2016

VUOSIKERTOMUS 2016 SISÄLLYS 1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS.................................................................4 2. TILASTOTIETOA.........................................................................................................6 2.1 Öljypoltinten myynti.....................................................................................................6 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti............................................................................6 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt.......................................................................................7 2.4 Polttoöljyn myynti..........................................................................................................7 2.5 Nestekaasun ja maakaasun myynti.....................................................................7 3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS...........................................................................8 3.1 Hallitus...................................................................................................................................8 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta...................................................................................8 3.3 Arviointilaitos....................................................................................................................9 3.4 Toiminnantarkastajat....................................................................................................9 3.5 Julkaisut............................................................................................................................. 10 3.6 Yhdistyksen kunniajäsenet.................................................................................... 10 3.6 Yhdistyksen uudet kunniajäsenet..................................................................... 10 4. TASE JA TULOS........................................................................................................ 12

1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Vuosi 2016 oli yhdistyksen 60 toimintavuosi. Perustamisesta 15.10.1956 lähtien on yhdistyksessä pyritty rakentamaan alan urakoitsijoiden tarvitsemaa koulutusta sekä vaikuttamaan lainsäädäntöön, jotta kattilatekniikalla toimivat järjestelmät tulisivat huomioiduksi. Öljylämmitys on edelleen merkittävä ja hyvä lämmitysmuoto, johon on helppo liittää muita uusiutuvia energioita. Öljylämmityksellä varustetut kiinteistöt ovat myös merkittävä osa suomalaista huoltovarmuutta, josta yhteiskunnalle ei kerry lainkaan kustannuksia. Koulutuksia järjestettiin edelleen öljylämmitysalalle ja kaasuasennusalalle vastuuhenkilöpätevyyksiä varten. Alalla on viimevuosina tapahtunut voimakasta eläköitymistä ja uusia vastuupätevyyden omaavia henkilöitä tarvitaan alalle lisää. Vaarana on, että lämmitysalalla epäpätevät henkilöt tekevät öljylämmitysasennuksia, jolloin myös öljyvahinkojen riskit kasvavat sekä kattilalaitosten vaaratilanteet lisääntyvät. Näistä oli valitettavia esimerkkejä vuoden aikana. Siksi on tärkeää, että alan toimijat ovat jäsenenä alansa yhdistyksessä ja mukana nettisivujen urakoitsija haussa, josta tarpeen mukaan asiakkaat voivat löytää alueeltaan vastuupätevyydet omaavan, luotettavan urakoitsijan. Lämmityslaiteurakoitsijoille saatiin myös elvytettyä rajoitettujen sähköasennusoikeuksiin tähtäävä kurssi, jolloin lämmityslaitteita asentavat henkilöt voivat samalla kytkeä sähköt polttimille, kiertovesipumpulle, lämpöpumpulle, turvakytkimelle jne. Taloudellisesti vuosi oli haastava, mutta kuitenkin voitollinen. Eniten tulosta kuormitti 60-vuotisen taipaleen kunniaksi järjestetty juhla sekä historiikin teko. Vuonna 2017 tullaan Urakoitsijahaun markkinointia lisäämään ja rakennetaan erilaisia markkinointeja kuluttajien herättämiseksi uusimaan ja huollattamaan vanhoja poltin, kattila- ja säiliöjärjestelmiään. Arto Hannula 4 VUOS I K E R TOMUS • 2016

2016 Öljylämmittäjä ei ole riippuvainen yhdestä energialähteestä. Jos öljylämmityksen rinnalle on otettu jokin muu energia, talo sopeutuu tarvittaessa käyttämään kulloinkin edullisinta energiamuotoa. Kuvan aurinko-öljyjärjestelmää varten talon teknisessä tilassa ovat mm. aurinkolämpövaraaja ja latausjärjestelmä, aurinkolämpökattila ja öljypoltin sekä ohjauskeskus ja siihen liittyvä automatiikka. Jopa öljysäiliö voidaan tilan salliessa sijoittaa sisälle tekniseen tilaan. Kuvassa säiliö sijaitsee oikealla suoja-altaassa. 5

2. TILASTOTIETOA Tilastot perustuvat valvontaviranomaisilta sekä yhdistyksen jäseniltä ja laitetoimittajilta kerättyihin tietoihin. 2.1 Öljypoltinten myynti Valmistajien ja maahantuojien Suomen markkinoille myymien öljypoltinten määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 enint. 60 kW 10800 11700 13600 14200 11500 9500 8500 5000 5400 7000 5744 3867 4570 4200 4285 4038 yli 60 kW 2300 2400 2700 2600 2500 2600 2400 2100 1200 1600 1741 1390 1118 950 1070 3476 yhteensä 13100 14100 16300 16800 14000 12100 10900 7100 6600 8600 7485 5257 5688 5150 5355 7514 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti Maassamme valmistajilta Suomen markkinoille myytyjen öljy- ja öljy-yhdistelmäkattiloiden määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 6 8700 8100 11400 12400 10600 7600 6100 3600 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4100 4000 3400 2600 2112 1990 2208 2475 VUOS I K E R TOMUS • 2016

2016 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt Kiinteistökohtaisella öljylämmityksellä varustettuja rakennuksia oli maassamme vuonna 2016 kaikkiaan noin 240 000 kpl, joista pientaloja n. 180 000. 2.4 Polttoöljyn myynti Suomessa on eri vuosina myyty polttoöljymäärä ollut seuraava (1000 tonnia): 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kevyt 2285 2181 1914 1878 1835 1681 1696 1596 1488 1513 1516 raskas 1239 1154 1071 846 782 643 599 466 440 404 440 yhteensä 3524 3335 2985 2724 2617 2326 2295 2062 1928 1917 1956 2.5 Nestekaasun ja maakaasun myynti Suomessa on myyty nestekaasua ja maakaasua seuraavasti: 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nestekaasua (tonnia) 238461 268166 294269 285720 239088 277432 274648 252989 267780 264309 267142 maakaasua (milj. m³) 4292 4605 4523 4501 4060 3899 3510 3307 – 2606 – 7

3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 3.1 Hallitus Hallituksen kokoonpano vuonna 2016: Reijo Ström pj Oiva Hammar Jari Holopainen Petri Virta Tero Salovaara Timo Knaapi Petteri Korpioja Mikko Hummelin Eero Otronen Petri Nikkanen Asko Sikiö Timo Seppälä Jaana Ståhlberg Marko Lehtonen Hannu Helminen Oy Motoral Ab, Motoplast LVI-Palvelu Hammar Oy LVI Holopainen Oy Oilon Home Oy Neste Oil Oyj Öljy- ja Sähkölämpö / T & V Knaapi Oy Ariterm Oy Kaukora Oy Öljyalan Palvelukeskus Oy Gasum Oy Teboil Ab Gebo Callidus Oy (erosi hallituksesta 2016 aikana) Oiltek-Pekka Kivekäs Oy Putki ja poltin oy Lämpösäätö Oy Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 8 kertaa. 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta Koulutustoimintaa vuoden 2016 aikana järjestettiin seuraavasti: perinteinen öljyalan vastuuhenkilökokeeseen valmentava kaksipäiväinen kurssi, kaksi kertaa vuoden aikana. Kaasuasennusalan vastuuhenkilön toimintaan perehdyttävä kaksipäiväinen kurssi järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Lämmityslaiteasentajan rajoitettuihin sähköasennusoikeuksiin tähtäävä kurssi kerran syksyllä. Samoin osallistuttiin edelleen Höylä III projektin tiedonkeruuseen koskien jäsenistön tekemiä huoltotoimenpiteitä vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana valmistui kaksi Teknillistä suositusta TS-11 Kondenssikattiloiden hormien ohjeistus sekä TS-2 Lämmityslaitteistojen sähköasennukset. Vuoden lopulla aloitettiin TS-8 uudistustyö sekä TS-12 Bio. Koulutuksiin liittyvät julkaisukoosteet uudistettiin ja kaasuasennusalaa varten tehtiin täysin uusi julkaisukooste, johon koostettiin kaasuasennuksiin liittyvät standardit. Julkaisukoosteessa on myös maakaasukäsikirja sekä nestekaasua koskevat osiot. 8 VUOS I K E R TOMUS • 2016

2016 3.3 Arviointilaitos Arviointilaitostoiminta jatkui normaalilla tavalla arvioimalla vastuuhenkilöiden pätevyyksiä ja kirjoittamalla niistä todistuksia. Arviointilaitoksen vastuuhenkilöiden pätevyyslautakunnan kokoonpanossa oli Hannu Rauhala ja Arto Hannula. Tutkintolautakunnan kokoonpano: Veijo Sääksjärvi, pj, Oilon Oy Tero Salovaara, öljyala, Neste Oyj Hannu Helminen, Sähkö- ja lämpösäätö Oy (erosi lautakunnasta syksyllä 2016) Timo Iholin, Tukes Veli Viitala, TEM (jäi eläkkeelle syksyllä 2016) Petri Nikkanen, Gasum Arto Hannula, sihteeri Tutkintolautakunta järjesti kahtena päivänä vastuuhenkilöiden kokeita öljy-lämmitysalan, kaasuasennusalan ja säiliöntarkastus toimintaan. Tentteihin ilmoittautuneita oli 102 henkilöä, joista Öljylämmitysalan vastuuhenkilön pätevyys tentissä mukana oli 34 henkilöä, joista kokeen hyväksytysti suoritti 18 ja säiliöntarkastusalan tentissä 6, joista 5 suoritti kokeen hyväksytysti. Rajoitetun sähköturvallisuuskokeen (S3/R) suoritti hyväksytysti yksi henkilö ja kokeeseen osallistui 2 henkilöä. Kaasualan vastuuhenkilön kokeisiin ilmoittautuneita oli 65, joista hyväksytysti kokeen suorittaneita oli 30 henkilöä. Lämmitysenergia Yhdistys oli myös edustettuna Lämmityslaiteasennuksen tutkintotoimikunnassa, joka on Opetushallituksen yhteydessä toimiva toimikunta ja vastaa ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisten näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta. Tutkintotoimikunta yhdistettiin LVI alan tutkintotoimikuntaan, eikä lämmityslaiteasennuksen tutkintotoimikunnasta kukaan siirtynyt siihen. Kaikki tutkintotoimikunnat tultaneen lakkauttamaan vuoden2018 aikana ja ne siirtyvät Opetushallituksen virkamiesten hoitoon. 3.4 Toiminnantarkastajat Toiminnantarkastajana toimi Harri Mielonen ja varatarkastajana Jorma Åhman. 9

3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 3.5 Julkaisut Vuonna 2016 julkaistiin kaksi uutta Teknillistä suositusta TS-11 Kondenssikattiloiden hormien ohjeistus sekä TS-2 Lämmityslaitteistojen sähköasennukset. 3.6 Yhdistyksen kunniajäsenet Kunniapuheenjohtaja Hans Blomsted Kunniajäsenet Raimo Aaltonen Kalervo Lipsanen Rauli Anttila Erkki Mäkelä Aulis Helminen Martti Mäkinen Pekka Kivekäs Kari T. Punakivi Veikko Koskinen Heikki Rihti Eero Kourula Tapani Valanto Ossi Leiwo Jorma Åhman 3.6 Yhdistyksen uudet kunniajäsenet Uudet kunniajäsenet Veli Viitala, Pauli Lindén ja Hannu Rauhala julkistettiin juhlagaalassa Lahden Sibeliustalolla 14.10.2017. Veli Viitala on tehnyt yli kolmen vuosikymmenen virkauran ylitarkastajana Kauppa- ja teollisuusministeriössä ja nykyisessä Työ- ja elinkeinoministeriössä. Hänen vastuualueellaan on keskeisesti ollut öljylämmitysalan ja kaasualan lainsäädännön ja kehittäminen ja säännösten valmistelu. Tässä työssä hän on huolella perehtynyt toimialojen laiteteknisiin yksityiskohtiin. Velin asiantuntemus on tuonut lainsäädännön kehitykseen toimialan kannalta tärkeitä elementtejä. Hyvänä esimerkkinä asiantuntemuksesta säädösten valmistelussa voidaan mainita lämmitysalan asennustoimintaa ja yritysten toimintaedellytyksiä ohjaava valtioneuvoston antama asennusliikeasetus. Siinä on otettu sopusointuisesti huomioon alan toimijoiden erilaiset tarpeet, käytännön mahdollisuudet ja turvallisuustavoitteet. Alan pätevyyskokeiden parissa Velillä on myös huomattava kokemus ja tärkeä osuus näiden aikaansaamisessa. Tämä työ on alkanut jo aikanaan Sähkötarkastuskeskuksen öljypoltinhuoltolautakunnassa ja on jatkunut kuluneeseen kevääseen saakka yhdistyksen koollekutsumassa Lämmitysalan tutkintolautakunnassa. Yhdistys on saanut häneltä lautakunnan työhön samalla kertaa sekä käytännön asiantuntemusta että lainsäädännön näkökulmaa. Veli on aina ollut yhteistyöhön tavoitettavissa kiitettävästi, paitsi syksyisin siianpyynnin aikaan. Se toki hänelle mielihyvin suodaan. 10 VUOS I K E R TOMUS • 2016

2016 Lämmitysenergia Yhdistyksen hallituksella on ilo ja kunnia kutsua Veli Viitala kunniajäsentensä arvostettuun joukkoon! Pauli Lindén tuntee lämmityskattiloiden valmistuksen ja teknisen kehityksen perusteellisesti. Työura lämmitystekniikan laitevalmistuksen parissa on alkanut vuosikymmeniä sitten, aluksi JÄMÄ-tuotemerkin kanssa ja myöhemmin Kaukora Oy:n Jäspi-kattiloiden parissa. Pauli tunnetaan ansiokkaana ja asiantuntevana öljylämmityksen puolustajana. Suuri on niiden lämmityksen kunnostajien ja uudisrakentajien määrä, joita Pauli on vuosien mittaan tietämyksellään opastanut oikeisiin ratkaisuihin. Myös moniin kehittämistyöryhmiin hän on antanut innostavaa panostusta. Työteliäs Pauli on tehnyt tarvittaessa pitkiä päiviä, mutta oma perhe on kuitenkin aina ollut tärkeimmällä sijalla. Eikä lämmityslaitealan ammattilaisten tulevaisuus ole unohtunut: nuorempi Lindén on menestyksekkäästi jatkamassa Paulin työuralla. Pauli on ollut vuosia yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Kokouksiin on aikaa löytynyt, vaikka päivittäisiäkin töitä on epäilemättä ollut runsaasti. Lämmitysenergia Yhdistyksen hallitus katsoo suurella arvonannolla Pauli Lindénin ansaitsevan paikkansa yhdistyksen kunniajäsenten arvostetussa joukossa. Hannu Rauhala on toiminut vuodesta 1987 alkaen Yhdistyksen neuvontateknikkona eikä eläkkeelle siirryttyäkään ole jättänyt toimialaamme selviytymään ilman hänen huippu-asiantuntemustaan monipuolisesta lämmitystekniikasta. Hannun käsien jäljiltä on hänen työuransa aikana syntyneet lukuisat määrät Teknisiä Suosituksia yhteistyössä Yhdistyksen jäsenistön ja viranomaisten kanssa sekä lukematon määrä erilaisia teknillisiä tutkimuksia eritoten öljylämmitysalalta. Yhdistyksen järjestämien vuotuisten seminaarien ja näyttelyiden onnistumisessa hänellä on ollut merkittävä osuus. Voidaan sanoa, että yli 30 vuotta kestäneen toimikautensa aikana Yhdistyksen palveluksessa Hannusta on muodostunut alallemme käsite: ”Jos tarvitset tietoa öljy-kaasulaitteista, soita Rauhalalle!” Hyvin ansaitulla eläkepäivillään Hannu jatkaa yhteistyötä Yhdistyksemme kanssa antamalla vastuupätevyyksiin tähtäävää koulutusta sekä suorittamalla erilaisia teknillisiä tutkimuksia öljylämmitysalalta antaen niistä puolueettomia asiantuntija lausuntoja eri tahoille. Hannun viimeisin, mutta ei varmasti viimeinen merkittävä tuotos jäsenistöllemme, on hänen aikaansaama Yhdistyksen historiikki 60 toimintavuodelta. Hannun aina lämminhenkinen ja positiivinen asenne on mahdollistanut vaikeittenkin asioiden selvittämisen tuloksekkaasti ja hauskan juttumiehen huumorikin on useasti saanut naurun remahdukset aikaiseksi. Lämmitysenergia Yhdistyksen hallituksella on ilo ja kunnia kutsua Hannu Rauhala kunniajäsentensä arvostettuun joukkoon! 11

4. TASE JA TULOS 31.12.2016 TASE 31.12.2015 VASTAAVA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6 853,35 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 41 311,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Jäsenmaksusaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset 24 075,80 0,00 16 821,06 RAHAT JA PANKKISAAMISET 48 164,57 41 311,22 50 449,01 40 896,86 6 303,40 27 750,00 14 679,74 48 733,14 79 658,35 46 625,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT 120 555,21 95 358,37 VASTAAVA 168 719,78 145 807,38 Eur 31.12.2016 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Muut vapaat rahastot Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden tappio/voitto 220 691,65 1 076,07 -107 760,22 16 656,60 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 12 9 137,79 Eur 31.12.2015 130 664,10 220 691,65 1 076,07 -129 691,82 21 931,60 0,00 21 201,32 12 964,20 3 890,16 38 055,68 114 007,50 0,00 14 563,93 13 018,02 4 217,93 31 799,88 38 055,68 31 799,88 168 719,78 145 807,38 VUOS I K E R TOMUS • 2016

2016 T U LO S L A S K E L M A VARSINAINEN TOIMINTA Arviointilaitos Tuotot Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Yhteiset kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut 01.01.-31.12.2016 67 015,00 -6 645,00 -34 422,63 -103 645,49 -2 284,44 -69 404,36 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -5 430,00 -3 445,05 -175 334,29 158 470,00 0,00 158 470,00 -8 875,05 18 218,95 -100 204,56 0,00 -69 118,72 -149 386,92 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ SIJOITUSTOIMINTA Osinkotuotot Korkotuotot Kulut Korkokulut Muut rahoituskulut -41 067,63 27 094,00 25 947,37 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut Muut tuotot 01.01.-31.12.2015 -169 323,28 -151 104,33 166 785,00 0,00 9 083,08 166 785,00 15 680,67 7 573,81 0,00 7 573,81 7 312,26 0,00 7 312,26 -0,29 0,00 -0,29 -1 061,33 0,00 -1 061,33 16 656,60 21 931,60 0,00 0,00 16 656,60 21 931,60 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Varausten lisäys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Eur 13

14 VUOS I K E R TOMUS • 2016

Yhteistyökumppanit Nestemäiset polttoaineet www.oil.fi www.neste.fi www.teboil.fi www.st1.fi Kaasu polttoaineena www.gasum.fi www.kaasuyhdistys.fi Aurinkolämmitys www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi Pellettilämmitys www.pellettienergia.fi Lämpöpumput www.sulpu.fi Viranomaiset www.tukes.fi www.motiva.fi LVI-alan koulutus- ja yhdistystoiminta www.sulvi.fi

Lämmitysenergia Yhdistys ry Sitratori 5, 00420 Helsinki Puh: 010 617 7410, Fax 010 617 7415 E-mail: toimisto(at)ley.fi www.ley.fi Lämmitysenergia Yhdistys ry Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistys perustettiin edistämään öljylämmityksen asennuksia lähinnä järjestämällä koulutusta ja tekemällä asennuskentälle suosituksia. Tämä mahdollisti öljylämmityksen suosion kasvamisen ja maineen luotettavana ja turvallisena lämmitysmuotona. Nykyään yhdistyksen kulmakivenä on sama päämäärä eli lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosassa urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistyksen tärkein voimavara on urakoitsijajäsenet, jotka omalla kokemuksellaan luovat osaamistga ja paikallisten olojen tuntemista järjestön toimintaan. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhdistys on myös Tukes:in valtuuttama pätevyyskokeiden järjestäjä ja pätevyystodistukset myöntävä taho. Lämmitysalan suosituksia ja koulutusta: www.ley.fi Tekninen neuvontapalvelu: 010 617 7414