Sotainvalidien Veljesliitto Krigsinvalidernas Brödraförbund ry. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015

Taitto Leila Tarvainen / Unionimedia Kuvat Elina Ruuttila Jaakko Jaskari Antti Lumikari Kimmo Levonen Markku Seppä Marja Kivilompolo Tuovi Pulkkanen Raimo Latvala Painopaikka Hämeen kirjapaino 2016

Sisällys 1. Yleistä................................................................................................. 4 Sotainvalidi- ja puolisojäsenet Tukijäsenet 2. Liiton 75-vuotisjuhlavuosi..................................................................... 5 Edellä käyden – vammoista huolimatta Juhlia Helsingissä ja maakunnissa Viestintää monin keinoin 3. Huolto................................................................................................ 9 Valtiovallalla ensisijainen vastuu Arjessa selviytyminen Avustajatoiminta Sotainvalidihoitolaitokset 4. Edunvalvonta ..................................................................................... 13 Avopalveluja 15 prosentin sotainvalideille Sotainvalidien neuvontapalvelu ja korjausneuvonta 5. Veljesjärjestö...................................................................................... 15 Vertaistuki Hengellinen työ 6. Järjestö ............................................................................................. 17 Säilytettävä vahva organisaatio Tapahtumat Ulkoinen tiedotus Sotainvalidi-lehti Sisäinen tiedotus Tutkimushankkeet Yhteistyö veteraanijärjestöjen kanssa Muut yhteistyökumppanit Kansainvälinen toiminta Liiton talous 7. Liitteet.............................................................................................. 23

1. Yleistä Sotainvalidien Veljesliitto on sotainvalidien 18.8.1940 perustama huolto-, etu- ja veljesjärjestö. Liiton jäsenpohja ja aatteellinen tausta ovat pysyneet samoina yli 75 vuotta. Nyt Veljesliiton tehtävänä on tukea ikääntyneitä jäseniään selviytymään arjessa. Sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskiensä edunvalvonta jatkuu täysipainoisena niin kauan kuin heitä keskuudessamme elää – aina 2020-luvulle saakka. Sotainvalidi- ja puolisojäsenet Sotainvalidien Veljesliiton sotainvalidijäsenten määrä oli vuoden 2015 alussa 3 910 ja vuoden päättyessä 3 170. Kertomusvuonna poistui joukostamme 757 sotainvalidia. Sota­ invalidien keski-ikä oli yli 92 vuotta. Sotainvalideista asuu kotona edelleen vajaat 80 %. Kotona selviytyminen on mahdollista vain, kun sotainvalidi saa kotiinsa erilaista tukea ja palvelua. Veljesliiton huoltovastuuseen kuuluvat myös sotainvalidien puolisot ja lesket. Puoliso­ jäsenten määrä oli vuoden alussa 10 533 ja vuoden lopussa 9 507. Puolisojäsenistä oli vuoden lopussa elossa olevien sotainvalidien puolisoita 1 113 ja sotainvalidien leskiä 8 374. Tukijäsenet Osastoissa oli vuoden 2015 alussa yhteensä 3 857 tukijäsentä ja vuoden päättyessä 3 832. Tukijäsenet ovat välttämättömiä Veljesliiton toiminnalle. Nuorempien panosta tarvitaan osastojen ja piirien käytännön toimien hoitamiseen ja iäkkäiden sotainvalidien ja puolisoiden ja leskien auttamiseen. Tukijäseniä motivoitiin eri tavoin tärkeään tehtäväänsä. Tukijäsenten koulutuksesta huolehtivat sotainvalidipiirien ohella alueelliset Sotainvalidien Perinneyhdistykset, joiden jäseniksi tukijäsenten toivotaan kuuluvan. **** Kertomusvuonna liitto vietti 75-vuotisjuhlavuottaan, jonka tavoitteiksi oli asetettu järjestää korkeatasoinen pääjuhla, järjestää jäsenistölle juhlia myös maakunnissa ja liittää Veljesliiton liittokokous osaksi juhlavuotta. Ennen kaikkea juhlavuoden tavoitteena oli kertoa sotainvalidien ja heidän hienon järjestönsä Veljesliiton toiminnasta vuosikymmenten aikana. Juhlavuosi onnistui kaikin puolin yli odotusten ja Veljesliitto sai runsaasti myönteistä julkisuutta. 4

2. Liiton 75-vuotisjuhlavuosi Edellä käyden – vammoista huolimatta Juhlavuoden teemaksi haluttiin oikeutetusti nostaa ”Edellä käyden – vammoista huolimatta”. Se tuo esiin sotainvalidien oman liiton pitkän ja merkittävän työn yhteiskunnassa sekä sen erikoisaseman verrattuna muihin veteraanijärjestöihin. Moni Veljesliiton toteuttama toimintamalli on sittemmin vakiintunut yleiseen käytäntöön. Juhlavuodeksi liiton logoon lisättiin luku 75 metallinhohtoisella liukuvärillä. Veljesliiton esite uusittiin yhteistyössä mainostoimiston kanssa. Nyt siinä tuodaan esille asioita, joihin Veljesliitto on toimintansa aikana vaikuttanut. Juhlia Helsingissä ja maakunnissa Jotta juhlavuotta pääsivät viettämään myös huonokuntoisimmat jäsenemme, liitto päätti järjestää juhlatilaisuuksia maakunnissa. Tähän saatiin yhteistyötahoksi veljeskotiverkosto, jonka kaikki veljeskodit halusivat olla mukana. Juhlavieraista etusijalla olivat talossa asuvat ja juhlapäivänä kuntoutuksessa olevat sotainvalidit ja puolisot. Jos talon tilat antoivat myöten, saivat piirien toiminnanjohtajat kutsua paikalle myös muita alueensa jäseniä. Ohjelmissa painotettiin hyvää mieltä ja iloisuutta etenkin musiikkivalinnoilla. Edelläkävijyyttä tuotiin esille juhlapuheessa, jonka piti piirin puheenjohtaja tai liittovaltuuston jäsen. Juhlat saivat hyvää palautetta, ja ne herättivät kiinnostusta myös paikallisissa medioissa. Messukeskuksessa järjestetty juhla oli tunnelmallinen ja arvokas sekä iloinen. 5

Varsinainen juhlapäivä 18.8. aloitettiin liiton hallituksen käynnillä sankarihaudoilla ja ekumeeninen juhlajumalanpalvelus järjestettiin Helsingin tuomiokirkossa. Pääjuhlaa vietettiin Messukeskuksessa Helsingissä, ja paikalla oli noin 800 sotainvalidia, puolisoja tukijäsentä eri puolilta maata. Kaunialan ja Oulunkylän sotainvalidit kyydittiin juhlapaikalle mustilla autoilla. Muut lähes 400 kutsuvierasta edustivat valtiovaltaa ja yhteistyötahoja. Juhla oli arvokas, muttei liian virallinen. Ohjelma tarjosi sekä perinteistä juhlamusiikkia että Dallapé-orkesterin soittamaa jäsentemme nuoruudesta tuttua viihdemusiikkia. Juhlapuheen piti tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Sotainvalidin puheenvuoron käytti joensuulainen professori Veijo Saloheimo. Hän sai raikuvat aplodit. Juhla kuvattiin ja lähetettiin suorana sekä Ylen että MTV:n verkkosivuilla. Lisäksi paikalla oli toimittajia mm. Ilta-Sanomista, Helsingin Sanomista, Lännen Mediasta ja Hufvudstadsbladetista. Juhlan jälkeen väki siirtyi kahvitilaisuuteen. Viestintää monin keinoin Juhlavuoteen liittyen Veljesliitto lahjoitti 100-vuotisshaaleja niille sotainvalideille, jotka täyttivät tai olivat täyttäneet 100 vuotta tai joiden sotavamman haitta-aste on 100 %. Lapuan Kankureiden shaaleihin oli brodeerattu liiton juhlavuoden logo sekä luku 100. Shaalien luovutustilaisuudet uutisoitiin monissa paikallislehdissä. Liitto kustansi juhlavuonna julkaisusarjan, jonka kirjoilla oli yhtenäinen ulkoasu. Filosofian tohtori Tuomas Hoppu tutki ja kirjoitti Veljesliiton 75-vuotishistorian Sota­ invalidit edellä käyden – vammoista huolimatta. Sotainvalidien Veljesliitto 75 vuotta, ja siitä julkaistiin myös ruotsinkielinen tiivistelmä. Historiakirjaa lähetettiin piireihin ja osastoihin, ja piirit toimittivat sitä myös alueensa isoimpiin kirjastoihin. Kirja on yleisessä kirjakauppamyynnissä, ja sitä jaetaan yhteistyötahoille. VTT Irmeli Hännikäinen on eläkkeellä ollessaan tehnyt tutkimusta sodan vaikutuksista ihmiseen. Kirja Sota ihmisessä – totta, tarua ja unta. Posttraumaattisen stressihäiriön taustaa ja kuvaa sodan vete­ raanin mielenmaisemassa ilmestyi juhlavuoden julkaisu­sarjassa. Kirjan julkistamisen yhteydessä järjestettiin yleisölle avoin paneelikeskustelu sodan vaikutuksista ihmiseen. 6 Pääjuhlassa juhlalehden kannessa oleva sota­invalidi Gunnar Kotiranta sai luovuttaa juhlalehden henkilökohtaisesti tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja hänen puolisolleen rouva Jenni Haukiolle.

Sotainvalideista ja Veljesliiton työstä kertova näyttely sai runsaasti kiitosta. Tutkijafoorumi-kirjassa tuotiin esiin yliopistotutkijoiden selvityksiä hyvän hoidon ja vertaistuen vaikutuksista sotainvalidien terveyteen, toimintakykyyn ja eliniän odotteeseen. Kirjassa julkaistiin myös tieteellinen artikkeli Ruotsissa sotainvalideille annetusta ammattiopetuksesta. Julkaisusarjaan kuuluu vielä avustajatoimintahankkeen historiatutkimus, mutta sen valmistuminen viivästyi vuoden 2016 puolelle. Juhlalehdessä Edellä käyden esiteltiin liiton saavutuksia, sotainvalidien tarinoita ja sotainvalidityössä mukana olleita tahoja. Lehteä jaettiin pääjuhlassa ja sitä toimitettiin jonkin verran myös sotainvalidipiireihin ja yhteistyötahoille. Suomenlinnassa sijaitsevassa Sotamuseon Maneesissa oli touko-syyskuussa esillä Elina Ruuttilan kokoama valokuvanäyttely Sotasairaalasta siviiliin, jossa tuotiin esille viiden sotainvalidin tarinoiden kautta myös järjestön historiaa ja vaikutusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Näyttely oli tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mutta tietoa oli saatavissa myös venäjäksi ja japaniksi. Näyttely sai runsaasti kiitosta kävijöiltä, joita oli kesäkauden aikana yli 22 000. Liittokokous pidettiin liiton perustamispaikkakunnalla Jyväskylässä, ja siellä järjestettiin myös pienimuotoinen katutapahtuma, jossa lyhyin haastatteluin tuotiin esille sotainvalideja ja heidän eteensä tehtävää työtä. Yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Paikallinen sotilaskotiyhdistys myi munkkeja ja kahvia. 7

Katutapahtuma 15.8. Mannerheiminaukiolla keräsi kiinnostunutta väkeä kuulemaan, missä kaikessa Veljesliitto on ollut mukana. Juhlapäivän alla järjestettiin isompi katutapahtuma Mannerheiminaukiolla, Helsingissä, teemalla Tiesitkö? Esiintymislavalla haastateltiin mm. Lenita Airistoa, tullin huumekoiran ohjaajaa, Coca-Colan viestintäpäällikköä ja sotainvalideja. Puolustusvoimilta saatiin kaksi telttaa, joiden sisällä oli julisteiksi tehtyjä kuvia Veljesliitosta vuosikymmenten ajalta ja esiteltiin liiton kunniamerkkipalvelua. Täälläkin paikalla oli sotilaskotiyhdistys tuotteineen. Eino Grönin joulukonsertti marraskuussa Temppeliaukion kirkossa päätti juhlavuoden tapahtumat. Juhlavuoden pääorganisaattorina toimi everstiluutnantti Christian Wallin. 8

