1/2019 PEIKKO LOIKKAA INFRARAKENTAMISEEN 6 RAKENTAMINEN JA INFRASTRUKTUURI LVI-DAHL ON JATKOSSA DAHL ”Nimenmuutoksella halutaan viestiä laajemmasta osaamisestamme” 28 Kaukolämpö 2.0 on täällä 4 LEHTO GROUP haluaa asiakkaansa menestyvän 22 FESTOOL PÖLYTÖNTÄ PARASTA 25 MAINOSLIITE MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 1

VILLA KIVI COLLECTION BY VERTTI KIVI FINLAND NORWAY GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FRANCE ITALY SPAIN RUSSIA USA CHINA JAPAN WWW.HONKATALOT.FI 2 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

S I S Ä LT Ö PÄÄKIRJOITUS Kaukolämpö 2.0 on täällä................................................................................................ 4 Peikko loikkaa infrarakentamiseen................................................................................. 6 GPP Perimeter Protection: Sertifioidulla ajonestoratkaisulla varmistetaan jalankulkijoiden turvallisuus kaupunkitilassa................................................................. 7 Ramirent Finland: Konevuokraamo avuksi työmaan kokonaisuuden hallintaan........ 8 ProMart: Merkittäviä säästöjä työmaiden tarvikehankintoihin...................................... 9 Lisää kannusteita rakentajille Aurubis Finland: Huoltovapaa kupari loistaa omassa sarjassaan............................... 10 Finnfoamin FF-PIR – Lämmöneristyksen turvallinen tehoratkaisu.............................. 11 Sewatekin läpiviennit estävät tulen leviämisen........................................................... 12 AGIS Fire & Security: Turvajärjestelmät varmistavat toimintojen jatkuvuuden.......... 12 Rapal: Onko tilasi tehokkaassa käytössä?..................................................................... 13 Ruskon Betoni: Betonialalla pärjää omilla innovaatioilla............................................ 14 Crosslam: Puuteknologiatuote vertaansa vailla........................................................... 15 Helvar: Tulevaisuuden valaistus rytmittää päivän........................................................ 16 WAGOn joustavat ratkaisut tehostavat myös rakentamista.......................................... 17 Teemu Lehtinen: Rakennusalan digitalisaatio kerää jo miljardisijoituksia – vallankumousta näköpiirissä?........................................................................................ 18 Geotrim: Digitaaliset mittaus- ja paikannustiedot tehostavat ja nopeuttavat tiedon tuottamista..................................................................................... 19 Rejlers Finland: 360 astetta rakentamisen laatua ja tehokkuutta................................ 20 Micro Aided Design: Tietomallinnuksella virheettömämpää rakentamista................ 21 Lehto Group haluaa asiakkaansa menestyvän............................................................. 22 Lem-Kemin uusilla latauslaitteilla dynaaminen startti sähköautoille......................... 23 Heatco haluaa uudistaa LVI-tukkukaupan..................................................................... 24 Tooltechnic (Festool Finland): Pölytöntä parasta........................................................ 25 Bonava Suomi: Kohtuuhintaista ja parempaa asumista.............................................. 26 Tocoman: Tietomallintamisen hyödyt ulotetaan koko rakentamisen elinkaareen..... 27 Dahl: LVI-Dahl on jatkossa Dahl...................................................................................... 28 HTJ laajenee myös teollisuusrakentamisen kumppaniksi............................................ 30 Arto Kiviniemi: Osaoptimoinnista kokonaistaloudellisuuteen.................................... 30 PÄÄTOIMITTAJA Ville Leppäaho KANNEN KUVA Aleksi Friman AD / LAYOUT Silja Lavonen TOIMITTAJAT Leila Itkonen Nina Kellokoski Suvi Huttunen Tiina Salo Marjaana Lehtinen Päivikki Alasmäki Kai Lintinen Sami Turunen Jarmo Seppälä Tuomas Lehtonen Bo Ingves Jorma Yrjölä Hannu Kaskinen MAINOSLIITE KUVAAJAT Silja Lavonen Leila Itkonen Nina Kellokoski Päivikki Alasmäki Aleksi Friman Timo Keränen Sami Turunen Tuomas Lehtonen Bo Ingves Jorma Yrjölän JULKAISIJA Calcus.com Oy Fredrikinkatu 47, 7. krs, 00100 Helsinki www.calcus.com S uomessa kaupungit ovat pieniä, mutta asuminen kallista. Ainoa pysyvä keino asumisen tekemisestä kohtuuhintaiseksi on rakentamisen määrän pitkäaikainen lisäys. Kuntia on kannustettava kaavoittamaan ja rakentamaan infrastruktuuria. Se onnistuu, kun kuntien kustannukset väestömäärän kasvusta saadaan laskemaan. Valtionosuuksien on palkittava voimakkaammin kuntia väestökasvusta, ja valtion on osallistuttava kuntien infra-rakentamiseen. Rakennusalan nykyisin matalaa kannattavuutta on nostettava, mikä houkuttelee alalle lisää toimijoita ja lisää kilpailua. Uudet toimijat laskevat keskimääräistä kannattavuutta, mutta korkeammalla rakentamisen tasolla. Kilpailu puolestaan nostaa tuottavuutta. Rakentamisen lisääntyminen pitää asuntohinnat kurissa ja kiihdyttää kaupungistumista, mikä piristää tuottavuutta, työllisyyttä ja talouskasvua. Kannattavuus nousee kiinteistöveron, kaavamaksujen ja tonttivuokrien irrottamisella neliövuokraperusteesta. Nyt nämä verot vähentävät rakentamista, koska ne kasvavat rakennuksen kerrosneliöiden mukaan. Kaavamaksuja ja tonttivuokria voi myös alentaa. Kaavamaksujen ja tonttivuokrien taso perustuu vuosikymmeniä sitten asetetulle neljän prosentin tuottovaateelle, joka ei ole nykyisessä korkoympäristössä enää perusteltua. Aki Kangasharju Nordean pääekonomisti CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 3

Kaukolämpö 2.0 on täällä Jo 2,8 miljoonaa suomalaista käyttää kaukolämpöä, ja rakennuttajat tietävät sen toimintavarmaksi lämmitysmuodoksi. Silti se on enemmän. Ja tulevaisuudessa vielä enemmän. K aukolämpöyhtiöt kehittävät vahvasti uusia palveluja nykyisille ja uusille asiakkailleen. Kehitystyö tuo yhä tyytyväisempiä asiakkaita ja yhä energiatehokkaampia kiinteistöjä. Ympäristö kiittää. Yhtälö vahvistaa kuntien veto- ja pitovoimaa. Kuopiossa asiakastarve ohjaa ”Asiakkaan tarve määrittelee aina ratkaisun, ja me vastaamme asiakkaan tarpeisiin”, Kuopion Energia Oy:n kaukolämpöjohtaja Reima Lassila kiteyttää. Iso kaukolämpöverkko mahdollistaa monenlaisia ratkaisuja. Kuopion kaupunki tilasi kaukolämpöyhtiöltään museo–kirjastokorttelin jäähdytysratkaisun, joka perustuu lämpöpumppuihin. Kiinteistöä jäähdytetään lämpöpumpulla, jolla kerätty lämpö kierrätetään uusiutuvana kaukolämpönä takaisin kaukolämpöverkkoon. ”Kiinteistökohtainen jäähdytys soveltuu Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere 4 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

lähinnä isoille kiinteistöille. Tarjoamme kiinteistökohtaista jäähdytystä koko lämpöverkkomme alueella”, Lassila kertoo. Kuopiossa rakennetaan parhaillaan myös kaukojäähdytystä. Se pienentää ympäristön kuormitusta merkittävästi verrattuna perinteisiin jäähdytysratkaisuihin. Jäähdytyksessä hyödynnetään Kallaveden syvänteistä saatavaa kylmää vettä. Lisäksi kiinteistöjen ylijäämälämpöä hyödynnetään alueen kaukolämpötuotannossa. Hyvinkäällä Valvomopalvelu Hyvinkään Lämpövoima Oy (HLV) on kehittänyt Valvomopalvelun, joka edistää kaupungissa jo noin sadan ison kiinteistön energiatehokkuutta ja sisäilmaolojen hallintaa, vastuullisesti. Kuopion tilakeskuksen toimitilajohtaja Hannu Väänänen (vas.) ja Kuopion Energian kaukolämpöjohtaja Reima Lassila sopivat kiinteistöjen jäähdyttämisestä. ”Yhtiö tekee pitkäjänteistä työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Kaukolämmöstämme yli 90 prosenttia on hiilidioksidivapaata. Kiinteistökohtaiset energiasäästöt ja myöhemmin asiakaslähtöisesti toteutetut kysyntäjoustot vähentävät hiilidioksidipäästöjä, kun energian kulutus ja tuotanto optimoidaan. Lisäksi palvelu tuottaa dataa ympäristöraportointiin”, HLV:n toimitusjohtaja Matti Laukkanen kertoo. Yhtiön asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen toteaa Hyvinkään mallin kiinnostavan, joten HLV-johto on laajalti esitellyt Valvomopalveluaan. ”Myös asiakassuhteissa tiedon läpinäkyvyys on tärkeää”, Pesonen painottaa. ” Meille on luontevaa auttaa asiakkaita pienentämään energiakuluja, kun olemme kiinteistön kumppani sen koko elinkaaren.” Pitkät asiakassuhteet, parhaat asiantuntijat ja paras paikallisten olosuhteiden tuntemus – näillä eväillä syntyy Tampereelle ja muualle Suomeen kaukolämpö 2.0. MAINOSLIITE Tampereella energiatehokkaasti Tampereen Sähkölaitos Oy:n asiakkuusjohtaja Pasi Muurinen kiteyttää, että energiatehokkuus on 130-vuotiaan yhtiön uusin vaihe. ”Meille on luontevaa auttaa asiakkaita pienentämään energiakuluja, kun olemme kiinteistön kumppani sen koko elinkaaren”, Muurinen sanoo. Tampereella on tarjolla sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä. Kaukojäähdytysverkostoa laajennetaan koko ajan, lisäksi Sähkölaitos on mukana kahdessa geotermisessä hankkeessa. Tampereen kaupunkiseutu on linjannut, että seutu aikoo edelläkävijänä hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja kehittää energiatehokkuutta – tässä kaukolämpö on mukana. Sähkölaitos esitteli syksyllä 2018 Älykkään kaukolämpöpalvelun, joka tasaa kaukolämmön huipputehoja, optimoi kiinteistön lämmöntarvetta ja pienentää siten lämmityskuluja. Palvelu auttaa pitämään sisäilmaolot lämmityskaudella tasaisina. Älyä on myös kaksisuuntaisen kaukolämmön pilotissa. Sähkölaitos vastaanottaa taloyhtiöltä ylijäänyttä lämpöä kaukolämpöverkkoon, ja se lämpö toimitetaan muille asiakkaille. ”Suunnittelemme palvelut alusta asti asiakkaan kanssa. Näin varmistamme, että palvelumme oikeasti tuottavat lisäarvoa asiakkaille ja asiakastyytyväisyys paranee entisestään”, Muurinen asemoi. n CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 5

P asilan Tripla, Uusi lastensairaala, TAYS laajennus, Lahden matkakeskus… Peikko on mukana monissa tunnetuissa rakennushankkeissa. Sen teräksisiä betoniliitoksia, liittopalkkeja ja muita ratkaisuja käyttävät niin elementtien valmistajat, rakentajat, rakennuttajat kuin suunnittelijat ja arkkitehdit. ”Ei ole montaa isoa hanketta, jossa emme olisi mukana tavalla tai toisella”, myyntijohtaja Heikki Jäämaa myhäilee vaatimattomasti. Nyt alan edelläkävijä laajentaa tarjontaansa myös infrarakentamisen puolelle. ”Olemme siellä uusi toimija, mutta meillä on tarjota kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. Monet infrapuolen tuotteet eivät itse asiassa poikkea kovin paljoa elementtirakentamisen osista.” Esimerkkinä Jäämaa mainitsee Peikon lävistysraudoitusjärjestelmän. Sen avulla voidaan ohentaa ja keventää paalulaattoja ja sillankansia. Raudoituksen avulla päästään eroon myös pilareiden yläpäiden sienimäisestä muodosta. Monet infrapuolen toimijat ovat Peikon asiakkaita jo muuta kautta. Peikon innovatiivisuus ja kumppanuus tunnetaan, ja nyt lähestytään uutta kohderyhmää yritysten sisällä. ”Kierrämme suunnittelutoimistoja, jotka ovat tuttuja asiakkuuksia, mutta joiden infraosasto on vielä käymättä. Meillä on osaamista ja iso potentiaali, jota voimme tarjota koko ajan kasvavaan infrarakentamiseen”, kertoo liiketoimintapäällikkö Juuso Salonen. ”Yksi iso ja kasvava infran alue on siltojen korjausrakentaminen. Siellä korjausvelkaa kertyy koko ajan.” Peikko lupaa, että sen tuotteilla säästyy sekä aikaa että rahaa myös infrapuolella. ”Meiltä saa hyvän palvelun sekä testatut ja standardoidut tuotteet. Toimitusvarmuutemme on huipputasoa – parhaimmillaan tänään tilaamalla saa osat huomenna työmaalle”, Jäämaa lupaa. Juuso Salonen painottaa Peikon tuotekehityksen isoa roolia. ”Seuraamme järjestelmällisesti asiakkaidemme tarpeita ja toiveita, ja tuotekehityksemme on jatkuvaa ja tarvittaessa hyvinkin joustavaa.” Peikon palvelua leimaa kokonaisvaltaisuus. Koko ketju suunnittelun, tuotteiden, asennuksen ja teknisen tuen kautta hoidetaan huolella alusta loppuun. ”Asiakaspalvelu on meillä huomattavan korostunut. Meillä ei ole vain ongelmanratkaisukykyä, vaan myös pakonomainen ongelmanratkaisutarve”, Salonen hymyilee. n 6 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Peikko loikkaa infrarakentamiseen Lahtelainen Peikko tarjoaa laadukkaita rakennusalan ratkaisuja, myös infrarakentamisen puolella. Peikko Group • Jalo Paanasen vuonna 1965 Teräspeikko-nimellä perustama perheyritys. • Pääkonttori Lahdessa. Myyntitoimistot 33 maassa, tuotantoa 7 maassa. • Henkilöstö 1 800. • Liikevaihto 188 milj.€ (2017). MAINOSLIITE

” Vain sertifioitu ajonestoratkaisu takaa jalankulkijoiden turvallisuuden.” SERTIFIOIDUILLA AJONESTORATKAISUILLA varmistetaan jalankulkijoiden turvallisuus kaupunkitilassa Maailmalla on viime vuosina tapahtunut useita ajoneuvohyökkäyksiä jalankulkijoita kohtaan, minkä seurauksena ajonestoratkaisuja on alettu suunnittelemaan omaisuuden lisäksi myös ihmisten turvaksi. E ri puolilla maailmaa esimerkiksi hallintorakennukset, rahalaitokset ja muut yhteiskunnalle kriittiset kohteet ovat olleet jo pitkään suojattuina, mutta nyt näkökulma on muuttumassa inhimillisemmäksi. ”Useat maat, kaupungit ja muut toimijat ovat heränneet siihen, että omaisuuden rinnalla halutaan turvata myös ihmisiä. Kansalaisetkin odottavat yhteiskunnan tarjoavan turvaa julkisessa ympäristössä myös tällä tavalla perinteisen viranomaistoiminnan lisäksi”, ajonestoratkaisuihin erikoistuneen GPP Perimeter Protection Oy:n toimitusjohtaja Marko Heiskanen valottaa. Perinteisesti ennen massatapahtumia ih- MAINOSLIITE Sertifioidut ajonestopollarit takaavat jalankulkijoiden turvallisuuden turuilla ja toreilla. Kuvissa näkyvä liikuteltava pollari mahdollistaa myös ajoneuvoliikenteen kohteeseen tarpeen mukaan. Oikealla GPP Perimeter Protection Oy:n toimitusjohtaja Marko Heiskanen. misten kävelyalueiden reunoille tuodaan betoniporsaita tai muita väliaikaisia, raskaita ratkaisuja estämään ajoneuvoliikenne. Näillä on kuitenkin omat haasteensa. ”Eräässä tapauksessa saksalainen testilaboratorio toteutti koetilanteen, missä rekka kumosi betoniesteet keilojen tavoin ympäristöönsä. Turvallisuusuhka jalankulkijoille oli entistä suurempi”, Heiskanen kertoo. Kiinteät betoniesteet ovat myös harvoin visuaalisesti toimivia ja hankaloittavat haluttua liikennettä kohteisiin. ”Alaslaskeutuvien pollareiden avulla kiinteistöihin toimituksia tuovat ajoneuvot voidaan päästää ovien viereen. Kuljetuksen jälkeen pollarit nostetaan taas ylös jalankulkijoiden turvaksi.” GPP Perimeter Protectionilla on valikoimassaan yli 20 kansainvälisen turvallisuussertifikaatin saanutta törmäystestattua ajonestoratkaisua. ”Niiden suunnittelussa on käytetty normaalia insinöörilaskentaa ja kestävyyden simulointia, mutta sertifioinnin saamiseksi pollarimallit on testattava myös fyysisesti. Vain sertifioitu ajonestoratkaisu takaa jalankulkijoiden turvallisuuden.” Heiskasen mukaan Australia on toiminut tällä saralla edelläkävijämaana: ”Siellä yhteiskunta on ottanut aktiivisen roolin ihmisten turvallisuuden takaamisessa investoimalla kattavasti erilaisiin ajonestoratkaisuihin”, Heiskanen summaa. n Lue lisää jalankulkijoiden turvallisuusratkaisuista osoitteesta www.perimeterprotection.net/fi. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 7

KONEVUOKRAAMO avuksi työmaan kokonaisuuden hallintaan Koneiden ja palvelujen integrointi säästää kustannuksia. Sujuva yhteistyö konevuokraamon kanssa jo suunnitteluvaiheessa varmistaa työmaan tehokkuuden. R akennuskonevuokraus kasvaa Suomessa vahvasti. Vuokrauksen lisäksi kysyntää on erilaisille palveluille kuten asennukselle, ylläpidolle ja työmaan infrastruktuurin ja logistiikan suunnittelulle. ”Haluamme olla jo alkuvaiheessa mukana suunnittelemassa, kuinka projekti kannattaa koneistaa, jotta työmaista tulee turvallisia ja tehokkaita. Se on kohta, jossa voimme tuoda oman osaamisemme ja laajan palveluvalikoimamme asiakkaan käyttöön”, Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka sanoo. Yhä useammin Ramirent myy tuotteen palveluna, eli asiakas ostaa työmaalle valmiita kokonaisuuksia avaimet käteen -periaatteella. Palvelu kattaa esimerkiksi lämmityksen suunnittelun ja mitoituksen, asennuksen, ylläpidon, huollon ja purun. Myös koulutuksen rooli on kasvanut, sillä koneiden oikea käyttö yhdistettynä turvallisiin työtapoihin on erityisen tärkeää työmaan prosessien kannalta ja työvoiman vaihtuessa. ”Asiakkaamme haluavat kokonaisvaltaisen partnerin, joka tukee heitä rakennustyömaan infrastruktuurin ylläpidossa ja turvallisuudessa. Me teemme asiat helpommiksi asiakkaillemme, mikä helpottaa myös varsinaista rakennustoimintaa”, Kolunsarka sanoo. 8 Digitaalisten ratkaisujen avulla Ramirentin asiakkaat pystyvät seuraamaan, mitä koneita työmailla on, kuka niitä käyttää ja kuinka paljon. Lisäksi ratkaisut mahdollistavat vuokrakaluston hallinnoinnin budjetoinnista tilaukseen ja palautukseen, mikä tehostaa koneiden käyttöä ja parantaa työmaan turvallisuutta ja johtamista. Kolunsarka uskoo, että palvelujen integrointi, laajojen kokonaisuuksien hallinta sekä tehokkaiden ja turvallisten työmaiden suunnittelu yhdessä asiakkaiden kanssa on se, millä Ramirent pystyy omalta osaltaan nostamaan rakentamisen tuottavuutta. Projektien vaativuustaso kasvaa ja tälläkin hetkellä ympäri Suomea on käynnissä suuria rakennushankkeita erittäin haastavissa paikoissa. ” Haluamme olla jo alkuvaiheessa mukana suunnittelemassa, kuinka projekti kannattaa koneistaa, jotta työmaista tulee turvallisia ja tehokkaita.” ”Konevuokraamolta pitää edellyttää erittäin hyvää palvelutasoa ja saatavuutta sekä luottaa siihen, että vuokraamon mukaan ottaminen aikaisessa vaiheessa säästää aikaa ja rahaa. Työmailla kokonaisuuden hallinta ei ole helppoa, mutta me voimme auttaa siinä. Ja mikä parasta, Ramirentiltä saa aina sujuvaa palvelua positiivisella asenteella”, Kolunsarka lupaa. ■ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ”Ramirentilla on Suomessa yli 50 vuokraamon palveluverkosto ja markkinan kattavin tuotevalikoima. Kun siihen vielä yhdistää positiivisen meiningin ja vertaansa vailla olevan palvelun, on paketti kasassa”, hymyilee Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka. MAINOSLIITE

MERKITTÄVIÄ SÄÄSTÖJÄ TYÖMAIDEN TARVIKEHANKINTOIHIN ProMart huolehtii tavaroiden riittävyydestä hyllytys- ja työmaapalvelunsa avulla. ”K yllä teiltä saa kaikkea.” Näin kiteytti eräs asiakas saadessaan työmaalle ProMart Oy:n tarviketoimituksen. Oikeassa hän onkin, sillä asiakkaille on toimitettu tavaraa aina lumikengistä teepusseihin. Yritys palvelee rakennus- ja teollisuusyrityksiä nopeina tarviketoimituksina suoraan työpisteisiin. ”Asiakkaamme säästävät pientavaroiden hankintaan käytettävää aikaa hyödyntämällä palveluitamme, ja näin he voivat keskittyä oman työnsä tekemiseen. Helpotamme heidän arkeaan henkilökohtaisilla, digitaalisilla ja logistisilla palveluillamme. Ne takaavat pientavaroiden nopean, vaivattoman ja kustannustehokkaan hankinnan”, toteaa kehitysjohtaja Hannu Pajula. ” Helpotamme heidän arkeaan henkilökohtaisilla, digitaalisilla ja logistisilla palveluillamme.” Tunti työmaalta pois maksaa paljon, ja erityisen korkeiksi kustannukset nousevat, jos työvaihe ei etene puuttuvien tarvikkeiden vuoksi. ProMart huolehtii tavaroiden riittävyydestä hyllytys- ja työmaapalvelunsa avulla. Työmaille tai asiakkaan tiloihin pystytetään asiakastarpeiden mukainen palveluvarasto, jossa tarvikkeille määritellään kulutukseen perustuvat varasto- ja täyttömäärät. Itsepalveluvarastoratkaisussa asi- MAINOSLIITE Esimerkkilaskelma ajantuhlauksesta TUNTI TYÖMAALTA POIS OSTOSREISSUJA a’ 100 €/h x 1,5 h x 2 hlö = 300 €/ostosreissu 2 x viikossa = 600 €/viikossa 600 € x 50 viikkoa = 30 000 € vuodessa akkaan ottaessa hyllystä tarvikkeita tieto välittyy ProMartille mobiilisovelluksen ja QRkoodien avulla. ProMart palvelee etenkin teollisuutta, rakentamista, korjaamoita ja kunnossapitoa ympäri Suomea. Perinteisen teknisen tukkukaupan sijaan yhtiö kuvailee itseään dynaamiseksi palveluyritykseksi, joka rakentaa tuote- ja palveluvalikoimansa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Asiakas saa juuri sitä, mitä haluaa ja mikä eniten hyödyttää hänen toimintaansa, olipa kyse sitten satunnaisista pientarviketarpeista tai jatkuvasti tuotannossa tarvittavista tuotteista. Asiakkaat voivat keskittyä oman työnsä tekemiseen ja saavat minimoitua ostosreissunsa hyödyntämällä ProMartin palvelua. Henkilökohtaista palvelua useasti viikossa ProMart panostaa henkilökohtaiseen palveluun. ”Teemme viikossa noin 600 asiakaskäyntiä lähes 30 edustajan voimin. Olemme aidosti asiakkaan luona paikan päällä ratkaisemassa toiminnan tuomia haasteita ja auttamassa teknisissä kysymyksissä”, Pajula korostaa. ■ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 9

HUOLTOVAPAA KUPARI LOISTAA OMASSA SARJASSAAN Yli 150 vuoden kokemuksella Aurubis on Euroopan suurin kuparintuottaja ja maailman johtava kuparin kierrättäjä. Aurubis-konsernilla on noin 6 300 työntekijää 16 tuotantotoimipaikalla 11 eri maassa. Aurubis Finland Oy on osa saksalaista Aurubis -konsernia ja työllistää Porissa noin 260 henkilöä. P ohjoismaiden ainoa kuparivalssaamo Aurubis Finland Oy valmistaa kuparilaattoja, -levyjä ja -nauhoja yli 40 000 tonnia vuodessa. Aurubis tuottaa kuparivaluja ja valssattua kuparia sähkö-, elektroniikkaja rakennusteollisuudelle. Yrityksen Building and Construction Architectural -liiketoiminta (BCA) on erikoistunut rakentamisen ja kupariarkkitehtuurin ratkaisuihin. Kupari on täysin kierrätettävä luonnonmateriaali. Aurubis Nordic arkkitehtuurituotteet tehdään lähes kokonaan kierrätyskuparista. ”Meidän arkkitehtuurikuparista on lähes 100 % kierrätysromua mitä käytetään. Tietenkin joissakin prosesseissa joudutaan välillä käyttämään uutta materiaalia. Teollisuuteen tehdään erikoistuotteita, joissa ei voida käyttää kierrätysmateriaalia sellaisenaan vaan joudumme käyttämään puhdasta katodikuparia”, kertoo Aurubis Finland Oy:n myynti- ja projektipäällikkö Juha-Pekka Susi. Kupari on pitkäikäinen huoltovapaa materiaali. Kupari ei vaadi puhdistamista, kemiallista suojaamista tai muita kustan- 10 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU nuksia aiheuttavia kuluja. Kuparin lähes ikuinen kiertokulku tuottaa yhteiskunnassa huomattavan ympäristöedun. Elinkaarikustannuksiltaan kupari on edullista, vaikka se on alkuinvestointina ehkä kalliimpi kuin jokin toinen materiaali. ”Kupari kestää koko rakennuksen elinkaaren ajan, vaikka useita satoja vuosia. Kun rakennus pitäisi muuten uusia, niin kuparin arvo säilyy ja voidaan rakennuksen kupari käyttää yhä uudelleen ja uudelleen. Materiaalin voi myydä romuna eteenpäin tai sama kupari voidaan sulattaa ja toimittaa uudelleen valssattuna vanhan rakennuksen uuteen julkisivuun tai kattoon.” Aurubis Finland Oy toimii myös arkkitehdin ja rakentajan suunnittelu- ja konsultointiapuna, kun rakennuksissa halutaan käyttää kuparia. Kupari soveltuu loistavasti perinteisen konesaumakaton materiaaliksi, kuin modernin rakennuksen julkisivuunkin. Kupari on elävä luonnonmateriaali, yksi mielenkiintoisimmista ominaisuuksista on rikkaat väri- ja tekstuuriominaisuudet. ”Meille on tullut projekteja, joissa esimerkiksi osa Aurubis Finland Oy:n myynti- ja projektipäällikkö Juha-Pekka Susi. vaurioituneesta katosta joudutaan korjaamaan myrskyn tai muiden vaurioiden takia. Vanhaa kattoa on käytetty mallina värisävyä valittaessa, räätälöity meidän patina sen mukaan ja tehty täysin vastaavan näköinen vanha katto. Katosta ei näe ulkoa päin mikä osa katosta on vanhaa ja mikä uutta”, Susi Sanoo. Nordic Products -tuoteperhe tarjoaa katoille, julkisivuille ja sisustukseen markkinoiden laajimmat kuparivaihtoehdot. Aurubis on kehittänyt teollisia menetelmiä, joissa imitoimalla luonnon omia prosesseja saadaan aikaiseksi erilaisissa hapettumis- ja patinoitumisvaiheessa olevia mielenkiintoisia ja monivivahteisia pintoja. ■ MAINOSLIITE

