” Vuonna 2018 yhtiö suunnitteli ja kehitteli asiakkailleen tarjottavia uusia palveluita, joista kaukolämpöliittymien kokonaistoimitus myös toteutettiin.

AVAINLUVUT 2018 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Osakeyhtiö Osakeyhtiö Osakeyhtiö Henkilöstö hlöä 2018 11 2017 12 2016 10 2015 12 2014 12 Kaukolämmön myynti GWh 157,0 158,9 155,2 136,2 140,3 Maakaasun myynti GWh 35,5 39,0 40,9 46,3 52,7 Myynti yhteensä GWh 192,5 197,9 196,1 182,5 193,0 Lämmön osto Imatran Energia Oy:ltä GWh 0,0 0,0 0,0 62,6 78,0 Liikevaihto kaukolämpö, energia milj.€ 9,9 10,1 9,8 11,1 11,2 Liikevaihto maakaasu, energia milj.€ 2,6 2,7 2,7 3,1 3,6 Liikevaihto yhteensä, energia milj.€ 13,0 12,8 12,6 14,2 14,8 Keskihinta, kaukolämpö (alv 0 %) €/MWh 63,1 63,2 63,4 81,7 79,8 Keskihinta, maakaasu (alv 0 %) €/MWh 74,3 69,6 65,3 67,1 68,3 Asiakkaat, kaukolämpö kpl 713 684 678 675 670 Asiakkaat, maakaasu kpl 260 260 269 271 275 Lämmitetty rakennustilav.kaukolämpö 1000m 3 4757 4637 4594 4445 4181 Lämmitetty rakennustilav.maakaasu 1000m3 1283 1290 1276 1276 1368 Kaukolämpöverkosto km 85,4 82,6 80,1 79,2 70,2 Maakaasuverkosto km 63,3 63,2 63,2 63,2 63,2 Verkostovauriot kaukolämpö/maakaasu kpl 3/0 3/0 2/0 2/0 2/0 Kaukoluenta, kaukolämpö kpl 713 684 678 675 659 Kaukoluenta, maakaasu kpl 260 260 190 70 47 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,8 6,5 4,3 2,7 1,8 Liikevoitto 1000 € 2646 2588 1730 931 350 Liikevoitto % 20,3 20,2 13,8 6,5 2,4 Tulos ennen tp. siirtoja ja veroja 1000 € 1939 1833 1071 704 248 Tulos ennen tp. siirtoja ja veroja % 14,9 14,3 8,5 4,9 1,7 Nettotulos 1000 € 1544 1473 857 704 248 Nettotulos % 11,8 11,5 6,8 4,9 1,7 1000 € 1544 1456 857 0 0 Oman pääoman tuotto % 11,1 11,9 7,7 6,7 2,5 Omavaraisuusaste % 31,7 28,2 24,6 22,2 28,3 Tilikauden voitto (tappio) 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 200 100 0 63,1 € 63,2 € 63,4 € 81,7 € 79,8 € 2018 2017 2016 2015 2014 300 200 100 0

• • • • • • • • • • 10 teho 35 megawattia (2x15 MW + LTO ja savukaasujen talteenotto) polttoaineena pääsääntösesti koivu- ja havukuorta sekä metsätähdehakkeita aloitti toiminnan joulukuussa 2015 korvasi n. 160 gigawattituntia maakaasupohjaista lämmöntuotantoa teho 4 megawattia polttoaineena pääsääntöisesti kokopuuhake aloitti toiminnan syksyllä 2015 teho 1,5 megawattia polttoaineena pääsääntöisesti kokopuuhake aloitti toiminnan syksyllä 2015

3,8% 11

250 35000 30000 200 25000 150 20000 15000 100 10000 50 0 5000 2014 2015 2016 2017 2018 0 2014 2015 2016 2017 2018

Kaukolämmön myynti MWh 25000 20000 15000 10000 5000 Joulu Marras Loka Syys Elo Heinä Kesä Touko Huhti Maalis Helmi Tammi 0 Kaukolämmön myynti (1000€, alv. 0%) Maakaasun myynti MWh 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Marras Joulu Marras Joulu Loka Syys Elo Heinä Kesä Touko Huhti Maalis Helmi Tammi 0 Maakaasun myynti (1000€, alv. 0%) 400 350 300 250 200 150 100 50 Loka Syys Elo Heinä Kesä Touko Huhti Maalis Helmi Tammi 0