3. Huolto Valtiovallalla ensisijainen vastuu Ensisijainen vastuu sotainvalideista on ollut ja on valtiolla. Veljesliitto jatkoi kertomusvuonna ponnisteluja kaikkien sotainvalidien saamiseksi sotavammaprosentista riippumatta kunnan järjestämien avopalvelujen ja niissä tapauksissa, joissa kotona asuminen ei enää järkevin tukitoiminkaan onnistu, myös kodinomaisen laitoshoidon palvelujen piiriin. Avopalveluiden prosenttiraja laski 1.7.2015 alkaen 15 prosenttiin. Edelleen 10 prosentin haitta-asteen sotainvalidit jäävät sotilasvammalain ja rintamaveteraanilainsäädännön mukaisten kotipalveluiden ulkopuolelle. Arjessa selviytyminen Sotainvalidit sekä puolisot ja lesket tarvitsevat arjessa selviytyäkseen kotiinsa erilaisia palveluja ja ulkopuolista apua. Korkea ikä merkitsee toimintakyvyn heikentymistä. Vaikeissakin tilanteissa kotona asuminen usein kuitenkin onnistuu, jos sinne on saatavissa riittävästi apua ja tukea. Mahdollisuus turvautua aika ajoin jaksottaiseen laitoshoitoon ja kuntoutukseen helpottaa kotona selviytymistä. Liiton toimintaa ja taloutta koskevan PTS-suunnitelman mukaisesti huolto- ja tukirahaa sekä lisätukea suunnattiin etupainotteisesti jäsenkunnalle. Tukea jaettiin piireille jäsenmäärän ja varallisuuden mukaan. Lisätukea voitiin käyttää puolisoiden ja leskien kuntoutukseen, jäsenten arjessa selviytymisen auttamiseen niin kotona kuin laitoksissa, yksinäisyyden ehkäisyyn, viriketoimintaan ja muuhun henkiseen huoltoon ja kuljetuspalveluihin. Sotainvalidien ja puolisojäsenten kotona asumista tukevat lisäksi muun muassa avustajatoiminta-, asuntojen korjausneu­vonta- ja Palvelu-tv-hankkeet. Liiton Kauniala-rahaston varoilla järjestettiin myös vuonna 2015 lievävammaisille sotainvalideille ja puolisojäsenille tarkoitettuja Hertta ja Hermanni -kursseja. Vastaavia kursseja pidettiin myös Kyyhkylässä liiton hallinnoiman Kyyhkylä I ‑rahaston varoilla. Sotainvalidipiirit valitsivat kurssilaiset. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa piirit ostivat kursseja eri laitoksilta liiton määrärahalla. Sotainvalidipiirit ja -osastot myönsivät keräys- ja lahjoitusvarojen sekä liiton tuen turvin edelleen myös avustuksia taloudellisesti heikoimmassa asemassa oleville sotainvalidiperheille muun muassa sairaus- ja lääkekulujen sekä kotiavun kustannuksiin. Avustajatoiminta Avustajatoiminta on osa sotainvalidien jäsen- ja huoltopalvelua. Sillä tuetaan sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä itsenäistä kotona selviytymistä. Se tarjoaa kotona asuvalle jäsenistölle lähinnä kodinhoidollisia tukipalveluita. Avustajatoiminta on tarjonnut työttömille työnhakijoille motivoivaa työtä ja mahdollisuuden kouluttautua työn ohessa uuteen ammattiin. Avustajista noin puolet on yli 9

50-vuotiaita naisia ja miehiä. Toimintaa on toteutettu Sotainvalidien Veljesliiton koordinoimana työvoimapoliittisena hankkeena yli 17 vuotta. Vuosi 2015 oli viimeinen ”Avustajantyöstä silta työmarkkinoille” ‑hankkeen (2013–2015) toimintakaudella. Tämän hankekauden kustannuksiin ei saatu enää työ- ja elinkeinoministeriön tukea, vaan Veljesliitto on vastannut tukihankkeen kuluista. Tukihankkeessa on työskennellyt ainoastaan projektijohtaja, hänkin 1.9.2015 alkaen vain osa-aikaisesti. Tukihanke valmisteli aluehankkeiden projektipäälliköistä kootun työryhmän avulla uuden kolmivuotisen hankesuunnitelman ”Sotainvalidien Avustajatoiminta – Työllisyyttä yritysyhteistyöllä”. Suunnitelma sisältää avustajien opinnollistamisen, henkilökohtaisen avustajan koulutuksen toteuttamisen entisten peruskurssien sijaan oppilaitosyhteistyönä sekä yritysyhteistyösopimukset avustajien jatkotyöllistymiseksi henkilökohtaisen avustajan tehtäviin alan yrityksiin työsuhteensa jälkeen. Aluehankkeita oli vuoden lopussa 16 ja näillä 20 toimipistettä. Keski-Pohjanmaan hankkeella ei ollut hankerahoitusta 1.3.2014–31.3.2015 välisenä aikana. Hanke pystyi toimimaan omin varoin ja sai uuden, myönteisen hanketukipäätöksen kolmelle vuodelle 1.4.2015 alkaen. Uudenmaan ja Helsingin hankkeiden yhdistymistä valmisteltiin, siten että Uudenmaan sotainvalidipiiri oli uuden yhdistetyn hankkeen hakijana. 11 aluehankkeen rahoitus oli päättymässä vuoden lopussa. Myönteisen uuden päätöksen TEtoimistolta sai 6, joista yksi oli yhdistetty Helsinki-Uusimaa. Vanhoja päätöksiä oli vielä voimassa 5. Kielteisen päätöksen saivat Pohjois-Savo, Rauma sekä Pohjois-Pohjanmaa. Etelä-Pohjanmaan päätös on voimassa 29.2.2016 saakka. Pohjois-Savo ja Etelä-Pohjanmaa jatkavat piirien omana toimintana. Hankekauden vaihtuessa avustajatoiminnassa on 11 työvoimapoliittisella tuella toimivaa hanketta. Vuoden 2015 alussa voimaan astunut palkkatukiuudistus ja palkkatukirahojen niukkuus aiheuttivat hankaluuksia. Palkkatukirahojen loppuminen kesken vuotta ja 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työllistämisvelvoitteet aiheuttivat suuria haasteita sen lisäksi, ettei työvoimahallinnon asiantuntijoilla ollut aikaa etsiä työntekijöitä aluehankkeille. Asiakkaiden hoitamiseksi hankkeet joutuivat palkkaamaan avustajia ilman palkkatukea, mikä nosti asiakasmaksuja ja aiheutti katkoksia palveluihin. Tukihanke on toiminut aluehankkeiden projektihenkilöstön ja hallinnoijien tukena ja pyrkinyt vaikuttamaan valtakunnallisesti poliittisiin päättäjiin. Lokakuussa yhdessä Veteraaniliittojen valtuuskunnan kanssa tavattiin oikeus- ja työministeri Jari Lindström ja hallitusneuvos Päivi Kerminen, joille kerrottiin palkkatukityöllistämisen haasteista. Samana päivänä projektijohtaja oli työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa kuultavana valtion seuraavan vuoden budjettiin liittyen. Hän luovutti samalla yhdessä muiden valtakunnallisten välityömarkkinatoimijoiden kanssa tehdyn kartoituksen ruohonjuuritason työllistämisen haasteista. Tukihanke järjesti vuoden aikana viisi avustajien peruskurssia ja kahdet projektihenkilöstön neuvottelupäivät. Peruskurssille osallistui 106 avustajaa. Projektijohtaja osallistui yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa vaikuttamistyöhön, jonka tarkoituksena on saada Suomeen yhtenäinen henkilökohtaisen avustajan koulutus, jota pilotoitiin Helsingin ja Uudenmaan aluehankkeissa. 10

Avustajat ympäri Suomea kokoontuivat Tampereelle perus- ja perehdyttämiskurssille. Hankkeen projektihenkilöstön haastatteluihin perustuva Mari Lönnbergin pro gradu -tutkielma Lojaali puurtaja vai hyvä tyyppi? valmistui keväällä. Tutkielma selvittää avustajatoiminnan projektipäälliköiden ajatuksia projektiluonteisesta työstä sekä heidän työllistymisuskostaan. Avustajatoiminnan tueksi saatiin avustuksia Veteraanivastuulta 100  000 euroa, Kaatuneiden Muistosäätiöltä 50  000 euroa sekä rosvopaistitapahtumien arpajaismyynnistä kertynyt tuotto 18 400 euroa. Sotainvalidien Veljesliiton harkinnanvaraisella 75 000 euron tuella voitiin jatkaa avustajien työsuhteita niillä alueilla, joilla palkkatukirahat olivat loppuneet. Veljesliiton kokonaistuki avustajatoiminnalle oli 643 000 euroa. Lotta Svärd Säätiön kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen kotirintamalotat tulivat avustajatoiminnan asiakkaiksi kesällä 2015. Toimintaa pilotoitiin Uudellamaalla, mutta palkkatukirahojen loputtua palkattiin lotille oma työntekijä Lotta Svärd Säätiön varoilla. Toimintavuoden päättyessä avustajatoiminnan piirissä oli 6 108 asiakasta, joista 7,3 % sotainvalideja ja 31,8 % sotainvalidien puolisoita tai leskiä, yhteensä 2 389. Vuoden aikana avustajatoiminnassa tehtyjä tunteja oli 220 964, joista sotainvalideille, puolisoille ja leskille tehtiin 95 558, mikä on 43,2 % kaikista tehdyistä tunneista. Aluehankkeissa työskenteli keskimäärin 289 avustajaa samanaikaisesti ja vuoden aikana yhteensä 527 eri avustajaa. Avustajista 6,5 % oli alle 25-vuotiaita, 26–50-vuotiaita 47,8 % ja yli 50-vuo­tiaita 45,7 %. 11

Sotainvalidihoitolaitokset Veljesliiton tehtävä on varmistaa entisten omien laitosten sekä sairas- ja veljeskotien tulevissa järjestelyissä, että sotainvalidit ja muut veteraanit ovat niissä edelleen ensisijaisia potilaita ja asiakkaita niin kauan kuin he näiden laitosten palveluja tarvitsevat. Liitto on osallistunut aktiivisesti Hoito- ja kuntoutuslaitosten liiton, Hokulin, toimintaan. Kaunialan sotavammasairaalassa toimintaa jatkettiin yhdessä kiinteistön nykyisin omistavan Vantaan kaupungin kanssa. Kaunialan Sairaala Oy:n osakkeista vuoden 2015 loppuessa Veljesliitto omisti 55 % ja Vantaan kaupunki 45 %, ja Veljesliiton nimeämillä edustajilla on edelleen enemmistö yhtiön hallituksessa. Veljesliitto vastaa osaltaan Kaunialan Sairaala Oy:n vuokrasta, mikäli yhtiön oma toiminnallinen tulos ei riitä sen kattamiseen. Hoitopaikkoja luovutetaan Vantaan kaupungin kanssa erikseen sovitun aikataulun mukaisesti kaupungin käyttöön. Vuoden 2016 alussa Veljesliiton ilmoittama Vantaan osuus oli 165 paikkaa 200 hoitopaikasta. Sotainvalideja on ollut ennakoitua enemmän hoidettavana Kaunialassa, joten paikkojen siirtoa Vantaalle on joustavasti viivytetty. Liitto neuvottelee Vantaan kanssa Kaunialan tulevaisuudesta uusissa soteratkaisuissa. Kyyhkylän kuntoutussairaalan toimintaa ohjaa Veljesliiton ja Mikkelin kaupungin yhdessä perustama Kyyhkylä-säätiö. Sen hallituksessa liiton nimeämillä edustajilla oli edelleen enemmistö. Kyyhkylä-säätiö varmistaa sääntöjensä tarkoituspykälän mukaisen sotainvalidien ja muiden veteraanien hoidon mahdollisimman pitkään uusia asiakasryhmiä ja toimintamuotoja etsimällä. Myös Mikkelissä käydään kaupungin kanssa neuvotteluja Kyyhkylän tulevaisuudesta. Kuntoutussairaalan toimintaa johtaa Kyyhkylä Oy sekä majoitus- ja ravitsemustoimintaa Kyyhkylän Kartano Oy. Yhdessä Mikkelin kaupungin (Naistinki Oy) kanssa perustettu Kiinteistö Oy Kyyhkylä ylläpitää Rusthollihotellia. Kyyhkylän Palvelukeskus Oy ylläpitää Veljesliiton Kouvolan osastolta säätiölle siirtynyttä Haanojan palvelukeskusta. 12

4. Edunvalvonta Avopalveluja 15 prosentin sotainvalideille Sotilasvammalain muutoksen perusteella saivat 15 prosentin sotainvalidit 1.7.2015 lukien oikeuden valtion korvaamiin kunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluihin. Ruotsissa asuvien 15 prosentin sotainvalidien osalta vastaava uudistus toteutui 1.1.2016. Lainmuutokset jättivät kuitenkin edelleen runsaat 600 haitta-asteeltaan 10 prosentin sotainvalidia väliinputoajiksi, koska heidät on rajattu sekä sotilasvammalain että veteraanikuntoutuksen määrärahoista korvattavien kotiin vietävien palveluiden ulko­ puolelle. Väliinputoajaepäkohdan korjaaminen on ollut liiton keskeinen tavoite edunvalvontatyössä. Ennen kevään 2015 eduskuntavaaleja tehtiin asiaa koskeva kysely kaikille puolueille, joiden vastaukset julkistettiin Sotainvalidi-lehdessä. Pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan saatiin kirjaus veteraanien palvelujen uudistamisesta ja ohjelman tausta-aineistossa on täsmennyksenä maininta sotilasvammalain mukaisten avopalveluiden haitta-asterajan alentamisesta. Jyväskylän liittokokouksen 10.6.2015 hyväksymä kannanotto 10 prosentin sotainvalidien saamisesta korvattavien avopalvelujen piiriin toimitettiin keskeisille poliittisille päättäjille sekä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehille. Yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa liiton edustajat kävivät kesän ja alkusyksyn aikana tapaamassa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylää, peruspalveluministeri Juha Rehulaa sekä eduskuntaryhmiä. Kaikkien puolueiden eduskuntaryhmiä pyydettiin nimeämään yhteyshenkilöt, joille 18.11.2015 järjestetyssä neuvonpidossa oli keskeisenä aiheena 10 prosentin sotainvalidien jääminen välinputoajiksi avopalveluissa. Tämä epäkohta tuotiin painotetusti Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk) otti budjettiriihen edellä 2.9. vastaan järjestöjen vetoomuksen. Kuvassa Veljesliiton puheenjohtaja Juhani Saari ja Rintamavete­ raaniliiton puheenjohtaja Matti Louekoski. 13

esiin myös, kun eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto kuuli liiton edustajaa valtion vuoden 2016 talousarvioesityksestä. Valtiovarainvaliokunta otti budjettimietintöönsä lausuman, jonka mukaan ”eduskunta edellyttää, että lievävammaisten sotainvalidien kunnallisten avopalveluiden haittaasterajaa alennetaan 10 prosenttiin viimeistään vuonna 2017, jolloin vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa”. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön. Myös syksyllä 2015 julkistettuun valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2016–2019 sisältyy avopalvelujen korvattavuuden laajentaminen koskemaan 10 prosentin sotainvalideja. Valtioneuvosto asetti 1.10.2015 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi uuden Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tärkeänä tehtävänä Veljesliitto toi esiin vuonna 2014 laaditun Sotainvalidi- ja veteraanihuollon vuosien 2015–2020 ohjelman eteenpäin viemisen. Sotainvalidien neuvontapalvelu ja korjausneuvonta Ikääntymisen vuoksi vain harva sotainvalidi tai leski kykenee enää itse hoitamaan sotilasvammakorvaus- tai muita sosiaaliturva-asioita. Tämän vuoksi pääosin sairas- ja veljeskotien hoitamalla neuvontapalvelulla on ratkaiseva merkitys oikeuksien toteutumisen kannalta. Sotilasvammalain prosenttirajojen tarkistamisen myötä nousi toimintavuonna esiin tarve tarkistaa, että 10 prosentin sotainvalidien haitta-astepäätökset vastaavat nykytilaa. Sotainvalidiosastoilla ja erityisesti sotainvalidipiireillä on merkittävä rooli sotainvalidien vanhuudenhuollon turvaamisessa ja kunnallisia palveluja koskevassa edunvalvonnassa. Liitto tuki neuvontapalvelua tiedottamalla ja järjestämällä sotilasvammakorvauksista lakikurssin. Vanhustyön keskusliiton eri puolilla maata työskentelevät 15 korjausneuvojaa auttoivat sotainvalideja ja veteraaneja sekä heidän leskiään asuntojen korjaamista ja siihen saatavaa yhteiskunnan tukea koskevissa kysymyksissä. Korjausneuvojien tuella toteutettiin vuoden 2015 aikana 287 sotainvalidin asunnon korjausta. Näiden lisäksi remontoitiin myös sotainvalidien leskien asuntoja. 14

5. Veljesjärjestö Vertaistuki Sotainvalidien Veljesliiton kolmas tukipilari – veljesjärjestötoiminta on perustunut aina vertaistukeen, jo vuosikymmeniä aikaisemmin kuin tämä termi keksittiin. Veljeshenki on tarkoittanut huolehtimista toisista sotainvalideista ja heidän omaisistaan. Vuosikymmeniä jatkunut vertaistuen merkitys näkyy muun muassa siinä, että sotainvalidien elin­ iän ennuste on ollut pidempi kuin muilla samanikäisillä miehillä. Virkistys- ja muiden tilaisuuksien, matkojen ja retkien suunnittelusta ja toteutuksesta osastoissa ja piireissä ovat pääosin vastanneet nuoremmat tukijäsenet. Veljeshenki jatkuu nyt nuorempien sukupolvien tukemana vahvana kaikessa tässä toiminnassa. Ikääntyvän jäsenkunnan yhtenä ongelmana on yksinäisyys. Henkinen ja hengellinen huolto, virkistystoiminta ja yhteydenpito ystävien ja kohtalotovereiden kanssa on tärkeää. Yhteiset kokoontumiset tarjoavat hyvän virkistyksen arkeen. Rannikko-Pohjanmaan jäseniä kesäjuhlassaan Närpiössä. 15

Hengellinen työ Liiton hengellisen toiminnan johdossa on hallituksen nimeämä hengellisen työn toimikunta. Siihen kuuluu yksi sotainvalidi ja yksi puolisojäsenten edustaja sekä viisi luottamuspappia. Hengellinen toiminta sotainvalidien ja heidän puolisoittensa ja leskiensä parissa on ollut runsasta. Sotainvalidipiirit järjestävät edelleen perinteisiä omia hengellisiä tilaisuuksia. Runsaimmin on osallistuttu sotiemme veteraanien seutukunnallisiin kirkkopäiviin eri puolilla Suomea. Sotainvalidi-lehden jokaisessa numerossa on julkaistu hengellisen toiminnan aukeamaa. Veljesliiton piirien luottamuspapit kokoontuivat marraskuussa Tallinnaan yhteisille neuvottelupäiville. Vieraina olivat Tarton piispa Joel Luhamets ja ”Suomen poika” isä Vello Salo. Päivillä keskusteltiin liiton hengellisen työn tulevaisuudesta. Keskustoimisto vastasi luottamuspappien neuvottelupäivien käytännön järjestelyistä. Veteraaniliittojen yhteisestä hengellisestä toiminnasta vastaa Veteraanivastuu ry:n hengellisen työn toimikunta, joka on keskittynyt seutukunnallisten kirkkopäivien järjestämiseen. Toimikunnan puheenjohtajana on Kymen piirin luottamuspappi Matti Tuomisto. Kuluneen vuoden aikana järjestettiin eri puolilla maata 40 seutukunnallista kirkkopäivää. Päivät kokosivat yhteensä yli 8 300 osallistujaa. Veteraanivastuu ry on voinut kirkkohallituksen myöntämien kolehtivarojen avulla tukea näiden päivien järjestelyjä. Kirkkopäivän vietto Oulaisissa alkoi seppeleenlaskulla. 16

6. Järjestö Säilytettävä vahva organisaatio Veljesliiton omaa organisaatiota supistetaan hallitusti liittokokouspäätösten mukaisesti. Liiton ja sen jäsen­yhdistysten voimavarat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja tarkasti jäsenkunnan hyväksi heidän elinaikanaan. Liiton organisaatio pidetään vahvana ja toimintakykyisenä. Vuoden lopulla Veljesliitolla oli edelleen 19 sotainvalidipiiriä, joista yksi toimii Ruotsissa. Neljässä piirissä on käytössä säännöt, joiden mukaan piirin jäseninä on pelkästään henkilöitä. Jyväskylän liittokokouksessa hyväksyttiin liiton sääntöjen muutos, jossa huomioidaan sotainvalidipiirien ns. sekasääntömalli (piirin jäsenenä sekä osastoja että henkilöjäseniä). Samalla sääntöihin tehtiin myös joitakin pienempiä korjauksia. Kolmellatoista piirillä voi omien sääntöjensä mukaan olla sekä osasto- että henkilöjäseniä. Piirien toiminnanjohtajista 17 oli vuoden lopulla liiton palkkauksessa. Puolet toiminnanjohtajista oli osa-aikaisia. Tavoitteena on ollut turvata tehtävien joustava hoitaminen palkattujen toimihenkilöiden määrän vähitellen supistuessa samalla kun jäsenkunta ja yhdistysten määräkin vähenevät. Piirien tehtävä on huolehtia siitä, että jokaisesta piirin alueella asuvasta sotainvalidi- ja puolisojäsenestä pidetään huolta ja että jokainen jäsen saa lainsäädännön hänelle turvaamat etuudet ja palvelut. Piirit huolehtivat myös osastojensa toimintaedellytyksistä. Varsinainen jäseniin ja puolisojäseniin kohdistuva huolto- ja tukityö tehdään edelleen pääosin paikallisosastoissa. Osastoja oli vuoden loppuessa 227, joten 22 osastoa purkautui kuluneen vuoden aikana. Sotainvalidiosastojen hiljalleen purkautuessa sotainvalidi-, puoliso- ja tukijäsenet ovat siirtyneet naapuriosastojen tai suoraan sotainvalidipiirien jäseniksi. Näin sotainvalidipiirien tehtävät ja vastuut kasvavat. Työhön tarvittavat voimavarat on kyetty turvaamaan. Sotasokeat ry. ja Aivoinvalidit ry. jatkoivat toimintaansa liiton erikoisjäsenyhdistyksinä. Järjestöpäällikkö on vastannut kentän ohjauksesta keskustoimiston johtoryhmän ja pääsihteerin ohjeistuksen mukaisesti. Piirikäynneillä keskityttiin piirien organisaatioiden tilanteeseen ja tulevien vuosien toiminnan ja talouden suunnitelmiin. Kun aikanaan myös sotainvalidipiirissä sotainvalidijäsenten määrä on enää parikymmentä (20), purkautuu myös piiri. Tämän jälkeen Sotainvalidien Perinnejärjestön alueyhdistykset huolehtivat viimeisten sotainvalidien ja heidän puolisoidensa ja leskien huollosta ja jatkavat sen jälkeen sotainvalidiperinteen vaalijoina. Sotainvalidien Perinnejärjestö haki ja hyväksyttiin Veljesliiton yhteisöjäseneksi. 17

Tapahtumat Kansallisen veteraanipäivän 27.4.2015 tapahtumat Veteraanipäivän pääjuhlaa vietettiin Hämeenlinnassa teemalla ”Tämä maa ei koskaan sortua saa”. Kansallisena veteraanipäivänä järjestettiin päätapahtuman lisäksi lukuisia paikallisia tilaisuuksia eri puolilla maata mm. sotainvalidien veljeskodeissa. 72. Sotainvalidien viikko 30.8.–6.9.2015 Viikon aikana järjestettiin paikallisia sotainvaliditapahtumia. Seminaarit, koulutus- ja neuvottelupäivät Liiton johdon perinteinen seminaari pidettiin 21.10.2015 Helsingissä. Liittovaltuusto ja sotainvalidien kunniakerho kokoontuivat samassa yhteydessä. Ennen kunniakerhon kokousta sotahistorioitsija, eversti Sampo Ahto piti esityksen aiheesta Sota Lapissa. Kunniakerhon jäsenistä oli elossa 156, ja heistä 32 oli paikalla kokouksessa. Kerhon puheenjohtajan eli oltermannin tehtävään valittiin edelleen yksimielisesti Erkki Kitunen Akaasta ja varapuheenjohtajaksi Pekka Tiilikainen Helsingistä. Piirien ja kaupunkiosastojen toiminnanjohtajien ja muiden toimihen­kilöiden neuvottelupäivät pidettiin 5.–6.5.2015 Tallinnassa. Piirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivä järjestettiin 9.10.2015 Helsingissä, ja edellisenä päivänä toiminnanjohtajat osallistuivat Valtiokonttorin neuvontapalvelupäiville. Toiminnanjohtajien ja isojen kaupunkiosastojen toimistonhoitajien koulutuspäivä järjestettiin 6.2.2015 Vantaalla ja liiton perinteinen lakikurssi 4.–5.11.2015 myös Vantaalla. Veljeskotipäivät järjesti Porin veljeskoti Diavire 1.–2.10.2015. Nämä hoito- ja kuntoutuslaitosten liiton (Hokuli) veljeskotipäivät järjestettiin 25. kerran. Avustajatoimintaprojektin alueellisten projektipäälliköiden ja käytännön avustajatehtävissä toimivien henkilöiden koulutustoiminta jatkui eri puolilla maata. Keskustoimiston henkilökunnan tyky-päivää vietettiin 16.9.2015 liiton 75-vuotisjuhlavuoden arvioinnin merkeissä. Pasilan veteraani- ja perinnejärjestöjen toimistoissa työskentelevä henkilökunta vietti yhteistä pikkujoulua 19.11.2015 Pasilan toimitiloissa. Ulkoinen tiedotus Sotainvalidien Veljesliiton ulkoisella tiedotuksella muistutetaan ihmisiä siitä, että sota­ invalideja on vielä elossa ja miten he eroavat muista veteraaneista sekä siitä, että useimmat heistä ovat vammoistaan huolimatta eläneet hyvän elämän ja tehneet pitkän uran työelämässä. Esillä pidetään myös sotainvalidien edunvalvontaan liittyviä aiheita. Ulkoisessa tiedotuksessa panostettiin sekä alueellisiin että valtakunnallisiin medioihin. Liiton ulkoisessa tiedotuksessa hyödynnettiin juhlavuoden teemoja ja siinä onnistuttiin. Selkeän teeman ja erilaisten tapahtumien kautta sotainvalidit olivat mediassa paremmin esillä kuin aikaisemmin. Apuna olivat omat / suorat kontaktit median edustajiin sekä tiedotepalvelu ePress. 18

Isompia kriisiviestintää vaatineita tilanteita ei Veljesliitolle tullut vuonna 2015. Juhlavuoden tapahtumia ennakoiden päätettiin järjestää keväällä tiedotustilaisuus koskien mm. liiton tulevaisuutta ja varojen käyttöä. Tilaisuuteen ilmoittautui kaksi toimittajaa, joten tiedotustilaisuus peruttiin ja suunniteltu aineisto toimitettiin kiinnostuneille toimittajille. Tämä otettiin osoituksena siitä, että epäilyt Veljesliiton ”sadan miljoonan euron omaisuudesta” on onnistuttu kumoamaan. Loppuvuodesta liitto teki selvityksen varallisuudestaan osana Veteraanivastuun keräyskampanjaa. Varallisuusasiat eivät nousseet otsikkoihin tuolloinkaan. Liitto on edelleen mukana Facebookissa omalla sivullaan. Juhlavuoden tapahtumien myötä Veljesliitto hankki myös tilin kuvaviestipalvelu Instagramista. Veljesliiton tiedottaja Elina Ruuttila palasi elokuussa 2014 hoitovapaalta ja hänen sijaisensa Marja Kivilompolo jatkoi Veljesliitossa juhlavuoden tiedottajana. Joulukuussa 2015 Elina Ruuttila jäi äitiysvapaalle, ja Marja Kivilompolo siirtyi jo tuttuun tapaan hänen sijaisekseen. Sotainvalidi-lehti Sotainvalidi-lehden avulla sotainvalideille ja puolisojäsenille vahvistuu kuva siitä, että heistä pidetään huolta. Lehti jakaa myös tärkeää tietoa jäsenkunnan lakisääteisistä eduista ja oikeuksista. Juttujen aihevalinnoilla pyritään myös osaltaan tukemaan jäsenten kotona asumista ja hyvinvointia. Lehti on osa sotainvalidien perinnetyötä. Lehden painos oli noin 21 000 ja se ilmestyi vuonna 2015 viidesti. Juhlavuosi näkyi lehdessä mm. juhlavuoden logolla sekä juhlavuoteen liittyvillä jutuilla. Näin haluttiin vahvistaa ajatusta, että kotona lukijatkin pääsevät osallisiksi tapahtumista. Lehdessä toteutettiin pieniä, lukemista helpottavia uudistuksia ja ne otettiin hyvin vastaan. Sotainvalidi-lehti on edelleen laadukas ja monipuolinen viestikanava Veljesliiton jäsenille. Juhlavuosi näkyi myös lehden ulkoasussa. 19

Sisäinen tiedotus Sotainvalidien Veljesliiton sisäisen tiedotustoiminnan tavoitteena on avoimuus – kaikilla organisaatiossa toimivilla on ajan tasalla olevaa tietoa niistä asioista, joita hän tarvitsee työtehtävissään. Piireille kootaan kerran kuussa piiritiedote, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista. Piiritiedote jaetaan myös keskustoimiston henkilökunnalle. Osastoihin lähetetään osastopostitus kaksi kertaa vuodessa. Veljesliitto teetti vuodelle 2015 oman taskukalenterinsa, jonka painos oli 5 000. Tutkimus- ym. hankkeet Filosofian tohtori Tuomas Hopun kirjoittama liiton 75-vuotishistoriatutkimus ”Edellä käyden – vammoista huolimatta” julkaistiin 17.8.2015 liiton pääjuhlan alla. Veljesliiton Tutkijafoorumin tuloksia julkistettiin juhlavuoden kirjasarjassa. Foorumin puitteissa on tehty tutkimusta sotainvalidihuollon vaikuttavuudesta. Valtiokonttorin ja Veljesliiton tukema sotainvalidien ja puolisojäsenten Palvelu-tvhanke laajeni vuoden lopulla mahdolliseksi kaikille veljeskodeille. Porin sairaskoti DiaVireen liitolta saamalla hankeavustuksella valmistui Saattaen vaihdettava-käsikirja iäkkään sotainvalidin henkisestä ja hengellisestä saattohoidosta. Sotainvalidien puoliso- ja leskijäsenten elämänkokemusten kokoaminen on loppusuoralla Keski-Pohjanmaalla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kokkolan Chydenius-instituutin kanssa ja sitä voidaan käyttää myös tutkimuspohjana. Yhteistyö veteraanijärjestöjen kanssa Veteraanijärjestöjen kanssa jatkettiin yhteistyötä veteraaniliittojen vuonna 1999 perustaman Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan (VEVA) johtamana kunkin järjestön itsenäisyyttä ja omaehtoista päätöksentekoa kunnioittaen. Liiton keskustoimisto on Helsingin Itä-Pasilassa yhteisissä tiloissa muiden veteraanijärjestöjen kanssa. Raha-automaattiyhdistys maksaa avustuksena valtiovallan lupaaman vuokratuen. Liiton Helsingin ja Uudenmaan piirit toimivat keskustoimiston yhteydessä. Pasilan tiloja isännöi veteraanien yhteistä perinnetyötä varten perustettu Tammenlehvän Perinneliitto ry. Veteraanijärjestöjen yhteistä varainhankintaa hoitaa veteraaniliittojen ja Kaatuneitten Omaisten Liiton perustama Veteraanivastuu ry. Muut yhteistyökumppanit Sotainvalidien Veljesliitto jatkoi yhteistyötä Valtiokonttorin, Puolustusvoi­mien, Rajavartiolaitoksen, sosiaali- ja terveys­ministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, kirkkojen, Raha-automaattiyhdistyksen, Vanhustyön keskusliiton, Invalidisäätiö Ortonin, Tammenlehvän Perinneliitto ry:n ja Sotainvalidien Perinnejärjestön sekä muidenkin sota­ invalidien kannalta tärkeiden yhteisöjen kanssa. Yhteiskun­nan ja Raha-automaatti­ yhdistyksen tuen lisäksi Suomen kansan aineellinen ja henkinen tuki sotainvalideille 20

on loppuun saakka tarpeen. Presidentin Kultainen kiekko luovutettiin kertomusvuonna Kungafonden-säätiölle Ruotsiin. Kiekko luovutettiin Kungafondenin edustajille juhlaillallisella liiton juhlapäivän aattona. Kansainvälinen toiminta Maailman Veteraanijärjestön (World Veterans Federation) toimintaan osallistumisesta veteraanijärjestöjen puolesta vastaa Suomen Rauhanturvaajaliitto. Järjestön yleiskokous pidettiin syyskuun alussa Puolassa. Veljesliiton puheenjohtaja on osallistunut MVJ:n 8. lainsäädäntökonferenssin valmistelutoimikunnan työhön. Yhteydenpitoa ruotsalaisten ja virolais­ten vapaaehtoisten ja heimoveteraanien kanssa jatkettiin vuoden aikana. Yhteistyötä on jatkettu myös ruotsalaisen Kungafonden-säätiön kanssa. Se tukee mm. Ruotsissa asuvia suomalaisia sotainvalideja. Liiton talous Liiton tuki kentälle Tuki kentälle kyettiin vielä vuonna 2015 pitämään korkealla tasolla. Liiton kokonaistuki jäsentensä huoltoon oli 4 316 321 euroa (4 454 579 euroa vuonna 2014). Liiton taloudellista tukea piireille ja erikoisjäsenyhdistyksille maksettiin huolto- ja tukirahana sekä lisätukena ja kotona selviytymisen tukena. Piirien huolto- ja tukiraha säilyi runsaana kahtena miljoonana eurona. Huolto- ja tukirahalla on tuettu huoltotyön ohella myös piiriorganisaatiota ja piiritoimiston kustannuksia. Liiton tukea annettiin myös muihin nimettyihin tarkoituksiin kuten avustajatoimintaan ja erilaisiin muihin hankkeisiin. Muu varsinainen toiminta ja varainhankinta Yhdistystoiminnan kulut olivat 623 925 euroa (350 123 euroa) ja keskustoimiston kulut 604 759 euroa (674 904 euroa). Var­sinaisen toiminnan kulujäämä oli 5 545 005 euroa (5 479 607 euroa). Jäsenistölle suunnattu myyntitoiminta jatkui myös kertomusvuonna ja uusina tuotteina olivat liiton juhlavuoteen liittyvät myyntiartikkelit. Liiton tunnuksella varus­tettujen lahjatavaroiden myynti on tärkeää jäsenistön yhteenkuuluvuudelle. Kunniamerkkien ompelupalvelusta muillekin kuin liiton jäsenistölle vastasi edelleen Sotainvalidien Veljesliiton Myyntipalvelu Oy. Testamenttilahjoituksia saatiin 1 165 euroa (838 515 euroa). Vilho Tukian testamentin ehtojen mukaisesti liiton vuonna 2013 perustamaan Vilho Tukian rahastoon siirrettiin -892 euroa (783 485 euroa). Varainhankinnan tulos oli 63 436 euroa (106 983 euroa). Tuotto- / kulujäämä ennen sijoitustoimintaa oli 5 459 132 euroa (5 366 751 euroa). Sijoitustoiminta Sijoitustoimintaa on hoidettu liiton hallituksen tarkistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Liiton sijoitusten hoito on jaettu kolmen pankin kesken konsultatiivisin sopimuksin. Danske Marketsin salkku myytiin kertomusvuonna lähes kokonaan pois. Sijoitustoimintaa suunnittelee ja valvoo liiton sijoitustoimikunta. Pääsihteeri raportoi säännöllisesti hallitukselle liiton taloudesta ja sijoituksista. 21

Arvopaperisijoitusten kirjanpitoarvoja kirjattiin vuonna 2015 vuoden viimeisen päivän arvoilla ylös 319 739 euroa (471 180 euroa) ja alaskirjauksia oli 81 997 euroa (134 609 euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli 2 261 671 euroa (1 943 943 euroa). Omatoiminen kulujäämä oli toimintavuonna -3 197 461 euroa (-3 422 807 euroa). Tulos vuodelta 2015 Satunnaiset tuotot olivat +481 988 euroa (+554 468 euroa vuonna 2014). Liiton hallitus on päättänyt purkaa Kaunialan varausta vuoden 2015 tilinpäätöksessä ko. summalla. Liiton saamat yleisavustukset (RAY) olivat yhteensä 150 000 euroa (200 000 euroa). Liiton tilikauden alijäämä oli vuodelta 2015 yhteensä -2 17 2973 euroa (-2 485 339 euroa). 22

7. Liitteet Toimintaamme tukevat yhteisöt SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON TUKI- JA PERINNESÄÄTIÖ Säätiö toimi ­­sotain­vali­dityön ja -perinteen tukijär­jestönä­. Säätiön varoja ja niiden tuottoa käytettiin aiempina vuosina erityisesti sotainvalidien ja heidän puolisoidensa kotona selviytymistä helpottavan Sotainvalidien Veljesliiton avustajatoimintahankkeen tukemiseen. Nyt jäljellä olevat varat on päätetty käyttää pääosin sotainvalidien perinteen vaalimiseen. Säätiön varat olivat sijoitettuina riskittömiin kohteisiin. Edellisten vuosien tapaan säätiö rahoitti Sotainvalidien Veljesliiton kunniaker­ hon toimintaa. Kunniakerhon Helsingissä 22.10.2015 pidettyyn kokoukseen osallistui 30 kerhon 153 elossa olevasta kunniakerhon sotainvalidijäsenestä. Säätiön hallitus Veljesliiton puheenjohtaja Juhani Saari, puheenjohtaja Everstiluutnantti Juhani Nuorala, varapuheenjohtaja Toiminnanjohtaja Jari-Matti Autere Professori Leo Jarho Kirjailija Lasse Lehtinen Valtiotieteiden maisteri Markku Palokangas Vuorineuvos Jaakko Rauramo Asiamies Pääsihteeri Markku Honkasalo SOTAINVALIDIEN PERINNEJÄRJESTÖ Sotainvalidien Perinnejärjestön vuosikokous pidettiin 9.6.2015 Sotainvalidien Veljesliiton liittokokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Honkasalo ja paikalla oli 19 virallista kokousedustajaa edustaen 13 perinneyhdistystä. Järjestön puheenjohtajaksi valittiin edelleen kirjailija Lasse Lehtinen. Järjestön varapuheenjohtajaksi valittiin Tuija-Leena Juutilainen ja hallituksen sihteeriksi Jari-Matti Autere sekä hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi Marjo Kovanen. Vuosikokous hyväksyi järjestön uudet säännöt. Vuosikokous päätti, että järjestö hakee Veljesliiton yhteisöjäseneksi ja Veljesliiton liittovaltuusto hyväksyi perinnejärjestön Veljesliiton yhteisöjäseneksi 22.10.2015. Perinnejärjestö oli näkyvästi esillä Veljesliiton Jyväskylän liittokokouksen yhteydessä järjestetyssä katutapahtumassa 9.6.2015 ja Veljesliiton 75-vuotisjuhlaan liittyvässä katutapahtumassa 18.8.2015 Helsingissä. 23

Puheenjohtaja Lasse Lehtinen esitti Perinnejärjestön tervehdyksen Sotainvalidien Veljesliiton liittokokousjuhlassa 9.6.2015 Jyväskylässä. Tervehdyksen yhteydessä hän ja järjestön sihteeri luovuttivat Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piirille Vuosien tuki -palkinnon piirin tukijäsenmäärän kasvattamisesta vuoden 2013 liittokokouksen jälkeen yli 50 prosentilla. Puheenjohtaja Lasse Lehtinen edusti Perinnejärjestöä lukuisissa tilaisuuksissa joko juhlapuhujana tai esitelmöitsijänä. Perinneyhdistyksille suositeltiin, että ne yhdessä sota­ invalidipiirien kanssa järjestäisivät sotainvalidiviikolla tapahtumia tai juhlatilaisuuksia, joissa tuotaisiin esille sotainvalidiviikko. Kertomusvuoden aikana maassamme oli 18 järjestöön kuuluvaa perinneyhdistystä ja yksi Ruotsissa. Perinneyhdistyksissä oli 1 200 jäsentä. Vuoden aikana perustettiin yksi uusi perinneyhdistys, Sotainvalidien Sisä-Suomen Perinneyhdistys. Pääosa perinnetyöstä tapahtuu näissä yhdistyksissä, joiden jäsenet olivat mukana järjestämässä erilaisia virkistystilaisuuksia Veljesliiton osastojen jäsenille, auttoivat keräystoiminnassa ja olivat yksittäisten sotainvalidien ja puolisojäsenten tukena elämän arjessa. Vuoden aikana valmistui Perinnejärjestön uusi esite ja perinnejärjestön DVD tekstitettiin ruotsiksi ja englanniksi. Sihteeri lähetti perinneyhdistyksille vuoden aikana viisi tiedotetta. Perinneyhdistysten jäsenet saivat jäsenetuna Sotainvalidi-lehden, jonka tilausmaksut maksoi Veljesliitto. 24

Sotainvalidien Veljesliiton johto vuonna 2015 Liiton puheenjohtaja Juhani Saari Liittovaltuuston varapuheenjohtaja Pertti Vuola HALLITUS Puheenjohtaja Juha Laikari, Oulainen Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 1. varapuheenjohtaja Antti Västi, Seinäjoki Veijo Saloheimo, Joensuu 2.varapuheenjohtaja Lasse Lehtinen, Helsinki Yrjö Velakoski, Espoo † Erkki Kitunen, Akaa Matti Kähkönen, Kuhmo Kari Manner, Helsinki Heikki Moilanen, Merikarvia Jouko Sipilä, Kangasala Veikko Punakallio, Heinola Marja-Liisa Taipale, Helsinki Ritva-Liisa Paananen, Helsinki Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana kahdeksan. Hallitukseen valittu liittovaltuuston jäsen ei ole toiminut samanaikaisesti liittovaltuus­ton jäsenenä. LIITTOVALTUUSTO Liittovaltuusto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Liiton hallitus, liittovaltuusto ja keskustoimiston johto pitivät 21.10.2015 yhtei­sen seminaarin. Puheenjohtaja Juhani Saari, Helsinki Varapuheenjohtaja Pertti Vuola, Mynämäki Jäsenet 9.6.2015 saakka Jäsenet 10.6.2015 lähtien Helsingin piiri: Tauno Lehtiö, Helsinki 1. varajäsen Seppo Kanerva, Helsinki 2. varajäsen Fjalar Adolfsson, Helsinki Uudenmaan piiri: Jaakko Torppa, Tuusula 1. varajäsen Olavi Leikola, Lohja 2. varajäsen Erkki Tuormaa, Loviisa Helsingin piiri: Seppo Kanerva, Helsinki 1. varajäsen Christian Wallin, Helsinki 2. varajäsen Matti Hara, Helsinki Uudenmaan piiri: Jaakko Torppa, Tuusula 1. varajäsen Erkki Tuormaa, Loviisa 2. varajäsen Veikko Toivonen, Mäntsälä Varsinais-Suomen piiri: Pertti Vuola, Mynämäki 1. varajäsen Reino Lahtinen, Turku 2. varajäsen Pentti Leino, Naantali † Varsinais-Suomen piiri: Pertti Vuola, Mynämäki 1. varajäsen Heimo Purhonen, Salo 2. Reino Lahtinen, Turku Kanta-Hämeen piiri: Juha Vuorinen, Toijala 1. varajäsen Heikki Karisto, Hämeenlinna 2. varajäsen Erkki Ylöstalo, Janakkala Kanta-Hämeen piiri: Juha Vuorinen, Akaa 1. varajäsen Heikki Karisto, Hämeenlinna 2. varajäsen Erkki Ylöstalo, Janakkala 25

26 Pirkka-Hämeen piiri: Toivo Sundqvist, Tampere † 1. varajäsen Matti Ponsi, Ylöjärvi 2. varajäsenen Onni Holttinen, Virrat † Pirkka-Hämeen piiri: Matti Ponsi, Ylöjärvi 1. varajäsen Pentti Kuukankorpi, Tampere 2. varajäsen Terttu Veijalainen, Tampere Lahden piiri: Pentti Löfgren, Lahti 1. varajäsen Veikko Punakallio, Heinola 2. varajäsen Leo Jokelainen, Lahti Lahden piiri: Pentti Löfgrén, Lahti 1. varajäsen Veikko Punakallio, Heinola 2. varajäsen Leo Jokelainen, Lahti Kymen piiri: Kari Hietanen, Kouvola 1. varajäsen Reijo Tanskanen, Luumäki 2. varajäsen Leo Merisalo, Pyhtää Kymen piiri: Kari Hietanen, Kouvola 1. varajäsen Reijo Tanskanen, Luumäki 2. varajäsen Veikko Haimila, Lappeenranta Satakunnan piiri: Heikki Moilanen, Merikarvia 1. varajäsen Ilkka Nurmi, Pori 2. varajäsen Eero Pirkkalainen, Rauma Satakunnan piiri: Heikki Moilanen, Merikarvia 1. varajäsen Ilkka Nurmi, Pori 2. varajäsen Eero Pirkkalainen, Rauma Sisä-Suomen piiri: Pertti Koivunen, Äänekoski 1. varajäsen Pentti Koskinen, Jyväskylä 2. varajäsen Ahti Savolainen, Konnevesi Sisä-Suomen piiri: Pertti Koivunen, Äänekoski 1. varajäsen Pentti Koskinen, Jyväskylä † 2. varajäsen Ahti Savolainen, Konnevesi Suur-Savon piiri: Hannu Toivonen, Mikkeli 1. varajäsen Jukka Torvelainen, Savonlinna 2. varajäsen Antti Lindqvist, Kangasniemi Suur-Savon piiri: Hannu Toivonen, Mikkeli 1. varajäsen Jukka Torvelainen, Savonlinna 2. varajäsen Antti Lindqvist, Kangasniemi Rannikko-Pohjanmaan piiri: Markku Ranta, Uusikaarlepyy 1. varajäsen Wolf Enbacka, Jakobstad 2. varajäsen Raimo Latvala, Mustasaari Rannikko-Pohjanmaan piiri: Markku Ranta, Uusikaarlepyy 1. varajäsen Wolf Enbacka, Jakobstad 2. varajäsen Raimo Latvala, Mustasaari Etelä-Pohjanmaan piiri: Antti Västi, Seinäjoki (hallituksen jäsen) 1. varajäsen Rauno Yli-Hynnilä, Kurikka 2. varajäsen Unto Nyystilä, Laihia Etelä-Pohjanmaan piiri: Antti Västi, Seinäjoki (hallituksen jäsen) 1. varajäsen Rauno Yli-Hynnilä, Kurikka 2. varajäsen Unto Nyystilä, Laihia Pohjois-Savon piiri: Niilo Läksy, Iisalmi † 1. varajäsen Paavo Jauhiainen, Kuopio 2. varajäsen Juhani Mustonen, Tuusniemi Pohjois-Savon piiri: Heikki Lahtela, Siilinjärvi 1. varajäsen Tauno Pitkänen, Kuopio 2. varajäsen Reijo Sojakka, Leppävirta Pohjois-Karjalan piiri: Jouko Hälvä, Joensuu 1. varajäsen Ahti Karttunen, Outokumpu 2. varajäsen Veijo Saloheimo, Joensuu Pohjois-Karjalan piiri: Jouko Hälvä, Joensuu 1. varajäsen Ahti Karttunen, Outokumpu 2. varajäsen Veijo Saloheimo, Joensuu Keski-Pohjanmaan piiri: Esko Hirviniemi, Haapajärvi 1. varajäsen Olli Roiko-Jokela, Kannus 2. varajäsen Viljo S. Määttälä, Toholampi Keski-Pohjanmaan piiri: Esko Hirviniemi, Haapajärvi 1. varajäsen Olli Roiko-Jokela, Kannus 2. varajäsen Viljo S. Määttälä, Toholampi Pohjois-Pohjanmaan piiri: Antti Pesälä, Pudasjärvi 1. varajäsen Jouko Korhonen, Oulu 2. varajäsen Esko Kantola, Siikajoki Pohjois-Pohjanmaan piiri: Antti Pesälä, Pudasjärvi 1. varajäsen Jouko Korhonen, Oulu 2. varajäsen Erkki Rauhala, Oulu

