NÄIN TEHDÄÄN HYVÄ NATIIVIMAINOS NAISILLE

Millainen on hyvä natiivimainos? Aikakausmedia halusi selvittää, mikä saa naislukijan pysähtymään natiivimainoksen kohdalla, tutkimaan sitä tarkemmin ja lukemaan. Natiivimainoksistakin saatetaan tietää huomio- ja lukuarvot, mutta vähemmän tiedetään, miksi juuri nämä mainokset huomataan ja luetaan. Semioottis-kvalitatiivinen tutkimus selvitti, miten natiivimainonta toimii painetussa aikakauslehdessä ja sen nettisivuilla. 2

Aikakausmedia 2019 Painopaikka Star-Offset Oy Paperi Galerie Art Silk 170 g/m² ja Galerie Art Silk 300 g/m² NATIIVIMAINONNALLA tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaisia maksettuja mainoksia, joiden sisällöt on tehty mediaympäristöön sopivaksi ja jotka hyödyntävät ympäristölle tyypillisiä keinoja. Printtilehdissä natiivimainokset olivat advertoriaaleja eli artikkelin kaltaisia, usein tekstipainotteisia mainoksia. Verkossa natiivimainokset olivat mm. blogiyhteistöitä, reseptejä lehtien sivustoilla, kilpailuja, testejä ja muita osallistavia mainosmuotoja, ohjevideoita, sponsoroituja podcasteja sekä tekstipohjaisia verkkoartikkeleja mm. muodista ja terveydestä. 4 5 6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS SEMIOOTTINEN ANALYYSI 1. VAHVASTI VISUAALINEN 8 10 12 2. KIINNOSTAVA AIHE, OMAPERÄINEN NÄKÖKULMA 3. UUTUUS 4. KIINNOSTAVA HENKILÖ 14 16 18 5. OSUU TARPEESEEN 6. LUONTEVASTI KAUPALLINEN 7. USKOTTAVA INFORMAATIO 20 22 24 8. LISÄTIETO NETISSÄ 9. KILPAILUKOUKUT 10. TOISTO ERI KANAVISSA 26 28 29 NATIIVIMAINONNAN SEMIOTIIKKA NATIIVIMAINONNAN MYYTIT TIIVISTELMÄ 3

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS A B SYVÄHAASTATTELUT KULUTTAJIEN PARISSA MAINOSTEN SEMIOOTTINEN ANALYYSI • 15 pitkää 1,5 tunnin haastattelua 25–65-vuotiaiden naisten parissa • Tutkimukseen valittujen natiivimainosten semioottinen analyysi • Etnografinen metodi: lukijat saivat selata mediaa ja kertoa vapaasti, mitä mieleen tulee: vaikutelmia, mielipiteitä, reaktioita • Millaiset toteutustavat vetoavat ja miksi? • Tutkimuksessa käytetyt lehdet selailumateriaalina: Anna, Elle, Kauneus ja Terveys, Kodin Kuvalehti, Kotiliesi, Me Naiset ja Trendi. Lehtiin oli sijoiteltu tutkittavia mainoksia. • Millaiset tarinat mainoksissa vetoavat? • Millainen myyttinen aines vaikuttaa natiivimainonnan taustalla? • Netissä selattavana oli sekä em. lehtien nettisivuja, että valmiiksi tietokoneen välilehdille avattuja natiivimainoskokonaisuuksia. Tutkimuksen toteutti Valores Consult / Vaula Norrena helmikuussa 2019. 4

SEMIOOTTINEN ANALYYSI Semioottinen analyysi selvittää tutkimuskohteensa viestintää erityisesti piilotajuisilla, myyttisillä ja symbolisilla tasoilla. Mainonta puretaan semioottisesti ja selvitetään, millaisia arvoja se lukijalle välittää. Lukijan oma kulttuuri ja tausta vaikuttavat siihen, miten hän lukee mainontaa ja minkälaisia arvoja kannattaa tai ei kannata. Myytit kuitenkin ovat meihin kulttuurin asettamia ja opettamia, niin että otamme niiden tarjoamat arvot itsestään selvinä, oikeina tai hyvinä. Värien vaikutus taas on suuresti fysiologinen, joten reagoimme niihin varsin yhdenmukaisesti. Kertovalla tasolla lukijalla on eniten aitoa tulkinnan vapautta, ja samat kertomukset voidaan tulkita hyvinkin eri tavoin, lukijan asenteesta riippuen. 1 2 3 4 1 ORIENTOIVA TASO 2 KERTOVA TASO 3 MYYTTINEN TASO 4 SOVELTUVUUS Viestinnän värit, muodot, typografiat, kuvakompositio, rytmi, perspektiivi, mittakaava, aistivaikutelmat – mitä ja miten nämä viestivät? Kaikki mikä luo tarinan. Miljöö, hahmot, esineet, eleet, rituaalit, viiteryhmä, sankarit, roolit, teot, tarina ja sen opetus. Vuorovaikutussuhteet, statuksen osoittaminen. Se, mikä luo selittämättömän voimakkaan tunnelatauksen. Se, minkä tulkitsemme välittömästi meille hyvänä (tai pahana), haluttavana (tai ei-haluttavana) asiaintilana. Myytit, symbolit, arkkityypit, stereotyypit, universaalit arvot, hyvä-paha-kahtiajaot. Kuinka hyvin viestintä soveltuu kyseessä olevalle toimialalle, tuoteryhmälle ja brändille. 5

1. HYVÄ NATIIVIMAINOS Vahvasti visuaalinen Perinteisesti natiivimainontaa on pidetty tekstipainotteisena, runsaasti infosisältöä antavana mainonnan lajina. Nyt niin nuoret kuin vanhemmat lukijat kuitenkin vaativat vahvaa visuaalisuutta myös natiivimainoksilta: advertoriaaleilta, blogeilta ja kaupallisilta yhteistöiltä. Jos kuvat eivät ole laadukkaita, houkuttelevia ja tarpeeksi suuria, on kuluttajan helppo ohittaa materiaali ja siirtyä seuraavaan, visuaalisesti herkullisempaan tarjontaan. Netissä aineistoa haetaan myös kuvahaun perusteella, ja silloin parhaimmat kuvat voittavat. Laadukkaat lähikuvat, herkulliset värit ja hieno tunnelma ovat siis perusvaatimus. IHANA TUNNELMA! TÄTÄ JÄÄ KYLLÄ FIILISTELEMÄÄN OIKEIN." 6 Natiivimainokset eivät aina osaa hyödyntää värejä tarpeeksi. Tehdään asiallista, toimituksellisen näköistä aineistoa unohtaen, että aikakauslehden lukija janoaa aina kaunista visuaalisuutta. Hyvät värit tarttuvat silmään ja miellyttävät lukijaa. Aikakauslehtimainoksessa kuvan osuus pitäisi olla isompi kuin tekstin. Lukijat eivät enää jaksa pitkiä tekstejä lehtimainoksessa, he haluavat hakea lisätiedon netistä. Pitkän tekstin sijaan kannattaa printissä antaa lukijalle perustieto ja nettiosoitteet – ja tietysti hyvät nettisivut niiden osoitteiden perässä.

