TULEVAISUUDEN TULEVAISUUDEN TEKIJÄT TEKIJÄT Cimcorp SSA Group Kasvava Cimcorp tarvitsee automaatioalan ammattilaisia 18 Innovatiivinen SSA Base -hotellikonsepti mahdollistaa oman hotellihuoneen omistamisen 4 Kaarinan kaupunki Maahanmuuttovirasto Migri rekrytoi sata asiantuntijaa 6 MAINOSLIITE MAINOSLIITE Yhteistyö ja ympäristö saivat aikaan uusia hankkeita Kaarinassa 25 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 1

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Tiedon ja innovaatioiden hyödyntäminen tulevaisuuden ytimessä LUT-kauppakorkeakoulu keskittyy uudenlaiseen arvonluontiin ja kestävään liiketoimintaan. LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa. LUT-YLIOPISTO › Vuodesta 1969 › 7 000 opiskelijaa ja asiantuntijaa › Tutkimuksista syntyy vuosittain 50–60 keksintöä Tieteelliset ratkaisut: PUHDAS ENERGIA » Energiamarkkinat ja aurinkotalous » Energian muunto- ja varastointiteknologiat » Kestävyystutkimus KIERTOTALOUS » Veden puhdistus ja uudelleenkäyttö » Kierrätetyn ja uusiutuvan raaka-aineen käsittely » Tuotteet ja elinkaariarviointi KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS » Innovointi ja kestävä arvonluonti » PK-yritykset ja kansainvälinen yrittäjyys » Liiketoiminnan analytiikka ja päätöksenteko » Yritysten digitalisaatio 2 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU LUT-YLIOPISTON kampuksilla Lappeenran­ nassa ja Lahdessa työskennellään paremman huomisen puolesta. Asiantuntijat ja opiskelijat ratkovat kysymyk­ siä siitä, poltammeko kaiken loppuun, jätäm­ mekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä, hautaammeko tulevaisuutemme jät­ teiden mukana ja annammeko Euroopan taan­ tua maailman takapihaksi. Vastaukset saadaan tekniikan ja talouden osaamisella sekä uudis­ raivaajan asenteella. ”Keskitämme ydinosaamisemme valittuihin globaaleihin teemoihin. Kiinnostumme tehtävis­ tä, joita muut pitävät jopa mahdottomina. Lisäk­ si LUTille on ominaista haastajan rooli. Se pitää meidät jatkuvasti liikkeessä”, LUT­yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa toteaa. LUT-KAUPPAKORKEAKOULUSSA tehdään tut­ kimusta, jonka tavoitteena on ymmärtää kes­ tävään arvonluontiin johtavia tekijöitä. Ne ovat toimintatapoja, joilla yritykset pärjäävät kan­ sainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat ta­ loudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kes­ tävillä tavoilla. Tutkimusta tehdään yhteiskun­ nan ja elinkeinoelämän hyödyksi. ”Tuotamme LUTissa tieteellisen tutkimuk­ sen keinoin uutta käytäntöön sovellettavaa tie­ toa yritysten sekä julkisen sektorin kehittämis­ tä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa varten”, LUT­kauppakorkeakoulun varadekaani ja pro­ fessori Ari Jantunen kertoo. Esimerkiksi maailman muovijäteongelmaa ja elintarvikkeiden pakkaamiseen liittyviä haas­ teita tarkastellaan kiertotalouden liiketoiminta­ mahdollisuuksien kautta. LUT­kauppakorkea­ koulu on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Uudet pakkausratkaisut ihmisen, maapallon ja liiketoiminnan hyväksi ­konsortiota. ”Ympäristöinnovaatioille ei usein ole valmii­ na valmistuksen arvoverkostoa. Tutkimme sitä, miten yritykset luovat yhteistyöllä innovaatioille markkinaa ja arvoa”, LUT­kauppakorkeakoulun professori Henri Hakala sanoo. TEKNOLOGINEN kehitys muuttaa vääjäämät­ tä yritysten liiketoimintaa. Tietojohtamisen pro­ fessori Kirsimarja Blomqvistin mukaan myös sen takia liiketoiminnan kestävä uudistaminen ja arvonluonti ovat LUT­kauppakorkeakoulun tutkimuksen ja opetuksen ytimessä. ”Digitalisoituvassa toimintaympäristössä me­ nestyminen edellyttää ymmärrystä siitä, miten teknologian tuomat mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä liiketoiminnassa.” Ari Jantunen kertoo, että LUT­yliopistosta val­ mistuvat analysointitaitoiset ja sopeutumisky­ kyiset asiantuntijat osaavat johtaa organisaa­ tion ajattelu­ ja toimintatapojen muutosta. ”Kauppakorkeakoulustamme valmistuvilla tu­ levaisuuden tekijöillä on erinomaiset ongelman­ ratkaisukyvyt ja työelämävalmiudet.” › lut.fi MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT TÄSSÄ LEHDESSÄ Kide-säätiö: Yrityksen yhteiskuntavastuu toteutuu ihmisoikeustyössä.............. 3 SSA Group: Innovatiivinen SSA Base -hotellikonsepti mahdollistaa oman hotellihuoneen omistamisen........................................................................................... 4 Orbis: Tulevaisuuden palvelut vaativat entistä luotettavampaa verkkoinfraa.... 5 Maahanmuuttovirasto: Migri rekrytoi sata asiantuntijaa.................................... 6 Atria: Osaamisella rakennetaan vahva ruokaketju tuleville polville...................... 8 Arene ry: Ammattikorkeakoulut tuottavat arjen ahertajia, tutkimusta ja innovaatioita..................................................................................................................10 Vaasan yliopiston MBA lisää strategiaosaamista..................................................12 OSAO: Hyviä työntekijöitä yrityksille............................................................................13 Hyria: Johtamisen kehittämistarve loi uuden tutkinnon........................................14 NordLab: Puolen Suomen labra.................................................................................15 Taitava – Tulevaisuuden osaajat -hanke: Avoimet ammatilliset opinnot – sujuvasti eteenpäin koulutuspolulla.........................................................15 Gerdmans: Paremmat työympäristöt Gerdmansin avulla....................................16 Helsinki Limo: Yhdistymällä kokonaisvaltaisemmaksi..........................................17 Cimcorp: Kasvava Cimcorp tarvitsee automaatioalan ammattilaisia.................18 Eilakaisla: Rekrytointisuutarin lapsilla on kengät...................................................19 Traficom: 5G Momentum nostaa Suomea 5G-kärkimaaksi................................20 Ubisoft RedLynx tarjoaa räjähtävän alun pelialalle..............................................21 AI4Value: Keinoäly tulevaisuuden tekijänä ..............................................................22 Raumaster rekrytoi Pirkanmaalla...............................................................................23 MPY Palvelut: Organisaation kypsyys määrittää digitaalisaation etenemisen...........................................................................................24 Kaarinan kaupunki: Yhteistyö ja ympäristö saivat aikaan uusia hankkeita Kaarinassa............................................................................................25 Mailroom Solutions: Kiinan paketit ketterästi perille suomalaisteknologialla....................................................................................................26 Lillbacka Powerco: Powerco puristaa digitaalisuutta prosesseihin.................27 PayiQ: Fiksuja lippuja fiksuille kaupunkilaisille.........................................................28 Vitec Tietomitta: Jätehuollon ohjaus mobiilisti......................................................29 KP-ServicePartner: Nousukiidossa oleva KP-ServicePartner vaihtoi hierarkian kehitystiimeihin................................................................................30 PÄÄTOIMITTAJA Olli Maila olli.maila@gsdnordic.com 040 7761 742 YRITYSYHTEISTYÖT Anssi Pähtilä anssi.pahtila@gsdnordic.com 050 3114 720 Laura Sulkava Päivikki Alasmäki Jarmo Seppälä Kai Lintinen Jorma Yrjölä PROJEKTIPÄÄLLIKÖT Anne Isola Pirjo Heiska Hans Vuolab Pasi Anttila Pekka Hirvonen KUVAAJAT Silja Lavonen Leila Itkonen Kati Valjus Sari Järvinen Aleksi Friman Jukka Vähälummukka Heikki Tanskanen Kai Lintinen Jorma Yrjölä TOIMITTAJAT Suvi Huttunen Leila Itkonen Nina Kellokoski Virpi Adamsson Päivi Kapiainen-Heiskanen Kati Valjus Aurinna Weisman Sari Järvinen Päivi Remes JULKAISIJA GSD Nordic Kasarmintie 15 90100 OULU www.gsdnordic.com MAINOSLIITE Yrityksen yhteiskuntavastuu toteutuu ihmisoikeustyössä Parhaimmillaan yritysvastuun toteuttaminen ratkaisee yhteiskunnallisia ongelmia ja hyödyttää myös yritystä itseään. Ihmisoikeustyössä ihmisarvosta ei kuitenkaan tingitä. K ide-säätiö tukee kaikkein hauraimmassa asemassa olevien ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta tarjoamalla heille apua esimerkiksi asunnon ja töiden löytämiseen sekä järjestämällä harrastustoimintaa. Tuettavia ryhmiä voivat olla esimerkiksi työkyvyttömyys- tai syrjäytymisriskissä olevat ja perheet. ”Teemme yhteistyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin kanssa ja luomme uusia palvelukonsepteja ihmisille, jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle.”, toimitusjohtaja Tarja Arkio kuvailee. Vuonna 2016 perustettu Kide-säätiö toimii tällä hetkellä yksityisen rahoituksen turvin ja toiminta käynnistyi Barona Groupin tuella. Suurin yhteistyökumppani on Lassila & Tikanoja, jonka kanssa Kide-säätiöllä on Mielekäs työ -hanke pitkään työelämästä poissa olleiden työllistämiseksi. Arkion mielestä yrityksissä pohditaan yhä enemmän sitä, miten ne voisivat toteuttaa yhteiskuntavastuuta. ”Meidän tavoitteemme on, että hankkeet hyödyttävät myös rahoittajia ja sopivat heidän arvomaailmaansa. Tietenkään emme tingi ihmisarvoperiaatteistamme, sillä ne ohjaavat toimintaamme. Teemme kaikkemme, että ihmiset, joita tuemme pääsisivät elämässä eteenpäin”, Arkio sanoo. Säätiö uskaltaa ottaa myös kokeilla ja ottaa riskejä. Se on toteuttanut esimerkiksi karatehankkeen neuropsykiatrisesti oireileville lapsille, hankkeen väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyyn sekä tarjonnut nuorille koodarikoulutusta yhdessä Integrifyn kanssa. w ”Meidän tavoitteemme on, että hankkeet hyödyttävät myös rahoittajia ja sopivat heidän arvomaailmaansa.” GSD GSD NORDICIN NORDICIN TUOTTAMA TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ASIANTUNTIJAJULKAISU 3

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Innovatiivinen SSA Base -hotellikonsepti mahdollistaa oman hotellihuoneen omistamisen Vuonna 2020 Helsingin keskustaan Mannerheimintielle valmistuva hotelli tarjoaa uniikin mallin, joka yhdistää sijoittamisen ja käyttötarpeisiin vastaamisen. Hotellista voi ostaa oman hotellihuoneosakkeen kuten asuntoosakeyhtiössä. Taloyhtiön haltuun kuuluvat neuvottelu- ja edustustilat, pysäköintihalli, sauna/spa osasto sekä kuntosali ovat vuokrattavissa ja generoivat taloyhtiölle tuloja yhteisten kustannusten kattamiseksi. Konsepti yhdistääkin hyvin ainutlaatuisesti huvin ja hyödyn – sekä tarjoaa samalla jotain aivan uutta koko sijoittamisen kentälle. SSA Base konsepti on herättänyt suurta huomiota ja suuri osa hotellihuoneista on varattu jo nyt. Tämä ei ole ihme, koska hotellissa yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla hyvät tuottomahdollisuudet sekä muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaaminen. SSA:n visiona on edistää yksityisten ihmisten omistajuutta ja samalla koko Suomen kilpailukykyä luomalla uusia ansaintamahdollisuuksia. Samalla parannetaan ekologisella tavalla yhtä keskeistä kiinteistövarallisuuden ongelmakohtaa eli kiinteistöjen käyttöastetta ja mahdollistetaan joustavampia tapoja työskennellä ja majoittua. 4 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU “Osake hotellista on siis erinomainen vaihtoehto esimerkiksi paljon työmatkoja tekevälle.” KANNATTAVA SIJOITUS SSA Base tarjoaa hyvät taloudelliset näkymät osakkaalle. Tuottoa tulee niin hotelliöistä kuin toimistohotellikäytöstä. Lisäksi edustustilat ja parkkihallit sekä sauna/spa osasto tuovat kaikille osakkaille yhteistä lisätuottoa. Osakkeiden jälleenmyyntiarvo säilyy arvokkaassa uudisrakennuksessa ja osakkeiden myynti on SSA:n verkoston kautta tarpeen tullen helppoa. Omistajalle hotellihuoneen vuokraaminen on yksinkertaista. Operaattori hoitaa kaikki käytännön asiat avaimet käteenperiaatteella. Omistajan ei siis tarvitse huolehtia esimerkiksi markkinoinnista, siivouksesta tai ylläpidosta. Vuokratuotto tilitetään kulujen vähentämisen jälkeen omistajille aina kolmen kuukauden välein. OMA KÄYTTÖ KÄTEVÄÄ Oman Base-huoneen, tai esimerkiksi neuvottelutilan varaaminen onnistuu omistajan kalenterista. Oma käyttö vähennetään vuokratuotosta omistaja-alennuksen jälkeen. Osake hotellista on siis erinomainen vaihtoehto puhtaalle sijoittajalle samoin kuin esimerkiksi paljon työmatkoja tekevälle tai osan aikaa Helsingissä työskentelevälle. Huoneet on suunniteltu palvelemaan hyvin sekä liike- että lomamatkailijan tarpeita. Edustus- ja neuvottelutilat mahdollistavat työtapaamiset ja itse hotellihuoneet on suunnitel- tu laadukkaaksi työskentelytilaksi. Lisäarvoa omistajalle tuovat taloyhtiön hallussa olevat monipuoliset neuvottelu- ja edustustilat sekä pysäköintihalli. Kuntosali, spa-osasto ja ravintolat saman katon alla ovat selkeä etu niin kiireiselle liikematkaajalle ja lomaillijallekin.” w MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Tulevaisuuden palvelut vaativat entistä luotettavampaa verkkoinfraa 5G-teknologia tarjoaa reilusti aiempaa suurempaa nopeutta, kapasiteettia ja viiveettömyyttä mobiilille tietoliikenteelle. Mullistavia palveluita ja prosesseja mahdollistava mobiiliverkko sekä muut tulevaisuuden älykaupungin palvelut tarvitsevat toimiakseen täysin uudenlaisen verkkoinfran. 5G :llä tarkoitetaan viidennen sukupolven mobiiliteknologiaa, joka on kymmeniä kertoja edellistä sukupolvea nopeampi ja joka kykenee yhdistämään verkkoon jopa miljoona laitetta neliökilometrin alueella liki viiveettömästi. Ensimmäiset julkiset 5G-teknologiaa hyödyntävät toteutukset näkevät päivänvalon vuoden 2019 aikana. Uusien digitaalisten palveluiden myötä tiedonsiirrosta tulee yhä kriittisempää ja tähän muuttuvaan rooliin 5G pyrkii vastaamaan. Se mahdollistaa esimerkiksi sairaaloille verkon yli tehtävät leikkaukset tai tehtaiden tuotanto- prossien rakentamisen mobiiliverkon päälle. Tällöin yhteyksien toimintavarmuudesta ei voi tinkiä. ”Ylipäätään 5G-verkon rakentaminen vaatii infran uudistamista, koska aiempaa korkeampia taajuuksia käytettäessä signaalin kantama on pienempi. Lisäksi pienen latenssin takaaminen vaatii uudenlaisia ratkaisuja tiedon tallennuksen ja prosessoinnin osalta”, Orbiksen toimitusjohtaja Jani Linna-Aro valottaa. ”Siksi 5G-verkkoa ei voi rakentaa pelkästään nykyisten tukiasemien varaan vaan tukiasemia tarvitaan reilusti tiheämmin, kaupunkialueilla noin 50–150 metrin välein.” Tästä herääkin kysymys, kuinka tiheiden tukiasemien verkosto aiotaan rakentaa. Halutaanko kaupunkikuva täyteen metallisia laatikoita ja erilaisia kaapeleita? Tuskin. ”Me olemme kehittäneet käyttövalmiin alustaratkaisun, missä tarvittavat tiedonsiirron komponentit voidaan häivyttää katukuvasta – esimerkiksi valopylvääseen”, Linna-Aro mainitsee, viitaten yrityksen uusimpaan OptoMastTM-tuotteeseen. 5G-verkkoa rakennettaessa luodaan edel- lytyksiä tulevaisuuden tehokkaammalle tietoyhteiskunnalle. Jotta se on mahdollista, tarvitaan vahvaa visiota kaupunkisuunnittelijoilta ja eri toimijoiden yhteistyötä. ”Meidän rooli tässä kumppanuusverkostossa on tuoda visio käytännön toteutuksen tasolle mahdollistamaan tarvittava verkkoinfra uusille palveluille”, Linna-Aro päättää. w Jani Linna-Aro on tänä vuonna 70 vuotta täyttävän Orbiksen uusi toimitusjohtaja. Vantaalla pääkonttoriaan pitävä perheyritys on ollut koko historiansa ajan tietoliikenneteknologian edelläkävijä ja valmistaa itse asiakkaiden tarpeisiin räätälöitäviä valokuitu-, RF- ja sähkökaapelointiratkaisuja. Kiinteistöjen tiedonsiirto Teollisuus Sisätilojen kuuluvuusverkot Liikenne Jakamot Älypylväät Datakeskukset Mobiiliverkot Kiinteät verkot MAINOSLIITE GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 5

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Migri rekrytoi S ATA asiantuntijaa 6 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Maahanmuuttovirasto (Migri) hakee parhaillaan sataa uutta osaajaa asiakaspalveluun, esimiestehtäviin, päätöksentekoon ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. U usia osaajia etsitään eri puolille maata. Suurimmat toimipisteet ovat Helsingissä, Lappeenrannassa, Raisiossa ja Oulussa. Pienempiä toimipisteitä löytyy Vaasasta, Tampereelta, Lahdesta, Kuopiosta, Kuhmosta ja Rovaniemeltä. Työntekijöitä on reilut tuhat. Lisäksi virasto vastaa ulkoistetusta vastaanottojärjestelmästä, jossa on tällä hetkellä 43 vastaanottokeskusta ja kuusi alaikäisyksikköä. ”Olemme tehokkaasti digitalisaatiota hyö- MAINOSLIITE dyntävä organisaatio, josta löytyy mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä erilaisille asiantuntijoille”, apulaispäällikkö Raimo Pyysalo kuvaa. Uusia osaajia tarvitaan purkamaan hakemusruuhkaa ja lyhentämään hakemusten käsittelyaikoja. Tavoitteena on, että uudet ihmiset aloittavat huhtikuussa. ”Asiantuntijatehtävissä voi organisoida työtehtävänsä itsenäisesti. Meillä on käytössä joustava työaika ja mahdollisuus etätyöhön.” Migrin asiointikieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Muusta kielitaidosta on etua. Käyttöä on myös selkokielelle. ASIAKASKOKEMUS KESKIÖSSÄ Migrissä työskentelee asiakaspalvelun osaajia, joille on tärkeää hyvä palvelu ja asiakkaiden asioiden vieminen eteenpäin. Asiakaspalvelussa hyödynnetään monikanavaisuutta. Viime vuodesta käytössä on ollut myös live chat. ”Meitä kiinnostavat ihmiset, jotka osaavat koota tietoa, lukea asiakasta ja kulkea hänen matkassaan koko asiakaspolun tapahtuipa se kirjeitse, puhelimessa, sähköpostitse, asiakaspalvelutilanteissa tai live chatissä. Tärkeää on halu olla mukana asiakkaan arjessa”, asiakkuusjohtaja Harriet Mallenius sanoo. Tällä hetkellä asiakaspalvelun ammattilaisia haetaan palvelupisteisiin. Hakijoilta toivotaan soveltuvaa koulutusta, kokemusta asiakaspalvelusta sekä aitoa halua tehdä töitä asiakkaiden kanssa. Virastossa on ympäri vuoden avoinna myös muita paikkoja monenlaisille osaajille. Viestinnässä työskentelee asiantuntijoita, jotka pohtivat sitä, miten viraston työstä kerrotaan mahdollisimman selkeästi ja hyvin niin kansalaisille kuin asiakkaille. ”Viestinnän työkenttä on äärettömän laaja, sillä viestintä on osa kaikkea viraston toimintaa. Mediakiinnostus on myös suurta. Meistä on jokin juttu mediassa päivittäin.” Työntekijöiden ikähaarukka on suuri ja ihmisillä on erilaista työkokemusta. ”Suoraan koulusta valmistunut nuori voi olla huippuosaaja siinä kuin työuransa loppupäässä oleva.” Valtiotieteiden maisteriksi aikoinaan valmistunut Mallenius on työskennellyt muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Verohallinnossa. Migrissä hän aloitti esimiestehtävissä huhtikuussa. ”Olen nyt unelmatyössäni. Tämä on rento, epäbyrokraattinen työyhteisö, jossa saa tehdä monipuolisia ja merkityksellisiä työtehtäviä. Voin suositella Migriä työpaikkana muillekin.” MONIPUOLISIA TEHTÄVIÄ ASIANTUNTIJOILLE Migrin maahanmuuttoyksikkö vastaa maahanmuuttoon ja maassa oleskelun jatkamiseen liittyvistä asioista. Yksikkö tarvitsee lisää päätöksentekijöitä ja heitä avustavaa henkilöstöä. Ylitarkastajan työssä tarvitaan lakien soveltamiseen ja tulkintaan, oikeuskäytäntöihin ja kansainvälisten lähteiden käyttöön liittyvää osaamista. Sopiva koulutus on ylempi korkeakoulututkinto esimerkiksi oikeus- tai hallintotieteistä. Apulaistarkastajaksi voi hakea esimerkiksi tradenomi tai merkonomi. Aiempi kokemus maahanmuuttotehtävistä on eduksi, muttei välttämätöntä. ”Näihin tehtäviin tarvitaan reippaita ja tehokkaita osaajia”, tulosalueen johtaja Pauliina Helminen kertoo. Yksityisen puolen työtehtävät tulivat tutuiksi aikanaan oikeustieteiden maisteriksi valmistuneelle Helmiselle jo opiskeluaikana. ”Ajattelin vain kokeilla työtä valtiolla, mutta sitten viraston mielenkiintoiset ja monipuoliset tehtävät ja muuttuva toimintaympäristö imaisivatkin ja saivat jäämään ja asiantuntijaura johti esimiespolulle.” Virasto tekee laajaa yhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti, ja sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Uusilta osaajilta edellytetään innostuneisuutta, suvaitsevaisuutta, kehittämisotetta ja vuorovaikutustaitoja. ”Meillä on tarjota monipuolisia tehtäviä niille, joita muutos ja verkostoissa vaikuttaminen innostavat.” AUTOMAATIO TUO LISÄARVOA Migri hyödyntää jo nyt automaation, robotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia. Digiyksikössä on aukeamassa muun muassa viisi tekoälykouluttajan paikkaa. ”He kouluttavat asiakaspalvelun virtuaaliassistenttia ymmärtämään asiakkaiden kysymyksiä”, digijohtaja Vesa Hagström kuvaa. Työtehtäviä on tarjolla niin teknisille, puoliteknisille kuin ei-teknisille ihmisille. Diplomiinsinööriksi opiskellut Hagström tuli Migriin 14 vuotta sitten kehittämään digipalveluja. ”Hyödynnämme tekoälyä niin, että se parantaa asiakaskokemusta, tehostaa hakemusten käsittelyä ja käsittelee vaikkapa kuviin perustuvaa informaatiota.” w www.valtiolle.fi GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 7

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Osaamisella rakennetaan vahva ruokaketju tuleville polville 8 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Atrialla työskentelee 2 500 hyvän ruoan ammattilaista. Pellolta pöytään -ruokaketjussa tarvitaan sekä kokeneita eri alojen ammattilaisia että urapolkuaan vasta aloittelevia henkilöitä. 1. ATRIA TRAINEE YHDISTÄÄ TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTOOPISKELUN Atria Trainee -ohjelma on valmennuskokonaisuus, jossa on kaksi ulottuvuutta: arkipäivän työssäoppiminen ja yliopistotasoinen PDohjelma. Tavoitteena on perehdyttää traineet koko elintarvikealan kenttään pellolta pöytään. 2. JUNIORIAKATEMIA ANTAA ROHKEUTTA TULEVAISUUDEN SIKATUOTTAJILLE Atria 100 Nuorta Kokkia -koulutusohjelman vetäjinä toimivat mm. Ultima-, Demo- ja Grotesk-ravintoloistaan tunnettu Tommi Tuominen sekä Atrian Sofia Saapunki. Atria Sika Junioriakatemia on koulutusohjelma, joka keskittyy nuoriin tulevaisuuden tuottajiin ja heidän yrittäjävalmiuksiensa tukemiseen ja samalla alan imagon kehittämiseen. Ohjelmaan osallistuu tänä vuonna noin 50 nuorta tuottajaa, joille jokaiselle tehdään oma henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Antti Hyppönen on tuore isäntä tilallaan Isossakyrössä ja ollut mukana Junioriakatemiassa jo vuoden ajan. ”On mahtavaa, että Atria panostaa nuoriin tekijöihin. Paras paikka sijoittaa osaamista ja kehitystä ovat nuoret tuottajat, jotka tulevaisuudessa rakentavat perustan kotimaiselle puhtaalle lihantuotannolle”, iloitsee Hyppönen. Osaamisen lisäksi tarvitaan intohimoa ja kunnianhimoa, halua tehdä työtä suomalaisen ruoan parissa. Sitä tehdään jokapäiväisessä työssä, jota täydennetään erilaisten koulutusohjelmien avulla. Atria tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Yhteistyön muodot ovat moninaiset: • Työharjoitteluyhteistyö ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa 3. TULEVAISUUDEN HUIPPUKOKKEJA TEKEMÄSSÄ Atria 100 Nuorta Kokkia on suosittu alle 30-vuotiaiden ruoka-alan ammattilaisten koulutusohjelma. Vuonna 2018 uudistunut koulutusohjelma antaa opiskelijoille aineksia muun muassa ravintolan liikeidean luomiseen ja yrittäjyyteen sekä oman henkilöbrändin rakentamiseen. Vuonna 2017 aloittaneet kolmannen koulutusohjelman Atria Traineet valmistuivat marraskuussa myynnin, markkinoinnin ja tuoteryhmäjohtamisen asiantuntijatehtäviin kukin oman, räätälöidyn polkunsa kautta. Kuvassa Jonatan Rantanen (vas.), Kati Mäntymaa, Marjut Huttula ja Jyri Kytöharju. MAINOSLIITE • Opinnäytetyöt ja mentorointi • Oppilaitosten messut, oppilaitosvierailut, yritysvierailut, asiantuntijaluennot • Elintarvike-, ravitsemus- ja kauppatieteiden tutkimuksen ja koulutuksen tukeminen Atria Sika Junioriakatemian nuoret tuottajat ovat osaltaan mukana rakentamassa vahvaa elintarvikeketjua. Kuvassa Antti Hyppänen. • Atria on mukana myös Vastuullinen kesäduuni, Yrityskylä, ETL:n Maistuva päivä – yhteistyössä. Lue lisää Atriasta www.atria.com GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 9

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Kuva: Meeri Utti Ammattikorkeakoulut tuottavat arjen ahertajia, tutkimusta ja innovaatioita Suomalaisten arjen tekijöitä valmistuu ammattikorkeakouluista. Ne ovat kehityksen kärjessä koulutuksen lisäksi tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovaatiotoiminnassa. Esimerkkeinä monipuolisuudesta ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin biotuotekehitykseen liittyvä RDI FlagShip -hanke sekä Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean Markkinoinnin ja myynnin digiosaaja -koulutus. P uolet Suomen korkeakouluopiskelijoista on ammattikorkeakouluissa, joten niissä saadut tiedot ja taidot vaikuttavat suoraan suomalaisten yritysten, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan kehitykseen. ”Toinen merkittävä vaikuttavuusalue on ammattikorkeakoulujen laaja tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta”, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toiminnanjohtaja Petri Lempinen korostaa. XAMK TUTKII BIOTUOTETEKNIIKKAA Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Bioproduct and Clean Bioeconomy RDI FlagShip -hanke vahvistaa biotuotetekniikkaa yhtenä laajan TKI-toimintansa terävimmistä kärjistä. Tavoitteena on kehittää puukuidun jalostuksen uusia menetelmiä, uusia tuotteita ja entistä puhtaampia valmistusprosesseja, jotka säästävät vettä, energiaa ja ympäristöä. Hanketta rahoittaa muun muassa opetusministeriö, ja kumppanina on Luonnonvarakeskus. 10 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ”Tutkimme bio- ja kuitutuotteiden uusia valmistusmenetelmiä ja voimistamme innovaatiotoiminnan yhteistyötä tutkimusyksiköiden ja teollisuuden kesken. Toki tämä vahvistaa myös Xamkin profiloitumista”, Savonlinnan Kuitulaboratorion johtaja Tapio Tirri esittelee. Savonlinnassa Xamk on jo kehittänyt ja patentoinut esimerkiksi savupiippuihin asennettavan hiilidioksidin talteenottomenetelmän, joka toimii ilman kemikaaleja. ”Meillä Savonlinnassa koulutetaan myös biotuotetekniikan ja puurakentamisen insinöörejä, joiden koulutusohjelma on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa”, Tirri mainitsee. DIGIOSAAJIA MARKKINOINTIIN Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinoi ja Metropolia ja Laurea ovat mukana toteuttamassa Markkinoinnin ja myynnin digiosaaja -koulutusta. ”Kehitämme liiketalouden digitaalisuuteen perustuvaa osaamista alan ammattilaisille ja tarjoamme uudelleenkouluttautumispolun ’kevyenä muuntokoulutuksena’ merkonomeille tai vastaavan koulutuksen saaneille”, projektipäällikkö Heidi Kock Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta kertoo. Vuoden kestävä koulutus suoritetaan työn ohessa. Sisältöinä ovat yrityksen digitaalinen toimintaympäristö, asiakaskokemuksen kehittäminen, myynti ja markkinointi digitaalisissa kanavissa, verkkokaupan perusteet, mittaus ja analytiikan perusteet sekä sisältömarkkinoinnin perusteet. Opiskelija voi korvata 60 opintopisteen kokonaisuuden tradenomin tutkintoa suorittaessaan. ”Myynti- ja ostotapahtumissa kasvokkain kohtaamisilla on edelleen tärkeä merkitys, mut- MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Amk:t Suomessa • 25 ammattikorkeakoulua • yhteinen liikevaihto n. 945 milj. euroa, josta valtion rahoitusta 83 % • 145 000 opiskelijaa, joista 13 000 suorittaa ylempää amk-tutkintoa • 28 000 suoritettua tutkintoa / v • yleisimmät tutkinnot: tradenomi, insinööri, sairaanhoitaja • työllistävyys 9 400 henkilötyövuotta • TKI-työssä 13 000 kumppania, joista 54 % yrityksiä • TKI-rahoitus: ulkopuolelta 96 milj. euroa, oma rahoitus 71 milj. euroa ta lisäksi on osattava käyttää digitaalisia työkaluja. Asiakkaan ostopolkua pitää pystyä kehittämään niin, että asiakaskokemus on hyvä ja yhteneväinen kaikissa kanavissa. Ostajat etsivät tietoa verkosta ja sosiaalisessa mediasta, joten myyjäyritysten pitää pystyä tuottamaan sisältöä sinne”, Kock sanoo. Koulutuksen aloitti tammikuussa 45 opiskelijaa, ja syksyllä alkaviin opintoihin tulee haku loppukeväällä. Koulutus sisältää myös myynnin ja markkinoinnin keskeisiä työkalusertifikaatteja, jotka helpottavat suuresti työllistymistä niihin tehtäviin, jotka edellyttävät digiosaamista. w MAINOSLIITE Kuva: Xamk/Kuitulaboratorio GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 11

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmat tarjoavat HR:n, myynnin, energia-alan ja johtamisen uusimmat tiedot kehittymishaluisille johtajille ja asiantuntijoille. Työelämälähtöiset, urakehitystä tukevat opinnot kehittävät muun muassa strategista johtamisosaamista ja edistävät myös organisaation toimintaa. V Vaasan yliopiston MBA lisää strategiaosaamista aasan yliopiston Executive MBA on johtamisen täydennyskoulutusohjelma yritysten ja organisaatioiden johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joilla on jo kokemusta johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. ”Executive MBA opiskellaan työn ohessa 2‒2,5 vuodessa, lähipäiviä on noin kaksi kuukaudessa. Moduulit pyörivät tietyllä syklillä, ja ohjelman voi aloittaa mistä moduulista tahansa, koulutuspäällikkö Maijastiina Jokitalo esittelee. ”Opintojen lisänä ovat verkostoituminen ja muilta osallistujilta oppiminen yli toimialarajojen. Tarjolla on uusinta tutkimustietoa, ja opiskelijoiden palautteet ovatkin olleet todella hyviä.” MBA-opintojen arvostus ja haluttavuus on lisääntynyt. Opiskelijoiden oman osaamisen ja työuran lisäksi hyötyjä on myös organisaatioille: Liiketoiminta-, myynti- ja johtamisosaamista tarvitaan yhä enemmän ja MBA:n suorittanut myös sitoutuu paremmin organisaation toimintaan. STRATEGISTA JOHTAMISTA JA VERKOSTOITUMISTA Oy Primo Finland Ab:n myyntipäällikön Joakim Häggblomin opiskelu Myynti MBA:ssa on nyt lopputyövaiheessa. ”Strateginen myynnin johtaminen ja markkinointi ovat olleet tärkeitä ja hyödyllisiä opiskeluaiheita, ja uusia ideoita voi soveltaa hyvin omaan työhön”, Häggblom kertoo. ”Harjoitustöihin ja -tehtäviin pitää käyttää aikaa. Opiskelussa oli hyvää muun muassa eri alojen ihmisten verkostoituminen ja monet uudet kontaktit. Usein esillä oli juuri sellaisia asioita, joita olin omassa työssäni miettinyt.” Jo opiskelun aikana Häggblom siirtyi yrityksessä seuraaviin tehtäviin eli aiempaa isomman myyntitiimin vetäjäksi. ”Energia-alan muutoksessa tarvitaan yhä 12 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ”Olen jo näin alkuvaiheessa myönteisesti yllättynyt siitä, miten hyvin opintojen anti on sovellettavissa omaan työhöni.” enemmän osallistavaa muutosjohtamista, markkinaymmärrystä ja strategista ajattelua”, projektipäällikkö Mikko Liukkonen EteläSavon Energia Oy:stä sanoo. Liukkonen on aloittamassa Energy Business MBA -opintojaan. Hänen mielestään esimerkiksi strateginen työskentely ja johtaminen saavat uusia näkökulmia koulutuksen ansiosta. Hän muistuttaa, että ihmisellä pitää olla sisäistä halua ja paloa kehittää itseään. ”Olen jo näin alkuvaiheessa myönteisesti yllättynyt siitä, miten hyvin opintojen anti on sovellettavissa omaan työhöni.” ”ISO KUVA” HALTUUN, LISÄÄ JOHTAJUUTTA Energy Business MBA:n akateeminen vastaava, apulaisprofessori Rodrigo Rabetino korostaa, että energiateollisuudessa on monia sektoreita, mutta tulevaisuuden johtajan on hallittava ”iso kuva” eli mitä alan teknologioilla voi tehdä ja mitä ekosysteemeissä tapahtuu. Henkilön ominaisuuksista korostuvat vahva ajattelu, ongelmanratkaisu- ja muutosjohtamiskyvyt sekä tunneäly ja itsensä tunteminen. ”Yritykset eivät yleensä ehdi miettiä omia strategioitaan kovin tarkasti. MBAkoulutuksessa esittelemme tutkimustietoon perustuen, miten esimerkiksi energia-ala kehittyy jatkossa. MBA:n suorittanut, verkostoja luonut ja strategisesti ajatteleva johtaja on yritykselle kilpailuetu,” Rabetino sanoo. w Lisätietoja: www.levoninstituutti.fi MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT HYVIÄ TYÖNTEKIJÖITÄ YRITYKSILLE Ammatillisesta koulutuksesta työllistytään paremmin kuin koskaan. Oppilaitoksen tärkein tehtävä on kuunnella yritysten ja julkisen sektorin tarpeita. A mmatillinen oppilaitos ei ole itseään vaan yhteiskuntaa varten. “Meidän pitää jatkuvasti kuunnella herkällä korvalla yrityksiä ja yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Dialogi on ensisijaisen tärkeää, kun tunnustelemme, millaiselle ammatilliselle koulutukselle on tarvetta. Tässä täytyy olla vähän ennustajakin”, sanoo Oulun seudun ammattiopisto OSAOn kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi. Ammatillinen koulutus on muuttunut viime vuosikymmeninä valtavasti. “Monella on vieläkin se vanha mielikuva, että opiskelijat käyvät läpi samat opinnot. Niin ei kuitenkaan ole todellisuudessa ollut enää pitkään aikaan. Yksilöllinen opintopolku on tätä päivää, ja parhaassa tapauksessa se säästää sekä opiskelijan aikaa että veronmaksajien rahoja.” Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on kouluttaa ammattilaisia työelämän tarpeisiin. “Meillä on enemmän ammatteja kuin koskaan aiemmin, ja koko ajan syntyy uusia. Vaikka työttömyydestä puhutaan, meidän opiskelijois- MAINOSLIITE "Yksilöllinen opintopolku on tätä päivää, ja parhaassa tapauksessa se säästää sekä opiskelijan aikaa että veronmaksajien rahoja.” tamme yhdeksänkymmentä prosenttia työllistyy. On aloja, joilla on huutava pula koulutetusta työvoimasta.” DIGITALISAATIO ANTAA JOUSTAVUUTTA Ammatillisen oppilaitoksen tuloksekkaan toiminnan avainsana on vankka työelämäyhteistyö. “Jopa puolet opinnoista voidaan toteuttaa työpaikoilla, mikä onkin opiskelijan kannalta tietysti paras oppimisympäristö.” Ammattiopisto toteuttaa myös monenlaista täsmäkoulutusta. “Kun yritys tarvitsee työntekijöitä, me voimme rekrytoida opiskelijat ja kouluttaa heidät. Tällainen on meillä esimerkiksi Arina-polku, jossa koulutamme merkonomeja. Toinen vaihtoehto on, että tarjoamme täsmäkoulutusta yrityksen omille työntekijöille. Tällaista mallia on meillä OSAOssa toteutettu esimerkiksi Stora Ensolle”, Paloniemi kertoo. Digitalisaatio antaa monella alalla opiskeluun joustavuutta. “Osa opinnoista voidaan suorittaa verkossa. Se antaa joustavuutta sekä opettajalle että opiskelijalle. Opinnot eivät esimerkiksi ole enää samalla tavalla paikkakuntaan sidonnaisia kuin ennen. Tämä rohkaisee muun muassa aikuisopiskelijoita, jotka haluavat ehkä kouluttautua uuteen ammattiin. Monimuotoinen opiskelutapa ei kuitenkaan poista laadukkaan lähiopetuksen tarvetta”, Paloniemi painottaa. w GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 13

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT JOHTAMISEN KEHITTÄMISTARVE LOI UUDEN TUTKINNON Hyria Business Institute (HBI) tuottaa uudella tavalla johtamisen, liiketoiminnan ja yrittäjyyden koulutus- ja kehittämispalveluja. Osaamistarpeet uudistuvat. Koulutus- ja kehittämistoiminnassa muutos vaatii verkostomaisuutta, yritysyhteistyön vahvistamista sekä tulevaisuuslähtöistä ajatusmallia, jossa koulutukset ovat yrityskohtaisia. Verkostolla oli myös tärkeä rooli, kun HBI aloitti yhteistyön Cambridgen yliopistoverkoston kanssa. Se johti uuteen VMBA-tutkintoon ja koulutusvientiin. ”M egatrendit ja ilmiöt kytketään johtamiseen. Ei enää riitä, että vain johtamista koulutetaan, vaan samanaikaisesti mietitään mitkä toimintaympäristön muutokset vaikuttavat liiketoimintaan ja sitä kautta johtamisvaatimuksiin”, sanoo HBI:n johtaja Erja Lakanen. Hän kertoo, että HBI:n asiantuntijaverkostosta kootaan ja luodaan uudenlaisia osaamisen yhdistelmiä, joita asiakkaat voivat kuulla, nähdä ja kokea HBI:n #Bisnesdemoissa. Asiantuntijamme ovat todella kokeneita ja korkeantason yrityskehittämisen osaajia”, kertovat Lakanen ja Kansainvälisten asioiden asiantuntija Ulla Silversabel kuin yhdestä suusta. JOTAIN IHAN UUTTA ”Halusimme yhdistää vahvan ammatillisen osaamisemme ja kokemuksemme teoreettiseen osaamiseen, sitä kautta tuomme uudenlaista huippuosaamista tarjolle”, valottaa Lakanen. Yhteistyökumppaniksi löytyi Cambridgen yliopistoihin kuuluva Anglia Ruskin -yliopisto. Silversabel kertoo, ettei heillä ole tiedossa, että tämäntyyppistä MBA-tutkintoa olisi toteutettu aiemmin. ”Siis, että professionaalisuus ja vahva käytännön osaaminen yhdistetään yliopiston teoreettiseen osaamiseen. Huomasimme, että 14 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU HBI:n johtaja Erja Lakanen sekä Kansainvälisten asioiden asiantuntija Ulla Silversabel. hbi.fi | contact@hbi.fi osaamisemme täydentävät toisiaan. Vocational MBA -tutkinnossa painotetaan ammatillista osaaamista ja sen käytännön hallintaa teoreettisen osaamisen lisäksi "50:50" suhteessa, Ulla Silversabel mainitsee. ”Me varmistamme, että käytäntöön meno toteutuu aidosti”, lisää Lakanen. HAJATELMASTA KONKRETIAKSI Verkostomaisuus näytteli isoa roolia VMBA:n kehittämisessä ja toteutuksessa. ”Haluttiin, että teoreettinen puoli on riittävän korkeatasoista. Cambridge on sopivan lähellä, Anglia Ruskin on hyvin moderni yliopisto, jossa on vahvaa teoreettista osaamista, joten veimme ideamme VMBA:sta sinne. Siellä kiinnostuttiin toteutusmallistamme ja huomattiin, että heilläkin on intressejä tähän”, summaa Silversabel. Kun erilaisten johtamiskoulutusten ja tutkintojen sisältöjä mukautettiin ja yhdistettiin vastaamaan toimintaympäristön ja työelämän muutoshaasteisiin, rakentui uudenlainen opintokokonaisuus - nyt haussa oleva VMBA -tutkinto, jonka pilottiryhmät käynnistyvät alkukeväästä ja tutkintoryhmä syksyllä. Teorian ja käytännön osaamisen hallinta on luotu ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, jossa yhdistyy suomalainen huippukoulutusosaaminen ja yhden maailman valovoimaisimman yliopistoklusterin pitkät ja vahvat teoreettiset perinteet. w Cambridge experience Tutkinto-ohjelmat Cambridgessä alkavat syksyllä 2019. VMBA-yhteistyötä johtaa Anglia Ruskin -yliopiston professori, Luovien ja digitaalisten alojen johtaja Jan Storgårds. ”VMBA edustaa uusia tuotteita, jotka ovat tuoneet uudenlaisen näkökulman perinteisiin MBA-tutkintoihin. Meitä kiinnostaa koulutusvienti ja Cambridgen klusteria kiinnostaa, mitä Suomessa tapahtuu. Lisäksi Suomi on kiinnostava maa yhteistyökumppanina ja maine on erinomainen.” Verkostomaisuus on oleellisessa osassa myös Cambridgessä. Storgårds on lobannut Suomea jo viiden vuoden ajan myös yritystasolla ja pian suomalaisista yrityksistä tulevat opiskelijat aloittavat yhteistyön paikallisten yritysten kanssa, osana koulutusta. Tulevaisuudessa opiskelijoita haetaan myös Euroopan ulkopuolelta ja yritysyhteistyö laajenee. VMBA on mielenkintoinen vientituote, jota myydään mm. Kiinan markkinoille. ”Molempien, sekä Cambridgen että Suomen imagot vahvistavat tätä meidän koulutuksen mielikuvaa ja sisältöä. Opiskelijat pääsevät näkemään ja kokemaan tieteen, taiteen ja ympäristön, ”Cambridge experiencen”, sekä maailmanluokan klusterin verkoston. Tiukat Cambridge-viikot tulossa, mutta hauskaa, uusia näkemyksiä kovan luokan yritysmaailman edustajilta”, kuvailee Storgårds. MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT AVOIMET AMMATILLISET OPINNOT – sujuvasti eteenpäin koulutuspolulla Toimitusjohtaja Rauno Luttinen on huomannut, että ihmiset haluavat myös itse seurata omaa terveyttään veritestien avulla. Nuorille, jotka eivät opiskele tai ole työssä, löytyy polkuja koulutukseen ja työelämään. Toimintamalleja on kehitetty Taitava – Tulevaisuuden osaajat -hankkeessa. Avainsanoja ovat avoimet opinnot ja ohjaus. PUOLEN SUOMEN LABRA NordLab kehittää mikrobiologian automatisointia eturintamassa. Nopeat laboratoriovastaukset ovat osa asiakaslähtöisyyttä. ”A siakaslähtöisyys on ykkösarvomme”, sanoo NordLabin toimitusjohtaja Rauno Luttinen. Laboratoriolla on toimipisteitä Keski-Pohjanmaalta Kilpisjärvelle. Asiakaslähtöisyyttä on viime vuonna uusittu ajanvarausjärjestelmä, joka muuttui käyttäjäystävällisempään suuntaan. ”Samalla tuli muutos, että itse maksavat asiakkaat voivat käyttää kaikkia toimipisteitämme. Ihmiset haluavat yhä enenevässä määrin seurata itse omaa terveyttään myös veritestien avulla. Paljon mitataan vaikkapa kolesterolia ja D-vitamiini- ja rasva-arvoja”, Luttinen on huomannut. ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ OVAT MYÖS NOPEAT LABORATORIOVASTAUKSET ”Esimerkiksi mikrobiologiassa on menty vauhdilla eteenpäin. Perinteisten viljelyiden tilalle ovat tulleet DNA-eristykset ja mittaukset, joilla vastaus saadaan nopeasti. Mikrobiologian automatisoinnissa olemme Suomessa aivan eturintamassa. ”Mikrobiologian automatisointia käytetään paljon esimerkiksi influenssa-analytiikassa. ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ ON MYÖS LUOTETTAVUUS ”Olemme pyrkineet uusimaan laitekantaamme siten, että kaikissa toimipisteissämme on samat laitteet. Näin ollen testitulokset ovat aina asiakkaalle luotettavia.” Luotettavuutta tuo myös logistiikka. Puolen Suomen alueella toimivalla laboratoriolla se on hiottu huippuunsa. ”Näytteet kulkevat erittäin tarkasti valvotuissa olosuhteissa”, Luttinen sanoo. w MAINOSLIITE V altakunnallisessa hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ovat yhdessä kehittäneet ohjausta ja malleja, jotka tulevat nuorten siirtymiä koulutukseen. Yhteisvoimin on muun muassa tehty verkkoon avoimia opintoja, joita kuka tahansa voi opiskella. Avoimet opinnot tukevat oman alan löytymistä, nuoren osaamisen kehittymistä, opintojen henkilökohtaistamista ja opiskelijan yksilöllistä koulutuspolkua. ”Tarkoitus on, että nuori etenee mahdollisimman vaivattomasti yksilöllisellä koulutus- ja urapolullaan. Toimintamalleja kehitettäessä on huomioitu erilaiset tuen tarpeet. Jokaisen nuoren kohdalla mietitään juuri hänelle sopivia tapoja hankkia osaamista”, kertoo projektipäällikkö Sirpa Saari Stadin ammatti- ja aikuisopistosta. ”Hankkeessa eri tahot tekevät aidosti yhteistyötä nuoren parhaaksi”, Saari iloitsee. Kaikille avoimia verkko-opintoja löytyy osoitteesta: avoimetammatillisetopinnot.fi. Taitava – Tulevaisuuden osaajat -hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunki / Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Ammattiopisto Live, Business College Helsinki, Oulun seudun ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto Sampo ja Koulutuskeskus SEDU. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. w Lisätietoja: taitavatulevaisuus.wordpress.com GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 15

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Nykypäivän ja tulevaisuuden paremmat työympäristöt saavutetaan erilaisilla kalusteratkaisuilla niin toimisto-, varastokuin teollisuustiloissa. T Paremmat työympäristöt Gerdmansin avulla yöhyvinvointi rakentuu hyvästä johtamisesta ja työympäristöstä, jossa voi tehdä turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä. Kuten lukuisat tutkimukset osoittavat parempiin työympäristöihin kannattaa panostaa, sillä ergonomisella, toimivalla työympäristöllä on positiivinen vaikutus työtehokkuuteen ja työviihtyvyyteen. Toimisto- sekä varastokalusteita työpaikoille toimittava Gerdmans tarjoaa monipuoliset ja käytännölliset kalusteet, jotka sopivat nykyajan työympäristöihin. Lisää työvireyttä vaihtelevilla työasennoilla ja uusilla välineillä Ergonomia on tänä päivänä tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille: terve liikuntaelimistö on hyvän työkyvyn perusedellytyksiä ja sen ylläpitämistä tuetaan työtehtäviä ja työvaiheita järkeistämällä sekä oikeanlaisilla kalusteilla ja välineillä. voidaan elävöittää ympäristöä ja parantaa viihtyvyyttä. Meiltä saa ideoita ja apua työtilojen kalustamiseen”, Mertanen vinkkaa. Työvireys vaikuttaa luonnollisesti suoraan työtehokkuuteen, mutta myös virheiden ja tapaturmien sekä työpoissaolojen vähenemiseen. “Parempiin työympäristöihin kannattaa panostaa, koska ergonomisella, toimivalla työympäristöllä on suora vaikutus työtehokkuuteen ja työviihtyvyyteen”, Mertanen vahvistaa. “Sähköpöytä ja satulatuoli alkavat olla jo tuttuja peruskalusteita toimistoissa, mutta satulatuolissakin voi istua selkä lysähtäneenä ja koko työpäivän seisominen sähköpöydän edessä ei ole paras vaihtoehto”, kertoo Gerdmans Oy:n myyntipäällikkö Simo Mertanen. Gerdmans muutti viime kesänä Espoossa uusiin toimitiloihin, joissa on hyödynnetty parempiin työympäristöihin liittyvää ideologiaa ja omia kalusteita. “Työympäristön ergonomiaa, aktiivisuutta ja monipuolisuutta voidaan parantaa erilaisilla työskentelyvälineillä kuten istumapalloilla, sähköpöydillä ja seisontamatoilla. Myös eri värisillä akustiikkapaneeleilla Maksimoi tehokkuus myös varasto- ja tuotantotiloissa Tehokkuus lisääntyy, kun huomioidaan kaikkien tuotantotilojen työntekijät tasapuolisesti. “Monilla työpaikoilla on jo panostettu hyvin toimistojen työergonomiaan ja viihtyvyyteen, mutta peräänkuuluttaisin huomioimaan myös tuotanto-, pakkaamo- ja varastotyöntekijöitä”, Simo muistuttaa. “Enkä tarkoita, että pitää hankkia kalleimmat ja upeimmat design-kalusteet vaan toimivat, käytännönläheiset kalusteet. Paremmat työympäristöt kuuluvat kaikille.” w Joustavaa, helppoa ja mutkatonta – aivan kuten nykyajan työskentelytavat ovat. 16 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Helsinki Limo valittiin ”Chauffeur Services of the year 2018 in Finland”, josta Lauri Kovanen ja Vesa Järviö lähtevät kurottamaan tiimeineen yhä ylemmäs. Edustus- ja tilausajoistaan ajoistaan tunnetut Helsinki Limo ja CHARTER919 päättivät lyödä toiminnot yhteen. Tahtotilana on toisiaan tukevilla markkinoilla tasata sesonkivaihteluita ja tuottaa asiakkaille kokonaisvaltaisempia digitaalisesti kehittyviä palveluita. E Yhdistymällä kokonaisvaltaisemmaksi nsimmäinen kokonainen vuosi uuden taksilain tultua voimaan lähtee käyntiin vauhdilla Lauri Kovasen ja Vesa Järviön yhdistettyä Helsinki Limon ja CHARTER919:n liiketoimet tavoitteena kattavampi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus synergiaetujen myötä. Aiemmat sääntelyn esteet ovat historiaa ja vanhasta ”kaikki pitää olla omaa” ajattelusta pystyttiin siirtymään vihdoin tehostamiseen todenteolla. Vuosien kovan kasvun myötä kumppaneina ja kilpailijoina toisiaan käsitelleet herrat näkivät kasvun jatkumon ehtona vastuunjaon. ”Olemme molemmat toimineet pitkään yrittäjinä 24/7 alalla ja ajoittaneet koko elämämme sen ehdoilla kantamalla puhelinta saunassa ja läppäriä lomilla altaalla. Oli loogista tehostaa MAINOSLIITE ”Markkinoiden avautuminen sotki tilauskenttää ja ilmassa lentelee asiakkaita etsimässä uutta palvelutuottajaa.” toimintaa jakamalla vastuuta ja aikaa saadakseen vielä enemmän koneesta irti”, Kovanen toteaa. ”Huomasimme tekevämme töitä jo päivittäin yhdessä mutta kahdessa yrityksessä, joten yhteinen näkemys eduista niin asiakkaille, yrittäjille, yritykselle kuin henkilöstölle oli ilmeinen”, Järviö jatkaa. Liiketoimet yhdistettiin uuden yhteisyrityksen alle, jonka markkinointiniminä jatkavat niin Helsinki Limo kuin CHARTER919:kin. Lähtökohtaisesti Helsinki Limo keskittyy kuluttaja- ja yritysasiakkuuksiin tilausajoissa ja CHARTER919 mm. satama- ja lentohenkilöstön miehistökuljetuksiin, sekä hotellien shuttle bus-palveluihin ja taksityyppisiin ”Best value”kyyteihin. Lopulta asiakas toki päättää mitä kautta haluaa palvelunsa tilata – alalla ollaan heitä varten. ”Tulevaisuuteen katsotaan avarin katsein. Merkittävästi vahvemmalla tiimillä tähyämme tulevaan kasvuun myös mahdollisten yritysostojen kautta. Markkinoiden avautuminen sotki tilauskenttää ja ilmassa lentelee asiakkaita etsimässä uutta palvelutuottajaa.”, Järviö vertaa ampiaiskesään. ”Alkuvuosi hoidetaan käytännön integroinnit ja parannetaan digitaalista puolta, sen jälkeen on aika painaa kaasu pohjassa alkavaan sesonkiin!”, Kovanen komppaa. w Yhteystiedot: Helsinki Limo 0207 – 870 360 www.helsinkilimo.com www.charter919.com GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 17

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Kuva: Marius Tikkanen Pasi Kankaanpää (vas.) ja tuotekehitysprojekteja vetävä Jyri Mänty ideoivat asiakkaan tarpeiden mukaista ratkaisua. Kasvava Cimcorp tarvitsee automaatioalan ammattilaisia T yö Cimcorpilla poikkeaa hieman perusohjelmistosuunnittelusta, kansainvälisillä asennustyömailla näkee ja kokee paljon. ”Eri kulttuurien ja asiakkaiden rajapinnassa kysytään myös ihmissuhde- ja kielitaitoa. On erilaista tehdä hommia Meksikossa kuin Kiinassa tai Venäjällä. Toimistolla pääsee taas kiinni perustyöhön ja arkeen”, toteaa ohjelmisto-osaston johtaja Pasi Kankaanpää. Kaikki ohjelmistojen parissa työskentelevät eivät matkusta. Projektitoimituksissa mukana olevat kuitenkin ottavat järjestelmiä käyttöön asiakkaiden tehtailla. ”Me toimitamme automaation koko rengastehtaaseen raaka-aineiden varastoinnista aina valmiiden renkaiden varastointiin ja lähetykseen asti. Renkaiden valmistuslaitteita emme toimita. Laitteet suunnitellaan, kokoonpannaan, automatisoidaan ja testataan yhtiön päätoimipaikassa Ulvilassa ennen lähettämistä maailmalle. Osan laitteista ostamme alihankki18 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Cimcorp on nopeasti kehittynyt laitevalmistajasta globaaliksi materiaalinhallintajärjestelmien toimittajaksi. Ohjelmistot ovat avainasemassa materiaalivirtoja hallittaessa, joten yritys on muutamassa vuodessa kasvanut Satakunnan suurimmaksi ohjelmistotaloksi. Lisää koodaajia tarvitaan koko ajan. Japanilaisen Murata Machinery Ltd:n omistuksessa olevan ulvilalaisyrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta, kasvulla on tukevat hartiat. joilta. Kokonaisuus testataan vielä käyttöönottovaiheessa asiakkaan tiloissa. Tällä varmistetaan lopullinen toimivuus.” Rengastehtaiden lisäksi Cimcorp toimittaa automaatiojärjestelmiä lähettämöihin, kuten leipomoihin, panimoihin ja tuoretuotetukkuihin. Tämä bisnes on kasvusuunnassa. ”Meidän ohjelmistoalustamme taipuu hyvin monenlaisten prosessien ohjaukseen. Pystymme tarjoamaan automaatiota Goodyearin ja Continentalin rengastehtaisiin ja toisaalta se soveltuu Valiolle ja Olville. Meidän etumme on, että olemme moniin kilpailijoihin verrattuna pieni toimija, pystymme kuuntelemaan ja palvelemaan asiakkaan tarpeita monipuolisesti. Ketteryyttä löytyy monessakin mielessä, mutta omistajan kautta meillä on suuryrityksen tuoma taloudellinen turva”, Kankaanpää kertoo. Cimcorpin kehitys on ollut vauhdikasta. Yli 400 henkilöä työllistävän konsernin liikevaihto on lyhyessä ajassa kasvanut 40 miljoonasta 120 miljoonaan euroon, eikä vauhti näytä laantuvan. ”Ohjelmistokehittäjistä ja automaatioinsinööreistä on jo pulaa. Meillä näkee konkreettisesti oman kädenjäljen, kun testaa ja ottaa käyttöön itse koodaamaansa robottijärjestelmää. Automaatio-osaajat pääsevät nauttimaan työympäristöstä, jossa on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä.” Kasvuun vastataan myös Ulvilan toimitiloja laajentamalla. ”Tilat lähes kaksinkertaistuvat. Saamme upean, nykyaikaisen työympäristön”, Pasi Kankaanpää iloitsee. w Cimcorp • Toiminta alkanut vuonna 1975 osana Rosenlew-konsernia • 70% liikevaihdosta rengasteollisuudesta, 30% lähettämöautomaatiosta • Liikevaihdosta 90% ulkomaankauppaa • Konsernin henkilöstö yhteensä 400, joista 300 Suomessa • Tytäryhtiöt Kanadassa ja USA:ssa • Murata Machinery Ltd omistaa Cimcorpkonsernin MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Eilakaisla näyttää esimerkkiä Rekrytointisuutarin lapsilla on kengät Myynti- ja markkinointijohtaja Erika Ehrnrooth sekä palvelujohtaja Maija Kauppinen. Henkilöstöpalveluyritys Eilakaisla on itse hyvä esimerkki siitä, miten rekrytointien onnistuminen, hyvä johtaminen ja työhyvinvointiin panostaminen saavat aikaan erinomaisia tuloksia. V uonna 1971 perustettu Eilakaisla on rekrytointialan uranuurtaja Suomessa. Alasta riippumattaa Eilakaisla tuottaa henkilöstöpalveluratkaisuja suorittavasta tasosta aina johtotehtäviin. Lisäksi tarjontaan kuuluu ketterästi räätälöitävät henkilöstöpalveluratkaisut, soveltuvuusarvioinnit sekä erilaiset HR-projektit. Yritys on osallistunut Taloustutkimuksen jo vuodesta 1984 toteuttamaan vuosittaiseen Työelämän Päättäjät -toimialatutkimukseen ja sijoittunut toistuvasti vertailuryhmänsä kärkeen ammattitaidon ja luotettavuuden osalta. REKRYMARKKINOINTI UUDISTUU VERKKOON Eilakaisla työllistää itse muun muassa henkilös- MAINOSLIITE tökonsultteja sekä taloushallinnon, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia. ”Käytämme rekrytoinneissamme aktiivisesti modernia tekniikkaa ja toimintamalleja ja optimoimme hyödyntäen data-analytiikkaa. Omassa myyjän haussani tein videon ja hyödynsin sosiaalista mediaa sen levittämiseen. Hauissani olen aina antanut tiimin jäsenien osallistua uusien työkavereiden valintaan", myynti- ja markkinointijohtaja Erika Ehrnrooth esittelee. TYÖKULTTUURI JA ARVOT TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ Eilakaislalla mitataan vuosittain yrityksen omaa organisaatiohyvinvointia. Työntekijät pääsivät valitsemaan keskuudestaan tiimin, joka purki tulokset ja laati suunnitelman kehitettävistä kohteista ja ratkaisuista. Yrityksen työkulttuuri on lämminhenkinen, työssä on selkeät tavoitteet ja mittarit, ja tarvittaessa työntekijä saa tukea omasta organisaatiostaan. Työnantajamielikuvaa voidaan markkinoinnilla, kampanjoinnilla ja uratarinoilla kehittää, mutta some-aikakaudella konkreettinen ja rehellinen viesti yrityksen ulkopuolelle tulee kuitenkin suoraan työntekijöiltä. ”On tärkeää, että arki ja ulospäin annettava viesti kohtaavat. Rehellisyys ja läpinäkyvyys ovat oleellisen tärkeitä myös työnantajamielikuvan rakentamisessa”, palvelujohtaja Maija Kauppinen kiteyttää. Asiantuntijatehtävien työnhakijat ovat vaativia, joten tehtävän toimenkuvan ja tavoitteiden on oltava selkeät. Uuden työntekijän perehdyttäminen on tärkeää. Sen jälkeen asiantuntija osaa itse tehdä työstään haasteellista, hauskaa ja palkitsevaa. ”Usein palkan edelle voivat mennä yrityksen ja esimiehen yhtenevät arvot, työntekijän oma toimenkuva ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön. Johtamisessa en voi olla korostamatta tavoitteiden merkitystä ja sallivan yrityskulttuurin tärkeyttä”, Kauppinen sanoo. "Arvostava johtaminen, jossa roolit, vastuut ja tavoitteet ovat selkeät, helpottaa arkea", lisää Ehrnrooth. Tehokas sisäinen tiedottaminen, turvallisuuden tunteen rakentaminen sekä työntekijän vaikutusmahdollisuudet vaikuttavat työssä onnistumiseen. w GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 19

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT 5G Momentumin toimintamalli on poikkeuksellinen. "Monissa maissa viranomaistahot eivät ole vielä verkostoituneet muiden toimijoiden kanssa. Me haluamme lisätä joustavuutta, yhteistyötä ja uusien palvelujen syntymistä", Jarno Ilme ja Heidi Himmanen kertovat. Vasta vuoden toiminut 5G Momentum raivaa Suomelle tietä tulevana 5G-teknologian kärkimaana. L 5G Momentum nostaa Suomea 5G-kärkimaaksi iikenne- ja viestintäministeriön alaisten virastojen eli Traficomin, Väyläviraston ja Ilmatieteen laitoksen ekosysteemi pyrkii mahdollistamaan 5G-verkkoa hyödyntäviä innovaatioita ja kokeiluja. "Vauhditamme uusien palvelujen kehittämistä edistäviä kokeiluja jo ennen 5G-teknologian laajaa käyttöönottoa", 5G Momentumin johtava asiantuntija Heidi Himmanen sanoo. Hän kertoo, että 5G Momentumiin on liittynyt lähes 70 toimijaa aina teleoperaattoreista tutkimuslaitoksiin, merenkulun toimijoihin sekä älykaupunkikokeiluja toteuttaviin 5GKIRI-kaupunkeihin. Tämän vuoden puolella yhteistyöverkostoon on tullut uusia jäseniä viikoittain. "Koordinaattorina 5G Momentum pyrkii edesauttamaan sitä, että kaikki yhteiskunnan sektorit, kuten esimerkiksi vientiyritykset, hyötyisivät 20 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 5G:stä mahdollisimman paljon. Tällä hetkellä eniten tapahtuu älyliikenteen kehittämisen saralla", Liikennejärjestelmä ja markkinat -toimialan johtaja Jarno Ilme Traficomista mainitsee. Valmisteilla on muun muassa kaksi merenkulun automatisointiin liittyvää hanketta. "Teemme myös kansainvälistä yhteistyötä ja olemme mukana EU-rahoitteisessa GOF U-SPACE -hankkeessa, joka testaa dronejen liikenteenohjausjärjestelmiä ja matkaviestinverkkojen käyttöä", Heidi Himmanen kertoo. 5G Momentum pyrkii kehittämään suomalaista digiyhteiskuntaa myös tukemalla yksittäisten kuntien ja kaupunkien suunnitelmia muun muassa älyliikenneratkaisuihin ja terveyspalveluihin liittyen. "Uudenlainen tietoyhteiskunta kehittyy pikkuhiljaa, kun 5G-verkon peittoalue laajenee, taajuusalueita tulee lisää ja käyttötottumukset muuttuvat", Jarno Ilme muistuttaa. w 5G:n hyödyt • Langattoman laajakaistan nopeus moninkertaistuu • Esineiden internet, tulevaisuudessa verkkoon voi kytkeä valtavan määrän loT-laitteita • E rittäin lyhyt viive mahdollistaa mm. etäohjauksen ja automatisaation Lisätietoja: www.traficom.fi MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Pelistudio Ubisoft RedLynx on kehittänyt konsoli-, PC- ja mobiilipelejä kohta 20 vuotta, ja pelit ovat saavuttaneet jo yli 100 miljoonaa pelaajaa. Yritys palkkaa vuosittain vastavalmistuneita Graduate-ohjelmaansa. H Ubisoft RedLynx tarjoaa räjähtävän alun pelialalle elsingissä sijaitseva Ubisoft RedLynx on ehkä tunnetuin Trialssarjan peleistään, mutta laajan suosion on saavuttanut myös esimerkiksi South Park: Phone Destroyer -mobiilipeli. Kun ranskalainen Ubisoft, yksi maailman suurimmista pelijulkaisijoista, osti studion vuonna 2011, suomalaisyritys sai taustalleen kansainvälisen organisaation resurssit ja tuen. RedLynx tunnetaan edelleen Ubisoftin sisällä persoonallisena, ketteränä studiona. ”Aamu voi alkaa sillä, että luova johtaja ampuu massiivisella paineilmatykillä t-paitoja”, naurahtaa Graduate-ohjelman kautta projektikoordinaattorina työskentelevä 26-vuotias Tiina Mäkelä. Yksi suuren yrityksen tuomista eduista on pelialasta kiinnostuneille nuorille tarkoitettu kaksivuotinen Graduate-ohjelma, jossa voi erikoistua projektinhallintaan tai ohjelmointiin. ”Olen aina ollut intohimoinen pelaaja ja halusin pelialalle”, Mäkelä taustoittaa. Hän haki Graduate-paikkaa opiskeltuaan ensin Hollannissa kauppatieteiden maisteriksi. Pelialalla vastaavat mahdollisuudet ovat kiven alla: ”Ohjelma on Suomessa ainutlaatuinen.” Mäkelän mukaan yritykseen ja meneillään ole- vaan projektiin on päässyt helposti sisälle. Konkarit eivät arvostele, vaan kuuntelevat keltanokan mielipiteitä ja neuvovat mielellään. Projektikoordinaattorin rooliin kuuluu muiden työn helpottaminen. ”Täällä on hyvät puitteet kehittyä nopeasti.” KOKEMUSTA RAPAKON TAKAA Ensimmäisen RedLynxillä vietetyn Graduatevuoden jälkeen ohjelmaan kuuluu vaihtovuosi toisessa Ubisoftin studiossa. Vaasan kauppakorkeakoulusta valmistunut Joni Ruotsalainen, 27, viettää toista ohjelmavuottaan Kanadan Torontossa. Jo aikaisemmin pelien parissa työskennellyt mies kävi tes- taamassa työtä osakeanalyytikkona, vain todetakseen pelialan olevan se juttu. Ilmapiiri on rento ja töitä pääsee tekemään laajasti eri alan ammattilaisten kanssa. ”Projekteissa riittää haastetta! Täällä Kanadassa saa tuntumaa myös erilaisesta työkulttuurista”, Ruotsalainen iloitsee. Hän odottaa myös jo paluuta RedLynxille vaihtovuoden jälkeen. ”Työilmapiiri RedLynxillä on mahtava! Töihin saa tulla juuri omana itsenään ja kaikki jakavat saman intohimon, pelaamisen.” w MAINOSLIITE GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 21

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT KEINOÄLY TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ – hyvä renki tai piika mutta ei vielä isäntä eikä emäntä Ai4Valuen perustaja ja toimitusjohtaja Katriina Valli. K einoäly on tällä hetkellä niin sanottua ”heikkoa” tai ”kapeata” keinoälyä. Käytännössä kaupallisia ratkaisualueita on neljä: luonnollisen kielen tunnistaminen ja tulkinta, kuvantunnistus, opetettavat chatbotit ja koneoppiminen. Useimmat teistä lukijoista käyttävät keinoälyä jo, miltei tietämättänne. Oletko joskus kysynyt jotain Siriltä, Cortanalta, GoogleNow:lta? Olet käyttänyt keinoälyä. Oletko käyttänyt nettisivulla chatbottia? Olet käyttänyt keinoälyä. MIKÄ KEINOÄLYSSÄ ON OLENNAISTA JUURI NYT? Olennaista on se että lähdetään etenemään. Ilman testausta tai pilotointia on todella vaikeata hahmottaa mitä esimerkiksi luonnollisen kielen tunnistuksella voi saada aikaan. Lähdetään ajatuksesta että teidän datassanne on voimavara joka on alihyödynnetty. Datan laatu ei ole enää 22 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Keinoälystä puhutaan nyt paljon ja ikävä kyllä myös paljon puppua. Keinoäly tällä hetkellä on kuin ohjelmistorobotiikka steroideilla kiihdytettynä, nopeampi ja kyvykkäämpi hyödyntämään dataa miltei missä tahansa muodossa. Tämän hetken keinoäly ei ajattele itse, se voi alkeellisesti muokata logiikkaansa mutta ratkaisut koodataan kysymään ihmiseltä onko algoritmi ymmärtänyt oikein. kompastuskivi koska keinoäly osaa luoda tulkintaa mitä sekalaisimmista lähdeaineistoista. Sellaista organisaatiota jossa datan laatu ei olisi ongelma, ei juuri tule vastaan. Sellaisia organisaatioita joissa tiedetään että omassa datassa on todennäköisesti huimasti sellaista sisältöä joka auttaisi esimerkiksi asiakastyytyväisyyden parantamisessa on valtavasti. Aiemmin on todettu että sitä dataa ei ehditä ihmisvoimin käsitellä. Keinoälyn voimin se on mahdollista, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Aina ei myöskään tarvitse edes tietää mitä siitä datasta tahdotaan saada irti, voidaan ottaa datamassa, riskastaa sitä ulkopuolisella datalla ja antaa algoritmin löytää yhteydet eri teemojen välillä. Keinoäly mahdollistaa datapohjaisen ennakoinnin ja toimii hyvänä työkaluna tiedolla johtamisessa, faktapohjaisessa päätöksenteossa. Kokeiluja voi lähteä tekemään miltei mikä organisaatio tahansa ja kokeilut voivat hyvinkin johtaa ennakoimattomiin hyötyihin. w MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Viime vuosina kovaan tahtiin kansainvälistynyt Raumaster laajentaa Ylöjärvelle. Teollisuuden kuljetinjärjestelmiä toimittava raumalaisyritys tavoittelee Pirkanmaalta uusia kykyjä riveihinsä. T eknisen alan osaajien rekrytoinnista on tullut haasteellista länsirannikolla. Raumaster ratkaisi asian lähtemällä uudelle talousalueelle. Se on perustanut Ylöjärvelle 1600 neliön yksikön palvelemaan koko yrityksen tarpeita. ”Tampereen seudulla on laaja väestöpohja, ja siellä on teknisiä oppilaitoksia. Luotamme löytävämme sisämaan ihmisistä vahvistusta joukkoihimme”, toimitusjohtaja John Bergman sanoo. JOKAISELLA OMA TONTTINSA Ylöjärven palvelukeskuksen ensimmäiset työpaikat ovat olleet jo avoinna, ja lisää henkilökuntaa palkataan nopeassa tahdissa. Tarkoitus on muodostaa 40–50 hengen yksikkö. MAINOSLIITE Raumaster rekrytoi Pirkanmaalla Insinöörejä tarvitaan laajalla skaalalla, kun rekrytoijana on yksi maailman johtavista metsä- ja energiateollisuuden materiaalinkäsittelyjärjestelmien toimittajista. Haussa on suunnittelija-, laitos-, layout- ja sähköautomaatioinsinöörejä; heitä palkataan myös myynti- ja varaosapalveluihin. ”Etsimme lahjakkaita oman alansa asiantuntijoita, jotka kykenevät itse johtamaan työtään. Jokaiselle annetaan oma tehtäväkenttänsä hoidettavaksi. Projekteissa vaaditaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta”, John Bergman kertoo. TIIMITAIDOT TÄRKEITÄ Raumasterin HR-päällikkö Johanna Koskinen korostaa vuorovaikutustaitojen merkitystä. Yritys on saanut vahvan jalansijan Aasian mark- Raumaster räätälöi urapolkuja lahjakkaille. Moni insinööri on päässyt suunnittelijan työn kautta kiinni projekti- tai myyntipäällikön työhön. kinoilla. Kansainvälisiin asiakkaisiin tulee olla rohkeasti yhteydessä. ”Toisten kanssa pitää pystyä toimimaan yhteistyössä. Se edellyttää kykyä hyväksyä myös muita kuin itselleen tyypillisiä tapoja kommunikoida ja tehdä asioita. Lisäksi vaaditaan avoimuutta ja myönteistä asennetta. Tuotekehitys on meillä mukana kaikessa, joten halu kehittää uutta on ehdoton edellytys.” Koskisen mukaan meneillään olevaa rekryä ei haluta rajata tarkasti etukäteen. Osaaminen, asenne, kokemus ja näkemys ovat ratkaisevia. ”Tärkeää on, että osaa työnsä ja omaa riittävät taidot kommunikoida tiimin kanssa. Tarvitsemme monenlaisia osaajia.” w GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 23

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Tietoturva on yksi tulevaisuuden suurimmista huolenaiheista tietohallinnolle. Investoinneissa kasvaa etenkin robotiikka, joka on kustannustehokas työkalu monelle yritykselle. S uomalaisten yritysten tietohallinnon suurin huolen aihe on digitaalinen tietoturva (Gartnerin tutkimus). Huoli on ymmärrettävä, sillä mitä enemmän organisaatiot hyödyntävät esimerkiksi automaatiota ja sähköistä kaupankäyntiä, sitä enemmän kasvaa toisiinsa sidoksissa olevien teknisten elementtien määrä ja potentiaaliset riskit. Tietoturvan kannalta koko toimintaympäristön ymmärtäminen ja tietohallinnon johtaminen ovat avainasemassa. ”Tietoturvavaatimukset ovat levinneet sektoreille, joissa niitä ei ole aiemmin tarvinnut ottaa huomioon. Jokaisen organisaation pitäisi ymmärtää, mitä ratkaisuja on käytettävissä, ja minkälaisia turvallisuusriskejä niihin liittyy. Haasteena on, että tulevaisuuden teknologioiden suojaamiseen ei ole yksinkertaisia keinoja tai nykyiset suojauskeinot eivät toimi tulevaisuudessa”, sanoo CDO Harri Takala MPY Palveluista. ”Digitalisaatioon liittyvät hankkeet etenevät portaittain yrityksen kypsyyden mukaan.” Organisaation kypsyys määrittää digitaalisaation etenemisen minta-analytiikkaan sekä ohjelmistorobotiikkaan ja robottityövoimaan. Etenkin investointi robotiikkaan kasvaa selvästi. Teknologia on kypsynyt sille tasolle, että robottia pystytään kustannustehokkaasti hallitsemaan, joten siitä on tullut valtavirtaa organisaatioiden työkaluna. ”On muistettava, että robotiikka ja automaatio ei saisi olla keino korjata virheellistä prosessia. Robotiikka hyvä työkalu ja antaa ihmisille mahdollisuuden keskittyä asioihin, joissa me olemme hyviä. Robotiikassa on paljon vanhan asian maalaamista uusilla väreillä. Uusilla teknologioilla voidaan ratkaista asioita, joita ei ole aiemmin pystytty ratkaisemaan, mutta perusperiaatteet on samoja. Siksi on pyrittävä katsomaan teknologian taakse”, Takala sanoo. w Harri Takala muistuttaa, että kun yrityksessä kehitetään jotain, sillä pitää olla jokin liiketoimintanäkökulma, johon haetaan lisäarvoa. Tieto on vain väline siihen. On tärkeä miettiä, miten teknologia voidaan kääntää liiketoimintatekijäksi. MPY Palvelut Oyj • Tarjoaa kaikki ICT- ja tietohallintopalvelut keski-suurille yrityksille, kuten tietohallinnon johtamispalvelut ja auditoinnit, teknologiat, tietoverkot sekä kapasiteetin ja IT-laitteiden hallinnan ja -tuen. • Visiona toimialan paras asiakaskokemus. Yrityksissä ollaan vielä hyvin eri tasolla digitaalisissa hankkeissa. Takalan mielestä onkin tärkeä ymmärtää ensin organisaation kypsyystaso ja määrittää vasta sen jälkeen, miten hankkeissa edetään. ”Digitalisaatioon liittyvät hankkeet menevät portaittain. Yrityksellä on oltava tietty kypsyys ennen kuin se voi mennä eteenpäin.” Suomalaisissa yrityksissä investoidaan seuraavan viiden vuoden aikana eniten asiakaskokemuksen hallintaan, digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin, älykkäisiin prosesseihin, liiketoi- 24 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU • Kotimainen 130 vuotta vanha Avainlippu-yritys. • Toimipisteitä 10 paikkakunnalla. • Yrityksessä työskentelee noin 180 asiantuntijaa. • Liikevaihto 32 M€ Lisätietoja mpy.fi MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT YHTEISTYÖ JA YMPÄRISTÖ SAIVAT AIKAAN UUSIA HANKKEITA KAARINASSA Luovana kuntana tunnetussa Kaarinassa on jälleen huikeita hankkeita. Älykäs ekokylä voisi toimia valtakunnallisena pilottina ja vanha jätevedenpuhdistamo on muuttumassa cleantechkalankasvattamoksi. K aarinan kaupungin entisessä jätevedenpuhdistamossa saattaa tulevaisuudessa uiskennella nieriöitä, mikäli Clewer Oy:n hallituksen puheenjohtajan Heikki Salmelan suunnitelmat toteutuvat. Ideana on rakentaa suljettuun kiertovesikasvatukseen perustuva kalankasvatuslaitos. Sen ympäristökuorma on huomattavasti pienempi perinteiseen merikasvatukseen verrattuna. ”Tulevaisuudessa ei kaloja kasvetaan meressä, vaan pieniä kasvattamoja voi olla esimerkiksi kauppakeskusten yhteydessä”, Hesburgerin perustajanakin tunnettu Salmela sanoo. Oleellista suljetun kierron kalankasvatuksessa on veden laatu. Tämä aiotaan varmistaa Clewerin kehittämillä bioreaktoripuhdistimilla. Niissä noin 130 bakteerin kanta syö vedestä pois epäpuhtauksia. ”Tässä tehdään kaksi ympäristötekoa yhdellä kerralla. Salmela löysi kaupungin vanhalle jätevedenpuhdistamolle uusiokäyttöä ja kalankasvatuslaitos on cleantech-pilotti”, Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta toteaa. AINUTLAATUINEN EKOKYLÄ ”Innovatiiviset hankkeet, kuten ekokylä ja kalankasvattamo, luovat uusia liiketoiminta- ja tuotekehitysmahdollisuuksia muun muassa kaarinalaisille yrityksille. Meidän tehtävämme on löytää kiinnostuneet yrittäjät ja saada heidät verkostoitumaan hankkeiden puuhamiesten kanssa”, Kaarinan Kehitys Oy:n yritysasiamies ja toimitusjohtaja Jytta PoijärviMiikkulainen sanoo. Yksi Suomen mielenkiintoisimmasta ekohankkeista löytyy vain muutaman kilometrin päässä tulevasta kalankasvattamosta, Vaarniemen luontopolkujen takaa, jossa loiva rantaniitty viettää kohti merta. Sinne suunnitellaan Torppalan Ekokylää. Pientaloyhteisö voisi olla melko omavarainen energian suhteen ja toimia pilottina ekologisessa rakentamisessa. ”Ideana on luoda hyvinvointia sekä asukkaille että luonnolle. Ekologisesti rakennettuihin taloihin otettaisiin lämpöä merestä ja maasta”, hankeen puuhamies Ari Säteri suunnittelee. Ekokylä on ainutlaatuinen myös siksi, että alueella on sekä kaupungin että yksityisten maita. ”Kaarinan visio on olla luonnollisesti yhdessä. Ekokylässä se toteutuu hyvin. Kokeilemme samalla, miten kaavoituksella voidaan ohjata rakentamista ekologiseen suuntaan”, Virta pohtii. Jos suunnitelmat etenevät odotetusti, ensimmäiset talonrakentajat voisivat päästä töihin vuonna 2022. Sen jälkeen 50 hehtaarin alueelle voisi muuttaa 500–700 asukasta. w Ari Säteri (vas.) ja Heikki Salmela kiittävät molemmat Kaarinan kaupunkia yrittäjämyönteisyydestä. Taustalla näkyvät Turun kerrostalot, jonne on Ekokylästä matkaa linnuntietä vain viitisen kilometriä. “Tässä tehdään kaksi ympäristötekoa yhdellä kerralla. Salmela löysi kaupungin vanhalle jätevedenpuhdistamolle uusiokäyttöä ja kalankasvatuslaitos on cleantech-pilotti.” Ekokylässä kasviksia voitaisiin viljellä kylän yhteisillä luomuviljelypalstoilla. MAINOSLIITE GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 25

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Seinäjokelainen Mailroom Solutions on ratkaissut Kiinasta saapuvien hankalien verkkokaupan pakettien käsittelyn kustannustehokkaasti ja ainutlaatuisella menetelmällä. KIINAN PAKETIT KETTERÄSTI PERILLE SUOMALAISTEKNOLOGIALLA S uomeen toimitetaan vuodessa yli 20 miljoonaa verkkokaupan pakettia. Määrä kasvaa vuosittain 25%. Tällaisen määrän edessä monet postialan operaattorit ovat olleet ongelmissa. Yhteistyössä Mailroom Solutionsin kanssa monet näistä ongelmista on kuitenkin saatu ratkaistua tietokoneavusteisella “One touch” -käsittelyllä. Siinä lähetys näytetään yrityksen toteuttaman mSorter -laitteen kameralle, jolloin järjestelmä lukee vastaanottajan tiedot Kehityspäällikkö Hannu Kolmonen Postilta ja toimitusjohtaja Janne Eteläaho Mailroom Solutionsilta. 26 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU konenäön avulla, etsii ajantasaiset tiedot osoitejärjestelmästä ja ohjaa lähetyksen esimerkiksi lähimpään pakettiautomaattiin. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta toteutus on ainutlaatuinen maailmassa ja on vaatinut uskomattoman tuotekehityspanoksen. “Huomasimme verkkokaupan kasvun haasteet jo vuosia sitten ja koska olimme jo toimialalla, näimme pian ongelmat erityisesti kaukoidästä tulevien pakettien käsittelyssä. Hyvä toimialan tuntemus ja toisaalta ketterä ohjelmistoprosessi ja käytettävyysnäkökulmat ovat mahdollistaneet nopean reagoinnin ja tehokkaan tuotekehityksen, joiden avulla jo olemassa olevasta tuotteesta saatiin sopiva myös verkkokaupan pakettien käsittelyyn”, kertoo Mailroom Solutionsin toimitusjohtaja Janne Eteläaho. Useat asiakkaamme saavuttavat ratkaisun avulla jopa 70% säästöt ulkomailta saapuvien verkkokauppapakettien käsittelyssä. Jatkossa haasteita verkkokaupan lähetysten käsittelylle tuo myös uudistuva lainsää- “Yhteistyö Mailroom Solutionsin kanssa on ollut toimivaa ja mukavaa. Olimme yllättyneitä heidän laajasta osaamisestaan toimialallamme.” Faktoja verkkokaupasta Suomessa • Suomeen saapui yli 15 miljoonaa pakettia Kiinasta vuonna 2017 • Verkkokauppa kasvaa yli 25% vuodessa • Tällä hetkellä tehdään tulliselvitys alle 5%:sta EU:n ulkopuolisista lähetyksistä • Vuodesta 2021 alkaen käytännössä kaikista EU:n ulkopuolelta saapuvista lähetyksistä on tehtävä tulliselvitys däntö, jonka mukaan käytännössä kaikista paketeista tulee tehdä tulliselvitys ja periä arvonlisävero. Aikaisemmin tämä on koskenut vain yli 22 euron arvoisista lähetyksiä. Uudistus moninkertaistaa käsittelyyn tarvittavan työmäärän, mutta Mailroom Solutions on jo ratkaissut ongelman: “Tullitiedot voidaan joko hakea etäjärjestelmästä, tai mikäli niitä ei ole saatavilla, poimia konenäön avulla samalla, kun muukin tieto napataan lähetyksestä”, toteaa toimitusjohtaja Eteläaho ylpeänä. “Yhteistyö Mailroom Solutionsin kanssa on ollut toimivaa ja mukavaa. Olimme yllättyneitä heidän laajasta osaamisestaan toimialallamme.” toteaa kehityspäällikkö Hannu Kolmonen Postilta. w MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Powerco puristaa digitaalisuutta prosesseihin Alansa johtava yritys Lillbacka Powerco Oy valmistaa vuosittain tuhansia huippuluokan hydraulisia Finn-Power-letkuliitinpuristimia. Yritys integroi digitalisoitua teknologiaa laajoihin tuotantoprosesseihin, mikä varmistaa asiakkaiden tuotannon tasaisen laadun ja kustannussäästöt. K auhavalainen Lillbacka Powerco Oy on maailman johtava hydraulisten letkuliitinpuristimien, letkuleikkureiden ja -kuorimakoneiden valmistaja. Noin 95 prosenttia Powercon tuotannosta viedään ulkomaille, yhteensä noin 90 maahan. Jälleenmyyjiä on yli 60 maassa. Perheyrityksen menestys perustuu asiakaslähtöisyyteen, tinkimättömään laatuun, tuotekehitykseen, vahvaan Finn-Power-brändiin ja yli 50-vuotiseen kokemukseen. TEHOA PROSESSEIHIN, TASALAATUA TUOTTEISIIN Powercon tuotekehitys suuntaa yhä enemmän sähköisiin ohjausjärjestelmiin ja laiteintegraatioon. Yritys tähtää toimintansa ja teknologiansa digitalisointiin ja integroimiseen laajoihin tuotantoprosesseihin. Laitetoimittajalta järjestyvät myös asiakkaiden koneiden huoltopalvelut. Digitalisaation kehittyessä puristimen ohjauksessa siirrytään tuotetiedon sekä valmistus- ja laatutiedon hallintaan. Kun koneet integroidaan jatkossa laajempiin järjestelmiin, voidaan niitä ohjata ja valvoa verkon kautta. ”Asiakkaamme hyötyvät, kun heidän tuotantoprosessinsa tehostuvat, laadunvarmistus paranee ja kustannukset pienevät, Powercon myynti- ja markkinointijohtaja Markus Kihlström kertoo. MAINOSLIITE Jatkossa käyttöön tulee Watchman-tuotannonohjausjärjestelmä, joka on erillinen pilvipalvelu ja valvoo koko puristustuotantoa eli tekemistä ja laatua sekä lopputulosta. Näin inhimilliset virheet jäävät pois ja toiminta on yhtenevää. Järjestelmä tallentaa kaikista toiminnoista sähköisen raportin. Uuden etäohjausmahdollisuuden ansiosta asiakkaat voivat seurata tuotantonsa laatua ja tehokkuutta entistä paremmin sekä varmistaa tuotetiedon dokumentoinnin. EDULLISIMMAT KOKONAISKUSTANNUKSET ”Alan kilpailuun vaikuttavat muun muassa tuotteiden laadunvarmistus ja hinta, mutta emme halua olla mukana hintakilpailussa. Valmistamme koneet tehdään Suomessa, ja meillä on hankintahinnaltaan kalliimmat koneet, mutta niiden elinkaarikustannukset ovat markkinoiden edullisimmat, Kihlström sanoo. ”Laitetoimittajana ymmärrämme, mitä loppuvalmistaja, vaikkapa isoja koneita valmistava yritys, pitää tärkeänä. Me varmistamme osaltamme asiakkaidemme tuotteiden korkean laadun jo omien laitteidemme nykyaikaisessa valmistusprosessissa.” w Lillbacka Powerco Oy:n letkuliitinpuristimet integroidaan jatkossa laajoihin järjestelmiin, jolloin koneita voidaan ohjata ja valvoa verkon kautta. GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 27

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Älykäs liputus on nykyaikaisen kaupunkielämän ytimessä. Fiksuja lippuja fiksuille kaupunkilaisille P ayiQ:n teknologia on läsnä muun muassa silloin, kun ostat Turussa Föliappin kautta bussilipun tai lataat Pietarin metrossa matkakortin, samoin kun ostat mobiililipun Asuntomessuille tai liikut tai osallistut tapahtumiin Ylläksellä käyttäen Ylläs Tikettiä. Kaiken ytimessä on älykäs huijauksilta suojautumisohjelma, joka varmistaa, että koko transaktioketju on turvallinen. Sen ympärille rakentuu itse liputusjärjestelmä, joka puolestaan voidaan monipuolisten rajapintojensa kautta yhdistää miltei minkälaisen myyjän palveluun tahansa. Kaikki alkoi siitä, että PayiQ halusi ratkaista joukkoliikenteen liputushaasteen: lippuja on oltava monenlaisille matkoille, monenlaisille asiakasryhmille, monenlaisille aikajaksoille ja eri liikkumistapahtumia pitäisi lisäksi voida 28 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Kaikkien kaupallisten tapahtumien ytimessä on luottamus. Kun se on kunnossa, kukaan ei kiinnitä asiaan huomiota. Jos se ei ole, kaikki romahtaa. Turussa 2014 perustettu PayiQ on rakentanut ylivoimaista osaamista yhden nimenomaisen ostotapahtuman hoitamiseen niin hyvin kuin mahdollista, nimittäin sähköisen lipun hankkimisen ja käytön. ketjuttaa yhdeksi lipuksi. Kun tämä toiminto, joka edelleen on yhtiön palveluista laajimmin käytössä, oli kunnossa, toiminta laajentui matkailuun ja tapahtumiin. Suuri kaupunkitapahtuma on lukuisine tapahtumapaikkoineen, -aikoineen ja kombinaatiolippuineen haasteena samantyyppinen kuin matkustaminen. Aluksi haaste ratkaistiin omalla teknologialla, mutta hiljattain PayiQ osti nimen omaan tapahtumaliputukseen keskittyneen Eventmoresovelluksen ja integroi sen omaan palveluunsa. Nyt tuoteportfolio on valmis: älykkäitä joukkoliikenne ja -tapahtumaliputuksen palveluita ja niihin liittyvää dataa. PayiQ kasvaa parhaillaan kansainvälisesti kaupunki kaupungilta, yhdessä kaupallisten ja teknologiapartneriensa kanssa kuten Cybersource ja Microsoft. Kotimaisesta luottamuksesta kertoo, että yhtiö on jo toista vuotta mukana Business Finlandin nuorten innovatiivisten yritysten kasvuohjelmassa ja voitti viime joulukuussa Slushissa oman sarjansa Suomen Paras Mobiilipalvelu 2018 -kilpailussa. w PayiQ:n teknologia on mukana, kun ostat Turussa matkalipun Föli-appilla. MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Vitec Tietomitta vie toiminnanohjauksen uuteen aikaan JÄTEHUOLLON OHJAUS MOBIILISTI Käyttöliittymiä kehitetään JHL-ohjelmistossa uusilla teknologioilla ja paremmin saavutettavaksi myös mobiililaitteilla. Jäte- ja ympäristöhuoltoalan toiminta kehittyy nopeasti. Uusi teknologia ja mobiilit päätelaitteet voidaan jo nyt liittää alan yritysten toiminnanohjaukseen. T oiminnanohjauksen ohjelmistotuoteperhe JHL hallinnoi ympäristö- sekä jätehuollon toiminnot ja se on alan markkinajohtaja Suomessa. "Teemme parhaillaan järjestelmäuudista ja olemme jo julkaisseet uuden sukupolven tuotteita, jotka parantavat suorituskykyä, hyödyntävät mobiililaitteita sekä uusinta teknologiaa", kertoo Vitec Tietomitta Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Tokola. TUOTEKEHITYSTÄ ASIAKKAIDEN KANSSA Tietomitta on ottanut käyttöön JHL Asiakaspaneelin, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa JHL:n kehityksessä. Käytössä on myös palvelumuotoilun keinot, eli käyttäjälähtöistä suunnittelua yhdessä asiakkaiden kanssa. "Teemme kehitystyötä kahden viikon sprinteissä ja olemme valmiit nopealla syklillä korjaamaan suuntaa asiakaspalautteen mukaisesti. Asiakasyritysten loppukäyttäjiltä saamme tietoa käyttöliittymien toimivuudesta. Ylimmältä johdolta saamme tietoa yrityksen prosessien ja kokonaisuuden toiminnan kehityksestä ja tarpeista”, kertoo Tokola. "Uusissa tuotteissamme käyttöliittymät on tehty uusimmilla teknologioilla. Viimeisin tuotteemme on ajonohjauksen mobiilisovellus kuljettajien työn helpottamiseen. Käyttämillämme teknologioilla pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin myös tulevaisuudessa.", Tokola lupaa. IOT TULEE MYÖS JÄTEHUOLTOON Internet of Things (IoT) tuo mukanaan internet-verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan ohjata, mitata ja sensoroida internet-verkon yli. "IoT-laitteiden avulla täyttöasteen mittaaminen sekä astioiden ja lavojen paikantaminen on jo nyt mahdollista. Pian pystymme reaaliajassa kertomaan, missä esimerkiksi asiakkaamme vaihtolavat MAINOSLIITE sijaitsevat", lupaa Tokola. Tulevan kymmenen vuoden aikana IoT tulee muuttamaan jätehuoltoa merkittävästi. Kehitystä vauhdittaa laite- ja verkkokustannusten lasku. "Astioiden täyttöasteen mittaus antureilla tulee yleistymään ja tulevaisuudessa astiat voidaan tyhjentää vain tarpeen mukaan”, visioi Tokola. JHL-ohjelmiston uusi sukupolvi vastaa suomalaisten ympäristö- ja jätehuoltoalan yritysten kehittyviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa, lupaa Vitec Tietomitta Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Tokola. UUSI OMISTAJA TOI SELKÄNOJAA Tokola näkee useita etuja siitä, että yhtiö on nyt osa pohjoismaista ohjelmistoryhmää. ”Kun yhdistämme tämän yhteistyön ja paikallisten asiakasmarkkinoiden asiantuntemuksemme yli 25-vuoden ajalta, meillä on hyvät edellytykset asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja innovaatioihin”, kertoo Tokola. Vitec on Pohjoismaiden johtava vertical market software -toimittaja. Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 855 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä on 650 työntekijää. w GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 29

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Nousukiidossa oleva KP-ServicePartner vaihtoi hierarkian kehitystiimeihin KP-ServicePartner on tunnettu kattavasta teollisuus- ja erikoisnostureiden tuotevalikoimastaan, johon kuuluu maailman johtavat brändit ABUS Crane Systems ja STAHL CraneSystems. Vaikka STAHL:in edustusta ei ole vielä virallisesti tiedotettu, tuotteet menevät jo kuin kuumille kiville. S uomalaisen perheyhtiö KP-Service Partnerin taustalla on vahva yhteys teknologian edelläkävijäyritys ABB:hen. Kun vuonna 2016 ABB luopui Industrial Cranes -kunnossapitoliiketoiminnastaan, sopimuskumppanina toiminut noin sadan työntekijän KP-ServicePartner otti merkittävän loikan ja osti liiketoiminnan nimiinsä. Kauppa nosti yrityksen yhdeksi Suomen johtavista toimijoista teollisuusnostureiden elinkaaripalveluissa. Viime vuonna KPServicePartner myi jo enemmän nostureita KP-ServicePartnerin kehityspäällikkö Aki Vuorinen ja toimitusjohtaja Pekko Herola. 30 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU kuin ABB koskaan, tänä vuonna pelkästään kesäkuuhun mennessä oli saavutettu sama määrä. ”Olemme kulkeneet suuren yrityksen rinnalla, mikä on aina asettanut toimintaan tiukkoja vaatimuksia”, kertoo toimitusjohtaja Pekko Herola kunnianhimoisesta yrityksestä. ÄLYLAITTEIDEN KÄRJESSÄ Laajan tuotevalikoiman lisäksi KP-ServicePartner on älylaitteiden osalta alan kirkkainta kär- keä. Vahva teollisuuskunnossapidon historia on kerryttänyt yhteen alan parhaat käytännöt. Tiedollajohtamiseen ja tarveperustaiseen liiketoimintaan panostetaan vahvasti. Asiakkaan laitteiden kunnonvalvontaprofiilista nähdään vaikkapa historiapohjainen laakereiden vaihdon tarve ”, selventää kehityspäällikkö Aki Vuorinen. Mitä useampia tiedonkeruulaitteita on asennettu, sitä tehokkaammin dataa voidaan luonnollisesti kerätä ja analysoida. Yrityksen kehittämien mittalaitteiden hinta on niin edullinen, ettei hankinta jää siitä kiinni. Toistakymmentä vuotta yrityksessä toi- Aki Vuorinen (oik.) ja kunnossapitoasentaja Markku Aho analysoivat kunnonvalvonta tietoja. MAINOSLIITE

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Älykkäät ABUControl nosturit nostavat nostamisen turvallisuuden ja tehokkuuden uudelle tasolle. minut Vuorinen jatkaa yksinkertaistettua esimerkkiään: ”Laakeri vaihdetaan hieman ennen kuin se on hajoamaisillaan ja haittaa tuotantoa. Asiakkaalle tämä on selvä säästö eikä pääomaa kiinnity varaosavarastointiin.” KEHITYSTIIMIT TUOVAT LISÄARVOA KP-ServicePartnerin tärkein päämäärä on olla asiakkaiden halutuin kumppani. Vaikka asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys sekä turvallisuustaso ovat korkealla tasolla, yrityksessä haluttiin pohtia, kuinka asiakkaat saisivat toiminnasta vielä enemmän lisäarvoa ja miten työntekijöille luodaan paremmat edellytykset MAINOSLIITE tehdä työt sujuvasti. ”Hierarkiaa on nyt karsittu ja tilalle luotu kehitystiimejä”, organisaatiomuutosta kehittänyt ja läpivienyt Herola kertoo. Kehitystiimityöskentelyssä eri alojen osaajat kehittävät yhdessä malleja ja työkaluja sekä ratkovat ongelmia. Yksikön päälliköt ovat mukana johtoryhmässä ja projektissa asentaja voi tehdä tarvittaessa työnjohtotyötä yhtä lailla kuin talouspuolen osaajakin. Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa. ”Jos tarve vaatii, toimitusjohtaja vetää haalarit päälleen”, Vuorinen naurahtaa. KP-ServicePartnerin uusi matala organisaatio takaa nopean kehityssyklin. ”Vaikka asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys sekä turvallisuustaso ovat korkealla, yrityksessä haluttiin pohtia, kuinka asiakkaat saisivat vielä enemmän lisäarvoa ja työntekijöille luodaan edellytykset tehdä työt paremmin.” Yritys tekee tiivistä yhteistyötä myös nosturilaitevalmistajien kanssa ja heillä onkin suora yhteys päämiesten suunnittelujärjestelmiin. ”Palautteen mukaan toimintamalli, prosessit ja työkalut ovat vakuuttaneet asiakkaamme. Yhteistyö pidetään saumattomana aina päämiehistä loppuasiakkaaseen asti.”w GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 31

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT  kun loma on silkkaa lastenleikkiä Lapset alk. 0,- Yksi 2–11-vuotias lapsi lisävuoteessa alk. 0,-. Tarjous koskee valikoituja viikon lomia ajalla 13.4.–31.5. Lisäviikko lapselta 150,-/vk. Tänä keväänä Tjäreborgin edulliset perhelomat ovat vieläkin edullisempia! Nimittäin valikoiduissa hotelleissa yksi lapsi lomailee mukana aivan ilmaiseksi. Lomakohteet Välimerellä tarjoavat kesäistä lämpöä jo huhti–toukokuussa, ja tarjousvalikoimassa on paljon hyviä perhehotelleja. Valitse Sunwing Family Resorts, ja alle 12-vuotiaat myös ruokailevat ilmaiseksi. Tutustu ja varaa osoitteessa tjareborg.fi Holidays designed for you 32 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE