2019

VUOSIKERTOMUS • 2019 SISÄLLYS 1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS..................................... 5 2. TILASTOTIETOA............................................................................. 6 2.1 Öljypoltinten myynti.................................................................... 6 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti........................................... 6 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt...................................................... 7 2.4 Polttoöljyn myynti......................................................................... 7 2.5 Nestekaasun ja maakaasun myynti.................................... 7 3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS............................................... 9 3.1 Hallitus.................................................................................................. 9 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta.................................................. 9 3.3 Arviointilaitos.................................................................................10 3.4 Tilintarkastajat................................................................................11 3.5 Julkaisut.............................................................................................11 3.6 Yhdistyksen kunniajäsenet....................................................11 4. TASE JA TULOS.............................................................................12

1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 2019 V uosi 2019 oli yhdistykselle muutoksen aikaa. Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä siirrettiin toimintoja lämmityksen osalta Lämmitysenergia Yhdistykselle ja samalla Suomen Lämmitystieto Oy:lle tuli Lämmöllä-lehden toimitus. Eero Otronen siirtyi Suomen Lämmitystieto Oy:n palvelukseen eritysasiantuntijaksi ja Lämmöllä-lehden päätoimittajaksi. Koulutuksia järjestettiin edelleen öljylämmitysalalle ja kaasuasennusalalle vastuuhenkilöpätevyyksiä varten. Erityisesti kaasualan vastuupätevyyksiä haettiin entistä enemmän, johtuen osittain kaasuautojen lisääntymisestä, jolloin korjaamot hakivat vastuupätevyyksiä saadakseen toimiluvan ajoneuvojen kaasulaitteiden asentamiseen ja korjaamiseen. Lämmityslaiteurakoitsijoiden osalta myös kaasuasennukset kiinnostivat, sillä biokaasulaitoksien lisääntyminen on selvästi lisännyt myös vastuupätevyyden omaavien asentajien tarvetta, samoin kuin LNG terminaalien tulo Suomeen. Taloudellisesti vuosi oli voitollinen ja Eurofuelin jäsenyyden myötä myös kansainvälinen yhteistyö vastaavien järjestöjen kesken on ollut mielenkiintoista ja lisännyt myös vaikuttamismahdollisuuksia EU-komission ja parlamentin suuntaan. Erityisen vahvasti EU-tasolla on nähty uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden tulevaisuuden mahdollisuudet. Uusiutuvat nestemäiset polttoaineet soveltuvat jo olemassa oleviin öljylämmitysjärjestelmiin, lämmityskattilat on suurelta osin jo suunni­ teltu toimimaan myös uusituvalla nestemäisellä polttoaineella ja polttimien osalta olemassa olevissa laitteissa pienin muutoksin soveltuvat uusiutuvien käyttöön. Nestemäisille uusituville polttoaineille on jo olemassa valmiina sen vaatima infra, logistiikka ja varastointiteknologia, joten suuria investointeja ei sen suhteen tarvita. Nähtäväksi jää onnistuuko poliittiset päättäjät hyödyntämään tämän Suomen etulyöntiaseman maailmanlaajuisesti. Arto Hannula LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2019 5

2. TILASTOTIETOA Tilastot perustuvat valvontaviranomaisilta sekä yhdistyksen jäseniltä ja laitetoimitta­jilta kerättyihin tietoihin. 2.1 Öljypoltinten myynti Valmistajien ja maahantuojien Suomen markkinoille myymien öljypoltinten määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: 2001 2002 Enint. 60 kW 10 800 11 700 Yli 60 kW 2 300 2 400 Yhteensä 13 100 14 100 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13 600 14 200 11 500 9 500 8 500 5 000 5 400 7 000 5 744 3 867 4 570 4 200 4 285 4 038 4 033 4 455 3 226 2 700 2 600 2 500 2 600 2 400 2 100 1 200 1 600 1 741 1 390 1 118 9 50 1 070 3 476 1 204 1 316 1 082 16 300 16 800 14 000 12 100 10 900 7 100 6 600 8 600 7 485 5 257 5 688 5 150 5 355 7 514 5 237 5 771 4 308 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti Maassamme valmistajilta Suomen markkinoille myytyjen öljy- ja öljy-yhdistelmä­ kattiloiden määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6 8 700 8 100 11 400 12 400 10 600 7 600 6 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3 600 4 100 4 000 3 400 2 600 2 112 1 990 2015 2016 2017 2018 2019 2 208 2 475 2 370 2 285 1 870 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2019

TILASTOTIETOA 2019 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt Kiinteistökohtaisella öljylämmityksellä varustettuja pientaloja oli vuonna 2019 n. 150 000, joista n. 20–30 000 oli jo varustettu hybridijärjestelmällä, jolloin öljykattila toimii vain kovien pakkasten huippujen aikaan ja osassa tuottaa myös lämpimän käyttöveden. 2.4 Polttoöljyn myynti 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kevyt 2 285 2 181 1 914 1 878 1 835 1 681 1 696 1 596 1 488 1 513 1 591 1 575 1 606 1 581 (arvio) (x 1000 tonnia) Raskas 1 239 1 154 1 071 846 782 643 599 466 440 404 440 338 285 Yhteensä 3 524 3 335 2 985 2 724 2 617 2 326 2 295 2 062 1 928 1 917 1 956 1 919 1 891 2.5 Nestekaasun ja maakaasun myynti 2002 Nestekaasua (tonnia) 238 461 Maakaasua (milj. m³) 4 292 2004 268 166 4 605 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 294 269 285 720 239 088 277 432 274 648 252 989 267 780 264 309 267 142 4 523 4 501 4 060 3 899 3 510 3 307 — 2 606 — LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2019 7

8 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2019

3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 2019 3.1 Hallitus Hallituksen kokoonpano vuonna 2019: Reijo Ström, pj Oy Motoral Ab, Motoplast Oiva Hammar LVI-Palvelu Hammar Oy Hannu Helminen Lämpösäätö Oy Pasi Hirvijärvi Viessmann Finland OY Jari Holopainen LVI Holopainen Oy Mikko Hummelin Kaukora Oy Jari Kivistö Termocal Oy Timo Knaapi Öljy- ja Sähkölämpö / T & V Knaapi Oy Marko Lehtonen Putki ja poltin oy Tapio Murtonen Oilon Oy Petri Nikkanen Viafin GAS Oy Timo Seppälä EST Systems Oy Asko Sikiö Oy Teboil Ab Jaana Ståhlberg Oiltek-Pekka Kivekäs Oy Petri Tiainen Neste Oyj Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta Koulutustoimintaa vuoden 2019 aikana järjestettiin seuraavasti: perinteinen öljyalan vastuuhenkilökokeeseen valmentava kaksipäiväinen kurssi, kaksi kertaa vuoden aikana. Kaasuasennusalan vastuuhenkilön toimintaan perehdyttävä kaksipäiväinen kurssi järjestettiin kolme kertaa vuoden aikana, josta yksi oli yrityskohtainen koulutus. Yhdistys toimii Höylä IV-energiatehokkuussopimuksen vetovastuussa, josta on tehty sopimus Ympäristöministeriön kanssa ja sopimus on voimassa vuoteen 2025 asti.. LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2019 9

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 3.3 Arviointilaitos Arviointilaitostoiminta jatkui normaalilla tavalla arvioimalla vastuuhenkilöiden pätevyyksiä ja kirjoittamalla niistä todistuksia. Arviointilaitoksen vastuuhenkilöiden pätevyyslautakunnan kokoonpanossa oli Hannu Rauhala ja Arto Hannula. Tutkintolautakunnan kokoonpano: Timo Iholin Tukes Petri Nikkanen Viafin GAS Oy Markku Olenius Oilon Oy Jari Pitkänen Neste Oyj Jyrki Pohjolainen TEM Timo Seppälä EST Systems Oy Arto Hannula sihteeri Tutkintolautakunta järjesti kahtena päivänä vastuuhenkilöiden kokeita öljy-lämmitysalan, kaasuasennusalan ja säiliöntarkastus toimintaan. Tentteihin ilmoittautuneita oli 95 henkilöä, joista öljylämmitysalan vastuuhenkilön pätevyys tentissä mukana oli 26 henkilöä, joista hyväksytysti tentin suoritti 18. Säiliöntarkastusalan kokeeseen osallistui 6, joista hyväksyttyjä oli 4. Kaasualan vastuuhenkilön kokeisiin ilmoittautuneita oli 63 joista hyväksytysti tentin suoritti 35. Rajoitetut sähköasennusoikeudet S3/r suoritti yksi henkilö. 10 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2019

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 2019 3.4 Tilintarkastajat Tilintarkastuksen suoritti tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy. 3.5 Julkaisut Vuoden 2019 aikana tehtiin Teknillisiä suosituksia seuraavasti:. • TS-13 Öljylämmityksen ja ilmavesilämpöpumppujen yhdistelmät • TS-6 Öljylämmityslaitteistojen tarkastus, joka korvasi aiemman TS-6  Öljylämmityslaitteistojen katsastus vuodelta 2004 • TS-1 Kondenssi periaatteisen öljylämmityslaitteiston rakentaminen (aloitettiin vuoden 2019 aikana ja valmistuu vuoden 2020 aikana) 3.6 Yhdistyksen kunniajäsenet Kunniapuheenjohtaja Hans Blomsted † Kunniajäsenet Raimo Aaltonen † Erkki Mäkelä Rauli Anttila † Martti Mäkinen Aulis Helminen Kari T. Punakivi Pekka Kivekäs Hannu Rauhala Veikko Koskinen Heikki Rihti Eero Kourula Helge Succo † Ossi Leiwo Tapani Valanto Pauli Lindén Veli Viitala Kalervo Lipsanen † Jorma Åhman LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2019 11

4. TASE JA TULOS TASE VASTAAVAA 12 31.12.2019 31.12.2018 2 893,33 2 893,33 2 893,33 0,00 0,00 0,00 5 140,01 5 140,01 5 140,01 6 853,35 6 853,35 6 853,35 20 000,00 20 000,00 21 311,22 21 311,22 41 311,22 49 344,56 20 000,00 20 000,00 21 311,22 21 311,22 41 311,22 48 164,57 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 107, Muut pitkävaikutteiset menot 1070, Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 116, Koneet ja kalusto 1160, Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset 140, Osuudet saman konsernin yrityksissä 1400, Osuudet saman konsernin yrityksissä 144, Muut osakkeet ja osuudet 1440, Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat Vastaavat Lyhytaikaiset 170, Myyntisaamiset 1700, Myyntisaamiset Siirtosaamiset 180, Siirtosaamiset 1800, Siirtosaamiset, lyhytaikaiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset 190, Rahat 1900, Rahat / käteisvarat 191, Pankkisaamiset 1910, Nordea 1920, Sampo 9 122,90 9 122,90 1 364,00 1 364,00 1 364,00 10 486,90 10 486,90 16 102,30 16 102,30 24 836,06 24 836,06 24 836,06 40 938,36 40 938,36 0,00 118 146,20 423,25 423,25 117 722,95 117 722,95 0,00 0,00 78 640,70 413,22 413,22 78 227,48 78 167,45 60,03 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 128 633,10 119 579,06 VASTAAVAA YHTEENSÄ 177 977,66 167 743,63 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2019

TASE JA TULOS VASTATTAVAA 2019 31.12.2019 31.12.2018 1 076,07 1 076,07 1 076,07 220 691,65 220 691,65 220 691,65 220 691,65 −97 757,69 −97 757,69 −97 757,69 0,00 0,00 0,00 25 141,74 149 151,77 1 076,07 1 076,07 1 076,07 220 691,65 220 691,65 220 691,65 220 691,65 −91 103,62 −91 103,62 −91 103,62 1 540,94 1 540,94 1 540,94 −8 195,01 124 010,03 6 747,29 6 747,29 93,00 93,00 3 783,60 3 783,60 0,00 18 202,00 12 272,67 4 044,88 0,00 1 305,54 509,74 69,17 28 825,89 8 104,84 8 104,84 93,00 93,00 4 117,89 4 067,89 50,00 31 417,87 9 688,95 15 287,01 5 132,82 688,99 559,81 60,29 43 733,60 Vieras pääoma yhteensä 28 825,89 43 733,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 177 977,66 167 743,63 Oma pääoma Arvonkorotusrahasto 219, Arvonkorotusrahasto (ky) 2190, Arvonkorotusrahasto (ky) Muut rahastot Muut rahastot 214, Muut rahastot (osk) 2140, Muut rahastot (osk) Edellisten tilikausien voitto (tappio) 225, Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2250, Edellisten tilikausien voitto / tappio Tilikauden voitto (tappio) 237, Tilikauden voitto (tappio) 2370, Tilikauden tulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma 287, Ostovelat 2880, Maksuliikennetili 291, Velat omistusyhteysyrityksille 2910, Velat omistusyhteysyrityksille 292, Muut velat 2920, Ennakonpidätys- ja stm-velka 2940, Muut velat 295, Siirtovelat 2950, Lomapalkkojen siirtovelat 2951, Tyel- siirtovelat 2952, Pakolliset vakuutukset 2953, Tapaturmavakuutusmaksuvelka 2954, Työttömyysvakuutusmaksuvelka 2955, Ryhmähenkivakuutusmaksuvelka Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2019 13

Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tuotto-/Kulujäämä Varainhankinta Varainhankinnan tuotot Varainhankinnan kulut Tuotto-/Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut Tuotto-/Kulujäämä 01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 -31.12.2018 −118 547,09 −155 801,87 105 119,45 66 097,70 −223 666,54 −221 899,57 −133 299,51 −116 936,01 −3 160,01 0,00 −87 206,08 −104 963,58 −118 547,09 −155 801,87 134 100,00 139 427,63 134 100,00 139 464,83 0,00 −37,20 15 552,91 −16 374,24 9 588,83 8 179,23 9 588,83 8 179,80 0,00 −0,57 25 141,74 −8 195,01 25 141,74 −8 195,01 25 141,74 −8 195,01 – Tilikauden tulos – Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 14 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2019

Yhteistyökumppanit Nestemäiset polttoaineet neste.fi teboil.fi st1.fi Aurinkolämmitys aurinkoteknillinenyhdistys.fi Pellettilämmitys pellettienergia.fi Öljy- ja biopolttoainekattilat ja polttimet oilon.com termax.fi laatukattila.fi viessmann.fi costella.fi kaukora.fi (Jäspi) Kaasu polttoaineena Lämpöpumput sulpu.fi Viranomaiset tukes.fi motiva.fi LVI-alan koulutus- ja yhdistystoiminta sulvi.fi vvsfinland.fi viafingas.fi gasum.fi kaasuyhdistys.fi LEY on myös jäsenenä Eurofuelissa www.eurofuel.eu

Lämmitysenergia Yhdistys ry Sitratori 5, 00420 Helsinki toimisto@ley.fi | www.ley.fi Puh: 010 617 7410 Lämmitysenergia Yhdistys ry Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistys perustettiin edistämään öljylämmityksen asennuksia lähinnä järjestämällä koulutusta ja tekemällä asennuskentälle suosituksia. Tämä mahdollisti öljylämmityksen suosion kasvamisen ja maineen luotettavana ja turvallisena lämmitysmuotona. Nykyään yhdistyksen kulmakivenä on sama päämäärä eli lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosassa urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistyksen tärkein voimavara on urakoitsijajäsenet, jotka omalla kokemuksellaan luovat osaamista ja paikallisten olojen tuntemista järjestön toimintaan. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhdistys on myös Tukes:in valtuuttama pätevyyskokeiden järjestäjä ja pätevyystodistukset myöntävä taho. Lämmitysalan suosituksia ja koulutusta: www.ley.fi Tekninen neuvontapalvelu: 010 617 7414