KUVAN LAATU TEKEE HIRVEESTI – MÄHÄN HAEN RESEPTEJÄ KUVAHAULLA, NIIN KYLLÄ MÄ SIELTÄ PARHAIMMAN NÄKÖSEN AINA VALITSEN." TÄÄ ON NIIN HYVÄ! HYVÄ TYYPPI, HYVÄT ILMEET JA HYVÄ MUSA!" Aukeaman mainokset: • Froneri Finland, Maryam Razavi / Cosmopolitan.fi • Rajamäen, Soppa365.fi • Zalando, Elle.fi 7

2. HYVÄ NATIIVIMAINOS Kiinnostava aihe, omaperäinen näkökulma Teeman ja näkökulman tulee olla kiinnostava ja lukijalle ajankohtainen, joko yleisesti tai henkilökohtaisesti. Aihe pitää osata tuoda esiin sen verran uudella ja erottuvalla tavalla, ettei lukijasta tunnu kuin hän olisi lukenut tämän jutun jo monta kertaa aiemmin. Hyvin laadittu, omaperäinen otsikko auttaa kokemaan tutunkin aiheen kiinnostavana. Lukijalla on tiettyjä vakioteemoja, joita hän seuraa tarkemmin kuin toisia (esim. trendiliikunta, terveys, vegaanireseptit, muoti). Näissä omissa teemoissaan hän on tavanomaista vaativampi juttusisällön suhteen. Aiheen ja näkökulman kiinnostavuus on natiivimainonnassa yhtä tärkeää kuin toimituksellisessa aineistossa. MAINOS TÄÄHÄN ON NIIN PINNALLA NYT, HIENOA KUN SUOMALAINEN YRITYS ON KEKSINYT… MYÖS TÄÄ MAINONTA ON TOSI KIINNOSTAVAA." Suomalaisyritys valmista muoviroskasta alushous a merien uja Puhdistettu nylon-jäte silputa an ja kuljetetaan jatkokäsittelyyn, minkä jälkeen siitä tehdään lankaa. Valtameriin päätyy vuosittain yli kymmen en miljardia kiloa muo josta suurin osa on vijätettä, hylättyjä kalaverkkoja ja muuta muoviroskaa Suomalaisyritys teke . e roskasta laadukk aita alushousuja. syntyy huippuunsa viedyn tek­ nologisen prosessin lopputu­ loksena Italiassa. uomalaisen alus­ – Emme pidä itseä mme ekologisesti kestävämm vaatebrändin pyhim äksi. yksin tekok ä. Meret kuitenkin uitutuotteiden pesu – Yksittäiset teot jäävä ssa hullulle idealle on hukkuvat muoviin ja t irtoavista mikromuov jonkun helposti näpertelyk eista saa­ pitää tehdä si. Kun pu­ helppo nauraa: se daan puhdistettua jotain. Miksei suo­ hutaan valtamerien jätev eden ­ muovi­ haluaa tyhjentää malainen alusvaateb puhdistamolla siten rändi voisi roskaongelmasta, , etteivät meret muoviroskasta. ainut tapa auttaa? Lähde sano ne päädy vesistöihin o. saada riittävän iso . The other danish guyn muutos – Jokainen voi valita On myös olemassa , ostaa­ aikaan on tehdä ratka pesu­ perustaja ja toimitus­ ko esimerkiksi muov isusta pusseja, joide iroskasta n tehtävänä on isosti kaupallista, Lähd johtaja Tommi Lähd tehdyn rannekkeen e ehkäistä mikro e vai vaattei­ muovien joutu­ sanoo. on kuitenkin tosis­ ta, joita käyttää päivit minen pesussa vesis täin mut­ töihin. saan. ta jotka eivät näy pääll – Mielenkiintoinen epäin. Synteettisistä, teko­ yksityis­ – Idea lähti ensin Ne eivät tunnu miltä kohta on, että ne tehdä än jalassa kuiduista valmiste­ vain halusta tehdä än – eivätkä omassatun samasta materiaali nossa. tuista tekstiilituotteis­ sta kuin maailman parhaat alus­ meidän alushousu ta, kuten polyesteris mme, housut miehille. Kun ta, pereh­ Lähde kertoo. fleecestä ja akryylista, dyimme aiheeseen irtoaa , syntyi pesussa mikromuov ajatus, että ne pitää ia. Mikro­ tehdä The other danis muov h guyn alus­ in osuus merten muov valtamerien muovirosk i­ housut tehdään satap asta, roskasta on noin kymm rosent­ Lähde kertoo. enen tisesti kierrätetystä prosenttia. Suomen polyami­ Suomalaisyritys halua ympä­ dista, jonka valmistam a ristökeskuksen tutkim iseen on muuttaa muotibrän us­ dien käytetty muun muas ten mukaan Suom sa ajattelutapaa ja toimi valta­ essa noin ntaa meriin hylättyjä kalav 99 prosenttia synte erkkoja. ettisten Alushousujen Econ yl® ­lanka theotherdanishguy.f i S 1017_Tiede_the_other_da nish_guy_210x280.indd 1 20.9.2018 15:22:46 8

MAINOS ”Läheisille kertominen oli vaikeinta” Jokainen rintasyöpä ja jokaisen potilaan tarina on erilainen. Harvempi tietää, että varhaisen vaiheen rintasyöpä ja levinnyt rintasyöpä ovat oikeastaan eri sairauksia. Viime vuosien kehityksestä huolimatta uusia hoitoja tarvitaan edelleen. ”Sairastuin rintasyöpään ensimmäisen kerran 27-vuotiaana. Hoidot purivat ja kontrolleissa kaikki näytti hyvältä. Olin äitiysvapaalla, kun tunsin oloni huonoksi ja menin päivystykseen. Jouduin samantien viikoiksi sairaalaan. Rintasyöpäni oli levinnyt. Tilanteesta miehelleni ja läheisilleni kertominen oli raskain hetki, vauvasta erossa oleminen sydäntäraastavaa”, kertoo Piia, 31. Levinnyt rintasyöpä tarkoittaa, että syöpä on lähettänyt etäpesäkkeitä. Kehittyneillä hoidoilla potilaiden oireita voidaan lievittää ja taudin etenemistä hidastaa. Parantavaa hoitoa ei kuitenkaan ole vielä tarjolla. ”Tällä hetkellä vointini on hyvä ja elän lääkityksen avulla lähes normaalia arkea. Olen aina elänyt täyttä elämää; tehnyt rakastamaani työtä, matkustellut, mennyt tyylillä naimisiin ja kokenut äitiyden. Rinnan korjausleikkauksessa en ole käynyt, koen olevani nainen myös ilman toista rintaa ja tukkaa”, Piia toteaa. ”Toivoisin, että ihmiset tietäisivät paremmin, että rintasyöpä ei ole kevyt asia. Hoidot ovat rankkoja ja joillakin seuranta ja hoidot jatkuvat loppuelämän. Hyvä ystäväni totesi, että kukaan ei voi tietää kohtaloani. Näin ajattelen – ja menen ilon kautta. Elämä on tässä ja nyt”, Piia jatkaa. Tiedon tarve rintasyöpään sairastuneella ja hänen läheisillään on suuri. Ymmärrys omasta sairaudesta auttaa potilasta myös osallistumaan sairautta koskevien päätösten tekemiseen. www.rintasyöpä.fi-sivustolta löytyy kattava tietopaketti ja ohjeita rintasyövän tunnistamiseen, hoitoihin ja tarjolla olevaan tukeen liittyen. © OTTO VIRTANEN FI/FAHE/1808/0050 08 2018 Aukeaman mainokset: • the other danish guy, printti • Roche, printti TÄMÄN MÄ LUKISIN, KOSKA MUN TYÖKAVERILLA TODETTIIN JUURI SYÖPÄ, NIIN ON AJANKOHTAINEN MULLE VAIKKA ENNEN EI OLISI OLLUT." 9

3. HYVÄ NATIIVIMAINOS Uutuus Useimmat lukijat ovat melkoisia uutuusbongareita. uusi menettelytapa, uusi palvelu, uusi jotain! Kaikki, mikä on uutta, pitää tarkistaa ja ottaa selville. Halutaan pysyä hyvin kärryillä maailman menosta, mieluiten etujoukoissa. Lukija on myös halukas opiskelemaan uutuuden sisällön, joten hänelle kannattaa tarjota siitä riittävästi informaatioainesta. Aikakauslehdessä pääpiirtein ja netissä tarkemmin. Niinpä uutuuksilla on helppo saada lukijan huomio. Uusi tuote, uusi ainesosa, JAHA, UUTUUS! LUKISIN HETI, MITÄ IHMEELLISTÄ TÄSSÄ ON – KUULOSTAA SUHT USKOTTAVALTA – JA JOS MUISTAISIN TÄN VIELÄ KAUPASSA, TAI JOS SE OLISI HYVIN ESILLÄ, JA VARSINKIN JOS OLISI TARJOUS, NIIN VARMASTI OSTAISIN." 10

MAINOS Säästä aikaa siivoamista hauskemmille asioille! Aukeaman mainokset: • Fazer Leipomot, printti • Kärcher, printti • Lumene, printti Kärcherin F C5 -lattiapesuri ▶ Sopii parketti-, laminaatti-, laatta-, kivi-, muovi- ja korkkilattioille. ▶ Puoli korkkia pesuainetta per vesitankki riittää. ▶ Mikrokuituiset liinat ja telat voi pestä pesukoneessa. ▶ Kärcherin pesuaineet ovat ekosertifikoituja. ”O lemme joskus kokeilleet siivous­ päivää, mutta lapsiperheen arjessa se ei ole löytänyt paik­ kaansa. Meillä siivotaan jossain vaiheessa viikonloppua, sillä työpäivien jälkeen se tuntuisi vihonviimeiseltä hommalta. MINUN JA MIEHENI Eliaksen työnjako siivouksessa on ollut aina selvä: minä en juuri imuroi tai pese lattioita – se on hänen tonttiaan. Minä taas pesen pyykit, kylppärin ja vessan. Keittiön hoidamme yhdessä. Yritämme olla tehokkaita, jotta pääsemme nopeasti lasten kanssa ulkoile­ maan ja harrastuksiin. NYT KUN SAIMME lahjaksi lattiapesurin, siivousaika on onneksi lyhentynyt. Veden kanssa ei tarvitse lotrata eikä moppia huuhdella tiuhaan. Lattia on hetkessä kuiva. Pesurin ansiosta säästyy myös lihas­ energiaa: yhtä hyvän lopputuloksen saa­ miseksi moppia saisi heiluttaa aika kauan. PESURIN MIKROKUITUTELAT PYÖRIVÄT 500 kierrosta minuutissa ja samalla put­ TUOTEVERTAILUT JA TESTIT ON KIVOJA LUKEA, ETTÄ MIKÄ NYT ON PARAS MALLI JA MERKKI." saavat itse itseään. Likavesi menee omaan säiliöönsä, joten likaa ei siirry paikasta toiseen. Hygieenistä! PYYKINPESUSSA OLEN KÄYTTÄNYT ekotuotteita jo pitkään. Lattiapesurin mukana ekologisuus tuli meillä siivouk­ seenkin: Kärcherin pesuaineet ovat eko­ sertifioituja. Sen vuoksi ne sopivat hyvin lapsi­ ja allergiaperheisiin.” Marianne, Kärcherin lattiapesurin uusi omistaja TM_2_1_Kärcher_lattiapesuri.indd 4 12.9.2018 14.35 Ä ELV YT TÄVE AN TI- AG UUTUUDET TÄYTYY AINA TSEKATA, MITÄ ON TULLUT MARKKINOILLE JA MITEN NE TOIMII." aan kejä vast sen merk kääntymi äksi. näkyviä i ihosi hyv mistavan a-aineita n lähesty k e a s a i ja r u ä t a y a i j s a l i l ö ra a pohjo nyt ainut aista kau islaatuisi ttien n kehittä ä suomal ällä erity tioksidan Lu m e n e o E sisältä yhdistäm ä ovat an a A N T I -AG a yhdess ilottavall Y T TÄVÄ k s t a o LV j j E , ä l a l a KO l e l ASSIK tupasvi ähdeved MENE KL joisella l n ilmeen. pohjoista llinen LU ttynä poh äköisen, säteilevä kasvavaa e n a s n s e i Edistykse d e y t h Tä su kaan n lähteitä. sissä olo si nuorek keteista . äärimmäi onnollisia hypermar tuo iholle tuksen lu stelluista Klassikko ja kosteu yvin varu ihapolla, mmista h hyaluron illa suuri j a sa a t a v assikko Lu m e n e Kl El v y t t ä v ä Anti-age -tuotelin 11

4. HYVÄ NATIIVIMAINOS Kiinnostava henkilö Henkilön kautta on hauskempi saada tietoa. Kiinnostavan henkilön kautta asiakin alkaa kiinnostaa. Tai hän on muuten sellainen henkilö, jonka valinnat kiinnostavat ja joista mieluusti otetaan vinkkiä itselle. Jutun tai blogin henkilö saattaa olla jo tuttu tyyppi, jota seurataan säännöllisesti. Henkilön kautta on myös luontevaa yllyttää kokeilemaan tuotetta – ”koska tuo jutun tyyppi sai tuotteesta avun, niin miksen minäkin”. TÄÄ TUOKSUJUTTU OLI IHANA, VEI IHAN MUKANAAN JA NÄÄ IHMISET, VAIKKA EN TUNNE HEITÄ, NIIN JUTTELIVAT NIIN KIVASTI… HERÄTTI NOSTALGIANNÄLÄN… KUUNTELIN HETI LOPPUUN ASTI." SEURAAN KARITA TYKKÄÄ JA KATSON AINA MITÄ HÄNELLÄ NYT ON UUTTA IDEAA." 12

> Bio Luvil Wool & Silk hoitaa hellävaraisesti lempivaatteesi. > Bloggaaja Xenia Andersson-Sutton kirjoittaa suosittua muoti- ja lifestyleblogia Xenia’s Day. PEHMEYTTÄ JA HUOLENPITOA Pehmeä kashmirneule on bloggaaja Xenian luottovaate. Hellävarainen Bio Luvil Wool & Silk -pyykinpesuneste hoitaa lempivaatteiden herkkiä kuituja. Korvakorut, Aarikka Italialainen Verona-huivi, Balmuir Merihenkinen rannekello, Paul Hewitt Mokkanahkainen hame, Lexington Nahkainen kameralaukku, Balmuir Ripsiä taivuttava mascara ja puuterimainen huulikynä, Clinique Vaaleanpunainen kukkapaita, Gina Tricot Aukeaman mainokset: • Transmeri / Zadig & Voltaire, Tuoksupodcast by Taika Mannila / Elle.fi • Paulúns, Rakkaudella Karita / Terve.fi • Unilever Finland, Xenia’s Day / Anna.fi Osallistu kilpailuun kilpailuun Osallistu anna.fi/bioluvil ja voita Xenia’s Day -blogissa ja voita vuoden pesuaineet! vuodenBio pesuaineet! TÄTÄ XENIAA OON SEURANNUT JO VUOSIA, KIRJOITTAA MUKAVASTI IHAN ARKISISTA ASIOISTA." 13

5. HYVÄ NATIIVIMAINOS Osuu tarpeeseen Itselle ajankohtainen asia nähdään joka paikassa ja jäädään hanakasti tutkimaan. Luetaan testejä ja testimoniaaleja, pannaan merkille, ketkä kaikki käyttävät nyt tätä itselle ajankohtaista asiaa ja arvioidaan, mikä merkki ja malli sopisi parhaiten tähän tarpeeseen. Vertailevaa tietoa kaivataan eniten silloin, kun hankintahetki on jo lähellä. Osumatarkkuutta voi parantaa panostamalla mediaympäristön valintaan, hakukoneoptimointiin ja kampanjan tarkkaan ajoittamiseen. Alk. 149€ KOHTA PITÄÄ OSTAA UUDET LASIT, NIIN NÄÄ SILMÄLASIJUTUT JA ALENNUKSET KATSON TARKKAAN." Vakioyksiteholinssit sisältyvät aina hintaan Heittäydy tyylikkääksi Kahdet design-silmälasit yksien hinnalla Aukeaman mainokset: • Specsavers, By Didem / Elle.fi • Norwegian, Menaiset.fi Varaa aika Kokonaisvaltaiseen näöntutkimukseen: specsavers.fi Ostaessasi design-silmälasit Valitse 2 Maksa 1 -hinnoittelun mukaisesti alkaen 149 €, saat samasta tai edullisemmasta hintaryhmästä kehyksen, samat linssit ja samat lisämukavuudet veloituksetta. Molemmat parit samalla reseptillä. Kuvan kehys Ivana Helsinki SKU: 30520813, 199 €. ©2018 Specsavers 2510_29721_Designer_149_N_220x285_Mag_FI.indd 1 14 05/10/2018 13.34

