SSM Suomen Suoramainonnan asiakaslehti 1 • 2017 Patrik Laine oppi vastuuta junnuna jakajan työssä KauppaSuomi tuo asiakkaat verkkokauppaan Postilaki muuttuu, SSM laajentaa toimintaansa JÄ I K E T SEN K Y T S MENE

Pasi Latva Suomen Suoramainonta Oy SUORAAN SANOEN Paras NHL:ssa ja paras Suomessa Pienet paikkakunnat mukaan SSM jakeluiden piiriin. Vaikka moni asia ympärillämme muuttuu, toimintamme ydin –  fyysinen jakelukäyntimme postiluukun takana – jatkuu ja yhä vahvistuu. Kaikki asiakkaat eivät vielä ole ehtineet havaita, että SSM-jakelun voi tilata kokonaan uusille paikkakunnille, kun ketjun jakeluverkko laajentui eri puolilla Suomea. Muutos on tehty asiakkaillemme, joilla on nyt mahdollisuus tavoittaa uusia potentiaalisia kuluttajia omalla viestillään. Toimintamme laajenee ja haluamme olla siinä paras toimija. Suoramainontaan suhtaudutaan tutkitusti positiivisesti. Osoitteeton suoramainonta on tutkimustiedon pohjalta painettujen medioiden kingi, kun puhutaan sen tavoittavuudesta, huomioarvosta ja siihen suhtautumisesta. Tämä on tullut esiin niin TNS Atlaksen datasta kuin Taloustutkimuksen tutkimuksista. Myös SSM:n oma kahdesti viikossa tehtävä Internet-paneelimittaustulos todentaa, että paikallisuutisia sisältävä lehti sekä paikalliset tarjousmainokset luetaan ahkerasti kaikkialla. Kysy tutkimuksista lisää SSM:n myynnistä. KauppaSuomi. KauppaSuomi-lehden markkinointijohtaja Samuli Romppainen kertoo miksi jakaa lehteä kahden viikon välein ja miten lehden koko toteutus on tehty resursseja säästävällä tavalla. Lue lisää Samulin haastattelusta ja näkemyksistä, miksi mm. verkkokauppa tarvitsee printtiä. Jakelutyö opettaa vastuuta ja voi olla hauskaakin. Tulevana kesänä SSM jakeluyritykset tarjoavat jälleen kesätyötä yli tuhannelle nuorelle ja muillekin jakelutyöstä kiinnostuneille. Vain muutama vuosi sitten jakotyön otti vastaan jääkiekon NHL-tähti Patrik Laine, joka urakoikin kanssamme noin kahden vuoden ajan Tampereen Tammelan kuuluisissa puutalokortteleissa. Lue Patrikin terveiset ja mietteet jakelutyöstä lehdestämme! Patrikin haastattelu löytyy myös rekrytointisivuillamme lisäduuni.fi   Hyvää kevättä ja kesän odotusta! SUORA Suomen Suoramainonta Oy:n asiakaslehti Päätoimittaja Pasi Latva • Toimituskunta Pasi Latva, Timo Kivioja, Kari Toiviainen Tuotanto TK mediatalo Oy puhelin 010 421 5000, www.tkmediatalo.fi Tuottaja Kari Toiviainen • Toimittaja Tom Kalima • Valokuvaaja Mikko Käkelä Kannen kuva Lehtikuva/Terrence Lee • Painopaikka Painotalo Plus Digital Oy 2 SUORA

yt in ur Ju Lehtikuva/Ismo Pekkarinen Tässä numerossa 4 • Postilaki muuttuu, SSM laajentaa toimintaansa 8 Painettujen puhelinluetteloiden elinkaari tuli täyteen tänä keväänä. Puhelinluettelot siirtyivät historiaan Puhelinluetteloiden 130-vuotinen historia päättyy. SSM jakaa viimeiset luettelot Keski-Suomen alueella tänä vuonna. Ensin oli vain pieni kirjanen, sitten mammuttimainen luettelo, joka etenkin pääkaupunkiseudun 09-suuntanumeroalueella paisui yli äyräiden ja jouduttiin jakamaan kolmeen kirjaan. Hiljalleen kännykät, älypuhelimet ja netti alkoivat vallata alaa ja tekivät luettelot tarpeettomiksi. Kuka enää muistaa puhelinkojut, joiden puhelinluettelosta oli harmiksi re- päisty kartat tai viety koko luettelo. Nyt ei puhelinkojuja enää ole ja kaikki tiedot löytyvät omasta kännykästä esimerkiksi Fonectan palveluista: Fonecta.fi, Fonecta Caller ja 020202-palvelusta. Suomen Suoramainonta on ollut vuosia mukana huolehtimassa Fonectan luetteloiden jakelusta. Tänä vuonna viimeiset luettelot ilmestyvät Keski-Suomessa, kaikkiaan noin 70 000 kappaletta. – On ollut kunnia olla mukana tekemässä yhteistyötä Fonectan kaltaisen yrityksen kanssa, toteaa Pasi Latva SSM:sta. n • Myös verkkokauppa tarvitsee lehden 10 • NHL-tähti Patrik Laine opetteli vastuuta jakajana 12 • Suorajakelun laatua seurataan aktiivisesti Rodeo/Tero Sivula Jakajalla on merkitystä POSTILAIN muutoksen myötä jakelumarkkinat muuttuvat. Markkinoille tulee kilpailutusten myötä uusia toimijoita, mikä tarkoittaa alan pirstaloitumista. Tämän vuoksi, sekä jakelupalvelunsa parantamiseksi, Suomen Suoramainonta ottaa kesällä 2017 käyttöön tunnistemerkinnän. Merkinnän avulla loppukuluttaja tunnistaa jakelijan. Tunnistautuminen nopeuttaa mahdollisten jakeluvirheiden korjauksia ja laadunseurantaa. SSM:n merkki osoittaa, että yritys on valinnut kokeneen yhteistyökumppanin, Suomen suurimman yksityisen osoitteettoman suoramainospostin jakeluyrityksen. n SUORA 3

MENESTYKSEN TEKIJÄ Postilaki muuttuu kesän kynnyksellä Yksi hallituksen suurista kärkihankkeista on postilain uudistus. Se muuttaa Postin päivittäisiä palveluvelvoitteita, vapauttaa kilpailua ja vaikuttaa siten myös Suomen Suoramainonnan toimintaan. P ostilakia on valmisteltu pitkään, sillä kysymys on erittäin monitahoisesta kokonaisuudesta. Eniten julkisuudessa on käsitelty sitä, että Postilta poistuu velvoite jakaa viitenä päivänä viikossa varhaisjakelun alueella, eli taajamissa. Tämä tarkoittaa siirtymistä kolmipäiväiseen jakeluun. – SSM:n kannalta merkittävämpää uudessa laissa ovat kuitenkin ne muutokset, jotka koskevat varhaisjakelualueen ulkopuolisia alueita. Nämä ovat sellaisia harvaanasuttuja taajamia, joissa laatikoiden etäisyydet ovat pitkät. Niissä säilyy kuitenkin viiden päivän jakeluvelvoite ja ne Postin tulee kilpailuttaa ulkopuolisilla toimijoilla, hankintajohtaja Jyrki Nygård kertoo. Nämä alueet ovat pääosin Postille taloudellisesti kannattamattomia. Onnistuneen kilpailutuksen avulla logistisia ketjuja voidaan yhdistää ja saada aikaan kustannussäästöjä Postille sekä välttää valtion osallistuminen Postin jakelun nettokustannuksiin. Jotta tässä onnistutaan, lainsäädännön tulee tarjota tasavertaisia toimintaedellytyksiä kaikille palveluntarjoajille. Postin osoite- ja postinumerorekisterit (tietoinfra) on tuotettu yhteiskunnan varoin. Lakiuudistukseen liittyy keskeisenä osana myös hallituksen ajama hanke avoimen datan vaatimuksesta. Vaatimus perustuu EU-direktiiviin ja sen tarkoitus on edistää tietoyhteiskunnan kehitystä. 