MAINOSLIITE VASTUULLISUUS 17 Meriteollisuus rakentaa kestävää tulevaisuutta 36 Nordea Funds Yritysten vastuullisuus yhä tärkeämpää myös sijoittajille 33 Treili Arvojohtamisella vastuuttomuutta vastaan 38 Woikoski Kasvollisuus on vastuullisuutta 6 Panimoliitto Työtä vastuullisuuden eteen 8 Vallox Ilmanvaihdon edelläkävijä menestyy toimien vastuullisesti MAINOSLIITE GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 1

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Teknologian kehittymisen myötä tuulivoiman tuotannon tehokkuus on kasvanut huimasti muutaman viime vuoden aikana. SIJOITTAJAT MUKAAN ILMASTONMUUTOKSEN VASTAISEEN TAISTELUUN Päästövähennystavoitteet yhdistettynä kasvavaan energiankulutukseen luovat tarpeen uusiutuvan energian tuotannon kasvulle. Sijoittajalle se tarkoittaa myös uusia sijoitusmahdollisuuksia. I lmastonmuutoksen vuoksi tarve siirtyä uusiutuvan ja päästöttömän energian tuotantoon on kasvanut maailmanlaajuisesti. Hyvä uutinen on se, että teknologinen kehitys on muuttanut tilannetta viime vuosina siten, että nykyään tuuli- ja aurinkovoima ovat käytännössä edullisimmat tavat luoda uutta energiantuotantokapasiteettia. Energiamurroksen toteutuminen edellyttää kuitenkin valtavia investointeja, eikä niitä ole mahdollista toteuttaa ilman yksityisten sijoittajien panosta. ”Uuden energiakapasiteetin rakentaminen luo kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia, mutta tässäkin tuottojen ja riskien hyvä suhde edellyttää osaamista. Rakennusvaiheessa projektihallinnan osaaminen ja kehittyvän teknologian tuntemus ovat keskeisiä. Olemme panostaneet paljon myös energiantuotannon prosessien optimointiin”, sanoo Taaleri Energia Oy:n liiketoiminnasta vastaava johtaja Kai Rintala. 2 Taaleri on panostanut vuodesta 2010 asti uusiutuvan energian sijoituksiin ja sillä on tänä päivänä yksi Euroopan suurimmista aurinko- ja tuulivoimainvestointeihin keskittyvistä tiimeistä. Taaleri on myös Suomen toiseksi suurin tuulivoimaoperaattori ja vuosien aikana on kertynyt kokemusta myös kansainvälisten hankkeiden menestyksekkäästä toteuttamisesta. ”Moni tuntee Taalerin varainhoitoalan edelläkävijänä. ”Suuret suomalaiset ja kansainväliset sijoittajat sijoittavat kauttamme uusiutuvan energian tuotantoon, mutta erilaisten sijoitustuotteiden ja rakenteiden avulla voimme käytännössä tarjota saman mahdollisuuden kaikille asiakkaillemme”, toteaa Taaleri Varainhoidosta vastaava johtaja Samu Lang. ”Taalerilla haluamme edistää ratkaisuja, jotka osaltaan vastaavat aikamme keskeisiin haasteisiin. Haluamme, että ihmiset, yhteisöt, ympäristö ja varamme ovat turvassa myös tulevaisuudessa. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia vastuullisesti. Uskomme, että vastuullisesti toimiminen edistää liiketoiminnan menestystä ja pitkäaikaista omistaja-arvoa”, jatkaa Taalerin vastuullisuusstrategiasta vastaava viestintäjohtaja Sophie Jolly. n TAALERI • Finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. • Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi yrityksellä on segmentteihin kuulumatonta toimintaa, joka koostuu portfoliosijoituksista, kanssasijoituksista ja konsernin omista sijoituksista. • Vuonna 2018 liikevaihto 72,0 miljoonaa euroa, liikevoitto 33,0 %, hallinnoitavat varat 5,7 miljardia euroa, takauskanta 1,7 miljardia euroa. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE TÄSSÄ LEHDESSÄ Taaleri: Sijoittajat mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.......................... 2 Salla tähtää ympäristötietoisuuden ja ekologisuuden edelläkävijäksi............................ 4 LTQ-Partners: Monikulttuurisuus on LTQ:n voimavara..................................................... 5 SEO on vapaiden ja vastuullisten kauppiaiden ketju............................................................ 5 Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry: Vastuullisuuden arvoketju............. 6 Onvest suuntaa uuteen vaiheeseen – Sijoitustoiminnan kohteena kotimaiset pk-yritykset...................................................................................................................7 Vallox: Ilmanvaihdon edelläkävijä menestyy toimien vastuullisesti..................................8 STEP: Teollisuuden edelläkävijät korvaavat neitseellisiä polttoaineita sivuvirtojen hyödyntämisellä.................................................................................................... 10 Vestia: Jätteet kiertoon ja energiaksi..................................................................................... 11 3 Step IT: IT-laitteiden uusiokäyttö on vastuullisuutta parhaimmillaan........................ 12 Palmia: Kemikaalikuorma pienemmäksi!............................................................................. 13 Halti: Vastuullinen vaate kunnioittaa luontoa elinkaarensa jokaisessa vaiheessa................................................................................................................... 14 Orion: Lääkeaineet eivät kuulu luontoon – Orionin vastuu kattaa lääkkeiden koko elinkaaren....................................................................................................... 15 Luonnonvarakeskus: Katse tulevaisuuteen: uutta liiketoimintaa biokiertotaloudesta..................................................................................................................... 16 Meriteollisuus rakentaa kestävää tulevaisuutta............................................................... 17 EVAC: Meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen otettu tosissaan................ 18 Bitcomp: Tekoäly analysoi hetkessä ympäristömuutoksen satelliittidatasta.................... 20 Quentic: Valjasta vastuullisuusraportointi tukemaan liiketoimintaa ............................ 22 Canorama: Reilusti asiakkaan ICT-asialla............................................................................. 23 Aurinkomatkat: Vastuullisin matkanjärjestäjä suunnannäyttäjänä............................ 24 Fleet Innovation: Vastuullinen autoilu on muutakin kuin sähköautoilua.................. 25 Caruna otti asiakkaat takaisin keskiöön............................................................................... 26 TPI Control: Ota kiinteistösi sisäolosuhteet, energiankäyttö ja elinkaari kontrolliin....................................................................................................................................... 27 Esa Kuokka: #ARKIVASTUU tuo näkyväksi jokapäiväisen vastuullisuuden................. 28 Traficom: Jokainen yritys ansaitsee olevansa johdettu.................................................... 30 Nordic Choice Hotels: Paikallisia tekoja yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa...................................................................................................................... 32 Suomen Jääkylmä Oy on vahvasti mukana ilmastotalkoissa........................................ 32 Treili: Arvojohtamisella vastuuttomuutta vastaan............................................................. 33 Lastentautien tutkimussäätiö: Suomalainen tutkimusryhmä teki merkittävän läpimurron: Luo uskoa harvinaisen lastensairauden hoitokeinon löytämiseen ............... 34 Specsavers: Terveet silmät ovat tärkein työkalumme...................................................... 35 Nordea Fundsin toimitusjohtaja Henrika Vikman: Yritysten vastuullisuus yhä tärkeämpää myös sijoittajille ........................................................................................... 36 Vastuullisella johtajalla on pehmeät arvot E nnen ajateltiin, että johtajan vastuu tarkoittaa työn tehostamista ja tuloksen maksimointia. Suuret haasteet, kuten ilmastonmuutos ja lisääntyvä eriarvoisuus ovat käynnistäneet uuden aikakauden. Yritysten ei ainoastaan odoteta tuottavan voittoa omistajilleen, vaan myös tuovan lisäarvoa yhteiskunnalle.   Milleniaalien sukupolvi arvostaa enemmän organisaation eettisiä arvoja kuin työstä saatavaa palkkaa. Yritys- ja ympäristövastuiden, digitaalisen turvallisuuden ja ekologisen kehityksen rinnalle on noussut sosiaalinen vastuu: välittäminen ihmisten hyvinvoinnista.   Johtajuudessa ei enää ole kyse auktoriteetista, vaan kyvystä jakaa vastuuta. Vastuullinen johtajuus merkitsee strategisia päätöksiä, joilla hallitaan riskejä ja pedataan kestävä tulevaisuus. Kun päätökset tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa, jokainen sitoutuu niihin. Johtajan oma rooli ei ratkaise peliä, vaan tavoite on saada joukkue toimimaan itsenäisesti. Vastuullinen johtaja uskaltaa kyseenalaistaa, ohjata yhteiskunnallista keskustelua ja korjata väärät totuudet faktoilla.  Vastuullisten johtajien yritykset ovat kilpailukykyisimpiä kahdesta syystä: työntekijät ovat hyvin motivoituneita ja terveitä. Asiakkaat ja sijoittajat valitsevat mieluummin yrityksen, jolla on vastuullinen imago. Johtaminen on muuttunut pehmeäksi, se ei ole niin kovaa kuin aiemmin. Hjallis Harkimo Diplomiekonomi, kansanedustaja, yrittäjä Mirita Saxberg HM, KT johtamisen tutkija, kaupunginvaltuutettu, yrittäjä Aii Energy Systems: Säästöä ja ilmastotalkoita – Aurinkoenergia nyt......................... 37 Woikoski: Kasvollisuus on vastuullisuutta........................................................................... 38 KK-Palokonsultilta apua jopa rakennusten hiilijalanjäljen pienentämiseen............... 39 Careeria: Uuden ajan koulutuskonserni.............................................................................. 39 Abilis vaikuttaa vastuullisesti ja tehokkaasti........................................................................ 40 Helsingin Diakonissalaitos kehittää vaikuttavia sote-ratkaisuja...................................... 41 SGS Finland: Vastuullisuus painaa yhä enemmän ostajan vaakakupissa.................... 42 Fida: Voiko yritysvastuu olla lapsen oikeuksien puolustamista?..................................... 43 Helsingin KTK: Vastuullisia kuljetuspalveluja jo yli 70 vuotta......................................... 44 Uunila: Ympäristörakentamista jämptillä otteella.............................................................. 45 Rakennuspartion uudet nokkamiehet tuntevat yrityksen kuin omat taskunsa............. 45 Asuntosäätiö tekee pitkäjänteistä työtä kohtuuhintaisen asumisen puolesta......... 46 Sopimusvuori ry toimii sosiaalisen esteettömyyden hyväksi, lähellä ihmistä, uutta kokeillen.............................................................................................................................. 48 Boreal Kasvinjalostus: Kotimaisella työllä kohti kestävää ruoantuotantoa.............. 48 Soilfood: Rohkeutta tehdä kestävää..................................................................................... 49 Sydänliitto: Sydänmerkki-lounas lisää työtehoa ja jaksamista...................................... 50 Savonia luo vastuullista ruokatuotantoa.............................................................................. 51 Ruokatieto Yhdistys ry: Valitse lautasellesi hyvää suomesta...................................... 51 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU PÄÄTOIMITTAJA Olli Maila olli.maila@gsdnordic.com 040 7761 742 Jarmo Seppälä Sami Turunen Bo Ingves Hannu Kaskinen YRITYSYHTEISTYÖT Anssi Pähtilä anssi.pahtila@gsdnordic.com 050 3114 720 KUVAAJAT SNina Kellokoski Suvi Huttunen Leila Itkonen Päivi Remes Päivi Kapiainen-Heiskanen Maria Paldanius Hanna Perkkiö Aleksi Friman Heikki Tanskanen Kai Lintinen Sami Turunen Bo Ingves Hannu Kaskinen PROJEKTIPÄÄLLIKÖT Päivi Pulkkinen Hans Vuolab Lassi Mäki-Valkama Pasi Anttila Pekka Hirvonen Arto Parppei Lauri Taattola LAYOUT Heikki Tanskanen TOIMITTAJAT Nina Kellokoski Suvi Huttunen Leila Itkonen Päivi Remes Päivi Kapiainen-Heiskanen Maria Paldanius Hanna Perkkiö Kai Lintinen JULKAISIJA GSD Nordic Kasarmintie 15 90100 OULU www.gsdnordic.com 3

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Sallan kunta on luotsannut useita vastuullisuuteen ja ekologisuuteen liittyviä hankkeita. Käynnissä olevan Vetovoimaa ekologisuudesta -hankkeen projektipäällikkö Eerika Tuomas (vas.), sekä Sallan matkailukoordinaattori Kati Vesalainen. SALLA TÄHTÄÄ YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA EKOLOGISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄKSI Sallan kunnan käynnistämä, Vetovoimaa ekologisuudesta -hanke toimii sillanrakentajana kuntaa ympäröivän luonnon ja kasvavan turismin välillä. Sekä paikallisten että matkailijoiden ympäristötietoutta pyritään lisäämään ja paikallisia palveluja muovaamaan yhä ympäristöystävällisempään muotoon. S allalaiset ovat aina eläneet luonnon keskellä. Keskeinen sijainti Itä-Lapin sydämessä on ollut omiaan edistämään paikallisten luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. Sallalaisten vahva luontoyhteys näkyy etenkin ekologisissa arvoissa ja pyrkimyksessä luoda toimintaympäristöjä, jotka mahdollistavat sekä ympärivuotisen matkailun kehityksen että paikallisten työllistymisen matkailun saralla. 4 Paraikaa ekologiset arvot ovat tapetilla Sallan kunnan koordinoiman, kaksivuotisen Vetovoimaa ekologisuudesta -hankkeen tiimoilta. Kunnan lisäksi hankkeessa ovat mukana matkailumarkkinointiyhdistys Matkalle Sallaan ry, Sallan yrittäjät ja kylät, sekä kolmannen sektorin toimijat. Ekologisuudesta haetaan kunnalle vetovoimaa koko kunnan voimin. Kyse on yhteisestä tahtotilasta. ”Ideana on olla edelläkävijä ekologisuuden saralla ja siten myös erottua muista Lapin kohteista. Hankkeen avulla pyritään lisäämään sekä paikallisten yrittäjien että matkailijoiden ympäristötietoutta ja kehittämään palveluja yhä ympäristöystävällisemmiksi”, Sallan matkailukoordinaattori Kati Vesalainen summaa. Salla oli Suomen kovin kasvaja matkailun saralla vuonna 2017. Siksi myös Vetovoimaa ekologisuudesta-hanke on enemmän kuin ajankohtainen. Hankkeen päätavoitteena on saada lisää näkyvyyttä Sallan palveluille ja markkinoida Sallaa ympäristötietoiselle matkailijalle sopivana kohteena, jossa niin luonnon kantokyky, paikalliset elinkeinot kuin kierrätykseen pohjautuvat palvelumallit on huomioitu. ”Hanke tähtää ennen kaikkea ympäristön kantokyvyn säilyttämiseen kasvavan matkailutrendin keskellä. Meidän on ennakoitava matkailun kehitystä, jotta Lapin luonto säilyy elinvoimaisena. Myös matkailijat ovat entistä tietoisempia eettisistä kysymyksistä,” hankkeen projektipäällikkö Eerika Tuomas perustelee. ”Vähäluminen alkutalvi oli myös konkreettinen huomautus siitä, että jotain on tehtävä. Me emme voi sulkea silmiämme. Arktisilla alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät voimakkaammin kuin muualla. Jos me emme tee mitään, kuka tekee?” Tuomas ja Vesalainen kysyvät. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Monikulttuurisuus on LTQ:n voimavara Tyytyväisten asiakkaiden siivittämänä kasvanut siivous- ja työmaapalveluita tarjoava LTQ-Partners kantaa yhteiskunnallista vastuuta auttamalla maahanmuuttajia työllistymään ja kotoutumaan Suomeen. V altaosa LTQ-Partnersin palveluhenkilöstöstä on maahanmuuttajataustaisia ja he ovat toimitusjohtaja Liisa Laakkosen mukaan yritykselle suuri voimavara. LTQ luo jokaiselle työntekijälle urapolun, jota tuetaan sopivilla ammatillisilla koulutuksilla, suomen kielen opinnoilla ja erityisesti hyvällä päivittäisellä työnjohtamisella ja -valmentamisella. ”Olemme kiinnostuneita työntekijöistämme kokonaisvaltaisina yksilöinä ja liiketoimintamme on monipuolistunut maahanmuuttajien osaamisen seurauksena. Tällä porukalla ei ole ennakkoasenteita siitä, mikä ei kuulu siivoukseen tai työmaapalveluihin vaan katsomme avoimesti, mitä kaikkea voimme tehdä täyttääksemme asiakkaidemme tarpeet”, Laakkonen valottaa. Kosovolaistaustainen, Suomeen 2000-luvun alussa tulleen Jeton Kukan urapolku on hyvä esimerkki mahdollisuudesta kehittää uraa haluamaansa suuntaan yrityksen sisällä. Jo vuonna 2004 kesätöitä yrityksessä tehnyt Kuka on ollut yli 10 vuotta yhtäjaksoisesti LTQ:n palveluksessa. ”Aloitin varastomiehenä, mutta vastuu on kasvanut vuosi vuodelta. Tällä hetkellä vastaan tulosvastuullisena projektipäällikkönä kymmenestä työmaakohteesta ja alaisuudessani on 50–60 työntekijää”, Kuka kertoo työnkuvastaan. ”Tätä työtä tehdään ihmiseltä ihmiselle. Hyvinvoivat ja työssään viihtyvät ihmiset ovat johtaneet meidät menestykseen”, Laakkonen summaa menestystekijöitä. n LTQ Partnersin projektipäällikkö Jeton Kuka ja toimitusjohtaja Liisa Laakkonen. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU SEO ON VAPAIDEN JA VASTUULLISTEN KAUPPIAIDEN KETJU Suomen joka neljäs yksityinen polttoainekauppias on seolainen. Keskusorganisaatio toimittaa kauppiaille sekä tietotaitoa että vastuullisesti Suomessa tuotettua polttoainetta. ”V astuullisuus tarkoittaa SEO-kauppiailla sitä, että he yrittäjinä tuovat omalle paikkakunnalleen, aika usein hajaasutusalueille sekä työpaikkoja että palveluita. 150 paikallisen kauppiaan polttoainejakelu kestää myös kaikkien viranomaisten tarkastelun”, sanoo SEO:n toimitusjohtaja Arto Viljanen. ”Muihin ketjuihin verrattuna kauppiaamme ovat hyvin vapaita. He toimivat meidän väreissämme, mutta voivat muuten kehittää sen ympärille kaikkea omaa toimintaa.” Liikenne on tulevina vuosina rajujen muutosten edessä. SEO haluaa olla kehityksen kärjessä. ”Kaikki ymmärtävät, että liikenne aiheuttaa päästöjä ja muutos on väistämätön. Uusiutuvien polttoaineiden osuus kasvaa koko ajan, ja näemme Suomessa tuotetun biokaasun erittäin potentiaalisena vaihtoehtona autojen polttoaineeksi. Pystymme hyödyntämään tässä kehityksessä olemassa olevaa asemaverkostoamme.” Valmistautumista tulevaan hankaloittaa Viljasen mukaan se, että tulevaisuus ei ole kirkas. Alan toimijat autonvalmistajia myöten eivät tiedä, miten valmistautua ja mihin investoida. Hän toivookin valtiolta ryhdikkäitä päätöksiä. ”Jotta kauppiaat voivat suunnitella tulevaa, meillä täytyy olla selvät päätökset ja aikataulut.” Oli autojen polttoaineena bensiini, sähkö tai kaasu, SEO haluaa palvella kaikkia tiellä liikkujia. ”Niin kauan kuin meillä on 2,8 miljoonaa fossiilisilla polttoaineilla kulkevaa autoa, on vastuullista myös ylläpitää tankkausverkostoa niitä varten.” n 5 5

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE VASTUULLISUUDEN ARVOKETJU Yhteisvastuu, oikeudentunto ja vastuu Suomesta ja suomalaisista ovat keskeisessä asemassa, kun suomalainen panimoteollisuus hioo strategiaansa. Panokset ovat kovat, sillä kannattava maatalous edistää kotimaisten tuotteiden myyntiä ja suomalaista työtä. Oluen valmistuksessa on katkeamaton arvoketju ohrapellolta kuluttajille asti ja silloin myös veropolitiikassa pitäisi huomioida tämän arvoketjun merkitys ja ohjausvaikutukset. ”H aluan ihan henkilökohtaisestikin painottaa yhteiskunnallista vastuuta. Keskustelu pitäisi johtaa alkoholiongelman taustalla oleviin syihin, onko se yksinäisyys, turvattomuus tai sisäinen pahaolo”, sanoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton tuore toimitusjohtaja Riikka Pakarinen, ”ja liitto haluaa olla yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana ja kantaa vastuuta puuttumalla pahaa oloa aiheuttaviin juurisyihin.” Suomalaiset ovat entistä vastuullisempia alkoholin kuluttajia ja nuoret käyttävät entistä vähemmän alkoholia. Noin puolet panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden tuotteista ovat alkoholittomia. Ja toisaalta oluen verotus Suomessa on EU:n korkein, kun ohjaava verotus alkoholijuomien sisällä miedompaan päähän voisi tuoda ratkaisua alkoholiongelmaan. ”Oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus pitäisi näkyä myös alkoholin ja virvoitusjuomien verotuksessa”, toteaa Pakarinen. Vapaaehtoisen vastuullisuuden voima Panimoalan yritykset ovat itse säädelleet jo vuosia omaa mainontaansa. Jäsenyritykset noudattavat lakiakin tiukempaa sääntelyä ja ovat perustaneet oman ennakkotarkastustoimikunnan jo vuonna 2011. 6 Toimikunta tarkastaa kaikki Panimoliiton jäsenyritysten alkoholijuomien televisiomainokset ennen julkista esitystä. Suomen panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa ympäristöystävällisyys on kansainvälistä huipputasoa ja yhteistyötä tehdään pakkausteollisuuden kanssa kestävän kehityksen periaatteet mielessä. Pakarinen haluaa tuoda esille myös vapaaehtoisuuteen perustuvat ainesosaluettelot ja ravintoainemerkinnät. Laki ei edellytä, mutta jäsenyritykset ovat jo vuosia lisänneet ne olut-, siideri- ja lonkerotuotteisiinsa. Elinkeinon edistäminen osana vastuullisuutta ”Haluamme edistää suomalaista työllisyyttä ja elinkeinon turvaamiseen liittyy verotus. Siihen tarvitaan ennakoivuutta, tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta eri tuotteiden välillä, mutta myös tasapuolisuutta eurooppalaisittain. Mietojen juomien verotus pitäisi saada laskettua eurooppalaiselle tasolle jo ihan vientinäkökulmastakin turvataksemme kotimaisen elinkeinon ja kilpailukyvyn. Ja toisaalta ei ole oikein, että suomalainen kuluttaja maksaa oluestaan monin kymmenkertaisen veron kuin esim. saksalainen kolleegansa”, Riikka Pakarinen toteaa. ”Verotuksen kohtuullistaminen takaa sen, että meillä edelleenkin on suomalaista panimoteolisuutta ja työllistämme ihmisiä.” Perinteinen toimiala on suuri työllistäjä alkutuotannosta teolliseen tuotantoon saakka ja sitä kautta vaikuttaa mm. ravintola-alaan, joka niinikään työllistää paljon. Se on vahvaa vastuuta Suomesta. n Vastuullinen edunvalvoja Riikka Pakarinen (KTM,YTM) aloitti Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtajana tämän vuoden alussa. Sitä ennen hän toimi Pääministerin EU-asioiden neuvonantajana sekä Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 2009–2014. EU:n Maatalousvaliokunnan toiminnassa hän on ollut paljon tekemisissä alkutuotannon kanssa ja kokee nyt uudessa toimessaan hyvin tärkeäksi suomalaisen maatalouden kannattavuuden turvaamisen. Vastuullisuuselementtejä Pakarinen on pohtinut jo aiemmin EU:n Ympäristö- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnassa. Urheilu, varsinkin lasten ja nuorten urheilu on lähellä Pakarisen sydäntä. Omien lastensa harrastusten kautta hän kokee hyvin tärkeänä syrjäytymisen ehkäisyn, eriarvoisuuden torjumisen ja aikaisen vastuunkannon nuorten kasvupolun oikeasta suuntaamisesta, jotta vältyttäisiin mahdolliselta yksinäisyydeltä, joka voi johtaa esim. nautintoaineiden liikakäyttöön. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton toiminnan lähtökohtana on vastuullisuus. Juomapakkausten kierrätys syntyi Suomeen panimoteollisuuden ansiosta, kierrätettävä pakkaus on toiminnan perusta. Liiton jäsenyritykset tekevät itsenäistä työtä vastuullisuuden eteen monilla eri sektoreilla. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Onvest suuntaa uuteen vaiheeseen – SIJOITUSTOIMINNAN KOHTEENA KOTIMAISET PK-YRITYKSET Keväällä 2018 jakautumisen yhteydessä syntynyt uusi Onvest Oy keskittyy uuden strategiansa määrittämänä kahteen liiketoiminta-alueeseen: jo vahvoissa kantimissa olevaan kiinteistöliiketoimintaan ja uutena alueena sijoitusliiketoimintaan. ”S ijoitustoiminnassamme kanavoimme tällä hetkellä likvidissä muodossa olevaa merkittävää varallisuuttamme pääasiallisesti suomalaisiin pk-yrityksiin. Haluamme olla näissä yhtiöissä merkittävä ja aktiivinen omistaja”, toimitusjohtaja Kalle Kekkonen kertoo sijoitustoiminnan tavoitteista. Kekkonen tuli Onvestille viime syksynä Koneelta, missä hän vastasi kansainvälisistä yritysostoista. Aiemmin hän työskenteli yrityskauppojen parissa pohjoismaisilla markkinoilla investointipankkiirina. ”Pääomasijoituksiin liittyvät tehtävät ovat jo pidempään kiinnostaneet minua. Tämä oli uusi polku rahoitukseen keskittyvässä urassani”, hän valottaa taustojaan ja motiivejaan. Onvest etsii sijoitusportfolioonsa kotimaisia, kannattavia ja jo etabloituneita pk-yrityksiä, jotka sopivan tuen turvin voivat nousta seuraavalle tasolle toiminnassaan: ”Passiivinen rahananto ja sivusta seuraaminen eivät kuulu toimintatapaamme. Haluamme kehittää näitä yrityksiä yhdessä muiden omistajien kanssa esimerkiksi osallistumalla hallituksen kokoonpanon rakentamiseen ja kehittämällä muutenkin hallitustyöskentelyä, mutta myös tarpeen mukaan hyvinkin operatiivisella tasolla.” Monet suomalaiset pk-yritykset ovat yrittäjävetoisia, mikä voi muodostua haasteeksi yritystä kehittäessä. ”Meidän näkemyksemme mukaan omistajan rinnalla on hyvä olla vahva hallitus, jonka katse on pidemmällä tulevaisuudessa.” Kahden pääomistajansa sekä pienen ja ketterän organisaationsa turvin Onvest pystyy joustavasti miettimään erilaisia GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU sijoituskohteita. ”Siinä missä perinteinen pääomasijoittaja ostaa, omistaa ja myy sijoituksensa 5–7 vuoden syklillä, me voimme olla joustavampia. Meille ei tule ulkoisilta sidosryhmiltä painetta, kun päätämme sijoituskohteiden omistushorisontista.” Onvest rakentaa sijoitustoiminnan organisaatiota vähitellen, mutta tavoitteena on rekrytoida tänä vuonna 1–2 avainhenkilöä. ”Sijoitusorganisaation ensisijaisena tehtävänä on löytää sopivia sijoituskohteita markkinoilta. Näiden yritysten pitää nähdä, että me voimme tuoda heille muutakin lisäarvoa kuin vain pääomaa. Toisaalta heidän toimintansa on vastattava meidän arvomaailmaamme perhetaustaisena sijoitusyhtiönä.” ”Onnistuessaan sijoitustoimintamme edistää suomalaisen yrityskentän kehitystä ja samalla sillä on positiivinen vaikutus myös työllisyyteen”, Kekkonen summailee sijoitustoiminnan yhteiskunnallista merkitystä. n HALUAMME OLLA NÄISSÄ YHTIÖISSÄ MERKITTÄVÄ JA AKTIIVINEN OMISTAJA Kalle Kekkonen aloitti Onvest Oy:n toimitusjohtajana viime syksynä. 7

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE ILMANVAIHDON EDELLÄKÄVIJÄ MENESTYY TOIMIEN VASTUULLISESTI Kotimaisen Valloxin moderneilla ilmanvaihtoratkaisuilla tuotetaan terveellistä sisäilmaa vastuullisesti niin ympäristön, yhteiskunnan kuin ihmistenkin näkökulmasta. V allox perustettiin vuonna 1987 Valmetin luopuessa ilmanvaihtokoneiden valmistuksesta. Alusta alkaen toiminta-ajatuksena on ollut suunnitella teknologisesti ja toiminnallisesti korkealaatuisia, turvallisia ja ympäristökuormitukseltaan optimoituja laitteita. Vallox oli ensimmäinen valmistaja Suomessa, joka sai ilmanvaihtokoneelleen VTT:n myöntämän A+-sertifikaatin erinomaisen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen ansiosta. Yritys on myös laskenut koneidensa elinkaaripäästöt VTT:n avustuksella. ”Elinkaarilaskelmia ei ole vielä vaadittu ilmanvaihtokoneiden osalta, mutta halusimme itse selvittää tuotteidemme aiheuttaman ympäristökuorman. Vaikka ilmanvaihtokone tarvitsee toimiakseen sähköä, modernin laitteen oikeanlainen käyttö johtaa energiansäästöön. Ilmanvaihtoon investoiminen tuottaa ympäristöhyötyjen lisäksi myös 8 taloudellista etua pitkällä aikavälillä”, laatupäällikkö Sari Ponkala valottaa. Vallox suunnittelee laitteensa mahdollisimman pitkäikäisiksi ja helposti huollettaviksi. Varaosien saatavuus on vähintään 10 vuotta, mutta käytännössä aika on paljon pidempi. ”Juuri äskettäin meiltä tilattiin varaosia 1980-luvulla myytyyn koneeseen”, Ponkala valottaa. ”On tilanteita, joissa on tietenkin järkevää uusia koneet energiatehokkaampiin, mutta lähtökohtaisesti pitkä elinkaari on jo itsessään ympäristöteko.” Ilmanvaihtokoneiden tuotanto Valloxilla on muutenkin erittäin resurssitehokasta. Materiaalien kierrätysaste on jopa 99 prosenttia ja sekajätettä tulee alle kaksi kiloa työntekijää kohti kuukaudessa. Ponkala näkee ympäristövastuullisuuden kasvavan koko ajan merkittävämmäksi asiaksi. ”Viime syksynä julkaistun globaalin ilmastoraportin seurauksena ympäristöarvot ovat nousseet vahvemmin kaikkien agendalle, eikä meidän toimialamme ole poikkeus.” GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE ME TYÖLLISTÄMME SUOMALAISIA JA TUOTAMME VEROTULOJA SUOMEEN. VASTUULLINEN TOIMINTA ON HYVÄKSI KOKO YHTEISKUNNALLE. Yhteisöllistä vastuullisuutta toiminta-alueellaan Vallox pitää poikkeuksellisen hyvää huolta henkilökunnastaan tarjoamalla heille esimerkiksi kattavan sairaskuluvakuutuksen, joka lisää työntekijöiden turvaa ja hyvinvointia. Yrityksen sairauspoissaoloprosentit ovat poikkeuksellisen alhaisia teolliselle toimijalle. ”Vaikka meillä on myös koneita käytössä, niin valmistamiemme laitteiden kasaaminen on yhä pitkälti käsityötä. Osaavat ja sitoutuneet ihmiset ovat tärkein resurssimme”, Ponkala kiteyttää. Vallox valmistaa tuotteensa Loimaan tehtaallaan. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen lisäksi yritys osallistuu aktiivisesti koko ympäröivän paikallisyhteisön tukemiseen. ”Olemme sponsorointia koskien tehneet päätöksen olla vastuullinen osa yhteiskuntaa ja tukea erityisesti lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja. Työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnin lisäksi tuemme laajemmin toiminta-alueemme ihmisten hyvinvointia ja erityisesti vapaa-ajanviettomahdollisuuksia tukemalla paikallisia seuratoimijoita. Osallistuimme esimerkiksi Loimaan Palloseuran keinonurmen rakentamiseen rahallisesti ja olimme mukana myös kovan suosion saaneiden kuntoportaiden rakentamisessa Loimaan vesitorninmäelle”, yhteistyötoiminnasta vastaava markkinointipäällikkö Elina Paavilainen kertoo. Vallox on hyvä esimerkki siitä, että suomalainen teollinen valmistaja voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa panostamalla vastuullisuuteen, laatuun ja tehokkaaksi hiottuihin prosesseihin. ”Suomalaisuudella on asiakkaille merkitystä. Me työllistämme suomalaisia ja tuotamme verotuloja Suomeen. Vastuullinen toiminta on hyväksi koko yhteiskunnalle”, Paavi la i n e n summaa. n Paikallisen lentopalloseuran Jankon ja HurrikaaniLoimaan yhteistyösopimuksen puitteissa järjestettiin tänä vuonna jo kolmas vuotuinen Vallox-turnaus junioripalloilijoille Henkilöstön virkistyspäivillä päästiin kokeilemaan kirkkovenesoutua. VALLOX • Pääkonttori ja tehdas Loimaalla • Henkilöstöä n. 150 • Lliikevaihto 39 milj. euroa GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 9

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Teollisuuden edelläkävijät korvaavat neitseellisiä polttoaineita sivuvirtojen hyödyntämisellä Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy auttaa asiakkaitaan tuottamaan teollisuuslaitostensa tarvitsemaa höyryä ja lämpöä mahdollisimman turvallisesti, energiaomavaraisesti ja neitseellisten polttoaineiden käyttöä minimoiden. S TEP on toteuttanut Altia Oyj:n Koskenkorvan tislaamolle 100-prosenttisella agrobiomassalla toimivan voimalaitoksen, jossa neitseellistä polttoainetta korvataan tehtaan sivuvirroilla. Voimalaitoksen teknologia perustuu STEP:n toisen pääomistajan, mm. energiantuotantoon erikoistuneen Veolia-konsernin huippuosaamiseen. ”Tehtaalle toimittamassamme höyrykattilassa poltetaan tislaamon sivuvirtana syntyvää agrobiomassaa, ohran ja kauran kuoria, joka korvaa aiemmin polttoaineena käytettyä turvetta”, STEP:n myyntiä ja liiketoiminnan kehitystä johtava Antti Kokko valottaa. Uuden voimalaitoksen ansiosta Altian tislaamo on leikannut hiilidioksidipäästöjään yli 50 prosentilla vuoden 2014 tasosta. Altia voitti viime syksynä Green Company of the Year -palkinnon kansainvälisessä panimoalan Green Awards-gaalassa resurssitehokkaan toteuttamansa energiatuotannon ja kiertotalouden ansiosta. ”STEP ja Altia toteuttivat yhteistyönä projektin, jossa lukuisten analyysien ja viljelykokeiden tuloksena Evira myönsi luvan käyttää poltosta syntyvää ravinteikasta tuhkaa lannoitteena, mikä sulkee kiertotalouden ympyrän. Viljelijät saavat ravinteensa takaisin pelloille, mikä vähentää tarvetta ostolannoitteille. Altia saa tästä taloudellista hyötyä, kun tuhkan käsittelyn ja loppusijoituksen kustannukset pienentyvät merkittävästi.” Edellä mainittu kumppanuus antaa hyvän esimerkin STEP:n toimintamallista, jossa yritys pyrkii tarjoamaan koko ajan parempia ratkaisuja asiakkaalle, jopa oman liiketoimintansa kustannuksella. ”Jos asiakas hyödyntää energiantuotannossa sivuvirtojaan, hyöty niiden käytöstä jää asiakkaalle. Energiatehokkaat hankkeet vaikuttavat ensisijaisen energiaraaka-aineen tarpeeseen, mutta me olemme valmiita jopa tarkastelemaan omaa liiketoimintaamme mahdollistaaksemme asiakkaan saaman lisäarvon.” STEP:n tarjoamien ratkaisujen ytimessä on edellä mainittujen hyötyjen lisäksi myös toiminnan kokonaisvaltainen turvallisuus. ”Turvallisuus ei ole vain vastuullisuutta henkilö- tai ympäristönäkökulmista vaan koko liiketoimintaa määrittävä tekijä. Se johtaa toimintavarmuuteen ja liiketoiminnan jatkuvuuteen. Turvallisuus on meille ydinarvo ja syy, miksi meidät halutaan kumppaniksi”, Kokko summaa. n HÖYRYKATTILASSA POLTETAAN TISLAAMON SIVUVIRTANA SYNTYVÄÄ AGROBIOMASSAA, OHRAN JA KAURAN KUORIA, JOKA KORVAA AIEMMIN POLTTOAINEENA KÄYTETTYÄ TURVETTA. Antti Kokko STEPistä valottaa esimerkin avulla, kuinka teollisuuden voimalaitoksen energiatuotantoa voidaan muuttaa vastuullisemmaksi. 10 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE JÄTTEET KIERTOON JA ENERGIAKSI “ “ TOIMIVA JÄTEHUOLTO VAIKUTTAA SUORAAN OLEMME KOTITALOUKSIEN RATKAISEMASSA ARKEEN. MAAILMAN ISOJA ONGELMIA. Vestia Oy on huolehtinut jo kahden vuosikymmenen ajan alueellisesta jätehuollosta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. T änä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun joukko kuntia Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella perusti yhteisen alueellisen jätehuoltoyhtiön. Nykyään Vestia Oy:n omistaa 16 kuntaa, joista suurimpia ovat Ylivieskan, Kalajoen ja Nivalan kaupungit. ”Kahden vuosikymmenen aikana on tapahtunut valtava muutos. Kun yhtiö aloitti toimintansa, jätteet päätyivät lähes sataprosenttisesti kaatopaikalle. Nyt vain neljä prosenttia jätteestä jää hyöd y n t ä m ä t t ä”, toimitusjoh- taja Olavi Soinio toteaa. Vuonna 2017 Vestialle myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena laadukkaasta jätehuollosta. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella niin, että kaikilla toimialueen asukkailla on yhtenäiset palvelut ja vastaanottomaksut. ”Isosta toimialueesta hyötyvät etenkin pienemmät kunnat. Olemme jo kolmena vuotena peräkkäin pystyneet laskemaan jätehuollon hintoja, mistä hyöty tulee suoraan kotitalouksille”, Soinio kertoo. Hän korostaa, että vastuu ympäristöstä on keskeistä jätehuoltoyhtiön toiminnassa. Vestia vastaanottaa ja käsittelee jätteet ja ohjaa ne edelleen hyötykäyttöön. Alueelle on perustettu 15 hyötyjäteasemaa sekä 210 ekopistettä kierrätettäville jätteille. Osa toiminnoista on keskitetty Ylivieskan jätekeskukseen. Noin 65 prosenttia vastaanotetusta jätteestä hyödynnetään energiakäyttöön Vaasassa Westenergyn jätteenpolttolaitoksessa, jonka omistajiin Vestia kuuluu. Laitos kattaa kolmanneksen Vaasan kaukolämmön tarpeesta sekä noin 7000 omakotitalon sähköntarpeen. Energiantuotantoon on valjastettu myös Ylivieskan jätekeskuksen vanha kaatopaikka, jossa metaanikaasut kerätään talteen tuottamaan sähköä ja lämpöä Vestian kiinteistöihin. Vestian vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa, ja se työllistää 20 henkilöä suoraan sekä urakoitsijoiden kautta 25 lisää. Yhtiö ei tavoittele kaupallista voittoa eikä maksa osinkoa omistajille. Toiminnan kulut katetaan jätemaksuilla sekä hyötyjätteiden myynnistä saatavilla tuloilla. ”Tehtävänämme on taata kuntalaisille hyvät ja tehokkaat yhdyskuntajätehuollon palvelut kaikissa oloissa. Toimiva jätehuolto vaikuttaa suoraan kotitalouksien arkeen”, Soinio toteaa. n Olavi Soinion mukaan jäteneuvonta on tärkeä osa jätehuollon viestintää, ja sitä tehdään myös yhteistyössä alueen 4H-yhdistysten kautta. Ylivieskan jätekeskuksesta löytyy nykyään myös Vaihtori-kontti, jossa asiakkaat voivat kierrättää käyttökelpoisia tavaroita ja harrastusvälineitä. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 11

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE IT-laitteiden uusiokäyttö on vastuullisuutta parhaimmillaan Älykäs kiertotalous tukee niin ympäristöä, yhteiskuntaa kuin yritysten liiketoimintaa. L aitteiden uusiokäytössä on järkeä monella tasolla. Mitä pidempi on laitteen elinkaari, sitä parempi asia se on vastuullisuuden näkökulmasta. ”Maapallon resursseja säästetään siten, että jokainen laite on hyötykäytössä niin kauan kuin sille löydetään järkeviä mahdollisuuksia”, IT-laitteiden elinkaaripalveluita tarjoavan 3 Step IT:n toimitusjohtaja Marko Tarkiainen kertoo. Muun muassa yrityksille suunnattujen tietokoneiden teho riittää vielä peruskäyttäjille yrityskäytöstä poistamisen jälkeen. ”Esimerkiksi koululaiskäyttöä ajatellen on kustannustehokasta hankkia käytettyjä koneita, koska samalla rahalla saa useamman yhtä tehokkaan koneen kuin uutena ostettaessa”, Tarkiainen valottaa. 3 Step IT tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaista IT-laitteiden elinkaaren hallintaa, joka sisältää rahoituksen, käytönaikaisen laiterekisterin sekä kierrätyspalvelut. ”Toimimme palvelualustana kaikille toimijoille ottamatta kantaa siihen mitä laitteita hankintaan ja käytetään. Autamme asiakkaitamme hallitsemaan ITlaitteiden hallintaa ja uusimisprosessia suunnitelmallisesti, mikä johtaa optimaaliseen resurssien käyttöön ja ympäristön kannalta järkevään toimintaan. Meidän kautta hankituista laitteista peräti 98 prosenttia myydään eteenpäin toimivina ja tietoturvallisesti tyhjennettyinä.” 3 Step IT kantaa myös yhteiskunnallista vastuuta osallistumalla yhteisöllisiin hankkeisiin. Se on esimerkiksi ollut mukana Sitran Suomen kiertotalouden tiekartan luomisessa. ”Lisäksi olemme muun muassa tarjonneet Me-säätiön kautta muualta käytöstä poistettuja laitteita vähäosaisten käyttöön”, Tarkiainen kertoo. Vuonna 1997 perustettu 3 Step IT on ollut kiertotalouden edelläkävijä perustamisestaan lähtien eli pidempään kuin koko käsitettä on yleisesti käytetty. Yrityksen vastuullinen toiminta on saanut myös kansainvälistä tunnustusta, mistä kertoo syksyllä LeasingLife Awards -tapahtumassa toistamiseen voitettu Sustainability of the Year -palkinto kestävää kehitystä tukevasta liiketoiminnasta. n MEIDÄN LAITTEISTA PERÄTI 98 PROSENTTIA MYYDÄÄN ETEENPÄIN TOIMIVINA JA TIETOTURVALLISESTI TYHJENNETTYINÄ IT-laitteiden elinkaaren pidentäminen on vastuullista toimintaa monelta kantilta, Marko Tarkiainen kertoo. 12 12 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Minna Toivonen ja Elina Tarkkonen Palmia Oy:stä. KEMIKAALIKUORMA PIENEMMÄKSI! Kestävän kehityksen edistäminen kuuluu kaikille, ja keskiössä ovat päivittäiset arjen valinnat. Siivousalan uusin tulokas on kemikaaliton siivous, jota tyypillisesti käytetään päiväkodeissa, oppilaitoksissa ja toimistoissa. ”H aitallisten kemikaalien käytöstä syntyvä kemikaalikuorma on uhka, jonka realisoitumisen pitkäkestoisia vaikutuksia on vaikea arvioida”, sanoo toimitilapalvelujen avainasiakaspäällikkö Elina Tarkkonen. Kemikaalikuorman pienentäminen on tärkeää, sillä päivittäisessä ylläpitosiivouksessa syntyvä kemikaalikuorma on yksi alan suurimmista ympäristövaikutuksista. Siivousyritysten on kehitettävä alaa, jotta asiakas saa puhtaat toimitilat ympäristöarvoja kunnioittaen. Myös jokaisella siivoojalla on oikeus työhön, jossa altistuminen haitallisille kemikaaleille on pyritty minimoimaan. ”Kemikaalittoman ammattisiivouksen kärjessä ovat menetelmät, joissa tavalliseen vesijohtoveteen on saatu perinteisen puhdistusaineen funktionaaliset ominaisuudet joko suodattamalla GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU vettä, lisäämällä siihen happea tai muuntamalla vesi miljoonia nanokuplia sisältäväksi”, luettelee avainasiakaspäällikkö Minna Toivonen toimitilapalveluista. Tutkimustulokset rohkaisevat kokeilemaan kemikaalittomuutta Nostimme yhdeksi tärkeimmistä ympäristötavoitteistamme kemikaalittoman siivouksen. Asiakasturvallisuus ja laatu ovat meille tärkeitä, ja haluammekin itse testata kemikaalittomien menetelmien vaikutusta tilojen hygieenisyyteen. Hygieniamittausten perusteella kemikaaliton menetelmä toimi hyvin ylläpitosiivouksessa, jopa paremmin kuin vertailussa käytetyt menetelmät. Voidaankin todeta, että kemikaalittomien menetelmien käyttö on turvallista normaalia hygieniaa vaativissa tiloissa. Hämeenlinnan Wetteri uusin kemikaalittoman ylläpitosiivouksen testaaja Wetterin toimitiloissa otettiin marraskuussa käyttöön Ultra H2O -menetelmä – sisäilmaongelmia oli paljon ja tähän tarvittiin ratkaisu. Ennen kemikaalittoman siivouksen aloitusta tilojen käyttäjille tehtiin kysely. Vastaajista 80% ei tuntenut kemikaalitonta siivousta, mutta 75% uskoi sen myönteiseen vaikutukseen sisäilmassa. Tiloissa tehtiin myös hygienia- ja pölymittauksia ennen aloitusta ja niitä jatketaan tutkimuksen ajan. ”Tutkimus päättyy toukokuussa 2019, jolloin teemme ratkaisuja kemikaalittoman siivouksen laajemmasta käyttöönotosta”, Tarkkonen ja Toivonen kertovat. n 13

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE VASTUULLINEN VAATE kunnioittaa luontoa elinkaarensa jokaisessa vaiheessa Vaatteen vastuullisuus alkaa jo tuotekehityksestä. 3D-suunnittelu säästää materiaalia, pienentää hävikkiä ja vähentää päästöjä. M onia vaatteita mainostetaan ekologisella materiaalilla, mutta se ei kerro vastuullisuudesta vielä paljoakaan. Haltin toimitusjohtaja Sami Kiiski korostaa, että vastuullisuuden pitää näkyä paitsi tuotteissa myös koko toiminnassa aina suunnittelusta ja valmistuttamisesta lähtien. ”Meidän mielestämme koko prosessia pitää kehittää yhdessä tehtaan ja tuotekehitystiimin kanssa. Ekomateriaali harvoin kertoo, missä olosuhteissa tuote on tehty tai millainen prosessi on ollut. Totta kai tuotteissa pitää olla myös vastuulliset materiaalit”, Kiiski sanoo. Haltilla kaikki vaatteet suunnitellaan alusta loppuun 3D-mallinnusohjelman avulla. Se on merkittävä vastuullisuuskysymys, sillä 3D-mallinnuksen avulla voidaan hoitaa myös sovitukset, jolloin fyysistä sovitusta ei välttämättä tarvita. Se tarkoittaa, että välttämättä vaateiden prototyyppejä ei tarvitse lennättää Kaukoidän tehtailta Suomeen. ”Prototyyppejä voi olla yhdelle vaatteelle vaikka kolme, joten 3D-suunnittelun avulla voimme karsia paljon materiaalihukkaa ja turhaa rahtia”, Kiiski toteaa. Suunnittelun perustana on kestävä tuote, jonka materiaaleissa on huomioitu ekologisuus koko elinkaaren ajalta. Koska Haltin tuotteet eivät ole pikamuotia ja niiden elinkaari on pitkä, Halti voi panostaa tuotekehitykseen ja teknisten, ekologisten materiaalien käyttöön. Kaikki Haltin vaatteita valmistavat tehtaat on auditoitu ja tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on, että 90 prosenttia tulee olemaan Amfori-auditoituja. Haltin työntekijät vierailevat tehtailla säännöllisesti ja kankaiden, vetoketjujen ja nappien alkuperä on tarkasti tiedossa. ”Me määrittelemme materiaalit tuotteisiimme. Me tunnemme kankaiden toimittajat ja varmistamme, että he toimittavat meille sitä mitä on sovittu”, Kiiski toteaa. Halti on yksi pohjoismaisista yrityksistä, jolla on bluesign® system partneruus. Bluesign®-järjestelmä on ratkaisu kestävään tekstiilituotantoon. Se poistaa haitalliset aineet heti valmistusprosessin alusta alkaen ja asettaa sekä valvoo ympäristöystävällisen ja turvallisen tuotannon standardeja. Näin varmistetaan, että lopullinen tekstiilituote täyttää tiukat kuluttajien turvallisuusvaatimukset, mutta myös antaa kuluttajalle luottamusta kestävän tuotteen hankkimiseen. n 3D-SUUNNITTELUN AVULLA VOIMME KARSIA PALJON MATERIAALIHUKKAA JA RAHTIA Haltilla on tehty konkreettisia vastuullisuustekoja jo kymmenen vuoden ajan. Kaikkea vastuullisuutta ohjaa kestävän kehityksen Think Ahead –strategia. 14 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE LÄÄKEAINEET EIVÄT KUULU LUONTOON – Orionin vastuu kattaa lääkkeiden koko elinkaaren Orion puhdistaa jätevetensä huolella haitallisista lääkeainejäämistä ja toimii aktiivisesti puhtaamman Itämeren puolesta. L ääkeaineet kulkeutuvat ympäristöön salakavalasti. Jäämät ovat pieniä, mutta päätyessään vesistöihin ne voivat vaikuttaa haitallisesti ekosysteemeihin. Orionilla on viime vuosina panostettu tuotannon jätevesien hallintaan ja vähennetty lääkejäämäpäästöjä merkittävästi. ”Lääkeyhtiönä Orionin yritysvastuun ytimessä on potilasturvallisuus, mutta samalla kehitämme toimintaamme kestävän kehityksen näkökulmasta – niin, että ympäristökin voi hyvin”, konsernin Head of Corporate Responsibility Noora Paronen sanoo. Orionilla tehdään entistä enemmän töitä sen eteen, että lääkejäämiä päätyy luontoon mahdollisimman vähän lääkkeiden koko elinkaaren aikana. Tuotteiden ympäristöriskit arvioidaan, raaka-aineet hankitaan vastuullisilta toimittajilta ja pakkausvaiheessa huomioidaan säilyvyys ja pakkauskoot. Tärkeintä on lääkkeiden oikea käyttö ja lääkejätteen oikea hävittäminen Suurin haaste odottaa elinkaaren lopussa, kun lääkkeet lähtevät terveydenhuollon ammattilaisille ja kuluttajille. On arvioitu, että luontoon kulkeutuvista lääkeaineista noin kaksi prosenttia aiheutuu tuotannosta, 10 prosenttia lääkkeiden epäasiallisesta hävittämisestä ja 88 prosenttia lääkkeiden käytöstä. ”Orion haluaa vaikuttaa omaa toimitusketjuaan GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU laajemmin. Tässä punnitaan yrityksen vastuullisuus”, Paronen sanoo. Kuluttajaohjeistuksen keskiössä ovat asiantunteva myynti sekä yhteistyö apteekkien ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa: turvallisessa lääkehoidossa tärkeintä on, että lääkärin määräämät lääkkeet otetaan oikein. Vanhentuneiden lääkkeiden suhteen nyrkkisääntö on, että ne palautetaan apteekkeihin, jotka varmistavat asianmukaisen hävittämisen. n Yhteinen tavoite – puhdas Itämeri Orion on vuosina 2018–2019 puhtaamman Itämeren puolesta toimivan John Nurmisen Säätiön pääyhteistyökumppani. Yhteistyö on luontevaa jatkoa konsernin toimille ympäristönsuojelun ja vesihuollon kehittämiseksi, sillä Puhdas Itämeri -hankkeissa yksi keskeinen tavoite on rehevöitymisen hillitseminen jätevesien tehokkaammalla käsittelyllä. ”Voimme jakaa kokemuksiamme ja vahvistaa säätiön koko asiantuntijaverkoston tietämystä”, Noora Paronen sanoo. 15

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Lämpö Sähkö Infrastruktuuri Biomassa Lämpö Ravinteet Hyönteiset Levät Kalanrehu Katse tulevaisuuteen: UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOKIERTOTALOUDESTA Kiertotalous tekee tuloaan. Ruokahävikkiä vähennetään, jäte- ja sivuvirroista kerätään arvokkaita jakeita talteen ja pakkauksia kierrätetään. Tämä vie kiertotaloutta vahvasti oikeaan suuntaan, mutta onko arvonmuodostus ja vastuullisuus näillä maksimoitu? Kestävä kiertotalous on biokiertotaloutta 16 Kiertotaloudessa tehdään vähemmästä enemmän: materiaalit ja niiden arvokomponentit säilytetään kierrossa, ja niiden arvoa kasvatetaan mahdollisimman pitkälle. Jossain vaiheessa arvo on kuitenkin väistämättä käytetty, minkä jälkeen kiertotalouden mukaisesti materiaaleista tuotetaan energiaa ja ravinteet sekä hiili hyödynnetään edelleen lannoitus- ja maanparannusaineina. Uusia bioraaka-aineita saadaan metsistä, pelloista ja maatiloilta, vesija kalaviljelmistä ja viherhuoneista. Toistaiseksi kiertotaloudessa lähinnä tehostetaan nykyisiä prosesseja, kierrätetään ja otetaan arvojakeita talteen sivuvirroista sekä ennaltaehkäistään hävikkiä. Biokiertotalouden arvopotentiaali onkin vielä suurelta osin hyödyntämättä. Jos materiaalitehokkuus, biomateriaalin tarkoituksenmukaisuus, vastuullisuus, kokonaiskestävyys ja kierrätettävyys otettaisiin huomioon jo tuotteen ja prosessin suunnitteluvaiheessa, arvoa muodostuisi huomattavasti lisää. Kokonaisuus ratkaisee Kiertotaloudessa tuotannon työolot, materiaalin energiatehokas kierrätys ja tuoteturvallisuus ovat osa kokonaisuutta. Aito, kestävä biokiertotalous edellyttää nykyisten tuotanto- ja arvoketjujen pilkkomista ja rakentamista uudelleen, mikä vaatii kokonaisnäkemystä, yhteistyötä ja ennennäkemätöntä tiedon ja resurssien jakamista muun muassa digitaalisesti. Luonnonvarakeskus Luke tarjoaa ainutlaatuista molekyylitason biomassa- ja arvokomponenttiosaamista sekä prosessiosaamista raaka-aineesta lopputuotteeseen eri arvoketjuissa ja niiden kestävyyden todentamisessa. Kokonaisvaltainen osaamisemme auttaa muodostamaan teollisia symbiooseja, kuten sinisiä sellutehtaita, joissa ns. kuiva kalanviljelylaitos saa tehtaalta vettä ja energiaa ja toisaalta ohjaa jätevesiä ravinteineen tehtaan puhdistamolle. Symbioosiin voidaan yhdistää vesiviljelyn ohella esimerkiksi hyönteiskasvatus sekä yksisoluproteiinien ja rehujen tuottaminen metsäteollisuuden sivuvirroista. Ennen kaikkea Luke auttaa selvittämään, miten tuotetaan biokiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita aiempaa pienemmällä energiakulutuksella, kestävästi ja resurssitehokkaasti. Ensimmäinen askel kohti todellista biokiertotaloutta voikin olla tutkijan vierailu yrityksessä. Luken tutkijan 1–2 päivän konsultointi on veloitukseton. n Lisätietoja: www.luke.fi/palvelut/kutsu-tutkija-kylaan Luken asiantuntijoita pääset kohtaamaan vuoden mittaan myös Luke Circles -tapahtumissa Oulussa, Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Ilmoittaudu mukaan www.luke.fi/lukecircles. Yhteystiedot (etunimi.sukunimi@luke.fi): Kiertotalous ja kestävyys: Juha-Matti Katajajuuri, p. 029 532 6219 Sininen sellutehdas ja teolliset symbioosit: Jyri Maunuksela, p. 029 532 2220 Ennakointi ja vastuullinen tulevaisuus: Johanna Kohl, p. 029 532 2225 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Tuotantoprosesseissa panostetaan energiakulutuksen vähentämiseen sekä merien suojeluun. MERITEOLLISUUS RAKENTAA KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA Suomen meriteollisuuden yhteisenä tavoitteena on rakentaa kestävää merenkulkua tulevaisuuden maailmalle. S uomen meriteollisuus on tunnettu innovatiivisista korkean teknologian tuotteistaan. Kansainvälinen meriturvallisuutta ja -ympäristöä sääntelevä organisaatio IMO sekä EU tulevat asettamaan meriliikenteelle uusia, yhä tiukempia päästörajoituksia tuleville vuosikymmenille. Meriteollisuuden tavoite on tarjota asiakkailleen ratkaisuja, jotka mahdollistavat päästöjen vähentämisen sääntelyä nopeammassa aikataulussa. Meriteollisuuden yritykset kehittävät jatkuvasti tuotteitaan ja toimialan verkoston vastuullisuutta yhteistyössä sekä tuovat esiin toimintansa positiivia vaikutuksia yhteiskunnalle ja ympäristölle. Painopisteinä toiminnassa ovat meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, yritysten kehittäminen hyvänä ja reiluna työpaikkana, toimitusketjun vastuullisuuden seuranta sekä kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen kaikessa toiminnassa. Meriteollisuus ry on käynnistänyt koko toimialan kattavan vastuullisuushankkeen ResponSean. Tavoitteena on, että alan yritysten prosesseissa rasitetaan mahdollisimman vähän sekä ympäristöä, ihmisiä että raaka-aineita. ResponSea-sitoumus on osa kansallista kestävän kehityksen Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumusta, ja se on saanut valtioneuvostolta tunnustuksen esimerkillisenä toimenpidesitoumuksena uusien avausten kategoriassa. Hankkeessa kehitetään sekä tuotteiden että verkoston vastuullisuutta koko toimialan yhteistyössä. Tämä on tärkeää, koska meriteollisuuden toiminta perustuu laajaan toimitusverkostoon, jossa lopputuotteen vastuullisuus muodostuu koko verkoston toiminnan tuloksena. Suomen meriteollisuus muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshore -telakoista. Meriteollisuus ry on elinkeinopoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Yhdistyksellä on yli 90 jäsentä, ja se toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU LNG:tä käytetään jo tänä päivänä monessa aluksessa polttoaineena. 17

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE MERILIIKENTEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN OTETTU TOSISSAAN Ympäristökysymysten, sekä laajemmin vastuullisen toiminnan merkitys, on lisääntynyt meriteollisuuden toimijoiden liiketoiminnassa. Kestävä kehitys on myös innovatiivisia cleantech-ratkaisuja kehittävän Evacin toiminnan kulmakiviä. M eriteollisuudessa vastuullinen toiminta on viime vuosina konkretisoitunut ympäristövaikutusten merkittävänä vähentämisenä sekä elinkaaritehokkuuden lisäämisenä. Tämä suuntaus on näkynyt maailman nopeimmin kasvavien cleantech-ratkaisuja tarjoavien yritysten joukkoon kuuluvan, Suomessa pääkonttoriaan pitävän Evacin huomattavana liiketoiminnan kasvuna. “Puolet viime vuoden lähes 50 %:n liikevaihdon kasvustamme tuli yritysostoista, loput orgaanisesta kasvusta”, vahvistaa Evac konsernin toimitusjohtaja Tomi Gardemeister. Tavoitteena puhtaampi maailma Vuodesta 1979 toiminut Evac on uranuurtaja innovatiivisten cleantech-ratkaisujen kehittäjänä. Yrityksessä on vankka ympäristöteknologioiden ja näihin liittyvän lainsäädännön osaaminen. “Lainsäädäntö tiukkenee vauhdilla ja sen puitteissa operointi muuttuu asiakkaillamme haastavammaksi, jolloin meidän osaamisemme merkitys korostuu entisestään”, Gardemeister huomauttaa. “Kasvava cleantech-ratkaisujen tarve kumpuaa ilmastonmuutoksen laajoista trendeistä, energiatehokkuuden tarpeesta ja yhä vähenevistä makean veden varannoista”, Gardemeister täsmentää ja lisää: “Tavoitteenamme on luoda puhtaampi maailma auttamalla asiakkaitamme saavuttamaan jätteen- ja jätevedenkäsittelyyn liittyvät ympäristönsuojelulliset tavoitteensa kaikilla toiminta-alueillaan”. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. vedenkulutuksen vähentämistä alipainekeräysjärjestelmillä, kuiva- ja märkäjätteen käsittelyn ja –kierrätyksen tehostamista , ruokajätteen vastuullista käsittelyä, jäteveden ja painolastiveden entistä ekologisempaa puhdistamista, makean veden tuottamista merivedestä sekä alusten rakenteiden ruosteenestoa. “Olemme ainoa toimija, jolla on näin kattava cleantech-ratkaisuvalikoima meriteollisuuden tarpeisiin”, Gardemeister toteaa. EVAC Compelete Cleantech Solution 18 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Merkittäviä yritysostoja Vahvistaakseen entisestään palvelutarjontaansa Evac on tehnyt hiljattain merkittäviä yritysostoja. Sama suuntaus jatkuu tänä vuonna. “Meillä on ollut onni saada hyviä, visionäärisiä pääomasjijoittajia, jotka haluavat tuottaa lisäarvoa asiakkaille”, toimitusjohtaja kiittelee. Cathelco Groupin osto viime vuonna antoi Evacille mahdollisuuden laajentaa entisestään yrityksen cleantech-ratkaisujen valikoimaa kolmella pääosa-alueella: painolastiveden käsittelyjärjestelmien, merieliöstön kasvunehkäisemisjärjestelmien ja rungon korroosionestojärjestelmien osalta. “Korroosionestojärjestelmä pidentää huomattavasti alusten käyttöikää ja vähentää polttoaineen energiankulutusta”,Gardemeister kertoo. Tämän vuoden tammikuussa ostimme englantilaisen Transvac Systemsin sekä saksalaisen Virtuksen. Molemmat ovat erikoistuneet cleantech-järjestelmien jakeluun ja huoltoon”, Gardemeister toteaa. Evacin strategia on selkeä. “Kasvu jatkuu voimakkaana myös tulevaisuudessa, erityisesti elinkaaripalveluihin panostamalla. Tämä merkitsee lisää yritysostoja”, Gardemeister kiteyttää. n Evac mukana Sitoumus2050 – yhteiskuntasitoumuksessa Evac on usean muun Meriteollisuus ry:n jäsenen ohella mukana kansallisessa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa, Sitoumus2050:ssa. Evacin merien rehevöitymistä ja roskaantumista ehkäiseviä järjestelmiä käytetään kattavasti meriteollisuuden eri alustyypeissä. Evac on sitoutunut esimerkiksi vähentämään merien roskaantumista lisäämällä risteilijälaivojen kuivajätteen kierrätysastetta 25 prosentista 50 prosenttiin vuonna 2025 ja edelleen 70 prosenttiin vuonna 2050 kehittämällä kuivajätteen käsittelyjärjestelmiä. Lisäksi Evac on sitoutunut ehkäisemään merien rehevöitymistä toimittamalla entistä enemmän jätevedenpuhdistuslaitoksia, joihin sisältyy myös ravinteiden poisto. Evac konsernin toimitusjohtaja Tomi Gardemeister. Evac on mukana myös ResponSea -meriteollisuusverkostossa, jossa kehitetään vastuullista toimintaa läpi toimialan. Painopisteinä toiminnassa on meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, yritysten edelleen kehittäminen hyvänä ja reiluna työpaikkana, toimitusketjun vastuullisuuden seuranta sekä kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen kaikessa toiminnassa. EVAC Maailman johtava meri-, offshore- ja rakennusalan integroitujen veden- ja jätteenkäsittelyjärjestelmien, sekä korroosionestojärjestelmien toimittaja Perustettu 1979; pääkonttori Espoossa 20 toimipistettä 14 maassa neljässä maanosassa, edustajia yli 70 maassa Liikevaihto: 156 MEUR (2018) 3 300 matkustajaa kuljettavalla risteilyaluksella yhden päivän aikana tuotetun kierrätettävän ja sekajätteen määrä ennen ja jälkeen käsittelyn. Evacin järjestelmillä suoritettu jätteen tiivistys vähentää maihin käsiteltäväksi vietävän jätteen määrää suhteessa 1:10. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Omistaja: Bridgepoint 19

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE TEKOÄLY ANALYSOI HETKESSÄ YMPÄRISTÖMUUTOKSEN SATELLIITTIDATASTA Euroopan Avaruusjärjestö ESA:n kumppanuus kirittää suomalaisyritystä kehittämään palveluja, joilla satelliittikuvien paljastamat muutokset ympäristön tilassa voi analysoida aiempaa huomattavasti nopeammin ja helpommin. J yväskyläläisen Bitcomp Oy:n Sanna Härkönen ratkoo työkseen, kuinka yritykset, tutkijat ja poliitikot saisivat mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tarkkaa tietoa ympäristön tilasta. ”Ongelmana ei ole, etteikö dataa olisi tarpeeksi, päinvastoin. Ongelma on, että päätöksentekoa tukeva tutkimustieto hukkuu helposti vaikeaselkoisten raporttien syövereihin. Tieto ympäristön tilasta on usein vanhentunutta ja hajallaan eri lähteissä, vaikka tänä päivänä datalta edellytetään laadukkuutta ja luotettavuutta”, yhtiön R&D Manager Härkönen sanoo. Härkönen kollegoineen etsii vastausta haasteeseen satelliittiteknologiasta ja koneoppimisesta. Pilvipalvelut ja tekoälyä hyödyntävät prosessit varmistavat, että yritykset, tutkimuslaitokset ja muut organisaatiot voivat nopeasti integroida suuresta datamäärästä jalostettua ajantasaista tietoa omaan toimintaansa. ”Koneoppimiseen ja satelliittidataan perustuvat analyysit ovat valtava mahdollisuus, kun seurataan ilmastotekojen vaikuttavuutta ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Samat työkalut auttavat myös arkipäivän ongelmissa, kun metsien tilassa tapahtuvat muutokset havaitaan automaattisesti satelliittien avulla ja maastotyötä voidaan tuntuvasti vähentää”, Härkönen toteaa. Jyväskyläläisyrityksen EnviNavigator-kehittämishanke valittiin vuoden alussa Euroopan avaruusjärjestö ESA:n rahoitusohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on kaupallistaa Bitcompin tutkimus- ja kehitystyön tuloksia yhdessä suomalaisten ja saksalaisten yhteistyökumppanien kanssa. 20 Viime aikojen kehitysaskelten myötä satelliittikuvien tallentamaa ympäristön tilaa pääsee seuraamaan selvästi aiempaa nopeammin. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet myrskytuhot voidaan havaita jopa muutaman päivän viiveellä. ”Myrskytuhoalueiden pikainen paikannus nopeuttaa myrskyn kaatamien puiden korjaamista ja ehkäisee metsänomistajan taloudellisia lisätappioita. Ajantasainen tieto hyödyttää myös metsäyhtiöitä, vakuutuslaitoksia ja viranomaisia”, Härkönen sanoo. Bitcompin toimitusjohtaja Tapani Stjernvall näkee uudenlaisen palvelun houkuttelevaksi paitsi metsätaloudessa, myös esimerkiksi energiateollisuudessa, maataloudessa, ympäristötutkimuksessa ja kaupunkisuunnittelussa. ”Aikaisemmin kaukokartoitusdatan käsittelyyn tarvittiin runsaasti asiantuntijoiden työpanosta ja tieto oli vain harvojen saatavilla. Uusi palvelu säästää merkittävästi aikaa ja rahaa sekä tuo tiedon helposti vaikka kännykkään”, Stjernvall sanoo. Härkönen uskoo, että tekoälyn avulla useista lähteistä jalostettu tieto tulee olemaan merkittävä tekijä monien ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Hän antaa esimerkin ajankohtaisesta aiheesta Suomen poliittisessa keskustelussa. ”Voimme optimoida metsien hiilensidontaa, kun analysoimme kaukokartoitusdataa metsän laadusta, sen kasvusta, maaperästä, kasvipeitteisyydestä sekä säästä ja yhdistämme tämän hiilitasemalleihin.” n Ympäristönmuutoksia ennustavien monimutkaisten analyysien tekeminen esimerkiksi ruoan tuotannosta tai hiilen sidonnasta on nyt aiempaa helpompaa, sanoo Bitcomp Oy:n R&D Manager Sanna Härkönen. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Ekosysteemien mallinnuksesta saatavat tiedot auttavat varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin ja löytämään ratkaisuja niiden ennaltaehkäisyyn. Bitcomp Oy Tekee: Paikkatietoratkaisut ja -analyysit Perustettu: 1995 (nykyinen yritysrakenne 2007) Toimipaikat: Jyväskylä, Joensuu, Seinäjoki, Vimpeli Toimitusjohtaja: Tapani Stjernvall Henkilöstö: 38 Liikevaihto: 2,8 milj. euroa (2017) Nettotulos: 233 000 euroa (2017) Omistus: Henkilöstön omistama Tavoitteenamme on tuottaa palveluita, joita asiakkaat tarvitsevat arkisessa liiketoiminnassaan. Mutta samoilla prosesseilla voi seurata ja raportoida myös laajoja ympäristömuutoksia, sanoo Bitcomp Oy:n toimitusjohtaja Tapani Stjernvall. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 21

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE VALJASTA VASTUULLISUUSRAPORTOINTI TUKEMAAN LIIKETOIMINTAA Kokonaisvaltainen vastuullisuusraportointi tarjoaa luotettavaa vastuullisuustietoa ulkoisille sidosryhmille ja eväitä yrityksen toiminnan monipuoliseen kehittämiseen. Quenticin Karri Takki kertoo, kuinka vastuullisuusraportointi voidaan muuttaa välttämättömästä pakosta tuottavaksi toiminnaksi. Quentic “ KOKONAISVALTAINEN VASTUULLISUUSRAPORTOINTI VOI AIDOSTI HYÖDYTTÄÄ LIIKETOIMINTAA. Q ouentic tarjoaa yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR) sekä työturvallisuuden ja ympäristöasioiden (EHS) hallinnan yhdistävää kahdeksan moduulin integroivaa kokonaisratkaisua. Eri moduulit keskittyvät työturvallisuuteen, riskeihin ja auditointeihin, vaarallisiin aineisiin, lakisääteisen ja muun sääntelyn vaatimusten noudattamiseen, online-ohjaukseen, prosessinhallintaan, ympäristöön sekä kestävään kehitykseen. Käyttäjät voivat muokata tarvitsemiaan moduuleja ja hyötyä moduulien rajat ylittävistä yhteyksistä, jotka vahvistavat yrityksen eri osastojen välistä yhteistyötä. ”Yritykset ovat monesti kehitelleet hienoja mekanismeja vastuullisuusraporttien näyttävään kokoamiseen. Harva kuitenkin on syvällisesti pohtinut sitä, kerätäänkö dataa johdonmukaisesti ja kattavasti”, Quenticin Suomen markkinointijohtaja Karri Takki kertoo. 22 Esimerkiksi Kestävä kehitys -moduulin avulla yritykset kykenevät arvioimaan kokonaisvaltaisesti toimintansa sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuun elementtejään sekä luomaan perustan vastuullisuusviestinnälle eri sidosryhmien kanssa. Moduuli kokoaa hajautetuista lähteistä verkon yli tulevan datan yhteen, rikastaen tätä tietoa ja jalostaen sen eri tavoin hyödynnettäväksi. ”Aluksi on määriteltävä, mitkä kestävän kehityksen indikaattorit koskevat yritystä ja kuinka niitä halutaan analysoitavan. Sen jälkeen luodaan tehtäväkohtainen raportointisuunnitelma näiden indikaattorien pohjalta. Standardoidulla menettelyllä taataan tietojen luotettavuus ja yhtenäisyys.” Tämän jälkeen voidaan suorittaa edellä mainittujen indikaattoreiden pohjalta suoritetut arviot toiminnasta. Arvioiden tulokset saadaan esiin taulukko- ja diagrammimuotoisina elementteinä, sisältäen Yksi johtavista SaaSohjelmistoratkaisujen tarjoajista Euroopan ympäristö-, työturvallisuusja yhteiskuntavastuun markkinoilla. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Berliinissä ja työllistää yli 175 henkilöä. Tytäryhtiöt ja yhteistyökumppanit sijaitsevat Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä sekä Suomessa, Tanskassa ja Alankomaissa. Yli 600 asiakasta vahvistaa EHS- ja CSR-hallintaansa Quentic-ohjelmistoratkaisuilla. esimerkiksi vertailun tavoitteiden ja toteutumien kesken tai monella muulla tapaa esitettyinä. Kaiken kaikkiaan erilaisten toiminnan tunnuslukujen, indikaattorien, mahdollisuuksien ja riskien analysointi on tehty vaivattomaksi. ”Systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti toteutettuna yritysvastuuraportointi antaa monipuolisemman kuvan yrityksen arjesta kuin määräajoin tehdyt auditoinnit ja tarkastukset. Tätä tietoa voidaan hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä ja vastuullisuuden luotettavassa raportoinnissa ulkoisille sidosryhmille”, Takki lisää. ”Vastuullisuusraportointia on tehty aiemmin lähinnä lain vaatimukset täyttäen ja mahdollisimman kevyesti, mutta viime aikoina siihen on alettu panostamaan enemmän. Kokonaisvaltainen vastuullisuusraportointi voi aidosti hyödyttää liiketoimintaa”, Takki summaa. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Canoramalaisten ykkösasiana on kantaa vastuu asiakkaasta ja luoda heille ICT-ympäristöjä, jotka ovat hyväksi sekä asiakkaan liiketoiminnalle että kestävälle kehitykselle. REILUSTI ASIAKKAAN ICT-ASIALLA Canoraman ICT-palveluihin perustuvat tehokkaat toimistoympäristöt parantavat asiakkaiden kilpailukykyä ja tukevat kestävää kehitystä. Canoramalaiset ovat arvojensa mukaisesti reilusti asiakkaan asialla. ”V astuullisuus ja kestävä kehitys toteutuvat monella eri tavalla sekä meidän omassa tekemisessä, että Canoraman asiakkailleen toimittamissa palveluissa ja ratkaisuissa. Kun asiakkaalle optimoidaan mahdollisimman tehokas toimistoympäristö, se on hyväksi myös ympäristölle ja kestävälle kehitykselle”, muistuttaa yhtiön toimitusjohtaja Martin Brandt. Canoraman edustamissa tuotteissa on huomioitu kiertotalouden vaatimukset koko elinkaarelle. Pilvipalvelut ja asiakkaiden palvelimien keskittäminen Canoraman omaan konesaliin ovat puolestaan fiksu tapa parantaa energiatehokkuutta. Hiilijalanjälki pienenee, koska järjestelmäasiantuntijat pystyvät ratkaisemaan yhä useammin asiakkaan ICTongelmat etänä ilman, että heidän tarvitsee autoilla asiakkaan luokse. Arvot ohjaavat vastuullisuuteen Martin Brandt sanoo, että Canoraman arvot, kuten reiluus ja välittäminen, ovat alusta saakka ohjanneet yhtiön toimintaa vastuullisuuteen. CANORAMA LUKUINA LIIKEVAIHTO VUONNA 2018 22,4 MILJ.EUR. HENKILÖSTÖ 120 13 TOIMIPISTEITÄ GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kokkola Helsinki Hyvinkää Hämeenlinna Järvenpää Kajaani Kauhajoki Kuusamo Pietarsaari Riihimäki Seinäjoki Tampere Ylivieska ”Reiluus tarkoittaa esimerkiksi avoimuutta ja luotettavaa raportointia, jonka ansiosta asiakas pysyy koko ajan tilanteen tasalla. Asiakasta ei myöskään jätetä yksin ongelmiensa kanssa, vaikka ratkaisu ei olisi heti käden ulottuvilla”. Välittäminen ja vastuullisuus korostuvat tietoturva-asioissa, alkaen arkaluontoisten tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä. ”Haluamme tuntea asiakkaan ICTympäristön, jotta voimme kertoa, mitkä kohdat ovat mielestämme kriittisiä tietoturvan näkökulmasta. Meidän on lisäksi tärkeä huolehtia Canoraman henkilöstön omasta osaamisesta, koska kyse on tietoturvan ja verkkohyökkääjien jatkuvasta kilpajuoksusta”. n • ICT-RATKAISUJEN ASIANTUNTIJA • YLLÄPIDÄMME 4500 ASIAKKAAN YMPÄRISTÖÄ • PERUSTTU 1993 • PÄÄKONTTORI KOKKOLA • OMISTAJA FOLMER MANAGEMENT OY 23

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE VASTUULLISIN MATKANJÄRJESTÄJÄ SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ Vastuullisuus nousee yhä tärkeämpään rooliin Aurinkomatkojen strategiassa. t Aurinkomatka en om jälleen Su vastuullisin äjä matkanjärjest (Sustainable Br Index 2018) and A urinkomatkat valittiin jälleen Suomen vastuullisimmaksi matkanjärjestäjäksi Sustainable Brand Index 2018 -tutkimuksessa. “Saimme jo kolmantena peräkkäisenä vuonna tämän tärkeän tunnustuksen. Pitkäjänteinen työmme on kantanut hedelmää”, iloitsee brändistä, markkinoinnista ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Karita Taura Aurinkomatkoilta. Vastuullisuustyö kuuluu koko henkilökunnalle “Sekä Finnair-konsernissa että meillä Aurinkomatkoilla vastuullisuus on kunniaasia, jota huomioidaan kaikissa toiminnoissamme. Vastuullisuustyö kuuluu jokaiselle. Koko henkilökuntamme on suorittanut vastuullisen matkailun koulutuksen, joka käsittää vastuullisen matkailun keskeiset periaatteet ja kehittämistavat”, täsmentää Finnairin Aurinkomatkojen viestinnän asiantuntija Annina Metsola. “Meille on tärkeää, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia matkailusta ja maailman monimuotoisuudesta. 24 Teemme yhteistyötä esimerkiksi Reilun Matkailun yhdistyksen kanssa”, Taura lisää. Asiakkaiden osallistaminen kehittämistyöhön Aurinkomatkojen matkailijoista muodostettu Aurinkoheimo osallistuu aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Aurinkoheimossa suoritettiin vastuullisuuskysely viime marraskuussa. “Tulokset olivat selkeät. Lomakohdetta valittaessa huomioidaan vahvimmin ympäristönsuojelu ja eläinten oikeudet, paikallisuus ja ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Erityisesti näihin kysymyksiin Aurinkomatkat keskittyy jatkossa vastuullisuusstrategiassaan”, Taura kertoo. Euroopan matkakohdevalinnoissa paikallisväestön työllisyyden edistäminen näkyy Aurinkomatkojen tarjonnassa. “Majoitusvaihtoehdoissa on paikallisten omistamia hotelleja. Valikoimassamme on myös hieman vähemmän tunnettuja ja vierailtuja lomakohteita. “Barcelonan lähistöltä löytyy hieno kohde, Salou, Mallorcan lähistöltä Menorca”, Metsola vinkkaa pari esimerkkiä. Vastuullisuus nousee yhä tärkeämpään rooliin koko loman aikaisessa kokemuksessa. “Tehtävää on paljon niin ympäristön, taloudellisen kuin sosiaalisen vastuun saroilla. Osa muutoksista vie aikaa, mutta pienetkin positiiviset teot ovat merkityksellisiä tulevaisuuden kestävää matkailua ajatellen”, Taura ja Metsola kiteyttävät. n Uusia matka- ja retkikohteita Vastuullisuuden merkitys konkretisoituu selkeästi asiakkaille monin tavoin, esimerkiksi hotellien energian- ja veden kulutusvinkkeinä tai retkitarjonnassa. “Meillä ei esimerkiksi enää ensi kesästä alkaen järjestetä retkiä akvaarioihin tai eläinpuistoihin, joissa villieläimet ovat vankeudessa”, Taura kertoo. Pakkaa vain välttämätön, jätä kotiin ylimääräiset, painavat tavarat Jos jokainen Finnairin matkustaja pakkaisi kilon vähemmän matkatavaraa mukaansa, säästyisi vuodessa 1,2 miljoonaa kiloa lentopetrolia. Tällä määrällä lentäisi 20 lentoa Helsingin ja Tokion välillä. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE VASTUULLINEN AUTOILU ON MUUTAKIN KUIN SÄHKÖAUTOILUA 5 pointtia parempiin valintoihin yrityksen autopolitiikassa. 1. SÄHKÖAUTOILU EI OLE AUTOMAATTISESTI PARAS RATKAISU Täyssähköauton ja ladattavan hybridin käyttö on järkevintä kaupunkialueilla, jossa nopeudet ovat maltillisia, välimatkat lyhyitä ja latausinfra tiheä. On hyvä muistaa myös se, että sähkön tuottaminenkin voi aiheuttaa päästöjä. Jos puolestaan aikataulut venyvät auton latausta odottaessa tien päällä, on silläkin kulunsa. Aika on rahaa. 2. AUTOETU VAI AUTOHAITTA? Autoilu on osa yrityksen ympäristövastuuta. Autopolitiikalla voidaan vaikuttaa autotyypin valinnan lisäksi myös ajamisen määrään. Esimerkiksi vapaa autoetu, missä työnantaja maksaa kaikki viulut, johtaa helposti turhiin kilometreihin, kun taas käyttöetu pistää ihmisen miettimään tarkemmin liikkumistaan. AUTOILU ON OSA YRITYKSEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUTTA. 3. OIKEA AUTO OIKEAAN TARPEESEEN Ei yksin riitä, että ostaa ekologisen auton vaan sitä pitää käyttää myös ekologisesti. Täyssähköauto on hyödyllinen vain, jos latauspaikka löytyy kotoa ja mielellään myös töistä. Ladattava hybridiauto on puolestaan järkevä, jos sitä pystyy lataamaan riittävästi ja ajamaan sähköllä valtaosan matkoista. Maantieajossa diesel- tai bensiiniauto on taloudellisin ja vaivattomin valinta. Kaasuauto on myös varteenotettava vaihtoehto Etelä-Suomessa kattavan kaasutankkausasemaverkoston vuoksi. Biokaasu on osa kiertotaloutta, jota käytettäessä CO2-päästöt jäävät kovin vähäisiksi. 4. JOUSTAVAT SOPIMUKSET Ylimääräisten autojen pitäminen talleissa ei ole järkevää. Esimerkiksi 3–4 vuoden määräaikainen huoltoleasing voi tulla kalliiksi, jos auton käyttäjä vaihtaa työpaikkaa tai tarve autolle muuttuu tehtävien muutoksen tai vaikkapa perheenlisäyksen vuoksi. Joustavilla rahoitusleasing- tai osamaksusopimuksilla yritys voi varmistaa kustannustehokkaan ja joustavan autojen käytön. SUOMESTA VETOVOIMAISIN JA KILPAILUKYKYISIN INNOVAATIOYMPÄRISTÖ. 5. TEE VASTUULLISUUDESTA HELPPOA Ihmiset ovat mielellään vastuullisia, mutta se pitää tehdä heille helpoksi. Järkevällä yrityksen autopolitiikalla voit kannustaa ihmisiä tekemään sekä taloudellisesti että vastuullisuuden kannalta parhaita ratkaisuja. Ekologisinta on tietenkin välttää turhaa ajamista ja käyttää mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä. Lisää aiheesta: info@fleet.fi ja fleet.fi GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Yritysautoratkaisujen asiantuntija, Fleet Innovationin toimitusjohtaja Sakari Viitanen listasi vastuullisen autoilun näkökulmia. 25