MAINOS Täydellinen talviloma Rakastatko rantoja tai kiinnostaako kulttuuri? Aurinkoinen Espanja on täynnä mielenkiintoisia lomakohteita myös talvella. Lue parhaat lomavinkit ja varaa paikkasi Norwegianin viihtyisille lennoille! ALICANTE jopa kaksi lentoa päivässä MALAGA jopa kolme len toa päivässä IHASTU MUSEOIHIN PICASSON MALAGASSA Rantakohteena tunnettu Malaga on myös loistava kulttuurikohde. Tästä esimerkkinä ovat kaupungin kymmenet museot, joista ehdottomia vierailukohteita ovat ainakin pop up -museo Pompidou sekä Museo Picasso. Vieraile myös boheemilla Sohon alueella, jossa persoonalliset seinämaalaukset koristavat rakennuksia. NAUTI AURINGOSTA JA HISTORIASTA ALICANTESSA Historiallinen Alicante on yksi Euroopan aurinkoisimmista kaupungeista, sillä paisteesta nautitaan jopa 300 päivänä vuodessa. Kohteen upeimpia nähtävyyksiä on Santa Bárbaran linnoitus 1700-luvulta. Linnoituksen tunneleissa ja tyrmissä riittää tutkittavaa koko perheelle. Vierailun kohokohta on kuitenkin linnan huipulta avautuva huikea maisema meren ja kaupungin kattojen yli. TUTUSTU LUONTOON TENERIFFALLA TENERIFFA jopa kaksi lentoa päivässä Kanariansaarten suurin saari Teneriffa on perheiden unelmakohde. Rantojen lisäksi saari houkuttelee luontokohteillaan. Tulivuori Teiden luonnonpuisto on nähtävyyksistä mahtipontisin, mutta saaren koillis- ja luoteisosissa on myös paljon kauniita vaellusmaastoja. Vuokraa auto ja ajele sisämaahan, sieltä löytyy monia saaren erikoisuuksia, kuten paikallisten perheiden omistamia pikkuravintoloita ja kauniita viinitiloja. JUHLISTA ELÄMÄÄ LAS PALMASISSA Las Palmasin rannat ovat Gran Canarian saaren parhaimmistoa, ja ilmasto pysyy leutona ympäri vuoden. Las Palmasiin avataan jatkuvasti uusia ravintoloita foodie-kansan iloksi. Saaren väestö on Espanjan nuorinta, joten myös klubeja löytyy joka makuun. Koe ainakin sanomalehden entisessä pääkonttorissa sijaitseva The Paper Club. VERTAILE TAPAKSIA KULINARISTIN BARCELONASSA Barcelonan kuhina ei hiljene talvellakaan, siitä pitää huolen kaupungin monipuolinen ravintola- ja kulttuuritarjonta. Ihaile kuuluisan arkkitehdin, Antoni Gaudín veikeitä rakennuksia, kulje päämäärättömästi viehättävällä Bornin alueella, nauti Montjuïc-kukkulan tunnelmallisesta The Magic Fountainin vesi- ja valoshow’sta ja vertaile kaupungin lukemattomia tapas-ravintoloita. Parhaat suupalat tilataan kuulemma Cervesería Catalanassa. VARAA LENTOSI: WWW.NORWEGIAN.COM 0927_MN_Norwegian_syyskohteet_230x297.indd 1 LAS PALMAS jopa kaksi lentoa päivässä ALKAA JOBAKOHTA RCELONA lento päivitt äin ti–pe ja su MIETTIÄ, KESÄMATKOJA NIIN KYLLÄ UUDET KOHTEET JA TARJOUKSET PISTÄÄ SILMÄÄN." 17.9.2018 11:11:59 15

6. HYVÄ NATIIVIMAINOS Luontevasti kaupallinen Kaupallinen yhteistyö on yleisesti lukijoiden mielestä OK ja kuuluu pelin henkeen nykyään. kerran, kaksi – mutta ärsyyntyy, jos jokainen tekstikappale alkaa brändin ylistyslaululla. Kuitenkin sellainen kaupallinen yhteistyö ärsyttää, joka on jotenkin ylimakeaa, teennäistä, liioittelevaa tai tuputtavaa. Myös jos jutusta ei käy reilusti ilmi, että kyseessä on kaupallinen yhteistyö, se harmittaa. Brändiä ei toisaalta pidä piilottaakaan. Lukija mieluusti haluaa tietää, kuka tai mikä on tämän hyödyllisen jutun takana ja myös, mistä tuotetta saa. Linkit tuote- ja jälleenmyyjäsivuille ovat hyvin toivottavia. Lukija on älykäs ja huomaa brändin ihan positiivisesti, kun se mainitaan AINA ALUSSAHAN (VIDEOSSA, PODCASTISSA) SE SANOTAAN, SPONSORI, MÄ SUHTAUDUN SIIHEN NEUTRAALISTI, ETTÄ KUULUU ASIAAN." LUEN KUITENKIN SUODATTIMELLA, EI HAITTAA JOS VÄHÄN KEHUVAT ITSEÄÄN." 16

MAINOS Palella ei tarvitse, kun neule on lampaanvillainen. Villapoolo 199 €, Claire Lisää tyylivinkkejä uudesta Stockmann Magazinesta. Nouda omasi Stockmanntavarataloista! Hame 79,95 €, paita 79,95 €, takki 199,95 €, And Less Pehmeässä neuleessa on yllättävä yksityiskohta. Mohair-neule 69,99 €, Esprit Laukku 239 €, Gianni Chiarini Sunna-koruneula 39 €, Aarikka Maiharit 160 €, Dr. Martens Kukkakuosi päivittyy tummempiin syyssävyihin. Mekko 39,99 €, Vila Uuden aika Syksyllä kietoudutaan pehmeään villaan ja vedetään jalkaan ronskit nahkabuutsit. Maan­ läheisiin väreihin pukeutuvan ei kuitenkaan tarvitse upota tapettiin. Punaa huulet kirkkaasti ja panosta asustehankinnoissa muutamaan katseenvangitsijaan. Villakangastakki pitää tyylikkäästi lämpimänä. 449 €, Ted Baker Klassinen trenssi sopii arkeen ja juhlaan – vaihda fiilistä asusteilla. 349 €, Trench & Coat Lempeän sävyiset asusteet täydentävät asukokonaisuuden. Pipo 39,90 €, tuubihuivi 59,90 €, A+more Ryhdikäs laukku kätkee sisuksiinsa kaiken tarpeellisen. Kameralaukku 79,90 €, A+more Lisää syksyn suosikkeja osoitteesta www.stockmann.com 0906_0913_MN_ST_syksy_naiset_230x297.indd 1 HYVÄ ETTÄ REILUSTI LUKEE ”KAUPALLINEN YHTEISTYÖ” TAI ”MAINOS”, ETTEI SITÄ YRITETÄ PIILOTTAA." 27.8.2018 10:33:17 Aukeaman mainokset: • Blå Band, Frutti di Mutsi / Kotiliesi.fi • Vero Moda ja Vila, Elle loves Metti Forssell / Elle.fi • Stockmann, printti 17

7. HYVÄ NATIIVIMAINOS Uskottava informaatio Natiivimainoksesta, joka on toimituksellisen aineiston näköinen, lukija odottaa, että se toimii myös toimituksellisen aineiston tyylikkyydellä. Rauhallinen informaatio on lukijalle yleensä uskottavinta. Toisaalta osa tempautuu mukaan juuri tunteelliseen hehkutukseen – hyvin tehtynä silläkin on kohderyhmänsä. Kun bloggari kertoo käyttäjäkokemuksestaan, sen tulisi olla aitoa, ei liioiteltua. Objektiivisena informaationa esitettyjen testien ja tutkimustulosten tulisi olla kohtuullisia, ei liian hyviä ollakseen totta. EN OIS EHKÄ MUUTEN LUKENU, MUT KUN TYKKÄÄN MERI-TUULI VÄNTSISTÄ, NIIN LUIN." Aukeaman mainokset: • Vaihtoplus, Menaiset.fi • Sirowa Nailner, Menaiset.fi • Verman, printti 18

MAINOS p a i si i n Katse var tä. kynsisienes o, tietämättään kerto a voi kärsiä apteekista Moni liikkuj ria Saukko Oulaisten Maa ja hoitaa. Farmaseutti n vaivan voi tunnistaa mite i saada 1. Kuka vo en? kynsisien TÄLLAISESTA HAEN ENNEN KAIKKEA FAKTATIETOA, ÄRSYTTÄÄ JOS MAALAILLAAN LIIKAA TAI FAKTAT ON EPÄMÄÄRÄISIÄ." nsisientä 3. Miten ky a? voi hoita nsisienen 2. Mistä ky taa? tunnis ehandling Effektiv b opp! av negles kynnestä iää helposti . Myös Kynsisieni lev iseltä toiselle toiseen ja ihm lueen silsa leviää räa ate muun jalk . siin hoitaa helposti kyn eni kannattaa Siksi kynsisi immäiset maa sen ens don heti, kun huo eammin hoi nop ä Mit . merkit man tuloktehokkaam aloittaa, sen sisieni ei kyn toa hoi saa. Ilman sen EL: . -1 PENSpar ane kannatNAILNER 2-i TER enen hoitoon SULTAT ET Kynsisi aikaa, ja sitä kannattaa RE IG NL SY taa varata . Yleensä R! ään GE pitk än 7 DA jatkaa riittäv tta eli sen 6-12 kuukau hoito kestää tilalle raan kynnen ajan, että sai immäisisienen ens Yleensä kyn lertävä, on pieni kel utos siä merkkejä koinen värimu val tai kea enne rus kynnen rak ös My sä. kynnes hilseileväksi. ja ksi raa ntua ja muuttuu hau suu pak ös my Kynsi saattaa taiseksi. reäksi tai kel muuttua vih en nes suomalain Joka kymme n rastaa kynsie aikuinen sai eniten ta. Se vaivaa sieni-infektio koska iän myötä isiä, iäkkäitä ihm ja myös heikkenee verenkierto maksi ja vavat paksum kynnet kas . eihitaammin yleisempi urh s Kynsisieni on kosteu areilla, koska lijoilla ja uim ihanteellisen at oav tarj iseen ja lämpö sienen kasvam ympäristön lajeissa en. Monissa siin ja leviämise e iskuja ja kyn tarttule i. in oih jalk ni ehkäistä kasvaa uus en kautta sie sisientä voi vaurioita, joid Jatkossa kyn gät ja an. . , etteivät ken tuu ja leviää mistamalla irrota kokona ilmanös hikivar voi my den se tyy Nii . ulta Lop e n ahtaat Kynsisieni viih issa. Se leviää en liittyy sill sukat ole liia isissa Kynsisiene ssa ja suk utkin isi toimia. Julk ineita mu pitä en ät n kut Erä , sissä tossui hdo u. ssa vai pillinen haj käyttää jalk ttaa isissa paikoi tyy taa istu julk nat mu ti at kan pos ja hel saattav tiloissa lella , kuntosaleilla kynsivauriot mutta ne paanvälit huo uimahalleissa kynsisientä, ja kuivata var . ulkonäöltään jälkeen. . suihkutiloissa altistavat kynsivausuihkuttelun ä hajuttomia ovat yleens Kynsisienelle en llin liia er gg diabetes, og foreby rioiden lisäksi no veren• Behandler ektivt intötekijät, huo y. opp eff negles 1 e neglen hikoilu, per kyk INr hel R 2ere kko vastustus NAILNE kierto ja hei en ekt • Penetr nsi ky taa ran ert eff hoitaa ja pa • Dokument ig ulkonäköä er nødvend on, ”Suositus että hoitoa jatketaan 12 vähintään viikkoa.” g • Ingen filin ä uu kynsisient med penn eller Nailner torj merpäkomym lnernen Naikyn passer best lla som den muuttama pensel. Velg situisaksi kyn suo epä ön ! rist for degr Hoitoaine lne sienelle. Nai ynä 2 in 1 tok Hoi ja 2 in 1 esastavaa ain sisältävät kirk aauttaa parant osaa, joka jo ulkonäköä maan kynsien sä. ä päiväs seitsemäss ilner.fi ailner.fi er.no Lue lisää na nailn w.w.n wwww Du kjøper den her: 10.4.2018 ndd 1 ilner_210x280.i Sirowa_Na xxxx_HT_SP_ 12:24:08 ASIA PITÄÄ OLLA SILLÄ TAVALLA KIRJOITETTU, ETTÄ VOIN USKOA SIIHEN. EI YLIMAKEAA BLOGIELÄMÄÄ TAI LAVASTETTUA FIILISTÄ, VAAN JOTAIN AITOA JA ROSOISTAKIN EDES MUKANA." 19

8. HYVÄ NATIIVIMAINOS MAINOS Lisätieto netissä Lisätieto on tarpeen jokaiseen natiivimainokseen. Aina on joku, joka kaipaa mitä yksityiskohtaisinta lisätietoa. Mikä tämä tuote on, mistä sitä saa, mistä materiaaleista ja missä maassa se on valmistettu, eihän ole lapsityövoimaa, onhan sertifioitu luomumerkki ja mikä taho on sertifikaatin myöntänyt jne. Suurin osa lukijoista on tottunut hakemaan lisätiedon netistä, joten nettiosoitteet printtimainoksessa ovat hyödyllisempiä kuin pikkupräntillä painettu jälleenmyyjälista tai muu, kuvilta tilaa vievä infolitania. RENTOA JA RAIKASTA A pujottaa RENTO JUHLIJ päälle juhlapikkumustan jalkoihinsa van neuleen ja nkuosilliset sähköiset, eläi saapikkaat. -chenilleMywear Lynn mywear neule 29,95, 39,95 ja kko -me Pretty it 49,95, mywear-nilkkur K-Citymarket. TÄHDETÄT SYTTYV MAINOS saa Pikkujouluihin se t pukeutua – ny in ku a on helpompa n. koskaa Myös nettisivuille kaivataan lisää linkkejä muille nettisivuille, joista löytyy lisätietoa. Aikakauslehdessä kannattaa herättää huomio visuaalisesti näyttävällä materiaalilla, jossa teksti antaa perustiedot, mutta ei kaikkea. Nettiosoitteilla ja kampanjoilla ohjataan lukija hakemaan lisätieto netistä. .indd 2-3 tymarket_Joulu xxxx_MN_K_Ci ILLAN KUNINGATAR DRAMAATTINEN juhlailme syntyy, kun valitsee kotelomekon kaveriksi näyttävän viitan. Mywear Pauliina -pitsimekko, 39,95, mywear Lux -keeppi 29,95 ja mywear-nilkkurit 59,95. K-Citymarket. ON HYVÄ LAITTAA HINNAT JA PAIKAT, MISTÄ TAVARAA SAA, LIIAN HARVA LAITTAA." xxxx_MN_K_Citymarket_Joulu.indd 4-5 20

MAINOS Aukeaman mainokset: • K-Citymarket, printti LEHDESSÄ JOS KERRANKIN OLISI SE NETTIOSOITE KUNNOLLA NÄKYVILLÄ, NIIN KAIKKIHAN MÄ MENISIN KATSOMAAN, MISTÄ MITÄKIN SAA JA MITÄ NE MAKSAA." MAINOS RIPAUS LUKSUSTA TANSSIEN yksityiskohdat ratkaisevat UPIKKPienet TUNNEILLEä- 1. pukeutuu kiilt BILETTÄJÄ n, ja monivärisee viin housuihin etyläosaan. Sam n vaa eutu lask rölaukku pör ja aat tiset saapikk asua. pehmentävät ja -paita, 19,99, Mywear Gale -housut 29,95, tie Hat ear myw ja 95 49, it mywear-nilkkur -pikkulaukku mywear Fuzzy arket. 19,95, K-Citym 0 15.10.2018 9:44:2 3. 2. Päivitä asusi pikkujoulukauteen, ja täydennä sitä mielenkiintoisilla, sesonkiin sopivilla yksityiskohdilla. Pienikin muutos saa juhlatunnelman kohoamaan. 7. 4. 5. 6. JUHLIJAN LUOTTOTUOTTEET 1. Mywear Pihla -lurex-poncho, 24,95, lämmittää ja suojaa. 2. Mywear Karen -tekoturkis- tuubi, 19,99, kiinnittää huomion. 3. Kauneutta pinnan alla. Mywear Amaze -bralette-liivit, 19,99, ja mywear Frolic -hipster-alushousut, 7,99. 4. Kukkien värit tummuvat talvikauteen. Mywear Beth -samettipaita, 19,99. 5. Saavu juhlapaikalle tyylillä, ja pukeudu mywear Bonnie -helmisormikkaisiin, 12,99. 6. Samettiset mywear -helmiballerinat, 29,95, sopivat myös rennolle juhlijalle. 7. Asusteissa on nyt metallin kiiltoa. Ruusukullan sävyinen mywear Petra -pikkulaukku, 24,95. 15.10.2018 9:44:48 21

9. HYVÄ NATIIVIMAINOS Kilpailukoukut Yllättävän moni tunnustaa lankeavansa erilaisiin äänestyksiin, testeihin ja kilpailuihin, joissa voi voittaa jotain vähän isompaa. Ehtona heille on usein se, että kilpailuun on helppo osallistua ja että liian tungettelevia henkilötietoja ei tentata, tai että markkinointilupaa ole pakko antaa. KYLLÄ KILPAILU AINA HERÄTTÄÄ UTELIAISUUDEN, ETTÄ SEN KATSOO, VAIKKEI OSALLISTUISIKAAN." 22 Kilpailu herättää helposti niidenkin huomion, jotka eivät osallistu – uteliaisuus panee kuitenkin tarkastamaan, mistä on kysymys.

Aukeaman mainokset: • Transmeri / Zadig & Voltaire, Elle.fi • Verman, Menaiset.fi • Blå Band, Anna.fi TEEN MITÄ ÄLYTTÖMÄMPIÄ TESTEJÄ IHAN VAAN HUVIN VUOKSI, ETTÄ TESTILLÄ SAA MINUT KYLLÄ KOUKKUUN." OSALLISTUN AINA KUN PALKINTO ON TARPEEKSI HYVÄ, ESIM. ILLALLINEN HYVÄSSÄ RAVINTOLASSA TAI MATKALAHJAKORTTI." 23

10. HYVÄ NATIIVIMAINOS Toisto eri kanavissa Kuten muussakin mainonnassa, myös natiivimainonnassa toisto lisää tuttuutta ja luottamusta tuotteeseen/brändiin. Varsinkin eri mediakanavissa nähty samantapainen markkinointimateriaali saa lukijan ajattelemaan, että kyseessä on vakiintunut brändi/ tärkeä uutinen/yleinen käytäntö. KUN JOKU JUTTU TULEE KOKO AJAN VASTAAN, NIIN ALKAA AJATTELEMAAN, ETTÄ MINUNKIN PITÄISI…" 24 Kun lukija näkee aineiston uudestaan, hän tuntee itsensä päteväksi, kun hän jo tuntee merkin ja tietää, mistä on kysymys. Näin toisto kasvattaa luottamusta. Runsas toisto saa myös miettimään, että pitäisiköhän minunkin.

MAINOS TÄÄ ON OLLUT NETISSÄKIN! Aukeaman mainokset: • Essity Finland / Tena, printti ja Anna.fi • Sloggi, printti ja Start Living Your Best Life / Lily.fi 25

