KESKI-POHJANMAAN 1939-2019 KESKI - POHJANMAA Yrittämisen ja talouselämän erikoislehti • 3/2019 Palkittu Niskasen Maansiirto Oy on menestynyt: ”Meillä kuunnellaan työntekijöitäkin” Matkailualue laajenee Hiekkasärkillä Kesä huipentuu superviikonloppuun Kalajoella SIVU 8 Soidinkallion luontopolulla Halsualla voi rauhoittua Toimiva IT, sujuva arki! Keski-Pohjanmaan Konttoripisteeltä saat saman katon alta kaikki toimistosi IT-ratkaisut: tietokoneet, palvelimet, pilvipalvelut, kopiointi- ja tulostusratkaisut, esitystekniikat ja kassajärjestelmät. Ja tietysti ripeällä ja joustavalla huolto- ja ylläpitopalvelulla. Olemme paikallinen, palveleva ja kokenut ICT-asiantuntija, joka panostaa erinomaiseen asiakaspalveluun ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Kokkola | Pietarsaari | Kannus | Raahe | Ylivieska | www.kp-konttoripiste.fi Tuomo Lahti Timo Kuivanto Hannu Vanhala 0400 667 593 040 550 5793 050 582 8718 Jani Määttänen Jarkko Pelto-Arvo Tomas Öst 040 736 2099 0400 973 290 040 527 7315 6-7 7 12

2 ■ KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ

1939-2019 Kalajoki KESKI-POHJANMAAN Alavieska KESKI - POHJANMAA Ylivieska Kokkola Luoto Kannus Pedersöre Haapajärvi Toholampi Kruunupyy Pietarsaari Nivala Sievi Reisjärvi Kaustinen Lestijärvi Halsua Veteli Perho PÄÄKIRJOITUS Keski-Pohjanmaan Yrittäjillä 80-vuotisjuhlavuosi Yrittäjien pk-barometri on usean vuosikymmenen aikana kertonut yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ennustaen tulevaisuutta. Selvisimme viime lamasta. Nyt on tärkeää että Suomen hallituksen toimenpiteet tukevat pkyritysten kasvua ja työpaikkojen luomista. Taloutta ymmärtävät tietävät, että niin kuntien kuin valtionkin verotulot tulevat yrityksistä. Joidenkin poliitikkojen ja ymmärtämättömien elämäntehtävä on laittaa kiviä yritystemme rattaisiin, ymmärtämättä toiminnan vaikutuksia. Nämä pienisieluiset ihmiset eivät edistä asioita, vaan omien viiteryhmien avulla nostavat omanarvontuntoa ja pyrkivät vaikeuttamaan yritysten toimintaa. Yrittäjien ja heidän työntekijöidensä on pakko kouluttautua uuteen kiihtyvämpään maailmaan, pilvipalveluihin ja uuteen teknologiaan. On pakko käyttää asiantuntijoita, muuten jää jalkoihin. Kun vain väärä politikointi ja verotuksen kiristyminen ei synnytä uutta lamaa. Jotta pysymme kasvussa, on palattava investointeihin. On pystyttävä luomaan kasvua kaikilla sektoreilla. Suomella on merkittäviä rakenteellisia haasteita, jotka syventävät talousongelmia. Velkaannumme edelleen nopeasti ja samanaikaisesti väestö ikääntyy kasvattaen julkisia menoja. Nyt ei saa lamaantua, vaan myös kuntien ja kaupunkien on edelleen tehtävä investointipäätöksiä. Kustannuskilpailukykymme on heikentynyt voimakkaasti. Pelkona on että hallituksen toimen- piteet näkyvät elinkeinoelämän heikentyneenä kannattavuutena. Koska kuitenkin nousimme lamasta, meidän tulee pysyä huipulla keinolla millä hyvänsä. Teknologian ylläpitäminen ja myös ammattitaitoisen työvoiman saaminen ovat tärkeässä roolissa. Nyt on tärkeintä ymmärtää, että kuntien ja koko Suomen pelastajia ovat yritykset. Viime kädessä Suomen talous ja työllisyys ylläpidetään ja kyetään kääntämään kasvuun vain yrittäjyyden ja työn tekemisen kautta. Entisten yhtiömuotojen lisäksi on tullut uusia yritysmuotoja ja toimialoja, on kevytyrittäjyyttä, ukko.fi tai nuoret synnyttävät uusia toimialoja kuten esim. tubettajat, bloggaajat jne... Ammatteja ja ammattirakenteita häviää sekä uusia syntyy digitalisoitumi- sen, robotisoitumisen ja kiihtyvän kansainvälistymisen myötä. Maailma muuttuu ja me sen mukana kunhan uskallamme yrittää. Kiusaajat, joiden politikointi vaikuttaa yritystoimintaan negatiivisesti saavat katsoa peiliin, onko kaikki ilkeys kaiken tämän arvoista? Yrittäjäjärjestö taistelee yrittäjien ja koko laajan Keski-Pohjanmaan puolesta, on lääni tai alue mikä tahansa. Fiksut ihmiset saavat oikeita asioita aikaan. Kiitos 80 vuoden toiminnasta kuuluu luottamusmiehillemme, jotka jaksavat oman työnsä ohella käyttää aikaansa meille tärkeään asiaan. Toivotamme kaikki tervetulleeksi 80-vuotisjuhlan kunniaksi Kalajoen Hiekkasärkille elokuun 23-25. päivä juhlimaan ja verkos- toitumaan. Muistakaahan ilmoittautua ajoissa! Voimaa ja iloista kesää kaikille, periksi emme anna periaatteesta! Mervi Järkkälä toimitusjohtaja PUHEENJOHTAJAN PALSTA Myötä- ja vastamäessä – mutta aina eteenpäin! Ensin huonot asiat. Tuoreet väestöennusteet ovat kaikkien Pohjanmaan alueen maakuntien kannalta karua luettavaa. Koko laaja alue Oulusta Seinäjoelle, Kokkolaan ja Vaasaan saakka kuuluu niihin alueisiin, joissa väkimäärä vähenee. Väestöennusteen mukaan pohjalaismaakuntien väkimäärä vähenee vuoteen 2040 mennessä n. 43 000 henkilöllä (lähde MDI). Kokkolan väestökehitys on kuitenkin lievästi positiivinen. Hyötyjiä ovat ennen kaikkea Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi, joissa väestömäärä kasvaa ennusteen mukaan n. 322  000 henkilöllä. Kaikkialla muualla Ahvenanmaata lukuun ottamatta väkimäärä vähenee. Väestö keskittyy suuriin kaupunkeihin. Oulukin kuuluu kasvukeskusten joukkoon. Väestönkasvu suuril- la kaupunkiseuduilla lienee väistämätöntä ja kehitys noudattaa samaa kaavaa kuin muualla maailmassa. Ihmiset muuttavat kasvukeskuksiin, joissa on parhaat koulutus-, kulttuuri- ja ostosmahdollisuudet ja joissa yrittäjien on helpompi verkostoitua toisten yrittäjien kanssa. Suurista kaupungeista on myös parhaat liikenneyhteydet muualle maailmaan. Meidän on hyväksyttävä se, että emme voi täällä suunnitella tulevaisuutta jatkuvan kasvun varaan. Väestömäärän väheneminen nakertaa yleensä myös palvelujen tarjontaa ja ostosmahdollisuuksia. Sitten hyvät asiat. Voimmeko tehdä asialle jotain? Totta kai voimme. Voimme kehittää aluettamme siten, että se on houkutteleva yrittämiselle ja että täällä ihmisten on hyvä elää Keski-Pohjanmaan Yrittäjä -lehti ja asua. Meillä on puhdasta luontoa, meri ja hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet. Täällä on myös turvallista olla. Meillä on hyvät koulutusmahdollisuudet ja jopa yliopistotasoista koulutusta saatavilla. Liikenneyhteydet ovat hyvät, joskin lentokentän tulevaisuudesta on pakko jatkossakin taistella. Terveyspalvelut ja niiden saatavuus ovat alueen ihmisille elintärkeitä. Keskussairaalalla on koko alueen kannalta keskeinen rooli. Täällä asumiskustannukset ovat kasvukeskuksia edullisemmat. Alueellamme on paljon hyviä elinvoimatekijöitä, joista on pidettävä kynsin hampain kiinni. Jos emme tätä osaa tehdä, niin silloin negatiivinen kierre on väistämätön. Meidän on pidettävä alueemme elinvoimaisena ja luotava alueesta houkutteleva yrittämiselle ja elämiselle. Ai- Julkaisija: Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry noastaan kasvava ja elinvoimainen yritystoiminta voi luoda alueestamme myös houkuttelevan asuin- ja työympäristön. Yritysten toiminta onnistuu täälläkin, jos niiden toimintaympäristö on kunnossa ja osaavaa henkilökuntaa saatavilla. Voimme saada houkuteltua tännekin ammattitaitoista työvoimaa ja kehittyviä yrityksiä. Tässä työssä tarvitaan maakuntien, kuntien ja yrittäjäjärjestön saumatonta yhteistyötä. Missä olemme parhaita? Meillä on monia vetovoimaisia ja tunnettuja matkailukohteita ja kulttuuritapahtumia, kuten Kalajoen Hiekkasärkät, Kaustinen Folk Music Festival ja Venetsialaiset. Olemme pärjänneet hyvin niin kulttuurin kuin urheilunkin saralla. Meillä on tunnustusta saaneita huippuorkestereita, teatteria ja kulttuurivaikut- Päätoimittaja: Mervi Järkkälä Puh. 0500 561 145 Tuottaja: Hannu Lehto Puh. 050 598 2066 tajia, jotka tunnetaan ulkomaillakin. Alueemme työllisyysaste on maan huippua ja työttömyysaste maan alhaisimpia. Käymme kauppaa kaikkien naapurimaidemme kanssa. Meillä yrittäjyys on vuosisataista perua. Meillä on monia menestyviä yrityksiä, jotka tunnetaan kautta maan ulkomaita myöten. Moni toimialueemme yritys on palkittu valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla. Monet alueemme yrityksistä käyvät kauppaa Aasiassa ja Amerikassa yhtä helposti kuin kotikulmilla. Ei siis kannata vaipua epätoivoon. Yrittäjyys kantaa. Olemme selvinneet sodista ja talouslamasta ja saaneet luotua hyvinvointia ja menestystä, jonka hedelmistä nyt voimme nauttia. Miksi emme pärjäisi jat- kossakin? Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on koko ajan ollut tiiviisti yrittäjien mukana niin huonoina kuin hyvinäkin aikoina. Niin aiomme tehdä jatkossakin. Kimmo Hanhisalo Keski-Pohjanmaan Yrittäjät hallituksen puheenjohtaja Kustantaja/ilmoitusmyynti: Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Puh. 020 750 4400 Painopaikka: Botnia Print Kokkola

1939-2019 Osa 3, vuodet 1980–99 KESKI - POHJANMAA Yrittäjäjärjestön historiaa Yritysten määrä kasvoi 1980-luvulla prosentuaalisesti todella merkittävästi. Yritysrekisterissä oli vuosikymmenen alussa 4  500 yritystä, mutta vuosikymmenen loppupuolella jo lähes 7 000. Pelkästään Kokkolassa oli vuoden 1988 alussa jo 1305 yritystä. Erityisesti erilaisiin palveluihin syntyi paljon uutta yritystoimintaa. – Yrittäjien asema yhteiskunnassamme ei vieläkään ole muun ympäristön kanssa tasapainossa. Etujärjestötyöllä on siis edelleen myös perittyä taakkaa. Toisaalta nopeasti muuttuva ympäristö edellyttää jatkuvaa yrittäjien edunvalvontaa, todettiin tilanteesta 1989 ilmestyneessä yrittäjäjärjestön 50-vuotishistoriikissa. Yrittäjäjärjestön toiminta lisääntyi huomattavas- ti 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla osin tietokonejärjestelmien kehittymisen myötä. Tilitoimistotoimintaa yrittäjäjärjestö piti useamman vuosikymmenen aina 1940- ja 1950-lukujen taitteesta asti. 1980-luvun puolivälissä aluejärjestössä tilitoimistotoiminnot mukaan laskettuna oli yhteensä 11 työntekijää. Tilitoimisto myytiin lopulta Mariitta Hollströmille helmikuun alussa 1986. Aluejärjestön tilitoimistotoiminnan merkitys toimialan kasvulle Keski-Pohjanmaalla oli kuitenkin suuri, sillä toimiston myymisen yhteydessä laskettiin, että parisenkymmentä perustettua toimistoa oli saanut tietotaitonsa aluejärjestön kautta. Vuosi 1981 oli tavallaan historiallinen, sillä aiemmin lähes vastakkaisista ti- lanteista monia asioita katsoneet SYKL ja MTK tekivät valtakunnantasolla yhteistyösopimuksen. Etenkin vuosikymmenen puolivälin jälkeen paikallisyhdistyksillä ja maataloustuottajien vastaavilla yhdistyksillä oli kunnittain yhteistilaisuuksia. Kunnissa elinkeinopolitiikka oli vielä 1970-luvulla lapsenkengissä. Historiankirjoissa on monia esimerkkejä kunnallisesta päätöksenteosta yritystoimintaan liittyen, mitkä tuntuvat nyt todella ”erikoisilta”. Yrittäjäjärjestön 50-vuotishistoriikki kertoo muun muassa Nivalan kunnan päättäjien nihkeästä suhtautumisesta Poutun tuotantolaitoksen suunnitelmiin aikoinaan. Nivalassa ei haluttu Poutun tehdasta kuntaan, koska nivalalaiset maanviljelijät olivat Liha- Lokakuussa 1983 Keskipohjanmaan julkaistiin valtakunnallisen yrittäjäjärjestön ilmoitus: ihan samanlaiset ajatukset pätevät nytkin. Vaatetustehtaat työllistivät 1980-luvun alussa paljon kokkolalaisia. Uutinen lokakuulta 1983. kunnan jäseniä. Kielteisen kannan pohjana oli myös Maalaisliiton linjaus, jonka mukaan kuntaan ei pidä tulla teollisuutta, jotta poliittiset voimasuhteet kunnassa eivät muuttuisi. Nivalan kuntapäättäjät torppasivat aikoinaan myös Tukon suunnitelmat ison keskusliikkeen rakentamisesta kuntaan. Sittemmin Tuko perusti ison maatalo- uskaupan Seinäjoelle. Muun muassa elinkeinoasiamies-virkojen yleistyttyä yritystoiminnan näkökulma tuli kunnallisessa päätöksenteossa aiempaa paremmin esille, ja muun muassa Nivalassa suhtaudutaan kaupungintalolla yritystoimintaan nykyisin ihan toisin. Myös työelämän erilainen lainsäädäntö kehittyi paljon 80-luvulla. Työsuhdeturvalakia rustattiin poliittiisesti pitkään ennen kuin se hyväksyttiin tammikuussa 1984. Verotusta uudistettiin myös lähes koko 80-luvun. Etenkin vuoden -88 veroremontti lisäsi järjestötoimintaa. Asiat koskettivät kaikkia yrittäjiä ja järjestöstä sekä paikallisyhdistyksistä saattoi saada apuja yksinkertaisimmin. Seuraavassa, 5. syyskuuta ilmestyvässä, lehdessä keskitymme 2000-luvun tapahtumiin. Maakunnalliset Yrittäjäpalkinnot 1980 Finn-Lassie Oy -81 Sievin Jalkine Oy -82 Design-Tuote Oy -83 Topi-Kalustaja Oy -84 Kiviaho Toimi ja Veikko -85 Martikainen Raimo -86 Bröderna Gustafsson Kb -87 Eskopuu Oy -88 Niskanen Eero -89 Scanfil Oy 4 ■ Kokkola Sievi Kokkola Kalajoki Veteli Nivala Kruunupyy Kannus Haapajärvi Sievi KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 Oy Sun Ice Ab Pietarsaari Junnikkalan Saha Kalajoki Oy Best-Hall Ab Kälviä Alavieskan Puurakenne Oy Alavieska Peltisepänliike R. Nykänen Veteli Tapionkuusen Tupa Ay Kalajoki Veijo Niku Oy Nivala A. Antti-Roiko Oy Ylivieska Ab A. Häggblom Oy Kokkola FF Jet Ltd Ab Kokkola Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto. Muutamia keskipohjalaisia yrityksiäkin on saanut tällaisen. Valtakunnalliset Yrittäjäpalkinnot K-P:lla 1980 Pouttu Oy 1988 Sievin Jalkine 1990 RaniPlast

Suomalaisten sotepalveluita parannettava Hallitusneuvotteluissa on päätetty siirtää sote-palveluiden järjestämisvastuu kunnilta perustettaville sotemaakunnille. Tämän linjauksen tueksi tarvitaan vielä päätöksiä sote-palveluiden saatavuuden parantamisesta ja tuottamisen kehittämisestä. Tämän vuoksi elinkeinoelämän järjestöt (Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto) yhdessä esittävät potilaiden aseman turvaavaa hoitotakuuta, subjektiivista oikeutta palveluseteliin, järjestäjän ja tuottajan eriyttämistä, läpinäkyvyyttä palveluiden tuottamiskustannuksiin sekä julkisesti omistettujen palveluiden keskittämistä vain yhdelle tasolle. Sote-palveluiden saatavuuden ja tason suhteen suomalaiset ovat keskenään erittäin epätasa-arvoisessa asemassa. Hoitojonojen pituus vaihtelee rajusti niin perusterveydenhuollossa kuin myös erikoissairaanhoidossa. Esimerkiksi leikkausjonojen pituudet sairaanhoitopiirin välillä vaihtelevat suuresti. Oy VENETSIALAIS SPECIAL EDITION puh. 0500 889 565 Tervetuloa autokouluun meidät löydät Kokkolan seudulla Uudet kurssit Kälviällä ma 3.6. klo 17 Toholammilla ti 4.6. klo 17 www.liikennekoulumikkola.fi www.bizday.fi Paras koulutustapahtuma ikinä. 30.8.2019, Tullipakkahuone, Kokkola KeyNote speakers PETRI RAJANIEMI HARRI NUMMELA Kirjailija, puhuja ja organisaatiokehityksen ammattilainen. Tarjoaa aina jotain mitä muut eivät... Vuoden digijohtaja 2018, OP ryhmän johtokunnan jäsen, Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja ... Kokous vihreiden arvojen Elbassa on ilmastoteko! Lisäksi työkaluja jakamassa: Vesa Pihlajamaa - KPK yhtiöt, toimitusjohtaja Carita Pöntiö - Viexpo, senior adviser Ville Urpilainen - Vauraus, liiketoimintajohtaja Jonne Sandberg - Kokkolan kaupunki, kehitysjohtaja Merkki varjolla (3D) Keijo Särkijärvi - Creamedia, asiakkuusjohtaja www.villaelba.fi Elbaan tulee kesän aikana huippunopea valokuituyhteys, joka luo uusia mahdollisuuksia kokouksiin! Iloista ja inspiroivaa tekemistä! Tilaa yrityksellesi TYHY-päivä tai puolikas, katso ohjelmat www.villa.elba.fi/ ohjelmapalvelut aikuisille ORGANISAATION KEHITTÄMINEN - KASVUN EVÄÄT Löydät uusia toimintamalleja ja menestymisen työkaluja. Tässä tilaisuudessa ei pönötetä, vaan saadaan boostia tekemiseen. Bizday 30.8. klo 13.00 – 16.00, liput 120,VIP jatkot klo 18.30 – 22.00, liput 100,- Yhteishinta 195,- ResQ -palvelu ruokahävikin torjumiseksi kön Vihreän säahtti ka sertifi + alv 24% 1939-2019 Villa Elba Sannanrannantie 60 Kokkola 06 8313 400 sales.elba@kokkola.fi KESKI - POHJANMAA VIP Sadonkorjuujuhlat KESKI-POHJANMAAN 1939-2019 jatkoillaan torin laidalla entisessä kalahallissa Pidätämme oikeudet muutoksiin KESKI - POHJANMAA creamedia.fi Designia Pohjanmaalta maailmalle Uusikaarlepyyläinen Prevex Oy on Euroopan suurin vesilukkojen valmistukseen keskittyvä yritys. Kun perinteisesti teollisuuden toimittajana toiminut yritys sai tilaisuuden astua kuluttajamarkkinoille Ruotsissa, tarvittiin tuotteille edustavat kuluttajapakkaukset. Avuksi riensi mainostoimisto Creamedia. P akkaussuunnittelu on brändin vahvistusta ja rakentamista. Se luo myös edellytyksiä tuotteen menestykselle ja myynnille. Miljoonia vesilukkoja vuosittain valmistava Prevex valitsi mainostoimisto Creamedian kumppanikseen vankan pakkaussuunnitteluosaamisen vuoksi. Aikataulu oli vaativa, sillä tuotteet piti saada pakkauksissaan ulkomaisten kuluttajien saataville mahdollisimman pian. Kuluttajapakkausten kehittäminen on jatkuva prosessi ja malleja kehitetään jatkuvasti yhdessä Creamedian kanssa. Ammattitaitoisen markkinointikumppanin kanssa yrityksen brändi pysyy tunnistettavana kaikissa tuotteissa. Tätä nykyä Prevexin tuotteet tunnetaankin laajalti Pohjoismaissa ja Euroopassa. Creamedian palvelu oli ”todella nopeaa ja tehokasta.” Creamedialla ymmärretään, mitä juuri meidän tuotteisiimme tarvitaan ja saamme ehdotuksia siitä, mikä toimii ja mikä ei, sanoo Prevexin markkinointijohtaja Camilla Wikman. Tarvitseeko yrityksesi pakkausilme päivittämistä? Ota yhteyttä Matsiin – suunnitellaan teille yksilöllinen pakkausdesign! p. 0400-663855 tai mats.auren@creamedia.fi KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ 5 ■

LÄMPÖ • VESI • ILMASTOINTI • SÄHKÖ • AUTOMAATIO • ASBESTISANEERAUS • KYLMÄASENNUS LÄMPÖ LÄMPÖ •• VESI VESI •• ILMASTOINTI ILMASTOINTI •• SÄHKÖ SÄHKÖ •• AUTOMAATIO AUTOMAATIO •• ASBESTISANEERAUS ASBESTISANEERAUS •• KYLMÄASENNUS KYLMÄASENNUS Myymälämme avoinna: Ma-Pe 9.00-17.00 Myymälämme avoinna Ma-Pe klo 9–17 Myymälämme avoinna: www.lvirahkola.fi Ma-Pe 9.00-17.00 www.lvirahkola.fi www.lvirahkola.fi •PURKUTYÖT •RANTOJEN RUOPPAUKSET •KIINTEISTÖJEN SALAOJITUKSET •PERUSTUSTEN KAIVUUT •MAA-AINES TOIMITUKSET •PIHAPUIDEN KAATO JA POISKULJETUS •KANTOJEN POISTO Maanrakennustyöt Visioissa merellinen olohuone Kysy tarjo us! Erkki Rauma 040 5126 106 • Timo Rauma 0400 569 731 Havainnekuva Kalajoen Marinan Dyynikylän lomahuoneistoista. Kalajoella on laajoja suunnitelmia Hiekkasärkkien ympäristön kehittämisestä. • Valvonta • Vastaava mestari • Rakennuttaminen TALOTIMPURIT J.LERSSI KY Hannu Lehto p. 040 567 8681 • juha.lerssi@talotimpurit.fi www.talotimpurit.fi BetonielementIT Siltalantie 0207939 7939210 210| www.klemolanbetonioy.fi | www.klemolanbetonioy.fi Siltalantie1,1,Veteli Veteli | 020 Kalajoella ei tyydytä nykyiseen matkailijamääriin, sillä toteutuessaan suunnitelmat kaksinkertaisivat matkailutulon nykyisestä 40 miljoonasta eurosta jollain aikavälillä. – Kalajoen matkailukeskus oli valtakunnallisessa vertailussa suhteellisesti mitattuna vahva kasvaja vuonna 2018, rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat yli 9 % ja olivat noin 250 000. Lisäksi on huomattava määrä rekisteröimättömiä yöpymisiä. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on tuplata luku, LASITEK-lasiterassin saat nyt valmiina maatöistä ja rungosta alkaen. Kysy! Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Janne Anttila sanoo. Hänen mukaansa tavoitetta tukevat uudet kaava-alueet, kuten merenpuolella sijaitseva Kalajoen Marinan alue ja mantereenpuolella sijaitsevat kaavoitusprosessin valmistelussa olevat alueet. Selvästi Hiekkasärkkien nykyisen alueen eteläpuolella on laajat visiot Marian alueesta. – Tavoitteena on rakentaa Kalajoen Marinasta matkailukeskuksen merellinen olohuone, jossa ovat saatavilla myös modernit veneilypalvelut ja monipuoliset merel- liset aktiviteetit. Toteuduttuaan Marina tulee olemaan myös uusi Kalajoen tapahtumien näyttämö ja kohtaamismiljöö. Tulevaisuudessa veneilijät haluavat luontokokemusten lisäksi palveluja ja elämyksellisyyttä. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Anttilan mukaan toteuduttuaan kokonaisuus palvelee ainutlaatuisella luontomaisemallaan samanaikaisesti sekä maalla matkailevia että merenkävijöitä ja mahdollistaa paikallisen virkistyskäytön. – Veneilijä rantautuu aktiviteettien, ravintoloiden, kylpylän ja hiekkarantojen, golfin ja upeiden ulkoilureittien äärelle. Marina nostaa toteuduttuaan matkailukeskuksemme merellisen profiilin erittäin korkealle tasol- le ja tuo uutta kapasiteettia lähes 2000 vuodepaikkaa. Kestävää kasvua ei voida saavuttaa ainoastaan vuodepaikkoja rakentamalla vaan tarvitaan palveluja ja sisältöjä, myös kansainväliseen kysyntään soveltuvia. – Kaupungin matkailun kehittämisessä strateginen perusta on palveluiden monipuolistaminen, kansainvälistäminen ja ympärivuotistaminen. Kalajoen Marinan kehittäminen tukee näitä tavoitteita. Kaava-alueelle on vierasvenesataman aluetta lukuunottamatta kunnallistekniikka tehty ja tontit ovat Dyynikylän ja Marinan Portin alueelta jo myynnissä. Tasokas puurakentamisen ammattilainen Honkatalot yhteistyössä Naava Resort matkailutoimijan kanssa KARJATILAN KONEKAUPPA ITSETEHTÄVÄÄN LAATUREHUN TEKOON JF M 5200 TARKKUUSSILPPURIVAUNU METAQ JALKALAVA-ALUSTAT REHUKONTILLA LASITEK-lasiterassin saat nyt kätevästi OP-rahoituksella. Kysy! LASITEK - kaikkea lasista Nauti kaikista vuodenajoista. Lasiterassilla on aina luonto kauneimmillaan: kesä viheriöi, syksy hehkuu, talvi helmeilee, kevät kukkii. saunan lasiseinät keittiön välitilan lasit keittiönpöydän suojalasit kattoikkunat lasikaiteet sisälle ja ulos korjauslasitus näyteikkunat lämpölasielementit autojen tuulilasit 6 ■ KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ SAPHIR REHUPAKKERIT • Rehuauman tiivistämiseen • Parempi säilyvyys rehulle TARKKUUSSILPPURIT Kaikki hinnat alv 0% Tarjoukset voimassa 30.06.2019 asti. LAATUVARAOSAT MYY SUOMESSA Norm. 1395,00 € 125500 Laajakulmanivelakseli 8 automaattiylikuormakytkimellä Juho Junttila 040 754 6413 Läpinäkyvän mukavaa palvelua • 2,3 tai 4-akseliset alustat • Hydraulinen jousitus • Tuorerehukontit 42,52 ja 66m3 • JF ES Protec silppuri • Mattopurkaimella • 52m3 tuorerehukontilla Niko Pihlajaniemi 044 292 3002 www.lasitek.fi Tuotekoodi: QQM818006 Haarukat 1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6 Pituus 1610-2520 mm Paalaimet, noukinvaunut 350 470 €/m Norm. 4,10 €/kpl Noukkimen piikki 175x66 Norm. 5,25 €/m LUISIANA OL SUPERELASTIC Tuotekoodi: QQC100271 Krone AX, MX, ZX Tuotekoodi: QQL911187-045 Myyntierä kieppi 50 m Konemyynti 0424 720 600 Varaosat 0424 720 300

on ensimmäisenä toimijana aloittamassa Dyynikylään sijoittuvan kuuden huvilan markkinoinnin jo tänä kesänä. Myös 8-tien mantereen puolelle on suunnitelmia tuleville vuosille: – Mantereenpuolen kehittämistavoitteena on luoda vahvistaa toimintaympäristöä tapahtumille ja luontoelämyksille. Kehittämissuunnitelman kärkenä on aktiviteettien puolelta noussut erityisesti pyöräily. Kaavoitustyö on tarkoitus käynnistää kuluvana vuonna. Alueen kehittyessä ja kasvaessa myös uudelle yritystoiminnalle alueella löytyy varmasti jalansijaa. – Toiveeni olisi, että lisää yritystoimintaa syntyisi Kalajoen Marinan kehittämi- MYYDÄÄN MURSKEMONTTU Keski-Pohjanmaalla, Kokkolassa. Havainnekuva uudesta ranta-alueesta iltavalaistuksessa. senkin myötä erityisesti merellisiin ohjelmapalveluihin, vaikkapa moderneihin ratkaisuihin veneilypalveluissa ja meriluonnon kokemisen parissa, esimerkik- Hiekkasärkille tulossa superviikonloppu Keski-Pohjanmaan Yrittäjien juhlatoimikunta sai tehtäväksi miettiä 80-vuotisjuhlavuoden toimintaa. Yhteinen ajatus lähti siitä, että järjestetään tänä vuonna erityinen tapahtuma, joka tarjoaa kaikille jotakin - yrittäjille, heidän perheelleen, yhteistyökumppaneille, työntekijöille, ystäville ja myös lapsille. Päädyttiin keskittämään juhlavuosi yhteen viikonloppuun ja paikaksi valittiin Kalajoen Hiekkasärkät. Hiekkasärkät on toimivuudeltaan loistava esimerkki yritysten ja kaupungin yhteistyöstä. Yhteisillä satsauksilla on alueesta syntynyt merkittävä matkailun vetonaula. Superviikonloppuna on kaikille monipuolista tarjottavaa: Ainutkertainen maasto ulkoiluun, Seikkailupuisto, Superpark, Golf, Keilaus, Pakohuone, Sanin kylpylä jne. Lisämausteena myös Lähiruokatori ja Traktor Pulling-kisa. Väkeä on varmasti liikkeellä! Tule sinäkin ja tuo ystäväsi ja perhee- Ottolupa 10v, 62 000 m3. Moreenit kuorittu pois. Heti valmis murskaukseen vanha monttu öljysoratien varressa. Puh. 050 566 8887 timo.pajunpaa@netikka.fi si mukana. Perjantaina tarjolla paistettua makkaraa sekä mielenkiintoinen paneelikeskustelu: Koko tapahtuma käynnistetään Hilmantorilla upealla rumpusoololla ja mielenkiintoisella paneelikeskustelulla. Lisäksi paikalle on tuotu Kota, josta paistetaan ja tarjoillaan kaikille makkaraa. Perjantain juonnoista vastaa Keijo Särkijärvi. Paneelissa ovat Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo, Kuljetus Rahkola OY:n toimitusjohtaja Juha Rahkola, Hiekkasärkät OY:n toimitusjohtaja Janne Anttila ja Keskipohjanmaa lehden päätoimittaja Tiina Ojutkangas ! Lisäksi lapsille on omaa toimintaa. Lauantaina Yrittäjä Golf tai Raitin matkailutorilla Mato Valtonen ja Tom Pöysti ja heidän TOMATO show: Lauantaiaamuna golfarit kisailevat yrittäjägolfki- AVAJAISET JA ESITTELYPÄIVÄ si luontokuvauksen ja kalastuksen ympärille. Tavoitteenamme on myös edistää etätyön ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tätä silmälläpitäen meillä on kehi- tyshankkeena Hiekkasärkkien Toimistohotelli, jonka arvioin lähtevän toteutukseen kun riittävä määrä ennakkovarauksia on saavutettu, Anttila toteaa. sassa. Ostoskeskus Raitissa avataan kaikille avoin Matkailutori – kaikki ovat siis tervetulleita paikalle, sekä matkailutoimijat, jotka esittelevät omaa toimintaansa kuin myös asiakkaat. Lauantaina Raitin matkatorilla ilahduttavat taatusti maankuulut Mato Valtonen ja Tom Pöysti ja heidän erinomainen TOMATO esitys. Herrat esittävät hauskasti keskustellen vakaviakin aiheita yrittäjyydestä, jaksamisesta ja kaikesta mahdollisesta. Kannattaa tulla kauempaakin kuulemaan. Matkailuun liittyvien esilleasettajien on ilmoittauduttava ennakkoon; www.eventilla.com/ matkailutori . Lauantai ilta huipentuu kaiken kansan kasaribileisiin: Lauantai huipentuu loistaviin kasaribileisiin. Kasaribileet pidetään Sandy Keltin kupeessa pikkutorilla juhlateltassa. Näissä bileissä ei olla virallisia, vaan kasarikamppeet niskaan ja menoksi. Laura Voutilainen viihdyttää kasarikansaa, ja tietysti iltaan kuuluu herkuttelua, skumppaa sekä myös muuta juomaa, joten viihtyminen on varmistettu. Mutta ilmoittautua pitää – ja huomatkaa että hinta on huokeampi 13.6 saakka jäsenyrittäjiltä vain 40 euroa ja muut juhlijat 50 euroa – ilmoittautumiset; www. eventilla.com/kasaribileet. ◗ Maa-ainestoimitukset ◗ Kappaletavararahdit ◗ Kurottajapalvelu ◗ Maatalouden ja raskaankaluston voiteluaineet P. (06) 870 211 www.kannuksenkuljetus.fi Asemakatu 39, Vaasa Puh. 010 2291 770 Avoinna: Ma-Pe 10-17.30 www.villenparketti.fi 040 161 1900 Lekatie 6 A, 67800 Kokkola www.renta.fi • Kalanruotoparketit • Lankkuparketit • Lautaparketit • Laminaatit • Vinyylit • Korkit Kilpailukykyiset hinnat! POHJANMAAN MONIPUOLISIN PARKETTIVALIKOIMA Oma maahantuonti – Tukkumyynti pe 13.11. klo 10-17, la 14.11. klo 10-16 AURINKOSÄHKÖ- LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SANEERAUKSET: • Kahvitarjoilu • lapsille ilmapalloja • rajuja avajaistarjouksia! • tarjouksen pyytäneiden kesken arvotaan molempina päivinä 150€ lahjakortti JÄRJESTELMÄT PAIKALLA ASIANTUNTIJOITA: • Ilma-vesilämpöpumput • hybridiratkaisut • Ilmalämpöpumput Tarjoamme kokonaisvaltaisen LVI-palvelun suunnittelusta asennukseen;• omakotitalot, maatilat, liiketilat, uudisrakentaminen, saneeraus. Tule kysymään tarjous! Myös rahoitus! Mökille • Kotitalouteen • Maatalouteen • Tehtaille LVI M Tiedätkö, missä kunnossa kattosi on? Hoidamme kaikki erilaiset katonpesut ja -maalaukset useiden vuosien kokemuksella! ➔ Tiilikatot ➔ Huopakatot ➔ Peltikatot ➔ Teollisuuden julkisivut • Maalämpöpumput • monitoimikattilat KYSY TARJOUS! • aurinkoenergia • Onninen: lämpöpumput • Tulikivi: vesitakat • LVI-suunnittelu Katonpesu- ja maalaus • Putkityöt • Sähkötyöt • Myynti RE ja asennus Varaa nyt kesän kattoprojekti! MYÖS TUNTILASKUTUKSENA YHDESSÄ ENEMMÄN Ilmainen kattotarkastus! ✃ Paavontie 2, (Sillankorva) Saarijärvi. Avoinna ark. klo 9-17 tai sop. mukaan LVIM LEIKKAA TALTEEN Jorma Poikonen p. 040 153 4181 • jorma.poikonen@lvimore.fi • www.lvimore.fi RE p. 040 153 4181• info@lvimore.fi • www.lvimore.fi Myös rahoitus alkaen 50e/kk Lämpöpumppujen ja kylmiöiden kaikkien merkkien huollot ja korjaukset. Lisää tietoa: Vieraile uusilla sivuillamme • yksityishenkilöt • taloyhtiöt • kunnat www.ammattipojat.fi Glenn Snellman 050 408 6286 Teollisuus- ja kiinteistöhuoltoa yli 15 vuoden kokemuksella! KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ 7 ■

”Takuu ei lopu siihen, kun takavalot katoavat näkyvistä” PUTKIMIES ROIKO Tuomo 040 510 5212 – Kokkola Maakunnallisen yrittäjäpalkinnon saaneen Niskasen maansiirron tarina alkoi 1940-luvun lopulla LINNATULI- ja TULIA-takat suoraan uunimestarilta! Martina Store Niskasen maansiirto Oy:n tarina alkoi vuonna 1948, kun Pekka Niskasen isä, Juho Niskanen, osti ensimmäisen koneensa. Pekka Niskanen siirtyi päätoimisesti taloon vuonna 1985 ja vuodesta 2001 hän on sukupolvenvaihdoksen myötä toiminut yksinomistajana ja yrittäjänä. Tarjottavien palveluiden lista on kasvanut vuosien saatossa, ja tällä hetkellä yritys tarjoaa muun muassa vesihuoltotöiden ja paalutustöiden kokonaisurakoita, sekä kaivannon tuentaa teräsponteilla ja maanrakennustöitä. – Yrityksen kasvu on ollut tasaista, ja toiminnan painopisteet ovat vuosien varrella hieman muuttuneet. Kun peltojen raivaaminen ja metsien ojitus olivat merkittävimpiä työllistäjiä 50 ja 60 -luvuilla, on painopiste tänä päivänä siirtynyt vesihuoltoon ja paalutukseen maarakennustöiden lisäksi. Niiden lisäksi uutena on teräsponttiseinien rakentaminen kaivannon tueksi, Niskanen kertoo. Ota yhteyttä! matti.muurari@gmail.com, 050 529 4922, Ullava www.linnatuli.fi 3 0 3300 Yli Yli Y li 69600 KAUSTINEN P. 0400 878 672 kaikki rakentamisen & remontoinnin palvelut TA! MUIS ousal kotit nnys vähe e e ok ok v . m a l u ksel v . m m v.l a u ksel a Soita ja kysy lisää 045 117 9685 Yritys työllistää tällä kok e v. u ksel l kok e 30 kok ammattilainen e . m u k s e l l a m u k uek sl leal l a m v. l a Yli s u l Teollisuuden pintakäsittelyjenk s e m v. 333 0 0 300 Yli Yli Yli Yli vm . uv.a l a u k s e lkl s e l . m v m v. a m u k sue l l l l a kse Yhteystiedot: www.poolspa.fi info@poolspa.fi 040 571 2969 Ulkoporealtaat alk. 5800,- e  Kantavien rakenteiden palosuojamaalaus Kantavien rakenteiden palosuojamaalaus set  Kantavien Ruiskumaalaukset  Ruiskumaalaukset rakenteiden palosuojamaalaus montie 39,Jauhemaalaukset 68300 Kälviä |68300 puh. Kälviä 010 3227 810 aalaukset  Ruiskumaalaukset  Jauhemaalaukset  Ruiskumaalaukset Puhdistamontie 39, | puh. 010 3227 810 enteiden palosuojamaalaus Ruiskumaalaukset Kantavien rakenteiden palosuojamaalaus et pintakasittely@rimpioja.fi ttely@rimpioja.fi | www.rimpioja.fi |68300 www.rimpioja.fi Jauhemaalaukset  39, Ruiskumaalaukset n rakenteiden palosuojamaalaus Puhdistamontie Kälviä | puh. 010 3227 810  Kantavien rakenteiden palosuojamaalaus Puhdistamontie 39, 68300 Kälviä | puh. 010 3227 810 nteiden palosuojamaalaus  Kantavien rakenteiden palosuojamaalaus pintakasittely@rimpioja.fi | www.rimpioja.fi 39, 68300 Kälviä | puh. 010 3227 810 Puhdistamontie 39, 68300 Kälviä | puh. 010 3227 810 pintakasittely@rimpioja.fi |Kälviä www.rimpioja.fi Puhdistamontie 39, 68300 |Kälviä | puh. 010 3227 3227 810810 ontie 39, 68300 Kälviä puh. 010 Puhdistamontie 39, 68300 | puh. 010 3227 810 mpioja.fi | www.rimpioja.fi 9, 68300 Kälviä | puh. 010 3227 810| www.rimpioja.fi pintakasittely@rimpioja.fi pintakasittely@rimpioja.fi | www.rimpioja.fi ely@rimpioja.fi | www.rimpioja.fi| www.rimpioja.fi pintakasittely@rimpioja.fi mpioja.fi | www.rimpioja.fi 8 ■ KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ asianmukaisella tavalla, jotta luottamus säilyy. Meidän alallamme ei ole pitkiä sopimuksia, vaan jokainen työ on kisan alla. Toimintatapamme on ollut hyvä, mikä näkyy kalenterissa, sillä tulevalle kesälle on jo merkattu paljon työtilauksia, hän kertoo tyytyväisenä. Yhtenä menestyksen avaimena on Niskasen mukaan myös toimivalla kalustolla työskenteleminen. Työkoneiden täytyy olla ajanmukaiset ja toimivat, jotta työt voidaan tehdä tehokkaasti ja laadukkaasti. –  Tällä hetkellä koneet ovat kovasti liikenteessä, kun työmaita on sekä Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Kuhmossa, Kajaanissa ja Haapajärvellä. Pääsääntöisesti toimimme noin 300 kilometrin säteellä Haapajärvellä sijaitsevasta toimipaikastamme, Niskanen kertoo. Jarna Kaplas on Vuoden nuori yrittäjä maalaukset  Ruiskumaalaukset m v. l a u ksel  Jauhemaalaukset  Ruiskumaalaukset vien rakenteiden palosuojamaalaus  Jauhemaalaukset  Ruiskumaalaukset  Jauhemaalaukset  Ruiskumaalaukset et Pitkät työsuhteet olivat myös yksi raadin esiin nostamista asioista, kun yritys viime vuonna palkittiin maakunnallisella Yrittäjäpalkinnolla. Niskanen kertoo palkinnon olleen hieno tunnustus. – Palkinnon saaminen oli positiivinen yllätys, ja tunnustus kuuluu koko henkilökunnalle. Olimme palkinnon saamisesta hyvin otettuja ja iloisia. Sen lisäksi, että työntekijöistä pidetään hyvää huolta, pidetään sitä myös asiakkaista. Niskanen kertoo, että yhtenä menestystekijänä on luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaisiin. Sen ansiosta jatkuvuuden periaate täyttyy, ja asiakkaat soittavat uudestaankin. –  Meillä ei takuu pääty siihen, kun takavalot katoavat näkyvistä. Mahdolliset reklamaatiotkin hoidetaan e e k o k k o ke 0 kok n e k o kk o k e lainen ammattilainen ammattilainen hetkellä noin 25 henkilöä. Niskanen kertoo, että rekrytoinnin tarve on vuosien varrella ollut vähäistä, sillä työntekijöiden vaihtuvuus on ollut pientä. Hän kertoo työntekijöiden pysyvyyden ja hyvinvoinnin olevan yksi yrityksen menestystekijöistä. – Pienen yrityksen etuna on, että pystymme kuuntelemaan työntekijöiden toiveita, ja pystymme myös toteuttamaan niitä. Meidän työntekijämme ovat monitaitoisia, ja sen ansiosta olemme pystyneet toimimaan tällaisella vuodenaikoihin nähden suhdanneherkällä alalla ilman sen suurempia sopeuttamistarpeita. Työntekijät pystyvät toimimaan monenlaisissa työtehtävissä, jotka muuttuvat aina kysynnän mukaan. Pisimmät työsuhteet meillä on yli 25 vuoden mittaisia, Niskanen kertoo. keo k kok l 03 u k s e3l3 30 3v00 pintakäsittelyjen Yli Teollisuuden pintakäsittelyjen uudenTeollisuuden pintakäsittelyjen Yli Yli Teollisuuden pintakäsittelyjen den ammattilainen pintakäsittelyjen tilainen pintakäsittelyjen Yli Teollisuuden pintakäsittelyjen ammattilainen Teollisuuden pintakäsittelyjenv. pintakäsittelyjen m ammattilainen a n Yli Pekka Niskanen vastaanotti yrittäjäpalkinnon viime vuoden lopulla. CLAS-OLAV SLOTTE Lasikuitualtaat Allaskatteet Vuoden nuori yrittäjä 2019 on konttiravintolayrittäjä Jarna Kaplas Savosta. Toiseksi kilpailussa ylsi kahvipaahtimoa vetävä Arttu Muukkonen Etelä-Karjalasta ja kolmanneksi keskisuomalainen Johannes Karjula, jonka yritys auttaa parantamaan asiakaskokemusta. Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu ratkesi Nuorten Yrittäjien Get Together -päätapahtumassa Power Parkissa.