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE CARUNA OTTI ASIAKKAAT TAKAISIN S KESKIÖÖN Kuinka kauan tulet toimeen ilman sähköä? Todennäköisesti et kovin pitkään, sillä sähkö on kriittisen tärkeä sekä kotien, yritysten että koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Kun sähkön kulutus kasvaa ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat, tarvitaan uuden sukupolven vahvaa ja älykästä sähköverkkoa, joka palvelee asiakkaitaan vielä vuosikymmenten kuluttua. “ SÄHKÖINFRAN KEHITTÄMINEN TYÖLLISTÄÄ PALJON PAIKALLISIA PIENYRITYKSIÄ. ähkönjakelu on nähty energiajärjestelmässä teknisenä vaiheena, jossa virta jaetaan yksittäisiin käyttökohteisiin. Verkko muodostaa luonnollisen monopolin ja siirtomaksulla katetaan sähköverkon kunnossapito ja uusiminen, vikojen ja myrskytuhojen korjaus sekä pitkistä sähkökatkoista asiakkaille maksettavat korvaukset. Simppeliä ja teknistä eikä järin asiakasystävällistä. Ilmastonmuutoksen torjunta ja sen vaikutuksiin sopeutuminen muuttavat kaikkien energiajärjestelmässä toimivien yhtiöiden roolia merkittävästi. Caruna on pistänyt strategiansa uusiksi Tomi Yli-Kyynyn johdolla. ”Asiakkaat ovat toimintamme ytimessä. Tehtävämme on rakentaa heille älykäs ja toimintavarma sähköverkko, joka kestää yhä pahenevat myrskyt ja lumikuormat, joita ilmastonmuutos aiheuttaa. Samalla nyt rakennettava sähköverkko mahdollistaa muun muassa liikenteen sähköistymisen, kuten sähköautot, kasvavat digitaaliset palvelut ja uusiutuvan energian pientuotannon ”, YliKyyny kertoo. ”Nykyinen sähköverkko Suomessa on rakennettu pääasiassa 1960–70-luvuilla, nyt sitä päivitetään niin, että verkko kykenee vastaamaan asiakastarpeisiin vielä 2060–70-luvuilla. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii sähköverkoilta aiempaa enemmän mukautumiskykyä. Fossiilisista polttoaineista siirrytään uusiutuvaan energiaan ja sähkön tuotanto hajaantuu pienempiin yksiköihin ja sitä tuotetaan verkkoon vaihtelevalla kapasiteetilla. ”Meillä on esimerkiksi jo nyt yli 4000 aurinkosähköä verkkoon tuottavaa asiakasta ja heidän määränsä kasvaa nopeasti”, Yli-Kyyny taustoittaa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa konkreettisesti sähköverkon maakaapelointia. Verkon siirtäminen säältä suojaan ehkäisee sähkökatkoja. ”Investoimme maakaapelointiin siksi, että sen elinkaarikustannukset ovat alempia kuin ilmajohtojen, säävarmuuden muista eduista puhumattakaan.” Lisäksi maakaapelointi vapauttaa maata hyötykäyttöön, kun ilmajohdot ja sähkötolpat poistuvat pelloilta ja metsistä. Sähköverkon uudistaminen työllistää myös paikallisia pienyrityksiä, jotka tekevät maansiirto- ja kaivuutöitä tai sähköasennuksia. Esimerkiksi vuonna 2017 Caruna investoi lähes 280 miljoonaa euroa verkonrakentamiseen eri puolilla Suomea. Tästä summasta paikallisen työn osuus oli noin puolet. Caruna on nostanut myös asiakaspalvelunsa uudelle tasolle. Katkoista ja verkkotöistä viestitään aktiivisesti paikallisella läsnäololla, tekstiviestein, www-sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Koko verkkoa operoidaan ympärivuorokautisesti. Yli-Kyyny näkee ajantasaisella sähköinfralla olevan suuri roolinsa menestyvän yhteiskunnan rakentamisessa. ”Moderni sähköverkko on elinehto digitalisaation mahdollistamille uusille palveluille ja toimivalle yhteiskunnalle”, hän summaa. n Tomi Yli-Kyyny johtaa Carunan uudistumista perinteisestä sähkönjakeluyhtiöstä asiakaslähtöiseksi verkkopalveluyhtiöksi. Yli-Kyyny vieraili Espoon Suurpellon sähköasemalla yhdessä Carunan alueverkkopäällikkö Miia Wallénin kanssa. 26 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Ari Korhola on TPI Controlin toimitusjohtaja. OTA KIINTEISTÖSI SISÄOLOSUHTEET, ENERGIANKÄYTTÖ JA ELINKAARI KONTROLLIIN TPI Control tekee näkymättömän näkyväksi kiinteistöjen sisäolosuhteiden hallinnassa. R akennetun omaisuuden tila ROTI 2017 -tutkimuksen mukaan rakennettu ympäristö muodostaa peräti 80 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta. Tulevaisuuden kehityksen kannalta yksi kiinteistöjen suurimmista ongelmista on kasvava korjausvelka, jonka arvioidaan olevan jo 30–50 miljardin euron luokkaa. Korjausvelka johtaa jatkuviin kustannuksiin: rakennusten vaurioista, huonosta sisäilmastosta ja energianhukasta sekä ruuhkista ja yhteiskuntateknisten järjestelmien häiriöistä aiheutuu vuosittain arviolta noin 3,4 miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle. ”ROTI-tutkimuksen toimenpidesuosituksissa merkittävänä asiana pidettiin rakennusten elinkaarta vaivaavien laatuongelmien juurisyiden selvittämistä ja ratkaisemista”, TPI Controlin toimitusjohtaja Ari Korhola taustoittaa. TPI Control tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja managereille uudenlaista kontrollia sisäolosuhteisiin, energiankulutukseen ja elinkaaren hallintaan. Yrityksellä on vahva ja monipuolinen teknistieteellinen osaaminen kiinteistöjen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä. ”Me teemme näkymätöntä näkyväksi kiinteis- GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU töissä. Tutkimme ja analysoimme kiinteistöjen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien tilaa. Paljastamme rakennusautomaation sekä todellisen toiminnan väliset informaatioaukot. Lopuksi mittaamme ja käännämme saadut tulokset syy-seuraussuhteiksi. Näin löydämme ongelmien juurisyyt ja pääsemme ratkomaan niitä systemaattisella toiminnallamme sekä ajoittamaan näiden järjestelmien ylläpito- ja uusimistoimet kokonaisuuden kannalta järkevimmällä tavalla”, Korhola valottaa. Perinteisesti rakentamisessa kaiken oletetaan olevan kunnossa viimeistään 24 kuukauden takuuajan jälkeen, mutta tietyt haasteet tulevat esiin vasta pidemmällä aikavälillä. ”Kyse voi silloin olla esimerkiksi liiallisesta energiankulutuksesta tai epävakaista sisäolosuhteista. Talotekniset ratkaisut ovat tänä päivänä entistä monimutkaisempia. Ongelmat eivät ratkea yhden laitteen toimintaan puuttumalla vaan syvemmällä ymmärryksellä kokonaisuudesta”, Korhola tietää. TPI Controlilta löytyy referenssit esimerkiksi 60 kiinteistön ja yhteensä 300 lämmöntalteenottolaitteen toiminnan analysoinnista ja kunnostamisesta, jolla on saavutettu yhteensä liki 8500 MWh:n energiansäästö vuositasolla. Yksittäisissä kohteissa energiansäästö on ollut jopa yhdeksän prosenttia. ”Me tuomme mielellämme tämän alueen vahvaa näkemystämme projekteihin aina suunnitteluvaiheesta lähtien. Tuloksena rakennusten elinkaari saadaan parempaan kontrolliin”, Korhola summaa. TPI Control laajensi osaamistaan viime vuonna ilmanvaihtojärjestelmistä tutun Aeratorin hankinnalla. n “ ONGELMAT EIVÄT RATKEA YHDEN LAITTEEN TOIMINTAAN PUUTTUMALLA VAAN SYVEMMÄLLÄ YMMÄRRYKSELLÄ KOKONAISUUDESTA. 27

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE #ARKIVASTUU tuo näkyväksi jokapäiväisen vastuullisuuden Henkilöstöstä huolehtiminen on Esa Kuokalle tärkein vastuullisuuden osa-alue, joka näkyy konkreettisesti jokaisessa arkipäivässä. Kylmästi paras porukka auttaa toisiaan ja huomioi ihmisen kokonaisuutena. E sa Kuokka Oy on hiljattain kirjoittanut vastuullisuusohjelmansa, joka pukee sanoiksi arjessa jo kauan tehdyn työn. ”Vastuullisuusohjelma tekee näkyväksi sen, mitä meillä jo on. Kun aloin koota vastuullisuusohjelmaa, huomasin, että mitään uutta ei tarvitse keksiä, vaan kirjoittaa olemassa oleva näkyväksi”, operatiivinen johtaja Minna Lindeqvist kertoo. Esa Kuokka Oy onkin lanseerannut hastagin #arkivastuu, joka tarkoittaa sitä, että vastuullisuus ei ole suuria sanoja tai isoja asioita, vaan arkipäivän tekemistä. Sitä miten vastuullisuus otetaan huomioon jokaisessa arjen tekemisessä ja kohtaamisessa. Arkivastuu valikoitui itsestään selvästi myös vastuullisuusohjelman kärjeksi. Lindeqvist kertoo, että vastuullisuuden perusta luotiin jo reilu 25 vuotta sitten, kun yritys perustettiin. Alusta asti Esa Kuokalla on korostettu, että omista ihmisistä on pidettävä huolta. Se on edelleen tärkein vastuullisuuden osa-alue. ”Vastuullisuus on meille itsestään selvää, mutta aiemmin sitä ei ole sanoitettu samalla tavalla. Kun miettii arvojamme, asiakkaan odotusten ylittäminen, hyvän työpaikan luominen ja työkaverin kunnioittamien, niin kaikkiin niihin sisältyy vastuullisuus”, Lindeqvist sanoo. 28 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Vain yksi hyvinvointi, ei erillistä työhyvinvointia Vastuu henkilöstöstä näkyy Lindeqvistin mielestä ennen kaikkea siinä, että arjessa näkyy yhä enemmän yhteen hiileen puhaltamista. Esimerkiksi Lindeqvist ottaa toisen auttamisen silloin, kun kuljettaja on esimerkiksi myöhässä. Kuljettajat varmistavat yhdessä, että työ tulee tehtyä asianmukaisesti. ”Viime aikoina on tullut selvästi näkyväksi se, että olemme kylmästi paras porukka. Se tarkoittaa huolenpitoa työkaverista ja kokonaisvastuun ottamista tekemisestä”. Kuljetusalalla työ on raskasta sekä fyysisesti että työaikojen puolesta. Kuljettajat tekevät töitä usein öisin, joten perheen kanssa vietetty aika jää silloin vähiin. Esa Kuokalla korostetaankin, ettei ole olemassa pelkkää työhyvinvointia vaan yksi hyvinvointi, johon kuuluu myös koti, perhe ja vapaa-aika. Esimiestyössä se, että ihminen on yksi kokonaisuus, on ollut merkittävä ajatusmallin muutos. Päästöt vähenevät vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja oikealla ajotavalla Yksi tärkeä tavoite kohti koko ajan vastuullisempaa kuljetusliiketoimintaa on jatkuva hiilijalanjäljen pienentäminen. #Arkivastuu tarkoittaa myös jokapäiväistä huolehtimista ympäristöstä. Esa Kuokka Oy seuraa autojen keskikulutusta ja tyhjäkäyntiaikaa reaaliaikaisesti, ja kaikki kuljettajat osallistuvat ajotapakoulutukseen päästöjen minimoimiseksi. Kalustohankinnoissa huomioidaan aina ympäristö niin autojen kokoluokan kuin päästöjen suhteen. Esa Kuokka Oy tekee lisäksi aktiivista yhteistyötä autonvalmistajien kanssa vaihtoehtoisten polttoaineiden kartoittamiseksi. Vuoden 2019 aikana starttaavat Esa Kuokka Oy:n ensimmäiset sähköä tai kaasua käyttövoimanaan käyttävät jakeluautot pääkaupunkiseudun jakelussa. ”Pystymme laskemaan jokaisen kuljetuksen hiilijalanjäljen myös asiakaskohtaisesti. Näin asiakkaillamme on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisen hiilijalanjäljen he ovat valmiita hyväksymään osana omaa toimitusketjuaan”, Lindeqvist sanoo. Osa Kylmästi Parhaista autoista kulkee jo nyt biodieselillä, eli jopa 90 prosenttia pienemmillä hiilidioksidipäästöillä tavalliseen dieselpolttoaineeseen verrattuna. n Esa Kuokka Oy • Erikoisalana lämpötilahallitut logistiikkapalvelut. • Asiakkaina lähes kaikki Suomessa toimivat elintarvikealan yritykset, keskusliikkeet, tukut ja maahantuojat. • Noin 2500 asiakaskäyntiä vuorokaudessa. • Myönnetyt sertifikaatit ISO 9001 - laatujärjestelmä ja ISO 14001 – ympäristöjärjestelmä. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 29

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE JOKAINEN YRITYS ANSAITSEE OLEVANSA JOHDETTU Digitalisaatio, globalisaatio, kaupungistuminen sekä palveluistuminen muuttavat myös yritystoimintaa. Kolme ensiksi mainittua muuttaa yritystoiminnan rakennetta ja viimeksi mainittu mahdollistaa suotuisan ympäristön yritystoiminnan synnylle. 30 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Liikenne- ja viestintäviraston ammattiliikenteen ja kuljetusten johtava asiantuntija Mikko Västilä. Y ritystoiminnan menestystekijät pohjautuvat tässä kontekstissa hyvään keskeneräisyyden sietokykyyn, joustavuuteen, muutosvalmiuteen ja kehitysmahdollisuuksien näkemiseen tulevassa, näin kertoo Liikenne- ja viestintäviraston ammattiliikenteen ja kuljetusten johtava asiantuntija Mikko Västilä. Yritystoiminta itsessään soveltuu parhaiten ihmistyypeille, jotka kykenevät kantamaan keskimääräistä parempaa vastuuta itsestään ja asioistaan ja joilla on keskimääräistä parempi riskin- ja paineensietokyky. Yritystoimintaan sisältyy paljon myös velvoitteiden hoitoa ja yhteiskuntavastuuta ja siksi yritystoimintaa ei koskaan tulisi aloittaa hetken mielijohteesta tai ilman perusteellista liiketoiminta-analyysia ja kassavirtalaskelmia, vaikka toisaalta yritystoimintaan ryhtymistä ei tule pelätäkään, kertoo Västilä. On myös huomioitava, että saman alan suorittavan tason työntekijästä saman alan yrittäjäksi voi olla pitkä. Ei ole esimerkiksi itsestään selvää, että hyvästä autonkuljettajasta tulisi osaava kuljetusyrittäjä. Yrittäjän vahvuuksia ovat kaupallisen ja taloudellisen johtamisen osaaminen ja terve itsearvostus. Isojenkin yritysten kasvustrategiat tuntunevat useasti nojaavan laadullisen kasvun sijaan määrälliseen kasvuun. Taloudellinen kasvu, jota yrityksen tulisi tavoitella, voi tapahtua tietyissä tapauksissa myös toimintaa järkeistämällä ja supistamalla. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kasvava liikeriski ei aina takaa parempaa taloudellista kannattavuutta, linjaa Västilä. Kasvussa yrityksen tulisi ensisijaisesti tavoitella hyvää nettotulosta ja korkeaa omavaraisuutta. On myös järkevää huomioida, että yritysten heikko taloudellinen kannattavuus heikentää myös aina niiden kilpailukykyä ja neuvotteluasemaa ja luo niille riippuvuussuhteen ulkopuolisesta rahoituksesta, Mikko Västilä kertoo. Yritysten innovatiivisuuden avain on omien toimintatapojen kyseenalaistaminen ja myös perinteisten kotimarkkinoilla toimivien yritysten tulisi hakea kasvua rohkeasti ulkomailta, Västilä sanoo. Yritystoiminnan ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksessa myös alan ylin viranomaisohjaus muuttuu. Nykyaikaisen sääntelyn tavoitteena on luoda raamit ts. yhtenäiset yritysten keskinäisen kilpailun edellytykset, joiden rajoissa yrityksillä on mahdollisuus toimia eri tavoin, kertoo Västilä. Vastuullisuus yritystoiminnassa on tärkeä käsite puhuttaessa avoimesta kilpailusta kansainvälisillä markkinoilla. Se on palvelun ostajan ja myyjän työkalu keskusteltaessa palvelun tuotannon taustoista ja laadusta. Kuljetustoiminta halutaan osaksi vastuullista tilaus-toimitusketjua. Tätä varten Liikenne- ja viestintävirasto on lanseerannut kuljetusyritysten vastuullisuusmallin, joka kytkeytyy yrityksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun alueille, toteaa Västilä. n 31

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Suomen Jääkylmä Oy on vahvasti mukana ILMASTOTALKOISSA Teollisiin kylmälaitoksiin ja kylmävarastoihin sekä suurkeittiöiden ja kauppojen kylmäkohteisiin kohdistuu tulevina vuosina merkittäviä lakimuutoksia, joilla suitsitaan ilmastoa lämmittävien aineiden käyttöä. Paikallisia tekoja yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa Clarionissa vastuullisuus on konkreettisia tekoja. Asiakkaat ja henkilöstö pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan siihen, miten yhteiskuntavastuu toteutuu. C larion kuuluu pohjoismaiseen Nordic Choice Hotels -ketjuun, jonka WeCare -yhteiskuntavastuuohjelma nivoo yhteen koko konsernin laajuiset teemat. Paikallisella tasolla hotellit voivat itse päättää, miten he tuovat teemoja esiin omassa toiminnassaan. ”Suomessa haluamme tehdä aktiivisesti konkreettisia tekoja ympäristön, paikallisen yhteisön ja kanssaihmisten eteen. Suunnittelemme aktiviteetit yhdessä henkilökunnan kanssa korostaen teemoja, jotka koemme tärkeiksi”, Clarion Hotel Helsinki Airportin johtaja Jaana Matikainen kertoo. Viime vuonna järjestettiin muun muassa siivouspäivä Aviapoliksen ympäristössä, johon haastettiin mukaan myös alueen muut yritykset ja asukkaat. Hotelleissa on järjestetty myös verenluovutusta, joogaa, leffailtoja ja Royal Canin -hyväntekeväisyyskoiramarsseja. ”Tärkeä tapahtuma, johon olemme osallistuneet kahtena vuonna, on Pride. Haluamme tuoda arvomme esille, ja kunnioittaa monimuotoista työyhteisöämme”, Matikainen sanoo. Myös hotellien asiakkaat voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa. Ravintolassa ja aamiaisella voi valita luomua ja lähiruokaa. Jättämällä huonesiivouksen väliin, Clarion tukee Sweet dreams -kampanjan kautta Unicefin toimintaa. Kokousten yhteydessä asiakas voi valita WeCare -menun, josta menee euron lahjoitus John Nurmisen säätiölle tai Iceheartsille. Maaliskuussa 2019 Clarion järjestää paikallisen PulseforUnicef –tapahtuman, jossa asiakkailla on mahdollisuus tehdä hyvää urheilemalla. ”Olemme yrittäneet tehdä vaihtoehdot asiakkaille helpoksi ja konkreettiseksi. Tarkoitus on antaa mahdollisuuksia tulla mukaan WeCareyhteiskuntavastuutekoihin”, Matikainen tiivistää. n E simerkiksi yleisesti käytettyä freonipohjaista kylmäainetta R404A ei saa käyttää uusissa laitoksissa vuoden 2020 jälkeen ja sen käyttö loppuu pian myös olemassa olevissa kohteissa. ”Suomessa on lähivuosina tuhansia kohteita, joihin pitää rakentaa uusi kylmälaitos tai vähintään vaihtaa matalamman GWP-arvon kylmäaineet nykyisten tilalle”, Markku Elomaa Suomen Jääkylmä Oy:stä kertoo. Lyhenne GWP, joka tulee englannin sanoista global warming potential, kertoo aineen ilmastoa lämmittävästä vaikutuksesta. Hiilidioksidin (CO2) arvo on 1, kun taas poistuvan R404A:n arvo on peräti 3922! Useiden freonipohjaisten aineiden käyttö loppuu Suomessa vuonna 2030, jonka jälkeen kylmäaineina käytetään ns. luonnollisia kylmäaineita kuten esim. hiilidioksidia tai ammoniakkia. Ilmastoystävällisyys ei tule ilmaiseksi. ”Esimerkiksi CO2-laitosten rakentaminen on kalliimpaa korkean paineen vuoksi ja laki vaatii laitoksille myös käytönvalvojan. Ajan mittaan kustannusero freonilaitoksiin kapenee monipuolisten käyttömahdollisuuksien vuoksi.” Kylmälaitosten tilaajilla on paikka osoittaa vastuullisuuttaan investoimalla ilmastoystävällisyyteen jo ennen lain asettamaa rajapyykkiä. Elomaan mukaan moni suurempi toimija onkin herännyt vastuullisuuteen tarjouspyynnöissään. ”Me annamme asiakkaille tarjousvaiheesta lähtien tietoa eri kylmäaineiden ominaisuuksista ja käyttökohteista päätöksenteon tueksi. Meidän missionamme on tarjota asiakkaillemme vastuullista kumppanuutta kylmäalalta”, Elomaa summaa. n “ MEIDÄN MISSIONAMME ON TARJOTA ASIAKKAILLEMME VASTUULLISTA KUMPPANUUTTA KYLMÄALALTA.” Nordic Choice Hotels • Yksi pohjoismaiden suurimmista hotelliketjuista. • 190 hotellia, joista 2 Clarion -hotellia Suomessa: Clarion Hotel Helsinki Jätkäsaaressa ja Clarion Hotel Helsinki Airport. • Noin 16 000 työntekijää. • Perheyritys, omistaja norjalainen Petter Stordalen. 32 Hallituksen puheenjohtaja Markku Elomaa (oik.), myyntijohtaja Esa Pulkkinen (kesk.) sekä huollon työnjohtaja Kimmo Kuusela (vas.) edustavat vastuullista kylmäalan toimijaa Suomen Jääkylmä Oy:tä. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE ARVOJOHTAMISELLA VASTUUTTOMUUTTA VASTAAN Treili Oy:n toimitusjohtaja Leena Lehtonen näkee, että kilpailutus sopii huonosti sosiaalipalveluihin. Hänen mukaansa kilpailutus on pitkälti estänyt alan kehittämisen. ”Jos sosiaalialan kilpailutuksissa katsotaan vain hintaa, vastuullisuus sivuutetaan”, Treili Oy:n toimitusjohtaja Leena Lehtonen painottaa. ”K ehittäminen perustuu arvoihin ja laatuun. Kun yksin hinta ratkaisee, yritykset eivät kehity. Nyt tarvitaan arvopohjaista johtamista”, Lehtonen kiteyttää. Hän uskoo, että sosiaalialan ammattilaiset haluavat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Jos henkilöstöä ei hintakilpailun takia ole tarpeeksi, työntekijä joutuu luopumaan työetiikastaan. Silloin uhkaa työntekijän kyynistyminen. ”Kyynistymisen suurin uhka tiivistyy siihen, mitä työpaikalla tapahtuu, kun kukaan ei ole näkemässä. Työn tekeminen omien arvojen vastaisesti johtaa välinpitämättömyyteen, mikä heijastuu työntekijän koko elämään ja kaikkiin ihmissuhteisiin. Se on valtava riski koko yhteiskunnalle”, Lehtonen pohtii. Treilissä halutaan kamppailla vastuuttomuutta vastaan. Lehtonen toivoo, että GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU esimerkiksi ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ostajat keskustelisivat kunnolla yritysten kanssa. Suositushintojen sijaan kunnan päättäjien tulisi huolehtia siitä, että hyvän palvelutason edellyttämä henkilöstömäärä toteutuu. Lehtonen nostaa palvelujen räätälöinnin malliksi Treilin perhetyön palvelut MeriLapissa. Treilin ja kuntien edustajien yhteistyö toimii, ja asioista keskustellaan aidosti kasvokkain. Tämä koituu perheiden hyväksi. Lehtonen sanoo, että luottamuksen kehän rakentamisen lisäksi Treilissä osataan verkostoitumisen taito. Tämä on tärkeää, koska sosiaalialan haasteelliset asiakkuudet vaativat moniammatillisuutta. ”Kaiken, mitä teemme, pitäisi perustua keskusteluihin ja asetettuihin tavoitteisiin. Kilpailutus estää tämän, koska se tasapäistää palvelut”, Lehtonen linjaa. Hän lisää, että kilpailutuksessa sopi- muskaudet sovitaan usein 2–3 vuodeksi, vaikka palveluita pitäisi kehittää vuosikymmenten jänteellä. Sosiaalipalveluiden rakenneuudistuksella onkin kiire. ”Jos sote-uudistus nähdään pelkkänä hallintorakenteen muutoksena, uudistus jää torsoksi. Olennaisimpia ovat palvelurakenteessa tehtävät muutokset”, Lehtonen toteaa. n Treili Oy • Tamperelainen yritys, joka tuottaa vanhus-, mielenterveys-, päihde-, perhe- ja työhyvinvointipalveluita. • Noin 200 sosiaalipalveluiden asiantuntijaa. • 126 palvelupaikkaa ikäihmisille. • 145 palvelupaikkaa mielenterveyskuntoutujille. • Liikevaihto noin 10 miljoonaa euroa. • Sopimusvuorisäätiö sr:n omistama (100 %) 33

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Suomalainen tutkimusryhmä teki merkittävän läpimurron LUO USKOA HARVINAISEN LASTENSAIRAUDEN HOITOKEINON LÖYTÄMISEEN Vineta Fellmanin ja Jukka Kallijärven (2. oik.) kanssa kuvassa tutkimusryhmän väitöskirjatutkijat Jayasimman Rajendran (2. vas.) ja Janne Purhonen (1. oik.). Ryhmään kuuluvat myös laborantti ja pro gradu -tutkielmaa tekevä opiskelija. Lastentautien tutkimussäätiö on jo vuosikymmeniä tukenut korkeatasoista tutkimusta, minkä seurauksena suomalainen lasten sairaanhoito on maailman huipputasoa. ”M onimutkaisten tautimekanismien ymmärtäminen edellyttää pitkäjänteistä ja korkeatasoista tutkimusta. Siten hoitomenetelmistä tulee koko ajan parempia ja tehokkaampia. Tämän päivän tutkimus on huomispäivän hoitoa”, säätiön hallituksen puheenjohtaja Tor Bergman muistuttaa. Professori Vineta Fellmanin ja dosentti Jukka Kallijärven tutkimusryhmä on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta lastentautien parissa, mistä suuri kiitos kuuluu Lastentautien tutkimussäätiön rahoitukselle. Säätiö on myöntänyt mm. useamman vuoden apurahan ryhmän kahdelle väitöskirjatutkijalle. Yhteensä kuuden hengen tutkimusryhmä on tehnyt kansainvälistäkin huomiota herättäneen löydöksen harvinaiseen GRACILEoireyhtymään liittyen, joka on suomalaiseen tautiperintöön kuuluva mitokondriosairaus. Siihen sairastuu yksi lapsi 50 000:sta Suomessa. 34 SAIMME HYVÄN YMMÄRRYKSEN TAUDINKUVASTA, MIKÄ KANNUSTAA JATKOTUTKIMUKSIIN KOHTI TOIMIVAN HOIDON LÖYTÄMISTÄ MYÖS IHMISILLE. Lastentautien tutkimussäätiön myöntämien apurahojen turvin Vineta Fellman julkaisi taudinkuvan 1998 ja sen aiheuttaman geenivian yhteistyössä Leena Peltosen ryhmän kanssa 2002. Taudille ei ole tunnettua hoitoa ja sitä sairastavat lapset elävät enintään muutaman kuukauden ikäisiksi. Vineta Fellmanin tutkimusyhmä Lundin yliopistossa on kehittänyt GRACILE-taudin hiirimallin, jota nyt tutkitaan Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. Merkittävä läpimurto on että kokeellinen geenihoito pidensi hiirikokeissa GRACILE:a sairastavien yksilöiden elinikää jopa kolminkertaiseksi verrokkeihinsa nähden. ”AOX-siirtogeeniä kantaville hiirille ei kehittynyt lainkaan kuolemaan johtavaa sydänsairautta, minkä lisäksi se paransi munaissairauden ja ehkäisi aivomuutoksia. Geenin avulla aineenvaihdunnasta vastaavien mitokondrioiden katkennut hengitysketju saatiin elpymään”, professori Fellman iloitsi vuosien työn takana olleesta löydöksestä. Kyseistä AOX-geeniä ei normaalisti ole nisäkkäillä vaan se siirrettiin hiiriin meressä elävistä vaippaeläimistä. ”Vaikka siirtogeeniä ei voi sellaisenaan käyttää ihmisten hoidossa, saimme hyvän ymmärryksen taudinkuvasta, mikä kannustaa jatkotutkimuksiin kohti toimivan hoidon löytämistä myös ihmisille.” Tutkimusryhmän tieteellinen artikkeli löydöksestä julkaistiin EMBO Molecular Medicine -lehdessä. Lehti noteerasi sen myös erikseen News & Views -palstallaan, mikä kertoo löydöksen korkeasta arvostuksesta. Fellman haluaa vielä erikseen kiittää Lastentautien tutkimussäätiötä merkittävästä roolista huipputason tutkimuksen mahdollistajana. ”Tämäkin tulos on osoitus siitä, että säätiöiden tuella on valtava merkitys suomalaiselle tutkimukselle ja sitä kautta uusien hoitomenetelmien löytämiselle harvinaisiinkin sairauksiin”, hän kiittelee.” n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE TERVEET SILMÄT OVAT TÄRKEIN TYÖKALUMME Specsavers työskentelee yhdessä Näkövammaisten liiton ja silmälääkäreiden kanssa hyvän ja kaikille saatavilla olevan näönhuollon puolesta. S ilmäsairaudet ovat usein oireettomia ja havaittavissa ainoastaan näöntutkimuksessa. Yleisimpiä silmäsairauksia Suomessa ovat silmänpohjan rappeuma, glaukooma sekä kaihi. Specsaversin teettämässa ja Näkövammaisten liiton täydentämässä tuoreessa ’’Näköterveyden tila Suomessa’’ -raportin tuloksissa ilmenee, että jopa 400 000 suomalaista kärsii silmäsairaudesta. “Yli puolet näönmenetyksistä olisi vältettävissä käymällä säännöllisesti näöntutkimuksessa”, alustaa Specsavers Oy:n viestintäjohtaja Irene Hernberg ja lisää: “Arvoihimme kuuluu, että annamme yhteiskunnalle takaisin. Valistamme silmäterveydestä ja haluamme demokratisoida silmäterveyspalvelut myös hinnan puolesta, jotta ne olisivat kaikille mahdollisia”. Osa näönheikentymisistä vältettäisiin säännöllisillä näöntutkimuksilla: varhaisessa vaiheessa silmissä havaitut muutokset ja hoidon ajoissa aloittaminen voivat ehkäistä näönheikentymistä tai -menetystä merkittävästi. “Kokonaisvaltainen näöntutkimuksemme on paljon enemmän kuin vain näöntarkastus: tutkimukseen sisältyy digitaalinen silmänpohjakuvaus ja silmänpaineenmittaus, ilman lisähintaa”, Hernberg muistuttaa. Työnäön saralla Specsavers tekee yhteistyötä Terveystalon kanssa. “Tarjoamme Terveystalon työterveysasiakkaille ilmaisen vuosittaisen näöntutkimuksen sekä silmälasit.” GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Tansanian silmälasikeräys ja huonokuntoisten lasien kierrätys Specsavers on lähtenyt ensimmäisenä optikkoliikkeenä kierrättämään silmälasikehyksiä. “Vuosittaisessa silmälasikeräyksessämme suomalaiset voivat lahjoittaa hyväkuntoiset vanhat lasinsa keräykseen, ja Specsaversin vapaaehtoisoptikot vievät ne apua tarvitseville Tansaniaan, tehden paikallisella silmäklinikalla myös ilmaisia näöntarkastuksia”, Hernberg kertoo. Kuuden vuoden ajan jo 40  000 tansanialaista on saanut tätä kautta apua. Lassila & Tikanojan kanssa Specsaversilla aloitettiin viime syksynä muovi- sekä metallijätteen kierrätysprojekti. “Huonokuntoiset ja myynnistä poistettujen lasien osat kierrätetään ja hyödynnetään teollisuuden raaka-ainemateriaalina.” Väestön ikääntyessä silmäsairaudetkin lisääntyvät. “Ajoissa diagnosoitu silmäsairaus ja oikeiden lasien käyttö parantaa huomattavasti elämänlaatua. Näkö muuttuu jatkuvasti. Emme käytä vanhentuneita lääkkeitä, miksi käyttäisimme vanhentuneita silmälaseja”, Hernberg kysyy aiheellisesti. n 35

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Nordea Fundsin toimitusjohtaja Henrika Vikman: Yritysten vastuullisuus yhä tärkeämpää myös sijoittajille Pohjoismaiden suurin rahastotalo Nordea Funds seuraa rahastoihinsa kuuluvien yritysten vastuullisuutta aktiivisesti. ”S uuria sijoittajia kiinnostaa, miten yritykset hoitavat yritysvastuuasiansa. Viime aikoina on keskusteltu paljon yksityisten terveysalan yritysten toiminnasta”, toimitusjohtaja Henrika Vikman kertoo. Compliance eli yritysten asianmukainen toiminta on Nordea Fundsille ensiarvoisen tärkeää. Sijoituskohteiden valinnassa käytetään ESG (Environment, Social, Governance) -analyysiä, ja valitsemalla esimerkiksi Ympäristö- ja Ilmastorahaston, sijoittaa voi innovatiivisia ilmastoratkaisuja tuottaviin yhtiöihin. “Vastuullinen sijoittaminen on yläkäsite hyvin monelle asialle.” Nordea Funds on muun muassa mukana laajalti eri yritysten nimityskomiteoissa. “Käymme näistä asioista myös jatkuvaa keskustelua vastuullisuutta painottaviin Tähtirahastoihimme kuuluvien yritysten kanssa. Pääsemme kansainvälisten yritystenkin johdon puheille ja pystymme ottamaan esiin niin palvelun laadun, työntekijöiden olot kuin kommentoimme johdon palkitsemismalleja”, Henrika Vikman kertoo. Hän muistuttaa, että se, että yrityksissä kaikki hoituu hyvin, tuo lisäarvoa sijoitukselle. “Tutkimukset kertovat, että yritysvastuusta huolehtiminen ei alenna tuottoja vaan sopii hyvin myös tuottoa haluavalle sijoittajalle.” Monet sijoittajat eivät haikaile nopean tuoton perään, vaan säästö- ja sijoitushorisontti on pitkäaikainen. “Kun lapselle tai lapsenlapselle avataan rahastosäästötili, lähdetään kasvattamaan vasta tulevaisuudessa käyttöön otettavaa pesämunaa.” Henrika Vikman toivoo, että Suomessakin alettaisiin ajatella, että sijoittaminen kuuluu kaikille. “Ruotsissa sijoittaminen on ollut jo pitkään koko kansan harrastus. Siellä mukaan lähdetään hyvinkin pienillä kuukausisummilla – kymmenen euroa riittää – ja rahastosijoittajia löytyy vauvasta vaariin.”n Pohjoismaiden suurimman rahastoyhtiön toimitusjohtaja Henrika Vikman pitää rahastosijoittamista myös ihan tavallisille ihmisille sopivana. ”On hienoa, että Suomessa myös naiset ovat aktivoitumassa sijoittajina.” 36 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Säästöä ja ilmastotalkoita – AURINKOENERGIA NYT Energiatuki, paneelien hintojen lasku ja tekniikan kehittyminen ovat parantaneet aurinkosähkön kannattavuutta entisestään. Vihreät arvot ja brändi on myös helppo kääntää voitoksi; Nykyään yhä useampi kuluttaja miettii ympäristöasioita ennen ostopäätöstä. H yvien päätösten tekemisen, kierrätyksestä parempiin energiaratkaisuihin, tulee olla mahdollisimman helppoa. ”Avaimet käteen -ratkaisu tarjoaa asiakkaalle joustavan ja helpon tavan aurinkoenergian hyödyntämiselle, kun asiakasta tuetaan aina rahoituksesta ja tukihakemuksesta projektin loppuun ja järjestelmän ylläpitoon asti”, huomauttaa Aii Energy Systemsin Myyntipäällikkö Riikka Virtanen. Aurinkopaneeleilla saadaan katettua muuten vähällä käytöllä olevat suuret kattopinta-alat hyötykäyttöön. Aurinkosähkössä viehättää sen puhtaus, turvallisuus, hiljaisuus ja helppous. Asentaminen on nopeaa ja voimala heti käytössä. Voimala tuottaa vähintään 25-30 vuotta. Sähkönhinnan ja siirtokustannusten korotukset kannustavat paneeliostoksille. Luotettavat kumppanit ja yhteistyö ovat tärkeä osa prosessin onnistunutta läpivientiä. ”Suomen ilmasto-olosuhteet luovat omat haasteensa komponenttien valinnalle. Järjestelmien on kestettävä lumimassoja sekä voimakkaita lämmönvaihteluita. Halvin ei ole paras, vaan laadukkuus ja hinta-laatusuhde korostuvat.” Aii Energy Systemsin Tekninen johtaja Antti Häkkinen summaa. Kumppaniksi kannattaakin valita luotettava, vakavarainen, vankan kokemuksen omaava kilpailukykyisiä kokonaisratkaisuja tarjoava toimija. Aurinkoenergiamarkkinat ovat vilkkaimmillaan alkuvuodesta, kun yritykset haluavat varmistaa kesän koko aurinkopotentiaalin hyödyntämisen. Nyt markkinoita kiihdyttää entisestään energiatuen muutokset; Tuen määrä pienenenee 25 prosentista 20 prosenttiin 1.5.2019 alkaen. Tuen aleneminen kertoo siitä, että järjestelmien hinnat alkavat olla kilpailukykyisellä tasolla myös ilman tukia, eikä suuria vaihteluita järjestelmien hintoihin ole juuri ennustettavissa lähitulevaisuudessa. ”EU:n hintarajoitteiden poistaminen Kiinassa tuotetuille paneeleille laski järjestelmien hinnat tasolle, jolla maailmalla rakennetaan järjestelmiä, jotka ovat itsessään suurempia kuin koko Suomen vuosittainen asennuskanta. Nyt kannattaa investoida” Häkkinen kannustaa. n Järjestelmien koot ovat kasvussa: 900 kWp eli yli 3300 paneelia Vantaalla. Aii Energy Systems Riikka Virtanen, 050 470 9696 Omavoimala.fi projektit@omavoimala.fi GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 37

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE KASVOLLISUUS ON VASTUULLISUUTTA ”On hienoa tehdä työtä perinteikkäässä suomalaisessa perheyrityksessä, joka tuottaa puhtaita tuotteita rasittamatta ympäröivää luontoa”, kaasuyritys Woikoski Oy:n varatoimitusjohtaja Sari Palmberg sanoo. Y rityksen kaasuliiketoiminta sai ISO 9001 -sertifikaatin viime vuonna. Laatua kirittää myös kaasuyhtiön toiminnanohjausjärjestelmä, Dynamics 365, jota konsernin Oulun-yksikössä testataan parhaillaan. Koko konsernin käyttöön se otetaan vuoden loppuun mennessä. ”Järjestelmä vauhdittaa osaltaan toimintaamme seuraavalle levelille.” Viime vuodet yritys on kehittänyt matkailusta toista liiketoimintalohkoa. ”Matkailuliiketoiminnan ISO 9001 -auditointi suoritetaan maaliskuussa, esiauditointi meni läpi kiitosmaininnalla ilman poikkeamia, ja mikäli saamme sertifikaatin, se on matkailutoimialalla toinen Suomessa. Haluamme, että asiakkaat vaativat meiltä laatua.” Valtakunnallisesti noin 200 ihmistä työllistävä konserni kehittää henkilöstöään säästämättä aikaa ja rahaa. Koulutusten keskiössä on ja pysyy asiakaskokemus. ”Haluamme jokaisen työntekijämme kokevan oman työnsä merkitykselliseksi. Kun osaamista kehitetään, se lisää kilpailukykyä ja kannattavuutta. Sitä kautta syntyy jatkuvuutta. Tämän työn tekeminen on kauhean ihanaa.” Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakuntien rajalla toimiva perheyritys harjoittaa kestävää metsänhoitoa liki 3000 hehtaarin laajuisissa metsissään järvien keskellä. Viime vuonna yritys otti roolin alueen ihmisten ja yritysten äänitorvena, kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella suistui radalta säiliöjuna valuttaen maahan 25 tonnia MTBE-kemikaalia. ”Lääkekaasujen valmistajana emme voi ottaa mitään riskejä, vaan meille on toimitettu nyt vesi säiliöautolla. Suojasää ja sulamisvedet nostavat pitoisuuksia lähivesistössä. Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa ympäristöhaittojen laajuudesta tai kestosta.” Hiilineutraalin maailman eteen yhtiö investoi useita miljoonia kehittäessään vetypolttoaineen tuotantoa ja jakelupisteitä. Vetyauto on hiljainen, toimintavarma eri sääolosuhteissa eikä sen pakoputkesta tule kuin vettä. ”Polttoaineeksi voidaan hyödyntää myös teollisuuden sivutuotevetyä, jolloin hiilijalanjälki on nolla. Monet EU-maat subventoivat vetyautoilun kehittämistä. Kokeilimme vetyautoilua jo 100 vuotta sitten ja uudestaan vuonna 2014. Ennen kuin otamme asian uudelleen esille, mukaan tarvitaan leveämpiä hartioita.” n Vastuullisuus on osa kasvollisen perheyrityksen ydinliiketoimintaa, varatoimitusjohtaja Sari Palmberg sanoo. 38 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Satu Holopaisen mukaan palokonsultin osaaminen hyödyttää rakennusprojektia useasta eri näkökulmasta koko hankkeen ajan. PALOKONSULTILTA APUA JOPA RAKENNUKSEN HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMISEEN Osaava palokonsultti auttaa arkkitehteja löytämään paloturvallisuuteen sekä edullisempia että myös turvallisempia ratkaisuja. Hiilijalanjäljen optimointi on uusin näkökulma palokonsultin lisäarvoon. UUDEN AJAN KOULUTUSKONSERNI Koulutuskonserni Careeria syntyi vuodenvaihteessa kahden vahvan itäuusmaalaisen koulutuksen järjestäjän, IUKKY:n ja Porvoo International Collegen, yhdistyessä. Konsernin uunituore Porvoon Hevosenkengänkadun rakennus on samalla merkki uuden alusta. ”P erinteisesti arkkitehdit ovat hoitaneet myös palosuunnittelun. He tekevät määräysten mukaisia ja usein kalliitakin ratkaisuja. Osaava palokonsultti löytää innovatiivisia ratkaisuja, joilla päästään kaikin puolin toivotumpaan, edullisempaan ja myös turvallisempaan lopputulokseen”, KKPalokonsultti Oy:n johtava asiantuntija Satu Holopainen sanoo. Palokonsultilta löytyvät myös eväät kiinteistön hiilijalanjäljen pienentämiseen. Ympäristöministeriö on tiedottanut, että rakennuksilta vaaditaan todistusta hiilijalanjäljestä muutaman vuoden sisällä. ”Esimerkiksi kantavia teräsrakenteita voidaan keventää ja vältytään myös kalliilta palonsuojakäsittelyiltä, jos kohteeseen tehdään toiminnallinen palomitoitus”, Holopainen kertoo esimerkin hiilijalanjälkeä pienentävästä paloturvallisuusratkaisusta. Jos palokonsultti olisi mukana jo projektin alkuvaiheessa, projektilta säästyisi paljon aikaa, rahaa ja vaivaa. ”Siten vältyttäisiin monilta ongelmilta projektin eri vaiheissa. Ammattitaitoinen palokonsultti mahdollistaa myös arkkitehtonisesti näyttävien ratkaisujen toteutuksen ja tuo projektille muutoinkin paljon lisäarvoa.”, Holopainen summaa. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU C areeriassa keskiön muodostavat asiakkaat, eli opiskelijat ja yritysten henkilöstö. Perinteisen organisaation sijaan on luotu ketterä toimintakehys, jota hiotaan edelleen työelämää palvelevaksi kokonaisuudeksi. Työvoiman tarpeiden ennakointi on tässä keskeisessä osassa. ”Oikeastaan olemme nyt rakentamassa kollektiivista itseohjautuvuutta ja palvelukulttuuria tukevan toimintamallin. Tärkeintä on, että työelämä saavuttaa meidät ja löytää useat eri toimintamuotomme, koska menestymisemme kannalta jatko-opintoväylien merkitys kasvaa”, Careerian toimitusjohtaja Sari Gustafsson sanoo. Careerialla on yhteensä kymmenen toimipistettä Porvoossa, Helsingissä, Vantaalla, Keravalla, Askolassa ja Loviisassa. Koulutuskonserni toimii kolmella kielellä ja sillä on laaja kansainvälinen kontakti- ja yhteistyöverkosto. Tutkintovalikoimaan kuuluu yli 80 eri alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa ja opiskelijamäärä on yhteensä noin 11 000 vuodessa. ”Liikevaihtomme on noin 35 miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä on melkein 400. Lukujen valossa olemme Suomen merkittävimpiä alueellisia koulutuksen järjestäjiä”, Gustafsson sanoo. n 39

