www.ampumaurheiluliitto.fi Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenlehti 5/2016 Vuoden parhaiden palkitsemistilaisuus sivut 10–16 SM-kilpailujen tulosliite 2016 sivut 24–42 Vesa Nissinen si: tajak h jo n e e h u p :n L SA Ä L L Ä K Ä JÄM OTTEELLA sivu 6 Seuraesittelyssä: Hyvinkään Metsästysampujat → 48–49 Urheilijat kunto- ja dopingtesteissä → 46–47 Ase-esittelyssä: Blaser F16 → 54–55

L A S S I PA LO PERUSTETTU 1927 88. vuosikerta. Viisi numeroa/vuosi. ISSN 0789-516X JULKAISIJA Suomen Ampumaurheiluliitto ry PÄÄTOIMITTAJA Risto Aarrekivi, puh. (09) 3481 3152 risto.aarrekivi@ampumaurheiluliitto.fi OSOITTEENMUUTOKSET Kirsi Kankaanmäki, puh. (09) 3481 2481 kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi Tilaushinta 50 euroa/kalenterivuosi. MAINOSTILAN MYYNTI OS-Media Oy, puh. +358 (0) 40 413 0730 ilmo@os-media.fi ULKOASU Rauno Hietanen (Sanatakomo) Erika Nieminen PAINOPAIKKA Forssa Print 2016 ARTIKKELIVASTUU Jutut edustavat kirjoittajansa henkilökohtaista mielipidettä lukuunottamatta SAL:n virallisia tiedotuksia. TEKSTIN LAINAAMINEN Sallittu julkaisijan luvalla, julkaisija mainiten. Hanna-Maria Seppälä osallistui tehoryhmän testaamiseen. Kuntotestiin, mars! NUORILLE 1997–2002 syntyneille kivääri- ja pistooliampujille tarkoitetut tehoryhmien testileirit pidettiin marraskuussa. Niiden kautta voi päästä tehoryhmävalmennukseen. Leirien ohjelma oli monipuolinen kuntotesteistä haastatteluihin ja ampumaharjoituksiin. Kisakallion testauspäällikkö Mika Valavuori korosti nuorille tärkeitä perusasioita. – ”Mä vaan ammun” ei pidä enää paikkaansa. Kestävyysominaisuudet ovat tärkeitä lihastasapainon ja taidon lisäksi, hän muistutti urheilijapolkunsa alussa olevia nuoria. Valavuori kehui leirien osallistujia siitä, että kaikilla oli testeissä erittäin hyvä tsemppi. Tehoryhmäläisten testaamiseen osallistui myös ensimmäisenä suomalaisnaisena uinnin maailmanmestaruuden voittanut Hanna-Maria Seppälä. LASSI PALO Aiheesta lisää sivulla 46. SUORAMARKKINOINTI Lehden osoitteistoa voidaan käyttää suoramarkkinointiin. SISÄLTÖ LEHDESSÄ 5/2016 SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY Postiosoite: 00093 VALO Käyntiosoite: Radiokatu 20 (6. krs), 00240 Helsinki Puhelin: (09) 3481 2482 Faksi: (09) 147 764 Sähköposti: etunimi.sukunimi@ ampumaurheiluliitto.fi SAL:N HENKILÖKUNTA Toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi Talouspäällikkö Pirjo Manninen Kilpailusihteeri Kirsi Kankaanmäki Viestintäpäällikkö Lassi Palo Nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio Valmennuksen johtaja Per-Ole Lindell K A N N E N K U VA : L A S S I PA LO 4 Pääkirjoitus Pia Nybäckin kiitokset 5 Ajankohtaista Kultaisia viirejä jaettiin 6–7 Vesa Nissinen SAL:n puheenjohtajaksi, Anne Lantee talous- ja kehityspäälliköksi 10–16 Grande Finale – Vuoden parhaat 2016 17 SSG vei Pohjola-maljan 18–19 Ritva Karrilla ja Marko Talvitiellä monta rautaa tulessa 20 Urheilija arjessa Mopsi Veromaa. 22 Noin 20 kysymystä Pekka Heiskanen, PiekSA 24–42 SM-kisojen ja Kultahippufinaalien tulosliite 2016. 43 Practicalin, siluetin, mustaruudin ja kasa-ammunnan kausiyhteenvedot 46 Urheilijat kunto- ja dopingtesteissä. 48 Seuraesittely Hyvinkään Metsästysampujat 50 Kivääriampujien 30-vuotisjuhlat 52 Totta toinenkin puoli: Juho ja Anssi Mäkelä, OSU 54 Ase-esittely Blaser F16 56 Raportti Gyttorpin tehtaalta lauottua ”Kaikki mikä tuonne menee, on plussaa.” HyMA:n edustajat rakenteilla olevan meluvallin maansiirtotöistä. 4041 0428 PEFC/02-31-162 56 57 i Tiedotuksia i Tapahtumia 61 Svenska sidan 62 Radoilta kerättyä i 10 napakkaa: Markus Suortti, KuusA 63 Finaali Miki Ylönen, OSU uku hakuammuntaa l ANTIDOPINGTOIMIKUNNAN tekemien dopingtestien määrä vuodessa. 3000 5/2016 URHEILUAMPUJA 3

PÄÄKIRJOITUS • LEDARE • 5.12.2016 Kiitos teille kaikille! Ett stort tack till er alla! A S mpumaurheilu on hieno ja monipuolinen laji, joka vastaa portskytte är en fin och mångsidig idrottsgren som svarar på moneen tällä hetkellä pinnalla olevaan trendiin. Ammunnan många av dagens trender. Där kan både hobbyskyttar och tävparissa harrastajat ja kilpaurheilijat voivat haastaa ja kehitlingsskyttar utmana och utveckla sig själva och utan svårigheter tää itseään sekä mitata helposti kehittymistään. Ampuessa pitää följa med sin utveckling. När man skjuter måste man glömma allt unohtaa muut mielessä pyörivät asiat ja keskittyä vain käsillä olevaan annat och bara koncentrera sig på stunden och prestationen: sportshetkeen ja menossa olevaan suoritukseen; ampuminen on kuin kytte är på sätt och vis idrottens mindfulness. urheilun mindfulnessia. Vi skyttar vet hur fin vår idrottsgren är. Utmaningen är att mer effektiMe ampujat tiedämme, kuinka hienosta lajista on kyse. Haasteena vt sprida detta budskap även utanför skyttefamiljen, så att sportskyttets onkin se, miten tätä viestiä saadaan vietyä tehokkaamallmänna acceptabilitet och ställning som en högt värderad tävlings- och elitidrottsgren bevaras och min myös ampumaperheen ulkopuolelle, jotta lajin ytterligare förbättras. yleinen hyväksyttävyys sekä asema arvostettuna kilpaI Sportskytteförbundets strategi utgör accepja huippu-urheilulajina säilyisivät ja kehittyisivät. tabiliteten och uppskattningen av vår idrottsgren Ampumaurheiluliiton strategiassa lajin hyväksytoch utvecklandet av omständigheterna kring den tävyyden, arvostuksen ja olosuhteiden kehittäminen de viktigaste tyngdpunkterna i verksamheten. on toiminnan keskeisimpiä painopisteistä. ToimintaSom tillvägagångssätt har vi valt ett tätt samarbete tavaksi on valittu tiivis yhteistyö meitä lähellä olevien med aktörer som ligger oss nära. Samarbetet sker toimijoiden kanssa. Yhteistyötä suunnataan kahteen i två riktningar: genom Ampumaharrastusfoorumi suuntaan: Ampumaharrastusfoorumin ja monen och många andra mindre formella verksamheter epämuodollisemmankin toiminnan avulla kootaan samlar vi ihop olika vapenanvändargruppers åsikter yhteen erilaisten aseenkäyttäjäryhmien näkemyksiä och betonar saker som är gemensamma för alla i ja painotetaan kaikille yhteisiä asioita yhteiskunnalPIA NYBÄCK samhällelig påverkan, kommunikation och lokal lisessa vaikuttamisessa, viestinnässä ja paikallistason SAL:n puheenjohtaja / verksamhet. tekemisessä. SAL:s ordförande Därtill samarbetar vi tätt med den finska elitidrotSen lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä suomalaiten för att sportskytte och våra skyttar på toppen ska sen huippu-urheilun kanssa, jotta ampumaurheilu anses vara en naturlig del av den finska elitidrottsgemenskapen och ja huipulla ampuvat urheilijamme miellettäisiin luonnolliseksi osaksi sportskytte en högt värderad idrottsgren vid sidan av de övriga. Viktiga suomalaista huippu-urheiluyhteisöä ja ammunta yhdeksi arvostetuksi samarbetspartner inom elitidrotten är för oss bl.a. undervisnings- och urheilulajiksi muiden rinnalla. Meille tärkeitä huippu-urheilun yhteiskulturministeriet, Olympiska kommittén, Paralympiska kommittén, KIHU työkumppaneita ovat muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön (Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott) och Försvarsmaktens ohella Olympia- ja Paralympiakomiteat, Kihu sekä Puolustusvoimien tränings- och idrottsskoleverksamhet. valmennus- ja urheilukoulutoiminta. Jag har genom olika roller oavbrutet deltagit i Sportskytteförbundets Olen ollut erilaisissa rooleissa mukana Ampumaurheiluliiton toiminverksamhet i mer än 20 år, först som landslagsidrottare, sedan aktiv inom nassa yhtäjaksoisesti yli 20 vuoden ajan, ensin maajoukkueurheilijana ja min hemförening SSG, medlem i förbundets hagelsektion och träninsen jälkeen seuratoimijana kotiseurani SSG:n toiminnassa, jäsenenä liiton haulikkojaostossa ja valmennuksen johtoryhmässä sekä 13 vuoden gens ledningsgrupp och i 13 års tid förbundets styrelsemedlem och nu ajan liittohallituksen jäsenenä ja nyt viimeksi puheenjohtajana. senast ordförande. Matka ”nuoresta ampumaurheilijasta isoksi ihmiseksi” on ollut Min resa ”från ung sportskytt till stor människa” har varit minnesvärd. mieleenpainuva. Olen kokenut lajin parissa unohtumattomia hetkiä, niin Inom denna idrottsgren har jag upplevt oförglömliga stunder, såväl voittoja kuin pettymyksiäkin – kuten lajin luonteeseen kuuluu – sekä segrar som besvikelser – vilket ju hör till sportskyttets karaktär – och tavannut valtavasti hienoja ihmisiä ja saanut elinikäisiä ystäviä. Amputräffat otaliga fina människor och fått vänner för livet. Sportskyttet har också lett mig in i kärnan av den finska idrottsorganisationsdjungeln. Det maurheilu on myös johdattanut minut suomalaisen urheilujärjestöviidahar varit fint att få vara med och gynna det finska elitidrottssystemet och kon ytimeen. On ollut hienoa olla mukana edistämässä koko suomalaissportskyttet som en fast del av det. ta huippu-urheilujärjestelmää ja ampumaurheilua kiinteänä osana sitä. När mitt ordförandeskap nu är på slutrakan vill jag tacka er alla. Låt Puheenjohtajakauteni lähestyessä loppuaan haluan kiittää teitä oss fortsätta att konsekvent och ihärdigt tillsammans arbeta för vår kaikkia. Jatketaan yhdessä johdonmukaista ja sinnikästä työtä lajin idrottsgren, då det är det mest effektiva sättet att föra saker framåt. parissa, sillä se on tehokkain tapa viedä asioita eteenpäin. Jag vill tacka alla er som är verksamma inom sportskytte för ett gott Haluan kiittää kaikkia ampumaurheilun parissa toimivia hyvästä yhteistyöstä sekä toivottaa rauhallista joulua, tavataan ampumaradalla! samarbete och önska er en fridfull jul. Vi ses på skjutbanan! Kirjoittaja on Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja. Skribenten är ordförande för Sportskytteförbundet. YHTEISTYÖSSÄ: 100 % metsästystä 4 URHEILUAMPUJA 5/2016

AJANKOHTAISTA Juha Hirvi ja Kultainen viiri numero 38. Ville Maijanen (vas.) ja Pauli Harjula palkittiin vuoden ympäristöteosta. Juha Hirvelle Kultainen viiri, Ympäristötekopalkinto Ville Maijaselle ja Pauli Harjulalle A mpumaurheiluliitto on myöntänyt liiton arvokkaimman huomionosoituksen Kultaisen viirin Juha Hirvelle. Viiri on järjestyksessään numero 38. Historiallisesti kuusi kertaa olympialaisissa kilpaillut ja pitkään kiväärilajien päävalmentajana toiminut Hirvi otti huomionosoituksen vastaan 3. joulukuuta Helsingissä pidetyn liiton varsinaisen kokouksen yhteydessä. Hirvi ei jatka Ampumaurheiluliiton tehtä- vissä enää ensi vuonna. Vuoden ympäristötekopalkinto myönnettiin Ville Maijaselle ja Pauli Harjulalle. He saivat palkintonsa siirrettävästä ja ympäristöystävällisestä Citykontti-taululaiteinnovaatiosta ampumaradoille. Se on hanke, jossa on kehitetty ampumaradan luodinkeräysjärjestelmää merikonttiratkaisussa. Luotettava ja kustannustehokas ratkaisu mahdollistaa luotien talteenoton. 6 kiperää  29-vuotias skeet-ampuja OSKARI KÖSSI (Sibbo Skyttegille) voitti marraskuussa sotilaiden ampumaurheilun MM-kisoissa pronssia joukkue- ja yksilökisassa. Se myös estää maaperän pilaantumisen ja pysäyttää luodit turvallisesti ja estää kimmokkeet. – Lyijy kerätään kuivaan sisätilaan, eristettynä maaperästä. Taulut ovat suojassa tuulelta ja sateelta. Kontit mahdollistavat toiminnan jatkamisen pohjavesialueilla, Maijanen kertoi. Kultainen viiri myös Pia Nybäckille (s. 6–7) ja Jorma Koskelle (s. 60). Porin Prikaatissa työskentelevän Kössi voitti lokakuussa Belgradin GP:n tuloksella 122, ja finaalissa hän ampui tulokset 16 ja 16.  Millainen fiilis kaudestasi jäi? Hyvä fiilis. Tuloksellisesti mentiin taas eteenpäin. Kauden kruunasi hieno suoritus sotilaiden MM-kisoissa.  Luonnehdi menestyneen MM-sotilasjoukkueen kahta muuta ampujaa. Tomi Aspholm ja Miikka Peltonen ovat hyviä ampujia ja vahvoja. Molemmat ovat "jouk- kuepelaajia" eli tuki on toistemme takana.  Mitä on tähtäimessäsi? Kansainvälinen menestys, myös "siviili-" eli ISSF:n kisoissa.  Missä piilee skeetin viehätys? Se kaikessa yksinkertaisuudessaan äärimmäisen haastava laji.  Mitä teet mieluiten, kun vietät vapaa-aikaasi? Metsästän.  Mikä olisi paras urheiluun liittyvä joululahja? Jos joulupukki toisi urheiluteippiä pari rullaa, että saa sormet teipattua lentopallossa! 4/2016 URHEILUAMPUJA 5

”Yhteistyö tuo tuloksia” Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja vaihtuu, mutta toiminnan perusperiaate pysyy samana: yhteistyö tuo tuloksia. Pia Nybäckin seuraaja Vesa Nissinen noudattaa samaa linjaa kuin edeltäjänsäkin. Teksti & kuvat LASSI PALO V esa Nissinen valittiin Ampumaurheiluliiton puheenjohtajaksi seuraaviksi kahdeksi vuodeksi 3. joulukuuta Helsingissä pidetyssä liiton varsinaisessa kokouksessa. Hän seuraa tehtävässään Pia Nybäckiä, joka aiemmin syksyllä ilmoitti luopuvansa Ampumaurheiluliiton luottamustehtävistä. Helsinkiläinen Nissinen, 53, toimii Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajana. Hän on sotilasarvoltaan eversti ja koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori. Nissinen on ollut SAL:n liittohallituksen jäsen kolmen vuoden ajan, ja hän johti keväällä ja syksyllä toteutettuja liiton strategiatyöpajoja. – On kaksi asiaa, joiden puolesta puhun. Ne ovat avoimuus ja läpinäkyvyys. Jos ne toimivat, syntyy luottamus, jolloin asiat saadaan toimimaan, Nissinen sanoi. Nissinen voitti puheenjohtajaäänestyksessä raumalaisen Veli-Matti Torikan 145–22. AMPUMAURHEILU ON Nissiselle tuttu jo vuosikymmenien ajalta, sillä hän aloitti Mikkelissä seuratoiminnan vaihtamalla tauluja pienoiskivääriradalla 7-vuotiaana. Matkan varrella plakkariin on kertynyt kymmenien vuosien kokemus ampumaurheilun järjestötoiminnasta, monen tasoisia valmennustehtäviä, Suomen mestaruuksia kivääriammunnassa ja satoja tuhansia laukauksia eri aseilla. – Näkemykseni mukaan liiton johtamisjärjestelmässä on parannettavaa. Se tehdään yhdessä, sillä yksi ihminen ei sitä tee. Olen sitoutunut niihin asioihin, joita syksyn strategiatyön aikana käytiin läpi. Ymmärrän ongelmat, nyt katsotaan mitä niiden hyväksi voidaan yhdessä tehdä. Toiminnan kehys ja talous käydään ensi vuoden aikana jälleen läpi, Nissinen lupasi ja linjasi: – Vahvuutemme on vaikuttaa yhtenäisenä liittona ja sitten yhteistyössä tärkeimpien tahojen kanssa voidaan pitää hienon lajimme puolta. Meillä on vain kourallinen palkattua henkilökuntaa – valtava määrä työtä tehdään vapaaehtoisvoimin. Vuorovaikutteisen johtamisen pitää toimia, ja puheenjohtajan tehtävä on varmistaa, että se toimii. 6 URHEILUAMPUJA 5/2016 Vesa Nissinen aikoo korostaa toiminnassaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. NYBÄCK TOIMI Ampumaurheiluliiton puheenjohtajana neljän vuoden ajan. Hallituksessa hän istui kolmetoista vuotta. Valo-talossa pidetyn kokouksen avauspuheenvuorossaan Nybäck sanoi, että vuosien varrella oli ”valtavasti hienoja elämyksiä ja kokemuksia”. – En kuitenkaan ihan voi sanoa, ettenkö päivääkään vaihtaisi pois, hän naurahti. Nybäck kävi läpi Ampumaurheiluliiton painopisteasioita, joissa on hänen mukaansa ”joko hyvin toimivia käytäntöjä tai niillä on hyvä lähtö”. Niitä ovat olosuhteiden ja toimintatapojen kehittäminen, vaikuttavuuden kasvattaminen, seuratoiminnan tukeminen ja huippu-urheilun kehittäminen. – Yhteistyö tuo tuloksia. SAL:ssa on 33 000 jäsentä, ja liitto täyttää sata vuotta 2019. Suomessa on runsaat puoli miljoonaa aseenkäyttäjää, ja ampumaurheilulla on huippu-urheilustatus. Viestini on, että pidetään kaikella tekemisellämme huoli siitä, että yhteistyö sidosryhmien kanssa vahvistaa hyväksyttävyyttämme, vaikuttavuuttamme ja resurssejamme. Pidetään silmät auki ja keskitytään vahvuuksiemme edelleen kehittämiseen, Nybäck päätti puheenvuoronsa. Ampumaurheiluliitto myönsi Nybäckille arvokkaimman huomionosoituksensa Kultaisen viirin. Se on järjestyksessään numero 37. Aiemmin samalla viikolla Nybäck valittiin Paralympiakomitean varapuheenjohtajaksi. SAL:N VARSINAISEN kokouksen jälkeen pidetyssä liittovaltuuston kokouksessa Jaakko Hyvätti valittiin Nissisen tilalle hallituksen jäseneksi (2017). Muut uudet hallituksen jäsenet (2017–18) ovat Timo Haataja ja Martti Purmonen. Haataja on Oulun Seudun Haulikkoampujien puheenjohtaja, Oulun seudun ampumaurheilukeskuksen tiedot-

Käytävällä kymmenen metriä eteenpäin Teksti & kuva LASSI PALO A Pia Nybäck vastaanotti Kultaisen viirin. taja ja hallituksen jäsen sekä Pohjois-Pohjanmaan aluejaoston jäsen. Helsinkiläinen Hyvätti kuuluu Haukilahden Urheiluampujiin ja on Etelä-Suomen aluejaoston jäsen. Purmonen toimii Kuusankosken Ampujien puheenjohtajana. Liittovaltuuston kokouksen tekemän päätöksen mukaan hallituksen erovuoroisista jäsenistä Timo Laurila ja Curt Sjöblom jatkavat hallituksessa myös vuodet 2017–18. Laurila jatkaa varapuheenjohtajana. SAL:N KOKOUKSESSA kuultiin selostus toiminnasta ja taloudenhoidosta kahdelta edelliseltä vuodelta ja käytiin läpi strategiatyössä tunnistettuja muutostarpeita. Niistä keskeisimmät ovat ampumaurheilun edunvalvonta ja vaikuttaminen, ampumaurheilupaikkojen riittävyyden ja laadun varmistaminen, eri ampumalajien tasapuolinen huomiointi, tarve priorisoida ja selkeyttää toimintaa, toimintojen nykyaikaistaminen ja virtaviivaistaminen, organisaation rakennemuutos (sisällölliset toimintatapamuutokset), ilma-aseratojen ja elektronisten taululaitteiden lisääminen, valmennus- ja koulutusjärjestelmän edelleen kehittäminen, yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden lisääminen, tukipalveluiden tuottaminen seuroille ja vuorovaikutuksen parantaminen ampumaurheiluperheen sisällä. Keskeisimmiksi strategisiksi painopisteiksi (2017–18) valittiin olosuhteiden varmistaminen, vaikuttavuuden kasvattaminen, toimintatapojen kehittäminen, seuratoiminnan tukeminen ja huippu-urheilun kehittäminen. SAL:N LIITTOVALTUUSTO hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuodeksi 2017. Talousarvion loppusumma on 2 234 200 euroa ja se päätyy 5 110 euron tulokseen. Talousarvio perustuu liittovaltuuston keväällä hyväksymiin maksuihin: seuran jäsenmaksu liitolle on 26 euroa per henkilö, kilpailulisenssi 40 euroa, harrastelisenssi 25 euroa, seniorilisenssi 16 euroa ja nuorisolisenssi 13 euroa. nne Lantee, 34, aloittaa tammikuun alussa Ampumaurheiluliiton talous- ja kehityspäällikkönä. Hän seuraa tehtävässään Pirjo Mannista, joka jää eläkkeelle ensi vuoden aikana. Siuntiolainen Lantee on toiminut Jousiampujain liiton toiminnanjohtajana vuodesta 2012 lähtien. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus urheilun järjestötoiminnasta. Roolit ovat vaihtuneet junioriharrastajasta seuratoimijaan ja edelleen huippu-urheilijaksi ja liiton johtotehtäviin. Lantee on jousiammunnan kaksinkertainen maailmanmestari. Lantee on suorittanut varusmiespalveluksen ja on toiminut varusmiesten kouluttajana Hämeen Rykmentissä sekä toimistosihteerinä Suomenlahden Meripuolustusalueella Kirkkonummella. Anne Lantee kuvattuna Valo-talon kuudennessa kerroksessa, jossa sijaitsevat Jousiampujain liiton ja Ampumaurheiluliiton toimistot. Miksi päätit hakea Ampumaurheiluliittoon töihin? Ampumaurheiluliitto on urheilujärjestöhyppääminen on "Tykkään numeroista, kentässä iso ja kiinjännittävää, mutta ihan ja on mahtavaa päästä positiivinen kutina on. nostava toimija. Myös kehittämään asioita." laji on lähellä sydäntä. Valo-yhteisö ja sen eri Talous- ja kehityspäältoimijat ovat tulleet Anne Lantee likön tehtävänkuvaus vuosien saatossa jo tuvaikutti mielenkiintoituiksi ja osaan tulevista selta, ja koin, että minulla olisi tehtävässä kollegoista Ampumaurheiluliitossa olen annettavaa ja samalla mahdollisuus tutustunut töiden kautta jo aiemmin. kehittyä ammatillisesti. Miten näet sen tilanteen, että tunnet Millaisina näet tulevat työtehtäväsi? tulevat työtoverisi ainakin jotenkin? Olen tosi innoissani tehtäväkokonaisuuHelpottaahan se uuteen organisaatioon desta. Tykkään numeroista, ja on mahtamenemistä, kun ei tarvitse ihan nollasta vaa päästä kehittämään asioita. lähteä tutustumaan ihmisiin. Toisaalta jo työpaikkaa hakiessa oli itsellä tiedossa Sinulla on monipuolinen tausta. normaalia työnhakutilannetta paremmin, Mitä pidät erityisinä vahvuuksinasi millaisten ihmisten kanssa töitä tulisi uudessa työssäsi? tehtyä. Se oli varmasti osaltaan vaikutMonipuolisuus on varmasti yksi vahvuuktamassa päätökseeni hakea paikkaa, sistani. Liki viiden vuoden työrupeama että ihmiset tulevassa työyhteisössäni Jousiampujain liiton toiminnanjohtajavaikuttavat sellaisilta, joiden kanssa on na on tuonut aika hyvin näkemystä ja kiva tehdä töitä. ymmärrystä lajiliiton arjesta ja erilaisista tehtävistä kokonaisuudessa. KokemusKuinka tuttu laji ampumaurheilu ta vastaavista tehtävistä siis on, mutta sinulle on? erityisesti kehittämisessä luen vahvuuMinulla on pitkä historia jousiammunnan dekseni myös sen, että tulen organisaapuolelta, ja itse miellän senkin ampution ulkopuolelta. Näin voin helpommin maurheiluksi, vaikka ase on erilainen ja tarkastella asioita vähän "kauempaa", liitot Suomessa ovat erillään. Ensimmäikun en ole kiinni tietyissä vakiintuneissa nen oma kosketukseni ampuma-aseisiin toimintatavoissa. oli lapsena mökillä, kun metsästystä harrastava isäni tutustutti minut ja veljeni Fyysistä kynnystä ei oikeasti ole, kun ilmakivääriin. Armeijassa tuli tutustuttua siirryt käytävällä hivenen eteenpäin. sitten enemmän niin aseisiin kuin myös Onko henkistä eli jännittääkö? ampumaurheilun harrastajiin ja heidän Ainahan uuteen ja tuntemattomaan harjoitteluunsa Urheilukoulussa. 5/2016 URHEILUAMPUJA 7

Powerful, unstoppable and black. Sako Oy | PL 149, 11101 Riihimäki | Puh. 010 830 5200 | www.sakosuomi.fi

OCHP-supistajat Kiinteät supistajat Steelium PRO PRO Steelium PLUS PLUS Steelium Hiilikuitukisko 10 x1 0 10 x1 0 Matta piipun viimeistely Säädettävä poskipakka Hiilikuituinen laukaisukoneiston runko Irroitettava laukaisukoneisto Säädettävä liipaisin Polymeeripinnoitettu avaussalpa Säädettävä tukki Microcore-perälevy V al m iu s Saatavana säätöperällä m m +2 ,6 m m +1 ,3 Leveämpi lukkokehys +1 ,3 m m Black Edition lukkokehys

GRANDE FINALE i VUODEN PARHAAT 2016 ”Vuoden parhaan titteli Vuoden ampumaurheilijaksi valittiin ensimmäisen kerran joukkue, kun liikkuvan maalin MM-kultamitalistit palkittiin Grande Finalessa lokakuun lopussa. Teksti & kuva LASSI PALO S uomen Ampumaurheiluliitto palkitsi perinteiseen tapaansa kauden parhaitaan Kisakallion urheiluopistossa järjestetyssä Grande Finale -tilaisuudessa. Vuoden ampumaurheilijana palkittiin liikkuvassa maalissa kaksi MM-kultaa voittanut joukkue, johon kuuluivat Tomi-Pekka Heikkilä (Kymppi 64), Krister Holmberg (Raseborgs Skyttar) ja Heikki Lähdekorpi (Satakunnan Ampujat). Liikkuvan maalin kaksinkertaisen MM-kultamitalijoukkueen valinta on historiallinen, sillä joukkue valittiin nyt ensimmäisen kerran Ampumaurheiluliiton vuoden parhaaksi. Heikkilän ajatuksissa on jo ensi vuosi, totta kai. Tuleva kausi tuo tullessaan kahdet arvokilpailut, jotka ovat ilma-aseiden EM-kilpailut Slovenian Mariborissa ja ruutilajien EM-kilpailut Azerbaidzhanin Bakussa. Mariboriin mennään maaliskuussa ja Bakuun heinäkuussa. – Valmistautuminen on jo alkanut, ja tällä hetkellä treenataan määrällisesti kovaa. Fyysinen treeni kulkee mukana läpi vuoden. Tarkoitukseni on kilpailla EM-kisoissa voitosta joka lajissa, ja se on tavoitteena täysin realistinen. Joten ei muuta kuin kovaa treeniä, niin ollaan keväällä iskussa. LÄHDEKORPI PUOLESTAAN pitää liikkuMM-kultamitali- van maalin MM-joukkueen valintaa vuoden joukkueen kolmikko tähtäsi voitot hei- ampujaksi ”historiallisena tekona liitolta”. – Se on suurin palkinto mitä liitto voi urnäkuussa Saksan Suhlissa järjestettyjen heilijalle myöntää. Valinta oli kisojen 10m ilmakiväärin normaali- ja sekajuoksuissa. todella iso ja mieluisa yllätys "Meillä oli MMSuomen miesten joukkue – iso juttu lajille, joukkueelle juhli MM-voittoa edellisen kisoissa mahtava, ja itselle, Lähdekorpi sanoi. kerran 1998. Holmberg oli tasainen ja periksiLähdekorpi on Tomi-Pekka Heikkilän tavoin menestymukana myös tässä mestaantamaton joukkue." nyt liikkuvan maalin ampuja, ruudessa. joka on kahminut lukuisia – Tosi upee juttu! Valinta vuoden parhaaksi tuntuu tosi hyvältä. Meil- arvokisamitaleja poikien sarjassa. Tulevalle lä oli MM-kisoissa mahtava, tasainen ja pe- kaudelle hän lähtee taas mitalijahtiin. riksiantamaton joukkue, kolmikko kertoi – Henkilökohtainen arvokilpailumitali Grande Finale -gaalan juontajan Juha Matti aikuisten sarjassa puuttuu vielä kaapista, Holopaisen haastattelussa. 22-vuotias urheiluampuja sanoi viitaten Vuoden ampumaurheilijan palkinnon samoihin EM-kisoihin kuin mistä Heikkilä sai vuonna 1978 kolme urheilijaa, mutta edellä puhuu. he voittivat kukin lajinsa maailmanmestaruuden: Paavo Palokangas ilmapistoolissa, PALKITUN KOLMIKON konkari ja ”isähahSeppo Mäkinen isopistoolissa ja Juha Ran- mo” on 44-vuotias Krister Holmberg, joka on edustanut Suomea lukuisissa arvokisoisnikko villikarjussa. sa. Hänen vähintään kilometrin pituiselta MARRASKUUN TAITTUESSA kohti lopmeriittilistaltaan löytyy muun muassa Atpuaan Tomi-Pekka Heikkilä, 26, kertoi, että lantan olympialaisten kuudes sija vuonvalinta maistui erittäin hyvälle – edelleen. na 1996. Holmberg on voittanut vuosien Valinta tuli hänen mukaansa ”täysin pus- varrella arvokisamitaleja tasaiseen tahtiin. kista”. Viimeksi henkilökohtainen Euroopan mes– Tuntuu siltä, että voimme olla jouk- taruus tuli Moskovassa 2014. Holmberg on valittu Vuoden ampumaurkueena ylpeitä tekemisistämme. Arvostan valintaa suuresti, ja on ilo saada tunnustus- heilijaksi 2003. Tomi-Pekka Heikkilä kuuta hyvin menneestä kaudesta, hän sanoi ja lui Vuoden yllättäjäksi valittuun liikkuvan pohti asiaa myös laajemmin: Tomi-Pekka Heikkilä (edessä), – Lajimme kannalta toivon tämän tunKrister Holmberg (takana vas.) ja nustuksen aiheuttavan herännyttä kiinnosHeikki Lähdekorpi tuulettavat Vuoden tusta liikkuvan maalin ammuntaan varsinampumaurheilijan tittelin kunniaksi. kin nuorissa ampujan aluissa. LIIKKUVAN MAALIN 10 URHEILUAMPUJA 5/2016

maistuu erittäin hyvältä!” Vuoden ampumaurheilijat 20002000 Juha Hirvi 2001 Marko Kemppainen 2002 Helena Juppala 2003 Krister Holmberg 2004 Marko Kemppainen 2005 Juha Hirvi 2006 Petri Savinainen 2007 Mira Nevansuu 2008 Satu Mäkelä-Nummela 2009 Satu Mäkelä-Nummela 2010 Marko Nikko 2011 Marjo Yli-Kiikka 2012 Satu Mäkelä-Nummela 2013 Minna Leinonen 2014 Minna Leinonen 2015 Tomi Korpi 2016 Liikkuvan maalin MM-joukkue (Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi) ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ Joukkue valittiin nyt ensimmäisen kerran Suomen Ampumaurheiluliiton vuoden parhaaksi. maalin MM- ja EM-kultamitalijoukkueeseen 2008. Hänet valittiin Vuoden nuoreksi ampumaurheilijaksi 2010. Lähdekorpi valittiin saman palkinnon saajaksi 2014. VALINTA VUODEN PARHAAKSI tuntuu myös Holmbergista hyvältä. – Ei se tunne ole tässä viikkojen aikana paljoa muuttunut. Kyllä se palkitseminen vieläkin kertoo jotain meidän joukkueemme saavutuksista, ja todetahan voi, että liikkuva maali saavutti vielä neljännen joukkuemitalin talven EM-kisoista, silloin vähän eri joukkueella. Holmberg osasi ”ehkä odottaa jotain palkitsemisia”, mutta ”että vuoden ampujaksi" oli hänen mielestään ”kyllä vähän yllättävää”. – Sillä olihan meillä samalla viivalla urheiluampujia, jotka ovat osallistuneet olympialaisiin ja maailmancupin kisoihin. Myös Holmbergin uusi kausi on polkaistu käyntiin: – Yritetään josko vielä osuisi riittävän keskelle, että valittaisiin edustustehtäviin. Siellä voisi toistaa joukkueen menestystä, ja jos joukkue menestyy, niin tulee myös henkilökohtaisia onnistumisia. 5/2016 URHEILUAMPUJA 11

GRANDE FINALE i VUODEN PARHAAT 2016 Tekstit & kuvat LASSI PALO Aukeaman täydeltä Niina Aaltosen ensi vuosi on auki. V uoden nuori ampuja -palkinto ojennettiin Rauman Seudun Urheiluampujien skeet-ampujalle Niina Aaltoselle, 20. Hän sijoittui toukokuussa Saksan Suhlissa järjestetyssä nuorten maailmancupissa toiseksi ja nappasi pronssia heinäkuun EM-kisoissa Italian Lonatossa. Aaltonen paransi Suhlin peruskilpailussa tyttöjen skeetin SE:tä neljällä kiekolla lukemiin 71. Aaltonen otti komean pokaalin vastaan vasen polvi tiukassa siteessä. Polvessa oli vanhoja vammoja, ja leikkaus odottikin marraskuun 8. päivänä. – Kauden saavutukseni tulivat pitkäjänteisellä työllä ja uskomalla itseensä. Minulla on hyvä maajoukkuevalmentaja Pentti Saari ja hyvä henkilökohtainen valmentaja Esa Heinonen. Tavoitteenani ovat seuraavat olympialaiset ja pärjääminen niissä, hän sanoi Grande Finalessa. AALTONEN TAVOITETTIIN uudestaan puhelimitse joulukuun alussa. Polvileikkaus oli tehty suunnitelmien mukaisesti ja toipuminen alkanut. Helppoa se ei ole ollut: 12 URHEILUAMPUJA 5/2016 – Polvi on ollut kipeä, enkä ole voinut – En ole voinut tehdä mitään, ja muiden tehdä muuta kuin maata sängyssä. Nyt alkaa on autettava minua. Aika on käynyt pitkäktosin jo helpottaa, Aaltonen kertoi. si. Tammikuussa olisi leiri Malagalla, mutta Hän oli juuri käynyt leikkauksen jälkeen en tiedä voinko lähteä sinne, koska en tiedä ensimmäisen kerran koulussa eli opistos- missä kunnossa jalka on. sa, jossa valmistaudutaan ensi Aaltonen kilpailee ensi vuoden lääketieteellisen päävuonna ensimmäisen kerran Aaltonen otti sykokeisiin. Liikkuminen on naisten sarjassa. Ensi vuosi komean pokaalin on taas arvokisavuosi EM- ja hidasta: – Minulla on polvituki, ja vastaan vasen MM-kisoineen Bakussa ja kävelen keppien avulla, enkä Moskovassa. Isoja tavoitteita polvi tiukassa voi laittaa painoa jalan päälle. siis on. Minulla on ensi viikolla tapaa- siteessä. – Kunpa pääsisin alkuun! minen lääkärin kanssa. TuolTulevaisuus on vähän hämärän loin kuulen, josko saan heittää kepit mene- peitossa. Vaikka ”lehmänhermoja” onkin tarvitmään tammikuussa. – Polvileikkaus kesti kolme tuntia. Siellä tu, ei Aaltonen ole kuitenkaan menettänyt oli irtopaloja ja rustovaurioita ja polvilum- optimismiaan. Jos nuori urheiluampuja ei piota kiristettiin. Kirurgi tosin sanoi heti ehdi kuntoutua sataprosenttisesti ensi vuoleikkauksen jälkeen, että eikun ampumaan den huipputapahtumiin, aikaa on vielä päävaan, Aaltonen nauroi. tavoitteeseen, joka häämöttää vajaan neljän vuoden päässä. Katse on Tokiossa vuonna AALTONEN EI VOI miettiä ensi vuoden 2020 järjestettävissä seuraavissa kesäolymurheilullisia tavoitteitaan, koska tilanne on pialaisissa. auki. Voi vain todeta, että aika näyttää. AalSiihen mennessä harmaa syksy 2016 on muisto vain. tonen huokaisikin:

naisenergiaa V uoden valmentajaksi valittu Vuonna 1998 hänet valittiin Suomen vuoden naisurheilijaksi. Hän edusti Suomea Satu Pusila yllättyi valinnastaan. kaksissa olympialaisissa (Atlanta 1996 ja – Se tuli pikkaisen puskista. En Sydney 2000). Paras sijoitus oli kaksoistraosannut ajatella asiaa näin. Kiitos valitsijoille, jotka ovat arvostaneet pin 11. sija Atlantassa. Pusila voitti viime työtäni, hän sanoi runsas kuukausi myökesänä trapin SM-kultamitalin. Pusila on valittu Vuoden ampumaurhemmin eli joulukuun ensimmäinen päivä. – Olihan siellä muillakin heilijaksi peräti neljä kertaa valmentajilla menestyneitä vuosina 1991, 1993, 1994 "Tuli palkinto tai eli urheilijoita. Vaikea näitä on ja 1998. Nyt plakkariin tuli ei, askelkuviot mitata, hän sanoi. arvostettu valmentajatitteli. Pusila, 54, on menestynyt Valmentaminen alkoi vuosion katsottu jo haulikkoampuja, joka on tuhannen alussa, kun Seppo eteenpäin." nykyään aktiivinen valmenTörnroos kysyi olisiko Pusila halukas ryhtymään hänen ja taja. Hänen suojattejaan ovat myöhemmin Vesan valmentajaksi. muun muassa trap-ampujat Vesa Törn– Etenen valmentajana vuoden kerralroos ja Mopsi Veromaa. Törnroos edusti laan. Ensi vuoden alku on hyvä, sillä olen Suomea Rio de Janeiron olympialaisissa ja ensi keväänä kahdella leirillä mukana Veromaa paukutti keväällä ennätyksensä ”Veskun” ja Mopsin kanssa. Molemmat leirit 74. ovat Kyproksella. Lyömme hynttyyt yhteen, – Pytty on pöydän päällä. Se on hieno ja ehdin katsoa molempien suorituksia ja arvostan sitä, ja se kyllä motivoi, mutta ensin ennen Intian maailmancupia ja sitten se ei auta yhtään itse työnteossa radalla tai ennen Kyproksen maailmancupia. kentällä. Tuli palkinto tai ei, askelkuviot on katsottu jo eteenpäin. PUSILA PALAA vielä saamaansa Vuoden valmentaja -titteliin: NASTOLASSA ASUVA Pusila saavutti – Urheilijat ovat pystyneet tekemään urallaan useita MM-mitaleja. Näistä kirktuloksia. On hienoa, että tehty työ on huokaimpia ovat kaksoistrapin kolme kultaa (1990, 1991 ja 1994) ja trapin kulta (1998). mioitu tällä tavalla. V uoden yllättäjä -palkinto meni Sibbo Skyttegilleä edustavalle Hanna Lempolalle, 36. Hän onnistui mainiosti heinäkuussa Etelä-Afrikassa järjestetyissä siluetin MM-kilpailuissa, kun hän ampui ilmapistoolissa hopeaa. Hän jäi finaalissa vain pisteen päähän voittajasta. Lempola piti suoritustaan ilmapistoolissa ”erittäin hyvänä”, eikä ihme, sillä hän saavutti oman ennätyksensä. Laina-aseella, jonka hän sai käyttöönsä vain hetki sitten starttia. – Nämä olivat ensimmäiset arvokisat, joissa minulla oli tavoitteita. Seuraava iso tavoitteeni on vuoden 2018 MM-kisoissa, Lempola sanoi Kisakallion juhlaillassa. MUUTAMA VIIKKO palkintogaalan jälkeen Lempola muisteli iltaa lämmöllä: – Palkinto oli iso yllätys. Kun näin kuvani ”skriinillä”, ihmettelin mitä oikein on tapahtumassa! Palkinnoksi saamani asekaappi on kotonani ja pokaalit (Vuoden yllättäjä ja siluettiampuja) sen päällä. Kun herään, voin joka aamu katsoa niitä ja ajatella, että noiden takia minä tätä teen, Lempola sanoi. Hanna Lempola on ylpeä pokaalistaan. – Olen vienyt siluettiampujan pokaalin töihin näytille, ja kummilapseni ovat halunneet nähdä sen. Saunaan en ole pokaaleja kuitenkaan vienyt. Satu Pusila on saanut palkintopyttyjä aiemminkin. HANNA LEMPOLA asuu Järvenpäässä, josta käsin hän harjoittelemassa Heinolassa tai Sipoossa. Hän tekee töitä Martelan ulkomaan vientikaupassa. Hän voi tehdä töitä etänä, eikä hänen tarvitse mennä toimistolle Helsingin Pitäjänmäkeen joka päivä. Hän harkitsikin lähtevänsä haastattelun jälkeen lenkille, koska oli alkuiltapäivä ja aurinko paistoi. Mutta palataan vielä päättyneeseen kauteen, MM-kisoihin ja Etelä-Afrikan aurinkoisiin tunnelmiin. – Se oli kyllä hyvä kausi. Harjoittelin ajatuksella, ja treenit olivat suunniteltuja. Itse kisoissa kaikki ”tähdet” olivat sitten kohdillaan, ja ammunta sujui hyvin. Se vain lähti menemään ja oli lopulta huikea suoritus, jota en itse edes heti tajunnut. Että se oli kisan paras suoritus, Lempola kertoi. Ensi vuonna EM-kisat ovat Tshekissä. Lempola haluaa menestyä myös niissä, totta kai. Seuraavana vuonna onkin sitten MM-kisojen vuoro. Jos ja kun Lempolan harjoittelu sujuu hyvin ja suunnitellusti, menevät itse kisatkin toivottavasti taas onnellisten tähtien alla.

GRANDE FINALE i VUODEN PARHAAT 2016 Kemppi, mikä tsemppi! Tekstit & kuva LASSI PALO A mpumaurheiluliiton nuorisovaliokunta palkitsi Vuoden kultahippuampujana Viivi Kempin (Kuusankosken Ampujat). Perusteluissa todettiin, että Kemppi, 14, on lahjakas kivääriampuja ja ”muita kannustava seuran tsemppari”. Hän myös menestyy koulussa erinomaisesti ja on ahkera ja tunnollinen harjoittelija. – Viivistä pursuavat urheilullisuus ja menestymisen tarvittava tahto. Hän on nuorten keskuudessa esimerkki hyvällä käytöksellään ja sosiaalisilla taidoillaan, valitsijat perustelivat. Menestystäkin on jo tullut: Savonlinnan Kultahippufinaalien 14HT-sarjan voitto (täydet 300 pistettä) sekä N16-sarjan SM-ilmakiväärin ja 50m SM-kiväärin neljännet sijat. Kemppi tähtäsi ilmakiväärin N16-sarjan uuden Suomen ennätyksen marraskuussa. Uusi SE-tulos 411,3 pistettä syntyi Kymi Open -kilpailuissa. Millainen yllätys valinta Vuoden kultahippuampujaksi oli? Valinta oli superiso yllätys, enkä edes tiennyt, että olin ehdolla. Yksi päivä isi tuli hakemaan minua koulusta ja sanoi: “Soitapa Jukalle!” Soitin, ja Jukka kertoi, että minut oli valittu Vuoden kultahippuampujaksi. Millaista oli mennä ottamaan palkinto vastaan ja vastata juontajan kysymyksiin? Mua jännitti ihan sikapaljon, enkä oikein osannut vastata kysymyksiin. Lavalla ollessani olin vaan niin jännittynyt, että olin ihan sanaton, vaikka mun piti kiittää valmentajaa ja kaikkia niitä, jotka ovat tukeneet minua ammunnassa. Sinusta oli äskettäin kiva juttu Kouvolan Sanomissa. Miltä julkisuus maistuu? Onhan se outoa nähdä oma naama aamulla lehdessä. Koulussakin opettajat tulee onnitelemaan ja luokanvalvojani (Tiina Vilko) sanoi, että kun oli nähnyt jutun aamulla lehdessä, niin oli sanonut heti miehelleen: ”Toi tyttö on mun valvontaluokalla.” Minä en odota, että minusta kirjoitetaan, mutta se on lajille hyväksi, että laji pääsee julkisuuteen. Toivottavasti juttu rohkaisee myös muita nuoria harrastamaan ammuntaa. 14 URHEILUAMPUJA 5/2016 Vuoden kultahippupalkitut vasemmalta lukien: Viivi Kemppi, Martti Salmio sekä IMAS:n Matti Mitä sanot valintaperusteluista? Olin positiivisesti yllättynyt niiden sisällöstä. Harjoitteluryhmässäni mielestäni kaikki tukevat ja kannustavat toisiaan. Neuvon toki mielelläni, varsinkin siskoani Liliä. Mitä kouluun tulee, yritän parhaani, kuten ammunnassakin. Menestystäkin on jo tullut: Savonlinnan Kultahippufinaalien 14HT-sarjan voitto (täydet 300 pistettä) sekä N16-sarjan SM-ilmakiväärin ja 50m SM-kiväärin neljännet sijat. Millainen kausi mielestäsi oli? Kausi meni paremmin kuin odotin, ja 14HT-sarjan voitto kruunasi kultahippu-urani lopetuksen. Sain hyvää kokemusta ja hauskoja kisamatkamuistoja, joista on hyvä lähteä eteenpäin. Mitkä ovat ennätyksiäsi? 14HT-sarjan ennätys ilmakiväärillä on tietenkin 300 kultahippufinaalissa. 40 laukausta piekkarilla 401 MMK-kilpailuissa ja 40 laukausta ilmakiväärillä 401,6 Turun SM-kisoissa. Mitkä ovat ennätyksesi vuoden kuluttua? Vaikea kysymys. Olen harjoitellut määrätietoisesti. Uskon harjoittelun kantavan tulosta, ja veikkaisin, että ammun ilmakiväärillä 408–410 pistettä ja piekkarilla noin 402–403. Miten ja milloin aloitit ampumaurheilun? Kipinän sain, kun mentiin isin kanssa Myllykosken ampumaradalle ja sain kokeilla ampumista. Tämä tapahtui muistaakseni vuonna 2013. Aluksi ammuttiin isin kaa ihan muuten vaan. Sitten otettiin kisa siitä, kumpi tarjoaa pullakahvit. Isi maksoi. Sitten isi näki ilmoituksen ampumakoulusta ja ilmoittauduimme sinne. Olin silloin ryhmän ainoa tyttö. Ja heti samana kautena osallistuin ensimmäistä kertaa Kultahippukisoihin Hämeenlinnassa, ja suureksi yllätyksekseni olin kolmannella sijalla. Siitä kaikki alkoi. Miksi juuri kivääri? En edes harkinnut pistoolia, koska ammuin isin kanssa Myllykoskella aina kiväärillä. Mikä on ampumaurheilusta parasta, mukavinta tai haastavinta? Tykkään tosi paljon kisamatkoista, koska pääsee hotelliin yöksi ja tietenkin saa hotellin aamupalaa. On mukavaa, kun tauoilla voi jutella kavereitten kanssa. Haastavimpia asioita on se, kun on ollut huono päivä ja pitäisi saada kaikki irti harkoissa. Haastavaa on myös liian jännityksen hallitseminen kisoissa. Millainen seura Kuusankosken Ampujat on? Se on ollut hyvä seura harjoitella ammuntaa ja kasvaa mukaan ampumaurheiluun. Mitä

Martti Salmio palkittiin ”juhlavuonnaan” VUODEN KULTAHIPPUOHJAAJAN palkinto ojennettiin Martti Salmiolle, joka toimii Kankaanpään Ampumaurheilijoissa. Valintaperusteluissa todettiin, että ”Salmio on tehnyt pitkän uran Kultahippuampujien parissa, joten hän jos kuka ansaitsee vuoden ohjaajapalkinnon”. Kuin sattumalta Salmio sai arvokkaan palkinnon ”juhlavuonnaan”, sillä hän tuli ampumaurheilun pariin tasan kaksikymmentä vuotta sitten. – Enpä ollut ajatellut asiaa näin, Salmio, 55, naurahti tyytyväisenä. Salmio tuli KaA:n ampumaurheilukouluun poikansa kanssa. – Siitä se lähti. Seurassa oli hyvä porukka, joka otti meidät hyvin vastaan. Aistimme heti, että täällä on hyvä henki. Jäimme sitten touhuun mukaan, ja kun innostusta riitti, ajattelimme, että antaa palaa vaan! Nikula ja Matti Leskelä. tulevaisuus tuo tullessaan, sitä ei voi tietää, mutta olen kiitollinen, että olen saanut edustaa Kuusankosken Ampujia. Jukka Jokinen on ollut erinomainen valmentaja, ja toivottavasti yhteistyömme jatkuu vielä pitkään. Mitä muuta harrastat? Käyn sellaisessa jumppajutskassa, missä tehdään lihaskuntoa ja venytellään. Lisäksi tykkään tehdä ruokaa ja leipoa. Luen myös paljon kirjoja, erityisesti fantasiaa. Lempparikirjani ovat Harry Potter -sarja. Mitä koulua käyt? Olen Kuusankoskella Kymintehtaan koulussa luokalla 8c. Kuinka usein käyt ampumassa? Maanantai-iltaisin, tiistaina aamulla sekä illalla ja perjantaina koulun jälkeen. Eli neljä kertaa viikossa. Kuinka kaukana ilma-aserata on kotoasi? Radalle on noin 800 metriä, jonka kävelee viidessä minuutissa. Millaisia ajatuksia sinulla on ampumaurheilusta tulevaisuudessa? Tähtään mahdollisimman korkealle, ja unelmani olisi ampua MM-kisoissa, vaikka en pääsisi mitalisijoille. SALMIO OSALLISTUI kahden vuoden kuluttua ohjaajakoulukseen ja alkoi sen jälkeen vetää ampumaurheilukouluja. – Eräs Juho Kurki oli ensimmäisiä oppilaitani. Hänen tarinansa on hieno, sillä hänestä on tullut huippuampuja hyvällä ja määrätietoisella harjoittelulla. Juho on jak- sanut puurtaa ja tehdä paljon töitä, Salmio kehuu. Salmio sai muiden kultahippupalkittujen tavoin Kultakeskuksen lahjoittaman rannekellon palkinnoksi. Hän otti sen heti käyttöön ja on pitänyt sitä ranteessaan ”ylpeydellä”. – Kyllä tämä muistaminen oli hieno ja mukava asia! Olen saanut paljon positiivista palautetta. SALMION VAIMO Päivi oli mukana Kisakallion Grande Finale -tapahtumassa. – Se oli kiva reissu, josta vaimonikin tykkäsi. Hän on tosin sanonut, että posti tavoittaisi minut nopeammin ampumaradalta, Salmio nauraa. – No, tämä on minun ainoa harrastukseni. Seuratoiminta on vienyt minun mukanaan. Eilenkin tulin kotiin iltakymmenen aikoihin. Mikä seuratoiminnassa sitten viehättää? – En ole ajatellut lopettavani pitkään aikaan, vaan jatkan niin kauan kuin mukavalta tuntuu. Kyllä siinä jotain erityistä täytyy olla, koska olen niin pitkään viihtynyt ja tykkään edelleen. Varmaan se on se, että tuntee olevansa hyödyksi hyvässä porukassa, ja tulostakin tulee. Kylän lasten kokoontumispaikka KUN ISONKYRÖN Metsästys- ja Ampumaseuran (IMAS) puheenjohtajalta Matti Nikulalta kerran kysyttiin, onko seura kerännyt kaikki paikkakunnan lapset radalleen, tämä vastasi myhäillen: – He ovat tulleet tänne itse. Kysymyksen syy oli se, että IMAS:n lapsija nuorisotoiminta on erittäin vilkasta. Sillä on ennätysmäärä kultahippupasseja (72), mikä tarkoittaa noin montaa 8–14-vuotiasta urheiluampujaa. Ei siis ihme, että IMAS palkittiin Vuoden kultahippuseurana. Sen nuoria urheiluampujia on osallistunut runsaasti valtakunnallisiin Kultahippufinaaleihin. – IMAS on jo pitkään niittänyt mainetta hyvänä ampumaseurana ja jatkaa voittokulkua edelleen. Jäsenmäärät ovat kasvussa, ja nuorisotyöhön panostetaan koko ajan enemmän. Ratakapasiteettia on rohkeasti laajennettu ja uudistettu, eikä velkaakaan ole kaihdettu. Seura on mukana tarjoamassa omia ryhmiä koululaisille koulupäivän jälkeen, joten toiminta on laajentunut perinteisten harjoitusiltojen ulkopuolelle. Seurassa on hyvä henki, ja junioreilla on kivaa, perusteluissa mainittiin. IMAS:N PUHEENJOHTAJANA toimii Matti Nikula, joka palkittiin Vuoden kultahippuoh- jaajana vuonna 2014. IMAS järjesti vuosina 2014 ja 2015 ruutiaseiden Kultahippufinaalit kunnostetuilla radoillaan. – Palkinnot ovat hienoja, ja niiden eteen on tehty paljon töitä. Olemme satsanneet olosuhteisiin ja hankkineet kymmenen Siuksen elektronista taululaitetta. Joka ilta on toimintaa, ja koulujen ampumakerhot ovat tuoneet mukanaan uusia harrastajia, Nikula kertoo. IMAS on menestynyt erinomaisesti niin ilma-aseiden kuin ruutiaseidenkin Kultahippufinaaleissa. Osallistujia on ollut useita kymmeniä, ja IMAS:n täysi linja-auto on tuttu näky parkkipaikoilla. – Ensi vuoden päätavoite on menestyä taas hyvin Kultahippufinaaleissa ja olla paras seura. Haasteita on siinä, että saisimme nuoret pysymään hienon harrastuksen parissa, kun he siirtyvät kultahippuikäisistä nuorten sarjoihin. Siinä tapahtuu aikamoinen pudotus, Nikula sanoo. IMAS ei kuitenkaan ole drop out -ilmiön kanssa yksin, vaan se on paitsi maanlaajuinen myös maailmanlaajuinen pohdinnan aihe – lajissa kuin lajissa. IMAS on kuitenkin jatkossakin valmis vastaamaan haasteeseen omalta osaltaan, ja ansiokas työ lasten ja nuorten parissa jatkuu. 5/2016 URHEILUAMPUJA 15

Suomen Ampumaurheiluliiton PALKINNOT 2016 VUODEN AMPUMAURHEILIJA: liikkuvan maalin MM-kultamitalijoukkue Tomi-Pekka Heikkilä (Kymppi 64), Krister Holmberg (Raseborgs Skyttar), Heikki Lähdekorpi (Satakunnan Ampujat) VUODEN VALMENTAJA: Satu Pusila (mm. Vesa Törnroosin ja Mopsi Veromaan valmentaja) VUODEN NUORI AMPUJA: Niina Aaltonen (Rauman Seudun Urheiluampujat) Practical: EM 2. Open (Simo Partanen, Hannu Uronen, Visa Mahlamäki, Perttu Piiroinen) EM 3. naiset (Kaisa Koski, Annu Vapanen, Janina Annala) KIVÄÄRI Kiväärinainen: Pauliina Frilander-Soini (Pieksämäen Seudun Ampujat) Kiväärimies: Juho Kurki (Kankaanpään Ampumaurheilijat) Kiväärityttö: Marianne Palo (Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura) Kivääripoika: Cristian Friman (Esbo Skytteförening) PISTOOLI VUODEN YLLÄTTÄJÄ: Hanna Lempola (Sibbo Skyttegille) Mustaruuti: MM 3. halikko (Timo Näätänen-Lihavainen, Sakari Viertola, Ari Salin) HUIPPUAMPUJIEN CUP-KILPAILUN VOITTAJA: Tomi-Pekka Heikkilä (Kymppi 64) Vuoden pistooliampuja: Marko Talvitie (Lehtimäen Ampujat) Vuoden pistoolinuori: Joonas Kuusela (Sodankylän Ampujat) Vuoden työn sankari: Ville Virtanen Kasa-ammunta: EM 2. Two gun (Jari Laulumaa, Jouko Turunen, Jussi Kahelin, Marko Tanskanen) LIIKKUVA MAALI RELIGRAFIT: Rune Fagerström (kasa-ammunnan EM-menestys) Jaakko Louhelainen (Vuoden taustavaikuttaja) Seppo Heikkilä (Vuoden taustavaikuttaja) NUORISOVALIOKUNNAN PALKITTAVAT: Vuoden Kultahippuampuja: Viivi Kemppi (Kuusankosken Ampujat) Vuoden Kultahippuohjaaja: Martti Salmio (Kankaanpään Ampumaurheilijat) Vuoden Kultahippuseura: Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura STIPENDIT, MENESTYKSEN PERUSTEELLA: Niina Aaltonen (haulikko), Rune Fagerström (kasa-ammunta), Tomi-Pekka Heikkilä (liikkuva maali), Krister Holmberg (liikkuva maali), Hanna Lempola (siluetti), Timo Näätänen-Lihavainen (mustaruuti), Elli Räsänen (liikkuva maali), Marko Tanskanen (kasa-ammunta), Timo Särkiniemi (kasa-ammunta) AMPUJIEN ANSIOMERKIT: Hopeinen: Niina Aaltonen (tyttöjen haulikko EM 3.) ERIKOISMAININNAT / KUNNIAKIRJAT: Haulikko: Trap junioreiden EM 3. (Vili Kopra, Niko Kopra, Eemil Pirttisalo) Skeet junioreiden EM 2. (Timi Vallioniemi, Aleksi Ahokas, Eetu Kallioinen) 16 Kivääri: EM 3. 50m makuu tytöt (Emmi Hyrkäs, Marianne Palo, Henna Viljanen) EYL 1. (European Youth League) 10m ilmakivääri (Marianne Palo, Jenna Kuisma, Sebastian Långström, Cristian Friman) URHEILUAMPUJA 5/2016 Lajijaostojen parhaat HAULIKKO TRAP: Yleinen: Jukka Laakso (Orimattilan Seudun Urheiluampujat) Juniori: Eemil Pirttisalo (Ruotsalon Metsästysyhdistys) Nainen: Marika Salmi (Orimattilan Seudun Urheiluampujat) Veteraani: Matti Nummela (Orimattilan Seudun Urheiluampujat) SKEET: Yleinen: Timo Laitinen (Sibbo Skyttegille) Juniori: Timi Vallioniemi (Ala-Hämeen Ampujat) Nainen: Katja Poutanen (Hyvinkään Metsästysampujat) Veteraani: Vesa Lamminmäki (Tampereen Seudun Haulikkoampujat) KAKSOISTRAP: Yleinen: Sami Ritsilä (Orimattilan Seudun Urheiluampujat) Juniori: Miki Ylönen (Orimattilan Seudun Urheiluampujat) SPORTING: Yleinen: Tero Rantonen (Oulun Metsästysja Ampumaseura) Juniori: Juha Manninen (Raahen Ampujat) Nainen: Saija Hautaoja (Satakunnan Ampujat) Veteraani: Rune Sundqvist (Jakobstads Skytteförening) GRANDE FINALE Vuoden paras: Tomi-Pekka Heikkilä (Kymppi 64) Vuoden juniori: Mika Heikkilä (Kymppi 64) Vuoden yllättäjä: Elli Räsänen (Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura) SILUETTI Vuoden siluettiampuja: Hanna Lempola (Sibbo Skyttegille) PRACTICAL RD:n malja kehittyneimmälle ampujalle: Tero Heinonen (Heinolan Ampujat) Jaoston malja aktiiviselle seuralle: Salon Seudun Ampujat PRACTICALIN KERTALUONTOISET PALKINNOT: Paras kivääriampuja: Atte Vainionpää (Pohjanmaa Practical) Paras haulikkoampuja: Jaakko Viitala (Nokian Seudun Ampujat) Paras pistooliampuja: Kaisa Koski (Pohjanmaa Practical) Paras 3-gun ampuja: Jarkko Laukia (Keuruun Seudun Ampujat) MUSTARUUTI Vuoden mustaruutiampuja: Helene Hautakangas (Oriveden Ampujat) KASA-AMMUNTA Vuoden kasa-ampuja: Timo Särkiniemi (Ylivieskan Kuula) Vuoden nuori kasa-ampuja: Saaga Kahelin (Haapajärven Ampumaseura) Pistelajien vuoden kasa-ampuja: Tapani Nousiainen (Karttulan Ampujat)

SSG voitti Pohjolan maljan yhdeksännen kerran peräkkäin Juhani Lehtosaari otti maljan vastaan SAL:n puheenjohtajalta Pia Nybäckiltä ja kunniapuheenjohtajalta Alpo Vehaselta. Teksti & kuva LASSI PALO S ibbo Skyttegille on voittanut Pohjolan malja -kilpailun jo yhdeksännen kerran peräkkäin. Pohjolan malja luovutetaan Ampumaurheiluliiton seuralle, joka on kerännyt eniten pisteitä vuoden SM-kilpailuista. Kiertopalkinnon on lahjoittanut vakuutusyhtiö Pohjola. Sibbo Skyttegille (SSG) sai palkintonsa Ampumaurheiluliiton varsinaisen kokouksen aluksi Helsingissä 3. joulukuuta. SSG:n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 55 56 58 Sibbo Skyttegille Lahden Ampumaseura Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura Satakunnan Ampujat Orimattilan Seudun Urheiluampujat Kuusankosken Ampujat Haapajärven Ampumaseura Porkkalan Ampujat Raseborgs Skyttar Kymppi-64 Etelä-Saimaan Ampujat Salon Seudun Ampujat Pohjois-Hämeen Ampujat Esbo Skytteförening Turun Seudun Ampujat Keski-Suomen Ampujat Mikkelin Ampujat Säkylän Seudun Ampujat Poliisien Ampumaseura Rauman Seudun Ampujat Helsingin Varuskunnan Ampujat Toijalan Urheiluampujat Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura Suomussalmen Urheiluampujat Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura Nokian Seudun Ampujat Oriveden Ampujat Kaustisen Pohjan-Veikot Vasa Skyttegille-Vaasan Ampujat Karttulan Ampujat Sodankylän Ampujat Ruotsalon Metsästysyhdistys Pieksämäen Seudun Ampujat Tikkakoksen Ampujat Oulun Metsästys- ja Ampumaseura Kankaanpään Ampumaurheilijat Suomen Kasa-Ampujat Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura Jakobstads Skytteförening Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat Loimaan Laukojat Haminan Ampumaseura Myllykosken Ampujat Heinolan Ampujat Kotkan Ampumaseura Raahen Ampujat Lempäälän Ampujat Valkeakosken Rihla Kiikalan Metsästysyhdistys Isojoen Urheilijat Ala-Hämeen Ampujat Lapin Ampujat Vammalan Seudun Ammpujat Kyrkslätt Skytteforening Lehtimäen Ampujat Tornion Seudun Ampujat Hämeenlinnan Ampumaseura 1135 491 477 474 437 433 419 417 358 346 344 334 320 310 305 276 273 272 223 222 220 219 214 204 195 193 191 185 164 164 163 135 131 129 128 123 118 110 108 105 103 101 100 97 96 96 92 90 90 87 84 82 81 81 80 77 77 75 SSG KERÄSI 1135 pistettä. Toiseksi eniten pisteitä (491) sai Lahden Ampumaseura. Kolmanneksi sijoittui Kuopion Metsästys- ja Ampumaseura, joka keräsi 477 pistettä. Neljäs oli Satakunnan Ampujat (474) ja viides Orimattilan Seudun Urheiluampujat (437). Raseborgs Skyttar voitti maljan vuonna 2007. Sen jälkeen SSG on pitänyt kärkisijaa hallussaan. Pisteitä keräsi kaikkiaan 170 seuraa. 59 61 63 64 66 68 70 72 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 90 93 94 95 98 99 100 102 103 106 107 109 112 114 Lappeenrannan Siluettiampujat Suomen Metsästysyhdistys Ikaalisten Ampujat Viitasaaren Ampujat Asikkalan Ampumaseura Jurvan Metsästysseura Pielisen Ampujat Lappajärven Ampujat Lohjan Ampujat Oulaisten Ampujat Saarijärven Ampujat Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseura Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura Karkkilan Ampujat Kuopion Ur heiluampumaseura Varkauden Ampujat Alavuden Ampujat Kontiolahden Urheilijat Pohjois-Karjalan IPSC- ja Siluettiampujat Oulun Seudun Haulikkoampujay Keuruun Seudun Ampujat Hyvinkään Metsästysampujat Simpeleen Hahlo Mäntsälän Urheilijat Jalasjärven Ampujat Lapuan Seudun Ampujat Trap-73 Kanteleen Metsästysyhdistys Ylivieskan Kuula Haminan Practical Ampujat Keiteleen Ampumaseura Haukilahden Urheiluampujat Joensuun Ampujat Nivalan Urheilijat Turku IPSC Nastolan Metsästysampujat Keski-Uusimaan Ampumaseura Pohjanmaa Practical Ylistaron Metsästysseura Suonenjoen Urheilu- ja Metsästysampujat Siilinjärven Urheiluampujat Kiteen Ampujat Längelmäen Seudun Ampujat Ilomantsin Erämiehet Lahden Silhouette & Practical Kerho Sotkamon Ampujat Vihdin Ampujat Parikkalan Seudun Ampujat Kuortaneen Kunto Seinäjoen Seudun Ampujat Mäntän Seudun Ampujat Pielaveden Ampuma ja Metsästysseura Tamperen Seudun Haulikkoampujat Juvan Ampujat Tampereen Siluettiampujat Härmän Seudun Ampujat Kauhajoen Ampujat Muuramen Yritys 74 74 72 72 70 69 69 61 61 60 60 58 58 57 57 55 54 54 54 53 51 48 47 45 42 41 40 37 37 36 36 34 34 34 33 32 31 31 31 30 28 27 27 25 24 24 24 23 22 22 21 21 21 20 20 19 19 19 SSG:n Juhani Lehtosaari otti Pohjolan maljan vastaan. 118 119 120 121 123 128 132 134 135 138 140 145 152 154 158 160 166 169 Vähänkyrön Viesti Kannuksen Ampujat Lounais-Hämeen Ampujat Karstulan Metsästys- ja Ampumaseura Nurmeksen Ampumaseura Riihimäen Ampumaseura Euran Seudun Ampujat Himangan Metsästysseura Kauhavan Ampujat Kurikan Ampujat Orimattilan Jymy Kiuruveden Erä ja Urheiluampujat Range Masters Turku Practical Team Ähtärin Seudun Ampujat Iisalmen Ampujat Tampereen Urheiluampujat Ivallon Urheiluampujat Kuhmon Urheiluamopujat Kärkölän Riistamiehet Luhangan Ampujat Lammin Ampumaseura Vakka-Suomen Ampujat ATC-Shooters Kainuun Practical Ampujat Punkalaitumen Kunto Puolangan Ampujat Tuuloksen Ampujat Ilomantsin eErämiehet Kuusamon Ampujat Lohtajan Metsästysseura Luumäen Ampujat Petalax Skytteförening Porvoon Metsästysyhdistys Tohmajärven Urheilijat Honkajoen Seudun Ampujat Kajaanin Ampujat Jämsän Seudun Ampujat Kalajoen Metsä'stysyhdistys Nurmijärven Ampuma- ja Metsästysseura Skytteklubben Blinken Nilsiän Urheilu- ja Metsästysampujat Ålands Sportskytteförening Kaakkois-Suomen Haulikkoampujat Kuhmon Metsästys ja Ampumaseura Porin Haulikko Club Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot Savijoen Metsästysyhdistys West Shooters Ilmajoen Metsästysseura Kaakon Hahlo Ylä-Vuoksen Ampujat Lievestuoreen Ampujat Pihtiputaan Ampujat 19 18 17 16 15 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 11 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 170 seuraa 5/2016 URHEILUAMPUJA 17

Ritva Karri ja Marko Talvitie Kisakallion syksyisessä auringonpaisteessa. Monta rautaa tulessa On väitetty, että vanhassa sanonnassa ”monta rautaa tulessa” on hosumisen makua. Se ei pidä paikkaansa Ritva Karrin ja Marko Talvitien kohdalla. Teksti & kuva LASSI PALO R itva Karrilla ja Marko Talvitiellä on todellakin monta rautaa tulessa. He ovat paitsi maajoukkuetason pistooliampujia myös seuransa puheenjohtajia. Karri johtaa Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseuraa, Talvitie Lehtimäen Ampujia. Eikä tässä vielä kaikki: Karri kuuluu Pohjanmaan aluehallitukseen ja on ensi vuonna Ampumaurheiluliiton liittovaltuutettu. Talvitie on liiton kilpailuvaliokunnan varapuheenjohtaja. R itva Karri myöntää joskus miettivänsä, onko tässä jo liikaa yhdelle ihmiselle, kun siviilityökin vie oman aikansa. Hän on Pro Agriassa viestijä, järjestövastaava ja taloussihteeri. – Kyllä työnteko välillä iltaisin tuntuu ja tulee sellaisia hetkiä, että asiat jäävät päähän pyörimään. Joskus asiat tulee hoidettua viime tingassa, Karri hymyilee ja myöntää, että siviilityön tehtävät ovat tismalleen samat kuin seuratoiminnassakin. Arki voi kuulostaa puuduttavalta, mutta sitä se ei oikeasti ole: aamulla töihin, illalla 18 URHEILUAMPUJA 5/2016 seura-asioita ja treeniä, seuraavana aamuna taas töihin, illalla harjoittelemaan ja tekemään puheenjohtajan töitä, joka on usein ”näkymätöntä” työtä. – Aikani riittää kaikkeen tähän, mutta ei enää juurikaan muuhun. Minun pitää suunnitella ja miettiä tekemiseni tarkasti. RITVA KARRI aloitti ampumaurheilun 27-vuotiaana. Hän on 150-jäsenisen KokMAS:n puheenjohtaja nyt toista kertaa. Karrin isä on ollut myös aktiivisesti seuratoiminnassa mukana, ja hänellä onkin runsaasti tärkeää ”hiljaista tietoa”, jota tytär nyt pystyy luottamustehtävissään hyödyntämään. Äiti toimii edelleen seuran rahastonhoitajana. Yksi isoista haasteista on Pohjanmaan alueen koko. Karri kehottaa miettimään, miltä tuntuu ajaa työpäivän jälkeen kello 17 alkavaan kokoukseen – kokoukseen, joka pidetään 160 kilometrin päässä. Se on melkein sama kuin helsinkiläinen lähtisi palaveriin Tampereelle. – Etäisyydet ovat jonkinlainen haaste aktiiviselle toiminnalle. Taas kerran voi todeta, ettei tässä vielä kaikki: kun Karri lähtee maajoukkueleirille Inkooseen, matkaa kertyy yhteen suuntaan noin 500 kilometriä. Käytännössä yksi treenipäivä menee auton ratissa. KARRI ON NYT 56-vuotias, mutta ei ole suinkaan hölläämässä otettaan urheiluampujan urastaan. Hän on moninkertainen Suomen mestari ja edustanut Suomea viimeksi kansainvälisissä arvokisoissa Mosko- van ilma-aseiden EM-kisoissa 2014. Hänen paras maailmancup-sijoituksensa on kuudes (ilmapistooli 1995). Pitkään vaivannut olkapää on nyt kunnossa, ja ensi vuoden tavoitteet ovat selkeät eli ilma-aseiden EM-kilpailut Slovenian Mariborissa ja ruutiaseiden EM-kisat Bakussa. – Jos tulokset jäävät 380:n ja 580:n alle, niillä ei tee mitään. Omalle treenaamiselleni pitää vain löytää aikaa (4–5 kertaa viikossa), ja olen tyytyväinen, että olen edelleen liiton ryhmissä mukana. Ampumaurheilu on siitä hyvä ja hieno laji, ettei ikä ole rajoite. Kerran junassa tuli puheeksi urheilu, ja joku kanssamatkustaja kysyi minulta, että ”milloin olitkaan maajoukkueessa”, Karri nauraa. KARRI OSAA OLLA myös suorapuheinen, ja hän myöntääkin joskus ”konahtavansa”. Kiitosta ei puheenjohtajalle tai ylipäätään -johtajille heru, mutta heidän pitää osata jakaa kiitosta kaikille muille. – Jokaisen työpanosta tarvitaan, kun lajia halutaan viedä eteenpäin. Seurassamme on hyviä tyyppejä, ja asioita tehdään, kun heitä pyydetään mukaan. Joskus kysyn itseltäni, otanko tehtävät liian vakavasti. Monet muut vain harrastavat, mikä riittää heille, ja se on ihan ookoo. Minun on puheenjohtajana katsottava kokonaisuutta ja mietittävä jatkuvuutta. – Ja koska minulla on kokemusta ampumaurheilun joka tasolta, uskallan varmasti sanoa mielipiteeni myös liittovaltuuston kokouksissa, jos siltä tuntuu. Asioita voidaan kehittää puhumalla. Jos ei saa suutaan auki, asiat eivät etene.

M arko Talvitie on kokenut ja aktiivinen urheiluampuja, seuran puheenjohtaja ja liiton kilpailuvaliokunnan varapuheenjohtaja. – Niin, liki 30-vuotinen ampumaurheiluhistoria on takana ja tuntematon tulevaisuus edessä. Välillä kaikkien hommien aikataulutus meinaa ahdistaa, mutta pitää yrittää ennakoida. Usein luottamustehtävien paperihommat tuppaavat menemään yötöiksi töiden ja harrastusten jälkeen. Talvitie sanoo ”ajautuneensa aktiiviampujana” seuran puheenjohtajaksi 2004. – Monta kertaa olisin siitä ollut valmis luopumaan, mutta en ole halunnut hylätä kasvattajaseuraa ennen kuin löydän vastuun kantavan seuraajan. Talvitie ei ole ampumaurheiluun käyttämiään tunteja koskaan aiemmin laskenut. – Seuran kisahommiin menee 5–7 päivää vuodessa ja paperihommiin, kokouksiin ja puheluihin ehkä 1–8 tuntia viikossa. Liiton pistoolijaoston ja kilpailuvaliokunnan kokouksiin menee 8–12 päivää vuodessa ja muihin töihin enintään kuusi tuntia viikossa. Siitä saavat vapaaehtoiset summata yhteen, josko alkaisivat luottamustoimet muitakin kiinnostaa. – Liiton kilpailuvaliokunnan jäsenyys on tullut pistoolijaoston jäsenyyden (2010-) ja myöhemmin harteilleni langenneen pistoolijaoston puheenjohtajuuden (2013-) myötä. Kilpailuvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiminen on uutta (2015-), mutta ei mitenkään outoa. Jonkunhan ne nämäkin pitää hoitaa. Ritva Karri sanoi, että työasiat jäävät välillä päähän pyörimään. Miten sinulla? – Kyllähän ne joskus jäävät mieltä painamaan, mutta aina tulee seuraava työpäivä. Talvitie on vuosien varrella reissannut viikoittain opiskelupaikkakunnan (Jyväskylä), työpaikan (Ylöjärvi) ja kotipaikan (Lehtimäki) välillä, joten kilometrejä tulee vuoden aikana noin 25–35 000. – Kolme vuotta sitten vanhempani tekivät ratkaisuja kotitilan tulevaisuudesta ja nykyään yritän saada aikani riittämään myös sen hoitamiseen. Pellot ovat vuokralla, mutta metsätöitä teen aina kun ehdin. Isommat hakkuut menevät koneurakoitsijoille, mutta itse pyrin tekemään vapaa-ajallani raivaussahatyöt sekä taimien istutukset ja mahdollisimman paljon ensiharvennuksia moottorisahalla. Mikä auttaa sinua jaksamaan? – Metsätöissä pääsen irti muista työasioista, mutta välillä väsymys yllättää. Lepoakin pitää olla sopivasti harrastusten ja töiden välissä, mutta pidän aktiivisesta elämästä. Entä tavoitteesi urheiluampujana? – Vielä hieman odottelen uusia lajisääntöjä ja päätöksiä olympialajeista, mutta työnantajan ehdoilla lähdetään tavoittelemaan menestystä sotilaskisoihin. Ensisijaisesti teen tutkijan töitä työajalla ja harjoittelen vapaa-ajalla, mutta jokunen leiripäivä ja sotilaskisojen edustusmatkakin mahtunee kalenteriin. Siviilipuolen lajeista olympiapistooli kiinnostaa yhä, mutta talviharjoittelumahdollisuuden puuttuminen vaikeuttaa valmistautumista usein alkukeväällä kilpailtaviin maailmancupeihin. Katsotaan vuosi kerrallaan, mutta ammutaan nyt ensin. Ja lopuksi, millaista on ollut toimia seurassa ja kilpailuvaliokunnassa? – Seuran puheenjohtajana toimiminen on vastuullista, jos haluaa hoitaa hommat mallikkaasti. Näin etänä paikkakunnalta arkipäivät poissa olevana puheenjohtajuus ei toimi kauan, ja ennen pitkää seuran toiminnan kehittyminen on uhattuna. Kilpailuvaliokunnan varapuheenjohtajuus ei ole juuri kummempaa kuin jäsenyys, mutta aina joku "nakkihomma" saattaa tulla. 5/2016 URHEILUAMPUJA 19

URHEILIJA ARJESSA Mopsi ”pässin” ohjaimissa ”Postissa on kiva olla töissä”, Mopsi Veromaa sanoo ja pyörittää ”pässiä” tottunein ottein. Teksti & kuvat LASSI PALO M opsi Veromaan postinkäsittelijän työt alkoivat vuonna 1999, jolloin hän pääsi Postin lajittelukeskukseen jouluapulaiseksi. – Sille tielle jäin. Postissa on ollut ja on kiva tehdä töitä. Olen pysynyt täällä, ja toivon saavani vielä lisävuosia, postinkäsittelijä ja trap-ampuja hymyilee Helsingin Ilmalassa sijaitsevassa valtavan kokoisessa lajittelukeskuksessa. Postilähetyksiä liikkuu joka puolella – isoissa säkeissä, häkeissä, hihnoilla, käsin. Veromaa, 35, tarttuu ”pässin” ohjaimiin ja näyttää miten postilähetyksiä täynnä oleva iso häkki siirtyy ketterästi paikasta toiseen. Pässin oikea nimi on päältäajettava trukki, kuski täsmentää. Urheiluampuja-lehti tapasi Veromaan Ilmalan lajittelukeskuksessa monien vaiheiden jälkeen. Haastattelupyyntö eteni Veromaan kautta tämän esimiehelle ja edelleen Postin mediasuhteista vastaavan johtajan pöydälle asti, koska turvallisuusohjeita ja postisalaisuuteen liittyviä asioita piti ehdottomasti noudattaa. Toimittaja pukikin vierailun ajaksi turvaliivin päälle ja laittoi turvakengät jalkaan. HAASTATTELUN ISÄNTÄNÄ toiminut Veromaan esimies tuli lajittelukeskuksen uumenissa sijaitsevan tunnelin puolivälissä vastaan ja avasi portin. Sata metriä pitkä tunneli yhdistää pääkonttorin ja lajittelukeskuksen. Veromaan esimies muisteli, että aitajuoksija Arto Bryggare harjoitteli aikoinaan tunnelissa. Yhden käytävän nimi on Kunniakuja. Veromaa ei kuitenkaan tule sitä pitkin töihin; mukavaa se varmasti olisi! Allassuora vie nimensä mukaisesti työntekijöiden käytössä olevalle uima-altaalle. Sen vieressä ovat aina auki olevat kuntosalit. Pääkonttorin alakerrassa sijaitsevan toisen kuntosalin nimi on osuvasti Lataamo. Veromaa ei kuntosalissa juurikaan käy, koska hänen työnsä on fyysistä. Painavimmat säkit kun painavat jopa kolmekymmentä kiloa eli Veromaa saattaa nostaa lyhyessä ajassa yhteensä satoja kiloja. – Vilskettä pitää! En ole työvuoroni aikana paikoillaan. Tykkään työstäni, koska se on monipuolista, ja päivän aikana ehtii tehdä montaa eri juttua. Volyymit ovat isot, ja päivät ja tunnit ovat aina erilaisia. Joku voi toki sanoa, ettei tämä ole kovin vaativaa työtä, mutta minä pidän tästä. Muutaman 20 URHEILUAMPUJA 5/2016 juvat. Isoja eroja ei ole ollut, mistä todisteena esimerkiksi edellä mainitut huipputulokset. Veromaalla ei ole kisareissuilla kämppistä, koska hänen rytminsä poikkeaa monista muista. – Mun rytmi on tämä. En mene aikaisin nukkumaan enkä halua häiritä muita, hän toteaa. VEROMAA JOUTUU pyytämään työnantajaltaan lomiensa lisäksi palkatonta vapaata ja niin sanottuja joustoja yhteensä melkein neljän kuukauden verran. – Pyyntilista on pitkä, mutta pyrin toimittamaan sen ajoissa pomoille. He tietävät Trap-ampuja Mopsi Veromaa on ollut yleensä viimeistään joulukuussa seuraavan Mopsi 2.11.1993 lähtien, jolloin hänen vuoden ampumaurheiluun liittyvät menonimensä virallisesti muuttui. Entiset ni, kuten ulkomaan harjoitusleirit ja kilpaietunimet Virpi Maria jäivät. lumatkat. Pyyntöihini on aina suhtauduttu myönteisesti, mistä olen erittäin kiitollinen, kymmenen hengen yksikössämme on hyvä koska tiedän, että työolosuhteet kiristyvät henki. koko ajan. Siksi joustan työantajan suunUlkomaan postissa ja selvityksessä työs- taan aina, kun se on mahdollista. Jos minua kentelevä Veromaa on tyytyväinen myös pyydetään lauantaiksi töihin, minä kyllä siksi, etteivät työt seuraa häntä kotiin. menen, jos suinkin pääsen. Talvellahan se – Potkut tulee, jos vie töitä kotiin! Kuinka on helpompaa kuin kesäisin. moni työnantaja voi toimia näin, hän nauVeromaan ensi vuoden kalenteriin on raa. kirjattu muun muassa Malagan-leiri, Kyproksen GP ja Delhin maailmancup. Hänen VEROMAA EI OLE koskaan arki-iltaisin kotoiveissaan on myös Kyproksen maailmantona, koska hänen työaikansa on kello 14– cup. 22. Työvuoroon mahtuu kaksi taukoa, joista – Lisäksi tavoitteinani ovat Bakun ensimmäinen on puoli viideltä ja toinen EM-kilpailut ja Moskovan MM-kilpailut. noin iltaseitsemältä. Kun on kiire, kuten nyt Toivottavasti saamme niihin myös täyden joulun alla, voi käydä niin, että Veromaata joukkueen. pyydetään jatkamaan työvuoroaan, jolloin Entä sitten ne olympialaiset? Mitä Vehän pääsee nukkumaan vasta viiden, kuu- romaa ajattelee uudesta olympiadista, joka den aikaan aamulla. huipentuu Tokiossa vuonna 2020 järjestet– Minua on kosiskeltu yövuoroon, mutta täviin seuraaviin kesäolympialaisiin? Kokeneen urheiluampujan vasolen enemmänkin iltatyöntekijä. Menen normaalisti Postilähetyksiä taus hivenen yllättää: nukkumaan noin kello kah– Ne ovat ajatuksissani, täynnä oleva iso delta, ja nukun niin pitkään mutta arvostan enemmän häkki siirtyy kettekuin unta riittää. ampumaurheilun omia arSibbo Skyttegilleä edus- rästi paikasta toiseen. vokisoja, koska esimerkiksi osallistujamäärät ovat paltava Veromaa paukutti Pässin oikea nimi on jon isommat, jolloin tulee viime toukokuussa uuenemmän kilpailua. Valindeksi ennätyksekseen 74. päältäajettava trukki. tamenetelmät ainakin meiSe syntyi Tshekin Brnossa järjestetyssä GP-kilpailussa. Aiemmin eli dän lajissamme ovat hiukan hölmöt. Milloin maaliskuussa hän sijoittui Nikosian maail- riittää, että sijoittuu viidenneksi, ja toisinaan mancupissa hienosti neljänneksi. ei edes kakkospaikka riitä. Miksi eri urheilu– Nousen kisa-aamuisin ylös, kun on lajeissa paikkoja jaetaan viime metreille asti, pakko. Herään milloin tahansa, vaikka mi- mutta ampumaurheilussa se on melkeinpä nua väsyttääkin. Myönnän, etten ole aamui- ne kaksi välivuotta, jolloin on mahdollisuus? – Meillä ovat myös maakohtaiset rajat. sin mikään ilopilleri, Veromaa sanailee. Koska Veromaan arki- eli työrytmi on Juuri päättyneenä olympiadina positiiviserilainen kuin kisoissa, on hän tarkkaillut ta oli sentään se, että naisillekin olisi ollut etenkin sitä, miten hänen aamusarjansa su- maapaikkoja jopa kaksi aikaisemman yhden

Mopsi Veromaa on työskennellyt pääosin ulkomaanpostin yksikössä parin vuoden ajan. Hän tekee töitä vastaanottoyksikön selvityksessä, jonka osa "ulkki" on. sijaan. Minun mielestäni ei pitäisi viedä arvostusta EM-ja MM-kisoilta, jota nyt valitettavasti tunnutaan tekevän. PIAN PÄÄTTYVÄ VUOSI antoi Veromaalle paljon lisää uskoa ja motivaatiota. – Aina on varaa parantaa, ja mitali olisi kiva saada. On kuitenkin hienoa nähdä, että mahdollisuuksia on vielä, vuoden 1999 tyttöjen maailmanmestari sanoo. Haulikkolajien uusia finaalisääntöjä hän pitää parempina kuin vielä voimassa olevia. – Paperilla ne näyttävät reilummilta kuin se, että finaaliin lähdetään nollilta. Se on muutos parempaan, mutta saa nähdä kuinka pitkiä finaaleista sitten tulee, Veromaa miettii. Sitten hänen ilmeensä taas kirkastuu: – Toivottavasti pääsen kokeilemaan uusia finaaleja – useastikin! Veromaan työ on niin fyysistä, ettei firman kuntosalia juurikaan tule hyödynnettyä. 5/2016 URHEILUAMPUJA 21

NOIN 20 KYSYMYSTÄ PEKKA HEISKANEN: Sata prosenttia ampumaurheilulle Teksti & kuva LASSI PALO P ekka Heiskanen, 51, asuu perheineen Pieksämäellä. Perheeseen kuuluvat vaimo Päivi sekä aktiivisesti ampumaurheilua harrastavat lapset Sami ja Essi. Heiskanen on monen roolin mies ampumaurheilussa: hän on Pieksämäen Seudun Ampujien nuorisopäälikko ja johtokunnan jäsen, kuuluu Kaakkois-Suomen aluejaostoon, toimii Kaakkois-Suomen kultahippupäällikkönä ja on ampumaurheiluliiton liittovaltuuston jäsen. Lisäksi hän valmentaa kahta nuorta ampujaa eli lapsiaan. Hän on ollut PiekSA:n jäsen vuodesta 2008 lähtien. Heiskanen työskentelee StoraEnson Varkauden tehtaalla sellun keittäjänä. 1 Ollaan jo lähellä joulua, kun tätä juttua luetaan. Mitä kuuluu? Kiitos hyvää! Kulunut vuosi oli urheilullisesti hieno, ja valmennettavat pärjäsivät hienosti kilpailuissa ja kultahippufinaalienkin järjestelyt menivät mielestäni hyvin. 2 Olet nuorten urheiluampujien isä, seuratoimija ja liittovaltuutettu. Mitä asioita toivot tapahtuvaksi ensi vuoden aikana? Valmennettavat nostavat viimevuotista tasoaan ylöspäin, saadaan hyviä ja myönteisiä päätöksiä, jotta saadaan ampumaurheilun suunta kääntymään kohti huippuvuosia. 3 Kolmella sanalla: mitkä ovat avainsanasi ampumaurheiluun liittyvässä toiminnassa? Turvallisuus, tasavertaisuus ja taidolla. 4 TSA:n pistoolivalmentaja Juhani Forsman on todennut, että usein unohdetaan sanoa hyviä asioita. Siksi on muistettava vahvistaa positiivista puolta. Onko meillä tässä vielä opittavaa? Kyllä, liian harvoin kuuluu sana ”kiitos”. 5 Miten luonnehdit vuonna 2019 sata vuotta täyttävää Ampumaurheiluliittoa? 6 Entä omaa seuraasi Pieksämäen Seudun Ampujia ja aluettasi, joka on Kaakkois-Suomi? Kehityskelpoinen. Pieni ja yritteliäs. Alue on suuri ja mahtava. 7 Millainen on oma historiasi urheilun ja liikunnan parissa? Nuoruudessani hiihdin ja yleisurheilin, ja sitten tulivat mukaan jalkapallo ja jääkiekko. Aikuisiällä soudin savolaismallisella kilpaveneellä. Sitten siirryin valmennuspuolelle ennen ampumaurheilua. Valmensin jalkapallojoukkuetta kuuden vuoden ajan. 8 Mikä sinua motivoi ja innostaa toimimaan ampumaurheilun parissa? 22 URHEILUAMPUJA 5/2016 Lajin monivaiheisuus. Siinä näkee kuinka nuori urheilija kehittyy vuosien varrella. 9 On sanottu, että ampumaurheilussa haetaan voittoja liian nopeasti, vaikka tärkeintä on tasainen kehittyminen. Mitä mieltä olet? Juuri näin: liian paljon liian nuorena johtaa siihen, että moni nuori ja lahjakas urheiluampuja lopettaa ampumisen. 10 Millaisin ajatuksin olet seurannut tämän pian päättyvän olympiavuoden tapahtumia – niin isänä, seuratoimijana kuin liittovaltuutettunakin? Välillä on pitänyt pysähtyä miettimään sitä, missä kohtaa me teemme toisin, kun emme pärjää maailmalla. Onko meidän valmennuksemme ihan tätäpäivää ja ovatko oikeat ihmiset oikeilla paikoilla? On näköjään vielä paljon työsarkaa jäljellä ampumaurheilun suhteen – että saamme suunnan muuttumaan ylöspäin. 11 Mitkä asiat haluat nostaa erityisesti esiin – hyvässä ja kenties ”pahassakin”? Kun puhutaan, että panostetaan nuoriin, niin se tahtoo valitettavasti aina jäädä puheasteelle eikä mitään konkreettista asioiden eteen tapahdu. Se, että nuorissa on tulevaisuutemme ja jos seuroissa ei ole nuoria, niin kohta ei ole seuroja eikä myös niitä huippuampujia. Tämä pätee myös meidän liittomme päättäjiin eikä pelkästään seuratasoon. Kenttäväkeäkin voisi kuunnella ja ottaa koppeja suunnitelmiin, joita liitossa tehdään eikä aina vain mentäisi sillä vanhalla kaavalla eteenpäin. Maailma muuttuu ja niin meidänkin pitää muuttua. 12 Millaisia ajatuksia herätti se, ettei suomalaista kiväärieikä pistooliampujaa nähty elokuussa järjestetyissä Rio de Janeiron olympialaisissa? Ei tämä hyvältä näytä. Jotain radikaalia olisi tehtävä, jotta suunta saataisiin kääntymään.

Pekka Heiskanen kuvattuna Helsingissä lokakuussa järjestetyssä sinettiseuraseminaarissa. 13 Kuinka iso kurssinmuutos tarvitaan, jotta seuraavissa kesäolympialaisissa Tokiossa 2020 tilanne olisi parempi? Täyskäännös. Nyt pitää ruveta satsaamaan nuoriin kehityskelpoisiin ampujalupauksiin ja heihin on panostettava jo tehoryhmätoiminnasta alkaen, jotta meillä on koko ajan tulossa maajoukkueisiin uusia yrittäjiä. Tuolloin tulee kilpailutilannetta ja saadaan kaikki sinne yrittävät ja jo siellä olevat harjoittelemaan enemmän ja laadukkaammin. Maajoukkueet eivät saa olla mitään suojatyöpaikkoja, vaan niihin pitää ansaita paikat kovalla työllä. 14 Millaista kaikki tämä on ollut – vuodet ampumaurheilun parissa? Seuran näkökulmasta on ollut hyvinkin vaihtelevaa. Meillä ulkoradat saivat vihdoin ympäristöluvan, ja ne pitää kunnostaa ympäristöluvan vaaatimilla tavoilla. 15 Sinulla on kaksi lasta, jotka molemmat ampuvat eli Essi ja Sami. Kuinka täynnä kalenterisi on ampumaurheilua vuoden aikana? No, sen minkä työ vie pois ampumaurheilusta, niin melkein se muuten täynnä on. 18 Millaisia ajatuksia sinulla on isänä ja seuratoimijana eli voitko listata Top3-tavoitettasi? 19 Miten luonnehdit suomalaisen ampumaurheilun tilaa juuri nyt? 1. Tukea lapsiani ampumaharrastuksessa, 2. Saada vihdoinkin rata-asiat kuntoon vuosien jahkailujen jälkeen. 3. Saada ampumaurheilu tutuksi kaikelle kansalle. Olisiko hyvä sanoa, että lamassa ollaan. "Maailma muuttuu ja niin meidänkin pitää muuttua." 20 Jos saisit heti päättää ja sinulla olisivat kaikki resurssit käytössäsi, mitä muuttaisit tai mitkä kolme asiaa laittaisit kotimaisessa ampumaurheilussa ensimmäisenä kuntoon? 1. Ampumaratoja lisää ja nykyiset säilytettävä, 2. Valmennukseen lisäisin rahaa, sillä nyt liian harva voi ja saa tukea ampumaharrastukseensa, 3. Tasavertaiset ratalaitteet kaikille niitä tarvitsiville, sillä laitteita on Suomessa liian vähän muuhun maailmaan verrattuna (elektroniset taululaitteet). Pekka Heiskanen 16 Kun kalenterista löytyvät myös siviilityösi menot ja tehtävät, on menoja vaikka muille jakaa. Oletko unohtanut käyttää sanaa ”ei”? Nyt viimeisen vuoden aikana on valitettavasti muutamaan otteeseen pitänyt sanoa ”ei”, sillä ei mopolla mahottomia! 17 Kun olen kaksitoista tuntia töissä tuntia neljä päivää peräkkäin, niin sen aikana harvoin mietin ampumaurheilua. Saan tuolloin taas akut ladattua, jolloin taas jaksaa antaa ampumaurheilulle täydet sata prosenttia. Mikä auttaa sinua jaksamaan? Vai onko intohimo voimavarasi, josta voi ammentaa paljon, muttei kenties loputtomiin? 21 Miten vietät oikeaa vapaa-aikaasi – eli kun voit vain olla? Syksyisin metsästän, esimerkiksi tällä hetkellä hirven metsästystä. Olen kotona ja käydään reissussa, jos ja kun aika antaa myöten. Koska teen kolmivuorotyötä, niin olen myös viikonloput ja jopa juhlapyhätkin töissä. 5/2016 URHEILUAMPUJA 23

SM 2016 KIVÄÄRI JA PISTOOLI ILMAKIVÄÄRIN JA -PISTOOLIN SM-JOUKKUEKILPAILU 20.–21.2. Ylihärmä 10m Ilmakivääri joukkue, sarja Y16: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 1128, 2) Kuusankosken Ampujat 1119, 3) Haapajärven Ampumaseura 1107, 4) Lammin Ampumaseura 1100, 5) Lappajärven Ampujat 1056, 6) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 2 1015. 10m Ilmakivääri joukkue, sarja Y18: 1) Poliisien Ampumaseura 1704, 2) Hämeenlinnan Ampumaseura 1689, 3) Haapajärven Ampumaseura 1665. 10m Ilmakivääri joukkue, sarja Y20: 1) Kuusankosken Ampujat 1744, 2) Nokian Seudun Ampujat 1723, 3) Kauhavan Ampujat 1611. 10m Ilmakivääri joukkue, sarja N20: 1) Poliisien Ampumaseura 1163, 2) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1158, 3) Härmän Seudun Ampujat 1095. 10m Ilmakivääri joukkue, sarja Y: 1) Haminan Ampumaseura 1764, 2) Kankaanpään Ampumaurheilijat 1751 115x, 3) Kuusankosken Ampujat 1751 107x, 4) Raseborgs Skyttar 1744, 5) Satakunnan Ampujat 1735, 6) Poliisien Ampumaseura 1733, 7) Kauhavan Ampujat 1727, 8) Mikkelin Ampujat 1706, 9) Salon Seudun Ampujat 1696, 10) Hämeenlinnan Ampumaseura 1694, 11) Kauhajoen Ampujat 1682, 12) Lappajärven Ampujat 1679, 13) Oulun Metsästys- ja Ampumaseura 1673, 14) Härmän Seudun Ampujat 1600. 10m Ilmakivääri joukkue, sarja N: 1) Poliisien Ampumaseura 1172, 2) Hämeenlinnan Ampumaseura 1 1163, 3) Sodankylän Ampujat 1162 67x, 3) Pieksämäen Seudun Ampujat 1162 62x, 5) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 1161, 6) Kyrkslätt Skytteförening 1148, 7) Myllykosken Ampujat 1139, 8) Härmän Seudun Ampujat 1134, 9) Kuusankosken Ampujat 1133, 10) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 2 1116, 11) Punkalaitumen Kunto 1112, 12) Salon Seudun Ampujat 1095. 10m Ilmakivääri joukkue, sarja Y50: 1) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1115 37x, 2) Keski-Suomen Ampujat 1115 35x, 3) Salon Seudun Ampujat 1105, 4) Alavuden Ampujat 1096, 5) Kuusankosken Ampujat 1090, 6) Härmän Seudun Ampujat 1007. 10m Ilmapistooli joukkue, sarja Y16: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 1035, 2) Kaustisen Pohjan-Veikot 951, 3) Mikkelin Ampujat 933, 4) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 2 879. 10m Ilmapistooli joukkue, sarja Y20: 1) Isojoen urheilijat 1 1624, 2) Lappajärven Ampujat 1530, 3) Isojoen Urheilijat 2 1430. 10m Ilmapistooli joukkue, sarja Y: 1) Rauman Seudun Urheiluampujat 1715, 2) Poliisien Ampumaseura 1681, 3) Lapuan Seudun Ampujat 1679, 4) Pohjois-Hämeen Ampujat 1 1663, 5) Satakunnan Ampujat 1660, 6) Nokian Seudun Ampujat 1 1656, 7) Lahden Ampumaseura 1646, 8) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1634, 9) Pohjois-Hämeen Ampujat 2 1622, 10) Härmän Seudun Ampujat 1 1611, 11) Nokian Seudun Ampujat 2 1604, 12) Isonkyrön Metsästysja Ampumaseura 1596, 13) Lappajärven Ampujat 1 1535, 14) Härmän Seudun Ampujat 2 993. 10m Ilmapistooli joukkue, sarja N: 1) Isojoen Urheilijat 1091, 2) Mikkelin Ampujat 1 1077, 3) Härmän Seudun Ampujat 1075, 4) Turun Seudun Ampujat 1063, 5) Satakunnan Ampujat 1037, 6) Mikkelin Ampujat 2 1022, 7) Lapuan Seudun Ampujat 1009. 10m Ilmapistooli joukkue, sarja Y50: 1) Tikkakosken Ampujat 1100, 2) Keski-Suomen Ampujat 1091, 3) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1088, 4) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1085, 5) Satakunnan Ampujat 1084, 6) Nivalan Urheilijat 1080, 7) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1079, 8) Vasa Skyttegille-Vaasan Ampujat 1078, 9) Asikkalan Ampu- 24 URHEILUAMPUJA 5/2016 Ampumaurheilun SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 24 Kivääri ja pistooli 30 Liikkuva maali 32 Haulikko 35 Mustaruuti maseura 1056, 10) Lapin Ampujat 1046, 11) Seinäjoen Seudun Ampujat 1038, 12) Härmän Seudun Ampujat 1009. Kaakon Hahlo DSQ. ILMAOLYMPIAPISTOOLIN SM 12.–13.3. Ikaalinen 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja M16, (EI SM-ARVOA): 1) Leo Salonen RSA 530. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja N16, (EI SM-ARVOA): 1) Maija Pärri RSA 539. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja M18: 1) Cristian Friman ESF 545, 2) Elmeri Anttila SA 494, 3) Axel Lilius ESF 438. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja M20: 1) Niko Roos RSA 16 (541), 2) Jere Piippo TaU 16 (539), 3) Björn Friman ESF 12 (536), 4) Samuel Turigin KuKu 10 (532), 5) Oskari Eloranta KaA 2 (534). 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja Y20 joukkueet (EI SM-ARVOA): 1) Rauman Seudun Urheiluampujat 1610, 2) Esbo Skytteförening 1519. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja M50: 1) Timo Paalanen AsAs 556, 2) Ari Elo HyMAS 547, 3) Kari Leskinen LAS 546, 4) Hannu Räsänen KSA 545, 5) Ari Meinander LAS 539, 6) Simo Saarenmaa RSA 538, 7) Olli Söderlund RSA 537/10x, 8) Jari Nykänen HyMAS 537/8x, 9) Seppo Nevansuu KuKu 537, 10) Jussi Laukkanen AsAs 536, 11) Hannes Frigård SA 534, 12) Jyrki Kronqvist KSA 525, 13) Tuomo Lindeberg AsAs 524, 14) Ari Kivimäki SsA 518, 15) Juha Lamberg TaU 500, 16) Juha Lindberg TaU 478. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja N50: 1) Tarja Sorri SA 519, 2) Helena Peltoniemi IU 509, 3) Merja Ahonen KaA 453, 4) Eeva-Liisa Isosaari KaA 427. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja Y60: 1) Lars Holmberg HyMAS 541, 2)Tapio Heikkonen HyMAS 533, 3) Veli-Pekka Nevala JjA 524, 4) Erkki Häkkinen LAS 507/3x, 5) Heikki Helassalo RSA 507/2x, 6) Seppo Virtanen MSA 504, 7) Timo Laurila K-UAS 502, 8) Juha Kallio LievA 498, 9) Keijo Koski JjA 485, 10) Juhani Öhman TiA 477, 11) Tauno Soutua MSA 459, 12) Juhani Ristilä SA 443. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja Y70: 1) Tapani Purolinna LAS 531, 2) Hannu Seppä KAS 516, 3) Jorma Åsbacka MA 514, 4) Seppo Jortikka HIAS 507, 5) Tuomo Valtonen RSA 504, 6) Pentti Järvinen HVA 503, 7) Olavi Pulsa KuusA 464. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja Y75: 1) Sakari Paasonen LAS 507, 2) Matti Tulimäki JjA 462, 3) Aimo Ahonen KSA 455, 4) Juhani Tammela JjA 449, 5) Olavi Mäkäräinen SUA 442, 6) Ari-Ilmari Iisakkala LAS 431, 7) Lasse Nummi SA 389, 8) Seppo Aalto HyMAS 160. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja Y50 joukkueet: 1) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1621, 2) Lahden Ampumaseura 1616/30x, 3) Asikkalan Ampumaseura 1616/23x, 4) Rauman Seudun Urheiluampujat 1582, 5) Keski-Suomen Ampujat 1525, 6) Satakunnan Ampujat 1496, 7) Jalasjärven Ampujat 1458. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja M: 1) Ari Huhtamäki RSA 27 (567), 2) Teijo Kimpimäki JjA 26 (561), 3) Teemu Lahti LAS 17 (559/11x), 4) Olli Söderlund RSA 15 (559/10x), 5) Petri Federley KuusA 11 (563), 6) Aleksi Pirttimäki PAS 5 (558), 7) Kari Leskinen LAS 556/9x, 8) Marko Talvitie LehA 556/8x, 9) Hannes Frigård SA 556/7x, 10) Ari Meinander LAS 553, 11) Ali Tommola AsAs 552/13x, 12) Iikka Syrjä TaU 552/9x, 13) Jussi Saari TaU 550, 14) Mikko Tupala RSA 549/7x, 15) Marko Inovaara P-HA 549/6x, 16) Olli Paren KuusA 548/10x, 17) Juha Toivola HyMAS 548/2x, 18) Henri Hynninen SA 547/12x, 19) Lars Holmberg HyMAS 547/10x, 20) Simo Saarenmaa RSA 546, 21) Timo Paalanen AsAs 544/9x, 22) Petri Eteläniemi P-HA 544/8x, 23) Arttu Niittymies P-HA 542/13x, 24) Petri Viitala RSA 542/6x, 25) Ari Elo HyMAS 540, 26) Jussi Laukkanen AsAs 539/4x, 27) Tapio Heikkonen HyMAS 539/3, 28) Hannu Räsänen KSA 538, 29) Niko Roos RSA 533, 30) Leo Salonen RSA 532, 31) Arvo 36 Siluetti 37 Practical 39 Kasa-ammunta 40 Kultahiput Koskinen AsAs 531, 32) Mika Vuolle TaU 529, 33) Kari Pirttimäki JjA 527, 34) Tomi Lempiäinen P-HA 524, 35) Jani Piippo TaU 519, 36) Kari Eskola KuusA 518, 37) Ville Peltoniemi IU 513, 38) Elmeri Anttila SA 505, 39) Heikki Helassalo RSA 504, 40) Ari Kivimäki SsA 500, 41) Juha Lindberg TaU 499. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja Y, joukkueet: 1) Rauman Seudun Urheiluampujat 1674, 2) Lahden Ampumaseura 1668, 3) Pohjois-Hämeen Ampujat 1635, 4) Asikkalan Ampumaseura 1635, 5) Tampereen Urheiluampujat 1631, 6) Kuusankosken Ampujat 1629, 7) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1627, 8) Satakunnan Ampujat 1608, 9) Rauman Seudun Urheiluampujat 1602, 10) Rauman Seudun Urheiluampujat 1592, 11) Isojoen Urheilijat 1539. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja N: 1) Maija Pärri RSA 537, 2) Noora Kivistö KuKu 531, 3) Heli Fagerström IU 519, 4) Tiina Kivimäki SsA 517, 5) Tarja Sorri SA 510, 6) Helena Peltoniemi IU 507, 7) Noora Huotari KaA 497, 8) Pirjo Leinonen TaU 470, 9) Merja Ahonen KaA 414, 10) Eeva-Liisa Isosaari KaA 326. 10m ilmaolympiapistooli 60 ls, sarja N joukkueet (EI SM-ARVOA): 1) Kankaanpään Ampumaurheilijat 1237. 10M ILMAKIVÄÄRIN JA -PISTOOLIN SEKÄ ILMAKIVÄÄRIN 3X20 LS SM-KILPAILU 18.–20.3. Turku 10m ilmakivääri 40 ls + finaali, sarja N: 1) Anna-Maria Siivonen RSA 204,8 (410,3), 2) Katariina Laine HlAS 200,7 (409,2), 3) Jenni Leppänen V-SA 181,4 (410,2), 4) Hanna Pitkänen TSA 160,5 (412,6), 5) Katarina Långström KSF 141,1 (411,8), 6) Jenna Kuisma PAS 119,2 (411,1), 7) Marianne Palo IMAS 98,9 (411,1), 8) Marjo Yli-Kiikka IMAS 78,4 (410,6), 9) Annika Sihvonen SMAS 408,9, 10) Mira Mäkelä LappjA 408,5, 11) Saana Tattari HlAS 408,1, 12) Marika Oikarinen KoilA 407,8, 13) Emmi Hyrkäs Hahlo 407,4, 14) Armi Häkkinen KuusA 406,8, 15) Pauliina Frilander-Soini PiekSA 406,4, 16) Inka Havukainen KitA 405,8, 17) Mira Ojanen PuKu 404,9, 18) Jenni Nenonen ToU 404,5, 19) Satu Korhola MA 403,3, 20) Petra Liljeberg KSF 402,5, 21) Laura Sipola SodA 401,7, 22) Nita Törmänen SodA 401,7, 23) Henna Viljanen PAS 401,6, 24) Meri-Tuulia Leppänen HlAS 401,3, 25) Tea Sikanen PiekSA 401,1, 26) Minna Saarimäki LehA 400,9, 27) Saana Peltonen KeuSA 400,8, 28) Noora Pulju SodA 400,1, 29) Paula Kaksonen IMAS 399,7, 30) Elli Männistö PuKu 399,1, 31) Essi Laitinen TSA 397,9, 32) Senni Lauttamus KA 397,1, 33) Aina Kivi KSF 396,6, 34) Sirkka Savukari ESA 396,5, 35) Sonja Siitonen Hahlo 394,8, 36) Suvi Petäjäsaari MyA 394,2, 37) Indre Zliobaite ESF 394,1, 38) Susanna Petäjäsaari MyA 393,7, 39) Eila Väisänen MyA 392,2, 40) Laura Haukkala HSA 391,0, 41) Iida Okkonen MA 390,9, 42) Elina Takku PuKu 390,6, 43) Sanna Wessman SaSA 390,2, 44) Emma Takku PuKu 389,4, 45) Sari Nivala YK 389,4, 46) Jonna Pukkila HSA 389,3, 47) Elina Lehtomäki SiiLa 388,5, 48) Essi Niemi SA 387,2, 49) Mari Weckman LAS 386,9, 50) Minna Asikainen K-UAS 383,0, 51) Tiina Siirilä KhjA 378,8, 52) Mariella Pahlman SaSA 377,4, 53) Laura Lehtiaho HaaAs 377,3, 54) Susanna Nylander HlAS 372,2, 55) Saija Kinnari LAS 367,6, 56) Emmi Pekkanen PAS 256,8 DNF. 10m ilmakivääri 40 ls + finaali, sarja N20: 1) Anna-Maria Siivonen RSA 204,6 (400,6), 2) Inka Havukainen KitA 202,0 (404,0), 3) Riina Karhu IMAS 179,3 (401), 4) Saana Peltonen KeuSA 158,3 (407,3), 5) Satu Korhola MA 119,1 (403,2), 6) Mira Mäkelä LappjA 117,7 (403,0), 7) Mari Weckman LAS 94,2 (400,7), 8) Emmi Hyrkäs Hahlo 76,4 (413,2), 9) Iida Olkkonen MA 393,6, 10) Emmi Haukkala HSA 392,4, 11) Aina Kivi KSF 389,6, 12) Johanna Mattila IMAS 386,1. 10m ilmakivääri 40 ls, sarja N18: 1) Henna Viljanen PAS 411,8, 2) Jenni Nenonen ToU 406,8, 3) Marianne Palo IMAS 406,2, 4) Armi Häkkinen KuusA 406,0, 5) Meri-Tuulia Leppänen HlAS 404,9, 6) Jenna Kuisma PAS 404,5, 7) Laura Sipola SodA 399,2, 8) Essi Laitinen TSA 398,3, 9) Emmi Pekkanen PAS 396,4, 10) Susanna

Peräaho HaaAS 394,1, 11) Sonja Siitonen Hahlo 394,0, 12) Suvi Petäjäsaari MyA 393,6, 13) Niina Saarinen SMAS 392,7, 14) Sofia Mäkinen IMAS 392,7, 15) Eeva Hänninen NoSA 389,3, 16) Elina Takku PuKu 387,2, 17) Emma Takku PuKu 384,7, 18) Emma Kanerva PAS 379,1, 19) Emma Karhunen LehA 368,4. 10m ilmakivääri 40 ls, sarja N16: 1) Essi Heiskanen PiekSA 404,9, 2) Anna Liuska HaaAS 404,0, 3) Laura Norolampi IMAS 402,0, 4) Viivi Kemppi KuusA 401,4, 5) Iina Vaitiniemi HaaAS 400,6, 6) Elli Männistö PuKu 399,3, 7) Senni Lauttamus KA 397,7, 8) Mia Seppälä LamAS 397,2, 9) Susanna Petäjäsaari MyA 396,6, 10) Pinja Tolonen PiekSA 395,6, 11) Jonna Mauno KuusA 394,2, 12) Jonna Pukkila HSA 394,1, 13) Vilma Sippola HaaAS 391,4, 14) Emmi Vanhanen KitA 384,8, 15) Nea Lilja LamAS 384,1, 16) Aino Pulju IvUA 381,6, 17) Anni Sipola SodA 378,9, 18) Melinda Moring KSF 378,2, 19) Tiia Rantanen HlAS 376,6, 20) Sandra Moring KSF 376,1, 21) Nea Valkonen KuusA 371,0, 22) Sanna Lehtonen MA 357,3, 23) Neea Nenonen MA 345,6, 24) Elina Bisi MA 332,8. 10m ilmakivääri 40 ls, sarja N50: 1) Sirkka Savukari ESA 395,1, 2) Eila Väisänen MyA 393,0, 3) Minna Nygård KokMAS 380,0, 4) Eeva Kyrönlahti SaSA 375,7, 5) Tiina Ylä-Outinen KuusA 373,7. 10m ilmakivääri 60 ls + finaali, sarja M: 1) Juho Kurki KaA 206,4 (627,7), 2) Aleksi Leppä HAS 204,3 (621,8), 3) Cristian Friman ESF 183,7 (618,0), 4) Jaakko Björkbacka LehA 162,9 (615,1), 5) Joni Stenström RS 141,6 (610,7), 6) Matias Kiuru PAS 121,2 (613,7), 7) Roope Pohjoisaho KuusA 96,5 (609,1), 8) Timo Puisto MA 73,2 (609,9), 9) Jimi Lång KaA 608,5, 10) Ville Nokipii P-HA 606,4, 11) Aleksi Jarva PAS 606,2, 12) Aleksi Lammintausta KaA 605,6, 13) Mika Piipponen KuusA 604,7, 14) Juha Rutonen HAS 604,2, 15) Antti Puhakka HAS 603,7, 16) Jouni Jokinen KuusA 603,3, 17) Tommi Tella JA 602,5, 18) Robin Stenström RS 602,4, 19) Olli Hahl MA 601,4, 20) Riku Laitinen HaaAS 600,2, 21) Pekka Raittinen LamAS 598,7, 22) Taneli Ripatti MA 598,5, 23) Tero Hovila SaSA 598,1, 24) Juha Virtanen KhjA 597,8, 25) Juho Autio OMAS 597,5, 26) Björn Friman ESF 597,3, 27) Riku Koskela SA 597,3, 28) Vesa Torkko Rihla 596,4, 29) Toni Matilainen KuusA 596,4, 30) Lauri Vähä-Savo SA 595,9, 31) Antti Kajan SäSA 595,2, 32) Toni Karlsson MU 595,1, 33) Teemu Lipponen NoSA 594,8, 34) Juho Katajamaa KuusA 594,3, 35) Matti Konttinen OMAS 592,3, 36) Joni Virtanen KhjA 590,9, 37) Antti Raittinen LamAS 590,1, 38) Kimmo Rytkönen KAMS 587,0, 39) Sami Koskela SA 586,9, 40) Jaroslav Ishanov HlAS 586,1, 41) Marko Mäkelä LappjA 583,2, 42) Mika Ketola KA 581,3, 43) Mikko Taussi OMAS 580,0, 44) Hannu Teitto KuusA 578,4, 45) Juha Korpi IMAS 577,4, 46) Jan Liljeberg KSF 573,3, 47) Marko Kangas IMAS 570,3, 48) Petri Tupakka ESA 569,6, 49) Jan Nylund TSA 569,4, 50) Lassi Kukkumäki HlAS 554,1, 51) Tomi Taattola KAMS 536,8. 10m ilmakivääri 60 ls + finaali, sarja M20: 1) Matias Kiuru PAS 203,2 (617,1), 2) Jere-Juhani Salo NoSA 202,6 (607,3), 3) Cristian Friman ESF 181,8 (606,5), 4) Mika Piipponen KuusA 160,1 (605,5), 5) Björn Friman ESF 139,1 (594,8, 6) Lauri Vähä-Savo 119,6 (600,7), 7) Roope Pohjoisaho KuusA 98,5 (600,9), 8) Juho Katajamaa KuusA 75,7 (604,3), 9) Joonas Kankaanpää SaSA 582,9, 10) Taneli Korhonen SiiLa 569,5. 10m ilmakivääri 60 ls, sarja M18: 1) Mika Varjo MA 599,9, 2) Jomi Lång KaA 594,2, 3) Sami Heiskanen PiekSA 591,1, 4) Aki Koivu NoSA 586,0, 5) Konsta Aho LappjA 584,1, 6) Nico Järvinen MU 583,7, 7) Rasmus Nironen KuusA 583,5, 8) Lassi Kukkumäki JlAS 576,5, 9) Aleksi Hakala KA 569,4, 10) Thanawat Mulichan KuusA 568,3, 11) Lenni-Kalle Kojola KA 558,7, 12) Artturi Karhunen LehA 456,9. 10m ilmakivääri 40 ls, sarja M16: 1) Tuomas Tapper PAS 404,2, 2) Riku Laitinen HaaAS 403,3, 3) Riku Koskela SA 393,9, 4) Casimir Munck KSF 393,1, 5) Mikko Mantere HlAS 392,8, 6) Nico Lempinen LamAS 391,8, 7) Lasarus Hangassalo IMAS 390,5, 8) Markus Suortti KuusA 387,7, 9) Luukas Koota ESF 385,2, 10) Iiro Louko AlavA 383,7, 11) Rasmus Ritari K-UAS 380,7, 12) Yaroslav Ishanov HlAS 380,7, 13) Niko Halkola IU 380,4, 14) Aleksi Heinonen LappjA 379,8, 15) Kimi Huttunen IvUA 379,2, 16) Ville Ketolainen IMAS 378,7, 17) Roni Airo K-UAS 376,0, 18) Jesse Latvala LappjA 375,9, 19) Iiro Paloniemi PAS 373,9, 20) Sami Kukkonen IkA 373,1, 21) Arttu Lång KuusA 370,2, 22) Mikko Helenius NoSA 367,6, 23) Aleksi Tamminen NoSA 367,1, 24) Severi Hölsö IMAS 366,5, 25) Tomi Seppälä LamAS 365,7, 26) Miika Mäkelä LappjA 361,6, 27) Roope Hyytiäinen K-UAS 347,1. 10m ilmakivääri 40 ls, sarja M50: 1) Jari Lehtinen KSA 394,7, 2) Matti Viljakainen SäSA 392,2, 3) Ilkka Ratamo SaSA 390,0, 4) Heikki Tarkkanen IMAS 389,4, 5) Veijo Sivula KSA 389,2, 6) Arto Rinne HyMAS 388,0, 7) Martti Luhtajärvi P-HA 388,0, 8) Markku Oinonen PA 387,2, 9) Jari Lahdenvesi PorkkA 386,1, 10) Mikko Taussi OMAS 384,9, 11) Juha Haavisto KuusA 384,0, 12) Marko Satokangas KSA 380,0, 13) Markku Kärk- käinen KAMS 379,4, 14) Ari Karhu KuusA 379,3, 15) Pertti Sinkko KuusA 378,6, 16) Kari Nevala SaSA 376,9, 17) Jan Nylund TSA 374,8, 18) Tapio Kajan KAMS 373,2, 19) Hannu Yläoutinen KuusA 369,4, 20) Heikki Pääkkönen KAMS 342,8. 10m ilmakivääri 40 ls, sarja Y60: 1) Reino Uuttu SaSA 392,4, 2) Mikko Mattila MyA 391,2, 3) Markku Ranta-Ylitalo AlavA 390,9, 4) Juhani Parviainen KAMS 387,3, 5) Kurt Thune SaSA 387,3, 6) Ilmo Kinnunen RS 384,6, 7) Jarmo Järvelä KuusA 381,8, 8) Markku Niemi AlavA 381,0, 9) Heikki Ranne SäSA 379,5, 10) Tapio Lehto NoSA 378,2, 11) Jorma Röppänen SäSA 376,4, 12) Ulf Friberg LAS 376,0, 13) Heikki Saarinen KaA 375,8, 14) Veikko Laine SaSA 374,6, 15) Esko Ranta PAS 374,4, 16) Kalervo Partanen NAME-88 370,9, 17) Ismo Kärmeniemi ESA 370,1, 18) Esko Törölä PAS 367,9, 19) Ralf Westerlund RS 367,3, 20) Kari Hallila ÄäA 366,2, 21) Antero Lindberg PorkkA 361,4, 22) Timo Mäkelä KeuSA 356,8, 23) Kalle Hämäläinen KonnA 355,7, 24) Christer Sandholm KSF 348,1. 10m ilmakivääri 40 ls, sarja Y70: 1) Pekka Valtonen ESA 386,8, 2) Alpo Veijalainen HyMAS 371,3, 3) Sergei Tretjakov PAS 369,2, 4) Pekka Lindfors SMY 367,7, 5) Martti Syrjäoja ESA 364,7, 6) Antero Rantala OMAS 364,7, 7) Raimo Novari SaSA 357,1, 8) Mauri Heino KAS 356,3, 9) Aimo Rahikka KaA 352,3. 10m ilmakivääri 40 ls + finaali, sarja Y75: 1) Erkki Perälä AlavA 377,9, 2) Silmu Kuisma K-UAS 375,1, 3) Paavo Pyykkönen SMY 374,5, 4) Kauko Kaartinen RS 366,7, 5) Tauno Törnudd P-HA 366,2, 6) Osmo Paavola V-SA 365,6, 7) Kalevi Pirskanen HeiA 363,1, 8) Jussi Ruohonen LAS 345,6, 9) Olli Silanto SaSA 284,8. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja M: 1) Joni Stenström RS 596, 2) Juho Kurki KaA 594, 3) Jaakko Björkbacka LehA 593/47x, 4) Aleksi Leppä HAS 593/44x, 5) Mika Varjo MA 593/42x, 6) Lauri Lauste SA 591/46x, 7) Antti Puhakka HAS 591/45x, 8) Aleksi Lammintausta KaA 591/42x, 9) Olli Hahl MA 589, 10) Juha Rutonen HAS 588/44x, 11) Juho Autio OMAS 588/42x, 12) Aleksi Jarva PAS 588/37x, 13) Mika Piipponen KuusA 587, 14) Robin Stenström RS 586, 15) Antti Kajan SäSA 582, 16) Roope Pohjoisaho KuusA 581, 17) Riku Koskela SA 580, 18) Juho Katajamaa KuusA 579, 19) Sami Heiskanen PiekSA 575, 20) Kurt Thune SaSA 574, 21) Petri Tupakka ESA 568, 22) Sami Koskela SA 566. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja M20: 1) Mika Piipponen KuusA 591, 2) Juho Katajamaa KuusA 586, 3) Björn Friman ESF 583, 4) Lauri Vähä-Savo SA 580, 5) Roope Pohjoisaho KuusA 579. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja M18: 1) Cristian Friman ESF 595, 2) Mika Varjo MA 591, 3) Sami Heiskanen PiekSA 588, 4) Jimi Lång KaA 585. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja M16: 1) Riku Laitinen HaaAs 590, 2) Riku Koskela SA 583, 3) Markus Suortti KuusA 575, 4) Luukas Koota ESF 546. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja M50: 1) Lauri Lauste SA 588, 2) Matti Viljakainen SäSA 582, 3) Ilkka Ratamo SaSA 576/29x, 4) Juha Haavisto KuusA 576/19x, 5) Ari Karhu KuusA 570, 6) Kari Nevala SaSA 569, 7) Hannu Yläoutinen KuusA 568, 8) Tapio Kajan KAMS 565, 9) Pertti Sinkko KuusA 560. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja N: 1) Annika Sihvonen SMAS 596, 2) Marjo Yli-Kiikka IMAS 595, 3) Katariina Laine HlAS 593, 4) Inka Havukainen KitA 593, 5) Satu Korhola MA 592, 6) Emmi Hyrkäs Hahlo 589/43x, 7) Saana Tattari HlAS 589/39x, 8) Sonja Siitonen Hahlo 586, 9) Mira Mäkelä LappjA 585, 10) Mira Ojanen PuKu 580, 11) Tiina Siirilä KhjA 575, 12) Tea Sikanen PiekSA 573/31x, 13) Meri-Tuulia Leppänen HlAS 573/27x. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja N20: 1) Emmi Hyrkäs Hahlo 594, 2) Satu Korhola MA 591, 3) Inka Havukainen KitA 590, 4) Mira Mäkelä LappjA 587, 5) Iida Okkonen MA 568. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja N18: 1) Jenna Kuisma PAS 594, 2) Jonna Mauno KuusA 588, 3) Henna Viljanen PAS 584/33x, 4) Sonja Siitonen Hahlo 584/31x, 5) Meri-Tuulia Leppänen HlAS 583, 6) Susanna Peräaho HaaAs 582, 7) Suvi Petäjäsaari MyA 577, 8) Niina Saarinen SMAS 565, 9) Nea Valkonen KuusA 557. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja N50: 1) Eeva Kyrönlahti SaSA 575, 2) Eila Väisänen MyA 565/29x/väh2, 3) Tiina Ylä-Outinen KuusA 565/15x. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja Y60: 1) Heikki Ranne SäSA 579, 2) Mikko Mattila MyA 575/31x, 3) Jorma Röppänen SäSA 575/31x, 4) Kurt Thune SaSA 575/29x, 5) Veikko Laine SaSA 573, 6) Ilmo Kinnunen RS 572, 7) Ismo Kärmeniemi ESA 570/27x, 8) Markku Niemi AlavA 570/25x, 9) Jarmo Järvelä KuusA 568, 10) Esko Ranta PAS 564/25x, 11) Kalervo Partanen NAME88 564/21x, 12) Esko Törölä PAS 547, 13) Ulf Friberg LAS 541, 14) Hannu Majalahti ParkA 539. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja Y70: 1) Mauri Heino KAS 562, 2) Pekka Valtonen ESA 553, 3) Aimo rahikka KaA 548, 4) Martti Syrjä ESA 547, 5) Raimo Novari SaSA 546. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja Y75: 1) Paavo Pyykkönen SMY 571, 2) Kauko Kaartinen RS 562, 3) Jussi Ruohonen LAS 543, 4) Taisto Koskenlaakso NAME88 540, 5) Olli Silanto SaSA 514. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja N, joukkueet, (EI SM-ARVOA): 1) Hämeenlinnan Ampumaseura 1755. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja Y, joukkueet: 1) Mikkelin Ampujat 1774, 2) Haminan Ampumaseura 1772, 3) Kuusankosken Ampujat 1747, 4) Satakunnan Ampujat 1737, 5) Kankaanpään Ampumaurheilijat 1733. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja Y20, joukkueet: 1) Kuusankosken Ampujat 1 1756, 2) Esbo Skytteförening 1724, 3) Kuusankosken Ampujat 2 1720. 10m ilmakivääri 3x20 ls, sarja Y50, joukkueet: 1) Säkylän Seudun Ampujat 1736, 2) Salon Seudun Ampujat 1724, 3) Kuusankosken Ampujat 1712, 4) Kuusankosken Ampujat 1695, 5) Salon Seudun Ampujat 1690, 6) Etelä-Saimaan Ampujat 1670. 10m ilmapistooli 40 ls + finaali, sarja N: Ritva Karri KokMAS 194,3 (372/5x), 2) Therese Fagerström RS 194,2 (372/7x), 3) Kirsti Kaaro KAS 173,4 (373/8x), 4) Emma Numminen KSF 154,0 (374/4x), 5) Anette Källi LehA 133,3 (372/10x), 6) Sari Björnholm MA 112,2 (372/5x) 7) Oksana Frojan PAS 90,8 (370/4x), 8) Tea Lepistö HSA 68,1 (366/10x), 9) Susanna Ahomäki HSA 366/7x, 10) Reetta Hynninen PAS 365/6x, 11) Paula Viitasaari PAS 363/6x, 12) Heli Fagerström IU 363/3x, 13) Kirsi Rönnqvist KSF 360/8x, 14) Jaana Salo HyMAS 359/3x, 15) Sanna Ihalainen MA 358/2x, 16) Raija Perälä LSA 357/7x, 17) Annukka Riutta HSA 356/7x, 18) Marika Röyhkiö KhjA 356/6x, 19) Paula Kaksonen IMAS 355/4x, 20) Heini Pajala RaaA 355/2, 21) Essi Niemi SA 353/4x, 22) Susanna Röman TSA 353/3x, 23) Eija-Riitta Häyhä RASSI 351/4x, 24) Outi Tuomisto VamSA 351/2x, 25) Essi Anttila SodA 348/4x, 26) Taru Teikari IU 348/1x, 27) Minna Bloigu PAS 347/6, 28) Kati Turu KAS 347/3x, 29) Tiina Jänkälä SodA 346/2x, 30) Taina Lehtiaho HaaAS 343/5x, 31) Maija Saarto TSA 343/2x, 32) Tarja Sorri SA 342/4x, 33) Kaisu Seppänen VamSA 340/1x, 34) Janna Järvinen TSA 338/5x, 35) Pirjo Rautio RaaA 332/2x, 36) Anna Harju KAS 318/1x, 37) Elisa Lähdesmäki HVA 294/1x. 10m ilmapistooli 40 ls + finaali, sarja N20: 1) Emma Numminen KSF 187,8 (365/6x), 2) Maija Pernu KAMS 185,8 (347/5x), 3) Anna Anttila PAS 163,0 (362/5x), 4) Noora Perälä KhjA 143,7 (341/4x), 5) Sophia Arrakoski RS 126,0 (338/2x), 6) Marika Röyhkiö KhjA 107,6 (345/3x). 10m ilmapistooli 40 ls, sarja N18: 1) Julia Palmgren MA 349/3x, 2) Taru Teikari IU 340/1x, 3) Essi pitkänen IkA 338/0x, 4) Essi Anttila SodA 337/1x, 5) Ada Pekola TSA 332/2x, 6) Henna Nurma PAS 331/3x, 7) Jenna Niemelä IU 327/3x. 10m ilmapistooli 40 ls, sarja N16: 1) Aurelia Ahokas PAS 350/3x, 2) Laura Norolampi IMAS 349/5x, 3) Maija Pärri RSA 341/0x, 4) Aino Rytkönen MA 339/2x, 5) Venla Berg KarMAS 325/4x, 6) Elina Ripatti MA 323/2x. 10m ilmapistooli 40 ls, sarja N50: 1) Paula Viitasaari PAS 367/6x, 2) Jaana Salo HyMAS 362/3x, 3) Helena Peltoniemi IU 357/3x, 4) Päivi Mariani-Cerati ESF 355/7x, 5) Tarja Sorri SA 351/4x, 6) Mirja Aho KP-V 344/3x, 7) Marju Sand SUA 336/3x, 8) Pirjo Rautio RaaA 330/2x, 9) Ritva Mykrä SA 321/3x. 10m ilmapistooli 60 ls + finaali, sarja M: 1) Karri Turunen NAS 195,3 (579/23x), 2) Ismo Haapala KokMAS 194,0 (563/15x), 3) Ari Huhtamäki RSA 173,0 (571/17x), 4) Jussi Saari LSA 155,2 (565/14x), 5) Marko Talvitie LehA 134,5 (560/13x), 6) Pasi Tenkanen NoSA 114,5 (561/16x), 7) Jyrki Turja LSA 94,3 (559/12x), 8) Joonas Knuuti P-HA 70,4 (562/15x), 9) Tarmo Af Ursin RSA 557/11x, 10) Aleksi Pirttimäki PAS 557/9x, 11) Ilkka Myllymäki NoSA 557/9x, 12) Lars-Christian Schauman P-HA 557/8x, 13) Ville Lehtinen P-HA 557/7x, 14) Rauno Hartikainen HVA 556/14x, 15) Jarmo Salo LSA 556/10x, 16) Konsta Kivi TSA 556/8x, 17) Artjom Frjan PAS 555/10x, 18) Tobias Lindgren RS 555/10x, 19) Teemu lahti LAS 554/11x, 20) Antti Pahalahti LuhA 554/10x, 21) Tomi Lempiäinen P-HA 553/9x, 22) Mikko Ehrlund TSA 553/8x, 23) Henri Hynninen SA 553/7x, 24) Juho Haapanen HyMAS 552/10x, 25) Risto Korhonen KAMS 552/7x, 26) Jari Paski SsA/8x, 27) Joonas Kuusela SodA 551/7x, 28) Hannes Frigård SA 550/8x, 29) Sami Haume NoSA 549/5x, 30) Janne Terkola SaSA 548/8x, 31) Petri Kantola KokMAS 547/7x, 32) Olli Jokiranta PAS 545/10x, 33) Kalle Kivi TSA 544/11x, 34) Mika Laikola KuKu 544/7x, 35) Timo Kivelä NoSA 543/13x, 36) Torsti Annala PorkkA 543/5x, 37) Eero Pukkila HSA 542/7x, 38) Vesa Kemppi KSA 541/3x, 39) Jussi Nylund HiMS 540/9x, 40) Joonas Riutta HSA 539/8x, 41) Jukka Kankare SaSA 539/5x, 42) Jyrki Kronqvist KSA 538/7x, 43) Juhani Rissanen PAS 538/7x, 44) Keijo Uusitalo SA 538/6x, 45) Arttu Niittymies P-HA 537/8x, 46) Anssi Hakkarainen TSA 537/6x, 47) Eemeli Annala PAS 536/6x, 48) Jiri Kuukasjärvi TSA 535/8x, 49) Klaus Tupi TSA 535/5x, 50) Jari Kandell NoSA 534/9x, 51) Asser Vuola P-HA 532/5x, 52) Mika Laaksonen SA 531/8x, 53) Markku Kumin LovAS 531/8x, 54) Kasper Förström RS 528/4x, 55) Otto Suuronen MA 525/5x, 56) Jari Nissi NoSA 5/2016 URHEILUAMPUJA 25

SM 2016 520/4x, 57) Mika Vuolle TaU 519/4x, 58) Jani Sokura KaA 518/5x, 59) Esko Joenperä KAS 478/3x, 60) Ari Meinander LAS 261/1x. 10m ilmapistooli 60 ls + finaali, sarja M20: 1) Niko Roos RSA 191,9 (568/16x), 2) Joonas Kuusela SodA 190,3 (538/5x), 3) Leevi Siren TSA 169,4 (542/7x), 4) Veikko Keskinen K-64 150,4 (555/11x), 5) Jani Pitkänen IkA 128,5 (562/14x), 6) Samuel Turigin KuKu 107,4 (565/6x), 7) Konsta Kivi TSA 89,6 (541/4x), 8) Eemeli Villamo IU 69,6 (543/10x), 9) Arttu Ihalainen PiekSA 535/7x, 10) Björn Friman ESF 525/8x, 11) Esa Savola LappjA 517/5x. 10m ilmapistooli 60 ls, sarja M18: 1) Cristian Friman ESF 541/4x, 2) Riku Akseli IU 539/7x, 3) Akseli Keskinen K-64 517/3x, 4) Roni Rannisto LappjA 507/1x, 5) Lilius Axel ESF 498/5x, 6) Lukas Wilkman ESF 411/1x. 10m ilmapistooli 40 ls, sarja M16: 1) Urho Hietaniemi AlavA 363/7x, 2) Lasarus Hangassalo IMAS 344/2x, 3) Ville Ketolainen IMAS 338/7x, 4) Severi Hölsö IMAS 338/2x, 5) Niklas Myllymäki NoSA 336/0x, 6) Viljami Norolampi IMAS 331/2x, 7) Leo Salonen RSA 330/1x, 8) Tino Tukiainen MA 328/2x, 9) Joonas Seppälä AsAs 326/4x, 10) Lauri Huhtanen KarMAS 316/3x, 11) Jere Akseli IU 299/2x, 12) Mikko Vehnämaa IkA 292/3x. 10m ilmapistooli 40 ls, sarja M50: 1) Arto Kormu HyMAS 376/12x, 2) Jukka Nikkari TSA 370/9x, 3) Juha Valjus KAS 370/8x, 4) Heikki Oikari TiA 369/7x, 5) Ari Meinander LAS 368/7x, 6) Lauri Lauste SA 367/5x, 7) Hannes Frigård SA 366/8x, 8) Seppo Nevansuu KuKu 366/5x, 9) Matti Anttonen SaSA 365/5x, 10) Torsti Annala PorkkA 364/6x, 11) Juhani Rissanen PAS 364/4x, 12) Kalle Kivi TSA 364/3x, 13) Kari Reinola LeA 362/8x, 14) Markku Rantala SäSA 362/5x, 15) Petri Kantola KokMAS 361/3x, 16) Simo Saarenmaa RSA 361/2x, 17) Jan Nyberg RS 359/7x, 18) Matti Kaipiainen PAS 359/5x, 19) Risto Korhonen KAMS 357/5x, 20) Markku Koskivirta KAS 356/5x, 21) Matti Kunttu KSA 356/3x, 22) Jyrki Leppälä AlavA 354/5x, 23) Tomi Laitinen KAMS 351/1x, 24) Matti Hellsten KAS 345/2x, 25) Ismo Minkkinen HyMAS 343/1x, 26) Hannu Ryttäri HaaAS 332/3x. 10m ilmapistooli 40 ls, sarja Y60: 1) Veikko Alanko HyMAS 369/6x, 2) Antti Tervola K-UAS 366/7x, 3) Juhani Öhman TiA 364/7x, 4) Raimo Laine RS 364/6x, 5) Antti Pesonen LAS 361/6x, 6) Vesa Savolainen PorkkA 360/3x, 7) Jaakko Sand SUA 359/4x, 8) Heikki Heikkilä LeA 359/4x, 9) Seppo Junttila TSA 358/3x, 10) Kenneth Mariani-Cerati RS 356/3x, 11) Markku Leino IU 356/1x, 12) Seppo Hallikainen KaHa 356/1x, 13) Matti Saarainen KaHa 355/7x, 14) Jarmo Hoikkala SaSA 354/2x, 15) Veijo Piironen P-HA 354/2, 16) Lawrence Mariani-Cerati RS 353/8x, 17) Timo Laurila K-UAS 352/3x, 18) Pekka Ranua LA 352/3x, 19) Ahti Niskanen HanA 352/3x, 20) Vesa Ennevaara PorkkA 349/5x, 21) Heikki Helassalo RSA 343/1x, 22) Tapio Leppänen LeA 343/0x, 23) Pentti Laihanen SA 339/3x, 24) Tapio Hänninen LA 339/0x, 25) Martti Kettukangas RaaA 338/5x, 26) Pekka Kähkönen TSA 336/3x, 27) Pertti Seimola LuhA 335/2x, 28) Heikki Pakkalin TSA 326/1x, 29) Hannu Jauhiainen SySi 325/4x, 30) Reijo Salo KK-A 319/3x. 10m ilmapistooli 40 ls, sarja Y70: 1) Martti Palomäki LeA 363/3x, 2) Pentti Järvinen HVA 362/7x, 3) Raimo Lusenius LA 361/8x, 4) Alpo Vehanen SA 359/6x, 5) Jorma Laakso K-64 356/5x, 6) Paavo Palokangas OrjY 355/5x, 7) Kari Löfgren TiA 355/5x, 8) Kurt Wallden TSA 352/7x, 9) Heino Pitkäkangas KaHa 347/2x, 10) Jorma Åsbacka MA 346/2x, 11) Hannu Seppä KAS 341/2x, 12) Tuomo Valtonen RSA 340/1x, 13) Juha Tonteri LuhA 330/1x, 14) Gunnar Ahopelto SsA 328/1x, 15) Seppo Paakki SsA 308/1x. 10m ilmapistooli 40 ls, sarja Y75: 1) Seppo Mäkinen TSA 365/6x, 2) Sakari Paasonen LAS 354/3x, 3) Keijo Vesanen HVA 342/2x, 4) Rauno Kiri KAS 341/1x, 5) Antti Weijo LuhA 337/4x, 6) Antti Huhtio HVA 336/1x, 7) Matti Nurminen HVA 335/0x, 8) Ulf Fagerström RS 333/2x, 9) Erkki Ström YVA 331/2x, 10) Martti Kajomeri LeA 329/6x, 11) Matti Arvela TSA 327/1x, 12) Seppo Laitakari HVA 317/0x, 13) Bernt Lindholm RS 314/1x, 14) Taisto Kilpinen SaSA 297/3x. P1/SH1 10m ilmapistooli 60 ls, sarja Y: 1) Tauno Matilainen PA 514/5x, 2) Juha Nikupeteri SodA 496/1x, 3) Juha Eronen RASSI 492, 4) Risto Heinistö SUA 467/2x, 5) Marko Toivanen LAS 378. P2/SH1 10m ilmapistooli 40 ls, sarja Y60: 1) Erkki Pekkala HaaAS 344/3x. P2/SH1 10m ilmapistooli 40 ls, sarja Y75: 1) Olavi Mäkäräinen SUA 288/2x. R2/SH1 10m ilmakivääri 40 ls, sarja N50: 1) Sirkka-Liisa Collin Rihla 377,8. R2/SH1 10m ilmakivääri 40 ls, sarja Y60: 1) Touko Koivisto MU 367,0. R2/SH1 10m ilmakivääri 40 ls, sarja Y75: 1) Olavi Mäkäräinen SUA 324,5. R3/SH1 10m ilmakivääri 60 ls, sarja Y: 1) Timo Keskisimonen RaaA 625,3, 2) Jarkko Mylly HaaAS 622,7, 3) Nico Järvinen MU 614,1, 4) Niina Seppälä MU 609,1. 26 URHEILUAMPUJA 5/2016 R3/SH1 10m ilmakivääri 60 ls, sarja Y20: 1) Matias Oksanen TSA 599,7, 2) Juho Ovaska TSA 578,5. R3/SH1 10m ilmakivääri 60 ls, sarja Y60: 1) Erkki Pekkala HaaAS 633,6, 2) Tapani Meriläinen JA 612,9, 3) Esko Törölä PAS 609,1, 4) Touko koivisto MU 608,0. R3/SH1 10m ilmakivääri 60 ls, sarja Y70: 1) Sirkka-Liisa Collin Rihla 610,3. R4/SH2 10m ilmakivääri 40 ls, sarja Y75: 1) Martti Haverinen LehA 374,5. R5/SH2 10m ilmakivääri 60 ls, sarja Y: 1) Minna Leinonen KSA 634,5, 2) Pasi Erkkilä HaaAS 610,8, 3) Olli Lehtinen TSA 307,0. R5/SH2 10m ilmakivääri 60 ls, sarja Y20: 1) Sampo Jokinen TSA 542,8. R5/SH2 10m ilmakivääri 40 ls, sarja Y60: 1) Risto Murisoja HaaAS 418,9, 2) Eija Murisoja HaaAS 411,8, 3) Taito Ohmero HaaAS 410,1, 4) Jarkko Suominen SaSA 408,0. R5/SH2 10m ilmakivääri 40 ls, sarja Y70: 1) Risto Vassinen HeiA 409,0. R5/SH2 10m ilmakivääri 40 ls, sarja Y75: 1) Urpo Kilja HaaAS 417,4, 2) Aimo Lassila HaaAS 408,6, 3) Sulo Nurmenniemi HaaAS 407,9. R3/SH1 10m ilmakivääri 60 ls, sarja Y, joukkueet: 1) Mäntsälän Urheilijat 1223,6. R5/SH2 10m ilmakivääri 40 ls, sarja Y50, joukkueet: 1) Haapajärven Ampumaseura 1 1246,4, 2) Haapajärven Ampumaseura 2 1228,3. 50M KIVÄÄRI SM (M JA N) 15.–17.7. Inkoo 50m kivääri 60ls makuu, sarja M: 1) Tero Hovila SaSA 205,8 (612,2), 2) Juho Kurki KaA 204,2 (612,4), 3) Cristian Friman ESF 183,1 (612,7), 4) Mika Piipponen KuusA 161,6 (614,5), 5) Joni Stenström RS 141,3 (614,6), 6) Jaakko Björkbacka LehA 121,0 (613,1), 7) Antti Puhakka HAS 99,0 (612,4), 8) Matias Kiuru PAS 79,0 (614,5), 9) Teemu Lipponen NoSA 612,2, 10) Juho Autio OMAS 611,0, 11) Juha Rutonen HAS 610,8, 12) Jimi Lång KaA 610,2, 13) Juha Virtanen KhjA 609,6, 14) Olli Hahl MA 609,5, 15) Juha Rinta-Keturi SäSA 609,4, 16) Riku Koskela SA 609,0, 17) Aleksi Leppä HAS 608,9, 18) Mikko Ollikainen PuKu 608,8, 19) Lasse Voutilainen RS 607,8, 20) Jorma Röppänen SäSA 607,4, 21) Jari Lehtinen KSA 607,0, 22) Antti Kajan SäSA 606,6, 23) Pekka Saari IMAS 606,2, 24) Juha Peltonen LeA 605,3, 25) Joni Virtanen KhjA 605,1, 26) Sebastian Långström KSF 604,7, 27) Mika Varjo MA 602,6, 28) Ilkka Ratamo SaSA 600,9, 29) Marko Satokangas KSA 600,6, 30) Sami Koskela SA 597,7. 50m kivääri 60ls makuu, sarja M joukkueet: 1) Haminan Ampumaseura 1839,8, 2) Raseborgs Skyttar 1834,4, 3) Salon Seudun Ampujat 1826,3, 4) Säkylän Seudun Ampujat 1824,8, 5) Satakunnan Ampujat 1823,5, 6) Kuusankosken Ampujat 1 1820,5, 7) Lempäälän Ampujat 1814,8, 8) Mikkelin Ampujat 1806,8, 9) Kuusankosken Ampujat 2 1805,8, 10) Keski-Suomen Ampujat 1802,3, 11) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1785,2, 12) Kyrkslätt Skytteförening 1767,5. 50m kivääri 60ls makuu, sarja N: 1) Annika Sihvonen SMAS 616,8, 2) Pauliina Frilander-Soini PiekSA 616,7, 3) Marjo Yli-Kiikka IMAS 615,9, 4) Susanna Peräaho HaaAS 615,7, 5) Saana Tattari HlAS 615,1, 6) Katarina Långström KSF 514,9, 7) Marianne Palo IMAS 614,6, 8) Emmi Hyrkäs Hahlo 613,8, 9) Hanna-Kaija Nieminen LeA 613,1, 10) Katariina Laine HlAS 612,5, 11) Saana Peltonen KeuSA 611,9, 12) Armi Häkkinen KuusA 609,2, 13) Jasmin Mattila SodA 605,8, 14) Petra Liljeberg KSF 604,0, 15) Niina Saarinen SMAS 603,8, 16) Riina Karhu IMAS 602,8, 17) Nita Törmänen SodA 601,9, 18) Henna Viljanen PAS 601,9, 19) Suvi Petäjäsaari MyA 600,3, 20) Inka Havukainen KitA 599,8, 21) Emma Kanerva PAS 599,2, 22) Noora Pulju SodA 598,8, 23) Mira Mäkelä LappjA 598,6, 24) Mira Ojanen PuKu 598,4, 25) Laura Sipola SodA 597,9, 26) Sonja Siitonen Hahlo 597,2, 27) Jonna Mauno KuusA 597,1, 28) Satu Korhola MA 596,3, 29) Essi Heiskanen PiekSA 594,5, 30) Pinja Tolonen PiekSA 593,9. 50m kivääri 60ls makuu, sarja N joukkueet: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1844,3, 2) Kuusankosken Ampujat 1801,0, 3) Pieksämäen Seudun Ampujat 1799,3, 4) Sodankylän Ampujat 1796,3, 5) Poliisien Ampumaseura 1793,8. 50m kivääri 3x40ls, sarja M: 1) Juho Kurki KaA 449,7 (1166), 2) Cristian Friman ESF 449,3 (1144), 3) Joni Stenström RS 437,0 (1156), 4) Juho Autio OMAS 426,7 (1148), 5) Sebastian Långström KSF 416,7 (1160), 6) Aleksi Leppä 404,7 (1166), 7) Jaakko Björkbacka LehA 394,1 (1146), 8) Juha Rutonen HAS 392,4 (1143), 9) Olli Hahl MA 1139, 10) Mika Piipponen KuusA 1138, 11) Antti Puhakka HAS 1137, 12) Robin Stenström RS 1135, 13) Matias Kiuru PAS 1133, 14) Antti Kajan SäSA 1130, 15) Mika Varjo MA 1127, 16) Toni Matilainen KuusA 1125, 17) Riku Koskela SA 1124, 18) Jouni Jokinen KuusA 1121, 19) Lauri Lauste SA 1121, 20) Juho Katajamaa KuusA 1121, 21) Jimi Lång KaA 1120, 22) Tero Hovila SaSA 1112, 23) Roope Pohjoisaho KuusA 1108, 24) Antti Raittinen LamAs 1106, 25) Hannu Yläoutinen KuusA 1104, 26) Teemu Lipponen NoSA 1099, 27) Sami Koskela SA 1088, 28) Pekka Raittinen LamAS 1080. 50m kivääri 3x40ls, sarja M joukkueet: 1) Haminan Ampumaseura 3446, 2) Kuusankosken Ampujat 1 3367, 3) Kuusankosken Ampujat 2 3350, 4) Satakunnan Ampujat 3333. 50m kivääri 3x20ls, sarja N: 1) Katariina Laine HlAS 447,6 (576), 2) Emmi Hyrkäs Hahlo 445,6 (574), 3) Katarina Långström KSF 435,2 (569), 4) Pauliina Frilander-Soini PiekSA 424,1 (575), 5) Marjo Yli-Kiikka IMAS 413,2 (573), 6) Annika Sihvonen SMAS 402,1 (573), 7) Marianne Palo IMAS 389,3 (575), 8) Henna Viljanen PAS 387,5 (570), 9) Inka Havukainen KitA 568, 10) Saana Tattari HlAS 567, 11) Saana Peltonen KeuSA 566, 12) Anna-Maria Siivonen RSA 564, 13) Armi Häkkinen KuusA 561, 14) Satu Korhola MA 559, 15) Jenna Kuisma PAS 558, 16) Riina Karhu IMAS 557, 17) Jasmin Mattila SodA 557, 18) Laura Sipola SodA 552, 19) Sonja Siitonen Hahlo 552, 20) Niina Saarinen SMAS 547, 21) Mira Mäkelä LappjA 546, 22) Mira Ojanen Puku 544, 23) Noora Pulju SodA 542, 24) Petra Liljeberg KSF 540, 25) Suvi Petäjäsaari MyA 539. 50m kivääri 3x20ls, sarja N joukkueet (EI SM-ARVOA): 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1705, 2) Sodankylän Ampujat 1651. PISTOOLILAJIEN SM (IKÄKAUSI) 22.–24.7. Mikkeli 50m Pistooli sarja M50: 1) Heikki Oikari TiA 524, 2) Arto Kormu HyMAS 522, 3) Pasi Koivunen TiA 518, 4) Lauri Lauste SA 516, 5) Rauno Hartikainen HVA 511, 6) Juha Valjus KAS 509, 7) Matti Kunttu KSA 505, 8) Ari Meinander LAS 501, 9) Reijo Rantakangas LehA 497 6x, 10) Simo Saarenmaa RSA 497 2x, 11) Olli Söderlund RSA 497 0x, 12) Matti Kaipiainen PAS 494, 13) Kari Leskinen LAS 493, 14) Jyrki Kronqvist KSA 490, 15) Hannes Frigård SA 486, 16) Pertti Immonen OSU 482, 17) Ismo Minkkinen HyMAS 479, 18) Markku Koskivirta KAS 467, 19) Tuomo Hokkanen LievA 456, 20) Keijo Kunelius NU 435, 21) Tomi Laitinen KAMS 428. 50m Pistooli sarja N50: 1) Jaana Salo HyMAS 500, 2) Helena Peltoniemi IU 474, 3) Mirja Aho KP-V 471, 4) Heli Mäkelä KuusA 462, 5) Sirkka Ylistö MuurY 424, 6) Pirjo Rautio RaaA 417, 7) Tarja Sorri SA 404. 50m Pistooli sarja Y60: 1) Antti Pesonen LAS 529 siv. SE, 2) Keijo Haapa-Aho LSA 513, 3) Juhani Öhman TiA 512, 4) Hannu Palomäki TiA 504 5x, 5) Veikko Alanko HyMAS 504 3x, 6) Heikki Lipsanen JuvA 503, 7) Kari Puoma-Korvela KontU 497, 8) Pekka Ranua LA 492 2x, 9) Jouko Lehikoinen ESA 492 2x, 10) Arvo Tuovila JuvA 491, 11) Ari Ukkola SodA 490 5x, 12) Antti Tervola K-UAS 490 3x, 13) Jaakko Sand SUA 488, 14) Pekka Marttinen LievA 487, 15) Matti Kyllönen KAMS 485, 16) Pentti Laihanen SA 471, 17) Jorma Mecklin JuvA 466, 18) Esa Lehtovirta KSA 449 3x, 19) Markku Rytkölä KuusA 449 1x, 20) Juha Kallio LievA 435, 21) Vesa Savolainen PorkkA 431, 22) Tapio Hänninen LA 430, 23) Tapio Paappanen KeuSA 410. 50m Pistooli sarja Y70: 1) Heino Pitkäkangas KaHa 531 SE, 2) Pentti Järvinen HVA 507, 3) Martti Palomäki LeA 496 6x, 4) Hannu Seppä KAS 496 3x, 5) Raimo Lusenius LA 485, 6) Heikki Yrjänäinen SsA 484, 7) Jorma Åsbacka MA 482, 8) Alpo Vehanen SA 478, 9) Veijo Kärki KAMS 475, 10) Tuomo Valtonen RSA 469, 11) Reino Jauhiainen KontU 408. 50m Pistooli sarja Y75: 1) Sakari Paasonen LAS 503, 2) Martti Kajomeri LeA 477, 3) Antti Weijo LuhA 473 6.10.9.3, 4) Matti Nurminen HVA 466 3x, 5) Antti Huhtio HVA 466 2x, 6) Erkki Karri KokMAS 451, 7) Rauno Kiri KAS 448, 8) Keijo Vesanen HVA 422. 50m Pistooli sarja M20: 1) Konsta Kivi TSA 520, 2) Joonas Kuusela SodA 505, 3) Cristian Friman ESF 497, 4) Esa Savola LappjA 480, 5) Björn Friman ESF 472, 6) Niko Roos RSA 452, 7) Oskari Eloranta KaA 413. 50m Pistooli joukkue, sarja Y50: 1) Tikkakosken Ampujat 1554, 2) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1526, 3) Lahden Ampumaseura 1523, 4) Satakunnan Ampujat 1473, 5) Kotkan Ampumaseura 1472, 6) Rauman Seudun Urheiluampujat 1463, 7) Juvan Ampujat 1460, 8) Keski-Suomen Ampujat 1444, 9) Helsingin Varuskunnan Ampujat 1440, 10) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1388. 25m Isopistooli sarja M50: 1) Ari Meinander LAS 570, 2) Harri Hiipakka KokMAS 560, 3) Jyrki Kronqvist KSA 558, 4) Sauli Kosonen PSA 552, 5) Hannes Frigård SA 551, 6) Eero Laitila NU 549, 7) Hannu Räsänen KSA 547, 8) Kari Leskinen LAS 545, 9) Simo Saarenmaa RSA 543, 10) Jyrki Leppälä AlavA 538, 11) Seppo Asikainen KontU 536, 12) Olli Söderlund RSA 532, 13) Ari Kivimäki SsA 518, 14) Matti Kunttu KSA 511, 15) Keijo Kunelius NU 506, 16) Juha Lamberg TaU 502, 17) Sami

SM 2016 Salo HyMAS 469. 25m Isopistooli sarja Y60: 1) Jaakko Sand SUA 569, 2) Raimo Laine RS 553/44, 3) Tapio Heikkonen HyMAS 553/43, 4) Ari Ukkola SodA 550, 5) Pentti Laihanen SA 545, 6) Pekka Ranua LA 542, 7) Kenneth Mariani-Cerati RS 541, 8) Pekka Varjus HlAS 532 8x, 9) Seppo Junttila TSA 532 5x, 10) Pekka Marttinen LievA 531, 11) Matti Föhr KAMS 529, 12) Pekka Kähkönen TSA 527, 13) Veikko Alanko HyMAS 522 7x, 14) Erkki Häkkinen LAS 522 3x, 15) Heikki Lipsanen JuvA 521, 16) Vesa Savolainen PorkkA 520 7x, 17) Matti Kyllönen KAMS 520 5x, 18) Veli-Pekka Nevala JjA 517, 19) Rauli Häkkilä NU 511, 20) Hannu Palomäki TiA 509, 21) Tapio Hänninen LA 508, 22) Juha Kallio LievA 506, 23) Reijo Martin LA 504, 24) Jorma Mecklin JuvA 493, 25) Tapio Paappanen KeuSA 485. 25m Isopistooli sarja Y70: 1) Jorma Åsbacka MA 552, 2) Paavo Palokangas OrJy 546, 3) Hannu Seppä KAS 545, 4) Reino Jauhiainen KontU 544, 5) Raimo Lusenius LA 543, 6) Alpo Vehanen SA 541, 7) Veijo Kärki KAMS 536, 8) Tuomo Valtonen RSA 531, 9) Kurt Wallden TSA 530, 10) Heikki Yrjänäinen SsA 522, 11) Raimo Ranta TiA 506, 12) Seppo Tiensuu HVA 504, 13) Pentti Paavilainen TaU 411. 25m Isopistooli sarja Y75: 1) Keijo Vesanen HVA 530, 2) Antti Huhtio HVA 522, 3) Matti Nurminen HVA 517, 4) Jyrki Varis JA 508 7x, 5) Olavi Mäkäräinen SUA 508 4x, 6) Matti Arvela TSA 504, 7) Matti Tulimäki JjA 460, 8) Erkki Ström YVA 420. 25m Isopistooli joukkue, sarja Y50: 1) Lahden Ampumaseura 1637 30x, 2) Satakunnan Ampujat 1637 28x, 3) Keski-Suomen Ampujat 1616, 4) Rauman Seudun Urheiluampujat 1606, 5) Lapin Ampujat 1593, 6) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1585, 7) Helsingin Varuskunnan Ampujat 1569, 8) Nivalan Urheilujat 1566, 9) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1544. 25m Pienoispistooli 60 ls sarja M50: 1) Ari Meinander LAS 575, 2) Eero Laitila NU 569/50, 3) Sauli Kosonen PSA 569/46, 4) Jussi Laukkanen AsAs 568, 5) Arto Kormu HyMAS 567, 6) Hannu Räsänen KSA 565 11x, 7) Heikki Oikari TiA 565 10x, 8) Kari Leskinen LAS 564 16x, 9) Tuomo Lindeberg AsAs 564 13x, 10) Harri Hiipakka KokMAS 561, 11) Timo Paalanen AsAs 560 13x, 12) Olli Söderlund RSA 560 9x, 13) Lauri Lauste SA 559, 14) Jari Laaksonen JSA 558, 15) Simo Saarenmaa RSA 553 7x, 16) Jyrki Kronqvist KSA 553 7x, 17) Jyrki Leppälä AlavA 551, 18) Matti Kunttu KSA 541, 19) Pasi Koivunen TiA 539, 20) Timo Tulokas KAS 538 8x, 21) Ismo Minkkinen HyMAS 538 7x, 22) Seppo Asikainen KontU 533, 23) Juha Lamberg TaU 527, 24) Matti Kaipiainen PAS 526 10x, 25) Harri Liimatainen KSA 526 6x, 26) Ari Kivimäki SsA 519, 27) Tomi Laitinen KAMS 517, 28) Keijo Kunelius NU 514. 25m Pienoispistooli 60 ls sarja Y60: 1) Jaakko Sand SUA 569, 2) Ari Ukkola SodA 564, 3) Heikki Lipsanen JuvA 562, 4) Jarmo Talka LuuA 558, 5) Raimo Laine RS 555, 6) Kenneth Mariani-Cerati RS 553, 7) Pekka Ranua LA 550, 8) Juhani Öhman TiA 549, 9) Pertti Munne K-64 548, 10) Veli-Pekka Nevala JjA 547, 11) Tapio Heikkonen HyMAS 546, 12) Antti Pesonen LAS 545, 13) Matti Kyllönen KAMS 542, 14) Vesa Savolainen PorkkA 538 6x, 15) Rauli Häkkilä NU 538 6x, 16) Jouko Lehikoinen ESA 535, 17) Pentti Laihanen SA 532, 18) Esa Lehtovirta KSA 528 7x, 19) Pekka Varjus HlAS 528 4x, 20) Pekka Kähkönen TSA 524, 21) Seppo Junttila TSA 523, 22) Reijo Martin LA 520, 23) Kari Puoma-Korvela KontU 518, 24) Keijo Koski JjA 509, 25) Paavo Pitkänen BS-PA 500, 26) Tapio Hänninen LA 488, 27) Tapio Paappanen KeuSA 478. 25m Pienoispistooli 60 ls sarja Y70: 1) Kurt Wallden TSA 557, 2) Alpo Vehanen SA 555, 3) Jorma Åsbacka MA 554, 4) Raimo Lusenius LA 551, 5) Pentti Järvinen HVA 548, 6) Tuomo Valtonen RSA 546, 7) Heino Pitkäkangas KaHa 544, 8) Reino Jauhiainen KontU 537, 9) Hannu Seppä KAS 530, 10) Veijo Kärki KAMS 526, 11) Seppo Tiensuu HVA 520, 12) Heikki Yrjänäinen SsA 514, 13) Paavo Westman KuusA 509, 14) Raimo Ranta TiA 502. 25m Pienoispistooli 60 ls sarja Y75: 1) Jyrki Varis JA 524, 2) Matti Nurminen HVA 523, 3) Antti Huhtio HVA 521, 4) Erkki Karri KokMAS 517, 5) Matti Arvela TSA 514, 6) Matti Tulimäki JjA 495, 7) Erkki Vesamaa KSA 462, 8) Erkki Ström YVA 461. 25m Pienoispistooli joukkue, sarja Y50: 1) Asikkalan Ampumaseura 1692, 2) Lahden Ampumaseura 1684, 3) Rauman Seudun Urheiluampujat 1659, 4) Tikkakosken Ampujat 1653, 5) Hyvinkään Metsästysja Ampumaseura 1651, 6) Satakunnan Ampujat 1646 35x, 6) Keski-Suomen Ampujat 1646 25x, 8) Nivalan Urheilujat 1621, 9) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1585, 10) Helsingin Varuskunnan Ampujat 1564, 11) Jalasjärven Ampujat 1551, 12) Lapin Ampujat 1530. 25m Urheilupistooli 60 ls sarja N50: 1) Jaani Mäkelä KuusA 549, 2) Sirkka Ylistö MuurY 539/48, 3) Heli Mäkelä KuusA 539/28, 4) Mirja Aho KP-V 535, 5) Ritva Mykrä SA 534, 6) Marju Sand SUA 533, 7) Päivi Mariani-Cerati ESF 526, 8) Tarja Sorri SA 511, 9) Pirjo Rautio RaaA 486, 10) Leila Linnainmaa SA 480. 25m Urheilupistooli joukkue, sarja N50 (EI SM-ARVOA): 1) Satakunnan Ampujat 1525. 25m Urheilupistooli 60 ls sarja N20: 1) Emma Numminen KSF 538, 2) Maija Pärri RSA 535, 3) Julia Palmgren MA 519, 4) Venla Berg KarMAS 486, 5) Aino Rytkönen MA 442. 25m Urheilupistooli 40 ls sarja M16: 1) Urho Hietaniemi AlavA 350, 2) Viljami Norolampi IMAS 348, 3) Lasarus Hangassalo IMAS 347, 4) Matti Heiskanen PiekSA 337, 5) Sami Kauko AsAs 319, 6) Ville Ketolainen IMAS 289. 25m Urheilupistooli joukkue, sarja Y16 (EI SM-ARVOA): 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 984. 25m Urheilupistooli 60 ls sarja M18: 1) Cristian Friman ESF 566, 2) Esa Savola LappjA 536, 3) Leo Salonen RSA 533, 4) Axel Lilius ESF 464. 25m Urheilupistooli 60 ls sarja M20: 1) Joonas Kuusela SodA 564, 2) Arttu Ihalainen PiekSA 549, 3) Leevi Siren TSA 543, 4) Björn Friman ESF 537, 5) Niko Roos RSA 527, 6) Oskari Eloranta KaA 525. 25m Urheilupistooli joukkue, sarja Y20: 1) Rauman Seudun Urheiluampujat 1595, 2) Esbo Skytteförening 1567. 25m Olympiapistooli sarja M50: 1) Ari Meinander LAS 561, 2) Hannu Räsänen KSA 556, 3) Olli Söderlund RSA 538, 4) Ari Kivimäki SsA 532, 5) Simo Saarenmaa RSA 508, 6) Jyrki Leppälä AlavA 506, 7) Jyrki Kronqvist KSA 495, 8) Sami Salo HyMAS 482. 25m Olympiapistooli sarja N50: 1) Heli Mäkelä KuusA 449 2x, 2) Marju Sand SUA 449 2x, 3) Tarja Sorri SA 398. 25m Olympiapistooli sarja Y60: 1) Tapio Heikkonen HyMAS 552, 2) Jaakko Sand SUA 548, 3) Lars Holmberg HyMAS 539, 4) Kenneth Mariani-Cerati RS 529, 5) Raimo Laine RS 525, 6) Timo Laurila K-UAS 521, 7) Harry Haapanen HVA 512, 8) Ari Ukkola SodA 506, 9) Jarmo Talka LuuA 502, 10) Rauno Vuorela LuuA 499, 11) Esa Lehtovirta KSA 479, 12) Kari Partanen HVA 427, 13) Tauno Soutua MSA 245 DNF, 14) Juha Kallio LievA 195 DNF. 25m Olympiapistooli sarja Y70: 1) Tuomo Valtonen RSA 515, 2) Jorma Åsbacka MA 507, 3) Hannu Seppä KAS 465, 4) Raimo Ranta TiA 422, Seppo Jortikka HlAS DSQ. 25m Olympiapistooli sarja Y75: 1) Risto Marjanen KSA 481, 2) Jaakko Kurki HVA 436, 3) Matti Tulimäki JjA 421, 4) Sakari Paasonen LAS 405, 5) Ari-Ilmari Iisakkala LAS 382, 6) Harri Hentula MA 369, 7) Veijo Nousiainen LuuA 350, 8) Olavi Mäkäräinen SUA 190 DNF. 25m Olympiapistooli sarja M18: 1) Cristian Friman ESF 445, 2) Urho Hietaniemi AlavA 413, 3) Axel Lilius ESF 367. 25m Olympiapistooli sarja M20: 1) Björn Friman ESF 472, 2) Oskari Eloranta KaA 245 DNF. 25m Olympiapistooli joukkue, sarja Y50: 1) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1573, 2) Rauman Seudun Urheiluampujat 1561, 3) Keski-Suomen Ampujat 1530, 4) Helsingin Varuskunnan Ampujat 1375. 25m Olympiapistooli joukkue, sarja Y20 (EI SM-ARVOA): 1) Esbo Skytteförening 1284. P3 Urheilupistooli SH1 sarja Y60: 1) Erkki Pekkala HaaAs 519. P3 Urheilupistooli SH1 sarja Y75: 1) Olavi Mäkäräinen SUA 519. P3 Urheilupistooli SH1 sarja Y50: 1) Tauno Matilainen PA 552, 2) Juha Nikupeteri SodA 495, 3) Risto Heinistö SUA 483. P4 50m Pistooli sarja Y60: 1) Erkki Pekkala HaaAs 461. P4 50m Pistooli sarja Y75: 1) Olavi Mäkäräinen SUA 430. P4 50m Pistooli sarja Y50: 1) Tauno Matilainen PA 486, 2) Juha Nikupeteri SodA 379, 3) Risto Heinistö SUA 361. P6 25m Vakiopistooli SH1 sarja Y60: 1) Erkki Pekkala HaaAs 469. P6 25m Vakiopistooli SH1 sarja Y75: 1) Olavi Mäkäräinen SUA 431. P6 25m Vakiopistooli SH1 sarja Y50: 1) Tauno Matilainen PA 494 SE, 2) Risto Heinistö SUA 418, 3) Juha Nikupeteri SodA 415. 25m Vakiopistooli sarja M50: 1) Ari Meinander LAS 550, 2) Heikki Oikari TiA 549, 3) Eero Laitila NU 544, 4) Kari Leskinen LAS 543, 5) Hannes Frigård SA 541, 6) Hannu Räsänen KSA 540, 7) Lauri Lauste SA 539 4x, 8) Timo Paalanen AsAs 539 4x, 9) Jussi Laukkanen AsAs 534, 10) Arto Kormu HyMAS 533 10x, 11) Sauli Kosonen PSA 533 3x, 12) Harri Hiipakka KokMAS 528, 13) Olli Söderlund RSA 527, 14) Jyrki Leppälä AlavA 524, 15) Pasi Koivunen TiA 521, 16) Jyrki Kronqvist KSA 519 6x, 17) Tuomo Lindeberg AsAs 519 4x, 18) Jari Laaksonen JSA 511 8x, 19) Simo Saarenmaa RSA 511 6x, 20) Timo Tulokas KAS 511 4x, 21) Harri Liimatainen KSA 507, 22) Ismo Minkkinen HyMAS 493, 23) Matti Kaipiainen PAS 489, 24) Keijo Kunelius NU 451. 25m Vakiopistooli sarja N50: 1) Sirkka Ylistö MuurY 512/45, 2) Jaana Salo HyMAS 512/42, 3) Jaani Mäkelä KuusA 502, 4) Ritva Mykrä SA 501, 5) Heli Mäkelä KuusA 481 7x, 6) Päivi Mariani-Cerati ESF 481 2x, 7) Tarja Sorri SA 464, 8) Marju Sand SUA 462, 9) Mirja Aho KP-V 459, 10) Pirjo Rautio RaaA 449, 11) Leila Linnainmaa SA 365. 25m Vakiopistooli joukkue, sarja N50 (EI SM-ARVOA): 1) Satakunnan Ampujat 1330. 25m Vakiopistooli sarja Y60: 1) Raimo Laine RS 544, 2) Pekka Ranua LA 539, 3) Jaakko Sand SUA 538, 4) Ari Ukkola SodA 535, 5) Heikki Lipsanen JuvA 533, 6) Antti Pesonen LAS 530, 7) Juhani Öhman TiA 526, 8) Pekka Varjus HlAS 525, 9) Jarmo Talka LuuA 524, 10) Veli-Pekka Nevala JjA 521 7x, 11) Tapio Heikkonen HyMAS 521 6x, 12) Kenneth Mariani-Cerati RS 505, 13) Pentti Laihanen SA 504, 14) Esa Lehtovirta KSA 502 3x, 15) Keijo Koski JjA 502 2x, 16) Pertti Munne K-64 501, 17) Matti Kyllönen KAMS 500, 18) Paavo Pitkänen BS-PA 486, 19) Reijo Martin LA 477, 20) Rauli Häkkilä NU 465, 21) Tapio Hänninen LA 449. 25m Vakiopistooli sarja Y70: 1) Raimo Lusenius LA 526, 2) Pentti Järvinen HVA 525, 3) Heikki Yrjänäinen SsA 524/28, 4) Tuomo Valtonen RSA 524/27, 5) Paavo Palokangas OrJy 519, 6) Hannu Seppä KAS 509, 7) Reino Jauhiainen KontU 508, 8) Jorma Åsbacka MA 503, 9) Alpo Vehanen SA 502, 10) Seppo Tiensuu HVA 499, 11) Raimo Ranta TiA 462. Paavo Westman KuusA DSQ. 25m Vakiopistooli sarja Y75: 1) Sakari Paasonen LAS 501, 2) Jyrki Varis JA 491, 3) Matti Nurminen HVA 488, 4) Matti Tulimäki JjA 487, 5) Erkki Karri KokMAS 472, 6) Raimo Vanninen SMAS 462, 7) Antti Huhtio HVA 452, 8) Erkki Vesamaa KSA 423, 9) Risto Marjanen KSA 401. 25m Vakiopistooli sarja M18: 1) Cristian Friman ESF 530, 2) Esa Savola LappjA 507, 3) Matti Heiskanen PiekSA 475, 4) Urho Hietaniemi AlavA 455, 5) Axel Lilius ESF 407. 25m Vakiopistooli sarja M20: 1) Joonas Kuusela SodA 529, 2) Arttu Ihalainen PiekSA 528, 3) Björn Friman ESF 516, 4) Leevi Siren TSA 515, 5) Oskari Eloranta KaA 504. 25m Vakiopistooli joukkue, sarja Y50: 1) Lahden Ampumaseura 1623, 2) Tikkakosken Ampujat 1596, 3) Asikkalan Ampumaseura 1592, 4) Satakunnan Ampujat 1582, 5) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1566 21x, 5) Keski-Suomen Ampujat 1566 15x, 7) Rauman Seudun Urheiluampujat 1562, 8) Lapin Ampujat 1514, 9) Helsingin Varuskunnan Ampujat 1512, 10) Jalasjärven Ampujat 1510, 11) Nivalan Urheilujat 1460. 25m Vakiopistooli joukkue, sarja Y20 (EI SM-ARVOA): 1) Esbo Skytteförening 1453. 50M KIVÄÄRIN SM (IKÄMIEHET JA -NAISET / LV-SARJAT) 30.–31.7. Mikkeli 50m kivääri 60 ls makuu sarja M50: 1) Lauri Lauste SA 589, 2) Jari Lehtinen KSA 588, 3) Vesa Nissinen HVA 584/28x, 4) Hannu Yläoutinen KuusA 584/20x, 5) Tapio Kajan KAMS 581, 6) Marko Satokangas KSA 579/22x, 7) Harri Björkbacka LehA 579/21x, 8) Matti Viljakainen SäSA 577, 9) Jari Lahdenvesi PorkkA 574, 10) Kari Nevala SaSA 573, 11) Pertti Sinkko KuusA 572, 12) Jukka Jokinen LeA 570, 13) Jorma Kuivanen ESA 568, 14) Ali Mauno KuusA 567, 15) Seppo Laakso HlAS 566/15x, 16) Terho Alahautala YK 566 12x, 17) Pekka Hulkkonen ESA 565, 18) Jukka Nieminen LeA 562, 19) Jouko Valtonen KuusA 560/16x, 20) Ari Karhu KuusA 560/10x, 21) Juha Haavisto KuusA 559, 22) Kai Saarnisto IMAS 558, 23) Heikki Pääkkönen KAMS 554, 24) Markku Oinonen PA 551. 50m kivääri 60 ls makuu sarja N50: 1) Tiina Ylä-Outinen KuusA 570, 2) Eila Väisänen MyA 559, 3) Eeva Kyrönlahti SaSA 542, 4) Sirkka Savukari ESA 533. 50m kivääri 60 ls makuu sarja Y60: 1) Mikko Mattila MyA 590, 2) Jarmo Järvelä KuusA 585, 3) Jarmo Engblom TSA 582, 4) Ismo Kärmeniemi ESA 578, 5) Jorma Röppänen SäSA 576/27x, 6) Heikki Ranne SäSA 576/21x, 7) Markku Haklin SaSA 575, 8) Aimo Piispanen PihtA 574/20x, 9) Esko Ranta PAS 574/18x, 10) Olli Lehtimäki ESA 573/21x, 11) Markku Niemi AlavA 573/14x, 12) Tapio Lehto NoSA 572, 13) Jukka Salila KSA 564, 14) Christer Sandholm KSF 563, 15) Kari Helin Rihla 562, 16) Juha Räsänen Rihla 560, 17) Hannu Majalahti ParkA 559, 18) Kalle Leskinen KontU 557, 19) Ulf Friberg LAS 551. 50m kivääri 60 ls makuu sarja Y70: 1) Torsti Hellman Rihla 583, 2) Jouko Forstén SäSA 580, 3) Pekka Lindfors SMY 576, 4) Pekka Valtonen ESA 573/19x, 5) Sergei Tretjakov PAS 573/19x, 6) Mauri Heino KAS 570, 7) Raimo Novari SaSA 566, 8) Markku Puhakainen MA 565, 9) Martti Syrjäoja ESA 562, 10) Göran Labbas MyA 546, 11) Kaarlo Kivimäki ESA 545. 50m kivääri 60 ls makuu sarja Y75: 1) Kauko Kaarti- 5/2016 URHEILUAMPUJA 27

SM 2016 nen RS 590 SE, 2) Juhani Ahola KSA 568, 3) Jussi Ruohonen LAS 565, 4) Tauno Lindström LAS 563, 5) Kalevi Simi YK 562, 6) Paavo Pyykkönen SMY 559, 7) Pentti Ihalainen JSA 557/16x, 8) Leo Arentti ÄSÄ 557/11x, 9) Alpo Hakala KokMAS 543, 10) Juhani Sipilä SMY 537, 11) Erkki Turunen SiiLa 530, 12) Kalevi Närhi HyMAS 522/7x, 13) Ilkka Savoheimo LAS 522/6x. 50m kivääri makuu joukkue sarja Y50: 1) Kuusankosken Ampujat 2 1741, 2) Keski-Suomen Ampujat 1731, 3) Säkylän Seudun Ampujat 1729, 4) Etelä-Saimaan Ampujat 1719, 5) Salon Seudun Ampujat 1714, 6) Valkeakosken Rihla 1705, 7) Kuusankosken Ampujat 1 1689. 50m kivääri 3x20 ls sarja M50: 1) Jari Lehtinen KSA 553, 2) Lauri Lauste SA 552, 3) Matti Viljakainen SäSA 546, 4) Tapio Kajan KAMS 542, 5) Harri Björkbacka LehA 541, 6) Markku Oinonen PA 540 16x, 7) Jari Lahdenvesi PorkkA 540 14x, 8) Juha Haavisto KuusA 539, 9) Hannu Yläoutinen KuusA 538, 10) Kari Nevala SaSA 532, 11) Heikki Tarkkanen IMAS 530 10x, 12) Ari Karhu KuusA 530 7x, 13) Pertti Sinkko KuusA 529, 14) Seppo Laakso HlAS 528, 15) Marko Satokangas KSA 527, 16) Jorma Kuivanen ESA 518, 17) Pekka Hulkkonen ESA 483. 50m kivääri 3x20 ls sarja N50: 1) Eila Väisänen MyA 532, 2) Eeva Kyrönlahti SaSA 509, 3) Tiina Ylä-Outinen KuusA 502. 50m kivääri 3x20 ls sarja Y60: 1) Mikko Mattila MyA 549/19x, 2) Markku Haklin SaSA 549/12x, 3) Ismo Kärmeniemi ESA 543, 4) Jorma Röppänen SäSA 538, 5) Kalle Leskinen KontU 536, 6) Markku Ranta-Ylitalo AlavA 532, 7) Jarmo Järvelä KuusA 531/17x, 8) Heikki Ranne SäSA 531/15x, 9) Ulf Friberg LAS 522/15x, 10) Esko Ranta PAS 522/8x, 11) Markku Niemi AlavA 520, 12) Hannu Majalahti ParkA 516/7x, 13) Tapio Lehto NoSA 516/4x, 14) Jukka Salila KSA 513, 15) Christer Sandholm KSF 507. 50m kivääri 3x20 ls sarja Y70: 1) Pekka Valtonen ESA 544, 2) Mauri Heino KAS 532, 3) Sergei Tretjakov PAS 531, 4) Martti Syrjäoja ESA 514, 5) Raimo Novari SaSA 494. 50m kivääri 3x20 ls sarja Y75: 1) Kauko Kaartinen RS 536 SE, 2) Paavo Pyykkönen SMY 536 SE, 3) Jussi Ruohonen LAS 489, 4) Tauno Lindström LAS 473, 5) Tauno Törnudd P-HA 463. 50m kivääri 3x20 ls joukkue sarja Y50: 1) Säkylän Seudun Ampujat 1615/38x, 2) Etelä-Saimaan Ampujat 1601, 3) Kuusankosken Ampujat 1 1598, 4) Keski-Suomen Ampujat 1593/35x, 5) Salon Seudun Ampujat 1575, 6) Kuusankosken Ampujat 2 1571. R6 50m kivääri makuu sarja Y60: 1) Erkki Pekkala HaaAs 380, 2) Tapani Meriläinen JA 365, 3) Touko Koivisto MU 342. R6 50m kivääri makuu sarja Y70: 1) Sirkka-Liisa Collin Rihla 377. R6 50m kivääri makuu sarja Y: 1) Timo Keskisimonen RaaA 567, 2) Jarkko Myllys HaaAs 562. R9 50m kivääri SH2 makuu sarja Y60: 1) Eija Murisoja HaaAs 377 10x, 2) Risto Murisoja HaaAs 377 10x, 3) Taito Ohmero HaaAs 371. R9 50m kivääri SH2 makuu sarja Y75: 1) Urpo Kilja HaaAs 377, 2) Sulo Nurmenniemi HaaAs 374. R9 50m kivääri SH2 makuu joukkue sarja Y50: 1) Haapajärven Ampumaseura 1125. R8 50m kivääri 3x20 ls SH1 sarja N50: 1) Sirkka-Liisa Collin Rihla 520. 50M KIVÄÄRIN SM (NUORET) 29.–31.7. Inkoo 50m kivääri 60 ls, makuu sarja M20: 1) Cristian Friman ESF 205,9 (616,6), 2) Riku Koskela SA 205,2 (617,5), 3) Matias Kiuru PAS 181,1 (616,3), 4) Juho Katajamaa KuusA 161,5 (615,8), 5) Björn Friman ESF 141,6 (611,3), 6) Jimi Lång KaA 120,4 (615,0), 7) Mika Varjo MA 98,3 (613,7), 8) Sebastian Långström KSF 77,3 (610,3), 9) Mika Piipponen KuusA 609,5, 10) Roope Pohjoisaho KuusA 608,3, 11) Luukas Koota ESF 604,9, 12) Riku Laitinen HaaAS 602,3, 13) Sami Heiskanen PiekSA 601,8, 14) Jere-Juhani Salo NoSA 596,3, 15) Lauri Vähä-savo SA 593,8, 16) Markus Suortti KuusA 584,6. 50m kivääri 60 ls, makuu sarja N20: 1) Emmi Hyrkäs 618,9, 2) Marianne Palo IMAS 617,0, 3) Mira Mäkelä LappjA 609,4, 4) Anna-Maria Siivonen RSA 608,5, 5) Jasmin Mattila SodA 607,3, 6) Saana Peltonen KeuSA 607,2, 7) Riina Karhu IMAS 605,7, 8) Armi Häkkinen KuusA 604,6, 9) Essi Heiskanen PiekSA 603,0, 10) Aina Kivi KSF 602,3, 11) Jenna Kuisma PAS 600,9, 12) Henna Viljanen PAS 600,9, 13) Suvi Petäjäsaari MyA 600,2, 14) Inka Havukainen KitA 599,5, 15) Pinja Tolonen PiekSA 598,9, 16) Jonna Mauno KuusA 598,4, 17) Satu Korhola MA 597,4, 18) Sonja Siitonen Hahlo 596,9. 50m kivääri 60 ls, makuu sarja M18: 1) Cristian Friman ESF 618,1, 2) Jimi Lång KaA 615,8, 3) Matias Kiuru PAS 608,5, 4) Mika Varjo MA 608,0, 5) Sami Heiskanen PiekSA 599,8, 6) Konsta Aho LappjA 595,4, 28 URHEILUAMPUJA 5/2016 7) Rasmus Nironen KuusA 591,5, 8) Aki Koivu NoSA 580,4, 9) Thanawat Mulichan KuusA 575,8, 10) Juha Malinen KSF 560,3. 50m kivääri 60 ls, makuu sarja N18: 1) Marianne Palo IMAS 610,0, 2) Armi Häkkinen KuusA 609,9, 3) Susanna Peräaho HaaAS 606,8, 4) Sonja Siitonen Hahlo 600,9, 5) Suvi Petäjäsaari MyA 599,9, 6) Emmi Pekkanen PAS 599,5, 7) Niina Saarinen SMAS 594,3, 8) Jenna Kuisma PAS 593,7, 9) Emma Kanerva PAS 593,1, 10) Laura Sipola SodA 592,5, 11) Meri-Tuulia Leppänen HlAS 580,4. 50m kivääri 40 ls, makuu sarja M16: 1) Riku Koskela SA 408,2, 2) Luukas Koota ESF 403,1, 3) Teemu Hartman SaSA 401,2, 4) Arttu Vaittinen KitA 398,5, 5) Arttu Lång KuusA 397,5, 6) Eemeli Rinta-Koski IMAS 397,5, 7) Lasarus Hangassalo IMAS 397,4, 8) Ville Ketolainen IMAS 396,0, 9) Riku Laitinen HaaAS 394,0, 10) Rasmus Ritari K-UAS 388,0, 11) Miika Mäkelä LappjA 384,4, 12) Roope Hyytiäinen K-UAS 383,1, 13) Severi Mauno KuusA 382,5, 14) Markus Suortti KuusA 380,1, 15) Roni Airo K-UAS 377,2, 16) Mikko Mantere HlAS 372,9, 17) Casimir Munck KSF 367,0, 18) Jaroslav Ishanov HlAS 349,5. 50m kivääri 40 ls, makuu sarja N16: 1) Pinja Tolonen PiekSA 400,3, 2) Jonna Mauno KuusA 398,7, 3) Essi Heiskanen PiekSA 398,4, 4) Viivi Kemppi KuusA 398,1, 5) Susanna Petäjäsaari MyA 389,9, 6) Melinda Moring KSF 388,6, 7) Sandra Moring KSF 387,7, 8) Santra Mauno KuusA 365,9. 50m kivääri 3x40 ls, sarja M20: 1) Cristian Friman ESF 448,5 (1158), 2) Sebastian Långström KSF 443,4 (1155), 3) Riku Koskela SA 429,7 (1135), 4) Matias Kiuru PAS 419,3 (1143), 5) Mika Varjo MA 409,5 (1139), 6) Riku Laitinen HaaAS 398,2 (1130), 7) Mika Piipponen KuusA 388,5 (1146), 8) Roope Pohjoisaho KuusA 386,3 (1134), 9) Björn Friman ESF 1123/36X, 10) Juho Katajamaa KuusA 1123/34X, 11) Sami Heiskanen PiekSA 1119/30x, 12) Lauri Vähä-Savo SA 1119/26X, 13) Jere-Juhani Salo NoSA 1117, 14) Jimi Lång KaA 1107, 15) Luukas Koota ESF 1084, 16) Markus Suortti KuusA 1055. 50m kivääri 3x20 ls, sarja N20: 1) Marianne Palo IMAS 445,4 (576) 23x, 2) Emmi Hyrkäs Hahlo 439,3 (563) 18x, 3) Anna-Maria Siivonen RSA 428,7 (571), 4) Henna Viljanen PAS 419,1 (569), 5) Inka Havukainen KitA 407,6 (565), 6) Saana Peltonen KeuSA 397,3 (576) 20x, 7) Mira Mäkelä LappjA 384,5 (570), 8) Satu Korhola MA 384,4 (566), 9) Jasmin Mattila SodA 563 16x, 10) Jenna Kuisma PAS 558 13x, 11) Armi Häkkinen 558 13x, 12) Jonna Mauno 557, 13) Riina Karhu IMAS 552 12x, 14) Suvi Petäjäsaari MyA 552 8x, 15) Aina Kivi KSF 551, 16) Sonja Siitonen Hahlo 543. 50m kivääri 3x20 ls, sarja M18: 1) Cristian Friman ESF 575, 2) Matias Kiuru PAS 572, 3) Mika Varjo MA 564, 4) Jimi Lång KaA 557, 5) Sami Heiskanen PiekSA 555, 6) Konsta Aho LappjA 541. 50m kivääri 3x20 ls, sarja N18: 1) Marianne Palo IMAS 572, 2) Armi Häkkinen KuusA 565, 3) Laura Sipola SodA 560, 4) Emmi Pekkanen PAS 559, 5) Suvi Petäjäsaari MyA 552, 6) Susanna Peräaho HaaAS 548 21x, 7) Jenna Kuisma PAS 548 13x, 8) Sonja Siitonen Hahlo 536, 9) Niina Saarinen SMAS 535, 10) Meri-Tuulia Leppänen HlAS 531. 50m kivääri 3x20 ls, sarja M16: 1) Riku Koskela SA 564, 2) Riku Laitinen HaaAS 563, 3) Markus Suortti KuusA 526, 4) Luukas Koota ESF 519, 5) Ville Ketolainen IMAS 510, 6) Roni Airo K-UAS 502, 7) Rasmus Ritari K-UAS 491, 8) Roope Hyytiäinen K-UAS 480. 50m kivääri 3x20 ls, sarja N16: 1) Jonna Mauno KuusA 554, 2) Essi Heiskanen PiekSA 551, 3) Susanna Petäjäsaari MyA 544, 4) Nea Valkonen KuusA 512. 50m kivääri 60 ls, makuu sarja Y20 joukkueet: 1) Esbo Skytteförening 1832,8, 2) Kuusankosken Ampujat-1 1829,9, 3) Poliisien Ampumaseura 1818,1, 4) Pieksämäen Seudun Ampujat 1803,7, 5) Kuusankosken Ampujat-2 1791,3. 50m kivääri 60 ls, makuu sarja Y18 joukkueet: 1) Poliisien Ampumaseura 1795,3, 2) Kuusankosken Ampujat 1777,2. 50m kivääri 40 ls, makuu sarja Y16 joukkueet: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1190,9, 2) Kuusankosken Ampujat-1 1176,9, 3) Keski-Uusimaan Ampumaseura 1148,3, 4) Kuusankosken Ampujat-2 1145,9, 5) Kyrkslätt Skytteförening 1143,3. 50m kivääri 3x40 ls sarja Y20 joukkueet: 1) Kuusankosken Ampujat 3403, 2) Esbo Skytteförening 3365. 50m kivääri 3x20 ls sarja Y18 joukkueet: 1) Kuusankosken Ampujat 1645, Ei SM-arvoa. 50m kivääri 3x20 ls sarja Y16 joukkueet: 1) Keski-Uusimaan Ampumaseura 1473, Ei SM-arvoa. 25M ja 50M PISTOOLILAJIEN SM (M JA N) 5.–7.8. Laukaa 25m olympiapistooli+finaali, sarja M: 1) Marko Talvitie LehA 21 (573), 2) Ali Tommola AsAs 16 (559), 3) Olli Parén KuusA 15 (566), 4) Petri Federley KuusA 13 (557), 5) Teemu Lahti LAS 9 (566), 6) Marko Räsänen SUA 8 (556), 7) Juha Toivola HyMAS 555 9*x, 8) Jorma Jäntti SUA 555 6*x, 9) Teijo Kimpimäki JjA 553, 10) Hannu Räsänen KSA 549 11*x, 11) Jaakko Sand SUA 549 8*x, 12) Ari Meinander LAS 548 14*x13) Petri Eteläniemi P-HA 548 9*x, 14) Sami Haume NoSA 538, 15) Jussi Saari TaU 534, 16) Jarmo Salo LSA 533, 17) Jussi Laukkanen AsAs 529, 18) Hannes Frigård SA 525, 19) Antti Pahalahti LuhA 521, 20) Mika Laaksonen SA 514, 21) Jyrki Kronqvist KSA 512, 22) Kari Eskola KuusA 509, 23) Henri Hynninen SA 505, 24) Timo Paalanen AsAs 504, 25) Petri Viitala RSA 485, 26) Esa Lehtovirta KSA 469, 27) Sami Salo HyMAS 447. 25m olympiapistooli, sarja Y joukkueet: 1) Suomussalmen Urheiluampujat 1660, 2) Kuusankosken Ampujat 1632, 3) Asikkalan Ampumaseura 1592, 4) Satakunnan Ampujat 1544, 5) Keski-Suomen Ampujat 1530. 25m olympiapistooli, sarja N: 1) Sari Björnholm MA 529, 2) Tarja Sorri SA 478, 3) Katja Liimatainen SaSA 467, 4) Heli Fagerström IU 466 4*x, 5) Susanna Ahomäki HSA 466 3*x, 6) Tiina Kivimäki SsA 456, 7) Noora Huotari KaA 384. 25m isopistooli, sarja M: 1) Marko Talvitie LehA 580, 2) Marko Räsänen SUA 576/49, 3) Jorma Jäntti SUA 576/48, 4) Teemu Lahti LAS 574 16*x, 5) Petri Ylinen KA 574 16*x, 6) Petri Eteläniemi P-HA 570, 7) Marko Inovaara P-HA 567, 8) Harri Hiipakka KokMAS 566, 9) Ari Meinander LAS 565, 10) Joonas Kallio SUA 564 13*x, 11) Ali Tommola AsAs 564 13*x, 12) Timo Paalanen AsAs 564 10*x, 13) Joonas Knuuti P-HA 563, 14) Antti Jokinen OMAS 562 10*x, 15) Jaakko Sand SUA 562 10*x, 16) Jyrki Kronqvist KSA 562 9*x, 17) Jouko Flemming TSA 561, 18) Kari Laitinen KSA 559, 19) Kari Eskola KuusA 558, 20) Kai Jahnsson PAS 555, 21) Keijo Uusitalo SA 554, 22) Kari Leskinen LAS 553, 23) Hannu Räsänen KSA 550, 24) Arvo Koskinen AsAs 549 13*x, 25) Ari Ukkola SodA 549 10*x, 26) Jarkko Rannisto LappjA 547 11*x, 27) Timo Pohjolainen LievA 547 7*x, 28) Ari Hyvönen KuusA 544 12*x, 29) Otto Suuronen MA 544 6*x, 30) Jari Laaksonen JSA 543, 31) Jussi Nylund HlAS 542, 32) Olli Parén KuusA 540, 33) Mika Laaksonen SA 536, 34) Matti Kuonanoja OMAS 535, 35) Vesa Kemppi KSA 530, 36) Juho Haapanen HyMAS 519, 37) Miika Tiihonen HyMAS 517, 38) Olli Haapanen HyMAS 494, 39) Sami Salo HyMAS 485 3*x, 40) Petri Viitala RSA 485 3*x, 41) Marko Toivanen LAS 461, 42) Sami Haume NoSA 371 DNF. 25m isopistooli, sarja Y joukkueet: 1) Suomussalmen Urheiluampujat 1714, 2) Pohjois-Hämeen Ampujat 1700, 3) Lahden Ampumaseura 1692, 4) Asikkalan Ampumaseura 1677, 5) Keski-Suomen Ampujat 1651, 6) Kuusankosken Ampujat 1642, 7) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1530. 50m pistooli 60 ls+finaali, sarja M: 1) Jarmo Salo LSA 188,6 (527), 2) Karri Turunen NAS 187,8 (553), 3) Konsta Kivi TSA 160,3 (524), 4) Heikki Oikari TiA 145,7 (536), 5) Teemu Lahti LAS 122,7 (531), 6) Marko Räsänen SUA 101,5 (525), 7) Ilkka Myllymäki NoSA 84,7 (533), 8) Pasi Koivunen TiA 533, 9) Timo Pohjolainen LievA 523, 10) Joonas Kallio SUA 522, 11) Ville Lehtinen P-HA 521, 12) Sami Haume NoSA 520, 13) Ari Huhtamäki RSA 519 6*x, 14) Ismo Haapala KokMAS 519 4*x, 15) Jyrki Turja LSA 518, 16) Antti Jokinen OMAS 515 6*x, 17) Olli Jokiranta PAS 515 5*x, 18) Veikko Alanko HyMAS 515 3*x, 19) Klaus Tupi TSA 514 7*x, 20) Pekka Timonen OMAS 514 2*x, 21) Kai Jahnsson PAS 513, 22) Keijo Haapa-aho LSA 512, 23) Kari Laitinen KSA 510 7*x, 24) Keijo Uusitalo SA 510 2*x, 25) Jorma Jäntti SUA 510 1*x, 26) Jarkko Rannisto LappjA 509, 27) Jari Kandell BoSA 508 5*x, 28) Ari Ukkola SodA 508 5*x, 29) Jari Nissi NoSA 506, 30) Rauno Hartikainen HVA 505 7*x, 31) Jaakko Sand SUA 505 4*x, 32) Matti Kuonanoja OMAS 505 2*x, 33) Pasi Tenkanen NoSA 504, 34) Hannes Frigård SA 503 2*x, 35) Lars-Christian Schauman P-HA 503 2*x, 36) Kari Leskinen LAS 500 5*x, 37) Tarmo af Ursin RSA 500 4*x, 38) Jyrki Kronqvist KSA 500 3*x, 39) Hannu Palomäki TiA 498, 40) Joonas Kuusela SodA 495, 41) Juhani Öhman TiA 489 4*x, 42) Joonas Knuuti P-HA 489 2*x, 43) Vesa Kemppi KSA 483, 44) Otto Suuronen MA 479, 45) Esa Lehtovirta KSA 474, 46) Henri Hynninen SA 473, 47) Olli Haapanen HyMAS 469, 48) Ari Meinander LAS 468, 49) Juho Haapanen HyMAS 460, 50) Miika Tiihonen HyMAS 427. 50m pistooli 60 ls, sarja Y joukkueet: 1) Tikkakosken Ampujat 1558, 2) Nokian Seudun Ampujat 1557 14*x, 3) Lapuan Seudun Ampujat 1557 9*x, 4) Suomussalmen Urheiluampujat 1540, 5) Oulun Metsästys- ja Ampumaseura 1534, 6) Pohjois-Hämeen Ampujat 1513, 7) Lahden Ampumaseura 1499, 8) Keski-Suomen Ampujat 1493, 9) Satakunnan Ampujat 1486, 10) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1472. 50m pistooli, sarja N: 1) Susanna Ahomäki HSA 510, 2) Jaana Salo HyMAS 497, 3) Helena Peltoniemi IU

SM 2016 489, 4) Heli Fagerström IU 487, 5) Maija Saarto TSA 485, 6) Mirja Aho KP-V 477 6*x, 7) Emma Numminen KSF 477 2*x, 8) Sanna Ihalainen MA 476, 9) Olga Wolkoff ESA 468. 25m Vakiopistooli sarja M: 1) Marko Räsänen SUA 562/48, 2) Heikki Oikari TiA 562/42, 3) Marko Talvitie LehA 558, 4) Teemu Lahti LAS 557 11*X, 5) Kari Laitinen KSA 557 10*X, 6) Tarmo af Ursin RSA 554, 7) Jorma Jäntti SUA 551, 8) Ari Meinander LAS 550 10*X, 9) Kari Leskinen LAS 550 9*X, 10) Asser Vuola P-HA 548 11*X, 11) Klaus Tupi TSA 548 8*X, 12) Petri Eteläniemi P-HA 548 5*X, 13) Jaakko Sand SUA 544, 14) Jyrki Leppälä AlavA 543, 15) Timo Paalanen AsAs 542, 16) Arvo Koskinen AsAs 540 12*X, 17) Aleksi Pirttimäki PAS 540 9*X, 18) Ali Tommola AsAs 539, 19) Pekka Timonen OMAS 537 13*X, 20) Matti Kuonanoja OMAS 537 9*X, 21) Kari Eskola KuusA 537 2*X, 22) Jarmo Salo LSA 536 11*X, 23) Janne Terkola SaSA 536 9*X, 24) Teijo Kimpimäki JjA 535 7*X, 25) Sami Haume NoSA 535 5*X, 26) Ari Huhtamäki RSA 534 7*X, 27) Tuomo Passi KA 534 5*X, 28) Antti Jokinen OMAS 534 4*X, 29) Jussi Nylund HlAS 533 7*X, 30) Joonas Kallio SUA 533 6*X, 31) Keijo Uusitalo SA 532, 32) Joonas Kuusela SodA 530, 33) Jouko Flemming TSA 529 6*X, 34) Jari Laaksonen JSA 529 6*X, 35) Otto Suuronen MA 528 4*X, 36) Harri Hiipakka KokMAS 528 2*X, 37) Joonas Knuuti P-HA 526, 38) Juhani Öhman TiA 522 5*X, 39) Hannu Räsänen KSA 522 2*X, 40) Juho Haapanen HyMAS 520, 41) Ari Ukkola SodA 519, 42) Harri Liimatainen KSA 517, 43) Petri Viitala RSA 516, 44) Esa Lehtovirta KSA 514, 45) Eino Lähteenmäki TSA 511 3*X, 46) Antti Pahalahti LuhA 511 3*X, 47) Rauno Hartikainen HVA 510, 48) Kari Pirttimäki JjA 507, 49) Vesa Kemppi KSA 505, 50) Jyrki Kronqvist KSA 500, 51) Martti Uuttu LAS 497, 52) Mika Laaksonen SA 496 3*X, 53) Ari Hyvönen KuusA 496 2*X, 54) Miika Tiihonen HyMAS 486, 55) Timo Tulokas KAS 483, 56) Olli Haapanen HyMAS 473, 57) Pertti Kuusela SodA 469, 58) Sami Salo HyMAS 462. 25m Vakiopistooli joukkue, sarja M: 1) Suomussalmen Urheiluampujat 1657 32*X, 2) Lahden Ampumaseura 1657 30*X, 3) Pohjois-Hämeen Ampujat 1622, 4) Asikkalan Ampumaseura 1621, 5) Oulun Metsästysja Ampumaseura 1608, 6) Turun Seudun Ampujat 1588, 7) Keski-Suomen Ampujat 1 1579, 8) Keski-Suomen Ampujat 2 1536, 9) Sodankylän Ampujat 1525, 10) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1517. 25m Vakiopistooli sarja N: 1) Ritva Karri KokMAS 547, 2) Sari Björnholm MA 544, 3) Anette Källi LehA 537, 4) Olga Wolkoff ESA 530, 5) Heini Pajala RaaA 513, 6) Jaana Salo HyMAS 511 6*X, 7) Susanna Ahomäki HSA 511 3*X, 8) Katja Liimatainen SaSA 508, 9) Sanna Ihalainen MA 504, 10) Heli Fagerström IU 500, 11) Riitta Mäkelä ESA 493, 12) Tiina Jänkälä SodA 476, 13) Minna Tolvanen ESA 457, 14) Marju Sand SUA 452. 25m Vakiopistooli joukkue, sarja N: 1) Etelä-Saimaan Ampujat 1480 (Ei SM-arvoa). 25m Pistooli 60 ls sarja M: 1) Marko Räsänen SUA 588, 2) Marko Talvitie LehA 579, 3) Petri Eteläniemi P-HA 578, 4) Jorma Jäntti SUA 577, 5) Ari Huhtamäki RSA 576, 6) Heikki Oikari TiA 573, 7) Teemu Lahti LAS 572, 8) Teijo Kimpimäki JjA 571, 9) Pekka Timonen OMAS 570, 10) Tarmo af Ursin RSA 569 14*X, 11) Timo Pohjolainen LievA 569 14*X, 12) Jaakko Sand SUA 569 13*X, 13) Ari Meinander LAS 569 11*X, 14) Joonas Kallio SUA 567 10*X, 15) Asser Vuola P-HA 567 10*X, 16) Klaus Tupi TSA 566, 17) Tuomo Passi KA 565, 18) Jyrki Leppälä AlavA 564, 19) Ali Tommola AsAs 563 14*X, 20) Kari Leskinen LAS 563 12*X, 21) Jouko Flemming TSA 563 10*X, 22) Eino Lähteenmäki TSA 561 11*X, 23) Arvo Koskinen AsAs 561 11*X, 24) Jussi Nylund HlAS 561 9*X, 25) Antti Jokinen OMAS 560 13*X, 26) Aleksi Pirttimäki PAS 560 9*X, 27) Timo Paalanen AsAs 559 7*X, 28) Joonas Kuusela SodA 559 6*X, 29) Sami Haume NoSA 558 14*X, 30) Antti Pahalahti LuhA 558 13*X, 31) Janne Terkola SaSA 556 10*X, 32) Kari Laitinen KSA 556 7*X, 33) Rauno Hartikainen HVA 554, 34) Jari Laaksonen JSA 551, 35) Hannu Räsänen KSA 550 11*X, 36) Matti Kuonanoja OMAS 550 6*X, 37) Olli Haapanen HyMAS 549 11*X, 38) Matti Kunttu KSA 549 8*X, 39) Pasi Koivunen TiA 548, 40) Juhani Öhman TiA 547, 41) Jyrki Kronqvist KSA 546 10*X, 42) Joonas Knuuti P-HA 546 9*X, 43) Keijo Uusitalo SA 546 8*X, 44) Otto Suuronen MA 545, 45) Esa Lehtovirta KSA 544, 46) Ari Ukkola SodA 543, 47) Kari Eskola KuusA 542, 48) Mika Laaksonen SA 539, 49) Vesa Kemppi KSA 538, 50) Juho Haapanen HyMAS 536, 51) Miika Tiihonen HyMAS 534, 52) Ari Hyvönen KuusA 530, 53) Harri Liimatainen KSA 528, 54) Jari Nissi NoSA 527, 55) Kari Pirttimäki JjA 522, 56) Martti Uuttu LAS 521, 57) Pertti Kuusela SodA 519, 58) Timo Tulokas KAS 507. 25m pistooli joukkue, sarja Y: 1) Suomussalmen Urheiluampujat 1734, 2) Lahden Ampumaseura 1704, 3) Pohjois-Hämeen Ampujat 1691, 4) Turun Seudun Ampujat 1690, 5) Asikkalan Ampumaseura 1683, 6) Oulun Metsästys- ja Ampumaseura 1680, 7) Tikkakosken Ampujat 1668, 8) Keski-Suomen Ampujat 1 1652, 9) Sodankylän Ampujat 1621, 10) Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura 1619, 11) Keski-Suomen Ampujat 2 1610. 25m pistooli 60 ls, sarja N (peruskilpailutulokset): 1) Ritva Karri KokMAS 578, 2) Sari Björnholm MA 572, 3) Reetta Hynninen PAS 570, 4) Elina Silver TSA 567, 5) Oksana Frojan PAS 561, 6) Katja Liimatainen SaSA 559, 7) Paula Viitasaari PAS 555, 8) Anette Källi LehA 554, 9) Riitta Mäkelä ESA 553, 10) Olga Wolkoff ESA 552, 11) Susanna Ahomäki HSA 549, 12) Heini Pajala RaaA 543, 13) Kirsi Rönnqvist KSF 534, 14) Maija Saarto TSA 529, 15) Heli Fagerström IU 526, 16) Minna Tolvanen ESA 523 6*x, 17) Marju Sand SUA 523 4*x, 18) Sanna Ihalainen MA 522, 19) Tiina Jänkälä SodA 519, 20) Kati Torniainen MA 508, 21) Jenni Rytkönen MA 506, 22) Emma Numminen KSF 505, 23) Elisa Lähdesmäki HVA 497, 24) Noora Huotari KaA 493, 25) Aino Rytkönen MA 452. 25m pistooli, sarja N, semifinaali: Sari Björnholm MA 14, Reetta Hynninen PAS 12/2, Paula Viitasaari PAS 12/1, Ritva Karri KokMAS 10, 5) Elina Silver TSA 9, 6) Oksana Frojan PAS 7/5, 7) Anette Källi LehA 7/8, 8) Katja Liimatainen SaSA 6. 25m Pistooli 60 ls, sarja N/loppuottelu: 1) Sari Björnholm, MA 8, 2) Reetta Hynninen, PAS 6. 25m Pistooli 60 ls sarja N/pronssiottelu: 3) Ritva Karri, KokMAS, 7, 4) Paula Viitasaari, PAS 1. 25m pistooli joukkue, sarja N: 1) Poliisien Ampumaseura 1686, 2) Etelä-Saimaan Ampujat 1628, 3) Mikkelin Ampujat 1586. P4 50m pistooli (vapaap.) 60 ls, sarja Y: 1) Tauno Matilainen PA 473, 2) Erkki Pekkala HaaAs 416, 3) Juha Nikupeteri SodA 390, 4) Risto Heinistö SUA 350. P6 25m vakiopistooli 60 ls, sarja Y: 1) Tauno Matilainen PA 499 SE, 2) Erkki Pekkala HaaAs 484, 3) Marko Toivanen LAS 452, 4) Juha Nikupeteri SodA 440, 5) Risto Heinistö SUA 414. P3 25m (urheilu)pistooli 60 ls, sarja Y: 1) Tauno Matilainen PA 523, 2) Erkki Pekkala HaaAs 511, 3) Risto Heinistö SUA 495, 4) Juha Nikupeteri SodA 480, 5) Marko Toivanen LAS 439. 300M KIVÄÄRI (IKÄMIEHET) 6.–7.8. Oulu 300m kivääri 40 ls makuu sarja M50: 1) Matti Viljakainen SäSA 390, SE, 2) Tapio Kajan KAMS 389, 3) Marko Satokangas KSA 386, 4) Jari Lehtinen KSA 385, 5) Ari Karhu KuusA 381, 6) Jukka Nieminen LeA 375, 7) Kai Saarnisto IMAS 364, 8) Jorma Kuivanen ESA 354. 300m kivääri makuu joukkue sarja Y50: 1) Säkylän Seudun Ampujat 1165, SE, 2) Keski-Suomen Ampujat 1156, 3) Salon Seudun Ampujat 1108, 4) Kalajoen Metsästysyhdistys 1092. 300m kivääri 40 ls makuu sarja Y60: 1) Heikki Ranne SäSA 388, 2) Jorma Röppänen SäSA 387, 3) Ismo Kärmeniemi ESA 386/14x, 4) Mikko Mattila MyA 386/12x, 5) Markku Haklin SaSA 385/14x, 6) Jukka Salila KSA 385/8x, 7) Kalle Leskinen KontU 384, 8) Veikko Laine SaSA 382, 9) Gustaf Strömbäck SKB 381, 10) Veikko Kaarta KalMY 370, 11) Juha Alajoki KalMY 369, 12) Veikko Ala-kahrakuusi IvUA 368, 13) Aimo Piispanen PihtA 363, 14) Eero Marjakangas KalMY 353, 15) Ulf Friberg LAS 349. 300m kivääri 40 ls makuu sarja Y70: 1) Torsti Hellman Rihla 381, SE, 2) Tapani Nousiainen KarttA 375, 3) Jouko Forstén SäSA 372, 4) Göran Eklund SKB 352, 5) Raimo Novari SaSA 341, 6) Erkki Pöyliö LA 340. 300m kivääri 40 ls makuu sarja Y75: 1) Kauko Kaartinen RS 378, SE, 2) Jussi Ruohonen LAS 373, 3) Leo Arentti ÄSA 364, 4) Kalervo Simi YK 356, 5) Matti Hietikko KSA 339, 6) Pentti Ihalainen JSA 331. 300m vakiokivääri 40 ls makuu sarja M50: 1) Matti Viljakainen SäSA 387/14x, SE, 2) Tapio Kajan KAMS 387/12x, SE, 3) Jukka Nieminen LeA 377, 4) Ari Karhu KuusA 375, 5) Jorma Kuivanen ESA 354, 5) Jyrki Mänttäri OMAS 0. 300m vakiokivääri makuu joukkue sarja Y50: 1) Säkylän Seudun Ampujat 1155 SE, 2) Salon Seudun Ampujat 1109. 300m vakiokivääri 40 ls makuu sarja Y60: 1) Jorma Röppänen SäSA 388 SE, 2) Veikko Ala-kahrakuusi IvUA 384, 3) Markku Haklin SaSA 383/11x, 4) Kalle Leskinen KontU 383/8x, 5) Heikki Ranne SäSA 380, 6) Jukka Salila KSA 378, 7) Ismo Kärmeniemi ESA 377, 8) Mikko Mattila MyA 372, 9) Veikko Laine SaSA 370, 10) Aimo Piispanen PihtA 363, 11) Ulf Friberg LAS 362. 300m vakiokivääri 40 ls makuu sarja Y70: 1) Torsti Hellman Rihla 383 SE, 2) Tapani Nousiainen KarttA 369, 3) Raimo Novari SaSA 356. 300m vakiokivääri 40 ls makuu sarja Y75: 1) Jussi Ruohonen LAS 376 SE, 2) Kauko Kaartinen RS 370, 3) Leo Arentti ÄSA 366, 4) Matti Hietikko KSA 352. 300m vakiokivääri 3x20 ls sarja M50: 1) Tapio Kajan KAMS 554, 2) Matti Viljakainen SäSA 546, 3) Ari Karhu KuusA 515. 300m vakiokivääri 3x20 ls joukkue sarja Y50: 1) Säkylän Seudun Ampujat 1617, 2) Salon Seudun Ampujat 1571. 300m vakiokivääri 3x20 ls sarja Y60: 1) Markku Haklin SaSA 554 sivuaa SE, 2) Kalle Leskinen KontU 542, 3) Heikki Ranne SäSA 541/9x, 4) Veikko Ala-kahrakuusi IvUA 541/7x, 5) Ismo Kärmeniemi ESA 536, 6) Mikko Mattila MyA 535, 7) Jorma Röppänen SäSA 530, 8) Veikko Laine SaSA 529, 9) Jukka Salila KSA 526, 10) Ulf Friberg LAS 495. 300m vakiokivääri 3x20 ls sarja Y70: 1) Jussi Ruohonen LAS 518, 2) Tapani Nousiainen KarttA 517, 3) Kauko Kaartinen RS 494, 4) Raimo Novari SaSA 488. 300m kivääri 3x20 ls sarja M50: 1) Jari Lehtinen KSA 559, 2) Tapio Kajan KAMS 552/11x, 3) Matti Viljakainen SäSA 552 7x, 4) Marko Satokangas KSA 521, 5) Ari Karhu KuusA 510, 6) Jorma Kuivanen ESA 495. 300m kivääri 3x20 ls joukkue sarja Y50: 1) Säkylän Seudun Ampujat 1646, 2) Salon Seudun Ampujat 1588, 3) Keski-Suomen Ampujat 1583. 300m kivääri 3x20 ls sarja Y60: 1) Jorma Röppänen SäSA 556, 2) Kalle Leskinen KontU 554, 3) Veikko Laine SaSA 551, 4) Markku Haklin SaSA 550, 5) Mikko Mattila MyA 546, 6) Ismo Kärmeniemi ESA 544, 7) Heikki Ranne SäSA 538, 8) Veikko Ala-kahrakuusi IvUA 531, 9) Jukka Salila KSA 503, 10) Ulf Friberg LAS 493, 11) Gustaf Strömbäck SKB 110 DNF. 300m kivääri 3x20 ls sarja Y70: 1) Tapani Nousiainen KarttA 531, 2) Kauko Kaartinen RS 511, 3) Jussi Ruohonen LAS 509, 4) Raimo Novari SaSA 487. 300M KIVÄÄRILAJIEN SM (M, N JA M20) 26.–28.8. Hollola 300m Vakiokivääri 40 ls, makuu sarja M20 (EI SM-ARVOA): 1) Björn Friman ESF 397 SE, 2) Luukas Koota ESF 352. 300m Kivääri 60 ls, makuu sarja M: 1) Juho Autio OMAS 589, 2) Kari Pennanen KouMAS 588 29x, 3) Jorma Röppänen SäSA 588 19x, 4) Juha Rutonen HAS 588 18x, 5) Pekka Saari IMAS 587 20x, 6) Heikki Ranne SäSA 587 18x, 7) Lasse Voutilainen RS 585, 8) Juha Rinta-Keturi SäSA 584, 9) Aleksi Leppä HAS 583 22x, 10) Antti Puhakka HAS 583 19x, 11) Ville Nokipii P-HA 582 22x, 12) Tero Lahti HAS 582 21x, 13) Toni Matilainen KuusA 581 24x, 14) Tero Hovila SaSA 581 23x, 15) Juho Kurki KaA 581 22x, 16) Antti Kajan SäSA 580, 17) Matti Viljakainen SäSA 579 25x, 18) Hannu Teitto KuusA 579 19x, 19) Markku Haklin SaSA 579 17x, 20) Jaakko Björkbacka LehA 578, 21) Kalle Leskinen KontU 577 19x, 22) Jouni Jokinen KuusA 577 18x, 23) Ville Leskelä IMAS 577 14x, 24) Jukka Nieminen LeA 573, 25) Hannu Yläoutinen KuusA 570, 26) Jukka Salila KSA 569, 27) Jouko Forstén SäSA 568 13x, 28) Jukka Jokinen LeA 568 11x, 29) Bo Liljeberg KSF 565 13x, 30) Juha Korpi IMAS 565 13x, 31) Kari Nevala SaSA 561 15x, 32) Arto Sillanpää LeA 561 11x, 33) Juha Haavisto KuusA 560 10x, 34) Jan Liljeberg KSF 560 8x, 35) Mikko Taussi OMAS 559, 36) Kai Saarnisto IMAS 556, 37) Ari Strandman LAS 541, 38) Mikko Mattila MyA 230 DNF, 38) Juha Peltonen LeA 0 DNS, 38) Marko Satokangas KSA 0 DNS, 38) Pertti Sinkko KuusA 0 DNS. 300m Kivääri makuu joukkue, sarja M: 1) Haminan Ampumaseura 1754, 2) Säkylän Seudun Ampujat II 1743 72x, 3) Säkylän Seudun Ampujat I 1743 50x, 4) Kuusankosken Ampujat 1737, 5) Isonkyrön Metsästysja Ampumaseura 1729, 6) Salon Seudun Ampujat 1721, 7) Lempäälän Ampujat 1719, 8) Kyrkslätt Skytteförening 1705. 300m Kivääri 60 ls, makuu sarja N: 1) Jasmin Mattila SodA 585, 2) Petra Liljeberg KSF 580, 3) Hanna-Kaija Nieminen LeA 578, 4) Laura Määttänen KontU 561. 300m Kivääri 60 ls, makuu sarja M20: 1) Björn Friman ESF 588, 2) Juho Katajamaa KuusA 580, 3) Mika Varjo MA 573. 300m kivääri 3x20 ls sarja N: 1) Jasmin Mattila SodA 554, 2) Petra Liljeberg KSF 528, 3) Laura Määttänen KontU 522. 300m Vakiokivääri 3x20 ls sarja M: 1) Kari Pennanen KouMAS 573 21x, 2) Juho Autio OMAS 573 14x, 3) Antti Puhakka HAS 567, 4) Aleksi Leppä HAS 564, 5) Joni Stenström RS 563, 6) Toni Matilainen KuusA 561, 7) Antti Kajan SäSA 560, 8) Juha Rutonen HAS 552, 9) Ville Nokipii P-HA 551, 10) Kalle Leskinen KontU 545, 11) Juha Rinta-Keturi SäSA 544, 12) Matti Viljakainen SäSA 538, 13) Heikki Ranne SäSA 535, 14) Hannu Teitto KuusA 534, 15) Mikko Taussi OMAS 532, 16) Bo Liljeberg KSF 531, 17) Juha Haavisto KuusA 529, 18) Jan Liljeberg KSF 510, 19) Arto Sillanpää LeA 473. 300m Vakiokivääri 3x20 ls joukkue, sarja M: 1) Haminan Ampumaseura 1683, 2) Säkylän Seudun Ampujat 1642, 3) Kuusankosken Ampujat 1624. 300m Vakiokivääri 3x20 ls sarja M20: 1) Björn Friman ESF 556, 2) Juho Katajamaa KuusA 552, 3) Luukas Koota ESF 461. 300m Kivääri 3x40 ls sarja M: 1) Juho Kurki KaA 1162, 2) Aleksi Leppä HAS 1159, 3) Juho Autio OMAS 1158, 4) Antti Puhakka HAS 1153, 5) Juha Rutonen 5/2016 URHEILUAMPUJA 29

SM 2016 HAS 1145, 6) Toni Matilainen KuusA 1140, 7) Antti Kajan SäSA 1135, 8) Jaakko Björkbacka LehA 1128, 9) Jouni Jokinen KuusA 1106, 10) Juha Rinta-Keturi SäSA 1091, 11) Jorma Röppänen SäSA 1090, 12) Kalle Leskinen KontU 1086, 13) Arto Laakso HAS 1085, 14) Hannu Teitto KuusA 1070. 300m Kivääri 3x40 ls joukkue, sarja M: 1) Haminan Ampumaseura 3457, 2) Säkylän Seudun Ampujat 3316 69x, 3) Kuusankosken Ampujat 3316 61x. 300m Kivääri 3x40 ls sarja M20 (EI SM-ARVOA): 1) Juho Katajamaa KuusA 1130. LIIKKUVA MAALI 10M LIIKKUVAN MAALIN PUTOAVIEN TAULUJEN SM 6.–7.2. Kangasala 10m liikkuva maali, putoavat taulut, sarja N: 1) Elli Räsänen KAMS, 2) Marika KarisjokiTSA, 3) Oona Tenhunen BS-PA 4) Liina Laine SaSA, 5) Tiina Aalto ESF, 6) Henna Vehviläinen MA. 10m liikkuva maali, putoavat taulut, sarja M: 1) Tomi-Pekka Heikkilä K-64, 2) Sami Heikkilä K-64, 3) Tarmo Koskela BS-PA, 4) Heikki Lähdekorpi SA, 5) Vesa Saviahde P-HA, 6) Jani Suoranta K-64, 7) Roni Tenhunen BS-PA, 8) Timo Pylsy ESA, 9) Henrik Holmberg RS, 10) Jukka-Pekka Jokela P-HA, 11) Mikko Pekonen NMA, 12) Timo Ristimäki SSG, 13) Topi Hulkkonen ESA, 14) Juho Riikonen KAMS, 15) Markku Jetsonen KAMS, 16) Matti Suoranta, K-64,17) Marko Hautala P-HA, 18) Marko Laine SaSA, 19) Jukka Parkkamäki JMS, 20) Jarmo Pyyhtiä K-64, 21) Kari Koskinen K-64, 22) Juha Ristimäki JMS, 23) Jussi Suoknuuti ESA 24) Jarmo Toiva P-HA, 25) Matti Hokkanen MA, 26) Mikko Autio LSA, 27) Kari-Matti Reijola ESA, 28) Hannu Niemelä K-64, 29) Markus Kastepohja HlAS 30) Juha Koskinen TSA 31) Reijo Ylikojola LSA, 32) Jarkko Korkeela K-64, 33) Ossi Kohijoki P-HA, 34) Pekka Toukola K-64, 35) Jouni Sonntag BS-PA, 36) Jari Taskinen NUMA. 10m liikkuva maali, putoavat taulut, sarja M joukkue: 1) Kymppi 64 I 87 2) Pohjois-Hämeen Ampujat 76, 3) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 75, 4) Kymppi 64 II 70, 5) Etelä-Saimaan Ampujat 65, 6) Borgå Skyttar-Porvoon Ampujat 61, 7) Kymppi 64 III 42. 10m liikkuva maali, putoavat taulut, sarja M20: 1) Heikki Jetsonen KAMS, 2) Sami Jetsonen KAMS, 3) Juuso Väätäinen KAMS, 4) Mika Heikkilä K-64, 5) Daniel Torsell SSG. 10m liikkuva maali, putoavat taulut, sarja Y14 (EI SM-ARVOA): 1) Ville Koskinen TSA. 10m liikkuva maali, putoavat taulut, sarja N50: 1) Sirkka Savukari ESA, 2) Tiina Aalto ESF, 3) Kaija Häyrinen KAMS. 10m liikkuva maali, putoavat taulut, sarja M50: 1) Markku Jetsonen KAMS, 2) Jarmo Pyyhtiä K-64, 3) Keijo Aalto KAMS, 4) Jussi Suoknuuti, ESA, 5) Hannu Niemelä K-64, 6) Jari Taskinen NUMA, 7) Kari-Matti Reijola ESA, 8) Jari Lehtonen TSA, 9) Matti Suoranta K-64,10) Pekka Karhunen JMS, 11) Osmo Ahola TSA, 12) Jarmo Vuorinen JMS, 13) Jukka Kiimalainen NUMA, 14) Matti Tommiska K-64,15) Jari Laaksonen TSA, 16) Ari Karhu ESA, 17) Matti Räsänen KAMS, 18) Kimmo Kangasniemi SA, 19) Reino Kiiskinen SA. 10m liikkuva maali, putoavat taulut, sarja Y60: 1) Tapani Koskela BS-PA, 2) Erkki Elkelä K-64, 3)Tapani Pöysti SA, 4) Terho Ritvanen PiekSA, 5) Seppo Kastepohja TUA, 6) Jouko Mutka RS, 7) Matti Niemelä JMS, 8) Mauri Kauppinen SaarA, 9) Jukka Hakamäki TUA, 10) Pentti Hämäläinen SaarA, 11) Pertti Kohvakka PiekSA, 12) Hannu Viljakainen KAMS, 13) Bertel Holmström RS, 14) Seppo Martin SA, 15) Jarkko Tani MSA, 16) Hannu Järvinen HlAS, 17) Pekka Toukola K-64,18) Timo Lähdekorpi SA, 19) Seppo Vasara ESA, 20) Ossi Kohijoki P-HA, 21) Anders Holmberg RS, 22) Timo Mäkelä KeuSA, 23) Sakari Toivio K-64, 24) Kari Hannula KoE, 25) Hannu Pesonen, TuulA. 10m liikkuva maali, putoavat taulut, sarja Y70: 1) Jorma Åsbacka MA, 2) Hannu Valkila, TUA, 3) Pauli Kähönen ESA, 4) Veikko Hakala SaarA, 5) Simo Parkkamäki JMS, 6) Ensio Tapaninaho P-HA, 7) Eero Kekäläinen SaarA, 8) Pauli Konttinen KAMS, 9) Pertti Suomela SA, 10) Tapio Silander MKMS. 10m liikkuva maali, putoavat taulut, sarja Y70: 1) Seppo Reinikainen SMY, 2) Risto Suonpää TUA, 3) Otto Kuosmanen KAMS, 4) Seppo Dahlqvist KAMS, 5) Taisto Nikku, ESA, 6) Erkki Kinnunen SUMA, 7) Matti Peltola MSA, 8) Pentti Ollikainen KAMS. 10m liikkuva maali, putoavat taulut, sarja Y50, joukkueet: 1) Kymppi 64 I 73, 2) Kuopion Ampumaja Metsästysseura 66, 3)Toijalan Urheiluampujat 56, 4) Raseborgs Skyttar 49, 5) Etelä-Saimaan Ampujat I 47, 6) Saarijärven Ampujat 47, 7) Satakunnan Ampujat 45, 8) Turun Seudun Ampujat 42, 9) Kymppi 64 II 42,10) Etelä-Saimaan Ampujat II 42, 11) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura III 29,12) Kuopion Ampuma- 30 URHEILUAMPUJA 5/2016 ja Metsästysseura II 27. 10M LIIKKUVAN MAALIN SM (Y, N JA NUORET) 13.-14.2. Turku 10m liikkuva maali 30+30 ls, normaalijuoksut, sarja M: 1) Tomi-Pekka Heikkilä K-64 579, 2) Vesa Saviahde P-HA 576, 3) Heikki Lähdekorpi SA 575, 4) Niklas Hyvärinen RS 569, 5) Krister Holmberg RS 566/15, 6) Jani Suoranta K-64 566/9, 7) Markku Jetsonen KAMS 564, 8) Sami Heikkilä K-64 563, 9) Tarmo Koskela BSPA 561, 10) Henrik Holmberg RS 559, 11) Jukka-Pekka Jokela P-HA 549, 12) Mikko Pekonen NMA 540, 13) Manu Laakkonen NMA 537, 14) Matti Hokkanen MA 530, 15) Kari Koskinen K-64, 16) Markus Kastepohja HlAS 505, 17) Vesa-Matti Sallinen P-HA 493, 18) Juho Riikonen KAMS 491. Kultaottelu: Tomi-Pekka Heikkilä K-64 – Heikki Lähdekorpi SA 6 – 3. Pronssiottelu: Vesa Saviahde P-HA – Niklas Hyvärinen RS 7 – 5. Semifinaalit: Vesa Saviahde P-HA – Heikki Lähdekorpi SA 10 – 12. Tomi-Pekka Heikkilä – Niklas Hyvärinen 6 – 3. 10m liikkuva maali 30+30 ls, normaalijuoksut, sarja M20: 1) Mika Heikkilä K-64 571, 2) Heikki Jetsonen KAMS 547, 3) Juuso Väätäinen KAMS 523, 4) Sami Jetsonen KAMS 511. Kultaottelu: Mika Heikkilä K-64 – Heikki Jetsonen KAMS 0 – 6. Pronssiottelu: Juuso Väätäinen KAMS – Sami Jetsonen KAMS 6 – 1. Semifinaalit: Heikki Jetsonen KAMS – Juuso Väätäinen KAMS 10 – 8. Mika Heikkilä K-64 – Sami Jetsonen KAMS 6 – 3. 10m liikkuva maali 20+20 ls, normaalijuoksut, sarja N: 1) Marika Karisoja TSA 362, 2) Elli Räsänen KAMS 355, 3) Micaela Qvarnström RS 353, 4) Anna-Kaisa Palmen SA 349, 5) Tiina Aalto ESF 319, 6) Henna Vehviläinen MA 256. Kultaottelu: Marika Karisjoki TSA – Elli Räsänen KAMS 1 – 6. Pronssiottelu: Micaela Qvarnström RS – Anna-Kaisa Palmen SA 7 – 5. Semifinaalit: Elli Räsänen KAMS – Micaela Qvarnström RS 6 – 1. Marika Karisjoki TSA – Anna-Kaisa Palmen SA 6 – 2. 10m liikkuva maali 20 ls, normaalijuoksut, sarja Y14 (EI SM-ARVOA): Ville-Martti Koskinen TSA 134. 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, sarja M: 1) Vesa Saviahde P-HA 383/97, 2) Tomi-Pekka Heikkilä K-64 383/96, 3) Heikki Lähdekorpi SA 377/20, 4) Sami Heikkilä K-64 377/17, 5) Jani Suoranta K-64 375, 6) Niklas Hyvärinen RS 374, 7) Krister Holmberg RS 372/9x, 8) Tarmo Koskela BS-PA 372/7x, 9) Jukka-Pekka Jokela P-HA 362, 10) Henrik Holmberg RS 359, 11) Kari Koskinen K-64 353, 12) Mikko Pekonen NMA 350, 13) Matti Hokkanen MA 347, 14) Juho Riikonen KAMS 344, 15) Markus Kastepohja HlAS 341, 16) Manu Laakkonen NMA 340, 17) Vesa-Matti Sallinen P-HA 339. 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, sarja M20: 1) Mika Heikkilä K-64 359, 2) Juuso Väätäinen KAMS 353, 3) Ville-Martti Koskinen TSA 219. 10m liikkuva maali 40 ls, sekajuoksut, sarja N: 1) Marika Karisjoki TSA 370, 2) Elli Räsänen KAMS 351, 3) Micaela Qvarnström RS 343, 4) Tiina Aalto ESF 339, 5) Anna-Kaisa Palmen SA 328, 6) Henna Vehviläinen MA 283. 10m liikkuva maali normaalijuoksut, sarja Y, joukkueet: 1) Kymppi 64 1708, 2) Raseborgs Skyttar 1694, 3) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1622, 4) Pohjois-Hämeen Ampujat 1618. 10m liikkuva maali sekajuoksut, sarja Y, joukkueet: 1) Kymppi 64 1135, 2) Raseborgs Skyttar 1105, 3) Pohjois-Hämeen Ampujat, 4) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1048. 10 M LIIKKUVAN MAALIN IKÄMIESTEN JA -NAISTEN SM 20.–21.2. Tampere 10m liikkuva maali normaalijuoksut, sarja N50: 1) Tiina Aalto ESF 336 SE, 2) Sirkka Savukari ESA 270, 3) Kaija Häyrinen KAMS 212. 10m liikkuva maali normaalijuoksut, sarja M50: 1) Markku Jetsonen KAMS 361, 2) Matti Suoranta K-64 356, 3) Jarmo Pyyhtiä K-64 352, 4) Jussi Suoknuuti ESA 351, 5) Juha Hacklin TUA 348, 6) Hannu Niemelä K-64 346, 7) Kari-Matti Reijola ESA 336, 8) Jari Taskinen Numa 325, 9) Jan Malmberg ÅSSF 324, 10) Jarmo Vuorinen JMS 323, 11) Pekka Karhunen JMS 321(3x), 12) Harri Hyvönen Numa 321(2x), 13) Keijo Aalto KAMS 319(5x), 14) Endi Tönisma TUA 3198(4x 10x10), 15) Ari Karhu ESA 319(4x 8x10), 16) Tom Sved SSG 317(4x), 17) Hannes Kruus TUA 317(0x), 18) Jari Laaksonen TSA 313, 19) Osmo Ahola TSA 312, 20) Matti Tommiska K-64 300, 21) Reino Kiiskinen SA 279, 22) Jari Lehtonen TSA 273, 23) Matti Räsänen KAMS 235. 10m liikkuva maali normaalijuoksut, sarja Y60: 1) Tapani Koskela BSPA 350, 2) Reino Uuttu SaSa 345, 3) Seppo Kastepohja TUA 337, 4) Jouko Mutka RS 334, 5) Jukka Hakamäki TUA 331, 6) Hannu Järvinen HLSA 327(5x), 7) Hannu Viljakainen KAMS 327(3x), 8) Terho Ritvanen PiekSA 326, 9) Timo Lähdekorpi SA 322, 10) Matti Niemelä JMS 313, 11) Tapani Pöysti SA 310, 12) Pertti Kohvakka PiekSA 304, 13) Mauri Kauppinen SaarA 303, 14) Pentti Hämäläinen SaarA 298, 15) Bertel Holmström RS 297, 16) Seppo Martin SA 296, 17) Hannu Pesonen TuulA 291, 18) Seppo Vasara ESA 286, 19) Anders Holmberg RS 281, 20) Ossi Kohijoki P-HA 276, 21) Matti Soukka ÄSA 273(1x), 22) Pekka Toukola K-64 273(0x), 23) Sakari Toivio K-64 268, 24) Jarkko Tani MSA 266, 25) Timo Mäkelä KeuSA 262, 26) Peter Stjernberg SSG 253, 27) Kari Hannula KoE 230. 10m liikkuva maali normaalijuoksut, sarja Y70: 1) Hannu Valkila TUA 307(15), 2) Jorma Åsbacka MA 307 (7), 3) Simo Parkkamäki JMS 301, 4) Tapaninaho Ensio P-HA 291, 5) Pauli Kähönen ESA 290, 6) Antero Rantala OMAS 288, 7) Tapio Silander MKMS 284, 8) Veikko Hakala SaarA 282, 9) Pauli Konttinen KAMS 267, 10) Pertti Suomela SA 265, 11) Jouko Välimäki SA 220, 12) Erkki Etu-Sihvola PjUa 169. 10m liikkuva maali normaalijuoksut, sarja Y70, sarja Y75: 1) Taisto Nikku ESA 281, 2) Risto Suonpää TUA 278, 3) Otto Kuosmanen KAMS 266, 4) Matti Peltola MSA 265, 5) Pentti Ollikainen KAMS 231, 6) Seppo Dahlqvist KAMS 227, 7) Lasse Nummi SA 220. 10m liikkuva maali, normaalijuoksut, sarja M50 joukkuekilpailu: 1) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1 1007, 2) Etelä-Saimaan Ampujat 1006, 3) Toijalan Urheiluampujat 1004, 4) Kymppi-64 1 975, 5) Satakunnan Ampujat 928, 6) Kymppi-64 2 920, 7) Raseborgs Skyttar 912, 8) Turun Seudun Ampujat 898, 9) Saarijärven Ampujat 883, 10) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 2 729. 10m liikkuva maali sekajuoksut, sarja N50 (EI SM-ARVOA): 1) Tiina Aalto ESF 329, 2) Sirkka Savukari ESA 285. 10m liikkuva maali sekajuoksut, sarja M50: 1) Markku Jetsonen KAMS 361, 2) Juha Hacklin TUA 355, 3) Jarmo Pyyhtiä K-64 349, 4) Pekka Karhunen JMS 347, 5) Ari Karhu ESA 338, 6) Hannu Niemelä K-64 337 5x, 7) Matti Suoranta K-64 337 3x, 8) Jussi Suoknuuti ESA 336, 9) Kari-Matti Reijola ESA 323, 10) Jari Laaksonen TSA 322, 11) Jan Malmberg ÅSSF 321 2x, 12) Jari Taskinen Numa 321 1x, 13) Keijo Aalto KAMS 317 8x, 14) Tom Sved SSG 317 5x, 15) Harri Hyvönen Numa 316, 16) Jarmo Vuorinen JMS 312, 17) Jari Lehtonen TSA 303, 18) Matti Tommiska K-64 302, 19) Reino Kiiskinen SA 291, 20) Osmo Ahola TSA 288, 21) Matti Räsänen KAMS 274. 10m liikkuva maali sekajuoksut, sarja Y60: 1) Tapani Koskela BSPA 356 SIV SE, 2) Seppo Kastepohja TUA 339, 3) Jouko Mutka RS 332, 4) Seppo Martin SA 328 2x, 9x10, 5) Hannu Viljakainen KAMS 328 2x, 7x10, 6) Hannu Järvinen HLSA 324, 7) Matti Niemelä JMS 317, 8) Pekka Toukola K-64 313, 9) Jukka Hakamäki TUA 310 4x, 10) Pertti Kohvakka PiekSA 310 2x, 11) Tapani Pöysti SA 309, 12) Terho Ritvanen PiekSA 297, 13) Mauri Kauppinen SaarA 294 3x, 14) Seppo Vasara ESA 294 0x, 15) Jarkko Tani MSA 293, 16) Pentti Hämäläinen SaarA 285, 17) Peter Stjernberg SSG 282 3x, 18) Sakari Toivio K-64 282 2x, 19) Anders Holmberg RS 277, 20) Ossi Kohijoki P-HA 276, 21) Hannu Pesonen TuulA 263, 22) Matti Soukka ÄSA 260, 23) Kari Hannula KoE 253. 10m liikkuva maali sekajuoksut, sarja Y70: 1) Pauli Kähönen ESA 321, 2) Hannu Valkila TUA 316, 3) Veikko Hakala SaarA 310, 4) Antero Rantala OMAS 295, 5) Tapaninaho Ensio P-HA 292, 6) Tapio Silander MKMS 289, 7) Pertti Suomela SA 280 3x, 8) Simo Parkkamäki JMS 280 2x, 8x10, 9) Jorma Åsbacka MA 280 2x, 7x10, 10) Pauli Konttinen KAMS 270, 11) Jouko Välimäki SA 206. 10m liikkuva maali sekajuoksut, sarja Y75: 1) Risto Suonpää TUA 303, 2) Seppo Reinikainen SMY 296, 3) Taisto Nikku ESA 270, 4) Matti Peltola MSA 261, 5) Seppo Dahlqvist KAMS 248, 6) Pentti Ollikainen KAMS 222, 7) Lasse Nummi SA 208, 8) Otto Kuosmanen KAMS 205. 10m liikkuva maali sekajuoksut, sarja M50, joukkueet: 1) Kymppi 64 2 1023, 2) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1 1006, 3) Toijalan Urheiluampujat 1004, 4) Etelä-Saimaan Ampujat 997, 5) Satakunnan Ampujat 928, 6) Turun Seudun Ampujat 913, 7) Kymppi 64 1 897, 8) Saarijärven Ampujat 889, 9) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 2 792. 50M JA 100M LIIKKUVAN MAALIN SM (M, N JA NUORET) 6.–7.8. Inkoo 50m liikkuva maali 30+30 ls normaalijuoksut, sarja M: 1) Krister Holmberg RS 589, 2) Heikki Lähdekorpi SA 586/20, 3) Sami Heikkilä K-64 586/19, 4) Topi Hulkkonen ESA 584, 5) Jani Suoranta K-64 581, 6) Mika Kinisjärvi LA 576, 7) Vesa Saviahde P-HA 574, 8) Niklas Hyvärinen RS 573, 9) Henrik Holmberg RS 570, 10) Mikko Pekonen NMA 568, 11) Markku Jetsonen KAMS 568, 12) Paavo Myllymäki LäSA 566, 13) Vesa-Matti Sallinen P-HA 566, 14) Roni Tenhunen

SM 2016 BS-PA 565, 15) Timo Ristimäki SSG 560, 16) Jouni Sonntag BS-PA 559, 17) Manu Laakkonen NMA 552, 18) Jouko Mutka RS 552, 19) Timo Pylsy ESA 550, 20) Mårten Westerlund RS 549, 21) Mikko Autio LSA 545, 22) Ville Ruoppa ESA 540, 23) Juhana Niku-Paavola 538, 24) Matti Hokkanen MA 534, 25) Juha Ristimäki JMS 453, 26) Juho Riikonen KAMS 528, 27) Markus Kastepohja HlAS 525, 28) Jukka Parkkamäki JMS 521, 29) Juha-Pekka Tissarinen SSG 520, 30) Ossi Kohijoki P-HA 515, 31) Jarkko Korkeela K-64 513, 32) Reijo Ylikojola LSA 511, 33) Bertel Holmström RS 508, 34) Mikko Lilja LSA 495. 50m liikkuva maali 30+30 ls normaalijuoksut, sarja Y joukkueet: 1) Kymppi-64 1742, 2) Raseborgs Skyttar I 1732, 3) Etelä-Saimaan Ampujat 1674, 4) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1669, 5) Pohjois-Hämeen Ampujat 1655, 6) Sibbo Skyttegille 1624, 7) Raseborgs Skyttar II 1609, 8) Lapuan Seudun Ampujat 1551. 50m liikkuva maali 30+30 ls normaalijuoksut, sarja M20: 1) Mika Heikkilä K-64 575, 2) Sami Jetsonen KAMS 557, 3) Juuso Väätäinen KAMS 544, 4) Daniel Torsell SSG 526. 50m liikkuva maali 30+30 ls normaalijuoksut, sarja N: 1) Marika Karisjoki TSA 542, 2) Oona Tenhunen BS-PA 521, 3) Maija Kuusela LA 518, 4) Elli Räsänen KAMS 515. 50m liikkuva maali 40 ls sekajuoksut, sarja M: 1) Krister Holmberg RS 392, 2) Niklas Hyvärinen RS 391, 3) Vesa Saviahde P-HA 388/19, 4) Sami Heikkilä K-64 388/17, 5) Mika Kinisjärvi LA 388/0, 6) Topi Hulkkonen ESA 384, 7) Heikki Lähdekorpi SA 383, 8) Markku Jetsonen KAMS 376, 9) Jani Suoranta K-64 376, 10) Roni Tenhunen BS-PA 375, 11) Henrik Holmberg RS 375, 12) Vesa-Matti Sallinen P-HA 375, 13) Mårten Westerlund RS 371, 14) Timo Pylsy ESA 371, 15) Paavo Myllymäki LäSA 370, 16) Ville Ruoppa ESA 368, 17) Mikko Pekonen NMA 368, 18) Timo Ristimäki SSG 366, 19) Matti Hokkanen MA 364, 20) Mikko Autio LSA 361, 21) Manu Laakkonen NMA 360, 22) Juho Riikonen KAMS 359, 23) Jouko Mutka RS 353, 24) Markus Kastepohja HlAS 352, 25) Jukka Parkkamäki JMS 352, 26) Jouni Sonntag BS-PA 346, 27) Juha Ristimäki JMS 343, 28) Reijo Ylikojola LSA 341, 29) Ossi Kohijoki P-HA 341, 30) Bertel Holmström RS 339, 31) Juha-Pekka Tissarinen SSG 337, 32) Mikko Lilja LSA 326. 50m liikkuva maali 40 ls sekajuoksut, sarja Y joukkueet: 1) Raseborgs Skyttar I 1158, 2) Kymppi-64 1142, 3) Etelä-Saimaan Ampujat 1123, 4) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1118, 5) Pohjois-Hämeen Ampujat 1104, 6) Raseborgs Skyttar II 1063, 7) Sibbo Skyttegille 1049, 8) Lapuan Seudun Ampujat 1028. 50m liikkuva maali 40 ls sekajuoksut, sarja M20: 1) Mika Heikkilä K-64 378, 2) Sami Jetsonen KAMS 376, 3) Juuso Väätäinen KAMS 366, 4) Daniel Torsell SSG 346. 50m liikkuva maali 40 ls sekajuoksut, sarja N: 1) Maija Kuusela LA 363, 2) Marika Karisjoki TSA 360, 3) Elli Räsänen KAMS 350, 4) Oona Tenhunen BS-PA 334. 100m hirvi 40x1 kertalaukaukset, sarja M: 1) Heikki Lähdekorpi SA 382, 2) Sami Heikkilä K-64 376, 3) Henrik Holmberg RS 375, 4) Topi Hulkkonen ESA 374, 5) Krister Holmberg RS 371, 6) Paavo Myllymäki LäSA 369, 7) Timo Ristimäki SSG 368, 8) Vesa Saviahde P-HA 368, 9) Markku Jetsonen KAMS 367, 10) Jani Suoranta K-64 367, 11) Matti Hokkanen MA 365, 12) Mika Kinisjärvi LA 363, 13) Mikko Pekonen NMA 356, 14) Roni Tenhunen BS-PA 354, 15) Manu Laakkonen NMA 350, 16) Jouni Sonntag BS-PA 347, 17) Mikko Autio LSA 342, 18) Jarkko Korkeela K-64 174, 19) Ville Ruoppa ESA 174, 20) Niklas Hyvärinen RS 173, 21) Juha Ristimäki JMS 173, 22) Jouko Mutka RS 172, 23) Timo Pylsy ESA 172, 24) Reijo Ylikojola LSA 170, 25) Mårten Westerlund RS 169, 26) Ossi Kohijoki P-HA 169, 27) Bertel Holmström 165, 28) Vesa-Matti Sallinen P-HA 165, 29) Jukka Parkkamäki JMS 163, 30) Juha-Pekka Tissarinen SSG 163, 31) Juhana Niku-Paavola SSG 163, 32) Juho Riikonen KAMS 162, 33) Markus Kastepohja HlAS 160, 34) Mikko Lilja LSA130. 100m hirvi 40x1 kertalaukaukset, sarja Y joukkueet: 1) Raseborgs Skyttar I 544, 2) Kuopion Ampumaja Metsästysseura 543, 3) Kymppi-64 541, 4) Etelä-Saimaan Ampujat 531, 5) Pohjois-Hämeen Ampujat 518, 6) Sibbo Skyttegille 507, 7) Raseborgs Skyttar II 506, 8) Lapuan Seudun Ampujat 475. 100m hirvi 40x1 kertalaukaukset, sarja M20: 1) Sami Jetsonen KAMS 360, 2) Juuso Väätäinen 359/91, 3) Mika Heikkilä K-64 359/89, 4) Daniel Torsell SSG 318. 100m hirvi 40x1 kertalaukaukset, sarja N: 1) Marika Karisjoki TSA 358, 2) Oona Tenhunen BS-PA 354, 3) Elli Räsänen KAMS 336, 4) Päivi Vähä-Jaakkola PuKu 330. 100m hirvi 20x2 parilaukaukset, sarja M: 1) Topi Hulkkonen ESA 381, 2) Krister Holmberg RS 365, 3) Sami Heikkilä K-64 362, 4) Mikko Pekonen NMA 361, 5) Juuso Väätäinen KAMS 360, 6) Manu Laakkonen NMA 360, 7) Markku Jetsonen KAMS 358, 8) Vesa Saviahde P-HA 352, 9) Roni Tenhunen BS-PA 349, 10) Mika Heikkilä K-64 346, 11) Timo Pylsy ESA 341, 12) Matti Hokkanen MA 336, 13) Jukka Parkkamäki JMS 331, 14) Sami Jetsonen KAMS 323, 15) Jouko Mutka RS 319, 16) Vesa-Matti Sallinen P-HA 316, 17) Jani Suoranta K-64 159, 18) Juha Ristimäki JMS 156, 19) Timo Ristimäki SSG 156, 20) Henrik Holmberg RS 155, 21) Ossi Kohijoki P-HA 153, 22) Juho Riikonen KAMS 151, 23) Ville Ruoppa ESA 146, 24) Mårten Westerlund RS 145, 25) Jouni Sonntag BS-PA 142, 26) Bertel Holmström RS 141, 27) Markus Kastepohja HlAS 110, 28) Niklas Hyvärinen RS 27. 100m hirvi 20x2 parilaukaukset, sarja Y joukkueet: 1) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 524, 2) Kymppi-64 512, 3) Etelä-Saimaan Ampujat 508, 4) Pohjois-Hämeen Ampujat 497, 5) Raseborgs Skyttar II 454, 6) Raseborgs Skyttar I 366. 50M JA 100M LIIKKUVAN MAALIN SM (IKÄMIEHET JA -NAISET) 13.–14.8. Kuopio 50m liikkuva maali 20+20 ls normaalijuoksut, sarja M50: 1) Markku Jetsonen KAMS 192+190=382, 2) Jarmo Pyyhtiä Kymppi 189+182=371, 3) Kari-Matti Reijola ESA 186+183=369, 4) Juha Hacklin TUA 185+182=367, 5) Hannu Niemelä Kymppi 187+178=365, 6) Juha Väätäinen KAMS 183+181=364, 7) Jussi Suoknuuti ESA 180+180=360, 8) Ari Karhu ESA 182+176=358, 9) Matti Suoranta Kymppi 189+169=358, 10) Jari Laaksonen TSA 185+171=356, 11) Tom Sved SSG 178+173=351, 12) Jari-Pekka Vuoti OMAS 191+160=351, 13) Heikki Kinnunen KAMS 169+176=345, 14) Juhana Niku-Paavola SSG 188+156=344, 15) Juha- Tissarinen SSG 181+160=341, 16) Jukka Kiimalainen NUMA 183+157=340, 17) Matti Räsänen KAMS 179+157=336, 18) Reino Kiiskinen SA 178+153=331, 19) Matti Tommiska Kymppi 171+158=329, 21) Jari Lehtonen TSA 160+158=318, 22) Arto Kansanoja OMAS 179+139=318, 23) Kimmo Kangasniemi SA 163+132=295., 24) Kristian Torsell SSG 158+118=276. Sarja N50 (EI SM-ARVOA): 1) Tiina Aalto ESF 183+156=339, 2) Kaija Häyrinen KAMS 132+118=250. Sarja Y60: 1) Reino Uuttu SaSA 191+190=381, 2) Tapani Koskela BSPA 191+187=378, 3) Jouko Mutka RS 189+180=369, 4) Seppo Kastepohja TUA 186+173=359, 5) Terho Ritvanen PiekSA 184+172=356, 6) Seppo Martin SA 183+170=353, 7) Ossi Kohijoki PHA 184+169=353, 8) Tapani Pöysti SA 175+173=348, 9) Matti Niemelä JMS 177+170=347, 10) Hannu Viljakainen KAMS 174+172=346, 11) Pertti Kohvakka PiekSA 169+174=343, 12) Onni Joenkaari KuuA 174+169=343, 13) Hannu Pesonen TuulA 174+168=342, 14) Jukka Hakamäki TUA 181+161=342, 15) Bertel Holmström RS 186+156=342, 16) Mauri Kauppinen SaarA 180+156=336, 17) Anders Holmberg RS 183+153=336, 18) Hannu Järvinen HLAS 176+156=332, 19) Heikki Mäkinen VirtA 177+155=332, 21) Kai Savolainen PiekSA 170+156=326, 22) Timo Lähdekorpi SA 165+159=324, 23) Pentti Hämäläinen SaarA 177+146=323, 24) Reijo Salomaa SSG 163+156=319, 25) Seppo Vasara ESA 174+145=319, 26) Arvo Tolonen SoA 174+144=318, 27) Jarkko Tani MSA 180+138=318, 28) Hannu Lötjönen TUA 154+161=315, 29) Sakari Toivio Kymppi 152+157=309, 31) Tapani Saukkuriipi RAM 152+125=277. Sarja Y70: 1) Jorma Åsbacka MA 174+172=346, 2) Simo Parkkamäki JMS 188+148=336, 3) Hannu Valkila TUA 178+149=327, 4) Ensio Tapaninaho PHA 178+146=324, 5) Antero Rantala OMAS 165+156=321, 6) Veikko Hakala SaarA 176+144=320, 7) Pauli Kähönen ESA 158+157=315, 8) Eero Kekäläinen SaarA 148+152=300, 9) Matti Piirto LA 159+137=296, 10) Toivo Holm RAM 148+147=295, 11) Rauno Kangas RAM 139+155=294, 12) Pauli Konttinen KAMS 167+127=294, 13) Samuli Sarviharju Rassi 149+144=293. Sarja Y75: 1) Risto Suonpää TUA 157+145=302, 2) Lasse Nummi SA 168+130=298, 3) Seppo Reinikainen SMY 141+145=286, 4) Erkki Kinnunen SUMA 141+142=283, 5) Pentti Ollikainen KAMS 144+136=280, 6) Seppo Dahlqvist KAMS 126+121=247, 7) Oiva Laurila Nu 119+127=246, 8) Otto Kuosmanen KAMS 130+112=242, 9) Jouni Kröger KAMS 153+89=242, 10) Matti Kääriäinen KAMS 131+74=205. Sarja Y80: 1) Taisto Nikku ESA 179+149=328, 2) Reijo Heinonen TUA 153+119=272, 3) Toivo Sneck SaarA 125+133=258, 4) Olavi Mäkäräinen SoA 113+97=210. 50m normaalijuoksut sarja Y50 joukkueet: 1) Kymppi 64 1094, 2) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1 1091, 3) Etelä-Saimaan Ampujat 1087, 4) Toijalan Urheiluampujat 1068, 5) Raseborgs Skyttar 1047, 6) Satakunnan Ampujat 1032, 7) Pieksämäen Seudun Ampujat 1025, 8) Sibbo Skyttegille 1014, 9) Turun Seudun Ampujat 1002, 10) Oulun Metsästys- ja Ampumaseura 990, 11) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 2 976, 12) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 3 769, 13) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 4 697. 50m liikkuva maali 40 ls sekajuoksut, sarja M50: 1) Markku Jetsonen KAMS 193+193=386, 2) Jussi Suoknuuti ESA 191+184=375/38, 3) Jarmo Pyyhtiä Kymppi 187+188=375/36, 4) Jari-Pekka Vuoti OMAS 183+188=371, 5) Juha Hacklin TUA 185+186=371, 6) Matti Suoranta Kymppi 177+192=369, 7) Jari Laaksonen TSA 187+177=364, 8) Ari Karhu ESA 173+187=360, 9) Hannu Niemelä K-64 176+183=359, 10) Heikki Kinnunen KAMS 174+183=357, 11) Kari-Matti Reijola ESA 175+181=356, 12) Juha Väätäinen KAMS 179+176=355, 13) Tom Sved SSG 177+176=353, 14) Juha Tissarinen SSG 184+167=351, 15) Juhana Niku-Paavola SSG 172+174=346, 16) Jukka Kiimalainen NUMA 170+175=345, 17) Matti Räsänen KAMS 168+174=342, 18) Reino Kiiskinen SA 165+167=332, 19) Arto Kansanoja OMAS 172+155=327, 21) Kimmo Kangasniemi SA 169+139=308, 22) Matti Tommiska Kymppi 141+165=306, 23) Osmo Ahola TSA 135+166=301, 24) Kristian Torsell SSG 139+149=288. Sarja N50 (EI SM-ARVOA): 1) Tiina Aalto ESF 177+172=349, 2) Kaija Häyrinen KAMS 141+135=276. Sarja Y60: 1) Reino Uuttu SaSA 193+188=381, 2) Jouko Mutka RS 186+186=372, 3) Matti Niemelä JMS 188+177=365, 4) Onni Joenkaari KuuA 180+184=364, 5) Timo Lähdekorpi SA 181+175=356, 6) Ossi Kohijoki PHA 182+170=352, 7) Seppo Kastepohja TUA 186+164=350, 8) Tapani Pöysti SA 176+173=349, 9) Terho Ritvanen PiekSA 180+169=349, 10) Hannu Viljakainen KAMS 181+167=348, 11) Seppo Martin SA 175+171=346, 12) Reijo Salomaa SSG 168+173=341, 13) Hannu Järvinen HLAS 170+171=341, 14) Tapani Koskela BSPA 176+164=340, 15) Pertti Kohvakka PiekSA 173+166=339, 16) Seppo Vasara ESA 175+160=335, 17) Jukka Hakamäki TUA 158+176=334, 18) Heikki Mäkinen VirtA 161+171=332, 19) Bertel Holmström RS 155+174=329, 20) Hannu Lötjönen TUA 161+167=328, 21) Pentti Hämäläinen SaarA 166+160=326, 22) Arvo Tolonen SoA 168+157=325, 23) Tapani Saukkuriipi RAM 155+168=323, 24) Esa Niskanen KEUA 168+154=322, 25) Hannu Pesonen TuulA 158+161=319, 26) Mauri Kauppinen SaarA 161+157=318, 27) Anders Holmberg RS 163+155=318, 28) Kai Savolainen PiekSA 161+152=313, 29) Jarkko Tani MSA 159+151=310, 31) Matti Soukka ÄsA 140+149=289. Sarja Y70: 1) Jorma Åsbacka MA 168+183=351, 2) Hannu Valkila TUA 180+163=343, 3) Pauli Kähönen ESA 162+171=333, 4) Antero Rantala OMAS 163+165=328, 5) Simo Parkkamäki JMS 169+159=328, 6) Ensio Tapaninaho PHA 164+160=324, 7) Veikko Hakala SaarA 154+157=311, 8) Matti Piirto LA 162+148=310, 9) Rauno Kangas RAM 143+158=301, 10) Samuli Sarviharju RASSI 151+147=298, 11) Eero Kekäläinen SaarA 155+138=293, 12) Toivo Holm RAM 138+149=287, 13) Pauli Konttinen KAMS 139+132=271. Sarja Y75: 1) Risto Suonpää TUA 147+166=313, 2) Pentti Ollikainen KAMS 163+142=305, 3) Erkki Kinnunen SUMA 143+160=303, 4) Seppo Reinikainen SMY 143+159=302, 5) Lasse Nummi SA 143+142=285, 6) Seppo Dahlqvist KAMS 136+144=280, 7) Otto Kuosmanen KAMS 120+136=256, 8) Jouni Kröger KAMS 137+100=237, 9) Matti Kääriäinen KAMS 74+97=171. Sarja Y80: 1) Taisto Nikku ESA 162+153=315 SE, 2) Reijo Heinonen TUA 128+145=273. 3) Toivo Sneck SaarA 112+130=242, 4) Olavi Mäkäräinen SoA 125+113=238. 50m sekajuoksut sarja Y50 joukkueet: 1) Kymppi-64 1103, 2) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1 1098, 3) Etelä-Saiman Ampujat 1091, 4) Toijalan Urheiluampujat 1055, 5) Sibbo Skyttegille 1040, 6) Satakunnan Ampujat 1027, 7) Raseborgs Skyttar 1019, 8) Pieksämäen Seudun Ampujat 1001, 9) Turun Seudun Ampujat 990, 10) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 2 961, 11) Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot 911, 12) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 861, 13) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 4 664. 100m hirvi parilaukaukset 20x2, sarja M50: 1) Markku Jetsonen KAMS 185+186=371, 2) Hannu Niemelä K-64 168+179=347/86, 3) Kari-Matti Reijola ESA 171+176=347/78, 4) Matti Suoranta K-64 174+172=346, 5) Jussi Suoknuuti ESA 175+170=345, 6) Juha Hacklin TUA 165+174=339, 7) Jarmo Pyyhtiä K-64 168+163=331, 8) Juha Tissarinen SSG 165+164=329, 9) Juha Väätäinen KAMS 168+159=327, 10) Matti Tommiska K-64 163+144=307, 11) Reino Kiiskinen SA 161+0=161, 12) Ari Karhu ESA 161+0=161, 13) Osmo Ahola TSA 5/2016 URHEILUAMPUJA 31

SM 2016 160+0=160, 14) Jari Laaksonen TSA 159+0=159, 15) Tom Sved SSG 158+0=158, 16) Kimmo Kangasniemi SA 155+0=155, 17) Juhana Niku-Paavola SSG 150+0=150, 18) Jari Lehtonen TSA 141+0=141, 19) Kristian Torsell SSG 139+0=139. Sarja Y60: 1) Reino Uuttu SaSA 180+179=359, 2) Seppo Kastepohja TUA 177+170=347, 3) Tapani Koskela BS-PA 174+172=346, 3) Hannu Viljakainen KAMS 173+172=345, 5) Jouko Mutka RS 176+166=342, 6) Bertel Holmström RS 171+167=338, 7) Esa Niskanen KEUA 172+166=338, 8) Seppo Martin SA 162+167=329, 9) Seppo Vasara ESA 161+167=328, 10) Pertti Kohvakka PiekSA 165+159=324, 11) Onni Joenkaari KuuA 162+159=321, 12) Ossi Kohijoki PHA 166+155=321, 13) Heikki Mäkinen VirtA 160+0=160, 14) Tapani Pöysti SA 158+0=158, 15) Jukka Hakamäki TUA 157+0=157, 16) Mauri Kauppinen SaarA 156+0=156, 17) Matti Niemelä JMS 154+0=154, 18) Kai Savolainen PiekSA 153+0=153, 19) Terho Ritvanen PiekSA 151+0=151, 20) Pentti Hämäläinen SaarA 148+0=148, 21) Arvo Tolonen SoA 144+0=144, 22) Anders Holmberg RS 140+0=140, 23) Hannu Pesonen TuulA 136+0=136, 24) Matti Soukka ÄsA 128+0=128. Sarja Y70: 1) Hannu Valkila TUA 162+168=330, 2) Jorma Åsbacka MA 162+160=322, 3) Samuli Sarviharju RASSI 156+147=303, 4) Ensio Tapaninaho PHA 153+136=289, 5) Matti Piirto LA 152+0=152, 6) Simo Parkkamäki JMS 149+0=149, 7) Antero Rantala OMAS 142+0=142, 8) Veikko Hakala SaarA 142+0=142, 9) Pauli Kähönen ESA 122+0=122, 10) Eero Kekäläinen SaarA 104+0=104. Sarja Y75: 1) Seppo Dahlqvist KAMS 155+140=295, 2) Lasse Nummi SA 141+142=283, 3) Risto Suonpää TUA 128+138=266. Sarja Y80: 1) Taisto Nikku ESA 144+148=292, 2) Toivo Sneck SaarA 113+114=227, 3) Olavi Mäkäräinen SoA 88+93=181, 4) Reijo Heinonen TUA 48+101=149. Hirvi 20 parilaukausta joukkueet, sarja Y50: 1) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1 526, 2) Kymppi-64 510, 3) EteläSaimaan Ampujat 507, 4) Toijalan Urheiluampujat 504, 5) Raseborgs Skyttar 487, 6) Satakunnan Ampujat 478, 7) Pieksämäen Seudun Ampujat 469, 8) Turun Seudun Ampujat 460, 9) Sibbo Skyttegille 447. 100m hirvi 40x1 kertalaukausta, sarja M50: 1) Markku Jetsonen KAMS 192+184=376, 2) Hannu Niemelä K-64 179+190=369, 3) Matti Suoranta K-64 184+181=365, 4) Jarmo Pyyhtiä K-64 182+182=364, 5) Kari-Matti Reijola ESA 177+183=360, 6) Juhana Niku-Paavola SSG 178+182=360, 7) Juha Hacklin TUA 181+179=360, 8) Jari-Pekka Vuoti OMAS 177+180=357, 9) Jari Laaksonen TSA 180+176=356, 10) Juha Väätäinen KAMS 176+170=346, 11) Reino Kiiskinen SA 177+163=340, 12) Heikki Kinnunen KAMS 172+166=338, 13) Tom Sved SSG 170+0=170, 14) Matti Räsänen KAMS 168+0=168, 15) Jukka Kiimalainen NUMA 166+0=166, 16) Juha-Pekka Tissarinen SSG 165+0=165, 17) Jussi Suoknuuti ESA 165+0=165, 18) Matti Tommiska K-64 157+0=157, 19) Ari Karhu ESA 156+0=156, 20) Jari Lehtonen TSA 155+0=155, 21) Osmo Ahola TSA 148+0=148, 22) Kimmo Kangasniemi SA 145+0=145, 23) Arto Kansanoja OMAS 141+0=141, 24) Kristian Torsell SSG 133+0=133, 25) Matti Mielityinen HaaAs 105+0=105. Sarja N50 (EI SM-ARVOA): 1) Tiina Aalto ESF 153+166=319, 2) Kaija Häyrinen KAMS 151+110=261. Sarja Y60: 1) Reino Uuttu SaSA 184+184=368, 2) Tapani Koskela BSPA 181+184=365, 3) Seppo Kastepohja TUA 179+180=359, 4) Esa Niskanen KEUA 177+177=354, 5) Matti Niemelä JMS 177+176=353, 6) Hannu Viljakainen KAMS 181+169=350, 7) Onni Joenkaari KuuA 178+171=349, 8) Jouko Mutka RS 169+177=346, 9) Mauri Kauppinen SaarA 172+172=344, 10) Jukka Hakamäki TUA 171+171=342, 11) Seppo Martin SA 172+157=329, 12) Arvo Tolonen SoA 172+157=329, 13) Seppo Vasara ESA 176+150=326, 14) Tapani Saukkuriipi RAM 175+110=285, 15) Pentti Hämäläinen SaarA 168+0=168, 16) Ossi Kohijoki PHA 168+0=168, 17) Anders Holmberg RS 166+0=166, 18) Pertti Kohvakka PiekSA 165+0=165, 19) Heikki Mäkinen VirtA 165+0=165, 20) Tapani Pöysti SA 164+0=164, 21) Terho Ritvanen PiekSA 163+0=163, 22) Reijo Salomaa SSG 162+0=162, 23) Bertel Holmström RS 162+0=162, 24) Jarkko Tani MSA 160+0=160, 25) Timo Lähdekorpi SA 160+0=160, 26) Sakari Toivio Kymppi 158+0=158, 27) Hannu Järvinen HlAS 156+0=156, 28) Hannu Pesonen TuulA 152+0=152, 29) Kai Savolainen PiekSA 143+0=143. Sarja Y70: 1) Veikko Hakala SaarA 175+182=357, 2) Simo Parkkamäki JMS 73+167=340, 3) Pertti Suomela SA 164+167=331, 4) Hannu Valkila TUA 168+161=329, 5) Antero Rantala OMAS 162+166=328, 6) Ensio Tapaninaho PHA 167+152=319, 7) Rauno Kangas RAM 166+148=314, 8) Pauli Konttinen KAMS 160+148=308, 9) Pauli Kähönen ESA 156+0=156, 10) Jorma Åsbacka MA 154+0=154, 11) Matti Piirto LA 32 URHEILUAMPUJA 5/2016 153+0=153, 12) Samuli Sarviharju RASSI 145+0=145, 13) Eero Kekäläinen SaarA 142+0=142, 14) Toivo Holm RAM 132+0=132. Sarja Y75: 1) Oiva Laurila Nu 169+165=334, 2) Otto Kuosmanen KAMS 144+150=294, 3) Risto Suonpää TUA 151+142=293, 4) Lasse Nummi SA 139+130=269, 5) Pentti Ollikainen KAMS 131+0=131, 6) Seppo Dahlqvist KAMS 127+0=127, 7) Erkki Kinnunen SUMA 102+0=102, 8) Jouni Kröger KAMS 96+0=96, 9) Matti Kääriäinen KAMS 57+0=57. Sarja Y80: 1) Taisto Nikku ESA 158+159=317, 2) Toivo Sneck SaarA 116+133=249, 3) Olavi Mäkäräinen SoA 119+115=234, 4) Reijo Heinonen TUA 131+100=231. 100m hirvi 40 kertalaukausta, sarja Y50 joukkueet: 1) Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1 549, 2) Kymppi-64 545, 3) Toijalan Urheiluampujat 528, 4) Sibbo Skyttegille 513, 5) Etelä-Saimaan Ampujat 498, 6) Raseborgs Skyttar 497, 7) Turun Seudun Ampujat 483, 8) Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot 473, 9) Pieksämäen Seudun Ampujat 471, 10) Satakunnan Ampujat 469, 11) Kuopion Metsästys- ja Ampumaseura 3 431, 12) Kuopion Metsästys- ja Ampumaseura 4 304. HAULIKKO KANSALLISEN TRAPIN SM (IKÄMIEHET, NUORET JA NAISET) 11.–12.6. Hyvinkää Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja Y50: 1) Timo Nissilä RMY 68+24=92, 2) Sauli Turpeinen ESF 69+22=91, 3) Ari Heikkiniemi KP-V 66+24=90, 4) Ilpo Kansikas KaMy-58 64/(5)+22=86, 5) Kari Kautto ViitA 65+20=85, 6) Esa Oinonen PHC 64/(5)+18=82, 7) Juha Tuominen MyA 64/(4), 8) Jari Rämö KMY 63, 9) Juha Alavaara SSG 60, 10) Hannu Takala PHC 60, 11) Rainer Majanen MKMS 59, 12) Marko Vierimaa RS 59, 13) Timo Polvi RMY 58, 14) Markus Roos KMY 58, 15) Mika Manula HeiA 58, 16) Eero Tyrkkö TSHA 57, 17) Juhani Kallio P-HA 57, 18) Juha Silovaara KMY 57, 19) Ari Nieminen TSHA 56, 20) Jukka Lehtonen LAS 56, 21) Harri Karvanen HeiA 55, 22) Jussi Järvinen SA 55, 23) Juha Seppä MyA 54, 24) J-P Tuhkanen SSG 54, 25) Leo Vanhatalo LäSA 53, 26) Janne Hokkanen P-HA 52, 27) Ritva Savolainen MKMS 51, 28) Hannu Liljamo YMS 50, 29) Mikael Martin PSF 50, 30) Erkki Kurikka YMS 49, 31) Ari Kulku P-HA 48, 32) Tuija Niiranen KP-V 47, 33) Kari Piepponen MyA 47, 34) Reijo Luomala KP-V 46, 35) Vesa Leivo K-64 44, 36) Reijo Leino HeiA 44, 37) Antti Haapaniemi TSHA 43, 38) Veikko Hietamäki NoSA 26. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja Y60: 1) Juhani Manninen KMY 64+20=84, 2) Mauri Saarikko PMY 61+22=83, 3) Matti Tupola LoA 62+20=82, 4) Matti Honkaharju RMY 62+18=80/(3), 5) Vesa Laahanen ViitA 62+18=80/(2), 6) Aarne Ukkola HeiA 61+19=80, 7) Juhani Siltanen P-HA 60, 8) Antero Norri EuSA 60, 9) Erkki Rajakallio HeiA 60, 10) Olavi Soini EuSA 60, 11) Rolf Hellgren RS 59, 12) Juhani Sinnemäki YMS 58, 13) Risto Paavola KP-V 57, 14) Veli Ala-Honkola JMS 57, 15) Matti Mannonen SSG 57, 16) Tapani Oksanen LAS 57, 17) Matti Salo Cal-12 56, 18) Harri Bister K-64 56, 19) Erkki Leino OMAS 56, 20) Erkki Hara SiUra 56, 21) Timo Valtonen MKMS 56, 22) Magnus Backman RS 55, 23) Arvo Mikkola JMS 55, 24) Kari Vilen SSG 55, 25) Klaus Aremaa LoA 54, 26) Teuvo Ylijoki P-HA 54, 27) Pertti Virtanen OSU 54, 28) Kari Polvi RMY 54, 29) Hannu Hakala NMA 53, 30) Jukka Ruohonen KMY 53, 31) Matti Parikka KRM 53, 32) Jaakko Horkka K-64 52, 33) Heikki Räsänen SiUra 50, 34) Risto Kaukinen KMY 50, 35) Seppo Alhonen LäSA 49, 36) Raimo Heikkiniemi RMY 49, 37) Harri Hakala NMA 47, 38) Timo Kaira EuSA 46, 39) Valter Forsblom PMY 41. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja Y70: 1) Heikki Siivonen LAS 59+20=79, 2) Markku Nikkanen SSG 59+19=78, 3) Taisto Mäkinen YMS 61+16=77/(1), 4) Jorma Kallio EuSA 57+20=77, 5) Raimo Ahlroth LoA 58+16=74, 6) Tapio Uronen KMY 57+11=68/(0), 7) Aimo Varis ViitA 56, 8) Erkki Roine LAS 55, 9) Markku Hietaranta KMY 54, 10) Jarl Österman RS 54, 11) Heikki Parantainen SSG 54, 12) Mauri Laahanen ViitA 53, 13) Ossi Kuronen LRM 53, 14) Kauko Vehma NaMe 88 53, 15) Tauno Lappeteläinen HyMa 52, 16) Taisto Töyrylä, HeiA 51, 17) Eero Kauttio K-64 51, 18) Raimo Ahonen HeiA 50, 19) Reino Kriikkula, JMS 50 20) Aimo Paasela RASSI 48, 21) Jussi Haramaa NaMe 88 47, 22) Martti Teini ESF 45, 23) Jaakko Luoma Paukku 44, 24) Martti Nieminen EuSA 44, 25) Kaj Henriksson ESF 40, 26) Pentti Soini RASSI 40, 27) Matti Humalalampi LäSA 39, 28) Raimo Selenius ESF 39, 29) Juhani Poutanen Trap-A 38, 30) Per-Erik Jusslin ESF 37, 31) Matti Auramaa EuSA 16. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja Y50 joukkueet: 1) Ruotsalon Metsästysyhdistys 188, 2) Kiikalan Metsästysyhdistys 184, 3) Viitasaaren Ampujat 183, 4) Euran Seudun Ampujat 177, 5) Lohjan Ampujat 174, 6) Lahden Ampumaseura 172, 7) Heinolan Ampujat 2 169, 8) Kaustisen Pohjan-Veikot 169, 9) Raseborgs Skyttar 168, 10) Heinolan Ampujat 1 166, 11) Myllykosken Ampujat 165, 12) Pohjois-Hämeen Ampujat 163, 13) Jurvan Metsästysseura 162, 14) Tampereen Seudun Haulikkoampujat 156, 15) Längelmäen Seudun Ampujat 141, 16) Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura 115. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja M20: 1) Pauli Romppanen MKMS 59, 2) Tom Åbonde PSF 57, 3) Joonas Pyhälä P-HA 56/02, 4) Tatu Vartiainen HyMa 56/01, 5) Teemu Liljamo YMS 56/00, 6) Patrik Ranta MKMS 45. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja Y17: 1) Teemu Ruutana LäSA 63/01, 2) Jyrki Hirsimäki KurA 63/00, 3) Otto Holmsten Trapp-73 59, 4) Topi Kotti P-HA 47, 5) Aaro Savilahti P-HA 43, 6) Riku Lempinen P-HA 40, 7) Sami Zerenoglu P-HA 34. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja Y15: 1) Eero Hoffren SiUra 54, 2) Riku Koskela KRM 53/01, 3) Tuomas Hoppu P-HA 53/00, 4) Samuli Kiili JMS 51, 5) Iivari Jokinen LAS 51, 6) Juho Mäkelä OSU 49, 7) Kaarlo Hoppu P-HA 48, 8) Mikko Vehnämaa P-HA 43, 9) Niklas Tieaho P-HA 42, 10) Saku Seppälä P-HA 39, 11) Matti Yliluoma MKMS 38, 12) Ville Lahtinen P-HA 37, 13) Kim Vapola KP-V 36, 14) Riku Nieminen MKMS 35. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja Y20, joukkueet: 1) Pohjois-Hämeen Ampujat 2 144, 2) Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura 142, 3) Pohjois-Hämeen Ampujat 1 141, 4) Pohjois-Hämeen Ampujat 3 119, 5) Pohjois-Hämeen Ampujat 4 116. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja N: 1) Mopsi Veromaa SSG 67, 2) Lotta Seppinen KP-V 59, 3) Marja Maunula OSU 58/4, 3) Jaana Raipela P-HA 58/4, 3) Satu Mäkelä-Nummela OSU 58/4, 6) Satu Pylkkänen KaMy-58 58/3, 7) Päivi Könönen OSU 58/1, 8) Merja Ahola KP-V 56, 9) Johanna Björkroth SSG 54, 10) Ritva Savolainen MKMS 54, 11) Kristiina Runsten P-HA 54, 12) Kirsi Yliluoma MKMS 52, 13) Katja Ukkola HeiA 52, 14) Katja Poutanen HyMa 51, 15) Marjo Uusitalo YMS 49, 16) Johanna Vähäpesola KarMAS 48, 17) Jaana Ahlroos SaSA 47, 18) Ulla Vartiainen HyMa 47, 19) Merja Korhonen KurA 47, 20) Maija Hoppu P-HA 46, 21) Maria Mustakangas VihA 45, 22) Tuija Niiranen KP-V 44, 23) Jutta Kero KP-V 41, 24) Susanne Helenius P-HA 37, 25) Tanja Valtonen MKMS 36, 26) Lea Kemppainen SSG 34, 27) Monna Alatalo P-HA 33, 28) Piia Rieppola PHC 32, 29) Mervi Sillanpää KP-V 31, 30) Päivi Konttinen P-HA 31. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja N joukkueet: 1) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 176, 2) Pohjois-Hämeen Ampujat 1 158, 3) Kaustisen Pohjan-Veikot 156, 4) Sibbo Skyttegille 155, 5) Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura 142, 6) Hyvinkään Metsästysampujat 135, 7) Pohjois-Hämeen Ampujat 2 101. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja N20: 1) Sara Nummela OSU 60, 2) Viivi Zerenoglu P-HA 38, 3) Satu Sarmala HyMa 37, 4) Eevi Olkkonen LAS 34. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja LV1: 1) Pekka Sjöman VihA 57, 2) Pasi Saarinen OSU 53, 3) Timo Vapola KP-V 39, 4) Tuomo Uusitalo ESF 12. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja LV2: 1) Juha Myllymäki KP-V 58, 2) Kai Hyvärinen OSU 52. COMPAK SPORTING SM 11.–12.6. Oulainen Sarja N: 1) Saija Hautaoja SA 179, Johanna Huotari OMAS 167, 3) Wilhelmina Wadstein SSG 151, 4) Leena Korhonen RaaA 144, 5) Liina Laine SaSA139, 6) Hanna Keinänen Rihla 138, 7) Tuija Toivanen KMAS 135, 8) Sirpa Sinisalo KSA 126, 9) Anne Tölli NU 104, 10) Leena Kangas-Järviluoma NU 101, 11) Teija Vänni Nosa 85. Sarja Y17: 1) Oliver Ojansuu SSG 167, 2) Pekka Markkula SA 165, 3) Jarkko Rissanen TorSA 159, 4) Ville Määttänen SaSA147, 5) Eetu Raudasoja OMAS 146, 6) Olli Myllymäki TorSA 143, 7) Ukko-Pekka Mäkinen TorSA 134, 8) Roope Haimila TorSA 116, 9) Eetu Kaimio TorSA 112. Sarja Y20: 1) Juha Manninen RaaA 190, 2) Teemu Saari OulA 185, 3) Sami Alkku TorSA 177, 4) Pekka Romppanen MKMS 172, 5) Juuso Aaltonen KaMy-58 168, 6) Antti Tölli NU 145, 7) Juhani Moilanen OSH 143. Sarja Y55: 1) Petri Palo SSG 187, 2) Pauli Moilanen OSH 182, 3) Markku Poutiainen SSG 174, 4) Juha Kytömaa SSG 173, 5) Timo Riikonen VihA 170, 6) Arto Blom SA 167, 7) Eero Pelkonen RaaA 161, 8) Kimmo Iivonen SaSA 158, 9) Raimo Koivunen Rihla 157, 10) Pertti Piela SSG 156, 11) Urpo Kinnunen PHA 153, 12) Jarmo Kivikoski SSG 153, 13) Pekka Kortessalo RaaA 148, 14) Martti Konttinen OMAS 148, 15) Ilpo Mäläskä OMAS 148, 16) Risto Laine KSA 147, 17) Erkki Puttonen KSA 146, 18) Sakari Vikamaa OMAS 143, 19) Matti Koskitalo RaaA 143, 20) Arto Hamonen MA 133. Sarja Y65: 1) Rune Sundqvist JSF 175, 2) Markku Aaltonen Rihla 174, 3) Martti Paananen SSG 163, 4)

SM 2016 Lasse Koistinen OulA 158, 5) Pertti Laine KSA 152, 6) Juhani Jung MA 143, 7) Mauri Korkiamäki JSF 141, 8) Tarmo Leinonen KSA 140. Sarja Y: 1) Juha Manninen RaaA 190, 2) Vesa Rajaniemi Oula 190, 3) Hans Sundström JSF 189, 4) Petri Palo SSG 187, 5) Pekka Hanni OMAS 185, 6) Teemu Saari OulA 185, 7) Tero Heikkinen SSG 184, 8) Kai Hämäläinen SA 184, 9) Tuomas Asikkala OulA 183, 10) Harri Seilo SSG 183, 11) Juha Aaltonen KaMy-58 182, 12) Pauli Moilanen OSH 182, 13) Tero Rantanen OMAS 181, 14) Tuomas Mattila RaaA 181, 15) Hannu Mäkäräinen SoA 181, 16) Mikko Kiviniemi KaMy-58 180, 17) Roope Tapper SSG 180, 18) Rainer Pruikkonen TorSA 179, 19) Ville Korkea-Aho JSF 179, 20) Saija Hautaoja SA 179, 21) Jussi Mäki-Hokkonen SA 178, 22) Tero Koivunen OMAS 178, 23) Sami Koskenkorva RaaA 178, 24) Jari Surma-Aho YMS 178, 25) Sami Alkku TorSA 177, 26) Pekka Keinänen Rihla 177, 27) Markku Ojansuu HyMa 177, 28) Pekka Hautamäki OulA 177, 29) Marko Aalto NoSA 177, 30) Tomi Tolonen SoA 176, 31) Timo Kyntäjä SSG 176, 32) Dennis Högberg JSF 176, 33) Vesa Kujansivu SSG 175, 34) Juho Kuuminainen SA 175, 35) Mauri Jyrylä RaaA 175, 36) Rune Sundqvist JSF 175, 37) Markku Poutiainen SSG 174, 38) Sampo Rantanen MKMS 174, 39) Markku Aaltonen Rihla 174, 40) Kyösti Konttavaara SSG 174, 41) Tuomo Valkeapää SSG 173, 42) Martin Björkvist JSF 173, 43) Marko Sivonen OMAS 173, 44) Juha Kytömaa SSG 173, 45) Marko Kortelainen SoA 172, 46) Rauno Mähönen KSA 172, 47) Tomas Piippola SSG 172, 48) Marko Laine SaSA 172, 49) Heikki Vaahteravuori SA 172, 50) Pekka Romppanen MKMS 172, 51) Esa Vennola SSG 171, 52) Roger Sundström JSF 171, 53) Timo Riikonen VihA 170, 54) Harri Heinonen KRM 169, 55) Lassi Vesakoski JSF 169, 56) Petri Kokkonen SSG 169, 57) Markus Suurkoivu SSG 169, 58) Juuso Aaltonen KaMy-58 168, 59) Oliver Ojansuu SSG 167, 60) Arto Blom SA 167, 61) Johanna Huotari OMAS 167, 62) Juha Järvenpää TorSA 166, 63) Tapio Kemppainen OMAS 166, 64) Juho Markkula SA 166, 65) Riku Alkku TorSA 166, 66) Mikko Huuskonen RAM 166, 67) Pekka Markkula SA 165, 68) Sami Eskelinen SMY 165, 69) Mikael Emtö JSF 165, 70) Petri Mähönen SSG 164, 71) Ilpo Mattila RaaA 163, 72) Martti Paananen SSG 163, 73) Anssi Virtanen SSG 163, 74) Tomi Hautaoja SA 163, 75) Jaakko Tolonen NoSA 162, 76) Ari Ilmola RaaA 162, 77) Jari Kataja SaMy 162, 78) Recep Gunes NoSA 162, 79) Petri Peltoniemi NoSA 161, 80) Eero Pelkonen RaaA 161, 81) Jarkko Rissanen TorSA 159, 82) Tommi Lönnqvist Trapp-73 159, 83) Pasi Siikaluoma SA 159, 84) Kimmo Iivonen SaSA 158, 85) Lasse Koistinen OulA 158, 86) Markku Viljanen SA 158, 87) Jouni Lehtoranta SMY 157, 88) Jorma Manninen RaaA 157, 89) Raimo Koivunen Rihla 157, 90) Matti Vänni NoSA 157, 91) Toni Rautio JSF 157, 92) Pertti Piela SSG 156, 93) Panu Valjakka MA 156, 94) Juha Toivonen NoSA 155, 95) Marko Kotajärvi JSF 155, 96) Heikki Pulkkinen KMAS 154, 97) Juha Ovaska RaaA 154, 98) Antti Mikkola RaaA 154, 99) Rolle Noopila SSG 154, 100) Ari Viiliäinen JSF 153, 101) Urpo Kinnunen PHA 153, 102) Jarmo Kivikoski SSG 153, 103) Pertti Laine KSA 152, 104) Wilhelmina Wadstein SSG 151, 105) Joni Heikkinen SoA 150, 106) Niko Komulainen KMAS 149, 107) Henri Keskipasma SaMy 149, 108) Martti Konttinen OMAS 148, 109) Ilpo Mäläskä OMAS 148, 110) Pekka Kortessalo RaaA 148, 111) Jukka Laurikainen KSA 148, 112) Ville Määttänen SaSA 147, 113) Risto Laine KSA 147, 114) Jukka Tölli NU 147, 115) Erkki Puttonen KSA 146, 116) Eetu Raudasoja OMAS 146, 117) Antti Tölli NU 145, 118) Leena Korhonen RaaA 144, 119) Karri Arminen SaMy 144, 120) Olli Myllymäki TorSA 143, 121) Sakari Vikamaa OMAS 143, 122) Juhani Moilanen OSH 143, 123) Juhani Jung MA 143, 124) Matti Koskitalo RaaA 143, 125) Mauri Korkiamäki JSF 141, 126) Tarmo Leinonen KSA 140, 127) Liina Laine SaSA 139, 128) Keijo Heikkinen KMAS 138, 129) Hanna Keinänen Rihla 138, 130) Pasi Laukka OMAS 137, 131) Tuija Toivanen KMAS 135, 132) Ukko-Pekka Mäkinen TorSA 134, 133) Arto Hamonen MA 133, 134) Henri Toivonen NoSA 130, 135) Sirpa Sinisalo KSA 126, 136) Juha Soltin NoSA 124, 137) Roope Haimila TorSA 116, 138) Eetu Kaimio TorSA 112, 139) Anne Tölli NU 104, 140) Leena Kangas-Järviluoma NU 101, 141) Teija Vänni NoSA 85. Sarja Y20, joukkueet (EI SM-ARVOA): 1) Tornion Seudun Ampujat 1 470, 2) Tornion Seudun Ampujat 2 371. Sarja Y55, joukkueet: 1) Sibbo Skyttegille 1 534, 2) Sibbo Skyttegille 2 472, 3) Raahen Ampujat 452, 4) Keski-Suomen Ampujat 439, 5) Oulun Metsästys- ja Ampumaseura 439. Sarja Y, joukkueet: 1) Oulaisten Ampujat 550, 2) Raahen Ampujat 1 549, 3) Satakunnan Ampujat 541, 4) Jakobstads Skytteförening 1 537, 5) Sibbo Skyttegille 1 532, 6) Kanteleen Metsästysyhdistys 530, 7) Sotkamon Ampujat 529, 8) Sibbo Skyttegille 3 524, 8) Jakobstads Skytteförening 2 524, Sibbo Skyttegille 2 524, 11) Oulun Metsästys- ja Ampumaseura 520, 12) Tornionseudun Ampujat 511, 13) Sibbo Skyttegille 4 509, 14) Satakunnan Ampujat 2 506, 15) Nokian Seudun Ampujat 494, 16) Jakobstads Skytteförening 3 486, 17) Salon Seudun Ampujat 477, 18) Raahen Ampujat 2 474, 19) Savijoen Metsästysyhdistys 455. SPORTING SM 9.–10.7. Pietarsaari Sarja Y17: 1) Oliver Ojansuu SSG 154, 2) Jarkko Rissanen TorSA 152, 3) Oliver Lindh SSG 141, 4) Ukko Pekka Mäkinen TorSA 138, 5) Pekka Markkula SA 132, 6) Eetu Raudasoja OMAS 131. Sarja Y20: 1) Juha Manninen RaaA 165, 2) Sami Alkku TorSA 164, 3) Teemu Saari OulA 157, 4) Juhani Moilanen OSH 151, 5) Pekka Romppanen MKMS 142, 6) Juuso Aaltonen KaMy-58 136, 7) Juho-Matti Vesakoski JSF 112. Sarja Y20 joukkueet (EI SM-ARVOA): 1) Sibbo Skyttegille 403. Sarja Y55: 1) Pauli Moilanen OSH 168, 2) Juha Kytömaa SSG 161, 3) Petri Palo SSG 155, 4) Markku Poutiainen SSG 151, 5) Rune Lindström RS 146, 6) Kalle Suominen SSG 139, 7) Risto Laine KSA 136, 8) Raimo Koivunen Rihla 136, 9) Erkki Puttonen KSA 130, 10) Pertti Piela SSG 129, 11) Arto Blom SA 128, 12) Juhani Lindblad SSG 128, 13) Urpo Kinnunen P-HA 127, 14) Eero Pelkonen RaaA 126, 15) Juhani Sinnemäki YMS 126, 16) Ilpo Mäläskä OMAS 125, 17) Timo Riikonen VihA 124, 18) Matti Koskitalo RaaA 121, 19) Pekka Kortessalo RaaA 113. Sarja Y65: 1) Rune Sundqvist JSF 169, 2) Martti Paananen SSG 146, 3) Markku Aaltonen Rihla 140, 4) Lasse Koistinen OulA 138, 5) Mauri Korkeamäki JSF 136, 6) Peter Borotinskij VS-VA 130, 7) Pertti Laine KSA 125, 8) Esa Aalto A-HA 91. Sarja Y55 joukkueet: Sibbo Skyttegille I 467, 2) Sibbo Skyttegille II 414, 3) Keski-Suomen Ampujat I 391, 4) Raahen Ampujat I 360. Sarja N: 1) Saija Hautaoja SA 151, 2) Johanna Huotari OMAS 145, 3) Leena Korhonen RaaA 135, 4) Hanna Keinänen Rihla 126, 5) Sirpa Sinisalo KSA 125, 6) Anja Pekkala IA 111, 7) Wilhelmiina Wadstein SSG 108, 8) Tuija Toivanen KMAS 88. Sarja Y, OPEN: 1) Tero Rantonen OMAS 177, 2) Mikko Kiviniemi KaMy-58 172, 3) Petri Kokkonen SSG 171, 4) Tuomas Mattila RaaA 170, 5) Rune Sundqvist JSF 169, 6) Roger Sundsröm JSF 168/5, 7) Pauli Moilanen OSH 168/4, 8) Ville Korkea-Aho JSF 167, 9) Harri Seilo SSG 167, 10) Vesa Rajaniemi OulA 166, 11) Marko Sivonen OMAS 165, 12) Juha Manninen RaaA 165, 13) Roope Tapper SSG 165, 14) Kai Hämäläinen SA 164, 15) Sami Alkku TorSA 164, 16) Mauri Jyrylä RaaA 163, 17) Pasi Kumpulainen SSG 163, 18) Sami Koskenkorva RaaA 162, 19) Hannu Mäkäräinen SoA 162, 20) Hans Sundström JSF 161, 21) Rauno Mähönen KSA 161, 22) Tuomas Asikkala OulA 161, 23) Juha Kytömaa SSG 161, 24) Dennis Högberg JSF 159, 25) Toni Rautio JSF 159, 26) Mikael Emtö JSF 159, 27) Markku Ojansuu HyMa 159, 28) Timo Kyntäjä SSG 159, 29) Sampo Rantanen MKMS 158, 30) Harri Heinonen KRM 158, 31) Antti Moilanen SoA 158, 32) Lassi Vesakoski JSF 157, 33) Teemu Saari OulA 157, 34) Jussi Mäki-Hokkonen SA 157, 35) Esa Vennola SSG 157, 36) Sune Södö JSF 156, 37) Riku Alkku TorSA 156, 38) Tapio kemppainen OMAS 155, 39) Tomi Tolonen SoA 155, 40) Petri Palo SSG 155, 41) Rainer Pruikkonen TorSA 155, 42) Martin Björkqvist JSF 154, 43) Jukka Laurikainen KSA 154, 44) Oliver Ojansuu SSG 154, 45) Esko Tuisku SA 154, 46) Juho Kuuminainen SA 153, 47) Ari Viiliäinen JSF 152, 48) Jarkko Rissanen TorSA 152, 49) Tuomo Valkeapää SSG 152, 50) Saija Hautaoja SA 151, 51) Juhani Moilanen OSH 151, 52) Pekka Keinänen Rihla 151, 53) Markku Poutiainen SSG 151, 54) Make Aalto NoSA 149, 55) Pekka Hanni OMAS 149, 56) Heikki Vaahteravuori SA 148, 57) Tomas Piippola SSG 148, 58) Pasi Siikaluoma SA 147, 59) Juha Toivonen NoSA 147, 60) Vesa Kujansivu SSG 147, 61) Markus Suurkoivu SSG 147, 62) Juha Lukkarila JSF 146, 63) Rune Lindström RS 146, 64) Martti Paananen SSG 146, 65) Pekka Hautamäki OulA 145, 66) Ilpo Mattila RaaA 145, 67) Johanna Huotari OMAS 145, 68) Juha Ovaska RaaA 142, 69) Pekka Romppanen MKMS 142, 70) Oliver Lindh 141, 71) Jorma Manninen RaaA 141, 72) Markku Viljanen SA 140, 73) Markku Aaltonen Rihla 140, 74) Jani Korhonen SSG 139, 75) Kalle Suominen SSG 139, 76) Marko Kotajärvi JSF 138, 77) Recep Gunes NoSA 138, 78) Marko Kortelainen SoA 138, 79) Lasse Koistinen OulA 138, 80) Petri Peltoniemi NoSA 138, 81) Ukko Pekka Mäkinen TorSA 138, 82) Tomi Hautaoja SA 137, 83) Juha Soltin NoSA 137, 84) Risto Laine KSA 136, 85) Mauri Korkeamäki JSF 136, 86) Juuso Aaltonen KaMy-58 136, 87) Raimo Koivunen Rihla 136, 88) Petri Mähönen SSG 136, 89) Jouko Mäkikangas OMAS 135, 90) Leena Korhonen RaaA 135, 91) Mikko Demander HyMa 134, 92) Viktor Fri RS 133, 93) Arto Tossavainen IA 132, 94) Pekka Markkula SA 132, 95) Teemu Lenkola JSF 131, 96) Eetu Raudasoja OMAS 131, 97) Erkki Puttonen KSA 130, 98) Peter Borotinskij VS-VA 130, 99) Pertti Piela SSG 129, 100) Jaakko Tolonen NoSA 128, 101) Arto Blom SA 128, 102) Juhani Lindblad SSG 128, 103) Urpo Kinnunen P-HA 127, 104) Juho Markkula SA 127, 105) Janne Huotari SoA 126, 106) Eero Pelkonen RaaA 126, 107) Juhani Sinnemäki YMS 126, 108) Hanna Keinänen Rihla 126, 109) Pertti laine KSA 125, 110) Ilpo Mäläskä OMAS 125, 111) Sirpa Sinisalo KSA 125, 112) Timo Riikonen VihA 124, 113) Henri Toivonen NoSA 123, 114) Matti Koskitalo RaaA 121, 115) Jouni Lehtoranta SMY 121, 116) Joni Heikkinen SoA 116, 117) Pekka Kortesalo RaaA 113, 118) Juho-Matti Vesakoski JSF 112, 119) Anja Pekkala IA 111, 120) Wilhelmina Wadstein SSG 108, 121) Atte Virtanen SA 106, 122) Kimmo Alakoski HoSA 103, 123) Teemu Pietilä RMY 93, 124) Esa Aalto A-HA 91, 125) Tuija Toivanen KMAS 88, 126) Jari Surma-Aho YMS 79. Sarja Y joukkueet: 1) Raahen Ampujat II 497 (Su L4 64), 2) Jakobstads Skytteförening I 497 (Su L4 60), 3) Sibbo Skyttegille III 495, 4) Jakobstads Skytteförening II 481, 4) Oulun Metsästys- ja Ampumaseura I 481, 6) Sibbo Skyttegille IV 477, 7) Tornion Seudun Ampujat I 475, 8) Oulaisten Ampujat I 472, 9) Satakunnan Ampujat I 472, 10) Jakobstads Skytteförening IV 467, 11) Sibbo Skyttegille V 457, 12) Sotkamon Ampujat I 455, 13) Raahen Ampujat III 450, 14) Satakunnan Ampujat II 441, 15) Satakunnan Ampujat III 438, 16) Jakobstads Skytteförening III 426, 17) Sibbo Skyttegille VI 422, 18) Jakobstads Skytteförening V 417, 19) Nokian Seudun Ampujat I 415, 20) Sotkamon Ampujat II 400. SKEET / TRAP SM 16.–17.7. Sipoo Skeet 125 kiekkoa+finaali, sarja M: 1) Jukka Turtiainen SMY 120+12+13, 2) Tommi Takanen LAS 117/ (18)+16+13, 3) Lari Pesonen IEM 118+13+14, 4) Mikko Pernu IvUA 118+12+12, 5) Oskari Kössi SSG 118+12, 6) Vesa Pietarila L-HA 118+10, 7) Miikka Peltonen HoSA 117/(17), 8) Timi Vallioniemi A-HA 117/(11), 9) Lauri Leskinen SSG 117/(3), 10) Krister Kärki SSG 117/ (1), 11) Simo Väätäinen SSG 116, 12) Tuomo Valkeapää SSG 116, 13) Tomi Aspholm L-HA 115, 14) Jukka Passila A-HA 115, 15) Janne Himanka L-HA 115, 16) Santeri Syrjätie HoSA 114, 17) Tero Kallioinen A-HA 114, 18) Eetu Kallioinen A-HA 114, 19) Eemeli Kurki A-HA 114, 20) Hartte Ojanen HyMa 114, 21) Aleksi Ahokas A-HA 113, 22) Juho Auvinen PAMS 113, 23) Timo Laitinen SSG 113, 24) Tommi Seppänen TSHA 113, 25) Samuli Ahokas A-HA 113, 26) Janne Vallioniemi A-HA 112, 27) Rauli Honka OSH 111, 28) Jarmo Ruuskanen SSG 110, 29) Jari Karlund TSHA 110, 30) Pasi Vähäniemi HoSA 109, 31) Toivo Lyly OSH 108, 32) Mikko Mäläskä OSH 108, 33) Vesa Lamminmäki TSHA 108, 34) Heikki Sauvala A-HA 108, 35) Jyrki Karhunen SMY 105, 36) Jari Liukkonen KeSA 105, 37) Jukka Tölli A-HA 104, 38) Kasperi Wallin KeuSA 103, 39) Olli Kielo SaSA 101, 40) Marko Määttä MA 101, 41) Urho Rossi VamSA 98, 42) Esa Nikander Cal-12 97, 43) Mika Visuri VamSA 96, 44) Jari Stenroos A-HA 91, 45) Teuvo Marttila SaSA 89, 46) Pekka Keikko VamSA 85. Skeet 75 kiekkoa+finaali, sarja N: 1) Katja Poutanen HyMa 70+8+12, 2) Heidi Hämäläinen SSG 64+12+11, 3) Kaisa Kurki A-HA 62+13+10, 4) Jaana Grahn L-HA 61+7+9, 5) Marjut Heinonen OSH 57+10, 6) Eeva Voutilainen-Saari SUMA 59+8, 7) Maria Mustakangas VihA 56, 8) Jenna Kössi SSG 56, 9) Marjo Vatka OSH 55, 10) Sirpa Agge HyMa 46, 11) Satu Sarmala HyMa 41. Skeet 125 kiekkoa sarja Y, joukkueet: 1) Sibbo Skyttegille 1 349, 2) Sibbo Skyttegille 2 348, 3) Lounais-Hämeen Ampujat 348, 4) Ala-Hämeen Ampujat 1 344, 5) Honkajoen Seudun Ampujat 340, 6) Ala-Hämeen Ampujat 2 339, 7) Ala-Hämeen Ampujat 3 337, 8) Tampereen Seudun Haulikkoampujat 331, 9) Oulun Seudun Haulikkoampujat 327, 10) Vammalan Seudun Ampujat 279. Trap 125 kiekkoa+finaali, sarja M: 1) Juho Hannonen OSU 111+14+10, 2) Ari Simola KMY 115+10+10, 3) Vesa Törnroos LAS 112+12+13, 4) Vesa Järvinen Trap-73 113+11+13, 5) Jukka Laakso OSU 109+13, 6) Mirka Kyyrönen SSG 110+10, 7) Ari Jokinen LAS 108, 8) Jukka Salmela P-HA 108, 9) Timo Nissilä RMY 107, 10) Mauno Ylikangas KannA 107, 11) Janne Kirvesmäki KarMAS 107, 12) Henri Keskipasma SaMY 107, 13) Seppo Törnroos LAS 107, 14) Matias Koivu OSU 106, 15) Heikki Svahn SSG 105, 16) Tomi Hämäläinen KMY 105, 17) Pasi Tanhuanpää KMY 105, 18) Mika Myllylä P-HA 104, 19) Veli-Matti Matikainen SSG 104, 20) Eemeli Pirttisalo RMY 104, 21) Karri Arminen SaMY 104, 22) Petri Haklin KMY 103, 23) Jukka Takala SSG 102, 24) Pekka Boren RMY 101, 25) Ari Heikkiniemi KP-V 100, 26) Antti Virolainen LAS 100, 27) Kari Kopra OSU 99, 28) Rami Vainio SaMY 97, 29) Petri Heikkiniemi YMS 96, 30) Jouko Lettojärvi OSU 96, 31) Antti Hiltunen VihA 95, 32) Markku Vikström MKMS 94, 33) Juhani Kallio P-HA 94, 34) Tuomas Hjelm Trap-73 94, 5/2016 URHEILUAMPUJA 33

SM 2016 35) Kari Kautto ViitA 93, 36) Jukka Ropilo KK-V 91, 37) Petri Lahdenpää KUA 89, 38) Matti Qvick MKMS 89, 39) Aleksi Pirttisalo RMY 88, 40) Heikki Keskitalo LAS 87, 41) Ari Määttä SSG 86, 42) Tommi Lönnqvist Trap-73 85, 43) Guy Finnberg SSG 83, 44) Jukka-P. Tuhkanen SSG 83, 45) Tuomas Tähtinen SSG 78, 46) Jarno Kontio MKMS 77, 47) Timo Liukkonen OSU 76, 48) Teuvo Forsström MKMS 76, 49) Jouko Rauma PAM 68, 50) Antti Helin MKMS 57, 51) Mika Bister P-HA 57, 52) Toni Suoknuuti K-SHa 45. Trap 75 kiekkoa+finaali, sarja N: 1) Satu Pusila NMA 66+11+9, 2) Noora Antikainen OSU 68+11+8, 3) Mopsi Veromaa SSG 62+12+11, 4) Marika Salmi OSU 67+10+10, 5) Marja Maunula OSU 55+13, 6) Lotta Seppinen KP-V 56+10, 7) Satu Pylkkänen KaMy58 54, 8) Kirsi Yliluoma MKMS 54, 9) Merja Ahola KP-V 53, 10) Micaela Qvarnström RS 53, 11) Tiina Lielahti LAS 50, 12) Mervi Sillanpää KP-V 47, 13) Päivi Könönen OSU 46, 14) Anu Salomaa SSG 42, 15) Tanja Valtonen MKMS 35, 16) Jutta Kero KP-V 30, 17) Johanna Björkroth SSG 27, 18) Sari Valtari YMS 16. Trap 125 kiekkoa, sarja Y joukkueet: 1) Lahden Ampumaseura 327, 2) Kiikalan Metsästysyhdistys 323, 3) Sibbo Skyttegille 2 316, 4) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 314, 5) Ruotsalon Metsästysyhdistys 312, 6) Savijoen Metsästysyhdistys 308, 7) Trap-73 292, 8) Sibbo Skyttegille 1 274, 9) Pohjois-Hämeen Ampujat 269, 10) Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura 223. Trap 75 kiekkoa, sarja N joukkueet: 1) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 190, 2) Kaustisen Pohjan-Veikot 156 3) Sibbo Skyttegille 131. KANSALLINEN TRAP (M) 23.–24.7. Orimattila Kansallinen trap 125 kiekkoa+finaali, sarja M: 1) Timo Nissilä RMY 119+15+15/(24), 2) Ari Heikkiniemi KP-V 120+15+15/(23), 3) Panu Männistö SA 117+15+13, 4) Jukka Munukka MKMS 119+11+10, 5) Tatu Vartiainen HyMA 116+14, 6) Mika Mutka KannA 116+14, 7) Markus Bäckman RS 115, 8) Matti Honkaharju RMY 115, 9) Pasi Saarinen KMY 115, 10) Esa Oinonen PHC 115, 11) Pekka Boren RMY 114, 12) Jukka Laakso OSU 113, 13) Ilpo Kansikas KaMy-58 112, 14) Manu Mastokangas KP-V 112, 15) Ari Arvonen K-64 111, 16) Ari Hyypiä K-Sha 111, 17) Juha Seppä MyA 111, 18) Toni Varila KP-V 111, 19) Mauno Ylikangas KannA 110, 20) Juha Yliluoma MKMS 110, 21) Vesa Laahanen ViitA 110, 22) Sauli Turpeinen ESF 110, 23) Matti Salo Cal-12 110, 24) Harri Bister K-64 109, 25) Juha-Matti Kuusisto SA 109, 26) Jarkko Kuusisto SA 109, 27) Jukka Ropilo KK-V 109, 28) Juha Vilenius P-HA 108, 29) Tuomas Hjelm Trap-73 108, 30) Kari Mäntylä SA 108, 31) Juha-Pekka Möttölä KarMAS 108, 32) Markus Roos KMY 108, 33) Marko Vähäpesola KarMAS 108, 34) Timo Niemelä KuKu 108, 35) Jari Rämö KMY 108, 36) Erkki Rajakallio HeiA 106, 37) Jaakko Horkka K-64 106, 38) Timo Polvi RMY 106, 39) Matti Mannonen SSG 106, 40) Sami Hirsikangas KannA 106, 41) Pasi Tanhuanpää KMY 106, 42) Aarne Ukkola HeiA 105, 43) Kari Piepponen MyA 105, 44) Petri Lahdenpää OSU 105, 45) Matti Parikka LAS 104, 46) Juha Tuominen MyA 104, 47) Guy Finnberg SSG 103, 48) Ville Terho SA 103, 49) Markku Alanen K-64 102, 50) Juha Silovaara KMY 101, 51) Kimmo Kuusisto SA 101, 52) Hannu Takala PHC 100, 53) Rainer Majanen MKMS 98, 54) Jouko Lettojärvi OSU 97, 55) Joonas Pyhälä P-HA 97, 56) Pasi J Saarinen OSU 95, 57) Jani Hotanen MA 94, 58) Ari Tammela Paukku 94, 59) Toni Suoknuuti K-Sha 94, 60) Terho Liukkonen HeiA 93, 61) Tuomas Tähtinen SSG 93, 62) Marko Kaartinen PHC 93, 63) Harri Nickberg SSG 93, 64) Teemu Pietilä RMY 89, 65) Jouni Hyypiä PiekSA 86, 66) Juha Paananen SSG 85, 67) Henri Niinivirta KMY 84, 68) Ari Risku YMS 80, 69) Kari Kautto ViitA 60, 70) Aimo Varis ViitA 58. Kansallinen trap 75 kiekkoa, sarja Y, joukkueet: 1) Kaustisen Pohjan-Veikot 343, 2) Ruotsalon Metsästysyhdistys 339, 3) Satakunnan Ampujat 2 334, 4) Kannuksen Ampujat 332, 5) Kiikalan Metsästysyhdistys 329, 6) Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura 327, 7) Kymppi 64 322, 8) Myllykosken Ampujat 320, 9) Satakunnan Ampujat 1 313, 10) Porin Haulikkoclub 308, 11) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 305, 12) Heinolan Ampujat 304, 13) Sibbo Skyttegille 292, 14) Viitasaaren Ampujat 228. SM KAKSOISTRAP, KAIKKI SARJAT 30.-31.7. Mäntsälä Kaksoistrap 150 kiekkoa+finaali, sarja M: 1) Sami Ritsilä OSU 135+25+29, 2) Simo Köylinen OSU 126+27+23, 3) Miki Ylönen OSU 124+26+27, 4) Timo Nissilä RMY 123+25+21, 5) Juuso Ikävalko PiekSA 119+25, 6) Jussi Anttonen OSU 121+20, 7) Timo Laitinen SSG 109, 8) Jouni Hyypiä PiekSA 107, 9) Timo Niemelä KuKu 105, 10) Jukka Laakso OSU 104, 11) 34 URHEILUAMPUJA 5/2016 Mika Bister P-HA 102, 12) Toni Suoknuuti K-Sha 101, 13) Jukka Takala SSG 101, 14) Juha Yliluoma MKMS 100, 15) Mirka Kyyrönen SSG 98, 16) Pauli Romppanen MKMS 98, 17) Mika Ruotsalainen SA 95, 18) Jukka Munukka MKMS 95, 19) Juha Silovaara KMY 95, 20) Ari Hyypiä K-Sha 94, 21) Matti Qvick MKMS 92, 22) Risto Suurla PiekSA 91, 23) Juho-Pekka Maunula, OSU 87, 24) Juha Rantakaulio K-Sha 87, 25) Jarno Kontio MKMS 84, 26) Jari Niemonen KannA 81. Sarja Y, joukkueet: 1) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 1 385, 2) Pieksämäen Seudun Ampujat 317, 3) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 2 312, 4) Sibbo Skyttegille 1 308, 5) Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura 293, 6) Kaakkois-Suomen Haulikkoampujat 282. Kaksoistrap 120 kiekkoa+finaali, sarja N: 1) Mopsi Veromaa SSG 93+22+23/(4), 2) Marika Salmi OSU 89+22+23/(3), 3) Satu Pusila NMA 75+16+23, 4) Satu Pylkkänen, KaMy-58 64+17+17, 5) Ritva Savolainen MKMS 64+15, 6) Kirsi Yliluoma MKMS 60/(2)+18, 7) Päivi Könönen OSU 60/(1), 8) Maija Hoppu P-HA 57, 9) Anu Salomaa SSG 47, 10) Johanna Björkroth SSG 46, 11) Tanja Valtonen MKMS 26. Kaksoistrap 150 kiekkoa, sarja M20: 1) Miki Ylönen OSU 116, 2) Niko Kopra OSU 105, 3) Vili Kopra OSU 103, 4) Pauli Romppanen MKMS 102, 5) Patrik Ranta MKMS 76. Sarja Y20 joukkueet: 1) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 324, 2) Pohjois-Hämeen Ampujat 291. Kaksoistrap 150 kiekkoa, sarja Y15: 1) Tuomas Hoppu P-HA 97, 2) Juho Mäkelä OSU 93, 3) Kaarlo Hoppu P-HA 82. Kaksoistrap 150 kiekkoa, sarja Y17: 1) Topi Kotti P-HA 101, 2) Otto Holmsten Trap-73 98 3) Aaro Savilahti P-HA 93, 4) Patrik Nummela OSU 89. Juniorifinaali: 1) Miki Ylönen OSU 116+28+26, 2) Niko Kopra OSU 105+22+25, 3) Pauli Romppanen MKMS 102+19+24, 4) Vili Kopra OSU 103+16+23, 5) Otto Holmsten Trap-73 98+18, 6) Topi Kotti P-HA 101+15. Kaksoistrap 120 kiekkoa, sarja Y50: 1) Timo Nissilä RMY 99, 2) Jouko Lettojärvi OSU 85, 3) Jari Rämö KMY 83/(2), 4) Ari Stigell LoA 83/(1), 5) Kari Kopra OSU 82, 6) Juha Silovaara KMY 79, 7) Markus Roos KMY 78, 8) Sauli Turpeinen ESF 71, 9) Ilpo Kansikas KaMy-58 68, 10) Jari Niemonen KannA 64, 11) Tommi Savilahti P-HA 34. Kaksoistrap 120 kiekkoa, sarja Y60: 1) Seppo Törnroos LAS 91, 2) Raimo Jokiniemi LoA 84, 3) Matti Qvick MKMS 83, 4) Matti Tupola LoA 81, 5) Matti Nummela OSU 80, 6) Timo Valtonen MKMS 75, 7) Juhani Manninen KMY 75, 8) Risto Kaukinen KMY 70, 9) Risto Suurla PiekSA 67, 10) Seppo Silvan LAS 66, 11) Timo Halonen ESF 41. Kaksoistrap 120 kiekkoa, sarja Y70: 1) Raimo Ahlroth LoA 71, 2) Heikki Siivonen LAS 70, 3) Aimo Varis ViitA 69, 4) Heikki Parantainen SSG 67, 5) Reino Kriikkula JMS 66, 6) Aimo Paasela RASSI 66, 7) Markku Hietaranta KMY 63, 8) Taisto Mäkinen YMS 63, 9) Guy Finnberg SSG 61, 10) Martti Teini ESF 54, 11) Ari Lehtonen LAS 54, 12) Tauno Lappeteläinen HyMA 53. Sarja Y50 joukkueet: 1) Lohjan Ampujat 248, 2) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 247, 3) Kiikalan Metsästysyhdistys 1 237, 4) Kiikalan Metsästysyhdistys 2 211, 5) Lahden Ampumaseura 211. Sarja LV1, avoin: 1) Pasi Saarinen OSU 58, 2) Kalevi Vilhunen ViitA 15. AUTOMAATTITRAP 5.–7.8. Hollola Automaattitrap 125 kiekkoa+finaali, sarja M: 1) Ari Simola KMY 109+14/( 2)+15, 2) Timo Nissilä RMY 115+10+11, 3) Timo Niemelä KuKu 108+12/( 3)+12, 4) Kimmo Kuusisto SA 110+13/( 1)+10, 5) Risto Rämö LAS 108+12/( 2), 6) Juha-Matti Kuusisto SA 109+10, 7) Pasi Saarinen KMY 105, 8) Antti Virolainen LAS 105, 9) Antti Helin MKMS 104, 10) Tomi Hämäläinen KMY 104, 11) Mauno Ylikangas KannA 104, 12) Ari Hyypiä K-Sha 103, 13) Juha-Pekka Möttölä KarMAS 103, 14) Manu Mastokangas KP-V 102, 15) Mauri Mastokangas KannA 101, 16) Ari Jokinen LAS 101, 17) Pekka Boren RMY 100, 18) Jukka Takala SSG 100, 19) Kim Känsälä KP-V 99, 20) Sami Hirsikangas KannA 99, 21) Mika Ruotsalainen SA 98, 22) Matti Qvick MKMS 97, 23) Antti Pirttisalo RMY 96, 24) Petri Heikkiniemi YMS 96, 25) Ari Arvonen K-64 95, 26) Vesa Laahanen ViitA 95, 27) Jukka Ropilo KK-V 94, 28) Pasi Tanhuanpää KMY 94, 29) Ari Heikkiniemi KP-V 94, 30) Matti Honkaharju RMY 92, 31) Toni Varila KP-V 92, 32) Antti Hiltunen VihA 90, 33) Tommi Niemi LMS 89, 34) Risto Paavola KP-V 88, 35) Guy Finnberg SSG 88, 36) Toni Suoknuuti K-Sha 87, 37) Harri Nickberg SSG 85, 38) Timo Liukkonen OSU 84, 39) Tuomas Tähtinen SSG 81, 40) Reijo Luomala KP-V 75, 41) Marko Vähäpesola KarMAS 69, 42) Juha Rantakaulio K-Sha 61. Sarja Y, joukkueet: 1) Satakunnan Ampujat 317, 2) Lahden Ampumaseura 314, 3) Ruotsalon Metsästysyhdistys 311, 4) Kiikalan Metsästysyhdistys 307, 5) Kannuksen Ampujat 304, 6) Kausisen Pohjan-Veikot 1 285, 7) Sibbo Skyttegille 266, 8) Kaustisen Pohjan-Veikot 2 265, 9) Kaakkois-Suomen Haulikkoampujat 251. Automaattitrap 75 kiekkoa+finaali, sarja N: 1) Satu Pusila NMA 59+8+9, 2) Lotta Seppinen KP-V 57+8+9, 3) Mopsi Veromaa SSG 62+11+7, 4) Merja Ahola KP-V 49+12+6, 5) Marja Maunula OSU 52+6, 6) Micaela Qvarnström RS 52+7, 7) Mervi Sillanpää KP-V 48, 8) Anu Salomaa SSG 48, 9) Sara Nummela OSU 46, 10) Päivi Könönen OSU 45, 11) Satu Pylkkänen KaMy-58 45, 12) Ritva Savolainen MKMS 41, 13) Maija Hoppu P-HA 41, 14) Johanna Björkroth SSG 36, 15) Johanna Vähäpesola KarMAS 34, 16) Jutta Kero KP-V 33, 17) Monna Alatalo P-HA 28, 18) Tuija Niiranen KP-V 20. Sarja N, joukkueet: 1) Kaustisen Pohjan-Veikot 154, 2) Sibbo Skyttegille 146, 3) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 143. Automaattitrap 75 kiekkoa, sarja Y15: 1) Juho Montonen SiUra 57/2, 2) Juho Mäkelä OSU 57/1, 3) Kaarlo Hoppu P-HA 54, 4) Kim Vapola KP-V 51, 5) Samuli Kiili JMS 47, 6) Riku Koskela KRM 46, 7) Tuomas Hoppu P-HA 43, 8) Viivi Zerenoglu P-HA 35, 9) Riku Nieminen MKMS 29. Automaattitrap 75 kiekkoa, sarja Y17: 1) Matias Koivu OSU 65, 2) Patrik Nummela OSU 57, 3) Otto Holmsten Trap-73 56, 4) Teemu Ruutana LÄSA 54, 5) Jyri Hirsimäki KurA 47. Automaattitrap 75 kiekkoa, Sarja M20: 1) Vili Kopra OSU 61, 2) Pauli Romppanen MKMS 57, 3) Iiro Lammi YMS 55, 4) Joonas Pyhälä P-HA 42. Juniorifinaali: 1) Vili Kopra OSU 61+13+14, 2) Matias Koivu, OSU 65+9+10, 3) Pauli Romppanen, MKMS 57+9+9, 4) Juho Mäkelä OSU 57+12+7, 5) Patrik Nummela OSU 57+8/(1), 6) Juho Montonen SiUra 57+8/(0). Sarja Y20 joukkueet: 1) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 183, 2) Pohjois-Hämeen Ampujat 131. Automaattitrap 75 kiekkoa, sarja Y50: 1) Timo Nissilä RMY 66, 2) Juha-Pekka Möttölä KarMAS 65, 3) Ari Heikkiniemi KP-V 63/1, 4) Jari Rämö KMY 63/0, 5) Petri Lahdenpää OSU 63/0, 6) Risto Rämö LAS 62, 7) Antti Pirttisalo RMY 60, 8) Ari Nieminen TSHA 60, 9) Ari Stigell LoA 60, 10) Juha Seppä MyA 59, 11) Kari Kopra OSU 59, 12) Kari Kautto ViitA 58, 13) Leo Vanhatalo LÄSA 55, 14) Reijo Laakso L-HA 55, 15) Jouko Lettojärvi OSU 55, 16) Hannu Liljamo YMS 54, 17) Juha Silovaara KMY 54, 18) Eero Tyrkkö TSHA 53, 19) Sauli Turpeinen ESF 53, 20) Petri Pietikäinen SiUra 53, 21) Jouni Paavola TSHA 52, 22) Juha Tuominen MyA 52, 23) Reijo Luomala KP-V 52, 24) Erkki Kurikka YMS 49, 25) Kari Piepponen MyA 41, 26) Hannu Takala PHC 36. Automaattitrap 75 kiekkoa, sarja Y60: 1) Seppo Törnroos LAS 64, 2) Matti Nummela OSU 63, 3) Matti Mannonen SSG 61/1, 4) Vesa Laahanen ViitA 61/0, 5) Matti Honkaharju RMY 60, 6) Matti Tupola LoA 59, 7) Seppo Silvan LAS 59, 8) Rolf Hellgren RS 59, 9) Raimo Jokiniemi LoA 58, 10) Jari Vallas OSU 57, 11) Heikki Keskitalo LAS 56, 12) Jukka Salin L-HA 55, 13) Juhani Manninen KMY 55, 14) Risto Kaukinen KMY 54, 15) Juhani Sinnemäki YMS 54, 16) Risto Paavola KP-V 53, 17) Timo Valtonen MKMS 52, 18) Harri Bister K-64 52, 19) Pertti Tihtonen MKMS 51, 20) Veli Ala-Honkola JMS 51, 21) Erkki Leino OMAS 50, 22) Kari Vilen SSG 49, 23) Erkki Metsäaho LoA 48, 24) Markku Vikström MKMS 48, 25) Heikki Kahelin SSG 47, 26) Börje Brännbacka PSF 47, 27) Ari Ojala IMS 45, 28) Juhani Siltanen P-HA 44, 29) Magnus Backman RS 42, 30) Timo Liukkonen OSU 42, 31) Seppo Valli SSG 33, 32) Erkki Liius P-HA 28, 33) Rauno Heikkiniemi RMY 23. Automaattitrap 75 kiekkoa, sarja Y70: 1) Jarl Österman RS 66, 2) Guy Finnberg SSG 60, 3) Aimo Varis ViitA 55/1, 4) Reino Kriikkula JMS 55/0, 5) Taisto Mäkinen YMS 53, 6) Heikki Siivonen LAS 52, 7) Ari Lehtonen LAS 50, 8) Martti Teini ESF 50, 9) Markku Nikkanen SSG 50, 10) Jorma Kallio EUSA 49, 11) Jaakko Luoma PAUKKU 48, 12) Heikki Parantainen SSG 48, 13) Markku Hietaranta KMY 47, 14) Matti Humalalampi LÄSA 46, 15) Raimo Ahlroth LoA 45, 16) Pentti Soini RASSI 40, 17) Eero Kauttio K-64 39, 18) Tauno Lappeteläinen HyMA 38, 19) Antero Allisto SSG 38, 20) Erkki Mikkola LAS 37, 21) Juhani Poutanen TrapA 33. Sarja Y50, joukkueet: 1) Ruotsalon Metsästysyhdistys 186, 2) Lahden Ampumaseura 1 182, 3) Lohjan Ampujat 177, 4) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 1 177, 5) Viitasaaren Ampujat 174, 6) Kiikalan Metsästysyhdistys 172, 7) Kaustisen Pohjan-Veikot 168, 8) Raseborgs Skyttar 167, 9) Tampereen Seudun Haulikkoampujat 165, 10) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 2 162, 11) Ylistaron Metsästysseura 161, 12) Lahden Ampumaseura 2 161, 13) Myllykosken Ampujat 152, 14) Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura 151. Sarja LV1, avoin: 1) Pasi Saarinen OSU 39, 2) Timo Vapola KP-V 31. Sarja LV2, istuen: 1) Kai Hyvärinen OSU 47, 2) Juha

SM 2016 Myllymäki KP-V 44. SM ENGLISH SPORTING 6.8. Pori Sarja Y17: 1) Jarkko Rissanen TorSA 98, 2) Oliver Ojansuu SSG 91, 3) Oliver Lindh SSG 86, 4) Pekka Markkula SA 76, 5) Ukko-Pekka Mäkinen TorSA 73, 6) Anton Selen SSG 68. Sarja Y20: 1) Teemu Saari OulA 102, 2) Juhani Moilanen OSH 100, 3) Juha Manninen RaaUa 98, 4) Juuso Aaltonen KaMy-58 95, 5) Sami Alkku TorSA 94, 6) Pekka Romppanen MKMS 91. Sarja N: 1) Saija Hautaoja SA 82, 2) Johanna Huotari OMAS 77, 3) Hanna Keinänen RihlA 74, 4) Anja Pekkala IA 69, 5) Sirpa Sinisalo KSA 64. Sarja Y55: 1) Juha Kytömaa SSG 99/5, 2) Pauli Moilanen OSH 99/3, 3) Rune Lindström RS 97/6, 4) Timo Riikonen VihA 97/2, 5) Petri Palo SSG 93, 6) Markku Poutiainen SSG 92, 7) Jorma Lehmonen NoSA 91, 8) Arto Blom SA 89, 9) Jarmo Kivikoski SSG 85, 10) Pertti Piela SSG 85, 11) Pekka Kortessalo RaaA 84, 12) Ilpo Mäläskä OMAS 84, 13) Arto Hamonen MA 83, 14) Risto Laine KSA 80, 15) Urpo Kinnunen P-HA 79, 16) Erkki Puttonen KSA 75, 17) Esko Korhonen SMY 68. Sarja Y65: 1) Rune Sunqvist JSF 110, 2) Martti Paananen SSG 96, 3) Matti Nurmi SSG 91, 4) Mauri Korkeamäki JSF 91, 5) Pertti Laine KSA 80, 6) Lasse Koistinen OulA 78. Sarja Y55, joukkueet: 1) Sibbo Skyttegille I 284, 2) Sibbo Skyttegille II 272, 3) Keski-Suomen Ampujat 235. Sarja Y/Open: 1) Rune Sunqvist JSF 110/7, 2) Pasi Kumpulainen SSG 110/6, 3) Ville Korkea-Aho JSF 109, 4) Markus Suurkoivu SSG 105, 5) Heikki Vaahteravuori SA 104, 6) Pekka Keinänen RihlA 103, 7) Markku Viljanen SA 103, 8) Markku Ojansuu HY-MA 103, 9) Vesa Rajaniemi OulA 103, 10) Pasi Siikaluoma SA 103, 11) Hans Sundström JSF 103, 12) Kai Hämäläinen SA 102, 13) Marko Tikkanen SSG 102, 14) Teemu Saari OulA 102, 15) Tuomas Asikkala OulA 101, 16) Tero Heikkinen SSG 101, 17) Make Aalto NoSA 100, 18) Jussi Mäki-Hokkonen SA 100, 19) Juhani Moilanen OSH 100, 20) Marko Kotajärvi JSF 100, 21) Tuomo Valkeapää SSG 99, 22) Tero Rantonen OMAS 99, 23) Juha Kytömaa SSG 99, 24) Pasi Pohjola SMY 99, 25) Pauli Moilanen OSH 99, 26) Tuomas Mattila RaaUa 98, 27) Jarkko Rissanen TorSA 98, 28) Mikael Emtö JSF 98, 29) Juha Manninen RaaUa 98, 30) Martin Björkqvist JSF 98, 31) Lassi Vesakoski JSF 98, 32) Pekka Hautamäki OulA 98, 33) Juha Aaltonen KaMy-58 98, 34) Tomi Hautaoja SA 97, 35) Rune Lindström RS 97, 36) Timo Riikonen VihA 97, 37) Petri Peltoniemi NoSA 96, 38) Risto Virtanen TorSA 96, 39) Martti Paananen SSG 96, 40) Mikko Kiviniemi KaMy-58 95, 41) Jaakko Tolonen NoSA 95, 42) Jari Surma-Aho YMS 95, 43) Tuomo Riikonen SA 95, 44) Juuso Aaltonen KaMy-58 95, 45) Jukka Laurikainen KSA 94, 46) Tomas Piippola SSG 94, 47) Sami Alkku TorSA 94, 48) Roger Sundström JSF 94, 49) Petri Kokkonen SSG 94, 50) Vesa Kujansivu SSG 94, 51) Rauno Mähönen KSA 94, 52) Petri Palo SSG 93, 53) Jani Korhonen SSG 93, 54) Harri Seilo SSG 93, 55) Aki Hohkuri SA 93, 56) Markku Poutiainen SSG 92, 57) Sami Koskenkorva RaaA 92, 58) Esa Vennola SSG 92, 59) Anssi Virtanen SSG 91, 60) Oliver Ojansuu SSG 91, 61) Matti Nurmi SSG 91, 62) Pekka Romppanen MKMS 91, 63) Mauri Korkeamäki JSF 91, 64) Jorma Lehmonen NoSA 91, 65) Recep Gunes NoSA 90, 66) Elbow Mattila RaaA 90, 67) Arto Blom SA 89, 68) Juho Kuuminainen SA 89, 69) Arto Tossavainen IA 89, 70) Tommi Lönnqvist TRAP-73 87, 71) Harri Heinonen KRM 86, 72) Oliver Lindh SSG 86, 73) Pertti Piela SSG 85, 74) Panu Valjakka MA 85, 75) Jarmo Kivikoski SSG 85, 76) Pekka Kortessalo RaaA 84, 77) Juho Kiviniemi JIMY 84, 78) Oskari Kössi SSG 84, 79) Ilpo Mäläskä OMAS 84, 80) Juhani Sinnemäki YMS 84, 81) Jouni Lehtoranta SMY 83, 82) Matti Vänni NoSA 83, 83) Arto Hamonen MA 83, 84) Saija Hautaoja SA 82, 85) Juho Markkula SA 82, 86) Teemu Lenkola JSF 81, 87) Toni Rautio JSF 81, 88) Pertti Laine KSA 80, 89) Risto Laine KSA 80, 90) Urpo Kinnunen P-HA 79, 91) Niko Hämäläinen KaMy-58 79, 92) Lasse Koistinen OulA 78, 93) Kyösti Konttavaara SSG 78, 94) Henri Toivonen NoSA 78, 95) Johanna Huotari OMAS 77, 96) Timo Hölttä KSA 77, 97) Pekka Markkula SA 76, 98) Sami Eskelinen SMY 76, 99) Petri Mähönen SSG 76, 100) Aki Mattila VamSA 76, 101) Erkki Puttonen KSA 75, 102) Hanna Keinänen RihlA 74, 103) Mikko Airaksinen SA 74, 104) Atte Virtanen SA 74, 105) Panu Männistö SA 73, 106) Ukko-Pekka Mäkinen TorSA 73, 107) Esko Tuisku SA 72, 108) Vesa Mattila VamSA 71, 109) Anja Pekkala IA 69, 110) Esko Korhonen SMY 68, 111) Anton Selen SSG 68, 112) Sirpa Sinisalo KSA 64. Sarja Y, joukkueet: 1) Jakobstads Skytteförening I 322, 2) Oulaisten Ampujat 302, 3) Sibbp Skyttegille III 297, 4) Satakunnan Ampujat II 296, 5) Sibbo Skyttegille V 293, 6) Sibbo Skyttegille IV 292, 7) Nokian Seudun Ampujat 291, 8) Raahen Ampujat 288, 9) Kanteleen Metsästysyhdistys 288, 10) Satakunnan Ampujat I 284, 11) Jakobstads Skytteförening III 279, 12) Jakobstads Skytteförening II 273, 13) Sibbo Skyttegille VI 273, 14) Satakunnan Ampujat IV 265, 15) Satakunnan Ampujat III 249. SM TRAP (IKÄKAUSI JA LV-SARJAT) 13.–14.8. Orimattila Tulokset muodossa: peruskilpailu /(pudotusammunta) + semifinaali /(pud.) + mitaliottelut /(pud.) Juniorifinaali: 1) Patrik Nummela, OSU 114+9+12, 2) Vili Kopra, OSU 111+11+10, 3) Eemil Pirttisalo, RMY 108+13+13, 4) Matias Koivu, OSU 104+11+11, 5) Teemu Ruutana, LäSA 103+11, 6) Aaro Savilahti, P-HA 101+5. Sarja Y15: 1) Sara Nummela, OSU 99, 2) Juho Mäkelä, OSU 92, 3) Juho Montonen, SiUra 87, 4) Kaarlo Hoppu, P-HA 82, 5) Kim Vapola, KP-V 81, 6) Iivari Jokinen, LAS 79, 7) Aku Latva-Hoppala, IMS 77, 8) Tuomas Hoppu, P-HA 72, 9) Riku Koskela, KRM 72, 10) Roope Huhtinen, SiUra 64. Sarja Y17: 1) Patrik Nummela, OSU 114, 2) Matias Koivu, OSU 104, 3) Teemu Ruutana, LäSA 103, 4) Aaro Savilahti, P-HA 101, 5) Topi Kotti, P-HA 92, 6) Jyri Hirsimäki, KurA 89, 7) Otto Holmsten, Trap-73 87, 8) Kristian Palin, P-HA 85, 9) Juhani Silvasti, VihA 79. Sarja M20: 1) Vili Kopra, OSU 111, 2) Eemil Pirttisalo, RMY 108, 3) Niko Kopra, OSU 95, 4) Iiro Lammi, YMS 86. Sarja Y20, joukkueet: 1) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 1 310, 2) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 2 305, 3) Pohjois-Hämeen Ampujat 278. Sarja Y50: 1) Kari Kopra, OSU 110, 2) Heikki Svahn, SSG 108/3, 3) Ari Nieminen, TSHA 108/2, 4) Timo Nissilä, RMY 103, 5) Ari Heikkiniemi, KP-V 103, 6) Risto Rämö, LAS 102, 7) Satu Pusila, NMA 100, 8) Leo Vanhatalo, LäSA 100, 9) Kari Kautto, ViitA 98, 10) Ari Stigell, LoA 97, 11) Antti Pirttisalo, RMY 96, 12) Ilpo Kansikas, KaMy-58 94, 13) Petri Pietikäinen, SiUra 93, 14) Jouko Lettojärvi, OSU 93, 15) Esa Oinonen, PHC 93, 16) Petri Lahdenpää, OSU 92, 17) Hannu Takala, PHC 92, 18) Reijo Luomala, KP-V 91, 19) Vesa Leivo, K-64 91, 20) Juhani Kallio, P-HA 90, 21) Pasi Oksa, VihA 89, 22) Ari Määttä, SSG 87, 23) Juha Alavaara, SSG 86, 24) J-P Tuhkanen, SSG 86, 25) Pasi Huhtinen, SiUra 81, 26) Heimo Manninen, MA 80, 27) Satu Pylkkänen, KaMy58 80, 28) Erkki Kurikka, YMS 62, 29) Ritva Savolainen, MKMS 50. Sarja Y60: 1) Seppo Törnroos, LAS 113 SE, 2) Matti Nummela, OSU 111, 3) Matti Honkaharju, RMY 102, 4) Erkki Malmgren, VihA 101, 5) Vesa Laahanen, ViitA 99, 6) Tapio Ukkonen, MKMS 98, 7) Matti Tupola, LoA 94, 8) Seppo Silvan, LAS 94, 9) Erkki Hara, SiUra 93, 10) Pertti Tihtonen, MKMS 92, 11) Jari Vallas, OSU 92, 12) Markku Vikström, MKMS 91, 13) Raimo Jokiniemi, LoA 91, 14) Heikki Keskitalo, LAS 90, 15) Matti Qvick, MKMS 90, 16) Risto Paavola, KP-V 89, 17) Ari Ojala, IMS 88, 18) Mauri Saarikko, PMY 87, 19) Timo Liukkonen, OSU 87, 20) Risto Kaukinen, KMY 87, 21) Jukka Salin, L-HA 85, 22) Kari Vilen, SSG 84, 23) Teuvo Forsström, MKMS 82, 24) Timo Valtonen, MKMS 79, 25) Hannu Hakala, NMA 69, 26) Pertti Virtanen, OSU 68, 27) Heikki Kahelin, SSG 64, 28) Olavi Soini, EuSA 29. Sarja Y70: 1) Jarl Österman, RS 102, 2) Aimo Varis, ViitA 100, 3) Heikki Siivonen, LAS 95, 4) Joni Sarenius, MKMS 90, 5) Ari Lehtonen, LAS 90, 6) Jorma Kallio, EuSA 90, 7) Guy Finnberg, SSG 88, 8) Heikki Parantainen, SSG 85, 9) Jaakko Luoma, Paukku 85, 10) Raimo Ahlroth, LoA 81, 11) Markku Nikkanen, SSG 75, 12) Martti Matsinen, RASSI 70, 13) Pentti Soini, RASSI 70, 14) Antero Allisto, SSG 68, 15) Taisto Mäkinen, YMS 63, 16) Tauno Lappeteläinen, HyMA 63, 17) Keijo Kunttu, TrapA 63, 18) Juhani Poutanen, TrapA 55, 19) Aimo Paasela, RASSI 32. Sarja Y50, joukkueet: 1) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 1 314, 2) Lahden Ampumaseura 1 305, 3) Ruotsalon Metsästysyhdistys 301, 4) Viitasaaren Ampujat 297, 5) Kaustisen Pohjan-Veikot 283, 6) Lohjan Ampujat 282, 7) LAS 2 279, 8) Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura 1 273, 9) Orimattilan Seudun Urheiluampujat 2 271, 10) Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura 2 267, 11) Siilinjärven Urheiluampujat 267. Sarja LV1: 1) Vesa Järvinen, Trap-73 69 SE, 2) Timo Vapola, KP-V 33. Sarja LV2: 1) Juha Myllymäki, KP-V 45 SE, 2) Kai Hyvärinen, OSU 38, 3) Pentti Kumpulainen, KEUA 33. Sarja LV3: 1) Seppo Ronkanen, SUMA 29. SM SKEET (IKÄKAUSI JA LV-SARJAT) 13.–14.8. Siilinjärvi Juniorifinaali: 1) Timi Vallioniemi A-HA 120+14+16, 2) Eetu Kallioinen A-HA 120+14+15, 3) Samuli Ahokas A-HA 115+13+15, 4) Sami Aaltonen RSA 112+15+13, 5) Esko Tiainen PSA 114+13=127/6, 6) Oskari Lehtimä- ki KhjA 113+13=126. Sarja M20: 1) Eetu Kallioinen A-HA 129/6, 2) Timi Vallioniemi A-HA 120/5, 3) Samuli Ahokas A-HA 115, 4) Esko Tiainen PSA 114, 5) Aleksi Ahokas A-HA 110, 6) Otto Kutila L-HA 193, 7) Valtteri Seppälä A-HA 103, 8) Niklas Lindfors A-HA 102, 9) Kasperi Wallin KeuSA 102. Sarja M20, joukkueet: 1) Ala-Hämeen Ampujat I 342, 2) Ala-Hämeen Ampujat II 328, 3) Tornion Seudun Ampujat 258. Sarja Y17: 1) Sami Aaltonen RSA 112, 2) Veeti Nevalainen PA 95, 3) Eemil Tanskanen IEM 93. Sarja Y15: 1) Oskari Lehtimäki KhjA 113, 2) Ukko-Pekka Mäkinen TorSA 101, 3) Eetu Kaimio TorSA 86, 4) Juho Sillanpää YMS 82, 5) Roope Kanninen IA 72, 6) Olli Myllymäki TorSA 71. Sarja Y50: 1) Kari Auvinen PAMS 117, 2) Jouni Leijo P-HA 115, 3) Vesa Äikäs KajA 114/5, 4) Jukka Turtiainen SMY 114/4, 5) Jari Karlund TSHA 114/2, 6) Vesa Lamminmäki TSHA 114/1, 7) Toivo Lyly OSH 114/0, 8) Asko Viinikka OSH 114/0, 9) Arto Röppänen PAMS 113, 10) Anssi Hemmo A-HA 112, 11) Anssi Puutio OSH 111, 12) Esa Einistö VihA 111, 13) Pekka Lemponen YMS 111, 14) Jyrki Karhunen 109, 15) Sami Kouvonen MSA 107, 16) Arto Pentti K-SHa 106, 17) Aki Mattila VamSA 105, 18) Sakari Takkunen IA 104, 19) Marko Kilpeläinen PA 104, 20) Timo Kovalainen SiUra 104, 21) Keith Torttila HyMa 103, 22) Kari Mikkonen KeSA 103, 23) Jukka Heikkilä TSHA 103, 24) Harri Lehtimäki KhjA 103, 25) Rauli Honka OSH 103, 26) Jari Liukkonen KeSA 102, 27) Martti Lilja SiUra 102, 28) Mika Visuri VamSA 102, 29) Pauli Pietarila TSHA 100, 30) Timo Haataja OSH 100, 31) Olli Kielo SaSA 99, 32) Pasi Korhonen HyMa 98, 33) Jorma Väisänen SSG 95, 34) Kyösti Huttunen IA 95, 35) Jorma Pikkumäki PMS 92, 36) Jarmo Saarinen KurA 92, 37) Markku Räty SUMA 92, 38) Pentti Pekkala PA 91, 39) Juha Väyrynen HaAS 90, 40) Asko Känsälä SSG 89, 41) Mauri Ollila OSH 81, 42) Keijo Vuolteenaho OSH 81, 43) Veijo Äikäs IA 62, 44) Eero Ahlgren SiUra 54. Sarja Y50, joukkueet: 1) Pielaveden Ampujat ja Metsästysseura 337, 2) Oulun Seudun Haulikkoampujat I 331, 3) Tampereen Seudun Haulikkoampujat 328, 4) Hyvinkään Metsästysampujat I 316, 5) Ilomantsin Erämiehet 298, 6) Siilinjärven Urheiluampujat I 293, 7) Nokian Seudun Ampujat 293, 8) Oulun Seudun Haulikkoampujat II 292, 9) Vammalan Seudun Ampujat 288, 10) Hyvinkään Metsästysampujat II 287, 11) Loimaan Laukojat 284, 12) Siilinjärven Urheiluampujat II 260, 13) Pielisen Ampujat 257. Sarja Y60: 1) Jorma Hacklin LL 113, 2) Vesa Paananen ViitA 111, 3) Hartte Ojanen HyMa 108, 4) Terho Miettinen PAMS 107, 5) Timo Käyhkö HyMa 105, 6) Eeva Voutilainen-Saari SUMA 103, 7) Mikko Aaltonen HyMa 102, 8) Rauno Kortelainen IEM 102, 9) Jorma Kainulainen SiUra 102, 10) Ilmo Hepovaara NoSA 101, 11) Timo Linna PoSA 99, 12) Tarmo Leinonen KSA 97, 13) Juhani Sinnemäki YMS 97, 14) Seppo Tarvainen IEM 97, 15) Jukka Matikainen NoSA 96, 16) Risto Väyrynen NoSA 96, 17) Jorma Hujanen SiUra 96, 18) Lauri Jaakkola NoSA 96, 19) Antero Rautiainen SiUra 95, 20) Jukka Haarala L-HA 95, 21) Kimmo Lantta K-SHa 94, 22) Tapani Korpi NMS 93, 23) Markku Kääriäinen LAS 93, 24) Ossi Vänninen KeSA 93, 25) Erkki Lappalainen IA 93, 26) Markku Poikonen KkA 92, 27) Matti Torvinen YVA 91, 28) Kari Torvinen K-SHa 91, 29) Sakari Vihanto A-HA 91, 30) Teuvo Marttila SaSA 91, 31) Matti Puolakka RUMA 91, 32) Risto Rantanen PA 89, 33) Mauri Turunen PA 88, 34) Matti Vellamo PSPA 84, 35) Urho Rossi VamSA 81, 36) Pekka Pirttikoski HyMa 54, 37) Seppo Juutilainen KeSA 41, 38) Kai Turakainen LVA 35. Sarja Y70: 1) Pentti Särkkä IEM 99, 2) Reino Jussilainen LL 96, 3) Rainer Kouvonen MSA 90, 4) Mauri Laahanen ViitA 88, 5) Pekka Liljanoksa HyMa 87, 6) Antti Mäkelä NoSA 83, 7) Martti Martikainen PA 80, 8) Martti Perho LL 75, 9) Heikki Järvelä PSPA 62, 10) Jukka Heikkinen KMAS 38. MUSTARUUTI MUSTARUUDIN SM 1.–3.7. Orivesi Cominazzo (kertalaukeava sileäpiippuinen piilukkopistooli, pystyasento 25m), sarja Y: 1) Ari Salin SSG 91, 2) Tarmo Ansamaa TSA 87, 3) Pekka Paatinen SSG 87, 4) Rauno Peippo VarkA 86, 5) Jukka Päärnilä SSG 84, 6) Erkki Lehtonen TSA 82, 7) Matti Keskinen LeA 82, 8) Veikko Ratsula TSA 80, 9) Ari Lempiäinen TSA 76, 10) Heikki Heikkilä LeA 74, 11) Jiri Kuukasjärvi TSA 73, 12) Ari Hämäläinen MU 73, 13) Hannu Jyrä SaSA 72, 14) Tapsa Julkunen RSA 69, 15) Martti Rantala IKA 57, 16) Markku Ilvonen NoSA 45. Kuchenreuter (vapaa kertalaukeava nallilukkopisooli, pystyasento 25m), sarja Y: 1) Heikki 5/2016 URHEILUAMPUJA 35

SM 2016 Heikkilä LeA 95, 2) Matti Keskinen LeA 92, 3) Anssi Hakkarainen TSA 90, 4) Tarmo Ansamaa TSA 90, 5) Jiri Kuukasjärvi TSA 89, 6) Sakari Viertola SSG 89, 7) Veikko Ratsula TSA 88, 8) Pasi Anias NoSA 88, 9) Jari Nissi NoSA 88, 10) Pekka Paatinen SSG 87, 11) Veli-Pekka Karvinen OrivA 87, 12) Jukka Päärnilä SSG 86, 13) Ari Hämäläinen MU 81, 14) Ismo Ruotsalainen KAS 75, 15) Antti Otsamo HAUR 74, 16) Matti Kuonanoja OMAS 62. Kuchenreuter, sarja Y60: 1) Martti Rantala IKA 86, 2) Jouko Kaiho KAS 86, 3) Pentti Kataja SaSA 86, 4) Eino Koivu LeA 86, 5) Erkki Lehtonen TSA 85, 6) Markku Ihanamäki IKA 84, 7) Hannu Jyrä SaSA 83, 8) Kai Karppinen VarkA 83, 9) Tapsa Julkunen RSA 83, 10) Matti Lehto TSA 80, 11) Markku Ilvonen NoSA 72, 12) Taisto Kilpinen SaSA 62. Lamarmora (sotilasnallilukkokivääri, pystyasento 50m) sarja Y: 1) Antero Mustamäki SSG 95, 2) Jari Janhunen OrivA 88, 3) Sakari Viertola SSG 86, 4) Ilpo Sivula OrivA 85, 5) Kyösti Pienmäki OrivA 83, 6) Erkki Seppälä SSG 80, 7) Helene Hautakangas OrivA 70, 8) Jarmo Wilkman SSG 70. Colt (vapaa nallilukkorevolveri, original, pystyasento 25m) sarja Y: 1) Heikki Heikkilä LeA 86, 2) Hannu Jyrä SaSA 86, 3) Jukka Päärnilä SSG 84, 4) Pekka Paatinen SSG 83, 5) Matti Lehto TSA 77, 6) Veli-Pekka Karvinen OrivA 68. Mariette (vapaa nallilukkorevolveri, pystyasento 25m) Y: Jari Nissi NoSA 94, 2) Sakari Viertola SSG 91, 3) Antti Otsamo HAUR 88, 4) Pekka Paatinen SSG 88, 5) Veikko Ratsula TSA 86, 6) Tarmo Ansamaa TSA 86, 7) Veli-Pekka Karvinen OrivA 86, 8) Rauno Peippo VarkA 86, 9) Matti Kuonanoja OMAS 86, 10) Jari Janhunen OrivA 86, 11) Heikki Heikkilä LeA 85, 12) Jukka Päärnilä SSG 84, 13) Matti Keskinen LeA 84, 14) Jiri Kuukasjärvi TSA 84, 15) Hannu Jyrä SaSA 84, 16) Ari Hämäläinen MU 83, 17) Ismo Ruotsalainen KAS 83, 18) Pasi Anias NoSA 76. Mariette, sarja Y60: 1) Kai Karppinen VarkA 92, 2) Eino Koivu LeA 91, 3) Tapsa Julkunen RSA 91, 4) Pentti Kataja SaSA 85, 5) Risto Kiema VarkA 84, 6) Seppo Kilpinen OrivA 80, 7) Erkki Lehtonen TSA 74, 8) Markku Ilvonen NoSA 69, 9) Taisto Kilpinen SaSA 66, 10) Jouko Kaiho KAS 65. Miguelet (sileäpiippuinen piilukkomusketti, pystyasento 50m) sarja Y: 1) Sakari Viertola SSG 94, 2) Antero Mustamäki SSG 93, 3) Ari Salin SSG 91, 4) Ari Lempiäinen TSA 85, 5) Reijo Näätänen SSG 73, 6) Jarmo Wilkman SSG 72, 7) Pertti Aho TSA 69, 8) Päivi Hautakangas OrivA 47. Miguelet, sarja Y60: 1) Risto Kiema VarkA 81, 2) Lauri Huhtala SSG 78, 3) Markku Ihanamäki IKA 77, 4) Martti Rantala IKA 76, 5) Tapio Hautakangas OrivA 70. Minie (sotilasnallilukkokivääri, kaliiperi yli 13,5 mm, makuuasento 100m) sarja Y: 1) Antero Mustamäki SSG 87, 2) Reijo Näätänen SSG 78, 3) Pentti Ukkonen BS-PA 75, 4) Ilpo Sivula OrivA 74, 5) Erkki Seppälä SSG 70, 6) Kyösti Pienmäki OrivA 63, 7) Helene Hautakangas OrivA 61, 8) Janita Halonen SSG 22. Tanegashima (pystyasento, 50m) sarja Y: Ari Lempiäinen TSA 96, 2) Antero Mustamäki SSG 89, 3) Ari Salin SSG 89, 4) Reijo Näätänen SSG 83, 5) Jarmo Wilkman SSG 58. Vetterli (vapaa lunttu-, pii- tai nallilukkomusketti tai -kivääri, pystyasento 50m) sarja Y: 1) Sakari Viertola SSG 97, 2) Pekka Paatinen SSG 95, 3) Antero Mustamäki SSG 92, 4) Ilpo Sivula OrivA 91, 5) Jari Janhunen OrivA 91, 6) Veli-Pekka Karvinen OrivA 89, 7) Kyösti Pienmäki OrivA 87, 8) Antti Otsamo HAUR 84, 9) Heikki Heikkilä LeA 83, 10) Heikki Laitinen KAMS 83, 11) Pasi Anias NoSA 82, 12) Yrjö Vierikko OrivA 47. Vetterli, sarja Y60: 1) Eino Koivu LeA 88, 2) Markku Ilvonen NoSA 88, 3) Markku Rantala SSG 85, 4) Hannu Jyrä SaSA 84, 5) Pentti Kataja SaSA 81, 6) Lauri Huhta SSG 68, 7) Tapio Hautakangas OrivA 65, 8) Risto Kiema VarkA 43. Vetterli, sarja N: 1) Helene Hautakangas OrivA 81, 2) Jenni Hautakangas OrivA 71, 3) Päivi Hautakangas OrivA 1. Pforzheim (Vetterli joukkue): 1) Sibbo Skyttegille 277, 2) Oriveden Ampujat 1 261, 3) Oriveden Ampujat 2 243, 4) Oriveden Ampujat 3 119. Walkyrie (vapaa tai sotilasnallilukkokivääri, makuuasento 100m) sarja N: 1) Janita Halonen SSG 95, 2) Helene Hautakangas OrivA 81, 3) Jenni Hautakangas OrivA 69, 4) Päivi Hautakangas OrivA 67. Whitworth (vapaa nallilukkokivääri makuuasento 100m) sarja Y: 1) Erkki Seppälä SSG 89, 2) Reijo Näätänen SSG 86, 3) Antero Mustamäki SSG 86, 4) Ilpo Sivula OrivA 82, 5) Kyösti Pienmäki OrivA 81, 6) Helene Hautakangas OrivA 79, 7) Janita Halonen SSG 69, 8) Juha Niemi OrivA 69, 9) Antti Otsamo HAUR 66, 10) Heikki Heikkilä LeA 43, 11) Matti Keskinen LeA 38. Lorenzoni (nallilukkohaulikko 25 laukausta) sarja Y: 1) Tapio Hautakangas OrivA 14, 2) Yrjö Vierikko OrivA 10, 3) Päivi Hautakangas OrivA 8, 4) Antti Otsamo HAUR 4, 5) Jarmo Wilkman SSG 3. 36 URHEILUAMPUJA 5/2016 Manton (piilukkohaulikko 25 laukausta) sarja Y: 1) Jarmo Wilkman SSG 10, 2) Ari Salin SSG 8, 3) Yrjö Vierikko OrivA 7, 4) Päivi Hautakangas OrivA 2. Smith & Wesson (takaaladattava mustaruutirevolveri, pystyasento 25m) sarja Y: 1) Pekka Paatinen SSG 85, 2) Pasi Anias NoSA 84, 3) Tapsa Julkunen RSA 83, 4) Hannu Jyrä SaSA 80, 5) Ari Hämäläinen MU 79, 6) Antti Otsamo HAUR 78, 7) Pentti Ukkonen BS-PA 50. Remington Rifle (patruunalla ladattava kivääri avotähtäimin, makuuasento 100m) sarja Y: 1) Pentti Ukkonen BS-PA 89, 2) Erkki Seppälä SSG 89, 3) Markku Ilvonen NoSA 84, 4) Heikki Laitinen KAMS 64. Remington Match (patruunalla ladattava kivääri, voi olla replica ja diopteritähtäin) Sarja Y: 1) Jari Janhunen OrivA 89, 2) Antti Otsamo HAUR 84, 3) Pentti Ukkonen BS-PA 82, 4) Pasi Anias NoSA 67. Maximilian (vapaa piilukkokivääri, makuuasento 100m) sarja Y: 1) Ari Salin SSG 85, 2) Heikki Laitinen KAMS 73, 3) Antti Volmonen SSG 67, 4) Pasi Anias NoSA 60, 5) Jarmo Wilkman SSG 58, 6) Pertti Aho TSA 24. Hizadai (lunttulukko, polviasento 50m) sarja Y: 1) Ari Lempiäinen TSA 93, 2) Ari Salin SSG 87, 3) Antero Mustamäki SSG 84, 4) Reijo Näätänen SSG 78, 5) Jarmo Wilkman SSG 71. Donald Malson (vapaa nallilukkorevolveri, pystyasento 50m) sarja Y: 1) Pekka Paatinen SSG 82, 2) Kai Karppinen VarkA 79, 3) Veikko Ratsula TSA 77, 4) Jiri Kuukasjärvi TSA 75, 5) Heikki Heikkilä LeA 72, 6) Jari Nissi NoSA 69, 7) Matti Kuonanoja OMAS 69, 8) Jari Janhunen OrivA 67, 9) Tarmo Ansamaa TSA 65, 10) Veli-Pekka Karvinen OrivA 65, 11) Rauno Peippo VarkA 64, 12) Matti Keskinen LeA 57, 13) Pasi Anias NoSA 53, 14) Ari Hämäläinen MU 53, 15) Jukka Päärnilä SSG 49, 16) Tapsa Julkunen RSA 47, 17) Antti Otsamo HAUR 44, 18) Erkki Lehtonen TSA 43, 199 Ismo Ruotsalainen KAS 42. Pennsylvania (vapaa piilukkokivääri, pystyasento 50m) sarja Y: 1) Jari Janhunen OrivA 93, 2) Ari Salin SSG 90, 3) Ari Lempiäinen TSA 84, 4) Risto Kiema VarkA 82, 5) Jarmo Wilkman SSG 82, 6) Pasi Anias NoSA 73, 7) Antti Volmonen SSG 67, 8) Antti Otsamo HAUR 58, 9) Tapsa Julkunen RSA 49. Remington (7/12 & 23) (Colt tai Mariette ja Donald Malson, ei ammuta, vaan on laskennallinen yhteistulos) sarja Y: 1) Kai Karppinen VarkA 171, 2) Jari Nissi NoSA 163, 3) Veikko Ratsula TSA 163, 4) Jiri Kuukasjärvi TSA 159, 5) Matti Kuonanoja OMAS 155, 6) Jari Janhunen OrivA 153, 6) Jari Janhunen OrivA 153, 7) Tarmo Ansamaa TSA 151, 8) Veli-Pekka Karvinen OrivA 151, 9) Rauno Peippo VarkA 150, 10) Tapsa Julkunen RSA 138, 11) Jukka Päärnilä SSG 133, 12) Antti Otsamo HAUR 132, 13) Pasi Anias NoSA 129, 14) Erkki Lehtonen TSA 117. Forsyth (Kuchenreuter joukkue) sarja Y: 1) Turun Seudun Ampujat 268, 2) Sibbo Skyttegille 262, 3) Nokian Seudun Ampujat 248, 4) Salon Seudun Ampujat 231. Peterlongo (Mariette joukkue) sarja Y: 1) Sibbo Skyttegille 263, 2) Varkauden Ampujat 262, 3) Oriveden Ampujat 252, 4) Turun Seudun Ampujat 246, 5) Nokian Seudun Ampujat 239, 6) Salon Seudun Ampujat 235. Kiertopalkinto Tanegashima & Hizadai sarja Y: 1) Ari Lempiäinen TSA 189 (96+93) Kiertopalkinto ”Penan Kentucky” sarja Y: 1) Tarmo Ansamaa TSA 263 (86+87+90) SILUETTI SILUETTIAMMUNNAN .22 JA RATAPISTOOLIN SM 18.–19.6. Lappeenranta Ratapistooli (FPP) 40 ls: 1) Petri Savinainen SSG 33, 2) Timo Jokiranta SA 31, 3) Aki Tanninen SSG 30/3 Int: 1) Tapani Sikiö SMAS 30/2, 2) Unto Järvinen HeiA 28, 3) Esko Lempola TaSa 28, 4) Pekka Liimatta SMAS 27, 5) Juha-Matti Saari SSG 26, 6) Juhani Lehtosaari SSG 25, 7) Heino Hartikainen SSG 0. A: 1) Timo Turunen SSG 29, 2) Antti Sikiö SMAS 27, 3) Jussi Airas LaSa 26, 4) Teija Jokiranta SA 19. B: 1) Terho Sikanen SuMa 23, 2) Jouni Siikamäki SSG 22, 3) Jarno Grönlund SA 21, 4) Hanna-Maija Lempola SSG 20, 5) Jari Vesala LaSa 17, 6) Ari Virolainen HeiA 15, 7) Sakari Vornanen LaSa 15, 8) Ossi Nieminen SSG 13, 9) Eero Tahvanainen LaSa 0, 9) Gunnar Jänesniemi SSG 0. Ratapistooli kiikarilla (FPPAS) 40 ls: 1) Pekka Liimatta SMAS 34, 2) Petri Savinainen SSG 33, 3) Antti Sikiö SMAS 33. Int: 1) Terho Sikanen SuMa 31, 2) Unto Järvinen HeiA 31, 3) Jussi Airas LaSa 30, 4) Esko Lempola TaSa 1) Terho Sikanen SuMa 31, 2) Unto Järvinen HeiA 31, 3) Jussi Airas LaSa 30, 4) Esko Lempola TaSa 30, 5) Juha-Matti Saari SSG 30, 6) Tapani Sikiö SMAS 30, 7) Timo Jokiranta SA 28, 8) Timo Turunen SSG 27, 9) Aki Tanninen SSG 26, 10) Juhani Lehtosaari SSG 23, 11) Heino Hartikainen SSG 20, 12) Pekka Lintula TaSA 19. A: 1) Jarno Grönlund SA 28, 2) Gunnar Jänesniemi SSG 27, 3) Jouni Siikamäki SSG 25, 4) Juha-Pekka Repo SSG 25, 5) Hanna-Maija Lempola SSG 24, 6) Teija Jokiranta SA 19, 7) Ossi Nieminen SSG 14. B: 1) Ari Virolainen HeiA 27, 2) Sakari Vornanen LaSa 19, 3) Jari Vesala LaSa 11, 4) Anne Marjoniemi SA 10, 5) Eero Tahvanainen LaSa 0. .22 vakiopistooli (SBPP) 40 ls: 1) Harri Lautiainen SMAS 40/4, 2) Jorma Juntunen LS&PK 40/3/4, 3) Sami mäkelä SSG 40/3/2/4/4. Int: 1) Rauno Ärväs SMAS 40/1, 2) Petri Savinainen SSG 39, 2) Aki Tanninen SSG 39, 4) Juha-Matti Saari SSG 39, 5) Allan Granlund PSA 38, 6) Unto Järvinen HeiA 38, 6) Esko Lempola TaSa 38, 8) Pekka Lintula TaSa 38, 8) Hanna-Maija Lempola SSG 38, 10) Veikko Huotari KUa 38, 11) Mikko Huitula HeiA 37, 12) Juhani Lehtosaari SSG 25, 13) Kari Toiviainen HeiA 34, 14) Timo Jokiranta SA 34, 15) Valto Lehtonen KUa 33. A: 1) Timo Turunen SSG 40/3/2/4/2, 2) Arto Liimatta SMAS 37, 3) Terho Sikanen SuMa 35, 4) Jussi Airas LaSa 34, 5) Jarkko Tuovinen SMAS 31, 6) Ari Virolainen HeiA 31, 7) Heino Hartikainen SSG 31, 8) Jouni Siikamäki SSG 30, 9) Vesa Airas LaSa 30. B: 1) Jarno Grönlund SA 33, 2) Gunnar Jänesniemi SSG 30, 3) Juha-Pekka Repo SSG 29, 4) Jarkko Mäkelä TaSa 28. .22 revolveri (SBPR) 40 ls: 1) Rauno Ärväs SMAS 40, 2) Harri Lautiainen SMAS 38/3, 3) Juha-Matti Saari SSG 38/2. Int: 1) Petri Savinainen SSG 38/1, 2) Jorma Juntunen LS&PK 37, 3) Aki Tanninen SSG 36, 4) Esko Lempola TaSa 36, 5) Juhani Lehtosaari SSG 34, 6) Sami Mäkelä SSG 34, 7) Pekka Lintula TaSa 33, 8) Unto Järvinen HeiA 33, 9) Veikko Huotari KUa 32, 10) Timo Jokiranta SA 31, 11) Allan Granlund PSA 26. A: 1) Mikko Huitula HeiA 37, 2) Timo Turunen SSG 34, 3) Terho Sikanen SuMa 33, 4) Kari Toiviainen HeiA 31, 5) Valto Lehtonen KUa 31, 6) Jarkko Tuovinen SMAS 31, 7) Vesa Airas LaSa 30, 8) Hanna-Maija Lempola SSG 28. B: 1) Jarno Grönlund SA 30, 2) Jouni Siikamäki SSG 26, 3) Jussi Airas LaSa 26, 4) Jarkko Mäkelä TaSa 25, 5) Heino Hartikainen SSG 23. .22 pistooli, seisten (SBPS) 40 ls: 1) Antti Sikiö SMAS 32, 2) Tapani Sikiö SMAS 30, 3) Unto Järvinen HeiA 29/5. Int: 1) Pekka Liimatta SMAS 29/2, 2) Petri Savinainen SSG 29/1, 3) Jorma Juntunen LS&PK 29/0, 4) Aki Tanninen SSG 28, 5) Juha-Matti Saari SSG 27, 6) Esko Lempola TaSa 26, 7) Sami Mäkelä SSG 19, 8) Rauno Ärväs SMAS 17, 9) Juhani Lehtosaari SSG 11. A: 1) Jussi Airas LaSa 28, 2) Jarkko Tuovinen SMAS 28, 3) Arto Liimatta SMAS 26/2, 4) Timo Jokiranta SA 25, 5) Hanna-Maija Lempola SSG 23, 6) Timo Turunen SSG 23, 7) Juha-Pekka Repo SSG 19, 8) Pekka Lintula TaSa 18, 9) Allan Granlund PSA 17, 10) Mikko Huitula HeiA 17, 11) Kari Toiviainen HeiA 13. B: 1) Teija Jokiranta SA 22, 2) Sakari Vornanen LaSa 19, 3) Jouni Siikamäki SSG 18, 4) Harri Lautiainen SMAS 17, 5) Jarno Grönlund SA 16, 6) Anne Marjoniemi SA 14, 7) Perttu Tanninen LaSa 13, 8) Gunnar Jänesniemi SSG 8, 9) Eero Tahvanainen LaSa 0, 9) Jari Vesala LaSa 0. .22 vapaapistooli (SBPU) 40 ls: 1) Aki Tanninen SSG 38, 2) Jorma Juntunen LS&PK 37, 3) Harri Lautiainen SMAS 36/2/4. Int: 1) Petri Savinainen SSG 36/2/1, 2) Rauno Ärväs SMAS 34, 3) Jussi Airas LaSa 33, 4) Unto Järvinen HeiA 32, 5) Sami Mäkelä SSG 31, 6) Juhani Lehtosaari SSG 30, 7) Esko Lempola TaSa 30, 8) Juha-Matti Saari SSG 20. A: 1) Arto Liimatta SMAS 34, 2) Vesa Airas LaSa 33, 3) Allan Granlund PSA 31, 4) Jarkko Tuovinen SMAS 30, 5) Timo Jokiranta SA 29, 6) Pekka Lintula TaSa 28, 7) Timo Turunen SSG 28, 8) Terho Sikanen SuMa 25, 9) Kari Toiviainen HeiA 22, 10) Heino Hartikainen SSG 22. B: 1) Mikko Huitula HeiA 31, 2) Hanna-Maija Lempola SSG 27, 3) Ari Virolainen HeiA 24, 4) Jarno Grönlund SA 24, 5) Sakari Vornanen LaSa 18, 6) Jarkko Mäkelä TaSa 18, 7) Jouni Siikamäki SSG 12. Ratapistooli, yhteistuloskilpailu (FP Agg): 1) Petri Savinainen SSG 66, 2) Pekka Liimatta SMAS 61, 3) Antti Sikiö SMAS 60, 4) Tapani Sikiö SMAS 60, 5) Unto Järvinen HeiA 59, 6) Timo Jokiranta SA 59, 7) Esko Lempola TaSa 58, 8) Jussi Airas LaSa 56, 9) Aki Tanninen SSG 56, 10) Timo Turunen SSG 56, 11) Juha-Matti Saari SSG 56, 12) Terho Sikanen SuMa 54, 13) Jarno Grönlund SA 49, 14) Juhani Lehtosaari SSG 48, 15) Jouni Siikamäki SSG 47, 16) Hanna-Maija Lempola SSG 44, 17) Ari Virolainen HeiA 42, 18) Teija Jokiranta SA 38, 19) Sakari Vornanen LaSa 34, 20) Jari Vesala LaSa 28, 21) Gunnar Jänesniemi SSG 27, 22) Ossi Nieminen SSG 27. .22 pistooli, yhteistuloskilpailu (SBP Agg): 1) Jorma

SM 2016 Juntunen LS&PK 143, 2) Petri Savinainen SSG 142, 3) Aki Tanninen SSG 141, 4) Unto Järvinen HeiA 132, 5) Harri Lautiainen SMAS 131, 6) Rauno Ärväs SMAS 131, 7) Esko Lempola TaSa 130, 8) Timo Turunen SSG 125, 9) Juha-Matti Saari 124, 10) Sami Mäkelä SSG 124, 11) Mikko Huitula HeiA 122, 12) Jussi Airas LaSa 121, 13) Jarkko Tuovinen SMAS 120, 14) Timo Jokiranta SA 119, 15) Pekka Lintula TaSa 117, 16) Hanna-Maija Lempola SSG 116, 17) Allan Granlund PSA 112, 18) Juhani Lehtosaari SSG 110, 19) Jarno Grönlund SA 103, 20) Kari Toiviainen HeiA 100, 21) Jouni Siikamäki SSG 86. SBPS, Y17: 1) Erika Stenvall LaSa 17. SBPP, Y17: 1) Oskari Vesala LaSa 25. SBPU, Y17: 1) Oskari Vesala LaSa 27, 2) Erika Stenvall LaSa 26. .22 pistooli joukkueet (SBP Team): 1) Sibbo Skyttegille 408, 2) Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura 382, 3) Heinolan Ampujat 354. Ratapistooli, joukkueet (FP Team): 1) Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura 181, 2) Sibbo Skyttegille 178, 3) Satakunnan Ampujat 146, 4) Lappeenrannan Siluettiampujat 118. SILUETTIAMMUNNAN SM 7.–8.8. Sipoo Iso vakiopistooli (BBPP): 1) Jarkko Tuovinen SMAS 40/4, 2) Harri Lautiainen SMAS 40/3/3/4/3/5, 3) Aki Tanninen SSG 40/3/3/4/3/4. Int: 1) Jorma Juntunen LS&PK 40/2/2, 2) Esko Lempola TaSa 40/2/1, 3) Mikko Huitula HeiA 40/1, 4) Juhani Lehtosaari SSG 40/0, 5) Sami Mäkelä SSG 39, 5) Rauno Ärväs SMAS 39, 7) Juha Piiroinen HeiA 39, 7) Veikko Huotari KUa 39, 9) Pekka Lintula TaSa 37, 10) Valto Lehtonen KUa 33, 11) Kari Toiviainen HeiA 24. A: 1) Timo Turunen SSG 40/0, 2) Jarno Grönlund SA 38, 3) Terho Sikanen SUMA 38, 4) Heino Hartikainen SSG 36, 5) Jussi Airas LaSa 35, 6) Jouni Siikamäki SSG 34. B: 1) Ville Sädevuo SSG 35, 2) Gunnar Jänesniemi SSG 30, 3) Jarkko Mäkelä TaSa 28, 4) Juha-Pekka Repo SSG 21. Iso revolveri (BBPR): 1) Veikko Huotari KUa 39, 2) Aki Tanninen SSG 38/3/4, 3) Esko Lempola TaSa 38/3/3. Int: 1) Harri Lautiainen SMAS 38/3/2, 2) Juha Piiroinen HeiA 38/1, 3) Sami Mäkelä SSG 38/1, 4) Rauno Ärväs SMAS 38/0, 5) Jorma Juntunen LS&PK 37, 6) Pekka Törmänen KUa 37, 7) Mikko Huitula HeiA 36, 8) Juhani Lehtosaari SSG 36, 9) Timo Jokiranta SA 34. A: 1) Jarkko Tuovinen SMAS 38/2, 2) Timo Turunen SSG 37, 3) Terho Sikanen SUMA 35, 4) Pekka Lintula TaSa 34, 5) Valto Lehtonen KUa 29, 6) Allan Granlund PSA 28, 7) Heino Hartikainen SSG 27, 8) Kari Toiviainen HeiA 26, 9) Leo Salin HeiA 22. B: 1) Jarno Grönlund SA 37, 2) Juha-Pekka Repo SSG 32, 3) Jouni Siikamäki SSG 25, 4) Jarkko Mäkelä TaSa 22, 5) Gunnar Jänesniemi SSG 15, 6) Ville Sädevuo SSG 10. Isopistooli seisten (BBPS): 1) Pekka Liimatta SMAS 31, 2) Petri Savinainen SSG 30, 3) Juhani Lehtosaari SSG 27. Int: 1) Tapani Sikiö SMAS 26, 2) Aki Tanninen SSG 25, 3) Esko Lempola TaSa 22, 4) Pekka Törmänen KUa 20, 5) Juha Piiroinen HeiA 20, 6) Jorma Juntunen LS&PK 19, 7) Rauno Ärväs SMAS 18, 8) Sami Mäkelä SSG 16, 9) Mikko Huitula HeiA 12. A: 1) Timo Turunen SSG 25, 2) Jarkko Tuovinen SMAS 23, 3) Harri Lautiainen SMAS 22, 4) Jouni Siikamäki SSG 21, 5) Timo jokiranta SA 21, 6) Jussi Airas LaSa 16, 7) Antti Sikiö SMAS 12, 8) Esa Pyykkö YVA 12, 9) Kari Toiviainen HeiA 9. B: 1) Juha-Pekka Repo SSG 21, 2) Jarno Grönlund SA 19, 3) Ville Sädevuo SSG 15, 4) Jari Vesala LaSa 13, 5) Pekka Lintula TaSa 13, 6) Teija Jokiranta SA 10, 7) Gunnar Jänesniemi SSG 5, 8) Jarkko Mäkelä TaSa 3, 9) Anne Marjoniemi SA 1. Iso vapaapistooli (BBPU): 1) Juha Piiroinen HeiA 39, 2) Rauno Ärväs SMAS 38/3, 3) Harri Lautiainen SMAS 38/1. Int: 1) Jorma Juntunen LS&PK 37, 2) Aki Tanninen SSG 36, 3) Juhani Lehtosaari SSG 34, 4) Sami Mäkelä SSG 31, 5) Esko Lempola TaSa 31, 6) Pekka Törmänen KUa 29, 7) Mikko Huitula HeiA 25. A: 1) Veikko Huotari KUa 36, 2) Jarkko Tuovinen SMAS 33, 3) Pekka Lintula TaSA 32, 4) Petri Savinainen SSG 30, 5) Timo Jokiranta SA 30, 6) Jussi Airas LaSa 28, 7) Terho Sikanen SUMA 26, 8) Timo Turunen SSG 26, 9) Heino Hartikainen SSG 24, 10) Valto Lehtonen KUa 22, 11) Kari Toiviainen HeiA 11. B: 1) Jarno Grönlund SA 35, 2) Jouni Siikamäki SSG 24, 3) Ville Sädevuo SSG 19, 4) Jarkko Mäkelä TaSa 11. Isopistooli yhteistuloskilpailu (BBP Agg): 1) Aki Tanninen SSG 139, 2) Harri Lautiainen SMAS 138, 3) Juhani Lehtosaari SSG 137, 4) Juha Piiroinen HeiA 136, 5) Jarkko Tuovinen SMAS 134, 6) Rauno Ärväs SMAS 133, 7) Jorma Juntunen LS&PK 133, 8) Esko Lempola TaSA 131, 9) Jarno Grönlund SA 129, 10) Timo Turunen SSG 128, 11) Sami Mäkelä SSG 124, 12) Pekka Lintula TaSA 116, 13) Mikko Huitula HeiA 113, 14) Jouni Siikamäki SSG 104, 15) Ville Sädevuo SSG 79, 16) Kari Toiviainen HeiA 70, 17) Jarkko Mäkelä TaSA 64. Isopistooli joukkueet (BB Team): 1) Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura 405, 2) Sibbo Skyttegille 391, 3) Heinolan Ampujat 319, 4) Tampereen Silhuettiampujat 311. Seistenlajien yhteistuloskilpailu (4 lajia): 1) Petri Savinainen SSG 125, 2) Pekka Liimatta SMAS 121, 3) Tapani Sikiö SMAS 116, 4) Aki Tanninen SSG 109, 5) Esko Lempola TaSa 106, 6) Timo Jokiranta SA 105, 7) Antti Sikiö SMAS 104, 8) Timo Turunen SSG 104, 9) Jussi Airas LaSa 100, 10) Juhani Lehtosaari SSG 86, 11) Jouni Siikamäki SSG 86, 12) Jarno Grönlund SA 84, 13) Teija Jokiranta SA 70. Ilmapistooli: 1) Marko Nikko SSG 32, 2) Antti Sikiö SMAS 30, 3) Tapani Sikiö SMAS 24/1, 4) Jussi Airas LaSa 24/0, 5) Pekka Liimatta SMAS 22, 6) Petri Savinainen SSG 22, 7) Seppo Semi PorkkA 18, 8) Hanna Lempola SSG 17, 9) Jouni Siikamäki SSG 17, 10) Kari Semi SSG 16, 11) Esa Pyykkö YVA 16, 12) Sami Mäkelä SSG 14. Ilmakivääri: 1) Marko Nikko SSG 37, 2) Seppo Semi PorkkA 33, 3) Kari Semi SSG 26, 4) Jouni Siikamäki SSG 21. PRACTICAL PRACTICAL HAULIKKO SM 8.5. Porkkala Standard, (tulokset %): 1) Jarkko Laukia KeuSA 100,00 %, 2) Petri Runtti RM 90,45, 3) Kim Leppänen SSG 90,13, 4) Sami Hautamäki PoP 85,20, 5) Mika Riste SSG 84,49, 6) Timo Vehviläinen HVA 79,21, 7) Max Käär HVA 76,36, 8) Jussi Niskanen VS-VA 73,05, 9) Tony Pasanen PorkkA 68,91, 10) Pekka Niittymäki LAS 68,44, 11) Ahti Muhonen SSG 66,91, 12) Omar Bedretdin HVA 64,73, 13) Tero Ojaranta SaSA 64,65, 14) Kari Asikainen Turku IPSC 63,45, 15) Tommi Elg HyMAS 62,49, 16) Mika Ylinen Vs-VA 61,51, 17) Niilo Tiili (S) PorkkA 59,75, 18) Mika Heino (S) SSG 55,66, 19) Timo Rantonen (S) KUAS 55,16, 20) Sami Miettinen HVA 54,32, 21) Merja Kivimäki (L) LL 51,98, 22) Marko Reinikainen PorkkA 51,05, 23) Jyri-Pekka Tähtinen PorkkA 50,82, 24) Petri Ranta (S) SA 50,38, 25) Miia Kaartinen (L) LAS 49,17, 26) Pasi-Pekka Puska POP 49,16, 27) Tommi Verho PorkkA 49,06, 28) Jani Vainikka LAS 48,26, 29) Jouko Laine turku IPSC 48,22, 30) Pertti Karhunen (S) MA 48,08, 31) Wilhelm Backlund (S) SSG 43,86, 32) Kari Koivunen PorkkA 41,39, 33) Paula Takkumäki (L) HeiA 40,16, 34) Tero Raitanen (S) PorkkA 38,86, 35) Jari-Matti Hölsö (SS) PorkkA 38,38, 36) Sami-Antti Paalo PorkkA 36,01, 37) Pasi Kesäniemi PorkkA 34,73, 38) Kari Puustinen (SS) PorkkA 32,79, 39) Teemu Kankaanpää SaSA 32,67, 40) Ilkka Meriläinen PorkkA 32,52, 41) Petteri Salo PorkkA 31,57, 42) Kimmo Korpijaakko (S) PorkkA 29,41, 43) Kalle Soovares PorkkA 29,14, 44) Mikko Hämäläinen SaSA 28,28, 45) Marko Alatalo PorkkA 24,44, 46) Kimmo Malmborg (SS) PorkkA 0,43. Standard, team: 1) Sibbo Skyttegille 1745,2509, 2) Helsingin Varuskunnan Ampujat 1591,9227, 3) Porkkalan Ampujat I 1165,9145, 4) Porkkalan Ampujat II 865,6811, 5) Porkkalan Ampujat III 805,8529. Standard, lady: 1) Merja Kivimäki LL 100,00 %, 2) Miia Kaartinen LAS 94,59, 3) Paula Takkumäki HeiA 77,27. Standard, senior: 1) Niilo Tiili PorkkA 100,00 %, 2) Mika Heino SSG 93,15, 3) Timo Rantonen KUAS 92,31, 4) Petri Ranta SA 84,32, 5) Pertti Karhunen MA 80,47, 6) Wilhelm Backlund SSG 73,41, 7) Tero Raitanen PorkkA 65,03, 8) Kimmo Korpijaakko PorkkA 49,22. Standard, senior team: 1) Porkkalan Ampujat 925,0406. Standard, super senior: 1) Jari-Matti Hölsö PorkkA 100,00 %, 2) Kari Puustinen PorkkA 85,44, 3) Kimmo Malmborg PorkkA 1,12. Standard, super senior team: 1) Porkkalan Ampujat 517,3990. Standard manual: 1) Jaakko Viitala NoSA 100,00 %, 2) Teemu Potkonen HVA 84,66, 3) Mikael Ekberg (S) PorkkA 74,00, 4) Matti Mikkola (S) VS-VA 73,64, 5) Tomi Kivisaari VS-VA 70,21, 6) Juha Lukkarila JSF 69,64, 7) Eero-Pekka Ilén SäSA 68,45, 8) Kimmo Välivainio VS-VA 65,94, 9) Tero Porthan KUAS 59,82, 10) Ilkka Kervinen (S) PorkkA 59,20, 11) Mauri Sevola VSVA 58,89, 12) Niklas Lindberg PorkkA 57,16, 13) Sami Pantzar PorkkA 53,19, 14) Mika Virta HyMAS 41,96, 15) Jarkko Kaasinen PorkkA 41,74, 16) Heikki Korpela (S) PorkkA 40,95, 17) Aarne Nurmi (S) PorkkA 39,49. Standard manual, team: 1) Vasa Skyttegille – Vaasan Ampujat 1537,1756 2) Porkkalan Ampujat I 1394,8867, 3) Porkkalan Ampujat II 894,1456. Standard manual, senior: 1) Mikael Ekberg PorkkA 100,00 %, 2) Matti Mikkola VS-VA 99,51, 3) Ilkka Kervinen PorkkA 80,01, 4) Heikki Korpela PorkkA 55,12, 5) Aarne Nurmi PorkkA 53,37. Modified: 1) Mikael Kaislaranta (S) HVA 100,00 %, 2) Olli-Pekka Partanen PorkkA 93,43, 3) Jari Rastas MA 90,19, 4) Kai Porras ATCS 86,80, 5) Ari Matero PorkkA 79,28, 6) Ari-Pekka Tiainen MA 77,37, 7) Jorma Rissanen KUA 76,73, 8) Erkki Ritoniemi POP 74,65, 9) Jouni Räisänen MA 66,29, 10) Pekka Kärkkäinen Turku IPSC 64,71, 11) Mika Wright PorkkA 63,94, 12) Jouni Aaltonen (S) LL 54,83, 13) Rami Sampalahti SäSA 50,32, 14) Vesa Silander PorkkA 8,32. Modified, team: 1) Porkkalan Ampujat 1662,8551, 2) Mikkelin Ampujat 1643,2045. Modified, senior: 1) Mikael Kaislaranta HVA 100,00 %, 2) Jouni Aaltonen LL 54,83. Open: 1) Lauri Nousiainen P-K IPSC 100,00 %, 2) Teemu Rintala SSG 94,58, 3) Veli Rantanen KUAS 83,03, 4) Antti Saar LL 80,82, 5) Henri Heimonen KUAS 78,13, 6) Marko Kervola KUAS 77,61, 7) Jarmo Laitinen P-K IPSC 77,49, 8) Jani Westman HaPA 77,33, 9) Antti Kokkonen KeuSA 74,64, 10) Turkka Tengström (S) SäSA 73,83, 11) Pasi Tahvanainen P-K IPSC 72,67, 12) Marko Mäkeläinen HaPA 72,02, 13) Juha Riihimäki (S) JSF 70,74, 14) Jari Venäläinen KUAS 69,89, 15) Mikko-Matti Vinkanharju JSF 68,11, 16) Petri Eronen MA 65,40, 17) Taisto Takkumäki (S) HeiA 59,02, 18) Juho Seikola (S) SäSA 57,21, 19) Eetu Kuisma SäSA 56,41, 20) Janne Hulikkala SSG 52,72, 21) Lasse Levula KouMAS 47,48, 22) Valter Fagerholm JSF 46,57, 23) Timo Salminen (S) PorkkA 41,86, 24) Mikko Seikola TSA 35,29, 25) Petteri Piepponen (S) PorkkA 31,87, 26) Camilla Ekberg (L) PorkkA 28,12, 27) Perttu Turku PorkkA 26,68, 28) Jari Into (S) PorkkA 24,02, 29) Pinja Salminen (L) PorkkA 12,87, 30) Johanna Herrala (L) PorkkA 12,69, 31) Tommi Koponen PorkkA 1,07. Open, team: 1) Pohjois-Karjalan IPSC- ja Silhuett 1798,1724, 2) Kuopion Urheiluampumaseura 1716,2499, 3) Säkylän Seudun Ampujat 1347,4300, 4) Jakobstads Skytteförening 1332,7858, 5) Porkkalan Ampujat 199,4946. Open, lady: 1) Camilla Ekberg PorkkA 100,00 %, 2) Pinja Salminen PorkkA 45,76, 3) Johanna Herrala PorkkA 45,11. Open, lady team: 1) Porkkalan Ampujat 385,8385. Open, senior: 1) Turkka Tengström SäSA 100,00 %, 2) Juha Riihimäki JSF 95,81, 3) Taisto Takkumäki HeiA 79,94, 4) Juho Seikola SäSA 77,49, 5) Timo Salminen PorkkA 56,70, 6) Petteri Piepponen PorkkA 43,17, 7) Jari Into PorkkA 32,53. Open, senior team: 1) Porkkalan Ampujat 702,6314. PRACTICAL ACTION AIR SM 22.5. Loimaa Classic (tulokset %): 1) Roy Juurijoki LL 100,00 %, 2) Jarkko Suntioinen LL 81,40, 3) Eemeli Etelä LL 63,87, 4) Jusa Pietilä LL 62,45, 5) Juha Sarametsä Turku IPSC 58,50. Open: 1) Jani Lehtonen LL 81,69, 2) Jukka Kilpiö (S) SSG 64,76, 3) Juuso Sormunen (J) KarkkA 51,85, 4) Salomaa Anna-Katariina (L) LL 49,20, 5) Wille Kuutti NoSA 46,07, 6) Jukka Kangasniemi LL 45,87, 7) Anni Kuutti (L) NoSA 35,12, 8) Vilma Kuutti (L) NoSA 32,22, 9) Luka Sormunen (J) KarkkA 30,48, 10) Emma Kuutti (L) NoSA 20,12. Open, senior: 1) Jukka Kilpiö SSG. Open, lady: 1) Anna-Katariina Salomaa LL, 2) Anni Kuutti NoSA, 3) Vilma Kuutti NoSA, 4) Emma Kuutti NoSA. Open, junior: 1) Juuso Sormunen KarkkA, 2) Luka Sormunen KarkkA. Production: 1) Jesse Nio LL 100,00 %, 2) Mika Vuolle LL 82,07, 3) Raimo Soikkeli KarkkA 77,01, 4) Juha Eklöv KarkkA 60,92, 5) Jari Mäkelä (S) KouMAS 52,57, 6) Svante Lehtinen KarkkA 50,13, 7) Kalle Tuulos Turku IPSC 43,01. Production, senior: 1) Jari Mäkelä KouMAS. Standard: 1) Timo Jetsonen KouMAS 93,63, 2) Juha Toivola HyMAS 87,54, 3) Juha Ollikainen LL 77,31, 4) Marko Laine NoSA 75,93, 5) Jari Lavapuro NoSA 73,59, 6) Janina Annala (L) KouMAS 69,97, 7) Teemu Makkonen HVA 67,50, 8) Jami Kangasoja NoSA 56,48, 9) Pirjo Leinonen (L) NoSA 51,85, 10) Pia Eerola (L) NoSA 50,19, 11) Jari Kuhmonen NoSA 45,13, 12) Roope Soikkeli (J) KarkkA 40,59. Standard, lady: 1) Janina Annala KouMAS, 2) Pirjo Leinonen NoSA, 3) Pia Eerola NoSA. Standard, junior: 1) Roope Soikkeli KarkkA. PRACTICAL MINI RIFLE SM 19.6. Sipoo Open semi-auto (tulokset %): 1) Jarkko Laukia KeuSA 100 %, 2) Teemu Rintala SSG 97,11, 3) Lauri Nou- 5/2016 URHEILUAMPUJA 37

SM 2016 siainen P-K IPSC 96,66, 4) Tomi Miettinen JuvA 87,95, 5) Mika Riste SSG 83,77, 6) Kai Porras ATCS 83,39, 7) Henri Heimonen KUAS 80,47, 8) Antti Kokkonen KeuSA 79,32, 9) Seppo Nurmi SSG 78,99, 10) Antti Saikko LaSa 77,24, 11) Teemu Vahtera HVA 75,65, 12) Kimmo Iso-Tuisku MA 75,60, 13) Esa Siitonen LaSa 70,83, 14) Marko Kervola KUAS 70,01, 15) Kimmo Veijalainen HVA 69,94, 16) Omar Bedretdin HVA 65,92, 17) Eetu Kuisma SäSA 65,19, 18) Ahti Muhonen SSG 63,84, 19) Jorma Rissanen KUAS 63,83, 20) Pasi Huuskonen KUAS 62,53, 21) Mika Heino (S) SSG 60,28, 22) Markku Koistinen (S) HaPA 60,11, 23) Jussi Niskanen VS-VA 60,11, 24) Mikko Seikola TSA 59,70, 25) Jusa Pietilä LL 59,68, 26) Kimmo Leppäkorpi Turku IPSC 59,15, 27) Mikael Wahlroos SSG 58,62, 28) Joona Rinkinen LaSa 58,51, 29) Antti Seppänen KUAS 57,78, 30) Pekka Kärkkäinen Turku IPSC 57,56, 31) Timo Rantonen (S) KUAS 57,45, 32) Roy Juurijoki LL 57,04, 33) Jari Lavapuro NoSA 56,50, 34) Jukka Kilpiö (S) SSG 56,30, 35) Kimmo Välivainio VS-VA 56,11, 36) Weixiang He (L) SSG 56,00, 37) Keijo Luostarinen KUAS 55,12, 38) Altti Antervo SSG 54,54. 39) Tomi Kaltio KUAS 52,63, 40) Tomi Viitanen KUAS 51,48, 41) Kaj Schlupp (S) PorkkA 51,36, 42) Hannu Napari HVA 51,32, 43) Vesa Vilhula S ATCS 51,00, 44) Jari Venäläinen KUAS 50,09, 45) Anssi Juutilainen SSG 49,73, 46) Antti Aapro SSG 48,96, 47) Mauri Sevola VS-VA 47,95, 48) Joakim Saari Turku IPSC 47,83, 49) Pasi Kesäniemi PorkkA 47,82, 50) Saku Pekkala HVA 46,30, 51) Heikki Juhola HVA 45,58, 52) Tauno Kuitunen (S) SSG 45,11, 53) Jaakko Hyvätti HAUR 44,17, 54) Max Lagerstedt (S) LaSa 43,16, 55) Kari Asikainen Turku IPSC 42,43, 56) Jouni Aaltonen (S) LL 42,41, 57) Rami Sampalahti SäSA 41,54, 58) Ari Juutinen (S) SSG 40,95, 59) Jouko Laine Turku IPSC 39,49, 60) Jussi Raulisto Turku IPSC 38,99, 61) Kirsi Järvi (L) SSG 38,79, 62) Camilla Ekberg (L) PorkkA 37,08, 63) Jarkko Yli-Antola SSG 33,41, 64) Jarkko Iikkola SSG 31,99, 65) Teemu Potkonen HVA 30,52, 66) Wille Kuutti NoSA 30,07, 67) Mika Vuolle LL 14,96. Open semi-auto, senior: 1) Mika Heino SSG, 2) Markku Koistinen HaPA, 3) Timo Rantonen KUAS, 4) Jukka Kilpiö SSG, 5) Kaj Schlupp PorkkA, 6) Tauno Kuitunen SSG, 7) Max Lagerstedt LaSa, 8) Jouni Aaltonen LL, 9) Ari Juutinen SSG. Open semi-auto, lady: 1) Weixiang He SSG, 2) Kirsi Järvi SSG, 3) Camilla Ekberg PorkkA. Standard semi-auto: 1) Veli Rantanen KUAS 100,00 %, 2) Timo Vehviläinen HVA 98,20, 3) Jaakko Viitala NoSA 93,65, 4) Jussi Lehto SSG 89,17, 5) Mikael Kaislaranta (S) HVA 86,39, 6) Ilkka Siitonen LaSA 85,63, 7) Tommi Elg HyMAS 85,54 8) Teppo Rinne KUAS 82,36, 9) Antti Sikiö LaSa 81,75, 10) Antti Kahelin KUAS 81,04, 11) Mikael Ekberg (S) PorkkA 80,30, 12) Philippe De Swert NoSA 54,34, 13) Miika Sjöholm SSG 54,08, 14) Marko Laine NoSA 53,72, 15) Miia Kaartinen (L) LaSa 48,32, 16) Sami Miettinen HVA 47,45, 17) Matti Loukkola HAUR 44,95. Standard semi-auto, senior: 1) Mikael Kaislaranta HVA, 2) Mikael Ekberg PorkkA 80,30. Standard semi-auto, lady: 1) Miia Kaartinen LaSa. PRACTICAL KIVÄÄRI SM 16.7. Mikkeli Semi-auto open (tulokset %): 1) Jarkko Laukia KeuSA 100 %, 2) Teemu Rintala SSG 94,99, 3) Hannu Uronen KarkkA 88,88, 4) Kim Leppänen NoSA 85,88, 5) Lauri Nousiainen P-K IPSC 85,04, 6) Tuukka Jokinen P-K IPSC 83,77, 7) Mika Riste HVA 83,31, 8) Esa Siitonen LaSa 79,13, 9) Petri Eronen MA 79,03, 10) Kai Porras ATCS 78,50, 11) Antti Kokkonen KeuSA 77,50, 12) Teemu Vahtera Turku IPSC 74,73, 13) Jarkko Halminen MA 74,02, 14) Pertti Karhunen (S) MA 70,53, 15) Tomi Miettinen JuvA 69,92, 16) Ilkka Nevalainen P-K IPSC 67,51, 17) Antti Seppänen KUAS 67,00, 18) Marko Rasi KSA 66,81, 19) Juha Suominen NoSA 66,14, 20) Omar Bedretdin HVA 64,26, 21) Kimmo Iso-Tuisku MA 62,11, 22) Ari Pulkkinen KUAS 61,08, 23) Ari Honkala (S) PorkkA 60,88, 24) Pasi Tahvanainen P-K IPSC 60,88, 25) Mikko Neuvonen MA 60,38, 26) Jorma Rissanen KUAS 60,30, 27) Ville Ryynänen HaPA 60,04, 28) Mika Heino (S) SSG 59,43, 29) Marko Karhunen KeuSA 59,22, 30) Mikko Heikkinen KUa 58,95, 31) Vesa-Matti Mäkinen VirtA 58,34, 32) Jani Westman HaPA 57,29, 33) Tero Ojaranta SaSA 57,07, 34) Timo Rantonen (S) KUAS 56,66, 35) Timo Vilen PorkkA 55,81, 36) Marika Koskinen (L) KSA 55,71, 37) Kari Anttonen RM 54,57, 38) Pekka Kärkkäinen SäSA 54,29, 39) Tomi Viitanen KUAS 54,16, 40) Ahti Muhonen SSG 54,04, 41) Wilhelm Backlund (S) SSG 53,83, 42) Jarno Pöhö NoSA 53,75, 43) Joona Rinkinen LaSa 53,54, 44) Heikki Piironen ATCS 52,85, 45) Marko Mäkeläinen HaPA 52,84, 46) Jani Wikman SA 52,01, 47) Tarmo Rinne (SS) SaSA 51,18, 48) Janne Hulikkala SSG 51,14, 49) Marko Reinikainen PorkkA 50,98, 50) Hannu Napari HVA 49,65, 51) Paula Takkumäki (L) HeiA 49,25, 52) Saara 38 URHEILUAMPUJA 5/2016 Nyman (L) HyMAS 49,09, 53) Keijo Luostarinen KUAS 48,94, 54) Ari Ratia HaPA 47,52, 55) Jouni Yläjärvi VirtA 47,23, 56) Sauli Kosonen (S) PSA 47,17, 57) Janne Väliahdet HyMAS 47,08, 58) Taisto Takkumäki (S) HeiA 46,51, 59) Hannu Appelsiin (S) Turku IPSC 45,77, 60) Heikki Juhola SMY 45,46, 61) Pasi Kesäniemi PorkkA 44,57, 62) Topi Taavitsainen TA 44,37, 63) Ilkka Meriläinen PorkkA 43,90, 64) Vesa Vilhula ATCS 42,36, 65) Jarno Ahokas HAUR 41,47, 66) Riku Kalinen (S) PAS 41,23, 67) Mikko Hämäläinen SaSA 41,10, 68) Petteri Salo PorkkA 40,38, 69) Philippe De Swert NoSA 37,34, 70) Mikko Pietarinen MA 37,07, 71) Patrik Relander LL 36,74, 72) Perttu Turku PorkkA 34,39, 73) Rami Sampalahti SäSA 33,23, 74) Tapani Mettiäinen (S) PorkkA 29,40, 75) Teemu Kankaanpää SaSA 28,27, 76) Mika Tikkakoski (S) NoSA 26,88, 77) Kimmo Malmborg (SS) PorkkA 7,97. Semi-auto open, senior: 1) Pertti Karhunen MA 100,00 %, 2) Ari Honkala PorkkA 86,46, 3) Mika Heino SSG 84,50, 4) Timo Rissanen KUAS 80,52, 5) Wilhelm Backlund SSG 76,40, 6) Sauli Kosonen PSA 67,01, 7) Taisto Takkumäki HeiA 65,96, 8) Hannu Appelsiin Turku IPSC 64,94, 9) Riku Kalinen PAS 58,42, 10) Tapani Mettiäinen PorkkA 41,61, 11) Mika Tikkakoski NoSA 38,09. Semi-auto open, lady: 1) Marika Koskinen KSA 100,00 %, 2) Saara Nyman HyMAS 89,45, 3) Paula Takkumäki HeiA 89,29. Semi-auto standard: 1) Sami Hautamäki PoP 100,00 %, 2) Timo Vehviläinen HVA 97,43, 3) Isto Hyyryläinen SSG 96,04, 4) Iikka Siitonen LaSa 91,64, 5) Atte Vainionpää PoP 90,23, 6) Mikael Kaislaranta (S) HVA 87,51, 7) Perttu Piironen LaSa 87,35, 8) Jaakko Viitala NoSA 86,83, 9) Veli Rantanen KUAS 86,38, 10) Tommi Elg HyMAS 85,51, 11) Marko Kervola KUAS 84,16, 12) Antti Kahelin KUAS 80,83, 13) Mika Friari LaSa 80,46, 14) Mikael Ekberg (S) PorkkA 80,12, 15) Max Käär HVA 76,66, 16) Pyry Laine NoSA 74,08, 17) Mikko Kuisma LaSa 73,54, 18) Ilkka Kervinen (S) PorkkA 73,30, 19) Kristian Poikonen KUAS 72,81, 20) Lari Manninen (S) HaPA 71,88, 21) Niko Kurikka MA 71,23, 22) Björn Westberg Turku IPSC 68,62, 23) Matti Sutinen PuolA 64,43, 24) Antero Weijo LuhA 60,42, 25) Jussi Heikkinen PuolA 59,69, 26) Eero-Pekka Ilén SäSA 57,34, 27) Marko Helatie HeiA 55,23, 28) Sami Miettinen HVA 53,95, 29) Tiina Oksanen (L) Turku IPSC 51,06, 30) Petteri Aro Bmo 50,00, 31) Ville Pasila HeiA 49,30, 32) Tomi Kivisaari VS-VA 48,90, 33) Kimmo Välivainio VS-VA 48,12, 34) Pasi-Pekka Puska PMS 47,68, 35) Petri Ranta (S) SA 46,48, 36) Niilo Tiili (S) WS 45,24, 37) Markus Laitinen MA 43,99, 38) Sami Ylönen RASSI 41,77, 39) Panu Peltonen PoP 39,77, 40) Vesa Rantasalo HeiA 39,33, 41) Timi Oksanen Turku IPSC 38,13, 42) Hannu Immonen MA 35,51, 43) Niklas Lindberg PorkkA 35,41, 44) Jyrki Enho (S) PorkkA 32,27, 45) Jarkko Kaasinen PorkkA 25,27, 46) Tuulikki Enho (L) PorkkA 14,75. Semi-auto standrad, senior: 1) Mikael Kaislaranta HVA 100,00 %, 2) Mikael Ekberg PorkkA 91,58, 3) Ilkka Kervinen PorkkA 83,81, 4) Lari Manninen HaPA 82,13, 5) Petri Ranta SA 53,11, 6) Niilo Tiili WS 51,70, 7) Jyrki Enho PorkkA 36,85. PRACTICAL PISTOOLI OPEN SM 23.–24.7. Vaasa Open (tulokset %): 1) Simo Partanen HaPA 100,00, 2) Perttu Piironen LAS 93,93, 3) Hannu Uronen KarkkA 92,52, 4) Vesa Jumppanen SSG 92,45, 5) Esa Marjoniemi KSA 89,19, 6) Iiro Vanne PorkkA 88,96, 7) Visa Mahlamäki KUAS 88,00, 8) Vesa Kaunisto KaPra 87,94, 9) Tony Ruohonen SäSA 86,94, 10) Tomi Nyman SSG 84,49, 11) Lauri Nousiainen P-K ISPC 83,38, 12) Pekka Pietikäinen (S) SSG 82,40, 13) Toni Ruokonen PoP 78,22, 14) Markus Isoaho KSA 77,56, 15) Pentti Vainio KSA 74,42, 16) Jari Aalto (S) TPT 73,24, 17) Vesa Kosola (S) VS-VA 72,10, 18) Timo Korhonen KSA 72,09, 19) Antero Keltto PoP 71,33, 20) Pasi Niikkonen KPR 70,94, 21) Marika Koskinen (L) KSA 68,28, 22) Kai Turunen (S) SSG 66,87, 23) Antero Weijo PorkkA 65,58, 24) Rauno Kuittinen (S) KouMAS 65,56, 25) Saara Nyman (L) HyMAS 65,48, 26) Mikko Ylitalo RM 63,94, 27) Pekka Partanen (S) HaPA 63,50, 28) Juha Raudaskoski RM 62,92, 29) Marko Ahonen HVA 62,70, 30) Lauri Jantunen HVA 62,58, 31) Eero Tahvanainen LAS 61,14, 32) Pentti Ovaskainen (S) SSG 60,24, 33) Joonas Saarilahti LL 59,66, 34) Jusa Niskanen KPR 59,60, 35) Roy Juurijoki LL 57,39, 36) Markku Kemppainen RM 57,19, 37) Heli Harakka-Nyman (L) SSG 57,15, 38) Jyrki Ahonen (S) VS-VA 56,83, 39) Juha Vainio KSA 55,28, 40) Henri Turunen SSG 52,71, 41) Mikael Rönnqvist (S) VS-VA 52,62, 42) Tommi Koponen PorkkA 50,41, 43) Pertti Hillebrandt (S) HaPA 48,26, 44) Tarja Partanen (L) HaPA 48,00, 45) Jari Into (S) PorkkA 45,38, 46) Emily Blom (J) VS-VA 41,99, 47) Topi Niiranen LL 41,40, 48) Thomas Nummelin (S) VS-VA 37,49, 49) Esa Vainio (S) VS-VA 27,83, 50) Tiina Liitiä (L) NoSA 26,27. Open, senior: 1) Pekka Pietikäinen SSG, 2) Jari Aalto TPT, 3) Vesa Kosola VS-VA, 4) Kai Turunen SSG, 5) Rauno Kuittinen KouMAS, 6) Pekka Partanen HaPA, 7) Pentti Ovaskainen SSG, 8) Jyrki Aronen VS-VA, 9) Mikael Rönnqvist VS-VA, 10) Pertti Hillebrandt HaPA, 11) Jari Into PorkkA, 12) Thomas Nummelin VS-VA, 13) Esa Vainio VS-VA 27,83. Open, lady: 1) Marika Koskinen KSA, 2) Saara Nyman HyMAS, 3) Heli Harakka-Nyman SSG, 4) Tarja Partanen HaPA 5) Tiina Liitiä NoSA. Open, junior: 1) Emily Blom VS-VA. PRACTICAL 3-GUN GRAND TOURNAMENT 8.5. Kirkkonummi 16.–17.7. Mikkeli/Juva 4.9. Kirkkonummi Open (Tulokset %): 1) Lauri Nousiainen P-K IPSC 281,87, 2) Antti Kokkonen KeuSA 238,48, 3) Teemu Rintala SSG 189,57, 4) Taisto Takkumäki (S) HeiA 156,67, 5) Petri Eronen MA 144,43, 6) Jani Westman HaPA 134,62, 7) Pasi Tahvanainen P-K ISPC 133,55, 8) Marko Mäkeläinen HaPA 124,86, 9) Perttu Turku PorkkA 105,06, 10) Timo Salminen (S) PorkkA 104,61, 11) Janne Hulikkala SSG 103,86, 12) Matti Peippo (S) PorkkA 88,23, 13) Jari Into (S) PorkkA 73,00, 14) Tommi Koponen PorkkA 69,76, 15) Camilla Ekberg (L) PorkkA 60,24, 16) Eetu Kuisma SäSA 56,41, 17) Johanna Herrala (L) PorkkA 50,17, 18) Lasse Levula KouMAS 47,48, 19) Harri Wulff (S) PorkkA 41,49, 20) Tuulikki Enho (L) PorkkA 32,06, 21) Petteri Piepponen (S) PorkkA 31,87, 22) Pinja Salminen (L) PorkkA 12,87, 23) Vesa Silander PorkkA 11,98. Open Lady: 1) Camilla Ekberg PorkkA 60,24, 2) Johanna Herrala PorkkA 50,17, 3) Tuulikki Enho PorkkA 32,06, 4) Pinja Salminen PorkkA 12,87. Open Senior: 1) Taisto Takkumäki HeiA 156,67, 2) Timo Salminen PorkkA 104,61, 3) Matti Peippo PorkkA 88,23, 4) Jari Into PorkkA 73,00, 5) Jari Wulff PorkkA 41,49, 6) Petteri Piepponen PorkkA 31,87. Team Open: 1) Porkkalan Ampujat 263,05. Team Open Lady: 1) Porkkalan Ampujat 142,47. Team Open Senior: 1) Porkkalan Ampujat 219,10. Practical (Tulokset %): 1) Jarkko Laukia KeuSA 300,00, 2) Mika Riste SSG 251,42, 3) Tero Ojaranta SaSA 191,23, 4) Ahti Muhonen SSG 190,11, 5) Omar Bedretdin HVA 189,55, 6) Mika Heino (S) SSG 177,12, 7) Kim Leppänen SSG 176,01, 8) Marko Reinikainen PorkkA 167,44, 9) Timo Rantonen (S) KUAS 163,27, 10) Pasi Kesäniemi PorkkA 127,38, 11) Ilkka Meriläinen PorkkA 124,66, 12) Ari Honkala (S) PorkkA 123,76, 13) Ari Karhunen (S) MA 118,61, 14) Wilhelm Backlund (S) SSG 97,69, 15) Petteri Salo PorkkA 71,95, 16) Mika Wright PorkkA 66,52, 17) Timo Vilén PorkkA 55,81. Practical Senior: 1) Mika Heino SSG 177,12, 2) Timo Rantonen KUAS 163,27, 3) Ari Honkala PorkkA 123,76, 4) Pertti Karhunen MA 118,61, 5) Wilhelm Backlund SSG 97,69. Team Practical: 1) Sibbo Skyttegille 618,65, 2) Porkkalan Ampujat 1 419,48, 3) Porkkalan Ampujat 2 262,23. Standard (Tulokset %): 1) Timo Vehviläinen HVA 253,79, 2) Max Käär HVA 230,17, 3) Tommi Elg HyMAS 218,44, 4) Sami Hautamäki PoP 185,20, 5) Niilo Tiili (S) PorkkA 161,88, 6) Sami Miettinen HVA 157,54, 7) Petri Ranta (S) SA 142,28, 8) Tony Pasanen PorkkA 119,06, 9) Jyri-Pekka Tähtinen PorkkA 110,31, 10) Sami-Antti Paalo PorkkA 105,79, 11) Pasi-Pekka Puska PoP 96,84, 12) Kari Koivunen PorkkA 91,37, 13) Jari-Matti Hölsö (SS) PorkkA 84,45, 14) Jyrki Enho (S) PorkkA 80,93, 15) Kimo Korpijaakko (S) PorkkA 80,17, 16) Tero Raitanen (S) PorkkA 78,84, 17) Marko Alatalo PorkkA 74,82, 18) Kari Puustinen (SS) PorkkA 62,02, 19) Kaj Schlupp (S) PorkkA 57,43, 20) Kimmo Malmborg (SS) PorkkA 51,48, 21) Tommi Verho PorkkA 49,06, 22) Kalle Soovares PorkkA 29,14. Standard Senior: 1) Niilo Tiili PorkkA 161,88, 2) Petri Ranta SA 142,28, 3) Jyrki Enho PorkkA 80,93, 4) Kimmo Korpijaakko PorkkA 80,17, 5) Tero Raitanen PorkkA 78,84, 6) Kaj Schlupp PorkkA 57,43. Standard Super Senior: 1) Jari-Matti Hölsö PorkkA 84,45, 2) Kari Puustinen PorkkA 62,02, 3) Kimmo Malmborg PorkkA 51,48. Team Standard: 1) Helsingin Varuskunnan Ampujat 641,50, 2) Porkkalan Ampujat 1 316,22, 3) Porkkalan Ampujat 2 242,56. Team Standard Senior: 1) Porkkalan Ampujat 322,98. Team Standard Super Senior: 1) Porkkalan Ampujat 197,95. Production: 1) Jaakko Viitala NoSA 286,27, 2) Mikael Ekberg (S) PorkkA 227,45, 3) Ilkka Kervinen (S) PorkkA 216,16, 4) Tomi Kivisaari VS-VA 191,32, 5) Kimmo Välivainio VS-VA 170,48, 6) Niklas Lindberg PorkkA 151,42, 7) Jarkko Kaasinen PorkkA 123,90, 8) Sami Pantzar PorkkA 121,55, 9) Mauri Sevola VS-VA 121,50,

SM 2016 10) Aarne Nurmi (S) PorkkA 91,15, 11) Heikki Korpela (S) PorkkA 84,14, 12) Veijo Ratilainen (SS) PorkkA 45,67. Production Senior: 1) Mikael Ekberg PorkkA 227,45, 2) Ilkka Kervinen PorkkA 216,16, 3) Aarne Nurmi PorkkA 91,15, 4) Heikki Korpela PorkkA 85,14, 5) Veijo Ratilainen 45,67. Team Production: 1) Porkkalan Ampujat 1 595,03, 2) Vasa Skyttegille-Vaasan Ampujat 483,30, 3) Porkkalan Ampujat 2 330,59. PRACTICAL PISTOOLI SM 11.–14.8. Loppi Standard (Tulokset %): 1) Tony Ruohonen SäSA 100,00, 2) Mikko Kuisma LaSa 94,63, 3) Mika Kontulainen Turku IPSC 90,31, 4) Jari Kinnala Turku IPSC 89,97, 5) Juha Hokkanen MA 86,70, 6) Petteri Aho RM 85,30, 7) Ari Pakka VS-VA 84,92, 8) Pekka Pietikäinen (S) SSG 84,66, 9) Kari Anttonen KaPra 82,46, 10) Vesa Jumppanen SSG 80,82, 11) Mikko Huttunen LaSa 80,20, 12) Mikko Koski PoP 79,55, 13) Mikael Hakkarainen HAUR 79,14, 14) Mikael Rönnqvist (S) VS-VA 79,02, 15) Mika Marjamäki HVA 77,95, 16) Kaisa Koski (L) PoP 77,57, 17) Kari Kivistö HAUR 77,06, 18) Kristian Poikonen KUAS 76,66, 19) Tomi Nyman SSG 76,51, 20) Juha Toivola HyMAS 76,43, 21) Timo Jetsonen KouMAS 74,95, 22) Jari Aalto (S) TPT 72,62, 23) Tapani Niemi VirtA 71,85, 24) Niilo Tiili (S) PorkkA 71,06, 25) Mikko Heikkinen KaPra 70,91, 26) Kari Asikainen Turku IPSC 70,74, 27) Vesa Kosola (S) VS-VA 67,57, 28) Jari Tiilikka UAY 67,47, 29) Janne Hulikkala SSG 67,47, 30) Petri Piili NoSA 67,05, 31) Jarkko Yli-Antola SSG 65,93, 32) Markku Koistinen (SS) HaPA 65,58, 33) Antti Saikko LaSa 64,78, 34) Mika Eloranta HAUR 64,45, 35) Janne Pihlman Turku IPSC 64,26, 36) Marja-Leena Vapanen (L) SA 63,91, 37) Tero Ojaranta SaSA 63,85, 38) Jukka Koskinen LaSa 62,70, 39) Heikki Juhola HVA 62,01, 40) Lauri Koistinen (S) P-K IPSC 61,24, 41) Jaakko Hyvätti HAUR 60,63, 42) Jusa Niskanen KaPra 59,86, 43) Mika Heino (S) SSG 59,11, 44) Jani Wikman SA 58,81, 45) Antti Aapro SSG 58,48, 46) Timo Yli-Hemmo LeA 58,33, 47) Pekka Partanen (S) HaPA 57,19, 48) Jari Aho SSG 57,09, 49) Jouni Pehkonen HAUR 55,57, 50) Marko Björk HAUR 54,06, 51) Tero Hokkanen HAUR 54,05, 52) Vesa Rantasalo HeiA 52,67, 53) Timo Kellokoski KUAS 52,55, 54) Jouni Yläjärvi VirtA 51,38, 55) Marko Alatalo PorkkA 51,01, 56) Janina Annala (L) KouMAS 50,94, 57) Janne Väliahdet HeiA 50,91, 58) Ville Kettunen KaPra 50,82, 59) Perttu Turku PorkkA 50,44, 60) Joona Hakulinen RASSI 50,08, 61) Aki Peltonen HAUR 49,69, 62) Pasi Kesäniemi PorkkA 49,34, 63) Saara Nyman (L) HyMAS 48,68, 64) Timo Vaittiniemi (S) LaSa 47,75, 65) Wilhelm Backlund (S) SSG 47,16, 66) Mika Riihimaa HAUR 45,78, 67) Timo Parkko KouMAS 44,52, 68) Petri Ranta (S) SA 43,81, 69) Kirsi Järvi (L) SSG 42,96, 70) Jukka Varonen (SS) HAUR 42,28, 71) Tero Raitanen (S) PorkkA 41,47, 72) Kai Korjula KouMAS 41,29, 73) Henri de Szejko (S) KarkkA, 74) Valtteri Parkko KouMAS 36,69, 75) Johanna Herrala (L) PorkkA 36,41, 76) Jari Martiskainen KarkkA 35,06, 77) Svante Lehtinen KarkkA 29,51, 78) Heli de Szejko (L) KarkkA 28,56, 79) Tero Tuoriniemi (S) HAUR 28,46, 80) Pauli Mikkola KarkkA 28,29, 81) Tuulikki Enho (L) PorkkA 25,93, 82) Antti Turpeinen HAUR 20,58, 83) Roope Soikkeli (J) KarkkA 19,07. Standard Lady: 1) Kaisa Koski PoP 100,00, 2) Marja-Leena Vapanen SA 82,39, 3) Janina Annala KouMAS 65,67, 4) Saara Nyman HyMAS 62,76, 5) Kirsi Järvi SSG 55,39, 6) Johanna Herrala PorkkA 46,94, 7) Heli de Szejko KarkkA 36,81, 8) Tuulikki Enho PorkkA 33,43. Standard Senior: 1) Pekka Pietikäinen SSG 100,00, 2) Mikael Rönnqvist VS-VA 93,33, 3) Jari Aalto TPT 85,78, 4) Niilo Tiili PorkkA, 5) Vesa Kosola VS-VA 79,81, 6) Markku Koistinen (SS) HaPA 77,46, 7) Lauri Koistinen P-K IPSC 72,33, 8) Mika Heino SSG 69,82, 9) Pekka Partanen HaPA 67,55, 10) Timo Vaittiniemi LaSa 56,40, 11) Wilhelm Backlund SSG 55,70, 12) Petri Ranta SA 51,74, 13) Jukka Varonen (SS) HAUR 49,94, 14) Tero Raitanen PorkkA 48,98, 15) Henri de Szejko KarkkA 43,57, 16) Tero Tuoriniemi HAUR 33,61. Standard Junior: 1) Roope Soikkeli KarkkA 100,00. Production: 1) Tero Heinonen HeiA 100,00, 2) Vesa Kaunisto KaPra 94,86, 3) Lauri Nousiainen P-K IPSC 91,30, 4) Pekka Kakkonen P-K IPSC 88,51, 5) Niklas Laurin HVA 87,95, 6) Matti Lahtinen PAS 79,04, 7) Esa Blom VS-VA 78,45, 8) Jonas Lundvik VS-VA 77,91, 9) Turkka Tengström SäSA (S) 77,71, 10) Petri Wächter WS 76,68, 11) Simo Matero P-K IPSC 76,16, 12) Panu Rautiainen KaPra 76,12, 13) Jere Hakanen HAUR 76,00, 14) Stefan Ronnberg PorkkA 74,81, 15) Ari Pöllänen HaPA 74,09, 16) Joni Karjalainen KaPra 73,51, 17) Mika Mäkinen NoSA 72,32, 18) Peter Ronnberg (S) PorkkA 71,77, 19) Ilkka Nevalainen PEM 70,66, 20) Juha Aromäki NoSA 69,87, 21) Antti Leivonen ATCS 69,62, 22) Jarkko Halkio LL 69,60, 23) Pasi Niikkonen KaPra 68,22, 24) Juho Seikola (S) SäSA 67,85, 25) Hannu Maunula (SS) VS-VA 67,50, 26) Timo Korhonen KSA 67,25, 27) Eetu Kuisma SäSA 66,97, 28) Antti-Ville Uusimäki PAS 66,70, 29) Kimmo Veijalainen HAUR 66,545, 30) Riku Kalinen (S) PAS 66,07, 31) Markku Kemppainen RM 65,40, 32) Petrus Murola HlAS 64,88, 33) Jarno Yli-Kankahila KarkkA 62,56, 34) Matti Mikkola (S) VS-VA 61,66, 35) Riku Kärnä PAS 60,88, 36) Matti Loukkola HAUR 60,42, 37) Ari Honkala (S) PorkkA 59,94, 38) Santeri Suni HeiA 59,47, 39) Jari Iivari KarkkA 59,12, 40) Tero Pietilä HAUR 58,55, 41) Juha Engberg HVA 58,50, 42) Petri Kinnunen HAUR 58,22, 43) Kimmo Seppänen KSA 57,99, 44) Risto Kuittinen (S) KouMAS 57,97, 55) Timo Konttinen (S) PAS 57,17, 46) Marko Reinikainen PorkkA 56,73, 47) Toni Korpimäki PorkkA 56,59, 48) Mauri Sevola VS-VA 56,53, 49) Jarkko Iikkola SSG 56,19, 50) Lauri Sipilä PorkkA 55,71, 51) Marika Koskinen (L) KSA 55,64, 52) Henri Sipilä WS 55,26, 53) Jari Sotaniemi PAS 54,20, 54) Mikko Rundelin PorkkA 52,31, 55) Antti Otsamo (S) HAUR 51,34, 56) Antti Järvinen HeiA 50,39, 57) Janne Javarus KarkkA 50,17, 58) Hannu Räisänen (SS) PorkkA 48,57, 59) Pasi Mutanen SSG 46,50, 60) Jani Paasovaara HVA 46,16, 61) Kimmo Korpijaakko (S) PorkkA 46,04, 62) Seppo Koponen (S) KarkkA 45,60, 63) Hannu Veijalainen HAUR 44,96, 64) Juha Eklöv KarkkA 44,01, 65) Nastja Mustonen (L) WS 42,95, 66) Janne Raudaskoski HAUR 42,63, 67) Andreas Nordmyr VS-VA 38,48, 68) Sami Ylönen RASSI 37,62, 69) Raimo Soikkeli KarkkA 36,89, 70) Marko Yli-Paavola HAUR 36,11, 71) Toni Hirsimäki HAUR 33,86. Production Lady: 1) Marika Koskinen KSA 100,00, 2) Nastja Mustonen WS 77,18. Production Senior: 1) Turkka Tengström SäSA 100,00, 2) Peter Ronnberg PorkkA 92,35, 3) Juha Seikola SäSA 87,32, 4) Hannu Maunula (SS) VS-VA 86,86, 5) Riku Kalinen PAS 85,02, 6) Matti Mikkola VS-VA 79,35, 7) Ari Honkala PorkkA 77,13, 8) Rauno Kuittinen KouMAS 74,60, 9) Timo Konttinen PAS 73,57, 10) Antti Otsamo HAUR 66,06, 11) Hannu Räisänen (SS) PorkkA 62,50, 12) Kimmo Korpijaakko PorkkA 59,25, 13) Seppo Koponen KarkkA 58,68. Revolver: 1) Timo Vilén PorkkA 100,00, 2) Jussi Niskanen VS-VA 98,85, 3) Matti Juntunen HAUR 82,03, 4) Mika Björkholm LaSa 77,35, 5) Jouko Laine Turku IPSC 75,48, 6) Pekka Kärkkäinen Turku IPSC 65,09, 7) Seppo Säpsä (SS) KSA 51,12. Revolver Super Senior (%): 1) Seppo Säpsä KSA 100,00. Classic: 1) Hannu Uronen KarkkA 100,00, 2) Perttu Piironen LaSa 87,47, 3) Jussi Lehto SSG 86,88, 4) Mika Lento P-K IPSC 82,97, 5) Esa Marjoniemi KSA 81,19, 6) Timo Turunen RM 80,30, 7) Markus Isoaho KSA 74,42, 8) Thomas Ronnberg PorkkA 74,08, 9) Marko Helatie HeiA 72,66, 10) Teemu Kaikkonen RM 72,57, 11) Pentti Vainio KSA 71,80, 12) Eero Hölli SSG 71,36, 13) Janne Poikolainen SSG 68,70, 14) Joakim Saari Turku IPSC 67,12, 15) Sampo Mattila RM 64,72, 16) Jani Harju NoSA 64,42, 17) Juha Raudaskoski RM 61,17, 18) Mikko Lehto Turku IPSC 59,56, 19) Heikki Asikainen KarkkA 57,35, 20) Eki Lamminmäki Turku IPSC 56,61, 21) Ville Pasila HeiA 55,17, 22) Hannu Appelsiin (S) Turku IPSC 54,05, 23) Petteri Salo PorkkA 51,83, 24) Toni Koljonen KSA 42,04, 25) Tarmo Leppänen (S) KouMAS 40,13, 26) Timo Lemstrom KarkkA 39,57, 27) Jyrki Enho (S) PorkkA 35,62, 28) Mirko Kirsi KouMAS 29,86, 29) Kimmo Malmborg (SS) HAUR 9,68. Classic Senior: 1) Hannu Appelsiin Turku IPSC 100,00, 2) Tarmo Leppänen KouMAS 74,24, 3) Jyrki Enho PorkkA 65,89, 4) Kimmo Malmborg (SS) HAUR 17,90. KASA-AMMUNTA Kasa-ammunnan SM-kilpailujen tuloksissa voi olla puutteita. PISTELAJIEN 25M SISÄRATA SM 20.–21.2. Karttula Ilmakivääri LV 25m 3x25 ls: 1) Toimi Karhunen KarttA 744/44, 2) Jyrki Muotio VS-VA 744/32, 3) Tapani Nousiainen KarttA 742/34, 4) Crister Fred VS-VA 741/31, 5) Eija Murisoja HaaAs 741/25, 6) Risto Murisoja HaaAs 740/33, 7) Juha Riihimäki IkA 733/22, 8) Tomi Korpi SSG 732/26, 9) Aappo Korpi SSG 731/25. Pienoiskivääri HV 25m 3x25 ls: 1) Aappo Korpi SSG 750/69, 2) Crister Fred VS-VA 750/63, 3) Risto Murisoja HaaAs 750/61, 4) Kalle-Antti Varis KeAms 750/55, 5) Eija Murisoja HaaAs 750/51, 6) Timo-Heikki Varis KeAms 749/56, 7) Eero Mähönen KarttA 749/51, 8) Antti Ikäheimo KeAms 749/48, 9) Toimi Karhunen KarttA 749/45, 10) Jarkko Nousiainen KeAms 749/38, 11) Juha Riihimäki IkA 748/53, 12) Tomi Korpi SSG 748/49, 13) Jyrki Viitanen KarttA 748/42, 14) Lauri Antikainen KarttA 748/38, 15) Arvi Välkkilä LSA 747/54, 16) Pekka Nousiainen KeAms 747/50, 17) Juha Söderholm KAS 746/46, 18) Tapani Nousiainen KarttA 745/60, 19) Jyrki Muotio VS-VA 745/43, 20) Antti Lilja LSA 743/33, 21) Paavo Kinnunen KarttA 737/29, 22) Voitto Puutio LMS 725/19. Ilmakivääri HV 25m 3x25 ls: 1) Toni Tuominen TSA 749/39, 2) Crister Fred VS-VA 746/40, 3) Jyrki Muotio VS-VA 745/40, 4) Eija Murisoja HaaAs 745/36, 5) Risto Murisoja HaaAs 744/40, 6) Juha Riihimäki IkA 742/30, 7) Toimi Karhunen KarttA 741/39, 8) Seppo Koivula TSA 740/36, 9) Antti Ikäheimo KeAms 737/31, 10) Tapani Nousiainen KarttA 692/31. Pienoiskivääri sporter 25m 3x25ls: 1) Tomi Korpi SSG 750/53, 2) Juha Riihimäki IkA 749/42, 3) Aappo Korpi SSG 748/56, 4) Tapani Nousiainen KarttA 747/50, 5) Jyrki Muotio VS-VA 746/46, 6) Toimi Karhunen KarttA 745/44, 7) Juha Söderholm KAS 741/42, 8) Eija Murisoja HaaAs 741/38, 9) Risto Murisoja HaaAs 740/23, 10) Crister Fred VS-VA 737/40, 11) Voitto Puutio LMS 735/26, 12) Paavo Kinnunen KarttA 638/7. KASA-AMMUNNAN SM 29.5. Nurmes UL 100m 5x10 ls (tulos mm): 1) Jari Raudaskoski VamSA 41,55, 2) Ilkka Korremäki LAS 43,88, 3) Jussi Kahelin HaaAs 53,68, 4) Tuomo Nissilä LMS 54,20, 5) Marko Tanskanen SKA 55,20, 6) Henri Raudaskoski VamSA 55,53, 7) Marko Kallio HiMS 58,85, 8) Timo Särkiniemi YK 59,93, 9) Janne Korhonen NAS 63,72, 10) Antti Ikäheimo KeAmS 65,57, 11) Pekka Nousiainen KeAmS 65,91, 12) Jaakko Ljokkoi KUa 66,35, 13) Jouko Turunen RaaA 67,07, 14) Erkki Kahelin TiA 68,05, 15) Kalevi Ylisirniö MKMS 68,68, 16) Juha Söderholm KAS 70,85, 17) Seppo Kesänen KouMAS 71,40, 18) Jari Ollila VS-VA 72,57, 19) Arto Korpela RaaA 74,04, 20) Saaga Kahelin HaaAs 81,24, 21) Jorma Tikkanen HiMS 4041,60. KASA-AMMUNNAN SM 16.–19.6. Keitele LV 100m 5x5 ls (tulos mm): 1) Timo Särkiniemi YK 36,68, 2) Jari Raudaskoski VamSA 38,51, 3) Ilkka Korremäki LAS 39,43, 4) Marko Kallio HiMS 39,82, 5) Jarno Ojanperä SKA 41,44, 6) Jussi Kahelin HaaAS 41,78, 7) Mauri Mukari VäVi 41,83, 8) Janne Heikkinen SKA 43,37, 9) Jari Laulumaa SKA 43,61, 10) Marko Pikkarainen SäSA 43,62, 11) Jaakko Mattila RaaA 44,69, 12) Marko Rautelin SSG 44,98, 13) Seppo Kesänen KouMAS 45,56, 14) Timo juntunen VS-VA 47,98, 15) Marko Tanskanen SKA 47,99, 16) Jaakko Ljokkoi KUa 48,41, 17) Eija Murisoja HaaAs 48,67, 18) Kauko Tuovinen SKA 48,74. LV 200m 5x5 sl (tulos sum mm): 1) Jussi Kahelin HaaAs 67,66, 2) Jari Laulumaa SKA 71,83, 3) Pauli Rautelin PorkkA 73,40, 4) Kalevi Rajala SKA 77,43, 5) Marko Tanskanen SKA 78,63, 6) Jari Parkki KokMAS 87,10, 7) Jari Raudaskoski VamSA 89,40, 8) Marko Rautelin SSG 90,45, 9) Seppo Kesänen KouMAS 90,51, 10) Jaakko Mattila RaaA 90,54, 11) Jarno Ojanperä SKA 90,77, 12) Timo Juntunen VS-VA 96,03, 13) Ilkka Korremäki LAS 100,80, 14) Mika Essel RMY 102,10, 15) Jouko Turunen RaaA 106,30, 16) Erkki Kahelin TiA 106,77, 17) Mauri Mukari VäVi 109,72, 18) Timo-Heikki Varis KeAmS 111,19, 19) Tuomo Nissilä LMS 114,26, 20) Rune Fagerström ÅSSF 114,73, 21) Janne Juntunen VS-VA 117,42, 22) Jarmo Jäppinen SSG 118,46, 23) Juha Söderholm KAS 118,51, 24) Saaga Kahelin HaaAs 118,63, 25) Janne Heikkinen SKA 121,88, 26) Marko Pikkarainen SäSA 122,43, 27) Kauko Tuovinen SKA 125,52, 28) Seppo Nuutinen KeAmS 126,88, 29) Jaakko Ljokkoi KUa 129,63, 30) Timo Särkiniemi YK 135,56, 31) Kalevi Ylisirniö MKMS 138,78, 32) Matti lukkarila LMS 140,31, 33) Jouko Pitkänen KeAmS 141,93, 34) Marko Palonen P-HA 144,71, 35) Markku Ahlava SKA 145,60, 36) Voitto Puutio LMS 196,68, 37) Jorma Tikkanen HiMs 237,55. LV 100m + LV 200m (MOA): 1) Jussi Kahelin HaaAs 0,260 2) Jari Laulumaa SKA 0,273, 3) Jari Raudaskoski VamSA 0,286, 4) Jarno Ojanperä SKA 0,298, 5) Marko Tanskanen SKA 0,300, 6) Ilkka Korremäki LAS 0,309, 7) Jaakko Mattila RaaA 0,309, 8) Marko Rautelin SSG 0,310, 9) Seppo Kesänen KouMAS 0,312, 10) Kalevi Rajala SKA 0,325, 11) Jari Parkki KokMAS 0,328, 12) Timo Juntunen VS-VA 0,330, 13) Mauri Mukari VäVi 0,332, 14) Pauli Rautelin PorkkA 0,342, 15) Mika Essel RMY 0,347, 16) Jouko Turunen RaaA 0,354, 17) Janne Heikkinen SKA 0,359, 18) Timo Särkiniemi YK 0,359, 19) Marko Pikkarainen SäSA 0,360, 20) Timo-Heikki Varis KeAmS 0,362, 21) Erkki Kahelin TiA 0,365, 22) Kauko Tuovinen SKA 0,383, 23) Janne Juntunen VS-VA 0,385, 24) Jaakko Ljokkoi KUa 0,389, 25) Rune Fagerström ÅSSF 0,399, 26) Jarmo Jäppinen SSG 0,409, 27) Seppo Nuutinen KeAmS 0,414, 28) Saaga Kahelin HaaAs 0,419, 29) Kalevi Ylisirniö MKMS 0,426, 5/2016 URHEILUAMPUJA 39

SM 2016 30) Juha Söderholm KAS 0,434, 31) Markku Ahlava SKA 0,436, 32) Marko Palonen P-HA 0,439, 33) Jouko Pitkänen KeAmS 0,444, 34) Matti Lukkarila LMS 0,500, 35) Voitto Puutio LMS 0,577, 36) Jorma Tikkanen HiMs 0,620. HV 100m 5x5 ls (tulos mm): 1) Jari Raudaskoski VamSA 39,13, 2) Jari Laulumaa SKA 33,65, 3) Marko Kallio HiMS 35,36, 4) Marko Rautelin SSG 36,76, 5) Kalevi Rajala SKA 36,76, 6) Jussi Kahelin HaaAs 37,17, 7) Marko Tanskanen SKA 37,98, 8) Marko Palonen P-HA 38,44, 9) Janne Heikkinen SKA 38,66, 10) Ilkka Korremäki LAS 38,92, 11) Mauri Mukari VäVi 39,90, 12) Rune Fagerström ÅSSF 40,77, 13) Jaakko Mattila RaaA 41,80, 14) Kauko Tuovinen SKA 42,03, 15) Pauli Rautelin PorkkA 42,26, 16) Janne Juntunen VS-VA 42,54, 17) Timo juntunen VS-VA 43,54, 18) Kalevi Ylisirniö MKMS 44,26, 19) Mika Essel RMY 44,72, 20) Timo-Heikki Varis KeAmS 45,27. HV 200m 5x5 sl (tulos sum mm): 1) Jari Laulumaa SKA 69,96, 2) Mauri Mukari VäVi 72,13, 3) Mika Essel RMY 80,78, 4) Veikko Haara KeAmS 85,35, 5) Timo Juntunen VS-VA 85,48, 6) Marko Tanskanen SKA 86,73, 7) Rune Fagerström ÅSSF 90,17, 8) Jari Raudaskoski VamSA 90,20, 9) Timo Särkiniemi YK 90,94, 10) Seppo Kesänen KouMAS 93,33, 11) Jussi Kahelin HaaAs 93,53, 12) Jouko Turunen RaaA 93,64, 13) Jarno Ojanperä SKA 99,73, 14) Tuomo Nissilä LMS 101,98, 15) Kalevi Rajala SKA 102,09, 16) Ilkka Korremäki LAS 103,34, 17) Erkki Kahelin TiA 103,82, 18) Kalevi Ylisirniö MKMS 105,09, 19) Jari Parkki KokMAS 105,10, 20) Janne Heikkinen SKA 105,21, 21) Jouko Pitkänen KeAmS 107,20, 22) Markku Ahlava SKA 107,22, 23) Pauli Rautelin PorkkA 109,92, 24) Marko Rautelin SSG 110,16, 25) Juha Söderholm KAS 110,56, 26) Marko Pikkarainen SäSA 117,56, 27) Marko Palonen P-HA 120,84, 28) Seppo Nuutinen KeAmS 125,56, 29) Timo-Heikki Varis KeAmS 128,69, 30) Sakari Keckman SKA 129,02, 31) Jarmo Jäppinen SSG 129,66, 32) Matti Lukkarila LMS 134,27, 33) Janne Juntunen VS-VA 137,34, 34) Saaga Kahelin HaaAs 140,18, 35) Kauko Tuovinen SKA 140,34, 36) Jaakko Mattila RaaA 140,88, 37) Eero Mähönen KarttA 146,23, 38) Voitto Puutio LMS 158,86, 39) Jorma Tikkanen HiMs 210,93. HV 100m + HV 200m (tulos ka/mm: 1) Jari Laulumaa SKA 6,863, 2) Jari Raudaskoski VamSA 7,523, 3) Mauri Mukari VäVi 7,597, 4) Marko Tanskanen SKA 8,135, 5) Jussi Kahelin HaaAs 8,394, 6) Mika Essel RMY 8,511, 7) Rune Fagerström ÅSSF 8,586, 8) Timo Juntunen VS-VA 8,628, 9) Kalevi Rajala SKA 8,781, 10) Ilkka Korremäki LAS 9,059, 11) Janne Heikkinen SKA 9,127, 12) Timo Särkiniemi YK 9,154, 13) Marko Rautelin SSG 9,184, 14) Seppo Kesänen KouMAS 9,289, 15) Veikko Haara KeAmS 9,294, 16) Kalevi Ylisirniö MKMS 9,681, 17) Pauli Rautelin PorkkA 9,722, 18) Jarno Ojanperä SKA 9,733, 19) Marko Palonen P-HA 9,886, 20) Erkki Kahelin TiA 10,113, 21) Jouko Turunen RaaA 10,333, 22) Jouko Pitkänen KeAmS 10,351, 23) Seppo Nuutinen KeAmS 10,934, 24) Timo-Heikki Varis KeAmS 10,962, 25) Marko Pikkarainen SäSA 11,103, 26) Janne Juntunen VS-VA 11,121, 27) Kauko Tuovinen SKA 11,220, 28) Jaakko Mattila RaaA 11,224, 29) Jari Parkki KokMAS 11,463, 30) Sakari Keckman SKA 11,678, 31) Juha Söderholm KAS 11,949, 32) Jarmo Jäppinen SSG 12,237, 33) Matti Lukkarila LMS 12,477, 34) Markku Ahlava SKA 12,683, 35) Eero Mähönen KarttA 13,077, 36) Saaga Kahelin HaaAs 13,354, 37) Voitto Puutio LMS 16,028, 38) Jorma Tikkanen HiMs 19,301. Yhteistulos LV+HV 100+200m (tulos MOA): 1) Jari Laulumaa SKA 0,255, 2) Jari Raudaskoski VamSA 0,272, 3) Jussi Kahelin HaaAs 0,274, 4) Marko Tanskanen SKA 0,290, 5) Mauri Mukari VäVi 0,297, 6) Ilkka Korremäki LAS 0,310, 7) Marko Rautelin SSG 0,313, 8) Timo Juntunen VS-VA 0,313, 9) Kalevi Rajala SKA 0,313, 10) Seppo Kesänen KouMAS 0,316, 11) Jarno Ojanperä SKA 0,317, 12) Mika Essel RMY 0,320, 13) Janne Heikkinen SKA 0,336, 14) Timo Särkiniemi YK 0,337, 15) Pauli Rautelin PorkkA 0,338, 16) Rune Fagerström ÅSSF 0,347, 17) Jaakko Mattila RaaA 0,348, 18) Jouko Turunen RaaA 0,355, 19) Erkki Kahelin TiA 0,356, 20) Jari Parkki KokMAS 0,361, 21) Timo-Heikki Varis KeAmS 0,369, 22) Marko Pikkarainen SäSA 0,371, 23) Kalevi Ylisirniö MKMS 0,380, 24) Janne Juntunen VS-VA 0,384, 25) Kauko Tuovinen SKA 0,385, 26) Marko Palonen P-HA 0,389, 27) Seppo Nuutinen KeAmS 0,395, 28) Jouko Pitkänen KeAmS 0,400, 29) Jarmo Jäppinen SSG 0,415, 30) Juha Söderholm KAS 0,422, 31) Markku Ahlava SKA 0,436, 32) Saaga Kahelin HaaAs 0,439, 33) Matti Lukkarila LMS 0,465, 34) Voitto Puutio LMS 0,564, 35) Jorma Tikkanen HiMs 0,642. KASA-AMMUNNAN PISTELAJIEN ULKORATA SM 16.-17.7. Karttula  25m pienoiskivääri HV 3x25 ls: 1) Ulla Murisoja HaaAs 750/55,2) Crister Fred VS-VA 750/ 51, 3) Timo-Heikki Varis KeAmS 750/50, 4) Toimi Karhunen 40 URHEILUAMPUJA 5/2016 KarttA 750/47, 5) Tapani Nousiainen KarttA 749/64, 6) Tomi Korpi SSG 749/57, 7) Juhani Tulppo LA 749/41, 8) Arvi Välkkilä LAS 749/39, 9) Kalle-Antti Varis KeAmS 749/37, 10) Aappo Korpi SSG 748/53, 11) Risto Murisoja HaaAs 748/51, 12) Eija Murisoja HaaAs 746/43, 13) Antti Ikäheimo KarttA 746/38, 14) Jyrki Muotio VSVA 746/38, 15) Pekka Nousiainen KeAmS 746/36, 16) Juha Riihimäki IkA 745/36, 17) Eero Mähönen KarttA 745/29, 18) Jyrki Viitanen KarttA 744/24, 19) Antti Lilja LAS 742/35, 20) Lauri Antikainen KarttA 739/31, 21) Paavo Kinnunen KarttA 733/24. 25m ilmakivääri HV 3x25 ls: 1) Juha Riihimäki IkA 732/29, 2) Tapani Nousiainen KarttA 729/16, 3) Jyrki Muotio VS-VA 728/21, 4) Eija Murisoja HaaAs 727/24, 5) Toimi Karhunen KarttA 720/24, 6) Ulla Murisoja HaaAs 718/21, 7) Risto Murisoja HaaAs 713/19, 8) Crister Fred VS-VA 698/10.  25 m pienoiskivääri LV 3x25ls: 1) Tapani Nousiainen KarttA 750/56, 2) Tomi Korpi SSG 750/44, 3) Eija Murisoja HaaAs 749/46, 4) Eero Mähönen KarttA 749/45, 5) Antti Ikäheimo KarttA 749/44, 6) Crister Fred VS-VA 749/42, 7) Aappo Korpi SSG 749/40, 8) Juha Riihimäki IkA 749/25, 9) Jyrki Muotio VS-VA 748/38, 10) Pekka Nousiainen KeAmS 747/40, 11) Jarkko Nousiainen KeAmS 747/33, 12) Risto Murisoja HaaAs 746/45, 13) Timo-Heikki Varis KeAmS 746/39, 14) Kalle-Antti Varis KeAmS 746/34, 15) Jyrki Viitanen KarttA 746/31, 16) Toimi Karhunen KarttA 746/29, 17) Juhani Tulppo LA 746/27X, 18) Lauri Antikainen KarttA 739/37, 19) Paavo Kinnunen KarttA 733/24. 25m ilmakivääri LV 3x25 ls: 1) Jyrki Muotio VS-VA 726/19, 2) Risto Murisoja HaaAs 724/19, 3) Eija Murisoja HaaAs 724/14, 4) Juha Riihimäki IkA 723/17, 5) Toimi Karhunen KarttA 722/23, 6) Tapani Nousiainen KarttA 708/16, 7) Crister Fred VS-VA 692/13. KASA-AMMUNNAN PISTELAJIEN ULKORATA SM 23.-24.7. Lohtaja Pienoiskivääri HV 50m 3x25 ls: 1) Tapani Nousiainen KarttA 749 (49x), 2) Eero Mähönen KarttA 743 (35), 3) Risto Murisoja HaaAs 738 (36), 4) Eija Murisoja HaaAs 733 (24), 5) Seppo Kesänen KouMAS 732 (30), 6) Jyrki Muotio VS-VA 732 (27), 7) Juha Söderholm KAS 730 (26), 8) Juhani Tulppo LA 729 (30), 9) Timo-Heikki Varis KeAmS 728 (27), 10) Christer Fred VS-VA 727 (29) 11) Veli-Matti Orjala SKA 727 (26), 12) Juha Riihimäki IkA 726 (32), 13) Antti Ikäheimo KeAmS 726 (30), 14) Pekka Nousiainen KeAmS 726 (30), 15) Antti Lilja LAS 724 (21), 16) Toimi Karhunen KarttA 723 (28), 17) Kauko Tuovinen SKA 719 (25), 18) Arvi Välkkilä LAS 716 (24), 19) Seppo Nuutinen KeAmS 715 (28), 20) Jarkko Nousiainen KeAmS 714 (20), 21) Voitto Puutio SKA 714 (17), 22) Jari Parkki KokMAS 687 (13). Pienoiskivääri LV 50m 3x25 ls: 1) Tapani Nousiainen KarttA 746 (43), 2) Juha Söderholm KAS 739 (28), 3) Eero Mähönen KarttA 738 (30), 4) Risto Murisoja HaaAs 735 (34), 5) Seppo Kesänen KouMAS 734 (32), 6) Eija Murisoja HaaAs 731 (29), 7) Antti Ikäheimo KeAmS 728 (25), 8) Jyrki Muotio VS-VA 728 (21), 9) Juhani Tulppo LA 724 (29), 10) Toimi Karhunen KarttA 724 (18), 11) Christer Fred VS-VA 717 (27), 12) Juha Riihimäki IkA 717 (23), 13) Timo-Heikki Varis KeAmS 710 (17), 14) Jari Parkki KokMAS 708 (15). Pienoiskivääri sporter 50m 3x25 ls: 1) Tapani Nousiainen KarttA 742 (38), 2) Juha Riihimäki IkA 739 (36), 3) Toimi Karhunen KarttA 735 (27), 4) Eero Mähönen KarttA 733 (28), 5) Antti Ikäheimo KeAmS 725 (24), 6) Jyrki Muotio VS-VA 724 (25), 7) Seppo Kesänen KouMAS 723 (26), 8) Risto Murisoja HaaAs 719 (19), 9) Eija Murisoja HaaAs 717 (27), 10) Juhani Tulppo LA 717 (13), 11) Juha Söderholm KAS 707 (13), 12) Christer Fred VS-VA 679 (17). Pienoiskivääri sporter 25m 3x25 ls: 1) Tapani Nousiainen KarttA 746 (45), 2) Juha Riihimäki IkA 745 (33), 3) Juha Söderholm KAS 744 (30), 4) Eija Murisoja HaaAs 743 (30), 5) Juhani Tulppo LA 742 (23), 6) Risto Murisoja HaaAs 741 (27), 7) Toimi Karhunen KarttA 741 (27), 8) Jyrki Muotio VS-VA 735, 9) Seppo Kesänen KouMAS 734 (29), 10) Antti Ikäheimo KeAmS 734 (20), 11) Eero Mähönen KarttA 733 (27), 12) Christer Fred VS-VA 715 (22). KASA-AMMUNNAN SM 13.-14.8. Lohtaja UL 100m, Pienoiskivääri 5x10 ls (tulos ka/mm): 1) Veli-Matti Orjala SKA 26,65, 2) Ulla Murisoja HaaAs 28,32, 3) Eija Murisoja HaaAs 29,90, 4) Risto Murisoja HaaAs 30,74, 5) Tapani Nousiainen KarttA 31,30, 6) Jyrki Muotio VS-VA 32,92, 7) Toimi Karhunen KarttA 34,34, 8) Arvi Välkkilä LSA 34,71, 9) Eero Mähönen KarttA 34,89, 10) Jarkko Nousiainen KeAmS 35,32, 11) Antti Lilja LSA 36,11, 12) Tuomo Nissilä LMS 36,17, 13) Pekka Nousiainen KeAmS 36,70, 14) Matti Lukkarila LMS 36,82, 15) Timo-Heikki Varis KeAmS 37,10, 16) Jari Raudaskoski VamSA 37,97, 17) Henri Raudaskoski VamSA 38,72, 18) Antti Ikäheimo KeAmS 38,83, 19) Voitto Puutio LMS 38,94, 20) Marko Kallio HiMs 39,27, 21) Seppo Kesänen KouMAS 39,92, 22) Jorma Tikkanen HiMs 43,53, 23) Kauko Tuovinen SKA 48,57, 24) Jari Ollila 999, 25) Aleksi Orjala LMS 999, 26) Jari Parkki JMS 999, 27) Emil Orjala LMS 999. KASA-AMMUNNAN SM 28.8. Keitele UL 200m 5x10 ls. (tulos ka/mm): 1) Ilkka Korremäki LAS 19,04, 2) Jari Raudaskoski VamSA 21,75, 3) Jussi Kahelin HaaAs 23,31, 4) Henri Raudaskoski VamSA 25,79, 5) Erkki Kahelin TiA 26,83, 6) Timo Särkiniemi YK 28,15, 7) Seppo Nuutinen KeAmS 29,68, 8) Jari Laulumaa SKA 30,25, 9) Marko Kallio HiMs 32,67, 10) Tuomo Nissilä LMS 33,20, 11) Mika Essel RMY 34,59, 12) Kauko Tuovinen SKA 38,12, 13) Veikko Haara KeAmS 39,46, 14) Timo-Heikki Varis KeAmS 42,96, 15) Jorma Tikkanen HiMs 43,46, 16) Voitto Puutio LMS 54,79, 17) Kalevi Ylisirniö MKMS 184,86. KASA-AMMUNNAN SM 3.-4.9. Lohtaja HV 300m 5x5 ls. (tulos ka/mm): 1) Timo-Heikki Varis KeAmS 24,73, 2) Timo Särkiniemi YK 25,3, 3) Erkki Kahelin TiA 27,33, 4) Ilkka Korremäki LAS 28,97, 5) Aleksi Orjala SKA 30,78, 6) Kalevi Ylisirniö MKMS 31,85, 7) Mika Essel RMY 32,97, 8) Seppo Syrjä HaaAs 33,63, 9) Jussi Kahelin HaaAs 34,17, 10) Tuomo Nissilä LMS 34,22, 11) Marko Kallio HiMS 36,13, 12) Jorma Tikkanen HiMS 36,29, 13) Veli-Matti Orjala SKA 37,43, 14) Erkki Häyhä LSA 37,83, 15) Kalevi Rajala SKA 38,16, 16) Heikki Niemelä LMS 38,32, 17) Jari Raudaskoski VamSa 38,37, 18) Jaakko Ljokkoi KUa 40,31, 19) Seppo Nuutinen KeAmS 41,42, 20), Jouko Pitkänen KeAmS 42,19, 21) Tapio Taipalus LE 42,27, 22) Saaga Kahelin HaaAs 42,94, 23) Jaakko Mattila RaaA 45,69, 24) Henri Raudaskoski VamSa 47,35, 25) Reijo Lindroos LE 50,11, 26) Jarmo Jäppinen SSG 54,81, 27) Marko Pikkarainen SäSA 55,35, 28) Voitto Puutio LMS 57,38, 29) Kauko Tuovinen SKA 65,58. UL 300m 5x10 ls. (tulos ka/mm): 1) Ilkka Korremäki LAS 44,018, 2) Henri Raudaskoski VamSA 46,466, 3) Erkki Kahelin TiA 48,720, 4) Timo Särkiniemi YK 49,894, 5) Veli-Matti Orjala SKA 54,422, 6) Jussi Kahelin HaaAs 55,102, 7) Kauko Tuovinen SKA 57,848, 8) Mika Essel RMY 58,388, 9) Timo-Heikki Varis KeAmS 59,118, 10) Jari Raudaskoski VamSA 59,280, 11) Jarmo Jäppinen SSG 60,576, 12) Tuomo Nissilä LMS 61,690, 13) Kalevi Ylisirniö MKMS 62,336, 14) Marko Kallio HiMS 66,342, 15) Marko Pikkarainen SäSA 67,268, 16) Jaakko Mattila RaaA 73,844, 17) Aleksi Orjala SKA 74,150, 18) Tapio Taipalus LE 77,684, 19) Reijo Lindroos LE 78,174, 20) Saaga Kahelin HaaAs 89,404, 21) Jorma Tikkanen HiMS 94,608. UL 100+200+300 (MOA): 1) Ilkka Korremäki LAS 0,378, 2) Jari Raudaskoski VamSA 0,446, 3) Henri Raudaskoski VamSA 0,453, 4) Jussi Kahelin HaaAs 0,467, 5) Timo Särkiniemi YK 0,489, 6) Erkki Kahelin TiA 0,496, 7) Tuomo Nissilä LMS 0,550, 8) Marko Kallio HiMS 0,575, 9) Kalevi Ylisirniö MKMS 1,455, 10) Jorma Tikkanen HiMS 9,873. KULTAHIPUT ILMA-ASEIDEN KULTAHIPPUFINAALIT 9.-10.4. Savonlinna 10m Ilmakivääri 20 ls sarja 8IT: Samuel Ruusunen AsAs 188, Mikko Syrjä AsAs 187, Manu Nieminen AsAs 185, Valpuri Hyttinen HlAS 162, Sini Ojanperä HSA 191, Veeti Hippi HSA 187,Juho Huhtaluhta HSA 183,Nanna Tala HSA 182, Jone Ojanperä HSA 180, Eino Huhtaluhta HSA 174, Joona Ojanperä HSA 170, Marko Jussila IMAS 196, Oona Häkki IMAS 190, Jussi Ketolainen IMAS 189, Siiri Niemi IMAS 187, Tuuli Riihimäki IMAS 181, Iisakki Rintamäki IMAS 179, Aliina Heikkinen JjA 183, Henriikka Vuorela K-64 158, Daniel Lindqvist KA 179, Jussi Ahopelto KA 172, Tuomas Pihlaja KA 150, Arttu Särkijärvi KA 148, Eetu Jokinen KaA 159, Anton Pulkkinen KeAmS 183, Arttu Räisänen KeAmS 183, Aamos Helaste KeAmS 175, Lassi Kopra LamAS 176, Onni Saarenpää LamAS 163, Veera Mäkelä LappjA 185, Netta Viinamäki LappjA 160, Eemeli Kraatari LappjA 132, Timi Venäläinen MA 180, Aatu Hakkarainen MA 167, Leo Venäläinen MA 147, Silja Petäjäsaari MyA 191, Helmi Pietinalho SaSA 170, Janne Piirainen SodA 176, Iida Ryytty SodA 144, Akseli Lähteenmäki SäSA 129, Iisakki Viinamäki YA 187. 10m Ilmakivääri 20 ls sarja 10IT: 1) Johannes Lähde KA 197, 2) Hanna-Mari Vähätalo KaA 195 12*X, 3)

SM 2016 Petrus Moilanen KhjA 195 11*X, 4) Santeri Kenola KaA 195 9*X, 5) Oona Poikela SodA 194 13*X, 6) Jimi Ojanperä HSA 194 10*X, 7) Joonas Kukkura Hahlo 194 8*X, 8) Elias Ruusunen AsAs 193 13*X, 9) Niko Antila HSA 193 6*X, 10) Jesse Riihimäki IMAS 193 3*X, 11) Miska Löytynoja HSA 192, 12) Olga Lähteenmäki SäSA 191 9*X, 13) Lili Kemppi KuusA 191 7*X, 14) Sonja Nenonen Hahlo 190 11*X, 15) Aatu Rintamäki IMAS 190 8*X, 16) Ville Saastamoinen KeAmS 189, 17) Ursula Finne KuusA 188 8*X,12*9, 18) Kaius Helaste KeAmS 188 7*X,3*10,8*9,2*8, 19) Samu Mäkinen IMAS 187 5*X, 20) Jimi Henriksson K-UAS 187 2*X, 21) Titta Oinonen PA 187 1*X, 22) Anni Saarenpää LamAS 186 9*X, 23) Mikko Jussila IMAS 186 5*X, 24) Eero Kurunsaari IMAS 186 5*X, 25) Martti Saraniemi PA 184, 26) Veera Piirainen SodA 183, 27) Veeti Poikelispää KaA 182, 28) Aleksi Iso-Tuisku MA 181 6*X, 29) Otto Siponen PA 181 4*X, 30) Veikko Arveli PAS 181 3*X, 31) Eemil Laaksonen IMAS 180, 32) Aliisa Heikkinen JjA 179, 33) Kalle Suojanen PuKu 178 4*X, 34) Heidi Keitaanranta KhjA 178 3*X,3*10,8*9,4*8,2*7, 35) Ella Ekola HSA 178 2*X,2*10,10*9,6*8, 36) Inka Oksanen AsAs 178 1*X,5*10,10*9,2*8,1*7,1*5, 37) Jonne Mäkinen HSA 177, 38) Arttu Hasa MA 176 4*X, 39) Veeti Pirttijärvi KhjA 176 4*X, 40) Oliver Pakulla LappjA 176 3*X, 41) Jimmy Skogberg KSF 174 2*X, 42) Eero Mäki-Tarkka KhjA 174 1*X, 43) Leevi Ylönen PiekSA 174 1*X, 44) Leevi Tanskanen AsAs 173 4*X, 45) Teemu Varismäki IMAS 173 3*X, 46) Jere Vaaraniemi IMAS 173 3*X, 47) Nelli Nuutinen KeAmS 172 3*X, 48) Jade Niemelä KhjA 172 1*X, 49) Niki Myllylä MyA 170, 50) Adelia Olli KA 168, 51) Oscar Pakulla LappjA 167, 52) Kyösti Anttila KhjA 165 3*X, 53) Timo Niemelä K-UAS 165 2*X, 54) Emilia Virola KuusA 165 0*X, 55) Sanni Ylinen HSA 164 3*X, 56) Leevi Vesterinen KeAmS 164 0*X, 57) Eino-Jussi Itäluoma KhjA 163, 58) Iisakki Rintamäki KA 160 4*X, 59) Henna Keitaanranta KhjA 160 2*X, 60) Vinski Hyttinen HlAS 160 2*X, 61) Veeti Tuukkanen MA 159, 62) Ohto Herrala LappjA 158, 63) Akseli Tuurinkoski IMAS 157, 64) Kristjan Almiste LamAS 154, 65) Lassi Räisänen SodA 148, 66) Arttu-Pekka Pellikka KeAmS 144, 67) Aleksis Lähteenkorpi KaA 119. 10m Ilmakivääri 20 ls sarja 12VT: 1) Neea Vuorela K-64 188, 2) Niko Elonen KaA 187, 3) Emmi Lähteenmäki Hahlo 185, 4) Henri Karlsson K-64 184 6*X, 5) Sonja Myllys Hahlo 184 4*X, 6) Konsta Intonen VamSA 180, 7) Niklas Moilanen KhjA 179, 8) Juha-Pekka Vähätalo KaA 178 8*X, 9) Nicole Kamila RS 178 2*X, 10) Aino Nenonen Hahlo 177, 11) Lotta Kärnä HlAS 174, 12) Jaakko Mantere HSA 173, 13) Leevi Intonen VamSA 172 4*X, 14) Tiia Koivisto KA 172 2*X,2*10,9*9,5*8,1*6,1*5., 15) Lari Lehikoinen VihA 172 2*X,2*10,9*9,5*8,1*6,1*5., 16) Tapio Itäluoma KhjA 171, 17) Alexandra Rosenlew NoSA 170 5*X, 18) Jani Lehtinen VihA 170 4*X, 19) Daniel Lukoperov YK 170 2*X, 20) Aleksi Kauppila KaA 169 4*X, 21) Emma Malinen KSF 169 3*X, 22) Karin Holmberg RS 168, 23) Siiri Wessman SaSA 167 3*X, 24) Vilma Lähteenmäki SäSA 167 3*X, 25) Minea Terkola SaSA 167 1*X, 26) Kim Siitonen Hahlo 166, 27) Tuuli Saraniemi PA 163, 28) Aada Heikkilä K-64 161, 29) Joni Nahkala LappjA 160 2*X, 30) Vilppu Räsänen SaSA 160 2*X, 31) Taavi Lauttamus KA 159 1*X, 32) Iida-Maria Tuomainen AsAs 159 0*X, 33) Anni Suominen SaSA 157, 34) Hermanni Kuoppala LappjA 155 3*X, 35) Tiina Saukko KhjA 155 1*X, 36) Jutta Uuro KhjA 154, 37) Iida Alanoja HlAS 153 4*X, 38) Emmi Ahonen KA 153 4*X, 39) Veeti Mäkelä LappjA 151 2*X, 40) Konsta Rantanen KuKu 151 2*X, 41) Alissa Wanne ESF 150, 42) Ella Hakala IMAS 148, 43) Jesse Ojanperä HSA 147, 44) Ville Ahonen KA 143, 45) Eemil Palo IMAS 142, 46) Onni Varila KP-V 141, 47) Miro Nurmi HSA 140 1*X, 48) Pihla Kuosku SodA 140 1*X, 49) Veera Toivonen PiekSA 139 2*X, 50) Pauliina Karonen KA 139 1*X, 51) Ida Pakulla LappjA 138 2*X, 52) Sampo Kivelä MA 138 1*X,2*10,1*9,5*8,3*7,2*6., 53) Mika Kärkkäinen KA 138 1*X,2*9,4*8,5*7,4*6,3*5.., 54) Taru Niemelä K-UAS 134, 55) Joel Peltomäki KaA 132, 56) Lasse Itäluoma KhjA 129, 57) Tero Jokinen IkA 127, 58) Oskari Kraatari LappjA 126 1*X, 59) Aleksi Heikkinen JjA 126 0*X, 60) Niko Viinamäki LappjA 126 0*X, 61) Juho Kumpulainen IU 120, 62) Heikki Niemi IMAS 112, 63) Jami Manelius SaSA 97. 10m Ilmakivääri 20 ls sarja 12HT: 1) Lauri Tylli KuusA 199, 2) Pinja Tapio KuusA 198, 3) Joonas Oksanen KuusA 197, 4) Iiris Karppi IMAS 195 14*X, 5) Iiris Finne KuusA 195 11*X, 6) Vilma Huhtanen YVA 195 10*X, 7) Kaapo Torkko IMAS 194, 8) Paavo Pulkkinen MA 193 13*X, 9) Matilda Piispa IMAS 193 9*X, 10) Ossi Härkönen YK 193 8*X, 11) Sonja Häkki IMAS 192 12*X,1*10,6*9,1*8, 12) Jesse Hakanperä SäSA 192 9*X,4*10,6*9,1*8, 13) Lenniina Hangassalo IMAS 191 11*X, 14) Elmeri Perälä KA 191 9*X,3*10,7*9,1*8, 15) Veera Mustonen SiiLa 191 7*X,4*10,9*9, 16) Mika Tuomaala KA 190, 17) Topias Nahkala KA 189, 18) Aapeli Rinta-Koski IMAS 187, 19) Jesse Virola KuusA 183 8*X, 20) Joona Sillanpää SäSA 183 6*X, 21) Eemil Valkama MA 183 6*X, 22) Aaro Luomanen KA 182, 23) Samuel Vuorijärvi KA 180, 24) Usva Korkiatupa KA 179. 10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14VT: 1) Markus Suortti KuusA 283 14*X, 2) Lauri Syrjä AsAs 283 12*X, 3) Essi Heiskanen PiekSA 282, 4) Luukas Koota ESF 281 14*X, 5) Teemu Turpeinen TiA 281 12*X, 6) Aleksi Kasi IMAS 280, 7) Anni Sipola SodA 278, 8) Henriikka Hölsö IMAS 277, 9) Pauliina Jännes ESF 276 8*X, 10) Aaro Wessman SaSA 276 7*X, 11) Tiina Niemi IMAS 273 9*X, 12) Ville-Martti Koskinen TSA 273 8*X, 13) Annika Karlsson K-64 273 8*X, 14) Tuomas Olli LappjA 269 6*X, 15) Arttu Vaittinen KitA 269 6*X, 16) Venni Härkönen YK 269 4*X, 17) Iida Tolvanen JA 269 3*X, 18) Riina Ahvenus NoSA 268, 19) Antti Turunen AsAs 267, 20) Iiris Lauttamus IMAS 266, 21) Kasperi Haarala YK 263 4*X, 22) Mikko Helenius NoSA 263 2*X, 23) Onni Mäki-Hallila SsA 262, 24) Joonas Kiviniemi HSA 259 5*X, 25) Jere Kukkola LamAS 259 4*X, 26) Mira Terkola SaSA 259 4*X, 27) Tinja Lantta ESA 258, 28) Joel Rantanen KuKu 257 6*X, 29) Nea Lilja LamAS 257 4*X, 30) Tuulevi Suomus VihA 256, 31) Tomi Seppälä LamAS 252, 32) Heikki Linnainmaa NoSA 249, 33) Jere Lehtinen VihA 246, 34) Eetu Siikaniemi AsAs 243, 35) Jaakko Peräniitty PuKu 242 6*X, 36) Anette Sarastamo KhjA 242 2*X, 37) Paavo Kallioinen PuKu 240, 38) William Skogberg KSF 239, 39) Juuso Vimpari HSA 238, 40) Topias Teikari IU 233 1*X, 41) Sami Manelius SaSA 233 0*X, 42) Kaisa Rajala HlAS 224, 43) Henrik Karlsson K-UAS 222, 44) Matias Leppänen KaA 216, 45) Santeri Huhtala IU 211, 46) Maaret Itäluoma KhjA 186, 47) Kalle Anttila KhjA 184, 48) Eetu Virtanen MA 166, 49) Sami Haapiainen MA 147. 10m Ilmakivääri 30 ls sarja 14HT: 1) Viivi Kemppi KuusA 300, 2) Santra Mauno KuusA 299, 3) Arttu Lång KuusA 298 23*X, 4) Joel Palmgren MA 298 23*X, 5) Hilkka Rinta-Koski IMAS 298 23*X, 6) Mika Viljakainen MA 297, 7) Topi Perttu IMAS 296 20*X, 8) Rasmus Finne KuusA 296 15*X, 9) Rasmus Ritari K-UAS 295 21*X, 10) Uki Torkko IMAS 295 20*X, 11) Eetu Mäkelä KuusA 295 16*X, 12) Joonatan Rantala KuusA 293 18*X, 13) Johanna Hakanperä SäSA 293 17*X, 14) Otto Rahikainen MA 292 17*X, 15) Jermu Korkiatupa KA 292 12*X, 16) Essi Hakala KA 290, 17) Roope Hyytiäinen K-UAS 286, 18) Niko Naumanen PiekSA 284 väh 4p/6.11.7.1, 19) Arttu Lidman IMAS 281, 20) Eetu Paakkunainen PiekSA 280, 21) Oskari Kankainen PiekSA 276, 22) Tapio Kärkinen KA 248. 10m Ilmapistooli 20 ls, sarja 8IT: Samuel Ruusunen AsAs 170, Nanna Tala HSA 167, Joona Ojanperä HSA 143, Eino Huhtaluhta HSA 135, Juho Huhtaluhta HSA 117, Marko Jussila IMAS 185, Siiri NiemiIMAS 181, J ussi Ketolainen IMAS 177, Tuuli Riihimäki IMAS 175, Oona Häkki IMAS 169, Jussi Ahopelto KA 172, Arttu Särkijärvi KA 151, Tuomas Pihlaja KA 113, Daniel Lindqvist KA 16, Panu Lappi KP-V 187, Veera Mäkelä LappjA 163, Netta Viinamäki LappjA 143, Eemeli Kraatari LappjA 108, Leo Venäläinen MA 162, Aatu Hakkarainen MA 156, Timi Venäläinen MA 180, Janne Piirainen SodA 159. 10m Ilmapistooli 20 ls sarja 10IT: 1) Samu Mäkinen IMAS 187, 2) Lilli Lappi KP-V 179, 3) Aatu Rintamäki IMAS 178, 4) Oona Poikela SodA 176 4*X, 5) Leevi Tanskanen AsAs 176 2*X, 6) Santeri Kenola KaA 175 3*X, 7) Kaius Helaste KeAmS 175 2*X, 8) Veera Piirainen SodA 171 1*X,3*10,6*9,8*8,1*7,1*6., 9) Jesse Riihimäki IMAS 171 1*X,3*10,6*9,7*8,3*7, 10) Niko Antila HSA 171 0*X, 11) Johannes Lähde KA 170, 12) Elli Rauma KP-V 169, 13) Miska Löytynoja HSA 168 4*X, 14) Sonja Nenonen Hahlo 168 1*X, 15) Eero Kurunsaari IMAS 168 1*X, 16) Oliver Pakulla LappjA 168 0*X, 17) Nea Tastula KP-V 167, 18) Ville Saastamoinen KeAmS 166 1*X, 19) Aleksi Iso-Tuisku MA 166 0*X, 20) Oscar Pakulla LappjA 165, 21) Aaro Peltoniemi KP-V 164, 22) Elviira Ala-Äijälä V-SA 162, 23) Onni Nyman AsAs 161 1*X, 24) Joonas Kukkura Hahlo 161 0*X, 25) Adelia Olli KA 157 0*X, 26) Elias Ruusunen AsAs 157 0*X, 27) Leevi Ylönen PiekSA 156 2*X, 28) Teemu Varismäki IMAS 156 0*X, 29) Iida Jylhä KP-V 154, 30) Mikko Jussila IMAS 151 2*X,1*10,3*9,5*8,3*7,5*6., 31) Jere Vaaraniemi IMAS 151 1*X,8*9,3*8,4*7,2*5,1*4.., 32) Emilia Virola KuusA 149, 33) Olga Lähteenmäki SäSA 148, 34) Iisakki Rintamäki KA 145, 35) Leevi Vesterinen KeAmS 144, 36) Ella Ekola HSA 138, 37) Vinski Hyttinen HlAS 137, 38) Arttu Hasa MA 126, 39) Ohto Herrala LappjA 119, 40) Veeti Tuukkanen MA 112, 41) Eemil Laaksonen IMAS 104, 42) Jere Lehtimäki KaA 56. 10m Ilmapistooli 20 ls sarja 12VT: 1) Aliisa Kunnaspuro IU 184 5*X, 2) Juha-Pekka Vähätalo KaA 184 3*X, 3) Helmi Junnila TSA 182, 4) Leevi Intonen VamSA 180, 5) Eetu Jylhä KP-V 175, 6) Jesse Holma KaA 173, 7) Julia Teirikangas KP-V 172, 8) Konsta Intonen VamSA 169, 9) Ella Hakala IMAS 168, 10) Ida Pakulla LappjA 167, 11) Aleksi Kauppila KaA 166, 12) Tiia Koivisto KA 165 2*X, 13) Urho Leppisaari IU 165 0*X, 14) Eemil Palo IMAS 164, 15) Joni Nahkala LappjA 163, 16) Leevi Räisänen SodA 160, 17) Eppu Nyman AsAs 159 3*X, 18) Ninna Rasmusson HlAS 159 2*X, 19) Iiris Karppi IMAS 157, 20) Juha Rautanen SodA 155 2*X, 21) Aapeli Rinta-Koski IMAS 155 1*X, 22) Aaro Luomanen KA 153, 23) Aada Jokelainen PiekSA 151 0*X, 24) Sami Kalliokoski KA 151 0*X, 25) Arttu Poikela SodA 149 2*X, 26) Tuukka Metsälä LamAS 149 0*X, 27) Jori Möttönen KA 146, 28) Kaapo Torkko IMAS 145 2*X, 29) Tero Piekkari SodA 145 1*X, 30) Sonja Häkki IMAS 144, 31) Mika Kärkkäinen KA 143 1*X, 32) Jyri Möttönen KA 143 1*X, 33) Matilda Piispa IMAS 138, 34) Iina Niemelä IU 137, 35) Hermanni Kuoppala LappjA 136, 36) Pihla Kuosku SodA 135, 37) Lenniina Hangassalo IMAS 131, 38) Ville Ahonen KA 127 0*X, 39) Emmi Ahonen KA 127 0*X, 40) Samuel Vuorijärvi KA 125 0*X, 41) Oskari Huutola SodA 125 0*X, 42) Juho Kumpulainen IU 123, 43) Taavi Lauttamus KA 116, 44) Paavo Tyyvi KA 112, 45) Miro Nurmi HSA 106, 46) Heikki Niemi IMAS 97. 10m Ilmapistooli 30 ls sarja 14VT: 1) Panu Laakso KA 272, 2) Arttu Laulainen KeAmS 268, 3) Aleksi Kasi IMAS 266, 4) Vili Lappi KP-V 265, 5) Anni Sipola SodA 262, 6) Mari Pihlaja KA 260 6*X, 7) Aino Rytkönen MA 260 2*X, 8) Linnea Uutela LAS 260 1*X, 9) Arttu Vaittinen KitA 259, 10) Tuomas Olli LappjA 257, 11) Lauri Huhtanen KarMAS 255, 12) Uki Torkko IMAS 253, 13) Topias Teikari IU 250 2*X, 14) Vili Liukkonen IkA 250 1*X, 15) Tino Tukiainen MA 250 0*X, 16) Viljami Norolampi IMAS 249, 17) Niko Räisänen SodA 248, 18) Iiris Lauttamus IMAS 247, 19) Topi Taavitsainen PiekSA 246, 20) Arno Leppisaari IU 243, 21) Otto Taavitsainen PiekSA 240, 22) Casper Corell KaA 239, 23) Sampo Muhonen TiA 238 3*X, 24) Niko Okkonen MA 238 1*X, 25) Roope Eskola AsAs 235, 26) Arttu Lidman IMAS 233, 27) Eveliina Aumanen KarMAS 230, 28) Chelsea Rogerson TSA 227 1*X, 29) Henriikka Hölsö IMAS 227 0*X, 30) Joonas Holma KaA 225, 31) Rasmus Savo SodA 220, 32) Santeri Huhtala IU 213, 33) Tiina Niemi IMAS 188, 34) Sami Haapiainen MA 147, 35) Eetu Virtanen MA 138. Yhdistelmäkilpailu (kivääri + pistooli = yhteensä) 8IT: Netta Viinamäki LappjA 160+143=303, Eemeli Kraatari LappjA 132+108=240, Veera Mäkelä LappjA 185+163=348, Jussi Ahopelto KA 172+172=344, Arttu Särkijärvi KA 148+151=299, Tuomas Pihlaja KA 150+113=263, Daniel Lindqvist KA 179+16=195, Nanna Tala HSA 182+167=349, Joona Ojanperä HSA 170+143=313, Juho Huhtaluhta HSA 183+117=300. 10IT: 1) Samu Mäkinen IMAS 187+187=374, 2) Oona Poikela SodA 194+176=370, 3) Santeri Kenola KaA 195+175=370, 4) Aatu Rintamäki IMAS 190+178=368, 5) Johannes Lähde KA 197+170=367, 6) Jesse Riihimäki IMAS 193+171=364, 7) Niko Antila HSA 193+171=364, 8) Kaius Helaste KeAmS 188+175=363, 9) Miska Löytynoja HSA 192+168=360, 10) Ville Saastamoinen KeAmS 189+166=355, 11) Eero Kurunsaari IMAS 186+168=354, 12) Veera Piirainen SodA 183+171=354, 13) Elias Ruusunen AsAS 193+157=350, 14) Leevi Tanskanen AsAS 173+176=349, 15) Aleksi Iso-Tuisku MA 181+166=347, 16) Oliver Pakulla LappjA 176+168=344, 17) Olga Lähteenmäki SäSA 191+148=339, 18) Mikko Jussila IMAS 186+151=337, 19) Oscar Pakulla LappjA 167+165=332, 20) Leevi Ylönen PiekSA 174+156=330, 21) Teemu Varismäki IMAS 173+156=329, 22) Adelia Olli KA 168+157=325, 23) Jere Vaaraniemi IMAS 173+151=324, 24) Ella Ekola HSA 178+138=316, 25) Leevi Vesterinen KeAmS 164+144=308, 26) Iisakki Rintamäki KA 160+145=305, 27) Arttu Hasa MA 176+126=302, 28) Vinski Hyttinen HlAS 160+137=297, 29) Eemil Laaksonen IMAS 180+104=284, 30) Ohto Herrala LappjA 158+119=277, 31) Veeti Tuukkanen MA 159+112=271. Sarja 12VT: 1) Juha-Pekka Vähätalo KaA 178+184=362, 2) Leevi Intonen VamSA 172+180=352, 3) Konsta Intonen VamSA 180+169=349, 4) Tiia Koivisto KA 172+165=337, 5) Aleksi Kauppila KaA 169+166=335, 6) Joni Nahkala LappjA 160+163=323, 7) Ella Hakala IMAS 148+168=316, 8) Eemil Palo IMAS 142+164=306, 9) Ida Pakulla LappjA 138+167=305, 10) Hermanni Kuoppala LappjA 155+136=291, 11) Mika Kärkkäinen KA 138+143=281, 12) Emmi Ahonen KA 153+127=280, 13) Pihla Kuosku SodA 140+135=275, 14) Taavi Lauttamus KA 159+116=275, 15) Ville Ahonen KA 143+127=270, 16) Miro Nurmi HSA 140+106=246, 17) Juho Kumpulainen IU 120+123=243, 18) Heikki Niemi IMAS 112+97=209. Sarja 14VT: 1) Aleksi Kasi IMAS 280+266=546, 2) Anni Sipola SodA 278+262=540, 3) Arttu Vaittinen KitA 269+259=528, 4) Tuomas Olli LappjA 269+257=526, 5) Iiris Lauttamus IMAS 266+247=513, 6) Henriikka Hölsö IMAS 277+227=504, 7) Topias Teikari IU 5/2016 URHEILUAMPUJA 41

SM 2016 233+250=483, 8) Tiina Niemi IMAS 273+188=461, 9) Santeri Huhtala IU 211+213=424, 10) Eetu Virtanen MA 166+138=304, 11) Sami Haapiainen MA 147+147=294. Joukkuekilpailu Ilmakivääri 8IT: 1) Asikkalan Ampumaseura (Manu Nieminen, Samuel Ruusunen, Mikko Syrjä), 2. Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Tuuli Riihimäki, Marko Jussila, Jussi Ketolainen), 3. Härmän Seudun Ampujat 2 (Sini Ojanperä, Jone Ojanperä, Veeti Hippi); Keiteleen Ampumaseura (Aamos Helaste, Anton Pulkkinen, Arttu Räisänen), 5.-8. Härmän Seudun Ampujat 1 (Joona Ojanperä, Juho Huhtaluhta, Eino Huhtaluhta), Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Iisakki Rintamäki, Oona Häkki, Siiri Niemi), Kauhavan Ampujat (Arttu Särkijärvi, Daniel Lindqvist, Jussi Ahopelto), Mikkelin Ampujat (Leo Venäläinen, Aatu Hakkarainen, Timi Venäläinen), 9) Lappajärven Ampujat (Eemeli Kraatari, Netta Viinamäki, Veera Mäkelä). llmakivääri 10IT: 1) Kankaanpään Ampumaurheilijat (Santeri Kanala, Hannamari Vähätalo, Veeti Poikelispää), 2) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 3 (Akseli Tuurinkoski, Emil Laaksonen, Jere Vaaraniemi), 3) Keiteleen Ampumaseura 1 (Nelli Nuutinen, Kaius Helaste, Ville Saastamoinen); Sodankylän Ampujat (Lassi Räisänen, Veera Piirainen, Oona Poikela), 5.-8. Härmän Seudun Ampujat 1 (Ella Ekola, Miska Löytynoja, Niko Antila), Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Mikko Jussila, Samu Mäkinen, Aatu Rintakoski), Kauhajoen Ampujat (Henna Keitaanranta, Heidi Keitaanranta, Petrus Moilanen), Kuusankosken Ampujat (Lili Kemppi, Emilia Virola, Ursula Finne), 9) Härmän Seudun Ampujat 2 (Sanni Ylinen, Jonne Mäkinen, Jimi Ojanperä), 10) Asikkalan Ampumaseura (Inka Oksanen, Leevi Tanskanen, Elias Ruusunen), 11) Kauhavan Ampujat (Iisakki Rintamäki, Adelia Olli, Johannes Lähde), 12) Kauhajoen Ampujat 2 (Jade Niemelä, Veeti Pirttijärvi, Eero Mäki-Tarkka), 13) Mikkelin Ampujat (Aleksi Iso-Tuisku, Veeti Tuukkanen, Arttu Hassa), 14) Keiteleen Ampumaseura 2, 15) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 2 (Jesse Riihimäki, Teemu Varismäki, Eero Kurunsaari), 16) Lappajärven Ampujat (Ohto Herrala, Oscar Pakulla, Oliver Pakulla). llmakivääri 12HT: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 2 (Aapeli Rintakoski, Lenniina Hangassalo, Sonja Häkki), 2) Kauhavan Ampujat 2 (Elmeri Perälä, Topias Nahkala, Mika Tuomaala), 3) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Matilda Pispa, Kaapo Torkko, Iiris Karppi); Kuusankosken Ampujat 1 (Iiris Finne, Pinja Tapio, Lauri Tylli), 5.-7. Kauhavan Ampujat 1 (Samuel Vuorijärvi, Aaro Luomanen, Usva Koriatupa), Kuusankosken Ampujat 2 (Jesse Virola, Joona Heikkinen, Joonas Oksanen), Mikkelin Ampujat (Eemil Valkama, Juho Niskanen, Paavo Pulkkinen). Ilmakivääri 12VT: 1) Simpeleen Hahlo (Aino Nenonen, Sonja Myllys, Emmi Lähteenmäki), 2) Kankaanpään Ampumaurheilijat (Juha-Pekka Vähätalo, Aleksi Kauppila, Niko Elonen), 3) Kauhajoen Ampujat 1 (Tapio Itäluoma, Lasse Itäluoma, Niklas Moilanen); Lappajärven Ampujat 1 (Hermanni Kuoppala, Ida Pakulla, Jani Nahkala), 5.-8. Kymppi-64, Kangasala (Henri Karlsson, Aada Heikkilä, Neea Vuorela), Kauhavan Ampujat 1 (Ville Ahonen, Mika Kärkkäinen, Taavi Lauttamus), Lappajärven Ampujat 2 (Niko Viinamäki, Oskari Kraatari, Veeti Mäkelä), Salon Seudun Ampujat (Vilppu Räsänen, Minea Tarkola, Siiri Wessman), 9) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura (Heikki Niemi, Ella Hakala, Eemil Palo), 10) Härmän Seudun Ampujat (Miro Nurmi, Jaakko Mantere, Jesse Ojanperä), 11) Kauhavan Ampujat 2 (Pauliina Karonen, Emmi Ahonen, Tiia Koivisto), 12) Kauhajoen Ampujat 2 (Tiina Saukko, Iina Niemelä, Jutta Uuro). Ilmakivääri 14HT: 1) Pieksämäen Seudun Ampujat (Eetu Paakkunainen, Niko Naumanen, Essi Heiskanen), 2) Kuusankosken Ampujat 2 (Rasmus Finne, Eetu Mäkelä, Joonatan Rantala), 3) Kauhavan Ampujat (Tapio Kärkinen, Jermu Korkiatupa, Essi Hakala); Mikkelin Ampujat (Joel Palmgren, Otto Rahikainen, Mika Viljakainen), 5.-7. Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Uki Torkko, Topi Perttu, Hilkka Rintakoski), Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 2 (Iiris Lauttamus, Arttu Lidman, Viljami Norolampi), Kuusankosken Ampujat 1 (Viivi Kemppi, Arttu Lång, Santra Mauno). Ilmakivääri 14VT: 1) Asikkalan Ampumaseura (Eetu Siikaniemi, Antti Turunen, Lauri Syrjä), 2) Nokian Seudun Ampujat (Riina Ahvenius, Mikko Helenius, Heikki Linnainmaa), 3) Sodankylän Ampujat (Pihla Kuosku, Niko Räisänen, Anni Sipola); Ylivieskan Kuula (Venni Härkönen, Daniel Lukoperov, Kasperi Haarala), 5.-8. Härmän Seudun Ampujat (Juuso Vimpari, Joonas Kiviniemi, Jesse Ojanperä), Kauhajoen Ampujat, Lammin Ampumaseura, Salon Seudun Ampujat (Sami Manelius, Mira Terkola, Aaro Wessman), 9) Hämeen- 42 URHEILUAMPUJA 5/2016 linnan Ampumaseura (Kaisa Rajala, Iida Alanoja, Lotta Kärnä), 9) Isojoen Urheilijat (Juha Kumpulainen, Santeri Huhtala, Topias Teikari), 11) Isonkyrön Metsästysja Ampumaseura (Henriikka Hölsö, Tiina Niemi, Aleksi Kasi), 12) Keski-Uusimaan Ampumaseura (Roope Hyytiäinen, Henrik Karlsson, Rasmus Ritari), 13) Kankaanpään Ampumaurheilijat, 14) Mikkelin Ampujat (Eetu Virtanen, Sami Haapiainen, Sampo Kivelä). Ilmapistooli 8IT: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Siiri Niemi, Marko Jussila, Jussi Ketolainen), 2) Kauhavan Ampujat (Tuomas Pihlaja, Arttu Särkijärvi, Jussi Ahopelto), 3) Härmän Seudun Ampujat (Nanna Tala, Eino Huhtaluhta, Juho Huhtaluhta); Lappajärven Ampujat (Eemeli Kraatari, Netta Viinamäki, Veera Mäkelä), 5.-6. Isonkyrön Metsästysja Ampumaseura 2 (Oona Häkki, Iisakki Rintamäki, Tuulia Riihimäki), Mikkelin Ampujat (Leo Venäläinen, Aatu Hakkarainen, Timi Venäläinen). Ilmapistooli 10IT: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Mikko Jussila, Aatu Rintamäki, Samu Mäkinen), 2) Keiteleen Ampumaseura (Leevi Vesterinen, Ville Saastamoinen, Kaius Helaste), 3) Asikkalan Ampumaseura (Onni Nyman, Leevi Tanskanen, Elias Ruusunen); Kaustisen Pohjan-Veikot 2 (Aaro Peltoniemi Panu Lappi, Iida Jylhä), 5.-8. Härmän Seudun Ampujat (Ella Ekola, Miska Löytynoja, Nikko Antila), Kaustisen Pohjan-Veikot 1, Lappajärven Ampujat (Ohto Herrala, Oscar Pakulla, Oliver Pakulla), Sodankylän Ampujat (Janne Piirainen, Veera Piirainen, Oona Poikela), 9) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 2 (Jesse Riihimäki, Teemu Varismäki, Eero Kurunsaari), 10) Kankaanpään Ampumaurheilijat, 11) Kauhavan Ampujat (Iisakki Rintamäki, Adelia Olli, Johannes Lähde), 12) Mikkelin Ampujat (Aleksi Iso-Tuisku, Veeti Tuukkanen, Arttu Hasa). Ilmapistooli 12VT: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Iiras Karppi, Eemil Palo, Ella Hakala), 2) Isojoen Urheilijat (Iina Niemelä, Urho Lepissaari, Aliisa Lunnaspuro), 3) Kauhavan Ampujat 2 (Pauliina Karonen, Emmi Ahonen, Tiia Koivisto); Kankaanpään Ampumaurheilijat (Aleksi Kauppila, Juhapekka Vähätalo, Jesse Holma), 5.-8. Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 2 (Kaapo Torkko, Sonja Häkki, Aapeli Rinta-Koski), Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 3 (Heikki Niemi, Lenniina Hangassalo, Matilda Piispa), Kauhavan Ampujat 1 (Taavi Lauttamus, Sami Kalliokoski, Mika Kärkkäinen), Sodankylän Ampujat 2 (Tero Piekkari, Pihla Kuosku, Osari Huutola), 9) Sodankylän Ampujat 1 (Leevi Räisänen, Juha Rutanen, Arttu Poikela), 10) Lappajärven Ampujat (Hermanni Kuoppala, Ida Pakulla, Jani Nahkala), 11) Kauhavan Ampujat 3 (Jori Möttönen, Paavo Tyyvi, Ville Ahonen). Ilmapistooli 14VT: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Viljami Norolampi, Uki Torkko, Aleksi Kasi), 2) Kauhavan Ampujat (Mari Pihlaja, Jyri Möttönen, Panu Laaksio), 3) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura (Iiro Lauttamus, Henriikka Hölsö, Arttu Lidman), 3) Kaustisen Pohjan-Veikot (Eetu Jylhä, Julia Teirikangas, Vili Lappi), 5.-8. Isojoen Urheilijat (Santeri Huhtala, Arno Leppisaari, Topias Teikari), Kankaanpään Ampumaurheilijat, Mikkelin Ampujat 1 (Niko Okkonen, Tino Tukiainen, Aino Rytkönen), Sodankylän Ampujat (Rasmus Savo, Niko Räisänen, Anni Sipola), 9) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 3 (Topi Perttu, Hilkka Rinta-Koski, Tiina Niemi), 10) Mikkelin Ampujat 2 (Sampo Kivelä, Eetu Virtanen, Sami Haapiainen). RUUTIASEIDEN KULTAHIPPUFINAALI 6.8. Siilinjärvi Kivääri 50 m makuu 30 lk, sarja 14T: 1) Mari Pihlaja KA 291/11, 2) Essi Heiskanen PiekSA 290/13, 3) Mika Viljakainen MA 290/9, 4) Viivi Kemppi KuusA 289/10, 5) Lauri Syrjä AsAs 288/9, 6) Hilkka Rinta-Koski IMAS 286/9, 7) Arttu Vaittinen KitA 284/7, 8) Arttu Lång KuusA 283/8, 9) Luukas Koota ESF 282/11, 10) Uki Torkko IMAS 282/6, 11) Markus Suortti KuusA 281/7, 12) Aleksi Kasi IMAS 279/6, 13) Arttu Lidman IMAS 278/8, 14) Viljami Norolampi IMAS 277/4, 15) Eetu Siikaniemi AsAs 276/9, 16) Anni Sipola SodA 276/6, 10x12, 17) Joel Palmgren MA 276/6, 10x10, 18) Santra Mauno KuusA 274/4, 19) Antti Turunen AsAs 273/3, 20) Otto Rahikainen MA 270/2, 21) Mikko Helenius NoSA 270/0, 22) Sakke Petäjäsaari MyA 269/4, 23) Rasmus Finne KuusA 269/4, 24) Venni Härkönen YK 244/0. 50 m makuu 20 lk, sarja 12T: 1) Tiia Koivisto KA 198/11, 2) Lauri Tylli KuusA 197/10, 3) Lotta Kärnä HlAS 194/8, 4) Mika Kärkkäinen KA 194/5, 5) Niko Elonen KaA 193/8, 10x14, 6) Vertti Sipponen MA 193/8, 10x13, 7) Henri Karlsson K-64 193/7, 8) Emmi Ahonen KA 190/7, 9) Vilma Huhtanen YVA 190/5, 10) Niko Neitola SodA 189/7, 11) Kaapo Torkko IMAS 188/4, 12) Eemil Palo IMAS 187/5, 13) Matilda Pispa IMAS 187/5, 14) Iiris Finne KuusA 186/4, 15) Veeti Lehtimäki IMAS 186/2, 16) Samuel Vuorijärvi KA 184/2, 17) Elmeri Perälä KA 183/2, 18) Jesse Virola KuusA 182/4, 19) Aada Heikkilä K-64 182/3, 20) Mika Tuomaala KA 181/2, 21) Ella Hakala IMAS 180/3, 22) Ville Ahonen KA 180/1, 23) Siiri Petäjäsaari MyA 178/1, 24) Aapeli Rinta-Koski IMAS 177/3, 25) Topias Kari KA 177/1, 26) Sami Kalliokoski KA 174/1, 27) Veeti Mäkelä LappjA 173/2, 28) Ossi Härkönen YK 173/1, 29) Joonas Oksanen KuusA 172/1, 30) Iida-Maria Tuomainen AsAs 170/5, 31) Arttu Poikela SodA 155/0, 32) Pauliina Karonen KA 139/2, 33) Paavo Tyyvi KA 121/0. 50 m makuu 20 lk, sarja 10T: 1) Oona Poikela SodA 191/5, 2) Elias Ruusunen AsAs 191/3, 3) Samu Mäkinen IMAS 190/6, 4) Lili Kemppi KuusA 188/5, 5) Johannes Lähde KA 188/2, 6) Samuel Ruusunen AsAs 183/2, 7) Ursula Finne KuusA 181/3, 8) Jimi Ojanperä HSA 180/2, 9) Eevi Lehtimäki IMAS 175/3, 10) Saku Ala-Korpi SiiLa 174/1, 11) Jesse Riihimäki IMAS 174/1, 12) Jussi Ahopelto KA 171/1, 13) Sini Ojanperä HSA 171/0, 14) Jussi Ketolainen IMAS 164/0, 15) Silja Vuorijärvi KA 164/0, 16) Jonne Ojanperä HSA 162/0, 17) Sanni Ylinen HSA 155/1, 18) Emilia Virola KuusA 154/3, 19) Daniel Lindqvist KA 154/2, 20) Silja Petäjäsaari MyA 153/1, 21) Iisakki Rintamäki KA 152/2, 22) Tuomas Pihlaja KA 151/0, 23) Veera Mäkelä LappjA 149/0, 24) Tuuli Riihimäki IMAS 145/1, 25) Eemil Laaksonen IMAS 142/1, 26) Sisu Mäkinen IMAS 141/1, 27) Arttu Särkijärvi KA 130/1, 28) Veeti Heiskanen SiiLa 120/0. Pistooli 25 m pienoispistooli 4x5 lk, sarja 12T: 1) Ella Hakala IMAS 197/6, 2) Eemil Palo IMAS 188/4, 3) Kaapo Torkko IMAS 187/5, 4) Matilda Pispa IMAS 185/3, 5) Samu Mäkinen IMAS 174/1, 6) Arttu Poikela SodA 167/1, 7) Vertti Sipponen MA 162/2, 8) Jesse Riihimäki IMAS 161/2, 9) Aapeli Rinta-Koski IMAS 158/1, 10) Niko Neitola SodA 146/1, 11) Oona Poikela SodA 144/0, 12) Jussi Ketolainen IMAS 137/0, 13) Elias Ruusunen AsAs 126/1, 14) Tuuli Riihimäki IMAS 36/0. 25 m pienoispistooli 3x5 lk + 3x5 lk, sarja 14T: 1) Lasse Kurkela HVA 259/3, 2) Viljami Norolampi IMAS 255/1, 3) Uki Torkko IMAS 252/4, 4) Aleksi Kasi IMAS 251/4, 5) Arttu Vaittinen KitA 247/2, 6) Tino Tukiainen MA 237/2, 7) Aino Rytkönen MA 233/1, 8) Niko Okkonen MA 212/2, 9) Arttu Lidman IMAS 212/1. Joukkueet, 50 m kivääri makuu Sarja 10T: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Eevi Lehtimäki, Samu Mäkinen, Jesse Riihimäki) 539, 2) Kuusankosken Ampujat (Emilia Virola, Ursula Finne, Lili Kemppi) 523, 3) Kauhavan Ampujat 1 (Daniel Lindqvist, Johannes Lähde, Iisakki Rintamäki) 494, 4) Härmän Seudun Ampujat (Jone Ojanperä, Sini Ojanperä, Sanni Ylinen) 488, 5) Isonkyrön Metsästysja Ampumaseura 2 (Jussi Ketolainen, Eemil Laaksonen, Tuuli Riihimäki) 451, 6) Kauhavan Ampujat 2 (Tuomas Pihlaja, Arttu Särkijärvi, Silja Vuorijärvi) 445. Sarja 12T: 1) Kauhavan Ampujat 1 (Emmi Ahonen, Ville Ahonen, Tiia Koivisto) 568, 2) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Ella Hakala, Veeti Lehtimäki, Kaapo Torkko) 554, 3) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 2 (Eemil Palo, Matilda Pispa, Aapeli Rinta-Koski) 551, 4) Kuusankosken Ampujat (Lauri Tylli, Jesse Virola, Joonas Oksanen) 551, 5) Asikkalan Ampumaseura (Samuel Ruusunen, Elias Ruusunen, Iida-Matia Tuomainen) 544, 6) Kauhavan Ampujat 2 (Jussi Ahopelto, Sami Kalliokoski, Mika Kärkkäinen) 539, 7) Sodankylän Ampujat (Oona Poikela, Arttu Poikela, Niko Neitola) 535, 8) Kauhavan Ampujat 4 (Pauliina Karonen, Elmeri Perälä, Samuel Vuorijärvi) 506, 9) Kauhavan Ampujat 3 (Topias Kari, Mika Tuomaala, Paavo Tyyvi) 479. Sarja 14T: 1) Kuusankosken Ampujat (Santra Mauno, Markus Suortti, Viivi Kemppi) 844, 2) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura (Aleksi Kasi, Arttu Lidman, Uki Torkko) 839, 3) Asikkalan Ampumaseura (Eetu Siikaniemi, Lauri Syrjä, Antti Turunen) 837, 4) Mikkelin Ampujat (Joel Palmgren, Otto Rahikainen, Mika Viljakainen) 836. Joukkueet 25 m pienoispistooli Sarja 12T: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Ella Hakala, Eemil Palo, Kaapo Torkko) 572, 2) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 2 (Samu Mäkinen, Matilda Pispa, Aapeli Rinta-Koski) 517, 3) Sodankylän Ampujat (Oona Poikela, Arttu Poikela, Niko Neitola) 457, 4) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 3 (Jussi Ketolainen, Jesse Riihimäki, Tuuli Riihimäki) 334. Sarja 14T: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (Aleksi Kasi, Viljami Norolampi, Uki Torkko) 758, 2) Mikkelin Ampujat (Aino Rytkönen, Niko Okkonen, Tino Tukiainen) 682.

Practical etenee myötätuulessa Pian alkava vuosi 2017 tulee olemaan practical-ammunnalle erittäin kiireinen vuosi. Teksti SIMO PARTANEN Kuva MAX KÄÄR P racticalilla on edessään kolme eri maailmanmestaruuskilpailua, joihin urheilijat parhaillaan valmistautuvat täysillä. Nämä kolme kilpailua luovat lajille isoja haasteita, mutta ennen kaikkea myös suuria mahdollisuuksia. Practical-jaoston puheenjohtajan Mikael Ekbergin puhelin on käynyt viime aikoina kuumana. Välillä on soittanut valmennussihteeri, välillä rahastonhoitaja tai koulutussihteeri. Ja kun puhelin on juuri laskettu, saattaa varapuheenjohtaja kilauttaa vain päivittääkseen tuoreimmat työt ajan tasalle. KIRKKONUMMELLA ASUVA Ekberg jatkaa ensi vuonna neljättä vuottaan practical-jaoston puheenjohtajana. Alkukankeudet on aikapäiviä sitten sivuutettu, ja nyt toiminnassa on jatkuvuuden ansiosta viimein päästy niin sanotusti kunnolla vauhtiin. Mutta mikä on muuttunut sinä aikana, kun Ekberg on practical-jaostoa johtanut? – Monessa asiassa olemme menneet eteenpäin, mutta eniten on kehittynyt valmennuspuoli. Meillä on ollut jo kolmena vuonna peräkkäin hyvin organisoitua maajoukkuevalmennustoimintaa. Ensi vuonna toimintamme vain laajenee, Ekberg kertoo. Sitä se totisesti tekee. Vuonna 2017 practical-jaosto järjestää alustavien kaavailujen mukaan yhteensä seitsemän maajoukkueleiriä, joista kuusi on ammuntapainotteista ja yhdellä keskitytään fyysiseen sekä henkiseen valmennukseen. – Näin laaja, urheilijoille ja valmentajille käytännössä kokonaan omakustanteinen maajoukkuetoiminta on hieno asia. Se osoittaa sitoutumista lajiin. Valmennussihteerimme ja lajivalmentajamme ovat tehneet hienoa työtä, Ekberg sanoo. LUONNOLLISESTI TOIMINNASSA on myös runsaasti kehitettävää, eikä Ekberg jää sanattomaksi, kun häneltä kysytään parannusehdotuksia lajin eteen. Erityisesti mies painottaa kolmea asiaa: perusharrastajan tarpeiden tukeminen, kilpailujen lisääminen ja lajin arvostaminen. – On ehdottoman tärkeää, että meillä on jatkossa runsaasti ratoja, joissa perusharrastaja voi harrastaa practicalia. Ilman ratoja meillä ei ole oikeastaan mitään. Uskon ja toivon, että liitto ottaa myös meidän lajimme tarpeet huomioon, kun se tekee hienoa työtä ampumaratojen eteen, Ekberg pyörittelee. – Ja sitten tarvitsemme runsaasti kilpailuja, jotta radoilla treenaavat harrastajat pääsevät mittaamaan taitojaan. Se on kuitenkin lajin suola. Pistoolikilpailuja meillä on jo aika paljon, mutta kivääri- ja haulikkokilpailujen määrää olisi hyvä lisätä. Juha-Pekka Vuorinen (vas.), Mikael Ekberg ja Taisto Takkumäki tapasivat marraskuussa uuden jaoston perustavassa kokouksessa. Practical-jaosto 2017: ´ ´ ´ ´ Mikael Ekberg, puheenjohtaja Taisto Takkumäki, varapuheenjohtaja Juha-Pekka Vuorinen, sihteeri Peter Rönnberg, rahastonhoitaja ´ ´ ´ ´ Aki Pakka, koulutussihteeri Simo Partanen, valmennussihteeri Max Käär, varajäsen Olli-Pekka Partanen, varajäsen TÄLLÄ HETKELLÄ practical elää lajina hyVoisiko luvassa olla mitalisadetta, Mikael vin muuttuvia aikoja. Eivätkä nämä ajat Ekberg? – Luulen, että menestystä tulee. Varsintodellakaan lupaile huonoa tulevaisuutta ajatellen. Valmennustoiminta on kehittynyt, kin kiväärissä oletan meidän olevan kilpaiharrastajia tulee lisää ja jaoston toiminta on luiden paras maa, Ekberg lataa. muuttunut jatkuvasti ammattimaisempaan Oletus ei perustu kevyelle pohjalle. suuntaan. Se missä Ekberg haluaisi nähdä Suomalaiset ovat jo vuosikausia hallinneet vielä kehitystä, on lajin kivääripracticalin EM-kilnäkyvyys. pailuja, joten menestysta"Kivääripracticalissa – Practicalilla on erit- oletan meidän olevan voitteita on turha asettaa täin paljon harrastajia kevyiksi ensimmäisissä Suomessa, ja toivoisin eh- MM-kisojen paras maa." MM-kilpailuissakaan. Mutdottomasti, että he saisivat ta miten on pistoolin laita? – Meillä on pistoolissakin erittäin hyvät ansaitsemaansa tukea ja arvostusta. Meidän täytyy saada lajimme paremmin esille, jotta mahdollisuudet mitaleihin. Olemme nouskaikki harrastajien ja toimihenkilöiden pa- seet siinä aseluokassa erittäin lähelle kannostukset eivät jää turhiksi, Ekberg luettelee sainvälistä huippua viime vuosina. – Action airista en osaa oikein odottaa päättäväisesti. Mainio keino lajin esiin tuomiseen olisi mitään, sen tasoa on vaikea arvioida. Istumenestyä seuraavan vuoden arvokilpailuis- taan alas seuraamaan innolla, mitä tuleman sa. Kesäkuun alussa Venäjällä ammutaan pitää, Ekberg toteaa. Mikael Ekberg on saanut muiden pracensimmäiset kivääripracticalin maailmanmestaruuskilpailut, elo–syyskuun vaihtees- tical-jaoston jäsenien kanssa lajin pyörät sa kisataan kahdeksattatoista kertaa pis- loistavasti pyörimään. Tavoitteita on jo saatoolipracticalin MM-tittelistä Ranskassa ja vutettu paljon, mutta monet siintävät vielä marraskuussa kilpaillaan niin ikään ensim- kaukana tulevaisuudessa. Pian nähdään, mäistä kertaa action airin maailmanmesta- mitkä näistä tavoitteista täyttyvät vuonna 2017. ruudesta Unkarissa. 5/2016 URHEILUAMPUJA 43

Tekstit MATTI ERKKILÄ Kuvat LASSI PALO & JUKKA PÄÄRNILÄ Kahdeksan EM-mitalia kasa-ampujille! K asa-ampujat ovat tyytyväisiä tämän vuoden arvokisamenestykseensä Ruotsissa järjestetyissä EM-kilpailuissa. Rune Fagerström saavutti neljä, Marko Tanskanen kaksi ja Timo Särkiniemi yhden mitalin. Lisäksi joukkuekilpailusta voitettiin yksi hopeamitali. Särkiniemi, 32, on harrastanut kilpa-ammuntaa vasta kolmen vuoden ajan. Ylivieskan Kuulaa edustava yllättäjä sanoo lähteneensä kokeilemaan ammuntaa serkkunsa innoittamana. Aseet olivat Timolle tuttuja metsästyksen kautta. Ensi vuonna ovat MM-kilpailut Uudessa-Seelannissa. Sinne tekisi miehen mieli, "Kuntopuolen mutta kisamatka on monen tuhannen euharjoituksiini ron arvoinen. Voi käydä niin, että hän jättää kisan väliin ja alkaa keskittyä vuoden 2018 kuuluvat muun keskisytytteisten EM-kilpailuun, joka järmuassa jääjestettäneen Lohtajalla. – Varsinaista ampumista ei harjoitteluukiekkoilu ja ni paljon kuulu. Eniten aikaa vievät patruuhiihto." natestit. Kuntopuolen harjoituksiini kuuluvat muun muassa jääkiekkoilu ja hiihto, Timo Särkiniemi Särkiniemi kertoo. KASA-AMMUNNASSA osumien ei tarvitse olla kympissä, mutta niiden on oltava mahdollisimman lähellä toisiaan, jopa samassa rei´ässä. Aseen ja patruunan on siten sovittava täydellisesti yhteen. Aseja patruunatestit vievät kasa-ampujalta paljon aikaa, kun latauksen pitää toimia vaihtelevissa olosuhteissa. – Pienoiskivääripuolelle olemme saaneet uusia kilpailukykyisiä aseita. Nyt tarkoituksemme on ottaa käyttöön elektroniset tuloslaskentajärjestelmät, kertoo lajijaoston puheenjohtaja Marko Pikkarainen. – Suomessa aktiivisten kasa-ampujien määrä on toista sataa. Harrastajia kilpailuissa saisi olla enemmän. Siksi aloituskynnystä "lajin saloihin" koetetaan laskea lanseeraamalla TopCup-niminen ampumatapahtuma. Ensimmäinen oli Iittalassa lokakuun lopussa ja kaksi muuta loppuvuodesta. TopCupiin voi osallistua vaikka lippaallisella metsästyskiväärillä, kunhan ballistiikkaan on hieman perehtynyt. Makuulta bipodi- tai repputuelta peräkkäin ammuttavat ampumamatkat ovat 100, 200 ja 300 metriä, puheenjohtaja jatkaa. KILPAILUTOIMINTAAN SOVELTUVIA ratoja ei ole Suomessa montaa. Onneksi Keiteleellä avattiin kaksi vuotta sitten korkeatasoinen rata, jossa on siitä lähtien järjestetty nelipäiväiset SM-kilpailut. Myös Karttulassa on satsattu viime aikoina radan parantamiseen. Ensi vuoden tärkeimmät kilpailut ovat MM-kisojen lisäksi Sloveniassa järjestettävät pistelajien World Cup- ja EM-kilpailut. – Karsintojen kautta pyrimme saamaan täydet osallistujamäärät kyseisiin kilpailuihin. Ulkomaiden kisamatkat tulevat ampujille kohtuuttoman kalliiksi, sillä liiton tuki on todella pieni. Toivottavasti ei ISSF-lajien arvostus kisamenestyksien myötä nousee jatkossa. – Lajin tulevaisuus näyttää pistelajeissa hyvältä. Aseet osataan virittää entistä tarkemmiksi. Osaamisemme on kansainvälisellä tasolla, mutta on esteitäkin. Lajin aloituskynnys on korkea ja uusien aseiden lupakäytäntö on työläs. Kilpailukykyisen kaluston hankinta on myös pitkä prosessi, sillä ostot tehdään etupäässä Yhdysvalloista asti. 44 URHEILUAMPUJA 5/2016 Timo Särkiniemi palkittiin Grande Finalessa vuoden kasa-ampujana.

Helena Hautakangas – mustaruutilajin valopilkku M ustaruutilajien vuoden ampujaksi valittiin Oriveden Ampujien Helena Hautakangas (kuvassa). Yllättäjä jäi harmittavan lähelle MM-mitalia. Hän sijoittui MM-kilpailussa neljänneksi. Hautakankaan laji on 100m Walkyrie original. Toki mitaleitakin saatiin eli yksi henkilökohtainen ja yksi joukkuemitali. Timo Näätänen-Lihavainen oli jälleen henkilökohtaisten lajien (Miquelet) maineen pelastaja. Hän sijoittui MM-kilpailussa kolmanneksi. Myös joukkuekilpailusta suomalaiset saavuttivat kolmannen sijan. Siinä laukoivat Timon lisäksi Sakari Viertola ja Ari Salin. – Kausi oli hyvä, mutta kyllä MM-pronssimitalin häviäminen tasatuloksella harmittaa vieläkin. Kymppejä meillä oli yhtä monta, mutta yhdeksiköissä hävisin ja samalla meni mitali. Ensi vuonna on EM-kilpailut Espanjassa. Toivottavasti saan töistä vapaata ja pääsen tavoittelemaan sieltä mitalia, vuoden mustaruutiampujaksi nimetty Helena Hautakangas kertoo. Hänen valmentajanaan toimii avopuoliso Jari Janhunen, joka on myös taitava kilpailija. – Onneksi saavutimme kaksi MM-mitalia, jotka kannustavat meitä eteenpäin, tuumi Reijo Näätänen – yksi lajin uskollisimmista. Lajin ratatilanne on pysynyt ennallaan. Parhaimmat ja suosituimmat löytyvät Orivedeltä, Halikosta ja Sipoosta. Ensi vuoden pääkilpailu järjestetään Granadassa 3.–10. syyskuuta. Suomen joukkue nimetään EM-kisaan kotimaisten, ennätyskelpoisten kisojen perusteella. Lisäksi valinta edellyttää tulosrajan saavuttamista. – Olemme saanet seuroihin uusia jäseniä. Kilpailemaan he eivät vielä ole uskaltautuneet. Tarvetta olisi, sillä lajin pariin tulee uusia maita, ja se tarkoittaa kilpailun kiristymistä, Reijo Näätänen tuumii. Siluettiammunnalla oli välivuosi S iluettiampujat saivat tänä vuonna uuden SM-tason radan Savonlinnaan. On siellä tosin kansallisia kilpailuita järjestetty aiemminkin. Lajin MM-menestys ei ollut samaa luokkaa mihin on totuttu. Osasyynä oli se, että mitalirohmu Marko Nikko oli kisoista pois. PM- ja SM-kisoissa hän jylläsi vanhan tavan mukaan. MM-yllättäjä oli Hanna Lempola. Hän sijoittui toiseksi ilmapistoolilla ja teki useita henkilökohtaisia ennätyksiä. Hänet nimettiin ensimmäisenä naisena Vuoden siluettiampujaksi! Nikko voitti Saksan avoimissa mestaruuskilpailuissa ja SM-kisoissa molemmat pienoiskiväärilajit ja luonnollisesti yhteistuloksen. Ensi vuonna hän osallistuu EM-kisoihin ja luottoampuja sanoo kunnon olevan jo kohdallaan. Harrastuksen haittapuolena on nykyinen lupamenettely. Se vaikeuttaa erityisesti uusien harrastajien hankintaa, heidän pitäisi päästä aloittamaan toisen ampujan aseilla. Yritämme saada parannusta asedirektiivin valmisteluun. Näin siluettijaosto pohti nykytilannetta lajiparlamentissa Kisakallion urheiluopistolla. Siluettiampujien iloksi ratatilanne on hieman parantunut. Tutut radat ovat edelleen käytössä, ja Lappeenrannassa on alettu järjestää SM-kilpailuja. Heinola ja Sipoon radat ovat edelleen parhaat. Heinolassa on maamme ainoa 500m rata ja ampumakeskus on auki lähes jokaisena päivänä. EM-kilpailut järjestetään ensi vuonna Tshekissä 17.–29. heinäkuuta. Osallistua voi siluettiammuntaa harrastavan seuran jäsen. Maajoukkueen karsinnat pidetään SM-kilpailujen yhteydessä. Niihin osallistumiseen vaaditaan voimassa oleva lisenssi ja tuomarikortti. Siluettijaosto odottaa innokkaana ensi vuotta. – Harrastajien määrä on kasvamassa Suomen lisäksi muissakin maissa. Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura jatkanee ahkerimpana kilpailujen järjestäjänä. Uusia seuroja ei ole syntynyt, mutta nykyisten jäsenmäärät ovat hieman lisääntyneet. Lajin tulevaisuus näyttää hyvältä, jaosto teki yhteenvetoa siluettiammunnan tulevaisuudesta. 5/2016 URHEILUAMPUJA 45

Hyvää unta ja ravintoa! Urheilijoille tärkeitä asioita ovat harjoittelun lisäksi hyvä palautuminen, uni ja ravinto. Teksti & kuva LASSI PALO K ertaus on opintojen äiti. Näin voi todeta sen jälkeen, kun suomalaiset urheiluampujat olivat käyneet testileireillä Kisakallion urheiluopistolla. Ensin siellä olivat testattavina maajoukkueurheilijat ja sitten oli tehoryhmän testileirien vuoro. Kiväärin, pistoolin, haulikon ja liikkuvan maalin eli ISSF-lajien maajoukkueurheilijoiden kuntotesteihin osallistui kolmisenkymmentä urheiluampujaa. Kaksipäiväisten testien jälkeen olivat vuorossa lajiparlamentit ja vuoden parhaiden palkitsemistilaisuus eli Grande Finale -gaalailta, josta osa urheilijoista nautti kipeytynein lihaksin mutta hymyssä suin. Kiväärin ja pistoolin tehoryhmien testileirit olivat marraskuussa. Niiden kautta voi päästä mukaan tehoryhmävalmennukseen. Viikonlopun ohjelmassa oli fyysisen kunnon testausta, haastatteluja ja ampumaharjoituksia. Testileirit oli tarkoitettu 1997–2002 syntyneille kivääri- ja pistooliampujille. Kiväärin leirille osallistui 24 urheiluampujaa, pistoolissa oli mukana 20 nuorta. KIVÄÄRIAMPUJA Juho Kurki odotti maajoukkueen kuntotestejä levollisin mielin. Hänen olemuksestaan huomasi heti, että hän on hyvässä kunnossa. Kurki piti taukoa ammunnasta syyskuun ajan, mutta ei suinkaan muusta liikunnasta. Hän oli pyöräillyt ja käynyt kuntosalilla erittäin aktiivisesti. Pisimmät pyörälenkit olivat olleet 140 kilometriä päivässä. – Joo, kerran pyöräilin kotoa Poriin, ja matkaa kertyi yhteen suuntaan 70 kilometriä. Poljin takaisin kotiin samana päivänä, Kankaanpään Ampumaurheilijoiden urheilija kertoi. Hän osallistui myös 135 kilometrin pituiseen Pirkan pyöräilyyn. – Normaalit päivälenkkini ovat 20–30 kilometrin pituisia. Kuntosalilla olen käynyt kolme kertaa viikossa. Olen treenannut fysiikkaa monipuolisemmin ja säännöllisemmin kuin aikaisemmin. Vaikka kroppaan on tullut muutoksia, se ei ole vaikuttanut esimerkiksi ampumatekniikkaani. Hyvin olen osunut edelleen, Kurki naurahti. TESTILEIREILLÄ mielenkiintoista oli myös se, että kaksi maineikasta henkilöä osallistui urheiluampujien testaamiseen. Maajoukkueurheilijoita testannut Marko Yrjövuori tunnetaan koripalloilun supertähden Kobe Bryantin treenarina ja pitkäaikaisena NBA-seura Los Angeles Lakersin kuntovalmentajana. Hän palasi aiemmin tänä vuonna koti-Suomeen vietettyään parikymmentä 46 URHEILUAMPUJA 5/2016 Marko Yrjövuori seuraa Juho Kurjen Y-Balance-testiä. vuotta Yhdysvalloissa ja sai nyt ensimmäisen kontaktin urheiluampujiin. Tehoryhmäläisten testeissä oli puolestaan mukana Hanna-Maria Seppälä. Hän on ensimmäinen suomalainen nainen, joka voitti uinnin maailmanmestaruuden. Kisakallion testauspäällikkö Mika Valavuori painotti ja korosti perusasioita niin maajoukkueeseen kuuluville kuin sinne tähtääville nuorillekin. – Kestävyysominaisuudet ovat tärkeitä lihastasapainon ja taidon lisäksi. Palautuminen on myös todella tärkeää. Typerintä, mitä voi tehdä, on se, että ensin liikkuu aktiivisesti ja sitten alkaa vastata kaverin viestiin keskellä yötä. Iltakymmenen jälkeen kaikkien pitäisi alkaa laittaa päätä tyynyyn ja nukkua 8–9 tuntia, Valavuori muistutti. Valavuoren värikkäät testiyhteenvedot kuulivat niin nuoret kuin vanhemmatkin urheiluampujat. – Urheilijoille tärkeitä asioita ovat hyvä palautuminen, uni, ravinto ja neste, hän luetteli niin painokkaasti, että viesti meni varmasti perille kaikille. Hän toi esiin myös välipalojen merkityksen ennen harjoittelua. – Oppiminen tapahtuu unessa. Siksi uni on niin tärkeää, Ampumaurheiluliiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio ”komppasi”. – Olen ylpeä tästä jengistä! Nuorilla alkavat tulokset näkyä eli urheilullisuus alkaa näkyä, Valavuori kehui, mutta jatkoi: – Kaikki eivät vielä tehneet testejä täysillä, vaan pääsivät vasta ”koemaistelemaan”. Vanha ryhmä tietää jo miltä tuntuu, kun pupillit puristuvat päästä ulos. Sitä siis välillä tarvitaan: itsensä likoonlaittamista ja kaikkensa antamista. Urheilijanpolkua ei ole aina helppoa edetä, mutta ilman kovaa yritystä ja treeniä ei myöskään tule palkintoa.

Kuvissa on liittovierailun yhteydessä tehty lavastettu dopingtestitilanne. Näytteitä ei analysoitu. Ainoa laatuaan Suomen ainoa Maailman antidopingtoimiston hyväksymä laboratorio on kaikkien muiden laboratorioiden tavoin jatkuvan laaduntarkkailun alla. Teksti & kuvat LASSI PALO S uomen urheilun eettinen keskus SUEK / Suomen antidopingtoimikunta ADT järjesti yhteistyössä Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n kanssa avoimet ovet -tapahtuman lokakuussa Suomen ainoassa Maailman antidopingtoimisto WADA:n akkreditoimassa laboratoriossa. Edellisen kerran laboratorio avasi ovensa lajiliitoille vuonna 2005. Seuraavana päivänä laboratorioon pääsivät tutustumaan tiedotusvälineiden edustajat. YML on ollut dopinglaboratorio vuodesta 1983 lähtien. Se sai akkreditoinnin ensimmäisten yleisurheilun MM-kisojen yhteydessä 1983, kun ne järjestettiin Helsingissä. Antidopingtoimikunta (ADT) vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingvalvontaan sisältyvät testauksen suunnittelu, näytteiden otto ja käsittely, laboratorioanalyysi, tulosten käsittely, dopingrikkomuksenkäsittely ja seuraamusten määrääminen sekä mahdollinen muutoksenhaku. ADT TEKEE vuosittain noin 3000 dopingtestiä. Testatuimmat joukkuelajit viime vuonna olivat jääkiekko, jalkapallo ja amerikkalainen jalkapallo. Testatuimpien yksilölajien kärjessä olivat maastohiihto, yleisurheilu ja voimanosto. Doping Maailman antidopingsäännöstöön perustuvan Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti dopingilla tarkoitetaan yhtä tai useampaa dopingrikkomusta. Suomen antidopingsäännöstöön sitoutuneen urheilijan tai muun asianomaisen henkilön tulee olla selvillä siitä, mikä on dopingrikkomus samoin kuin siitä, mitkä aineet ja menetelmät on mainittu kulloinkin voimassa olevassa Maailman antidopingtoimiston (WADA) kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa. Useimmissa urheilulajeissa dopingrikkomuksia valvotaan WADA:n laatiman maailman antidopingsäännöstön ja kansainvälisten standardien mukaisesti. Kansainvälisen lajiliiton säännöstöt ovat juridisesti urheilijoita sitovia. ... Juttu jatkuu sivulla 53. 5/2016 URHEILUAMPUJA 47

SEURAESITTELY HyMA Tavoitteena nousta Suomen ykkösradaksi Hyvinkään Ampumaurheilukeskuksessa ovat isot maansiirtotyöt käynnissä. Kaiken mennessä nappiin Ridasjärvellä sijaitseva rata nousee olosuhteiltaan ja palveluiltaan Suomen ykköseksi. Teksti & kuvat LASSI PALO N äin ainakin, jos Hyvinkään Metsästysampujien (HyMA) suunnitelmat toteutuvat. Ja mikseivät toteutuisi, sillä ne on tehty aikaa ja vaivaa säästämättä sekä tiiviissä ja hyvässä yhteisymmärryksessä viranomaisten sekä ampumaurheilukeskuksessa luotiratoja pitävän Hyvinkään Riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Puheenjohtaja Jukka Tuloisela ja sihteeri Kari Sankala esittelivät lokakuisena tiistaina ampumaurheilukeskusta. Aurinko paistoi ja kaksi skeet-ampujaa pudotti kiekkoja tasaiseen tahtiin. Samaan aikaan täysperävaunulliset rekat jylistivät rata-alueen halki ja nostattivat sakean pölyn ilmaan. Tuntui kuin maa olisi järissyt jalkojen alla; niin painavia ne olivat täysine lasteineen. KAIKELLA ON tarkoituksensa. Ampu- maurheilukeskuksen melu- ja maavalliin tarvitaan 50 000 täysperävaunurekallista ylijäämämaata, joka on – kuten HyMA:n edustajat korostavat – puhdasta maa-ainesta kaikkiaan 1,5 miljoonan kuution verran. Rekkaliikennettä on joka arkipäivä, laskelmien mukaan seuraavien 14 vuoden ajan. Pian päättyvä vuosi on ollut työntäyteinen, sillä rataa rakennetaan ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi, ja tavoitteena on hallita päästöjä ja alentaa melutasoa loma-asuntojen suuntaan. HyMA:ssa ollaan tyytyväisiä, sillä nyt seura voi investoida tulevaisuuteen. Suunnitteilla on kehittää nykyisiä skeet- ja trap-ratoja monitoimisiksi yhdistelmäradoiksi, laajentaa ratarakenteita compakia ja sportingia varten sekä toimintakeskus, jossa sijaitsevat toimistot, neuvottelu- ja koulutustilat sekä saunat. – Nämä palvelevat myös muita käyttäjiä, muun muassa yrityksiä. Voimme pitää täällä sellaisia tilaisuuksia, joita emme ole aiemmin voineet pitää. Kun jaksaa kuvitel48 URHEILUAMPUJA 5/2016 HyMA:n puheenjohtaja Jukka Tuloisela (vas.) ja sihteeri Kari Sankala esittelevät aluetta. la, miltä alue näyttää 15 vuoden kuluttua, meillä on paljon lisää ratoja. Tämä on loistava tilanne, sillä kaikki laajan muutoksen suunnitelmat on hyväksytetty ennakkoon, jolloin niiden pitäisi kestää myös valitukset ja mahdolliset oikeusasteet, Tuloisela toteaa. – Kymmeniä tuhansia euroja on mennyt ympäristön tutkimiseen ja suunnitelmiin, mutta se on hinta, joka on maksettava. RIDASJÄRVEN RADALLA on ammuttu vuodesta 1989 lähtien, ja koko alueen pinta-ala on 60 hehtaaria. Vuonna 1961 perustetussa HyMA:ssa on hivenen alle sata jäsentä, joista skeetiä ampuu noin puolet, ja toinen puolikas jakaantuu melko tasan trap- ja sporting-ampujien kesken. Radalle on lunastettu vieraskortteja jo reilut 1400. Ridasjärvellä ammutaan vajaa puoli miljoonaa kiekkoa vuodessa, mutta kun rata on täysin valmis, miljoonan kiekon raja menee ”varmasti” rikki, Tuloisela ja Sankala sanovat. Suurin osa kävijöistä tulee 75 kilomet- rin säteeltä, mutta loma-aikoina tiedetään lapualaisten ja lappeenrantalaistenkin hakevan vaihtelua Ridasjärveltä asti. HyMA ei tee töitä pelkästään talkoilla, vaan sillä oli esimerkiksi viime kesänä kaksi palkattua työntekijää. Sankala oli heistä toinen. HyMA:n puheenjohtajana neljättä vuotta toimiva Tuloisela huokaa syvään, kun kysyn, kuinka paljon häneltä on kulunut ja kuluu aikaa seuran asioiden hoitamiseen. – Huhhuh! Työstä merkittävä on sellaista, jota muut eivät juurikaan näe: hallintoa, suunnittelua, dokumentointia, raportointia… Ympäristölupa vaati parin vuoden intensiivisen työn, jotta löydettiin sellainen ratkaisu, joka voitiin jättää viranomaisille ja jota ei tarvitse matkan varrella korjailla. Pyrimme kestävään ratkaisuun – sellaiseen, joka kestää tästä ikuisuuteen. HyMA:n aktiivista kaksikkoa, kuten myös muita johtoryhmän jäseniä, motivoi erityisesti se, että haulikolla voidaan ampua ”nyt ja jatkossakin”. Sankala on tehnyt

jiä . Hy MA :n me ne sty Ha rtt e Oj an en on Rekat tuovat joka arkipäivä lasteittain maa-ainesta rakenteilla olevaan meluvalliin. seen. On myös muistettava, että jos haluaa kilpailla, edustuskelpoisuus vaatii seuran jäsenyyden. Tuloisela on ollut HyMA:n jäsen kuusi vuotta, Sankala oli mukana jo 1980-luvulla ja uudestaan vuodesta 2003. He tietävät, että seuran luottamustehtävät eivät ole ”niitä halutuimpia”. Sankala tunnustikin haastattelun aikana, että seurassa huomattiin heti Tuloiselan kyvyt ja taidot. Niinpä ei mennyt kauan, kun tämä valittiin puheenjohtajaksi. – Näin kävi, kun tiesimme, että ympäristölupaprosessi on alkamassa. Olemme välttäneet monta karikkoa, kun valitsimme Jukan seuran johtoon, Sankala hymyilee. töitä myynnin ja markkinoinnin parissa, ja nykyään hän tekee töitä parissa riistanhoitoyhdistyksessä ja ollut siis parina kesänä "kesäpoikana" HyMA:n radalla. Tuloisela on tehnyt neljännesvuosisadan ajan töitä yritysten talousjohdon tehtävissä. Parhaillaan hän kehittää talousprosessien digitalisointia. – Teen töitä missä ja milloin vain. Tämä on arjen luksusta; käyn toimistolla pari kertaa kuukaudessa. Tärkein työvälineeni on Skype. TULOISELAN MUKAAN HyMA ei ole perinteinen seura siinä mielessä, että se ei pyri ”keräämään” jäseniä, vaan radan käyttäjiä. Kaikki jäseniksi haluavat ovat kuitenkin tervetulleita, mutta heillä pitää olla valmius ja halu osallistua valvontatöihin sekä kilpailuja tuomaritoimintaan. Tuloiselan mukaan jäsenillä on se porkkana, että he saavat ampua edullisemmin kuin muut. – Lisäksi heillä on mahdollisuus vaikuttaa seuran ja radan toiminnan kehittämi- TULOISELA JA SANKALA istuvat rennonoloisesti paviljongissa ja siemailevat kahvia. Vaikka on lokakuun puoliväli, radalla käy ampujia tasaiseen tahtiin. – Haluamme rakentaa olosuhteet ja palvelut erilaisille harrastajaryhmille, joita on kolmea perustyyppiä: kilpa-ampujat, metsästäjät sekä elämys- ja kokeilijaryhmät. Kaikilla on erilaiset tarpeet, joihin pyrimme vastaamaan. Kehityssuunnitelmat on tehty vuoteen 2030 asti. Yksi suunnitelma on se, että Ridasjärvellä järjestetään kansainvälisen tason haulikkokilpailu. Maailmancup-kilpailu ei ole ”eka prioriteetti”, koska se vaatii radan lisäksi paljon muutakin, kuten esimerkiksi koulutettua väkeä erilaisiin tehtäviin. HyMA järjestää vuosittain kymmenkunta kilpailua. Se on hakenut ensi vuoden skeetin M-sarjan SM-kilpailua. Ampumaurheiluliiton hallitus päättää SM-kisajärjestäjät joulukuun kokouksessaan. HyMA:n vuosittain järjestämiä isoja kisoja ovat Nasta GP ja Hyvinkää skeet. HyMA:n tämän hetken menestyneimmät urheilijat ovat skeet-ampujat Hartte Ojanen ja Katja Poutanen. Tuloisela ja Sankala nostavat esiin Satu Sarmalan, 20, joka on vuoden ajan treenannut skeetiä. – Hän on nuori lupaava kyky, he sanovat. ENTÄ SITTEN se Seurajutun perinteinen kysymys: millä kolmella adjektiivilla luonnehditte seuraanne? – Uudistuva, innostava ja pitkäjänteinen, Tuloisela ja Sankala luettelevat lopulta. Ja sitten ne lisäkommentit. Uudistuva siksi, että ”perinteisten rakenteiden pitää murtua”, mutta ”ei vielä riittävän innostava”. Pitkäjänteinen siksi, että suunnitelmat on tehty vuosien päähän. – Ampujien olosuhteita pyritään kehittämään tasapuolisesti, jotta täällä voidaan ampua molempien eli Ampumaurheiluliiton ja Metsästäjäliiton lajeja. Kilpailu- ja harjoitusolosuhteiden pitää olla myös kunnossa. Haluamme, että täällä viihtyy koko perhe eikä vain se, joka ampuu. Miten? Se on vielä muotoilematta. Tavoite se kuitenkin on! Tuloisela nostaa esiin tutun näyn, jossa pikkulapset istuvat autossa kuulonsuojaimet korvillaan. Aika käy pitkäksi, vaikka viihdykkeenä olisikin kännykkä tai tabletti. – Pyrimme madaltamaan kaikkien kynnystä saapua radalle. Kun on kiinnostava rata ja seura, aina tulee lisää kilpa-ampujiakin. He sitten vuorostaan tuovat menestyksen. Meillä on yksi selkeä puute, ja se on koulutettujen valmentajien ja ohjaajien vähyys. Ehkä liitolla voisi olla jonkinlainen ”valmentajien pooli”, josta voisi heittää nimimerkki Jussin valmentamaan eri seurojen junnuja, Tuloisela miettii. Sankala komppaa vieressä: – Lähes jokainen seura painii samojen ongelmien kanssa. Tällainen ”pooli” voisi olla vaikkapa aluekohtaisesti. SYKSYINEN ILTA alkaa saapua Ridasjärven radalle. Isot rekat jylistävät vielä radan läpi. HyMA:n puuhamiehet hymyilevät tyytyväisinä, koska työt ovat edenneet joutuisasti ja suotuisasti. Seitsemän tuhatta kuormaa joka vuosi, tulevien neljäntoista vuoden ajan. – Kaikki mikä tuonne menee, on plussaa, he osoittavat aluillaan olevan vallin suuntaan. 5/2016 URHEILUAMPUJA 49

Vuosi 1986 oli Suomen kivääriammunnan juhlavuosi. Silloin naisten joukkue voitti Itä-Saksan Suhlissa ilmakiväärin ja miehet Ruotsin Skövdessä 300m vakiokiväärin maailmanmestaruudet. Kiväärijoukkueiden mestaruudet Suomeen 30 vuotta sitten Teksti MATTI ERKKILÄ Kuvat SIRPA VESANEN & URHEILUAMPUJAN ARKISTO M iesten voiton arvoa nosti vielä se, että joukkue toi kilpailun voittajana Suomeen niin sanotun Mannerheimin kultapallon. Se oli haluttu ja arvokas kiertopalkinto, jonka määrä oli jäädä Suomeen 50 vuoden mittaisen kiertomatkansa jälkeen. Vaikka Suomella oli noina vuosikymmeninä monia mainioita joukkueita, kultapallo voitettiin MM-kilpailuissa vain kerran – silloin kun siitä kilpailtiin viimeistä kertaa. Ja ME-tuloksella! Mitä näille tekijänaisille ja -miehille nyt kuuluu? Sitä kyseli Urheiluampuja-lehti. Joukkueet kokoontuivat muistelupäiviin syyskuussa Leville Mauri Röppäsen osaomisteiseen, komeaan lomapaikkaan. Neljä ampujaa kuudesta ehti tapaamiseen. Mauri Röppänen Mauri Röppänen saavutti 300m lajien MM-kilpailuissa Ruotsin Sködessä vuonna 1986 peräti viisi mitalia seitsemässä lajissa. Sitä hän ei kuitenkaan pidä uransa kovimpana saavutuksena. Edelle menee hirvenhiihdon viisi peräkkäistä Suomen mestaruutta vuosilta 1972– 76! Seuraavat ”sijat” saavat Sapporon vuoden 1972 olympiakisojen ampumahiihdon joukkuehopea (Röppänen ankkurina), 300m vakiokiväärin EM Oslossa 1983 ja Moskovan olympiakisojen 4. sija pienoiskiväärin 3x40 ls kilpailussa 1980. Röppänen kilpaili ampumahiihdossa kansainvälisellä tasolla 1967–76 ja ampumaurheilussa 1972–90. Kankaanpään Ampumaurheilijoiden Juho Kurjen ja Sodankylän Ampujien Jasmin Mattilan valmentajana hän oli monen vuoden ajan. Kuusi vuotta hän toimi SAL.n kiväärin lajivalmentajana ja neljä vuotta Kankaanpään Mailan joukkueenjohtajanakin. – Nyt olen innokas penkkiurheilija ja avustan kotona Kankaanpäässä seuraani kisojen järjestelytehtävissä, mies kertoo. Hän viettää nykyisin pitkiä aikoja Kittilässä neljän miehen omistamassa lomapaikassa toimien sen keskeisissä hoitotehtävissä. Metsästys on edelleen yksi hänen mieliharrastuksistaan. ”Maru” edusti urheilu-uransa aikana muun muassa Suonenjoen Vasamaa, Merikarvian Seudun Ampujia ja Kankaanpään Ampumaurheilijoita, suunnilleen silloisen kotikuntansa mukaan. Harjoittelun ja kilpailemisen oppi-isäkseen hän nimeää Niilo Väisäsen. Ampumahiihdossa hän sai ohjeita Eino Närvältä ja urheiluammunnassa Osmo Ala-Honkolalta. 50 URHEILUAMPUJA 5/2016 Vuoden 1986 maailmanmestarit Kalle Leskinen, Leena Melartin, Sirpa Vesanen ja Mauri Röppänen 30-vuotisjuhlassa. Muisteloihin eivät Pirjo Peltola ja Ralf Westerlund päässeet. – Harjoittele riittävästi myös fyysistä kuntoasi. Uinti olisi ampujille monipuolisuutensa kannalta varsin hyvä. Se nostaa pulssiakin. Opi kilpailemaan, vaikka kerran viikossa, pienikin kilpailu kehittää, Röppänen valistaa. Kalle Leskinen Rajavartiomestari Kalle Leskinen kilpaili kansainvälisellä tasolla vuosina 1980–2003. Menestyksekkääseen ajanjaksoon sisältyi hienoja saavutuksia. Kaksi joukkueiden maailmanmestaruutta ME-tuloksin ja kuusi EM-mitalia, kaksi kutakin väriä. Kultapallon voittaminen on pysyvin muisto. Vuonna 1983 hän voitti 300m kiväärin EM:n Oslossa ME-tuloksella 595 pistettä – Kilpailen aktiivisesti edelleen. Valmennustehtäviä minulla on ampumaurheilussa ja ampumahiihdon ammunnassa, kuitenkin lähinnä paikallistasolla. Vuoteen 1985 asti hän edusti Joensuun Ampujia ja sen jälkeen Kontiolahden Urheilijoita. Eläkemiehen keskeisimpiä harrastuksia ovat ampumaharrastus, rullaluistelu ja hiihto. Valmentautumisessa mies oli varsin omatoiminen. Hän haki oppia valmennuskirjoista ja menestyneiltä ampujilta. Merkittävästä tuesta hän kiittää Rajavartiolaitosta ja Puolustusvoimia. – Suomen ampumaurheilun nykytila harmittaa. Heikentyvä ratatilanne vaikeuttaa harrastus- ja kilpailutoimintaa. Se voi vaikuttaa menestykseen, ja menestyksen heikentyminen pienentää avustuksia ja yhteistyösopimuksia. Jos emme laajalla tasolla pystytä ISSF:n lajeissa menestymään, niin vieläkin lahjakas ampuja voi oikealla ja kovalla työllä saavuttaa arvokisamenestystä, Leskinen painottaa. Ralf Westerlund Ralf Westerlundin ensimmäinen edustustehtävä oli 1979 Gratzissa. Tulos oli niin huono, että tammisaarelainen autonasentaja mietti, oliko hänellä lajin harrastamisessa mitään järkeä. Jatkaminen kannatti. Kultapallon lisäksi hän voitti ilmakiväärin Euroopan mestaruuden ME-tuloksella Varnassa 1985. Ennätys parani neljällä pisteellä, vaikka mies joutui kesken kisan poistumaan radalta korjatakseen aseensa vian. Tätä voittoaan hän pitää parhaana suorituksenaan. – Olimme Kallen ja Marun kanssa sopineet edellisenä syksynä, että Kultapallo haetaan ”kotiin” ampumalla. Niin teimmekin, vaikka alussa minulla oli vaikeuksia. Muina tähtihetkinään hän pitää Ruotsi-maaottelua Skövdessä. Hänen tuloksensa oli 300m kiväärillä 1174.

”Tuskin paremmin on moni .30 kaliperilla ampunut. Tulos oli ME:n kanssa sama. PM-kisoissa 1987 ammuin Oslossa 300 metriltä makuulta 599. Sekin sivusi ME:tä. Oslolaiset etsivät tulokseeni yhdeksikön! Tuskin muualla olisi löytynyt! Zürichissä vuonna 1987 ammuin vakiokiväärillä ME:tä sivuten 586 pisteen tuloksen ja se lienee rataennätys edelleen.” Lukija voi luulla, että Westerlund oli vain 300m ja ilmakiväärin taitaja. Väärin, hänellä oli kerran 50 metrin kiväärin kaikki Suomen ennätykset nimissään. Silloin ne kirjattiin myös pysty- ja polviasennoista. – Alkutaipaleella minua avitti Harry Fagerström. Myöhemmin valmentajanani olivat SAL:n Johan Laakso ja Matti Seppänen. Olin varmasti haastava valmennettava, kun omasta mielestäni tiesin kaiken parhaiten itse! Suurimman hyödyn taisin saada keskusteluista kilpakumppanieni kanssa. Pitkälle pääsee myös, kun jaksaa vaivata omaa päätänsä. Raseborgs Skyttar on edelleen Westerlundin seura. Hän toimii sen hallituksessa ja kiväärijaostossa. Seuran omistamalla Inkoon ampumaradalla näkyy erityisesti hänen ja Krister Holmbergin uuttera ja taitava käden jälki. Westerlund päätti kilpauransa Sveitsissä voittoon Eurooppa-cupin kilpailuun vuonna 1996. Laji oli 300m täysottelu, 3x40 ls. – Kaikki olemme erilaisia, ja se on huomioitava. Varmaa on vain se, että hyvän tason saavuttamiseen tarvitaan paljon työtä. Tarkoitan paljon, sanoo kotinsa talkkari ja koiran ulkoiluttaja. Leena Melartin Leena Melartin toimii apteekkarina Helsingissä. Hän pitää parhaana saavutuksenaan ilmakiväärin joukkuekilpailun maailmanmestaruutta Suhlissa 1986. Sen lisäksi hän oli useita kertoja maailmancupeissa finaalissa. Viidesti hän muistaa olleensa cupin palkintokorokkeella. Melartin hankki Soulin kisoihin 1988 kaksi maapaikkaa, mutta häntä ei valittu kumpaankaan. – Ampumaradat jätin tyystin samana vuonna, mutta liikunta on ollut mukana aina. Nyt vapaa-aikani kuluu meloessa, ja kausi kestää niin kauan kuin meri on sulana. Maratoneja juoksentelen ja talvisin vietän aikaa telemarkin parissa, hymyherkkä Melartin kertoo. – Maajoukkueessa (Suomi–Ruotsi) olin ensimmäisen kerran vuonna 1979 ja kilpailu-urani päättyi 1988 Kontiolahdella. Vammalan Seudun Ampujat oli seurani ja valmentajina toimivat isä, Erkki Melartin, Kurt Thune ja Pirkko Mäkinen. – Kilpaurheilu ei aina ole pelkkää ruusuilla tanssimista, mutta muistoja siitä saa. Nyt, vuosikymmeniä myöhemmin meillä oli ilo tavata ja viettää aikaa yhdessä. Paljon asioita muistui mieleen, ja mitä ei muistanut, niin muut kertoivat! Tuntui kuin välissä ei voi olla 30 vuotta. Pirjo Peltola Pirjo Peltolan menestyksekkään kilpailu-uran tähtihetket osuivat vuosien 1986 ja 1988 tärkeimpiin kilpailuihin: joukkueiden maailmanmestaruus ilmakiväärillä 1986 ja Soulin olympiakisat 1988. Jälkimmäisissä hän onnistui mainiosti sekä ilmakiväärillä että urheilukiväärin 3x20 laukauksen kilpailussa. Soulissa hän kilvoitteli ilmakiväärillä mitaleista viimeisiin laukauksiin saakka, mutta jäi lopulta viidenneksi. Urheilukiväärissä 580 pisteen mainio tulos oikeutti kymmenenteen sijaan. Siinä hän laukoi makuulta ja polvelta 196 pistettä ja pystystä 188. – Pirjo oli kilpailijana erittäin huolellinen, päämäärätietoinen, rehti ja auttavainen, Leena Melartin muistaa. Peltola ei itse halua menneitä muistella, vaan keskittyy valmennustehtäviin auttaakseen nykyisiä urheilijoitamme menestymään kansainvälisissä kilpailuissa. Hän toimii SAL:n kiväärivalmentajana sekä paralympialajien kehityspäällikkönä. Sirpa Vesanen Viheraluesuunnittelija Sirpa Vesasen (o.s. Ylönen) parhain menestysvuosi oli 1982, jo kolmen vuoden kuluttua hänen kansainvälisen ampumauransa alkamisen jälkeen. Tuolloin hän laukoi ensin Euroopan mestariksi pienoiskiväärin 3x20 laukauksen kilpailussa Roomassa. Syksyllä hän oli tarkin Venezuelan Caracasissa, naisten toisessa kiväärilajissa eli 60 laukausta makuulta. Silloin olivat MM-kilpailut. Kolmanneksi arvokkaimpana hän pitää ilmakiväärin joukkuekilpailun maailmanmestaruutta Itä-Saksan Suhlissa 1986. – Ampumaharrastuksen lopetin vuonna 1995, mutta liikunta kuuluu erittäin keskeisesti vapaa-ajan harrastuksiini. Vesanen harrasti tavoitteellista kilpa-ammuntaa vuosina 1979– 94. Koko kilpailu-uransa mikkeliläinen edusti Mikkelin Ampujia. Valmennusohjeita hän sai tunnetuilta tekijöiltä, kuten Eero Kekkonen, Esa Kervinen, Mauri Röppänen ja Mikko Mattila. Vesanen työskentelee Mikkelin kaupungissa suunnitellen muun muassa puistoja, leikkipaikkoja ja pihoja. Opetusministeriö myönsi hänelle Pro Urheilu -tunnustuksen vuonna 2015. 5/2016 URHEILUAMPUJA 51

TOTTA TOINENKIN PUOLI Revolverihaastattelussa Juho Mäkelä Orimattilan Seudun Urheiluampujista. Vastapoolina laukoo Anssi Mäkelä. Koelaukaukset: Kuka olet? Juho Mäkelä. Minkälainen on hyvä valmentaja? Antaa hyviä ohjeita ja neuvoja. Minkä ikäinen olet? 14-vuotias. Kuka on esikuvasi ampumaurheilussa? Kummitätini Satu Mäkelä-Nummela ja -setäni Matti Nummela. Missä asut ja mitä koulua käyt? Mallusjoella, Orimattilassa, ja käyn Orimattilan Yhteiskoulua. Mitä muuta toivoisit seurasi toiminnalta kuin ammuntaa? En muuta. Mitä seuraa edustat? Orimattilan Seudun Urheiluampujia (OSU). Finaali: Kuinka kauan olet harrastanut ampumaurheilua? Kolme vuotta. Mikä on lajisi? Trap. Kuka toimii valmentajanasi? Isäni Anssi Mäkelä. Mitä muita harrastuksia sinulla on? Metsästys. Miten aloitit ampumaurheilun? Iskän mukana metsällä ja keväällä riistapoluilla ja serkkujeni vauhdittamana. Minkälainen olet luonteeltasi? Rauhallinen. Kisalaukaukset: Miksi harrastat ampumaurheilua? Se on mielekäs laji, ja siinä huomaa oman kehityksen. Juho Mäkelän esikuva on kuuluisa kummitäti. Tekniikka vai tahto? Tahto. Mukavin kouluaine? Liikunta. Suosikkiohjelmasi televisiossa? Salatut elämät. Suosikkiyhtyeesi? Ei ole. Paras elokuva? Luokkakokous. Lempiruokasi? Lihapullat ja perunamuusi. Mikä sinusta tulee isona? Kotitilan jatkaminen on suunnitelmissa, mutta tällä hetkellä on vielä vaikea sanoa. Mihin haluaisit matkustaa? Yhdysvaltoihin. n Tuuletukse paikka: otto. Voit Kerro vitsi tai m rveisiä! te ää tt myös lähe Anssi Mäkelä valmentaa poikaansa. makavereille Terveisä ampu ja tutuille! Kenet haluaisit tavata? Teemu Selänteen. Mitkä ovat tavoitteesi? Mahdollisimman pitkälle pääseminen ja toive kilpailla edustustasolla. Mikä on kivointa ampumaurheilussa? Onnistuminen kisoissa ja kaverit. Millainen hyvä ampuja on luonteeltaan? Määrätietoinen. Mikä on unelmasi urheilijana? Arvokisoihin pääseminen. 52 URHEILUAMPUJA 5/2016 1 2 3 4 5 6 78 9

Intro: ... Jatkoa sivulta 47. Kuka olet? Kuka olet? Anssi Mäkelä. ADT:n testauspäällikön Katja Huotarin mukaan dopingtesteissä ei ole alaeikä yläikärajaa. – On iäkkäitä urheilijoita ja on 14-vuotiaitakin, jotka voittavat omassa lajissaan kaiken. He eivät voi olla testaustoiminnan ulkopuolella, Huotari sanoi. – Testien suunnittelussa huomioidaan useita eri tekijöitä, erilaisilla painotuksilla. Testimäärää jaettaessa otetaan huomioon, WADA:n ohjeistuksen mu- Näytteitä voidaan säilöä kaisesti, esimerkiksi lajin jopa kymmenen vuotta. suosio, kansainvälinen menestys, lajin fyysiset ominaisuudet ja tilastot. Kokonaistestimäärän määrittävät käytettävissä olevat taloudelliset resurssit. Mistä olet kotoisin? Orimattilasta Mallusjoelta. Mikä on urheilutaustasi? Olen nuoresta asti harrastanut ampumaurheilun trap-lajeja ja riistapolkuja. Miksi olet alkanut valmentaa/ohjata? Pojan harrastuksen myötä. Hitit: Mitkä ovat ampumaurheilijan tärkeimmät ominaisuudet? Määrätietoisuus, harkitsevaisuus ja vahva pääkoppa. Mikä on suomalaisen ampumaurheilun tila? Näen sen hyvänä, Suomella oli kaksi paikkaa Rion olympialaissa. Mikä on SAL:n Hämeen alueen ampumaurheilun tila? Hyvä, alueella on paljon nuoria harrastajia. Mitkä ovat tavoitteesi ohjaajana/valmentajana? ”Sponsori” ja tukea mahdollisimman hyvin. Mikä on ohjauksesi ohjenuora? Rauhallisesti eteenpäin! Määrittele kouluarvosanalla seuranne ryhmähenki? 8 ½. Millainen on vanhempien rooli seurassanne? Osa toimii valmentajina ja osa toimihenkilöinä kilpailuissa. Miten kehittäisit lasten ja nuorten ampumaurheilua? Koulujen kautta tutustumista lajiin. Kuinka rahoitatte seuranne toimintaa? Kilpailuilla. Mikä on tärkeintä lasten/nuorten harrastuksessa? Hauskuus ja ilo. Millaiset harjoitusmahdollisuudet seurassanne on? Todella hyvät. Millainen on nuorten harrastajien tilanne seurassasi? Tällä hetkellä nuoria on hyvin. WADA:N AKKREDITOIMIA laboratorioita on kolmisenkymmentä, joista kahdeksantoista on Euroopassa. Jos akkreditointiprosessi on monivaiheinen ja tarkka, on sitä myös akkreditoinnin ylläpitäminenkin. WADA vaatii vuosittain nuo edellä mainitut 3000 dopingtestiä vuodessa, jotta testaustoiminta pysyy vaadittavalla tasolla, kertoi ensi vuonna YML:n dopingtestilaboratorion tieteellisenä johtajana aloittava Tina Suominen. – Laboratorion pitää olla itsenäinen toimija, ja sen pitää suoriutua virheettömästi 20 sokkotestistä vuodessa. Akkreditoinnin voi menettää useista eri syistä, joista yksi on se, ettei selviä laaduntarkkailusta. Laboratoriossa ei tiedetä näytteen antaneen urheilijan henkilöllisyyttä, vaan vain tämän sukupuoli ja laji. Laji siksi, että osa kielletyistä aineista on lajikohtaisia, Suominen perusteli. Nykyään dopingnäytteitä voidaan säilöä pakasteina kymmenen vuoden ajan. – Meillä on täällä hyvät pakkastilat. Se on hyvä pelote urheilijoille, Suominen totesi. Millainen on hyvä ohjaaja/valmentaja? Kuunteleva ja ohjaava. Mikä on valmentajan/ohjaajan työssä palkitsevinta? Kun huomaa valmennettavan kehittymisen. Dopingvalvonnan tarkoitus on ´ estää terveydelle vaarallisten ja/tai suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttö. Entä haasteellisinta? Epäonnistumisista ylösnouseminen. ´ turvata urheilijoiden oikeus reiluun ja puhtaaseen kilpailuun. ´ kunnioittaa urheilun ja lääketieteen etiikkaa. Mitä nuoret kaipaavat toimintaan ammunnan lisäksi? Seuran järjestämiä leirejä. Kuka on hienoin ampumaurheilija, jonka tiedät? Siskoni Satu Mäkelä-Nummela. 987 Mikä on valmennusmottosi? Maltilla pääsee pitkälle. Bonusraita: Mikä on onnellisen elämän avain? Terveys ja rakkaat ihmiset. Dopingtestauksen periaatteet: ´ Dopingtestejä tekevät urheilijoille Suomessa ADT, WADA ja kansainväliset lajiliitot. Myös kansalliset lajiliitot voivat tilata dopingtestejä ADT:lta. ´ Suomalaisia urheilijoita voi ulkomailla testata lisäksi kyseisen maan kansallinen antidopingorganisaatio. ´ WADA:n kansainvälinen testaus- ja tutkintastandardi varmistaa testimenettelyn laadun, luotettavuuden ja yhdenmukaisuuden niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. ´ Dopingnäytteet analysoidaan WADA:n akkreditoimissa ja valvomissa laboratorioissa (Suomessa Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy). 5/2016 URHEILUAMPUJA 53

ASEESITTELY Blaser F16 – joko radalle tai metsälle – Saksalaisen valmistajan uutuus on F3-mallia halvempi. Teksti & PEKKA SUURONEN kuvat PEKKA SUURONEN JA BLASER B laser esitteli viime keväänä Norjassa Pohjoismaiden medialle uutuushaulikon, joka kantaa nimeä F16. Aseessa on lukuisia teknisiä uudistuksia, mutta kuluttaja arvostanee eniten F3-mallia edullisempaa hintaa. Blaser-haulikot valmistetaan Isny im Allgäussa, aivan eteläisessä Saksassa. Horst Blaser myi perustamansa yhtiön vuonna 1985. Muutaman omistajavaihdoksen jälkeen yhtiön omistavat tällä hetkellä liikemiehet Michael Lüke ja Thomas Ortmeier. Heidän yrityksensä L & O Holding omistaa myös brändit Mauser, Sauer, SIG Sauer, SAN Swiss Arms, John Rigby ja GSG (German Sport Guns). Nykyaikaiset päällekkäispiippuiset haulikot ovat melkoisen samankaltaisia. Luetellaanpa siis pakolliset kuviot jaloista pois. Esiteltävä ase on Sporting-malli 12/76 pesityksellä ja vaihtosupistimilla. Kovakromatut piiput. Teräshaulikelpoinen. Yksi 3 mm loistejyvä kiskon nokalla. Yksiliipaisimessa laukaisulaitteessa on mekaaninen vaihdin. Valikoivat ejektorit. Piipunvalitsin on nippeli liipaisinkaaren sisäpuolella, joka liikkuu poikittain. Siinä on merkinnät ”O” ja ”U”, joita ei kyllä erkkikään näe. Varmistin vakiopaikalla aseen kaulalla. Se lukitsee myös iskuvasarat. Taittoviiksi on tavanomaisella paikalla ja toimii tavanomaisesti. Aseessa on IBS (Inertial Block System), joka estää ns. sormipummin syntymisen. Tehdas kertoo F16:n rakenteen olevan markkinoiden matalin, ja sen mukana painopiste sijaitsee hyvin alhaalla. Laukaisuvastukseksi tehdas ilmoittaa 1650 g. BASKYYLIN JA PIIPPUJEN pintakäsittely on PVD (Physical Vapor Deposition), jonka seurauksena syntyy väri "Blaser Gun Metal Grey". Se on matta, silmälle miellyttävä ja otaksuttavasti kulutusta ja käden happohyökkäyksiä kestävä. Poskissa on pienet 54 URHEILUAMPUJA 5/2016 salpa on harvinaisempi tapaus, nasta tukin etupäässä. Vähän niin kuin Anson mutta huomaamattomampi. Tämän kanssa voi hyvin elää. Etutukki on 270 mm pitkä ja enimmillään 45 mm paksu. Melko täyteläinen siis. Piiput on sidottu toisiinsa umpinaisilla välilistoilla. Yleisilmeeltään F16 on tyylikkään yksinkertainen ja antaa vaikutelman huolellisesta työnlaadusta. Kyllä tätä kelpaa radalla näyttää. Piskuinen piipunvalitsin sijaitsee liipaisinkaaren sisäpuolella liipaisimen edessä. Liipaisinta voidaan siirtää eestaas seitsemän millimetrin verran. Etutukin salpa on huomaamaton musta nasta, mutta ratkaisu on toimiva. punaiset F16-logot. Muuta koristelua aseen metalliosissa ei olekaan. F16-koneiston kerrotaan olevan yksinkertaisemman kuin F3-mallissa. Tukki on vaaleasävyistä pähkinää miedolla kuvioinnilla. Tukin harja on kiinteä. Blaserin luokituksen mukaan perus-F16:n tukkipuu on Grade 2. Lisärahalla saa komeampaa. Puolipistooliperän päädyssä ei ole laattaa. Karhennukset ovat runsaat, ja niistä saa hyvän otteen. Etutukin kiinnitys- F16 TOIMITETAAN Negrinin kovassa, mustassa ABS-muovilaukussa, jonka mitat ovat L 875 x S 280 x K 85 mm. Siis varsin kompaktin kokoinen laukku. Siinä on neljä salpaa. Jokaisessa on lukko, jota käytetään avaimella. On mahdollista muuttaa lukko sellaiseksi, että pelkkä avaimen sisäänlaitto (push-pull) avaa salvat. Ne ovat helppokäyttöisempiä kuin monen muun laukun salvat, mutta en sanoisi niitä lukoiksi. Ne vain estävät salvan aukeamisen vahingossa. Sisusta on lokeroitu osille mutta ilman samettivuorauksia. Aseen puolikkaille on mustat tyylikkäät kangaspussit. Lisäksi löytyy 84-sivuinen ohjekirja kielillä DE, EN, FR, ES, ja RU. Suomenkielinen käännös on tehty, ja sellainen lisätään toimitukseen Lapualla. Esimerkiksi englanniksi sivuja on 16. Kuvat ovat pienehköt, mustavalkoiset ja ohjeet kohtalaiset. Laukusta löytyvät lisäksi kaksi laukun avainta, Negrinin ohjeet avainten käyttöön sekä kuusiokoloavain perän avaamiseen. Löytyy pieni purkki teflon-aserasvaa ja Blaserin ohjeet sen käyttöön. Ohjeen mukaan rasvaa pitäisi sivellä myös puuosiin. Lopuksi löytyy vielä Waffenpass ja Garantiekarte, josta käy ilmi nimellinen kymmenen vuoden takuu. Samoin koeammuntapatruunoiden nimi, Baschieri & Pellagri, mutta ei koeammunnan tuloksia. Mitään työkaluja ei aseen mukana tule.

1. 4. Sulkulaitteeseen on etsattu oleelliset tiedot. Ejektoreiden liikematka on 9 mm. Aseen harmaa ulko näkö viehättää kirjoittajan silmää. F16 Sportingin piippuihin voidaan kiinnittää lisäpainoja maun mukaan. Etutukki peittää painot. Näillä näkymin F16:sta ei tule dedikoitua trap­mallia. ASEESSA OLI KIINNI kaksi kokonaan piipunsisäistä suuhista, jotka olivat merkityt ”Lead MOD, Steel Full” ja ”Lead IM, Steel XF”. Blaser siis sallii teräksen ampumisen aika tiukan (3/4) supparin läpi. Irtonaisena laukusta löytyi yksi vaihtosuppari ”Lead IC, Steel MOD” sekä tukevan makuinen hakasmallinen suuhisavain. Blaserilla on tarjolla 7 asteen supistimia, CYL >> Extra Full. Irrottaminen ja kiinnittäminen vaatii 17 kierrosta. Kierteet ovat patruunapesän puolella. Ranskan lilja teräshaulikoeammunnan merkiksi aseesta tietysti löytyy. Sporting-mallissa on kiinnitysmahdollisuus piippupainoille. Lisävarusteena voi hankkia 4 x 42,5 g piippupainoja. Ne voidaan kiinnittää näkymättömästi välikiskoon etutukin peittoon. Painojen sijoittelulla (yhteensä 170 g) voidaan rukata painopistettä sekä pituussuunnassa että aksiaalisesti. Piippupainosarjan suositushinta on 240 euroa. Sporting-mallissa on kiinteä, säädettävä painotanko perätukissa. Siihen päästään käsiksi irrottamalla perälevy. Tangossa on kolme painoa, joiden asentoa voidaan säätää, täten myös haulikon painopistettä. Voidaan myös käyttää 0-3 painolimppua. PIIPPUPARIN PITUUS mitattuna 760 mm (nimellisesti 30”). Se painaa etutukkeineen 1674 g. Peräosa painaa 1923 g. Koease pai- ta riippuen. Perän pudotus on 30/38 mm. Tukin kulma on 84 astetta. Laukaisuvastus mitattuna Lymanin mittarilla oli 1700–1800 g tuntumassa ja johdonmukainen. F16:n etuvedollinen laukaisu on kiväärimäisen hyvä. Iskupohja on vaihdettavissa, samoin saranatapit. Toinen alasalvoista näkyy ulostyöntyneenä. Nallipiikit lyövät suoraan. Sivuilla näkyvät nastat aktivoivat ejektorit. noi siis tyhjänä 3597 g. 760 mm piipuilla ja punnitushetken peräpainojen asetuksella painopiste asettui noin 8 mm saranatapin peräpuolelle. Saatavana on myös 810 mm piiput (nimellisesti 32”). Perälaatta on umpinainen, pehmeätä kumia, musta ja paksuudeltaan 17-20 mm. Ventiloitu matala tähtäinkisko kapenee 9,0 >> 7,5 mm. Liipaisinta voidaan säätää eestaas 7 mm. Haulikon kokopituus on 1202 mm. Vetopituus on 368-375 mm liipaisimen asennos- F16:STA ON TÄLLÄ kirjoittamalla Suomessa Sporting-mallit 30” tai 32”. Molemmilla on sama suositushinta 3520 euroa. Ensi vuoden alusta maahan tulee vasenkätisiä malleja lisähintaan 360 euroa. Samoin tulee malleja säädettävällä poskipakalla. Tästä tulee lisähintaa 420 euroa. Sitten on metsästysmalli "Game" 28” tai 30” piipuilla. Sen hinta on 3220 euroa. Metsästysmalli poikkeaa sportingista seuraavasti: • Hopeanvärinen nuppijyvä • Perätukin painotanko on valinnainen lisävaruste • Ei piippupainojen kiinnitysmahdollisuutta • Paino noin 3,1 kg Näillä näkymin F16:sta ei tule dedikoitua trap-mallia. F16:n hinta on merkittävästi edullisempi kuin F3-mallin, joka jää edelleen tuotantoon. Sieltä löytyy monia malleja, mm. Super Trap, Super Sport ja Vantage. Blaserin maahantuoja on NorDis. www.nordis.fi 5/2016 URHEILUAMPUJA 55

35000 patruunaa tunnissa Gyttorps Röda on tuttu nimi vanhan liiton ampujille. Gyttorp on Pohjoismaiden ainoa haulikonpatruunoiden valmistaja. Teksti ja kuvat PEKKA SUURONEN G yttorp on ainoa haulipatruunoita lataava tehdas Pohjoismaissa. Yritys aloitti vuonna 1908 Gyttorpin pikkukylässä Västmanlandin maakunnassa, runsaat 300 kilometriä Tukholmasta länteen. Uusi ja upea Gyttorp-tehdas rakennettiin muutaman kilometrin päähän Noran kylään 2011.Gyttorp on sekä valmistaja että maahantuoja. Maahantuova osio Gyttorp Jakt AB (entinen Småländska Vapen AB) toimii Karlskogassa. Patruunatehdasosio on Gyttorp Cartridge Company. Sen pääosakas on Kjell Edholm. Patruunatehtaan tehtaanjohtaja on Frank Jakobsson, jolla on 40 vuoden kokemus haulipatruunoiden valmistamisesta. Vuonna 2014 Norma Precision AB osti 40 prosenttia Gyttorpista. Norman puolestaan osti saksalainen RWS vuonna 2002. Samana vuonna sveitsiläinen RUAG osti RWS:n. Gyttorp osti vuonna 2007 Suomen maahantuojansa Krutbodenin. Nyt tämä yritys tunnetaan nimellä Gyttorp Finland AB. Se toimii Maalahdella Etelä-Pohjanmaalla. Mukava twist monisäikeiseen juoneen on, että Norman toimitusjohtaja (CEO) on suomalainen Paul-Erik Toivo. GYTTORP-PATRUUNOIDEN päämarkkina-alue on Ruotsi. Sitä seuraavat Suomi, Norja ja Tanska. Hollanti ja Britannia ovat tällä hetkellä nousevia markkinoita, samoin Liettua. Kokonaismyynti on 40 miljoonaa patruunaa vuodessa, joista Suomeen tulee kuusi miljoonaa. Metsästysmarkkinat ovat tasaiset ja jopa himpun nousevat sekä Ruotsissa että Suomessa. Silti Edholm näkee kasvupotentiaalia nimenomaan rata-ammunnassa ja yritys satsaa tähän. Toimitusjohtajalla on taustaa Ruotsin kansallisen tason olympiatrap-ampujana 1987–2002. VAIN HARVAT patruunatehtaat valmistavat kaiken itse. Gyttorp ostaa kaikki komponentit (hylsyt, nallit, ruudit ja haulit) alan suurvalmistajilta Ranskasta, Italiasta, Saksasta ja Kiinasta. Gyttorpin nykyaikaisessa konekannassa on tällä hetkellä kahdeksan automaattista latauskonetta, joiden yhteinen kapasiteetti on 35 000 patruunaa tunnissa. Yksi henkilö valvoo montaa konetta. Gyttorpin tuotanto tehdään vain seitsemän hengen voimin! 56 URHEILUAMPUJA 5/2016 Automaattikoneet pakkaavat patruunat rasioihin ja rasiat lähetyskartonkeihin. CEO Kjell Edström (oik.) ja tehtaanjohtaja Frank Jakobsson. Historiallisia Gyttorp-patruunoita. Näkyy olleen joskus valojuovapatruunoitakin Vanha ja uusi tehdas. Gyttorp toimi samannimisessä kylässä tässä tehtaassa ennen muuttoa Noraan uuteen tehtaaseen. Tunnetuin Gyttorpin haulipatruuna on Gyttorps Röda, se punahylsyinen legenda. Se liitetään ajatuksissa yhteen toisen ruotsalaisen menestystuotteen, Husqvarna-haulikon kanssa. Husqvarnan tehdasmuseossa on monessa haulikkovitriinissä mukana Gyttorps Röda. Röda on yhä elossa. Alkuperäinen oli paperihylsyinen, kaliiperiltaan 12/65 tai 16/65 ja hylsyn väri oli punainen. Nykyisin sitä saa joko 12/65 tai 12/70 versioina, joko paperihylsyllä tai muovisella. Gyttorpin tuotannosta paperihylsyihin ladataan enää 1 prosenttia patruunoista. Samoin kuustoistasia ladataan ainoastaan pari kolme kertaa vuodessa. Kaliiperi 20 on pelkästään tilaustavaraa. Valtaosa Gyttorp-patruunoista tehdään tänään mustalla muovihylsyllä. Myös patruunarasioiden perusväri on musta. Poikkeuksena tuo Röda, jonka rasian grafiikka on 1920-luvulta. METSÄSTYSPATRUUNOITA ladataan 12/65 ja 12/70 30-42 gramman lyijyhaulilatauksilla. Korvaavana materiaalina käytetään terästä tai volframia, jolloin haulikuormat ovat 28-32 grammaa. 12/70 32 g lyijytäyteiset ovat myös ohjelmassa. Kiekkopatruunoita ladataan kaikkiin lajeihin sekä lyijy- että teräshauleilla. Erikoisuutena on 20 g teräslataus Low Recoil Steel jonka pehmeän rekyylin ajatellaan sopivan vasta-alkajille tai rekyyliherkille.

IN MEMORIAM ERKKI EVALD NIKULA 26.3.1934 Isokyrö – 24.8.2016 kaikkeen mukavaan. Nikulan mielenkiinto kohdistui välillä useita vuosia raviurheilun puolelle, jolloin ammunta jäi taka-alalle. Oman tyttären ampumaharrastuksen myötä Erkki innostui uudestaan vakituiseksi radalla kävijäksi. Vaikka tyttären laji oli kivääriammunta, ei se poissulkenut Erkin pistooliharrastusta. S ateisen elokuun lopulla ainoana aurinkoisena päivänä saimme kuulla suru-uutisen pitkäaikaisen seura-aktiivimme Erkki Nikulan poismenosta. Kunnioitettavaan ikään ehtinyt Nikula menehtyi yllättäen auto-onnettomuudessa Ylistarossa. Nikula syntyi 12-lapsisen perheen esikoisena Ulvilan kylässä Isossakyrössä. Lapsuuteen kuului tietenkin monenlaista tapahtumaa. Nikula oli nuoruudessaan kiinnostunut näytelmätoiminnassa. Isonkyrön Ylipään nuorisoseuralla näytelmäkerhon mukana vietetyn ajan kruunasi varmasti samoista piireistä löytynyt Aulikki. Hänen kanssaan Erkki avioitui, ja he saivat kolme lasta. Aulikin poismenosta on kulunut jo noin 20 vuotta. Työuransa Nikula teki maalarina. Vielä viime kesänä hänen ammattitaitoaan tarvittiin, kun hän kävi arvioimassa maalitarpeen seuramme ampumamajan maalaustalkoita varten. Se arvio osui myös kohdilleen, ei loppunut kesken, eikä ollut liikoja. Nikulan Erkki oli tuttu kaikille pienen seuramme jäsenille. Ampumaseuran toimintaan hän tuli mukaan jo 70-luvulla lajinaan pistooliammunta. Kuten arjen kiireissä usein käy, aika ei meinaa riittää ERKKI NIKULA oli todellakin monitoimimies seurassa: hän osallistui johtokunnan toimintaan, kävi tuomarikurssin, häneltä sai näkemyksiä sekä kivääri- että pistooliammuntaan, hän kuunteli ja tuki kaikkia nuoria sekä vanhempia seuran ampujia, tulkkasi osumia, reissasi viimeisinä vuosinaan seuran Kultahippujen mukana, riemuitsi menestyksestä ja harmitteli tappioita, osallistui talkoisiin, tarvittaessa siivosi ja maalasi, keitti kahveja harjoitusiltoina… Vaikka omia lapsia ei enää lajin parissa ollutkaan, se ei haitannut. Tuntui, että Erkki oli aina paikalla. Hän oli vahvasti osa yhteisöä. Nikula siunattiin haudan lepoon 15. syyskuuta. Häntä oli saattamassa suuri määrä sukulaisia ja ystäviä, myös seuratoiminnan parista. Adressein muistaneet lueteltiin muistotilaisuudessa, ja tämän pitkän litanian päälle joku kuvaavasti kommentoikin: ’’Siinähän tuli koko Isonkyrön puhelinluettelo.’’ MARJO YLI-KIIKKA ”Mitali oli tavoitteena, kaksi saatiin” suus. Kulta oli tietysti tavoitteena, mutta nyt oli tyytyminen himmeämpään mitaliin. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa, ja katsotaan mitä ensi vuonna tapahtuu. Dohassa puhuttiin, että MM-kisat järjestetään, mutta joulukuun aikana selviää missä ja milloin. Teksti & kuva LASSI PALO oli tiukka. Edellisen päivän 50 kiekon jälkeen olleesta jaetusta kolmannesta tilasta pidettiin tiukasti kiinni, ja samalla tuloksella ollut isäntämaa Qatar jätettiin tiukassa ja jännittävässä lopputaistossa ilman mitaleita. Peltonen lopun vaikeista tuulikiekoista huolimatta ratkaisi mitalit viimeisessä erässä Suomelle. Edellä olleet Kiina ja Venäjä menivät menojaan ja venyttivät kolmen kiekon johtoaseman Suomeen nähden jopa kahdeksaan kiekkoon (364 ja 362). Samalla Kiina paransi Suomen nimissä ollutta sotilaiden maailmanennätystä kahdeksalla pisteellä. Suomen tulos oli 356. Myös Venäjä, Suomi ja Qatar (354) ampuivat Suomen nimissä viime vuonna ampumaa aiempaa maailmanennätystä paremmin. JOUKKUEKILVAN PRONSSIKAMPPAILU K un skeet-ampujat lähtivät sotilaiden ampumaurheilun MM-kisoihin, heidän tavoitteenaan oli yksi mitali. He saivatkin kaksi. – Eikö nyt voi olla tyytyväinen, Tomi Aspholm myhäili pari viikkoa kisojen päättymisen jälkeen Tuusulan Taistelukoulussa. Sotilaiden ampumaurheilun 49. maailmanmestaruuskisat järjestettiin huippuhienolla Lusailin ampumakeskuksessa Qatarin Dohassa 12.–19. marraskuuta. Suomi sai Oskari Kössin toimesta henkilökohtaisen pronssin. Joukkuekilpailusta tuli samanvärinen mitali. Suomen joukkueessa ampuivat Kössin ja Aspholmin lisäksi Miikka Peltonen. Kössi Sotilaiden MM-mitalistit Oskari Kössi (vas.), Tomi Aspholm ja Miikka Peltonen marraskuun lopussa Tuusulanjärven rannalla. oli kolmikosta ainoa, joka ylsi henkilökohtaiseen finaaliin tuloksellaan 122. Aspholm ja Peltonen rikkoivat 117 kiekkoa. Suomi voitti samalla joukkueella MM-kultaa vuosi sitten. Urheilussahan vanha totuus on, ettei voittavaa joukkuetta vaihdeta eli miten on ensi vuonna? – Niinpä, Aspholm naurahti. – Tämän joukkueen vahvuus on tasai- Hyviä ampumaurheilu-uutisia M arraskuussa kantautui skeet-ampujien lisäksi eri puolilta maailmaa hyviä ampumaurheilu-uutisia. Juho Kurki ampui Unkarissa ilmakiväärissä 621,7, Cristian Friman paukutti M20-sarjan Suomen ennätyksiä Tanskassa, Saana Tattari ja Karri Turunen napsivat Kurjen tavoin finaalipaikkoja Unkarin Hungarian Openissa, Sebastian Långström menestyi hyvin Puolassa ja 14-vuotias Viivi Kemppi tähtäsi N16-sarjan ilmakiväärin SE:n Kuusankoskella. Frimanin ilmakiväärin SE kirjataan nyt numeroin 619,8, ja finaali-SE on nyt 205,8. Kemppi kohensi ennätyksen numeroihin 411,3. 5/2016 URHEILUAMPUJA 57

TIEDOTUKSIA, TAPAHTUMIA JA KILPAILUKUTSUJA TAVARAPÖRSSI OSTETAAN vaihtopiippu-pistooli cal.32/22 Sako Triace, Walther GSP, Walther GSP Expert, Hämmerli ym. Kunto mielellään hyvä. Ilmoittaja: Ari Sinervo , ari.sinervo@suomi24.fi, 0500 105 517. Ilmoitus jätetty: 27.10.2016 OSTETAAN harrastekäyttöön käytetty Feinwerkbau-ilmakivääri 601603. Ilmoittaja: ilkka.lahteenoja@gmail.com, 0400 611 189 Ilmoitus jätetty: 27.10.2016 OSTETAAN pistooli Sako Tri-Ace 22/32-piipulla, hyväkuntoinen. Il- ONNITTELUT VUOSI 2016 95 VUOTTA Cande Kosti 75 VUOTTA Sarro Matti Peltonen Kalervo 70 VUOTTA Härkönen Pentti Pekkala Vilho moittaja: Hannu Siljanen, hannu.siljanen@vattulahti.com, 050 512 66 21 Ilmoitus jätetty: 27.10.2016 65 VUOTTA MYYDÄÄN kilpa-aseita: vapaapistooli Haidurow laukkuineen ja varaosineen (hinta 100 e) ja Sako vaihtokaliberipistooli cal.22 ja cal.32 piipuilla lippaineen ja laukkuineen (hinta 500 e). Vapaapistooli: Haidurow. SAKO vaihtokaliberipistooli: vakio- ja isopistooli. Molemmat aseet ovat kilpailukunnossa. Sakon isopistoolipiipulla (cal32) ammuttu vain muutama sata laukausta. Ilmoittaja: Veikko Kähkönen , 040 500 2078 Ilmoitus jätetty: 28.10.2016 60 VUOTTA MYYDÄÄN PISTOOLI BENELLI MP 90S WORLD CUP 32 WC Uudenveroinen. Ostettu vuonna 2000. Ammuttu alle 5000 laukausta. Hinta 800 €. Kahvaa hivenen veistetty. Ilmoittaja: Raimo Joenpolvi, joenpolviraimo@gmail.com, 040 727 1483. Ilmoitus jätetty: 27.10.2016 50 VUOTTA MYYDÄÄN Ampumahiihtokivääri Finnbiathlon/Asela kaliberi 22LR ja noin 700 harj. paukkua. Lisäksi mahdollisuus ostaa puoleen hintaan noin 5000 kilpapaukkua. Ilmoittaja: Taisto Mäkinen, taisto.makinen@ kopteri.net, 0504054568. Ilmoitus jätetty: 23.11.2016 MYYDÄÄN Ilmapistooli Pardini K12 Absorber (ovh. 2200 e) hintaan 1700 e, syynä muutto ulkomaille ja harrastuksen jääminen. Pari vuotta vanha, hyväkuntoinen, muutama sata laukausta takana. Varusteina ekstra ilmasäiliö ja aselaukku. Ostettu Rantaselta pari vuotta sitten, kun Pardini K12 -malli saapui Suomeen. Hp: 1700 e. Helsinki. Ilmoittaja: Roope Pirttiniemi, rjpirt@gmail.com Ilmoitus jätetty: 27.10.2016 MYYDÄÄN Taljajousi ja pistoolijousi Bear, Game Over 50-60 paunaa. Browning laukaisulaite X-Caliber Buckle. Browning hiilikuitunuoli Raven 300 12 kpl. Rannelenkki. Taulutausta 60x60x20 cm. Copra pistoolijousi +11 kpl nuolia. Ostettu 2008. Ammuttu noin 25 nuolta. Ilmoittaja: Raimo Joenpolvi, joenpolviraimo@gmail.com, 040 727 1483 Ilmoitus jätetty: 27.10.2016 MYYDÄÄN Olympiapistooli WWalther OSP SHORT 22 2000. Ampumaurheilun lopettamisen vuoksi myydään Olympiapistooli. Hyväkuntoinen, säädettävällä kahvalla, ei vuoltu. Ammuttu noin 5000 laukausta. Harjoitusliipasinlaitteisto mukana. Ilmoittaja: Esko Seppänen, Ähtäri, 040 700 0211. Ilmoitus jätetty: 27.10.2016 Nuora Timo Mannfolk Anders Lepomäki Maarit Anttila Jarmo Kajava Timo Veijalainen Heimo Jungell Carl Tuukkanen Eino Loikkanen Kyösti Tenkanen Marjaana Helminen Jari Tähkänen juha Moilanen Nina VUOSI 2017 PAS 17.12. ESF MSA 14.12. 24.12. PAS HVA 16.12. 20.12. NoSA 16.12. TSA SA PAS TSA LAS ESF NoSA VarkA 11.12. 15.12. 15.12. 18.12. 25.12. 26.12. 26.12. 30.12. HVA LAS NoSA ESF 5.10. 20.12. 21.12. 22.12. 80 VUOTTA Kuisma Erkki K-UAS 17.1. 75 VUOTTA Virtanen Leo Jäppinen Reijo Kostian Eino Halttunen Erkki K-UAS TSA TSA ESF 18.1. 24.1. 31.1. 5.2. Melajoki Pekka LAS Nurmi Pauli LAS Lautamatti Taisto LAS Pitkänen Paavo K-UAS Holmsten Johannes HVA 4.1. 7.1. 15.1. 23.1. 13.2. 70 VUOTTA 65 VUOTTA Hyttinen Tapio K-UAS 7.2. 60 VUOTTA Tapanainen Ari Fronden Petunia Kytö Katriina Kelo Toni 50 VUOTTA Haukisaari Mika Honkahuhta Timo Aarnio Petri LAS K-UAS HVA LAS 10.2. 12.2. 16.2. 22.2. LAS LAS TSA 9.1. 8.2. 14.2. Urheiluampuja-lehti julkaisee vain ne syntymäpäiväonnittelut, jotka seurat toimittavat Ampumaurheiluliittoon Pirjo Manniselle LEHDEN AINEISTOPÄIVÄÄN MENNESSÄ. Seurojen pitää varmistaa, että syntymäpäiväsankarit suostuvat merkkipäivätietojensa julkaisemiseen. Merkkipäivätiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen pirjo.manninen@ampumaurheiluliitto.fi tai postitse osoitteeseen Ampumaurheiluliitto, Pirjo Manninen, Radiokatu 20, 00093 SLU. Valtakunnallisesti merkittävistä liikuntapaikoista suunnitelmassa ovat mukana Tampereen monitoimiareenan lisäksi Helsingin Mäkelänrinteen palloilu- ja monitoimihalli sekä Helsingin Kivikkoon nouseva Ampumaurheilukeskus Napakymppi. Mäkelänrinteen hallin rahoitus on kolme miljoonaa ja ampumaurheilukeskuksen kaksi miljoonaa euroa. Yle i 28.11. Tavarapörssi on tarkoitettu yksityishenkilöille ja ampumaseuroille. Kerro ilmoituksessasi, onko kyseessä myynti, osto vai vaihto. Esittele lyhyesti tuote, sen kunto, hinta ja yhteystietosi. Voit täyttää sähköisen ilmoituspohjan osoitteessa: www.ampumaurheiluliitto.fi/ lomakkeet/myydaan_ostetaan_vaihdetaan_lahj/ Ilmoituksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen urheiluampuja@ampumaurheiluliitto.fi tai postitse osoitteeseen Ampumaurheiluliitto, Pirjo Manninen, Radiokatu 20, 00093 SLU. Julkaisemme ilmoituksen Urheiluampuja-lehdessä ja Ampumaurheiluliiton nettisivulla, kun olet maksanut 10 euroa Ampumaurheiluliiton tilille Nordea FI41 1328 3000 0421 57. 58 URHEILUAMPUJA 5/2016 Urheiluampuja 2017 Lehden numero Varauspäivä Aineistopäivä Ilmestymispäivä 1/2017 20.1. 3.2. 28.2. 2/2017 27.3. 7.4. 4.5.

Ensimmäinen yläkoululeiri pidettiin Tanhuvaarassa Teksti LASSI PALO Kuva TIMO RAUTIO A mpumaurheilun ensimmäinen yläkoululeiri pidettiin lokakuussa Savonlinnassa Tanhuvaaran urheiluopistolla. Nelipäiväisellä leirillä oli yhdeksän ampumaurheilijaa, joista kahdeksan oli kivääriampujia ja yksi pistooliampuja. Ampumaurheilun lajivalmentaja on Marko Leppä. Ohjelmassa oli lajiharjoitusten lisäksi fysiikkaharjoituksia ja opiskelua. Leiriviikolla koulutehtäville on varattu aikaa päivisin 3–4 tuntia. Opiskelu toteutetaan opiston luentotiloissa, jossa oppilaat työskentelevät pääosin itsenäisesti, mutta kuitenkin valvonnassa. Organisaation puolesta on järjestetty valvonta opiskelurauhan takaamiseksi. Leirin ajatuksena on se, että nuoret opettelevat huippu-urheilijan elämää ja arkea niin yksilönä kuin ryhmässäkin. Lisäksi painotetaan lajien välistä yhteistyötä. Alusta lähtien vaatimustaso on kaikessa tekemisessä pro-tasoa eli tavoite on huipulle. Urheiluopistolla totutellaan siis toimimaan huippu-urheiluolosuhteissa ja -ympäristössä sekä huomioidaan muut opistolla toimivat ryhmät ja ihmiset. Käyttäytymisen pitää myös olla esimerkillistä. Yläkoululeirin osanottajat ryhmäkuvassa: Markus Suortti (Hamina, takarivi vas.), Mikko Helenius (Nokia), Riina Ahvenus (Pirkkala), Linnea Uutela (Lahti, pistooli) ja Luukas Koota (Espoo) sekä Essi Heiskanen (Pieksämäki, eturivi vas.), Nea Kaukonen (Hamina), Lauri Syrjä (Padasjoki) ja Roni Airo (Tuusula). Haapajärven Ampumaseura sai 100 000 euroa ampumaradan parannuksiin HAAPAJÄRVEN Ampumaseura sai hiljattain Keskipiste-Leaderilta 100 000 euron hanketuen ampumaradan perusparantamista varten. – Meillä on nyt kustannusarvion mukainen summa kasassa. Siinä on paitsi omaa rahaa myös muita tukia. Tilanne on siis hyvä, myhäili HaaAS:n puheenjohtaja Erkki Pekkala lokakuussa. Kuten julkisuudessa kerrottiin, rakentamisella keskitetään toimintoja sekä vähennetään ääniongelmaa ampumasuunnan uudelleensuunnittelun sekä lakisääteisten suojavallien avulla. Rata-alueen turvallisuus taataan aitaamalla. Tavoitteena on nykyaikainen ja monipuolinen, aidattu ja turvallinen haulikkorata, joka toimii vuosikymmeniä eteenpäin. – Työt käynnistyivät syksyn aikana, siitä se lähtee. Meillä on parin vuoden aikataulu, mutta valmista voi tulla aikaisemminkin, Pekkala sanoi. HAAAS on yksi Ampumaurheiluliiton kymmenestä sinettiseurasta. Se on perustettu vuonna 1957. Toiminta on aktiivista, ja pääpaino on nykyisin kultahippu-ikäisissä. Seurassa on nyt 252 jäsentä, joista aikuisjäseniä on 159 ja nuoria 93. Keskipiste-Leader on maaseudun kehittämisyhdistys toiminta-alueenaan Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan, Pyhännän, Pyhäjärven, Reisjärven ja Siikalatvan kunnat. (LP) PALVELUHAKEMISTO Vakio- ja irtovuoroja Pienoispistoolirata 25 m: ampumapaikkoja 5 kpl, maksimikaliperi 22 50 m rata: ampumapaikkoja 3 kpl, ampua voi 9 mm aseella, kohdistuspöytä Ampumaratoja voi käyttää vain, jos on oma ase ja siihen hallussapitolupa. Helsingin Urheilutalo Helsinginkatu 25, puh. 09 3488 6419 urheiluhallit.fi/kallio VIRKISTÄVÄN MUKAVA. ASEET JA AMPUMATARVIKKEET Liikkeemme avoinna ma-pe 9.00-17.00 la sopimuksen mukaan Maahantuonti-, tukku- ja vähittäismyyntiliike Keskustie 5, 34800 VIRRAT Puh. 03-4755371 Kotisivumme: www.asetalo.com Sähköposti: asetalo@asetalo.fi Kotisivut: www.asetalo.com Sähköposti: asetalo@asetalo.fi www.ampumaurheiluliitto.fi Vuoden 2017 ensimmäinen Urheiluampuja ilmestyy x.x. 5/2016 URHEILUAMPUJA 59

TIEDOTUKSIA, TAPAHTUMIA JA KILPAILUKUTSUJA SaSA järjestää ilma-aseiden Kultahippufinaalit 2018–19 Teksti &kuva LASSI PALO S alossa oltiin marraskuun lopussa tyytyväisiä monestakin syystä. Suurin syy oli se, että Salon Seudun Ampujat (SaSA) järjestää ilma-aseiden Kultahippufinaalit 2018 ja 2019. Tulevat kisaisännät myhäilivät myös siksi, että puolentoista vuoden kuluttua järjestettävät finaalit ovat ensimmäinen kerta, kun hienolla ja valoisalla kisa-areenalla eli Salo-hallissa järjestetään ampumaurheilukilpailu. Se on myös ensimmäinen kerta, kun Kultahippufinaalit ammutaan elektronisiin taululaitteisiin. Salon vuonna 2018 järjestämät Kultahippufinaalit ovat järjestyksessään 25:nnet, ja samana vuonna Salo-halli täyttää 20 vuotta. EIKÄ TÄSSÄ vielä kaikki. Kun Kultahippufinaalit ovat Salossa vuonna 2019, se on Ampumaurheiluliiton 100-vuotisjuhlavuosi. – Olemme kaupunkina täysillä mukana. Meille on tulossa iso porukka. Alueen toimijat on nyt koottava yhteen miettimään, mitä kaikkea voimme kisavieraille tarjota ja millaisia paketteja, Saku Nikkanen Salon liikuntatoimesta sanoi. Nikkanen viittasi Salo-hallin välittömässä läheisyydessä sijaitseviin uimahalliin, keilahalliin, golf-kenttään, frisbee-rataan ja ratsastustalleihin. SaSA:n Jorma Koski (vas.), Janne Terkola, Ilkka Ratamo ja Asko Terkola tapasivat Saku Nikkasen Salon liikuntatoimesta (toinen oik.) ja Ampumaurheiluliiton Timo Raution (oik.). SaSA:n puheenjohtaja Asko Terkola oli myös tyytyväinen: – Kisoja järjestämällä kasvamme ja kehitymme. Se on ainoa tapa mennä eteenpäin. Huomioimme varmasti finaalien 25-vuotisen taipaleen. Seuraavana vuonna mennään sitten uusin tavoittein. – Se, että nämä ovat Salo-hallin ensimmäiset ampumaurheilukilpailut, on hyvä alku, Nikkanen lisäsi. Ilma-aseiden Kultahippufinaaleja on järjestetty vuodesta 1994 lähtien. Ensimmäi- Jorma Koskelle Kultainen viiri senä kisaisäntänä toimi Pieksämäki. Finaalit järjestettiin viime keväänä Savonlinnassa Tanhuvaaran urheiluopistolla, missä ne ovat myös ensi vuonna. ILMA-ASEIDEN Kultahippufinaaleihin osallistuu noin 340 alle 14-vuotiasta lasta ja nuorta. Osallistuneita seuroja on ollut enimmillään 49. Joukkuekisoissa on ollut noin sata joukkuetta. Salon Kultahippufinaalit järjestetään 21.–22.4.2018 ja 27.–28.4.2019. Kimmo Yli- Jaskari Teksti ja kuva: JARMO LAAKSO S alon Seudun Ampujien sihteerinä toimivalle Jorma Koskelle on myönnetty Ampumaurheiluliiton Kultainen viiri. Huomionosoitus on ensimmäinen Salon seudulla ja on muutenkin liiton toiminnan vuosikymmenten aikana harvinainen kunnianosoitus. Kosken viirin järjestysnumero on 36. Kultainen viiri ei ole anottavissa, vaan sen myöntää liittohallitus ilman hakemusta. Se Jorma Koski voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on saanut SAL:n kultaisen ansiomerkin ja joka sen jälkeen on erityisen ansiokkaasti toiminut liiton tai sen tarkoitusperien hyväksi. Koski sai viirinsä SaSA:n syyskokouksen yhteydessä, ja sen hänelle ojensi seuran ja SAL:n liittovaltuuston puheenjohtaja Asko Terkola. Koski on toiminut SaSA:n taustalla jo vuodesta 1979 alkaen. 60 URHEILUAMPUJA 5/2016 ISSF huomioi Yli-Jaskarin O lympiakomitean tarkkuuslajien lajipäällikkönä toimiva Kimmo Yli-Jaskari sai lokakuun lopussa Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) kunnianosoituksen (Diploma of Honour). Se annettiin hänelle ISSF:n C-valmentajakurssin todistusten jaon yhteydessä. – Seitsemäntoista vuotta ehdin toimia ISSF Academyn kiväärin pääkouluttajana, Yli-Jaskari sanoi. Muilla suomalaisilla ei ole ISSF:n A-tason valmentajalisenssiä. (LP)

SVENSKA SIDOR Veterankampen Den 2.11.2016 var det än en gång dags för den traditionella veterankampen mellan SFS veteraner och Dragsviks beväringar. Veteranerna har nu några år fått ha med sig några yngre skyttar som stöd i laget, då det ganska ofta har gått så att beväringarna har vunnit tävlingen som skjuts med stormgevär. I år ordnades tävlingen lite senare på hösten än vanligt och det gjorde tävlingen lite mer krävande. 2.11. hade vi en ganska kraftig snöyra i södra Finland med första ordentliga snön i höst och överlag kallt väder. Tävlingen skulle börja med provskott före kl. 15 för kring 16.30 började det redan skymma, så tanken var att vi skulle hinna skjuta färdigt före det. Provskotten sköts it två omgångar, fem skott åt gången sedan gick vi upp till tavlorna för att kolla träffarna. I vanliga fall skjuts tävlingen i två serier så att man kollar tavlorna efter första serien, men på grund av vädret och tidtabellen så beslöts det att vi skulle skjuta allt på en gång. Då alla hade skjutit färdigt hade det redan börjat skymma så de sista skotten var intressanta att skjuta. Även om inte hade fått med alla sina bästa skyttar på grund av ett läger så hade de ändå lyckats sätta ihop ett bra lag som denna gång slog veteranerna. Veteranernas lag bestod i år av erfarna skyttar som deltagit i kampen flera gånger, veteraner som inte skjutit med stormgevär sedan de själva var i armén, två unga skyttar som tidigare deltagit i veterankampen och en nybörjare. Beväringarna vann lagtävlingen med 1067 poäng medan veteranernas lag fick ihop 1039 poäng. Svenska sidans läsare tillönskas en god jul och gott nytt år 2016! SFS läger 1.–2.10. dagen var första uttagningstävlingen för nästa Falling Target som ordnas i slutet av januari i Sverige. Tävlingen gick bra, de skyttar som vill delta i Falling Target måste skjuta två tävlingar till från vilka de skickar in resultaten som då räknas som kvalificering till tävlingen. På lördagen fanns det ännu efter lägertävlingen tid för fri träning, som de flesta skyttar utnyttjade. Lägret fortsatte på söndagen med mera träning och motionering. Som vanligt var detta läger ett bra sätt att komma igång med luftvapenskytte efter att ha skjutit hela sommaren med krutvapen. SFS luftgevär- och luftpistolskyttar började vinterns säsong med ett gemensamt träningsläger i Ekenäs 1.–2.10. Det var 22 unga skyttar som deltog i lägret. På plats hade vi också tränare som hjälpte skyttarna med skjutställningen och andra detaljer. Det fanns också en möjlighet att skjuta med SCATT under lägret. På lördagen öppnades lägret med lite morgonmål och uppsamling av kontaktuppgifter. Efter detta började fri träning under övervakning av tränarna. Efter en lunchpaus gick skyttarna ut på promenad för att få lite frisk luft och motion. Sista officiella punkten för European Youth League final Europeiska ungdomsligans (EYL) final avgjordes i år i Bologna 14.–16.10. Det finska gevärslaget tog sig till final och guldmatch efter att ha segrat vid samtliga kvalmatcher inom sin egen grupp. På fredagskvällen vann man över Norge 16–8. På lördag mötte man först Italien som slogs 14–10 och sedan Österrike där resultatet blev 16–8 till Finlands favör. På söndag stod sedan guldmatchen i tur och nu var motståndaren Ryssland. Det finska laget gjorde sitt yttersta och lyckades även nu segra med siffrorna 73–47. Guldmedaljen S F S var ett faktum och Vårt Land kunde spelas. I det finska laget ingick Cristian Friman ESF, Sebastian Långström KSF, Jenna Kuisma PAS och Marianne Palo IMAS. Lagledare var Kirsi Rönnqvist från KSF. Laget har tränat tillsammans under ledning av Ari Dufvelin KSF. EYL, European Youth League är en serie tävlingar för europeiska luftvapenskyttar under 18 år. Först skjuts kvaltävlingar för de olika regionerna varefter de bästa lagen möts i den årliga finalen. Årets kvaltävling för norra regionen ordnades i Kisakallio i april i KSF:s regi. EYL Det finska gevärslaget. SVENSKA FINLANDS SPORTSKYTTEFÖRBUND.R.F (SFS) Jack Wuorinen SFS:s hemsida Karisvägen 30, 10300 Karis www.sfs.idrott.fi 0500 872 045 e-post: jack.wuorinen@brev.fi 5/2016 URHEILUAMPUJA 61

RADOILTA KERÄTTYÄ Muistuuko mieleen? Seuraamme historiasarjassa Urheiluampujan vaiheita eri vuosikymmeniltä. ”Tavoiteasettelun tulisi olla johdonmukaisen realistinen.” Näin todettiin Ampujainlehden Valmennuspäällikön palstalla 1979, kun Olavi Eronen arvioi päättynyttä kautta. Eronen kehotti pitämään jalat maassa. Hän totesi, että ”itse kunkin kohdalla on voi- tava eritellä syyt huonoon tai hyvään lopputulokseen, jonka jälkeen voimme taas harjoitella oikeita asioita”. – Pelkkä noituminen tai pään silitys ei riitä. Reaalinen tavoiteasettelu porras portaalta vahvistaa myös itseluottamustamme, hän kirjoitti. – Perusteeton toiveajattelu johtaa ajatukset harhateille ja pois omasta suorituksesta. Keskittymällä omaan suoritukseen K U VA : T I M O R AU T I O 10 napakkaa Haminassa asuva Markus Suortti, 14, on Kuusankosken Ampujien (KuusA) kivääriampuja. Hän on mukana uudessa yläkoululeirityksessä, ja osallistui myös marraskuussa tehoryhmän testileirille, jossa tulokset olivat erinomaisia. 62 URHEILUAMPUJA 5/2016 oppii asettamaan tavoitteensa oikein, jolloin pystyy pitämään yllä tervettä taisteluhenkeä ja -tahtoa. Kun tavoitetta sitten pystytään vähitellen nostamaan, johtaakin se lopulta menestykseen myös tulosluettelossa. Eronen painotti myös sitä, ettei ole mitään mieltä ”nakata heti alkuun jotain huippulukua tavoitteeksi, sillä sen etäisyys vie varmasti halut matkan var-  EKA ENNAKOIVA: Miten ja milloin ampumaurheilu-urasi sai alkunsa? Menimme radalle loppuvuodesta 2013 kokeilemaan ilmakivääriä, ja sille tielle jäätiin.  TOKA TUNKEILEVA: Tehoryhmän testileirillä puhuttiin unesta. Kuinka monta tuntia yössä sinä nukut? 8–9 tuntia.  KOLMAS KOVISTELU: Mitä koulua käyt ja miten saat yhdistettyä urheilun ja koulun? Pappilansalmen koulua urheiluluokalla. Urheiluluokka antaa mahdollisuuden lisäliikuntatunteihin sekä yhden aamuharjoitteluvuoron viikossa. Lisäksi pyrin käyttämään kisamatkat läksyjen tekoon.  NELJÄS NALLITUS: Millä aseilla ammut? Ilmakivääri Anschutz 9003 ja pienoiskivääri Anschutz 1907.  VIIDES VARMISTAVA: Mitä harrastat? Kaikkea liikuntaa, esimerkiksi jalkapalloa kavereiden kanssa ja joskus soittelen pianoa. rella”. Hän jatkoi pohdintojaan: – Kun aluksi olemme oppineet ajattelemaan omaa tavoitettamme ja nauttimaan sen saavuttamisesta, on luotu pohjaa myös sille vaiheelle, jossa tuo tavoitteen saavuttaminen johtaakin suureen menestykseen. Sen ei tarvitse silloin enää aiheuttaa mitään paineita, koska sehän on vain oma tavoite; tehkööt muut mitä haluavat.  KUUDES KUJEILEVA: Kuinka monta seuraajaa sinulla on Instagramissa ja kuinka monta Facebook-kaveria sinulla on? Instagramissa on 300 seuraajaa ja Facebook-kavereita on 260.  SEITSEMÄS SIHTAUS: Millainen urheiluampuja ja urheilija nyt olet? Tavoitteellinen, rauhallinen (ammunnassa) ja ahkera treenaaja.  KAHDEKSAS KULTAHIPPU: Mitkä ovat ennätyksiäsi? Ilmakiväärissä 60 lks 570, pienoiskiväärissä 3x20 559.  YHDEKSÄS YRITYS: Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on ampumaurheilun parissa? Pääsy maajoukkueeseen ja edustustehtäviin.  NAPAKYMPPI: Mikä oli tämän vuoden ja mikä olisi ensi vuoden napakymppi? Tänä vuonna Kultahippuvoitto VT14-sarjassa ja muutama SM-mitali. Ensi vuonna kirkkaampia SM-mitaleita. LASSI PALO

Teksti ja kuva LASSI PALO FINAALI Miki Ylönen ´ SYNTYNYT: 28.7.1997 ´ ASUINPAIKKA: Pieksämäki ´ SEURA: Orimattilan Seudun Urheiluampujat (OSU) ´ VALMENTAJA: Risto Suurla ´ ASE: Perazzi MX2008 ´ ENNÄTYS: 134 (Porpetto 2016) ´ AMMATTI: sähköasentaja ´ HARRASTUKSET: metsästys, kalastus ja salibandy ´ MOTTO: "Mitä nopeemmin sitä nopeemmin!" * ) Urheilukoulun kesälajien saapumiserän IV/2016 muut ampumaurheilijat ovat kivääriampujat Mika Piipponen (Kuusankosken Ampujat), Jere-Juhani Salo (Nokian Seudun Ampujat) ja Satu Korhola (Mikkelin Ampujat), trap-ampuja Niko Kopra (Orimattilan Seudun Urheiluampujat) ja sportingin Juha Manninen (Raahen Ampujat). "Tokio on unelma ja tavoite" P uolustusvoimain Urheilukoulussa aloitti 17. lokakuuta kuusi urheiluampujaa. ( Yksi Santahaminan portista sisään astuneista oli kaksoistrapin erikoismies Miki Ylönen (Orimattilan Seudun Urheiluampujat). Hän on edustanut Suomea useissa kansainvälisissä kilpailuissa, kuten EM- ja MM-kisoissa sekä maailmancupeissa. Ylönen voitti viime vuonna M-sarjan Suomen mestaruuden. VALITSIN KAKSOISTRAPIN SIKSI, että se on niin haastava haulikkolaji ja tuntui vaan minun jutultani. Yksi osatekijä oli Ikävalkon Juuso, jonka kanssa aloin reenata heti alusta alkaen. VARUSMIESAIKA ON MENNYT vähän huonommin kuin sen ajattelin menevän. Loukkasin nilkkani heti ekalla viikolla. Pari viikkoa meni sitä parannellessa, mutta muuten on ollut todella mielenkiintoista ja olen saanut paljon uusia kavereita. URHEILIJANA OLEN varmaan vielä kasvuvaiheessa. Kun pitää ruveta enemmän pitämään omista asioista huolta, niin se kaikki on opeteltava niin, että oppii ajattelemaan mikä on itselle parasta urheilijana ja normaalielämän kannalta. * ENITEN ON YLLÄTTÄNYT SE, kuinka aikataulutettua kaikki on intissä. Koko ajan ollaan menossa tai tulossa, mutta ehkä se on hyvä. Päivät kuluvat nopeasti, kun on tekemistä. HAASTAVINTA LAJISSANI ON SE, että se on niin paljon omista ajatuksista kiinni. Keskittyminen on oltava juuri oikeissa asioissa eikä vääriä ajatuksia saa olla, koska ne näkyvät heti tuloksessa. URHEILUAMPUJANA HALUAN SEURAAVAKSI KEHITTYÄ maailman huipulle. Tämä on viimeinen juniorikauteni, joten ensiksi yritän lunastaa paikan miesten maajoukkueessa. AMPUMISEN LISÄKSI teen paljon normaaleja elämään kuuluvia juttuja eli olen tyttöystävän ja kavereitten kanssa. Salibandyä käyn pelailemassa siinä ohella. TULEVAN OLYMPIADIN AION treenata ja kilpailla niin, että kehityn mahdollisimman paljon. TOKIO 2020 ON unelma ja samalla tavoite, johon pyrin. MIELUISIN JOULULAHJATOIVEENI ON päästä kotiin viettämään aikaa tyttöystäväni ja perheeni kanssa. 5/2016 URHEILUAMPUJA 63

BERETTA SHOOTING TEAM ONNITTELUT OLYMPIAMENESTYKSESTÄ! DIANA BACOSI KULTA, NAISTEN SKEET GABRIELE ROSSETTI KULTA, MIESTEN SKEET JOSIP GLASNOVIĆ KULTA, MIESTEN TRAP CATHERINE SKINNER KULTA, NAISTEN TRAP CHIARA CAINERO MARCO INNOCENTI ABDULLAH AL-RASHIDI HOPEA, NAISTEN SKEET HOPEA, KAKSOISTRAP GIOVANNI PELLIELO NATALIE ROONEY HOPEA, MIESTEN TRAP HOPEA, NAISTEN TRAP PRONSSI, MIESTEN SKEET KIMBERLY RHODE PRONSSI, NAISTEN SKEET BERETTA – KILPA-AMMUNTA MESTAREIDEN VALINTA DTII, 692, 690 sekä täydellinen valikoima harrastevaatteita ja lisävarusteita on oikeutetusti nostanut Berettan niin mestareiden kuin harrastajienkin parhaaksi valinnaksi. Tästä maineesta olemme ylpeitä. Voittaminen on jokaisen urheilijan unelma ja meidän tehtävänämme on luoda työkaluja, jotka tekevät tästä unelmasta todellisuutta. BERETTA.COM E S TO R E . B E R E T TA . C O M