• Rakennuspeltityöt • Saumaton puolipyöreä vesikouru • Kattoturvatuotteet • Konesaumakatot • Ilmanvaihtotyöt P. 040 521 0924 Vasaratie 7, Nivala Aidot puiset sisäverhoustuotteet moderniin & perinteiseen tyyliin Tällaiselta vanhan Anttilan kiinteistön ja Rautatienkadun välinen alue saattaa tulevaisuudessa näyttää. Rautatientori täyteen? Näillä näkymin ensimmäisiä kohteita Rautatientorin laajasta suunnitelmasta päästään aloittamaan Kokkolassa vuonna 2021. Hannu Lehto Kokkolassa Rautatientorin alueen tulevaisuudesta on tehty laajoja suunnitelmia. –  Mikäli alueen asemakaava saa lainvoiman, tulee alueelle ensisijaisesti asuinrakentamista mutta myös liike- ja palvelutiloja. Asuntoja tulisi alustavan arvion mukaan noin 230 ja asukkaita noin 300, Kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen sanoo. Alueesta pidetiin suunnittelu- ja toteuttamiskilpailu 2015 -2016. Toteut- taja on kilpailun voittanut Lujatalo Oy yhdessä kilpailutyöryhmässä olleiden paikallisten rakennusliikkeiden kanssa. – Rautatientorin asemakaavaehdotuksesta valitettiin Vaasan Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset päätöksessään huhtikuun alussa. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Tästä vaiheesta ei ole vielä tietoa. Alueen rakentumisaikataulu on vielä auki, koska hanketta päästään ohjelmoimaan vasta kun valitusprosessi on käyty loppuun. – Joka tapauksessa suunnittelu ja muut selvitykset vievät vähintään vuoden eli todennäköisesti rakentaminen pääsisi alkuun aikaisintaan vuoden 2021 alussa. Hanke on niin laaja, että koko alueen valmistuminen vienee 10 vuotta, Laitinen arvioi. Näin kannattaa pysäköidä Kokkolan keskustassa Martina Store VR:n alueen pysäköintiongelmat Kokkolassa ovat olleet monen huulilla viime vuosien aikana. Pysäköinninvalvonta VR:n alueella päättyi keväällä 2016 ja saman vuoden aikana maksullisuus alueella päättyi. Pysäköinnin rajoitteita koskeva puute on johtanut siihen, että alueesta on muodostunut keskustassa työskentelevien ja asioivien pitkäaikaispysäköintialue. Kokkolan kaupungin johtava pysäköinnintarkastaja Päivi Parpala harmittelee tilannetta junalla matkustavien ja heitä noutavien osalta. Parpala antaakin nyt vinkkejä hyvistä pysäköintialueista keskustassa asioiville. – Ajallisesti lyhyemmälle, alle kolmen tunnin shoppailureissulle, on Kokkolassa tarjolla suuria P-halleja, joissa pysäköinti on ilmaista. Halleissa, kirjastoa lu- myös mobiilimaksaminen on mahdollista. – Kokkolan keskustassa välimatkat ovat lyhyitä ja ilmaista pysäköintitilaa ilman aikarajoitusta löytyy esimerkiksi urheilutalon viereiseltä sorapohjaiselta tontilta sekä kadun varsilta hieman ydinkeskustan ulkopuolelta, Parpala neuvoo. Pysäköinnintarkastaja neuvoo jättämään auton Rautatientorille, mikäli aseman vieressä on täyttä. Maksua veloitetaan arkisin aamuviiden ja iltakuuden väliseltä ajalta ja lauantaisin aamuviiden ja iltapäiväkolmen väliseltä ajalta. HANNU LEHTO kuun ottamatta, on pysäköintikiekon käyttövelvollisuus, ja pysäköintiaika on rajoitettu 2-3 tuntiin. – Lisäksi linja-autoaseman P-alueella on kiekollinen pysäköintialue, jossa on kolmen tunnin aikarajoitus, hän vinkkaa. Mikäli haluaa viettää pi- demmän päivän Kokkolassa, vinkkaa Parpala, että Rautatientorilta ja kirjaston P-hallista löytyvät maksulliset pysäköintialueet, joissa pysäköinnin hinta on euron tunnilta. Maksullisilla alueilla on automaatti, johon pysäköinnin voi maksaa kolikoilla tai kortilla ja Junalla lähtevien kannattaa Parpalan mukaan varautua pysäköimään Rautatientorille, mikäli VR:n alue on tukossa. – Rautatientorille voi pysäköidä myös pidemmäksi aikaa. Maksua veloitetaan arkisin aamuviiden ja iltakuuden väliseltä ajalta ja lauantaisin aamuviiden ja iltapäiväkolmen väliseltä ajalta, jolloin vuorokausimaksuksi tulee arkipäivältä 13 euroa ja lauantailta 10 euroa. Parpala toivoisi, että autoilijat huomioisivat suojatiet ja pysäköintikiellot paremmin, ja varautuisivat Kumpulantie 2 | 68300 Kälviä | 06 835 0320 Käy tutustumassa palveluumme: www.hyypanhoylaamo.fi Kotisi ja yrityksesi suojaa helppokäyttöinen JABLOTRON 100 - HÄLYTINJÄRJESTELMÄ - murtohälytykset - langalliset / langattomat ilmaisimet - lämpötilahälytykset ja ohjaukset PALOHÄLYTYS Käyttö myös älypuhelimen helposta käyttöliittymästä. Tule tutustumaan liikkeeseemme! - FK:n hyväksymä rikosilmoitinliike - Asematie 5, Kannus, Puh. 050-346 5456 www.suomenturvatekniikka.fi riittävällä pysäköintiajalla keskustassa asioidessaan. Hän kertoo, että suuri osa sakoista kirjoitetaankin virheellisestä parkkikiekon käyttämisestä ja pysäköimisestä liian lähelle suojatietä. – Siihenkin kannattaa varautua, että auton voi joutua jättämään ajateltua kauemmaksi. Kokkolassa on todella paljon pysäköintipaikkoja, ja autoilijat on hyvin huomioitu, Parpala toteaa. KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ 9 ■

Energiaa säästävät ikkunat Iloa silmälle, kodille, yli 50 lämpöä vuoden kokemuksella. energiaa säästävät Mittaus ja Asennus Arilehto Keijo Meiltä saat myös asennuspalvelun Tutkimus: Pk-yritysten digitaalisuus etenee Ikkunat yli 30 vuoden kokemuksella 040 7749 450 Ullavantie 10, 69600 Kaustinen puh. 06 8611 197, 040-724 3350 Ullavantie 10, 69600 Kaustinen fax 06 8612 808 Ilmastoinnin puhdistukset, mittaukset ja säädöt. www.pmih.fi www.pmih.fi Kruunaa kotisi. KEMUKSELLA KATTOREMONTIT YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA. YLI 30V KO Meiltä saat huippukestävät konesaumakatot URVATUOTTEET kattopelti• KATTOT ET • KONESAUMAKATOT LISTOITUKSJärkeKENNUSteräskatot. RA • ÄT sepän käsityönä sekäLM suositut Ruukin • SADEVESIJÄRJESTE ET JA -HATUTmateriaaleilla ja reiluilla vin ITYKSparhaimmilla PUNPELLalan • PIIhinnoin, RKU STIPU BE AS • ÖT TY LTI PE . takuilla. Kruunaamme kotisi laadulla. • YM KONESAUMAKATOT Tilaa maksuton KUPARIKATOT Jari Pöyhönen p. 0400 265 133 katon kuntoarvio– TERÄSKATOT Ota yhteyttä! jari.poyhonen@poyhonen.fi PELLITYKSET Aku Pöyhönen p. 0400 402 974 Jari Pöyhönen 0400 2656 133 SADEVESIJÄRJESTELMÄT aku.poyhonen@poyhonen.fi Aku Pöyhönen 0400 402 974 KATTOTURVATUOTTEET Katso lisää! www.poyhonen.fi Useampi kuin joka toinen pk-yritys on tehnyt useita digitekoja viimeisen kahden vuoden aikana. Elisan ja Suomen Yrittäjien teettämän tutkimuksen mukaan digitalisointiprojektista kulunut aika nostaa suositteluhalukkuutta: digiteon hyödyt konkretisoituvat usein vuoden parin kuluttua investoinnista. Yrittäjän sitoutuminen digitekoon on avain onnistumiseen. Digiteolla tarkoitettiin tutkimuksessa yrityksen digitaalisuutta kehittäviä muutoksia ja kehitysprojekteja. Tällaisia olivat esimerkiksi toimistoratkaisujen, taloushallinnon tai asiakkuudenhallinnan sähköistäminen, IT:n ulkoistaminen, digitaalisen markkinoinnin tai verkkokaupan käyttöönotto sekä digitaalisuutta hyödyntävien tuotteiden kehittäminen. Yli puolet suomalaisista pk-yrityksistä ja yksinyrittäjistä on tehnyt vähintään kaksi yrityksen digitaalisuutta kehittävää tekoa viimeisen kahden vuoden aikana. – Useimmiten digiteot liittyvät yritystoiminnan perusprosessien digitalisoimiseen, mutta joka viides yrittäjä on kehittänyt myös digitaalisuutta hyödyntäviä tuotteita ja palveluita. Nyt pk-yrityksissä on viimein havaittavissa suurempi harppaus eteenpäin digirintamalla, johtaja Jorma Niemelä Eli- san Yritysasiakkaat-yksiköstä sanoo. Elisan ja Suomen Yrittäjien edellinen, vuonna 2017 tehty tutkimus osoitti pkyritysten digitaalisuuden tason jumiutuneen, mutta nyt selkeitä kehitysponnistuksia on taas havaittavissa. Tietotyön välineistä älypuhelinta, kannettavaa tietokonetta ja etäyhteyttä hyödynnetään aiempaa enemmän, ja moni aloittava yrittäjä lähtee liikkeelle monipuolisella välineistöllä. Yritystoiminnan perusprosesseista sähköinen laskutus ja asiakkuudenhallinta ovat alkaneet digitalisoitua vauhdilla. Verkkokokouksien ja videoneuvottelujen määrä on puolestaan kasvanut suhteessa eniten viimeisen kahden vuoden aikana. Sitoutuminen digitekoon mahdollistaa onnistumisen, hyödyt konkretisoituvat vuo- den kahden kuluttua. Yrittäjät suosittelisivat erittäin usein niitä digitekoja, joiden tekemiseen he olivat sitoutuneet alusta lähtien. Nämä arvioidaan myös liiketoiminnan kannalta hyödyllisimmiksi. Todennäköisimmin digitekoja suosittelee päätöksentekijä, joka on ollut mukana myös projektin toteutuksessa. Työnantajayritykset suosittelisi- vat useimmiten IT:n ulkoistusta ja digitaalisia tuotteita. – Jotta yrityksen digi-investointi kantaisi hedelmää, on yrittäjän itse oltava sen toimeenpanossa aktiivinen. Kaikkea ei tietenkään tarvitse tehdä itse. Tulos kuitenkin vahvistaa käsitystä siitä, että digitalisoimiseen kannattaa suhtautua liiketoiminnan kehittämisenä, ei niinkään teknisluonteisena harjoituksena, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä sanoo. Yrittäjät suhtautuvat usein kriittisesti äskettäin tehtyihin digitekoihin, mutta suosittelisivat niitä digitekoja, jotka on tehty yli vuosi sitten. Digitekojen hyödyt näyttävätkin realisoituvan vasta pidemmällä aikavälillä, ja siksi myös yrittäjän sitoutumisella ja kärsivällisyydellä on suuri painoarvo onnistumisessa. Näin tutkittiin • Tutkimuksen suunnittelusta, tiedonkeruusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut Prior Konsultointi Oy. • Tutkimuksen toimeksiantajat ovat Elisa Oyj ja Suomen Yrittäjät. • Tutkimukseen vastasi 1091 yrittäjää, joista noin puolet on yksinyrittäjiä. Muut yrittäjät edustavat pääosin 1–50 hengen yrityksiä. • Tutkimuksen virhemarginaali 95 % luottamustasolla on 2–3 prosenttiyksikköä. KOLUMNI Lähiruokaa Kalajoen Hilman torilla Herrfors Business Sinulle, joka haluat ajatella muutakin kuin yrityksesi sähkösopimusta. business.herrfors.fi 10 ■ KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ 23. – 24. elokuuta järjestetään lähi- ja kotimaisen ruuan tapahtuma Hilman torilla Hiekkasärkillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Kalajoen matkailuyhdistyksen, Kalajoen kaupungin, Hiekkasärkät Oy:n, MTK:n ja Maa-ja kotitalousnaisten kanssa. Tapahtuma sai alkunsa valtuustoaloitteesta, jonka allekirjoittivat lähes kaikki valtuutetut tavoitteena saada esiin paikkakuntamme elinvoimainen ja monipuolinen alkutuotanto sekä elintarvikkeiden jalostus hyödyntäen matkailuelinkeinomme mahdollisuuksia. Perjantaina 23.8 pidetään MTK-Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jouni Jyringin vetämä paneeli teemana lähi- ja kotimainen ruoka yhdistettynä matkailun mahdollisuuksiin. Mukana on mm Anni-Maria Syväniemi sekä paikallisen MTK:n ja ravintoloiden edustajia. Anni-Mari Syväniemi on MTK:n ruokakulttuuriasiamies ja tuleva Ruokatiedon toiminnanjohtaja. Hän on intohimoinen suomalaisen ruuan puolestapuhuja. Lauantaina 24.8 alkutuottajat ja elintarvikkeiden jalostajat jalkautuvat Hilman torille myyden tuotteitaan. Lisäksi torilla on ruokaan liittyviä työnäytöksiä musiikin kera. Erityisesti tuona viikonloppuna on ta- voitteena saada Hiekkasärkkien ravintolat ja kahvilat panostamaan lähiruokaan. Hyvän perustan Hiekkasärkkien tapahtumalle antaa matkailun myötä ravintoloden ja kahviloiden runsas määrä. Ruokamatkailulle on Kalajoella hyvät lähtökohdat. Lähiruoka tulee olemaan enenevässä määrin matkailun merkittävä vetovoimatekijä. Ihmiset haluavat puhdasta, kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa. Tavoitteena on saada tapahtumasta vuotuinen. Elokuun viikonlopusta tulee vilkas ja tapahtumarikas. Samana viikonloppuna Keski-Pohjanmaan Yrittäjät viettävät Kalajoella monipuolisen ohjelman myötä 80-vuotisjuhliaan ja myöskin Traktorit kisaavat paremmuudesta vetokisojen merkeissä. Väkeä on runsaasti liikkeellä. Tapahtumiin liittyy yhteisöllisyyden kokemukset. Tavataan kanssaihmisiä, vuorovaikutusta syntyy. Tarvetuloa viihtymään, maistelemaan ja ostamaan lähiruokatuotteita. Raili Myllylä Hiekkasärkät oy:n hallituksen pj.