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE ABILIS VAIKUTTAA VASTUULLISESTI JA TEHOKKAASTI ”Y ”Abilis mahdollisti huovutuskurssin. Uusi taito takaa meille toimeentulon ja lapsemme pääsevät kouluun”, kertoo kehitysvammainen Sarion Nepalista. ksi mieleenpainuvimmista esimerkeistä on liikuntavammaisten naisten luku- ja kirjoitustaidon opiskelu Mosambikissa. Abilis-säätiö tuki toimintaa 5 000 eurolla. Muutos syrjityissä ja seksuaalisesti hyväksikäytetyissä yksinhuoltajaäideissä oli valtava. Projekti mahdollisti heille elämää parantavia asioita. Luku- ja kirjoitustaito auttoivat pienimuotoisen yritystoiminnan aloittamisessa. Toimeentulon kohentuminen taas merkitsi suoriutumista lasten koulumaksuista ja parempaa ravintoa lapsille. Oli ilo käydä tapaamassa näitä naisia projektin jälkeen ja huomata, että he pystyvät pyörittämään kauppatoimintaa ja että heidän elämänsä olosuhteet olivat parantuneet”, kertoo Abilis-säätiön toiminnanjohtaja Marjo Heinonen. Suomalainen Abilis-säätiö painottaa toiminnassaan vastuuta. Se toimii itse vastuullisesti veronmaksajien rahojen käyttäjänä ja tukee kehitysmaiden vammaisjärjestöjen toimintavalmiuksien kehittymistä. Tavoitteena on, että paikalliset järjestöt pystyvät jatkossa kantamaan vastuuta itsestään ja omasta yhteiskunnastaan. Säätiö ei tee asioita ihmisten puolesta, vaan rahoittaa selkeitä ja konkreettisia projekteja, joilla mahdollistetaan vammaiselle henkilölle työtä tai koulutusta. Kehitysyhteistyötä on usein kritisoitu siitä, että raha ei tavoita eniten apua tarvitsevia. Abilis on poikkeus. Säätiön toimintaperiaate on maksimoida tuen määrä vammaisjärjestöille ja pitää hallintokulut kohtuullisina. Toiminnan tavoitteena on muuttaa yleistä ajattelutapaa ja hyväksyä vammaiset kansalaisiksi, joilla on muiden ihmisten tapaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Vuosittain sadat vammaisjärjestöt kehitysmaista hakevat rahoitusta Abilikselta. Abiliksen avulla kymmenet tuhannet vammaiset ihmiset pääsevät toteuttamaan mahdollisuuksia, joihin heillä ei ilman ulkopuolista rahoitusta olisi varaa. Useat vammaisasioista vastaavat ministeriöt ja virkamiehet Afrikan ja Aasian maissa vahvistavat Abiliksen tuen olevan merkittävä maan kehitykselle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Abilissäätiö on tuttu toimija, johon luotetaan. Abilis-säätiöllä on kahdenkymmenen vuoden kokemus kehitysmaaolosuhteista sekä ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta. Säätiölle vastuukysymykset ovat tärkeitä. Suomalaisten veronmaksajien avulla Abilis panostaa vaikuttaviin projekteihin, joilla saadaan pitkäaikaisia ja positiivisia tuloksia niin yksilössä kuin koko yhteiskunnassa. Abilis-säätiö auttaa kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia: kehitysmaiden vammaisia. n Abiliksen valtiontuki vuonna 2019 on 1 950 000 Euroa • • • • 40 Säätiön pääasiallinen rahoittaja on Suomen ulkoministeriö Työntekijöiden määrä Helsingin toimistolla 12 Säätiö on perustettu 1998 Keskimääräinen projektisumma on 7000–8000 euroa. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Helsingin Diakonissalaitos kehittää vaikuttavia sote-ratkaisuja V uonna 1867 Helsingissä kärsittiin katovuosista ja hallitsemattomasta muuttoliikkeestä. Helsingin Diakonissalaitos perustettiin pikavauhdilla hoitamaan hätää, johon lapsenkengissä ollut kunnallishallinto ei pystynyt vastaamaan. ”Unioninkadulta vuokrattiin puutalo, jonne tuotiin kahdeksan sänkyä. Siitä tuli lavantautisairaala naisille, säätiö perustettiin kolmessa kuukaudessa”, toimitusjohtaja Olli Holmström kertoo. Tänään Diakonissalaitos tuottaa tytäryrityksensä Hoiva Oy:n kanssa sosiaali- ja terveyspalveluita ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. Sosiaalinen vastuu näkyy toiminnan tarkoituksessa pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. ”Yhteiskunnallisena yrityksenä toimimme samalla viivalla yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoiden kanssa, mutta meidät erottaa se, että taloudellisen voiton maksimointi ei ole itsetarkoitus, vaan kannattava liiketoiminta on väline paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.” Soten ympärillä käydyssä keskustelussa on Holmströmin mielestä unohdettu se, että yksityisen palveluntuottajan toiminnan edellytys on asiakastyytyväisyys. Julkisen palveluntuotannon mittarina käytetään usein rahallista säästöä. ”Keskeinen kysymys on, kilpaillaanko tulevassa sotessa pitkäjänteisellä vaikuttavuudella lyhytaikaisen hintakilpailun sijaan. Jos näin tehdään, meidän asemamme on erinomainen.” Jos tulevaisuuden sotessa kansalaisilla on aito valinnanvapaus, antaa se mahdollisuuden julkisin varoin hakeutua myös yhteiskunnallisen yrityksen palveluiden piiriin. ”Olemme jo nyt sitoutuneita asiakkaan hyvinvointiin. Otamme huomioon yksilölliset elämäntilanteet GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa sosiaalisesti vastuullista liiketoimintaa. ja palvelutarpeet. Kehitämme asiakkaiden kanssa uusia valinnanmahdollisuuksia.” Diakonissalaitoksen kehittämä nuorten syrjäytymistä ehkäisevä Vamos-palvelu on malliesimerkki sosiaalisesta vastuunkannosta ja innovatiivisten palveluratkaisun kehittämisestä. Vamos-palvelu toimii jo kahdeksalla paikkakunnalla. Vaikuttavuus syntyy eri toimijoiden yhteistyöstä ja siitä, että ratkaisuja tehdään oikea-aikaisesti. ”Viime vuonna rahoitimme Vamosta itse yli miljoonalla eurolla. Investointi tulevaisuuteen ei mene hukkaan, sillä jopa puolet Vamoksen auttamista nuorista on päässyt koulutukseen tai töihin. Sillä on tuotettu lähes kahdeksan miljoonan euron vaikuttavuus yhteiskunnalle.” n Lue lisää Vamoksesta ja siitä, miten sinäkin voit auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria: www.hdl.fi/vamos Helsingin Diakonissalaitos on Suomalaisen Työn Liiton sekä Arvoliiton jäsen ja sillä on yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström VAMOS OLI JUURI SE, MITÄ TARVITSIN ”Minulla oli rakastava perhe, mutta lapsuus ei silti ollut helppo. Koulussa kiusattiin ja olin hyvin yksinäinen. Vamokseen tulo muutti elämäni suunnan. Ekan tapaamisen jälkeen itkin, sillä tajusin, että tämä on juuri se mitä tarvitsen. Tänään minulla on työpaikka. Olen saanut myös oman asunnon ja elämä hymyilee vihdoinkin. Haaveilen, että voisin auttaa nuoria omien kokemusteni kautta. Uskallan puhua niistä rehellisesti ja koen, että minulla olisi paljon annettavaa.” Allu 41

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE VASTUULLISUUS PAINAA YHÄ ENEMMÄN OSTAJAN VAAKAKUPISSA Yritysten vastuullisuus on noussut entistä tärkeämmäksi kriteeriksi ostopäätöksissä niin kuluttaja- kuin B2Bkaupassakin. Vastuullisuus on osoitettava sekä omassa toiminnassa että toimittaja- ja alihankintaverkostoissa. T utkimusten mukaan vastuullisuus johtaa kannattavaan liiketoimintaan. Esimerkiksi FIBS ry:n Yritysvastuu 2018 -tutkimukseen osallistuneet yritykset pitivät vastuullisuutta edellytyksenä toimintansa jatkuvuudelle ja vastuullisuuden nähtiin tuottavan siihen panostettuja euroja enemmän. Kaiken kaikkiaan vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle nähtiin jatkossa vain kasvavan. ”Suomessa ja länsimaissa yritysten toiminta on aika pitkälti jo vastuullista, mutta pitkät, PITKÄT, KANSAINVÄLISET TOIMITUSKETJUT OVAT MONILLE KIPUKOHTA VASTUULLISUUDESSA. 42 kansainväliset toimitusketjut ovat monille kipukohta. Useilla yrityksillä on hankaluuksia saada kunnon näkyvyys toimittaja- ja alihankintaverkostoihinsa. Ostetun tuotteen tai raaka-aineen taustalla oleva toimitusketju voi olla jopa toistakymmentä yritystä pitkä”, toimitusjohtaja Mika Richardt SGS Finlandista kertoo. Viidennen kerran alansa kärkitoimija vastuullisuudessa SGS Finland on osa globaalia SGS-konsernia, joka on niittänyt kansainvälisesti mainetta pitkäjänteisestä työstä oman vastuullisuutensa parissa. Yritys sai syyskuussa 2018 jo viidennen kerran peräkkäin kansainvälisen Dow Jones Sustainability Index (DJSI) -palkinnon oman alansa kärkitoimijana. DJSI on maailmanlaajuisesti tunnustettu ja riippumaton vertailu, joka mittaa yritysten vastuullisuutta taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista näkökulmista. Palkinto myönnetään vuosittain vain kunkin alan parhaalle yritykselle. Vahvat tunnustukset vastuullisuudesta antavat vahvan perustan ja uskottavuuden SGS:n auditointi-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointipalveluille. SGS:n kilpailuetuna on myös yrityksen globaali toimintalaajuus ja sitä kautta muodostunut vahva, paikallinen asiantuntijaverkosto eri maissa. ”Koska jokaisen maan lainsäädäntö on erilainen ja vain osa vastuualueista kuuluu lain piiriin, järjestöillä ja auditoijilla on suuri rooli vastuullisuuden valvonnassa kansainvälisesti”, SGS Finlandin myyntipäällikkö Mika Koivunen lisää. SGS on usean eri kansainvälisen vastuullisuusjärjestön valtuuttama riippumaton toimija. Nämä järjestöt ovat määritelleet toimialoille yhteiset pelisäännöt. ”Näihin järjestöihin kuulumalla ja toimintaansa auditoimalla yritykset voivat kehittää vastuullisuuttaan, ja viestiä samalla vastuullisesta toiminnastaan yhteistyökumppaneilleen ja asiakkailleen”, Mika Richardt summaa. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Voiko yritysvastuu olla lapsen oikeuksien puolustamista? Hesburgerin Heikki Salmela on yhteistyössä Fidan kanssa tehnyt uraauurtavaa koulutuskehitystä Bangladeshin Dhakan slummissa. H esburgerin Heikki Salmelan vierailu 13 vuotta sitten Bangladeshin Dhakan slummissa vaikutti miehen auttamishaluun erittäin voimakkaasti. “Onnistuimme Fidan asiantuntemuksen avulla ostamaan Dhakan slummin keskeltä tontin, jonne rahoitimme ja rakennutimme kahdeksan vuotta sitten alakoulun”, Salmela muistelee. Hän on jatkuvasti mukana kehittämässä Joy & Hope -koulun toimintaa: uusimpana avauksena on viime syksynä alkanut virtuaaliopetus Turun Pääskyvuoren koulun kanssa. “Itse en nuorena paljon ehtinyt kouluja käydä, joten tuntuu todella mahtavalta järjestää köyhille slummilapsille tällainen oppimismahdollisuus”, Salmela kertoo pala kurkussa. Hän vierailee koulussa säännöllisesti. Hesburgerin ja Fidan yhteinen menestystarina Dhakan koulun kautta Hesburger toteuttaa yritysvastuutaan; yhteistyö tuo merkittävää GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU lisäarvoa myös sidosryhmille. ”Olemme luoneet mittavan paikallisen verkoston, jonka avulla myös liiketoimintahankkeet käynnistyvät jouhevammin”, Salmela vahvistaa. Joy & Hope on Hesburgerin ja Fidan vuosien yhteistyön menestystarina, joka on kasvanut yli 430 oppilaan kouluksi. ”Alueen köyhimmät lapset opiskelevat koulussa 7. luokkaan saakka. Oppilaat ovat menestyneet poikkeuksellisen hyvin loppukokeissa, ja viime vuonna peräti seitsemän heistä sai valtion myöntämän stipendin jatko-opintoja varten. Suunnittelemme Fidan kanssa kouluun nyt 8. luokkaa”, Salmela kertoo ja lisää: ”Haastan yrityksiä löytämään avustushankkeita ja tukemaan kehitysaputyötä”. n Haluatko muuttaa maailmaa? Suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö Fida työskentelee lasten parissa lähes 50 maassa. Ota yhteyttä, keskustellaan sinulle sopivasta tavasta auttaa: Maija Granlund, varainhankintapäällikkö, maija.granlund@fida.info 040 500 8899 www.fida.info 43

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Vastuullisia kuljetuspalveluja JO YLI 70 VUOTTA Helsingin KTK Oy:n liikennöitsijät tarjoavat monipuolisia ja luotettavia, laatu- ja ympäristösertifikaateilla varmistettuja kuljetus- ja logistiikkapalveluja laajalle asiakaskunnalle. KTK:n ”muurahaislogolla” varustettuja ajoneuvoja on liikenteessä noin 600. Eniten KTK:n yrittäjiä työllistää jakelu- ja kappaletavaraliikenne. H elsingin KTK Oy on vuonna 1946 perustettu, liikennöitsijöidensä omistama kuljetus- ja logistiikkapalveluyrittäjien verkosto. Monipuolinen kuljetuskalusto antaa mahdollisuuden tehokkaisiin palveluihin niin yksittäisten kuljetusten kuin suurempien kokonaisuuksien osalta. Helsingin KTK on ammattitaitoinen, luotettava ja palveleva kumppani kaikkiin logistisiin tarpeisiin. Yrityksellä on noin 300 liikennöitsijää ja yli 30 toimihenkilöä. Liikevaihto on noin 56 miljoonaa euroa. Maan monipuolisin KTK-yritys ”Olemme yksi Suomen monipuolisimmista KTK-yrityksistä, sillä voimme suunnitella ja toteuttaa joustavasti kaikkia tavanomaisia logistiikka-alan palveluja sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisia erikoispalveluja”, toimitusjohtaja Jyrki Lindroos kertoo. Myynti- ja markkinointijohtaja Markku Kuuselan mukaan alan vaatimukset ja asiakkaiden tarpeet lisääntyvät koko ajan. Samalla myös toimintaympäristö ja esimerkiksi digitaaliset seurantajärjestelmät kehittyvät. Tavoitteena ovat tehokkuus, ajansäästö ja nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin. Rakentamisen vilkkaus näkyy erilaisten kuljetusten kasvuna ja tämä antaa yhtiöllemme positiivisia haasteita tuoda asiakkaille mahdollisimman tehokkaita kuljetusvaihtoehtoja. Toimintamme perustana ovat yritysvastuu, kuljetusten laatu sekä laatu- ja ympäristösertifikaatit. Esimerkiksi kalustoa tarkistetaan jatkuvasti ja lisähankintoja tehdään tarkasti muun muassa ympäristöasioiden kannalta”, Lindroos mainitsee. Yrittäjät omistavat ja vaikuttavat Liikennöitsijät työllistyvät KTK:n kautta ja samalla omistavat yrityksen. Yrittäjät saavat tulonsa KTK:lta kaksi kertaa kuukaudessa. Heille on jäsenetuna tarjolla esimerkiksi tavallista edullisempia polttoaineita, renkaita ja vakuutuksia. Osa KTK:n kuljetusyrittäjistä eläköityy ja samalla uusia yrittäjiä aloittaa. Uusien kuljettajien löytyminen verkostoon on iso haaste maanlaajuisesti. ”Meillä uuden yrittäjän on helppo aloittaa, koska taustaorganisaatio ja asiakkaat ovat valmiina. Meillä toimii kuljetusyrittäjänä jopa neljäs sukupolvi, mikä osoittaa myös sen, että Helsingin KTK organisaationa on tehnyt asioita oikein”, Kuusela sanoo. n 44 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE RAKENNUSPARTION UUDET NOKKAMIEHET TUNTEVAT YRITYKSEN KUIN OMAT TASKUNSA YMPÄRISTÖRAKENTAMISTA JÄMPTILLÄ OTTEELLA Himankalaisella Uunila Oy:lla on ympäristörakentamisen osaamista ja kokemusta kertynyt jo 40 vuoden ajalta. Perheyrityksen menestys perustuu osaamiseen, vastuulliseen toimintaan ja hyvään yhteishenkeen. U unila Oy työllistää ympäristörakentamisen ammattilaisia sekä lisäksi paikallisia yhteistyökumppaneita. Toimialueena on koko maa. ”Asiakkainamme on muun muassa energia- ja sähkönsiirtoyhtiöitä, teollisuusyrityksiä ja satamia. Työkohteissa on sekä uuden rakentamista että vanhan kunnostusta, kuten esimerkiksi sähköasemien perustustöitä, satama- ja venelaitureiden kunnostuksia, venereittien ruoppauksia ja vaativia rakennusten purkutöitä. Esimerkiksi Kemin Ajoksen tuulipuiston uusimistyön purku- ja maanrakennus sekä siihen liittyvä logistiikka merellä oli yhtiömme tyypillistä osaamista”, toimitusjohtaja Jaakko Uunila kertoo. ”Työmailla on yleensä monia muuttuvia tekijöitä, joiden samanaikainen hallitseminen on usein haasteellista, mutta se on osa ammattitaitoa. Ensimmäinen asia meillä on kuitenkin aina työnteon turvallisuus.” Uunila Oy:llä on käytössä sertifioitu ISO 14001 ympäristö- ja ISO 9001 laatusertifikaatit sekä RALA pätevyys. Jaakko Uunilan kokemuksen mukaan vastuulliseen rakentamiseen kuuluu myös niin työntekijöiden välinen kuin tekijä- ja tilaajayhtiön hyvä yhteishenki työmaalla. Hyvä henki vaikuttaa jopa aikatauluihin, kustannuksiin ja työn laatuun. ”Tärkeää työn onnistumisen kannalta on myös työn tilaajan osaaminen ja asiantuntemus ja vastuullisuus, osaava suunnittelu ja aikataulutus sekä muutosmyönteisyys, sillä työn edetessä tulee usein muutostarpeita alkuperäiseen suunnitelmaan”, Uunila tietää. Maanrakennusalan tulevaisuuden näkymistä Uunila on hieman huolissaan: ”Yhteiskunnallisen infran korjausvelkaa on joka puolella maata, mutta mistä siihen kaikkeen löytyisi tarvittava rahoitus?” n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Serkukset Sami ja Tom Klami ovat ottaneet ohjat heidän isoisänsä, rakennusneuvos Veli O. Klamin vuonna 1958 perustamassa Oy Rakennuspartiossa. M olemmat ovat olleet lähellä yrityksen arkea jo vuosikymmenten ajan. ”Yrityksen toiminta on tullut meille tutuksi monista eri työtehtävistä. Itse sain ensimmäisen tilinauhani täältä jo 13 vuotiaana toimiessani työmaan apupoikana”, toimitusjohtaja Tom Klami valottaa. Rakennuspartion suurena vahvuutena on runsas oman henkilökunnan käyttö työmaillaan. ”Meillä on 150 omaa työntekijää, jotka pääosin vastaavat kohteissamme tehdystä työstä. Työsuhteet ovat meillä pitkiä. Kokeneemmat tekijät jakavat osaamisensa ja hiljaisen tiedon nuoremmille seuraajille ennen eläköitymistään”, hallituksen puheenjohtaja Sami Klami kertoo laadukkaan toiminnan peruskivistä. YRITYKSEN TOIMINTA ON TULLUT MEILLE TUTUKSI MONISTA ERI TYÖTEHTÄVISTÄ. Yritystä ohjaa perheyrityksen inhimilliset arvot eikä suhdanteiden hetkellisiä muutoksia kaadeta henkilöstön niskaan. ”Töiden vähentyessä emme osoita ulko-ovea vaan pyrimme etsimään jokaiselle tekemistä mahdollisuuksien mukaan. Kun sitoudumme henkilökuntaan, hekin tekevät parhaansa yrityksen puolesta.” Toiminnan laadusta ja vastuullisuudesta todistavat myös lukuisat yhteiskunnalliset tunnustukset. Yhtiö on palkittu mm. kahdesti Vuoden Betonirakenne -palkinnolla, yritys- ja ympäristöpalkinnoilla sekä useammankin kerran erinomaisesta työturvallisuudestaan 2000-luvulla. ”Olemme toimineet alalla pitkään, mutta kyenneet uudistumaan aina tarpeen mukaan. Ei tätä yritystä muuten olisi enää olemassa”, Klamit summaavat. n Sami ja Tom Klami edustavat perheyhtiön kolmatta sukupolvea. 45

