Vuoden aikkari­mainokset 2019

2

3

Aikakausmedia 2020 /// Toimitus ja taitto Outi Laine Kannen kuva Shutterstock /// Painopaikka Star-Offset Oy /// Paperi 300 g Galerie Art Silk, 150 g Galerie Art Silk VUODEN AIKKARIMAINOKSET 2019 /// Pääkirjoitus: Ytimessä on aina kuva 5 Vaasan /// Orion Pharma /// Paulig 6 /// Anne Melander: Onko lukemisen vähentyminen pelkkä illuusio? 11 Paulig /// Fazer Leipomot /// Tikkurila 12 /// Vaula Norrena: Lisää visuaalisuutta ja verkkokauppaa, natiivimainostaja! 19 Maaliskuu Froneri Ice Cream /// Instru / Nissen /// Plan International Suomi 20 Huhtikuu Ifolor /// Paulig /// Sanoma Media Finland 26 Toukokuu Pidä Saaristo Siistinä ry /// Saurum /// Unilever 32 /// Mari Riipinen: Vieläkö aikakauslehti mahtuu mainostajan työkalupakkiin? 37 Kesä–elokuu Sinebrychoff /// Sanoma Media Finland /// Valio 38 Syyskuu Kouvolan lakritsi /// Sanoma Media Finland /// Tammikuu Helmikuu Lokakuu Aurinkomatkat 44 Scandic /// Kojamo /// K-Ruoka 50 /// Julia Thurén: Valitse sopiva vaikuttaja, briiffaa rehellisesti ja panosta Marras–Joulukuu näkökulmaan – vinkit onnistuneeseen vaikuttajayhteistyöhön 55 Luhta Home /// Pohjola Sairaala /// Lidl Suomi 56 Kuukauden aikkari­mainos -kilpailun ­tarkoituksena on tuoda esiin hyvää aikakaus­ lehtimainontaa ja sen tekijöitä. Kisassa ovat mukana kaikki Aikakausmedia ADS:in kautta välitetyt mainokset. Aikakausmedian esiraati valitsee kuukauden mainoksista viisi parasta, joista yleisö äänestää suosikkiaan marmai.fi -sivustolla. Kisaa on toteutettu yhteistyössä Markkinointi&Mainonta -lehden kanssa jo vuodesta 2008. Kuukauden aikkarimainos -kisa jatkuu vuonna 2020 Markkinointi&Mainonnan sivuilla. Sosiaalisessa mediassa kisaa voi seurata Aikakausmedian tileillä hashtagilla #kuukaudenaikkarimainos. 4

PÄ Ä K I R JO I T US YTIMESSÄ ON AINA KUVA K i i n n o s ta v a , k a u n i s ta i o i v a l l u k s e n i l o a ta r j o a v a m a i n o s . Pa r h a i m m i l l a a n v o i m a k k a a s ta m y y t i s tä a m m e n ta v a . H y v ä n aikakauslehtimainoksen resepti ei ole muuttunut vuosien v a r r e l l a , v a i k k a m a a i l m a y m pä r i l l ä o n . t ek sti ou t i i täv u o Suomalaisten mediankäyttötottumuksiin on tullut ja tulee kiihtyvällä tahdilla uusia virtauksia. Sosiaalinen media ja kehon jatkeeksi kasvanut älypuhelin ovat muuttaneet kokemustamme maailmasta: kaikki on tarjolla tässä ja nyt. Samalla otteemme omasta ajankäytöstä on höllentynyt, ja moni miettii, valuuko eri medioiden parissa käytetty aika hukkaan. Mainostajalle uudet tottumukset tarjoavat sekä mahdollisuuksia että pulmia. Digitaaliset kanavat tuovat mainostajan entistä enemmän kuluttajan iholle, mutta samaan aikaan erottuminen on entistä hankalampaa. Painetun aikakauslehden maailma ei onneksi ole juurikaan muuttunut. Lukija on edelleen lehtensä kanssa kahden ja haluaa paneutua sen sisältöön juuri siinä hetkessä. Silti tiedämme tutkimuksista, että osa mainoksista menee lukijalta ohi – useimmiten siksi, että kuva ei ole riittävän hyvä vangitakseen lukijan huomion muun kiinnostavan sisällön keskellä. Kuukauden aikkarimainos -kisan palkituissa mainoksissa toistuu muutama asia, joista tärkein on kiinnostava kuva. Esimerkiksi Editkilpailussa Vuoden aikakauslehtimainoksena palkittu Pidä Saaristo Siistinä ry:n mainos Suomen roskakalat (s. 33) kiinnittää välittömästi lukijan huomion. Kun kuva on riittävän mielenkiintoinen, tekstiinkin maltetaan perehtyä. Oivalluksen iloa tarjoavat myös esimerkiksi Pauligin (s. 10, 13 ja 28) ja Nissenin (s. 22) mainokset. Osassa hyödynnetään vahvoja myyttejä, jotka jokainen tunnistaa ja kokee väistämättä voimakkaasti – ja myös melko yhteneväisesti. Luhdan mainoksessa (s. 57) mennään suomalaisille tärkeään metsään ja K-ruoan toteutus (s. 54) tarjoaa äidin pyyteetöntä rakkautta. Tämän julkaisun ilmestyessä maailma on kovin toisenlainen kuin vuosi sitten. Muuttaako koronaviruksen tuoma poikkeuksellinen aika mainontaa? Kiinnostavan kuvan merkitys tuskin koskaan häviää, mutta voi olla, että ensi vuoden julkaisussa näemme poikkeuksellisen paljon empatiaa ja yhteisöllisyyttä korostavia toteutuksia. Tutkimusten mukaan sille olisi tilausta. PS. Mediankäytön muutoksesta saa varsin hyvän kuvan Aikakausmedian Lasten ja nuorten mediapäivä -tutkimuksesta. Se on saatavilla nettisivuiltamme: www.aikakausmedia.fi. KUKA /// Outi Itävuo on Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimuspäällikkö. 5

Tammikuu vo i t taj a ku n n i a m a i n i n ta ku n n i a m a i n i n ta SYÖ NÄKKÄRIÄ JA ANNA LAPSELLE HARRASTUS HELLYYTTÄ HERKKÄIHOISILLE ONNELLINEN PAPU, PAREMPI MAKU mainostaja: Orion Pharma  mainostaja: Paulig  Sanna Valasmo-Lunkka Marketing Director Uuna Ahlberg, Brand Manager mainostaja: Vaasan Emilia Taxell Brand manager mediatoimisto: ToinenPHD Tiia Leikas Client Manager mainostoimisto: Bob the Robot Kaija Rossi Client Director Anu Igoni Creative Director Jenna Hämäläinen Project Coordinator Tuomo Killström, AD Heidi Taina Copywriter Venla Anttila Graafikko repro: LSB & Ari-Pekka Darth julkaistu: Pirkka Sari Lammi Product Manager mediatoimisto: GroupM Finland Maija Ahokas Account Director Titta Höijer-Korhonen Account Manager Maija Mäkilä Print & OOH planner mainostoimisto: Mainostoimisto RED Jutta Nordblad Head of Brand Marketing Tomi Wirtanen, Marketing Director mainostoimisto: Bob the Robot  Miska Rajasuo, Strategy Director Anu Igoni, Creative Director Kaija Rossi Client Group Director Juha Nikkilä, Copywriter Riku Eteläkoski, AD Jarkko Mononen Asiakkuusjohtaja Anttu Brück ja Venla Anttila Graphic Designer Gitta Luhtala Konseptisuunnittelija / Art Director Antti Saarela, Account Manager Jussi Ristikaarto Konseptisuunnittelija / Copywriter Laura Salojuuri Tuotanto-AD Sini Järvinen Projektikoordinaattori julkaistu: Kaksplus, Kodin Kuvalehti, Me Naiset 6 mediatoimisto: Dentsu Aegis Network Aku Vehmersalo, Account Director Teemu Suutari Strategy Director Ada-Maria Wäck Strategic Planner Maija Koskenranta, Planner Niina Mökkönen, Media Specialist julkaistu: Pirkka, Yhteishyvä

vo i t taj a 7

Tammikuu ku n n i a m a i n i n ta 8

9

Tammikuu ku n n i a m a i n i n ta 10

AJAT U K S IA   M A R K K I NO I NNI STA ONKO LUKEMISEN VÄHENTYMINEN PELKKÄ ILLUUSIO? Mehän luemme koko ajan – j a n y k y t e k n o l o g i a n a v u l l a m y ö s s e l a a m m e , t u o ta m m e j a j a a m m e s i s ä lt ö j ä a j a s ta j a pa i k a s ta r i i p p u m at ta m i lt e i ta u k o a m at ta . L u e t ta v a a o n ta r j o l l a e n e m m ä n k u i n k o s k a a n , j a l u k e a v o i m o n i n e r i ta v o i n . t ek st i A n n e Me l a n de r Suomalaiset lukevat edelleen paljon, mutta lukeminen on yhtä pirstaloitunutta kuin sisällötkin. Lukeminen tapahtuu yhä useammin uusilla kanavilla ja alustoilla. Podcastit ja äänikirjat käsitetään yhä useammin lukemiseksi, ja myös aikakaus- ja sanomalehtisisältöjä tuotetaan luettuina. Oman lähipiirini nuoret miehet ovat innostuneet kuuntelemaan äänikirjoja siinä määrin, että he toivovat niitä jopa lahjoiksi. Itse hyppään oman kuplani ulkopuolelle helpoimmin kuuntelemalla eri aihepiirien ja asiantuntijoiden podcasteja. Jos lukemista mitataan ainoastaan painettujen kirjojen ja lehtien osalta, jää uusien kanavien ja alustojen avulla tapahtuva lukeminen mittausten ulkopuolelle. Voidaanko siis puhua, että lukemisen määrä olisi kokonaisuudessaan vähentynyt? Maailma on tulvillaan sisältöjä, joiden lukemista nykyiset mittarit eivät tavoita tai joita ei edes haluta mitata. Monipuolinen ja -kanavainen sisältötarjonta on ehdottoman hyvä asia. Jokainen voi lukea juuri niitä sisältöjä niissä kanavissa tai formaateissa kuin haluaa. Tietoon pääsee käsiksi helposti ja nopeasti juuri silloin kun haluaa, eikä tiedon kätkeminen ole helppoa. Vuonna 2019 valmistuneen Lasten ja nuorten mediapäivä -tutkimuksen mukaan sisällön esittämistapa ei ole ratkaisevassa roolissa, kun arvioidaan lukemisen vetovoimaisuutta. Kouluikäisille mediankäyttäjille tärkeämpää on sisällön kiinnostavuus ja ajankohtaisuus sekä se, kuinka helposti kyseinen sisältö on saavutettavissa. Perinteiset aikakauslehdetkin kiinnostavat, kunhan niitä on kotona tarjolla ja sisältö herättää uteliaisuuden. medialukutaidon tasoa. Pitäisi rakentaa mittareita, joiden avulla medialukutaitoa pystytään aidosti mittaamaan tämän päivän mediaympäristössä. Samoin lukemisen määrää kaikissa oleellisissa kanavissa. Medialukutaito on keskeisessä roolissa nykyisessä tietotulvassa, jossa oikean ja väärän tiedon erottaminen ei aina ole ihan yksinkertaista. Hyvä sellainen suojaa erityisesti lapsia ja nuoria. Medialukutaidon opettaminen kuuluu kasvattajille, mutta tärkeä rooli on myös medioilla ja meillä kaikilla sisällön tuottajilla. Toki voi olla niinkin, että nuoremmilla ikäryhmillä on tällä hetkellä paljon paremmat medialukutaidot kuin aikuisilla. Lasten ja nuorten mediapäivä -tutkimuksessakin kävi ilmi, että osa lapsista ja nuorista kokee, että ”periaatteessa me opetetaan niitä ennen kuin ne meitä”, oli kyseessä sitten medialukutaito tai uusi teknologia. Eli kuka opettaa ja ketä? Yksi asia on varma: lukutaidon ja uuden lukemisen moninaisuuden tutkiminen ei ole turhaa. KUKA /// Anne Melander on Taloustutkimus Oy:n tutkimuspäällikkö. www.aikakausmedia.fi/blogi Mittareita medialukutaitoon ja uuteen lukemiseen Aikakausmedian tilaamassa ja Taloustutkimuksen ja Inspiransin toteuttamassa Lasten ja nuorten mediapäivä -tutkimuksessa selvitettiin 7–15-vuotiaiden mediankäyttötottumuksia ja heitä kiinnostavia sisältöjä, sekä vanhempien suhtautumista lastensa mediankäyttöön. Sisällön oikeellisuutta tai luotettavuutta voi olla hankala arvioida eri formaateissa, varsinkin, kun kuka tahansa voi toimia myös sisällön tuottajana ja jakelijana. Juuri siksi olisi tärkeää mitata myös suomalaisten 11

Helmikuu vo i t taj a KAUPUNKIKAHVIT mainostaja: Paulig Tomi Wirtanen  Marketing Director Jutta Nordblad Head of Brand Marketing mediatoimisto: Vizeum Finland & Dentsu Aegis Antti Rastivo / Real Rastivo Creative Director & Photography Aku Vehmersalo Account Director Samuel Räikkönen / Buena Art Director & Copywriter Teemu Suutari Strategy Director julkaistu: Aku Ankka, Apu, Kodin Kuvalehti, Kotiliesi, Kotivinkki, Me Naiset Niina Mökkönen Media Specialist julkaistu: Image, Mondo, Tiede, Trendi ku n n i a m a i n i n ta Matleena Turkia, Brand Manager mainostoimisto: BobThe Robot Miska Rajasuo, Strategy Director Anu Igoni, Creative Director Kaija Rossi, Client Director Juha Nikkilä, Copywriter Riku Eteläkoski, Art Director Anttu Brück, Graphic Designer Antti Saarela, Account Manager Bob the Robot Pictures: Johanna Valasti Executive Producer FLC Kasimir Häiväoja Head of Post Production ku n n i a m a i n i n ta mainostaja: Tikkurila HETKI OMAN LEMPPARIN KANSSA Heidi Hirvelä Marketing Manager mainostaja: Fazer Leipomot Mirkka Lempiäinen Graphic Designer Kati Ijäs Senior Marketing Manager Natalya Nikitina Marketing Manager Ada Ihatsu Senior Specialist, Brand & Social Media Saija Muona Marketing Director mediatoimisto: Dagmar Elina Fronzek Client Director Erkko Huhtamäki, Digital Artist Annika Merenheimo Client Executive Artem Pissarevskiy Post Producer mainostoimisto: Mold Brink Sara Heikkinen Executive Producer Jyrki Mielo Account Director & Strategist Matti Kaihola, CG Supervisor FLAMINGO IS NEW GREY   Aniko Lehtinen Foodstylist mediatoimisto: ToinenPHD Tommi Partanen Senior Client Manager mainostoimisto:  Grow   Niclas Engsäll Executive Creative Director Heini Puha Concept Developer & Designer Harry Elonen Client Director julkaistu: Kodin Kuvalehti, useat asumisen lehdet   12

vo i t taj a 13

Helmikuu vo i t taj a 14

ku n n i a m a i n i n ta 15 Helmikuu

Helmikuu ku n n i a m a i n i n ta 16

ku n n i a m a i n i n ta 17 Helmikuu

Helmikuu ku n n i a m a i n i n ta 18

AJAT U K S IA M A R K K I NO I NNI STA LISÄÄ VISUAALISUUTTA JA VERKKOKAUPPAA, NATIIVIMAINOSTAJA! ” S i i s m i k s e i k u v a a k l i k k a a m a l l a pä ä s e s u o r a a n v e r k k o k a u p pa a n ? ”, k y s y y j u m p pa o h j e e n k at s o j a n ä h d e s s ä ä n h y v ä n n ä k ö i s e t j u o k s u t r i k o o t j u m p pa a j a n pä ä l l ä . A i k a k a u s m e d i a n t u t k i m u k s e s s a k ä v i i l m i , e t tä m o n i m a i n o s ta j a p i i l o t ta a k a u pa l l i s u u d e n n at i i v i m a i n o k s e s ta a i v a n t u r h a a n . t ek st i vau l a n or r e n a On luultu, että toimituksellisen näköisen mainonnan pitää olla täynnä tekstiä. On luultu, että kaikki informaatio ja lukuisat testimoniaalit pitää mahduttaa yhteen juttuun. Väärin. Nykykuluttaja haluaa isoja kuvia ja herkullisia värejä ihan kaikelta, mitä silmiin osuu. Tiesithän, että yleinen tapa hakea tietoa netistä nykyään on kuvahaku? Kuvahaku risottoresepteistä, pesulapalveluista, silmälaseista, uutuusjäätelöistä, mistä vaan. Kenellä on hienoimmat – ja ruutuun sopivasti skaalautuvat – kuvat, saa lukijat sivuilleen. Myös printtimediassa laadukas ja riittävän iso kuva on minimivaatimus. Natiivimainonnan ei pidä aikakauslehdessäkään enää olla juurta jaksain kertomista, vaan pieni katsaus aiheeseen ja sytyke hakea lisätietoa netistä. Hyvässä natiivimainoksessa on selviä nettiosoitteita (printissä) tai linkkejä (verkossa), joista löytyy lisätietoa sopivasti palasteltuna. Kuluttajat haluavat klikata suoraan tuotekuvastoon, käyttöohjeisiin, käyttäjäkokemuksiin ja jälleenmyyjiin – ja erityisesti suoraan verkkokauppaan, josta saa heti ostaa haluamansa. ”Miksei tätä kuvaa klikkaamalla pääse kauppaan?”, kysyy jumppaohjeen katsoja nähdessään hyvännäköiset juoksutrikoot jumppaajan päällä. Monessako mainoksessa nyt on linkki verkkokauppaan? Yllättävän harvassa! Muun muassa tällaisia asioita nousi esiin natiivimainontaa käsittelevissä syvähaastatteluissa 25–65vuotiaiden naisten parissa. on luonteva eikä ylimakeaa brändin suitsutusta. Osa kuluttajista on hifistelijöitä omassa kiinnostuksen kohteessaan. He voivat aivan hyvin käydä läpi kymmenenkin eri risottoreseptiä tai jumppavideota löytääkseen juuri sen itselle parhaan. Näin natiivimainonta tyydyttää ihmisen oppimisen ja kehittymisen halua: aina etsitään jotain uutta ja parempaa. Valtaosa naisista on melkoisia uutuusbongareita. He haluavat olla perillä siitä, mitä kulutusmaailmassa tapahtuu, mikä nyt on in ja mitä parannuksia eri tuotteisiin on keksitty. Jos ei muuten, niin siksi etteivät jäisi paitsi jostakin, minkä muut jo tietävät. Tällainen asioiden tunteminen tyydyttää heidän tiedonhaluaan ja pätemisen tarvettaan. ”Minä tiedän!” huudahtaa innokas lukija työpaikan kahvihuoneessa, kun tulee puheeksi jokin uusi kulutusasia. Hän on lukenut natiivimainontaa aikakauslehdestä tai verkosta, kuunnellut jopa podcastin tai katsonut videon. Ja neuvokkaana kuluttajana hän osaa nyt selvittää muille, mistä tuotteessa tai palvelussa on kysymys. Ja juuri näin hyvä natiivimainonta toimii. KUKA /// Vaula Norrena on semiootikko ja markkinointitutkija, joka on tutkinut mainonnan lisäksi esimerkiksi brändejä, trendejä, kulutuskulttuuria ja myyttejä semioottisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Aikakausmedian VINK!-natiivimainostutkimuksessa syvähaastateltiin 25–65-vuotiaita naisia. Tutkimuksessa oli mukana yli sata mainosta, joista noin puolet printtiaikakauslehdissä ja puolet verkossa. Älä piilota brändiä, opasta kuluttajaa Mainostajan kannalta mukavaa on se, että kaupallisuutta ei enää vierasteta, vaan kaupalliset yhteistyöt ovat kuluttajien mielestä varsin hyväksyttyjä – kunhan kaupallisuus on tuotu reilusti esiin, ja kunhan juttukin www.aikakausmedia.fi/VINK 19

Maaliskuu vo i t taj a VÄLILLÄ ELÄMÄÄN TARVITAAN MUUTAKIN KUIN PERUSKAURAA ku n n i a m a i n i n ta BLURRATUT TAIDETEOKSET    mainostaja: Instru / Nissen  mainostaja: Froneri Ice Cream mediatoimisto:  Dagmar Mari Vainio Senior Brand Manager Nina Pietiläinen Strategist mediatoimisto: Mediacom Päivi Leppänen Media Planner  Sanna Ikonen Print and Outdoor Planner mainostoimisto:  Miltton Creative mainostoimisto: Mirum Agency Erkko Mannila Luova johtaja Iina Ratinen Lead Creative Fanni Perälä Art Director Sari Kelkka Senior Creative, Copy Mikko Mäkelä Copywriter Cathy Lagus Designer Inka Kosonen Tuottaja Elina Tuori Director of Client Services Eija Anteroinen Asiakasjohtaja Christina Nelskylä Account Director jälkituotanto: Orange Advertising julkaistu: Yhteishyvä julkaistu: Apu, Eeva, Me Naiset, Suomen Kuvalehti, 20 ku n n i a m a i n i n ta EI HYMYILYTÄ mainostaja: Plan International Suomi Pinja Hirvilammi Marketing Lead mediatoimisto: Dagmar Camilla Silvennoinen Client Manager mainostoimisto: hasan & partners Toni Salminen Junior Creative Helinä Leppänen Creative Katariina Harteela Creative Director julkaistu: Anna

vo i t taj a 21

Maaliskuu ku n n i a m a i n i n ta 3 lasit 1 hinnalla alk. 79 € Varaa ilmainen näöntarkastus osoitteesta www.nissen.fi tai numerosta 09 85 646 000 (pvm/mpm) Kahdet itselle kolmannet kaverille. Myös aurinkolasit vahvuuksilla. Yksitehot alk. 79 € ja monitehot alk. 129 €. Osta silmälasit alk. 79 €, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla itsellesi samasta hintaryhmästä ja lisäksi haluamallesi henkilölle silmälasilahjakortin, arvoltaan 79 € tai 129 €. Hinta sisältää peruslinssit vakiovoimakkuuksin. Linssien lisäominaisuudet erillisen hinnaston mukaisesti. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 1503_Nissen_3for1_blurri_Suomenkuvalehti_217x280.indd 1 28/02/2019 12.13 22

ku n n i a m a i n i n ta Maaliskuu 3 lasit 1 hinnalla alk. 79 € Varaa ilmainen näöntarkastus osoitteesta www.nissen.fi tai numerosta 09 85 646 000 (pvm/mpm) Kahdet itselle kolmannet kaverille. Myös aurinkolasit vahvuuksilla. Yksitehot alk. 79 € ja monitehot alk. 129 €. Osta silmälasit alk. 79 €, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla itsellesi samasta hintaryhmästä ja lisäksi haluamallesi henkilölle silmälasilahjakortin, arvoltaan 79 € tai 129 €. Hinta sisältää peruslinssit vakiovoimakkuuksin. Linssien lisäominaisuudet erillisen hinnaston mukaisesti. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 2703_Nissen_3for1_blurri_Eeva_230x297.indd 1 28/02/2019 12.11 23

Maaliskuu ku n n i a m a i n i n ta 24

ku n n i a m a i n i n ta 25 Maaliskuu

Huhtikuu vo i t taj a ku n n i a m a i n i n ta ku n n i a m a i n i n ta VALOKUVILLA SISUSTAMINEN JOKAISELLA MAALLA ON OMA MAKUNSA HÄNEEN ISKI SANOMA  mainostaja: Ifolor Päivi Pietarinen Marketing manager mediatoimisto: Mediatoimisto Voitto Sini Skott Client Group Director mainoksen suunnittelu: Ifolor mainoksen graafinen toteutus: ADANU Anu Huotari-Viljanen Graafinen suunnittelija julkaistu: Me Naiset mainostaja: Paulig Matleena Turkia Brand Manager mediatoimisto:  Vizeum Aku Vehmersalo Client Partner Teemu Suutari Strategy Director Niina Mökkönen Print Specialist mainostoimisto:  Bob the Robot Anu Igoni Creative Director Miska Rajasuo Strategiajohtaja Kaija Rossi Client Group Director Riku Eteläkoski, Art Director Juha Nikkilä, Copywriter Anttu Brück, Tuomo Killström, Tuomas Lahtinen Graphic Designer Antti Saarela Account Manager Garrigosa Studio Photography, postproduction & CGI David Watzstein Producer julkaistu: Tiede, useat naistenlehdet ja asumisen lehdet 26 mainostaja:  Sanoma Media Finland Karri Ahonen Vice President, B2B Elina Bono Head of Marketing, B2B Ritva Lassila Communications Manager, B2B mainostoimisto: Folk Finland Tommi Laiho Luova johtaja Kimi Issakainen AD Kikka Natunen Tuotanto-AD Marja Vattulainen Asiakkuusjohtaja Elina Estlander Tuottaja julkaistu: Gloria, Me Naiset, Tiede

vo i t taj a 5x MAINOS Niina Ahonen on sisustussuunnittelija, joka rakastaa sisustaa itselle merkityksellisillä asioilla. URAHAAVEITA ”Tyttäreni ensimmäisessä mallikansiokuvassa tunnelma on vangitseva. Ruokailutilamme seinällä taulu on kaikessa yksinkertaisuudessaan kaunis, mutta henkilökohtaisempi kuin esimerkiksi abstrakti maalaus. Alumiinitaulussa on hieno, samettinen mattapinta.” Valokuvilla sisustaminen "KODIN KATSEENVANGITSIJA VOI OLLA KUVA TÄRKEÄSTÄ HENKILÖSTÄ TAI MAISEMASTA." 1 HENKILÖKOHTAISTA MATKAKERTOMUS ”Makuuhuone on kodin henkilökohtaisin huone. Sinne sijoitetaan kuva, jolla on asujilleen erityinen merkitys. Canvas-taulu antaa kuvalle juuri sopivaa rosoisuutta.” ”Elämä on täynnä muistoja, joihin on ihana palata uudelleen ja uudelleen kuvien avulla. Olimme jo tovin haaveilleet, että saisimme koottua yhteiset matkakuvat osaksi kodin sisustusta ja nyt toteutimme haaveen kehystetyillä kuvajulisteilla.” SYNTYMÄPÄIVÄLAHJA MUISTOT ESILLE MODERNISTI ”Tämä galleriataulu on minulle erityisen rakas, koska olen saanut sen syntymäpäivälahjaksi siskoltani. Hän on kuvannut syksyisen metsäpuron, jossa laineilee kaksi koivunlehteä. Kaksossiskoni sanoin: ’Siinä me mennään rauhassa samaan suuntaan’.” ”Miten sijoitella lasten rippi- ja lakkiaispotretit tai muut itselle tärkeät kuvat modernisti esille ja liittää ne mukaan tämän päivän sisustukseen? Akryylikehykset istuvat upeasti moderniin kotiin ja valokuvien vaihtaminen kehyksiin on helppoa.” Tutustu Ifolorin sisustustauluvalikoimaan www.ifolor.fi

Huhtikuu ku n n i a m a i n i n ta

“Teen mitä älyttömämpiä testejä ihan vaan huvin vuoksi, että testillä saa minut kyllä koukkuun.“ “Aina alussahan (videossa, podcastissa) se sanotaan, sponsori, mä suhtaudun siihen neutraalisti, että kuuluu asiaan.“ Millainen on hyvä natiivimainos? Aikakausmedia halusi selvittää, mikä saa naislukijan pysähtymään natiivimainoksen kohdalla, tutkimaan sitä tarkemmin ja lukemaan, katsomaan tai kuuntelemaan. Semioottis-kvalitatiivinen tutkimuksemme kertoo, millainen natiivimainonta toimii painetussa aikakauslehdessä ja verkossa. Tutustu verkossa ja pyydä itsellesi painettu opas www.aikakausmedia.fi/VINK 29

Huhtikuu ku n n i a m a i n i n ta Häneen iski Sanoma. Se miten ihminen vaikuttuu, on monen asian summa. Se vaatii osaamista, toistoa, ajoitusta ja yhteispeliä. Markkinoija, sinä tunnet asiakkaasi. Me tiedämme, mistä ja milloin heidät tavoittaa. Yhdessä saamme sanomasi perille ja euroiksi. media.sanoma.fi 30

ku n n i a m a i n i n ta Häneen iski Sanoma. Markkinoija, sinä tunnet asiakkaasi. Me tiedämme, mistä ja milloin heidät tavoittaa. Yhdessä saamme sanomasi perille ja euroiksi. media.sanoma.fi 31 Huhtikuu

Toukokuu vo i t taj a ku n n i a m a i n i n ta ku n n i a m a i n o n ta SUOMEN ROSKAKALAT LUMOAVA LUME   JÄTTIS UNICORN – TARJOILUEHDOTUS mainostaja: Pidä Saaristo Siistinä ry Nora Forsman, Ida Sandberg ja Veera Säilä Tiedottajat mainostaja: Saurum Titta Kuokkanen Markkinointipäällikkö mainostaja: Unilever mediatoimisto: Mediatoimisto Voitto Juho Mikkonen Markkinointipäällikkö mainostoimisto: Tmi Kuisma Väänänen Raisa Summanen Senior Client Group Director mediatoimisto: Mindshare Finland Kuisma Väänänen Art Director Mika Tuppurainen Suunnittelija Tiina Virtanen Asiakkuuspäällikkö Akseli Kouvo Copywriter Saurum / markkinointitiimi Pirjo Hartikainen, Eeva Nevasalo, Valtteri Lahtinen Suunnittelijat julkaistu: Mainostaja, Ympäristö ja Terveys Jenniina Vaara Lumoava-AD julkaistu: Gloria mainostoimisto: NORD DDB Helsinki Kalle Wallin Associate Creative Director / Art Director Minttu Aarniovuori Copywriter / Luova suunnittelija Jukka Hannula Graafinen suunnittelija Elina Hämäläinen Projektijohtaja julkaistu: Cosmopolitan, Demi 32

vo i t taj a 33

Toukokuu ku n n i a m a i n i n ta 34

ku n n i a m a i n i n ta Tarjoiluehdotus/ Serveringsförslag 35 Toukokuu

Toukokuu ku n n i a m a i n i n ta Tarjoiluehdotus/ Serveringsförslag 36

AJAT U K S IA M A R K K I NO I NNI STA VIELÄKÖ AIKAKAUSLEHTI MAHTUU MAINOSTAJAN TYÖKALUPAKKIIN? P e r i n t e i s e s t i o n a j at e lt u , e t tä a i k a k a u s l e h t i o n m e d i a , j o s s a r a k e n n e ta a n b r ä n d i ä . M u t ta o n k o i m a g o m a i n o n ta a i n o a ta pa h y ö d y n tä ä p r i n t t i l e h t e ä – j a o n k o a i k a k a u s l e h t i m a i n o n n a l l a t u l e v a i s u u t ta a i k a n a , j o l l o i n k at ta v a a n e t t o p e i t t o a o n e n t i s tä v a i k e a m p i s a a v u t ta a y h d e s s ä k a n a v a s s a ? t ek st i ma r i r i i p i n e n Tottahan se on: aikakauslehtien lukijamäärät ovat pienentyneet. Vielä merkittävämpi siirtymä on tapahtunut mainostajien mediainvestoinneissa. Katoavatko lukijat kokonaan ja niiden mukana mainostajat? Lukijat eivät ainakaan vielä ole kadonneet. Painetun median pikaista kuolemaa povaavista ennusteista välittämättä lukijat eivät ole halunneet vaihtaa painettuja aikakauslehtiään digitaalisiin. Paperinen lehti on edelleen mieluisin käyttöliittymä. Aikakauslehtien lukijakunta on vuosien saatossa pienentynyt, mutta samalla myös jalostunut, kun vähemmän sitoutuneet lukijat ovat kaikonneet. Jäljelle ovat jääneet ne, joille media on oikeasti tärkeä ja aidosti mieluisa. Hyvä lähtökohta myös mainostajan viestien läpimenolle! Takavuosina aikakauslehtikampanjalla oli mahdollista tavoittaa merkittävä osa lähes mistä tahansa demografisesta kohderyhmästä. Nyt vastaaviin nettopeittoihin ei pääse edes moninkertaisilla budjeteilla. Tavoittavuuden lasku ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö aikakauslehtimainonta edelleen tarjoaisi varteenotettavia mahdollisuuksia mainostajille – niin laadukkaassa mediaympäristössä, että merkittävä osa lukijoista haluaa maksaa siitä. Aikakauslehdellä on mainostajan mediapakissa monia rooleja. Yksi perinteisimmistä on pitkävaikutteinen brändin rakentamisen media. Esimerkiksi moni kansainvälinen luksusbrändi on rakennettu julistemaisella, tyylikkäällä mainosten sarjalla laadukkaissa, brändiä tukevissa aikakauslehdissä. Usein tätä työtä on jatkettu menestyksekkäästi usean vuoden, jopa vuosikymmenen ajan. Puhtaan imagomainonnan ohella aikakauslehdet mahdollistavat astetta taktisemmankin tason: markkinoijan viestien täsmäkohdentamisen kiinnostusalueiden ja -kohderyhmien mukaan. Yksinkertaistettuna: kos- metiikkamainontaa naisille, jotka ovat kiinnostuneita kosmetiikkauutuuksista – uutuuselintarvikkeita uusimmista ruokatrendeistä innostuville – yrityksille suunnattuja viestejä medioissa, joita luetaan ammattiroolissa. Kiinnostuskohderyhmien tavoittaminen ei toki ole vain aikakauslehtien omistama alue. Moni löytää itseään kiinnostavia sisältöjä ja saa inspiraatiota kasvavasta joukosta blogeja, vlogeja tai podcasteja. Täsmäkohdentamisessa aikakauslehtimainonnan kanssa kilpailevat myös sosiaalisen median alustat sekä monipuolisesti dataa ja algoritmeja hyödyntävä ohjelmallinen verkkomainonta. Vaikuttajamedioihin peilattuna aikakauslehdet tavoittavat selvästi suurempia yleisöjä. Sosiaaliseen mediaan ja ohjelmalliseen verkkomainontaan verrattuna aikakauslehdillä taas on selkeänä vahvuutenaan aika – aikakauslehden sisältöjen parissa ollaan valmiita viipymään. Aikakauslehtimainonnalla voi olla monia eri tavoitteita, se voi esimerkiksi tarjota syventävää tietoa hankintapäätöstä suunnittelevalle, jakaa uusia käyttöideoita reseptien muodossa tai kertoa inspiroivia tarinoita. Erilaiset liiteratkaisut mahdollistavat paitsi tuotenäytteiden jaon, myös monipuoliset visuaalisen kerronnan keinot. Niin kauan, kun aikakauslehti jaksaa ponnistella yhä uusien, läheisten lukijasuhteiden rakentamisessa ja pitää roolinsa mediana kirkkaana, se pysyy kiinnostavana vaihtoehtona myös mainostajalle. KUKA /// Mari Riipinen työskentelee Dagmarissa asiakkuusjohtajana. Pitkän linjan mediatoimistoammattilaisen intohimona on markkinointiviestinnän suunnittelu oivaltavan, dataan ja tutkimuksiin pohjautuvan kuluttajaymmärryksen pohjalta. www.aikakausmedia.fi/blogi 37