KAIKILLE AVOIN! SUPERVIIKONLOPPU KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT 23.–25.8.2019 Pe 23.8 Makkaran t paistajaise illa Hilmantor La 24.8 Tomatoshow Raitin matkailutorilla La 24.8 Yrittäjä Golf La 24.8 Laura Voutilainen & Kasaribileet LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU WWW.KPYSUPERVIIKONLOPPU.FI - ENNAKKOHINTAAN 13.6. ASTI klo 10–15 Matkailutori ostoskylä Raitissa, upeita matkakohteita sekä alueen yritystoimintaa laajemmin esillä. Ilmainen sisäänpääsy tapahtumaan. PERJANTAI 23.8 MAKKARANPAISTOILTA JA YRITTÄJÄAREENA klo 18–20 Superviikonlopun startti Hilmantorilla. Yrittäjäareenassa keskustelemassa Suomen Yrittäjien pj. Jyrki Mäkynen sekä paikallisia julkkiksia. Tarjoamme kota-makkarat kaikille! LAUANTAI 24.8 YRITTÄJÄGOLF, MATKAILUTORI JA KASARIBILEET klo 8.30–15.30 YrittäjäGolf Open 2019, paikkana Kalajoki Golf. Ilmoittautumiset: p. 010 505 5510, kalajokigolf@kalajokigolf.fi Kisamaksu: pelioikeudella 15 €/aikuinen, 5 €/juniori (alle 18v), ilman pelioikeutta 55 €/aikuinen, 20 €/juniori (alle 18v) klo 10–15 Lähiruokatori, Hilmantorin alueella Vielä ehdit varata oman esittelypisteen joko sisä- tai ulkoalueelta. Esittelypöytä (n. 80 × 200) jäsenyrittäjille 200 €, muut 300 €. Varaukset www. kpysuperviikonloppu.fi Hintaan sisältyy pöytäpaikka, yrityksen esittely messuesitteessä ja tapahtumasivuilla. klo 19–22 Lauantai-ilta huipentuu KASARIBILEISIIN Sandy Keltin Pikkutorin juhlateltassa. Tarjolla herkullista ruokaa ja juomaa. Ilta huipentuu upeaan Laura Voutilainen Show:hun. Ilmoittautumiset: www.eventilla.com/kasaribileet Hinnat: 13.6 saakka jäsenet 40 €/hlö, muut 50 €/hlö, 14.6–7.8 jäsenet 50 €/hlö, muut 60 €/hlö. SUNNUNTAI 25.8 TOIMINTAA JA AKTIVITEETTIA – KAIKILLE JOTAIN Tutustu Hiekkasärkkien muihin aktiviteetteihin – muista Yrittäjä -alennukset! 1939-2019 KESKI - POHJANMAA KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ 11 ■

Uunilanrantatie 2 B1, 68100 HIMANKA P. 044 352 0888 info@tilitoimistoaka.fi Kaustintie 5, Kaustinen 06 8612 688 www.tilikulma.fi Tilitoimisto Mäkelä & Jungell Oy · Maatalous- sekä yrityskirjanpidot · Palkanlaskenta · Veroneuvonta Vi betjänar även på svenska! Terveystie 10, 69600 Kaustinen, 06 861 1200 on n n i l l a h s Taloushavllienlnuotn Taloupavlelut olla . paal ttitdaoildla . m m a mmattitai a Virastotalo 1. kerros email: kalviantilitoimisto@anvianet.fi www. kalviantilitoimisto.fi Soidinkallion laavulla odottaa kulkijaa nuotiopaikka. Taina Simpanen ja Paavo Koskela lupaavat, että paikalta löytyvät myös kunnan tarjoamat puut. MAISA JÄRVELÄ Marjastajien ”apajapaikka” houkuttelee kauneudellaan Halsuan Soidinkallion luontopolun pitkospuilla pääset erämaamaisemiin. Maisa Järvelä Ei tarvitse lähteä Lappiin kokeakseen erämaiden rauhaa ja kauneutta. Halsuan Liedesnevalla sijaitsevan Soidinkallion luontopolun varrelta löytyy niin aavaa suomaisemaa kuin idyllisiä lampiakin. Tunnelmaan pääsee helposti tottumatonkin metsässä kulkija. Hän voi liikkua turvallisesti merkityillä poluilla ja pitkospuilla. Reitin varrella on Liedeksessä laavu ja Lovelammella hirsikota tulentekopaikkoineen. Reitti on kokonaisuudessaan noin 18 kilometriä. Soidinkallion laavulle ja Lovelammen kodalle pääsee kulkemaan Liedeksestä, jolloin laavulle Köyhäjoentieltä tulee matkaa vajaat kaksi kilometriä, kodalle viisi kilometriä lisää. Suon laitoja kulkevaa reittiä on nyt entistä helpompi liikkua. Kunta on kunnostanut pääosan pitkospuista. Niitä vuosi sitten rakentamassa ollut Paavo Koskela kertoo, että uutta väylää on noin 4,5 kilometriä. – Ensimmäiset pitkospuut ovat seurakunnan 1990-luvun lopulla hankkimat. Niitä on vielä parissa paikassa jäljellä, kertoo luontopoluista vastaava kunnan sivistystoimenjohtaja ja yhtenäiskoulun rehtori Taina Simpanen. Ylläpidosta vastaa kunta yhteisesti kolmannen sektorin kanssa. – Yksin kunnan rahkeet eivät riitä. Teemme yhteistyötä Reittien Keski-Pohjanmaan ja Perhonjokilaakson retkeilijöiden kanssa. Kunnostustyötkään eivät ole päätöksessään. Suunnitelmissa on Simpasen mukaan niin opasteiden parantaminen kuin esteettömän väylän rakentaminen Töppösen luolikoille. Töppösen luolikkoalue on suuri muinaisranta, joka on syntynyt viime jääkauden jälkeen maankohoamisen myötä. Luolikot sijaitsevat Karhukorven ja Ylikylän takamaastossa ja kokonaisuudessaan tämä 7,5 neliökilometrin kokoinen muinaisranta-alue on eteläisen Suomen suurin. Liedesnevaa kehutaan laavun seinältä löytyvässä, Aulis Hietalahden 1999 kirjoittamassa ”huoneentaulussa” marjastajien apajapaikaksi: ”Hillaa eli nevamarjaa, kuten niukkaravinteisten rämeiden tärkeintä marjaa Perhonjokilaakson alueella kutsutaan, on neva keltaisenaan satoisina kesinä.” Hietalahden mukaan Soidinkalliot ovat olleet aikoinaan merkittävä elannon antaja. ”Ennen erämies haki soitimelta lintuja köyhyyden kaventamaan ruokapöytään.” Tänäkin päivänä nevalla ja pitkospuilla kulkija voi onnistuessaan tavata monia suolla pesiviä lintuja. Mutta ennen kaikkea alue antaa mielenrauhaa. Koskela sanoo patikoivansa Liedesnevalla niin kesällä kuin talvellakin. – Täällä on talvisin hyvä latu, joka kulkee Käpylästä Lovelammelle. Nuotiopaikoilla järjestetään tapahtumia, nautitaan luonnon kauneudesta, keitetään nokipannukahvit ja paistetaan makkaraa. Talvella Simpasen mukaan alueella liikutaan suksien lisäksi muun muassa lumikenkäillen. – Erikoisuutena liikuntatoimi on järjestänyt tänne nuorille Pokemon-retkiä. Niissä yhdistyy nuoria viehättävä peli ja luonnossa liikkuminen, Simpanen iloitsee. Muun muassa tämä reitti löytyy Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa -hankkeen kautta. Hankkeessa on mukana Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. KOLUMNI OC-TOIMITILAT Laaja valikoima erilaisia toimitiloja tarjolla, myytävänä sekä vuokrattavana. OTA YHTEYTTÄ Harri Palokas 0440 897 720 harri@ocgroup.fi Jukka Pekkarinen 0440 897 713 jukka@ocgroup.fi OC-Group Oy • Pitkänsillankatu 23, 67100 KOKKOLA • ocgroup.fi 12 ■ KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ Yrityskummi yrittäjän tukena Jatkona edellisen kolumnin laatukeskusteluun. Toiminta hyvin pitkälle henkilöityy yrityskummiin. Auttamalla yrittäjää autetaan yritystä, mutta riippuen tilanteesta avun tarve on täysin erilaista. Kyky kuunnella yrittäjää ja esittää oikeita kysymyksiä on yrityskummille tärkeämpää kuin oikeiden vastausten antaminen. Parhaiten kummisuhde toimii, kun yrittäjä itse oivaltaa oikeat ratkaisut ja tekee tarvittavat päätökset. Ehkä tärkein hyvän yrityskummin ominaisuus on myönteinen ja rakentava asenne sekä avoin ja ennakkoluu- loton mieli. Haemme jatkuvasti joukkoomme uusia yrityskummeja. Kokkolassa ja lähialueella tilanne on kohtalaisen hyvä, mutta muualla Keski-Pohjanmaalla kaivattaisiin lisää kykyjä. Niitä on, mutta ei riittävästi. Lähtökohtaisesti hyvällä yrityskummilla on vankka liiketoimintakokemus joko yrittäjänä tai liike-elämän palveluksessa. Yrityskummit hakeutuvat usein mukaan kummitoimintaan, kun heidän oma elämäntilanteensa on muuttunut. Kyseessä saattaa olla eläkkeelle siirtyminen, omasta yritystoiminnasta luopuminen tai muu henkilökohtainen peruste. Usein muutoksesta johtuen vapautuu omaa aikaa. Jos silloin intoa ja energiaa riittää, yrityskummitoiminta on oivallinen alue, jossa osaamistaan ja kokemustaan voi hyödyntää ja samalla auttaa yrittäjiä selviytymään. Yrityskummien pesätapaamiset K-P:n Yrittäjien toimistolla. Käy tutustumassa: www.yrityskummit.fi Ollaan yhteydessä! John Hagnäs Keski-Pohjanmaa aluekummi

