SYYSKUU / 2019 KASVUN MAHDOLLISTAJAT MAINOSLIITE FRAMERY lisää onnellisuutta työpaikoilla 6 + Myyntituli Työnvälityspiste Novia Finland Lowell 14 SOL 18 4 Toimiva palkitsemisjärjestelmä tukee kasvua Järkeviin investointeihin löytyy rahoitusta HENKI-FENNIA MAINOSLIITE AKTIA Ihmisläheinen johtaminen konsernin voimavarana 8 9 Hyvä työkyky parantaa yrityksen kilpailukykyä kiihdyttää kasvuyrityksiä VARMA EY CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 1

2 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

Tässä lehdessä 4 6 Aktia: Investointi kasvuun kannattaa Framery poistaa onnellisuuden esteitä työpaikoilla 8 Varma: Hyvä työkyky parantaa yrityksen kilpailukykyä 9 EY: Kasvuyritysten kiihdyttämistä satojen tuhansien onnistumisten kokemuksella 10 MMA: Automaatio myynnin tueksi 11 Sani Leino: Mikä on hiljaisuuden hinta? 11 Myyntituli lupaa tuloksia ja ylittää odotukset! 12 Elisa Santa Monica: Enemmän arvoa teknologiainvestoinnista 13 Lapin AMK: AMK-maisteriopinnoissa saa olla opportunisti 13 Laatukeskus: Kiertotalous on kasvava työllistäjä 14 SOL-konsernin Peppi Kaira ja Juhapekka Joronen ovat Peukalo pois suusta! ihmisläheisiä johtajia 16 Pirkanmaan liitto: Allianssi startup-ekosysteemin tueksi 16 Alf Rehn: Kasvu lähtee kulttuurista! 17 LUONTAISET TAIPUMUKSETTM: Miksi psykologinen Maailma muuttuu edelleen ja nopeasti. Muutokseen on vastattava koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Sen tietävät myös poliittiset päättäjät, mutta asialle ei ole tehty tarpeeksi. turvallisuuden tunne on tärkeä? 18 Henki-Fennia: Tukeeko palkitsemisjärjestelmäsi pitkäjänteistä kasvua? 19 Lowell Suomi: Luotonhallinnan vastuullinen edelläkävijä on kasvavan yrityksen paras kumppani DIGITAALISTUMISEN MYÖTÄ KULUTTAJAT asioivat ja kauppaa käydään verkossa, mikä tarkoittaa samaa myös Suomessa. Robotisaation myötä tavaroiden valmistamisen ei jatkossa tarvitse enää keskittyä halpatyövoiman maihin, vaan se onnistuu meilläkin. Työvoiman kustannusten merkitys tulee pienenemään. Meillä on samat mahdollisuudet kuin missä tahansa muualla, jopa etulyöntiasema, koska maamme on moderni, turvallinen ja väestömme hyvin koulutettu. Mikä kiikastaa? Yksi selitys on se, että yritykset eivät halua kasvaa. Kasvun myötä riskit suurenevat ja tähän on löydettävä lääkkeet. Suomessa on muun muassa Euroopan kankeimmat työmarkkinat, koska yritykset eivät saa riittävästi päättää itse kasvun edellytyksiin vaikuttavista seikoista. Tämä täytyy muuttaa. Myös verotusta on muutettava. Olisi hyvä, jos yrityksen voitoista puolet voisi sijoittaa investointeihin ja uuden henkilöstön palkkaamiseen siten, ettei tuota osuutta verotettaisi. Tarvitsemme ennakkoluulottomuutta ja uutta asennetta. Jurous pois, huono itsetunto pois ja reippaasti maailmalle. Ihmisiä kaikki ovat sielläkin ja heidän kanssaan voi ja pitää tulla toimeen. Jos jäämme tänne imemään peukaloa voimme unohtaa menestyksen. 20 Finders Seekers: Työnantajakuvan rakentaminen on paras rekrytointistrategia 21 Huoleti iskee itärannikolle 21 TILT Biotherapeutics: Suomalaisyrityksen syöpälääke läpimurron kynnyksellä – hoitovaste prekliinisissä kokeissa 100 prosenttia 22 Akeba: Talousjohtamisen kulmakivet 22 Tero Luoma: Omistajat kasvun mahdollistajina 23 Turku Science Park Oy: Uusia innovaatioita bio- ja kiertotaloudesta 24 Intotalo: Intoa ja rotia 25 Hallituspartnerit: Ulkoisista hallitusammattilaisista tukea kasvuhaluisille yrityksille 26 Työnvälityspiste: Työnvälityksen yksityinen tulevaisuus on jo tässä 27 Brik: Kokonaisvaltaista koulutusta tosissaan mutta ei vakavissaan 28 HELBUS: Yksikin välivuosi tulee kalliimmaksi kuin kokonainen maksullinen yliopistotutkinto 29 Thinking Portfolio: Kehitys- ja riskisalkku ovat korvaamattomia työkaluja yritykselle 30 30 31 Novialaisten intohimona on auttaa päämiestä myynnin kasvussa Greenstep tukee kasvun eri käänteissä Harry ”Hjallis” Harkimo yrittäjä, kansanedustaja Vaasan yliopiston JOKA-koulutus kehittää esimiesvalmiuksia PÄÄTOIMITTAJA Ville Leppäaho AD / LAYOUT Emma Happonen TOIMITTAJAT Suvi Huttunen MAINOSLIITE Marjaana Lehtinen Leila Itkonen Päivi Remes Soile Suvanto Minna Uusivirta Kai Lintinen Tuomas Lehtonen Jarmo Seppälä Pekka Moliis Esa Tuominen Hannu Kaskinen KUVAAJAT Petra Viitamäki Emmi Virtanen Leila Itkonen Minna Uusivirta Aleksi Friman Markku Pajunen Wille Nyyssönen Juha M. Kinnunen Jyri Laitinen Miska Puumala Aki Paavola Kai Lintinen JULKAISIJA Calcus.com Oy Fredrikinkatu 47 00100 Helsinki CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 3

Irma Gillberg-Hjelt kannustaa valitsemaan pankin omien tarpeiden mukaan. Aktian vahvuutena hän pitää asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua yrityksille sekä omistajien ja yrityksen tilanteen kokonaisvaltaista huomioimista. 4 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

Investointi kasvuun kannattaa Investointien kanssa ei kannata jäädä odottamaan. Kasvuhakuinen yritys pysyy paremmin mukana kilpailussa myös suhdanteiden muuttuessa. T ällä hetkellä markkinoilla ei ole Aktian yritysasiakasliiketoiminnasta vastaavan johtajan Irma Gillberg-Hjeltin mukaan vielä havaittavissa merkkejä laskusuhdanteesta. Kasvua tavoittelevat yritykset investoivat edelleen ja rahoitukselle on kysyntää. Nykyisen korkeasuhdanteen aikana investoinnit eivät ole kuitenkaan kasvaneet missään vaiheessa voimakkaasti, vaan tiettyä varovaisuutta on ollut koko ajan ilmassa. ”Syynä ei ole ainakaan se, ettei rahaa olisi ollut saatavilla”, Gillberg-Hjelt vakuuttaa. Gillberg-Hjeltin kokemuksen mukaan moni suomalaisyritys on turhan tyytyväinen nykytilanteeseen eikä edes hae kasvua. Investoinnit ovat kuitenkin lähes välttämättömiä, sillä ilman niitä aika ajaa nopeasti yrityksen ohi. Jos toimialalla tapahtuu muutoksia, kasvuhaluton yritys taantuu helposti. Vaikka talous on väistämättä menossa kohti hitaampaa kasvun aikaa, on markkinoilla paljon sijoittajia, jotka etsivät sijoituskohteita. Suomessa on myös paljon start-up -yrityksiä, jotka hakevat voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä. Suomessa start-upien rahoitus järjestyy pääomasijoittajien ja pankkien yhteistyöllä. Yrityksen siirtyessä siemenvaiheesta normaalin MAINOSLIITE voimakkaan kasvun aikaan ja sitä kautta enemmän pankkirahoituksen piiriin, apuna ja riskinjakajina toimivat muun muassa Finnvera ja EIB. ”Järkeviin investointeihin löytyy aina rahoitusta. Suomi elää yrityksistä ja yritykset työllistävät ihmisiä, joten totta kai me pankissa haluamme, että suomalaiset yritykset voivat hyvin. Kasvuhakuisuutta on aina hienoa nähdä”, Gillberg-Hjelt toteaa. Gillberg-Hjeltiä ilahduttaa se, että yritykset tekevät nykyään paljon taustatyötä ja hyödyntävät ulkopuolisia asiantuntijoita rahoitusta hakiessaan. ”Hyvä taustatyö on olennaista yrityksen omien riskien kannalta ja se helpottaa asiointia pankin kanssa. Meille on iso apu, kun näemme, että huonoin mahdollinen skenaariokin on laskettu realistisesti.” Sparrausta ja apua riskienhallintaan Rahoituksen lisäksi pankki voi olla yrityksen apuna myös neuvomassa ja sparraamassa. Jokainen yrittäjä tuntee toki oman yrityksensä ja liiketoimintansa parhaiten, mutta pankki voi auttaa kysymällä niitä vaikeita kysymyksiä. ”Autamme yrittäjiä kehittämään, vahvistamaan tai kyseenalaistamaan omaa näkemystään. Monet arvostavat pankkiyhteistyössä hyvää ja avointa keskustelua”, Gillberg-Hjelt kertoo. Gillberg-Hjelt muistuttaa, että pankkia ei kannata valita pelkästään rahoitusta kilpailuttamalla, vaan yrityksen on hyvä miettiä myös, mikä pankki sopii minkäkin kokoiselle yritykselle ja omiin tarpeisiin. Pankki voi auttaa yritystä myös riskienhallinnassa ja riskeihin varautumisessa. Henkilökohtaisissa keskusteluissa voidaan käydä läpi syvällisesti liiketoiminnallisia riskejä ja sitä, miten ne on huomioitu. Pankin tarjoamat suorat ratkaisut riskien hallintaan liittyvät usein korko- ja valuuttariskeihin, mutta entistä enemmän puhutaan myös henkilöriskeistä. Mitä jos itselle tai muille omistajille tapahtuu jotain? Miten silloin käy perheen ja yrityksen? Yhä useampi yrittäjä keskustelee pankin kanssa myös siitä, miten mahdolliseen yrityksen myyntiin kannattaa varautua. w ”JÄRKEVIIN INVESTOINTEIHIN LÖYTYY AINA RAHOITUSTA.” CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 5

Nimi Framery kuvastaa tuotetta, joka luo kehyksen käyttäjän ympärille eri tarkoituksiin: keskittymiseen, puhelimessa puhumiseen tai keskusteluihin kollegoiden kanssa rauhassa. “VÄHITELLEN FRAMERY YMMÄRSI, ETTEI ASIAKKAIDEN ONGELMA OLLUT MELU VAAN TURHAUTUMINEN SIIHEN, ETTEI TÖISSÄ VOI KESKITTYÄ.” 6 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

Framery poistaa onnellisuuden esteitä työpaikoilla “M Framery luuli ratkaisseensa vain avokonttoreiden meluongelman äänieristetyillä tiloillaan mutta oli väärässä. Asiakkaat näkivät kokonaiskuvan ja ymmärsivät koppien lisäävän työntekijöidensä onnellisuutta ja parantavan työtehoa. ene nyt jonnekin muualle puhumaan. Ei täällä kukaan pysty keskittymään.” ”No, tehkää minulle puhelinkoppi.” Tästä sananvaihdosta sai alkunsa yksi viime vuosien menestyksekkäimmistä kasvutarinoista. Opiskelujen ohessa it-firmassa työskentelevät teekkarit Samu Hällfors ja Vesa-Matti Marjamäki ottivat haasteen vastaan ja päättivät rakentaa esimiehelleen äänieristetyn tilan. ”Googlaamalla ei löytynyt tuotteita, joista saattoi ottaa mallia. Tajusimme, että tässä voisi olla yritysidea, koska sama ongelma on varmasti muillakin. Lähdimme heti tekemään isoa yritystä, vaikkei meillä ollut osaamista eikä rahaa mutta sitä enemmän kunnianhimoa. Tiesimme olevamme jonkun ison asian jäljillä”, muistelee tamperelaisen Framery Oy:n toimitusjohtaja Hällfors. Vähän yli parikymppiset kaverukset irtisanoutuivat ja perustivat oman yrityksen syksyllä 2010. Alkutaival oli kuoppainen rahoituksen ja asiakkaiden kiinnostuksen suhteen. ”Esimerkiksi Tukholman huonekalumessuilla 2013 kukaan ei ymmärtänyt tuotteitamme, ja kävijöitä ständillä oli vain muutama. Muutaman vuoden kuluttua messuilla ei mistään muusta puhuttukaan kuin kopeista.” Sittemmin Framery on muokannut tuotteensa uusiksi ja laajentanut tarjontaansa 2–6 hengen työtiloihin. Yhtiö on nyt globaalisti alan isoin toimittaja ja teknisesti muita edellä. ”Äänieristyksen, akustiikan ja ilmanvaihdon yhdistäminen on paljon hankalampaa kuin miltä tila ulospäin näyttää”, Hällfors kertoo. Onnellinen ihminen antaa töissä parhaansa Vähitellen yritys ymmärsi, ettei asiakkaiden ongelma ollut melu vaan turhautuminen siihen, ettei töissä voi keskittyä, puhua puhelimessa tai keskustella kollegan kanssa rauhassa. ”Turhautunut ihminen ei pysty antamaan kaikkeaan töissä ja on siksi onneton. Organisaatio on paljon tehokkaampi ja tekee parempaa tulosta, kun työntekijät ovat onnellisia. Yritämme tuotteillamme edes vähän mahdollistaa, että jokainen pystyy saavuttamaan parhaansa työssään”, Hällfors jatkaa. ”Onnellisuus liitetään yleensä vapaa-aikaan ja työtyytyväisyys ja -hyvinvointi työpaikkaan. Onnellisuus kuitenkin liittyy myös työhön.” Asiakkaina huippuyrityksiä maailmalta Framery on toimittanut jo yli 25 000 koppia 72 maahan. Lukuisat isot kansainväliset yritykset, kuten Microsoft, Deloitte, McDonalds, Siemens, General Electrics ja Puma, ovat ymmärtäneet työntekijöiden hyvinvoinnin ja onnellisuuden merkityksen liiketoiminnassaan. Menestys on onnellisuuden seurausta eikä päinvastoin. Tänä vuonna yhtiön liikevaihto yltää lähes sataan miljoonaan euroon. Hieno kasvu on kerännyt tunnustusta; esimerkiksi Financial Times listasi Frameryn Pohjoismaiden nopeimmin kasvavaksi yritykseksi. ”Aiomme kasvaa jatkossa yhtä nopeasti kuin nyt. Markkina kasvaa globaalisti, ja olemme vasta raapaisseet siitä pintaa”, Hällfors toteaa. w Samu Hällfors, Frameryn toimitusjohtaja ja yrityksen perustaja. Samu on luotsannut Framerystä yhden Euroopan nopeimmin kasvavan yrityksen. MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 7

Parikymmentä vuotta työelämää ja työkykyä eri instituutioissa tutkinut Pauli Forma aloitti Varman työkykyjohtajana kesäkuussa. ”HYVÄ TYÖKYKY JOHTAA TYÖN SUJUVUUTEEN, TULOKSELLISUUTEEN JA VÄHENTÄÄ TYÖKYVYTTÖMYYDEN AIHEUTTAMIA KUSTANNUKSIA.” Hyvä työkyky parantaa yrityksen kilpailukykyä Tekemätön työ aiheuttaa Suomen yksityissektorille arviolta 3,6 miljardin euron kustannukset.* Tilannetta voidaan parantaa mm. hyvällä työkykyjohtamisella. työkyvyttömyyden aiheuttamia kustannuksia”, Varman työkykyjohtaja Pauli Forma taustoittaa. T Työkyvyn tukeminen on aina perustunut dataan ja digitalisaation myötä sen kerääminen on monipuolisempaa ja helpompaa kuin koskaan aiemmin. Tietoa työkyvystä voidaan kerätä kyselyin, työterveyshuollon raporteista ja esimerkiksi yhteistyöstä eläkevakuuttajan kanssa. Digitalisaation myötä dataa saadaan uusista lähteistä ja sen yhdistäminen ja analysointi on aikaisempaa helpompaa. Lisäksi tietoa saadaan esimiehiltä arjen kohtaamisista ja mm. kehityskeskustelujen kautta. ”Monipuolisesta datasta tehtävät analyysit parantavat ymmärrystämme työkykyyn vaikuttavista kehityskuluista”, Forma valottaa datan roolia työkyvyn johtamisessa. Varma eläkevakuuttajan roolissaan tähtää työkyvyn kehittämiseen yhteiskunnallisesta näkökulmasta: ”Meidän tavoitteemme on vähentää ennenaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä, ja siksi autamme yökyvyllä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan työn ja voimavarojen suhteen tasapainoa. Työkykyyn vaikuttavat mm. osaaminen, työyhteisöön liittyvät asiat, yksilön arvot ja motivaatio sekä toisaalta myös terveys ja elämäntilanne. Kuormittavuutta lisää työn murros, kun omaksuttavan tiedon määrä kasvaa ja työntekemisen tavat muuttuvat – työtä ei ole sidottu enää aikaan eikä paikkaan, mikä voi johtaa työn ja palautumisen epäsuhtaan. ”Riittävä työkyky on passi työelämään osallistumiselle. Sitä kautta pääsee nauttimaan merkityksellisyydestä ja muista positiivisista asioita, mitä työ voi ihmiselle tarjota. Hyvä työkyky johtaa työn sujuvuuteen, tuloksellisuuteen ja vähentää 8 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Digitalisaatio tuottaa entistä enemmän työkykyyn liittyvää dataa yrityksiä kehittämään työkykyjohtamistaan. Annamme heille tukea työkykyriskien analysointiin, tavoitteiden asettamiseen sekä sparraamme ja valmennamme heitä parempiin toimintatapoihin.” Pitkän uran työelämätutkimuksen parissa tehnyt Forma näkee iloisena kehityksenä sen, että työkykyasiat on otettu monissa yrityksissä vahvemmin agendalle: ”Aiemmin työkykyä johdettiin erillisenä asiana, mutta nyt se on yhä useammin noussut osaksi johtoryhmätason päätöksentekoa.” Nykypäivänä ihmiset ovat yrityksille merkittävin kilpailuedun lähde, minkä vuoksi hyvän työkyvyn varmistaminen on jo strategisesti tärkeää. ”Monissa yrityksissä työkyky on otettu olennaiseksi osaksi yritysvastuuta ja sen merkitykseen osana yrityksen brändiä ja houkuttelevuutta on havahduttu”, Forma summaa. Työkykyjohtaminen voi työnantajamielikuvan tukemisen ohella olla myös muuten yrityksen kasvun kulmakivi tukemassa työntekijöiden osaamista, motivaatiota ja sitoutumista. w *=Tekemättömän työn vuosikatsaus 2018. Varma et al. (2018). MAINOSLIITE

Kasvuyritysten kiihdyttämistä satojen tuhansien onnistumisten kokemuksella Suomalaisissa yrityksissä on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tämän potentiaalin lunastamisella on myös suuri merkitys koko kansantaloudellemme, siksi EY:llä haluamme olla mukana luomassa kasvua! EY on ollut yli 30 vuoden ajan nopeimmin kasvavien yritysten kumppanina maailmanlaajuisesti. Näiden kokemusten, yrittäjien kanssa tehdyn yhteistyön ja kasvuyrityksiin kohdistuneiden tutkimusten pohjalta EY on kehittänyt seitsemään kasvun ajuriin perustuvan viitekehyksensä, joka kantaa nimeä EY 7 Drivers of Growth. ”Sen avulla kaikki kasvuun olennaisesti liittyvät osa-alueet tulevat huomioiduiksi. Yrityksen kasvun kiihdyttämisen kannalta keskeiset seitsemän ajuria ovat ihmiset, teknologia, toiminnot, asiakkaat, rahoitus, yritysjärjestelyt sekä riskit”, EY:n pohjoismaisen Growth Markets -ryhmän jäsen ja kasvuyhtiöpalveluihin erikoistunut Timo Eerola valottaa. Viitekehys tehdään asiakkaalle näkyväksi Growth Navigator -työkalua hyödyntäen: Yrityksen nykytilaa peilataan eri ajureiden avulla ja samalla luodaan näkymä siihen, miten yrityksen on kehityttävä ja mitä konkreettisia toimenpiteitä tulee tehdä halutun tavoitetilan saavuttamiseksi. ”Monesti meihin otetaan yhteyttä jonkin yksittäisen asian tai palvelutarpeen tiimoilta, mutta ”EY 7 DRIVERS OF GROWTH -MALLIN AVULLA KAIKKI KASVUUN OLENNAISESTI LIITTYVÄT OSA-ALUEET TULEVAT HUOMIOIDUIKSI JA ARVIOIDUKSI.” MAINOSLIITE kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja EY 7 Drivers of Growth -mallin avulla voimme tukea asiakkaan kasvupyrkimyksiä laajemmin.” Yrityskilpailun kautta monipuolista tukea kasvuhaluisille yrityksille EY on tukenut kasvuyritysten ja yrittäjyyden tunnettavuutta ja näkyvyyttä järjestämällä vuosittain EY Entrepreneur of the Year -kilpailun, joka on pisimpään ja laajimpaan toiminut yrittäjäkilpailu maailmalla. Suomessa kilpailua on järjestetty vuodesta 2003. ”Yritykset saavat sparrausta aina valintaprosessista lähtien, jolloin heidän pitää miettiä omaa yrittäjämatkaa ja tekemiään valintoja. Varsinaisessa kilpailussa meistä riippumaton tuomaristo antaa myös arvokasta palautetta osallistujille. Kilpailu on kaiken kaikkiaan erinomainen oppimisprosessi kaikille yrityksille, ei pelkästään voittajille”, Eerola huomauttaa. Lisäksi maakilpailujen voittajat pääsevät mukaan kansainväliseen finaaliin, joka tarjoaa laajempaa verkostoitumista ja oppeja globaalilla mittakaavalla. EY:n tarjoamissa palveluissa ylipäätään yhdistyy vahva globaalin tason näkemys ja best practice -käytäntöjen hyödyntäminen sekä vahva paikallinen läsnäolo ja markkinatuntemus. Suomessa EY palvelee asiakkaitaan yli 20 toimipisteen voimin. ”Tarjoamme kaikki yrityksen kasvuun tarvittavat palvelut yhden katon alta. Oli kuka tahansa meiltä asiakkaan yhteyshenkilönä, niin hänen tukenaan on koko organisaatiomme ja palveluportfoliomme”, Eerola päättää. w EY 7 Drivers of Growth -malli Timo Eerola auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 9

MMA tukee myynnin ja markkinoinnin osaajia vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Navigointia varten MMA tuottaa jäsenilleen kaksi kertaa vuodessa Myynnin haasteet ja tulevaisuus -katsauksen. Sen sisällöstä vastaa myynnin yliopettaja Pia Hautamäki. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on erilainen ammattijärjestö, joka neuvoo, sparraa ja tarjoaa turvaa. Yliopettaja Pia Hautamäki tähdentää, että on kiire automatisoida myyntiä ja markkinointia. Lue lisää ja liity: www.mma.fi AUTOMAATIO MYYNNIN AVUKSI Myynnissä tarvitaan yhä enemmän asiantuntijoita, joilla on myyntiosaamista – ja johtoa, joka ymmärtää, miten kasvua johdetaan. Näin sanoo kauppatieteiden tohtori Pia Hautamäki. TAMPEREEN ammattikorkeakoulun Y-kampuksen myynnin yliopettaja Pia Hautamäki kävi alkuvuonna Piilaaksossa opiskelijoidensa kanssa. Tulevat myyntimaisterit sparrasivat suomalaisyritystä myynnissä. Piilaakso opetti myyntityön tärkeyttä, sillä Hautamäen mukaan heti ensikohtaamisessa pitää edistää asiakkaan liiketoimintaa. Siksi on tunnettava asiakas ja asiakkaan toimiala hyvin. Ihan aluksi on ymmärrettävä asiakkaan ostoprosessi. Yrityksissä ostaja arvostaa myyjää, joka ymmärtää ostajan bisnestä, sillä vain näin tuotetaan arvoa. Lisäksi ostaja haluaa myyjän osoittavan sitoutumista, jotta juuri heistä tulisi toisilleen tärkeitä liikekumppaneita. 10 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Teknologia tarpeen Hautamäki tietää, että monessa yrityksessä myyntiväki yhä etsii asiakasta käsityönä – vaikka teknologia hoitaisi tämänkin vaiheen. Etenkin tekoäly tuottaa alati hyödyllisempää tietoa asiakkaasta. ”Jos ei auta asiakasta jo silloin, kun asiakas hakee tietoa verkosta, tapaamista ei tule. Pitää osata palvella silloin, kun asiakas tarvitsee”, Hautamäki sanoo. Hän tähdentää, että myynnissä kannattaa automatisoida työvaiheita, jotta myyjät voivat keskittyä vaativiin asiakaskohtaamisiin. Yritysjohdon tärkein tavoite on vahvan asiakaskokemuksen rakentaminen. Hautamäki lohduttaa, että pienetkin yritykset pystyvät hyödyntämään teknologiaa, sillä maailma on täynnä ilmaisia appeja. ”Ei tarvitse lähettää kymmentä sähköpostia vaan lähetät vaikkapa asiakkaalle vapaat aikasi linkillä. Jo tämä yksinkertainen tapa helpottaa tapaamisen sopimista.” Hautamäki konkretisoi edelleen teknologian käyttöä: Myyjien työn pitäisi automaattisesti mennä CRM:ään (asiakkuudenhallintaan) ja järjestelmän tulisi kertoa esimerkiksi se, milloin asiakas lukee lähettämääsi tarjousta. Näin pystyt soittamaan asiakkaalle oikealla hetkellä. ”Teknologian käyttö myynnissä ei poista myyjien tarvetta. Tosin tuotemyynnin sijaan tarvitaan myynnin osaajia, joilla on vankka asiantuntemus asiakkaan alasta sekä vahvat myynti- ja vuorovaikutustaidot”, Hautamäki korostaa. Myynti moninaistuu entisestään, kun asiakas haluaa ostaa avaimet käteen -palvelun. Se kysyy monia päätöksentekijöitä. Hautamäen mukaan myynnissä tulisi tuottaa arvoa yhteistyössä. Kohtaamisiin saapuu sekä asiakkaalta että myyntiorganisaatiosta useita henkilöitä, jotka hakevat työpajamaisesti parasta ratkaisua. w “MYYNNISSÄ KANNATTAA AUTOMATISOIDA TYÖVAIHEITA, JOTTA MYYJÄT VOIVAT KESKITTYÄ VAATIVIIN ASIAKASKOHTAAMISIIN.” MAINOSLIITE