Kesä-elokuu vo i t taj a ku n n i a m a i n i n ta ku n n i a m a i n i n ta KARHU 0,0%  HANKI PAREMPAA mainostaja: Sinebrychoff mainostaja: Sanoma Media Finland / Helsingin Sanomat LAUTASET SYÖDÄÄN TYHJIKSI JO PÖYDÄSSÄ Nella Lämsä Brand Manager Henna Mertsola Communication & Innovation Director Niina Käkelä Markkinointipäällikkö mainostoimisto: 358 mediatoimisto: IUM Nick Tulinen Valokuvaaja Katri Laitinen Account Director Ale Lauraéus 358:n luovan tiimin vetäjä mainostoimisto:  Hasan&Partners Antti Salminen Art Director Ossi Honkanen Creative Director Juhani Ylitalo Copywriter Paul Nyman Creative Ellen Jabai  Projektijohtaja Tuukka Sinisalo Creative graafinen suunnittelija: Kristian Autio julkaistu: Pirkka julkaistu: Kodin Kuvalehti, Me Naiset, Meidän Perhe, Tiede, Vauva mainostaja: Valio Saana Häkkinen ja Laura Vesterholm Marketing manager Ann-Mari Hämäläinen Marketing director mainostoimisto: Bob the Robot Anu Igoni Creative Director Tuukka Paikkari, AD Jonathan Fanta, Copywriter Hanna Palo, Account Director Kaija Rossi, Client Director Emilia Marjakangas Project Trainee mediatoimisto: Dagmar Mira Karvonen Media Planner Milla Välimaa Client Manager Auli Viippola Client Director julkaistu: Glorian ruoka & viini, Koti & Keittiö, Maku, useat naistenlehdet 38

vo i t taj a 39

Kesä-elokuu ku n n i a m a i n i n ta Pureskelua vaativia timanttijuttuja HS:n sovelluksessa. Lataa nyt. 40

ku n n i a m a i n i n ta Kesä-elokuu Suoria HS Live -lähetyksiä Flow-festivaalista konserttisaleihin: HS.fi/live. 41

Kesä-elokuu ku n n i a m a i n i n ta 42

ku n n i a m a i n i n ta 43 Kesä-elokuu

Syyskuu vo i t taj a ku n n i a m a i n i n ta ku n n i a m a i n i n ta TÄLLAISTA LAKRITSIN KUULUUKIN OLLA YLPEÄSTI MONINAINEN MAAILMA ON SUN mainostaja: Kouvolan lakritsi Timo Nisula mediatoimisto: CGSD Nordic mainostaja: Sanoma Media Finland Lifestyle / Me Naiset Niina Aaltio Brand Strategist mainostoimisto: Bob the Robot mainostaja: Aurinkomatkat Piritta Koivisto Head of Brand, Marketing and Product Development, Aurinkomatkat Brand & Marketing Communications & Loyalty Tuukka Paikkari Creative Milla Väänänen Manager, Marketing & Product Development, Aurinkomatkat Brand, Marketing and Customer Loyalty Jussi Pekkala Creative mediatoimisto: Dagmar Anu Igoni Creative Director Johanna Pekari Strategist Elina Jussila Copywriter Kaija Rossi Head of Client Group Heidi Pukkila Print Planner Elina Wiehn-Viren Account Manager Niklas Nordling Producer mainostoimisto: N2 Mikko Nisula Strategist & Team Lead Petra Yli-Hemminki Account Manager Jon Gustavson Art Director Anttu Brück Graphic Designer Netti Genberg Copywriter Veikko Kähkönen Photographer Oskari Liimatainen Asiakkuusjohtaja Kasimir Häiväoja Post Production Minna Mikkola Graafinen suunnittelija Emma Eskola Producer Roosa Rudkiewicz Projektijohtaja julkaistu: Kodin Kuvalehti, Me Naiset julkaistu: Meidän Perhe, Vauva Emma Happonen AD Lassi Mäki-Valkama CSM mainostoimisto: Avidly Esa Hämäläinen AD kuva: Ville-Akseli Juurikkala julkaistu: Apu 44

vo i t taj a 45

Syyskuu ku n n i a m a i n i n ta KOPTERILÄÄKÄRI TUTKIJATOHTORI RESERVIN LUUTNANTTI HEPPATYTTÖ VI IDEN LAPSEN ÄITI Heini, Tuusula Sadat naiset tulivat mukaan rikastamaan julkista kuvaa naiseudesta. Lue Heinin tarina: menaiset.fi/moninainen 46

ku n n i a m a i n i n ta PIN UP -MALLI METSÄSTÄJÄ AUTOMAALARI VAIMO ÄITI Sanna-Marika, Rovaniemi Sadat naiset tulivat mukaan rikastamaan julkista kuvaa naiseudesta. Lue Sanna-Marikan tarina: menaiset.fi/moninainen 47 Syyskuu

Syyskuu ku n n i a m a i n i n ta BALLERINA KILPA-AMPUJA KÄÄRMEENKASVATTAJA MORSIAN INVALIDI Jenni, Tampere Sadat naiset tulivat mukaan rikastamaan julkista kuvaa naiseudesta. Lue Jennin tarina: menaiset.fi/moninainen 48

ku n n i a m a i n i n ta Syyskuu VALMIITA UNELMALOMIA PIENILLE JA SUURILLE MA AILMANVALLOITTA JILLE L APSET JOPA –50 % SUOMENKIELINEN AURINKOKERHO FINNAIRIN SUORAT LENNOT aurinkomatkat.fi 49 PARHA AT HOTELLIT PERHEELLESI

Lokakuu vo i t taj a ku n n i a m a i n i n ta ku n n i a m a i n i n ta HAPPILY EVER AFTER LUMO ELLINOORA KUN KÄDET ON TÄYNNÄ mainostaja: Scandic Susanna Limnell Marketing Manager mediatoimisto: Dagmar Pia Haussila Digital Manager Paula Malme Client Manager mainostoimisto: MK Norway Marianne Kvaale Jenssen Producer / Project Manager mainostoimisto: 358 Johanna Luoto Project Manager Christina Parviainen Copywriter Joni Myllyneva Art Director julkaistu:  Me Naiset mainostaja: Kojamo Hanna-Maarit Nieminen Markkinointipäällikkö Marika Koskinen Markkinointiviestinnän asiantuntija mediatoimisto: ToinenPHD Meri Saarikoski Client Director Riikka Luoma Digital Client Manager Sara Jouttijärvi Planner mainostoimisto: Bob The Robot Hermanni Kanerva AD Elina Cajan-Nikkinen Graphic Designer Jan Sederlöf Copywriter Elina Fredén Account Director julkaistu: Cosmopolitan, Elle, Me Naiset, Trendi 50 mainostaja: K-Ruoka Johanna Ekholm Markkinointipäällikkö Teija Nesterinen Markkinointijohtaja mediatoimisto: Dagmar Miila Peltonen Client Group Director Terhi Villanova Strategist mainostoimisto: hasan & partners Reino Tikkanen Business Director Elina Oksa Account Manager Kari Puumalainen Creative Copywriter Samy Wilkman Creative Art Director Tuuli Kortelainen AD Assistant julkaistu: Pirkka

vo i t taj a LIVE HAPPILY EVER AFTER Tuhansien ihmisten tiet risteävät hotelleissamme joka ikinen päivä. Ja kuka tietää, ehkä jotkut heistä olisivat täydellisiä toisilleen. Kuten konferenssiin osallistunut nainen ja hänen siellä tapaamansa hurmaava mies. Nyt he ovat naimisissa. Joskus tie onneen käy Scandicin kautta. Sinun tarinasi on osa meidän tarinaamme – ja juuri se tekee meistä Scandicin. S TAY F E E L L I V E B E T T E R scandichotels.fi 51

Lokakuu ku n n i a m a i n i n ta 52

ku n n i a m a i n i n ta Lokakuu Ellinooran kotona logiikka ja sekamelska lyövät kättä Aiemmin ahkeraksi kotibilettäjäksi tunnustautuva Ellinoora arvostaa nykyään kotinsa boheemin lämmintä fiilistä, offline-tilaan karkaamista – ja sitä, että siellä nukkuu aina hyvin. ELLINOORAN ”3X PARASTA KODISSA” O LO H U O N E E N N OJAT U O L I : Olen siinä aina, kun tulen kotiin ja ennen kuin menen nukkumaan. Täysin spontaaniostos, joka oli pakko saada, vaikkei se mahtunut edes autoon. Muistuttaa siitä, että elämässä ei saa olla liikaa suunnitelmallisuutta, pitää pystyä poikkeamaan polulta. K ASVIT: Kolme pientä kaktusta ovat ensimmäiset kasvit, jotka olen saanut pysymään elossa tai jotka eivät ole muovia. Olen paljon reissussa, joten kasvien hengissä pitäminen ei ole ihan helppoa. Nyt ne ovat ehtineet reilun vuoden ikään, mikä on minulle iso saavutus. Olen sittemmin hankkinut muitakin kasveja, mutta niihin en ole vielä uskaltanut kiintyä. Kasveista tulee aikuinen olo, kun pystyy pitämään huolen jostain muustakin kuin itsestään. VA ATEHUONE: Pienenä haaveilin omasta vaatehuoneesta. Asumme vuokralla, mutta tuntuu, että asunto on meidän oma ja vaatehuone on vielä oma pieni valtakuntansa sen sisällä – sinne ei tule kukaan muu. Se toimii myös turvapaikkana silloin, kun pitää soittaa vaikeita puheluita. LU M O L A I S E T: Artisti Ellinoora ja avopuoliso (EKSTR A) LEV Y T: Moni on kysynyt, että miksi meidän kultalevyt ja muut tunnustukset ovat kotona eivätkä studion seinällä. Niistä saa yksinkertaisesti voimaa niinä hetkinä, kun epäilee itseään. Ne muistuttavat, että ainakin joskus on ollut ihan hyvä tässä musiikkihommassa. KOT I : Kerrostalokaksio Helsingissä Lumolaiset on sisältösarja, joka esittelee Lumo-kotien asukkaita heidän luonnollisessa asuinympäristössään – kotona. LÖYDÄ OMA KOTISI OSOITTEESTA LUMO.FI/VERKKOKAUPPA 53

Lokakuu ku n n i a m a i n i n ta O T N TÄYNN E D Ä K N Ä, KU KA U PPA T . N I I U LEE KOT Ruoka.fi Oma kauppasi verkossa. k-ruoka.fi.indd 2 08/10/2019 12.35 54