Yhdistyspohjainen työterveyshuolto alkamassa Ylivieskassa Yritysten ja yhteisöjen omistama yhdistyspohjainen, voittoa tavoittelematon työterveyshuolto käynnistää toimintansa ensi vuoden alussa Ylivieskassa, Nivalassa ja Kalajoella. Asiakassopimusten laadinta käynnistyy välittömästi ja ne ovat tärkeässä roolissa alkuvaiheessa toiminnan käynnistymisen turvaajana. Palvelu järjestetään yhteistyössä Pietarsaaren Työterveysyhdistys ry:n ja Keskipohjanmaan Työterveyshuolto ry:n kanssa. Nämä ovat yhdistymässä kesän ai- kana, ja samalla toiminta laajenee uuden nimen alla Ylivieskan seudulle. Työterveyshuollon selvitystyössä on talven aikana ollut mukana yli 120 yritystä ja yhteisöä Ylivieskasta ja sen lähikunnista. Yhteistyömalliin päädyttiin, jotta toi- mintaa ei tarvitse aloittaa kokonaan alusta. Yhdistyspohjaiseen työterveyshuoltoon ovat tervetulleita niin selvitystyössä mukana olleet kuin muutkin yritykset ja yhteisöt. Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa jäsenilleen palve- luja edullisesti ja näiden haluaman tarpeen mukaisesti. Alueen yritykset ja yhteisöt pääsevät tasavertaiseksi osaksi uuden yhdistyksen toimintaa ja hallintoa. Selvitystyö on herättänyt kiinnostusta myös työterveyshuollon ammattilais- ten keskuudessa. Henkilökunnan rekrytointi alkaa elokuussa, ja parhaillaan kartoitetaan toimitiloja Ylivieskasta, Kalajoelta ja Nivalasta. Jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa myös muille paikkakunnille, jos asiakaspohja on riittävä. Tukholmassa järjestettyä seminaaria seurattiin Kokkolassa. HANNU LEHTO Nordic Business forum näkyi livenä Kokkolassa Nelisenkymmentä kiinnostunutta seurasi livenä streamin kautta Tukholmassa järjetettyä Nordic Business forum -seminaaria toukokuun 7. päivä Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa Kokkolassa. Luennoitsijoina olivat muun muassa kansainväli- sestikin tunnettu bloggaaja Isabella Löwengrip, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Avinash Kaushik sekä Intercomin perustaja Des Traynor. Seminaarin luennoitsijat puhuivat muun muassa ihmisten kiinnostuksen kohteista verkossa Osallistuneille ilmaisen livestreamin toteuttivat yhteistyössä Kosek, mikroyrittäjyyskeskus Microentre, Centria-ammattikorkeakoulu sekä Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Talousfoorumista käytyä keskustelua verkossa voit katsoa yhä tunnisteella #NBFSweden. Seritec Oy Ahertajantie 2 info@seritec.fi 029 0011 400 67800 KOKKOLA www.seritec.fi KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ 13 ■

YRITTÄJÄ VAPAALLA Moottoriurheilu koko perheen harrastus Maisa Järvelä Pept Oy:n varatoimitusjohtaja, kruunupyyläinen Nina Enlund pärisyttelee työhuolet taivaan tuuliin kilpa-auton ratissa talvella jäällä tai kesällä moottoriradalla. Moottoriurheilu on Enlundin perheen yhteinen harrastus. Logistiikkapäällikkönä Pept Oy:ssä toimiva puoliso André Enlund ajaa myös ja huolehtii autojen ”ruuvauksesta”. – Autourheilu on meidän tapamme tehdä jotain ihan muuta kuin työtä. Perheen lapsetkin ovat harrastuksessa mukana. – Harjoitukset ja kilpailut ovat perheen yhteistä aikaa. Poika jo odottaa, että pääsisi kokeilemaan ajoa Kemoralla, jäällä hän jo on ajanutkin. Perheen nuorimmainen, 6-vuotias tytär pärisyttelee omalla pienellä mönkijällään. Nina Enlund kilpailee EFK-racing teamissä, johon kuuluu kaksi muutakin yrittäjänaista. – Moottoriurheilu on siis minulle myös vertaistuen antaja. Ajamisen ja kilpailemisen ohessa puramme toisillemme työhuolia. Kilpaileminen ja harjoitteleminen painottuvat talvikauteen. Yrityksen kiireet ovat kiivaimmillaan kesällä, joten silloin ei radalle niin usein ehdi. – Olen kilpailuhenkinen eli ajan tosissani. Tiimimme ajoi ennen naisten sarjassa, mutta nyt olemme olleet samassa sarjassa miesten kanssa. Pääkilpailu on neljän osakilpailun sarja, joka ajetaan Louluksessa. – Harjoitusradan mahdollisimman tiukoilla kurveilla teemme itse kaverin mökkirannan jäälle. Pept Oy on Kaustisella pääpaikkaansa pitävä yritys, jonka toimialaa ovat teline- ja eristystyöt sekä teollisuuden kunnossapito. Yrityksellä on tytäryhtiö Ruotsissa, PEPT Service AB. – Andrén isä perusti yrityksen vuonna 1992. Minä tulin firmaan töihin 2006. Varatoimitusjohtajana olen ollut muutaman vuoden, Nina Enlund kertoo. Yrityksen palkkalistoilla on hiukan yli 70 henkilöä. Kaikkiaan se työllistää vuokratyöntekijät ja alihankkijat mukaan lukien keskimäärin 200 henkeä. Autourheilu on meidän tapamme tehdä jotain ihan muuta kuin työtä. Nina Enlund kilpailee rata-autoilla. – Periaatteessa niillä voi ajaa ihan yhtä lailla liikenteessä. Pakollisiin erityisvarusteisiin kuuluvat vain kolmepisteturvavyöt ja kypärä. MAISA JÄRVELÄ 14 ■ KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ

Täydellinen yhdistelmä. Tarjoamme räätälöityjä pankki- ja vakuutuspalveluja saman katon alta. Aloita kumppanuus varaamalla aika lähimmästä konttorista, niin selvitämme mitä ratkaisuja voimme tarjota juuri sinun yritykselle. Ajanvaraus: www.op.fi/kaikki tai soita 0100 05151 PIETARSAAREN KESKUSKENTTÄ JAKOBSTADS CENTRALPLAN Yhteistyössä: Kello/Klockan: 16–01 Liput/Biljetter: 69,90 € Golden Circle: 89,90 € (limited edition) VIP: 149,90 € Vakuutuksen myöntää OP Vakuutus Oy Keski-Pohjanmaan Osuuspankit MESSUT KODIN RAKASTAJILLE Kotona 2019 KOKKOLA 21.-22.9. Urheilutalo Uusi kodin suurtapahtuma! Siellä missä sinäkin! ➢ Löydä tiedot helpommin! ➢ Tarkista tapahtumat ja ilmoittaudu helposti ➢ Tsekkaa jäsenedut ➢ Löydä neuvontapalvelujen yhteystiedot ➢ Seuraa somekanavia ➢ Soita Syksyn Rakenna Sisusta Asu -messut uudistuvat koko kodin suurtapahtumaksi. Kotona 2019 -messuilla mukana mm. kodin elektroniikka, designtuotteet, ruoka ja juoma sekä rakentamisen ja remontoinnin palvelut. VARAA OSASTOPAIKKASI UUDISTETUILLE MESSUILLE! Niina Palosaari myyntipäällikkö 040 7185 350 niina.palosaari@messu.com www.messu.com Julius Lindholm myyntijohtaja 044 7450 572 julius.lindholm@messu.com Merkki varjolla (3D) SUOMEN MESSU PROMOOTTORIT KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ 15 ■

Kuntien tehtäviä tulee selkeyttää Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkysen mukaan seuraavan hallituksen on tartuttava määrätietoisesti kuntien haasteisiin, joita ovat muun muassa väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos. – Ikääntymisen seurauksena kuntien jo ennestään raskas vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä kasvaa, jos järjestelmää ei kyetä muuttamaan. Suurin osa Suomen kunnista ei selviä yksin. Siksi tarvitaan vahva alueellinen julkinen järjestäjä ja toimivat yksityiset markkinat. Yrittäjyys on osa näiden haasteiden ratkaisua, vinkkaa Kunnallisjohdon seminaarissa Lappeenrannassa puhunut Jyrki Mäkynen. Suomen kunnista kaksi kolmasosaa teki tappiollisen tilinpäätöksen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kunnan väkiluku on vähentynyt kahdessa kolmasosassa kuntia. Muuttoliike suuriin kaupunkeihin ja alueellisiin kasvukeskuksiin jatkuu ennusteiden mukaan. Myös tämä vaatii alueellisen yhteistyön tiivistämistä palveluiden turvaamiseksi. – Miten kunnat pystyvät vastaamaan velvoitteistaan ja palveluistaan ja miten kuntien erilaistuminen otetaan rahoitusjärjestelmässä huomioon? Tähän kysymykseen on vastattava tällä hallituskaudella, ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on saatava maaliin, Mäkynen vaatii. Suomen Yrittäjien mukaan kuntien pitää keskittyä ydintehtäviensä jär- jestämiseen. Monet tehtävät ovat vaativia sisältäen suunnittelua, tuotantoa, hinnoittelua ja valvontaa. – Se tarkoittaa, että palveluiden tuottaminen tulisi eriyttää järjestämisestä. Niissä tehtävissä, joissa on jo toimivat markkinat Yhteistyötä kunnan kanssa ja useita eri toimijoita, voidaan kuntatuotannosta luopua, Mäkynen toteaa. – Yrittäjyyden hyödyntäminen on luontevaa aloittaa tukipalveluista kuten kiinteistönhuollossa, ateria- sekä hallintopalveluista, hän jatkaa. YRITTÄJÄ, HYÖDYNNÄ JÄSENETUSI ALUEELLISET MAJOITUS- JA KOKOUSPALVELUT Santa’s Resort & Spa Hotel Sani, Kalajoki: Superior- huone Standardin hinnalla! Etu voimassa 31.12.2019 saakka. Varaukset: kalajoki@santashotels.fi tai p. (08) 4692500 Kalajoki Keskusvaraamo, -15% kaikista majoitusvaihtoehdoista (huoneistot ja lomaasunnot, tarjous ei ole voimassa tapahtumaviikonloppuina) Kokouspaketit alk. 95€/hlö/vrk, (min. 8 hengelle) p. 08 469 4449, keskusvaraamo@kalajoki.fi Hotelli Rantakalla, Kalajoki -Rantahiekka loma-asunnot 100€/vrk ja 160€/2vrk (12.6-1.8) ja 69€/vrk ja 100€/2vrk (17.8-11.6) Etu ei voimassa tapahtumaviikonloppuina. Varaukset p. 08 466 642 Hotelli Seurahuone, Kokkola -20% majoitushinnoista, -10% kokous- ja ravintolapalveluista, p. 020 7959 600 tai myynti@seurahuone.com Hotel Kokkola, Kokkola 10€ alennus päivän listahinnoista ja 5€ alennus viikonloppuisin ja kesähintakaudella. 10% alennus kokouspaketeista. Vastaanotto auki 24/7 Huonevaraukset: p. 06 8241 000, info@hotelkokkola.fi Ryhmä -ja tilavaraukset: p. 06 8241 087 myynti@hotelkokkola.fi Halsua kuuluu niihin keskipohjalaisiin kuntiin, joissa paikallinen yritysyhdistys toimii hyvin aktiivisesti kunnan kanssa.– Olimme esimerkiksi hiljattain yrittäjäyhdistyksenä yhdessä kunnan kanssa ottelui- säntänä Vimpelin Vedon superpesiksen kotiottelussa, puheenjohtaja Veli-Matti Hotakainen sanoo. Hänen mukaansa yksi perinteinen yhteistyömuoto Halsualla toteutetaan aina yrittäjäpäivänä: koululaiset tekevät tuolloin yrityskäyntejä paikallisissa yrityksissä ja yrittäjät käyvät koululla esittäytymässä. Paikallisyhdistyksessä on kolmisenkymmentä jäsentä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimisto on suljettu 1.-31.7.2019 Palvelemme jälleen normaalisti 1.8 lähtien. Neuvonta-asioissa teitä palvelee Suomen Yrittäjät p. 09 229 222 ja Chat palvelu osoitteessa www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa Huomioittehan myös että tänä aikana luottotietopalvelu ei ole käytössä ja VR:n tunnuksia ei voi tilata. TOIVOTAMME KAIKILLE OIKEIN RENTOUTTAVAA KESÄÄ! Hotelli Käenpesä, Ylivieska: -10% listahinnoista, p. 08 423 611, kaenpesa@hotellikaenpesa.fi Huoneistot Oulun keskustassa: Asuntohotelli Pohjantähti (5 vuodepaikkaa), Kesä-Elokuu 149e/vrk, muina ajankohtina 129e/vrk. Ei voimassa tapahtumaviikonloppuina. Varaukset p. 08 515 433/Pohjankievari (laskutuslisä 5€) Asuntohotelli Pohjanpoika (4vuodepaikkaa) Kesä-Elokuu 129e/vrk, muina ajankohtina 119e/vrk. Ei voimassa tapahtumaviikonloppuina. Varaukset: p. 08 515 433/Pohjankievari (laskutuslisä 5€) Valtakunnalliset majoitusedut: Scandic: 10% alennus kokouspaketeista, -16% päivän huonehinnasta Varaukset: p. 0200 818 00, www.scandichotels.fi Crowne Plaza Helsinki: -10% päivän huonehinnasta sekä määritellyistä kokouspaketeista Varaukset: p. 0200 818 00, sales@crownplazahelsinki.fi & Holiday Inn: -10% päivän huonehinnasta sekä määritellyistä kokouspaketeista Varaukset: p. 0200 818 00, sales@holidayinnhelsinki.fi Hotel Indigo Helsinki: -10% päivän huonehinnasta sekä määritellyistä kokouspaketeista Varaukset: p. 0200 818 00, sales@hotelindigohelsinki.fi YRITTÄJIEN VUODEN HUIPPUTAPAHTUMA. www.yrittajapaivat.fi Hilton Hotels Suomi (Helsinki Airport, Kalastajatorppa, Helsinki Strand): 10% päivän huonehinnasta sekä määritellyistä kokouspaketeista Varaukset: p. 0300 870 882 tai sales@hiltonhelsinki@hilton.com Kysy K-P:n Yrittäjien majoituskiintiötä: heidi.puikko@yrittajat.fi tai p. 050 328 1769 Holiday Club kylpylähotellit ja lomaasuntojen päivän majoitushinnasta -15%. Varaukset: www.holidayclub.fi IHG hotelliperhe tarjoaa jäsenille erikoishintaisia huoneita vapaa-aikaan arkisin ja viikonloppuisin. Alennukset 10-30% välillä. Varaukset: www.ihg.com/yrittajat LIITY SINÄKIN TÄHÄN FIKSUUN JOUKKOON! Yrittäjäjärjestön jäsenyys tuo mielestäni turvaa ja tukea yrityksen mahdollisiin ongelmatilanteisiin mm. neuvontana laki- ja veropalveluissa. Kiireiselle pienyrittäjälle on myös tärkeää se, että joku huolehtii eduista hänen puolestaan ja ainahan joukossa on voimaa enemmän. Jäsenyrittäjyys on ollut itsestäänselvyys yrityksellemme jo vuosikymmenien ajan. Päivi Rantaniemi, Kauneuskulma Day Spa, Haapajärvi Hanki uusi jäsen – ja saat kiitokseksi 1 uusi jäsen = upean Yrittäjävyön 3 uutta jäsentä = saat Yrittäjävyön sekä meno-paluu junaliput Helsinkiin 5 uutta jäsentä = saat Yrittäjävyön sekä kaksi meno-paluu junalippua Helsinkiin Uudet jäsenet tulee ilmoittaa puh. 06 831 5292 tai riitta.hautala@yrittajat.fi Kampanja voimassa 28.6.19 asti www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa 16 ■ KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ Myös uusi jäsen saa upean nahkaisen vyön lahjaksi!

