VUOSIKERTOMUS 1 2015

2015 VUOSIKERTOMUS 2015 Sisältö VUOSIKERTOMUS 2015 2 1. Toiminnanjohtajan tervehdys.............. 4 2. Tilastotietoa ....................................... 5 2.1 Öljypoltinten myynti.................................... 5 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti................... 6 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt......................... 6 2.4 Polttoöljyn myynti (x1000 tonnia)............... 6 2.5 Nestekaasun ja maakaasun myynti.............. 7 3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS............ 8 3.1 Yhdistyksen hallitus..................................... 8 Yhdistyksen hallitus vuonna 2015: .................... 8 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta....................... 9 3.3 Henkilöarviointilaitos ja Tutkintolautakunta : 10 Lämmitysalan Tutkintolautakunnan kokoonpano: 11 3.4 Julkaisutoiminta............................................ 12 3.5 Yhdistyksen kunniajäsenet............................ 12 3.6 Yhdistyksen A –jäsenet 2015 ........................ 13 3.7 Toiminnantarkastajat ................................... 13 4. TULOS JA TASE 14 3

2015 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS 1. Toiminnanjohtajan tervehdys Yhdistyksen toiminnan muutos enemmän koulutuspainotteiseksi näkyi jo vuoden 2015 toiminnassa. Koulutukseen suuntautuminen vahvisti Suomen Lämmitystieto Oy:n taloutta. Usean tappiollisen vuoden jälkeen saatiin voitollinen tulos ja voitiin käyttää hyväksi edellisten vuosien vahvistetut tappiot. Vuoden 2015 aikana järjestettiin perinteisten öljylämmitysalan kurssien lisäksi Kaasuasennusalan kursseja kaksi kertaa. Näistä saatiin hyvää palautetta. Kurssien avulla moni kaasuasennuksen vastuupätevyyttä hakeva sai tentin läpi ja näin myös kaasuasennusalan vastuuhenkilöpätevyyden. Kaasuasennusalan kurssijulkaisukoosteen selkeydestä ja käytettävyydestä saatiin myös runsaasti positiivista palautetta. Julkaisukoosteen todettiin toimivan käytännön työssä hyvänä käsikirjastona, josta nopeasti ja helposti on tarkistettavissa lainsäädännön ja standardien vaatimukset. Yhdistys järjesti myös useita yrityskohtaisesti sovitettuja kursseja. Näissä käsiteltiin vesikiertoisia lämmitysjärjestelmiä, kaasuasennuksia sekä energiatehokkuuteen liittyviä aiheita. Yhdistyksen taloudellinen tilanne koheni selvästi aiemmista viimevuosista, ja saavutettiin jo selkeästi positiivinen tulos. Vuosi 2016 on yhdistyksen 60-vuotisen olemassaolon juhlavuosi ja sen aikana tullaan järjestämään aluekoulutuksia, jotka huipentuvat lokakuussa pidettävään koulutuspäivään ja illalla pidettävään juhlagaalaan. Tapahtumat pidetään Lahden Energonilla ja Sibelius-talossa 14.10.2016 Aluekoulutusten lisäksi tullaan vuoden 2016 aikana järjestämään viljankuivureiden ja lämminilmakehittimien huoltoa käsittelevät kurssit. VUOSIKERTOMUS 2015 4 5

2015 TILASTOTIETOA 2. TILASTOTIETOA Tilastot perustuvat valvontaviranomaisilta sekä yhdistyksen jäseniltä ja laitetoimittajilta kerättyihin tietoihin 2.1 Öljypoltinten myynti Valmistajien ja maahantuojien Suomen markkinoille toimittamien öljypoltinten vuosittaiset kappalemäärät esitetään alla olevassa taulukoissa. vuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 vuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 vuosi enintään 60 kW 10800 11700 13600 14200 11500 9500 8500 5000 5400 7000 5744 3867 4570 4200 4285 yhteensä 8700 8100 11400 12400 10600 7600 6100 3600 kevyt VUOSIKERTOMUS 2015 2002 2285 vuosi enintään 60 kW yli 60 kW yhteensä 2001 10800 2300 13100 2002 11700 2400 14100 2003 13600 2700 16300 2004 14200 2600 16800 2005 11500 2500 14000 2006 9500 2600 12100 2007 8500 2400 10900 2008 5000 2100 7100 2009 5400 1200 6600 2010 7000 1600 8600 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti 2011 5744 1741 7485 2012 3867 1390 5257 vuosi enintään 60 kW Suomen yli 60 markkinoille kW yhteensä Valmistajien ja maahantuojien toimittamien 2013 4570 1118 5688 2001 10800 2300 13100 2014 4200vuosittaiset kappalemäärät 950 5150 lämmityskattiloiden esitetään alla olevassa 2002 11700 2400 14100 2015 4285 1070 5355 taulukossa. 2003 13600 2700 16300 2004 14200 2600 16800 2005 11500 2500 14000 vuosi yhteensä vuosi yhteensä 2006 9500 2600 12100 2001 8700 2009 4100 2007 8500 2400 10900 2002 8100 2010 4000 2008 5000 2100 7100 2003 11400 2011 3400 2009 5400 1200 6600 2004 12400 2012 2600 2010 7000 1600 8600 2005 10600 2013 2112 2011 5744 1741 7485 2006 7600 2014 1990 2012 3867 1390 5257 2007 6100 2015 2208 2013 4570 1118 5688 2008 3600 2014 4200 950 5150 2015 4285 1070 5355 yli 60 kW 2300 2400 2700 2600 2500 2600 2400 2100 1200 1600 1741 1390 1118 950 1070 vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 raskas 61239 yhteensä 13100 14100 16300 16800 14000 12100 10900 7100 6600 8600 7485 5257 5688 5150 5355 yhteensä 4100 4000 3400 2600 2112 1990 2208 yhteensä 3524 2.3 Öljylämmitteiset kiinteistöt vuosi kevyt raskas yhteensä vuosi yhteensä vuosi yhteensä 2002 2285 1239 3524 Kiinteistökohtaisella öljylämmityksellä rakennuksia oli 2001 8700 2009varustettuja 3335 4100 2004 2181 1154 2002 8100 2010 4000 maassamme vuonna noin 270 000 kpl. 2006 19142014 kaikkiaan 1071 2985Näistä pientaloja 2003 11400 2011 3400 2008 1878 846 2724 oli noin 180 000. 2004 12400 2012 2600 2010 1835 782 2617 2005 10600 2013 2112 2011 1681 643 2326 2.4 Polttoöljyn myynti (x1000 tonnia) 2006 7600 2014 1990 2012 1696 599 2295 2007 6100 2015 2208 2013 1596 466 2062 2008 3600 on öljyntoimittajien Alla olevassa taulukossa ilmoittamat 2014 1488 440 1928 vuosittaiset 2015 1513 polttoöljyjen myyntimäärät. vuosi 2002 vuosi 2004 2002 2006 2004 2008 2006 2010 2008 2011 2010 2012 2013 2014 2015 vuosi 2002 404 kevyt raskas 2285 nestekaasua (tonnia) 1239 2181 238461 1154 1914 268166 1071 1878 294269 846 1835 285720 782 1681 239088 643 1696 599 1596 466 1488 440 1513 404 7 nestekaasua (tonnia) 238461 1917 yhteensä 3524 maakaasua (milj. m3) 3335 4292 4605 2985 4523 2724 4501 2617 4060 2326 2295 2062 1928 1917 maakaasua (milj. m3) 4292

vuosi kevyt raskas 2002 2285 1239 2004 2181 1154 2006 1914 1071 2008 1878 846 2010 1835 782 2011 1681 643 2012 1696 599 2.5 Nestekaasun1596 ja maakaasun 466 myynti 2013 2014 1488 440 2015 1513 on kaasujen 404toimittajien Alla olevassa taulukossa TILASTOTIETOA vuosittaiset energiakaasujen myyntimäärät. vuosi 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VUOSIKERTOMUS 2015 nestekaasua (tonnia) 238461 268166 294269 285720 239088 277432 274648 252989 267780 264309 8 2015 yhteensä 3524 3335 2985 2724 2617 2326 2295 2062 1928 1917 ilmoittamat maakaasua (milj. m3) 4292 4605 4523 4501 4060 3899 3510 3307 2606 9

2015 YHDISTYS 3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 3.1 Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen hallitus vuonna 2015: Puheenjohtaja Reijo Ström Oy Motoral Ab, Motoplast Jäsenet Oiva Hammar LVI-Palvelu Hammar Oy Jari Holopainen LVI Holopainen Oy Petri Virta Oilon Home Oy Tero Salovaara Neste Oil Oyj Timo Knaapi Öljy- ja Sähkölämpö / T&V Knaapi Oy Petteri Korpioja Ariterm Oy Mikko Hummelin Kaukora Oy Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskus Oy Petri Nikkanen Gasum Oy Asko Sikiö Oy Teboil Ab Timo Seppälä Oy Callidus Ab Tapani Valanto Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes Jaana Ståhlberg Oiltek Pekka Kivekäs Oy Marko Lehtonen Putki ja Poltinpalvelu Lehtonen Oy Hannu Helminen Lämpösäätö Oy Hallituksen sihteerinä on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta Vuoden 2015 aikana järjestettiin koulutustoimintaa seuraavasti: • öljylämmitysalan vastuuhenkilön tehtävään perehdyttävä kaksipäiväinen kurssi kaksi kertaa • kaasuasennusalan vastuuhenkilön tehtävään perehdyttävä kaksipäiväinen kurssi kaksi kertaa • vesikiertoisia lämmitysjärjestelmiä käsitteleviä yrityskohtaisia kursseja kaksi kertaa • hybridijärjestelmiä ja energiatehokkuutta käsitteleviä yrityskohtaisia koulutuksia viidellä paikkakunnalla • yksi yrityskohtainen kaasuasennuksia käsittelevä kaksipäiväinen kurssi • Höylä III projektin tiedonkeruuseen osallistuttiin edelleen koskien jäsenyritysten vuoden 2015 aikana tekemiä huolto- ja kunnostustoimenpiteitä. • Vuoden 2015 aikana aloitettiin kahden Teknillisen suosituksen aikaansaaminen. Nämä olivat TS-11; Kondenssikattiloiden hormien ohjeistus sekä TS-2; Lämmityslaitteistojen sähköasennukset. Suositukset valmistuvat vuoden 2016 aikana. • Koulutuksiin liittyvät julkaisukoosteet uudistettiin ja kaasuasennusalaa varten tehtiin täysin uusi julkaisukooste, johon koottiin kaasuasennuksiin liittyvät standardit. Julkaisukoosteeseen sisältyy myös maakaasukäsikirja sekä nestekaasua koskevaa aineistoa. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. VUOSIKERTOMUS 2015 10 11

2015 YHDISTYS 3.3 Henkilöarviointilaitos ja Tutkintolautakunta Henkilöarviointilaitos toimi laitoksen johtosäännössä määrätyllä tavalla arvioimalla vastuuhenkilöiden pätevyyksiä ja antamalla pätevyystodistuksia. Arviointilaitoksessa henkilöarviointia tekivät tehtävään nimettyinä Hannu Rauhala ja Arto Hannula Lämmitysalan Tutkintolautakunta järjesti vuoden aikana kahtena päivänä vastuuhenkilöiden kokeita öljylämmitysalan, kaasuasennusalan ja säiliöntarkastusalan toimintaan. Kokeisiin ilmoittautuneita oli toimintavuoden aikana kaikkiaan 86 henkilöä. Öljylämmitysalan vastuuhenkilön pätevyyskokeisiin osallistui 21 henkilöä. Näistä kokeen suoritti hyväksytysti 7 henkilöä. Säiliöntarkastusalan kokeisiin osallistui 9 henkilöä. Näistä 5 henkilöä suoritti kokeen hyväksytysti. Kaasualan vastuuhenkilön kokeisiin osallistujia oli 56 henkilöä. Näistä 34 henkilöä suoritti kokeen hyväksytysti. Lämmityslaitteistoihin rajoitetun sähköpätevyyden (S3/R) kokeita ei vuoden 2015 aikana järjestetty. VUOSIKERTOMUS 2015 12 Lämmitysalan Tutkintolautakunnan kokoonpano: Puheenjohtaja Veijo Sääksjärvi, Jäsenet Tero Salovaara, Oilon Oy Neste Oyj Timo Iholin, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Petri Nikkanen, Gasum Oy Hannu Helminen, Lämpösäätö Oy Veli Viitala, Työ- ja elinkeinoministeriö Sihteeri Arto Hannula, Lämmitysenergia Yhdistys ry. Lämmitysenergia Yhdistys on ollut edustettuna Lämmityslaiteasennuksen ammattitutkintotoimikunnassa. Tämä on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva elin ja vastaa ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisten ammattitutkintonäyttöjen järjestämisestä ja valvonnasta. Tutkintotoimikunta seuraa näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta omalla alallaan ja tekee tarvittaessa järjestelmän kehittämistä koskevia aloitteita. Tutkintotoimikunta tekee myös sopimuksia näyttötutkintojen järjestämisestä ja antaa tutkintotodistukset. Yhdistyksen nimeämänä edustajana toimikunnassa on ollut Arto Hannula. 13

2015 YHDISTYS 3.6 Yhdistyksen A –jäsenet 2015 3.4 Julkaisutoiminta Vuonna 2015 julkaistiin yksi uusi Teknillinen Suositus TS-9; Pientalon lämmönjakojärjestelmän kuntokartoitus. Aimtec Oy www.aimtec.fi Sillankorvankatu 25 A 05880 HYVINKÄÄ Ariterm Oy www.ariterm.fi PL 59 43101 SAARIJÄRVI Oy Callidus Ab www.callidus.fi Hiekkakiventie 1 00710 HELSINKI Costella Oy / Atlantic Suomi www.costella.fi Varastokatu 3 45200 KOUVOLA 3.5 Yhdistyksen kunniajäsenet Kunniapuheenjohtaja Hans Blomstedt Kunniajäsenet Oy Danfoss Ab www.danfoss.fi PL 27 02361 ESPOO Jakotec Oy www.jakotec.fi Teollisuuskatu 42 44150 ÄÄNEKOSKI Kaukora Oy www.kaukora.fi PL 21 Tuotekatu 11 21201 RAISIO Kouvolan Putkityö Oy www.kouvolanputkityo.fi Korjalankatu 5 45130 KOUVOLA Laatukattila Oy www.laatukattila.fi Vihiojantie 10 3380 TAMPERE Jorma Åhman Li-Plast Oy www.liplast.fi Luuta-Kreetantie 8 28600 PORI Pekka Kivekäs Eero Kourula Oy Motoral Ab www.motoral.fi Valuraudankuja 5 00700 HELSINKI Veikko Koskinen Kalervo Lipsanen Oilon Oy www.oilon.com PL 5 15801 LAHTI Ossi Leiwo Aulis Helminen St1 Oy www.st1.fi Purotie 1 00380 HELSINKI Erkki Mäkelä Tapani Valanto OY Teboil Ab www.teboil.fi PL 102 (Bulevardi 26) 00121 HELSINKI Martti Mäkinen Rauli Anttila Öljyalan Palvelukeskus Oy Eteläranta 8 00130 HELSINKI www.oil.fi/fi/liiton-toiminta/oljyalan-palvelukeskus-oy Kari T. Punakivi Heikki Rihti Raimo Aaltonen Neste Oil Oyj www.nesteoil.fi PL 95 00095 NESTE OIL RICA- Riihimäen Metallikaluste Oy www.rica.fi Käpälämäenkatu 10 11710 RIIHIMÄKI Yhdistyksen kaikki jäsenet löytyvät kotisivujen www.ley.fi kattavalla urakoitsijahaulla. 3.7 Toiminnantarkastajat Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti toiminnantarkastajana toimi Pauli Linden ja hänen varahenkilönään Rauli Anttila VUOSIKERTOMUS 2015 14 15

2015 TULOS JA TASE TASE 4. TULOS JA TASE T U LO S L A S K E L M A VARSINAINEN TOIMINTA Arviointilaitos Tuotot Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Yhteiset kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut 01.01.-31.12.2015 01.01.-31.12.2014 27 299,00 -5 430,00 -3 445,05 -8 875,05 24 375,76 -4 410,00 -589,93 18 423,95 -100 204,56 0,00 -69 118,72 -169 323,28 -4 999,93 19 375,83 -115 404,72 0,00 -81 228,52 -150 899,33 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 9 137,79 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 41 311,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Jäsenmaksusaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset 6 508,40 27 750,00 14 679,74 166 785,00 0,00 166 785,00 168 481,26 0,00 15 885,67 95 563,37 27 267,06 146 012,38 77 716,07 168 481,26 -8 776,15 -1 061,33 0,00 -1 061,33 -843,51 0,00 -843,51 -4 264,81 0,00 0,00 22 136,60 -4 264,81 Eur VASTATTAVAA 31.12.2015 OMA PÄÄOMA Muut vapaat rahastot Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden tappio/voitto 220 691,65 1 076,07 -129 691,82 22 136,60 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat 31.12.2014 114 212,50 192 941,65 1 076,07 -125 427,01 -4 264,81 0,00 14 563,93 13 018,02 4 217,93 VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 16 7 046,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VUOSIKERTOMUS 2015 48 938,14 0,00 5 744,16 1 302,78 -177 257,41 5 354,85 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Eur 50 449,01 20 220,12 5 335,18 19,67 Varausten lisäys 41 311,22 46 625,23 7 312,26 22 136,60 50 449,01 RAHAT JA PANKKISAAMISET 7 312,26 0,00 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 9 137,79 -196 633,24 VASTAAVA TUOTTO/KULUJÄÄMÄ SIJOITUSTOIMINTA Osinkotuotot Korkotuotot Kulut Korkokulut Muut rahoituskulut 31.12.2014 VASTAAVA TUOTTO/KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut Muut tuotot 31.12.2015 Eur 17 31 799,88 64 325,90 0,00 0,00 9 541,64 3 848,53 13 390,17 31 799,88 13 390,17 146 012,38 77 716,07

2015 MUISTIINPANOJA VUOSIKERTOMUS 2015 18 19

20