Natiivimainonnan semiotiikkaa Natiivimainonta pelaa ennen kaikkea ihmisen tiedonhalulla ja osaamisen ihanteella. MAINOS Välipala, joka maistuu kaikille Mistä löytyisi herkullinen välipala, joka on helppo valmistaa? Tämän kysymyksen edessä oli Lilou´s Crush -blogin Hertta. Neljännellä luokalla olevalle lapselle piti löytää välipala, joka olisi hyvänmakuinen, mutta silti terveellinen ja täyttävä. Hertta sai testattavakseen Lämmin Kuppi -välipalapuuroja, jotka sisältävät runsaasti marjoja, hedelmiä ja kuitupitoista kauraa. Välipalapuurot ovat maukkaita ja täyttäviä kiireisen arjen pelastajia. Makuja on kolme: hedelmäinen Omena-Kaneli, marjaisa Vadelma-Mansikka ja täyteläinen Kookos, Banaani-Mansikka. Koululaisenkin on helppo valmistaa välipalapuuro. Kuppiin kaadetaan kiehuvaa vettä, välipalapuuron annetaan tekeytyä hetki ja se on heti valmis nautittavaksi! Puuroissa on runsaan hedelmäiset ja marjaisat maut, mutta joskus kotona syödessä Hertta ja lapset innostuvat tuunaamaan puuroa ekstramarjoilla, voisilmällä, maidolla tai sokerilla. Hertta vie välipalapuuroja myös töihin evääksi. Tuotteet säilyvät huoneenlämmössä myöhempää käyttöä varten. Kaupassa löydät Lämmin Kuppi -välipalapuurot puurohyllystä. Lue lisää Hertan blogista: lily.fi/blogit/lilous-crush Osallistu ja voita! Osta kolme Lämmin Kuppi -tuotetta, voit voittaa Smeg-vedenkeittimen. Jokainen osallistuja saa lisäksi -30 % alennuskoodin Smeg-verkkokauppaan. Lue lisää: www.lämminkuppikampanja.fi Lukija haluaa tietää, miten on parasta elää – siihen antavat vinkkejä konkreettiset elämänohjeet: näin valmistat kukkakaaliwingsit, näin teet juhlameikin, näin peset pyykkisi oikein ja näin jumppaat itsesi huippukuntoon. Uutisiin, objektiivisuuteen ja tietoon liittyy selkeyden ja asiantuntijuuden vaatimus niin visuaalisesti kuin verbaalisesti. Siksi monet natiivimainokset ovat ulkoasultaan asiajuttujen näköisiä ja käyttävät suosittelijoina asiantuntijoita, joko virallisia tai kokemusasiantuntijoita (vertaisia ja bloggareita). Toimituksellisuutta vahvistavat uutismaiset typografiat (perusrationaaliset otsikkogroteskit ja leipätekstin antiikvat) sekä monipalstainen taitto. Natiivimainonnassa esiintyvät runsaina mm. uutisten myytti, objektiivisuuden ja tieteen myytti, osaamisen ihanne ja mestarin myytti. Toimitukselliset typografiat UUTISMAISET GROTESKIT: palkkimaiset tikkukirjaimet, rationaalisuus, konkreettisuus, selkeys – mustana ja paksuna ”nyrkki pöytään”. KERTOVAT ANTIIKVAT: orgaaniset, ulokkeelliset leipäteks- tityypit, tarinallisuus, juttelevuus, joustavuus - ohuena ja harmaana ”mietiskelevä”. 26

JA VIELÄ SANOTAAN, ETTÄ MIEHIÄ ON VAIKEA MIELLYTTÄÄ. KUN EI OLE. ENTISTÄ ONNELLISEMPI MIES Mieheni ei malttannut laittaa housuja pesuun, vaan käytti saman tien seuraavankin päivän. Odottelee luultavasti lähestyvää syntymäpäivän lahjaa, vaan eipä arvaa väriä. Kiitos teille! Ritva T. LOISTOTUOTE Erittäin hyväntuntoinen kangas ja istuu hyvin, oikea valinta tuli tehtyä. Vaimopisteet on taas huipussaan, kiitos! Kirsi K. Ostin perheen miehille koeboxerit, sain vihreää valoa joululahjahankinnoille, joten kaikki kolme ”miestäni” olivat erittäin tyytyväisiä, varsinkin urheillessa materiaali toimi. Kirsi-Maria P. The most comfortable underwear to the world. theotherdanishguy.fi/menaiset Aukeaman mainokset: • Blå Band, printti • the other danish guy, printti • Roche, menaiset.fi 27

Natiivimainonnan myyttejä Uutisten myytti Osaamisen ihanne Nyt! Uutta! Suomessa! Tuntemalla tämän ja käyttämällä tätä olet edelläkävijä, kansalaisten valiojoukkoa, aina perillä siitä, mitä on viimeisintä huutoa markkinoilla. Uusi on aina parempi kuin vanha! Länsimaisen ihmisen perusvaatimus ja halu: aina pitää oppia uutta ja osata enemmän ja olla ensimmäisten joukossa. Natiivimainonta vetoaa osaamisen ihanteeseen monine vinkkeineen, käyttöohjeineen, teknisine lisätietoineen. Tekemällä kuluttajasta entistä osaavamman natiivimainonta palkitsee lukijansa. Objektiivisuuden myytti Puolueeton, tutkittu ja mitatuilla tuloksilla todettu fakta, sen täyttyy olla totta. Neutraali raportointi ja faktojen luetteleminen vakuuttaa. Tieteen myytti Tieteellisten termien sanamagiaa, futuristisia mikroskooppikuvia, kemiallisia kaavoja ja matemaattisesti todistettuja, laboratoriossa testattuja todisteita, jotka viestivät elämää suuremmasta pätevyydestä tuotteessa. Niissäkään ei kannata liioitella liikaa. 28 Mestarin myytti Huippukokit, huippumallit, fitnessurheilijat, superbloggarit, tähdet. Vetoavat ihmisiin, jotka haluavat olla edelläkävijöitä, hifistelijöitä, pätevämpiä kuin muut. Tekemällä samoin kuin mestari sinustakin tulee mestari.

Muistilista vaikuttavaan natiivimainontaan 1. Tee vahva visuaalisuus.  Hyvät värit, tarpeeksi suuret ja houkuttelevat kuvat. Ei liikaa tekstiä! 2. Valitse ajankohtainen aihe ja tuore näkökulma, joka ei kalpene toimituksellisen aineiston rinnalla. 3. Muista: uutuudet kiinnostavat aina! 4. Hyödynnä kiinnostavia henkilöitä: asiantuntijat, vertaiset, julkkikset. 6. Ole luontevasti kaupallinen: aito, rehellinen, avoin. 7. Tarjoa uskottavaa informaatiota, älä liioittele käyttökokemuksissa. 8. Ohjaa verkkoon ja tarjoa siellä riittävästi tarkempaa lisätietoa. 9. Kilpailukoukut ja testit saavat lukemaan ja osallistumaan. 10. Muista pitkäjänteinen toisto eri kanavissa! 5. Osu lukijan tarpeeseen. Panosta mediavalintaan, hakukoneoptimointiin ja oikeaan ajankohtaan! 29

Tutustu myös aiemmin sarjassa ilmestyneisiin mainonnan vaikuttavuustutkimuksiin: www.aikakausmedia.fi/media-mainonta