Finnfoamin FF-PIR – Lämmöneristyksen turvallinen tehoratkaisu Homehtumattomat FF-PIR lämmöneristeet edistävät palo- ja kosteusteknistä turvallisuutta sekä energiatehokkuutta. Samalla ratkaisulla säästyy sekä rahaa että merkittävä määrä tilaa rakenteissa. FF-PIR FR:n paloluokka on B-s1, d0 ja se soveltuu näin P1-paloluokan rakennuksiin, joissa on tuuletusraollinen julkisivuratkaisu. FF-PIR-eristelevyt soveltuvat monipuolisesti lämmöneristämiseen rakentamisessa. Tehokkailla FF-PIR polyuretaanieristeillä saavutetaankin helposti mahdollisimman ohuet ja tiiviit rakenteet. Homehtumaton sekä palo- ja kosteusteknisesti turvallinen Finnfoamin FF-PIR-eristelevyjen tuoteperhe onkin tavoittaneet viidessä vuodessa laajan tyytyväisen käyttäjäkuntansa. Yksi näistä on M-Partners Oy. M-Partners Oy on moduulirakentamisen erikoisosaaja, joka on onnistunut ratkaisemaan yhtälön: energiatehokas, laadukas ja kustannustehokas julkinen rakentaminen. ”Kouluja, päiväkoteja, palvelutaloja, toimistoja, oikeastaan mihin tahansa tarpeeseen valmistamme rakennuksia. Ne on suunniteltu pysyvän rakennuksen ehdoilla, mutta ovat siirrettävissä. Elementit rakennetaan alusta loppuun sisätiloissa, mikä osaltaan estää kosteuden aiheuttamat ongelmat”, alustaa Marko Koivisto M-Partnersilta. FF PIR puolitti rakenteen paksuuden ”Eristeinä olemme käyttäneet jo pitkään Finnfoamin tuotteita. Nykyään FF PIR-levyt soveltuvat tarkoituksiimme erinomaisesti. Lämpöarvo on parempi kuin millään järkevällä kilpailevalla ratkaisulla, ja rakenteet saadaan ohuemmiksi. Esimerkiksi villaan verrattuna rakennepaksuus on lähes puolet pienempi”, M-Partnersin ostoista vastaava Koivisto kertoo. Rakennepaksuuden ja energiatehokkuu- MAINOSLIITE den lisäksi FF-PIR saa käyttäjiltä kiitosta keveydestä, käsiteltävyydestä ja kestävyydestä. ”Ne kestävät hyvin käsittelyä, ovat itsessään kevyitä ja materiaalihävikki on lähes olematon. Finnfoamin toimitukset ovat aina olleet luotettavia, ja FF-PIR on hinnaltaankin hyvin kilpailukykyinen”, Koivisto kehuu. VTT:n sertifikaatti P1-luokan rakennuksissa nopeuttaa suunnittelua FF-PIR -eristeet soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi P1-paloluokan rakennuksissa, joiden korkeus on enintään 56 metriä. Ohuilla ja tehokkailla FF-PIR -eristeillä tilat saadaan maksimaalisesti hyötykäyttöön ja mahdollisimman energiatehokkaiksi, ilman riskiä kosteusongelmista ja riskeistä. Keväällä päivitetyssä FF-PIR eristeiden VTT:n sertifikaatissa on huomioitu vuoden vaihteessa voimaan tullut uusi ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. ”Helpottamaan suunnittelua ja keskustelua suunnittelijoiden ja rakennusvalvonnan sekä työmaan välillä tehty VTT:n palotekninen sertifikaatti kasaa oikean detaljiikan eri rakenneratkaisuissa. Näin projekteissa vältetään turha spekulointi, kun testatut ja turvalliset ratkaisut voi aina tarkistaa VTT:n sertifikaatista”, kertoo Finnfoamin kehitys- ja markkinointijohtaja Asso Erävuoma. FF-PIR-eristeiden ytimen eli eristävän osan paloluokka on D-s1, d0. Palotilanteessa FF-PIR eristeet hiiltyvät eivätkä edistä paloa millään tavalla. FF-PIR eristeet soveltuvat jopa palokatkoksi ja esimerkiksi EI30 katko saadaan toteutettua 200mm kaistalla FF-PIR eristettä. ”Uusi asetus mahdollisti myös ullakkorakentamisessa FF-PIR eristeiden käytön, mikä on saanut erityistä kiitosta asiakkailtamme. FF-PIR eristeillä rakennepaksuudet ovat järkevät ja heikosti tuulettuvat rakenteet ovat nyt vihdoinkin mahdollista tehdä kosteusteknisesti turvallisesti,” Erävuoma summaa. FF-PIR -tuotteet valmistetaan Finnfoamin Salon tehtaalla alan uusimmalla tuotantotekniikalla. Finnfoam onkin ainoa suomalainen polyuretaanieristeiden valmistaja. ”Tuotanto kattaa kaikki muovipohjaiset lämmöneristeet, Finnfoam, FF-EPS ja FF-PIR. Asiakkaillemme tarjoamme kaikkiin kohteisiin parhaalla mahdollisella tavalla soveltuvan tuotteen, ja toimitamme tarvittaessa kaikkia eristeitä samalla kuljetuksella”, kertoo Finnfoamin myyntijohtaja Teppo Nieminen. ■ • Lämmönjohtavuus 0,022 W/mK • Soveltuu niin uudis- kuin korjausrakentamiseen, sekä ullakkorakentamiseen • FF-PIR eristeen ytimen paloluokka D-s1, d0 • Tuuletettuun julkisivuun suunnitellun FF-PIR FR:n pintapaloluokka B-s1, d0 • Rakenteissa ei tarvita erillistä höyrynsulku- eikä tuulensuojaratkaisua • Eristeessä ei voi esiintyä suorituskykyä heikentävää konvektiota • Käyttölämpötila on -50°C…+120°C • Levypaksuudet 20…240 mm, 10 mm:n välein CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 11

Sewatekin läpiviennit estävät tulen leviämisen Putkien ja johtojen läpiviennit ovat oleellinen osa rakennusten paloturvallisuutta ja äänieristävyyttä. Sewatek on Suomen ehdoton markkinajohtaja esivalmistetuissa palokatkoläpivienneissä ja yrityksen kaikki tuotteet täyttävät testatusti tiukimmat turvallisuusvaatimukset. Sewatekin kaikki tuotteet on testattu eurooppalaisen polttokoestandardin mukaisesti. ”Liekehtivän uunin lämpötila nousee noin tuhanteen asteeseen”, Sewatekin toimitusjohtaja Timo Husu kertoo. S ewatekin myyntipäällikkö Ilkka Hemminki kertoo, että läpiviennit valmistetaan tilauskohtaisesti yrityksen Askolassa sijaitsevassa tuotantolaitoksessa ja toimitetaan elementtitehtaille asennettavaksi valmiiksi esivalmistettuihin rakennusosiin tai rakennustyömaalle. ”Kun putki sujautetaan työmaalla läpiviennistä läpi, se muodostaa tiiviin kokonaisuuden, joka palotilanteessa pitää tulen rakenteen toisella puolella säädetyn ajan. Koska jälkivalua, varauskolojen jälkitäyttöä tai erillisiä palokatkotöitä ei tarvita, rakentaminen yksinkertaistuu ja nopeutuu”, Hemminki sanoo. Tämä työskentelytapa vaatii hyvän ennakkosuunnittelun, koska läpiviennit ovat putken koosta ja materiaalista sekä rakennusosan paksuudesta ja tyypistä riippuen erilaisia. ”Esimerkiksi muoviputket ja sähköjohtojen kuoret sulavat tulipalotilanteessa. Siksi niille tarkoitetuissa läpivienneissä on myös paisuvaa materiaalia, mikä tukkii syntyneen tyhjän tilan. Sewatek tunnetaan hyvin uudisrakentamisessa, mutta kasvava tuotesegmentti on korjausrakentamiseen tarkoitetut palokatkot”, yrityksen toimitusjohtaja Timo Husu sanoo. n Sewatek lyhyesti: Perustettu vuonna 1989. Erikoistunut rakennusten palokatkoläpivienteihin. Liikevaihto on noin kolme miljoonaa euroa. 12 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Turvajärjestelmät varmistavat toimintojen jatkuvuuden Turvallisuuteen sijoitetaan yhä enemmän, sillä yritysten ja yhteiskunnan tärkeiden toimintojen jatkuvuus pitää varmistaa kaikissa tilanteissa. Palonsammutus- ja turvajärjestelmäpalveluita tarjoava AGIS Fire & Security Oy tietää tehokkaat ja kilpailukykyiset ratkaisut ja parhaat teknologiat. Valvomotekniikka lisää muun muassa kauppakeskusten turvallisuutta. Y hteiskunnan ja yritysten tärkeiden toimintojen on sujuttava niin normaali- kuin häiriötilanteissa. Kotimainen AGIS Fire & Security tietää, miten toimintoja suojataan ja ylläpidetään esimerkiksi paloturva- ja valvontajärjestelmien rakentamisella ja ylläpidolla. ”Asiakkainamme on muun muassa Suomen suurimpia teollisuusyrityksiä, laivavarustamoja, IT- yrityksiä, vähittäiskauppoja, museoita sekä talo- ja kiinteistöyhtiöitä. Palveluihimme kuuluvat konsultointi, asiakaskoulutukset, suunnittelu, asennus, käyttöönotto ja järjestelmien ylläpito”, toimitusjohtaja Kimmo Karila mainitsee. AGIS Fire & Securityn laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa paloturvallisuutta lisäävät automaattiset vesi- ja kaasusammutusjärjestelmät sekä ilmaisu- ja laukaisujärjestelmät. Äänievakuointijärjestelmillä voidaan vaikkapa kauppakeskuksen eri alueilla tehdä erilaisia kuulutuksia tai lähettää taustamusiikkia ja mainoksia. Karila kertoo, että kameravalvontajärjestelmiin sisältyy paljon analytiikkaa helpottamaan valvontatyötä ja parantamaan turvallisuutta nopealla automaattisella havainnoinnilla. Liikenteenvalvonnassa kamera voi tunnistaa liikennetunneleissa ajokaistoilla olevan, sinne kuulumattoman vaaraa aiheuttavan esineen ja tehdä havainnosta hälytyksen liikennevalvomoon. AGIS toimittaa myös laivajärjestelmiä, kiinteistöverkkoja ja antenniasennuksia. ■ Lisätietoja: www.agisfs.fi MAINOSLIITE

Onko tilasi tehokkaassa käytössä? Miten toimitilaa käytetään tehokkaasti? Tiedätkö, miten ja milloin työpisteet ovat käytössä vai vaatisivatko ne uudelleen järjestelyjä? Entäpä onko kaikki tilat vuokrattu ja vuokrat laskutettu? T ilanhallinta automatisoituu ja tilankäyttöä tehostetaan muuttuvissa työympäristöissä. Se on globaali ilmiö. Suomalainen Rapal tarjoaa työkaluja tilankäytön tehokkuuteen, vuokrauksenhallintaan sekä kiinteistöjohtamiseen. Palvelun käyttäjiä on 40 eri maassa ja Rapalin toimipisteet sijaitsevat Espoossa ja San Franciscossa. Suunniteltu sote-uudistus aiheuttaa isoja muutostarpeita kuntien kiinteistöjohtamiselle. Uudistus tekee kunnista isoja vuokranantajia, kun nyt omassa käytössä olevat sote-tilat vuokrataan maakunnille 1.1.2021 alkaen. Mistä on kyse? Ammattimainen kiinteistöjohtaminen vaatii tuekseen nykyaikaisen tietojärjestelmän. Tilatietojen vieminen järjestelmään on oleellista. Pohjakuvat luovat graafisen näkymän tilatietoihin ja helpottavat niiden hallintaa. ”Asiakas voi itse ylläpitää tietoja tai osaa niistä tai vaihtoehtoisesti me autamme siinä. Tyypillisintä on, että me laadimme ja päivitämme pohjakuvat järjestelmään”, kertoo Optimazen liiketoimintajohtaja Kai Patja. Tilatiedot havainnollistuvat pohjatietojen muuttuessa ja tulokset sekä raportit ovat asiakkaan helposti luettavissa. ”Graafisuus on oleellista, pohjakuva on tosi tärkeä väline, sillä näemme ihan eri lailla mitkä tilat ovat kyseessä ja missä ne tilat ovat, verrattuna tilalistoihin”, hän lisää. Rapal ylläpitäjänä ja palvelun tuottajana sekä asiakas pääsevät yhdessä tietoihin käsiksi helposti selaimen avulla. Lisäksi käyttöoikeudet tietoihin voidaan monipuolisesti määritellä eri käyttäjille. Myyntipäällikkö Mikko Heikkinen tekee yhteistyötä kuntien kanssa ja käy jatkuvaa dialogia kuntien päättäjien kanssa, mm. kiin- MAINOSLIITE Rapal kehitti Optimaze-käyttöjärjestelmää pitkälti valtionhallintoa varten. Siinä yhdistettiin käyttäjä ja omistaja samaan tilanhallintajärjestelmään. Ohjelmiston ympärille tulivat myös palvelut. teistöjohtamisen haasteista. Esimerkkinä hän mainitsee pohjakuvien ylläpidon, joka vaatii erityisosaamista. ”Organisaatiot miettivät mihin tehtäviin kannattaa palkata työntekijöitä ja mitkä kannattaa ostaa palveluina. Näin jää aikaa omaan työhön, joka kunnilla on taata palveluja asukkailleen.” Kunnat valmiiksi muutokseen ”Kuntien omasta käytöstä on siirtymässä yli 6 miljoonaa neliötä tiloja maakuntien käyttöön. Kunnat vuokraavat tilat Maakuntien tilakeskukselle”, valaisee Patja. ”Maakuntien tilakeskus on tulevaisuudessa Suomen suurin yksittäinen tiloja hallinnoiva organisaatio”, lisää Heikkinen. Kai Patja kertoo, että kunnat ovat jo syöttäneet ja päivittäneet tietojaan siirtyvistä tiloista Optimazeen osana tilojen kartoitusta. ”Lisäksi Tilakeskus kilpailutti tilanhallintajärjestelmät ja valitsi meidät siihen ratkaisuksi. Seuraavaksi kunnat vuokraavat sote-tilansa ulos ja järjestelmät pitää sopeuttaa siihen. Kuntien pitää optimoida kiinteistöportfolionsa ja tulevaisuuden suunnittelu korostuu”, mainitsee Kai Patja. Rapalissa tiedostetaan, että nykyaikainen ohjelmisto- ja palvelumyynti sekä kehitystyö ovat pitkälti tiedon jakamista ja asiakkaan haasteiden kartoittamista, yhdessä toimien. Tämä luo pitkäjänteisen pohjan palvelun jatkuvalle kehittämiselle asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. ■ RAPAL • suomalainen Avainlippu- yritys, jolla on tytäryhtiö Optimaze Inc. USA:ssa • on henkilöstön omistama ja omistajat toimivat kaikki myös yrityksessä, hallituksen jäsenistä työntekijöihin • tarjoaa ohjelmistoja ja palveluja kiinteistö- ja toimitilajohtamiseen, työympäristöjen kehittämiseen sekä infrahankkeiden taloudenhallintaan • Optimaze on ohjelmisto kiinteistö- ja toimitilajohtamisen tueksi ja Fore on ohjelmisto infrahankkeiden kustannusten hallintaan Optimaze on Suomen johtava palvelu kiinteistö- ja toimitilatietojen hallintaan, joka kehittyy jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 13

Betonialalla pärjää omilla innovaatioilla Jos aikoo pärjätä kovasti kilpaillulla betonialalla, se vaatii kekseliäisyyttä. Ruskon Betoni kehitti oman tuotteen infrarakentamiseen. R uskon Betoni on yli 30-vuotias perheyritys, jolla on betonituotantoa lähes 30 paikkakunnalla. Liiketoimintayksikkö RB Infran 12 hehtaarin tontilla Hollolassa ei näy kuitenkaan yhtään betoniautoa. Syy on RB Infran toisenlaisissa tuotteissa: niitä ovat infratuotteet ja etenkin oma innovaatio, moduulirakenteiset laitekaivot ja säiliöjärjestelmät. ”Valmis elementti varustellaan jo tehtaalla kunnallistekniikan laitteilla, kuten putkistoilla, venttiileillä ja pumpuilla ja tarvittaessa myydään loppuasennuksen kanssa. Kokonaisuus on oman tuotekehityksemme sekä laitteistovalmistaja Lining Oy:n yhteinen tulos”, kertoo yksikönjohtaja Arto Pesonen. Ruskon Betonilla on halu tehdä erilaisia asioita kuin muut. ”Me uskomme, että konservatiivisella alalla menestys tulee eri tavalla tekemisestä. Ei ole järkeä kopioida massatuotteita, vaan kannattaa erikoistua ja luoda kysyntää uudelle tuotteelle.” Betoni on luonnonmateriaali Betoni on kestävän kehityksen mukainen raaka-aine: se on luonnontuote, jossa on hiekkaa, sementtiä ja vettä. ”Jos betonituotteen käyttö joskus päättyy, siitä ei liukene mitään haitallista maahan ja se on täysin turvallinen”, Arto Pesonen muistuttaa. Vaikka muovi on monessa paikassa syrjäyttänyt halpuudellaan muita materiaaleja, se ei ole ympäristöystävällinen vaihtoehto. ”Rakentamista ohjaa liiaksi helppous, mutta onneksi kestäviin ratkaisuihin ollaan heräämässä.” RB Infran suurimpia asiakkaita ovat kunnat, HSY sekä muut infrarakentajat. Hollolasta lähtee tavaraa maailmalle 50 000 tonnia vuodessa. ”Haluamme tehdä kannattavaa ja tarvelähtöistä kasvua. Haastamme itseämme ja asiakkaitamme tekemään asioita rohkeasti. Tällä alalla ei pärjätä määrällä, vaan laadulla ja omilla innovaatioilla.” ■ ” Perheyritys Ruskon Betoni on Suomen toiseksi suurin valmisbetonin tuottaja. Sen uusin investointi on Espoon Kivenlahden tehtaalle avattu toinen valmisbetoniasema, jossa voidaan tehdä rouhe- ja väribetoneita. Väribetoneiden yleisin käyttökohde ovat designlattiat. Tällä alalla ei pärjää pelkästään määrällä, vaan laadulla ja omilla innovaatioilla.” RB Infra aloitti Hollolassa vuonna 2013 betoniputkien ja kaivonrenkaiden tuotannolla, ja niitä tehdään edelleen. 14 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

Crosslamin CLT antaa erinomaisen ympäristön niin asumiseen kuin oppimiseen. Puu tuo luonnon sisätiloihin. Aidot puupinnat hellivät aisteja ja parantavat sisäilmaa. Kuva: Martti Huusko / Huzza Oy Puuteknologiatuote vertaansa vailla Crosslamin juuret kasvoivat metsien keskellä Kainuussa, jossa tämä Suomen ensimmäinen CLT-tehdas aloitti toimintansa vuonna 2014. CLT on puuteknologiatuote, jolla on vertaansa vailla olevat rakenteelliset ominaisuudet. Se on ristiinliimattua massiivipuulevyä, jolla voidaan toteuttaa suuria, vaativia rakenteita, joita on perinteisesti toteutettu betonirakenteilla. Hiilinegatiivisena ja ekologisena materiaalina CLT tulee korvaamaan ympäristöä kuormittavia rakennusmateriaaleja. Crosslamin osaavalla tiimillä on takana jo yli 130 CLT-massiivipuurakennuksen kokemus kodeista ja kerrostaloista kouluihin ja päiväkoteihin. Massiivipuurakentamisen edelläkävijänä Crosslam on ollut mukana rakentamassa Suomen ensimmäistä CLT-koulua, vuoden MAINOSLIITE 2018 puurakennuksena palkittua Tuupalan koulua Kuhmoon, sekä lukuisia puukerrostaloja. Ala kasvaa kovaa vauhtia kaikkialla, Crosslam on jo markkinajohtaja Suomessa, mutta jatkossa yritys tähyää myös vientiin. Crosslamin tavoitteena on kaksinkertaistaa tuotantonsa lähivuosina ja se hakee uusia yhteistyökumppaneita toiminnan kasvun mahdollistamiseen. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Virta. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 15

TULEVAISUUDEN VALAISTUS RYTMITTÄÄ PÄIVÄN Valaistuksen ohjauksella, valon voimakkuudella ja värilämpötilalla parannetaan ihmisen hyvinvointia, virkeystilaa, terveyttä ja tuottavuutta. Nyt puhutaan valoisaa asiaa vuorokausirytmistä. Oikeanlainen valaistus kautta päivän auttaa nukkumaan hyvin ja hyvin nukuttu yö näkyy suoraan työpanoksessa. I hmiskeskeisestä valaistuksesta kertoo Helvarin Chief Future Illuminator Henri Juslén. Hän edustaa ”Lighting Intelligence-” eli valonohjaus-puolta ja vetää Future Lighting -tiimiä liki 100-vuotiaassa suomalaisessa, globaalisti toimivassa perheyrityksessä Helvar Oy Ab:ssa. Yritys tarjoaa valonohjausjärjestelmiä ammattipuolelle kuten toimistoille, hotelleille, kouluille ja sairaaloille. Juslen itse on ensimmäinen Suomessa TTK:lta (nyk. Aalto-yliopisto) valaistus pääaineena valmistunut. Hän on tehnyt valaistussuunnittelua, opiskellut työpsykologiaa ja väitellyt tohtoriksi asti. 16 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Rakennusalan hyvinvointistandardi Kylmää valoa vai lämmintä valoa Well-standardi tai pikemminkin sertifikaatti tähtää ihmisten hyvinvointiin ja on otettu tärkeäksi osaksi muiden rakennusstandardien rinnalle. ”Ei puhuta pelkästä rakennuksesta, WELL menee hiukan pidemmälle. Puhutaan myös organisaatiosta ja sen toimintatavoista. Wellstandardissa on useita kriteereitä ja meitä eniten tietysti kiinnostaa ”valo” eli miten valolla voidaan vaikuttaa”, kertoo Henri Juslén. ”Kun hyvinvointiasiat on otettu vakavasti ja tehty töitä niiden eteen, voidaan puhua Well-tiloista ja -organisaatioista. Well korostaa valaistuksen merkitystä ja ohjaa vuorokausirytmiä tukevaan valaistukseen (Light over Time).” Helvarilta löytyy valaistuksen ohjaukseen ratkaisuja, jotka tukevat Well-standardin saavuttamista. Valonmäärää ja värilämpötilaa pystytään säätelemään ja muuttamaan valonohjauksella ja kaikki tämä liittyy ihmisen biologiseen kelloon eli vuorokausirytmiin. ”Well-standardin mukaan pitäisi antaa paljon kylmää valoa 9–13 välisenä aikana. Yleisesti voisin sanoa, että aamupäivällä runsaasti kylmää valoa ja iltapäivällä voi alkaa pienentää valotasoa ja siirtyä myös lämpimämpään valoon”, mainitsee Juslén. Helvarin valaistusjärjestelmät antavat mahdollisuuden tilan suunnittelijalle tai loppukäyttäjälle tehdä itsenäisiä valaistusratkaisuja joko koko tilaan tai esimerkiksi työpistekohtaisesti ja tai henkilökohtaisesti (Tunable Light). Esimerkkinä mainittakoon, kun toivotaan ihmisten menevän kahvitauolle keskustelemaan keskenään, niin värilämpötilan muutos tiettyyn aikaan toimii signaalina. ”Minä tekisin muutokset hitaasti. Idea olisi siinä, että on hyvät ja täydelliset valaistusolosuhteet koko ajan, jolloin valaistusta ei edes huomaa.” ■ ” Well korostaa valaistuksen merkitystä ja ohjaa vuorokausirytmiä tukevaan valaistukseen.” MAINOSLIITE

WAGOn valaistuksenohjaus on kevyt, webpohjainen ja nopeasti käyttöönotettava järjestelmä. W AGO on rakentamisen automaatioratkaisujen kokonaisvaltainen toimittaja. Yritykseltä löytyvät kaikki tarvittavat ratkaisut yksittäisen anturin liittämisestä WAGOn omaan tai asiakkaan pilvipalveluun. Asiakas voi tarvittaessa itse räätälöidä tekniikan tai se toimitetaan valmiina esimerkiksi energiamittauksen ja valaistuksenohjauksen ratkaisuihin eli kokonaisuudet ovat konfiguroitavissa. WAGO on nyt suunnannut toimintaansa aiempaa enemmän myös kiinteistöautomaation puolelle. Viimeisten kymmenen vuoden aikana yritys on kehittänyt muun muassa väyläsovelluksia ja valaistuksenohjaussovelluksia. ”Markkinoilla on selkeä tilaus tämän kaltaisille tehokkaille kokonaisuuksille, jotka sisältävät ainutlaatuisia ominaisuuksia. Kokonaisvaltaiset ja joustavat automaatioratkaisumme tukevat kaikki yleisimpiä väyliä”, WAGO Suomen toimitusjohtaja Kari Niskanen kertoo. MAINOSLIITE WAGOn joustavat ratkaisut tehostavat myös rakentamista WAGO automaatio- ja sähköistystuotteet ja -ratkaisut tehostavat rakennusalan toimijoiden työtä. Laatu ja energiatehokkuus on yhdistetty nopeaan ja yksinkertaiseen ylläpitoon, mikä ei vaadi erillistä ohjelmointia. WAGO Suomen toimitusjohtaja Kari Niskanen. ”Esimerkiksi valaistuksenohjaus on kevyt, web-pohjainen ja nopeasti käyttöönotettava järjestelmä, johon voidaan lisätä vaikkapa energiamittaus. Käyttöönotto, huollot ja muunnokset ovat helppoja, koska hallinta voidaan konfiguroida graafisen käyttöliittymän kautta”, Niskanen esittelee. WAGOn järjestelmän voi liittää joko WAGOn omaan tai asiakkaan pilvipalveluun. Järjestelmässä on muun muassa integroitu palomuuri. Latauslaitteisiin lattakaapeli WAGO toimittaa kiinteistöihin kustannustehokkaita pistoliitosjärjestelmiä. Kiinteistöjen isännöitsijät ovat olleet kiinnostuneita erityisesti saneerauskohteisissa sähköautojen latausjärjestelmiin asennettavista lattakaapelijärjestelmistä. Tuote ei tarvitse erillistä kaapelikanavarakennetta eli lattakaapeli on helppo ja nopea asentaa ja järjestelmää voidaan tarvittaessa laajentaa kätevästi tarpeen mukaan. Ison konsernin osaamista WAGO toimittaa tuotteitaan ja ratkaisujaan hyvin erilaisille teollisuudenaloille rakennusteollisuudesta prosessiteollisuuteen. WAGO Groupin pääkonttori on Saksassa. Vuonna 1951 perustettu WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG työllistää nyt yli 8 000 huippuosaajaa eri puolilla maailmaa ja sillä on yhdeksän kansainvälistä tuotantoja jakelutoimipaikkaa, yli 30 myyntiyhtiötä ja edustajia yli 80 maassa. WAGO Finland Oy:n asiantuntijatiimi toimii Vantaalla. ■ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 17

ASIANTUNTIJA Rakennusalan digitalisaatio kerää jo miljardisijoituksia – vallankumousta näköpiirissä? R akennusala on murroksessa ja sijoittajat ovat maailmanlaajuisesti heränneet uuteen mahdollisuuteen. Digitalisaatio on ravistellut bisnesmalleja toimialasta toiseen ja nyt on rakennusalan vuoro. Globaalisti yli 10 000 miljardin arvoinen toimiala on ollut hidas ottamaan käyttöön uutta teknologiaa ja uudistamaan prosessejaan asiakaslähtöisemmiksi. Potentiaali on kuitenkin valtava, joidenkin arvioiden mukaan rakentamisen prosesseissa on jopa puolet hukkaa ja tuottavuutta voitaisiin parantaa kymmenillä prosenteilla. Puhumattakaan uusista asumisen, työnteon ja elämisen palveluista, joita uudet digitaaliset ratkaisut voisi mahdollistaa. Ensimmäiset yksisarviset eli yli miljardin dollarin arvostuksen saavuttaneet kasvuyritykset ovat jo syntyneet myös rakennusalalle. Supercellin sijoittanakin tutuksi tullut japanilainen Softbank johti vuoden 2017 lopulla lähes miljardin dollarin rahoituskierrosta yhdysvaltalaiseen Katerraan, joka pyrkii digitalisoimaan koko rakentamisen arvoketjun aina asiakasrajapinnasta suunnitteluun, tuotantoon, rakentamiseen ja elinkaaripalveluihin asti. Ilmeisesti asiat ovat menossa 18 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU oikeaan suuntaan, koska Softbank suunnittelee jo huhujen mukaan seuraavaa 700 miljoonan dollarin rahoituskierrosta. Tämä nostaisi vuonna 2015 perustetun yhtiön arvon jo yli neljään miljardiin dollariin. Pohjoismaihin ja Suomeenkin vuoden 2019 aikana rantautuva WeWork on myös kunnostautunut rahoituksen keräämisessä Softbankilta. Coworking-tiloilla startannut yhtiö on saamassa 2 miljardin dollarin lisärahoituksen aiemman 8 miljardin dollarin lisäksi, nostaen yhtiön arvostuksen jo huikeaan 47 miljardiin dollariin. Samalla WeWork on laajentumassa uusilla konsepteilla asumiseen ja hoivapuolelle hyödyntäen käyttäjädataa kaikessa toiminnan kehittämisessä. Muita rakennusalan yksisarvisia ovat ennakoivaa analytiikkaa rakennusalalle kehittävä Uptake Technologies yli 2 miljardin dollarin arvostuksella sekä projektien yhteistyöalustaa kehittävä Procore Technologies yli 3 miljardin dollarin arvostuksella. Myös Suomessa tapahtuu, hallituksen kärkihanke KIRA-digi on kiihdyttänyt rakennusalan digitalisaatiota kaikille avoimilla kokeiluhankkeilla. Pääomasijoittajat ovat kiinnittäneet enemmän ja enemmän huo- miota myös näihin 139 kokeiluhankkeessa syntyneisiin innovaatioihin ja uuteen liiketoimintaan. Kokeiluja tehneet yritykset ovat keränneet jo yli 16 miljoonaa euroa jatkorahoitusta, näistä suurimpana Platform of Trustin 10 miljoonan euron rahoitus toimialan yhteisen data-alustan kehittämiseksi. Kiinteistövälitystä ravistellut Blok keräsi yhteensä reilun kahden miljoonan euron jatkorahoituksen ruotsalaisen Bonnierin johdolla. Saksalainen Innogy Innovation Hub taas sijoitti SkenarioLabsiin, joka kehittää automatisoitua analytiikkaa kiinteistöjen teknisen kunnon hallintaan. Ei voida vielä puhua miljardirahoituksista kuten isossa maailmassa, mutta suunta on kuitenkin oikea. Peli on saatu auki kansainvälisille sijoituksille Suomeen ja vastaperustettu KIRA-InnoHub jatkaa KIRA-digissä aloitettua työtä rakennusalan innovaatioekosysteemin edistäjänä. Tavoitteeksi kannattaa ottaa, ei enempää eikä vähempää, seuraavan rakennusalan yksisarvisen synnyttäminen Suomeen. Teemu Lehtinen Toimitusjohtaja KIRA-InnoHub, digipäällikkö KIRA-digi MAINOSLIITE

Geotrimin toimitusjohtaja Timo Sääski ja Trimble SX10 -keilaintakymetri. Digitaaliset mittaus- ja paikannustiedot tehostavat ja nopeuttavat tiedon tuottamista Uudet teknologiat digitalisoivat maa- ja rakennusalan mittaus- ja paikannustietoja nopeasti. Mittaus- ja paikannuslaitteita maahantuova Geotrim tarjoaa asiakkailleen ketteriä tapoja kokeilla ja tutustua uusiin teknologioihin ja auttaa integroimaan ne jouhevasti osaksi organisaatioiden omia prosesseja. G eotrim on mittausalan johtavan laitevalmistajan Trimblen laitteiden ja ohjelmistojen valtuutettu maahantuoja ja myyjä. Valikoimiin kuuluvat maanmittauksen, kartoituksen ja rakentamisen järjestelmät GNSS-vastaanottimista takymetreihin sekä 3D-pistepilveä tuottavat laitteet, kuten laserkeilaimet, droonit ja mobiilikartoitusjärjestelmät. ”Tietomallintamisen lisääntynyt tarve rakennusalalla on saanut aikaan kasvavan kiinnostuksen näihin järjestelmiin”, kertoo Geotrimin toimitusjohtaja Timo Sääski. Geotrim tunnetaan alan edelläkävijänä ja MAINOSLIITE kehittäjänä, joka on ensimmäisenä tuonut Suomeen mm. mobiilikartoitusjärjestelmän ja mittauslennokin. ”Moni pohtii, oppiiko järjestelmiä käyttämään ja integroituvatko ne omiin prosesseihin. Tässä auttavat Geotrimin Starttipaketit, jotka ovat riskitön tapa tutustua uusiin teknologioihin.”, kertoo Sääski. Starttipaketit sisältävät laitevuokran, koulutuksen, ohjelmiston ja tarvittaessa myös pistepilven tuottamisen. Kokeilun aikana Geotrim on asiakkaan tukena ja varmistaa, että uudesta teknologiasta saadaan täysi hyöty. ”Alalla kannattaisi rohkeasti kokeilla uutta 3D-virtuaalimallit rakentamisdokumentointiin 3D-virtuaalimalleja on jo nähty kiinteistövälityksessä, mutta järjestelmä sopii oivallisesti myös kaikkien rakentamisvaiheiden tiedonkeruuseen ja nopeaan dokumentointiin. Matterportin 3D-kamera tuottaa visuaalista tietoa nopeasti rakennusten sisätiloista, esimerkiksi saneerauskohde saadaan mukaan etäkokoukseen eikä erillistä työmaakäyntiä välttämättä tarvita päätöksenteon tueksi. Aikaa ja rahaa säästyy. Helppokäyttöiseen järjestelmään sisältyy kamera ja pilvipalvelu. www.3d-malli.fi teknologiaa ja uusia mittaustapoja. Kokeilu näyttää, mitkä niistä ovat kunkin yrityksen osalta toimivimmat”, Sääski kannustaa. Tuotettu tieto saadaan nykyään integroitua asiakkaiden prosesseihin ja sitä voi hyödyntää monipuolisesti. Mittaustieto siirtyy maastosta suoraan toimistoon, suuret pistepilviaineistot ovat entistä kevyempiä käsitellä, ja tieto on helposti ja tehokkaasti jaettavissa ja hallinnoitavissa pilvipalveluiden kautta kaikille osapuolille. ”Uudet digitaaliset prosessit ovat mittausalalla parhaimmillaan erittäin kustannustehokkaita ja tuottavia”, Sääski sanoo. ■ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 19

Tuotepäällikkö Jaakko Larvanto esittelee erään rakennuskohteen Accelerated Operations -mallia Timo Tenniselle ja Jari Savolaiselle. 360 Digitalisaation perustana toimivat tietoliikenneyhteydet ASTETTA RAKENTAMISEN LAATUA JA TEHOKKUUTTA Rejlers Finland on kehittänyt vahvan perinteisen talotekniikan osaamisensa rinnalle lisäarvoa tuottavia digitaalisia ratkaisuja. Alkujaan teollisuudelle kehitetty Accelerated Operations -sovellus on tuotu nyt myös rakennusalan toimijoiden käyttöön. A ccelerated Operations on 360°:n virtuaalisen valokuvanäkymän rakennuskohteesta tuova palvelu, jonka avulla työn johtaminen ja laadunvalvonta tehostuvat. ”Kohteessa käyvä henkilö voi kuvata ympäristönsä ilman erillistä vaivaa kypäräänsä kiinnitetyllä 360°-kameralla, mistä luodaan kolmiulotteinen valokuvamalli sovellukseen. Puhelimen tai pöytäkoneen selaimen kautta katseltavaan malliin voidaan lisätä merkintöjä esimerkiksi korjattavasta tai muuta huomiota vaativasta kohdasta ja lähettää kohdennettu viesti asiasta vastaavalle henkilölle. Mallit eri työvaiheista merkintöineen dokumentoituvat aina talteen ja ovat 20 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU kaikkien sidosryhmien saatavilla”, tuotepäällikkö Jaakko Larvanto kertoo. Rakennuksen elinkaaressa sovelluksen avulla voidaan virtuaalisesti vilkaista pintojen alle ylläpitotöitä tai remontteja suunniteltaessa, mikä nopeuttaa töiden toteuttamista. Kiinteistön operaattori voi puolestaan tuoda sovellukseen käytönaikaista dataa mm. talotekniikkajärjestelmään kytketyistä sensoreista, millä voidaan ehkäistä esimerkiksi kosteusvaurioiden syntymistä. ” Vahvan perinteisen rakentamisen insinööriosaamisemme lisäksi kehitämme edelläkävijänä digitaalisia palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa.” Jotta digitaalisista ratkaisuista saadaan lisäarvoa, tietoliikenneyhteyksien tulee toimia koko kiinteistön elinkaaressa, erityisesti silloin, kun ratkaisu on kriittinen liiketoiminnan kannalta. ”Rejlersin Connectivitypalvelujen avulla voidaan määritellä liiketoiminnan vaatimukset tietoliikenneyhteyksille sekä varmentaa yhteyksien käyttövarmuus ja toiminnallisuudet. Näin ehkäistään puutteellisten yhteyksien myötä aiheutuvia liiketoiminnallisia tappioita”, asiakkuuspäällikkö Jari Savolainen lisää. Pitkä historia talotekniikan suunnittelijana vaativissa hankkeissa Vajaan vuosikymmenen aikana moninkertaiseksi kasvanut Rejlers on jatkuvasti mukana Suomen merkittävimmissä rakennushankkeissa, joista tuoreimpina referensseinä mainittakoon maailman medioissakin ylistäviä mainintoja saanut Helsingin keskustakirjasto Oodi ja Aalto Yliopiston kauppakorkeakoulun juuri valmistunut Otaniemen kampus. ”Vahvan perinteisen rakentamisen insinööriosaamisemme lisäksi kehitämme edelläkävijänä digitaalisia palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa”, rakentamisen toimialajohtaja Timo Tenninen summaa. n MAINOSLIITE

TIETOMALLINNUKSELLA VIRHEETTÖMÄMPÄÄ RAKENTAMISTA älylaitteisiin ladattavaa ilmaista BIMx:ää ja maksullista BIMx Pro -versiota on ladattu yli miljoona kertaa, ja niillä on yli satatuhatta käyttäjää kuukaudessa. ”Suuri käyttäjämäärä osoittaa, kuinka paljon tarvetta rakennusalan tiedon katseluun eri osapuolilla on”, Ville Pietilä huomauttaa. BIMx-sovelluksen käyttö on yksinkertaista ja helppoa, ja sen hyperlinkkien ansiosta pääsee yhdellä klikkauksella 3D-mallista piirustukseen. BIMcloud-ratkaisulla voi kommentoida suunnitelmaa suoraan suunnittelijalle. ”BIMx Model Transfer -sivustolla talosuunnitelman tilaaja voi liikkua tietomallissa omalla tietokoneellaan ilman asennettavia ohjelmia, pelkällä internetselaimella. Hän voi tutustua tuotteeseen ennen kuin lähtee sitä tilaamaan tai rakentamaan. Tämänhän pitäisi olla itsestään selvää palvelua”, Pietilä sanoo. BIMx ja BIMcloud muodostavat tietomallista esineiden internetin, jota voidaan jakaa kaikille, joita se koskee: viranomaisille, kiinteistön huollosta vastaaville, asukkaille – ja vaikkapa pelastustyötään tekevälle palomiehelle. n M.A.D. eli Micro Aided Design Oy – Suomen johtava rakentamisen tietomallinnuksen eli BIMin asiantuntijayritys. ArchiCAD – Suomen suosituin rakennussuunnittelutyökalu, jolla arkkitehti luo kolmiulotteista tietomallia. BIMcloud – ainutlaatuinen pilviratkaisu, jonka saa toimijan itse määrittelemään ja ylläpitämään paikkaan. Tiimityöympäristö, jonka avulla tietomalli on kaikkien osapuolten käytössä. Rakentamisen tietomallinnus (BIM) mullistaa koko rakennusalan. Yli kolmekymmentä vuotta alalla toiminut M.A.D. on asiantuntijoineen kehityksen eturintamassa. M .A.D. maahantuo ja lokalisoi kotimaan markkinoille ArchiCADiä, joka on Suomen suosituin BIMohjelmisto. Kun suunnitteluammattilaisten ArchiCADin yhdistää eri osapuolten yhteistyöympäristönä toimivaan BIMcloudpilviratkaisuun ja älylaitteille ladattavaan BIMx-sovellukseen, syntyy ekosysteemi, joka tuo asiakkaat ja loppukäyttäjät aivan uudella tavalla mukaan rakennuksen sisältöön. MAINOSLIITE ”Asiakas pääsee kiinni aiemmin vain ammattikäyttöön jaeltuun tietoon omalla älylaitteellaan ja voi kommunikoida suunnittelijan kanssa alusta alkaen. Hän voi nyt saada sellaisia palveluja, joita ei ole ennen voinut kuvitellakaan”, sanoo M.A.D.in tuotepäällikkö ja osakas Ville Pietilä. ”Tämä on iso muutos. Tällä hetkellä tekniikka mahdollistaisi jo vaikka mitä, mutta muutosta hidastavat totutut käytännöt”, hän jatkaa. BIMx – nerokas sovellus tietomallin tarkasteluun ja reaaliaikaiseen viestintään. Ainutlaatuiset integroidut hyperlinkit 3D-mallista piirustuksiin. Toimii niin mobiililaitteilla kuin tietokoneen selaimellakin. Tietomalli asiakkaan taskuun BIMx on ylivoimaisesti käytetyin rakennusalan mobiilisovellus. Android- ja iOSM.A.D.in tuotepäällikkö ja osakas Ville Pietilä on tietomallinnuksen asiantuntija yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 21

Lehto Group Oyj Toimitilarakentamisen keskeiset segmentit: toimisto-, hotelli-, kauppa-, tuotantotila- ja logistiikkarakentaminen. Henkilöstö noin 1 500. Toimitilatpalvelualueen johtaja Jaakko Heikkilä sekä Lehto Toimitilojen kaupallinen johtaja Tuomo Mertaniemi. Liikevaihto 594 M€ (2017). www.lehto.fi LEHTO HALUAA ASIAKKAANSA MENESTYVÄN Yksi sopimus ilman turhia välikäsiä, kiinteä hinta, tarkka muuttopäivä ja sopimuksen mukainen laatu, josta pidetään kiinni. Näihin kiteytyy Lehdon asiakaslupaus. ”H arva yritys rakastaa itse rakentamista, vaan se investoi omaan liiketoimintaansa. Siksi rakentamisen lähtökohtana pitää olla asiakkaan menestys investoinnin jälkeen”, sanoo Lehto Toimitilojen kaupallinen johtaja Tuomo Mertaniemi. Toimitila-palvelualueen johtaja Jaakko Heikkilä sanoo, että Suomea vaivaa prototyyppirakentaminen. ”Joka hankkeeseen kootaan aina uusi tiimi, joka lähtee toteuttamaan uniikkituotetta. Jos urheilujoukkue toimisi samoin, joka pelissä vaihdettaisiin palaajat, koutsi ja välillä lajiakin. Siinä ei ole mitään järkeä. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa aina on aloitettava kaikki alusta: ostetaan nippu raakalautaa, jota pätkitään työmaalla.” Lehdon konsepti perustuu tehokkaaseen tekemiseen. Lehto rakentaa vain sitä, mitä itse suunnittelee – tällä varmistetaan kilpailukykyinen lopputulos. Iso osa työstä tehdään 22 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 10 tehtaassa, joissa rakennetaan valmiita elementtejä ja moduuleita. Lopputuloksena laatu paranee ja kustannukset laskevat. ”Vakioiduissa olosuhteissa hukka on vain noin 10 prosenttia, kun perinteisellä tavalla työmailla se voi olla jopa 60 prosenttia. Ainakin 80 prosenttia rakentamisen kustannuksista määräytyy suunnittelupöydällä – hyvä suunnittelu ei jätä tilaa yllätyksille”, Heikkilä tiivistää. ”Jos lupaamme tehdä jonkun asian miljoonalla, se tehdään sillä. Aikatauluista kiinni pitäminen on myös tärkeää. Jos me lupaamme valmista tammikuuksi, asiakkaan on voitava suunnitella toimintansa sen mukaan”, Mertaniemi komppaa. Moni rakennusyritys haluaa olla nyt alan innovatiivinen uudistaja. Lehdolla puheille on katetta, sillä nykyistä strategiaa ja toimintamallia on puskettu läpi yli kymmenen vuotta. Talousohjatun rakentamisen ja digitaali- sen 3D-mallinnuksen avulla tuotettuja uusimpia konsepteja ovat muun muassa siirrettävät pop up -myymälät. Näistä esimerkkejä ovat espoolainen kauppakeskus Pikkulaiva sekä Hakaniemen väliaikainen kauppahalli. ”Me myös vuokraamme kiinteistöjä ja kehitämme niihin huolenpidon konseptia. Kun hallitsemme suunnittelun ja tiedämme mistä talot on rakennettu, on luontevaa siirtyä myös kiinteistön jatkuvaan seurantaan, kunnossapitoon ja huoltoon”, Mertaniemi kertoo. ■ ”Lehto Business Premises offered various alternative solutions which enabled us to control the costs of the investment. The project progressed to schedule and met all our quality expectations. The project was efficiently managed from start to finish and our partnership with Lehto ran smoothly. Our new facilities support our business and help our company to succeed.” Arno van Berlo Senior Manager Group Property DSV AS MAINOSLIITE

Lem-Kemin uusilla latauslaitteilla dynaaminen startti sähköautoille Sähköautot saavat dynaamisen startin Lem-Kemin vastikään lanseeraamilla latausasemilla. L ahtelaisyritys lupaa, että heidän asemansa eivät hyydy edes talvella, koska niissä on lämmitysjärjestelmä. ”Avaimet käteen -toimituksemme on myös turvallinen ratkaisu. Meidän kanssamme asiakas tietää, että on yksi taho, joka vastaa niin suunnittelu- kuin asennustöistä”, toimitusjohtaja Henrik Lemmetty sanoo. Lem-Kem tarjoaa niin julkiseen käyttöön kuin taloyhtiöille ja yksittäisille kotitalouksille räätälöityjä ratkaisuja. Jo aiemmin muiden valmistajien latausasemien jälleenmyyjänä ja asentajana toimineessa yrityksessä nähdään, että oman, Suomen olosuhteisiin kehitetyn malliston lanseeraus on luonteva jatkumo yrityksen muulle toiminnalle. ”Meidät tunnetaan luotettavana toimijana kiinteistöalalla, ja uskomme, että samat ympäristötietoiset asiakkaat, jotka hankkivat meiltä esimerkiksi aurinkovoimaloita, ovat potentiaalisia sähköautoilijoita.” Lem-Kemin tarjoamat Circontrol-latauslaitteet valmistetaan Barcelonassa. Asiakkaan halutessa toteutetaan myös mobiilimaksupalvelu kotimaisella eParking-pilvipalvelulla. ”Mikäli asiakas ei tiedä kiinteistönsä sähköjärjestelmän soveltuvuutta sähköautojen lataamiselle, tarjoamme laajan konsultointipalvelun, jossa lopputuloksena on selkeä, eri latausmahdollisuuksista ja niiden kustannuksista kertova raportti.” ”Tällä hetkellä ei välttämättä edes tiedetä myöskään kaikista tarjolla olevista lisävarus- teista, tehonrajoittamismahdollisuuksista ja maksuvaihtoehdoista, kuten hinnoittelusta eri käyttäjäryhmien perusteella, mutta raporttimme sisältää selkeitä esimerkkejä”, Lem-Kemin Energiatiimin asiantuntija Matthias Kampe kertoo. Taloyhtiöiden kannattaa huomioida asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran sähköautojen latauspisteiden infraan tarjoama tuki. ”Avustuksen voi saada vain kerran, joten vaikka toistaiseksi tarvittaisiin vain pari latauspistettä, kannattaa harkita tuen edellyttämän, vähintään viiden latauspisteen hankintaa ja jopa 90 000 euron tukea.” Lem-Kemissä uskotaan sähköautojen määrän kiihtyvään kasvuun. ”Viime vuosina sähköautojen määrä on jo tuplaantunut vuosittain”, Matthias Kampe ja Henrik Lemmetty kertovat. ■ Toimitusjohtaja Henrik Lemmetty lataa päivisin autoaan Lem-Kemin parkkipaikalla. ”Meiltä saa kartoituksen, suunnittelun, latauspisteet ja lisävarusteet nopealla toimitusajalla”, energiaasiantuntija Matthias Kampe kertoo. MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 23

HEATCO HALUAA UUDISTAA LVI-TUKKUKAUPAN Heatco Finland Oy:n visiona on uudistaa LVI-tukkukauppatoiminta Pohjoismaissa. Asiakkaan arki helpottuu, kun tukku vastaa tuotemyynnin ohella myös LVIsuunnittelusta, määrälaskennasta ja kuljetuksista. H eatco Finlandin toimitusjohtaja Jari Kirsilä on innoissaan esitellessään yrityksensä uraauurtavaa toimintamallia. Pelkkien LVI-tuotteiden sijaan Heatco tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelumallin, joka vähentää asiakkaiden arkirutiineja ja tehostaa työtä. ”Olemme luoneet suomalaiseen LVItukkutoimintaan aivan uuden tavan toimia. Kokonaispakettiimme kuuluu uudis- ja saneerauskohteiden LVI-suunnittelu, tuotteiden määrälaskenta, alan parhaat tuotteet pitkillä takuilla ja toimituspalvelu ympäri Suomen. Me järjestämme myös tuotteiden käyttökoulutuksen ja tuotetuen. Asiakkaan halutessa, tarjoamme LVI-järjestelmiemme ylläpitoon elinkaaripalvelun”, Kirsilä summaa. Heatco on kehittämässä omaa Heatco24 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ” Olemme luoneet suomalaiseen LVI-tukkutoimintaan aivan uuden tavan toimia.” online -portaalia. Sen avulla voidaan tehostaa tiedon hyödyntämistä ja automatisoida prosesseja. ”Portaaliin kirjautumalla asiakkaat pääsevät tutustumaan tekemiimme LVIsuunnitelmiin. Jatkossa asiakas voi hyväksyä suunnitelman ja tilata kaikki tarvitsemansa tuotteet yhtä nappia painamalla. Otamme vastuun siitä, että toimitus pitää sisällään kaikki tarvittavat komponentit”, Kirsilä sanoo. Heatcon päätoimipaikka ja logistiikkakeskus sijaitsevat Jyväskylässä. Lisäksi yrityksellä on viisi muuta toimipistettä eri puolilla Jari Kirsilän (kuvassa) mukaan Heatco Finlandin perustaja ja pääomistaja Sauli Muli ideoi yrityksen toimintamallin työskennellessään LVI-urakoitsijana. Muli huomasi, että työmaa seisahtui usein tuotepuutteiden vuoksi. Heatcon kokonaispalvelulla voidaan varmistaa, että toimitus sisältää aina oikean määrän komponentteja. Suomea. Heatcolla työskentelee 42 työntekijää. Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa. Heatcon tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa Viesmannlämpöpumput sekä Flexit-ilmastointilaitteet ja -sisäilmalämpöpumput. Heatcolla on myös omia tuotemerkkejä, kuten suosituista lattialämmitysjärjestelmistä tunnettu Enerline. Vuonna 2010 perustetun Heatcon kasvu on ollut vaikuttavaa – yritys on kasvanut 25–30 prosentin vuosivauhdilla. ■ MAINOSLIITE

PÖLYTÖNTÄ PARASTA Pölytön työskentely on tänä päivänä itsestäänselvyys. Ja terveellinen työskentely on pölytöntä. Sekä rakennusalalla että puuteollisuudessa kriteerit tiukentuvat Suomessa ja maailmalla samalla kun pölynpoistojärjestelmät kehittyvät huimaa vauhtia helppoudessaan sekä tehokkuudessaan. F estool-pölynpoistojärjestelmät ovat testattu (TNO*) ja luokiteltu korkeimmalle tasolle puu- ja maalausalan työkalujen sarjassa. Ala on kehittynyt suurin harppauksin 20 vuodessa ja Festool tunnetaan pölynpoiston pioneerina. Kokonaisvaltainen kehitystyö ”Imuripuolihan on ollut todella hyvää jo pitkän aikaa, mutta koko ajan kehitetään sitä, mitä siihen liitetään. Työkonetta kehitetään rinnalla ja me puhumme silloin järjestelmäimureista”, kertoo pitkän linjan ammattilainen, aluemyyjä Ville Kujala. Pölyttömyyteen on jo totuttu ja alan edelläkävijältä myös vaaditaan paljon. Esimerkiksi puusepille kehitetty ja muokattu uusi Festool-hiomalautanen reikineen ja hienoine sivuheittoineen ottaa pölyä talteen jopa lautasen ulkopuolelta noin 2 cm säteeltä. Välillä nämä tuotekehittelyt ällistyttävät meikäläisenkin, sanoo Kujala. Uusinta uutta CLEANTEC-järjestelmäimureille on Bluetooth-moduuli lisävarusteena. Käynnistys ja sammutus onnistuu kauko-ohjauksen avulla ja imurin voi käynnistää suoraan myös akkutyökalun kautta. Ammattilaiset ovat olleet innoissaan tästä mahdollisuudesta. ”Tämmöistä olen odottanut jo pitkän aikaa!” L-pölyluokkaan kuuluvat imurit ovat käytössä laajalti, mutta kriteerit tiukentuvat Euroopassa koko ajan ja lait ja asetukset luovat paineita luokituksiin ja niiden nostoille. Sairaalat ovat edelläkävijöitä omista tarpeistaan johtuen, mutta nyt myös koulut Suomessa ovat ymmärtäneet luokitusten tärkeyden. ”Meillä on asiakkaina kouluja, jotka valitsevat suoraan parasta mitä löytyy eivätkä ota mitään riskejä oppilaiden turvallisuuden suhteen.” n Festool-aluemyyjä Ville Kujala muistuttaa, että nykyään on mahdollista hyödyntää myös Festool Business Leasekonseptia, jolloin siirtyminen arvokkaampien, tiukemman pölyluokituksen imuireihin helpottuu. Terveys ja pölyluokat Asia on ihan kansantaloudellisestikin mitattuna hyvin tärkeä. Tutkimuksen (EU-OSHA*) mukaan työympäristöjen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sijoitettu euro tuottaa 2,2 euroa takaisin. ”Kun miehiä kuuntelee kentällä, niin kyllä sieltä nousee se oma terveys kaiken edelle”, vastaa Ville kysyttäessä pölyttömän työskentelyn ydintä. Ja terve työntekijä on ensiarvoisen tärkeä yrityksille. Noin 20 % työntekijöistä siirtyy varhaiseläkkeelle terveyssyistä EU:n alueella. Pölynpoiston ohje- ja raja-arvot ilmoitetaan pölyluokissa L (low), M (medium) ja H (high) H:n ollessa luokka erikoisimureille, jotka ovat suunniteltu sairauksia ja syöpää aiheuttaville pölylaaduille kuten asbestille. *TNO on alankomaalainen tieteelliseen tutkimukseen keskittyvä järjestö, jossa työskentelee yli 2600 eksperttiä innovatiivisten ja kestävän kehityksen teknologioiden parissa. *EU-OSHA, European Agency for Safety and Health at Work, pyrkii parantamaan työympäristöjen turvallisuutta ja terveyttä. MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 25

” Haluamme tehdä ihania uusia koteja ja naapurustoja mahdollisimman monille.” KOHTUUHINTAISTA JA PAREMPAA ASUMISTA Bonava Suomen valtteina asuntorakentamisen markkinoilla on keskittyminen asumiseen sekä ison konsernin eri maiden osaamiskapasiteetin saatavuus ja yhteistyö. Bonavan tavoitteena on kohtuuhintainen asuminen – parempia koteja ja parempaa elämää. Matka uuteen kotiin Bonava keskittyy Suomessa kasvukeskuksiin ja kerrostaloasumisen kehittämiseen, suunnitteluun ja tuotantoon. Asumisen megatrendit ja ilmiöt konkretisoituvat muun muassa yhteistilojen suunnittelussa. ”Meillä on merkittävä painopiste yhteistiloissa ja asukaspihoissa, ja puhummekin naapurustoista. Mietimme tarkkaan, miten voimme tehdä asumisesta ja elämästä helpompaa ja mukavampaa. Mahdollisuudet ovat hyvin monipuoliset; lähtien tarpeista harrastuksiin, lasten synttärikutsujen järjestämiseen tai ystävien kanssa pidettäviin lätkämatsi-iltoihin, siihen miten asukkaan matka bussipysäkiltä, parkkihallista tai pyöräparkista on turvallista ja miellyttävää. Pienilläkin asioilla voimme huomattavasti helpottaa asiakkaidemme arkea. Toimme esimerkiksi Suomessa ensimmäisenä kerrostalojen yhteistiloihin nettiostoksia helpottavan Smartpost-palvelun”, kertoo Bonava Suomen kaupallinen johtaja Virpi Takala. ”Teemme paljon yhteistyötä muiden maiden kanssa liittyen tutkimukseen, tuotekehitykseen, toimintatapoihin sekä mahdollisuuksiin käyttää uusinta teknologiaa”, sanoo Takala. Konsernitason kehitystyön tuloksia ovat esimerkiksi uudet skandinaaviset keit26 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU tiökonseptit, jotka ovat saaneet paljon kiitosta asiakkailta. Kohtuuhintainen asuminen ja asiakas Bonavalla toiminnan ytimessä Paikalliset määräykset ja säädökset vaihtelevat jopa Suomen rajojen sisäpuolella, puhumattakaan eri maiden eroavaisuuksista. ”Haluamme tuoda julkiseen keskusteluun myös sen, miten poliittisilla päätöksillä vaikutetaan rakentamiseen niin hyvässä kuin pahassakin. Eikö esimerkiksi kaavoituksen ja rakennuslupien kanssa voi jo löysätä normeja ja aikaansaada siten asiakaslähtöisempiä asuntoja ja naapurustoja? Tällä hetkellä asuminen on aivan liian kallista ja pakotettuja kustannuksia on liikaa asukkaille”, sanoo toimitusjohtaja Juuso Hietanen. ”Trendinä näkyy, että autoilusta luovutaan yhä enemmän ja silti meillä on paikoituskiintiöt Helsingissä. Maanalainen paikoitus on kallista toteuttaa ja se on useimmiten jyvitettynä suoraan asuntojen hintoihin”, Hietanen summaa. ”Mielestämme asuntoihin kytkettyjä lisätiloja pitäisi tehdä vain kysyntäpohjaisesti. Tutkimme tarkkaan asiakkaiden tarpeita ja siltä pohjalta uudet kerrostaloalueet rakennettaisiin nyt eri tavalla – ei perustuen vanhentuneisiin käsityksiin esim. pysäköin- Bonava Suomen kaupallinen johtaja Virpi Takala sekä toimitusjohtaja Juuso Hietanen. nistä ja varastotiloista. Paljon näitä sääntelyllä vaadittuja tiloja jää käyttämättä ja kustannukset kuitenkin jyvitetään asuntojen neliöhintoihin.” ”Asumisen hinta on merkittävä jarru työntekijöiden muuttamiselle sinne, missä työpaikkoja on. Asia on tärkeä kansantaloudellisesti. Suomessa käytetään aivan liian suuri osa kotitalouden tuloista asumiseen verrattuna muihin maihin. Miltä Suomen talous näyttäisi, jos kuluttajat voisivat saada 20 % tuloistaan käytettäväksi muuhun kuin turhan kalliiseen asumiseen? Meidän on tehtävä merkittäviä muutoksia koko alalla, että Suomeen saadaan kohtuuhintaista asumista. Haluamme, että mahdollisimman monella suomalaisella olisi varaa hankkia myös uudisasunto. Onneksi eri osapuolet niin kunta- kuin valtiotasolla ovat jo hyvin heränneet muutoksen tarpeesen. ■ Bonava Suomi kuuluu 7 muun maan kanssa Euroopan johtavaan asuntorakentamisen konserniin – Bonava Abp:hen – joka on listattu Tukholman pörssissä. Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa noin 2000 ammattilaisen voimin. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 1,5 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa. Suomen Bonavalla on töissä n. 300 asumisen ammattilaista, oma suunnittelutiimi arkkitehteineen ja pääsuunnittelijoineen sekä toimintaa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Suomen Bonavan kasvuvauhti on ollut hurja perustamisvuodesta 2016, jolloin se irtautui NCC:stä ja vauhti kiihtyy edelleen etenkin tuotannossa ja suunnittelupuolella. MAINOSLIITE

Tietomallintamisen hyödyt ulotetaan koko rakentamisen elinkaareen: ”Taustalla tarvitaan kokonaisvaltainen muutos toimintatavoissa” Digitalisaatiota pidetään monesti ratkaisuna rakennusalan tuottavuuden haasteisiin, mutta todellisuus ei ole näin mustavalkoinen. Henri Lähdesmäki (oik.) ja Kimmo Pere esittelevät helmikuussa lanseerattavan Tocoman BIM3-ratkaisun toimintaa. ”D igitalisaatio ymmärretään monesti hieman yksioikoisesti yrityksen muutoksen mahdollistajana. Jotta uusista digitalisaation mahdollistamista prosesseista saadaan aitoa liiketaloudellista hyötyä, tarvitaan taustalla kokonaisvaltainen muutos toimintatavoissa”, 30-vuotista taivaltaan rakennusalan tietojärjestelmien ja tietomallien edelläkävijänä tänä vuonna juhlivan Tocomanin toimitusjohtaja Henri Lähdesmäki muistuttaa. Lähdesmäen mukaan muutos on käynnistettävä yrityksen strategiasta ja sen pohjalta selkeästi kuvatuista prosesseista. Toisena elementtinä ovat osaava, sitoutunut ja muutokseen valmis henkilöstö, ja vasta kolmantena tulevat uudet sovellukset. ”Asiakas on kuitenkin tämän kaiken keskiössä. Kaiken toiminnan on perustuttava asiakkaiden todellisiin MAINOSLIITE ” Tocoman-ratkaisulla päästään perinteisen tietomallin hyödystä eli visuaalisesta suunnittelusta visuaaliseen rakentamisen ohjaamiseen.” tarpeisiin”, Lähdesmäki täydentää. Tietomallinnus on yksi merkittävimmistä rakentamiseen kohdistuneista digitalisaation muutosvoimista. Tietomallinnuksen perusongelmana on se, että arkkitehtien ja insinöörien laatimat mallit eivät yleensä sellaisenaan keskustele rakennusyritysten sovellusten kanssa. Edellä mainittuihin tarpeisiin vastatakseen Tocoman tuo helmikuussa markkinoille asiakkaiden kanssa kehittämänsä, monet suunnittelun ja tuotannon integraatiohaasteet ratkaisevan Tocoman BIM3 -sovelluksen, jolla rakentamisen toteutuksen kokonaisuus saadaan haltuun eri suunnittelijoilta saatujen tietomallien avulla. Tocoman-ratkaisu yhdistää tietomallipohjaisen suunnittelun, määräja kustannuslaskennan sekä työmaatoiminnan operatiivisen johtamisen. ”Tocoman-ratkaisulla päästään perinteisen tietomallin hyödystä eli visuaalisesta suunnittelusta visuaaliseen rakentamisen ohjaamiseen. Tarvittavaa tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi löytyy mappien ja projektipankkien sijaan rikastetusta tietomallista, jonka tarjoama näkymä kertoo enemmän kuin tuhat sanaa kymmenien ja jopa satojen alihankkijoiden miehittämillä työmailla”, BIM3-tuotekehityksestä Tocomanilla vastaava Kimmo Pere valottaa hyötyjä. Tocoman BIM3 sisältää kolme eri moduulia – Manager, Laskenta ja Tuotanto –, jotka liittyvät keskeisesti Tocoman-ratkaisuun tuoden haluttua lisäarvoa koko rakentamisen prosessiin. ”Näillä ratkaisuilla voimme auttaa niin suuria kuin pienempiäkin rakennusyrityksiä nostamaan tuottavuutensa uudelle tasolle”, Lähdesmäki summaa. ■ CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 27

LVI-DAHL ON JATKOSSA DAHL: ”Nimenmuutoksella halutaan viestiä laajemmasta osaamisestamme” Muutoksen taustalla on strateginen muutos, missä tunnetusti vahvan LVI-tukkukaupan rinnalla yritys tarjoaa tuotekokonaisuuksia myös teollisuuden ja infrarakentamisen tarpeisiin. ”B rändiuudistuksella halutaan viestiä laajemmasta osaamisestamme nostamalla teollisuuden ja infrarakentamisen toimijoille suunnattua tukkutoimintaa vahvemmin esiin”, teollisuuden tuotteista ja palveluista vastaava myyntijohtaja Samuli Jääskeläinen kertoo Kun teollisuussegmenttiä on kasvatettu hiljalleen taustalla jo useamman vuoden, tuoreempi aluevaltaus on infrarakentamisen ratkaisut. Kai Kumlin tuli johtamaan Dahlin infrarakentamisen toimialaa kuluvan vuoden alusta alkaen. Hän tuo tullessaan vahvan kokemuksen teknisestä tukkukaupasta juuri infrarakentamisen näkökulmasta. ”Tarjoamme ratkaisuja pohjarakentamiseen, kunnallistekniikalle sekä muulle infralle kuten teille ja raiderakentamiseen”, Kumlin taustoittaa infrasegmentin valikoimaa. Kansainvälinen, mutta myös paikallinen Dahlin vahvuuksia ovat yhtä aikaa kansainvälisyys ja paikallisuus. Se näkyy asiakkaille 28 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU monipuolisena tuotevalikoimana, hyvänä saatavuutena sekä nopeina toimituksina. ”Saatavuus, luotettavuus ja osaaminen ovat meidän pääarvoja. Moni alan yritys on keskittynyt keskusvarastoihin ja noutopisteiden kautta toimimiseen, kun taas meillä on kahden logistiikkakeskuksen lisäksi yli 30 varastoivaa myymälää ympäri Suomea. Taustalla selkärankaa tuo vahva kansainvälinen konserni, jolla on jakelubisnestä Euroopassa 20 miljardin euron edestä”, Jääskeläinen valottaa. Valikoimaa on räätälöity alueen ja siellä olevien asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi paperitehtaiden tuntumassa Dahlilla on varastoituna yksinomaan näiden toimijoiden tarvitsemia tuotteita, ympärivuorokautisesti saatavilla. ”Asiakaslähtöisyys ei ole meillä vain sanahelinää”, Jääskeläinen lupaa Luotettavuuden merkittävänä elementtinä on myös Dahlin huippuluokan logistiikkapalvelut. Esimerkiksi rakennustyömaat käynnistyvät nopeasti etenevästä pohjarakentamisesta. Urakoitsijat tarvitsevat tehokasta ja joustavaa logistiikkakumppania. ”Olemme MAINOSLIITE

” Asiakaslähtöisyys ei ole meillä vain sanahelinää.” Dahl – entinen LVI-Dahl – uudisti brändinsä viestiäkseen asiakkaille selkeämmin viime vuosina monipuolistuneesta tarjonnastaan: putkiremonttien tukkuliikkeestä on tullut kustannustehokas kumppani muun muassa teollisuusputkistourakoitsijoille, konepajoille, laitevalmistajille ja prosessiteollisuudelle. Viimeisimpänä toiminta on laajentunut myös infrarakentamisen puolelle, joka pitää sisällään tuotevalikoimaa pohjarakentamiseen, kunnallistekniikkaan sekä muihin infrahankkeisiin. Monikansalliseen konserniin kuuluva Dahl Suomi Oy palvelee Suomessa yli 30 toimipisteessä ja työllistää yli 500 alan huippuammattilaista. Samuli Jääskeläinen on vastannut ja kehittänyt Dahlin teollisuuden tukkutoimintaa viime vuodet. Kai Kumlin tuli puolestaan taloon vuoden alusta vastaamaan infrarakentamisen liiketoiminnan kehittämisestä. äärimmäisen vahvoja täsmätoimituksissa, joilla on yhä suurempi merkitys, kun työmaat ovat yhä useammin keskellä rakennettua ympäristöä. Ei monellakaan työmaalla ole enää tilaa varastoida tavaraa vaan toimitukset pilkotaan useisiin pienempiin eriin ja ne toimitetaan täsmälleen tiettynä hetkenä”, Kumlin kertaa. Osaamisella kilpailuetua Henkilöstön osaaminen on myös suuressa roolissa asiakastarpeiden täyttämisessä. Jääskeläisen mukaan Dahlin suuri haaste on huolehtia osaamisen säilyttämisestä, kun ko- MAINOSLIITE kenutta tekijää jää eläkkeelle. Tätä varten yrityksessä on käynnistetty ohjelma, jossa myyjien osaaminen ensin kartoitetaan kattavasti ja sitten heitä koulutetaan entistä paremmiksi ammattilaisiksi. ”Ihmiset tekevät tämän bisneksen. Vaikka digitaalisuus kasvattaa alaa tässäkin toiminnassa, myyjien ammattitaito on yhä tärkeämpää. He ovat tukena ja turvana toimittamassa tuotteet ja palvelut asiakkaan haluamalla tavalla joko myymälöissä henkilökohtaisesti, sähköisten viestintäkanavien välityksellä tai tarvittaessa tukemassa verkkokaupan kautta tehtäviä tilauksia”, Jääskeläinen summaa. n CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 29

ASIANTUNTIJA HTJ LAAJENEE MYÖS TEOLLISUUSRAKENTAMISEN KUMPPANIKSI Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n Kai Karlén korostaa kokonaisuuden hallintaa teollisuusrakentamisessa. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy on tunnettu infra- ja talonrakentamisen alalla. Nyt se panostaa myös teollisuusrakentamiseen. Kokonaisuuden hallinta varmistaa hankkeen onnistumisen Teollisuuden investointien valmisteluilta vaaditaan tänä päivänä entistä enemmän. ”Teollisuusprosessien ja logistiikan vaatimusten ja tarpeiden ymmärtäminen jo hankkeen alkuvaiheessa tuottaa tarkat ja luotettavat tiedot päätöksentekoa varten”, tähdentää HTJ:n teollisuusrakentamisesta vastaava johtaja Kai Karlén. ”Alan ymmärrys yhdistettynä vahvaan projektinjohto- ja rakennuttamisosaamiseen varmistaa sen, että tuotanto ja rakennukset käsitellään koko hankkeen ajan yhtenä kokonaisuutena ja löydämme parhaiten toimivat ratkaisut.” ”Yhtiömme on päättänyt lähteä vahvasti mukaan myös teollisuuden rakentamiseen, josta minulla on 30 vuoden kokemus Suomessa ja ulkomailla”, Karlén sanoo. Ketterä, innovatiivinen ja riippumaton kumppani HTJ:n toiminta perustuu vahvaan ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä erittäin kokeneeseen ja innovatiiviseen henkilöstöön. ”Teollisuusrakentamisessa voidaan hyödyntää HTJ:n kokenutta ja monipuolista asiantuntijaverkostoa ja muita osaamisalueita kuten talonrakennuksen, talotekniikan, infran, kiinteistökehityksen ja energiatehokkuuden osaamista.” HTJ on täysin riippumaton suunnittelu- ja urakoitsijaorganisaatioista. ”Me olemme tilaajan saappaissa – kilpailutamme kaiken, mitä projektiin tarvitaan. HTJ kumppanina rakennushankkeenne on varmoissa käsissä koko elinkaaren ajan”, Kai Karlén lupaa. Laajimmillaan HTJ:n teollisuuspalvelut kattavat kokonaisvaltaisen projektinjohtovastuun investointipäätöksiin tarvittavista esiselvityksistä aina tuotantolaitoksen käyttöönottoon asti. n Kai Karlén | Johtaja, Teollisuusrakentaminen +358 50 586 5383 | kai.karlen@htj.fi 30 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Osaoptimoinnista kokonaistaloudellisuuteen S uomi on ollut eräs johtavista tietomallinnuksen hyödyntäjistä jo yli 10 vuotta ja tekninen osaaminen on maailman huippuluokkaa. Hankinta- ja sopimusmallit pohjautuvat kuitenkin edelleen pääosin vanhoihin toimintatapoihin, mikä rajoittaa tietomallinnuksesta saatavia hyötyjä merkittävästi. Jos tiimin valinta perustuu pääosin halvimpaan hintaan, se johtaa väistämättä omien kustannusten ja työmäärän minimointiin. Tutkimusten mukaan merkittävimmät hyödyt tietomalleista saadaan kuitenkin tiimin yhteistyöllä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö hinta olisi edelleenkin merkittävä kriteeri. Minimoinnin pitäisi kuitenkin kohdistua hankkeen kokonaiskustannuksiin eikä projektin jakamiseen pieniin osatehtäviin ja jokaisen osatehtävän kustannusten minimointiin, jolloin syntyy merkittäviä virheitä ja lisäkustannuksia eri osatehtävien välillä. Professori Lauri Koskela, eräs maailman johtavista Lean Construction asiantuntijoista, syyttää tilanteesta 1950-luvulla syntyneitä yleisiä johtamismalleja, joiden mukaan tuotannon osatehtävät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja niiden kustannusten minimointi johtaa kokonaiskustannusten minimoimiseen. Osatehtävien välillä on kuitenkin vahvoja riippuvuuksia – erityisesti rakennusalalla, jossa tuote on yksilöllinen ja sen valmistusprosessiin osallistuu erittäin monia osapuolia. Olisi siis päästävä Integrated Project Delivery (IPD) tai allianssi-tyyppiseen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja rakentamiseen, jossa osapuolet hyötyvät yhteistyöstä ja hankeen onnistumisesta myös taloudellisesti. Arto Kiviniemi Honorary Research Senior Fellow, University of Liverpool MAINOSLIITE

— Voiko kodin ohjaaminen olla helppoa? – Totta kai! ABB-free@home-kodinohjausjärjestelmällä toteutat asiakkaasi haaveet taloautomaatiosta helposti. Kodin toiminnot, kuten valaistus, kaihdin- ja verhoohjaukset, lämmitys, jäähdytys sekä ilmanvaihto ovat kaikki hallittavissa yhdellä yksinkertaisella järjestelmällä, niin kotona kuin etänä. Myös erilaiset hälytykset ja ovipuhelin ovat osa ABB-free@home-ratkaisua. Väyläpohjainen järjestelmä on helppo suunnitella ja asentaa. Käyttöönotto tapahtuu nopeasti verkkoselaimen avulla - muita ohjelmistoja ei tarvita. ABB-free@home-tuotteet ovat saatavissa Jussina ja IMPRESSIVO®-väreissä valkoinen, alumiini ja antrasiitti. abb.fi/freeathome CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE 31

Puolita sähläys – Tuplaa tulos! Tuotantotalouden professori Olli Seppänen tiivisti viime vuoden FinnBuild -tapahtuman yhteydessä, kuinka kallista aikaa hukataan: ”Asentajat voivat nykyprosessissa käyttää jopa vain 30 prosenttia työajastaan tuottavaan työhön. Loppu menee tavaroiden etsimiseen, asioiden selvittelyyn ja muuhun arvoa tuottamattomaan toimintaan”. Tuottavuutta voi parantaa heti vähentämällä sähläämistä. Varsinkin pientarvikkeiden ja työvälineiden hankintaan tuhlaantuu aikaa, kun tavaraa tilaillaan, toimituksia odotellaan, tavaroita haeskellaan ja etsiskellään. Würthin Smart Work® -toimintatapa auttaa käyttämään ammatti-ihmisten ajan tuottavaan työhön. WüCON® -varastossa asiakkaan henkilökunta ja alihankkijat voivat yhtälailla asioida milloin tahansa 24/7 omalla kulkukortillaan ja kerätä ”ostokset” heti mukaansa. Järjestelmä tunnistaa etäluettavien rfid-etikettien avulla tuotteet vaikka kassista. Tietotekniikka kohdentaa noudot ja automatisoidun laskutuksen oikeaan yritykseen ja oikeaan kustannuspaikkaankin. Taloushallinnonkaan ei enää tarvitse kuluttaa aikaansa eri yritysten välisten kohdennusten setvimiseen. Sähläämisen vähenemisestä hyötyvät kaikki. Würth puolestaan pysyy langattomasti ajan tasalla ja toimittaa täydennykset WüCON®-varastoon automaattisesti. Suomessa toimii jo lähes sata automatisoitua 24/7-varastoa rakennustyömailla ja teollisuuslaitoksissa asiakkaan tiloissa. WüCON® -varastoon voidaan toimittaa kaikkea kiinnitys- ja asennustarvikkeista ja henkilösuojaimista niin suuriin työvälineisiin ja koneisiin kuin mitä ovesta vain saadaan mahtumaan. Asioiden luotettava sujuminen ja sähläyksen vähentäminen nostaa tuottavuutta ja kannattavuutta. Henkilöstösäästöjen lisäksi työt nopeutuvat, tyytyväisyys paranee, aikaa ja rahaa säästyy. Smart Work® -toimintatavan hyödyt näkyvät suoraan viivan alla. Pentti Rantanen, OY:N TUOTTAMApuheenjohtaja ASIANTUNTIJAJULKAISU 32 CALCUS.COM Würth Oy, Hallituksen MAINOSLIITE