2018

VUOSIKERTOMUS • 2018 SISÄLLYS 1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS..................................... 5 2. TILASTOTIETOA............................................................................. 6 2.1 Öljypoltinten myynti.................................................................... 6 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti........................................... 6 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt...................................................... 7 2.4 Polttoöljyn myynti......................................................................... 7 2.5 Nestekaasun ja maakaasun myynti.................................... 7 3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS............................................... 9 3.1 Hallitus.................................................................................................. 9 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta.................................................. 9 3.3 Arviointilaitos.................................................................................10 3.4 Toiminnantarkastajat.................................................................11 3.5 Julkaisut.............................................................................................11 3.6 Yhdistyksen kunniajäsenet....................................................11 4. TASE JA TULOS.............................................................................12

1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 2018 Vuoden 2018 aikana jatkettiin jäsenistöä varten erilaisia alaa esiin tuovia markkinointi toimenpiteitä. Vuoden aikana kampanjoitiin alan lehdissä ja google mainontana yhdistyksen jäsenistön ”Urakoitsija”-hakua, jonka avulla kuluttajat löytäisivät itselleen helposti pätevyydet omaavan huolto­ liikkeen. Näyttökertoja mainoksille tuli n. 150 000–250 000 krt/kuukaudessa, josta LEY:n nettisivulle klikkauksia 150–350 klikkausta/kuukaudessa. Erityisesti korostui myös toimistolle tulleissa puhelinkyselyissä öljysäiliön sakaraliittimen vaihtaminen nokkavipuliittimeen. Tämä mahdollisti myös urakoitsijoille hyvän kontaktipinnan asiakkaisiin, joiden kanssa voi helposti jatkaa pidempiaikaisella yhteistyöllä. Urakoitsijahakuun ohjaavat myös alan valmistajat ja öljy-yhtiöt sekä ympäristöministeriö, joten pätevyyden omaavien yritysten kannattaa olla mukana yhdistyksen toiminnassa. Koulutuksia järjestettiin edelleen öljylämmitysalalle ja kaasuasennusalalle vastuuhenkilöpätevyyksiä varten. Alalla edelleen eläköityy osaajia enemmän kuin tulee uusia, vastuupätevyyden omaavia henkilöitä. Syksyn 2018 aikana ilmeni että Öljy- ja biopolttoaineala ry sekä Öljyalan palvelukeskus Oy toiminta päätettiin lopettaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Tästä johtuen lämmityksen osalta toiminnot osittain otettiin LEY:n piiriin. Eli 2019 alusta lähtien LEY toimii Höylä IV -sopimuksen toimeenpanijana ja Lämmöllä-lehden tuotanto siirtyy Suomen Lämmitystieto Oy:lle ja samalla erityisasiantuntija Eero Otronen siirtyy vuoden 2019 alusta SLT Oy:n palvelukseen. LEY haki myös Eurofuelin jäseneksi suomen edustajana yhdistys hyväksyttiin täysivaltaiseksi jäseneksi sekä Eurofuelin hallitukseen ja teknilliseen komissioon. Nämä tulevat vaikuttamaan merkittävästi toimintaan vuoden 2019 alusta. Arto Hannula LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2018 5

2. TILASTOTIETOA Tilastot perustuvat valvontaviranomaisilta sekä yhdistyksen jäseniltä ja laitetoimitta­ jilta kerättyihin tietoihin. 2.1 Öljypoltinten myynti Valmistajien ja maahantuojien Suomen markkinoille myymien öljypoltinten määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Enint. 60 kW Yli 60 kW Yht. 10 800 11 700 13 600 14 200 11 500 9 500 8 500 5 000 5 400 7 000 5 744 3 867 4 570 4 200 4 285 4 038 4 033 4 455 2 300 2 400 2 700 2 600 2 500 2 600 2 400 2 100 1 200 1 600 1 741 1 390 1 118 950 1 070 3 476 1 204 1 316 13 100 14 100 16 300 16 800 14 000 12 100 10 900 7 100 6 600 8 600 7 485 5 257 5 688 5 150 5 355 7 514 5 237 5 771 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti Maassamme valmistajilta Suomen markkinoille myytyjen öljy- ja öljy-yhdistelmä­ kattiloiden määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 6 8 700 8 100 11 400 12 400 10 600 7 600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6 100 3 600 4 100 4 000 3 400 2 600 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2 112 1 990 2 208 2 475 2 370 2 285 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2018