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Asuntosäätiö tekee pitkäjänteistä työtä kohtuuhintaisen asumisen puolesta A Asuntosäätiö perustettiin vuonna -51 suunnittelemaan ja rakentamaan Suomeen viihtyisiä asuinympäristöjä, ensimmäinen kohde oli Espoon Tapiola. Tänä päivänä Asuntosäätiö on mukana uusien asuinalueiden kehittämisessä Helsingin Kruunuvuorenrannassa ja Sompasaaressa, Espoon Suurpellossa, Vantaan Leinelässä ja Hyvinkään Hangonsillassa. suntosäätiö on edelleen yleishyödyllinen toimija, jonka päätavoitteena on sekä tarjota että rakennuttaa erilaisia, kohtuuhintaisia asumismuotoja, kuten asumisoikeusasuntoja, valtion tukemia sekä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja. Asuntosäätiö tarjoaa parhaan asumisratkaisun jo yli 40 000 asukkaalleen. Asuntosäätiö on myös mukana suunnittelemassa uusia asuinalueita. Konsernijohtaja Esa Kankaisen mukaan sosiaalisen segregaation ehkäisemisen kannalta on oleellista, että alueet suunnitellaan jo kaavoitusvaiheessa siten, että ne tarjoavat mahdollisuuden erityyppisten ratkaisujen tekemiseen sekä asumismuodoiltaan että asuntotyypeiltään. Vanhoilla alueilla haetaan täydennysrakentamisen kautta sekä monipuolisempaa asuntojakaumaa että vaihtoehtoisia ratkaisuja eri tyyppisille hallintamuodoille. Askeleet kohti energiatehokkuutta Toimivan ja turvallisen ympäristön yksi tärkeä elementti on ympäristöystävällisyys, ja kuten muutkin suuret asunnonomistajat, myös Asuntosäätiö on sitoutunut vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan, mikä merkitsee 7,5 prosentin säästöä vuoteen 2025 mennessä. 46 Asuntosäätiön konsernijohtaja Esa Kankainen. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Aluksi talojen säätöjä on optimoitu ja vanhoissa taloissa on siirrytty öljylämmityksestä kauko- tai maalämpöön. ”Suuri merkitys on asukkaiden ohjaamisella ja motivoimisella niukempaan veden ja sähkön kulutukseen”, kertoo Asuntosäätiön myynti- ja markkinointijohtaja Tom Salomonson. Tulevaisuudessa tarve on myös investoida suurempiin remontteihin. ASUNTOTYYPIT Asumisoikeusasunto ARA vuokra-asunto Asumisoikeusjärjestelmässä on yhdistetty vuokra-asumisen ja omistusasumisen parhaat puolet. Asumisoikeuden hinta on 15 prosenttia asunnon hankintahinnasta ja asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta. Asumismuoto sopii erilaisiin elämäntilanteisiin, nuorille ensikodiksi, senioreille tai väliasunnoksi elämäntilanteen muutoksissa. Valtion korkotuella rahoitettu kohde, jossa vuokrat määritellään omakustannusperiaatteella. Asunnot vuokrataan tarveharkinnan mukaan ja hakijoilla on varallisuusrajat. Hitasasunto Asumisoikeusasunnossa asukas saa sekä vuokra-asunnon että omistusasunnon parhaat puolet. Hitas on Helsingissä käytössä oleva asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä, joka määrää asunnon enimmäishinnan. Viihtyisä asuinympäristö Yleishyödyllisen rakentamisen toimijat ovat vähentyneet, Asuntosäätiö jatkaa kuitenkin tulevaisuudessakin edullisten asumismuotojen tarjoajana. Tonttien saatavuus on aina ollut ongelma, ja kaavoitusprosessit ovat pitkiä. Asuntosäätiöön kuuluvan Asokotien toimitusjohtaja Jari Riskilän mukaan vastuuta monimuotoisuudesta ei voida jättää kaupunkien ja kuntien harteille. ”Infrahankkeet ovat kalliita, tehokkuus voittaa usein viihtyvyyden”, Riskilä harmittelee ja toivoo, että kaupungit antaisivat kaavoituksella toimijoille enemmän mahdollisuuksia, myös talon ulkopuolella. Hän jatkaa: ”Asuminen ei ole vain talo, asunto tai seinät ympärillä, siihen kuuluvat myös viihtyisä ympäristö ja palvelut. Ympäristö olisi järkevää suunnitella toimijoiden yhteistyönä.” Sen toteutumisen eteen myös Asuntosäätiö tekee töitä. HOAS:n, Setlementtiasuntojen ja Asuntosäätiön yhteishanke ”Sukupolvienkortteli” Helsingin Jätkäsaaressa on esimerkki yhteistyön hedelmästä. Eri toimijoiden talojen yhteistilat on keskitetty yhteen paikkaan eli tilat ovat normaalia paremmat. Niihin kuuluvat muun muassa ravintola, kuntosali, verstashuone, äänieristetty musiikkihuone sekä pesula ja ompelutila. Tilan on suunniteltu siten, että ne houkuttelevat spontaaniin kanssakäymiseen naapurien kanssa ja luovat luontevia kohtaamismahdollisuuksia eri sukupolvien välille. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ASUNTOSÄÄTIÖ • Perustettu vuonna 1951 • Perustajat: Invalidiliitto ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Virkamiesliitto (lakkautettu), Vuokralaiset VKL ry ja Väestöliitto ry. • Osti vuonna 2014 Asokodit. • Omistaa 17 000 asuntoa, joista valtaosa asumisoikeusasuntoja. Asuntosäätiön myynti- ja markkinointijohtaja Tom Salomonson sekä Asokotien toimitusjohtaja Jari Riskilä. 47

VASTUULLISUUS SOPIMUSVUORI RY TOIMII SOSIAALISEN ESTEETTÖMYYDEN HYVÄKSI, LÄHELLÄ IHMISTÄ, UUTTA KOKEILLEN Sopimusvuoren toiminnanjohtaja Christa Rajanti toteaa, että uusia toimintatapoja on kehitettävä jatkuvasti. Kuntouttava työtoiminta vaatiikin ohjaajilta luovuutta. ”H oiva-alasta kiinnostuneet työtoiminnan asiakkaat avustavat yli 65-vuotiaita mielenterveyskuntoutujia, jotka tarvitsevat paljon arkiapua. Jos työtoiminnan asiakkaat pääsevät opiskelemaan, he voivat hyödyntää meiltä saatavaa osaamistodistusta”, Rajanti mainitsee. Tampereen Hiedanrannassa vaikkapa lapsiperheet saavat nauttia tapahtumista, joita mielenterveyspalveluiden käyttäjät järjestävät. ”He toimivat osana yhteisöä ja tuovat hyvinvointia muille”, Rajanti kehaisee. Yhdistys tukee palvelunkäyttäjien hyvää elämää, voittoa tavoittelematta. ”Kun pehtoorimme kunnostavat puistoja ja kiinteistöjä, he rakentavat myös omaa itseluottamustaan.” Rajanti sanoo tilastojen osoittavan, että sosiaalinen kuntoutus selvästi hyödyttää yhteiskuntaa. Samalla vuosittaisella summalla saa joko kaksi psykiatrista sairaalapaikkaa tai Klubitalolle toimintaa, jossa ainakin 30 kuntoutujaa saa apua elämänhallintaansa. Sopimusvuorella on kaksi Klubitaloa ja viisi muuta sosiaalipsykiatrista yksikköä. Niissä toimii vuosittain noin 700 palvelunkäyttäjää. Henkilöstöä on noin 50. Sopimusvuori toivoo lisää yrityskumppaneita, jotta osatyökykyiset työllistyisivät nykyistä paremmin. ”Osatyökykyiset ovat luotettavia ja motivoituneita työntekijöitä”, Rajanti tietää. n www.sopimusvuori.fi info@sopimusvuori.fi MAINOSLIITE KOTIMAISELLA TYÖLLÄ kohti kestävää ruoantuotantoa Lämpenevä ilmasto ja globaalit haasteet ruoantuotannon riittävyydessä edellyttävät vastuullista viljelyä. Kotimainen kasvinjalostaja Boreal tekee työtä kestävästi tuotetun, turvallisen ruoan eteen. B oreal Kasvinjalostus kehittää uusia peltokasvilajikkeita, jotka sopivat paikallisiin viljelyoloihin nyt ja tulevaisuudessa. ”Ilmaston muuttuessa tarvitsemme lajikkeita, jotka kestävät samanaikaisesti sekä kuivuutta, liikamärkyyttä että uusia kasvitauteja. Viljelyvarmuus on kotimaisen ruoantuotannon elinehto”, sanoo toimitusjohtaja Markku Äijälä. Borealin jalostamien lajikkeiden parantunut satotaso, laatu, korrenlujuus ja taudinkestävyys vievät koko ruoantuotantoketjua kestävämpään suuntaan. ”Kun kasvi kasvaa terveenä, laatu paranee ja kasvinsuojelun tarve vähenee. Viljelijöille se on iso säästö ja ympäristön kannalta merkittävä asia”. Kestävä viljely muuttuvassa ilmastossa edellyttää myös monipuolista viljelykiertoa. ”Palko-, öljy- ja nurmikasvien käyttö viljojen rinnalla pitää yllä maan kasvukuntoa, vähentää kasvitautien riskiä sekä lisää satovarmuutta. Samalla paranee viljelyn kannattavuus”, summaa Äijälä Valkuaisomavaraisuudelle on Suomessa kasvava tarve, siksi Borealillakin on jalostettu pohjoisiin olosuhteisiin sopivia valkuaiskasvilajikkeita, kuten härkäpapuja. ”Lisäämällä härkäpavun tuotantoa voisimme ruokkia kaikki suomen kotieläimet kotimaisella raaka-aineella tuontisoijan sijaan”, Äijälä kertoo. n ILMASTON MUUTTUESSA TARVITSEMME LAJIKKEITA, JOTKA KESTÄVÄT SAMANAIKAISESTI SEKÄ KUIVUUTTA, LIIKAMÄRKYYTTÄ ETTÄ UUSIA KASVITAUTEJA. ”Sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta ovat erikoisosaamistamme”, Sopimusvuori ry:n toiminnanjohtaja Christa Rajanti sanoo. 48 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE ROHKEUTTA TEHDÄ KESTÄVÄÄ Kun kiertotaloutta harjoitetaan kapealla sektorilla ja uudenlaisella toimintamallilla teollisuuden ja maatalouden välillä, saadaan teollisuuden sivuvirroista vastuullisesti ja riskittömästi laadukkaita tuotantopanoksia maatalouteen. R ohkeus, ekologisuus, empatia, rehellisyys ja aikaansaaminen toteutuvat Soilfoodin kierrätyslannoitteiden myynnissä ja markkinoinnissa. Näiden arvojen takana ovat niin tutkimus- ja tuotekehitys omassa laboratoriossa kuin myös koeviljelmillä ympäri Suomen sekä täysin uudenlainen konsepti teollisuuden sivuvirtojen jalostamisesta. Yritys tarjoaa mm. metsäteollisuuden ja muiden teollisten toimijoiden sivuvirroille kestävän hyötykäytön ja kokonaislogistiikan. Vastuullisuus koko arvoketjussa ”Teemme yhteistyötä vain sellaisissa tuotteissa, jotka aidosti kelpaavat tähän konseptiin. Niissä toteutamme kokonaispalvelumallia”, kertoo Soilfoodin Teollisten palveluiden johtaja Olli Lehtovaara. ”Teollinen asiakas saa takuun siitä, että koko sivujäännös tulee käytettyä. Lisäksi tulee GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU laatutakuu, joka tarkoittaa sitä, että sivuvirta jalostetaan Soilfoodin tuotteeksi, josta vastaamme suoraan maatalouden loppukäyttäjille. Teollinen asiakkaamme saa keskittyä pääbisnekseensä ja me hoidamme sivuvirrat kokonaisuudessaan, se on meidän bisnestä”, Lehtovaara tiivistää. Vastuullisuus toteutuu monella tasolla ja näkyy koko toiminnan ja tuotteiden kautta. Soilfoodin tuotteiden käyttäminen edistää myös vastuullista kuluttamista, esimerkiksi kun puhutaan hiilen sitomisesta sivuvirran jatkojalosteessa suhteessa hiilen päästämiseen suoraan taivaalle jätöksen polton seurauksena. ”Meidän mallissa sivuvirta esim. kuituliete valmistetaan maanparannusaineeksi, Ravinnekuiduksi, jolloin osa hiilestä sitoutuu maaperään parantaen peltomaan omaa hiilinielua. Tämä on selvästi polttamista ekologisempi vaihtoehto sekä sivuvirran hyödyntämisen että hyötyjen kautta; hiilen sitoutuminen maaperään ravitsee eliöverkostoa ja maan tuottavuus nousee.” Toimintamalli on uusi tehdas Puhutaan aivan uudesta kiertotalouden toiminnasta ja konseptista. Soilfoodilla ei ole tehdasta, vaan sivuvirrat jalostetaan suoraan joko lähtöpaikoilla, teollisuuden ”takapihoilla” tai maatiloilla. Se on samalla sekä tehokasta että ekologista ja logistisesti ylivoimaista. Lehtovaara kertoo toimintamallin erikoisuuden perustuvan hajauttamiseen ja tehokkaaseen logistiikkamalliin, jota organisoidaan Soilfoodin omana toimintana. ”Me pystymme tarjoamaan lisäarvoa teollisuudelle maataloushyötykäytön kautta. Sivuvirran käyttäminen materiaalina kiertotaloudessa on ensisijaista verrattuna polttamiseen, jo ihan yhteiskunnallisestakin näkökulmasta.” n 49

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Terveellinen lautasmalli on usein myös ekologinen valinta. Lautasella korostuvat kasvikset ja lihaa syödään kohtuullisesti. SYDÄNMERKKI-LOUNAS LISÄÄ TYÖTEHOA JA JAKSAMISTA Henkilöstön hyvinvointia voi lisätä tarjoamalla terveellisen lounasvaihtoehdon. Vastuullinen ja helppo ratkaisu on Sydänmerkki-ateria. M oni työnantaja panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin tukemalla esimerkiksi liikkumista, kulttuuria tai savuttomuutta. Yksi keskeinen hyvinvointia lisäävä keino kuitenkin unohtuu usein, nimittäin ruoka. ”Terveellinen lounas parantaa työtehoa ja työn tuottavuutta eikä väsymys iske iltapäivällä, kun aterian koostaa fiksusti. Vire on työpäivän aikana parempi ja lounastauko on mahdollisuus palautua, saada ajatukset pois työstä ja nähdä työkavereita”, sanoo tuotepäällikkö Mari Olli Sydänliitosta. Parhaassa tapauksessa hyvät ruokailukäytännöt siirtyvät myös kotiin, jolloin työpaikkalounaan vaikutus on moninkertainen. Terveellinen ruoka auttaa myös painonhallinnassa ja voi vähentää sairauspoissaoloja. ”Panostaminen terveelliseen ruokaan kertoo, että työnantaja haluaa hyvää työntekijöilleen. Se on osa vastuullisuutta”, Olli sanoo. Helppo keino panostaa terveelliseen lounaaseen ovat Sydänmerkki-ateriat työpaikan 50 henkilöstöruokalassa tai kunnan ruokapalveluissa. Sydänmerkki on jo käytössä noin 900 ravintolassa. Esimerkiksi Fazer Amicalla ja ISS Palveluilla on valmius ottaa Sydänmerkki käyttöön nopeastikin. Ruokapalveluita kilpailuttaessa tarjouspyyntöön kannattaakin kirjata vaatimus Sydänmerkki-aterioista. Ravintola ottaa selvää merkin kriteereistä ja huolehtii käyttöönotosta. Ravintolalle merkin käytöstä aiheutuu vain hyvin pieni kustannus, eikä ruuan päivittäisten kustannusten tarvitse muuttua. Olli muistuttaa, että vaikka ravintola tarjoaisi Sydänmerkittyjä aterioita, ei kaikella ruualla tarvitse olla Sydänmerkkiä. ”Tärkeintä on, että asiakas voi tehdä valinnan. Mistään ei tarvitse luopua, sillä merkki on ennen kaikkea lisä ja mahdollisuus niille, jotka haluavat voida hyvin.” Ravintoloissa, joissa Sydänmerkki on käytössä, kasvisten syönti on lisääntynyt ja merkki on tuonut myös uusia asiakkaita. Moni omia eväitä syöväkin saattaa innostua käyttämään henkilöstöravintolaa. Tutkimuksista tiedetään, että henkilöstöruokaloissa lounastavat ihmiset syövät keskimäärin terveellisemmin, esimerkiksi enemmän kasviksia ja kalaa. ”Vastuullinen työnantaja myös kannustaa käyttämään palvelua. On tärkeää, että yrityskulttuuri on sellainen, jossa arvostetaan syömistä ja tauon pitämistä”, Olli painottaa. n Mikä on Sydänmerkki-ateria? • Tutkittuun tietoon perustuva terveellisten aterioiden merkitsemisjärjestelmä. • Ohjaa järkevän kokoisten ja sisältöisten aterioiden kokoamiseen. • Ateriassa on energiaa ja ravintoaineita sopivassa suhteessa. • Kiinnitetään huomiota mm. rasvan laatuun ja suolan määrään. • Oikein koostettu ateria vähentää aterian jälkeistä väsymystä, parantaa työvirettä. • Sydänmerkki-logo auttaa valitsemaan terveellisemmin. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE VALITSE LAUTASELLESI Savonia tuntee ruokatuotannon vastuullisuuden pellolta pöytään. HYVÄÄ SUOMESTA Kotimaisen ruuan tunnistaa helposti Hyvää Suomesta -merkistä. Se kertoo suomalaisista raaka-aineista ja työstä eli siitä, että ruokatuote on pellolta pöytään omissa käsissä. VAIN OLEMASSA OLEVAA JA OMISSA KÄSISSÄ OLEVAA RUOKAJÄRJESTELMÄÄ VOIDAAN ITSE KEHITTÄÄ. SAVONIA LUO VASTUULLISTA RUOKATUOTANTOA Savonia-ammattikorkeakoululle vastuullisuus ei ole sana suunnitelmissa, vaan arkea kaikessa tekemisessä. Y ksi vastuunkantaja on Ruokalaakso, joka rakentaa ekosysteemiä elintarvikeyritysten tarpeiden ympärille. Savonian, Itä-Suomen yliopiston ja SavoGrow:n hanke luo ostopalveluiden, asiantuntijuuden, tutkimuksen ja konsultoinnin verkoston, josta elintarvikealan yrittäjä saa tarvitsemansa yhdestä paikasta. Kokonaisvaltainen palvelu antaa yritykselle työkaluja tehokkaaseen ja kestävään toimintaan, jossa hukka on pieni ja jätettä syntyy vähän. Rakentuva ekosysteemi luo uutta tarvelähtöistä tutkimusta ja kehitystä hyödyttäen myös palvelujen tuottajia. SavoGrow tuo Ruokalaaksoon tuotekehitys- ja marjaosaamisensa, Itä-Suomen yliopistossa on ravitsemuksen tutkimus ja asiantuntemus. Savonian vahvin panos Ruokalaaksossa on elintarviketeknologia ja vastuullinen ruokatuotanto pellolta pöytään. TKI-toiminnassa talous, ympäristö, toiminnan ja tuotteiden turvallisuus sekä eläinten hyvinvointi ovat vastuullisuuden perusta. Esimerkiksi RavinneRenki -hanke on tuonut uusia keinoja maatalouden ravinnekiertojen tehostamiseen, valumavesien hallintaan ja maan rakenteen parantamiseen. Vaavi -hanke koulutti vaalimaan vasikoita terveys, hyvinvointi ja talous sekä yrittäjän jaksaminen huomioiden. Savonia ja Ruokalaakso osallistuvat vahvasti Business Centerin Innovaatioforumiin Iisalmessa maaliskuussa, jossa yhdistyvät ruoantuotannnon kokonaisvastuullisuus ja elintarvikealan kiertotalouden edistäminen biotalouden keinoin. n GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Hyvää Suomesta -merkki kertoo ruokatuotteen suomalaisesta raaka-aineesta ja työstä. Merkki lupaa että tuote täyttää seuraavat kriteerit: • • • • Liha, kala, muna, maito 100 % suomalaista: sellaisenaan ja osana muita tuotteita Yhden raaka-aineen tuote 100 % suomalaista Monen raaka-aineen tuote 75–100 % suomalaista Lopputuote valmistettu ja pakattu Suomessa Tutustu Hyvää Suomesta -merkin kriteereihin: www.hyvaasuomesta.fi/lyhyesti-merkista Miksi valita suomalaista: www.hyvaasuomesta.fi/ajankohtaista/miksi-valita-suomalaista K otimaiseen ruokatuotantoon liittyy paljon positiivisia asioita kuten työllistävä vaikutus, ruokaturvallisuus, monipuolinen, maittava ja terveellinen ruokatarjonta sekä alan vahva osaaminen. Näiden myönteisten vaikutusten ja elinvoimaisen ruokakulttuurin varmistamiseksi tulee ruokaketjun juurten kasvaa omasta maasta, perustua siellä harjoitettavaan maatalouteen. ”Meillä on runsaat vesivarat ja puhdas maaperä, joilla tuottaa ruokaa. Suomi on vauras maa, jolla on varaa ja myös vastuu hoitaa oma ruokatuotantonsa” muistuttaa markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Asunmaa Ruokatieto yhdistyksestä, joka hallinnoi Hyvää Suomesta -merkkiä. ”Ruokatuotantoon liittyy aina ympäristövaikutuksia ja eettisiä kysymyksiä, joista suomalaisten pitäisi kantaa vastuu itse. Ei ole reilua ja kestävää ulkoistaa näitä ongelmia muille”, hän jatkaa. Kun ruoka tulee omasta maasta, sen tekijät ovat tiedossa ja ruokaketjun kaikki osat voidaan jäljittää. Maataloustuottajien ja elintarviketeollisuuden lisäksi monet taustatoimijat, kuten kuljetus, tutkimus, markkinointi ja kiinteistöhuolto, tekevät osansa, jotta ruokaketju pellolta pöytään toimii sujuvasti ja vastuullisesti. Se tuo toimeentuloa ja hyvinvointia, sekä kasvattaa kotimaista osaamista. Toimiva ruokaketju takaa myös ruuan laadun. ”Vain olemassa olevaa ja omissa käsissä olevaa ruokajärjestelmää voidaan itse kehittää”, Asunmaa painottaa. Hän muistuttaa, että suomalaisen ruuan ostaminen on helppoa, kun valitsee Hyvää Suomesta –merkittyjä tuotteita. Merkki kertoo ruokatuotteen suomalaisista raaka-aineista ja työstä. Se on luotu helpottamaan kuluttajan valintaa, sillä suomalaisen ruuan tunnistaminen pelkän nimen tai valmistajan perusteella on vaikeaa. ”Hyvää Suomesta -merkki kertoo, että koko ruokaketjun hallinta on alusta saakka omissa käsissämme. Valitse siis Hyvää Suomesta”, Asunmaa kehottaa. n 51

VASTUULLISUUS MAINOSLIITE Sunwing rts* o s e R y l i m Fa alk. 525,- KESTÄVÄMPÄÄ MATKAILUA • Uuden tekniikan ja jatkuvan optimoinnin ansiosta olemme viimeisten 15 vuoden aikana onnistuneet vähentämään lentojemme päästöjä/ matkustaja yli 20 prosentilla. • Omat Sunwing-hotellimme saivat ensimmäisinä Euroopassa EU-ympäristömerkin. Nykyään kaikki Sunwing ja O.B.C. by Sunwing -konseptihotellimme on Travelife-sertifioitu. • Konseptihotelleissamme panostetaan kasvisruokaan ja lähellä tuotettuihin raaka-aineisiin. • Muita painopistealueita kestävyystyössämme ovat kertakäyttömuovin vähentäminen ja eläinten hyvinvointi. Lue lisää kestävämmästä matkailusta tjareborg.fi KUN LOMA ON SILKKAA LASTENLEIKKIÄ Joskus kaikki palaset vain loksahtavat oikeille paikoilleen. Sunwing Family Resorts on Tjäreborgin oma, yksityiskohtia myöten lapsiperheille suunniteltu lomahotelli. Tilavat huoneistot, joissa on kunnolla säilytystilaa, vaivattomat ateriapaketit, hauskat loma-aktiviteetit ja kaverukset Lollo & Bernie pitävät huolta siitä, että sinä ja perheesi voitte vain nauttia yhteisestä ajasta. Tutustu ja varaa osoitteessa tjareborg.fi * Sunwing Makrigialos Beach f, Kreeta. Hintaesimerkki 1 vk Helsingistä 2.5. 52 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU