TA M M I KU U / 2 0 1 9 TERVEYS & HYVINVOINTI TERVEYS & HYVINVOINTI 2 16 RAISOFT KREATIV DENTAL Ihminen edellä, kuunnellen ja kommunikoiden 6 21 DISEC Hampaat kuntoon kaupunkilomalla Älykästä kuvantamista ja tiedonhallintaa 8 18 Akuuttia asiaa Tehokas hammashoito työterveyspalvelujen osaksi ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PIHLAJALINNA Kuopio Health stimuloi innovaatioita ja vuorovaikutusta Savilahdessa MAINOSLIITE MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 1

TERVEYS & HYVINVOINTI Ihminen edellä, kuunnellen ja kommunikoiden T Syvätietoa asiakkaan toimintakyvystä koko hoitoketjun ja hallinnon käyttöön. erveysteknologian viidakoissa Raisoft on jo pitkään tuonut markkinoille fiksuja ohjelmistoratkaisuja ja uutta asennetta datalouhintaan. Sensitiivistä ihmistietoa kunnioitetaan ja käsitellään arvokkaasti. Ihminen erottuu datamassasta ja syvätieto ohjaa parempiin tuloksiin koko hoitoketjussa. ”Toimintakykyä kuvaavan tiedon keräämisen lisäksi olennaista on datan älykäs jalostaminen ja hyödyntäminen. Tässä työssä Raisoftin ohjelmistomoottori on paras mahdollinen työkalu. Yhteismitallinen ja ajantasainen tieto tekee hoidon laadun ja vaikuttavuuden näkyväksi sekä asiakkaalle itselleen, omaisille, hoitotyön ammattilaisille että päättäjille, sanoo Raisoft Ltd:n asiakkuusjohtaja Minna Wentus. Raisoftin moottori puree datasta heti käyttökelpoista ”Olemme integroineet asiakkaan toimintakyyn arvioinnin ja hoidon suunnittelun niin, että hoitosuunnitelma valmistuu ´kuin itsekseen´, toimintakyvyn arvioinnin perusteella, sanoo johtava Raisoft-asiantuntija Mervi Kivistö. Kuka tahansa hoitoketjussa ohjelmistoa käyttääkin, siellä on valmiina ja päivitettynä asiakkaan toimintakykyarvion lisäksi asiakkaan henkilökohtaiset, ainutlaatuiset tarpeet. Ohjelmisto myös kertoo, mihin suuntaan toteutettu hoito on vaikuttanut. Laaja raportointirepertoaari hyödyttää monin tavoin palvelutuotannon johtoa ja päättäjiä. Ohjelmisto mahdollistaa esimerkiksi hoidon vaikuttavuuden vertailun oman tuotannon ja ostopalveluiden välillä luotettavasti.” 2 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Joustavasti osaksi olemassa olevaa järjestelmää ”Raisoft-ohjelmistot ovat yhteensopivia käytännössä kaikkien potilas- ja asiakastietojärjestelmien kanssa. Käytetyimpiin järjestelmiin meillä on jo integraatiot valmiina, ja uusia tehdään asiakkaittemme tarpeiden mukaan. Asiantuntija- ja tukipalvelumme ei jätä ketään pulaan. Menemme siinäkin ihmiset edellä,” lupaa Minna Wentus. Malliksi maailmalle Viime syksynä saavutettu voitto sveitsiläisen Vaudin kantonin terveydenhuoltoalan ohjelmistokilpailutuksessa avaa Raisoftille oven ranskankielisille markkinoille. Raisoft toimittaa interRAI-järjestelmän koko kantonin alueelle. Uusi asiakkuus astui voimaan vuoden 2019 alusta. Sveitsi on Raisoftille toki tuttu ennestään: Raisoft on myös siellä alansa markkinajohtaja saksankielisillä alueilla. Hallitusti vientiään kasvattavalla Raisoftilla on käynnissä useita projekteja mm. Australiassa ja Singaporessa ja sillä on oma palvelutoimisto Lissabonissa espanjan- ja portugalinkielisille markkinoille.w Yhdenvertainen hoito kaikille? Raisoftilla on ratkaisu maakunta- ja soteuudistuksen ydinkysymykseen. Raisoftin Mervi Kivistö (vas.) ja Minna Wentus. MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI Oy Raisoft Ltd on kansainvälinen ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka tuottaa maailmanlaajuiseen interRAIjärjestelmään perustuvia ohjelmistoja ja tarjoaa asiantuntijapalvelua. Ohjelmistoa käytetään asiakasohjauksessa, kotija ympärivuorokautisessa hoidossa, mielenterveys- ja kehitysvammatyössä. Raisoft on oman alansa markkinajohtaja Suomessa. Lue lisää: www.raisoft.com MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 3

TERVEYS & HYVINVOINTI EIRA LIHAVUUS K L I N I K K A SUOMEN KOKENEIN LIHAVUUSLEIKKAUSTIIMI OLETKO JO PITKÄÄN YRITTÄNYT LAIHTUA? Anna Suomen kokeneimman lihavuustiimin auttaa sinua! • Eiran sairaala on erikoistunut lihavuuden kokonaisvaltaiseen lääketieteelliseen hoitoon. • Olemme tehneet lihavuusleikkauksia jo vuodesta 2009 ja erikoistuneet ainoana Suomessa uuteen ei-kirurgiseen lihavuuden hoitomuotoon Orberalaihdutusmenetelmään. • Lihavuusleikkaus on tehokkain lihavuuden hoitomuoto. Orbera-menetelmä on alle 65-vuotiaille soveltuva leikkausta kevyempi vaihtoehto, josta saat konkreettisen avun pysyvään elämäntapamuutokseen. Lue lisää lihavuuden monipuolisista hoitomenetelmistä eiransairaala.fi Tule maksutta keskustelemaan sinulle parhaasta vaihtoehdosta! Varaa nyt LIHAVUUSSAIRAANHOITAJAN MAKSUTON NEUVONTAKÄYNTI eiransairaala.fi 09 1620 570 Laivurinkatu 29, Helsinki LÄÄKÄRIASEMA • KIRURGIA • ERIKOISKLINIKAT • SAIRAALA 4 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI TÄSSÄ LEHDESSÄ 2 Raisoft: Ihminen edellä, kuunnellen ja kommunikoiden 6 Kuopio Health stimuloi innovaatioita ja vuorovaikutusta 8 Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri: Akuuttia asiaa 10 Serres: Edistyksellinen ratkaisu potilasnesteiden käsittelyyn käytöstä hävittämiseen 11 12 Oulu Health: Kohti tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalveluja 13 14 Botnia Scan: Magneettikuvaus onnistuu myös ääriolosuhteissa Steripolarilta uusinta huipputeknologiaa infektioiden hallintaan terveydenhuollossa In Net: Länsi-Pohjan alueen hammashuolto tehostuu WinHIT-tietojärjestelmällä 15 Antti Koivula: Johtaminen on luottamuspääoman rakentamista 15 IsoDent – innovatiiviset suunhoitotuotteet 16 Kreativ Dental: Hampaat kuntoon kaupunkilomalla 18 Pihlajalinna: Tehokas hammashoito työterveyspalvelujen osaksi 19 Medaffcon: Tosielämän tieto avuksi terveydenhuollon kehittämiseen 20 SoteDigi: Tulevaisuuden Omaolo 21 Disec: Älykästä kuvantamista ja tiedonhallintaa 22 Skhole: Hoitajien täydennyskoulutus osaksi työpäivää 23 Audmet: Kuulonhuollon uusi aikakausi 24 Kuulotekniikka: Uusi akkuteknologia mahdollistaa kuulokojeille uuden tyylikkään muotoilun 25 Bemer: Pysy terveenä, palaudu tehokkaammin, parane nopeammin 26 Gumbostrand Konst & Form: Hurmaava kokouskeskus Tekoäly ja robotiikka tulevat avuksi, kun kädet loppuvat kesken taidehallissa kutsuu kylään 26 Eva Wahlströmin motivaatio kumpuaa kiitollisuudesta 27 Björn Borg: Treenitunti rakentaa työhyvinvointia Björn Borgilla 29 Kuntokeskus Liikku – Parasta laatua fiksuun hintaan 30 DryNites: Helppoja ratkaisuja yökasteluun 31 Hoitokoti Kangaskartano – Askel kohti päihteetöntä elämää E läköityminen hävittää terveydenhuollon työvoimaa lähivuosina. Tarve ei kuitenkaan katoa, kun väestö ikääntyy. Väistämättä tylsät ja rutiininomaiset työt siirtyvät koneille, jotka eivät väsy, eivätkä tarvitse vapaapäiviä. Merkityksellinen työ jää ihmisille. Tekoälyn ja robotiikan käyttöön liittyy muitakin huolia, kun työpaikkojen katoaminen. Turvalli-suus nousee yhtä usein esiin. Tekoälyohjelmistotkin ovat lääkinnällisiä laitteita, joiden käyt-töönotto edellyttää vaativien säädösten noudattamista potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Myös lääkärin syrjäyttäminen diagnoosin tekijänä herättää kysymyksiä. Suomessa ohjelmistot ovat päätöksenteon tukea – tukiälyä, kuten lääkärit haluavat tekoälyä kutsua. Terveysteknologia tunnetaan kasvavasta viennistä. Uusien teknologioiden hyödyntäminen kiih-dyttää kasvua. Terveysteknologian yrityksillä digitalisaatio ja tavaroiden internet (IoT) ovat jo tätä päivää. Myös tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisessä alan yritykset ovat eturintamassa. Suomella on muutenkin hyvä maine hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edelläkävijämaana, mikä vielä vahvistuu datatalouden ja tekoälyn aikakaudella. Saara Hassinen Toimitusjohtaja Healthtech Finland PÄÄTOIMITTAJA Ville Leppäaho PROJEKTIPÄÄLLIKÖT Juuso Kattilakoski Sauli Vaihevuori KANSIKUVA Arkkitehtitoimisto AJAK AD / LAYOUT Silja Lavonen MAINOSLIITE TOIMITTAJAT Nina Kellokoski Suvi Huttunen Aurinna Weisman Leila Itkonen Tiina Salo Jarmo Seppälä Tuomas Lehtonen Kai Lintinen Lauri Tuomi-Nikula KUVAAJAT Silja Lavonen Nina Kellokoski Leila Itkonen Päivi Remes Aleksi Friman Aki Paavola Jarmo Seppälä JULKAISIJA Calcus.com Oy Fredrikinkatu 47 00100 Helsinki CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 5

