LEAN suomalaisella maatilalla VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN 1

 NÄE LEAN ✔ vähennä työtä ✔ vähennä kuluja ✔ lisää tuloja JA YMMÄRRÄ  SITOUDU JA TOTEUTA  SAA AIKAAN TULOKSIA ➜  Eläinten ruokintaan 10 min. vähemmän aikaa ➜ reilu viikko lisää vapaa-aikaa vuodessa PIENIÄ ARJEN OIVALLUKSIA TURHA POIS Tunnetko jo? ✔ viikkopalaveri ✔ arvovirtakuvaukset ✔ SOP-työohjeet ✔ 5S PURA TAVOITTEET TOIMENPITEIKSI Talous kuntoon – 1,4 miljoonaa litraa maitoa Toimenpide Mitä? Vastuu Kuka? Deadline Milloin? Seuranta Missä ja miten? Poikineen lehmän Emäntä hoitorutiinit kuntoon Heti Heruminen 40 kg/pv Vasikat ulos Liisa Heti Vasikoiden kuolleisuus Hiehomäärä hallintaan Liisa Huhtikuu 40–50 uudistustarve , osallis tu Seuraa mnelitiväe tai some r yhmii @ f in www.proagria.fi/lean www.proagria.fi/leanasiantuntijat 2

Leania parhaimmillaan Lean-kärpäsen purtua näet Leania kaikkialla ja sovelluskohteita löytyy valtavasti. Innostusta ei kannata yrittää sammuttaa vaan antaa roihuta. Lean on parhaimmillaan ajattelu- ja toimintatapa, joka ruokkii itse itseään ja tuottaa sinulle yrittäjänä mitattavaa hyötyä. Tähän tiiviiseen koosteeseen olemme koonneet sinulle muutamia tärkeitä asioita Leanista, havaintojamme sekä esimerkkejä toteutuksista. Lisäksi löydät tietoja palveluistamme, jotka helpottavat Leanin käyttöönottoa ja samalla saat osaavan kumppanin rinnallesi. Lean on helposti yhdistettävissä tilasi johtamisjärjestelmään, joka on monille maitotiloille tuttu aikaisemmista johtamisvalmennuksista. PDCA-ympyrä, eli suunnittele, tee, tarkista ja toimi, on parhaimmillaan jatkuvaa parantamista, joka tuottaa tulosta käytännössä. Vaikka Leanin esimerkit ovat vielä tässä vaiheessa suurelta osin maitotiloilta, sopii Lean kaikille maatiloille tuotantosuunnasta riippumatta. Valiolla on ollut Suomessa merkittävä rooli Leanin liiketoimintavalmennusten käynnistämisessä ja tekemisessä maitosektorilla. Lisäksi ProAgrian eri puolilla Suomea toteutetut ja meneillään olevat hankkeet ovat luoneet helpon tavan lähteä mukaan Leaniin jalostamaan omia toimintatapoja. TEE TYÖT AINA VÄHÄN PAREMMIN Ps. Katso myös videoita aiheesta sivuiltamme: www.proagria.fi/leanvideot Olemme koonneet tähän liitteeseen suomalaisten asiantuntijoidemme havaintoja ja oivalluksia Leanista. Liitteen teossa ovat olleet mukana ProAgrian johtamisen asiantuntijat Heta Jauhiainen, Anu Ellä, Juha Hämäläinen, Tiina Karlström, Liisa Koskela, Inkeri Taurula, Eveliina Turpeinen, Sari Morri ja Mervi Ukkonen sekä ProAgrian viestinnästä Suvi Anttila, Inkeri Hennola ja Ella Karttimo. Kuva Lean maataloudessa -kirja Piirros Claus Bekker Jensen, Visuel Vision 3

HILJAINEN TIETO TALTEEN YHDESSÄ ASIANTUNTIJAN KANSSA Lean maataloudessa Leanista on hyötyä jokaiselle. Se on pieniä asioita arjessa, joita muuttamalla saadaan työtä ja kuluja vähennettyä ja tulosta parannettua. Lean parantaa työn mielekkyyttä ja ottaa työntekijät paremmin mukaan yrityksen kehittämiseen. Lean maataloudessa on käsikirja kaikille tuotannon tehostamisesta kiinnostuneille. Kirja sisältää ohjeita Leanin käyttöönottoon sekä runsaasti havainnollistavia esimerkkejä maitotiloilta. Kirjan nettisivuilta on myös ladattavissa materiaalia, jotka helpottavat Leanin käyttöönottoa. Suomalaisilla maatiloilla on runsaasti hyviä kokemuksia Leanista. Sillä on saatu aikaan parempaa tulosta, innostuneempia työntekijöitä, lisää vapaa-aikaa sekä ryhtiä tekemiseen. KUVA EVELIINA TURPEINEN VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN Maatalousyrityksissä tapahtuu muutoksia, joiden vuoksi töitä joudutaan uudelleen organisoimaan ja järjestelemään. Näihin muutoksiin kannattaa varautua ennalta. Maatalousyhtymän toinen osakas oli siirtymässä pois yrityksestä. Hän oli ollut pitkään vastuussa navetan töistä: lypsyroboteista, poikimisista, lehmien hedelmällisyydestä ja vasikoista. Yrittäjät havahtuivat, että osakkaan siirtyessä pois hänen mukanaan lähtee suuri määrä hiljaista tietoa. Arvokas tieto oli siirrettävä eteenpäin. Paikalle kutsuttiin asiantuntija, jonka johdolla katsottiin yhdessä kaikki navettatyöt. Tärkeimmät työt pilkottiin osiin ja töiden vaiheet selkeytyivät. Tehdyn työn lopputulemana hiljaista tietoa saatiin siirrettyä ja henkilöstömuutoksen vaikutuksia tuotantoon saatiin pienennettyä. Kokonaiskuvan hahmottaminen helpottaa työnkulun ymmärtämistä ja sitä, että työt sujuvat yhden työntekijän ollessa poissa. Työt kannattaa purkaa pala palalta osiin, jolloin jokainen työvaihe havainnollistuu. Työnkulun purkamisessa ja kokonaisuuden hahmottamisessa voi käyttää apuna ulkopuolista asiantuntijaa. Tilaa Lean maataloudessa -kirja ProAgrian verkkokaupasta www.proagriaverkkokauppa.fi PROAGRIAN LEAN-OSAAJAT ProAgriasta saat monipuolisen asiantuntijatiimin tueksesi. Olemme kumppani, rinnalla kulkija, jolta saat käytännön neuvoja, keskusteluapua ja sparrausta yritystoiminnallesi. Toimimme verkostona. Halutessasi saat käyttöösi asiantuntijatiimin, joka koostuu esimerkiksi johtamis-, talous- ja ruokinnan osaajasta. Tätä et saa muilta. Lisäksi käytettävissäsi ovat myös valtakunnalliset huippuosaajamme. Hae Lean-asiantuntijoitamme: www.proagria.fi/leanasiantuntijat ProAgrian kaikki asiantuntijat: www.proagria.fi/asiantuntijat 4