Asiantuntija Myyntituli lupaa tuloksia ja ylittää odotukset! “Me tiedämme, mitä kaikkea vaatii sytyttää itsensä viikottain ja kuukausittain myyntitehtävissä”, sanoo Myyntitulen Linda Asikainen. “A Mikä on hiljaisuuden hinta? S Sosiaalisten ja digitaalisten kanavien hyödyntäminen osana myyntiprosessia on nykyaikaa. uomalaisessa myyntityössä on tällä hetkellä positiivinen vire. Olemme ymmärtäneet, että myynti koskettaa yhä useampaa tahoa organisaatiossa. Olen kuitenkin huolissani yritysmaailmassa esiintyvästä kahtiajaosta. Modernin myynnin ja perinteisen myynnin välillä oleva kuilu kasvaa. Osassa organisaatioissa markkinoinnin teknologiaratkaisut hallitaan hyvin keskittyen prospektointiin ja hyvinkin tarkkoihin pelikirjoihin, osassa mennään vielä excel-puhelinsoittolistoilla. Mitä sitten päästään modernimmalle puolelle? Auditoi tilanne; mikä ei toimi, missä pitää petrata. Ryhdy johtamaan toimintaa tiedolla mutu-tuntuman sijaan. Hyväksy ja oivalluta organisaatiosi yksilöt siitä, että myyntityö on muuttunut, siihen on tullut uusia elementtejä perinteisten rinnalle. Digitaaliset ratkaisut ja sosiaalisen median hyödyntäminen ovat tätä päivää jokaisen yrityksen kohdalla. Määritä sosiaalisen median painoarvo riskienhallintaa unohtamatta ja käytä kanavia analyyttisella otteella: LinkedIn, Instagram ja Facebook ovat Suomessa valtavirtaa: selvitä, missä kanavissa asiakkaasi liikkuvat. Somessa olet yksilötasolla suorassa vaikuttamisyhteydessä asiakkaisiisi. Somekäyttäytymisessä muista ja muistuta, että jokainen meistä on mediayhtiö. Tuleeko kanavistasi yleisölle kiinnostavaa sisältöä vai pelkkää lumisadetta? Social Selling eli sosiaalinen myynti ei tarkoita jatkuvaa itsensä puffausta: liikkeelle voi lähteä myös seuraamalla keskusteluja ja laajentamalla verkostoa. Täysin hiljaa somessa ei kenelläkään ole enää varaa olla, muuten keskiverto kilpailijasi ottaa paikkasi asiakkaan mielessä. rvostamme myyntiä ja olemme ylpeitä vahvasta myyntitaustamme. Tiedämme, että myyntiä voi johtaa huomattavasti nykyistä paremmin. Myyjillä Suomessa on valtavasti potentiaalia, joka jää käyttämättä. Nämä ajatukset toimivat moottorina yrityksemme perustamiselle”, jatkaa Linda Asikainen. “Myyntituli lupaa asiakkailleen konkreettisia välineitä myynnin kehittämiseen ja sitoutuu yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Vain henkilö, joka on itse kädet savessa myynyt, voi valmentaa myyntiä. Paras onnistuminen tapahtuu, kun asiakas sitoutuu myös itse tavoitteisiin. Oppimista tulee tapahtua myös oivallusten kautta, mikä onnistuu laadukkaalla valmennuksella”, kertoo Tuomas Rajamäki. “VALITSIMME MYYNTITULEN, KOSKA HALUSIMME TULOSTA PUHEIDEN SIJAAN” “Emme ole aikaisemmin ulkoistaneet myynnin valmentamista, koska on ollut vaikea uskoa, että ulkopuolinen henkilö voisi ymmärtää liiketoimintaamme niin vahvasti, että saisimme tätä kautta tulosta. Linda ja Tuomas osoittivat epäilykseni hyvin vääriksi, koska jo ensimmäisellä tapaamisella he olivat antaneet konkreettisia työkaluja keskikaupan kasvattamiseen, itsensä johtamiseen ja asiantuntijan valjastamiseen myyntityöhön. Kaikkia työkaluja ohjasi kaupallinen ajattelu. Ei tarvinnut kahdesti miettiä, ketkä tulevat valmentamaan myyntiämme”, päättää aluemyyntijohtaja Janika Tommila. w MYYNTITULI OY on syyskuussa 2018 perustettu yritys, jonka palvelut ja toiminta keskittyy myynnin ja myynnin johdon toiminnan ja tulosten kehittämiseen. www.myyntituli.fi Myyntitulen perustajat, Myynninliekittäjät Tuomas Rajamäki ja Linda Asikainen Sani Leino yrittäjä, Social Selling -sanansaattaja MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 11

Enemmän arvoa teknologiainvestoinnista ELISA SANTA MONICA -KOULUTUKSET Kun yritys ja IT-ratkaisujen toimittaja ovat aitoja kumppaneita, löytyvät myös liiketoimintaa parhaiten tukevat teknologiat. Koulutus uuteen teknologiaan kannattaa aloittaa jo ennen investointia. D igitalisaation myötä uusia teknologioita tulee markkinoille entistä nopeammalla sykkeellä. Kun aiemmin uuden teknologian saturoitumiseen saattoi kulua kolme vuotta, nyt aika on typistynyt jopa puoleen vuoteen. ”Monissa teknologiainnovaatioissa liiketoimintamahdollisuudet on hyödynnetty puolen vuoden jälkeen eikä teknologialla enää sen jälkeen saavuteta kilpailuetua. Me Elisalla olemme jatkuvasti hereillä uusista teknologioista ja arvioimme onko niissä potentiaalia. Lupaavimpia käsittelemme koulutuksissa SWOT-analyysin kautta”, liiketoimintajohtaja Joni Oksanen kertoo. Elisa Santa Monican koulutukset auttavat ymmärtämään teknologioita ja saatavilla 12 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU • Turvallisten tietoverkko- ja konesaliratkaisujen asiantuntija ja alan suurin kouluttaja • Laaja koulutusvalikoima julkisista kursseista räätälöityihin kokonaisuuksiin • Koulutusten kesto yleisimmin 2–3 päivää • Lisätietoja yrityksille.elisa.fi/koulutukset olevia palveluja niin, että niitä pystyy ostamaan laadukkaasti. Toisaalta koulutuksissa voidaan mennä myös hyvin syvälle teknologiaosaamiseen ja auttaa ymmärtämään millaisia liiketoimintamahdollisuuksia teknologia tarjoaa. ”Nykyään ulkoistetaan paljon, mutta ulkoistus ei tarkoita sitä, että asiakkaalla ei tarvitse olla mitään osaamista ostettavista palveluista tai teknologiasta. Asiakkaalla täytyy olla jotain ymmärrystä teknologiasta, jotta pystyy käymään dialogia toimittajan kanssa”, Oksanen muistuttaa. Oksanen suosittelee koulutukseen osallistumista ennen kuin yritys investoi teknologiaan. Elisa Santa Monican kursseilla pedagogisesti pätevät kouluttajat käyvät läpi eri tuotteita ja vertailevat niitä objektiivisesti. Näin asiakas saa hyvän kuvan koko kyseisestä teknologia-alueesta. Koska kaikki kouluttajat tekevät myös konsultointia ja ovat jatkuvasti tekemisissä asiakkaiden kanssa, heillä on hyvä ymmärrys siitä, miten teknologiat oikeasti toimivat. ”Kouluttajamme osaavat kertoa käytännön oppeja ja mitä ei kannata tehdä. Olemme oppineet kantapään kautta paljon eikä asiakkaan tarvitse tehdä samoja virheitä”, Oksanen toteaa. Kursseja on tarjolla kaikille avoimista 1–2 päivän kursseista aina räätälöityihin yrityskohtaisiin kursseihin. Kaikissa koulutuksissa olennainen asia on tiivistetty korkeintaan 3–4 päivään, jolloin työviikkoon jää aikaa varsinaiselle työnteollekin. w MAINOSLIITE

Suomen pohjoisimman korkeakoulun toiminta perustuu älykkäisiin tapoihin hallita etäisyyksiä. Pitkien välimatkojen Lapissa on kehitetty verkkoopetusta jo 30 vuotta. KUVA: Lapin materiaalipankki, Antti Pietikäinen AMK-maisteriopinnoissa saa olla opportunisti Kun maisteritutkintoa lähdetään tekemään ammattikorkeakoulussa, on työura yleensä jo hyvässä vauhdissa. Opiskelijat tietävät, minne ovat menossa. Lapissa maisteriopinnot pestään nyt tarpeettomasta korkeakoulubyrokratiasta. YLEMMÄN AMK-TUTKINNON vahvuus on tähänkin asti ollut, että opinnäytetyö on omalle työpaikalle tehty kehittämistyö. Aikuista opiskelijaa motivoi, kun teoriatieto kiinnittyy saman tien todellisuuteen. Ajatusta viedään nyt Lapin ammattikorkeakoulussa pitemmälle. Opiskelijat eivät enää saa opetussisältöjä annettuina, vaan kokoavat tutkintonsa oman mielenkiintonsa kohteiden mukaan. Lapin AMKissa luotetaan siihen, että opiskelijan taustat huomioiva monialainen tutkintokoulutusmalli sopii yksilöllistä opintopolkua arvostaville asiantuntijoille. Opiskelijat valitsevat tutkintonsa sisällöt vaihtoehtoisista opintokokonaisuuksista, jotka kootaan virtuaaliselle tarjottimelle. Työssäkäyvän opiskelijan ajankäytön suunnittelua helpottaa, että verkko-opintojen osuus on aiempaa suurempi. Uusi koulutusmalli edesauttaa opiskelijaa pääsemään ylempään korkeakoulututkintoon selvästi nykyistä helpommin myös työn ohessa ja matkojenkin päästä. Valinnanvapauden lisääntyminen ei silti tarkoita vaatimustasosta tinkimistä. Lapin sovellus Master Schoolista täyttää eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä määritellyt osaamistasokuvaukset (EQF7). Kehittämishankkeen myötä vakiinnutetaan myös Visiting Professors –käytäntö. Elinkeinoelämän edustajat tuovat puolestaan ajantasaista näkemystä työelämän osaamisvaatimuksista. Uutta tutkintokoulutusmallia on luotu Lapin kehittäjäkoulu -hankkeessa. Uusi malli otetaan käyttöön asteittain ensi vuoden syksystä alkaen. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Euroopan sosiaalirahastosta. Lue lisää hankkeesta osoitteesta www.lapinkehittajakoulu.fi. w MAINOSLIITE Kiertotalous on kasvava työllistäjä Suomeen on mahdollista luoda kymmeniä tuhansia kiertotalouteen perustuvia työpaikkoja lähivuosina. Työpaikat syntyvät uuden lisäarvon luomiseen, kuten palvelumuotoilun, tuotesuunnittelun, digitaalisten jakamisalustojen rakentamisen tai tuotteiden elinkaarten pidentämisen tehtäviin. ”JOTTA TÄMÄ EKOSYSTEEMI kasvaisi nopeammin, Laatukeskus vahvistaa palveluitaan yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat vastuullisesti kehittää liiketoimintaosaamistaan kiertotaloudessa”, Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvinen kertoo. ”Haluamme juurruttaa kiertotalouden osaamista yhä useampiin yrityksiin ja yhteisöihin – samalla tavalla kuin olemme rakentaneet laatuosaamista tuhansiin organisaatioihin. Siihen liittyen julkistamme pian kiertotalouden kehitys- ja arviointimallin, jota organisaatiot käyttävät kehitystyössään. Kiertotalouden koulutukset alkavat Laatukeskuksessa keväällä 2020”, Järvinen jatkaa. Yritysten strateginen uusiutuminen on helpommin sanottu kuin tehty. Usein se vaatii sysäyksen ulkopuolelta – asiakkailta tai sijoittajilta, joiden arvomaailmaan kiertotalous istuu koko ajan paremmin. Järvisen mukaan sitä ei kannata jäädä odottamaan, vaan osaamista tulee kehittää koko ajan. ”Miettikää toimintamallejanne, prosessejanne ja tuotteitanne. Mihin kiertotalous toisi uutta tehokkuutta, kasvua ja brändihyötyä?” w KYSY LISÄÄ PALVELUISTAMME: Laatukeskus, Leena Huotari, leena.huotari@laatukeskus.fi, p. 050 5513 663 ”Laatukeskus aloittaa kiertotalouden koulutukset keväällä 2020”, sanoo Tani Järvinen. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 13

SOL-konsernin Peppi Kaira ja Juhapekka Joronen ovat ihmisläheisiä johtajia Kasvava ja kansainvälistyvä SOL-konserni toimii laadusta tinkimättä. “Uusi teknologia on väline, me palvelemme ihmisiä”, SOLEMO Oy:n toimitusjohtaja Peppi Kaira ja SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juhapekka Joronen korostavat. K aikkiaan 14  000 työntekijän yritysryppääksi kasvanut SOL uskoo, että henkilökunnan arvostus, koulutus ja yhtenä rintamana toimiminen varmistavat konsernin menestyksen myös jatkossa. “Kehitämme tekoälyyn ja robotiikkaan perustuvia toimintoja, mutta koska palvelemme ihmisiä, teknologia tulee olemaan aina vain apuväline”, SOL Palveluiden toimitusjohtaja Juhapekka Joronen linjaa. Hän ja SOLEMO Oy:n toimitusjohtaja Peppi Kaira aloittivat perheyrityksessä ruohonjuuritasolla. “Minä siivosin laivaa”, Joronen kertoo. Hänen siskonsa Peppi Kaira jatkaa: “Ja minun ensimmäinen kesätyöpaikkani oli pesulassa.” Neljännessä polvessa toimivan perheyrityksen palvelut ovat laajentuneet asiakkaiden tarpeiden mukaan: SOL tarjoaa niin kiinteistö-, turvallisuus- ja siivouspalveluja kuin vuokraa henkilöstöä. Keltapunaisten pesuloiden osuus kokonaisliikevaihdosta on vain pari prosenttia. “Moni liittää meihin juuri pesulat, mutta harva tietää, että olemme omalla toimialallamme esimerkiksi Viron suurin toimija – ja että kansainvälistymme muutenkin, sisarukset kertovat.” Uusia palvelukonsepteja kehitteillä SOLissa on aina luotettu siihen, että työntekijät ovat brändin kannalta kaikkein tärkein tekijä. “Saamme kiitosta pienistä ja suurista palveluteoista – siitä, että palvelumme on 10+ -tasoista. Sellaista ei voi päälle liimata, vaan onnistuminen edellyttää 14 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU oikeasti tyytyväisiä työntekijöitä”, Juhapekka Joronen muistuttaa. Pääkonttorissakaan käytössä ei ole titteleitä. “Meillä kaikki ovat samalla viivalla. Ulkopuolinen voisi luulla, että kyse on modernista filosofiasta, mutta meillä kyse on kulttuuriperimästä.” Joronen ja Kaira uskovat, että henkilökunnan osallistaminen ja koulutus kantavat pitkälle. “Laadimme jokaiselle urapolun ja käytämme pari prosenttia liikevaihdostamme eritasoisiin ammatillisiin koulutuksiin.” Yritysryppäällä on käytössään ajan hermolla olevat laadunvalvontajärjestelmät, mutta Joronen korostaa, että ”mestariteoksia syntyy vain, kun sydän on mukana”. “Meillä kaikki iloitsevat, kun joku edustajamme palkitaan jossain työyhteisössä. Olemme ylpeitä myös siitä, että meille on ulkoistettu ainoana yksityisenä toimijana jopa joidenkin julkisten sairaaloiden siivoustyöt.” Kasvumahdollisuuksia Joronen näkee niin julkisella sektorilla kuin esimerkiksi elintarvike- ja muussa teollisuudessa. SOL kehittää koko ajan uudenlaisia konsepteja. “Suomessa uusi palvelu voisi olla pienten ja keskisuurten yritysten it-palveluiden hoitaminen. Ulkomailla arvostetaan rehtiyttämme ja sitä, että pidämme sanamme. Esimerkiksi Venäjällä ollaan valmiita maksamaan siitä, että toiminta on kaikin tavoin sääntöjen mukaista.” Tällä hetkellä SOL-konsernilla on tytäryhtiöt Venäjän lisäksi myös Ruotsissa ja Baltian maissa. ”Seuraavaksi harkitsemme Saksaan ja Norjaan laajentumista”, Juhapekka Joronen kertoo. w MAINOSLIITE

SOL-KONSERNI • • • • MAINOSLIITE kiinteistö-, siivous ja turvapalvelut henkilöstövuokraus pesulapalvelut www.sol.fi “Henkilökuntamme tekee vuosittain yli 12 000 asiakastyytyväisyyskäyntiä. Nykyteknologiasta huolimatta haluamme käydä läpi palautetta kasvotusten”, Peppi Kaira ja Juhapekka Joronen korostavat. Taustalla oleva teos kuuluu SOLin omistamaan, Suomen suurimpaan naivistisen taiteen kokoelmaan. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 15

Asiantuntija Allianssi startupekosysteemin tueksi “K un pyritään tukemaan startup- ja kasvuyrityksiä, ei julkisen sektorin rooli voi olla enää entisenlainen. Nyt pitää ottaa aivan uusi asenne kun kehitetään näiden yritysten palveluekosysteemiä.” Näin visio Pirkanmaan liiton kehittämispäällikkö Taina Ketola, joka on ollut luomassa uutta lähestymistapaa pienten, mutta vahvaan kansainväliseen kasvuun suuntautuvien yritysten tukemiseen. Ketolan mielestä julkinen valta ei voi enää olla vain rahaa jakava, isojen yritysten ja organisaatioiden kautta innovaatiojärjestelmää ohjaava vaikuttaja. Julkisen sektorin ei tule enää ylhäältä päin hallita yritysten tukemista vaan olla vuorovaikutuksessa kasvuyritysten kanssa sekä kuunnella yrityskenttää sen tarpeista. Pirkanmaan liitto on rakentanut yhdessä Tampereen kaupungin, sairaanhoitopiirin, yliopiston, TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Business Tampereen kanssa erityisen startup-allianssin, jonka on määrä toimia startup-yritysten palvelun ekosysteemin kehittäjänä. “Hakisin vertausta terveydenhuollosta. Jos perinteiset yrityspalvelut, tyyppiä “aloittavan yrittäjän palvelut”, ovat ikään kuin perusterveydenhoitoa, ovat nämä startup-palvelut erikoissairaanhoitoa. Niissä mukana olevilta edellytetään erityisosaamista.” “Startuppien ekosysteemiin kuuluu mm. sellaisia asioita kuin tapahtumat, innovaatiokampukset, verkostot, rahoittajat, kiihdyttämöt, hautomot, laboratoriot...” “Toivon mukaan startup-allianssi auttaa julkisen sektorin toimijoita päivittämään käsityksensä startup-yrityksistä ja niiden toiminnan tukemisesta.” Lisää julkisen sektorin roolista startup-ekosysteemistä löydät pelikirjasta, jonka tarkoituksena on kannustaa alueita ja kaupunkeja startup-ekosysteemin kehittämiseen. w Kasvu lähtee kulttuurista! J okainen maanviljelijä sen tietää. Jos haluaa hyvän sadon, ei riitä että paiskii kovasti töitä, eikä että kastelee ahkerasti, eikä että on kovasti äheltämässä, kun on elonkorjuun aika. Jos maaperä ei ole siinä kunnossa, että se voi tukea kasvua ja satoa, niin tulos on silti kehno. Ihmeellistä kyllä maailmassa on vielä yritysjohtajia, jotka eivät ole sisäistäneet tätä yksinkertaista totuutta. He järjestävät tempauksia, huutavat kasvun perään ja odottavat innokkaina kvartaalin tilinpäätöstä, mutta jättävät huomattavan vähälle huomiolle sitä kulttuuria, josta kasvu kumpuaa. Jokainen yritys ja jokainen organisaatio sisältää potentiaalin kasvuun. Tämä potentiaali on niissä ideoissa, joita organisaatiolla on, ja siinä kyvyssä tehdä, joka organisaation yksilöissä lepää. Turhan usein tästä voimavarasta käytetään vain pieni osa. Vain tietyt, luoviksi nähdyt, saavat ideoilleen vastakaikua. Vain eräät, kyvykkäiksi kruunatut, saavat hyödyntää kaikki voimavaransa. Jos yritys haluaa kasvua, ei tätä luoda vain ruuveja kiristämällä, aivan kuten sato ei sadattelemalla suurene. Päinvastoin, on alettava maaperästä, siitä että kulttuuri saadaan kuntoon ja kokonaisuudessa käyttöön. Alf Rehn, professori, SDU & Niclas Lindgren, toimitusjohtaja, Renesans www.tainaketola.com/julkinen-sektori-startup-ekosysteemissa 16 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

Miksi psykologinen turvallisuuden tunne on tärkeä? Moni saattaa ajatella, että huipputiimit syntyvät, kun parhaat asiantuntijat kootaan yhteen. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että nämä kyvykkäät, organisaatioon sopiviksi todetut ihmiset saavat aikaan huipputuloksia. G oogle perusti vuonna 2012 Aristoteles-projektin, jonka tarkoituksena oli löytää vastaus tähän kysymykseen. Projektiin pestattiin Googlen sisältä tilastoihmisiä, organisaatiopsykologeja, sosiologeja, insinöörejä sekä akateemisesta maailmasta tutkijoita. Vaikka Googlella on tiedon analysointiin valtavat resurssit ja osaamista, ei mitään selkeästi selittävää tekijää löytynyt useankaan vuoden jälkeen. Vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen merkitys Lopulta neljän vuoden jälkeen tutkijat törmäsivät psykologisen turvallisuuden käsitteeseen. Psykologinen turvallisuus on työ- ja organisaatiopsykologiassa määritelty mm. ryhmässä vallitsevaksi käsitykseksi siitä, että asioista puhutaan suoraan ilman pelkoa MAINOSLIITE kielteisistä seuraamuksista, toisia kuunnellaan, virheiden tekeminen on sallittua ja palautetta annetaan rakentavasti. Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen Olen työskennellyt 25 vuotta erilaisissa esimiestehtävissä. Tiimidynamiikan ymmärtäminen porukalla on usein ollut se tekijä, joka on tuonut nopeasti hyviä liiketoiminnan tuloksia. Annetaan jokaisen kasvaa omaan täyteen potentiaaliinsa antamalla se tila, joka hänen vahvuuksiensa kehittämiseen tarvitaan. Esimiehellä on vastuu siitä, että psykologisen turvallisuuden tunne voi yksilöissä kehittyä, kertoo Jari Saarenpää. Valmennamme LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ammattivalmentajia, jotka auttavat ihmisten erilaisuuden ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä. Uskomme, että jokaisessa ihmisessä on ainutlaatuinen yhdistelmä vahvuuksia. Tarjoamme ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen kehitetyn Suomen johtavan valmennusalustan sekä laajan verkoston ammattivalmentajia. Keskeisiä kohderyhmiä ovat mm. johtoryhmien tiimiyttäminen, asiakaskohtaamisen kehittäminen sekä esimiesten valmennus. Lue lisää verkkosivuiltamme. w “MIKÄ ON SE PUUTTUVA PALANEN, ETTÄ TIIMISTÄ TULISI HUIPPUTIIMI?” Jari Saarenpää LUONTAISET TAIPUMUKSET™ CEO, Innostuksen oivalluttaja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ www.luontaisettaipumukset.fi info@luontaisettaipumukset.fi 040 8200 644 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 17