TERVEYS & HYVINVOINTI Kuopio Health stimuloi innovaatioita ja vuorovaikutusta M Kuopio Health -innovaatioekosysteemi haluaa luoda terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemusaloilla globaalisti uusia innovaatioita ja tavoittelee tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeisiin vahvempaa yhteistekemistä. Avoimessa innovaatioekosysteemissä on mukana oppilaitoksia, yrityksiä ja julkisia yhteisöjä. onissa Suomen kilpailijamaissa innovaatiotoiminnan selkeä pääpaino on kokonaan uusissa tuotannonaloissa ja globaalisti uusissa innovaatioissa. Suomen haasteena onkin lisätä tutkimuksen avulla vientivetoista kasvua ja kansainvälistää innovaatiojärjestelmäänsä. Suomalaisessa ”hankehimmelissä” hankkeet eivät keskustele keskenään, hyödynnä toistensa tuloksia, kokonaiskuva on sekava ja yhteinen iso suunta puuttuu. Tähän halutaan nyt Itä-Suomessa muutosta. Tavoitteena on yhdistää toimijoiden moninainen osaaminen entistä tuloksekkaammaksi kehittämistoiminnaksi. Osuuskunta kokoaa kumppanuusverkoston Tämän vuoden alussa osuuskunnaksi organisoituva Kuopio Health -innovaatioekosysteemi stimuloi oppilaitosten, sairaalan, yritysten ja yhteisöjen keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä lisää yhteisiä kehittämishankkeita, kansainvälistä yhteistyötä ja rahoitusta. Alueen avaintoimijat sekä valtakunnalliset veturiyritykset kootaan yhteistyöhön ja mukaan kytketään yksityisiä ja julkisia rahoitusmalleja. ”Vahvuutena nähdään huippututkimuksen, soveltavan toiminnan ja yritystoiminnan yhteistyö”, kertoo Kuopio Healthin käynnistysvaiheen vetäjä, dekaani Jukka Jurvelin Itä-Suomen yliopiston 6 VAHVUUTENA NÄHDÄÄN HUIPPUTUTKIMUKSEN, SOVELTAVAN TOIMINNAN JA YRITYSTOIMINNAN YHTEISTYÖ. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta. Osuuskunnan yhteistyöalustoja ovat hanke-, koulutus-, testaus- ja osaamisfoorumit. Kevyttä organisaatiota pyörittää jatkossa pari henkilöä. ”Uusi osuuskunta on kumppanuuksien verkosto, joka ideoi yhdessä entistä vaikuttavampia hankkeita. Toiminnassa ovat mukana muun muassa ItäSuomen yliopisto, Savonia-amk, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki, Kuopion alueen kauppakamari, Savon Yrittäjät ja lukuisat yritykset.” Asia on herättänyt kiinnostusta myös EU:ssa, jossa halutaan lisätietoja ja konkreettisia esimerkkejä tutkimuksen ja yritystoiminnan uudenlaisista yhteistyömalleista. Osallistujat jakavat infraansa ekosysteemitoimijoiden käyttöön. Osuuskunnan pääpaikaksi muodostuu Kuopion Savilahden tutkimus-, koulutus- ja yrityskeskittymä. Kauppakamarin visiossa Savilahden yhteistoiminta tuottaa terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemusaloille 100 uutta yritystä, 10 000 uutta työpaikkaa ja viisi uutta yritystä pörssiin tai pre-listoille vuoteen 2030 mennessä. ”Kuopion kaupunki rakentaa Savilahteen hienot puitteet yhteistoiminnalle, ja osuuskunta yhdistää toimijoita kattaen koko Itä-Suomen. Luomme niin kiinnostavan toimintaympäristön, ettei täältä kannata olla poissa”, Jurvelin korostaa. Rahoittajat suosivat isoja kokonaisuuksia Kuopiolainen Medikro Oy on yksi osuuskunnan yrityksistä. Se kehittää, valmistaa ja markkinoi astman MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI ja keuhkoahtaumataudin diagnosoinnissa ja seurannassa käytettäviä spirometrejä. Yritys työllistää 35 työntekijää, ja sillä on toimipisteet myös Saksassa ja Kiinassa. Medikron spirometrejä on käytössä kaikilla mantereilla, ja yrityksen tuotteilla tehdään vuosittain yli kolme miljoonaa spirometriatutkimusta. Tällä hetkellä yli 97 prosenttia uusista spirometreistä toimitetaan vientiin. Medikro Oy:n tavoitteena on saada muutosta yhteistyön tavoitteellisuuteen ja pelisääntöihin. ”Eri toimijat ovat tehneet yhteistyötä aiemminkin, mutta nyt tavoitteena on selkeästi koota tekemistä ja resursseja samaan suuntaan. Yrityksemme haluaa itse olla aktiivisesti mukana suunnitte- MAINOSLIITE lemassa ja toteuttamassa yhteistä kehitystoimintaa. Kasvutavoitteiden tulee olla nykyistä rohkeampia ja niitä toteuttavien kehityskokonaisuuksien laajempia”, toimitusjohtaja Tuukka Eloranta esittelee. ”Kun on useita konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia saman aihealueen ympärillä, myös rahoittajia löytyy aiempaa paremmin. Tutkimus- ja kehityshankkeiden tavoitteiden vain on oltava riittävän vaikuttavia, mihin uudella toimintamallilla onkin hyvät mahdollisuudet.” w ”Itäsuomalainen Kuopio Health -innovaatioekosysteemi perustuu Kuopion Savilahden tutkimus-, koulutus- ja yrityskeskittymään”, dekaani Jukka Jurvelin (vas.) ja toimitusjohtaja Tuukka Eloranta kertovat. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 7

TERVEYS & HYVINVOINTI AKUUTTIA ASIAA 8 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä asiat ovat hyvin ja yhteistyötä tehdään päivystyksen, terveyskeskusten ja ensihoitoyksikön kesken. Jatkuvan kehittämisen tarve kumpuaa päivystyksen ruuhkista, sote-uudistuksesta ja vuonna 2017 tulleesta uudesta Päivystysasetuksesta, mutta ennen kaikkea halusta palvella paremmin alueen asukkaita. ”T ämä on meidän työkenttämme, jota haluamme jatkuvasti kehittää”, sanoo Akuuttilääketieteen erikoislääkäri Heini Elo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Akuuttilääketiede on uusin lääketieteen ala Suomessa. Vuodesta 2013 alkaen maassamme on koulutettu päivystyksen moniosaajia, jotka toimivat päivystysolosuhteissa ympäri vuorokauden. ”Tavoitteena on, että jokaisessa Suomen ainakin laajan päivystyksen sairaalassa olisi akuuttilääkäri etulinjassa ja johtamassa päivystystä.” Oikeat ihmiset oikeassa paikassa Sekä työntekijät että potilaat. Ajanvarausvastaanottojen, kiirevastaanottojen ja päivystyksen toivotaan tulevaisuudessa toimivan enemmän yhteistyössä Etelä-Pohjanmaalla. ”Kaikki saavat parempaa palvelua silloin, kun voimme kukin keskittyä omaan ydinosaamiseemme. Päivystykseen pitäisi ohjautua vain kiireellistä hoitoa heti tarvitsevat potilaat. Silloin ei syntyisi jonoja tai ainakin ne olisivat paremmin hallittavissa, jos oltaisiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, painottaa Elo. Toisaalta on ymmärrettävää että apua haetaan päivystyksestä, jos vaiva jatkuu ja vastaanottoaikoja ei ole saatavilla. Perusarviointiin menee helposti 10-15 minuuttia, mutta akuutisti todella sairaat potilaat voivat viedä tunnin, kaksikin, yhden tai kahden lääkärin työaikaa. Ymmärtäähän sen, että ruuhkautumista syntyy.” MAINOSLIITE Ensihoidon päivystysyksikkö Alue-ensihoitajan toimenkuvaan kuuluu hoidon tarpeen arviointi kiireettömissä, mutta päivystysluonteisissa tilanteissa. Yhteistyökumppanit voivat huolen herätessä soittaa suoraan alue-ensihoitajalle ja yhdessä sovitaan, kuinka tilanteessa edetään. Yhteistyökumppaneita ovat Seinäjoen, Ilmajoen ja Lapuan alueella toimivat kotihoito, kotisairaanhoito, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi ja poliisi. Erityisesti poliisin kanssa tehty yhteistyö on osoittautunut erittäin toimivaksi vapauttaen sekä ensihoidon että poliisin resursseja esim. alkoholiverinäytteenoton yhteydessä. Tämän vuoden huhtikuussa pilottina aloittanut toiminta on kaikilta osin startannut toiminta-alueellaan hyvin. Nyt on jo nähtävissä, että se vastaa osaltaan ruuhkien vähenemiseen yhteispäivystyksessä taloudellisista vaikutuksista puhumattakaan. Alue-ensihoitaja voi erilaisissa hoitolaitoksissa tarvittaessa avustaa henkilökuntaa yksinkertaisissa toimenpiteissä, kuten nesteensiirron aloituksessa ja suonensisäisten antibioottien annossa. Hoidon tarpeen arvioon yksiköllä on käytössä välineitä ja laitteita, joilla voidaan ottaa esim. verikokeita ja analysoida ne paikan päällä. Näin ollen konsultoiva lääkäri voi paremmin arvioida potilaan tilanteen ja tehdä jatkohoitosuunnitelman. ”Aiemmin tällaisessa tapauksessa on soitettu ambulanssi ja potilas on toimitettu ruuhkaiseen yhteispäivystykseen, jossa valitettavasti kiireellisemmät tapaukset siirtävät tällaista potilasta jonossa taaksepäin”. Toiminnasta saadut kokemukset ovat hyviä ja toiminta-aikaa olisi tarkoitus laajentaa. ”Ensihoitoyksikön ambulanssi ei ole kuljettava ambulanssi, mutta voi avustaa tarvittaessa kuljetuksen järjestämisessä. Ja aina puhelimen päässä on ensihoitolääkäri konsultoitavissa”, mainitsee Elo. Lisäksi yksikkö voi toimia lisäresurssina muille yksiköille korkeariskisissä tehtävissä. Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan terveyskeskukset haluavat pitää kiirevastaanottoa. Heini Elon mielestä yhteistyötä päivystyksen kanssa voisi vielä syventää, vaikka nyt jo yhteistyö on hyvällä tasolla. ”Päivystyslääkärit voisivat käydä esittäytymässä terveyskeskuksissa. Näin kynnys kysyä madaltuisi ja yhdessä voitaisiin pohtia, milloin ja missä potilas saisi järkevimmän hoidon.” w Alue-ensihoitaja Kosti Tuokkola. Kuvat: Tuomas Metsä-Ketelä, EPSHP CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 9

TERVEYS & HYVINVOINTI TYHJÄ PUSSI PAINAA ALLE 100 GRAMMAA, JOTEN SEN HÄVITTÄMINEN TULEE HUOMATTAVASTI EDULLISEMMAKSI. SÄÄSTÖ ON JOPA 97 PROSENTTIA. Edistyksellinen ratkaisu potilasnesteiden käsittelyyn käytöstä hävittämiseen Sairaalan potilasnesteiden käsittelyssä voi säästää huomattavia summia ja parantaa samalla hygieenisyyttä. K aikkialla sairaalassa tarvitaan imujärjestelmiä imemään potilaista nesteitä. Tavallisesti potilasnesteet imetään imupusseihin, jotka kuljetetaan joko Riihimäelle poltettavaksi tai tyhjennetään manuaalisesti viemäriin. ”Täysien pussien kuljettaminen Riihimäelle on kallista ja vaatii paljon logistiikkaa. Yleisesti voi sanoa, että nesteiden hävittämisestä syntyvä kustannus on noin 2 euroa kilolta”, Serres Oy:n Product Group Director Virpi Metsäranta toteaa. Yhden kolmen litran imupussin hävittäminen maksaa siis noin kuusi euroa ja lisäksi päälle tulevat muun muassa logistiikkakustannukset. Huomattava kustannussäästö syntyy, jos imupussien tyhjennykseen käytetään Serres Nemo -tyhjennyslaitetta. Se yhdistetään viemäriverkkoon ja kylmään veteen, jolloin laite tyhjentää ja huuhtelee imupussit 20 sekunnissa. ”Tyhjä pussi painaa alle 100 grammaa, joten sen hävittäminen tulee huomattavasti edullisemmaksi. 10 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Säästö on jopa 97 prosenttia. Laitenvestoinnin takaisinmaksuaika riippuu imupussien menekistä. Se voi maksaa itsensä takaisin jopa puolessa vuodessa”, Metsäranta sanoo. Koska sairaaloissa eri osastot maksavat jätelaskun ja laiteinvestoinnin, ei säästö näy välttämättä siellä, missä se tuotetaan. Pussien keveydestä syntyvän kustannussäästön lisäksi säästöä syntyy myös logistiikkakustannuksissa, kun käytetyt pussit menevät paljon pienempään tilaan. Päästöt pienenevät jätteen määrän ja kuljetusten vähentyessä. Serres on kehittänyt imupusseja jo 45 vuoden ajan, mikä näkyy pussien luotettavuudessa ja helppokäyttöisyydessä. Pitkää osaamista hyödynnetään uusien potilasnesteiden käsittelyyn liittyvien ratkaisujen kuten Serres Nemon kehittämiseen. Yhdessä imupussien kanssa se on älykäs kokonaisratkaisu potilasnesteiden hallintaan. ”Kaiken tekemisemme ytimessä on aito halu helpottaa loppukäyttäjän työtä”, Metsäranta vakuuttaa. Serres Nemon käyttö tekee potilasnesteiden käsittelystä hygieenisempää ja lisää sairaalahenkilöstön turvallisuutta, kun ihmiset eivät joudu vahingossakaan kosketuksiin nesteiden kanssa. Helppokäyttöinen Serres Nemo on pienikokoinen, joten se mahtuu käytännössä mihin tahansa sairaalaan. w Serres Oy • Perustettu 1973 • Valmistaa imupussijärjestelmiä ja imupussien tyhjennyslaitteita • Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa • Suurin eurooppalainen imujärjestelmien valmistaja, globaalisti toiseksi suurin • Serreksen imupussit ovat käytössä yli 40 000 operaatiossa päivittäin yli 40 maassa. MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI KOHTI TULEVAISUUDEN TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Oulu on kansainvälisesti tunnettu korkeateknologiasta, huippuluokan tutkimustyöstä, terveys- ja biotieteiden innovaatioista sekä OuluHealth ekosysteemistä. Kaupunki on myös yksi nopeimmin kasvavista Euroopassa. Digitalisaation ja uuden teknologian avulla luodaan uusia malleja tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. TULE LUOMAAN KANSSAMME TULEVAISUUDEN TERVEYTTÄ. MAINOSLIITE Terveysteknologia palvelee ihmisiä Terveys-ja hyvinvointipalvelujen tehtävä ei ole enää ainoastaan sairauksien hoitaminen vaan myös ennaltaehkäisy sekä elämänlaadun edistäminen. OuluHealth ekosysteemi vastaa tähän haasteeseen, kehittämällä ainutlaatuisia terveys- ja life science toimialan ratkaisuja. OuluHealth on globaalisti merkittävä verkosto, joka tuo yhteen alueemme korkeakoulut, tutkijat, terveysalan ammattilaiset ja yritykset kiihdyttämään innovaatioiden käyttöönottamista, edistämään niiden kaupallistamista, luomaan työpaikkoja sekä vauhdittamaan terveysteknologiayritysten vientiä. Lisäksi, OuluHealth Labs testausympäristöt tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia tuotekehitykseen ja testaukseen realistisissa ympäristöissä. Ekosysteemissä hyödynnetään Oulun korkeaa teknologiaosaamista sekä vahvaa Yritysesimerkkejä: • Ōura – hyvinvointisormus • ProWellness – ratkaisu pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn • Optomed – silmänpohjakamera • Otometri – korvatulehdusmittari • Neurosonic – taajuusvärähtelyyn perustuva terveystuoli • Fasciawear – maailman ensimmäinen urheiluvaate • Nukute – teknologia uniapnean havaitsemiseen ja diagnosoimiseen • MoveSole StepLab – mobiili, helppokäyttöinen kävelyä mittaava mittausjärjestelmä Lisätietoja: Heidi Tikanmäki, Asiakkuuspäällikkö, Health & Life Science, BusinessOulu kokemusta, muun muassa 5G, IoT, AI, AR ja My Data. Alueella on 600+ terveys ja life science -alan yritystä, jotka kehittävät tulevaisuuden tuotteita sekä palveluita. Niiden avulla kansalaisille saadaan parempaa terveyden laatua ja hyvinvointia. OuluHealth ekosysteemi etsii jatkuvasti alan yrityksiä niin Suomesta kuin ulkomailtakin toimijoiksi verkostoon. Tule luomaan kanssamme tulevaisuuden terveyttä. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 11

