2017

VUOSIKERTOMUS 2017 SISÄLLYS 1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS.................................................................4 2. TILASTOTIETOA.........................................................................................................6 2.1 Öljypoltinten myynti.....................................................................................................6 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti............................................................................6 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt.......................................................................................7 2.4 Polttoöljyn myynti (x1000 tonnia)........................................................................7 2.5 Nestekaasun ja maakaasun myynti.....................................................................7 3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS...........................................................................8 3.1 Hallitus...................................................................................................................................8 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta...................................................................................8 3.3 Arviointilaitos....................................................................................................................9 3.4 Toiminnantarkastajat....................................................................................................9 3.5 Julkaisut............................................................................................................................. 10 3.6 Yhdistyksen kunniajäsenet.................................................................................... 10 4. TASE JA TULOS........................................................................................................ 12

1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Vuoden 2017 aikana rakennettiin jäsenistöä varten erilaisia alaa esiin tuovia markkinointi toimenpiteitä. Vuoden aikana kampanjoitiin alan lehdissä erityisesti Lämmöllä lehdessä yhdistyksen jäsenistön ”Urakoitsija”-hakua, jonka avulla kuluttajat löytäisivät itselleen helposti pätevyydet omaavan huoltoliikkeen. Vuoden aikana toteutettiin myös Sanoma re-marketing kampanja, jonka näyttöaika oli 24.4 – 23.10.2017 tuona aikana näyttökertoja mainokselle oli lähes 31 000 kpl ja kampanjassa markkinoitiin kattilan vaihtamista nykyaikaiseen kattilaan. Nettikampanjointia tehtiin myös Google adWords kampanjana, jossa vuoden aikana kampanjan näyttöjä oli yli 130 000 kertaa ja nettisivuille klikkaamisia oli noin 5 500 kpl. Koulutuksia järjestettiin edelleen öljylämmitysalalle ja kaasuasennusalalle vastuuhenkilöpätevyyksiä varten. Alalla edelleen eläköityy osaajia enemmän kuin tulee uusia, vastuupätevyyden omaavia henkilöitä. Öljylämmitys on kärsinyt jo vuosia virheellisestä propagandasta, jossa sitä leimataan menneen ajan lämmityksenä ja hehkutetaan uusiutuvien energioiden puolesta. Tämä täytyisi myös alan toimijoiden huomioida ja pyrkiä omalta osaltaan rakentavasti ylläpitämään öljylämmityksen puolia. Tähän antaa parhaat mahdollisuudet olla mukana yhdistyksessä ja tukea sen myötä myös positiivisen kuvan luomista uudelleen öljylämmityksestä. Suomessa on maan hallitusta myöten luotu mielikuva, että fossiiliset polttoaineet ovat kaiken pahan alku ja juuri, mutta kun puhutaan CO2 päästöistä, unohdetaan helposti todellisuus ja mennään mielikuvien maailmaan. Öljylämmitykseen on helppo liittää uusiutuvaa energiaa jotka oikein käytettyinä tuottavat pienemmät päästöt ja suuremmat säästöt. Pakkasilla ei kuitenkaan kannata sähköverkkoa kuormittaa, jolloin öljylämmitys tuo pakkaskaudella tarvittavan tehon ilman sähköverkon kuormitusta. Tähän teemaan perustuu vuoden 2018 koulutukset ja mediatiedotteet. Arto Hannula 4 VUOS I K E R TOMUS • 2017

Kuva: Mikael Lindén / Öljyalan Palvelukeskus 2017 Vesikiertoinen öljylämmitys luo miellyttävää lämpöä kotiin. Eri huoneisiin voidaan säätää erilaiset lämpötilat huoneen käytön mukaan. 5

2. TILASTOTIETOA Tilastot perustuvat valvontaviranomaisilta sekä yhdistyksen jäseniltä ja laitetoimittajilta kerättyihin tietoihin. 2.1 Öljypoltinten myynti Valmistajien ja maahantuojien Suomen markkinoille myymien öljypoltinten määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Enint. 60 kW Yli 60 kW Yht. 10 800 11 700 13 600 14 200 11 500 9 500 8 500 5 000 5 400 7 000 5 744 3 867 4 570 4 200 4 285 4 038 4 033 2 300 2 400 2 700 2 600 2 500 2 600 2 400 2 100 1 200 1 600 1 741 1 390 1 118 950 1 070 3 476 1 204 13 100 14 100 16 300 16 800 14 000 12 100 10 900 7 100 6 600 8 600 7 485 5 257 5 688 5 150 5 355 7 514 5 237 Suuttimen vaihto on yksi tärkeä osa poltinhuoltoa. 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti Maassamme valmistajilta Suomen markkinoille myytyjen öljy- ja öljy-yhdistelmäkattiloiden määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 6 8 700 8 100 11 400 12 400 10 600 7 600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6 100 3 600 4 100 4 000 3 400 2 600 2013 2014 2015 2016 2017 2 112 1 990 2 208 2 475 2 370 VUOS I K E R TOMUS • 2017

2017 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt Öljylämmitteisiin pientaloihin tehtiin vuoden 2017 aikana kattila ja poltinhuoltoja suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuotena, mutta huomioitavaa on, että ilma-vesilämpöpumppujen myynti oli selvässä kasvussa, jotka usein asennetaan öljykattilan rinnalle, jolloin öljykattilaa hyödynnetään pakkaskaudella ja ilma-vesilämpöpumppua lauhankauden aikana. 2.4 Polttoöljyn myynti (x1000 tonnia) 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kevyt Raskas Yht. 2 285 2 181 1 914 1 878 1 835 1 681 1 696 1 596 1 488 1 513 1 516 1 581 1 239 1 154 1 071 846 782 643 599 466 440 404 440 338 3 524 3 335 2 985 2 724 2 617 2 326 2 295 2 062 1 928 1 917 1 956 1 919 2.5 Nestekaasun ja maakaasun myynti 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nestekaasua (tonnia) Maakaasua (milj. m³) 238 461 268 166 294 269 285 720 239 088 277 432 274 648 252 989 267 780 264 309 267 142 4 292 4 605 4 523 4 501 4 060 3 899 3 510 3 307 2 606 274 Tutustu tarkkaan nestekaasun ja nestekaasulaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusohjeisiin. 7

3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 3.1 Hallitus Hallituksen kokoonpano vuonna 2017: Reijo Ström, pj Oy Motoral Ab, Motoplast Marko Lehtonen Putki ja poltin oy Oiva Hammar LVI-Palvelu Hammar Oy Petri Nikkanen Gasum Hannu Helminen Lämpösäätö Oy Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskus Oy Jari Holopainen Tero Salovaara Neste Oil Oyj Mikko Hummelin Kaukora Oy Timo Seppälä EST Systems Oy Jari Kivistö Termocal Oy Asko Sikiö Oy Teboil Ab Timo Knaapi Öljy- ja Sähkölämpö / T & V Knaapi Oy Jaana Ståhlberg Oiltek-Pekka Kivekäs Oy Petri Virta Oilon Home Oy Petteri Korpioja LVI Holopainen Oy Ariterm Oy Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 9 kertaa. 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta Koulutustoimintaa vuoden 2017 aikana järjestettiin seuraavasti: perinteinen öljyalan vastuuhenkilö­ kokeeseen valmentava kaksipäiväinen kurssi, kaksi kertaa vuoden aikana. Kaasuasennusalan vastuuhenkilön toimintaan perehdyttävä kaksipäiväinen kurssi järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Lämmityslaiteasentajan rajoi­tet­tuihin sähköasennusoikeuksiin täh­ täävä kurssi kaksi kertaa. Samoin osallistuttiin edelleen Höylä III projektin tiedonkeruuseen koskien jäsenistön tekemiä huoltotoimenpiteitä vuoden 2017 aikana. Vuoden 2017 aikana valmistui kaksi Teknillistä suositusta TS-12 Biolämmityslaitteistojen määräaikaishuoltotyöt, lämmitystekniikan mittaukset ja energiatehokkuustarkastukset sekä TS-8 Aurinkolämmityksen ja vesilämmitysjärjestelmien yhdistelmät. 8 VUOS I K E R TOMUS • 2017

2017 3.3 Arviointilaitos Arviointilaitostoiminta jatkui normaalilla tavalla arvioimalla vastuuhenkilöiden pätevyyksiä ja kirjoittamalla niistä todistuksia. Arviointilaitoksen vastuuhenkilöiden pätevyyslautakunnan kokoonpanossa oli Hannu Rauhala ja Arto Hannula. Tutkintolautakunnan kokoonpano: Veijo Sääksjärvi, pj Timo Iholin Petri Nikkanen Jari Pitkänen Jyrki Pohjolainen Tero Salovaara Arto Hannula, siht. Oilon Oy Tukes kaasuala, Gasum kaasuala Neste Oyj TEM öljyala, Neste Oyj Tutkintolautakunta järjesti kahtena päivänä vastuuhenkilöiden kokeita öljy-lämmitysalan, kaasuasennusalan ja säiliöntarkastus toimintaan. Tentteihin ilmoittautuneita oli 124 henkilöä, joista Öljylämmitysalan vastuuhenkilön pätevyys tentissä mukana oli 31 henkilöä, joista kokeen hyväksytysti suoritti 15 ja säiliöntarkastusalan tentissä 10, joista 7 suoritti kokeen hyväksytysti. Rajoitetun sähköturvallisuuskokeen (S3/R) kokeeseen osallistui 17 henkilöä, joista kokeen hyväksytysti suoritti 10. Kaasualan vastuuhenkilön kokeisiin ilmoittautuneita oli 66, joista hyväksytysti kokeen suorittaneita oli 21 henkilöä. Lämmityslaiteasennuksen tutkintotoimikunta lakkautettiin OPH:n toimesta vuoden 2017 aikana ja tilalle tuli LVI-alan tutkintotoimikunta, jossa käsitellään myös lämmityslaiteasennukset. 3.4 Toiminnantarkastajat Toiminnantarkastajana toimi Harri Mielonen ja varatarkastajana Jorma Åhman. 9

3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 3.5 Julkaisut Vuonna 2016 julkaistiin kaksi uutta Teknillistä suositusta TS-12 Biolämmityslaitteistojen määräaikaishuoltotyöt, lämmitystekniikan mittaukset ja energiatehokkuustarkastukset sekä TS-8 Aurinkolämmityksen ja vesilämmitysjärjestelmien yhdistelmät. 3.6 Yhdistyksen kunniajäsenet 10 Kunniapuheenjohtajat Hans Blomsted Heikki Rihti Kunniajäsenet Raimo Aaltonen Rauli Anttila Aulis Helminen Pekka Kivekäs Veikko Koskinen Eero Kourula Ossi Leiwo Kalervo Lipsanen Erkki Mäkelä Martti Mäkinen Kari T. Punakivi Tapani Valanto Jorma Åhman VUOS I K E R TOMUS • 2017

Öljykattilan varalämmittimenä toimivalla sähkövastuksella voidaan turvata talon lämpimänä pysyminen, jos vaikka öljy jostain syystä pääsisi loppumaan asukkaiden ollessa poissa. Välillä kannattaa tarkistaa, että vastus on toimintakunnossa. Kuva: Mikael Lindén / Öljyalan Palvelukeskus 2017 11

4. TASE JA TULOS 12 VUOS I K E R TOMUS • 2017

2017 13

14 VUOS I K E R TOMUS • 2017

Yhteistyökumppanit Nestemäiset polttoaineet www.oil.fi www.neste.fi www.teboil.fi www.st1.fi Kaasu polttoaineena www.gasum.fi www.kaasuyhdistys.fi Aurinkolämmitys www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi Pellettilämmitys www.pellettienergia.fi Lämpöpumput www.sulpu.fi Viranomaiset www.tukes.fi www.motiva.fi LVI-alan koulutus- ja yhdistystoiminta www.sulvi.fi

Lämmitysenergia Yhdistys ry Sitratori 5, 00420 Helsinki toimisto@ley.fi | www.ley.fi Puh: 010 617 7410 Lämmitysenergia Yhdistys ry Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistys perustettiin edistämään öljylämmityksen asennuksia lähinnä järjestämällä koulutusta ja tekemällä asennuskentälle suosituksia. Tämä mahdollisti öljylämmityksen suosion kasvamisen ja maineen luotettavana ja turvallisena lämmitysmuotona. Nykyään yhdistyksen kulmakivenä on sama päämäärä eli lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosassa urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistyksen tärkein voimavara on urakoitsijajäsenet, jotka omalla kokemuksellaan luovat osaamistga ja paikallisten olojen tuntemista järjestön toimintaan. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhdistys on myös Tukes:in valtuuttama pätevyyskokeiden järjestäjä ja pätevyystodistukset myöntävä taho. Lämmitysalan suosituksia ja koulutusta: www.ley.fi Tekninen neuvontapalvelu: 010 617 7414