantamiseen tähtäävän Bg Bau -järjestön tiukimmat laatukriteerit. Yritys myös tuo maahan Flex-, Testo- ja Max-koneita ja -laitteita. Asiakkaina ovat muun muassa korjausrakentamisen yritykset, ja lisäksi Cramo vuokraa laitteita esimerkiksi rakennusliikkeille. w HEPA 14 -SUODATIN SIEPPAA MYÖS KORONAVIRUSPARTIKKELIT. H&H Tuonti Oy • kuuluu Bergman & Beving AB:n Tukholman pörssissä noteerattuun konserniin • liikevaihto 10 milj. euroa • henkilöstö 25 • lisätietoja: www.hhtuonti.fi, www.alipaineistaja.fi 21

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Oma Lääkärisi Espoontori – terveysasema espoolaisille Espoontorin Oma Lääkärisi -terveysasema toimii osana Espoon kaupungin terveysasemaverkkoa. Asiakas saa julkista perusterveydenhuoltoa vastaavat palvelut samoilla julkisilla asiakasmaksuilla kuin muilta kaupungin terveysasemilta. E spoolaiset voivat valita omaksi terveysasemakseen Mehiläisen Espoontorin Oma Lääkärisi -terveysaseman. Jo yli seitsemän vuotta Espoossa toiminut Espoontorin terveysasema on saavuttanut erinomaisia tuloksia asiakastyytyväisyydessä ja hoitoon pääsyn nopeudessa. Terveysaseman asiakkailta kerätään säännöllisesti palautetta ja asiakaskokemusta mittaava NPSarvo on 77 (2016-2020), joka on erinomainen. “Yleisesti suurten kaupunkien terveysasemille on ollut kohtuullisen pitkät jonot lääkärivastaanotoille. Espoossa olemme pystyneet auttamaan kaupunkia osaltamme ja meillä lääkäriin pääsee tarvittaessa 4-5 päivän sisällä”, taustoittaa Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden johtava lääkäri Henri Ärölä. Mehiläinen tuottaa palvelut samalla kustannustasolla kuin Espoon kaupunki. Espoontorilla on panostettu tarkoituksenmukaiseen työnjakoon ja standardoituun toimintamalliin, jossa määritetään, missä tapauksissa hyödynnetään hoitajaa, missä lääkäriä ja missä tapauksissa yhdistelmää. “Olemme pohtineet paljon, mikä on nopein ja asiakaslähtöisin tapa vastata asiakkaan tarpeeseen – esimerkiksi digitaalisilla palveluilla voidaan parantaa palveluiden saatavuutta huomattavasti”, Ärölä selittää. kuten diabetekseen ja astmaan - positiivista palautetta heidän ammattitaidostaan tulee jatkuvasti. “Toiminnan tarkoitus on tuottaa hyvinvointia ja terveyshyötyä. Tavoitetta ei saavuteta ottamalla kaikilta kerran vuodessa sama testipaketti, saarnaamalla elämäntavoista ja antamalla lista uusista tavoitteista seuraavalle vuodelle”, Espoontorin vastaava lääkäri Mari Mäki painottaa. Tavoitteiden tulee olla yksilöllisesti ja yhdessä potilaan kanssa suunniteltuja, potilaalle realistisia tavoitteita. Jollekin hyvä tavoite voi olla tupakoinnin lopettaminen ja toiselle ruokavalion asteittainen muuttaminen terveellisemmäksi ja liikunnan lisääminen. Digitaaliset valmennukset tukevat asiakkaita näissä tärkeissä teemoissa. Yksilöllistä hoitoa Potilastietojärjestelmä mahdollistaa tiedolla johtamisen päivätasolla ja omalääkärin nopean reagoinnin hoitotasapaino-ongelmiin, kuten kolesteroliin tai diabeetikkojen sokeritasoon. Ärölän mukaan vaikuttavuus ja säästöt syntyvät siitä, että asiakkaat kohdataan yksilöinä - tilanteista selvitään Oma Lääkärisi -terveysasemalla keskiössä on asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet ja hoidon antaa siihen sopivin henkilö. Hoitajat ovat vahvasti perehtyneitä pitkäaikaissairauksiin, 22 HOITOON PÄÄSEE NOPEASTI ESPOONTORILLA.

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU vähemmillä yhteydenotoilla: “Järjestelmä tuottaa relevanttia dataa. Emme mittaa käyntejä tai kontakteja, vaan toiminnan vaikuttavuutta eli terveyshyötyä, keräämme tietysti myös asiakaspalautetta.” Laadunseurannan ansiosta kuvantaminen, laboratoriotutkimusten määrä ja erikoissairaanhoidon lähetteet ovat palveluntuotantoaikana olleet maltillisia. Digiklinikka suosiossa Oma Lääkärisi -terveysaseman asiakkaat voivat käyttää Digiklinikkaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Digiklinikka on lääkärin ja hoitajan chat-pohjainen etävastaanotto. Kävijämäärä Digiklinikalla on kuusinkertaistunut toukokuusta lähtien: Hoitoon pääsee maksutta, sitä on tarjolla ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin ja ulkomailla oleskellessa. 70 prosenttia asiakkaista on pystytty hoitamaan kokonaisuudessaan Digiklinikalla. w MAINOSLIITE Mehiläinen Oma Lääkärisi Espoontori -terveysaseman asiakkaaksi voi tulla Espoossa asuva henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus. Jos haluat asiakkaaksi, toimi näin: • 1. Soita Espoon kaupungin asiakaspalvelukeskuksen palvelusetelinumeroon p. 09 816 34550 (ti ja to 8-16) ja pyydä palveluseteliä Mehiläinen Oma Lääkärisi Espoontorille. Palvelusetelinumeron voi pyytää samalla kertaa kaikille perheenjäsenille. • Nopea hoitoon pääsy ja asiakaslähtöinen hoito • Labrakokeiden tulokset ja terveystiedot nopeasti OmaMehiläiseen • 24/7 Digiklinikka asiakkaiden käytössä • 2. Saat kirjeellä tai tekstiviestillä palvelusetelinumeron, jolla asiakkuus voidaan avata. • 3. Soita tai käy paikanpäällä avaamassa asiakkuus Oma Lääkärisi Espoontorin terveysasemalle, p. 09 855 4303 ma-pe 8-16, osoite on Kamreerintie 7, 5.krs. espoo.omalaakarisi.fi Kaikilla espoolaisilla on mahdollisuus valita omaksi terveysasemakseen Espoontorin Oma Lääkärisi -terveysasema. 23

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Keikkatyö luo positiivista kilpailua sote-alalle ja antaa vapautta työntekijöille J os vielä kymmenen vuotta sitten sote-alalla tuuraajalistat pyörivät ilmoitustauluilla ja työntekijöitä soiteltiin läpi puhelimitse, nykypäivänä keikkatyöläisen saa kiinnitettyä vuoroon jopa sekunneissa. Ei ihme, että 12 maakunnassa, 150 kunnassa ja kaupungissa hyödynnetään kunnallisomisteisen Sarastia Rekry Oy:n kattavaa asiantuntijaverkostoa. “Ihmiset kaipaavat vapautta päättää, milloin ja missä ovat töissä. Keikkatyö mahdollistaa tiukan työputken ja yhtä lailla pitkän reppureissun. Vapaus tukee myös erilaisia perhe- ja elämäntilanteita”, palvelujohtaja, työsuojelupäällikkö Kaisa Kuusela kertoo. Sarastia Rekry haastattelee uudet keikkatyöläiset, varmistaa koulutustason ja kartoittaa osaamisen. Toki, ennen kuin avoimia vuoroja päästään systeemiin listaamaan, uudessa yksikössä kartoitetaan, minkälaista koulutusta ja erityisosaamista esimerkiksi sairaanhoitajilta tai lähihoitajilta vaaditaan. Alkupuserrus vie parisen kuukautta, avoimien työvuorojen lisääminen taas on nopeaa ja sijaistilauksen tekemiseen menee pari minuuttia. “Keikkatyöläiset ovat vastuullisia ja tehokkaita ammattilaisia. Yli 80 prosentille 9000 työntekijästämme maksetaan pätevän palkkaa, puolelle kaikista myös kokemuslisää”, kertoo toimitusjohtaja Sarastia Rekry on kuntaomisteinen yritys. Pähkinänkuoressa: • Yli 11 vuoden kokemus • 2000 työyksikköä (v. 2019) • 9000 keikkatyöntekijää • 111 000 sijaistilausta (v. 2019) • 1 350 000 työtuntia (v. 2019) 24 Viimeisen kymmenen vuoden aikana sote-ala on kokenut murroksen, joka on mahdollistanut keikkatyön terveydenhuollon ammattilaisten päätyönä. Sarastia Rekry on toiminut muutoksessa suunnannäyttäjänä. Jaana Jantola ja lisää: “Asteikolla 0-10 suosittelee 60 % työntekijöistämme Sarastia Rekryä todennäköisyydellä 9 tai 10 työkaverilleen tai tuttavalleen. Luku kertoo vahvasta luottamuksesta palveluihin ja erinomaisesta asiakaskokemuksesta.” Keikkatyöläiset voivat ilmoittautua varmoiksi työntekijöiksi, jolloin heidät kiinnitetään sopivan vuoron tullen työhön ilman erillistä varmistusta. Järjestelmä osaa yhdistää osaamisen ja tehtävän TYÖN PITÄÄ JOUSTAA ELÄMÄN MUKANA, EI TOISINPÄIN. KEIKKATYÖTÄ VOI TEHDÄ ERI PUOLILLA SUOMEA, VAIKKA MÖKKIPAIKKAKUNNALTA KÄSIN. pätevyysvaatimukset. Jos sopiva tekijä on vapaana, sijaistilaaja saa sekunneissa varmistuksen sijaisesta. “Tekijät voivat vapaasti, osaamisensa puitteissa, päättää, missä yksiköissä tekevät töitä. He menevät sinne, missä on mukava työskennellä ja hyvä työilmapiiri, tämä näkyy innostuksena”, Kuusela pohtii. Keikkalaiset voivat myös valita sovelluksen työtarjottimelta itselleen sopivat vuorot ja tehdä tarvittaessa pidempiä sijaisuuksia yhdessä yksikössä. Jantolan mukaan keikkatyö on luonut positiivista kilpailua sote-alalle: Hyvällä työilmapiirillä ja -oloilla saadaan keikkatyöntekijät haluamaan vuoroja juuri omasta yksiköstä. “Työn pitää joustaa elämän mukana, ei toisinpäin. Keikkatyötä voi tehdä eri puolilla Suomea, vaikka mökkipaikkakunnalta käsin ja palkan saa nopeasti, se on nykypäivää.” w

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Adapteo • Rakentaa ja vuokraa muunneltavia rakennuksia • Loppukäyttäjinä mm. koulut, päiväkodit, toimistot, hoivaala, palveluasuminen • Vuokra-ajat muutamista kuukausista kymmeniin vuosiin • Toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa Maailma voi muuttua yllättäen –   voivatko rakennuksetkin? Kevään koronapandemia näytti konkreettisesti, miten tilanteet voivat yhteiskunnassa muuttua nopeasti ja miten muutokset heijastuvat rakennusten käyttöön. Perinteisten rakennusten on kuitenkin vaikea sopeutua uusiin tilanteisiin. Adapteon rakennusten kohdalla tilanne on toinen. Etätyössä ja -opetuksessa tilat jäävät käyttämättä, mutta kulut pyörivät Koronapandemian pitkäaikaisia, pysyviä vaikutuksia on vielä vaikea arvioida täsmällisesti, mutta nähtävissä on jo trendi etätyön lisääntymiselle. Tällöin vanhaa toimisto- ja liiketilaa ei tarvita enää yhtä paljon kuin aiemmin, mutta vajaakäytöllä olevien tilojen kulut ovat edelleen samat. Myös kouluissa tilat jäivät keväällä 2020 vajaakäytölle opetuksen siirryttyä verkkoon. Toisaalta syksyllä on tuskailtu tilan puutteen kanssa, kun suositeltuja etäisyyksiä oppilaiden sijoittelussa on ollut hankalaa toteuttaa. Muunneltavat rakennukset mukautuvat käyttäjiensä tarpeisiin Adapteo Finlandin toimitusjohtaja Juha Kalliokuljun mukaan edellä mainittujen ongelmien taustalla on perimiltään perinteisten rakennusten joustamattomuus. Tiloja ei saada muokattua käyttäjiensä muuttuvien tarpeiden mukaan, ja käyttäjien odotetaan joustavan tilan asettamien puitteiden mukaan. Adapteon muunneltavat rakennukset toimivat kuitenkin päinvastoin kuin perinteiset rakennukset. Laadullisesti ne täyttävät samat rakennusmääräykset kuin perinteiset rakennukset, mutta niitä ei rakenneta kiinteästi paikalleen vuosikymmeniksi vaan ainoastaan käyttäjiensä tarpeen ajaksi. ”Kun rakennuksia ei enää tarvita, rakennusmoduulit irrotetaan toisistaan, kunnostetaan ja siirretään seuraavaan käyttökohteeseen. Muunneltavat rakennukset edustavat siis rakennusten kiertotaloutta. Muunneltavat rakennukset muokkautuvat tarvittaessa myös käytön aikana. Esimerkiksi, jos tilaa tarvitaan lisää, sitä tuodaan lisää. Tai jos käyttötarve vähenee, turhat tilat viedään pois”, kertoo Kalliokulju. Rakennusprojektin budjetointi on helpompaa kuin koskaan Kiinteiden kuukausivuokrien ansiosta muunneltavat rakennukset on helppo budjetoida. Niihin ei liity samanlaista investointiriskiä kuin perinteisen rakennuksen rakentamiseen. Adapteon rakennusten kuukausivuokraan sisältyvät lisäksi kaikki rakennuksen ylläpito- ja huoltokulut, joten rakennuksen käyttäjä tietää tarkalleen etukäteen, mitkä kiinteistökulut vuokraajalta ovat. Muunneltavien rakennusten kanssa tulevaisuuden suunnittelu on myös joustavampaa. Jos rakennuksen käyttötarve on epävarmaa 10 vuoden päästä, se ei haittaa muunneltavan rakennuksen kohdalla. w 25

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Tampere-talo Tampere-talo ei odota mitään, vaan antaa paljon • 1100 tapahtumaa • 384 kokous-, kongressi- ja messutapahtumaa • 17,5 M euroa kongressivieraiden tuoma taloudellinen vaikutus Tampereelle • 14,6 M euroa liikevaihto • 100 % hiilineutraali toimintaympäristö Kun tapahtuma-alalla myrskyää, Tampereella tartutaan ruoriin. Pohjoismaiden suurimman kokous- ja kongressikeskuksen perinteet luodaan tänä päivänä uudelleen. T ampere-talo Oy viettää tänä vuonna 30-vuotispäiviään. Päästiin tuskin maaliskuuhun, kun juhlasuunnitelmat menivät uusiksi. Niin meni koko ala. ”Kun optimistisimmatkaan arviot eivät puolla koronatilanteen hellittävän lähiaikoina, emme voi jäädä tuleen makaamaan. Me olemme niitä, joiden tehtävä on ratkaista asiat”, luotaa Tampere-talo Oy:n liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen. Kohtaamisen edellytyksiä luodaan Tampereella Kehitysvauhti on kieltämättä dynaaminen, kun samaan aikaan keskitytään varmistamaan turvalliset live-kohtaamiset sekä tuottamaan uudenlaisia palvelukokonaisuuksia, kuten virtuaali- ja hybriditilaisuuksia. Tapahtumaalallako hiljaista? ”Itse asiassa tänään luodaan huomisen menestystä, mutta erittäin kiihkeällä aikataululla”, toteaa Nevalainen. ”Kohtaaminen on nyt toivotumpaa kuin koskaan, ja me luomme sille turvalliset ja nykyaikaiset edellytykset. Vahva osaaminen ja tahtotila kehittyä asiakkaiden tarpeiden mukana tekee Tampere-talo Oy:stä näkemyksellisen strategisen kumppaniin.” Digiloikasta huolimatta aina pelkkä virtuaalitervehdys ei riitä. Kasvokkain kohtaaminen on edelleen isojen kauppojen, tärkeiden neuvottelujen sekä vuorovaikutteisten kokoontumisten edellytys. Elokuinen SDP:n puoluekokous on hyvä esimerkki nykyaikaisin turvallisuustoimin järjestetystä 26 valtakunnallisesta tapahtumasta. ”Saimme paljon kiitosta puolueväeltä onnistuneista järjestelyistä. On selvästi tärkeää, että pidämme ovemme auki”, päättelee Nevalainen. Monipuolinen tapahtumayhtiö katsoo tulevaan Tampere-talo Oy operoi, promotoi ja tuottaa vuosittain satoja tapahtumia sadoille tuhansille kävijöille sekä talon omissa tiloissa, että Events Tampereen ja Tampere LIVEn kautta koko Suomessa. Turvallisuus on jatkossa se lähtökohta, jonka turvin rakennetaan osallistujille viihtyisä ja tavoitteellinen tilaisuus, kokous tai kongressi. Tapahtumat eivät ole kuolemassa, ainoastaan kehittymässä. ”Tapahtuma on edelleen vaikuttavin tapa viestiä, sen toteutustavat vaan käyvät läpi suuren myllerryksen”, komppaa Tampere-talo Oy:n tapahtumatoimisto Events Tampereen liiketoimintajohtaja Katri Varjos. Tampere-talo on tullut tunnetuksi ikonisena elämysten talona. Siellä voi kohdata päivällä työasioissa, nauttia maailmanluokan ravintola-annoksista sekä illan tullen sammuttaa kulttuurin ja musiikin jano konsertti- tai tapahtumakokemuksella. Pääseepä naapurin Marriott-hotelliinkin sisäkautta pistämättä päätään kertaakaan räntäsateeseen. ”Kolmekymppinen on hyvässä vedossa ja katsoo vakaasti tulevaan.” Pitämällä tapahtumat elossa, pidetään Suomi elossa. Mikäli taistelu on tulisieluisista tamperelaisista kiinni, mitään ei ole hävitty. w KOHTAAMINEN ON NYT TOIVOTUMPAA KUIN KOSKAAN, JA ME LUOMME SILLE TURVALLISET JA NYKYAIKAISET EDELLYTYKSET. VAHVA OSAAMINEN JA TAHTOTILA KEHITTYÄ ASIAKKAIDEN TARPEIDEN MUKANA TEKEE TAMPERE-TALO OY:STÄ NÄKEMYKSELLISEN STRATEGISEN KUMPPANIIN. Kuvassa Minna Silván ja Topias Myllynen. Tampere-talossa katsotaan tulevaan.

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Saimaa Konttori Savonlinnasta –   uudenlainen normipäivä officella Lumme Energian toimitusjohtaja Tapo Lehtoranta siirtyi viime keväänä etätyömoodiin Savonlinnaan vetten äärelle. Moni muu voi nyt tehdä samoin. Savonlinna on koonnut valmiiksi sopivia vuokra-etätyömökkejä ja -asuntoja huomioiden erityisesti kaupunkilaisen tarvitsemat oheispalvelut. E tätyö luistaa, kunhan netti toimii kunnolla, työpiste on ergonominen eivätkä seinät ala kaatuilla päälle. ”Meillä Savonlinnassa on upea luonto, sopivan kokoinen kaupunki palveluineen ja toimivine nettiyhteyksineen sekä leppoisa ilmapiiri. Mikset tulisi etätöihin tänne”, kyselee Savonlinnan Seudun Matkailun toimitusjohtaja Jaana Komi. Savonlinnassa on hienosti oivallettu erilaiset etätyöntekijöiden tarpeet ja tottumukset. Siinä, missä yksi kaipaa ruokakuljetuksia mökille, töiden vastapainoksi sienimetsää ja laineiden liplatusta, toinen haluaa lounastauolla pistäytyä käsityöläisputiikkiin ja kahvilaan. ”Olemme keränneet valmiiksi erilaisia etätyökohteita ja -paketteja tarjolle. Niiden lisäksi meille voi soittaa ja kertoa, mitkä ovat itselle tärkeät valintakriteerit etätyöpaikalle. Me ehdotamme sopivia ratkaisuja tai etsimme oikean tahon, jolta kysyä lisää”, Komi lupaa. Savonlinnasta saa vuokrattua eripituisille ajanjaksoille etätyötiloja yksittäisistä mökeistä resort-tyyppisiin mökkeihin ja citynautiskelijoiden asuntoihin Olavinlinnaa vastapäätä. ”Kannattaa testata, miltä etätyö meillä maistuu. Kun tottuu siihen, miten täällä mieli lepää ja ajatus luistaa, meiltä löytyy kesämökkejä ja asuntoja omaksi asti”, Komi hymyilee. ”Netti toimii, palvelut ovat lähellä ja Savonlinna on mukavan vireä kaupunki. Mikä tärkeintä, luonto ja rauha ovat läsnä joka päivä.” Tapo Lehtoranta, Lumme Energian toimitusjohtaja. Energiayhtiön johtaja lataa itseensä energiaa Savonlinnassa Koronaepidemian myötä etätyöhön siirtyi viime maaliskuussa myös Lumme Energian toimitusjohtaja Tapo Lehtoranta. ”Minulla on Savonlinnassa mökki. Siirryin sinne huhtikuussa etätöihin. Nyt puolen vuoden jälkeen voin todeta, miten hienosti täällä asiat sujuvat. Netti toimii, palvelut ovat lähellä ja Savonlinna on mukavan vireä kaupunki. Mikä tärkeintä, luonto ja rauha ovat läsnä joka päivä. Olo on välillä kuin olisi retriitissä. Työnteon ja luonnossa olemisen yhdistäminen on aivan mahtavaa!” Lehtoranta uskoo, että monipaikkainen työnteko tulee yleistymään. ”Jos silloin on mahdollista siirtyä osaksi aikaa työskentelemään kauniin luonnon äärelle, suosittelen lämpimästi Savonlinnaa!” w Lue lisää: www.visitsavonlinna.fi/workatsavonlinna Soita Saimaa Konttori Savonlinna – ota yhteyttä puh. 044 417 4984 27

MAINOSLIITE Etelä-Pohjanmaalla on hyvä asua ja yrittää CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Liina-Maria Lönnroth ja Anssi Uitto kokevat asuinseutunsa kannustavan heitä vahvasti yrittämiseen. Etelä-Pohjanmaa tunnetaan yrittäjämaakuntana, jonka vahvuutena on muutosjoustava pk-yritysvaltainen elinkeinoelämä. Osoituksena tästä maakunnassa on Manner-Suomen korkein yritystiheys ja toimivat työmarkkinat. Työllisyysaste on viime vuosina ollut maakuntien parhaimmistoa ja korkeaa pohjoismaista tasoa. L ifestylebrändi Tellan juuret juontavat 80 vuoden taa, tyylikkäitä lakkeja on tehty Teuvalla ja Kurikassa neljässä polvessa. Liina-Maaria Lönnrothin, nykyisen toimitusjohtajan ja muotoilujohtajan, isoisoisä Aarne Saksa perusti yrityksen ja paappa Antero Saksa teki elämäntyönsä yrityksessä. Lönnroth kulki lapsena Anteron mukana myyntireissuilla ja muotimessuilla sekä suunnitteli ensimmäisen mallistonsa 14-vuotiaana - vuotta myöhemmin hänen mallistonsa komeili Seppälän hyllyillä: “Opin perustelemaan ja myymään ideani paapalle nuorena.” Tellan missio on luoda Etelä-Pohjanmaalle työpaikkoja sekä säilyttää ompelutaidon käsityöosaa- minen. Lönnroth, taiteen maisteri ja opettaja, on aistinut aina alueen yrittäjähenkisyyden, koronaaika vahvisti tunnetta. “Kun Suomi sulkeutui, pohdin voimmeko valmistaa maskeja. Paapan kanssa keskustellessa kävi ilmi, että meillä on 70-luvulla tehty suojatakkeja. Maskien ohella suojavaatemallisto syntyi viikossa”, Lönnroth kertaa. Alueen yritykset puhalsivat yhteen hiileen ja tuotanto käynnistyi kahdessa viikossa. Lönnrothin idea valjasti 12 paikallista yritystä tuotantoon, yhdessä selvittiin tukalasta tilanteesta: “Pienessä ajassa saavutettiin valtava osaaminen. Yhteishenki oli mahtava, kaikki halusivat auttaa Suomen kriisitilanteessa.” Jakamo – maailman luokan softatalo YRITTÄJYYDESTÄ AINA UNELMOINUT SEINÄJOKELAINEN ANSSI UITTO KUVAA HEIDÄN YRITYKSENSÄ HYPÄNNEEN ISOJEN PELUREIDEN JOUKKOON, SUORAAN SYVÄÄN PÄÄTYYN. 28 Globaalista menestyksestä nauttiva Jakamo pitää majaa Seinäjoella, pisimpään yhtäjaksoisesti väestöä kasvattaneessa maakuntakeskuksessa. Yrityksen integraatioalusta yhdistää asiakas- ja toimittajayritysten järjestelmät tehden kommunikaatiosta ja tiedon jakamisesta läpinäkyvää sekä turvallista. “Tarina alkoi Seinäjoen teknologiakeskuksesta. Perustimme porukalla yrityksen, josta Jakamo irtautui spinoffina”, perustajajäsen ja toimitusjohtaja Anssi Uitto kertoo. Muina omistajina toimivat Jarl Matti Anttila ja Tommi Ranta. Yrittäjyydestä aina unelmoinut seinäjokelainen Uitto kuvaa heidän hypänneen isojen pelureiden joukkoon, suoraan syvään päätyyn. Nykyään asiakkaisiin kuuluu suuria valmistavan teollisuuden yrityksiä, kuten ABB, ja yhteistyö Microsoftin kanssa on läheistä. “Käyttäjiä meillä on 56 maasta, mutta nykypäivänä toimistoa voi pitää missä vain! Korona-aikana täällä on ollut turvallista, Piilaaksostakin porukkaa on palannut takaisin Suomeen”, Uitto pohtii. Etelä-Pohjanmaan edellytykset ja yrittäjähenkinen mentaliteetti tukevat Uiton mukaan heidän filosofiaansa: “Ilmapiiri kannustaa yrityksen perustamiseen ja yrittäjyyteen. Sen tuntee, että meitä arvostetaan!” w Etelä-Pohjanmaa pähkinänkuoressa Väkiluku: 188 685 (9. sij. 2019) Yritystoimipaikat/1000 asukasta: 94 (1. sij. 2018) Työllisyysaste: 76,9 % (1. sij. 2019) Lähde: Tilastokeskus

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE KANNUS TARJOAA TURVALLISTA ARKEA Perustietoa Kannuksesta • perustamisvuosi 1859 • kaupunkina 1986 • asukkaita 5 464 • pinta-ala 510 neliökilometriä • tulovero 21,5 % Sijainti • Helsinkiin 510 km • Ouluun 167 km • Kokkolaan 42 km • Ylivieskaan 38 km Kannus on elinvoimainen seutukaupunki Keski-Pohjanmaalla. Täällä yhdistyvät kaupunkiasumisen ja maaseudun mahdollisuudet. Luonto on lähellä, peruspalvelut toimivat ja niitä täydentävät poikkeuksellisen hyvät vapaaajanviettomahdollisuudet. Kannuksen kaupunki ilmasta www.kannus.fi L okakuun alusta kaupunkia johtanut Jussi Niinistö on ollut myönteisesti yllättynyt. ”Kannuksessa on pidetty huolta peruspalveluiden saatavuudesta ja vapaa-ajan palveluja on kehitetty pitkäjänteisesti”, Niinistö sanoo. Esimerkkinä Niinistö mainitsee Kitinkankaan alueen, josta löytyy laadukkaat ulko- ja sisäliikunta-alueet. ”On upeaa, että 5 500 asukkaan kaupunki pystyy tarjoamaan näin hyvät palvelut kaikenikäisille asukkailleen. Kehittämistä on tehty selkeästi laatukylki edellä. Viimeisimpänä esimerkkinä voi mainita katetun pesiskatsomon rakentamisen. Yhteistyössä toteutetussa hankkeessa olivat kaupungin lisäksi mukana urheiluseura ja hankerahoittaja.” Peruspalveluiden lisäksi Kannuksen vahvuuksia on sijainti. Kannus sijaitsee junaradan varrella, matkaa Kokkolaan on 40 kilometriä, Ylivieskaan saman verran. Kesällä Kalajoen hiekkasärkät löytyvät reilun puolen tunnin ajomatkan päästä. ”Junalla pääsee Helsinkiin neljässä ja puolessa tunnissa, se on tärkeä asia sekä yksityisille että yrityksille”, Niinistö toteaa. Kannus haluaa tulevaisuuden seutukaupunkina olla mukana tarjoamassa ihmisille hyvää ja turvallista perusarkea. Yrityksille Kannus tarjoaa edullisia tontteja ja joustavaa päätöksentekokulttuuria. Yritysten asioita Kannuksessa hoitaa kaupungin tytäryhtiö YritysKannus Oy. w Jussi Niinistö on aloittanut kaupunginjohtajana lokakuun alussa. Keväällä 2021 Syke@Kannus uutuus messut Kannuksessa! 15.5. Hyvinvointitapahtuma kokoaa KitinVapariin laajan kattauksen terveyden, liikunnan, kauneuden ja vapaa-ajan tuotteita ja -palveluja saman katon alle. Tapahtumassa mukana mm. tv:stä tuttu urheilulääkäri Pippa Laukka. 29

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Vääksyyn valmistellaan Ruisakatemiaa. Ruispääkaupunki, koronankestävä museo ja ketteriä kauppoja Lahtea askarruttaa ydinkeskustan tulevaisuus. Mikä ihmisiä sinne vetää, kun nettikauppa rohmuaa markkinaosuutta? Asikkalaa askarruttaa maaseudun tulevaisuus, niin kuin muitakin pieniä kuntia PäijätHämeessä. Veto- ja pitovoima ovat kohtalon kysymyksiä. Julistemuotoilun pitkä perinne näkyy museossa. Kuva: Lahden museot/ Eetu-Pekka Heiskanen V iipurilaisen kotileipomon Teppo Ylä-Hemmilä julistaa Asikkalan maailman ruispääkaupungiksi. Leipomo saa lähileipiensä viljan muutaman kilometrin päästä ja kehittää jatkuvasti rukiin leivontaa, jossa on omat niksinsä. Kekseliäs tuotekehitys on koko toiminnan pohja. Tavoitteena on avata Ruisakatemia, joka kouluttaisi oman väen lisäksi kaikkia halukkaita rukiin saloihin. ”Pidämme yllä suomalaista ruisperinnettä, joka on vaarassa kadota”, Ylä-Hemmilä sanoo. Museo torjuu epidemioita Lahden museoiden Tiia Tiainen odottaa innokkaasti tietoa Viiskulman taideaukion voittajasta. Aukiolle tulee teos, jolla ohjataan vieraita kohti tulevan taide-, juliste- ja muotoilumuseon sisäänkäyntiä. Uuden museon ympäristöön rakennetaan taiteen lisäksi muun muassa polkupyöräparkki ja saattoliikenteen pysäkki, koska European Green 30 Capital -vuotta ensi vuonna viettävän Lahden toimet vastaavat puheita. Kaupunkimiljöön lisäksi museo ottaa haltuun digitaaliset välineet. Niitä suunnitellaan koronanjälkeiseen maailmaan, jossa uusi normaali tarkoitMalskin uudisrakennuksen Block Party -muraalin ovat maalanneet taa turvallisia kosketuspintoja. taiteilijat Laura Lehtinen ja Maikki Rantala. ”Museovieraan ja näyttelytekniiKuva: Lahden kaupunki/Lassi Häkkinen. kan vuorovaikutus on ajateltava niin, etteivät virukset siirry laitteista käsiin”, projektipäällikkö Tiia Tiainen sanoo. noutopisteitä”, kuvailee Lahti City ry:n toiminnanLahden taide-, juliste- ja muotoilumuseo aukejohtaja Pipsa Wirtanen tulevaisuuden kaupunaa 2021. ”Tulossa on yllätyksiä mutta myös enneskikeskustaa. ”Postin noutopisteitä on jo uusissa tään tuttuja, juurevia lahtelaisia teemoja”, Tiainen kerrostaloissa Hesassa, ja vastaavanlainen digilupaa. taalisen toiminnan ja kaupunkitilan yhdistäminen yleistyy”, Wirtanen kertoo. Wirtasen tulevaisuudenkuvassa Lahden keskusNettikauppa muuttaa keskustaa tassa on nopealiikkeisiä yrityksiä, jotka kehittävät ”Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu, tulee uuuusia liiketoiminnan lähteitä tarpeen mukaan. denlaisia kaupan muotoja, on nettikaupan Ketteryys on avainsana. w

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Veto- ja pitovoimaa Lapin malliin Isot megatrendit ovat nyt Lapin maakunnan puolella: Puhdas luonto, toimivat palvelut, hyvät etätyömahdollisuudet ja turvallinen ympäristö korostuvat näinä aikoina. Lapissa on tarjolla eri alojen työpaikkoja ja yritysmahdollisuuksia, joita maakunnallinen EAKR-hanke Veto- ja pitovoimainen Lappi parhaillaan kartoittaa ja edistää. M onipuoliset työ- ja yritysmahdollisuudet, yhteisöllisyys, talkoohenki, viihtyisyys, myönteisyys, hyvät yrittäjäverkostot… Lappi ja sen kunnat ovat nyt entistä voimakkaammin kehittämässä ja myös markkinoimassa Lapin kuntia hyvän elämisen ja työpaikkojen maakuntana. Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi kertoo, että koronaepidemia on tuonut maakunnan myönteisiäkin puolia esiin, vaikka matkailualan ongelmat ja epävarma tilanne ovatkin hankalia. Toinen puoli todellisuutta on pula työvoimasta. ”Matkailun osuus on noin kymmenen prosenttia Lapin elinkeinoista. Lappi on myös vahva vientimaakunta, joista ovat esimerkkeinä metsäteollisuuden tuotteet, teräs ja kaivannaisteollisuus. Tarjolla on töitä myös globaalin liiketoiminnan parissa ja paljon mahdollisuuksia moniosaajille ja yrittäjille”, Riipi mainitsee. Myös hyvät liikenneyhteydet lentokenttineen ja junayhteyksineen ovat osa maakunnan vetovoimaa. Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu sekä toisen asteen oppilaitokset ovat toimiva kokonaisuus kouluttautumiseen ja yrityskehitykseen. Muonion kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki sanoo, että alueen kunnilla on paljon vahvuuksia. Uusia perheitä on viime aikoina jo muuttanut myös Muonioon asumaan ja töihin. Arktinen Lappi on 2 300 asukkaan kunnassa hyvä ympäristö esimerkiksi kylmätekniikan ja logistiikan testauksiin ja palvelualojen jalostamiseen. Myös puhdas ilma voi tarjota elinkeinokentälle paljon. ”Meillä on korkealaatuiset ja monipuoliset peruspalvelut, joten ihmisten arkielämä sujuu helposti. Etäisyydetkin ovat minuutteina mitattuina lyhyitä”, Enbuska-Mäki huomauttaa. Työvoimapulaa taklataan Veto- ja pitovoimainen Lappi -esiselvityshanke on Lapin liiton koordinoima EAKR-hanke, jonka tavoitteena on taklata Lappia uhkaavaa työvoimapulaa. ”Lapin elinkeinoelämä on kasvanut jo pitkään, mutta nyt mietimme, miten turvataan osaavan työvoiman saaminen ja pysyminen myös jatkossa”, hankkeen projektipäällikkö Henna Illikainen Lapin liitosta kertoo. Huhtikuuhun 2021 mennessä luodaan kaksi laajaa hankekonsortiota, joiden toimilla Lapin työvoimapulaongelmaa osaltaan saadaan hallintaan. Suunnitteluun on osallistunut yli 400 lappilaista toimijaa. Nyt,työstetään rahoitus- ja toteutusmalleja sekä toteuttajien roolitusta, joten työ on vasta alussa Hankkeessa ovat mukana maakunnan kaikki 21 kuntaa, Lapin liitto, Lapin Pelastuslaitos, Lapin sairaanhoitopiiri, ELY-keskus, TEtoimisto, Metsähallitus, Lapin yliopisto, Lapin AMK, REDU, Lappia, Peräpohjolan opisto sekä 16 lappilaista yritystä.w 31

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kuvat: Jarno Vuorinen / Kuvavuorinen Torniosta luontevasti myös Ruotsin markkinoille Ensi vuonna 400 vuotta täyttävä Tornio on pitkän historiansa ajan toiminut merkittävänä kansainvälisen kaupan ja logistiikan solmukohtana – ja aikoo kehittyä siinä entistä vahvemmaksi. M onelle tulee yllätyksenä, että Meri-Lappi vastaa kahdeksasta prosentista Suomen bruttokansantuotteesta. Tornioon on vuosikymmenien mittaan noussut vahvat rakennus- ja metalliteollisuuden klusterit. Jälkimmäiseen kuuluvat pk-yritykset ovat kehittyneet teräsyhtiö Outokummun imussa alihankintapalveluverkostona, laajentaneet toimintaansa ja kansainvälistyneet. Kaupungin ja pk-yritysten omistama Business Tornio kehittää ja monipuolistaa alueen elinkeinoelämää, edistää työllisyyttä ja tarjoaa matkailupalveluja. ”Metallialalla on tilaa yrityksille, jotka liittyvät suurteollisuuden tehdaspalveluihin tai alihankintaan ja täydentävät nykyistä tarjontaa. Paikalliset talotehtaat puolestaan tarvitsevat esimerkiksi erilaisia raaka-aineita ja elementtejä, joita nyt kuljetetaan tänne muualta. Toivotamme tervetulleeksi yrityksiä, jotka täydentävät alueen nykyistä vahvaa osaamista. Siitä syntyy synergiaa ja lisää kilpailukykyä alueelle”, sanoo toimitusjohtaja Marko Alamartimo. Käytössä kahden maan työmarkkinat Tornio lyhyesti • 21 600 asukasta • 1 500 yritystä • 130 km säteellä lähes puoli miljoonaa asukasta • 130 km säteellä viisi korkeakoulua • Kahden eri raidevälin kansainvälisen rautatieverkoston kohtauspaikka • Kolmen EU:n kansainvälisen liikennekäytävän läpikulkupaikka • 10–11 h rekalla Pohjois-Norjasta, Tukholmasta ja Helsingistä ollaan kehittämässä, mikä avaa mahdollisuuksia esimerkiksi tavaraterminaaleille. Lisäksi Tornio tarjoaa hyvän paikan elää. Elinkustannukset ovat etelää edullisemmat, työmahdollisuuksia riittää, harrastusmahdollisuuksia löytyy ja luonto on lähellä”, Alamartimo korostaa. w Tornion vetovoimaa lisää sen logistinen sijainti rajan pinnassa Haaparannan kyljessä. Yritykset pystyvät helposti siirtymään Ruotsin isoille markkinoille ja laajentamaan asiakaskuntaansa. ”Palvelusektorille on taas tarjolla kahden maan työtekijämarkkinat. Tästä on suuri etu esimerkiksi call center- tai it-tukityyppiselle toiminnalle, joka tarvitsee asiakaspalvelua myös riikinruotsilla”, toteaa yrityskehittäjä, Invest in Tornio -hankevetäjä Tiina Pelimanni. Rajan ylittää 14 miljoonaa ajoneuvoa vuosittain, ja matka Ouluun, Rovaniemelle ja Luulajaan sujuu 1,5 tunnissa. Tornio on sijaintinsa ansiosta merkittävä raskaan liikenteen ja raideliikenteen solmukohta pohjoiseen, etelään ja Ruotsiin suuntautuvan liikenteen osalta. ”Raideliikennettä Marko Alamartimo sekä Tiina Pelimanni 32

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Kuva: Saara Böök Teollisuus ja idylli samassa kaupungissa Raahessa hengitetään raikasta meri-ilmaa ja eletään symbioosissa terästehtaan kanssa. Tulevaisuus näyttää valoisalta ja vihreältä. P erämeren rannikolla Oulun eteläpuolella sijaitseva Raahe perustettiin yli 370 vuotta sitten kansainväliseksi satamakaupungiksi ja sellaisena se toimii edelleen. Raahella on kunnianhimoisia ympäristötavoitteita, joita SSAB:n terästehtaan tavoite hiilineutraalista tuotannosta 2026 sekä kiertotalouteen liittyvät suunnitelmat tukevat erinomaisesti. Pitkä teollisuusperinne on synnyttänyt alueelle syvää erikoisosaamista ja laajan alihankintaverkoston. Myös matkailutoimiala vahvistuu koko ajan. ”Yhdessä kaupunkikeskustan kehittämishankkeen ja naapurikuntaan rakentuvan Hanhikivi 1 -ydinvoimalan kanssa tarjolla on herkullisia mahdollisuuksia. Kysyntää on täysin uudenlaisillekin palveluille”, kehittämisen toimialan johtaja Pasi Pitkänen Raahen kaupungilta toteaa. Logistisesti arvokkaaseen, sataman, raideyhteyden ja valtatie 8:n solmukohtaan on kaavoitettu valmiiksi yritystontteja, jotka sijaitsevat alle kymmenen minuutin päässä kaupungin palveluista. Tonnimääriltään Perämeren toiseksi suurin satama on avoinna ympäri vuoden. ”Palvelemme teollisuuden tarpeita ja vaativia projektikuljetuksia. Merkittävän kustannusedun merirahdille voi saavuttaa yhteislaivauksista SSAB:n kanssa. Tänä vuonna Raahen sataman kautta kuljetetaan noin sata tuulivoimalaa. Teemme uusia investointeja ja kehitämme palveluamme jatkuvasti”, kuvailee sataman toimitusjohtaja Pauli Sarpola. Raahe on tunnettu metalliosaamisen lisäksi saaristostaan ja ainutlaatuisen eheästä 1800-luvun puutalokaupunginosastaan, Wanhasta Raahesta. Noin 24 000 asukkaan pikkukaupunki pitää hyvää huolta asukkaistaan. Peruspalveluihin on satsattu ja arki on leppoisaa lähellä luontoa, turvallisessa ja upeassa ympäristössä. w 6 FAKTAA RAAHESTA • 2. suurin tuulivoimatuotanto Suomessa • 2. suurin satama Perämerellä • 55 % päästövähennyksistä jo saavutettu, Hinku-palkittu 2018 • 1000 opiskelijaa • 3000 teollisuuden työpaikkaa • 7000 milj. €:n ydinvoimalahanke 20 min päässä 33

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Salon teknologiaklusteri nousukiidossa S alo on tunnettu Nokian perinnöstä ja puhelinteollisuuden osaajista, mutta viime vuosina kaupungin yrityselämä on monipuolistunut. ”On syntynyt uusia kärkiä. Yksi niistä on akkuosaamiskeskittymä, jota rakennetaan parhaillaan. Salossa toimiva Valmet Automotiven akkutehdas on herättänyt kiinnostusta muissakin yrityksissä. Liikenne ja yhteiskunta sähköistyvät ja tarvitaan ratkaisuja, joilla varastoidaan uusiutuvaa energiaa”, Yrityssalo Oy:n asiantuntija Jouko Urmas kertoo. Salo on hyvää maaperää yrittää, sillä kaupungissa on korkean teknologian osaamista, kansainväliseen teollisuuteen ja kolmivuorotyöhön tottuneita kokoonpanijoita. Lisäksi on Yrityssalon Invest in -palvelu, jonka palvelut yrityksille ovat 34 Useampi teknologiayritys on avannut toimipisteen Saloon, jonne on syntynyt lupaavia uusia osaamiskeskittymiä. kokonaisvaltaisia ja ketteriä. ”Toimintamme perustuu pienuuden ekonomiaan. Salon kokoisessa kaupungissa matalan kynnyksen toiminta on mahdollista. Päätökset pystytään tekemään nopeasti ja asiakaslähtöisesti”, Urmas sanoo. Salossa on kehitetty ja testattu muun muassa älykästä katuvalaistusta, terveysteknologian tuotteita kaupungin kotisairaanhoidon kanssa ja asennettu paikallisen valmistajan aurinkopaneelit lukiolle. Huikea työvoimaresurssi Yrityssalo ei ole työnvälitystoimisto, mutta Urmas on auttanut kaupunkiin toimipisteitä avaavia yrityksiä löytämään paikallisia vetäjiä. He puolestaan ovat saaneet houkuteltua töihin paikallisia osaajia. ”Noin 5 000 salolaista käy töissä muualla. Pääkaupunkiseudulle kulkee etenkin IT-osaajia. Jos Salossa aloittaa kiinnostava yritys tai jonkun tunnetun yrityksen sivutoimipiste, moni on valmis vaihtamaan työmatkan kolmesta tunnista kymmeneen minuuttiin.” Salo IoT Campuksella lähes sata yritystä, 1 000 työpaikkaa ja 800 opiskelijaa Kun Nokian puhelinteollisuus oli pakannut viimeiset muuttolaatikkonsa, Salossa humisi vuonna 2017 tyhjillään noin 90 000 neliömetriä tuotanto- ja toimistotilaa. ”Sen uudelleenkäyttö oli mieletön haaste”, tilat omistavan Salo Iot Park Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vakula sanoo. Vakula näki kuitenkin alueella olevan huikean potentiaalin. Luotiin uusi konsepti: Salo IoT

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Campus. Se yhdistää korkean teknologialan startupit, kasvu- ja ankkuriyritykset, oppilaitokset sekä tutkijat. Ne kaikki hyötyisivät toistensa läsnäolosta ja aktiivisesta yhteistyöstä. Kolme vuotta myöhemmin Salo IoT Campuksen kaikki tuotantotilat ovat taas käytössä ja toimistotiloissa on uutta elämää. Salo IoT Campuksella toimii noin sata yritystä. Turun ammattikorkeakoulu ja yliopisto ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. ”Työ jatkuu. Nyt olemme jopa jo neuvotelleet uusien tuotantotilojen rakentamisesta”, Vakula paljastaa. w MAINOSLIITE Viisi syytä valita Salo 1. Liiketoiminta kukoistaa Ruuhka-Suomen mahdollisuuksien ytimessä. Salo sijaitsee Suomen taloudellisesti merkittävimmässä keskittymässä. Turku, Helsinki ja Tampere muodostavat vilkkaan kasvukolmion, jonka alueella sijaitsee valtaosa maan työpaikoista ja koulutustarjonnasta. 2. Suurten kaupunkien mahdollisuudet, kompaktin kaupungin edut. Salossa yritysten toimintakustannukset sekä työntekijöiden elinkustannukset ovat kohtuulliset. Asuinalueena Salo on etenkin korkeasti koulutettujen ja perheellisten ihmisten suosiossa. 3. Erinomaiset liikenne- ja kulkuyhteydet. Turku ja Helsinki ovat noin tunnin juna- tai automatkan päässä. Yhteydet maan suurimmille lentokentille ja satamiin ovat erinomaiset ja myös raskas liikenne kulkee nopeasti ja ketterästi. 4. Kansainvälisen tason resurssit ja verkostot. Aktiiviseen yhteistyöverkostoon kuuluu palkittujen ja kansainvälisesti toimivien yritysten lisäksi myös koulutus- ja tutkimuslaitoksia sekä julkisen puolen toimijoita. Yliopistojen ja korkeakoulujen läheisyys takaa erinomaisen koulutetun henkilökunnan saatavuuden. 5. Vankka tuotekehityksen, tuotteistamisen ja tuotannon osaaminen. Alueen toimijoilla on laajaa osaamista tuotanto- ja tuotekehityksestä, kokemusta ketterästä koetuotannosta aina virtaviivaiseen massatuotantoon saakka sekä kansainväliset mittarit täyttävää toimitusketju-, hankinta- ja projektiosaamista. Valmet Automotiven akkutehtaan ympärille on Salossa syntymässä alan klusteri. Uudet kotisivut: www.investinsalo.fi ”Noin puolentoista tunnin ajomatkan sisällä Salosta on kuusi yliopistoa. Olemme onnistuneet lisäämään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä”, Yrityssalo Oy:n Jouko Urmas kertoo. 35

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kangasalan uudet kaupunginosat kiinnostavat yrityksiä ja asukkaita J Tampereen imussa kasvava Kangasala kehittää uusia yritysalueita, jotka tarjoavat loistavan sijainnin lisäksi monipuolisia toimintamahdollisuuksia. o vuosia uusia asukkaita ja bisnestä on virrannut Kesäpäivän kaupunkiin, joka on tunnettu myös hevosistaan, vanhoista autoistaan ja näkötorneistaan. Kangasalla kehitetään nyt uusia kaupunginosia ja yritysalueita. ”Palvelemme niin uusia kaupunkiin sijoittuvia yrityksiä kuin yli 2000:ta paikallista, toimivaa yritystä”, toteaa Business Kangasala Oy:n tuore yrityskehityspäällikkö Juuso Heinisuo. Kangasalan historian suurin investointi, uusi Lamminrahkan kaupunginosa tarjoaa luonnonläheisen asuinalueen 8 000 asukkaalle ja 9,5 hehtaarin modernin yritysalueen valtatie 12:n varrella Tampereen jatkeena. Palveluita myöten kaikki rakentuu yhtä aikaa kestävyyttä ja tulevaisuutta silmällä pitäen. ”Puolet yritystonteista on jo varattu; alueelle on esimerkiksi tulossa vähittäiskaupan suuryksikkö. Alue sopii vaikkapa asiantuntijaorganisaatioille, hoivapalveluille tai lääketeollisuudelle, sillä Tampereen yliopistolliseen sairaalaan on ajomatkaa vain viitisen minuuttia. Myös perinteiselle teollisuudelle on tilaa”, kertoo Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara. Yritystontit luovutetaan infran valmistuttua viimeistään 2022. Lamminrahkaa vastapäätä valtatien toiselle puolelle kaupunki kaavoittaa Lemetyn teollisuusaluetta. Hieman raskaammalle teollisuudelle soveltuvan alueen tontit luovutetaan 2023. Lisäksi Business Kangasala tekee markkinointiyhteistyötä Tarasten uuden kiertotalousalueen kanssa. Saarenmaa logistiikalle tai korkean teknologian yrityksille? Kolmas uusi yritysalue sijoittuu Saarenmaalle lähelle Hervannan korkean teknologian osaamiskeskittymää sekä suunnitteilla olevan kehätie 2:n ja mahdollisen ratikkayhteyden varrelle. Ensimmäiseksi avautuu käyttöön noin 44 hehtaarin teollisuusalue 2023. ”Alueesta kiinnostuneen ei tarvitse odottaa, millainen siitä rakentuu. Toivomme löytävämme kiinteistökehittäjän tai sijoittajan, joka on valmis vuokraamaan sen raakamaana ja rakentamaan siitä mieleisensä teollisuusalueen. Alue soveltuu erinomaisen sijaintinsa puolesta logistiikan tai korkean teknologian yrityksille”, Kuusivaara painottaa. w Lisätietoa: www.businesskangasala.fi/lamminrahka Kangasalla yhdistyvät kaupungin ja maaseudun parhaat puolet. Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara ja yrityskehityspäällikkö Juuso Heinisuo kehottavat yrityksiä ottamaan yhteyttä ja keskustelemaan kaupungin tarjoamista tonteista ja toimitiloista sekä osaajien, asuntojen ja muiden palveluiden saatavuudesta. 36

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Kestävä koulutus havahduttaa opettajan ja opiskelijan Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) tuo kestävyyden vahvasti esiin ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Sieltä se välittyy tulevaisuuden ammattilaisten toimintatapoihin näiden omassa työssä. J otta maailma säästyy tuleville sukupolville, jokaisen ammattilaisen pitää edistää kestävää kehitystä omassa työssään, olipa kyse sitten rakennusmiehestä, kampaajasta, metsurista, lähihoitajasta tai kenestä tahansa. Pienetkin teot vaikuttavat suuriin muutoksiin. Oleminen osa ratkaisua, ei osa ongelmaa, onnistuu vain kehittämällä ammatillista koulutusta kestävämmäksi. ”Meidän tavoitteemme on havahduttaa ammatilliset opettajat tarkastelemaan maailmaa kestävän kehityksen näkökulmasta, saada kestävyys osaksi heidän opettajaidentiteettiään ja sitä kautta valuttaa se heidän omaan opetustyöhönsä tulevaisuuden ammattilaisten kanssa. Näin myös nuoret alkavat ymmärtää oman toimintansa merkitystä”, kertoo lehtori Eveliina Asikainen TAMKista. TAMK on sitoutunut YK:n Agenda2030ohjelmaan, joka tavoittelee köyhyyden poistamista ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista ympäristön, talouden ja yksilön näkökulmasta. Yhden kurssin sijaan TAMK tarjoaa ammatillisille opettajille teemakokonaisuuden, joka antaa välineitä viedä muutosta eteenpäin omassa työssä. Opettajat muutosagentteja ja malleja ”Tuomme ammatillisten opettajien koulutukseen ja täydennyskoulutuksiin ajatuksen muutosagenttiudesta. Siitä, miten opettaja muuttaa maailmaa ja puolestaan kouluttaa ammattilaisia, jotka muuttavat maailmaa omalla toiminnallaan”, sanoo jatkuvan oppimisen päällikkö Juha Lahtinen. Opettaja tarjoaa opiskelijoille mallin, jonka mukaan he pitkälti omaksuvat oman ammattiidentiteettinsä. Jos opettaja toimii vastuullisesti ja kestävästi, oppi siirtyy ammattiin valmistuvien toimintatapoihin. Opiskelijoiden mieleen jäävät erityisesti konkreettiset teot kestävyyden edistämiseksi. Jos on mukana rakentamassa vaikkapa passiivienergiataloa tai kehittämässä uutta kasvisruokaa, kestäviin ratkaisuihin tarttuu helposti jatkossakin. w TAMKin jatkuvan oppimisen päällikkö Juha Lahtinen sekä lehtori Eveliina Asikainen. MEIDÄN TAVOITTEEMME ON HAVAHDUTTAA AMMATILLISET OPETTAJAT TARKASTELEMAAN MAAILMAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMASTA 37

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Forssan kehräämöalue Lomijoen kosken rannalla kuvastaa Forssan tarinaa uudistuvana kaupunkina. Rakennettu kulttuuriympäristö toimii nykyisellään koulutus ja yrityskeskuksena. Samalla se palvelee virkistyskäytössä, aivan kaupungin sydämessä. Idyllinen Forssa työllistää ja kehittyy kestävästi F Forssa on kasvanut 1800-luvulta lähtien vahvaksi teollisuuskaupungiksi. Vuosikymmenten saatossa tekstiiliteollisuus vaihtui rakennus- ja elintarviketeollisuuteen. 90-luvulta lähtien teollisuussektorista on rakennettu kiertotalouden ekosysteemiä. Forssan laaja elinkeinorakenne on lisäksi valmis työllistämään myös muilta paikkakunnilta tulevia. orssan Yrityskehitys Oy:n eli FYK:n toimitusjohtaja Riikka Riihimäki ja yrityskehittäjä Timo Kärkkäinen ovat ylpeitä Forssan seudun uusiutumiskyvystä. Teollisuuskaupunki on kyennyt aina elämään ajassa. Alueella on aistittu globaalit trendimuutokset ja tehty menestymisen kannalta oikeita siirtoja. “Forssassa teollisuus on pysynyt merkittävänä työllistäjänä, sillä teollisuustoimintaa on koko ajan kehitetty. Vanhojen yritysten rinnalle tai tilalle on tullut uusia toimijoita. Teollisen 38 kiertotalouden Envitech -alue on hyvä esimerkki teollisen kehittämisen etupainotteisuudesta.” Alueella on yksi maailman kehittyneimmistä teollisen kiertotalouden symbiooseista, jossa yritykset tekevät tiivistä yhteisyötä ja hyödyntävät toistensa osaamista ja tuotteita. Kärkkäinen mainitsee esimerkkinä lasivillavalmistaja SaintGobainin, joka hyödyntää alueella toimivan Envorin biokaasua ja Uusioaineksen kierrätyslasituotteita. Envor puolestaan saa kaasutuotantoonsa bioraaka-ainetta alueella toimivalta HKScanilta.

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Tavoitteena hiilineutraalius Vaikka kiertotalouskeskittymän ekologinen infra on jo valmiina ja yritysverkostot kehittyneitä, Riihimäki ja Kärkkäinen uskovat alueella olevan yhä vahvaa kehityspotentiaalia. Forssan kaupunki on sitoutunut Envitech -alueen ja kiertotalouden pitkäjänteiseen kehittämiseen. Envitech -aluetta on juuri valmistuneessa maakuntakaavassa kasvatettu merkittävästi, joten kiertotaloustuotantoa voidaan laajentaa. ”Uskomme, että alueelle voidaan laajentaa vahvaa kierrätystoimintaa entisestään. Jo nyt valtaosa Suomen kylmäkone- ja lasikierrätyksestä on keskitetty Forssaan. Biokaasutuotantoa on tarkoitus kasvattaa ja asemakaava mahdollistaa myös tuulivoimapuiston rakentamisen. Alueesta tavoitellaan hiilineutraalia”, Kärkkäinen toteaa. Forssan kiertotalouskeskittymän kasvua tukevat osaltaan Forssan seudulla toimivat Luonnonvarakeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu eli HAMK. Forssassa järjestetään myös vuosittain startupeille ja kasvuyrityksille suunnattu FRUSH-kiertotaloustapahtuma. ”HAMKin biotalouden ja kestävän kehityksen koulutusohjelmista valmistuu kansainvälisiä kiertotalouden osaajia yritysten tarpeisiin. Vauhdilla kasvava FRUSH-tapahtuma puolestaan synnyttää innovaatioita ja vahvistaa alan verkostoja”, Kärkkäinen kertoo. MAINOSLIITE ”Forssassa asumisen hinta on myös kilpailukykyinen ja työpaikkoja on runsaasti tarjolla – muun muassa teollisuuden työtehtäviin sekä myös asiantuntijatehtäviin’’, Forssan Yrityskehityksen kehitysjohtaja Hannu-Heikki Saarinen kertoo. Muuttajapalvelu apuna kaikessa Timo Kärkkäinen sekä nyt eläkkeellä jäävä Pekka Ekholm ideoivat paikallisen Yritystalon sohvalla yhdessä TE-toimiston kanssa palvelua, jotta yritykset voisivat vastata niin kovaksi kasvaneeseen kysyntään, että yritykset eivät työntekijäpulan johdosta voineet vastata kysyntään. Syntyi muuttajapaveluksi nimetty tuki-, neuvonta- ja sijoittautumispalvelu, jolla on tarkoitus mahdollistaa työvoiman nopeampi pääsy Forssaan. Palvelun vastuuhenkilönä toimii syntyperäinen forssalainen, Elina Eriksson. ”Autamme muuttajia vaikkapa ensimmäisen asunnon saamisessa – nopeasti sekä kustannustehokkaasti. Myös alueen yritykset voivat käyttää muuttajapalvelua omassa ilmoittelussaan’’, Hannu-Heikki Saarinen kertoo. ‘’Meidän kanssahan voi keskustella ihan kaikesta: aina harrastuksista koulu- ja terveyspalveluihin sekä vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Autamme kaikessa parhaamme mukaan’’, Elina Eriksson kertoo. w Muutto Forssaan? Forssan elinkeinoelämän elinvoimaisuutta tarkasteltaessa huomioitavaa on sen korkea työpaikkaomavaraisuusaste 130%. Tämä tarkoittaa sitä, että työtä on tarjolla enemmän kuin sen tekijöitä. Työpaikkaomavaraisuutta mittaavassa indeksissä Forssa sijoittuu Suomessa kärkikymmenikköön. Esimerkkinä Forssassa sijaitsevista työpaikoista toimii jo nyt lähikaupungeista ja -alueilta Forssaan suuntautuva työmatkustaminen eli pendelöinti. Työmatka Forssaan taittuu niin Helsingistä, Turusta kuin Tampereeltakin. Kartalla Forssa sijoittuu ikään kuin niiden rajaaman kolmion keskelle. Tämä on toki mahdollisuus myös pysyvästi Forssaan muuttaville. ”Olipa kyseessä opiskelija, nuori aikuinen tai perheellinen, kiinnostavan sijainnin lisäksi meiltä löytyvät kaikki peruspalvelut harrastustoiminnasta laadukkaaseen ja tehokkaaseen julkiseen terveydenhuoltoon. Moni uusi asukas ihmettelee, kuinka mukava ja toimiva ympäristö Forssa itse asiassa onkaan. Ja niinhän se on!’’, Riihimäki iloitsee. TUKEA ALUEEN YRITYKSILLE SEKÄ MUUTTAJILLE • FYK tarjoaa konkreettisia palveluita alueella toimivien yritysten toiminnan ja kasvun tukemiseksi. • Kesätöihin tulevalle korkeakouluopiskelijalle tarjotaan ilmainen asunto. • Alueen yritykseen työllistyvän puolisolle etsitään työkontakeja • Muuttajapalvelu tarjoaa kokonaisvaltaista neuvontaa sekä mahdollisuuden nopeaan ja sujuvan muuttoon Forssaan, mikäli työpaikka on kiikarissa. • Forssalaiset yritykset ovat perinteisesti menestynet hyvin Kanta-Hämeen Kasvu Openissa: kärkipaikoilla ovat ollet Nethit Systems Ltd Oy, LeikkiSet Oy, Foxa Oy ja tänä vuonna Coolcenter Forssa Oy. 39

ILMOITUS CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Suomalainen GastroPanel®-innovaatio GASTROPANEL® - MAHALAUKUN TERVEYSTESTI • GastroPanel® on neljän biomerkkiaineen ainutlaatuinen helikobakteeritesti (Pepsinogeeni I, Pepsinogeeni II, Gastriini-17 ja H. pylori vasta-aineet) • Kela-korvaus lääkärin lähetteellä, www.biohit.fi/gastropanel-lahete • Tehdään verinäytteestä • GastroSoft® auttaa lääkäriä tulosten tulkinnassa (www.gastropanel.com) • Perustuu yhtiön vertikaalimittaus- ja ELISA-teknologioihin • www.biohit.fi/yritys/historia, www.biohit.fi/lisatietoja YLÄVATSAVAIVAT GASTROPANELIN LÖYTÄMÄT • Ylävatsavaivoja esiintyy 20–40 %:lla väestöstä • Pelkästään oireiden perusteella ei voida tehdä oikeaa diagnoosia • Ylävatsavaivojen hoitokokeilu närästyslääkkeillä (esimerkiksi PPI-lääke) saattaa peittää oikean diagnoosin ja estää potilaan pääsyn ajoissa parantavan hoidon piiriin i) hoidon jälkeen oireellinen helikobakteeri-infektio, ii) atrofinen gastriitti tai iii) oireita antava korkea haponeritys Ylävatsavaivoihin voi liittyä • Helicobacter pylori-infektio (5–70 %:lla väestöstä) ja siitä tai autoimmuunitaudista johtuva atrofinen gastriitti (yli 10 %:lla ikääntyvästä väestöstä) • Näihin liittyy lisääntynyt maha- ja ruokatorvisyövän riski • Lisäksi B12-vitamiinin, raudan, kalsiumin, magnesiumin ja sinkin imeytymishäiriö (vakavine seuraamuksineen) • Sekä eräiden lääkeaineiden imeytymishäiriö ja etenkin vanhemmalla väestönosalla maha-suolikanavan ja keuhkojen vaikeita, jopa fataaleja infektioita • Ylävatsavaivat voivat olla etenkin vanhemmalla väestönosalla myös paksusuoliperäisiä, • siksi GastroPanelin ohella suositellaan suolistosyövän riskin ja sen esiasteiden varhaiseen toteamiseen ihmisen verelle spesifistä suomalaista ColonView-FIT-innovaatiota Ainutlaatuisella GastroPanel® – helikobakteeritestillä saadaan selville ylävatsavaivoista kärsivän henkilön • Helicobacter pylori -infektio • Atrofinen gastriitti (mahalaukun limakalvon surkastuma ja toimintahäiriö) ja sen sijainti antrumissa ja/tai korpuksessa • Mahalaukun limakalvon haponeritystaso Jatkuva korkea haponeritys altistaa ruokatorven refluksitaudille, johon voi liittyä haavainen ruokatorventulehdus, Barrettin ruokatorvi ja ruokatorven alaosan syöpä 40 ovat tähystys- ja koepalatutkimuksen indikaatioita BIOMERKKIAINEET • Pepsinogeeni on pepsiinin esiaste o Pepsinogeeni I:n taso kuvaa mahan korpuksen (runko-osan) limakalvon toimintaa o Pepsinogeeni II:n taso kuvaa koko mahalaukun limakalvon toimintaa • Gastriini-17 on peptidihormoni, jota tuottaa mahalaukun antrum-osan G-solut o säätelee mahalaukun korpuksen limakalvon haponeritystä ja reagoi sen muutoksiin • Helicobacter pylori -vasta-ainetaso paljastaa, onko henkilöllä meneillään oleva tai aiemmin sairastettu H. pylori-infektio • Yhdessä pepsinogeeni I ja II tasojen kanssa H. pylori -vasta-ainetesti kertoo myös sen, onko häätöhoito onnistunut vai ei • Tulkitsemalla neljän biomerkkiaineen tulokset GastroSoft-ohjelmalla yhdessä potilastietojen kanssa saadaan laajempi ja luotettavampi kuva mahalaukun limakalvon rakenteesta ja toiminnasta kuin tarkastelemalla biomerkkiaineiden tasoja erikseen (www.gastropanel.com)

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE ILMOITUS MIKSI VATSAN TERVEYS ON TÄRKEÄÄ MIKSI GASTROPANEL VERITESTI Useimmiten oireeton atrofinen gastriitti, AG (mahalaukun limakalvon vaurio ja toimintahäiriö), johtuu kahdesta syystä: • H. pylori –infektio voi edetä hoitamattomana atrofiseksi gastriitiksi • Autoimmuunimekanismilla syntyvä AG 1. Potilasturvallisuuden lisäämiseksi ja kustannusten säästämiseksi ylävatsavaivoista ja refluksioireista kärsivälle ja oireettomien terveystarkastuksissa GastroPanel-primääritutkimuksena ennen tähystystä, mikäli potilaalla ei ole hälyttäviä oireita • Useimpien epämiellyttäväksi kokema tähystys koepalatutkimuksineen on kallis toimenpide, joka ylävatsavaivoista ja refluksioireista kärsiville primaaritutkimuksena antaa usein normaalilöydöksen o GastroPanel-primaaridiagnostiikka ja –seulonta auttaa löytämään ajoissa henkilöitä tähystykseen, hoitoon ja seurantaan AG:n seurauksena mahasta tulee vähähappoinen tai hapoton, joka lisää maha- ja ruokatorvisyöpäriskiä • Tätä riskiä voi olla mahdollista vähentää Acetiumkapseleilla, jotka sitovat hapottomassa mahassa syntyvää karsinogeenistä asetaldehydiä • Autoimmuunisairaudesta johtuvan AG:n lisäksi voi olla samaan aikaan jokin toinenkin autoimmuunisairaus, kuten keliakia, IBD, nivelreuma, SLE, tyypin 1 diabetes ja kilpirauhastulehdus AG-potilailla on kohonnut riski pitkään oireettomana pysyvän mahasyövän kehittymiselle tervemahaisiin verrattuna: • AG mahalaukun korpuksessa: 5 x riski • AG mahalaukun antrumissa: 18 x riski • AG korpuksessa ja antrumissa: 90 x riski mahasyövälle MAHA- JA RUOKATORVISYÖPÄ SUOMESSA • Mahasyöpään sairastuu vuodessa noin 570 ja kuolee 460 henkilöä sekä vastaavasti ruokatorvisyöpään 330 ja 270 (korkea yli 70 %:n kuolleisuus) • Ajoissa diagnosoimatta jäänyt atrofinen gastriitti (iän myötä lisääntyy ja ikäihmisillä yli 10 %) tai pitkäaikainen PPI-hoitokokeilu/hoito voi pitkittää oikean diagnoosin saantia ja potilaan jäämistä parantavan hoidon ulottumattomiin • Maanlaajuisella GastroPanel-primaaridiagnostiikalla ja – seulonnoilla voisi olla mahdollista välttää syöpäkuolemia ja suuri määrä muita sairauksia sekä säästää alati kasvavia terveydenhuollon kustannuksia 2. Toisin kuin GastroPanel, perinteiset helikobakteeritestit eivät löydä atrofista gastriittia ja sen lisäksi voivat antaa vääriä negatiivisia H.pylori-tuloksia eivätkä anna tietoa mahalaukun haponerityksestä • Ilman oikeaa H. pylori-diagnoosia ja/tai ajoissa tehtyä atrofinen gastriitti -diagnoosia potilaita voi sairastua ja menehtyä maha- ja ruokatorvisyöpään ja H. pylorin aiheuttamaan peptiseen haavatautiin • Atrofinen gastriitti on suurin syy B12-vitamiinin vajeelle ja sen myötävaikutuksella syntyneille sairauksille, kuten ääreishermoston vauriot, masennus, dementia ja mahdollisesti Alzheimer-tauti • Atrofinen gastriitti voi aiheuttaa kalsiumin vajeen ja sen seurauksena osteoporoosia luunmurtumineen sekä raudanpuutteen ja siitä johtuvia sairauksia 3. Väestön ikääntyessä B12-vitamiinin, kalsiumin ja raudan vajeesta on tullut kansantauteja 4. Ilman varhaistoteamista jäänyt atrofinen gastriitti (hapoton maha) voi aiheuttaa myös etenkin ikäihmisten keuhkojen ja maha-suolikanavan vaikeita, jopa fataaleita infektioita HUSLAB ilmoittaa tutkimusohjekirjassaan GastroPanelin käyttöalueeksi: - Tutkimuksia käytetään mahavaivaisen potilaan oireiden selvittelyissä, - helikobakteeri-infektion diagnostiikassa sekä - atrofisen gastriitin varhaistoteamisessa http://www.huslab.fi/Tutkimusohjekirja haulla helikobakteeri: 20609 fP-Mabi-La fP-Mahalaukun biomerkkiainetutkimus, laaja LISÄTIETOJA: GastroPanel-, ColonView-FIT- ja Acetium-innovaatiot: www.gastropanel.com, www.colonview.fi, www.acetium.fi Agreus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malfertheiner P, Di Mario F, Leja M, Mahachai V, Yaron N, van Oijen M, Perez Perez G, Rugge M, Ronkainen J, Salaspuro M, Sipponen P, Sugano K, Sung J. Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers. Scand J Gastroenterol 47,136-147, 2012. Koivurova, O-P., Ukkola, O., Koivikko, M., Ebeling, T., Yliaska, I., Koskela, R., Blomster, T., Ala-Rämi, A., Kettunen, O-., Karttunen, T.J., Mäkinen, M., Ronkainen, J. and Syrjänen, K. Screening of the patients with autoimmune thyroid disease (AITD) and type 1 diabetes mellitus (DM1) for atrophic gastritis (AG) by serological biomarker testing (GastroPanel®). EC Gastroenterol. Digest. Syst. 7(8), 00-00, 2020. Maha- ja ruokatorvisyövän riskin GastroPanel-seulonnalla saavutettavat eliniänaikaiset säästöt: https://www.gastropanel.com/fi/kustannushyoty/gastropanelilla-saavutettavat-kustannussaastot-seulonnassa Biohit Oyj, Laippatie 1, FI-00880, Helsinki, Finland • Puh. +358 9 773 861 • info@biohit.fi biohit.fi | gastropanel.com | colonview.fi | acetium.fi 41

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Tripoint Oy suunnittelee ja toimittaa Salpomec- varasto- ja kuljetinjärjestelmiä • Liikevaihto: 3,2 ME 2020, 5 ME 2021 (arvio) • Liiketoiminta-alueet: Verkkokaupan toimitukset ja muut varastoratkaisut • Päämarkkina-alueet: Suomi, Eurooppa • Vienti: 70 %, yli 40 eri maahan toimituksia www.salpomec.fi puh. 03-882 000 TRIPOINT OSAA VERKKOKAUPAN VARASTO- JA KERÄILYJÄRJESTELMÄT Logistiikka-alan murros sekä järjestelmien kehitys vauhdittavat varastointi-investointeja. Eniten on vaikuttanut verkkokaupan kasvu. Aiemmin toimitettiin suuria määriä yhtä tuotetta; nyt lähetetään paljon yksittäistavaraa ja toisistaan hyvin poikkeavia tuotteita. Myös monikanavaisuus ja palautusten suuri määrä edellyttävät varastojen ja järjestelmien uudistamista. K un yrityksen tavoitteena on tehokkuus ja joustava asiakaspalvelu, vaaditaan tavarankäsittelyyn systemaattisuutta. Yksilöllisiä varasto- ja kuljetinjärjestelmiä kysytään nyt runsaasti. ”Tarve toiminnan kehittämiseen ja tehokkuutta parantaviin ratkaisuihin näkyy yritysten investoinneissa”, toimitusjohtaja Jarkko Kuusisto Tripoint Oy:stä toteaa. 42 Yritys kehittää ja toimittaa ratkaisuja Salpomec-tuotemerkillä. ”Meiltä löytyy vaihtoehdot perinteisistä varastokalusteista lähes täysin automatisoituihin robottikäyttöisiin ratkaisuihin”, Kuusisto sanoo. Verkkokaupan volyymit vauhdittavat uudistumista Viimeistään koronakevään voimistama verkkokaupan myynti motivoi yrityksiä panostamaan varastointi- ja logistiikkatoimintoihin. ”Toimijat huomaavat, että nykyiset järjestelmät eivät kunnolla toimi, ja – mikä pahinta – ovat jopa kasvun esteenä”, Kuusisto kertoo. ”Käsipareja voidaan lisätä tiettyyn pisteeseen asti, mutta se ei ole pidemmällä tähtäimellä järkevä ratkaisu.” Yksilöllinen suunnitteluosaaminen takaa toimivan lopputuloksen Tripoint Oy:llä on vahvuutena vuosikymmenten menestyksellinen osaaminen Salpomectuotevalikoiman kehittämisestä eri puolille ”Olen itse erittäin motivoitunut seuraamaan alan kehittymistä”, toimitusjohtaja Jarkko Kuusisto toteaa. ”Uudet ratkaisut kiehtovat – ja on erittäin antoisaa nähdä kuinka asiakasyritys lisää tuottavuuttaan järjestelmiemme avulla. Esimerkiksi varastohallin hukkaneliöstä päästää eroon asentamalla välitasoja – ja näin vältytään kalliilta lisätilan rakentamiselta.” maailmaa – ja eri toimialojen yrityksiin. ”Monipuolinen kokemuksemme on kehittänyt meistä alan johtavan yrityksen, jonka kumppaniverkosto täydentää omaa tuotevalikoimaa. Näin voimme toimittaa kattavan järjestelmän, joka millintarkasti - ja joustavasti muuntuen - soveltuu asiakkaan tarpeisiin. Olemme alusta lähtien uskoneet avoimeen tuotekehitykseen ja kehittäneet ratkaisuja yhdessä asiakasyritysten kanssa”, Kuusisto kertoo. Pelkästään yhden kansainvälisen vaatealan kauppaketjun tuotteita kulkee Salpomec- järjestelmien kautta vuosittain yli 100 miljoonaa kappaletta. ”Olemme juuri toimittaneet Suomeen merkittävän kahden tason ja usean nostimen kokonaisuuden, jossa robottien käyttö on edellyttänyt uudenlaista innovatiivisuutta, tarkkuutta ja kokeneiden asiantuntijoiden osaamista.” Ensi vuoden kevään näkymät ovat erittäin positiiviset. Koronapandemia vauhdittaa lähikuukaudet verkkokauppaa ennakoimattomalla volyymillä. ”Siten monelle yritykselle lähiajat ovat täydellinen momentum uudistaa varasto- ja käsittelyjärjestelmät vastaamaan tulevia vaatimuksia.” w

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE MAINOSLIITE Like no other Koulutettu nukkumisergonomian asiantuntija auttaa valitsemaan yksilöllisesti sopivat nukkumisen apuvälineet, eli sängyt, patjat, peitot ja tyynyt. Varaa aika lähimmälle osoitteesta www.sleepcenter.fi/varaa-aika/ Fysiatrian professorin ohje - lue ennen kuin ostat seuraavan sängyn tai tyynyn. Syy: eettisesti valittu ratkaisu on sopiva ja vastuullinen Professori Airaksinen on yksi KNA-tutkinnon kouluttajista. Kuluttajan on erittäin vaikea arvioida itse, minkälainen sänky tukee hänen kehoaan parhaiten. Huono nukkumisergonomia voi aiheuttaa selkä-, olkapää- ja niskakipua, öistä heräilyä ja levotonta liikehdintää heikentäen unen laatua, päiväaikaista vireyttä sekä kehon ja mielen uudistumista. Mitä professori suosittelee niille, jotka haluavat parantaa omaa nukkumisergonomiaansa ja sitä kautta kohentaa elämänlaatuaan, vireystilaansa sekä vähentää tuki- ja liikuntaelinkipuja? Itä-Suomen yliopiston fysiatrian professori Olavi Airaksinen kannustaa kääntymään koulutettujen osaajien puoleen vuodehankinnoilla. Viime vuosina paljon kehittynyt nukkumisergonomiatietous on muuttanut käsityksiä esimerkiksi vuoteen ja tyynyn merkityksestä hyvinvointiimme. – Itse voi olla vaikeaa arvioida sängyn sopivuutta, sillä vaikka se kaupassa tuntuisi mukavalta, ei se välttämättä tue kehoa oikein, Airaksinen toteaa. – Vääränlainen nukkuma-asento, esimerkiksi epäsopivasta tyynystä ja patjasta johtuen, voi kohdistaa nivelkapseleihin ja -siteisiin venytystä. Fysiologisesti huonon asennon ei tarvitse olla kovin suuri, koska se on yöaikaan pitkäkestoinen. Tämä saattaa aiheuttaa kipureaktion, jolla elimistä pyrkii suojaamaan itseään virheasennolta. Lihasjäykkyys ja kipu saattavat ilmaantua viiveellä, jolloin vasta aamulla havahdutaan selkä- tai niskakipuun, Airaksinen täsmentää. Vaikka tyyny ja patja olisivat aivan uusia, ne on voitu valita väärin tai materiaali voi olla huonoa, jolloin ne eivät jousta riittävästi kehon muotojen mukaan eivätkä samanaikaisesti tue ergonomisesti oikein. Asiantuntijan avulla sängyn valinta onnistuu varmasti Koulutettu nukkumisergonomian asiantuntija -tutkinto (KNA) ja nukwkumisergonomia.fiinfosivusto ovat Tempurin keinoja palvella niska- ja selkäkivusta, selän tai niskan jäykkyydestä, päänsärystä, nivelongelmista, nukahtamisongelmista tai muista uniongelmista kärsiviä. TYYNYTARJOUS TEMPUR-tyynyn ostajalle merinovillainen torkkupeitto KAUPAN PÄÄLLE! Sivustolta löydät helposti sinua lähimmät nukkumisergonomian asiantuntija -koulutuksen saaneet henkilöt ja heidän toimipaikkansa. Näin saat vuodekaupoilla varmasti asiantuntevaa palvelua. – Hän osaa valita yksilöllisesti sinun nukkumisergonomiaasi sekä toimintakykyäsi ylläpitävät ja edistävät vuode-, patja-, tyyny-, peitto- ja muut tuoteratkaisut, sekä opastaa keskeisissä unenhuollon kysymyksissä. Nukkumisergonomia.fi-sivustolta voi myös ladata kartoitusoppaan tai katsella opastusvideoita. Sivuston asiantuntijarekisteri palvelee myös terveydenhuollon ammattilaisia, jotka haluavat ohjata oman asiakkaansa nukkumisergonomiaa osaavalle asiantuntijalle. Kauppakeskus Karuselli Avoinna 8.11. asti Mallikappaleita jopa -40% Like no other Best in TEMPUR on Test Nasan tiedemiest en keksintö s. 2 Sleep Techno logy - miksi TEMPU ® R sopii kaikille s. 8-9 Uutuus! TEMPUR Firm Uni- ja Selkäli itto suosittelevat Tempuria s. 6-7 -patja s. 18 Eva Wahlström Maailmanmest arin käyttäjäkokemu s s. Annimari Korte kertoo, miksi TEMPUR on paras selälle ja unelle s. 15 (arvo 79€) POP UP Kerava ASTO – Koulutetulla nukkumisergonomian asiantuntijalla on valmiudet arvioida nukkumisergonomiasi nykytilaa ja sen vaikutuksia toimintakykyysi, professori Airaksinen sanoo ja jatkaa: KUVASTO/HINN TONNI POIS parivuoteesta, 500€ pois sinkkusängystä! Tarjous koskee TEMPUR North -säätövuoteita esim. TEMPUR North Adjustable -parivuode 160x200cm petauspatjalla 6998€ (norm. 8092€) 30-31 Golf-mestari Korhonen kertoo, Mikko miksi TEMPURista on hyötyä jokaiselle s.66 Tyytyväisimm ät käyttä jät Tempur Brand Store UUSI KUVASTO ON ILMESTYNYT! Tilaa ilmaiseksi www.sleepcenter.fi/ #tilaakuvasto ESPOO Kauppakeskus Iso Omena 2. krs ESPOO Kauppakeskus Sello 2. krs HELSINKI Eerikinkatu 6 HELSINKI Kauppakeskus Kaari 1 krs. HELSINKI Kauppakeskus Tripla 3. krs HYVINKÄÄ Kauppakeskus Willa 3. krs LEMPÄÄLÄ Kauppakeskus Ideapark VANTAA Kauppakeskus Tikkuri 2. krs TAMPERE Kauppakeskus Koskikeskus 1. krs TURKU Eerikinkatu 9 RAISIO Kauppakeskus Mylly 1. krs JOENSUU Kauppakatu 23a • sleepcenter.fi • tempur.fi • nukkumisergonomia.fi 43

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU SAAREN TAIKA Ylellisyyttä, tyylikkyyttä ja korkealaatuista kauneudenhoitoa Kauneuden ei tulisi koskaan perustua ainoastaan meikillä aikaansaatuun ulkokuoreen. Kauneus syntyy toimivien raakaaineiden ja ihmisen luonnollisten ominaisuuksien yhteistyönä. Korkeiden raaka-aine standardiemme sekä tuotearviointiemme ansiosta pystymme tarjoamaan Sinulle huippulaadukkaita, hellävaraisia ja erittäin tehokkaita ihonhoitotuotteita Käsityönä valmistuvat Saaren Taika kosmetiikkatuotteet on suunniteltu erityisesti herkälle iholle sekä vaikeiden iho-ongelmien hoitoon. Korkealuokkaiset raaka-aineet tekevät tuotteista tehokkaita ja toimivia. Saaren Taika Professional -sarjan tuotteet on suunniteltu suomalaiselle iholle. Ne valmistuvat tarkoituksiinsa harkiten valituista erittäin korkealaatuisista ja ensisijaisesti luomulaatuisista raaka-aineista. TUTUSTU osoitteessa www.saarentaika.com Saat koodilla HS10 -20 % alennusta 31.10 asti. Alennus käytettävissä yhden kerran / asiakas. 44