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TASE VASTAAVAA 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 9 785,69 11 008,37 13 555,26 15 091,86 23 340,95 26 100,23 50 121,74 50 121,74 Rakennukset ja rakennelmat 7 006 610,60 7 193 959,14 Kiinteät rakenteet/verkostot 13 554 337,94 14 278 213,24 Koneet ja kalusto 16 502 951,50 17 069 863,14 78 146,01 0,00 771 290,61 56 661,39 37 963 458,40 38 648 818,65 167 775,00 167 775,00 167 775,00 167 775,00 38 154 574,35 38 842 693,88 570 368,31 356 100,48 570 368,31 356 100,48 1 731 482,35 1 399 851,71 5 632 165,04 5 722 248,93 Muut saamiset 99 451,94 94 478,96 Siirtosaamiset 6 006,90 33 754,61 7 469 106,23 7 250 334,21 167,35 440,10 8 039 641,89 7 606 874,79 46 194 216,24 46 449 568,67 Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Liittymismaksusaamiset Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset emolta Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 26

VASTATTAVAA 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 002 500,00 1 002 500,00 Muut rahastot 9 000 000,00 9 000 000,00 Ed. tilikausien voitto (tappio) 2 313 175,55 857 445,62 Tilikauden voitto (tappio) 1 543 681,22 1 455 729,93 13 859 356,77 12 315 675,55 964 856,65 964 856,65 964 856,65 964 856,65 6 200 000,00 6 200 000,00 15 405 000,00 17 775 000,00 5 393 459,61 5 218 179,01 26 998 459,61 29 193 179,01 Lainat rahoituslaitoksilta 2 370 000,00 2 370 000,00 Ostovelat 1 363 488,32 991 382,86 30 577,34 24 838,67 Muut velat 369 597,02 403 422,24 Siirtovelat 237 880,53 186 213,69 4 371 543,21 3 975 857,46 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 31 370 002,82 33 169 036,47 TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 46 194 216,24 46 449 568,67 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat emolta Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieraspääoma Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen vieraspääoma 27

TULOSLASKELMA 1.1.2018-31.12.2018 LIIKEVAIHTO 1.1.2017-31.12.2017 13 042 393,31 12 788 411,76 2 895,28 5 724,37 -6 405 496,50 -6 117 715,46 214 267,83 13,48 -585 377,60 -485 082,44 -6 776 606,27 -6 602 784,42 Palkat ja palkkiot -792 456,13 -743 465,19 Eläkekulut -170 065,91 -163 442,66 -26 464,13 -28 744,44 -988 986,17 -935 652,29 -2 045 793,80 -2 100 031,28 -588 301,49 -567 277,31 2 645 600,86 2 588 390,83 10 623,12 12 843,65 -717 110,43 -768 257,99 -706 487,31 -755 414,34 1 939 113,55 1 832 976,49 0,00 -17 320,88 0,00 -17 320,88 Tuloverot -395 432,33 -359 925,68 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 543 681,22 1 455 729,93 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muut korko- ja rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä 28

RAHOITUSLASKELMA 2018 2017 1 939 113,55 1 832 976,49 2 045 793,80 2 100 031,28 706 872,64 755 416,02 4 691 779,99 4 688 423,79 -218 772,02 -379 830,61 -214 267,83 -13,48 503 640,59 43 343,38 70 600,74 -336 500,71 -717 110,43 -768 257,99 10 237,79 12 841,97 4 055 508,09 3 596 507,06 -1 514 174,04 -906 749,79 171 164,71 40 000,00 -1 343 009,33 -866 749,79 0,00 0,00 -2 370 000,00 -2 370 000,00 -342 771,51 -359 925,68 -2 712 771,51 -2 729 925,68 -272,75 -168,41 Rahavarat tilikauden alussa 440,10 608,51 Rahavarat tilikauden lopussa 167,35 440,10 -272,75 -168,41 EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Rahoitusosuudet investointeihin Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut välittömät verot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+)/ vähennys (-) Rahavarojen muutos Konsernitilin muutos on esitetty käyttöpääoman muutoksessa 29

MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 1 848 935,24 1 852 390,88 -1 619 855,36 -1 567 582,00 -1 167,88 0,00 -1 621 023,24 -1 567 582,00 Palkat ja palkkiot -97 037,63 -92 283,74 Eläkekulut -20 929,34 -22 326,44 -3 226,05 -3 616,35 -121 193,02 -118 226,53 Suunnitelman mukaiset poistot -1 816,78 -889,68 Poistot ja arv.alentumiset yhteeensä -1 816,78 -889,68 -1 461,09 -1 552,61 -324,02 -955,05 Irtaimistokulut -5 462,53 -9 719,37 Ajoneuvokulut -10 759,59 -12 361,95 -154,20 -487,23 -4 056,82 -3 617,86 -742,88 -275,00 Muut liiketoiminnan kulut -23 418,68 -30 558,04 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -46 379,81 -59 527,11 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 58 522,39 106 165,56 Muut rahoitustuotot muilta 606,79 1 004,08 Rahoitustuotot 606,79 1 004,08 Korko- ja rahoituskulut muille -0,46 0,00 Rahoituskulut -0,46 0,00 606,33 1 004,08 59 128,72 107 169,64 -11 779,32 -21 461,43 Tuloverot yhteensä -11 779,32 -21 461,43 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 47 349,40 85 708,21 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut Matka- ja kuljetuskulut Mainos- ja markkinointikulut Edustuskulut Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Tilikauden verot 30

MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 791 721,68 868 739,97 -378 454,00 -390 392,51 -9 840,27 -10 215,84 -388 294,27 -400 608,35 -86 660,67 -82 720,53 -19 047,71 -16 509,24 -2 911,42 -3 205,43 -108 619,80 -102 435,20 Suunnitelman mukaiset poistot -216 578,60 -212 055,20 Poistot ja arv.alentumiset yhteensä -216 578,60 -212 055,20 Vapaaehtoiset henkilöstökulut -1 907,97 -709,57 Toimitilakulut -3 777,32 -3 449,20 Irtaimistokulut -4 907,13 -5 589,08 Ajoneuvokulut -5 939,63 -4 025,72 Matka- ja kuljetuskulut -1 332,88 -398,37 Mainos- ja markkinointikulut -3 373,32 -1 927,90 -742,88 -1 229,80 Muut liiketoiminnan kulut -20 022,37 -15 112,47 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -42 003,50 -32 442,11 36 225,51 121 199,11 -37 200,00 -37 200,00 -0,52 0,00 Rahoituskulut -37 200,52 -37 200,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -37 200,52 -37 200,00 -975,01 83 999,11 Tilikauden verot 0,00 -16 922,80 Tuloverot yhteensä 0,00 -16 922,80 -975,01 67 076,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Edustuskulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoituskulut emolle Korko- ja rahoituskulut muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 31

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAT 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 10 401 736,39 10 067 280,91 2 895,28 5 724,37 -4 407 187,14 214 267,83 -574 369, 45 -4 767 288,76 -4 159 740,95 13,48 -474 866,60 -4 634 594,07 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut -608 757,83 -130 088,86 -20 326,66 -568 460,92 -124 606,98 -21 922,66 Henkilöstökulut yhteensä -759 173,35 -714 990,56 Suunnitelman mukaiset poistot -1 827 398,42 -1 887 086,40 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 827 398,42 -1 887 086,40 -35 550,63 -160 036,39 -72 488,20 -33 548,58 -14 712,51 -36 584,09 -4 498,93 -142 498,85 -499 918,18 -40 231,12 -154 259,55 -67 500,02 -25 887,40 -11 364,68 -31 928,41 -4 692,02 -139 444,89 -475 308,09 2 550 852,96 2 361 026,16 10 016,33 10 016,33 -210 800,00 -469 109,45 -679 909,45 -669 893,12 11 839,57 11 839,57 -210 800,00 -520 257,99 -731 057,99 -719 218,42 1 880 959,84 1 641 807,74 0,00 0,00 -17 320,88 -17 320,88 -323 511,60 -60 141,41 -383 653,01 1 497 306,83 -346 364,33 24 822,88 -321 541,45 1 302 945,41 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut Irtaimistokulut Ajoneuvokulut Matka- ja kuljetuskulut Mainos- ja markkinointikulut Edustuskulut Muut liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot muilta Rahoitustuotot Korko- ja rahoituskulut emolle Korko- ja rahoituskulut muille Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot Tilikauden verot Laskennalliset verot Tuloverot yhteensä TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 32

MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4671,92 5255,96 4671,92 5255,96 3 853,84 636,58 3853,84 636,58 8525,76 5892,54 194 141,69 222 257,64 1 866 675,41 1 749 537,52 1,09 1,09 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset konserniyhteisöt Muut saamiset Muut siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset 4 084,69 3 826,81 2 064 902,88 1 975 623,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 064 902,88 1 975 623,06 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 073 428,64 1 981 515,60 MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Ed. tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 723 022,67 1 637 314,46 47 349,40 85 708,21 1 770 372,07 1 723 022,67 267 298,52 216 897,77 13 979,30 18 534,70 21 778,75 23 060,46 303 056,57 258 492,93 303 056,57 258 492,93 2 073 428,64 1 981 515,60 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 33

MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA TASE 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 441,85 2 430,35 496,45 2 730,95 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet/verkostot Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 872,20 3 227,40 2 390 613,64 328 843,11 2 719 456,75 2 570 653,96 351 990,14 2 922 644,10 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 722 328,95 2 925 871,50 8 000,00 8000,00 8 000,00 8 000,00 92 054,33 46 892,98 1,09 0,00 138 948,40 146 948,40 38 469,66 45 206,46 1,09 422,48 84 099,69 92 099,69 2 869 277,35 3 017 971,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA TASE VASTATTAVAA 1.1.2018-31.12.2018 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Ed. tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) 1.1.2017-31.12.2017 151 250,00 1 350 000,00 -1 028 272,07 -975,01 151 250,00 1 350 000,00 -1 095 348,38 67 076,31 472 002,92 472 977,93 92 655,79 92 655,79 92 655,79 92 655,79 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat emolta Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 930 000,00 484 413,63 1 414 413,63 930 000,00 497 463,04 1 427 463,04 Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 61 461,73 785 281,92 24 513,07 18 948,29 890. 205,01 59 367,85 922 138,25 24 880,25 18 488,08 1 024 874,43 2 304.618,64 2 452 337,47 2 869.277,35 3 017 971,19 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 34

KAUKOLÄMPÖTOIMINNOT TASE VASTAAVAA 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 4 671,92 5 255,96 Muut pitkävaikutteiset menot 11 124,91 12 360,91 15 796,83 17 616,87 50 121,74 50 121,74 Rakennukset ja rakennelmat 7 006 610,60 7 193 959,14 Kiinteät rakenteet/verkostot 11 163 724,30 11 707 559,28 16 065 249,38 16 717 236,42 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 183 151,18 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 771 290,61 56 661,39 35 240 147,81 35 725 537,97 167 775,00 167 775,00 35 423 719,64 35 910 929,84 562 368,31 348 100,48 562 368,31 348 100,48 Myyntisaamiset 1 445 286,33 1 139 124,41 Saamiset emolta 17 119 687,81 15 726 612,54 Muut saamiset 99 449,76 94 476,78 Siirtosaamiset 1 922,21 29 505,32 18 666 346,11 16 989 719,05 167,35 440,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 19 228 881,77 17 338 259,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ 54 652 601,41 53 249 189,47 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Liittymismaksusaamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset 35

KAUKOLÄMPÖTOIMINNOT TASE VASTATTAVAA 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 851 250,00 851 250,00 Muut rahastot 7 650 000,00 7 650 000,00 Ed. tilikauden voitto (tappio) 1 618 424,95 315 479,54 Tilikauden voitto (tappio) 1 497 306,83 1 302 945,41 11 616 981,78 10 119 674,95 872 200,86 872 200,86 872 200,86 872 200,86 5 270 000,00 5 270 000,00 15 405 000,00 17 775 000,00 4 909 045,98 4 720 715,97 25 584 045,98 27 765 715,97 2 370 000,00 2 370 000,00 1 034 728,07 715 117,24 12 646 386,64 10 901 808,00 Muut velat 331 104,58 360 007,29 Siirtovelat 197 153,50 144 665,16 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 16 579 372,79 14 491 597,69 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 42 163 418,77 42 257 313,66 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 54 652 601,41 53 249 189,47 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat emolta Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Kuva: imatra.kuvat.fi 36

VERKOSTOKARTTA 37

Vesa-Pekka Vainikka toimitusjohtaja vesa-pekka.vainikka@imatra.fi P. 020 617 4800 Turo Valkama käyttöpäällikkö turo.valkama@imatra.fi P. 020 617 4805 Pauli Akkila kaukolämpöinsinööri pauli.akkila@imatra.fi P. 020 617 4812 Marjo Liukko palvelusihteeri marjo.liukko@imatra.fi P. 020 617 4801 Mika Kankaanpää laitosmies mika.kankaanpaa@imatra.fi P. 020 617 4808 Pasi Komulainen kaukolämpöyliasentaja pasi.komulainen@imatra.fi P. 020 617 4806 Mikko Varjonen kaukolämpöyliasentaja mikko.varjonen@imatra.fi P. 020 617 4817 Janne Luostarinen kaukolämpöyliasentaja janne.luostarinen@imatra.fi P. 020 617 4818 Janne Hämäläinen kaukolämpöasentaja janne.hamalainen@imatra.fi P. 020 617 7310 Sami Nurmi kaukolämpöasentaja sami.nurmi@imatra.fi P. 020 617 4811 Tuomas Litmanen alikonemestari tuomas.litmanen@imatra.fi P. 020 617 4813 Imatran Lämpö Oy Kuusirinne 30, 55800 Imatra Puh. 020 617 4801 lampolaitos@imatra.fi www.imatranlampo.fi 38

39