VIIKKOPALAVERIN AVULLA LISÄÄ USKOTTAVUUTTA Lypsykarjatilan nuorella naisyrittäjällä ei ollut riittävästi uskottavuutta pitkäaikaisten työntekijöiden silmissä. Pelto- ja navettatyöntekijät eivät myöskään keskustelleet riittävästi. Navettatöiden tekemisessä oli paljon ajallista vaihtelua, sillä jokainen teki työnsä parhaaksi katsomallaan tavalla. Työasioista ei osattu puhua rakentavasti. Tilalla työskenteli kahden sukupolven lisäksi palkattua työvoimaa. Ongelmat johtamisessa havaittiin ja asiantuntija kutsuttiin apuun. Tilalla otettiin käyttöön viikkopalaveri ja parannustaulu. Yrittäjät koulutettiin pitämään viikkopalaveria. Palaverit lähtivät hyvin käyntiin ja ne koettiin hyödyllisiksi. Päätösten teosta tuli sujuvampaa, kun jokainen tiesi mitä toisaalla tehdään. Kaikkien kokoontuminen samaan aikaan samaan paikkaan koettiin tärkeänä. Yrittäjien uskottavuus parani, heidän ollessaan yhtenä rintamana työntekijöiden edessä. Viikkopalaverista pidetään kiinni myös kesän kiireisimmän sesongin aikana. Leanin ansiosta uusia toimintatapoja on viety määrätietoisesti käytäntöön. Tila on nostanut hiljattain maitotuotosta useita litroja keskittymällä parantamaan yhteisiä työtapoja. ” Arvovirtakuvauksessa työtehtävät ja huomiot kirjataan eri värisille muistilapuille. Värit helpottavat työnkulun ymmärtämistä ja auttavat havaitsemaan pullonkaulat. Kuva Lean maataloudessa -kirja VERTAISTUKEA PIENRYHMÄSTÄ NÄIN HYÖDYIMME Työn tuottavuus parani merkittävästi: yrityksen tulos on parantunut ja maitomäärä kasvanut merkittävästi. Työviihtyvyys ja esimiestoiminta on kehittynyt. Yrittämisen mielekkyys parani ja tuotanto kasvoi 40 %. Kehityssuunnitelma auttoi viemään suunnitelman käytäntöön. Töiden ohjeistukset selkeytyivät ja töiden valmiiksi tekeminen varmistui. Nyt jokainen tekee työt samalla tavalla. Saimme työntekijät tyytyväisiksi ja vähensimme hukkaa. Mittareita kehitettiin motivoivammiksi. Nyt ymmärretään paremmin missä mennään. Kehittyminen on nyt helpompi havaita. ” Kuulut yrittäjäporukkaan, jotka ovat kanssasi samassa tilanteessa. He todella ymmärtävät sinua. Heille voit kertoa luottamuksellisesti haaveistasi ja suunnitelmistasi. Monilla heistä on samanlaisia haaveita. Ajan kanssa tsemppaatte toinen toistanne tavoittelemaan unelmianne. Suunnitellessasi jotakin uutta, he osallistuvat mielellään pohdintoihin pienimpienkin yksityiskohtien toteutuksesta, käytännön tekemisestä, kustannusrakenteesta ja rahoituspohjasta. Osalla heistä on jo kokemusta samasta asiasta. Kaikilla on näkemyksiä. He kun pohdiskelevat näitä samoja juttuja. Ote Lean-asiantuntija Heta Jauhiaisen blogista Pieniä pohdintoja – suuria vaikutuksia www.proagriaoulu.fi/maitoliideri-blogi 5