AJAT U K SI A   M A R K K I NO I NNI STA VALITSE SOPIVA VAIKUTTAJA, BRIIFFAA REHELLISESTI JA PANOSTA NÄKÖKULMAAN – VINKIT ONNISTUNEESEEN VAIKUTTAJAYHTEISTYÖHÖN M a i n o s ta j a l l a o n o i k e u s v a at i a v a i k u t ta j a lta a m m at t i m a i s u u t ta y h t e i s t y ö s s ä . P e l k k ä t u o t e - e s i t t e ly e i r i i tä , v a a n e r i k a n a v i i n o n i d e o i ta v a o m at n ä k ö k u l m a n s a . T ä s s ä k o h ta a v a i k u t ta j a n j a m a i n o s ta j a n v ä l i l l ä t o i m i v a s ta m e d i ata l o s ta v o i o l l a s u u r i h y ö t y. te ksti j u l i a t h u r é n Vaikuttajamarkkinoinnissa liikkuu nykyään tuhansien eurojen summat. Jotta mainostaja saisi rahalleen aidosti vastinetta ja kampanja olisi onnistunut myös vaikuttajan kannalta, kampanjan suunnitteluun pitää satsata kunnolla. Valitse oikea vaikuttaja Kuka olisi uskottava puhumaan uudesta sijoitustuotteesta? Entä kenen kanssa olisi fiksua lanseerata vegaanijogurtti? Mainostajat kysyvät minulta usein, kuka olisi sinun lisäksi hyvä vaikuttaja tähän yhteistyöhön. Vanhana blogi- ja tube-narkkaajana tunnen kentän hyvin ja olen jakanut auliisti neuvojani, mutta nyt olen huomannut, että nämä ovat rahan arvoisia kysymyksiä. Yhteistöitä tekeviä somevaikuttajia on yhä enemmän, joten mainostajilla on varaa valita yhteistyökumppaninsa. Kun vaihtoehtoja on paljon, tarvitaan ammattilainen bongaamaan, kuka olisi täydellinen tyyppi kampanjaan. Pitää päättää, halutaanko tavoittaa mikrovaikuttajan kautta niche vai supersuositun tubettajan massayleisö, halutaanko saarnata kuorolle vai tavoitellaanko uusia silmäpareja. Myös vaikuttajan arvojen pitää mätsätä tuotteen kanssa: yleisö haistaa, jos vaikuttaja on lähtenyt mukaan vain euron kolikot silmillä kiiluen. Minulle on esimerkiksi tarjottu muutamaankin otteeseen lähtöä autokampanjaan, mutta tunnettuna yksityisautokriitikkona tällaisesta ei hyötyisi kukaan – vähiten minä itse. Toisaalta joskus yllättäväkin vaikuttaja voi olla hyvä keskustelua herättävä yhteistyökumppani, kuten tapaus, jossa vihreä kansalaisaktivisti Leo Stranius oli mukana Hesburgerin kampanjassa. Vilkas keskustelu tavoittaa ihmisiä, joilta kamppis menisi muuten ohi. ensisijainen funktio: onko tarkoitus vahvistaa brändiä, lanseerata uusi tuote tai herättää yleistä tietoisuutta aiheesta. Toki vaikuttajilla on viimeinen sana siinä, miten he työnsä tekevät, mutta lähtökohtien kannattaa olla kaikille selvät. Tuotteesta pitää olla myös tarpeeksi tietoa, kuten siihen liittyvät maineriskit. Parasta on, jos mainostajalla on antaa niihin kättä pidempää: Tällä hetkellä esimerkiksi muovi on monelle kuluttajalle suuri saatana, ja siihen liittyviin kysymyksiin pitää olla valmiita vastauksia tai vähintäänkin sovittuna, mitä tehdään, mikäli syntyy somekohu. Aihe ei ole näkökulma Blogipostaukset, joissa on kiinnostava näkökulma, keräävät lukijoita helposti kolmesta viiteen kertaa enemmän kuin sellaiset, joissa vain esitellään uusi tuote. Tämä vaatii hieman rohkeutta mainostajalta. Näkökulman hiomisessa mediatalosta voi olla paljon hyötyä: ammattimainen toimija osaa vaatia selkeyttä ja tavoitteellisuutta sekä vaikuttajalta että mainostajalta. Nykyään yhdellä vaikuttajalla on monta kanavaa, ja kampanjassa jokaisella kannattaisi olla näkökulmansa. Blogiin mahtuu pitkäkin esittely aiheesta, Instagramin kuvan ja tekstin pitää välittää ytimekäs viesti ( ja parhaimmillaan siihen on upotettu vähän huumoria tai tunnetta). Insta Storyjen potentiaalia ollaan vasta löytämässä: parhaimmillaan kaupalliset tai tiettyä agendaa levittävät brändit tekevät tarinoissaan huippuviihdettä. (Vaikkapa Verottajan storyissä on upeaa huumoria, Halla x Halla taas koukuttaa katsojaa osallistumaan uikkariäänestyksiin.) Tarpeeksi ammattimaisesti suunnitellusta yhteistöistä nauttivat sekä mainostaja, vaikuttaja että yleisö. Briiffaa kunnolla ja anna tarpeeksi tietoa KUKA /// Vielä takavuosina tuotteen mainostamisesta puhuttiin vaikuttajan kanssa kierrellen ja kaarrellen, ikään kuin vaikuttaja olisi lähtenyt mukaan ihan vain silkasta rakkaudesta tuotteeseen. Itse pidän siitä, että vaikuttajalle kerrotaan suoraan yhteistyön Julia Thurén on media-alan yrittäjä, toimittaja ja tietokirjailija, joka kirjoittaa Juliaihminen-blogia. Hän on aiemmin toiminut A-lehdissä Demin ja Lilyn tuottajana. www.aikakausmedia.fi/blogi 55

Marras- joulukuu vo i t taj a ku n n i a m a i n i n ta ku n n i a m a i n i n ta MEMORIES FROM THE NORTH JOTTA MIKÄÄN EI PYSÄYTÄ mainostaja: Luhta HOME mainostaja: Pohjola Sairaala PITÄÄ OLLA KOVA / TYÖ ON TÄRKEÄÄ Tarja Malinen Head of Marketing and Communications Päivi Salo Head of IT and marketing mainostoimisto: GSD Nordic Anssi Pähtilä COO Jouna Stern AD Lassi Mäki-Valkama CSM julkaistu: Avotakka Heidi Clark Markkinoinnin suunnittelija mediatoimisto: ToinenPHD Meri Saarikoski Client Director Sara Jouttijärvi Planner mainostoimisto: Miltton Creative Eija Anteroinen Asiakkuusjohtaja, strategi Joel Lindgren Art Director Maria Hakala Copywriter Katja Pietilä-Seppä Graafinen suunnittelija Inka Kosonen Projektipäällikkö julkaistu: Kunto Plus 56 mainostaja: Saint-Gobain / Isover Satu Nurminen Markkinointiviestintäpäällikkö mainostoimisto: Mainostoimisto Ivalo Creative Eerik Riekkinen AD Matti Mattila Copy Muusa Salminen Projektijohtaja Daria Ivanova Tuotanto-AD kuvaaja: Alias Creative / Petra Tiihonen julkaistu: Tekniikan Maailma, TM Rakennusmaailma

vo i t taj a M E M O R I E S T H E F R O M N O R T H Hiljaisuutta ja rauhaa. Pohjoinen metsä on meille koti ja paikka, josta ammennamme inspiraatiomme. Kodin tuoksumallistomme nyt myynnissä www.luhtahome.f i

Marras- joulukuu ku n n i a m a i n i n ta

ku n n i a m a i n i n ta TYÖ ON TÄRKEÄÄ. Mutta nyt, 50-vuotiaana, elämän karaisemana duunarina, tiedän, että tärkeintä ei ole suuret tulot, iso asunto, hieno auto ja pitkien työpäivien tekeminen. Vaan läsnäolo, korjatut välit läheisiin ja leikit mun 5-vuotiaan lapsenlapsen kanssa. Markku, Vantaa Lue lisää: ISOVER.FI LÄMPÖ LÖYTYY PINTAA SYVEMMÄLTÄ. 59 Marras- joulukuu

Marras- joulukuu ku n n i a m a i n i n ta PITÄÄ OLLA KOVA. Mutta harrastuksen kautta oon oppinut paljon tasapainosta. Siitä, miten ei koko ajan tartte olla kova, vaan pitää osata olla myös pehmeä. Judoa on erityisen hauska opettaa lapsille. On upeeta huomata, kun nuoremmat hoksaavat, ettei pelkällä kovuudella voiteta mitään. Mari, Savonlinna Lue lisää: ISOVER.FI LÄMPÖ LÖYTYY PINTAA SYVEMMÄLTÄ. 60

Sinä olet siellä. Aikakauslehteen uppoudutaan. Silloinkin, kun ympärillä sattuu ja tapahtuu. Lehden ja lukijan suhteesta hyötyy myös mainostaja. Lue lisää: aikakausmedia.fi/sinaoletsiella 61

62

63

KUUKAUDEN  AIKKARIMAINOKSET MARKKINOINTI& MAINONTA-LEHDESSÄ SEKÄ OSOITTEESSA  WWW.AIKAKAUSMEDIA.FI 64