TERVEYS & HYVINVOINTI Steripolarilta uusinta huipputeknologiaa infektioiden hallintaan terveydenhuollossa Kuvitelkaa tilanne, jossa sairaalan hoitohuone tai leikkaussali kykenisi desinfioimaan itsensä haitallisista mikrobeista – ja vieläpä täysin automaattisesti. ”I tse asiassa: siniseen valoon perustuva ja mikrobit niin huoneen pinnoilta kuin ilmasta tuhoava fotonidesinfiointi on ollut totta jo hetken aikaa. Päivällä valkoinen ANTiBAC-valaistus parantaa vireystilaa ja rajoittaa mikrobien kasvua. Yöllä sininen WiSDOM AiR -valo tuhoaa tilassa olevia mikrobeja”, LED Tailorin myyntijohtaja Antti Hyttinen sanoo. Hän ja Steripolarin toimitusjohtaja Kaj Dahlström kertovat, että vielä muutama vuosi sitten vastaavien tuotteiden kehittäminen olisi ollut mahdotonta. ”Tällä hetkellä maailmassa on pari muutakin yritystä, jotka hyödyntävät näitä sinisen valon tarkkaan rajattuja aallonpituuksia, mutta Euroopassa olemme ensimmäisiä.” Suomalaisyhtiöt Steripolar ja LED Tailor ovat tuoneet markkinoille myös irtotavaroiden desinfiointiin soveltuvan WiSDOM DS -pintadesinfiointilaatikon. Mikroaaltouunia muistuttavan laitteen avulla saadaan kolmessa minuutissa tuhottua haitalliset mikrobit esimerkiksi kuumemittarin, stetoskoopin ja verenpainemittarin pinnoilta. LED Tailorin kehittämä ja Steripolarin jakelema uutuus on testattu äärimmäisellä tarkkuudella. ”UV-C-valo on antimikrobisesti hy12 vin tehokasta. Sen teho on todettu tieteellisissä tutkimuksissa laajalti jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta kustannustehokas fotonidesinfioinnin hyödyntäminen ei ole onnistunut ilman uutta LED-teknologiaa”, mikrobiologi, Steripolarin kehityspäällikkö Kirsi Saukkonen. TÄLLÄ TEKNOLOGIALLA PYSTYMME VÄHENTÄMÄÄN KEMIKAALIEN KÄYTTÖÄ DESINFIOINNISSA. Jälleenmyyntihinnat ovat tasolla, joihin kaikenkokoisilla terveydenhuoltoyksiköillä on varaa: sekä WiSDOM DS -pintadesinfiointilaitteen että normaalikokoisessa hoitohuoneessa tarvittavan WiSDOM AiR -valaistuksen hinnat jäävät alle 10 000 euroon. ”Tällä teknologialla pystymme vähentämään kemikaalien käyttöä desinfioinnissa ja sitä tietä parantamaan niin henkilökunnan ja potilaiden turvallisuutta kuin vähentämään kemikaalikuormittumista”, Kirsi Saukkonen sanoo. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI Liikkuva magneettikuvausvaunu tulee potilaan luokse sinne missä kuvausta tarvitaan. Monelle vaunu on myös miellyttävämpi ympäristö kuvaukseen kuin perinteinen sairaalahuone. Magneettikuvaus onnistuu myös ääriolosuhteissa Liikkuva magneettikuvaus tuo palvelun suoraan potilaan luokse myös arktisissa olosuhteissa. Näin voidaan kuvata myös ne potilaat, jotka eivät kuvaukseen muuten pääsisi. M agneettikuvaus on nykyään tärkeä osa lähes kaikkea diagnostiikkaa. Laitteet ovat kuitenkin kalliita ja esimerkiksi pienen lääkäriaseman ei kannata hankkia omaa magneettikuvauslaitetta, jos kuvauksia on vain silloin tällöin. Avuksi tulee tällöin liikkuva magneettikuvaus. Laite voidaan pysäköidä terveydenhuollon yksikön pihaan ja heikkokuntoisetkin potilaat pääsevät vaikka suoraan taksista kuvaukseen. ”Viemme palvelun suoraan ihmisten luo eikä toisin päin. Kaikilla on asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus päästä kohtuuhintaiseen MAINOSLIITE magneettikuvaukseen. Myös huonokuntoiset potilaat voidaan kuvata, kun pitkät matkat eivät ole esteenä”, Rauni Haapanen toteaa. Botnia Scan on tehnyt liikkuvaa lääketieteellisestä magneettikuvausta jo yli 22 vuotta. Aikoinaan Botnia Scan oli ensimmäinen arktisissa olosuhteissa magneettikuvausta tekevä yritys, ja ensimmäistä laitetta hankittaessa kukaan ei ollut kuulutkaan vastaavasta. Idea lähti Yhdysvaltojen armeijan liikkuvasta magneettikuvauslaitteesta. ”Laitteeseen piti tehdä aikoinaan paljon modifikaatioita, että se toimi esimerkiksi 25 asteen pakkasessa. Sisällä on oltava huoneenlämpö, mutta magneetin lämpötila on lähellä absoluuttista nollapistettä. Lisäksi lämmitys- ja jäähdytyslaitteet eivät saa lämmitä tai jäähtyä liikaa. Se vaatii vaunulta erityisiä rakenteita”, Arto Haapanen kertoo. Haapaset kuvaavat yritystään oman tien kulkijaksi siinäkin mielessä, että perheyritys vie palvelua suoraan myös ulkomaille esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan. Terveydenhuollon VIEMME PALVELUN SUORAAN IHMISTEN LUO EIKÄ TOISIN PÄIN. omistuksen keskittyessä yhä enemmän suurille pääomasijoittajille, pieni suomalaisyritys kulkee vastavirtaan omalla riskillä. Liikkuva magneettikuvausyksikkö kiertää terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja yksityisillä lääkäriasemilla kuvaamassa potilaita. Vastaavaa toimintaa on Haapasten tiedon mukaan Euroopassa Suomen lisäksi vain Britanniassa. Yleensä yksikkö on yhdessä paikassa päivän tai pari. Tällä hetkellä Botnia Scanilla on kolme magneettikuvauslaitetta ja niiden mukana kulkee radiologian erikoislääkäri sekä magneettikuvaukseen erikoistunut röntgenhoitaja. ”Myös terveydenhuollon yksikön oma henkilökunta voi tehdä kuvaukset, mutta heillä on silloin oltava tarvittava koulutus”, Rauni Haapanen sanoo. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 13

TERVEYS & HYVINVOINTI Länsi-Pohjan alueen hammashuolto tehostuu WinHIT-tietojärjestelmällä ”Uuteen ajanvaraussivustoon kirjaudutaan pankkitunnuksilla”, kertoo Ristkari. Vaikka Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille sekä Sodankylälle ja Kemijärvelle räätälöity suun terveydenhuollon WinHIT-potilastietojärjestelmä liitetään Kanta-arkistoon näinä päivinä, ohjelmistotalo In Netin varatoimitusjohtaja Miikka Ristkarin olemuksessa ei näy stressin häivää. W inHIT tarjoaa kahdeksan paikkakunnan suun terveydenhuollon asiakkaille muun muassa entistä paremmat kommunikointimahdollisuudet oman hoitotahonsa kanssa. Tyhjäkäyntikin vähenee esimerkiksi jonottajille peruutusaikoja tarjoavan tekstiviestipalvelun avulla. Ristkari esittelee nettiajanvarausta tv:n näytöllä. ”WinHIT on kaikkinensa aikuinen tietojärjestelmä, ja pakettiemme toimivuutta testataan perusteellisesti etukäteen.” Ammattilaisia potilastietojärjestelmä auttaa paitsi hoitotilanteissa ja niihin varautumisessa, 14 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU myös tulevia tarpeita ennakoiden. Jatkossa esimiehet saavat reaaliajassa tiedon esimerkiksi hoitotilojen käyttöasteesta, henkilöstöresurssien muutoksista sekä hoidon tuottavuudesta ja terveysindeksien kehittymisestä. WinHIT-järjestelmää käytetään niin yksityissektorilla kuin esimerkiksi Turun ja Kuopion kaupungeissa sekä KYS:in hammaslääketieteen opetusklinikalla. ”Yhdelläkään Kantaarkistoon liittämällämme käyttäjällä ei ole ollut ongelmia yhteyden kanssa. Me toimimme ketterästi ja hyvin henkilökohtaisella tasolla – peruspakettia räätälöidään tarpeen mukaan.” ”Uusi, myös Länsi-Pohjalle tarjottava rapor- tointijärjestelmämme on täysin käänteentekevä ja nousemme tiedon hyödyntämisen kärkeen”, Ristkari sanoo. Hän muistuttaa, että alan pelikenttä on muutoksessa, ja potilasjärjestelmien toimittajien on kyettävä vastaamaan uusiin haasteisiin. Soteen ja maakuntauudistukseen valmistautuvien päättäjien kannattaisi kilpailuttaa potilastietojärjestelmien tarjoajia ennakkoluulottomasti. ”Me pystymme vastaamaan isojenkin asiakkaiden kysyntään nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kun asiakas uskaltaa vaatia toimittajilta rajapinnat tietojen jakoon järjestelmien välillä, ne saadaan varmasti aikaiseksi”, Ristkari lupaa. MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI ASIANTUNTIJA ISODENT – INNOVATIIVISET SUUNHOITOTUOTTEET Johtaminen on luottamuspääoman rakentamista I T yöturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä. Kokemukseni mukaan työpaikan ongelmat lisääntyvät, jos paikalle jämähtäneeseen tilaan yhdistyy ulkoinen epävarmuus ja merkittävä muutostarve. Digitaalisuus haastaa meidät kaikki muuttumaan. Tämä merkitsee luottamuspääoman punnitsemista. Jos sitä ei ole, on muutosten edistäminen tuskallisen hidasta. Luottamuspääomahaasteen ydin on pitkäaikainen. Se kertyy oikeudenmukaisista ja positiivisista johtamisteoista. Samalla tiedostaen, että pienetkin negatiiviset liikkeet voivat murentaa vuosien työn. Muutoksen johtamisen kannalta tämä merkitsee tulevaisuuden rakentamista jo eilen. Tarvitaan pitkäjänteistä ja kärsivällistä kehittämisotetta inhimillisen potentiaalin vapauttamiseksi ja luottamuspääoman kasvattamiseksi. Jos työyhteisön henki on vahvaa ja sen nykytilahaasteet ja visio ovat yhteisesti jaetussa, luottamuksellisessa balanssissa, muutoksiin liittyvät karikot voidaan välttää. Tällöin työyhteisön kilpailukyky parantuu jatkuvana virtana, koska on löydetty tie onnistua tiiminä. Tämä pätee etenkin kykyyn oppia vaikeista tilanteissa. Kun pohja avoimelle dialogille ja yhteiselle ymmärrykselle on luotu, parempi tulevaisuus onkin jo täällä. soDent Oy kehittää ja valmistaa innovatiivisia kotimaisia suunhoitotuotteita päivittäiseen suuhygieniaan. Tuotteissa käytetyt tehoaineet ovat usein turvallisesti suoraan pohjoisen puhtaasta luonnosta. Alan ammattilaisten piirissä IsoDent-tuoteperhe on otettu hyvin innostuneesti vastaan niin käyttöturvallisuutensa, tehokkuutensa kuin helppokäyttöisyytensä vuoksi. IsoDent Fluor+ hoitava suuvesisuihke on tuotesarjan uusin tuote. Tuote on pakattu paineilmalla täytettyyn pakkaukseen, jolloin sen käsittely on helppoa ja nopeaa. Kaksi kertaa päivässä käytettynä se antaa 24 tunnin suojan hampaiden reikiintymistä vastaan samanaikaisesti parantaen voimakkaasti suun limakalvojen hyvinvointia. Hoitava suuvesisuihke sisältää fluoria runsaasti, 0,15 %, ja sen lisäksi ainutlaatuisen yhdistelmän xylitolia ja erytritolia vahvistamaan kiillettä sekä ehkäisemään happohyökkäyksiä poikkeuksellisen tehokkaasti. Tyrniuute puolestaan vahvistaa suun limakalvoja ja edesauttaa suun haavautumien paranemista. Se myös auttaa pitämään suun limakalvot kosteina. Kamomillalla on limakalvoja rauhoittava vaikutus. Puolukka toimii luonnollisena säilöntäaineena. w Antti Koivula Työterveyslaitoksen Pääjohtaja MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 15

TERVEYS & HYVINVOINTI HAMPAAT KUNTOON KAUPUNKILOMALLA K Terveysmatkailu lennättää Suomesta ja maailmalta valtavia määriä ihmisiä kuukausittain Unkariin. Siellä hoidetaan hampaita ja mieltä. reativ Dental Finland tarjoaa suomalaisille varman ja laadukkaan vaihtoehdon hoidatuttaa hampaansa yhdellä Euroopan johtavalla hammasklinikalla yhdistäen lomamatkan kiehtovaan Budapestiin. Tietoisuus ja valinnanvapaus Terveysmatkailusta tuli viimeistään trendi, kun EU mahdollisti hoitoon hakeutumisen mihin tahansa EU-maahan. ”Ei tarvitse olla mikään akuuttihätä, vaan voit valita esimerkiksi Unkarin hammashoitosi kohdemaaksi. Samalla lailla saa KELA-korvaukset Unkarissa tehdyistä hoidoista kuin Suomessakin”, kertoo Budapestilaisen Kreativ Dentalklinikan Suomen maa-agentti Nina Amanpour. Asiakas saa kaiken palvelun omalla äidinkielellään. Klinikalla toimii suomen kielen tulkki ja hoitosuunnitelman sekä esimerkiksi laskuerittelyn saa tietysti suomeksi. ”Tulkki varataan kaikille potilaille ja hän on mukana vastaanottohuoneessa. Kaikki kirjallinen materiaali, mitä klinikalla on ja saa mukaansa ja mitä suomalainen potilas tarvitsee, on Suosituimmat hammasrestauraatiot Kreativ Dental -klinikalla ovat implantit, oman hampaan kruunutukset sekä hammassillat UNKARISSA ON TODELLA KORKEATASOINEN HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUS. 16 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI Kreativ Dental klinikka on kolmen rakennuskompleksin muodostama hammassairaala. suomenkielellä”, mainitsee Amanpour. Käytännössä Kreativ Dentalin terveysmatkailija hoitaa itsenäisesti vain omat lentonsa, sillä Nina varaa yöpymiset sopimushotelleista, kuljetukset paikan päällä Budapestissä ja tietysti aikatauluttaa kaiken hammashoitoon liittyvän. Ja siinä sivussa tulee kyllä katsottua hyvät ja edulliset lentovaihtoehdotkin asiakkaalle. ”Osallistumme jo 4.kertaa Matkamessuille (17.–20.1.2019) nyt tammikuussa. Ihmiset haluavat nähdä ja kuulla kasvotusten ja se onkin tärkeä kohtaamispaikka nykyisille ja tuleville asiakkaillemme”, kertoo Nina Amanpour. 24 h päivystys Matkakumppani lomailee vaivattomasti mukana nauttien samoista eduista. Vaikka Kreativ Dental ei olekaan matkatoimisto, niin matkailijat saavat vinkit nähtävyyksiin Ninalta, hän auttaa ooppera- ja balettilippujen kanssa ja vinkkaa parhaimmat kylpylät, ravintolat ja muut näkemisen arvoiset kohteet Budapestissä ja ympäristössä. ”Me autamme ihan arkisissa asioissa. Joskus matkalle lähtee ihan ummikkoja ja jos vaikka illalla hotellilla tulee jotain selvitettävää, niin asiakkaat soittavat minulle ja minä juttelen respan kanssa asian selväksi. Meillä on tavallaan 24 h päivystys. Jos tulee jokin hätä ja itsellä vaikkapa englannin kieli ei taitu, niin silloin me olemme täällä aina tukena ja turvana. Kenelläkään ei tarvitse olla turvaton olo matkalle lähtiessä. Minulla ei ole ikinä puhelin kiinni. Tieto siitä, että koska tahansa voi soittaa, on tärkeää.” MAINOSLIITE Räätälöityä laatua Isoissa hammasrestauraatioissa hintasäästö Unkarissa Kreativ Dental -klinikan hoidoissa voi olla jopa 50–70 % ja hinnan vuoksihan suomalaisetkin ovat käyneet hoidatuttamassa terveyttään mm. Virossa, Espanjassa ja Thaimaassa. Mutta hintaakin tärkeämpää on laatu. Korkeatasoinen klinikka tunnetaan maailmalla ja mukana yritystoiminnassa on jo kolmas sukupolvi. Vuonna 1996 Budapestiin perustetun klinikan toiminta ja maine ovat kasvaneet kovaa vauhtia ja tänä vuonna avataan jo 3.laajennusosa; suu- ja leukakirurgiaan sekä nukutuksessa tehtäviin hoitoihin erikoistuva yksikkö. Asiakkaita tulee yhteensä 17 maasta. Hyvästä hammashoidosta ja upeasta kaupunkikohteesta tullaan nauttimaan Pohjoismaiden ja Euroopan lisäksi Pohjois-Amerikasta ja Venäjältä. ”Unkarissa on todella korkeatasoinen hammaslääketieteen koulutus”, sanoo Nina Amanpour. Korkea laatu ilmenee meidän klinikalla mm. sillä, että hammaskruunut ja laboratorion tuotteet valmistetaan kaikki käsityönä, ja mikä tärkeintä, paikan päällä. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 17

TERVEYS & HYVINVOINTI Tehokas hammashoito työterveyspalvelujen osaksi Työterveyshuoltoon liitettävillä hammashoitopalveluilla voidaan ehkäistä vakavia sairauksia sekä poissaoloja työstä kohtuullisin kustannuksin. Pihlajalinnan järjestämä säännöllinen ja monipuolinen työpaikkahammashoito havaitsee ongelmat ajoissa ja toteuttaa hoidot nopeasti. H ammasongelmat aiheuttavat varsin paljon poissaoloja työstä, sillä hammassärkyä potiessa ei työasioihin jaksa kovin paljon keskittyä. Hampaiden reikiintyminen ja iensairaudet voivat aiheuttaa ongelmia myös yleisterveydelle. Suun terveydellä on siis tärkeä merkitys henkilön työkyvylle ja yleiselle hyvinvoinnille. Niinpä kaikille työntekijöille tuttuun työterveyshuoltoon voidaan luontevasti liittää myös hammashoitopalvelut. Tätä vain ei ole vielä läheskään kaikissa työterveyssopimuksissa otettu huomioon. Piilevät suuongelmat kuriin ”Kaikkien kavalimpia ovat piilevät tulehdukset, jotka eivät välttämättä oireile, mutta jotka voivat levittää haitallisia bakteereja koko elimistöön. Tämä puolestaan voi vaikuttaa muun muassa aivo- tai sydäninfarktin kehittymiseen, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri Pekka Asikainen Pihlajalinnan Keinojuuriklinikalta sanoo. Asikaisen mukaan yksi työpaikkahammashoidon tärkeimmistä tehtävistä onkin työterveyshuollon kautta kartoittaa piilevät hammasongelmat. ”Ongelmat suussa voivat lisäksi näkyä tai myös tuoksua ulospäin, millä voi olla myös kielteisiä sosiaalisia 18 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU vaikutuksia”, Asikainen huomauttaa. Asikainen muistuttaa, että esimerkiksi 20–35-vuotiailla henkilöillä hammashoidon tarve ei sinänsä ole vuosittain kovin suurta. ”Suuhygienistin tekemä tarkastus kahdesti vuodessa varmistaa, että hampaita hoidetaan kotikonstein riittävästi. Jos tarkastuksessa havaitaan muun hoidon tarvetta, hoitoon pääsee nopeasti. Kaikki tämä edistää henkilön terveyttä ja on siis investointi tulevaisuuteen.” Etuja molemmille osapuolille Työntekijän kannalta työpaikkahammashoito on yksi verottomista henkilöstöeduista, jotka lisäävät työhyvinvointia ja työmotivaatiota. Työnantajan kannalta kyse on myös rekrytointiedusta ja työntekijöiden sitouttamisesta. Työnantaja voi vähentää verotuksessaan järjestämänsä työpaikkahammashuollon tavanomaiset ja kohtuulliset kulut. Lisäksi yrityksen kustannuksia alentaa hammashoidosta saatava sairausvakuutuksen Kela-korvaus. Verovähennyksen saaminen edellyttää kirjallista sopimusta työterveyshammashoidon järjestämisestä ja korvattavien palveluiden laajuudesta. Edun pitää pääsääntöisesti olla samanlainen koko henkilöstölle. w MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI Tosielämän tieto avuksi terveydenhuollon kehittämiseen Terveydenhuolto menee yhä enemmän yksilöllisten hoitojen ja ennaltaehkäisyn suuntaan. Tosielämän tieto auttaa terveydenhuollon kehittämisessä monella tavalla. T ulevaisuuden terveydenhuollon avainsanoja ovat ennakoiva, ennaltaehkäisevä, yksilöllistetty ja osallistava. Kyse on P4-terveydenhuollosta (predictive, preventive, personalized, participatory), jonka kehittämisessä voidaan hyödyntää tosielämän tietoa potilaista, annetuista hoidoista ja saavutetuista hoitovasteista. ”Tosielämän tiedon hyödyntäminen tulee olemaan aina vain tärkeämpää. Nyt tietoa käytetään paljon lääketutkimuksen tukena, mutta jatkossa tietoaltaiden ja rekistereiden tarjoamaa pitäisi käyttää entistä enemmän myös terveydenhuollon kehittämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin” Jaana Ahlamaa, Medaffconin lääketieteellisistä ja terveystaloustieteellisistä palveluista vastaava johtaja, arvioi. Medaffcon hyödyntää jo nyt erilaisia datanlouhintatyökaluja ja tekoälyä tiedon analysoinnissa. Etenkin täsmälääketieteessä potentiaali on valtava ja koko ajan kehittyvien uusien menetelmien käyttöönotto luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. ”Tekoälyratkaisuilla ja tosielämän tiedolla pystyttäisiin edistämään todella paljon yksilöllistä terveydenhuoltoa. Voisimme esimerkiksi tunnistaa uusia riskipotilasryhmiä ja kohdentaa heille uusia yksilöllisiä hoitovaihtoehtoja. Voisimme myös löytää potilaat, jotka tulisivat saamaan ikäviä sivuvaikutuksia tai oheissairauksia”, Iiro Toppila, Medaffconin bioanalyytikko, kuvailee. Suomessa on merkittäviä etuja moniin muihin maihin nähden, joilla tulevaisuuden terveydenhuoltoa voidaan kehittää eteenpäin. Tosielämän tietoa Suomessa on säilötty kattaviin rekistereihin ja sairaaloiden tietoaltaisiin, joita yhä enenevässä määrin voidaan hyödyntää MAINOSLIITE ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ TIETOA KÄYTETÄÄN EIKÄ VAIN SÄILÖTÄ. tietoa käytetään eikä vain säilötä”, Maija Wolf, Medaffconin kehityspäällikkö, sanoo. Tuodakseen esiin myös monia muita konkreettisia hankkeita ja innovaatioita, joilla P4-terveydenhuoltoa pyritään Suomessa edistämään, Medaffcon on avannut Futurecarefinland.fi-verkkosivuston. ”Haluamme kertoa niistä monista konkreettisista toimista, joilla Suomessa edistetään tulevaisuuden terveyttä ja yksilöllistettyjen hoitojen kehittämistä. Suomi on tässä monella tapaa edelläkävijä. Meillä on paljon upeita hankkeita ja uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti. Suomella on valtavasti tarjottavaa myös globaalista näkökulmasta”, Wolf sanoo. w tutkimuksiin. Tämän lisäksi Suomessa toimivat biopankit tarjoavat korkealaatuisia näytteitä tutkimusta varten. Ennaltaehkäisevä tai ennakoiva terveydenhoito on myös kustannustehokkainta. Suomessa tosielämän tiedon hyödyntämiseen on otollinen maaperä, sillä meillä on kerätty rekisteritietoa jo 60-luvulta lähtien. Näiden lisäksi meillä on myös biopankit ja biopankkilaki sekä valmisteilla olevat lainsäädäntöuudistukset, jotka tukevat Suomessa tehtävää geeni- ja rekisteritutkimusta. ”Lainsäädäntö ja infrastruktuuri tukevat tietovarantojen hyödyntämistä terveydenhuollon päätöksenteossa. On tärkeää, että Iiro Toppila, Jaana Ahlamaa ja Maija Wolf uskovat, että tiedolle siitä, miten potilaat oikeasti pärjäävät, miten heitä hoidetaan, kuinka hoidot tehoavat, ja miten terveydenhuoltoa voidaan kehittää kustannustehokkaammaksi yksilölliset tarpeet entistä paremmin huomioiden, on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää. He uskovat, että datan louhinnan ja tekoälyn avulla voidaan päästä ennakoivaan terveydenhuoltoon jo seuraavien vuosikymmenten aikana. Medaffcon Oy • Perustettu 2009. • Työllistää 27 asiantuntijaa. • Tarjoaa tutkimus- ja asiantuntijapalveluja lääketeollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin. CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 19

TERVEYS & HYVINVOINTI Tulevaisuuden Omaolo Valtion omistama kehitysyhtiö SoteDigi Oy vastaa kansallisen kehittämisen koordinoinnista sote-alan digitalisaatiossa yhdessä valtionhallinnon toimijoiden, kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään mm. Kelan, THL:n, oppilaitosten sekä ict-kehittäjien kanssa. Tällä hetkellä 14 aluetta kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä suunterveydenhuollon palvelukokonaisuuden piiriin. Ihmistä katsotaan aidosti kokonaisuutena. O ire- ja palveluarviot toimivat jo, tällä hetkellä käytössä on kolme oirearviota, ja määrä laajenee lähitulevaisuudessa. Joissakin kunnissa asiakas voi jo itse sähköisesti varata terveyskeskuslääkärin, ja hyvinvointitarkastukset tulevat olemaan osa Omaolo-palvelua tulevaisuudessa. Suunnittelun alla ovat myös lääkärintodistuspyynnöt palvelujärjestelmän kautta, pitkäaikaissairauksiin liittyviä seurantoja sekä hyvinvointivalmennuksia. Toiminnan muutos on palvelun ydin ”Saatavuus, kustannussäästöt, laatu ja asiakaskokemus tulevat pitkälti toiminnan prosessien hiomisen kautta. Uskomme toimintaan ja meille oli alusta asti selvää ettemme ole rakenteissa kiinni”, sanoo hankejohtaja Hanna Nordlund SoteDigi Oy:stä. Näin on oltavakin, sillä monta sotemallia on käyty läpi, käänteitä sote-uudistuksessa on riittänyt ja lainsäädäntökin on osittain vielä auki. ”Alkusysäys on ollut tarvelähtöinen. Visio on ollut hyvin selvä, rakenne tulee myöhemmin.” Kehittäjäylilääkäri Marja-Liisa Lommi on ollut alusta asti mukana Omaolon kehittämisessä, jossa on tehty laajaa taustatyötä olosuhteiden usein muuttuessa. Se on ollut sekä etu että haitta. ”Vaikka tuotantoonhyppäämisvaiheessa tullaan esille pienellä tuoteperheellä, iso taustatyö on luonut pohjan laajalle levittämiselle varsin nopeasti. Voin sanoa Helsingin lähtökohdista, että tämä on varmaan ensimmäinen kerta kautta historian, kun perusterveydenhuoltoa kehitetään näin laaja-alaisesti kansallisessa yhteistyössä”, kertoo Lommi. 20 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU ”Omaolon käyttöönotto ei ole pelkkiä digitaalisia palveluita, vaan pitää sisällään hyvin paljon toiminnan muutosta. Kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat itseohjautuneesti vieneet eteenpäin hankkeiden eri osa-alueita ja oppineet toinen toisiltaan.” Integroituna palvelujärjestelmään Omaolo on palvelukokonaisuus, joka tuo sote-palvelut saataville ajasta ja paikasta riippumatta. Sen toiminta perustuu tutkittuun tietoon, kliiniseen näyttöön, käypähoitosuosituksiin sekä kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin. ”Me katamme näillä palveluilla yllättävän ison osan asiakkaan yhteydenotoista jo tässä ensivaiheessa. Kehitystyö lähti perusteista, mitkä ovat ne kaikkein kuormittavimmat käyntisyyt ja joihin on olemassa itsehoito-ohjeita. Nyt on valmiudessa 13 yksittäisen oireen arviointia ja niiden palveluun ohjausta. Keväällä tuoteperhe kasvaa mm. hyvinvointitarkastukseen ja valmennuksiin”, kertoo Marja-Liisa Lommi. Omaolossa mukana: Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Siun Sote, Hämeenlinna, Kuopio, PäijätHämeen Hyvinvointiyhtymä, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. ”Oirearvioita on lähdetty kehittämään tarkasti terveyskeskusten ja yhteispäivystysten yleisimpien käyntisyiden pohjalta”, mainitsee Nordlund. ”Taustaorganisaatio ylläpitää ja päivittää jatkuvasti palvelua. Jokaisen oirearvioinnin kysymyksen takana on päättely. Asiakkaalle se on turvallista, kun päättelylogiikat pohjaavat näyttöön”, mainitsee Lommi. ”Omaolo-palvelu tulee olemaan hyvin keskeisessä roolissa asiakkaan yhteydenotossa ja tavoittelemme, että digipalvelut ovat ensisijaisia hoitoon ohjauksissa. Se parantaa saatavuutta monella tavalla, mm. raivaten tilaa niille asiakkaille, jotka oikeasti tarvitsevat joko fyysisen käynnin tai yhteydenoton puhelimitse. w MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI Älykästä kuvantamista ja tiedonhallintaa Kovassa kasvussa oleva Disec on kuvantamisen ja tiedonhallinnan palveluissa maan kärkikastia. V uodesta 2004 toiminut Disec Oy on kuvantamisen palveluissa toiseksi suurin toimija Suomessa. Vuosittain yrityksen järjestelmiin tulee eri puolilta Suomea noin 850 000 kuvaa, joita radiologit ja lääkärit pääsevät tarkastelemaan ajasta ja paikasta riippumatta. ”Monipuoliset kuvantamispalvelumme ovat olleet ajan hermolla alusta saakka. Koko ajan järjestelmiin ja työkaluihin on tullut lisää älykkyyttä, joka nopeuttaa vaikkapa syöpäkudoksen havaitsemista”, kertoo Disec Oy:n toimitusjohtaja Aki Lassila. Kuvantamisen palveluiden lisäksi Disec tarjoaa terveydenhuoltoon tiedonhallintapalveluita itse kehitetyillä järjestelmillä, joissa turvallisuus, helppokäyttöisyys ja luotettavuus ovat avaintekijöitä. ”Jos lupaamme jotain, se pitää. Asiakassuhteemme ovat pitkäaikaisia, ja asiakkaiden tyytyväisyyden takaa sopimuksissamme oleva sanktio, jos käytettävyysehto ei täyty. Sitä ei tosin ole juuri tarvinnut ottaa käyttöön”, Lassila sanoo. Tiedonhallinnasta tiedon hyödyntämiseen Disecin kehittämien tiedonhallinta- ja digitointiratkaisujen ansiosta erilaista dataa, kuten tekstiä, kuvia ja liikkuvaa kuvaa, pystytään monipuolisesti yhdistelemään ja analysoimaan. Oma konesali Mikkelissä MAINOSLIITE MEILLÄ EI YKSIKÄÄN BITTI HÄVIÄ! ”Etsimme jatkuvasti lisää osaajia joukkoomme”, sanoo toimitusjohtaja Aki Lassila. takaa palveluiden joustavuuden ja tehokkuuden sekä fyysisen tietoturvan. ”Tiedonhallinta ei ole vain arkistointia, vaan tiedon monipuolista hyödyntämistä. Arkisto on paikka, mihin tieto laitetaan kuolemaan ja kukaan ei kaipaa sitä enää. Meidän ratkaisumme tuovat älykkyyttä informaation käsittelyyn. Myös tiedonhaku ja jakaminen onnistuvat tietoturva huomioiden”, huomauttaa Lassila. ”Meillä Suomessa on panostettu paljon järjestelmiin, ja olisi kustannustehokasta ottaa niistä irti paljon enemmän kuin nyt. Organisaatiot käyttävät rahaa asioidensa tallentamiseen, mutta eivät välttämättä edes tiedä mitä ovat laittaneet järjestelmiinsä saati omista sitä tietoa, jonka ovat itse talteen laittaneet. Näin ei käy, kun hankkii tiedonhallintapalvelut meiltä.” w www.disec.fi CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 21

TERVEYS & HYVINVOINTI Hoitajien täydennyskoulutus osaksi työpäivää Kun terveydenhuollon täydennyskoulutus löytyy yhdestä paikasta, työnantaja on koko ajan selvillä henkilöstön osaamisesta ja tulevista koulutustarpeista. T erveydenhuollon täydennyskoulutuksen ongelmana ei ole se, etteikö tietoa olisi, vaan se, että tieto ei ole sitä tarvitsevien saatavilla ja käytettävässä muodossa. Myös irrottautuminen koulutukseen työpäivän ajaksi voi olla vaikeaa etenkin kotihoidossa. Työpäivän aikana saattaa tulla tarve tarkistaa jokin tietty asia, ja silloin on kätevää, jos tieto on löydettävissä nopeasti esimerkiksi kännykästä. ”Skholen kurssit toimivat kaikilla päätelaitteilla ja ovat helposti saatavilla. Kun luennon kesto on keskimäärin 10–15 minuuttia, tiedon voi hakea helposti töiden lomassa. Skholen koulutuksia voi suorittaa vaikka työmatkojen aikana”, toimitusjohtaja Tuomas Lipponen sanoo. Täydennyskoulutuksessa on käynnissä kulttuurin muutos, joka on siirtämässä vastuuta 22 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Skhole • Perustuu Skholen luomaan oppimisympäristöön. kouluttautumisesta yhä enemmän työntekijälle. Oikeiden ja sopivien koulutusten löytäminen on kuitenkin usein vaikeaa ja aikaa vievää. Skholessa on tällä hetkellä 49 pääasiassa sairaanhoitajille ja lähihoitajille suunnattua kurssia ja yli 600 luentoa. Sieltä löytyvät muun muassa lakisääteiset lääkehoidon koulutukset sekä kursseja esimerkiksi vanhus- ja vammaistyöstä, muistisairaan kohtaamisesta ja saattohoidosta. Yhdellä käyttäjäkohtaisella lisenssillä saa käyttöönsä koko aineiston. Työntekijä voi kehittää omaa ammatillista osaamistaan niin pitkälle kuin haluaa ja työnantaja voi myös palkita tästä. ”Kurssien sisältö on pilkottu pieniksi paloiksi ja niitä voi käyttää videona, äänitiedostoina tai tekstimuodossa. Oppimisen kannalta on parempi, mitä useammalla tavalla oppija saa muistijäljen. Videoissa voi myös muuttaa toistonopeutta, mikä tukee oppijoita joiden äidinkieli • Kurssit perustuvat Skholen tuottamaan sisältöön. Yhteistyötä muun muassa Hoitotyön tutkimussäätiön kanssa. • Käyttäjinä yli 100 terveydenhuollon organisaatiota sekä 25 oppilaitosta. • 12 000 yksittäistä käyttäjää. on muu kuin suomi”, Lipponen kertoo. Työantaja voi tarkistaa Skholesta kuka on opiskellut mitäkin ja sisältökirjasto toimii erinomaisena oppimisen hallinnan välineenä. Skhole on myös hyvä tiedolla johtamisen työkalu, sillä siellä voi järjestää tenttejä ja varmistaa, että henkilöstön osaaminen on linjassa strategisten tavoitteiden kanssa. Käytännössä työnantaja voi yhdellä hankinnalla hoitaa vuoden koulutukset. w MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI Ihmisten auttaminen elämään kokonaisvaltaisesti on enemmän kuin huipputason kuulokoje tai innovatiivinen ratkaisu. Oticonin toiminnan lähtökohtana on huolenpito ja välittäminen. Tiedustelut Audmet Oy puh. 09 2786 2081 www.oticon.fi Kuulonhuollon uusi aikakausi Kuulokojeet ovat viime vuosina pienentyneet ja ominaisuudet monipuolistuneet. Laitteen koko asettaa vaatimuksia sen teknologialle, mutta olennaista on onnistua tukemaan aivojen kykyä tulkita ääniä. O ticonin uusi teknologia mahdollistaa sen, että kuulokoje on riittävän nopea ja tarkka käsittelemään sekä seuraamaan monimutkaisia äänimaailmoja, sulkematta pois tärkeitä äänilähteitä. Teknologia mahdollistaa hälyn poistamisen jopa sanojen välistä. ”Tämä on merkittävä käänne kuulonhuollossa ja avaa heikon kuulon omaaville henkilöille oven maailmaan, jossa he pystyvät taas osallistumaan aiemmin välttelemiinsä vilkkaisiin, sosiaalisiin tilanteisiin”, Audmet Oy:n toimitusjohtaja Pekka Huhtinen toteaa. Perinteistä suuntatoimintoa käyttävät kuulokojeet rasittavat aivoja, koska ne sulkevat osan ympäristön äänistä pois. Tämä kuormittaa aivoja, sillä kapea ja keinotekoinen ääniympäristö ei tarjoa aivoille niitä ärsykkeitä, joita ne tarvitsevat. Alan suunnannäyttäjänä Oticon on valinnut eri tien. MAINOSLIITE Oticon Opn -teknologia pohjautuu tietoon siitä, miten aivot toimivat kuulemisprosessissa. Rajoittamaton kuunteluympäristö avaa aivoille pääsyn tasapainoiseen äänimaailmaan ja tukee aivoja niiden luonnollisessa tavassa tulkita ääniä, myös haastavissa kuunteluympäristöissä. Tutkimusten perusteella Oticon Opn -kuulokoje parantaa puheesta selvän saamista jopa 75 prosenttia esimerkiksi ravintolan kaltaisessa, meluisassa ympäristössä. Tämä on ratkaisevaa siinä, pysyykö henkilö mukana ympäröivässä keskustelussa vai ei. Puheesta selvää melussa Yhteys matkapuhelimeen Tulokset kahdessa itsenäisessä tutkimuksessa todentavat sitä, että Oticon Opn -kuulokojeet tarjoavat läpimurron kuulonhuollon kahden suurimman haasteen ratkaisussa. Nämä ovat puheesta selvän saaminen melussa sekä kanssakäynti usean puhujan kanssa samaan aikaan. Laadukas ääni on mahdollista suoratoistaa iPhonesta tai Applen muista tuotteista suoraan Oticon Opn -kuulokojeisiin. Mikäli käytössä on joku toinen valmistaja, niin pienikokoisen Oticon ConnectClip -laitteen avulla voi siirtää minkä tahansa nykyaikaisen älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen äänen myös suoraan molempiin Oticon Opn -kuulokojeisiin. Oticon ConnectClip toimii myös etä- tai keskustelumikrofonina. Yhdistettävyysominaisuudet vaihtelevat eri Oticon Opn -mallien välillä. w CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 23

TERVEYS & HYVINVOINTI Kuvat: Kuulotekniikka Teksti: Jenni Hakala / Kuulotekniikka A amulla herätessäsi otat älypuhelimen laturista ja suuntaat kohti aamutoimiasi. Sähköhammasharjasi on latautunut yön aikana. Miespuoliset viimeistelevät vielä särmän ilmeensä ladatulla ja puhdistuneella parranajokoneella. Nopeasti aamukahvi mukaan ja hakemaan auto – mistä muusta kuin latauspistokkeesta ja kohti työpaikkaa. Työpaikalla läppäri napsahtaa tutusti lataustelakkaan ja työpäivä voi alkaa. Työvälineiden, akkujen tai autojenkaan lataus ei ole teknologiaorientoituneessa ympäristössämme enää vierasta. Miksi siis haluaisimme käyttää paristoja kuulokojeissamme, kun se ei enää ole pakollista? Signia Styletto kuulokojeet ovat muutama kuukausi sitten julkaistu, täysin omaa luokkaansa olevat uuden ajan kuulokojeet. Styleton muotoilu on täysin poikkeuksellinen, samoin kuin sen litium-ioni-akku. Akun neulamaisen rakenteen vuoksi kuulokojeet voivat itsessään olla muotoilultaan jotain täysin muuta, mihin normaalisti olemme kuulokojeissa tottuneet. Tyylikäs, kapea, puhelimen lisälaitetta muistuttava, huomaamaton kuulokoje on muiden hyvien ominaisuuksien lisäksi myös langattomasti ladattava. Styletto on saatavilla myös kolmessa täysin uudessa design-värivaihtoehdossa. 24 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Uusi akkuteknologia mahdollistaa kuulokojeille uuden tyylikkään muotoilun Styletto kulkee kätevästi mukana, vaikka pelkässä latauskotelossaan. Latauskotelosta kojeita voi ladata kolmeen kertaan tyhjästä täyteen. Kertalatauksella kojeet kestävät käytössä n.19 tuntia. Enää ei siis tarvitse välttämättä kantaa edes johtoja mukana, kun suuntaat työmatkalle tai kesälomalla käyt viikonloppureissulla mökillä. USB-pään kautta lataus ei rajoitu vain sähköpistokkeiden läheisyyteen vaan saat ladattua kojeet myös helposti esim. läppärin kautta tarvittaessa. Kuuleminen Styletolla ei ole enää vain kuulemista, se on langattoman latauksen tuomaa vapautta – tyylikkyydestä tinkimättä. w Lisätietoja: www.kuulotekniikka.com MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI Pysy terveenä, palaudu tehokkaammin, parane nopeammin Terveysteknologia, joka tukee kehon luonnollisia toimintoja ilman haitallisia sivuvaikutuksia. V erenkierron heikkeneminen aiheuttaa ongelmien ketjureaktion. Verenvirtaus heikkenee pienimmissä verisuonissa eli mikroverenkierrossa, jolloin elimistömme energiantuotanto soluissa heikkenee. Meistä tulee uupuneita ja väsyneitä, palaudumme huonommin ja sairastelemme useammin. Ajatus ei kulje ja suorituskyky on kovilla. Verenkierron heikkeneminen johtuu mm. vähäisestä liikunnasta, liian kuormittavasta harjoittelusta, stressistä, heikosta unenlaadusta ja vanhenemisesta. Vanhenemista ei voi estää, mutta verenkierron toimintaa voidaan stimuloida. Mitä tarkoittaa mikroverenkierto? Mikroverenkierto on pienten verisuonten äärimmäisen tiheä verkosto kaikissa kudoksissa, jonka avulla kehon solut saavat tarvitsemansa hapen ja ravintoaineet ja jonka kautta kuona-aineet poistuvat. Se muodostaa 74 % koko verenkierrostamme ja sen toiminta on kaikkien kehon aineenvaihduntaprosessien PERUSEDELLYS. Tästä syystä pienimpien verisuonten verkoston hyvä toiminta on RATKAISEVASSA ASEMASSA sekä terveyden ylläpitämiseen että sairauksista toipumiseen. Mikä on BEMER? BEMER on fysikaalinen terapia, joka stimuloi turvallisesti ja tehokkaasti heikentynyttä mikroverenkiertoa. Laitteen vaikutusmekanismi on patentoitu, ja sillä on tutkitusti kohdennettu vaikutus mikroverenkierron laajaan järjestelmään. Yli kahdenkymmenen vuoden tutkimusja yhteistyö yliopistojen kanssa on johtanut tänä päivänä käytettävän BEMER-terapialaitteen tuottamaan hoitoon kehollemme. BEMER on myös täydentävä fysikaalinen tukihoitomuoto lääketieteellisten hoitojen rinnalla. Miten se toimii? Laitteen käyttö on helppoa ja nopeaa. Hoitoalustalla maataan kaksi kertaa päivässä, aamulla ja illalla 8 minuutin ajan. Tämä lisää veren virtausta mikroverisuonissa alueilla, jossa se on heikentynyt. BEMER-terapian tehtävänä on siis stimuloida verenkiertoa ja näin tukea kehon toimintaa sen luonnollisissa prosesseissa, jolloin elimistö pystyy paremmin korjaamaan itse itseään. Vaikutus ulottuu myös laskimovirtaukseen, jolloin solujen aineenvaihduntatuotteet poistuvat tehokkaammin. Tällä on iso merkitys jokaisen solumme terveyteen sekä mm. palautumiseen vauhdikkaasta työpäivästä tai liikunnasta. Monet huippu-urheilijat käyttävät terapiaa säännöllisesti tukemaan palautumista suorituksista sekä harjoittelusta. Mihin Bemer auttaa? Kun mikroverenkierto on kunnossa, sillä on vaikutus koko kehoon. Hyvä verenkierto on edellytys mahdollisimman optimaaliselle kudosaineenvaihdunnalle. Seurauksena parempi energiantuotanto, tulehduksellisten tilojen väheneminen, immuunijärjestelmän parempi toiminta eli kokonaisvaltaisen terveyden tukeminen. Näin terapian käyttö vähentää mm. liiallisen istumisen haitallisia vaikutuksia, parantaa keskittymiskykyä tai vähentää esimerkiksi stressin aiheuttamia oireita kuten unihäiriöitä. Parhaimmat tulokset saadaan säännöllisellä kotihoidolla. Bemer työpaikalla? BEMER sopii myös työpaikoille, koska hoidon voi ottaa työnsä lomassa. Vaatetusta ei tarvitse vähentää, ja lyhyt hoitoaika työpäivän aikana on tehokas tapa tukea energiatasoa, suorituskykyä sekä rentoutumista. BEMER-terapialla ei ole todettu minkäänlaisia haitallisia sivuvaikutuksia ja se on sertifioitu lääkinnällinen laite. ”Fysikaalinen BEMER verisuoniterapia parantaa verenvirtausta pienimmissä verisuonissa ja näin tukee kehon toimintaa sen luonnollisissa prosesseissa, jolloin elimistö pystyy paremmin korjaamaan itse itseään. Tulevaisuuden terveysteknologia on jo käytettävissä tänään turvallisesti ja tehokkaasti.” w Merja Kämpe BEMER Nordic Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo 020 743 9070 merja.kampe@bemernordic.com www.bemernordic.com www.hellisolujasi.fi Uusimmat tutkimukset vahvistavat Yhdysvaltain terveysvirasto, Sydänyhdistys sekä Aivohalvausyhdistys julkaisivat raportin, jossa todetaan mikroverenkierron häiriöiden merkittävä rooli mm. diabeteksessä, sydänja verisuonisairauksissa, korkeassa verenpaineessa sekä dementiassa. [DOI:10.1161/ JAHA.116.004389] MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 25

INSPIRAATIO TERVEYS & HYVINVOINTI Eva Wahlströmin motivaatio kumpuaa kiitollisuudesta Jonna-Hartwall Söderlund esittelee uniikkia kokouskokonaisuutta. Hurmaava kokouskeskus taidehallissa kutsuu kylään Järjestä rentouttava kokous- tai koulutuspäivä uniikissa ja luonnonläheisessä kokouskeskuksessa, vain puolen tunnin matkan päässä Helsingin keskustasta. S ipoossa sijaitseva Gumbostrand Konst & Form on taidehalliksi muutettu entinen K. Hartwallin metallitehdas, jossa tehtiin aikoinaan mm. posliinisten virvoitusjuomakorkkien metalliosat. ”Lämminhenkinen ja avara tila kylpee eri ilmansuunnista tulevassa luonnonvalossa”, kokous- ja ravintolapalveluista vastaava Jonna Hartwall-Söderlund maalailee tunnelmaa. ”Taideteosten lomaan voidaan rakentaa haluttu kokousmuoto jopa yli sadalle hengelle.” Kokouspäivä matkoineen lisää osallistujien keskinäistä vuoroOMILLE AJATUKSILLE JA vaikutusta, kun aikaa vietetään UUDEN OPPIMISELLE JÄÄ yhdessä normaalia enemmän. PAREMMIN TILAA. ”Kun perusarjen hektisyydestä ja rutiineista pääsee edes hetkeksi irti, omille ajatuksille ja uuden oppimiselle jää paremmin tilaa.” Merkittävä osa onnistunutta päivää on laadukkaat ravintolapalvelut. ”Bistromme ruokalista elää sesonkien mukaan. Käytämme mahdollisimman paljon lähituotteita ruokiemme valmistamiseen.” Taidehallin näyttely vaihtuu viidesti vuodessa. Tammikuun puolesta välistä maaliskuun loppuun esillä ovat helsinkiläisen kuvataitelijan Merja Simbergin ja metsäaiheista tunnetun japanilaistaiteilijan Yuichiro Saton maalauksia sekä valokuvaaja Niklas Tallqvistin teoksia. ”Vieraamme voivat tehdä myös löytöjä kotiin sisustusmyymälästämme. Arkipäivät on meillä varattu kokousvieraille, mutta perjantaista sunnuntaihin ovemme ovat avoinna kaikille”, HartwallSöderlund summailee. w 26 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Ammattinyrkkeilijä Eva Wahlström uskoo, että isokin tavoite on mahdollinen askel kerrallaan edeten. Säännöllisyys ja kova työ ovat kuitenkin edellytyksenä menestykselle. ”E n hirveästi joudu ajattelemaan motivaation ylläpitämistä omassa harjoittelussani, koska urheilu on elämäntapani. Ei tarvitse punnita, että huvittaako treenata, kun se on osa arjen rytmiä. Sama pätee myös muihin kuntoilijoihin, harjoittelun pitää sopia omaan säännölliseen arkeen”, Eva aloittaa. Evalle vahva motivaatiotekijä on ollut oma loukkaantuminen. ”Urheilun jättäminen oli kauheaa. Sen kautta on tullut kiitollisuus siitä, että on keho, joka toimii. Lisäksi kuntoiluun kuuluu niin paljon muuta kuin itse suoritus; harjoittelukaverit, yhdessä tekeminen ja itsensä voittaminen.” Eva muistuttaa, että kehoa pitää huoltaa, koska saman kehon kanssa eletään loppuun saakka. ”Hyvinvointia pidetään liian helposti itsestäänselvyytenä.” Tavoitteellisuus on osa jokaisen ammattiurheilijan treeniä. Samoilla periaatteilla voi kuitenkin lähestyä kaikkia elämän tavoitteita. ”Olennaista on nähdä se seuraava pieni askel kohti tavoitetta sekä tietysti tehdä kovasti töitä.” Osa tavoitteisiin pääsemistä on myös rohkeus ottaa riskejä ja epäonnistua. ”Epäonnistumiset ovat tienviittoja. Jokaiselle sattuu sekä hyvää että huonoa, se on hyvä tiedostaa jo etukäteen.” Parasta hyvinvointia Evan mukaan syntyy elämän tasapainosta. ”Pitää olla semitiukka, mutta välillä armollinen. Joskus tarvitsee huilata ja olla välittämättä mistään.” w MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI Treenitunti rakentaa työhyvinvointia Björn Borgilla Liikunta ja urheilu ovat osa ruotsalaisen tennislegendan mukaan nimetyn vaatekonsernin dna:ta. Björn Borgilla kaikki työntekijät ovat sitoutuneet säännölliseen liikkumiseen ja joka perjantai konsernin toimipisteissä vietetään tunti liikkuen. O n perjantai ja kello lyö 11. Björn Borgin työntekijät konsernijohtajasta vaateliikkeiden myyjiin pistävät jalat liikkeelle ja sykkeen nousemaan. Seuraavan tunnin liikkeet ovat suljettuina ja konttorien työkoneet lepotilassa. Björn Borgin myyntijohtaja Ove Asplundin mukaan lajit ovat vapaasti valittavissa ja liikkua voi yksin tai porukassa. Oleellista on, että tekeminen kohottaa kuntoa. Vuonna 2014 käynnistyneet perjantaiset treenitunnit lasketaan työajaksi ja sen aiheuttamat kulut maksaa työnantaja. Asplund näkee liikunnallisuuden olevan keskeinen osa Björn Borgin urheilubrändiä. Henkilöstöltä ei kuitenkaan vaadita huippuurheilijan statusta. Riittää, että työntekijät ovat motivoituneita liikkumaan ja kehittämään omaa kuntoaan. Jokainen työntekijä miettii personal trainerin ohjauksessa itselleen sopivat liikuntatavoitteet. Niiden saavuttamista seurataan kuntotesteillä kahdesti vuodessa. ”Tavoitteellisuus ja pyrkimys kehittymiseen kuuluvat kulttuuriimme. Tämä pätee myös liikkumiseen. Viidessä vuodessa henkilöstömme fyysinen toimintakyky on parantunut 300 prosenttia. Tämä on upea juttu, sillä hyvä fyysinen kunto vaikuttaa suoraan työsuoritukseen”, Asplund iloitsee. Björn Borgin vuonna 1984 perustama yritys on kasvanut reilussa kolmessa vuosikymmenessä pörssiyhtiöksi, jolla on toimintaa Pohjoismaissa, Benelux-maissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Monille brändi on tuttu laadukkaista alusvaatteista. Nykyään repertuaariin kuuluu kuitenkin myös laaja valikoima tasokkaita urheilu- ja vapaa-ajanvaatteita miehille, naisille ja lapsille. ”Satsaamme vahvasti luonnonmukaisiin ja kierrätysmateriaaleihin. Jo yli puolet tuotteistamme on tehty kierrätetystä polyesteristä tai 100-prosenttisesta puuvillasta. Sukkien materiaalina käytämme paljon bambua”, Asplund kertoo. w Vuoden ensimmäisen perjantain kunniaksi Björn Borgin Helsingin toimiston ja showroomin väki suuntasi Roots Helsinkiin Eveliina Holmin ohjaamalle joogatunnille. MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 27

METHOD MAKIA – TREENIPALVELU JOKA KULKEE JA KEHITTYY MUKANASI TERVEYS & HYVINVOINTI TYÖNANTAJAN LIIKUNTAETU Käytä hyväksesi työnantajan liikunta- ja kulttuurietu! WWW.METHODMAKIA.COM Smartum, Endenred, Eazybreak, ePassi Method Makia Treeni- ja ravintopalvelu haastaa sinut terveelliseen tammikuuhun Method Makia on Suomessa kehitetty netin kautta toimiva treeni- ja ravintopalvelu, joka valmistaa käyttäjäkohtaisen, jatkuvasti kehittyvän kehonpainolla tehtävän treeniohjelman. Palvelu toimii kaikilla päätelaiteilla ja on mobiilisti aina mukana. Tehokasta harjoittelua kotona Harjoitukset tehdään pelkällä kehonpainolla ja kaikkein vaativimmissa ohjelmissa riittävät ainostaan leuanvetotanko ja voimistelurenkaat. Nämä yksinkertaiset välineet tekevät jokaisesta kodista tehokkaan kuntosalin. Järjestelmä sisältää myös täysin välineettömät ohjelmat, joten mitään välineitä ei välttämättä tarvita. Käyttäjäkohtaiset treeniohjelmat Järjestelmä sisältää massiivisen yli 1400:n esimerkkiliikkeen tietokannan. Liikkeet ovat jaettu 20 kategoriaan eri kehon osaalueiden perusteella. Algoritmi valmistaa jokaiselle käyttäjälle jatkuvasti mukautuvaa harjoitusohjelmaa käyttäjän palautteen perusteella. Näin harjoitusohjelma on aina ajan tasalla ja harjoittelu on mielenkiintoista ja nousujohteista. Helppoa ja tehokasta treenausta Järjestelmä valmistaa päivän harjoituksen käyttäjän antamien harjoitushistoria tietojen perusteella. Palautteen antaminen harjoituksen aikana on helppoa ja sen avulla varmistetaan tulevien harjoitusten jatkuva nousujohteisuus. 28 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Yksi harjoitus kestää ohjelmasta riippuen 40 -60 minuuttia ja se sisältää 4-5 liikeparia. Uudenlainen metodi harjoitella Method Makia harjoittelu perustuu liikepareihin. Liikeparissa on yhdistettynä voimasekä mobilisaatioharjoitus. Liikeparit on suunniteltu siten, että mobilisaatioharjoitus tukee suoritettavaa voimaliikettä tai kehittää riittävän liikkuvuuden tulossa oleviin haastavampiin liikkeisiin. Kun voimaa ja liikkuvuutta kehitetään samanaikaisesti, ovat tulokset mahtavia. HIIT-harjoitukset Method Makia -harjoitukset kehittävät voimaa, liikkuvuutta, tasapainoa sekä kehonhallintaa. Ne saavat voiman ja liikkuvuuden aivan uudelle tasolle nopeasti. Järjestelmä sisältää myös HIIT-harjoituksia, jotka ovat 5-15min mittaisia kuntopiirin omaisia harjoituksia. Ne kehittävät kuntoa sekä hapenottokykyä. Kattava määrä treeniohjelmia Palvelussa on kattava määrä harjoitusohjelmia. Yleisohjelmat harjoittavat kattavasti kaikkia kehon osa-alueita. Jos haluat kehittää jotain erikoistaitoa, esimerkiksi käsilläseisontaa, siihen löytyy oma ohjelmansa. Erilaisia ohjelmia on 11 kappaletta ja niitä voi vaihtaa milloin tahansa. Saavutetut harjoitustasot siirtyvät automaatttisesti valittun ohjelmaan. Oma Personal Trainer Method Makian ansioista sinulla on oma väsymätön Personal Trainer puhelimessasi. Hae se itsellesi jo tänään! www.methodmakia.com Ruokavaliota unohtamatta Järjestelmä sisältää myös ruokavalion. Se sisältää kaiken tarvittavan tiedon elimistön toiminnasta, kattaviin reseptipankkeihin ja painonseurantatyökaluihin. Terveellinen ja supertehokas Ruokavaliossa syödään vain aitoja raaka-aineita, joita on saatavissa jokaisesta lähikaupasta. Siinä ei lasketa kaloreita tai punnita annoksia. Joka aterialla saa syödä itsensä kylläiseksi. Se on kuitenkin erittäin tehokas. Tehokkuus perustuu tietoon siitä kuinka elimistö käsittelee eri ravintoaineita ja kuinka rasvanpoltto käynnistetään aidon ja maukkaan ruoan avulla. Kun tämä tieto annetaan helposti omaksuttavassa muodossa ja lisäksi annetaan 140 herkullista reseptiä, joita syömällä alkaa tapahtua jo muutamassa päivässä, on hämmästys usein suurta. Urheilun osuus laihtumisesta tällä ruokavaliolla on vain 10%, joten välttämättä laihtumiseen ei tarvita ylimääräistä urheilua. Terveellinen tammikuu -haaste Terveellinen tammikuu on Method Makia liikunta- ja ravintopalveluiden vuosittainen online-haaste johon voi liittyä 31. saakka. Tämä vuonna haasteen tavoitteena on 5000kg:n yhteispudotus kuukauden aikana. Tavoitetta nostettiin lähes kaksinkertaiseksi viime vuoden 2700kg tuloksesta. Haasta itsesi - haasta kaverisi, et kadu! Method Makia on Suomessa kehitetty palvelu, joka on syntynyt intohimosta hyvään oloon ja terveyteen. MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI LIIKUTA KOKO HENKILÖSTÖÄ YRITYSTUKISOPIMUKSELLA! Kuntokeskus Liikku – Parasta laatua fiksuun hintaan Vahvasti kasvava kuntokeskusketju Liikku luo uudet standardit kuntokeskusalalle. Jatkuvasti kehittyvä matalan kynnyksen treenipaikka houkuttelee monenlaisia asiakkaita kuntosalinoviiseista ammattiurheilijoihin. T oimitusjohtaja ja perustaja Johanna Riihijärvi kuvailee Liikkua kuntokeskukseksi, joka tarjoaa ylivertaisen hinta-laatusuhteen jokaisessa toimipisteessään paikkakunnasta ja keskuksen iästä riippumatta. ”Hyödynnämme vahvasti digitalisaation tuo- MAINOSLIITE mia mahdollisuuksia sekä automaatiota kulurakenteen järkevöittämisessä. Voimme siten tarjota jäsenillemme erinomaiset, väljät ja raikkaat treenipuitteet, markkinoiden parhaat laitteet ja joustavan jäsenyyden erittäin edulliseen hintaan.” Liikun toimintamalli yhdistää korkealaatuiset treenimahdollisuudet vaivattomaan käyttökokemukseen. ”Panostamme tilojen viihtyisyyteen. Olemme luoneet kokonaisuuden siten, että Liikussa treenaaminen on vaivatonta ja miellyttävää saapumisesta lähtemiseen saakka. Yksityiskohdat ovat huolellisesti mietittyjä. Kun asiakas on valmis antamaan meille kallisarvoista aikaansa, on meidän vastuullamme taata sujuva treeni joka ikisellä treenikerralla.” Liikku houkuttelee monia poikkeuksellisen helpolla jäsenyydellä. ”Liittyä ja irtisanoutua voi helposti verkossa, emmekä edellytä pitkiä sitoutumisaikoja. Lisäksi jokaista Liikkukeskusta voi käydä testaamassa ma, ti ja ke klo 16–19 välisenä aikana täysin ilmaiseksi ilman mitään ennakkoilmoittautumisia tai myyntineuvotteluja”, Riihijärvi kertoo. Kovaa kasvua luvassa jatkaa kasvua voimakkaasti. ”Tavoitteena on yli 50 Liikkua vuoteen 2020 mennessä. Tämä on aikamoinen kasvutahti suhteessa muihin suomalaisiin liikunta-alan yrityksiin.” Riihijärvi uskoo, että menestyksen tae on monipuolisessa asiakaspohjassa. ”Toinen Liikun perustajista, mieheni Heikki, on entinen ammattijääkiekkoilija, joten hänellä on hyvä käsitys urheilijoiden tarpeista. Lisäksi hän on personal trainerina toimiessaan nähnyt myös aloittelevien harjoittelijoiden tarpeet ja mahdolliset kompastuskivet. Molemmat puolet on huomioitu Liikussa, ja se näkyy mm. liittymisen helppoudessa, laitevalinnoissa ja jopa laitteiden sijoittelussa. Naisten ja miesten osuus treenaajista on aika tarkkaan puolet ja puolet, mikä on poikkeuksellista ottaen huomioon, että Liikku keskittyy 100% kuntosaliharjoitteluun.” Vaikka taustatoimintoja on kehitetty digitaalisiksi, aitoihin ihmiskontakteihin panostetaan vahvasti. Yhteensä yli 50 valmentajaa tarjoavat Liikuissa laaja-alaista asiantuntijuutta harjoittelun aloittamisesta elämänmuutoksiin tai voimaharjoitteluun. ”Mottomme on, että paras treeni on tehty treeni. Haluamme tukea aivan jokaisen treeniä, lähtötasosta tai tavoitteista riippumatta”, Riihijärvi summaa. w Liikku-keskuksia on jo yli 20 ympäri Suomea, ja seuraavan parin vuoden aikana tarkoitus CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 29

TERVEYS & HYVINVOINTI HELPPOJA RATKAISUJA YÖKASTELUUN Yökastelu on nolo vaiva, joka onneksi kiusaa yleensä vain tietyssä vaiheessa lapsen elämää ja helpottaa itsestään. Yökasteluun on saatavissa myös yksinkertainen apu. Konkreettisen helpotuksen tilanteeseen voi tuoda DryNites pyjamahousut -tuote, joka on auttanut perheitä jo yli 15 vuotta. DryNites housujen innovatiivinen design takaa lapsille paremmat yöunet ja helpottaa vanhempien pyykkirumbaa. Y Huomaamattomuus ja mukavuus etusijalla ökastelu on kurjaa niin lapselle itselleen kuin vanhemmille. Se ei kuitenkaan ole sairaus, eikä yleensä vaadi esimerkiksi lääkärin apua. Yökastelu on usein perinnöllistä ja liittyy lapsen erilaisiin kehitysvaiheisiin. Syy voi olla esimerkiksi antidiureettisen hormonin erityksessä tai virtsarakon kehityksessä. Lapset nukkuvat helposti myös aikuista sikeämmin, eivätkä herää vessahätään yhtä herkästi. Vanhemmilta yökastelu vaatii ennen kaikkea kärsivällisyyttä ja ymmärrystä. Apua voi saada myös säännöllisistä iltarutiineista – viimeinen vessassa käynti kannattaa huolehtia juuri ennen nukahtamista ja liiallista juomista välttää. Lasta ei tule syyllistää tai rangaista yökastelusta. 30 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU DryNites yökasteluhousut ovat helppokäyttöiset ja mukavat. Housuja on saatavissa eri ikäisille – tytöille ja pojille omansa. Ne ovat erittäin huomaamattomat ja vaipan uloin kerros on pehmeä, joten ne sopivat tavallisten pyjamahousujen alla. Ne eivät myöskään kahise – niitä kehtaa siis käyttää jopa yökylässä. DryNites tuotteet ovat poikkeuksellisen imukykyisiä. Lapsen iho ei siis joudu koetukselle tuotetta käytettäessä ja mukavuus on huippuluokkaa. On tärkeää, että lapsen hyvät yöunet eivät häiriinny tuotetta käytettäessä. Jos tuotteen kokeileminen kiinnostaa, kannattaa tilata ilmainen näyte DryNitesin nettisivun kautta. Samalla voi tutustua myös muihin hyväksi havaittuihin keinoihin, joilla vaivaa voi helpottaa. w ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LAPSEN HYVÄT YÖUNET EIVÄT HÄIRIINNY TUOTETTA KÄYTETTÄESSÄ. Tilaa ilmainen näyte ja lue lisää aiheesta osoitteesta www.drynites.fi MAINOSLIITE

TERVEYS & HYVINVOINTI Hoitokoti Kangaskartano – Askel kohti päihteetöntä elämää Viitasaarella sijaitseva yksityinen päihdekuntoutusyksikkö Hoitokoti Kangaskartano tarjoaa täysi-ikäisille henkilöille laadukkaan ja yksilöllisen mahdollisuuden katkaisuhoitoon, kärsii sitten alkoholi-, huume-, monipäihde- tai lääkeriippuvuudesta. Siellä on kuntoutusta myös erilaisista toiminnallisista riippuvuuksista, kuten peliriippuvuudesta kärsiville. K Hoitokoti Kangaskartanon yrittäjä Kaarina Karjalainen ja toimitusjohtaja Sami Karjalainen. eskisuomalaisessa rantamaisemassa, keskellä luonnonrauhaa on turvallista ottaa elämälleen uusi suunta. ”Yhdessä asiakkaamme kanssa pyrimme tunnistamaan hänen yksilölliset tarpeensa. Kuntouttamisen keskiössä ovat keskusteleminen ja yhdessä tekeminen”, kertoo kuntoutuksesta vastaava ohjaaja Marjut Kivinen. Tavoitteena on pysyvä raittius sekä tasapainoinen elämä. Toteutamme päihdekuntoutusta Käypä hoito -suositusten mukaisesti. Kuntoutus sisältää mm. kirjallisia tehtäviä, luentoja, ryhmäkeskusteluja ja liikuntaa. Hoitokotiin saa halutessaan tuoda myös oman lemmikkinsä. ”Kangaskartanoon voi ottaa itse yhteyttä ja sinne on mahdollista hakeutua myös lääkärin lähetteellä. Oli arki tai pyhä. Oman kotikunnan päihdetyöstä voi tiedustella maksusitoumuksen saamista päihdekuntoutukseen. Päihtyneenä oleminen ei estä katkaisuhoitoon hakeutumista. Tärkeintä on, että prosessi saadaan alulle,” Kivinen kertoo. Eripituisia kuntoutusjaksoja Lääkärin vastaanotolla sekä keskusteluilla kartoitetaan, kuinka pitkä kuntoutusjakso on tarpeen. Asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Yleensä päihdekierre pystytään katkaisemaan jo kahden viikon kuntoutusjaksossa. ”Kuukauden kuntoutusjakson jälkeen monet asiakkaamme koke- MAINOSLIITE vat selviävänsä hyvin avopalvelujen ja vertaistukiryhmien avulla eteenpäin päihteettömällä tiellä. Pitkäkestoinen päihdeongelma puolestaan vaatii usein pidemmän kuin yhden kuukauden hoitojakson. Kuntoutuksen tavoitteena on psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, eivätkä muutokset tapahdu hetkessä”, Kivinen toteaa. Lempeä, mutta jämäkkä kuntoutus ”Henkilökuntamme on työssään viihtyviä ja alansa kokeneita ammattilaisia. Meillä asiakkaita palvelevat osaavat päihderiippuvuuden asiantuntijat. Lempeästä ja hyvähenkisestä työotteestamme huolimatta pysyttelemme jämäkässä ja päämäärätietoisessa kuntoutuksessa. Näin määritellyt tavoitteet toteutuvat. Yksilöllisen kuntoutusohjelman lisäksi tukea saa myös joukkovoimasta, jota yhteisömme tarjoaa. Pyrimme mahdollisimman normaaliin arkeen iloineen ja suruineen. Hoitokotimme arvostaa ja kunnioittaa kuntoutujien toiveita, mieltymyksiä ja tarpeita. Emme myöskään ole sulkeneet oviamme, joten läheisetkin ovat tervetulleita”, kertovat yrittäjä Kaarina Karjalainen ja toimitusjohtaja Sami Karjalainen. w Lisätiedot: Hoitokoti Kangaskartano Oy Kokkolantie 659, Keitelepohja puh. 050 4122 959 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 31

TERVEYS & HYVINVOINTI RELAX M O R E WITH THE DENON NOISE CANCELLING HEADPHONES BUSINESS CLASS 32 CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU PRODUCTS AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE DEPENDING ON FLIGHT DURATION AND AIRCRAFT. MAINOSLIITE