Tukeeko palkitsemisjärjestelmäsi pitkäjänteistä kasvua? ”Toimiva palkitsemisjärjestelmä vaikuttaa positiivisesti yritysmielikuvaan ja auttaa avainhenkilöiden rekrytoinneissa”, Kari Wilen Henki-Fennialta tietää. Taloudellisesti järkevät ja pitkäjänteiset ryhmäeläkeratkaisut tunnetaan yrityksissä vielä turhan huonosti. FENNIAN toteuttamassa Kannustinjärjestelmät kasvuyrityksissä -tutkimuksessa yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi uskovansa, että fiksulla palkitsemisella kasvatetaan yrityksen tulosta, lisätään työtyytyväisyyttä ja sitoutetaan avainhenkilöt. “TURHAN MONI AJATTELEE PALKITSEMISTA KULUNA, MUTTA KYSE ON KASVUN TUOTTOJEN REILUSTA JAKAMISESTA SEN TEKIJÖILLE.” 18 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ”Vaikka palkitsemisen merkitys menestykselle tiedostetaan, liki kolmanneksessa tutkimukseemme vastanneista yrityksistä ei ollut lainkaan kannusteita avainhenkilöille”, Henki-Fennian myynti- ja asiakkuusjohtaja Kari Wilen valottaa. Kannustinjärjestelmiä omaavilla yrityksillä ratkaisut olivat rakennettu 96-prosenttisesti rahabonuksien varaan ja vain noin neljännes oli tehnyt joitain eläkeratkaisuja henkilöstölleen. ”Meidän analyysimme tästä oli se, että rahabonusten vaihtoehtoja ei tunneta vielä tarpeeksi.” Wilenin mukaan onnistuneessa palkitsemisessa tärkeää on sen aito kytkeminen osaksi yrityksen useamman vuoden kasvustrategiaa. Fennian tutkimuksen perusteella valtaosassa kasvuyrityksistä palkitsemisen tarkastelujakso oli enimmillään vuoden mittainen. ”Se onkin rahabonuksien osalta selkeä aikaväli, mutta ryhmäeläkkeiden mukaan ottamisella fokus suuntautuu suoraan pitkän saavuttamiseen.” aikavälin tavoitteiden Ryhmäeläkkeet ovat taloudellisesti järkevin palkitsemistapa Myös taloudellisesti yritysten työntekijöilleen hankkimat ryhmäeläkkeet ovat suoria rahabonuksia järkevämpiä. ”Eläkeratkaisuissa satanen on satanen ja rahat menevät kasvamaan tuottoa bruttona. Niistä ei tarvitse maksaa ennakkopidätystä eikä sivukuluja. Yritykselle nämäkin vakuutusmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.” Ryhmäeläkevakuutusten ideana ei ole rakentaa maksatusautomaattia vaan palkitseminen käynnistyy, kun yrityksen tavoitteet täyttyvät: ”Turhan moni ajattelee palkitsemista kuluna, mutta kyse on kasvun tuottojen reilusta jakamisesta sen tekijöille”, Wilen summailee. w MAINOSLIITE

Luotonhallinnan vastuullinen edelläkävijä on kasvavan yrityksen paras kumppani Luotonhallinnan koko elinkaaren ulkoistaminen vastuullisen ammattilaisen käsiin vapauttaa yrityksen resursseja oman ydinliiketoimintansa kehittämiseen – eli tarjoaa mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. V ahvasti kehitykseen panostava Lowell tarjoaa edistyksellisiä luotonhallintapalveluja. Suomalaisten luotonhallinnasta yrityksellä on yli 50 vuoden kokemus. Luotonhallinnan ulkoistaminen on liiketoiminnan tukityökalu, joka toimii kasvun mahdollistajana kaiken kokoisissa yrityksissä. “Lowell tarjoaa asiakkaidensa toiminnan tueksi nykyaikaiset ja kattavat luotonhallinnan palvelut. Ulkoistaminen vapauttaa yrityksen resursseja oman ydinliiketoiminnan kehitystyöhön, jolloin myös yrityksellä on mahdollisuus kasvaa oman toimialansa MAINOSLIITE edelläkävijäksi,” kertoo Lowell Suomi Oy:n toimitusjohtaja Juho Ylinen. Uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia Lowell hyödyntää rohkeasti ensimmäisten joukossa. Reaaliaikaisen datan avulla asiakkaan maksukäyttäytymisen arvioinnin luotettavuus on kasvanut huomattavasti. Lowell on edelläkävijä luottokäyttäytymisen ennustamisessa. Informaatiopalveluista löytyy useampia älykkäitä, tietoon pohjautuvia ratkaisuja asiakkaan liiketoiminnan mittaamiseen ja ohjaamiseen. Vastuullinen luotonhallinta tukee liiketoiminnan kasvua Luotonhallinnan koko elinkaari kannattaa ulkoistaa vastuulliselle toimijalle. Vastuullinen toiminta takaa palvelun korkean laadun, jolloin se myös vastaa asiakkaan odotuksiin ja toimii työkaluna asiakkaan liiketoiminnan kasvun mahdollistamisessa. Lowellilla asiakkaan luottamus ansaitaan vastuullisella toiminnalla ja luotonhallinnan koko elinkaaren mittaisella läpinäkyvyydellä. Saatavat kotiutetaan tehokkaasti, mutta samalla huomioidaan maksavan asiakkaan tilanne”, Ylinen korostaa. ”Lowell haluaa esimerkillään ja palveluillaan näyttää, että vastuullisuus luotonhallinnassa auttaa sekä ihmisiä että yrityksiä. Haluamme toimia reiluna välittäjänä kuluttajien ja yritysten välillä”, Ylinen kiteyttää. w “LOWELL TARJOAA ASIAKKAIDENSA TOIMINNAN TUEKSI NYKYAIKAISET JA KATTAVAT LUOTONHALLINNAN PALVELUT.” CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 19

Työnantajakuvan rakentaminen on paras rekrytointistrategia Tyonantajabrändäys ei tarkoita todellisuuden kiillottamista vaan ikkunan avaamista organisaation arkeen. “J os ulos viestitty työnantajakuva eroaa todellisuudesta, totuus paljastuu rekrytoiduille henkilöille nopeasti. Tuloksena työntekijöiden vaihtuvuus on nopeaa, jolloin rekrytointeihin hukataan resursseja”, Finders Seekersin toimitusjohtaja Sofia Pohls kertoo. Yritykset osaavat brändätä tuotteitaan ja palveluitaan, mutta samaa osaamista ei sovelleta työnantajabrändäykseen. Siten yritys ei puhuttele heille tärkeitä osaajia. ”Yksi tyypillinen haaste on, että yritys luo mielikuvaa, joka sisältää kaikkea kaikille. Kohdeyleisön rajaaminen on tärkeää – työnantajaviesti pilviteknologioiden osaajalle ei ole sama kuin myyntihenkilölle”, Finders Seekersin myyntijohtaja Saku Ruus lisää. IT-alalla tietyistä osaajista on huutava pula. Näistä osaajista harva on työnhaussa ja heistä kilpailevia uusia työnantajia syntyy jatkuvasti. Yritykset ovat suuren haasteen edessä, jotta he saisivat äänensä kuuluviin massasta. ”IT-ammattilaisia houkuteltaessa lounastai liikuntasetelit tai muut vastaavat edut eivät erota sinua kilpailijoistasi. Yhä useammalle tärkeämpää on ammatillisesti haastavat työtehtävät tai tunne aidosti merkityksellisestä työstä.” Merkityksellisyys on tietenkin hyvin yksilöllinen asia. Se voi olla liitetty esimerkiksi työn lopputulemaan: ”Toisille se tarkoittaa maailman parantamista julkisten järjestelmien avulla, toisille taas elämyksellisten ja näyttävien ratkaisujen kehittämistä. Yhtä reseptiä ei tarvitse olla, mutta yrityksen on suotavaa tietää itse myyntivalttinsa merkityksellisyyttä ajateltaessa”, Ruus miettii. Ruusin ja Pohlsin mukaan monilla on vanhahtava käsitys rekrytoinnista ja Finders Seekers haluaa tuoda rekrytoinnin viime vuosituhannelta tähän päivään. ”Moni yhä ajattelee, että avoimiin paikkoihin tulee hakijoita ovista ja ikkunoista, joista yritys sitten valitsee parhaat päältä. IT-alalla asetelma on käänteinen. Työntekijät valitsevat työnantajista heille sopivimman.” ”Tunnemme IT-alan ja tiedämme, mitä IT-osaajat haluavat yrityksestä kuulla. Kun tämän lisäksi ymmärrämme asiakasta ja heidän liiketoiminnallisia tavoitteitaan, pystymme luomaan vahvemman sillan organisaation ja osaajien välille”, Pohls ja Ruus summaavat Finders Seekersin tuottamaa lisäarvoa. Jokaisen yrityksen on toisinaan hyvä istua alas ja reflektoida, puhutteleeko työnantajabrändi ja -viesti osaajia oikeissa kanavissa ja kuinka yritys voisi tässä onnistua aiempaa paremmin. w ”MONI YRITYS LUO MIELIKUVAN, JOKA SISÄLTÄÄ KAIKKEA KAIKILLE.” Saku Ruus ja Sofia Pohls ovat kaksi kolmesta IT-alan rekrytointiin uusia tuulia tuoneen Finders Seekersin perustajaosakkaista. 20 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

Huoletin toimitusjohtaja Carita Savin ja CDO Sampo Suonsyrjä VNA:n päämajassa Iso Omena kutsuu – Huoleti iskee itärannikolle Tamperelainen startup Huoleti lähtee Yhdysvaltoihin helpottamaan iäkkäistä vanhemmistaan huolehtivien elämää. Kotiin vietäviä hoivapalveluita välittävä VNA löysi Suomesta kumppanin toteuttamaan uutta yhteisöllistä sovellusta. H uoletin toimitusjohtaja Carita Savin sai lomallaan heinäkuussa 2018 yllättävän yhteydenoton merten takaa. New jerseyläinen Visiting Nurse Association Health Group oli seulonut Huoletin terveysalan startupien joukosta ja halusi aloittaa keskustelun yhteistyöstä. Nyt yhteiset askelmerkit ovat selvät. Sovelluksen kehitys on jo vauhdissa, ja kasvuideoita kiihdyttääkseen Huoleti haki ja valittiin manhattanilaiseen Ellis Acceleratoriin. Savin muuttaa USA:han alkuvuodeksi 2020. Uusi kindfull.io-palvelu vastaa jo käytössä olevaa Huoletisovellusta, mutta sen ominaisuudet ja fokus hiotaan palvelemaan VNA:n tarpeita. Huoleti on potilastukijärjestelmä, joka tarjoaa ympärivuorokautisen kanavan toipumisen tueksi. Kindfull. io on suunniteltu Huoletista saadun palautteen ja käyttötiedon pohjalta. ”Asiakkaan kutsumana USA:n markkinoille astuminen on helpompaa, koska tiedämme tarkalleen, mitä teemme ja millä kärjellä”, sanoo Savin. ”VNA on iso ja perinteikäs toimija, mutta myös edelläkävijä tämän palvelun kehittämisessä. Onnistunut projekti avaa ovia muihinkin suuntiin.” Tavoitteena on paitsi vakiinnuttaa liiketoiminta USA:ssa, myös tuoda opit Suomeen asiakkaita varten. Kun uusi sovellus on valmis, korvaa se nykyisen Huoletin. Näin tuodaan moderni ja maailmalla testattu malli myös Suomen sote-kentälle. w MAINOSLIITE Akseli Hemmingin (takana keskellä) ja hänen tiiminsä kehittämän lääkkeen laboratoriotulokset ovat lupauksia herättäviä. Suomalaisyrityksen syöpälääke läpimurron kynnyksellä – hoitovaste prekliinisissä kokeissa 100 prosenttia Suomalainen bioteknologiayritys TILT Biotherapeutics on aloittamassa syöpälääkkeensä TILT-123:n osalta ensimmäiset kliiniset tutkimukset. “L ääkkeen hoitovaste hiirikokeissa oli täydet 100 prosenttia. Tällaisen tuloksen saavuttaminen on erittäin harvinaista. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten se toimii syöpää sairastavilla ihmisillä”, syöpätautien professori, TILT Biotherapeuticsin perustaja Akseli Hemminki valottaa. Lääkkeen toimintamekanismi perustuu harmittoman flunssa- viruksen muuttamiseen siten, että se jakautuu syöpäsoluissa tuottaen niissä kahta immuunijärjestelmää tehostavaa lääkeainetta. Lääkeinnovaation taustalla on Hemmingin 20 vuoden tutkimustyö onkolyyttisten virusten parista. ”Hyödynsimme aikoinaan kokeellisessa syöpähoidossa jo saman tyyppisiä viruksia, joita on sittemmin optimoitu laboratoriossa tuloksekkaasti.” Kohta alkavien kliinisten tutkimusten ensisijainen tavoite on tutkia ja varmistaa hoidon turvallisuus: ”Kun hoito on havaittu turvalliseksi, niin päästään tutkimaan lääkkeen tehokkuutta – odotukset molempien osalta ovat korkealla.” TILT Biotherapeutics solmi äskettäin myös yhteistyösopimuksen kahden suuren lääkeyhtiön Merckin ja Pfizerin kanssa, jotka antavat heidän kehittämänsä vasta-aineen TILTin käyttöön yhdistelmähoitoihin tutkimuksen seuraavassa vaiheessa. ”Yhteistyö kertoo siitä, että tutkimustyöllämme on uskottavuutta myös isojen lääkeyritysten silmissä. Tavoitteemme onkin tulevaisuudessa kaupallistaa lääke yhdessä jonkin suuren lääkeyhtiön kanssa, jolloin se saadaan maailmanlaajuiseen levitykseen”, Hemminki päättää. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 21

Talousjohtamisen kulmakivet Asiantuntija Loistava liiketoiminta tarvitsee loistavan tuen. TALOUSOSAAMINEN TUO LIIKETOIMINTAAN varmuutta. ”Mielestäni tärkein yksittäinen taloustaito on kassavirran ymmärtäminen ja riittävän rahoituksen hankinta, sillä kassavirta -osaaminen saattaa pelastaa yrityksesi”, toteaa Akeban perustaja Kaisa Kokkonen. Mutta mitkä ovat muut talousjohtamisen kulmakivet? 1. YMMÄRRÄ JA TUNNE LIIKETOIMINTASI LUVUT Miten rahoittaja tai tavarantoimittaja lukee tilinpäätöstäsi? Tiedätkö, kuka on paras tai heikoin asiakkaasi? 2. JOHDA TALOUTTA Aseta taloudellisia tavoitteita, seuraa toteumaa ja etenkin, puutu poikkeamiin. Onko yrityksesi liiketoiminnan päätöksiin tarvittava tieto helposti saatavilla? 3. ASETA RULLAAVIA TALOUDELLISIA TAVOITTEITA Maailma muuttuu, tahti vaihtuu, staattinen budjetti on vanha jo huomenna. Oletko jo siirtynyt rullaavaan budjetointiin? 4. TEHOSTA TOISTUVIA PROSESSEJA Esimerkiksi prosessi hankinnasta maksuun – onko kokonaisuus mietitty yhdessä ja automaation mahdollisuudet hyödynnetty? 5. HANKI OSAAVAA APUA Onneksi kaikkea ei tarvitse osata ja ehtiä tehdä itse. Akeban ammattitaitoinen konsultti tuo osaamista ja nopeutta muutoshankkeisiin. Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä, www.akeba.fi. w Akeban perustaja Kaisa Kokkonen S Omistajat kasvun mahdollistajina uomalaiset kasvuyritykset tarvitsevat kasvuhaluisia ja osaavia omistajia. Oli omistajana yrittäjä, pääomasijoittaja, perhe tai kuka tahansa, kasvu lähtee aina yrityksen omistajien kyvystä ja kunnianhimosta kasvaa. Kannustan omistajia katsomaan rohkeasti mahdollisuuksia myös kotimarkkinoiden ulkopuolelta. Tärkein tekijä kasvun toteutumisessa on aina tiimi. Onneksi Suomessa löytyy yrittäjiä, jotka tähtäävät kansainväliseen kasvuun, ja joilla on kokemusta kansainvälisen kasvun rakentamisesta. On myös ilo huomata, että kasvuyrittäjät jakavat usein kokemuksiaan ja kontaktejaan muille kasvuyrityksille esimerkiksi hallitustyöskentelyllä ja sparraamalla. Osaavien työntekijöiden kierto yhtiöstä toiseen levittää yhtälailla tärkeää tietotaitoa. Suomalaisilla pääomasijoittajilla on tärkeä tehtävä kotimaisten yritysten kasvattamisessa kansainvälisesti sijoituskelpoisiksi. On hyvä asia, että kasvuyrityksiimme tulee kansainvälisiä omistajia. Tämän myötä yritykselle avautuu usein mahdollisuuksia, jotka muuten eivät olisi olleet sille avoinna. Tero Luoma sijoitusjohtaja, Taaleri Pääomarahastot Oy Osaava Omistaja -kirjan kirjailija 22 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

Linda Fröberg-Niemi näkee bio- ja kiertotaloudessa valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. UUSIA INNOVAATIOITA BIO- JA KIERTOTALOUDESTA Turku Science Park Oy:n palvelut auttavat yrityksiä luomaan kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Y rityksissä ja teollisuudessa on pitkään kehitetty ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta viime aikoina aihe on noussut entistä näkyvämmäksi koko yhteiskunnassa. Turku Science Park Oy on Turun seutukunnan elinkeinoyhtiönä vahvasti mukana edistämässä kestävää liiketoimintaa. Sen tehtävänä on kehittää seudun kärkialoja, joista yksi on Clean Turku, joka pitää sisällään bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin. Tämä tarkoittaa, että se tukee palveluillaan yrityksiä ja ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta ja päästöjä sekä säästävät maapallon resursseja. “Bio- ja kiertotaloudessa tavoitteena kehittää älykkäitä teknologioita ja liiketoimintamalleja esimerkiksi energiatehokkuuteen ja materiaalien resurssiviisaaseen käyttöön”, MAINOSLIITE kertoo Turku Science Park Oy:n kärkialajohtaja Linda Fröberg-Niemi. Hänen mukaansa yhden yrityksen toiminta liittyy monesti useaan näistä teemoista. Bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin ratkaisut uudistavat eurooppalaista teollisuutta alasta riippumatta. “Meidän tavoitteemme on erilaisten palvelujen ja verkostojen avulla tukea yrityksiä ja keksintöjä sekä niiden skaalautuvuutta.” Toiminnan pohjana on alueen korkeakoulujen sekä julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö, josta esimerkkinä toimii “KORKEAKOULUT TARJOAVAT LAAJAN OSAAMISPOHJAN INNOVAATIOILLE.” innovaatioalustaksi bio- ja kiertotalouden start up -yrityksille luotu Smart Chemistry Park -yhteisö, josta löytyy verkostojen lisäksi tarvittava infrastruktuuri kuten laboratoriot. “Korkeakoulut tarjoavat laajan osaamispohjan innovaatioille ja ne tuodaan lähelle yrityksiä tukemaan tuotekehitystä. Smart Chemistry Parkissa toimii lisäksi eri kehitysvaiheissa olevia yrityksiä, jotka hyötyvät koko verkoston osaamisesta.” Bio- ja kiertotalous ovat uusia talousmalleja, jotka muokkaavat maailmantaloutta kestävämpään suuntaan. Fröberg-Niemen mukaan tulevaisuuden yritykset ovat ymmärtäneet huomioida ympäristöseikat liiketoiminnassaan raaka-ainepohjan, prosessien tai liiketoimintamallien kautta. “Lähivuosina lainsäädäntö tulee myös ohjaamaan yrityksiä kestävämpään liiketoimintaan. Me Turku Science Park Oy:ssä haluamme tukea niitä tässä muutoksessa.” w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 23

INTOA JA ROTIA Parempaa johtamista. Sitä tarvitaan suomalaisessa yritysmaailmassa joka tasolla. Maailma muuttuu hengästyttävällä tahdilla, eivätkä eilisen opit sellaisenaan päde enää huomenna. O pit on sovitettava nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Sitä työtä tekee innolla ja sydämellä Intotalo Oy. “Tässä ajassa pärjäävät ne organisaatiot, joissa ihmiset oppivat työtä tehdessään. Paljon puhuttu jatkuva oppiminen alkaa vasta nyt olla totta”, toimitusjohtaja Jari Haapaniemi korostaa. Keskustelevat ryhmävalmennukset ovat Intotalon valttikortti. Kokeneet yritysjohtajat ja ennakkoluulottomat nuoret haastavat toisiaan ja oppivat toisiltaan. 24 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU “Nämä kokeneet yritysjohtajat eivät tulisi tekemään koskaan itselleen niitä kysymyksiä, joita nuoret startup-yrittäjät tekevät heille”, toimitusjohtaja Jari Haapaniemi toteaa. Intotalo tarjoaa valmennuksia parempaan johtamiseen, myynnin ja markkinoinnin sekä yrityksen kehittämiseen liittyen. “Meidän ryhmävalmennuksissa tulee esiin nimenomaan se vertaisryhmä. Aina ei tarvitse jokaisen keksiä pyörää uudelleen, vaan ryhmässä opiskellessa pääsee oppeja ja koppeja jakamaan”, sisällöntuottaja Ulla Blomberg toteaa. Intotalon valmentajat kulkevat yrittäjien rinnalla muutostilanteissa. Intoa ja rotia tekemiseen kehitetään yhdessä pidemmällä aikavälillä. “Kun lähdetään aitoon, pysyvään, positiiviseen muutokseen organisaatiossa, niin se vaatii aikaa. Aikaresurssi on yrityksen ylivoimaisesti kallein investointi, jonka se joutuu tekemään, kun halutaan kehittää aidosti voittava organisaatio. Johdon tulee ymmärtää, että ilman aikapanostusta he eivät voi saada aikaan pysyvää ja kestävää positiivista Innolla matkaan. Intotalon valmentajat toimivat koko maan alueella Rovaniemeltä Helsinkiin. Ryhmävalmennusten ohella toteutetaan myös yksittäisten yritysten tarpeisiin suunniteltuja valmennuksia ja konsultointeja. muutosta”, varatoimitusjohtaja Jari Junkkari painottaa. Yrittäjä Topi Jokinen osallistui Intotalon pk-yritysten johtamiskurssille siinä vaiheessa, kun rakentamisen laadunvarmistusta tekevä Vertia Oy otti ensimmäisiä askeleitaan. “Oli hyvä, että menin kurssille tilanteessa, jolloin yritys oli pieni ja yrittäjänä olin tuore. Kun valmennuksessa pohdittiin ideoita muiden yrittäjien kanssa, niin se toi uutta näkökulmaa”, Jokinen kertoo. Vuosien saatossa myös yhtiön muuta henkilökuntaa on osallistunut Intotalon myynnin ja markkinoinnin johtamisen kursseille “Suosittelen Intotaloon valmennukseen osallistumista yrittäjille. Kun ottaa vähän aikaa ajattelulle ja katsoo ongelmia hieman sivusta, niin silloin pääsee taas eteenpäin”, Topi Jokinen jatkaa. w MAINOSLIITE

”KASVUN TUKENA ON HYVÄ OLLA MONIALAINEN HALLITUS.” Hallituspartnerit Helsinki ry:n partneri Esa Kinnunen on päivätyönsä ohella parinkin teknologia-alan startupin hallituksessa. Ulkoisista hallitusammattilaisista tukea kasvuhaluisille yrityksille Moni suomalainen yritys hukkaa potentiaaliaan, kun uskallusta kasvuun ja kansainvälistymiseen uupuu huipputason osaamisesta huolimatta. U lkopuolisen osaamisen ja näkemyksen tuominen hallitukseen on tarpeen varsinkin yrityksen merkittävän kasvun tai kansainvälistymisen kynnyksellä tai jos yrityksen markkina- tai kilpailutilanne on muuttumassa. ”Yrittäjälle tulee helposti putkinäkö omaan toimintaan. Olet pärjännyt itse luomillasi tavoilla ja totuuksilla, niin miksi lähteä muuttamaan niitä?”, Hallituspartnerit Helsinki ry:n partneri Esa Kinnunen valottaa yrittäjän mielenmaisemaa. Kinnunen tietää, mistä puhuu. Ennen nykyistä päivätyötään DNA:n iot-liiketoiminnan johtajana hän oli kasvattamassa pilviteknologioiden edelläkävijän Nordcloudin tyhjästä yhdeksi alansa johtavaksi toimijaksi Euroopassa. ”Aikoinaan yritystä perustaessa koko pilvitoimiala oli täysin uusi juttu, mutta meillä oli selvä visio sen mahdollisuuksista. MAINOSLIITE Olin itse työskennellyt aiemmin suurissa monikansallisissa yrityksissä, mutta oman yrityksen kansainvälistymisen ensi askeleilla halusimme raskaan sarjan ammattilaisia hallitukseen auttamaan oikeiden päätösten tekemisessä.” Ulkoisten hallitusammattilaisen haussa kannattaa miettiä, mitä osaamista yrityksen johdosta puuttuu suhteessa siihen, millaiseksi yrityksen halutaan kasvavan tulevaisuudessa. ”Kasvun tukena on hyvä olla monialainen hallitus tai muu adviser-kokoonpano, joka auttaa yritystä tunnistamaan mahdollisuuksia ja riskejä jo ennalta, ja joka on tukemassa oikeiden etenemisvaihtoehtojen valitsemisessa.” Hallituspartnerit Helsinki ry auttaa yrityksiä hallitusjäsenten löytämisessä Hallituspartnerit käyvät kuuntelemassa yritysten tarpeita ja tavoitteita, jonka pohjalta luodaan halutun hallitusammattilaisen osaajaprofiili. Tästä käynnistetään hakuprosessi, jonka tuloksena hallituspartnerien verkostosta löydetään yritysten tarpeisiin sopivia kokeneita, osaavia ja koulutettuja hallitusammattilaisia, jotka ovat halukkaita antamaan panoksensa yrityksen kehittämiseksi. Hallituspartnerien työryhmä valitsee parhaiten kriteerit täyttävät hakijat haastatteluihin. Lopullisen päätöksen haastateltavista ja valittavasta hallitusjäsenestä tekee kuitenkin yritys aina itse. ”Toimitusjohtajan työ on monesti yksinäistä. Siinä roolissa on tärkeää, että hallituksessa on uskottuja henkilöitä, joiden kanssa voi avoimesti punnita yrityksen tulevaisuutta ja jotka aidosti haluavat auttaa yritystä kukoistamaan”, Kinnunen summaa ulkoisten hallitusammattilaisten hyötyä. Lue lisää osoitteesta www.helsinki.hallituspartnerit.fi. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 25