Kainuun piiri: Matti Kähkönen, Kuhmo 1. varajäsen Juhani Hautala, Kajaani 2. varajäsen Timo Hurskainen, Kajaani Kainuun piiri: Juhani Hautala, Kajaani 1. varajäsen Reino Kilpeläinen, Sotkamo 2. varajäsen Timo Hurskainen, Kajaani Lapin piiri: Jouko Lahdenperä, Tornio 1. varajäsen Niilo Muotka, Muonio 2. varajäsen Raimo Hedemäki, Rovaniemi Lapin piiri: Jouko Lahdenperä, Oulu 1. varajäsen Kosti Hietala, Muonio 2. varajäsen Juhani Kellokumpu, Salla Ruotsin piiri: Anssi Pajuvirta, Tukholma 1. varajäsen Asko Matikainen, Tukholma 2. varajäsen Tauno Ahtila, Tyresö † Ruotsin piiri: Anssi Pajuvirta, Tukholma 1. varajäsen Asko Matikainen, Tukholma 2. varajäsen Jouni Knuuttila, Halmstad Aivoinvalidit ry: Seppo Kanerva, Helsinki 1. varajäsen Lars Löflund, Helsinki 2. varajäsen Olavi Virtanen, Helsinki Aivoinvalidit ry: Lars Löflund, Helsinki 1. varajäsen Taito Vesala, Helsinki 2. varajäsen Olavi Virtanen, Helsinki † Sotasokeat ry: Teuvo Ljungberg, Helsinki 1. varajäsen Markku Palokangas, Helsinki 2. varajäsen Yrjö Leino, Heinola Sotasokeat ry: Teuvo Ljungberg, Helsinki 1. varajäsen Aatu Moilanen, Helsinki 2. varajäsen Markku Palokangas, Helsinki LIITON TILINTARKASTAJAT Tilintarkastusyhteisönä toimii KHT-tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi. HUOMIONOSOITUKSET Liiton pienoislippu Vapaudenristin tunnuksella ja nauhalla, myönnetty 21.10.2015 Heikkinen Eelis, Juva; Häkkinen Matti, Hankasalmi; Jaakkola Pentti, Pori; Jauhiainen Paavo, Siilinjärvi; Jeronen Heikki, Karijoki; Jokelainen Frans, Ristijärvi; Joonala Veikko, Hämeenlinna Koppanen Eino Oskar, Pirkkala; Leppä Eira, Naantali; Lindström Kurt, Tammisaari; Peltonen Jorma Emil, Tampere; Rauhala Erkki, Oulu; Roivas Niilo, Turku; Savukoski Jorma, Rovaniemi; Sonntag Lars-Åke, Helsinki; Sysmän Palvelutalo, Sysmä; Timonen Mauri, Nurmes; Turunen Vilho, Iitti; Wist­backa Benny, Uusikaarlepyy; Voss Paul, Helsinki ja Ypyä Reino Kustaa, Nivala. Sotainvalidien ansioristi, myönnetty 27.4.2015 Alanko-Kahiluoto Outi, kansanedustaja; Bruncrona Petter, ordförande, Bergsrådinnan Sophie von Julin stiftelse; Grundström Anni, sosiaalisihteeri, Suomen Sotaveteraaniliitto; Honkamaa Sakari, henkilöstöpäällikkö, Puolustusvoimat; Hovi Timo, johtaja, Evli; Huovinen Susanna, peruspalveluministeri; Huuhtanen Outi, palveluneuvoja, Kaunialan Sairaala; Häkkinen Sirkka, lähihoitaja, Kaunialan Sairaala; Ihalainen Lauri, työministeri; Jarva Anne Marie, korvausratkaisija, Valtiokonttori; Jylhä Marja, gerontologian professori, Tampereen yliopisto; Kainulainen Harri, puheenjohtaja, Sotavahinkosäätiö; Kajavirta Jari, henkilöstöjohtaja, puolustusministeriö; Katajamäki Tuomo, aluejohtaja, Danske Markets; Kivelä Sirkka-Liisa, emeritaprofessori; Laatikainen Pertti, puheenjohtaja, MPK-yhdistys; Laitinen Outi, fysioterapeutti, Kyyhkylän Kuntoutuskeskus; Leppänen Marjatta, taiteilija; Lindberg Jarmo, Puolustusvoimain komentaja; Markku Rossi, kansanedustaja; Mikkola Markku, toiminnanjohtaja, Kymen piiri; Moksunen Katri, ylitarkastaja, Valtiokonttori; Nenonen Kari, Vantaan kaupunginjohtaja; 27

Niinistö Jussi, kansanedustaja; Nordgren Karl, kauppaneuvos, Helsinki; Nuorteva Jussi, johtaja, Kansallisarkisto; Paasonen Kaija, virikeohjaaja, Kyyhkylän Kuntoutuskeskus; Pajunen Jussi, Helsingin kaupunginjohtaja; Rannikko Juha, pääesikunnan päällikkö; Rauhala Leena, kansanedustaja; Riippi Hannu, KHT-tilintarkastaja; Räsänen Päivi, sisäministeri; Sairinen Marja, virikeohjaaja, Kyyhkylän Kuntoutuskeskus; Sarkomaa Sari, kansanedustaja; Stubb Alexander, pääministeri; Tenhunen Laila, sairaala-apulainen, Kaunialan Sairaala; Tuomisto Matti, rovasti, liiton hengellisen toimikunnan puheenjohtaja; Tuomisto Tero, toiminnanjohtaja, Rintamaveteraaniliitto; Uotila Kari, kansanedustaja ja Wideroos Ulla-Maj, kansanedustaja. Aronen Väinö Olavi, Perho; Arraste Aimo, Nastola; Björk Stig, Vaasa; Heikkilä Björn-Olof, Kristiinankaupunki; Hirn Risto, Pori; Honkavaara Vilho, Jalasjärvi; Huhtala Eeva, Alavus; Hyytiäinen Reino, Helsinki; Ilvonen Tapani Kaarlo Johannes, Loppi; Kaija Vesala, Kouvola; Kanerva Kaarlo Armas, Hämeenlinna; Kanniainen Eero, Kemijärvi; Keski-Petäjä Helena, Joroinen; Kiiski Heikki, Pöytyä; Koponen Tauno Olavi, Varkaus; Korhonen Ilmari Malakias, Tampere; Kotila Antero, Naantali; Kraft Pirkko, Helsinki; Lanu Ritva, Hamina; Lehtinen Lyyli, Orivesi; Malkki Tapio, Pielavesi; Malmberg Yrjö, Helsinki; Mikkonen Paavo, Kouvola; Määttänen Veikko, Ilomantsi; Naumonen Kaija, Tampere; Pajunen Jouko, Nokia; Pajusto Reino, Parkano; Pekkanen Jari, Saarijärvi; Pesälä Antti, Pudasjärvi; Pitsinki Kaarlo, Helsinki; Rautiainen Toimi, Rääkkylä; Rossi Antti, Äänekoski; Rämö Reino Matti, Forssa; Saarimäki Kirsti, Hartola; Salonen Raimo, Loimaa; Sirviö Viljo, Sonkajärvi; Sjödahl Otto, Turku; Skog Olavi, Nummi-Pusula; Torvelainen Jukka, Savonlinna; Töllinen Matti, Lievestuore; Valkama Matti, Kiikoinen; Ylihannu Uuno, Ylitornio; Yrjönsalo Heimo, Lohja ja Äijö Pauli Eemeli, Kauhajoki. Marskin Sotainvalidirahasto Ahtela Antti, Oitti; Koskinen Pentti, Jyväskylä; Kotkavuo Olavi, Kauniainen; Kuukankorpi Pentti, Tampere; Laakso Pentti Uolevi, Utti; Laaksonen Jukka, Pori; Lehtoranta Eino, Ähtäri; Leino Bertel, Turku; Lindholm Helge, Vaasa; Pahkala Väinö Matias, Himanka; Pankasuo Vilho, Joensuu; Sarjanen Onni, Renko; Suvilehto Iisakki, Pyhäsalmi; Tikkunen Elina, Nastola; Turunen Otto, Varkaus ja Törmänen Eero, Kemijärvi. 28

Keskustoimisto Ratamestarinkatu 9 C, 00520 Helsinki P. (09) 478 500, faksi (09) 4785 0100 keskuststo@sotainvalidit.fi, www.sotainvalidit.fi Pääsihteeri ja keskustoimiston päällikkö Markku Honkasalo Johdon sihteeri Pirjo Hämäläinen Lakimies Seppo Savolainen Tiedottaja Elina Ruuttila (äitiysvapaalla 16.12.2015 alkaen) Juhlavuoden tiedottaja Marja Kivilompolo Järjestöpäällikkö Markku Mikkola, oto (31.12.2015 saakka). Myyntipalvelupäällikkö Heikki Kankkunen (eläkkeelle 1.7.2015) Kassanhoitaja Mirja Luukkanen Kirjanpitäjä Marjo Kovanen Kunniamerkkipalvelun hoitaja Silja Myllyniemi Toimistovirkailija Anneli Wallendahr Toimistotyöntekijä Tarja Lindholm Avustajatoimintahankkeen projektijohtaja Eija Kilgast Toimintavuoden päättyessä keskustoimiston palveluksessa oli 11 toistaiseksi voimassa olevassa työ­ suhteessa olevaa, joista kaksi oli osa-aikaisia ja yksi määräaikainen. Lisäksi liiton varoista maksettiin palkka 17 piirin toiminnanjohtajalle, joiden henkilöstökulut huomioidaan piirin saamassa huolto- ja tukirahassa. SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON NIMEÄMÄT EDUSTAJAT LAITOSYHTEISÖISSÄ, JOIDEN HALLINNOSSA LIITOLLA ON ENEMMISTÖ Kaunialan Sairaala Oy:n hallitus Vesa Ekroos, puheenjohtaja Martti Kuivala Juha Laikari Kyyhkylä-säätiön hallitus Varajäsenet: Puheenjohtaja Markku Honkasalo Juhani Saari Jäsenet: Vesa Ekroos Seppo Savolainen Hannu Toivonen Markku Tarvainen Arto Tauria Markku Mikkola 29

