VIIDEN TÄHDEN KALAJOKI Kalajoen kaupungin asiakaslehti 2017 KALAJOEN KAUPUNGIN ASIAKASLEHTI 1

Erittäin vahva kuntatalous ja yrittäjien osuus kaikista työpaikoista ovat kalajokisen menestyksen kulmakiviä Viiden tähden Kalajoki K alajoki sijoittuu Suomen parhaimpien, viiden tähden kuntien joukkoon Suomen Kuvalehden teettämässä vertailussa. Kalajoen sijoitus on ylivoimaisesti paras Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen kunnista. Vertailun tekivät puolueettomat kunta-alan asiantuntijat 18 eri muuttujaan perustuen. Erittäin vahva kuntatalous ja yrittäjien osuus kaikista työpaikoista ovat kalajokisen menestyksen kulmakiviä. – Kalajokinen toimintamalli on sellainen, että täällä katsotaan tarkasti, mihin rahaa laitetaan. Kaupungissa on tehty hyviä rakenteellisia ratkaisuja, jotka ovat luoneet vakaan pohjan kuntataloudelle. Hyvän kuntatalouteen on ratkaiseva vaikutus ollut ammattitaitoisella ja työhönsä sitoutuneella henkilöstöllä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä linjaa. – Kalajoella on strategisesti linjattu, että panostetaan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vahvistavat kaupungin tulopohjaa ja parantavat yritysten toimintaedellytyksiä. Investoinneista noin puolet ovat olleet elinkeinopoliittisia. Nämä toimenpiteet eivät rasita pitkällä aikajänteellä kaupungin taloutta, sillä investoinnit eivät pidä sisällään tukea. Investoinneista peritään täysi korvaus esimerkiksi vuokrana tai tonttien myyntituloina. Kaupunki vauhdittaa omalla toiminnallaan yritysten kehitystä olemalla mukana yhteistyökumppanina ja mahdollistamalla kasvua, kaupunginjohtaja Jukka Puoskari valottaa. VIIDEN TÄHDEN KUNNAT: Kauniainen Sipoo Helsinki Oulu Kalajoki Kempele (Sijat 1-59) NELJÄN TÄHDEN KUNNAT: Kaustinen Liminka Kokkola (Sijat 60-119) KOLME TÄHTEÄ: Lestijärvi Ylivieska Veteli Kannus Toholampi Halsua (Sijat 120-179) KAKSI TÄHTEÄ: Pyhäjoki Raahe Perho Pyhäjärvi Reisjärvi Haapavesi Merijärvi (Sijat 180-239) YKSI TÄHTI: Alavieska Oulainen Sievi Nivala Kärsämäki Haapajärvi (Sijat 240-297) Lähde: Suomen Kuvalehti 11/2017 Viiden tähden hotelleja, yhden tähden majataloja 2 VIIDEN TÄHDEN KALAJOKI Suomen Kuvalehden teettämä kuntavertailu perustuu 18 muuttujaan, jotka muodostavat väestö-, elinvoima- sekä kuntatalousindeksin, joiden yhteistulosten mukaan kunnat on jaoteltu viiteen kategoriaan. 297 kunnan vertailussa lähialueiden kunnista lähimmäksi Kalajokea, neljään tähteen ylsivät keskipohjalaiskunnat Kaustinen 72. ja Kokkola 99. Muut naapurikunnat jakautuivat kolmen–yhden tähden kuntien joukkoon. GRAFIIKKA TIINA FORS Myllylä täydentää, että monet investoinnit ovat olleet kunnallisteknisiä, eikä niinkään rakennushankkeita. Investoinneissa on myös pystytty tehokkaasti hyödyntämään aluekehitysrahoitusta. Tulevaisuuden investoinneissa kärkisijalla on uudenaikaisen yhtenäiskoulun rakentaminen, keskustan liikekeskus sekä kunnallistekniikan hankkeet Hiekkasärkillä. YRITTÄJILLÄ ON TEKEMISEN MEININKI Kalajoen elinvoimasta kertoo yrittäjien osuus työpaikoista, mikä on puolet suurempi muun Suomen keskiarvoon verrattuna. Kalajokisilla yrittäjillä on hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki toiminnan ja kaupungin kehittämisessä. – Kalajokinen yrittäjyys on hyvin monipuolista. Erityispiirteenä meillä on yksi Suomen voimakkaimmin kehittyvistä matkailukeskuksista, joka on erittäin suuri elinvoimatekijä, kaupunginjohtaja mainitsee. Voimakkaan yrityskulttuurinkin ansiosta kaupungin työllisyys on pysynyt Pohjois-Suomen parhaimpien joukossa. – Työpaikat on ykkösasia. Sitä kautta kaupunki saa verotuloja, joilla voidaan järjestää palveluita, Myllylä tiivistää. Kunnan sisäistä elinvoimaa kuvastaa päättäjien kyky tehdä päätöksiä. Puoskarin mukaan vahva yrittäjähenki vaikuttaa myös kaupungin organisaation toimintaan. Päättäjillä on hyvä kokonaisnäkemys ja ymmärrys talouden lainalaisuuksista. Organisaatiolta odotetaan tuloksia kaupungin ja sen palvelutuotannon kehittämisessä. Kauaskantoisia päätöksiä on aikanaan tehty muun muassa matkailualueen maanhankinnassa ja kaavoituksessa, mikä kantaa nyt hedelmää matkailukeskuksen kasvuna. Kalajoen sijainti on edullinen Pohjois-Suomen tärkeimmällä kehitysvyöhykkeellä Perämerenkaarella. Perämerenkaaresta on muodostunut Pohjois-Suomen yritystoiminnan ja positiivisen väestökehityksen alue. Tämä näkyy myös kuntavertailussa: Kalajoki, Oulu ja Pietarsaari saivat viisi tähteä ja Kokkolakin neljä. Edullista sijaintia täydentävät hyvät liikenneyhteydet kahden valtatien risteyksessä ja kehittyvän syväsataman kautta tarjoutuvat logistiset yhteydet, Puoskari toteaa. 

Biotaloudessa on tulevaisuuden yrittämisen näkymiä K Yritysmittareilla pohjoisen Suomen paras kunta alajoki on Suomen Yrittäjien Elinkeinopoliittisella mittaristolla mitattuna Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen paras kunta. Elinkeinopoliittisella mittaristolla kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. – Tavoite on olla jonakin päivänä Suomen paras kunta arvioitaessa kuntien elinkeinopolitiikkaa. Kalajoki haluaa kehittyä jatkuvasti yrittäjäystävällisemmäksi, Kalajoen elinkeinojohtaja Miia Himanka sanoo. Kalajoella yrittäjien osuus työvoimasta on 21 prosenttia ja yrityksiä on yhteensä yli 900 sekä maatalousyrittäjät päälle. Valtakunnan tasolla yrittäjien osuus työvoimasta on keskimäärin kymmenen prosentin luokkaa. – Yritystoimintaa seurataan monenlaisilla mittareilla ja se mikä on erittäin positiivista, niin uusia yrityksiä on tullut lisää enemmän kuin vanhoja on lopettanut, Himanka kertoo. Viime aikojen tilastoihin peilaten hän pitää tärkeänä, että monen yrityksen liikevaihto on lähtenyt reippaaseenkin kasvuun haastavan 2014 vuoden jälkeen. – Noin 60 yrityksellä liikevaihto on lisääntynyt vähintään kymmenen prosenttia kahdel- la edellisellä tilikaudella. Vuodet 2015 ja 2016 ovat olleet kehittämisen aikaa, yritykset ovat tehneet investointeja ja rekrytoineet avainhenkilöitä. Suurimmat toimialat Kalajoen yrityskentässä ovat metalli- ja puuteollisuus. Kokonaisuutena alkutuotanto sisältäen perunanviljelyn, maidon- ja lihantuotannon sekä turkistalouden on Kalajoen kolmanneksi suurin toimiala. Seuraavana tulevat tasapäin kauppa ja rakentaminen sekä kuljetus- ja matkailuelinkeinot. – Toimialana matkailu ei ole suurimpien joukossa, mutta sen tärkeys korostuu imagotekijänä, Himanka huomauttaa. Himangan mielestä Kalajoen yrityselämän vahvuuksia ovat monipuolisuus, yrittäjien hyvä yhteishenki ja uuteen suuntaava tekemisen meininki. BIOTALOUS-EKOSYSTEEMIPALVELUT OVAT KASVUALA Kalajokiset turkistuottajat ovat kehitelleet yhdessä yrityspalvelukeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa uutta turkislantapohjaista kasvualustaa. Orgaaninen kasvualusta soveltuu parveke- ja terassiviljelyyn sekä ammattikäyttöön kasvihuoneviljelyssä. – Orgaanisessa kasvualustassa on turvattu ravinteet koko kasvukaudeksi eikä siihen ole lisätty mitään keinotekoisia lannoitteita. Kasvualustan ravinteiden ja vedenpidätyskyky on hyvä, joten kasteluvettä ei tarvitse käyttää niin paljon eivätkä ravinteet liukene veden mukana maahan, kaupungin yritysasiantuntija Mirja Mustonen kuvailee. Mustosen mukaan tavoitteena on tehdä ainutlaatuinen vientituote, jonka koe-erät ovat parasta aikaa kokeilussa. Uusi tuote on ratkaisu turkistarhojen lantajätteen jälleenjalostamiseksi sekä ympäristöteko, sillä biohiilen avulla vaikutetaan vähentävästi lannan ravinne- ja kaasupäästöihin. Biotaloudella on merkittävät mahdollisuudet esimerkiksi alkutuotannossa sekä energian, puunjalostuksen, ruuan ja rakentamisen aloilla. Biotalouden merkityksen Suomelle vuonna 2025 on arvioitu kasvavan 100 miljardiin euroon ja tuovan noin 100 000 uutta työpaikkaa. – Alueellamme on jo olemassa olevien vahvojen toimialueiden kautta löydettävissä merkittäviä ratkaisuja hyödyntää biotalous niin, että osa valtion kaavailemista biotalouden tulovirroista ja työpaikoista tulisi alueellemme, Mustonen sanoo.  Hanna Rautio Pohjois-Pohjanmaan vahvinta alkutuotantoa K alajoella harjoitetaan Pohjois-Pohjanmaan vahvinta alkutuotantoa. Vertailtaessa maatalouden myyntituloja yhteensä, Kalajoki sijoittuu koko Suomen listalla sijalle 11., ollen myyntitulovertailussa Pohjois-Pohjanmaan vahvin. Maatalouden myyntitulot olivat vuonna 2015 yhteensä 27,5 miljoonaa euroa. Kalajoen maatalouden vahvuutena ja erikoisuutena on sen monipuolisuus. Maatalouden myyntitulojen valtakunnallisessa vertailussa hyvin pärjääviä tuotantosuuntia on peräti neljä: maidon-, naudanlihan- ja sianlihan tuotanto sekä perunanviljely. Näistä neljästä tuotantosuunnasta kaikki sijoittuvat viimeisimmän rahavirtatiedon mukaan valtakunnan 15 parhaan joukkoon. Sijoituksittain vertailtaessa parhaiten pärjää peruna, jonka myyntitulot ovat Suomen kuudenneksi suurimmat. – Yksittäisen kunnan myyntitulojen näin hyvät sijoittumiset valtakunnallisessa vertailussa neljällä tuotantosuunnalla on hyvin poikkeuksellista, maaseutujohtaja Antti Pulkkinen sanoo. Kalajoen maatilat ovat panostaneet voimakkaasti tuotantoon ja tuotan- Maidon- ja naudanlihantuotanto ovat kalajokisen maatalouden vahvoja tuotantoalueita. KUVA JUKKA LEHOJÄRVI to-osaamiseen. Tästä kertoo se, että maatilojen tulovirtoja tarkasteltaessa huomio kiinnittyy myyntitulojen poikkeuksellisen suureen osuuteen. Kalajoella maatilojen myyntitulojen osuus on 53 prosenttia maatilojen kaikista tuloista, mitä Pulkkinen pitää erityisen merkittävänä. Koko maassa maatilojen myyntitulojen osuus on 36 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla 40 prosenttia. Kalajoen maatilat eivät ole jättäytyneet pelkästään viljelijätukien varaan, sen sijaan täällä on tosissaan panostettu peltoviljelyyn ja kotimaisen ruuan tuotantoon. Tämä on näkynyt myös maatalouden investointeina. Vuonna 2016 Kalajoelle myönnettiin korkotukilainoja ja avustuksia yhteensä noin 4 miljoonaa euroa. Yhteissum- ma on 17 prosenttia koko Pohjois-Pohjanmaalle myönnetyistä rahoitustuista. Kalajoen hallinnoimalla, vuonna 2012 toimintansa aloittaneella yhteistoiminta-alueella viljelijätuet olivat viime vuonna yhteensä 53 miljoonaa euroa. Lomituspalvelut tuotetaan Kalajoen paikallisyksikössä myös Merijärven, Pyhäjoen ja Alavieskan kunnille. Vuonna 2016 palveluiden piirissä oli noin 400 maatalousyrittäjää ja 56 turkistarhaajaa. Lomatoimenjohtaja Hanna Nikupaavo kertoo, että vuosittain tehtävän kyselyn mukaan lomituspalvelut ovat saaneet asiakkailta erinomaiset arvosanat. Viime vuoden valtakunnallisessa kyselyssä Kalajoki sai koko maan keskiarvoja korkeammat pisteet lomittajien ammattitaidon, lomahallinnon asiakaspalvelun ja lomituspalveluiden kokonaisuuden arvioinnissa. Turkistarhaus on perinteinen yrittäjyyden ala Kalajoella. Kalajoella toimii liki 70 turkistarhaa, joiden tuotannot ovat määrällisesti jakautuneet puoliksi minkin- sekä ketun- ja supinnahkojen tuotantoon. Viimeisin turkisten myyntikauden arvo Kalajoella oli 28,5 miljoonaa euroa.  KALAJOEN KAUPUNGIN ASIAKASLEHTI 3

Yhtenäiskoulussa lapsen opintie vie ensimmäiseltä luokalta peruskoulun loppuun saakka Merenojan yhtenäiskoulu Yhtenäinen koulupolku Kalajoella Merenojan koulukeskukseen rakennetaan yhtenäiskoulu, johon siirtyvät opiskelemaan nykyisen Merenojan koulun oppilaiden lisäksi Vuorenkallion, Etelänkylän, Mehtäkylän, Rahjan ja Pohjankylän koulun oppilaat. Samalla toteutetaan lukion laajennus. Palveluverkon uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota koulujen tilojen ja välituntialueiden suunnitteluun oppilaiden ikätaso huomioon ottaen. Lisäksi liikennejärjestelyt suunnitellaan turvallisiksi eri ikäryhmille ja eri kulkuneuvoilla kouluun tuleville. Suunnittelussa hyödynnetään opettajien ja kaupungin muun henkilökunnan osaamista sekä huomioidaan jo toteutettujen yhtenäiskoulujen kokemukset ja oppilailta ja vanhemmilta saatava palaute. M ia Rytky on aloittanut maaliskuun alussa Kalajoen yhtenäiskoulun rehtorina. Hänen tehtävänsä liittyvät alkuvaiheessa yhtenäiskoulun suunnitteluun oppimisympäristön ja pedagogisen suunnitelman osalta sekä henkilöstön uudelleen sijoittamiseen hyvin toimiviksi opetustiimeiksi. – Hienoa päästä uuden yhtenäiskoulun suunnitteluun mukaan hyvissä ajoin, rehtori toteaa. Yhtenäiskoulun rakentaminen on hänen näkemyksensä mukaan nykyisen kansallisen ohjauksen ja normien mukainen, jotka edellyttävät yhtenäistä perusopetusta. Yhtenäiskoulu tuo hänen mukaansa lapsen opinpolkuun sujuvuutta ja pysyvyyttä. Yhtenäiskoulussa erityisesti kuudennen ja seitsemännen luokan nivelvaihe helpottuu, vaikka ei häviä kokonaan. – Yhtenäiskoulu tuo paljon positiivista pienten oppilaiden ja nuorten maailmaan. Yhdessä oppimisesta on hyötyä, kun pienet huomaavat ettei isoja tarvitse pelätä ja isot oppilaat oppivat ottamaan pienet huomioon. Eri ikäisten lasten välille syntyy luonnollinen vuorovaikutus. Pienet koululaiset voivat tuoda leikeillään lapsenomaisuutta nuorten maailmaan, jossa normaalisti on kova kiire kasvaa aikuiseksi. Vanhempia oppilaita voidaan hyödyntää muun muassa kummitoiminnassa. Rehtorin kokemuksen mukaan nuoret osaavat asettua roolimallin asemaan, kun kummioppilaat ovat huomattavasti nuorempia. Vasta koulunsa aloittaneet taas ihailevat isompia oppilaita ja mallioppiminen mahdollistuu. paremmin ja päin vastoin. – Opettajat voivat paremmin seurata oppilaan opintoja koko peruskoulun ajan ja tämän myötä heidän oppilaantuntemuksensa parantuu ja sen kautta he voivat tukea oppilaan kokonaiskehitystä paremmin. Yhtenäiskoulu tuo Rytkyn mielestä laatua opetukseen, kun käytössä on laajemman opettajaryhmän asiantuntemus. Myös muut resurssit ovat isommassa koulussa laajemmat. – Koulukuraattorien ja terveydenhoitajien palvelut ovat paremmin saatavilla, ja tilojen puolella voidaan hyödyntää erikoisluokkia kuten kotitalousluokkia, joita ei normaalisti alakouluissa ole. Yksi tärkeimmistä asioista on valinnaisuuden monipuolistuminen. Valinnaisuutta on tullut uuden opetussuunnitelman myötä enemmän alakouluillekin. Aineenopettajien ja luokanopettajien yhteistyö tuo syvällisempää ymmärrystä oppimisesta ja opettamisesta. Aineopettajat saavat paremmin tietoa, mitä on jo opetettu ja alakoulun puolella tiedetään, mitä on tulossa. NYKYAIKAISET KOULUTILAT Nykyaikaisissa kouluissa tilat ovat paljon avarampia ja monikäyttöisempiä kuin perinteisissä koulutiloissa. Opetustilojen ulkopuolella neliöitä ei käy- tetä enää niin paljon pitkiin käytäviin vaan aulatiloja pyritään käyttämään hyödyksi. Luokkia voidaan usein avata ja yhdistää käyttötarpeen mukaan ja nykyaikaisilla kalusteilla mahdollistetaan monipuoliset ja vaihtelevat pedagogiset ratkaisut eri tunneille. Luokissa oppilaat eivät enää istu saman pulpetin ääressä eikä opettajan ainoa paikka ole luokan edessä taulun tai valkokankaan vieressä. Uutta tekniikkaa ovat esimerkiksi sähköiset ja liikuteltavat opetustaulut. – Tarkoitus olisi, että opettaja ei ole niin paljon äänessä oppitunneilla vaan oppilaat nostetaan keskiöön aktiivisiksi toimijoiksi. Oppilaat asettavat tavoitteita itselleen ja ratkaisevat ongelmia yksin ja yhdessä toisten kanssa. Lapsille annetaan mahdollisuus tiedon löytämiseen ja oivaltamiseen.  Hanna Rautio Yksi ja sama peruskoulu tuo pysyvyyttä kouluaikaan. Koulun toimintakulttuuri, henkilökunta ja koulun tilat ovat tuttuja, mikä lisää ja vahvistaa lasten turvallisuuden tunnetta. Lapset oppivat tuntemaan koulun henkilökunnan MIA RYTKY 4 VIIDEN TÄHDEN KALAJOKI KUVA JUKKA LEHOJÄRVI K alajoen kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kansainvälisyyden tiedostaminen kaikissa kaupungin palveluissa. Tämän puitteissa halutaan lisätä kuntalaisten kansainvälistymismahdollisuuksia, palvella paremmin täällä asuvia sekä lomailevia ulkomaalaisia että helpottaa eri maista tulevien uusien asukkaiden integroitumista paikkakunnalle. Kalajoella on käynnissä useita kansainvälisiä projekteja. Par- K LAATUA OPETUKSEEN • Kotoisin Haapavedeltä, s. 1972. • Valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta v. 1997. • Toiminut aiemmin Haapavedellä Hyttikallion koulussa luokanopettajana, apulaisrehtorina ja rehtorina. Kalajoen lukion International Studies -kurssin oppilaat ja opettaja William O’Gorman lähettivät viime talvena kameralla varustetun sääpallon avaruuteen. Merenojan tulevan yhtenäiskoulun rehtori Mia Rytky pääsee tutustumaan yläkoulun arkeen aitiopaikalta, sillä hänen työhuoneensa sijaitsee aivan Merenojan koulun välituntiaulan tuntumassa. KUVA: HANNA RAUTIO alajoen vapaa-ajanviettomahdollisuudet etenkin liikuntaharrastusten puolella ovat erittäin monipuoliset. Liikekeskukseen rakentuvan kulttuurikeskuksen myötä kulttuurin harrastusmahdollisuudet paranevat ja kirjastopalvelut tulevat entistä lähemmäs kaupunkilaisten arkea. Kalajoki Akatemiassa halutaan kehittää vapaa-ajantoimintoja sekä urheiluakatemiassa että kulttuuriakatemian puitteissa. Kalajoki Akatemiaan kuuluvat myös nuorisopalvelut sekä kansalaisopiston toiminta. – Tulevassa kulttuurisalissa voi järjestää teatteriesityksiä ja konsertteja sekä näyttää elokuvia. Päivisin salia voivat käyttää vaikka koululaisryhmät tai siellä voidaan järjestää satutunteja. Yhdistet-

Kalajoki kansainvälistyy vauhdilla haillaan valmistellaan muun muassa yhteistyötä Moskovan valtionyliopiston kanssa sekä venäjän kielen opetuksen aloittamista peruskoulun 7.–9.-luokkalaisille. Venäjän kielen osaamiseen panostamalla voidaan auttaa sekä paikallisia kansainvälisiin projekteihin tähtääviä yrityksiä että tänne töiden vuoksi muuttavia tai matkaavia henkilöitä. Toinen suuri, integroitumiseen liittyvä projekti tuo Kalajoelle vuoden päästä pari sataa seminaarivierasta useista eri maista. Opetuspalveluissa tavoitteena on luoda oppilaille ja opiskeli- joille mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin ja yhteistyöprojekteihin. Comenius-projektien ja EU-rahoituksen avulla lukuisat oppilaat ja opettajat ovat päässeet tutustumaan uusiin eurooppalaisiin kulttuureihin. Viisi vuotta sitten Kalajoen lukiossa alkoi Kansainvälisten opintojen kokonaisuus. – Kurssi on kasvanut alkuajoista valtavasti. Aloitimme yhdellä viikkotunnilla ja nyt meillä on neljä tuplatuntia viikossa, Kalajoen kansainvälisten asioiden päällikkö William O’Gorman kertoo. Opintokokonaisuus ja muu kansainvälisen opetuksen tarve on kasvanut niin paljon, että Edinburghin yhteistyöyliopistosta rekrytoidaan EU-rahoituksella toinenkin avustava opettaja. Toinen avustavista opettajista tulee työskentelemään enemmän Merenojankoululla ja lukiolla ja toinen Pohjankylän ja Raumankarin kouluilla sekä varhaiskasvatuksen parissa. – Kalajoen peruskouluilla, etenkin alakoulujen puolella tulee olemaan entistä parempi mahdollisuus saada äidinkielenään englantia puhuva opettaja opettamaan, O’Gorman sanoo. Lukion kansainvälisissä opinnoissa on joka vuosi eri teema, jonka puitteissa oppilaat perehtyvät esimerkiksi tieteen keinoin eri asioihin. Viime vuosien tempauksia ovat olleet muun muassa pääministeri Alexander Stubbin saaminen Kalajoelle ja sääpallon avaruuteen lähettäminen. Tänä vuonna oppilaat ovat testanneet DNA:taan monikansallisuuden merkeissä. – Kansainvälisten opintojen tarkoituksena on tarjota lukiolaisille jotain uutta ja erilaista. Tämän avulla Kalajoen lukio erottuu alueen muista lukiois- Urheilu- ja kulttuuripalvelut kehittyvät Kalajoki Akatemiassa tynä kirjastoon ja muihin tiloihin käyttömahdollisuudet laajenevat esimerkiksi taidenäyttelyiden tarpeisiin, Kalajoen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa visioi. Myös tanssiryhmät voivat käyttää salia harjoitus- ja esiintymispaikkanaan. Ohtamaa uskoo, että nykyaikaisilla akustiikkaratkaisuilla kulttuurisali saadaan moniin käyttötarkoituksiin soveltuvaksi. – Kulttuuri tulee näin keskelle ihmisten arkielämää. Paikka kaupungin ytimessä ei voisi olla parempi, Ohtamaa suitsuttaa uutta hanketta. Kalajoen kirjasto saa uudet tilat keskustaan rakennettavasta liikekeskuksesta. KUVA VESA RÖNTY Hän näkee, että kulttuurikeskuksesta tulee myös kansalaisopiston uusi koti, vaikka opiston kursseja järjestetään eri puolella kaupunkia. Kylille Ohtamaa vinkkaa aktiivisesta osallistumisesta, jotta kaikki tarjolla olevat kurssit saadaan järjestettyä. – Urheiluakatemiassa kärkenä on tällä hetkellä valmennus- ja kehittämispäällikön palkkaaminen. Hakuaika on juuri päättynyt ja tehtävään on tullut paljon hyviä hakemuksia. Valmennuspäällikön tehtävä on kehittää valmennusta enemmän kilpaurheilua palvelevaksi. Urheiluakatemias- ta, O’Gorman kuvailee. – Kalajoen lukion vetovoima selittyy osittain poikkeuksellisen laajalla ja monimuotoisella kansainvälisellä toiminnalla. Kalajoen lukion opiskelijat pääsevät aidosti ja konkreettisesti toimijoiksi kansainvälisissä verkostoissa niin Kalajoella kuin ulkomaillakin. Kansainvälistymisasioita tehdään innolla ja sitoutuneesti. Matkailukeskus auttaa omalta osaltaan kansainvälisten verkostojen luomisessa – Kalajoki halutaan kumppaniksi, kaupunginjohtaja Jukka Puoskari täydentää.  Hanna Rautio sa jatketaan edelleen tiivistä yhteistyötä lukion ja ammattikoulun kanssa niin, että opiskelijoilla on mahdollisuus kahteen ohjattuun aamutreeniin viikossa. Urheilulajeista ovat tarjolla jääkiekko, salibandy, lentopallo, hiihto, yleisurheilu, ratsastus, telinevoimistelu ja tanssi sekä kulttuuripuolelta teatteri-ilmaisu. Syksyllä valikoima lisääntyy jalkapallolla ja musiikilla. Nuorisopalveluissa nuorisotalo Alexin toimintaa on kehitetty remontin jälkeen ja iltapäiväohjelmaa on lisätty. Tiloja voivat käyttää myös eri yhdistykset. – Talon käyttäjien ikähaitari laajenee huomattavasti entisestä. Pyritään siihen, että Alexin käyttöaste tulisi olemaan mahdollisimman korkea.  Hanna Rautio KALAJOEN KAUPUNGIN ASIAKASLEHTI 5

Kalajoella käynnistyy Po Pohjanmaan eteläosan la liikekeskushanke 2000-l K alajoella käynnistyy kevään aikana pitkään odotetun liikekeskuksen rakentaminen kaupungin keskustaan. Lehto Group rakentaa uuden kaksikerroksisen liike- ja kulttuurikeskuksen entisen linja-autoaseman paikalle. Liikekeskuksen ensimmäinen kerros on varattu kaupallisille toimijoille, joista ankkuriyrityksinä toimivat Kokkolan Halpa-Halli, Tokmanni sekä Team Sportia Kalajoki. Toiseen kerrokseen sijoittuu Kalajoen kaupungin kulttuurikeskus, johon kuuluvat kirjasto, kulttuurisali sekä oheispalvelui- ta kuten näyttelytilaa ja kahvila. – Olemme tyytyväisiä, että Kalajoen kaupan palvelurakenne kehittyy liikekeskuksen myötä huomattavasti ja vetovoima siltäkin osin tulee parantumaan. Kyseessä on onnistunut kokonaisuus, jossa ennakkoluulottomasti yhdistetään yksityistä kaupallista toimintaa sekä julkista palveluntarjontaa, Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari toteaa. Osa liikekeskuksen toimijoista siirtyy kaupungissa vanhoista tiloista uusiin, joten entisiinkin tiloihin haetaan uusia yrityksiä, mikä lisää kaupanalan uusien työpaikkojen määrää. Halpa-Hallille tulee uudesta liike- keskuksesta noin puolet entisiä tiloja suuremmat tilat. Laajemman tuotevalikoiman lisäksi kokkolalaisyritys tuo Kalajoelle uutena palveluna HHcafén. Kokonaisuudessaan liikekeskukseen tulee noin 11 000 kerrosalaneliömetriä, joista suurin osa tulee Halpa-Hallin, Tokmannin ja Team Sportian käyttöön. Pienliikkeille jää lisäksi jonkin verran liiketiloja käyttöön. – Pienliiketiloista on ollut 15-20 kysyjää, joista osa olisi kiinnostunut vaihtamaan liikepaikkaa Kalajoella tai tuomaan tänne ihan uuden liiketoiminnan. Rakennusliike Lehto käy neuvottelut liikekeskuksen tiloista, Turvallinen ja viihtyisä Kalajoentie Kalajoentien korotetut suojatiet parantavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Uudet istutukset tuovat kesällä lisää vehreyttä tien varteen. KUVA HANNA RAUTIO 6 VIIDEN TÄHDEN KALAJOKI kaupungin elinkeinojohtaja Miia Himanka kertoo. MONIPUOLINEN KULTTUURIKESKUS Toisen kerroksen kulttuurikeskukselle varataan noin 1 500 neliön tilat, mikä mahdollistaa kaupungin kulttuuripalveluiden monipuolisen kehittämisen. Kulttuurisaliin suunnitellaan noin 200-paikkaista katsomoa ja sali tulee palvelemaan etenkin teatterija elokuvateatteritoimintaa, mutta se mahdollistaa myös konsertit ja tanssiryhmien esiintymisen ja harjoittelun. – Yksi esikuva kulttuurikeskukselle on tukholmalainen kauppakeskukses- U udistetun Kalajoentien avajaisia vietettiin viime syksynä. Kaupungin pääraittia kunnostettiin noin 1,6 kilometrin matkalta. Uudistuksen painopisteinä olivat etenkin viihtyisyyden lisääminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Viime kesäkuussa valmistuneen remontin jälkeen sekä ajorata että kevyenliikenteenväylät ovat nyt erinomaisessa kunnossa. – Kyllä remontti on ollut iso kasvojen kohotus entiseen verrattuna, Kalajoen kaupungin tekninenjohtaja Marko Raiman toteaa. Kalajoentien ajorataa kavennettiin 6,5 metriin ja suojateitä korotettiin ajonopeuksien laskemiseksi. Kevyen liikenteen väylät erotettiin ajoradasta ja tien varrelle on rakennettu pysäköintitaskuja ja vinopysä-

– Tämä on tyyppiesimerkki pitkäjänteisestä hankkeesta, jonka taustalla on kaupungin maanhankintaa, kaavoitusta ja sopivan toteuttajan etsintää, Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari toteaa pian toteutukseen lähtevästä liikekeskushankkeesta. ohjoisaajin luvulla sa sijaitseva kirjasto, joka valittiin vuonna 2015 maailman parhaaksi kirjastoksi, Puoskari valottaa. Kauppakeskus Kista Galleriassa sijaitseva kirjasto tarjoaa perinteisen kirjastopalvelun lisäksi uusinta digitaalitekniikkaa, taulutietokoneiden ja vuorovaikutteisten palveluiden käyttömahdollisuuden sekä teatteria ja musiikkia. Kauppakeskukseen muutettuaan kirjasto onnistui kasvattamaan kävijämääriään 300 prosenttia ja kaksinkertaistamaan lainausmäärät. Raitin rakentaminen alkaa Myös Hiekkasärkille sijoittuvan Ostoskylä Raitin rakentaminen alkaa Rakennusliike Somero Oy:n toimesta tämän kevään aikana. Raitti nousee valtatie 8:n varteen, ABC-liikenneasemaa vastapäätä. Ostoskylä Raitti tulee olemaan yksi Pohjois-Suomen suurimmista puurakenteisista kauppakeskuksista. Yli 4 000-neliöisestä ostoskylästä tulee näyttävä portti Kalajoen Hiekkasärkkien merelliseen matkailukeskukseen. Ennen kaikkea siitä on tarkoitus rakentaa kohtaamispaikka, jonne luontaisesti pysähdytään ja tullaan viihtymään vapaa-ajalla. Ostoskylän suurimpia toimijoita ovat kahvila-ravintolamaailma, päivittäistavarakauppa ja sisäaktiviteettipuisto SuperCorner. Lisäksi ostoskylästä löytyy erikoisliikkeitä muun muassa sisustamiseen, vaatetukseen ja urheiluun. – Raitti tulee olemaan nykyaikainen, viihtyisä ja elämyksellinen ostoskylä. Meille on tärkeää, että ihmiset viihtyvät ja tuntevat olonsa hyväksi ollessaan Raitilla, sanoo Raitin markkinointipäällikkö Marianne Hirn. – Ostoskylän toimintaa ja sisältöä on mietitty tarkasti ja harkiten, jotta se palvelisi parhaimmalla ja mielenkiintoisimmalla tavalla kohderyhmiään, Hirn lisää. Elinkeinojohtaja Miia Himanka toteaa, että myös Raitin rakentuminen on hieno asia Kalajoelle. Hänen mielestään kauppakeskukset eivät kilpaile keskenään vaan tukevat toistensa toimintaa lisäämällä palveluiden määrää ja Kalajoen ostosmahdollisuuksien vetovoimaa. Sekä Puoskari että Himanka pitävät ehdottomasti parhaana ratkaisuna liike- ja kult- tuurikeskuksen sijoittumista aivan kaupungin keskustaan. Asiakasvirrat pysyvät tiiviillä alueella keskustassa ja valtatie 8:n läheisyys houkuttelee ohikulkijoitakin ostoksille. – Keskustojen ulkopuolella sijaitsevat marketit ovat yhdyskuntarakenteen kannalta kalliita ja niihin täytyy mennä autolla. Tämä tarkoittaa usein sitä, että ydinkeskusta kuihtuu. Kalajoella mennään vastavirtaan tässä asiassa, sillä me haluamme ydinkeskustasta elävän, kaupunginjohtaja linjaa. Merenojalle rakennettava yhtenäiskoulu tiivistää Puoskarin mukaan julkisia palveluita vielä entistä paremmin keskustan alueelle.  Hanna Rautio köintiä sekä istutettu puita. Halpa-Hallin edustan liikenneympyrä sai vielä ennen joulua somistuksekseen Tomi Isopahkalan valmistaman majakan. 2,7-metrinen majakka täydentää merellistä liikenneympyrää, jossa oli entuudestaan Rahjan saaristosta tuotuja kiviä sekä meriviittoja kuvaavat poijut. Tien ja rakennusten valaistusta on uusittu ja tänä keväänä jatketaan loppuun kadun varren kalustus. Valmiiksi kivetyille paikoille tulee penkkejä, roskiksia sekä istutuslaatikoita kesäkukille. – Kalustaminen aloitetaan heti, kun lumet ovat sulaneet ja tiet puhdistettu hiekasta, Raiman sanoo. Hankkeen urakkahinta oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kalajoen kaupunki. Myös Ventelän talon peruskorjaus jatkuu ja sen on määrä valmistua ensi vuoden syksyyn mennessä. 1800-luvulla rakennetusta talosta on tarkoitus kunnostaa yhteisöjen talo. Pihapiirin B-talo kunnostetaan myöhemmin esimerkiksi museokäyttöön. Kolmas rakennus, punainen talo ja B-talon matalampi osa puretaan. Raimanin mukaan tilalle rakentamista vielä suunnitellaan, mutta hänen mielestään vanhan pihapiirin tyyliin rakentaminen täydentäisi kokonaisuutta. Tulevina vuosina Ventelän talon kupeeseen on määrä rakentaa Ventelän puisto. Poukkulan puisto puolestaan tulee sijoittumaan kansalaisopiston talon edestä Lankilantien risteykseen.  Hanna Rautio PALVELUT KESKUSTAN YTIMESSÄ Yrittäjäyhteistyö vie keskustaa eteenpäin K alajoen keskustan kehittämishanke on pitänyt hanketta vetävän keskustaemännän Mari Palinin kiireisenä viimeiset puolitoista vuotta. Eikä tahti näy hiljenevän, sillä kesäkuussa on jälleen ohjelmassa paikallisten yrittäjien ja kaupungin suurtapahtuma Kalajoki-Messut. Kaksipäiväiset messut järjestetään Event Park Areenassa kesänavausviikonloppuna 10.-11. kesäkuuta, jolloin on luvassa paljon muutakin ohjelmaa niin Hiekkasärkillä kuin Plassillakin. – Hankkeen päätavoitteina on kehittää keskustan liiketoiminnan kiinnostavuutta, lisätä viihtyisyyttä ja kehittää yrittäjien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä, Palin kertaa. Hankkeen puitteissa on syntynyt muun muassa yrittäjien huippusuosittu outlet-myyntitapahtuma, joka on poikinut Palinille tiedusteluita ympäri Suomen. Muualla on ihmetelty, miten Kalajoella on saatu niin paljon yrityksiä mukaan yhteiseen outletmyymälään. – Hankkeen aikana alkaa aina joitain tapahtumia, jotka parhaassa tapauksessa jatkavat myöhemmin toimintaa omillaan. Näin on käynyt outletin kohdalla, kun vaateliike Station on perustanut oman outletin. Yhteistä outletia ei pidetä ainakaan ensi kesänä, koska keskustassa ei ole tarpeeksi isoja vapaita liiketiloja. Tätä kehitystä Palin pitää vain hyvänä. Kauppatapahtumista Katiska on vuorossa jälleen toukokuussa, kaupan ja kulttuurin yö Pauhamat lokakuussa ja viime vuonna menestyksekkäästi yhdistetty black friday ja joulunavaus järjestetään marraskuussa. – Elokuun alussa eurooppalainen ruokatori ja Kajari järjestetään samana viikonloppuna. Yksi tehtäväni on yhdistää yhteensopivia tapahtumia kokonaisuuksiksi, keskustaemäntä kertoo. Liikekeskuksen rakentamisen vuoksi ruokatori sijoittuu K-Supermarketilta aina Herkkutorille saakka kevyenliikenteenväylien varrelle. Ruokailupaikat sijoitetaan liikekeskusten pihoihin. Kajaria puolestaan suunnitellaan kaupungintalon alapuolelle joenrantapuistoon. Liikekeskuksen rakentamista ja kulttuuritilojen sinne sijoittumista Palin pitää aivan mahtavana juttuna. Hän toivoo kuitenkin, että toritoiminnalle jää vielä jokin tila keskustasta. Yrittäjäyhdistyksellä on vuokrattavia torikojuja, joita on hyödynnetty muun muassa markkinoilla ja joulunavausmyyjäisissä. Kokonaisuudessa Palinin mielestä Kalajoen keskustan ilme on jo kohentunut huomattavasti onnistuneen Kalajoentien remontin ansiosta. Tulevana kesänä runsaammat istutukset tulevat lisäämään viihtyisyyttä entisestään, hän uskoo. Myös yrittäjäyhdistyksen hankkimat oranssit pyörätelineet tuovat lisäväriä kaupunkikuvaan.  Hanna Rautio KALAJOEN KAUPUNGIN ASIAKASLEHTI 7

Yli sata loma-asuntotonttia tulee pian myyntiin Hiekkasärkillä Kesärantaan uusi loma-asuntoalue K esärannan uusi alue on ainutlaatuinen ja merellinen loma-asuntoalue Kalajoen Hiekkasärkillä. Kesäranta sijoittuu Hiekkasärkkien eteläosaan, Viitapakkojen harjun meren puolelle Sonninnokan ja Tiironnokan alueille. Kesärannan asemakaava sai lainvoiman maaliskuun alussa. Asemakaava mahdollistaa noin 40 000 kerrosneliömetrin rakentamisen alueelle. – Kesärannan alue on suuri helpotus Hiekkasärkkien loma-asuntotonttipulaan, Kalajoen kaupungin kaavoituspäällikkö Mikko Alin toteaa. Alinin mukaan kyseessä on todennäköisesti viimeinen näin laaja uusi merenrantaan sijoittuva asemakaava-alue Kalajoella. Kaavan toteuttaminen mahdollistaa monen unelman loma-asunnon rakentamisesta merelliseen ympäristöön. Alueelle toteutetaan myös muuta Hiekkasärkkien aluetta palvelevia viher- ja virkistysalueita sekä ulkoilureittejä. KYSYNTÄÄ ON Kaupungin maanmittausteknikko Ari Matkaselkä kertoo, että heillä on jo valmiina useamman kymmenen uusista tonteista kiinnostuneen yhteystiedot. – Tontit tulevat myyntiin toukokuussa. Ensimmäinen myyntikierros mennään tarjousten perusteella. Tonteille on määritelty pohjahinnat, jotka perustuvat rakennusoikeuden määrään ja tontin sijaintiin. Rantatontit ovat arvokkaampia. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan kevään aikana. Alueelle rakennetaan uusia teitä, viemäröinti sekä sähköverkkoa laajennetaan. – Juhannukseen asti tehdään tiivisti töitä, sitten pidetään taukoa elokuulle, että lomalaisilla on rauha mökkeil- lä. Alueella on jo ennestään 64 loma-asuntoa, Matkaselkä kertoo. KESÄRANNAN TONTIT TAPIONPORTIN ALUE AKTIIVISILLE HARRASTAJILLE • 114 loma-asuntotonttia tulee myyntiin toukokuussa. • Tonttien koot 700–1000 m2 • Rakennusoikeutta keskimäärin 150–200 m2 • Yksittäisten tonttien pohjahinnat 23 000–60 000 euroa. • Kunnallistekniikan rakentaminen Kesärannan alueella alkaa keväällä 2017. • Ensimmäisten loma-asuntojen rakentaminen pääsee alkamaan syksyllä 2017. • Lisätietoja tonteista: Kalajoen kaupungin maanmittausteknikko Ari Matkaselkä p. 044 469 1219 ari.matkaselka@kalajoki.fi Tapionportin laajennuksella Hiekkasärkille saadaan toinenkin uusi loma-asuntoalue. Laajennus on jatkoa Tapion Tuvan taakse sijoittuvalle Tapionportin alueelle. – Tapionportin uusi alue sijoittuu matkailukeskuksen ja keskustan väliin, lähelle hiihtokeskusta, Matkaselkä kertoo. Tapionportin alueelle tulee 53 uutta loma-asuntotonttia. Alue sopii aktiivisille vapaa-ajan viettäjille, sillä hiihtokeskus, ulkoilureitit, ravirata ja ratsastuskeskus ovat aivan vieressä. Matkaselkä uskoo, että keskustan palveluiden läheisyyden vuoksi alue tulee kiinnostamaan myös vakituisia asukkaita. Tapionportin kunnallistekniikan Ulkopuhkiama Ykskivi rakentaminen aloitetaan syksyllä ja tonteille rakentaminen voi alkaa ensi vuoden puolella.  Hanna Rautio Piekkonniemi Uusipauha Maapuhkiama Vaarinkivi Valkonkivi Tahkopauha VIHASPAUHA Harjava KESÄRANTA Tiironnokka MARINA Keskuskari Sonninnokka Tahkokorva Vesiranta Huimamäki HIEKKASÄRKÄT Pikku Keskuskari Viitapakat 77 71 Aurinkohiekat Kuusikkonokka Golfpuisto Herrainpakat Tuomipakat Hytinportti HJANKYLÄ 1808 Sporttikalla 5 Keskikalla Tapionkalla Jukukalla 777 Tapi onportti 3 8 8 Siipo TAPIONPORTIN LAAJENNUS 0 0,5km Isokallio 1km Siiponjoen dyynit 8 VIIDEN TÄHDEN KALAJOKI

Kalajoen Marina on matkailun kasvuohjelman tärkein hanke. Marinan vierasvenesatamasta on tarkoitus rakentaa Suomen monipuolisin. Matkailukeskuksen kehittäminen on kovassa nosteessa usealla eri rintamalla Merellinen Kalajoki on matkailijalle monipuolinen K alajoki on yksi Suomen suosituimmista ja voimakkaimmin kasvavista matkailukeskuksista. Merellinen Kalajoen matkailukeskus on tunnettu upeista hiekkasärkistään ja laadukkaista vapaa-ajan palveluistaan, joista on mahdollista nauttia ympäri vuoden. Matkailukeskuksessa on jo yli 12 500 vuodepaikkaa, noin 40 miljoonan euron matkailutulot, lähes 600 000 yöpyjää ja yli 1,5 miljoonaa vuotuista kävijää. Vuonna 2016 Kalajoen rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat noin seitsemän prosenttia. Kasvava matkailukeskus luo liiketoiminnallisia mahdollisuuksia useille eri toimialoille ja siten vahvistaa alueen elinvoimaa. – Matkailukeskuksemme sijaitsee Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen monipuolisessa luontoympäristössä. Meiltä löytyvät meri, hiekkadyynit, saaristo, metsäkankaat ja peltomaisemat. Ehdoton valttimme on, että tämä monimuotoisuus on helposti koettavissa, koska alueemme on kompakti, kehitysyhtiö Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Janne Anttila kuvailee. MATKAILUN KASVUOHJELMA VAUHDITTAA Kalajoen matkailun kasvuohjelman tavoitteena on nostaa matkailutulot 80 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä. Keskeisiä kasvutekijöitä ovat vahva yrittäjyys, uudistuva ja vetovoimainen palvelusisältö, matkailuelinkeinoa palveleva maankäyttö, ympärivuotisuuden lisääminen, kansainvälistyminen sekä aktiivinen markkinointi ja myynti. Kasvuohjelmassa edetään samanaikaisesti useilla rintamilla ja kehittämiskokonaisuuksia ovat esimerkiksi Marina, Tapahtumahotelli, kylpylän modernisointi, mantereen puolelle suunniteltava tapahtumakeskus, matkailukeskuksen ydinalueen kehittäminen ja lukuisia uusia elämyksellisiä konsepteja kuten Horse Village ja Motor World. Kehitystyössä on konkreettisesti edistytty, kun useat projektit ovat menneet eteenpäin ihan viime aikoina. Marinan kaava hyväksyttiin kuten myös loma-asuntorakentamista edistävät Kesärannan ja Tapionportin kaavat. Matkailukeskuksen ytimessä majoituspalveluiden rakentaminen käy koko ajan kiivaana ja myös Hiekkasärkkien kauppakeskuksen Ostoskylä Raitin rakentaminen alkaa tänä keväänä. Mantereen puolelle lentokentän kupeeseen noussut Event Park Areena on jo lisännyt tapahtumien määrää ja hevosharrastajia palvelee kesästä lähtien uusi ratsastuskoulu. KANSAINVÄLISTYMINEN MAHDOLLISUUTENA – Arktinen meriluonto, valoisat kesäyöt ja paikallisesta kulttuuristamme ammennettavat vetovoimatekijät ovat ytimessä, joilla voimme erottua markkinoilla, Anttila listaa. Kansainvälisessä markkinoinnissa panostetaan alkuvaiheessa Pohjoismaihin, Keski-Eurooppaan ja Venäjään. – Lisäksi uskomme, että erilaisuutemme puhuttelee Suomeen matkaavia aasialaisia, joten olemme ryhtyneet toimiin myös Kiinassa ja Japanissa. Alueella vierailleiden matkanjärjestäjien palaute on ollut erittäin kannustavaa. Ulkomaisten yöpymisten määrä on ollut Kalajoella viime vuosina selkeästi takavuosia korkeampi. Ulkomaisten yöpymisten määrä on kaikista rekisteröidyistä yöpymisistä noin seitsemän prosentin luokkaa. Tällä hetkellä ulkomaisten matkaajien yöpymiset perustuvat Anttilan mukaan pitkälti työmatkustukseen ja tämän vuoksi ne jakaantuvat melko tasaisesti läpi vuoden. – Tämä luo hyvän peruskysynnän, jonka ympärille voidaan hankkia muuta kysyntää niin kotimaasta kuin kansainvälisiltä markkinoilta. Aloittamiemme toimenpiteiden kautta uskomme, että kansainvälistymisaste tulee kasvamaan merkittävästi. KALAJOKI ON YLLÄTTÄVÄN LÄHELLÄ Kalajoelle on helppo tulla maanteitse joko omalla autolla tai bussiyhteyksillä. Tämä johtuu siitä, että kaupunki sijaitsee kahden valtaväylän risteyksessä. Lentokentät löytyvät sekä Oulusta että Kruunupyystä ja kesäisin pienkoneella pääsee laskeutumaan jopa ihan matkailukeskuksen ytimeen. Lisäksi junayhteys naapurikaupunki Kokkolaan on sekä Helsingistä että Tampereelta jo todella nopea. Tulevaisuudessa Kalajoki on saavutettavissa erinomaisesti myös meriteitse, kun Kalajoen Marina aikanaan valmistuu, Anttila muistuttaa.  Kruununjalokivenä Kalajoen Marina – Kasvuohjelmamme suurin hanke on Kalajoen Marina, joka sisältää uutta rakennusoikeutta 67 000 kerrosneliömetriä merellisessä maisemassa matkailupalvelujen äärellä ja mahdollistaa merkittävät investoinnit uuteen majoituskapasiteettiin, vierasvenesatamaan ja matkailupalveluihin. Toteuduttuaan hanke tuo matkailukeskukseen lähes 2 000 uutta vuodepaikkaa, Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Janne Anttila sanoo. Marinan kaava sai lainvoiman maaliskuun alussa. Kaava on suunniteltu kolmeen vyöhykkeeseen: Hotellikylään, Dyynikylään ja Marinaan, joka sijoittuu paraatipaikalle Keskuskariin. Kaupungin maanmittausteknikko Ari Matkaselkä uskoo, että alueista ensimmäisenä rakentuu Dyynikylä, jonka suhteen on jo ollut tiedusteluja. – Marinan alueesta tulee Kalajoen matkailun näyteikkuna, ja se tullaan toteuttamaan erittäin korkeatasoisesti, kaupungin kaavoituspäällikkö Mikko Alin vakuuttaa. – Tavoitteenamme on rakentaa Kalajoelle Suomen monipuolisin vierasvenesatama. Erinomaisen saavutettavuutemme ja matkailukeskuksemme vetovoimaisen palvelutarjontamme johdosta nousemme Perämeren ykköskohteeksi sekä suomalaisille että ruotsalaisille veneilijöille. Veneilijä rantautuu aktiviteettien, ravintoloiden, kylpylän ja hiekkarantojen, golfin ja upeiden ulkoilureittien äärelle, Anttila jatkaa. Marinan alueen kehittäminen täydentää myös paikkakuntalaisten virkistyskäyttömahdollisuuksia. Matkailukeskus on luonteva harrastamis- ja kohtaamispaikka kaikille kalajokisille. KALAJOEN KAUPUNGIN ASIAKASLEHTI 9

Paluumuuttaja Tony Manninen ja työn vuoksi kalajokistunut Jari Vähäkainu ovat kotiutuneet hyvin paikkakunnalle T Uusi koti löytyi Kalajoelta ony Manninen on tuore paluumuuttaja. Hänen pitkään harkitsemansa muutto takaisin entiseen kotikaupunkiin konkretisoitui tammikuussa. – Katselin Oulusta asuntoja ja ihan vahingossa eksyin tutkimaan Särkkien asuntotarjontaa. Löysin sopivan pienen 47-neliöisen kaksion ihan keskeltä Hiekkasärkkiä. Muutkin asunnot kiinnostivat, mutta tässä oli hintataso ja etenkin sijainti kohdallaan. Mannisella on kakkoskoti Oulussa, missä hänen pelialan yrityksensä LudoCraft pääasiassa toimii. – Tulen usein Kalajoelle torstai-iltana ja lähden takaisin Ouluun tiistaina. Matka on siedettävä ja etätyöskentely rytmittää sopivasti työntekoa. Keskitän etäpalaverit ja kirjoitushommat tänne, Manninen kertoo. Pelitohtori kuvailee Hiekkasärkkiä sielunsa kodiksi. Suhde muodostui nuoruudessa, kun hän oli seitsemän kesää töissä leirintäalueella. – Nyt haluaisin olla mukana tekemässä tästä maailman parhaan paikan. Täällä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, kunhan vain rahaa ja rohkeutta riittää kehittämiseen. Seikkailupuisto Pakka on hyvä esimerkki toiminnan laajenemisesta Särkillä, Manninen hehkuttaa. Manninen uskoo, että hän voi hyödyntää esimerkiksi sidosryhmäverkostoaan matkailukeskuksen hyväksi, olla ideoija ja jopa toteuttaja, jos yhteistyökuviot osuvat kohdalleen. Myös markkinointiin hänellä on muutamia ideoita. Ainutlaatuisesta luonnosta Mannista puhuttelevat eniten hiekkakankaiden männyt, jotka hän on nimennyt ikuisuuden puiksi. Muutaman männyn hän on valmis uhraamaan alueen kehittämiseksi, kunhan maltti ja kestävän kehityksen näkökulmat pysyvät 10 VIIDEN TÄHDEN KALAJOKI mukana. – Marinan alue avaa veneilylle aivan uusia mahdollisuuksia. Merta voitaisiin muutenkin hyödyntää esimerkiksi kelluvilla rakennelmilla, täällä voisi olla luksustelttoja kuten Lapissa on igluja ja trailer park -hengessä voisi olla liikuteltavia pieniä puutaloja, visionääri heittää. Tapahtumia hänen mielestään on jo nyt ihan hyvin, mutta niitä voisi olla satakertaisesti enemmän. Ihmisten yhteen kokoontuminen voi tuoda uusia ideoita esiin, mies pohtii. MUUTTO TYÖN PERÄSSÄ Jari Vähäkainu muutti Siilinjärveltä perheen kanssa työnsä perässä Kalajoelle kaksi vuotta sitten. Miehen työ Fennovoiman ydinvoimalatyömaan turvallisuuspäällikkönä sijaitsee Pyhäjoella, mutta asuinpaikaksi valikoitui ennalta tuttu Kalajoki. – Olen asunut ikäni Vetelissä ja käynyt täällä monilla juhannusjuhlilla. Vaimon serkut asuivat täällä, joten Kalajoki oli ennestään tuttu paikka meil- Jari Vähäkainu on viihtynyt perheineen Kalajoen keskustassa. le molemmille. Lopullisesti asuinpaikan ratkaisi Vähäkainun vaimon saama vakituinen virka Kalajoelta. Kun poikakin aloitti koulun, aikoo perhe pysyä paikkakunnalla pitkään. Uusi koti löytyi keskustasta vasta rakennetusta kerrostalosta. – Hyvät palvelut ja kaupat ovat tässä lähellä. Olemme kotiutuneet hyvin ja täällä on ollut rauhallista asua, Vähäkainu toteaa. Harrastusmahdollisuuksia Vähäkainu pitää tämä kokoiselle paikkakun- Tony Manninen on tyytyväinen, kun Hiekkasärkkien palvelut tarjoavat mukavan olohuoneen parin sadan metrin päässä kotiovesta. KUVA HANNA RAUTIO nalle erittäin hyvinä. Heillä aktiivisimmin käytössä ovat olleet jäähalli, hiihtoladut ja kylpylä. Reilun puolen tunnin työmatka ei miestä haittaa. Mennessä voi valmistautua tulevaan työpäivään ja tulomatkalla ehtii tyhjentää ajatuksensa työasioista.  Hanna Rautio

Aktiivisessa kaupungissa on rajattomat liikuntaharrastusmahdollisuudet Kalajoella on missä liikkua! 1 SPORTTIPUISTO KAIKENIKÄISILLE Merenojan liikuntakeskukseen viime kesänä valmistunut lähiliikuntapaikka palvelee kaikenikäisiä käyttäjiä. Puisto on jaettu eri osa-alueisiin, joista keltainen on suunnattu pienille lapsille, vähän vaativampi sininen alue nuorisolle ja vihreä alue aikuisille ja senioreille. Kaikki alueet ovat kuitenkin kykyjen mukaan vapaassa käytössä. Uudenaikaisten leikkipuistolaitteiden lisäksi pienet jalkapallomaalit mahdollistavat pelaamisen, lihaskunnon harjoittamiseen on omat laitteet ja ulkoilmajumppien pitäminenkin on huomioitu. Puiston pohjaksi on asennettu pehmeä hiekkatekonurmimatto. Puisto sijaitsee Merenojalla lähellä kaikkia käyttäjäryhmiä. Liikuntakeskuksesta löytyy myös kentät yleisurheilulle, jalkapallolle, pesäpallolle, koripalolle, tennikseen sekä pienkaukalo rullalätkälle. Talvisin jäähalli ja ulkokaukalo palvelevat jääurheilua ja kesäisin onnistuu beach volleyn pelaaminen sekä skeittaus ja parkour. 2 LAAJAT LATUVERKOSTOT Kalajoelta löytyy yli 80 kilometriä kaupungin ylläpitämää latuverkostoa Merenojan, Hiekkasärkkien ja Himangan alueelta. Kylien latuverkostot täydentävät hiihtoreittivalikoimaa. Ampumahiihtoa pääsee harrastamaan niin Hiekkasärkkien hiihtokeskuksessa kuin Pernun ulkoilualueellakin. Vapaa-ajanviettäjiä ja lomalaisia palvelevat lukuisat taukopaikat latujen varrella. Laavuilla makkaranpaiston lisäksi voi piipahtaa hiihtoretken lomassa Tapion Tuvan maistuvilla munkkikahveilla tai nauttia virvokkeita irkkubaari Sandy Keltissä. Yli sadan erilaisen ohjelmapalvelun Safaritalo ydinalueella latuverkoston ja reitistöjen varrella on myös loistava tukikohta yksittäisille liik- KUVA HANNA PARHANIEMI kujille, lapsiperheille, nuorille ja yrityksille. Latupohjat palvelevat kesäisin kuntoratoina, joiden lisäksi liikkumaan pääsee useilla luontopoluilla sekä Hiekkasärkkien puupoluilla. Kalajoelta löytyy paljon ainutlaatuista luontoa, josta hiekkarantaisen Siiponjoen maisemat ovat esimerkiksi ehdottomasti kokemisen arvoiset. 3 MONIPUOLISTA SISÄLIIKUNTAA Kalajoella on reilu parikymmentä salia sisäliikunnan tarpeisiin. Suurimmat liikuntasalit sijaitsevan Merenojan koululla ja Himangan Sautinkarilla. Merenojalle rakennetaan uusi liikuntahalli yhtenäiskouluprojektin yhteydessä, mikä parantaa entisestään sisäliikuntalajien harrastusmahdollisuuksia. Kalajokiset jalkapalloilijat saivat jo viime syksynä upeat harjoitustilat Hiekkasärkkien Event Park Areenalle, johon asennettiin 30 x 55 metrin kokoinen tekonurmi. Areena palvelee myös muita liikkujia sekä tapahtumajärjestäjiä ympäri vuoden. Voimailupitäjän menestyksen takeena ovat kuntosalit, joita löytyy sekä kaupungin liikuntapalveluilta että yksityisiltä toimijoilta. Monipuolinen kylpylä SaniFani palvelee sekä matkailijoita että kuntouimareita kylpylähotelli Santa's Sanin yhteydessä. Saman katon alla sijaitsee myös 6-ratainen keilahalli. 4 LEMPEÄSTI LAINEILLA, VAUHDIKKAASTI VESILLÄ Meri ja joet mahdollistavat monipuolisen vesiurheilun harrastamisen, veneilyn ja kalastamisen. Hiekkasärkkien edustan matalassa rantavedessä on helppo kokeilla rentoa sup-lautailua tai tuulen yltyessä purje- ja leijalautailua. Välinevuokrasta ja opastuksesta vastaa leirintäalueella sijaitseva Rautio Sports Surf Center. Uusilla jättisuurilla sup-laudoilla koko perhe mahtuu suppailemaan yhtä aikaa. Rahjan saaristo on oivallista melontavesistöä. Konikarvon satamassa on melontalaituri, josta on helppo lähteä vesille. Useat eri toimijat järjestävät melontakursseja ja -retkiä, joten apua harrastamisen aloittamiseen tai melontaretkeen on runsaasti tarjolla. Konikarvon satamasta lähtevät kesäisin myös Kaljaasi Ansion purjehdusmatkat Maakallan kalastajasaarelle. Venesatamia merelliseltä Kalajoelta löytyy kymmenkunta, joissa on vuokrattavana yhteensä 600 venepaikkaa.  KUVA VISIT KALAJOKI/KALAJOKI MATKAILUYHDISTYS RY KALAJOEN KAUPUNGIN ASIAKASLEHTI 11

CREAMEDIA KALAJOKI – Piirun verran parempi. MUUTA KALAJOELLE TAPAHTUMIA • TEKEMISTÄ • TYÖTÄ • KEHITTYVIÄ PALVELUITA 10 ä t y y s ryhtyä kalajokiseksi: hyvää 1 ■ VAHVA VIIDEN TÄHDEN KAUPUNKI Kalajoki sijoittui äskettäin Suomen Kuvalehden tekemässä vertailussa Suomen viiden tähden paikkakuntien joukkoon! Kriteereinä olivat kunnan elinvoima, väestö ja talous. Kaupungin vahvan talouden ansiosta veroprosentti on PohjoisSuomen alhaisimpia eli 20 %. Kalajoella asuvana säästät satoja euroja vuodessa! 2 ■ YRITTÄMISEN IMUA JA TYÖTÄ Kalajoella yrittäjien osuus työllisestä työvoimasta on poikkeavan suuri, lähes 21 % (ka. Suomessa 10,5 %). Yrityksiä on kaikkiaan 950, vahvimpia toimialoja ovat metalli- ja puuteollisuus sekä rakentaminen, matkailu ja vähittäiskauppa. Työttömyysprosentti on Pohjois-Pohjanmaan kaupungeista alhaisimpia. Kalajoki sai parhaimmat arvosanat elinkeinopolitiikasta Keski-Pohjanmaan ja koko Pohjois-Suomen kuntavertailussa Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittisessa mittaristossa vuonna 2016. Kalajoelta on lyhyehkö matka naapurikuntiin. Voit asua Kalajoella vaikka työpaikkasi olisi muualla. Kaupungilla on hyvät edellytykset kehittää työmatkaliikennettä. 3 ■ TONTTEJA JA VALMIITA ASUNTOJA Kalajoella harjoitetaan aktiivista tonttipolitiikkaa. Uusia tonttialueita etsitään ja kaavoitetaan jatkuvasti. Tontteja on tarjolla niin keskustassa kuin Hiekkasärkkien kasvavassa kaupunginosassa, jossa asuu ympärivuotisesti jo 500-600 asukasta. Mikäli oman asunnon rakentaminen ei tällä hetkellä ole ajankohtaista, kannattaa kysyä myynnissä olevia valmiita asuntoja – vaihtoehtoja löytyy! 4 ■ PALVELUITA RUNSAANPUOLEISESTI... Kalajoelta ei hevin tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. Kaupungista löytyy loistavia ravintoloita ja kahviloita, erikoisliikkeitä ja pikku putiikkeja, laadukkaita hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalan palveluita, uniikkeja käsityö- ja taidealan yrityksiä, luonto- ja hyvinvointimatkailua sekä tapahtuma-, kulttuuri- ja viihdetarjontaa. Palveluiden suhteen Kalajoki on lähes omavarainen! 5 ■ HARRASTUKSIA LAIDASTA LAITAAN Kalajoella onnistuu jääkiekko, sähly, koripallo, lentopallo, golf, tennis, keilaus, sulkapallo, melonta, kalastus, rantalentis, beachfutis, maastopyöräily, skeittaus, parkour, frisbeegolf, rullaluistelu, roller derby, uinti, avantouinti, purjehdus, suppailu, tanssi, voimistelu, jumppa, judo, han moo do, yleisurheilu, retkeily, suunnistus, hiihto, painonnosto, ammunta, metsästys, ratsastus, laulu, soitto, taiteilu, käsityöt, patikointi, sauvakävely, pyöräily, kuntosali, surffaus, purjelautailu, karting, kelkkailu, luistelu, laskuvarjohypyt, geokätköily, partio, 4H, opiskelu kansalais- ja musiikkiopistossa tai toimiminen kerhoissa ja yhdistyksissä. 6 ■ HUIKEAN KAUNIS LUONTO Elävä meri, joka ilta erilainen auringonlasku, ainutlaatuiset hiekkadyynit – Hiekkasärkkien maisema on kaikille tuttu! Luonto tarjoaa Kalajoella paljon muutakin: upeat rauhoittavat mäntymetsät, viljavat pellot ja tuoksuvat niityt, käyttäjäystävällinen jokivarsi, hyvin hoidetut luontopolut ja hiihtoladut, marjaisat metsämaat, eksoottiset erämaajärvet... 7 ■ YLI PUOLI TUHATTA TAPAHTUMAA Tapahtumia Kalajoella on pitkin vuotta joka lähtöön – sellaisia joihin voit itse ottaa osaa tai sellaisia, joita voit seurata sivusta ja nauttia vaan! Lisätietoa ja esimerkkejä tapahtumista löydät nettisivuilta: www.kalajoki.fi tai www.visitkalajoki.fi. Kalajoella voit mainiosti elää ja asua myös ihan omassa rauhassa kauniista luonnosta ja hiljaisuudesta nauttien! 8 ■ AKTIIVINEN OTE – UUTTA TULOSSA! Kalajoen keskustassa aletaan rakentaa uutta liikekeskusta, johon tulee kulttuuritalo kirjastoineen ja elokuvateattereineen. Uusi yhtenäiskoulu valmistuu lähivuosina Merenojan alueelle. Kalajoella ei jämähdetä paikoilleen vaan meillä on aina uusia ideoita ja kehittämisen aiheita odottamassa sopivaa toteuttamisen ajankohtaa. Haluamme tehdä kaikkemme, jotta Kalajoki tarjoaisi niin hyvät edellytykset asumiselle ja elämiselle, että sanonta "kerran kalajokinen – aina kalajokinen" olisi mahdollisimman monen kohdalla totta! 9 ■ ASU VAIKKA VAUVASTA VAARIKSI Perheiden palveluihin panostetaan pienestä pitäen aina hyvään vanhustenhoitoon asti. Paikkakunnalta löytyy useita oppilaitoksia: aktiivinen ja kansainvälinen lukio, Jedun Kalajoen ammattiopisto ja Kalajoen Kristillinen Opisto. Merkille pantavaa on, että useat lapsuutensa Kalajoella viettäneet palaavat yliopisto- tai korkeakouluopintojensa jälkeen takaisin Kalajoelle. 10 ■ KESKUSTAN VIIHTYISYYS KASVAA Kalajoen keskustan viihtyisyyteen on viime vuosina panostettu. Pääkatu kiveyksineen ja istutuksineen sekä hyvin hoidetut puistoalueet antavat siistin ja eteenpäin menevän kuvan kaupungista. Keskustan yleisilme on muuttumassa kaupunkimaisempaan suuntaan mm. asumista tiivistävien uusien kerrostalojen myötä. Kun haluat muuttua kalajokiseksi, tai edes hitusen asiaa pohdit – ota yhteyttä, mietitään yhdessä! ANNE TULLILA • 044 4691 203 • anne.tullila@kalajoki.fi myynti- ja asiakkuusvastaava KAJ SARTORISIO • 044 4691 380 • kaj.sartorisio@kalajoki.fi yritys- ja sijoittumisasiantuntija Kaikki muuttamiseen liittyvät kysymykset asunnoista, työllistymisestä, kouluista, harrastuksista – mistä vain. Järjestämme myös tutustumiskäyntejä Kalajoelle! Kaikki yritysten sijoittumiseen liittyvät kysymykset toimitiloista, osaajista, yhteistyökumppaneista, koulutuksesta yms. Tervetuloa tutustumaan mahdollisuuksiimme! 12 VIIDEN TÄHDEN KALAJOKI www.kalajoki.fi Tervetuloa!