KOLUMNI Kansainvälistyminen = askel epämukavuusalueelle Mukavuusalue ympärillämme koostuu kaikesta siitä rutiinista, mitä ympärillämme tapahtuu niin hyvässä kuin pahassa. Miksi muuttaa käytäntöjä, kun arjen pyörittäminen menee omalla painollaan? Olemassa olevat asiakkaat tilaavat tuotteita tasaiseen tahtiin ja kaikilla näyttää olevan tekemistä. Kaikkihan on siis hyvin. Mutta mitä jos? Mitä jos vakioasiakkaiden tilaukset hiipuvat? Mitä jos kilpailijat, erityisesti ne ulkomailta tulevat, ajavat ohi? Ei ole helppoa saattaa itseään näkyväksi omana itsenään. Kertoa, mitä yrityksessä tehdään ja mitkä ovat suunnitelmat. Silloin kaikki henkilöityy hyvin vahvasti yrittäjän johtamisosaamiseen. Mutta juuri tuo askel on se suurin ja vaikein, tulla vastaanottavaiseksi. Kun lähtee rohkeasti pois omalta mukavuusalueeltaan, se käynnistää yritystoiminnan kehittymisen ja kasvun. Yrittäjille on olemassa paljon apua kansainvälistymiseen niin asiantuntijuudessa kuin rahallisesti. Asioita ei kannata yksin miettiä, kun peilauspintaa löytyy läheltä. Yrittäjän omaan osaamispääomaan sijoittaminen kannattaa. Se maksaa itsensä aivan varmasti takaisin. Yksi tapa hakea kasvua ja uutta tukijalkaa yritystoiminnalle on uusien asiakkaiden hakeminen ulkomailta. Silloin ei poistuta pelkästään mukavuusalueelta vaan myös maasta ja omasta kulttuurista. Mutta ihmisiä kaikki on ja samaa arkea muuallakin pyöritetään. Kun on vastaanottavainen, näkee pintaa syvemmälle. Jossain kohtaa tämä uusi ja outo asia on siellä omalla mukavuusalueella. Uusi markkina on tuttu ja turvallinen toinen kotimarkkina. Siinä vaiheessa yritys on mennyt harppauksen eteenpäin ja vahvistanut tukijalkojaan. Meillä täällä Suomessa on paljon uskomattoman hienoja tuotteita ja osaamista, joiden hyödyntäminen ei pääse täyteen kapasiteettiin. Me emme näe itseämme kovin ihmeellisinä, kun me nyt ollaan tällaista tavallista sakkia. Kyllä muutkin varmasti osaa, ei tietenkään niin hyvin kuin me, mutta kuitenkin. Oletko koskaan kysynyt ulkomailla olevalta potentiaaliselta asiakkaalta, mitä mieltä hän on tuotteestasi? Sen hyödyllisempää tietoa ei olekaan. Ne ominaisuudet ja asiat, joista me suomalaiset usein itseämme arvostelemme, ovat oikeasti niitä meidän vahvuuksia. Vähäpuheisuus, periksiantamattomuus, luotettavuus, laatu ja osaaminen kun paketoidaan kauniiseen pakettiin, niin sille on ihan varmasti kysyntää myös kotimaan ulkopuolella. Aloita. Ota yhteyttä. www.viexpo.fi Maarit Mäkelä Viennin sparraaja Viexpolla Aamiaisilla tietoiskuja Kokkolan Yrittäjien toiminta on lisääntynyt viimeisen parin, kolmen vuoden aikana. Tälle kesälle paikallisyhdistys on jo toteuttanut kaupungin kanssa yhteistyössä risteilymatkan Tankariin. – Kaupungin kanssa muutoinkin yhteistyö on yhä paranemassa. Teimme hiljattain erillisen yhteistyösopimuksenkin, jotta kaupungin suunnitelmissa ja päätöksenteossa otettaisiin yrittäjien näkemyksen aiempaa paremmin huomioon, ensimmäistä vuotta puheenjohtajana oleva Olli Lindkvist kertoo. Hänen mukaansa yrittäjät osallistuvat varsin aktiivisesti kuukausittain Hotelli Kokkolassa järjestettävään ”asiantuntija-aamiaiseen”. Paikalla on useita kymmeniä yrittäjien kuulemassa aina vuoroin johonkin ajankohtaiseen asiaan liittyvää asiantuntijaa. – Meillä on lisäksi vuoden mittaan ulkoilupäiviä ja olemme mukana muun muassa Mustakari Memories -tapahtumassa, noin 600 yrittäjän paikallisjärjestön puheenjohtaja sanoo. Kansanedustajille nimikkoyrittäjät Kansanedustajille nimetään omasta vaalipiiristä nimikkoyrittäjä, joka auttaa, kun kansanedustaja tarvitsee tietoa yrittäjyydestä.   Suomen Yrittäjien ja sen aluejärjestöjen nimikkoyrittäjyyskonsepti tarjoaa kansanedustajalle luontevan yhteyden yrittäjän arkeen. Yrittäjä saa puolestaan ajantasaista tietoa yrittäjiä koskevasta päätöksenteosta.  Yhteydenpidon on tarkoitus kestää koko vaalikauden.  – Nimikkoyrittäjän tehtävä on välittää kansanedustajalle konkreettista tietoa yrittäjän arjesta ja kertoa, mitä yrittäjyyden edistämiseksi kannattaisi tehdä, kenttäjohtaja Mari Kokko Suomen Yrittäjistä kertoo.  On tärkeää, että yrittäjän ääni tulee kuulluk- si suoraan kansanedustajalle ja että tapaamiset olisivat jatkuvia, vähintään muutaman kerran vuodessa, Kokko lisää.  Suomen Yrittäjät aloitti nimikkoyrittäjäkonseptin vuonna 2015. Nimikkoyrittäjä ja kansanedustaja voivat tavata esimerkiksi Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen kansanedustajatapaamisissa. Yrittäjä voi puolestaan kutsua kansanedustajan kylään yritykseensä.  – Yritysten menestyminen on koko vaalipiirin etu. Yrittäjät luovat työpaikkoja, verotuloja ja vireyttä, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.   Nimikkoyrittäjäkonsepti on jatkoa Suomen Yrittäjien Kasva Suomi -eduskuntavaalikampanjalle.   Kansanedustajien omat nimikkoyrittäjät: Kansanedustaja nimikköyrittäjä • Peter Östman Birgitta Kaipio, Pedersöre • Mauri Peltokangas Mervi Järkkälä • Juha Pylväs Antti Rantala, Ylivieska • Mika Lintilä Ari Antti-Roiko, Ylivieska • Jutta Urpilainen Olli Lindkvist, Kokkola • Mikko Kinnunen Torsti Parkkila, Reisjärvi • Anna-Maja Henriksson Jaana Ilmonen, Pietarsaari Tiedätkö mitä alueellasi tapahtuu? Tilaa Keskipohjanmaa digisisällöt koko kesäksi ja lehti on siellä missä sinäkin! Keskipohjanmaan digitilaajana luet kaikki lehden sisällöt kaikilla päätelaitteilla: päivittyvän uutisvirran, näköislehden julkaisupäivänä heti puolen yön jälkeen sekä lehtiarkiston. 3 kk 30€ vain (norm. 50,70€) Tilaa osoitteesta: keskipohjanmaa.fi/digi3kk KESTOTILAAJA! Tiesithän, että tilaukseesi kuuluu kaikki digisisällöt, ota ne käyttöösi: keskipohjanmaa.fi/luotunnukset tai lataa puhelimeesi Keskipohjanmaa uutissovellus. www.keskipohjanmaa.fi KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ 17 ■

1939-2019 KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJIEN HALLITUS 2019 KESKI - POHJANMAA KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola • P. 06 831 5292 www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa • sähköpostit: etunimi.sukunimi@yrittajat.fi Toimitusjohtaja Mervi Järkkälä P. 0500 561 145 Toimistosihteeri Riitta Hautala P. 050 338 8029 HALLITUS 2017-2019 Paikkakunta Jäsen Kokkola Olli Lindkvist Lestijärvi/Halsua Jorma Tuikka Himanka/Perho Matti Pöntiö Sievi/Alavieska Kari Niemi Kalajoki Kimmo Salmela Reisjärvi/Kruunupyy Tomi Niskakoski Pietarsaari Jaana Ilmonen Kannus Jyrki Veijola Kaustinen Juha Enlund Järjestöpäällikkö Heidi Puikko P. 050 328 1769 Puh. 040 684 4884 040 506 0340 0440 954 395 044 502 6902 0400 841 720 040 590 6084 050 590 6378 0400 158 314 0400 665 392 Puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo HanhisaloLaw Lakiasiaintoimisto Oy, Kokkola P. 010 2390 850 info@hanhisalolaw.fi Varapuheenjohtaja Jarmo Nahkala Hyötykuorma Oy, Alavieska P. 0400 767 117 hyotykuorma@skalyritys.com Varapuheenjohtaja Nina Enlund Tmi Crasscountry, Kruunupyy P. 040 756 9997 nina.enlund@pept.fi Varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo Posti Kusti Oy, Nivala P. 0400 689 864 tapio.uusitalo@nivala.fi Asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Nina Niemi P. 050 516 7602 Varajäsen Juha-Matti Anttila Veli-Matti Hotakainen Terhi Möttönen Jere Korte Ville-Matti Vuollet Tom Nylund Teija Östman Eero Pihlajaniemi Jani Korkiakangas Puh. 06 831 1117 0400 564 964 040 583 2290 0400 352 876 050 364 8333 020 764 9351 06 723 3492 050 60 497 040 501 7693 HALLITUS 2018-2020 Paikkakunta Jäsen Kokkola Minna Witting Kirsi-Maria Saarinen Veteli Lohtaja/Ullava Petri Niemelä Kälviä Antti Sallansalmi Nivala Kaisa Pihlajaniemi Toholampi/Pedersöre Heikki Luoma Haapajärvi Tomi Vähäkangas Ylivieska Mikko Kaarto Puh. 0400 755 287 044 371 7337 044 567 7910 040 592 0335 040 701 6071 0400 265 992 044 308 9002 0440 201 794 Varajäsen Puh. Heidi Kivilompolo 040 832 8980 Sakari Klemola 0400 287 650 Päivi Rahkonen 0500 126 004 Hannu Rimpioja 0400 668 536 Antero Kujala 044 324 3101 Birgitta Kaipio 040 571 9412 Minna Kontro 040 747 9772 Arttu Saari 040 350 2919 ALUEELLISET JÄSENEDUT 2019 KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJIEN ALUETOIMISTO Yleisneuvonta, työsuhdeasiat- ja lomakkeet, yrittäjän kunto- ja perhelomahakemukset, vapaaehtoinen velkasaneeraustyöryhmä. Ruotsinkielinen palvelu. K-P:n Yrittäjien toimisto p. 06 831 5292, kpy@yrittajat.fi Chat palvelee osoitteessa www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa (klo 8-20) Luottotiedot kaikista Suomen yrityksistä, perustiedot maksutta. Tiedustelut p. 06 831 5292 NEUVONTAPALVELUT Hanhisalo Law Lakiasiaintoimisto Oy Maksuton puhelinneuvonta laki- ja työlainsäädännöstä. (också på svenska) Kimmo Hanhisalo, p. 010 239 0850, info@hanhisalolaw.fi Asianajotoimisto Lakiasioiden neuvonta sekä perintäpalveKaitaluoma lut. Maksuton puhelinneuvonta. Asianajotoimisto & Koittola Kaitaluoma & Koittola, p. 06 831 5083 Yritysverotus, sukupolven- ja omistajanvaihdokset / Janne Niemi p. 020 760 3184. Tilinpäätösneuvonta ja tilintarkastuspalvelut / Elina Pesonen p. 020 760 3269 Maksuton puhelinneuvonta vero- ja lakipalveluissa, yrityskaupoissa ja -järjestelyissä. Petteri Ruotoistenmäki, lakimies p. 050 525 9586 ja Marko Paasovaara, KHT p. 040 588 5032 Perintätoimisto Reskont Oy Perintäpalvelu- ja neuvonta, maksuton puhelinneuvonta. Reskont Oy, p. 0440 582 236, tuula.anttiroiko@reskont.fi Neuvontaa julkisista hankinnoista Chat– palvelun kautta osoitteessa www.yrittajat. fi/keskipohjanmaa tai p. 044 510 6465 /Henna Väätäinen. Neuvontaa julkisista hankinnoista ja sopimusjuridiikasta arkisin klo 16.30-18.00 Laki- ja konsultointipalvelu Antti Tieva p. 050 535 9281 HANKINTA Harjoittelijoita, opinnäytetyöntekijöitä, AMK-opiskelijoista p. 040 825 9040 Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti yrittäjävetoisille yrityksille. Lisätietoja: aluekummi John Hagnäs p. 050 566 9480, john.hagnas@yrityskummit.fi YRITYSKUMMIT KANSAINVÄLISTYMISASIAT JA NEUVONTA Carita Pöntiö, p. 044 987 5484, carita.pontio@viexpo.fi Heikki Tuisku, p. +34 661 0396 913. Espanjaan liittyvät tiedustelut. Suomen Yrittäjien kansainvälinen yhteyshenkilöverkosto www.yrittajat.fi 18 ■ KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ LEHTIEDUT K-P:n Yrittäjä sanomalehti 5kertaa/vuosi, jäsenille -20% ilmoitushinnoista. Myös näköislehtenä. Företagare-lehti 4kertaa/vuosi Kaupunkilehti Fuengirola.fi alennus ilmoitushinnoista -20% ja jatkuvat -30% TYÖVOIMA- JA KOULTUSPALVELUT Ensimmäiseen rekrytointiprosessiin 30% alennus. Maksuton HR kartoitus. Lisätietoja: Jarno Juola, p. 040 307 5231, jarno.juola@vmp.fi MYYNNIN FOORUMI Yrityksille räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia mm. myyntiin- ja markkinointiin, asiantuntijapalveluita kasvuun ja kansainvälistymiseen. Lisätiedot: Asta Aikkila-Vatanen, p. 044 725 0346, asta.aikkila-vatanen@centria.fi Maksuton tutustuminen yrittäjien ja avainhenkilöiden henk.kohtaisiin coachingohjelmiin. Ensimmäinen keskustelu maksutta - etusi 300€+alv. Lisätietoa: Heini Salmu, heini.salmu@valmennuskumppani.fi, puh. 040 515 8156 TUKKUKAUPPA Jäsenetuna -5% kaikista tuoteryhmistä, (ei koske tupakka-, alkoholi- ja panimotuotteita, pantteja ja palveluveloituksia) Näytä jäsenkortti kassalla ja hyödynnä jäsenetusi – valikoimassa yli 25 000 tuotetta! Lisätietoja: p. 0200 50 200 HYVINVOINTI Medirexiltä 10% alennus hieronnoista, kuntosalihinnastosta -25% (norm.hintaisista kuntosalikorteista) ja luennoista 20€ alennus. Lisätied./varaukset p. 06 836 2200 HYPOXI rasvanpoltto- ja yhdistelmähoidoista 50 €:n alennus Kokkolan HYPOXI-studiolla. Tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin/alennuksiin. Lue lisää www.hypoxi.fi Varaa maksuton konsultaatio p. 040 675 1193, kokkola@hypoxi.fi KOKOUS- JA MAJOITUSPALVELUT Santa’s Resort & Spa Hotel Sani, Kalajoki: Superior-huone Standardin hinnalla! Etu voimassa 31.12.2019 saakka. Varaukset: kalajoki@santashotels.fi tai p. (08) 4692500 Kalajoki Keskusvaraamo, -15% kaikista majoitusvaihtoehdoista (huoneistot ja loma-asunnot, tarjous ei ole voimassa tapahtumaviikonloppuina). Kokouspaketit alk. 95€/hlö/vrk, (min. 8 hengelle), p. 08 469 4449, keskusvaraamo@kalajoki.fi Hotelli Rantakalla, Kalajoki -Rantahiekka loma-asunnot 100€/vrk ja 160€/2vrk (12.6.-1.8.) ja 69€/vrk ja 100€/2vrk (17.8.-11.6.) Etu ei voimassa tapahtumaviikonloppuina. Varaukset p. 08 466 642 Hotelli Seurahuone, Kokkola -20% majoitushinnoista, -10% kokous- ja ravintolapalveluista, p. 020 7959 600 tai myynti@seurahuone.com Hotel Kokkola, Kokkola 10€ alennus päivän listahinnoista ja 5€ alennus viikonloppuisin ja kesähintakaudella. 10% alennus kokouspaketeista. Vastaanotto auki 24/7. Huonevaraukset: p. 06 8241 000, info@hotelkokkola.fi Ryhmä -ja tilavaraukset: p. 06 8241 087 myynti@hotelkokkola.fi Hotelli Käenpesä, Ylivieska: -10% listahinnoista, p. 08 423 611, kaenpesa@hotellikaenpesa.fi Huoneistot Oulun keskustassa: Asuntohotelli Pohjantähti (5 vuodepaikkaa),Kesä-Elokuu 149e/vrk, muina ajankohtina 129e/vrk. Ei voimassa tapahtumaviikonloppuina. Varaukset p. 08 515 433/Pohjankievari (laskutuslisä 5€) Asuntohotelli Pohjanpoika (4vuodepaikkaa) Kesä-Elokuu 129e/vrk, muina ajankohtina 119e/vrk. Ei voimassa tapahtumaviikonloppuina. Varaukset p. 08 515 433/Pohjankievari (laskutuslisä 5€) MATKUSTUS Jäsenetuna Yrityslippu, johon sisältyy mukava ja tilava istumapaikka Extra-luokassa. Lipussa rajaton ja maksuton muutosoikeus sekä peruutusoikeus. Peruutuskulut 10e/lippu. Alennus myös sarjalippuihin ja avoimiin kertalippuihin Ekstra-luokassa sekä Pendolinon neuvotteluhyttiin. Tunnukset sekä lisätietoa, p. 06 831 5292, riitta.hautala@yrittajat.fi Paikoitusetu. Kokkolan Rautatieasemalla (2 paikkaa), Kruunupyyn Lentoasemalla (3 paikkaa). Paikat merkitty, jäsenkortti tai kopio kortista oltava kojelaudalla, ei aikarajoitusta. VAKUUTUKSET Fenniasta saat yrityksesi ja perheesi vakuutuksiin kattavan jäsenetukokonaisuuden! Jäsenenä saat Fenniasta esim. 50 % alennuksen sairausvakuutuksen päiväkorvausosan maksusta ja 20% korotus pysyvän työkyvyttömyyden korvaussummaan. Fenniakaskoon sekä Premiumkaskoon 45 %:n alennus ja 70 %:n bonus, ja lisäksi ilmainen lasivakuutus 100 euron omavastuulla. Saat 20% alennuksen useimmista kotiisi liittyvistä vakuutuksista. Lisätietoja p. 010 503 2603 tai www.fennia.fi/suomenyrittajat LIITTYMÄT JA IT-PALVELUT ELISA tarjoaa jopa satojen eurojen arvoisia etuja Suomen Yrittäjien jäsenille! Yritysgurun ja Omagurun IT-apu 20 % edullisemmin Suomen Yrittäjien jäsenille. Alennusta saat muun muassa matkapuhelinliittymistä, mobiililaajakaistasta ja yritysnumeroista. Tutustu kaikkiin etuihisi osoitteessa www.elisa.fi/yedut. Henkilökohtaista palvelua saat varaamalla ajan paikalliseen Yrityspisteeseemme osoitteesta www.elisa.fi/ajanvaraus tai soittamalla Yritysasiakaspalveluumme p. 010 80 8088. KATSO MYÖS VALTAKUNNALLISET JÄSENEDUT www.yrittajat.fi/jäsenedut

.fi UUDET JÄSENET ONNITTELUT Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n jäseneksi on liittynyt 33 yritystä edellisen Yrittäjä-lehden ilmestymisen jälkeen. Alavieskan Yrittäjät ry Hierontapalvelu Juha K Pudas Kalajoen Yrittäjät ry Houser Oy Kajapek Oy Kaustisen Yrittäjät ry LVI Joni Känsäkoski Rikun myynti t:mi Kokkolan Yrittäjät ry Pinalto / A. I. Siirilä Oy Ab Trikatex Oy LMW Consulting Oy Kokkola Citybus Oy T:mi Tilitele Lohtajan Yrittäjät ry Keski-Pohjanmaan Lämpömestarit Oy Tmi Hannele Karhula Tmi Mervi Siirilä Nivalan Yrittäjät ry Maakivi-vyöhykehoito Tmi Teemu Ruostetsaari Pedersöre Företagare rf Pedersören Yrittäjät ry Byggare Dan Perhon Yrittäjät ry Cars Perho Oy Tmi Timi Tiimi Pietarsaaren Seudun Yrittäjät ry Oy Valtacon Ab STEDO AB Reisjärven Yrittäjät ry Reisjärven Lähituotemyymälä Sievin Yrittäjät ry Insinööritoimisto J. Linna Ky Isokummun Lammastila Vetelin Yrittäjät ry Riitta Kaariniemi RohkEAsti Oy JaHa Monitoimi Ylivieskan Yrittäjät ry Ylivieskan Kotikutomo Ky Ylivieskan Auto-Pesula Fixari Oy LocosCocos Leo Nieminen Oy Savarin Apteekki Pylvään Koneasema Oy Isännöintiliiga Oy Arkkitehti Oy Rajaniemi, Pietarsaari, täytti 15 vuotta 3.5.2019 Hius- ja kauneuskeskus Black Flame Oy, Kalajoki, täytti 10 vuotta 7.5.2019 Logopen Finland Oy, Kokkola, täytti 10 vuotta 18.5.2019 Eräkellari Oy, Kaustinen, täytti 10 vuotta 4.5.2019 EL-PESI, Kannus, täytti 10 vuotta 8.5.2019 Hammaslääkärikeskus Jouheva, Ylivieska, täytti 10 vuotta 19.5.2019 ParKone Oy, Haapajärvi, täytti 5 vuotta 22.5.2019 toimistokalusteet.com PARHAAT PALVELUT Laadukkaat lattiapinnoitukset Laadukkaat Laadukkaatlattiapinnoitukset lattiapinnoitukset lattiapinnoitukset yliLaadukkaat miljoonan neliön kokemuksella. yli miljoonanneliön neliön kokemuksella. yli miljoonan kokemuksella. yli miljoonan neliön kokemuksella. www.erikoislattiat.fi • •0207 500500 240 240 www.erikoislattiat.fi 0207 www.erikoislattiat.fi • 0207 500 www.erikoislattiat.fi • 0207 500 240 240 ➦ Kuljetukset päivittäin ympäri maakuntaa ➦ Muuttokuljetukset toimistokalusteet.com - Meillä kalusteet toimistoosi on. Kosilankatu 3, Kokkola. P. (06) 831 5040 MARALU KALUSTEET Avoinna: ma-pe 9.00-16.30 TULOSTUSPALVELUT, KARTOITUKSET KOPIOKONEET, TULOSTIMET JA SKANNERIT AV-TEKNIIKKA, ICT-TEKNIIKKA EDULLISET PALVELUSOPIMUKSET, EI ENÄÄ KALLIITA VÄRIKASETTEJA Ota yhteyttä! petteri.aaltonen@tietopalvelu.com, puh. 0400 537 321 Lammasojantie 4, 69100 KANNUS 040-715 6049 info@kuljetuspalvelusyrjala.fi OSAA TOIMIVAN TOIMISTON. www.tietopalvelu.com Yrittäjä! Hyödynnä jäsenetusi: Tutustu maksutta henkilökohtaisen coachingin vaikuttavuuteen! yrityspalvelupaju.fi (Arvo 300,- + alv) Varaa aikasi: 040 5158 156 tai heini.salmu@valmennuskumppani.fi www.valmennuskumppani.fi/coaching-yrittajille Sähkötie 6, 69100 Kannus www.keskuspesula.fi Nivalan Rakennuspalvelu Oy WWW.GO-ON.FI HENKILÖSTÖPALVELUT paikallisesti Ylivieskasta Go On Ylivieska Torikuja 2, 84100 Ylivieska EDULLISTA! LIIKE-/TYÖ-/VARASTOTILAA irtaimistovarastoja www.niittykatu1.fi  puh. 0400 660 444 Anias KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ 19 ■

Kirjapainomme logo uudistui. Hallitusti huipulle Haluamme olla mukana tekemässä suomalaisten haaveista totta. Tarjoamme tietoa, tukea ja työkaluja mahdollisuuksien näkemiseen ja uhkien minimoimiseen. Painokoneemme laulavat koko kesän ajan. Mutta kesäaikaasi helpottaa, kun tilaat painotuotteet hyvissä ajoin. Painotalomme ja tehtaanmyymälämme palvelevat kesä-elokuussa arkisin klo 8-16. Tervetuloa. Ota yhteyttä: Rantakatu 10, 2. krs 67100 Kokkola Tilinpäätösneuvonta ja tilintarkastuspalvelut Elina Pesonen, KHT, JHT P: 020 760 3269 E: elina.pesonen@kpmg.fi Yritysverotus, sukupolven- ja omistajanvaihdokset Janne Niemi, veroasiantuntija, OTM P: 020 760 3184 E: janne.niemi@kpmg.fi kpmg.fi Tavoitteidesi tukena asiakaspalvelu@valikangas.fi Tullikamarinkatu 3 (2.krs), Kokkola 06 8234 600 ig&fb: painotalovalikangas VAATIVAA TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITOA Teollisuuden puhdistukset ja kunnossapidot. • Imuroinnit mm. ylä- ja alapohjat Säiliöhuollot. • Täyttöpuhallukset sora ym. Pesutyöt. Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset. Vaarallisten jätteiden kuljetuspalvelut. Öljynerotusjärjestelmien huollot. Turvallisuusvalmennukset. Ja paljon muuta. MYÖS KOTITALOUKSILLE • Imuroinnit mm. ylä- ja alapohjat • Täyttöpuhallukset sora ym. • Imuroinnit mm. ylä- ja alapohjat • Täyttöpuhallukset sora ym. 20 ■ KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