4 4SUORA SUORA – Postin tietoinfra pitää saattaa kaikkien postitoimijoiden ulottuville siten, että käyttäjä saa ne joko ilmaiseksi tai maksaa ainoastaan haluamansa datan todelliset irrottamiskustannukset. – Postin hallussa olevaan tietoinfraan lukeutuu myös postilaatikoiden ja osoitteiden paikkatiedot (geo-koodit). Tällä hetkellä kaikkiin tietoihin on pääsy vain Postilla itsellään, Jyrki Nygård kertoo. Paikkatiedolla tarkoitetaan postilaatikon todellista geosijaintia, mikä ei varsinkaan haja-asutusalueilla ole läheskään sama kuin kiinteistön osoitetieto. Kannattavaa tarjousta ei tällaisille alueille ole mahdollista tehdä, jos ei pysty laskemaan oikeisiin paikkatietoihin perustuvaa jakelukustannusta. On Postinkin etu jakaa tämä tieto, jotta kilpailutuksiin osallistuvat pystyvät tekemään mahdollisimman hyvät tarjoukset ja tuottamaan Postille säästöä. – Me esimerkiksi jouduimme ajamaan yhteensä noin 85 000 kilometriä, kun laajensimme nykyistä palveluverkostoamme haja-asutusalueille noin 150 000 kotitalouden verran ja paikansimme siellä olevat postilaatikot. Kaikki tämä olisi löytynyt Postin paikkatietojärjestelmästä. – Tietoinfran avaaminen on mahdollista toteuttaa myös toisella tavalla, kuten Ruotsissa on tehty. Ruotsissa postinumerodataa kehittää aivan erillinen organisaatio, jossa ovat Ruotsin Postin lisäksi mukana myös valtion viranomainen, muut jakelijat ja logistiikkayhtiöt. Organisaatio rahoittaa itse

Rodeo/Tero Sivula SSM on ilman muuta valmis tarttumaan uuden lain avaamaan haasteeseen. SUORA 55

MENESTYKSEN TEKIJÄ oman toimintansa ja on siten tärkeä osa tasapuolisen ja avoimen kilpailutilanteen toteutumista, Nygård toteaa. Uusi laki tulee voimaan kesän kynnyksellä Päätös uudesta postilaista tehdään todennäköisesti maalishuhtikuun aikana ja se astunee voimaan kesäkuussa. Jakeluiden muutokset näkyvät kuitenkin vasta vuoden päästä, koska viranomaisen on ensin määriteltävä ne alueet, jotka Posti kilpailuttaa. Postilaki sotii jossain määrin tasavertaisen palvelun periaatetta vastaan asuinpaikasta riippuen, koska jakelu tulee muuttumaan taajamissa kolmipäiväiseksi. – Kansainvälisesti tämä on melko ainutlaatuista. Vastaava ei tunneta kuin Uudessa-Seelannissa ja Italiassa, mutta niissäkin vain rajoitetuilla alueilla. Tarjoamme suurempaa kustannustehokkuutta. Nyt alueellisesti tärkeät ilmaiset paikallislehdet saadaan jakelun piiriin myös haja-asutusalueilla. SSM on valmis haasteeseen – SSM on ilman muuta valmis tarttumaan uuden lain avaamaan haasteeseen ja haluamme varmasti osallistua tarjouskilpailuun. Meidän organisaatiomme on valtakunnallinen ja erityisesti viimeaikaisten jakelulaajennusten jälkeen verkostomme on kattava, joten uskomme olevamme kilpailukykyisiä. – Meitä kiinnostaa myös kokonaiskuvaan oleellisesti liittyvä mahdollisuus pakettiliikenteen hoitamisesta kyseisillä alueilla. Ennusteen mukaan verkkokaupat kasvattavat osuuttaan kaupan alalla ja sen myötä pakettiliikenne kasvaa varmasti. – Taajamissa ja osin myös niiden ulkopuolella on lisätty erilaisten noutopisteiden osuutta, mutta varmasti on runsaasti sellaisia, jotka haluavat, että verkkokauppa pystyy palvelemaan myös lähetyksen kotiin kannolla kuluttajien toivomana ajankohtana. – Yksi siihen liittyvä haaste on se, että jonkun on oltava kotona. Toisaalta nämäkin asiat ovat ratkaistavissa, koska uudessa laissa ei ole määritelty jakelulle aikaikkunaa. – Olemme ilman muuta valmiita uuteen postilakiin. Tällä hetkellä tilanne haja-asutusalueilla on sellainen, että samoja lenkkejä saattaa ajella useita jakoautoja. Siinähän ei esimerkiksi ilmaston kannalta ole mitään järkeä. Työtä kuitenkin riittää kaikille toimijoille: Postille, meille, takseille ja logistiikkayhtiöille, toteaa Jyrki Nygård. n 6 SUORA Mikä muuttuu? ● Postilla mahdollisuus jakaa taajamissa vain kolmesti viikossa. ● Viiden päivän velvoite säilyy varhaisjakeluverkon ulkopuolisilla taajama- ja haja-asutusalueilla. ● Postin on jatkossa kilpailutettava näiden alueiden jakelu. ● Osoite- ja postinumerorekisterit tulee avata muille postitoimijoille datan irrotuskuluin. ● Postilaki on sidoksissa mm. liikennekaaren, sote-uudistukseen, normin purku ja avoin data -hankkeen kanssa. ● Muilla toimijoilla mahdollisuus päästä kilpailutusten kautta Postin alihankkijoiksi sekä siten yhdistää eri logistiikka- ja toimitusketjuja.

Mikko Käkelä Verkosto laajeni 150 000 taloudella Suomen Suoramainonta teki valtavan työn laajentamalla palveluverkostoaan tämän vuoden alusta peräti 150 000 taloudella. Verkostomme kattaa jo 96,5% kaikista Suomen jakelun sallivista talouksista. Jyrki Nygårdin mukaan laajennus toi SSM:n jakelun piiriin 150 000 uutta taloutta. Uudet jakelualueet näkyvät kartassa vihreällä. Palvelun laajennus on merkittävä uudistus, josta hyötyvät sekä SSM:n asiakkaat että kaikki nämä palvelun piiriin tulleet taloudet, jotka nyt saavat halutun paikallislehden sekä sen kanssa kulkevan mainosjakelun. – Olemme jatkuvasti laajentaneet verkostoamme, koska uskomme vahvasti oman toimintaamme. Tämän vuoden alun laajennus oli kuitenkin huomattavan suuri ja sitä edeltänyt työ todella mittava, Jyrki Nygård kertoo. – Laajennus oli valtakunnallinen. Usein ajatellaan, että nk. haja-asutusalueet löytyvät lähinnä maaseutujen takamailta, mutta tällaisia palvelun ulkopuolella olevia alueita on kaikkialla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun lähistöllä, Vihdissä. – Myös Tampereen ympäristössä, Pirkanmaalla tehtiin valtava urakka, jotta kaukaiset postilaatikot saatiin palvelun piiriin. Työtunteja kului noin 1 600, kun kaksi ihmistä käytti työpäivänsä kesäkuun puolivälistä syyskuuhun paikantaakseen postilaatikot. – Kaiken kaikkiaan ajoimme valtakunnallisesti 85 000 kilometriä ja paikansimme 160 000 postilaatikon sijainnin. SSM:n jakelulaajennuksen taustalla on jatkuva pyrkimys palvelun kehittämiseen. – Nyt palvelun piiriin saadut uudet taloudet ovat aikaisemmin olleet vain Postin varassa. Tämä on meidän asiakkaillemme tarkoittanut sitä, että niiden kattaminen on lisännyt kustannuksia, koska me olemme joutuneet ostamaan tämän jakelun Postilta, jonka hinnoittelu on ollut merkittävästi toisenlainen kuin omamme. – Me pystymme tarjoamaan suurempaa kustannustehokkuutta. Hinnan vuoksi myös alueellisesti tärkeät, ilmaiset paikallislehdet ovat usein jääneet jakelun ulkopuolelle. Nyt myös tämä ongelma on saatu korjatuksi, mistä näiden lehtien julkaisijat ovat erittäin tyytyväisiä, kuten myös ne taloudet, jotka saavat sen nyt suoraan laatikkoon. – Uudistukseen liittyen olemme myös pystyneet työllistämään lähes 500 uutta jakajaa. Uskon, että tämä kehitys jatkuu edelleen, kun kilpailutus postitoiminnassa käynnistyy. Tarvitsemme ilman muuta uutta työvoimaa. Sen saatavuuden suhteen olemme luottavaisia, koska Postin organisaatiosta vapautuu jatkuvasti osaavia työntekijöitä irtisanomisten myötä, Jyrki Nygård toteaa. n SUORA 7

ASIAKAS Lehteä tarvitsevat sekä tavaratalot että verkkokauppa KauppaSuomi-lehti ilmestyy kahden viikon välein. Parhaimmillaan sen painos on peräti 1,6 miljoonan kappaletta ja se on erinomainen osoitus siitä, että nopeasti kasvava verkkokauppa tarvitsee printtiä tuekseen. K SSM auppaSuomi jaetaan ilmaisjakeluna valtakunnallisesti kahdeksan kertaa vuodessa ja alueellisesti kohdistettuna joka toinen viikko. Tämä tarkoittaa myös sitä, että se on yksi laajalevikkisimmistä lehdistä Suomessa ja suurin ilmaisjakelulehti. Lehden omistaa verkkokauppaan ja muutamaan alueellisesti sijoitettuun kivijalkakauppaan keskittynyt J. Kärkkäinen Oy. – Verkkokauppa kasvaa Suomessa kovalla vauhdilla ja olemme saaneet huomata, että ihmiset ostavat nykyisin verkosta lähes mitä tahansa. Toimitamme kaikenlaisia tuotteita vaipoista klapikoneisiin, konsernin markkinointijohtaja Samuli Romppainen kertoo. Tämä ei hänen mukaansa kuitenkaan tarkoita sitä, että printin aikakausi olisi ohi. – Sellainen aika ei ole näköpiirissä vielä pitkään aikaan, päinvastoin! Huomaamme aina lehden ilmestymisen jälkeen, että sekä verkkokauppa että kivijalkakauppa vilkastuvat. Valtakunnallinen sai lisää ilmestymiskertoja Kauppa-Suomen ilmestyminen on rakennettu alueellisiin jakeluihin ja valtakunnalliseen lehteen. Kahden viikon välein ilmestyvän lehden jakoalueina ovat pohjoinen, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi sekä eteläinen Suomi. Näillä lehdillä syntyy yhteensä noin 400 000 talouden peitto, mikä tarkoittaa yli 900 000 potentiaalista asiakasta. – Alueelliset jakelut on pääsääntöisesti kohdistettu myymälöiden vaikutuspiiriin. Valtakunnallisen lehden ilmestymiskertoja olemme lisänneet niin, että tänä vuonna niitä tulee kahdeksan. Se kertoo todellakin siitä, että olemme nähneet sen tehon, Samuli Romppainen toteaa. Häneen mukaansa valtakunnallinen lehti palvelee erityisen hyvin verkkokauppaa, missä Kärkkäisellä on tarjolla noin 8 SUORA Markkinointijohtaja Sauli Romppainen luottaa Suomen Suoramainontaan, joka hoitaa lehden koko logistisen ketjun. 100 000 tuotetta. Samalla KauppaSuomi on tärkeä lehti kaikille kaupan alan toimijoille ja ilmoittajille. – Lehden tekemisessä me keskitymme ainoastaan journalistiseen työhön. Painotaloina käytämme Esa Lehtipaino Oy:tä, Lehtisepät Oy:tä sekä Kaleva Oy:n painoa Oulussa. Koko

logistiikan ja jakelun olemme kuitenkin jättäneen Suomen Suoramainonnan vastuulle. He ovat logistiikkapuolen ammattilaisia. Hyvä laatu ja edullinen hinta Samuli Romppainen on tyytyväinen SSM:n tuottamaan palveluun, johon Kärkkäinen on luottanut jo pitkään. – Hinta-laatusuhde on erinomainen. Meidän tarvitsee keskittyä vain lehden tekemiseen ja ennen muuta myyntiin. Me olemme kaupan alan toimija, joten myynti on meidän osaamisalueemme. Siihen me voimme keskittyä täysillä ja luottaa, että lehden logistiikkaan ja jakeluun liittyvät asiat hoituvat. – Ongelmia ei sen suhteen ole ollut. Vaikka parhaimmillaan jaetaan yli puolitoista miljoonaa lehteä valtakunnallisesti, minkäänlaisia häiriöitä ei esimerkiksi viime jakokierroksella ollut. Tämä antaa meille täyden rauhan keskittyä omaan työhömme. Lehden tekemistä varten J. Kärkkäinen Oy:llä on oma organisaatio, joka on suhteellisen pieni. – Lehdellä on päätoimittaja Reetta Reinman sekä lähinnä taittoon keskittyvä pieni toimitus ja muutama ilmoitusmyyjä. Lehden jutut ostetaan osittain yrittäjävetoisesti toimivilta freelance-toimittajilta. – Vaikka printin kuolemasta kuulee joskus puhuttavan, asia ei mielestäni ole niin. Satavuotisen Suomen hengessä voi todeta, että sanomalehti on tärkeä osa suomalaista työtä aina puunkaadosta lehtien jätekeräyslaatikoihin. Siinä välissä työllistyy monia ihmisiä, Samuli Romppainen toteaa. n SUORA 9

IHMISET NHL-tähti Patrik Laine jakajana Tampereella Monet suomalaiset aloittavat aamunsa katsomalla, mitä NHL-kaukaloissa on yön aikana tapahtunut ja ennen muuta, mitä nuori supertähti Patrik Laine on taas tehnyt. K un ihailemme menestyviä urheilijoita, ajattelemme usein, että avainsana on lahjakkuus. Se on kuitenkin vain osatotuus, sillä oikeasti lahjakkaat ja huipulle päässeet urheilijat ymmärtävät, että lahjakkuus ei riitä. On tehtävä valtavasti työtä, jotta pystyy erottumaan muista lahjakkaista urheilijoista. Urheilun huipulla ei nimittäin ole muita kuin lahjakkaita. Voittajat ovat niitä, jotka tekevät eniten työtä. Saman ajatuksen voi viedä yritysmaailmaan, missä esimerkiksi mainonnassa ja markkinoinnissa peräänkuulutetaan jatkuvasti uusia ideoita. Hyvät ideatkaan eivät aina sellaisenaan ole valmiita, vaan nekin pitää työstää iskeviksi. Samoin kuten Patrik Laineen laukaus, joka on jopa maailman mittapuun mukaan huippuluokkaa. Siinäkin on pohjalla lahjakkuutta, mutta myös mieletön määrä työtä. Oma työ, oma raha Patrik Laineen tarina on sadunhohtoinen. Hän nousi suureen tietoisuuteen viime vuoden nuorten MM-kisoissa Helsingissä, minkä jälkeen kaikki tunsivat hänet ja hänen superlaukauksensa. Huippujääkiekkoilijan tarina ei kuitenkaan käynnistynyt MM-kisoista tai hänen hienoista otteistaan SM-liigassa, Tapparan paidassa. Tarkastelun voi aloittaa esimerkiksi vuodesta 2012, jolloin kohta 15 vuotta täyttävä lätkäjunnu ryhtyi 10 SUORA jakamaan mainoslehtiä Tampereella. Monet Annikinkadun, Osmonraitin, Selhojankadun ja Moisionkadun asukkaat saattavat yhä muistaa reippaan jakajan, joka kahden vuoden ajan hoiti kahden jakopiirin alueen tarmokkaasti, vastuuntuntoisesti ja ripeästi. – Asia piti hoitaa nopeasti alta pois, koska työ oli osattava sijoittaa sopivasti koulutöiden ja jääkiekkoharjoitusten väliin, Patrik Laine muistelee. – Kun on nuori, haluu tietty saada vähän omaa rahaa ja ajattelin jo silloin junnuna, että sen eteen pitää itsekin tehdä jotain. Ei mitään ilmaiseksi Turhan usein suomalainen media ja urheiluyleisö hämmästelee tähtien suuria palkkoja. Totta on, että Laineen lähes 900 000 dollarin vuositulot ovat 18-vuotiaalle valtavat. Niiden takana on kuitenkin valtava työ ja kieltäytyminen monesta mukavasta houkutuksesta. – Kun tein junnuna jakajan työtä, opin vastuuta. Palkan eteen oli hoidettava kaikki sopimuksen mukaan täsmällisesti, kahdesti viikossa. – Sama pätee minun asenteeseeni jääkiekkoilijana. Jos haluaa olla jossain paras, tekee kaikkensa, että se on joskus mahdollista, Patrik toteaa. Asian voi nähdä myös niin, että samalla sitoutuu omaan

Lehtikuva/Trevor Hagan Kun tein junnuna jakajan työtä, opin vastuuta. Palkan eteen oli hoidettava kaikki sopimuksen mukaan. joukkueeseen ja joukkuetovereihin. Pitää tehdä työtä ja kehittää itseään, jotta voi ilta illan jälkeen täyttää ne hurjat odotukset jota tähtiin asetetaan. Palkka pitää siis ansaita. Ei alkoholia Le Patrik Laine on julkisesti useasti todennut, että alkoholi ei ole hänen juttunsa. Se on osa kunnianhimoa ja sitä, että hän haluaa olla paras. – Alkoholista kieltäytyminen on minulle osaksi elämänkatsomuksellinen juttu. En tarvitse sitä mihinkään. Sen lisäksi olen sitä mieltä, sen käyttö voi myös olla haitta tielläni huipulle. Juuri tällaisia esikuviksi kelpaavia tähtiä Suomi tarvitsee. NHL:ssä on toki muitakin loistavaa uraa tekeviä pelaajia, joita ei ole syytä unohtaa. Patrik Laine on kuitenkin pelaaja, jota monet mielellään vertaavat Teemu Selänteeseen. Vaikka Laine itse haluaa ennen muuta olla ja kehittyä omana itsenään, vertailukohtia on monia: Winnipeck Jets, maalintekotaito, tulokaskauden tähteys ja kuriositeettina kaiken lisäksi se, että myös Teemu Selänne jakoi junnuna mainoslehtiä. n iku ht v a/H arr yH ow Patrik Laine on ymmärtänyt, että aina on tehtävä valtavasti työtä, jotta pystyy erottumaan muista lahjakkaista urheilijoista. SUORA 11

SUORAJAKELUN LAATUA SEURATAAN SYSTEMAATTISESTI Osoitteettoman suorajakelun onnistumista mitataan monikanavaisesti. Kerätystä tiedosta muodostetaan reaaliaikainen kokonaiskuva, joka toimii jakelun laatuun liittyvän viestinnän perustana. JAKELUN SEURANTAMENETELMÄT: 1) Paneeliseuranta Muistaa tuotteet jaetuiksi. 2) Puhelinseuranta Muistaa tuotteet jaetuiksi. 3) Puhelinseuranta Ei muista tuotteita jaetuiksi. 4) Asiakaspalaute Asiakas/kotitalous ilmoittanut, ettei ole saanut jakelua. • Jakeluseurantapaneeli • Puhelintarkastukset • Jakelun kuittaustiedot • Asiakaspalaute Hankasuontie 3 • 00390 Helsinki Puh 09  561 5 6400 www.suoramainonta.fi • info@suoramainonta.fi VALTAKUNNALLINEN MYYNTI- JA ASIAKASPALVELU PAIKALLINEN MYYNTI- JA ASIAKASPALVELU M Y Y N T IPA LVE L U Erkki From • 0400 459 318 Mika Haakana • 040 159 7639 Petri Hyytinen • 0400 750 616 Mervi Kotiranta (vanhempainvapaalla) Pasi Latva • 040 742 9043 Virpi Mettänen • 040 681 5691 Iiro Nolvi • 040 558 5491 Harri Nyström • 0400 452 997 Jari Virtanen • 044 253 4283 E SPOO, HE L SINK I, K IRK KONUMMI JA L Ä NSI-VA N TA A Helsingin JakeluExpert Oy • 09 5615 6400 E T E L Ä-K A R JA L A Jakelusuora Oy • 044 592 3268 FORS SA-L OIM A A JA H Ä ME E NL INN A Jakelukulma / Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy • 050 447 7739 HYVINKÄÄ, JÄRVENPÄÄ, KERAVA, MÄNTSÄLÄ, NURMI JÄ RVI, RIIHIM Ä K I, T UUSUL A , SIPOO, PORN A INE N JA I TÄ-VA N TA A Jakelujuniorit Oy • 09 274 6360 JOE NSUU / POH JOIS-K A R JA L A Joensuun Ykkösjakelut Oy • 013 122 034 JYVÄSKYLÄ / KESKISUOMI Jyväskylän Jakelut Oy • 045 230 3015 K A INUU JA POH JOIS-SAVO Jakelumasters Oy • 08 632 560 T UO TA N T OY H T E Y DE T Nanny Alanen • 040 679 1030 Nina Gabrielsson • 040 905 2712 Kira Karlsson • 040 715 8237 Maisa Keränen • 040 905 1650 Katri Kiiskinen (äitiyslomalla) Tanja Ruoti (äitiyslomalla) Sanni Rytkönen • 040  456 6754 Päivi Salmi • 09  561 56 441 Suvi Suominen • 09  561 56 471 etunimi.sukunimi@suoramainonta.fi KOK KOL A Kokkolan Jakelut Oy • 020 750 4687 KUOPIO, VA RK AUS, PIEKSÄ M Ä K I, SAVONL INN A JA MIK K E L I Suora Lähetys Oy • 017 264  7800 L A H T I JA PÄ I JÄT-H Ä ME 050 590  6222 L OH JA , VIH T I JA K A RK K IL A Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy • 019 334 560 OUL U JA Y MPÄ RYSKUNN AT Oulu-Suorajakelu Oy • 044 737 0331 PORI JA Y MPÄ RYSKUNN AT 02 635 9760 R AUM A JA UUSIK AUPUNK I Rauman Jakelut • 0440  702 251 PORVOO Porvoon Mediajakelu Oy • 050 555 7913 ROVA NIE MI, K E MI, K I T T IL Ä , KUUSA MO, R A A HE , SODA NK Y L Ä JA Y L IVIE SK A P-S Suorajakelu Oy • 040 596 0166 SA L O Salon Suorajakelu Oy • 02  733 1841 SEIN Ä JOK I JA Y MPÄ RYSKUNN AT Jakelu-Ässät Oy • 0400 262 049 TA MPE RE JA PIRK A NM A A Tampereen Ykkösjakelut Oy • 03  3140 4200 T URKU JA Y MPÄ RYSKUNN AT Turku-Palvelu Oy • 02 269 4466 VA A SA JA PIE TA RSA A RI Pasi-Jakelut Oy • 050 564 4491