Marika Nieminen ja Olli Laakio tehostavat inhimillisesti  suomalaista työnvälitystä. Työnvälityksen yksityinen tulevaisuus on jo tässä J Marika Nieminen ja Olli Laakio ovat turkulaisen Työnvälityspisteen osakkaita, rekrytoinnin superammatilaisia ja Varsinais-Suomen Ely-keskuksen pestaamia koe-eläimiä, jotka auttavat ja ohjaavat henkilökohtaisesti työnhakijat uusille urille. Turun ja Porin yritykset saavat samalla erikoispalvelua. TEKSTI: tekstikauppa.com ethro Rostedtin kiinteistönvälitysfirman naapurista Turun Ratapihankadulta löytyy parinkymmenen ihmisen firma. Se eroaa muista saman oloisista toimistoista siinä, että täällä tehdään oikeasti jotain historiallista. “Olemme Suomen suurin pilotti. Pilottisanaa ei saisi käyttää, mutta käytän kuitenkin. Yksinkertaisuudessaan laitetaan ihmisiä töihin yhdessä TE-toimiston kanssa ja pilotoidaan sitä miten yksityinen pieni toimija tämän kaiken voi tehdä uudella tavalla”, Olli Laakio sanoo. Työnvälityspiste toimii kaksinapaisesti. Se saa asiakkaansa suoraan TEtoimistolta ja tarjoaa toisaalla yrityksille maksutonta rekrytointipalvelua. Uniikkia 26 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU palvelussa on se, että byrokratian sijaan Työnvälityspisteelle on luotu olosuhteet, joissa asiakasta voidaan auttaa konkreettisesti kädestä pitäen. Yritykset taas saavat palvelusta parhaimmillaan työntekijän yhdellä puhelinsoitolla raskaan rekrytointiprosessin sijaan. Tänä syksynä on avattu toinen toimipiste Poriin, jolla katetaan koko Satakunnan alue. “Emme siis ole kilpailija TE-toimistolle, vaan lisäkäsiä heidän työhönsä. Tietysti teemme asioita eri tavalla ja meillä on esimerkiksi laajat verkostot paikalliseen yrityselämään, mutta se on homman idea, kokeilla uusia tapoja ja kehittää suomalaista työnvälitystä. Toisinaan tämä inhimillisyydestä ja ihmisten kohtaamisesta puhuminen kuulostaa kukkahattutätiosastolta, mutta juuri sen kautta saamme aikaan tuloksia”, Marika Nieminen sanoo. Työnvälityspisteen asiakaskunta koostuu siis työttömistä työnhakijoista ja ikäskaala on laaja. Oikeastaan vain alle parikymppiset on rajattu pois. Tasaisesti 1950-luvulla syntyneistä asti ihmisiä on saatu autettua joko työhön, koulutukseen tai perustamaan oma yritys. Keskimäärin töihin mennään kahdeksan viikon asiakkuuden päätteeksi, toisinaan asiakkuus kestää vuodenkin. “Vastuu on kuitenkin aina työnhakijalla. Me emme ole viisastenkivi, vaan enemmänkin tuemme ja autamme ihmistä niissä omissa pyrkimyksissä. Haastamme siis ihan kaikkia, myös yhteistyökumppaneitamme, miettimään työnvälityksen prosessia uudella tavalla”, Olli Laakio sanoo. w MAINOSLIITE

Tommi Lindholm, Jasmiina Salminen, Jari Salminen, Annina Eklund, Antti Salminen ja Maisa Durchman Kokonaisvaltaista koulutusta tosissaan mutta ei vakavissaan Kasvua ja pitkäaikaista menestystä ei synny ilman koulutusta. Parempi esimiestyö ja asiakaspalvelu luovat myös parempaa työelämää. HYVÄLLÄ JOHTAMISELLA VOI saavuttaa paremman työelämän ja taloudellista tulosta. Kun ihmiset voivat hyvin, he tekevät myös parempaa asiakastyötä. Esimies- ja asiakastyön koulutuksiin erikoistuneen Brikin valmentajat uskovat, että hyvästä asiakaspalvelusta, kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta syntyy myös kasvua. Brikin koulutuksissa on aina mukana kokonaisvaltainen näkökulma, joka huomioi niin henkilöstön, johtamisen, asiakkaat kuin taloudenkin. ”Mikään ei ole yksinkertaista, kun on ihmisistä kysymys. Siksi valmennuksessa on oltava kokonaisvaltainen näkemys eikä voi mennä vain yksi kulma edellä”, tutkimusjohtaja Tommi Lindholm sanoo. MAINOSLIITE Uutta kokonaisvaltaista ja holistista valmennusotetta kuvaa myös 1.8.2019 tehty nimenvaihdos. Aiemmin Brik toimi J-Impact -nimellä. ”Brik kuvaa sitä, että kokonaisuus syntyy pienistä osista ja perustan on oltava kunnossa. Perusasiat ovat yrityksissä usein vaikeimpia, koska ne vaikuttavat paperilla itsestäänselvyyksiltä, jolloin niihin ei kiinnitetä huomiota”, Lindholm sanoo. Brik järjestää kaikille avoimia esimies- ja asiakastyön koulutuksia sekä tilauskoulutuksia maanlaajuisesti. Kaikki koulutukset ovat pienryhmävalmennuksia. Kun koulutuksissa ”TÄRKEILY JA VAKAVUUS EIVÄT EDESAUTA OPPIMISTA TAI LUOVUUTTA.” on osallistujia monenlaisista yrityksistä, kouluttajatkin saavat hyvän näkemyksen siitä, mikä suomalaisessa työelämässä on ajankohtaista. ”Osallistujat saavat ideoita ja vinkkejä muilta toimialoilta sekä ymmärrystä siitä, että muuallakin kamppaillaan samojen ongelmien kanssa. Monelle koulutuksen suuri anti on se, että saa keskustella kollegojen kanssa”, yritysvalmentaja Maisa Durchman kertoo. Brikin koulutukset ovat helposti lähestyttäviä ja keskustelevia, mutta kaiken taustalla on vahva tutkimus- ja teoriapohja. Tavoitteena on, että oppiminen olisi hauskaa ja innostavaa. ”Tärkeily ja vakavuus eivät edesauta oppimista tai luovuutta”, Lindholm toteaa. ”Me haastamme osallistujia ja pöllytämme ajatuksia, mutta annamme myös konkreettista vietävää omaan työhön. Koulutuksen käytettävyys on hyvä”, yritysvalmentaja Annina Eklund lupaa. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 27

Aino Kauppinen: ”Kansainvälisyys on todella tärkeää nykypäivänä. Vaikka odotukseni olivat korkealla, ne ovat ylittyneet! Opettajat ovat todella päteviä, henkilökunta todella avuliasta ja opiskelu mielenkiintoista!” Yksikin välivuosi tulee kalliimmaksi kuin kokonainen maksullinen yliopistotutkinto Oletko koskaan tullut laskeneeksi paljonko välivuosi lopulta maksaa? V astavalmistuneen ekonomin mediaanipalkka on 3 200 €/kk. Vuositasolla tämä on 38 400 euroa, josta yksin elävälle nuorelle jää nettopalkkana 31 400 €. Eli uran alun aikaistuminen jo yhdenkin välivuoden verran tuottaa enemmän nettopalkkaa kuin mitä maksullisen kandidaatin tutkinnon yhteenlasketut lukukausimaksut (28 230 €) ovat. Yksityisessä kauppakorkeakoulussa HELBUS Helsinki School of Businessissa (www.helbus.fi) voi suorittaa englantilaisen University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Suomessa. Opintoihin voi hypätä mukaan vielä tänä syksynäkin hakemalla 16.10.2019 mennessä. Opiskelijat kandidaatin ohjelmaan valitaan hakulomakkeen essee-kysymysten ja haastattelun perusteella ilman valintakoetta. 28 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kokemuksemme mukaan tutkinnoilla työllistyy erinomaisesti ja valmistuneita opiskelijoitamme työskentelee mm. seuraavissa yrityksissä: Nordea, OP, S-Pankki, Mandatum Life, If, EY, Elisa, ExxonMobil, Tesla sekä lukuisissa pienyrityksissä Suomessa ja ulkomailla.  Koko kandidaatintutkinnon lukukausimaksut ovat yhteensä 28 230 euroa. HELBUSin opiskelijat voivat hakea Kelasta opintotukea ja -lainaa samoin edellytyksin kuin muutkin opiskelijat. Lainaa ja tukea ehtii opintojen aikana kertyä enimmillään noin 20 000 euroa.  Opiskelijat ja heidän vanhempansa ovat tyytyväisiä HELBUSiin Jo kolmestatoista perheestä jo useampi kuin yksi henkilö on opiskellut HELBUSissa. Tämä kertoo sekä opiskelijoiden että heidän vanhempiensa tyytyväisyydestä opetukseen. HELBUSin opiskelija  Aino Kauppinen  kertoo, että häntä kiinnostivat eniten opintojen kansainvälisyys, ohjelman nopeus, keskittyminen yhteen aiheeseen kerrallaan sekä vierailevat professorit. HELBUSin opettajat tulevat 17 eri maasta ja he toimivat tyypillisesti professoreina tai lehtoreina oman kotimaansa yliopistoissa. Opetus tapahtuu englanniksi. Jos opiskelija ei pysty tai halua muuttaa pääkaupunkiseudulle, voi kandidaatintutkinnon suorittaa myös etäopintoina mistä päin Suomea tahansa.  Syksyn opintoihin voi hakea 16.10.2019 asti. w “KOKEMUKSEMME MUKAAN TUTKINNOILLA TYÖLLISTYY ERINOMAISESTI.” Ota yhteyttä tai lue lisää: www.helbus.fi HELBUS Helsinki School of Business 040 501 7627, kari.jaaskelainen@helbus.fi MAINOSLIITE

KEHITYS- JA RISKISALKKU ovat korvaamattomia työkaluja yritykselle Thinking Portfolio -projektisalkku on työkalu kasvun ja kannattavuuden hallinnoimisessa ja kokonaiskuvan mahdollistajana yrityksen toiminnassa. Kehityssalkku antaa johtoryhmälle ja hallitukselle näkyvyyden kasvun ja kannattavuuden johtamiseen. “T ”Thinking Portfolion avulla valikoidaan aina parhaat projektit ja luodaan läpinäkyvyyttä organisaation strategisiin kehitysohjelmiin ja projekteihin”, kertoo toimitusjohtaja Esa Toivonen. Riskisalkku on taas riskienhallinnan korvaamaton työkalu, joka mahdollistaa yrityksen riskimaiseman näkyväksi tekemisen organisaation hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Riskisalkku on ajanmukainen riskeihin varautumisen väline – riskienhallinnassa Excelit ovat jo mennyttä aikaa. ”Vahvuutena on asiakaskohtaisesti parametroitava organisaation oma salkku, jolloin asiakas voi joustavasti määritellä mitä tietoja haluaa salkuissaan käsitellä ja raportoida”, muistuttaa Toivonen. Thinking Portfolio tarjotaan Suomesta turvallisena pilvipalveluna ja kiinteällä käyttäjämääräriippumattomalla kuukausikustannuksella. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan koko organisaation laajuisen käytön, kun ei tarvitse miettiä kuinka monta käyttäjää salkussa on. Elinkaarikustannusten ennustettavuus tekee eri salkkujen koko organisaation laajuisen käytön myös kustannusten osalta kannustavaksi. Thinking Portfoliosta on kasvun ja kannattavuuden johtamisen tueksi saatavilla eri salkunhallinnan ratkaisuja. Suosittuja ovat mm. kehitys-, projekti-, tuote-, palvelu-, sovellus- ja riskisalkut. Kaikki salkut kytkeytyvät vaivattomasti yhteen ja monisalkunhallinta avaa ajantasaisen tilannekuvan koko organisaatiolle – roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla rajattuna. ”Kehityssalkku tukee myös ohjausryhmien ja projektipäälliköiden työtä yksittäisten projektien johtamisessa, siinä missä salkku kokonaisuutena avaa näkökulman johdolle kokonaistilanteeseen”, kertoo Toivonen. w ”Thinking Portfolio tarjoaa monipuolisesti useita parametroitavia salkkuja, kuten mm. idea-, kehitys-, projekti-, NPD-, riski-, tuote- ja palvelusalkkuja”, kertoo Esa Toivonen. THINKING PORTFOLIO • Palvelut tuotetaan Suomesta ja asiakkaiden tiedot sijaitsevat vastaavasti Suomessa. • Thinking Portfolio panostaa vuosittain yli 20% liikevaihdostaan pilvipalveluidensa kehittämiseen ja on samalla Suomen suosituin ja kasvavin salkunhallintapalvelu. • Thinking Portfoliolla on yli 150 000 käyttäjää ja asiakasmäärä kasvaa 50%:n vuosivauhdilla. • Thinking Portfolion asiakkaita ovat mm. Fazer, Finnair, SOK, Kesko, Varma, IF, Kemira, LähiTapiola, Helen, ELO, Fingrid, Fortum, Cargotec, Tamro, OP, Terveystalo, VR, Vantaan kaupunki, L&T, Fennia, Veikkaus, SSAB, Espoon kaupunki, Helsingin yliopisto, KEVA, Kuntaliitto jne. Tutustu tarkemmin Thinking Portfolion salkunhallintaratkaisuihin osoitteesta www.thinkingportfolio.com MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 29

Greenstep tukee kasvun eri käänteissä NOVIALAISTEN INTOHIMONA ON AUTTAA PÄÄMIESTÄ MYYNNIN KASVUSSA 1986 PERUSTETTU Novia Finland Oy on yksi pisimpään Suomessa toimineita telemarkkinointiyrityksiä. Yli 30 vuoden historiaan mahtuu monenlaisia vaiheita; huikea määrä asiakasprojekteja ja kokemusta, jota hyödynnetään palvelutuotannossa asiakasyritysten myynnin kasvattamiseksi. Novia tarjoaa buukkauspalveluita, asiakastarvekartoituksia, puhelinmyyntiä ja puhelinasiakaspalvelua. Esimerkiksi autokorjaamo ja varaosaliike M-B Osa Oy:lle Novia tarjoaa ulkoistettua puhelinasiakaspalvelua. Aiemmin M-B Osalla ehdittiin vastaamaan vain joka kolmanteen puheluun ja puheluihin jouduttiin vastaamaan muiden kiireiden keskeltä. Syksystä 2017 alkaen puhelut on hoitanut Novian ASPA-tiimi, jolla on aikaa ja osaamista keskittyä nimenomaaan asiakkaiden palvelemiseen. “Meillä on ollut kova kasvutahti viime vuosina ja puhelinasiakaspalvelulla on ollut tässä oma merkittävä osuutensa. Puheluihin vastataan lähes 100%:n varmuudella eikä asiakkaita karkaa kilpailijoille”, M-B Osa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Haveri sanoo tyytyväisenä. Yhteistyön kehittäminen on Novialla jatkuva prosessi. “Tavoitteenamme on miettiä tiimin kanssa säännöllisesti, miten asiat voitaisiin hoitaa vielä paremmin ja teemme aktiivisesti kehitysaloitteita päämiehille. Tästä saamme hyvää palautetta”, myyntipäällikkö Marko Höglund kertoo. Novian toimintatavat poikkeavat monen telemarkkinointiyrityksen tyylistä. “Esim. buukkauksessa on turha sopia päämiehelle asiakaskäyntiä, jos selkeää tarvetta päämiehen palvelulle ei tunnisteta. Se olisi kaikille vain ajan ja resurssien tuhlausta”, toimitusjohtaja Lippo Mikola sanoo. Perinteinen tapa on parempi kuin pussillinen uusia. “Moni asiakas tulee meille silloin kun on turhauduttu odottelemaan ja halutaan oikeasti tuloksia. Puhelinkontaktointi on varsin perinteinen asiakashankintamenettely, mutta tehokastahan se on. Kannattaa kokeilla meidän palveluita”, tuumii yhteyspäällikkö Joel Niskanen. w Greenstep vaikuttaa laajasti vastuullisella toiminnallaan. Oman henkilöstön hyvinvoinnin ja innostuksen sekä asiakkaiden talousja HR-asioiden selkeyden avulla luomme kasvun mahdollisuuksia yhdessä. Kuvassa Kati Tuovinen. Selkeyttä kaikenkokoisille yrityksille talous- ja HR-asioihin G reenstep on perustettu 2010 idealla, että kasvuyritykset voisivat saada yhtä hyvää taloushallinnon osaamista kuin suuryritykset. Greenstep on kasvanut 300 asiantuntijan organisaatioksi, joka palvelee yrityksiä startupeista pörssiyrityksiin. Taloushallinnon lisäksi Greenstep palvelee nykyään myös mm. rahoituksen, HR:n, palkkahallinnon, verotuksen, analytiikan, liiketoimintasuunnittelun ja liiketoiminta-alustojen parissa. Greenstepin asiakkaana voi hyödyntää koko Greenstepin tiimin osaamista ja saada apua eri käänteisiin. Yksi konkreettinen esimerkki Greenstepin palveluista on HR-starttityöpaja, jossa käydään kattavasti läpi henkilöstöjohtamisen ja HR-tekemisen nyky- ja tahtotila sekä johtamismalli. Lopuksi työstetään priorisoitu kehityssuunnitelma asiakkaan kanssa. Päätetyt toimenpiteet voivat olla esimerkiksi lakisääteisten asioiden kuntoon laittaminen, HR-vuosikellon laatiminen, rekrytointien buustaaminen tai yrityskulttuurin rakentaminen. Greenstepin HRliiketoiminnasta vastaava Kati Tuovinen tiivistää Greenstepin mission ”Olemme jatkuvasti etsimässä ja rakentamassa uusia tapoja mahdollistaa yritysten kasvua. Asiakkaamme saavat meiltä aina kokonaisvaltaista ja ajantasaista HR- ja talousosaamista tarpeensa ja tilanteensa mukaan.” w www.noviafinland.fi 30 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

Vaasan yliopiston JOKA-koulutus kehittää esimiesvalmiuksia Seuraava JOKA-koulutus alkaa marraskuussa Vaasassa. Vaasan yliopiston Levón-instituutin JOKA – Johtajana kasvaminen on laaja-alainen johtamisen koulutusohjelma, jonka kärkenä ovat esimiehenä kehittyminen ja oman organisaation kehittäminen yhteiskunnan muutoksessa. Ohjelma antaa hyviä valmiuksia muun muassa strategiseen johtamiseen ja muutosjohtamiseen. Lisätietoa univaasa.fi/mba JOKA -OHJELMA TARJOAA uusinta tietoa ja näkemystä yritysten sekä julkisten organisaatioiden johtamisesta muuttuvissa toimintaympäristöissä. Johtajaksi kasvua ja vuorovaikutusta Ohjelma kehittää valmiuksia ihmisten johtamiseen ja organisaatioiden muutoksiin ja tukee osallistujan kykyä kasvaa esimies- ja johtamistehtävissä. Se yhdistää oman henkilökohtaisen kehittymisen ja organisaation käytännön kehittämisen. Osallistujien erilaiset taustat ja työelämän kokemukset luovat kiintoisan pohjan antoisille keskusteluille ja tiedonvaihdolle. Opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus onkin tärkeä osa opintojen antia. Ohjelman pääsyvaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus ja halu kehittää omaa toimintaa. Työkaluja ja oppeja muutoksen johtamiseen Lastentautien erikoislääkäri Tarja Holm toimi aiemmin Vaasan keskussairaalassa ylilääkärinä, mutta organisaatiouudistuksen jälkeen hän jatkoi lasten vastuualueen johtajana. Holm aloitti JOKA-opinnot syyskuussa 2017. MAINOSLIITE ”JOKA-ohjelmassa on tällä hetkellä vain muutama lääkäri, ja muut opiskelijat ovat lähinnä yritysmaailman ihmisiä. Samanlaisia haasteita tuntuu olevan kaikilla eli esillä ovat esimerkiksi henkilöstöasiat, budjetit ja kustannussäästöt”, Holm mainitsee. Koulutusohjelma on varsin laaja ja opiskelu on työn ohessa vaativaa, mutta hyvin kiinnostavaa ja se on vienyt Holmin mukanaan. Hän jatkoi opintoja Executive MBA -ohjelmassa ja on suorittanut JOKAn lisäksi jo strategisen johdon lastentatoimen ja kansainvälistyvän yrityksen johtamisen moduulit. ”Opintoihin kuuluu paljon itsenäisiä tehtäviä, ja muiden alojen ihmisten tapaaminen ja kuunteleminen lähijaksoilla laajentavat näkemystä. Samalla olen oppinut myös tuntemaan Vaasan talousalueen yritysten toimintaa”, Holm kertoo. Holmin mukaan hän pystyy soveltamaan koulutuksen antia hyvin omaan työhönsä, johon kuuluu esimerkiksi johtoryhmätyös- Vaasan yliopiston JOKAkoulutukseen osallistuneet Kim Ventin, Johanna Hylkilä, Virve Heikkinen, Antti Korpela ja André Snellman. Lastentautien erikoislääkäri Tarja Holm. kentelyä, viestintää ja keskusteluja erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa. ”On hienoa, että sairaalamme haluaa sijoittaa työntekijöidensä opiskeluun. Olen erittäin tyytyväinen JOKA-opintoihin, sillä olen saanut työkaluja muun muassa muutoksen johtamiseen, mikä on tullut meidänkin alallamme entistä tärkeämmäksi”, Holm sanoo. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 31

Pentti Rantanen, Hallituksen puheenjohtaja Würth Oy Hankintatoimen valinnoilla säästöä henkilökustannuksiin Yritykset kärsivät työvoimapulasta, kun työikäinen väestö vähenee ja suurten ikäluokkien osaavat konkarit siirtyvät eläkkeelle. Työvoiman vähenemiseen sopeutuminen vaatii, ettei niukkoja tekijäresursseja tuhlata. Tärkeää on tunnistaa aikavarkaat, sählääminen, päällekkäisyydet ja määrätietoisesti kitkeä niistä koituva hukka pois. Würth Oy Würth on palveluntuottaja, joka huolehtii tuotannon ja kunnossapidon työkaluista ja tarvikkeista. Würth toimii lähellä asiakasta liki 200 Würth Centerin kautta koko maan kattavasti. Würth helpottaa asiakkaan arkea monisatapäisen palveluhenkilöstön toimesta. Nopeus, innovatiivisuus ja luotettavuus merkitsevät asiakkaalle säästöjä ja helppoutta. 32 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Puolita sähläys – Tuplaa tulos! Työt jokaisessa organisaatiossa kannattaa järjestellä niin, että ammatti-ihmiset vapautetaan tekemään sitä, missä he ovat parhaita, missä heidän osaamisensa lisää tuotannon arvoa ja yrityksen laskutettavaa kassavirtaa. taprosessit ovat arvoon nähden suuritöisiä. Hankintabudjetin euroista ne ovat piskuinen osa, mutta huonosti hoidettuna aimo annos työmäärästä. Ostoissa tingityt eurot muuttuvat irvikuvakseen, kun henkilöstön panos kuluukin säätöön ja sähläämiseen. Tinkimisten tulos voi syödä kannattavuuden. Järkevä hankintatoimi keskittyy arvokkaampien, keskeisten tuotteiden laatuun, hintaan ja optimaaliseen varastointiin. Tarvikkeet ja työkalut, ym. on mahdollista - ja viisasta - hankkia sellaiselta luotettavalta kumppanilta, jonka toiminta säästää asiakasyrityksen henkilötyötä. Rationalisointi eli toiminnan järkeistäminen tarkoittaa uusia toimintatapoja – ei kaikesta tinkimistä. Johdon tehtävä on pitää katse kannattavuudessa ja kasvussa ja huolehtia, että oma osaava väki voi keskittyä tuottavaan työhön. Työvoimapulaa voidaan kompensoida palvelevilla kumppaneilla. Säästöjen kiilto silmissä on viime vuosina nipistetty tarvikkeiden hankinnasta euro euron jälkeen. Suurin osa hankinnoista monella alalla on tarpeellisia tarvikkeita, joiden osto, käsittely ja hankin- Meillä tämä kaikki tiivistyy Smar tWork ® -ajat telutapaan, joka tarkoittaa fiksuja prosesseja, digisoveltamista ja automatisoituja ratkaisuja. MAINOSLIITE