TILASTOTIETOA 2018 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt Öljylämmitteisiin pientaloihin tehtiin vuoden 2018 aikana kattila ja poltinhuoltoja suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuotena, mutta huomioitavaa on, että ilma- vesilämpöpumppujen myynti oli selvässä kasvussa, jotka usein asennetaan öljykattilan rinnalle, jolloin öljykattilaa hyödynnetään pakkaskaudella ja ilmavesilämpöpumppua lauhankauden aikana. 2.4 Polttoöljyn myynti Kevyt 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (x 1000 tonnia) Raskas Yht. 2 285 1 239 2 181 1 154 1 914 1 071 1 878 846 1 835 782 1 681 643 1 696 599 1 596 466 1 488 440 1 513 404 1 516 440 1 581 338 ei saatavilla 3 524 3 335 2 985 2 724 2 617 2 324 2 295 2 062 1 928 1 917 1 956 1 919 2.5 Nestekaasun ja maakaasun myynti 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nestekaasua (tonnia) Maakaasua (milj. m³) 238 461 268 166 294 269 285 720 239 088 277 432 274 648 252 989 267 780 264 309 267 142 4 292 4 605 4 523 4 501 4 060 3 899 3 510 3 307 — 2 606 274 LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2018 7

8 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2018

3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 2018 3.1 Hallitus Hallituksen kokoonpano vuonna 2018: Petri Virta, pj Oilon Oy Reijo Ström Oy Motoral Ab, Motoplast Oiva Hammar LVI-Palvelu Hammar Oy Jari Holopainen LVI Holopainen Oy Tero Salovaara Neste Oyj Timo Knaapi Öljy- ja Sähkölämpö / T & V Knaapi Oy Petteri Korpioja Ariterm Oy Mikko Hummelin Kaukora Oy Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskus Oy Petri Nikkanen Gasum Asko Sikiö Oy Teboil Ab Timo Seppälä EST Systems Oy Jaana Ståhlberg Oiltek-Pekka Kivekäs Oy Marko Lehtonen Putki ja poltin Oy Hannu Helminen Lämpösäätö Oy Jari Kivistö Termocal Oy Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta Koulutustoimintaa vuoden 2018 aikana järjestettiin seuraavasti: perinteinen öljyalan vastuuhenkilökokeeseen valmentava kaksipäiväinen kurssi, kaksi kertaa vuoden aikana. Kaasuasennusalan vastuuhenkilön toimintaan perehdyttävä kaksipäiväinen kurssi järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Lämmityslaiteasentajan rajoitettuihin sähköasennusoikeuksiin tähtäävä kurssi kaksi kertaa. Pyrittiin järjestämään myös Biokattiloiden huoltokoulutus, mutta siihen ei saatu riittävästi osallistujia ja se pyritään toteuttamaan hieman eri konseptilla vuoden 2019 aikana. LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2018 9

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS Poltinpäivät järjestettiin yhteistyössä Oilon Oy:n kanssa Energonin tiloissa Lahdessa, päiville osallistui 47 henkilöä. Tapahtumassa käytiin rastien muodossa läpi tulevien poltinten tuotekehitystä kohti vähäpäästöisempiä polttimia, hybridiratkaisuja öljykattilan ja ilmavesilämpöpumppujen yhdistelmiä, öljyalan näkymiä ST1:n toimesta sekä trouble shooting keskustelu Veijo Sääksjärven, Oilon Oy:n kanssa, kiinnostavaa oli myös pientalojen lämmitysverkoston tasapainotus Grudfosin kiertovesipumpun avulla. Poltinpäivät kruunattiin illallisristeilyllä Vesijärvellä upeassa loppukesän säässä. Samoin osallistuttiin edelleen Höylä IV -projektin tiedonkeruuseen koskien jäsenistön tekemiä huoltotoimenpiteitä vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 aikana valmistui yksi Teknillinen suositus TS-13 Öljylämmityksen ja ilmavesilämpöpumpun yhdistelmät. 3.3 Arviointilaitos Arviointilaitostoiminta jatkui normaalilla tavalla arvioimalla vastuuhenkilöiden pätevyyksiä ja kirjoittamalla niistä todistuksia. Arviointilaitoksen vastuuhenkilöiden pätevyyslautakunnan kokoonpanossa oli Hannu Rauhala ja Arto Hannula. Tutkintolautakunnan kokoonpano: Veijo Sääksjärvi, pj, Oilon Oy Jari Pitkänen, kaasuala, Neste Oyj Tero Salovaara, öljyala, Neste Oyj Jyrki Pohjolainen, TEM Timo Iholin, Tukes Arto Hannula, sihteeri Petri Nikkanen, kaasuala, Gasum Tutkintolautakunta järjesti kahtena päivänä vastuuhenkilöiden kokeita öljylämmitysalan, kaasuasennusalan ja säiliöntarkastus toimintaan. Tentteihin ilmoittautuneita oli 90 henkilöä, joista Öljylämmitysalan vastuupätevyystentissä oli mukana 27 henkilöä, joista hyväksytysti kokeen suoritti 12 ja säiliöntarkastusalan vastuuhenkilön pätevyys tentissä mukana oli 9 henkilöä, joista kokeen hyväksytysti suoritti 6 henkilöä. Rajoitetun sähköturvallisuuskokeen (S3/R) kokeeseen osallistui 2 henkilöä, joista kokeen hyväksytysti suoritti 2. Kaasualan vastuuhenkilön kokeisiin ilmoittautuneita oli 55, joista hyväksytysti kokeen suorittaneita oli 24 henkilöä. 10 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2018

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 2018 3.4 Toiminnantarkastajat Toiminnantarkastajana toimi Harri Mielonen ja varatarkastajana Jorma Åhman. 3.5 Julkaisut Vuonna 2018 julkaistiin yksi uusi Teknillinen suositus: TS-13 Öljylämmityksen ja ilmavesilämpöpumppujen yhdistelmät. TEKNILLINE S N SUOSITU 2019 TS-13 n ja Öljylämmitykse umppujen ilmavesilämpöp t mä tel yhdis 3.6 Yhdistyksen kunniajäsenet Kunniapuheenjohtajat Hans Blomsted Heikki Rihti Kunniajäsenet Raimo Aaltonen Rauli Anttila Aulis Helminen Pekka Kivekäs Veikko Koskinen Eero Kourula Ossi Leiwo Kalervo Lipsanen Erkki Mäkelä Martti Mäkinen Kari T. Punakivi Tapani Valanto Jorma Åhman LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2018 11

4. TASE JA TULOS TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Arvonkorotusrahasto  Muut rahastot  Muut rahastot  Edellisten tilikausien voitto (tappio)  Tilikauden voitto (tappio)  Tilikauden tulos  Oma pääoma yhteensä  Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat  Velat omistusyhteysyrityksille  Muut velat  Siirtovelat  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  Vieras pääoma yhteensä  VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12 31.12.2018 31.12.2017 6 853,35 6 853,35 6 853,35 6 853,35 20 000,00 21 311,22 41 311,22 48 164,57 20 000,00 21 311,22 41 311,22 48 164,57 16 102,30 24 836,06 40 938,36 40 938,36 7 930,00 18 679,05 26 609,05 26 609,05 78 640,70 119 579,06 167 743,63 105 098,76 131 707,81 179 872,38 1 076,07  220 691,65  220 691,65  −91 103,62  1 540,94  −8 195,01 124 010,03  1 076,07 220 691,65 220 691,65 −91 103,62 0,00 1 540,94 132 205,04 8 104,84  93,00  4 117,89  31 417,87  43 733,60  43 733,60  167 743,63  22 160,36 93,00 2 688,07 22 725,91 47 667,34 47 667,34 179 872,38 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2018

TASE JA TULOS 2018 TULOS 01.01.2018–31.12.2018 01.01.2017–31.12.2017 −155 801 ,87  −140 254,74 66 097,70  78 825,00 −221 899,57  −219 079,74 −116 936,01  −141 243,45 0,00  0,00 −104 963,62  −77 836,28 0,06  −0,01 −155 801,87  −140 254,74 139 427,63  134 038,32 139 464,83  134 038,32 −37,20  0,00 −16 374,24  −6 216,42 8 179,23  7 757,36 8 179,80  7 761,25 −0,57  −3,89 Tuotto-/Kulujäämä −8 195,01  1 540,94 Tilikauden tulos −8 195,01  1 540,94 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −8 195,01  1 540,94 Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuotot Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Täsmäytyserot Tuotto-/Kulujäämä Varainhankinta Varainhankinnan tuotot Varainhankinnan kulut Tuotto-/Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut LE Y VUOS I K E R TOMUS • 2018 13

14 LE Y VUOSI K E R TOMUS • 2018

Yhteistyökumppanit Nestemäiset polttoaineet www.oil.fi www.neste.fi www.teboil.fi www.st1.fi Öljy- ja biopolttoainekattilat ja polttimet Oilon – oilon.com Termocal Oy – www.termax.fi Laatukattila Oy – www.laatukattila.fi Ariterm Oy – www.ariterm.fi Gebo Trading Oy – www.geboshop.fi Kaasu polttoaineena www.gasum.fi www.kaasuyhdistys.fi Aurinkolämmitys www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi Pellettilämmitys www.pellettienergia.fi Lämpöpumput www.sulpu.fi Viranomaiset www.tukes.fi www.motiva.fi LVI-alan koulutus- ja yhdistystoiminta www.sulvi.fi

Lämmitysenergia Yhdistys ry Sitratori 5, 00420 Helsinki toimisto@ley.fi | www.ley.fi Puh: 010 617 7410 Lämmitysenergia Yhdistys ry Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistys perustettiin edistämään öljylämmityksen asennuksia lähinnä järjestämällä koulutusta ja tekemällä asennuskentälle suosituksia. Tämä mahdollisti öljylämmityksen suosion kasvamisen ja maineen luotettavana ja turvallisena lämmitysmuotona. Nykyään yhdistyksen kulmakivenä on sama päämäärä eli lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosassa urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistyksen tärkein voimavara on urakoitsijajäsenet, jotka omalla kokemuksellaan luovat osaamistga ja paikallisten olojen tuntemista järjestön toimintaan. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhdistys on myös Tukes:in valtuuttama pätevyyskokeiden järjestäjä ja pätevyystodistukset myöntävä taho. Lämmitysalan suosituksia ja koulutusta: www.ley.fi Tekninen neuvontapalvelu: 010 617 7414