LEAN käyttöön – mistä liik ProAgrian johtamispalveluissa yhdistyvät ihmiset, tuotanto ja talous käytännössä. Johtamisessa on kyse kokonaisuuden hahmottamisesta: tavoitteiden asettamisesta, ihmisten vahvuuksien hyödyntämisestä, tehokkaasta tekemisestä ja tulosten perusteella toiminnan muuttamisesta. VIIKKOPALAVERIN avulla saadaan selkeyttä työhön ja ideat hyötykäyttöön. Pohjana ovat työsuunnitelma ja parannustaulu, johon kirjataan työviikon tekemiset ja tavoitteet toimenpiteiksi. Asiantuntijamme ovat apuna töiden suunnittelussa ja viikkopalaverin käynnistämisessä. Katso video: www.proagria.fi/ videot/viikkopalaveri LEAN-ASIANTUNTIJAMME ovat kouluttautuneet menetelmien ja työvälineiden käyttöön. Asiantuntijoidemme kanssa pääset pureutumaan mieltäsi askarruttaviin asioihin ja kokeilemaan, miten Leania kannattaa hyödyntää yrityksessäsi. Leanilla on saavutettu tutkitusti hyviä tuloksia. Hae ProAgrian Lean-asiantuntijaa www.proagria.fi/lean-asiantuntijat 6 JOHTAMISPROFIILIN avulla tutustut itseesi, ymmärrät muita, mukaudut ja kommunikoit tehokkaammin. Profiili avaa yrittäjien ja työntekijöiden toimintatyylien erilaisuutta helposti ymmärrettäväksi ja auttaa kommunikoimaan tehokkaammin. Palveluna asiantuntijamme pitävät työpajoja ja yrityskohtaisia tiimipäiviä ja tekevät niiden pohjalta tilakohtaisia analyysejä. KPI-AVAIN valiolaisille maitotiloille näyttää ajantasaisesti, miten tulokset kehittyvät ja saavutetaanko niitä. Lisäksi mukana on kirittävää vertailutietoa. Asiantuntijamme auttavat KPI-Avaimen tavoitteiden asettamisessa sekä ideoivat, miten kääntää mittarit vihreälle. www.proagria.fi/KPIAvain JOHTAMISEN PIENRYHMISSÄ opitaan yhdessä ja tartutaan tuumasta toimeen. Tiloilla pidettävissä päivissä asetetaan tavoitteet ja tarkastellaan tilan johtamiseen liittyviä asioita muun muassa Leanin avulla. Pienryhmässä mukana on yrittäjiä 6-8 tilalta. Saat käyttöösi runsaasti näkemystä ja kokemusta, joita voit soveltaa omalla tilallasi. Ymmärrys kasvaa porukalla!

kkeelle? PARANNA YRITYKSESI TULOSTA ARVOVIRTAKUVAUKSELLA pureudut havainnollisesti ja positiivisella otteella eniten mieltä askarruttavaan ongelmaan. Kuvauksessa työ tehdään näkyväksi, joka auttaa havaitsemaan työn tekemisen pullonkaulat sekä selkeyttää työtehtäviä ja vastuita. Aluksi pureudutaan nykytilanteeseen, ja lopuksi muodostetaan uusi toimintapa. Asiantuntijamme ohjaavat keskustelua ja tukevat uuden toimintatavan muodostamista. Katso video: www.proagria.fi/ videot/arvovirtakuvaus SOP-TYÖOHJEET varmistavat, että työ navetassasi tehdään aina samalla lailla, viestintä pelaa ja tekeminen on yhdenmukaista. Ota ProAgrian asiantuntija avuksesi laatimaan työohjeita, jolloin asiantuntija johtaa keskustelua ja prosessia. Samalla kehitetään työtapoja ja vertaillaan erilaisia tapoja tehdä työtä. SOP-työohjeet ovat kuvitettuja, helppolukuisia ja ne tehdään aina tilakohtaisiksi. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen töihin nopeutuu ja vahinkojen määrä voidaan minimoida. www.proagria.fi/sop Heta Jauhiainen on tuttu näky kehittävien maitoyrittäjien tilaisuuksissa. – Johtamisen merkitys korostuu, kun tilakoot kasvavat ja ulkopuolista työvoimaa käytetään, toteaa Heta. – Työnkulkuja tehostamalla ja turhan karsimisella saadaan lisää toivottua vapaa-aikaa yrittäjien arkeen. Se auttaa jaksamaan ja parantaa yrityksen tulosta. Heta toimii ProAgrialla johtamisen johtavana asiantuntijana. – Määrätietoisella johtamisella on saatu maatiloilla aikaan hyviä tuloksia. Kiinnostus johtamispalveluitamme kohtaan kasvaa jatkuvasti. ProAgria tarjoaa monipuolisia asiantuntijatiimejä johtamisen tueksi. Myös pienryhmätoiminta lisääntyy. Pienryhmät ovat helppo tapa oppia hyviä käytäntöjä toisilta yrittäjiltä Suomesta ja ulkomailta. Pienryhmät tarjoavat yrittäjän arkeen toivottua vertaistukea ja juttuseuraa. Heta korostaa johtamisessa tavoitteiden ja vision kirkastamista. – Tietääkö varmasti jokainen tilallanne töitä tekevä, mitä tavoittelette? Entä tietävätkö teitä sparraavat yhteistyökumppanit? Visio on unelma, jota kohti tehdään töitä joka päivä. Se kertoo, että tässä on järkeä. Työntekijöille visio antaa puolestaan pohjaa päätöksen tekoon. Jokainen yrittäjä voi ottaa Leanista oppeja käyttöönsä. Mieti ensin, mistä syntyy hukkaa ja pohdi sitten, miten sen saisi tehtyä tehokkaammin. Heta Jauhiainen Johtava asiantuntija palvelukehitys ja maatilayrityksen johtaminen ProAgria Keskusten Liitto 045 657 8704 heta.jauhiainen@proagria.fi 7

JOHTAMISELLA syntyy hyviä tuloksia Kukkulan tila Sievissä panostaa johtamiseen. Peltotöiden ulkoistamisella ja keskittämällä oma osaaminen navettaan on saatu hyviä tuloksia. Robottipihaton rakentamisen jälkeen vuonna 2012 lehmien keskituotos on noussut 400 kiloa vuodessa. Myös talous on hyvällä tasolla. Osaamisen keskittäminen, määrätietoinen oman osaamisen kehittäminen ja tuotannon tehostaminen ovat keskeinen osa Kukkulan tilan yrittäjien arkea. – Kukaan ei voi olla täydellinen joka asiassa. Siksi meillä on päätetty keskittää oma osaaminen navettaan ja jättää peltotyöt alan ammattilaiselle, kertoo Kukkulan tilan isäntä Juho Nivala. Samalla on turvattu omaa jaksamista ja säästetty pääomakuluissa. Tilan 150 hehtaarin peltotuotannosta vastaava Juho kertoo, että johtamisen merkitys korostuu käytettäessä ulkopuolisia urakoitsijoita. – Esimerkiksi säilörehunteossa otan lukuisia kasvustonäytteitä ja seuraan aktiivisesti sääennusteita ja kasvustojen kehityksestä kertovaa tietoa. 8 SUUNNITELMALLISUUDELLA MENESTYSTÄ Kukkulan tila Oy Sievi, Keski-Pohjanmaa Juho Nivala ja Hanna Yli-Kohtamäki Robottipihatto valmistunut 2012 Lypsylehmiä 140 Peltoa 150 ha Tila yhtiöitetty 2015

KUVAT RITVA-LIISA NISULA Tiivis yhteydenpito urakoitsijan kanssa alkaa pari viikkoa ennen kaavailtua korjuuhetkeä ja noin viikkoa ennen sovitaan tavoiteltu korjuuajankohta. Yleensä olemme onnistuneet tässä, säilörehun syönti-indeksit ovat olleet 110 tuntumassa, kertoo Juho. Navetan toiminnoista vastaava puoliso, Hanna Yli-Kohtamäki, korostaa seurannan merkitystä. – Teemme navettatyöt hoppuilematta, jotta mikään ei jäisi huomaamatta. Näin havainnoimme kiimoja, eläinten liikkumista, sonnan koostumusta ja pötsin täyttymisastetta. Yhdistämällä tietomme muualta saatavaan tietoon, pystymme hienosäätämään ruokintaa. Työtyytyväisyys on tärkeää Yksi tärkeimmistä ja konkreettisimmista johtamisen työkaluista tilalla on viikkopalaveri. Sen etuna on, ettei asioita tarvitse muistella. Pienetkin rästityöt tulee tehtyä, kun ne on kirjoitettu ylös kaikkien näkyville. – Vastenmielisetkin asiat on syytä hoitaa alta pois, varsinkin jos niiden tekemättömyys vaikuttaa päivittäin työn tehokkuuteen, toteaa Juho. Hyvä yhteishenki on määrätietoisen johtamisen tulosta. Yhteydenpitoa tilalla on parannettu perustamalla yhteinen WhatsApp-ryhmä, johon myös lomittajat on otettu mukaan. Ennätyksiä ja tavoitteiden saavuttamisia juhlistetaan kakkukahveilla. Se pitää yllä positiivisen vireen, tekee onnistumiset näkyväksi ja sitouttaa työntekijöitä. KPI-Avain tsemppaa parempiin tuloksiin Valiolaisen maitotilayrittäjän KPI-Avain on vertailutietoa tuottava työkalu johtamisen tueksi. Kukkulan tilan yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä KPI-Avaimeen. Mittari havainnollistaa keskeisimmät maitotilan tuotannon tulokset verrattuna tavoitteisiin. – Tulosten kehitystä tulee tarkistettua kännykästä viikoittain, kertovat yrittäjät. – Ranking-listaus innostaa pohtimaan, kuinka saisimme parannettua sijoitusta. Kukkulan tila on ollut mukana ProAgrian MaitoLiiderihankkeessa, jossa otetaan käyttöön lean-työkaluja ja opitaan uutta benchmarkkaamalla sekä suomalaisia että kansainvälisiä maatilayrityksillä. KPI-AVAIN ON OSA LEANIA 9

VIRHEEN löytäminen on ilo ”Kun löytää tekemisestään virheen, on syytä iloita. Mitä isomman, systemaattisemman ja pitkäkestoisemman, sitä parempi. Ei kannata murehtia, paljonko on menettänyt rahaa, vaan nauttia ajatuksesta, kuinka paljon virheen korjaus tuottaa tulevaisuudessa.” Hannu Kemoff luotsaa vaimonsa Minnin kanssa 110 lypsävän maitotilaa Tervolan Varejoella. Lean-oppeihin johdonmukaisesti paneutunut yrittäjä tietää, että normaalin lypsykarjatilan rutiineissa on paljon parantamisen varaa – tuottamatonta työtä ja turhia rahareikiä. Oli vuosi 2010, kun Hannu Kemoff vaihtoi kuulumisia it-alalla työskentelevän serkkunsa kanssa ja kuuli Leanista. Kiinnostus heräsi ja tiedonnälkään löytyi netistä englanninkielinen opas. AINA ON VARAA PARANTAA Hannu ja Minni Kemoff Tervola, Lappi Lypsylehmiä 110 Peltoa 145 ha Lypsyasema 2 x 10 kalanruoto ”Leanissa tärkeintä on osaamisen kasvattaminen. Sitä kautta myös yrityksen tulos paranee”, Hannu Kemoff pohtii. 10

”Halusin uutta näkökulmaa tekemiseen. Ensimmäisenä nousi esiin kuivikepaalien jako. Navetan ja kuivikevaraston välinen ovi oli ollut käyttämättömänä jo kuusi vuotta, kun alussa käyttöön otettu toimintamalli oli jäänyt pysyväksi. Oven avaaminen ja liikenteen järkeistäminen merkitsivät heti tunnin työajan säästöä viikossa.” Tehokkuutta tekemiseen Sitten oli vuorossa kirja, joka kertoi Toyotan tuotantofilosofiasta ja koko yrityksen kattavasta Leanista. Kirjan lukeminen kesti kuukauden. Joka sivun jälkeen oli pysähdyttävä miettimään, miten ajatuksia voisi soveltaa omassa navetassa. Kemoffilla n avettatöihin o sallistui y rittäjäpari j a kaksi työntekijää. Teoriaan peilaten syntyi ymmärrys, miten työvaiheita pystyi tehostamaan. ”Asemalla oli tuolloin kaksi lypsäjää, kun kolmas henkilö siivosi ja ruokki. Työssä syntyi odottelua ja hukkaa. Se väheni merkittävästi, kun yhtälöstä poistettiin toinen lypsäjä. Siivouksesta vastaava auttaa asemalla tarvittaessa. Uusi rutiini ja roolitus kirjoitettiin paperille ” Työjärjestys vaati sulattelua pari viikkoa, jonka jälkeen kaikki olivat yksimielisiä, että uusi käytäntö oli parempi kuin vanha. Työmenekki väheni 19:stä 12,5 tuntiin. Kaksi navettavuorolaista teki työt nopeammin ja paremmin myös maidon laadulla mitattuna. Tätä nykyä navettatöistä vastaa kolme ihmistä, ja yksi on aina vapaalla. Sparrausta ja työkaluja Elokuussa 2015 putosi maidonhinta ja Hannu Kemoff lähti mukaan Valion ja Suomen Yrittäjäopiston yhtei- seen koulutukseen, joka pureutui Lean-johtamiseen. ”Laskimme tilan talouslukuja ja laadimme ennustebudjettia – oli aika laajentaa Lean-ajatukset koskemaan koko tilaa. Enää ei ollut varaa hävikkeihin ja virheisiin.” Kemoffit ovat halunneet eroon tilasokeudesta – paneutua systemaattisesti tilansa ongelmakohtiin ja virheisiin. Sparraajina ovat olleet muun muassa ProAgrian valtakunnalliset Huippuosaajat Oulusta. ”Teoriatieto on nostanut esiin virheet ja neuvonta antanut työkalut tehokkaaseen tekemiseen. Ongelmia on ratkottu yhdessä, ja säätämistä on löytynyt enemmän ja vähemmän. Tykkään siitä, että asiantuntija sanoo asiat suoraan.” Tavoitteista tuloksiin Ensimmäisiä askelia olivat keskituotoksen ja navetan täyttöasteen nosto sekä hiehojen poikimaiän alentaminen, mikä saatiinkin reilussa vuodessa laskemaan 27:stä 24,5 kuukauteen. Peltoviljelyn tehokkuus oli matala, kun pellot tuottivat muutenkin riittävästi rehua. Paneutuminen karjan tuotokseen paljasti tarpeen paneutua rehun laatuun. Samalla rakennettiin uudet laakasiilot. ”Satsaus kasvinsuojeluun ja typpitasoihin näkyi pian keskituotoksessa, joka nousi tuhat kiloa. Meijeriin lähtevä maitomäärä on kasvanut yli 200 000 litraa. Säilörehuhävikki putosi 15 prosentista alle prosenttiin.” Merkittävä asia oli myös ulkoistetun hiehokasvatuksen ottaminen omiin käsiin ja kylmänavetan rakentaminen 60 eläimelle. Muutos merkitsi säästöä sekä laadukkaampia ja lypsävämpiä eläimiä. KUVAT TIINA KARLSTRÖM Parannustaulu on keskeisellä paikalla navetassa. Sen ansiosta sovitut asiat ovat kaikkien nähtävillä. 11

LEANISTA lisäpotkua tuotantoon Alatalon tilalla BENCHMARKKAAMALLA UUSIA OIVALLUKSIA Petri Natunen Alatalon tilalta palasi opintomatkalta Kalajoelta mukanaan paljon uusia mullistavia ideoita heidän tilalleen. – Vierailutilojen Lean-käytännöt, kuten henkilöstön selkeä sitouttaminen tilan toimintaan ja tavoitteisiin viikkopalaverien avulla, jäivät silloin vahvasti mieleen, kertoo Petri. Matkan jälkeen tilalla alettiin syventyä Leaniin ProAgrian pilottiryhmässä. Ryhmään kuului sekä tilavierailuja että yhteisiä päiviä. – Tavoitteenamme oli, että saman työmäärän kanssa pärjättäisiin nykyisellä henkilöstöllä ilman suurempia lisäkustannuksia, kertoo Petri. Lopulta Lean otettiin käyttöön Natusten tilalla yhdessä työntekijöiden kanssa. Tilan kehittämiskohteita valittiin käymällä yksilökeskusteluja ja ryhmäkeskusteluja yhdessä henkilöstön kanssa. Hyväntuulisten keskustelujen avulla saatiin tehokkaasti selville tilan tärkeimmät kehittämiskohteet ja parannusta vaativat prosessit. Tuotantoprosessien tehostaminen, hukkatyön ja turhien kulujen karsiminen, työn standardointi sekä henkilöstön sitouttaminen yhdessä kehittämiseen ja tavoitteisiin havaittiin tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi. KUVA MERVI UKKONEN Viikkopalaverit ja toiminnan vuosikello käyttöön Tilan toiminnan tavoitteiksi nousivat tuottavuuden parantaminen sekä kulujen karsiminen. Viikoittaiset viikkopalaverit otettiin käyttöön ja tilan toimin- 12 Alatalon tila, Joroinen, Etelä-Savo Tilan omistajat: Petri ja Pirkko Natunen Työntekijät: 1 karjanhoitaja, 2 konemiestä Päätuotantosuunta: maidontuotanto 2 Lely-lypsyrobottia nan vuosikello laitettiin näkyvälle paikalle navettaan. Kehittämiskohteita tarkennettiin jatkuvasti ja tekemisiä aikataulutettiin Leanin priorisointi- ja vastuutaulujen avulla. – Leanissa kiinnosti erityisesti hukan poisto, työprosessien tehostaminen ja Leanin käyttö johtamisen apuvälineenä, kertoo Petri. Erityisen hienoa tässä on se, että Leanilla tämä kaikki on saavutettavissa ilman investointeja. ProAgrian Etelä-Savon pienryhmän päätöstilaisuutena pidettiin seminaari, jossa vedettiin yhteen tilojen Lean-opit ja niiden käytännön sovellukset. Uusia pienryhmiä käynnistyy jatkuvasti ympäri Suomea. Kysy lisää käynnistyvistä pienryhmistä paikalliselta ProAgria keskukseltasi. Lue lisää ProAgrian pienryhmistä ja tapahtumista www.proagria.fi/tapahtumat

VINKIT LEANIN KÄYTÖÖN TOIMINTASUUNNITELMA KUVA ELLA KARTTIMO ”Tuo asia pitäisi tehdä” – ja kuukauden päästä asia on yhä tekemättä. Kuulostaako tutulta? Sopikaa ja laatikaan tehtävistä asioista kirjallinen toimintasuunnitelma: mitä tehdään, kuka tekee ja mihin päivämäärään mennessä. Johan tuli hommaan ryhtiä! Selkeät ja mitattavat tavoitteet tehostavat toimintaa. Jos tavoitteena on 12 000 kg:n keskituotos vuoden 2019 loppuun mennessä, miten siihen päästään? Ota avuksesi kynä ja paperia – piirrä toisilta kysellen ajatuskartta. Mitkä asiat siihen vaikuttavat? Valitse asia, jota muuttamalla saatte pienimmällä panoksella aikaan suurimman vaikutuksen. Tee toimintasuunnitelma. VIIKKOPALAVERI Viikkopalaverin työsuunnitelmalla on mahdollista saada yksi vapaapäivä viikkoon. Ja tämä ihan vain töitä järjestelemällä kolmen robotin tilalla. Voisiko se olla mahdollista teilläkin? PUHUVA KEPPI Etkö saa suunvuoroa suulaammilta? Ota käyttöön puhuva keppi. Kyseessä on mikä tahansa esine, joka antaa puheenvuoron sitä kädessään pitävälle. Kun olet sanonut sanottavasi loppuun, ojenna esine seuraavalle puheenvuoroa pyytäneelle. 5 X MIKSI Ongelman juurisyyhyn pääset käsiksi kysymällä viisi kertaa peräkkäin miksi. Tee se aina positiivisessa hengessä. Kun pääset käsiksi ongelman ytimeen, olette taas askeleen fiksumpia. ProAgrian Heta Jauhiainen ja maatalousyrittäjä Aleksi Marjoniemi pohtivat yhdessä arvovirtakuvauksella työnkulkua Marjoniemen Maito Oy:n navetassa Haapajärvellä 13

KUVAT ANU ELLÄ KANSAINVÄLISET ESIMERKIT Suomalainen laatutyö ei kalpene hollantilaisen tehokkuuden rinnalla Hollannissa tuotannon tunnusluvut vaihtelevat hyvinkin paljon riippuen tilan tuotantostrategiasta. Yhteistä kaikilla tiloilla on määrätietoinen tapa toimia ja johtaa työntekijöitä. tuotetuissa maitolitroissa työtuntia kohti. Esimerkiksi tilalla, jolla oli alhaisin keskituotos, tehokkuusluvut olivat kaikkein parhaimmat. Suomalaisryhmä kiinnitti erityistä huomiota Hollannissa säilörehunurmen keskisatoon, joka oli 12 000 kg ka/ha viidellä niitolla. Määrä vaikutti suomalaisittain hieman tehottomalta, huomioiden optimaaliset nurmituotannon olosuhteet. Hollantilaiset viljelijät korostavat yhteisymmärryksen merkitystä, kun tilalla työskentelee useita ihmisiä mielipiteineen. Tiloilla pidetään pari kertaa vuodessa erillisiä strategiapalavereja, joissa päätetään suurista linjauksista. Muutoin johtamiseen liittyviä tiiviitä viikkopalavereja pidetään aamuisin. Siinä työn lomassa kohdistetaan huomio aina lyhyen aikavälin olennaisimpiin asioihin, kun isommat linjaukset keskustellaan tarkemmin erillisissä strategiapalavereissa. Fosforikiintiöt rajoittavat tuotantoa Vuonna 2017 voimaan tullut fosforivähennysohjelma vaikuttaa hollantilaisten maitotilayritysten tulevaisuuden kehitykseen. Tämän vuoksi paikallisten maidontuottajien oli vaikea nähdä tulevaisuuden suuntaa tällä hetkellä. Suomalaisryhmä arvioi, että lehmämäärän vähentyessä huomio kiinnittynee jatkossa yhä enemmän aktiivisempaan keskituotoksen nostamiseen ja säilörehun tuotannon tehostamiseen, kun lehmämäärän lisääminen ei enää ole mahdollista. Tavoitteiden mukaista johtamista Vierailutiloissa oli sekä hollantilaisittain tyypillisiä neljän robotin tiloja sekä maitomäärältään samaa luokkaa olevia lypsyasematiloja. Keskituotos oli tilan tuotantostrategiasta riippuen 8 600–11 000 kiloa. Samalla robottimäärällä tuotettiin siis hyvinkin erilaisia maitomääriä. Tilojen välillä havaittiin merkittäviä eroja keskeisissä tunnusluvuissa, kuten päivittäisissä työtunneissa ja 14 Johtamalla aikaa -hankkeen pienryhmät vierailivat viidellä maitotilalla ja yhdellä suurella lihanautatilalla Hollannissa syksyllä 2017. Tilat oli valittu paikallisten asiantuntijoiden suosituksesta seudun parhaina.

Tilojen pihapiirit olivat silmiinpistävän siistejä. Hollantilaisten menestyvien tilojen tunnusmerkit Siisteys: Pihapiirit ja tuotantorakennukset olivat järjestyksessä eikä aikaa kulu etsiskelyyn. Työn sujuvoittaminen: Rutiinityöt käytiin aika ajoin läpi ja pohdittiin, miten askeleita ja liikkumista voisi minimoida. Automatisointi: Mahdollisimman moni työ oli automatisoitu. Ulkoistaminen: Peltotyöt oli yleisesti ulkoistettu kokonaan urakoitsijoille. Päivittäiset palaverit ja pitkän aikavälin strategia Energiatehokkuus Eläinten hyvinvointi ja lehmien kestävyys Automaattilypsytiloilla yhdestä kahteen henkilöä: Tarvittaessa yksi henkilö pystyy hoitamaan tilan päivän rutiinit. Tavoitteena yli miljoona litraa maitoa henkilötyövuotta kohti. Työntekijöiden arvostus: Työntekijälle annetaan täysi vastuu työstä, jotta työntekijä sitoutuu työhön. PIENILLÄ ASIOILLA ON ISOJA VAIKUTUKSIA 15

KUVA TIINA KARLSTRÖM Amerikasta oppia suomalaisille maitotiloille OIVALLUKSIA Amerikassa menestyvillä lypsykarjatiloilla panostetaan siihen, että eläimet voivat hyvin ja tuotanto on tehokasta riippumatta siitä, ketkä ovat työvuorossa. Karjakoon ollessa suuri, myös sen parissa työskentelevien ihmisten määrä on suuri. Tällöin on erityisen tärkeää, että kaikelle tekemiselle on tekijänsä oivaltama tarkoitus ja päämäärä. Yhteinen tapa toimia korostuu ja virheiden tekeminen vähenee. Työstä tulee sujuvaa, mukavaa ja palkitsevaa. Amerikan vierailuilla havaittiin useita yhdistäviä ominaisuuksia menestyvien maitotilojen välillä. Joukossa ei kuitenkaan ollut mitään, mitä ei meilläkin voisi tehdä. Tiloilla vallitsi tasapainoinen olotila, tulosta syntyi, kiire ja sählääminen puuttui. Tähän on hyvä mahdollisuus jokaisessa parempiin tuloksiin haluavassa suomalaisessa maitotilayrityksessä. Ja varsin pienin investointikustannuksin. Maitoliideri-hanke vieraili opintomatkalla Wisconsinissa Amerikassa syksyllä 2017 tutustumassa paikallisten kärkitilojen karjanhoitoon ja ihmisten johtamiseen. Kaikilla vierailutiloilla karjojen tuotostaso oli yli 13 000 kiloa. Kasvuhormonin käyttö maitotuotoksen tehostajana on kielletty Amerikassa kaksi vuotta sitten. 16 KANSAINVÄLISILTÄ OPINTOMATKOILTA Kivijalka amerikkalaisten tilojen menestykselle - Jokaisella tilalla on oma jalostusstrategiansa, jota noudatetaan useamman sukupolven ajan. - Jokaista syntynyttä vasikkaa hoidetaan kuin tulevaa satatonnaria. - Lehmiä ja ensikoita seurataan tarkasti poikimisen jälkeen. - Eläinten mahdollisimman suuri rehun kuivaaineen syönti varmistetaan. - Säännöllinen kuntoluokitus ja umpeen laitto kuntoluokassa 2,3–3. - Navetan optimaalisesta täyttöasteesta huolehditaan. Ymmärretään, että korkeatuottoiset eläimet tarvitsevat paljon tilaa, jotta syönti- ja lepoaikaa on riittävästi.

KUVA TIINA KARLSTRÖM ProAgrian Lean-osaajat tutustuvat viikkopalaveriin MaitoLiideri-hankkeen opintomatkalla Tanskassa. Työhyvinvointi keskiössä Tanskassa Lean on yleistä Tanskassa. ProAgrian asiantuntijat ovat käyneet useilla opintomatkoilla tutustumassa paikallisiin käytäntöihin. KUVA SARI MORRI Tanskassa myönnetään neuvontaorganisaatio Segesin maatalouden työympäristöpalkinto maan parhaalle maatilalle työturvallisuuden, työntekijöiden fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpidosta. Vuonna 2016 palkinnon voittanut Sandagergaard panostaa työhyvinvointiin erityisesti siisteydellä, järjestyksellä ja puhtaudella. Tilan omistajat Gunnar ja Solveig Klith Forum pitävät tärkeänä, että työntekijät kokevat olonsa tilalla kotoisaksi. Myös avoimuus ja yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä. Tilalla on viisi tanskalaista työntekijää, noin 460 lehmää ja seitsemän lypsyrobottia. Maitotuotos oli viime vuonna 13 400 kg/lehmä. Viestintää valkotaululla Sandagergaarilla on valkotaulu viikon töiden suunnitteluun. Tarvetta säännöllisille viikkopalavereille ei ole, koska pitkäaikaiset ja motivoituneet työntekijät sopivat töistä joka aamuisessa aamupalatapaamisessa. Erityisiä, esimerkiksi ruokintaa koskevia palavereita pidetään erikseen ja valkotauluja käytetään tiedonjakovälineenä. Tilan omistajat ovat itse mukana päivittäisessä työssä ja johtamisessa. Gunnar ja Solveigh korostavat työntekijöiden motivoimisen tärkeyttä: ”Kaikkien viihtyvyyden kannalta on tärkeää, että työntekijät ovat motivoituneita sekä töihin tullessa että töistä lähtiessä.” HYVINVOIVAT TYÖNTEKIJÄT OVAT MOTIVOITUNEITA ProAgria Etelä-Pohjanmaan Lean-asiantuntijat vierailivat Toiminnan rattaat raiteilleen -hankkeen opintomatkalla Tanskassa syksyllä 2016. 17

TESTI TestiTILAN tilanNYKYTILANTEESTA nykytilanteesta Voisiko Leanista olla hyötyä tilallasi? Tee testi ja rastita sopivat vaihtoehdot. Testi näyttää, millaisen hyödyn voit saada Leanilla. Kaikkialla vallitsee järjestys, tilat ovat siistissä kunnossa, eikä roskia tai pienvarastoja ole ympäriinsä. Ei, meillä tilanne ei ole tämä. Kyllä, tilanne on tämä. 2. Suuremmat esineet, kuten paalit, tarvikkeet ja navettakoneet, ovat merkityissä paikoissa, ja kaikki kulkureitit ovat vapaita. Ei, meillä tilanne ei ole tämä. Kyllä, tilanne on tämä. 3. Kaikki välineet, työkalut ja muut esineet ovat sovituissa paikoissa sen mukaan, miten käytätte niitä. Poikkeamat ja puutteet on helppo nähdä. Ei, meillä tilanne ei ole tämä. Kyllä, tilanne on tämä. 4. On helppoa pitää paikat siistinä, koska lattioilla ei ole mitään merkittyjen alueiden ulkopuolella. Ei, meillä tilanne ei ole tämä. Kyllä, tilanne on tämä. 5. Siivous tehdään kiinteän ohjeen mukaan. Siitä voidaan tarkistaa, töiden vastuualueet ja aikataulut. Turvallisuus ja toiminnallisuus ovat tärkeämpiä asioita kuin täydellinen puhdistaminen. Ei, meillä tilanne ei ole tämä. Kyllä, tilanne on tämä. 6. Olette sopineet, miltä kunkin työpisteen on näytettävä kotiin lähdettäessä. Kaikkien nähtävillä on kuvia siitä, miltä paikkojen pitää näyttää. Ei, meillä tilanne ei ole tämä. Kyllä, tilanne on tämä. 7. Kaikki ohjeet (SOP, työohjeet, huolto ym.) on päivitetty ja niitä käytetään. Ei, meillä tilanne ei ole tämä. Kyllä, tilanne on tämä. 8. Työntekijät pyrkivät jatkuvasti parantamaan kaikilla alueilla. Onnistuneista parannustoimenpiteistä on tehty lista tai tilasto. Ei, meillä tilanne ei ole tämä. Kyllä, tilanne on tämä. 9. Tilalla on parannustauluja, joihin työntekijät voivat jatkuvasti kirjata havaitsemansa puutteet, jotka antavat aihetta parannusten tekemiselle. Työntekijät päättävät kehityskohteista, vastuuhenkilöstä ja aikatauluista. Ei, meillä tilanne ei ole tämä. Kyllä, tilanne on tämä. 10. PDCA:ta eli jatkuvan parantamisen menetelmää käytetään työntekijöiden tekemän parannustyön tukena. Tilanomistaja pyytää ihmisiä tekemään konkreettisia parannustoimia ja käy työalueella vähintään kerran viikossa tukeakseen panostusta jatkuvaan parantamiseen. Ei, meillä tilanne ei ole tämä. Kyllä, tilanne on tämä. 11. Tilalla on käytössä selkeät työohjeet (SOP), joissa on kuvattu kyseisen alueen työtehtävät. Työntekijät toimivat ohjeiden mukaan. Ei, meillä tilanne ei ole tämä. Kyllä, tilanne on tämä. Jos sait rasteja vasempaan tai keskimmäiseen laatikkoon, voit saada aikaan parannuksia soveltamalla Leania tilallasi. Lean maataloudessa ProAgria Keskusten Liitto www.proagria.fi www.proagriaverkkokauppa.fi 18 Lähde Lean maataloudessa -kirja 1.

VALIOLAISELLE MAITOTILAYRITTÄJÄLLE  NÄE JA YMMÄRRÄ  SITOUDU JA TOTEUTA  SAA AIKAAN TULOKSIA  Jatka ➜ Puutu heti  Kiire Hae ratkaisuja asiantuntijoiltamme Haastavatko ja kirittävätkö mittarit? 174 1.24 Päiviä maidossa (DIM) Tankkimaidon rasva/ valkuaissuhde 33.47 80 Meijerimaitoa l/ lyps.lehmä/pv Tankkimaidon solut 13.8 25.15 Infektoituneita lehmiä Syönti kg ka/lehmä/pv MÄÄRITÄ tavoite toimenpiteet vastuut aikataulut Onnistumme yhdessä! ➜ ✔ helppokäyttöinen ✔ tsemppaa tuloksiin ✔ ajantasalla ✔ vertailutietoa TULOKSET osallis tu , ä t i e m a a r u Se tai some r yhmiin live @ f in www.proagria.fi/KPIAvain www.proagria.fi/KPI-Avainasiantuntijat 19

20