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO ry TULOSLASKELMA 1.1.-31.12. VARSINAINEN TOIMINTA HUOLTOTOIMINTA Tuotot Henkilöstökulut Muut kulut YHDISTYSTOIMINTA Tuotot Henkilöstökulut Ray:n kattamat kulut Muut kulut Kulujäämä 2014 198 400,00 -65 486,98 -4 449 234,22 133 678,42 -74 038,10 -4 514 220,22 -4 316 321,20 -4 454 579,90 18 237,20 -35 851,77 -10 000,00 -596 310,90 18 813,40 -34 616,01 -10 000,00 -324 321,19 Kulujäämä KESKUSTOIMISTO Tuotot Henkilöstökulut Ray:n kattamat henkilöstökulut Henkilöstökulujen siirto Poistot Muut kulut -623 925,47 -350 123,80 11 600,00 -1 386 481,69 -122 500,00 1 020 213,43 -10 686,91 -116 903,91 12 050,00 -1 446 460,52 -170 000,00 1 069 183,80 -11 724,22 -127 953,06 Kulujäämä -604 759,08 -674 904,00 -5 545 005,75 -5 479 607,70 315 282,30 -46 813,44 -183 488,41 892,80 1 067 889,00 -47 778,51 -123 769,02 -783 485,53 85 873,25 112 855,94 Tuotto- / kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut -5 459 132,50 -5 366 751,76 2 628 846,98 -367 175,88 2 261 671,10 2 633 968,81 -690 024,86 1 943 943,95 OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -3 197 461,40 -3 422 807,81 481 988,40 481 988,40 554 468,66 554 468,66 150 000,00 -17 500,00 200 000,00 -20 000,00 -2 582 973,00 -2 688 339,15 590,64 -319 926,60 319 335,96 410 000,00 410 000,00 3 126,64 -277 703,30 274 576,66 203 000,00 203 000,00 -2 172 973,00 -2 485 339,15 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA YHDISTYSTOIMINNAN VARAINHANKINTA Tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Siirto rahastoon Tuottojäämä SATUNNAISET ERÄT Tuotot YLEISAVUSTUKSET Saadut yleisavustukset Ruotsin piirin osuus TILIKAUDEN TULOS MUUT RAHASTOT Tuotot Kulut Siirto rahastoon/Kauniala Siirto rahastoon/Tukia 30 2015 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO ry. TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto, liite 1 Sijoitukset Kiinteistöt Asunto-osakkeet Pankki- ja teollisuusosakkeet + osuudet Muut osakkeet ja osuudet Lainasaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Varastot Saamiset Pitkäaikaiset Pääomalaina, konserni Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 31.12.2015 31.12.2014 43 152,78 53 839,69 43 152,78 53 839,69 100 912,76 226 501,32 4 164 627,68 35 909,40 62 440,95 100 912,76 226 504,68 7 667 727,12 35 909,40 62 440,95 4 590 392,11 8 093 494,91 65 133,49 53 024,88 492 137,00 492 137,00 29 668,30 151 917,65 15 293,12 171 241,03 181 585,95 186 534,15 324 571,21 327 484,08 324 571,21 327 484,08 5 696 972,54 9 206 514,71 31

VASTATTAVAA 31.12.2015 31.12.2014 4 048 177,66 5 533 516,81 1 733 251,23 761 749,57 - 2 172 973,00 2 733 251,23 1 499 978,33 - 2 485 339,15 322 027,80 1 747 890,41 951 837,94 1 433 826,34 18 884,24 314 167,83 41 877,07 82 709,17 372 139,97 36 432,01 374 929,14 491 281,15 5 696 972,54 9 206 514,71 OMA PÄÄOMA Oma pääoma, liite 1 Huolto- ja tukirahasto 2005 - 2020, liite 1 Muut rahastot, liite 1 Tilikauden tulos, liite 1 PAKOLLISET VARAUKSET Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat VASTATTAVAA YHTEENSÄ 32

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Pysyvät vastaavat on kirjattu hankintamenoon, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Arvopaperien arvostuksessa on käytetty fifo-periaatetta. Vaihto-omaisuus on kirjattu fifo-periaatteen mukaisesti muuttuviin menoihin alimman arvon perusteella. Sotainvalidien Veljesliitto myönsi vuonna 2013 Kaunialan Sairaala Oy:lle yhtiön maksuvalmiuden säilyttämiseksi Veljesliiton ja Vantaan kaupungin 15.12.2006 tekemän perussopimuksen mukaisesti osakeyhtiölain mukaista oman pääoman ehtoista lainaa 492 137 euroa (Vantaa 223 880 euroa). Lainalle ei makseta korkoa. Henkilökunnan lukumäärä v. 2015 oli keskimäärin 30 (2014/32) Vakituisessa työsuhteessa 31.12.2015 oli heistä 29 (2014/31) henkilöä. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat, palkkiot Lakisääteiset sosiaalikulut Muut henkilöstösivukulut SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Osinkotuotot Vuokratuotot Korkotuotot Omaisuuden arvonmuutokset Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Vastikkeet Muut hoitokulut Omaisuuden arvonmuutokset Kulut yhteensä 2015 1 386 092,92 267 292,38 31 854,39 2014 1 463 916,24 289 214,28 34 111,19 1 685 239,69 1 787 241,71 396 688,05 29 594,95 3 159,56 319 739,02 1 879 665,40 461 152,29 32 411,41 3 562,75 471 180,05 1 665 662,31 2 628 846,98 2 633 968,81 - 11 822,23 - 273 356,26 -81 997,39 - 17 667,87 - 537 747,17 -134 609,82 - 367 175,88 - 690 024,86 33

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Kaunialan vuokravastuun purku 2015 2014 481 988,40 481 988,40 554 468,66 554 468,66 53 839,69 0,00 0,00 - 10 686,91 43 152,78 65 563,91 0,00 0,00 - 11 724,22 53 839,69 TASEEN LIITETIEDOT PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalustot 1.1. Lisäykset Vähennykset Poistot Tasearvo 31.12. Poistoprosentteina on käytetty kalustojen osalta 25 % jäännösarvosta. ATK-laitteiden ja ajoneuvojen osalta tasapoisto, 25 % hankintahinta-arvosta. ARVOPAPERIT Pankki- ja teollisuusosakkeet Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Erotus 2015 2014 2 435 676,35 1 197 813,93 1 237 862,42 4 496 703,70 2 859 893,55 1 636 810,15 Sijoitusrahastot Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Erotus 3 985 575,27 2 966 813,75 1 018 761,52 6 353 028,58 4 807 833,57 1 545 195,01 31 173,68 100 000,00 20 743,97 151 917,65 18 445,09 130 412,54 22 383,40 171 241,03 Siirtosaamisten olennaiset erät Ilmarinen, TyEL Veteraanivastuu ry Muut siirtosaamiset 34

2015 2014 3 048 177,66 1 000 000,00 - 2 172 973,00 1 875 204,66 4 533 516,81 1 000 000,00 - 2 485 339,15 3 048 177,66 2 733 251,23 - 1 000 000,00 1 733 251,23 3 733 251,23 - 1 000 000,00 2 733 251,23 2015 2014 32 173,83 0,00 - 8 000,00 24 173,83 32 173,83 Kaunialan sotavam.srl:n rahasto 1.1. Lisäys Vähennys 469 702,39 590,64 - 319 926,60 150 366,43 469 702,39 Vilho Tukian rahasto 1.1. Lisäys Vähennys 998 102,11 0,00 - 410 892,80 587 209,31 761 749,57 998 102,11 1 499 978,33 4 370 205,46 7 281 407,22 OMA PÄÄOMA Oma pääoma 1.1. Lisäys: Siirto Huolto- ja tukirahasto 2005-2020:stä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma Huolto- ja tukirahasto 2005-2020 1.1. Vähennys: Siirto omaan pääomaan Muut rahastot Marskin rahasto 1.1. Lisäys Vähennys OMA PÄÄOMA 31.12.2015 35

Siirtovelkojen olennaiset erät Avustajatoiminta, toimintatuki Lomapalkkavaraus sosiaalikuluineen Kaatuneiden muistosäätiö Muut siirtovelat PAKOLLISET VARAUKSET Kaunialan tulevaisuusjärjestelyjen yhteydessä annettu sitoumus Kaunialan kiinteistön vuokranantajalle. 36 2015 2014 38 108,00 265 656,72 0,00 10 403,11 314 167,83 34 544,00 293 762,53 30 000,00 13 833,44 372 139,97 951 837,94 1 433 826,34

KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA 1. HUOLTOTOIMINTA Tuotot Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Kulujäämä 2. SAIRAALATOIMINTA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (-tappio) 3. YHDISTYSTOIMINTA Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulujäämä 4. KESKUSTOIMISTO Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulujäämä Tuotto- / kulujäämä 2015 2014 198 400,00 133 678,42 -65 486,98 -4 619 487,29 -4 486 574,27 -74 038,10 -4 527 141,15 -4 467 500,83 31 799 664,55 1 002 422,03 -3 459 626,47 -21 585 447,69 -865 378,55 -6 367 045,70 524 588,17 32 106 275,78 869 161,93 -3 554 130,89 -21 878 419,38 -954 983,52 -6 275 706,09 312 197,83 18 237,20 18 813,40 -35 851,77 0,00 -599 364,20 -616 978,77 -34 616,01 0,00 -331 131,94 -346 934,55 11 600,00 12 050,00 -524 370,58 -10 686,91 -122 192,72 -645 650,21 -580 759,84 -11 724,22 -132 744,66 -713 178,72 -5 224 615,08 -5 215 416,27 37

KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 2015 2014 756 941,26 1 073 593,84 -46 813,44 0,00 -182 595,61 527 532,21 -47 778,51 0,00 -907 254,55 118 560,78 57 202,94 -11 936,88 0,00 0,00 -2 334,68 0,00 42 931,38 56 073,33 -10 707,93 0,00 0,00 -1 897,17 0,00 43 468,23 -4 654 151,49 -5 053 387,26 2 635 457,95 -370 553,35 2 264 904,60 2 679 830,96 -690 192,27 1 989 638,69 -2 389 246,89 -3 063 748,57 481 988,40 0,00 481 988,40 554 468,66 0,00 554 468,66 150 000,00 -17 500,00 132 500,00 200 000,00 -20 000,00 180 000,00 -1 774 758,49 -2 329 279,91 590,64 0,00 729 335,36 729 926,00 3 126,64 0,00 473 750,49 476 877,13 VEROT -179 319,95 -32 192,08 Vähemmistöosuus -224 590,87 -267 252,28 -1 448 743,31 -2 151 847,14 VARAINHANKINTA 1. YHDISTYSTOIMINNAN VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tuottojäämä 2. LIIKETOIMINTA Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja -kulut Liikevoitto (-tappio) Tuotto- / kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Omatoiminen kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Tuotot Kulut YLEISAVUSTUKSET Saadut yleisavustukset Ruotsin piirin osuus Tilikauden tulos MUUT RAHASTOT Tuotot Kulut Siirto rahastosta Tilikauden yli-/alijäämä 38

KONSERNITASE 1.1.-31.12.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Kiinteistöt Asunto-osakkeet Pankki- ja teoll.osakkeet+osuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut pitkäaikaiset sijoitukset Lainasaamiset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Varastot Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset Potilasvarat Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ 2015 2014 583 595,10 608 514,79 612 018,56 5 069 347,80 777 411,98 5 387 154,40 100 912,76 226 501,32 4 164 627,68 49 602,88 1 154 243,16 62 440,95 12 023 290,21 100 912,76 226 504,68 7 667 727,12 49 602,88 181 608,03 62 440,95 15 061 877,59 198 257,49 204 021,22 2 061 091,55 993 249,20 3 054 340,75 1 866 317,09 979 811,42 2 846 128,51 850 000,00 850 000,00 2 883 966,14 21 480,69 2 905 446,83 7 008 045,07 3 848 098,37 25 656,50 3 873 754,87 7 773 904,60 19 031 335,28 22 835 782,19 39

KONSERNITASE 1.1.-31.12.2015 VASTATTAVAA 2015 2014 4 623 130,10 6 109 924,91 VÄHEMMISTÖOSUUS 150 366,43 1 733 251,23 1 792 337,86 1 886 936,59 -1 448 743,31 8 737 278,90 166 246,77 469 702,39 2 733 251,23 3 020 975,22 1 564 512,47 -2 151 847,14 11 746 519,08 -58 339,10 PAKOLLISET VARAUKSET Pakolliset varaukset 1 001 837,94 1 433 826,34 386 880,00 3 599 439,94 3 986 319,94 386 880,00 3 970 844,24 4 357 724,24 303 442,77 12 568,65 519 939,12 3 771 243,35 21 480,69 510 977,15 5 139 651,73 9 125 971,67 281 012,59 14 776,25 767 825,23 3 771 712,35 25 656,50 495 068,71 5 356 051,63 9 713 775,87 19 031 335,28 22 835 782,19 OMA PÄÄOMA Osake- osuus ja muu vast. pääoma Rahastot Kaunialan sotavammasair. rahasto Huolto- ja tukirahasto 2005-2020 Muut rahastot Edell. tilik. yli-/alijäämä Tilikauden tulos VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yht. Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ennakot Ostovelat Siirtovelat Potilasvarat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yht. Vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Perustiedot: Sotainvalidien Veljesliitto on sotainvalidien vuonna 1940 perustama huoltojärjestö. Konserniin kuuluvat liiton 55 prosentin osuudella omistama Kaunialan Sairaala Oy, joka omistaa 100 % Kauniala Oy:stä; Kyyhkylä-säätiö, joka omistaa 100 % Kyyhkylä Oy:stä, Kyyhkylän Kartano Oy:stä ja Kyyhkylän Palvelukeskus Oy:stä sekä 65,7 % Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylästä; Sotainvalidien Veljesliiton Tuki- ja perinnesäätiö; Kaunialan sotavammasairaalan tukisäätiö ja Veljesliiton 100 %:sti omistama Sotainvalidien Veljesliiton Myyntipalvelu Oy. Vantaan kaupunki on vähemmistöosakkaana Kaunialan Sairaala Oy:ssä 45 prosentin omistusosuudella. Kyyhkylä-säätiön toinen perustaja on Mikkelin kaupunki, mutta säätiössä määräysvalta on toistaiseksi Veljesliitolla. Sotainvalidien Veljesliiton Tuki- ja perinnesäätiön ja Kaunialan sotavammasairaalan tukisäätiön hallinnon nimeää kokonaisuudessaan Veljesliiton hallitus. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet: Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Pysyvät vastaavat on arvostettu pysyvään hankintamenoon, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Arvopaperien arvostuksessa käytetään FIFO-periaatetta. Omistukset muissa yhteisöissä Kotipaikka Kaunialan Sairaala Oy Kauniainen Kyyhkylä-säätiö Mikkeli SV:n tuki- ja perinnesäätiö Helsinki SV:n myyntipalvelu Oy Helsinki Kaunialan sotavammasairaalan tukisäätiö Kauniainen Omistus 55 % 100 % Oma pääoma 50 000,00 340 000,00 50 456,38 8 409,40 Tulos 455 449,35 184 635,04 - 4 013,30 1 630,27 50 000,00 277 744,85 41

Konsernituloslaskelman liitetiedot: HENKILÖSTÖKULUT Palkat, palkkiot Lakisääteiset sosiaalikulut Muut henkilöstösivukulut HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ Sotainvalidien Veljesliitto Kaunialan sairaala Oy Kyyhkylä-säätiö Tuki- ja perinnesäätiö Myyntipalvelu Oy 2014 18 858 945,77 3 659 760,63 1 128 233,22 23 646 939,62 30 288 208 0 0 526 32 287 219 0 0 538 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Osinkotuotot Vuokratuotot Korkotuotot Omaisuuden arvonmuutokset Muut tuotot Tuotot yhteensä 2015 2014 396 688,05 29 594,95 8 619,99 319 739,02 1 880 815,94 2 635 457,95 461 152,29 32 411,41 48 874,92 471 189,49 1 666 202,85 2 679 830,96 Kulut Vastikkeet Muut hoitokulut Omaisuuden arvonmuutokset Kulut yhteensä - 11 822,23 - 276 733,41 -81 997,71 - 370 553,35 - 17 667,87 - 537 914,58 -134 609,82 - 690 192,27 2015 2014 481 988,40 481 988,40 554 468,66 554 468,66 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Kaunialan vuokravastuun purku 42 2015 18 507 480,86 3 526 908,98 1 192 719,50 23 227 109,34

Konsernitaseen liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT 2015 2014 Koneet ja kalusto Koneet ja kalustot 1.1. Lisäykset Vähennykset Poistot Tasearvo 31.12. 777 411,98 104 557,52 0,00 - 269 950,94 612 018,56 947 210,02 122 571,41 0,00 - 292 369,45 777 411,98 Poistoprosentteina on käytetty kalustojen osalta 25 % jäännösarvosta. ATK-laitteiden ja ajoneuvojen osalta tasapoisto 3-6 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 6-10 vuotta Sijoitukset Kiinteistöt Asunto-osakkeet Osakkeet ja sij. rahastot Muut osakk. ja osuudet Muut pitkäaik.sijoitukset Lainasaamiset Siirtosaamisten olennaiset erät Ilmarinen, TyEL-palautus Kela-työterveyshuollon palautus Valtiokonttori Veteraanivastuu ry Muut siirtosaamiset 2015 100 912,76 226 501,32 4 164 627,68 49 602,88 1 154 243,16 62 440,95 5 758 328,75 2014 100 912,76 226 504,68 7 667 727,12 49 602,88 181 608,03 62 440,95 8 288 796,42 232 143,43 144 720,82 263 952,07 100 000,00 252 432,88 993 249,20 181 194,30 166 578,95 177 722,46 130 412,54 323 903,17 979 811,42 43

OMA PÄÄOMA 2015 2014 1 875 204,66 3 048 177,66 340 000,00 50 456,38 50 000,00 340 000,00 50 456,38 50 000,00 1 733 251,23 761 749,57 53 660,00 1 118 718,14 8 576,58 2 733 251,23 1 499 978,33 403 650,50 1 578 472,20 8 576,58 Muu oma pääoma Tilikauden tulos 4 194 405,65 -1 448 743,31 4 185 803,34 -2 151 847,14 OMA PÄÄOMA 31.12. 8 737 278,90 11 746 519,08 223 880,00 223 880,00 Liiton oma pääoma Säätiöiden säädepääomat Kyyhkylä-säätiö SV:n Tuki- ja perinnesäätiö Kaunialan Sotavammasrl:n tukisäätiö Liiton rahastot Huolto- ja tukirahasto 2005-2020 Liiton muut rahastot Kaunialan rahastot Kyyhkylän rahastot SV:n Tuki- ja perinnesäätiön rahastot VIERAS PÄÄOMA Pääomalaina 31.12.2015 (Kauniala) Yhtiöllä on 223.880,00 euroa oman pääoman ehtoista lainaa Vantaan kaupungilta. Lainalla ei ole sovittua laina-aikaa, mutta se voidaan maksaa takaisin heti, kun lainansaajan viimeksi vahvistetun tetun taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille varoille jää takaisinmaksun jälkeen täysi kate. Lainasta ei makseta korkoa. Lainan pääoma maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääoman maksamisesta ei anneta vakuutta. Pääomalaina 31.12.2015 (Kyyhkylä) 163 000,00 163 000,00 2 952 567,82 150 521,87 29 490,08 77 108,55 561 555,03 3 771 243,35 3 038 388,99 82 975,72 87 911,99 0,00 562 435,65 3 771 712,35 2015 50 000,00 951 837,94 1 001 837,94 2014 0,00 1 433 826,34 1 433 826,34 Naistinki Oy:n osuus Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän pääomalainasta. Siirtovelkojen olennaiset erät Lomapalkkavaraus sosiaalikuluineen Joulukuun palkkoja Valtiokonttori Vantaan kaupunki Muut siirtovelat PAKOLLISET VARAUKSET Avoimena olevat oikeustoimet (Kauniala) Liiton vuokravaraus Kaunialan kiinteistön vuokranantajalle. 44

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Muut omasta puolesta annetut vakuudet (Kauniala) Pantatut rahavarat Muiden puolesta annetut vakuudet (Kyyhkylä) Takausvastuut Vuokravastuut (Kauniala) 1.1.2016 - 31.12.2016 1.1.2017 - 31.12.2018 2015 2014 7 018,07 6 974,41 900 000,00 900 000,00 1 775 000,00 3 502 400,00 1 824 000,00 5 850 000,00 1.1.2019 lukien vuokran vuosittainen määrä on se määrä, joka vastaa Suomen valtion 10 vuoden sarjaobligaation korkonoteerauksen mukaista vuotuista korkoa lisättynä 3,3 % - yksikön marginaalilla laskettuna 22 000 000 euron määrälle, lisättynä vuokranantajan maksamien korjausinvestointien määrällä. Korjausinvestoinneista 4 000 000 euron korkonoteeraus on 5 %. Vuokra-aika 31.12.2076 asti. Vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi vahvistettu kiinnitys 29.9.2006. 1.1.2016 - 31.12.2016 1.1.2017 - 31.12.2021 39 684,00 195 113,00 0,00 0,00 LeaseGreen Suomi Oy:n toimittama energiatehokkuushankkeen sopimusaika on 71 kuukautta ja laskuttajana on NegaWatt Energiatehokkuusrahasto 2 Ky. Vuokravastuut (Kyyhkylä) 1.1.2016 - 31.12.2040 1.1.2016 - 31.5.2030 83 200,00 3 302 326,50 83 200,00 3 302 326,50 Yrityskiinnitys (Kauniala) Vuokranmaksun vakuudeksi on annettu yrityskiinnitys 1 500 000 euroa. Kiinteistökiinnitykset omasta velasta (Kyyhkylä) Arvonlisäveron palautusvastuu (Kyyhkylä) 1.1.2011 - 31.12.2020 6 766 882,00 6 766 882,00 305 071,32 381 339,19 45

46

47

Sotainvalidien Veljesliitto 31.12.2015 Piiri Osastoja Sotainv. jäseniä 239 64 72 384 59 Uusimaa 19 209 49 59 483 237 Varsinais-Suomi 13 262 74 1 98 788 199 Kanta-Häme 16 121 40 4 42 341 322 Pirkka-Häme 19 259 65 109 786 196 Lahti 9 93 42 25 293 58 Kymi 6 206 45 71 495 158 18 223 45 77 507 193 Helsinki Satakunta Kuolleet Uusia Puolisoita päätöksiä 1 Leskiä Tukijäseniä Sisä-Suomi 25 174 42 56 460 276 Suur-Savo 10 129 34 47 489 130 126 30 49 369 57 Rannikko-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa 28 203 49 1 73 684 540 Pohjois-Savo 18 164 39 1 59 534 233 Pohjois-Karjala 11 153 25 67 372 111 Keski-Pohjanmaa 13 93 21 3 41 307 201 156 32 1 57 492 316 Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi 6 112 16 36 169 96 16 158 23 51 305 192 90 22 44 114 240 3 170 757 1 133 8 372 3 814 Ruotsi Yhteensä 227 12 Sotainvalidijäsenet 3 170 Poistuma 19,40 % Puolisojäsenet 9 505 Tukijäsenet 3 814 16 489 Erikoisjäsenyhdistykset sisältyvät edellisiin lukuihin Aivoinvalidit 183 Sotasokeat 7 (puolisojäseniä 26) Vuonna 2015 kuolleiden jäsenten määrä 757 Uusia myönteisiä päätöksiä 12 Vähennys vuoden 2015 aikana 745