MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU KIRKKONUMMEN KUNTA Kirkkonummella kuuluu lasten ääni > 4 UNICEF Lasten etu on kunnan etu > 5 XPLORA Lasten älypuhelimet vaihdettiin turvallisiin Xplora-kellopuhelimiin > 8 PELICAN SELF STORAGE Pelican-varastossa tavarasi voivat hyvin > 9 REPOLAR on perheyritys, joka valmistaa pihkan vaikuttaviin aineisiin pohjautuvia hoitotuotteita > 13 SUOMEN PALLOLIITTO Jalkapallo on Rudin ja Konstan yhteistä laatuaikaa > 6

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Valitettavasti pian on taas kevättä rinnassa 2 ALK, Linnoitustie 4, 02600 Espoo, infofi@alk.net 2020.09 Ehditkö jo unohtaa, miten tukala siitepölykausi voi olla? Jotta ensi kevät olisi helpompi, nyt on oikea aika hakea apua.

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Tässä lehdessä Puheenvuoro: Avun hakeminen on hyvää vanhemmuutta – yksin ei tarvitse pärjätä Koronapandemia on koetellut lapsiperheitä Suomessa kovalla kädellä. Esimerkiksi toimeentuloon, mielenterveyteen ja perheväkivaltaan liittyvät ongelmat ovat korostuneet ja poikkeusolot ovat aiheuttaneet suuria muutoksia paitsi iäkkäiden ihmisten myös perheellisten arkeen. Pelastakaa Lapset kantaa huolta ja haluaa rohkaista perheitä avun hakemiseen. Monet lapset ja vanhemmat ovat tuoneet esille uupumusta ja kuormittumista. Erityisen raskasta poikkeusaika on ollut niille perheille, joissa voimavarat ovat olleet jo aiemmin koetuksella. Poikkeusolot ja raju talouden taantuma tuovat avuntarvitsijoiden joukkoon aivan uusiakin perheitä. Kriisi on koskettanut poikkeuksellisen laajasti kaikissa yhteiskuntaluokissa. Yhteiskunnassamme vallitseva ”yksin pärjäämisen kulttuuri” ei ole rohkaissut vanhempia pyytämään ulkopuolista apua, vaikka sitä olisikin saatavilla. Usein palveluiden piiriin tullaan vasta siinä vaiheessa, kun voimat ovat jo aivan lopussa. Puheenvuoro Avun hakeminen on hyvää vanhemmuutta.................................. 3 Kirkkonummella kuuluu lasten ääni.......................................................................... 4 Unicef Lasten etu on kunnan etu................................................................................... 5 Suomen palloliitto Jalkapallo on Rudin ja Konstan yhteistä laatuaikaa................................................................................................................ 6 Lasten älypuhelimet vaihdettiin turvallisiin Xplora-kellopuhelimiin............... 8 Pelican-varastossa tavarasi voivat hyvin...................................................................... 9 Cloetta Ksylitoli kannattaa ottaa osaksi jokaista päivää........................................10 Roche Diagnostics Oy Hedelmällisyyden selvittäminen lapsihaaveilun rinnalle.......................................................................................................11 Vetcare Finland Oy Sopivalle perheelle sopiva koira..........................................12 Repolar on perheyritys, joka valmistaa pihkan vaikuttaviin aineisiin pohjautuvia hoitotuotteita..............................................................................13 HATCH entertainment Pelaaminen on lasten leikkiä, oppimista ja ilmaisua.........................................................................................................14 Medans Vivomixx maitohappobakteerivalmiste koko perheelle.......................15 RAX Sama pöytä, monta makua....................................................................................16 Kruunu Herkku kerkiää kokkailla puolestasi..........................................................17 Ensi- ja turvakotien liitto Vauvaperhe.fi-sivusto antaa lapsiperheille monipuolista tietoa ja tukea.................................................................18 Lola&Lykke Oy Kutsumuksena auttaa muita äitejä.............................................19 Haltia Liikkuminen luonnossa kohentaa hyvinvointia ja kasvattaa luontoyhteyttä..................................................................................................20 Suositun Nappisilmät.fi lastenblogin kirjoittaja Nina Ingelius kertoo, miten Tempur on vaikuttanut oman lapsen uneen................................23 JULKAISIJA Calcus.com Oy Fredrikinkatu 47, 7. krs, 00100 Helsinki www.calcus.com Pelastakaa Lasten tarjoama ammatillinen tukihenkilö on varteenotettava tukimuoto, jos omat voimavarat vanhempana ovat koetuksella. Koulutettu tukihenkilö edistää ja tukee lapsen myönteistä kehitystä; tukihenkilö pyrkii vahvistamaan lapsen oman toiminnan ohjausta ja voi olla tärkeänä tukena esimerkiksi itsenäistymisvaiheessa olevalle nuorelle. Tukihenkilö työskentelee aina lapsen ja nuoren arjessa, heidän omassa toimintaympäristössään. Toiminta perustuu tukihenkilön ja tuettavan täysin luottamukselliseen suhteeseen. Koulutettu tukihenkilö auttaa myös huoltajia tai lapsen hoidosta vastaavia henkilöitä monenlaisissa kasvatuskysymyksissä. ”Tukihenkilö on ollut tuki ja koko perheen haltiakummi.” (Nuoren isä, yksinhuoltaja) Vankempaa vanhemmuuden tukea voi saada Pelastakaa Lasten tarjoamasta perhekuntoutuksesta. Tavoitteena on saavuttaa hyvä ja toimiva lapsiperheen arki vanhemmuuden taitoja ja perheen toimintarakenteita vahvistamalla. Kuntoutus voi tapahtua perheen omassa kodissa tai tarpeen vaatiessa laitoskuntoutusjakson muodossa. Työskentelyssä keskeistä on arjen vahva tuki: lapsen etu, turvallisuus ja osallisuus sekä vanhemmuuden taitojen ja perheen vahvistaminen. ”Perhekuntoutuksessa autetaan jokaisen perheen omissa tarpeissa. Siellä ei tuomita, vaan kohdataan arki ja ohjataan tavoitteellisesti elämää eteenpäin eheyttäen.” (Nina, vanhempi, äiti) Pelastakaa Lapsissa kohtaamme kaikissa toiminnoissamme lapset, vanhemmat ja perheet yksilöllisesti. Haluamme luottaa siihen, että riittävän oikeaaikaisen tuen avulla perheen voimavarat eheytetään ja lasten hyvinvointi paranee. Työskentelemme yhdessä ja osallistaen: läpinäkyvästi, vastuullisesti ja perheen tarpeet huomioiden. Poikkeuskevään ja kesän kääntyessä syksyyn, ja koronan toisen aallon noustessa, huoli perheiden jaksamisesta on edelleen akuutti. Monenlainen tuki voi toimia ennaltaehkäisevästi niin, että tilanteet eivät muutu kohtuuttomiksi. Hyvää vanhemmuutta on tunnistaa ja tunnustaa oman jaksamisensa rajat. Pelastakaa Lapset haluaa olla mukana varmistamassa, että yhtäkään lasta ei jätetä ja perheet saavat tarvitsemaansa tukea, myös poikkeusaikoina. ■ Anu Lehto palvelutoiminnan johtaja, Pelastakaa Lapset ry Tove Lönnqvist kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset ry 3

MAINOSLIITE Haagapuisto Kirkkonummen keskustassa CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ”Haluamme, että lapsiperheiden kanssa työskentely tapahtuu saman katon alla. He saavat parhaan mahdollisen avun varhaisessa vaiheessa eikä perheitä pompoteta paikasta toiseen”, kertoo LYK-työryhmään kuuluva Terveydenhoitopalveluiden osastonhoitaja Anna-Lotta Aaltonen. Tulevaan Hyvinvointikeskukseen tulee kokonainen perhekeskus-kerros, johon lapset saivat esittää toiveita aulatiloihin liittyen. Lapset toivoivat mm. värikkäitä seiniä ja kalusteita. ”Me opimme työskentelemään asiakaslähtöisemmin uusien tilojen tukiessa tätä työtä.” Aaltosen mukaan LYK-malli on lisännyt tietoisuutta kunnassa ja lapsia osallistetaan yhteisten asioiden suunnitteluun. Mm. kouluruokailun, lähiliikunta­ paikkojen ja pääkirjaston suunnittelussa lapsia on kuultu kyselyiden tai työpajojen muodossa ja osallistamista kehitetään edelleen. Kouluissa opitaan osallistumaan ja vaikuttamaan Lapsiystävällinen kunta -mallin mukainen kehitystyö on poikinut monenlaisia avauksia. ”Hyviä LYK-mallin mukaisia toimenpiteitä on kehitetty – näistä esimerkkinä Nuortenideat.fi-palvelun käyttöönotto tänä syksynä Kirkkonummella. Se on avoin foorumi, jossa nuoret voivat heittää ideoita kunnalle”, kertoo LYKtyöryhmän jäsen Vuorenmäen koulun rehtori Esa Kukkasniemi. Oppilaskuntien ja luottamushenkilöiden väliset vuosittaiset keskustelut hän näkee myös merkittävänä – tänä syksynä keskustellaan nuorten itsensä tärkeänä pitämästä ilmastoteemasta. ”Näen myös erittäin tärkeänä, että juuri meidän kunnassamme on lähdetty ensimmäisenä Suomessa pilotoimaan Lapsenoikeusperustaista koulumallia. UNICEFilta tultiin tapaamaan meitä, haluttiin kuulla, että olemme tosissamme.” ”Meillä on aito innostus tehdä tätä hommaa, niin että lasten oikeudet toteutuvat ja lasta kuunneltaisiin. UNICEFilta löytyi tarvittava taustatuki pilotin käynnistämisvaiheessa”, Kukkasniemi kiteyttää. ■ lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi www.kirkkonummi.fi Kirkkonummella kuuluu lasten ääni Vahvasti omia toimintojaan kehittävässä kunnassa satsataan kouluihin ja perheiden palveluihin. Päätöksenteon eri vaiheissa kuuluu lasten ja nuorten ääni. K irkkonummen vetovoiman taustalla ovat myös loistosijainti hyvillä yhteyksillä pääkaupunkiseudulle sekä luonto ja upeat ulkoilu- ja harrastus­ mahdollisuudet. Lisäksi elinvoimainen Kirkkonummi on Suomen vihrein kunta 2020; kärkisija tuli YLEn teettämän kuntien ympäristöasioiden vertailussa. Kirkkonummi on Lapsiystävällinen kunta Ensimmäisen Suomen UNICEFin myöntämän Lapsiystävällinen kunta (LYK) -tunnustuksen se sai vuonna 2017. Kirkkonummella on pilotoitu Lapsenoikeusperustainen koulumalli, useita kouluja peruskorjataan tai laajennetaan paraikaa ja massiivinen kouluhanke, Jokirinteen oppimiskeskus, valmistuu ensi vuoden alkupuolella. Perhekeskus-kerros tulevaan hyvinvointikeskukseen Lapsiperheiden kanssa työskentelevät sote-ammattilaiset halutaan samaan yksikköön ja muutos konkretisoituu ensi vuoden alussa. 4 LAPSENOIKEUSPERUSTAINEN KOULU ON YHTEISÖ, jossa lapsen oikeuksia opitaan, opetetaan, edistetään, kunnioitetaan ja suojellaan. Malli korostaa sitä, että on tärkeää integroida lapsen oikeudet osaksi koko koulun toimintakulttuuria. Lapsenoikeusperustaisuudella tarkoitetaan sitä, että lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet (osallisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, lapsen oikeus kehitykseen) ja kouluun liittyvät artiklat toteutuvat koulun kaikessa toiminnassa: unicef.studio.crasman.fi/pub/public/Julkishallinto/ Lapsenoikeusperustainen+koulupilotti.pdf

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Lasten etu on kunnan etu UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on väline, jonka avulla kunta voi varmistaa lasten oikeuksien toteutumisen mahdollisimman hyvin. Suuri osa lasten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Päätökset ovat tärkeitä, sillä lapsuus on poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen jakso ihmisen elämässä. Näissä päätöksissä tulee arvioida lapsen etu, mutta yhtä tärkeää on muistaa arjessa tapahtuva vuorovaikutus sekä turvallinen lapsuus koulussa ja kotona. ”Varhaisvuosien pohjalle rakentuu yksilön ja koko yhteiskunnan tulevaisuus”, taustoittaa Unicefin lapsiystävällisen hallinnon asiantuntija Johanna Laaja Johanna Laaja. ”Taustalla on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka takaa lapsille erityiset oikeudet. Lapsiystävällinen kunta -mallissa on kyse juuri näiden oikeuksien toteutumisesta. Kyseiset oikeudet on hyvin kirjattu kansalliseen lain­ säädäntöömme, mutta on kuitenkin tarpeen miettiä, miten ne oikeasti saadaan elämään lasten arjessa.” Koko kunta sitoutuu Unicef ottaa vuosittain uusia kuntia mukaan malliin. Haku Lapsiystävällinen kunta -malliin voi lähteä liikkeelle esimerkiksi valtuutetun aloitteesta tai virkamiesvalmisteluna. Kunnanhallituksen päätös auttaa varmistamaan koko kunnan sitoutumisen alusta asti, ja se tarkoittaa käytännössä kunnan omien organisaatioiden lisäksi kolmatta sektoria, perheitä ja lapsia. Mallin toteuttaminen alkaa Unicefin alkukoulutuksella kunnan koordinaatio­ryhmän kanssa. ”Sen jälkeen kunta tekee nykytilan kartoituksen. Unicefin laatimien kysymysten avulla ja lapsia kuuntelemalla löytyvät kunnan vahvuudet, kehityskohteet ja mahdolliset katvealueet. Tulosten perusteella kunta luo itselleen tavoitteet ja toimintasuunnitelman, joiden etenemistä sekä kunta että UNICEF arvioivat ja seuraavat säännöllisesti.”, Johanna Laaja kertoo. Kahden vuoden kehittämisen jälkeen on ensimmäinen arviointi, saako kunta tunnustuksen. Jotta kunta voi saada tunnustuksen, sen on pystyttävä osoittamaan edistystä valitsemissaan kehityskohteissa ja sitouduttava jatkuvaan kehittämistyöhön. Mallissa mukana olevia kuntia on tällä hetkellä 37 ja se kattaa 30 % Suomen lapsista. ■ www.unicef.fi/lapsiystavallinenkunta KUNTA VOI HAKEA MUKAAN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA -MALLIIN TÄNÄ VUONNA VIELÄ 30.11.2020 ASTI. Tutustu hakuohjeisiin: www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/mukaan-malliin YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN NELJÄ YLEISPERIAATETTA • yhdenvertaisuus • lapsen etu • oikeus elämään ja kehittymiseen • osallisuus Bitey-keksit ja Sparkle Bite -hedelmäpatukat välipalaksi Lisätty B5 ja B6 vitamiinit ja kalsiumia Kuitun pitoine VAIN LUON NOLLISET AI NESOSAT Hauskat välipalat löydät hyvinvarustelluista K- ja S-ryhmän kaupoista. www.euro-east.fi euro-east 5

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Koivukylän Palloseuran arkisto MAINOSLIITE Palloliiton arkisto Jalkapallo on Rudin ja Konstan yhteistä laatuaikaa Sunnuntait ovat nelivuotiaalle Konstalle viikon tärkeimpiä päiviä. Silloin mennään isän kanssa Koivukylän Palloseuran futiskerhoon. V antaalaisessa eteisessä on tungosta. Isä Rudi Savolainen vetää pusakkaa ylleen ja ojentelee samalla Konstalle verkkatakkia, Konsta vetää lattialla istuen kenkiä jalkoihinsa. Ennen kuin isä ehtii huomatakaan, Konsta puikahtaa jo ulos ovesta. ”Konstalla on aina hirmu kiire, kun on jalkapalloa luvassa”, naurahtaa Rudi ja lähtee perään. Kohteena on Koivukylän kenttä, jossa Koivukylän Palloseura pitää sunnuntaisin 2-4-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettua Tenavakerhoa. ”Tuntuu, että pelkkä pallon kanssa temppuilu on Konstalle mieluista. Myös juoksemisesta hän pitää aivan erityisen paljon”, kertoo Rudi. ”Ja tapaahan täällä niin uusia kuin vanhojakin kavereita.” Myös Konsta itse vahvistaa, että juuri palloleikit ja juoksentelu innostavat häntä erityisen paljon. Perhefutiksen suosio räjähtänyt Jalkapalloseurat ympäri maan järjestävät perhefutista eri ikäisille lapsille. Pienemmät osallistuvat näihin yhdessä vanhempiensa kanssa, mutta myöhemmin lapsi voi osallistua toimintaan myös ilman aikuista. Toiminnassa on olennaista, että siinä edetään lapsen tason mukaan, leikin varjolla. Myös Savolainen arvostaa sitä, että leikki on kaikessa mukana. ”Ei tätä liian ryppyotsaisesti voi tehdä. Lapsi innostuu todella vasta sitten, kun mukana on leikkiä ja hauskanpitoa”, hän toteaa. ”Lapsi myös oppii helpommin, kun temppuilussa ja leikeissä edetään sen mukaan mitä hän pystyy ottamaan vastaan.” Palloliiton seurakehittäjä Silja Ranta korostaa perheiden merkitystä lajille. ”Perheet ovat pelaajiemme tärkein tuki ja heillä on merkittävä rooli pelaajan kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Lisäksi seuratoiminta on yhdistystoimintaa, jossa perheet vaikuttavat seuran jäseninä, moni myös vapaaehtoistoimijana. Tämä on yhteiskunnallisestikin merkittävää kansalaistoimintaa.” 6 ”Yksittäisille perheille yhteinen harrastus tuo tärkeää merkitystä arkeen. Perhefutis tukee lapsen ja vanhempien vuorovaikutusta, lapsen motoristen taitojen ja myönteisen minäkuvan kehittymistä. Perheliikunta, jossa lapsi saa aikuisen jakamattoman huomion yhdessä tehden, on osoittautunut erittäin suosituksi. Hienoa, että yhdessä seurojen kanssa olemme voineet vastata tähän kysyntään.” Konstan isän mielestä harrastus saa monipuolisuutensa takia jatkua pitkäänkin. ”Niin kauan kuin pojalla vain intoa riittää”, sanoo hän kannustaen samalla kentällä harjoittelevaa Konstaa. Onnistuminen ja uusien taitojen oppiminen saa nelivuotiaan lapsen silmät ja olemuksen kentällä säihkymään. ”Katso iskä, mä osaan”. ■ SUOMALAINEN JALKAPALLO NUMEROINA: • 1 36 055 rekisteröitynyttä pelaajaa •3  75 000 harrastepelaajaa • 1 1 000 valmentajaa •2   719 erotuomaria •6  6 066 virallista ottelua vuosittain •9  9 000 vapaaehtoista • 878 jäsenseuraa • Jalkapallo tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle 1,25 miljardia euroa taloudellista hyötyä vuosittain.

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU PUHALLUS KUIVAA KYYNELEET HELLÄ HOITO PARANTAA HAAVAT JOPA 2x NOPEAMMIN* PUHDISTA SUOJAA PARANNA Uusi helppokäyttöinen Haavanhoitosuihke puhdistaa kivuttomasti ja auttaa ehkäisemään infektioita. Vettä ja likaa hylkivät Universal-laastarit kiinnittyvät vahvasti suojaten haavaa lialta ja bakteereilta. Uusi Haavanhoitovoide nopeuttaa ihon parantumista ja vähentää arpeutumista. UUTTA UUTTA 7 *Hoitamattomaan haavaan verrattuna. hansaplast.fi APTEEKISTA.

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Norjalaiset ja ruotsalaiset jälleen meitä edellä lasten älypuhelimet vaihdettiin turvallisiin Xplora-kellopuhelimiin Älypuhelimet koukuttavat myös pienet lapset peleihin ja sosiaaliseen mediaan aivan liian aikaisin. Samalla ruudusta tulee paras ystävä. Norjalainen Xplora kehitti lapsille ensi­puhelimen, jossa ei ole pelejä ja internet-yhteyttä. Puhelin on suunniteltu trendikkäästi kello­puhelimeksi, joka pysyy mukana lasten leikeissä ja motivoi liikkumaan ulkona. IRO Research toteutti Kauniaisissa neliosaisen kyselytutkimuksen, joka tarkasteli puhelimen ja älylaitteiden vaikutuksia esikouluikäisiin ja heidän perheisiinsä. Yli puolen vuoden tutkimusjakso 97 perheen kanssa päättyi kesällä 2020. 88  % vanhemmista oli huolestuneita lasten ruutuajasta ja sen mukanaan tuomista päivittäisistä konfliktitilanteista kotona. Kotikoulun myötä lasten lisääntyneeseen ruutuaikaan suhtauduttiin hyväksyvästi. Samalla meillä on isompi globaali ongelma ratkaistavana: lasten liikkumattomuus. “Me kaikki vanhemmat varmasti haluamme, että lapsemme liikkuvat ja leikkivät enemmän ulkona. Harras toiveemme on, että lapset ylittävät Kaunisten kaupunki tarjosi kaikille esikoululaisille ja heidän perheilleen Xplora-kellopuhelimen ja halusi rohkaista lapsia liikkumaan enemmän. 8 suojatien valppaana, eikä katse kiinni älypuhelimen ruudussa” sanoo Xplora Mobile Oy:n toimitusjohtaja Timo Vaskio Xplorassa on askelmittari, josta saadun datan mukaan ruotsalaiset lapset ottavat keskimäärin yli 20 % enemmän askelia päivässä, kuin suomalaiset lapset. Koronan myötä suomalaisten lasten aktiivisuus laski vielä dramaattisesti, kun askelia kertyi keväällä keskimäärin vai 4 700 askelta päivässä. ”Lasten liikkuminen Suomessa laski peräti 35  %. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että lapset joilla oli Xplora-kello­puhelin liikkuivat selvästi enemmän kuin lapset, joilla oli älypuhelin. Xplora on kehittänyt uuden turvallisen GOPLAYtoimintaympäristön, jossa lapset palkitaan liikkumisesta ulkoilmassa.” kertoo Timo Vaskio ja jatkaa: ”jos online-pelien avulla voidaan lisätä lasten aktiivisuutta ja ulkoleikkejä se voi olla kaikkia hyödyttävä yhtälö, eikä ongelma. Lapset ja vanhemmat voittavat ja perheen arki on onnellisempaa.” ■

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Pelican-varastossa tavarasi voivat hyvin Pelican Self Storagen siisteihin varastoihin on helppo tuoda ja hakea tavaraa ja turvallista säilyttää sitä pidempiäkin aikoja. Ylimääräinen varastotila helpottaa erityisesti muutto- ja remonttitilanteissa. K ohta parikymmentä vuotta Suomessa asunut Fernando Da Silva vuokrasi Helsingin Vallilasta Pelican-varastotilaa puolisen vuotta sitten. ”Tunsin brändin ja konseptin entisestään ja lisäksi minulle suositeltiin Pelicanin varastoja niiden turvallisuuden vuoksi”, Da Silva kertoo. Hän joutui monen muun tavoin pienempään asuntoon muuttaessaan havaitsemaan, että huonekaluja ja muuta tavaraa on kertynyt liikaa. Hän ei kuitenkaan halunnut myydä kalusteita, koska aikoo tulevaisuudessa taas vaihtaa isompaan asuntoon. ”Kävin tarkastamassa uuden kodin vintin ja varaston säilytystilat ja totesin, että nyt on viisainta soittaa Pelicanille. Onneksi lähistöltä löytyikin varasto ja vuokrasin sopivan kokoisen tilan toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella”, mies kertoo. Muuttorumbasta harva nauttii, mutta tavaroiden siirto Vallilan varastoon sujui miehen mukaan jopa hämmästyttävän rennosti. ”Autolla pääsi ihan lähelle ja paikalta sain lainata ilmaiseksi nokkakärryjä, joilla kuljetin tavarat varastoon. Käytävät ovat yllättävän leveät, mikä helpottaa myös tavaroiden ja erityisesti huonekalujen kuljetusta. Pelicanin konsepti on oikein toimiva ja koen saaneeni tosi hyvää palvelua”, Da Silva kertoo iloisesti. ”Itse asiassa Englannista tänne muuttava perheeni aikoo vuokrata isomman lisävaraston Pelicanilta lähiaikoina”, hän lisää. ”Muutto- ja remonttitilanteiden lisäksi varastojamme voi käyttää helpottamaan kaikissa elämäntilanteissa, ja erityisesti turvallisena kodin jatkeena säilytystilan puutteeseen. Oikein varastoimalla tärkeät tavarat pysyvät hyvässä kunnossa ja niitä on helppo hakea. Varsinkin pk-seudun lapsiperheet tuntuvat pitävän siitä, että kodin neliöt vapautuvat tavaroilta asumiskäyttöön”, sanoo Pelican Self Storagen maajohtaja Markus Pentikäinen. ■ PELICAN SELF STORAGE - PALVELEVAT VUOKRAVARASTOT 13 varastotilaa pk-seudulla ja Turussa hyvien kulkuyhteyksien varrella ja joustavilla vuokrausajoilla. Eri kokoisia lämpimiä ja kuivia tiloja, joissa on koneellinen ilmanvaihto, hyvä valaistus, tallentava kameravalvonta ja turvallinen lukitus. Asiakkailla on henkilökohtaiset kulkukoodit ja asiointimahdollisuus päivittäin klo 5:30–24. Uutuutena Töölössä avautumassa oleva viinivarasto. Asiakaspalvelu myymälöissä ark 10–18, la 10–15, (Vallila myös su 11–15) LASTAUS JA PURKU HELPPOA Peräkärry lainaan maksutta. Kysy myös muuttoapua. Vinkki: Nettisivuilta löytyy varaston koon arviointiin kokolaskuri. www.pelicanselfstorage.fi 0207 007 700 9

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Ksylitoli kannattaa ottaa osaksi jokaista päivää Ksylitolituotteet ovat hyväksi hampaille ja osa terveellistä elämäntapaa. Ksylitolituotteita on nykyisin saatavilla valtavasti erilaisia, jokainen löytääkin varmasti omaan makuunsa sopivan. C loetta Suomen ksylitolitiedottaja, suuhygienisti, Milla Vihannon mukaan ksylitolituotteita käyttämällä hampaita voi suojata hyvänmakuisella ja helpolla tavalla. ”Ksylitolituotteet auttavat katkaisemaan happohyökkäyksen*. Purkkaa tai pastilleja olisi hyvä käyttää aina, kun on syönyt tai juonut jotain.” Ksylitolia on tutkittu jo vuosikymmeniä ja täysksylitolipurukumilla on myös EU:n hyväksymä terveys­ väite**. Suomalaiset tietävätkin hyvin, että ksylitoli on tutkitusti toimiva osa hampaidenhoitoa. ”Seuraamme suomalaisten tietämystä ksylitolista ja se on hyvällä tasolla. Ravitsemussuositusten noudattaminen saattaa kuitenkin välillä jäädä kiireisen elämän keskellä”, Vihanto toteaa. Päiväkodeissa ksylitolipastilleja käytetään yleisesti, joten alle kouluikäiset saavat hyvin ksylitolia. Vanhemmissa ikäryhmissä käyttö on jonkun verran vähäisempää. ”Sanoisin kuitenkin, että ksylitoli on osa suomalaisten, ja varsinkin lapsiperheiden arkea.” Rutiineilla ja hyvällä maulla Tärkeintä ksylitolituotteiden käytössä on säännöllisyys. ”Suosituksena on 5 grammaa päivässä, esimerkiksi 3–5 päivittäisen aterian jälkeen. Ksylitolin pitäisi olla yhtä lailla rutiini kuin hampaidenpesu, jotain mitä ei tarvitse miettiä ollenkaan”, Vihanto sanoo. Käyttösuositukset ovat samat lapsille ja aikuisille, mutta lapset kannattaa totuttaa ksylitoliin vähitellen määrää lisäten. Ksylitolituotteita on nykyään saatavilla todella monessa maussa. ”Jokaisen ei tarvitse tykätä samasta mausta. Kokeilemalla löytyvät ne, jotka maistuvat itselle. Meidän ksylitolituotteisiimme kuuluvat Jenkki-purukumit, Herra Hakkarainen ja Läkerol Dents -pastillit***, ja Mynthon ksylitolituotteet, makuja ja koostumuksia on siis valtavasti”, Vihanto summaa. ■ HELPOSTI ILOINEN HYMY 1. Löydä oma lempimaku testaamalla eri tuotteita. 2. Laita keittiöön esille valikoima purukumeja ja pastilleja, jotta jokaisen on helppo napata oma suosikkinsa. 3. Pidä pastilleja tai purkkaa aina mukana: autossa, käsilaukussa ja repussa. 4. Imeskele pari pastillia peräkkäin, ksylitoli ehtii vaikuttaa pidempään. 5. Muista myös säännölliset hammaspesut ja -tarkastukset. * Sokeriton purukumi auttaa neutraloimaan happohyökkäyksen. ** Kokonaan ksylitolilla makeutetun purukumin on osoitettu vähentävän hampaiden plakkia. Plakin suuri määrä on karieksen kehittymisen riskitekijä lapsilla. *** Ksylitolia ja maltitolia sisältävien pastillien nauttiminen edistää hampaiden mineralisaation ylläpitämistä. Mineralisaatio tarkoittaa hammaskiilteen kovettumista. 10

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Hedelmällisyyden selvittäminen lapsihaaveilun rinnalle Naisen hedelmällisyys alkaa hiipua jo kolmen­ kymmenen ikävuoden jälkeen. Jos olet 35+-­vuotias nainen ja suunnittelet lapsen hankintaa, varaa aika gynekologitutkimukseen ja testauta hedelmällisyytesi. AMH-tason mittaut­ taminen on hyvä apu lähtötilanteen selvittä­ miseksi, kun tulokset tulkitsee asiantuntija. Y hä useampi nainen aikoo äidiksi myöhäisemmällä iällä – tai toivoo iltatähden esimerkiksi uuden elämänkumppaninsa kanssa. Vaikka naisella olisi jo vanhempia lapsia ja raskaaksi tulo nuorempana onnistui helposti, tilanne voi olla toinen 35+-vuotiaana: lasta ei ala kuulua vaikka miehen siittiöt on todettu liikkuvaisiksi eikä muuta ilmeistä syytä lapsettomuuteen ole. Googlettamisen ja kotona pähkäilyn sijaan kannattaa ottaa yhteyttä lapsettomuuslääkäriin, varsinkin, jos on sairaushistoriaa tai kuukautiskierto on viime vuosina alkanut lyhentyä. Naisten vaihdevuosi-iässä on suuria eroja: se voi vaihdella 40 ja 60 ikävuoden välillä. On hyvä muistaa, että vaikka nainen ei enää ole hedelmällinen, hänellä voi olla melko säännöllinen kuukautis­ kierto vielä usean vuoden ajan.¹ MC-FI-00094 ”On hyvä matalalla kynnyksellä varata aika gynekologille ihan jo asiantuntijan kanssa käytävää keskustelua varten, varsinkin, jos lasta ei ole puolen vuoden - vuoden yrittämisen jälkeen alkanut kuulua. Haastattelukartoitus on tärkeä, samoin munasarjojen ja kohdun rakenteen paljastava ultraäänitutkimus. Jos nainen on sairastanut klamydian tai hänelle on tehty vatsaontelon leik­ kauksia, voi olla syy kartoittaa ultraäänitutkimuksella myös munan­johtimien aukiolo. Erityisesti kannattaa mittauttaa munasarjojen varastotilanteesta kertova AMH-taso, mikäli oman äidin kuukautiset ovat loppuneet aikaisin. Mittausta suositellaan myös, jos naiselle on tehty munasarjakirurgiaa esimerkiksi endometrioosin vuoksi”, opastaa LT, naistentautien ja synnytysten erikois­lääkäri, lapsettomuuslääkäri Paula Kuivasaari-Pirinen. Hormonitutkimukset ovat lääkärin tekemän ultraäänitutkimuksen lisäksi merkittävä apu lapsettomuuden perussyyn selvittämisessä. Rochen Elecsys AMH-testi antaa asiantuntevan lääkärin tulkitsemana tärkeää tietoa: laboratorio­kokeen avulla voidaan ennustaa munasarjojen reserviä tuottaa munasoluja, mikä on yksilöllistä. AMH-tuloksen avulla voidaan myös annostella munasarjoja stimuloiva lääkitystä ilman munasarjojen hyperstimulaatioriskiä. ”Lapsettomuuslääkärillä käynti ei lyö keneenkään mitään leimaa. Parhaimmillaan saa kuulla, että kaikki on kunnossa. Kun parin stressi näin helpottaa, voi lapsikin antaa kuulua itsestään”, Kuivasaari-Pirinen rohkaisee. ■ Artikkelin kustantaja Roche on Suomessa erittäin merkittävä laboratoriodiagnostiikan toimittaja. rosie.fi/category/raskaus-hedelmallisyys/ ¹ Lähde: ”Yli 40-vuotiaan naisen infertiliteetti”, Viveca Söderström-Anttila, LT, dosentti, gynekologisen endokrinologian erikoislääkärin katsaus (Suomen Lääkärilehti 39/10) 11

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Sopivalle perheelle sopiva koira Koiranpennun kouluttaminen on aloitettava heti sen saavuttua kotiin. R odun valinta kannattaa tehdä huolellisesti. Mieti, millainen koira juuri teidän perheeseen ja kotiin sopii. ”Se, mitä koiran kanssa halutaan tehdä, tulisi määrittää rodun valintaa. Pieneen kerrostaloasuntoon ei kannata hankkia kovin aktiivista koiraa, jos se joutuu olemaan päivät yksin”, opastaa eläinlääkäri Petri Backlund Vetcare Finlandista. Vaikka lapsi haluaa koiran ja koko perhe osallistuisi sen hoitamiseen, siitä huolehtimisen päävastuu on aina aikuisella. ”Koiraa hankittaessa sitoudutaan vähintään kymmenen vuoden huolehtimiseen”, Petri muistuttaa. Rotujärjestöistä ja pentuklubeista saa apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja tietoa kannattaa hyödyntää: on paljon asioita, jotka tulee opettaa pennulle heti alkuun. Pennun opittava sosiaalisia taitoja jo pienestä Pennun aktiivisin oppimis-ikä on 8-14 ensimmäistä elinviikkoa. ”Sen jälkeen oppiminen hidastuu merkittävästi. On siis tärkeää alkaa heti alusta asti totuttaa pentua toisiin pentuihin ja koiriin, ihmisiin, yksinoloon ja normaaliin elämisen arkiääniin kotona ja eri liikennevälineissä”, hän opastaa. ”Ongelmia saattaa syntyä, kun koira otetaan maalle 12 kesälomalla, jossa sen kanssa ollaan ympäri vuorokauden ja sitten palataan kaupunkikerrostaloon, lähdetään töihin ja jätetään pentu yksin kotiin.”” Pennulle uusien asioiden opettamisen tulee tapahtua positiivisesti. ”Vertaisin pennun perheeseen tuloa ekaluokkaisen koulun aloittamiseen. Jos opettaja osaa tehdä oppimisesta kiinnostavaa, mieluisaa ja palkitsevaa, tuloksia syntyy.” Oikea ravinto ja pienet, lisäaineettomat makupalat Pennusta tulee pitää hyvää huolta. Sen kynnet on leikattava, rähmiviä silmiä hoidettava ja korvia puhdistettava. ”Maitohappobakteerit auttavat löysään vatsaan. Pennuille sopivia punkkeihin tehoavia lääkkeitä löytyy esimerkiksi apteekeista. Madotus ja rokotus on hoidettava nykyisen pentuohjeistuksen mukaisesti”, Petri opastaa muistuttaen myös pienen pentu-kotiapteekin hankkimisesta kotiin. Oikeaoppinen ravinto ja sen määrä on ensisijaisen tärkeää pennun kehityksen kannalta. ”Ravintosuosituksia tulee noudattaa.” Koiraa opetettaessa sitä tulee palkita onnistuneista suorituksista makupaloilla. Niiden tulee olla riittävän pieniä, jotta tiheästi annettavat ”namit” eivät sotke ruokailuja. ”Nous Nous -makupalasarjassa on laadukasta proteiinia ilman vatsaa löysyttäviä säilöntäaineita ja makupalat ovat riittävän pieniä”, Petri suosittelee. ■ Vinkki: Tutustu NousNous pentupäiväkirjaan vetcare.fi-sivuilla!

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Repolar on perheyritys, joka valmistaa pihkan vaikuttaviin aineisiin pohjautuvia hoitotuotteita Viime vuosina antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien esiintyvyys on kasvanut nopeasti. Antibioottiresistenssi lisää sairastavuutta, kuolleisuutta sekä terveydenhuollon kustannuksia. Suomalainen Repolar kehittää tuotteita edistämään ihmisten sekä eläinten terveyttä ja siten vähentämään antibioottien tarvetta. Repolar tekee tuotteiden kehitystyötä rakkaudesta eläimiin Repolar Eläintuotteet • AniWash Hoitoshampoo rauhoittaa eläinten iho-ongelmia mm. hilseilyä, punoitusta, kutinaa ja ärsytystä. Hellävarainen shampoo ei kirvele rupisella, märkivällä tai rikkinäiselläkään iholla. AniWash tasapainottaa ihon kosteustasapainoa, aikaan­saaden kauniin ja kiiltävän karvan. Se sopii siten myös peruspesuihin. Sisältää kuusen­ pihkan antimikrobisten, rauhoittavien ja hajuja neutraloivien ainesosien lisäksi piroctone olaminea, joka tuhoaa hilsettä aiheuttavia mikro-­ organismeja sekä normalisoi solujen uusiutumista. • AniVox on hellävarainen korvahuuhde lian, vahan ja tulehduseritteen poistoon. Marsuilla tehtyjen tutkimusten ja vuosien käyttökokemuksien perusteella voidaan todeta, että AniVoxia on turvallista käyttää, vaikkei eläimen tärykalvon ehjyyttä olisikaan tarkastettu. Ei sisällä kirveleviä happoja, alkoholia eikä hajusteita. • AniWipe Hoitopyyhkeillä voi pyyhkiä ihan koko eläimen kirsusta hännänpäähän: silmät, korvat, huulipoimut, anturanvälit, nivuset, vulvan poimut, peräaukon ja kaikki ärtyneet ihoalueet, jotka kaipaavat puhdistusta. Laadukas ja kunnolla märkä pyyhe. Repolarin lippulaiva, haavojen hoitoon tarkoitettu Abilar 10 % Pihkasalva pohjautuu perinteiseen, paksuun raakapihkaan. Koska Abilaria on käytetty loistavin tuloksin eläintenkin haavoille, saadaan syksyllä markkinoille eläinten oma pihkasalva Abilar VET. Uutta teknologiaa edustava Ani-eläintuotesarja ei perustu raakapihkaan, vaan Repolarin kehittämiin ei-tahmaisiin pihkaliuoksiin. In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä pihkaliuokset tappavat hyvin laajakirjoisesti tyypillisesti iholla ja korvissa tulehduksia aiheuttavia bakteereita, hiivasieniä ja jopa antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita. Lue lisää: repolar.com/ fi/categories/ tuotteet-elaeimille • AniDes Haavasuihke on tarkoitettu eläinten rikkinäiselle, ärtyneelle ja märkivälle iholle. Tämä tuote pitäisikin löytyä jokaisen eläintalouden tarvikepussista. AniDes sopii loistavasti mm. akuuteille haavoille ja ruhjeille, uivien koirien märkiviin ihorikkeisiin, sekä hyönteisten ja punkkien puremiin. 13

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Pelaaminen on lasten leikkiä, oppimista ja ilmaisua Suomalainen Hatch Kids tahtoo edistää lasten positiivista pelaamista ja hyvinvointia. Hatch Kids -sovelluksen pelit tukevat lapsen kehitystä, oppimista ja luovuutta. P uhelimille ja tableteille kehitetty kotimainen Hatch Kids on turvallinen ja lapsiystävällinen pelisovellus 2–8-vuotiaille seikkailijoille. Hatchin palvelussa voi pelata yli 90 peliä, jotka ovat sisällöltään lapsille luotuja eivätkä sisällä mainoksia. Hatch Kids on kehitetty yhteistyössä perheiden kanssa, joten se on helppokäyttöinen myös perheen pienimmille. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten valitsemat oppimis- ja hyötypelit tukevat lapsen oppimista, hienomotorisia taitoja sekä lapsen ilmaisutaitoa ja luovuutta. Pelaaminen on nykyaikainen tapa leikkiä ja pelit tarjoavat innostavan tavan tutkimiseen ja seikkailuun. Palvelun erilaiset roolileikit, simulaatiot ja vapaan leikin pelit antavat mahdollisuuden olla utelias, mallintaa tuttua ja luoda uutta. Pelien maailmassa on turvallista rakentaa ja tuhota, onnistua ja epäonnistua ja kokeilla yhä uudestaan. Hatch Kidsin pelit luokitellaan sekä ikäryhmittäin että oppimisteemojen perusteella, jolloin vanhemmat myös voivat seurata millaisia taitoja lapsi harjoittaa pelatessaan. Pelit on jaettu neljään kategoriaan: tunteet eli tunnetaitojen harjoittelu, Hatch Kids on pelien suoratoistopalvelu, jonka kaikki yli 90 peliä ovat kerralla käytössä ilman ylimääräisiä mainoksia, päivityksiä tai pelin sisäisiä ostoksia. Kaikki pelit ovat saatavilla yhdellä kuukausimaksulla 6,99 € /kk. 14 Lataa Hatch Kids puhelimeen tai tablettiin Google Play ja Applen Appstore -kaupoista: lataa.kidsplayhatch.com luovuus ja ilmaisu, käytännön elämäntaidot sekä perinteiset oppiaineet. Pelien sisällöt seuraavat Suomen varhaiskasvatussuunnitelman asettamia sisältöjä. Lapsi oppii parhaiten leikkimällä ja leikki on myös tärkeää lapsen hyvinvoinnille. Lapsille suunniteltujen pelien pelaaminen yhdistääkin leikin, luovan ilmaisun, teknologian ja viihteen lapsen omilla ehdoilla ja omalla rytmillä. Hatch on saanut olla kehittämässä oppivaa pelillisyyttä YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn kanssa, joka on yksi Hatch Kidsin yhteistyökumppaneista. Lapset tahtovat leikkiä sekä pelata vanhempiensa kanssa. Ruutuajan rajoittamisen sijaan kannattaisikin miettiä millaista sisältöä ruudusta katsotaan ja mitä ruudulla tehdään. Pelit ovat parhaimmillaan vuorovaikutteista viihdettä, jossa pelaaja pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan pelin sisältöön. Vanhemmat voivat auttaa lasta puhelimen käytön opettelussa ja samalla oppia ymmärtämään ja tuntemaan lastaan uudella tavalla. Yhteiset seikkailut odottavat! ■

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE ALKUPERÄINEN PROF DE SIMONE KOOSTUMUS maitohappobakteerivalmiste koko perheelle Tiesitkö, että immuunipuolustuksen keskus on suolistossa. Kun se on kunnossa, flunssat ja vatsapöpöt eivät iske niin herkästi. T iedämme jatkuvasti enemmän suoliston merkityksestä terveyteemme. Meillä jokaisella on yksilöllinen suolistomikrobisto, jonka kehitykseen ovat vaikuttaneet muun muassa perimä, elintavat, ruokavalio ja käytetyt lääkkeet. Suoliston mikrobikanta koostuu miljardeista bakteereista ja se on suurin vastustuskyvystä huolehtiva elin. Tasapainossa oleva suolistomikrobisto puolustaa elimistöä haitallisilta bakteereilta. Tärkeintä on huolehtia terveellisistä elämäntavoista muun muassa syömällä monipuolista ja ravintorikasta ruokaa, joka sisältää paljon kuitua. Tasapainossa olevasta suolistosta kiittää myös vatsa. Jos mikrobikanta joutuu kuitenkin koetukselle esimerkiksi infektiokierteen ja antibioottikuurin vuoksi, kannattaa suoliston bakteeritasapainoa hoitaa riittävän vahvalla maitohappobakteerivalmisteella. Maitohappobakteerit saattavat vahvistaa suoliston normaalia bakteerikantaa ja voivat auttaa siten vahvistamaan ihmisen vastustuskykyä. Vivomixx maitohappobakteerivalmisteessa on 450 miljardia bakteeria ja bifidobakteeria kahdeksasta erilaisesta kannasta. Vivomixx sopii koko perheelle, aina vauvasta mummiin ja vaariin. Lisätietoa www.vivomixx.fi tai ota yhteyttä info@medans.fi Myynnissä myös hyvin varustetuissa apteekeissa sekä luontaistuotekaupoissa Syyslomalle Ähtäri Zoohon Katso tarjoukset ja varaa omasi: 030 62150 sales@ahtarizoo.fi www.ahtarizoo.fi 15

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Sama pöytä, monta makua Perheiden on edelleen mahdollista kokoontua saman pöydän ääreen kiireisestä arjesta huolimatta ja vaikka makumieltymyksiä, energiansaannin tarpeita ja ruokavalioita olisi monia. Perheiden ruokakulttuurin muuttuessa erilaiset ruokailutottumukset ja -mieltymykset haastavat koko viikon ruokalistan suunnittelua. Hektisessä nykyelämässä perheruokailu tapahtuu myös yhä useammin kotiin kuljetettuna tai ravintolassa käyden. Aina omalla maulla ”Olemme täällä RAXissa halunneet vastata tähän haasteeseen laajalla tarjonnalla. Jokainen löytää juuri omalla maulla tuotteet, joista tykkää. Meillä pystyy syömään niin sekasyöjä kuin vegaaninenkin henkilö, löytyy salaattibuffet sekä pizzabuffet ja kaikki sopivat saman pöydän ääreen”, kertoo Rax Pizzabuffetin ketju­johtaja Sarita Lehtinen. ”Jos mietitään perheitä… jos on esimerkiksi urheilevia teinejä, sitä ruokaa menee aika paljon. Tai monesti pienemmillä lapsilla suosikkiruoat eroavat merkittävästikin aikuisten lautasista. Raxiin on hyvä tulla koko perheen kanssa, sillä täällä voi syödä niin paljon kuin haluaa tai myös herkutella kevyesti.” Pizzataskut ovat KotiBoxvalikoiman uutuuksia Ruokafilosofiaa Turvallisuus on uusi normi Kaikki ravintolat, niin Raxikin joutui sopeutumaan ja miettimään käytäntöjä uusiksi keväällä alkaneen korona­ pandemian vuoksi. Turvalliseen asiointiin on panostettu paljon ja samalla lanseerattiin luontevasti uusi take away -valikoima, Kotibox, jonka tuotteita saa joko noutotilauksena tai kotiinkuljetuksena. Kaikki Kotibox-annokset valmistetaan tilauksesta jolloin se on varmasti tuoretta. 16 ”Varmasti osa näistä uusista toimenpiteistä tulee jatkumaan tästä ikuisuuteen. Uskon, että turvallisuus tulee olemaan kaikin tavoin paljon isommassa roolissa siinäkin vaiheessa, kun korona on taltutettu”, Sarita Lehtinen sanoo. Ravintoloissa jonotus on järjestetty turvavälein, pöytiä siivotaan entistä useammin, paikkoja desinfioidaan ja ottimia vaihdetaan. Raxin kassoilla on turvapleksit sekä salin puolen henkilökunnalla visiirit kasvojen suojana. Pepe-pepperonipizza on jo klassikko, mutta tutusta pizzatarjonnasta löytyy myös mm. valkopohjaista pizzaa ja kasvispizzaa. Salaattibuffan suosio kasvaa jatkuvasti ja vegaaniset proteiinit kuten Vöner ja Falafel-pyörykät tai dipattavat pikkuherkut kuuluvat jo olennaisena osana Raxin menuun. Tuotekehityksestä vastaava Ulla Heininen kertoo monien uusien tuotteiden syntyvän tutuista raaka-aineista yhdistellen erilaisia makuja. ”Uusi pizza menee ensin buffaan ja jos se liikkuu, niin siirrytään seuraavalle asteelle tuotteen kehittelyssä. Asiakasnäkökulma ratkaisee.” www.rax.fi ■

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kruunu Herkulla pilkotaan jopa paprikat käsin, jotta ne ovat halutun kokoisia. Jokainen pihvi paistetaan käsin. Lindströmin pihvit tehdään alusta loppuun itse. Kruunu Herkku kerkiää kokkailla puolestasi Juvalla Kruunu Herkun tiloissa häärii 60 kokkia työvälineinään 22 paistinpannua ja 15 kattilaa. Käsityönä syntyy tuoretta kotiruokaa kotimaisista raakaaineista. Kuluttajien ostoskärryihin sujahtaa kauppojen palvelutiskeiltä Juvalla tehtyä perunamuusia, jauheliha- ja kasvispihvejä, luomupinaattilettuja, laatikkoruokia ja salaatteja. Noin 70 prosenttia tuotteista myydään tällä hetkellä palvelutiskeistä. . ”Ykkösasioita meille ovat ruoan laatu, kotimaisuus ja tuotannon läpinäkyvyys eli toimimme kestävällä tavalla ja tinkimättömästi. Välitämme aidosti siitä, mitä teemme”, toimitusjohtaja Riku Vilanti sanoo. Kuluttajapakkaukset tulossa Ensi keväänä kauppoihin tulee myyntiin myös enemmän kuluttajapakkauksia. ”Samalla brändimme alkaa näkyä paremmin kuluttajille.” Jo nyt kauppojen hyllyiltä löytyy kuluttajapakkauksissa luomu pinaattilettuja, perunamuusia, wrap-pakkauksia sekä lihapulla­ja jauhemaksapihviannoksia. Kruunu Herkku valmistaa myös Huono Äiti -tuotemerkin annosruuat. Yritys tekee kuukausittain noin 200 eri tuotetta. Päivittäin asiakkaille lähtee tilausten mukaan noin 10 000 kiloa tuoretta, lisäaineetonta käsin tehtyä ruokaa. ”Valmistamme joustavasti ruokaa ja toimitusvarmuutemme on erittäin hyvä eli pystymme toimittamaan ruokaa oikeaan aikaan vaikkapa suuriin kesätapahtumiin. Keväällä toimitimme muutamalle kaupungille kouluruokaa jaettavaksi koteihin. Koululaisten ja vanhempien palaute oli, että eikö kouluruoka voisi olla aina tällaista.” Kierrätysastiat käyttöön Vuoden loppuun mennessä palvelutiskeistä myydään kaikki ruoka kierrätetystä muovista tehdyissä kierrätettävissä astioissa. ”Myös kuluttajapakkaukset valmistetaan kierrätettävästä muovista”, myyntijohtaja Niina Nikulainen muistuttaa. Kun yritys aloitti Juvalla kymmenen vuotta sitten, työntekijöitä oli 20. Nykyään kunnan suurimpiin työnantajiin kuuluva yri- Tuotteet myös pakataan ja punnitaan käsin. Luomupinaattiletut ovat kestosuosikki. Kruunu Herkun kotiruoassa säilyy suutuntuma. Aitoja raaka-aineita säästämättä syntyy kotona tehdyn makuinen perunamuusi. Kruunu Herkun kotiruoassa on reilusti kasviksia. tys työllistää noin 70 henkilöä. Vuosien varrella liikevaihto on nelinkertaistunut 12 miljoonaan euroon. Vientiä pohditaan, ja jo nyt tuotteita menee S-ryhmän kauppoihin Virossa. ”Vaikka teemme kaiken ruuan käsin, tuotannon kasvu ei tarkoita meillä uusien tuotantolinjojen rakentamista, vaan sitä, että ostamme lisää patoja ja pannuja ja palkkaamme kokkeja”, Vilanti kuvaa. ■ Keittiömestari Jari Anttila odottaa innolla, minkälaisen vastaanoton Huono äiti -tuotteet saavat kuluttajilta. 17

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Vauvaperhe.fi-sivusto antaa lapsiperheille monipuolista tietoa ja tukea Ensi- ja turvakotien liitto laajensi ja uudisti keväällä vauva­perheille suunnattua sivustoaan. Vauvaperhe.fi tarjoaa tietoa liittyen vauvan kasvuun ja kehitykseen sekä perheiden elämässä nouseviin teemoihin, kuten uneen. Tiedon ja vinkkien lisäksi sivustolla on mahdollisuus keskustella ammattilaisten kanssa chatissa. K oronan vaikutukset näkyvät nyt vauvaperheiden elämässä. Ensi- ja turvakotien liitosta halutaan muistuttaa, että tässä tilanteessa on ymmärrettävää, että perheen omat voimavarat voivat olla vähissä. ”Kasvokkaiset palvelut vähenivät ja luontaiset verkostot jäivät pois arjesta. Vastasimme tuen tarpeeseen parantamalla chat-palveluja esimerkiksi pidentämällä aukioloaikoja, kouluttamalla päivystäjiä sekä laajentamalla unichatin vauvaperhechatiksi, jotta tukea saisi myös muihin aiheisiin”, kertoo Stressistä säätelyyn -hankkeen projektipäällikkö Jonna Lehikoinen. Vauvaperhe.fi käsittelee kaikkia perheitä koskettavia aiheita kuten vanhemmuuteen valmistautumista vauvan itkua ja unta, mutta myös haasta- 18 vampia teemoja kuten mielenterveyttä tai erotilanteita. Nimettömässä chatissä saa apua jaksamiseen ja tilanteisiin, kun perheessä käytetään päihteitä. Uni mietityttää montaa perhettä Vanhemmat kaipaavat tietoa siitä, millaisia lasten unirytmit ja -rutiinit ovat eri-ikäisinä ja miten selvitä perhearjessa, kun väsyttää. Erityisesti jaksamiseen etsitään apua. ”Unenpuute saa elimistön stressitilaan, mikä lisää riskiä vanhemman omille uniongelmille. Vauva tarvitsee riittävästi unta. Tilanteen ratkominen omin voimin tuntuu hankalalta ja toisaalta tietoa vauvan uneen liittyen ei ole ollut helposti saatavilla”, Lehikoinen mainitsee. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, vanhemmat etsivät aktiivisesti tietoa hyvistä unitavoista ja vauvan unta on myös tutkittu viime aikoina paljon. Moni perhe sinnittelee silti turhan pitkään ilman apua. ”Toivomme, että perheet tunnistaisivat chatit paikkoina, joihin voi tulla juttelemaan ennen kuin voimat ovat ihan lopussa.” Tarvittaessa chatissä löydetään myös vankempaa tukea ja esimerkiksi yhdistysten Baby Blues -työntekijät tekevät uniohjausta puhelimitse tai perheitä tavaten. ”Väsymyksen keskellä muutoksen tekeminen vaatii voimia. Ammattilaisen kanssa on helpompi löytää pieniä askelia tilanteen korjaamiseksi.” Lehikoinen muistuttaa myös, että vanhemmat kokevat usein turhaa syyllisyyttä pitkittyneistä uniongelmista. ”Kun tilanteita puretaan yhdessä, huomataan usein, että vanhemmat ovat toimineet tilanteessa parhaalla tavalla perheensä hyväksi”. ■

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kutsumuksena auttaa muita äitejä K aksi vuotta sitten kaksi samaan aikaan äidiksi tullutta ystävätärtä jakoivat kokemuksiaan. ”Koska markkinoilta ei löytynyt sopivia, riittävän laadukkaita vatsan ja lantion tukivöitä helpottamaan raskaudesta palautumista, päätimme kehittää sellaisen itse”, Laura McGrath muistelee. Hyvin nopeasti he selvittivät, että puute ei vaivannut vain kotimaan markkinoita. ”Muistakin laadukkaista ja kauniisti muotoilluista äitiystarvikkeista oli pulaa. Niinpä perustimme yrityksen ja lähdimme kasvattamaan Lola&Lykkestä kansainvälistä brändiä heti alusta alkaen”, Kati Hovikari kiteyttää start-up-taipaleen alkua. Vauhti on jatkunut. ”Pohjoismaiden suurin lastentarvikkeiden verkkokauppa Jollyroom on ottanut tuotteemme jälleenmyyntiin ja lisäksi tuotteemme tulevat myyntiin Zalandon kautta 13 eri maahan tämän syksyn aikana. Irlannissa, IsoBritanniassa, Norjassa ja Saksassa olemme jo esillä”, Laura kertoo laatutuotteiden suosion nopeasta kasvusta. Äideiltä äideille – lapsuudenystävät Laura McGrath ja Kati Hovikari perustivat Lola&Lykken omien raskaus-, synnytys ja äitiyskokemustensa inspiroimina. Lola&Lykke tarjoaa laadukkaita äitiysapuvälineitä ja tietoa äitien tueksi. Vatsan ja lantion tukivyö kahmii palkintoja Naisten kehittämä raskausajan tukivyö kaksiosaisella kiinnityksellä on jo palkittu maailmalla. ”Alkuvuodesta saimme Design from Finland -tunnustuksen. Iso-Britannian Made for Mums awards 2020- palkinnoista voitimme raskausajan tukivyöllämme hopeaa. Myös synnytyksen jälkeinen tukivyömme on voittanut palkintoja, ja se on ehdolla vuoden 2021 ´Innovation of the Year´ -tuotteeksi Brittien Mother&Baby Awards:eissa”, Kati kertoo. Raskauden jälkeinen palautumiseen räätälöity tukivyö on kasvattanut voimakkaasti myyntiä. Markkinoille juuri tuotu sähkökäyttöinen, langaton rintapumppu on paitsi toimiva, myös kaunis ja kätevä lisäosia myöten. ”Tuoterepertuaari laajenee nopeasti”, Laura lisää. Vauhtikaksikko panostaa voimakkaasti yhteistyöverkostoihin. ”Ensinnäkin, yhteistyö on voimaa. Toiseksi, meillä on vahva missio lisätä äitien tietoisuutta vauva-arkea helpottavasta tukituotteistosta ja ennen kaikkea äidin hyvinvoinnin merkityksestä koko perheen jaksamiselle”, Laura ja Kati summaavat. Naisilla on kotimaassa kehitteillä yhteistyön laajentaminen mm. Metropolian ja Helsingin neuvoloiden kanssa. ”Haluamme koota verkkoalustallemme mahdollisimman laajan avun äideille ja vastata äitien tarpeisiin mahdollisimman kattavasti.” Samaan aikaan kansainvälistymissuunnitelmat laajenevat. ”Euroopan jälkeen tähtäämme Aasian markkinoille”, he paljastavat. ■ 19

MAINOSLIITE Liikkuminen luonnossa kohentaa hyvinvointia ja kasvattaa luontoyhteyttä Nuuksion kansallispuiston kupeessa sijaitsevan Haltian näyttelyt, tapahtumat ja opastetut kierrokset kannustavat ihmisiä nauttimaan luontoelämyksistä. Tunnelmallinen Suomen luontokeskus Haltia sijaitsee Espoon Nuuksiossa. Ekoteknologisesti edistyksellinen puurakennus kylpee luonnonvalossa, suuri ikkuna paljastaa Nuuksion Pitkäjärven ja terassilta avautuu metsämaisema. ”Mielenkiintoista tekemistä löytyy kaikille. Päänäyttely esittelee Suomen luonnon helmiä kaamoksesta kevään kautta vehreään kesään ja värikkääseen syksyyn. Voit levähtää sinitiaisen pöntössä tai ryömiä karhunpesään”, kertoo näyttelypäällikkö Heidi Rosenström. Päänäyttelystä sujahdetaan vaihtuviin näyttelyihin, jotka yhdistelevät ääntä, kuvaa sekä pelejä ja leikkejä. Päivää voi jatkaa retkellä kansallispuiston luontoon. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU KUVA: ATTE TORNIKOSKI “Liito-orava liikkuu hämärän tullen metsässä puiden latvuksissa. Se on ketterä kiipeilijä ja voi liitää 70 metrin matkan puusta toiseen.” KUVA: ARI SEPPÄ Asustaako lähimetsässäsi suloisia liito-oravia? Yöni liito-oravana -näyttelyssä tutustutaan mystiseen yöeläimeen, jonka vain harva on nähnyt. ”Liito-orava liikkuu öisessä metsässä puiden latvuksissa. Se on ketterä kiipeilijä ja voi liitää jopa 70 metrin matkan”, selittää luontokasvattaja Anna Haukka. Liito-orava on vaarantunut laji, johtuen sen elinympäristöjen vähenemisestä. EU-rahoitteisen Liito-orava LIFE hankkeen näyttelyssä ja opastetulla Leevi liito-oravan luontopolulla voi oppia tunnistamaan liito-oravan asuinympäristön ja tarkkailemaan luonnon merkkejä. ”Liito-orava viihtyy metsässä, jossa on suuria kuusia ja vanhoja lehtipuita. Sen lempiruokaa ovat haavan lehdet ja pesäksi sopivat tikan kolot.” Syysloman Haltiassa seikkaillaan innostavien ja liito-oravamaisten tehtävien, taiteen ja opastusten parissa. Myöhemmin Haltiaan avautuvat muun muassa näyttelyt luonnon hyvinvointivaikutuksista ja katoa­vasta talvesta. ■ 20 LUONNOSSA LIIKKUMINEN TEKEE HYVÄÄ KEHOLLE JA MIELELLE: STRESSITASO ALENEE JA VERENPAINE LASKEE. HALTIAN VÄEN VINKIT LUONTOON: KUVA: KATRI LEHTOLA 1. Muista Retkietiketti, älä roskaa ja suosi merkittyjä reittejä. 6. K  asvikirja tai sovellus auttavat tunnistamaan lajeja. 2. Vaatetus sään mukaan ja mukaan riittävästi eväitä ja juomaa. 7. T erveysviranomaisten ohjeita täytyy noudattaa myös luontokohteissa. Muista käsihygienia ja riittävä turvaväli. 3. Havainnoi luontoa kokonaisuutena. 4. Tarkkaile, löydätkö syksyn satoa. 5. Tutkaile suurennuslasilla esimerkiksi sammalta, naavaa tai puunrunkoa. Haltia palvelee myös puhelimitse ja verkossa. Lisätietoa näyttelyistä, tapahtumista ja opastetuista luontopoluista sekä vinkkejä retkeilyyn löydät osoitteesta www.haltia.com.

CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE Laadukkaat käsintehdyt nahkalaukut ja ylellisen pehmeät merinovillatuotteet ja asusteet Sievi - Mukavat askeleet syksyyn! Sievi Shopista löydät Suomen laajimman valikoiman Sievi vapaajan jalkineita. Sievi muotoilee jalkineet juuri sellaisiksi kuin niiden pitää olla: jalkaan sopivat, mukavat ja mutkattoman tyylikkäät! Sievi tekee parhaa pohjat pohjoisen talveen. Utua on kotimainen, Sievi Shopin omistama tuotemerkki, jonka tuotteet tarjoavat käyttäjälleen arjen luksusta. Tuotevalikoima koostuu laadukkaista nahkalaukuista, asusteista ja koruista sekä vaatemallistosta. TITTA PAULA Aava 149€ Sanoma 149€ ANNIKA XL ALEKSI XL Roihu 189€ Weekender 249€ koot: 35-43 värit: punainen, musta 179€ koot: 35-43 värit: punainen, musta 169€ koot: 35-43 värit: viin.pun, ruskea, musta 149€ koot: 39-48 värit: ruskea, musta 185€ SieviShop.fi Simonkatu 12, Helsinki ma-pe 11-18 la 10-15

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU VILLIMPI SYYSLOMA RANUALLA Ranuan eläinpuistossa luontoelämykset ovat taattuja. Yhdistä retkeen yö iglussa ja voit päästä myös ihailemaan revontulia järven rannalla Etelä-Lapissa! AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10–16 ranuazoo.com YÖVY TÄYSIN VARUSTELLUSSA HUONEISTOSSA ELÄINPUISTON NAAPURISSA: gulo.fi KOE REVONTULET JA RUSKA IGLUSSA JÄRVEN RANNALLA: arcticfoxigloos.com

