SSM Suomen Suoramainonnan asiakaslehti 2 • 2017 Viisi hyvää syytä käyttää suoramainontaa Automerkit.fi löytää lukijat suoralla Aki Riihilahti jakoi kilpaa mainoksia JÄ I K E T SEN K Y T S MENE

Pasi Latva Suomen Suoramainonta Oy SUORAAN SANOEN Suomen Suoramainonta 30 ja Suomi 100 vuotta Kuluva vuosi on suomalaisille merkittävä. Tuleehan 100 vuotta täyteen itsenäisenä valtiona. Myös meille suoramainonnan ihmisille vuosi on virstanpylväs, tulee kuluneeksi 30 vuotta kun Suomen Suoramainonta Oy aloitti yritystoiminnan valtakunnallisena palveluoperaattorina. Kehityskaaremme osoittaa liikeidean ja palvelukonseptin olevan oikeita. Kiitos kuuluu ennen kaikkea kaikille asiakkaillemme, joiden kanssa olemme saaneet ja saamme toimia. Asiakkaidemme liiketoiminta on näiden vuosien aikana kasvanut ja kehittynyt suuresti. Olemme itse menestyneet, kun asiakkaat ovat panostaneet suoramainontaan. Liiketoiminnan hyötyjen lisäksi 30 vuoden aikana on työllistetty useita satojatuhansia jakajia, suuri määrän autonkuljettajia ja jakelunhoitajia. Oma jakeluverkkomme peittääkin tällä hetkellä noin 96 prosenttia Suomen talouksista. Markkinoinnin tutkimusten näkökulmasta katsoen panostaminen suoramainontaan kannattaa. Suomalaisten suhtautuminen kotiin jaettuihin mainoksiin on kaikissa ikäluokissa säilynyt positiivisena. Yli neljä viidestä suomalaisesta seuraa suoramainontaa. SUORA ei häiritse elämää, vaan pikemminkin helpottaa. Netti on meille kaikille jokapäiväistä. Haemme milloin mitäkin. Ihmiset eivät välttämättä kuitenkaan löydä nettiin ilman printtiä. Joka päivä nettiin aukeaa tuhansia uusia sivustoja. Tämän ovat havainnut Autouutiset ja Tuomas Lyyra. Lue Tuomaksen kiinnostava haastattelu sivuilla 6–7. Asuntojen markkinointimixissä JM Suomi Oy:n Susanna Virta kertoo perusteistaan suoran käytölle sivuilla 8–9. Tärkein työmme on vastata asiakkaan tarpeisiin ja tehdä aina se mitä luvataan. Meillä on vielä tehtävää vaikka ikä onkin tuonut kokemusta, kypsyyttä, asiakkaita ja viisautta. Toivotan lukijoille hyvää syksyä! SUORA Suomen Suoramainonta Oy:n asiakaslehti Päätoimittaja Pasi Latva • Toimituskunta Pasi Latva, Mervi Kotiranta, Timo Kivioja, Kari Toiviainen Tuotanto TK mediatalo Oy puhelin 010 421 5000, www.tkmediatalo.fi Tuottaja Kari Toiviainen • Toimittaja Tom Kalima • Valokuvaaja Mikko Käkelä Kannen kuva Mikko Käkelä • Painopaikka Painotalo Plus Digital Oy 2 SUORA

yt in ur Ju iStockphoto Tässä numerossa 4 • Suora tehoaa myös tutkimusten valossa Työhyvinvointikyselyn mukaan SSM:n jakajat viihtyvät työssään. Jakajat ovat tyytyväisiä työssään Työeläkeyhtiö Varma toteutti touko-kesäkuun aikana työhyvinvointikyselyn SSM-ketjun jakeluyhtiöiden jakajille. Mukana eivät olleet Helsingin Jakelu-Expert Oy ja P-S Suorajakelu Oy, koska näissä yrityksissä oli aikaisemmin keväällä tehty kyselyn pilotointi. Kyselyn tulokset olivat hyvät. Asteikolla 1–10 työtyytyväisyyden keskiarvotulos oli 6,8, jota pidetään keskimääräisenä tuloksena. Kevään kyselyiden tulokset mukaan luettuna työtyytyväisyys on yhtiöissä keskimäärin tasolla 7,1. Tämä on tuloksena hyvä.  SSM:n Jakajat ovat kyselyn mukaan pääsääntöisesti tyytyväisiä ja myös viihtyvät työssään. Toimenkuva ja perustehtävä koettiin selkeäksi ja oman osaamisen vastaavan hyvin työn vaatimuksia. Kyselyyn vastanneista suurimman osan mielestä työ sujuu hyvin ja se joustaa riittävästi elämäntilanteen mukaan. Oma terveys koettiin hyväksi. Yhteistyöhön oman lähiesimiehen kanssa oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä ja suurin osa arvioi, että tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu toteutuu työpaikallamme. n 6 • IAM panostaa internetiin ja printtisuoraan 8 • Asuntomyyjä tarvitsee taktista markkinointia 10 • Aki Riihilahti on tehnyt kaiken aina täysillä Jakajille yhtenäiset ohjeet koko maahan löytyy ohjeiden lisäksi ratkaisut eteen tuleviin pulmiin. Tämän lisäksi syksyn aikana otetaan käyttöön myös uusi jakeluohjelma. SSM uudistaa myös rekrytointisivujaan. Uudistuksen taustalla on kolmen kuukauden tuloksellinen yhteistyö Ammattikorkeakoulu Laurean digioppilaiden kanssa. Mikko Käkelä SSM:N LAATUTYÖ JATKUU. Samalla, kun organisaatio ja jakelun peitto laajenevat ja yhtenäistyvät, myös toimintakulttuuri ja työtavat yhtenäistyvät koko valtakannun kattaviksi käytännöiksi. Tämä toteutetaan ottamalla käyttöön yhteinen jakajan ohje-/käsikirja. Kirjasta SUORA 3

TUTKITTUA TIETOA Viisi hyvää syytä käyttää suoramainontaa Mainonnan tavoittavuudesta kerätään jatkuvasti uutta tietoa yritysten markkinoinnin tueksi. Tuoreimmassa TNS Atlas -tutkimuksessa osoitteeton suora osoittautuu hyvän huomioarvon saavaksi mediaksi ja on mm. ylivoimaisesti paras tukimedia muulle mainonnalle. Tässä artikkelissa vastataan kysymykseen: Miksi käyttäisin suoramainontaa? EIKÖ PRINTTI- JA SUORAMAINONTA OSOITTEETTOMANA OLE JO VANHANAIKAISTA MAINONTAA UUSIIN MEDIOIHIN VERRATTUNA? Totta on, että suoramainontaa on käytetty kenties pitempään kuin mitään muuta mediaa. Sen vuoksi sitä ei varmasti pidetä yhtä seksikkäänä kuin digitaalista verkkomainontaa tai somea. Kaikki tutkimukset kuitenkin osoittavat, että se on edelleen äärettömän tehokas sekä yksistään toteutettuna taktisena mainoksena että muiden medioiden tukena. Tämän lisäksi TNS Atlas -tutkimus vuodelta 2016 osoittaa, että suoramainonta on vastaanottajalle mieluista. Peräti 88 prosenttia on sitä mieltä, että ne miellyttävät, koska niistää saa tietoa tarjouksista. Tämä tukee erinomaisesti sanontaa, jonka mukaan eniten menettävät ne kuluttajat, jotka eivät lue mainoksia. EIHÄN OSOITTEETON SUORAMAINONTA TAVOITA KAIKKIA KULUTTAJIA. NÄEN JATKUVASTI POSTILUUKKUJA, JOISSA LUKEE: EI MAINOSPOSTIA. Mainoskieltoja asettaneiden postilaatikoiden osuus on vain kahdeksan prosenttia. Verrattuna digitaaliseen mainontaa se on erittäin alhainen. Tuoreen tutkimuksen mukaan digimediassa antiblockingia (mainonnan esto) käyttää peräti 26 prosenttia. Sen lisäksi digitaalinen mainonta koetaan usein erittäin ärsyttäväksi. Vapaissa kommenteissa haastateltavat sanoivat suoramainonnan mieluisuudesta mm. näin: ”Kyllä luen melkein kaikki mainokset ja luettelot läpi, tai sanotaanko, että katselen. Minusta on kiva nähdä, mitä uutta on tarjolla ja hintataso selviää helposti.” 4 SUORA Tällaisen kommentin voi helposti tulkita siten, että mainos on kohdannut todellisen, potentiaalisen asiakkaan. JOS PRINTTIMAINOKSIA KERRAN LUETAAN, EIKÖ MINUN KANNATTAISI ENNEMMIN MAINOSTA AIKAKAUSTAI SANOMALEHDISSÄ? Mainontahan käsittää taktisen ja strategisen mainonnan. Suoran vahvuus on taktisessa mainonnassa, vaikka monet suuretkin yritykset sanovat, että sitä voi käyttää myös imagon rakentamiseen. Käytännössä se kuitenkin on ylivoimainen, jos halutaan saada liikkeen ovipumppu laulamaan, kuten monet alan ammattilaiset sanovat. TNS-tutkimuksen mukaan kaikista Suomen 15–75-vuotiaista printtimainonnasta paras tavoitettavuus on osoitteellisella ja osoitteettomalla suoralla, noin puolet. Seuraavana ovat tilattavat sanomalehdet, ilmaisjakelu- tai noutopistelehdet sekä painetut iltapäivälehdet. YMMÄRRÄN TIETENKIN ETTÄ JUURI OSOITTEELLINEN SUORA TAVOITTAA HYVIN. MINULLA EI KUITENKAAN OLE SUURTA ASIAKASREKISTERIÄ, JOTEN OSOITTEETTOMASSA JOUDUN AMPUMAAN SATTUMANVARAISESTI HAULIKOLLA. Se ei pidä nykyisin paikkaansa. Suomen Suoramainonnalla on erittäin tehokkaat kohdistamistyökalut. Niiden avulla suoramainosten jako voidaan kohdistaa jopa jakopiirin tarkkuudella (pienempi kuin postinumeroiden alue) halutulle alueelle, esimerkiksi sinne, mistä yrityksen asiakkaat pääsääntöisesti tulevat. Sen lisäksi voidaan käyttää nk. OKL-luokitusta, joka

iStockphoto tunnistaa toivotuilla markkina-alueilla olevia erilaisia ihmisryhmiä. OKL tarkoittaa ostokäyttäytymisluokitusta. Sen avulla voidaan jakelu painottaa asiakkaan haluamalla tavalla Osoitteettomalla suoralla esimerkiksi urheilun ja vapaa-ajan liikkeiden esitteet ja tarjoukset tavoittavat yli kolmanneksen 15–74-vuotiaista. Lähikauppojen osalta vastaava luku on 45 prosenttia, mutta yleisimmin ostopäätöksiä tekevien naisten keskuudessa jopa 50 prosenttia. MIHIN PERUSTUU VÄITE, ETTÄ PAPERISUORA TEHOSTAA MONIMEDIAKAMPANJAA? Tämä perustuu paitsi laajoihin käytännön kokemuksiin, myös kansainvälisiin tutkimuksiin. Niissä on todettu paperisuoran kiistaton myönteinen vaikutus, sekä se missä vaiheessa kampanjaa suoran vaikutus on paras. Kun on tutkittu 400 mainostajan 1 200 multimediakampanjaa, on havaittu, että kaikkein tehokkaimpia olivat ne kampanjat, jotka sisälsivät paperisuoran. Tutkimuksessa selvitettiin markkinoinnin ROI:ta kokonaiskampanjassa, yhdessä tv-mainonnan ja yhdessä printin kanssa. Jokaisessa tulos oli parempi, kun oli käytetty osoitteetonta suoraa tukitoimenpiteenä. Medioiden järjestys vaikutti siten, että paperisuoran todettiin tehostavan kampanjaa eniten, kun sitä käytettiin muiden medioiden jälkeen. On myös todettu, että muihin medioihin verrattuna suoran neurologiset vaikutukset ovat voimakkaimmat. Kun tutkittiin 160 henkilöä kolmen tunnin media-altistuksessa, havaittiin, että paperisuora saa aikaan paremman vaikutuksen erityisesti pitempiaikaiseen muistijälkeen, tunnevaikutuksen intensiteettiin sekä omaan merkityksellisyyden tunteeseen. Juuri tämä muistijälki vaikuttaa eniten käyttäytymiseen. n SUORAMAINONNAN SEURAAMISEN SYYT 0 % 20% 40% 60% 80% 100% Saan tietoa tarjouksista. Saan ilmaisjakelulehdistä uutisia ja tietoa. Voin tehdä hintavertailuja ja säästää rahaa. Saan tIetoa ostopaikoista. Vinkkejä ostoslistan tekemiseen. Saan tukea tuotteiden / palvelujen ostopäätöksiin. En seuraa ilmaisjakeluehtiä. SUORA 5

ASIAKKAAT Autouutiset ja Kodin Uutiset suoralla kotiin IAM Oy on lyhenne sanoista Interaktiivinen Automedia. Sen syntyhistoriaan kuuluu vannominen internetin nimeen ja toiminta monelle tutussa osoitteessa Automerkit.fi. Nyt yritys julkaisee myös kahta printtimediaa: Autouutiset ja Kodin Uutiset. T uomas Lyyra perusti ensimmäisen yrityksensä, kun maailma muuttui digitaaliseksi. – Perustimme yrityksen tuottaaksemme kuluttajille suunnatun verkkoportaalin Automerkit.fi. Tarkoituksena oli tarjota kuluttajille puolueetonta tietoa auton ja palveluiden ostamiseen. Pääsimme nopeasti alan kolmen suurimman sivuston joukkoon. Onnistuimme hyvin, mutta huomasimme pian ettei sisällöntuottaminen pelkästään verkossa ole taloudellisesti kannattavaa. Nettimediahan ei elä sillä, että tuottaa kiinnostavia uutisia ja artikkeleita, vaan sillä, että mainostajat lähtevät mukaan. Mainostajien kannalta ikäväksi huomioksi nousi myös lukijoiden käyttäytyminen verkossa. – Totuus nimittäin on, että ihmiset eivät aktiivisesti lue mainoksia verkossa vaan käyttävät laajasti mainonnan esto-ohjelmia. Verkkoon ei myöskään aina mennä. Siksi tajusin, että tarvitaan jotain muutakin, Tuomas Lyyra kertoo. Tämän vuoksi hän tarttui tilaisuuteen, kun tuli mahdollisuus ostaa Autouutiset-niminen, melko pitkään alalla ollut lehti. Lehdestä saadut hyvät kokemukset johtivat siihen, että yritys perusti lehdelle kaveriksi Kodin Uutiset. Ständeiltä kotiin Kuten aikaisemmin Autouutisia, monia muitakin ilmaisjakelulehtiä levitetään usein eri paikkoihin sijoitetuilta ständeiltä. – Ihmiset saavat niin paljon erilaista informaatiota ja mainontaa, että eivät halua ottaa niitä kauppareissulta lisää. – Tämän olen myös havainnut seuraamalla ständejä. Tiedän, kuinka paljon niihin mahtuu, joten levikit näyttävät jäävän sitä kautta melko pieniksi. Tämän vuoksi 200 000 kappaleen painoksista sijoitamme ständeihin vain noin kymmenen tuhatta. Nämäkin paikat ovat hyvin harkittuja ja tukevat ilmoitus- ja asia- 6 SUORA sisältöjämme; esimerkiksi Tokmannin tai Motonetin tavaratalot. – SSM:n tuottama kohdistettu suorajakelu on meidän juttumme. Se toimii Tuomas Lyyra korostaa. Rooli mainoksilla Tuomas Lyyra on tavallaan itsekin yllättynyt siitä, kuinka nopeasti Kodin Uutiset on löytänyt oman paikkansa ja saanut erittäin hyvää palautetta sekä lukijoilta että mainostajilta. – Ilmaisjakelulehti saa elämänsä mainoksista. Ne on tietenkin pidettävä erillään artikkeleista, mutta mainokset varmasti hyväksytään paremmin kuin tilattavissa lehdissä ja niitä myös luetaan enemmän. Saadun palautteen perusteella toimialoihin, kuten autoiluun tai kodin hankintoihin suuntautuneet lehdet toimivat myös ilmoittajille paremmin kuin tavalliset paikallislehdet. – Huoneistoremontoijan ilmoitus toimii mielestäni paremmin kodin remontoinnista tehdyn uutisen vieressä kuin uutisen, joka kertoo esim. Espoon metrosta. Ilmaisjakelulehtiin soveltuvat hyvin myös paremmin nk. advertoriaalit, eli artikkelin omaisesti tehdyt ilmoitukset, jotka erotetaan näkyvästi muusta sisällöstä. – Lehtien mainonnallista roolia korostaa myös vakiintunut, kahdesti viikossa tapahtuva suorapostien jakelu. Niillä on tietynlainen odotusarvo. Ihmiset odottavat paikallislehtiä ja sen mukana tulevia mainoksia. Kaverukset sisäkkäin Molemmat lehdet ilmestyvät 11 kertaa vuodessa ja ne myös jaetaan yhtä aikaa.

Mikko Käkelä Printin ilmestyminen vaikuttaa heti ja saa ihmiset reagoimaan ja käymään verkkosivuillamme, jonne he eivät välttämättä muuten löydä. – Todellisuudessa lehdet ovat sisäkkäin. Painos on 200 000 kappaletta, mikä on vakio. Jakelu sen sijaan vaihtelee, koska siinä lähestymiskulmani on mainonnallinen. – Olen ajatellut, että on ilmoittajan kannalta järkevää räätälöidä jonkin verran jakelua. Jos esimerkiksi jokin tietyllä alueella toimiva yrittäjä mainostaa Autouutisissa huoltopalveluita, lehti on hyvä jakaa myös sinne, missä toimipaikka on. Olen nimittäin havainnut, että ilmoitus on poikinut nopeasti jopa 20 ajanvarausta. Se on merkittävä tulos, jos on esimerkiksi kyse 500 euroa maksavasta toimenpiteestä, Lyyra toteaa. – Muutoin periaatteena on kohdistaa jakelu kaikkiin pientaloihin ja ostovoimaisiin kerrostaloihin. Tämä onnistuu yhdessä SSM:n kanssa. Printti tukee Lyyra ei ole hylännyt nettiä vaan todennut, että sen tueksi tarvitaan printtiä. Netistä löytyvät molemmat lehdet näköispainoksina ja tarvittaessa artikkeleista on vielä laajemmat versiot. Samalla voidaan tuottaa asiakkaiden nettisivuille omat versiot artikkeleista. Tämä on sitä mitä yrityksen nimikin tarkoittaa, interaktiivisuutta, eli vuorovaikutusta. – Printin ilmestyminen vaikuttaa heti ja saa ihmiset reagoimaan ja menemään nettiin, jonne he eivät välttämättä muuten löydä. Olemme myös huomanneet, että toimialakohtaiset lehdet ”elävät” jopa parisen viikkoa. n Tuomas Lyyran mukaan verkkosivut tarvitset printtimedian, joka ohjaa käyttäjät myös nettisivuille. SUORA 7

ASIAKKAAT Oma koti on ihmisen suurin hankinta JM Suomi Oy on Espoossa toimiva asuntoalan yritys, joka rakentaa koteja ihmisille. Markkinoinnin tavoitteena on löytää ihminen, joka tekee usein elämänsä suurimman kaupan. Sen toteutumiseen tarvitaan monta mediaa, joista suora on yksi. S usanna Virta on JM Suomi Oy:n myynti- ja markkinointipäällikkö, jonka aikaisemmat kokemukset liittyvät muun muassa lehtialalle, missä tunnetusti käytetään tehokkaita markkinointikeinoja. Voiko suoraa kuitenkin soveltaa asuntojen myyntiin, kysehän on kuitenkin satojentuhansien eurojen hankinnasta, eikä lehtitilauksesta, jonka voi tehdä heräteostoksena jopa ainoastaan päästäkseen eroon lehtimyyjästä. – Todellakin ero on suuri, mutta harkitusti ja tukevana taktisena markkinointina samoja keinoja voidaan käyttää myös asuntomarkkinoilla, Susanna Virta sanoo. Hän korostaa, että markkinoinnissa pätevät lähes alasta riippumatta samat lainalaisuudet. – Pitää olla strategista markkinointia ja taktista markkinointia. Taktiseen soveltuu asuntoalallakin suora erittäin hyvin ja siinä pitää myös käyttää niitä keinoja, jotka ovat tehokkaita, eli saavat oven käymään. Hyvä suora aktivoi Susanna Virran mukaan usein tehdään virhe siinä, että suora tehdään liian hienoksi ja tyylikkääksi. – Uskon ehdottomasti siihen, mitä suorasta on sanottu: brändin pitää tarvittaessa joustaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ei pidä yrittää tehdä pelkästään kaunista mainosta, vaan sellaista, joka vetoaa ja ennen muuta saa ihmiset toimimaan. – Kaunista taittoa tarvitaan, kun naiset ottavat viikkolehden tai naistenlehden käteen ja suuntaavat sohvalle unelmoimaan. Jos halutaan toimintaa, pitää vedota ja aktivoida. – Asuntoalalla on tehty markkinointia melko perinteisin keinoin ja usein painopiste ollut strategisessa markkinoinnissa ja päivälehtien asuntoilmoituksissa. Sen tueksi tarvitaan kuitenkin taktista markkinointia, jolla saadaan ihmiset 8 SUORA toimimaan. Silloin pitää tietää kohderyhmä, löytää se ja osata aktivoida. Tähän osoitteeton suora on osoittautunut erittäin tehokkaaksi, Susanna Virta kertoo. Hänen mukaansa suora on tuonut kiitettävästi katsojia JM:n esittelytilaisuuksiin Huomioarvo ratkaisee – Erityisesti juuri nyt elämme aikaa, jolloin informaatioärsykkeitä tulee monesta kanavasta. Markkinoinnille se asettaa omat haasteensa. Oma kohderyhmä pitää löytää erottua muusta mainonnasta. – Olemme tehneet nyt reilun vuoden yhteistyötä Suomen Suoramainonnan kanssa. Käytämme heidän osoitteetonta suorajakeluaan siten, että jako kohdistetaan haluamallemme alueelle. Täsmennämme joskus kohdistusta vielä OKL-luokituksen perusteella, koska pyrimme tavoittamaan haluamamme potentiaaliset asiakkaat. Tiedämme, että yksi tärkeimmistä kohderyhmistämme on yli 50-vuotiaat, joilla on jo olemassa omistusasunto. – Koska me rakennutamme ja myymme vain uusia asuntoja, ostajat ovat pääsääntöisesti niitä, jotka omistavat jo asunnon ja haluavat nyt mahdollisesti muuttaa aivan uuteen kotiin, Susanna Virta kertoo. Hyvä tulos – Jakeluista on saatu erinomaisia tuloksia. Olemme kutsuneet ihmisiä tutustumaan uuteen kohteeseen, kun ensimmäinen esittelyasunto on saatu valmiiksi. Keskimäärin on asiakkaita tullut noin 100, parhaimmillaan jopa 200. Se on tosi paljon ihmisiä esimerkiksi 86-neliöisessä asunnossa. SSM:n suora on Virran mukaan tosi kustannustehokas. Tulokset näyttävät selkeästi, että CPO (cost per order) on erittäin hyvä. n

Mikko Käkelä Suora soveltuu asuntoalallakin hyvin taktiseen markkinointiin. JM Suomi Oy ● JM Suomi Oy on osa 70 vuotiasta ruotsalaisyritystä. ● Pohjoismaiden johtava asuntojen kehittäjä. ● Aloitti Suomessa 2006. ● Pk-seudun aktiivinen asuntotuotannon kehittäjä. ● Kohteita tällä hetkellä Helsingissä ja Espoossa. Susanna Virran mukaan suora on oivallinen väline asuntojen taktiseen markkinointiin. SUORA 9

IHMISET Aki Riihilahden mukaan menestymisen edellytyksenä on itsensä likoon laittaminen kaikessa mitä tekee, vaikka mainosten jakamisessa. Suomi-futiksen ikoni Aki Riihilahti: ”Nuoren tekemä työ opettaa vastuuntuntuntoon” Aki Riihilahti on yksi Suomi-futiksen ikoneista, ja nyt aktiiviuran jälkeen HJK:n toimitusjohtaja. Hän katsoo hyvällä niitä junioreita, jotka ovat itse valmiita tekemään työtä auttaakseen joko omaa seuraansa tai omia vanhempiaan talouden pidossa. Itse hän jakoi aikanaan mainoksia. A ki Riihilahti on aloittanut jalkapallouransa pikkupoikana HJK:ssa, joka on tunnettu laadukkaasta juoniorityöstä. Kaikkea ei kuitenkaan pystynyt seura kustantamaan eikä vanhempiakaan voitu velvoittaa kustantamaan tavoitteellista seura- toimintaa. – Koska halusimme laadukasta futistoimintaa, jostain piti kerätä siihen rahatkin. Sen vuoksi jaoimme juniorijoukkueen 10 SUORA kanssa mainoksia yhden kesän Töölössä ja Pasilassa. Ei se ollut kuin pari kertaa viikossa, mutta valvojan ohjeistuksella tehtiin homma tosissaan. – Edellisenä kesänä teimme myös postitusta eräässä logistiikkafirmassa ja seuraavana vuonna pysäköinninvalvontaa, Näin keräsimme yhteisvoimin ja yhteisvastuullisesti rahaa seuran toimintaan, Aki Riihilahti muistelee. Hänen mukaansa  seuran eteen tehty yhteistyö kuuluu asiaan, mutta esimerkiksi SSM:n suoramainosten jakajana nuori voi hyvin tehdä työtä ja ansaita omaa taskurahaa, koska harrastukset ovat yhä kalliimpia ja rasittavat usein perheiden taloutta. Oma työ on opettavaista ja kasvattavaa. Vastuuta ei saa ulkoistaa – Minun tapauksessani työnteon motivaattoriksi riitti se, että ansaitut rahat menivät jalkapallotoimintaan, enkä sen vuoksi itse niitä konkreettisesti nähnytkään. Valitettavasti nykyään vastuuta ulkoistetaan jatkuvasi kaikkialle, jolloin nuoret eivät aina opi työntekoon. Meille oli silloin päivän selvää, että kaikki

Mikko Käkelä olivat mukana. Myös veljeni Riku oli mukana, ei siihen aikaan turhia kyselty vaan tehtiin. – Itse koen, että kaikki työt, joissa olen ollut mukana, ovat kasvattaneet minua. Olen ollut pienestä pitäen monessa mukana ja kaikki ovat avanneet silmiäni. Olen oppinut, miten asiat saa organisoiduiksi ja miten voi tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Olen myös oppinut pitämään siitä tunteesta, että saa asioita tehdyksi. – Olen myös kiitollinen omille vanhemmilleni siitä, että he ovat kasvattaneet minut ymmärtämään, että asioiden saavuttamiseksi pitää ensin tehdä työtä. Sen kautta oppii ja osaa arvostaa asioita oikein. Tämän haluan myös siirtää omille lapsilleni, Aki Riihilahti sanoo. Halusin aina olla nopein Aki on uransa aikana kohdannut paljon nuoria urheilijoita ja tapaa niitä nyt työnsä puolesta. – On helppo huomata, että yleensä ne, jotka panevat itsensä peliin, myös menestyvät elämässä. – Itse halusin esimerkiksi jakajan työtä tehdessäni olla nopein ja paras jakaja. Minulle kaikki oli siihen aikaan kilpailua. Onneksi olen aina ollut niin tunnollinen, että en ole sortunut oikopolkuihin. Kaikki , mitä tehtiin, tehtiin täysillä. Aki Riihilahden komea ura on hyvä osoitus tästä asenteesta, jossa ymmärretään, että ilmaiseksi ei saa mitään ja että itse on työ tehtävä, jos jotain haluaa saavuttaa. Hän menestyi juniorista lähtien jokaisessa ikäluokassa ja edusti Suomea myös maajoukkuiden jokaisessa ikäluokassa. Aikuisten maajoukkueen runkopelaajiin hän kuului 2000-luvulla aina vuoteen 2008 saakka keräten kaikkiaan 69 ottelua. Monista loukkaantumisista kärsinyt Riihilahti pelasi myös komean kansainvälisen uran. Näyttävin oli kenties Englannin valioliigassa. Crystal Palacen paidassa kertyi kaikkiaan 157 ottelua, joissa hän teki 13 maalia. Hän oli seurafanien suursuosikki ja arvostettu pelaaja Britteinsaarilla. Sen jälkeen hän siirtyi vielä Kaiserlauterniin Saksaan ja Ruotsin Allsvenskaniin, mistä palasi lopulta kasvattajaseuraansa HJK:hon. n SUORA 11

TUTKI - ÄLÄ ARVAA! MITEN NYKYINEN SUORAMAINOSESITTEESI SAA AIKAAN KAUPPAA? ETU ESITUTKIMUS Tutkimuksella varmistetaan, että esitteen kansi täyttää sille asetetut tavoitteet NÄKY HUOMIOARVOTUTKIMUS Antaa tuloksen suoramainosesitteen konkreettisesta huomioarvosta SISU SISÄLTÖTUTKIMUS Selvittää perusteellisesti esitteen sisällöllisen toimivuuden ja sopivuuden TEHO ANALYYSI Tunnistaa suorakampanjaasi reagoineet alueellisesti sekä myymälätasoisesti. Lisätietoja omalta yhteyshenkilöltä myynnistä tai tutustu lisää: suoramainonta.fi/tutkimuspalvelut VALTAKUNNALLINEN MYYNTI- JA ASIAKASPALVELU Hankasuontie 3 00390 Helsinki Puh. 09  561 5 6400 www.suoramainonta.fi info@suoramainonta.fi M Y Y N T IPA LVE L U Erkki From • 0400 459 318 Mika Haakana • 040 159 7639 Petri Hyytinen • 0400 750 616 Kyösti Karjalainen • 09 5615 6429 Pasi Latva • 040 742 9043 Virpi Mettänen • 040 681 5691 Iiro Nolvi • 040 558 5491 Harri Nyström • 0400 452 997 Vesa Posa • 040 0207 549 Jari Virtanen • 044 253 4283 Mervi Kotiranta • 040 450 1252 T UO TA N T OY H T E Y DE T Nanny Alanen • 040 679 1030 Nina Gabrielsson • 040 905 2712 Kira Karlsson • 040 715 8237 Maisa Oinonen • 040 905 1650 Katri Kiiskinen (äitiyslomalla) Tanja Ruoti (äitiyslomalla) Sanni Rytkönen • 040  456 6754 Päivi Salmi • 09  561 56 441 Suvi Suominen • 09  561 56 471 Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@suoramainonta.fi ETELÄ-SUOMEN PAIKALLINEN MYYNTI- JA ASIAKASPALVELU HELSINGIN JAKELU-E XPERT OY 09 5615 6400 Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa (Länsi) JA K E L UJUNIORI T OY 09 274 6360 Hausjärvi, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Riihimäki, SIpoo, Tuusula, Vantaa (Itä) JA K E L USUOR A OY 044 592 3268 Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, Pyhtää, Savitaipale, Taipalsaari, Virolahti L A HDE N JA K EL U T OY 050 590 6222 Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Heinola, Hartola, Joutsa, Sysmä, Pertunmaa LÄNSI-UUDENMAAN MAINOSJAKELU OY 019 334 560 Karkkila, Lohja Siuntio, Vihti PORVOON ME DIA JA K E L U OY 050 555 7913 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ITÄ-SUOMEN PAIKALLINEN MYYNTI- JA ASIAKASPALVELU JA K EL UM A S T ERS OY 08 632 560 Hyrynsalmi, Iisalmi, Kajaani, Kiuruvesi, Kuhmo, Paltamo, Pielavesi, Puolanka, Ristijärvi, Sonkajärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala, Vieremä JOE NSUUN Y K KÖS JA K EL U T OY 013 122 034 Joensuu, Ilomantsi, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo SUOR A L Ä HE T YS OY 017 264  7800 Juankoski, Kaavi, Keitele, Kuopio, Lapinlahti, Maaninka, Mikkeli, Rautalampi, Rautavaara, Savonlinna, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus LÄNSI-SUOMEN PAIKALLINEN MYYNTI- JA ASIAKASPALVELU JA K E L U-Ä S SÄT OY 0400 262 049 Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri JY VÄ SK Y L Ä N JA K E L U T OY 045 230 3015 Juväskylä, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski, Jämsä, Keuruu, Hankasalmi KOK KOL A N JA K E L U T OY 020 750 4687 Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kronoby, Lestijärvi, Toholampi, Veteli PA SI-JA K E L U T OY 050 564 4491 Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kurikka, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Teuva, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vyöri PORIN JA K E L UK E SKUS OY 02 635 9760 Harjavalta, Honkajoki, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Punkalaidun, Siikainen, Ulvila R AUM A N JA K E L U T 0440  702 251 Rauma, Säkylä, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa, Eura, Eurajoki, Kustavi, Köyliö, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta SA L O SUOR A JA K E L U OY 02  733 1841 Kemiönsaari, Paimio, Salo, Somero TAMPEREEN YKKÖSJAKELUT OY 03  3140 4200 Akaa, Kangasala, Lempäälä, MänttäVilppula, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Valkeakoski, Ylöjärvi T URKU-PA LVE L U OY 02 269 4466 Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Masku, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko, Turku POHJOIS-SUOMEN PAIKALLINEN MYYNTI- JA ASIAKASPALVELU JA K E L UM A S T E RS OY 08 632 560 Hyrynsalmi, Iisalmi, Kajaani, Kiuruvesi, Kuhmo, Paltamo, Pielavesi, Puolanka, Ristijärvi, Sonkajärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala, Vieremä OUL U-SUOR A JA K E L U OY 044 737 0331 Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Tyrnävä, Utajärvi P-S SUOR A JA K E L U OY 040 596 0166 Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä, Kolari, Kuusamo, Kemi, Keminmaa, Pello, Simo, Tervola, Tornio, Haaparanta, Ylitornio, Ylivieska, Alavieska, Sievi, Nivala, Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki, Muonio, Merijärvi, Kalajoki, Pihtipudas, Kinnula, Kemijärvi, Ranua, Posio, Kalajoki, Perho