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU TARJOUS nuorisosänky/varavuode, sohva ja säilytystila yhdessä paketissa! Like no other 3 in 1 vieras-, lasten- tai nuortensänky TUUL (norm. 3354€) nyt 2846€ sis. rungon, pyörälliset laatikot, laitapehmusteet ja 21 cm TEMPUR-patjan Vanhemmat! Panostakaa kasvavan lapsen uneen Suositun Nappisilmät.fi lastenblogin kirjoittaja Nina Ingelius kertoo, miten Tempur on vaikuttanut oman lapsen uneen Olemme aina olleet todella kiinnostuneita unenlaadusta ja eri tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen. Vielä aiempaakin enemmän kiinnitimme asiaan huomiota esikoisemme synnyttyä, kun yöunet olivat yhtäkkiä rikkonaisia ja huomattavasti lyhyempiä. Valitsimme Damianille Tempurin patjan hänen ollessa hieman yli vuoden ikäinen. Siihen saakka unet olivat katkonaisia ja nukahtaminen vaikeaa. Yöllisiä herätyksiä saattoi olla jopa 3 ja aamuisin Damian oli monesti hieman unisen äkäinen. Kunpa olisimme hoksanneet jo aiemmin kiinnittää enemmän huomiota myös Damianin uneen, kenties olisimme nukkuneet itsekin paremmin. Sänky on yksi tärkeimmistä arjen asioista. Liian harva panostaa oikeasti sänkyyn, patjaan, tyynyihin tai vaikkapa laadukkaisiin petivaatteisiin. Nämä kaikki yhdessä ovat kuitenkin ne asiat, jotka vaikuttavat hurjasti unenlaatuumme. Nukumme jopa kolmanneksen elämästämme, lapset suhteessa jopa vieläkin enemmän. Lapsi kasvaa, kehittyy ja palautuu yöllä, jotenkin silti lapsen unenlaadun merkitys jää yhteiskunnassamme vähemmälle, kuin aikuisten. Havahduimme miettimään lapsemme unta vasta, kun olimme itse saaneet paremmat unet Tempurilla. Damian on nyt 1,5 -vuotias. Hän nukahtaa minuuteissa, nukkuu heräämättä läpi yön ja herää aiempia kuukausia jopa 1,5 tuntia myöhemmin. Olemme seuranneet hänen unenlaatua aivan syntymästä saakka jalassa olevan älysukan avulla. Datan avulla tiedämmekin, että uni on nyt laadukkaampaa ja pitkäkestoisempaa. Syvän unen määrä on noussut, yöllisiä heräilyjä ja suuria sykevaihteluja ei ole ja syvän sekä kevyen unen Lasten- ja nuorten tuotteet TEMPUR Original 7 cm petaus-/ lastenpatja 80x200cm 835€ Mikäli haluat erikoiskokoisen patja, ota yhteyttä suoraan johonkin alla olevista myymälöistä. Leikkaamme patjan sinulle maksutta! syklit ovat tasaisempia. Nukkuminen on muutenkin rauhallisempaa, eikä Damian enää pyöri sängyssä, vaan nukkuu samassa asennossa lähes koko yön. Aamulla sängyssä odottaa pirteä ja tarmokas poika, joka ryntää iloisesti lelujen luokse. Vinkki! Damianin pikkuveli- tai sisko syntyy nyt lokakuussa ja hänelle otetaan ehdottomasti käyttöön myös Tempurin patja. Näppärinä tee-se-itse -tyyppeinä leikkautamme suuremmasta patjasta usemman pienemmän; yhden pinnasänkyyn, toisen unipesään ja kolmannen vaihtopöydälle. Pienille vauvoille kun ei ole valmista pientä patjaa, niin miksei hyödyntää samalla sitten myös niin sanotut ylijäämäpalat! On todella mielenkiintoista nähdä, miten hyvä nukkuja toinen lapsemme on. Uskomme vahvasti, että uneen panostaminen kannattaa. Teknologia kehittyy jatkuvasti ja saamme jatkuvasti arvokasta tietoa unesta ja palautumisesta. Me haluamme ottaa kaiken tästä tiedosta irti, myös lasten kohdalla! Vinkki nro. 2! Anna koulutetun nukkumisergonomian asiantuntijan auttaa. Hän osaa valita yksilöllisesti nukkumisergonomiaa edistävät vuode-, patja-, tyyny-, peitto- ja muut tuoteratkaisut, sekä opastaa keskeisissä unenhuollon kysymyksissä. Nukkumisergonomia. fi- ja Sleepcenter.fi-sivustoilta löydät helposti sinua lähimmät nukkumisergonomian asiantuntija -koulutuksen (KNA) saaneet henkilöt ja heidän toimipaikkansa. Voit myös varata henkilökohtaisen ajan nukkumisergonomian kartoitukseen. Lisää asiaa unesta ja lapsista osoitteessa nappisilmat.fi sekä Instagramissa @ninaingelius Patjan suojaksi! Nestettä läpäisemätön, hengittävä, ohut ja miellyttävän pehmeä suojalakana alk. 72 € Pikkuvauvan sänky Valitse vauvan nukkumapaikaksi tukeva sänky tai kehto, jossa on tiivis, oikean kokoinen patja. Liian pienen patjan ja sängyn laidan väliin jäävä iso rako voi aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille vauvoille, jotka eivät pysty kääntymään ympäri tai kannattelemaan päätään. Vauva voi vahingossa kääntyä sängyssä niin, että kasvot tai pää jäävät puristuksiin patjan ja laidan väliin. Huolehdi, ettei vauvan sängyssä ole liian isoa ja paksua peittoa, makuupussia, tyynyä tai isoja pehmoleluja, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaraa tai tehdä vauvan olosta liian kuuman. Vauvan sänkyyn ei myöskään suositella laitettavaksi mitään vauvan kääntymistä estäviä tavaroita, koska niistä voi aiheutua tukehtumisvaaraa*. *Lähde Tukes, Turvallinen koti lapselle -opas Paras unelle ja paras selälle! Uniliitto ja Selkäliitto suosittelevat vain aitoa TEMPURIA TYYNYTARJOUS TEMPUR-tyynyn ostajalle merinovillainen torkkupeitto kaupan päälle (arvo 79€) Tempur Brand Store ESPOO Kauppakeskus Iso Omena 2. krs | ESPOO Kauppakeskus Sello 2. krs | HELSINKI Eerikinkatu 6 | HELSINKI Kauppakeskus Kaari 1 krs. HELSINKI Kauppakeskus Tripla 3. krs | HYVINKÄÄ Kauppakeskus Willa 3. krs | LEMPÄÄLÄ Kauppakeskus Ideapark | VANTAA Kauppakeskus Tikkuri 2. krs TAMPERE Kauppakeskus Koskikeskus 1. krs | TURKU Eerikinkatu 9 | RAISIO Kauppakeskus Mylly 1. krs | JOENSUU Kauppakatu 23a sleepcenter.fi | tempur.fi | nukkumisergonomia.fi

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Tee makea vaikutus Etsitkö tehokasta ja herkullista tapaa seuran tai koululuokan varainhankintaan? Puuttuuko yritykseltäsi persoonallinen liikelahja? Teetä oma personoitu lakurasia, joka on täytetty 500 grammalla Kouvolan Lakritsin pehmeitä lakupaloja. KOKEMUKSIA VARAINHANKINNASTA JA LIIKELAHJOISTA ”Halusimme varain- keruutuotteen, jota kelpaa myydä. Idea oli helppo panna täytäntöön, kun Kouvolan Lakritsin nettisivuilta löytyivät tarkat ohjeet personoidun lakurasian toteuttamiseen ja lakujen tilaamiseen. Kouvolan Lakritsin kanssa yhteistyössä lakurasiasta saatiin todella edustava ja Espanjan matkakassa karttui vauhdilla!” Ilves P07 Värit, juniorijalkapallojoukkue ” Yhteistyö Kouvolan Lakritsin kanssa on ollut todella sujuvaa. Tilaukset on toimitettu nopeasti ja on ollut hienoa saada paketit aina oman näköisenä! Lakuja on jaettu niin asiakastapahtumissa kuin yhtiökokouksissa.” Minna Vierula, muotoilupäällikkö, Consti Oyj ” Vuosien varrella olemme käyttäneet lakutuloja opintoretkeilyyn. Riemukkaita kokemuksia on kertynyt mm. Mustavaaran laskettelukeskuksessa, Kalliojärven luontopoluilla, Patvinsuon ja Petkeljärven kansallispuistoissa sekä Ala-Koitajoen viidakosta.” Risto Kilpeläinen, Mutalan koulun rehtori, Joensuu ” ” Toimintamme on saanut valtavasti lisää pontta, kun löysimme personoidut lakurasiat. Lakut ovat olleet jokaisella kerralla hitti ja niiden makua on kehuttu. Lakurasioista saaduilla tuotoilla Snezhannan tarhalle Viipuriin on rakennettu useita aitauksia helpottamaan kodittomien koirien elämää.” Olemme myyneet lakurasioita jo vuosien ajan. Yhteistyö on aina sujunut joustavasti ja mutkattomasti. Tuotteiden myynti on ollut helppoa, koska lakut ovat aina herkullisia, maukkaita ja pehmeitä. Myyntituotot olemme käyttäneet kilpailumatkoihin sekä kotimaassa että ulkomailla.“ Nanna Nurminen, vapaaehtoinen, Team Viipuri Helsingin luistelijat, SM-noviisijoukkue Starlights TILAA OMASI NYT! Lisätietoa varainhankinta- ja liikelahjalakuista saat osoitteesta kouvolanlakritsi.fi tai roy.angelma@kouvolanlakritsi.fi